Sessie 2.3 Bewegen op de afdeling

Commentaren

Transcriptie

Sessie 2.3 Bewegen op de afdeling
20-­‐01-­‐15 Bewegingsagogie Een rondleiding Bewegingsagogie Cluster leidinggevende: Desiree lemoine Bewegingsagoog: Azmi Alubeid Bewegingsagoog: Femke Bol Het delen van ervaring is een van mijn favoriete onderwijs methoden. Onze Ervaring 1
CreaBever Aanpak Jullie Ervaring Durven doen De rol van de Clusterleidinggevende Wat houdt de funcBe clusterleidinggevende in. De cultuur omslag zorgverlening vanuit de behoeIe van de cliënt Herverdeling FTE Samenstelling team man vrouw, CompetenBes van bewegingsagogen Wat Desiree droomt brengen wij overdag in de prakBjk direct Kennis, ondersteuning & crea=viteit Vrolijkheid & succes beleving in de vorm van bewegen als remedie in het dagelijks leven van demen8e. 2
Ervaring Leiding Bewegingsagogen Azmi Alubeid & Femke Bol Zolang wij leven kan iedere beweging, iedere ac=e en iedere gedachte een verandering aan onze denkwijze brengen, laten we samen ervoor zorgen dat deze verandering posi=ef is ook al is het maar voor een momentopname . gevende Ervaring Bewegingsag
ogen Ervaring Andere disciplines Gelukkige bewoners Liefde voor mensen betekent ook hen ondersteunen in het vergroten van zelfwaardering, je kunt daarbij pas echt mee helpen als je weet wat hun beweegt. 1 20-­‐01-­‐15 DE GEEST VAN BEWEGINGSAGOGIE BINNEN HET KADER LANGDURIGE ZORG. DemenBe In Beweging Motorische, cogniBeve & sociaal-­‐ EmoBonele doelstellingen Individueel Begeleiding Afleiding = plezier Mogelijkheden GroepsacBviteiten EvocaBe = Intrinsieke MoBvaBe Bedlegerige Autonomie = Zelfwaardering Bij erns=ge gevallen is samenwerking met betrokkene disciplines zoals huisartsen, psychologen, welzijn coaches en directe verzorgers zeer belangrijk. missie Bewegingsagogie is een vak die zich richt op het mo=veren van sociaal betrokkenheid, en het bevorderen van de mentale en fysieke welzijn op een gezond & spor=ef wijze. Varia=e & crea=viteit in Ac=viteiten aanbod De Beweeg U Fit Club De Zwem U Fit Club Tafel tennissen Bewegen op muziek Massage Hometrainer-­‐ Ligfiets Duo-­‐fiets Rolstoelfiets Looptraining PS4-­‐3D-­‐OculusriO IPad games De Sport Rollator Kracht & condiBe training Spelvaardig
heid Gewichten Tennissen • Medicijnballen • Compound movement • Rots & water • Yoga ball • Balloon • Strand bal Beweeg U Fit Club Parachute • Ringen • Co opper band • Ballen Veilige / warme Sfeer • Intro • Verhaal • Feedback Drie profielen Willen, kunnen & kennen, klaar voor de start Go 5 Tips, De Beweeg U fit club Vaste afspraken/doelstellingen Profiel een Intrinsieke moBvaBe. Groep 1: weinig belang, weinig vertrouwen Groep 2:weinig belang, veel vertrouwen Feedback Samenwerk Opdrachten Groep 3: veel belang weinig vertrouwen Groep 4 : veel belang veel vertrouwen Omgevingsfactoren Profiel twee Fysieke mobiliteit. Groep 1 : zelfstandig mobiliteit Groep 2 : agankelijke mobiliteit full range of mo=on/compound movement Training verdeling & Tijd management Groep 3 : weinig mobiliteit Groep 4 : geen mobiliteit Profiel drie CogniBeve capaciteit Groep 1 : Wel Begrijpen, Wel uitvoeren Groep 2 : Niet begrijpen, wel uitvoeren Groep 3 : niet begrijpen , niet uitvoeren Groep 4 : wel begrijpen, langzaam uitvoeren ( bevriezen) 2 20-­‐01-­‐15 SPIEGELBEELDIG TEGENOVERGESTELDE BENADERING. daar en tegen staat Confronta=e Coöpera=e EvocaBeve gespreksvoering, DemenBe Evoca=eve gespreksvoering Demen=e Gespreks=jl in het kort: Beste vrienden zijn op een professionele wijze. Autonomie daar en tegen staat Autoriteit • 
• 
• 
• 
• 
• 
Gesloten vragen Openvragen Sturend vragen ReflecBef luisteren Samenvahng Verandertaal Maar wacht… Er is meer! prak=jk 3 

Vergelijkbare documenten