100428 PB winnaars Boekenjuf

Commentaren

Transcriptie

100428 PB winnaars Boekenjuf
Persbericht
28/04/2010
Tiny Taels uit Wommelgem is de Beste Boekenjuf van 2010
Welke juf of meester verdient een grote pluim voor het werken met kinderboeken in de
klas? Wie draagt boeken een warm hart toe en wie maakt van alle kinderen echte
leesbeesten? De Beste Boekenjuf van 2010 is Tiny Taels van de St. Johannesschool in
Wommelgem; zij wordt beloond met 100 boeken voor de schoolbib.
De prijs voor de Beste Boekenjuf of -meester komt de verdienste toe nadrukkelijke aandacht
en waardering te willen schenken aan het echte, concrete, dagelijkse veldwerk. Bij het
bekronen van enkele laureaten wordt ieder jaar nadrukkelijk hulde gebracht aan de discrete
maar heel reële dagelijkse inzet van leesbevorderaars in hun scholen.
Voor de zesde editie van deze wedstrijd kwamen er ruim 70 inzendingen binnen, die door de
jury met de nodige ernst werden bestudeerd. De jury bestaat dit jaar uit Bart Desmyter
(voorzitter GroKi, Uitgeverij De Eenhoorn, voorzitter jury Beste Boekenjuf), Veerle Moureau
(Davidsfonds), Wally De Doncker (auteur), Ria Dorssemont (leesjuf & leesbevorderaar) en
Brigitte De Cock (Beste Boekenjuf 2009). Eén boekenjuf of -meester wint de hoofdprijs van
100 boeken, en zes andere gaan evengoed met een boekenpakket naar huis.
Op woensdag 28 april 2010 vond de feestelijke prijsuitreiking plaats in het auditorium van
Lamot in Mechelen. Marijke Umans zorgde met Vroink voor een vrolijk spektakel.
Beste Boekenjuf van 2010
Tiny Taels van de St. Johannesschool in Wommelgem, volgens
een van haar collega's "iemand die kinderboeken ademt en
anderen kinderboeken doet ademen”, is de Beste Boekenjuf van
2010.
"Bibliotheekbezoek is meer dan zo maar boekjes ruilen: de
kinderen kunnen hun boeken aan elkaar promoten of
gemotiveerd afkraken. […] Maar wat vooral opvalt is haar
overtuiging dat lezen meer is dan een activiteit apart. Zij slaagt er
in ook de andere vakken op te vrolijken met een verhaaltje, een
gedicht, een sprookje of een flitsend bericht. […] In de kelder van
de school richtte ze een heus “Boekenbeestenhol” in, waar kinderen en collega’s, al dan niet
in klasverband, kunnen genieten van een boekje in een hoekje," aldus het juryverslag.
De Beste Boekenjuf van 2010 kreeg een mand met 100 boeken cadeau.
De andere winnaars zijn:
PRIJS
VOOR
2e prijs
mand met 75 boeken
Ann Melotte van de Vrije Basisschool De
Lettermolen van Zonhoven.
3e prijs
mand met 50 boeken
Els De Ruddere van de Gemeentelijke
Basisschool in Oostduinkerke
1
4e prijs
mand met 25 boeken
Joke Maes van basisschool Klavertje in
Olmen
Aanmoedigingsprijs
mand met 10 boeken
Jo van Audenhove van de Gemeentelijke
Basisschool Everheide in Evere
Aanmoedigingsprijs
mand met 10 boeken
Carine Hillen van lagere school De Robbert
in Hamont
Aanmoedigingsprijs
mand met 10 boeken
Nikie Lenssens van De Vuurtoren in
Drongen
U vindt het volledige juryverslag op p. 3-4-5.
Organisatie
De prijs voor de Beste Boekenjuf of -meester is een initiatief van GroKi, de Groep Vlaamse
kinderboekenuitgevers, in samenwerking met Boek.be. Abimo, Clavis, Davidsfonds, De
Eenhoorn, Lannoo, Standaard Uitgeverij, Studio 100, Van In, WPG Uitgevers en
Zuidnederlandse Uitgeverij schenken de boeken.
Contact Boek.be
Geert Van den Bossche
VUV | Gedelegeerd bestuurder
[email protected] | 03 287 66 91 | 0473 22 20 89
2
JURYVERSLAG BESTE BOEKENJUF of BOEKENMEESTER 2010
De titel van de Beste Boekenjuf of -meester 2010 is een initiatief van GROKI (de groep van
Vlaamse uitgevers van kinderboeken) en wil waardevolle initiatieven van leesbevordering in
basisscholen honoreren en ondersteunen. De voorkeur van de jury gaat hierbij uit naar
projecten met inhoud, die enige continuïteit vertonen en blijk geven van een creatieve en
originele aanpak. Want enkel dan wordt leesbevordering op zijn juiste waarde ingeschat:
een concrete zoektocht naar leesplezier, waardoor lezen voor alle kinderen niet enkel een
leuke bezigheid wordt, maar ook een opstap is naar grotere taalvaardigheid en meer
mondigheid. En die dingen zijn dan weer bevorderlijk voor een goed en evenwichtig
leerproces.
Voor de zesde editie van deze wedstrijd kwamen er ruim 70 inzendingen binnen, die door de
jury met de nodige ernst werden bestudeerd. De jury bestaat dit jaar uit Bart Desmyter
(uitgeverij De Eenhoorn), Veerle Moureau (Davidsfonds), Wally De Doncker (auteur), Ria
Dorssemont (leesjuf & leesbevordering) , Brigitte De Cock (Beste Boekenjuf 2009). Dit leidde
tot een longlist van een tiental kandidaten, waaruit het hierna volgende lijstje van winnaars
rolde.
Drie aanmoedigingsprijzen worden toegekend:
Juf Jo van Audenhove van de Gemeentelijke Basisschool Everheide uit Evere bevraagt via
enquêtes ouders, collega’s en kinderen over hun leesgedrag. Ze zoekt een leuke aanpak voor
aanvankelijk en begrijpend lezen, vindt leespeters en –meters , zorgt voor leesanimatie bij
sleepovers en besteedt veel aandacht aan de integratiemomenten 3de kleuterklas-1ste
leerjaar. Deze initiatieven worden met zorg opgevolgd en geëvalueerd.
In de lagere school De Robbert van Hamont probeert juf Carine Hillen het lezen uit een saaie
en te schoolse aanpak te halen. Vanuit de werkgroep lezen, die zij leidt, komen er
ondermeer klas doorbrekende, originele activiteiten tijdens de voorleesweek. Ze bedacht al
eens een voorleesontbijt, zorgde voor een boekenbeurs op school en introduceert de
kinderen in de plaatselijke bibliotheek. En op haar manier breit ze een vervolg aan wat haar
collega Heidi Cox doet in de kleuterschool.
Als er al gelezen wordt in De Vuurtoren van Drongen dan is dat in hoge mate te danken aan
juf Nikie Lenssens. Zij weet dat het belangrijk is om bij de kinderen belangstelling voor lezen
op te wekken en bedenkt daar een leuke aanpak voor. Zo zijn er voorleesmomenten (volgens
de jury mogen het er best meer zijn), een gedichten week in plaats van één dag, een leesklas
en sprookjes- grootouders, het bannen van woordreeksen (het beruchte rijtjes lezen) en
contractwerk dat focust op het gericht zoeken naar informatie. En daar hoort nog een “enz”
bij.
3
Deze drie dames verdienen terecht een aanmoedigingsprijs van elk tien boeken in de hoop
dat ze blijven doorgaan.
Al eens een klavertje vier gevonden? De jury ontdekte er een in het Kempense Olmen, want
zo heet de basisschool er. En in dat Klavertje vier is Joke Maes aan de slag. Zij vond een
gelukkige gelijkenis tussen lezen en …eten. Zorgen voor een afwisselend menu dat leuk
opgediend wordt door een vriendelijke ober die ook vertelt wie de kok is en de eters het
menu mee laten bepalen: het zijn allemaal dingen die de eetlust mee in de hand werken ook
bij hen die nogal kieskeurig zijn of met lange tanden aan tafel zitten. Juf Joke zorgt dus voor
een ruim en verscheiden boekenaanbod dat mooi gepresenteerd wordt. Ze bedacht een
Boekenmoeke voor eerste en tweedeklassers, vond auteursfiches uit en haalde die auteurs
ook nog voor het voetlicht. Samenwerking met de bib, tutorlezen, een leesmuurkrant,
leesprikkels en nog meer: alle kinderen zijn er in de ban van het lezen.
Juf Joke verdient voor die aanpak een stevige eervolle vermelding, uitgedrukt in een mand
met 25 boeken.
Van de Kempen naar de kust ging de jury om er een vreemd klinkend letterwoord te
ontcijferen: gbsodk. Dat blijkt te staan, denken we toch, voor Gemeentelijke Basisschool
Oostduinkerke. Daar tref je juf Els De Ruddere aan, die, wordt gezegd door haar collega’s:
“Goed kan lezen, goed is in voorlezen, en enig gevoel voor show heeft”. Juf Els is in
Oostduinkerke de motor van de leespromotie. Ze neemt voortdurend initiatieven en blijft
die actualiseren. Haast gewone boekenacties als boekenweek, gedichtendag, en
voorleesweek groeien dankzij haar uit tot feestjes waar de hele school in op gaat. En juf Els
gaat door met het aanreiken van nieuwe boeken, het samen maken van beoordelingen,
auteurs aanslepen, ruimte opeisen in de schoolkrant en in de er aan te komen schoolradio
en tijdens de middagpauze.
Voorwaar een mooi verhaal dat de jury graag honoreert met een derde prijs en een mand
met 50 boeken.
Aan de andere kant van het land in de Vrije Basisschool De Lettermolen van Zonhoven vond
de jury Ann Melotte. Een school die zo heet is het aan haar naam verplicht die waar te
maken en daar is juf Ann voortdurend mee bezig. Zo lezen de kinderen van haar klas (2b om
precies te zijn) alle dagen 10 minuten stil uit een zelf gekozen boek en leest zij zelf ook
dagelijks (jawel, elke dag) voor. Ze helpt kinderen boeken zoeken in de bib met behulp van
de vijf vingertest, schaft zelf allerlei soorten boeken aan en volgt voortdurend bijscholingen
rond lezen. Maar ze doet ook aan literatuureducatie, schakelt ouders en grootouders actief
mee in, informeert hen via een avond over (voor)lezen en verteltassen en bouwt met hen
een werfkeet om tot een gezellige leesplek. En dan is er nog het boek “Vreemde zaken”,
maar dat is een verhaal apart.
4
Voor dit alles en al het overige krijgt juf Ann een verdiende tweede prijs, die verborgen zit in
een mand met 75 boeken.
Uit wat vooraf gaat is al af te leiden dat er het en der heel wat gebeurt aan leesbevordering
waardoor het voor de jury een hele opgave was om een en ander te honoreren. En stilaan
kwam de enige echte kandidaat voor de eerste prijs te voorschijn. Alweer een juf die zoals
een collega haar typeerde “kinderboeken ademt en anderen kinderboeken doet ademen”.
Dat doet ze voortdurend en altijd weer opnieuw en vernieuwend voor haar eigen klas en
voor de hele school. Door eigen lectuur, door navorming en bijscholing en haar eigen inzet is
ze voor kinderen en collega’s hét aanspreekpunt over boeken en lezen. Bibliotheekbezoek is
meer dan zo maar boekjes ruilen: de kinderen kunnen hun boeken aan elkaar promoten of
gemotiveerd afkraken. En doordat de juf in de beheerraad van de bib stapte, kan ze de
aanschaf van boeken mee de goede kant uitsturen. Maar wat vooral opvalt is haar
overtuiging dat lezen meer is dan een activiteit apart. Zij slaagt er in ook de andere vakken
op te vrolijken met een verhaaltje, een gedicht, een sprookje of een flitsend bericht. Er is
nog meer te vertellen over deze juf die er ook nog in slaagde in de kelder van de school een
heus “Boekenbeestenhol” in te richten, waar kinderen en collega’s, al dan niet in
klasverband, kunnen genieten van een boekje in een hoekje. Halfweg tussen Oostduinkerke
en Zonhoven ligt Wommelgem. En daar in de St. Johannesschool is juf Tiny Taels bedrijvig
zoals daarnet beschreven. Voor de jury was het een uitgemaakte zaak.
Zonder afbreuk te doen aan alle bekroonden en aan alle anderen die waar ook in Vlaanderen
bezig zijn, is juf Tiny dé Boekenjuf 2010. De eerste prijs wordt haar toegekend met lof en
hulde en wordt omgezet in een mand met 100 boeken. Proficiat!
5