Ship`s lighting and power supply Maritieme verlichting en

Commentaren

Transcriptie

Ship`s lighting and power supply Maritieme verlichting en
Ship’s lighting and power supply
Maritieme verlichting en stroomverzorging
Technical lighting
Technische verlichting
Accommodation lighting
Accomodatieverlichting
Navigation lighting
Navigatieverlichting
Installation material
Installatiemateriaal
Other
Andere
• Our technical lighting has been especially
developed for use on board and is suited for
extreme conditions of use.
- Waterproof lighting for installation on deck
- Lighting for technical rooms
- Floodlights
- Emergency lighting
- Explosionproof lighting
• Our comprehensive range certainly meets
your needs with regard to accommodation
lighting. Make your choice from various lighting
sources, such as fluorescence, halogen, neon
and LEDs.
- Functional indoor lighting
- Mood lighting for public spaces (bar,
disco,...)
- Evacuation lighting
- Emergency lighting
- Light control
- Navigation lights in compliance with IMO
regulations
- User-friendly control panels for navigation lights
(custom-made panels are possible)
- Searchlights especially designed for high
performance, with a high reliability and
extensive control possibilities
• Our installation material is robust, made
of brass or aluminium and available in an
explosionproof version.
- Junction boxes and terminal boxes
- Switching and control elements
- Brass sockets
- Container sockets and systems
• Contact us for more information about our
range of camera surveillance (CCTV), horns
and signalling lights (e.g. for windmills).
• Onze technische verlichting werd
speciaal ontwikkeld voor gebruik aan
boord en is geschikt voor extreme
gebruiksomstandigheden.
- Waterdichte verlichting voor bovendekse
opstelling
- Verlichting voor technische ruimtes
- Schijnwerpers
- Noodverlichting
- Explosieveilige verlichting
• Ons uitgebreide assortiment beantwoordt
zeker aan uw noden op het vlak van
accomodatieverlichting. Maak uw keuze uit
diverse lichtbronnen, zoals fluorescentie,
halogeen, neon en LED’s.
- Functionele binnenverlichting
- Sfeerverlichting voor publieke ruimtes (bar,
disco,...)
- Evacuatieverlichting
- Noodverlichting
- Lichtsturing
- Navigatielantaarns die beantwoorden aan de
IMO-reglementering
- Gebruiksvriendelijke controlepanelen voor
navigatielantaarns (maatwerk mogelijk)
- Zoeklichten die speciaal ontworpen
zijn voor high performance, met een
grote betrouwbaarheid en uitgebreide
bedieningsmogelijkheden
• Ons installatiemateriaal is robuust,in messing
of aluminium en leverbaar in explosieveilige
uitvoering.
- Aftakdozen en klemmenkasten
- Schakel- en bedieningselementen
- Contactdozen in messing
- Containercontactdozen en systemen
• Neem contact voor meer info over ons gamma
in camerabewaking (CCTV), geluidshoorns en
signalisatieverlichting (o.a. voor windmolens).
Excellence in ship’s lighting
Uitblinken in scheepsverlichting
All the energy you need
Alle energie die u nodig hebt
• Our ranges includes:
- DC/AC static inverters
- Fully automatic battery chargers
- Converter/charger combinations
- Change-over units
- DC/DC converters
- Charging current distributors and battery relays
- Battery monitor and safety systems
- Batteries
• Ons gamma omvat onder meer:
- Statische omvormers DC/AC
- Volautomatische batterijladers
- Omvormer/lader combinaties
- Omschakelautomaten
- DC/DC omvormers
- Laadstroomverdelers en batterijrelais
- Batterijmonitor- en beveiligingssystemen
- Batterijen
• Ysebaert NV offers you a complete range of lighting for
professional shipping, inland shipping and yachting.
Because good lighting is essential to safety on board
ships, Ysebaert NV co-operates with well-established
manufacturers, who develop their products especially
for use on board. Spare parts are always available
worldwide.
• The battery is the heart of your ship. Charging and
maintaining the battery is thus necessary for a good,
safe journey. Ysebaert designs and supplies autonomous
energy systems with inverters and battery chargers: these
make the difference with their reliability, user-friendliness
and efficiency.
• Ysebaert NV biedt u een compleet gamma verlichting
voor professionele scheepvaart, binnenvaart en yachting.
Omdat goede verlichting essentieel is voor de veiligheid
aan boord van schepen, werkt Ysebaert NV samen met
gerenommeerde fabrikanten, die hun producten speciaal
ontwikkelen voor gebruik aan boord. Wisselstukken zijn
altijd wereldwijd beschikbaar.
• De batterij vormt het hart van uw schip. Het laden en
op peil houden van de batterij is dan ook noodzakelijk
voor een goede, behouden vaart. Ysebaert ontwerpt
en levert autonome energiesystemen met omvormers
en batterijladers: zij maken het verschil door hun
betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie.
Ysebaert nv
Founded in 1953, Ysebaert NV specialises
in explosion safety, ship’s lighting
and industrial power supply. With our
longstanding experience in products, their
applications, legislation and standards,
Ysebaert NV is internationally valued as a
high-quality supplier and training partner.
Thinking along with you is our motto. This
customer-oriented approach has been
rewarded with an ISO 9002 certificate
already in 1995, later extended into an
ISO9001:2000 quality system.
Ysebaert NV, opgericht in 1953, is
gespecialiseerd in mobiele, maritieme en
industriële stroomverzorging, maritieme
verlichting en explosiebeveiliging. Door
onze jarenlange ervaring met producten,
hun toepassingen, wetgeving en normen
wordt Ysebaert NV internationaal
gewaardeerd als kwaliteitsleverancier en
als aanspreekpartner van opleidingen.
Meedenken met u is ons motto. Deze
klantgerichte aanpak werd reeds in 1995
beloond met een ISO 9002-certificaat en
later uitgebreid naar een ISO9000:2000
kwaliteitssysteem.
Plan:
Wegbeschrijving:
Other activities:
Andere activiteiten:
Koralenhoeve 13
B-2160 Wommelgem
+32 (0)3 328 06 60
+32 (0)3 328 06 80
info @ ysebaert.be
www.ysebaert.be
RPR Antwerpen 0419 924 678
����������������
�������������������
����������������������������������
���������������������������������������