Donatie Vedias kwam precies op tijd

Commentaren

Transcriptie

Donatie Vedias kwam precies op tijd
Verenigingsnieuws
Verenigingsnieuws
naar en ontving een bedrag van 1632 euro,
een droombedrag zo blijkt uit de reactie van
Jessica. “Onze stichting is geheel afhankelijk van donaties en vrijwilligers. Iedere euro
wordt zorgvuldig besteed. Van de donatie van
Vedias konden wij de broodnodige aanhanger
kopen om mest af te voeren. Bovendien
hadden we behoefte aan een zogenaamde
takelbroek, een takel die ook op de veterinaire kliniek in Utrecht wordt gebruikt om
zieke dieren te ondersteunen. We waren
erg gelukkig dat we één van deze twee
wensen eindelijk in vervulling konden laten
gaan. Maar toen werd onze Zena ziek…”
De Ezelsociëteit was overdonderd. “In de
goede zin van het woord natuurlijk”, licht
voorzitter Jessica Schimmel toe. “Door
de donatie van Vedias eind 2006 konden
wij plotseling een lang gekoesterde wens
in vervulling laten gaan. Een nieuwe aanhanger, of een broek met t akel voor zieke
dieren, we konden het geld goed gebruiken.”
Hoe anders zou het allemaal lopen…
Tijdens de lustrumviering van Vedias – oktober
2006 – werd geld opgehaald voor het goede
doel. Welk doel, dat konden de leden zelf
beslissen middels een poll op de website. De
Ezelsociëteit in Zeist werd de gelukkige win-
Bericht van De Ezelsociëteit:
Donatie Vedias kwam
precies op tijd
Tekst: Nicolien de Rooij
Kleine foto’s: Stichting de Ezelsociëteit, grote foto: Bumann|Dreamstime
Vedias Info
14
nummer 2 - 2007
Vedias Info
nummer 2 - 2007
Verenigingsnieuws
Zorgenkindje Zena
=HQDLVHHQMDULJHH]HOPHUULH
die alweer drie jaar bij De Ezelsociëteit woont. Het is een blijvertje,
een ezel die niet als pleegezel geplaatst wordt. Daarvoor kwakkelt
het dier te veel met haar gezondheid. Jessica: “Wanneer ezels bij
ons zijn opgeknapt en opgelapt
– een APK noemt oprichtster van
de stichting Vera Dekkers dit
gekscherend – dan kunnen ze in
tweetallen als pleegezel geplaatst
worden bij particulieren. Anders
EOLMYHQ]HKLHUZRQHQ´=HQDNRPW
uit België waar een ezelliefhebber
haar liggend aantrof op een veemarkt. Liggen is vaak een teken
van hoefbevangenheid, maar in
=HQD¶VJHYDOZDVGHRRU]DDNHHQ
abces in haar hoef en een hernia
in haar buik. Bij nadere inspectie
bleek ze ook in vier benen artrose
WHKHEEHQ$OV=HQDRSZLOVWDDQ
NUDNHQKDDUJHZULFKWHQ=HJDDW
eerst voorzichtig op haar achterhand zitten en staat dan pas op.
Aan haar leeftijd ligt dat niet: ze
is pas zeventien en ezels worden
gemiddeld dertig jaar. Om haar
ongemakken te verlichten wordt
ze drie maal per week gemasseerd en krijgt ze glucosamine;
het doet haar goed. Maar tegen
de nieuwe kwaal die zich openEDDUGHELM=HQDEOHHNJHHQJRHde zorg bestand. Het dier ontwikkelde een hardnekkige en pijnlijke
bijholteontsteking; een operatie
was noodzakelijk. “De donatie van
9HGLDVNZDPSUHFLHVRSWLMG=HQD
werd gescand en geopereerd in
De Uithof, waar ze enkele weken
moest blijven voor haar herstel.
Middels een gaatje in haar wang
en een slangetje, werden de ontstoken holtes schoon gehouden.
'HEHKDQGHOLQJLV=HQDQLHWLQGH
koude kleren gaan zitten. Ezels
gaan heel anders om met pijn;
ze verstillen helemaal. Waar een
paard bijvoorbeeld naar de buik
slaat bij koliek, staat een ezel
somber in een hoekje. Hierdoor
Vedias Info
wordt een ziek dier vaak te laat
ontdekt. Ook dierenartsen vergissen zich gemakkelijk, zeker
wanneer ze niet bekend zijn met
ezelgedrag. Gelukkig hebben wij
een kundige arts bij De Uithof en
ZDV=HQDLQGHEHVWHKDQGHQ:HO
moesten we even slikken toen de
rekening arriveerde: het grootste gedeelte van de donatie van
Vedias was opgeslokt. Van de rest
kochten we medicijnen. Jammer
van de aanhanger of de takel,
maar een ziek dier gaat voor!”
Warm stalletje
Op De Ezelsociëteit wonen momenteel twintig ezels. Het gezelschap is gevarieerd: jong, oud,
ziek, gezond. Ook de achtergrond
van de ezels verschilt. Sommige
dieren zijn afgestaan, andere
opgekocht door particulieren,
gevonden of in beslag genomen.
De meeste dieren komen uit
Nederland, maar ook ezels uit
het buitenland vinden een warm
VWDOOHWMHLQ=HLVW³'HEXLWHQlandse ezels zijn soms afgedankte
en verwaarloosde werkezels, of
ezels van de beruchte salamitransporten uit Italië. De ezels
uit Nederland komen vaak bij ons
terecht omdat ze onder verkeerde
omstandigheden werden gehouden. Mensen beseffen niet dat
een ezel van oorsprong uit Afrika
NRPWHQGXVVSHFL¿HNHEHKRHItes heeft. Een ezel komt uit een
ander klimaat, leeft daar in grote
kuddes en eet voornamelijk droog
gras en distels. Vertaal dat naar
ons land met: een ezel heeft
een stal nodig, een ezelmaatje
en droog hooi. Wij ontvangen
regelmatig afgestompte, vereenzaamde ezels. Die bloeien wel
weer op door het contact met
andere dieren en onze verzorging. Een groter probleem is de
hoefbevangenheid, een klacht die
ontstaat door te veel of te suikerrijk voer zoals paardenbiks en
vers gras. Hoefbevangenheid is
16
HHQRQWVWHNLQJYDQGHKRHÀHGHUwand die in ernstige gevallen het
hoefbeen doen kantelen. “Vorig
jaar hebben wij een merrie met
chronische hoefklachten verloren.
7RHUPDOLMQZDVSDVGHUWLHQ=R¶Q
verlies doet pijn, zeker omdat
het zo makkelijk voorkomen had
kunnen worden. Een schrale wei
of beperkte weidegang had haar
leven kunnen redden. Situaties als
die van Toermalijn geven aan dat
voorlichting over ezels hard nodig
is. Daarom geeft onze stichting
cursussen ezelverzorging. Want er
komt nog zoveel meer bij kijken:
hoefsmid, tandarts, vaccinaties…”
“Hallo. Ik ben Lucy.
Dit is mijn hond Banjo.
En daar is mijn broer Sam,
met zijn kat Milly.”
“Samen willen we u
helpen bij het vertellen
van drie dingen aan
uw klanten.”
Uitnodiging
2QGHUWXVVHQNZDNNHOW=HQDHHQ
beetje door. Aanvankelijk leek de
operatie geslaagd, maar recent
werd er toch weer uitvloeisel
in haar neusgat geconstateerd.
³+HWOLMNWHURSGDW=HQDQRJQLHW
hersteld is. Nog een operatie willen we haar niet aan doen, dat
is te ingrijpend. We bekijken nu
met een holistische dierenarts of
we het probleem op een andere
PDQLHUNXQQHQDDQSDNNHQ´=HQD
is er dus nog niet. Het zal een
hoop inspanningen vergen om
haar gezondheid te verbeteren.
“Naast de medische hulp, heeft
=HQDYHHOEHKRHIWHDDQDDQGDFKW
Ik wil daarom niet alleen alle
gulle gevers van Vedias hartelijk bedanken voor hun bijdrage,
ik wil ze ook van harte uitnodiJHQRP=HQDHHQVWHEH]RHNHQ
Iedere bezoeker krijgt van ons
een rondleiding en uitleg over De
Ezelsociëteit. Daarna staan de
ezels geheel ter beschikking om
JHNQXIIHOGWHZRUGHQ(Q=HQD
in het bijzonder, natuurlijk!”
Meer weten?
Op www.ezelsocieteit.nl staat
alle informatie over de stichting,
de ezels, en het adoptieplan.
nummer 2 - 2007
Vooreerst, dat parasieten vervelend zijn en huisdieren en eigenaren ziek kunnen maken.
Ten tweede, dat de levensstijl van hun troeteldier bepaalt
met welke beestjes het besmet kan raken.
En vooral, dat er maar één adres is voor de beste bescherming
tegen elke parasiet, uw praktijk!
Bayer introduceert onder de naam “Lucy and Banjo” een nieuw en overkoepelend
marketingconcept voor antiparasitaire diergeneesmiddelen. Voor u als dierenarts betekent
dit dat er een compleet pakket marketingtools beschikbaar komt waarmee u binnen
uw praktijk de markt voor gezelschapsdieren kunt verdiepen.
We hebben zelfs een eigen website, met een heleboel nuttige informatie over parasieten.
Neem nu al een kijkje op www.lucyandbanjo.nl.
Tot binnenkort!
Bayer B.V. • Animal Health Division • Energieweg 1 • NL-3641 RT Mijdrecht
Tel. 0297/280 470 • www.companion.bayer.nl