Hoe IS denkt Rome te veroveren en het

Commentaren

Transcriptie

Hoe IS denkt Rome te veroveren en het
6 Buitenland
Donderdag 8 oktober 2015
Hoe IS denkt Rome te veroveren en
het christendom te vernietigen
Islamitische Staat (IS) heeft het plan in
2020 Rome te veroveren, zo staat te lezen
in een jihadistenhandboek van de
terreurbeweging. Rome staat voor IS
symbool voor Europa en het christendom.
Achtergrond
Martin Janssen
D
e zeer effectieve propagandamachine van IS geeft
maandelijks het modern
ogende tijdschrift Dabiq uit. Naast
deze glossy publiceert de IS ook
boeken en brochures. Hieronder
een serie die Black flags heet (zwarte
vlaggen - naar de zwarte IS-vlag). Er
zijn reeds vier boeken in deze serie
verschenen. Het eerste droeg de titel
Black flags from the east. Het tweede
Black flags from Syria. Het derde Black
flags from Arabia en het vierde Black
flags from Persia.
Recent verscheen deel vijf dat
honderd pagina’s telt en de inhoud
is van groot belang voor Europa. Dit
vijfde deel draagt de titel Black flags
from Rome met als ondertitel Armed
gangs and missiles (gewapende bendes
en raketten). Het leest bijna als een
spannende thriller, maar het verontrustende is dat de schrijvers ervan
een uiterst scherpe analyse geven
van de situatie in Europa.
Constantinopel
De IS is geobsedeerd door de verovering van Rome die de uiteindelijke
en totale overwinning van de islam
op het christendom symboliseert
nadat in het jaar 1453 reeds Byzantium en haar hoofdstad Constantinopel werden onderworpen aan de
islam. Volgens islamitische geleerden zou de profeet Mohammed
hebben geprofeteerd dat de islam de
twee grote Romeinse steden zou
gaan veroveren: Constantinopel en
Rome. Constantinopel heeft tegenwoordig Istanbul en is een islamitische stad.
IS meent dat de verovering van
Rome het ultieme symbool is van de
superioriteit van de islam en de
vernietiging van het christendom.
In Rome ligt het Vaticaan, het kloppende hart van het christendom.
Bestudering van het boekwerk De
zwarte vlaggen van Rome laat de lezer
met een dubbel gevoel achter. Enerzijds staan er scherpe analyses in
die duidelijk maken dat de (Europese) leden van IS goed begrijpen hoe
de politieke besluitvorming in Europese landen functioneert. Anderzijds staan er vergezochte theorieën
in zoals een Russische oorlog tegen
Europa en een tegen Perzië (de
naam van de soennitische IS voor
het sjiitische Iran) gerichte alliantie
van IS en Europa. De fantasie-achtige ideeën zijn overigens niet zo
verbazingwekkend bij een groepering die gedreven wordt door apocalyptische visioenen.
De conclusie is dat IS vastbesloten is om Rome te veroveren en
hiervoor strategieën ontwikkelt. De
Zwarte vlaggen van Rome maakt ook
duidelijk dat het aanvallen van
Rome prioriteit krijgt op de verovering van Jeruzalem door IS.
Rusland
Het boek begint met een uitspraak
uit de hadiths-collecties (islamitische
overlevering die aan de profeet
Mohammed wordt toegeschreven):
,,Jullie zullen Rome aanvallen en
Allah zal zorgen dat jullie de overwinning behalen.” Na deze profetische uitspraak is in het boek een
foto opgenomen waarop een zee
van zwarte IS-vlaggen is te zien. Aan
de architectuur van de woningen is
duidelijk dat deze manifestatie zich
ergens in een Europese stad afspeelt
- de bouwstijl doet zelfs Nederlands
aan.
Het boek bestaat uit twee grote
delen. Allereerst wordt de geschiedenis van de jihad in Europa tussen
1990 en 2015 besproken en het
tweede deel gaat over de toekomstige opstand (jihad) in Europa. De
moslims zullen Rome (en Europa)
veroveren, maar er zijn vijanden. Zo
wordt er gesproken over een gelegenheidscoalitie tegen Rusland van
de islam en Rome. Rusland wordt
als een groot obstakel gezien.
Europa – aldus de voorspellingen
van IS – keert als gevolg van de
financiële crisis terug naar de chaos
en anarchie van de middeleeuwen.
Gewapende bendes zullen door
racistische Europese politici worden
omgevormd in milities. De jonge
islamitische minderheid in Europa
wordt door deze politici gezien als
hun vijand.
Ondertussen groeit aan de overzijde van de Middellandse Zee het
kalifaat. De Europese grenzen zullen vooral door toedoen van Rusland in elkaar storten en dan volgt
de malhama, waarmee de Armageddon wordt bedoeld. De IS zal de
Middellandse Zee oversteken en
Rome veroveren overeenkomstig
Het plan Rome te
veroveren zou al in
gang zijn gezet: de
vluchtelingencrisis
moet Europa
overstromen met
IS-strijders
een hadith bij Saheeh Muslim: ,,Jullie zullen eerst Arabia aanvallen,
dan Perzië en vervolgens Rome.
Daarna komt de anti-Christ (dajjal).”
Verzwakt
In een analyse wordt beschreven
hoe Europa in de afgelopen jaren
intern is verzwakt. De radicale islam
in Europa heeft aan kracht gewonnen door de jihadistische revival in
Europa in de jaren negentig van de
vorige eeuw, door de jihad in Bosnië
en de Sharia4Europe-groepen en
bovenal door de Syrische jihad die
in 2011 begon en ,,die alles veranderde”. Een belangrijk wapen voor
IS in de toekomstige krachtmeting
in Europa zullen de tot de islam
bekeerde blanke Europeanen zijn.
In een terugblik staat in het handboek beschreven hoe de aanslagen
Demonstratie van moslims in Turkije. De radicale islam streeft naar wereldheerschappij. Foto: EPA
van 11 september 2001 in New York
leidden tot de Amerikaanse invasie
van Afghanistan en Irak met twee
vergaande consequenties. Allereerst
veranderde hierdoor de Arabische
wereld, maar wat ook veranderde
was ,,dat moslims in de westerse
wereld ineens ervoeren dat zij als
anders werden beschouwd”. Zij
ontwikkelden een wrok tegen het
Westen. Het Westen ging islamitische predikers gevangen zetten,
begon islamitische organisaties te
verbieden en bracht afluisterapparatuur aan in moskeeën. De westerse
inlichtingendiensten stonden echter
voor een onmogelijke opgave. Want
hoe konden ze terroristen ontdekten
tussen de miljoenen moslims in hun
landen? De moslims begonnen bovendien via internet te luisteren
naar islamitische predikers.
Om de aandacht af te leiden van
de economische problemen begonnen volgens IS de elites in de Europese samenlevingen de schuld voor
de economische depressie steeds
meer toe te schrijven aan immigratie en de kosten die hiermee gepaard gingen. Bovendien werd
voortdurend geappelleerd aan de
angst dat moslims door hogere
geboortecijfers Europa wilden gaan
overnemen. Praktiserende en vreedzame moslims begonnen als remedie de boodschap van de islam te
prediken. ,,Moslims in Europa begonnen zich steeds meer bedreigd
te voelen en het was precies op dát
moment dat de jihad in Syrië uitbrak die hoop bood aan alle onderdrukte moslims ter wereld.”
Syrië
In het handboek wordt de Syrische
jihad een ontwikkeling genoemd
,,die de wereld heeft veranderd”.
Sinds 2011 werden in Syrië honderdduizenden soennitische moslims
gedood maar het Westen deed niets.
Als gevolg hiervan ontstonden er in
Syrië islamitische groeperingen die
opstonden tegen de westerse regeringen.
De IS ontstond op het moment dat
het Amerikaanse leger bezig was
om zich volledig terug te trekken
uit Irak in 2011. Als gevolg van deze
vernederende nederlaag voelde het
Westen niet voor een militair ingrijpen in Syrië. Islamitische jongeren uit Europa begonnen toe te
stromen naar de IS die steeds sterker werd terwijl de wereld toekeek.
De Zwarte vlaggen
van Rome maakt ook
duidelijk dat het
aanvallen van Rome
prioriteit krijgt op
de verovering van
Jeruzalem door IS
Op deze wijze kwamen duizenden
Europese moslims in trainingskampen van de IS terecht waar ze wapentraining ontvingen. De Europese veiligheidsdiensten begonnen
bang te worden.
Europa was ondertussen doelwit
voor de IS geworden vanwege ,,de
voortdurende Europese agressie
tégen en bezetting van islamitische
landen”. In Syrië vochten ondertussen alle gewapende islamitische
groeperingen (dus ook IS) over de
controle van de Turks-Syrische
grens. Om een drietal redenen is
deze grens van levensbelang. Allereerst worden wapens in Turkije
gekocht. Nieuwe jihadisten komen
bovendien Syrië binnen via Turks
grondgebied. De derde reden is
echter de belangrijkste. Turkije is
namelijk het land ,,waar IS-strijders
Syrië verlaten om van hieruit verder
te reizen naar Europa”. Dit proces
vindt plaats sinds 2012 onder de
neus van de Europese veiligheidsdiensten die slechts wilden voorkomen dat Europese moslims naar
Syrië vertrokken. Dit toonde aan
hoe ver de islamitische groeperingen vooruit waren in hun denken
en handelen. Een deel van het plan
om Rome te veroveren zou al in
gang zijn gezet: de huidige vluchtelingencrisis zou door IS worden
gebruikt om Europa te overstromen
met IS-strijders.
Slapende cellen
In het boek wordt dit plan van IS
nader uitgelegd. Terwijl westerse
veiligheidsdiensten niet weten
welke moslims er naar Syrië vertrokken, zullen ,,ervaren islamitische strijders” veiligheid en onderdak vinden in Europa. Europese
moslims die zijn opgeleid in trainingskampen van de IS zullen terugkeren naar Europa om hier ,,slapende cellen” te vormen ,,in afwachting
van de orders van het kalifaat om
aanslagen in Europa te plegen”. De
aanslag in januari op de redactie
van het satirische tijdschrift Charlie
Hebdo in Parijs is hier slechts een
klein voorproefje van.
Europa zal in de denkwereld van
de radicalen van IS niet ten val
worden gebracht door een regulier
IS-leger. Maar Europa zal van binnenuit worden vernietigd door
terroristen - die in het kielzog van
de vluchtelingenstroom Europa
binnenstromen - in samenwerking
met hier al levende moslims. Zover
zal het waarschijnlijk nooit komen.
Maar het kan geen kwaad te beseffen wat de doelstellingen van IS
zijn.
Dit is het eerste deel in een tweedelige serie. Dinsdag het laatste
deel waarin wordt beschreven
hoe volgens IS de ultieme confrontatie in Syrië het einde der
tijden zal inluiden

Vergelijkbare documenten

IS wil islamitisch Armageddon in Syrië ontketenen

IS wil islamitisch Armageddon in Syrië ontketenen spannende thriller, maar het verontrustende is dat de schrijvers ervan een uiterst scherpe analyse geven van de situatie in Europa. Constantinopel De IS is geobsedeerd door de verovering van Rome d...

Nadere informatie