Marva Times nr 1

Commentaren

Transcriptie

Marva Times nr 1
MARVA
 M AGAZINE MET
1
TIMES
BEPERKTE OPLAGE BESTEMD VOOR DE RESIDENTEN VAN
Ed.
01/2013
M ARVA P ARKEN NV - V ERANTW. U ITG .: L UCIEN B RAUWERS 
Welkom
Bienvenus
bij deze 1e editie van
“de Marva Times”…
pour la 1e édition du
“Marva Times”…
Ons ganse team is verheugd jullie deze eerste
uitgave van ons krantje te mogen voorstellen.
Wij denken er momenteel aan 3 edities per
jaar uit te brengen: een voorjaars-, een zomeren een najaarseditie. Elke uitgave zal een thema hebben die als een rode draad door de
krant loopt. Onze eerste thema is… bier!!!
C’est l’équipe entière qui est fière de vous
présenter cette première édition de notre
journal. Nous tenterons de sortir 3 éditions
par an, une édition de printemps, une d’été
et une de fin de saison. Chaque journal
comportera un thème bien précis. Notre
premier thème est… la bière!!!!
Wij hopen u hiermee op de hoogte te houden
van diverse activiteiten, veranderingen, kleine
verhaaltjes, aandachtspunten en zo veel meer.
De cette façon, nous aimerions vous tenir au
courant des activités, des changements, de
points d’attention et de petites histoires.
Uiteraard blijven uw suggesties welkom, zoals
u kunt merken uit bijgevoegde vragenlijst. Hiermee hopen wij onze diensten nog te verbeteren tot ieders voldoening...
Het Marva Parken Team
Il est évident que vos suggestions sont les
bienvenues, comme vous pourrez remarquez par le questionnaire joint.
Nous essayons ainsi d’améliorer nos services afin de satisfaire tout le
monde ...
L’équipe Marva Parken
Pasen op Marva
Bedankt!
Wij wensen hier nogmaals de talrijke residenten
te danken die meegewerkt hebben naar aanleiding van de controle van Toerisme Vlaanderen.
Dankzij hun inspanning kregen wij de 4 parken
op tijd naar norm en zijn de Marva Parken opnieuw vergund.
Zoals elk jaar gaan onze Paaskonijntjes op pad
door onze 4 parken om eitjes uit te delen aan
de kleintjes (en minder kleintjes…).
Wanneer?
Paaszondag 31 maart
Marva 2 : 9u30-10u / Marva 1 : 10u-10u30
Mid’s : 11u15-11u45 / Marva 3 : 12u-12u30
Merci!
Nous tenons une fois de plus à remercier les
nombreux résidents qui ont coopérés suite aux
modifications imposées par Toerisme Vlaanderen.
C’est grâce à leurs efforts que nos 4 parcs se
sont trouvés aux normes en temps et heure
pour le contrôle et que Marva Parken a ainsi
obtenu le permis requis.
Merci!
Pâques au Marva
Comme chaque année, nos petits lapins feront
leur tour dans nos 4 parcs pour distribuer chocolat et bonbons aux petits (et moins petits…).
Quand ?
Dimanche de Pâcques 31 mars
Marva 2 : 9h30-10h
Marva 1 : 10h-10h30
Mid’s : 11h15-11h45
Marva 3 : 12h-12h30
In deze editie
Dans cette édition
Marva 1 : de Krulbolders, le Krulbol
Marva 1 : Straatfeest, Fête de rue
Remedies tegen katers
Remèdes pour la gueule de bois
2
3
4
Hersenvoeding
Ravitaillement cérébral
5
Kampeervrienden Marva2
Les amis du camping Marva2
6
Grote Marva enquète
Grande enquète Marva
7
Kleurwedstrijd
Concours de coloriage
8
Mid’s Park: André, Gerda & Anna
9
Marva 3 : Kinderboltra
10
Actie Orde en Netheid & Facebook
Actio ordre et netteté & Facebook
11
Toeristische info/Infos touristiques
12/13
Diverse info/infos diverses
14/15
Activiteitenkalender
Calendrier des activités
16
Nieuw in onze parken : karton– en papiercontainer !
Wist u… dat Marva Parken u alle merken nieuwe caravans kan leveren? Gecombineerd met
een plaatsing in één van onze parken levert dit u tal van voordelen !
Vanaf nu kunt u papier en karton kwijt in onze speciale
container. Respecteer AUB de lijst op de container in
verband met wat mag en niet mag…
Saviez-vous… que Marva Parken peut vous fournir toutes les marques de nouvelles caravanes?
Combiné au placement dans un de nos parcs, cela vous offre de nombreux avantages!
Nouveau dans nos parcs: container pour papier et carton !
A partir de maintenant vous pouvez vous
débarrasser de vos papiers et cartons dans
notre container spécial. Respectez SVP les
notices sur les containers...
Verkoopnummer / numéro de vente :
0497 46 41 91
2
KRULBOL OP MARVA 1
LE KRULBOL AU MARVA 1
Minstens twee maal per seizoen worden etentjes georganiseerd in het Zilverzand ten voordele van de Marvavrienden. Iedereen is dan
welkom, niet enkel om het lekkere eten te degusteren, maar ook om de ongeëvenaarde
sfeer te proeven van deze grote bende vrienden...
Voor meer info over De Marvavrienden:
Marc Locy (voorzitter [email protected]),
Hubert Steenhout (penningmeester), Clark
Verkimpe en Sylvain Lenskens (bestuursleden)
Wat is dat?
Krulbollen is een oude Vlaamse volkssport, die
nog steeds populair is in de omstreken van
Gent. En niet alleen in België, het is een populaire bezigheid in Frankrijk (Frans Vlaanderen),
Canada en in sommige straten van de Verenigde Staten van Amerika…
In essentie bestaat het er in om platte, afgeronde bollen (net kaasbollen) zo dicht mogelijk te
rollen naar een staak. Het wordt gespeeld met
twee ploegen (van elk drie of vier personen)
die proberen om hun bol het dichtst bij de
stek te krijgen. Door de vorm van de bol zal
die een ellipsvormige baan gaan volgen. De
stek is een houten paaltje van een paar centimeter hoog. Het is een vast punt, op ongeveer
zeven meter afstand van de werpers.
Krulbollen is één van de oudste Vlaamse volkssporten die door jong en oud, man en
vrouw,... kan worden beoefend en die de laatste jaren terug aan populariteit wint.
De Marvavrienden...
In 1981 was het huidige krulbolveld nog een
petanquepleintje. Odiel de Vlieger en Achiel
Vermeersch zijn er beginnen bollen en hebben
het petanqueplein volledig heraangelegd.
Het is pas in 1998 dat de club “De Marvavrienden” werd opgericht onder het voorzitterschap van Achiel. Deze taak werd in
2000 na zijn overlijden overgenomen door
Roger Van Hemelen. Toen Roger ons verliet in
2008 werd Marc Locy de voorzitter.
Vandaag telt de club niet minder dan 123 leden, waarvan een 60-tal actieve spelers. De
overige leden zijn sympathisanten.
Wie tijdens de krulboltornooien in de buurt is,
zal ongetwijfeld merken dat deze sport geenszins een vergeten sport is. De sfeer is er een
van vriendschap, gelach en soms gevloek.
Tussen twee spelen in zie je de spelers een
welverdiende dorstlesser gaan nemen in de
taverne.
Odiel Devlieger: oprichter/fondateur
Marva 1 : Krulbolders
Pluimpje voor...
Onze Jef en Rik zetten zich al geruime
tijd in om de boldersbaan te onderhouden en deze op te fraaien. In het najaar
zijn beiden begonnen met een grondige
reiniging en heraanleggen van de bloemenperken.
Nu, in het voorjaar zijn ze vlijtig bezig
met de aanmaak van nieuwe zitbanken.
Vrijwillige inzet ten goede van allemaal.
Onze hoed af hiervoor! Bedankt Jefke,
bedankt Rik.
Marva 1 : Le Krulbol
C’est quoi ça?
Le krulbol ou la bourle flamande est un vieux
sport populaire flamand, encore toujours populaire dans les environs de Gand. Mais pas
seulement en Belgique… c’est une occupation
fort populaire au nord de la France (Flandre
française), au Canada et dans certaines rues
aux Etats Unis!
A la base, il faut envoyer une boule aplatie et
arrondie (comme une boule de fromage) aussi
près que possible du bâton. Cela se joue avec
deux équipes (de 3 ou 4 joueurs) qui tentent
de rouler la boule le plus près possible du bâtonnet. De par sa forme, la boule suivra une
courbe elliptique. Le bâtonnet est un petit piquet de quelques centimètres de hauteur, un
point fixe à environ 7 mètres du lanceur.
Chapeau pour...
Rik et Jef, qui travaillent avec enthousiasme
pour entretenir la piste des bourleurs et
l’enjoliver. Dans l’arrière-saison, ils ont
commencés un grand nettoyage et le réaménagement des plates-bandes.
Maintenant, ils sont occupés a fabriquer de
nouveaux bancs.
Un labeur volontaire pour le bien de tous.
Merci Jef, merci Rik et… Chapeau!
Les amis du Marva...
En 1981 la plaine des bourleurs était encore
une piste de pétanque. Odiel de Vlieger et
Achiel Vermeersch ont commencé à y joué et
ont réaménagé le terrain en conséquence.
Ce n’est qu’en 1998 qu’Achiel a fondé le club
De Marvavrienden. Après son décès en 2000
la présidence a été reprise par Roger Van Hemelen. Marc Locy a repris cette tâche en 2008
après le départ de Roger.
Le club compte à ce jour pas moins de 123
membres. Environ 60 sont des joueurs actifs, le
reste sont des sympathisants.
Celui qui passe par la plaine pendant un tournoi verra de suite que ce sport n’a rien perdu
de son panache. Une ambiance amicale, des
rires, parfois des jurons… un jeu actif entrecoupé d’allers et retours vers la cantine pour se
désaltérer.
Plusieurs fois par saison, le club organise des
dîners pour alimenter leur caisse. Chacun y est
le bienvenu pour y déguster non seulement
une alimentation chaleureuse, mais aussi l’atmosphère conviviale de cette bande d’amis...
Pour toute info sur De Marvavrienden:
Marc Locy (président [email protected]),
Hubert Steenhout (trésorier), Clark Verkimpe
et Sylvain Lenskens (membres de direction).
Volgende editie zetten we de Wielertoeristen in de kijker. Maar intussen begint het
wielerseizoen.
Wie dus niet kan wachten om deel uit te
maken van de groep mannen en vrouwen
met plakkende broekjes en stevige billen,
kan meer info bekomen over de WTC via
hun website (zie onderaan)
La prochaine édition verra les cyclistes de
Marva à l’honneur. Mais la saison débute
bientôt!
Donc, pour qui ne peut attendre de faire
partie des hommes et femmes aux shorts
moulants et fessiers fermes, voici où obtenir plus d’infos:
www.wtcmarvaparken.be
of / ou via
Mario Leyman (voorzitter/président)
[email protected]
3
FEEST OP MARVA 1
LA FÊTE AU MARVA 1
Statistieken
Marva1 telt 731 residenten (op 15/02/2013) waarvan:
386 Vlamingen (waaronder Bert, een aangespoelde Hollander), 270 Walen, 54 Luxemburgers, 8 Fransen, 12 Duitsers en 1 Nederlander (+Bert, de geïmporteerde Hollander). Onder de 656 Belgen zitten 76 Brusseleers. De concierge is een Vlaming en de bureelverantwoordelijke is
een 75%/25% Belge… en dus hierbij uw portie essentiële
informatie.
Statistiques
Straatfeest op Marva1
De H3 straat op Marva 1 is ongetwijfeld
een voorbeeldstraat die perfect de toffe
sfeer van een residentieel park illustreert.
Wat jaren geleden begon met een aperitiefje bij de ene of de andere, evolueerde na
een tijdje naar een gezamenlijke barbecue
die werd gehouden op een leeg perceel in
de straat. Het evenement is intussen uitgegroeid tot een heus feest waar elke resident
van de straat zijn steentje bijdraagt.
Eén dag per jaar worden de auto’s opzij
geschoven, tafels gedekt in het midden van
de straat, de partytenten opgesteld en elk
zorgt voor een (flinke) portie drank en wat
mondvoer. Aperitieven start omstreeks
10u30 en eindigt ergens in de vroege uurtjes de volgende ochtend.
Walen en Vlamingen in perfecte vriendschap, elk brengt een specialiteit mee uit
eigen regio en iedereen deelt broederlijk en
zusterlijk.
Gelukkig voor Johannes en Margaretha, Michel en Laurence, Philippe en Annick, Gabriël & Cathy, Bertje en Rita, Mamy, Ghislain
& Solange, Marc en Lena, Nicolas en Marcy,
Michel en Nadine, Denise, Joris, AnneSophie en Laurent, Joseph & Gina, Daniel &
Françoise, Patrick en Annie, Daniel &
Frieda, Robert & Nelly, Robert en Nicole,
Alain & Jocelyne, Nathalie en Eric zijn de
weergoden hun elk jaar extra gunstig. Ik
vermoed dat ze hierboven hun jaarlijkse
soap niet willen saboteren.
Maar niet alleen tijdens die ene speciale dag
werken ze samen! Hoor je goed lachen op
de petanquebaan, mag je zeggen dat de
H03 er aan het spelen is...
Door die supermentaliteit, de samenhorigheid en jovialiteit mag die straat als voorbeeld dienen en verdienen ze een bloemetje !
Fête au Marva1
La rue H3 au Marva 1 est la rue idéale,
l’exemple qui illustre parfaitement la mentalité camping.
Ce qui a démarré il y a des années avec un
apéro chez l’un et chez l’autre est vite devenu un barbecue commun sur une parcelle
vide de la rue. Après le placement d’une
caravane sur leur “plaine de jeux”, c’est la
rue même qui a pris le relais pour donner
lieu a une fête digne de ce nom où chaque
résident met la main à la pâte. Un jour par
an les autos sont mises de côté, les tables et
tentes sont montées en pleine rue et chacun
apporte de quoi boire et manger. L’apéritif
démarre en fin de matinée pour se terminer
parfois (souvent) au petit matin.
Wallons et Flamands en toute amitié, chacun
apporte une petite spécialité de sa région et
chacun se régale et s’hydrate dans la bonne
humeur.
Heureusement pour Johannes et Margaretha, Michel et Laurence, Philippe et Annick,
Gabriël & Cathy, Bertje et Rita, Mamy, Ghislain & Solange, Marc et Lena, Nicolas et
Marcy, Michel et Nadine, Denise, Joris, Anne-Sophie et Laurent, Joseph & Gina, Daniel
& Françoise, Patrick et Annie, Daniel &
Frieda, Robert & Nelly, Robert et Nicole,
Alain & Jocelyne, Nathalie et Eric, les Dieux
leur sont favorable au niveau temps. Je suppose que les anges se marrent trop que
pour saboter un évènement pareil…
Mais ce n’est pas qu’un jour par an. Si
vous entendez rigoler sur la piste de pétanque, c’est que le H03 est en train de
jouer!
Cette convivialité exceptionnelle, l’entreaide et la jovialité peuvent servir comme
exemple d’une cohabitation unique!
Marva1 compte 731 résidents
(au 15/02/2013) dont: 386
Flamands (dont Bert, un Hollandais importé), 270 Wallons, 54 Luxembourgeois, 8 Français, 12 Allemands et 1 Néerlandais (+Bert, l’Hollandais
importé). Parmi les 656 Belges on peut compter environ
76 Brusseleers. Le concierge est flamand et la responsable de bureau est une Belge 75%/25%... Et voilà pour
votre portion d’infos essentielles.
Petanque
Van 30 maart tot einde september is het
ook weer volop petanque-seizoen op Marva1. De planning hangt op aan het bureel
en u vindt die ook terug in de activiteitenkalender achteraan in dit krantje.
Nogmaals herhalen we dat
de petanquetornooien toegankelijk zijn voor iedereen, van 7 tot 97 jaar (en
ouder!). Het inschrijvingsgeld is bescheiden en iedereen heeft prijs.
La saison de la pétanque débute le 30 mars
et dure jusqu’à fin septembre au Marva1. Le
planning des tournois est affiché au bureau
et il est repris dans le calendrier des activités
en fin de journal.
Nous rappelons que les tournois de pétanque sont ouverts à chacun, de 7 à 97
ans (et plus encore…). L’inscription est modeste et il y a des prix pour tout le monde.
Suggesties?
Hebt u opmerkingen, ideeën, suggesties?
Zin om iemand in de kijker te zetten in één van onze
volgende krantjes? Een idee over een artikel?
Wacht niet en laat het ons weten per mail via
[email protected] of geef je suggestie door aan
een bureelverantwoordelijke…
Suggestions?
Vous avez des idées, remarques, suggestions?
Envie de voir une activité dans uns des prochaines éditions? Une idée pour une article?
Ben quoi… n’attendez pas et contactez-nous
soit par mail à [email protected] ou parlez
-en à votre responsable de bureau..
4
PRAKTISCHE INFORMATIE
INFOS PRATIQUES
De beste remedies tegen een kater
Ken je het gevoel: alsof er een drilboor
in je kruin zit te drummen, naalden in
de ogen, je maag die rond je darmen
zweeft... Hier enkele mirakelremedies
uit de ganse wereld.
Feedback is welkom.
Eet een banaan: niet belastend
voor je maag en houdt je bloedsuiker op peil. Bananen bevatten
kalium, een mineraal die we verliezen als we alcohol drinken, en
een gebrek eraan zorgt voor uitdroging.
Drink altijd een glas melk voor je naar bed
gaat. Hierdoor stoppen je nieren met de productie van urine, zodat je lichaam vocht kan opnemen zonder dat je elke 3 minuten moet gaan
plassen.
Virgin Mary: Tomatensap en selder zijn effectieve middeltjes, want die vullen de vitamines aan en herstellen de mineralenbalans in het
bloed. Het vleugje citroen bevat vitamine C,
waardoor het risico op een verkoudheid vermindert, en een beetje chilipeper vermindert de
hoofdpijn. Maar je mag je natuurlijk niet laten
verleiden om er een scheutje wodka aan toe te
voegen!
Slaap op je rechterkant: Als je in bed kruipt,
is het belangrijk dat je op je rechterkant gaat
liggen. Je maag is namelijk een zakje dat diagonaal in je lichaam zit, van links naar rechts.
Door op je rechterkant te liggen, kan je maag de
vervelende maagzuren, die zorgen voor misselijkheid, wegspoelen.
Eet eitjes als ontbijt: Eieren bevatten cysteïne die acetaldehyde afbreekt, de stof die de pijnlijke kater
veroorzaakt
Blijkbaar zou een Perrier met citroen ook helpen.
Bacon sandwich: in brood zitten koolhydraten
en de bacon bevat proteïnes. De combinatie verjaagt het gevoel dat Gremlins je hersenen hebben omgewisseld voor een prikkussen.
Gatorade of andere sportdrinks, om de uitdrogingsverschijnselen tegen te werken. Een
flesje binnenkegelen voor je naar bed gaat zou
de kater tegen de volgende ochtend al verzachten.
Internationale remedies: elk land
heeft een eigen recept…
Duitsland : rolmops: een augurk en
ajuin, omringd met een rauwe, gepikkelde haring
Sicilië: eet een gedroogde stierenpenis : herstelt
terzelfdertijd de potentie (mooi meegenomen).
Ierland : Begraaf de patiënt tot aan de nek in
koud vochtig zand: de kou en vochtigheid zou de pijn wegjagen (tja…).
Mongolië : Een cocktail gemaakt van
tomatensap en gepikkelde schapenogen
Puerto Rico : Preventief middel. Wrijf een
schijf citroen (of limoen) onder de oksel van je
drinkarm. Als het niet werkt, ruik je tenminste
fris aan één kant
Oud Rome: Gefrituurde kanariepietjes als ontbijt.
Oud Griekenland: een ontbijt
van schaapslongen en twee uileneitjes
Voodoo: steek 13 naalden in de kurk van de
schuldige fles.
Nederland: Rauwe haring met vers gehakt ajuin
Turkije: Problemen met je darmen? Eet dus
meer darmen… Logisch. Kook wat darmen met
look, ajuin en room. Ook populair in Mexico en
Roumenië. Met zoiets lijkt een flinke hoofdpijn
niet meer zo erg.
Verenigde Staten: De beruchte
Prairie Oyster, een populair middeltje uit het westen van de US.
Ingrediënten: Worchester saus, pikante saus, zout en peper en een
rauw ei. Neus dicht en keelwaarts!
Optioneel kan je toevoegen: een
druppel Vodka, ketchup of tomatensap en azijn.
Als dat niet helpt…
 Des œufs au petit-déj: contiennent de la cystéine qui élimine l’acétaldéhyde, la toxine
causée par l’alcool qui cause cette fameuse
gueule de bois.
 Il paraît que le Perrier avec du citron serait
efficace.
 Sandwich au bacon: le pain contient des hydrates de carbones et le bacon les protéines.
La combinaison éliminerait
l’impression que des petits
Gremlins ont remplacé le
cerveau par une moulinette.
 Gatorade ou autres boissons sportives,
pour contrer les effets de déshydratation.
S’engouffrer une bouteille avant de se coucher rendrait déjà le lendemain de la veille
plus vivable.
Remèdes internationaux: chaque
pays a sa propre recette
Les meilleurs remèdes
contre la gueule de bois
Vous connaissez les effets : un marteau
-piqueur dans le crâne, des aiguilles
dans les yeux, l’estomac qui flotte autour du nombril… voici quelques remèdes venant du monde entier. Merci
de nous faire savoir lequel fonctionne.
 Mangez une banane: ne pèse pas sur l’estomac et remet à niveau le sucre dans l’organisme. Contient du kalium, un minéral que
l’on perd quand on boit de l’alcool (le
manque de kalium cause la déshydratation).
 Buvez un verre de lait avant de vous coucher: Il freine la production d’urine dans
les reins, permettant
au corps de se réhydrater sans devoir
faire pipi toutes les 5
minutes.
 Virgin Mary: Jus de tomates et céleri. Aide à
réhydrater le corps, remet le niveau de vitamines au point et restaure l’équilibre minéral
dans le sang. Un peu de citron pour la vitamine C et un peu de poudre de chili pour
apaiser le mal aux cheveux. Attention, ne pas
se laisser tenter à ajouter une giclée de vodka !
 Dormir sur le côté droit: l’estomac se situe
dans une poche diagonale, de droite à gauche
dans le corps. En se couchant sur le côté
droit, on évite la remontée d’acides qui provoquent les nausées.
Allemagne: rollmops: un cornichon et un oignon, entouré d’un hareng cru au vinaigre
Sicile: manger un pénis de taureau séché : restaure aussi la virilité (tant qu’à faire…).
Irlande: enterrer la victime jusqu’au cou dans
du sable humide pour chasser la douleur (bof!).
Mongolie: un cocktail de jus de tomates avec
des yeux de mouton au vinaigre
Puerto Rico: Remède préventif. Se
frotter l’aisselle du bras utilisé pour
boire avec un morceau de citron ou
de limon. Si ça ne marche pas, au
moins on sent bon!
Rome antique: canari à la friture au petit déjeuner.
Ancienne Grèce: un petit-déj de poumons de
mouton et 2 œufs de hibou
Voodoo: insérez 13 aiguilles dans le bouchon
de la bouteille qui vous a tué.
Pays Bas: Hareng cru avec un peu
d’oignon haché
Turquie: Mal aux tripes? Mangez-en donc…
Logique. Bouillir des tripes avec un peu d’ail,
de l’oignon et de la crème fraîche. Populaire
aussi au Mexique et en Roumanie. Après ça, le
mal au crâne semble le moindre mal.
Etats Unis: Le fameux Prairie Oyster, un remède de l’est des E.U. avec de la sauce anglaise, de la sauce piquante, sel, poivre et un
œuf cru. Se boucher le nez et déglutir ! En option, ajouter de la Vodka, du ketchup ou du jus
de tomates et du vinaigre. Un peu de salmonelle et on oublie vite la gueule de bois…
5
HERSENVOEDING
RAVITAILLEMENT CÉRÉBRAL
L
E
Z
E
R
E
F
I
C
U
L
T
R
A
M
O
U
R
B
M
M
E
G
I
L
F
F
A
U
X
E
N
A
M
E
V
R
B
E
A
N
G
E
L
U
S
T
E
L
L
A
I
T
T
I
R
E
G
A
R
U
O
C
A
N
A
I
L
L
E
O
E
G
A
A
M
B
I
O
R
I
X
G
F
H
E
N
U
N
J
A
S
M
O
R
T
S
U
B
I
T
E
P
B
R
S
G
T
N
S
V
I
C
A
R
D
I
N
U
M
N
N
E
K
E
N
D
E
L
I
R
I
U
M
T
R
E
M
E
N
S
P
R
J
R
A
Z
A
H
T
L
A
B
T
N
E
Y
P
S
B
L
I
A
O
Y
Z
V
F
K
X
D
K
G
F
T
A
E
A
O
W
U
J
D
E
D
N
O
N
P
E
O
A
P
S
L
C
H
Z
W
A
T
E
R
L
O
O
N
I
L
T
S
S
B
C
T
V
P
R
G
Z
N
R
N
E
D
R
A
A
G
E
O
H
A
B
L
E
V
U
D
B
R
U
F
K
D
L
R
N
N
U
I
A
O
C
N
I
J
A
A
L
Y
U
W
E
Z
D
B
S
L
R
L
M
S
P
L
C
A
C
J
M
L
A
P
A
U
T
O
B
L
Q
E
E
F
F
U
O
H
C
A
L
K
L
S
S
G
A
F
L
O
R
E
F
F
E
L
T
R
O
F
E
H
C
O
R
Gezien het thema, konden we niet anders als een bier-woordzoeker samenstellen.
Etant donné notre thème, nous ne pouvions que vous proposer une grille
de bières belges.
ADELARDUS
AFFLIGEM
AMBIORIX
ANGELUS
BACCHUS
BALTHAZAR
BARBAR
BRIGAND
BUSH
CANAILLE
COURAGE
DELIRIUMTREMENS
DUVEL
EMBRASSE
ENAME
EZEL
En nog ene… ditmaal een Trappistenpuzzel : 7 Belgische
trappisten op een rijtje. Makkelijk, zelfs nuchter!
Et en voici un autre… un puzzle Trappiste : les 7 trappistes
belges. Facile, même sobre!
Zet de letters van elk woord terug in de juiste volgorde. Zet dan de 4 genummerde letters in het onderste vakje voor de grote finale.
Placer les mots dans le bon ordre. Placez ensuite les 4 lettres numérotés dans la case du
bas pour la grande finale.
LAECH
1
TRCEOFOHR
MYAHIC
2
MALELWETS
3
VRLESNEETETW
4
PETAPRAL
VOLRA
1
2
3
4
2 x SUDOKU
8
7
3
4
3
6
8
5
7
3
2
4
5
2
3
9
7
2
8
7
7
4
9
5
3
5
1
8
6
8
6
5
6
6
3
7
2
3 4
3
6
8
2
3
1
2
7
5
9
7
6 8
7 5
4
1
4
5
2
3
1
9
6
6
9 8
8
5
9
6
7
4
FEMMEFATALE
FLOREFFE
GOLIATH
HOEGAARDEN
JUDAS
KRIEK
KWAK
LACHOUFFE
LEFFE
LUCIFER
MALHEUR
MORTSUBITE
NOBLESSE
NONDEDJU
OMER
PALM
PASSENDALE
ROCHEFORT
RODENBACH
STEENBRUGGE
STELLA
TEMPELIER
TONGERLO
TOURNEEGENERALE
ULTRAMOUR
VICARDIN
WATERLOO
ZEEZUIPER
ZWIJNTJE
En hier is de klassieke labyrinth…
Et voici le labyrinthe classique...
6
DE KAMPEERVRIENDEN VAN MARVA 2
LES AMIS DU CAMPING DE MARVA 2
Marva 2 staat bekend als een rustig
park. Gezien het de kleinste is van de
vier Marva Parken met zijn 133 staanplaatsen, kent iedereen bijna elkaar. De
“Kampeervrienden van Marva 2” werd
dan ook in 2007 opgericht door enkele
residenten om die vriendschap en samenhorigheid een officiële tint te geven.
Hieronder het verhaal van deze unieke
samenwerking!
Jolien: “Sinds wanneer staan jullie op Marva
Park 2?”
Pierre Verspecht, één van de kampeervrienden:
“Al sinds maart 2003!”
J: “Hoe zijn jullie bij onze camping terecht gekomen?”
P: “Micheline, mijn vrouw, was er al in 1984,
maar is dan een tijdje weg geweest. Haar caravan is er gebleven en werd overgenomen door
haar oudste broer. Dat was en is nog steeds de
staanplaats 14. Nu staan Micheline en ik met
een caravan op perceel 15.”
J: “Zijn er nog veel mensen van in die beginperiode?”
P: “Er zijn er nog enkele, maar sommigen werden opgevolgd door de kinderen en kleinkinderen. Toch blijven er nog een paar langgedienden vastklampen aan de gezellige sfeer op Marva 2 waaronder onze Désiré en zijn echtgenote,
Jenny en Jacques, Patrick en Maria, Marcelle
met kinderen en kleinkinderen, Martine met haar
man, kinderen en kleinkinderen, Daisy, Mamy
met Patrick, Micheline en hun kinderen en kleinkinderen, Jean-Luc en Jacqueline met dochter
en kleindochter, Yvonne en Antoine, Jeanine en
Alain, Elisabeth, Claude en Carine en nog vele
andere, sorry voor degene die ik niet vernoem.”
J: “Wanneer groepeerden jullie zich tot
"Kampeervrienden van Marva 2"?”
P: “Het is nu zeven jaar geleden dat we gestart
zijn met de “Kampeervrienden van Marva 2” en
dat met een jaarlijkse barbecue in juli en op het
einde van het hoogseizoen in augustus.”
J: “Wie behoort precies tot die groep en hoe zijn
jullie op het idee gekomen om activiteiten te organiseren?”
P: “De voormalige conciërge heeft destijds een
paar mensen gevraagd om iets te organiseren.
Marva 1 en 3 hebben hun kantine, maar bij ons
was er niets. Zo hebben wij met een tiental mensen beslist om ook iets te organiseren. Het eerste
idee dat gemakkelijk uit te voeren leek, was een
barbecuefestijn op poten zetten. De voorbereidingen werden daarop getroffen: een tent aankopen in geval van slecht weer, een grote barbecue, tafels en stoelen aanvragen, een brouwer
contacteren, de muziekinstallatie huren en een
deejay vastleggen… en we waren vertrokken!”
“De eerste BBQ werd rond 21 juli 2007 georganiseerd. De eerste inschrijvingen (via rondgang)
verliepen moeizaam, maar uiteindelijk werd het
een succes: 150 mensen waren aanwezig op ons
eerste wapenfeit. Alles werd toen door ons gedaan: het opzetten van de tenten en tafels en
stoelen plaatsen, de bereiding van slaatjes, sausjes en het bakken van het vlees en natuurlijk ook
alles terug afbreken en opruimen na afloop.”
“Het tweede jaar hebben we een STOP moeten
inroepen, er waren toen al 200 inschrijvingen.
Later hebben we de BBQ aan een professioneel
overgelaten, we konden het niet meer volgen om
de klus alleen te klaren de avond zelf.”
J: “Op welke manier worden jullie gesteund
door Marva Parken?”
P: “Wij mogen over het terrein beschikken dat
uitgerust is met elektriciteit, de verzekering
wordt betaald en we krijgen een prijs voor onze
tombola. Het is door hun tussenkomst dat we
kunnen beschikken over tafels en stoelen, elektrische kabels en lampen, uitgeleend door de gemeente Middelkerke.”
J: “Wat zouden jullie nog graag dit jaar of volgende jaren organiseren, hoe zien jullie de evolutie van de feestgroep?”
P: Iedereen van onze groep op Marva 2 draagt
zijn steentje bij om het steeds tot een gezellige
een amusante samenkomst te maken. We blijven
dus op hetzelfde elan verder werken.”
Programma 2013: zie website en Facebook
Le Marva 2 est connu pour son calme.
Etant donné qu’il est le plus petit des
parcs Marva avec ses 133 emplacements, tout le monde se connaît. Les
“Amis du camping Marva 2” a été crée
en 2007 par quelques résidents afin
d’officialiser cette amitié et bonne entente. Voici donc la petite histoire de
cette collaboration unique !
Jolien: “Depuis quand êtes-vous résident au
Marva Park 2?”
Pierre Verspecht, un des amis du camping:
“Depuis mars 2003!”
J: “Comment êtes-vous arrivé dans notre parc?”
P: “Micheline, ma femme, y était déjà en 1984,
puis l’a quitté pendant quelques années. Sa caravane est restée et a été reprise par son plus
vieux frère. C’était et est toujours la parcelle 14.
Maintenant, Micheline et moi occupons la parcelle 15.”
J: “Il y a encore beaucoup de résidents de cette
époque?”
P: “Quelques-uns, mais certains ont été succé-
dés par leurs enfants et petits-enfants. Mais il
reste quelques indéracinables qui profitent encore de cette super ambiance du Marva2 comme
Désiré et son épouse, Jenny et Jacques, Patrick
et Maria, Marcelle avec ses enfants et petitsenfants, Martine et son mari, leurs enfants et
petits-enfants, Daisy, Mamy et Patrick, Micheline et leurs enfants et petits-enfants, Jean-Luc
et Jacqueline avec sa fille et petite fille, Yvonne
et Antoine, Jeanine et Alain, Elisabeth, Claude
et Carine et beaucoup d’autres. Que ceux que
j’ai oublié me pardonnent....”
J: “Quand-est-ce que vous vous êtes regroupé
comme "Amis du camping de Marva 2"?”
P: “Cela fera sept ans que nous avons créé les
“Amis du Camping Marva2” avec un barbecue
annuel en juillet et en fin de saison en août.”
J: “Qui fait partie de ce groupe et comment êtesvous arrivés à organiser des activités ?”
P: “A l’époque, l’ancienne concierge avait demandé à quelques personnes d’organiser
quelque chose. Marva 1 et 2 ont une cantine,
nous n’avions rien. C’est ainsi qu'une dizaine
d’entre nous ont décidé d’organiser quelque
chose. La première idée, facile à organiser, était
de monter un super barbecue. Les préparations
ont donc démarrées: une tente en cas de mauvais temps, un grand barbecue, une demande
pour des tables et des chaises, contacter un
brasseur, louer une installation musicale, réserver un disc-jockey… et hop, nous étions partis!”
“Le premier BBQ s’est fait le 21 juillet 2007.
Les premières inscriptions étaient pénibles, mais
le vent a vite tourné: 150 personnes présentes à
cette première. A l’époque nous faisions tout:
monter tentes, placer chaises et tables, préparation des salades, sauces, cuire la viande et ensuite tout démonter et nettoyer.”
“La seconde année, on a du crier STOP car on
avait pas moins de 200 inscriptions. Par la suite,
on a laissé l’organisation du BBQ a un professionnel. C’était devenu impossible de tout faire
nous-mêmes.”
J: “De quelle façon recevez-vous le soutien de
Marva Parken?”
P: “On dispose du terrain équipé d’électricité,
l’assurance est payée et nous recevons un prix
pour notre tombola. C’est grâce au Marva que
nous disposons de tables, de chaises, de câbles
électriques et de lampes, prêtées par la ville de
Middelkerke.”
J: “Qu’est-ce que vous aimeriez encore organiser, comment voyez-vous l’avenir de votre comité de fêtes?”
P: chaque membre de notre groupe met la main
à la pâte pour organiser une manifestation amusante et sympa. Nous continuons donc dans le
même élan .”
Programme 2013: voir site internet et Facebook
Meer foto’s van dit evenement zijn te zien op onze Facebook pagina
Plus de photos de cet évènement sont à voir sur notre page Facebook
GROTE MARVA ENQUÈTE 2013
GRANDE ENQUÈTE MARVA 2013
Teneinde een idee te krijgen van de zaken die jullie belangrijk vinden, vragen wij of jullie deze vragenlijst willen invullen. Jullie kunnen steeds met
jullie voorstellen en medewerking terecht bij ons.
Afin d’avoir une idée de ce qui vous préoccupe, nous aimerions vous demandons de remplir le questionnaire ci-dessous. Vos propositions et suggestion sont toujours les bienvenues.
Onder de binnengebrachte formulieren wordt een winnaar verloot.
Un gagnant sera tiré au sort parmi les formulaires remis au bureau.

Wat is de leeftijd van het gezinshoofd?

Age du chef de famille?

Worden jullie regelmatig vergezeld door kinderen?

Etes-vous régulièrement accompagné d’enfants?

Welke activiteiten doen jullie aan de kust?

Quelles sont vos activités à la côte?

Welke informatie zouden jullie graag verdeeld zien in de burelen
(activiteiten in Middelkerke en/of ruimere omgeving, fietsroutes, kinderanimatie in de buurt, wandelroutes, ...)?

Quelles infos aimeriez-vous voir dans nos bureaux (activités à Middelkerke et/ou environs, routes cyclables, animation enfant dans les environs, routes de randonnées, ...)?

Kennen jullie mensen die geïnteresseerd zijn in het huren van een stacaravan?

Connaissez-vous des personnes intéressés par la location d’une résidentielle ?

Zouden jullie graag zelf jullie caravan te huur aanbieden of doen jullie
dit reeds?

Pensez-vous mettre votre caravane en location ou le faites-vous déjà?


Zijn jullie momenteel geïnteresseerd in de aankoop van een nieuwe
caravan? Of misschien in de verdere toekomst?
Etes-vous actuellement intéressé par l’achat d’une nouvelle caravane ?
Ou dans un avenir proche ?

Que pensez-vous de l’accessibilité de nos services/accueil général au
bureau (gentillesse / heures d’ouverture)?

Avez-vous déjà visité notre site www.marvaparken.be ou notre page
Facebook Marva Parken NV ?

Est-ce qu’une meilleure image du camping est important pour vous?
En d’autres termes : trouvez-vous acceptable que les vieilles caravanes
disparaissent du paysage ?

Trouvez-vous que nous devons continuer à investir dans l’infrastructure : plaines de jeux, routes, piscine, blocs sanitaires, ....

Classez les points suivants dans un ordre d’importance/changement
urgent (1 = moins important, 4 = plus important):

Wat vinden jullie van de bereikbaarheid van onze diensten/algemene
ontvangst in het bureel (vriendelijkheid/openingstijden)?

Hebben jullie onze website www.marvaparken.be of onze facebookpagina Marva Parken NV reeds bezocht?

Vinden jullie het belangrijk dat de uitstraling van de camping verbetert? Met andere woorden: u vindt het aannemelijk dat we verouderde
caravans uit het straatbeeld laten verdwijnen?

Vinden jullie het belangrijk dat we verder investeren in infrastructuur:
speelpleinen, wegenaanleg, zwembad, sanitaire voorzieningen, ....

Geef punten in volgorde van belangrijkheid/nood aan verandering (1 =
minst belangrijk, 4 = belangrijkst):
Suggesties :
Suggestions :
speelpleinen
plaines de jeux
wegenaanleg
routes/chemins
straatverlichting
éclairage des rues
vernieuwen sanitaire voorz.
rénovation blocs sanitaires
Marva Park 1—2—3—Mid’s / Perceelnummer: ………….
Marva Park 1—2—3—Mid’s / N° parcelle : ………….
Bezoek ook onze Facebook pagina. Aarzel ook niet foto’s van uw vakantie op
de camping te posten, zodat iedereen kan meegenieten van uw vakantie en
uw goed humeur!
Visitez notre page Facebook. N’hésitez pas non plus à poster les photos de vos
vacances chez nous. Allez-y et laissez d’autres profiter ainsi de vos vacances
et votre bonne humeur!
7
8
Kleurwedstrijd
Concours de coloriage
Park & perceeln° / Parc & n° de parcelle : ……………………………...
Leeftijd / Age : ………………….
Naam / Nom : ……………………………………………………………………………………………..
Hier is ie dan… onze kleurwedstrijd voor de kleintjes. Genoeg om ze voor een tijdje koest te houden. Dien de ingekleurde tekening in bij uw parkverantwoordelijke. De onschuldige hand van onze gedelegeerde bestuurder Lucien Brauwers zal er enkele winnaars uitpikken. Dien ze zeker in tegen 15 augustus ! Veel kleurplezier…
Et le voici le voilà… notre concours de coloriage pour les petits. De quoi les tenir tranquilles pour un bon moment. Remettez le dessin colorié à votre responsable de parc pour le 15 août. Notre administrateur délégué Lucien Brauwers et sa main innocente se fera un devoir de sortir des gagnants! Du plaisir
avec vos crayons...
9
IN DE KIJKER
DANS LE COLLIMATEUR
Mid’s Park is eveneens een rustig
park met zijn 267 caravans, genesteld tussen de duinen enerzijds en het Seashopping Center
anderzijds. Hier een van de residenten van de Mid’s in de kijker :
Van Cleemput André samen met
zijn vrouw Greta en hond Anna.
André en Greta, en hun hondje Anna, zijn per
toeval beland op de Mid’s. De schoonzus van
André had een caravan in het verblijfspark Pollentier. Gedurende 3 jaar stonden André en Greta daar ook met hun camper.
Daarna heeft Greta, samen met haar zus, beslist
om een tweedehands stacaravan te kopen. Op
Mid’s Park was een plaats vrij en nu staan ze
hier intussen al 2 jaar.
Gerda heeft een passie: bloemen en tuinieren.
Gezien ze op een appartement wonen kan ze
haar hobby moeilijk beoefenen. De groene vingers van Gerda kunnen zich totaal uitleven op
hun perceel. En iedereen die langs wandelt kan
meegenieten.
Zoals elke resident, hopen beiden op een mooie
zomer en op een spoedig einde van deze lange
winter om eindelijk te kunnen genieten van caravan en tuintje.
André en Gerda zijn al volledig ingeburgerd in
Middelkerke. Ze checken alle activiteiten en kijken dan wat hun interesse weerhoudt. Op het
ogenblik van dit interview is Gerda aan het
snuisteren op de rommelmarkt in sporthal De
Branding te Middelkerke. Vooraleer te vertrekken, heeft ze André de nodige instructies achtergelaten: “Drink niet te veel, want als ik te veel
gekocht heb, moet ge me komen halen !”
Het joviale koppel onderhoudt goede relaties
met de buren : Linda en Michel en de eigenares
van de caravan naast hen, ook een Linda.
Regelmatig speelt André petanque met franstalige vrienden op de camping, uiteraard met een
lekker pintje erbij!
Andé en Gerda zitten graag knus samen in hun
caravan. Met Valentijn heeft André een mooi
boeketje rozen gekocht voor Gerda en ze hebben
het evenement gevierd met een glaasje cava.
André heeft ook een grote passie: muziek! Op 7jarige leeftijd is hij begonnen met notenleer en
heeft vervolgens viool gespeeld tot zijn 14 jaar.
Hij studeerde destijds bij Laurette Cleyman.
Haar verloofde, Lode Pas (destijds dirigent van
het Kamerorkest van België), was de man die
André begeleidde op zijn openbaar examen.
Vanaf zijn 14e moest André gaan werken. Zijn
job als metaalarbeider heeft ertoe geleid dat hij
geen viool meer kon spelen.
Eens die eerste stappen in de professionele wereld heeft André volledig de muziek achterwege
gelaten.
Maar dromen laten zich niet makkelijk de das
om doen. Op zijn 51e is André opnieuw begonnen met het beoefenen van zijn passie. Hij heeft
intussen in 5 muziekharmonieën gespeeld met
het instrument sax alto.
Volgens André is notenleer zoals fietsen: eenmaal je het onder de knie hebt, verleer je het
nooit meer!
devras venir me rechercher!”
Le couple jovial entretient également de bonnes
relations avec les voisins: Linda et Michel, et
l’autre Linda, de la caravane d’à côté.
André joue régulièrement à la pétanque avec ses
amis francophones du camping, le tout accompagné d’une petite bière!
André et Gerda sont des gens paisibles, qui n’aiment pas faire la fête ou sortir. Ils préfèrent
l’intimité de leur caravane. A la Saint Valentin,
André a acheté un beau bouquet de roses à Gerda et ils ont fêté l’évènement devant une petit
verre de cava.
André a une grande passion: la musique! Il a
appris le solfège à l'âge de 7 ans et a ensuite joué
du violon jusqu’à l'âge de 14 ans. Il a étudié à
l’époque chez Laurette Cleyman. Son fiancé,
Lode Pas (à l’époque dirigeant de l’Orchestre de
Chambre de Belgique), était l’homme qui l’a
accompagné pour son examen public .
Comme beaucoup d’hommes de sa génération,
André a du aller travailler à 14 ans. Son boulot
comme métallurgiste a fait en sorte qu’il a du
arrêter de jouer du violon.
Avec les premiers pas dans la vie professionnelle, André a complètement abandonné la musique .
Mais les rêves ne se laissent pas facilement oublier. A 51 ans il a repris sa passion. Il a depuis
joué dans 5 harmonies (saxophone alto).
Selon André, le solfège, c’est comme le vélo:
une fois qu’on le sait, on ne n’oublie jamais!
Sportpark De Krokodiel
Mid’s Park avec ses 267 caravanes peut être considéré comme
un parc paisible. Il est niché entre
les dunes et le Seashopping de
Middelkerke. Nous tenons à
mettre un des résidents dans le
collimateur : Van Cleemput André, son épouse Greta et le petit
chien Anna.
André, Greta, et leur petit chien Anna, ont atterri
par hasard au Mid’s Park. La belle-sœur d’André avait à l’époque une caravane au camping
Pollentier. Pendant 3 ans, André et Gerda la rejoignait avec leur camper.
Et puis un beau jour, Gerda et sa sœur ont décidé
de s’acheter une caravane d’occasion. Il y avait
un bel emplacement de libre au Mid’s et voilà,
ils y sont maintenant depuis 2 ans.
Un parc résidentiel est comme une bouffée d’air
pour de nombreuses personnes qui vivent en appartement. Surtout pour quelqu’un comme Gerda, qui a la passion des fleurs et du jardinage.
C’est un plaisir qui se partage, car tout le monde
profite des couleurs chatoyantes en été.
Comme tout le monde, ils attendent avec impatience le retour du beau temps pour pouvoir revenir s’installer dans leur caravane et profiter de
leur jardin.
André et Gerda se sont parfaitement intégrés à
Middelkerke. Ils vérifient les activités et retiennent celles qui leur apporte du plaisir. Au moment de cet entretien, Gerda est partie fureter au
marché aux puces dans le hall sportif De Branding de Middelkerke. Avant de partir, elle a laissée des instructions claires à André: “Ne bois
pas trop, parce que si je fait de gros achats, tu
Een heus park dat elke sportieveling zal kunnen
bekoren. Je vindt er :

een basketbalveld

een hindernissenparcours (death ride,
touwenpiste,
aquapiste,
teamwork,
moeraspiste)

een Finse looppiste (1,4 km)

een mountainbikeparcours (2 km)

een skateramp
Let wel: het hindernissenparcours kan enkel onder begeleiding bij VZW Waves 058 23 14 04
Parc Sportif De Krokodiel
Un grand parc parfait pour les jeunes sportifs.
On y retrouve :

un terrain de basket

un parcours d’obstacles (death ride, piste à
cordes, aquapiste, teamwork, piste marais)

une piste de course finlandaise (1,4 km)

un parcours de VTT (2 km)

une rampe pour skateboard
Attention: le parcours d’obstacles ne se fait
qu’avec supervision (VZW Waves 058 23 14 04)
Waar? Où?: Duinenweg 435, Middelkerke
Meer info / Plus d’infos: Sportdienst / Service
sportif, Populierenlaan 35, Middelkerke,
059 31 99 50
10
KINDERBOLTRA OP MARVA3
KID’S BOLTRA AU MARVA3
hebben de kinderen frietjes met saus en
frikandel gegeten.”
Jolien: “Herhalen jullie de activiteit dit
jaar en wanneer precies?”
Joost: “We zijn van plan om het opnieuw te laten doorgaan, maar weten
nog niet wanneer. Het zal afhangen van
het weer, de aanwezigheid van een talrijke groep kinderen en het vinden van
sponsors.”
Joost: “Wij kwamen met de trekcaravan
geregeld naar Mid’s Park, maar na het
verdwijnen van de trekkersplaats daar,
besloten we een stacaravan te kopen op
Marva Park 3.”
Jolien: “Hoe leerden jullie – de krulbollers - elkaar kennen?”
Joost: “Door de kinderen die samen buiten speelden, leerden wij – de ouders –
elkaar kennen.”
Jolien: “Hoe zou je de sfeer op Marva
Park 3 en meer specifiek die in jullie
straat omschrijven?”
Joost: “We kennen bijna iedereen in onze straat! ‘s Avonds drinken we in groep
een pintje op ons terrein en leggen we
een kaartje. Of we gaan samen eens naar
de dijk van Middelkerke.”
Jolien: “Wanneer groeide het idee om
kinderboltra te doen?”
Joost: “Vorig jaar kwam het idee omdat
er verschillende kinderen al eens mee
hadden gedaan tussen de groten. We besloten een aparte wedstrijd voor hen te
organiseren.”
Jolien: “Wat is kinderboltra precies?”
Joost: “Hetzelfde als gewoon krulbollen,
maar met een kleinere bol.”
Jolien: “Wanneer hebben jullie de kinderversie vorig jaar laten plaatsvinden?”
Joost: “Het was ergens in augustus en er
deden 16 kids mee!”
Jolien: “Hoe verliep de wedstrijd?”
Joost: “De wedstrijd is goed verlopen,
iedereen won een prijs, namelijk een gevulde rugzak: verschillende artikelen en
een drankje en een stuk fruit. Na afloop
Joost: “Dans le courant du mois d’août
avec pas moins de 16 enfants!”
Jolien: “Commet s’est déroulé le tournoi?”
Joost: “Très bien, tout le monde a gagné
un prix: un sac à dos rempli de surprises,
une boisson et un morceau de fruit. Ensuite ils se sont régalés de frites et de fricadelles.”
Jolien: “Est-ce que vous répétez l’évènement cette année et si oui, quand?”
Op Marva Park 3 zijn er twee sportpleinen, één voor petanque en één voor
krulbollen. Vandaag hebben we het over
die tweede discipline. De sport – veelal
beoefend door volwassenen – oefende op
Marva Park 3 een grote aantrekkingskracht uit op de jonge garde. Vandaar
het nieuwe fenomeen sinds 2012: kinderboltra! Lees hier het interview met
één van de organisatoren, Joost Dewitte van caravan 172.
Jolien: “Wat is jullie campingverleden?
Hebben jullie reeds een stacaravan gehad
voor jullie er één aankochten op Marva
3? Hoe kwamen jullie bij Marva 3 terecht?”
Jolien: “Quand a eu lieu cette version junior?”
Joost: “Nous aimerions recommencer,
mais ne savons pas encore quand. Cela
dépendra du temps, de la présence d’enfants et il nous faut trouver des sponsors.”
Marva Park 3 compte 2 terrains de
sports: un pour la pétanque et un pour
la boule flamande. Cette seconde discipline est une fois de plus à l’honneur aujourd’hui. Ce sport – généralement pratiqué par des adultes – a attiré une
jeune garde au Marva3. D’où le nouveau phénomène de 2012: le kinderboltra! Voici l’interview d’un des organisateurs, Joost Dewitte, de la caravane
172.
Jolien: “Quel est votre passé de camping?
Aviez-vous déjà eu une résidentielle
avant d’acheter celle au Marva3? Et comment êtes-vous arrivé au Marva3 ?”
Joost: “Nous venions en tractable au
Mid’s Park, mais après la disparition des
places de camping, nous avons décidé
d’acheter une résidentielle au Marva 3.”
Jolien: “Comment les bourleurs se sontils connus?”
Maart 2013: heraanleg boldersbaan op Marva 3
Mars 2013: réaménagement de la piste au Marva 3
Hulp nodig?
Marva Parken steunt de mensen die activiteiten organiseren graag op een logisitieke manier en kan u helpen uw geplande
evenementen te promoten en aan te kondigen.
Kom gerust langs in één van onze kantoren
en spreek erover… misschien kunnen we
wel helpen.
Achteraf mag u ook steeds uw foto’s
afleveren zodat we die op de website en
onze Facebook pagina plaatsen.
Joost: “A cause des enfants qui jouaient
ensemble, nous les parents, nous sommes
liés d’amitié.”
Jolien: “Comment pourriez-vous définir
l’ambiance au Marva3?”
Joost: “On connaît quasi tout le monde
dans notre rue! Le soir, on se boit une
petite bière sur la parcelle et on joue aux
cartes. Ou alors nous partons ensemble
sur la digue.”
Jolien: “Quand est venue l’idée d’organiser des jeux pour enfants?”
Joost: “L’année dernière plusieurs enfants
avaient joué plusieurs fois avec les
adultes. On a donc décidé de leur organiser leur propre tournoi.”
Jolien: “Que représente la boule flamande junior?”
Joost: “La même chose que pour les
adultes, mais avec une boule plus petite.”
Besoin d’aide?
Les Marva Parken soutiennent les personnes qui organisent des activités d’une
façon logistique et peut aider à promouvoir et annoncer vos évènements.
Passez nous voir dans un de nos bureaux et
parlez-en… peut-être que nous pouvons
vous assister.
Et bien sûr, les photos prises sont toujours
les bienvenues : nous les afficherons avec
plaisir sur notre site Internet et notre page
Facebook.
11
IN DE KIJKER
DANS LE COLLIMATEUR
Actie Netheid & Orde
Nu de laatste hand wordt gelegd aan de afwerking van de percelen die veranderingen
moesten ondergaan van de DIV, voorheen
Toerisme Vlaanderen, in functie van het hervergunnen van onze parken, en nu we zelf
de opruiming van de vrije percelen afronden,
wordt het hoog tijd om de aandacht eens te
vestigen op netheid en zorg.
We willen dus graag mensen in de bloemetjes zetten die hun perceel en hun caravan
goed onderhouden. We zullen dus regelmatig controles doen op die netheid. In maart
en april is dat de algemene zorg : propere
buitenzijde caravan, opberging materialen
(weggooien in gele zakken, niet dumpen van
allerlei ongeoorloofd afval in onze containers !), onderhoud beplanting…
In de zomermaanden daarentegen zullen we
meer letten op het regelmatig maaien van
het gras en het wegnemen van windscherm
en tuinmeubelen bij afwezigheid.
Doe uw best en misschien wint u één van de
prijzen die eind augustus worden uitgedeeld…
Mogen we nogmaals uw aandacht vestigen
op wat mag en niet mag qua afval : sinds
kort hebben wij nieuwe papier– en kartoncontainers geplaatst. Lees de affiches op die
containers om te zien wat u er kwijt in kunt.
We herhalen, tot vervelens toe, dat enkel de
gele Garwig zakken toegelaten worden. U
kunt er alles in stoppen (inclusief PMD, waarvoor geen aparte zakken toegelaten worden). En dan de glasbol voor flessen en bokalen. Oud ijzer kunt u ook achterlaten, elke
zaterdagmorgen wordt dit opgehaald (GEEN
oude koelkasten dus…).
Twijfel je toch over wat mag en niet mag,
vraag gerust toelichtingen op het bureel.
Het netjes houden van de container getuigt
van respect. Wie gesnapt wordt, krijgt zonder pardon een boete.
récompenser les résidents qui entretiennent
correctement leur parcelle et caravane. Nous
ferons des contrôles réguliers. Mars et avril
sont des mois de soins généraux: extérieur
propre, rangement de matériaux (à jeter dans
des sacs Garwig, ne pas taper dans les containers!), entretien plantations…
En été, nous contrôlerons sur la tonte de la
pelouse, l’enlèvement des paravents et
meubles de jardin en absence.
Faites de votre mieux et peut-être gagnerezvous un des prix que nous offrirons fin
août…
Nous aimerions une fois de plus vous signaler
ce que vous pouvez et ne pouvez pas jeter
dans nos containers: depuis peu nous avons
placé des containers à papier et carton. Lisez
les affiches sur ces containers pour contrôler
ce qui est admis ou pas. Nous répétons une
fois de plus que seuls les sacs Garwig sont
autorisés. Vous pouvez tout y mettre (y compris le PMC). Et ensuite le verre dans les
bulles. La ferraille est autorisée et sera enlevée chaque samedi (donc PAS de vieux frigos…. )!
Vous hésitez encore: demandez au bureau.
Respectez-vous en gardant les containers
propres et nets. De toute façon, si vous vous
faites prendre, nous vous collerons une
amende! Na!
Action Ordre et Netteté
Maintenant que nous réalisons les finitions
des parcelles suite aux modifications imposées par Toerisme Vlaanderen afin d’assurer
notre permis de parc résidentiel, et que nous effectuons les nettoyage des parcelles vides, il est grand
temps de mettre l’accent sur
la netteté et l’ordre.
A cet effet, nous aimerions
4 van onze gelukkige winnaars
Tot begin februari had Marva Parken
een Facebook actie lopen : wie ofwel
leuke foto’s postte of “like it” aankruiste
kon een prijs winnen. 5 kandidaten werden uitgeloot en wonnen een leuk
mandje met lekkerheden.
De Zeewacht (wekelijkse krant met
nieuws over de kust) was aanwezig om
dit moment vast te leggen.
De winnaars kregen hun geschenk uit de
handen van de drie bureelverantwoordelijken: Jolien, Marleen en Béa en kregen daarna een glas aangeboden in taverne ’t Steenhof bij Martin & Fabienne.
De gelukkigen waren: Raphaël (Marva 1), Arsène
(Marva 1), Randy (Mid’s Park) en Betty (Marva 3).
Marco (op Marva 1) kon er spijtig genoeg niet bij
zijn en nam zijn prijs in ontvangst op het bureel van
Marva 1. Elk worden ze nu vereeuwigd in de krant!
Alvast dank voor jullie medewerking om onze Facebook pagina zo te promoten!
4 de nos heureux gagnants
Marva-residenten
vereeuwigd
in de lokale krant!
Des résidents du
Marva immortalisés
dans un journal local!
Marva Parken avait une action Facebook qui s’achevait début février : les
clients qui cliquaient “like it” et postaient des photos sur le site de Marva
Parken pouvaient gagner un prix. Cinq
candidats ont été sélectionnés et ont
ainsi gagné un panier plein de bonnes
choses .
De Zeewacht (hebdomadaire de la
côte) était présent pour immortaliser
cet instant.
Les gagnants ont reçu leur cadeau des mains des
trois responsables de bureau: Jolien, Marleen et
Béa, après quoi un bonne verre les attendait à la taverne ‘t Steenhof chez Martin & Fabienne.
Les heureux gagnants sont: Raphaël (Marva 1), Arsène (Marva 1), Randy (Mid’s Park) et Betty (Marva
3). Marco (Marva 1) ne pouvait être présent ce jour
et a donc reçu son prix au bureau du Marva 1. Tous
à ce jour immortalisés dans les journal!
Marco: afwezig maar niet vergeten Merci encore de votre collaboration pour garder
Marco: absent mais pas oublié
notre page Facebook vivante et à jour!
12
TOERISTISCHE INFO
INFOS TOURISTIQUES
Ontdek de Kust !
Découvrez la côte !
België telt 10 officiële kuststeden, elk met een eigen identiteit, eigen bezienswaardigheden en talrijke activiteiten. De
kusttram laat u toe al deze steden te verkennen, zonder moeite en zonder te moeten zoeken naar
schaarse parkeerplaatsen (aan woekerprijzen!).
Hierbij een overzicht van deze 10
steden en de toeristische info-burelen.
La Belgique compte officiellement 10 régions côtières, chacune avec sa propre identité, ses propres attractions et de nombreuses activités. Le
tram vous permet de toutes les découvrir avec facilité, sans se
soucier de trouver de parking (à des prix à faire pleurer!).
Ci-dessous, un aperçu de ces 10 perles côtières avec les données
des différents bureaux de tourisme.
Blankenberge
De stad die ooit zo populair was, kan vandaag
pronken met een prachtige jachthaven en een
gezellige sfeer.
La ville autrefois si populaire abrite aujourd’hui
un magnifique port de plaisance avec toujours cette
ambiance de vacances.
Koning Leopold III-plein, 8370 Blankenberge.
+32(0)50/41 22 27
[email protected]
www.blankenberge.be
Bredene
Zeer populair en vooral gekend voor het enige naaktstrand van de Belgische kust.
Très populaire et surtout connue pour héberger la seule
plage de nudistes de la côte
belge.
Kapelstraat 76, 8450 Bredene
+32(0)59/56 19 70
[email protected]
www.bredene.be
De Haan  Wenduine
Waarschijnlijk de mooiste steden van
de kust. Geen hoge gebouwen en een
echte Belle epoque sfeer…
Sans aucun doute une des plus belles
villes côtières. Pas de hauts buildings
et une atmosphère Belle Epoque…
Tramstation / Gare de tram
Koninklijk Plein , 8420 De Haan
+32(0)59/24 21 35
Tramstation / Gare de tram
Leopold II laan, 8420 Wenduine (De Haan)
+32(0)50/41 24 69
[email protected]
www.dehaan.be
Nieuwpoort
Knokke
Knokke-Heist
Een badstad met familiale sfeer die grenst aan de
meest hippe stad van de kust met het Matuvu-plein,
de chique wagens en peperdure winkels. Een ervaring!
Une partie familiale qui cotoie le quartier le plus
huppé de la côte avec la place Matuvu, ses voitures
de luxe et magasins chics. Une véritable expérience!
Zeedijk-Knokke 660, 8300 Knokke
Knokkestraat 22 , 8300 Heist
+32(0)50/63 03 80
[email protected]
www.knokke-heist.be
Koksijde  Oostduinkerke
Mooie villa’s, prachtige wandeldijk en tal van winkels,
stijlvolle restaurants en bars en uiteraard de garnaalvissers te paard…
De magnifiques villas, une superbe digue et de nombreux magasins, restaurants et bars sympas, sans
oublier les pêcheurs de crevettes…
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
+32 (0)58/51 29 10
Astridplein 6, 8670 Oostduinkerke
+32 (0)58/51 13 89
[email protected]
www.koksijde.be
Middelkerke
De Panne
Gekend voor de duinenreservaten en de zeilwagens
op de brede stranden. En uiteraard Plopsaland…
Connue pour ses dunes et les chars à voile sur les
larges plages. Sans oublier Plopsaland...
Zeelaan 21, 8660 De Panne
+32 (0)58/42 18 18
[email protected]
www.depanne.be
Nieuwpoort Bad en
Stad hebben elk hun
charme: de vismijn, de
grote jachthaven, de
talrijke restaurants
van Nieuwpoort Stad
en de mooie winkelstraat en prachtige
dijk van Nieuwpoort Bad. Het ontdekken waard!
Nieuwpoort Bain et Ville ont chacune un charme unique: les poissonneries, port de plaisance et restaurants de Nieuwpoort Ville et l’avenue commerçante et
la splendide digue de Nieuwpoort Bain. A découvrir!
Nieuwpoort Stad / Ville
Marktplein 7 (stadhuis)
8620 Nieuwpoort
+32 (0)58 22 44 44
[email protected]
www.nieuwpoort.be
Nieuwpoort Bad
Hendrikaplein 11
8620 Nieuwpoort
+32 (0)58/23 39 23
[email protected]
www.nieuwpoort.be
Westende
Beide hebben een familiale sfeer en bieden activiteiten voor elk wat wils.
Les deux villes ont une atmosphère familiale avec
des activités pour tout âge.
Joseph Casselaan 1, 8430 Middelkerke
+32(0)59/30 03 68
Villa Les Zéphyrs
Henri Jasparlaan 173, 8434 Westende
+32(0)59/30 06 40
[email protected]
www.middelkerke.be
Oostende
Oostende blijft winter
en zomer zeer actief.
De kursaal, de stranden, de dijk en de
drukke winkelstraten…
er is altijd iets te beleven.
Active en hiver comme en été avec son casino, ses plages, la digue et les rues piétonnes… Jamais on ne s’y
ennuie.
Monacoplein 2, 8400 Oostende
+32 (0)59/70 11 99
[email protected]
www.visitoostende.be
Zeebrugge
Alhoewel de enorme
haven langzamerhand
de stad inpalmt, blijft
het badstadje een familiale sfeer uitstralen .
Bien que le port absorbe lentement le village, Zeebrugge continue d’attirer
de nombreuses familles.
Zeedijk, Badengebouw, 8380 Zeebrugge
+32(0)50/54 50 42
[email protected]
www.brugge.be/zeebrugge
13
TOERISTISCHE INFO
INFOS TOURISTIQUES
Hoppen langs de Kust met de
Kusttram!
Dat is een leuk idee, niet alleen om je vlot te kunnen verplaatsen
aan de kust, maar ook om de kustgemeenten eens van een andere kant te leren kennen. Je trekt langs en door de kustgemeenten
en ontdekt zo de badplaatsen elk met z'n eigen karakter. Er zijn heel wat stops
voorzien, zodat je snel tot aan je bestemming kan geraken.
In de zomer komt er overal om de 10 minuten een Kusttram langs. In het voor- en
najaar is dat om de 15 minuten en in de winter om de 20 minuten.
De Kusttram is dus het ideaal vervoersmiddel om je te verplaatsen langs de drukke Kustlijn: geen frustraties om een parkeerplaats te vinden en geen fortuinen uitgeven aan onbetaalbare parkeermeters! En je mag nog een pintje drinken ook…
geen alcoholcontroles op de tram!
Meer informatie over de Kusttram en de verschillende tarieven vind je op http://
www.delijn.be/dekusttram/
En, wist je dat:
 de Kusttram met z'n 67 kilometer de langste tramlijn is ter wereld? Nergens anders ter wereld kan je zo lang zonder overstappen op 1 tramlijn zitten.
 het traject Knokke-Heist naar De Panne niet minder dan 143 minuten duurt?
 er dagelijks een stofzuiger rondrijdt die de sporen zandvrij maakt?
 de Kusttram al meer dan 125 jaar oud is?
Wil je verkennen, dan is een dagticket de goedkoopste oplossing. Een vaste som
en je kan de ganse dag reizen met tram en bus…
Ticket 1 dag : €5 in voorverkoop / €7 bij aankoop op de tram of bus
Ticket 1 dag kind: €3 in voorverkoop / €4,50 bij aankoop op de tram of bus
Het hinterland : ontdekken waard!
L’arrière-pays: à découvrir!
De Westhoek—Le Westhoek
D
e streek gevormd door de driehoek Diksmuide-Ieper-Veurne, waar de Grote Oorlog 14-18 tal van sporen heeft nagelaten.
Een prachtige regio met pittoreske dorpen en tal
van streekbieren… Perfect voor wandel– en/of
fietstochten.
ne région située dans le triangle Diksmuide-Ieper-Veurne, où la Grande
Guerre 14-18 a laissée des traces. Une
région magnifique avec des villages pittoresques
et de nombreuses bières locales… Parfaite pour
des randonnées à pied ou en vélo.
U
Diksmuide
Prachtige oude stad met een sfeervolle
markt, tal van wandelwegen en fietsroutes in het pittoreske hinterland van
ons Vlakke Land. Historische rillingen
uit de Grote Oorlog met de Ijzertoren
en de Dodengang.
Magnifique ville avec sa superbe place du marché, de
nombreux sentiers de randonnée et routes cyclistes
dans l’arrière-pays pittoresque du Plat Pays. De l’histoire avec la Tour de L’Yser et les couloirs de la mort.
Veurne
Sinds zijn ontstaan in de 9e eeuw is
Veurne uitgebloeid tot een mooie rijke
stad met een gezellige markt, tal van
winkels, restaurants en een mooie omgeving.
Depuis sa création vers le 9e siècle,
Veurne s’est épanouie en une magnifique ville avec une belle place du marché, de nombreux magasins et restaurants.
Ieper
Naast pracht en praal biedt Ieper
het beroemde Flanders Field Museum, een ode aan de soldaten
uit WOI en de Last Post aan de
Trammez sans limites le long de la
côte !
Une bonne idée, pas seulement pour se déplacer facilement le long
de la côte, mais aussi pour découvrir les autres stations balnéaires de
notre côte, chacune avec sa propre ambiance et ses curiosités. De
nombreux arrêts sillonnent le trajet, permettant d’arriver rapidement à destination.
En été, des trams sont prévus toutes les 10 minutes. En avant-saison et l’automne,
les trams passent toutes les 15 minutes et en hiver toutes les 20 minutes.
Le tram côtier est donc le moyen idéal de se déplacer. Il évite de nombreuses frustrations pour trouver de quoi se garer et surtout, il évite de payer des fortunes en
parcmètres. Et, avantage substantiel, il permet de boire un petit verre en route :
pas de contrôles d’alcool à bord du tram!
Vous obtiendrez plus d’infos sur les trams et les tarifs sur http://www.delijn.be/
dekusttram/
Et saviez-vous que:
 le tram côtier est la plus longue ligne de tram au monde avec ses 67 kilomètres?
Aucune autre ligne de tram au monde dispose d’un trajet aussi long sans changer de tram.
 le trajet de Knokke-Heist à La Panne dure pas moins de 143 minutes?
 un aspirateur roule quotidiennement sur les rails pour déblayer le sable?
 le tram côtier roule déjà depuis plus de 125 ans?
Si vous partez à la découverte, un billet d’un jour est la solution la moins chère.
Une somme fixe et vous voyagez toute la journée en tram ou bus …
Billet 1 jour : €5 en prévente / €7 sur le tram ou le bus
Billet 1 jour enfant: €3 en prévente / €4,50 sur le tram ou le bus
Menenpoort. Alsook een ruime keuze aan restaurants
en toffe cafés.
Ypres offre, en plus de sa beauté, le fameux musée
Flanders Fields, ode aux soldats de la Grande Guerre
ainsi que le Last Post à la porte de Menin. Sans oublier les petits restaurants et cafés sympas.
Poperinge
De hopmetropool van Vlaanderen. Omringd door hopvelden en
met een reuze aanbod lekkere
en dorstlessende streekbieren.
La métropole du houblon de la Flandre. Entourée de
champs de houblon avec une multitude de bières plus
délicieuses les unes que les autres.
Watou
Kunst– en bierdorp met tal van brouwerijen. Perfect voor gastronomen en bierliefhebbers.
Village d’arts et de bières avec de nombreuses brasseries. Idéal pour gastronomes et assoiffés.
Lo-Reninge
Gekend door de wielertoeristen. Rustig
dorpje gekend voor zijn gastronomie en
de beroemde Jules Destrooper koekjes...
Village bien connu des cyclistes. Village paisible réputé pour sa gastronomie et les fameux biscuits Jules
Destrooper…
Westvleteren
Gekend voor de Sint Sixtusabdij en zijn trappisten…
en hun bier!
Qui ne connait pas l’abbaye
Sint-Sixtus et ses trappistes… et leur bière!
Heuvelland
Bestaat uit 8 dorpen: De Klijte,
Dranouter, Kemmel, Loker,
Westouter, Wijtschate, Wulvergem
en Nieuwkerke. Vooral gekend
voor de Rode Berg, de Kemmelberg. Al bij al een
prachtig natuurgebied met een hoog gastronomisch
gehalte.
Se compose de 8 villages: De Klijte, Dranouter, Kemmel, Loker, Westouter, Wijtschate, Wulvergem et
Nieuwkerke. Une région avec une nature surprenante
(Mont rouge et Mont Kemmel) et une sacré réputation
gastronomique.
Regio Brugge—Région de Bruges
Ontdek naast de pracht van Brugge typische dorpjes zoals Damme en Lissewege. De ommetoer
waard.
Découvrez, en plus de Bruges les villages magnifiques des alentours, comme Lissewege et
Damme.
Brugge
Heeft op zich geen introductie
meer nodig. De stad krioelt
van de bezienswaardigheden,
restaurants en kleine cafés
verstopt in smalle straatjes.
Une introduction n’est surement pas nécessaire.
Bruges pullule de curiosités, de restaurants et de petits cafés cachés dans des ruelles étroites.
Damme
Het boekendorp nestelt zich langs
de vaart. Perfect voor een luie
namiddag en een lekker biertje.
Le village du livre se niche le long
du canal. Parfait pour un aprèsmidi relax avec une bonne bière.
Lissewege
Deelgemeente van Zeebrugge,
lijkt het met kanaaltjes als een
mini-Brugge.
Commune de Zeebruges,
Lissewege ressemble un peu à une Bruges miniature
avec ses canaux.
www.dewesthoek.be
www.brugge.be
14
DIVERSE INFO
INFOS DIVERSES
Opening nieuwe bowling
in Middelkerke
Ouverture nouveau bowling à
Middelkerke
Als het weer niet mee zit zijn er uiteraard aan de
kust tal van activiteiten te doen.
Onder andere bowlen… Aangekondigd in 2012
en eindelijk is ie open: de nieuwe bowling. Goed
om de jongeren samen op pad te sturen voor
een gezonde activiteit.
Het complex, bereikbaar per auto (ruime parking) via de Westendebaan of te voet via de
Duinenweg, heeft naast de bowling nog een
karting (ook voor kleintjes), een indoor minigolf,
een speelpleintje voor de kleintjes tot 1m30, een
Battlefield outdoor en een Laser Tag indoor om
eens goed uit de bol te gaan.
Kijk zelf eens op www.bowlingdekegel.be.
Westendebaan 98, 8430 Middelkerke.
Open van 14u tot 22u. Weekends vanaf 12u.
Info & reservatie: 059 44 79 81
La côte offre de nombreuses activités, même lorsque
le temps est maussade.
Annoncé en 2012, le nouveau bowling a enfin ouvert ses portes. Idéal pour les jeunes qui peuvent se
retrouver dans un ambiance sympa .
Le complexe est accessible en voiture
(Westendebaan avec grand parking) ou à pied le
long du chemin des dunes et dispose en plus d’un
minigolf intérieur, d’une plaine de jeux pour les petits jusqu’à 1m30, d’un karting (même pour les petits), un Battlefield Outdoor et un Laser Tag indoor.
De quoi éliminer pas mal d’énergie!
Visitez leur site www.bowlingdekegel.be.
Adresse: Westendebaan 98, 8430 Middelkerke.
Ouvert de 14h à 22h. Weekends àpd 12h.
Infos & réservations : 059 44 79 81
Atlantik
Zin om te zwemmen ? Envie de nager?
Openluchtmuseum
(tramhalte: Domein Raversijde)
Op een steenworp van onze vier
parken. Een openluchtmuseum (te
doen bij mooi weer dus…) met niet
minder dan 60 bunkers, observatieposten, 2km open of onderaardse
gangen en een uniek overblijfsel van de verdedigingsmuur die liep van de
Frans-Spaanse grens tot Noorwegen.
Bij de ruime parking vind je een grote cafetaria (voor een frisse pint!).
Naast de Atlantische muur heb je nog het archeologisch museum Walraversijde (Middeleeuws vissersdorp) en het Memoriaal Prins Karel.
Musée en plein air
(arrêt de tram Domein Raversijde)
Une attraction de choix à un pas de nos 4 parcs.
Un musée en plein air (à visiter par beau
temps…) avec 60 bunkers, des postes d’observation, 2km de couloirs ouverts et souterrains. Une
partie intacte du Mur de l’Atlantique, qui couvrait
la côte de la frontière franco-espagnole à la Norvège.
Une grande cafétéria vous accueille près du parking spacieux.
En plus de ces vestiges de la guerre, le domaine compte encore le musée Walraversijde (village de pêche médiéval) et le Mémorial Prince Charles (le nôtre,
pas l’Anglais!)
KORTINGSBONNEKES
In elk bureel van onze parken vinden jullie kortingsbonnen voor diverse activiteiten zoals Plopsaland, Atlantic Wall, Sealife Blankenberge… Profiteer ervan en kom ze gerust halen!
%
BONS DE RÉDUCTIONS
Chaque bureau dispose de bons de réduction pour diverses activités
comme Plopsaland, Atlantic Wall, Sealife Blankenberge… N’hésitez
pas à en profiter!
Bijensteek? Probeer eens een stuk van 2 of 5 cent op de steek te plaatsen gedurende 15 minuten. Het koper die erin verwerkt is neutraliseert
het gif en de volgende ochtend is de pijnlijke steek… poef! weg… Zie
je, onze centjes dienen toch nog voor iets!
Piqure d’abeille? Posez une pièce de 2 ou 5 cent sur la
piqure. Le cuivre de la pièce neutralise le venin et le
lendemain… pouf! plus de piqure… A croire que nos
petites pièces servent quand même à quelque chose!
Zwembad / Piscine Duinenbad Middelkerke
Populierenlaan 20, 8430 Middelkerke - 059 30 17 78
[email protected]
Openingsuren paasvakantie, juli - augustus :
alle dagen van 9u tot 21u
Ouvert (vacances de Pâques, juillet, août):
tous les jours de 9h à 21h
+ 16: €2 / -16 & 55+: €1,50 / -3 : gratis, gratuit
Zwembad / Piscine Oostende
Koninginnelaan 1, 8400 Oostende
(tramstop Koninginnelaan)
Schoolvakanties / Vacances scolaires :
maandag - vrijdag :09u—20u (zat. & zon. 18u30)
lundi - vendredi : 9h à 20h (sam et dim 18h30)
Buitenbad / Piscine extérieure (zomer/été):
dagelijks : 10u - 18u30
tous les jours : 10h - 18h30
+15: winter/hiver: €2,25 / zomer/été: € 3.25
-15: winter/hiver €1,50 / zomer/été: €2
-4: gratis/gratuit
Gratis indien uw verjaardag / gratuit si c’est votre anniversaire
Aquafun—Sunparks Oostduinkerke
Open alle dagen van het jaar
Ouvert chaque jour de l’année
Schoolvakanties : 10u tot 20u.
Vacances scolaires: 10 à 20h
Juli en Augustus : 10u tot 21u.
Juillet & août : 10h à 21h
Info & reservatie : 0032 (0) 58 22 48 30
Sunparks Oostduinkerke aan zee
Polderstraat 158 - 8670 Oostduinkerke
+32 (0)58 23 73 11
+12 : €15 (10-20u) / € 11,50 (2 u voor sluiting/2 h avant ferméture
-12 : €13 (10-20u) / € 10 (2 u voor sluiting/2 h avant ferméture)
Zin om naar de markt te gaan? Aan
het venster van elk van onze burelen
vindt u een lijst van de markten aan de
kust.
Envie d’aller au marché? Jetez un
oeil à le fenêtre de votre bureau et
vous y trouverez une liste de tous
les marchés de la côte.
15
MARVA INFO
INFOS MARVA
Uw burelen - Vos bureaux
Marva 1:
Duinenweg 509
8430 Middelkerke
 059 30 09 56
Gesloten op woensdag, open op zondagen en feestdagen, telkens
van 10u tot 12u en van 14u tot 16u.
Fermé le mercredi, ouvert le dimanche et jours fériés de 10h à 12h
et de 14h à 16h.
Bureelverantwoordelijke/responsable de bureau : Béa Dumont
[email protected]
Marva 2
Heirweg 2
8430 Middelkerke
 059 30 06 89
Bureelverantwoordelijke/responsable de bureau : Jolien Verstegen
[email protected]
Wat kunt u verwachten in de volgende editie ?
(verwacht einde juni) :
 Een nieuw thema dat als een rode draad door de krant loopt
 In de kijker voor Marva 1 : de Wielertoeristen
 Voor Marva 2 : plaatsing van een reuze-caravan
 Een bezoekje aan Taverne ‘t Steenhof op Marva 3
 Nieuwe puzzels en kopbrekers
 De activiteiten tot einde augustus
 En veel meer …. (we weten het eigenlijk zelf nog niet)
Qu’est-ce qui va se passer dans l’édition suivante?
(attendue fin juin) :
 Un nouveau thème qui illustrera l’édition comme un fil rouge
 Les Cyclistes du Marva 1 seront à l’honneur
 Le placement d’une caravane monstre au Marva 2
 Dans le collimateur : taverne ‘t Steenhof au Marva 3
 Nouveaux puzzles et casse-tête
 Les activités jusqu’à fin août
 Et bien plus encore …. (en fait nous ne le savons pas encore vraiment…)
Marva 1: Taverne Zilverzand
Duinenweg 509, 8430 Middelkerke
Marnic & Christine
Marva 3
Hoofbureel / Bureau principal
Steenovenstraat 4
8430 Middelkerke
 059 30 11 57
Open : maandag tot vrijdag 10u tot 12u en van 14u tot 16u.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Bureelverantwoordelijke/responsable de bureau : Gertjan
[email protected]
 0496 / 02 15 86
[email protected]
Open: Paasvakantie: alle dagen vanaf
11u, weekend vanaf 10u / 14 april tot
30 juni: gesloten op dinsdag en woensdag.
ALLE SPORTEVENEMENTEN
OP GROOT SCHERM!
Jaarlijks verlof van 17/06 tot 27/06
Ouvert: Vacances de Pâques: tous les jours à 11h, le weekend à 10h /
Du 14 avril au 30 juin: fermé le mardi et mercredi.
TOUS LES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS SUR GRAND ÉCRAN!
Mid’s Park
Duinenweg 169
8430 Middelkerke
 059 30 43 42
Open : maandag tot zaterdag van 10u tot 12u.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h.
Bureelverantwoordelijke/responsable de bureau : Marleen Brauwers
[email protected]
Interventienummer: enkel defecten ivm elektriciteit & water
ma-vrij: 16u30-22u / za & zon & feestdagen: 8u-22u
0479 33 31 73
Numéro d’intervention: uniquement pannes électricité/eau
lun-ven: 16h30-22h / sam-dim & fériés: 8h-22h
Congés annuels du 17/06 au 27/06
Frituur Duinenrand
(parking Marva 1)
Tessa & Kevin
Duinenweg 509, 8430 Middelkerke
Open op vrijdag (17u30-min. 22u),
zaterdag (11u30-14u & 17u30-min
22u), zondag (11u30-14u & 17u30min. 20u). Open elke middag en
avond tijdens de schoolvakantie.
Ouvert le vendredi (17h30-min. 22h), le samedi (11h30-14h & 17h30min. 22h), le dimanche (11h30-14h & 17h30-min. 20h). Ouvert tous
les midis et soirs pendant les vacances scolaires.
Marva 3 : Taverne ‘t Steenhof
Steenovenstraat 4, 8430 Middelkerke
Fabienne & Martin
 059 / 311 091
Gesloten op dinsdag en woensdag.
Enkel op woensdag in juli & augustus.
Open vanaf 11u.
Keuken doorlopend open.
De gegevens aangaande de openingstijden en prijzen van toeristische
activiteiten werden voor het laatst gecontroleerd op 15/03/2013.
Marvaparken kan dan ook niet garanderen dat deze gegevens nog
steeds correct zijn en kan dus ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen door de inrichting zelf.
Fermé le mardi et mercredi hors saison. Uniquement fermé le mercredi en juillet et août. Ouvert àpd 11u.
Cuisine ouverte sans interruption.
Les données concernant les heures d’ouverture et prix d’activités toujristiques ont été contrôlées au 15/03/2013. Marvaparken ne peut aucunement garantir que ces données sont encore correctes à l’édition
et ne peujt donc être tenu responsable d’éventuelles modification par
l’agence même.
Redactie: Jolien, Marleen, Béa.
i n f o @ m a r v ap a rke n . b e
Tot de volgende editie!!
16
ACTIVITEITENKALENDER
CALENDRIERS DES ACTIVITÉS
Activiteiten maart tot juni 2013
Activités de mars à juin 2013
01/05 : rommelmarkt op deZeedijk (van huisn° 163 tot Louis Logierlaan) / marché aux
puces sur la Digue (apd du numéro 163 jusqu’à la rue Louis Logier)
04/05 - 12/05 : Kermis : Marktplein Middelkerke en op het Arthur Meynneplein Westende (14 tot 23u) / Foire : Place du Marché Middelkerke et place Arthur Meynne à Westende (14 à 23h)
29/03 : Paasbingo : Zilverzand om 20u / bingo de Pâques, Taverne Zilverzand à 20h.
30/03 : Dansavond met DJ Marnic Van Zwam om 21u, ’t Zilverzand / Soirée dansante
avec DJ Marnic van Zwam à 21h, taverne Zilverzand
30/03 : Groot petanque Paastornooi om 14u (inschrijving €6 in Zilverzand rond
13u) / Grand tournoi de pétanque à 14h (inscription €6 à 13h au Zilverzand)
31/03 : Paaszondag : uitdeling van snoep en eitjes. Aankomst bureel rond 10u30 /
Dimanche de Pâques : distribution de bonbons & d’oeufs en chocolat. Arrivée au bureau vers 10h30.
31/03 : cowboysteak in taverne Zilverzand vanaf 12u. Reservatie & info : Marnic
0496/02 15 86 / steak cowboy, taverne Zilverzand apd de 12h. Info & réservation
Marnic : 0496/02 15 86
31/03 : Paastornooi bolling: om 15u indien het weer het toelaat / Tournoi de Pâques
Krulbol à 15h si le temps le permet.
01/04 : Paasmaandag: officiële rit voor de WTC / Lundi de Pâques : parcours officiel
des cyclistes du WTC
05/04 : Bingo om 20u in ‘t Zilverzand / Bingo à 20h au Zilverzand
06/04 : Krulbol: tornooibolling om 14u (puntenbolling voor klassement) / Tournoi
Krulbol à 14h (tournoi comptant pour le classement).
06/04 : Viering 6-jarig bestaan ‘t Zilverzand met optreden om 21u / Célébration des
6 ans du Zilverzand à 21h avec show
12/04 : Bingo om 20u in taverne Zilverzand / Bingo à 20h, Zilverzand
13/04 : Krulbol: tornooibolling om 14u / Tournoi Krulbol à 14h.
13/04 : Souper Spaarkas Zilverzand om 19u30 / Souper caisse d’épargne Zilverzand
à 19h30
20/04 : Wielertoeristen: vertrek om 8u: ploeg 1 (St. Sixtusabdij), ploeg 2
(Handzame), ploeg 3 om 8u30 (Lampernisse) / cyclistes du WTC: départ 1e équipe à
8h (Abbaye St. Sixtus), 2e équipe à 8h ((Handzame), 3e équipe à 8h30 (Lampernisse)
20/04 : Krulbol: tornooibolling om 14u (puntenbolling voor klassement) / Tournoi
Krulbol à 14h (tournoi comptant pour le classement).
20/04 : Petanquetornooi om 14u (inschrijving €6 in Zilverzand rond 13u) / Tournoi
de pétanque à 14h (inscription €6 à 13h au Zilverzand).
27/04 : Krulbol: tornooibolling om 14u / Tournoi Krulbol à 14h.
04/05 : Krulbol: tornooibolling om 14u (puntenbolling voor klassement) / Tournoi
Krulbol à 14h (tournoi comptant pour le classement).
04/05 : Petanquetornooi om 14u (inschrijving €6 in Zilverzand rond 13u) / Tournoi
de pétanque à 14h (inscription €6 à 13h au Zilverzand).
09/05 : Hemelvaart : Krulbol: tornooibolling (Zilverzand) / Ascension Tournoi Krulbol (Zilverzand).
10/05 : Bingo om 20u in ‘t Zilverzand / Bingo à 20h au Zilverzand
11/05 : Wielertoeristen: vertrek om 8u: ploeg 1 (Bergues), ploeg 2 (Hooglede), ploeg
3 (Loo-Reninge) / cyclistes du WTC: départ à 8h: 1e équipe (Bergues), 2e équipe
(Hooglede), 3e équipe (Loo-Reninge) .
11/05 : Krulbol: verjaardagsbolling Johan Versluys om 14u / Tournoi Krulbol anniversaire Johan Versluys à 14h.
12/05 : Moederdagmenu om 12u / Menu Fêtes des Mères à 12h
15/05 : Petanquetornooi om 14u (inschrijving €6 in Zilverzand rond 13u) / Tournoi
de pétanque à 14h (inscription €6 à 13h au Zilverzand).
17/05 : Bingo in ‘t Zilverzand om 20u / Bingo au Zilverzand à 20h
18/05 : Krulbol: tornooibolling om 14u (puntenbolling voor klassement) / Tournoi
Krulbol à 14h (tournoi comptant pour le classement).
18/05 : Petanquetornooi om 14u (inschrijving €6 in Zilverzand rond 13u) / Tournoi
de pétanque à 14h (inscription €6 à 13h au Zilverzand).
18/05 : BBQ met vedettenparade (fanclub Connie Brooks) / BBQ avec parade de vedettes (fanclub Connie Brooks)
20/05 : Pinkstermaandag : officiële rit WTC / Lundi de Pentecôte: parcours officiel
cyclistes WTC.
20/05 : Pinksteren : Krulbol: tornooibolling (Zilverzand) / Pentecôte: Tournoi Krulbol (Zilverzand).
24/05 : Krulbol: tornooibolling om 14u / Tournoi Krulbol à 14h.
01/06 : Krulbol: tornooibolling om 14u (puntenbolling voor klassement) / Tournoi
Krulbol à 14h (tournoi comptant pour le classement).
08/06 : Krulbol: verjaardagsbolling Rik om 14u / Tournoi Krulbol anniversaire Rik,
14h.
09/06 : Vaderdagmenu om 12u / Menu Fêtes des Pères à 12h
15/06 : Krulbol: tornooibolling om 14u (puntenbolling voor klassement) / Tournoi
Krulbol à 14h (tournoi comptant pour le classement).
15/06 : Jaarlijks petanque biertornooi om 14u gevolgd door een Breughelavond/
Tournoi de pétanque annuel de bière à 14h suivi d’une soirée Breughel
22/06 : WTC rit om 8u: 1e ploeg (Sluis), 2e ploeg (Zuienkerke), 3e ploeg (ingekorte
Krekeldalroute) / Parcours cyclistes WTC à 8h: 1e équipe (sluis), 2e équipe
(Zuienkerke), 3e équipe (route raccourcie Krekeldal).
22/06 : Krulbol: tornooibolling om 14u / Tournoi Krulbol à 14h.
29/06 : Krulbol: verjaardagsbolling Hervé om 14u / Tournoi Krulbol anniversaire
Hervé à 14h.
31/03 : Paaszondag : uitdeling van snoep en eitjes. Aankomst op Marva 2 rond 9u30
en op de Mid’s Park rond 11u15 / Dimanche de Pâques : distribution de bonbons &
d’oeufs en chocolat. Arrivée au Marva 2 vers 9h30 et au Mid’s Park vers 11h15.
31/03 : Paaszondag : uitdeling van snoep en eitjes. Aankomst rond 12u/ Dimanche
de Pâques : distribution de bonbons & d’oeufs en chocolat vers midi
31/03 : Welkomstdrink in taverne ‘t Steenhof na de uitdeling van eitjes / Verre de
bienvenue à la taverne ‘t Steenhof après la distribution d’œufs.
12/05 : Moederdagmenu om 13u met kleine attentie voor elke mama / Menu Fêtes
des Mères à 13h avec petite attention pour chaque maman
09/06 : Vaderdagmenu om 13u / Menu Fêtes des Pères à 13h

Vergelijkbare documenten

Marva Times nr 7 - 03/2015 Nederlandse versie

Marva Times nr 7 - 03/2015 Nederlandse versie Krulbollen is een oude Vlaamse volkssport, die nog steeds populair is in de omstreken van Gent. En niet alleen in België, het is een populaire bezigheid in Frankrijk (Frans Vlaanderen), Canada en i...

Nadere informatie