Pas op voor terugval van Oud Krispijn

Commentaren

Transcriptie

Pas op voor terugval van Oud Krispijn
Actueel Dordts Tweede Kamerlid
loopt rondje door de wijk
3
vrijdag 8 juli 2011
weekend
oplage 60.000 • nr. 259
s
atste nieuw
la
t
e
h
r
o
o
V
l
aal.n
r
t
n
e
c
t
d
r
o
d
Zomerstop
weekendeditie
DORDRECHT - Vanwege de zomerperiode verschijnt er met ingang van
volgende week vier weken lang geen
weekendeditie van Dordt Centraal.
Het gaat om de vrijdagen 15, 22 en 29
juli en 5 augustus. Vanaf 12 augustus
wordt er weer wekelijks een weekendeditie bezorgd in Dordrecht.
Verkeerde
zorginstelling
Cultuur
10
Vollemaansconcert
Vol
creations
ronduit creatief in reclame
www.twincreations.nl
Dé nieuwssite
van de
Drechtsteden
dordtcentraal.nl
Beste advies?
Dordrecht Centrum, (078) 631 01 99
Dordrecht Stadspolders, (078) 630 97 25
Dordt Centraal
verschijnt wekelijks huis-aan-huis in Dordrecht
www.dordtcentraal.nl
Gedicht
Eijkelboom
op muur
Dordrechts
Museum
DORDRECHT - Er is woensdag een
vervelende fout geslopen in het artikel over de twee minuutjes gratis
winkelen. Bij de foto stond vermeld
dat een bewoner van zorgcentrum
Thureborgh haar boodschappenkar mocht volladen. Het gaat echter
om een cliënt van de Protestantse
Zorggroep Crabbehoff.
Brillen, zonnebrillen
en contactlenzen!
Bij dé opticien in Dordrecht Centrum.
Vriesestraat 96
Dordrecht Centrum
telefoon: (078) 613 84 15
DORDRECHT - Op de muur van het Dordrechts Museum, grenzend aan de tuin, prijkt het gedicht Tuin Dordrechts Museum van de Dordtse dichter Jan
Eijkelboom. Hij liet zich voor dit gedicht, zoals de titel al suggereert, inspireren door de tuin van het museum. Bezoekers die over het pad naar de entree
lopen, kunnen sinds woensdagmiddag even stilstaan bij de muur en het gedicht lezen. Directeur Peter Schoon is trots dat dit gedicht op de muur staat: “De
relatie tussen Jan en het museum was heel hecht. Hij kwam heel fervent naar het museum, jaren lang.” Eijkelboom was sinds 3 maart 2001 stadsdichter
van Dordrecht. Hij overleed in 2008. Het Dordrechts Museum vindt het een grote eer dat het een van de vele gedichten van Eijkelboom op zo’n prominente
plek mag tonen. Wethouder Jasper Mos onthulde, in het bijzijn van de weduwe van Eijkelboom het gedicht op de muur.(Foto: Thymen Stolk)
Op dordtcentraal.nl is een filmverslag te zien van de onthulling.
www.vanderham-optiek.com
Gemengde reacties straatmuzikantenverbod
reclamedrukwerk
Wij verzorgen het gehele traject:
Ontwerpen • Drukken • Verspreiden
Postcodeverspreiding mogelijk
Bij deze krant ontvangt
u de volgende folders:
OPNIEUW & CO
POSTCODE 3317, 3327
SPAR BLEKERSDIJK
GEDEELTE 3311, GEDEELTE 3312
PLUS DOESBURG
GEDEELTE 3312, 3311, 3313
PLUS BOERMAN
GEDEELTE 3312, GEDEELTE 3314
PLUS “T LAM BIESHOF
POSTCODE 3315
PLUS ‘T LAM DUBBELDAM
POSTCODE 3319,3329,3318,3328,
GEDEELTE 3317
Info via: 078 - 6140149 of
dordtcentraaldistributie.nl
DORDRECHT - Sinds afgelopen
donderdag zijn straatmuzikanten niet meer zomaar welkom
in Dordrecht. Voor een gedeelte
van de stad geldt een verbod voor
musiceren op straat. Alleen muzikanten die een ontheffing aanvragen bij de gemeente mogen
hun muziek nog ten gehore brengen.
De maatregel is genomen na een groeiend aantal klachten bij de gemeente
van onder meer bewoners en winkeliers. Het verbod geldt voor het gebied
dat begrensd wordt door de Oranjelaan,
Toulonselaan, Burgemeester De Raadtsingel, Havenstraat, Korte Parallelweg,
Achterhakkers, Prinsenstraat, Lange
Geldersekade, Houttuinen, Varkenmarkt, Gravenstraat, Nieuwbrug, Voorstraat, Merwekade, Bleijenhoek, Vest
en Noordendijk. Ook in winkelcentra,
treinstations, busstations en de directe omgeving ervan in alle wijken zijn
straatmuzikanten zonder ontheffing
niet meer welkom.
Wildgroei
Rob de Gelder van Stichting Centrummanagement Dordrecht (SCD), een overkoepelende organisatie in de binnenstad
van Dordrecht, die verschillende winkeliersverenigingen vertegenwoordigt, is
blij met het verbod. “We hebben immers
zelf om maatregelen gevraagd.” Hij benadrukt dat het doel niet is om alle straatmuziek te verbieden. Wel was er sprake
van ongelijkheid in wat wel en niet mag.
“Waarom moet het draaiorgel elke 25
minuten op een andere plek gaan staan,
en mag een accordeonist een hele dag op
dezelfde plek blijven zitten en hetzelfde
deuntje spelen?” De winkeliers waren
vooral bang voor wildgroei. “Vaak leek
het meer op bedelen dan op muziek spelen.” Overigens lijken de straatmuzikanten nog niet op de hoogte van het nieuwe
beleid. Op diverse plaatsen in de stad
klonk donderdag nog accordeonmuziek.
Gemengde reacties
Niet iedereen is blij met de maatregel.
Eline van de Boogaard, statenlid in ZuidHolland voor de PvdA en Dordtse, twit-
terde donderdag: “Echt belachelijk dat
straatmuzikantenverbod in Dordt. Wat
doen deze mensen verkeerd? Helemaal
niets! Ik schaam me voor m’n stad.”
Voor de eigenaar van de Plusmarkt op
het Vogelplein, is de maatregel onbekend. “Ik heb er nog niets over gehoord.”
Voor de winkel zit sinds jaar en dag een
accordeonist. “Ik heb niet het idee dat
mensen er problemen mee hebben. Als
klanten hem niets zouden geven, zou
hij hier tenslotte ook niet meer zitten.”
Voor anderen gaat de maatregel nog lang
niet ver genoeg. Pieter Verhoeve van de
ChristenUnie/SGP, pleitte eerder voor
een totaalverbod om muzikanten uit alle
delen van de stad weren.
van het CDA in de hoofdstad opperde
gisteren dat muzikanten eerst auditie
moeten doen voor ze in de stad mogen
spelen.
Ontheffingenbeleid
Dordrecht is niet de eerste gemeente die
met ontheffingen werkt. Utrecht deed dit
al eerder. Straatmuzikanten die daar willen spelen, moeten sinds een jaar eerst
langs de gemeente voor een ontheffing.
In Amsterdam wordt gedacht aan een
diploma in plaats van aan een vergunning of ontheffing. Marijke Shahsavari
0800 - 099 55 15
Draaiorgelmuziek
Voor wie vindt dat ook draaiorgelmuziek
onder straatmuziek valt: het winkelend
publiek zal het niet zonder het bekende Dordtse draaiorgel hoeven doen. De
exploitant van het orgel heeft hiervoor
allang een vergunning voor de vrij- en
zaterdagen.
Dag en nacht
bereikbaar
7x24 uur GRATIS bereikbaar
voor directe hulp
2
Familieberichten
Dordt Centraal vrijdag 8 juli 2011
Zo liefdevol, zo zorgzaam en attent
Zo intens genietend van het leven
Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering
aan haar leven, hebben wij afscheid moeten nemen van
I said maybe
You’re gonna be the one who saves me
ŶĚĂŌĞƌĂůů
zŽƵ͛ƌĞŵLJǁŽŶĚĞƌǁĂůů
Magdalena Maria Banga-van den Heuvel
KĂƐŝƐ͕tŽŶĚĞƌǁĂůů
Magda
Toezicht
Dordrecht bij
SBS op televisie
in de leeftijd van 68 jaar jong
echtgenote van Allard Banga
'ĞƐĐŚŽŬƚĞŶŝŶƚĞŶƐǀĞƌĚƌŝĞƟŐŵŽĞƚĞŶǁŝũ͕
ŶĂĞĞŶŶŽŽĚůŽƫŐŽŶŐĞǀĂů͕
afscheid nemen van onze lieve Thomas.
Allard Banga
Carine Banga
Ronald de Vries
Roos
Maxim
Jeroen Banga
Saskia Beijer
Giel
Cato
Papendrecht, 2 juli 2011
Thomas Hogendoorn
* 1 juli 1993
† 6 juli 2011
KŶnjĞnjŽŽŶ͕ďƌŽĞƌ͕ŬůĞŝŶnjŽŽŶ͕ŶĞĞĨĞŶŵŝũŶ͞/ĚŝŽŽƚũĞ͟
Hans en Caroline
Tim
Elly en Frans
Jim
Veerdam 111
3351 AJ Papendrecht
Jenn
Wij nemen afscheid van Magda op 11 juli om 11.00 uur
in het crematorium Hofwijk, Delftweg 230, 3046 ND te
Rotterdam.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.
Een mooi mens
is van ons heengegaan.
Gelukkig is Nico een lang lijden bespaard gebleven. Dat
neemt niet weg dat we zijn lieve aanwezigheid heel erg zullen
missen. Mijn man, mijn vader en onze zwager
Nicolaas Cornelis Antonius
van der Waal
is op 79-jarige leeftijd overleden.
Joke van der Waal-Dito
en verdere familie
Adres Elly:
Pijnenburg 61
3328 DC Dordrecht
Adres Hans:
H.R. Holsterf 62
3315 TB Dordrecht
Thomas is thuis aan de Pijnenburg 61, daar is er op
zaterdag 9 juli, zondag 10 juli en maandag 11 juli van
13.30 tot 16.00 uur gelegenheid om afscheid van hem
te nemen. Als u op een andere tijd wilt komen, doe dit
dan na telefonisch overleg.
Dinsdag 12 juli zal om 15.00 uur de afscheidsplechtigheid gehouden worden in de Wilhelminazaal van
Het Uitvaart-centrum van Dordrecht en Omstreken,
Nassauweg 190 te Dordrecht, waarna de crematie zal
plaatsvinden.
Judith van der Waal
Henk en Co Dito
Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid.
Nadere informatie over de uitvaart vindt u op www.persoonlijkrequiem.nl,
U logt in met Hogendoorn en code BL58L6.
Hier kunt u ook een condoleance, herinnering of foto plaatsen.
5 juli 2011
Lijsterbesstraat 4
3319 VK Dordrecht
Op maandag 11 juli is er van 15.00 tot 15.30 uur gelegenheid
tot condoleren en afscheid nemen in de Wilhelminazaal van
Het Uitvaartcentrum, Nassauweg 190 te Dordrecht.
Advertenties die dinsdag voor 12.00 uur zijn gereserveerd en voor 14.30
uur zijn aangeleverd worden in de uitgave van woensdag nog geplaatst.
Aansluitend zal om 16.00 uur de crematieplechtigheid plaatsvinden in de aula van crematorium Essenhof, Nassauweg 200
te Dordrecht.
Advertenties die donderdag voor 15.00 uur zijn gereserveerd en voor 17.00
uur zijn aangeleverd worden in de uitgave van vrijdag nog geplaatst.
Na de plechtigheid ontmoeten wij elkaar
in de ontvangstruimte van het crematorium.
DANKBETUIGING
Voor de hartverwarmende belangstelling, de bloemen, de vele
kaarten, brieven, telefoontjes, het bezoek tijdens zijn ziekte en
na het overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader, opa
en overgrootvader
Theodorus Lambertus Cornelis van Poorten
willen wij u oprecht bedanken.
Het heeft ons heel goed gedaan te mogen ervaren dat hij bij
velen zo geliefd was.
Alida van Poorten – van der Werf
Dick en Carla
Anita en Edwin
Jan en Plonie
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Dordrecht, juli 2011
Eerder was een cameraploeg van SBS in Dordrecht om de afdeling Toezicht
te volgen. (Foto: Piet Mes)
DORDRECHT - De afdeling Toezicht van de gemeente
speelt een rol in het nieuwe SBS6 televisieprogramma
Overtreders. Een cameraploeg heeft zes dagen twee medewerkers van het biketeam en twee medewerkers van het
overlastteam van Toezicht tijdens hun dagelijkse werkzaamheden gevolgd. De eerste uitzending is deze zondag
om 20.30 uur te zien bij SBS.
Het programma verhaalt in acht delen over het werk van toezicht, politie en marechaussee in Dordrecht. Elke aflevering
laat meerdere situaties zien waarin overtredingen centraal
staan.
Dan gaat het bijvoorbeeld om hondeneigenaren die hun hond
laten loslopen op plaatsen waar dat niet mag of mensen die
vuilniszakken naast de container zetten. Met het programma
wil Toezicht graag bekendheid geven aan twee disciplines
binnen de organisatie: het biketeam en het overlastteam. “De
kijker krijgt een beeld van dagelijkse situaties waar wij mee te
maken hebben”, zegt directeur Wim Slootweg van Toezicht.
“Met dit programma bereiken we een grote groep mensen
die zien hoe wij ons werk doen.” Het is niet de eerste keer dat
Toezicht meewerkt aan een reality-serie. Eerder waren medewerkers van Toezicht te zien in de programma’s Rotzooi&Co
van Yorin (2003 tot en met 2005) en Stadswacht&Co van RTV
Dordrecht (2007).
Krapte verwacht op arbeidsmarkt Drechtsteden
Politienieuws
DORDRECHT - De komende
tien jaar bereiken ongeveer
zestienduizend mensen in de
Drechtsteden de pensioensgerechtigde leeftijd. Grote bedrijven in de regio maken zich hier
zorgen over en passen hun
beleid alvast aan op de verwachte personeelstekorten.
H.I. AMBACHT - Agenten hielden donderdag twee mannen van
19 jaar uit Hoogblokland aan. Zij stonden naast een zwaar
beschadigde auto op de Antoniuslaan, die op de verderop gelegen lichtmast was gebotst. De bestuurder werd aangehouden
wegens het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval, het
verlaten van de plaats van ongeval en rijden onder invloed. Hij
bleek zo veel gedronken te hebben, dat hij zijn anderhalf jaar
oude rijbewijs moest inleveren. Zijn passagier werd ook meegenomen naar het bureau, omdat hij de agenten had uitgescholden. Na verhoor mochten beide mannen weer vertrekken.
Er is niet alleen sprake van een
groeiende groep gepensioneerden die de arbeidsmarkt verlaten,
de beroepsbevolking krimpt ook
als geheel. Bijkomend probleem
voor bedrijven is dat steeds minder jongeren kiezen voor een
baan in de techniek. Deze week
kwamen grote ondernemingen als IHC Merwede, Bakker
Sliedrecht en Zorginstellingen
als Rivas en Yulius bijeen in
Villa Augustus om over het
onderwerp te praten. Behalve
werkgevers, namen ook andere
partijen als wethouders arbeidsmarktbeleid uit de regio en afgevaardigden uit het onderwijs, de
UWV, Sociale Dienst en brancheorganisaties deel.
Vertrouwen
Bert van de Burgt, coördinerend
wethouder arbeidsmarktbeleid,
constateerde na afloop van de
bijeenkomst dat er voldoende
vertrouwen is om gezamenlijk
het arbeidsmarkttekort aan te
pakken en bedrijven te voorzien
van gekwalificeerde en gemotiveerde mensen. “In beweging
komen en vooral in beweging
blijven is de enige optie”, aldus
de wethouder.
Dronken automobilist rijdt tegen lichtmast
Hennepkwekerij in woning Jekerstraat
DORDRECHT - In een woning aan de Jekerstraat in de wijk
De Staart is dinsdagochtend een hennepkwekerij gevonden.
Een tip leidde de politie naar deze kwekerij. Agenten troffen in
de woning een kwekerij aan die niet in werking was. Er bleek
sprake te zijn van diefstal van elektriciteit. Een gespecialiseerd
bedrijf heeft de kwekerij ontmanteld en de spullen in beslaggenomen. Op het moment van de inval was niemand in de
woning aanwezig. De politie heeft een onderzoek gestart naar
de eigenaar.
Actueel
Dordt Centraal vrijdag 8 juli 2011
Dag zus
‘Pas op voor terugval van Oud Krispijn’
Bert van de Water doet hier wekelijks verslag van het Dordtse leven aan zijn zus in
Groningen.
Dordts Tweede
Kamerlid loopt
rondje door de wijk
De Boekenmarkt is afgelopen zondag prima verlopen. Veel mensen
op straat. Je kan zien dat die boekenwurmen hongerlappen zijn.
Soms hebben ze een pakje brood
in hun tas. Vaker zie ik ze op onze
Dordtse terrassen het buikje volstoppen. Ik hoor mensen praten
over het appelgebak dat zo snel
op is bij Centre Ville. Dat lijkt me
een compliment. Volgend jaar meer
taarten bakken. Het restaurant bij
het Dordts Museum gaat ook over
de tong. Daar blijkt de keuken de
drukte niet aan te kunnen. Da’s
jammer. Het Algemeen Dagblad
was ook al niet zo lovend over de
horeca in de museumtuin. Ik ga
daar deze zomer zelf maar eens een
uitsmijter eten.
Mijn buurvrouw is vandaag bij
V&D een kop chocolademelk gaan
drinken. Ik heb het zelf nog niet
geproefd, maar dat moet daar
prima smaken. De bestelling wordt
afgerekend bij de caissière. Een
ander V&D-meisje is bezig om de
kop overvol te doen. Het loopt aan
alle kanten naar beneden. Wanneer
mijn buurvrouw met haar dienblad wegloopt, zegt het chocolademeisje: “Je moet nog wel betalen!”
De toon kan ik hier niet nadoen,
maar mijn buurvrouw zegt dat het
behoorlijk pinnig klinkt. Buurvrouw
blijft staan, kijkt naar het V&Dpersoneel en zegt: “Ik heb hier het
bonnetje, wilt u het aub even nakijken.” Behalve wat gemompel, valt
er blijkbaar geen verontschuldiging
of andere reactie te verwachten.
Zittend aan haar tafeltje wordt mijn
buurvrouw langzaam maar zeker
nijdig. Heel nijdig. Ze laat haar
chocolademelk staan. Gaat naar de
Klantenservice en dient een klacht
in. De chef van het restaurant wordt
geroepen. De klacht wordt besproken. Mijn buurvrouw krijgt gelijk.
Mijn buurvrouw krijgt excuses aangeboden en een tegoedbon voor
twee kopjes koffie. Niet vanwege de
koffie, maar buurvrouw is nu niet
meer nijdig. Een klacht werkt. Voor
beide partijen.
DORDRECHT - Het enige Dordtse
Tweede Kamerlid, Gerard Schouw,
bezocht woensdagmiddag zijn
‘adoptiewijk’ Oud Krispijn. Het D66kamerlid praatte daar met bewoners, een vertegenwoordiger van
de woningbouwcorporatie die de
nieuwbouw leidde en hij bezocht de
politiepost in de wijk. Toen Schouw
wethouder in Dordrecht was (tussen 1994 en 1998) had hij de wijken in zijn portefeuille en heeft zo
de start van de herstructurering in
Krispijn meegemaakt.
Nu is hij vooral benieuwd hoe het
heeft uitgepakt. “Zo’n 70 procent van
de wijk is nu geherstructureerd. De
laatste 30 procent moet nog, maar
lijkt af en toe een beetje uit het oog te
worden verloren. Daar wil ik me hard
voor maken dat dat niet gebeurt. Ik wil
dan ook graag met bewoners en het
gemeentebestuur om tafel om te zorgen dat ook dat laatste deel gebeurt”,
Haag bezuinigd op veiligheid, nu zie
ik in de wijk hoe dit uitpakt. Dat is
een meerwaarde van dit wijkbezoek.”
Schouw is tevreden over de herstructurering die al jaren in Krispijn gaande
is. Hij ‘pareltjes’ van woningen in de
straten en ook de mix tussen koopen huurwoningen is volgens hem een
vooruitgang. “Vroeger was er veel huur.
Nu met koophuizen zie je dat eigenaren zich meer verantwoordelijk voelen
voor hun omgeving.
Gerard Schouw (rechts) bezocht Oud Krispijn. Hij wilde vooral weten hoe het na jaren van herstructurering in de wijk nu gesteld is. (Foto: Thymen Stolk)
aldus Schouw. Al zo’n 15 jaar hebben
Tweede Kamerleden adoptiewijken.
Het idee hierachter is dat de leden
samen met de bewoners werken aan
de verbetering van de wijken. Sinds
een jaar heeft Schouw Oud Krispijn
onder zijn hoede. Schouw: “Ik woon
zelf nog steeds in Dordrecht en fiets
regelmatig door de wijk. Dan kan ik
de sfeer wel proeven, maar door te
praten met de bewoners hoor je ook
de verhalen.”
Risico op terugval
Wat hem tijdens de rondgang door
de wijk vooral opviel was dat er bij de
politiek een beetje het idee heerst dat
Krispijn uit de zorgen is en de aandacht vooral verschuift naar de wijken
Crabbehof en Wielwijk. Dat baart hem
wel zorgen. “Het risico bestaat dan
dat de wijk terugvalt. Woensdag werd
ook duidelijk dat bewoners politie in
de wijk missen. Vroeger was de wijkagent vaker in de wijk te vinden. Den
Huisjesmelkers
Nog een punt van zorg is voor Schouw
de betrokkenheid van de bewoners.
“Ik schat dat er zo’n 170 nationaliteiten in de wijk wonen. Worden zij
wel voldoende vertegenwoordigd? Ik
heb toch vooral gesproken met blanke
bewoners die geboren en getogen zijn
in de wijk.” Belangrijk aandachtsgebied zijn de huisjesmelkers in de wijk
en de overlast die de grote groepen
arbeidsmigranten veroorzaken doordat ze met teveel mensen in een te
klein huis wonen.. “De gemeente is
hier al goed mee bezig, maar ook landelijk moeten we meer aan de bak.
In september komt er een rapport uit
over de aanpak van deze overlast.”
Win mooie prijzen met het Dordt Centraal Vakantiespel
Hoofdprijs: verzorgd
weekend Barcelona
voor twee personen
Met Dordt Centraal hoeft niemand
zich tijdens de vakantie te vervelen.
Wekelijks, vanaf woensdag 13 juli tot
en met woensdag 3 augustus, wordt
in Dordt Centraal het Vakantiespel
geplaatst. Wie via de website de juiste
Nieuw regionaal
crisisplan
DORDRECHT - De Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid heeft vorige week het
Regionaal Crisispwlan vastgesteld. Hierin
staat hoe bij bestrijding van een crisis of
ramp de verschillende instanties moeten
samenwerken. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van hulpdiensten en gemeenten zijn vastgelegd.
Ook de relaties met de buurregio’s en
crisispartners die betrokken zijn bij crisisbeheersing (bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven of elektriciteitsbedrijven),
zijn opgenomen in dit plan. Dit regionale plan vervangt de oude rampenplannen van de negentien gemeenten in de
veiligheidsregio. Het crisisplan treedt 1
oktober in werking. Tot die tijd worden
brandweer, politie, GHOR en gemeenten
voorbereid op de nieuwe werkwijze en
worden handboeken aangepast. De regionale plannen zijn te vinden via vrzhz.nl.
Voor loop en sloopauto's
u belt wij komen
ook ‘s avonds met RDW
vrijwaringbewijs,
direct, de hoogste prijs
0627381986
Colofon
Die Jaap Bouman. Elke zomer weer
een verrassing. Als je niet weet
welke verrassing, dan moet je De
Dordtenaar van afgelopen dinsdag
5 juli uit de stapel oud papier vissen. Elke zomer zorgt Jaap Bouman
er voor dat half Dordt, te voet en
op de fiets, hier aan het speuren
is in de oude binnenstad. Naar
details in huizen en gebouwen.
Brievenbussen,
bovenlichten,
torentjes. Nooit het geheel, slechts
een deel. Dit jaar is het glas-inlood. Moeilijk, heel moeilijk dit jaar.
Wel mooie foto’s in de krant. En, er
komt ook weer een winnaar. Knap
vind ik dat. Al dat zoeken en vinden
en geen fouten maken. Genoeg
over de zomerspeurtocht. Ik ga niet
zoeken in de stad. Ik ga klachten
indienen. Niet zeuren, zeiken of
mopperen. Nee, formeel een klacht
indienen. Netjes via een briefje, of
een email, of aan de kassa, of bij
de baas. Een tijdje geleden heb ik
voor de eerste keer geoefend. Een
klein klachtje ingediend bij Villa
Augustus. Na een paar dagen krijg
ik keurig een uitleg over dat, wat
inderdaad fout is gegaan. En een
uitnodiging om nog eens langs te
komen. Aardig, heel aardig.
3
oplossing instuurt maakt iedere week
kans op een mooie prijs. De echte
fanatiekeling die alle vier de keren de
juiste oplossing instuurt maakt daarnaast kans op de prachtige hoofdprijs:
een geheel verzorgd weekend naar
Barcelona, inclusief twee hotelovernachtingen, de vliegreis en kaartjes voor
een voetbalwedstrijd van FC Barcelona.
Dordt Centraal maakt deze prijs samen
met Hattrick Sport mogelijk.
Hoe werkt het?
Het Vakantiespel heeft iedere week een
ander thema, maar het puzzelprincipe
blijft hetzelfde. De eerste week gaat de
puzzelaar op zoek naar spullen die tijdens een vakantie niet vergeten mogen
worden. Op de puzzelpagina staat deze
lijst. Vakantiepuzzelaars kunnen foto’s
van de artikelen vinden in advertenties
die door de krant heen verspreid zijn.
Via dordtcentraal.nl is een invulbon te
vinden, waarop de juiste antwoorden
kunnen worden ingevuld. Er kan per
ip-adres maar één keer per week een
oplossing worden ingestuurd.
Zowel thuisblijvers als vakantiegangers kunnen meedoen. Via
dordtcentraal.nl is de krant, met
daarin de puzzelpagina’s ook te
vinden. Inzenden is alleen mogelijk
via de website.
Voorlichting over borstreconstructie na borstkanker
DORDRECHT - Voor vrouwen die in
het verleden een operatie wegens
borstkanker hebben ondergaan,
geeft het Albert Schweitzer ziekenhuis voorlichtingsavonden over
borstreconstructie. De eerste is op
woensdag 24 augustus, de volgende
op woensdag 2 november.
Het maakt niet uit welk type ingreep
de vrouwen achter de rug hebben. “In
elke individuele situatie bestaat altijd
een mogelijkheid om de borst door
middel van plastische chirurgie weer
mooier te maken”, zegt verpleegkundig
specialist Suzan Visser-Loefs. Zij heeft
gemerkt dat ze tijdens haar spreekuren
regelmatig vragen krijgt over plastische chirurgie na een borstamputatie
of een borstbesparende operatie. “Er
zijn diverse uiteenlopende technieken:
bijvoorbeeld met een implantaat, met
gebruikmaking van de eigen rugspier
of met injecties. Elke techniek heeft
voor- en nadelen. Ook tepelreconstructie is mogelijk. Om het echt goed en
compleet te kunnen uitleggen, gaan
we deze bijeenkomsten houden.”
Drempel verlagen
Het is niet de bedoeling om de plastische chirurgie te promoten, zegt Visser.
“Er zijn veel vrouwen die al jaren een
uitwendige prothese dragen en een
drempel ervaren om over een operatie
na te denken. Die drempel willen wij
verlagen. Ze hoeven in het verleden
niet per se in ons ziekenhuis geopereerd te zijn en hoeven ook niet bij ons
terug te komen. Het is breed en vrijblijvend.” De voorlichting vervangt niet
het reguliere consult bij de plastisch
chirurg. De avond behandelt niet het
type borstreconstructie dat gelijktijdig
plaatsvindt met de operatie waarmee
de tumor wordt weggenomen. Visser:
“De informatie is afgestemd op vrouwen die in het verleden al zijn geopereerd. Hoe lang geleden, maakt daarbij
niet uit. Vijftien jaar kan ook.”
De inhoud is op 24 augustus en 2
november hetzelfde. Beide avonden
duren van 19.30 tot ongeveer 21.30
uur. Aanmelden is noodzakelijk en
kan via het online aanmeldformulier
op asz.nl. Meer informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat Plastische
Chirurgie, tel. 6523266, op werkdagen
van 09.00 tot 12.00 uur. Entree en
parkeren zijn gratis. De locatie is het
Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie
Amstelwijck.
Bouw Energiehuis officieel van start
DORDRECHT - Het is nu officieel: de start van de bouwwerkzaamheden
bij het Energiehuis. Jasper Mos was vandaag aanwezig bij de start. Samen
met Edith de Bruin, directeur en kwartiermaker van het Energiehuis, verrichte hij de openingshandeling op het binnenterrein bij Machinehal 3.
Eind 2012 moet alles klaar zijn. In het Energiehuis komen onder meer een
extra zaal van Schouwburg Kunstmin, de Popcentrale en Bibelot.
(Foto: Thymen Stolk)
Verschijnt ieder weekend huis-aan-huis in Dordrecht
en is tevens af te halen op diverse afhaalpunten in
Papendrecht en Zwijndrecht. Totaal oplage 60.000.
Bezorgklachten:
www.dordtcentraal.nl, [email protected]
Directie: Piet van Westen, tel. 078-6140149
Kantoor:
Jade 228, 3316 LJ Dordrecht, Postbus 1030, 3300 BA Dordrecht,
tel. algemeen: 078-6140149, fax: 078-6130132.
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Acquisitie:
Marco Haan 06-24243399, Edwin van Rijswijk 06-30671359,
Michel van Wijland 06-15217220
e-mail: [email protected]
Redactie:
Hesper Romijn, Kees-Jan Visser, Loes Verkuijlen,
Nettie Dekker, tel. 078-6133223,
e-mail: [email protected]
Foto’s:
Thymen Stolk (tenzij anders vermeld).
Nabestellen: tel. 06-46732700, www.thymenstolk.nl
Lay-out & Zetwerk:
Twin Creations, Dordrecht, www.twincreations.nl
4
Dordt Centraal vrijdag 8 juli 2011
UITNODIGING
DUBBEL FEEST
Graag nodigen wij u uit voor een dubbel feest dat
gevierd wordt op 8 en 9 juli. Op dit feest kunt u
kennismaken met twee nieuwe gasten: de nieuwe
Volkswagen Crafter en Amarok.
Omdat het feest is, hebben wij naast deze
twee introducties, nog veel meer voor u in petto:
Doe de Gratis Bouwvak vakantiecheck
Laat uw bedrijfswagen voor u op vakantie gaat gratis
controleren op 36 punten voor een goede start na de bouwvak!
De eerste 50 aanmeldingen voor de bouwvak
vakantiecheck ontvangen een gratis koeltas
Visstraat 106
3311 KX Dordrecht
Tel. 078-6312099
(t.w.v. 9,95).
Speciale auto’s
We pakken flink uit met een aantal
bekende en speciale auto’s, zoals
een echte ambulance, brandweerwagen, ANWB auto,
Transporter van de Bloedbank,
onze servicewagen en een echte
Amescador. Deze auto’s kunnen van
binnen en buiten worden bekeken!
Alleen tijdens de feestdagen, op 8 en 9 juli, ontvangt u
20% korting op trekhaken, sidebars, imperiaals, lichtmetalen
velgen en betimmeringen voor uw Volkswagen Bedrijfswagen
accessoires (excl. montage).
e speciale IJsbus
Op vrijdag 8 juli is onz
19.00 uur.
er voor u van 15.00 tot
Volkswagen IJsbus en
heerlijke hamburgers
Retro Scooters
voor Retro Prijzen!
www.nederlofautos.nl:
Audi A3 1.9 TDI Attraction
Pro Line Business
2007-11 17.500
Agm staat voor eigentijdse en
kwalitatief goede scooters voor
een uitstekende prijs! Wilt u dit zelf
ervaren en eer informatie hierover
ontvangen? Of wilt u eens een kijkje
komen nemen bij ons in de winkel?
Neem dan contact op met Garage
Nederlof, de Agm dealer bij u in de
buurt, op onderstaand adres:
BMW X1 2.0 D X DRIVE AUT.
2009-12 42.950
BMW X1 2.0D X DRIVEAUT
2009-12 42.950
Honda Civic 1.3 Hybrid,aut
2009-01 14.750
De feestdagen zijn op:
1998-02
Vrijdag 8 juli van 13.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 9 juli van 09.00 tot 16.00 uur
Mercedes-Benz SLK 230 K.
7.750
Peugeot 207 1.6-16V Turbo Feline 2007-06 11.950
De barbecue staat
voor u klaar op:
Vrijdag 8 juli van 15.00 tot 19.00 uur
Zaterdag 9 juli van 12.00 tot 16.00 uur
Volkswagen Golf Plus 1.4 Trendline 2010-06 16.950
Graag tot 8 of 9 juli!
Laan der Verenigde Naties 75, Dordrecht
www.ames.nl
Actueel
Dordt Centraal vrijdag 8 juli 2011
Lichaam in sloot is van 18-jarige jongen
DORDRECHT - In het water langs het fietspad bij de Grafelijkheidsweg in Sterrenburg is woensdagmorgen het lichaam van een 18-jarige jongen uit Dordrecht
aangetroffen. Rond 07.45 uur meldde een passant dat in het water tussen de De Jagerweg en de Schenkeldijk een scooter en helm lagen. Een agent ging kijken
en al snel bleek er ook een stoffelijk overschot in het water te liggen. Direct werd een onderzoek gestart. Duikers van de Dordtse brandweer hebben het lichaam
uit de sloot gehaald. De man is naar het mortuarium gebracht. Hoe de man met zijn scooter in het water is gekomen is nog niet duidelijk. Mogelijk raakte de
bromfietser een boom die op een paar meter afstand van de vindplaats staat. Deze boom is licht beschadigd. De politie zoekt mensen die getuige zijn geweest
van het te water raken van de man of andere informatie hebben die helpt in het onderzoek. Zij kunnen bellen naar tel. 0900-8844 (lokaal tarief) en vragen naar
de recherche in Dordrecht. Anoniem bellen kan ook, tel. 0800-7000 (gratis). (Foto’s: Thymen Stolk)
Een dag later komen vrienden, kennissen en familie naar de plek om de omgekomen jongen
te herdenken.
Eerst werden een brommer en een helm in het water gevonden.
Dordtse Matthijs Schaap
heeft rol in Harry Potter-film
DORDRECHT - De Dordtse Matthijs Schaap
speelt in de nieuwste Harry Potter-film de
broer van Sirius Black. Hij maar een paar
seconden in beeld, maar Schaap is trots dat
hij gecast is voor de rol.
Hij besloot een gokje te wagen voor de rol toen
hij door een college erop werd geattendeerd
dat hij wel erg leek op acteur Gary Oldman die
in eerdere films de rol van Sirius Black heeft.
Toen hij in het laatste boek van Harry Potter
las over Regulus Arcturus Black (de broer van
Sirius) besloot hij een gokje te wagen om voor
deze rol in de film in aanmerking te komen. Hij
achterhaalde de gegevens van het castingbureau en nam een auditiefilmpje op bij Huis te
Merwede. Vorig jaar september kwam de uitnodiging om naar de set te komen in Londen.
Er is uiteindelijk één scène opgenomen die in
de film als flashback te zien zal zijn. Vanaf 13
juli draait Harry Potter & The Deathly Hallows
Part 2 in de Nederlandse bioscopen.
Weekend weer
weerman Marc Putto
Best aardig zomerweer
vrijdag
zaterdag
zondag
13
21
ZZW. 4
80%
45%
14
21
ZW. 4
75%
50%
13
22
WZW. 4
90%
15%
Tot tenminste 17 juli staat er zo goed als
zeker prima zomerweer op het programma.
Het KNMI mag dan immer het accent op de
eventuele buien leggen, in de praktijk zal
ook de komende dagen het veelal zonnige
en aangename karakter van het zomerweer
menigeen gaan bijblijven in Dordrecht.
De voortvarende zuidweststroming in de
hogere luchtlagen (die we al sinds mei hebben) gaat de komende tijd gewoon door. Het
draait steeds om lagedrukgebieden op het
traject Ierland, Schotland en IJsland. Aan
de andere kant zien we de hele tijd uitlopers
van het roemruchte hoog der Azoren opko-
men richting de Benelux. Het blijft dan ook
stuivertje wisselen tussen deze drukgebieden. Soms trekt genoemd hoog aan het langste eind en vervolgens wordt de depressieinvloed dan tijdelijk weer wat groter. Grote
pieken en dalen in het weer zullen er niet
bij zijn de komende periode, dus het weer
behoudt een wat vlak karakter doorgaans.
Rond vrijdag en zaterdag is er een tijdelijk
een wat grotere buienkans, maar veel water
komt er niet aan in de wijde omgeving van
Dordt. Het droge weer met meestal flink
wat zon overheerst in onze zuidwestelijke
oorden.
DE NIEUWE AVEO!
De wind zit voortdurend in de bekende
zuidwesthoek en haalt boven open terrein
soms net windkracht 5. Begin volgende week
ruimt de wind naar noordwest als gevolg
van drukstijgingen nabij Engeland. De middagtemperaturen zijn zeer acceptabel met
zo’n ruime 20 graden op de meeste dagen,
dus voor diegenen die al vakantie hebben
ziet het er goed uit. Een echt wisselvallige periode is voorlopig niet aan zet in juli.
De fase rond half juli wordt bepalend voor
het verdere weersverloop van de maand.
Schakelen we over naar warmte, of wordt het
juist regenachtig?
Nu met
€ 1.750.-
intro-voordeel!
NU AL VANAF
€ 9.945.Er is al een nieuwe Chevrolet Aveo
vanaf €
5
11.695.-
Label A
AVEO
BESLIS SNEL. DE ACTIE IS GELDIG VOOR DE EERSTE 500 KOPERS.
Ploegstraat 9 - 3319 LG Dordrecht
Tel. 078 - 616 15 10
[email protected]
www.monsterauto.nl
7
Dordt Centraal vrijdag 8 juli 2011
Glasvezelnieuws Dordrecht
Dit moet u weten.
Glasvezel is een zogenaamd ‘open’ netwerk dat vrije concurrentie mogelijk maakt tussen
de serviceproviders van internet, tv en telefonie. Dat is mooi, want zo bent u verzekerd van
aantrekkelijke tarieven! Elke serviceprovider heeft z’n eigen pakketten, aanbiedingen en acties.
U kunt ze vergelijken op www.eindelijkglasvezel.nl. Maar u kunt ook even langskomen in onze
glasvezelwinkel waar wij u graag helpen bij het maken van de juiste keuze. Bent u met glasvezel
duurder uit dan met uw huidige abonnementen? Integendeel! U krijgt meer voor minder geld.
Alle geweldige voordelen en nieuwe mogelijkheden van glasvezel!
Glasvezel
biedt zoveel
méér.
EINDELIJK.
GLASVEZEL IN
UW WONING.
Glasvezel. Zo sluit u het aan.
Hebt u (binnenkort) een glasvezelmodem in de
meterkast? Dan is dat de basis voor een stabiele
en betrouwbare verbinding. Voor razendsnel
internet en voor tv met superieur beeld en
geluid. Als de glasvezelaansluiting in uw woning
is gemaakt, wordt deze geactiveerd door de
serviceprovider.
Glasvezelkabel
Glasvezelmodem
Coaxkabel
Telefoonkabel
UTP
UTP
Internet
router
Digitale box
uw toestemming nodig. Houd daarom uw
brievenbus in de gaten. Als we in de buurt komen
bij uw woning ontvangt u van ons bericht om
toestemming te geven.
Uw woning is met een glasvezelaansluiting
helemaal klaar voor nu en straks. Hiermee bent u
goed voorbereid op een toekomst van tv in 3D en
tal van interactieve diensten die een andere manier
van werken, leren, communiceren en ontspannen
inluiden. Toch hoeft u daar niet op te wachten. Want
zodra u uw glasvezelaansluiting activeert, ontdekt
u de bijzondere voordelen. De glasvezelaansluiting
hangt nu of binnenkort al in uw huis en het is een
kleine moeite om ervan te gaan genieten!
Telefoon
Radio
PC
Heel Nederland stapt over op glasvezel.
Mogelijk bent u al snel aan de beurt. Want op
een aantal plaatsen in Dordrecht gaat de schop
al in de grond en leggen we de glasvezelkabel
aan. Hiermee bent u klaar voor de komende
dertig jaar en kunt u de nieuwste ontwikkelingen
verwelkomen. Zoals het allersnelste internet,
haarscherpe digitale tv en tal van nieuwe
mogelijkheden op het gebied van werken, leren,
communiceren en ontspannen. De aansluiting
kost u niets, maar natuurlijk hebben we wel
Concepts ICT is al sinds 2003 actief op
glasvezel. Vandaar dat wij ons de méést
ervaren aanbieder van hypermoderne
glasvezeldiensten mogen noemen. Hierdoor
geniet u altijd van een optimale persoonlijke
service en bent u zeker van kwaliteit.
www.concepts-ict.nl
KPN maakt communicatie tussen mensen
al meer dan 125 jaar mogelijk en is ervan
overtuigd dat glasvezel de superieure
technologie zal zijn voor de toekomst.
Glasvezel van KPN biedt ongekende
mogelijkheden voor internetten, tv-kijken
en bellen. Met de glasvezel alles-in-één
pakketten van KPN haal je het beste in huis.
www.kpn.com/glasvezel
Wel de aansluiting, nog geen signaal.
Analoge tv
Digitale tv
Wie wordt úw
serviceprovider?
Dat wordt genieten.
Nog één keer de voordelen van glasvezel op
een rijtje.
UÊÊÊ"˜}iŽi˜`ÊØiÊˆ˜ÌiÀ˜iÌÊ­ˆ˜vœÀ“>̈iÊÀiˆÃÌʓiÌÊ
de snelheid van het licht).
UÊÊÊ-Õ«iÀˆiÕÀÊÌÛʎˆŽi˜Ê­}>Åi`iÀÊLii`]Ê
glaszuiver geluid).
UÊÊÊՈÌi˜}iܜœ˜ÊÃÌ>LˆiÊ­}>ÃÛiâiÊÃ̜œÀÌʘˆiÌ]Ê
ruist niet, altijd constante kwaliteit).
UÊÊÊ œœˆÌʓiiÀÊ`iʎ>LiÊ`ii˜Ê­ÕÜʈ˜ÌiÀ˜iÌÊ
is altijd even snel, hoeveel computers en
tv’s er ook in gebruik zijn).
UÊÊÊ6œœÀLiÀiˆ`ʜ«Ê`iÊ̜iŽœ“ÃÌÊ­]ÊÎ]ÊÜ>ÌÊÕÊ
ook gaat kijken, u bent er klaar voor).
UÊÊ Ê6iÀ>˜ÌܜœÀ`iʎiÕâiÊ­}>ÃÛiâiÊˆÃÊi˜iÀ}ˆiâՈ˜ˆ}
en duurzaam).
Welkom met uw vragen.
Glasvezelwinkel.
Over glasvezel is veel te vertellen. Daarom bent
u van harte welkom in onze glasvezelwinkel.
We nemen alle tijd voor uw vragen en kunnen
u uitgebreid en onafhankelijk informeren over
de abonnementen van de serviceproviders in
uw gemeente. Direct meer weten? Ga dan naar
www.eindelijkglasvezel.nl/dordrecht
Vest 169, 3311 TV Dordrecht
Openingstijden.
woensdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur
zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur
Lijbrandt glasvezel biedt je méér. Meer
service met onze overstapservice en meer
gemak met onze duidelijke handleidingen.
Verder zijn er geen extra kosten bij het
afsluiten van je abonnement, en heb je de
zekerheid van vaste lage maandprijzen.
Zo geniet je meer van het mooiste en meest
uitgebreide glasvezelabonnement voor
internet, televisie, radio en telefonie.
www.lijbrandt.nl
8-ʈÃÊii˜ÊÃiÀۈVi«ÀœÛˆ`iÀʘˆiÕÜiÊÃ̈°Ê/i˜Ê
eerste leveren wij alle diensten uitsluitend via
glasvezel. Dat reikt tot in uw huis, anders dan
bij traditionele leveranciers. Voorbij is de tijd
van kabel en koperdraad! Ten tweede gaan
bij ons klantvriendelijkheid en gebruiksgemak
voor alles.
www.xmsnet.nl
Als nuchtere provider uit de polder houden
wij het graag helder. Met innovatieve en
moderne diensten zoals glasvezel, eerlijke
prijzen en een betrouwbare klantenservice.
œÛi˜`ˆi˜Ê∍˜ÊÜiÊ>Ê£xʍ>>ÀÊii˜Ê£ää¯Ê
Nederlandse provider, gevestigd in Dronten.
Geen zorgen.
www.solcon.nl
8
Dordt Centraal vrijdag 8 juli 2011
BIJ ONS: * GRATIS THUISBEZORGING * GRATIS GEÏNSTALLEERD * GRATIS UITLEG
SHARP TV
Speciale zomeractie
32 INCH / 81 CM.
van €749.voor €549.-
Aardbeienvlaai
met Slagroom
SHARP TV
42 INCH / 107 CM. (met 3 jaar garantie)
van €999.voor €699.-
3,75
Van €1 r
voo
€
0
11,0
PANASONIC PLASMA
37 INCH / 94 CM.
van €999.voor €699.-
Van €7
,95
voor
NIET DE ENIGE....... MAAR WEL DE BESTE!!
6,00
€
Appelkruimelvlaai
Blekersdijk 12 Dordrecht 078 - 6140017
”TOT KIJK...
OP DE BLEKERSDIJK!!!”
De actie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus en alleen bij
Multi-Vlaai Dordrecht Sterrenburg en Stadspolders. www.multivlaai.nl
GRATIS THUISBEZORGD • GRATIS GEÏNSTALLEERD • GRATIS UITLEG • GRATIS 1 JAAR EXTRA GARANTIE (totaal 3 jaar)
Dordrecht Sterrenburg • P.A. de Kokplein 125 • 078 - 6171816 • Dordrecht Stadspolders • WC Bieshof • 078 - 6226662
Reisbureau van Maren heeft alle vakantiereizen, alle aanbiedingen en
alle last minutes van praktisch alle ANVR/SGR-touroperators.
Gagarandeerd de laagste prijs, gegarandeerd de beste service, óók op internet.
BIJ AANKOOP VAN 4
HARINGEN ONTVANGT
U EEN AD WEEKEND
(van 9 juli)
(met de beroemde haringtest)
Dordrecht: Bagijnhof 68, tel. 078-6133500, W.C. Admiraalsplein, 078-6186337
W.C. Sterrenburg, 078-6173323 W.C. Bieshof, tel. 078-6215411
Papendrecht: W.C. De Meent, 078-6156269 Zwijndrecht: W.C. Walburg, 078-6126333
Profiteren van
vakantievoordeel?
CADEAU OP=OP
van Eesterenplein
Ees enplein 96 (W.C. Bieshof)
B es f) • 3315 KT • 078 - 6167994
Openingstijden:
den
e ma.gesloten
ma.ge ot n • di. wo. 09.0
9 0 - 18.00 uur
Openingstijden:
09.00
8.00 - 18.00 uur • za. 08.00 - 17.00 uur
8
do. 09.00 - 18.00 uur • vr. 08.00
Zaterdag 24 september 2011 Kinderrommelmarkt
Er zullen 40 kramen worden geplaatst voor alle marktkoopmannen en
vrouwen in spé. Er worden bonnen uitgedeeld waarmee de kinderen bij
Verhage een patatje en een ijsje mogen halen. Ook zal de zweefmolen
aanwezig zijn en kunnen de kinderen zwieren en zwaaien. Tevens zal het
Kindertheater, gesponsord door Verhage Fastfood, aanwezig zijn.
Zaterdag 29 oktober 2011 Halloween
Breng een
bezoek aan
de Bieshof
winkeliers
Eind van de middag zal een huisje met terras in het winkelcentrum worden geplaatst. Van hieruit delen heksen een beker warme chocolademelk
uit. Tevens plaatsen bij hierbij een geluidsset met Halloweengeluiden en
een groot statief met verlichting. De lampionnenoptocht zal bij Verhage
van start gaan. Onderweg komt men een snoephuisje tegen van waaruit de vriendelijke heks Halloween snoep uitdeelt. Onderweg komt men
langs diverse “spoken” en enge geluiden. Op de terugweg komt men langs
de oliebollenkraam en hier ontvangt iedere deelnemer een heerlijke oliebol.
Zaterdag 19 november 2011 Sinterklaas
De kinderen kunnen vandaag genieten van de aanwezigheid van Sinterklaas en zijn zwarte pieten tijdens de traditionele Sinterklaaszitting
(12.00 – 16.00 uur). Op het podium zal Sinterklaas plaatsnemen in zijn
Sinterklaasstoel en kadootjes aan de kinderen uitdelen. Een zwarte
pieten-looporkest verzorgt de ontvangst van de Sint en trekt daarna het
winkelcentrum in. Twee zwarte pieten zullen bij de chocolademelkstand
aan alle kinderen een beker lekkere warme chocolademelk met een speculaasje uitdelen.
Woensdag 23 november 2011 Prijsuitreiking
De winkeliersvereniging heeft in de maand november een Boodschappen
Aktie gehouden. Op woensdag 23 november zal de prijstrekking plaatsvinden en ontvangen de prijswinnaars een mooie prijs.
Donderdag 15 december 2011 Winterfair
Een zeer sfeervolle winterfair door het gehele winkelcentrum. In het winkelcentrum zal een mooie levende kerststal worden geplaatst. Binnen
een omheining zullen diverse dieren aanwezig zijn, zoals een schaap, een
geit, een ezel en een kameel. Er zal een arrenslee aanwezig zijn welke
wordt getrokken door twee mooie paarden! De kerstman deelt lekkere
chocolade kerstballen uit.Een Charles Dickenskoor vertolkt prachtige
kerstliederen in de avonduren.
Ondernemers
Dordt Centraal vrijdag 8 juli 2011
Actueel
9
Dit is een informatierubriek van de GGD ZuidHolland Zuid. Tweewekelijks in Dordt Centraal is er
meer informatie over projecten en activiteiten die
wij uitvoeren. Al onze activiteiten hebben als doel
de gezondheid te bewaken, te beschermen en te
bevorderen. Kijk voor meer informatie op ggdzhz.nl.
Verkeersschool GGD column
Nederveen traint Vakantiepret!?
begeleiders voor 2todrive
De vakantieperiode staat voor de deur. Veel kinderen kijken hier al weken reikhalzend naar uit. Maar wat kun je als ouder de hele dag met je kind doen?
Kinderen zijn snel tevreden, zolang het maar ‘anders dan anders’ is. Voor elk budget is er wel een uitstapje. Je kunt denken aan het bos, het strand of een (grote)
speeltuin. Wanneer je dan ook nog een vlieger of voetbal meeneemt, wordt het
allemaal nog veel uitdagender. Een fietstochtje naar de kinderboerderij is ook
een aanrader voor de kleintjes. Naast het zwembad, het museum, dierentuin
of een attractiepark zijn er vaak tal van activiteiten in de buurt. Voor inspiratie
kun je terecht op uitmetkinderen.nl. Kijk voor eet-doe-dingen eens op de website
lekkerbelangrijk.nl.
Mascotte Lessie samen met Gertjan Nederveen in de nieuwe bedrijfskleding van Verkeersschool Nederveen.
REGIO - De proef voor het begeleid
rijden, 2todrive, voor jongeren vanaf
16,5 jaar gaat vanaf 1 november definitief in. Jongeren mogen dan vanaf
16,5 jaar autorijles volgen en vanaf
17 jaar afrijden. Tot de leeftijd van
18 jaar moeten zijn onder begeleiding van een volwassene rijden. Bij
Verkeersschool Nederveen kunnen
deze jongeren zich opgeven voor
autorijlessen.
geval is zijn de eisen van de rijopleiding
en examens al hoog, deze eisen gelden
ook voor de 17-jarige die gaat afrijden.”
Op de vraag of hij nog nadelen ziet antwoord hij positief. “Ja, mijn zorg zit met
name in de begeleiding van bijvoorbeeld
ouders en kennissen tot de leeftijd van
18 jaar is bereikt. De eisen die gesteld
zijn aan rijinstructeurs zijn hoog en wij
hebben ervaring om de jongeren goed te
begeleiden.”
zaken aan bod. Ook de actuele verkeersregels en een juiste verkeersmentaliteit
worden geleerd. Wie interesse heeft kan
contact opnemen met de verkeersschool
voor de mogelijkheden.
“Denk er wel aan dat dit alleen geldt
voor jongeren die op of na 1 november 2011 17 jaar worden”, aldus
Gertjan Nederveen van de gelijknamige Verkeersschool Nederveen uit
Hardinxveld-Giessendam. Hij is positief
over de nieuwe proef. “Zoals nu al het
Begeleiderscursus
Verkeersschool Nederveen heeft hier een
oplossing voor. Met een verkeersdeskundige is een begeleiderscursus ontwikkeld voor ouders die hun jongeren gaan
begeleiden. In deze cursus komen alle
juridische en verzekeringstechnische
Verkeersschool Nederveen stelt
voorlopig voor de eerste vijftig
kandidaten die zich aanmelden
voor 2todrive gratis de begeleidercursus voor twee begeleiders ter
waarde van 125 euro per persoon ter
beschikking.
Meer informatie over de nieuwe proef
is ook te vinden via 2todrive.nl en op
nederveen.com. De verkeersschool is te
bereiken via tel. 0184-614674 of [email protected]
nederveen.com.
HALVE
HA
LVE
PRIJS
PR
IJS
UITGEZONDERD BASIS- &
HOOGZOMERCOLLECTIE
RUILEN NIET MOGELIJK
Als je controle wilt houden over wat de kinderen
eten, is het aan te raden
om lunch en tussendoortjes
zelf mee te nemen. Als je
er een soort picknick van
maakt, met leuke servetjes,
krijgt het gelijk al een feestelijk tintje. (Muesli)Bollen
zijn lekker voor onderweg.
Je kunt ze beleggen met
jam, groentespread en rookvlees. Ook slim en lekker
voor tussendoor: ontbijtboek, lange vingers, rijstewafels of eierkoeken. Daarnaast
zijn minigroenten zoals radijsjes, worteltjes of komkommer heerlijk om op
te knabbelen onderweg. Als de kinderen een ijsje mogen eten, kies dan voor
waterijs. In roomijs zit tweeënhalf keer zoveel calorieën als in een waterijsje. Het
Voedingscentrum geeft een heleboel tips als het gaat om lekker en verantwoord
eten, zie voedingscentrum.nl.
Veel plezier!
Zin in een leuk
uitje? Kijk op
dordtcentraal.nl
Het Nederlandse
Rode Kruis
Een ongelukje zit vaak in een klein hoekje.
Zou het niet geweldig zijn als u dan onmiddellijk
een helpende hand kan bieden!
Het Nederlandse Rode Kruis biedt daarom weer de gelegenheid voor het
volgen van een EHBO-cursus. De cursus start op 26 september en in het
voorjaar bent u dan een gediplomeerd EHBO-er.
Onderdeel van de opleiding is de cursus
Reanimatie. Het is belangrijk te weten hoe
te handelen wanneer zich bij anderen plotseling
hartproblemen voordoen, waarbij de eerste
ogenblikken het belangrijkste zijn. Daarom
komen er op steeds meer plaatsen AEDapparaten. De bediening daarvan wordt
behandeld in de cursus.
Deze cursus Reanimatie wordt ook afzonderlijk
gegeven en duurt een dagdeel. Mogelijk een idee om deze met buurtgenoten
te volgen?
De kosten voor de EHBO-cursus bedragen €135,- per persoon, incl.
lesmateriaal en examengeld. De kosten voor alleen de Reanimatie-cursus
bedragen €25,- per persoon. De datum zal in overleg met de deelnemers
worden vastgesteld.
Voor beide cursussen geldt een minimumaantal deelnemers van 8.
Voor meer inlichtingen:
Het Nederlandse Rode Kruis, Afdeling Dordrecht
Dubbelsteynlaan West 43, 3319 EK Dordrecht
Tel. 078-6166066 (maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur)
Email: [email protected]
VAN EESTERENPLEIN 212 • DO
DORDRECHT • TEL. 078-6229026
Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door:
Dordt Centraal
ec
10
Cultuur
Dordt Centraal vrijdag 8 juli 2011
Uitgaan in de regio
Vrijdag 8 juli
09.00-16.00 uur, Sportcomplex
Bakenstein, Zwijndrecht: Bouwstad
10.45 uur, Biesboschcentrum Dordrecht:
Go Solar, vaarwandeltocht
12.30 uur, Biesboschcentrum Dordrecht:
rondje Hollandse Biesbosch, korte rondvaart
16.15 uur, Plein van Europa: Circus Renz
Berlin, circusvoorstelling
19.00 uur, Plein van Europa: Circus Renz
Berlin, circusvoorstelling
20.00 uur, Biesboschcentrum Dordrecht:
midzomeravondtocht, rondvaart door
Hollandse Biesbosch
20.30 uur, Biesboschcentrum Dordrecht:
kanotocht op zoek naar bevers
20.30 uur, Filmhuis Cinode: Water for
elephants (VS, 2011)
22.00 uur, Biesboschcentrum Dordrecht:
nachtvlinderexcursie, vaar-wandeltocht
Zaterdag 9 juli
06.45 uur, Biesboschcentrum Dordrecht:
vroege kanotocht Hollandse Biesbosch
09.00-15.00 uur, Natuurvriendenhuis
De Kleine Rug: griendbeheer, werkdag voor vrijwilligers griendje
Natuurvriendenhuis
12.00 uur, Biesboschcentrum Dordrecht:
rondje Hollandse Biesbosch, korte rondvaart
12.30-16.00 uur, Biologisch Centrum
Jong Dordrecht: miniboekenmarkt
13.30 uur, Landgoed Dordwijk: excursie
Landgoed Dordwijk, wandeling met gids
14.00 uur, Scheffersplein: Place d’Ary,
kunstmanifestatie
14.30 uur, Augustijnenkerk: orgelconcert
Rien Donkerloot
15.00 uur, Plein van Europa: Circus Renz
Berlin, circusvoorstelling
15.30 uur, Grote Kerk: toeristenconcert,
orgelconcert Marcus van Driel
19.00 uur, Plein van Europa: Circus Renz
Berlin, circusvoorstelling
20.00 uur, Sterrenwacht Mercurius:
schemerexcursie, wandeling met gids
20.30 uur, Biesboschcentrum Dordrecht:
kanotocht op zoek naar bevers
20.30 uur, Filmhuis Cinode: Water for
elephants (VS, 2011)
Zondag 10 juli
12.00 uur, Biesboschcentrum Dordrecht:
rondje Hollandse Biesbosch, korte rondvaart
14.00 uur, Biesboschcentrum Dordrecht:
tocht om het Eiland van Dordrecht,
vaartocht
14.00 uur, Scheffersplein: Place d’Ary,
kunstmanifestatie
14.00 uur, Plein van Europa: Circus Renz
Berlin, circusvoorstelling
20.30 uur, Filmhuis Cinode: Water for
elephants (VS, 2011)
Maandag 11 juli
09.00-16.00 uur, Sportcomplex
Bakenstein, Zwijndrecht: Bouwstad
Water for elephants
(VS, 2011), deze week in
Filmhuis Cinode.
12.00 uur, Biesboschcentrum Dordrecht:
rondje Hollandse Biesbosch, korte rondvaart
19.00-23.15 uur, Wantijpark: Palm
Parkies Dordrecht, livemuziek
20.30 uur, Filmhuis Cinode: Water for
elephants (VS, 2011)
Dinsdag 12 juli
09.00-16.00 uur, Sportcomplex
Bakenstein, Zwijndrecht: Bouwstad
10.15 uur, Biesboschcentrum Dordrecht:
vaarfietstocht Maltha, vaar-fietstocht
10.30 uur, Biesboschcentrum Dordrecht:
Deeneplaattocht, vaartocht met aansluitend een wandeling
12.00 uur, Biesboschcentrum Dordrecht:
rondje Hollandse Biesbosch, korte rondvaart
20.30 uur, Filmhuis Cinode: Water for
elephants (VS, 2011)
Woensdag 13 juli
09.00-16.00 uur, Sportcomplex
Bakenstein, Zwijndrecht: Bouwstad
09.00 uur, Duurzaamheidscentrum
Weizigt: workshop Dierenverzorger
09.30 uur, Biesboschcentrum Dordrecht:
wetlandtocht, film, vaartocht en wandeling met gids
12.00 uur, Biesboschcentrum Dordrecht:
rondje Hollandse Biesbosch, korte rondvaart
13.30-17.00 uur, Tuin van Grote Kerk:
kinderpopfestival Bobby KiTS
14.00 uur, Duurzaamheidscentrum
Weizigt: werken in de moestuin met
begeleiding
14.00 uur, Duurzaamheidscentrum
Weizigt: workshop Dieren Fotograferen
20.30 uur, Filmhuis Cinode: Water for
elephants (VS, 2011)
Kijk voor meer informatie op
vvvzhz.nl. Ook een activiteit voor de
agenda aanmelden? Stuur de gegevens naar [email protected]
GEZOCHT WILDBREIERS / HAKERS !
De Breicaravan heeft het
plan het Paulusplein
op te vrolijken.
Voelt u zich geroepen?
Bel voor inlichtingen
078 - 6142000
of kom langs
Dordtse Wol – en Handwerkwinkel
“ DE BREICARAVAN “
Amalia van Solmsstraat 23
(PAULUSPLEIN)
3314 LD Dordrecht • Tel.: 078 - 6142000
[email protected] • www.debreicaravan.nl
Openingstijden:
dinsdag tot vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur
donderdagavond tot 20.00 uur
Nu ook in Dordrecht
Body Control
Afslanksucces bij Body Control Dordrecht
Al diverse diëten geprobeerd, maar zonder blijvend resultaat?
Geen tijd of om medische redenen niet in staat om te sporten?
Body Control Dordrecht biedt diverse behandelingen om gezond
en duurzaam af te vallen.
Myo-balance
De Myo-balance is een uniek afslanksysteem. Een behandeling duurt slechts 17
minuten en staat gelijk aan intensief sporten. Een totaal van tien behandelingen
in 3 à 4 weken resulteert in zichtbaar en meetbaar verlies van centimeters!
Lymfo-balance
De Lymfo-balance richt zich op het lymfestelsel. Blokkades in het lymfestelsel
kunnen verantwoordelijk zijn voor een slechte vetverbranding, vocht vasthouden en slechte afvoer van afvalstoffen. Met de Lymfo-balance is het mogelijk
deze blokkades op te heffen. Kortom een welkome aanvulling op het Body
Control concept.
Nutrition proteïnedieet
Deze manier van afslanken is niet gebaseerd op mìnder eten, maar op ànders
eten. Door overdag een paar maaltijden en/of tussendoortjes te vervangen door
een van deze hoogwaardige en lekkere proteïneproducten van Body Control,
zorg je voor de opbouw van de juiste balans tussen vet- en spiermassa.
Kaneelpakking
De speciaal ontwikkelde kaneelcrème heeft, in combinatie met de wikkelmethode, positieve effecten op ondermeer figuurcorrectie en de bestrijding van
cellulitis. Dit is een zeer aangename en succesvolle methode voor het verbeteren van de huid.
Behandelingen zijn op afspraak!
Body Control Dordrecht
Zuidendijk 515 - 3329LD Dordrecht
Tel: 078-6210070
www.dordrecht.bodycontrol.nl
Vollemaansconcert
DORDRECHT - Wie de zomeravond wil afsluiten met een
romantisch nachtconcert,
kan op 15 juli terecht in de
tuinen van Villa Augustus.
Rond middernacht speelt
het Matangi Quartet zijn ‘Ode
aan de Maan’ met werken
van Hugo Wolf, Philip Glass
en Joaquín Turina. Het concert vindt plaats aan de voet
van de watertoren en begint
om 23.00 uur. De toegang
is gratis. Bezoekers wordt
gevraagd om in het wit te
komen.
Ga naar de website villa-augstus.nl voor meer informatie over dit concert
of andere zomeractiviteiten, of bel naar tel. 6393111.
Zomers lustoord
DORDRECHT - Hartje zomer is de ideale tijd om de moestuin van het landgoed
Dordwijk te bezoeken. Een gids leidt bezoekers zaterdag rond in de tuin van het
landgoed. Speciale aandacht is er voor de moestuin, waar nu ook de hortensia’s
volop in bloei staan. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en aanmelden kan op tel.
6166780 (na 18.00 uur).
Zie ook de website ivn.nl/dordrecht.
11
Dordt Centraal vrijdag 8 juli 2011
Zit u deze zomer op Malta,
Kreta of Dolcinea?
Kleurrijk
A ert
Adv
rten
entiiess
ent
Broc
Br
Bro
B
roch
ro
och
oc
hure
hu
ure
u
rre
es
buiitten
bu
enre
reecl
clam
am
me
diggita
digita
ta
aal ppri
prrinteen
Adv
Ad
Adv
dver
ert
rten
ennttie
ent
iess
ies
Broc
Br
B
rroc
oc
och
hur
hu
urrre
u
es
buiitten
bu
enre
recl
claam
me
dig
ddi
iiggita
igita
ita
it
t al
al ppr
pri
rriinten
nteen
nt
nte
Add ert
A
errt
rt
Br
buiitten
bu
enre
reccllam
ame
dig
ddi
iiggit
gita
itta
it
aa
all pri
pprrriinnt
nte
tten
te
en
drrukw
d
weerk
rk flyflyersrs fold
fool
ffol
older
deerrs h
de
huis
hu
isst
is
stij
ijleen logo’s maga
ij
mag
agazines
ziinne
zzin
zine
nes
posster
po
ster
st
e s pro
pprro
romo
mot
m
ot
o iioonel
eele
le
le arrtik
t kel
ele
lleen OP
OPEE??GAANOO we
webs
bsiittes
es we
week
ekbbllad
aden
en
dru
dr
ukkw
weerk
rk flye
fl ersrss ffo
fly
fol
oolldde
der
eerrs h
huuiisssstttiij
ijle
len logo’s mmag
maaga
maga
ag
aggaazi
ziinnnees
zin
zine
posstteerrs ppro
po
prrroomo
mottione
mot
ioonnel
io
ion
ele
ele
le aarrt
rttitik
ikeele
ik
elle
llen
en OOPPEE?
?GGAANNOO w
weeb
bssiitteess w
weeeekkbbllaaddeenn
in
ieess
WDH KOZIJNEN
kunststof kozijnen
dakkapellen, serres e.d.
AANBOUWEN/VERBOUWEN
SCHERPE PRIJZEN
Dealer Kömmerling (kumy).
10 Jaar garantie op kozijnen en montage.
30 Jaar ervaring in kunststof.
Zeer veel ref.adressen in de regio.
Hardinxveld-Giessendam
www.wdhkozijnen.nl
0184-616441
creations
U zit het hele jaar goed met deze fauteuil Dolcinea. Van € 1.749,- in leer Senso
of € 1.929,- in Alcantara. Nu tijdelijk beide uitvoeringen voor € 1.399,Beter kunt u niet zitten. www.leolux.nl
Blekersdijk 38a
|
078-6489319
t i
twincreations.nl
ti
l
Borent B.V. zoekt voor haar
filiaal in Dordrecht een;
Assistent filiaalleider
en een Chauffeur /
Baliemedewerker
Heb je net je rijbewijs gehaald,
je HAVO of MBO opleiding afgerond en
zoek je nu een leuke fulltime baan??
Solliciteer dan direct op
www.borent.nl
Workout Centre Difference neemt
Fitnessafdeling aan de Jagerweg over
Oktober 2009 startte Henk en Inge Robbemond met hun workout centre Difference door de aerobicsafdeling
van het gevestigde Bewegingscentrum aan de Jagerweg over te nemen. De gehele beneden verdieping aan de
Jagerweg werd grondig verbouwd.
Zo werden er nieuwe kleedkamers gebouwd
en gezellige horeca aangelegd en de zalen
kregen een totale metamorfose. En met succes. Workout Centre Difference is uitgegroeid
tot een volwaardig Workout Centre. Er staan
42 groepsfitnesslessen per week op het rooster. Van Zumba tot Body Pump en van Kids
Zumba tot Spinning. Voor elk wat wils, een
aanbod voor het gehele gezin. Echter ontbrak het aan individueel fitness/ cadio fitness.
Hier gaat per 1 augustus 2011 verandering in
komen. Ook het fitness/cardio fitness komt
onder de vleugels van Workout Centre Difference. Wat per 1 augustus dan ook Workout
en Fitness Centre Difference gaat heten. De
intieme gezellige sfeer die heerst bij Difference
zal zeker gecontinueerd worden in het complete centrum. De fitnessafdeling zal naar de
beneden verdieping verplaatst worden en de
groepsles zalen komen boven. Tevens zal er
1 ingang komen doordat er een interne trap
geplaatst gaat worden.
Het wordt een centrum voor de gehele familie. Met alle groepslessen voor volwassen
en kids, fitness en 50+ fitness is er voor de
kinderen, papa, mama opa en oma zeker
een sportvorm om je gezondheid in stand
te houden dan wel te verbeteren. Sporten is
immers van levensbelang. De jaren lange ervaring in de fitnessbranche van Henk en Inge
dragen zeker het nodige steentje bij. Henk
heeft ruime ervaring in het 1 op 1 begeleiden
van sporters op elk niveau. Personal training,
medical fitnesstraining voor het herstel van
operaties aan kruisbanden, hernia’s, schouders en enkels, maar ook voor een persoonlijk
trainingsschema. Ook de spinninglessen zijn
elke keer anders en even fanatiek met telkens
andere trainingsvariaties. Inge is een allround
instructrice zowel fitness en groepslessen, die
van elke workout een feest maakt, zowel
Free style lessen, les mills workouts en zumba.
Ook alle andere instructeurs beschikken over
de juiste capaciteiten om u uw doel te laten
bereiken door middel van fitness, of het geven van een goede workout. Alle instructeurs
krijgen intern ook altijd de nodige opleidingen
om de sfeer en kwaliteit te continueren dan
wel te verhogen. Al onze instructeurs zijn er
echt voor U. Sport kan gewoon niet zonder
goede voeding en een gezonde leefstijl. Daarom is vanaf 1 September ook gewichtsconsulente Nora Huijbregts bij ons ingetrokken.
Nora is een specialist op dit gebied en zal haar
praktijk nu ook vanuit ons pand gaan voeren.
Maak kennis met haar en ervaar welke voordelen dit voor u kan bieden.
Primeur in Dordrecht
Bij Difference nu ook sporten voor doven en
omeerd
slechthorenden. Nora is NGT gediplomeerd
ifferen(Nederland Gebarentaal) waardoor Differenwaarde
ce een primeur heeft door een meerwaarde
n. Als u
aan doven en slechthorenden te leveren.
meer wilt weten dan kunt u op haar website
www.mooiinevenwicht.nl terecht.
Better Belly
tart
ta
In Juni 2010 is Workout Centre gestart
emet Better Belly. Een revolutionaire meg
thode om in 4 weken je buikomvang
te verkleinen. Resultaten van 2 to 14
cm zijn meer regel dan uitzondering.
Wanneer u op de gewone manier
gaat bewegen zoals u gewend bent,
zal u ervaren dat u een koude buik
houdt, dat is het probleem tevens
waarom het zo moeilijk is om juist op
die plek af te vallen. Door met de Better Belly te gaan sporten merkt u datt
oorr
oo
uw buik opeens wel warm wordt. Door
ide infrarood dieptewarmte krijgt het llig.
chaam een veel betere doorbloeding.
De warmte van de Better Belly wordtt
verhoogd naar 55 graden en omdat
u er bij gaat bewegen zal uw lichaam
zijn uiterste best moeten doen om
deze warmte kwijt te raken. De
vetverbranding in deze zone wordt
met 100% verhoogd! Dit werd in
spinning gedaan en nu heeft men
de mogelijkheid om dit op willekeurig tijdstip op de loopband cross en/of roeitrainer te
doen. Met de nieuwe draadloze banden is het
nu ook mogelijk om met de Better Belly bijv
de Zumba of TaiBo les te volgen. Meer keuze
maakt het sporten nog leuker.
Beauty Salon
Ook aan verzorging is gedacht bij Difference.
In het centrum is Beauty Salon Difference gevestigd. Hier kunt u terecht voor een gehele
gezichtsbehandeling, complete voetverzorging, wenkbrauwen epileren. De specialisaties
acne en camouflage worden veelal vergoed
door uw zorgverzekeraar. Mocht u na het
sporten uw lichaam willen verwennen door
een ontspanningsmassage bent u bij Beauty
Salon Difference ook op het juiste adres. Ook
voor harsen van benen bikinilijn, bovenlip etc.
Leden van Workout en Fitness Centre Difference krijgen
jg 10% korting
g op
p alle behandelingen. Behandelingen gaan
uitsluitend op afspraak.
(o.v.v. referentienummer 446007)
Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:
Badkamers - Renovatie - Onderhoud
Keukens - Vloeren - Timmerwerk
Rob Vermij
Joop den Uylstraat 11
3317 NW Dordrecht
Tel. 078 - 785 00 90, Mobiel 06 - 12 70 74 58
[email protected], www.klussenier.nl
S
chade
A
uto
C
entrum
MICHEL
DE SPECIALIST VOOR AL UW AUTOSCHADE
OOK VERZORGEN WIJ:
Š ruitreparaties
Š uitdeuken zonder spuiten
Š spuiten van meubels en keukenkastjes
Š uw onderhoud en APK
Auto
Schade
Centrum
Aventurijn 1044 • 3316 LB Dordrecht
078 - 617 17 50 • [email protected]
www.autoschadecentrummichel.nl
Wij werken ook voor
alle verzekeringsmaatschappijen.
Leden va
n Worko
u
Fitness C
entre Dif t en
ference
krijgen 1
0%
alle beha korting op
ndelinge
n.
Voor meer informatie , kunt u terecht aan de Jagerweg 225 ( Sterrenburg)
Dordrecht 078 6356868. of kijk op www.wfcdifference.nl
Meer weten over adverteren
in Dordt Centraal of op
de website? Kijk op
dordtcentraal.nl
12
Dordt Centraal vrijdag 8 juli 2011
Autobedrijf
DICK DE JONG
MERK
CITROEN
PEUGEOT
DAEWOO
FORD
AUDI
FORD
OPEL
FIAT
OPEL
HYUNDAI
FORD
MERCEDEZ BENZ
KIA
MITSUBISHI
SMART
RENAULT
MITSUBISHI
PEUGEOT
RENAULT
DAIHATSU
PEUGEOT
SUZUKI
DAEWOO
DAEWOO
VOLKSWAGEN
RENAULT
VOLKSWAGEN
SUZUKI
SUZUKI
SUBARU
OPEL
SAAB
OPEL
ALFA ROMEO
FIAT
VOLKSWAGEN
RENAULT
RENAULT
HYUNDAI
AUDI
TYPE
SAXO 1.4
206 CC 2.0 16V CABRIO
MATIZ
TOURNEO CONNECT 1.8-16V
A3 1.6
FIESTA 1.3-8V CLASSIC
CORSA 1.2-16V
PANDA 1.1
MERIVA 1.6-16V MPV 1E EIG
ATOS SPIRIT 1.0
FIESTA 1.3-8V
190-SERIE 1.8E
SHUMA 1.5LS
LANCER 1.3 GLI
CITY-COUPE
MEGANE SCENIC 1.6E
SPACESTAR 1.3GL
206 1.4 QUICKSILVER 3-DRS
TWINGO 1.2
CHARADE 1.3-16V
807 2.0 16V 7-PERSOONS
BALENO 1.6 SPORT
MATIZ 0.8
TACUMA 1.6-16V MPV
TOURAN 1.9 TDI
SCENIC 2.0
POLO 1.4 COMFORT 3-DEURS
BALENO 1.6 SPORT
BALENO 1.8 GLX SEDAN
IMPREZA GL AWD
VECTRA WAGON 1.6-16V
900 2.0S CABRIO
VIVARO 1.9 DTI 2.7T
155 1.7 TWIN SPARK
STILO 1.6-16V 5-DEURS
TOURAN 1.9TDI
CLIO 1.4
MEGANE BREAK 1.9
ACCENT 1.3 I
A3 2.0TDI
Weeskinderendijk 5 - 3314 CM Dordrecht - 078-6142800 / 06-52170521
Naast Wasstraat de Walvis
BOUWJAAR
12/01/1998
15/05/2003
28/09/2004
12/03/2004
20/03/2000
27/04/2001
27/07/2004
14/06/2005
26/02/2004
25/07/2002
27/04/2001
24/03/1992
01/03/2002
25/07/1997
26/04/2002
10/04/1998
25/05/1999
30/09/2003
30/11/2000
17/04/1997
10/01/2003
24/10/2001
04/04/2001
02/01/2002
11/08/2004
17/07/1998
04/01/2000
24/10/2001
01/08/1996
14/01/1999
31/03/2000
28/06/2002
26/06/2003
10/05/1994
05/07/2002
11/08/2004
29/09/1995
10/01/2001
01/06/2001
23/06/2005
STUURBEKR. MOOIE AUTO!!
1E EIG. METALLIC, AIRCO, LEER
NWE APK, SUPERSTAAT!
AIRCO, DEALERONDERHOUDEN
L.M. VELGEN, AIRCO, SUPERAUTO!
STUURBEKR. NIEUWE APK!
AIRCO, L.M. VELGEN , KOOPJE!
BJ 2005, 1E EIG , DAKRAIL!
AIRCO, TREKHAAK, CRUISE CONTR.
STUURBEKR. L.M. VELGEN
STUURBEKR. , NWE APK!
MET. LAK KOOPJE!!
STUURBEKR. , NWE APK , TREKHAAK
STUURBEKR. SUPER KOOPJE!!
NWE APK, AIRCO, LM. VELGEN
LAGE KILOM. STAND SUPER KOOPJE!!!
AIRCO , KOOPJE!!
AIRCO, METALLIC, L.M. VELGEN
STUURBEKR. CENTR. D. VERGR.
STUURBEKR. ZUINIG , NWE APK!
MPV, AIRCO, 7-PERSOONS
STUURBEKR, AIRCO, L.M. VELGEN
AIRCO, STUURBEKR. ELEC. RAMEN
AIRCO , TREKHAAK , MET. LAK
AIRCO, VAKANTIE KOOPJE!!
DUBBELSCHUIFDAK
STUURBEKR. 1E EIG. 98685 KM!
STUURBEKR, AIRCO
157222 KM! NWE APK!
STATION, 4X4, STUURBEKR.
SCHRUIFDAK, ACTIEPRIJS!!
TURBO, LEER, ELEC. KAP
DUBBELE CABINE,AIRCO,6 BAK
STUURBEKRACHTIGING, KOOPJE!
AIRCO, METALLIC, WEINIG KM!
AIRCO, VAKANTIE KOOPJE!
AUTOMAAT,STUUR BEKR. KOOPJE!
AIRCO, LAGE EXPORT PRIJS
STUURBEKR. , WEINIG KM , NWE APK
R32 VELGEN BLACK EDITION
AUTO VAN DE WEEK
KM STAND
145074
110275
62440
173286
163218
147271
99866
45357
110747
82975
147271
176053
165441
188811
85372
88409
170336
73016
85371
169938
190529
179115
96887
123500
210246
204172
98685
179115
157222
187293
197681
198404
172701
166090
77261
210246
196618
221000
110669
223409
KLEUR
ROOD
BLAUW
ZWART
GRIJS
ZWART
BLAUW
GRIJS
ZWART
GRIJS
GRIJS
BLAUW
BEIGE
BLAUW
ROOD
BL/GR
BLAUW
GRIJS
GRIJS
GRIJS
ROOD
GRIJS
ZWART
ORANJE
GRIJS
GRIJS
ROOD
ROOD
ZWART
GROEN
GROEN
ROOD
BLAUW
GRIJS
BLAUW
GRIJS
GRIJS
ROOD
BLAUW
ROOD
ZWART
VAN
2950
9950
3500
4500
5450
2950
5950
5450
7500
3950
2450
2250
1950
1750
3950
2750
2750
7950
3950
1500
8950
2950
2950
3750
11950
2450
3750
2750
1950
3950
2950
5250
8950
1500
5950
8950
1500
1950
3950
12950
VOOR
1750
8950
2950
3950
4950
1950
4950
4750
5950
2950
1950
1500
1250
995
3500
1950
2250
4950
2750
995
6950
2250
2250
2950
9500
1950
2750
2250
1250
2250
1950
4950
6950
750
4950
7950
995
1450
2500
10950
VOLKSWAGEN
GOLF 1.4-16V TRENDLINE 3-DEURS
AIRCO , ZWART METALLIC , ELECTRISCHE RAMEN/SPIEGELS
1E EIGENAAR , 115509 KM , BOUWJAAR OKTOBER 2001
DEALERPRIJS
6.250,00 PRIJS AUTOBEDRIJF DICK DE JONG
4.950,00
STEENGOED!
Yarden & Verkaik behaalt
het Keurmerk Uitvaartzorg
Al meer dan 25 jaar zijn wij tuincentrum en hoveniersbedrijf “De Biesbosch”. Dat wij ooit eens een grote beeldhouwafdeling én zelfs een webshop in beeldhouwstenen -en gereedschappen zouden krijgen, hadden we nooit kunnen
bedenken! Maar sinds wij 9 jaar geleden begonnen met 1 zak Chinees speksteen om te proberen, zijn we uitgegroeid
tot één van de grootste beeldhouwwinkels van Nederland. En dat is mooi geïntegreerd in ons tuincentrum.
We hebben voor u een paar steengoeie aanbiedingen:
Een uitvaart is een emotionele gebeurtenis. U wilt dat de uitvaartondernemer de
uitvaart verzorgt met respect voor de overledene en begrip voor de naasten. En u
wilt er later met een goede herinnering aan terugdenken. Daarom stelt het Keurmerk
Uitvaartzorg kwaliteitseisen aan uitvaartondernemers in Nederland. Uitvaarondernemingen die het keurmerk behalen staan voor transparantie en betrouwbaarheid.
Yarden & Verkaik Dordrecht e.o. verplicht zich door het voeren van het Keurmerk
Uitvaartzorg om de kwaliteit van haar dienstverlening constant op peil
te houden.
Speksteen Limoengroen: Nieuw in ons assortiment!
De zes zekerheden van het Keurmerk Uitvaartzorg bieden u als nabestaanden bescherming. U kunt erop vertrouwen dat de dienstverlening van Yarden & Verkaik aan een
aantal eisen voldoet zoals heldere afspraken over uitvoering; transparante kostenbegroting; goede organisatie van de uitvaart; bekwaam personeel; doelmatige
klachtenafhandeling.
Zelden heeft u zo’n mooie kleur speksteen gezien! Is ook zeer geschikt voor de
beginners onder ons.
Doelstelling
Het Keurmerk Uitvaartzorg is in december 2006 in het leven geroepen om de uitvaartbranche in Nederland een impuls aan te geven. De toenmalige brancheverenigingen
in de uitvaartbranche, de Vereniging van Ondernemingen in de Uitvaartbranche (VOU)
en de Nederlandse Unie van Erkende Uitvaartondernemingen (NUVU), hebben samen
het initiatief genomen om de professionalisering van de uitvaartbranche te waarborgen.
Mooie knollen albast. Een hardere steensoort voor de wat meer gevorderde
beeldhouwer. De beelden worden na het polijsten prachtig transparant!
Het Keurmerk biedt bescherming aan de consument. Een onafhankelijke certificatieinstelling controleert de aangesloten ondernemingen jaarlijks op verschillende onderdelen van de dienstverlening. Ondernemingen die zich aanmelden bij het Keurmerk
doorlopen een uitgebreide kwaliteitscontrole en ontvangen na afloop het officiële
certificaat. Het certificaat wordt telkens voor drie jaar afgegeven.
Setje van 5 gehard stalen gutsen. Extreem scherp en gemaakt van een hoge
kwaliteit staal. Met rubberen handvat, zodat ze goed te hanteren zijn.
Er komt een moment dat ook u voor de keuze van een uitvaartverzorger komt
te staan, kiest u voor gecertificeerde uitvaartonderneming Yarden & Verkaik dan
kiest voor zekerheid en kwaliteit van de dienstverlening.
Weekijzeren vuisthamer 400 gram van hoogwaardige kwaliteit. Vuisthamers
worden net als kloppers gebruikt om meer kracht uit te oefenen op beitels.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :
Yarden & Verkaik Uitvaartzorg Dordrecht
Toermalijnring 1020
3316 LC Dordrecht
Telefoon: 078 7110 201
Fax: 078 7110 207
E-mail:[email protected]
WWW.BEELDHOUWSHOP.NL
Een gemakkelijk te bewerken speksteen uit Azië in de kleur limoen:
een prachtige kleur groen!
Nu van 1,75 voor slechts 1,25 per kg!
Speksteen Turquoise: Een topper!
Nu van 1,75 voor slechts 1,25 per kg!
Albast blauw-wit transparant
Nu van 2,95 voor slechts 2,00 per kg!
Speksteengutsen
Nu van 12,50 voor slechts 9,95!
Weekijzeren vuisthamer
Nu van 12,95 voor slechts 9,95!
DE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 6 JULI T/M ZATERDAG 16 JULI OF ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.
OPENINGSTIJDEN:
dinsdag t/m vrijdag:
09.00 – 17.30 uur
Zuidbuitenpoldersekade 3a, 3329 LA Dordrecht
Tel. (078) 616 57 92
Fax (078) 621 46 63
www.debiesbosch.nl
[email protected]
zaterdag:
08.30 – 17.00 uur
Geen koopavonden
Sport
Dordt Centraal vrijdag 8 juli 2011
Tennispark CC tijdens Open Tennis
Toernooi in teken van Hollywood
DORDRECHT - Het jaarlijkse Open
Toernooi van tennisvereniging
CC vindt dit jaar plaats van zaterdag 23 juli tot en met zondag 31
juli. Er wordt opnieuw volgens een
zogeheten ratingsysteem gespeeld.
Hoogtepunt wordt de woensdag: dan
verzorgt tennistopper Sjeng Schalken
een clinic.
Het hele toernooi en park staan in de
week van het Open Toernooi in het
teken van Hollywood. Denk dan aan
filmsterren, films, bioscoop, acteurs,
actrices, Oscars, James Bond, Walk of
Fame enzovoorts. Natuurlijk is er de
feestavond op vrijdag en zijn de menu’s
aangepast aan het thema. Tijdens het
toernooi worden diverse prijzen verloot
geheel in stijl van het thema, zoals een
weekendje naar Warner Brothers Movie
World.
‘Eerlijker systeem’
Ook dit jaar speelt CC volgens het rating
toernooi. “Door indeling op rating kom
je altijd tegenstanders tegen die een
rating hebben die in de buurt van
jouw eigen rating ligt”, legt lid van de
wedstrijdleiding Rogier ten Berge uit.
“Hierdoor is de kans klein dat je een
tegenstander tegenkomt die óf veel
beter óf veel slechter is. Heb je vooruitgang gemaakt en is je sterkte lager dan
op je pasje staat, dan word je op een
hoger niveau ingeschaald. Je kunt dus
nog sneller groeien naar een hogere
speelsterkte en is het zelfs mogelijk
om één speelsterkte over te slaan.”
Volgens Ten Berge is in de loop der
jaren ergernis ontstaan doordat spelers met een lage speelsterkte hoger
inschreven. “Dat
Dat is hiermee van de
baan. Het wordt alleen maar leuker zo.
Overigens worden de dubbelpartijen
nog wel volgens het ‘oude’ systeem
gespeeld.”
Toptennisser Sjeng Schalken komt op
woensdag 27 juli van 19.00 tot 21.00
uur een clinic voor vijftig tennisliefhebbers verzorgen.
Sportnieuwtjes
*In de kampioenspoule van de honkbalovergangsklasse liep het Dordtse The
Hawks in de krachtmeting met PSV tegen een dubbele nederlaag aan. Zaterdag
verloren de Dordtenaren aan de Krommedijk nipt met 1-2, terwijl zij zondag in
Eindhoven met 6-3 onderuitgingen.
Enthousiastelingen kunnen zich
nog steeds via de site van het
Open Toernooi (ccopentoernooi.
web-log.nl) inschrijven.
De tennisvereniging heeft de
banen liggen aan de Schenkeldijk.
Hercules-worstelaar
naar Sofia
DOR
DORDRECHT
- Worstelaar Wix van der
Steen vertrok deze week naar Bulgarije
Stee
voor een internationale trainingsstage.
voo
De stage loopt tot en met 21 juli en
is ggeorganiseerd door de internationale worstelbond FILA. Van der Steen
maakt
deel uit de nationale selectie
m
Grieks-Romeins
worstelen.
G
Kampioenschap
onderwaterhockey
De wedstrijdleiding bij het CC Open Toernooi is in handen van Luc Pepels, Chris van Dijl, Ralph van
Katwijk, Rick van Hoorn, Rogier ten Berge, Monique de Deugd, Saskia Smulders, Daphne Wallin.
Jeroen Maat en René van der Weijde ontbreken op de foto.
13
D
DORDRECHT
- Wethouder Reynvaan
is deze vrijdag in het zwembad aan
de Sportboulevard om het Open
Nederlands Kampioenschap officieel
Ned
te oopenen. Het internationale Jeugd
Masters Kampioenschap Dordrecht
en M
duurt nog tot en met 16 juli.
*Tijdens het softbalduel tussen Zwijndrecht en Neptunus kreeg de Zwijndrechtse
pitcher Danielle Zwitser een bal vol in haar gezicht. De onfortuinlijke Zwitser is
met een ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis. De wedstrijd werd bij een
tussenstand van 8-1 in het voordeel van Zwijndrecht niet verder uitgespeeld.
*Het open tennistoernooi van Heer Jan in Heerjansdam kende in Paul Reehorst
de winnaar van de herenenkelfinale. De Dordtenaar was met 6-3 en 6-4 te sterk
voor Roger Versteeg.
*Bij de dames ging de winst in de damesenkelcategorie op hetzelfde toernooi
naar Vivian Polak.
*Next Volley Dordrecht ziet af van de mogelijkheid om komend seizoen in de
A-league uit te komen om de plaats van Webton Twente’05 over te nemen. De
Dordtenaren vinden het echter om financiële en sportieve redenen niet verstandig om deze stap te maken.
*DRC De Mol-renner Bart Maas eindigde als derde bij de wielerronde van
Kruiningen.
ZEER COMPLETE PANDA MET RUIM € 1.100,- KORTING BIJ MONSTER AUTO
FIAT PANDA
PAN 1.2
PANDA
EDIZ
EDIZIONE ESTATE
Afleverkosten
Afle
Pastellak
Past
Italia ‘150’ pakket
Itali
5
5
5
5
9.095,762,300,750,-
Totaal
Tot
7 10.907,-
Actiekorting
Acti
-5
1.157,-
Nu rijklaar voor 7 9.750,l r
ijklaa
Geheel rijk
*
w 9.750,-
Geen bijkomende kosten
MONSTERDEAL: RUIM
w 1.100,VOORDEEL!
Fiat Panda Edizione Estate voorzien van o.a.: • stuurbekrachtiging • airbags • elektrische raambediening voor • bumpers in carrosseriekleur
• airconditioning • centrale portiervergrendeling met afstandsbediening • dakrails.
Italia ‘150’ pakket: • radiobediening op stuurwiel • opbergvak onder en kaartentas achter bijrijderstoel • lederen stuurwiel en versnellingspookknop • getinte achterste zijruiten en achterruit • in hoogte verstelbare bestuurdersstoel • aluminium interieur details ventilatierooster
• in kleur gespoten handgrepen exterieur
Gem. brandstofverbruik: 4,8 l/100 km (1 op 20,8) CO2: 110 gr/km. Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.**
*Prijs Panda Ed. Estate incl. BTW en kosten rijklaar maken. Afgebeelde auto kan afwijken van de daadwerkelijke uitvoering. Aanbieding is geldig zo lang de voorraad strekt. Vraag naar de voorwaarden. **Bron: JATO Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde gemiddelde
CO2-uitstoot (gr/km) van de best verkochte Europese automerken in 2010.
WWW.SMA AKSTRA AT.NL
Restaurant - traiteur - catering
serveert iedere
dinsdag, woensdag
en donderdag
een 3 gangen keuze menu
voor € 23,50
Kijk voor onze
cateringmogelijkheden op
WWW.RESTAURANTZEST.NL
Nieuwstraat 5 - Dordrecht
Tel.: 078 - 645 19 62
[email protected]
Openingstijden keuken:
wo 12.00 tot 19.30
do 12.00 tot 20.30
za 12.00 tot 20.30
zo 13.00 tot 20.30
vrij 12.00 tot 19.30
Welcome - Wilkommen - Bienvenue
Voor jong en oud is Poffertjeshuis PIM een gezellig,
lekker en goedkoop adres.
U kunt er lekker genieten van overheerlijke pannenkoeken, poffertjes, àensjes en andere gerechten. sfeer
is er altijd zowel binnen als buiten op ons terras
www.pimspofenpan.nl
Nieuwstraat 19/21 078-6312709
‘
t Bolleke
feestlokaal
Nu uitsluitend beschikbaar voor
iedere denkbare gelegenheid!
Verjaardag
Bedrijfsborrel
Vergadering
Besloten diner
High tea
Receptie
Babyborrel
Workshop
Bruiloft
Presentatie
Lunch
?
+ GRATIS HAPJES
U verzint de gelegenheid
Wij maken het feest!
vanaf 17:00 uur
Voor meer informatie:
078 - 6579027
Singel 183 Dordrecht
www.feestlokaalhetbolleke.nl
Elke
vrijdagmiddag
LIVE
MUZIEK
Tourmalijnring 210 Dordrecht
T: 078 - 6181221
[email protected]
www.brasseriekyra.nl
Keuze uit
5 voorgerechten,
5 hoofdgerechten
en 5 nagerechten.
Lachende
Gans
21,50 p.p.
€20,- p.p.
inclusief wijn
€27,50 p.p.
7 dagen per week open
Diner vanaf 17.00 uur
Lunch op reservering
VOORSTRAAT 202
3311 ES DORDRECHT
TEL. 078 843 6940
WWW.GRANDCAFEHETGERECHT.NL
(Albert Cuyp)
Singel 389
3311 HG Dordrecht
Tel. 078 - 631 32 55
www.delachendegans.nl
trouwen • bistro • restaurant • catering • vergaderzalen
4-gangen
menu
de lachende gans
3 gangen
keuze menu
€
Uit
eten
in de
regio
Vriesestraat 39
Dordrecht
Tel: 078-6146050
/6145009
Open:
dinsdag t/m zondag
van 17.00 - 22.00 uur
Wij zijn wegens
vakantie t/m
1 augustus
gesloten
Lange Breestraat 3 - Dordrecht
078-635 24 86 / 06-41505677
www.diwan-restaurant.nl
Vakantiememories
met smaak!
De ondernemers uit de Smaakstraat
raat
schrijven een wedstrijd uit voor de
leukste vakantiefoto met het meest
est
verrassendste/lekkerste vakantiegegerechten (en graag met recept).
De leukste vakantiefoto moet inn
ieder geval een relatie leggen tusssen vakantie en eten. Van de foto’ss
maken we een collage en deze
wordt ophangen in de Smaakstraat
(=Nieuwstraat). Het meest verrassendste/lekkerste vakantiegerechten recept zal worden beoordeeld door de deelnemende restaurants (De Dulle Griet, Piccolo
Italia en Zest).
De winnaars worden op 31-8-2011
11 bekend gemaakt via onze website www.smaakstraat.nl, twitter.com/smaakstraat en een persbericht. De winnaars van de winnende vakantiefoto/ recept worden uitgenodigd om het winnende gerecht te komen eten in de
Smaakstraat. Met maximaal 2 personen kunnen zij zich dan weer even op vakantie wanen. De
top-3 gerechten worden in september in een vakantiemenu door de deelnemende restaurants
bereid en kunnen dan door iedereen besteld worden bij De Dulle Griet, Piccolo Italia en Zest.
Deelnemers kunnen hun bijdragen inzenden via mail of post van 1 juni tm 26 augustus bij de
deelnemende restaurants.
(Door de foto in te zenden geeft u toestemming om de foto hiervoor te gebruiken en omdat de foto
gebruikt wordt voor de collage kunnen we de foto niet teruggeven en blijft de foto in ons bezit.)
TAXI-CITY-DORDT
078 - 617 74 40
Grenzeloos
genieten
aan het
water!
Boomstraat 27
078 - 631 54 58
www.eetcafe-kantjeboord.nl
Dag- en
nachtservice
* Airport service
* Ziekenvervoer
* Groepsvervoer
* Pakkettenvervoer
Uit
eten
in de
regio
HIGH TEA
€ 18,50 p.p.
HIGH WINE
€ 24,50 p.p.
Zoete Belofte is er ook voor uw:
ƒ Recepties
ƒ (Zaken) lunches
ƒ (Bedrijfs) feesten
ƒ Geboorte feesten
ƒ Babyshower
ƒ Brunch
ƒ Bruiloften & partijen
ƒ Speciale feesten
ƒ Dinch
(By invitation only)
ƒ Soul Garden met DJ
(do. avond)
Groenmarkt 121 - Dordrecht
Tel. 078 - 6131173
[email protected]
www.zoetebelofte.nl
Oergezellig trefpunt aan
het Scheffersplein:
* borrel * lunch * diner
Ruimte voor feesten,
vergaderen en privédiner
Dagelijks geopend
vanaf 10:00 tot 24:00 uur
Dordts Genoegen
Voorstraat 256 - 3311 ET Dordrecht
078 8438001
www.dordtsgenoegen.nl
Actueel
Dordt Centraal vrijdag 8 juli 2011
15
Was getekend Jan Hensema
Heden en verleden van Dubbeldam
Linksboven is Café Eijckendonck te zien. Dit café behoort inmiddels tot het verleden van Dubbeldam.
Linksonder zijn de kastanjebomen te zien die nu aan de Dordwijklaan staan.
Bestellen
Gesigneerde reproducties of tekeningen van Jan Hensema geplaatst
in Dordt Centraal zijn te bestellen
bij Illustraties ’89, tel. 6131270.
Rechtsboven is het toegangshek van Park Dubbelsteyn te zien in zijn huidige staat.
Rechtsonder is de Boerderij Dubbelhoeve van de familie Valk aan de Dubbelsteynlaan getekend.
Ik vraag uw mening
De woningmarkt en de bijbehorende hypotheekbranche staan misschien wel aan de
vooravond van grotere veranderingen. Zeker
is dit niet, maar er zijn aanwijzingen voor. De
overdrachtsbelasting staat ter discussie, de aftrekbaarheid van de hypotheekrente is al jaren
onderwerp van gesprek en politiek speerpunt
en de houdbaarheid ervan begint op te geraken. Maar er is een nieuw aspect wat aangeroerd wordt, namelijk het aflossen van de
hypotheekschuld. Op zich klinkt dat vrij voor
de hand liggend: u leent een groot bedrag voor
de aankoop van uw huis en gaat vervolgens
in een periode van 30 jaar deze schuld aflossen.
Vanwege het feit dat hypotheekrente fiscaal
aftrekbaar is, lossen we de hypotheek gedurende die 30 jaar niet af maar sparen we het bedrag
dat bedoeld is voor de aflossing op zodat we
dubbel fiscaal voordeel hebben. De rente is
aftrekbaar en het opgespaarde bedrag, onder
voorwaarden, belastingvrij. Een loterij zonder
nieten dus! Maar…omdat er gedurende de
looptijd van de hypotheek niets wordt afgelost,
blijft de hypotheekschuld dus op hetzelfde
niveau staan. Bij verhuizing kan dat een probleem opleveren. En ALS de hypotheekrente in
de toekomst niet, of niet meer geheel aftrek-
baar zou zijn, wordt het fiscale voordeel
minder. En daar komt nog bij dat het gevoelsmatig wel ‘klopt’ als je een schuld ‘gewoon’
aflost, net als je iedere andere lening gewoon
terugbetaalt. Binnen de bankwereld gaan er
geluiden op om terug te keren naar het oude
systeem. Je leent hierbij het geld om het huis
(+ de kosten koper) te financieren en gaat vervolgens gewoon iedere maand een bedrag
betalen wat gebruikt wordt om de hypotheekschuld af te lossen. Heel overzichtelijk. Nu ben
ik eigenlijk gewoon heel benieuwd. Wat vindt
u hiervan? Vindt u dit verstandig, terecht,
eerlijk? Of zegt u: ik blijf liever bij het oude,
fiscaal nu nog aantrekkelijke systeem! Mail het
mij, dat geeft voor ons inzicht in hoe u erover
denkt! Ik ben u er zeer erkentelijk voor:
Outside2in (vestiging Dordrecht) is een Shared Service Center dat een pakket aan
front- en backoffice-activiteiten van bedrijven overneemt. Omdat wij dit met gespecialiseerde mensen voor meerdere opdrachtgevers tegelijk doen, kunnen wij kwaliteit en efficiency bieden en tegelijkertijd de kosten voor bedrijven beperkt houden
Door een goede bedrijfsvoering en een stabiele groei zijn wij in staat veel in opleidingen te steken en goede salarissen te betalen!!
Onze bedrijfscultuur is mensgericht met een commerciële inslag.
Wij willen graag in ons team mensen opleiden en laten excelleren en
zijn op zoek naar meer gezellige, hardwerkende collega’s.
Daarom zoeken wij:
Telefonische verkoper(ster)
(ook voor vakantiewerk)
Mail naar: [email protected]
Fulltime of Parttime ; flexibele roosters bespreekbaar
van minimaal 12 uur per week.
Profiel:
Johan Vink,
franchisenemer
−
−
−
−
−
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Goede communicatieve vaardigheden.
Collegiaal, accuraat, flexibel en stressbestendig.
Prettige telefoonstem
Een doorzetter
078-6399936
Neem zo snel mogelijk contact met ons op en bel
of mail je cv naar [email protected] o.v.v. referentiecode 1001
Dordrecht Centrum, Johan de Wittstraat 160, (078) 631 01 99
Dordrecht Stadspolders, Van Eesterenplein 254, (078) 630 97 25
www.hypotheker.nl
Outside2in • Kilwijkstraat 5 • 3311 WN Dordrecht
www.outside2in.nl
AMES SUP ER
P O L O A CTI E
ZOLANG D
E
VOORRAAD
STR
Polo easyline 1.2
benzine 60 pk
Normaal
0
Korting
Inruilpremie
De vermelde bedragen zijn excl. kosten rijklaarmaken. Vraag naar de voorwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
* Op basis van full operational lease 60 maanden. 10.000 km per jaar. ** Alleen op de in deze advertentie vermelde Polo’s.
Nu voor
12.490,-
Polo comfortline 1.4
benzine 85 pk
Polo comfortline 1.2 TSI
benzine 105 pk
Polo Bluemotion
diesel 75 pk
0
15.990,-
0
16.890,-
0
16.190,-
*
500,* 1.000,-
*
*
1.000,1.000,-
*
*
1.000,1.000,-
*
*
500,1.000,-
–––––––––––––––
–––––––––––––––
–––––––––––––––
–––––––––––––––
* 10.990,-
* 13.990,-
* 14.890,-
* 14.690,-
(20% bijtelling)
(20% bijtelling)
(20% bijtelling)
(14% bijtelling en geen
houderschapsbelasting)
Losse verkoop
Abonnees
EKT
OP=OP
Gratis iPad 2 in
n
combinatie mett
een Volkswagen
abonnement
Polo Comfortline 85 pk
Polo easyline 60 pk
van *15.990,voor
* 299,-
*13.990,-
p/m*
Na 5 jaar 50% inruilgarantie
(max 15.000 per jaar)**
Volkswagen Polo. Auto van het jaar.
Dordrecht
Ridderkerk
Oud-Beijerland
Zwijndrecht
Sliedrecht
‘s-Gravendeel
Occasioncentrum en servicevestiging
Servicevestiging
www.ames.nl
078 0180
0186
078 0184
078 -
614
- 48
- 61
612
- 41
637
33
36
44
67
65
28
22
66
66
55
00
00