September 2010

Commentaren

Transcriptie

September 2010
Lid Belgische Bond van Aquarium en Terrariumhouders
Lid B.B.A.T. – Limburg
Lid Stedelijke Culturele Raad Genk
België – Belgique
P.B. – P.P.
3530
Houthalen – Centrum
BC 30519
P 702137
AQUARIUM –EN TERRARIUMVERENIGING
GENK
Extra Bijlage Jaargang 38
nr.7 – 2010
Afgiftekantoor: 3530 Houthalen
verschijnt maandelijks
Verantw. Uitgever: G. Rens – Musstraat 55 – 3530 Houthalen
niet in juli en augustus
KƉŵĂĂŶĚĂŐ ŐĞƐůŽƚĞŶ
www.blackmolly.be
Rekeningnr. Black Molly 001-0483542-73
Lidgeld Black Molly : € 22 / jaar incl. Aquariumwereld
Deze maand in ons clubblad
Wist je dat? .............................................................................. 3
Volgende ledenvergadering .................................................... 4
Nieuws...................................................................................... 5
Zoetwater
De kwabaal.............................................................. 7
Characodon Lateralis............................................... 9
Leporinus Desmotes.............................................. 12
Algemeen
De derde Black Molly barbecue ............................. 14
voorzitter – redactie
Guido Rens
Musstraat 55
3530 Houthalen
[email protected]
ondervoorzitter – penningmeester
Arthur Gorissen
Bronweg 63
3530 Houthalen
011/52.66.20
[email protected]
secretaris – bibliothecaris
Wilfried Maesen
Eikenstraat 9
3690 Zutendaal
089/61.23.71
[email protected]
redactie
Joris Aerts
[email protected]
webmaster
Gunther Koolen
Weg naar Elikom 98
3670 Meeuwen
[email protected]
raadslid
Werner Dossler
15 Augustusstraat 37/4
3690 Zutendaal
[email protected]
inhoudstafel
-2-
Wist je dat ?
De vakantiemaanden zo goed als helemaal voorbij zijn,
maar dat Black Molly zeker niet heeft stilgezeten!
De opbrengsten van de verkoop op onze stand op de
LimBeurs minder was dan vorig jaar. Er waren wel heel
wat extra helpende handen van onze leden. Daarvoor willen we jullie langs deze weg nog eens van harte bedanken!
Je onze volgende ledenvergadering zeker niet mag missen. We hebben Paul Forier gevraagd een avond te vullen met zijn grote passie: meervallen. Uit ervaring weten
we dat zo’n presentatie van een clublid een echte aanrader is!
Onze derde clubbarbecue op 21 augustus plaatsvond. De
aanwezigen kunnen getuigen dat het geen doorsnee editie
was. De afwezigen kunnen in dit boekje lezen wat ze hebben moeten missen!
’s Avonds bij het kampvuur drongen heel wat leden er
reeds op aan om volgend jaar terug voor deze locatie te
kiezen. De behoefte aan slaapplaats na een warme zeer
dorstige nacht laat ons al dromen van een Black Molly
camping bij de barbecue van 2011… wie weet!
Je volgende vergadering alles verneemt over de BBATBondsdag die door BBAT-Limburg georganiseerd wordt.
Je krijgt dan ook de kans om in te schrijven. Geloof ons alvast: het is absoluut de moeite!
Tuur
wist je dat?
-3-
Volgende ledenvergadering
Dinsdag 7 september 2010
Meervallen
Paul Forier
W
e mogen met groot genoegen aankondigen dat onze ei-
gen Paul Forier de volgende vergadering over meervallen komt
spreken.
We hebben Paul alle creatieve vrijheid
gegeven om er een boeiende avond van
te maken. Zelf weten we dus ook nog
niet precies wat te verwachten. We
kunnen hier dus ook nog geen
voorsmaakje geven.Ieder Black Mollylid
Corydoras nijsseni
weet echter dat Paul absoluut
gepassioneerd is door meervallen! Hij
heeft reeds velen onder ons weten te
boeien met zijn kweekverhalen en zijn
gouden raad die hij uit vele jaren ervaring put!
Corydoras sterbai
Dit lijkt ons een vergadering die je niet
mag missen! Allen op post dus en tot
dinsdag!
Tip : bezoek ook eens de prachtige
website van Paul
Corydoras schwartzi
(www.meervallen.web-log.nl )
foto’s : uit mijn corydoras van Paul.
Volgende ledenvergadering
-4-
Aquariumnieuws
O
ok deze maand doken
er weer heel wat vissen
en ander aquariumgespuis in de media op. Ik wil
je deze nieuwtjes natuurlijk
niet onthouden.
onder te dompelen in zo heet
mogelijk water. De hitte neutraliseert het milde gif van
deze roggen. Een pijnstiller
doet de rest. Wanneer er
echter nog een stuk van de
stekel in de voet zit, is de situatie een stuk ernstiger omdat er dan een grote kans op
infecties ontstaat.
–JorisMeer dan 100 zwemmers
gewond door roggen
In een periode van slechts
vier dagen werden meer dan
honderd zwemmers gestoken door pijlstaartroggen aan
de Texaanse stranden.
Doordat de zee uitzonderlijk
kalm was in de periode rond
15 augustus, zakten een
massa roggen af naar de ondiepe waters voor de kust
van het Texaanse South
Padre Island. Hierdoor kwamen ze in contact met de
zonnekloppers die in de zelfde zone pootje baden.
Stranden dicht door haaien
In New Jersey zijn het dan
weer haaien die al voor enkele gesloten stranden zorgden.
Nadat een anderhalve meter
lange blauwe haai aanspoelde op het strand, werd voor
de derde keer op korte tijd
besloten het strand af te sluiten voor het publiek.
Op zicht zijn de steken niet
zo dramatisch. De onfortuinlijke slachtoffers worden behandeld door de wonde, die
bijna altijd in de voetzool zit,
nieuws
-5-
Nieuwe, prachtige rijstvis
kleine bekjes kan je ze best
in een soortaquarium houden.
Een bevriend aquariaan die
reeds een schooltje te pakken kon krijgen, vertelde dat
ze na slechts een week
reeds begonnen met het afzetten van eieren. Een aanrader dus?
Rijstvisjes van het genus
Oryzias zijn leuke aquariumbewoners, maar ze staan
niet bekend om hun kleurenpracht. Ze zijn eerder grijs
met een blauwe schijn. De
kleurrijkste soorten hebben
een rode zomen in de staartvin.
Stekelbaarsjes gewapend
tegen de koude
Het driedoornig stekelbaarsje
leeft zowel in zuiver zoet als
in zuiver zeewater (en alles
daartussen). Het is niet onlogisch dat de zoetwaterpopulaties beter tegen de koude
kunnen.
Met de beschrijving en recente importen van Oryzias
Woworae. Deze soort komt
van een klein eilandje vlakbij
Sulawesi. Hier worden ze
aangetroffen in zuiver zoet
water met een pH van 6 à 7
samen met halfsnavelbekjes.
Een uitgebreid onderzoek
bracht aan het licht dat deze
visjes zich in slechts drie generaties kunnen aanpassen
aan sterke afkoeling. Deze
derde generatie had een
koudetolerantie
ontwikkeld
die maar liefst 3°C lager lag
dan die van de oorspronkelijke testpopulatie.
De rode staarttekening zet
zich door in de onderste helft
van het lichaam dat voor de
rest als fluorescerend blauw
beschreven kan worden.
Of de stekelbaarsjes ook met
de voorspelde temperatuursstijgingen overweg kunnen,
is nog niet erg duidelijk.
Het zijn relatief eenvoudig te
houden aquariumvisjes. Door
hun kleine, fragiele lijfjes en
nieuws
-6-
Beste Lid
De vakantie is alweer achter de rug en de B.B.A.T. Bondsdag van 2 oktober 2010
komt er nu heel snel aan , we hebben je over deze dag al regelmatig en uitvoerig
geïnformeerd via tijdschrift en op de vergaderingen , onze verwachtingen zijn hoog.
Wij zijn de thuisspelers en we rekenen dan ook op een zeer grote opkomst
Alle informatie over het
van Black Molly.
programma kan je vinden :
Door Ctrl +klikken voor
koppeling of via website
www.BlackMolly.be
Sponsoren
Je zal aan deze unieke en feestelijke dag kunnen
deelnemen aan :
€ 15,00 All in
In plaats van
€ 28.00
All in = ontvangst + broodje * academische zitting * optreden
mijnwerkerskoor * broodjesbuffet * natuurfilm HD * full dome
voorstelling in cosmodrome – Planetarium *Wandeling Nationaal
Park Hoge Kempen + ranger * receptie * warm en koud buffet +
drank ( 4 uur) en Gratis deelname wedstrijd.
Korting dank zij de bijdrage en samenwerking
van B.B.A.T. – Limburg ( € 6.00 ) , Black Molly
Genk en nog een extra inbreng van onze
vereniging , B.B.A.T. en onze Sponsoren.
Schrijf je nu in
www..reef-corner.be
Het Belang van Limburg
Ctrl +klikken voor
koppeling
Alle inschrijvingen voor deze dag moeten binnen zijn
voor 15 september 2010 . Om deze dag verder goed te
kunnen voorbereiden vragen we dit zo snel mogelijk
te doen.
B.B.A.T.
LIM
BURG
! !"!#!
B.B.A.T.
BONDSDAG 2010
Een organisatie van B.B.A.T.-LIMBURG
09.45
10.30
10.45
11.00
Ontvangst met koffie+ Broodje
voorstelling - Verenigingen - BBAT-Limburg
welkom voorzitter BBAT-Limburg
welkom voorzitter BBAT
Toespraken genodigden
Huldiging verdienstelijke leden en verenigingen
12.00 Intermezzo : Genker mijnwerkerskoor
12.15 Film HD deel 1 : De wondere Wereld onder water
12.45 Intermezzo : Genker mijnwerkerskoor
PROGRAMMA
13.00 Pauze met koffie en Broodjesbuffet
14.00 VoorstellingenWisselend : Groep A en B
Aula : Film HD Deel 2 : De wondere wereld onder water
Cosmodrome : In Full Dome : Wonders of the Universe
15.35 Wandeling nationaal park hoge kempen met RANGER
1. Park hoge Kempen in een notendop
2. Smakenwandeling
3. Paddenstoelenwandeling
4. Vrije rondgang Planetarium en omgeving
17.00 Einde wandeling- verplaatsing zaal Elysee Genk
17.30 Ontvangst en aperitief + Hapjes
18.30 Warm en koud Buffet en Dessert - inclusief dranken
19.00 Uitslag wedstrijd wandeling
21.00 Afsluiting Bondsdag
www.bbat-limburg.be
B.B.A.T.
LIM
BURG
! !"!#!
B.B.A.T.
BONDSDAG 2010
Zaterdag 2 oktober 2010
Sponsors :
Samen met
SOLECO
helpen we het
Milieu en maken we
onze Hobby
goedkoper!
Europlanetarium
Nationaal Park “Hoge Kempen”
Toegangspoort Kattevennen - Planetariumweg 18 - 3600 Genk
Relaxzetels op maat
www.revilax.be
[email protected]
Tel: 089-47 34 60
Kokkelstraat 15 - 3680 Maaseik
www.bbat-limburg.be
De rentree van de kwabaal
D
derzoek (INBO) nu voor het
eerst een kleine kwabaal gevangen die in het wild is geboren en opgegroeid. De waterkwaliteit in de Grote Nete
is de voorbije jaren sterk verbeterd en het rivierbeheer
gebeurt er op een vrij ecologische manier.
e kwabaal kwam vroe-
ger in zo goed als elke waterloop in Vlaanderen voor – het
was een klassiek ingrediënt
van de Gentse waterzooi.
Maar in de jaren 1950-1960
werd hij het slachtoffer van
het uitdiepen en rechttrekken
van de rivieren en van de
watervervuiling. De vis stierf
uit
in
België.
‘Er is goede hoop dat deze
verdwenen vissoort binnenkort opnieuw tot onze in-
Sinds
2005
worden
jaarlijks
jonge gekweekte
kwabalen
uitgezet,
onder
meer in
het
stroomgebied
van de Grote Nete. Daar
hebben onderzoekers van
het Instituut voor Natuur- en
Boson
heemse fauna gerekend kan
worden’, zegt Johan Coeck
van het INBO.
Bron: Eos-magazine.eu
zoetwater
-7-
De kwabaal voorgesteld
lige factor. Ook kunnen
kwabalen door verstuwing
vaak de paaiplaatsen niet
meer bereiken.
De kwabaal, LOTA LOTA, is
een zoetwatervis van de familie van de kwabaalachtigen. Het is de enige kabeljauwachtige die zijn hele leven in zoetwater doorbrengt.
In Groot-Brittannië kwam de
kwabaal vroeger voor in
achttien verschillende rivieren. Men vermoedt dat de vis
er nu uitgestorven is. In
Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Slovenië staat de
kwabaal op de rode lijst.
De kwabaal komt voor in
helder stromend water of in
betrekkelijk schone, diepe
meren. Afwisseling in de bodemstructuur is belangrijk
want de vis houdt zich overdag schuil onder stenen of in
holtes. Hij is 's nachts actief
in het koude seizoen. De vis
paait bij lage temperaturen in
de winter en het vroege voorjaar. Het moet erg koud zijn
want bij watertemperaturen
boven de zes graden sterven
bijna alle opgroeiende larven.
De kwabaal komt voor in
vrijwel geheel Eurazië en in
Noord-Amerika, ten noorden
van de 40ste breedtegraad. In
Europa komt hij voor vanaf
Noord- en Oost-Europa tot
en met het stroomgebied van
de Po en de Rhône en de
Balkan. In het zuiden van het
Noord-Amerikaanse areaal,
dat zijn de noordelijke staten
van de Verenigde Staten,
gaat het plaatselijk slecht
met de kwabaal door verstuwing van rivieren en ontbossingen in het stroomgebied.
In de Grote Meren (en Alaska) gaat de kwabaal vooruit
en zijn er gezonde populaties.
Overstromingsvlaktes
zijn
noodzakelijk als opgroeigebieden voor de larven en de
jonge kwabaal.
Waterpeilbeheersing
en
beekkanalisaties, waardoor
overstromingen in beekdalen
en plassengebieden niet
meer voorkomen, zijn belangrijke oorzaken van de
verdwijning van de kwabaal.
Verder is opwarming door
koelwaterlozingen een nade-
Bron: wikipedia
Bewerkt door Black Molly Genk
zoetwater
-8-
Characodon Lateralis
H
tandkarpers is er ook een
aanpassing van de anaalvin
bij de mannetjes die dienst
doet bij het voortplanten. We
spreken hier echter van een
andropodium en niet van een
gonopodium zoals bij eilevendbarenden als de guppy.
ooglandtandkarpers, de
groep waartoe C. LATERALIS
behoort, zijn niet dadelijk de
meest courante aquariumbewoners. De uitzondering
op deze regel is AMECA
SPLENDENS die als algenbestrijdingswonder wordt verkocht. Deze forse vis doet
zijn taak als algenvreter niet
altijd even goed en bezorgt
door z’n soms bijterig gedrag
deze groep van vissen geen
al te goede naam. Hoog tijd
om met behulp van CHARACODON LATERALIS de naam
van de hooglandtandkarpers
te zuiveren.
Deze groep van 36 soorten,
verdeeld over 16 genera,
komt voornamelijk voor in
Mexico.
Enkele
soorten
stammen uit het zuiden van
de Verenigde Staten.
De meeste soorten zijn vrij
robuust gebouwd en hebben
een vrij hoge rug.
Hooglandtandkarpers
Hooglandtandkarpers
of
Goodeidae hebben heel wat
gewoon met levendbarenden. Ook zei brengen levende jongen ter wereld. Om
een lang verhaal erg kort te
maken, bestaat het verschil
met de echte levendbarenden voornamelijk uit het verschil in het voortplantingsorgaan. Bij de hoogland
Zoogeneticus Tequila is qua uiterlijk
een typische hooglandtandkarper.
Hooglandtandkarpers
zijn
taaie vissen die door het klimaat van hun biotopen dik-
zoetwater
-9-
wijls enorme temperatuursverschillen aankunnen. Afhankelijk van de soort spreken we hier over een spectrum tussen de 10 en 40°C.
tjes bereiken een 5 à 6 cm
lengte.
Naar andere vissen toe is C.
LATERALIS niet agressief.
Mannetjes van deze soort
zijn onderling wel behoorlijk
strijdlustig. Dit valt echter bijzonder goed mee als je het
aquarium goed beplant en
voorziet
van
voldoende
schuilplaatsen in de vorm
van stenen en/of andere decoratie.
Alle soorten verkiezen harder
water met een bijhorende pH
van +7.
Characodon Lateralis
Er bestaat (nog) geen Nederlandse naam voor dit visje.
De letterlijke vertaling van de
populaire Engelse namen
klinken als: regenboog hooglandtandkarper en de rode
prins.
Zoals in de algemene voorstelling van de groep reeds
werd aangegeven, dient het
water hard te zijn met een pH
van +7. De temperatuur ligt
best tussen de 20 en 24°C
waarbij vooral te hoge temperaturen nefast kunnen zijn.
Deze soort leent zich prima
voor een buitenverblijf tijdens
de zomer!
De soort komt uit de Mexicaanse staat Durango waar
hij zo goed als uitgestorven
is.
In de natuur leven ze in heldere beken, bronnen en poelen. Er is altijd sprake van
weelderige planten –en algengroei. In de natuur is de
soort nooit algemeen voorkomend geweest en je treft
ze nooit in grote aantallen
aan.
Toch is het houden van deze
relatief kleine soort in een
aquarium vanaf een 60-tal liter niet zo moeilijk. De mannetjes zijn bij een viertal centimeter volgroeit, de vrouw-
De ene liefhebber beweert
dat deze vis erg gevoelig
zoetwater
- 10 -
voor ziektes is, de andere
zweert dat ze ijzersterk zijn.
Natuurlijk is het correct verzorgen hier belangrijk: de
juiste
watersamenstelling,
geen al te hoge temperaturen en regelmatig water verversen zijn hier de belangrijke punten.
disch voor. Bij de geboorte
zijn de jongen 7 à 12 mmgroot.
Natuurlijk is een gezond dieet belangrijk. De nadruk
dient hierbij op variatie te liggen: levend-, diepvries-, en
vlokkenvoer worden allen
aanvaard. Let erop dat er
voldoende plantaardige voeding (spirulina, spinazie, algen,…) aangereikt wordt.
Door de vervuiling van het
natuurlijke leefmilieu en de
introductie van exotische vissoorten, staat deze soort
zwaar onder druk in het wild.
Het is zelfs mogelijk dat de
soort tot de ondergang gedoemd is. Daarom is het niet
onbelangrijk dat we als aquariumliefhebbers ons steentje
bijdragen en de aquariumpopulatie verder uitbreiden zodat deze soort niet verloren
gaat en misschien ooit vanuit
onze hobby terug in het wild
uitgezet kan worden.
Ondanks het gekibbel tussen
de mannetjes, is het kweekgedrag boeiend. De mannetjes voeren een hele show
voor de vrouwtjes op. Hierbij
wordt een vaste choreografie
gevolgd. De kweek is niet zo
eenvoudig als bij de huis,
tuin en keuken zwaardragers, platies en guppen,
maar is bij een goede verzorging niet al te moeilijk.
50 à 55 dagen na de paring
worden de jongen geboren.
Een normaal aantal jongen
ligt tussen de 10 en 20. Grotere aantallen komen spora-
Geïnteresseerde club leden kunnen we
op het goede spoor zetten om deze
soort in handen te krijgen.
Joris Aerts - Black Molly Genk
zoetwater
- 11 -
D E ME ES T CO MP LE TE
AQ U A R IU MS P E C I AAL Z A AK
Maastrichterstraat 209
3740 Bilzen - Waltwilder
Recht tegenover Ford garage Bec kers .
089 50 31 40
[email protected]
www.aquabilzen.be
Open van 9.00 tot 18.00.
Gesloten op zon- en maandag.
Kwaliteit en service aan
eerlijke prijzen
Alles voor Huisdieren
en afdeling - aquarium
Bosdel , 26 B1
3600 Genk (BELGIUM)
www. Tomandco.be
Openingsuren:
M aandag:
Dinsdag: 9u-18u30
Woensdag: 9u-18u30
Donderdag: 9u-18u30
Vrijdag: 9u-18u30
Zaterdag: 9u-18u
Zondag: 9u-18u
Grond, afbraak en Metselwerken
Aanleggen van parkings & opritten
Leveren van gezeefde zwarte grond, zand & grint
Septische putten, regenputten & mazout tanks
Kraaibosstraat 51
3900 Overpelt
Tel & Fax : 011/667378
GSM : 0476/229380
SCHRIJNWERKERIJ
LENAERTS
PlAATSING – AFWERKING – HERSTELLING
Lenaerts Michael & Stef
Munstersestraat 23
B - 3690 ZUTENDAAL
Tel : + 32 497 48 62 84
Fax : + 32 89 61 31 65
Email : [email protected]
BTW Nr. BE 0638 728 271
Jan Aertssen
Ringlaan 11
3530 Houthalen-Helchteren
tel. 011/605.705
fax 011/605.708
bvba VERCOVER
Verzekeringen, Kredieten, Beleggingen
Openingsuren: maandag tot vrijdag 8.45 tot 12 + 13.45 tot 17 uur
zaterdag op afspraak
e-mail : [email protected]
Dekkenstraat 74
3800 Zepperen
dinsdag ,woensdag en donderdag open van :
11.30 uur tot 13.30 uur
16.30 uur tot 22.00 uur
vrijdag en zaterdag open van :
11.30 uur tot 13.30 uur
16.30 uur tot 23.00 uur
zondag en maandag : Gesloten
15 Augustusstraat 37 Bus 10
3690 Zutendaal
[email protected]
www.hego-mobile.be
0497/24.57.35
089/614943 (Na 20h)
50 zitplaatsen en 2 vergaderzalen
Grotestraat 2
3600 Genk
089 / 35. 21.31
CDV-nummer : 11778
Döner Kebap / Pizzeria
Sprinkelestraat 4C
3690 Zutendaal centrum
Tel. 089/852 852
0$5&(/9$1233(1
Keukens op maat
Rafnusstraat 75
3530 Houthalen
Tel. 011/52.21.14
Leporinus Desmotes
D
it
visje,
eigenlijk
rivierzand, maakt van uw
aquarium een echte blikvanger in de woonruimte.
vis
want met zijn 18 cm kan men
hem toch rangschikken onder de grotere vissoorten,
vindt zijn natuurlijke habitat in
het Zuid-Amerikaanse Amazonebekken, Guyana en de
Rupuruni rivier.
De LEPORINUS DESMOTES is
ook een vissoort van het
principe : laat mij gerust, ik
laat u ook gerust! Het is een
vredelievende soort die ook,
ondanks zijn grootte, uw vispopulatie met rust zal laten.
Waar we zeker voor moeten
zorgen bij het inrichten van
het aquarium is voldoende
zwemruimte.
Hij lijkt zeer goed op de LEPORINUS FASCIATUS waar hij
regelmatig mee verwisseld
wordt. Ook het verschil tussen een vrouwtje en een
mannetje is niet gemakkelijk
vast te stellen. Het inrichten
van een aquarium voor deze
soort hoeft niet zo moeilijk te
zijn. Hij houdt niet van een
dichte beplanting. Dit wil nu
niet zeggen dat we het geheel een kaal uitzicht moeten
geven. Javamos en Javavaren kunnen als substraatplanten neergepoot worden
op bvb. kienhoutwortels.
Ze houden ook van invallend
zonlicht en een goede beluchting. Het zijn vissen die
algen op hun menu hebben.
Worden we in het aquarium
geconfronteerd met voor ons
onaangename algen, en
Het contrast met het donkerbruin van het kienhout en de
lichte structuur van de bodemgrond dat van samenstelling hetzelfde is als bvb.
zoetwater
- 12 -
vroeg of laat zal dit toch eens
gebeuren, begin dan niet deze te verwijderen of af te hevelen. De LEPRINUS DESMOTES vindt ze lekker, vooral de
kleine levensorganismen die
tussen deze algjes zitten
vindt hij een lekkernij. Ontbreekt het hem aan dit soort
voedsel dan zal deze prachtige vis vlug verkommeren en
ergens wegkwijnen in een
hoekje.
Deze vissoort, behorende tot
de Amerikaanse zalmsoorten
kan wel beschouwd worden
als een alleseter. Algen,
droogvoer, watervlooien, tubifex of gekookte salade zal
hij niet links laten liggen.
Het lichaam van deze dieren
is spoelvormig uitgestrekt.
Veel van deze soorten
zwemmen met de kop naar
beneden.
In hun land van herkomst
vindt men hen veelal terug
tussen holen van omgevallen
bomen of rotsen. In het Nederlands gesproken worden
ze ook kopstaanders genoemd. LEPORINUS betekent
haasje, genoemd naar de
vorm van de muil van deze
vissoort. Deze vergelijking
wordt nog versterkt door de
ver naar buiten komende
centrale snijtanden. Het is
een scholenvis die er ook
geen probleem van maakt
om solitair te leven. Maar ja,
zouden jullie altijd alleen
door het leven willen gaan?
Ondanks dat hij van een
krachtige
filterstroming
houdt, moeten wij nu ook niet
gaan overdrijven. Beter is
het om voor een stevige waterverversing te zorgen bvb.
om de 2 weken 1/3 van het
watervolume. Ondanks dat
deze vis het meer moet hebben van een pH die lager ligt
dan 7 en dus licht zuur mag
zijn bij een lage hardheidsgraad, heeft de LEPORINUS
DESMOTES zo een groot aanpassingsvermogen dat hij
ook onder leidingwater mag
gehouden worden : pH 7 bij
een hardheid van 18°dGH.
Dit is nu wel afhankelijk van
plaats tot plaats. De ene
streek heeft een andere watersamenstelling dan de andere.
Erik Lievens – Aquarianen Gent
Bewerkt door Black Molly Genk
zoetwater
- 13 -
De 3e Black Molly barbecue
O
nze derde barbecue zit
ruimte blijken een schitterend
hoofdingrediënt te zijn voor
een geslaagde barbecue!
er op. We mogen weer van
een geslaagde editie spreken. ‘We’ is niet enkel het
bestuur, maar ook de aanwezige leden waren uiterst
enthousiast.
We hebben dit jaar ook een
thema, country & western, in
het leven geroepen. Dit bleek
een succes. De locatie werd
Naar goede gewoonte wisten
we weer een geweldige locatie in de Zutendaalse bossen
op de kop te tikken. Rust en
sfeervol aangekleed met
vlaggen, receptietafeltjes die
in een vorig leven nog tonnen waren, een zinken bad-
algemeen
- 14 -
kuip om de drank koel te
houden,…
pen, nagelkloppen, touwtje
trekken en de spontaan ontstane discipline; hout klieven,
hielden ons enkele uurtjes
zoet!
Onze oproep aan de deelnemers om terug te gaan
naar het Wilde Westen viel
niet in dovemansoren. Talrijke cowboys en indianen
daagden op. Onze voorzitter,
Guido, verscheen natuurlijk
als sheriff!
De waterpistolen zorgden
daarenboven voor enkele pittige duels. De competitiesfeer werd verder aangescherpt met volkspelen die
sinds de vorige barbecue
een echte must geworden
zijn! Petanque, hoefijzerweralgemeen
- 15 -
Als special
act kwam
een
heus
tweespan
opdagen
dat de liefhebbers
voor een ritje meenam
doorheen
de
omliggende bossen.
algemeen
- 16 -
Ook de barbecue zelf werd
aangepast aan het westernthema: een stuk van een
enorme t-bone steak en
Werners chili con carne volgens geheim Beiers recept
waren hier mooie (en vooral
lekkere) voorbeelden van.
Zoals het een echte all American cowboy betaamt, werden er nog marshmallows
boven het vuur gehouden
(door de omvang van het
vuur was dit wel een aanslag
op je vingers) en werd er mais gepoft zodat we nog wat
konden snoepen van zoete
en zoute popcorn.
Na een goede maaltijd met
bier en wijn à volonté is er
natuurlijk geen andere optie
dan te verbroederen (waar
waren die vredespijpen trouwens?) rond een kampvuur.
De
aanwezigen
kunnen
trouwens getuigen dat dit
geen klein vuurtje was!
Buiten de weergoden moeten
we zeker onze grillmeester,
Werner, alle bestuursleden
en hun vrouwen, vriendinnen,… die voor de groenten
zorgden van harte bedanken.
De enige conclusie die je kan
trekken, is dat dit weer een
zeer geslaagde editie was
die navolging verdient. Hope-
algemeen
- 17 -
lijk maken de foto’s de afwezigen warm voor volgend
jaar.
p.s. : themasuggesties voor
2011 zijn altijd welkom!
algemeen
- 18 -
Joris Aerts - Black Molly Genk
algemeen
- 19 -
Termien - Genk - CLUBLOKAAL
Tel. 089/35 90 20
Fax 089/35 90 35
<ͲEd/DDZtZ<EEsWh>h^^E
'Ɛŵ͗ ;ϬϰϳϱͿϳϮϯϰϴϴ
dĞů͗ Ϭϴϵͬϴϱϲϵϰϵ
&Ădž͗ ϬϴϵͬϴϱϴϱϰϮ
/E<Ͳ<KWZͲ>KKͲWs
ZEKsZEE/^K>ZE
>ĞLJƐƐĞŶƐƚƌĂĂƚ͕ϯϮϯϲϲϬKW'><
Café Belgiek
Weg naar As 35
Genk
Het stamcafé van Black Molly Genk

Vergelijkbare documenten

Januari 2011 - Aquariumvereniging Black Molly

Januari 2011 - Aquariumvereniging Black Molly Extra Bijlage Jaargang 38 nr.7 – 2010 Afgiftekantoor: 3530 Houthalen

Nadere informatie

Oktober 2013 - Aquariumvereniging Black Molly

Oktober 2013 - Aquariumvereniging Black Molly gewoon met levendbarenden. Ook zei brengen levende jongen ter wereld. Om een lang verhaal erg kort te maken, bestaat het verschil met de echte levendbarenden voornamelijk uit het verschil in het vo...

Nadere informatie