TKI informatieleaflet

Commentaren

Transcriptie

TKI informatieleaflet
Toonaangevend conflicthanteringsinstrument
De TKI™ (Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument) is snel en toegankelijk
en stelt mensen in staat conflicten op een passende manier op te lossen.
Door verschillende conflicthanteringstijlen inzichtelijk te maken helpt het
mensen conflicten bespreekbaar te maken en betere uitkomsten te
bewerkstelligen.
TKI en het oplossen van conflicten
De TKI-vragenlijst identificeert vijf stijlen van conflicthantering en voorziet
mensen van oplossingen in het omgaan met conflicten. Het instrument helpt
mensen in te zien wat hun automatische reactie op conflicten is en
stimuleert hen om te kijken naar verschillende alternatieven voor
verschillende conflictsituaties. En hoewel het een goed ontwikkeld model is,
hoeft u geen conflictexpert te zijn om het te kunnen gebruiken.
Voordelen
Geen voorkennis vereist; te gebruiken door
zowel managers en teamleden als HRDprofessionals
Snel en toegankelijk – eenvoudig toe te passen,
gemakkelijk te begrijpen
Een efficiënte en economische, zelf toe te
passen, oplossing waarmee u tijd en geld
bespaart.
Direct toepasbare uitkomsten die potentieel
schadelijke conflicten omzetten in
constructieve meningsverschillen
Verhoogt de productiviteit doordat er minder
tijd verspild wordt en werkrelaties in stand
blijven
Voorkomt dure juridische processen
Breed inzetbaar – kan voor zowel teams als
individuen gebruikt worden
Kenmerken
Thomas en Kilmann – conflictpioniers
De TKI is ontwikkeld door Ken Thomas en Ralph Kilmann, beide professor
aan de Universiteit van Pittsburgh. Geïnspireerd door het Managerial Grid
Model van Blake en Mouton, ontwikkelden de twee onderzoekers een
handig en toegankelijk model dat mensen op elk niveau binnen een
organisatie konden gebruiken om snel en effectief met conflicten om te
gaan. Hun model wordt ondersteund door honderden onderzoeken en is al
meer dan circa vier miljoen keer gebruikt. Het is inmiddels het leidende
conflicthanteringsmodel.
De eenvoudige conflictstijlen van de TKI
Met het Thomas-Kilmann-instrument wordt een complexe theorie over
conflicthanteringstijlen teruggebracht tot een voor iedereen eenvoudig te
begrijpen model. Het model gaat er vanuit dat mensen automatisch op een
bepaalde manier op conflicten reageren. Deze voorkeursstijl is niet in iedere
situatie de beste aanpak. Afhankelijk van de situatie; hoe belangrijk de
uitkomst is en hoeveel energie iemand er in kan steken, kan iemand kiezen
uit een aantal stijlen om het conflict op te lossen.
Het instrument is gebaseerd op uitgebreid
onderzoek en levert uitkomsten waar u op kunt
bouwen
Het maakt de manier waarop individuen en
groepen met conflicten omgaan zichtbaar, aan
de hand van vijf mogelijke
conflicthanteringstijlen.
Het laat zien hoe mensen geneigd zijn in
conflictsituaties te reageren en hoe dit de
uitkomst van een conflict beïnvloedt
Levert specifieke tactieken voor het omgaan
met conflicten
Creëert een positieve, constructieve omgeving
voor teams en individuen
Toepassingen
Conflicthantering
Conflictmanagement
Coaching
Teamontwikkeling
Eenvoudige afname
Het TKI-instrument bestaat uit een boekje, dat zowel dienst doet als
vragenlijst en als achtergrondinformatie. Op deze manier heeft een
http://www.kilmanndiagnostics.com/sites/default/kilmann-private-10020393424ver_0.jpg
respondent altijd de achtergrond bij alle stijlen en zijn eigen
voorkeursstijlen bij de hand.
Conflictmanagement 2.0
De TKI blijft populair voor conflictoplossing
Het TKI-boekje bevat de vragenlijst en de
scoringssleutel en bevat daarnaast 9 pagina’s
met informatie over de theorie en hoe deze
toepasbaar is voor verschillende uitkomsten.
Er zijn voorbeelden opgenomen over wanneer
welke conflicthanteringsstijl het beste ingezet
kan worden en u krijgt suggesties voor
ontwikkeling.
Thomas en Kilmann zijn beiden nog steeds populaire
sprekers over het onderwerp conflictoplossing. Hun
ideeën en producten zijn erg in trek. De toepassing
van de TKI wordt ondersteund door onderzoek op
verschillende gebieden: van leiderschap tot
emotionele intelligentie.
Wat is conflicthantering?
Inleiding tot Conflictmanagement
Dit praktische boekje hoort bij de TKI-afname en helpt u bij het
begrijpen en toepassen van de TKI-uitkomsten.





“
Geeft een uitgebreide uitleg van de vijf
conflicthanteringstijlen. U leest wanneer welke stijl
toepasbaar is en krijgt tips voor het effectief inzetten van
de verschillende stijlen
Tips voor het beperken van de negatieve bijwerkingen
van elke stijl
Helpt cliënten hun conflicthanteringsvaardigheden te
verbeteren
Bevordert succesvolle conflicthantering in organisaties
Is een must-have voor deelnemers aan een TKI-training
Een conflict is iedere situatie waarin verschillende
gezichtspunten de belangen van twee of meer
mensen onverenigbaar doen lijken.
Conflicthantering gaat over het begrijpen en
herinterpreteren van dit soort situaties om een
positieve uitkomst te creëren. 85% van de werkende
Europeanen geeft aan dagelijks met conflicten te
maken te hebben. Spanning is dus onvermijdelijk en
effectieve conflicthantering daarmee noodzakelijk.
De TKI kijkt naar onze automatische neigingen in het
omgaan met conflicten in termen van assertiviteit en
bereidwilligheid. Het instrument geeft een beeld van
de mate waarin we doordrukken, samenwerken,
compromis zoeken, vermijden en toegeven als stijl
inzetten.
TKI is een fantastisch hulpmiddel voor
mensen om de uitdagingen in een werkrelatie
te begrijpen. Het is een uitermate praktisch
instrument en je hoeft niet gekwalificeerd te
zijn om het te gebruiken. Mensen kunnen er
direct mee aan de slag.
Michael Brown, Behavioural Change Consultant,
Real Learning for a Change
Language
availability
Beschikbare
talen
OPP stelt vragenlijsten en
rapporten in diverse talen
beschikbaar. Bezoek
www.opp.com/languages voor
meer details.
”
TKI Workshop
Een kwalificatietraining is niet vereist voor het toepassen van dit instrument maar
veel mensen beschouwen het toch als nuttig en zinvol hier gestructureerd kennis
mee te maken. De workshop geeft je inzicht, kennis en de materialen om zelf een
conflicthanteringssessie te organiseren.
1 dag
www.opp.com/tki
Conflicthantering met het TKI-instrument € 616,- ex BTW
Open to all
+31 20 586 3300 of +32 2 7092919
[email protected] of [email protected]
® OPP is een geregistreerd handelsmerk van OPP Ltd. ™ Het TKI logo is een handelsmerk van CPP, Inc in de Verenigde Staten en andere landen.

Vergelijkbare documenten