vraag Poleyn

Commentaren

Transcriptie

vraag Poleyn
VLAAMS PARLEMENT
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
INGE VERVOTTE
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
Vraag nr. 131
van 21 maart 2006
van SABINE POLEYN
Opvoedingsondersteuning - Evaluatie
In 2005 maakte de minister een evaluatie van de effecten van het decreet van 19 januari 2001
houdende inrichting van activiteiten inzake opvoedingsondersteuning.
Deze activiteiten moeten tot doel hebben via voorlichtings-, opleidings-, vormings- of
trainingsactiviteiten onder deskundige begeleiding gezinnen en families en iedereen die met de
opvoeding van kinderen begaan is, in staat te stellen kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven of
verder te ontwikkelen met betrekking tot de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Binnen de perken van de begrotingskredieten moet de Vlaamse Regering een forfaitaire
tegemoetkoming toekennen aan wie een voorlichtings-, opleidings-, vormings- of trainingsactiviteit
inzake opvoedingsondersteuning organiseert.
1. Welke zijn de resultaten van de evaluatie van de effecten van het decreet van 19 januari 2001?
2. In het Vlaams regeerakkoord 2004-2009 engageert de Vlaamse Regering zich om het sociaalcultureel werk te erkennen als een belangrijke aanbieder van opvoedings- en gezinsondersteuning
(p. 25).
In welke mate stuurt de minister dit als minister van Gezin aan ?
Heeft zij hierover reeds overleg gehad met haar collega Anciaux en wat leverde dit op?

Vergelijkbare documenten

INGE VERVOTTE VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN

INGE VERVOTTE VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Nadere informatie