handleiding - Activision Support

Commentaren

Transcriptie

handleiding - Activision Support
HANDLEIDING
Dit zegel waarborgt u, dat dit product door
Nintendo is gecontroleerd en dat het qua
constructie, betrouwbaarheid en entertainmentwaarde volledig aan onze hoge kwaliteitseisen
voldoet. Let bij het kopen van spellen en
accessoires altijd op dit zegel, zodat u verzekerd
bent van een goed werkend Nintendo-systeem.
BELANGRIJK: lees de gezondheids- en veiligheidsinformatie in deze handleiding zorgvuldig door voordat
je het Nintendo®-systeem, de disk of het accessoire gebruikt.
DIT SPEL KAN IN DE 50 Hz- (576i)
EN 60 Hz-STAND (480i) WORDEN
GESPEELD.
BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE
DIT NINTENDO-SPEL IS NIET ONTWIKKELD VOOR GEBRUIK MET EEN ILLEGAAL APPARAAT. BIJ GEBRUIK
VAN EEN DERGELIJK APPARAAT VERVALT DE PRODUCTGARANTIE VAN NINTENDO. HET MAKEN VAN
KOPIEËN VAN EEN NINTENDO-SPEL IS ILLEGAAL EN TEN STRENGSTE VERBODEN DOOR ZOWEL NATIO­
NALE ALS INTERNATIONALE WETGEVING TER BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN.
TRADEMARKS ARE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. Wii IS A TRADEMARK OF NINTENDO.
The PEGI age rating system:
Age Rating
categories:
Les
catégories
de tranche
d’âge:
Content
Descriptors:
Description
du contenu:
The ‘Online’ logo indicates that a game allows the player to have access to online game play
against other players.
Le logo « Online » indique qu’un titre vous permet de jouer avec d’autres personnes en ligne.
For further information about the Pan European Game Information (PEGI) rating
system please visit:
Pour de plus amples informations concernant l’évaluation du système d’information
de jeu Pan Européen (PEGI), vous pouvez consulter:
Para obtener más información sobre el sistema de calificación de juegos (PEGI),
por favor visite:
Per ulteriori informazioni sul sistema europeo di valutazione delle informazioni
del gioco (PEGI) vi preghiamo di visitare:
Für weitere Informationen über das europäische Spiel-Informationen BewertungsSystem (PEGI) besuchen Sie bitte:
http://www.pegi.info
Wii-menu bijwerken
Als je de disk voor het eerst met het Wii-systeem
gebruikt, controleert de Wii of je over de nieuwste
versie van het Wii-menu beschikt. Als dit niet het
geval is, verschijnt het bevestigingsscherm voor
de Wii-systeemupdate. Kies in dit scherm voor
OKÉ om verder te gaan. Tijdens het bijwerken, dat
enkele minuten in beslag kan nemen, kunnen kanalen aan het Wii-menu worden
toegevoegd. Het Wii-systeem moet over de nieuwste versie van het Wii-menu
beschikken om de disk af te kunnen spelen.
LET OP: als de titel van de disk die in het systeem is geplaatst na het bijwerken
van het systeem nog steeds niet wordt getoond, moet het systeem een tweede
keer worden bijgewerkt. Herhaal in dat geval de hierboven getoonde stappen.
Kanalen die tijdens het bijwerken aan het Wii-menu worden toegevoegd, worden
opgeslagen in het interne geheugen van het Wii-systeem, zolang er voldoende ruimte vrij is. Deze extra kanalen kunnen worden verwijderd via het geheugenbeheerscherm in de Wii-opties, en gratis opnieuw worden gedownload in het Wiiwinkelkanaal.
Als het Wii-menu wordt bijgewerkt, kunnen opgeslagen gegevens en programma’s
die zijn gecreëerd met ongeautoriseerde middelen, worden gewist uit het systeemgeheugen. Dit gebeurt omdat ze het systeem kunnen beschadigen en/of voor storing
kunnen zorgen tijdens het spelen. Houd er rekening mee dat Nintendo niet kan garanderen dat software en accessoires die zonder licentie zijn vervaardigd, werken met het
Wii-systeem, nadat deze of toekomstige versies van het Wii-menu zijn geïnstalleerd.
Om te beginnen
Schuif de disk van NICKELODEON TEENAGE
MUTANT NINJA TURTLES in de disksleuf. Het Wii™
-systeem gaat automatisch aan. Als eerste verschijnt
het gezondheids- en veiligheidsscherm dat hier is
afgebeeld. Druk op de A-knop nadat je de informatie
in dit scherm hebt gelezen. Het gezondheids- en
veiligheidsscherm wordt getoond als een disk wordt
ingevoerd voordat het Wii-systeem aanstaat, of als het
Wii-systeem wordt aangezet zonder dat er zich een disk in het systeem bevindt.
Richt in het Wii-menu op het diskkanaal en druk op de A-knop.
Het kanaalscherm verschijnt. Richt op BEGINNEN en druk op de A-knop.
Het scherm met informatie over het Wii-polsbandje verschijnt. Zorg dat het polsbandje stevig om
je pols zit en druk op de A-knop.
Vervolgens verschijnt het titelscherm.
Let op – het Wii-polsbandje gebruiken
Raadpleeg de Wii-handleiding voor systeeminstallatie
(De Wii-afstandsbediening gebruiken/De Nunchuk
gebruiken) voor meer informatie over het gebruik van het Wii-polsbandje.
Raadpleeg het hoofdstuk ‘Wii-opties’ in de Wii-handleiding voor kanalen en instellingen voor meer informatie over 60Hz en EDTV/HDTV.
Raadpleeg de Traditionele Controller- / Traditionele Controller Pro-handleiding voor
meer informatie over Traditionele Controller, de Traditionele Controller Pro.
Raadpleeg de Wii-handleiding voor systeeminstallatie (De Wii-afstandsbediening synchroniseren met het Wii-systeem) als je jouw Wii-afstandsbediening op een ander Wiisysteem, of de Wii-afstandsbediening van een vriend op jouw systeem wilt gebruiken.
Hoofdmenu
Volg het verhaal van de 4 Turtles, waarin zij de verloren mutagen-bussen opsporen. Vecht
je door golven Foot Clan-soldaten en Kraangdroids en stop Shredder voordat hij zijn kwade
plannen kan uitvoeren!
START – Ga naar de kaart van het verhaal en start het spel.
UPGRADES – Geef je verdiende energy shards hier uit om nieuwe moves voor de Turtles
vrij te spelen.
EXTRAS – Train met Time Attack en Survival Mode, of relax met Atomic Robo-X.
OPTIONS – Hier kun je de spelbesturing en credits bekijken.
EXCLUSIVE CODE – Voer hier Exclusive Codes in.
Pauzemenu
RESUME – Vervolg je avontuur.
QUIT – Terug naar het hoofdmenu.
OPTIONS – Bekijk de controllerinstellingen.
Besturing
NUNCHUK™ EN Wii-AFSTANDSBEDIENING
Personage wisselen
Rennen
Power Attack/Fury
Grijpen
Springen
Aanvallen
Tweede aanval
Shuriken, Smoke Bomb, Flash Bomb
Pauzeren
TRADITIONELE CONTROLLER PRO
Tweede aanval
Shuriken, Smoke Bomb, Flash Bomb
Personage wisselen
Aanvallen
Grijpen
Power Attack/Fury
Springen
Rennen
Pauzeren
RVL-SX7P-HOL
Tips
• Iedere Turtle heeft andere vaardigheden. Speel met ze allemaal en kies je favoriet!
• Je Power Attack-meter vult zichzelf langzaam, maar je moet vijanden aanvallen om de
meter te vullen voor de Ultimate Fury Attack.
• Als tweede wapen kun je kiezen uit Smoke Bombs, Flash Bombs, of Shuriken. Als je een
nieuw wapen oppakt vervangt deze je huidige tweede wapen.
• Je krijgt een melding op je scherm wanneer je de Scanner kunt gebruiken om verborgen
Kraang-geheimen te ontdekken, maar alleen wanneer er geen vijanden in de buurt zijn.
Klantenondersteuning
Ga naar onze website http://support.activision.com en bezoek onze uitgebreide
kennisdatabase voor de nieuwste hulponderwerpen.
Ondersteuning is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans,
Nederlands, Portugees, en Zweeds.
© 2013 Viacom Overseas Holdings C.V. Alle Rechten Voorbehouden. TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES en alle titels, logo’s en figuren die daarmee
verband houden, zijn handelsmerken van Viacom Overseas Holdings C.V. Gebaseerd op personages gecreëerd door Peter Laird en Kevin Eastman.
©2013 Activision Publishing, Inc. Activision is een geregistreerd handelsmerk van Activision Publishing, Inc. Alle overige handelsmerken en
handelsnamen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
ACTIVISION BLIZZARD UK, LTD.,
GROUND FLOOR, 3 ROUNDWOOD AVENUE,
STOCKLEY PARK, UXBRIDGE, UB11 1AF.

Vergelijkbare documenten

handleiding - Activision Support

handleiding - Activision Support The ‘Online’ logo indicates that a game allows the player to have access to online game play against other players. Le logo « Online » indique qu’un titre vous permet de jouer avec d’autres personn...

Nadere informatie

handleiding - Activision Support

handleiding - Activision Support Volg het verhaal van de 4 Turtles, waarin zij de verloren mutagen-bussen opsporen. Vecht je door golven Foot Clan-soldaten en Kraangdroids en stop Shredder voordat hij zijn kwade plannen kan uitvoe...

Nadere informatie