WWW.OCTAPLUS.BE Artikel 1: OCTA+ Energie nv, met

Commentaren

Transcriptie

WWW.OCTAPLUS.BE Artikel 1: OCTA+ Energie nv, met
Artikel 1:
OCTA+ Energie nv, met maatschappelijke zetel op de Schaarbeeklei 600 in 1800 Vilvoorde, organiseert van 7 juni
t.e.m. 12 juni 2016 een online wedstrijd onder de naam «Go Belgium”.
Artikel 2:
Het spel is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon van min. 18 jaar, woonachtig in België. Medewerkers
van OCTA+, onderaannemers en familieleden uit de eerste graad kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd. De
deelname is beperkt tot 1 keer per e-mailadres.
Artikel 3:
Indien de deelnemer een juist antwoord kan geven op de vraag “Wat zal de eindstand zijn van de wedstrijd
België-Italië op 13 juni?” komt hij in aanmerking om 1 van de 100 Go Belgium car kits te winnen. Enkel de officiële
eindstand van de voetbalwedstrijd geldt als juist antwoord. Alle antwoorden gegeven na 12 juni 2016 0.00 u
worden verworpen.
Bovendien moet de deelnemer antwoorden op de schiftingsvraag hoeveel mensen er zullen deelnemen aan de
Go Belgium wedstrijd. De 100 deelnemers die een juist antwoord op de eerste vraag hebben gegeven en het
dichtste bij het aantal deelnemers zitten, winnen 1 Go Belgium car- kit. De Go-Belgium car-kits worden per post
opgestuurd naar de winnaars gedurende de week van 12 juni 2016.
Artikel 4:
Er zal geen enkele tegenwaarde in contant geld voor de prijzen geëist kunnen worden, niet tijdens de wedstrijd
en niet erna. Wie ten onrechte een prijs wint, zal de prijs moeten teruggeven zonder schadevergoeding en zonder
verhaal.
Artikel 5:
OCTA+ Energie nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een eventuele non-conformiteit van de
gewonnen prijs met de normen, reglementeringen of wetten die in België of in het land van de winnaar van kracht
zijn. OCTA+ Energie nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor aanpassingen aan de modaliteiten van de
actie of voor de totale of gedeeltelijke annulering van het spel in geval van overmacht of een onverwacht voorval.
OCTA+ Energie nv behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de prijzen te kunnen wijzigen.
Artikel 6:
Deelname aan de Go Belgium wedstrijd betekent de totale aanvaarding van het onderhavige reglement. In
het kader van deze actie zal er geen enkele briefwisseling en geen enkel telefoongesprek plaatsvinden, met
uitzondering van het verzenden van het onderhavige reglement en van de nodige formaliteiten voor de winnaars
van deze wedstrijd.
Artikel 7:
Bij een geschil met betrekking tot deze Go Belgium wedstrijd zullen enkel de rechtbanken van het
arrondissement Brussel bevoegd zijn en zal enkel het Belgisch recht van toepassing zijn.
Artikel 8:
OCTA nv garandeert dat de door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens conform de wet op de verwerking
van persoonsgegevens van 8 december 1992 zullen verwerkt worden. Deze gegevens zullen in een bestand
opgenomen worden dat enkel voor intern gebruik voorbehouden zal zijn. De deelnemers hebben het recht om de
gegevens te raadplegen, aan te passen of te wijzigen.
WWW.OCTAPLUS.BE

Vergelijkbare documenten

Aardgas - OCTA+ WEB

Aardgas - OCTA+ WEB Artikel 5: OCTA+ Energie nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een eventuele non-conformiteit van de gewonnen prijs met de normen, reglementeringen of wetten die in België of in het land...

Nadere informatie

Verhuisdocument – Mijn nieuw adres

Verhuisdocument – Mijn nieuw adres Artikel 5: OCTA+ Energie nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een eventuele non-conformiteit van de gewonnen prijs met de normen, reglementeringen of wetten die in België of in het land...

Nadere informatie

Elektriciteit - OCTA+ WEB

Elektriciteit - OCTA+ WEB Artikel 5: OCTA+ Energie nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een eventuele non-conformiteit van de gewonnen prijs met de normen, reglementeringen of wetten die in België of in het land...

Nadere informatie

Elektriciteit - OCTA+ ENERGYBOX

Elektriciteit - OCTA+ ENERGYBOX Artikel 5: OCTA+ Energie nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een eventuele non-conformiteit van de gewonnen prijs met de normen, reglementeringen of wetten die in België of in het land...

Nadere informatie