Pricing Grid PDF | Lampiris

Commentaren

Transcriptie

Pricing Grid PDF | Lampiris
Gasprijzen 1 - BTW inbegrepen - gepubliceerd op 04/06/2015
De prijzen die gefactureerd worden in overeenkomst met uw contract voor de levering van gas bestaan uit drie delen:
(1) De energiekosten;
(2) De transport en distributietarieven (opgelegd door de DNB);
(3) Belastingen, taksen en bijdragen (opgelegd door de overheid).
INTERCOMMUNALE ENERGIE
ABONNEMENTSFORMULE
€/PER JAAR
Light (jaarlijks verbruik tot 5000/kWh)
75,00
Sweet (jaarlijks verbruik tussen 5001/kWh en 30000/kWh)
75,00
Standaard (jaarlijks verbruik van meer dan 30000/kWh)
75,00
TRANSPORTKOSTEN
DISTRIBUTIEKOSTEN
FLUXYS 2
3
HUUR
METER
BIJDRAGE PRIJS
0-5000 5001-150.000 150.001- 400.000 0-5000 5001-150.000 150.001- 400.000
Jaarlijks
KWh
KWh
KWh
KWh
KWh
KWh
c€/KWh
c€/KWh
c€/KWh
c€/KWh
c€/KWh
€/jaar
€/jaar
€/jaar
€/jaar
RESA (Tecteo)
2,9380
0,1734
3,2342
1,6841
1,3839
18,1500
96,0861
726,0000
10,4544
ORES (Namur)
2,9380
0,1734
3,6599
1,9477
1,5398
16,4560
102,0760
689,9540
9,8736
ORES (Hainaut)
2,9380
0,1734
4,0085
2,1811
1,7233
17,5692
108,9480
736,3580
9,8736
ORES
(Luxembourg)
2,9380
0,1734
3,3918
1,8705
1,5224
14,6168
90,6895
612,9500
9,8736
ORES (Brabant
Wallon)
2,9380
0,1734
3,6002
1,8440
1,4259
16,8795
104,7010
707,6810
9,8736
ORES (Mouscron)
2,9380
0,1734
3,2963
1,8154
1,4764
14,2417
88,2937
596,7720
9,8736
TAKSEN, HEFFINGEN EN BIJDRAGEN
4
Federale bijdrage + Bijdrage beschermde klanten 5
0,0805
Energiebijdrage
0,1200 c€/KWh
Redevance de raccordement 6
0,0075 c€/KWh
TOTAAL
0,2080 c€/KWh
Lampiris voert onderhandelingen over aankoopprijzen die zo dicht mogelijk tegen de marktprijs liggen. Daarom schommelt de
gasprijs volgens de variaties van de marktprijs op basis van de volgende formule:
Aardgas prijs Zen = TTF103 (Endex) + 0,79 c€/kWh + BTW
Aardgas prijs Smart tem 31 maart 2015 = TTF103 (Endex) + 0,59 c€/kWh + BTW
Aardgas prijs Smart vanaf 1 april 2015 = TTF103 (Endex) + 0,44 c€/kWh + BTW
TTF103 (Endex) : rekenkundig gemiddelde in c€/kWh van de referentieprijzen zoals die aan het eind van de dag zijn vastgesteld
("end of day") van "quarter" contracten (contracten voor levering van aardgas op de Nederlandse handelsplaats TTF in de
daaropvolgende kalendermaanden), zoals gepubliceerd op de website www.apxendex.com. U kan de gasparameters ook
raadplegen op www.creg.be.
Voor optimale transparantie is de prijs gebaseerd op een TTF die steeds een jaar op voorhand wordt uitgerekend, zodat tarifaire
variaties tot een minimum kunnen worden beperkt.
Uw afrekening is opgesteld bij de eindafrekening op basis van de TTF index gepubliceerd op de eerste marktdag van de
verbruikskwartaal. Facturatie gebeurt op basis van een schatting van de geconsumeerde volumes tijdens een kwartaal. De formule
wordt kwartaal na kwartaal toegepast op deze schattingen met de index gepubliceerd op de eerste marktdag van de betrokkene
verbruikskwartaal.
1 - Deze prijzen zijn van toepassing voor alle contracten voor de levering van gas met een jaarlijkse consumptie lager dan of gelijk aan 100 Mwh.
2 - Deze nettarieven zijn gepubliceerd door de DNB van uw regio, met goedkeuring van de CREG.
3 - Worden volledig overgemaakt in uw naam aan uw Transmissienetbeheerder, Fluxys. Netwerktarieven.
4 - De heffingen, taksen en bijdragen van toepassing op datum van de publicatie van deze prijslijst (officieel gepubliceerd op www.creg.be). Voor elke wijziging
of elk nieuw prijselement ten gevolge van een directe of indirecte legale beslissing door een competente bevoegdheid, behoudt Lampiris zich het recht voor
haar prijzen aan te passen. Deze prijzen zullen volledig doorgerekend worden aan de klant
5 - BTW is niet van toepassing op de bijdrage beschermde klanten.
6
D'application uniquement en région wallonne. Forfait pour les premiers 100 kWh : 0,75 c€. La TVA n'est pas d'application sur la redevance de raccordement.
L’offre Lampiris SMART est une formule tarifaire accessible aux particuliers:
avec une consommation annuelle moyenne de moins de 250 MWh d’électricité et de moins de 400 MWh de gaz pour l’ensemble de leurs points de
fourniture ;
abonnés chez Lampiris pour la fourniture à la fois d’électricité et de gaz (« dual fuel ») ;
qui optent pour la facturation électronique, et ;
intéressés par l’acquisition de produit et services complémentaires permettant de réaliser des économies substantielles en matière de coût énergétique.
La formule Lampiris SMART se fonde sur les principes tarifaires qui ont fait le succès de son offre de base : l’électricité verte à prix fixe pour une durée d’un,
deux ou trois ans et le gaz naturel à prix variable réglementé, avec la garantie d’une complète transparence des prix grâce à la publication mensuelle des
cartes tarifaires et du respect des promesses de Lampiris.
L’offre Lampiris Smart est soumise aux conditions générales de Lampiris. En cas de contradiction entre les présentes conditions contractuelles de Lampiris
Smart et les conditions générales de Lampiris, les présentes conditions prévalent.
En souscrivant un abonnement Lampiris SMART, vous bénéficiez des avantages suivants:
100% groene elektriciteit en/of aardgas aan een voordelig tarief
3% korting voor isolatieprojecten met Lampiris
gratis levering bij elke bestelling van hout en pellets vanaf 2 paletten of vanaf €530;
€20 korting op onderhoud verwarmingsketel.

Vergelijkbare documenten

LAMPIRIS sa/nv - Rue Saint-Laurent 54 - 4000 Liège

LAMPIRIS sa/nv - Rue Saint-Laurent 54 - 4000 Liège 1 - Deze prijzen zijn van toepassing voor alle contracten voor de levering van gas met een jaarlijkse consumptie lager dan of gelijk aan 100 Mwh. 2 - Deze nettarieven zijn gepubliceerd door de DNB ...

Nadere informatie