Voor-aandrijf systeem

Commentaren

Transcriptie

Voor-aandrijf systeem
MONTAGE-INSTRUCTIES
SI-F610A
Voor-aandrijf systeem
Lees alvorens de onderdelen te gebruiken deze instructies zorgvuldig door
en volg ze voor correct gebruik nauwkeurig op.
Voor het verkrijgen van de beste prestaties wordt het
aanbevolen gebruik te maken van de onderstaande
combinatie.
Serie
ACERA-X
EZ-fire Plus
ST-EF33
Buitenkabel
SP40
FD-M330 / FD-M330-E
Voorste kettingwiel
* Breng vet aan op het trapashuis alvorens dit te monteren.
* Voor een soepele werking dient men steeds gebruik te maken
van de SIS-SP buitenkabel en de trapas-kabelgeleider.
* Deze voorderailleur is uitsluitend bestemd voor gebruik met een
kettingwiel met drie tandwielen. Deze kan niet worden gebruikt
met een kettingwiel met twee tandwielen, aangezien de
schakelpunten niet overeenkomen.
* Bij het monteren van een type met
Buitenkabelhouders
bovengeleide kabel, dient men een frame te
kiezen met drie buitenkabelhouders, zoals
aangegeven in illustratie.
* Gebruik een buitenkabel die lang genoeg is,
ook voor wanneer het stuur volledig naar
beide kanten gedraaid wordt. Controleer
bovendien of de schakelhendel het
fietsframe niet raakt wanneer het stuur volledig naar beide
kanten gedraaid wordt.
* Smeer de binnenkabel en de binnenzijde van de buitenkabel
alvorens dczc in gebruik te nemen om er voor te zorgen dat
deze goed glijden.
* Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele
vragen betreffende de methode van montage, afstelling,
onderhoud of bediening.
Installatie van de kettingwielen
Plaats in een zodanige positie dat het uitstekend gedeelte de
anti-glijpen van de ketting zich direct achter de crankarm
bevinden.
Anti-glijpen van
ketting
Crankarm
Montage van de voorderailleur,
trapashuis en voorste kettingwiel
< FD-M330 >
Voorderailleur
FD-M330
Het dubbel SIS systeem kan niet optimaal functioneren
wanneer de kettingringen in de verkeerde positie gemonteerd
worden.
BB-LP27-E
Normale type
S
S
Type met bovengeleide kabel
S
S
20T
Min. verschil tussen grootste en
middelste kettingring
10T
S, M, L
63° - 66°
Kettinglijn van toepassing
66° - 69°
47.5 mm, 50 mm
Hoofdhuis
Aantrekkoppel van adapter / trapashuis:
50 - 70 Nm {500 - 700 kgfcm}
Aantrekkoppel van voorste kettingwiel:
35 - 50 Nm {350 - 500 kgfcm}
De voorderailleur op de wijze aangegeven in de illustratie
afstellen en vervolgens monteren. Tijdens montage het
Pro-Set uitrichtingsblok niet
Pro-Set uitrichtingsblok
verwijderen.
De tandwielvertanding
moet in dit bereik
komen.
Steek bij kettingen de kettingmeter
(TL-CN24) in de bin-nenste schakel naast
de verbin-dingspin van de ketting om te
con-troleren of de breedte van de binnenste schakel correct is.
Controleer of de verbindingspin
2.38mm
aan beide zijden over
Verbindingspin
dezelfde afstand uit de
buitenste schakel steekt en
dat de lengte van het uitstekende
gedeelte tenminste 0,2 mm is.
A
B
A, B Q 0.2mm
A
A'
Correct
42T - 32T - 22T
170 mm, 175 mm
BC 9/16" X 20 T.P.I.
Trapas
Modelnummer
Voorderailleur
BB-LP27
FD-M330
BB-LP27-E
Het platte gedeelte van de buitenste
plaat van de kettinggeleider dient
direct boven en parallel ten opzichte
van de grootste kettingring te staan.
Vastzetten met behulp van een
5 mm inbussleutel.
Kettingwiel
(grootste
kettingring)
1
Markering
Hendel (B)
Binnenste
schakel
Binnenkabel
Afsnijden van de buitenkabel
Aantrekkoppel:
0.3 - 0.5 Nm
{3 - 5 kgfcm}
Bij het afsnijden van de buitenkabel, deze aan het uiteinde
tegenovergesteld aan het uiteinde met de markering
afsnijden. Na het afsnijden van de buitenkabel het uiteinde
er van zodanig afronden dat de
binnenomtrek van het gat een
gelijkmatige diameter heeft.
Trek de binnenkabel strak aan
en draai voor het vastzetten van
de kabel de bevestigingsbout
met een 5 mm inbussleutel vast.
Niet correct
Leid de
binnenkabel zoals
aangegeven in de
illustratie.
Aantrekkoppel:
5 - 7 Nm
{50 - 70 kgfcm}
Trek de kabel eerst strak aan en bevestig deze aan de
voorderailleur zoals aangegeven in de illustratie.
5 mm inbussleutel
Normale type
Aantrekkoppel:
6 - 8 Nm {60 - 80 kgfcm}
Aantrekkoppel:
5 - 7 Nm {50 - 70 kgfcm}
Type met
bovengelide
kabel
Trekken
FD-M330-E
MM113
Aslengte
110 mm
113 mm
110 mm
113 mm
< FD-M330-E >
Kettinglijn
47.5 mm
50 mm
47.5 mm
50 mm
Gebruik de speciale gereedschappen (TL-UN65 en TL-UN74S) om het trapashuis (1) en de voorderailleur zodanig te
monteren dat deze in de richting
Voorderailleur
komen te staan zoals
‹ Voorste kettingwiel
aangegeven in de illustratie.
Monteer de adapter (2) en
gebruik vervolgens de spieloze
cranktrekker (TL-FC10) voor
het monteren van het
voorste kettingwiel.
WAARSCHUWING
Trekken
Overschakelen van de versnellingen
Zowel hendel (A) als hendel (B) keren altijd naar hun uitgangspositie terug wanneer deze na het overschakelen worden
losgelaten. Bij het bedienen van een van de hendels steeds er op letten tegelijkertijd de crankarm te draaien.
Overschakelen van een kleine kettingring naar een
grotere kettingring.
3
Wanneer de hendel eenmaal wordt ingedrukt, vindt er
overschakeling van één
versnelling plaats van
een kleine kettingring naar
een grotere kettingring.
Voorbeeld:
van de middelste
kettingring naar de
grootste kettingring.
Uitgangspositie van
2
¤ Adapter
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
Ketting
Steek de binnenkabel in de buitenkabel vanaf het uiteinde
met de markering. Breng vet aan vanaf het uiteinde met de
markering om van een soepele
werking van de
kabel verzekerd te zijn.
2
Gat van haspel-eenheid
Gebruik een stuurhandgreep
met een maximum
buitendiameter van 32 mm.
Kettinggeleider
MM110
* Gebruik steeds een Shimano IG ketting samen met het
FC-MC16 voorste kettingwiel.
Binnenste plaat van
kettinggeleider
Insteken van de binnenkabel
Indicator
Kabelbevestigingsbout
MM113
BC1.37"X 24 T.P.I.
(73 mm)
36"X 24 T.P.I.
(70 mm)
Middelste
kettingring
Bevestig hetzelfde buitenkabelafsluitkapje op het
afgesneden uiteinde van het buitenkabel.
Buitenkabelafsluitkapje
MM110
BC1.37"X 24 T.P.I. (68,73 mm) BC1.37"X 24 T.P.I.
(68 mm)
M36"X 24 T.P.I. (70 mm)
Kettingpositie
Grootste
versnellingstandwiel
5 mm inbussleutel
Ingeponst merkteken
Afmetingen van
schroef- draad van
trapascup
Zet de indicator in stand "1" en monteer
zodanig dat de pennen van de indicator
in de gaten van de spoel passen.
1 mm
61 mm
Afmetingen van pedaalschroefdraad
2
Kettingmeter
TL-CN24
Montage van de hendel
Lengte van crankarm
Verwijder de twee indicator bevestigingsschroeven waarmee
de indicator is vastgezet en verwijder vervolgens de indicator
eenheid zoals aangegeven in de illustratie.
Bedien hendel (B) tweemaal of meer om de hendel in de
laagste positie te zetten. Voer de binnenkabel door het gat in
de hendel en haak deze aan de hendel vast en bevestig
vervolgens de indicator-eenheid met
behulp van de twee indicator
bevestigingsschroeven.
Tijdens het uitvoeren van de afstelling de ketting op het
grootste versnellingstandwiel plaatsen. Plaats de ketting
aan de voorzijde op de middelste kettingring
Stel met behulp van de afstelnippel voor de
buitenkabel zodanig af dat de speling tussen de
binnenste plaat van de
kettinggeleider en de ketting
0 - 0,5 mm bedraagt.
Buitenste schakel
Hoek van
kettingsteun
Kettingwiel
Diameter van boutcirkel
2. Aansluiten en bevestigen van de kabel
1
3 mm
Combinatie van kettingwielvertandingen
4. Afstellen van de middelste kettingring
Ketting
Verbindingspin
Pro-Set meter
Diameters van montageklemband:
S (28,6 mm),
M (31,8 mm),
Bereik (A-A')
L (34,9 mm)
Grootste
Kettingring
Controleren van de kettingverbinding
SHIMANO JAPAN
CHAIN GAUGE
Hoek van kettingsteun (a)
Chain
Indicator bevestigingsschroeven
1=2.38mm
TL-CN24
38 - 58 mm
Bereik (A-A')
Kleinste van
kettingring
SHIMANO JAPAN
CHAIN GAUGE
S, M
Grootste
Voeg 2 schakels toe terwiji
versnellingstandwiel
de ketting om het grootste
versnellingstandwiel en de
grootste kettingring geplaatst is.
1=2.38mm
TL-CN24
Diameter van
voorderailleurklemband
Buitenste plaat
van
kettinggeleider
Kettingpositie
Ketting
Adapter
Verschil vertanding voorste
kettingwiel
Kettinglengte
1=2.38mm
TL-CN24
BB-LP27
Afstelschroef voor
hoogste versnelling
Binnenste plaat van
kettinggeleider
SHIMANO JAPAN
CHAIN GAUGE
Trapas
FD-M330-E
Grootste
kettingring
Afstelschroef
voor laagste
versnelling
Aantrekkoppel van adapter / trapashuis:
50 - 70 Nm {500 - 700 kgfcm}
Aantrekkoppel van voorste kettingwiel:
35 - 50 Nm {350 - 500 kgfcm}
⁄ Trapas
1
hendel (A)
Overschakelen van een grote kettingring naar een
kleinere kettingring
Wanneer de hendel eenmaal wordt ingedrukt, vindt er
overschakeling van één
versnelling plaats van
Hendel (B)
een groot tandwiel naar
een kleinere kettingring
Voorbeeld:
de grootste kettingring
naar de middelste
kettingring.
3
Modelnummer
Kettingwiel
Kleinste
versnellingstandwiel
3
Specifications
Monteer met behulp van het
speciaal gereedschap
TL-UN74-S. Monteer eerst
het hoofdhuis en vervolgens
de adapter. Gebruik daarna
een FC-TL10 voor het
monteren van het voorste
kettingwiel.
Kettingpositie
3
Trapas-kabelgeleider
Verwijder eerst het Pro-Set uitrichtingsblok.
Stel vervolgens zodanig af dat de speling tussen de binnenste
plaat van de kettinggeleider en de ketting 0 - 0,5 mm bedraagt.
Grootste
versnellingstandwiel
CN-IG51
SM-SP18 / SM-BT18
SM-SP17 / SM-BT17
Stel zodanig af dat de speling tussen de buitenste plaat
van de kettinggeleider en de ketting 0 - 0,5 mm bedraagt.
1. Afstelling van de laagste versnelling
Uitstekend
gedeelte
BB-LP27 / BB-LP27-E
Ketting
Zorg er voor de hieronder aangegeven volgorde aan te houden.
Pro-Set
uitrichtingsblok
FC-M330
Trapas
3. Afstelling van de hoogste versnelling
SIS afstelling
2
Voorderailleur
Opmerking
1
5. Storingstabel
Verplaats na het uitvoeren van de stappen 1 - 4 de
schakelhendel om het overschakelen te controleren.
(Dit is eveneens van toepassing indien het schakelen
tijdens gebruik problemen oplevert.)
Als de ketting naar de zijde van de
crank afglijdt
Als het overschakelen van de
middelste kettingring naar de grootste
kettingring problemen oplevert
Als het overschakelen van de
middelste kettingring naar de kleinste
kettingring problemen oplevert
Als de ketting door de binnenste plaat
van de voorderailleur gehinderd wordt
wanneer de ketting zich op de grootste
kettingring bevindt
Als de ketting door de buitenste plaat
van de voorderailleur gehinderd wordt
wanneer de ketting zich op de grootste
kettingring bevindt
Als de middelste kettingring bij het
overschakelen van de grootste
kettingring wordt overgeslagen
Als de ketting door de binnenste
plaat van de voorderailleur
gehinderd wordt wanneer naar het
grootste versnellingstandwiel van
de achterderailleur wordt
overgeschakeld en de ketting zich
op de middelste kettingring bevindt
Als de ketting naar de zijde van de
trapas afglijdt
Draai de afstelschroef voor de
hoogste versnelling rechtsom
aan (ongeveer 1/4 slag).
Draai de afstelschroef voor de
hoogste versnelling linksom
los (ongeveer 1/8 slag).
Draai de afstelschroef voor
de laagste versnelling linksom
los (ongeveer 1/4 slag).
Draai de afstelschroef voor de
hoogste versnelling rechtsom
aan (ongeveer 1/8 slag).
Draai de afstelschroef voor de
hoogste versnelling linksom
los (ongeveer 1/8 slag).
Draai de afstelnippel voor de
buitenkabel linksom los
(1 of 2 slagen).
Draai de afstelnippel voor de
buitenkabel rechtsom aan
(1 of 2 slagen).
Draai de afstelschroef voor de
laagste versnelling rechtsom
aan (ongeveer 1/2 slag).

Vergelijkbare documenten

Voor-aandrijf systeem

Voor-aandrijf systeem Wanneer de hendel eenmaal wordt ingedrukt, vindt er overschakeling van één versnelling plaats van een kleine kettingring naar een grotere kettingring. Voorbeeld: van de middelste kettingring naar d...

Nadere informatie

FD-3400

FD-3400 Verwijder de twee indicator bevestigingsschroeven waarmee de indicator is vastgezet en verwijder vervolgens de indicator eenheid zoals aangegeven in de illustratie. Bedien hendel (B) tweemaal of me...

Nadere informatie

FD-3403 - Shimano

FD-3403 - Shimano Verwijder de twee indicator bevestigingsschroeven waarmee de indicator is vastgezet en verwijder vervolgens de indicator eenheid zoals aangegeven in de illustratie. Bedien hendel (B) tweemaal of me...

Nadere informatie

Achter-aandrijfsysteem

Achter-aandrijfsysteem Als het overschakelen van de middelste kettingring naar de grootste kettingring problemen oplevert Als het overschakelen van de middelste kettingring naar de kleinste kettingring problemen oplevert...

Nadere informatie