epatch.state.pa

Commentaren

Transcriptie

epatch.state.pa
1
Jaarverslag
2013
Inhoud
I Bedrijfsinformatie
De Groep
Missie Visie Strategie Onze waarden Onze geschiedenis Belangrijke gebeurtenissen
in 2013 Onze toekomstige
productfocus We investeren in
verticale integratie We investeren in wereldwijde
verkoop & productie We investeren in R&D We investeren in mensen We investeren in het milieu p 10
p 10
p 11
p 12
p 14
p 58
p 60
II Verslag van de raad
van bestuur
p 14
p 16
p 18
p 20
p 22
p 27
p 30
1I Commentaar bij de
geconsolideerde jaarrekening
2I Financiële en andere risico’s 3I Vooruitzichten
4I Corporate governance verklaring
4.1. Governance
4.2. Algemene informatie
4.3. Info aandeel
p 64
p 65
p 66
p 66
p 66
p 78
p 82
III Financieel overzicht
De 3 divisies
Coating Divisie Spinnerij Weverij Coating Andere producten
& diensten Confectie Divisie Belangrijkste markten Specifieke markten Markt voor vrijetijdskledij Chemicals Divisie Pigment pasta Decoratieve inkten Vernissen Inkten voor digitale druk Doe-het-zelf 1I Brief aan de stakeholders
2I Groepsstructuur
p 36
p 37
p 38
p 39
p 43
p 44
p 46
p 48
p 49
p 50
p 52
p 52
p 53
p 53
p 53
1I Commentaar bij de
geconsolideerde jaarrekening
2I Geconsolideerde
jaarrekening
3I Toelichtingen bij de
geconsolideerde jaarrekening
4I Verslag van de commissaris
5I S tatutaire jaarrekening
van Sioen Industries NV
6I Voorstellen aan de
algemene vergadering
p 86
p 88
p 96
p 154
p 156
p 158
Definities
p 159
G4 Indexp 160
Adressen
p 162
Jaarverslag
Onze activiteiten in het kort
SIOEN INDUSTRIES NV, OPGERICHT IN 1960
Netto omzet 2013: 323,0 € m I FTEs: 4 011 I 31 bedrijven I In 15 landen I
Verkoop in +80 landen
3 DIVISIES
1
Wereldmarktleider in gecoat
technisch textiel
2
Europese marktleider
in technische kledij
3
Nichespecialist in
fijne chemicaliën
2013 omzet
beursgenoteerd
geografisch
Ierland: 1,0%
USA: 1,1%
Portugal: 1,2%
China: 1,6%
Zwitserland: 2,2%
Spanje: 2,3%
per divisie
aandeelhoudersstructuur
Andere: 4,3%
Chemicals: 12,1%
Frankrijk: 18,5%
Publiek: 30,64%
Familie Sioen: 63,38%
Scandinavië: 2,3%
Hong Kong: 2,4%
Oostenrijk: 2,7%
Italië: 3,9%
Duitsland: 18,1%
VK: 6,7%
Coating: 57,4%
Confectie: 30,5%
Nederland: 8,2%
België: 10,1%
Oost-Europa: 13,4%
Sioen Industries NV: 2,64%
ING Groep NV: 3,34%
INNOVEREN OM TE BESCHERMEN
3
1I Brief aan onze stakeholders
Beste lezer,
Hartelijk welkom in ons jaarverslag 2013.
U beseft het waarschijnlijk niet, maar Sioen Industries is erg aanwezig in uw dagelijks leven. Zo kleden wij onder meer de brandweerman en -vrouw,
de ambulancier, de arts in het operatiekwartier, de
politie op straat, de plantsoenwerker, de vuilnisophaler, de luchthavenarbeider, de postbode en pakjesbesteller. Bovendien zijn we met schuifgordijnen
en daken voor vrachtwagens, met feesttenten en
grote architecturale constructies in technisch textiel, met zonnewering en dakbedekking, met publiciteitsbannieren en nog zoveel meer, omnipresent
in uw leven. Sioen is echt overal: in uw huizen, tuinen, op straat, in de bossen en velden, tijdens uw
sportieve activiteiten en op het werk. Ja, zelfs tot in
uw kopje thee en het pintje dat u drinkt toe.
1I Een jaar van consolidatie
2013 was op alle vlakken een overgangsjaar voor
Sioen Industries. Een jaar waarbij we de omzet consolideerden en de basis legden voor nieuwe groei.
De groep behaalde een geconsolideerde netto
omzet uit voortgezette activiteiten van 323,0 miljoen EUR, een status quo tegenover vorig boekjaar. De brutomarge steeg van 47,68% in 2012 naar
48,89%. Over het boekjaar 2013 bedroeg de winst
van de groep uit operationele activiteiten 23,8
miljoen EUR tegenover 24,2 miljoen EUR in 2012.
Onze EBT steeg met 2,6% naar 19,9 miljoen EUR.
De EBITDA daalde met 2,4 % naar 40,8 miljoen EUR.
Dit resultaat van Sioen Industries heeft een brede
basis. Alle 3 onze divisies waren winstgevend. De
confectie divisie bereikte recordhoogtes. Bovendien hielden we de kosten opnieuw stevig in de
hand.
Mooie resultaten, waardoor we opnieuw een stevig bruto dividend van 0,33 EUR per aandeel kunnen uitkeren (ten opzichte van 0,31 EUR per aandeel vorig jaar).
2I Een jaar van innovatie
Het multidisciplinaire team van R&D medewerkers
werkt dagelijks aan de ontwikkeling van nieuwe
producten. Maar zij niet alleen. Innovatie leeft op
elk niveau in de firma. Van iedere medewerker verwachten we een bijdrage in onze zoektocht naar
nieuwe producten en processen.
Dit jaar sloten we een aantal NDA’s (Non Disclosure
Agreements) en werkten we aan nieuwe producten zoals o.a. werkkledij (overname van Van Ochten
Bedrijfskleding), backings voor vloersystemen en
transparant technisch textiel.
In dit jaarverslag willen we u dit allemaal laten ontdekken. U leest alles over onze nieuwe ontwikkelingen op p. 24 en 25.
Wij willen daarnaast ook onze dagelijkse bijdrage
tot duurzame ontwikkeling aantonen met cijfers
en concrete acties. U tonen waar we op dat vlak al
jarenlang in alle stilte mee bezig zijn.
Jaarverslag
3I Een jaar van duurzame communicatie
In deze editie willen we meer dan ooit de maatschappelijke relevantie van Sioen Industries in de
kijker zetten.
Ons verhaal begint in 1960. Mijn beide ouders legden in Roeselare en daarna in ons huidig hoofdkwartier Ardooie, de basis voor wie en wat we vandaag zijn. Onze nieuwsgierigheid, de globalisatie,
nieuwe opportuniteiten en klanten hebben ons
sindsdien buiten onze grenzen doen groeien.
•We willen dat werken bij Sioen staat voor zelfontwikkeling en welzijn, waar ook ter wereld.
Wij werken met gemotiveerde mensen want
mensen maken het verschil. Bovendien willen we dat al onze werknemers zich veilig en
gerespecteerd voelen.
•Bovendien willen we op een verantwoorde
en milieubewuste wijze produceren. Mens en
milieu respecteren. Proactief werken en verder
gaan dan wat de wet ons oplegt.
4I Op naar nog vele goede jaren
Vandaag zijn we actief in 15 landen en verkopen
we in meer dan 80 landen. We stellen 4 011 mensen tewerk, waarvan 856 in België. De politieke,
economische en sociale realiteiten in de landen
waar we actief zijn, geven een specifieke dimensie
aan onze missie en waarden.
•Zo willen we dat onze producten aan de
noden van de maatschappij voldoen. Wij zetten voortdurend in op productontwikkeling
en innovatie en zijn daarmee koplopers in
onze branche. Innoveren om te beschermen
is onze bedrijfsslogan en daar willen we naar
leven. We willen hoogwaardige technische
producten produceren, innovatieve producten en dit in al onze afdelingen.
Al deze uitdagingen motiveren ons. Wij willen
immers op alle vlakken goed presteren en voorlopers zijn. We willen groeien, winst maken, innoveren, een verschil maken. Dat zit in ons DNA. Dat is
wie we zijn.
We wensen u veel leesplezier.
Michèle Sioen - CEO Sioen Industries
5
Wat is belangrijk en voor wie?
Méér dan 15 000 mensen kwamen in de voorbije 4 jaar bij ons op het hoofdkantoor over de
vloer: klanten, leveranciers, aandeelhouders, journalisten en analisten, eindgebruikers, NGO’s,
politici, professoren en studenten. Van alle uithoeken van de wereld, mannen en vrouwen,
van verschillende leeftijden. Onze stakeholders. Hun input was van kapitaal belang om tot
onderstaande matrix te komen. We hebben de 20 relevantste topics in kaart gebracht.
WAT
9
kwaliteit
service
open innovatie
maatwerk
kostenefficiëntie/ waar voor geld
basisnoden
veiligheid en bescherming gebruiker
werkomstandigheden
klimaat en hernieuwbare energie
ecologische voetafdruk
afval
energie efficiëntie
mensenrechten
traceerbaarheid
expertise
schaarste grondstoffen
kennis en kunde/ training en coaching
open dialoog
transport van de goederen
corruptie
Stakeholders verwachtingen
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
Sioen’s zorg
6
7
8
9
Jaarverslag
Onze stakeholders
1I Klanten
5I Leveranciers en onderaannemers
We willen onze klanten kwalitatieve producten en
diensten bieden aan competitieve prijzen. We willen aan hun wensen voldoen en hun vertrouwen
winnen en/of behouden.
We willen middels een transparante dialoog,
partnerships en voor beide partijen voordelige
relaties opbouwen met leveranciers en onderaannemers.
2I Eindgebruikers
6I R&D partners
We willen onze eindgebruikers beschermen en
met gezonde kwaliteitsproducten uitrusten.
We willen ideeën uitwisselen met universiteiten,
beroepsorganisaties en denktanks om zo de producten van morgen te ontwerpen. De dialogen die
wij voeren met onze R & D-partners zijn een cruciaal onderdeel van ons innovatie-plan.
3I Personeel
We willen een aantrekkelijke, gezonde en veilige
werkomgeving scheppen, waar er ruimte is voor
persoonlijke ontwikkeling, creativiteit, verantwoordelijkheid en carrièremogelijkheden.
4I Aandeelhouders
We willen hun investering beschermen en hen elk
jaar een aanvaardbaar dividend uitkeren.
7I Maatschappij
Sioen werkt in verschillende landen, elk met hun
eigen sociale, politieke en economische eigenheid.
We willen verantwoordelijk zaken doen, lokale
wetten, mensenrechten en milieu respecteren. We
willen jobs creëren en zijn sociaal actief.
Dit jaarverslag is voor u, stakeholder. Een antwoord op uw vragen. In dit jaarverslag komen deze 20
topics aan bod (zie pagina 6). Het is onze betrachting om u naast de financiële cijfers voortaan ook
inzicht te geven in cijfers over sociale, ecologische en economische onderwerpen. Het is echter mogelijk
dat sommige cijfers (nog) niet beschikbaar zijn of om concurrentiële redenen niet of slechts deels kunnen worden meegedeeld.
7
De Groep
algemene
bedrijfsinformatie
Jaarverslag
Missie Visie Strategie Onze waarden Onze geschiedenis Belangrijke gebeurtenissen in 2013 Onze toekomstige productfocus We investeren in verticale integratie We investeren in wereldwijde
verkoop & productie We investeren in R&D We investeren in mensen We investeren in het milieu Bedrijfsinformatie
p 10
p 10
p 11
p 12
p 14
p 14
p 16
p 18
p 20
p 22
p 27
p 30
9
Visie
We streven er naar om wereldmarktleider te zijn in technisch textiel en technische kledij
die de mens en zijn bezittingen beschermen.
Missie
Sioen Industries wil voortdurend de productie verbeteren van chemicaliën, technisch textiel,
folies en technische beschermkledij.
We willen focussen op wereldwijde B-to-B klanten en professionele gebruikers en zo de
continuïteit, risicospreiding en winstgevende groei voor al onze stakeholders verzekeren.We
willen dit alles doen in een dynamische omgeving, door flexibel en snel te reageren op de
markten, door gericht op R&D te werken en door wereldwijd aanwezig te zijn met sales
en productie. Bovendien willen we milieuvriendelijke coating- en verwerkingstechnologieën
ontwikkelen en zo de standaard zetten voor groene veiligheids- en beschermingsproducten
die daarenboven duurzame, winstgevende groei creëren.
Jaarverslag
11
Bedrijfsinformatie
Strategie
We doen dit door te:
1I Investeren in verticale en horizontale integratie en dit voor al onze activiteiten
(pagina 18 en 19 van dit jaarverslag)
2I Investeren in een wereldwijde verkoop en productie (pagina 20 en 21 van dit jaarverslag)
3I Investeren in gerichte R&D inspanningen (pagina 22 tot 26 van dit jaarverslag)
4I Investeren in geschoolde en gekwalificeerde mensen (pagina 27 tot 29 van dit jaarverslag)
5I Investeren in het milieu (pagina 30 tot 33 van dit jaarverslag)
Slogan
Divisies
Producten
Visie
Investeren in
Innoveren om te beschermen
P50 P36P45
Chemicals
Coating
Confectie
P52P52 P53 P37P38P40 P46P48P49
Pasta
Inkten
Vernissen
Garens
Weefsels
Technisch
textiel
Professio-
Specifiek
Vrije tijd
neel
We streven er naar om wereldmarktleider te zijn in technisch textiel en technische
kledij die de mens en zijn bezittingen beschermen.
P18P20P23P27P30
Verticale &
horizontale
integratie
Wereldwijde
aanwezigheid
R&D
Personeel
Milieu
Onze waarden
Alle bedrijven uit de Sioen-groep hebben 4 kernwaarden integriteit, rechtvaardigheid,
eerlijkheid en respect. Sioen Industries verwacht dezelfde waarden van al haar business
partners.
Onze kernwaarden vertalen zich in principes die we dagelijks toepassen:
1I Financiële ethiek
4I Confidentialiteit
Alle zakelijke transacties van Sioen Industries moeten in de rekeningen van het bedrijf opgenomen
worden, en dit overeenkomstig de vastgelegde procedures en wetten. De financiële rekeningen van de
firma zijn aan externe controles onderworpen.
Alle werknemers van Sioen Industries moeten vertrouwelijke en gepatenteerde informatie beschermen
en zorgvuldig gebruiken, de rechten van het bedrijf
beschermen en de rechten van anderen respecteren.
5I Communicatie
2I Belangenconflicten
Alle werknemers moeten belangenvermenging
tussen private financiële activiteiten en hun professionele activiteiten binnen de firma vermijden.
Sioen staat voor open communicatie en zorgt er voor
op de hoogte te zijn en te blijven van de wensen,
aspiraties en noden van haar mensen. Voor bijkomende informatie, zie pagina 28 van dit jaarverslag.
3I Steekpenningen
6I Vrij ondernemerschap
Steekpenningen aanbieden, aanvaarden en betalen, in eender welke vorm, zijn onaanvaardbare
praktijken.
Sioen Industries ondersteunt het vrije ondernemerschap. We streven er naar om op een eerlijke en ethische basis te concurreren. We zullen anderen niet
beletten om vrij met ons te concurreren.
Jaarverslag
Annual report part 1
Bedrijfsinformatie
7I Ethisch ondernemen
Sioen Industries wil ethisch ondernemen op alle
niveaus, door eerlijk en oprecht te handelen in
alles wat we doen en door de hoogste normen van
integriteit na te leven. Om dit te bereiken, maken
we zorgvuldig gebruik van de investeringen van
de aandeelhouders en leveren veilige kwaliteitsproducten aan onze klanten. We voldoen zowel
aan de letter als aan de geest van de wet en onderwerpen al onze activiteiten aan een externe audit.
We streven er naar om onze klanten producten
te bieden die niet enkel van hoogstaande kwaliteit zijn, maar die tevens garant staan voor fair en
ethisch ondernemen.
Tree Nation is een vereniging voor beplanting en
bebossing tegen de klimaatsverandering.
In 2014 zal Sioen zich inspannen om het STeP
certificaat (Sustainable Textiles Production) van
­
Öktotex te behalen.
De UN Global Compact is een strategisch beleidsinitiatief voor bedrijven die zich inzetten om hun
activiteiten en strategieën op elkaar af te stemmen.
Dit beleid omvat tien universele principes op het
gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie.
(bron: www.unglobalcompact.org)
Zie pagina 33 van dit jaarverslag.
Sioen Industries verwacht van haar leveranciers
dat ze dezelfde principes naleven als deze hier
beschreven. We verwachten niet enkel dat zij zelf
aan bovenvermelde verwachtingen voldoen, maar
ook dat zij dezelfde eisen aan hun leveranciers en
onderaannemers stellen.
ISO 9001: 2008 Kwaliteitsmanagementsystemen –
de vereisten worden rechtstreeks door een derde
partij gecontroleerd.
ISO 14001: ISO 14001 beschrijft de criteria voor
een milieumanagementsysteem. Het beschrijft
alle stappen die een bedrijf of organisatie kunnen
volgen om een effectief milieubeheersysteem op
te zetten. Dit kan door eender welke organisatie
gebruikt worden die efficiënt afval wil verminderen en de kosten wil verlagen.
13
SNELLE GROEI
1907
Sioen-Sabbe weverij in Rumbeke.
1960
Jean-Jacques Sioen richt zijn eigen firma op.
Onze geschiedenis
1967
Jean-Jacques’ echtgenote, Jacqueline Sioen, richt
een confectieatelier op in Roeselare.
Jaren ‘70
De firma blijft groeien, ondanks de oliecrisis en de
economische recessie.
1977
De firma verhuist naar een nieuwe site in Ardooie.
In dit stadium werken er ongeveer 100 personen
in de confectie divisie, 30 in de coating en 20 in de
verkoop en administratie.
1980
Het bedrijf breidt haar export en productiesites uit
in Frankrijk, Ierland en Tunesië.
1991
Een brand verwoest de volledige site in Ardooie.
1907-1993
Belangrijke
gebeurtenissen
2013
9 en 10 april: 2013 is de
tiende verjaardag van de
brandweer themadagen.
11, 12 en 13 juni: op
Techtextil is Sioen
prominent aanwezig met
een record aantal nieuwe
producten.
Jaarverslag
verticale integratie
PROFITABLE GROWTH
Bedrijfsinformatie
winstgevende groei
1993
Jaren 2000
Inhuldiging nieuwe, ultramoderne fabriek in
Ardooie. In 1993 bedraagt de omzet zo’n 45 miljoen euro en werken er 600 mensen voor de groep
Het bedrijf investeert permanent in nieuwe toepassingen, processen en technieken en focust op
winst en groei.
Jaren ‘90
20/11/2009
Sioen zet haar expansie voort, vooral in gecoat textiel. De confectie divisie opent extra productievestigingen in Indonesië.
Onverwacht overlijden van Jean-Jacques Sioen,
oprichter en voorzitter van de Raad van Bestuur
van Sioen Industries.
1996
2012
IPO op de beurs van Brussel. In dat jaar behaalt de
groep een omzet van 85 miljoen Euro en stelt ze
1 500 mensen tewerk.
Sioen Industries verkoopt haar dochterbedrijf
Roland International aan de Nederlandse Loadlok
Groep.
2000
2013
Tegen het einde van de eeuw werken er 3 400
mensen, met een omzet van net geen 200 miljoen
Euro.
Sioen Industries realiseert een omzet van 323,0
miljoen euro en heeft 31 filialen in 15 verschillende
landen. Er zijn 4 011 mensen tewerkgesteld.
1993-2000
2000-2013
1 juli: Sioen neemt het
Nederlandse Van Ochten
Bedrijfskleding over,
specialist in werkkledij.
5, 6, 7 en 8 november:
Sioen is op de A & A
beurs aanwezig met een
compleet gamma multinorm beschermkledij.
7 en 8 november: Sioen
organiseert een “Open
House” in samenwerking
met 6 partners. “Alles
wat u moet weten over
technisch textiel, ontwerpen, snijden en lassen. “
December: de grootste
productievestiging
van Sioen Apparel, PT
Sungintex, ontvangt de
prestigieuze award “The
best garment company of 2013” van het ministerie
van handel en industrie van Indonesië.
Het ganse jaar: inkoopprogramma
eigen aandelen.
15
Onze focus ligt op:
• op maat gemaakte producten
• high end, gespecialiseerde
producten
• recycleerbare/gerecycleerde
producten
• geïntegreerde functies
• intelligent textiel
We stelden ons de vraag hoe de
wereld, de mensen en ons bedrijf
zullen evolueren. Op korte, middellange en lange termijn. Uit de vele
brainstorming sessies en vergaderingen op alle niveaus van het
bedrijf, hebben we de vijf belangrijkste bevindingen geselecteerd.
Bedreigingen & opportuniteiten
Onze toekomstige product focus
Onze
toekomstige
product focus
Demografie
Veiligheid
Groeiende en
vergrijzende bevolking
Verhoogde veiligheid
voor de mens en zijn
bezittingen
Behoefte aan
infrastructuur, voedsel,
drinkwater
• Voeding:
Gecoate weefsels voor de
voedingssector, bescherming
tegen extreme koude & pesticiden
• Textiel architectuur:
Duurzaam, veilig en met
geïntegreerde functies
• Bouwnijverheid:
Vilt & filters voor thermische
& akoestische isolatie, versteviging, stellingen,...
• Gezondheid:
Herbruikbare lakens &
schorten
• Transport:
Lichter, veiliger, milieuvriendelijk en met geïntegreerde
functies
Demografie - Veel studies tonen aan dat de wereldbevolking zal blijven groeien en dat de levensverwachting toeneemt. Dit vraagt natuurlijk om een gepaste
infrastructuur, medische zorgen en een grotere
behoefte aan transport, voedsel en drinkwater. Dit alles
vertaalt zich bij Sioen in de ontwikkeling en productie van technisch textiel voor tenten, gebouwen, isolatie, vrachtwagens, wagons en vangrails. Voor opslag en
vervoer van water (watertanks), waterbekkens, afdekkingsdoek en technisch textiel voor waterkeringen en
de versterking van dammen, corporate identity kleding
en technische beschermkledij voor land- en tuinbouw,
de medische wereld en voedingssector.
• Kledij:
NRBC, riot suits, body
armour, camouflage
• Vrachtwagens/ transport:
Dak versteviging,
Beveiligingssystemen
Veiligheid - De mens wil zichzelf en zijn bezittingen
beschermen. Bescherming, beschutting, beveiliging,
het veilig stellen,… woorden in overvloed om deze
nood te definiëren. Dit alles vertaalt zich bij Sioen in
intelligente oplossingen voor veiligheid en bescherming.
Klimaat - Ons klimaat verandert. De opwarming van
de aarde is een feit. Perioden van extreme droogte,
het plotselinge grote aantal tropische cyclonen,
tsunami’s, overstromingen en bosbranden bedreigen ons. Dit vertaalt zich bij Sioen in producten die
beschermen tegen weer en wind en tegen rampen.
Jaarverslag
Klimaat
Energie
extreme
omstandigheden:
droogtes, branden,
stormen, hittegolven,
overstromingen, koude
Onderzoek naar
& behoefte aan
hernieuwbare en
duurzame energie
• Beschermkledij:
Brandweerkledij, drijfpakken
• Waterreservoirs
• Oliedammen
• Geotextiel
Zon, wind, Biogas, water
• Technisch textiel voor:
Biogas containers, windmolens,
geïntegreerde zonnecellen,
oogsten van bio & mist, kweken
van algen
• Technische kledij:
Vlamvertragend, antistatisch,
ATEX bescherming
• Rode Kruis tenten
Energie - De belangrijkste energiebronnen zijn zon,
wind, biomassa en water. Dit vertaalt zich bij Sioen
in producten voor groene energie. Sioen produceert nu al technisch textiel voor biogas containers
en windmolens. Gecoate doeken worden hier multifunctioneel ingezet, zowel voor herbruikbare packaging, luchtfiltratie als voor mega ventilatie slangen
die instaan voor de luchtkoeling van de transfos en
gelijkrichters binnenin de windmolen. De confectie divisie produceert beschermkledij voor wie in en
rond elektriciteitscentrales werkt en in omgevingen
waar ontploffingsgevaar dreigt.
Bedrijfsinformatie
Ecologische
voetafdruk
Groeiend ecologisch
bewustzijn, afvalberg,
recyclage, wetgeving
op uitstoot
• Ecologische productie
Zie ook p 30 van dit jaarverslag.
• Ecologische producten:
Ftalaatvrij, biologisch
afbreekbaar, conform Reach,
PVC zonder weekmakers,
recyclage, kledij van
gerecycleerd materiaal,
recycleerbaar textiel,
herbruikbare kledij vs. kledij
voor eenmalig gebruik
Deze snelgroeiende markt is één van onze topprioriteiten. We willen snel en doelgericht nieuwe producten ontwikkelen die onze positie nog zullen versterken.
Ecologische voetafdruk - Er is een groeiend ecologisch bewustzijn in onze maatschappij, dat vraagt om
een aanpak van het afvalprobleem, recyclage, emissies,… Dit vertaalt zich bij Sioen in ecologische producten en productie.
17
We investeren in verticale integratie
1
Spinnerij
ste
on Elem
ze e
st nt
ra va
te n
gi
e
De beste manier om onze activiteiten in kaart te brengen is middels onderstaande supply chain. Immers, door verregaande verticale en horizontale
integratie zijn divisies onderling klant en leveranciers van elkaar en
verkopen ze tegelijk elk ook hun producten aan externe klanten.
Deze mix stuwt al onze divisies vooruit.
Weverij
Grond­
stoffen
Geotextiel, touwen en slangen,
meertouwen, transportbanden,
smalle weefsels, gecoat textiel
Nautic, automotive,
bescherming & leger,
filtratie, industriële weefsels
Jaarverslag
Annual report part 1
Bedrijfsinformatie
19
Chemicals
Pigmentpasta, decoratieve inkten, vernissen,
inkten voor digitale druk
Coating
Confectie
Truck & trein, landbouw, bio-energie, bouw,
industrie, sport & publiciteit
Specifieke markten, professionele
markten, vrijetijdsmarkt
Ierland: 0,1%
VS: 1,0%
Portugal: 1,8%
China: 2,7%
Zwitserland: 2,2%
Omzet Coating Divisie
Andere: 4,6%
Frankrijk: 13,2%
Spanje: 3,1%
Scandinavië: 3,1%
Oostenrijk: 0,6%
Italië: 5,2%
Duitsland: 23,4%
VK: 6,2%
Nederland: 6,0%
België: 6,8%
VS: 0,4%
Portugal: 0,5%
China: 0,1%
Oost-Europa: 20,1%
Omzet Chemicals Divisie
Andere: 5,6%
Frankrijk: 29,7%
Spanje: 2,4%
Scandinavië: 0,4%
Oostenrijk: 14,4%
Italië: 0,7%
VK: 1,5%
Nederland: 3,7%
Duitsland: 10,1%
België: 19,4%
Ierland: 3,2%
Portugal: 0,2%
VS: 1,7%
Zwitserland: 3,1%
Oost-Europa: 11,0%
Omzet Confectie Divisie
Andere: 3,4%
Frankrijk: 24,1%
Spanje: 0,6%
Scandinavië: 1,5%
Hong Kong: 7,9%
Oostenrijk: 1,8%
Italië: 2,7%
Duitsland: 11,3%
VK: 10,0%
Nederland: 14,2%
Oost-Europa: 1,7%
België: 12,7%
3
e
on Elem
ze e
st nt
ra va
te n
gi
e
on Elem
ze e
st nt
ra va
te n
gi
e
We investeren in wereld­­
wijde verkoop en productie
2
e
on Elem
ze e
st nt
ra va
te n
gi
e
1
ste
Annual report part 1
Bedrijfsinformatie
Jaarverslag
21
België
Hoofdzetel Ardooie, Moeskroen, Luik,
Bornem, Kerksken, Poperinge
10 Verkoopkantoren
12 Productievestigingen
856 Werknemers
Europa (exclusief België)
Frankrijk, Ierland, Portugal, UK,
Roemenië, Nederland, Duitsland,
Polen, Oekraïne
7 Verkoopkantoren
8 productievestigingen
437 Werknemers
Azië
China, Indonesië
3 Verkoopkantoren
Afrika
Tunesië
3 Productievestigingen
652 Werknemers
2 Productievestigingen
2 156 Werknemers
We investeren in R&D
2
e
Bij Sioen is iedere werknemer, in welke functie ook,
geacht om bij te dragen tot innovatie. Elke werknemer is een waardevolle schakel in onze groei. Onze
honger naar meer en beter is groot en is aanwezig
op elk niveau. In onze onderneming is er een “open
deur” politiek, zonder veel hiërarchische trappen.
Wij communiceren direct en to the point. Dit alles
leidt tot snelle beslissingen. Oplossingsgericht en
met een neus voor opportuniteiten.
2I R&D afdeling
Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe producten die zowel aan de eisen van de huidige klanten als van potentiële klanten tegemoet komen.
Daarnaast richten we ons op de ontwikkeling van
onze technologieën. We willen steeds beter, sneller,
betrouwbaarder en kostenefficiënter zijn. We gaan
op zoek naar nieuwe of alternatieve grondstoffen.
Innoverende ingrediënten of een intelligente combinatie van materialen zorgen op hun beurt voor
nieuwe producten, grotere efficiëntie, betere resultaten. We verzamelen en analyseren onze doelmarkten en concurrenten en doen operationeel
onderzoek zodat we onze middelen optimaal kunnen toewijzen. In elk van de productievestigingen
zijn er specialisten aan het werk die zich toeleggen
on Elem
ze e
st nt
ra va
te n
gi
e
on Elem
ze e
st nt
ra va
te n
gi
e
1I Bedrijfs-DNA
3
e
on Elem
ze e
st nt
ra va
te n
gi
e
1
ste
“Innoveren om te beschermen” is onze bedrijfsslogan. Samen met kwaliteit, kennis en creativiteit is innovatie de kern van onze bedrijfscultuur.
Hierdoor zijn we marktleider. Om vernieuwend te zijn, moeten we
onze markten kennen, naar onze klanten luisteren en de toekomstige
behoeften van de samenleving detecteren.
op hun activiteit. Zij beheersen hun discipline
door en door. Zo hebben we onderzoekers en ontwikkelaars in alle gelederen van onze verticale
integratie. Overkoepelend werken er interdisciplinaire medewerkers in het Centraal R&D centrum.
Zij zorgen er voor dat alle specialisten met elkaar
samenwerken en versnellen het ontwikkelingsproces. De structuur van onze R&D afdeling is te vergelijken met een spinnenweb: centraal beheerd en
allemaal in verbinding met elkaar.
3I Feiten en cijfers 2013
In 2013 werkten 117 mensen in het R&D departement. Sioen Industries investeerde 5,7 miljoen
euro in innovatie. Dat is 1,8% op omzet. In vergelijking met vorig jaar is dit een status quo. 25% van
alle verkochte producten van de groep zijn nieuwe
producten. Dat wil zeggen, niet ouder dan 3 jaar.
Het is onze bedoeling om dit cijfer de volgende
jaren op zijn minst te handhaven en zelfs elk jaar
te doen toenemen.
117
5,7
1,8%
±25%
personen
mio €
op omzet
nieuwe producten
(≤ 3jaar)
Jaarverslag
Annual report part 1
Bedrijfsinformatie
23
c
t
u
u
r
ur
t
s
b
e
w
n
e
n
n
i
Sp
Printing
Online coating
Transfer coating
Melt coating
Weven
Calendering
t
Cen
ra
le R
&
Co ö
D
rdinatie en
l
kke
ont wi
ing
Chemicaliën
Garenextrusie
Direct coating
Confectie
Alle werknemers
R&D afdeling
Iedereen die bij Sioen werkt draagt bij tot vernieuwing, in een open geest van “alles is mogelijk”. Alle verschillende divisies, departementen
en mensen zijn zoals communicerende vaten.
Steeds in contact met elkaar, input en feedback
gevend. Open en tegelijk kritisch. En steeds recht
door zee.
In 2013 stelden wij 117 mensen tewerk
in onderzoek en ontwikkeling. De kosten
voor R&D bedroegen 5,7 miljoen Euro. De
activiteiten van onze R&D afdeling kunnen weergegeven worden in een spinnenweb structuur zoals u kunt lezen op
pagina 23 van dit jaarverslag.
Beroepsorganisaties
Met beroepsorganisaties hebben we onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten lopen.
Creamoda Belgian Fashion,Euratex,ESF, AVAG,­
Synamap, Febelsafe, Bsif,Confidence
in textiles, Fedustria, e.a.
OPEN
INNOVATIE
Leveranciers
Ook met onze leveranciers hebben we
dezelfde open werkwijze als het op innovatie aankomt. We wisselen ideeën en
kennis uit om zo tot nieuwe producten te
komen.
Universiteiten & Instituten
Samen met universiteiten en denktanks komen we
vaak tot innovatieve oplossingen.
Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, Ifth activateur de projets, Cranfield University, ITV Denkendorf, FhG, Centexbel, Politecnico Milano, Tu Eindhoven, IFTH, e.a.
Klanten
Sioen neemt actief deel aan Europese (EN) en Internationale (ISO) werkgroepen voor standaardisatie.
Ook dit drijft onze productinnovatie.
Bovendien werken we zeer nauw samen met onze
klanten. We luisteren naar hen, wat ze willen, hoe zij
het zien en werken zo nieuwe producten uit. We leren
van onze klanten en zij van ons.
4I 2013 innovatie
Op p. 16-17 van dit jaarverslag kunt u zien dat wij
volop inzetten op de producten van de toekomst.
Sommige ontwikkelingsprojecten daarvan lopen
over een langere termijn. Bovendien kunnen we
over andere slechts heel weinig kwijt omdat ze
vaak onder NDA akkoorden vallen (Non Disclosure
Agreements).
In 2013 ontwikkelden we nieuwe producten voor
groeimarkten en producten met een grote toegevoegde waarde voor onze traditionele markten.
Voor de groeimarkt ‘textielarchitectuur’ (zie ook p.
47 van dit jaarverslag) ontwikkelden we het unieke
dropstop textiel. Condenswater druppelt niet meer,
maar glijdt langs de zijkanten van de tent of structuur naar beneden. Een andere baanbrekende ontwikkeling is het transparant technisch textiel voor
o.a. serres en rolpoorten.
Jaarverslag
Het team van onderzoekers en ontwikkelaars
slaagde er in om het ultralichte technisch textiel
voor tenten en spanstructuren op punt te zetten.
Het technisch textiel met beplanting maakt het
mogelijk om plantenmuren in alle vormen te
bouwen.
In de transportmarkt zijn we met de verkoop van
het airtube systeem dat de vrachtwagendaken
ijsvrij houdt, gestart.
In juni 2013 lanceerden we een nieuw gamma digitaal bedrukbare weefsels met een “textile touch”.
Dit gamma is 100% PVC-vrij.
Voor de bouwsector finaliseerden we lopende
ontwikkelingen van verstevigingsnetten voor
platte daken. Daarnaast ontwikkelden we in 2013
nieuwe producten voor backings van vloer- en
plafondtegels.
Voor de medische wereld ontwikkelde Sioen
medische patchen.
De verf- en lijm verwijderaar Decap+ van Richard
Colorants (deel van Sioen Chemicals divisie) is een
gloednieuw product in gelvorm, lost niet meteen
op. Net+ is een nieuw product dat bijna alles ontvet. Voor binnen en buiten, werkt op vrijwel elk
oppervlak.
Zeer technische beschermkledij zoals o.a. brandweerpakken en lifejackets zijn voortdurend in ontwikkeling. Brandweerkledij voor het ministerie van
binnenlandse zaken in Frankrijk en lifejackets
van de Ierse kustwacht zijn daar maar enkele
voorbeelden van in 2013.
Sioen nam op één juli 2013 de firma Van
Ochten Bedrijfskleding over. Van Ochten
Bedrijfskleding is gespecialiseerd in het
ontwerp, de personalisatie, en de verkoop van kwalitatieve workwear
voor
diverse
industrieën
(werknemers in de petrochemie, lassers, bouwvakkers,…)
Annual report part 1
Bedrijfsinformatie
25
5I EU projecten
• Lopende
Europese projecten lopen meestal over verschillende jaren. De projecten die voor 2013 opgestart
zijn vindt u uitvoerig terug op onze website. Het
betreft de projecten Speedkits, I-tex en At Sea.
Led verlichting in textiel
• Nieuwe projecten in 2013:
E-patch en Adaptiwall.
In 2013 boekten we in alle drie de projecten
mooie resultaten met prototypes in verschillende
fieldtests. Er werden patenten genomen.
Medische pleisters met o.a. track en trace
Tenten, textiel muren, flexitanks, biogas containers,
antimalariamiddelen en antibacteriële tenten,
waterreservoirs (groot en klein)
Recyclageprogramma
Modulaire isolatie
Kweken van algen op technisch textiel, boeien,
opslagtanks
• Indieningen
Sioen werkt aan nieuwe projecten binnen de
Horizon 20/20 scope.
We wensen volgende organisaties te bedanken
Vlaams agentschap
voor Innovatie door
Wetenschap en Technologie (IWT)
Waals agentschap
voor Onderzoek en
Technologie (DGO6)
6I Nieuwe pilootlijn
In 2013 kocht de R&D afdeling een pilootlijn. Installatie van deze machine is voorzien in januari 2014.
Op deze pilootlijn zullen we pre-industriële productietesten kunnen uitvoeren en snel nieuwe
producten kunnen ontwikkelen. Deze lijn groepeert meerdere coating technieken en is zeer nuttig in onderzoek en ontwikkeling van prototypes.
Zevende kaderprogramma van de Europese
Unie (EU FP7)
voor project­financiering
on Elem
ze e
st nt
ra va
te n
gi
e
on Elem
ze e
st nt
ra va
te n
gi
e
3
4
e
on Elem
ze e
st nt
ra va
te n
gi
e
2
e
on Elem
ze e
st nt
ra va
te n
gi
e
1
e
We ste
investeren in mensen
27
Annual report part 1
Bedrijfsinformatie
Jaarverslag
Mensen zijn het échte kapitaal van Sioen Industries en een belangrijke schakel in de expansie van ons bedrijf. Mensen doen Sioen groeien. Het zijn onze
werknemers die er voor zorgen dat de gemaakte afspraken worden nagekomen
en dat de geleverde producten en diensten voldoen aan de verwachtingen en de eisen
van onze klanten. Hun vele jaren ervaring zorgen voor een grote kennis binnen het bedrijf.
Zij leggen hun hart en ziel in hun werk en zoeken voortdurend creatieve oplossingen.
MENSEN ZIJN ONS ECHTE KAPITAAL
1I Personeel per divisie 2013
2I Personeel per land 2013: Totaal 4 011
Duitsland: 0,1%
Frankrijk: 4,1%
Ierland: 0,9%
Indonesië: 53,4%
856
• Arbeiders & bedienden per land
35
De coatingactiviteiten en de productie van chemicaliën zijn eerder kapitaalsintensief en situeren zich in West-Europa. Op p. 20 van dit jaarverslag kan u zien waar onze productievestigingen en
saleskantoren zich bevinden.
2 141
• Per land
Ongeveer 78% van al onze werknemers zijn aan
Portugal: 0,4% Roemenië: 5,0%
de slag in de confectie divisie. In onze ateliers in
Tunesië: 14,0%
Indonesië (waar we reeds sedert 1996 actief zijn),
VK: 0,1%
Tunesië (sedert 1980) en Roemenië (sedert 2012) Nederland: 0,2%
werken samen 2 903 mensen. Het maken van kleBelgië: 21,3%
dij is arbeidsintensief. Onze kledij is technisch zeer
hoogstaand en vereist de juiste vaardigheden bij
de productie.
China: 0,4%
562
Groep: 1,3%
200
8
arbeiders:
mannen
vrouwen
bedienden:
mannen
vrouwen
Roemenië
Tunesië
Indonesië
België
Frankrijk
Portugal
Nederland
VK
Oekraïne
Ierland
Confectie: 78,1%
Duitsland
2
68
4
China
0
1
4
6
Coating:16,9%
165
15
18
Chemicals: 3,7%
3IOpen communicatie
6I Werkplek & sociale criteria
Sioen creëert een stimulerend werkklimaat waar
mensen hun capaciteiten volop kunnen ontplooien. Sioen hanteert een “open deur” politiek.
Dit betekent dat we goed op de hoogte zijn van
de wensen, aspiraties en noden van onze mensen. Vacatures worden waar mogelijk intern ingevuld. Daarnaast kunnen medewerkers zich verder
ontplooien door deelname aan opleidingen en
cursussen. Dankzij onze verschillende ondernemingsraden proberen we openlijk en vertrouwelijk te communiceren met de personeelsafgevaardigden. We organiseren overlegvergaderingen en
aanvullende gesprekken waar belangrijke onderwerpen naar voren gebracht worden. Door onze
vlakke bedrijfsstructuur is het ook makkelijker om
naar mensen te luisteren. Zo horen we snel nieuwe
ideeën, grieven, initiatieven, ...
Mensen die bij Sioen werken, op om het even
welk niveau, moeten met respect behandeld worden. Hun (mensen)rechten moeten voortdurend
beschermd en uitgedragen worden.
We zijn in contact met experts en raadplegen
informatiebronnen die ons kunnen helpen onze
verplichtingen tegenover al onze medewerkers na
te komen.
4ITraining en coaching
Deze paragraaf sluit aan bij het vorige (Open communicatie). Elk personeelslid krijgt een uitvoerige
interne ondersteuning door middel van persoonlijke vorming en opvolging en/of externe training.
We moedigen zelfstudie, training en elke andere
soort van vorming aan.
5I Loyaliteit en toewijding
We bedanken al onze medewerkers voor hun inzet
en vaardigheden. In onze hoofdzetel in Ardooie,
hebben 59 personen 10 jaar of meer (50 jaar is de
langste) loyaliteit aan onze firma. Dit is een verbluffend cijfer waar we enorm trots op zijn. Bij het traditionele personeelsfeest eind 2013, hebben maar
liefst 4 personen een award ontvangen voor meer
dan 40 jaar trouwe dienst.
• Beroepsveiligheid & -gezondheid
In al onze bedrijven pakken we de thema’s veiligheid en gezondheid duurzaam aan. Ze behoren
tot onze kritische business activiteiten.
Veiligheid is een centrale waarde in de groep en
we respecteren en moedigen veilig gedrag aan in
al onze vestigingen. In 2013 waren er 420 dagen
afwezigheid wegens werkongevallen. Dit vertegenwoordigt 0,048% op het totaal aantal werkdagen.
Onze doelstellingen zijn:
›› Werkongevallen en ziekte elimineren.
›› Werkomstandigheden bieden die de veiligheid
en de gezondheid van onze werknemers niet in
het gedrang brengen.
›› Verzekeren dat dit beleid wordt toegepast in
alle gelederen van ons bedrijf.
• Lonen, uitkeringen
Alle medewerkers krijgen een billijke vergoeding
in overeenstemming met hun verantwoordelijkheden, activiteiten en ervaring. Lonen en uitkeringen
voldoen aan de lokale normen, wettelijke verplichtingen en eerlijke handel.
In vestigingen gelegen in groeilanden, krijgen
Sioen medewerkers een hoger loon dan het minimumloon.
Sioen heeft een remuneratiecomité die de raad
van bestuur adviseert.
Jaarverslag
• Arbeidsomstandigheden
Werktijden zijn redelijk en voorzien van de nodige
rust- en lunchpauzes. We hebben up-to-date productievestigingen met moderne faciliteiten, zoals
huisvesting, moskeeën, rustplekken, douches en
refters voor alle werknemers.
Annual report part 1
Bedrijfsinformatie
• Non-discriminatie
Sioen Industries discrimineert haar medewerkers
niet op ras, religie, klasse, kaste, geslacht, handicap,
leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat of
politieke overtuiging.
• Vrijheid van vereniging
Medewerkers zijn vrij om zich al dan niet bij een
juridische groepering of organisatie in hun land
aan te sluiten.
• Mensenrechten
De basis van het beleid bij Sioen Industries is de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
(UNDHR). We zijn vastbesloten om de mensenrechten te respecteren en ons te onthouden van eender welke vorm van discriminatie en intimidatie.
• Kinderarbeid
Geen enkele firma die tot de Sioen Industries
Groep behoort, waar ook gelegen, biedt direct of
indirect werk aan personen die de wettelijke minimumleeftijd niet hebben bereikt.
• Gelijke kansen
We willen een aangename en bevredigende werk­
omgeving creëren, zonder discriminatie en met
gelijke kansen voor iedere medewerker. Het beleid
van gelijke behandeling en kansen geldt, maar is
niet beperkt tot de werkgelegenheid, opleiding,
promotie en compensatie. We tolereren geen enkele
seksuele intimidatie of uitsluiting op de werkplek.
Vrouwen spelen een belangrijke rol op management niveau. Vooral omdat de echtgenote en de
drie dochters van de oprichter, Jean-Jacques Sioen,
topposities bekleden binnenin de firma. Het aantal vrouwelijke werknemers stijgt elk jaar. In 2013
vertegenwoordigden de vrouwen 69,09% van het
totale personeelsbestand.
• Vrijheid van meningsuiting
Dit is een fundamenteel mensenrecht dat in de
transparante communicatie van de firma wordt
vertaald. Top down communicatie via nieuwsbrieven en regelmatige vergaderingen, maar ook bottom-up communicatie. Medewerkers kunnen zo
hun mening uiten en bijdragen aan de werking
van de firma en aan hun eigen welzijn.
29
4
5
e
on Elem
ze e
st nt
ra va
te n
gi
e
e
on Elem
ze e
st nt
ra va
te n
gi
e
3
on Elem
ze e
st nt
ra va
te n
gi
e
on Elem
ze e
st nt
ra va
te n
gi
e
2
We investeren
in ehet milieu
e
on Elem
ze e
st nt
ra va
te n
gi
e
1
ste
Een gezond milieu is de voorwaarde voor alle leven en activiteit. Bij Sioen
Industries werken we mee aan oplossingen voor alle uitdagingen waar het
milieu vandaag de dag mee te kampen heeft: klimaatsverandering, zoeken naar
alternatieve energiebronnen, minder grondstoffen gebruiken, minder afval en emissies,
en zo voort.
In onze productieprocessen en producten streven
we er naar om onze ecologische voetafdruk en die
van onze klanten te verminderen. Dit vertaalt zich
in concrete acties omtrent water, afval, recyclage
en transport.
In ons ethisch charter wijden we een groot stuk
aan ons milieubeleid. Lees het integraal online!
1I Elektriciteit
• Verbruik
In 2013 verbruikte de groep een totaal van circa
81 000 MwH in haar vestigingen in België en
Frankrijk. Dit is een lichte toename vergeleken
met het jaar ervoor. De coating divisie is de grootste verbruiker van elektriciteit in de groep, met
jaarlijks 95% van het totale elektriciteitsverbruik.
100000
› Totaal verbruik in 2013
80000
80.000
60000
60.000
40000
40.000
Het grootste verbruik van elektriciteit in onze
productie is om de motoren in de spinnerij en
de online coating aan te sturen. De stijging vanaf
2011 is te wijten aan de toename van de capaciteit in de online coating. Hoewel EN 16001 als leidraad gebruikt wordt, zijn het vooral de jaarlijkse
(sedert 2007) externe energie audits die de drijvende kracht zijn achter ons energiebesparingsplan. Dit plan is gebaseerd op het “Audit convenant” en de gelijkaardige “accords de branche”
(overeenkomsten met de overheden).
• Zonne-energie
Sioen heeft 33 298 m² zonnepanelen. Dit vermindert de jaarlijkse CO2-uitstoot met meer dan
1 000 000 kg. Dit is 10% van het totale jaarlijkse
verbruik aan elektriciteit in onze hoofdzetel in
Ardooie (B). In Poperinge (B) genereren de zonnepanelen zo goed als alle energie voor het volledige elektriciteitsverbruik van de vestiging. In
Bornem (B) is 7% van het totale elektriciteitsverbruik afkomstig van de zonnepanelen op het dak.
› Energieproductie in 2013
20.000
20000
1.600
00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.400
1.200
1.000
› Verbruik per divisie in 2013
Confectie: 3%
Chemicals: 4%
Coating: 93%
800
600
400
Bornem
Ardooie
Poperinge
200
2011
2012
2013
Jaarverslag
Annual report part 1
Bedrijfsinformatie
3I Water
2I Gas
In dezelfde lijn als elektriciteit, verbruikt de coating
divisie 92% van de gasconsumptie van de ganse
groep. De chemicals divisie verbruikt 5% en de confectie divisie slechts 3%. Aardgas is de hoofdverwarmingsbron bij direct coating en transfer coating. In
2013 verbruikten we ongeveer 72 000 MWh aardgas.
› Totaal verbruik in 2013
100000
100.000
80000
80.000
60000
60.000
40000
40.000
20.000
20000
00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
› Verbruik per divisie in 2013
Confectie: 3%
Chemicals: 5%
Coating: 92%
Dit was iets minder dan vorig jaar, maar aanzienlijk
minder (tot 27%) dan de jaren daarvoor. Dit is dankzij de permanente machine optimalisatie die het
gasverbruik aanzienlijk deed dalen in de twee direct
coating vestigingen in Ardooie (B) en Flixecourt (F).
In alle coatingvestigingen wordt de lucht boven de
machines opgezogen, gezuiverd en de energie die
daardoor vrijkomt gebruikt voor de voorverwarming
van de ovens. Optimalisatie van dit proces is één van
de redenen waarom ons gasverbruik over de jaren
zo is gedaald.
• Waterverbruik
In al onze vestigingen gebruiken we leidingwater,
grondwater en regenwater. Leidingwater wordt
nergens ingezet in het productieproces.
› Koelwater
Zowel in de coatingvestigingen als bij de productie van garens en pasta’s en inkten gebruiken we koelwater. Dit is steeds in een gesloten
circuit. Het water dat we daarvoor gebruiken is
grondwater.
› Vernevelaar
In elk van onze weverijen gebruiken we water
voor een constante luchtvochtigheid. Het water
wordt verneveld boven de weefgetouwen. Het
water dat we hiervoor gebruiken is grondwater.
› Reinigingswater
Om vaten in de productieplants van de coating
divisie en van de chemicals divisie schoon te
maken.
› Sanitair
Alle sites gebruiken water voor sanitaire doeleinden.
› Bluswater
Regenwater wordt gebruikt als bluswater­
reserve in alle productievestigingen.
• Afvalwater/ Afvoerwater
› Nullozingsstatuut
Twee van onze productievestigingen hebben
het nullozer statuut. Het betreft de chemicals
productievestiging in Bornem en de online coating plant in Ardooie. Dit impliceert dat er geen
industrieel afvalwater wordt geloosd.
› Wij lozen alle water van sanitair gebruik.
31
4I Afval en recyclage
We verzamelen alle afval per soort en voeren dit
af naar erkende verwerkers.
• Verpakkingsmateriaal
Sioen gebruikt enkel recycleerbaar en/of herbruikbaar verpakkingsmateriaal.
Sioen is lid van Val-I-Pack, dat het afval van
industriële verpakkingsmaterialen recycleert
en beheert. Daarnaast vragen we onze leveranciers om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te
beperken. Sioen laat elk jaar verpakkingsmateriaal zoals karton, PE folie en PMD verwerken. Deze
zijn 100% recycleerbaar.
• Gevaarlijk afval
Dit zijn de hoog calorische solventrestanten uit
het coatingproces. Dit is minimaal. In 2013 voerden wij ongeveer 520 ton gevaarlijk afval af naar
erkende verwerkers. In 2012 was dit nog 680 ton.
Een drastische vermindering van bijna een kwart
door investeringen in de destillatie installaties.
• Recyclage van grondstoffen
De Sioen Industries Groep recycleert zeer actief in
in het productieproces:
› Recyclage van solventen door destillatie in de
coating vestigingen. White spirit wordt gebruikt
om de pasta vaten te reinigen. Na gebruik wordt
het solvent gedestilleerd en hergebruikt. Het
sediment na destillatie (een PVC residu) wordt
als grondstof verkocht voor o.a. de productie
van vloertegels. We gebruiken ongeveer 887 ton
white spirit per jaar in ons productieproces.
› DMF, het belangrijkste solvent in het transfer
coating proces, wordt gedestilleerd en hergebruikt in de productie (793 ton/jaar).
› De polyester recycling unit is sinds december
2011 operationeel in Sioen Fibres. Deze recyclage unit maakt het ons mogelijk alle polyester afval uit de productie te recycleren, zoals
verharde brokken en garens van de spinnerij,
weefselranden en weefsels uit de weverijen en
ongecoate weefselresten uit de Coating ­divisie.
Bijgevolg is ons productieproces spinnenweven-coaten nagenoeg afvalvrij. Dit leidt tot
een schoner milieu en biedt een rationeel antwoord op de beschikbaarheid en stijgende prijzen van grondstoffen.
› In het productieproces van de calandrage wordt
alle afval volledig als grondstof hergebruikt (­ 876
ton/jaar).
› Alle verpakkingsmateriaal wordt gerecycleerd
of hergebruikt. Recyclagegegevens van 2013
omvatten: karton 95 ton/jaar, hout 226 ton/jaar,
metaal 157 ton/jaar, plastiek 190 ton/jaar.
• Recyclage van het eindproduct
Sioen probeert op een actieve manier de laatste
technologieën, mogelijkheden en opportuniteiten met betrekking tot recycleerbare materialen
te volgen. Helaas is het vandaag zeer moeilijk om
gecoate of gelamineerde weefsels te recycleren
vanwege hun complexe, niet homogene aard.
Door ons lidmaatschap aan het IVK (www.ivkeurope.com), werken we mee aan het VinylPlus: Epcoat recyclage programma. Het VinylPlus:
Epcoat (gecoate weefsels) programma bestaat
erin om jaarlijks een toenemende hoeveelheid aan
gebruikte PVC gecoate weefsels in te zamelen en
via een uniek systeem van IVK Europe te verwerken.
Jaarverslag
5I Uitstoot
•De niet-methaanhoudende vluchtige uitstoot is
minimaal. Dit komt omdat de afgassen worden
afgezogen en behandeld in lokale perfomante
regeneratieve naverbranders. De vrijgekomen
warmte wordt via warmtewisselaars opnieuw
ingezet.
•Om de CO²-uitstoot te verminderen, gebruiken
we vooral natuurlijk gas.
•Lees ook punt 4 op pagina 32 met betrekking tot
DMF en white spirit.
6I Transport
Grondstoffen en producten moeten vervoerd worden van en naar onze plants. Wij passen hierbij 3
basisregels toe:
• Intercompany
Containertransport overzee maximaliseren.
Werken met volle trucks en gegroepeerd transport.
• Aanvoer van grondstoffen
We proberen waar kan zo dicht mogelijk bij onze
productievestigingen aan te kopen om het transport zoveel mogelijk te beperken.
• Levering aan klanten
We hebben geen eigen vrachtwagens en gebruiken gegroepeerd transport. Dit optimaliseert
Annual report part 1
Bedrijfsinformatie
het volume en gewicht per vrachtwagen en zending. Naast onze aandacht voor de CO2 voetafdruk, houden we ook rekening met andere uiterst
belangrijke criteria zoals service, betrouwbaarheid
en kosten bij de keuze van onze transporteurs.
7I Andere
• EN 14001, EU ECO-label, of Ökotex 1000 (certificaat) of gelijkwaardige leveranciers maximaliseren
Het ondertekenen van een verklaring met betrekking tot respect en implementatie van onze
bedrijfsprincipes maakt deel uit van de leveranciersselectie en –evaluatieproces. Bijna ¼ van
onze leveranciers zijn ISO 14001, hebben het
EU ECO-label, Ökotex 1000 of zijn gelijkwaardig
gecertificeerd. Het aantal leveranciers dat kan
aantonen dat ze een Environmental Management
Plan hebben, neemt steeds toe.
• Traceerbare toeleveringsketen
Het unieke “Work Order” nummer van iedere productie, maakt het ons mogelijk om de batch nummers van alle gebruikte grondstoffen in de productieketting te traceren. In de meeste gevallen
controleren we de toeleveringsketen van het
garen tot het weefsel, de coating en de verwerking. We verwijzen hiervoor naar pagina 18-19
van dit jaarverslag.
Wij garanderen dat wij volledig REACH conform zijn. REACH is de verordening van de
Europese Gemeenschap betreffende chemische stoffen en het veilig gebruik ervan.
Het behandelt de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische
stoffen. REACH wil de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu verbeteren door een betere en snellere identificatie van de intrinsieke eigenschappen
van chemische stoffen.
33
De 3 divisies
specifieke informatie
In dit jaarverslag proberen we voor elke productgroep zo veel mogelijk relevante informatie
te geven. Sommige informatie is echter zeer concurrentiegevoelig en kan niet openbaar
gemaakt worden.
Indien u bijkomende informatie over onze producten wenst, neem dan een kijkje op onze website. U kunt er
gedetailleerde productomschrijvingen vinden, catalogi downloaden en/of aanvullende informatie aanvragen.
Jaarverslag
Coating Divisie Spinnerij Weverij Coating Andere producten & diensten Confectie Divisie Belangrijkste markten Specifieke markten Markt voor vrijetijdskledij Chemicals Divisie Pigment pasta Decoratieve inkten Vernissen Inkten voor digitale druk Doe-het-zelf AnnualInformatie
report part 1
Divisie
p 36
p 37
p 38
p 39
p 43
p 44
p 46
p 48
p 49
p 50
p 52
p 52
p 53
p 53
p 53
35
Coating Divisie
Wereldmarktleider in gecoat technisch textiel
57,4 % van de totale omzet van de groep I 676 werknemers I 9 vestigingen I in 4 landen
De Coating Divisie is wereldleider in gecoat technisch textiel en is de eerste pijler van de
Sioen Industries groep. Sioen beheert het volledige productieproces, van het garen en de
pigmentpasta tot het coaten en verwerken van het technisch textiel. Dit geeft de groep
een onbetwistbaar concurrentieel voordeel en garandeert technische, geavanceerde en
kwalitatief hoogstaande producten. Capaciteit en flexibiliteit, een geautomatiseerd productie apparaat, een permanente zorg voor kwaliteit, een sterke neus voor innovatie en
een gericht R&D beleid kenmerken de Coating Divisie.
Voor bijkomende financiële info over deze divisie, zie pagina 65, 111-112 van dit jaarverslag. Lees meer over
onze productinnovatie op de pagina’s 22-26. Check onze website www.sioencoating.com voor bijkomende
productinformatie.
Jaarverslag
Divisie Informatie
Spinnerij
HOE
We hebben één van de modernste spinnerijen ter wereld en produceren garens voor verschillende
doeleinden. We verwerken elk jaar 16 000 ton polyester chips tot high tenacity garens.
WAT
1I Touwen &
slangen
Kenmerken:
Zelfklevende afwerking verhoogt de hechting
van rubber. Hoge sterkte/gewicht ratio.
2I Geotextiel
Kenmerken:
Hoge treksterkte, hoge modulus en lage verschuivingsgraad houden de bodem en stenen
op hun plaats.
3I Transport­
banden
Kenmerken:
Zelfklevende afwerking verhoogt de hechting
van rubber.
4I Meertouwen
Kenmerken:
Garen voor toepassing in scheepvaart. Hoge
sterkte/gewicht ratio. Slijtvast om duurzaamheid te verlengen.
37
Weverij
HOE
We produceren lichte tot zware weefsels met een breedte tot 4 meter. Op meer dan 250 weefge­touwen
kunnen we een waaier aan grondstoffen verwerken zoals polyester, polyamide, para-aramide, metaaramide, polypropyleen, polyethyleen, DuPont™ Nomex® (1) en andere. We verwerken monofilamenten, multifilamenten, gesponnen vezels en zelfhechtende garens variërend van 20 dTex tot 6600 dTex,
getwijnd of ongetwijnd.
WAT
1I Zeilen/ Nautic
Volledig op maat
gemaakte producten.
Dit zijn niet-gecoate
technische weefsels, een
specialiteit van onze
weverijen.
2I Automotive
Productie van airbag
weefsel.
3I Filtratie
Voor de voedingsindustrie, zware nijverheid en
chemische industrie.
4I Food
Theezakjes
D
FOOOVED
R
APP
5I Internal use
Als drager om te
worden gecoat.
Recyclage in de spinnerij en weverij: op pagina 32 van dit jaarverslag kunt u lezen hoe we polyester
recycleren.
DuPontTM en Nomex ® zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van E.I. du Pont de Nemours and Company of haar filialen.
Jaarverslag
Coating
AnnualInformatie
report part 1
Divisie
Wij maken uw product: gelijk welk polymeer, op om het even welke drager, met
eender welke coating-technologie, in elke gewenste kleur of breedte en in om
het even welke afwerking, voor al uw toepassingen.
HOE
Coaten is het leggen van een beschermingslaag (PVC, PU, silicone of andere) op een drager (nylon,
polypropyleen, polyester, polyamide, katoen, wol, weefsel, nonwoven of film), om de fysische eigenschappen en aspecten te veranderen of te verbeteren. Sioen Industries heeft acht verschillende
coatinglijnen (5 in België, 2 in Frankrijk en 1 in Portugal) en 5 verschillende coating technieken.
1I Direct coating
We leggen de PVC pasta in 4 lagen rechtstreeks
op het doek.
Toepassingen: o.a. dekzeilen en schuifgordijnen
voor vrachtwagens, huiven voor wagons en containers, sportmatten, zwembadafdekkingen,
textielarchitectuur en publiciteitsbanieren.
r
2I Transfer coating
ier s
+
me
Ca
r
We produceren TPO (Thermoplastic polyolefin) en
PVC films en drukken er een
motief/ textuur in.
Toepassingen: o.a. dashboards, deurpanelen, zonnekleppen, wandbekleding en
vijverfolies.
r
5I Calendering (rolling)
Po l
y
De coating pasta wordt
via een papieren drager op het doek aangebracht.
Toepassingen: o.a.
beschermkledij, outdoor
sportkledij, schoenbescherming, matrascovers en airbags.
4I Melt coating
3I Online coating
Bij melt coating produceren we een
film uit verschillende polymeren die we
daarna op een drager hechten. Deze drager kan textiel, vilt, breisel, een andere film
of papier zijn.
Toepassingen: o.a. technisch textiel voor
rioolrenovatie, ventilatie en geotextiel.
Bij deze coatingtechniek gaat
het doek (open structuur weefsel) rechtstreeks van het weefgetouw in een coatingbad.
Toepassingen: o.a. geogrids, zwembadafdekkingen, verstevigingsnetten, windbreeknetten en filters.
39
WAT
1I Transport
Onze klanten zijn distributeurs en fabrikanten die op hun
beurt trailerbouwers, transporteurs en leasemaatschappijen bedienen. We bieden een unieke kwaliteit die de
veiligheid garandeert. Ons R&D team ontwikkelt voortdurend nieuwe producten met een hoge toegevoegde
waarde. We zijn absolute marktleider in dit segment.
Toepassingen: Schuifgordijnen, vrachtwagendaken, dekzeilen, beveiligingssystemen
(o.a. carapax, siosteel, coasecure, airtube)
2I Landbouw
Dit is een zeer technische markt waar vaak certificering (o.a. Kiwa) vereist is. Per definitie met hoge toetredingsdrempels voor potentiële nieuwe spelers en een
andere aanpak dan de traditionele business-to-business verkoop. Technische know-how en techniek zorgen ervoor dat Sioen elk jaar groeit in dit segment.
Toepassingen: Biogas containers, mestopslag, flexitanks, machinebescherming, oliedammen, stallenbouw
3I Voeding
Toepassingen: Flexibele containers, filters
4I Bio-energie
Technisch textiel is een zeer kostenefficiënt alternatief
voor tijdelijke of permanente opslag van allerhande
vloeistoffen. Ook dit is een uiterst technische markt
die vaak ook nog eens moet voldoen aan verschillende normen en reguleringen. Ons gamma bestaat
uit technisch textiel dat o.a. de volgende vloeistoffen
mag bevatten: olie en vet, water, vloeibare artificiële
meststoffen, mest, melk, wasmiddelen en water. Deze
groeimarkt is zeer technisch en onze R&D-mensen vinden oplossingen op maat.
Een groot deel van onze R&D inspanningen gaat naar
de ontwikkeling van technisch textiel dat kan ingezet worden bij het opwekken van groene energie. Een
snel groeiend segment waarvan we verwachten dat
de groei zal vermenigvuldigen in de komende jaren.
Dankzij de sterke prestaties van ons R&D team, zijn we
onze concurrenten in al deze toepassingen voor.
Toepassingen: Kweken van algen, oogsten van mist, windmolens, zonnepanelen, biogas containers
Jaarverslag
5I Publiciteit
AnnualInformatie
report part 1
Divisie
Dit is de overkoepelende benaming voor bedrukbaar
technisch textiel. Denk maar aan banners in stadia, op
beurzen, aan gebouwen, op nadars tijdens wielerwedstrijden en manifestaties, opblaasbare aankomst­lijnen,
schuifgordijnen van trucks,... Sioen heeft een sterke
merknaam die staat voor kwaliteit. Treffend daarbij is
dat één van onze grootste afzetmarkten van dit product
Azië is. Voor nieuwe ontwikkelingen in dit segment, zie
pagina 25 van dit jaarverslag.
Toepassingen: Frontlits, backlits, blockout, mesh, textile touch
6I Bouw
We zijn zeer actief in de bouwsector. In deze sector liggen
nog talrijke mogelijkheden voor technisch textiel. Onze
producten bieden alternatieven voor traditionele grondstoffen en zijn vaak versterkingsmateriaal voor bestaande.
Sioen zal haar R&D inspanningen blijven richten op textiel
architectuur. Voor de ontwikkelingen van 2013, verwijzen
we naar pagina 24 van dit jaarverslag (dropstop, vegetatieve muur, lichte kwaliteit, versterkingen)
Toepassingen: Façade, dakversterking, vijver, isolatie, ventilatie, omheiningen, waterdichte membranen, muurbekleding, films voor plafonds, wind breeknetten, akoestisch vilt, anti-condensatie
7I Geotextiel
Voor gebruik onder/rond/op de grond om te filteren,
scheiden, versterken of te draineren. Een zeer tech­nische
markt. Dit kan zowel gecoat als ongecoat textiel zijn,
geweven of vilt, open of gesloten, met of zonder drager.
Toepassingen: Drainagebuizen, versterkingsgrids
8I Industrie
Dit is een breed segment, waaronder heel wat klant-specifieke producten vallen. De volumes zijn over het algemeen niet erg groot in dit segment.
Toepassingen: Filters, rioleringen, ademende stoffen, non wovens voor composieten
41
9I Sport
Wij brachten als eerste een volledig gamma ftalaatvrij
technisch textiel voor sportmatten op de markt. Dit
gamma is ideaal voor sportmatten en speeltuinen waar
de mond in contact komt met de mat. We produceren
ook een uniek en exclusief anti-slip technisch textiel
voor de onderkant van de sportmatten. Technische
kennis en een uitstekende reproduceerbaarheid
stimuleren de verdere groei van dit segment.
Toepassingen: zwembadafdekkingen, bootafdekkingen, campingtenten, kinderspeelmatten, diverse soorten
sportmatten, anti-slip onderkant voor sportmatten
10I Automotive
In de automobielwereld zijn we actief in “car interior
solutions” en in airbags. We leveren bovenop
het technisch textiel nog een extra service, het
lasersnijden. De automobielindustrie is een belangrijke,
maar concurrentiegevoelige industrie. We zijn een
Europese producent en bieden snelle service op maat
en ontwikkelen innovatieve producten.
Toepassingen: Dashboards, zonnekleppen, deurpanelen, rolgordijnen voor koffers, airbags, skizakken
11I Op maat
Sioen Industries bedient ook kleinere, zeer technische
markten met klantspecifiek technisch textiel. Zo
produceren we bijvoorbeeld technisch textiel en
films voor oliedammen, rioleringen, handtassen en
sportzakken, verpakkingen, matrasbeschermers,... Elk
product heeft zijn eigen typische en unieke technische
vereisten. Afhankelijk van het product is Sioen
marktleider of een kleinere nichespeler. De volumes in
deze markten zijn klein in vergelijking met voornoemde
10 hoofdsegmenten. Door de complexe en technische
aard en dus de grote toegevoegde waarde, hebben deze
producten een grotere marge.
Toepassingen: Technisch textiel en films voor oliedammen, rioleringen, sportzakken, verpakkingen en
matrasbeschermers
Jaarverslag
AnnualInformatie
report part 1
Divisie
Andere producten & diensten
1I Productie van
vilt en filters
Sioen is gespecialiseerd in de productie van naaldvilt
en daarvan afgeleide producten zoals filterdoek en volledig afgewerkte filters. U vindt de toepassingen in één
van de volgende productsegmenten: filters voor de
voedingssector (o.a. suikerraffinaderijen, brouwerijen),
in de zware nijverheid en metallurgie, in de mijnbouw,
tankstations, papierverwerking, cementproductie, chemische industrie, stadswaterzuivering en naverbrandingsinstallaties. We produceren ook vilt voor
akoestische en thermische isolatie.
2I Keders
Keders zijn flexibele, met gecoat textiel ommantelde
buizen die makkelijk in een profiel glijden. Door onze
jarenlange ervaring hebben we een onbetwistbare
internationale reputatie in keders.
3I Snijden, stansen, lassen &
lasersnijden
Onze onderneming Coatex snijdt alle soorten
technisch textiel zoals airbags, deurpanelen,
zonnekleppen, ... We snijden textiel op vier high-tech
lasersnijmachines. Meerdere lagen tegelijk, waardoor
we zeer snel grote hoeveelheden kunnen verwerken.
4I Vijvers
We produceren en verwerken vijverfolies. We verlassen
folies om zo grote vijvers, bassins of waterkeringen te
maken.
43
Confectie Divisie
Europees marktleider in technisch textiel
30,5 % van de totale omzet van de groep I 3 131 werknemers I 11 vestigingen I in 8 landen
Sioen is een innoverende producent met een breed gamma hoogwaardige technische
beschermkledij. Onze kledij voldoet aan talrijke Europese normen. Zo produceren we
o.a. regenkledij, signalisatiekledij, vlamvertragende, anti-statische, lichtboog- en chemische
beschermkledij.
Wij bieden onze klanten een geïntegreerde mix van verschillende producten en diensten.
Kwaliteit en flexibiliteit gaan hand in hand met rentabiliteit en toegevoegde waarde. We zijn
Europese marktleider dankzij onze voortdurende innovatie. Hoewel de concurrentie groot is,
is Sioen er in 2013 opnieuw in geslaagd in alle segmenten van de Confectie Divisie te groeien.
Voor bijkomende financiële info over deze divisie, zie pagina 65, 111-112 van dit jaarverslag. Lees meer
over onze productinnovatie op de pagina’s 22-26. Check onze website www.sioenapparel.com voor
bijkomende productinformatie.
Jaarverslag
Divisie Informatie
HOE
De Confectie Divisie is een kop-staart organisatie, met productievestigingen in Tunesië, Roemenië, Frankrijk, Ierland en in Indonesië. De ontwikkeling, R&D, aankoop, productieplanning en de verkoop, distributie
en dienst-na-verkoop bevinden zich in Ardooie (B) en in Moeskroen (B). Omdat onze producten zo technisch zijn, beschikken we over uitgebreide testapparatuur in onze laboratoria. Vanuit het onderzoeks- en
ontwikkelingscentrum in ons hoofdkantoor sturen we alle R&D aan. Onze productievestigingen zijn allemaal state-of-the-art en de mensen die er werken hebben een jarenlange ervaring en expertise. Stipte
levering en uitmuntende kwaliteit zijn onze topprioriteiten.
Deze divisie steunt op twee belangrijke pijlers:
1I Meerlagen concept
Basislaag – workwear- thermische laag – beschermlaag
Door het multi-layer concept (meerlagen) van Sioen kan de drager verschillende interactieve kledingstukken combineren. Elke laag vervult een
eigen complementaire rol, die in één kledingstuk maar in verschillende
lagen met elkaar verbonden zijn.
2I Multi-norm concept
Multi-norm producten bieden bescherming in gevaarlijke omgevingen,
bij incidentele vlammen of waar er ontploffingsgevaar is (antistatische
kleding). Chemische beschermkledij behoort ook tot deze categorie.
Voor meer informatie over onze productievestigingen en werknemers, verwijzen wij naar pagina 27-29
van dit jaarverslag. Download ons volledig ethisch charter op onze website.
WAT
Daar waar veel aandacht is voor de veiligheid en het comfort van mensen in uiteenlopende werk omstandigheden en omgevingen, daar is Sioen kleding nodig. Voorbeelden zijn: brandweer interventiekleding,
kettingzaagbescherming, drijfpakken, kogelwerende kleding, schorten en lakens voor operatiekamers.
45
1I Belangrijkste
markten
De markt van de actieve
professionals is zeer ruim en
omvat eigenlijk alle mensen
die werken in sectoren zoals
land- en tuinbouw, chemie
en petrochemie, voeding,
bouw, wegenwerken,...
Ons brede gamma van
technische beschermkledij
voor professionals bestaat
uit verschillende lagen:
ondergoed, T-shirts, fleeces,
jassen en broeken, overalls,...
Koude & Wind
Fleeces, softshells en bodywarmers bieden warmte
en comfort, zelfs bij koud weer. Deze kledij is
dankzij het Interchangeable Lining System (I.L.S.)
gemakkelijk met onze regenkledij te combineren.
Regen
Onze collectie regenkledij: jassen, broeken en
overalls die u droog houden en comfort garanderen, zelfs in de natste omstandigheden.
Bodywear
T-shirts en lange onderbroeken in verschillende
weefsels. Dankzij modern design, snit en pasvorm,
kan deze kledij perfect onder aansluitende kledij
gedragen worden.
High vis
Signalisatiekledij heeft sterk reflecterende
eigenschappen of een kleur die makkelijk van een
achtergrond te onderscheiden valt. Een verbeterde
zichtbaarheid vermindert het risico op ongevallen
aanzienlijk.
Diepvries / voeding
Speciaal ontworpen kledij voor gebruik in diepvriezers, koelhuizen en in de voedingsindustrie.
Jaarverslag
AnnualInformatie
report part 1
Divisie
Multi-norm
Multi-norm producten bieden bescherming in gevaarlijke omgevingen, bij
incidentele vlammen of waar er ontploffingsgevaar is (antistatische kleding).
Chemische beschermkledij en kledij voor lassers behoren ook tot deze categorie. Al deze kledij beantwoordt aan strenge Europese normen.
47
2I Specifieke markten
Elk jaar groeien we in
deze zeer technische
markten. Focus op de klant,
marktkennis, knowhow,
de meest performante test
apparatuur, uitgelezen
ervaring met normen en
regels. Het zijn maar enkele
van onze troeven.
Sip
Bosbouw kledij
We zijn marktleider in dit segment. Onze producten
worden als de veiligste met een uitstekende prijskwaliteitverhouding beschouwd. SIP® producten
zijn innovatief, comfortabel, veilig en betrouwbaar.
http://sip-protection.com
Vidal
Brandweerkledij
Het breedste gamma brandweerkledij. We combineren de hoogste graad van bescherming met een
maximum aan comfort. Kwaliteit staat centraal in
elke fase van het productieproces. Dit vertaalt zich
in een lange levensduur en een maximale bescherming in de meest extreme omstandigheden.
http://www.vidal-protection.com/
Mullion
Reddingsvesten en drijfpakken
Kwaliteit van onze Mullion producten staat hoog aan­
geschreven. Mede hierdoor zijn we erin geslaagd een
verdere groei te genereren. We willen dit groeipad de
volgende jaren verder volgen.
http://www.mullion-pfd.com/
Sio-Med
Medische kledij
We bieden een totaalpakket van herbruikbare
schorten en doeken voor operatiekwartieren.
SAT
Sioen Armour Technology
We verkopen een zorgvuldig ontwikkeld gamma
kogelvrije en steekwerende vesten. SAT heeft een
stevige positie in verschillende Europese landen.
Verkoop van deze hoogkwalitatieve producten verloopt via aanbestedingen en via distributeurs. We
zoeken steeds naar de optimale combinatie van
bescherming en comfort.
http://www.sioenarmour.com/
Jaarverslag
3I Vrijetijdskledij
AnnualInformatie
report part 1
Divisie
Baleno
We produceren kledij voor
gerenommeerde sporten vrijetijdsmerken. Wij
hebben zowel in onze
productieateliers als in
onze diensten voor- en
naverkoop de knowhow die
sterke merken eisen.
Baleno is het merk voor moderne, comfortabele en
functionele sport- en vrijetijdskledij. Een uitgebreid
gamma specifiek ontworpen ter bescherming bij
het jagen, het vissen en outdoor activiteiten.
Private label
We produceren sportkledij voor bekende merken
(o.a. ski, surf, fietsen, lopen, wandelen).
Outdoor
Jacht
Reizen
Visvangst
Met de hond
49
Chemicals Divisie
Specialist in fijne chemicaliën
12,1% van de totale omzet van de groep I 150 werknemers I 2 vestigingen I in 2 landen
Dit is de derde divisie van de groep en maakt deel uit van het proces van verticale integratie.
Aanvankelijk produceerden wij enkel voor eigen gebruik bij de coating activiteiten. Nu is de Chemicals Divisie een op zichzelf staande entiteit die 70% van de omzet haalt uit verkoop aan derden.
In een markt met vele chemiereuzen, is Sioen Chemicals een echte nichespecialist. Onze klantgerichtheid, gecombineerd met kennis en knowhow én met leveringen van zowel kleine, middelgrote als grote volumes, producten op maat van de klant, geven ons een grote voorsprong
op concurrenten.
Voor bijkomende financiële info over deze divisie, zie pagina 65, 111-112 van dit jaarverslag. Over onze productinnovatie kunt u meer lezen op de pagina’s 22-26. Check onze website www.sioenchemicals.com voor
alle productinformatie.
Jaarverslag
Divisie Informatie
HOE
Productie van de Chemicals Divisie is gecentraliseerd in Bornem (B) en in Lomme (F). In België produceren we pigmentpasta’s, vernissen en inkten. In onze vestiging in Frankrijk (Richard Colorants), produceren we pigmenten voor doe-het-zelf zaken. We maken vooral producten op maat van onze klanten. In
onze processen verbruiken we TiO2, Carbon Black, DINP, DINCH, organische en anorganische pigmenten,
MEK, antimoon en andere chemicaliën. We bedienen een waaier aan markten zoals o.a. het inkleuren van
zaaigoed, automobiel, mousses, behangpapier, dekzeilen, digitaal druk, silicone pasta’s en vele andere.
We gebruiken mixers en high-speed dissolvers voor de dispersie van pigmentpasta’s en voldoen aan
de strengste gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Onze laboratoria zijn uitgerust met labversies
van onze industriële installaties, waardoor een snelle omschakeling van labo naar industriële productie
mogelijk is.
Reach: meer info op pagina 33 van dit jaarverslag.
WAT
Pigment pasta’s
Decoratieve inkten
Vernissen
Kleurdispersies
51
1I Pigment pasta
Wij bedienen specifieke nichemarkten met onze pastapreparaten. Deze pasta’s kunnen ingezet worden voor het
inkleuren van meubilair, stoffen, vloerbekleding, verf en PU schuim.
Baticolor
Water en solvent
gebaseerde pigment pasta
voor decoratieve coating.
Embapur
Op polyurethaan gebaseerde pigment pasta om
artificieel leder, PU schuim
en technisch textiel mee in
te kleuren.
Embaplast
Pigment pasta op basis van
verschillende dragers voor
het inkleuren van stoffen,
artificieel leder, vloeren en
wandbekleding.
Alkycolors
Gebaseerd op alkyde
pigment pasta voor
industriële verven.
Aquacolors
Pigmentpreparatie op
waterbasis voor verf, kalk
en papier.
Wood colors
Pasta benadert een houtkleur.
2I Decoratieve inkten
Onze inkten kleuren verschillende materialen in. Denk aan behangpapier, laminaatvloer, ramen en deuren, tafels, kasten,...
Si-floor
Water gebaseerde inkt
voor vloeren (PVC).
Si-plast
Solvent inkt voor gravure
printing op plastic.
Si-wall
Water gebaseerde inkt
voor wandbekleding.
Si-décor
Water en solvent inkt voor
decoratieve toepassingen.
Si-base
Water gebaseerde inkt
voor verf, kalk en papier.
Jaarverslag
Divisie Informatie
3I Vernissen
Sioen produceert vernissen voor verschillende toepassingen. De hoofdtoepassing is het vernissen van
gecoat technisch textiel.
Embacryl
Solvent lak voor coating
Anti-graffiti vernis
We ontwikkelden dit vernis in de eerste plaats
om vrachtwagens mee te
behandelen. Echter, het
geeft een prima resultaat
op huizen, borden, trams,
treinen,...
4I Inkten voor digitale druk
Sioen produceert een nieuwe
generatie inkten voor large format
printers. In ons assortiment hebben
we eco solvent, mild solvent,
solvent en UV-inkten.
5I Doe-het-zelf
Wij produceren pigment
pasta’s en speciale chemische
producten zoals verf verwijderaars en reinigingsmiddelen die
worden verkocht in doe-hetzelf zaken. Voor de ontwikkelingen in 2013, zie pagina 25 van
dit jaarverslag.
Anti-dirt vernis
Dit vernislaagje voorkomt
dat vuil zich hecht op
schuifgordijnen van vrachtwagens maar evengoed op
tenten, huizen, ramen,...
53

Vergelijkbare documenten

verslag

verslag omzet uit voortgezette activiteiten van 323,0 miljoen EUR, een status quo tegenover vorig boekjaar. De brutomarge steeg van 47,68% in 2012 naar 48,89%. Over het boekjaar 2013 bedroeg de winst van d...

Nadere informatie

Wij willen wereldmarktleider zijn in technisch textiel en

Wij willen wereldmarktleider zijn in technisch textiel en U beseft het waarschijnlijk niet, maar Sioen Industries is erg aanwezig in uw dagelijks leven. Zo kleden wij onder meer de brandweerman en -vrouw, de ambulancier, de arts in het operatiekwartier, d...

Nadere informatie

markt amerika thermochroom

markt amerika thermochroom Vandaag zijn we actief in 15 landen en verkopen we in meer dan 80 landen. We stellen 4 011 mensen tewerk, waarvan 856 in België. De politieke, economische en sociale realiteiten in de landen waar w...

Nadere informatie