CHOPIN

Commentaren

Transcriptie

CHOPIN
CHOPIN
VDZ 87- 38 X CASANOVA
Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt
* Erg mooie heldere schil
* Regelmatige sortering en knolvorm
* Weinig gevoelig voor stootblauw
* Goede kookkwaliteit
* Goede bewaarbaarheid
Eigenschappen
Kooktype
Rijptijd
Opbrengst rijp
Grofheid
Knolvorm
Knolaantal
Vleeskleur na koken
Schilkleur
Bessen
AB - Vrij vastkokend
71 Midden vroeg
96 Goed
79 Gemiddeld
Rondovaal
12-14
Licht geel
Licht geel
Geen
Kiemrust
Opkomst
Sencor gevoeligheid
Loofontwikkeling
Blauwgevoeligheid
Onderzeeërvorming
Droge stof/Zetmeel %
OWG / Soortelijk gewicht
69
72
82
70
4
60
Gemiddeld
Normaal
Weinig gevoelig
Goed
Niet gevoelig
Weinig gevoelig
20,3% / 14,4%
371 / 1,079
Kringerigheid
Phytophthora loof
Phytophthora knol
Alternaria
Schurft
Poederschurft
Y-virus
Yntn-virus knoltolerantie
89
68
63
70
53
51
15
66
Hoog resistent
Weinig vatbaar
Vatbaar
Weinig vatbaar
Vatbaar
Vatbaar
Zeer vatbaar
Matig gevoelig
Aardappelmoeheid Type
Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
1
Waarde 9
Wratziekte
Fysio
F1
F2
F6 F18
Waarde 3
8
8
2
Cursief: eigen meting/geen officiële meting
Plantafstanden
Maat
Plantafstand/ha
Rijafstand
75 cm 90 cm
Bemesting
- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van
de bodemanalyse.
- N-gift: 110% vergeleken met andere middenvroege
rassen.
- Kali: ca 200 kg/ha. voor het poten en een
overbemesting van 250 kg/ha. na knolzetting
bevordert de kwaliteit.
- Fosfaatbemesting volgens standaard advies.
- Organische mest helpt om een gewas vitaal te
behouden.
- Mangaan en magnesium zorgen voor een vitaal
gewas en voorkomen vroegtijdige afrijping.
HZPC stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruikmaken van de gegeve www.hzpc.com 30 Sep 2016
CHOPIN
VDZ 87- 38 X CASANOVA
Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt
Voorbehandeling en poten
- CHOPIN heeft een goede kiemrust.
- Laat het pootgoed voor het poten aclimatiseren.
- Om rhizoctonia, zilverschurft en andere schimmels te beheersen, worden knol- en/of
bodembehandelingen met Azoxystrobine geadviseerd.
- De beste kwaliteit wordt gerealiseerd op rijkere, middelzware kleigronden.
- Vermijd gronden met een hoog risico op gewone schurft.
- Wanneer geplant wordt op zware kleigrond, is een goede structuur cruciaal.
- Vermijd percelen die gevoelig zijn voor gewone schurft.
- Plant CHOPIN 3 cm dieper voor een sterk ontwikkeld wortelgestel en betere
mineralenopname.
Teelt
- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage
doseringssysteem.
- De weersomstandigheden hebben een grote invloed op de effectiviteit van metribuzin, pas
de dosering aan de weersomstandigheden aan.
- Beregening wordt geadviseerd onder droge omstandigheden.
- Beregening zorgt voor een gelijkmatiger product en een betere kookkwaliteit.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.
Loofdoding en oogst
- Streef naar een onderwatergewicht van 365 gram.
- Start ca. 3 weken voor de verwachte oogstdatum met het meten van het drogestofgehalte.
- Knollen laten makkelijk los van het loof.
- In het algemeen laten de knollen goed los en is CHOPIN vroeg huidvast.
- CHOPIN is weinig gevoelig voor stootblauw. Wees wel alert als er onder extreme
omstandigheden gerooid wordt.
Bewaring
- CHOPIN heeft een goede kiemrust, luchtkoeling kan worden gebruikt voor de eerste
maanden na de oogst.
- Voor bewaring langer dan 4 maanden is mechanische koeling vereist.
- MECHANISCHE KOELING
- Indien onder normale omstandigheden wordt geoogst, kan terugkoelen vlot worden gestart
(ca 3 dagen) na de eerste wondheling. Een koel en droog product voorkomt infectie en
uitbreiding van zilverschurft.
- Voorkom uitdroging; koel met een klein verschil tussen de koellucht en producttemperatuur.
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7°C per dag naar een stabiele waarde, van 3°C-4°C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2 ophoping te voorkomen.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming
en een hoog risico op zilverschurft.
HZPC stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruikmaken van de gegeve www.hzpc.com 30 Sep 2016

Vergelijkbare documenten

RONALDO

RONALDO * Goede bewaarbaarheid

Nadere informatie

PDF Teeltadvies

PDF Teeltadvies - CHOPIN heeft een goede kiemrust. - Laat het pootgoed voor het poten aclimatiseren. - Om rhizoctonia, zilverschurft en andere schimmels te beheersen, worden knol- en/of

Nadere informatie

VIVALDI

VIVALDI Eigenschappen Kooktype Rijptijd Opbrengst rijp Grofheid Knolvorm Knolaantal Vleeskleur na koken Schilkleur Bessen

Nadere informatie

RED SCARLETT

RED SCARLETT Eigenschappen Kooktype Rijptijd Opbrengst rijp Grofheid Knolvorm Knolaantal Vleeskleur na koken Schilkleur Bessen

Nadere informatie

Eurostar - Aviko Potato

Eurostar - Aviko Potato * Goede kookkwaliteit * Goede bewaarbaarheid

Nadere informatie

Arsenal - Aviko Potato

Arsenal - Aviko Potato Eigenschappen Kooktype Rijptijd Opbrengst rijp Grofheid Knolvorm Knolaantal Vleeskleur na koken Schilkleur Bessen

Nadere informatie

TAURUS

TAURUS * Goede kookkwaliteit * Goede bewaarbaarheid

Nadere informatie

everest - KWS Benelux

everest - KWS Benelux * Erg mooie heldere schil * Regelmatige sortering en knolvorm * Weinig gevoelig voor stootblauw * Goede kookkwaliteit * Goede bewaarbaarheid

Nadere informatie