vergroot - Nehalennia

Commentaren

Transcriptie

vergroot - Nehalennia
uitwisselingen
Vivian: “De eerste dag wilde ik wel weer naar mijn eigen bed en familie, maar de laatste
dag wilde ik helemaal niet meer naar huis. Het was daar met die meisjes veel te gezellig.”
NEHALENNIA
DA GIBT’S WICHTIG
TOLLE LEUTE!
Comenius projecten
Lieke: “Hoeveel ze daar eten! Ze hebben daar vier maaltijden per dag: De ochtend en lunch
zijn hetzelfde maar ze hebben hun avondeten al rond een uur of vier. Dan eten ze om tien uur
’s avonds weer. Ook deden ze daar allemaal hun schoenen uit als ze binnen kwamen.”
VERGR
JE LEE
O
ROMGE OT
VIN
G
Lieke: ”Eerst hadden we allemaal zoiets van ‘Moeten we daar een beetje in een gezin zitten
dat je niet kent’. Maar dat is juist het leukste! Zo leer je echt de gewoontes van dat land kennen.
Deze ervaring zal ik echt nooit vergeten!”
Kirsten: “Echt super! Als je de kans krijgt om aan een uitwisseling mee te doen moet je het echt
doen! Het lijkt heel eng...maar die mensen zijn hartstikke gastvrij.”
DEN
KE
URO
PEE
S
buitenlandse talenassistenten
excursies
Dewy: “Ik ben heel blij dat ik aan deze uitwisseling heb meegedaan. Uitwisselingen zijn heel
leerzaam: Je leert de cultuur van een ander land beter kennen en het is goed voor je Engels.
Ik kan het iedereen aanraden.”
www.nehalennia.nl
N
E
P
O MEND
EL JAN LARGO
¿NO ES?
E
ONDERN
taaldorp excursies
D
N
E
G
A
D
T
EN UI
Hoofdvestiging Locatie Kruisweg (VMBO-LWOO) Kruisweg 2, 4335 CT Middelburg, tel. 0118 - 655 755, fax 655 757
Nevenvestiging Locatie Breeweg (Gymnasium, Atheneum en HAVO) Breeweg 71E, 4335 AP Middelburg, tel. 0118 - 656 265, fax 656 266
Grensverleggend
SE
E
P
RO
U
E
E
ONZ
Grenzen vervagen
Noorwegen
E
I
S
N
E
M
DI
1
Fredrikstad
2
Karasjok
Grenzen vervagen steeds meer: tussen werken en vrije tijd, tussen
landen, talen, culturen… Leerlingen leren niet alleen op school, maar
ook buiten de schoolmuren komt er veel informatie op hen af.
Om deze te kunnen verwerken is alleen een goede beheersing van
de vreemde talen niet voldoende. Je moet ook leren hoe je omgaat
met mensen van “over de grens”, wat zijn hun gebruiken, hoe
werk je met hen samen, wat zijn de gevoeligheden?
Om deze vaardigheden te leren biedt Nehalennia
diverse internationale programma’s aan.
Duitsland
3
Wittlich
Italie
Een week logeren bij een Spaans gezin,
een Italiaanse scholier die op zolder slaapt,
4
Falconara
5
Milaan
6
Rome
7
Finale Ligure
de Lange Jan beklimmen met een Tsjech…
Uitwisselingen
Internationale uitwisselingen verruimen de blik van de leerlingen.
Het is de bedoeling dat de buitenlandse leerlingen in oktober een
week te gast zijn bij de Nederlandse families. Vervolgens logeren onze
leerlingen in april een week bij leerlingen in het buitenland.
Tijdens deze twee weken leren zij een andere cultuur kennen, zien zij
een buitenlandse school van binnen en bekijken zij de woonomgeving
van hun buitenlandse compagnons. Daarnaast laten zij hun eigen stad
en regio aan hun gasten zien, waardoor zij op een andere manier naar
hun eigen omgeving kijken. Ook zal hun Engelse taalvaardigheid er
op vooruit gaan, omdat zij twee weken in die taal met elkaar
communiceren. Maar een internationale uitwisseling is natuurlijk
vooral erg spannend en leuk.
Polen
Het zijn ervaringen die de leerlingen van Nehalennia
8
Glogow
het komend schooljaar op kunnen doen.
Turkije
Elk jaar verzorgt onze school namelijk uitwisselingen
9
Istanbul
met scholen in het buitenland. De leerlingen uit
Oostenrijk
havo-4 en vwo-5 kunnen dan kiezen voor een
De uitwisselingen worden mede
mogelijk gemaakt dankzij financiële
steun van het Europees Platform.
Het doel van dit platform is het
versterken van de Europese
dimensie en het bevorderen van
de internationalisering van het
Nederlandse onderwijs.
Talenassistentes
Taalassistenten uit het buitenland
begeleiden de lessen Engels en Duits en
ondersteunen de leerlingen met name
bij de spreekvaardigheid en het vergroten van de kennis van het land en volk.
MIDDELBURG?
SÌ, LO GRADISCO
MOLTO!
10 Andorf
uitwisseling met scholen in o.a. Spanje, Tsjechië, Italië.
Tsjechie
NEHALENNIA,
COJECO LIDÉ!
11 Ostrov
2
Spanje
1
12 Haro
13 Logroño
8
11
3
Nehalennia zet Middelburg op de
10
5
12
13
7
6
4
9
kaart