Met wie? Met mr. Li

Commentaren

Transcriptie

Met wie? Met mr. Li
tips
Afrikaanse Che
De West-Afrikaanse republiek
Burkina Faso is een van de armste landen ter wereld. Tot 1984
heette het Opper-Volta, maar
een jaar nadat de marxist Thomas Sankara aan de macht was
gekomen herdoopte hij het
land in Burkina Faso, ‘land van
de oprechte mensen’. De bewoners heetten voortaan Burkinabe, eerlijke mensen dus.
Sankara zelf, die in 1987 bij een
staatsgreep om het leven
kwam, ging de geschiedenis in
als ‘de eerlijke man’, ‘Tom
Sank’, ‘Afrikaanse Che’ en ‘kameraad Sankara’. Hij verzette
zich tegen het neokolonialisme van het Westen en van
‘moederland’ Frankrijk in het
bijzonder. Burkina Faso moest
een zelfvoorzienend land worden. De leer van het marxismeleninisme leidde tot verdere
verslechtering van de economie. Al werden alle hervormingen na zijn dood ongedaan gemaakt, toch werd Sankara een
voorbeeld van Afrikaans zelfbewustzijn en onafhankelijkheid. De Che van Afrika.
Thomas Sankara, l’homme
intègre
> TV5 monde, 9.50-10.45 uur
Fietsen zonder ruzie
De ruzie tussen de Internationale Wielerunie en de ASO
heeft weinig meer weg van
sport. Een machtsstrijd is het,
en de sporters zijn de dupe. In
België wordt de sport niet verpest door rivaliserende organisaties. In maart en april staat
Vlaanderen in het teken van
wielrennen, waarbij de sport
centraal staat. We noemen de
driedaagse van De PanneKoksijde, altijd op de dinsdag,
woensdag en donderdag vóór
de Ronde van Vlaanderen; reden dat veel wielrenners de
driedaagse gebruiken om te
trainen voor de Ronde (‘Vlaanderens Mooiste’). Sporza
brengt verslag uit van de Driedaagse van de Panne. Eerste
etappe vandaag: Middelkerke
– Zottegem.
Sporza: Driedaagse van De
Panne-Koksijde
> EEN, 14.30-17.05 uur
Voetbal vandaag
Schalke ’04 - Barcelona
Champions league
> nederland 3, va. 20.15 uur
etalage
1 april 2008
Jacqueline Maris
Hans Jaap Melissen
Marijke van den Berg
vpro
dinsdag
maandag
Djoeke Veeninga
Met wie? Met mr. Li
Hoe gaat het halverwege het
project met de zoektocht naar
mr. Li en zijn invloed op alles?
De ochtenden: Bureau Buitenland:
Looking for mr. Li
> Radio 1, 11.04-11.30 uur
D
e zoektocht van de vpro en de
Wereldomroep naar de universele
mr. Li is op de helft. Tijd om een tussenbalans op te maken. ‘Het idee achter Looking for mr Li is dat we kijken
naar de globalisering aan de hand van
de opkomst van China,’ legt eindredacteur Gert Hindriks nog eens uit. ‘Daarom zoeken we naar Chinezen op uiteenlopende plekken in de wereld.’
Zambia
De eerste standplaats was Zambia. Daar
bracht Jacqueline Maris een aantal weken door bij een kopermijn die door
Chinezen gerund wordt. De arbeidsomstandigheden zijn erbarmelijk. Er
zijn twee wc’s voor 1000 werknemers
en er worden lijfstraffen uitgedeeld.
Ondanks verwoede pogingen lukte het
schuiven. De schuldenlast van Amerika
is grotendeels gefinancierd door de Chinezen. China’s belangrijkste doel is de
economische groei in het land gaande
te houden, terwijl de communistische
haar uiteindelijk niet om de mijn bin- partij aan de macht blijft. Daar is ook
nen te komen, maar ze heeft wel een
het hele buitenlandse beleid op gericht.
goed beeld van de situatie in het stadje Mensenrechten en milieu zijn daarbij
gekregen. ‘De Chinezen zijn ontzettend van ondergeschikt belang. Ze maken
vriendelijk als je ze persoonlijk
bijvoorbeeld deals met het regime in
spreekt,’ zegt ze. ‘Maar het is onmoge- Soedan, wat wij onethisch zouden vinlijk tot ze door te dringen. Ze zijn heel den. Tegelijkertijd proberen ze de Amebang voor autoriteit en laten beslissin- rikanen zo weinig mogelijk voor de voegen over aan hoger geplaatsten. En dan ten te lopen, om hun exportmogelijkhekom je al snel uit bij de Chinese regeden en goodwill niet kwijt te raken.’
ring.’ De Chinezen in Zambia mengden
zich totaal niet met de lokale bevolAmerika
king. ‘Ze wonen achter een muur en
Amerika is dus een belangrijke hanhet lijkt wel of daarna China begint. Ze delspartner en debiteur van China en
zijn net zo vreemd in het gebied als een de standplaats van Hans Jaap Melissen.
kolonie marsmannetjes. Ze hebben
Hij bezocht een topuniversiteit die vol
geen idee hoe ze sociaal moeten zijn,
zit met Chinezen, maar ook een kleuwant niemand denkt voor zichzelf. Een terschool waar Amerikaanse kinderen
aantal jaren geleden kwamen er tientweetalig onderwezen worden. ‘Ik wil
tallen mensen om bij een explosie,
kijken hoe groot de cultuurschok is
maar geen Chinees heeft aan de nabe- voor Chinezen die nieuw zijn in de VS,
staanden zijn medeleven betuigd.’
en hoe groot de invloed is van de omvangrijke Chinese gemeenschap,’ zei
Machtsverhoudingen
hij vlak voor vertrek tegen de Gids.
‘Door lokale verhalen te brengen, proberen we de grote lijnen te zien,’ zegt
Venezuela
Hindriks. ‘We leven in 2008. Er is een
Ondanks alles moeten we de opkomst
groeiend tekort aan energie en grondvan China relativeren, vindt Hindriks.
stoffen. De machtsverhoudingen ver‘In vergelijking met de VS en de EU
54 V
04_di_etalage 54
19-03-2008 15:53:33
1 april 2008
film
gdinsdag
adnaam
vpro
op televisie
speelt China in Afrika en LatijnsAmerika nog maar een beperkte rol,’
zegt hij. Dat weet ook Marijke van
den Berg, die op het punt staat af te
reizen naar Venezuela. ‘Van de Venezolaanse export gaat 46 procent
naar de Verenigde Staten, en maar
2,3 procent naar China,’ weet ze.
‘Maar de socialistische en anti-Amerikaanse president Hugo Chavez
schreeuwt van de daken dat hij zaken met China doet, om te laten
merken dat hij niet afhankelijk van
Amerika is. China kan de grondstoffen uit de oliestaat goed gebruiken,
maar gaat liever omzichtig te werk,
want ze willen de VS niet kwijt als
handelspartner.’ Gezien de ervaringen van haar collega in Zambia zal
het moeilijk worden, maar Van den
Berg gaat proberen binnen te komen
bij een Chinese olieraffinaderij. Ze
heeft in ieder geval een interessante
deskundige tot wie ze zich kan wenden: een Chinese professor die bezig
Kleine terreur
is de Aziatische afdeling aan de Simon Bolivár-universiteit op de zetten. Ze is van plan zich te vestigen in
een van de barrios van Caracas, om
zich te mengen tussen de gewone
bevolking en zo de sentimenten over
China te ontdekken. ‘Ik verwacht dat
Chavez-aanhangers voorstanders
zullen zijn van nauwe banden met
China, en tegenstanders van Chavez
juist niet.’ Vandaag horen we haar
eerste bevindingen.
India
Als laatste zal Djoeke Veeninga gaan
berichten over mr. Li in India. Dat
land is een geduchte concurrent van
China op de wereldmarkt. ‘Er wonen
ook een miljard mensen, men
spreekt beter Engels, en er is een
vorm van democratie,’ zegt eindredacteur Hindriks. ‘In de strijd om de
wereldmacht zou India weleens een
lachende derde kunnen zijn.’
elja looijestijn
ook scholen in de ‘strijd’ betrokken
werden. Een filmpje toont een oudere vwo’er die zich als mentor voordoet en ouders van onderpresterenMeekijken ongewenst
de brugklassers geruststelt over hun
> Nederland 2, 20.25-20.50 uur
resultaten. Hij werd geschorst toen
bekend werd dat hij zich ervoor had
aar schatting vierhonderdduilaten betalen. Ook bleken er via een
zend ouders zijn maandenlang
ingenieus systeem op veel scholen
in gijzeling gehouden door de digita- leerlingen van elders in oudercomle beweging Contrakits (inclusief
missies te zitten. ‘Toevallig’ waren
spelfout). Het begon als een geintje
dat ook de scholen met de beste
op YouTube van een stel verveelde
kantinevoorzieningen en de hoogste
pubers. Met hun mobiele telefoons
budgetten voor schoolreisjes. Gemaakten ze begin 2007 filmpjes met ruchten over banden met de onlangs
tips om de opvoedstrategieën van
opgepakte diplomavervalsers bleken
hun ouders te ontregelen. Terwijl die echter vals. Een filmpje op TV Cenhun wijsheid steeds vaker uit televitrum van een huilende moeder die
sieprogramma’s haalden zoals Super- wordt gedwongen de appel uit het
nanny, Schatjes en Eerste hulp bij opbroodtrommeltje van zoonlief te
voeden, stuurden zij elkaar filmpjes
vervangen door een Mars luidde het
om al die vaardigheden te saboteeinde van de Contrakits in. Na uitnoren. En daaruit bleek dat ze heel
digingen van Nova, Andries Knevel
goed naar de grotemensenprogram- en Pauw & Witteman waren ze zelfs
ma’s hadden gekeken. Zo leerden ze heel even breaking news op CNN. De
van elkaar dat doorzeuren altijd efrest is geschiedenis. In Meekijken onfectief is en dat stemverheffing van
gewenst een reconstructie van de opouders betekent dat die op het punt komst en ondergang van de Contrastaan te breken: ‘nog even doorzetkits. Een koekje van eigen deeg,’
ten, het doel is bijna bereikt’. Dreinoemt de VPRO het in het begeleigen met de Kindertelefoon werd ge- dende persbericht. Beetje kort door
propageerd als probaat
de bocht voor een digitale beweging
onderhandelingsinstrument. Somdie zoveel gezinsdrama’s veroormige tips waren nog grappig te noe- zaakte.
men, al werd het grimmiger toen
hugo hoes
N
film van de dag
20.30-22.45 (RTL 7) Boiler room EEE
USA 2000. Van Ben Younger. Met oa Giovanni Ribisi, Vin Diesel, Ben Affleck, Nia Long en
Nicky Katt. Jeugdige gretigheid en ongebreidelde ambitie delven het onderspit in deze
variatie op Oliver Stone’s hebzuchtfilm Wall Street. Als hommage laat debutantfilmmaker Younger actieheld Vin Diesel zelfs reciteren uit Stone’s standaardwerk. Maar het
is jongeling Giovanni Ribisi die de show steelt als gewetensvolle aandelenhandelaar in
een louche bedrijf. Zelfs het sentimentele subplot over de hunkering naar papa’s
respect wordt kundig voor het voetlicht gebracht. Fraai geknipte beelden van New
York en old school hiphop van onder meer Rakim, De La Soul, Tribe Called Quest (en
nog een deuntje van 50 Cents) doen de rest.
20.30-22.35 (Veronica) The whole nine
yards EEE
USA/CDN 2000. Van Jonathan Lynn. Met oa
Bruce Willis, Matthew Perry, Rosanna Arquette en Michael Clarke Duncan. Deze
komedie mag dan wat langzaam op gang
komen, uiteindelijk heeft ie toch vrolijk
vermaak te bieden. In een voorstad van
Montreal wordt het leven van een brave,
goeiige tandarts, ‘Oz’ (Perry), op z’n kop
gezet door de komst van een nieuwe
buurman. Het blijkt te gaan om Jimmy
‘The Tulip’ Tudeski (Willis), een beruchte,
maar filosofisch ingestelde huurmoordenaar uit de onderwereld van Chicago. De
combinatie van Willis en Friends televisiester Perry blijkt wonderwel te werken.
Ondertussen wordt de show echter gestolen door Amanda Peet als tandartsassistente Jill die een carrière in de criminaliteit ambieert.
20.30-22.30 (RTL 8) White oleander EEE
USA/D 2002. Van Peter Kosminsky. Met oa
Alison Lohman, Renée Zellweger, Michelle
Pfeiffer en Robin Wright Penn. Hoewel alles in White oleander er heerlijk uitziet –
van de schitterende blonde haren van de
hoofdrolspeelsters tot zonovergoten interieurs – is het de bedoeling dat pijn en
verdriet langzaam doorsijpelen. Dat lukt
wel, maar vaker door intrigerend acteren
dan door logische stappen in de plot. Het
is de prachtige (maar giftige) witte oleander waarmee Ingrid (Pfeiffer) een moord
pleegt. Deze gebeurtenis bepaalt het
leven van Ingrids dochter Astrid (Lohman), en van de loop van dit drama dat
gebaseerd is op een favoriet uit Oprah’s
boekenclub. Astrid komt in drie pleeggezinnen terecht, maar wordt vanuit de gevangenis nog gemanipuleerd door mam.
22.35-0.25 (Veronica) The whole ten yards
EE
USA 2004. Van Howard Deutch. Met oa
Bruce Willis, Matthew Perry, Amanda Peet
en Natasha Henstridge. Was The whole
Zie ook www.cinema.nl
04_di_etalage 55
nine yards al niet denderend, deze opvolger mag je best een miskleun noemen.
Huurmoordenaar Jimmy (Willis) is getrouwd met Jill (Peet) en neergestreken in
Mexico. Terwijl zij in opdracht doodt, is hij
huisman – compleet met schortje en
hoofddoek. Lachen. Ondertussen is tandarts Oz (Perry) nog steeds panisch over
zijn kennismaking met de onderwereld.
Het wordt er niet beter op wanneer de vader van weggewerkte crimineel Gogolak
(Kevin Pollak, die de vorige keer de zoon
speelde) uit de gevangenis komt. Gaven
de acteurs de eerste film nog een zeker
aanstekelijk enthousiasme, ook bij hen is
de fut er nu echt uit.
0.20-2.10 (BBC 1) Return to me B EEE
USA 2000. Van Bonnie Hunt. Met oa David
Duchovny, Minnie Driver, Carroll O’Connor
en Bonnie Hunt. Bob (David Duchovny) is
de gevoelige bouwvakker/architect – het
archetype van de betrouwbare man. Zijn
lijzige vrouw vecht voor een groter gorillaverblijf in de lokale dierentuin – het
archetype van de verzorgende vrouw.
Maar dan is ze ineens dood en belandt
haar hart in het zieke lijf van Grace (Minnie Driver). Gelukkig zong Dean Martin tijdens de opening ‘Return to me’ dus Grace
zal wel via een hartverwarmende manier
in de armen van Bob belanden. James
Belushi zorgt in een verre bijrol voor verluchting met uitvoerige scheldkanonnades. Niettemin een gruwel voor cynici.
0.20-2.15 (ARD) The getaway EEEE
USA 1972. Deze actieklassieker van Sam
Peckinpah profiteert van een fascinerend
script van Walter Hill (de latere regisseur
van 48 Hrs.) over een zwijgzame ex-gevangene (Steve McQueen), die meteen na zijn
vrijlating een bank berooft en vervolgens
met poen en vriendin (Ali MacGraw) over
de grens naar Mexico vlucht. Peckinpahs
grootste commerciële succes bestaat
goeddeels uit spectaculaire achtervolgingen en fraai gefilmde schietpartijen.
V 55
19-03-2008 15:53:38

Vergelijkbare documenten