Groep 7, antwoorden

Commentaren

Transcriptie

Groep 7, antwoorden
Ajodakt maakt deel uit van ThiemeMeulenhoff Zelfstandig werken (Z).
Dit bestaat uit een groot assor ment leermiddelen voor alle leerjaren.
Op onze Z-site vindt u al onze uitgaven: www.zelfstandig-werken.nl
De serie Puzzelen met… is een onderdeel van Ajodakt. Dit merk bestaat uit
een verzameling gebruiksvriendelijke en voordelige oefenboekjes voor groep
3 t/m 8 waarmee de leerlingen allerlei vaardigheden efficiënt inoefenen.
De leerlingen kunnen zelf hun antwoorden nakijken met behulp van de
antwoordenboekjes.
9
789006 628043
Antwoorden
Groep 7
Taal
Zelfstandig werken
Ajodakt
Puzzelen met...
Woordenschat
woordenschat
groep 7
Antwoordenboek
Auteurs
Ofkje Teekens en Eva den Boogert
ajodakt
Thema 1 Kleding
Colofon
Auteurs
Ofkje Teekens
Eva den Boogert
Redactie
Charlotte Journée,
Nijmegen
Ontwerp
Marcel Westervoorde
Beeldstormers
Alphen a/d Rijn
Vormgeving
Martijn Broere
Beeldstormers
Alphen a/d Rijn
Over ThiemeMeulenhoff
ThiemeMeulenhoff is dé educatieve mediaspecialist
en levert educatieve oplossingen voor het Primair
Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs en Hoger Onderwijs. Deze oplossingen
worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de
onderwijsmarkt en dragen bij aan verbeterde leeropbrengsten en individuele talentontwikkeling.
ThiemeMeulenhoff haalt het beste uit élke leerling.
Meer informatie over ThiemeMeulenhoff en een
overzicht van onze educatieve oplossingen:
www.thiememeulenhoff.nl of via de Klantenservice
088 800 20 17
ISBN 978 90 066 2804 3
Eerste druk, tweede oplage, 2013
© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2010
Illustraties
Marcel Westervoorde
Beeldstormers
Alphen a/d Rijn
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is
toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912
j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel
17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting
Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO),
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
(www.stichting-pro.nl). Voor het overnemen van
gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers
en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet)
dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer
informatie over het gebruik van muziek, film en het
maken van kopieën in het onderwijs zie
www.auteursrechtenonderwijs.nl.
De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten
te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen
die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen
gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.
Deze uitgave is voorzien van het FSC®-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw
voor het gebruikte papier op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.
Oefening 1
1. mantelpak
2. bermuda
3. taille
4. zoom
5. kwaliteit
6. knellen
7. kleerhanger
8. garderobekast
9. colbert
10. etalagepop
Oefening 2
1. lingerie
2. pyjama
3. sandaal
4. jeans
ÀXZHOHQ
6. kraag
7. krap
RXW¿W
9. kleedkamer
10. ceintuur
Oefening 3
1. pijp
2. pullover
3. arm
4. uitgaan
5. ruw
6. bermuda
7. kraag
8. mouw
9. rits
10. stevigheid
3
Thema 2 Reizen
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Oefening 1
1. i. uitstapje
G RI¿FLsOHSDSLHUHQ
3. j. tocht door een gebied met wilde dieren
4. a. fantastisch
5. b. reisleider
6. f. aandenken
7. c. ergens anders
8. e. aardbol
9. h. onrustige luchtstroom
10. g. aankomen
c.
d.
f.
b.
h.
a.
het verbouwen van een woning of gebouw
langwerpige stroken tegen de zon
stookplaats
punt van het dak
bovenraampje
ruimte boven een zolder
Oefening 2
1. vliering
2. parket
3. nok
4. kelder
5. gordijn
6. hout
7. bewegend
8. schouw
9. renovaties
10. ¿HWVHQPDNHU
Oefening 2
1. e. wereldbol
2. j. gids
3. h. dialect
4. a. doorstaan
5. d. museum
6. i. weer
7. f. koffer
8. c. annuleren
9. g. Engels-Frans
10. b. aan land gaan
Oefening 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
c.
h.
f.
a.
e.
b.
d.
i.
j.
g.
schuifpui
huishouden
vensterbank
serre
laminaat
staal
vochtwerend
vitrage
accessoires
aannemer
Oefening 3
1. vliering
2. renovatie
3. plavuizen
4. landschap
5. interieur
6. erker
7. parket
8. accessoires
9. oorspronkelijk
10. nok
Thema 3 Huis en tuin
Oefening 1
1. g. omlijsting van een deur of een raam
2. e. uitbouw met ramen
3. i. gebouw
4. j. stenen vloertegels
4
5
Thema 4 Koken
4.
5.
Oefening 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
e.
c.
i.
b.
g.
h.
d.
j.
a.
f.
Oefening 2
1. niet waar
2. waar
3. niet waar
4. niet waar
5. waar
6. waar
7. niet waar
8. niet waar
9. waar
10. niet waar
6.
7.
8.
9.
10.
a. ruimtevaarder
a. voertuig dat zichzelf voortbeweegt door middel van een
brandende gasstraal
a. lichtverschijnsel in de noordelijke poolstreken
a. zeer slecht weer
b. het neerstorten of botsen van een vliegtuig of ander voertuig
b. uitleg
a. ongestoord
Oefening 2
1. landing
2. satelliet
3. instructie
4. astronaut
5. luchtdruk
6. receptie
7. lichtgewicht
8. piloot
9. kortingskaart
10. wisselgeld
Oefening 3
1. smakelijk
2. culinair
3. vinoloog
4. paneren
ÀDPEHUHQ
6. scheutje
7. ingrediënten
8. aroma
9. samenstelling
10. brunch
Thema 5 Luchtvaart en ruimtevaart
Oefening 3
1. ruimtevaart
2. astronaut
3. spaceshuttle
4. douane
5. startbaan
6. opstijgen
7. stewardess
8. instructies
9. noodsignaal
10. vlieginstructeur
Oefening 1
1. b. de lucht in laten gaan
2. a. aantrekkingskracht van de aarde, waardoor dingen vallen of
blijven staan
3. a. toestel in de ruimte dat informatie naar de aarde stuurt
6
7
Thema 6 Multimedia
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Oefening 1
À\HUV
2. journalist
3. saven
4. mailing
5. embargo
6. kabel
7. oplader
8. rubriek
9. persconferentie
10. advertentie
Oefening 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
d.
f.
i.
c.
b.
g.
j.
e.
a.
h.
g.
i.
d.
e.
f.
c.
kleding voor een speciale gelegenheid
theater
angst om op te treden
komisch, grappig
heel mooi of goed
nadoen
Oefening 2
F ¿OPFDPHUD
2. f. lachen
3. e. geld
4. g. voorstelling
5. b. volgorde
6. i. plaats
7. a. bestuur
8. h. plan
9. d. aanwijzingen
10. j. toneelspeler
Oefening 3
Oefening 3
1. tekortkomen
2. overlijdensbericht
3. meenemen
4. restaurant
5. leuke tekst
6. opbergen
7. stekker
À\HU
9. luchtpost
10. dvd’tje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
j.
d.
i.
f.
a.
h.
e.
c.
b.
g.
Thema 8 Beroepen
Thema 7 Theater
Oefening 1
1. b. deel van een lied
2. h. concert in de buitenlucht
3. a. oefenen
M LHPDQGGLHWHNVWHQÀXLVWHUHQGYRRU]HJW
8
Oefening 1
1. f. iemand die brillen en lenzen maakt en verkoopt
2. c. iemand die dingen repareert
3. a. iemand die advies over voeding geeft
4. h. iemand die mensen die geestelijk ziek zijn beter maakt
5. j. iemand die mensen helpt met het kopen en verkopen van
huizen
6. d. iemand die zijn land vertegenwoordigt in het buitenland
7. b. iemand die mensen verdedigt in de rechtbank
8. g. iemand die lesgeeft in een bepaald vak
9. i. iemand met een hoge functie in een oorlogsvloot
10. e. iemand met een hoge functie in de Katholieke Kerk
9
Oefening 2
1. astroloog
2. logopedist
3. wethouder
4. burgemeester
5. wethouder
6. mannequin
7. autocoureur
8. slijter
9. accountant
10. stukadoor
7.
8.
9.
10.
mannequin
accountant
stukadoor
slijter
agrariër
logopedist
astroloog
autocoureur
wethouder
burgemeester
waar
waar
niet waar
niet waar
Oefening 3
1. respectvol
2. bescheiden
3. sociaal
4. nijdig
5. ontevreden
6. jaloers
7. opgewonden
8. zenuwachtig
9. creatief
10. zorgvuldig
Oefening 3
1. coach
2. psychiater
3. makelaar
4. monteur
5. accountant
6. laborant
7. chef-kok
8. admiraal
9. slijter
10. bioloog
Thema 10 Reclame
Thema 9 Gevoelens en eigenschappen
Oefening 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
c.
e.
g.
h.
b.
i.
j.
a.
d.
f.
Oefening 2
1. waar
2. niet waar
3. waar
4. waar
5. waar
6. niet waar
Oefening 1
1. a. stukje tekst waarin je iets aanbeveelt
2. b. iemand die dezelfde producten aanbiedt als jij
3. a. iemand iets wijsmaken
4. a. personen of bedrijven die geld beschikbaar stellen voor een
evenement
5. b. demonstratiemodel
6. a. reclame
7. a. redenen
8. a. reclamezin
9. b. het tegenovergestelde van nadeel
10. b. informatie geven
Oefening 2
1. sponsor
2. demo
3. prijsvraag
4. misleiding
5. product
10
11
6.
7.
8.
9.
10.
illustratie
prijsverhoging
concurrent
marktkraam
slogan
Oefening 3
1. bouwen
2. compressor
3. aandrijven
4. televisie
5. op tijd
6. slordig
7. sluitingstijd
8. nauwgezet
9. stroomstoot
10. drukte
Oefening 3
1. voorlichting
DI¿FKH
3. aspecten
4. slogan
5. reclame
6. sponsor
7. diensten
8. bonus
9. naamsbekendheid
10. concurrent
Thema 12 Museum
Oefening 1
1. d. lidmaatschap
2. b. bewaker in een museum
3. e. schilderij of foto van een persoon
4. g. ruimte waar kunst tentoongesteld en verkocht wordt
5. j. verslag met de mening van een deskundige
6. a. in verschillende landen
7. h. iets moois waar er maar één van is
8. c. bescherming tegen gevaar
9. i. geld van de overheid om mensen te steunen
10. f. openbare verkoopplaats van onder andere kunst
Thema 11 Elektra
Oefening 1
1. dynamo
2. haspel
3. stroomstoot
4. verbinding
5. gebruiksaanwijzing
6. kortsluiting
7. reparateur
8. ventilator
9. accu
10. bougie
Oefening 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
c.
e.
i.
h.
j.
f.
g.
a.
d.
b.
12
Oefening 2
1. b. tentoonstelling
2. g. iemand die schilderijen maakt
3. a. verzameling
4. j. zoals de werkelijkheid
5. e. zonder mening
6. c. je kunt niet zien wat het voorstelt
7. i. ruimte van de tentoonstelling
8. f. iets stichten
9. d. kunstzinnig
10. h. kunstwerk dat erg goed is
13
Oefening 3
Thema 14 Post
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
e.
g.
c.
b.
i.
a.
d.
j.
h.
f.
Thema 13 Tijd
Oefening 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
c.
f.
h.
j.
b.
d.
i.
e.
g.
a.
Oefening 2
1. langzamerhand
2. voortdurend
3. inschatten
4. moment
5. aanvankelijk
6. fase
7. aankondigen
8. uurwerk
9. herhaaldelijk
10. recent
Oefening 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
f.
j.
e.
i.
c.
a.
g.
d.
h.
b.
Oefening 2
1. waar
2. waar
3. niet waar
4. niet waar
5. niet waar
6. niet waar
7. waar
8. niet waar
9. waar
10. waar
Oefening 3
1. rembours
2. locatie
3. portokosten
4. richten ... aan
5. frankeren
6. urgent
7. braille
8. logistiek
9. anoniem
10. distributie
Oefening 3
1. traditie
2. fase
3. aankondigen
4. etmaal
5. ogenblik
6. deadline
7. inschatten
8. tijdsverschil
9. digitaal
10. indertijd
14
15
Thema 15 Weer en milieu
Oefening 1
1. b. enorm hoge golf die het land overspoelt
2. a. afvalstoffen gebruiken om nieuwe producten te maken
3. a. dikke, vervuilde mist
4. a. waarschuwing voor naderend noodweer
5. a. damp wordt vloeistof
6. b. scherm dat zonlicht omzet in energie
7. a. verzamelnaam voor alle plantensoorten
8. a. dierenwereld
9. b. afslijting van land door het weer
10. b. tropische wervelstorm
Oefening 2
1. regen
2. zonlicht
3. windenergie
4. schutting
5. ijsbaan
6. thermometer
7. geboorte
8. tsunami
9. golfslag
10. recycling
Puzzelmix 1
1. a. In de zomer loop ik op mijn sandalen.
2. a. We gaan met de klas naar Blijdorp op excursie.
3. b. In Brabant spreken wij een dialect.
4. a. Ik heb mijn nieuwe jurk op een kleerhanger gehangen.
5. a. Tijdens onze vlucht hadden we last van behoorlijke turbulentie.
6. b. Op de globe wees mijn opa China aan.
7. a. Op safari hebben we voor het eerst een olifant in het echt
gezien.
8. a. Als de lamellen dicht zijn, blijft het overdag lekker donker.
D 6R¿HLVVODQNHQKHHIWHHQPRRLHWDLOOH
10. a. Op de vliering liggen onze kerstspullen.
11. b. Als het lekker weer is, draag ik een bermuda.
12. b. Het huis is door de renovatie erg opgeknapt.
13. a. Doordat ik de vitrage dichtdeed, konden ze me niet meer zien.
14. a. De zakenvrouw had een net mantelpak aan.
15. a. Ik gleed uit op de natte, harde plavuizen.
Puzzel
1
2
b
6
Oefening 3
1. klimaat
2. milieuvervuiling/klimaatverandering
3. klimaatverandering/milieuvervuiling
4. afvalscheiding
5. energieprobleem
6. luchtvervuiling
ÀRUDIDXQD
IDXQDÀRUD
9. uitsterven
10. lawines
16
3
a
7
e
12
r
9
o
e
10
l
13
f
5
k
8
s
11
4
v
14
t
u
15
p
r
Het antwoord op het raadsel is: verf.
Puzzelmix 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 11. 12. 13. 14. 15.
d.
n.
a.
c.
k.
g.
i.
j.
l.
h.
17
e.
f.
o.
m.
b.
Puzzel
Puzzel
L
k
o
i
e
i
n
c
h
e
c
k
e
n
t
g
n
e
r
e
n
a
p
e
b
l
a
a
r
k
e
i
r
b
u
r
t
r
r
i
a
o
c
r
a
s
h
n
d
u
d
b
f
l
a
m
b
e
r
e
e
m
a
e
d
r
z
i
j
m
e
r
i
a
n
i
l
z
w
a
a
r
t
e
k
s
k
e
g
n
i
antwoord zin 1
c o u p l e t
m
antwoord zin 5
a d v o c a a t
e
o
antwoord zin 10
o p t
n
y
r
antwoord zin 2
c o a c h
n
c
l
a
u
c
h
f
o
k
r
a
c
h
t
l
i
a
m
l
s
antwoord zin 15
i c i e n
t o l e r a n t
antwoord zin 13
c h a g r
antwoord zin 4
i
j n i g
k o s t u u m
Het antwoord op het raadsel is: Het gras ….
antwoord zin 7
k i e t e l t
o n d e r
z i j n
o k s e l s !
b o o s a a r d i g
antwoord zin 8
p l a n k e n k o o r
antwoord zin 12
Puzzelmix 3
1. couplet
2. coach
3. respectvol
4. kostuum
5. advocaat
6. nijdig
7. boosaardig
8. plankenkoorts
9. nabootsen
10. opticien
11. subsidie
12. laborant
13. chagrijnig
14. logopedist
15. tolerant
t s
l a b o r a n t
!
Puzzelmix 4
1.
2.
3.
nee nee ja
18
4.
5.
6.
7.
8.
ja nee nee nee ja
19
9.
10. 11. 12. 13. 14. 15.
ja nee ja
ja nee ja nee
Puzzelverzamelmix 1
Puzzel
5
2
7
1
5
5
1
4
4
1
5
1
2
5
7
5
1
5
2
7
1
5
5
5
2
9
1
2
1
7
2
1
2
1
2
1
7
1
2
5
7
5
5
2
8
1
2
5
1
9
3
5
7
1
2
5
1
1
5
9
4
8
1
4
8
9
8
9
3
8
7
4
3
8
7
2
2
4
1
2
1
4
2
4
2
5
7
8
7
9
1
7
5
4
2
8
7
1
5
9
1
8
2
8
7
7
9
3
7
2
5
1
2
3
4
5
7
4
2
7
8
1
7
4
4
9
8
9
4
3
7
1
8
3
7
2
5
7
5
9
2
5
7
9
5
4
5
7
5
2
5
4
2
4
7
7
7
3
7
1
7
8
1
2
5
9
7
2
1
3
1
5
7
9
3
8
1
1
5
2
1
5
1
1
2
3
4
9
2
5
Puzzelmix 5
Kleding
Reizen
Huis en tuin
zoom
pantalon
ceintuur
elders
gids
souvenir
erker
nok
kozijn
Koken
Luchtvaart en
ruimtevaart
ingrediënt
vegetarisch
brunch
stewardess
spaceshuttle
lanceren
Puzzel
g
n
e
b
e
n
j
i
z
o
k
m
i
n
g
r
e
d
i
e
n
t
e
r
d
s
o
u
v
e
n
i
r
t
p
e
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 11. 12. 13. 14. 15.
s
k
i
n
o
l
a
t
n
a
p
k
g.
o.
j.
b.
n.
a.
c.
f.
k.
d.
n
o
d
c
e
i
n
t
u
u
r
r
a
n
k
h
a
a
s
r
e
d
l
e
h
c
s
i
r
a
t
e
g
e
v
s
i
n
d
h.
m.
l.
i.
e.
Puzzel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
g
e
b
r
o
k
e
n
v
10. 11. 12. 13. 14. 15.
i
n
g
e
r
Het laatste deel van de mop is:
!
n
e
e
,
m
e
t
p
Puzzelverzamelmix 2
1.
2.
3.
5.
6.
20
advertentie
persconferentie
storing
VRXIÀHXU
repeteren
imitatie
21
a
k
a
a
s
!
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
agrariër
stukadoor
astroloog
kieskeurig
plechtig
bescheiden
sponsor
concurrent
misleiding
Puzzelverzamelmix 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Puzzel
Zin 8:
Zin 10:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.
s
t
u
k
a
d
o
o
r
Zin 12:
11. a.
12. b.
4.
9.
10.
1.
4.
10.
3.
8.
9.
11.
k
i
e
s
k
e
u
r
i
g
9.
6.
i
d
12. 10.
b
1.
e
13. 14. 10.
s
c
h
e
13. a.
E
15. a.
Deze batterijen zijn echt heel duurzaam.
Met mijn mobiel kreeg ik geen verbinding.
De bedrading van de televisie zorgt voor een goede ontvangst.
De expositie van deze kunstenaar trok veel bezoekers.
Het portret van mijn hond leek sprekend.
De kleding die hij droeg, was heel artistiek.
De duur van onze reis naar Amerika kon ik niet goed inschatten.
Je moet binnen de termijn betalen.
Het verlies van mijn opa is heel recent.
De kaart naar Australië had haast, dus stuurde ik hem per
expresse.
Dit hotel in Spanje is een geschikte locatie voor ons feest.
De distributie verliep goed. Iedereen had een exemplaar
ontvangen.
De papieren tas is geschikt voor recycling.
'HÀRUDLQGHEHUJHQYDQ=ZLWVHUODQGLVSUDFKWLJ
Door de luchtvervuiling wordt de ozonlaag steeds dunner.
Puzzel
9
10. 15.
e
a.
b.
b.
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b.
3
2
1
5
4
5
6
1
3
4
2
4
3
2
6
5
1
1
5
4
2
3
6
2
6
5
1
4
4
3
1
2
5
n
8
2
Het eind van de mop is:
6.
5.
2.
4.
5. 15.
9. 10.
d
a
t
k
a
i
n
15. 7.
e
n
o
7.
9.
2.
o
i
t
g
e
h
o
7.
8.
6.
o
r
d
6
22
e
b
b
e
n
5
4
10
!
1
11
14. 10. 12. 12. 10. 15.
h
3
7
3
11. 10. 14. 7.
6
6
13
23
24