Perslucht extra dry

Commentaren

Transcriptie

Perslucht extra dry
Perslucht extra dry
Gebruik van warmte bij terugkoppeling
Voor toepassing in de BASF-droogmiddelenfabriek in
het Nedersaksische Nienburg (Weser) wordt de perslucht
procesgestuurd verhit.
Doorgaans streven de ontwikkelaars
van persluchtsysteemoplossingen eerder naar lagere blokuitgangstemperaturen, maar hier bij BASF Catalysts in
de fabriek in Nienburg was een zo laag
mogelijke "Delta T", zoals de deskundigen het temperatuurverschil graag afkorten, niet de bedoeling – integendeel.
De installatie produceert droogmiddelen voor persluchtadsorptiedrogers, die
ook in de nieuwe serie Hybritec-drogers
(zie Kaeser-report 2/2008, p. 12 e.v.)
worden gebruikt.
Voor het correct behandelen van
de grondstoffen wordt in een zelf
ontwikkeld proces perslucht gebruikt, waarvan de temperatuur rond
90 °C moet zijn om volledig werkzaam
te zijn. Daarvan worden als grondlast
50 m³/min gebruikt. De piekwaarde ligt
bij 70 m³/min, waarbij in de vierploegendienst relatief sterke schommelingen
optreden.
Wij staan in het brandschone persluchtstation van BASF in Nienburg, dat via
een dik geïsoleerde buisleiding verbonden is met het productiegebouw. De
voor persluchtproductie gebruikte energie wordt in dit station bijzonder goed
gebruikt. Per slot van rekening vormt de
bij de compressie ontstane afvalwarmte een doorslaggevend aandeel in het
succes van het proces: in een speciaal
op deze toepassing afgestemd warmteterugwinningssysteem wordt de perslucht uit de compressoren verwarmd
tot boven 90 °C, zodat deze 's zomers
12
Report 1/09 – www.kaeser.com
en 's winters altijd de juiste temperatuur
heeft.
"Het Kaeser-systeem kon in vergelijking
met de concurrentie goed scoren met
enorme voordelen op het gebied van
energiekosten," merkt Frank Forenteil,
technisch directeur, verheugd op. In
nauwe samenwerking met persluchtexperts van Kaeser heeft hij de persluchtvoorziening exact afgestemd op het eisenpakket.
De geïnstalleerde "Sigma Air Manager"
SAM 8/4 is een krachtige ondersteuning
bij de energiebesparing. De drukbandsturing daarvan maakt het mogelijk om
de maximale druk net voldoende boven
de insteldruk te houden. Dat geeft een
positief effect, want per ongebruikte bar
overdruk daalt het energieverbruik met
rond zes procent.
Internet:
www.basf.com
De BASF-fabriek in Nienburg
produceert droogmiddelen, die
bvb. ook worden gebruikt in
de persluchtadsorptiedrogers
van Kaeser Kompressoren
(links). In het persluchtstation
van de fabriek worden Kaeserschroefcompressoren van de series
DSD 171, DSD 201, DSD 241 en
DSD 241 SFC ingezet.
Auteur: Klaus Dieter Bätz
Contact: [email protected]
Report 1/09 – www.kaeser.com
13

Vergelijkbare documenten