Bart De Wever ontwaart complot tegen zijn partij

Commentaren

Transcriptie

Bart De Wever ontwaart complot tegen zijn partij
2 NIEUWS
Bart De Wever bewees in De zevende
dag nog maar eens waarom hij de prijs
van beste communicator kreeg. Heel
de wereld is tegen ons, in de coulissen
wordt druk aan een plan gewerkt om
de grootste partij van Vlaanderen buiten de regering te houden, terwijl die
zich nochtans de redelijkheid zelve
heeft betoond. Dat is tenminste wat hij
afleidt uit alle omgevingsfactoren en
uitspraken van de afgelopen dagen.
Dat is een intentieproces.
Omgekeerd vragen andere partijen
zich af of diezelfde N-VA überhaupt wel
in om het even welke regering wil, en
of ze niet eerder bezig is met een verrottingsstrategie waarvan het uiteindelijke doel is om het ultieme bewijs te
leveren dat het Belgische systeem niet
meer kan werken. Liefst na zich eerst
nog eens electoraal volgetankt te hebben bij verkiezingen die steeds dichterbij lijken te komen. En ook zij leiden
dat af uit de omgevingsfactoren en de
uitspraken van N-VA’ers van de afgelopen. Ook zij maken een intentieproces.
Intentieprocessen,
oorlogsretoriek,
gebrek aan
vertrouwen: Vande
Lanotte zal er zijn
werk aan hebben
Daarnaast blijven PS en N-VA gevangen in een conflictlogica, waarbij ze
hun eigen voorstellen als het toppunt
van redelijkheid aanzien en de positie
van de andere partij als pure oorlogsretoriek.
Intentieprocessen, wederzijdse oorlogsretoriek, het totaal gebrek aan vertrouwen: Johan Vande Lanotte zal zijn
werk hebben de komende weken om
hier opnieuw beweging in te krijgen.
Wat een beetje kan helpen is dat de
niet-leidende politieke formaties toch
nog enige redelijkheid zouden
betrachten, om zo de twee grote broers
weer bij de les te krijgen. Bijvoorbeeld
door inderdaad te weigeren de hoogdringendheid van de splitsing van
B-H-V te stemmen. Beter dan wie ook
weet de N-VA dat de parlementaire
behandeling van dit voorstel alleen
een jaren durende carroussel van procedures en belangenconflicten in werking zal zetten, waarbij er op het einde
van de rit geen enkel tastbaar resultaat
zal zijn. Dat scenario hebben we met
zijn allen al eens meegemaakt. De
enige reden om het dan toch te doen,
is dan ook pure provocatie, en het verder bemoeilijken van ieder gesprek.
Dan is het inderdaad nuttig dat
iemand De Wever eraan herinnert dat
hij wel de sterkste, maar daarom niet
de enige politieke speler op het veld is.
En dat een regering met de N-VA nog
geen synoniem is met een regering van
de N-VA.
Reageren op dit standpunt?
www.demorgen.be
Cijferdiscussie
woedt voort
Fedasil, het federale agentschap voor de opvang van asielzoekers, stevent alweer af op een zware interne crisis nadat
begin april twee directeurs de deur achter zich dicht trokken.
Er zijn nieuwe kandidaten, maar die kunnen niet aan de slag
zolang een nieuwe regering op zich laat wachten. Dat terwijl de
nakende winterkoude een opvangcrisis aankondigt.
Koninklijk verduidelijker Johan
Vande Lanotte gaat vandaag verder
met zijn consultaties van de
partijvoorzitters. Gisteravond
ontving hij Bart De Wever, vandaag
volgen de groene voorzitters en
Joëlle Milquet (cdH).
DOOR KATRIEN STRAGIER
BRUSSEL ● Het directiecomité van
Fedasil draait momenteel maar op
halve kracht: van de vier directeurs
die er zetelen, zijn er momenteel
maar twee over. ‘We zitten met een
ernstig tekort aan leidinggevende
ambtenaren. Die situatie is verre
van ideaal’, geeft woordvoerster
Mieke Candaele toe. ‘Het is cruciaal
dat er zo snel mogelijk een nieuwe
directeur-generaal komt. Maar wie
gaat die benoemen?’
Het rommelt al een tijd aan de top van
Fedasil. In het voorjaar nam Isabelle
Küntziger na een lang ziekteverlof ontslag
als topvrouw. Nog meer slecht nieuws
kwam er toen ook haar adjunct-directeur
Sophie Van Balberghe de handdoek in de
ring gooide. “We zitten een jaar zonder
echte directeur-generaal, maar eigenlijk
zit Fedasil al twee jaar in crisis”, vertelt
Candaele.
Daar komt nog het aanslepende tekort
aan opvangplaatsen voor asielzoekers
bovenop, die met de winterkou voor de
deur alleen maar prangender dreigt te
worden. “We zitten dus met een dubbele
crisis”, aldus Candaele. Fedasil kan momenteel aan zeker 6.000 asielzoekers geen
opvang bieden, in september waren er
4.600 plaatsen tekort.
Sinds het vertrek van Küntziger staat
Fanny François, voordien directeur
Netwerkbeheer- en controle bij Fedasil, tijdelijk het hoofd van het agentschap. “Het is
dus niet dat er geen beleid is, maar beslis-
singen worden maar erg voorzichtig genomen”, vertelt Candaele. “Er wordt vooral
voortgebouwd op bestaande plannen.” En
dus op een beleid dat al jaren onder vuur
ligt. “Langetermijnbeslissingen worden
niet genomen”, meent Hilde De Leeuw van
de christelijke vakbond ACV. “Fedasil is een
stuurloos schip.”
Shortlist in november
Momenteel loopt er bij Selor, het rekruteringsbureau van de federale overheid,
een selectieprocedure voor een nieuwe
directeur-generaal en een directeur
Algemene Diensten voor Fedasil. “In
MIEKE CANDAELE
(WOORDVOERSTER FEDASIL):
We zitten een jaar
zonder echte
directeur-generaal,
maar eigenlijk zit
Fedasil al twee jaar
in crisis
november legt Selor een shortlist van kandidaten voor. Maar wie gaat die benoemen?”, zucht Candaele. Normaal kiest de
bevoegde minister een kandidaat uit een
lijst en laat hij die benoeming daarna vastleggen in een KB. Maar onder een regering van lopende zaken ondertekent de
■ In het voorjaar nam topvrouw Isabelle Küntziger (r.) ontslag. Er zijn kandidaten voor de opvolging, maar die kunnen voorlopig niet ingezworen worden.
koning geen KB’s voor de benoeming van
topfunctionarissen.
Op die manier zijn over alle federale
overheidsdiensten een twintigtal dossiers
van topbenoemingen geblokkeerd. Zo
moet ook de FOD Volksgezondheid het
voorlopig zonder één van haar vier directeur-generaals stellen. “Er ontbreekt een
topmanager die zich onder meer met de
veiligheid van de voedselketen moet
bezighouden. Dat is een probleem voor de
continuïteit van de dienst”, zegt Peter
Samyn, voormalig personeelsmanager
van de FOD Volksgezondheid.
Promoties geblokkeerd
Het gebrek aan een regering vormt
bovendien een probleem voor honderden
federale ambtenaren die het voorbije jaar
promotie hebben gemaakt. Ook die kun-
nen niet benoemd worden en lopen zo ook
een eventuele opslag mis. “Dat heeft ook
een effect op de eindejaarspremie, het
vakantiegeld en een hoop andere toelagen”, weet Ivan Vandecasteele van de socialistische
overheidsvakbond
ACOD.
“Overheidsdiensten zijn niet verplicht die
met terugwerkende kracht te betalen.
Komt er een besparingsregering, dan vrezen we dat die ambtenaren dat geld nooit
te zien krijgen.”
Tijdens de moeizame regeringsformatie
van 2007 deden zich gelijkaardige problemen voor. “Toen zijn de geplande promoties bij onze FOD gewoon doorgegaan
zodra er een regering in het zadel zat. Alle
achterstallige opslag is betaald”, merkt Jan
Eyckmans van de FOD Volksgezondheid
op. “Het geld komt er dus, maar de gepromoveerden moeten wel wat geduld oefenen.”
Meer dan dertig discriminatiemeldingen tegen Léonard
Chileense kompel in
kliniek na paniekaanval
BRUSSEL ● Het Centrum voor
Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) ontving al
een dertigtal meldingen over
de felbesproken aidsuitspraak
van aartsbisschop André-Joseph
Léonard.
SANTIAGO ● Edison Peña, een van de 33
bevrijde Chileense kompels, is in het
ziekenhuis opgenomen na een paniekaanval. De mijnwerker stortte in toen
hij een toespraak moest houden op een
feest. “Peña raakte in paniek, daarom
moesten we hem verdoven”, aldus een
arts die de gezondheid van de mijnwerkers in de gaten houdt. “Momenteel
onderzoeken we de oorzaak van zijn
instorting.”
Peña is de eerste kompel die wordt
opgenomen in het ziekenhuis na een
reddingsoperatie op 14 oktober, nadat
hij samen met 32 andere kompels gedurende 69 dagen vastzat. De mijnwerker
had in de brieven die hij tijdens zijn
opsluiting schreef al verschillende
keren te kennen gegeven het moeilijk
te hebben. “Dat iemand een angstaanval zou krijgen, was voorspelbaar”, verklaart ook een psycholoog die de mijnwerkers opvolgt. “We hebben hen
gezegd dat ze heel emotionele momenten zouden meemaken, dat angsten en
dromen hun deel zouden zijn.”
Ook het interview met de aartsbisschop
in deze krant (DM 23/10) doet het nodige
stof opwaaien. Advocaat Jean-Marie De
Meester maakte voor de derde keer een
melding bij het CGKR, omdat Léonard
‘geen enkele mogelijkheid onbenut laat
om holebi’s te schofferen’.
Meer dan dertig meldingen over de uitspraken van Léonard liepen de laatste
weken binnen bij het CGKR, aldus directeur Jozef De Witte. “Er is een groep die
zich geviseerd voelt omwille van Léonards
mening over aids, een andere die de uitlatingen over holebi’s niet kunnen vindt”,
zegt hij. “En er zijn natuurlijk overlappingen. Hiv en aids wordt vaak gekoppeld aan
de holebiwereld.”
Advocaat Jean Marie De Meester behoort
tot de tweede groep, en heeft intussen
voor de derde keer de hulp ingeroepen
van het centrum om Léonard de mond te
snoeren. Dit keer naar aanleiding van een
interview in de zaterdagkrant, waarin
Léonard stelt “dat het een taboe geworden
is om te zeggen dat niet alle seksuele
gedragingen dezelfde waarde hebben. Het
wordt bijna doodszonde als je dat doet.”
Geen juridische motivering
De Meester reageerde in januari al op de
opgemerkte vergelijking die Léonard toen
maakte tussen homoseksualiteit en anorexia. Een tweede melding bij het centrum
volgde op het boek waarin de aartsbisschop verklaarde dat aids “een soort van
immanente gerechtigheid” is.
Dit weekend was het dus weer raak, maar
volgens Jozef De Witte zal ook het antwoord van het centrum dezelfde zijn dan
de vorige twee keer: het CGKR ziet geen
redenen om een klacht in te dienen, hoewel het “de brede verontwaardiging die
deze uitspraken uitlokken deelt”.
En daar heeft De Meester het moeilijk
mee. “Het verwondert me niet meer dat
het centrum geen gevolg geeft aan mijn
melding”, zegt hij. “Al vind ik het erg jammer. Ik heb nog nooit een juridische motivering gekregen waarom het CGKR niet
naar de rechtbank stapt.”
Volgens De Meester schuilt immers een
groot gevaar in het steeds maar blijven
hameren op de verderfelijke, ziekelijke
aard van relaties tussen personen van hetzelfde geslacht. “Léonard creeërt met zijn
kruistocht tegen holebi’s een maatschappelijke sfeer van tegenkanting”, stelt hij.
“Als dat ongestraft kan doorsijpelen in de
samenleving, de samenleving waar ook
wij deel van uitmaken, de samenleving die
Léonard en zijn instituut mee financiert,
kunnen onze verworven rechten wel eens
terug ingetrokken worden op de lange termijn.” De Meester verwijst naar Californië,
waar het homohuwelijk herroepen werd,
en naar het opschuiven naar rechts in de
Amerikaanse maatschappij in het algemeen. “Het is veel belangrijker dan het nu
misschien lijkt dat holebi’s in ons land aan
de kaak stellen welke onzin zomaar over
ons gezegd kan worden”, aldus De
Meester. (BSE)
Zweden pakt door België gezochte terreurverdachte op
STOCKHOLM ● De Zweedse grenspolitie heeft zaterdag op de luchthaven van Stockholm een dertigjarige man gearresteerd die verdacht wordt van terroristische misdrijven. Ike Saït, die de Turkse nationaliteit heeft, werd gezocht
omdat hij in België verdacht wordt
van terrorisme en kidnapping.
Daarvoor was een Europees aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd. Het is onduidelijk welke
precieze misdaden de man ten
laste gelegd worden en in het
kader van welk onderzoek het aanhoudingsbevel was uitgevaardigd.
Bij het Federaal Parket en bij de
rechtbank van eerste aanleg in
Brussel was er gisteren niemand
bereikbaar voor commentaar.
De Zweedse grenspolitie kon de
man zonder problemen arresteren
terwijl hij in een rij wachtenden
stond aan te schuiven. Anders
■ Ike Saït wordt gezocht voor
terrorisme en kidnapping.
Björk, de advocaat van de Turkse
verdachte, bevestigde aan de krant
Svenska Dagbladet de aanhouding,
maar wilde niet zeggen hoe zijn
cliënt reageerde op de arrestatie.
Hij weigerde ook meer informatie
te geven over de aantijgingen
tegen zijn cliënt.
Een woordvoerder van de Zweedse Staatsveiligheid zei tegen dezelfde krant dat de man vanuit Syrië
naar Zweden gereisd was. Hij kon
niet vertellen of de man van plan
was om verder te reizen, of dat hij
in Zweden wilde onderduiken. Het
is ook nog onduidelijk of de man
een band had met Zweden.
Een rechtbank moet nu beslissen
of de man al dan niet aan België
uitgeleverd zal worden. In principe
moet dat binnen de dertig dagen
na de arrestatie gebeuren. Vandaag
vindt er al een hoorzitting plaats
waarbij hem gevraagd zal worden
of hij zich verzet tegen een uitlevering aan ons land. Vermoed wordt
dat de uitlevering relatief snel zal
kunnen plaatsvinden.
FOTO BELGA
Intenties
Alweer crisis bij Fedasiltop
■ De Wever en Vande Lanotte op een archieffoto. De N-VA-voorzitter werd gisterenavond verwacht bij de koninklijk verduidelijker, maar voelt zich naar eigen
zeggen niet langer gebonden door de werkwijze met zeven partijen die momenteel gevolgd wordt.
Bart De Wever ontwaart
complot tegen zijn partij
zonder de N-VA kon De Wever niet geruststellen. Daarnaast beschouwt hij het feit dat
hij niet geconsulteerd werd door het Paleis
over de aanstelling van Johan Vande Lanotte
nog steeds als een teken van minachting
tegenover zijn partij. De Wever trekt er dan
ook een harde conclusie uit. Gisterenavond
moest hij langslopen bij Vande Lanotte,
maar de N-VA-kopman gaf alvast aan zich
“niet meer gebonden te voelen” tot de werkwijze die de koning had uitgetekend. “Ik vertrouw dit niet. De situatie, de opdracht en de
duur bevallen mij niet en de omgevingsfactoren zijn ronduit negatief, maar dat wil niet
zeggen dat ik mijnheer Vande Lanotte ga
boycotten”, klonk het gisteren.
Voor Bart De Wever is het duidelijk. Alles wordt in het werk
gesteld om zijn partij buitenspel te zetten. Mij niet gelaten, lijkt
de N-VA-voorzitter te zeggen. ‘Zonder financiële responsabilisering, zonder hervorming van justitie en zonder strenger
asiel-en migratiebeleid is dit verhaal wat ons betreft afgelopen.’
DOOR THOMAS MELS
BRUSSEL ● Veel verwacht De Wever
niet van de bemiddelingsopdracht
van sp.a’er Johan Vande Lanotte. ‘Ik
vertrouw het niet en voel mij niet
gebonden aan de formule.’
“Misschien wel de moeilijkste opdracht
van mijn politieke loopbaan.” Zo omschreef
koninklijk bemiddelaar Vande Lanotte vorige week de missie die hem was toevertrouwd. Zijn eerste consultatieronde is nog
niet afgerond of hij moet al vaststellen dat
zijn inschatting de juiste was.
Bij N-VA werd de verongelijkte houding die
de partij had ingenomen nadat De Wevers
nota was afgeschoten door de Franstalige
partijen, enkel nog versterkt. “Di Rupo is niet
mogen slagen, dus De Wever ook niet”, kloeg
Kamerfractieleider Jan Jambon in deze
krant. “Men is achter onze rug bezig”, citeerde De Standaard Jambons collega in de
Senaat, Liesbeth Homans. In Het Nieuwsblad onthulde Vlaams minister Bourgeois
dan weer dat “de sossen ons en masse aanvallen”. In de tv-studio’s van VRT en vtm ging
partijvoorzitter Bart De Wever verder met
het ontwikkelen van de complottheorie die
zijn partij ontwaart. “Het ABVV valt ons aan
en noemt ons leugenaars en bedriegers.
Louis Tobback zegt dat als ze het lang
genoeg rekken de mensen de N-VA wel beu
zullen worden. Dat is toch duidelijk”, klonk
het in De zevende dag.
Volgens De Wever stelt de PS al wekenlang
alles in het werk om een (nood)regering
zonder N-VA op de been te brengen. Bij de PS
ontkent men, maar dat er in de Keizerslaan
gisteren verheugd werd gereageerd op de
mededeling van sp.a, Groen! en Open Vld
dat ze in de Kamer niet zullen instemmen
met de hoogdringende behandeling van de
B-H-V-splitisingsvoorstellen, is niet meteen
van die aard om de vrees die N-VA koestert
weg te nemen. Ook de uitdrukkelijke boodschap van de andere Vlaamse partijen dat zij
niet willen meewerken aan een scenario
Soep met balletjes
De Wever herhaalde wel dat er, op enkele
amendementen na, niet valt af te dingen op
het voorstel dat hij zelf op tafel legde. “Het
gewicht moet hetzelfde blijven. Die nota is
als soep met balletjes. Je kan er de balletjes
niet uit halen en ze dan weer op tafel zetten.
Dan is het niet meer te vreten”, klonk het. De
voormalige ‘clarificateur’ was ook opnieuw
erg scherp voor de PS en Franstalige partijen
in het algemeen – “Men gaat er van uit dat de
werkloosheid in Wallonië altijd even hoog
zal blijven. Er is blijkbaar een natuurwet die
zegt dat ze het economisch slecht moeten
blijven doen” – en Elio Di Rupo in het bijzon-
Alarm moet waarschuwen voor dodehoekongevallen
BRUSSEL ● Vijftig vrachtwagen-
chauffeurs testen vanaf vandaag
twee nieuwe waarschuwingssystemen die het aantal dodehoekongevallen moet doen dalen. Zo
hoopt men het aantal gevallen
drastisch te verminderen.
Vrachtwagens moeten sinds 2003 verplicht een dodehoekspiegel hebben, maar
die spiegels bleken allerminst een wondermiddel. In 2008 raakten er nog 55 fietsers,
bromfietsers of voetgangers betrokken bij
een ongeval met een rechts afslaande
vrachtwagen. In 2007 waren er dat er nog 65.
Die ongevallen kostten respectievelijk zes en
acht mensen het leven. “Statistisch gezien
zijn dodehoekspiegels geen succes”, liet
staatssecretaris voor mobiliteit Etienne
Schouppe (CD&) vorig jaar al noteren.
Daarom besliste hij nu om twee nieuwe
systemen te testen die de blinde vlekken van
het huidige systeem zouden kunnen oplos-
FOTO RV
Politiek commentator
N-VA-voorzitter wantrouwt verduidelijkingsmissie van Johan Vande Lanotte
FOTO BELGA
YVES
DESMET
NIEUWS 3
DE MORGEN MAANDAG 25 OKTOBER 2010
Regering in lopende zaken kan broodnodige nieuwe directeurs niet benoemen
FOTO RV
STANDPUNT
MAANDAG 25 OKTOBER 2010 DE MORGEN
■ Sensoren vooraan en aan de zijkant
waarschuwen de bestuurder wanneer
iemand te dichtbij komt.
sen. “Zowel met dodehoekspiegels als met
dodehoekcamera’s behoud je immers nog
steeds enkele blinde vlekken waar de chauffeur niets kan zien”, zegt Werner De
Dobbeleer van het Belgisch Instituut voor
Verkeersveiligheid.
De nieuwe, in Nederland ontwikkelde systemen moeten daar een antwoord op bieden. Het eerste systeem, de LexGuard,
gebruikt sensoren op de voorkant en de
rechterzijde van de vrachtwagen die detecteren wanneer iemand te dichtbij komt en
de chauffeur waarschuwen met een geluidssignaal. De Lisa-2-Alert waarschuwt dan
weer de zwakke weggebruikers zelf met
lichtjes en een alarm. Beide systemen zijn
relatief goedkoop: de LexGuard kost 750
euro, de Lisa-2-Alert 450 euro.
Combinatie
Uit het onderzoek moet ook blijken of het
nodig is beide systemen te combineren
zodat zowel de chauffeur als de zwakke weggebruiker gewaarschuwd worden. De Dobbeleer: “De eerste fase zal wellicht bestaan
uit het promoten van dat systeem bij de
vrachtwagenchauffers. Het eventueel verplichten komt pas daarna.” (JDB)
der – “Ik ben de eerste geweest om een compromis op papier te zetten. Normaal maakt
iemand die premier wil worden dat soort
teksten. We hebben echter iemand die dat
niet wenst te doen.”
Vakbondsaanval
De calimerohouding van de N-VA werkt de
andere partijen danig op de zenuwen. “Ik
had toch verwacht dat het intussen al wat
beter zou zijn met hun gekrenkte eer”, zucht
een partijvoorzitter. “Het is hun favoriete
houding, omdat ze rendeert bij de publieke
opinie, maar er komt een moment waarop
ook de mensen daarop zijn uitgekeken.”
Dat het ABVV en een reeks kunstenaars uitgerekend nu met scherp op N-VA schieten,
helpt alvast niet, luidt het. “Die stommiteiten van het ABVV en een paar wereldvreemde kunstenaars zijn precies wat N-VA nodig
heeft”, zucht een betrokkene. Dat beseffen ze
ook bij sp.a. Want ook al distantieerden
Caroline Gennez en Frank Vandenbroucke
zich van de frontale aanval die ‘hun’ vakbondsleider Rudy De Leeuw (ABVV) op de NVA lanceerde, de Vlaamse socialisten weten
maar al te goed dat zoiets aan hen blijft kleven. “Wat De Leeuw heeft gedaan, is dom”,
klaagt een sp.a’er. “Hetzelfde geldt voor de
uitspraken van Louis Tobback, die hij zogezegd in eigen naam doet. Je weet dat zoiets
steevast op ons bord terechtkomt.”
Vande Lanottes eerste opdracht bestaat
er nog steeds in de cijfers die in de discussie over de financieringswet de ronde
doen, te objectiveren. De voormalige
minister van Begroting spendeerde daarom een groot deel van het weekend met
het raadplegen van tal van experts.
Volgens zijn entourage wil de bemiddelaar zo breed mogelijk consulteren om tot
een juiste berekeningsmethode te komen
van de verschillende financieringsmodellen die op tafel liggen.
Elke partij hanteert momenteel immers
eigen berekeningen, wat een serene discussie over het onderwerp onmogelijk
maakt. Dit weekend vochten sp.a en N-VA
een welles-nietesspelletje uit over de cijfers die De Wever in zijn nota naar voren
schuift. Volgens de nota-De Wever wint
Vlaanderen bij de gedeeltelijke overheveling van de personenbelasting 5 miljoen
euro, wint Brussel 80 miljoen en verliest
Wallonië 92 miljoen. Onder meer sp.a’er
Frank Vandenbroucke noemde die getallen een grove onderschatting. Een paper
van de Leuvense economen André
Decoster en Kris De Swerdt lijkt de N-VAcritici voorlopig gelijk te geven.
“Onze berekeningen bevestigen dat er
een fundamentele tegenstrijdigheid zit in
de berekeningen van de gevolgen van de
voorgestelde regionale inkomstenbelasting”, schrijven Decoster en De Swerdt.
Volgens beide economen lopen de gevolgen in de honderden miljoenen voor
zowel Wallonië als Brussel. “De orde van
grootte van opsmuk van regionale inkomsten voor Wallonië bedraagt in onze berekeningen 311 miljoen en voor Brussel 158
miljoen. De regionale inkomsten van
Vlaanderen daarentegen worden meer
dan 600 miljoen minder gunstig voorgesteld dan ze in werkelijkheid zullen zijn”,
luidt het.
Ondertussen heerst er onder politici discussie over het nut van de cijferopdracht
van Vande Lanotte. “We zijn het gegoochel
over cijfers beu. We hebben 22 miljard
euro te kort momenteel en dan gaat men
van een paar honderd miljoen een fetisj
maken”, zei Bart De Wever gisteren veelbetekenend. Ook anderen onderhandelaars
vragen zich af wat de waarde is van de
geplande cijferoefening. “Je kan een aantal zaken uitklaren, maar zolang je de fiscale inkomsten binnen tien jaar niet kent,
kan je niet wetenschappelijk bewijzen wat
de echte gevolgen voor elke gewest zullen
zijn”, klinkt het bij een Vlaamse partij.
De objectiveringsoefening is volgens
anderen dan weer cruciaal om het vertrouwen te helpen herstellen. “We weten
ook wel dat die hele cijferdicussie een vertrouwenscrisis maskeert, maar eens we
daardoor zijn, kunnen we het debat toch
al een stuk rationeler voeren.”
Bij de PS benadrukt men dat de partij al
sinds augustus vragende partij is om de
cijfers te objectiveren. “Wij hebben
immers de indruk dat N-VA bang is van
een concrete, harde becijfering van haar
voorstellen.” (TM)
Miljoenenschandaal bij inbeslagnames
BRUSSEL ● Minister van Justitie Stefaan
De Clerck (CD&V) heeft de topman van het
Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming
en Verbeurdverklaring (COIV) op staande
voet ontslagen. Het COIV beheert alle gelden en goederen die het Belgische gerecht
in beslag neemt in strafonderzoeken en is
verantwoordelijk voor honderden miljoenen euro’s. De Clerck ontdekte samen met
het college van procureurs-generaal dat
de topman van het COIV, Francis
Desterbeck, op eigen houtje beslissingen
nam die hij niet alleen mocht nemen.
Bovendien heeft hij transacties gedaan
waardoor de Belgische schatkist miljoenen euro’s is kwijtgespeeld. Zowel het
Rekenhof als minister De Clerck voert nog
onderzoek naar de delicate feiten.
Desterbeck ontkent de aantijgingen.
Volgens Open Vld-kamerlid Sabien
Lahaye-Battheu loopt er nog wel meer
mank bij het COIV. Volgens LahayeBattheu weet de Belgische staat niet welke
bedragen de verschillende rechtbanken
en hoven van beroep verbeurd verklaren
bij misdrijven met groot financieel voordeel, zoals btw-fraude, witwaspraktijken
of mensenhandel. Zij ondervroeg de
ministers van Justitie en Financiën hierCOIV-topman
François
Desterbeck nam
op eigen houtje
beslissingen die
hij niet alleen
mocht nemen
over, maar die moesten haar het antwoord schuldig blijven bij gebrek aan cijfermateriaal. De statistieken over de vermogensvoordelen die de Ontvanger van
de Penale Boeten zou moeten invorderen,
zouden pas beschikbaar zijn wanneer een
nieuwe ICT-investering is doorgevoerd.