de Brochure hier.

Commentaren

Transcriptie

de Brochure hier.
Wandelvakantie - Amalfikust, Cilento !
12 dagen!
Ve s u v i o To u r B V - A d m i r a a l d e R u i j t e r w e g , 11 3 1 0 5 6 E W - A m s t e r d a m ( N L ) !
I n t e r n e t : w w w. v e s u v i o t o u r. n l E - m a i l : i n f o @ v e s u v i o t o u r. n l
Wandelreis in Amalfikust en Cilento!
Ve s u v i o To u r. c o m o r g a n i s e e r t w a n d e l r e i s i n d e A m a l f i K u s t , Ve s u v i u s , C a p r i e n h e t
Nationaal park van Cilento (gebieden in de lijst van UNESCO).
Wa n d e l , c u l t u u r e n e t e n l a n g s d e A m a l f i k u s t , C a p r i , Ve s u v i o e n C i l e n t o . D e z e t o u r z a l
u de echte essentie van de regio, de meest panoramische paden zoals de beroemde
Sentiero degli Dei (het pad van God), maar ook andere, minder bekende paden laten
zien, wat deze tour iets meer eigenaardig en interessant maakt. U zult ook de
o n g e b r u i k e l i j k e p a d e n i n C a p r i a n d d e b e r o e m d e w a n d e l r o u t e z o a l s Vi a K r u p p e n
M i g l i e r a o n t d e k k e n . E e n d a g z a l z i j n t o e g e w i j d a a n Ve s u v i u s d i e m e t z i j n f i g u u r h e t
landschap markeert, met een speciale tour in een ecologische bus en lunch pauze in een
w i j n k e l d e r, b e z o e k e n a a n w i j n g a a r d e s e n w i j n p r o e v e r i j . E n a a n P o m p e i z a l d e a n d e r e
halve dag worden toegewijd. Cilento is het wildste gebied van Campania, nog steeds
intact en ver van de massa tourisme. !
Wa n d e l l a n g s d e h e u v e l s n a a r d e z e e , d o o r c a n y o n s , b e r g e n , r i v i e r e n , " s p o o k s t e d e n "
en natuur reservaten. Deze alternatieve routes kruizen de mooiste en prestigieuze
gebieden van Campania. Een tour bedacht door Leonardo Ricciardi, professionele gids
e n g e o r g a n i s e e r t d o o r Ve s u v i o To u r. c o m , o m u e e n a u t h e n t i e k e e n o p r e c h t e s t u k v a n o n s
land te bieden, dat u hopelijk zult liefhebben. Zoals we geloven in contact met mensen,
zal Leonardo u verwelkomen en de routes uitleggen, de kaarten uitdelen en u tips
geven die alleen iemand die het gebied door een door kent en zelf daar woont, u kan
geven.
Ve s u v i o To u r B V - A d m i r a a l d e R u i j t e r w e g , 11 3 1 0 5 6 E W - A m s t e r d a m ( N L ) !
I n t e r n e t : w w w. v e s u v i o t o u r. n l E - m a i l : i n f o @ v e s u v i o t o u r. n l
!
Reisschema!
Dag. 1 - Aankomst, Temple van Paestum (optioneel)!
Luchthaven Napels - auto huren en vertrek naar de tempels van Paestum (photo). !
A g r i t u r i s m o L e G r a z i e , i n P i a g g i n e i n h e t h a r t v a n C i l e n t o N a t i o n a l P a r k . D i n e r. !
!
Dag. 2 - beklimming van de Monte Cervati!
Overdracht met eigen auto aan het !
b e g i n v a n h e t b o s v a n Te m p o n i !
voor het slapen op top van de !
h e r t e n . O m h e t b o s e n d e Te m p o n i !
volgen hier de kaart beschrijving.!
Je de eerste berghut van de berg !
herten en daarna de aanleiding over !
de bergkam op de top van het !
heiligdom. Middeleeuwse bruggen, !
bergen, valleien, Mediterraanse !
vegetatie, stromingen en !
watervallen. Retraceer de reis die !
gemaakt is door bergbeklimmers en !
bosbewoners, door plaatsen waar !
de natuur haar meeste kracht laat !
zien. De route bied een ervaring die zowel intens is als suggestief, vaak met een !
ontmoeting met verschillende soorten dieren die vrij leven in het wild zonder de !
bemoeienis van ouders.!
!
Moeilijkheden: Medium-Hoog!
Ti j d : o n g e v e e r 6 / 7 u u r v o o r d e b e k l i m m i n g e n a f d a l i n g !
!
Ve s u v i o To u r B V - A d m i r a a l d e R u i j t e r w e g , 11 3 1 0 5 6 E W - A m s t e r d a m ( N L ) !
I n t e r n e t : w w w. v e s u v i o t o u r. n l E - m a i l : i n f o @ v e s u v i o t o u r. n l
!
Reisschema !
!
D a g . 2 - G o l e d e l S a m m a r o , R o s c i g n o Ve c c h i a !
Deze pad kruist een gebied bedekt met olijf
struiken, wijngaarden en boomgaarden !
door een landschap van eigenaardige zoetigheid.!
!
De Grotte del Sammaro (Sammaro Gorge), is een !
imponerende "limestone gorge" dat zijn
oorsprong vind in de rivier "Sammaro". Na het
passeren van een !
smalle en middeleeuwse brug, leid het pad naar !
R o s c i g n o Ve c c h i a : d e c h a r m e v a n e e n d o r p , c o m p l e e t !
achtergelaten door een hydro geologische
instabiliteit. !
R o s c i g n o Ve c c h i a h e e f t e e n b u r g e r : S p a g n u o l o !
Giuseppe Libero.!
!
Moeilijkheden: Medium!
Ti j d : o n g e v e e r 5 / 6 u u r v o o r d e b e k l i m m i n g e n a f d a l i n g !
!
Ve s u v i o To u r B V - A d m i r a a l d e R u i j t e r w e g , 11 3 1 0 5 6 E W - A m s t e r d a m ( N L ) !
I n t e r n e t : w w w. v e s u v i o t o u r. n l E - m a i l : i n f o @ v e s u v i o t o u r. n l
!
Dag. 3 - Gole del Calore!
Tr a n s f e r p e r a u t o n a a r d e o a s e v a n R e m o l i n o e n d e G o r g e s v a n d e w a r m t e . !
Lopen we door de Gorges van de Heat tot de middeleeuwse brug. Als u wilt, lunch !
stoppen bij het huis van de boer! (10euro per persoon). Lopen we door de Gorges van !
d e H e a t t o t d e m i d d e l e e u w s e b r u g . Ve r h i t d e r i v i e r i s h e t ' k o n i n k r i j k ' v a n d e o t t e r, !
mustelid die hier ongestoord leven, vrij en beschermd. Als je geluk hebt zie je ook aan !
d e o e v e r v a n e e n r i v i e r. I n d e m i d d a g u d e a u t o n e m e n b l i j v e n v o o r M a r i n a d i !
C a m e r o t a . D i n e r i n h e t H o t e l B o l i v a r. !
!
Moeilijkheden: Medium!
Ti j d : o n g e v e e r 5 / 6 u u r v o o r d e b e k l i m m i n g e n a f d a l i n g !
!
Dag. 4 - Baia degli Infreschi, Palinuro!
Het pad daalt via de Middellandse Zee haven naar een van de mooiste in alle van de !
Cilento kust, de baai van Porto Infreschi. Een natuurlijke beek boog binnen welke !
wordt omsloten door een heldere heldere zee. Natuurlijke aanlegplaats voor boten, de !
o u d e R o m e i n e n e e n t u s s e n s t o p g e m a a k t t i j d e n s h u n r e i z e n o p d e r o u t e v a n Vi b o !
Va l e n t i a i n N e a p o l i s . !
!
Moeilijkheden: Makkelijk-Medium!
Ti j d : o n g e v e e r 3 / 4 u u r
Ve s u v i o To u r B V - A d m i r a a l d e R u i j t e r w e g , 11 3 1 0 5 6 E W - A m s t e r d a m ( N L ) !
I n t e r n e t : w w w. v e s u v i o t o u r. n l E - m a i l : i n f o @ v e s u v i o t o u r. n l
!
D a g . 5 - Wa n d e l e n l a n g s d e k u s t v a n Tr e s i n o !
Tr a n s f e r n a a r h e t H o t e l A n t o i n e t t e , i n S a n M a r c o d i C a s t e l l a b a t e . Ve r t r e k u i t d e b a a i !
v a n Tr e n t o v a , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k u s t n a a r h e t L a g o d i C a s t e l l a b a t e v o o r e e n d u i k !
in de zee en de aankoop van een lunchpakket. In Castellabate jachthaven voor de !
bezoek van de oud haven, zeer indrukwekkend. Het kasteel in het dorp ligt bijna op !
zee. Zeer mooie route langs de kust met de !
typische vegetatie van de Middellandse Zee. !
Moeilijkheden: Medium!
Ti j d : o n g e v e e r 5 / 6 u u r v o o r !
!
D a g . 6 - Va l l e d e l l e F e r r i e r e , A m a l f i !
Tr a n s f e r n a a r A m a l f i k u s t , i n F u r o r e . Tr a n s f e r !
n a a r A m a l f i k u s t , i n F u r o r e . Va l l e d e l l e !
Ferriere is een van de mooiste pad. U loopt !
door citroenbomen op smalle terrassen en !
onder wijnranken groeien op Bowers over het !
pad. Passeren via het oude dorp van Pontone (de kerk is uit de 1200) komt u tot!
Amalfi, langs watervallen, bruggen, vervallen gebouwen (sommige papierfabrieken, !
een kalkoven, een oude elektriciteitscentrale), voor zijn standpunten en (dichter bij de !
stad, waar het pad is geplaveid) de karakteristieke citroenbomen. In Amalfi is er een !
actieve molen nog steeds de productie van handgeschept papier en een zeer !
interessante Paper Museum; vergeet niet om de kathedraal en het klooster van het !
Paradijs, en ook een duik te bezoeken!!
!
Moeilijkheden: Medium!
Ti j d : o n g e v e e r 6 / 7 u u r
Ve s u v i o To u r B V - A d m i r a a l d e R u i j t e r w e g , 11 3 1 0 5 6 E W - A m s t e r d a m ( N L ) !
I n t e r n e t : w w w. v e s u v i o t o u r. n l E - m a i l : i n f o @ v e s u v i o t o u r. n l
!
Dag. 7 - Sentiero degli Dei (Pad van God)!
Een pad, een van de meest !
spectaculaire wandelpaden !
van Italië, vanaf Bomerano !
(632 m), fractie van Agerola !
(NA). Omhuld door de !
bush, !
hier het belangrijkste gewas !
is de wijnstok. Unieke en !
spannende, een route die !
wandelaars een keer moet !
doen in een mensenleven!!
De route gaat verder in een !
omgeving opgehangen !
tussen de zee en de !
hemel. Pinakels, canyons, !
ravijnen, kliffen, grotten, !
varens, bramen, brem en !
talrijke soorten van kruiden
zoals tijm, salie, rozemarijn en rucola en een prachtig !
uitzicht over de Amalfikust...!
!
Moeilijkheden: Medium!
Ti j d : o n g e v e e r 5 / 6 u u r !
!
Dag. 8 - Capri!
Mensen kennen het eiland
voor
de
"deftige"
a t m o s f e e r.
Maar Capri is een juweel die
Moeder Natuur aan de wereld
heeft geschonken, en er zijn nog
steeds prachtige paden die ver
zijn van de massa tourisme waar
u kunt bevatten waarom keizers,
schrijvers en kunstenaars hier op
dit eiland hun leven hebben
geleid. !
In het oostelijk deel van het eiland (Capri gemeente) zijn er een paar korte wandelingen
d i e g e k o p p e l d k u n n e n w o r d e n i n e e n c i r c u i t : D e n t e c a l a e e n Tu o r o . !
Va n u i t h e t c e n t r u m v a n d e s t a d b e r e i k t d e b e l v e d è r e Tr a g a r a w a a r u e e n i n d r u k w e k k e n d
uitzicht op zowel de Faraglioni rotsen te bewonderen (aan je voeten) en Cetrella en Monte
Solaro.!
!
Moeilijkheden: Medium!
Ti j d : o n g e v e e r 3 / 4 u u r
Ve s u v i o To u r B V - A d m i r a a l d e R u i j t e r w e g , 11 3 1 0 5 6 E W - A m s t e r d a m ( N L ) !
I n t e r n e t : w w w. v e s u v i o t o u r. n l E - m a i l : i n f o @ v e s u v i o t o u r. n l
!
Dag. 9 - Punta Campanella, Baai van Ieranto!
Te r m i n i i s z o n d e r t w i j f e l h e t b e s t e v e r t r e k p u n t v o o r e e n e x c u r s i e n a a r M o n t e S a n C o s t a n z o
en er zijn verschillende mogelijkheden voor ronde wandelingen die ons terug zal brengen naar
h e t
T e r m i n i
d o o r
verschillende routes.!
De klassieke wandeling
is in feite een triangel met
d e p u n t e n i n Te r m i n i , M o n t e
San Costanzo en Punta della
Campanella. Afhankelijk van
h e t w e e r, d e t e m p e r a t u u r e n
andere factoren, kunt u de
wandeling in de ene of de
andere richting doen, voor
welke manier u ook kiest;
het blijft een spectaculair
uitstapje.!
!
Moeilijkheden: Medium!
Ti j d : o n g e v e e r 5 / 6 u u r !
!
Dag. 10 - Capri!
Mensen
kennen
het
eiland
voor
de
"deftige"
a t m o s f e e r. M a a r C a p r i i s e e n
juweel die Moeder Natuur aan de
wereld heeft geschonken, en er
zijn nog steeds prachtige paden
die
ver
zijn
van
de
massa
tourisme waar u kunt bevatten
waarom keizers, schrijvers en
kunstenaars hier op dit eiland
hun leven hebben geleid. !
In het oostelijk deel van het
eiland (Capri gemeente) zijn er
een paar korte wandelingen die
gekoppeld kunnen worden in een
c i r c u i t : D e n t e c a l a e e n Tu o r o . !
Va n u i t h e t c e n t r u m v a n d e
s t a d b e r e i k t d e b e l v e d è r e Tr a g a r a
waar
u
een
indrukwekkend
uitzicht op zowel de Faraglioni
rotsen te bewonderen (aan je
voeten) en Cetrella en Monte Solaro.!
!
Moeilijkheden: Medium!
Ti j d : o n g e v e e r 3 / 4 u u r
Ve s u v i o To u r B V - A d m i r a a l d e R u i j t e r w e g , 11 3 1 0 5 6 E W - A m s t e r d a m ( N L ) !
I n t e r n e t : w w w. v e s u v i o t o u r. n l E - m a i l : i n f o @ v e s u v i o t o u r. n l
!
D a g . 11 - Ve s u v i o e n P o m p e i i !
E e n v o l l e d a g t u s s e n k u n s t , n a t u u r, w i j n e n
e t e n , e e n b e z o e k a a n P o m p e i i , d e Ve s u v i u s e n e e n
lunch in een wijnkelder gelegen op de slopen van
de vulkaan!!
Ve r t r e k v a n a f h e t C i r c u m v e s u v i a n a t r e i n
station van Pompeii, waar een ecologische bus u
z a l b r e n g e n n a a r d e t o p v a n Ve s u v i o , n a e e n k o r t e
t r e k . N a h e t b e z o e k a a n Ve s u v i u s z a l d e b u s u
b r e n g e n n a a r d e C a n t i n e d e l Ve s u v i o w a a r u d e
wijngaarden zult bezoeken en tijdens de lunch
onder
een
schaduw
van
olijf
bomen
de
wijnproeverij zal proeven, van een fles van de
b i o l o g i s c h e p r o d u c t i e v a n d e w i j n k e l d e r. D e w i j n
zal
worden
vergezeld
door
een
typisch
Napolitaanse lunch. Na de lunch zal de bus u
brengen naar Pompei waar u de archeologische
opgravingen zult bezoeken.!
!
Moeilijkheden: Makkelijk!
Ti j d : o n g e v e e r 2 / 3 u u r !
!
Dag. 12 - Napels (optionele), vertrek.!
Daarna deze mooi en ongelovelijk wandeling,
de laatste twee dagen zijn voor jullie vrij (we
hebben geen schema gepland), maar we
aanraden om te bezoeken: Napels, Pompeii,
Ercolanum, Ischia, Pozzuoli en Solfatara...!
!
Campanië is een onvergetelijk ervaring...
Indirizzo uff. CAP uff. Città uff. Provincia uff. Paese uff. Telefono Telefono ufficio Fax Fax ufficio E-mail ufficio
Ve s u v i o To u r B V - A d m i r a a l d e R u i j t e r w e g , 11 3 1 0 5 6 E W - A m s t e r d a m ( N L ) !
I n t e r n e t : w w w. v e s u v i o t o u r. n l E - m a i l : i n f o @ v e s u v i o t o u r. n l
!
!
Vlucht!
Goedkope Vluchten naar Napels op:!
A m s t e r d a m o f E i n d h o v e n m e t w w w. t r a n s a v i a . c o m !
E i n d h o v e n m e t w w w. r y a n a i r. c o m ( n a a r R o m e C i a m p i n o , 2 h u u r v a n N a p e l s ) !
B r u s s e l m e t w w w. j e t a i r f l y. c o m o f w w w. b r u s s e l s a i r l i n e s . c o m !
K e u l e n / D u s s e l d o r f m e t w w w. t u i f l y. c o m !
O o k g o e d k o p e w e b s i t e : w w w. v l i e g f a b r i e k . n l e n w w w. w e g o l o . c o m
Accommodatie!
Alle accommodaties worden gerund door een gastvrije familie, en goed gelegen voor
het dagelijks wandelen. Hetzij in B&B, Agriturismo en mooi hotel. Alle double/triple
k a m e r s h e b b e n p r i v e b a d k a m e r. !
1.
Tu r i s m o R u r a l e G r a z i e , !
2.
Hotel Antonietta!
3.
Hotel Fico d’India - Furore!
4.
B&B Massalubrense - Sorrento!
Inclusief:!
✔Ve r b l i j f , O n t b i j t i n b e g r e p e n !
✔Ve r h e u g e n d , u i t l e g v a n h e t p a d , Ti p s !
✔G e d e t a i l l e e r d e k a a r t e n , ( 1 : 2 5 . 0 0 0 e n 1 : 5 0 . 0 0 0 ) !
✔A u t o h u u r, F i a t P a n d a o f S o o r t g e l i j k , v o l l e d i g e v e r z e k e r d u i t g e b r e i d m e t g l a s e n
banddekking!
Niet inclusief:!
• Reisverzekering!
Prijs per persoon vanaf:!
Tw e e p e r s o o n k a m e r : 4 7 0 e u r o !
!
Ve s u v i o To u r B V - A d m i r a a l d e R u i j t e r w e g , 11 3 1 0 5 6 E W - A m s t e r d a m ( N L ) !
I n t e r n e t : w w w. v e s u v i o t o u r. n l E - m a i l : i n f o @ v e s u v i o t o u r. n l
!
Klimaat en Geografie!
Al in de Romeinse Oudheid stond de regio Campanië bekend als Campania Felix (het
gelukkige Campanië) vanwege de rijke natuur en de overvloed aan voedsel, dankzij de
vruchtbare vulkanische grond, de gulle zee rijk aan vis en de uitgestrekte jachtgebieden. De
regio is altijd een gewild vakantiegebied geweest. Hooggeplaatste en adellijke Romeinen
hebben hier hun prachtige woningen villa’s laten bouwen om te kunnen genieten van het
g e m a t i g d e k l i m a a t e n d e o v e r w e l d i g e n d e n a t u u r. C a m p a n i ë h e e f t g e d u r e n d e h e t h e l e j a a r e e n
gematigd klimaat. De temperatuur komt zelden onder de 10 graden. Om grote drukte te
vermijden raad ik echter aan niet in de maand augustus te reizen, tijdens de klassieke
vakantieperiode van de Italianen.
Ve s u v i o To u r B V - A d m i r a a l d e R u i j t e r w e g , 11 3 1 0 5 6 E W - A m s t e r d a m ( N L ) !
I n t e r n e t : w w w. v e s u v i o t o u r. n l E - m a i l : i n f o @ v e s u v i o t o u r. n l
!
!
!
Autohuur en Niveau!
H u r e n v a n e e n a u t o i s h e t w a a r d v o o r d e z e t o u r . Va n w e g e d e s l e c h t e o p e n b a a r
vervoer op het platteland, met de auto van uw transfer is eenvoudig, snel en
m i n d e r d u u r. !
De tocht voert door heuvelachtig terrein, soms zijn de paden steenachtig en
lastiger te bewandelen. Je moet bereid worden met goede wandelschoenen, en de
j u i s t e o u t f i t . D e w a n d e l i n g e n z i j n g e m i d d e l d c a . 1 0 k m e n d u r e n 4 t o t 6 u u r. D e
hoogteverschillen blijven beperkt van 200 tot maximaal 900 meter stijgen en dalen
(een keer 1800m Monte Cervati). In het naseizoen kunnen sommige paden bij
regen glad en/of modderig zijn. !
Reisdocumenten!
✔G e l d i g p a s p o o r t o f E u r o p e s e i d e n t i t e i t s k a a r t . !
✔Wa n n e e r u d e a u t o o p h a a l t m o e t d e h o o f d b e s t u u r d e r d e r e s e r v e r i n g s c o u p o n , h e t
r i j b e w i j s e n e e n c r e d i t c a r d i n z i j n / h a a r n a a m k u n n e n a a n t o n e n . Wi j r a d e n u a a n o m
n o g e e n a n d e r e v o r m v a n i d e n t i f i c a t i e m e e t e n e m e n - b i j v. e e n p a s p o o r t . !
Verzekering!
Graag sluit hier uw reis- en/of annuleringsverzekering af Mondial Assistance onze zakelijke partner.!
Ve s u v i o To u r B V - A d m i r a a l d e R u i j t e r w e g , 11 3 1 0 5 6 E W - A m s t e r d a m ( N L ) !
I n t e r n e t : w w w. v e s u v i o t o u r. n l E - m a i l : i n f o @ v e s u v i o t o u r. n l

Vergelijkbare documenten

Hello sunshine!

Hello sunshine! vruchtbare vulkanische grond, de gulle zee rijk aan vis en de uitgestrekte jachtgebieden. De regio is altijd een gewild vakantiegebied geweest. Hooggeplaatste en adellijke Romeinen hebben hier hun ...

Nadere informatie