Londen - Mill

Commentaren

Transcriptie

Londen - Mill
Wisseling van de wacht
Royal Observatory Greenwich
Tower of London
La Coupole
Graffitytour
Arsenal
London Eye
Royal Air Force
Museum
Science museum
Architectuur
Harrods
Towerbridge
Sight Seeing
Wereldstad Londen, die
technische hoogstandjes
moet je gezien hebben!
Ga jij met ons mee?
Zakelijke informatie





Beschikbare ruimte
Vertrekdatum
Aankomst in Nederland
Vertrek- en aankomst
Begeleidende docenten
 Reissom
 Reissom is inclusief
46 plaatsen
Maandag 18 april 2015 omstreeks 8.00 uur
Vrijdag 22 april 2015 omstreeks 18.00 uur
Stappegoor (ijssportcentrum)
Mevr. Ilona Romme (Wiskunde)
Dhr. Wijnand Kok (Wiskunde)
Dhr. Stijn de Bruin (Natuurkunde/Science)
Dhr. Alberto Rogas (Natuurkunde)
Als we met 46 leerlingen reizen, is de prijs €420,Indien er zich minder leerlingen voor deze reis
aanmelden, wordt de prijs maximaal € 450,De definitieve prijs is dus afhankelijk van het
uiteindelijke leerlingenaantal. Het bedrag zal, minus de
aanbetaling, in twee keer worden gefactureerd.
๐ reis per luxe touringcar
o verblijf in gastgezinnen in Londen
o dagelijks ontbijt en diner bij het gastgezin èn
lunchpakket van dinsdag t/m vrijdag;
o het lunchpakket op de heenreis in de bus dien je zelf
te verzorgen
o alle entrees
o een afwisselend programma (nog niet helemaal
definitief vastgelegd)
o voorbereidend materiaal en een exemplaar van onze
eigen prachtige reisgids!
o de standaard schoolverzekering geldt ook voor de reis
(geneeskundige behandeling en daaruit voortvloeiende
kosten, bagageverzekering, de algemene voorwaarden
zijn opvraagbaar)
Toelatingscriteria
 Deze reis staat in principe open voor iedereen die een ruime belangstelling voor
beta hebben. Voorrang hebben leerlingen die een Natuurkunde, Wiskunde B of
Scheikunde volgen.
 Je doet loyaal mee aan de voorbereidende bijeenkomsten en voert de taken uit
die hieruit voortvloeien.