Productie 1 - Higherlevel

Commentaren

Transcriptie

Productie 1 - Higherlevel
Productie 1
Productie 2
GBSolutions
De Gildekamp 32-37
6545 KX
Nijmegen
[email protected]
024 3732675
22-05-2007
AllebedrijveninNijmegen.nl
Postbus 188
2800 AD Gouda
Geachte heer/mevrouw,
Bij deze zeg ik alle verbintenissen met uw bedrijf, let wel, per direct op.
Mijn klantnummer is voor alle duidelijkheid: 23850
Gaarne uw bevestiging!
B.A.J.A.Rutten
Algemeen directeur
Productie 4
Situatieschets tussen GBSolutions en Allebedrijvenin;
Ik ben april 2007 telefonisch benaderd door het bedrijf Allebedrijvenin.
Toen ben ik een telefonisch verband aangegaan met deze mensen met de wetenschap dat ik
een maand de mogelijkheid had om hier ook weer kosteloos vanaf te zien.
Deze overeenkomst schijnt op audiodrager te zijn vastgelegd wat volgens dit bedrijf
rechtsgeldig schijnt te zijn.
15-5-2007 heb ik een E-mail (productie 1) gestuurd naar deze mensen dat ik de overeenkomst
niet wilde voortzetten omdat ik geen toegevoegde waarde kon ontdekken betreffende de
‘diensten’ die dit bedrijf voor mij zou gaan leveren. Hier heb ik nooit een reactie op gehad.
19-5-2007 kreeg is dus gewoon een jaarfactuur waarna ik druk ben gaan bellen om hier
opheldering over te krijgen. De response was kort gezegd: U kunt alleen schriftelijk
opzeggen, dus moet u gewoon betalen. Toen heb ik de procedure gevraagd om dan in ieder
geval na dat jaar van ze af te zijn en bleek dat dus alleen per papieren brief mogelijk met 1
maand opzegtermijn.
22-5-2007 heb ik deze brief (productie 2) en de briefbevestiging via E-mail (productie3)
dan ook verstuurd maar daar nooit een reactie op gehad. Met pijn in me hart heb ik
uiteindelijk met veel extra (incasso)kosten de factuur over 2007/2008 betaald.
Dit bedrag is uiteindelijk rond de 500.- euro geworden. Hiervoor zijn na onderzoek geen
aantoonbare diensten verleent; geen Google ranking en geen vermeldingen in voor mijn
bedrijf interessante media, enz.
19-5-2008 kreeg ik dus weer een jaarfactuur ondanks het sturen van de E-mails, de meerdere
telefoontjes en de papieren brief. Ook toen weer gebeld, maar de mensen wisten niets van een
papieren brief en was er geen mogelijkheid om onder de betaling uit te komen.
Toen ben ik wat gaan googelen over deze firma en bleek dat er een hoop lotgenoten waren
met problemen in dezelfde orde of iets daar omtrent.
Doordat ik van medeslachtoffers het advies kreeg om niet te betalen omdat ze uiteindelijk dan
niets meer hoorde van deze organisatie heb ik dit ook niet meer gedaan. Ik ben daarna fiks
belaagd geweest d.m.v. telefoontjes en aanmaningen. De telefoontjes waren vaak zeer
onvriendelijk en zelfs intimiderend, ook van het incassobureau Credifin, maar uiteindelijk
hoorde ook ik niets meer van deze mensen en dacht er van af te zijn….
Maar..,26-10-2009, ruim een jaar na het laatste contact, een deurwaarder aan mijn deur die
mij verzoekt 538.87 Euro te betalen of anders voor te moeten komen, en nu sta ik hier….
Meneer/Mevrouw de rechter en ook de officier van justitie. Nu ben ik een kleine ondernemer
met vrouw en 3 jonge kinderen, mijn onderneming doet het al een redelijke tijd niet meer zo
geweldig, op dit moment is het zelfs erop of eronder. Als u nu beslist dat deze mensen
‘juridisch’ in hun recht staan ga ik er waarschijnlijk niet alleen onderdoor maar vele kleine
ondernemingen met mij. Ik vraag u, met diep respect, te beletten dat deze juridisch ‘slimme’
firma, nog meer kleine hardwerkende ondernemers hun geld afhandig maken en soms zelfs
kapot maken.
Productie 5
Eventuele juridische betwistingen inzake GBSolutions vs Allebedrijvenin.bv
-Contract op band vastgelegd..
+Ik heb vernomen dat dit niet volledig rechtsgeldig is? Ik heb ook nooit ergens een handtekening
gezet, dit is toch een wettelijke voorwaarde?
-In de beschreven geluidopnamen staan veel fouten betreffende mijn naamgegevens, mijn
bedrijfsgegevens en mijn volledige adresgegevens. Dit staat beschreven in door tegenpartij
aangeleverde stukken.
+Is het dan überhaupt nog wel rechtsgeldig naar mijn bedrijf of ik als persoon toe?
-Als bovenstaand daadwerkelijk betekent dat de tegenpartij geen rechtskracht bezit kan ik dan ook
mijn vorige betaling (2007/2008) terug krijgen?
-Er is nooit gesproken over de algemene voorwaarden, ook niet opgestuurd zij het per E-mail of per
post.
+Kan de tegenpartij dan nog steeds schermen met argumenten als ‘niet per papieren brief
opgezegd’ of telefoon c/q E-mail is niet afdoende? Ik heb inmiddels ook gelezen dat een E-mail
ook als wettelijk schrijven beschouwd kan worden (DAS) is dit zo?
-Ik heb vernomen dat een papieren brief sterker staat dan een geluidopname.
+Is dit ook zo als ik de brief niet aangetekend verstuurt heb? Als hun claimen dat ik niets heb
verstuurd, kan ik ook zeggen dat ze met de geluidopname hebben geknoeid? (dit wordt op
verschillende forums ook verklaard)
-De internetdienst die de tegenpartij claimt te leveren is niet via internet op te zeggen.
+Is dit ook niet tegen de wet in?
-Ik ben tijdens het telefoongesprek op de hoogte gesteld (volgens hun uitdraai) dat er algemene
voorwaarden te vinden zijn op een website. Er is me niets toegelicht over enerlei inhoud.
+Ik heb begrepen dat ze dan helemaal niet van toepassing zijn, is dit correct?
-Nog even ter duidelijkheid, waarschijnlijk zijn de algemene voorwaarden niet op een wettelijke
wijze ter hand gesteld. Algemene voorwaarden mogen toch ook niet nodeloos bezwarend zijn?
+dan kunnen ze toch überhaupt niet zulke eisen stellen? En kan ik dan niet nu direct mijn vorige
betaling terug eisen? (2007/2008)
-Er geld nu een half jaar een wet dat contracten niet zwijgend verlengd kunnen worden.
+Kan ik hier nog wat mee? Ze komen ook nu (10-2009) pas terug op de zaak?
-Het feit dat ze een ruim jaar niets hebben laten horen.
+Zijn er geen bepaalde termijnen om iemand te kunnen dagvaarden op een bepaalde regel in de
algemene voorwaarden? Ook in verband met dat ze dan zichzelf tijd gunnen om de constructie
juridisch aan te passen?