14 ENSEMBLE ACCORDONE - Festival Vlaanderen – Mechelen

Commentaren

Transcriptie

14 ENSEMBLE ACCORDONE - Festival Vlaanderen – Mechelen
LIER — SINT-MARGARETAKERK
Het begijnhof in Lier is ontstaan vanuit een woonplaats voor dochters van geestelijken.
Geleidelijk aan is het uitgegroeid tot het begijnhof “Curtis Sancte Margarete” in 1258.
Het stond onder de bescherming van hertogin Aleidis, vrouw van Hendrik III die op
dat moment hertog van Brabant was. Ze schonken zelfs een deel van hun jachtverblijf
aan de begijnen. Dat werd ingericht als bidplaats en in 1259 verheven tot parochiekerk. In 1264 werd de zelfstandigheid van het begijnhof herbevestigd door een akte.
Het begijnhof lag oorspronkelijk buiten de stadsomwalling, maar door de uitbreiding
van 1389-1430 werd het geïntegreerd in de stad. Het begijnhof kende een geleidelijke
uitbreiding langs de vier kanten. De eerste uitbreiding gebeurde in de veertiende eeuw.
In 1663-1664 bouwde men een nieuwe kerk omdat de oude bidplaats te klein en te
bouwvallig was geworden. De nieuwe kerk werd ingewijd in 1667. Het begijnhof is
omgeven door een bakstenen muur en voorzien van vier toegangspoorten. Het is een
typisch straatbegijnhof dat bestaat uit 162 huizen verspreid over elf straten. De straten
liggen ongeveer in een dambordschema. Elk huis draagt de naam van een heilige of van
een symbool. De meeste huizen dateren uit het begin van de zeventiende en achttiende
eeuw. Verspreid over het begijnhof bevindt zich een kruisweg die op hout geschilderd is.
Het begijnhof is in 1966 beschermd als monument en als landschap. Sinds 1998 is het
Lierse begijnhof samen met twaalf andere Vlaamse begijnhoven erkend als UNESCOwerelderfgoed.
14
ENSEMBLE ACCORDONE