Magnificat - Mijn hart zingt voor de Heer

Commentaren

Transcriptie

Magnificat - Mijn hart zingt voor de Heer
Magnificat - Mijn hart zingt voor de Heer
P. Schollaert
#2 j
& 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ™
Mijn hart zingt voor de
#2
& 4 œj
œœ
Mag - ni
Heer: Mag - ni
Ϫ
Ϫ
œœ
-
#2 j
& 4œ œ
œ
fi
cat!
-
j
‰ j œ œ œ œ œ
œ œ
œ
-
j
œœ œœ ™™
J
Mag - ni
-
fi - cat!
œ œ
Mijn God is mij ge - na - dig, mijn
j
œœ œœ ‰ œj œœ
J
œœ
fi - cat!
ge
Mijn God
œœ
œ œ
na - dig, mijn
-
j œœ œ œœ œ œ œ œ
œœ œ œ˙ œ œ œœ™ œ œœj œ™
œ
œ œ œ
Ϫ J
œ˙ œ
œ œ
œ˙ œ
œ˙ œ
œ œ œ
œ
˙
˙
œ
? # 42 œ ˙
J œ
{
7
#
& œ œ œ œ
vreug-de
o - ver - da
#
& œœ œ œ œ
œ œ œ
vreug-de
? # ˙œ œ
œ œ
-
œœ
œ œ œ œ
œ
œ œ
dig; en
ie - der prijst mij
za
œ œ
-
œ œ œœ œœ
dig; en
ie - der prijst mij
za
œœ œ œ
œœ œ œœ œœ
œ
œ
œœ œ œ œ
™
œJ
œœ œ œ #œ
œ
œ œ œ œ
œ œ
œ
-
œœ œœ
œœ
-
œœ ™
lig: Mag - ni
œœ œ
j
œ
Ϫ
lig: Mag - ni
œ œ
o - ver - da
#
& œœ œœ œœ œœ
{
œ
-
fi -
j
œ
#œ œ
-
fi -
œœ™ œ # œ œœj
Ϫ
œj
˙
2
12
#
& œ
‰
cat!
j
œ
œ
œ œ œ œ
j
œ
Ϫ
œ
Mijn hart zingt voor de
Heer:
Mag
œœ
œ
Heer:
Mag
-
ni
Ϫ
fi - cat!
To
-
#
‰
& œœ
cat!
j
œ
œ œœ
œ œ
J
Mijn hart zingt voor de
#
j
& Ϫ
œ
Ϫ
J
? # œœ ™ œ œ œ
J
{
# j
& œ
œ
œ
œ
œœ œœ
œœ
-
ni
fi - cat!
-
j
œ
œ œ
œœ œ œœ œ
œ
œ œ œ œ
Ϫ
œ
œ œœ œœ œœ
œ
œœ œ œœ œ
œœ œ œœ œ
œ
œ
œ
œ
1. Wel - wil - lend zag ijn
Red - der naar
2. Hij
is
de trou - we
Hel - per van
3. Die mach - tig
is
zal
val - len, die
4. Zijn volk was Hij in - dach - tig, vol
œ
œ
œ
œ
Ϫ
Ϫ
œ
Ϫ
œ œ œJ
j
œœ œ œ
™
œ
œ
œ
zijn ge - rin - ge
die - a - res, vol wie voor Hem ge - voe - lig
is, maar
ni - tig
is komt op de troon, die
deer - nis je - gens
Is - ra - ël, ge -
#
&
# j
& œ‰
{
?# ‰
‰
œœ
œ
œœ
œœ
œ
œœ
˙˙
œœ
˙˙
œœ
œœ
œ
œ
j
œJ
j
œ
J
œœ ™™
œœ™™
œœ
21
#œ
&
œ
œ
œ
œ
trok aan mij zijn
won
wie hoog - har - tig
le
hon - gert wordt ver - za
trouw aan zijn ge - lof
#
& œœ nœ
œœ
œ
œœ
{
? # œœ
œ
-
der.
ven,
digd,
te.
œ
œ bœ
œœ
œ
œœ
œœ
œ
œ
œ
œ
Hei - lig
is
wijst Hij van
rij - ken stuurt
Eeu - wig duurt
œ
œ
œ
œ
Ϫ
œ œ
œ
œ
‰
zijn Naam.
zich
af.
Hij heen.
zijn
heil.
œœ nœ
œj
œ #œ
Ϫ
œ œ
œœ œ
™
‰
œJ
œj
‰

Vergelijkbare documenten