Invacare® Alegio™ NG

Commentaren

Transcriptie

Invacare® Alegio™ NG
Invacare
®
Alegio NG
™
w/
Nieu au
ve
Nou
Voldoet aan de nieuwe
veiligheidsnorm /
Répond à la nouvelle
norme de sécurité
IEC 60601-2-52
Ontworpen voor uw comfort / Conçu pour votre confort
Het Auto Contour™ mechanisme van het AlegioNG bed zorgt ervoor dat
de rugleuning en de knieplooifunctie simultaan bewegen, zodat
elke schuif- of wrijvingskracht wordt vermeden en de gebruiker
optimaal comfort ervaart. Een ander pluspunt van het bed is de
hoogteverstelbaarheid van 28 - 80 cm. De laagste positie vergemakkelijkt
het in en uit het bed stappen. De hoogste positie zorgt er dan weer voor
dat de verzorgers op een optimale en veilige manier kunnen werken. /
Le mécanisme Auto Contour™ du lit AlegioNG garantit que le dossier et
la plicature de genoux se bougent simultanément, de sorte que toutes
les forces de friction ou de cisaillement soient évitées et que l'utilisateur
éprouve un confort optimal. Un autre avantage du lit est le réglage en
hauteur de 28 - 80 cm. La position la plus basse donne plus de confort
à l'utilisateur pendant les transferts, tandis que la position la plus haute
facilite le travail des soignants.
Invacare
®
Alegio
™
NG
Auto Contour™
Zorgt voor een geleidelijke en simultane
beweging tussen de rugleuning en
de knieplooiing. Het mechanisme
vermijdt dat de gebruiker naar beneden
glijdt en bovendien worden schuif- en
wrijvingskrachten tegengegaan. / Garantit
un mouvement graduel et simultané entre
le dossier et la plicature de genoux. Ce
mécanisme évite que l'utilisateur glisse vers
le bas et, en outre, les forces de friction et
de cisaillement sont réduites au minimum.
Flexibel in lengte en hoogte / Flexible
en longueur et en hauteur
Alegio NG wordt standaard geleverd
met een vierdelige matrashouder. Het
bed is gemakkelijk te monteren in drie
verschillende standen: met een Auto
Contour™ systeem, een elektrische
knieplooiing of een manuele beensteun
(geen simultane knieplooiing). / AlegioNG
est livré avec un support de matelas en
quatre parties. Le lit est facile à monter en
trois modes différents: avec un mécanisme
Auto Contour™, une plicature de genoux
électronique ou un repose-jambe manuel
(sans plicature de genoux simultanée).
Gemakkelijk te vervoeren / Facile à transporter
Een gemakkelijk te (de)monteren trolley
of een speciale transportkit (voor volledig
geassembleerd bed) zijn beschikbaar
als opties. Het bed is gemakkelijk te
monteren en beschikt over een quick
release bevestiging tussen de basis en
de matrashouder. Voor de montage zijn
er geen tools noch losse onderdelen
nodig./
Un chariot facile à (dé)monter ou un kit de
transport spécial (pour le transport du lit
entièrement assemblé) sont disponibles
comme option. Le lit est facile à monter et
dispose d'une fixation quick release entre
la base et le support de matelas. Montage
sans outils et sans pièces détachées.
Opties / Options
Verso II zijhekken / Barrière
Verso II
Een modern, inklapbaar stalen
zijhekken. / Une barrière moderne
et pliable en acier.
Britt V houten zijhekken over
de volledig lengte / Barrière
en bois Britt V sur toute la
longueur
Beschikbaar in beuken- of
kersenhout. / Disponible en hêtre
ou en merisier.
Verlengen
in
hoogte
/
Rallonger en hauteur
Zijhekkens (over de volledige
lengte) kunnen met 150 mm
verlengd worden in de hoogte. /
Barrières (sur toute la longueur)
peuvent être rallongées en
hauteur avec 150 mm.
Verlengkit voor matrashouder /
Kit de rallongement pour
support de matelas
Matrashouder kan met 15 cm
verlengd worden. / Support de
matelas peut être rallongé avec
15 cm.
Invacare
®
Alegio
™
NG
Opties / Options
Auto Contour™
De knieplooiing beweegt simultaan met de rugleuning voor een
verhoogd zitcomfort. / La plicature de genoux fonctionne simultanément
avec le dossier pour un confort d'assise plus élevé.
Elektrische bediening / Commande électrique
De rugleuning en de knieplooiing kunnen afzonderlijk (manueel)
geactiveerd of gesynchroniseerd worden. / Le dossier et la plicature
de genoux peuvent être activés ou synchronisés séparément
(manuellement).
Twee elektrische functies met manuele beenverstelling. / Deux
fonctions électroniques avec réglage manuel du support-jambe.
Autoregressie / Régression automatique
Verbeterd zitcomfort, verminderde schuif-en wrijvingskrachten. /
Confort d'assise amélioré, forces de friction et de cisaillement réduites.
Trolley voor transport /
Chariot de transport
Om gemakkelijk te transporteren
en op te bergen. / Pour faciliter le
transport et le stockage.
Simultane beweging van de
hoogste en de laagste beenverstelling. / Mouvement simultané
du réglage plus haut avec le
réglage plus bas.
Vibeke bedeinde / Panneau
Gemakkelijk verwijderbaar. Compatibel met stalen zijhekkens. /
Facile à enlever. Compatible avec
des barrières en acier.
Susanne bedeinde / Panneau
Susanne
Voor volledige zijhekkens. / Pour
des barrières complètes.
Centrale rem / Frein central
Beveilig de vier wieltjes m.b.v.
een eenvoudige voetrem. /
Assurez les quatre roulettes à
l'aide d'un frein à pied simple.
Bevestiging / Fixation
Voor een grotere stabiliteit van
de matrashouder. / Pour une
stabilité plus grande du support de
matelas.
Matrashouder gemakkelijk te
(de)monteren. / Support de
matelas facile à (dé)monter.
Invacare
®
Alegio
™
NG
Opties / Options
Transporttrolley / Chariot de
transport
Om gemakkelijk te transporteren
en op te bergen. / Pour faciliter le
transport et le stockage.
Transportkit / Kit de transport
Ontwikkeld om het volledig
geassembleerde
bed
te
transporteren of op te bergen. /
Conçu pour le transport et le
stockage du lit complètement
assemblé.
Optreksysteem / Potence de lit
Het optreksysteem is verstelbaar
in hoogte en diepte. / La potence
est réglable en hauteur et en
profondeur.
Handbedieningen /
Télécommandes
Met of zonder vergrendeling. /
Avec ou sans verrouillage.
Technische gegevens / Caractéristiques techniques
Invacare
Alegio NG
Buitenbreedte /
Largeur ext. 1:
900 mm
Binnenbreedte /
Largeur int.:
900 mm
Buitenlengte /
Longueur ext.:
2110 mm
Binnenlengte /
Longueur int.:
2000 mm
Hoogteverstelbaar / Verhoudingen
Réglable en hauteur 2:
inlegraam /
280 mm/
Dimensions plan
de couchage:
800 mm
800-230300-670 mm
0 - 70°
0 - 33° 3
Hoek rugsteun / Hoek knieplooiing /
Angle relève-buste Angle plicature de
genoux
kg
g
Invacare
Alegio NG
0 - 18°
Hoek beensteun /
Angle relève-jambe
78 kg 4
SWL 170 kg
Zwaarste gedeelte
Max.
van het product /
gebruikersgewicht / Partie la plus lourde
Poids max. utilisateur
du produit:
135 kg
35 kg
1/ Zonder zijhekkens / Sans barrières
2/ Met 100 mm wieltjes / Avec roulettes
100 mm
3/ Met elektrische knieplooiing / Avec
plicature de genoux électronique
4/ Met bedeindes en zonder zijhekkens /
Avec panneaux et sans barrières
NB/ Het bed mag niet gebruikt worden
door patiënten die jonger zijn dan
12 jaar, of door patiënten wiens
gewicht gelijk is aan dat van een
gemiddelde twaalfjarige of lichter.
/ Des patients de moins de 12 ans,
avec un poids qui équivaut à celui
d'un enfant de 12 ans ou avec un
poids qui est encore plus léger, ne
peuvent pas utiliser ce type de lit.
Framekleur en houtwerk / Coloris plan de couchage & boiserie
Invacare N.V.
Autobaan 22 . 8210 Loppem
Belgium
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11
Email : [email protected]
www.invacare.be
© 2013 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.
Tous droits réservés.
Alle informatie wordt juist geacht
ten tijde van druk. Invacare
behoudt zich het recht voor
productspecificaties te wijzigen
zonder voorafgaande kennisgeving.
Informations données à titre
d'information. Invacare se réserve
le droit de modifier sans préavis les
données techniques de ce produit.
AlegioNG - BE - 07/2013
Lichtgrijs / Gris clair
Beuk / Hêtre