Het ene belang is het andere niet

Commentaren

Transcriptie

Het ene belang is het andere niet
FNV Bondgenoten • Cacao
Het ene belang is het andere niet
www.fnvbondgenoten.nl/cacaoduurzaam - www.effat.org - www.iuf.org
Colofon
Uitgave van de Stichting FNV Pers t.b.v. de EFFAT,
de European Federation of Food Agriculture & Tourism
Trade Unions en van de IUF, International Union of Food Workers.
Tekst: Luuk Obbink
Cartoons: Maarten Wolterink
Ontwerp
RAAK Grafisch Ontwerp
Druk
FNV Bondgenoten
Oplage
4000
Website
www.fnvbondgenoten.nl/cacaoduurzaam,
www.effat.org en www.iuf.org
Alle regiokantoren en medewerkers van FNV Bondgenoten zijn
via één telefoonnummer te bereiken: 0900 – 9690 (lokaal tarief).
Verwerkers
Een handvol grote bedrijven domineert
de cacaoverwerkende industrie: ADM
Cocoa, Cargill Cocoa, Barry Callebaut,
Petra Foods en Blommer. Als tussenhandelaren willen ze graag een stabiele
aanvoer van voldoende en kwalitatief
goede cacaobonen. Met hun opkooporganisaties en met hun relaties met de
lokale overheid, hebben ze veel macht
in landen waar het allemaal om cacao
draait, zoals Ivoorkust en Ghana. En ze
hebben invloed in de politiek. Maar wat
goed is voor de handel, is niet altijd het
beste voor de boeren.
Het ene belang is het andere niet
De partijen in de cacaoketen hebben allemaal hun eigen belangen, maar die van
de boeren raken veelal ondergesneeuwd. De bonden kunnen hen helpen een
vuist te maken.
M
ultinationals hebben de mond
vol over duurzame productie
van cacao. Boeren moeten duurzaam
produceren, liefst met een certificaat
van duurzaamheid. Maar volgens de
bonden houdt duurzaamheid ook in dat
cacaowerkers een goede boterham
kunnen verdienen. De multinationals
willen vooral een cacaoboon van goede
kwaliteit. Ze gunnen de boeren best een
goed inkomen, maar aan de prijs op de
wereldmarkt willen ze niks doen. Vooral
als het aanbod groot is, verdienen de
boeren nauwelijks een droge boterham.
Verkooporganisaties
Vroeger maakten de grote chocomultinationals hun producten zelf, maar de
laatste tijd worden het steeds meer
verkooporganisaties, die de productie
aan de toeleverende bedrijven overlaten. Daar verdienen ze heel goed geld
mee: in een reep van 1 euro zit 8 cent
aan boerencacao. Een handvol bedrijven
heeft 60 procent van de wereldmarkt van
de chocolade in handen en maakt daar
gigantische winsten mee.
Consumenten
Chocola moet lekker zijn voor de consument en zeker geen bijsmaak hebben als
het gaat om uitbuiting of kinderarbeid.
Multinationals gaan daarom aan tafel met
clubs op het gebied van ontwikkelingssa-
menwerking, om te praten over eerlijke
lonen en prijzen. Maar dat gepraat heeft
na tien jaar nog niet veel opgeleverd.
Het is tijd voor dwingende, wettelijke
maatregelen om de aanvoerketen vrij van
kinderarbeid te maken.
De boeren
Van de 3 miljoen boeren in West-Afrika
is nog geen 10 procent georganiseerd
in coöperaties, waardoor ze opkopers
nauwelijks tegenspel kunnen bieden.
De grote spelers in de cacaoketen
gaan hen nu weliswaar ondersteunen,
maar doordoor worden de boeren nóg
afhankelijker van hen. Het wordt tijd dat
de boeren zichzelf beter en sterker gaan
organiseren. Lokale overheden willen
hen hierbij nauwelijks ondersteunen,
maar de internationale vakbeweging wel.
Ook cacaoboeren hebben recht op een
fatsoenlijk bestaan.
‘Chocola moet lekker zijn voor de
consument en zeker geen bijsmaak
hebben als het gaat om uitbuiting
of kinderarbeid.’
Dit is pamflet 3 in een serie van 5 pamfletten, uitgegeven door de EFFAT Stuurgroep Cacao.
Voor meer informatie: www.cocoanet.eu.

Vergelijkbare documenten

Broei in de cacao

Broei in de cacao www.effat.org en www.iuf.org Alle regiokantoren en medewerkers van FNV Bondgenoten zijn via één telefoonnummer te bereiken: 0900 – 9690 (lokaal tarief).

Nadere informatie

2013 2 Pamphlet_Cacao_NL_sans_coupe_HR

2013 2 Pamphlet_Cacao_NL_sans_coupe_HR www.fnvbondgenoten.nl/cacaoduurzaam, www.effat.org en www.iuf.org Alle regiokantoren en medewerkers van FNV Bondgenoten zijn via één telefoonnummer te bereiken: 0900 – 9690 (lokaal tarief).

Nadere informatie

Chocolade van Divine uit Ghana

Chocolade van Divine uit Ghana via één telefoonnummer te bereiken: 0900 – 9690 (lokaal tarief).

Nadere informatie

Nieuwsbrief Cacao

Nieuwsbrief Cacao www.fnvbondgenoten.nl/cacaoduurzaam, www.effat.org en www.iuf.org Alle regiokantoren en medewerkers van FNV Bondgenoten zijn via één telefoonnummer te bereiken: 0900 – 9690 (lokaal tarief).

Nadere informatie