seiryoku-zen`yo kokumin-taiiku-no-kata

Commentaren

Transcriptie

seiryoku-zen`yo kokumin-taiiku-no-kata