- Antwerpen

Commentaren

Transcriptie

- Antwerpen
HET MAGAZINE DAT DEUGD DOET • WINTER 2015
WWW.FACEBOOK.COM/MAGAZINECAVA
SPECIAL: HOE (ON)GEZOND IS SPORT · RELATIES IN TIJDEN VAN TINDER
EEN UITGAVE VAN CM ANTWERPEN • EDITIE 18
ERIKA VAN TIELEN OVER STERK ZIJN
“PERFECTIE IS EEN ILLUSIE”
W
in
nu
!
Gezond
de winter door
met...
ach
be
t niet ,
g
jd
-tablet / ✹
T
L
E
fti
1 SM
DE ZONNE-VITAMINE !
Vo o r l k e l e e
e
!
Si si m p
l
0 - 12 j.
12 - 60 j.
e
60+ j.
1000
800
400
600
ffen
800
400
600
S i m p e l e n d o e ltr
c
S i m p l e et e ffi
1 SM
DANT /
.p FON
✹
ace
600
om
400
600
1c
Bij uw apotheker
www.vistalife.be
d
-tablet /ALLEN
ESSENTIEEL VOOR
!
T
L
✹
E
verhoogde
behoeften
1000
800
400
600
2000
e
e
âg
e
1 com
✹
AVALER /
à
✹
p.
om te starten
bij groot tekort
EDITO
TOON
J
e hebt een sterk nummer in je handen. Dat
lees je wel vaker in
een voorwoord van
een magazine, het verschil in dit
blad is dat we je niets proberen
te verkopen. Integendeel: çava
wil mensen een hart onder de
riem steken.
Een goed voorbeeld is het verhaal van Toon, een jongen van
9 jaar oud die door zijn ziekte
aan bed is gekluisterd maar
er alles aan zou doen om toch
naar school te kunnen. Toon
is onze kleine, grote held. Zo
zie je maar dat niet iedere held
een standbeeld hoeft te krijgen.
Misschien schuilt er ook wel
een held in jou? Wie daar niet in
gelooft kan zelfs als antiheld tot
grootse dingen komen.
Radio Gaga komt volgend jaar
terug op het scherm. Daar
kijken we enorm naar uit. De
twee makers van het prachtige
en ontroerende televisieprogramma blikken in hun column
terug op het eerste seizoen.
Sterk toch?
Veel leesplezier!
DANNY VAN OEVELEN
ALGEMEEN DIRECTEUR
Inhoud
04,23,49
39
06
40
GESPOT
Cijfers & weetjes
BEDNET
Onderwijs als basisrecht,
ook voor zieke kinderen
VRAAG AAN
DE STRAAT
Hoe kom je de winter door?
PORTRETTEN
Getekend
13
44
ZEG EENS AAA
Alle kinderen aan de
aerosol?
STERK ZIJN
Erika Van Tielen staat
sterk in het leven
14
50
SPECIAL SPORT
Hoe ongezond
is sport?
CM DEALS
Korting voor CM-leden &
çava?-lezers!
24
52
30
56
RELATIE APPS
Relaties in tijden van
Tinder
ONS GEDACHT
Loepzuiver
32
WIJKGEZONDHEIDSCENTRA
Zonder financiële drempel
naar de huisarts
CM-AGENDA
Plan je activiteiten
ECHTE HELDEN
Worden ze nog gemaakt?
38
STELLING
Elke dag sport op school?
37
HALLO
CM-medewerker
in de kijker
Coverfoto: Filip Naudts
Verantwoordelijke uitgever Danny Van Oevelen, Molenbergstraat 2, 2000 Antwerpen · Bladmanagement Stef Vissers · Redactie
Peter Lambert, Jeroen Bruggeman, Katelijne Duerinck, Paul Van Roy, Annelies Vervoort, Natalie Van den Heule, Dorien Boonen, Marjolein Cuvelier, Ann Hostens, The Fat Lady · Concept, fotografie en vormgeving The Fat Lady · Advertenties Publicarto 053 82 60 80,
[email protected] · Contact CM Antwerpen, Molenbergstraat 2, 2000 Antwerpen, [email protected] · çava? is een uitgave van
CM Antwerpen en verschijnt in een oplage van 362 000 exemplaren huis aan huis in het arrondissement Antwerpen. De CM-diensten
en -voordelen die in çava? vermeld worden zijn informatief. Bij twijfel of betwisting gelden enkel de statuten en huishoudelijke reglementen. · çava? op audio-cd ontvangen? Stuur je naam en adres naar [email protected] · CM Antwerpen is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de çava?-advertenties.
GESPOT
Erwin Wurm, Misconceivable, 2010 – © Foto: Joris Casaer
4
EXPO
Wandelen tussen de kunstwerken
Het Middelheimmuseum is één van
de oudste en meest bijzondere openluchtmusea in de wereld. In een bijzondere setting biedt het een boeiend
overzicht van meer dan honderd jaar
beeldende kunst. Er staan ongeveer
215 beelden opgesteld verspreid over
30 hectare. Het museum organiseert
jaarlijks ook tijdelijke tentoonstellingen in het park, in het tentoonstellingspaviljoen Het Huis en in het
Braempaviljoen. Dit jaar is er ook een
speciale groepstentoonstelling in
openlucht. ‘Pom’ po pon po pon pon
pom pon. Een dwarse formatie van
sculpturen’ verzamelt werken uit de
collectie van het Middelheimmuseum,
maar toont ook werken die speciaal
voor deze tentoonstelling gecreëerd
zijn en bruiklenen uit binnen- en buitenland. Het gaat om werken die een
dwarse visie op zowel kunst als leven
voorstaan.
30
CIJFER
Op 20 november
1985, 30 jaar
geleden, liet
Microsoft een
eerste versie van
haar nieuwe
besturingssysteem op
de wereld los:
Windows 1.0.
Het museum en de tijdelijke tentoonstellingen zijn het hele jaar door gratis
te bezoeken. In de wintermaanden, tot
maart, elke dag van 10 tot 17u. Opwarmen kan in het Museumcafé MIKA.
Stuur ons je naam en adres door en
misschien maakt çava? jou wel gelukkig met een gratis koffie voor twee in
het Museumcafé. Mailen kan naar
[email protected]
HUWELIJKSBEURS MET EEN STRAFFE PRIJS
Op 2, 3 en 4 oktober 2015 vond in Antwerpen de huwelijksbeurs plaats. Op de stand van CM kon je deelnemen aan
een wedstrijd. Nicole Hendrikx uit Brecht won de skivakantie van Intersoc ter waarde van 1.950 euro.
➝ Ook zin om op wintervakantie te vertrekken? Surf dan snel naar www.intersoc.be
PUBLIREPORTAGE
BEDNET
ONDERWIJS IS EEN
BASISRECHT, OOK VOOR
ZIEKE KINDEREN
Dat is in een
notendop de visie
van vzw Bednet.
De organisatie
biedt sinds
2007 synchroon
internetonderwijs
aan langdurig en
chronisch zieke
kinderen, aan
tienermoeders
en in de toekomst
ook aan kleuters
aan. Toon is zo’n
‘Bednetter’. Sinds
september gaat hij
naar de klas van
achter zijn laptop.
TEKST:
Eva Hugaerts
Elisabeth Verwaest
FOTOGRAFIE:
7
8
BEDNET
D
e schoolbel is
gegaan en overal
in Vlaanderen
lopen de klassen
roezemoezend
vol. Bij Toon (9)
thuis verloopt de schooldag helemaal anders. Hij logt straks
in voor de wiskundeles en
vanmiddag komt zijn Tijdelijk
Onderwijs Aan Huis (TOAH)juf langs. Nu rust hij nog even
uit, want Toon is ziek. “Ik heb
lymfatische leukemie, vastgesteld op 18 maart 2015”, vertelt
hij. Toon moet nu minstens
twee jaar worden behandeld,
wat betekent dat hij nu wekelijks een chemobehandeling
krijgt. “Ik ben daar erg moe
van en heb ook veel pijn.” Het
zal nog even duren vooraleer
hij opnieuw mag sporten. “Ik
mag niet meer lopen of fietsen,
behalve als ik me echt goed
voel. En ik mag ook niet meer
naar school, dat vind ik spijtig.
Iedereen van mijn klas denkt
dat het leuk is om niet te leren,
maar het is veel minder leuk
om ziek te zijn.”
Om bij te blijven volgt Toon van
thuis via de laptop en webcam
de belangrijkste vakken mee,
zoals wiskunde, taal en spelling.
“Als het gaat dan babbel ik in de
pauzes ook eventjes met mijn
vriendjes. Soms kan ik een hele
dag de les mee volgen, soms
slechts een uurtje. Maar ook dat
ene uurtje vind ik fijn. Ik heb
zelfs al toetsen mee gedaan. Ik
leer wel gemakkelijk.” Het contact met zijn klasvrienden is
heel belangrijk voor Toon, met
één ‘maar’: “Je lijkt dichtbij,
maar het is toch anders.” Hij
kijkt dan ook keihard uit naar
de dag dat hij terug naar zijn
klas én zijn vrienden mag, het
vierde leerjaar van basisschool
Wijngaard in Herentals. “In
het ziekenhuis hebben ze mij
gezegd dat als het goed gaat ik
in november opnieuw een paar
dagen per week naar school
mag. Ik zou heel graag terugkomen op 9 november, mijn
verjaardag.”
Ik mag niet meer lopen of fietsen, behalve
als ik me echt goed voel. En ik mag ook niet
meer naar school, dat vind ik spijtig.
TOON
9
Bednet is Toons moment
Papa Kris is ook enthousiast
over de samenwerking met
Bednet. “Het was de ziekenhuisjuf die ons over Bednet
vertelde. Zij heeft ons ingeschreven en alles geregeld.”
De Bednet-consulente van
het gezin, Helena Plomteux,
geeft mee: “Het maakt niet uit
wie de aanvraag indient. Dat
gebeurt via onze website en
vanaf dat moment nemen wij
het als regionale consulenten
over. Toon zal dit hele schooljaar kunnen rekenen op Bednet
om de les te volgen.”
TOON
“Iedereen van mijn
klas denkt dat het
leuk is om niet te
leren, maar het is
veel minder leuk om
ziek te zijn.”
Alles loopt heel vlot tot nu
toe, aldus Kris. “Toon zat een
kwartier voor de start van zijn
allereerste les al klaar voor de
computer, zo hard keek hij ernaar uit. Het systeem met laptop, webcam en printer-scanner wijst zichzelf uit, ik hoef
niet bij Toon te blijven als hij
bezig is. Het is best wel grappig: het is stil in huis en plots
hoor ik Toon iets zeggen. Dat
betekent dat de juf hem iets
gevraagd heeft. Heel tof dat ze
hem zo bij de les betrekt. Ze
doet dat erg goed. Op voorhand
geef ik aan juf Katrijne via mail
door wanneer Toon de les mee
volgt, dan weet ze wanneer
ze de kinderen de laptop kan
laten aanzetten.”
SLECHT WEER
BESTAAT NIET...
Massembre, 5543 Heer
Tel. +32 82 64 43 57
[email protected]
www.massembre.be
... voor een doorwinterde
natuurliefhebber.
Ook in de winter kan je
heel wat moois ontdekken in
Massembre.
Kom samengroepen in
onze bossen, sta stil bij een
adembenemend sneeuwtapijt
en laat je verwennen
tijdens ons gastronomisch
eindejaarsdiner.
JUF KATRIJNE
“De reactie van de leerlingen op Toon was hartverwarmend. Ze waren zo ongelooflijk blij.”
De Bednetmomenten zijn
helemaal van Toon, maar zijn
ouders houden wel een oogje
in het zeil. “Om te zorgen dat
het niet te vermoeiend wordt.
Ondertussen geeft Toon het
zelf aan als hij wil rusten.”
Kris ziet veel voordelen in het
onderwijs via Bednet. “Toon
houdt zo contact met de school
en zijn vriendjes. Het biedt
hem ook een nuttige daginvulling, want verder kan hij op
dit moment niet zo veel doen.
Dankzij dat sociale contact en
die structuur doet Toon toch
mee aan het ‘gewone leven’.
We hopen samen met Toon
dat hij binnenkort Bednet kan
combineren met naar school
gaan en Tijdelijk Onderwijs
Aan Huis (TOAH).”
Begeleiding aan huis
Elk kind dat Bednet volgt, kan
rekenen op de ondersteuning
van een heel team, gecoör-
dineerd door de regionale
consulent. Helena Plomteux
begeleidt kinderen in de Antwerpse Kempen. “Het mooiste
moment vind ik het eerste
contact van de Bednetters met
hun klas, vaak na maanden
van sociaal isolement. Die lach
op die gezichten, kippenvel.
Dan weet je dat je iets goed
doet. Voor een kind is het heel
belangrijk om terug mee te
kunnen doen.”
“De ondersteuning die ik bied,
bestaat uit het regelen van
een zo snel mogelijke opstart
thuis en op school, waarbij
ik de nodige administratie en
logistieke afspraken op mij
neem. De voorbereiding vraagt
wel wat tijd: niet alleen thuis
bij de Bednetters moet alles
klaar staan en moeten ze weten
hoe het werkt, ook de klasleerkracht moet het nodige materiaal krijgen en begeleiding. Voor
Toons juf is dit haar eerste keer
en ik sta klaar voor al haar vragen. Ik ben ook langs geweest
in de klas om aan zijn klasgenootjes uit te leggen hoe het
werkt. Sinds de opstart neem
ik regelmatig contact op met
het gezin en met de school om
te evalueren, voor technische
vragen kan men altijd terecht
bij onze helpdesk.”
De Bednetters krijgen van
school een aangepast lesprogramma omdat ze meestal niet
de hele dag kunnen volgen.
Helena: “Het is aan juf Katrijne
om vast te leggen wat Toon
mee moet krijgen om over te
gaan naar het vijfde leerjaar.
Als ze weet dat Toon maar een
uurtje kan inloggen, dan zal ze
bijvoorbeeld kiezen voor een
uurtje wiskunde of taal, de belangrijkste vakken. Zij spreekt
ook af met de ziekenhuisjuf en
met de TOAH-leerkracht wie
11
Als de juf weet dat
Toon maar een uurtje
kan inloggen, dan
zal ze bijvoorbeeld
kiezen voor een
uurtje wiskunde of
taal, de belangrijkste vakken.
al is hij virtueel aanwezig, het
voelt voor ons allemaal aan als
‘echt’. Bednet vormt vast en
zeker een meerwaarde ten opzichte van TOAH en omwille
van dat doorbreken van het
sociale isolement. Naast het
doorbreken van zijn isolement
kan Bednet er ook voor zorgen
dat de kans op zittenblijven
vermindert én het verlaagt
ook de drempel voor Toon om
terug naar school te gaan na
zoveel tijd.”
wat op zich neemt. Dat vraagt
behoorlijk wat engagement van
de leerkracht, maar tot nu toe
doet juf Katrijne het schitterend.”
Meezingen met de klas
Juf Katrijne kende Bednet al
uit de media en door Music
for Life. Nu zet ze zich sinds
september zelf met hart en
ziel in voor Toon. “Toon is
een prachtventje: lief, sociaal,
sportief, ... Dat eerste moment
dat Toon na vijf maanden terug
zijn vrienden uit de klas zag,
was zo pakkend en ontroerend.
Ook de reactie van de leerlingen op Toon was hartverwarmend. Ze waren zo ongelooflijk blij. Ik vind het prachtig
dat Bednet aan Toon de kans
geeft om erbij te zijn. En ook
HELENA
Hoe enthousiast Katrijne ook
was over het achterliggende
idee van Bednet, ze had toch
wel wat vragen bij de praktische gang van zaken. “Ik
moest vooral wennen aan het
idee van een camera in de klas.
Kijkt iedereen thuis mee en
1980
2015
de s
JAAR
laapboetiek
3 COMPLETE BOXPSRINGS AAN FEESTPRIJZEN
€1350
€2350
€3350
1/2 SLAAPBOETIEK
Slechts 1 week levertijd.
Slechts 1 week levertijd.
Belgische 2 pers. boxspring met
hoofdbord en matras met pocketveren 7-zones.
Slechts 1 week levertijd.
Belgische 2 pers. boxspring met
Belgische 2 pers. elektrische boxspring
hoofdbord en matras met thermo-gel met hoofdbord en matras met latex
(cooling on demand) 7-zones.
afdeklaag 7-zones.
PERSOONLIJK ADVIES VOOR RUG EN NEKKLACHTEN
Zetelbedden
•
Kastbedden
•
Bedtextiel
•
Slaapkamers
•
•
1000 m2 slaapplezier
de
slaap boetiek
Decoratie
DE GROOTSTE SLAAPWINKEL VAN ’T STAD BESTAAT 35 JAAR
Stenenbrug 155-157 - 2140 Borgerhout www.slaapboetiek.be
Openingsuren: ma - za: 10u tot 18u30 Zo: 10u tot 12u30 en 13u30 tot 18u Woensdag gesloten
Voorwaarden in de winkel.
12
BEDNET
OPRICHTSTER KATHY
LINDEKENS OVER BEDNET
wordt mijn les opgenomen?
Ondertussen weet ik dat dit
niet het geval is. Helena heeft
me wel heel goed voorbereid.
Ik moest bijvoorbeeld ook
nadenken over welke werkvormen te gebruiken voor
Toon. Ik vond het verder heel
belangrijk om de leerlingen
erbij te betrekken. Het is altijd
de taak van iemand om in te
loggen, iemand anders test het
geluid van mijn microfoon,
nog een ander kind geeft mij
de microfoon, en ga zo maar
door. Ik sta eerlijk gezegd nog
altijd versteld van de betrokkenheid en enthousiasme bij
de kinderen om te helpen, én
van hun vaardigheden om met
die technologieën om te gaan.
Ze weten het soms beter dan
ik (lacht). Het is elke dag de
eerste vraag van de kinderen:
‘Volgt Toon Bednet?’. Toon
geniet ook van het contact met
de klas en de vriendschap. Je
ziet dat het hem motiveert en
hij zich goed voelt. Hij doet
ook actief mee. Regelmatig
gaat het belletje af als teken dat
hij wil antwoorden. Het gevoel
dat hij erbij hoort, is enorm
belangrijk. Het is zijn grote
droom om terug te komen op
zijn verjaardag. Als dat lukt, is
het groot feest!”
“Tijdelijk Onderwijs Aan Huis
en Bednet vormen een mooi
geheel. We hebben veel geluk
gehad met de TOAH-leerkracht, een collega van hier op
school die ook altijd les heeft
gegeven in het vierde leerjaar.
Terwijl ik vakken als wiskunde
en spelling voor mijn rekening
neem, vult zij aan met creatieve vakken – zo halen we Toon
eens van achter zijn laptop
weg – en met vakken die Toon
heel erg interesseren.” ●
Bednet helpt
kinderen om tegen
hun ziekte te
vechten.
De vzw Bednet helpt sinds 2007 langdurig zieke
kinderen met synchroon internetonderwijs. Het
idee voor deze vorm van onderwijs komt van
Kathy Lindekens, die we kennen als presentator
van het radioprogramma ‘Van kattenkwaad tot
erger’, als initiatiefneemster van Kom op tegen
Kanker en als politica voor sp.a.
T
oen ik schepen van onderwijs was
in Antwerpen,
wilde ik al jaren
iets doen voor
onderwijs voor
langdurig zieke
kinderen. Dankzij
Kom op tegen
Kanker groeiden
de middelen en
de technologische mogelijkheden om deze
groep kinderen
te helpen, maar
het onderwijs
zelf volgde toen
(nog) niet. Ik heb
zelf een proefproject Bednet
opgestart, samen
met verschillende partners.
Het opzet was
toen hetzelfde als
vandaag: kinderen
koppelen met hun
klas via een laptop
en een breedbandverbinding.
De helft van onze
Bednetters waren
toen kinderen met
kanker, de andere
helft bestond uit
kinderen die langdurig moesten
herstellen van een
ongeval of een andere zware ziekte.
Wat later breidden we uit naar
tienermoeders.
Sinds september loopt er een
proefproject met
kleuters uit de
derde kleuterklas.
Bednet is veel
meer dan een louter technisch aanbod. Het onderscheidt zich door
de medewerkers,
die een netwerk
rond het kind
bouwen. De ouders en de school
zijn erbij betrokken, de artsen en
de ziekenhuisschool, het CLB,
de medewerkers
van tijdelijk onderwijs aan huis
(TOAH), ...
Naast het mogelijk maken van het
leren, bestrijdt
Bednet eenzaamheid dankzij de
verbondenheid
met de klas. Deze
psychologische
boost geeft de
kinderen de moed
om tegen hun
ziekte te vechten,
daarvan ben ik
overtuigd. De
resultaten zijn er
ook naar: 90 procent van de kinderen gaat over naar
het volgende jaar.
Het contact met
de klas verlaagt
ook de drempel
voor kinderen om
met hun ‘nieuwe’
handicap terug
te keren naar de
klas. Re-integratie
is het einddoel,
Bednet mag geen
vervanging van de
school worden.
Onderwijs is een
basisrecht, zoals
eten en drinken.
ZEG EENS AAA
TEKST: Eva Hugaerts
Dokter, dokter!
Alle kinderen aan de aerosol?
Met de herfst en de winter in het land gaan er met de eerste hoest opnieuw
duizenden baby’s en kleuters aan de aerosol. Maar helpt dit wel altijd? çava? trok
naar huisdokter Tom Jacobs voor uitleg.
1
2
3
4
WAARVOOR?
WERKT HET?
ALTERNATIEVEN
TIPS&TRICKS
Het immuunsysteem
van onze allerkleinsten
is nog niet opgewassen tegen alle virussen
die passeren. Met de
nodige luchtweginfecties tot gevolg. Een
aerosolkuur helpt om
de nauwere luchtwegen van kinderen open
te zetten. Maar handig
is anders. Ouders van
jonge kinderen weten
uit ervaring dat het
toedienen van zo’n kuur
geen sinecure is bij
wriemelend en huilend
klein grut.
“Een kuur helpt bij
astma. Een langdurige
behandeling kan ook
helpen bij chronische
sinusitis. Bij chronische
bronchitis (COPD)
werken puffers beter,
maar de waterdamp
van een aerosol heeft
als voordeel dat de
slijmen gemakkelijker
worden opgehoest.
Artsen schrijven het
ook voor bij kinderen
met een droge hoest.
Antibiotica zijn uit den
boze en hoestwerende
middelen worden
afgeraden onder de
zes jaar, dus komt de
arts uit bij aerosol.
Terwijl honing ook kan
helpen. Maar deze
suggestie komt bij
ouders soms over als
het niet ernstig nemen
van de klachten. Dus
aerosols worden al eens
te veel voorgeschreven,
inderdaad.”
“Ik raad aan om je kind
preventief te laten
vaccineren. Een goede
conditie maakt het kind
ook weerbaarder. Astma
komt ook minder voor
bij kinderen die al jong
in contact komen met
andere kinderen, dieren
en zelfs planten. Als je
kind toch ziek is, dan
kan een puffer helpen.
Een puffer werkt ook
beter dan aerosol omdat
het werkzame product
dieper kan doordringen.
Als je kind niet geholpen
is met medicatie, dan
kan autogene drainage,
een techniek toegepast
door kinesisten, helpen.
Het maakt de slijmen los
en is een alternatief bij
chronische bronchitis of
bij een langdurige hoest.
Voor kinderen met astma
is dit geen oplossing.”
WELKE MIDDELTJES KEN JIJ TEGEN HOEST?
Laat het ons weten op facebook.com/magazinecava!
“Laat je baby of peuter
eerst wennen aan
het apparaat. Want
het maakt behoorlijk
wat lawaai en er komt
damp uit, daar kan je
kindje behoorlijk van
schrikken. Leid je kind
ondertussen af met
zijn favoriete animatiereeks. Op die manier lukt het beter om
je kind lang genoeg te
laten inhaleren, liefst
een tiental minuten
of tot de producten
verdampt zijn.”
13
14
SPECIAL SPORT
HOE
(ON)
GEZOND
IS
SPORT?
TEKST:
Grete Flies
FOTOGRAFIE:
Brecht Van Maele
Om op de vraag te kunnen
antwoorden in hoeverre sport
(on)gezond is, is er volgens dokter
Jan Vanderroost van Sportlab
Leuven een definitie van sport
nodig.
“Studies hebben al overdonderende
bewijzen geleverd dat regelmatig
bewegen om meer kracht, uithouding en/of lenigheid te ontwikkelen
de gezondheid ten goede komt.
Het risico op vroegtijdig overlijden vergroot bij wie dat niet doet.
Maar ook bij wie overdrijft, neemt
het gezondheidsvoordeel weer af.
Die mensen krijgen op hun beurt te
maken met blessures, kwetsuren,
overbelasting, hartproblemen, … In
combinatie met verkeerde eet- en
dieetgewoonten gaat de situatie van
kwaad naar erger. En dan grijpen ze
naar de verboden middelen, omdat
hun prestaties te wensen overlaten.
En dan hebben we het nog niet
over de mentale belasting gehad:
stress, prestatiedruk en onderlinge
rivaliteit. Op dat moment zitten
we veraf van de gezonde definitie
van sport.”
Sport voorkomt
ziektes, geeft
energie, vermindert
spanning, doet
beter slapen, is
plezant, … Niets dan
voordelen dus? Toch
wordt sport ook
vaak geassocieerd
met kwetsuren,
hartproblemen,
stress en verboden
middelen. Hoe
gezond zijn we
eigenlijk nog
bezig? Vier jonge
sporters getuigen.
Huis-, sport- en
keuringsarts Jan
Vanderroost geeft
zijn visie.
CYRIEL: In eersteklassevoetbal
wordt er veel van je verwacht en
dat brengt stress mee die voor
sommigen heel zwaar doorweegt.
Als je dan ernstig geblesseerd raakt,
zit de schrik er goed in om achterop
te gaan hinken en misschien op
termijn je plek in de ploeg te verliezen.
TOM: Twee jaar geleden had ik
mijn kruisband gescheurd, waardoor ik tien maanden buiten strijd
lag. Dat frustreerde me enorm en
toen ik terugkwam, legde ik veel
15
Cyriel
Dessers
20 JAAR,
VOETBALLER
— “Topsport is afzien,
maar we hoeven geen
onnodige risico’s te
nemen.”
C
yriel speelt sinds
vorig seizoen
als aanvaller bij
Sporting Lokeren.
De stap van de jeugd
naar deze eerste klasser vond hij groot. “Het
was veel zwaarder
natuurlijk. Vanaf dan
was ik hele dagen met
voetbal bezig: zowel
fysiek als mentaal was
dat een serieuze aanpassing. Het werd niet
alleen meer belastend
voor mijn lichaam, de
grotere druk van voorzitter, trainer, ploeg,
supporters en pers
was ook iets om mee te
leren omgaan.” Ploegmaat Gregory Mertens
stierf in april dit jaar
aan een hartstilstand,
wat Cyriel wel aan het
denken zette. “Waren
we verkeerd bezig? Of
was het toeval en pech?
Ik denk het laatste, wat
niet wegneemt dat we
zeker voorzorgsmaatregelen mogen treffen.
Topsport is afzien,
maar we hoeven geen
onnodige risico’s te
nemen.”
16
SPECIAL SPORT
Tom
Huysmans
17 JAAR,
JUDOKA
— “Afgezien van wat
schrammen en blauwe
plekken is judo een
gezonde sport.”
T
om heeft sinds
2013 het topsportstatuut en
vecht zijn laatste
jaar bij de beloftes.
Trainen doet hij in drie
verschillende clubs,
maar zijn roots liggen
bij JC Leopoldsburg.
Hij weet dat overbelasting een risico is. “Als
je te veel traint, raakt
je lichaam uitgeput,
maar ga je ook minder
alert reageren. En dan
loop je kwetsuren op.
Maar afgezien van
wat schrammen en
blauwe plekken is judo
een gezonde sport. Je
gebruikt al je spieren
en leert op een goeie
manier vallen. Voor een
buitenstaander lijkt het
er hard aan toe te gaan.
Maar het ziet er spectaculairder uit dan het
is. Naast fit en krachtig
zijn voor het vechten,
is het vooral ons gewicht dat we in het oog
moeten houden. Op
een gezonde manier,
want eetstoornissen
zijn voor ons ook een
gevaarlijk risico.”
17
druk op mezelf om zo snel mogelijk
weer mijn oude niveau te halen. Het
werkte contraproductief, want ik
presteerde slecht. Ik heb er mentaal
hard aan gewerkt om weer aan judo
te doen voor mijn plezier en niet om
iets te moeten bereiken.
JESSY: Als renner leg je de lat eerst
voor jezelf erg hoog, zodat je geselecteerd wordt voor een grote koers.
En nadien voel je de druk om goed te
presteren voor je ploeg. Wanneer ik
mijn stress niet in de hand hou,
krijg ik last van misselijkheid en
diarree. Ik vermoed dan ook dat
daardoor begin vorig jaar mijn
anticonceptiepil niet meer effectief
was, want ik bleek onverwacht
zwanger.
Niet enkel topsporters gaan al eens
over hun grenzen. Veel recreanten
blijken ook gevoelig aan druk, weet
Vanderroost. “Dan willen mensen een
marathon lopen of de Mont Ventoux
oprijden. Eigenlijk zijn ze daar niet toe
in staat, maar ze durven geen weerstand bieden aan de groepsdruk van
vrienden of collega’s. Terwijl zulke
sportprestaties behoorlijk stevig zijn.
Sommige sporters zijn bereid om erg
ver te gaan om een bepaald doel te
bereiken, een motivatie die soms maar
moeilijk te doorgronden is. Eerzucht
en status spelen al eens een rol. Of het
gebrek aan andere talenten waar ze
evenveel mee kunnen verdienen.”
LEE: Ik hou van de belangstelling
wanneer ik in de ring sta. Mensen
die je bewonderen en aanmoedigen,
dat geeft een kick. Sowieso zal ik
een titel pakken en mijn vader trots
maken. Daarvoor wil ik gerust een
en ander incasseren.
CYRIEL: Voor topsport moet je
opofferingen maken. In de plaats
krijg je de mooiste job te wereld.
Charlatans
Volgens Vanderroost zouden sportartsen hun patiënten wat vaker
moeten temperen en een rem op
hun ambities zetten. Al zijn sommige van zijn collega’s dat stukje
gezond verstand precies verloren.
“Sportgeneeskunde is in België
geen erkend medisch specialisme.
Het zijn fysiologen, cardiologen
of andere artsen die een extra
opleiding hebben gedaan, maar
gespecialiseerd zijn er weinigen. Er
wordt van overheidswege ook geen
controle gevoerd op een kwalitatieve
dienstverlening. Dat is volgens mij
het kernprobleem inzake gezond
sporten en daardoor zitten er tussen
de sportartsen nogal wat charlatans,
die bijvoorbeeld lang in het wielrennen hoogtij hebben gevierd. Maar ik
ben hoopvol over deze sporttak. Doping zal er nooit ver weg zijn, maar
ik geloof wel dat de jonge generaties
er een heel andere mentaliteit op na
houden. Al moeten we kritisch en
alert blijven. Er zijn nog tientallen
producten die voorlopig niet op de
dopinglijst staan, maar die de sport
in het algemeen blijven verzieken.
En niet alleen dat: mensen gaan
niet meer rekenen op hun interne
talenten en capaciteiten om te presteren, maar worden afhankelijk van
externe middelen. Zo wordt fitness
vaak in een adem genoemd met
anabole steroïden. Ik geloof wel dat
dit probleem zich voornamelijk in
een subcultuur ervan afspeelt, maar
ook daar zijn ze zich niet bewust
van de gevaren ervan, zoals hartaandoeningen maar ook psychologische
problemen.
BEWEGEN IS EEN
BASISRECHT VAN
KINDEREN!
Spelen en bewegen
is belangrijk voor
de lichamelijke,
geestelijke én sociale ontwikkeling
van een kind:
·· sterkere spieren
·· betere weerstand
·· meer uithouding
·· minder kans op
diabetes, hart- en
vaatziekten
·· meer
zelfvertrouwen
·· beter gewapend
tegen stress
·· hogere
concentratie
·· sociaal in de
omgang
·· …
JESSY: Ik vrees dat het nog lang zal
duren vooraleer de epo-smet van
het wielrennen weg zal zijn en dat
Van overheidswege wordt geen controle gevoerd op een
kwalitatieve dienstverlening. Daardoor zitten er tussen de
sportartsen nogal wat charlatans.
JAN VANDERROOST
18
SPECIAL SPORT
vindt onze generatie doodjammer.
Ik kan met mijn hand op het hart
zeggen dat ik het nog nooit aangeboden kreeg, niet weet waar het te
vinden en ook geen collega’s ken die
er zich aan bezondigen.
TOM: Naast de judotrainingen ga
ik geregeld naar de fitness om wat
extra spierkracht te genereren.
Verboden middelen heb ik daar nog
nooit weten circuleren. Dat is voor
mensen met een andere mentaliteit.
Naast de verboden middelen zijn er
nog andere manieren waarop menig
sporter aan concurrentievervalsing
probeert te doen. Vooral in sporten
met gewichtsklassen, zoals judo, karate, gewichtheffen, boksen, roeien
en paardensport doen sommigen er
alles aan om in een lagere categorie
terecht te komen. “Dan gaan mensen
snel diëten om hun gewicht zo laag
mogelijk te krijgen en na de weging moeten ze in geen tijd massa’s
energie opdoen om stevig te staan
voor de wedstrijd. Ook in wielrennen, hardlopen of turnen zijn atleten
soms obsessief met eten en gewicht
bezig, wat kan leiden tot anorexia
athletica of andere eetstoornissen.
Zulke praktijken zijn misschien
begrijpelijk vanuit het standpunt van
de sporter, maar vanuit medisch oogpunt moeten we zo'n overdrijvingen
op tijd detecteren en bijsturen. Dat
is in het gewone leven niet anders,
ook daar heerst een vreemd ideaalbeeld. We moeten ook af van het idee
dat je om te sporten allerlei obscure
praktijken moet toepassen of pillen
nodig hebt. Zelfs supplementen
WELKE SPORT IS
HET GEZONDST?
Contactsporten zoals
vechtsporten, maar ook
voetbal en basket zijn
sowieso risicovoller om
kwetsuren op te lopen.
Daarnaast worden
zowat in elke sport de
gewrichten belast, maar
het minst gebeurt dat
in activiteiten waar het
lichaamsgewicht grotendeels wegvalt, zoals
zwemmen, wielrennen,
roeien …
In volleybal,
voetbal, basket,
atletiek of andere
gewichtdragende
sporten worden enkels,
knieën, bekken en
andere gewrichten
uiteraard veel meer
belast en is de kans op
vroegtijdige artrose
en kraakbeendefecten
groter. Belangrijk is om
langzaam op te bouwen
en het behaalde niveau
te onderhouden. En
onthoud vooral dat
overdaad altijd schaadt.
hoeven niet, enkel de producenten
ervan hebben er baat bij. Je eet beter
vijf stukken fruit dan één vitaminepil. Shakes of sapjes zijn niet per
definitie schadelijk, maar ze moeten
hun plaats hebben in een veel groter
geheel van gezonde voeding.”
JESSY: In het gymnastiek waren
veel meisjes – en ook jongens –
constant bezig met hun gewicht:
heel mager en nog niet tevreden.
Soms werden ze daarin gepusht
door hun trainer, maar vaak
heerste er ook onderlinge rivaliteit.
Hetzelfde geldt in het wielrennen eigenlijk: renners willen hun
klimniveau verbeteren, maar soms
vraag ik me af of het geen aanslag
op hun lichaam is.
LEE: Ik eet gezond, maar neem
al eens voedingssupplementen en
drankjes ter vervanging. Ik denk
niet dat ik zonder zou kunnen. Ik
heb het nodig om sterk aan een
training of wedstrijd te beginnen.
TOM: Ik heb het geluk een
redelijk stabiel gewicht te hebben.
Crashdiëten is dus niet aan mij
besteed, maar ik zie het wel rond
mij gebeuren. Gella Vandecaveye is
het bekendste – en voor mij enige –
voorbeeld van een judoka met een
eetstoornis en ik denk dat het ook
vaker bij vrouwen voorkomt.
Sporthart
Dokter Vanderroost pleit er in onze
kapitalistische en resultaatgerichte
maatschappij dus voor om meer te
genieten van de sport zonder een
prestatie voorop te stellen. “Het
is perfect mogelijk om mensen op
een mentaal evenwichtige en fysiek
gezonde manier hun talenten te
laten ontwikkelen en naar een hoger
We moeten af van het idee dat je om te sporten allerlei
obscure praktijken moet toepassen of pillen nodig hebt.
Zelfs supplementen hoeven niet, enkel de producenten ervan
hebben er baat bij.
JAN VANDERROOST
19
Jessy
Druyts
21 JAAR,
WIELRENSTER
— “Ik geloof sterk
dat het wielermilieu
stilaan clean aan het
geraken is.”
Z
e heeft nog vier
zussen en een
broer en samen
vormen ze een
echte sportfamilie. De
‘Druytskes’ zijn al sinds
hun kindertijd bekend
in gymnastiek, duatlon,
triatlon en nu vooral
wielrennen. Jessy is
sinds 2011 eliterenster.
Ze gaat resoluut voor
een gezonde en eerlijke
aanpak. “Zowel in
het gymnastiek als
het wielrennen zijn
veel meisjes met hun
gewicht bezig en
sommigen zien er echt
te mager uit. Gelukkig
werd ik altijd goed
in het oog gehouden
door mijn ouders: ze
volgden ons allemaal
van dichtbij op. Om op
een gezonde manier
in conditie te blijven
krijg ik dan weer een
goeie begeleiding in een
sportlabo. Daardoor
zijn ook verboden
middelen altijd ver van
mijn bed gebleven. Al
geloof ik sterk dat het
wielermilieu stilaan
clean aan het geraken is.”
20
SPECIAL SPORT
Lee
Ingelrest
16 JAAR,
BOKSER
— “Boksen is mijn
leven, ik doe en laat
er alles voor.”
L
ee traint bij de
Gentse Golden
Gloves en kampt in
de gewichtsklasse
tot 69 kg. Zijn vader
was profbokser, maar
greep net naast de titel
van Belgisch kampioen.
Lee is vastbesloten
dat werk in zijn eigen
bokscarrière af te
maken. “Boksen is mijn
leven, ik doe en laat
er alles voor. Ik ga net
als mijn pa profbokser
worden, maar dan meer
toernooien winnen en
kampioen worden. Ik
weet dat ik daardoor
sowieso een korter
leven zal hebben, want
boksen is niet gezond.
De kans is groot dat
je er blijvende schade
aan overhoudt – zoals
geheugenverlies bij
mijn vader – maar dat
schrikt me niet af. Ik
doe wel wat ik kan om
mezelf fit te houden,
zoals gezond eten, lopen
en op gewicht blijven
zonder plaspillen of
crashdiëten. Dan is de
zege achteraf nog meer
verdiend.”
21
niveau te tillen. Wie vertrekt vanuit talent
en plezier zal met de juiste training, begeleiding en carrièreplanning ver geraken en
er langer van genieten.” Maar soms kan het
zelfs dan ook mis gaan. Atleten die plots in
elkaar zakken als gevolg van een hartfalen,
zullen helaas altijd bestaan. Vooral dan bij
ouderen. “Ondanks de overmatige aandacht die de media al aan slachtoffers in
het voetbal besteedde, zijn de gevallen in
de jonge leeftijdscategorie nog steeds heel
zeldzaam. Voorlopig hebben we ook niet
de middelen om ze allemaal preventief te
elimineren. Daarvoor is meer wetenschappelijk inzicht nodig in de problematiek.
Conditietests verplicht maken zou dus niet
de ultieme oplossing zijn, want die halen er
niet alle risicogevallen uit. Al ben ik er op
topniveau zeker niet tegen. Wat wel buiten
kijf staat, is dat degelijke reanimatietechnieken en voorlichting een waardevolle
bijdrage kunnen leveren. We zouden het
niet enkel aan sporters moeten voorschotelen,
het zou in de eindtermen van elke middelbare
school moeten staan.”
CYRIEL: Wat Gregory is overkomen, is
vreselijk. We weten nog steeds niet wat er
precies aan de hand was, maar volgens mij is
de factor topsport hier niet doorslaggevend
geweest. Wel vind ik dat men in het voetbal
nog meer inspanningen mag leveren om
risico’s uit te sluiten, al beweegt er hier en
daar al wel wat. Verplichte conditietesten
misschien? Al kunnen die ons ook een vals
gevoel van veiligheid geven. ●
GESPOT
23
QUOTE
‘Waarom is het voor mannen toch
altijd een probleem als een date
ver van hem woont? #frustratie
#beenthere #singl3s’
NASRIEN KNOPS, PRESENTATRICE BIJ TV-ZENDER FOX,
OP TWITTER
TECHNOLOGIE
Perfecte robots zijn eng
Technologie en wetenschappelijke vooruitgang
zorgen ervoor dat robots steeds meer op mensen gaan lijken, meer zelfs, mensen overtreffen.
Robots hebben een perfect geheugen en kunnen
steeds beter menselijke gelaatsuitdrukkingen
interpreteren. We vinden dat echter niet zo leuk.
Uit onderzoek blijkt dat mensen meer geneugd
zijn om met imperfecte robots overeen te komen
Kodomoroid, een Japanse
dan met robots met een perfect geheugen. We
robot die vloeiend het
hebben liever dat een robot even vergeetachtig
nieuws leest.
is als wijzelf. Ook filmmakers lopen tegen dit probleem
aan. Heel wat films maken gebruik van de motion capturetechniek, waarbij acteurs met een speciaal pak een rol spelen. Die bewegingen van het
pak gaan in een computer, waarmee een animatiefiguurtje wordt gemaakt met zeer
realistische bewegingen. Filmmakers hebben al gemerkt dat ze hun personages er
niet te ‘echt’ mogen laten uitzien, want dat schrikt de filmkijker af.
TECHNOLOGIE
Detecteer
een leugen, ook
in een sms’je
Als iemand in je gezicht liegt,
dan merk je dat snel. Via een
sms’je een leugen detecteren
is veel moeilijker. Maar dat lijkt
alleen maar zo. Onderzoekers
hebben ontdekt dat je een
leugen in een sms of via chat
kan ontdekken door de langere
responstijd en het aantal keer
dat een berichtje wordt aangepast en herschreven. Een
leugen laat gemakkelijk 10%
langer op zich wachten dan een
eerlijk berichtje. Laat je dus niet
meer vangen en begin al maar
te argwanen als de vinkjes bij je
verstuurde Whatsapp-berichtje
te lang blauw blijven, zonder
antwoord.
CM’S CAFÉ SOIRÉE
CM nodigt je graag uit om samen op
café te gaan. We snijden een thema
aan dat ‘hot’ is op het gebied van gezondheid en ziekteverzekering. Na
een lezing van een uurtje door een
spreker met een eigen visie op een
thema, die niet per se de mening
van CM is, wordt er gedebatteerd
aan de toog.
Is jouw gezondheid te koop? Want
ziek maakt arm en arm maakt ziek.
Ook in het België van vandaag.
Ondanks een goede sociale zekerheid betekent ziek worden niet voor
ieders portemonnee hetzelfde. Hoe
valt dat te verklaren? Prof. Dr. Sara
Willems geeft duidelijkheid.
➝ Maandag 30 november 2015 om 20 uur, Auxilia, St.-Jacobsmarkt 49-51, 2000 Antwerpen.
Deelname is gratis (drankje inbegrepen).
RELATIES IN TIJDEN VAN TINDER
25
Ik zoek een lief
Heb je Tinder al geprobeerd?
ik heb zo mijn lief gevonden
Tinder? Dat draait toch
alleen maar rond sex?
Ah nee, nu zie ik het,
is om te daten
Het is een app,
als eerste stap!
Tinder en andere datingapps zijn
razend populair. We daten meer dan
ooit. Maar hebben zo’n apps invloed
op de manier waarop we vandaag
relaties aangaan? En was het vroeger zo
veel beter? We laten twee mensen met
date-ervaring aan het woord en
vroegen de mening van twee
relatie-experten.
TEKST:
Anneleen De Leyn
ILLUSTRATIE: Corbis
26
RELATIES IN TIJDEN VAN TINDER
Wil je verder praten op
Skype? Dan kunnen we
elkaar zien.
H
Is goed. Voeg je
me toe?
Doe je alvast
je kleren uit?
ilde is 39 en date
intussen vijf jaar.
Ze zoekt een vaste
relatie. Tot haar
30ste had ze twee
langdurige relaties
die beide op de
klippen liepen. Hilde was altijd ‘happy single’ maar vindt alleen toch maar alleen. Een
nieuwe relatie moet haar een meerwaarde
bieden: “In het begin datete ik af en toe via
Match4me en Parship, betalende datingsites
voor hoogopgeleide singles. Erg duur en ik
vond er vooral veel ‘droogstoppels’ op, niet
echt mijn ding. Soms zit je zo te zoeken dat
je op de verkeerde dingen begint te screenen.
Zo zocht ik een hele tijd iemand die de vader
van mijn kind kon worden. Of je focust je
op waar hij op vakantie wil, of hij kinderen
heeft of hoe ambitieus hij is. Terwijl toen
we jong waren, we een lief kozen omdat we
die gewoon leuk vonden. Ik heb een tijdje
regelmatig gedatet via sites en apps, gemiddeld twee keer per maand. Het waren vaak
leuke avonden met vaak boeiende gesprekken. Maar meestal voelde ik geen fysieke
aantrekkingskracht en dan wou ik ook niet
verder gaan.”
“Je haalt ze er zo uit, diegenen die het niet
echt menen. Een ‘match’ wou eens verder
praten op Skype omdat hij me wou zien.
Ik ging akkoord en van zodra we elkaar op
het scherm zagen, vroeg hij: “Moet ik m’n
kleren uitdoen?” Er zit dus veel kaf tussen
het koren. Je hebt er al heel veel intuïtie
of mensenkennis voor nodig, wat ik gelukkig heb trouwens. Maar zelfs ik ga de mist
in op Tinder. Je leert een leuke man kennen, je spreekt er een paar keer mee af en je
denkt: dit gaat precies iets worden. En dan,
heel plots, laat hij je als een baksteen vallen.
Dankzij apps als Tinder heb ik wel de ‘onenightstand’ ontdekt. Vroeger was dat niets
voor mij. Intussen heb ik ervaren dat ik daar
van kan genieten als het op een respectvolle
en oprechte manier gebeurt. Daardoor heb ik
zelfs meer zelfvertrouwen gekregen als het
op mijn lichaam aankomt.”
...
RIKA PONNET & DIRK DE WACHTER:
WAAROM DATEN WIJ?
We daten meer dan ooit.
RIKA PONNET: “Klopt. We worden almaar
ouder en er zijn meer relatiebreuken. Hoe
dat komt? De welvaart is toegenomen en
vrouwen zijn meer geëmancipeerd. De
mentaliteit is ook veranderd, scheiden kan
nu. Het is dus niet doordat we meer daten
en door apps als Tinder die daar handig op
inspelen, dat we meer scheiden. Bovendien
leert 80% nog altijd een partner kennen via
de klassieke wegen zoals de vriendenkring,
jeugdbeweging, school of werk. De media
leggen ons vaak een vertekend beeld op als
het over datingapps gaat.”
80 %
leert nog altijd een
partner kennen via
de klassieke wegen
zoals de vriendenkring,
jeugdbeweging, school
of werk. De media
leggen ons vaak een
vertekend beeld op als
het over datingapps gaat.
Zijn we met z’n allen oppervlakkiger
geworden als het op relaties aankomt?
Draait het alleen maar om consumeren,
wegswipen en vluchtige contacten?
PONNET: “Ik geloof absoluut niet dat
datingapps als Tinder onze manier
veranderen waarop we vandaag een partner
kiezen en langdurige relaties aangaan.
Datingapps zijn maar een middel om tot een
eerste contact te komen.”
DIRK DE WACHTER: “De app mag je zien als
eerste stap maar je moet elkaar nog altijd
echt ontmoeten: elkaar vastpakken, horen,
ruiken, elkaars vel voelen en elkaar in de
ogen kijken. Maar zo veel verschil met de
‘oude’ methode van elkaar ontmoeten is er
in se niet. Toen wij vroeger uitgingen was
een eerste ontmoeting vaak in een donkere
dancing met blacklights waar je elkaars
gezicht amper zag. Er klonk luide muziek
zodat je elkaar amper verstond. Dus ook niet
zo diepgaand op ’t eerste zicht. Het moest
ook achteraf nog blijken of je bij elkaar paste
of niet.”
Maar het lijkt allemaal wat
vrijblijvender geworden.
DE WACHTER: “Die vrijblijvendheid
heeft te maken met de angst om zich aan
iemand te binden. Mensen zijn bang voor
de alledaagsheid van een relatie en bang
dat het zou mislukken. Daarom blijven ze
vaak in de veiligheid van de onenightstand.
Iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken
maar ik weet alleen dat zich niet binden
problematisch wordt. We bestaan maar in
functie van onze relaties, de mensen rondom
ons. Als we ons niet binden, worden we heel
vlug broos, komen we in een zinloze leegte
terecht en worden we eenzaam op termijn.
En eenzaamheid is voor niemand goed.”
PONNET: “Tegenwoordig staat een relatie in
functie van je zelfontplooiing: er moet een
meerwaarde zijn, je moet er iets van terug
krijgen. We leven in een tijd waarin iedereen
een individu is. We willen zo veel mogelijk
uit het leven halen wat erin zit. Economisch
zijn we niet meer afhankelijk van elkaar. Nu
draait het rond emoties: voelen we ons goed
en kunnen we onszelf zijn in onze relatie?
En als je wensen en verlangens niet (meer)
ingevuld worden, is het toch normaal dat je
de relatie verbreekt?”
DE WACHTER: “Ik kan begrijpen dat mensen
uit elkaar gaan maar ik raad wel aan om stil
te staan bij de voordelen van een duurzame
of langdurige relatie. De vraag is natuurlijk:
hoe lang duurt ‘duurzaam’? Als je dan toch
besluit om uit elkaar te gaan, raad ik aan om
structuur, duidelijkheid en zelfs
1
Durf ervoor
uit te komen
dat je een lief
zoekt
Ponnet: “Ben
je alleen en wil
je graag een
lief, partner of
levensgezel? Daar
is helemaal niets
mis mee. Het is
een diep menselijk
verlangen om
dingen te delen
in het leven met
iemand, dus
waarom zou je dat
niet toegeven?
Laat het weten in
je netwerk en wie
weet leer je op die
manier al iemand
kennen. Liever
dat dan je als
‘happy single’ te
gedragen als dat
niet zo is.”
2
Laat je
checklist thuis
Ponnet: “Mensen
zoeken altijd een
3
TIPS
VOOR
WIE
GAAT
DATEN
kopie van zichzelf.
Ze denken dat de
relatie meer kans
op slagen heeft
als je dezelfde
interesses hebt.
Maar de kern van
de zaak is of je je
verbonden voelt
met elkaar, of ‘de
klik’er is. Dan wil
je dingen samen
doen, om het
even wat dat nu
is. Leg de focus
dus liever op wat
je gevoelsmatig
nodig hebt en
hoe de ander
jou daarin kan
aanvullen. En stel
de vraag ‘Wat wil
ik wél in een relatie?’ in plaats van
‘Wat wil ik niet?’.”
De Wachter
gaat hierin nog
verder: “Leer de
verschillen niet
alleen verdragen
maar leer ze zelfs
appreciëren.
Het plezante van
Je laat meer na
dan je DNA.
27
relaties is net de
verschillen die
er zijn tussen
twee mensen.
Het verrijkt je
leven, je moet het
koesteren. Elkaar
graag zien in dat
wat anders is.”
3
Doseer!
Ponnet: “Date niet
te veel op korte
tijd. Dat werkt
afstompend en
je wordt minder
ontvankelijk als
je te veel mensen
in korte tijd wil
leren kennen.
Dan begin je al
gauw iemand te
beoordelen op
basis van heel
selecte criteria die
er eigenlijk niet
toe doen zoals
‘Een boekhouder?
Die is saai. Heeft
hij kinderen? Dat
wordt te moeilijk.’
Het kan er zelfs
voor zorgen dat
je net niet iemand
vindt.”
28
RELATIES IN TIJDEN VAN TINDER
voorspelbaarheid te scheppen voor je kinderen. Dat ze weten wat ze mogen verwachten
bij beide ouders. Ook naar een nieuwe partner
toe bijvoorbeeld. Anders komt die gescheiden
wereld heel bedreigend over voor je kind. De
band tussen ouder en kind kan zo beschadigd
worden met eventueel bindingsangst tot
gevolg. Zorg dus goed voor je kinderen en zie
ze graag.”
Zijn datingapps schadelijk
voor de gezondheid?
PONNET: “Datingapps kunnen wel gevaarlijk of zelfs schadelijk zijn voor mensen die
hier erg veel mee bezig zijn. Het maakt je in
zekere zin verslaafd. Je bent altijd gebrand
om te checken ‘Wie liket mij?’. Op den duur
sta je ermee op en ga je ermee slapen.”
DE WACHTER: “We krijgen de illusie dat we
kunnen kiezen tussen duizenden mensen
die op die datingapp zitten. Dat geeft
keuzestress. Vroeger kon je maar iemand
kiezen uit de parochiezaal. Je had minder
keuze maar het was makkelijker. Ik heb niets
tegen nieuwe technologieën maar je moet ze
goed gebruiken. En helaas, maar het is zo: je
kan wel iemand leren kennen via zo’n app
maar de liefde kan je niet bepalen. Waarom
twee mensen elkaar graag zien, is moeilijk te
begrijpen. Het heeft iets mystieks. En dat kan
soms heel frustrerend en lastig zijn als de
liefde niet komt.”
Gooien we de app weer van ons mobieltje
als we iemand gevonden hebben?
PONNET: “Je moet er geen doekjes om winden
dat wie op een datingapp als Tinder gaat, de
deur openzet. Het is interessanter om je de
vraag te stellen waarom je op Tinder zit, ook
al heb je een relatie. Of waarom je een ex-lief
opzoekt op Facebook. Dat zegt veel over wie
je bent en over je relatie.”
Rika Ponnet is seksuologe en
relatiedeskundige. Dirk De Wachter is
psychiater en relatietherapeut.
FREDERIKA DEL NERO LEERDE
HAAR LIEF KENNEN VIA TINDER
Actrice-theatermaakster Frederika Del Nero
(29) is intussen ruim een jaar samen met
haar ‘Tindermatch’. “Ik was al een tijdje
Van een koffie kwamen
er twee koffies, voor we
’t wisten waren we samen
aan het lunchen en de
rest van de dag zijn we
in het park blijven hangen.
alleen en stond wel open
voor een nieuwe relatie. Ik
Ergens onderweg
was erg geprikkeld door
was er ook nog
een vluchtige kus
Tinder omdat je kan instelin een taxi.
len binnen welke straal je
mensen wil zoeken. Je kan
Die mooie dag
direct in contact komen
eindigde om een
met mensen die openstaan
uur ’s nachts en
met de woorden:
voor nieuwe ontmoetingen
“We gaan dat
en die ervoor uitkomen
nog doen hé?”
ook iets of iemand te zoeken. Voor gezichtsverlies
moet je ook al niet vrezen als je met iemand
begint te chatten want die persoon heeft
jou eerst al goedkeurend met zijn duim
naar rechts geswipet.
Maar ik had ook al de horrorverhalen over
Tinder gehoord: dat je moet uitkijken voor
de vele ‘onenightstanders’ die erop zitten
en dat het meer om seks dan om relaties
zou gaan. Na nog geen 24 uur op Tinder
had ik al een paar matches en een paar
keer gechat. Maar in dat ene toffe gesprek
vroeg mijn match al na een kwartier of ik
een koffie met hem wou drinken. Een koffie
drinken op zich lijkt me niet echt een date,
dus ging ik erop in. We bleken 50 gemeenschappelijke vrienden op Facebook te
hebben, ‘k vond het dus al raar dat ik hem
nog niet kende. We spraken die ochtend
af in een koffiebar, veilig op een openbare
plaats. Van een koffie kwamen er twee koffies, voor we ’t wisten waren we samen aan
het lunchen en de rest van de dag zijn we in
het park blijven hangen. Ergens onderweg
was er ook nog een vluchtige kus in een
29
© Thomas Sweertvaegher
FREDERIKA DEL NERO
“Na nog geen 24 uur op Tinder had ik al een
paar matches en een paar keer gechat.”
taxi. Die mooie dag
eindigde om een uur
’s nachts en met de
woorden: “We gaan
dat nog doen, hé?”.
Op zich vind ik het
Tindergebeuren met
het wegswipen en
liken niet echt romantisch natuurlijk.
Maar die koffie en de eerste gesprekken dan
weer wel. Dus de manier waarop je iemand
leert kennen, hoeft niets te zeggen over de
relatie die eruit voortvloeit. In het begin
had ik wel wat gêne om toe te geven waar ik
mijn lief gevonden had. Ik vind het erg
belangrijk dat je allebei van in het begin
open bent waarom je op Tinder zit of
zat. Voor een relatie of voor seks? Want
je mag zeker niet naïef zijn als je op zo’n
app zit, er zitten mensen van alle slag
op. Ik raad daarom aan om zoals ik bij
je eerste date op een openbare plaats af
te spreken. We zijn intussen nog altijd
gelukkig samen. Ik besef dat ik heel veel
geluk heb gehad om op zo’n korte tijd
zo’n supertoffe match te vinden.” Na 2
à 3 keer afspreken met elkaar hebben
zowel Frederika als haar vriend spontaan de app weer verwijderd van hun
smartphone. ●
Je laat meer
na dan je
DNA.
Je betekent meer voor de wereld dan wat
je nalaat in je DNA. Wat jij belangrijk vindt,
is jouw kostbaarste erfenis. Laat ze niet
verloren gaan. Neem Handicap International
op in je testament en laat je hart doorleven
in het werk van onze teams.
Voor gratis infobrochure of vrijblijvend persoonlijk gesprek
T 02 233 01 02 of [email protected]
www.handicapinternational.be
30
ONS GEDACHT
Loepzuiver
DOMINIQUE
VAN MALDER:
Dat ik het verdomme ga missen,
Radio Gaga. Al schrijf ik het
zelf. Nog nooit heb ik zoveel
wilskracht bij elkaar gezien in
onze veel te kleine Caravan of
Love. Ik zag een man die zijn
vrouw én zijn benen was kwijtgespeeld, maar vond dat hij zijn
wensdromen beter kon geven
aan mensen die meer te wensen
hadden dan hijzelf. Ik zag
iemand die al 35 jaar worstelde
met de dood van zijn broertje,
maar elke dag de hoop vond
om op te staan. Ik zag iemand
met de tranen in zijn blinde
ogen imaginair dansen met zijn
vrouwtje op Whitney Houston.
Ik zag iemand alle liefde in zijn
Waals tuintje steken, liefde
die hij niet meer kon/mocht
geven aan zijn geliefden. Ik zag
mezelf smelten toen iemand
mij loepzuiver, en met humor,
een psychose uit de doeken
deed. Ik zag iemand babbelen
met zijn overleden zoon, terwijl
hij een plaatje van Eminem
aanvroeg. Ik zag een speelkoer
vol speelse hormonen en een
prefect met een missie. Ik zag
iemand die was verminkt door
een terreurgroep en toch een
smakelijke lach op haar gelaat
bleef toveren. Ik zag mijn beste
vriend lachen, huilen, zingen,
dansen, presenteren. Ik zag hoe
het leven zijn gang gaat en wonden slaat. Maar ik zag vooral
honderden, zoniet duizenden
kilo’s, wat zeg ik, tonnen moed!
En daarom zou ik graag een
plaatje aanvragen. Eindelijk.
Mag het? Kan het? Ik wil het
opdragen aan Raef en Jumana,
een Syrische familie met drie
kindjes, die ik heb mogen leren
kennen in het opvangcentrum
van Wingene. Een plek waar ik
nog nooit zoveel dankbaarheid
heb gevoeld, in alle talen. In alle
kleuren. In alle klederdrachten.
Na een tocht van duizenden
kilometers en nog meer euro’s
armer zijn ze daar aangekomen.
Dodelijk moe, maar blij dat ze
voor even een veilige haven
gevonden hebben. Omdat ze het
niet meer zagen zitten om naar
de bakker te gaan en niet te weten of ze levend gingen terugkomen, laat staan met brood. Ik
heet ze van harte welkom in ons
zoetzuur Belgenlandje. En zou
dat graag doen op de tonen van
Stromae, onze Belgische koning
die ellende dansbaar maakt. En
laat dat nu net zijn wat wij met
ons hyperlokaal verzoekkanaal
willen: dat we samen dansen in
dit tranendal. Maar welk liedje
precies van Stromae? Joris, waar
ben je als ik je nodig heb? Hallo?
Ik zag hoe
het leven zijn
gang gaat
en wonden
slaat.
Ik heb nochtans het gevoel dat
je kampeert met je woordententje in de kolom naast mij.
Klopt dat, Joris? En zo ja, mag ik
dan een plaatje aanvragen? Voor
al die heldenmoed die ik heb
mogen aanschouwen gedurende
onze Gaga-tocht. En ook voor
jou, mijn lieve vriend… Iets van
Stromae.
31
AAN HET WOORD
DOMINIQUE EN JORIS
JE KENT HEN VAN ...
RADIO GAGA, DE MOBIELE
RADIOSTUDIO DIE
BIJZONDERE LOKALE
RADIO MAAKT.
AAN HET WOORD
JORIS EN DOMINIQUE
JE KENT HEN VAN ...
RADIO GAGA, DE
MOBIELE RADIOSTUDIO
DIE BIJZONDERE LOKALE
RADIO MAAKT.
JORIS
HESSELS:
Lieve
Yammie,
bedankt om
iedereen te
leren dat
normaal zijn
ook betekent
dat de hoeken
eraan mogen
blijven staan.
Waarde compagnon de route,
inderdaad, ik bevind mij zoals
wel vaker in ons leven vlak
naast u, ook in deze column.
Tussen haakjes, ik hoop dat
nog lang te kunnen, samen te
lachen, babbelen, stil zijn, huilen en luisteren. In de caravan
en als het even kan daarbuiten
want dat ding heeft echt dunne
wandjes. Stromae! Uitstekende
keuze! Ik hoef bijgevolg niet
lang na te denken welk nummer
van deze topper. Het wordt het
onovertroffen Formidable, om
zijn diepe melancholie en omdat ik u en alle mensen aan onze
gouden microfoon en in onze
studio simpelweg ‘formidable’
vond en vind. Om hun moed,
hun geestigheid, hun gretigheid
naar het leven en hun vertrou-
wen. Zonder hen geen Radio
Gaga. En in het bijzonder toch
één iemand: Yammie, de jonge
vrouw die ons allebei van onze
sokken blies door haar intelligentie en haar gave zo helder te
verwoorden wat het is te leven
met psychoses. Lieve Yammie,
bedankt om iedereen te leren
dat normaal zijn ook betekent
dat de hoeken eraan mogen
blijven staan. Ik wens u en uw
naasten belachelijk veel goeds.
Bij uitbreiding aan iedereen,
alle warmte en liefs voor al wat
komen gaat. En jij Dompi, een
beetje rust in hoofd en hart. ●
32
ECHTE HELDEN
Daar sta je dan,
in je onderbroek
voor de spiegel. Je
vrouw maakt een
opmerking over je
fysieke uitstraling
(“dat het ooit beter
was”) en jij denkt
terug aan de tijd
toen je haar nog kon
imponeren. “Mijn
grote, kleine held”,
noemde ze je ooit.
Helden, waar zijn ze
gebleven?
TEKST:
Willem-Jan van Ekert
Studio Edelweiss
ILLUSTRATIE:
ECHTE HELD
Worden
33
DEN
ze nog gemaakt?
34
ECHTE HELDEN
Op een mooie Pinksterdag
Als ‘t even kon
Liep ik met m’n dochter aan
het handje in het parrekie
te kuieren in de zon
Gingen madeliefjes plukken,
eendjes voeren, eindeloos
Kijk nou toch je jurk wordt nat,
je handjes vuil en papa boos
W
e kennen ze meestal
van het witte doek:
Superman, Batman,
Rambo, James Bond. Toch
zijn veel helden van vlees en
bloed. Zo staan vader of moeder
bij veel mensen bovenaan in
het lijstje. Bij mij was het niet
anders. Urenlang zou ik hebben kunnen luisteren naar de
voetbalverhalen van mijn vader.
“Zou”, want een echte prater
was hij niet. Toch kon hij er
moeilijk onderuit. Want overal
waar ik kwam was ik ‘de zoon
van’, hij was legendarisch in de
streek (“vertel nog eens die keer
dat je tegen Arsenal scoorde”).
Over zijn verzetsdaden tijdens
WO II was hij helemaal zwijgzaam. Ik wist dat hij ondergedoken leefde als 20-jarige snaak en
dat Duitse militairen hem ooit
bijna betrapten met een lading
wapens in een bos (“ik hoorde
ze ademen”). Meer niet. Geen
heldhaftige verhalen terwijl ik
op zijn schoot zat. “Weet je, er
liepen na de bevrijding genoeg
ijdeltuiten rond van wie hun
grootste verzetsdaad het kaalscheren van onnozele grietjes
was.” Aan dat soort afrekeningen deed hij niet mee. En onze
moeders? Die bestierden het
huishouden, daar werden geen
medailles voor uitgereikt.
Van hun voetstuk
Dat helden als je vader ook van
hun voetstuk kunnen vallen,
wordt door Leen Jongewaard
mooi bezongen in ‘Op een mooie
pinksterdag’.
Vader was een mooie held,
vader was de baas
Vader was een duidelijke
mengeling van onze lieve
Heer en Sinterklaas
Ben je bang voor ‘t hondje,
hondje bijt niet
Papa zegt dat hij niet bijt
Op een mooie Pinksterdag,
met de kleine meid
Als het kindje groter wordt,
roossie in de knop
Zou je tegen alle grote jongens
willen zeggen “handen thuis
en lazer op”
Heb u dat nou ook meneer,
jawel meneer
Precies als iedereen
Op een mooie Pinksterdag
Laat ze je alleen
Morgen kan ze zwanger zijn
‘k Kan ook nog vandaag
‘t Kan van de behanger zijn
of van een Franse zanger zijn
Of iemand uit Den Haag
Vader kan gaan smeken en gaan
preken tot hij purper ziet
Vader zegt “pas op m'n kind,
dat hondje bijt”
Ze luistert niet
Vader is een hypocriet
Vader is een nul
Vader is er enkel en alleen
maar voor de centen en
de rest is flauwekul
Ik wou dat ik nog 1 keer
met mijn dochter aan het
handje lopen kon
Op een mooie Pinksterdag
samen in de zon
Op een mooie Pinksterdag
samen in de zon
Samen in de zon
© Twitter
HELDEN VAN VANDAAG LUISTEREN NAAR ANDERE NAMEN
Vlnr: Alek Skarlatos, Spencer Stone en Anthony Sadler. Zij overmeesterden, samen met enkele andere
passagiers, een man die op een hogesnelheidstrein in Frankrijk een vuurwapen bovenhaalde. Ze werden
uiteindelijk door Frans president François Hollande en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Barack Obama gehuldigd.
Er zijn
niet enkel
filmhelden.
Er zijn er ook
veel van vlees
en bloed. Zo
staan vader
of moeder bij
veel mensen
bovenaan in
het lijstje.
Moderne helden
Helden van vandaag luisteren
naar andere namen. Anthony
Sadler bijvoorbeeld. Gaat er een
belletje rinkelen? Nog niet zo
heel lang geleden overmeesterde
hij samen met een paar andere
passagiers, een man die op een
overvolle TGV richting Parijs
zijn vuurwapens bovenhaalde
om – vermoedelijk – een bloedbad aan te richten. Toch fijn dat
er op dat moment mensen rechtstaan en niet weglopen. Sadler
vond het de normaalste zaak van
de wereld. Zo zouden er meer
moeten zijn. Maar hoe komt het
dat we niet allemaal zo zijn?
Zoals je in een film het gevaar
voelt aankomen, zo geeft ons
lichaam ook signalen die gevaar
doen herkennen. Die angstreflex zorgt ervoor dat we niet
rationeel en logisch hoeven na
te denken en dat we bij gevaar
twee dingen doen: vechten of
vluchten. De grens tussen lafheid en heldendom is dan ook
niet zo groot. Maar gebeurt dit
allemaal wel zo instinctief?
Om heldendaden te verrichten
moet je een aantal psychologische barrières overwinnen.
Want mensen hebben de neiging
om verantwoordelijkheden bij
anderen te leggen en gaan ervan
uit dat die wel de held zullen
uithangen. Toch schuilen er
meer helden onder ons dan je
zou denken. Ze hebben niet de
status van Superman, het zijn
vaak helden tegen wil en dank.
Zoals de drie veertienjarige jongens die hun vriend Boris uit het
ijskoude water redden. Die kon
niet meer op eigen kracht uit de
sluis klauteren waar hij in gevallen was. De jongens ontvingen
hiervoor burgerlijke eretekens
van moed, zelfopoffering en
36
ECHTE HELDEN
BRENE WIE?
Een çava-lezer liet
ons via Facebook
weten wie haar grote
voorbeeld is.
‘Mijn favoriete superheld
is Brene Brown. Het is een
Amerikaanse onderzoekster die
onderzoek doet naar schaamte.
Haar boeken zijn zéér vlot
leesbaar, en ook de filmpjes
en interviews die je van haar
kan vinden op het internet zijn
geweldig. Des te meer omdat ze
openlijk spreekt over haar persoonlijke worstelingen met het
onderwerp waar ze onderzoek
naar doet. Door haar manier
van vertellen, en haar gevoel
voor humor, krijg je snel het
gevoel dat het erg haalbaar is
om zelf met je eigen schaamte
en schuldgevoelens om te gaan.
Een aanrader voor iedereen om
eens naar te kijken!’
Ga naar www.ted.com/talks
en tik Brene Brown in.
ANTIHELDEN
In de literatuur
is Don Quichot
wereldwijd
het bekendste
voorbeeld.
menslievendheid. Per jaar krijgen zowat twintig Belgen een
medaille opgespeld voor moed
en zelfopoffering.
Antihelden
Helden hebben vrijwel uitsluitend goede eigenschappen,
zeker de fictieve soort. Ze hebben een duidelijk doel voor ogen
en zijn in hun strijd dapper,
sterk, knap en slim. Daartegenover staat de antiheld. Die wil
de strijd tegen het kwade best
wel aangaan maar is daarin wat
gemakzuchtiger en minder moedig. Toch houden we meer van
de antiheld omdat zijn zwakheden zo herkenbaar en menselijk
zijn.
Misschien dat onze volksaard
er aan ten grondslag ligt maar
België heeft heel wat fictieve antihelden geschapen. Stripfiguren
Lambiek, Guust Flater, Jansen
en Janssen ... deze pantoffelhelden stelen in al hun klungeligheid toch de show. In de literatuur is Don Quichot wereldwijd
het bekendste voorbeeld, maar
ook Hollywood omarmt de
antiheld: Robert De Niro in Taxi
Driver, Johnny Depp in Pirates
of the Carribean … ze maken het
verhaal onvoorspelbaar en voor
de toeschouwer is het een raden
naar hun motieven. Hoe saai
daarentegen is het leven van de
filmheld waarvan de afloop bij
voorbaat al bekend is.
Dat er in ieder van ons een held
kan schuilen bewijst Rudi
Vranckx in de reeks ‘Kleine helden’ die dit najaar op Canvas te
zien is. Hij geeft een gezicht aan
gewone mensen die overal ter
wereld in de moeilijkste omstandigheden het verschil maken.
Laten we daar een voorbeeld
aan nemen en je zal zien dat je
zelf tot heel wat in staat bent.
Ook zonder supermanpakje. ●
Hallo!
37
WIE? Werner Berrens, coördinator van de oppasdienst bij CM Antwerpen. WAT? Tijdens zijn vakantie zet Werner
zich in als vrijwilliger. Afgelopen zomer deed hij dat in een woonzorgcentrum, waar hij onder andere met de bewoners
naar Park Spoor Noord en de Zoo trok. WAAROM? Vrijwilliger zijn in een woonzorgcentrum hielp me om
mijn werkaanpak bij CM te verdiepen. Ik heb nu met mijn eigen ogen gezien hoe ouderen leven in zo’n centrum,
waardoor ik hen en familieleden beter te woord kan staan.
© Studio 37
‘De warme
waardering
die je van de
bewoners
terug krijgt,
voelt super’
BENIEUWD NAAR HET VOLLEDIGE
VERHAAL VAN WERNER?
Ga dan naar facebook.com/magazinecava
38
PRO & CONTRA
TEKST: Eva Hugaerts
Elke dag sport op school?
PRO
CONTRA
Kristine De Martelaer
‘Een uur sport per dag is
zowel een kwantitatieve als
kwalitatieve norm’
W
e moeten van bij de
geboorte genoeg
bewegen om onze motorische vaardigheden
onder de knie te
krijgen. Maar om die basismotoriek te leren,
mag je niet enkel focussen op erkende
sporttakken of de klassieke competitiesporten. Voldoende beweginskansen kunnen op de school ook aangeboden worden
in het naschoolse aanbod. De school moet
‘sport’ immers breder bekijken, om ook de
niet-sportieve leerlingen te bereiken. Maar
we streven toch naar één uur lichamelijke
opvoeding / sport per dag. Een uur sport
per dag is zowel een kwantitatieve als een
kwalitatieve norm. Kwantitatief omdat
kinderen minimum één uur per dag moeten
bewegen en kwalitatief is het belangrijk
voor de motoriek en het leren kennen van
het eigen lichaam (spanning-ontspanning).
We willen alle leerkrachten oproepen om
activiteiten te doen in de les die beweging
stimuleren. Op die manier kunnen we de
extreme verschillen tussen sportieve en
niet-sportieve leerlingen voor een stuk verkleinen. De nood is hoog, want we merken
zelfs bij onze startende studenten LO en
kinesitherapie een achteruitgang op vlak
van motoriek en conditie.
Prof. Dr. Kristine De Martelaer is
hoofddocent aan de Faculteit Lichamelijke
Opvoeding en Kinesitherapie van de Vrije
Universiteit Brussel en voorzitter van het
adviescomité van de Bond voor
Lichamelijke Opvoeding.
Regelmatig
wordt alarm
geslagen over
het toenemend
aantal kinderen
en jongeren met
overgewicht
en obesitas. In
Vlaanderen heeft
bijna één op
zeven elfjarigen
overgewicht
volgens cijfers
van de Wereldgezondheidsorganisatie. Tijd
voor actie dus.
Eveline
‘Het liefst zou ik die 2 uur sport
per week overslaan, maar dat kan
niet omdat ze verplicht zijn’
A
ls ik ergens wel een hekel
aan heb dan is het wel sport
op school. Ik ben er nooit
goed in geweest en zal dat
ook nooit worden, ik werd
vroeger al als een van de laatsten gekozen
in een team. Dan vergaat de zin in sporten
al snel. Op den duur hoop ik zelfs dat ze
me niet meer kiezen en dat ik rustig op de
bank kan blijven zitten. Turnen is helemaal
rampzalig: op de trampoline ben ik geen
held, ik durf niet over de bok te springen,
laat staan dat ik een salto zou maken. Je
maakt jezelf alleen maar belachelijk op
die manier. Het liefst zou ik die 2 uur sport
per week gewoon overslaan, maar dat kan
niet omdat ze verplicht zijn. Ik kan toch
niet elke week met een doktersbriefje
afkomen? Sommigen beweren dat er meer
uren sport op school gegeven moeten
worden. Dat vind ik niet: je mag toch zelf
bepalen of je veel beweegt of niet? Dat
hoeft toch niet verplicht te zijn. Eigenlijk
sport ik best wel veel, op mijn manier
beweeg heus wel: elke dag fiets ik 30
minuten van en naar school. En soms ga
ik met vrienden naar de fitnessclub. Dan
merk ik dat ik het wel graag doe: gewoon
onder vrienden. Maar ik wil niet verplicht
worden!”
Eveline is 16, zit in het vijfde van het ASO
en heeft een hekel aan sport.
HEB JIJ EEN MENING OVER DEZE STELLING?
Deel ze dan op facebook.com/magazinecava!
VRAAG AAN DE STRAAT
TEKST & FOTOGRAFIE: Grete Flies
39
CHRISTOPHE (30)
NAGI (24)
RAYMOND (73)
Eens de winter echt in het land is, ga
ik op reis naar een ver, zonnig land.
Dit jaar wordt dat Argentinië, waar
het dan volop zomer is. Ik kijk er
sinds september naar uit en zal ervan
nagenieten tot aan de lente.
Fitnessen geeft me een boost: ik voel
me fitter en ben trots op mezelf dat ik
aan mijn gezondheid gewerkt heb. Ik
hou ook wel een doel voor ogen: op tijd
naar de zomer beginnen toewerken,
zodat ik in mijn bikini blijf passen.
Mijn vrouw en ik zijn al 25 jaar samen
en het geeft me nog steeds een goed
gevoel om naar haar te kijken terwijl we
samen praten, zwemmen, fietsen …
Samen in beweging blijven, dát is het
geheim tegen een winterdip.
Hoe voorkom jij een winterdip?
Korte, donkere, koude dagen … een mens zou er bijna mistroostig van worden.
çava? trok de straat op in Antwerpen en vroeg hoe ze daar de winter doorkomen
zonder grijze gedachten.
RENATE (52)
AFONSO (61)
KATHLEEN (49)
Veel lachen, dan ziet alles er een stuk
rooskleuriger uit! Zelf heb ik niet zoveel
problemen met de winter. Ik ben nogal
een vrolijk type, dus ik breng graag
anderen aan het lachen, collega’s
bijvoorbeeld.
Ik ben 26 jaar geleden de liefde
gevolgd naar België, maar als
Portugees blijf ik het moeilijk hebben
met de grijze dagen hier. Gelukkig is
mijn kleinzoon (15 maand) altijd het
zonnetje in huis.
Ik geniet van alle seizoenen. Ook de
winter heeft zijn charmes: wandelen
in de winterzon door een met sneeuw
bedekt natuurlandschap, cocoonen
onder een dekentje met een glaasje
wijn en foute filmmuziek, …
HEB JIJ TIPS OM DE WINTER DOOR TE KOMEN?
Laat het ons weten op facebook.com/magazinecava!
40
PORTRETTEN
TEKST: Eva Hugaerts, FOTOGRAFIE: Elisabeth Verwaest
GETEKEND
Het leven tekent ons
allemaal. Soms ook
letterlijk. Achter de
littekens van deze drie
mensen schuilen stuk
voor stuk verhalen. Van
verlies, angst, troost en
hoop. Wat voor anderen
misschien overkomt als
een ‘carrosseriefout’,
maakte hen net sterker.
Het verhaal van Christel,
Peter en Jens.
01
CHRISTEL
HENDRIKS (45)
Waar: van onder
het borstbeen tot
aan de navel
Oorzaak: pulmonale hypertensie
als gevolg van
verstopte longslagaders
“Ik had al lang last
van kortademigheid
en kon op den duur
geen tien meter
stappen zonder te
stoppen. Zonder
operatie had ik nog
twee à drie jaar. Die
periode van wachten voor een goedkeuring op operatie
was heel zwaar voor
mij. Gelukkig kreeg
ik veel hulp van mijn
familie en partner.
Het ziekenhuis
raadde me aan
een testament op
te maken. Ik ben
drie jaar later nog
altijd kortademig,
topsport zit er niet
meer in voor mij
(lacht). Omdat het
litteken zo groot is,
wilde ik het minder
zichtbaar laten maken. Ik schaamde
me, ik had geen
ongeschonden lijf
meer. Maar het was
mijn partner die me
er attent op maakte
dat ik er nog ben
dankzij mijn litteken.“
02
PETER
VERWIMP (40)
Waar: verspreid
over het
bovenlichaam
Oorzaak: een
auto-ongeval
“Twintig jaar
geleden was ik
betrokken bij een
auto-ongeval met
een gebroken rug
en verlamde benen
als gevolg. Verder
hield ik er in totaal
een meter littekens
aan over van de
verschillende operaties om mijn rug
opnieuw aan elkaar
te krijgen. Enkel
de mensen die me
kennen zien de
littekens. Niet dat ik
me ervoor schaam,
het waren mijn
littekens of niets. Ze
doen me vandaag
vooral denken aan
de twee vrienden
die zijn overleden in
het ongeval.”
03
JENS AERTS (33)
Waar: op de arm
Oorzaak: een
moedervlek bleek
een kwaadaardig
gezwel te zijn
“Ik had al lang een
moedervlek op
de arm. Pas toen
het groter werd
ging ik ermee naar
de huisarts, nu
negen jaar geleden.
Maar die zag
niets alarmerend.
Toen de vlek nog
groter werd, ging ik
uiteindelijk naar de
dermatoloog, die
meteen een biopsie
nam. ’s Anderendaags belde hij om
zo snel mogelijk
terug te komen.
Huidkanker. Ik hield
50 draadjes over
aan de operatie
door een plastisch
chirurg. Ik heb veel
geluk gehad, zeiden
de dokters, en ook
gewoon pech om
dit te krijgen. Het
blijft lelijk, maar
het stoort me niet
meer. Mijn boodschap bij huidvlekjes: wacht niet om
naar de dokter te
gaan.”
44
ERIKA VAN TIELEN
“Door je ‘zwaktes’
te delen, steun je
anderen die zich
hierin herkennen.”
UPS & DOWNS
STERK
ZIJN
Moet dat eigenlijk wel?
“Je moet sterk zijn.” “Je moet er maar tegen
kunnen.” “Verbijt je tranen.” Uitspraken die we
allemaal ooit al eens te horen kregen. Mogen
we onze emoties nog laten meespelen in ons
leven en op de werkvloer? Iedereen komt wel
eens een moeilijke periode tegen, privé of
professioneel. Erika Van Tielen vertelt over
haar ups en downs van de voorbije twee jaar.
TEKST:
Anneleen De Leyn
Filip Naudts
FOTOGRAFIE:
45
46
UPS & DOWNS
E
rika Van Tielen
(32) is tegenwoordig – zoals ze het
zelf verwoordt
op haar blog –
‘mama, media,
more’. Twee jaar geleden zette
ze er een punt achter bij de
VRT. Ze presenteerde
Vlaanderen Vakantieland en
was een vaste stem op Studio
Brussel. De jobs boeiden haar
nog maar Erika voelde zich
niet langer goed bij de mentaliteit. Ze wou graag meer
menselijkheid. De voorbije
jaren zocht en vond ze een
nieuw evenwicht tussen werk
en privéleven. Nu als freelance
stem, presentatrice en auteur
van het boek ‘Happy mama’.
“Ik moet soms toegeven dat
mijn ideeën niet allemaal
even top zijn.”
ERIKA: “Het is normaal dat we
het soms moeilijk hebben in
ons leven. Dat is bij iedereen
wel eens zo, op het werk of
als mama bijvoorbeeld. Het
is belangrijk dat we hierover
open zijn. Want we moeten er
niet onnozel over doen: je bent
nooit de enige die ergens mee
worstelt. Door je ‘zwaktes’ te
delen steun je anderen die zich
hierin herkennen. We voelen
ons zo niet langer alleen en dat
voelt goed. Ik schrijf veel over
mijn mama-zijn maar dat wil
niet zeggen dat ik het allemaal
weet. Ik doe ook maar iets en
soms moet ik ook toegeven dat
mijn ideeën niet altijd topideeën zijn.”
Erika schreef openlijk over
haar moeilijke periode op professioneel vlak. Ze kreeg steun
maar ook veel kritiek. Erika:
“Ik heb het moeilijk met uitspraken als: ‘Daar moet je maar
Ik streef nog altijd naar het beste
maar ik hoef dat ‘beste’ niet per se meer
te bereiken. Omdat heel goed ook al
goed is, en perfectie een illusie.
ERIKA VAN TIELEN
47
op school te krijgen maar dan
loopt het die ochtend toch
moeizaam en kom je toch
te laat. Ik probeer nu vooral
mild te zijn voor mezelf en
raad dat ook andere vrouwen
of moeders aan. Je moet nu
eenmaal accepteren dat het
soms lukt en soms niet. Anders
word je doodongelukkig als je
constant de perfecte vrouw of
moeder probeert te zijn.”
Zet Erika nu ook iets minder
de puntjes op de i in haar
professionele leven? “Mijn
klanten moeten wel tevreden
zijn uiteraard. Ik doe mijn
werk nog altijd met de nodige
drive maar het verlammende
gevoel in m’n hoofd komt er
gelukkig niet meer bij kijken.
tegen kunnen anders moet je
zo’n job niet kiezen.’ Of: ‘Dan
had je maar niet aan kinderen
moeten beginnen.’ Die kritiek
maakt je kwetsbaar. Maar ik
heb me opgetrokken aan de
vele positieve reacties van de
mensen die zich erin herkenden en hier iets aan hadden.”
Parttime perfectionisme
Erika is van nature uit
perfectionistisch. “Dat vind
ik moeilijk om los te laten.
Ik promoot voortaan het
‘parttime perfectionisme’:
als ’t al half perfect is, is ’t al
goed. Het mag al eens in de
soep draaien, zolang we maar
ons best doen. Soms doe je zo
je best om je kinderen op tijd
Ik streef nog altijd naar het
beste maar ik hoef dat ‘beste’
niet per se meer te bereiken.
Omdat heel goed ook al goed
is, en perfectie een illusie. Het
moederschap helpt natuurlijk
ook als relativeringsmiddel.”
Meer flexibiliteit, meer
gemotiveerd
Erika werkt nu als zelfstandige
om haar professioneel leven en
gezin beter te kunnen combineren. “Als zelfstandige leef je
voor een stuk in onzekerheid.
Maar ik ben tot nu toe toch
heel tevreden over mijn keuze.
Ik kan alles nu zelf plannen
zoals het mij uitkomt en voel
me hierdoor veel meer relaxed.
Zo kan ik m’n kinderen afhalen
“Terug makkelijk de trap op en af.
Dankzij m’n traplift van ThyssenKrupp Encasa.”
Onbezorgd blijven genieten van het comfort en de privacy van uw eigen huis? Daar staat geen leeftijd
meer op. Een traplift van ThyssenKrupp Encasa brengt iedereen veilig en comfortabel naar boven.
Over verschillende verdiepingen. Zelfs al is uw trap erg smal of steil.
Comfortabel, veilig en gebruiksvriendelijk!
Ontvang nu uw gratis
documentatiepakket en
een offerte op maat!
www.tk-traplift.be
Voor meer info kan u ook terecht in één van de onderstaande Thuiszorgwinkels:
2060
2550
2920
ANTWERPEN Ellermanstraat 74
KONTICH Drabstraat 11A
KALMTHOUT Kapellensteenweg 73
www.thuiszorgwinkel.be
Tel. 03 238 40 53
Tel. 03 888 68 93
Tel. 03 644 41 13
2170
2110
MERKSEM Oude Bareellei 33
WIJNEGEM Turnhoutsebaan 363
Tel. 03 645 80 51
Tel. 03 354 08 12
A
ASSIST
Thuiszorgwinkel
48
UPS & DOWNS
EMOTIES ZEGGEN
IETS OVER JEZELF
Eveline Bockhodt is klinisch psycholoog bij
The Human Link, een expertisecentrum in
stress en welzijn op het werk.
Emoties uiten is
geen teken van
zwakte.
“Het is soms net
sterk om je emoties
te benoemen, om
te laten weten dat
je iets niet ok vindt.
Geen emoties betekent ook geen plezier. Het vertelt iets
over wat je belangrijk
vindt in het leven:
welke waarden en
normen, behoeften
en verwachtingen.
Een negatieve emotie zoals kwaad zijn,
betekent gewoon dat
iets niet in de lijn ligt
met wat je verwacht
of wil. Bijvoorbeeld je
loopt een promotie
mis op het werk, je
bent boos of verdrietig omdat dat voor
jou belangrijk was.
Het is een manier
om met problemen
of conflicten om te
gaan. Er is dus geen
goed of fout als het
om emoties draait.
Toch wordt het
helaas vaak als fout
of zwak gezien als je
je emoties uit, zeker
op de werkvloer.”
Hoe ver kan je
gaan in het uiten
van je emoties?
“Overreageren is
natuurlijk nooit goed.
Belangrijk is de
oorzaak hiervan. Stel:
een collega reageert
agressief tijdens een
vergadering. Het
zou kunnen dat die
collega sluimerende
negatieve gedachten
heeft over de persoon
die hem aanspreekt,
zoals “mijn baas/
collega moet mij niet
hebben”. Een gevoel
van machteloosheid kan ook zorgen
voor grote emoties,
bijvoorbeeld bij een
nakende herstructurering. En tot slot
kunnen opgekropte
gevoelens tot een
‘uitbarsting’ leiden.
Denk maar aan
verkeersagressie na
een hele dag stress
op het werk. We
kunnen onze emoties
niet tegenhouden.
Maar door anders te
gaan denken of handelen, kan je ze wel
meer sturen of zelfs
wijzigen. We kunnen
elkaars handleiding
ook niet zomaar lezen, we weten niet zomaar hoe een ander
emotioneel in elkaar
zit. Dat moet je elkaar
laten weten, thuis en
op het werk. Je kan
teleurgesteld zijn
dat jij er anders over
denkt dan je partner
of collega maar dan
is het belangrijk om
compromissen te
sluiten.”
Perfect of
goed genoeg?
“Vaak denken mensen net dat ze hun
job niet goed genoeg
zouden doen als ze
niet tot het uiterste
gaan. Maar te hard
je best doen, kan
ook een valkuil zijn.
Stress en het gevaar
voor burn-out komt
dichterbij als een
9 op 10 nooit genoeg
is. Want er kruipt
heel veel energie in
het nastreven van
perfectie en dat gaat
doorwegen op je
work-life balance:
je hebt minder tijd
voor je gezin of
partner, je staat
onder erg grote
druk, je bent moe,
enzovoort. We
zouden eigenlijk
allemaal gelukkiger
zijn, mochten we wat
meer realistische
doelen en wat minder hoge verwachtingen vooropstellen. Zowel privé als
professioneel. En
we mogen af en toe
eens zeggen: “Het
is niet erg dat ik een
fout heb gemaakt.”
aan de schoolpoort, kan ik
doen wat ik wil doen van
werk en heb ik ook nog een
leven naast mijn werk. Het
was even zoeken maar ik
heb hierin nu toch een goede
balans gevonden.”
“Ik besef dat heel veel mensen de keuze niet hebben om
zo flexibel te werken. Dan
kan het allemaal wel eens
heel heftig zijn. Er zijn al zogezegde ‘flexibele bedrijven’
maar er zijn er helaas nog te
veel die dat nog steeds niet
inzien. Iedereen zegt maar
dat je werk en privé gescheiden moet houden maar op je
werk ben je toch nog altijd
een mens? Veel werkgevers
hebben volgens mij schrik
dat iedereen zomaar z’n
gevoelens of emoties zal
uiten. Maar ik denk niet dat
mensen ervan gaan profiteren als ze het gevoel hebben
dat er geluisterd wordt naar
hen als ze met iets zitten.
Integendeel, dan krijg je gelukkige werknemers die juist
veel terug willen doen voor
het bedrijf omdat ze voelen
dat ze er ‘mens’ mogen zijn,
dat er aandacht is voor hun
noden en behoeften. Een
win-winsituatie dus.” ●
Volg Erika’s blog op
erikavantielen.be. Haar boek
‘Happy mama: inspiratie voor
jonge moeders over roze en
andere wolken’ is uitgegeven
bij Borgerhoff & Lamberigts.
GESPOT
49
WANDELING
Leuke prijzen voor deelnemers aan
de çava?-wandeling in Geel
GEZONDHEID
Antibacteriële zeep
heeft amper effect
Van 15 juni tot 15 september kon je in Geel deelnemen aan de çava?wandeling rond het thema gezinsverpleging. Geel kreeg de titel van
‘Barmhartige Stede’ namelijk niet zomaar. Heel wat lezers trokken naar
de Kempen om er het verhaal van de stad te ontdekken. Zo maakten ze
onmiddellijk kans op leuke prijzen. De streekmand met Geelse hartjes,
Geelse tonnekes, Vlietbier, Zeuntbier en nog veel meer, gaat naar Jos
Echepoels, Sabine Thomas, Louis Kerckhofs, Veerle Van Praet, Chris
Verhelst en Raf Sturm. Myriam Verwimp wint een diner in Het Fornuis en
Antoinette De Roos mag overnachten in B&B Hooglandhoeve te Geel.
Veel plezier allemaal!
Onderzoekers van de Korea University
in Seoul voerden de afgelopen jaren
onderzoek naar het effect van antibacteriële zeep bij onder andere het handen
wassen. Het draait allemaal om het
antibacteriële element Tricoslan, dat niet
alleen in handzeep, maar ook in heel wat
cosmetische producten voorkomt. De
Koreaanse wetenschappers lieten een
deel van het testpanel gewone handzeep
gebruiken, een ander deel mocht de
antibacteriële gebruiken. Ze vonden
geen verschillen in de concentratie van
bacteriën op de handen van de testers.
Meer zelfs, om een effect te ontdekken zou je je handen 9 uur aan een stuk
moeten wassen.
Enkele deelnemers in het
bezoekerscentrum van het
Openbaar Psychiatrisch
Zorgcentrum.
MIDDAGDUTJE? ENKEL VOOR KIDS?
Wist je dat een middagdutje
de productiviteit en creativiteit
verhoogt? Wist je dat het zelfs
uw levenskansen kan verhogen?
Wist je dat er heel wat in het
geniep wordt gedut op het werk?
Wist je dat heel wat bedrijven al
overtuigd zijn en een slaapplaats
voorzien voor personeel?
Meer weten over het thema
SLAAP? Noteer dan alvast de
datum van de 14-daagse van de
slaap. Van 14 tot 27 maart 2016
➝ Hou zeker de agenda in de gaten via www.cm.be/agenda
kan je terecht in de Gezondheidsbib van CM voor allerlei cursussen, workshops en infosessies
rond het thema slaap. Dit jaar
ligt de klemtoon specifiek op
slaap en slaapmoeilijkheden bij
kinderen.
CM-Deals
50
1
WINTERSPORT IN SKIDÔME
TERNEUZEN EN RUCPHEN
JOUW VOORDEEL?
8 EURO KORTING VOOR CM-LEDEN
Ben jij klaar voor de
wintersport? Om te skiën
of snowboarden hoef je
niet naar de bergen, dat
doe je indoor bij Skidôme.
De indoor skipistes net
over de Belgische grens
staan bekend om hun
uitstekende kwaliteit van
de verse sneeuw. Skidôme
biedt ultiem sneeuwplezier
voor jong en oud, beginners
en gevorderden. En dat 365
dagen per jaar!
Actie voor CM-leden
8 euro korting. Voor
een 2-uurpas skiën of
snowboarden betaal je als
CM-lid slechts 19,50 euro in
plaats van 27,50 euro.
CM-korting voorwaarden
·· Actie geldig t/m
31-03-2016 tijdens
daltijden bij Skidôme
Rucphen en Terneuzen
·· Geldig voor maximaal
6 personen
·· Exclusief borg,
materiaal- en kledinghuur
·· Niet geldig in combinatie
met andere aanbiedingen
·· Algemene voorwaarden
zijn van toepassing
Alle info op
www.skidome.nl
Enkel voor CM-leden. Knip deze bon uit en geef
hem af aan de kassa. Reserveren hoeft niet.
ACTIECODE: 15038SD
KORTINGSBON ENKEL GELDIG MET GELE KLEVER.
KLEVEN DOE JE HIER.
2
WINTER IN
MASSEMBRE
JOUW VOORDEEL?
BIJZONDERE KORTING VOOR JOUW GROEP
Boek nu je vakantie op
www.massembre.be/
groepsverblijven en kom
samengroepen in onze
bossen.
Tijdens de wintermaanden is Massembre enkel
open voor scholen, grote
familiegroepen, bedrijven en
(socio-culturele) groepen.
Zij krijgen 20% korting
op de activiteiten van Fun
Adventure. Meer info vind je
op fun-adventure.be.
3
Info
·· Massembre,
5543 Heer, België
·· Tel. 082 64 43 57
·· [email protected]
massembre.com
·· www.massembre.be
BOKRIJKABONNEMENT
2016
JOUW VOORDEEL?
TIJDELIJK € 25 KORTING VOOR CM-LEDEN
·· 70 i.p.v. 95 euro
voor een gezins- of
grootouderabonnement
2016 t.e.m. 31 jan 2016.
·· Geniet van maar liefst
400 euro aan voordelen:
·· Onbeperkt toegang tot
het Openluchtmuseum,
de expo ‘De sixties’
en alle 17 Bokrijkevenementen
·· Voordeel bij de
partners in Bokrijk
·· Aantal gratis
parkingtickets
·· Extra voordelen bij tal
van partners, zoals
ZOO Antwerpen,
de Plopsaparken,
Walibi, Bellewaerde,
Technopolis, …
·· Bestel nu je
Bokrijkabonnement 2016
op www.bokrijk.be/nl/
tickets-abonnementen/
bokrijkabonnement en
gebruik de kortingscode
CMANTW16
·· Betaal online of via
overschrijving.
·· Na ontvangst van
betaling ontvang je de
abonnementen per post.
·· Voor meer info en
voorwaarden:
www.bokrijk.be
Bokrijk, elke keer anders.
51
4
FOR LOVERS, LIEFDEVOL
TROUWEN GENT
JOUW VOORDEEL?
BIJZONDERE ACTIES VOOR CM-LEDEN
Info
·· Een totaalconcept voor
trouwers
·· 15 – 16 – 17 januari 2016
·· Flanders Expo hal 8,
Maaltekouter 1,
9000 Gent
5
6
WINTERREVUE
THEATER ELCKERLYC
JOUW VOORDEEL?
30 % KORTING VOOR CM-LEDEN
Acties voor CM-leden
·· Gratis foto-booth in de
stand van Turelure op
vertoon van jouw gele
klever.
·· Bezoek de CM-stand
en maak kans op een
Intersoc-reis voor 2
personen naar Zinal
(Zwitserland).
SPEELGOEDMUSEUM:
THEMANAMIDDAGEN
JOUW VOORDEEL?
20% KORTING
Kom naar het Speelgoedmuseum en beleef de leukste
doe- en knutselnamiddagen!
Word een echte HulpZwarte Piet, knutsel je eigen
Sintmijter en luister naar
mooie verhaaltjes over de
Sint. Of breng de Sint en zijn
Pieten een bezoekje op de
verjaardag van Sinterklaas!
Vanaf 12 december neemt
de Kerstman het over en leer
je bijvoorbeeld zelf kerstballen maken of versier je de
lekkerste cupcakes. Op 20
december kan je de Kerstman komen bezoeken!
Noteer dit alvast
in je agenda
Alle activiteiten vinden
plaats op woensdag-, zater-
dag- en zondagnamiddag
van 14/11 tot 27/12 tussen
13u en 16u30. Opgelet! Voor
sommige activiteiten moet
je je inschrijven, meer info
vind je op onze website!
Info
·· Speelgoedmuseum
Mechelen,
Nekkerspoelstraat 21,
2800 Mechelen
·· 14.11.2015 - 27.12.2015,
op woensdag-, zaterdagen zondagnamiddag.
Uitzonderlijk open op
maandag 21.12 en 28.12
·· Prijs toegang: € 6 (3-12j) € 8,50 (volwassenen)
·· Opgelet: voor de
kooksessie vragen we
2 euro opleg.
Kortingsbon
20% korting geldig bij afgifte van bon. Niet
cumuleerbaar met andere kortingen, maximaal
4 personen met korting per bon. Kortingsprijzen:
€ 4,80 (3-12j) en € 6,80 (volwassenen).
Na afwezigheid van tien jaar
opent Theater Elckerlyc
opnieuw de deuren voor de
winterrevue. Een spektakel
met populaire muziek,
adembenemende dans,
visuele acts en heel veel
humor. Vanaf 17 december
kun je genieten van deze
verrassende revue in een
regie van Stany Crets, met
o.a. Slongs Dievanongs,
Udo, Ann Van den Broeck,
Steven Delaere en vele
anderen. Neem je familie,
vrienden of collega's mee
en beleef een onvergetelijke
show! Meer informatie
vindt u terug op
www.winterrevue.be.
Dit is ongetwijfeld de
kleurrijkste show in de
donkerste tijd van het jaar!
Prijs tickets
·· Ticket cat.1: 30 euro
(CM-leden: 21 euro)
·· Ticket cat.2: 26 euro
(CM-leden: 18,20 euro)
·· Ticket cat.3: 22 euro
(CM-leden: 15,40 euro)
·· Ticket cat.4: 18 euro
(CM-leden: 12,60 euro)
Tickets kopen
·· aan de balie van Media
Markt Antwerpen, De
Keyserlei 58-60, 2000
Antwerpen;
·· telefonisch via
070/691.002
(*max. 0,30€/minuut);
·· via de CM-website.
Voor korting telkens de
kortingscode “CM LEDEN”
vermelden.
52
WIJKGEZONDHEIDSCENTRA
Zonder
�nanciële
drempel
naar de
huisarts
Sinds 1 oktober moeten
mensen met een verhoogde
tegemoetkoming nog
alleen een klein bedrag
aan remgeld betalen bij
een raadpleging bij de
huisarts (de zogenaamde
derdebetalersregeling).
Maar komt er ooit een dag
dat we onze portemonnee
volledig thuis kunnen laten
als we naar de dokter gaan?
Op sommige plaatsen in
België is deze geneeskunde
zonder �nanciële drempel
al realiteit!
TEKST:
Ludo Hugaerts
Pieter Van Eenoge
ILLUSTRATIE:
A
ls je het financieel niet zo
breed hebt, moet je sinds
1 oktober alleen nog ¤ 1 of
¤ 1,50 remgeld betalen als
je op consult gaat bij de huisarts (lees
elders wie daar recht op heeft). Het
ereloon krijgt de huisarts dan gestort
door jouw ziekenfonds. Voor nogal
wat mensen kan dit betekenen dat ze
een doktersbezoek nu niet meer gaan
uitstellen, terwijl ze dat tot nu toe wel
deden omdat ze eerst zo’n ¤ 25 moesten neertellen.
“Doodjammer dat die regeling er nu
pas is gekomen”, hoor ik van Anja (47)
uit Antwerpen. Dertien jaar geleden
kreeg ze een hersenbloeding en sindsdien moet ze als chronisch patiënte
leven met een aantal beperkingen. “Als
alleenstaande met een invaliditeitsuitkering is het echt behelpen en ik heb
me ook altijd geschaamd om hulp te
vragen. Vandaag gaat het beter met
me, maar enkele jaren geleden heb
ik doktersbezoeken en bezoeken aan
de kinesist uitgesteld of overgeslagen
omdat ik het niet kon betalen. Gelukkig ben ik nu uit noodzaak assertiever
geworden. Bij een volgend huisartsbezoek ga ik zeker durven vragen om die
derdebetalersregeling. Al zal hij wel
even moeten slikken …”
Een radicale hervorming
tegen 2020?
We zien de jongste tijd nog andere
maatregelen om de doktersfactuur
te verlichten. Sinds 2013 betaalt de
CM bijvoorbeeld het remgeld terug
voor raadplegingen en behandelingen
door artsen, en dit voor kinderen tot
en met zes jaar. Verder bestaan er nu
al tal van groepspraktijken en zelfs al
individuele huisartsen die werken met
een derdebetalersregeling voor al hun
patiënten.
53
Als je het financieel niet zo breed hebt, moet je sinds 1 oktober alleen nog
¤ 1 of ¤ 1,50 remgeld betalen als je op consult gaat bij de huisarts.
54
WIJKGEZONDHEIDSCENTRA
We ontlasten de
specialisten en de
spoedopnames.
Dat zorgt voor
besparingen
en maakt gezondheidszorg ook voor
de maatschappij
beter betaalbaar.
“De eerste stap is gezet, de geesten zijn
aan het rijpen voor de derdebetalersregeling”, zegt dr. Jan De Maeseneer,
professor huisartsgeneeskunde aan
de Gentse universiteit. “Er moet wel
nog één en ander verbeterd worden
aan het systeem: (huis)artsen zouden
via de informatica onmiddellijk na een
consultatie moeten betaald worden.
Bovendien moet men alles goed opvolgen zodat fraude wordt uitgesloten.
Maar uiteindelijk is dat een technische
kwestie.”
Onder het motto ‘Together We
Change’ heeft dr. De Maeseneer
samen met drie andere professoren
huisartsgeneeskunde een gedetailleerd plan uitgewerkt om tussen nu en
2020 een radicale hervorming van de
eerstelijngezondheidszorg in België
door te voeren. In dit plan zullen we
als patiënt de keuze krijgen om ons in
te schrijven bij bijvoorbeeld een solowerkende huisarts, een groepspraktijk
of een wijkgezondheidscentrum. Het
doel is dat de patiënt zonder een eigen
financiële bijdrage bij de eerstelijnszorg en de huisarts terecht kan.
In Ledeberg bestaat het al
Dat zulke toegankelijke en brede
eerstelijnszorg vandaag al kan, wordt
bewezen door initiatieven zoals het
wijkgezondheidscentrum in de Gentse
deelgemeente Ledeberg. Wanneer we
NIET INDEXEREN SLECHT NIEUWS VOOR WIJKGEZONDHEIDSCENTRA
Na het afsluiten van dit artikel werd bekend gemaakt
dat minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken
Maggie De Block 408 miljoen euro moet bezuinigen.
Een van de maatregelen is het niet indexeren van de
honoraria van artsen. Zo komt er volgend jaar geen
indexering op de honoraria van de artsen. Dat is vooral
een probleem voor artsen die iemand in loondienst
hebben of voor de wijkgezondheidscentra waar artsen
per patiënt een forfaitair bedrag krijgen. Jan De Maeseneer reageert afkeurend in De Morgen: “Dat stelt de
wijkgezondheidscentra voor een enorm probleem. Hun
middelen zouden er met 925.000 euro op achteruit
gaan. Onbegrijpelijk als je weet dat de centra net de
meest kwetsbaren uit de maatschappij bereiken.”
Een definieve beslissing was nog niet genomen op het
moment dat çava? in druk ging.
XXX
hier binnenkomen op een doordeweekse namiddag worden we vriendelijk ontvangen aan een onthaalbalie. In
de wachtzaal zien we jonge moeders
met kinderen, een bejaarde man en
een koppel met een migrantenachtergrond. Met andere woorden: een
doorsnee van de buurt. In dit centrum
zijn ca. 6.000 mensen ingeschreven.
Er werken – in loondienst – huisartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen,
maatschappelijk werkers, een diëtiste,
een gezondheidspromotor, een tabacoloog, etc. Ook tandartsen vind je in
hetzelfde gebouw.
Behalve de interdisciplinaire samenwerking is de financiële toegankelijkheid een belangrijke pijler. Het wijkgezondheidscentrum werkt hiervoor
niet met de derdebetalersregeling,
maar volgens het forfaitaire betalingssysteem. Maandelijks ontvangt het
centrum een vast, forfaitair bedrag
per ingeschreven patiënt. Dit gemiddeld bedrag is verschillend voor elk
forfaitair werkend centrum. Voor de
berekening wordt jaarlijks een overzicht gemaakt van de ingeschreven
patiënten. Op die manier worden de
zorgnoden in beeld gebracht op basis
van leeftijd, geslacht, ziekten, sociale
factoren, … Zo kan men een gemiddelde zorgnood voor elk wijkgezondheidscentrum vaststellen. Dit wordt
dan omgezet in een bedrag dat het
centrum maandelijks ontvangt om de
zorg te organiseren.
Géén overconsumptie
Niet toevallig was dr. De Maeseneer
in 1978 als sociaal bevlogen jonge arts
één van de oprichters van dit wijkgezondheidscentrum. “Uit onze eigen
ervaring hier en uit tal van studies
weten we dat zulke groepspraktijken
kosten-effectief zijn. Gratis eerstelijnszorg leidt absoluut niet tot overconsumptie, integendeel. Op de eerste
lijn kunnen we meer dan 90% van alle
gezondheidsproblemen oplossen. We
ontlasten gevoelig de specialisten en
de spoedopnames en er wordt minder
gebruik gemaakt van aanvullend technisch onderzoek. Dat alles zorgt voor
besparingen en maakt gezondheidszorg ook voor de maatschappij beter
betaalbaar.” ●
4
VRAGEN
OVER DE DERDEBETALERSREGELING
3
1
Wie heeft sinds
1 oktober 2015 recht op
een derdebetalersregeling
bij zijn huisarts?
Iedereen die nu al recht
heeft op een verhoogde
tegemoetkoming (dat zijn
vooral mensen die een
bepaalde uitkering krijgen).
Daarnaast zijn huisartsen
sinds 1 oktober verplicht de
derdebetalersregeling ook
toe te passen voor – onder
meer – mensen met een
chronische aandoening, voor
mensen van wie het jaarlijks
bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger ligt dan
het leefloon, voor wie al zes
maanden volledig werkloos
is en voor mensen die zich
in een individuele financiële
noodtoestand bevinden.
Als je niet zeker bent of jij in
aanmerking komt, vraag je
best advies bij het plaatselijk
CM-kantoor.
2
Hoeveel bespaar
ik financieel?
Bij een raadpleging betaal
je nog alleen een remgeld
van ¤ 1 (als de huisarts jouw
globaal medisch dossier
bijhoudt) of ¤ 1,50 (als dat
niet het geval is). Zonder
derdebetalingsregeling
betaal je bij een bezoek aan
de huisarts een remgeld van
gemiddeld ¤ 5.
Krijg ik die derdebetalingsregeling automatisch als ik er recht op heb?
Neen, je moet het vragen
aan de huisarts en hem een
attest geven dat je tot één
van de bovengenoemde
groepen behoort. Dit attest
kun je vragen bij jouw
ziekenfonds.
4
Hoe zit het met de
specialisten?
Op dit moment is de derdebetalersregeling voor
bepaalde doelgroepen alleen
verplicht voor huisartsen
en tandartsen. Jammer,
want voor een consult bij
een specialist tel je al snel
een bedrag tussen de ¤ 31
en ¤ 56 neer, tenminste als
die specialist de conventie
heeft ondertekend (77% van
de specialisten in België).
Het officiële tarief voor een
raadpleging bij een reumatoloog bijvoorbeeld bedraagt
¤ 54,35. Hierbij bedraagt
het remgeld ¤ 15,50 (¤ 3,55
als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming).
55
CM
56
XXX
AGENDA
VOLLEDIG OVERZICHT OP WWW.CM.BE/AGENDA
BABY EN KIND
BABY EN KIND
WORKSHOP ‘BABYMASSAGE’
DOE-SESSIE ‘PEUTERS IN ACTIE’:
SAMEN SPELEN EN BEWEGEN
In samenwerking met Kind
en Preventie. Het best ontwikkelde zintuig van jonge
baby’s is de huid. Elke baby
heeft lichamelijk contact
nodig. Met lichaamsmassage kan je je baby koesteren
en knuffelen. Tijdens deze
workshop kan je leren om
samen met je baby op een
speelse en creatieve manier
te genieten van babymassage. Na een uurtje
babymassage praten we
met de andere ouders en de
lesgeefster nog wat na. We
voorzien ook een drankje.
PRAKTISCH
Waar
Antwerpen, Aartselaar,
Berchem, Boom, Brecht,
Kalmthout, Schilde,
Schoten, Stabroek,
Zwijndrecht
Wanneer
Kijk op
www.cm.be/agenda
voor data en adressen
of bel 03 470 21 50.
Voor wie
Baby’s tussen 6 weken
en 6 maanden oud
Prijs
Gratis
Inschrijven
Op naam van je baby via
www.cm.be/agenda of
Gezondheidspromotie:
03 470 21 50
In samenwerking met
Kind en Preventie. Je leert
leuke beweegspelletjes en
oefeningen om je peuter
te helpen in de ontwikkeling. Spelen en bewegen
tijdens de peutertijd legt de
basis voor het aanleren van
lezen, schrijven en rekenen!
De sessie gaat door met
deskundige begeleiding. Je
krijgt alle info mee naar huis
om daar je spel verder te
zetten. Je draagt best losse
en gemakkelijk zittende
kledij.
PRAKTISCH
Waar
Aartselaar, Antwerpen,
Boechout, Kalmthout,
Schilde, Stabroek,
Wuustwezel
Wanneer
Kijk op
www.cm.be/agenda of bel
Gezondheidspromotie
03 470 21 53
Voor wie
Ouders of grootouders met
hun peuters van 1 tot 3 jaar
Prijs
Gratis
Inschrijven
Op naam van je baby via
www.cm.be/agenda of
Gezondheidspromotie:
03 470 21 50
57
OPVOEDING
ZORG
ZORG
PESTEN,
STOPPEN DOE
JE SAMEN:
INFOAVOND MET
GIE DEBOUTTE
CURSUS ‘OVER
BEGRIJPEN
EN BEGREPEN
WORDEN’
CURSUS ‘CHINEES DENKEN
OVER GEZONDHEID’
Een onbezorgde en
toffe schooltijd biedt de
beste garantie voor een
gelukkige en succesvolle
toekomst. Op school leren
jongeren zichzelf en anderen beter kennen. Daar
komen ze tot ontplooiing
en leren ze omgaan met
diversiteit. Kinderen,
leerkrachten en ouders
moeten samenwerken
om pesterijen te helpen
voorkomen. Deze avond
is bedoeld voor (groot)
ouders, (zorg)leerkrachten
en voor iedereen die zorg
draagt voor kinderen en
jongeren.
PRAKTISCH
Waar
Auxilia, Sint-Jacobsmarkt
49-51, Antwerpen
Wanneer
Donderdag 28 januari 2016
Aanvang
19.30 uur (deuren : 19 uur)
tot 22 uur
Gastspreker
Gie Deboutte, voorzitter
Vlaams Netwerk Kies kleur
tegen Pesten i.s.m. VCOV
Prijs
·· 6 euro,
·· CM-leden: 3 euro
Info en inschrijven
www.cm.be/agenda
of 03 470 21 53
Begrijpen en begrepen
worden zijn twee kanten
van dezelfde medaille.
Gezondheidsproblemen
zorgen voor grote veranderingen in je leven. Ook
het leven van de mensen
uit je naaste omgeving
verandert grondig. Al die
veranderingen telkens
bespreekbaar maken is
niet zo evident als het lijkt.
Vanuit de regels van de
communicatie sta je stil
bij deze uitdagingen en
vragen.
PRAKTISCH
Waar
Theologisch en
Pastoraal Centrum,
Groenenborgerlaan 149,
Wilrijk
Wanneer
Dinsdag 17, 24 november,
1 en 8 december 2015,
telkens van 13.30 tot
16.30 uur
Prijs
·· 84 euro,
·· CM-leden: 28 euro,
·· CM-sterprijs (VT):
14 euro
Cursusbegeleiding
Els Brijs
Inschrijven
03 221 95 70,
[email protected]
of
www.ziekenzorg.be
In deze cursus ontdek je
het Chinese denken over
gezondheid en ziekte. Die
Chinese denkwijze benadert de mens en zijn ziektes
anders dan de Westerse geneeskunde. Niet de ziekte,
maar de zieke mens staat
centraal. Alles begint met
een goede harmonie tussen
de twee oerkrachten yin en
yang. Hoe alles precies in
elkaar zit, kom je te weten in
deze cursus.
PRAKTISCH
Waar
LDC ’t Bruggeske,
Hoevensebaan 12/1,
Kapellen
Wanneer
Donderdag 21, 28 januari,
4, 18 en 25 februari 2016,
telkens van 13.30 tot 16.30
uur
Prijs
·· 105 euro,
·· CM-leden: 35 euro,
·· CM-sterprijs (VT):
17,50 euro
Inschrijven
03 221 95 70,
[email protected]
of www.ziekenzorg.be
CM
AGENDA
VOLLEDIG OVERZICHT OP WWW.CM.BE/AGENDA
GOED IN JE VEL
GOED IN JE VEL
GOED IN JE VEL
WORKSHOP
MINDFULNESS
VOOR JONGEREN
12 TOT 18 JAAR
KENNISMAKEN MET AROMA-THERAPIE,
WORKSHOPS VOOR BEGINNERS
AROMATHERAPIE
IN DE WINTER,
WORKSHOPS
VOOR
GEVORDERDEN*
Mindfulness is een bewustzijnstraining waarin je
zelf leert invloed te hebben
op wat je denkt, hoe je je
voelt en hoe je reageert.
De workshop richt zich
naar jongeren die willen leren omgaan met piekeren,
onrust en stress, depressieve gevoelens, angsten,
impulsiviteit, moeilijkheden met aandacht en
concentratiestoornissen.
PRAKTISCH
Waar
Auxilia, Gezondheidsbib,
Sint-Jacobsmarkt 49-51,
Antwerpen
Wanneer
Maandag 23 november
2015, 18.30 - 19 uur:
extra info voor ouders en
19 - 20.30 uur: workshop
voor de jongeren
Trainer
Jen Bertels, psychologe
verbonden aan de
Stresskliniek van ZNA
Prijs
·· 10 euro
·· CM-leden: 5 euro
·· CM-sterprijs (VT):
2,50 euro
Inschrijven
Op naam van je kind:
www.cm.be/agenda of
Gezondheidspromotie:
03 470 21 51
*Het gebruik van deze
oliën vraagt een zekere
basiskennis. Daarom verwachten we dat je eerder
de kennismakingsworkshop volgde.
Aromatherapie kan je
ondersteunen om je
sterker te maken, ziekte
te voorkomen, spanning
te verminderen, slaap te
verbeteren en je een gevoel
van welbehagen te geven.
Je leert ze gebruiken om
in te ademen, in voet- en
ligbaden, als eerste hulp op
reis, … Deze workshop is
een goede basis om nadien
de seizoensgebonden
workshops goed te kunnen
volgen en begrijpen.
PRAKTISCH
Waar
Auxilia, Sint-Jacobsmarkt
49-51, Antwerpen
Wanneer
Donderdag 10 maart 2016
Overdag van 14 - 17 uur OF
’s avonds van 19 tot
21.30 uur
Gastspreker
Veerle Waterschoot, zeer
ervaren aromatherapeute
leid je met de nodige
voorzichtigheid in deze
wereld in.
Prijs
·· 24 euro
·· CM-leden: 12 euro
·· Leden met verhoogde
tegemoetkoming: 6 euro
Inschrijven
www.cm.be/agenda of
Gezondheidspromotie:
03 470 21 53
Je leert je de etherische
oliën op verschillende manieren gebruiken: via inhalatie, zelfmassage, baden,
slaaphouding, … . Zo kun je
je basisenergie in de winter
verzorgen en versterken.
Aromatherapie kan geen
medische behandeling vervangen, maar heeft zijn nut
als aanvullende zorg.
PRAKTISCH
Waar
Auxilia, Gezondheidsbib
CM, Sint-Jacobsmarkt
49-51, Antwerpen
Wanneer
Donderdag 21 januari 2016
Overdag om 14 - 17 uur
OF ’s avonds van 19 tot
21.30 uur
Gastspreker
Veerle Waterschoot, zeer
ervaren aromatherapeute
leid je met de nodige
voorzichtigheid in deze
wereld in.
Prijs
·· 24 euro,
·· CM-leden: 12 euro,
·· CM-sterprijs (VT): 6 euro
59
GOED IN JE VEL
GOED IN JE VEL
BEWEGING
VOORKOM BURN-OUT: JEZELF
WAPENEN TEGEN WERKSTRESS
INFOAVOND
‘HYPERVENTILATIE’
TAIJI QIGONG,
DAGREEKSEN
VAN 6 SESSIES
Duizeligheid, een ijl hoofd,
tintelingen ... Vage en vervelende klachten die vaak
wijzen op een ongevaarlijke
diagnose: hyperventilatie.
We kennen allemaal acute
hyperventilatie, want zo'n
aanval is niet te negeren:
iemand lijkt letterlijk geen
adem meer te krijgen.
90 % lijdt echter niet aan
acute maar aan chronische
hyperventilatie. Alleen
weten ze het vaak niet,
waardoor ze jarenlang
gebukt gaan onder vage
klachten.
De cursus Taiji Qigong
bestaat uit een serie van
18 eenvoudige Qigong
oefeningen. De oefeningen
werken zeer ontspannend.
Ze verhogen je natuurlijke
weerstand en ze kunnen
op termijn problemen met
gewrichten, spijsvertering
en ademhaling verminderen. Zorg voor losse kledij
en platte schoenen.
Avondcursus van 4 sessies.
De klemtoon ligt op het
informeren over ‘werkstress’
en de manieren hoe je er
zelf mee aan de slag kunt.
Zo word je beter gewapend
tegen stresssituaties op het
werk in de toekomst. De cursus wil je vooral handvatten
geven om goed voor jezelf te
zorgen door:
·· je eigen stresssignalen te
herkennen;
·· zicht te krijgen op je
‘energiegevers’ en je
‘energievreters’;
·· voldoende recuperatie in
te bouwen;
·· stress op het werk te leren
hanteren en er constructief mee om te gaan;
·· voor jezelf te aanvaarden
wat je wel en niet kan
veranderen in de werksituatie.
De cursus wordt hoofdzakelijk docerend gegeven. Het
is dus geen individuele begeleiding of groepstherapie
PRAKTISCH
Waar
Auxilia, Auditorium,
Sint-Jacobsmarkt 49-51,
Antwerpen
Wanneer
Telkens op dinsdag:
16 februari, 23 februari,
1 maart en 8 maart 2016
Aanvang
19 uur (tot 21 uur)
Lesgever
Bep Troch, psycholoog
verbonden aan The
Human Link
Prijs
·· 160 euro,
·· CM-leden: 80 euro,
·· CM-sterprijs (VT):
40 euro
·· In deze prijzen zijn vier
handboeken inbegrepen.
Inschrijven
www.cm.be/agenda
of Gezondheidspromotie:
03 470 21 53
PRAKTISCH
Waar
Auxilia, Auditorium,
Sint-Jacobsmarkt 49-51,
Antwerpen
Wanneer
Donderdag 4 februari
2016, 19.30 uur
(tot 22 uur)
Spreker
Chris Lenaerts,
kinesitherapeut
(o.a. gespecialiseerd
in hyperventilatie- en
relaxatietherapie).
Prijs
·· 6 euro,
·· CM-leden: 3 euro
Inschrijven
www.cm.be/agenda
of Gezondheidspromotie:
03 470 21 53
PRAKTISCH
Waar
Auxilia, Gezondheidsbib,
Sint-Jacobsmarkt 49-51,
Antwerpen
Wanneer
vrijdag 22 januari, 5, 19 en
26 februari, 4 en 11 maart
2016
Aanvang
KEUZE:
·· ofwel schrijf je in voor
de reeks van 13.30 tot
14.30 uur
·· ofwel schrijf je in voor
de reeks van 14.45 tot
15.45 uur
Lesgever
Els Muys, Taiji school
‘De Lotusbloem’, centrum
voor relaxatie en beweging
Prijs
·· 72 euro,
·· CM-leden: 36 euro,
·· CM-sterprijs (VT):
18 euro
Inschrijven
www.cm.be/agenda of
Gezondheidspromotie:
03 470 21 53
CM
AGENDA
VOLLEDIG OVERZICHT OP WWW.CM.BE/AGENDA
ZORG
ZORG
VOEDING
E-HEALTH:
JOUW
ELEKTRONISCH
GEZONDHEIDSDOSSIER
CURSUS ‘OMGAAN MET CVS’
ZIN OF ONZIN
VAN VOEDINGSSUPPLEMENTEN
Het E-health-platform
is een federale instelling
dat toelaat om al jouw
medische gegevens
elektronisch te archiveren
en toegankelijk te maken
voor alle zorgverleners
waar jij mee te maken
hebt. Op deze manier
kan er veel sneller en accurater bekeken worden
welke behandeling voor
jou de beste is en wordt er
heel wat administratieve
rompslomp vermeden.
Vanzelfsprekend roept dit
heel wat vragen op! Gelukkig organiseert AriadneZiekenzorg CM Antwerpen
een infomoment.
PRAKTISCH
Waar
Vergadercentrum De
Stroming, Europazaal,
Nationalestraat 111,
Antwerpen
Wanneer
Donderdag 19 november
van 13.30 tot 16.30 uur
Prijs
Gratis
Inschrijven
03 221 95 70,
[email protected]
of www.ziekenzorg.be
Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) is
een ziekte die nog te weinig
(h)erkend wordt. Met deze
cursus belichten we enkele
aspecten die van belang zijn,
als leidraad om je leven met
CVS iets lichter te maken.
In de eerste twee sessies
hebben we het over de
oorzaken en gevolgen
van CVS, alsook over de
symptomen, de diagnose en
mogelijke behandelingen. In
de volgende sessies komen
andere thema’s aan bod:
‘omgaan met onbegrip’
(over communicatie en misverstanden), kennismaking
met eutonie (als een manier
om met spanning om te
gaan), wat is goede voeding
en een sessie rond ‘kinesitherapie’ met aandacht voor
je dagindeling en levensstijl,
en ademhalings-, stretch- en
ontspanningsoefeningen.
De cursus verloopt op een
aangepast ritme, met voldoende pauzes tussendoor.
Tevens is het lotgenotencontact ook een grote
meerwaarde.
PRAKTISCH
Waar
Theologisch en
Pastoraal Centrum,
Groenenborgerlaan 149,
Wilrijk
Wanneer
Maandag 18, 25 januari,
1, 15, 22 en 29 februari 2016,
telkens van 13.30 tot
16.30 uur
Prijs
·· 126 euro,
·· CM-leden: 42 euro,
·· CM-sterprijs (VT): 21 euro
Inschrijven
03 221 95 70,
[email protected]
of www.ziekenzorg.be
Wat zijn voedingssupplementen en welke soorten
bestaan er? Hoe worden
ze wettelijk geregeld?
Zijn ze steeds van goede
kwaliteit? En kunnen ze
een plaats hebben bij de
behandeling van chronische ziekten? In deze lezing worden verschillende
aspecten van voedingssupplementen behandeld.
Zo wordt er gesproken
over de plaats ervan bij
chronische ziekten zoals
Multiple sclerose, CVS, depressie, slaapproblemen,
enzovoort. Er wordt ook ingegaan op de verschillende
klassen en de kwaliteit van
voedingssupplementen.
PRAKTISCH
Waar
Auxilia, Auditorium,
Sint-Jacobsmarkt 49-51,
Antwerpen
Wanneer
donderdag 26 november
om 14 uur stipt. Deuren
open: 13.30 uur
Prijs
·· 15 euro,
·· CM-leden: 5 euro
In samenwerking met
Ariadne-Ziekenzorg CM
Antwerpen ism Dienst
Gezondheidspromotie
CM Antwerpen
Inschrijven
03 221 95 70, ariadne.
[email protected]
of www.ziekenzorg.be
61
MANTELZORG
MANTELZORG
MANTELZORG
MANTELZORG
AQUARELLEN
VOOR
MANTELZORGERS
INFOCAFÉ: WAT
ALS ETEN EEN
ZORG WORDT?
INFOCAFÉ:
COMMUNICATIE
IN DE THUISZORG
INFOCAFÉ:
SLAPEN KAN
JE LEREN
Een lijn, wat schaduwen,
enkele kleurvlakken. Een
studie in schakeringen van
wit, een grisaille of een
gewaagde compositie,
suggestief en soms bijna
abstract. Beeldende kunst,
het is de grote passie en
kleine verslaving van Ingrid
Van den Broeck, die deze
driedelige cursusreeks zal
begeleiden. Duik mee in de
wereld van aquarel en krijg
zelf ook de schilderkriebel
te pakken. Wie weet staat
het aquarellen jou op het
lijf geschreven en wordt
het ook jouw creatieve
uitlaatklep.
Waarom is gezond eten zo
belangrijk? Waaruit bestaat
gezonde voeding? Hoe kan
je voeding en gewoonten
best aanpassen bij slikproblemen, maagproblemen, darmproblemen,
motorische achteruitgang,
verminderd reuk- of gezichtsvermogen, … ? Wat
kan je doen om voldoende
te drinken en voldoende
te eten om ondervoeding
te voorkomen? Deze en
andere vragen zullen
tijdens deze bijeenkomst
beantwoord worden door
diëtiste Nancy Pyck.
In een thuiszorgsituatie
is communicatie tussen
de verschillende betrokken partijen (zorgvrager,
mantelzorger, professionele hulpverleners, …)
erg belangrijk. Onderling
overleg, afspraken maken,
verwachtingen uitspreken
en op elkaar afstemmen,
meningsverschillen en
problemen aankaarten
en zoeken naar oplossingen, … . Tijdens deze
infosessie kom je meer te
weten over veel voorkomende obstakels bij communicatie, verschillende
handvaten en praktische
tips om deze obstakels te
overbruggen en om de samenwerking te bevorderen.
Een goede nachtrust is
belangrijk voor lichaam
en geest. Eén op de tien
mensen lijdt echter aan
slapeloosheid. Tijdens deze
sessie krijg je concrete
tips bij het inslapen en het
doorslapen. Ook de volgende vragen komen aan
bod: Hoe ziet een normale
slaap eruit? Hoe ontstaat
slapeloosheid? Hoe pakken
we slaapproblemen best
aan en waaruit bestaat de
behandeling? Hoe kan je de
slaapkwaliteit verbeteren
zonder slaapmedicatie?
PRAKTISCH
PRAKTISCH
Waar
CC ’t Gasthuis,
Turnhoutsebaan 199,
Wijnegem
Wanneer
Maandag 16, 23 en 30
november 2015 van
13.30 tot 16.30 uur
Prijs
·· 25 euro,
·· CM-leden: 20 euro,
·· CM-sterprijs (VT): 10 euro
Info
[email protected]
cm.be of 03 221 95 70
Waar
Dienstencentrum
De Populier, Guido
Gezellelaan 31, Mortsel
Wanneer
Dinsdag 1 december 2015,
van 14 uur (deuren open
om 13.30 uur) tot 16 uur
Prijs
Gratis
Inschrijven
[email protected]
cm.be of 03 221 95 70
PRAKTISCH
Waar
Auxilia, Auditorium,
St. Jacobsmarkt 49-51,
Antwerpen
Wanneer
Maandag 7 december
2015, van 14 uur (deuren
open om 13.30 uur)
tot 16 uur
Prijs
Gratis
Spreker
Erna Claes
Inschrijven
[email protected]
cm.be of 03 221 95 70
PRAKTISCH
Wanneer
Maandag 14 december
2015, van 14 uur (deuren
open om 13.30 uur)
tot 16 uur
Waar
LDC ’t Cogelshof,
Deuzeldlaan 49, Schoten
Spreker
Ariane Lievens, klinisch
psychologe gespecialiseerd
in de cognitief
gedragstherapeutische
aanpak van slapeloosheid,
Prijs
Gratis
Inschrijven
[email protected]
cm.be of 03 221 95 70
CM
AGENDA
VOLLEDIG OVERZICHT OP WWW.CM.BE/AGENDA
GEZONDHEIDSRISICO’S
GEZONDHEIDSRISICO’S
GEZONDHEIDSRISICO’S
CURSUS
‘STOPPEN
MET ROKEN EN …
VOLHOUDEN’
GEEF
DARMKANKER
GEEN KANS,
INFOAVOND
LEKKER IN BALANS MET DIABETES
De cursus bestaat uit één
voorafgaand individueel
gesprek met de tabakoloog
en 8 groepssessies van
telkens 2 uur.
In Vlaanderen komen er
jaarlijks meer dan 5000
patiënten met darmkanker
bij. Ieder jaar verliezen 2000 families in Vlaanderen een dierbare aan
darmkanker. Dit zijn harde
cijfers die door informatie,
voorlichting, screening
en preventie sterk naar
beneden kunnen. Darmkanker komt vooral voor
bij 50-plussers, maar ook
jonge mensen kunnen de
ziekte krijgen. Darmkanker
kan vroegtijdig opgespoord
worden. Een eenvoudige
test van de stoelgang kan
veel leed voorkomen.
PRAKTISCH
Waar
Auxilia, Sint-Jacobsmarkt
49-51, Antwerpen
Wanneer
15, 22 en 29 februari,
3, 7, 14 en 21 maart, 11 april
en 2 mei 2016, telkens van
20 tot 22u.
Vooraf: een individueel
gesprek bij de tabakologe
Prijs
·· Eenmalig inschrijvingsgeld: 60 euro,
CM-leden: 20 euro
·· 30 euro rechtstreeks
te betalen aan de
tabakologe voor het
voorafgaand gesprek *
·· 20 euro voor elke groepssessie rechtstreeks te betalen aan de tabakologe *
Begeleiding
Daniëlle Joris,
erkend tabakologe
Inschrijven
www.cm.be/agenda of
Gezondheidspromotie:
03 470 21 53
* volledig terugbetaald
door uw ziekenfonds! (eenmaal per 2 kalenderjaren)
PRAKTISCH
Waar
Auxilia, Auditorium,
Sint-Jacobsmarkt 49-51,
Antwerpen
Wanneer
Woensdag 25 november
2015, 19.30 uur (tot 22 uur)
Gastspreker
Dr. Luc Colemont, maagen darmspecialist en
stuwende kracht achter de
vzw ‘Stop Darmkanker’
Inschrijven
www.cm.be/agenda of
Gezondheidspromotie:
03 470 21 53
Cursus voor mensen met
(beginnende)* diabetes
type 2. Vernam je recent
dat je glucosewaarden
verhoogd zijn? Of heb je
diabetes en ben je net
gestart met medicatie*?
Kies je ervoor om actief aan
je gezondheid te werken om
zo je diabetes in bedwang te
houden? Dan is deze cursus
iets voor jou ! Ook je partner
is welkom.
Tijdens zes sessies, waarvan één kookles, ontdek je
hoe voeding en beweging
het verloop van diabetes
kunnen beïnvloeden. Je
leert voedingsproducten
analyseren en etiketten
lezen om zo bewust betere
keuzes te kunnen maken.
Je wordt gemotiveerd om
beweging te integreren in
je dagelijks leven. Je leert
de balans kennen tussen
energie innemen en weer
verbruiken.
*Als je al insuline gebruikt,
zijn voedingsadviezen
individueel te verschillend
en dan kunnen wij niet
correct ingaan op die
specifieke aanpak. Voor
meer informatie over het
zorgtraject en de meest
aangewezen behandeling
en opvolging neemt u best
contact op met uw huisarts.
Hij of zij is veruit de meest
aangewezen persoon om u
hierin te begeleiden en kan
u doorverwijzen naar een
diëtiste. Informatie over
het zorgtraject vindt u
ook via de website:
www.cm.be/zorgtraject
PRAKTISCH
Waar
·· Informatieve sessies:
Auxilia, zaal Wapper,
Sint-Jacobsmarkt 49-51,
Antwerpen
·· Kookles: De Stroming,
leskeuken, Nationalestraat
111, Antwerpen
Wanneer
Dinsdag 15 en 22 maart, 12,
19 april en 10 mei telkens
van 19.30 u 21.30 uur. De
KOOKLES (woensdag 27
april) vindt plaats van 14- 17
uur OF van 19 tot 22 uur.
Begeleiding
Nancy Pyck, diëtiste en
Ann Fynaerts, educatief
medewerker dienst
Gezondheidspromotie CM
Prijs
·· 120 euro,
·· CM-leden: 60 euro,
·· CM-sterprijs (VT): 30 euro
Inschrijven
www.cm.be/agenda of
Gezondheidspromotie:
03 470 21 53

Vergelijkbare documenten