Jaarverslag 2015

Commentaren

Transcriptie

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2015
INHOUDSOPGAVE
HELEMAAL VAN NU
3
HET NIEUWS VAN DE ROTTERDAMMERS
9
BEREIK
16
SAMENWERKINGEN
21
ORGANISATIE
24
JAARREKENING
29
2
HELEMAAL VAN NU
De stad wordt gemaakt door mensen. In alle rumoer om ons heen is dat wat ons bindt meer
en meer van belang. En juist dit is wat OPEN drijft, het verbinden van de stad, het verbinden
van de Rotterdammers. We halen de verhalen van de Rotterdammers op, we vertellen ze en
delen ze. Om zo in gesprek te komen en te inspireren, om deuren te openen en initiatieven (te
doen) ontplooien en om te laten zien hoe Rotterdammers de stad maken.
Sinds 2013 heeft de stad Rotterdam in OPEN Rotterdam een actieve en betrokken publieke
mediapartner gevonden.
Het mediaspeelveld van OPEN Rotterdam is sterk bezet met medespelers als RTV Rijnmond,
FunX, het Rotterdams Dagblad, Metro, Gers!, de verschillende huis-aan-huisbladen, maar ook
de verschillende facebookgroepen en allerlei landelijke platforms als nu.nl, NOS, NPO,
GeenStijl et cetera. Hiertoe moet OPEN zich verhouden en de eigen positie bepalen. Hoe is
OPEN Rotterdam van toegevoegde waarde in dit mediaveld waarvan Rotterdammers gebruik
maken? De opdracht “pluriform en kwalitatief hoogstaand aanbod” uit de Mediawet is daarbij
ons uitgangspunt, waarbij we binnen het gegeven budget zoeken naar de kanalen die het best
de Rotterdammers bereiken en betrekken. We doen niet iets ‘omdat het kan’, maar omdat het
meerwaarde heeft.
OPEN Rotterdam wil niet eenzijdig zenden maar luisteren en delen met alle Rotterdammers.
Het ‘harde’ nieuws ontvangt iedereen à la minuut via de nieuwe online media en apps en de
gekende wegen van de radio- en tv aanbieders en papieren media. OPEN wil dit niet
herkauwen. OPEN zoekt juist de hyperlokale verhalen dicht bij de Rotterdammers. OPEN
zoekt hún nieuws, nieuws dat vaak onderbelicht blijft maar van groot belang is voor
herkenning en cohesie. Hierbij zijn altijd drie zaken leidend: een goede balans in spreiding in
de stad, in de onderwerpen en in de (sub)culturen (in leeftijd, leefstijl). Natuurlijk zoeken we
zoveel mogelijk de samenwerking met onze collegamedia, zoals met RTV Rijnmond, de NOS,
de Nieuwspeper en FunX. Deze laatste zendt in nauwe samenwerking met de NPO onder
verantwoordelijkheid van OPEN in Rotterdam uit.
3
Gewaardeerd
Begin 2015 is OPEN Rotterdam genomineerd als Lokale Omroep van het Jaar door de
koepelorganisatie OLON. Daarmee behoren we na anderhalf jaar tot de zeven beste lokale
omroepen van Nederland. Uit het juryrapport:
OPEN Rotterdam is een “blauwdruk voor de lokale omroep van de toekomst”, aldus de
jury. De omroep is ambitieus en vernieuwend. OPEN Rotterdam vult duidelijk in korte tijd
al een gat op tussen RTV Rijnmond en FunX. Knap!.
Een echte high potential voor de komende jaren.
Naar aanleiding van de toezegging een tussentijdse evaluatie uit te voeren naar OPEN
Rotterdam, gedaan door wethouder Laan (24 maart 2014), zijn op 20 januari 2015 in een
schrijven van wethouder Visser de uitkomsten gepresenteerd aan de Commissie Zorg,
Onderwijs, Cultuur en Sport. De algemene conclusie luidt:
OPEN Rotterdam heeft de afgelopen periode laten zien dat de organisatie op poten staat,
financieel gezond is en niet in de laatste plaats, dat zij serieus werk maakt van het
versterken van de betrokkenheid van de Rotterdammer. Er is vertrouwen dat OPEN
Rotterdam over de benodigde competenties beschikt om de verwachting die de
gemeenteraad heeft uitgesproken, dat OPEN Rotterdam van grote betekenis voor de
stad zou kunnen zijn, waar te maken. OPEN Rotterdam ontwikkelt zich gestaag volgens
het vooraf gecommuniceerde groeimodel. De twee TV kanalen hebben een duidelijk
profiel gekregen en de sociale media worden actief en breed ingezet. In de komende
periode zal OPEN Rotterdam hard werken om het bereik onder en de betrokkenheid van
de Rotterdammers te vergroten. Bij dit alles is het voor een gezonde bedrijfsvoering van
belang om voldoende inkomsten vanuit reclame te genereren.
De evaluatie is besproken in de Commissievergadering van ZOCS op 4 februari 2015.
TV & digital first
Naast de eigen radio-uitzendingen en het uitzenden van tv-producties van externe
producenten wordt het in 2015 voor OPEN Rotterdam mogelijk te starten met de productie van
de eigen videoverhalen. Deze verhalen zenden we uit in ons dagelijkse tv-magazine 010nu en
als losse verhalen via onze digitale kanalen. Direct wordt een explosieve groei zichtbaar in
onze bereikcijfers. Eveneens heeft het een positieve weerslag op onze samenwerkingsmogelijkheden.
4
Voorjaar 2015 kiest OPEN Rotterdam voor de toekomst en richt zich vanaf juni 2015 volledig
op tv, video en digitale kanalen. De impact van beeld neemt toe en het raadplegen en delen
van informatie anyhow, any time, anywhere wordt steeds belangrijker. Dit beleid is ingegeven
door het Programmabeleid Bepalend Orgaan, het wettelijk verplichte orgaan. Net als het
bestuur is dit een gemêleerd gezelschap dat bestaat uit leden uit verschillende geledingen in
de stad. De leden van zowel bestuur als PBO zetten zich onbezoldigd in voor OPEN
Rotterdam en de stad.
Voor de PBO leden is deze keuze voor de tv & digital first strategie het directe gevolg van de
optelsom van de ontwikkelingen in mediagebruik, het bevolkingsonderzoek door de gemeente
Rotterdam naar het gebruik van lokale media, de rijksonderzoeken naar inzet van fm
tegenover digitale radio, de ontwikkelingen in de reclamemarkt, de opbouw van de bevolking
van Rotterdam en het Rotterdams medialandschap en de explosieve groei in het bereik sinds
we eigen videoverhalen uit de stad ophalen en vertellen.
OPEN richtte zich met de radiozender op prime time op de doelgroep 25-50 jarige inwoners
van Rotterdam. Een bewuste keuze omdat FunX Rotterdam, het radiostation dat onder licentie
van OPEN Rotterdam uitzendt, de jongere doelgroep van tussen de 15 en 25 jaar bereikt en
onze collega’s van RTV Rijnmond met name de radioluisteraars van 45 jaar en ouder
bedienen. Echter specifiek deze gekozen doelgroep wordt veelvuldig bediend door grote
concurrenten als Radio 538, 3FM, SkyRadio en Q Music. Grote spelers met grote budgetten,
gericht op het draaien van muziek en met een frequentie die over stadsgrenzen heen reikt en
dus in de -vooral in de auto beluisterde- fm kanalen een sterke concurrentiepositie bezitten.
OPEN Rotterdam heeft met verschillende radiopartijen gesprekken gevoerd omtrent invulling
van de frequentie. Echter geen van deze partijen bleek een sluitende businesscase waarin
zowel inhoudelijk als financieel werd voldaan aan de Mediawet, te kunnen overleggen. Het
opbouwen van een nieuwe publieke fm radiozender binnen de kaders van de Mediawet in een
momentum dat bovengenoemde ontwikkelingen zich voordoen, vergt een financiële injectie
die niet in verhouding staat tot de meerwaarde in termen van impact en bereik. Het is
onverantwoord om dit te doen gewoon omdat radiomaken leuk is en onrealistisch om te
denken dat het tij te keren is. Na gesprekken met onder andere de OLON, het Commissariaat
voor de Media en de gemeente Rotterdam is in de zomer van 2015 de radio gestopt en is de
organisatie volledig ingericht op het ophalen en verspreiden van hyperlokale nieuwsverhalen
via onze twee tv kanalen, livestream en terugkijken via web en app en de verschillende
digitale (social media) kanalen.
5
Impact
Sinds we deze focus hebben aangebracht hebben zijn we niet overspoeld door klachten
vanuit de Rotterdammers. Sterker nog, we zien het enthousiasme en ons bereik verder
groeien. Recent toen OPEN Rotterdam de grens van 10.000 Facebookvolgers overging
ontvingen we berichten als “Gefeliciteerd. Dik verdiend!! Ben verslaafd aan jullie
filmpjes wacht elke dag met spanning wanneer er een nieuwe word geplaatst. ga zo door” en
“ja. ik was gek op de radio. maar dat was. Gefeliciteerd”.
Vergeleken met andere lokale omroepen heeft OPEN Rotterdam reeds in deze korte periode
de meeste Facebookvolgers. Alleen de publieke omroep van Amsterdam steekt ons naar de
kroon, maar zij ontvangen jaarlijks een subsidie van 3,6 miljoen euro, het zevenvoudige van
Rotterdam. Het digitale bereik van OPEN Rotterdam is nu maandelijks minimaal 1,2 miljoen.
Verwacht mag worden dat hiermee ook de kijkcijfers van tv zijn gegroeid.
Impact reikt verder dan het aantal volgers en digitaal bereik. Het gaat ook over interactie en
publicatie door andere media. We kunnen bevestigen dat de publieke omroep van Rotterdam
ook hier een plek aan het veroveren is. Zo is het item over de gedwongen verhuizing van
Espresso Dates overgenomen door NRC Handelsblad en het Algemeen Dagblad, waren we
de eerste met een item over Fruit Leather (later ook bij NPO en in het AD), en met een item
over Swingmarket (RTV Rijnmond, Metro, Rotterdams Dagblad, RTL Nieuws). Ons item over
de wasserette aan de Vaanweg werd een dag later over gedaan door RTV Rijnmond. De
flashmob met onze dansende burgemeester was onder andere te zien bij Goedemorgen
Nederland van WNL en RTL Late Night. RTL Late Night zendt ook onze OPEN vraag over het
schoolvak Nederlands uit.
Klaar voor de toekomst
De focus die we hebben aangebracht heeft ook positieve weerslag op de saleskant. Voor een
nieuwe partij is de reclamemarkt een ingewikkelde markt. Maar nu het bereik groeit en de kat
uit de boom is gekeken merken we dat we als partner serieus worden genomen en steeds
meer partijen OPEN Rotterdam ook zelf actief benaderen. In 2015 waren we partner voor
onder andere Jeugdvakantiepaspoort, Rotterdamse Kost en Culinesse, Kunsthal, TOS, de
Social Media Week en de Uitagenda. In 2016 zien we deze groei sterk doorzetten ten opzicht
van de situatie in 2014 en 2015.
6
7
Keer op keer lijken we te worden bevestigd in onze keuze voor tv & digital first. Rotterdam
loopt niet alleen voorop op het gebied van architectuur en stedelijke ontwikkeling, maar
overstijgt ook met de Rotterdamse publieke omroep het kleinstedelijk denken en loopt voor de
troepen uit. Het hele mediaveld is in beweging, we zien dat Sesamstraat digitaal gaat, dat
PowNed liever ook alleen nog maar hun publieke content online wil uitzenden, de
jongerenzender BBC3 volledig overstapt naar online en dat men in Hilversum en in Den Haag
zoekt naar een toekomstbestendig publiek mediabestel.
En de ontwikkelingen staan niet stil, denk alleen al aan de opkomst van platforms als Netflix
en Videoland. Willen we een serieuze mediapartij zijn dan moeten we hierin mee. We zijn met
andere lokale publieke omroepen bezig om het online en on demand kijken verder te
ontwikkelen en al in 2016 hierin concrete stappen te nemen, klaar voor de toekomst. Intussen
bereidt OPEN Rotterdam zich voor op de nieuwe concessieperiode vanaf begin 2018. Want
OPEN Rotterdam heeft de ambitie om zich voor meer dan één concessieperiode te verbinden
aan de stad en als betrokken publieke mediapartij ten dienste te staan van de Rotterdammers.
Rotterdam is vernieuwend, jong, een ontdekking. OPEN is vernieuwend, jong en ontdekt mee.
We doen het anders, op onze eigen Rotterdamse manier en passend bij deze
vooruitstrevende stad. We laten zien dat je met het beschikbare budget nieuwsverhalen kunt
ophalen die er toe doen, Rotterdammers kunt bereiken en verbinden en impact kan hebben.
Dat vergt keuzes en durf en de ambitie om de tijd vooruit te willen zijn. OPEN Rotterdam laat
zien dat het kan.
8
HET NIEUWS VAN DE ROTTERDAMMERS
Als cross-mediale organisatie worden de verhalen uit Rotterdam in verschillende vormen via
de televisie, de website en app en de social media kanalen van OPEN Rotterdam uitgezonden
om op deze wijze zo goed mogelijk de Rotterdammers te bereiken. Iedere keer pakt OPEN
Rotterdam het weer net even anders aan, passend bij het onderwerp, het evenement, de
doelgroep. Bij de keuze in onze verhalen en programma’s letten we op een goede verdeling in
diversiteit in thema, (sub)cultuur en leeftijd en houden de spreiding over de stad nauwlettend
in de gaten.
Verschillende verhalen
OPEN Rotterdam maakt met de eigen kleine multimediale redactie zelf content en haalt
verhalen op uit de stad. We zoeken ook nieuwe partners in de stad om in coproductie samen
nieuwe programma’s en nieuwsverhalen te maken. Naast deze verhalen zijn er verschillende
programmaseries gemaakt door externe producenten. We wisselen content uit met RTV
Rijnmond en FunX, de NOS levert dagelijks vijf maal een journaal in 1 minuut voor uitzending
op tv. We bieden ruimte aan Rotterdamse jonge artiesten om hun clips bij OPEN Rotterdam
uit te zenden en eind 2015 start een groep jonge vloggers om op geheel eigen wijze
Rotterdamse verhalen te filmen en te delen.
Grote evenementen als Koningsdag en de Wereldhavendagen komen uiteraard aan bod in
010nu en zijn middels de liveblogs met foto’s, teksten, tweets en video te volgen. Altijd met
aandacht voor de verhalen en beleving van de Rotterdammers. 24 Uur Cultuur, de start van
het culturele seizoen in Rotterdam, pakken we weer heel anders aan en we organiseren een
online 24-uursmarathon met elk uur een vraag of opdracht waarmee men prijzen kan winnen.
Deze aanpak lijkt te werken gezien de groei in bereik, met bijvoorbeeld de live blog van
Koningsdag zijn minimaal 55.000 mensen bereikt, en de reacties: “Ik verbaas me elke weer
om te zien wat er allemaal gebeurd in Rotterdam. OPEN Rotterdam is zo divers en "echt" als
Rotterdam zelf :-)” en “Leuke, leerzame en interessante programma's over mijn favoriete stad!
Kom steeds meer te weten over Rotterdam. Super!’
9
Aanwezigheidskaart OPEN Rotterdam op Koningsdag 2015
10
TELEVISIE
Op ons hoofdkanaal OPEN Rotterdam tv, te zien op UPC/Ziggo kanaal 36 en
KPN/Telfort/XS4all kanaal 636, worden de verschillende programma’s uitgezonden in een uur
durende programmering. Deze programmering wordt gedurende 24 uur ieder uur herhaald in
het zogeheten carrouselmodel. Hiermee wordt een cumulatief bereik opgebouwd, en kunnen
Rotterdammers op diverse tijdstippen onze tv-programma’s (nogmaals) bekijken. Maar
uiteraard zijn ook alle programma’s online via livestream te zien of later op ieder gewenst
moment online terug te kijken.
Nieuwe verhalen uit de stad
In 2015 zijn ruim 1.150 nieuwe verhalen uit de stad Rotterdam opgehaald en verteld door
OPEN Rotterdam. We zoeken verhalen over nieuwe initiatieven in de stad, jong talent met
nieuwe ideeën en verhalen waar Rotterdam trots op is. Ons uitgangspunt bij alle verhalen is
de Rotterdammer en ook de grotere nieuwsonderwerpen worden vanuit deze invalshoek
benaderd. Onze toon is positief kritisch. De verhalen komen tot stand na tips van bewoners en
organisaties uit de wijken, of van eigen medewerkers van OPEN Rotterdam die ieder
bepaalde delen van Rotterdam extra in de gaten houden. De medewerkers hebben daarvoor
een eigen netwerk opgebouwd.
11
Terugkerende onderdelen zijn de OPEN vraag, waarbij we Rotterdammers vragen naar hun
mening over een actualiteit, de OPEN Poëet en de portretten van sporters, ondernemers,
kunstenaars. Op tv worden de verhalen vanaf 5 januari 2015, gepresenteerd door een van
onze vaste presentatrices, en in combinatie met het ‘NOS Journaal in 1 minuut’ uitgezonden
als het dagelijkse tv-magazine 010nu.
Series, korte films en documentaires
In 2015 zijn er mooie nieuwe televisieprogramma’s door verschillende producenten gemaakt
die bij OPEN Rotterdam zijn uitgezonden. Ook in deze keuze zoeken we zoveel mogelijk een
balans in diversiteit aan onderwerpen en doelgroepen. Er is aandacht voor bijvoorbeeld sport,
de geschiedenis van Rotterdam, koken, ondernemen, aandacht voor de ouderen en voor de
Rotterdamse jeugd, voor de Surinaamse en Indonesische Rotterdammers en aandacht voor
vrijwilligers en feminisme. Zo gaat de documentaire Stad van licht over de vergeten Bijenkorf
van Dudok bij OPEN Rotterdam in première, zien we in de serie Wat nou oudjes? Actieve
Rotterdamse 80-plussers, neemt Nico Haasbroek ons in zijn serie Het heft in eigen hand mee
in de wereld van de zelforganisatie, zoeken we in de nieuwe serie I.N.D.O. naar de culturele
erfenis van Nederlands-Indiës en zenden we de FunX Music Awards live uit op televisie.
OPEN Rotterdam tv - Nieuwe titels
Makers
48 Hour Film Project 2015
Groener Gras Producties
50 People 1 Question
Van der Sandt Producties
Additors
FLX-productions
Baankwartier
Dig it Up
Cineac Delfshaven
Stichting Cineac TV
Cineac Noord
Stichting Cineac TV
De Toekomst van Rotterdam
Nico Haasbroek
Enkele Reis Paramaribo-Rotterdam
Draai Producties
Fembition
Stichting Uit Jezelf
Feyenoord Till I Die seizoen 2
In-Soo Productions
Feyenoord Till I Die seizoen 3
In-Soo Productions
Girl Problems
Cinetube
HEF TV
Rotterdam Vakmanstad
Het Buurtcafé
Stichting Uit Jezelf
Het Heft in Eigen Hand
Nico Haasbroek
I.N.D.O.
Tenny Tenzer Productions
Lief en Leed
Pi-Ro Media
12
Merge Performance
Buurtcoorperatie Mathenesserdijk
Miss DeeDee (pilot)
LEFF Media
Postcards from Rotterdam
Boogiemen
Re: Version
Stichting De Derde Laag
Rotterdamse Fotografen
Nederlands Fotomuseum
Rotterdammers met een Missie
LEFF Media
Rotterdam Studentenstad
Hogeschool Inholland
Rotterdam van Onderen
Stichting En... Actie!
Siebfood (advertorial)
Umwelt Films
Smullen met Hubert, de weg naar ondernemen
Gallo Media Productions
Stad van het Licht (de Bijenkorf van Dudok)
Peter Veenendaal
Studio Erasmus
Erasmus Universiteit Rotterdam
Topvrijwilligers
Stichting Yes We Care
Tunnelvisie
Len Chandra
TV Pietje Bell
Stichting Cineac TV
Verhalen Oude Noorden
VideoWerkt
Wat Liefde is
DZC Productions
Wat Nou Oudjes?
Draai Producties
Zomer in de stad - festivals
VideoWerkt
Een aantal van deze programma’s is tot stand gekomen dankzij een bijdrage uit de
subsidieregeling Lokale mediaproducties van de Gemeente Rotterdam.
Open Podium
Naast OPEN Rotterdam tv beheert OPEN nog het tweede televisiekanaal Open Podium.
Beide kanalen bedienen hun eigen publiek. OPEN Rotterdam is gericht op een groot en breed
publiek. Open Podium richt zich op niche markets en met name kerkelijke, religieuze en
levensbeschouwelijke organisaties zenden op Open Podium uit. Op dit kanaal ligt de drempel
op inhoudelijk gebied lager dan op OPEN Rotterdam, zodat het ook daadwerkelijk voor alle
organisaties met een ideële doelstelling mogelijk is tv-programma’s uit te zenden. Belangrijke
eis is dat de voertaal Nederlands is.
13
Open Podium Tv – titels
Doelgroep
Makers
Aktuel TV
Turkse gemeenschap
Stichting Kunst en Cultuur Kaktus
Charlois TV
Bewoners in Charlois
KennisWerkt
Demet TV
Migranten
Stichting Basaran Media
De Levende Steen
Pinkstergemeente
De Levende Steen Gemeente
Explosao TV
Kaapverdiaans, Spangen
Stichting Sao Pedro Tocht
Glorious Chapel
Evangelische Pinkstergemeente
Glorious Chapel International
HiDtv
Surinaams Hindoestaans
Den Haag Media Producties
Hindustani Art TV
Hindoestaanse Kunst
Stichting Saraswati Art
Kom en Zie
Pinkstergemeente
Ver. Pinkstergemeente Kom en Zie
Natraj TV
Surinaams Hindoestaans
Dattatreya
Niets is Onmogelijk
Evangelische gemeenschap
St. Universele Rijk van Gods Woord
OSHO TV
Spiritualiteit
Stichting Vrienden van Osho
Wengeal
Pinkstergemeente
St. Full Gospel Believers Church
Words of Peace
Spiritualiteit
Vereniging Meer dan Woorden
Zout der Aarde
Evangelische gemeenschap
Stichting het Licht der Wereld
In alle huiskamers
Kunnen in 2014 alleen de Rotterdammers met en UPC/Ziggo abonnement OPEN tv kanalen
ontvangen, vanaf dit verslagjaar is ook KPN, en daarmee ook Telfort en XS4ALL, zich
verplicht te houden aan het must carry principe en kunnen zo eindelijk alle Rotterdammers
OPEN via hun televisietoestel ontvangen.
OPEN Rotterdam kan niet de kijkcijfers van de televisiekanalen laten meten in verband met de
hieraan verbonden kosten. We hopen weliswaar binnen afzienbare tijd hiervoor een oplossing
te vinden en een vervolgonderzoek te kunnen doen op het gemeentelijk onderzoek uit 2014.
Gezien de explosieve groei in het digitale bereik ligt in de lijn der verwachting dat ook de
kijkcijfers meegegroeid zijn.
14
DIGITALE KANALEN
De website en de app van OPEN Rotterdam bieden livestream tv, uitzending gemist, nieuws,
het weer en toont uiteraard de activiteiten op de verschillende social media kanalen. OPEN
Rotterdam is actief op Twitter, Facebook, Instagram en YouTube en beschouwt deze kanalen
en de website als zelfstandige kanalen, net als de tv-kanalen. De verhalen worden zodanig
verpakt dat ze via de verschillende digitale kanalen uitgezonden kunnen worden en tot
interactie uitnodigen. De algemene groei van het gebruik van mobile devices en daarmee het
gebruik van mobiele kanalen verklaart deels ook het gegroeide bereik van OPEN Rotterdam.
Op de website van OPEN Rotterdam is zoveel mogelijk geautomatiseerd, zoals de tv- en
radioprogramma’s die via het Content Management Systeem automatisch inlopen. De eerste
gesprekken zijn gaande om de televisie en de online kanalen door te ontwikkelen zodat we
binnenkort al kunnen aansluiten op de meeste recente ontwikkelingen in het digitaal tv kijken.
RADIO
In mei 2015 wordt duidelijk dat OPEN Rotterdam als publieke omroep niet alle kanalen kan
blijven bespelen en wordt gekozen voor toekomstbestendigheid door zich volledig te richten
op tv & digital first. Zondag 14 juni wordt met het volledige team, het bestuur en enkele
luisteraars de laatste OPEN fm radio uitzending verzorgd.
Is de kabelfrequentie 107.9 met doelgroepgerichte radio in 2014 al onderbezet, in 2015
trekken de partijen, die van de frequentie gebruik maken, zich terug om online door te gaan.
De urban jongerenzender FunX op 91,8FM en kabel wordt in opdracht van de vier lokale
omroepen in de gemeentes Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht geproduceerd en
gemaakt door een professionele redactie. De uitzendingen bestaan uit een gezamenlijk
raamprogramma, waarbij een aantal uren van de dag gesplitst wordt en in de vier steden
afzonderlijk een specifiek lokale stadseditie wordt gemaakt. In Rotterdam is dat FunX
Rotterdam met specifiek op Rotterdam gerichte informatie. Daarnaast fungeert een landelijke
editie van FunX die in samenwerking met de NPO gemaakt wordt.
FunX Rotterdam zendt uit binnen de licentie van OPEN Rotterdam en dient jaarlijks zowel het
programmabeleid als de verantwoording in bij OPEN Rotterdam ter goedkeuring en controle
door het PBO, de gemeente Rotterdam en het Commissariaat voor de Media. Een bestuurslid
van OPEN Rotterdam neemt zitting in het bestuur van de Stichting G4.
15
16
BEREIK
OPEN Rotterdam is de publieke omroep van de stad Rotterdam en van alle Rotterdammers.
Daarmee heeft OPEN Rotterdam een doelgroep zo kleurrijk en divers als mensen nou
eenmaal zijn. Rotterdam is de jongste stad van Nederland en vooral deze jongere doelgroep
maakt steeds meer gebruik van social media. Van de inwoners is de verhouding
autochtoon/allochtoon fifty fifty. De verhouding man/vrouw in Rotterdam lijkt redelijk in balans
te zijn. En alhoewel OPEN Rotterdam niet de mogelijkheid heeft om de kijkcijfers te meten, is
via de verschillende digitale kanalen veel af te lezen over wie OPEN, wanneer en via welk
kanaal volgt, bekijkt, gebruikt en deelt.
Explosieve groei
2015 was het jaar waarin het digitale bereik van OPEN Rotterdam explosief toenam. Opgeteld
is in 2015 een totaal bereik van 12.367.777 behaald, met inmiddels via de kanalen van
YouTube, Facebook, Instagram en Twitter een maandelijks bereik van minimaal 1.2 miljoen.
De website heeft in 2015 232.000 bezoeken behaald. Het jaarbereik van Instagram ligt zo
rond de 50.000. Omdat we momenteel het maandelijks bereik niet kunnen meten, zijn deze
cijfers niet meegenomen in onderstaande diagram. Vanaf 2016 kunnen we Instagram beter
monitoren.
17
Het aantal Facebookvolgers is verdriedubbeld in 2015 tot ruim 9.000 (op moment van
schrijven zitten we al over de 12.000), het aantal Twittervolgers is verdubbeld tot ruim 6.000,
op Instagram zijn we gegroeid van 1780 tot een kleine 5.000 en ook op Youtube is het aantal
abonnees verdrievoudigd tot bijna 1000.
Wie kijken en volgen OPEN Rotterdam
Voor de kanalen Facebook en Twitter is de leeftijdsopbouw van ons bereik goed te
achterhalen. Helaas bieden Instagram, alhoewel de portrettengalerij van de Instagramvolgers
ons vooral mensen toont in de leeftijd van 20 – 50 jaar, en Twitter ons deze mogelijkheid niet.
Als we de leeftijdsopbouw van Facebook en de website naast de opbouw van de Rotterdamse
bevolking leggen dan zien we dat we hierin redelijk gelijk oplopen.
18
Via de analyses van de website, Facebook, Twitter en Instagram zien we dat de verhouding
man/vrouw schommelt rond de verdeling 50/50, net als die van de bevolking van Rotterdam.
Het merendeel van onze digitale kijkers en gebruikers bevindt zich in Nederland (Twitter 91%,
website 94%, Facebook 86%). Bij Facebook is deze geografische verdeling opgesplitst en dan
wordt duidelijk dat we bijvoorbeeld niet alleen de Rotterdammers in Rotterdam bereiken maar
ook de ‘uitgevlogen’ Rotterdammers en de niet-Rotterdammers. Zo delen we de Rotterdamse
verhalen over de stadsgrenzen heen.
Aparte aandacht voor ons bereik in Suriname, dat naar alle waarschijnlijkheid te danken is aan
de verschillende 010nu items over Suriname, de uitzendingen op Open Podium, maar ook aan
de serie Enkele Reis Paramaribo-Rotterdam.
19
Welke verhalen Rotterdam volgt
Op Instagram merken we, dat net als in 2014, vooral de foto’s die inspelen op het trotse
Rotterdamgevoel leidend zijn. Foto’s van de stad, van iconische gebouwen als de
Erasmusbrug of de Markthal en mooie foto’s van parken en natuur worden veelvuldig geliked.
Op de website hebben we piekmomenten, die te danken zijn aan bijvoorbeeld het item over de
atoomkelder aan de Coolsingel, het vega-pop-up restaurant en het item over honkballen in
Crooswijk. Het kijken van de items op de website is van invloed voor de kijkcijfers op
YouTube, maar dat wil niet zeggen dat hoge kijkcijfers op YouTube ook direct weer gelinkt is
aan hoger websitebezoek.
OPEN Rotterdam gelooft erin dat door een balans in diversiteit in onderwerp, spreiding en
(sub)cultuur we in staat zijn de verschillende Rotterdammers die Rotterdam rijk is, gericht te
bereiken via de verschillende kanalen. De cijfers geven inzicht in wat de bewegingen zijn naar
aanleiding van een item, welke groepen welke kanalen gebruiken en dus hoe OPEN hen het
beste kan benaderen. Waar De Likt met de korte clip Praat Rotterdamse met me via YouTube
ruim 55.000 keer is bekeken en op Facebook ‘slechts’ 13.000, haalt het 010nu item over het
nieuwe wegrestaurant De Palmboom op Facebook een bereik van 310.000 en 97.000
weergaven en via YouTube een magere 1.500.
In het volgende overzicht van de Facebookitems met het hoogste bereik per maand toont niet
alleen de groei aan (in januari is het hoogste bereik 12.000, aan het einde van het jaar lijkt dat
zo’n beetje in de onderste regionen van het bereik te vallen) maar geeft tevens inzicht in hoe
er wordt gereageerd op onderwerpen via Facebook (ofwel welke groepen actief te bereiken
zijn via dit kanaal).
20
Video items met grootste bereik (per maand)
Januari
Carlo Balemans - Carlo’s soundtrip
bereik FB
12.300
Juli
bereik FB
Keti Koti Festival op West-Kruiskade
49.727
Sun up Club bij BIRD
8.200
King Kong Hostel
33.273
Café De Pui
8.000
Do It in de Kunsthal opening
30.011
Rotterdam is het Mekka voor barbiers
29.405
Februari
Molukkers (theatervoorstelling)
31.900
Augustus
MC Don de Baron
20.500
De Portugese keuken
45.009
Vroesenpaviljoen (begin bouw)
18.300
De kinderen uit Rozenberg
31.290
Social BBQ, tafeltennis en muziek
26.000
Maart
Scumbash (feest Schorem)
32.500
September
Vakantiehuisjes Hoek van Holland
13.600
Pepper Challenge / Rdamse Kost
Schrijfster Marokkaans kapsalon
12.400
Pride Walk
37.616
Djemaa el Fna
22.577
April
110.039
Oktober
Espresso dates
58.600
Popunie Rotterdam Music Awards
99.030
H&M outlet - massa vs vintage
27.100
atoomkelder Coolsingel
53.268
Rotterdam vertelt Kaapverdianen
21.200
CAR-E 4 Cabo Verde Theater Zuidplein.
49.895
Mei
Roparun 2 items (124.000/18.000)
November
142.000
Halloween..de Rotterdam Zombie Walk
158.933
Noah cocktailbar
20.800
Aboutaleb flashmob op Zuidplein
147.470
Zomercarnaval Queen goede doel
14.900
Hoe moeten Pieten eruit zien?
111.835
Grafisch Lyceum Rotterdam verbouwd
104.250
Juni
Kerstmarkt de Sjømannskirken
Fruitleather 20.800
20.800
Hug4joy 14.900
14.900
December
Rotterdamse dakendagen
12.200
De Palmboom opent aan A13
21
95.770
310.000
Vredeslied
69.494
Jongerenwerker Gio
49.600
SAMENWERKINGEN
In de tweede helft van 2015 merken we dat we aan vertrouwen winnen, verschillende nieuwe
samenwerkingen kunnen aangaan en opdrachten krijgen. Vooral de aandacht voor de videoitems en het bereik van onze kanalen lijkt hierin van groot belang.
Voor de Kunsthal verzorgt OPEN Rotterdam als mediaparter onder meer registraties van
performances voor vertoning in de tentoonstelling Do-it. Op Rotterdamse Kost deelt OPEN
Rotterdam een keet met de Rotterdammert, die we als huiskamer hebben ingericht waar
bezoekers voor de tv een lekker bordje stamp kunnen nuttigen. OPEN Rotterdam is
mediapartner van onder andere de Rotterdamse Popprijs, Culinesse, Baroeg Open Air en de
Social Media Week en barterdeals worden gesloten met onder meer de Erasmus Universiteit
Rotterdam, DJ Sounds, Uitagenda van Rotterdam festivals, het kookprogramma Siebfood
(advertorial), het Algemeen Dagblad rondom de verkiezing Clubhelden en VW de Koning
Autolease voor onze twee Volkswagen Ups. We organiseren verschillende winacties met als
bijzondere actie de 24 Uur Cultuur Prijzenmarathon. Met de Popunie zetten we de
samenwerking voort rondom de OPEN Sessies en ook de kerstmuziekspecial met
verschillende Rotterdamse pianisten die spelen op de vleugel in de bibliotheek krijgt in 2015
een vervolg. Hoofdredacteur Rob Freijssen is jurylid bij de OscarNight in de Castagnet
Schiebroek waar zes films strijden voor de Oscar voor ‘beste film van Schiebroek’. De film
Helden van Schiebroek ging er uiteindelijk van door met het felbegeerde beeldje.
Festivalstad
Rotterdam is een stad met een keur aan festivals waar de Rotterdammers elkaar opzoeken en
ontmoeten. Een greep uit de festivals waarvandaan OPEN verslag doet in 2015:
Rotterdamse Kost
Culinesse
Djeema el fna
Baroeg Open Air
Duizel in het Park
Bazar Bizar
Roffa Mon Amour
DȂK
Crazy Sexy Cool Outdoor Festival
Ketels aan de Kade
Dag van de Romantische Muziek
Welkom Thuis Straattheater Festival
World Port Hackathon
24 Uur Cultuur
Rotterdamse Popweek
Rotterdamse Dakendagen
Music Matters Award
Lezersfeest
Chinees Nieuwjaar
Social Media Week (Rauw cc)
Roparun
ScumBash
Pijnackerplein Bluegrass Festival
Van Dale Spoken Award
Pleinbioscoop
Tour de Rotterdam
22
BeSoek
Wereldhavendagen
International Film Festival Rotterdam
North Sea Around Town
North Sea Jazz Festival
The Battle of The Drums
Feyenoord Street League
Eurekaweek
OscarNight Castagnet Schiebroek
Drijf In De Schie-bioscoop
Vredeslied
Begin december benadert OPEN de Rotterdamse componist Ray Creemers om samen met
de Rotterdammers een lied te maken voor de vrede. Creemers: “Ik zei gelijk ja! Het is goed
om juist in deze tijden elkaar te helpen en samen iets moois te creëren.” Vervolgens roept
OPEN de Rotterdammers op mee te schrijven en tekstregels in te leveren. Midden december
wordt het vredeslied Grenzen bestaan niet ingezongen door de Rotterdamse artiesten Tim
Verhaal, Karin Canters, Stanley Clementina, Melissa Fortes en rapper Monta in de RockTown
Studio’s van Ocki Klootwijk in Rotterdam. Alle muzikanten hebben belangeloos meegewerkt
en dit project kon alleen maar slagen door - in de woorden van muzikant Stanley Clementina de “Ongelofelijke positieve vibe.” OPEN Rotterdam dankt Ray Creemers, de RockTown
Studio’s, de artiesten en alle Rotterdammers voor het meedenken en de tekstinzendingen.
FunX en OPEN Rotterdam
De redacties van FunX en OPEN Rotterdam staan in nauw contact met elkaar en wisselen
items, tips en ideeën uit. Om elkaar beter te leren kennen zijn verschillende werkbezoeken
georganiseerd. In 2015 hebben OPEN Rotterdam en FunX samen een opleidingstraject
opgezet voor Rotterdamse mediatalenten in de vorm van twee Summerschools en een
Winterschool. De Rotterdamse mediatalenten zijn aan de slag gegaan met radio en televisie
tijdens een intensief opleidingstraject. De jongeren werken in teamverband aan een tvproductie en een radio-uitzending. Ter afsluiting van het opleidingstraject worden de radio- en
tv-producties uitgezonden bij FunX en OPEN Rotterdam en zijn terug te vinden op de
websites en social mediakanalen. De afsluiting van het opleidingstraject vindt -net als de
eerdere twee edities- plaats bij FunX in een uitzending van Jouw Stad Rotterdam. De jonge
radio-en tv-makers worden live geïnterviewd en krijgen hun diploma uitgereikt. Het verloop
van de trajecten was te volgen bij de beide omroepen via blogs en vlogs.
Een greep uit de reacties van de deelnemers:
“Ik vond het vet cool! Ik leer sneller in de praktijk dan met theorie.” Gerenska
“Het was spannend maar ook erg leerzaam. Goede en nuttige tips.” Charlie
“De cursus is erg breed. Het praktijk gedeelte is goed bevallen. Hier leer ik veel van.”
“Gelijk in diepe gegooid worden was heel leerzaam. Vooral door jullie begeleiding.
“… een uitdaging…Ik kijk uit naar de volgende lessen!”- Rachael
23
Partners
OPEN wil alle partners danken via deze weg voor de samenwerking in 2015. Niet alleen alle
producenten van radio, tv en crossmediale producties, maar ook onze vaste partners zoals de
gemeente Rotterdam, FunX Rotterdam, RTV Rijnmond, NOS, MediaChoice, Bibliotheek
Rotterdam, Jeugdvakantiepaspoort en Rotterdampas, de Cultuurscouts, Vrijwilligerswerk
Rotterdam, Opfleuren, 48 Hour Film Project, Opzoomer Mee, Keep it Clean, Bogue, Vers
Beton en de verschillende culturele instellingen zoals de Kunsthal, het Nederlands
Fotomuseum, Theater Zuidplein, Maaspodium en Luxor.
24
ORGANISATIE
Het OPEN team is flexibel opgebouwd met freelancers (zzp of via verloning), vrijwilligers,
stagiaires en starters. Ook in onze bezetting willen we een afspiegeling zijn van de stad en
werken zo aan een divers - in leeftijd en culturele achtergrond - team. OPEN Rotterdam vindt
het van belang om jong talent op te sporen en op te leiden in hun vak. Dat dat betekent dat ze
uiteindelijk doorgroeien, is voor ons een teken dat we het goed doen. Voormalig OPEN
teamleden zijn nu werkzaam bij RTL Z, Erasmus Universiteit Rotterdam en NOS.
In 2015 start OPEN met de eigen videoproducties waarvoor eind 2014 al verschillende
camjo’s zijn aangetrokken. Dit team groeit in 2015 tot een pool van elf camjo’s en
cameramensen (Roger Bugaj, Jerry Gerritsen, Jessica Jonker, Justin Kevenaar, Thomas
Kuijpers, Roelof van der Meer, Joeri Molendijk, Tenny Tenzer, Gert-Jan Verstegen, James
Polak, Farzana Alladin), die allemaal met regelmaat producties voor OPEN Rotterdam
draaien. Als vaste presentatrices werken bij OPEN Rotterda, Samantha Coleridge en Daniela
Silvestri. Naast hoofdredacteur Rob Freijssen, coördinerend redacteur Davidson Rodrigues en
community manager Daniela Silvestri bestaat over 2015 het redactieteam uit Celeste
Boddaert, Laurence van Ham, Feyza Albayrak, Lisa Mersie, Akeem Cruz Neves, Xanadu
Dijks, Linda van Hoorn, Willemijn de Koning en Aino ten Cate, in afwisselende samenstelling.
De administratieve en alle niet-redactionele zaken zijn in handen van Marieke de Blaay en
zakelijk leider Femke IJsinga-van Boxsel. Marieke Kolet ondersteunt op vrijwillige basis bij de
administratie en Gilana Berry helpt bij de verwerking van de social media overzichten.
Hoofdverantwoordelijk voor de tv-scheduling is Marlo van Gils. De boekhouding is uitbesteed
aan Berghout+MAS.
In 2015 hebben we in totaal vier medewerkers via de Startersbeurs bij OPEN Rotterdam
gehad. Laurence van Ham is opgenomen in het vaste OPEN team en Akeem Cruz Neves in
de pool van cameramensen. Linda van Hoorn heeft elders werk gevonden en Aino ten Cate is
nog tot voorjaar 2016 werkzaam als starter bij OPEN Rotterdam.
In totaal hebben acht stagiaires bij OPEN Rotterdam meegewerkt. Na hun stage zijn James
Polak, Farzana Aladin en Sinan Duzenli opgenomen in de pool van camjo’s bij OPEN en
stagiaire Peter van Embden is een oud-radiovrijwilliger, wiens stage in 2016 nog doorloopt. De
overige drie stagiaires zijn Keith IJzerman, Yassin Yalou en Celia Kalis. Rudolf Kloosterboer
doet een afstudeeronderzoek naar de salesmogelijkheden in Rotterdam. Herfst 2015 loopt
25
Monique van der Hul, medewerker digitale en social media bij de gemeente Rotterdam, enkele
dagen mee in het kader van de Rotterdamse Kendoestages.
Aan het eind van het jaar sluiten zich de vijf vloggers Kelly van der Sande, Thijs Bos, Jon
Karel Sedney, Sefton Waalring en Rianne Super bij OPEN aan als vrijwilliger. Ivandro
Monteiro verricht als vrijwilliger camerawerk.
Naast de verschillende stagiaires van opleidingen aan de Erasmus Universiteit, Hogeschool
Rotterdam, Inholland en het Grafisch Lyceum begeleidt OPEN eveneens twee groepen
Newbestudenten van Inholland. Van hen zijn in 2015 twee series van elk vier afleveringen
uitgezonden. OPEN Rotterdam participeert aan het Medialab, het leerwerkbedrijf van de
Hogeschool Rotterdam, en is present bij het MiXM!, een evenement voor het matchmaking
tussen studenten van Inholland en stageaanbieders. Verder ontvangen we studenten van de
Hogeschool Rotterdam tijdens hun zogenaamde Bedrijfssafari, studenten van de Erasmus
Universiteit Rotterdam en nieuwe trainees van de gemeente Rotterdam. Twee leerlingen van
middelbare school De Ring van Putten in Spijkenisse lopen een dag mee op de redactie. Ook
jongere kinderen zijn welkom bij OPEN Rotterdam. Zo ontvangen we verschillende klassen
van Eisvrij en van de Fatimaschool Schiebroek.
Het totale team van OPEN Rotterdam bestaat eind 2015 uit 26 betaalde krachten (7,65 fte),
10 vrijwilligers en 4 stagiaires. Verschillende oud radiobetrokkenen zoals Quintis Ristie, Peter
van Drunen en Junion Hanenberg dragen met eigen nieuwe projecten weer bij aan OPEN
Rotterdam. Speciale vermelding verdient OPEN Poëet Miguel Santos. Droeg Miguel voorheen
zijn gedichten voor op de radio, nu laat hij gewoon weer wekelijks zijn licht schijnen op de
actualiteit in de vorm van een videogedicht.
BESTUUR
In de samenstelling van het bestuur van OPEN Rotterdam heeft in 2015 een reguliere
wisseling na afgesproken zittingsperiode plaatsgevonden. Voorzitter Soeniel Sewnarain
(Business Development Manager Eclipse en EtnoLife) en secretaris Karin Stroo (advocaat /
StrOO beeldend kunstenaar) nemen afscheid. Reshma Kalika (eigenaar Slim Marketing) en
Raffaele Fiorini (Mediastrateeg / partner van Marketingleague) worden aangetrokken als
nieuwe leden. Tot de komst van een nieuwe voorzitter neemt penningmeester Kenrick Bremer
(Concern Controller RET) de taken van voorzitter waar. André Freyssen (eigenaar Studio
Bilder) en Karin Stroo (tot haar vertrek) nemen namens OPEN tevens zitting in het bestuur
van de Stichting G4 van FunX.
26
Maandelijks is er overleg met het volledige bestuur en de dagelijkse leiding. In 2015 zijn er
negen vergaderingen geweest. Drie keer is hierbij de voorzitter van het Programma Bepalend
Orgaan (PBO) aangeschoven. Er zijn met regelmaat één op één afspraken over actuele
onderwerpen. Verder is het bestuur nauw betrokken geweest bij verschillende gesprekken met
het Commissariaat voor de Media, de wethouders Visser en Langenberg, de Belastingdienst,
leden van de Commissie ZOCS (4 februari bij de commissievergadering en de ontvangst bij
OPEN op 25 november) en de leden van de Club van 25.
PROGRAMMABELEID BEPALEND ORGAAN
Bij de samenstelling van het PBO van OPEN Rotterdam is rekening gehouden met een
verdeling naar thema’s en doelgroep, zodat dit team de diversiteit weerspiegelt van wie en wat
Rotterdam maakt en is. Voor 2015 en de daarop volgende jaren heeft het PBO zich ten doel
gesteld de zender te monitoren op de volgende thema's: Welzijn, ouderen en zorg;
Stadscultuur, -natuur & -ontwikkeling; Ondernemerschap & economie; Veiligheid, Sport &
recreatie; Duurzaamheid; Religie en Stadsbestuur.
Het PBO bestond in 2015 uit onderstaande betrokken Rotterdammers
Ap van der Pijl (voorzitter) - Partner Conversation-Next en Het Centrum van Zijn
Caroline Dieleman (Onderwijs) - programmamanager concernstrategie Hogeschool Rotterdam
Fouad Akka (Maatschappelijk Zorg en Welzijn) - participatiemakelaar OpZoomerMee
Jeroen Everaert (Cultuur en Kunst) - kunstproducent Mothership
Gerrit Balyn (Religie) - vertegenwoordiger Samen Kerk in Nederland
Egbert Schellenberg (Werknemers) - vakbondbestuurder FNV Bondgenoten
Bob Janse (Ouderen) - senior projectleider Laurens wonen, dienst en zorg
Bernadette Janssen (Duurzaamheid) - eigenaar BVR
Najoua Bijjir (Participatie en Emancipatie) - columniste uitgeverij van Gennip
Ayfer Sari - (Onderwijs) - Manager Agri Food & Life Sciences Hogeschool INHOLLAND
Bengü Manjeet (Werknemers) - beleidsadviseur regiostimulering KvK – tot februari
Uriah Arnhem (Jongeren) - lid creatief collectief Venour, filmacteur – tot februari
Monique de Groot – notulist en ondersteuning
In het verslagjaar heeft het PBO drie maal overlegd waarbij nadrukkelijk gesproken is over de
strategie om meer kijkers/volgers te krijgen voor OPEN Rotterdam. De discussies hebben
geleid tot het advies om volledig in te zetten op de tv en digital first strategie.
27
De eerste resultaten laten duidelijk zien dat, ondanks enige bezwaren uit specifieke radiohoek,
het een zeer verstandige keuze is geweest. Er worden aanmerkelijk meer mensen bereikt en
de TV-items krijgen onderscheidend aandacht. De eerste stappen met de inzet van 'vloggers'
laten ook een rijk perspectief van mogelijkheden zien. Keuzes waar het PBO unaniem achter
staat. OPEN Rotterdam laat met deze stappen ook zien voorop te lopen in het landschap van
media-ontwikkelingen. Passend bij Rotterdam, innovatief en bereid om te experimenteren.
Door ‘dagelijks contact’ via Whatsapp en Facebook houden PBO-leden OPEN op de hoogte
van actuele programma-ideeën en kan het OPEN team hen benaderen voor netwerk- en
contentvragen. En hoewel het PBO zich niet bezig houdt met de dagelijkse nieuwsvoorziening
blijkt in de praktijk deze 'extra ring' van informanten een bruikbare aanvulling op de dagelijkse
redactie. Uiteraard komen de redactieleden en PBO-leden ook informeel bij elkaar om zo een
optimaal open Rotterdam gevoel te garanderen.
MEDIAREGELING
Voor Rotterdamse mediaproducties hanteert de Gemeente Rotterdam een speciale
subsidieregeling waarbij het mediaproduct bij OPEN Rotterdam in première gaat. Om deze
producten zo goed mogelijk te laten aansluiten op het programmabeleid van OPEN Rotterdam
wordt producenten die gebruik willen maken van deze subsidieregeling geadviseerd al tijdens
de idee-ontwikkeling een gesprek met de hoofdredacteur aan te gaan. Na het toekennen van
de subsidie door de commissie volgt overleg tussen producent en hoofdredacteur van OPEN
over de uitvoering, voortgang en oplevering.
In de huidige situatie ontbreken echter sturingsmogelijkheden voor OPEN. De hoofdredacteur
schrijft weliswaar pre-adviezen over de ingediende voorstellen voor de commissie en is als
adviseur aanwezig bij de vergaderingen, waarbij de gemeente in formele zin de subsidie
beschikt. Deze problematiek is bij de gemeente bekend. De gemeente en OPEN zijn hierover
in overleg en werken aan een gezamenlijke oplossing die in goed overleg met het
Commissariaat en het PBO van OPEN in 2016 zijn beslag zal hebben.
28
JAARREKENING
2015
2014
542.000
535.000
Subsidie Gemeente Rotterdam talentontwikkeling FunX x OPEN
27.778
50.000
Subsidie Gemeente Rotterdam Mediafonds kunstzaken
25.000
25.000
Subsidie Gemeente opstart TV magazine
40.350
40.350
Toegangsradio en televisie
36.682
62.785
Reclame, projecten en barters
50.412
54.465
Overige opbrengsten
15.878
21.835
1.400
- 1.400
- 23.621
- 2.301
-
- 27.778
715.879
767.955
26.636
29.309
288.946
260.598
Bedrijfsvoering
88.575
103.981
Facilitaire ondersteuning
54.770
38.657
Overige personele kosten
20.402
20.395
9.288
11.610
156.300
183.860
Programmatische kosten (Buma Stemra en vergunningen)
42.552
65.496
Afschrijvingen
10.574
6.235
Overige kosten (accountant, advies, assurantie, bank)
16.083
15.998
- 163.382
117.737
550.744
853.876
Bestemmingsreserves
75.000
45.000
Resultaat
90.135
- 40.921
Subsidie Gemeente Rotterdam
Mutatie vooruit gefactureerde omzet
Mutatie nog te factureren omzet
Af: naar balans verwerkte subsidie Talentontwikkeling
Opbrengsten
Huisvestingskosten
Redactie / verslaggeving / presentatie
Financiële administratie
Facilitaire kosten
Mutatie belastingvoorziening
Lasten
29
EXTRA TOELICHTING
Nadere afstemming met de belastingdienst heeft geleid tot duidelijkheid in de fiscale positie
van afgelopen periode en van die in de toekomst. Dit heeft geleid tot een eenmalig significante
verbetering van het resultaat omdat de volledige voorziening omzetbelasting in 2015 in het
resultaat is vrijgevallen. De hierdoor vrijgekomen middelen zijn in eerste instantie ingezet om
het negatieve eigen vermogen aan te zuiveren, het restant wordt in 2016 gebruikt voor
verdere kwaliteitsverbetering waar de kijkers van OPEN Rotterdam profijt van hebben.
Het (ingehuurde) personeel blijft onder voor de WNT geldende beloningsnorm, als ook het
bestuur en het PBO dat onbezoldigd haar taken verricht. Hiermee heeft OPEN Rotterdam
voldaan aan de WNT.
30
31