2010cc10-aud general motors beerens pub

Commentaren

Transcriptie

2010cc10-aud general motors beerens pub
RAAD VOOR DE MEDEDINGING
Auditoraat
Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. 2010-C/C-10-AUD van maandag 10
mei 2010
Zaak nr. MEDE-C/C-10/0007: General Motors / Beerens
Wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15
september 2006 1 , artikel 61, § 3
1. Op 13 april 2010, ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een
aanmelding van een concentratie in de zin van artikel 6, § 2 van de wet tot bescherming
van de economische mededinging, gecoördineerd bij het Koninklijke besluit van 15
september 2006 (BS., 29 september 2006). De voorgenomen concentratie betreft de
verwerving van gezamenlijke zeggenschap door General Motors Belgium NV, samen met
de Beerens Groep NV, over de NV Beerens O.C.
2. De aanmeldende partijen hebben toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure
zoals bepaald in artikel 61 § 1 van de wet.
3. General Motors Belgium NV, Noorderlaan 401-haven 500, 2030 Antwerpen, is een
vennootschap die tot doel heeft de aankoop en verkoop, fabricage, productie, assemblage
en omvorming van motorvoertuigen, motoren en alle accessoires of onderdelen van deze
producten.
4. De NV Beerens groep, Groenendaallaan 397, 2030 Antwerpen, vervult alle activiteiten
van een houdstermaatschappij (o.a. het verwerven, het aankopen en verkopen, het beheren
en tot waarde brengen van alle belangen en participaties in alle ondernemingen en
vennootschappen). De NV Beerens groep is betrokken bij de distributie van
motorvoertuigen, zowel personenvoertuigen als lichte bedrijfswagens.
5.
De NV Beerens O.C., Groenendaallaan, 397, 2030 Antwerpen (met uitbating te 1932
Zaventem, Leuvensesteenweg 398), is ondermeer actief in de detailhandel van
motorvoertuigen, zowel personenvoertuigen als lichte bedrijfswagens.
6. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt
binnen het toepassingsgebied van de wet en categorie a opgenomen in de nadere regels
voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties zoals goedgekeurd door de
Algemene Vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 2007. 2
7. Zoals bepaald in artikel 61 § 3 van de wet stelt de auditeur-generaal vast dat aan de
voorwaarden voor toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de
aangemelde concentratie geen aanleiding geeft tot verzet.
8. Conform artikel 61 § 4 van de wet dient deze brief te worden beschouwd als een
toelatingsbeslissing van de Raad voor de Mededinging in de zin van artikel 58 § 2, 1° van
de wet.
De Auditeur-generaal
BERT STULENS
1
2
B.S. van 29 september 2006.
B.S. van 4 juli 2007.

Vergelijkbare documenten

2012cc17-aud saladsignature nebof pub

2012cc17-aud saladsignature nebof pub motorvoertuigen, zowel personenvoertuigen als lichte bedrijfswagens.

Nadere informatie

01 2007cc01aud Spano Invest Spanogroup

01 2007cc01aud Spano Invest Spanogroup motorvoertuigen, zowel personenvoertuigen als lichte bedrijfswagens.

Nadere informatie

RAAD VOOR DE MEDEDINGING Auditoraat

RAAD VOOR DE MEDEDINGING Auditoraat motorvoertuigen, zowel personenvoertuigen als lichte bedrijfswagens.

Nadere informatie

Revue Trimestrielle de Jurisprudence du Conseil de la concurrence

Revue Trimestrielle de Jurisprudence du Conseil de la concurrence Auditoraat Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. 2010-C/C-10-AUD van maandag 10 mei 2010 Zaak nr. MEDE-C/C-10/0007: General Motors / Beerens Wet tot bescherming van de economische mededinging, ...

Nadere informatie

2010cc07-aud colruyt

2010cc07-aud colruyt Zaventem, Leuvensesteenweg 398), is ondermeer actief in de detailhandel van motorvoertuigen, zowel personenvoertuigen als lichte bedrijfswagens.

Nadere informatie