DHL Freight Belgium Diensten met Toegevoegde Waarde 2016

Commentaren

Transcriptie

DHL Freight Belgium Diensten met Toegevoegde Waarde 2016
Dienst met toegevoegde waarde:
Beschrijving:
Bijkomende kost:
Tijdsspanne voor levering of ophaling
Gewone levering of ophaling binnen een
Op aanvraag
afgesproken tijdsspanne
Inboeken
Overleg en afspreken van leveringsdag en
Op aanvraag
tijdsspanne met ontvanger
Manuele boeking
Extra kosten indien de boeking niet
€ 2,50 per zending
via Intraship / EDI of E-Plato plaatsvindt
Kredietbeperking
Aftrekbaar in geval van betaling vóór
Levering of ophaling met laadklep
Levering of ophaling met vrachtwagen
Gratis van 0 - 2500 kg
met laadklep
Op aanvraag vanaf 2501 kg
betaaldatum van de factuur
* Moet altijd vooraf gemeld worden
Extra lading of leveringsadres
Extra kost per extra stop
2de levering
Heraanbieden van de goederen
Op aanvraag
30% van de tranport kost
(voorbeeld: gesloten, …)
Op aanvraag vanaf 2501 kg
Omwisseling europallet
Beschikbaar voor een beperkt aantal landen
Op aanvraag
Standtrailer
Plaatsing van standtrailers op ophaalsite
Op aanvraag
waar laden vóór ophaling mogelijk is
(omwisseling van trailer).
Terugzendservice
Terug naar verzender of niet afleverbaar of
Tarieven apart inwaarts transport
geweigerde zendingen
beschikbaar op verzoek
Extra kosten gevaarlijke goederen
Transport van gevaarlijke goederen
Zie verder voor
Sulphur taks
DHL houdt zich het recht toe om deze nieuwe
Zie separate methodiek
Currency adjustement factor (CAF)
wisselkoers ten opzicht van de euro
Zie separate methodiek
Proactieve zendings-/(leverings)status
Informatie (leverings)status via e-mailbericht
Op aanvraag
Bewijs van levering (POD)
Papieren versie met handtekening.
€ 15 per zending
gedetailleerde uitleg
taks geheven door rederijen toe te gaan passen
Geen kosten in geval van geschil met betrekking tot levering
Informatie over levering (IOD)
Elektronische versie zonder handtekening
Gratis
Individuele prestatierapporten
Toegesneden op eisen
Op aanvraag
Facturering aan derden
Toegesneden op eisen
Op aanvraag
Aanvullende verzekering
Transportverzekering voor uw waardevolle
€ 15,00 administratiekosten +
zendingen.
0,5% van de verzekerde waarde
Max. verzekeringsbedrag van € 1.250.000,00
* 1% indien transport naar Oost-EU
Consignatiezendingen met een waarde
€ 125,00 franchise van toepassing
van > € 100.000,00 kunnen enkel all-risk
verzekerd worden met instemming van DHL.
Vermeld de waarde van de goederen (factuurbedrag) op uw transportorder
Cash bij levering (COD), voor zendingen
Verschillend maximaal COD-bedrag van
€ 20,00 administratiekosten +
naar BG, DK, DE, FR, EE, HU, IT, LV,
toepassing per land en per betalingsmethode
1% van COD-bedrag
LT, AT, PT, ES, CZ, GB en CH
(cash of bankcheque)
Levering tegen documenten (DAD)
Max. COD-bedrag bij cash-betaling:
€ 2.500,00
Max. COD-bedrag bij betaling met bankcheque:
€ 12.300,00
Max. COD-bedrag voor Hongarije:
€ 400,00
De levering wordt enkel uitgevoerd tegen
Op aanvraag
ontvangst van de documenten die worden
vermeld door de partij die het transportorder plaatst
Douanedocumenten in België
* Zendingen naar Oost-EU zijn altijd
franco exclusief rechten
Douanedocumenten in buitenland
Aanvullende douanedocumenten
Per export document incl. 1 tariefnummer
€ 41,00 per document
Per import document incl. 1 tariefnummer
€ 45,00 per document
Per 2 bijkomende tariefnummers
€ 6,50 per document
T2L
€ 25,00 per document
Per document incl. 1 tariefnummer
€ 45,00 per document
Per 2 bijkomende tariefnummers
€ 6,50 per document
T2L
€ 25,00 per document
EUR-1-document (*zie EUR-1 opmerking)
€ 50,00 per document
FCR/FCT-certificaat (*zie FCR/FCT opmerking)
€ 20,00 per certificaat
ATR-1-document
€ 30,00 per document
T1-document (*zie T1 opmerking)
€ 65,00 per document +
0,3% van waarde van goederen
Voorschot
Voorschotbetalingen voor douanekosten,
taksen en btw voor douaneklaring bij import
* Cash-betaling bij ontvangst van de goederen:
0%
* Betaling op de uiterste betaaldatum
van de factuur
Intrastat
Maandelijkse rapportage over exportzendingen
3% (min. € 15,00 - max. € 500,00)
Op aanvraag
naar nationale statistische bureaus
Opmerkingen
*EUR-1:
Goederen moeten vergezeld gaan van originele handelsfactuur in drievoud, met stempel van uw bedrijf en handtekening
in blauwe inkt, onder vermelding van de herkomst van de goederen en de correcte leveringsvoorwaarden.
Om een EUR-1-document te kunnen opmaken hebben we de aankoopfactuur van uw leverancier nodig,
waarop de herkomst van de goederen vermeld staat.
*FCR/FCT: De goederen moeten vergezeld zijn van een kopie van de handelsfactuur.
*T1:
De Finse douane eist een borgsom voor transitgoederen met T1-document. Deze borgsom moet
gestort worden door het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het opstellen van het T1-document. Bijgevolg zullen voor
deze zendingen verdere extra kosten worden aangerekend. Deze extra kosten zijn niet van toepassing op zendingen
die zullen geleverd worden in het derde land van bestemming door een van de partners van de Deutsche Post-groep.
Gevaarlijke goederen:
Gevaarlijke goederen met de volgende classificaties worden niet aanvaard:
Klasse 1: Explosieven
Klasse 6.2: Besmettingsrisico
Klasse 7: Radioactieve goederen
FINLAND: Klasse 3.1 (IMO)
De volgende gevaarlijke goederen worden enkel aanvaard met wederzijds goedvinden:
Klasse 4.2 & 4.3: Risico van spontane ontbranding
Klasse 5: Oxidanten
Klasse 6.1 PG I: giftige stoffen
Klasse 9M1 / 9M2 / 9M8: Verschillende gevaarlijke goederen en voorwerpen
Extra kosten voor het transport van gevaarlijke goederen:
Zwitserse extra taks voor gevaarlijke goederen die worden verzonden per intermodaal vervoer
Denemarken:
Zweden en Noorwegen:
Finland:
25,00 €
Postcode 0 tot 4999
Prijs per zending (IMO-kosten inbegrepen)
75,00 €
andere postcode:
minimaal 10% per zending
25,00 €
0 tot 10.000 kg
Prijs per zending (IMO-kosten inbegrepen)
85,00 €
vanaf 10.001 kg
Prijs per zending (IMO-kosten inbegrepen)
110,00 €
Klasse 3/5.2:
0 - 2500 kg
Prijs per zending (IMO-kosten inbegrepen)
175,00 €
vanaf 2501 kg
Prijs per zending (IMO-kosten inbegrepen)
340,00 €
Klasse 2.1 / 2.2 / 2.3 / 3.2 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 5.1 / 8:
0 - 2500 kg
Prijs per zending (IMO-kosten inbegrepen)
155,00 €
vanaf 2501 kg
Prijs per zending (IMO-kosten inbegrepen)
245,00 €
Klasse 3.3 / 6 / 6.1 / 9:
0 - 2500 kg
Prijs per zending (IMO-kosten inbegrepen)
95,00 €
vanaf 2501 kg
Prijs per zending (IMO-kosten inbegrepen)
150,00 €
Baltische Staten:
Extra kosten per zending op transportkost
15,00%
(EE, LT, LV)
Met minimum per zending
30,00 €
Griekenland:
0 tot 1500 kg
Prijs per zending (IMO-kosten inbegrepen)
220,00 €
1501 tot 2000 kg
Prijs per zending (IMO-kosten inbegrepen)
220,00 €
2001 tot 2500 kg
Prijs per zending (IMO-kosten inbegrepen)
220,00 €
2501 tot 6000 kg
Prijs per zending (IMO-kosten inbegrepen)
235,00 €
6001 kg tot FTL (Full Truck Load) Prijs per zending (IMO-kosten inbegrepen)
250,00 €
Turkije:
0 kg tot FTL
Prijs per zending
165,00 €
Malta
0 tot 3000 kg
Prijs per zending
113,25 €
3001 kg tot FTL
Prijs per zending
272,00 €
Roemenië
Extra kost van 15%
Minimum per zending
45,00 €
CZ, SI, SK, HU en PL
Extra kost van 10%
Minimum per zending
35,00 €
AT, CH, DE, ES, FR, PT
Extra kost van 10%
Minimum per zending
35,00 €
Extra kost per zending van
90,00 €
VK en Ierland:
Italië
Extra kost van 10%
Minimum per zending
Italië (eilanden)
Extra kost per zending van
Andere landen:
Naargelang kost
35,00 €
190,00 €
Op aanvraag
Opmerking: de extra IMO-kosten zullen ook van toepassing zijn bij beperkte hoeveelheden (LQ) en vrijgestelde hoeveelheden (1.1.3.6).

Vergelijkbare documenten

oorwaarden 2004 voor het product `TransMission`

oorwaarden 2004 voor het product `TransMission` De Finse douane eist een borgsom voor transitgoederen met T1-document. Deze borgsom moet gestort worden door het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het opstellen van het T1-document. Bijgevolg zu...

Nadere informatie