downloaden - Binnenvaart

Commentaren

Transcriptie

downloaden - Binnenvaart
BINNEN
VAART
WWW.BINNENVAART.BE
SPECIAL
KENNISMAKINGSEDITIE
VOOR BEDRIJVEN
8 klanten
Over hun aanpak
en voordelen
Minister Crevits
‘Inzetten op harden software’
+DOSSIER
SHORTSEA
SHIPPING
Korte afstand? Geen kaaimuur?
Toch blijft binnenvaart
een optie
gratis kaart van alle pps-kades en containerterminals
BINNENVAART 1
VOORAF
Beste lezer,
Onbekend maakt onbemind. En onderbenut: de Vlaamse bedrijfswereld maakt te weinig gebruik van de troeven die de moderne binnenvaart hen biedt. Heel wat
ondernemingen zouden een aanzienlijke efficiëntiewinst kunnen realiseren door hun goederenstromen te
herbekijken. Op het eerste gezicht klopt het wel dat een
binnenschip trager vaart dan een vrachtwagen rijdt.
Maar wie verder dan dat kijkt, beseft dat betrouwbare
just-in-time leveringen heel wat logistieke processen
sneller en efficiënter laten verlopen.
Weet u niet hoe u de stap naar het water moet zetten?
Geen probleem, in dit magazine maken we u graag vertrouwd met de gebruiken in de binnenvaartsector. In
dat kader organiseert onze organisatie in samenwerking met de Voka-Kamers van Koophandel trouwens
verschillende kennismakingssessies. Collega-binnenvaartgebruikers vertellen hoe zij hun multimodaal vervoer in de praktijk aanpakken. Tegelijk focussen we op
een aantal innovaties in de sector, zoals nieuwe sche-
pen, digitale planningsystemen, nachtelijke bediening
enzovoort.
Verder in dit magazine bekrachtigt Hilde Crevits,
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
de politieke wil om onze economie te verduurzamen en
de congestie op de weg aan te pakken. Zelfs in tijden
van crisis staan een aantal ambitieuze projecten aan
onze waterwegen op stapel. Samen met de minister hopen we dat onze verrassend veelzijdige en competitieve
transportmodus u kan bekoren. Tenslotte heeft de hele
maatschappij er baat bij dat we onze goederenstromen
economisch en ecologisch zo efficiënt mogelijk organiseren.
Veel leesplezier
Filip MARTENS
Voorzitter Promotie Binnenvaart Vlaanderen
IN DIT NUMMER
08
10
16
03Troeven en
kritische factoren
08 8 klanten
14 Interview
Ontdek de binnenvaart: van
soorten vrachten en schepen
tot binnenvaartverbindingen en
logistieke voordelen.
De containers van Colruyt,
duwbakken met gips, tankschepen
voor Petrofina en veel meer.
Gebruikers over het waarom
en hoe van vervoer over water.
06 Gratis advies
12Bewaarkaart
en verder
16 Kennismaking met
Waar kunt u terecht voor
eerstelijnsadvies of een gratis analyse
van uw binnenvaartmogelijkheden?
Alle kaaimuren, sluizen
en terminals in één oogopslag.
Vlaams minister Hilde Crevits over
investeringen in het waterwegennet
en het groeipotentieel van
de binnenvaart.
shortsea shipping
Zie dossier p.16-23!
Promotie Binnenvaart Vlaanderen is een onafhankelijke vzw die de verschillende spelers vertegenwoordigt die betrokken zijn bij het vervoer over de Vlaamse binnenwateren.
Het is een van de kerntaken van pbv om zo veel mogelijk mensen wegwijs te maken in de sector | Verantwoordelijke uitgever Filip Martens, Promotie Binnenvaart Vlaanderen,
Armand Hertzstraat 23, 3500 Hasselt, T 011 23 06 06, www.binnenvaart.be | Redactie en realisatie Jansen & Janssen Customer Media, www.jaja.be | Editie september 2010
2 BINNENVAART
TROEVEN EN KRITISCHE FACTOREN
Inschepen
en weg?!
De binnenvaart is de voorbije jaren ingrijpend veranderd. Innovaties als
containertransport, multimodale oplossingen of nachtelijke bediening maken
de sector voor een breder ‘publiek’ interessant. Jawel, zelfs voor kortere
afstanden. Ontdek hieronder een aantal troeven van het vervoer over water.
V
oor elke vracht
Denkt u bij binnenvaart alleen
maar aan zand of steenkool?
Dan ziet u een pak mogelijkheden over het hoofd. Naast klassieke
bulkschepen omvat de Belgische vloot
ook honderden containerschepen met
een uiteenlopend laadvermogen, duwbakken, roll-on-roll-off-schepen, bunkerschepen, olie-, gas- en poedertankers. De
voorbije jaren zagen ook een aantal innovatieve vervoersconcepten het daglicht,
zoals zelfladende en –lossende schepen,
palletvervoer, zelfvarende duwbakken
en estuaire schepen die langs de kustlijn
van Zeebrugge naar Antwerpen en verder
varen. Voorts garandeert de binnenvaart
al langer een goede behandeling van uw
goederen dankzij GMP, gekoelde containers, tankcontainers, ADNR, trackingand-tracingdiensten enzovoort.
BINNENVAART KAN MEER DAN U DENKT!
ADNR
Grote of kleine duwbakken zijn een flexibele oplossing voor o.a. bulkgoederen
Schepen staan niet in de file en leveren
vrachten just-in-time af
Een tankschip is de veiligste oplossing
voor gassen, poeders en vloeistoffen
BINNENVAART 3
TROEVEN EN KRITISCHE FACTOREN
Voor alle locaties
In Vlaanderen is de afstand tussen het
gros van de bedrijventerreinen en een
waterweg beperkt. Vlaanderen beschikt
dan ook over een fijnmazig netwerk van
1000 kilometer bevaarbare waterwegen.
Al dan niet mits een beperkt voor- of natransport, bieden die u toegang tot gans
Europa. Niet onbelangrijk in tijden van
globalisering: van de Noordzee tot de
Zwarte Zee en van Parijs tot Berlijn kunt
u alle belangrijke industriegebieden en
afzetmarkten per binnenschip bereiken.
Naast tal van binnenvaarthavens (zie bewaarkaart p. 12-13) telt Vlaanderen met
Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Oostende ook vier zeehavens die via zee- of
shortseaschepen (zie ook p. 16-23) de
verbinding met verdere bestemmingen
garanderen.
Logistiek en duurzaam voordeel
Doordat er geen files op de waterwegen
zijn, is de binnenvaart erg goed inplanbaar. Heel wat bedrijven beschouwen hun
goederen als voorraad van zodra ze zich
op het schip bevinden. Of ze vertrouwen
op de binnenvaart omwille van 24 uur op
24 just-in-time leveringen bij afnemers.
Tegelijk is de binnenvaart door die inplanbaarheid en door de digitale tracking- en
tracingmogelijkheden erg geschikt voor
Palletten kunt u met een doordeweekse
heftruck op alle kades laden en lossen
4 BINNENVAART
multimodale combinaties met het wegen spoortransport. Binnenvaarttransport
komt trouwens ook de uitstraling van uw
onderneming ten goede. U helpt niet alleen bij het aanpakken van de congestie
op de weg, u kiest ook de milieuvriendelijkste transportmodus – waardoor u de
CO2-uitstoot helpt inperken.
Kritische factoren
Naast een goede service biedt de binnenvaart ook zeer concurrentiële prijzen aan
haar klanten. In sommige gevallen – bijvoorbeeld voor een kort traject met complexe overslagmomenten – zal de multimodale aanpak echter niet haalbaar zijn.
Het is onmogelijk te zeggen vanaf welk
volume of afstand de binnenvaart nu juist
voordeliger wordt dan het wegvervoer.
Maar de belangrijkste factoren voor die
haalbaarheid zijn het aantal en het soort
overslagmomenten dat nodig is voor uw
traject, het volume en de mogelijkheid tot
bundeling van de goederen. Volgens onderzoekers zou de binnenvaart alleszins
voor minstens 20 % van het wegvervoer
een haalbaar alternatief zijn.
complex lijken. Maar zodra u met een
aantal basisprincipes vertrouwd bent,
valt uw transport in een handomdraai te
regelen en op te volgen. Heel wat spelers op de markt zorgen ervoor dat u zelf
niets moet organiseren. Maar wie dat
wil, kan ook zo veel mogelijk zelf doen en
rechtstreeks met een schipper afspreken. Voor u eraan begint, helpen specialisten u graag om het financiële plaatje
van vervoer over water te berekenen en
concurrentieel te maken. Wilt u pakweg
weten welke schepen en waterwegen het
meest geschikt zijn voor uw goederen, of
wenst u een overzicht van wie wat doet?
De medewerkers van Promotie Binnenvaart Vlaanderen zetten u graag op weg.
Info
Promotie Binnenvaart Vlaanderen
Armand Hertzstraat 23, 3500 Hasselt
T 011 23 06 06 of [email protected]
www.binnenvaart.be
Aan de slag!
Weet u niet waar beginnen om uw goederen naar het water te shiften? Op het
eerste gezicht kan de binnenvaartmarkt
De technologie in stuurhutten moet niet voor
een vliegtuigcockpit onderdoen
Uitzonderlijke transporten beperken de kost
van constructiewerk op locatie
s
r
e
z
j
i
w
Weg
Binnenvaartadres nodig?
In de online Contact Gids van Promotie Binnenvaart
Vlaanderen vindt u de gegevens van alle spelers uit de
binnenvaartsector. Bevrachters, containerterminals,
goederenbehandelaars, havens, overheden, rederijen,
enzovoort. Daarnaast bevat de gratis gids een schependatabank waarin u de contactgegevens van een
schip kunt opzoeken op type, naam en/of tonnenmaat.
Kaarten, goederen en bedieningstijden
Wilt u weten hoe frequent die ene sluis in uw buurt bediend wordt?
Op de kaart nakijken hoe uw vracht tot in Wenen raakt? Of wilt u
meer achtergrond over het type goederen dat u wenst te vervoeren?
Op de website van Promotie Binnenvaart Vlaanderen vindt u onder
meer een overzicht van de bedieningsuren van kunstwerken, diverse kaarten, en praktische informatie i.v.m. GMP, de Grondbank,
ondeelbare stukken, of pakweg de afmetingen van containers.
www.binnenvaart.be
Uw kaaimuur tot 80 % gefinancierd
Bedrijven die een laad- of loskade bouwen, kunnen
daarvoor een overheidsbijdrage krijgen binnen het
PPS-programma van de Vlaamse regering. Dat bedrag
kan oplopen tot 80 procent van de bouwkosten voor
watergebonden infrastructuur en toegangswegen, met
een maximum van de helft van de totale projectkosten.
De voorbije jaren hebben meer dan 150 ondernemingen een aanvraag ingediend en bijna alle vragen werden
ingewilligd. In ruil voor de prefinanciering moeten de bedrijven een bepaald volume via de waterweg vervoeren.
Scheepsmaten en vrachtcapaciteit
De Vlaamse binnenvaartvloot wordt op basis van de afmetingen
ingedeeld in negen scheepstypes. Het kleinste type, de spits, is
38,70 m lang en 5,05 m breed. Het heeft een gemiddelde ruiminhoud van 433 m3, wat overeenstemt met 17,5 vrachtwagens
van 20 ton. De binnenschepen die op de grootste kanalen zijn
afgestemd, meten vandaag 135 op 17 m en hebben een capaciteit van 470 TEU-containers. Daardoor halen ze maar liefst 235
vrachtwagens van de weg. Voor nog grotere volumes worden
duwbakken ingeschakeld, die tot 12.000 ton – het equivalent
van 600 vrachtwagens – kunnen meevoeren…
Dagelijks vaste containerafvaarten
De voorbije jaren zijn er in Vlaanderen
een vijftiental terminaloperatoren opgestart voor de opslag en het transport van
containers via de binnenvaart. Via vaste
afvaartschema’s kunt u uw vrachten van-
uit Zeebrugge, Gent, Avelgem, Deurne,
Antwerpen, Willebroek, Herent, Grimbergen, Brussel, Meerhout en Genk naar
binnen- en buitenland verschepen. Voor
uw gebruiksgemak zijn alle schema’s en
de contactinformatie van de operatoren
op één site gebundeld.
Info
www.containerafvaarten.be
38m
135m
Gebruik voor- of natransport, of doe alleen
last-minute goederenstromen over de weg
Binnenvaart is estafette op topniveau, net
als Elodie Ouédraogo onmisbaar in uw team
O.a. bulk- en containerschepen vindt u
in alle maten en gewichten
BINNENVAART 5
AAN DE SLAG !
Gratis
eerstelijns­advies
Voelt u zich wat onwennig om uw binnenvaartmogelijkheden te onderzoeken? Niet nodig: onze organisatie maakt de
stap naar het water zo klein mogelijk. Onze marktprospectoren en vier transportdeskundigen helpen u gratis met al
uw vragen over multimodaal transport.
W
ie maakt potentiële
binnenvaartklanten
wegwijs?
Is binnenvaart financieel
haalbaar voor mij?
samenwerkingsakkoord tussen de waterwegbeheerders, VOKA en Unizo. Voor
hun beoordeling bekijken zij de volledige
logistiek van uw goederen: wat komt er
binnen en wat vertrekt er? Vanwaar en
waar moet het naartoe? Hoe worden
Na een eerste gesprek zullen de marktprospectoren u vaak doorverwijzen naar
een van de vier transportdeskundigen
die actief zijn bij de Vlaamse waterwegbeheerders. Voor wie dat wenst, berekenen zij of binnenvaart financieel haalbaar
is. Dat kost u als bedrijf niets, dankzij een
Voor een eerste
kennis­making kunt
u terecht bij twee
marktprospectoren.
© Haven van Antwerpen
Voor eerstelijnscontact kunt
u terecht bij de vzw Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV). Twee PBVmarktprospectoren, Paul Lambrechts
en Petra De Somere, bieden onafhankelijke praktische informatie en helpen
u meedenken over het verschuiven van
goederenstromen naar de waterweg. Ze
regelen nooit een transport van a tot z,
maar geven algemene informatie en
brengen u in contact met de marktspe-
lers zoals bevrachters of containerterminals. Ook blijven ze een aanspreekpunt
voor alles wat met de binnenvaartmarkt
te maken heeft.
Op de grote vaarassen wordt
24 uur op 24 gevaren
6 BINNENVAART
Denk eco en kies voor de binnenvaart
Alle soorten vrachten, in grote en kleine
volumes, passeren via containerterminals
PBV-marktprospector
Paul Lambrechts en Petra De Somere,
Promotie Binnenvaart Vlaanderen,
Straatsburgdok Noordkaai 1A,
2030 Antwerpen, T 03 20 20 515,
[email protected]
of [email protected]
Transportdeskundige
de goederen opgeslagen? Zijn er mogelijkheden om samen te werken met bedrijven uit de buurt? Als de berekening
positief uitvalt, helpen zij ook met zaken
zoals het regelen van een proefvaart of
het contacteren van marktspelers.
Wat met probleempjes in de
dagelijkse praktijk?
Ook voor de verdere opvolging van uw
dossiers – van vragen over wetgeving tot
andere praktische knelpunten – kunt u
bij PBV terecht. Als koepelvereniging met
afgevaardigden van zowel private spelers
uit de verschillende deelsectoren als de
overheid fungeert PBV als doorgeefluik
voor informele vragen met betrekking tot
de binnenvaart. De PBV-medewerkers
zijn ook nauw betrokken bij verschillende
Europese transportprojecten, ze helpen
PPS-dossiers voor laad- of loskades opstarten, en ze doen onder meer binnen
het Flanders Inland Shipping Network
(FISN) aan beleidsondersteuning.
Info
www.binnenvaart.be
Limburg en Antwerpen: Filip Verbeke (Voka & nv De Scheepvaart),
gsm 0472 31 88 75,
[email protected]
Oost- en West-Vlaanderen:
Carl Verhamme (Voka & W&Z),
T 03 860 63 38,
[email protected]
Vlaams-Brabant en Antwerpen:
Sylvain Demolder (Voka & W&Z),
gsm 0475 74 60 63,
[email protected]
alle regio’s: Fons Stulemeijer
(Unizo, W&Z & nv De Scheepvaart),
gsm 0495 22 11 97,
[email protected]
Andere nuttige adressen
nv De Scheepvaart (DS): beheert
en exploiteert het Albertkanaal, de
Kempense kanalen, de ScheldeRijnverbinding en de Grensmaas.
www.descheepvaart.be,
T 011 29 84 00
Waterwegen en Zeekanaal NV
(W&Z): beheert en exploiteert de
bevaarbare waterwegen in het westen en het centrum van Vlaanderen.
www.wenz.be, T 03 860 62 11
Vzw W&Z: behartigt de belangen
voor gebruikers van de waterwegen
uit het W&Z-gebied,
www.verenigingwenz.be
T 09 324 77 57
vzw Netwerk De Scheepvaart:
behartigt de belangen voor gebruikers van de waterwegen uit het
DS-gebied Havenstraat 44,
3500 Hasselt,
T 011 29 84 00
POM West-Vlaanderen:
Anemone Monsieur,T 050 40 73 65
POM Oost-Vlaanderen:
Danny Vanrijkel, T 09 267 86 48
POM Vlaams-Brabant:
Jacques Devos, T 016 26 71 87
POM Limburg:
Johan Grutman, T 011 300 100
POM Antwerpen:
Peter Druyts, T 03 240 68 77
mijn vracht
Dankzij de as Noordzee-Zwarte Zee en BerlijnParijs belever je het dichtbevolkte hart van Europa
Estuaire schepen varen zowel langs
de kustlijn als op de binnenwateren
Via tracking & tracing kunt u perfect uw
binnenvaarttransport opvolgen
BINNENVAART 7
KLANT IN DE KIJKER
8 bedrijven aan het woord
‘Duurzaam en effi
1
Petrofina
Veiligheid en volume
Bij een bedrijf als Petrofina, onderdeel van
de Groep Total, is de supply chain zeer sterk
op de binnenvaart afgestemd. ‘Ook pijpleidingen zijn belangrijk, maar vervoer over
water is voor ons zeer kostenefficiënt,
veilig en flexibel,’ zegt Laurent Stouffe,
Primary Supply and Shipping Manager bij
Petrofina Refining in Antwerpen. ‘Bovendien
helpt het om onze CO2-emissie te beperken.’
Gemiddeld chartert Petrofina Refining een
20-tal binnenschepen per dag, met pieken
tot 45 per dag door de winterperiode. Het
grootste deel van de transporten zijn vloei-
bare stoffen, een klein deel gassen en een
zeer beperkt aandeel droge bulk.
Het organiseren van al deze transporten
wordt gecoördineerd door de afdeling Petrofina-ARA Pilotage Refining. Laurent: ‘Wij
staan onder meer in voor de opvolging van
de stocks en we onderhandelen over alle
elementen van het transport. Dat gaat van
financiële afspraken, de planning, tot het
bepalen van de toe te passen veiligheidsvoorschriften – die bij ons zeer strikt zijn.
Het grootste deel van onze transportflow
vindt plaats in de Benelux en de Rijnregio.
Met het oog op kostenoptimalisatie werken we vooral met langetermijncontracten, maar ook op de spotmarkt kopen we
scheepsruimte in.’
Youri De Frenne
2
Maenhaut
Nu ook met eigen kade
Het aannemingsbedrijf Maenhaut Infrastructuurwerken uit Aalter startte ongeveer
4 jaar geleden met binnenvaarttransport op
de kade van buur Aveve. ‘Onze site lag op
ongeveer 1 km van het water en daarom
hebben we gevraagd of we hun kade af
en toe mochten gebruiken om zand aan
te voeren voor onze nieuwe betoncentrale’, zegt Bart Keisse, die het aannemingsbedrijf samen met Nico De Mil leidt. Intussen
8 BINNENVAART
zijn de betonactiviteiten zo uitgebreid, dat
het bedrijf is uitgeweken naar een site met
eigen kaaimuur. ‘We hebben samen met
Bouwgroep Vandewalle de vennootschap
ABC Beton bvba opgericht en de betoncentrale van Holcim in Aalter en hun concessie
overgenomen. Daardoor is onze capaciteit
gegroeid tot maar liefst 1000 m3 per dag.’
Onder de noemer Maenhaut blijven de
breekcentrale, de tijdelijke opslagplaats
van gronden en de aannemingsactiviteiten
gecentraliseerd. De breekcentrale fun-
geert trouwens ook als toeleverancier van
secundaire grondstoffen aan de betoncentrale. Bart: ‘Vroeger werd het zand met een
gehuurde long reach kraan overgeladen in
vrachtwagens, die over en weer reden naar
ons bedrijf één kilometer verderop. Dat ging
vlot, maar we sparen toch drie uur vrachtwagenverkeer uit en we realiseren een aanzienlijke efficiëntieverhoging. Op de kade
van Aveve realiseerden we ongeveer 50.000
ton per jaar. Nu wordt dat 100.000 ton, of
3350 vrachtwagenritten die we van de weg
houden.’
ciënt’
3
Colruyt
Wijn op het water
De Groep Colruyt uit Halle is een recente binnenvaartklant. De Belgische
distributieketen zette vorig najaar met
zijn wereldwijnen de stap naar het water. ‘In eerste instantie gaat het op
jaarbasis om een 500-tal containers,
zegt Yoeri De Frenne, projectverantwoordelijke Logistiek bij de Groep
Colruyt. ‘Onze wereldwijnen uit onder
meer Chili, Zuid-Afrika en Australië
gaan voortaan per binnenschip van
Antwerpen naar Brussel, en pas vandaar per truck naar ons distributiecentrum in het Henegouwse Gellingen.
Wijn, bakstenen, gips en zand hebben niet veel gemeen.
Behalve dat ze allemaal per binnenschip worden vervoerd.
We vroegen aan 8 binnenvaartklanten waarom en hoe ze
met de binnenvaart werken.
Dat geeft inderdaad een iets langere doorlooptijd. Maar als je cyclus
op punt staat, valt dat perfect in te
plannen.’
Bij de Groep Colruyt speelt duurzaamheid een cruciale rol in de bedrijfspolitiek. ‘Het milieuvriendelijke karakter
van de binnenvaart was zeker belangrijk
voor ons. Tegelijk onttrekken we 1000
vrachtwagens per jaar aan de dichtgeslibte verkeersas Antwerpen -Brussel.
Onze prille ervaring biedt trouwens niet
alleen perspectieven voor andere productcategorieën van Colruyt. Ook voor
andere winkelformules uit de groep, zoals DreamLand, DreamBaby en Bio-Planet, zijn er ongetwijfeld mogelijkheden.’
Bart Keisse en Nico De Mil
4
Cargill Malt
Containers op
kleine kanalen
Vanuit het Vlaams-Brabantse Herent
vervoert Cargill Malt zowat 5000 containers per jaar met de binnenvaart.
De lokale vestiging levert onder meer
mout voor Japanse en Afrikaanse
brouwerijen, die via de Haven van Antwerpen wordt geëxporteerd. ‘In 2003
zijn we overgeschakeld van de weg
naar het water’, zegt Thierry Denis,
logistiek manager bij Cargill Herent.
‘De files waren te erg geworden. En
we beperken de hinder voor omwonenden. Per jaar sparen we zowat
10.000 vrachtwagenritten uit.’
De site van Cargill is gelegen langs
het Kanaal Leuven-Dijle, waar alleen
kleine schepen tot 600 ton kunnen varen. Thierry Denis: ‘Toch is de prijs niet
hoger dan bij het wegvervoer, terwijl
we een betere kwaliteitsbeheersing hebben.
Voor de praktische
organisatie van het
binnenvaartvervoer
werken we samen
met de Batop-terminal die drie vaste schepen inzet. Dat loopt erg
vlot: inmiddels wordt
zowat 80 procent van
onze productie over de
waterweg vervoerd.’
BINNENVAART 9
KLANT IN DE KIJKER
6
5
Promat
Gips in duwbakken
De producent van brandwerende bouwmaterialen Promat International uit Tisselt
vervoert ongeveer 90 % van zijn goederenstromen via de binnenvaart. ‘Vooral gips
en pleister, en sinds een jaar ook zand,’
zegt Plant Manager Ivo Heijster. ‘Wij kiezen
vooral voor de binnenvaart omwille van de
betrouwbaarheid en de efficiëntie. Dankzij de just-in-time leveringen is onze
beperkte voorraadcapaciteit nog nooit
een probleem geweest. We hebben onze
laad- en losinfrastructuur zelfs mee laten
uitdenken door binnenvaartondernemers.
Zij kwamen met het voorstel om de duwbakken voor gips ook als stockage te gebruiken. Een idee dat twee van de drie geplande voorraadsilo’s overbodig maakte.’
Joris Van Hees
Ivo Heijster
In 2009 voerde Promat, dat gelegen is
langs het Zeekanaal Brussel-Schelde,
meer dan 100.000 ton aan- en af. De
gips wordt gemiddeld 3 keer per maand
aangeleverd in duwbakken van 2500 ton.
Voor het zand komt één keer per week een
kempenaar langs met zo’n 200 ton. De afgewerkte producten verlaten de site dan
weer met een afdekbaar bulkschip van
1450 ton. Ivo Heijster: ‘Voor alle aanvoer
per schip werken wij met één partner,
Gitra Shipping, en dat loopt zeer vlot. De
overige grondstoffen worden per zeeschip
uit alle hoeken van de wereld naar de haven van Antwerpen vervoerd, maar komen
in kleine hoeveelheden over de weg tot
hier.’
7
Wienerberger
Bakstenen per pallet
Steenbakkerij Wienerberger nv – Divisie Nova
uit Beerse is een jonge binnenvaartklant die gebruikmaakt van een innovatief binnenvaartconcept. ‘Na een aantal proefvaarten zijn we nu
iets meer dan een jaar bezig met palletvervoer per binnenschip,’ zegt Joris Van Hees,
plantmanager van Wienerberger. ‘We laden en
lossen de schepen met onze normale vorkliften. Door de crisis is de afzet wat herschikt,
10 BINNENVAART
Uikhoven NV
Mineralen in bigbags
Mineraalbewerkingsindustrie
Uikhoven NV uit Maasmechelen is al meer dan tien jaar klant
bij de Haven van Genk. ‘Via de
inland terminal voeren wij mineralen in bigbags in. Die bewerken we tot een breed pakket van gemicroniseerde en
gestandaardiseerde minerale grondstoffen voor verschillende industrieën,’ zegt
Plant Manager Jan Jansen.
‘Een deel van onze aan- en
afvoer, per jaar zo’n 1500 à
2000 ton, gaat in bigbags via
de haven van Genk.’
De site van Mineraalbewerkingsindustrie
Uikhoven
NV is zelf ook langs de waterweg gelegen, maar het
bedrijf zocht partners om
een tekort aan opslagruimte
op te vangen. Jan Jansen:
‘De Haven van Genk levert
waardoor ons oorspronkelijk doel van één lading per week momenteel niet haalbaar is. In
de toekomst hopen we meer en meer klanten
warm te maken voor deze transportwijze, en wij
bekijken ook de mogelijkheden om grondstoffen zoals zand en klei en opvulgronden aan te
voeren over het water, maar deze beide goederenstromen zitten nog in onderzoeksfase.’
Hoewel het bedrijf zelf langs het water gelegen
is, gebruikt Wienerberger momenteel de kade
van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK), die 500 meter verder-
tijdelijke
­o pslagruimte
en verzorgt het
hele logistieke plaatje. Zij verzorgen het traject met de
binnenvaart van en naar de
Haven van Antwerpen. Maar
ze sturen ook vrachtwagens just-in-time met
de benodigde goederen van
Genk naar Maasmechelen.
Dat werkt erg goed, en wij kunnen ons op onze corebusiness
concentreren.’
8
ABN Transport
Groot, groter, grootst
De grootste helikopter ter wereld, een Airbus of een imposante brugconstructie: bij ABN Transport vervoeren ze
het allemaal. De bedrijfsnaam staat dan ook voor ‘abnormaal transport’. ‘Waterwegen zijn een stuk ruimer dan
auto- en spoorwegen, en op een schip kun je grote en
zware ondeelbare stukken meenemen,’ zegt zaakvoerder
Patrick Tierssoone. ‘Natuurlijk kun je niet alle locaties
per schip bereiken, maar waar dit wel kan, biedt dit vaak
extra mogelijkheden. Daarom hebben we geïnvesteerd
in een nieuwe kaaimuur die stevig genoeg is om zware
kranen te plaatsen. Zo brengen we binnenkort 6 grote
offshore modules via wegtransport en shortsea van het
Verenigd Koninkrijk naar Brugge. Vandaar gaat het per
binnenschip naar Hoboken, waar ze in een boorplatform
zullen worden ingebouwd.’
op gelegen is. Joris: ‘Dat gaat vlot, maar vergt naar organisatie en personeel een extra inspanning. Binnenkort moet dat
voortransport overbodig worden door de realisatie van een
klein laadplatform aan de dijk net voor ons bedrijf, een project dat loopt in samenwerking met nv De Scheepvaart. Voor
de organisatie van het transport werken we
samen met Jogo Shipping. Zij bevrachten de schepen en zorgen voor een
ervaren heftruckchauffeur in het
ruim. Dit zorgt ervoor dat we op
ongeveer vier uur een volledig
schip van 350 ton kunnen
laden of lossen.’
De bedrijfsterreinen van ABN Transport zijn gelegen
langs het Boudewijnkanaal in Brugge. Tot voor de opening van de kaaimuur in 2010 meerden er per jaar zo’n 30
schepen aan. Maar vanaf 2011 moet dat aantal gevoelig
toenemen. Patrick: ‘Tot hiertoe vervoerden we 5 % van
onze transporten over het water. Dat aandeel willen we
opdrijven tot 10 à 15 %. We willen ons toeleggen op het
stockeren en vervoeren van onderdelen voor windmolens, brugdelen, petrochemische onderdelen,
trafo’s, yachts, silo’s en diverse overmaatse breakbulk. We hopen ook dat onze kaaien toegankelijk worden
voor grotere kustvaarders en heavy lift schepen. Er zijn
concrete plannen om het kanaal 8,5 meter in plaats van
6 meter diep te maken, wat voor ons heel wat nieuwe
perspectieven zou openen.’
BINNENVAART 11
BEWAARKAART
NOORDZEE
9
FRANCE
1AVCT
2Batop
3 BLC (Groep Gheys)
4ESG (Euros Shoe Group)
5GCT
6 Haven Genk
7 TCT Belgium
8Euroports Containers
Meerhout
9Manuport Container
Terminal
10IPG Gent Container
Terminal VOLVO Logistics
1 Port Connect NV
1
Info Adres nodig? U vindt alle binnenvaartspelers in de adressengids op www.binnenvaart.be
12 BINNENVAART
NEDERLAND
BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST
WALLONIE
Klasse I
300 t
Vloeibare producten
aangevraagd
Klasse II
600 t
Bulk
in bedrijf
Klasse IV 1350 t
Stukgoed
sluis
Klasse V
Afval
2000 t
Klasse VI > 2000 t
Ondeelbare stukken
Containerkade
BINNENVAART 13
INTERVIEW
‘Binnenvaart
De binnenvaart speelt een belangrijke rol in de
plannen om Vlaanderen uit te bouwen tot een
logistieke topregio. Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare
Werken (CD&V), legt uit hoe zij
het vervoer over water de
komende jaren wil
uitbouwen.
W
at moet ieder bedrijf
weten over vervoer
over water?
Ik vind het belangrijk dat elke
bedrijfsleider zich de vraag stelt of hij zijn
goederen in combinatie met de binnenvaart kan vervoeren. Om dit te bereiken,
moet de kennis over het transport over het
water tot bij de bedrijfsleiders doorsijpelen. Transportdeskundigen van de waterwegbeheerders kunnen bedrijven de nodige informatie bezorgen en hen wegwijs
maken in de hele sector. Hiervoor trek ik
jaarlijks ongeveer 500.000 euro uit. Ook
Promotie Binnenvaart Vlaanderen speelt
hierin een rol en kan verladers en schippers met elkaar in contact brengen.
14 BINNENVAART
Wat zijn voor u de sterktes en
zwaktes van de sector?
De logistiek in Vlaanderen ligt me nauw
aan het hart en de binnenvaart is belangrijk in de logistieke keten. Vlaanderen heeft immers een fijnmazig waterwegennetwerk. De sterktes zijn de
betrouwbaarheid als transportmodus,
die just-in-time en veilig kan leveren. De
binnenvaart is technologisch modern
uitgerust en heeft een milieuvriendelijk
imago. Als ik enkele verbeterpunten
moet noemen, verwijs ik naar de investeringen in kleinere schepen die we ondersteunen om het vervoer van kleine partijen goederen te verzekeren. Een ander
aandachtspunt is de zorg voor instroom-
mogelijkheden in het beroep. Ook op dat
vlak zijn we, over de grenzen heen, forse
inspanningen aan het leveren.
Wordt er voldoende in
onze waterinfrastructuur
geïnvesteerd?
De waterwegbeheerders hebben hun
Master Plan Horizon 2014 opgesteld, dat
ik heb opgenomen in mijn beleidsnota.
In eerste instantie zetten we in op de
realisatie van reeds geplande en nog af
te werken projecten en missing links. Zo
heeft de bouw van de 2de sluis in Evergem ervoor gezorgd dat Klasse Vb schepen makkelijker doorkunnen, waardoor
enorme wachttijden weggewerkt zijn.
is een belangrijke schakel’
Ook de doortocht van Kortrijk, de nieuwe brug in Temse en de nieuwe Noorderlaanbruggen boven het Albertkanaal zijn
fundamentele realisaties. Voorts blijft
het kaaimurenprogramma een succes,
met de constante bouw van talrijke laaden losplaatsen langs onze waterwegen.
Recent hebben we ook een grote stap
voorwaarts gezet voor de financiering
van nieuwe zeesluizen voor de Havens
van Antwerpen, Zeebrugge en Gent. En
ook in het dossier van de verdieping van
de Westerschelde hebben we een sterke
vooruitgang geboekt: die zal namelijk tegen eind dit jaar klaar zijn.
Wat zit er nog in de pijplijn?
Ik pik een aantal projecten uit het Infrastructuurmasterplan voor de waterwegen: de verhoging van een spoorwegbrug
over de Beneden-Nete, de afwerking van
het Zeekanaal Brussel-Schelde, en de
verhoging van de bruggen over het Albertkanaal. Daarnaast zal het Ten-t project Seine-Schelde Vlaanderen via de
waterweg ontsluiten naar de belangrijke
Parijse regio. De meest afwaartse fase
van het Seine-Scheldeproject, namelijk
de profielruiming van de Ringvaart om
Gent afwaarts de sluis in Evergem, is al
in uitvoering.
Ondersteunt u de binnenvaart
ook op andere manieren?
In eerste instantie is het belangrijk dat
er geïnvesteerd wordt in infrastructuur,
zowel in onderhoud als in de verdere uitbouw van het netwerk. Bedrijven langs
de kleine waterwegen moeten nog meer
de waterweg kunnen gebruiken. Daarom
zet ik in op innovatieve projecten die
problemen oplossen en op de ondersteuning voor het in de vaart houden van
kleine schepen. Maar ook de ‘software’
is belangrijk. Hiervoor speelt het initia-
tief Flanders Inland Shipping Network
in het kader van Flanders Logistics een
belangrijke rol. Het overleg tussen de betrokken partners uit de privé en de overheid is zeer waardevol. Het brengt vele
innovatieve voorstellen voort die Vlaanderen toekomstgericht doen evolueren.
Naar welke modale verdeling
streeft u voor welke goederen?
We moeten de verschillende bestaande
infrastructuurnetwerken optimaal benutten en daarbij staat de dienstverlening aan de bedrijven centraal. De
binnenvaart zou 40% van de totale containertrafiek van en naar het Vlaamse
hinterland voor
haar rekening kunnen nemen. Voor
het vervoer van
huishoudelijke (en
eventueel ook andere) afvalstoffen
is het de doelstelling om 75% van
het totale volume een deeltraject via de
waterweg te laten volgen. Voor de klassieke binnenvaartstromen zoals zand en
grind streven we naar 80% van de grote
vervoersvolumes. Voor de nieuwe stromen zoals palletten, big bags en fast
moving consumer goods mikken we er
initieel op om 10 % deels over het water
te laten verlopen, met de duidelijke ambitie om naar 25 – 30 % te evolueren.
Om paletten te vervoeren via het water,
moet er wel geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld aangepaste schepen, kaden of
kranen. Daarenboven is er in de opstartfase een kostennadeel. Daarom trek ik
1,5 miljoen euro uit als ondersteuning
voor deze investeringen en voor de exploitatie van deze nieuwe markt. De maatregel moet ervoor zorgen dat verschillende
marktspelers op korte termijn technieken
uitwerken voor palletvervoer via de binnenvaart. Ik trek hiervoor dan ook met
plezier een budget uit van 1.525.000 euro
voor een periode van 3 jaar. De maatregel
wordt momenteel aangemeld bij de Europese Commissie.  
Iedere bedrijfsleider moet
zich de vraag stellen of hij zijn
goederen in combinatie met
de binnenvaart kan vervoeren.
Hilde Crevits, Vlaams minister van
Mobiliteit en Openbare Werken
Waar ziet u nog nieuwe
mogelijkheden?
Voor het transport van gepalettiseerde
goederen zoals bouwmaterialen, frisdranken en niet bederfbare levensmiddelen,
is er een belangrijke modal shift mogelijk van de weg naar de waterweg. In dit
segment zou er een reëel potentieel zijn
van 6 à 7 miljoen ton goederen per jaar.
BINNENVAART 15
DOSSIER SHORTSEA
Shortsea shipping
Op maat van Eu
De wegen slibben al jaren meer en meer
dicht en bedreigen een vlot transport en
correcte aflevering van goederen binnen de
groeiende Europese economie. Het is evident
om naar andere transportmodi te zoeken,
meer bepaald het transport van goederen via
de Europese kustwateren. Maak kennis met
shortsea shipping (SSS)!
O
mdat het transport van goederen vaak per definitie grensoverschrijdend is, moet het probleem
‘Europees’ aangepakt worden.
De enorm lange Europese kustlijn en
honderden havens bieden perspectieven om het maritieme transport langs
de Europese kustwateren te promoten
als alternatief voor de congestie op de
wegen. Eigenlijk bestaat deze ‘kustvaart’
als transportvorm al lang, maar ze was
geografisch beperkt tot de West-Europese kust en werd uitgevoerd door schepen
met relatief beperkte capaciteit.
Ruimer dan kustvaart
De Europese Commissie lanceerde
midden jaren ‘90 het hippe ‘shortsea
16 BINNENVAART
Vlaams perspectief
in een Europese context
Het promotiebureau Shortsea Shipping
Vlaanderen werd opgestart in 1998,
heeft een neutrale niet-commerciële
status en fungeert als tussenpersoon
die partijen rond de tafel brengt. Door
die consequente positie en onze uitgebreide netwerking zijn wij vandaag hét
aanspreekpunt voor vragen in verband
met intermodale deur/deur ­transporten.
ropa
shipping’ in de plaats van het ‘oude’
kustvaart en verruimde het werkterrein fors. Geografisch werd het gebied
waarin shortsea shipping zich afspeelt,
uitgebreid tot heel Europa, inclusief
Noord-Afrika, de Middellandse Zee en
de Zwarte Zee. Bovendien werd de beperking qua capaciteit verlaten. In bepaalde landen kunnen de SSS-schepen
(‘coasters’) op de binnenwateren varen.
Ook deze zee-riviervaart wordt onder
SSS gerekend. Zogenaamde ‘kruiplijncoasters’ gebruiken een stuurhut
die kan zakken om onder lage bruggen
door te varen. Het voordeel van deze
zee-­riviertrafiek is dat de lading land­
inwaarts kan worden geladen of gelost,
dicht bij de klant, zonder extra overslag.
In oktober 2009 heeft het promotiebureau een online databank voor
shortsealijndiensten opgestart. Op
www. shortsea.be kunt u alle regelmatige lijndiensten raadplegen en alle
afvaarten van en naar de vier Vlaamse havens opzoeken. Zo vindt u snel
shortseamogelijkheden om goederen
­just-in-time bij de klant aan te leveren.
Op zeer regelmatige basis informeren
wij de markt over nieuwe diensten en
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
binnenvaartfaciliteiten.
Europa als hinterland
Het Vlaamse ‘hinterland’ zien wij ruimer
dan Noord-Frankrijk, het Ruhrgebied
en Zwitserland. Europa is het hinterland van Vlaanderen geworden via onze
havens, zowel voor import als export.
Liefst 40 kustlanden in heel Europa en
Noord-Afrika zijn via de vier Vlaamse
havens bereikbaar met een netwerk van
regelmatige, frequente en betrouwbare
shortseadiensten.
Voor elk type lading
Bovendien is er voor elk type lading een
aangepast schip beschikbaar. Verladers
illustreren we de werking van shortsea
shipping (SSS) aan de hand van praktijkvoorbeelden. We leggen steeds
meer de focus op die ‘best practices’
om zowel de kleine als grote exporteur
te overtuigen van de mogelijkheden
van shortsea shipping. Via onze website www.shortsea.be, een gedrukte
nieuwsbrief (4x/jaar) en een e-zine
stellen wij die informatie gratis ter
beschikking. Interesse? Geef uw gegevens door op www.shortsea.be of
via s­ [email protected] Zo blijft u
zonder moeite van alle ontwikkelingen
op de hoogte!
Info
Heeft u praktische vragen rond uw transportketting en lijkt shortsea wel mogelijkheden te bieden? Contacteer ons
vrijblijvend op [email protected] be
of telefonisch op 03 20 20 520.
en hun logistieke partners vinden in
shortsea shipping een duurzame schakel
in de transportketting.
Modal shift wordt comodaliteit
Europese steunprogramma’s eisten lange tijd een vrij strikte ‘modal shift’ van
weg naar alternatieve transportmodi.
Intussen heeft de Europese Commissie
het nieuwe begrip ‘comodaliteit’ geïntroduceerd waarbij elke transportmodus op
zijn mogelijkheden wordt beoordeeld en
op de meest efficiënte manier wordt ingezet in de logistieke keten.
Sneller dan u denkt
Shortsea shipping is een snelle transportmodus omdat het grote hoeveelhe-
BINNENVAART 17
DOSSIER SHORTSEA
den lading in één keer over een langere
afstand kan vervoeren. Shortsea stelt
de verlader in staat om zijn goederen op
tijd bij de klant aan te leveren. Ook voor
kleinere partijen kan via de consolidatiediensten een shortsea-oplossing geboden worden.
Shortsea shipping
evolueert snel
Europees Shortsea Netwerk
Het nationaal of regionaal
promoten van shortsea
shipping is te beperkt omdat logistieke ketens en
SSS per definitie grensoverschrijdend zijn. Bovendien vereist het wegnemen van obstakels een
ruimere Europese aanpak
en is er interregionaal
nood aan communicatie.
Het Vlaams promotiebureau was op 1 december
2000 een van de grondleggers van het Europese
18 BINNENVAART
Shortsea Netwerk (ESN),
een informeel netwerk
van Europese shortsea
promotiebureaus. Dat telt
intussen al 22 leden.
Enkele promotiebureaus
werken vandaag ook ‘intermodaal’ (Nederland:
spoor-SSS, Vlaanderen:
binnenvaart-SSS), zoals
de Europese Commissie in
2007 vroeg. De missie van
ESN omvat het stimuleren
van SSS en het ontwikke-
len van initiatieven daarrond. De nadruk ligt op het
aanpakken van knelpunten en het intenser maken
van de netwerking. Vooral
het communiceren van
goede praktijkvoorbeelden (‘best practices’) tussen de promotiebureaus
is belangrijk. Bovendien
is er een zeer grote expertise gebundeld in ESN
waarop de marktspelers
een beroep kunnen doen.
www.shortsea.info
Tien jaar geleden was het begrip amper
bekend. Nu duikt het zeer vaak op in de
wereld van transport en logistiek. De
laatste jaren tekenen zich een aantal
specifieke tendensen af:
Overnames en joint-ventures bij de
rederijen hebben een aantal spelers
groter en kapitaalkrachtiger gemaakt.
Bovendien werd hun vaargebied sterk
uitgebreid binnen Europa.
De reders geloven in de verdere ontwikkeling van shortsea shipping. Zij
investeren in nieuwe schepen en verhogen capaciteit en aanbod.
De havens bouwen hun hubfunctie
verder uit. ‘Round the world’-spelers
willen dat hun lading aan- en afgevoerd wordt via een netwerk van
maritieme verbindingen. De zogenaamde feederdiensten en de pure
intra-Europese rederijen bieden een
enorm aanbod voor de verladers en
hun logistieke partners.
De aandacht voor ‘groen’ transport
groeit bij de bedrijven.
Verschillende types en formaten van
containers worden ontwikkeld en de
45’ palletbrede container wordt in
het Middellandse Zeegebied geïntroduceerd.
De belangstelling van wegtransportbedrijven neemt toe. Ook zij kampen
met problemen om hun contractueel
vastgelegde levertermijnen te respecteren. Meer en meer worden zij ‘multimodal provider’ en zoeken ze naar
synergie met shortsea shipping.  
BINNENVAART 19
DOSSIER SHORTSEA
12 Shortsea shipping
1
2
Projectlading
voor Liverpool
Heiframe van 165 ton van
Willebroek naar Engeland
In maart 2010 werd een 165 ton zwaar
heiframe van op de G&G kaai in Willebroek (Zeekanaal Brussel-Schelde)
rechtstreeks naar de wateren voor de
haven van Liverpool verscheept. Na
twee maanden productie werd de metalen constructie met een grondvlak van
24 bij 24 meter en een hoogte van 7 meter, op een zeewaardig, drijvend ponton
geplaatst aan de kaai in Willebroek.
© Henderyckx – Izegem
Om een spoorwegbrug op het Zeekanaal te kunnen passeren, werd het
frame in een hoek van 45° geplaatst.
Met de hulp van de drijvende vlotkraan ‘Brabo’ werd in Antwerpen de
constructie horizontaal op het ponton
gelegd. Nadat de kanaalsleper werd
vervangen door een zeesleper, werd
het transport voortgezet richting Liverpool. In de wateren voor Liverpool
werd het heiframe een onderdeel van
een ‘offshore work platform’ van GeoSea, een dochter van Deme.
20 BINNENVAART
Tunnelelementen
voor Noorwegen
Stukgoed van Genk
naar Oslo of Bergen
Prefaco nv heeft een contract in de wacht
gesleept voor de levering van 200.000 m2
tunnelelementen naar Noorwegen. Het bedrijf levert in opdracht van de Noorse overheid betonnen wandelementen aan voor
een geboorde tunnel. De licht gebogen
wandelementen worden geproduceerd in
Houthalen. Ze wegen elk 7,2 ton en meten
5 bij 3,8 meter.
De elementen worden in Genk aan boord
geladen op een kaai aan het Albertkanaal.
Het transport van de eerste lading tunnelelementen werd uitgevoerd door een binnenschip en een coaster met overslag in
Moerdijk. Later koos Prefaco voor vervoer
met een kleinere coaster die tot in Genk
kan varen. Zo wordt de extra manipulatie in
Moerdijk vermeden. Iedere coaster neemt
200 wandelementen aan boord. Samen
met wat extra materiaal weegt elke lading
ongeveer 1.600 ton. De coaster vaart
rechtstreeks van Genk naar de bouwsite
in Oslo of Bergen, zonder extra overslag.
3
an Hool transporteert
V
30 dubbeldekbussen
Roro van Lier
naar Oxford
Bussenfabrikant Van Hool uit Koningshooikt bij Lier verscheepte 99 bussen
vanuit Antwerpen naar Algerije. Naast
deze shortseatrafiek doet Van Hool ook
geregeld een beroep op maritiem vervoer voor het verschepen van opleggers
en bussen naar het Verenigd Koninkrijk.
De opleggers vertrekken vanuit Zeebrugge, de bussen vanuit Oostende. Verder
organiseert het bedrijf een shortsea­
transport van hoofdzakelijk opleggers
richting Noorwegen vanuit Amsterdam
en van bussen naar de Canarische Eilanden vanuit Vlissingen.
De bekende busbouwer verkocht ook 30
dubbeldekbussen aan een Schotse busfirma om pendelaars van Oxford naar
Londen te brengen. Sinds juni 2009
werden de nieuwe bussen door de rederij Transeuropaferries vanuit Oostende
naar Ramsgate gebracht. Het laatste
deel van het traject werd op Britse bodem via de weg afgelegd.
best practices
4
esteleyn en Boskalis
K
verschepen zand en grind
Van Engelse kust naar
Gentse voorraad
De Gentse onderneming Kesteleyn trekt
de maritieme kaart. Met de hulp van baggeraar Boskalis legt het een voorraad zand
en grind aan in het Gentse Kluizendok. Het
grootste deel van de 2 miljoen ton zand en
grind dat de onderneming via haar eigen
terminals in Gent en Avelgem verdeelt,
komt nu uit zee. Kesteleyn activeerde hiervoor een concessie voor de Engelse kust.
Het baggerschip de ‘Oranje’ van Boskalis
pendelde in januari 2009 een tiental keer
tussen Gent en de Engelse kust. Zo werd
een stevige voorraad aangelegd aan het
Kluizendok.
Kesteleyn kwam met Boskalis overeen dat
baggerschepen worden ingezet die op een
volgende opdracht wachten of door een
storm moeten uitwijken, om zand naar
Gent te brengen. Zo kan Boskalis zijn schepen in beweging houden en heeft Kesteleyn de zekerheid over voldoende voorraad te beschikken in de periodes waarin
er geen schepen ter beschikking zijn.
5
ok kleine volumes
O
met shortsea
Vanguard Logistics
centraliseert kleine partijen
Vanguard Logistics Services groepeert
kleinere volumes voor één bestemming
en laadt ze in containers, verscheept ze
per schip en levert ze op bestemming
netjes af aan de verschillende ontvangers. Vanguard werkt als neutrale Non
Vessel Operating Common Carrier
(NVOCC). Sinds de oprichting in 1978
groeide het sterk, mede door overnames zoals van Confreight in 2007.
In september 2007 werd gestart met
de bouw van een nieuw Antwerps
magazijn, dat op 1 september 2008
in gebruik werd genomen. De gehele
site heeft een oppervlakte van 70.000
m2, waarvan 40.000 m2 magazijn. Er is
ook 2.000 m2 voorzien voor de opslag
van gevaarlijke goederen conform de
reglementaire vereisten. Voorts past
Vanguard Logistics er alle moderne
technieken toe zoals fumigatie, barcoding, scanning, labelling en databeheer
van de lading.
6
Heitrans voert
garnalen naar Marokko
Koeltransport over
shortsea wateren
De Nederlandse koelvervoerder Heitrans B.V. kiest voor de shortseadienst
van Transfennica tussen Zeebrugge en
Bilbao voor al haar vervoer naar Marokko. Heitrans zet hiermee een goed
voorbeeld voor andere transporteurs
van tijdsgevoelige en dure of bederfelijke
producten zoals groenten en fruit, autoonderdelen of elektronica. Heiploeg, het
moederbedrijf van Heitrans is de grootste garnalenleverancier van Europa.
Voor Heitrans levert de omschakeling
van wegvervoer naar scheepvaart een
besparing op van 2.000 km tussen Nederland en Marokko. Bovendien neemt
de productiviteit per trekker toe. Via
shortsea vertrekken er nu slechts drie
trekkers voor negen trailers. Voordien
vertrokken negen trekkers met negen
opleggers. Volgens Rudie De Vries, planner bij Heitrans, duurt het transport nu
even lang als voorheen en is het een stuk
milieuvriendelijker.
BINNENVAART 21
DOSSIER SHORTSEA
7
Concertpodia
op Europese zeeën
Eventlogistiek
met muzikale noot
Het succesverhaal van Stageco begon
25 jaar geleden met de bouw van podia
voor het Torhout-Werchter festival, nu bekend als Rock Werchter. Vandaag heeft
het Belgische podiumbedrijf filialen in
België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk,
Nederland en de VS. Als marktleider, exporteert het 95% van zijn productie over
de hele wereld. Voor het vervoer van Europese projecten trekt Stageco graag de
shortseakaart.
Voor Europese leveringen heeft de podiumbouwer al aardig wat shortseatransporten op zijn palmares. Voor regelmatige opdrachten in het Verenigd Koninkrijk
zet Stageco de vrachtwagens op ferryverbindingen. Het tourpodium van
Coldplay werd naar Dublin verscheept.
Voor het 3-daagse rockfestival ‘T In The
Park’ in Schotland werden 15 begeleide
trailers vanuit Zeebrugge naar Rosyth aan
boord geladen. De Zeebrugge-Purfleet
dienst nam 25 trailers mee voor de ‘Brit
Awards’, dé jaarlijkse awarduitreiking
voor de Britse muziekindustrie in Londen.
Vanuit Gent werd gebruik gemaakt van
shortsea­diensten naar Noorwegen (Brevik) en Zweden (Göteborg).
22 BINNENVAART
8
Shipit ontwikkelt
intermodale terminal
Nieuwe
dedicated terminal
Het Antwerpse bedrijf Shipit verwierf in
2008 een concessie op de Antwerpse
linkeroever, grenzend aan de containerterminals van het Deurganckdok. De
ontwikkeling van de terminal gebeurt
in verschillende fasen. De eerste focus
ligt op het opereren als container freight
station (CFS) waarbij containers leeggemaakt en gevuld kunnen worden. Via
binnenvaart en spoor zal conventionele
lading aan- en afgevoerd worden. In een
verdere fase zal een kaaimuur worden
gebouwd waar coasters, feederschepen
en binnenschepen kunnen behandeld
worden.
Op termijn wil Shipit een dedicated
shortsea- en lichterterminal exploiteren,
waar ook transhipment van de aangevoerde deepsea containers uit het Deurganckdok via alle modi mogelijk wordt.
Dan zal 90.000 m2 totale oppervlakte
en 15.000 m2 magazijnoppervlakte ter
beschikking staan. Shipit organiseert
ook het multimodaal transport van
bulk- en projectlading, waarbij ook zeeriviercoasters worden ingezet. Als extern
logistiek manager organiseert Shipit ook
intermodale containertransporten.
9
Ingrediënten voor
frisdrank en afwasmiddel
Prayon gaat multimodaal
met vloeibare bulk
Prayon, gelegen aan het Zeekanaal
Brussel-Schelde in Puurs, vervoert
bijna 70 procent van zijn goederen
over het kanaal. Dit is de optelsom van
zeevaart, shortsea shipping en binnenvaart.
In 2007 besloot Prayon 30.000 ton per
jaar liquid phosphoric acid via shortsea
te vervoeren naar Immingham in plaats
van via de weg. Verder verscheept het
jaarlijks 10.000 ton droge bulk voor
de cementindustrie per coaster naar
Denemarken en zet het multimodaal
transport in voor ongeveer 194.000
ton naar verschillende Europese bestemmingen. Prayon vervoert ook 4,7
procent over het spoor en 27 procent
over de weg – al dan niet in combinatie
met andere modi.
Prayon kiest zo veel mogelijk voor het
kanaal. Zo zijn er plannen om een deel
van het wegvolume via de terminal
in Willebroek te laten verlopen. Volgens de eerste berekeningen zouden
ze daardoor nog eens 20.000 ton per
jaar van de weg naar het water kunnen
brengen.
10
Multimodaal vervoer
naar Liverpool
Projectlading via
Antwerpen en Zeebrugge
11
Een deodorizer van 68 ton, een lengte
van 35 meter en een diameter van 4 meter, werd door Transfennica, PortConnect en Atlantic Container Lines veilig
van Bilbao naar Liverpool vervoerd.
De machine voor het raffinageproces
van olie voor de voedselindustrie werd
in Amurrio gebouwd en van daaruit per
dieplader naar het 45 km verderop gelegen Bilbao gevoerd. De deodorizer werd
op het buitendek van de conro ‘Friedrich
Russ’ van Transfennica geladen om de
overtocht naar Zeebrugge te maken. Met
het binnenschip ‘Were Di’ van PortConnect ging de lading verder richting Antwerpen, waar het werd overgeladen op
een dieplader van de Britse firma GCS
Johnson. Die werd als begeleide vracht
aan boord gereden van de conro ‘Atlantic Concert’ van Atlantic Container Lines
voor de trip naar Liverpool. De eindbestemming, bij de nieuwe raffinaderij van
New Britain Oil op 4 km van de haven van
Liverpool, werd met slechts 50 km via de
weg bereikt.
Duurzame
containers bij Colruyt
Groene link met
Spanje-Portugal
12
De Belgische supermarktketen Colruyt
bouwt zijn milieubewuste en duurzame
aanpak verder uit door te switchen naar
shortseavervoer voor import vanuit
het Iberische schiereiland. Producten
uit Portugal worden in de haven van
Leixoes op het schip geladen richting
Antwerpen. Van daaruit vertrekken de
goederen per binnenschip naar de haven van Brussel.
Vanuit Spanje gebruikt Colruyt de roroverbinding Bilbao-Zeebrugge. Voor
de Portugese producten betekent dit
een modal shift van 6.500.000 ton/km
per jaar en een vermindering van 405
ton CO2 per jaar. Vanuit Spanje gaat
2.380.000 ton/km per jaar van de weg
naar shortsea, wat de CO2-uitstoot met
125 ton vermindert.
Info
Het volledige verhaal vindt u in onze
digitale nieuwsbrieven.
Surf naar: www.shortsea.be > nieuws >
nieuwsbrieven of neem contact op met
het promotiebureau.
Wegtransporteur wordt
intermodaal provider
Met dank aan de lange
kustlijn van Europa
De transportgroep Corneel Geerts heeft
al meer dan 20 jaar een visie als intermodaal provider ontwikkeld, waarbij de
synergie met shortsea deel uitmaakt van
de service aan de klant. ‘We maken gebruik van de lange kustlijn van Europa’,
zegt directeur Marc Geerts. ‘Je houdt de
investeringen in trekkers in de hand. Je
vangt deels het tekort aan chauffeurs op
en je mensen hoeven niet meer een hele
week van huis te zijn!’
Het bedrijf levert deur-tot-deur leveringen ‘just-in-time’ uit naar Engeland,
Ierland, Zweden, Noorwegen, Finland
en Denemarken. In de toekomst is het
de bedoeling om ook Spanje via de
Zeebrugge-Bilbaodienst te bedienen.
Voorts maakt de groep ook gebruik van
het spoor in zijn intermodale concepten.
Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen:
Straatsburgdok – Noordkaai 1A,
2030 Antwerpen,
T 03 20 20 520, F 03 20 20 524,
[email protected]
BINNENVAART 23
binnenvaart
voor alle soorten vrachten, voor grote en kleine volumes
Laat uw goederenstromen gratis
analyseren: zie p. 6-7!
+ Blijf op de hoogte over de sector via
het gratis magazine Binnenvaart
Registreer u op www.binnenvaart.be of contacteer Promotie Binnenvaart
Vlaanderen: T 011 23 06 06, [email protected]
38,7 m
*
52m
*
84,4m
*
110 m
*
135 m
*
*met dank aan fotograaf-blogger Marino De Cleene
24 BINNENVAART

Vergelijkbare documenten

6Over het hoe en waarom van transport over water

6Over het hoe en waarom van transport over water Zwarte Zee en van Parijs tot Berlijn kunt u alle belangrijke industriegebieden en afzetmarkten per binnenschip bereiken. Naast tal van binnenvaarthavens (zie bewaarkaart p. 12-13) telt Vlaanderen m...

Nadere informatie