gebruiksaanwijzing

Commentaren

Transcriptie

gebruiksaanwijzing
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRUIKSAANWIJZING
1. Veiligheids- en gebruiksinformatie
De Clone+™ apparaten zijn ontworpen volgens de veiligheidsnormen. Zorg ervoor dat u
de veiligheids- en gebruiksinformatie alsook de Gebruiksaanwijzing leest vóór gebruik.
1.1 Kleine kinderen en dieren
De Clone+™ apparaten bevatten kleine onderdelen die stikking of ernstige verwondingen
kunnen veroorzaken indien ze worden ingeslikt. Hou dit apparaat buiten het bereik van
kleine kinderen of dieren.
1.2 Voorzorgsmaatregelen
•
•
•
•
•
•
Hou het Clone+™ apparaat weg van regen en vochtigheid.
Hou het Clone+™ apparaat weg van rechtstreeks zonlicht, hitte genererende
toestellen of sterke magnetische velden of toestellen die sterke magnetische velden
uitstralen of genereren.
Er wordt aangeraden het Clone+™ apparaat niet te gebruiken tijdens onweer en het
apparaat uit het elektriciteitsnet te trekken om het risico van elektrische schok of
kortsluiting uit te sluiten.
Maak het Clone+™ apparaat niet schoon met water, vloeistoffen of spuitbussen
Maak het Clone+™ apparaat niet schoon met water, vloeistoffen of spuitbussen
Overlaad de wandcontacten of verlengdraden niet, aangezien dit het risico van brand
of elektrische schok met zich kan meebrengen.
1.3 Vereisten
Om de Clone+™ apparaten te installeren en te gebruiken, dient men te beschikken over:
• SAT digitale tuners (terminals) die betaalsatelliettelevisie in het coderingssysteem
MediaGuard kunnen ontvangen,
• een werkende satellietinstallatie* verbonden met elk van de SAT digitale tuners
(terminals),
• een geldige abonneekaart.
De onderdelen van de volledige installatie zijn:
• satellietschotel,
• fullbandomzetter,
• coaxiale kabel voor verbindingen.
1.4 Andere elektronische uitrusting
Toestellen die radiotransmissie uitstralen in hun draadloze communicatie kunnen de
werking van de Clone+™ apparaten verstoren.
1.5 Belangrijke opmerkingen
Gebruik enkel het aangewezen vermogensaanpasstuk en hulpstukken goedgekeurd
door PYCH International Electronics Sp. z o.o.. Het gebruik van om het even welke andere
ongeschikte vermogensaanpasstukken en hulpstukken die niet goedgekeurd zijn door
PYCH International Electronics Sp. z o.o. kan leiden tot het beschadigen van het apparaat of
tot ernstige verwonding.
* een werkende satellietinstallatie wordt hierbij gedefinieerd als een installatie waarin alle apparaten correct
geïnstalleerd werden.
2. Over Clone+™
2.1 Hoe het werkt:
De Clone+™ SRF 150 toegangsserver is een hoofdeenheid die de privileges van de
abonneekaart vermenigvuldigt en ze naar de geautoriseerde draadloze Clone+™ CRF 150
klantkaarten stuurt. De Clone+™ CRF 150 klantkaarten zijn ondergeschikte eenheden
die de informatie-uitwisseling tussen de module van de chipkaartlezer in de digitale
satelliettuner (of CI-module: Common-Interface module, losse insteekmodule) en de
Clone+™ SRF 150 toegangsserver coördineren.
Opmerking:
De Clone+™ apparaten zenden enkel de privileges van de abonneekaart terug en
beïnvloeden geenszins de kwaliteit van het geluid en beeld.
2.2 Voordelen voor de gebruiker:
•
•
het bekijken van de digitale betaaltelevisie op 8 TV-ontvangers tegelijk
(onafhankelijke kanalen) waarbij enkel betaald wordt voor één abonneeplan,
besparende oplossing voor de gebruiker (één abonneeplan bedient tot 8 TVontvangers)
•
•
•
•
•
een uitgebreid systeem van LED-verklikkers,
vooruitstrevende Plug&Play technologie,
snelle en betrouwbare werking,
software-actualisering via USB,
gemakkelijke en snelle installatie.
2.4 Productspecificatie:
•
•
•
•
transmissie: RF 868 – 915 MHz, BW 150kHz, GFSK, NRZ 38.4 Kbps,
varieerbare zenderkracht van -20 tot 5 dBm,
bereik tot 150 meter (buiten),
voedingsspanning van 12 V
3. Inhoud
Draadloze toegangsserver SRF150
Draadloze klantkaart CRF150
12V voedingsaanpasstuk
Gebruiksaanwijzing
MINI CD
USB-kabel
1
2
1
1
1
1
2.3 Hoofdkenmerken:
•
•
•
•
bestemd voor: Cyfra+ (Polen), Digital+/Astra (Spanje), Canal Digitaal (Nederland),
CanalSat (Frankrijk), Meo (Portugal),
8 actieve gebruikers,
bescherming tegen niet-geautoriseerde toegang,
werkt met alle tuners en CI-modulen die compatibel zijn met MediaGuard,
4. Eerste stappen
4.1 Installatie van de SRF150 toegangsserver en autorisatie van de CRF150
klantkaarten
Stap-voor-stapprocedure:
1.
Steek de geldige abonneekaart van de dienstverlener in de chipkaartgleuf van de server.
Verbind het mondstuk met de SRF150 server en steek dan het voedingsaanpasstuk in het
contact van het elektriciteitsnet van 230V AC/50-60 Hz.
Wacht tot de diode LED READY op ON staat (na ongeveer 3 seconden).
Verwijder de abonneekaart uit de chipkaartgleuf van de server.
Steek de CRF150 klantkaart in de chipkaartgleuf van de server.
Wacht tot de diode LED UPGRADE op de CRF150 klantkaart op OFF staat.
chipkaartgleuf
USB-contact
Verwijder de CRF150 klantkaart uit de chipkaartgleuf van de server – de klantkaart is nu
klaar om gebruikt te worden met digitale tuners of CI-modulen.
Opmerking:
Om een andere CRF klantkaart te autoriseren, gelieve stappen 5 tot 7 te herhalen.
12V
voedingscontact
Steek de geldige abonneekaart van de dienstverlener in de chipkaartgleuf van de server.
Steek de CRF150 klantkaart in de digitale tuner of CI-module.
Steek de geldige abonneekaart van de dienstverlener in de chipkaartgleuf van
de server.
Verbind het mondstuk met de SRF150 server en steek dan het voedingsaanpasstuk
in het contact van het elektriciteitsnet van 230V AC/50-60 Hz.
Verbind het mondstuk
zoals aangeduid.
Kaart met de chip aan deze kant.
Steek de kaart in het toestel zoals de pijl aanduidt.
Steek het voedingsaanpasstuk in het contact
van het elektriciteitsnet zoals aangeduid.
DE
ABONNEEKAART
DE
ABONNEEKAART
Steek de kaart in het toestel zoals aangeduid.
Verbind het mondstuk
zoals aangeduid.
Steek het voedingsaanpasstuk in het contact
van het elektriciteitsnet zoals aangeduid.
10
11
Wacht tot de diode LED READY op ON staat (na ongeveer 3 seconden).
Verwijder de abonneekaart uit de chipkaartgleuf van de server.
Verwijder de abonneekaart zoals aangeduid.
DE
ABONNEEKAART
Verwijder de abonneekaart zoals aangeduid.
12
DE
ABONNEEKAART
13
Steek de CRF150 klantkaart in de chipkaartgleuf van de server.
Wacht tot de diode LED UPGRADE op de CRF150 klantkaart op OFF staat.
Steek de klantkaart in het toestel zoals aangeduid.
Steek de klantkaart in het toestel zoals aangeduid.
14
15
Verwijder de CRF150 klantkaart uit de chipkaartgleuf van de server.
Steek de geldige abonneekaart van de dienstverlener in de chipkaartgleuf van
de server.
Steek de abonneekaart
in het toestel zoals aangeduid.
Verwijder de klantkaart zoals aangeduid.
Steek de abonneekaart
in het toestel zoals aangeduid.
DE
ABONNEEKAART
Verwijder de klantkaart zoals aangeduid.
16
17
De berichten van de LED Verklikkers
aangaande de status van de SRF150
server
Status
LED
De berichten van de LED Verklikkers
aangaande de status van de CRF150
klantkaart
Bechrijving
Geen kaart in de gleuf.
Interval van 0,3 seconde.
Ongeldige abonneekaart of defect
van abonneekaart.
De rode LED staat op ON voor 2 seconden
en springt dan op OFF voor 0,1 seconde. De
cyclus herhaalt zich.
Klaar voor gebruik.
Het apparaat is bezig met het lezen
van de abonneekaart.
Er is verbinding gemaakt met de
CRF150 klantkaart.
Het signaalniveau.
De Link LED staat op ON terwijl de verbinding
gemaakt wordt met de CRF150 klantkaart en
springt op OFF wanneer de communicatie
succesvol was. De Signal Level LED duidt het
volledige 3-stapsniveau van het signaal van
de CRF150 klantkaart aan.
De Signal Level LED duidt het volledige 3stapsniveau van het signaal van de CRF150
klantkaart aan bij verbinding.
Bezig de CRF150 klantkaart te
autoriseren.
Actualisering van software.
18
De SRF150 server is verbonden met een PC
via een USB-kabel.
Status
LED
Beschrijving
Bezig de
toegang tot de
SRF150 server te
autoriseren.
De Upgrade LED knippert voor ongeveer 4 seconden, blijft
staan op ON voor 0,5 seconde en springt dan op OFF.
Kalibrering.
Het proces duurt tot 20 seconden.
Bezig verbinding
te maken met de
SRF150 server.
De Link LED staat op ON wanneer de CRF150 klantkaart
klaar is om verbinding te maken met de SRF150 server en
springt op OFF wanneer de verbinding succesvol was.
De verbinding met
de SRF150 server
binnen 3 minuten
lukte niet.
Het signaalniveau.
De Signal Level LED duidt het volledige 3-stapsniveau van
het signaal van de SRF150 server aan bij verbinding.
Systeemactualiserig.
De Signal Level LED duidt het volledige 3-stapsniveau van
het signaal van de SRF150 server aan bij verbinding.
Geen toegang tot
de SRF150 server.
de LED staat
op OFF
de LED
knippert
de LED staat
op ON
19
5. Actualisering van de Software
Sluit de SRF150 server aan op een PC via de USB-kabel.
Stap-voor-stapprocedure:
Sluit de SRF150 server aan op een PC via de USB-kabel.
Sluit het mondstuk aan op de SRF150 server.
Steek het voedingsaanpasstuk van de server in het contact van het
elektriciteitsnet van 230V AC/50-60 Hz.
Installeer de Clone+ Update toepassing van de CD-ROM.
Start de Clone+ Update toepassing en druk dan op “Software Update”.
De actualisering van de software zal ongeveer 3 seconden in beslag
nemen. Er zullen bevestigingsberichten worden getoond.
Trek het voedingsaanpasstuk uit het contact van het elektriciteitsnet van
230V AC/50-60 Hz.
Koppel de USB-kabel van de SRF150 server af.
Opmerking:
Gelieve, nadat de software succesvol werd geactualiseerd, de richtlijnen te volgen in 4.1
– Installatie van de SRF150 toegangsserver en autorisatie van de CRF150 klantkaarten.
20
21
Sluit het mondstuk aan op de SRF150 server.
Steek het voedingsaanpasstuk van de server in het contact van het elektriciteitsnet
van 230V AC/50-60 Hz.
Verbind het mondstuk
zoals aangeduid.
Verbind het mondstuk
zoals aangeduid.
22
23
Installeer de Clone+ Update toepassing van de MINI CD.
Start de Clone+ Update toepassing en druk dan op “Software Update”.
De actualisering van de software zal ongeveer 3 seconden in beslag nemen. Er
zullen bevestigingsberichten worden getoond.
Klik tweemaal op het bestand setup.exe om de Clone+ Update toepassing te installeren.
Indien u Microsoft Windows 2000 of Microsoft Windows XP gebruikt, dan kan zich door
het dubbel klikken op het bestand setup.exe een webpagina in de Internet Explorer
browser openen. Indien dit gebeurt, start dan de installatiewizard door dubbel te klikken
op het bestand Clone+ Update.manifest.
Indien u Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Server 2008 of Microsoft Windows
Vista gebruikt, dan dient u ingelogd te zijn als “administrator” om setup.exe te kunnen
laten lopen.
Na het starten van de installatiewizard zal deze de gebruiker aanraden de laatste versie
van de toepassing te downloaden en te installeren. Vervolgens zal de installatiewizard
de gebruiker informeren aangaande de installatie van de drivers. Volg de richtlijnen van
de installatiewizard. Na een succesvolle installatie zal de Clone+ Update lopen. Om de
Clone+ Update toepassing opnieuw te laten lopen, ga naar:
Menu Start => Programma’s => PYCH International Electronics => Clone+ Update
Opmerking:
Indien de installatiewizard ontdekt dat de .NET Framework 2.0 component niet
geïnstalleerd werd, dan zal de wizard automatisch de ontbrekende component
downloaden en installeren.
24
25
Trek het voedingsaanpasstuk uit het contact van het elektriciteitsnet van 230V
AC/50-60 Hz.
Trek het voedingsaanpasstuk
uit het contact zoals aangeduid.
Koppel de USB-kabel van de SRF150 server af.
Koppel de USB-kabel los zoals aangeduid.
Koppel de USB-kabel los zoals aangeduid.
Trek het voedingsaanpasstuk
uit het contact zoals aangeduid.
26
27
6. Het teruggaan naar de fabrieksinstellingen
7. Gebruik en onderhoud
Stap-voor-stapprocedure:
Correcte verwijdering van dit product:
Sluit het mondstuk aan op de server.
(Afval Elektrische & Elektronische Uitrusting)
Steek het voedingsaanpasstuk van de server in het contact van het
elektriciteitsnet van 230V AC/50-60 Hz.
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Wacht tot al de LED-verklikkers op ON staan (na ongeveer 15 minuten).
Opmerking:
Gelieve na het teruggaan naar de fabrieksinstellingen de richtlijnen te volgen in 4.1
- Installatie van de SRF150 toegangsserver en autorisatie van de CRF150 klantkaarten.
Dit teken getoond op het product of de literatuur ervan duidt aan dat het op het
einde van de levenscyclus niet mag verwijderd worden met ander huishoudelijk afval.
Gelieve dit, om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door
ongecontroleerd verwijderen van afval te vermijden, te scheiden van andere types
van afval en het verantwoordelijk te recycleren om het duurzaam hergebruik van
materiaalmiddelen te bevorderen.
Sluit het mondstuk aan
zoals aangeduid.
Particuliere gebruikers dienen de kleinhandelaar bij wie ze dit product aankochten of hun
locale regeringsdienst te contacteren voor informatie over waar en hoe zij dit product
kunnen nemen voor recyclage die veilig is voor het milieu.
Zakelijke gebruikers dienen hun leverancier te contacteren en de algemene voorwaarden
van het aankoopcontract te controleren. Dit product zou niet mogen verwijderd worden
samen met ander commercieel afval.
Steek het voedingsaanpasstuk
in het contact van het elektriciteitsnet.
28
29
V E R K L A R I N G VA N O V E R E E N S T E M M I N G R & T T E
Fabrikant
PYCH International Electronics Sp. z o.o.
Lipkowskastraat 21
04-801 Warschau
verklaart hiermee dat:
de draadloze chipkaartverdeler van de abonnering van digitale betaaltelevisie:
Clone+™ Home Edition 150: SRF150, CRF150
overeenstemt met devolgende productspecificaties:
•
•
•
Veiligheid: EN 60950,
EMC: EN 301489
Radio: EN 300220.
We verklaren hiermee dat het hogergenoemde product beantwoordt aan de vereisten
van devolgende directieven:
•
•
•
R&TTE 99/05/EC
73/023/ECC,
89/336/ECC.
Grzegorz Pych
Zaakvoerder
Warschau, 1.09.2009
30

Vergelijkbare documenten