Lg13 Bos van arme zandgronden - PAS

Commentaren

Transcriptie

Lg13 Bos van arme zandgronden - PAS

										                  

Vergelijkbare documenten

en beukenbos van lemige zandgronden - PAS

en beukenbos van lemige zandgronden - PAS uitgevoerd. Het feit dat de aanwezigheid van de Nachtzwaluw positief is gecorreleerd met open zandige plekken en open plekken met strooisel en negatief is gecorreleerd met de gemiddelde dichtheid v...

Nadere informatie

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de - PAS

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de - PAS door een matige voedselkwaliteit van de heidevegetatie voor insecten als gevolg van verzuring, vermesting en veranderd beheer (Vogels 2013). Voor Korhoen, Draaihals en Nachtzwaluw zijn geen gebiede...

Nadere informatie

Natura 2000 in de bossfeer „Uitdagingen en kansen”

Natura 2000 in de bossfeer „Uitdagingen en kansen” afname van kruiden en lage grassen (Ohlson et al. 1995, Magill et al. 1997). Daarnaast stelt Gilliam (2006) vast dat een overschot aan stikstof als gevolg van verhoogde depositie via verschillende ...

Nadere informatie