De 102.000 Namen Lezen Kamp Westerbork 22

Commentaren

Transcriptie

De 102.000 Namen Lezen Kamp Westerbork 22
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Anny Aa, een jaar
Bernard Jacques Aa, vierendertig jaar
Eliazer Aa, vijfenveertig jaar
Elisabeth Marianna Aa, dertien jaar
Ephraim Aa, vijfenzestig jaar
Jaap Aa, twee jaar
Jacob Aa, eenenzestig jaar
Jacques Herman Aa, eenendertig jaar
Juda Aa, zevenenzestig jaar
Judic Aa, vijfenzeventig jaar
Lenny Aa, vier jaar
Marcel Alfred Aa, elf jaar
Sientje Aa, drieënzeventig jaar
Simon Aa, dertig jaar
Rebecca Aa-Brandon, achtentwintig jaar
Emma Margaretha Aa-Breslau, eenenveertig jaar
Eva Aa-Hammelburg, dertig jaar
Anna Aa-Kannegieter, tweeënzestig jaar
Jeannette Aa-Polak, vierenzestig jaar
Helena Aa-Stokking, vierenzestig jaar
Betje Aa-van der Kar, zeventig jaar
Barbara Aal, zes jaar
Fritz Aal, eenendertig jaar
Julia Aal-Broches, achtentwintig jaar
Heinz van Aals, negenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob van Aals, negenenzestig jaar
Jetta Henriette van Aals, tweeënzestig jaar
Klara van Aals, twintig jaar
Rozette van Aals, zestig jaar
Sophie Dina van Aals-Troostwijk, tweeëndertig jaar
Betty van Aalst, zes jaar
Joseph van Aalst, tweeënzestig jaar
Martina van Aalst, zeventien jaar
Maurits van Aalst, vierendertig jaar
Mozes van Aalst, vijfenzeventig jaar
Simon van Aalst, vier jaar
Bertha van Aalst-de Leeuw, tweeëndertig jaar
Emma van Aalst-Prins, achtenzestig jaar
Anna van Aalst-Rabbie, vijfenveertig jaar
Sophia van Aalst-Roos, zesenzeventig jaar
Anna van Aalst-Roselaar, drieënvijftig jaar
Markje Martiena van Aalst-Wolff, zesenzeventig jaar
Abraham Aalsvel, vijfenzeventig jaar
Anna Aalsvel, achttien jaar
Bertha Aalsvel, vijftien jaar
Eliazar Aalsvel, acht maanden
Emanuel Aalsvel, drieënveertig jaar
Erna Aalsvel, vijftien jaar
Hartog Aalsvel, negenenzeventig jaar
Hartog Aalsvel, zeventien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hendrik Aalsvel, zestig jaar
Hendrik Aalsvel, achttien jaar
Hendrik Aalsvel, veertien jaar
Hendrik Salomon Aalsvel, vierenzestig jaar
Izak Abraham Aalsvel, dertien jaar
Jettie Aalsvel, tweeëntwintig jaar
Joseph Aalsvel, vijftig jaar
Joseph Aalsvel, zestien jaar
Marianna Aalsvel, acht jaar
Mietje Aalsvel, vijftien jaar
Rosa Aalsvel, negentien jaar
Salomon Aalsvel, vijftig jaar
Salomon Hendrik Aalsvel, eenenveertig jaar
Samuel Aalsvel, tweeënvijftig jaar
Zadok Aalsvel, zestig jaar
Mietje Aalsvel-Aalsvel, achtenveertig jaar
Jansje Aalsvel-Canes, zevenendertig jaar
Hendrika Aalsvel-de Vries, vijftig jaar
Sara Aalsvel-Klijnkramer, drieënvijftig jaar
Klara Aalsvel-Krijn, veertig jaar
Sara Aalsvel-Moscoviter, eenentachtig jaar
Jetje Aalsvel-Philips, zeventig jaar
Rachel Aalsvel-Roeg, vierenvijftig jaar
Keetje Aalsvel-Worms, vierenvijftig jaar
Carl van Aalten, zes jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Frits van Aalten, zesentwintig jaar
Henriette van Aalten, zevenendertig jaar
Karel van Aalten, twintig jaar
Simon Bernhard van Aalten, drieënzeventig jaar
Roosje van Aalten-Bacherach, vierenzeventig jaar
Naatje van Aalten-Gaarkeuken, vijftig jaar
Josephine van Aalten-Sanson, tweeënzeventig jaar
Aäron Aandagt, eenenvijftig jaar
Abram Aandagt, eenentwintig jaar
Alida Aandagt, veertien jaar
Andries Aandagt, eenenzeventig jaar
Asser Aandagt, zeven jaar
Benjamin Aandagt, negentien jaar
David Aandagt, zesendertig jaar
David Aandagt, zeventien jaar
Elias Aandagt, vijftien jaar
Eliazer Aandagt, achtenvijftig jaar
Eliazer Aandagt, negen jaar
Elisabeth Aandagt, negen jaar
Esther Aandagt, vijftien jaar
Esther Aandagt, vijftien jaar
Gretha Aandagt, zestien jaar
Hanna Aandagt, negentien jaar
Hartog Aandagt, drieënvijftig jaar
Hartog Aandagt, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hartog Aandagt, dertig jaar
Hartog Aandagt, negenentwintig jaar
Hartog Aandagt, negen jaar
Hartog Aandagt, tweeëntwintig jaar
Henri Aandagt, twee jaar
Isaac Aandagt, zesenveertig jaar
Isaac Aandagt, drieënveertig jaar
Isaac Aandagt, vierenveertig jaar
Israël Aandagt, drieëntachtig jaar
Israël Aandagt, drieëndertig jaar
Israël Aandagt, zesentwintig jaar
Jacob Aandagt, eenenveertig jaar
Jacob Aandagt, vierentwintig jaar
Jacob Aandagt, vierentwintig jaar
Jacob Aandagt, twintig jaar
Jacob Aandagt, achttien jaar
Jacob Aandagt, zeven jaar
Jacques Albert Aandagt, zeven jaar
Jonas Aandagt, negenenzestig jaar
Jonas Aandagt, eenenvijftig jaar
Jonas Aandagt, drieëntwintig jaar
Joseph Aandagt, tweeënzestig jaar
Joseph Aandagt, elf jaar
Lena Aandagt, zestien jaar
Levie Aandagt, tweeënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Levie Aandagt, achtenveertig jaar
Levie Mozes Aandagt, eenenvijftig jaar
Louis Aandagt, achttien jaar
Marianne Aandagt, acht jaar
Marianne Aandagt, drie jaar
Maurice Aandagt, negen jaar
Meijer Aandagt, achtentwintig jaar
Moses Aandagt, vierenzestig jaar
Mozes Aandagt, negenenvijftig jaar
Mozes Aandagt, zevenenveertig jaar
Nathan Aandagt, drieënzestig jaar
Philip Aandagt, tweeënveertig jaar
Rebecca Aandagt, twaalf jaar
Roosje Aandagt, zesenveertig jaar
Roosje Aandagt, vijfentwintig jaar
Salomon Aandagt, zesenvijftig jaar
Salomon Aandagt, zevenentwintig jaar
Samuel Aandagt, eenentachtig jaar
Selma Aandagt, achttien jaar
Sonja Aandagt, zestien jaar
Sophia Aandagt, leeftijd onbekend
Sophia Aandagt, tien jaar
Josephine Aandagt-Bierschenk, zestien jaar
Kaatje Aandagt-Bosboom, drieëndertig jaar
Diena Aandagt-Boutelje, zesenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Esther Aandagt-Bronkhorst, vierenzestig jaar
Rachel Aandagt-Croese, eenenzestig jaar
Keetje Aandagt-Dagloonder, negenentwintig jaar
Rebecca Aandagt-Dreese, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rachel Aandagt-Dresden, vierentachtig jaar
Fijtje Aandagt-Gosler, zevenenzeventig jaar
Vrouwtje Aandagt-Hilversum, zesenveertig jaar
Mathilda Aandagt-Huisman, achtentwintig jaar
Aaltje Aandagt-Israel, zesenveertig jaar
Sophia Aandagt-Kisch, vierenvijftig jaar
Sara Aandagt-Knoop, vijftig jaar
Sara Aandagt-Levin, vierenzestig jaar
Esther Aandagt-Mol, drieënveertig jaar
Eva Aandagt-Nunes Vas, negenenveertig jaar
Elisabeth Aandagt-Querido, dertig jaar
Mietje Aandagt-Reimer, achtenvijftig jaar
Betje Aandagt-Slagter, zesenveertig jaar
Rebecca Aandagt-Slier, tachtig jaar
Mietje Aandagt-Stad, zeventig jaar
Celina Aandagt-Swaab, negentien jaar
Mina Aandagt-Swalef, zesenveertig jaar
Jetje Aandagt-van der Woude, zesenvijftig jaar
Sophia Aandagt-van Goch, drieënzestig jaar
Aaltje Aandagt-van Praag, achtenzestig jaar
Hendrika Aandagt-Verdoner, veertig jaar
Sophia Aandagt-Wijnschenk, negenenzestig jaar
Abraham Aap, eenenveertig jaar
Andries Aap, eenendertig jaar
Esther Aap, vierendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Godfried Aap, eenentwintig jaar
Hartog Aap, twintig jaar
Hartog Roland Marcel Aap, twee jaar
Isaac Aap, tweeënveertig jaar
Isaäc Aap, vijfenzestig jaar
Jacob Andries Aap, zevenenvijftig jaar
Jacqueline Aap, veertien jaar
Leendert Aap, vijfenveertig jaar
Marcus Aap, eenendertig jaar
Meijer Aap, veertien jaar
Reintje Aap, twintig jaar
Selma Aap, veertien jaar
Simon Aap, negenenvijftig jaar
Rebecca Aap-Bosboom, vijfenzestig jaar
Sarah Aap-Crost, eenenveertig jaar
Elisabeth Aap-Lam, negenenvijftig jaar
Sara Aap-Lopes Cardozo, veertig jaar
Dina Aap-Post, eenenvijftig jaar
Leentje Aap-Swaaf, tachtig jaar
Sara Aap-van Cleef, zevenentwintig jaar
Vrouwtje Aap-van Cleef, vierenveertig jaar
Reine Aap-Waas, vierenzestig jaar
Barend Aardewerk, acht jaar
Clara Aardewerk, drieëntwintig jaar
Duifje Aardewerk, zestien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eliazer Aardewerk, zevenenveertig jaar
Elsa Aardewerk, vijf maanden
Gompel Aardewerk, zevenenzestig jaar
Heintje Aardewerk, vijf jaar
Henny Aardewerk, achttien jaar
Henriette Aardewerk, drieënveertig jaar
Henriette Aardewerk, twaalf jaar
Jeannette Aardewerk, zevenendertig jaar
Joel Aardewerk, dertien jaar
Joop Aardewerk, drie jaar
Joop Aardewerk, twee jaar
Joseph Aardewerk, drieënvijftig jaar
Joseph Aardewerk, eenenvijftig jaar
Joseph Aardewerk, achtenveertig jaar
Joseph Aardewerk, tweeënveertig jaar
Levie Aardewerk, zevenenzeventig jaar
Levie Aardewerk, negenenveertig jaar
Louis Aardewerk, elf jaar
Louis Aardewerk, negen jaar
Marcus Aardewerk, eenentwintig jaar
Maurits Aardewerk, vijfenveertig jaar
Max Aardewerk, eenentwintig jaar
Meijer Aardewerk, tweeëntwintig jaar
Mietje Aardewerk, tweeënvijftig jaar
Mozes Aardewerk, zevenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mozes Aardewerk, negentien jaar
Mozes Aardewerk, veertien jaar
Rebecca Aardewerk, vierentwintig jaar
Rebekka Aardewerk, achttien jaar
Ria Aardewerk, drie jaar
Rosette Aardewerk, achtenveertig jaar
Salomon Aardewerk, vierenveertig jaar
Samuel Aardewerk, tweeëndertig jaar
Samuel Aardewerk, dertien jaar
Samuel Aardewerk, dertien jaar
Samuel Aardewerk, elf jaar
Sara Aardewerk, dertien jaar
Rosina Estella Aardewerk-Druijf, negenendertig jaar
Esther Wilhelmina Aardewerk-Engelander, twintig jaar
Sara Aardewerk-Hamerslag, negenendertig jaar
Feitje Aardewerk-Korper, drieënveertig jaar
Clara Aardewerk-Lelie, veertig jaar
Vogeltje Aardewerk-Posener, zesenzeventig jaar
Kaatje Aardewerk-Roeg, zesenveertig jaar
Gesina Aardewerk-Schaap, zevenenveertig jaar
Rachel Aardewerk-Schaap, veertig jaar
Betsie Aardewerk-Sjouwerman, vierentwintig jaar
Jansje Aardewerk-Springer, eenenvijftig jaar
Catharina Aardewerk-Stork, vijfenveertig jaar
Bertha Aardewerk-van der Hoek, drieëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elisabeth Aardewerk-Wagenhuis, eenenvijftig jaar
Rebecca Aardewerk-Wurms, achttien jaar
Richard Otto Aaron, achttien jaar
Siegfried Aaron, achtenvijftig jaar
Hedwig Aaron-Sickel, eenenzestig jaar
Ida Aaron-Weijl, tweeënvijftig jaar
Coenraad Aarons, veertig jaar
Emanuel Aarons, zevenenzestig jaar
Hanna Aarons, drie jaar
Juda Aarons, achtenvijftig jaar
Manus Aarons, negenenzestig jaar
Samuel Aarons, zestig jaar
Vrouwtje Aarons-Komkommer, negenenzeventig jaar
Milka Aarons-Lissaur, vijfenvijftig jaar
Clara Aarons-Reiss, zevenenvijftig jaar
Hanna Aarons-Soesan, vijfenzestig jaar
Rechel Aarons-Tyras, achtendertig jaar
Aäron Abas, eenenzestig jaar
Abraham Abas, vijfenzestig jaar
Abraham Abas, vijfendertig jaar
Alexander Abas, vijfenveertig jaar
Alfred Abas, achtendertig jaar
Alice Abas, vier maanden
Anna Rachel Abas, twintig jaar
Arnold Abas, achtentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Aron Abas, vijftig jaar
Asser Abas, zevenenvijftig jaar
Benjamin Abas, vierentachtig jaar
Betty Isidora Abas, achttien jaar
Charles Abas, zestien jaar
Elisabeth Abas, achtenzestig jaar
Esther Abas, elf jaar
Henderika Abas, negen jaar
Henderika Abas, een jaar
Henri Jacob Abas, acht jaar
Henriette Abas, vijfentwintig jaar
Isaac Abas, negenentwintig jaar
Isidor Abas, zevenendertig jaar
Isidore Abas, vijfenvijftig jaar
Jacob Abas, drieënzeventig jaar
Jacob Abas, vijftien jaar
Jacques Abas, tweeënvijftig jaar
Jansje Abas, achtenvijftig jaar
Joseph Abas, drieënzestig jaar
Joseph Abas, achtendertig jaar
Joseph Hans Abas, drie jaar
Leo Harry Abas, leeftijd onbekend
Louis Joseph Abas, zeven jaar
Louise Rosette Abas, tweeëndertig jaar
Marianna Abas, zes jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marianne Abas, tweeënveertig jaar
Maurice Abas, zesentwintig jaar
Maurits Abas, vijfendertig jaar
Milka Abas, eenentwintig jaar
Mozes Abas, negenenvijftig jaar
Nathan Abas, zevenenzestig jaar
Nathan Abas, zevenenvijftig jaar
Nathan Abas, drieënveertig jaar
Nathan Abas, achtendertig jaar
Nathan Abas, tweeëntwintig jaar
Nathan Melvin Abas, vijf maanden
Pierre Abas, drieënzeventig jaar
Rachel Abas, tweeënzestig jaar
Rachel Jannie Abas, zestien jaar
Rebecca Abas, zesenzeventig jaar
Rebecca Abas, achttien jaar
Rudolf Abas, twaalf jaar
Rudolf Abas, vijfentwintig jaar
Salomon Abas, negenenzeventig jaar
Salomon Abas, zesenzestig jaar
Salomon Abas, zestig jaar
Salomon Abas, achtenvijftig jaar
Salomon Abas, drieënveertig jaar
Salomon Asser Abas, eenentwintig jaar
Samson Abas, drieënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Willy Abas, veertien jaar
Julie Abas-Aandagt, vierendertig jaar
Abigaël Abas-Belinfante, zesenzestig jaar
Bertha Lea Abas-Benima, achtentwintig jaar
Naatje Abas-Blitz, vierenvijftig jaar
Sara Abas-Cauveren, achtenveertig jaar
Grietje Abas-Chasler, achtendertig jaar
Clara Abas-Coppenhagen, zesenzestig jaar
Rosette Abas-de Leeuwe, zevenendertig jaar
Aaltje Abas-de Vries, zesenveertig jaar
Henderika Abas-de Vries, achtenzestig jaar
Rozette Abas-Finsi, zesenveertig jaar
Marianne Annetta Abas-Kannegieter, zesenvijftig jaar
Sophia Abas-Kleerekoper, drieëndertig jaar
Emma Abas-Levie, drieënzestig jaar
Helene Abas-Limkowski, zestig jaar
Rachel Abas-Lopes Cardozo, tweeënzestig jaar
Klaartje Abas-Meiboom, vierenzestig jaar
Alida Abas-Morpurgo, achtenvijftig jaar
Greta Abas-Moscou, tweeënveertig jaar
Johanna Henriette Abas-Polak, drieënveertig jaar
Celina Abas-Salomons, achtenzestig jaar
Evaline Abas-Spier, zesenzestig jaar
Sophia Abas-Spijer, achtenveertig jaar
Jeannette Abas-Swaap, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Catharina Abas-Trompetter, zevenenveertig jaar
Elizabeth Abas-van Baale, achtentwintig jaar
Elisabeth Abas-van Rankel, zesenvijftig jaar
Mathilda Abas-van Rood, zesenzestig jaar
Lena Abas-Vierra, zesenveertig jaar
Femmetje Abas-Wagenhuizen, zesenvijftig jaar
Clara Abas-Witjas, tweeënzestig jaar
Emanuel van Abbe, eenenvijftig jaar
Emilie Louise van Abbe, elf jaar
Hyman van Abbe, vijftig jaar
Isaäc van Abbe, zesenvijftig jaar
Isidore van Abbe, eenenveertig jaar
Marianne van Abbe, vierenvijftig jaar
Rebecca van Abbe, eenenveertig jaar
Judith van Abbe-Blom, drieënvijftig jaar
Vrouwtje van Abbe-Dresden, tachtig jaar
Marianne van Abbe-Speelman, zeventig jaar
Marianne van Abbe-van Weezel, negenenveertig jaar
Betsy van Abbe-Velleman, eenenveertig jaar
John Israël Abel, zesenvijftig jaar
Max Israël Abel, drieënzestig jaar
Otto Abeles, zesenzestig jaar
Elsbeth Abeles-Eger, leeftijd onbekend
Joseph Abend, vijfenvijftig jaar
Bertha Abend-Lehmann, negenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Esther Abendana Namias, vierenvijftig jaar
Sigmund Abenheimer, zesenzestig jaar
Jenny Abenheimer-Dürlacher, zestig jaar
Jesajas Aberbach, zevenenvijftig jaar
Werner Abernau, eenenveertig jaar
Aaron Abraham, vijftien jaar
Alice Abraham, zevenendertig jaar
Arnold Abraham, dertig jaar
Barend Abraham, vierenvijftig jaar
Barend Abraham, zesendertig jaar
Beate Abraham, zeventien jaar
Berthold Abraham, leeftijd onbekend
Bertram Abraham, zestien jaar
David Abraham, vijfenveertig jaar
David Abraham, zesenveertig jaar
David Abraham, achtentwintig jaar
Dorus Abraham, vijfentwintig jaar
Edith Paula Abraham, negentien jaar
Egon Abraham, eenendertig jaar
Esther Abraham, dertien jaar
Ferdinand Abraham, vijfenveertig jaar
Frits Abraham, zesentwintig jaar
Frits Hermann Louis Abraham, veertien jaar
Gerrit Abraham, tweeënzeventig jaar
Gerrit Bernhard Abraham, een jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Gertrud Jacobine Abraham, vierenveertig jaar
Hermann Abraham, tweeënvijftig jaar
Ignac Abraham, drieëndertig jaar
Jacob Abraham, vierendertig jaar
Jean Abraham, vierenvijftig jaar
Joachim Abraham, vijfendertig jaar
Julius Abraham, achtenveertig jaar
Kurt Abraham, vijftig jaar
Kurt Siegfried Abraham, zevenentwintig jaar
Marianna Abraham, zesenveertig jaar
Maximilian Abraham, drieënzestig jaar
Mirjam Duifje Abraham, zesenzestig jaar
Piet Abraham, negenentwintig jaar
Pinehas Abraham, vierenzeventig jaar
Siegbert Abraham, elf jaar
Sientje Abraham, zesenzeventig jaar
Walter Abraham, drieëndertig jaar
Werner Moritz Abraham, achttien jaar
Toni Wanda Abraham-Auerbach, negenenvijftig jaar
Leentje Abraham-Biet, negenenzestig jaar
Petronella Abraham-de Vries, eenenveertig jaar
Johanna Abraham-Drielsma, vierendertig jaar
Emmy Abraham-Frank, tweeënveertig jaar
Käthe Abraham-Gutkind, achtenveertig jaar
Maria Abraham-Koenigsberger, vierenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Flora Abraham-Melkman, drieëntwintig jaar
Jeannette Sara Abraham-Porges, tachtig jaar
Leentje Abraham-Roos, vijfenvijftig jaar
Marianne Abraham-Roos, zestig jaar
Gertrud Abraham-Saulmann, negenenveertig jaar
Emilie Margarete Abraham-Scheiberg, eenendertig jaar
Sara Abraham-Simons, drieënzestig jaar
Frederika Abraham-van der Linden, tweeënveertig jaar
Saartje Abraham-Wijnberg, zevenenzestig jaar
Abraham Abrahams, eenenvijftig jaar
Benzion Jitzchak Abrahams, vierenveertig jaar
Bertha Abrahams, zesendertig jaar
Betsy Abrahams, zevenenzestig jaar
David Abrahams, dertien jaar
Elfrieda Abrahams, vier jaar
Eliezer Abrahams, zesenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elza Abrahams, zesentwintig jaar
Ephraim Machiel Abrahams, zevenenvijftig jaar
Esther Abrahams, zevenendertig jaar
Ezra Daniel Abrahams, vijfendertig jaar
Gerrit Abrahams, vijfenvijftig jaar
Gerrit Abrahams, vierentwintig jaar
Hanna Abrahams, achttien jaar
Hanna Abrahams, elf maanden
Helena Abrahams, achtentwintig jaar
Helene Abrahams, tien jaar
Helene Minna Abrahams, zeventien jaar
Henri Abrahams, tien jaar
Henri Abraham Abrahams, tweeëndertig jaar
Isaac Abrahams, vijftig jaar
Isaäk Abrahams, zevenenzeventig jaar
Isaäk Abrahams, acht jaar
Isidor Abrahams, twee jaar
Jacob Abrahams, tien jaar
Jacques Abrahams, vijfentwintig jaar
Josef Abrahams, negentien jaar
Joséphine Abrahams, zevenentwintig jaar
Josua Abrahams, vijftig jaar
Juda Mozes Abrahams, vierendertig jaar
Judith Abrahams, zesentwintig jaar
Judith Abrahams, vijf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Lea Abrahams, achtenvijftig jaar
Machiel Abrahams, twintig jaar
Machiel Abrahams, zeven jaar
Marianne Abrahams, zestig jaar
Maurits Samuel Abrahams, dertien jaar
Menno Samuel Abrahams, acht jaar
Michel Abrahams, achttien jaar
Michel Eduard Abrahams, zeventien jaar
Minna Abrahams, negenenveertig jaar
Mirjam Minne Abrahams, negen jaar
Naphtali Abrahams, zevenenveertig jaar
Raphaël Abrahams, twee jaar
Rebecca Abrahams, drieënzeventig jaar
Saartje Abrahams, tweeëntwintig jaar
Sebilla Abrahams, vierenvijftig jaar
Simon Abrahams, vijfentwintig jaar
Grietje Abrahams-Bonnewit, drieënzestig jaar
Mietje Abrahams-Cohen, achtenzeventig jaar
Cato Abrahams-de Hoop, drieënvijftig jaar
Rosette Abrahams-Deegen, drieënveertig jaar
Henriette Abrahams-Frankfort, drieënvijftig jaar
Beatrice Abrahams-Goldschmidt, veertig jaar
Toni Sara Abrahams-Lange, vierenveertig jaar
Cecilia Ethel Abrahams-Levi, eenendertig jaar
Johanna Geziena Abrahams-Odewald, zesentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rachel Abrahams-Parijs, vierendertig jaar
Mietje Abrahams-Peereboom, tachtig jaar
Betsy Abrahams-Polak, vierenvijftig jaar
Saartje Abrahams-Truder, drieënvijftig jaar
Nia Alida Abrahams-van der Klei, vijfendertig jaar
Sophie Abrahams-van Oven, achtenveertig jaar
Sara Carolina Abrahams-van Rooijen, vijfenzeventig jaar
Betje Abrahams-Wolf, vijftig jaar
Fritz Abrahamsohn, vijfendertig jaar
Hermann Abrahamsohn, achtenzestig jaar
Rosa Abrahamsohn-Sichel, eenentachtig jaar
Eva Abrahamsohn-van Kleeff, achtendertig jaar
Abraham Abrahamson, zesendertig jaar
Andries Abrahamson, achtenzestig jaar
Beppy Abrahamson, zes jaar
Bertha Abrahamson, vierenzeventig jaar
Elias Abrahamson, tweeënveertig jaar
Elisabeth Abrahamson, zeventig jaar
Felix Pineehas Abrahamson, tweeënzeventig jaar
Frits Abrahamson, zesendertig jaar
Henri Abrahamson, zestien jaar
Henriette Abrahamson, achtendertig jaar
Jacob Joseph Abrahamson, negenenveertig jaar
Jacques Samuel Abrahamson, twaalf jaar
Joseph Abrahamson, negenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marcus Abrahamson, veertig jaar
Mariane Abrahamson, veertien jaar
Philip Benjamin Abrahamson, tweeënvijftig jaar
Rosa Abrahamson, veertig jaar
Samuel Abrahamson, tachtig jaar
Willy Abrahamson, dertien jaar
Klara Abrahamson-Asser, veertig jaar
Elisabeth Abrahamson-Bonte, tweeënveertig jaar
Betje Abrahamson-Cohen, negenendertig jaar
Clarence Abrahamson-Duits, zevenendertig jaar
Sara Abrahamson-Hirsch, zevenenzeventig jaar
Judith Abrahamson-Levisson, eenenzeventig jaar
Rosa Abrahamson-Lowenbach, zevenenzeventig jaar
Mietje Carolina Abrahamson-Weyl, negenenzestig jaar
Marianne Abrahamson-Wolff, tweeënvijftig jaar
Jacob Abrahamssohn, veertig jaar
Norbert Israël Abrahamssohn, vijfentwintig jaar
Paulina Abrahamssohn-Bonem, tweeënveertig jaar
Aäron Abram, zeventig jaar
Aäron Abram, drieënvijftig jaar
Abraham Abram, tweeënvijftig jaar
Abraham Abram, tweeënvijftig jaar
Abram Abram, dertien jaar
Anna Abram, zesenveertig jaar
Aron Abram, dertien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Barend Abram, zesenzestig jaar
Barend Abram, eenentwintig jaar
Bernard Abram, zeven jaar
Cera Abram, negentien jaar
Dina Abram, zestien jaar
Elias Abram, zeventien jaar
Emanuel Abram, achtendertig jaar
Emanuel Abram, vierentwintig jaar
Emanuel Abram, vierentwintig jaar
Harry Abram, negen jaar
Heiman Abram, negenentwintig jaar
Helena Abram, tien jaar
Henny Abram, twaalf jaar
Hijman Abram, achttien jaar
Isaäc Abram, vijfenzestig jaar
Isak Abram, zeventien jaar
Jacques Abram, tweeënveertig jaar
Jacques Max Abram, twee jaar
Joseph Abram, zesenveertig jaar
Judith Abram, veertien jaar
Karel Abram, achtenvijftig jaar
Lea Abram, drieënzestig jaar
Levie Abram, vijftien jaar
Louis Abram, zestien jaar
Marcus Abram, drieëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marcus Abram, vierentwintig jaar
Marianne Abram, achtenveertig jaar
Meijer Abram, tweeënzestig jaar
Meijer Abram, zestien jaar
Mietje Abram, elf jaar
Moses Abram, drieënvijftig jaar
Mozes Abram, zestig jaar
Mozes Abram, eenenvijftig jaar
Mozes Abram, achtenveertig jaar
Mozes Abram, veertig jaar
Mozes Abram, vijftien jaar
Mozes Abram, acht jaar
Nathan Abram, veertig jaar
Nico Arnold Abram, zeventien jaar
Regina Abram, vier jaar
Rosa Abram, drieëntwintig jaar
Sara Abram, eenenzestig jaar
Schoontje Abram, zesenzestig jaar
Schoontje Abram, vijfentwintig jaar
Sientje Abram, elf jaar
Simon Abram, zeventig jaar
Simon Abram, zestig jaar
Simon Abram, zestig jaar
Simon Abram, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Simon Abram, twintig jaar
Simon Abram, zeventien jaar
Simon Abram, vijf jaar
Sipora Abram, vierenveertig jaar
Sophia Abram, veertien jaar
Willy Abram, vier jaar
Dina Abram-Agsteribbe, eenentachtig jaar
Marianna Abram-Barend, vierenveertig jaar
Klaartje Abram-Brandon, zesenvijftig jaar
Esther Abram-Brilleslijper, achtenzestig jaar
Rebecca Abram-de Paauw, vijftig jaar
Lena Abram-de Zwarte, eenenzestig jaar
Roosje Abram-Duque, eenenvijftig jaar
Maria Abram-Erwteman, negenentwintig jaar
Mietje Abram-Gans, vierenvijftig jaar
Kaatje Abram-Glazer, eenenvijftig jaar
Bloeme Abram-Goldberg, vijfentwintig jaar
Anna Abram-Italiaander, eenenzestig jaar
Flora Abram-Lens, negenenveertig jaar
Selma Abram-Morpurgo, drieënveertig jaar
Gesiena Abram-Nieweg, vijftig jaar
Rachel Abram-Nikkelsburg, zevenenveertig jaar
Hendrina Abram-Rootveld, drieënvijftig jaar
Grietje Abram-Scheffer, drieëntwintig jaar
Catharina Abram-Speelman, zevenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sophia Abram-van Gelder, zestig jaar
Vrouwtje Abram-van Geldere, tweeëntwintig jaar
Sientje Abram-van Loggem, drieëntwintig jaar
Hadasse Abram-van Praag, zevenendertig jaar
Elisabeth Abram-van West, negenenvijftig jaar
Marianne Abram-van West, zevenendertig jaar
Rozet Abram-van Zorg, vijfenveertig jaar
Julia Abram-Veterman, drieënveertig jaar
Bertha Abram-Wagenhuizen, vierenvijftig jaar
Reina Abram-Walg, drieëntwintig jaar
Eugen Abramczijk, zesenzeventig jaar
Helene Abramczijk-Reinach, drieënzeventig jaar
Abraham Abramowicz, zeventien jaar
Kalme Abramowicz, vijfenveertig jaar
Mordka Abramowicz, zesenveertig jaar
Ruchlja Abramowicz-Lapides, veertig jaar
Henriette Erna Abramowicz-Rosenthal, zevenendertig jaar
Bensien Abramowitz, vijftig jaar
Leia Abramowitz, vijfenvijftig jaar
Samuel Abramowitz, achttien jaar
Schoontje Abramowitz-Couzijn, negenenveertig jaar
Zseni Abramowitz-Stein, vierendertig jaar
Hedwig Abramowsky-Fuss, achtenvijftig jaar
Abraham Acathan, vierenvijftig jaar
Abraham Acathan, zesenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Augusta Acathan, elf jaar
Betsie Acathan, negentien jaar
Branca Acathan, zestien jaar
Clementine Acathan, negentien jaar
Daniel Acathan, dertien jaar
David Acathan, achtentwintig jaar
David Acathan, vierentwintig jaar
Dora Acathan, vierentwintig jaar
Dorothea Helena Acathan, zes jaar
Ephraim Acathan, eenendertig jaar
Gabriel Acathan, negentien jaar
Haïm Acathan, vijfenzeventig jaar
Haïm Acathan, tien jaar
Henriette Acathan, vijftien jaar
Izak Acathan, drieënveertig jaar
Jeannette Catharina Acathan, twaalf jaar
Lea Acathan, drie jaar
Louis Acathan, zes jaar
Louis Julius Acathan, twaalf jaar
Louis Maurice Acathan, zes jaar
Maurits Acathan, zesendertig jaar
Rachel Elisabeth Acathan, twee jaar
Rebecca Acathan, drieënveertig jaar
Salomon Acathan, tweeënzestig jaar
Salomon Acathan, drieëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Samuel Acathan, vijfenzestig jaar
Samuel Acathan, eenenvijftig jaar
Samuel Acathan, twintig jaar
Vrouwtje Acathan, vierenzestig jaar
Anna Acathan-Bolle, vijfendertig jaar
Elisabeth Acathan-Casoetto, tweeënzestig jaar
Rebecca Acathan-Ereira, zesentwintig jaar
Sara Acathan-Haringman, zevenenzestig jaar
Rachel Acathan-Leon, vierenvijftig jaar
Henriette Acathan-Monnickendam, drieënvijftig jaar
Henriette Acathan-Rootveldt, tweeënveertig jaar
Elisabeth Acathan-van Gelderen, achtenvijftig jaar
Rebecca Acathan-Vaz Dias, achtendertig jaar
Flora Christina Acathan-Visser, veertig jaar
Abraham Achtsteribbe, zesenveertig jaar
Bernard Achtsteribbe, een jaar
Clara Achtsteribbe, dertien jaar
Esther Achtsteribbe, veertien jaar
Gerrit Dirk Achtsteribbe, negen jaar
Jonas Achtsteribbe, tweeëntwintig jaar
Schoontje Achtsteribbe, negentien jaar
Willem Achtsteribbe, negentien jaar
Grietje Achtsteribbe-Romijn, achtenveertig jaar
Clara Achttienribbe, tweeëntwintig jaar
Eliazer Achttienribbe, vijfenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Estella Achttienribbe, zevenentwintig jaar
Henri Achttienribbe, vierenveertig jaar
Izak Achttienribbe, eenenzeventig jaar
Simon Achttienribbe, tweeënzestig jaar
Simon Achttienribbe, zesendertig jaar
Keetje Achttienribbe-Fonteyn, zevenenvijftig jaar
Paula Achttienribbe-Schakowsky, zevenendertig jaar
Abraham Achttienribben, dertien jaar
Abraham Jacob Achttienribben, achtentwintig jaar
Frederika Achttienribben, twee jaar
Henriette Jansje Achttienribben, zeven jaar
Isaäc Achttienribben, achtendertig jaar
Izaak Achttienribben, achttien jaar
Jacob Achttienribben, negenenvijftig jaar
Jacob Achttienribben, eenenvijftig jaar
Jacob Achttienribben, achtenveertig jaar
Leendert Achttienribben, achtendertig jaar
Levie Achttienribben, eenenvijftig jaar
Levie Achttienribben, zeven maanden
Louis Achttienribben, vijfentwintig jaar
Martijn Achttienribben, vier jaar
Naftalie Achttienribben, vijfenveertig jaar
Rebecca Achttienribben, negenenveertig jaar
Sara Achttienribben, vijf jaar
Simon Achttienribben, vijfenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Simon Achttienribben, zevenentwintig jaar
Kaatje Achttienribben-Cohen, eenentwintig jaar
Mietje Achttienribben-Dagloonder, drieëntwintig jaar
Elisabeth Achttienribben-Engelsman, vijfenzeventig jaar
Sara Achttienribben-Haagman, negenenveertig jaar
Lea Achttienribben-Mol, drieënvijftig jaar
Abigaël Achttienribben-Noort, drieënzestig jaar
Keetje Achttienribben-Polak, vijfendertig jaar
Helena Henrietta Achttienribben-Weliogoera, zevenentwintig jaar
Kurt Israël Acker, twintig jaar
Hans Ackermann, eenenveertig jaar
Thomas Pieter Werner Ackermann, drie jaar
Abraham Acohen, vijfenzestig jaar
Abraham Acohen, vijfendertig jaar
Alfred Herman Acohen, zeventien jaar
Emanuel Acohen, drieëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Haïm Acohen, eenendertig jaar
Haïm Abraham Acohen, tweeënzeventig jaar
Haïm Benjamin Acohen, eenenzeventig jaar
Haïm Benjamin Acohen, vijfenzestig jaar
Hanna Rebecca Acohen, drieënzeventig jaar
Isidoor Acohen, zesendertig jaar
Jacob Acohen, achtendertig jaar
Joseph Acohen, vierentwintig jaar
Juda Acohen, vijfenzestig jaar
Juda Acohen, negenentwintig jaar
Leonard Acohen, vierentwintig jaar
Maurits Acohen, drieënzestig jaar
Max Acohen, zeventien jaar
Mozes Acohen, zevenenzestig jaar
Rozette Acohen, achtendertig jaar
Rudolf Acohen, twintig jaar
Salomon Acohen, tweeënvijftig jaar
Lena Acohen-Benavente, zestig jaar
Esther Acohen-de la Bella, drieënvijftig jaar
Suze Acohen-de Vries, vierenvijftig jaar
Rosette Acohen-Duizend, tweeënvijftig jaar
Ester Acohen-Korn, negenendertig jaar
Judith Acohen-Leeuwin, vierenzestig jaar
Mina Acohen-Lootsteen, zevenentwintig jaar
Duifje Acohen-Peper, negenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Acohen-Salzedo, drieënzeventig jaar
Rosalie Acohen-Zwaab, vijfenvijftig jaar
Ernst Adam, zevenenveertig jaar
Isidore Adamski, dertien jaar
Joseph Adamski, drieënveertig jaar
Alexander Maurits Adelaar, drieënvijftig jaar
Alfred Jacques Adelaar, eenentwintig jaar
Aron Adelaar, zeventien jaar
Asser Adelaar, twintig jaar
Benedictus Adelaar, negenenveertig jaar
Catharina Francisca Adelaar, zevenenzestig jaar
Clara Adelaar, eenenveertig jaar
Eduard Adelaar, drieënzestig jaar
Emanuel Adelaar, twintig jaar
Emile Herman Adelaar, vierentwintig jaar
Frederika Sophie Adelaar, zesendertig jaar
Henri Adelaar, tweeënzestig jaar
Mauritz Adelaar, drieënvijftig jaar
Pauline Adelaar, tien jaar
Rudolph Adelaar, vierenvijftig jaar
Samuël Adelaar, achtenvijftig jaar
Siegfried Emil Adelaar, vijfendertig jaar
Wilhelm Adelaar, drieëndertig jaar
Wilhelmina Adelaar-Cohen, eenenvijftig jaar
Elisabeth Adelaar-Fürth, eenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marie Anna Adelaar-Fürth, zestig jaar
Alida Leonore Adelaar-Groenman, zevenendertig jaar
Marianne Adelaar-Kooker, vierenvijftig jaar
Henriette Adelaar-Korijn, achtentwintig jaar
Sophia Adelaar-Roco, tweeënzeventig jaar
Greta Adelaar-Slap, tweeënveertig jaar
Rosalina Adelaar-Stibbe, eenenvijftig jaar
Fannij Adelaar-van Genderingen, vierenvijftig jaar
Susanna Adelaar-Vijevano, zevenenveertig jaar
Anna van Adelberg, veertig jaar
Jacob van Adelberg, zesenzestig jaar
Salomon van Adelberg, tweeënzestig jaar
Dina van Adelberg-Dekker, eenenzestig jaar
Rosalie van Adelberg-Duparc, negenenzestig jaar
Flora van Adelberg-Norden, zeventig jaar
Emile van Adelsberg, zestien jaar
Hartog van Adelsberg, drieënvijftig jaar
Hartog van Adelsberg, vijftig jaar
Henny van Adelsberg, twintig jaar
Juda van Adelsberg, eenenvijftig jaar
Salomon van Adelsberg, zevenenveertig jaar
Willem Julius van Adelsberg, drieëntwintig jaar
Willy Harry van Adelsberg, veertien jaar
Johanna van Adelsberg-Beem, tweeënvijftig jaar
Gertrud Betty van Adelsberg-Cohn, vierenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sientje van Adelsberg-Polak, vijftig jaar
Abraham van Adelsbergen, drieënveertig jaar
Abram van Adelsbergen, dertien jaar
Adolf Salomon van Adelsbergen, vijfentwintig jaar
Alfred Samuel van Adelsbergen, drieëndertig jaar
Barend van Adelsbergen, negenentwintig jaar
Bernard van Adelsbergen, vierenvijftig jaar
Betje van Adelsbergen, zesenveertig jaar
Catharina van Adelsbergen, twee jaar
Dina Susanna van Adelsbergen, vierenveertig jaar
Greta van Adelsbergen, achttien jaar
Grietje van Adelsbergen, zevenenzestig jaar
Hartog van Adelsbergen, negenenvijftig jaar
Henriette Bertha van Adelsbergen, tweeëndertig jaar
Henry van Adelsbergen, zevenendertig jaar
Izaak van Adelsbergen, drieëntachtig jaar
Izak Abraham van Adelsbergen, negen jaar
Jetje van Adelsbergen, achtenzeventig jaar
Louis van Adelsbergen, zeventig jaar
Marianne van Adelsbergen, tweeënveertig jaar
Martinus Herman van Adelsbergen, achtendertig jaar
Mary van Adelsbergen, eenentwintig jaar
Maurits van Adelsbergen, drieënveertig jaar
Max van Adelsbergen, vijftien jaar
Mozes van Adelsbergen, dertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Philip Max van Adelsbergen, twaalf jaar
Salomon van Adelsbergen, achtenzestig jaar
Samuel Adelsbergen, zevenenvijftig jaar
Sonja van Adelsbergen, twee jaar
Marie van Adelsbergen-Beek, vierendertig jaar
Jette van Adelsbergen-Blok, eenenzeventig jaar
Henriette van Adelsbergen-Braunberger, drieënveertig jaar
Miena van Adelsbergen-de Haas, achtenzestig jaar
Sara van Adelsbergen-de Haas, vijfenzestig jaar
Heintje van Adelsbergen-de Leeuw, zesenzestig jaar
Betje van Adelsbergen-de Vries, negenenzestig jaar
Roosje Adelsbergen-du Pont, vierenvijftig jaar
Maria van Adelsbergen-Judels, zeventig jaar
Celine van Adelsbergen-Kattenburg, vijfenvijftig jaar
Maria van Adelsbergen-Neuwit, negenendertig jaar
Betje van Adelsbergen-Pool, drieënzeventig jaar
Eva van Adelsbergen-Reimer, achtenvijftig jaar
Marianna van Adelsbergen-Spier, eenenvijftig jaar
Engelina van Adelsbergen-Sturkop, zevenenvijftig jaar
Henriettje van Adelsbergen-van Berg, eenenveertig jaar
Rozina van Adelsbergen-van Geuns, zesentachtig jaar
Naatje van Adelsbergen-Wagenaar, zesenzestig jaar
Sippora van Adelsbergen-Wans, vijfenveertig jaar
Julius Adelsheimer, eenenvijftig jaar
Louis Gerd Adelsheimer, negentien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Lea Adelsheimer-Strauch, vijftig jaar
Abraham Artur Adler, negentien jaar
Adolf Hermann Adler, zesenzeventig jaar
Alexander Moritz Adler, eenenvijftig jaar
Alfred Felix Adler, eenenvijftig jaar
Anita Hendrika Adler, zeventien jaar
Bernhard Adler, negenenzestig jaar
Elkan Adler, leeftijd onbekend
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Erich Israël Adler, negenenveertig jaar
Friedrich Israël Adler, vierendertig jaar
Hans Adler, zevenentwintig jaar
Heinrich Adler, tien jaar
Henny Henriette Adler, twaalf jaar
Hirsch Adler, zevenenzestig jaar
Josef Gabriel Adler, drieëntwintig jaar
Julius Adler, vijftig jaar
Lilly Erna Adler, eenenvijftig jaar
Lotte Adler, achttien jaar
Marie Adler, vijftien jaar
Markus Max Adler, zevenenvijftig jaar
Max Adler, negenenzeventig jaar
Richard Adler, vierenvijftig jaar
Schafte Adler, zesentachtig jaar
Selig Adler, zesenzeventig jaar
Siegmund Adler, achtenzestig jaar
Simon Adler, tweeëndertig jaar
Sonja Adler, negentien jaar
Suse Adler, eenentwintig jaar
Fanny Adler-Adler, zesenzeventig jaar
Hortense Adler-Blüm, zesenzestig jaar
Margaretha Rosine Adler-de Vries, tweeënveertig jaar
Elizabeth Adler-den Hartog, zevenentwintig jaar
Emmy Adler-Enoch, drieënzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Miriam Adler-Feith, vijfenzeventig jaar
Ziwia Adler-Helfer, eenenveertig jaar
Amalie Adler-Herz, negenenzeventig jaar
Bertha Adler-Heymann, negenenveertig jaar
Sophie Adler-Heymann, zestig jaar
Philippine Adler-Hirschberger, negenenzeventig jaar
Paula Adler-Lindo, zestig jaar
Catharina Adler-Rensburg, vijfenzestig jaar
Helene Adler-Rosenthal, vijfentachtig jaar
Süssla Adler-Schiffmann, zevenendertig jaar
Mina Adler-Siesel, vijfenveertig jaar
Mathilde Adler-Stein, drieënzestig jaar
Frieda Adler-Steinhäuser, achtentwintig jaar
Wilhelmina Henriette Adrian, achtenvijftig jaar
Elisabeth Aenmeij-Velleman, tweeëntwintig jaar
Jeanette Agapy-Adler, negenenzestig jaar
Bertha van Aggelen-Harkman, zestig jaar
Abraham Agsteribbe, zestig jaar
Abraham Agsteribbe, eenenvijftig jaar
Abraham Agsteribbe, eenenvijftig jaar
Abraham Agsteribbe, zevenendertig jaar
Abraham Agsteribbe, vierendertig jaar
Abraham Agsteribbe, vierendertig jaar
Abraham Agsteribbe, eenentwintig jaar
Abraham Agsteribbe, achttien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Agsteribbe, negen jaar
Abraham Agsteribbe, vijf jaar
Abraham Agsteribbe, vijf jaar
Abraham Agsteribbe, zevenentwintig jaar
Abraham Woodrow Agsteribbe, drieëntwintig jaar
Alfred Agsteribbe, elf jaar
Andries Agsteribbe, tweeënzestig jaar
Andries Agsteribbe, eenenveertig jaar
Anna Agsteribbe, negenentwintig jaar
Anna Agsteribbe, achtentwintig jaar
Anna Agsteribbe, zes jaar
Aron Agsteribbe, negenendertig jaar
Benjamin Agsteribbe, eenentwintig jaar
Benjamin Agsteribbe, zeven jaar
Bernard Agsteribbe, zes jaar
Betty Agsteribbe, twee jaar
Daniel Agsteribbe, negen jaar
David Agsteribbe, zevenenveertig jaar
David Agsteribbe, eenendertig jaar
David Agsteribbe, zevenentwintig jaar
Eduard Agsteribbe, negen maanden
Eliazer Agsteribbe, zesenveertig jaar
Elisabeth Agsteribbe, twintig jaar
Elisabeth Agsteribbe, twaalf jaar
Elly Agsteribbe, tien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Emanuel Agsteribbe, vijftig jaar
Emanuel Agsteribbe, vijfenveertig jaar
Emanuel Agsteribbe, negenendertig jaar
Emanuel Agsteribbe, zesentwintig jaar
Emanuel Agsteribbe, vijfentwintig jaar
Emanuel Agsteribbe, vijftien jaar
Esther Agsteribbe, zesendertig jaar
Esther Agsteribbe, vijfentwintig jaar
Gerrit Agsteribbe, vierendertig jaar
Gerrit Agsteribbe, dertig jaar
Gesina Agsteribbe, een jaar
Greta Agsteribbe, zesentwintig jaar
Hanna Agsteribbe, drie jaar
Hans Agsteribbe, zes maanden
Hijman Agsteribbe, tweeënvijftig jaar
Hijman Agsteribbe, twintig jaar
Israël Agsteribbe, tweeënvijftig jaar
Israël Agsteribbe, twee jaar
Jacob Agsteribbe, een jaar
Jacob Agsteribbe, vijfendertig jaar
Jeannette Agsteribbe, vier jaar
Joseph Agsteribbe, negenendertig jaar
Joseph Agsteribbe, vierendertig jaar
Joseph Agsteribbe, drieëndertig jaar
Joseph Agsteribbe, vierendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joseph Agsteribbe, eenentwintig jaar
Jozef Agsteribbe, achtenveertig jaar
Jozef Agsteribbe, zesenveertig jaar
Jozef Agsteribbe, vier jaar
Jozef Samuel Agsteribbe, zeven jaar
Judith Agsteribbe, dertig jaar
Judith Agsteribbe, vierentwintig jaar
Keetje Agsteribbe, zestien jaar
Leendert Agsteribbe, vijfenvijftig jaar
Leendert Agsteribbe, dertig jaar
Leendert Agsteribbe, drieëntwintig jaar
Leendert Agsteribbe, dertien jaar
Leentje Agsteribbe, zestig jaar
Leonora Agsteribbe, vier jaar
Levi Agsteribbe, drieënveertig jaar
Louis Agsteribbe, eenendertig jaar
Louis Agsteribbe, zesentwintig jaar
Marcus Agsteribbe, eenenveertig jaar
Marcus Agsteribbe, eenentwintig jaar
Marcus Agsteribbe, negen jaar
Marcus Samson Agsteribbe, negentien jaar
Maria Agsteribbe, zestien jaar
Marinus Agsteribbe, vijfentwintig jaar
Maurits Agsteribbe, negenendertig jaar
Maurits Agsteribbe, zevenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Max Agsteribbe, vier jaar
Meijer Agsteribbe, negenendertig jaar
Mietje Agsteribbe, achtenzestig jaar
Mietje Agsteribbe, achttien jaar
Mordegai Agsteribbe, drie jaar
Mozes Agsteribbe, vierenvijftig jaar
Mozes Agsteribbe, tweeënvijftig jaar
Naphtali Agsteribbe, vijfenvijftig jaar
Rachel Agsteribbe, dertig jaar
Rachel Agsteribbe, zeventien jaar
Rachel Agsteribbe, een jaar
Rachel Hanna Agsteribbe, vijf jaar
Racheld Agsteribbe, dertien jaar
Sallie Agsteribbe, drieënzestig jaar
Sally Agsteribbe, tweeëndertig jaar
Salmon Agsteribbe, drieënvijftig jaar
Salomon Agsteribbe, vijftig jaar
Salomon Agsteribbe, zesendertig jaar
Salomon Agsteribbe, achtentwintig jaar
Salomon Agsteribbe, eenentwintig jaar
Salomon Agsteribbe, negentien jaar
Salomon Agsteribbe, zes jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Salomon Agsteribbe, zevenendertig jaar
Samson Agsteribbe, eenenzestig jaar
Samson Agsteribbe, negenentwintig jaar
Samuel Agsteribbe, negenenvijftig jaar
Samuel Agsteribbe, negenenveertig jaar
Samuel Agsteribbe, tweeënveertig jaar
Samuel Agsteribbe, veertig jaar
Samuel Agsteribbe, vierendertig jaar
Samuel Agsteribbe, vierentwintig jaar
Sara Agsteribbe, negenenvijftig jaar
Sara Agsteribbe, achtentwintig jaar
Sara Agsteribbe, vierentwintig jaar
Sara Agsteribbe, twee jaar
Sara Agsteribbe, zeven maanden
Sarah Agsteribbe, zeventien jaar
Sarina Agsteribbe, vijf jaar
Simon Agsteribbe, vijfenzestig jaar
Simon Agsteribbe, vijftig jaar
Simon Agsteribbe, twintig jaar
Soesman Agsteribbe, drieëndertig jaar
Willem Agsteribbe, zesenzestig jaar
Willem Agsteribbe, vierenvijftig jaar
Zacharias Agsteribbe, tweeëntwintig jaar
Zacharias Agsteribbe, tien jaar
Zacharias Agsteribbe, acht jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sophia Agsteribbe-Aarons, zeventig jaar
Schoontje Agsteribbe-Ancona, vierentwintig jaar
Sara Agsteribbe-Bakker, achtenveertig jaar
Margaretha Agsteribbe-Bierman, vierenvijftig jaar
Naatje Agsteribbe-Bilderbeek, zevenenvijftig jaar
Elsje Agsteribbe-Blik, drieënvijftig jaar
Sara Agsteribbe-Boeken, negenentwintig jaar
Hendrika Agsteribbe-Bouwman, vijfentwintig jaar
Marianna Agsteribbe-Brandon, vijfenveertig jaar
Marianne Agsteribbe-Bromet, drieënzestig jaar
Lea Agsteribbe-de Boer, drieëndertig jaar
Maria Agsteribbe-de Groot, negenendertig jaar
Clara Agsteribbe-de Hond, vierentwintig jaar
Klara Agsteribbe-de Hond, achtendertig jaar
Elisabeth Magdalena Agsteribbe-de Jong, eenentwintig jaar
Sara Agsteribbe-de Levie, eenenveertig jaar
Keetje Agsteribbe-de Valenca, zevenendertig jaar
Rebecca Agsteribbe-Delden, eenenveertig jaar
Estherina Agsteribbe-Frank, eenenzestig jaar
Esther Agsteribbe-Frankfort, vierentachtig jaar
Jeannette Agsteribbe-Friwaks, zevenenveertig jaar
Anna Agsteribbe-Gans, vijfenveertig jaar
Marianne Agsteribbe-Goudeket, tweeënzestig jaar
Grietje Agsteribbe-Hamel, zesenzestig jaar
Frederika Agsteribbe-Hart, drieënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Aaltje Agsteribbe-Hoed, achtendertig jaar
Sara Agsteribbe-Izaks, vijfenvijftig jaar
Sara Agsteribbe-Koekoek, zesentwintig jaar
Regina Estella Agsteribbe-Koster, drieëntwintig jaar
Naatje Agsteribbe-Lap, tweeënzestig jaar
Rachel Agsteribbe-Lap, zesenzestig jaar
Rika Agsteribbe-Lap, negentien jaar
Sophia Agsteribbe-Levit, zesenveertig jaar
Johanna Agsteribbe-Montesinos, zesenveertig jaar
Grietje Agsteribbe-Montezinos, dertig jaar
Betje Agsteribbe-Mozes, negenenveertig jaar
Sara Agsteribbe-Nord, eenentwintig jaar
Betje Agsteribbe-Pach, negenenveertig jaar
Sara Agsteribbe-Polak, vierendertig jaar
Alida Agsteribbe-Poppegaai, achtentwintig jaar
Mina Agsteribbe-Premselaar, vierenvijftig jaar
Aaltje Agsteribbe-Roselaar, vijfenvijftig jaar
Joela Agsteribbe-Salomons, zesenvijftig jaar
Mina Agsteribbe-Soep, vijfendertig jaar
Cato Agsteribbe-Soesan, eenendertig jaar
Clara Agsteribbe-Soesan, vierenveertig jaar
Hanna Reina Agsteribbe-Soester, drieëntwintig jaar
Mietje Agsteribbe-Stokvisch, achtentwintig jaar
Sara Agsteribbe-Stokvisch, drieëndertig jaar
Sophie Agsteribbe-van Buuren, drieëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marianne Agsteribbe-van der Velde, tweeëndertig jaar
Bertina Agsteribbe-van West, vierenvijftig jaar
Elisabeth Agsteribbe-van Witsen, achtenveertig jaar
Sophia Agsteribbe-van Witsen, eenenvijftig jaar
Marie Agsteribbe-Verdooner, achtendertig jaar
Anna Agsteribbe-Visser, vierenveertig jaar
Cato Agsteribbe-Vrachtdoender, tweeëndertig jaar
Alida Agsteribbe-Vuijsje, drieëndertig jaar
Sara Agsteribbe-Zegerius, vierenvijftig jaar
Jonas Agsteribben, vijftig jaar
Louis Agsteribben, zevenenzeventig jaar
Amalia Agsteribben-Heigmans, negenenveertig jaar
Elias Agstteribbe, veertig jaar
Jenny Clara Agstteribbe, negenentwintig jaar
John Liepman Agstteribbe, drie jaar
Leo Agstteribbe, zeven jaar
Salomon Agstteribbe, vierendertig jaar
Selma Agstteribbe, vijftien jaar
Suze Agstteribbe, acht jaar
Willem Agstteribbe, tweeënveertig jaar
Clara Agstteribbe-Knoop, drieëndertig jaar
Sara Agstteribbe-Schaap, achtenzestig jaar
Vogelina Agstteribbe-Snijders, veertig jaar
Abraham Agtsteribbe, negenenvijftig jaar
Andries Agtsteribbe, zevenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elizabeth Agtsteribbe, drieëndertig jaar
Esther Agtsteribbe, tweeëntwintig jaar
Grietje Agtsteribbe, zevenenvijftig jaar
Hartog Agtsteribbe, drieënvijftig jaar
Hijman Agtsteribbe, tweeëntwintig jaar
Isaäc Agtsteribbe, negentien jaar
Jacob Agtsteribbe, eenentwintig jaar
Joseph Agtsteribbe, drieënzestig jaar
Lion Agtsteribbe, vierenzestig jaar
Meijer Agtsteribbe, eenenzestig jaar
Mietje Agtsteribbe, vijfenzestig jaar
Perez Agtsteribbe, zestig jaar
Salomon Agtsteribbe, zevenenzestig jaar
Betje Agtsteribbe-Canes, negenenvijftig jaar
Kaatje Agtsteribbe-de Rood, tweeënzeventig jaar
Sara Agtsteribbe-de Vries, eenenvijftig jaar
Elisabeth Agtsteribbe-Leger, eenenvijftig jaar
Maria Agtsteribbe-Trompetter, tweeënzestig jaar
Betsie Agtsteribbe-Wolder, tweeënvijftig jaar
Benjamin Ahrend, dertien jaar
Bernhard Ahrend, vijftien jaar
Mirian Ahrend, veertien jaar
Oskar Ahron, vijfenzestig jaar
Jeannette Ahron-Vogelsang, negenenvijftig jaar
Adolf Max Ahronheim, achttien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Karl Max Ahronheim, zeventien jaar
Max Ahronheim, vijfenvijftig jaar
Egla Emma Ahronheim-Kallmes, zevenenveertig jaar
Jacob Ailjon, tweeëndertig jaar
Paul Jeronimo Ailjon, een jaar
Samuel Ailjon, tachtig jaar
Rachel Ailjon-da Silva Abenator, drieënzeventig jaar
Frieda Jacoba Ailjon-Lobatto, zevenentwintig jaar
Günther Aiminski, negentien jaar
Hans Julius Ainstein, dertien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Irene Ainstein-Liffgens, zevenenveertig jaar
Aron Aizenfeld, vijftig jaar
Benjamin Aizenfeld, twaalf jaar
Bene Chane Aizenfeld-Grzyb, achtenveertig jaar
Aaron Akker, negenenveertig jaar
Aron Jacob Akker, dertien jaar
Carolina Akker, zestien jaar
David Josef Akker, negenendertig jaar
Diena Hilda Akker, een jaar
Frits Leo Akker, zesentwintig jaar
Heiman Akker, achtenveertig jaar
Henriette Akker, vijftien jaar
Isidoor Bernard Akker, eenendertig jaar
Isidor Akker, negenenveertig jaar
Izaäk Akker, negenenzeventig jaar
Izaäk Akker, negentien jaar
Izak Akker, eenenzeventig jaar
Izak Akker, achttien jaar
Izak Benjamin Rudolph Akker, achtentwintig jaar
Jaak Akker, achtentwintig jaar
Jacob Filippus Akker, achtenzeventig jaar
Joseph Isidore Louis Akker, eenendertig jaar
Lea Akker, tweeëntwintig jaar
Leon Louis Akker, negenenvijftig jaar
Louis Akker, achtenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Louis Isidore Akker, tweeëndertig jaar
Louis Leo Akker, eenendertig jaar
Martha Akker, vijfentwintig jaar
Rudolph Akker, zesenzestig jaar
Sam Akker, vierenzeventig jaar
Samuel Max Akker, zes jaar
Klara Akker-Brilleman, zevenentwintig jaar
Marianne Akker-Cohen, zevenenzestig jaar
Geertruida Akker-Frankfort, vierenvijftig jaar
Dora Akker-Herz, negenenveertig jaar
Marie Akker-Kalker, tweeënvijftig jaar
Frida Sara Akker-Meijer, dertig jaar
Roosje Akker-Meijer, zeventig jaar
Wilhelmina Akker-Noach, zesentwintig jaar
Roosje Akker-Paur, zesenzeventig jaar
Bertha Akker-Rosenberg, eenenzestig jaar
Antje Akker-Serphos, vierenvijftig jaar
Hendrika Akker-van der Wijk, vierenzestig jaar
Estella Akker-Wolf, zesenzestig jaar
Judikje Akker-Zwart, achtenveertig jaar
Abraham David Alberg, tweeënveertig jaar
Henricus Alberg, achtenzestig jaar
Rosetta Judith Alberg, zevenendertig jaar
Sibilla Alberg-Alberge, zesenzeventig jaar
Judic Alberge, achtenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Leonard Alberge, zeventig jaar
Levie Alberge, zesenveertig jaar
Kaatje Alberge-Kleinkramer, vijfenzeventig jaar
Cornelia Alberge-van Brakel, tachtig jaar
Else Albersheim, drieënveertig jaar
Kurt Albersheim, zevenenveertig jaar
Ruth Albersheim, vijftien jaar
Sara Marta Albersheim, tweeënveertig jaar
Martha Albersheim-Abt, eenenveertig jaar
Clara Albersheim-Spiro, vijfenzeventig jaar
Fritz Albu, drieënveertig jaar
Alexander Aldewereld, eenenveertig jaar
Anna Aldewereld, veertien jaar
Barend Aldewereld, veertig jaar
Benedictus Barend Aldewereld, drieëndertig jaar
Catharina Aldewereld, negen jaar
Christina Aldewereld, tweeëndertig jaar
Gerrit Aldewereld, tweeënzestig jaar
Izaak Aldewereld, vijf jaar
Izaak Aldewereld, een jaar
Jacob Aldewereld, veertig jaar
Jacob Aldewereld, tweeëntwintig jaar
Jacob Izaak Aldewereld, zesenzestig jaar
Jonas Aldewereld, zeventien jaar
Josef Aldewereld, achtendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joseph Aldewereld, vierentwintig jaar
Marcus Aldewereld, achttien jaar
Marianna Aldewereld, twee jaar
Marianne Aldewereld, negenenzestig jaar
Meijer Aldewereld, vierenzeventig jaar
Mozes Aldewereld, tweeënveertig jaar
Salomon Aldewereld, zevenenzeventig jaar
Salomon Aldewereld, drieënvijftig jaar
Salomon Aldewereld, tweeëndertig jaar
Salomon Aldewereld, zestien jaar
Salomon Aldewereld, veertien jaar
Salomon Aldewereld, twaalf jaar
Samson Aldewereld, twee jaar
Simon Aldewereld, vierenveertig jaar
Simon Aldewereld, achtentwintig jaar
Sientje Aldewereld-Beetz, eenenveertig jaar
Schoontje Aldewereld-Colmans, tweeënveertig jaar
Elisabeth Aldewereld-Davidson, zevenenvijftig jaar
Rachel Aldewereld-de Rooy, zevenentwintig jaar
Sipora Aldewereld-Ereira, negenentwintig jaar
Keetje Aldewereld-Frank, eenenveertig jaar
Sophia Aldewereld-Frank, zesendertig jaar
Christina Aldewereld-Scheffer, negenentwintig jaar
Lena Aldewereld-Schrijver, zesentwintig jaar
Marianne Aldewereld-Stodel, eenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Branca Aldewereld-van Beem, drieënvijftig jaar
Naatje Aldewereld-Walvisch, vierenzeventig jaar
Chaim Aldorf, vierenvijftig jaar
Lejzor Aldorf, dertig jaar
Rechla Aldorf-Czarkowski, drieënvijftig jaar
Claire Aleksandrowicz, twintig jaar
Laib Aleksandrowicz, tweeënvijftig jaar
Rojza Aleksandrowicz, achttien jaar
Johanna Aleksandrowicz-Groonheim, drieënveertig jaar
Szyfra Aleksandrowicz-Marcowitz, drieënveertig jaar
Gedali Alembik, achtendertig jaar
Gerrit Alembik, tien jaar
Masza Laja Alembik-Chorzewska, zevenendertig jaar
Abraham Aleng, zestien jaar
Alexander Aleng, eenenvijftig jaar
Benjamin Aleng, vierenvijftig jaar
Hartog Aleng, vijftig jaar
Helena Aleng, veertien jaar
Hendrica Aleng, vijftig jaar
Isaäc Aleng, eenenvijftig jaar
Isidoor Aleng, zevenenveertig jaar
Mimi Aleng, achttien jaar
Jansje Aleng-de Wolff, zevenenzeventig jaar
Mietje Aleng-Hakker, zevenenveertig jaar
Vrouwtje Aleng-Neeter, vijfenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rachel Aleng-Polak, negenenveertig jaar
Henriette Aleng-Salomon, vijftig jaar
Margaretha Aleng-van Collem, vijfenveertig jaar
Anna Aletrino, eenenzestig jaar
Benjamin Aletrino, eenenveertig jaar
Elisabeth Aletrino, twaalf jaar
Gerson Aletrino, negen jaar
Izaak Aletrino, vijfendertig jaar
Jacques Aletrino, zesendertig jaar
Louis Aletrino, vijftig jaar
Rachel Aletrino, negenendertig jaar
Bertha Aletrino-Bloemendaal, drieëndertig jaar
Abigaël Aletrino-Cardozo, achtenzeventig jaar
Rebecca Aletrino-de Vries, negenendertig jaar
Sara Aletrino-Finsij, zeventig jaar
Schoontje Aletrino-Graveur, negenenzestig jaar
Sara Aletrino-Pool, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Debora Aletrino-Praeger, vijfentachtig jaar
Alfred Alexander, twintig jaar
Edith Alexander, vijftien jaar
Emil Israël Alexander, tweeënzeventig jaar
Ernst Alexander, achtentwintig jaar
Friedrich Alexander, vierenveertig jaar
Greta Alexander, negenentwintig jaar
Helmuth Alexander, tweeëntwintig jaar
Hugo Alexander, vierenvijftig jaar
Inge Rose Alexander, zeventien jaar
Israël Levy Alexander, tweeëntachtig jaar
Juliana Beatrix Alexander, vier jaar
Julius Alexander, tweeënvijftig jaar
Karl Alexander, zesenveertig jaar
Lina Alexander, vierenveertig jaar
Ludwig Alexander, achtenveertig jaar
Max Alexander, drieënveertig jaar
Reha Alexander, vijf jaar
Suze Alexander, zestien jaar
Ilse Alexander-Cassirer, vijfendertig jaar
Marguerite Alexander-Dreyfus, negenenveertig jaar
Fanny Alexander-Friedberg, eenenveertig jaar
Erna Alexander-Herz, tweeënveertig jaar
Viola Alexander-Löwenstein, leeftijd onbekend
Ruth Alexander-Oppenheimer, achtendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Ida Alexander-Weichselbaum, achtenzestig jaar
Isaäc Alexandroff, vierenveertig jaar
Icek Alexandrowicz, achtenveertig jaar
Golda Alexandrowicz-Szajnweksler, negenenveertig jaar
Abram Alexandrowitz, tweeënveertig jaar
Hilda Alexandrowitz-Rosenbaum, drieënveertig jaar
Peter Julius Franz Alkan, zeventien jaar
Abraham Allegro, tweeënzestig jaar
Abraham Allegro, zevenendertig jaar
Abraham Allegro, eenendertig jaar
Abraham Allegro, eenendertig jaar
Aron Allegro, eenentwintig jaar
David Allegro, zevenenvijftig jaar
Emanuel Allegro, zesentwintig jaar
Hanna Allegro, drie jaar
Harry Allegro, een jaar
Hartog Allegro, tweeënzestig jaar
Hijman Allegro, achtenzestig jaar
Hijman Allegro, vierendertig jaar
Jacob Meijer Allegro, tweeëntwintig jaar
Leendert Allegro, vijfenvijftig jaar
Leo Allegro, zes maanden
Louis Allegro, eenendertig jaar
Louis Allegro, twintig jaar
Machiel Allegro, vijfenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Machiel Philip Allegro, drie jaar
Marcus Allegro, vijfentwintig jaar
Margaretha Allegro, negenenveertig jaar
Maurits Jacques Allegro, een jaar
Nathan Allegro, drieëndertig jaar
Salomon Allegro, vierentwintig jaar
Sientje Allegro-Agsteribbe, tweeënvijftig jaar
Mathilda Allegro-Ancano, achtenvijftig jaar
Johanna Allegro-Cohen, achtentwintig jaar
Naatje Allegro-Cohen, drieënzestig jaar
Theodora Allegro-de Jong, negenenvijftig jaar
Mietje Saartje Allegro-Joosten, dertig jaar
Mina Allegro-Moffie, achtentwintig jaar
Sara Allegro-Mullem, zesentwintig jaar
Henriette Allegro-van der Kar, zesentwintig jaar
Rachel Allegro-van Hes, zestig jaar
Johanna Allegro-van Kleef, vijfentwintig jaar
Edmond Alfred Alleman, zesendertig jaar
Abraham Allemans, zevenenzestig jaar
Abraham Allemans, zevenentwintig jaar
Abraham van Allemans, achtendertig jaar
Betje Allemans, tien jaar
Hartog Allemans, drieënzestig jaar
Jonas van Allemans, elf jaar
Louis Allemans, achtendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sophia Leonora Allemans, drieëndertig jaar
Reintje van Allemans-Cohen, negenenzeventig jaar
Bliemei Rachel Allemans-Eijsen, zevenenvijftig jaar
Elizabeth Wilhelmina Allemans-Hartogs, vierenvijftig jaar
Rebecca van Allemans-Prijs, vijfendertig jaar
Rebecca Allemans-Schnitzler, negenenvijftig jaar
Duifje Allemans-van Wittene, veertig jaar
Evelyn Allen, vier jaar
Fritz Michael Allen, vijfendertig jaar
Ruth Allen, zeven jaar
Julia Allen-Silberberg, vierendertig jaar
Sara Charlotte Allerhand-Krakauer, drieënzeventig jaar
Bernard Allmayer, eenentwintig jaar
Felix Allmayer, negenenzestig jaar
Paul Alfred Allmayer, drieëntwintig jaar
Paula Allmayer-Gottfeld, achtenveertig jaar
Sigmund Alpern, leeftijd onbekend
Therese Alpern-Rothschild, tweeënvijftig jaar
Paula Louise Alsberg, tweeënvijftig jaar
Selig Alster, vierenzeventig jaar
Abraham Altenberg, vijftig jaar
Daniel Altenberg, negenenveertig jaar
David Altenberg, eenenveertig jaar
Felix Altenberg, vijfentwintig jaar
Floortje Altenberg, negenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joseph Altenberg, twintig jaar
Raphaël Altenberg, vijfentwintig jaar
Betje Altenberg-Polak, eenenvijftig jaar
Jetta Altenberg-Stork, drieënvijftig jaar
Abraham Alter, veertig jaar
Alex Alter, negentien jaar
Alexander Alter, drieënzeventig jaar
Alexander Alter, eenenzeventig jaar
Alexander Alter, vijfenvijftig jaar
Alexander Alter, vierenveertig jaar
Alexander Alter, drieëndertig jaar
Anna Alter, negentien jaar
Anton Alter, tien jaar
Barend Alter, achtendertig jaar
Carla Alter, acht jaar
Carolina Alter, vijfendertig jaar
Clara Alter, twintig jaar
Clara Alter, twee jaar
David Alter, zevenenzestig jaar
David Alter, vierenveertig jaar
David Alter, vierendertig jaar
David Alter, zestien jaar
David Alter, drie jaar
David Lazarus Alter, dertien jaar
Eduard Alter, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eduard Alter, negenentwintig jaar
Eleazar Alter, tweeënvijftig jaar
Eliazar Alter, vierenvijftig jaar
Eliazar Alter, achtenveertig jaar
Eliazar Alter, drieënveertig jaar
Eliazar Alter, vierendertig jaar
Eliazer Alter, achtentwintig jaar
Elie Alter, zeventien jaar
Eliza Alter, negenenveertig jaar
Elizabeth Alter, veertien jaar
Emanuel Alter, eenenveertig jaar
Esther Alter, negentien jaar
Eva Alter, twaalf jaar
Frederik Alter, zeven jaar
Frederik Alter, zesenveertig jaar
Grietje Alter, achtenzeventig jaar
Hanna Alter, veertien jaar
Hartog Alter, achtenvijftig jaar
Hartog Alter, drieëndertig jaar
Hartog Alter, vierendertig jaar
Hartog Alter, negen jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hartog Alter, eenentwintig jaar
Helena Emilie Alter, twaalf jaar
Hendrik Alter, zesenzeventig jaar
Hennie Alter, elf jaar
Henny Meijer Alter, zes jaar
Henri Alter, drieënveertig jaar
Henri Jacques Alter, vijfenveertig jaar
Isaac Alter, negenentwintig jaar
Isaak Alter, vijfenvijftig jaar
Israël Alter, vijfenzeventig jaar
Israël Alter, achtendertig jaar
Jacob Alter, drieënvijftig jaar
Jacques Alter, negenendertig jaar
Jeannette Alter, tweeëndertig jaar
Johanna Alter, negen jaar
Jonas Alter, tweeënzeventig jaar
Julia Truida Alter, twaalf jaar
Levie Alter, vijfenvijftig jaar
Louis Alter, twee jaar
Marcel Alter, vijf jaar
Margaret Alter, eenentwintig jaar
Max Alter, zes jaar
Meijer Alter, veertig jaar
Meijer Alter, achtendertig jaar
Meijer Alter, vijfendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Meijer Alter, drieëndertig jaar
Meijer Alter, tien jaar
Meijer Alter, tien jaar
Meyer Alter, zeventig jaar
Meyer Alter, negenenzestig jaar
Mirjam Alter, vijf jaar
Mozes Alter, achtenzestig jaar
Mozes Alter, vierenzestig jaar
Mozes Alter, zevenenveertig jaar
Mozes Alter, veertig jaar
Mozes Alter, negenendertig jaar
Nathan Alter, vierenvijftig jaar
Noach Alter, negenenzestig jaar
Philip Alter, zevenenzeventig jaar
Philip Alter, vier jaar
Rebecca Alter, zesenveertig jaar
Rebecca Alter, eenendertig jaar
Robbie Samuel Alter, dertien jaar
Rozette Alter, drie jaar
Samuel Alter, eenenvijftig jaar
Samuel Alter, tweeënveertig jaar
Sander Alter, tweeënveertig jaar
Sander Alter, achtendertig jaar
Sara Alter, zesendertig jaar
Sophia Alter, drieëntachtig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sophia Alter-Alter, vierenzestig jaar
Mina Alter-Bartels, achtenvijftig jaar
Rachel Alter-Biet, zesenzestig jaar
Sara Rebecca Alter-Bobbe, tweeëntwintig jaar
Grietje Alter-Davidson, vijfenveertig jaar
Marianne Alter-de Groot, zevenentwintig jaar
Bertha Alter-de Jong, zevenenzeventig jaar
Anna Clara Alter-de Vries, achtenzestig jaar
Catharina Alter-de Vries, achtentwintig jaar
Heintje Alter-Dingsdag, drieënveertig jaar
Henderina Alter-Eckstein, zevenendertig jaar
Frederika Clara Alter-Fontijn, vijfendertig jaar
Esther Alter-Goldsmit, zeventig jaar
Betje Alter-Groen, achtendertig jaar
Betje Alter-Hakker, drieënzestig jaar
Elisabeth Alter-Lelyveld, achtenveertig jaar
Flora Alter-Lens, tweeënvijftig jaar
Esther Alter-Levie, achtentwintig jaar
Margaretha Alter-Levie, achtenveertig jaar
Grietje Alter-Norden, eenenzeventig jaar
Roosje Alter-Norden, zevenendertig jaar
Jetje Alter-Oesterman, negenendertig jaar
Heintje Alter-Os, tweeëndertig jaar
Mietje Alter-Oudgenoeg, eenendertig jaar
Elisabeth Alter-Poons, zesenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Alter-Schoonhoed, vierendertig jaar
Naatje Alter-Snoek, zesendertig jaar
Bertha Alter-Sondermann, negenenvijftig jaar
Saartje Alter-Stad, vijfendertig jaar
Elisabeth Alter-van Amerongen, tweeëndertig jaar
Hendrika Alter-van Creveld, zevenenzeventig jaar
Frederika Alter-van der Kloot, tweeëndertig jaar
Sara Alter-van Gelder, zestig jaar
Hadasse Alter-van Leeuwen, vijfendertig jaar
Lea Alter-van Leeuwen, vijfenveertig jaar
Esther Alter-van Ploeg, achtenzestig jaar
Heintje Alter-Visjager, vijfenzestig jaar
Sara Alter-Wertheim, drieënveertig jaar
Dina Alter-Wijnbergen, negenenzestig jaar
Judith Alter-Zwalf, veertig jaar
Isabella Altheimer-Bing, zeventig jaar
Bryndil Lya Altman, acht jaar
Chana Altman, negen jaar
Mindel Altman, twee jaar
Szyja Altman, vierendertig jaar
Wigdor Altman, drieënvijftig jaar
Brucha Altman-Ajzenman, veertig jaar
Mala Altman-Klotz, vijfenvijftig jaar
Adolf Altmann, vierenzestig jaar
Frans Joseph Altmann, drieëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Gustav Altmann, tweeëndertig jaar
Hans Georg Altmann, zesendertig jaar
Josef Altmann, vijfenzestig jaar
Josef Altmann, vierenzestig jaar
Martijn Franklin Altmann, drie jaar
Raphaël Altmann, zes jaar
Wilhelm Altmann, zevenentwintig jaar
Amalie Altmann-Goldenberg, achtendertig jaar
Rosa Altmann-Kaminsky, zevenenzestig jaar
Saartje Altmann-Nord, drieëndertig jaar
Malvine Altmann-Weisz, tweeënzestig jaar
Riekchen Altmann-Windmüller, zesendertig jaar
Sara Altschul, elf jaar
Victor Altschul, tweeënvijftig jaar
Rosa Altschul-Kraun, achtendertig jaar
Schapsel Altschüler, tweeëndertig jaar
Franziska Altstaedter-de Lange, tweeënzestig jaar
Szijja Froin Altszuler, achtenveertig jaar
Abraham Aluin, zevenenveertig jaar
Eliazer Aluin, tweeënvijftig jaar
Esther Aluin, negentien jaar
Esther Aluin, vijftien jaar
Hendrika Aluin, vierentwintig jaar
Isaac Aluin, zestien jaar
Isaäc Aluin, vierenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isaäc Aluin, zevenenvijftig jaar
Joachim Aluin, vijfenvijftig jaar
Joseph Aluin, twintig jaar
Juliana Mietje Aluin, vijfendertig jaar
Keetje Aluin, elf jaar
Maria Aluin, tweeëntwintig jaar
Meijer Aluin, drieënveertig jaar
Salomon Aluin, negenendertig jaar
Simon Aluin, veertig jaar
Heintje Aluin-Brilleman, vijfenzeventig jaar
Keetje Aluin-Doof, eenenzestig jaar
Cateau Aluin-Fontijn, drieënveertig jaar
Rachel Aluin-Kraal, achtenveertig jaar
Roosje Aluin-Lever, vijftig jaar
Clara Roosje Aluin-Pinto, twintig jaar
Betje Aluin-Roet, vijfendertig jaar
Rachel Aluin-Schaap, zevenenvijftig jaar
Schoontje Aluin-Stijsel, drieënzeventig jaar
Edgard Alvares Correa, drieënzestig jaar
Maurits Alvares Vega, veertig jaar
David Ambach, achtenzestig jaar
Max Ambach, eenenzestig jaar
Paula Regina Ambach-Kahn, drieënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Paula Ambach-Rosenbaum, eenenvijftig jaar
Marion Ellen Hedwig Ambrunn, zestien jaar
Jacob Amen, drieëntwintig jaar
Berta Ament, twaalf jaar
Dora Ament, achttien jaar
Klara Marie Ament, zestien jaar
Norbert Ament, vijftien jaar
Rijfka Ament, achttien jaar
Schama Ament, negenenvijftig jaar
Olga Amerikaner, vijfenvijftig jaar
Sara Amerikaner-Maier, vierentachtig jaar
Ella van Ameringen, drieënveertig jaar
Estella van Ameringen, zesenzestig jaar
Esther van Ameringen, eenenzestig jaar
Henriette van Ameringen, zevenenvijftig jaar
Henriette Wilhelmina van Ameringen, achtenvijftig jaar
Jacoba van Ameringen, drieënveertig jaar
Judith van Ameringen, zevenenvijftig jaar
Moses van Ameringen, vierenvijftig jaar
Mozes van Ameringen, vierenvijftig jaar
Sophie van Ameringen, tweeënzestig jaar
Catharina van Ameringen-Consenheim, zevenenzeventig jaar
Sophia van Ameringen-Duveen, vijfenvijftig jaar
Aäron van Amerongen, tweeënvijftig jaar
Abraham van Amerongen, achtenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham van Amerongen, negenenveertig jaar
Abraham van Amerongen, zeventien jaar
Andries van Amerongen, eenenvijftig jaar
Andries van Amerongen, twintig jaar
Anna van Amerongen, negenenveertig jaar
Aron van Amerongen, zesentwintig jaar
Benjamin Jochem van Amerongen, vijfendertig jaar
Betty van Amerongen, twee jaar
David van Amerongen, drieënzestig jaar
Debora van Amerongen, negenenvijftig jaar
Deborah van Amerongen, vijfentwintig jaar
Eduard van Amerongen, zeventien jaar
Eliazer van Amerongen, eenenvijftig jaar
Emanuel van Amerongen, tweeëndertig jaar
Emanuel David van Amerongen, zesentwintig jaar
Froukje van Amerongen, eenendertig jaar
Grietje van Amerongen, veertien jaar
Hanna van Amerongen, vijftien jaar
Hartog Joel van Amerongen, achtenzestig jaar
Hartog Salomon van Amerongen, drieëntwintig jaar
Heleen Shulamit van Amerongen, drie maanden
Hendrika van Amerongen, zevenenveertig jaar
Herman van Amerongen, zesenzestig jaar
Hesje van Amerongen, twaalf jaar
Isaäc van Amerongen, zevenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isaäc van Amerongen, drieëntwintig jaar
Isaäc van Amerongen, vierentwintig jaar
Isidore van Amerongen, negenenvijftig jaar
Izaak van Amerongen, vierentwintig jaar
Izak van Amerongen, negentien jaar
Izak David van Amerongen, veertig jaar
Jacob van Amerongen, zesenvijftig jaar
Jacob Leonard van Amerongen, vierendertig jaar
Jacob Levie David van Amerongen, tweeënzestig jaar
Jochem van Amerongen, achtenzestig jaar
Jochem van Amerongen, zevenenvijftig jaar
Joseph van Amerongen, tweeënvijftig jaar
Juda van Amerongen, drieënvijftig jaar
Juda van Amerongen, negenenveertig jaar
Juda van Amerongen, drieëntwintig jaar
Juda Jo van Amerongen, drieëntwintig jaar
Lea van Amerongen, tweeënzeventig jaar
Lea van Amerongen, negenentwintig jaar
Leendert Flip van Amerongen, vijf jaar
Levie van Amerongen, drieënvijftig jaar
Levie van Amerongen, negenenveertig jaar
Levie van Amerongen, negen jaar
Levie David van Amerongen, zesendertig jaar
Louis van Amerongen, vierenveertig jaar
Louis van Amerongen, zesentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Machiel van Amerongen, vierendertig jaar
Manus van Amerongen, zevenendertig jaar
Manus David van Amerongen, zevenendertig jaar
Margaretha van Amerongen, achtentwintig jaar
Margaretha van Amerongen, veertien jaar
Marianne van Amerongen, zesendertig jaar
Marietje van Amerongen, eenendertig jaar
Martha van Amerongen, drieëntwintig jaar
Max Louis van Amerongen, vijfentwintig jaar
Mozes van Amerongen, eenentwintig jaar
Nathan Levie van Amerongen, vierenzestig jaar
Paula Anna van Amerongen, twaalf jaar
Philip van Amerongen, vierentwintig jaar
Philippus van Amerongen, tweeënzeventig jaar
Rachel van Amerongen, tien jaar
Reintje van Amerongen, eenentwintig jaar
Robert van Amerongen, tien jaar
Rosa van Amerongen, veertig jaar
Sally van Amerongen, tweeënveertig jaar
Salomon van Amerongen, tweeënzestig jaar
Salomon van Amerongen, tweeënvijftig jaar
Samuel van Amerongen, elf jaar
Samuel David van Amerongen, eenenveertig jaar
Samuel David van Amerongen, twintig jaar
Sara van Amerongen, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara van Amerongen, negentien jaar
Simon van Amerongen, achtenzestig jaar
Simon Jacob van Amerongen, zeven jaar
Sonja van Amerongen, zeventien jaar
Sonja van Amerongen, vijf maanden
Victor van Amerongen, drieënvijftig jaar
Alida van Amerongen-Arbeid, eenenvijftig jaar
Susanna van Amerongen-Bonn, zevenentwintig jaar
Kaatje van Amerongen-Cosman, negenenveertig jaar
Lena van Amerongen-Dasberg, drieëntwintig jaar
Alida van Amerongen-de Paauw, vijfendertig jaar
Reintje van Amerongen-de Vries, zestig jaar
Roosje van Amerongen-de Winter, tweeëntachtig jaar
Eva van Amerongen-Dinsdag, vijftig jaar
Adèle van Amerongen-Elkan, drieënveertig jaar
Elisabeth van Amerongen-Gaarkeuken, zesenzestig jaar
Hendrika van Amerongen-Gazan, eenenvijftig jaar
Rosalie van Amerongen-Geisel, zevenenzeventig jaar
Rijntje van Amerongen-Hakker, eenentwintig jaar
Mathilda van Amerongen-Hendrix, zevenenveertig jaar
Dientje van Amerongen-Herschel, drieënzestig jaar
Elsa van Amerongen-Kahn, zevenenzestig jaar
Hendrina van Amerongen-Katz, tweeënveertig jaar
Henriette van Amerongen-Kulker, zesenzestig jaar
Sara van Amerongen-Lopes Cardozo, zesendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marianne van Amerongen-Luza, negenenvijftig jaar
Saartje van Amerongen-Peper, zesenvijftig jaar
Henrietta van Amerongen-Plotske, twintig jaar
Alida van Amerongen-Polak, achtenzestig jaar
Esther van Amerongen-Polak, veertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rebecca van Amerongen-Polak, vierentwintig jaar
Rachel van Amerongen-Pront, vijfenvijftig jaar
Anna van Amerongen-Querido, zevenenveertig jaar
Eva van Amerongen-Rubens, negenenzestig jaar
Saartje van Amerongen-Schelvis, eenenvijftig jaar
Marianne van Amerongen-Stork, achtenvijftig jaar
Anna van Amerongen-Tertaas, tweeëndertig jaar
Mariana van Amerongen-Toostwijk, vierendertig jaar
Esther van Amerongen-van Collem, eenenzeventig jaar
Betsy van Amerongen-van der Ven, vierendertig jaar
Vronika van Amerongen-van Frank, zestig jaar
Elisabeth van Amerongen-van Kleef, drieënzestig jaar
Johanna van Amerongen-van Kleef, zeventig jaar
Sara van Amerongen-van Nopol, tweeënzeventig jaar
Helena van Amerongen-van Voolen, zesendertig jaar
Esther van Amerongen-Veffer, negenentwintig jaar
Frederika van Amerongen-Veffer, drieëntwintig jaar
Naatje van Amerongen-Velleman, tweeënzestig jaar
Paula van Amerongen-Vijth, achtenzestig jaar
Bertha van Amerongen-Wonsou, eenendertig jaar
Josephina Amersfoort-Roeg, drieënzeventig jaar
Amelie Amkraut, achttien jaar
Laura Amkraut-Birkner, zevenenveertig jaar
Max Amram, zeventig jaar
Moritz Amram, eenentachtig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sophie Amram-Weiler, tweeënzeventig jaar
Judith van Amstel-Hamburger, vijftig jaar
Abraham Amster, dertien jaar
Femmie Amster, zestien jaar
Leo Amster, vijftien jaar
Marcus Amster, negenenveertig jaar
Mozes Pinghaf Maurits Amster, eenentwintig jaar
Ester Amster-Moses, achtendertig jaar
Abraham Ancona, zeventig jaar
Alphons Ancona, achttien jaar
Bernard Ancona, vijfentwintig jaar
Catharina Ancona, tien jaar
Edward Ancona, eenentwintig jaar
Esther Ancona, vijftien jaar
Hanna Ancona, eenentwintig jaar
Israël Ancona, zeventien jaar
Jacob Ancona, drieënvijftig jaar
Jacob Ancona, zevenenveertig jaar
Jacques Ancona, acht jaar
John Ancona, vierentwintig jaar
Lena Ancona, achttien jaar
Levie Ancona, vijfenzeventig jaar
Louis Ancona, achtentwintig jaar
Louis Ancona, vijfentwintig jaar
Louis Ancona, eenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marianna Ancona, drieënveertig jaar
Maurice Ancona, zestien jaar
Max Alfred Ancona, eenentwintig jaar
Meijer Ancona, zevenenveertig jaar
Meijer Ancona, vijfenvijftig jaar
Mirjam Ancona, vierenzeventig jaar
Mozes Ancona, tweeënvijftig jaar
Mozes Ancona, dertig jaar
Nathan Ancona, vierendertig jaar
Pierpont Samuel Jacobus Ancona, zesendertig jaar
Rachel Ancona, zestien jaar
Rebecca Ancona, vierenveertig jaar
Rebecca Ancona, veertien jaar
Salomon Ancona, vijftig jaar
Samuel Ancona, dertien jaar
Sara Sonja Ancona, een jaar
Simcha Selina Ancona, zesenveertig jaar
Simon Ancona, tweeënzestig jaar
Simon Ancona, zesenveertig jaar
Sophia Ancona, achttien jaar
Urie Ancona, vijftien jaar
Willem Ancona, negenenveertig jaar
Willem Ancona, negentien jaar
Zadok Ancona, negenendertig jaar
Duifje Ancona-Bonn, negenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Roosje Ancona-Cohen, negenendertig jaar
Schoontje Ancona-Cohen, tweeënvijftig jaar
Clara Ancona-Degen, drieënvijftig jaar
Marta Ancona-Hinfeld, tweeëntwintig jaar
Schoontje Ancona-Peekel, zesenzeventig jaar
Seline Ancona-Pimentel, vierentwintig jaar
Frederike Louise Ancona-Porjes recte Reischer, eenenveertig jaar
Rebecca Ancona-Sanders, achtenveertig jaar
Rachel Ancona-Swaab, vijftig jaar
Sara Ancona-Tokkie, vierenvijftig jaar
Sara Ancona-van Bergen, dertig jaar
Aaltje Ancona-Vorst, zevenenzeventig jaar
Vrouwtje Ancona-Witteboon, achtenveertig jaar
Mathilde Andersch-Rothschild, eenenvijftig jaar
Hans Andorn, eenenveertig jaar
Bertha Andre, vijfenvijftig jaar
Marcel Andre, eenendertig jaar
Michel Andre, een jaar
Eva Andre-Horwitz, tweeëndertig jaar
Rachel Sara Andreson, zesenzestig jaar
Elisabeth Andreson-Chits, drieënzestig jaar
Eduard Andries, zesenzeventig jaar
Louis Andries, zeventig jaar
Betsie Andries-van Dam, vijfenzestig jaar
André Andriesse, zesentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
André Marc Andriesse, achtentwintig jaar
Arnold Andriesse, drieënveertig jaar
David Andriesse, drieënvijftig jaar
David Levie Andriesse, zevenenvijftig jaar
Elisabeth Andriesse, vijfentwintig jaar
Elisabeth Andriesse, vierentwintig jaar
Elisabeth Andriesse, elf jaar
Elisabeth Catharina Andriesse, negentien jaar
Emanuel Andriesse, negenenzeventig jaar
Emanuel Andriesse, negenendertig jaar
Emanuel Andriesse, dertig jaar
Frederika Andriesse, negenenveertig jaar
Hans Andriesse, vijfentwintig jaar
Hartog Napoleon Andriesse, eenentwintig jaar
Hendrik Andriesse, tweeëntwintig jaar
Henri Andriesse, zesenveertig jaar
Henri Andriesse, vier jaar
Henri Bernard Andriesse, veertien jaar
Herman Andriesse, tweeënvijftig jaar
Hildegard Andriesse, vierentwintig jaar
Hugo Andriesse, eenenvijftig jaar
Hugo Andriesse, tweeëntwintig jaar
Irma Andriesse, een jaar
Jacob Andriesse, tweeënzeventig jaar
Josef Andriesse, eenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joseph Andriesse, drieënzestig jaar
Jozeph Emanuel Andriesse, eenenvijftig jaar
Julius Andriesse, zevenenvijftig jaar
Leon Andriesse, vierenvijftig jaar
Levi Andriesse, zevenenzeventig jaar
Levie Emmanuel Andriesse, veertig jaar
Mathilde Andriesse, negen jaar
Meijer Henri Andriesse, zeventien jaar
Mozes Andriesse, vierenzestig jaar
Natan Andriesse, zesenzestig jaar
Nathan Andriesse, vijfendertig jaar
Nico Andriesse, achtentwintig jaar
Nico Andriesse, drieëntwintig jaar
Onbekend Andriesse, tweeënzestig jaar
Paul Andriesse, dertig jaar
Philip Andriesse, zevenenzestig jaar
Philipp Andriesse, eenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Salomon Andriesse, zesenvijftig jaar
Samuel Andriesse, tweeënvijftig jaar
Sara Andriesse, vierenzeventig jaar
Selly Friedel Andriesse, tien jaar
Walther Andriesse, zesentwintig jaar
Wijnand Andriesse, zesentwintig jaar
Henriette Andriesse-Andriesse, drieënvijftig jaar
Rosa Andriesse-Andriesse, zesenvijftig jaar
Amalia Andriesse-Cahn, tweeënzeventig jaar
Bettie Berendina Andriesse-de Leeuw, vijftig jaar
Helena Andriesse-de Wolff, veertig jaar
Femia Andriesse-Elzas, zestig jaar
Veronika Andriesse-Fischer, eenentwintig jaar
Berta Andriesse-Franken, zeventig jaar
Clara Andriesse-Haagens, zevenentwintig jaar
Helena Sara Andriesse-Hes, negenenveertig jaar
Ella Andriesse-Immergluck, leeftijd onbekend
Jülchen Andriesse-Jacobsohn, drieënveertig jaar
Mietje Andriesse-Jacobson, vijfenvijftig jaar
Johanna Andriesse-Jesse, drieënzestig jaar
Johanna Andriesse-Kats, negenenzestig jaar
Mietje Andriesse-Kijl, vierentwintig jaar
Käthe Andriesse-Oppenheim, drieëndertig jaar
Helena Andriesse-Rothschild, vierenzestig jaar
Aaltje Andriesse-Sanders, zesendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Keetje Andriesse-Sips, achtenzestig jaar
Jeannette Andriesse-Snijders, tweeëntachtig jaar
Eva Andriesse-Sternfeld, zesenvijftig jaar
Henriette Andriesse-van Baren, vijfenzeventig jaar
Rosette Andriesse-van Beem, vijfenveertig jaar
Eva Andriesse-van Emde, achtenzeventig jaar
Roosje Andriesse-Velleman, zevenenzestig jaar
Rachel Andriesse-Zilverberg, vijfentwintig jaar
Esther Diena Andriessen-Tels, achtenzeventig jaar
Liesbeth Selly Andringa-Oppenheim, zeventig jaar
Ernst Hermann Angress, achtenvijftig jaar
Hans Gerd Angress, twintig jaar
Ingeborg Hertha Angress, vijftien jaar
Klaus Angress, elf jaar
Hester Johanna Sebella Anhalt-Beem, negenentwintig jaar
Bernard Anholt, zevenendertig jaar
Bertha Sara Anholt, zesenveertig jaar
Christina Anholt, tien maanden
David Anholt, tien jaar
Eduard Anholt, eenenveertig jaar
Eduard Anholt, negenendertig jaar
Emanuel Anholt, vijftien jaar
Geertruida Anholt, eenenzeventig jaar
Hanna Anholt, vijf jaar
Hartog Anholt, achtendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hartog Anholt, dertien jaar
Helena Anholt, achtentwintig jaar
Isaac Anholt, acht jaar
Isaäc Anholt, negenenvijftig jaar
Josef Anholt, veertien jaar
Lehman Anholt, tweeënzestig jaar
Levie Anholt, zesendertig jaar
Lion Anholt, zevenenvijftig jaar
Manus Anholt, vierentwintig jaar
Rebecca Anholt, zestig jaar
Simon Anholt, vierenzeventig jaar
Annetje Anholt-Cohen, vierendertig jaar
Fransie Anholt-de Zoete, eenenzeventig jaar
Roza Anholt-Delden, achttien jaar
Kaatje Anholt-Hartog, zesenzeventig jaar
Johanna Anholt-Hausmann, zeventig jaar
Else Bella Anholt-Karpf, negenendertig jaar
Betjen Anholt-Meijers, vierenzeventig jaar
Vogelina Anholt-Messcher, vierenveertig jaar
Betje Anholt-Tokkie, achtenvijftig jaar
Elisabeth Anholt-van Gelderen, drieëndertig jaar
Elisabeth Ankersmit-de Raaij, zevenenveertig jaar
Andries Ansel, negenenzestig jaar
Elishewa Ansel, twee maanden
Judith Ansel, vierenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Machiel Ansel, eenendertig jaar
Sara Ansel, zesenzeventig jaar
Sara Ansel-Cok, tweeënzeventig jaar
Bertha Ansel-West, zevenentwintig jaar
Max Ansorge, eenenvijftig jaar
Karol Anstadt, eenenvijftig jaar
Regina Anstadt-Jerach, zevenenveertig jaar
Pesa Antkowics, tweeëndertig jaar
Johanna Apfel, vierentwintig jaar
Gisela Apfel-Elias, vijfenzestig jaar
David Apfelbaum, vijfenveertig jaar
David Apfelbaum, elf jaar
Jacob Apfelbaum, leeftijd onbekend
Gerhard Apotowski, acht jaar
Moses Josef Apotowski, vijftig jaar
Mirel Apotowski-Pfeffer, vijfenzeventig jaar
Cacilie Apotowski-Seidenwerk, zevenenveertig jaar
Abraham Appel, vierendertig jaar
Barend Appel, achtenvijftig jaar
Barend Appel, acht jaar
Boas Appel, vijfenvijftig jaar
Heijman Appel, zevenendertig jaar
Israël Appel, drieëndertig jaar
Jeanette Appel, vijf jaar
Leni Sonja Appel, vier jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Louis Appel, negenenvijftig jaar
Machiel Appel, vierenveertig jaar
Nathan Appel, vierendertig jaar
Nathan Appel, zevenenzestig jaar
Salomon Appel, drieënzeventig jaar
Salomon Appel, zevenentwintig jaar
Salomon Appel, tien jaar
Salomon Appel, zes jaar
Salomon Appel, vijf jaar
Simon Appel, vierendertig jaar
Sonja Helene Appel, negen jaar
Schoontje Appel-Asser, eenenzeventig jaar
Margaretha Appel-Coopman, zesenzestig jaar
Heintje Appel-Klootan, tweeëndertig jaar
Irene Appel-Löwenthal, achtendertig jaar
Sara Appel-Manus, zesenzestig jaar
Elisabeth Appel-Mok, vierendertig jaar
Leentje Appel-Pels, vijfenvijftig jaar
Lea Appel-Peper, tweeëndertig jaar
Lilli Appel-Strauss, tweeëndertig jaar
Serlina Appel-Wegloop, drieëndertig jaar
Aaltje Appelboom, tweeëntwintig jaar
Aaltje Appelboom, elf jaar
Abraham Appelboom, drieënzeventig jaar
Abraham Appelboom, vijfentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Alexander Appelboom, vijfenvijftig jaar
Alexander Appelboom, veertig jaar
Alexander Appelboom, twintig jaar
Alexander Appelboom, tweeënveertig jaar
Andries Appelboom, negenentwintig jaar
Aron Appelboom, vijfenveertig jaar
Barend Appelboom, eenendertig jaar
Betje Appelboom, drieëntwintig jaar
Betty Appelboom, dertien jaar
Clara Appelboom, vijfenveertig jaar
David Appelboom, achtenveertig jaar
David Appelboom, veertien jaar
Dina Appelboom, dertien jaar
Dina Appelboom, twaalf jaar
Dorus Appelboom, vijftien jaar
Elias Appelboom, achtentwintig jaar
Emanuel Appelboom, vierenveertig jaar
Emanuel Appelboom, drieëntwintig jaar
Gerald Appelboom, achttien jaar
Gerrit Appelboom, zesenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Gerrit Appelboom, negenenveertig jaar
Gerson Appelboom, vierentwintig jaar
Gracia Appelboom, achtentwintig jaar
Gretha Appelboom, eenentwintig jaar
Hartog Appelboom, vierenveertig jaar
Hartog Appelboom, zeventien jaar
Helena Appelboom, drie jaar
Henriette Appelboom, achttien jaar
Isaac Appelboom, negenenvijftig jaar
Isaäc Appelboom, drieëntwintig jaar
Isaäc Appelboom, zevenentwintig jaar
Jacob Appelboom, achtenveertig jaar
Jacob Appelboom, vierenveertig jaar
Jacob Appelboom, een jaar
Jacob Appelboom, zeven maanden
Jacob Appelboom, vijfenvijftig jaar
Jacob Appelboom, zevenenvijftig jaar
Johanna Appelboom, tien jaar
Joseph Appelboom, zestien jaar
Juda Appelboom, tweeënvijftig jaar
Juda Appelboom, zeventien jaar
Juda Appelboom, twaalf jaar
Judic Appelboom, vierenvijftig jaar
Klara Appelboom, veertien jaar
Leo Appelboom, twee jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Levie Appelboom, vierenzestig jaar
Levie Appelboom, tweeënvijftig jaar
Levie Appelboom, vierentwintig jaar
Marcus Appelboom, drieëntwintig jaar
Mathilda Appelboom, zestien jaar
Maurits Appelboom, achtenveertig jaar
Maurits Appelboom, vierenveertig jaar
Maurits Appelboom, tweeëntwintig jaar
Mozes Appelboom, vijfenvijftig jaar
Mozes Appelboom, zesenvijftig jaar
Mozes Appelboom, zesentwintig jaar
Philip Appelboom, negenentwintig jaar
Roosje Appelboom, negen jaar
Rosa Appelboom, zevenendertig jaar
Sally Gerrit Appelboom, tweeëntwintig jaar
Salomon Appelboom, zesendertig jaar
Salomon Appelboom, tweeëntwintig jaar
Salomon Appelboom, zeven jaar
Samson Appelboom, tweeëntwintig jaar
Samuel Appelboom, vijfenzeventig jaar
Samuel Appelboom, achttien jaar
Samuel Appelboom, zeven jaar
Samuel Jacob Appelboom, dertig jaar
Sara Appelboom, veertig jaar
Sara Appelboom, negenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Appelboom, veertien jaar
Selma Appelboom, vijftien jaar
Sientje Appelboom, drie jaar
Simon Appelboom, twintig jaar
Rachel Appelboom-Aap, vijfentachtig jaar
Rachel Appelboom-Biet, drieënzestig jaar
Rika Appelboom-Blom, zesentwintig jaar
Rachel Appelboom-Brilleman, zevenenveertig jaar
Rebecca Appelboom-Bronkhorst, zevenenzeventig jaar
Sara Appelboom-Citroen, zestig jaar
Hendrika Appelboom-Cohen Rodrigues, vijfendertig jaar
Beletje Appelboom-de Swarte, drieënveertig jaar
Fanny Appelboom-de Wind, eenendertig jaar
Mathilda Appelboom-Degen, drieënzeventig jaar
Mietje Appelboom-Drukker, achtenzeventig jaar
Sara Appelboom-Godschalk, drieëndertig jaar
Judic Appelboom-Hagenaar, zesenveertig jaar
Helena Appelboom-Hartog, vijfenvijftig jaar
Catharina Appelboom-Kreveld, achtenveertig jaar
Mietje Appelboom-Matteman, vierenzeventig jaar
Roosje Appelboom-Mol, vijfenvijftig jaar
Sophia Wilhelmina Appelboom-Neuburger, vierenveertig jaar
Sara Appelboom-Nord, achtendertig jaar
Henriette Appelboom-Oudkerk, vijfenzestig jaar
Rachel Appelboom-Park, negenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Theodora Appelboom-Poons, zesenzestig jaar
Jeannette Appelboom-Robles, achtendertig jaar
Rachel Appelboom-Sealtiel, vijfenveertig jaar
Rachel Appelboom-Slier, drieënvijftig jaar
Roosje Appelboom-Sluijzer, zesenvijftig jaar
Jacoba Appelboom-Turk, negenentwintig jaar
Judic Appelboom-van der Velde, vijfenveertig jaar
Jansje Appelboom-van Emrik, zevenenveertig jaar
Judith Appelboom-van Kleef, drieëntwintig jaar
Rebecca Appelboom-van Rijs, dertig jaar
Henriette Appelboom-van Straten, zevenendertig jaar
Schoontje Appelboom-van West, zesenvijftig jaar
Rachel Appelboom-Worms, vijftig jaar
Ludwig Richard Apt, negenenzestig jaar
Alagonda Hendrina Aptroot, negenenzestig jaar
Aleida Aptroot, leeftijd onbekend
Alfred Aptroot, veertien jaar
Bernard Aptroot, vijftig jaar
Emilia Frieda Aptroot, tien jaar
Evan Hartog Aptroot, drieëntwintig jaar
Heiman Aptroot, achtendertig jaar
Heiman Aptroot, achttien jaar
Helena Grietje Aptroot, tweeëntwintig jaar
Herman Frederik Aptroot, vierendertig jaar
Ido Aptroot, vier jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Izak Aptroot, zevenenveertig jaar
Jacob Lazarus Aptroot, eenendertig jaar
Jonas Aptroot, vijfendertig jaar
Jozef Aptroot, zevenenzestig jaar
Julius Aptroot, drieëntwintig jaar
Lazarus Aptroot, elf jaar
Lazarus Leo Aptroot, tien jaar
Mary Aptroot, acht jaar
Maurits Aptroot, negenendertig jaar
Max Jacob Aptroot, elf jaar
Mozes Aptroot, vierenzestig jaar
Mozes Aptroot, tweeënzestig jaar
Pauline Rita Aptroot, twaalf jaar
Sally Aptroot, zesentwintig jaar
Salomon Aptroot, achtenvijftig jaar
Sara Aptroot, drie jaar
Siemon Aptroot, achtenzestig jaar
Simon Hijman Aptroot, negenentwintig jaar
Margot Aptroot-Bergmann, drieëntwintig jaar
Sara Aptroot-Blok, zevenenvijftig jaar
Vrouwkje Aptroot-Frank, vijfenzestig jaar
Wilhelmina Aptroot-Frankforter, veertig jaar
Hendrina Aptroot-Hildesheim, zesenzeventig jaar
Sophia Aptroot-Israels, zevenenzestig jaar
Sara Aptroot-Muller, dertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rachel Aptroot-Porceleijn, eenendertig jaar
Carolina Sabella Aptroot-Rijnveld, tweeënvijftig jaar
Bruintje Aptroot-Simmeren, vijfenzestig jaar
Antoinette Flora Aptroot-Themans, dertig jaar
Frieda Aptroot-van Dam, veertig jaar
Margaretha Martha Aptroot-van Delft, vijfenveertig jaar
Aaltje Aptroot-van Esso, drieënzestig jaar
Henriette Aptroot-Wertheim, vierendertig jaar
Abraham Arbeid, drieënvijftig jaar
Asser Arbeid, negenenvijftig jaar
David Arbeid, drieënvijftig jaar
Eliazer Arbeid, negenenvijftig jaar
Esther Wilhelmina Arbeid, achttien jaar
Frederika Sara Arbeid, vijfentwintig jaar
Gerda Arbeid, achttien jaar
Hartog Arbeid, zevenenvijftig jaar
Helena Arbeid, vijfenzestig jaar
Hendrika Marianna Arbeid, eenentwintig jaar
Hendrina Arbeid, negentien jaar
Hijman Arbeid, vijfenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hijman Arbeid, drieëntwintig jaar
Isaäc Arbeid, tweeënzestig jaar
Leendert Arbeid, eenenzestig jaar
Leendert Arbeid, negenenvijftig jaar
Louise Arbeid, vierenzestig jaar
Mozes Arbeid, tweeënvijftig jaar
Nathan Arbeid, dertig jaar
Salomon Arbeid, zevenentwintig jaar
Jetje Arbeid-Abas, vijfenvijftig jaar
Anna Arbeid-Achtsteribbe, drieënvijftig jaar
Henriette Arbeid-Achtsteribbe, negenenveertig jaar
Sara Arbeid-Bromet, zestig jaar
Betje Arbeid-Cohen, zesentwintig jaar
Rachel Arbeid-Levy, eenenzestig jaar
Leentje Arbeid-Polak, tweeënvijftig jaar
Regina Arbeid-Poons, drieënvijftig jaar
Maria Arbeid-Tierlier, tweeënvijftig jaar
Beela Arbeid-Wolff, negenenveertig jaar
Hendrik Arbman Bergh, vijfentwintig jaar
Willem Arbman Bergh, tweeëntwintig jaar
Josephina Gabrielle Arbman Bergh-Asbacher, leeftijd onbekend
Johanna Arbouw, eenentwintig jaar
Adolf Ardel, leeftijd onbekend
Max Ardel, twintig jaar
Herz Arem, negenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jean Arem, vierendertig jaar
Henriette Arem-Trompetter, zevenentwintig jaar
Antoine Franciscus den Arend, zevenendertig jaar
Arend den Arend, vijfenzeventig jaar
Aron den Arend, negentien jaar
Barend den Arend, zeventig jaar
Benjamin den Arend, tweeënvijftig jaar
Bepie den Arend, tweeëntwintig jaar
Bernardine van Arend, vijfentwintig jaar
David den Arend, eenenzestig jaar
David den Arend, veertig jaar
Dora den Arend, vier jaar
Elias den Arend, zevenenveertig jaar
Elias Barend den Arend, zevenendertig jaar
Hartog den Arend, negenentwintig jaar
Hartog van Arend, vier jaar
Henriette van Arend, vijfenvijftig jaar
Hester van Arend, achtendertig jaar
Hester van Arend, zeventien jaar
Heyman den Arend, negenendertig jaar
Isaac Arend, drieënzestig jaar
Izak Simon den Arend, negenendertig jaar
Jaantje den Arend, elf jaar
Jaantje den Arend, zes jaar
Jacob den Arend, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob van Arend, zesenzeventig jaar
Jacob van Arend, negenenveertig jaar
Jacob van Arend, vijftien jaar
Jacques Jacob Arend, vijfendertig jaar
Jetje den Arend, eenenveertig jaar
Johannes den Arend, drieëndertig jaar
Julie van Arend, tweeëntwintig jaar
Käthe van Arend, twaalf jaar
Leendert den Arend, acht jaar
Lena den Arend, achtenveertig jaar
Levie den Arend, zesenveertig jaar
Levie van Arend, vijfenveertig jaar
Marcus den Arend, twee jaar
Meijer van Arend, twintig jaar
Mozes van Arend, negentien jaar
Mozes van Arend, acht jaar
Mozes den Arend, zestien jaar
Mozes van Arend, tweeëndertig jaar
Nathan den Arend, drieëndertig jaar
Roosje den Arend, zevenendertig jaar
Salomon den Arend, drieëndertig jaar
Salomon van Arend, vierenvijftig jaar
Sonja van Arend, twee jaar
Wolf van Arend, tweeënveertig jaar
Naatje den Arend-Bril, tweeënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Julie Arend-de Metz, vierenveertig jaar
Sientje den Arend-de Winter, achtentwintig jaar
Esther den Arend-Dobraszycki, vijfendertig jaar
Betje van Arend-Elsas, zesenveertig jaar
Johanna van Arend-Fresco, drieënveertig jaar
Carolina van den Arend-Hijmans, zeventig jaar
Leentje van Arend-Hijmans, tweeënvijftig jaar
Henriette van Arend-le Grand, tweeëndertig jaar
Femmina den Arend-Ossendrijver, drieëndertig jaar
Sophia den Arend-Sanders, negenenvijftig jaar
Betje den Arend-Spetter, vierenzeventig jaar
Johanna Arend-van der Horst, achtenzestig jaar
Henderiene den Arend-van der Reis, zevenenveertig jaar
Marie Sophie den Arend-van der Sluis, drieëndertig jaar
Truitje den Arend-van der Sluis, vierenzeventig jaar
Sophia den Arend-van Koppelen, zeventig jaar
Leentje den Arend-van Vlies, drieënzeventig jaar
Duifje den Arend-Viool, zestig jaar
Schoontje den Arend-Wolff, negenendertig jaar
Reina den Arend-Wurms, vijfendertig jaar
Jenny Arends, zevenenzestig jaar
Luise Arends, achtendertig jaar
Debora Arendse-van Straten, zesenveertig jaar
Aron Arenowitz, vijfendertig jaar
Henriette Arenowitz, twaalf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Isaac Arenowitz, negenendertig jaar
Lea Arenowitz, negenendertig jaar
Miriam Eva Arenowitz, acht jaar
Ruben Arenowitz, negen jaar
Ruben Nico Arenowitz, vijf jaar
Wolf Levie Arenowitz, tweeënveertig jaar
Rosette Arenowitz-Acohen, zevenendertig jaar
Judith Arenowitz-Cohen Rodrigues, vierendertig jaar
Lea Rebecca Arenowitz-Jacobs, eenendertig jaar
Jetje Arenowitz-Michelson, drieënzestig jaar
Paula Arensohn-Hirsch, achtenvijftig jaar
Gustav Louis Arenson, twaalf jaar
Otto Arenson, negenenveertig jaar
Mathilda Arenson-de Winter, vijftig jaar
Joachim Heinz Arenstein, vierendertig jaar
Tscharne Arenstein-Leiser, drieënzeventig jaar
Rosa Else Arenstein-Pinner, negenenvijftig jaar
Aaltje van Arent, eenentwintig jaar
Jacob van Arent, vijftien jaar
Joseph van Arent, twaalf jaar
Mozes van Arent, negentien jaar
Rachel van Arent, zeventien jaar
Salomon van Arent, achtenvijftig jaar
Anna Arian, twintig jaar
Arnold Arian, vierendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Milka Arian, tweeënvijftig jaar
Salomon Arian, vijfenvijftig jaar
Willem Arian, vijftig jaar
Betje Arian-Cartoef, drieënvijftig jaar
Esther Arian-Kloot, tweeënveertig jaar
Alice Arioni, eenenvijftig jaar
Louis Arioni, zevenenvijftig jaar
Leonhardt Arndt, achtenzestig jaar
Ruth Ellen Berta Sara Arndt, tweeëndertig jaar
Werner Jakob Arndt, negenentwintig jaar
Ruth Vera Arndt-Joachimsthal, tweeëntwintig jaar
Ernestine Elsa Arndt-Lichtenstein, negenenvijftig jaar
Joanna Arnold-Italiaander, negenenzestig jaar
Aron Arnowitz, zestig jaar
Jacob Arnowitz, tweeënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Witte Arnowitz, vijfentwintig jaar
Wolf Arnowitz, tweeëntwintig jaar
Judith Arnowitz-Arnowitz, eenenvijftig jaar
Judith Arnowitz-Meljado, tweeënvijftig jaar
Kurt Artur Arnstein, zesentwintig jaar
Mietje Arnstein-Abrahamson, vierentwintig jaar
Bernhard Israël Aron, drieënvijftig jaar
Ernst Aron, vijfenvijftig jaar
George Meier Aron, vijfenzestig jaar
Henny Mirjam Aron, twintig jaar
Johanna Aron, achtendertig jaar
Louis Israël Aron, zevenenzestig jaar
Ruth Berta Aron, dertien jaar
Walter Wolf Aron, tweeënveertig jaar
Sophia Aron-Aron, zeventig jaar
Karoline Aron-Hess, eenenzeventig jaar
Emma Aron-Lust, achtenvijftig jaar
Franzi Paula Aron-Springer, drieëndertig jaar
Margot Sara Aron-Weichmann, eenenveertig jaar
Esther Emma Aron-Zuckermann, negenenzeventig jaar
Günther Ernst Aronade, vijfentwintig jaar
Adolf Aronius, drieënveertig jaar
Anton Aronius, twaalf jaar
Aron Aronius, zevenenveertig jaar
Aron Aronius, negentien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Maria Aronius, achttien jaar
Meijer Aronius, vijftien jaar
Mozes Aronius, zesenveertig jaar
Ricka Aronius, vier jaar
Salomon Aronius, dertien jaar
Sara Aronius, eenentwintig jaar
Simon Aronius, achttien jaar
Wolf Aronius, achtenveertig jaar
Leentje Aronius-Frank, zevenenveertig jaar
Carolina Aronius-Potsdammer, negenenveertig jaar
Betje Aronius-van Gelder, vierenzeventig jaar
Gesiena Aronius-van Gelder, zesenveertig jaar
Edith Aronoff-Brenner, tweeënzestig jaar
Mordechai Aronowitz, tweeëndertig jaar
Selma Aronowitz-Heimann, drieënzestig jaar
Abraham Arons, eenenzestig jaar
Arnold Arons, zevenendertig jaar
Aron Arons, zesentwintig jaar
Betje Arons, tweeënzeventig jaar
Betty Arons, veertien jaar
Coenraad Arons, tweeënveertig jaar
Elisabeth Arons, achtenzestig jaar
Elisabeth Arons, twintig jaar
Emanuel Arons, vijftien jaar
Esther Engeltje Arons, zeven jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
George Arons, elf jaar
Greta Arons, drieëntwintig jaar
Henderina Arons, zestien jaar
Isaäc Arons, vijfenvijftig jaar
Isaäc Arons, tweeëndertig jaar
Jacob Arons, eenenzestig jaar
Jacobus Arons, zevenenvijftig jaar
Jacobus Leonardus Arons, veertig jaar
Jacques Arons, achtentwintig jaar
Jacques Arons, dertien jaar
Jozef Arons, zeventien jaar
Louis Arons, veertien jaar
Marianna Arons, tien jaar
Moritz Arons, achtenzeventig jaar
Mozes Arons, tweeëntwintig jaar
Philip Arons, dertig jaar
Philip Arons, drieëntwintig jaar
Salomon Arons, zesenvijftig jaar
Samuel Arons, negenendertig jaar
Roosje Arons-de Haas, zevenenzeventig jaar
Mette Arons-de Jong, vijftig jaar
Selma Arons-de Valenca, tweeëntwintig jaar
Keetje Arons-de Wit, tweeënveertig jaar
Clara Arons-Jas, achtenzestig jaar
Jeannette Arons-Kool, vijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Esther Arons-Monteiro, vierenvijftig jaar
Esther Arons-Plotske, vijftig jaar
Mirjam Arons-Presser, zesenvijftig jaar
Clara Arons-Querido, veertig jaar
Leah Arons-Rosenberg, zevenenzestig jaar
Sophie Arons-Saks, zestig jaar
Elisabeth Arons-Sluizer, zevenendertig jaar
Judith Arons-Stern, vierenzeventig jaar
Sara Arons-Tas, achtenzeventig jaar
Marie Arons-van Limburg, tweeënzestig jaar
Betje Arons-Weinberg, eenenzeventig jaar
Margaretha Arons-Werkendam, eenenveertig jaar
Bernhard Aronsohn, zevenendertig jaar
Herbert Aronsohn, zevenendertig jaar
Johanna Aronsohn, achtenveertig jaar
Manfred Gustav Aronsohn, vier jaar
Marie Aronsohn-Frieser, achtentwintig jaar
Martha Aronsohn-Leib, vijfendertig jaar
Abraham Aronson, eenenveertig jaar
Alexander Salomon Aronson, drieënvijftig jaar
Aron Aronson, eenenzeventig jaar
Daniel Aron Aronson, zevenendertig jaar
David Aronson, vierenzestig jaar
Herman Aronson, negenenveertig jaar
Isaac Aronson, negentien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isidoor Aronson, tweeënveertig jaar
Jacob Aronson, zesenvijftig jaar
Jacob Aronson, negen jaar
Juda Aronson, eenenvijftig jaar
Kaatje Aronson, vijftien jaar
Leendert Aronson, achtenvijftig jaar
Lena Aronson, tien jaar
Leon David Aronson, zevenendertig jaar
Lion Aronson, zevenenzestig jaar
Margaretha Aronson, tweeëntwintig jaar
Meijer Aronson, vierenzestig jaar
Mozes Aronson, zevenenveertig jaar
Mozes Aronson, zevenendertig jaar
Mozes Aronson, acht jaar
Salomon Aronson, zevenenzestig jaar
Salomon Aronson, zeventien jaar
Samuel Aronson, zeventien jaar
Samuel Aronson, vijftien jaar
Sara Aronson, drieëntachtig jaar
Sara Aronson, negenenvijftig jaar
Selli Aronson, vierenzeventig jaar
Sophia Adolphine Augusta Aronson, zevenendertig jaar
Vrouwtje Aronson, negenenvijftig jaar
Clara Aronson-Bonewit, zesenvijftig jaar
Sophia Aronson-Bonewit, zestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marianna Aronson-Bronkhorst, zevenendertig jaar
Henrietta Aronson-de Solla, achtenvijftig jaar
Henriette Aronson-Frank, tweeënveertig jaar
Estella Aronson-Gobetz, negenentwintig jaar
Maria Aronson-Gosselaar, negenendertig jaar
Dientje Aronson-Keijzer, achtenzestig jaar
Johanna Aronson-Kruijer, zestig jaar
Judith Aronson-Polak, zevenenzestig jaar
Alida Aronson-Salomons, vijfenvijftig jaar
Heintje Aronson-Swaab, vierentwintig jaar
Rachel Aronson-Zak, eenenveertig jaar
Elga Sara Aronstein, vijftien jaar
Ernst Egon Aronstein, vierendertig jaar
Helene Aronstein, drieënvijftig jaar
Ida Aronstein, achtenzeventig jaar
Heintje Alida Aronstein-van Tijn, zesentwintig jaar
Nathan Arpels, leeftijd onbekend
Pierre Arpels, vierentwintig jaar
Pinehas Arpels, negenentachtig jaar
Salomon Arpels, tweeënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Salomon Arpels, tweeënvijftig jaar
Lena Arpels-de Groot, negentien jaar
Schoontje Arpels-Italiaander, vierentwintig jaar
Sara Arpels-Kool, zestig jaar
Rebecca Arpels-Polak, achtenveertig jaar
Rosa Arschinowitz, zesendertig jaar
Adolf Leon Asbacher, eenenzestig jaar
Louis Gabriel Asbacher, eenenvijftig jaar
Susanne Gabrielle Asbacher, zestig jaar
Josephine Asbacher-van Gelder, negenenvijftig jaar
Erwin Asch, tweeënveertig jaar
Fannij Asch, tweeënzestig jaar
Herbert Asch, tweeëndertig jaar
Herbert Asch, zesentwintig jaar
Isidor Asch, achtenvijftig jaar
Kurt Michael Bruno Asch, achtenvijftig jaar
Lea Helene Sara Asch, tweeënzeventig jaar
Lothar Siegbert Asch, vijftien jaar
Louis Sigismond Asch, negenentwintig jaar
Renate Charlotte Asch, veertien jaar
Robert Andre Asch, achttien jaar
Ruth Eva Asch, negentien jaar
Suzanna Asch, drieëntwintig jaar
Estella Johanna Asch-Gosschalk, eenentwintig jaar
Margarete Asch-Hauschner, zesenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hanchen Asch-Landau, zesenzestig jaar
Berta Betti Asch-Lichtblau, tweeëndertig jaar
Flora Asch-Peyser, zeventig jaar
Selma Asch-Rosenbaum, vierenzeventig jaar
Jeanne Asch-Weiler, tweeënvijftig jaar
Katharina Asch-Wolff, drieënveertig jaar
Aron Aschenbrand, vierenzeventig jaar
Julius Aschenbrand, vijfenveertig jaar
Malli Aschenbrand, dertig jaar
Selma Aschenbrand, zesendertig jaar
Alfons David Ascher, vierenvijftig jaar
Felix Ascher, zevenenveertig jaar
Leo Ascher, vijfenvijftig jaar
Lucy Elisabeth Ascher, negenendertig jaar
Manfred Ascher, zeventien jaar
Moritz Ascher, eenenveertig jaar
Gertrud Ascher-Eichwald, vierenveertig jaar
Klara Ascher-Goldschmidt, zevenenvijftig jaar
Gertrud Ascher-Maass, vijfenveertig jaar
Bernhard Aschheim, leeftijd onbekend
Kurt Aschner, achtenveertig jaar
Hedwig Aschner-Guttmann, eenenveertig jaar
Leopold Askanas, achtendertig jaar
Alida Asscher, achtenzestig jaar
Anna Elisabeth Asscher, elf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Benjamin Arentinus Asscher, vijfenzeventig jaar
Eleazer Asscher, vijfentwintig jaar
Eliazer Asscher, vierenveertig jaar
Elisabeth Asscher, eenentachtig jaar
Eljakim Asscher, vijfenzestig jaar
Ella Asscher, dertien jaar
Emanuel Benjamin Asscher, tweeënvijftig jaar
Esther Jeanne Asscher, elf jaar
Eva Asscher, drieëntachtig jaar
Hadassah Asscher, veertien jaar
Henri Abraham Asscher, drieëntwintig jaar
Isaac Asscher, zeventien jaar
Isaäc Asscher, zeventig jaar
Isaac Abraham Asscher, twaalf jaar
Izak Asscher, drieëntwintig jaar
Jacob Asscher, achtendertig jaar
Jacob Asscher, veertien jaar
Johnny Asscher, achtentwintig jaar
Joseph Asscher, tweeënvijftig jaar
Josua Asscher, acht jaar
Lea Asscher, eenenzeventig jaar
Leontine Asscher, negenenzeventig jaar
Louis Asscher, negenenvijftig jaar
Margot Asscher, achtenveertig jaar
Menachem Asscher, tweeëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Salomon Asscher, zesenzestig jaar
Salomon Asscher, vijftien jaar
Truida Rebecca Asscher, een jaar
Keetje Asscher-Cohen, eenentwintig jaar
Henriette Asscher-de Paauw, drieënzestig jaar
Hendrina Asscher-Duizend, drieënvijftig jaar
Lea Asscher-Duizend, vijfenzestig jaar
Alice Asscher-Lissauer, vijfendertig jaar
Marianne Asscher-Lissauer, eenenveertig jaar
Anna Asscher-Polak, vierenveertig jaar
Annaatje Asscher-Salomons, eenenzestig jaar
Louise Asscher-van Gelder, zesenveertig jaar
Aäron Asser, vierenvijftig jaar
Abraham Asser, drieënzeventig jaar
Catharina Asser, zevenentwintig jaar
Cisak Asser, achtenvijftig jaar
Clara Asser, zeventig jaar
Ganna Asser, tweeënzestig jaar
Isidore Asser, drieëntwintig jaar
Israël Asser, zesendertig jaar
Jacques Asser, vierentwintig jaar
Jan Asser, drieënzestig jaar
Joseph Asser, vierenvijftig jaar
Lena Asser, vijfenveertig jaar
Mathilda Asser, eenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Meijer Asser, acht jaar
Naatje Asser, vierenzestig jaar
Rebecca Asser, elf jaar
Saartje Asser, negenenvijftig jaar
Salomon Asser, veertig jaar
Salomon Asser, zestien jaar
Samuel Asser, zevenenveertig jaar
Alida Asser-Con, vijfenveertig jaar
Anna Asser-Goudsmit, drieënzestig jaar
Mietje Asser-Schenkkan, negenenzestig jaar
Elisabeth Asser-Stork, eenenzeventig jaar
Sophia Asser-Swaap, zeventig jaar
Esther Asser-van Abbe, achtenvijftig jaar
Catharina Asser-van Praagh, zestig jaar
Johanna Asser-van West, negenenveertig jaar
Sara Asser-Vaz Nunes, vierenzestig jaar
Eva Asser-Vet, tweeënzeventig jaar
Rosette Asser-Wertheim, zesenveertig jaar
Abraham Assou, vierenveertig jaar
Bertha Josephina Assou, zevenenvijftig jaar
Elisabeth Assou, vijfenvijftig jaar
Isaäc Assou, twaalf jaar
Lea Assou, negenenveertig jaar
Lily Assou, veertien jaar
Marcus Assou, eenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marja Assou, zeventien jaar
Philip Assou, achtenveertig jaar
Wolf Assou, drieënvijftig jaar
Henriette Assou-Kopuit, vierenveertig jaar
Anna Assou-Polak, zesenveertig jaar
Amalia Auerbach, vierentwintig jaar
Ciwie Auerbach, vijfentwintig jaar
Gert Auerbach, twintig jaar
Hellmuth Arnim Auerbach, eenenvijftig jaar
Herman Naphtali Herz Auerbach, vierendertig jaar
Jacob Joseph Auerbach, negenentwintig jaar
Max Auerbach, vijftig jaar
Maximiliaan Auerbach, vijfenzeventig jaar
Paul Auerbach, zevenenveertig jaar
Rahel Elisabeth Regina Auerbach, vierentwintig jaar
Salomon Emanuel Auerbach, twintig jaar
Ulrike Auerbach, vijfendertig jaar
Wilhelm Auerbach, zeventig jaar
Willy Lazar Auerbach, tweeëntwintig jaar
Helene Auerbach-Frenkel, dertig jaar
Erna Auerbach-Moses, drieënvijftig jaar
Johanna Auerbach-Rothschild, negenenzestig jaar
Olga Auerbach-Rothschild, achtenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sophie Auerbach-Seligsohn, negenenveertig jaar
Alfred Herbert Auerbacher, vijf jaar
Jacob Israël Auerbacher, tweeënzestig jaar
Martha Sara Auerbacher-Seligmann, negenendertig jaar
Alexander Auerhaan, vijfentwintig jaar
David Auerhaan, vijftig jaar
Emanuel Auerhaan, tweeëntwintig jaar
Joseph Auerhaan, dertig jaar
Juda Auerhaan, drieënzestig jaar
Jules Maurice Auerhaan, drie jaar
Leman Auerhaan, eenentwintig jaar
Louis Auerhaan, drieënzestig jaar
Marchien Auerhaan, negentien jaar
Mourits Auerhaan, vijfendertig jaar
Mozes Auerhaan, vierendertig jaar
Sophie Auerhaan, vijftig jaar
Catootje Auerhaan-Benjamins, vijfenzestig jaar
Roza Auerhaan-Bromet, zevenentwintig jaar
Sara Auerhaan-Frank, tweeëndertig jaar
Sara Auerhaan-Lopes Cardozo, zesenzeventig jaar
Rachel Auerhaan-Roosnek, zesenvijftig jaar
Sara Auerhaan-van der Molen, zestig jaar
Saartje Auerhaan-Zilverberg, negenenveertig jaar
Emil Aufhäuser, vierenzestig jaar
Isidor Aufhauser, achtenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isidor Aufricht, negenenzestig jaar
Alice Aufrichtig-Frankl, vierendertig jaar
Gideon Augapfel, twintig jaar
Julius Augapfel, tweeënvijftig jaar
Irmgard Augstukalski, vijftien jaar
Reina Bertha Augura, leeftijd onbekend
Simon Augura, vierenveertig jaar
Sara Augura-Goudsmit, zevenenveertig jaar
David Augurk, negenenveertig jaar
Jozeph Augurk, achttien jaar
Lea Augurk, veertien jaar
Leendert Augurk, tien jaar
Roza Augurk, vijftien jaar
Sientje Katharina Augurk, acht jaar
Elisabeth Augurk-Koopman, zesenvijftig jaar
Betje Augurk-van Geldere, drieënveertig jaar
Alida Augurkie-Snijders, zestig jaar
Barend Augurkiesman, zesenzestig jaar
Bertha Augurkiesman, dertien jaar
Emanuel Augurkiesman, vierenveertig jaar
Hartog Augurkiesman, zevenenveertig jaar
Keetje Augurkiesman, vierenvijftig jaar
Margareta Augurkiesman, zeventien jaar
Willem David Augurkiesman, negenenveertig jaar
Eva Augurkiesman-Emanuel, achtendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marianne Augurkiesman-Emmering, negenenzestig jaar
Elisabeth Augurkiesman-Groenstad, vierenveertig jaar
Adèle Everdina Augurkiesman-van Beek, vijfenveertig jaar
Rebecca Augurkiesman-Vas Nunes, eenenzeventig jaar
Alfred Aussen, vijfendertig jaar
Alfred Aussen, drie jaar
Anna Sophie Aussen, negentien jaar
Anni Aussen, tweeëntwintig jaar
Benjamin Joseph Aussen, negentien jaar
Bernard Aussen, zestig jaar
Bernhard Aussen, zevenenzestig jaar
Bernhard Aussen, vier jaar
Catharina Aussen, vier jaar
Helmut Aussen, twintig jaar
Henri Maurits Aussen, zesenvijftig jaar
Herman Aussen, tweeënvijftig jaar
Hermann Aussen, achtendertig jaar
Herta Aussen, zeventien jaar
Isaak Aussen, vijf jaar
Izaak Julius Aussen, vierenveertig jaar
Jakob Aussen, negenenveertig jaar
Jenny Aussen, tien jaar
Jenny Karolina Aussen, zeventien jaar
Jozef Aussen, vijfentwintig jaar
Karl Aussen, eenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Karolina Aussen, tien jaar
Karolina Jenny Aussen, negentien jaar
Kurt Aussen, zevenendertig jaar
Leon Aussen, negenentwintig jaar
Liesel Aussen, zeven jaar
Margaretha Bertha Aussen, elf maanden
Maurits Aussen, twaalf jaar
Maurits Bernard Henri Aussen, eenenveertig jaar
Max Aussen, tien jaar
Meijer Maximiliaan Aussen, tweeënveertig jaar
Michiel Aussen, zesenzestig jaar
Mozes Aussen, acht jaar
Simon Aussen, vijfenvijftig jaar
Paula Aussen-Aron, drieëndertig jaar
Nannij Elisabeth Aussen-Cauveren, zevenentwintig jaar
Roza Aussen-Kleerekoper, zevenentwintig jaar
Elisabeth Aussen-Levie, eenenveertig jaar
Koosje Aussen-Levie, veertig jaar
Rosa Aussen-Meijer, zesenzestig jaar
Wilhelmine Aussen-Meijer, drieënvijftig jaar
Johanna Aussen-Mok, veertig jaar
Susanna Aussen-Roozendaal, zesentwintig jaar
Selma Aussen-Servos, zestig jaar
Margaretha Sara Aussen-van Witsen, vierenvijftig jaar
Carolina Sophia Aussen-Weijel, tweeënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rosa Eliza Aussen-Windmuller, vierendertig jaar
Klara Aussen-Winter, negenenveertig jaar
Lina Aussen-Winter, achtenvijftig jaar
Hedwig Aussen-Wolf, eenenvijftig jaar
Basje Austeiczer-Udler, zeventig jaar
Jetty Austerjung, zesentwintig jaar
Salomon Majer Austerjung, leeftijd onbekend
Rachel Austerjung-Landau, eenenzeventig jaar
Siegmund Austerlitz, vijfenvijftig jaar
Josef Auszenberg, negen jaar
Lotte Auszenberg, elf jaar
Salla Auszenberg, dertien jaar
Hilda Awerbach, zesentwintig jaar
Moses Azderbal, drieënzestig jaar
Rosette Aziria-Peper, eenenzestig jaar
Bernard van Baale, drieënzestig jaar
Elizabeth van Baale, vijfenveertig jaar
Emanuel van Baale, vijfenvijftig jaar
Henri van Baale, drieëntwintig jaar
Isaac van Baale, zesenvijftig jaar
Isaac van Baale, vijfenveertig jaar
Isaac van Baale, zesendertig jaar
Klara van Baale, negenentwintig jaar
Marcus van Baale, zevenentwintig jaar
Meijer van Baale, vijfentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rosalie van Baale, een jaar
Samuel van Baale, dertig jaar
Sientje van Baale, eenentwintig jaar
Marianne van Baale-Drukker, tweeëntwintig jaar
Roosje van Baale-Kalkoene, tweeënzestig jaar
Betje van Baale-Meents, zesenvijftig jaar
Johanna van Baale-Meijer, zevenenvijftig jaar
Hendrika van Baale-Nol, drieëntwintig jaar
Roosje van Baale-Poons, zesenvijftig jaar
Doortje van Baale-van Leeuwen, vijfendertig jaar
Salomon Samuel van Baalen, zevenenvijftig jaar
August Adolf Baar, eenenveertig jaar
Hermann Baar, twintig jaar
Esthilde Hedwig Baar-Kann, vijfenzestig jaar
Agnes Baar-Salfeld, zeventig jaar
Abraham van Baaren, tweeënvijftig jaar
Esther van Baaren, negen jaar
Esther van Baaren, tien jaar
Harry van Baaren, acht jaar
Hartog van Baaren, achttien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Israël van Baaren, eenenzestig jaar
Jacob van Baaren, zevenentachtig jaar
Jacob van Baaren, negenenveertig jaar
Jacob van Baaren, negentien jaar
Jacques van Baaren, eenendertig jaar
Juda van Baaren, zestien jaar
Judith van Baaren, negenenveertig jaar
Louis van Baaren, zevenenvijftig jaar
Meijer van Baaren, vijfenvijftig jaar
Mozes van Baaren, vierendertig jaar
Salomon Hartog van Baaren, tien jaar
Sara van Baaren, dertien jaar
Rebekka van Baaren-Bolle, achtenveertig jaar
Cornelia van Baaren-Colthof, vierenzestig jaar
Sara van Baaren-Gazan, vierenvijftig jaar
Rebecca van Baaren-Harfon, achtenvijftig jaar
Matje van Baaren-Hijmans, vierenveertig jaar
Mietje van Baaren-Pront, zevenenzestig jaar
Rebecca van Baaren-Slier, achtendertig jaar
Sara van Baaren-Syes, achtentwintig jaar
Klaartje van Baaren-Wagenhuis, zesenvijftig jaar
Leentje van Baaren-Wagenhuis, vierenvijftig jaar
Adolf Baars, eenenvijftig jaar
Adolf Baars, vijfenveertig jaar
Andries Bernard Baars, vier jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Benjamin Baars, tweeënzestig jaar
Branca Baars, tien jaar
Catharina Baars, negenenvijftig jaar
Elisabeth Baars, negen jaar
Heintje Baars, negenendertig jaar
Herman Baars, vierenveertig jaar
Isaac Baars, vijftig jaar
Isaäc Baars, zestien jaar
Joel Baars, drieënveertig jaar
Leendert Baars, zeventig jaar
Levie Baars, negenentwintig jaar
Louis Baars, achtendertig jaar
Louis Baars, vierentwintig jaar
Maria Baars, vijftien jaar
Maurits Baars, vijfendertig jaar
Salomon Baars, drieënvijftig jaar
Samson Baars, vierendertig jaar
Saul Jacob Baars, zesendertig jaar
Sophie Baars, zesenveertig jaar
Vrouwtje Baars, achttien jaar
Geertruida Baars-Agsteribbe, negentien jaar
Leah Baars-Boas, zesenzestig jaar
Rebecca Baars-Brilleman, drieënzeventig jaar
Judith Baars-Calo, zevenenzestig jaar
Helena Baars-Content, vijfenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Heintje Baars-de Vries, zestig jaar
Martha Annetta Baars-Kleerekoper, vijfendertig jaar
Sara Baars-le Grand, negenendertig jaar
Simcha Baars-Meljado, achtenveertig jaar
Esther Baars-Robles, achtenveertig jaar
Rosa Rosette Baars-Sarlui, negenendertig jaar
Mietje Baars-Witteboon, achtendertig jaar
Hartog van Baarzel, tweeënzestig jaar
Eva van Baarzel-Verdoner, zesenveertig jaar
Esther Babis, negenendertig jaar
Josef Babis, achtenzestig jaar
Fradi Babis-Abramowski, tweeënzestig jaar
Arthur Bach, zevenenzestig jaar
Walter Bach, dertien jaar
Rosalie Gertrud Bach-Lewisohn, zesenvijftig jaar
Abraham Simon Bacharach, veertig jaar
Betje Bacharach, twaalf jaar
David Bacharach, vierendertig jaar
David Bacharach, tien jaar
Gretha Bacharach, drie jaar
Grietje Bacharach, achtendertig jaar
Grietje Bacharach, tien jaar
Hans Peter Bacharach, vijftien jaar
Hijman Bacharach, zes jaar
Hugo Bacharach, zesenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isaäc Bacharach, eenentwintig jaar
Jacob Bacharach, eenenvijftig jaar
Judik Bacharach, vijftien jaar
Levie Bacharach, vijfenvijftig jaar
Levie Bacharach, vierendertig jaar
Levie Isak Bacharach, veertien jaar
Lida Bacharach, twee jaar
Louis Bacharach, vijfentwintig jaar
Marianna Bacharach, tien jaar
Maurice Bacharach, twee maanden
Meijer Bacharach, vijfenveertig jaar
Moritz Bacharach, zesenvijftig jaar
Moriz Bacharach, vijfenvijftig jaar
Mozes Bacharach, tweeënzestig jaar
Mozes Bacharach, vier jaar
Nathan Bacharach, achtenzeventig jaar
Nathan Bacharach, vijfentwintig jaar
Nathan Isak Bacharach, negen jaar
Samuel Bacharach, zesendertig jaar
Sara Bacharach, zeven jaar
Sighard Bacharach, tweeënveertig jaar
Simon Bacharach, drieënzeventig jaar
Simon Bacharach, tweeëndertig jaar
Engelina Bacharach-Adelaar, vijfentwintig jaar
Susanna Bacharach-Bacharach, vijfenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Adèle Bacharach-Brouwer, tweeëndertig jaar
Fanny Bacharach-de Beer, zesenveertig jaar
Rebecca Bacharach-de Vries, drieëndertig jaar
Bertha Marianna Bacharach-Fraenkel, drieënvijftig jaar
Bertha Bacharach-Groen, drieëndertig jaar
Gertrud Bacharach-Hopfeld, eenenvijftig jaar
Jaantje Bacharach-Koekoek, zesenvijftig jaar
Ester Bacharach-Levitus, tweeëndertig jaar
Aaltje Bacharach-Mug, eenenzestig jaar
Erna Bertha Bacharach-Strauss, vijfenveertig jaar
Judik Bacharach-Swaab, achtenzeventig jaar
Belia Bacharach-van Spier, tweeënveertig jaar
Sophia Bacharach-van Spier, negenendertig jaar
Gertrud Bacher, achtendertig jaar
Heymann Baches, vijftig jaar
Mendel Baches, drieëndertig jaar
Zievic Baches-Eisenmair, vijfenvijftig jaar
Malke Riwe Baches-Schapira, eenendertig jaar
Albert Bachmann, drieëndertig jaar
Hans Bachmann, eenendertig jaar
Robert Jacob Bachmann, vijf jaar
Werner Hermann Bachmann, zes jaar
Charlotte Bachmann-Asch, achtentwintig jaar
Rachel Gertrud Bachmann-Rosenfeld, achtentwintig jaar
Rebecca Bachmann-Zadick, drieëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Franz Josef Karl Maria Bachner, veertig jaar
Abraham Bachra, tweeënvijftig jaar
Eliazer Bachra, zestig jaar
Jeanne Marianna Bachra, negentien jaar
Salomon Bachra, tweeënvijftig jaar
Simon Bachra, zesentwintig jaar
Sophia Bachra, vierendertig jaar
Kaatje Bachra-Berklou, vierenvijftig jaar
Judith Bachra-Vega, negenenvijftig jaar
Aaltje Bachrach, zesentwintig jaar
Abraham Bachrach, zestig jaar
Abraham Bachrach, drieënvijftig jaar
Abraham Bachrach, zesendertig jaar
Abraham Bachrach, achttien jaar
Abraham Heiman Bachrach, zesenvijftig jaar
Anna Bachrach, eenendertig jaar
Aron Bachrach, drieëntwintig jaar
David Bachrach, eenenzestig jaar
David Bachrach, vijfenvijftig jaar
David Bachrach, vierendertig jaar
David Bachrach, tweeëndertig jaar
David Bachrach, zestien jaar
Eliaser Bachrach, drieëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Engel Bachrach, elf jaar
Esther Bachrach, twintig jaar
Felix Bachrach, vierentwintig jaar
Felix Abraham Bachrach, tweeënvijftig jaar
Flora Bachrach, drie jaar
Hanna Sebilla Bachrach, negentien jaar
Hijman Bachrach, zeven jaar
Hyman Bachrach, tweeënzestig jaar
Ingeborg Mirjam Bachrach, tweeëntwintig jaar
Isabella Johanna Bachrach, zestien jaar
Israël Bachrach, zevenentwintig jaar
Israël Bachrach, vijfentwintig jaar
Israel Heyman Bachrach, tweeënveertig jaar
Jacob Nico Bachrach, achttien jaar
Jose Bachrach, negentien jaar
Klara Bachrach, zes jaar
Klara Bachrach, een jaar
Kurt Karl Bachrach, drieëntwintig jaar
Lina Bachrach, dertien jaar
Lotte Helena Bachrach, eenentwintig jaar
Martha Bachrach, negen jaar
Mozes Bachrach, zesentwintig jaar
Nathan Bachrach, tweeënzestig jaar
Nathan Bachrach, twaalf jaar
Nathan Bachrach, elf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Nehemia Bachrach, drieënzestig jaar
Philip Bachrach, zesenzeventig jaar
Raphaël Bachrach, zeventien jaar
Salomon Bachrach, zesenvijftig jaar
Selma Bachrach, eenentwintig jaar
Simon Bachrach, zevenentwintig jaar
Sine Bachrach, een jaar
Thea Henriette Bachrach, vijf jaar
Helena Bachrach-Cohen, zesenveertig jaar
Sophia Bachrach-Cohen, achtendertig jaar
Suze Bachrach-Danser, tweeëntwintig jaar
Bertha Bachrach-Dessaur, vijfendertig jaar
Christina Bachrach-Eijsman, achtenvijftig jaar
Naatje Bachrach-Frank, vierenvijftig jaar
Chancie Bachrach-Gottlieb, vijfendertig jaar
Rebecca Bachrach-Groen, vierenzeventig jaar
Johanna Bachrach-Lesser, tweeënvijftig jaar
Klara Bachrach-Poons, vierenzestig jaar
Rachel Bachrach-Schoonhoed, achtenvijftig jaar
Lina Bachrach-Schwarzenberger, zeventig jaar
Doortje Bachrach-Sealtiel, tweeënvijftig jaar
Gracia Gretchen Bachrach-Sealtiel, negenenvijftig jaar
Betsy Marie Bachrach-Tak, vijfenveertig jaar
Belia Bachrach-van Leeuwen, vijfenvijftig jaar
Hanna Bachrach-van Limburg, vierentachtig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Esther Bachrach-Velleman, tweeënvijftig jaar
Leopold Bäck, achtenzestig jaar
Lisa Bäck, achtentwintig jaar
Max Sigmund Back, achtenvijftig jaar
Thekla Back, vijfenzestig jaar
Marta Back-Domp, tweeënzestig jaar
Elsa Bäck-Volk, eenenzestig jaar
Jozef Backs, drieëntwintig jaar
Esther Backs-Alter, eenentwintig jaar
Hulda Baden-Waldauer, zesentachtig jaar
Abraham Badler, vijfenveertig jaar
Renate Badler, zeventien jaar
Siegfried Badler, zeventien jaar
Minna Badler-Gottfried, vijfenveertig jaar
Ernst Otto Badmann, achttien jaar
Hans Badmann, eenentwintig jaar
Leo Badmann, eenenzestig jaar
Charlotte Marianne Irma Badmann-Roos, vijfenveertig jaar
Haymann Badrian, zevenenzestig jaar
Frieda Badrian-Herrnstadt, zesenzestig jaar
Paul Baehr, vierenzestig jaar
Lilly Baehr-Hirsch, negenenveertig jaar
Albert Baer, zesenveertig jaar
Alfred Baer, vijfenvijftig jaar
Alfred Josef Baer, tweeëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Alica Sofie Baer, zesendertig jaar
Benjamin Baer, zevenenzestig jaar
Carl Baer, vijfenzestig jaar
Flora Baer, eenenveertig jaar
Franz Baer, negenentwintig jaar
Isidor Baer, eenenzestig jaar
Kurt Baer, zesendertig jaar
Lena Baer, vijfenzeventig jaar
Selma Lisi Baer, vijfendertig jaar
Paula Baer-Maijer, drieënvijftig jaar
Judith van Baer-Sax, tweeënvijftig jaar
Betty Baer-Sondheim, eenenvijftig jaar
Martha Baer-Sonnenberg, vierenzestig jaar
Lea Baerken-Mendelson, zevenenvijftig jaar
David Baermann, negenenvijftig jaar
Hedwig Baermann-Meyer, eenenzestig jaar
Abraham Baggers, zesenveertig jaar
Elisabeth Baggers, negenenzestig jaar
Helena Baggers, zesenzestig jaar
Herman Baggers, negenenvijftig jaar
Jacob Baggers, zesenzestig jaar
Louis Baggers, twintig jaar
Maurits Baggers, zesendertig jaar
Meijer Baggers, achtenzestig jaar
Mia Baggers, vijftien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mozes Baggers, vierenzeventig jaar
Samuel Baggers, vijfenzestig jaar
Samuel Baggers, dertig jaar
Femmie Baggers-Buitenkant, zesenveertig jaar
Rebecca Baggers-Perel, zesenzestig jaar
Flora Baggers-Roselaar, negenenvijftig jaar
Greta Baggers-Stibbe, drieëntwintig jaar
Lena Bagmeijer-Krant, veertig jaar
Hermann Bähr, eenenzestig jaar
Minna Bähr-Buchthal, zesenzestig jaar
Getta Bähr-Voos, zevenenvijftig jaar
Bruno Baierl, vierendertig jaar
Abraham Bak, zesenvijftig jaar
Abraham Bak, zesenvijftig jaar
Adèle Bak, zevenenzeventig jaar
Benedictus Bak, vijfenvijftig jaar
Benedictus Bak, vijfendertig jaar
Benoit Bak, eenenzestig jaar
Bernhard Bak, twintig jaar
Bertha Bak, negenenveertig jaar
Betsy Bak, dertig jaar
Branca Bak, eenentwintig jaar
Clara Bak, vierenzeventig jaar
Elia Bak, eenenvijftig jaar
Elisabeth Henrietta Bak, veertien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elizabeth Bak, drieëndertig jaar
Engelina Bak, vierenvijftig jaar
Helena Bak, vijftien jaar
Henrietta Clara Bak, twaalf jaar
Isaac Bak, zesenveertig jaar
Isaäc Bak, vijfentachtig jaar
Isaäc Bak, eenenzestig jaar
Isidore Bak, vierenvijftig jaar
Jacob Bak, drieënvijftig jaar
Jacob Bak, eenenvijftig jaar
Jacob Bak, drieëndertig jaar
Joachim Bak, zestig jaar
Joachim Bak, zestig jaar
Joachim Bak, drie jaar
Joël Bak, een maand
Jonas Bak, vijfentwintig jaar
Joseph Bak, zevenenvijftig jaar
Joseph Bak, drieënvijftig jaar
Joseph Bak, tweeëndertig jaar
Judith Bak, veertien jaar
Leentje Bak, zestien jaar
Leon Bak, veertien jaar
Leon Jonas Bak, drieëntwintig jaar
Maurits Bak, vijfenzestig jaar
Meijer Bak, zesenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Meijer Isaac Bak, veertien jaar
Mozes Bak, zevenenzeventig jaar
Naatje Bak, drieënvijftig jaar
Nathan Bak, negenendertig jaar
Nathan Bak, negenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Nathan Bak, vijf jaar
Rebecca Bak, negenendertig jaar
Salomon Bak, drieëntwintig jaar
Samuel Bak, drieënveertig jaar
Saul Bak, zevenentwintig jaar
Rachel Bak-Betel, tweeënvijftig jaar
Jeannette Bak-Broekman, vierentwintig jaar
Deborah Bak-de la Fuente, vijfenzeventig jaar
Jeannette Bak-de Zwarte, eenentwintig jaar
Leentje Bak-Delden, eenenvijftig jaar
Sophia Bak-Elsas, tweeënvijftig jaar
Kaatje Bak-Gobes, negenenvijftig jaar
Catharina Bak-Gobitz, zevenendertig jaar
Debora Bak-Lehrer, dertig jaar
Sebilla Bak-Meiler, zesenvijftig jaar
Branca Bak-Papegaaij, zevenenveertig jaar
Saartje Bak-Peperwortel, zesenvijftig jaar
Mietje Bak-Polak, achtendertig jaar
Esther Bak-Pront, drieënvijftig jaar
Elisabeth Bak-Roozelaar, zesentachtig jaar
Betje Bak-Schenkkan, vijftig jaar
Sarah Bak-Sousa, vierentwintig jaar
Roosje Bak-van Witsen, zestig jaar
Elisabeth Bak-Zwalf, vierenvijftig jaar
Sophia Bakels-van Bingen, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Aaltje Bakker, zevenenzestig jaar
Abraham Bakker, tweeëntwintig jaar
Barent Bakker, zesenzeventig jaar
Benjamin Bakker, achtenzestig jaar
Benjamin Bakker, zestien jaar
Betty Bakker, drie jaar
Daniel Bakker, achtendertig jaar
Esther Bakker, tien jaar
Harry Bakker, zesentwintig jaar
Isaac Bakker, drieëntwintig jaar
Izak Bakker, vierenveertig jaar
Izak Bakker, vierenveertig jaar
Jo Betty Bakker, dertien jaar
Leon Bakker, negentien jaar
Levie Bakker, vijfenzeventig jaar
Markus Bakker, twee jaar
Maurits Bakker, achtenzeventig jaar
Maurits Bakker, tweeënveertig jaar
Robert Bakker, drie jaar
Sara Esther Bakker, veertien jaar
Simon Bakker, tweeëntwintig jaar
Wolf Bakker, zes jaar
Jeanette Bakker-Cohen Rodrigues, eenendertig jaar
Elisabeth Bakker-de Groot, veertig jaar
Louise Bakker-Kleerekoper, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mietje Bakker-Markus, zevenenveertig jaar
Judith Bakker-Peperwortel, negenenzeventig jaar
Esther Bakker-Rubens, negentien jaar
Henriette Bakker-van Beem, vijfenzeventig jaar
Lena Bakker-van Kreeveld, negenentwintig jaar
Abraham Baks, vierendertig jaar
Izak Baks, zevenenvijftig jaar
Jozef Baks, eenenzestig jaar
Lena Baks, vier jaar
Maurits Baks, vijfenzestig jaar
Rosette Baks, zevenenzestig jaar
Sara Baks, drieëndertig jaar
Zyse Baks-Graudans, zesenvijftig jaar
Mindla Baks-Malinger, tweeëndertig jaar
Kaatje Baks-van Leeuwen, vijfenzestig jaar
Leentje Baks-van Leeuwen, drieënzestig jaar
Jacob Ksiel Balamut, vier jaar
Peretz Chaim Balamut, acht jaar
Pesel Balamut, zeven jaar
Samuel Balamut, drieëndertig jaar
Marie Balamut-Wilk, drieënveertig jaar
Roosje Balduk-Theeboom, zeventig jaar
Istvan Balint, vierentwintig jaar
Cornelia Balk-Klein, achtendertig jaar
Mozick Mordka Balkowics, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Anna Louisa Bamberg, eenentwintig jaar
Benjamin Heiman Bamberg, vijfentwintig jaar
Bernard Bamberg, vijfentwintig jaar
Carolina Bamberg, vijfenvijftig jaar
David Bamberg, negenenveertig jaar
David Bamberg, zevenendertig jaar
Eduard Henri Bamberg, vijfenzestig jaar
Hendelina Regina Bamberg, zeven jaar
Henri Bamberg, negen jaar
Herman Bamberg, achtenvijftig jaar
Izaäk Bamberg, twintig jaar
Izak Bamberg, zesendertig jaar
Jacob Bamberg, achtenvijftig jaar
Jacob Bamberg, zevenenveertig jaar
Jacob Bamberg, achtentwintig jaar
Jacob Bamberg, tweeëntwintig jaar
Jacques Bamberg, vierentwintig jaar
Johan Bert Bamberg, eenentwintig jaar
Judik Bamberg, drieëndertig jaar
Lena Bamberg, zes jaar
Louisa Bamberg, twintig jaar
Marie Bamberg, tien jaar
Mathilde Bamberg, negen jaar
Mozes Bamberg, zevenenvijftig jaar
Mozes Bamberg, zesenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Nachman Nardus Bamberg, drieënzestig jaar
Ruth Irene Bamberg, twee jaar
Salomon Bamberg, negenenzeventig jaar
Simon Bamberg, vijfenzestig jaar
Abigaël Bamberg-da Costa Senior, zevenenzeventig jaar
Fanny Bamberg-Dahl, vijfenvijftig jaar
Rosetta Bamberg-de Haas, achtendertig jaar
Alice Bamberg-Eppinghausen, zesendertig jaar
Hanna Bamberg-Grootkerk, negenenzestig jaar
Gezina Bamberg-Herschel, vierenvijftig jaar
Sophia Bamberg-Kosses, negenenvijftig jaar
Sophia Bamberg-Kosses, vierenvijftig jaar
Aleijda Bamberg-Manassen, tweeënveertig jaar
Tetzchen Bamberg-Mannsbach, vijfenzeventig jaar
Rosalie Bamberg-Monnickendam, veertig jaar
Carolina Bamberg-Pels, zesenveertig jaar
Abraham Bamberger, drieënzeventig jaar
Debora Bamberger, drieëntwintig jaar
Emanuel Bamberger, vierendertig jaar
Hartog Bamberger, negenenvijftig jaar
Hartog Bamberger, vierenvijftig jaar
Henderica Bamberger, negenendertig jaar
Hindrikje Bamberger, achtenzeventig jaar
Isaäk Bamberger, eenenzeventig jaar
Izaäk Eduard Bamberger, veertien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Bamberger, zesenzestig jaar
Joseph Bamberger, zeventig jaar
Joseph Bamberger, negenendertig jaar
Jozeph Bamberger, vijfenveertig jaar
Levi Bamberger, negenenzestig jaar
Louis Bamberger, een jaar
Marcus Bamberger, vijfendertig jaar
Mozes Bamberger, zevenenveertig jaar
Philip Bamberger, zesendertig jaar
Reina Bamberger, achtendertig jaar
Reina Bamberger, zevenendertig jaar
Rozita Sophia Bamberger, twaalf jaar
Salomon Menachem Bamberger, twee jaar
Seligmann Bär Bamberger, vijfendertig jaar
Sara Bamberger-Bartels, achtenvijftig jaar
Clara Bamberger-Batavier, zesenzestig jaar
Jeannette Sophie Bamberger-Goldsteen, tweeëndertig jaar
Mietje Bamberger-Israels, zevenenzeventig jaar
Aletta Lieselotte Bamberger-Jacobs, zevenentwintig jaar
Helena Bamberger-Kleve, drieëndertig jaar
Merla Miriam Bamberger-Konigshofer, achtenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jaantje Bamberger-Logher, drieënveertig jaar
Margaretha Bamberger-Prins, vierentwintig jaar
Sophia Bamberger-Rosenbaum, vierenzeventig jaar
Ernestine Bamberger-Stern, negenenvijftig jaar
Grietje Bamberger-van Dam, vierenzeventig jaar
Rebekka Bamberger-van Dam, achtenzeventig jaar
Majer Banach, zevenendertig jaar
Hans Leo Israël Bandmann, vijfentwintig jaar
Käthe Bandmann, eenenveertig jaar
Otto Israel Bandmann, zevenenvijftig jaar
Antje Bandmann-Engers, vijfentwintig jaar
Daniel Banfi, vijfendertig jaar
Bianca Bannas-Caspari, tweeënzestig jaar
Anna Bannet, dertien jaar
Arend Bannet, vijftien jaar
Benjamin Levi Bannet, vijfenzestig jaar
Eduard Bannet, vijfenveertig jaar
Hartog Maurits Bannet, vierenveertig jaar
Jacob Samuel Bannet, vijfenzeventig jaar
Jansje Bannet, elf jaar
Jeannette Josephine Bannet, twaalf jaar
John Henry Bannet, eenentwintig jaar
Joseph Bannet, vijftig jaar
Joseph Bannet, drieëntwintig jaar
Joseph Leon Bannet, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joseph Lion Bannet, negenendertig jaar
Leentje Bannet, zestien jaar
Lion Joseph Bannet, eenentwintig jaar
Louise Bannet, tien jaar
Naatje Bannet, achttien jaar
Rosette Caroline Jeannette Bannet, zeventien jaar
Samuel Joseph Bannet, eenenvijftig jaar
Simon Israël Bannet, zevenendertig jaar
Roosje Bannet-de Vries, vijfendertig jaar
Antje Bannet-de Winter, vierenzestig jaar
Sara Bannet-den Arend, drieënveertig jaar
Helene Bannet-Foyer, zevenenzeventig jaar
Christina Bannet-Frieser, eenenveertig jaar
Dina Bannet-Haagman, eenenveertig jaar
Bloeme Bannet-Israelski, drieënveertig jaar
Jeannette Caroline Josephine Bannet-Levi, achtenveertig jaar
Rebecca Bannet-Oesterman, drieënzeventig jaar
Grietje Bannet-Schaap, drieënvijftig jaar
Leentje Bannet-van Bueren, vierenzeventig jaar
Naatje Bannet-van Zanten, drieënzestig jaar
Coenraad Adolf Bannink, drieënvijftig jaar
Maria Bannink, drie jaar
Emelie Bannink-Kreutz, vierenvijftig jaar
Artur Bär, achtenvijftig jaar
Benno Bär, twee jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Bernhard Bar, zevenenvijftig jaar
Bertha Bär, zesendertig jaar
Erna Bär, vier jaar
Felice Bär, veertig jaar
Ferdinand Bär, achtenveertig jaar
Käthe Bertha Bar, dertien jaar
Lore Karoline Sara Bär, achtentwintig jaar
Ruth Käthe Bär, tweeëntwintig jaar
Sofie Sara Bar, negenenvijftig jaar
Walter Leo Bär, twintig jaar
Herta Henriette Bär-Fleischmann, negenentwintig jaar
Sofia Genaamd Selma Bär-Oppenheimer, zesenvijftig jaar
Saartje Bar-Walg, zesenveertig jaar
Rolf Walter Barasch, leeftijd onbekend
Rosa Barasch, drieëntwintig jaar
Sophie Barasch, zesentwintig jaar
Alfred Barber, zeven maanden
Calman Joel Barber, tweeënzeventig jaar
Esther Barber, vijftig jaar
Femina Hanna Barber, een jaar
Herbert Israël Barber, negenenveertig jaar
Isaäc Barber, zesentwintig jaar
Jacob Barber, tweeëntwintig jaar
Jacob Barber, zestien jaar
Jakob Samson Barber, zevenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joel Barber, drieënvijftig jaar
Joel Barber, veertig jaar
Johanna Barber, zeventien jaar
Judith Barber, negenenveertig jaar
Karel Barber, drieënzestig jaar
Karel Barber, drieënveertig jaar
Lea Barber, zestig jaar
Markus Barber, vijfenzestig jaar
Meijer Barber, eenenzestig jaar
Meijer Barber, achtenveertig jaar
Meijer Barber, drieënveertig jaar
Meijer Salomon Barber, twintig jaar
Salomon Barber, achtenvijftig jaar
Salomon Barber, dertig jaar
Salomon Barber, dertien jaar
Vrouwtje Barber, tweeënzestig jaar
Sophia Henrietta Barber-Elekan, negenenzestig jaar
Sara Barber-Groen, achtenveertig jaar
Golda Barber-Lewinson, dertig jaar
Chane Barber-Lieblich, drieënveertig jaar
Ribca Barber-Melkman, leeftijd onbekend
Heintje Barber-Moffie, eenenveertig jaar
Sara Barber-Porcelijn, drieëntwintig jaar
Freidl Barber-Schneider, tweeënzeventig jaar
Marianne Barber-Swart, negenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sophia Barber-van der Wieken, vijfendertig jaar
Sientje Barber-van West, negenenzestig jaar
Leentje Barber-Velleman, negenenvijftig jaar
Saartje Barber-Vos, drieënzeventig jaar
Celina Barber-Winnik, vijfentwintig jaar
Betje Barbiers-van de Kar, vierentwintig jaar
Edith Barchasch, zeventien jaar
Fredy Barchasch, acht jaar
Josef Barchasch, achtendertig jaar
Marcel Barchasch, elf jaar
Ralph Barchasch, tien jaar
Salomon Barchasch, zevenenveertig jaar
Hannchen Barchasch-Kalmann, zesenveertig jaar
Lotte Barchasch-Pergamenter, drieëndertig jaar
Carel Benedictus van Baren, vierenveertig jaar
Carla Betty van Baren, drie jaar
Herman Jacob van Baren, twaalf jaar
Jacob Levy van Baren, zesenzeventig jaar
Henriette van Baren-Mogendorff, vierendertig jaar
Abraham Barend, vijfenzeventig jaar
Abraham Barend, drieënveertig jaar
Abraham Barend, veertig jaar
Abraham Barend, zevenendertig jaar
Abraham Barend, vijfendertig jaar
Abraham Barend, vijfendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Barend, drieëndertig jaar
Abraham Barend, vierentwintig jaar
Abraham Barend, twintig jaar
Abraham Barend, negentien jaar
Abraham Barend, negen jaar
Abraham Mozes Barend, eenenvijftig jaar
Albert Barend, twee jaar
Anna Barend, zes jaar
Annie Barend, vier jaar
Aron Barend, tweeëndertig jaar
Aron Barend, veertien jaar
Barend Barend, achtenzestig jaar
Barend Barend, vijfenveertig jaar
Barend Barend, achtendertig jaar
Barend Barend, twee jaar
Benjamin Barend, vijfenveertig jaar
Bernard Barend, zesentwintig jaar
Betty Barend, een jaar
Branca Barend, een jaar
David Barend, tweeënzestig jaar
David Barend, vijfenvijftig jaar
David Barend, vijfenvijftig jaar
David Barend, zevenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Dina Judy Barend, tien maanden
Elisabeth Barend, drieënveertig jaar
Ella Barend, drie jaar
Emanuel Barend, drieënzeventig jaar
Emanuel Barend, tweeëntwintig jaar
Emanuel Barend, twaalf jaar
Emile Barend, negentien jaar
Eva Barend, vijftien jaar
Gerrit Barend, zeventig jaar
Gerrit Barend, vijftien jaar
Gerrit Barend, vijftien jaar
Hartog Barend, drieënveertig jaar
Hartog Barend, vierenveertig jaar
Henriette Barend, dertien jaar
Henriette Elisabeth Barend, tweeëntwintig jaar
Hijman Barend, zesenzestig jaar
Hijman Barend, tweeëndertig jaar
Hijman Jacobus Barend, vijf jaar
Isaac Barend, tweeënveertig jaar
Isaac Barend, vijfendertig jaar
Isaac Barend, drieëntwintig jaar
Isaac Barend, twee jaar
Isaäc Barend, dertien jaar
Isaäc Barend, vierenvijftig jaar
Jacob Barend, drieëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Barend, zesenveertig jaar
Jacob Barend, veertig jaar
Jacob Barend, drieëndertig jaar
Jacobus Barend, twee jaar
Jettie Barend, twaalf jaar
Joseph Barend, vijf jaar
Lena Barend, tweeëntwintig jaar
Levie Barend, negenenvijftig jaar
Levie Barend, vierenveertig jaar
Louis Barend, vijftig jaar
Manus Barend, achtenvijftig jaar
Margaretha Barend, zevenentwintig jaar
Martha Barend, twintig jaar
Maurice Barend, tien jaar
Maurice Barend, eenentwintig jaar
Mozes Barend, achtenveertig jaar
Mozes Barend, achtenzestig jaar
Mozes Barend, negenenveertig jaar
Mozes Barend, eenendertig jaar
Mozes Barend, achtentwintig jaar
Mozes Jacob Barend, elf jaar
Nathan Barend, negenendertig jaar
Philip Barend, negenendertig jaar
Rebecca Barend, achtenveertig jaar
Rosette Barend, drieëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Salomon Barend, zevenenzestig jaar
Salomon Barend, vijfendertig jaar
Samuel Barend, negenentwintig jaar
Samuel Barend, drieënvijftig jaar
Samuel Barend, drieëntwintig jaar
Samuel Barend, dertien jaar
Selly Barend, vijftien jaar
Stella Barend, vijf jaar
Uriel Zwi Barend, elf maanden
Vrouwtje Barend, twaalf jaar
Margaretha Barend-à Cohen, zesenveertig jaar
Lea Barend-Barend, zevenenveertig jaar
Sellie Barend-Bonewit, negenenveertig jaar
Esther Barend-Brilleman, vierendertig jaar
Eva Barend-Carels, vijftig jaar
Hanna Barend-Cohen, negenendertig jaar
Jetje Barend-Cohen, tweeëndertig jaar
Marianna Barend-Croese, negenendertig jaar
Rachel Barend-de Casseres, eenenveertig jaar
Mietje Barend-de Lange, dertig jaar
Elisabeth Barend-Dresden, vijfendertig jaar
Judith Barend-Gobitz, eenentwintig jaar
Bloeme Barend-Groen, vierenzestig jaar
Katharina Barend-Helman, eenendertig jaar
Vrouwtje Barend-Hogentoren, achtenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Barend-Italiaander, vierentwintig jaar
Elisabeth Barend-Koningswinter, zevenendertig jaar
Sara Barend-Kops, zesenzeventig jaar
Betje Barend-Kuijt, achtendertig jaar
Betje Barend-Lap, eenenzestig jaar
Johanna Betti Barend-Leeser, zesenveertig jaar
Anna Barend-Ludel, tweeënzeventig jaar
Chaje Hence Barend-Mechlovits, zesentwintig jaar
Vrouwtje Barend-Meents, zevenenveertig jaar
Eva Barend-Metz, drieënzeventig jaar
Lea Barend-Milhado, negenendertig jaar
Anna Barend-Naarden, vijfendertig jaar
Esther Barend-Naarden, vijfenzeventig jaar
Henriette Barend-Papegaaij, drieënzeventig jaar
Bella Barend-Polak, drieënzestig jaar
Sara Barend-Premselaar, vijfenveertig jaar
Vogeltje Barend-Schuitevoerder, eenenzeventig jaar
Rachel Barend-Smalhout, eenenvijftig jaar
Rebecca Barend-Stodel, zeventig jaar
Ester Barend-van Ploeg, tweeënvijftig jaar
Roosje Barend-Veffer, zevenenzeventig jaar
Eva Barend-Waterman, negenenveertig jaar
Esther Barend-Wijnschenk, zevenenvijftig jaar
Bertha Barend-Winnik, vijfendertig jaar
Betsy Barend-Zilverberg, vierenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Martha Barend-Zomerplaag, zesenveertig jaar
Henri Barends, vijfenvijftig jaar
Joachim Barends, zesentachtig jaar
Kitty Marian Barends, achttien jaar
Lion Barends, zestien jaar
Norma Rosa Barends, negentien jaar
Samuel Barends, zeventig jaar
Frederica Rachel Elizabeth Barends-Akker, tweeënvijftig jaar
Dora Barends-Hamburger, zesenvijftig jaar
Mathilda Barends-Reinhard, vijfenzestig jaar
Roosje Barends-van Hessen, vierenzestig jaar
Abraham Barendse, negenendertig jaar
Abraham Barendse, zesentwintig jaar
Alexander Barendse, vijf jaar
Andries Barendse, eenendertig jaar
Annie Barendse, zeventien jaar
Aron Barendse, achtendertig jaar
Benjamin Barendse, eenenveertig jaar
Bernardus Barendse, zevenendertig jaar
Bernardus Salomon Barendse, tweeënveertig jaar
Betje Barendse, drie jaar
Catharina Barendse, leeftijd onbekend
Dina Barendse, drieëntwintig jaar
Eduard Barendse, vierentwintig jaar
Elisabeth Francisca Barendse, tachtig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elizabeth Barendse, vijfendertig jaar
Elizabeth Barendse, vier jaar
Emanuel Isaac Barendse, achtendertig jaar
Engeltje Barendse, drieëntwintig jaar
Estella Barendse, acht jaar
Hartog Barendse, eenenzestig jaar
Hartog Barendse, eenenveertig jaar
Hartog Barendse, een jaar
Helena Barendse, een jaar
Henrica Barendse, vijfentwintig jaar
Hijman Manasse Barendse, tien jaar
Isaac Barendse, tweeënzeventig jaar
Isaac Barendse, zes jaar
Isaac Barendse, zes jaar
Isaac Jacob Barendse, zestien jaar
Isaac Salomon Barendse, dertig jaar
Izaak Henry Barendse, drie jaar
Izaak Jacob Barendse, negenentwintig jaar
Jacob Izaac Barendse, zevenenveertig jaar
Jacob Wolf Barendse, drieëndertig jaar
Jacques Isaac Barendse, zevenentwintig jaar
Jansje Barendse, achttien jaar
Jansje Eva Barendse, zeven maanden
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joseph Barendse, twintig jaar
Jozef Barendse, negenenveertig jaar
Leendert Barendse, zevenentwintig jaar
Levie Barendse, negenenzestig jaar
Nathan Barendse, drieënvijftig jaar
Nathan Nico Barendse, zesentwintig jaar
Salomon Barendse, zeventig jaar
Salomon Barendse, eenendertig jaar
Samuel Barendse, drieëndertig jaar
Willem Barendse, dertig jaar
Wolf Barendse, zevenenvijftig jaar
Wolf Barendse, acht jaar
Wolf Alexander Barendse, zeven jaar
Esje Barendse-Barendse, zevenenzestig jaar
Jansje Barendse-Barendse, vierenvijftig jaar
Hendrika Barendse-David, negenendertig jaar
Rechel Betsie Barendse-de Beer, drieëntwintig jaar
Esther Barendse-Fransman, zevenentwintig jaar
Ester Barendse-Gans, vijfendertig jaar
Annie Barendse-Groen, tweeëntwintig jaar
Maria Barendse-Haagman, drieënveertig jaar
Roosje Barendse-Harpman, negenenvijftig jaar
Esther Barendse-Moscoviter, achtenveertig jaar
Mietje Barendse-Naarden, vierenveertig jaar
Betje Barendse-Park, zevenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Leentje Barendse-Park, negenenzestig jaar
Rebecca Barendse-Prins, tweeëntwintig jaar
Rebekka Barendse-Scholte, drieëntwintig jaar
Rachel Barendse-Schuijer, veertig jaar
Duifje Barendse-Speijer, drieëndertig jaar
Estella Barendse-Spetter, zevenenveertig jaar
Heintje Barendse-van Creveld, drieëndertig jaar
Rosette Barendse-van Creveld, dertig jaar
Anna Barendse-van Dam, zesentwintig jaar
David Barents, achtenveertig jaar
Elisabeth Barents, achttien jaar
Eva Barents, vijftien jaar
Mozes Barents, drieënvijftig jaar
Salomon Barents, veertien jaar
Sara Barents, drieënveertig jaar
Flora Barents-Roodenburg, zevenenveertig jaar
Rebekka Barents-Stern, eenenzeventig jaar
Engelina Barents-Swaab, vijfenzeventig jaar
Elias Barentz, achttien jaar
Elias Victor Barentz, tweeëntwintig jaar
Elkan Barentz, zesenvijftig jaar
Isaäc Barentz, eenenvijftig jaar
Isaäc Barentz, leeftijd onbekend
Jacob Barentz, vijfenvijftig jaar
Jacques Barentz, vijfentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Janny Elisabeth Barentz, vijf jaar
Marcus Barentz, achtenvijftig jaar
Max Jacques Barentz, dertien jaar
Simon Barentz, vierenvijftig jaar
Bella Barentz-de Jong, zesenveertig jaar
Maartje Barentz-de Leeuw, negenenzeventig jaar
Elisabeth Barentz-Roos, tweeënveertig jaar
Jetje Barentz-van Thijn, zesenvijftig jaar
Sara Barentz-van Vriesland, vijftig jaar
Aaltje Bargeboer, negentien jaar
Abraham Bargeboer, tachtig jaar
Abraham Levie Maurits Bargeboer, achtentwintig jaar
Adolf Bargeboer, vijftig jaar
Bernard Bargeboer, eenentwintig jaar
Betje Bargeboer, vijftien jaar
David Bargeboer, vierenvijftig jaar
David Bargeboer, achtenveertig jaar
Emanuel Jacob Bargeboer, tien jaar
Hartog Bargeboer, zevenenveertig jaar
Hartog Bargeboer, twintig jaar
Herta Bargeboer, zevenentwintig jaar
Ilse Bargeboer, drieëntwintig jaar
Israël Bargeboer, eenenvijftig jaar
Jantje Bargeboer, vierenvijftig jaar
Joel Bargeboer, eenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Lazarus Bargeboer, zesendertig jaar
Leon Bargeboer, een jaar
Leonard Bargeboer, zestien jaar
Levie Bargeboer, tweeëntachtig jaar
Levie Bargeboer, twintig jaar
Louise Bertha Bargeboer, achttien jaar
Max Bargeboer, negentien jaar
Moritz Bargeboer, tweeënvijftig jaar
Mozes Bargeboer, vijftien jaar
Philip Bargeboer, zevenenveertig jaar
Regina Bargeboer, vijftien jaar
Regina Henderika Bargeboer, zes jaar
Richard Bargeboer, zeventien jaar
Simon Bargeboer, negenenvijftig jaar
Simon Bargeboer, zes jaar
Ester Bargeboer-Barendse, negenentwintig jaar
Marie Bargeboer-Behr, zesendertig jaar
Martha Bargeboer-Cohen, achtenveertig jaar
Frederika Bargeboer-de Jonge, zevenenzeventig jaar
Branka Bargeboer-de Leeuw, vijfenveertig jaar
Henriette Bargeboer-de Vries, vijfenveertig jaar
Regina Bargeboer-Dikker, zesentachtig jaar
Adriana Bargeboer-Eijl, eenenvijftig jaar
Henderika Bargeboer-Joosten, vijfendertig jaar
Minna Bargeboer-Kirchheimer, zesenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Fieka Bargeboer-Leezer, achtenveertig jaar
Betsij Bargeboer-Levie, zesendertig jaar
Henderika Bargeboer-Salomons, zesenzestig jaar
Marianne Bargeboer-Stoppelman, tachtig jaar
Heika Bargeboer-West, veertig jaar
Elisabeth Barkelau, tweeënveertig jaar
Levie Marcus Barkelau, vierenzeventig jaar
Sara Barkelau-Meijer, vierenvijftig jaar
Flora Barkelo, tweeëntwintig jaar
Henri Barkelo, vijftig jaar
Salomon Barkelo, twaalf jaar
Suze Barkelo, twintig jaar
Catharina Barkelo-Staal, vijftig jaar
David Barklo, eenenvijftig jaar
Elly Barklo, elf jaar
Femina Barklo, negen jaar
Femma Barklo, zes maanden
Henrij Barklo, tweeënvijftig jaar
Jacob Barklo, vijfenveertig jaar
Josephina Barklo, vijftien jaar
Salomon Barklo, vijftig jaar
Anna Barklo-Roselaar, zesendertig jaar
Rosa Barklo-Sweijd, tweeënveertig jaar
Vrouwtje Barklo-van Wesel, achtenzeventig jaar
Rebecca Barklo-Vieijra, zevenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Karl Friedrich Otto August Barlasch, vijfendertig jaar
Schewa Barmat-Pechowitsch, negenenzeventig jaar
Rita Barme, negentien jaar
Klaartje Barmentlo-Speijer, drieënzestig jaar
Joseph Barmes, zeventig jaar
Kaatje Barmes, negenenzeventig jaar
Lea Barmes, zesenzeventig jaar
Sara Barmes-Roos, zevenenvijftig jaar
Lucie Barmes-Rueff, vijfenzestig jaar
Rachel Barmes-Snijders, negenenzeventig jaar
Abraham Barmhartigheid, veertig jaar
Abraham Barmhartigheid, zeventien jaar
Catharina Barmhartigheid, twintig jaar
Henriette Barmhartigheid, een jaar
Henriëtte Barmhartigheid, twaalf jaar
Isaac Barmhartigheid, achtendertig jaar
Isaac Barmhartigheid, zestien jaar
Isaäc Barmhartigheid, vierenveertig jaar
Karel Barmhartigheid, eenendertig jaar
Karel Barmhartigheid, achttien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Karel Barmhartigheid, vier jaar
Karel Barmhartigheid, drie jaar
Leendert Barmhartigheid, tweeënveertig jaar
Lehman Barmhartigheid, twaalf jaar
Meijer Barmhartigheid, drieëndertig jaar
Mozes Barmhartigheid, dertig jaar
Nathan Barmhartigheid, dertien jaar
Rachel Barmhartigheid, veertien jaar
Rachel Barmhartigheid, veertien jaar
Rachel Barmhartigheid, vijf jaar
Rachel Barmhartigheid, drie jaar
Rebecca Barmhartigheid, drieënveertig jaar
Roza Barmhartigheid, zestien jaar
Salomon Barmhartigheid, elf jaar
Sara Barmhartigheid, zes maanden
Rebecca Barmhartigheid-Aandagt, achtentwintig jaar
Saartje Barmhartigheid-Canes, tweeënveertig jaar
Veronica Barmhartigheid-de Beer, dertig jaar
Marianna Barmhartigheid-Emden, zevenentwintig jaar
Rachel Barmhartigheid-Franschman, zevenenzestig jaar
Lena Barmhartigheid-Truder, zesendertig jaar
Vogeltje Barmhartigheid-van Loggem, zesenzestig jaar
Esther Barmhartigheid-Vogel, vierenvijftig jaar
Rebecca Barmhartigheid-Wijnschenk, vijfendertig jaar
Sara Barneveld-Diamant, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Alice Barnstein, vierenveertig jaar
Betje Barnstein, vijfenvijftig jaar
Hartog Barnstein, eenenvijftig jaar
Hartog Barnstein, achtentwintig jaar
Henri Salome Barnstein, twee maanden
Jacob Barnstein, zesentwintig jaar
Maurice Jacques Barnstein, zestig jaar
Maurits Barnstein, achtendertig jaar
Meijer Barnstein, zevenendertig jaar
Mozes Barnstein, vijfenzestig jaar
Doortje Barnstein-Baars, vijfenveertig jaar
Elisabeth Barnstein-de Groot, achtentwintig jaar
Cato Barnstein-de Hond, zevenendertig jaar
Lena Barnstein-Finsi, vierentwintig jaar
Margiena Barnstein-Knorringa, zevenenvijftig jaar
Bernard Barnstijn, zeventig jaar
Eduard Barnstijn, veertig jaar
Gustaaf Adolf Barnstijn, tweeëndertig jaar
Johan Eduard Barnstijn, drieënveertig jaar
Joseph Barnstijn, achtendertig jaar
Leonard Barnstijn, zevenenvijftig jaar
Saartje Barnstijn, tweeënzeventig jaar
Salli Alexander Barnstijn, twintig jaar
Esther Barnstijn-Katan, drieënzeventig jaar
Auguste Barnstijn-Pinto, vierenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Betje Barnstijn-Teller, vijfentachtig jaar
Bertha Barnstijn-van Adelsbergen, drieënzestig jaar
Sientje Barnstijn-van den Berg, zesenzestig jaar
Isaak Baroch, twee jaar
Walter Baroch, drieëndertig jaar
Rosa Baroch-Eliasewitz, vierentwintig jaar
Isabella Baron-Koppel, zevenenzestig jaar
Martinus Barrik Bles, drieënzestig jaar
Moses Barsam, vierenvijftig jaar
Lea Barsam-Fischer, negenenveertig jaar
Ruchla Barsam-Halpern, vijfenvijftig jaar
Vera Barstz, zevenentwintig jaar
Max Barta, drieëntwintig jaar
Abraham Bartels, drieënvijftig jaar
Abraham Bartels, drieënvijftig jaar
Abraham Bartels, negenenveertig jaar
Abraham Bartels, twintig jaar
Alexander Bartels, negenenvijftig jaar
Alexander Bartels, zesenvijftig jaar
Anna Bartels, achtentwintig jaar
Anna Bartels, zeventien jaar
Betsy Bartels, vijfentwintig jaar
David Bartels, negenenveertig jaar
Edith Helena Bartels, vier jaar
Elsa Bartels, drieëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Emanuel Bartels, zesenveertig jaar
Emanuel Bartels, eenentwintig jaar
Esther Bartels, tweeënvijftig jaar
Flora Bartels, zevenenvijftig jaar
Gerrit Bartels, zeventien jaar
Gerrit Bartels, eenenvijftig jaar
Gretha Bartels, achttien jaar
Hanna Francina Bartels, zeventien jaar
Hans Bartels, vijf jaar
Hartog Bartels, zesenveertig jaar
Hijman Henri Bartels, eenentwintig jaar
Isaäc Bartels, zevenenvijftig jaar
Izak Bartels, drieënveertig jaar
Jonas Bartels, vijfenveertig jaar
Josef Hijman Bartels, achttien jaar
Joseph Bartels, tachtig jaar
Joseph Bartels, drieënvijftig jaar
Joseph Hijman Bartels, zevenendertig jaar
Jozef Bartels, tweeëntwintig jaar
Jozeph Hijman Bartels, vierendertig jaar
Lena Bartels, tien jaar
Lion Bartels, vierenveertig jaar
Louis Bartels, achtenvijftig jaar
Marcus Bartels, negenenveertig jaar
Marianna Jacoba Bartels, zeventien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Maurits Bartels, negenenveertig jaar
Meijer Bartels, vijfenvijftig jaar
Mina Bartels, eenenzeventig jaar
Mozes Bartels, eenenvijftig jaar
Nora Bartels, tien jaar
Regina Bartels, zesenvijftig jaar
Salomon Bartels, eenenzestig jaar
Simon Bartels, tweeënvijftig jaar
Henriette Bartels-Appelboom, vijfendertig jaar
Josephina Bartels-Bamberg, negenenveertig jaar
Johanna Bartels-Bierman, zevenentachtig jaar
Johanna Bartels-Biet, vijfenzestig jaar
Jetta Bartels-Cohen, achtenveertig jaar
Rachel Bartels-Cohen, vierenvijftig jaar
Roosje Bartels-Corper, drieënvijftig jaar
Mariette Bartels-Davids, dertig jaar
Betje Hendrina Bartels-de Leef, vijfenveertig jaar
Fanny Bartels-de Rooy, drieënvijftig jaar
Esther Bartels-Elburg, zesenveertig jaar
Rebecca Bartels-Hamburger, negenenvijftig jaar
Hanna Bartels-Henselein, zevenenveertig jaar
Eefje Bartels-Krant, drieënveertig jaar
Adèle Bartels-Leeuwin, drieënvijftig jaar
Roosje Bartels-Moscou, negenenveertig jaar
Dina Bartels-Nikkelsberg, achtenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Henriette Bartels-Simons, vierenvijftig jaar
Aaltje Bartels-Swaab, achtenveertig jaar
Margaretha Bartels-van der Glas, eenenvijftig jaar
Helena Bartels-van Geens, achtenzestig jaar
Judith Bartels-Witteboon, vijftig jaar
Hans Bartenstein, eenentwintig jaar
Heinz Bartenstein, tweeënveertig jaar
Marion Judith Bartenstein, elf jaar
Rudolf Max Bartenstein, zestien jaar
Else Ernestine Bartenstein-Danziger, zesendertig jaar
Aäron Baruch, drieënzestig jaar
Abraham Baruch, achtenzestig jaar
Abraham Baruch, tweeënzestig jaar
Abraham Baruch, achtenvijftig jaar
Abraham Baruch, achtenvijftig jaar
Abraham Baruch, achtenveertig jaar
Abraham Baruch, eenentwintig jaar
Alexander Jacob Baruch, zevenenzestig jaar
Alfred Baruch, vierendertig jaar
Alfred Alexander Baruch, zevenentwintig jaar
Alida Baruch, vijf maanden
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Arno Gunther Israel Baruch, zestien jaar
Aron Baruch, vierenzeventig jaar
Bernhard Baruch, negenendertig jaar
Betje Baruch, negen jaar
Carolina Baruch, vierenzestig jaar
Clara Baruch, zeventien jaar
Diena Baruch, twaalf jaar
Evaline Hélene Baruch, negentien jaar
Franz Ralph Baruch, twintig jaar
Gertrud Baruch, vijfendertig jaar
Gracia Baruch, eenenvijftig jaar
Heinz Baruch, tweeëndertig jaar
Hella Baruch, negenendertig jaar
Helmuth Baruch, negenentwintig jaar
Herbert Baruch, vijf jaar
Herman Baruch, negenenvijftig jaar
Irmgard Baruch, achtendertig jaar
Isaäc Baruch, vijfenvijftig jaar
Isaac Haïm Baruch, tweeënzeventig jaar
Isadora Sara Baruch, twintig jaar
Jacob Baruch, eenentwintig jaar
Jacob Baruch, vijf jaar
Julius Baruch, zevenenvijftig jaar
Klara Baruch, achtentwintig jaar
Lea Baruch, elf weken
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Nathan Baruch, zevenendertig jaar
Philip Baruch, zesentwintig jaar
Rachel Baruch, vierenzestig jaar
Robert Baruch, negenenveertig jaar
Rosette Baruch, zesenvijftig jaar
Saartje Baruch, eenenzestig jaar
Salomon Baruch, achtentwintig jaar
Selly Baruch, drieënveertig jaar
Sophia Ena Baruch, vijftig jaar
Juda Baruch Henriques, vierendertig jaar
Lea Baruch Henriques, negenentwintig jaar
Mozes Baruch Henriques, zesendertig jaar
Rachel Baruch Henriques, achtenveertig jaar
Nauma Baruch Henriques-Froman, vijfendertig jaar
Roosje Baruch Henriques-Gerritse, vierenzeventig jaar
Sara Baruch-Arons, vierenvijftig jaar
Amanda Baruch-Blumenthal, zestig jaar
Betje Baruch-de Levie, negenendertig jaar
Eva Baruch-Eberst, zesenzestig jaar
Josephine Baruch-Engelsman, zevenendertig jaar
Evelina Baruch-Frank, vijfendertig jaar
Carolina Baruch-Horn, eenenzeventig jaar
Ruth Eva Baruch-Horn, drieëntwintig jaar
Annalise Baruch-Jacob, drieëndertig jaar
Berta Baruch-Jacobsohn, tweeënzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Gretha Baruch-Jas, twintig jaar
Erna Sara Baruch-Katzenstein, zestig jaar
Milka Baruch-Loewenthal, achtenzestig jaar
Flora Baruch-Löwenstein, vijfenzestig jaar
Hanni Baruch-Meijer, vijfendertig jaar
Herta Baruch-Merlander, drieënveertig jaar
Charlotte Baruch-Nebel, zevenentwintig jaar
Belline Elisabeth Baruch-Querido, tweeënvijftig jaar
Alida Baruch-Sigaar, vijftig jaar
Betje Baruch-van Gelder, tweeënzestig jaar
Flora Baruch-Verduin, vijfenvijftig jaar
Selina Baruch-Wurms, vijfentwintig jaar
Abraham Barug, zevenenvijftig jaar
Jacob Barug, veertig jaar
Louise Henriette Barug, drie jaar
Nico Alexander Barug, vijf jaar
Salomon Barug, zesenzestig jaar
Marianne Barug-Barug, eenenzeventig jaar
Antje Barug-Broekman, achtentwintig jaar
Sara Barug-Eberst, zeventig jaar
Clara Barug-Uijenkruijer, drieënvijftig jaar
Abraham Barzelaij, tweeënvijftig jaar
Albert Barzelaij, tien jaar
Jacob Mozes Barzelaij, zeventien jaar
Klara Barzelaij, veertien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Levie Barzelaij, achtenveertig jaar
Louis Barzelaij, zesentwintig jaar
Meijer Barzelaij, vierenvijftig jaar
Raphaël Barzelaij, negenendertig jaar
Willy Barzelaij, vijftien jaar
Sophia Barzelaij-Henselein, drieënveertig jaar
Bertha Barzelaij-Jacobs, zevenenveertig jaar
Eva Barzelaij-Lelie, eenenvijftig jaar
Flora Barzelaij-Snatager, vijfentwintig jaar
Abraham Barzilaij, vijfenzestig jaar
David Barzilaij, zevenentwintig jaar
Fenna Barzilaij, tien jaar
Froukje Barzilaij, negentien jaar
Henriette Barzilaij, vier jaar
Henriette Leni Barzilaij, drie jaar
Jacob Barzilaij, negenenvijftig jaar
Jacob Barzilaij, vierentwintig jaar
Joel Barzilaij, vierenvijftig jaar
Joseph Barzilaij, dertig jaar
Jozef Barzilaij, drieëndertig jaar
Karel Barzilaij, vijfenveertig jaar
Lea Barzilaij, eenenzeventig jaar
Levie Barzilaij, drieënvijftig jaar
Maurits Barzilaij, achtendertig jaar
Maurits Barzilaij, negenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Philip Isouard Barzilaij, zevenendertig jaar
Rebecca Barzilaij, negenenzestig jaar
Rebecca Barzilaij, tien jaar
Salomon Barzilaij, eenenveertig jaar
Salomon Barzilaij, veertien jaar
Samuel Barzilaij, zesendertig jaar
Samuel Barzilaij, zeventien jaar
Sara Barzilaij, tweeënzeventig jaar
Simon Barzilaij, zes jaar
Sonja Barzilaij, acht jaar
Vrouwkje Barzilaij, veertien jaar
Johanna Barzilaij-Bloemhof, negenentwintig jaar
Elisabeth Barzilaij-Cohen Paraira, vierentwintig jaar
Elisabeth Barzilaij-de Rooij, zesendertig jaar
Vrouwkje Barzilaij-Denneboom, drieëntachtig jaar
Hanna Barzilaij-Emmerik, achtentwintig jaar
Sara Barzilaij-Gomes de Mesquita, drieëndertig jaar
Heintje Barzilaij-Koekoek, drieënzestig jaar
Flora Barzilaij-Moscou, vijfenveertig jaar
Rebecca Barzilaij-Pachter, zesenzestig jaar
Naatje Barzilaij-Plotz, achtenzeventig jaar
Henriëtte Barzilaij-Polak, tweeënveertig jaar
Lea Barzilaij-Santen, negenenveertig jaar
Henriette Barzilaij-Slagter, zesenvijftig jaar
Franziska Barzilaij-Spanjer, vierendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Henriette Barzilaij-Worms, negenendertig jaar
Abraham Bas, vijfenvijftig jaar
Anna Bas, tien jaar
Aron Bas, tweeëndertig jaar
Benjamin Bas, zesenzestig jaar
David Hartog Bas, twee jaar
Eleazer Bas, achtenveertig jaar
Eliazer Bas, vierentachtig jaar
Eliazer Bas, drieënveertig jaar
Eliazer Bas, eenendertig jaar
Eliazer Bas, vierentwintig jaar
Ephraim Bas, zeventien jaar
Hartog Bas, twintig jaar
Hartog Bas, negenentwintig jaar
Isaäc Bas, tweeënvijftig jaar
Isaäc Bas, achtenveertig jaar
Isaäc Bas, zesendertig jaar
Jacques Bas, een jaar
Levie Bas, zesenveertig jaar
Marianne Bas, zeventien jaar
Mark Bas, twaalf jaar
Max Bas, tien maanden
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mozes Bas, vijfenzestig jaar
Mozes Bas, zesenveertig jaar
Rosette Henriette Bas, twintig jaar
Salomon Bas, zeventig jaar
Salomon Bas, veertig jaar
Salomon Bas, veertig jaar
Salomon Bas, negen jaar
Salomon Alexander Bas, tien jaar
Sientje Bas, drieëntwintig jaar
Sientje Bas, dertien jaar
Sientje Bas, negen jaar
Vrouwtje Juliana Bas, vijftien jaar
Wolf Bas, drieënvijftig jaar
Aaltje Bas-de Jong, zevenenveertig jaar
Elisabeth Bas-de Vries, tweeëndertig jaar
Henriette Bas-de Vries, drieënveertig jaar
Sientje Bas-Grootkerk, zesenzestig jaar
Maria Bas-Kurk, drieëndertig jaar
Rebecca Bas-Levit, veertig jaar
Esther Bas-Lucasse, dertig jaar
Sara Bas-Pachter, vijfentwintig jaar
Naatje Bas-Peperwortel, tachtig jaar
Belia Bas-Roodveldt, achtentwintig jaar
Sara Bas-Schaap, tweeënveertig jaar
Roselina Bas-Tailleur, eenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Chaje Bas-Trobuschicht, eenenzestig jaar
Sara Bas-Trompetter, vierenveertig jaar
Grietje Bas-van der Woude, eenenvijftig jaar
Frederika Bas-van Straten, tweeënveertig jaar
Rachel Bas-Waterman, zeventig jaar
Bruno Basch, negenenvijftig jaar
Martin Basch, tweeënveertig jaar
Silvia Juliette Basch, tien jaar
Walter Basch, twintig jaar
Grete Basch-Abraham, achtenvijftig jaar
Rosa Basch-Ring, eenenveertig jaar
Hedwig Baschwitz-Bikard, zesenzeventig jaar
Julius Bass, eenentwintig jaar
Auguste Bass-Kindermann, vijfenzeventig jaar
Johanna Bastheim, zestien jaar
Marianne Bastheim, zestien jaar
Paul Werner Bastheim, achttien jaar
Siegfried Bastheim, vijfenzestig jaar
Ernestine Bastheim-Sachs, vijftig jaar
Bloeme Bastiaanse-de Vries, zesenveertig jaar
Maximilian Basz, drieënveertig jaar
Werner Basz, dertien jaar
Jeanette Basz-Fleischer, eenenveertig jaar
Judith Baszanger, negenenvijftig jaar
Abraham Batavier, eenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Barend Batavier, vijfenveertig jaar
Cataud Batavier, tweeënzestig jaar
Celina Ernie Batavier, twee jaar
David Batavier, zesenveertig jaar
Debora Batavier, achtenvijftig jaar
Eliazer Batavier, achtentwintig jaar
Elisabeth Batavier, zevenenvijftig jaar
Elly Batavier, drie jaar
Emanuel Batavier, tweeëndertig jaar
Emanuel Batavier, negenentwintig jaar
Emilie Marie Batavier, vierenveertig jaar
Frederik Jack Batavier, dertien jaar
Hijman Batavier, vijfendertig jaar
Jacob Batavier, achtentwintig jaar
Joseph Batavier, vijfenvijftig jaar
Louis Batavier, vijfentwintig jaar
Margaretha Batavier, negenenvijftig jaar
Maurice Leon Batavier, zesentwintig jaar
Maurits Batavier, dertig jaar
Maurits Batavier, veertien jaar
Meijer Batavier, eenenzestig jaar
Meijer Leo Batavier, achttien jaar
Mozes Batavier, drieëndertig jaar
Nanny Batavier, zes jaar
Rebecca Batavier, vierentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Salomon Batavier, drieënzeventig jaar
Salomon Batavier, achtenvijftig jaar
Salomon Batavier, vierenvijftig jaar
Salomon Batavier, tweeënveertig jaar
Samuel Batavier, negenenvijftig jaar
Henriette Batavier-Cardozo, eenendertig jaar
Sara Batavier-Carwalho, drieënvijftig jaar
Elisabeth Batavier-de Reeder, drieënvijftig jaar
Jeannette Batavier-Dingsdag, eenenvijftig jaar
Margaretha Batavier-Hijmans, vijftig jaar
Naatje Batavier-Menist, negenenvijftig jaar
Erika Gerdi Batavier-Moses, zevenentwintig jaar
Espérance Batavier-Mouwes, eenenzeventig jaar
Duifje Leentje Batavier-Mulder Kanter, zesenvijftig jaar
Zofia Batavier-Rak, vijfenvijftig jaar
Helena Batavier-Schar, zesentwintig jaar
Betje Batavier-van Ullem, drieënzestig jaar
Rachel Batavier-van Witsen, vijfenveertig jaar
Rachel Batavier-Wagenaar, achtentwintig jaar
Emma Batavier-Wolff, vierenzestig jaar
Femmetje Batavier-Wurms, achtentwintig jaar
Celina Batavier-Zeelander, vierenzestig jaar
Alfons Batist, zeven jaar
Gisella Batist, tien jaar
Jozef Batist, achttien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Siegbert Batist, drieëndertig jaar
Wiktor Batist, tweeënvijftig jaar
Hilda Batist-Laub, vijfenveertig jaar
Esther Batist-Wijnman, tweeëndertig jaar
Bernard Bauer, achtenzestig jaar
Chaja Sura Bauer, tweeëndertig jaar
Rywka Bauer, drieëndertig jaar
Siegbert Bauer, drieënzestig jaar
Bertha Bauer-Horn, zevenenzestig jaar
Cäcilie Elsa Bauer-Rosenberg, eenenzeventig jaar
Elvire Baum, vijf jaar
Ernst Baum, zevenenzestig jaar
Ernst Israel Baum, zesenveertig jaar
Georges Baum, negen jaar
Gerd Israel Baum, tien jaar
Jakob Baum, achtendertig jaar
Kurt Baum, achtendertig jaar
Leo Baum, drieënvijftig jaar
Margot Babette Baum, vijftien jaar
Max Baum, zesendertig jaar
Max Israël Baum, zesendertig jaar
Siegfried Baum, zevenenvijftig jaar
Martha Baum-Gans, vijfendertig jaar
Edith Baum-Hertog, drieëndertig jaar
Senta Baum-Lifjes, zesentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Betty Baum-Meier, drieënveertig jaar
Ruth Sara Baum-Moses, eenendertig jaar
Sophie Baum-Salmagne, zesenzeventig jaar
Johanna Baum-Weidenbaum, vierenzestig jaar
Frieda Baum-Willner, zestig jaar
David Baumann, vijftig jaar
Franz Albert Baumann, zevenenveertig jaar
Franziska Baumann, dertig jaar
Hildegard Baumann, twintig jaar
Lothar Baumann, zestien jaar
Steffi Ida Baumann, zestien jaar
Walter Baumann, zesenvijftig jaar
Werner Baumann, zeventien jaar
Emilie Baumann-Göttinger, zesenveertig jaar
Sara Klara Baumann-Mark, drieënzeventig jaar
Emmy Renate Baumann-Merfeld, vierenveertig jaar
Fanny Baumann-Sichel, vijfenvijftig jaar
Martha Baumann-Weiss, tweeënveertig jaar
Siegfried Baumgarten, vijfenzestig jaar
Simon Baumgarten, eenentachtig jaar
Thomas Charles Baumgarten, tien jaar
Marion Baumgarten-Borchardt, achtendertig jaar
Johanna Baumgarten-Neubeck, achtenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Selda Levikovna Baumgarten-Sternson, negenenzestig jaar
Anna Baumstein, vijf jaar
Erno Baumstein, vijftig jaar
Richard Baumstein, zesenveertig jaar
Tamas Endre Baumstein, vijftien jaar
Alice Baumstein-Muskal, achtendertig jaar
Baruch Baumwollspiner, tweeënvijftig jaar
Alexander Baune, drieënvijftig jaar
Alexander Baune, vijftig jaar
Alexander Baune, vijfendertig jaar
Edwin Baune, negen jaar
Elisabeth Baune, eenenvijftig jaar
Mirjam Baune, elf jaar
Rosette Baune-Hamburger, zesenzeventig jaar
Rebecca Baune-Koperenberg, vijfenzestig jaar
Heintje Baune-Sarfaty, vierenzeventig jaar
Rebecca Baune-Sarfaty, achtendertig jaar
Marianne Bebber, achtenzestig jaar
Benjamin Beber, zesenveertig jaar
Siegbert John Beber, twintig jaar
Alyda Beber-Cohen, leeftijd onbekend
Kurt August Becher, drieëndertig jaar
Lili Becher-Baar, drieëndertig jaar
Henriette Becher-Cahn, zevenendertig jaar
Rosa Johanna Becher-Oppenheimer, zevenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Philippus Theodorus Becht, zesenveertig jaar
Bernard Beck, zesendertig jaar
Charles Levie Beck, zesentwintig jaar
Emmy Beck, zesendertig jaar
Gusta Beck, twintig jaar
Hans Günther Beck, vijfendertig jaar
Heneze Beck, zesendertig jaar
Hersch Leib Beck, zevenenveertig jaar
Jacob Beck, twaalf jaar
Johnny Beck, acht maanden
Klaus Ulrich Beck, drieëntwintig jaar
Kurt Abraham Beck, drieënvijftig jaar
Meier Beck, negenenvijftig jaar
Oskar Beck, vierenveertig jaar
Paul Beck, achtenvijftig jaar
Regina Beck, eenentwintig jaar
Ryfka Beck, vijfentwintig jaar
Walter Beck, elf jaar
Regina Beck-Halpern, vierendertig jaar
Johanna Elsbeth Beck-Silberberg, eenenzestig jaar
Jaantje Beck-Snoek, tweeënveertig jaar
Simon Becker, eenendertig jaar
Abraham Beckers, drieëndertig jaar
Barend Emanuel Beckers, een jaar
Ellen Beckers, drie jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joel Beckers, zesenveertig jaar
Sophie Beckers, zeventien jaar
Arondina Beckers-de Wied, drieënveertig jaar
Betje Beckers-Roos, vijfenzestig jaar
Sientje Beckers-Tokkie, eenendertig jaar
Duifje Bed, vijftien jaar
Elisabeth Bed, zesendertig jaar
Gerrit Bed, negenenzestig jaar
Gerrit Bed, vierenvijftig jaar
Gerrit Bed, tweeëndertig jaar
Hartog Philip Bed, negentien jaar
Henriette Elly Bed, dertien jaar
Izak Bed, eenenveertig jaar
John Bed, zestien jaar
Jonas Bed, vijfenzestig jaar
Jonas Bed, dertig jaar
Jonas Bed, eenenveertig jaar
Jonas Bed, eenenveertig jaar
Levie Bed, vijfenveertig jaar
Meijer Bed, drieënveertig jaar
Meijer Bed, tweeënveertig jaar
Philip Bed, drieënzestig jaar
Philip Gerrit Bed, eenenzeventig jaar
Philip Gerrit Bed, zevenenveertig jaar
Philip Jean Bed, elf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Roosje Bed-Achttienribben, drieënvijftig jaar
Rebecca Bed-Bloemist, zesenvijftig jaar
Alida Bed-Bril, achtendertig jaar
Clara Bed-Duits, drieëndertig jaar
Mietje Bed-Roet, drieënzeventig jaar
Klara Bed-Schaap, tweeënzeventig jaar
Rachel Bed-van der Hoek, drieënveertig jaar
Kaatje Bed-Vet, tweeënveertig jaar
Hermann Bedak, zevenenvijftig jaar
Dora Bedak-Petenbaum, tweeënvijftig jaar
Elisabeth Bedding, achtenveertig jaar
Izaak Leendert Bedding, vijfenvijftig jaar
Jeanette Bedding, negenenvijftig jaar
Sara Bedding, tweeënvijftig jaar
Abraham Beek, zestien jaar
Albert Beek, vierentwintig jaar
Albert Beek, twintig jaar
Albert Beek, zeventien jaar
Alfred Beek, vijfentwintig jaar
Andries Mozes van de Beek, tien jaar
Aron Beek, achtenvijftig jaar
Aron Beek, achtenveertig jaar
Barend Beek, tweeënvijftig jaar
Bernard Beek, zevenentwintig jaar
Cato Beek, zevenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Chrisje Beek, tweeënvijftig jaar
Daniel Salomon Beek, tweeënzeventig jaar
Edith Roseij Beek, negen jaar
Eduard Henri van de Beek, vijf jaar
Elisabeth Beek, negenenvijftig jaar
Emanuel Leon Beek, negenentwintig jaar
Eva Beek, tweeënzestig jaar
Geertruida-elisabeth Beek, dertig jaar
Grietje Beek, vierenvijftig jaar
Hans Beek, zestien jaar
Hartog Philip Beek, zesenzeventig jaar
Herman Beek, twintig jaar
Herman van Beek, vierendertig jaar
Herman ter Beek, vijfenveertig jaar
Isaac van Beek, vierenzeventig jaar
Isaac Beek, vijftig jaar
Jacob Beek, zevenenvijftig jaar
Jacob Beek, tweeënvijftig jaar
Jansje Beek, vierenvijftig jaar
Jesaja Beek, tweeënvijftig jaar
Jesaya Beek, negenendertig jaar
John Beek, tien jaar
Josephus Nicolaas Beek, eenentwintig jaar
Leo Simon Beek, zeventien jaar
Leon van Beek, vierenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Leon Beek, eenenvijftig jaar
Lion Beek, elf jaar
Louis Beek, tachtig jaar
Louis Beek, vijftig jaar
Maartje Salomon Beek, zesenzestig jaar
Marie Beek, twintig jaar
Martha Beek, achttien jaar
Martin Beek, twaalf jaar
Mary Greta Beek, twaalf jaar
Mietje Beek, achtenveertig jaar
Mina van de Beek, drieënzeventig jaar
Mozes van Beek, eenenzeventig jaar
Mozes van Beek, vierenzestig jaar
Philip Beek, zevenentwintig jaar
Rachel van Beek, negenenzestig jaar
Rebecca Beek, zevenenvijftig jaar
Rebecca Elizabeth Beek, zesentwintig jaar
Retje Salomon Beek, tachtig jaar
Rosina Beek, negen jaar
Salomon van Beek, vijfenzeventig jaar
Salomon van de Beek, tweeënveertig jaar
Samson Beek, vierenveertig jaar
Samuel Beek, twintig jaar
Sara Beek, tweeënveertig jaar
Simon Beek, zesenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sonja Beek, negentien jaar
Willem Salomon Leon Beek, vijfendertig jaar
Klara Beek-Barend, vijftig jaar
Angele Beek-Bleekrode, drieëntwintig jaar
Esther van de Beek-Blits, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Betje Beek-Blitz, vijfenzeventig jaar
Olga van Beek-Bock, vierendertig jaar
Judith van Beek-Boom, tweeënzeventig jaar
Betje Beek-Bosman, veertig jaar
Henriette Beek-Bramson, zestig jaar
Sara Beek-Canes, negenenveertig jaar
Rosa Beek-de Raaij, vijftig jaar
Sybilla van Beek-de Wijze, drieëntwintig jaar
Vogeltje Beek-Frankfort, vierenvijftig jaar
Vogeltje Beek-Frankfort, vijfenveertig jaar
Aaltje Beek-Groen, negenenveertig jaar
Sonja Beek-Kesler, achtenveertig jaar
Henrietta Beek-Mogendorff, zevenendertig jaar
Mietje Beek-Oudkerk, drieënzestig jaar
Francisca van Beek-Polak, drieënveertig jaar
Henriette van Beek-Riendorp, vijfenvijftig jaar
Lea Beek-Schrijver, drieëntwintig jaar
Saartje Beek-Spijer, drieënzestig jaar
Rozetta van Beek-van den Berg, drieënzeventig jaar
Eugenie Sara Beek-van Straten, vijfenzeventig jaar
Mietje Beek-Wins, vierenvijftig jaar
Rachel Samuella Beek-Wins, zesenvijftig jaar
Dina van Beek-Zomerplaag, vijfenzeventig jaar
Aäron Beekman, vierentwintig jaar
Abraham Emanuel Beekman, zevenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Alex Beekman, vijf jaar
Aron Josef Willem Beekman, tweeëntwintig jaar
Elias Beekman, negenentwintig jaar
Elisabeth Beekman, vierentwintig jaar
Emanuel Beekman, achtentwintig jaar
Femmina Beekman, achttien jaar
Herman Beekman, vierentwintig jaar
Jacob Beekman, negenenvijftig jaar
Joseph Beekman, zevenenvijftig jaar
Joseph Beekman, zevenenvijftig jaar
Marianne Ester Beekman, tweeëntwintig jaar
Mozes Levie Beekman, zestig jaar
Salomon Beekman, vierenzestig jaar
Simon Beekman, tweeëndertig jaar
Valk Beekman, drieënzestig jaar
Valk Beekman, eenenveertig jaar
Willy Beekman, twaalf jaar
Louise Beekman-Aldewereld, achtenvijftig jaar
Abigaël Beekman-Belinfante, eenenvijftig jaar
Lea Beekman-Benninga, eenendertig jaar
Hanna Beekman-Brilleslijper, negenenvijftig jaar
Betje Beekman-de Metz, negenenzestig jaar
Gesina Beekman-de Vries, vijfentwintig jaar
Sara Beekman-Fonteijn, tweeëndertig jaar
Elisabeth Beekman-Fortuijn, negenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Klara Beekman-Hamburger, vijfenvijftig jaar
Roosje Beekman-Matteman, negenendertig jaar
Naatje Beekman-Meijer, eenenzestig jaar
Suzette Reina Beekman-Reens, tweeëntwintig jaar
Femmetje Beekman-Richter, zesenzestig jaar
Anna Beekmen-van der Sluis, achtenvijftig jaar
Aaltje van Beem, veertig jaar
Abraham Beem, zevenenvijftig jaar
Abraham Beem, vijftien jaar
Abraham Beem, veertien jaar
Abraham Beem, negen jaar
Abraham Herman van Beem, zestien jaar
Anna Beem, vijftien jaar
Benjamin van Beem, vierenveertig jaar
Benjamin van Beem, zevenentwintig jaar
Benjamin Siegfried Beem, zesentwintig jaar
Blanche Henriette Beem, negentien jaar
Branca van Beem, achtentwintig jaar
Branca van Beem, veertien jaar
Branca van Beem, negen jaar
Branca van Beem, dertien jaar
Clara van Beem, twaalf jaar
Daatje Beem, negentig jaar
David Beem, vijfenzestig jaar
David Beem, zes jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
David van Beem, vierenvijftig jaar
David van Beem, vijfentwintig jaar
David Ezechiel Beem, twintig jaar
David Jozef Beem, eenentwintig jaar
Dina Beem, zesendertig jaar
Eduard Beem, zestig jaar
Eduard van Beem, eenenzeventig jaar
Elisabeth van Beem, achttien jaar
Elisabeth van Beem, vijftien jaar
Elisabeth van Beem, twaalf jaar
Elly van Beem, vijfentwintig weken
Emanuel Beem, vijftig jaar
Esther Beem, drieënvijftig jaar
Esther van Beem, eenentwintig jaar
Eva van Beem, zevenendertig jaar
Eva van Beem, drieëntwintig jaar
Eva Beem, zeventien jaar
Eva Beem, elf jaar
Ezechiel Beem, achtenzestig jaar
Ezechiel Beem, achtenvijftig jaar
Hans Hartog Beem, twaalf jaar
Hartog Beem, dertig jaar
Heintje Beem, tweeënveertig jaar
Henri van Beem, vierenzestig jaar
Herman Alexander van Beem, vierenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hermanus Salomon Beem, zesenveertig jaar
Hermina Juliana Beem, vierentwintig jaar
Hijman van Beem, tweeënvijftig jaar
Hijman van Beem, zevenenveertig jaar
Hijman van Beem, negentien jaar
Hijman van Beem, vijftien jaar
Hijman van Beem, een jaar
Isaac Beem, zeventien jaar
Isidoor Beem, negenendertig jaar
Izak van Beem, dertig jaar
Jacob van Beem, achtenvijftig jaar
Johanna Roza Beem, dertig jaar
Jonas Beem, twintig jaar
Jonas van Beem, vijfenvijftig jaar
Jonas van Beem, vierenvijftig jaar
Jonas van Beem, eenenvijftig jaar
Jonas van Beem, negenenveertig jaar
Jonas van Beem, een jaar
Joseph Beem, acht jaar
Josephine Marion Beem, vijf jaar
Jozef Beem, tweeënvijftig jaar
Jozef David Beem, zestien jaar
Jozeph Beem, drieënzeventig jaar
Jozeph Beem, zesenzestig jaar
Jozeph Beem, vierenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jozeph van Beem, eenentwintig jaar
Juliana Hermina Beem, tweeëntwintig jaar
Lazarus Beem, eenenveertig jaar
Lazarus Beem, drieëndertig jaar
Leendert van Beem, vijfenveertig jaar
Lena van Beem, vierenvijftig jaar
Leo Beem, drie jaar
Levie Beem, vierentwintig jaar
Levie Willem van Beem, zeventien jaar
Louis Beem, vijftig jaar
Marianna Mathilda van Beem, veertien jaar
Markus Beem, veertig jaar
Max Beem, vier jaar
Meijer van Beem, vijfentwintig jaar
Meijer Manus Beem, veertien jaar
Miriam Beem, zeven jaar
Moise Beem, vijfenveertig jaar
Nathan Beem, eenenzestig jaar
Reina Beem, tien jaar
Rika van Beem, elf jaar
Rozetta Beem, negentien jaar
Salomon Beem, tien jaar
Salomon van Beem, tweeënvijftig jaar
Salomon Simon van Beem, negenenveertig jaar
Samuel van Beem, negenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Samuel Beem, zestig jaar
Sara van Beem, eenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara van Beem, tien jaar
Sientje Beem, zesenveertig jaar
Sientje Beem, zesentwintig jaar
Simon Beem, twaalf jaar
Simon van Beem, tweeënveertig jaar
Simon David Beem, vijftig jaar
Sophia Beem, achtentwintig jaar
Elisabeth van Beem-Bacharach, achtendertig jaar
Frouwke Beem-Bargeboer, tweeënveertig jaar
Branca van Beem-Bleekveld, tweeëntachtig jaar
Judith van Beem-Brandon, vierenvijftig jaar
Esther Beem-Bromet, zesenvijftig jaar
Rachel Beem-Caransa, drieënveertig jaar
Anna Beem-Cohen, tweeëndertig jaar
Esther van Beem-Cohen, vijfenveertig jaar
Ella Beem-de Beer, achtendertig jaar
Sara Beem-Duits, zesenvijftig jaar
Johanna van Beem-Gerzon, achtenzestig jaar
Gerda Beem-Gimpel, eenendertig jaar
Saartje van Beem-Gobes, eenenvijftig jaar
Heintje van Beem-Goudeket, vierenvijftig jaar
Matje van Beem-Grushaber, negenenvijftig jaar
Mietje Beem-Hamburg, negenenvijftig jaar
Rosa Beem-Hertzdahl, achtenveertig jaar
Lea van Beem-Hijmans, zevenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eva van Beem-Kat, drieënvijftig jaar
Sara Beem-Keijzer, eenenzeventig jaar
Hester Beem-Kijzer, zesenveertig jaar
Rosa Beem-Kohn, zestig jaar
Marianne van Beem-Montezinos, twintig jaar
Sara Beem-Morpurgo, eenenzestig jaar
Aaltje van Beem-Muller, eenenveertig jaar
Josephine Beem-Neter, tweeënveertig jaar
Marianne van Beem-Peereboom, vierenvijftig jaar
Grietje van Beem-Piller, achtenvijftig jaar
Sara van Beem-Roet, negenenveertig jaar
Rachel van Beem-Santcroos, zesenveertig jaar
Schoontje Beem-Schuitevoerder, zesentwintig jaar
Sara van Beem-Sealtiel, vierentwintig jaar
Sophia van Beem-Speelman, zestig jaar
Jetta van Beem-Speijer, drieënveertig jaar
Henriette Alexandra Beem-Toncman, zesendertig jaar
Dina Beem-van Allemans, drieënveertig jaar
Clara van Beem-van Beem, zevenenzeventig jaar
Henriette van Beem-Veffer, achtentwintig jaar
Rachel van Beem-Winnik, eenenveertig jaar
Abraham Been, een jaar
Abraham van Been, veertien jaar
Abraham van Been, elf jaar
Arnold Been, zeven jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Aron van Been, drieënveertig jaar
Cili van Been, zeven jaar
David Been, negentien jaar
Izak Been, negenendertig jaar
Izak van Been, zevenendertig jaar
Juda Been, tweeëndertig jaar
Kitty van Been, vier jaar
Leentje van Been, vijf jaar
Levie van Been, eenenveertig jaar
Machiel van Been, negenendertig jaar
Max van Been, twaalf jaar
Michel Been, vier jaar
Raphaël Been, achttien jaar
Serlina Been, negenenveertig jaar
Sylvia van Been, vijf maanden
Sientje van Been-Bacharach, eenenzeventig jaar
Hanna van Been-Boeki, zesentwintig jaar
Barendina van Been-Cats, eenenveertig jaar
Rachel Been-Noort, zesentwintig jaar
Esther van Been-van den Berg, achtendertig jaar
Abraham de Beer, negenenzestig jaar
Abraham de Beer, vierenvijftig jaar
Abraham de Beer, vierenvijftig jaar
Abraham de Beer, negenenveertig jaar
Abraham de Beer, zesenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham de Beer, tweeënveertig jaar
Abraham de Beer, veertig jaar
Abraham de Beer, zestien jaar
Abraham de Beer, vier jaar
Abraham Hartog de Beer, zesentwintig jaar
Abrahammina de Beer, zevenentwintig jaar
Alfred Jacob de Beer, achttien jaar
Andries Lodewijk Jacob de Beer, zeventien jaar
Barend Joseph de Beer, vierenvijftig jaar
Benjamin de Beer, drieënzestig jaar
Benjamin de Beer, zesenveertig jaar
Benjamin de Beer, vierentwintig jaar
Benjamin de Beer, twaalf jaar
Bernard de Beer, veertien jaar
Bernard Jacob de Beer, eenenveertig jaar
Bertha Hendrika de Beer, achttien jaar
Betje de Beer, negenenzestig jaar
Bloemina de Beer, negenentwintig jaar
Carla de Beer, elf jaar
Cato de Beer, zevenendertig jaar
Celine Beer, zevenenvijftig jaar
Charlotte de Beer, twintig jaar
Daniel de Beer, drieëndertig jaar
Daniël de Beer, drieënveertig jaar
David de Beer, negenenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eliezer de Beer, zevenenveertig jaar
Emanuel Beer, vijfenveertig jaar
Erika de Beer, zes jaar
Esther de Beer, negenenveertig jaar
Esther de Beer, achtendertig jaar
Eva de Beer, eenentachtig jaar
Frederik Johan Bruno de Beer, veertien jaar
Fritz Beer, zestien jaar
Fritz Isaak Israel de Beer, zeven jaar
Gaaltje de Beer, twintig jaar
Gunther Beer, zeventien jaar
Hans Israël de Beer, eenendertig jaar
Hartog de Beer, zesenzestig jaar
Hartog de Beer, vierenvijftig jaar
Hartog de Beer, zes jaar
Hartog de Beer, zesendertig jaar
Heiman de Beer, tachtig jaar
Heiman de Beer, zevenenzestig jaar
Heinrich Beer, vierenzeventig jaar
Henri Beer, zevenenvijftig jaar
Henricus Abraham de Beer, negentien jaar
Henriette de Beer, achttien jaar
Herman de Beer, zeventien jaar
Irene de Beer, twee jaar
Isaäc Beer, vijfenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isaac Abraham de Beer, vierenvijftig jaar
Isidore de Beer, vijfenzestig jaar
Israël de Beer, tweeëntachtig jaar
Israël de Beer, vijfenvijftig jaar
Israël de Beer, vierenvijftig jaar
Israël de Beer, vijfenveertig jaar
Israel Dawid Beer, vijftig jaar
Izaäk de Beer, eenenzeventig jaar
Izaäk de Beer, tweeënzestig jaar
Jacob de Beer, negen jaar
Jacques de Beer, zesendertig jaar
James de Beer, vijf jaar
Johanna Amalia de Beer, dertien jaar
Jonas de Beer, zevenentwintig jaar
Josef Ernst Beer, vijfenveertig jaar
Joseph Beer, vierentwintig jaar
Joseph de Beer, achtentwintig jaar
Joseph de Beer, tweeëntwintig jaar
Joseph de Beer, vijftien jaar
Joseph Barend de Beer, zeventien jaar
Jozef de Beer, eenendertig jaar
Julius Henrij Beer, vierenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Kaatje de Beer, eenenzestig jaar
Karl de Beer, veertig jaar
Leendert de Beer, achtenzestig jaar
Leo de Beer, negen jaar
Leonard Maurits de Beer, tweeëntwintig jaar
Levie de Beer, drieëntachtig jaar
Levie de Beer, negenenzeventig jaar
Levie de Beer, achtenzestig jaar
Levie de Beer, zestig jaar
Levie de Beer, zevenenvijftig jaar
Levie de Beer, zevenenvijftig jaar
Levie de Beer, leeftijd onbekend
Levie de Beer, vijfendertig jaar
Levij de Beer, zestig jaar
Lodewijk de Beer, leeftijd onbekend
Louis de Beer, drieënveertig jaar
Louis de Beer, drieëntwintig jaar
Louis de Beer, tweeëntwintig jaar
Louis de Beer, zestien jaar
Louis Benedictus de Beer, tweeëntwintig jaar
Louis Henri de Beer, zesendertig jaar
Louis Samuel de Beer, eenentwintig jaar
Louisa Henriette Beer, negenentwintig jaar
Marcus de Beer, drieëntwintig jaar
Maurits de Beer, negentien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Maurits Beer, eenenvijftig jaar
Mauritz Beer, eenentwintig jaar
Max de Beer, veertien jaar
Mietje Beer, drieënvijftig jaar
Milka de Beer, eenentwintig jaar
Mimi Rosa de Beer, tweeëntwintig jaar
Moos de Beer, vijfentwintig jaar
Morits Leon de Beer, vijfenveertig jaar
Mozes de Beer, negenenzeventig jaar
Mozes de Beer, achtenzeventig jaar
Mozes de Beer, zevenenzestig jaar
Mozes de Beer, tweeëndertig jaar
Mozes de Beer, acht jaar
Mozes de Beer, vijf jaar
Nathan Pinas de Beer, dertig jaar
Olbert de Beer, negenentwintig jaar
Paul de Beer, zevenendertig jaar
Paul Beer, drieëntwintig jaar
Philip de Beer, tweeëntachtig jaar
Philip de Beer, eenenveertig jaar
Philip de Beer, achtentwintig jaar
Robert de Beer, een jaar
Rosa de Beer, achtenvijftig jaar
Rosa Willy de Beer, acht jaar
Rudolf de Beer, vier jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Saartje de Beer, vijfendertig jaar
Salomon de Beer, zeventig jaar
Salomon de Beer, zevenenzestig jaar
Salomon de Beer, drie jaar
Salomon de Beer, een jaar
Salomon Philip de Beer, vierenvijftig jaar
Samuel de Beer, tweeënzestig jaar
Samuel Nathan David de Beer, dertien jaar
Sara de Beer, tweeëntwintig jaar
Siemon de Beer, zestig jaar
Sientje Jetty de Beer, drie jaar
Simon de Beer, achtenvijftig jaar
Simon de Beer, negenendertig jaar
Simon de Beer, zesendertig jaar
Simon de Beer, vierendertig jaar
Simon de Beer, achtentwintig jaar
Simon de Beer, twee maanden
Simon Beer, eenentwintig jaar
Sophia de Beer, vijftien jaar
Theodor Maximilian Beer, negen jaar
Tobias de Beer, vijfenzestig jaar
Vogelina de Beer, achttien jaar
Vrouwtje de Beer, zevenenzestig jaar
Wilhelm Alexander de Beer, eenenvijftig jaar
Wolf de Beer, zesenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Lucie Sara de Beer-Adler, zevenendertig jaar
Recha de Beer-Adler, eenentachtig jaar
Anna de Beer-Agsteribbe, negenentwintig jaar
Goedje de Beer-Aletrino, achtenzestig jaar
Ester de Beer-Andriesse, zesenzestig jaar
Pauline de Beer-Auerbach, zesendertig jaar
Eva de Beer-Bamberg, tweeënvijftig jaar
Eva de Beer-Bamberger, tweeënveertig jaar
Henriette de Beer-Benima, zesenveertig jaar
Rosalie de Beer-Berna, vijfenzeventig jaar
Sophie de Beer-Berna, eenentachtig jaar
Jetje de Beer-Blok, zevenentwintig jaar
Marianne de Beer-Blomhof, negenenveertig jaar
Josephina de Beer-Boekdrukker, vijfentwintig jaar
Kaatje de Beer-Bollegraf, negenenzestig jaar
Schoontje de Beer-Cardozo, zevenenveertig jaar
Sara Beer-Citroen, twintig jaar
Rebecca Beer-Cohen, zestig jaar
Roosje de Beer-Cohen, vijfenvijftig jaar
Sara de Beer-Credo, negenenveertig jaar
Jette Beer-Dasberg, zesenveertig jaar
Betje de Beer-Davidson, zestig jaar
Vrouwkje de Beer-Davidson, negenenveertig jaar
Marianne Mathilde de Beer-de Klijn, zesendertig jaar
Henriette de Beer-de Vries, drieënzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marietje de Beer-de Vries, zevenentwintig jaar
Sara de Beer-de Vries, vierenzeventig jaar
Flora de Beer-Denneboom, drieënzestig jaar
Sophia de Beer-Dormits, twintig jaar
Rosette Beer-Eisendrath, negenenvijftig jaar
Jetta de Beer-Frank, negenenzeventig jaar
Rosette de Beer-Frank, drieënvijftig jaar
Elisabeth de Beer-Gomperts, zesenveertig jaar
Bertha Sara de Beer-Hesh, vijftig jaar
Regina de Beer-Isaak, tweeëntachtig jaar
Dina de Beer-Jacobs, eenendertig jaar
Rosa de Beer-Jacobs, vijfenveertig jaar
Judith de Beer-Koperberg, vijftig jaar
Lea de Beer-Leeuwin, zevenenzestig jaar
Flora de Beer-Levie, tweeënzestig jaar
Johanna de Beer-Lisser, eenenzestig jaar
Naatje de Beer-Lisser, tweeënveertig jaar
Roosje Betsy de Beer-Meibergen, drieënzestig jaar
Saartje de Beer-Mendes Monterra, zevenenveertig jaar
Hendel de Beer-Mozes, tweeënzestig jaar
Leentje de Beer-Nathans, drieëntwintig jaar
Lilly Beer-Neumann, vijfenveertig jaar
Maria de Beer-Norden, zevenenvijftig jaar
Else de Beer-Oster, zevenentwintig jaar
Reina de Beer-Overste, eenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Aaltje de Beer-Peeper, zeventig jaar
Rachel de Beer-Peperwortel, zevenendertig jaar
Sientje de Beer-Philips, achtenzestig jaar
Rosa de Beer-Polak, zesenvijftig jaar
Elisabeth de Beer-Presser, drieënveertig jaar
Sara de Beer-Presser, zesenveertig jaar
Roosje de Beer-Rijksman, tweeënvijftig jaar
Sara de Beer-Roco, vierenveertig jaar
Amalia de Beer-Rosenthal, tweeënzestig jaar
Bernardine Beer-Sachs, zevenenveertig jaar
Nanette Beer-Salomons, vijftig jaar
Saartje de Beer-Sammes, eenenzeventig jaar
Rosa de Beer-Sanders, eenenzeventig jaar
Regina Efina de Beer-Stoppelman, eenentwintig jaar
Klaartje de Beer-Swaab, achtenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Clara de Beer-Tas, eenentwintig jaar
Sara de Beer-Teixeira de Mattos, zesenveertig jaar
Leentje de Beer-ter Beek, zesenzeventig jaar
Rozette Rebekka de Beer-ter Berg, drieënzestig jaar
Jannette Beer-Thannhauser, drieënzeventig jaar
Elisabeth de Beer-Turfreijer, achtentwintig jaar
Roosje de Beer-Valk, vijfenvijftig jaar
Betsy de Beer-van Dam, zevenentwintig jaar
Roosje de Beer-van den Berg, negenendertig jaar
Rosetta de Beer-van der Borg, drieënvijftig jaar
Henriette Elisabeth de Beer-van der Giessen, veertig jaar
Hesselina Sara de Beer-van Essen, vijftig jaar
Trijntje de Beer-van Leeuwen, zevenendertig jaar
Rachel de Beer-van Praag, zevenenvijftig jaar
Leentje de Beer-Velleman, zesenzeventig jaar
Sara de Beer-Visser, zesenvijftig jaar
Sientje Sophia de Beer-Visser, tweeëndertig jaar
Sara de Beer-Wessel, drieënvijftig jaar
Sientje de Beer-Wurms, negentien jaar
Abraham Gabriel Beerenborg, achttien jaar
Betta Beerenborg, achtentwintig jaar
Cato Diena Beerenborg, twintig jaar
Elie Beerenborg, eenenvijftig jaar
Eugenie Beerenborg, zesenveertig jaar
Gabriel Beerenborg, negenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Gabriel Beerenborg, twaalf jaar
Henriette Beerenborg, achtenzestig jaar
Jacob Beerenborg, vierentwintig jaar
Joseph Beerenborg, zesenzestig jaar
Joseph Beerenborg, vijfenvijftig jaar
Joseph Salomon Beerenborg, drieënvijftig jaar
Louise Beerenborg, drieënveertig jaar
Meijer Beerenborg, drieëntwintig jaar
Samuel Beerenborg, vierenvijftig jaar
Elisabeth Beerenborg-Boekbinder, vierenvijftig jaar
Roosje Beerenborg-Cohen, tweeëntwintig jaar
Judith Beerenborg-de Jong, zesentwintig jaar
Anna Beerenborg-de Wind, drieënvijftig jaar
Frouwke Beerenborg-Glaser, zesenveertig jaar
Bertha Beerenborg-Meinrath, eenenvijftig jaar
Sara Beerenborg-Rozette, negenenveertig jaar
David Beermann, zevenenvijftig jaar
Martin Mendel Beermann, zevenenzestig jaar
Friederika Beermann-Levy, zevenenvijftig jaar
Frieda Beermann-Wronkow, negenenvijftig jaar
Abraham Beesemer, eenenzeventig jaar
Abraham Beesemer, zesendertig jaar
Abraham Beesemer, vierentwintig jaar
Abraham Beesemer, achttien jaar
Anna Beesemer, zevenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Barend Beesemer, vijfendertig jaar
Barend Beesemer, zeven jaar
Catharina Beesemer, eenenzestig jaar
Clara Beesemer, negentien jaar
David Beesemer, achtenveertig jaar
David Beesemer, veertig jaar
David Beesemer, drieëndertig jaar
Duifje Beesemer, twaalf jaar
Flora Rachel Beesemer, vijf jaar
Henny Beesemer, vijftien jaar
Hijman Beesemer, dertig jaar
Isaac Beesemer, vierenvijftig jaar
Isaac Beesemer, zeventien jaar
Isaäc Beesemer, zeventien jaar
Isaäc Beesemer, tweeënzestig jaar
Jacob Beesemer, vierenveertig jaar
Jacob Beesemer, achttien jaar
Jacob Beesemer, dertien jaar
Judith Beesemer, zes jaar
Judith Beesemer, vijf jaar
Karel Beesemer, vierendertig jaar
Karel Beesemer, zevenentwintig jaar
Karel Beesemer, achttien jaar
Karel Beesemer, negen jaar
Karel Beesemer, vijf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Karel Salomon Beesemer, twaalf jaar
Leon Beesemer, achtendertig jaar
Levie Beesemer, zevenenzestig jaar
Levie Beesemer, drieënveertig jaar
Louis Beesemer, vijftien jaar
Margaretha Beesemer, achtendertig jaar
Meijer Beesemer, vierentwintig jaar
Mina Beesemer, zesentwintig jaar
Naatje Beesemer, vierentwintig jaar
Nathan Beesemer, eenenvijftig jaar
Nathan Beesemer, twee jaar
Pauline Beesemer, veertien jaar
Philip Beesemer, tweeënvijftig jaar
Philip Beesemer, zevenenveertig jaar
Rachel Beesemer, zesenzeventig jaar
Rachel Beesemer, vier jaar
Rijntje Beesemer, achtenvijftig jaar
Roosje Beesemer, achtenzestig jaar
Salomon Beesemer, zevenenveertig jaar
Simon Beesemer, elf jaar
Sophia Beesemer, negenentwintig jaar
Susanna Beesemer, vierentwintig jaar
Victor Beesemer, vier jaar
Wolf Beesemer, negenentwintig jaar
Rozette Beesemer-Aap, zevenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elisabeth Beesemer-Barend, drieënveertig jaar
Hildegard Sophia Beesemer-Broekman, vijfendertig jaar
Elisabeth Beesemer-de Leeuw, zeventig jaar
Lena Beesemer-Dresden, negentien jaar
Vrouwtje Beesemer-Drukker, tweeënzeventig jaar
Debora Beesemer-Gerritse, vijfenveertig jaar
Anna Beesemer-Halberstadt, vierendertig jaar
Keetje Beesemer-Halberstadt, negenendertig jaar
Selma Beesemer-Jesserun de Oliveira, dertig jaar
Sara Beesemer-Kokernoot, vierenvijftig jaar
Regina Beesemer-Monas, achtenveertig jaar
Anna Beesemer-Plas, vijfenzestig jaar
Anna Beesemer-Plotske, vierenzeventig jaar
Rijntje Beesemer-Polak, tweeënveertig jaar
Esther Beesemer-Ritmeester, vijfendertig jaar
Rachel Beesemer-Stokvisch, zevenenveertig jaar
Judith Beesemer-Visser, drieënvijftig jaar
Mietje Beesemer-Wegloop, zevenentwintig jaar
Hendrika Beesemer-Witzenhausen, achtentwintig jaar
Judik Beesemer-Zegerius, vijfentwintig jaar
Saartje Beesemer-Zilverberg, tweeënzestig jaar
Irma Hélene Beesman, vijfenvijftig jaar
Mathilde Esther Beesman, achtenvijftig jaar
Grietje van Beets, vijfenzeventig jaar
Isaac van Beets, eenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Judith van Beets, zestien jaar
Margaretha van Beets, eenendertig jaar
Meijer van Beets, eenenzeventig jaar
Nathan van Beets, zesenzestig jaar
Philipp Günther van Beets, vierentwintig jaar
Simon van Beets, zevenenzestig jaar
Walter van Beets, eenentwintig jaar
Johanna van Beets-Baer, achtenvijftig jaar
Zita van Beets-Bleiberg, drieëntwintig jaar
Gesina van Beets-van Buuren, achtenvijftig jaar
Aaron van Beetz, vierenzestig jaar
Aäron van Beetz, zesentwintig jaar
Abraham van Beetz, dertig jaar
Abraham van Beetz, zestien jaar
Aron van Beetz, twintig jaar
Esther van Beetz, negen jaar
Gerrit Beetz, vijfenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Grietje van Beetz, negenenzestig jaar
Hartog van Beetz, vierenveertig jaar
Hendrika Beetz, elf jaar
Isaäc van Beetz, achtenveertig jaar
Jacob Beetz, achtenzeventig jaar
Jacob Beetz, achtenveertig jaar
Jacob Beetz, negenentwintig jaar
Jacob Beetz, veertien jaar
Jacob van Beetz, drieënzestig jaar
Michel Beetz, vierenvijftig jaar
Mozes van Beetz, veertig jaar
Philip van Beetz, drieënzeventig jaar
Philip van Beetz, zestig jaar
Philip van Beetz, drieëndertig jaar
Philip van Beetz, drieëntwintig jaar
Philip van Beetz, zeventien jaar
Pinehas van Beetz, zevenenvijftig jaar
Rachel van Beetz, drie jaar
Salomon van Beetz, zevenenveertig jaar
Salomon Beetz, tweeënveertig jaar
Samuel van Beetz, zesentwintig jaar
Wolf van Beetz, dertig jaar
Sara van Beetz-Bles, drieënzestig jaar
Marianne van Beetz-Bruinvels, eenenvijftig jaar
Rebecca van Beetz-de Jong, vijfenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Gerritje Beetz-de Vries, negenenzestig jaar
Reintje Beetz-Hijman, negenendertig jaar
Elisabeth van Beetz-Kesnig, negenenvijftig jaar
Sara van Beetz-Ketellapper, vierentwintig jaar
Heintje van Beetz-Leeda, drieënvijftig jaar
Heintje Beetz-Polak, achtenzeventig jaar
Sophia Beetz-van Creveld, zevenentwintig jaar
Margaretha Beetz-van de Kar, drieënveertig jaar
Espérance van Beetz-van Kleef, zevenentwintig jaar
Dina van Beetz-Waterman, negenendertig jaar
Sara Beetz-Witmond, vijfenvijftig jaar
Adèle van Beever, drieënzestig jaar
André van Beever, drieëntwintig jaar
Catharina Christina van Beever, zevenenvijftig jaar
Esther van Beever, zesenvijftig jaar
Flora van Beever, tweeëntachtig jaar
Godfried van Beever, achtenvijftig jaar
Godfried Henri van Beever, negentien jaar
Herman van Beever, veertien jaar
Jacobus van Beever, zesentwintig jaar
Jacques van Beever, negenentwintig jaar
Willy van Beever, twaalf jaar
Johanna Isabella van Beever-Berlijn, drieëntwintig jaar
Catharina van Beever-Cats, zesenvijftig jaar
Elisabeth van Beever-Cohen, negenenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham van Beezem, vijftien jaar
Abraham van Beezem, drie jaar
Alfred van Beezem, drie jaar
Benjamin van Beezem, zesentwintig jaar
Gerrit van Beezem, zeventien jaar
Hartog van Beezem, vijfendertig jaar
Hartog van Beezem, achtentwintig jaar
Hartog van Beezem, eenentwintig jaar
Isaac van Beezem, negen jaar
Isaäc van Beezem, zesenvijftig jaar
Isaäc van Beezem, achtenveertig jaar
Jacob van Beezem, zeven jaar
Jochem van Beezem, vierentwintig jaar
Joel van Beezem, achtenveertig jaar
Moses van Beezem, zeven jaar
Salomon van Beezem, tien jaar
Salomon van Beezem, zes jaar
Anna van Beezem-Aandagt, tweeëndertig jaar
Johanna van Beezem-Brandon, negentien jaar
Betje van Beezem-Cohen, vijfentwintig jaar
Duifje van Beezem-de Hond, zevenenvijftig jaar
Bloeme van Beezem-Keizer, zevenenveertig jaar
Roosje van Beezem-Presser, eenenveertig jaar
Abraham Beffie, achtentwintig jaar
Abraham Marcus Beffie, vierendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eduard Beffie, vierentwintig jaar
Elizabeth Beffie, vijfenvijftig jaar
Jesaïas Beffie, drieënzestig jaar
Marcus Beffie, zevenenvijftig jaar
Nathan Beffie, zevenenvijftig jaar
Samuel Beffie, negenenvijftig jaar
Leentje Beffie-Blazer, zevenenvijftig jaar
Gretha Beffie-Cauveren, zesentwintig jaar
Bertha Beffie-Goudeket, zesenvijftig jaar
Rebecca Beffie-Rabbie, vijfenzestig jaar
Laura Hendrika Beffie-Vaz Dias, tweeëndertig jaar
Eliazar Bego, vijfenveertig jaar
Eliazer Salomon Bego, drieënzestig jaar
Ester Bego, vierendertig jaar
Joseph Bego, negentien jaar
Michel Eliazer Bego, drieëntwintig jaar
Louisa Bego-Joel, zevenenvijftig jaar
Marianna Bego-Turksma, negenenveertig jaar
Perla Behar-Behar, tweeënzeventig jaar
Abraham Behr, vijf jaar
Abraham Izak Behr, vierentwintig jaar
Abraham Izak Behr, dertien jaar
Adolph Behr, eenendertig jaar
Alida Behr, tien jaar
Andries Behr, drie jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Benjamin Behr, vierenveertig jaar
Benjamin Behr, zevenendertig jaar
Benjamin Behr, eenendertig jaar
Benjamin de Behr, drieënveertig jaar
Betje Behr, achttien jaar
Esther Behr, drie jaar
Flora Behr, veertien jaar
Froukje Behr, negen jaar
Harry Behr, een jaar
Hartog Behr, zesenvijftig jaar
Hartog Behr, zesendertig jaar
Heiman Behr, zestig jaar
Hester Henriette Behr, tien jaar
Ilse Johanna Behr, eenenveertig jaar
Israël Behr, drieënveertig jaar
Israël Behr, zesendertig jaar
Izak Behr, achtenzestig jaar
Izak Behr, zevenenveertig jaar
Izak Behr, drieënveertig jaar
Izak Behr, elf jaar
Izak Behr, acht jaar
Joel Behr, zevenendertig jaar
Josef Behr, achtendertig jaar
Jozef Behr, dertig jaar
Maria Behr, eenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Martin Behr, veertig jaar
Max Behr, zes jaar
Meier Behr, eenentwintig jaar
Meijer Behr, eenenzestig jaar
Möritz Behr, eenenveertig jaar
Mozes Behr, eenenveertig jaar
Philip Behr, vier jaar
Philippus Behr, zesenzeventig jaar
Philippus Behr, tweeëndertig jaar
Salomon Behr, vier jaar
Sam Alexander Behr, zeven maanden
Samuel Behr, vierenzestig jaar
Sander Behr, negenenzestig jaar
Sander Behr, zesendertig jaar
Sophie Jaantje Behr, acht jaar
Wilhelmina Behr, achttien jaar
Esther Behr-Aandagt, negenentwintig jaar
Sientje Behr-Andriesse, negenendertig jaar
Friederika Behr-Asser, zevenenzestig jaar
Roosje Behr-Blok, vijfenzestig jaar
Engelina Behr-Bollegraf, zestig jaar
Branca Behr-Cohen, tweeënzestig jaar
Debora Behr-de Lange, veertig jaar
Rozette Behr-de Metz, tweeënveertig jaar
Esther Behr-de Vries, vijfenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hendrijntje Behr-den Arend, drieëndertig jaar
Marie Behr-Duits, drieëndertig jaar
Judith Ellina Behr-Ekstein, zesendertig jaar
Willemina Behr-Frenkel, zesenzestig jaar
Cato Behr-Härtz, dertig jaar
Regina Behr-Keizer, dertig jaar
Frieda Behr-Mindus, drieëndertig jaar
Selina Behr-Polak, drieëndertig jaar
Frederika Behr-Polk, zesendertig jaar
Rebekka Behr-Simons, eenendertig jaar
Betje Behr-van Baale, vierendertig jaar
Grietje Behr-van Coevorden, veertig jaar
Kitti de Behr-van Hasselt, eenenvijftig jaar
Elizabeth Behr-van Praag, vijfentwintig jaar
Trijntje Behr-Wolf, vijfenvijftig jaar
Bianca Behrend, zesenzestig jaar
Paula Behrend, achtenveertig jaar
Sophie Ellen Behrends-Meijer, negenentwintig jaar
Bernhard Behrendt, tweeënzeventig jaar
Erika Helene Behrendt, vierenveertig jaar
Heinrich Behrendt, eenentwintig jaar
Walter Behrendt, negenenvijftig jaar
Willy Behrendt, drieënvijftig jaar
Gertrud Behrendt-Fränkel, zesenveertig jaar
Irene Behrendt-Friedmann, veertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Ernestine Behrendt-Kramatschinsky, vijfenzestig jaar
Sally Behrens, vierenzeventig jaar
Hetty Behrens-Friedmann, eenenzestig jaar
Gertrude Isabella Behrens-Wolff, zesenzeventig jaar
Elkan Behrman, zevenenveertig jaar
Francisca Behrman, drieënveertig jaar
Karla Roza Behrman, zeven jaar
Rosalie Behrman, vier jaar
Jetje Behrman-Blok, tweeënzestig jaar
Zelma Behrman-Leverpoll, achtendertig jaar
Ruben Behrmann, zevenenvijftig jaar
Herta Beifus, tweeëntwintig jaar
Irma Beifus, dertig jaar
William Beil, zestig jaar
Alexander Bein, tweeëntwintig jaar
Arthur Bein, zesenvijftig jaar
Hugo Israël Bein, eenentwintig jaar
Ursula Lore Sara Bein, achttien jaar
Flora Bein-Wolf, tweeënvijftig jaar
Roosje Beker-van Gelderen, drieënveertig jaar
Eliazar Bekker, zesenveertig jaar
Joseph Bekker, vierenvijftig jaar
Joseph Bekker, tweeëndertig jaar
Juda Bekker, achttien jaar
Juda Levie Bekker, eenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mendel Bekker, zevenenvijftig jaar
Richard Herman Bekker, dertien jaar
Sophia Bloeme Bekker, twintig jaar
Sophia Bloeme Bekker, veertien jaar
Alida Helena Bekker-Pierot, negenendertig jaar
Elisabeth Bekker-Tammerijn, negenendertig jaar
Abraham Bekkers, tien maanden
Alex Bekkers, vijfentwintig jaar
Barend Bekkers, zesendertig jaar
Benjamin Bekkers, zesenzeventig jaar
Bernardus Bekkers, zesenzestig jaar
George Bekkers, zesendertig jaar
Isaac Bekkers, zevenendertig jaar
Jacob Bekkers, drieënzestig jaar
Jacob Bekkers, tweeëntwintig jaar
Joel Bekkers, zes jaar
Joel Barend Bekkers, zevenenzestig jaar
Jules Bekkers, achtentwintig jaar
Philip Bekkers, zesendertig jaar
Salomon Bekkers, zesenzestig jaar
Rosetta Bekkers-Blommekoper, eenenzeventig jaar
Lena Bekkers-den Arend, zestig jaar
Hester Bekkers-Frank, eenenzestig jaar
Esther Bekkers-Lopes Cardozo, tweeënzestig jaar
Margaretha Bekkers-van der Horst, eenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jetje Bekkers-van der Sluis, zevenentwintig jaar
Sophia Bekkers-Wolf, zesenzestig jaar
Abraham Belinfante, achtenzestig jaar
Abraham Belinfante, dertig jaar
Abraham Belinfante, acht maanden
Adriaan Hendrik Belinfante, vijfenveertig jaar
Anna Bertha Belinfante, vijfenzeventig jaar
Ariane Belinfante, tien jaar
Arnold Richard Belinfante, drie jaar
Aron Belinfante, vijfenzeventig jaar
Aron Belinfante, achtentwintig jaar
Aron Belinfante, vierendertig jaar
Carla Belinfante, twee jaar
Daniel Belinfante, eenenvijftig jaar
Daniel Belinfante, achtendertig jaar
Daniel Belinfante, drieënveertig jaar
Eduard Belinfante, negenenzestig jaar
Eleonora Johanna Margaretha Belinfante, negen maanden
Eliza Violet Alexandra Belinfante, vijfentwintig jaar
Emanuël Belinfante, vierenzestig jaar
Emil Belinfante, negenenzestig jaar
Ernst Belinfante, achtendertig jaar
Fred Erik Belinfante, negenentwintig jaar
Gerrit Belinfante, tweeëntwintig jaar
Hartog Belinfante, achtenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Helena Belinfante, tweeëntwintig jaar
Hendrik Joseph Belinfante, vijfenzestig jaar
Herman Isaac Emanuel Belinfante, zes jaar
Ina Belinfante, twaalf jaar
Johan Frederik Ernst Belinfante, negenendertig jaar
Joseph Belinfante, vierenveertig jaar
Klaartje Belinfante, veertien jaar
Louis Abraham Belinfante, vier jaar
Maria Clara Estella Belinfante, tweeënzeventig jaar
Maurits Joost Belinfante, achtenveertig jaar
Maurits Salomon Belinfante, tweeënzestig jaar
Meijer Belinfante, negenenvijftig jaar
Meyer Belinfante, zevenentwintig jaar
Michiel Adriaan Belinfante, twee jaar
Mozes Belinfante, eenenzestig jaar
Rachel Belinfante, zevenenzestig jaar
Ralph Ronald Belinfante, acht jaar
Raphaël Belinfante, vierenzestig jaar
Rebecca Belinfante, drieëndertig jaar
Rosa Belinfante, een jaar
Saartje Belinfante, acht jaar
Willem Belinfante, negen jaar
Wolf Belinfante, zevenendertig jaar
Rachel Margaretha Belinfante-Abas, eenenveertig jaar
Elisabeth Rosette Augusta Belinfante-Belinfante, zevenenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Emilie Belinfante-Belinfante, negenenzestig jaar
Elisabeth Belinfante-de la Bella, achtentwintig jaar
Sientje Belinfante-de Vries, zevenenveertig jaar
Duifje Belinfante-Engelsman, negenenvijftig jaar
Aaltje Belinfante-Hoed, achtendertig jaar
Jeannette Belinfante-Koopman, achtentwintig jaar
Henriette Belinfante-Koord, veertig jaar
Frederika Rebecca Belinfante-Lobatto, achtenzeventig jaar
Judith Belinfante-Mendes da Costa, drieënzestig jaar
Greta Betsy Belinfante-Norden, eenendertig jaar
Eva Belinfante-Oppenheimer, drieënzestig jaar
Esther Belinfante-Pais, tweeëndertig jaar
Judith Belinfante-Pimentel, vijftig jaar
Elisabeth Belinfante-Turfkruijer, vierenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Leentje Belinfante-van West, achtenzestig jaar
Geertje Belinfante-Wennek, zevenenvijftig jaar
Eva Belinfante-Witteboon, vierenveertig jaar
Gabriel Gerhard Belitzer, zesendertig jaar
Josef Theodor Belitzer, achtenzestig jaar
Rike Belitzer-Glücksmann, eenenzeventig jaar
Rosa Belitzer-Heijmansohn, achtendertig jaar
Gisela Belitzer-Knopf, vierenveertig jaar
Abraham de la Bella, eenenveertig jaar
Albert de la Bella, achttien jaar
Alfred de la Bella, eenendertig jaar
Bernard de la Bella, vijfenveertig jaar
Betty de la Bella, eenentwintig jaar
Carla de la Bella, vier jaar
Daniel de la Bella, achtentwintig jaar
Daniël de la Bella, vierentwintig jaar
Elisabeth de la Bella, zevenentwintig jaar
Flora de la Bella, twintig jaar
Henri de la Bella, zestien jaar
Hijman de la Bella, negenenzestig jaar
Jacob de la Bella, twintig jaar
Joseph de la Bella, vijfenvijftig jaar
Joseph de la Bella, veertien jaar
Levie de la Bella, vierenvijftig jaar
Louise de la Bella, zeven maanden
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Magdalena de la Bella, drieënveertig jaar
Matthijs de la Bella, zesenvijftig jaar
Michel de la Bella, zesentwintig jaar
Pinehas de la Bella, eenenvijftig jaar
Rachel de la Bella, zeventien jaar
Roza de la Bella, elf jaar
Salomon de la Bella, drieëntwintig jaar
Samuel de la Bella, negenenvijftig jaar
Samuel de la Bella, eenenvijftig jaar
Simon de la Bella, tweeënvijftig jaar
Sylvia de la Bella, zeven jaar
Marianne de la Bella-Agtsteribbe, tweeënzestig jaar
Judic de la Bella-Cohen, achtenveertig jaar
Mietje de la Bella-de Haan, zevenenzeventig jaar
Sara de la Bella-Engelander, achtenveertig jaar
Hendrika de la Bella-Fredrikstadt, vierenvijftig jaar
Rosalia de la Bella-Hagens, achtenzestig jaar
Esther de la Bella-Kesner, zevenenvijftig jaar
Eva de la Bella-Locher, drieëntwintig jaar
Lea de la Bella-Morpurgo, vierenveertig jaar
Anna de la Bella-van Bienen, drieëntachtig jaar
Selien de la Bella-van der Kar, tweeëntwintig jaar
Golda de la Bella-van Leer, negenendertig jaar
Kurt Bellson, eenendertig jaar
Isaak Belt, drieënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Betje Beltman, eenenzeventig jaar
Abraham Benavente, achtenzestig jaar
Abraham Benavente, zevenenzestig jaar
Benjamin Benavente, tweeëndertig jaar
David Benavente, negenenveertig jaar
Dina Benavente, twee jaar
Elisabeth Julia Benavente, een jaar
Frederika Abraham Benavente, veertig jaar
Jacob Benavente, tweeënvijftig jaar
Jacob Benavente, eenenvijftig jaar
Joseph Benavente, vierenzestig jaar
Juda Benavente, tweeënzestig jaar
Lea Benavente, achtendertig jaar
Meintje Benavente, vierenzestig jaar
Rachel Benavente, zesendertig jaar
Rebecca Benavente, drieënzestig jaar
Rebecca Benavente, veertig jaar
Floortje Benavente-de Koning, eenenvijftig jaar
Grietje Benavente-de Vries, eenenvijftig jaar
Henriette Benavente-Grishaver, negenenzeventig jaar
Judith Benavente-Hegt, tweeënzestig jaar
Cornelia Benavente-Mok, zevenentachtig jaar
Esther Benavente-Paes, eenenzeventig jaar
Judith Benavente-Querido, zesentachtig jaar
Rebecca Benavente-Roselaar, vierentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Judith Benavente-Verdoner, tachtig jaar
Louise Benavente-Zinger, vijfenzestig jaar
Marianna Benavente-Zwart, tweeënzestig jaar
Hanne Benda-Selbiger, tachtig jaar
Rudolf Bender, vijfenvijftig jaar
Gertrud Bender-Cohn, zevenenveertig jaar
Adolf Bendien, drieënzestig jaar
Alfred Abraham Bendien, acht jaar
Benjamin Bendien, zesenvijftig jaar
Henriette Bendien, drieënzestig jaar
Jacob Bendien, tweeëntwintig jaar
Jacques Bendien, drieënzestig jaar
Julius Bendien, vierenzestig jaar
Liebman Abraham Bendien, vierenveertig jaar
Meijer Bendien, zevenentachtig jaar
Rika Alexandrina Bendien, eenenzestig jaar
Salomon Bendien, drieënzeventig jaar
Schoontje Bendien-Loude, zevenenzeventig jaar
Sientje Bendien-Monnikendam, negenenzestig jaar
Martha Bendien-Sollinger, achtenvijftig jaar
Clasina Bendien-van IJzer, achtenvijftig jaar
Bartha Bendik, eenendertig jaar
Levie Philippus Bendik, zevenentwintig jaar
Marcus Bendik, eenenzestig jaar
Philippus Bendik, negenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Anna Bendik-Bendik, zestig jaar
Duifje Mariana Bendik-de Raaij, tweeëntwintig jaar
Mereltje Bendik-Levie, zesenvijftig jaar
Rosa Bendik-Vecht, negenenveertig jaar
Friederike Bendix, achtentwintig jaar
Robert Benedic, vijfendertig jaar
Rudolf Benedic, eenendertig jaar
Jacob Benedictus, dertig jaar
Lea Evalien Benedictus, twee jaar
Leentje Benedictus-Blom, zeventig jaar
Mietje Benedictus-Sanders, negenentwintig jaar
Hersz Ber Benedijkt, zesenveertig jaar
Jacob Benedik, drieënzeventig jaar
Joseph Benedik, zevenenzestig jaar
Leo Benedik, eenenveertig jaar
Liza Benedik, vijfenzestig jaar
Walter Benedik, tweeëntwintig jaar
Johanna Benedik-Bruckheimer, zevenenzestig jaar
Bertha Benedik-Heijser, zevenenvijftig jaar
Mathilde Benedik-Heiser, zesenzestig jaar
Caroline de Beneditty, negenenzeventig jaar
Nochem de Beneditty, eenenzestig jaar
Esther de Beneditty-Spinoza Catella Jussurum, zestig jaar
Bernardus Benima, vijfenzeventig jaar
Betje Benima, zevenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Frisia Nora Benima, eenendertig jaar
Hartog Benima, tweeënzestig jaar
Hugo Benima, zevenenveertig jaar
Jacques Benima, achtentwintig jaar
Jeanette Benima, eenenvijftig jaar
Leonardo Benima, eenenveertig jaar
Louis Benima, zesenvijftig jaar
Manfred Benima, achttien jaar
Salomon Benima, vierenzestig jaar
Sara Duifje Benima-de Vries, vierenvijftig jaar
Irma Benima-Heumann, vijfenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Else Benima-Kamp, negenendertig jaar
Sara Benima-Polak, zesenvijftig jaar
Sara Benima-van Thijn, tweeënveertig jaar
Dina Carolina Benjamin, negenenzestig jaar
Elias Esriel Benjamin, zesenzestig jaar
Emil Benjamin, tweeënzestig jaar
Erika Jeanette Benjamin, vierentwintig jaar
Esriel Elias Benjamin, eenenveertig jaar
Eugen Benjamin, drieënveertig jaar
Ilse Benjamin, vijftien jaar
Julius Benjamin, leeftijd onbekend
Karl Benjamin, zesentwintig jaar
Martin Benjamin, drieënvijftig jaar
Sophie Benjamin, leeftijd onbekend
Wilhelm Efraim Benjamin, zevenentwintig jaar
Lina Benjamin-Bender, drieënzeventig jaar
Veronica Benjamin-Davidson, vijfenzestig jaar
Esther Benjamin-de Levie, achtenzeventig jaar
Sofie Benjamin-Heymann, vijfenveertig jaar
Irma Johanna Benjamin-Kahn, vierenvijftig jaar
Fanny Benjamin-Leijser, achtenvijftig jaar
Anna Benjamin-Meijer, drieënzestig jaar
Abraham Benjamins, zesenzeventig jaar
Abraham Benjamins, zestig jaar
Abraham Benjamins, zesenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Benjamins, zesenvijftig jaar
Abraham Moritz Benjamins, een jaar
Anita Marjo Benjamins, twee jaar
Asser Lion Benjamins, zesentwintig jaar
Betje Benjamins, drieëndertig jaar
Clara Benjamins, achtenvijftig jaar
David Hermanus Benjamins, zesenvijftig jaar
Elias Benjamins, drieënveertig jaar
Eliazer Benjamins, negentig jaar
Eva Benjamins, drieënvijftig jaar
Frits Benjamins, vierenveertig jaar
Hartog Benjamins, vierenzestig jaar
Hendrik Andreas Benjamins, tweeëntwintig jaar
Hijman Benjamins, drieënzeventig jaar
Isaac Benjamins, drieënzestig jaar
Isaäc Benjamins, zestig jaar
Israël Benjamins, negenenvijftig jaar
Jack Robert Benjamins, zeven maanden
Jacob Benjamins, negenenzestig jaar
Jacob Benjamins, zesenzestig jaar
Jacob Benjamins, tweeënzestig jaar
Jonas Benjamins, zevenendertig jaar
Jonas Benjamins, vijfentwintig jaar
Jonas Leonard Benjamins, negenentwintig jaar
Jozef Abraham Benjamins, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jozef Abraham Benjamins, dertig jaar
Lea Benjamins, zeven jaar
Marcel Benjamins, negen maanden
Marcus Benjamins, drieënveertig jaar
Marcus Benjamins, vijf jaar
Philip Benjamins, eenenzestig jaar
Rosette Benjamins, eenenzestig jaar
Sara Benjamins, drieënvijftig jaar
Sientje Benjamins, zesendertig jaar
Simon Benjamins, tien maanden
Branca Benjamins-Aap, tweeëndertig jaar
Sophia Benjamins-Arend, zevenenvijftig jaar
Berendina Benjamins-Blok, vierenzestig jaar
Hanna Benjamins-Cardozo, vierenveertig jaar
Regiena Benjamins-Goudsmit, negentig jaar
Saartje Benjamins-Goudsmit, eenenzestig jaar
Trijntje Benjamins-Goudsmit, zesenvijftig jaar
Saartje Benjamins-Hart, tachtig jaar
Regina Benjamins-Kuijt, negenenvijftig jaar
Irene Alice Benjamins-Mahler, drieëndertig jaar
Frieda Willy Benjamins-Papier, vierentwintig jaar
Naatje Benjamins-Sijes, zevenenzestig jaar
Esther Benjamins-Speelman, achtenzeventig jaar
Elisabeth Benjamins-Toorenburg, vierenvijftig jaar
Maria Sophia Benjamins-van Biene, drieënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elisabeth Wilhelmina Benjamins-van Dam, vierendertig jaar
Johanna Benjamins-van Straaten, drieënzestig jaar
Leentje Benjamins-Vischschraper, zesenzeventig jaar
David Benninga, vijfenzestig jaar
Esther Benninga, eenenzeventig jaar
Frouwktje Benninga, vierenvijftig jaar
Hendriejette Benninga, tweeënzestig jaar
Jacob Benninga, achtenzestig jaar
Jakob Benninga, vijfentwintig jaar
Johanna Benninga, drieënvijftig jaar
Kaatje Benninga, vierenveertig jaar
Kaatje Benninga, drieënveertig jaar
Kaatje Benninga, zestien jaar
Lea Benninga, vijftig jaar
Levie Benninga, tweeënzestig jaar
Mozes Benninga, eenenzestig jaar
Noach Benninga, drieënvijftig jaar
Philippus Benninga, tien jaar
Rebekka Benninga, eenenzestig jaar
Rozalina Alida Benninga, vierendertig jaar
Simon Benninga, drieënzestig jaar
Simon Benninga, negenenvijftig jaar
Kaatje Benninga-Israels, negenentachtig jaar
Jenny Benninga-Jansen, zestig jaar
Jacoba Benninga-van Dam, vierenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sophia Benninga-Zadoks, tweeënvijftig jaar
Wilhelm Carl Bentheim, tweeënzestig jaar
Gerhard Benzion, veertig jaar
Schija Berant, eenenveertig jaar
Chala Ruchla Berant-Nowogrodsky, drieënveertig jaar
Benzion Berber, vijfenveertig jaar
Ida Edith Berber, veertien jaar
Lya Berber, vijf jaar
Gitla Berber-Jaffe, vijfenveertig jaar
Adolf Berberich, drieënveertig jaar
Manfred Berberich, vijf jaar
Vera Bonnete Sara Berberich, zeventien jaar
Mariane Berberich-Heimann, drieënzeventig jaar
Laura Liesel Sara Berberich-Löwe, vijfenveertig jaar
Therese Berberich-Reinemann, achtentwintig jaar
Ilona Berceller, zesendertig jaar
Eduard Berclau, vierenveertig jaar
Emanuel Berclau, negenenzeventig jaar
Emanuel George Berclau, acht jaar
Salomon Berclau, achtenzestig jaar
Regina Berclau-van der Rhoer, tweeënveertig jaar
Alexander Berclouw, zesendertig jaar
Andries Berclouw, achtenvijftig jaar
Anna Berclouw, zestig jaar
Henny Berclouw, acht jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isaac Maurits Berclouw, drie jaar
Jacob Berclouw, vierenvijftig jaar
Jacob Berclouw, vijfentwintig jaar
Jacob Berclouw, vijfentwintig jaar
Marcus Berclouw, tweeënvijftig jaar
Samuel Berclouw, drieënzestig jaar
Samuel Berclouw, eenenvijftig jaar
Samuel Berclouw, twintig jaar
Anna Berclouw-Blitz, vijftig jaar
Sarah Berclouw-Blitz, vierenvijftig jaar
Naatje Berclouw-de Lange, achtenzestig jaar
Alida Berclouw-Finsi, negenentwintig jaar
Eva Berclouw-Koekoek, eenendertig jaar
Esther Berclouw-Swaab, vijftig jaar
Elisabeth Berclouw-Witmond, zesenvijftig jaar
Henriette Berenbaum, eenenvijftig jaar
Isabella Berenbaum, zesenvijftig jaar
Eduard Berendsen, vierenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isedoor Berendsen, achtenveertig jaar
Elsa Berendt-Joseph, eenenzestig jaar
Johann Martin Ludwig Berent, drieënvijftig jaar
Peter Max Berent, eenentwintig jaar
Laura Caroline Berent-Rothschild, tweeënvijftig jaar
Albert Berenz, drieënvijftig jaar
Ernst Berenz, drieëntwintig jaar
Hans Berenz, negentien jaar
Irene Berenz-Schiff, eenenvijftig jaar
Eric Berets, vier jaar
Ernst David Berets, vierenveertig jaar
Fritz Berets, negenendertig jaar
Irene Berets, vier jaar
Johanna Berets, tweeënveertig jaar
Karl Berets, vierendertig jaar
Marianna Sibylla Berets, vierendertig jaar
Paul Berets, tweeënveertig jaar
Dina Berets-Heijman, negenenzestig jaar
Lena Berets-Straus, zesenveertig jaar
Anneliese Berets-van der Kop, zesentwintig jaar
Helene Berets-Willstaedt, vijfenvijftig jaar
Alexander Beretz, vijftig jaar
Andreas Beretz, negenenzeventig jaar
Helene Beretz, vierenveertig jaar
Hubert Beretz, zesenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Josef Beretz, eenenveertig jaar
Josefine Beretz, eenenveertig jaar
Lina Beretz, vijftig jaar
Max Beretz, zesenveertig jaar
Emma Beretz-Isaak, negenenveertig jaar
Sibilla Beretz-Stein, tweeënzeventig jaar
Abraham ter Berg, zesendertig jaar
Abraham van den Berg, zesenzeventig jaar
Abraham van den Berg, tweeënvijftig jaar
Abraham van den Berg, zevenenveertig jaar
Abraham van den Berg, zevenenveertig jaar
Abraham van den Berg, vijfenveertig jaar
Abraham van den Berg, tweeëndertig jaar
Abraham van den Berg, twaalf jaar
Abraham Berg, vierenzeventig jaar
Abraham Samuel Heiman van den Berg, negen jaar
Adèle Berg, dertien jaar
Adolf van Berg, achtentwintig jaar
Albert van den Berg, negentien jaar
Amalia Berg, achtentwintig jaar
Anna van den Berg, veertien jaar
Anna van den Berg, acht jaar
Arnold van den Berg, vierenveertig jaar
Barend van den Berg, negenendertig jaar
Barend van den Berg, eenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Baruch Heinz Berg, vijfentwintig jaar
Benjamin ter Berg, tachtig jaar
Benjamin Hartog ter Berg, achttien jaar
Bernard van Berg, zesendertig jaar
Bertha van den Berg, twintig jaar
Betje van den Berg, negentig jaar
Betje van den Berg, zevenenvijftig jaar
Betje van den Berg, zesentwintig jaar
Bettje Martha van den Berg, zestien jaar
Bordenheim van den Berg, zesenzestig jaar
Braham van den Berg, twee jaar
Claire Bertha van den Berg, eenentwintig jaar
Clara van den Berg, drieënvijftig jaar
Daniel Maximiliaan van den Berg, vijfentwintig jaar
David van den Berg, eenenvijftig jaar
Dieter van den Berg, zestien jaar
Eduard Berg, tweeënzeventig jaar
Eduard Berg, achtenzestig jaar
Edward van Berg, zeven jaar
Eleonore Berg, vijftien jaar
Eliazer Berg, zeventien jaar
Elsie Berg, negentien jaar
Eric Heiman van den Berg, vierentwintig jaar
Erich Jacob van der Berg, vijfentwintig jaar
Esther van den Berg, tweeënzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Esther van den Berg, zeventien jaar
Flora van den Berg, zevenenzeventig jaar
Flora van den Berg, zestien jaar
Frederika van Berg, zeventien jaar
Frits van den Berg, acht jaar
Gertrud Miriam van Berg, elf jaar
Godfried van den Berg, eenenvijftig jaar
Godschalk van den Berg, zesenvijftig jaar
Gracia van den Berg, vierenzestig jaar
Hanna van Berg, zesenveertig jaar
Hartog van Berg, tweeënvijftig jaar
Hartog Salomon van den Berg, vijfentachtig jaar
Hedwig ter Berg, negen jaar
Heijman Berg, negenenveertig jaar
Heiman van den Berg, vierenveertig jaar
Helena Berg, vierentwintig jaar
Hélene van den Berg, drieëntwintig jaar
Hendrika van den Berg, dertien jaar
Henriette van den Berg, negenentwintig jaar
Henriette van den Berg, zeventien jaar
Henriette van Berg, dertig jaar
Herman van Berg, tweeëntwintig jaar
Hermann van der Berg, zestien jaar
Hilda Berg, drieëntwintig jaar
Hugo Berg, vierenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isaac van den Berg, drieënvijftig jaar
Isaac van den Berg, tweeëntwintig jaar
Isaäc van den Berg, zestien jaar
Isaäc van den Berg, zes jaar
Isaäc van den Berg, zevenenzestig jaar
Isaak van den Berg, achtentwintig jaar
Israël van den Berg, zevenenvijftig jaar
Izaak van den Berg, zesenveertig jaar
Izaak van Berg, vierenvijftig jaar
Izaak ter Berg, veertig jaar
Izaäk ter Berg, vijftig jaar
Izaäk van der Berg, vijfenvijftig jaar
Izack Jonathan van Berg, zevenenvijftig jaar
Izak Hartog ter Berg, tweeënvijftig jaar
Jacob van den Berg, achtenveertig jaar
Jacob van den Berg, eenendertig jaar
Jacob Berg, zevenentachtig jaar
Jacob Berg, vierenzeventig jaar
Jacob Berg, achtenvijftig jaar
Jacob Berg, elf jaar
Jacob Berg, negenenzestig jaar
Jacob Jozef Berg, achtendertig jaar
Jakob van den Berg, zesenzeventig jaar
Jeannette van den Berg, acht jaar
John van den Berg, eenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jonas van den Berg, vierenzeventig jaar
Jonas van den Berg, vijfentwintig jaar
Jonas van den Berg, zesentwintig jaar
Joseph van den Berg, vijfenveertig jaar
Joseph van den Berg, achtentwintig jaar
Joseph van den Berg, zesentwintig jaar
Joseph van den Berg, eenentwintig jaar
Joseph Berg, vijfendertig jaar
Josua van den Berg, zestig jaar
Jozeph Berg, achtendertig jaar
Jozua Berg, zeventig jaar
Jozua Berg, twee jaar
Judik van den Berg, vijfenveertig jaar
Julius van Berg, tweeëndertig jaar
Julius Berg, drieënzestig jaar
Julius Berg, vierenveertig jaar
Kaatje van den Berg, achttien jaar
Leendert van den Berg, eenenvijftig jaar
Leendert van den Berg, negenenveertig jaar
Leendert van den Berg, drieënveertig jaar
Lena van den Berg, drie jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Leo van den Berg, tien jaar
Leonard Berg, negen jaar
Leopold van Berg, achtendertig jaar
Levi Berg, zestig jaar
Levie van den Berg, negentien jaar
Levie David van den Berg, zeventien jaar
Louis van den Berg, eenentwintig jaar
Louis van den Berg, zeventien jaar
Louis van den Berg, negen jaar
Louis van Berg, dertien jaar
Louise van den Berg, twaalf jaar
Louise Mietje van Berg, drie maanden
Marchien van Berg, vierenzestig jaar
Marcus van Berg, zesenvijftig jaar
Marcus van Berg, zevenenveertig jaar
Marcus van Berg, vijfenveertig jaar
Marcus van den Berg, eenenveertig jaar
Marcus van den Berg, eenendertig jaar
Margaretha van den Berg, zevenendertig jaar
Marianna van den Berg, twaalf jaar
Marianne van den Berg, twintig jaar
Marie van den Berg, vijftien jaar
Marinus van den Berg, vijfendertig jaar
Mark Louis van den Berg, vijfendertig jaar
Maurice Siegfried van den Berg, twintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Maurits van den Berg, vierenzestig jaar
Maurits van Berg, tweeënzestig jaar
Max van den Berg, zeventien jaar
Max van den Berg, veertien jaar
Meijer van den Berg, achtenvijftig jaar
Milly Lena ter Berg, vijftien jaar
Mina van Berg, tweeëndertig jaar
Minetta Sara van den Berg, veertig jaar
Mozes van den Berg, negenenzeventig jaar
Mozes van den Berg, zesenzeventig jaar
Mozes van den Berg, zevenenzestig jaar
Mozes van den Berg, zesenzestig jaar
Mozes van den Berg, vijfenvijftig jaar
Mozes van den Berg, tweeëndertig jaar
Mozes van den Berg, tweeëntwintig jaar
Mozes van Berg, eenendertig jaar
Nathan ter Berg, zesenzestig jaar
Nathan van den Berg, eenenzestig jaar
Nathan van den Berg, vijfenvijftig jaar
Nathan van den Berg, eenentwintig jaar
Nathan Leonard Berg, elf jaar
Noach Robert ter Berg, zevenendertig jaar
Philip van den Berg, zesenvijftig jaar
Philip van den Berg, zevenenveertig jaar
Philip van den Berg, zestien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Philippus van Berg, vierenvijftig jaar
Philippus David van den Berg, zesenzeventig jaar
Philippus David van den Berg, tien jaar
Rachel van den Berg, drieëntwintig jaar
Rachel van den Berg, negen maanden
Rebecca van den Berg, drieënvijftig jaar
Roosje van den Berg, zeven jaar
Rosa Berg, vijfentwintig jaar
Rosina Henriëtte ter Berg, vier jaar
Rudi Ludwig Berg, dertien jaar
Ruth van den Berg, elf jaar
Sally Berg, eenenzeventig jaar
Salomon van den Berg, vierendertig jaar
Salomon van den Berg, drieënvijftig jaar
Salomon van den Berg, zesenveertig jaar
Salomon van den Berg, negenendertig jaar
Salomon van den Berg, acht jaar
Salomon Louis van den Berg, achtenvijftig jaar
Samson Samuel Berg, negenentwintig jaar
Samuel van den Berg, drieënvijftig jaar
Samuel Jacob Berg, drieënzestig jaar
Samuel Jacob Berg, negenenveertig jaar
Samuel Jacob Berg, veertig jaar
Samuel Jacob Berg, zevenendertig jaar
Sara van den Berg, vierenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara van den Berg, negentien jaar
Sara van den Berg, twaalf jaar
Sara van den Berg, zes jaar
Sara Bloeme van den Berg, vier jaar
Senta ter Berg, dertien jaar
Sientje van den Berg, vijfentwintig jaar
Sigmund ter Berg, twaalf jaar
Simon van den Berg, negenenveertig jaar
Simon van den Berg, elf jaar
Simon Berg, acht jaar
Sonny Dolly van den Berg, zeven maanden
Sophia van den Berg, drieënvijftig jaar
Sybilla Francisca van den Berg, twaalf jaar
Theo Berg, tien jaar
Vogelina van den Berg, veertien jaar
Werner Richard Berg, dertig jaar
Wolf van den Berg, eenenzestig jaar
Wolf van den Berg, vierenvijftig jaar
Wolf van den Berg, tweeënvijftig jaar
Wolf van den Berg, vierendertig jaar
Mietje Berg-Bekkers, achtendertig jaar
Johanna Berg-Berg, negenenzestig jaar
Elfriede Bertha Berg-Bergmann, zevenendertig jaar
Pauline van den Berg-Bernstein, drieëntachtig jaar
Elisabeth van den Berg-Blitz, achtenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Louise van Berg-Blitz, drieëndertig jaar
Marie van den Berg-Bluhm, achttien jaar
Elisabeth Berg-Bos, achtenzestig jaar
Helena van den Berg-Bos, dertig jaar
Rosetta van den Berg-Bosman, drieënzestig jaar
Anna van den Berg-Boutelje, vierendertig jaar
Dientje van den Berg-Boutelje, drieëndertig jaar
Rachel van den Berg-Cauveren, achtenveertig jaar
Alida van den Berg-Cohen, zevenentwintig jaar
Kaatje van den Berg-Cohen, zevenenzestig jaar
Leentje van Berg-Cohen, eenenzestig jaar
Meta van Berg-Cohen, dertig jaar
Roosje van den Berg-Cohen, negenenveertig jaar
Mary van den Berg-Cousin, tweeëntwintig jaar
Grietje van den Berg-de Beer, vijfenveertig jaar
Esther van den Berg-de Brave, negenenveertig jaar
Martha van den Berg-de Groot, eenenvijftig jaar
Mietje van Berg-de Groot, vijfenvijftig jaar
Henriette ter Berg-de Jonge, vierenzestig jaar
Judith van den Berg-de Metz, vierenveertig jaar
Rosette van Berg-de Vries, negentien jaar
Jetje van den Berg-de Wolf, veertig jaar
Roza van den Berg-de Wolf, drieënveertig jaar
Klaartje van den Berg-Dormits, tweeënvijftig jaar
Marianna van den Berg-Elzas, vijfenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rebecca van den Berg-Engelsman, zevenenveertig jaar
Gracia van den Berg-Ereira, vierennegentig jaar
Saartje van den Berg-Flesschedrager, eenenzestig jaar
Meta Berg-Frank, achtendertig jaar
Frederika van den Berg-Frankfort, vierenveertig jaar
Lillij van den Berg-Funke, zevenenveertig jaar
Sara van den Berg-Godschalk, achtenveertig jaar
Klaartje van den Berg-Groen, zevenenveertig jaar
Friederike Elisabeth Berg-Hanf, negenenveertig jaar
Ottilie van Berg-Herz, tweeënveertig jaar
Jannette van Berg-Israel, vierenzestig jaar
Kaatje van den Berg-Jacobs, eenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rosina ter Berg-Jacobson, vierenzeventig jaar
Marie van den Berg-Josephs, eenenveertig jaar
Grietje van de Berg-Kan, vijfendertig jaar
Carolina Berg-Keizer, zesendertig jaar
Alida van den Berg-Kleerekoper, vijfenzestig jaar
Catharina van den Berg-Koekoek, eenentwintig jaar
Rosa van den Berg-Kohn, zesenveertig jaar
Eva van den Berg-Kok, zesenzestig jaar
Schoontje van den Berg-Kool, drieënvijftig jaar
Esther Henriette van den Berg-Levie, achtenveertig jaar
Mietje ter Berg-Lopes Cardozo, negenendertig jaar
Esther van den Berg-Matteman, vierenveertig jaar
Maerry Berg-May, eenenzestig jaar
Ruth Berg-Mendel, drieëntwintig jaar
Rosa ter Berg-Mogendorff, zevenenveertig jaar
Angela van den Berg-Mol, zestig jaar
Sophia ter Berg-Mooij, vijfendertig jaar
Lena van den Berg-Moscou, zesenveertig jaar
Mathilda van den Berg-Mug, eenenveertig jaar
Hester Berg-Muller, vijfenzeventig jaar
Rika Berg-Nathans, drieënveertig jaar
Rozalina Jacoba van den Berg-Nieuwendijk, vierenveertig jaar
Hanna ter Berg-Nieweg, dertig jaar
Dina Berg-Pagrach, drieënzeventig jaar
Breindel van den Berg-Pam, tweeënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hendrina Cornelia van den Berg-Pezaro, zesenzeventig jaar
Lea van den Berg-Piller, negenendertig jaar
Duifje van den Berg-Polak, achtendertig jaar
Matilda Berg-Polak, zestig jaar
Dina van den Berg-Pront, drieënvijftig jaar
Betje van den Berg-Schuitevoerder, tweeënzeventig jaar
Anna van den Berg-Schulenklopper, vijfenveertig jaar
Jeannette Mietje Berg-Simon, eenendertig jaar
Betje van den Berg-Simons, drieënveertig jaar
Betsie van den Berg-Simons, vierendertig jaar
Rachel van den Berg-Snoek, zesenveertig jaar
Rozette van den Berg-Speyer, tweeënzestig jaar
Lilly Berg-Stessmann, vijftig jaar
Saartje van Berg-Stofkooper, achtenvijftig jaar
Sientje van den Berg-van Amerongen, tweeënzeventig jaar
Louisa van Berg-van Coevorden, vierenvijftig jaar
Engelina van den Berg-van der Bokke, eenentwintig jaar
Susanna van den Berg-van der Hoek, vijfenvijftig jaar
Barendina van den Berg-van Hachgenberg, drieëntwintig jaar
Carolina Johanna van Berg-van Praagh, achtendertig jaar
Catharina van den Berg-van Praagh, zevenenzestig jaar
Roosje van den Berg-Velleman, eenenzeventig jaar
Ida Berg-Vijth, vijfenzestig jaar
Saartje van den Berg-Voet, negenendertig jaar
Irma van Berg-Weberberg, vierenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Lea Berg-Wijnberg, eenenvijftig jaar
Herta ter Berg-Wolff, tweeëndertig jaar
Barend van Bergen, negenentwintig jaar
Catharina Eva van Bergen, dertien jaar
Eva van Bergen, drieëntwintig jaar
Eva Samson van Bergen, eenenzestig jaar
Flora van Bergen, vijfendertig jaar
Grietje van Bergen, zestien jaar
Hanna van Bergen, negentien jaar
Harry Philippus van Bergen, zes jaar
Hartog van Bergen, negenenveertig jaar
Hartog van Bergen, veertig jaar
Hartog Philippus van Bergen, negenenzestig jaar
Isaac van Bergen, eenentwintig jaar
Isaäc Simon van Bergen, zevenendertig jaar
Isac van Bergen, vijftig jaar
Izak van Bergen, zesendertig jaar
Jacob van Bergen, drieëntwintig jaar
Jeannette van Bergen, zeventien jaar
Joseph Philippus van Bergen, zesenvijftig jaar
Jozeph Mozes Simon van Bergen, zesendertig jaar
Louis van Bergen, zevenenvijftig jaar
Louis van Bergen, vier jaar
Manus van Bergen, zevenenveertig jaar
Markus van Bergen, zevenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Meijer Hartog van Bergen, negenentwintig jaar
Michael van Bergen, zeventien jaar
Mozes Ruben Ijzak van Bergen, eenenvijftig jaar
Philip Hartog van Bergen, zevenendertig jaar
Philippus Hartog van Bergen, negentien jaar
Rachel van Bergen, zesenveertig jaar
Salomon van Bergen, zeventien jaar
Samson van Bergen, vijfentwintig jaar
Sara van Bergen, negenenvijftig jaar
Sara van Bergen, achtendertig jaar
Simon Isaac van Bergen, negenenvijftig jaar
Tine van Bergen, een jaar
Vroukje van Bergen, zesentwintig jaar
Elisabeth van Bergen-Barzilaij, zesendertig jaar
Henriette van Bergen-Beem, achtenveertig jaar
Maria van Bergen-Bromet, zesenzeventig jaar
Rebekka van Bergen-Cune, zestig jaar
Feikje van Bergen-Davidson, vierenvijftig jaar
Betje van Bergen-de Levie, zevenendertig jaar
Eva van Bergen-Denneboom, zestig jaar
Lea Salomina van Bergen-Gompers, eenenveertig jaar
Sara van Bergen-Koopman, eenendertig jaar
Frouktje van Bergen-Levy, drieënzeventig jaar
Judith van Bergen-Nebig, drieënveertig jaar
Alida van Bergen-van Amerongen, negenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rebecca van Bergen-van der Lijn, eenendertig jaar
Saartje van Bergen-van Gigch, eenendertig jaar
Flora van Bergen-Waas, zevenenvijftig jaar
Albert Israel Berger, vierentwintig jaar
David Berger, zeventig jaar
Felix Berger, tweeënveertig jaar
Frans Berger, acht jaar
Géza Berger, vijftig jaar
Hans Herbert Berger, zesenveertig jaar
Hermann Werner Berger, twintig jaar
Hildegard Berger, zestien jaar
Hugo Berger, negenenzeventig jaar
Karoline Berger, vierentwintig jaar
Karoline Berger, twee jaar
Lea Berger, zestien jaar
Maria Berger, elf jaar
Michael Berger, zesenveertig jaar
Naftali Berger, vijfendertig jaar
Rachel Berger, vijfenveertig jaar
Regina Rachel Berger, achtenvijftig jaar
Renold Berger, zevenenvijftig jaar
Szijmon Berger, vijftien jaar
Tilje Berger, achttien jaar
Sara Zlate Berger-Berglas, drieëndertig jaar
Emma Berger-Dekker, eenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rajzla Berger-Himmelman, veertig jaar
Elisabeth Berger-Kallmann, vijfendertig jaar
Sara Berger-Lenson, eenenveertig jaar
Hedwig Berger-Ritter, zevenenzeventig jaar
Rosa Therese Berger-Vredenburg, vierenveertig jaar
Elisabeth Berger-Weiss, negenenveertig jaar
Betti Berger-Wilesek, zesenzeventig jaar
Cornelia van den Bergh, tweeëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Frieda Marianne van den Bergh, vier jaar
Henri van den Bergh, vierenzeventig jaar
Isaac van den Bergh, vierenzestig jaar
Isidore van den Bergh, zevenenvijftig jaar
Jacobus van den Bergh, negenenvijftig jaar
Jacques van den Bergh, zevenendertig jaar
Joseph van den Bergh, tweeënzestig jaar
Louis van den Bergh, negenendertig jaar
Louise van den Bergh, drieëndertig jaar
Lucie Rosette van den Bergh, achtendertig jaar
Robert van den Bergh, negentien jaar
Rosemarie Ida van den Bergh, zeven jaar
Simon van den Bergh, drieënvijftig jaar
Simon van den Bergh, zevenenvijftig jaar
Simon Herman van den Bergh, een jaar
Zadok van den Bergh, eenenzestig jaar
Betje van den Bergh-Brandon, zestig jaar
Elizabeth van den Bergh-Corper, achtenvijftig jaar
Margaretha van den Bergh-Goldschmidt, zestig jaar
Rudolphine van den Bergh-Jessel, tweeënvijftig jaar
Mathilda van den Bergh-Jochems, tweeënzestig jaar
Sara van den Bergh-Kater, zevenendertig jaar
Seraphina van den Bergh-Knurr, negenenveertig jaar
Josephina van den Bergh-Roos, zestig jaar
Rebecca van den Bergh-van Abbe, zevenenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elly van den Bergh-van Huiden, vijfendertig jaar
Betje Berghoff, vijfenzestig jaar
Baruch Berglas, zevenendertig jaar
Chaim Berglas, drieënzestig jaar
Mindel Berglas, drie jaar
Perl Berglas, drie jaar
Schija Berglas, vijfenveertig jaar
Rachel Berglas-Cohen de Lara, dertig jaar
Sara Berglas-Lerner, vierenzestig jaar
Malke Berglas-Rädler, dertig jaar
Alfons Bergmann, vijfenvijftig jaar
Carl Chaim Bergmann, zestig jaar
Franz Bergmann, eenenzeventig jaar
Fritz Bergmann, zesenvijftig jaar
Fritz Bergmann, vierenzestig jaar
Isaak Bergmann, vierenveertig jaar
Julius Bergmann, drieëntachtig jaar
Melach Bergmann, vierenzestig jaar
Ralf Bergmann, vijftien jaar
Rosa Bergmann, eenentwintig jaar
Sally Israël Bergmann, tien jaar
Sindel Bergmann, negenenveertig jaar
Irma Bergmann-Lederer, negenenvijftig jaar
Selma Bergmann-Samuel, eenenveertig jaar
Regina Bergmann-Schwarzkachel, vierendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hedwig Henriette Bergmann-Seligsohn, negenenvijftig jaar
Käthe Bergmann-Sondhelm, eenenvijftig jaar
Jenny Bergmann-Wertheim, achtenveertig jaar
Abraham Bernard Berkelij, negenendertig jaar
Margherita Berkelij, zes jaar
Marianne Bernadine Berkelij, vijf jaar
Philip Herman Berkelij, acht jaar
Lotte Berkelij-Rozelaar, eenendertig jaar
Betje Berkelo, tien jaar
Betsy Frieda Berkelo, vijf jaar
Clara Berkelo, zeventien jaar
Coenraad Berkelo, veertig jaar
Coenraad Samuel Berkelo, eenenvijftig jaar
Conelis Berkelo, zestien jaar
Eliazer Berkelo, vierendertig jaar
Emanuel Samuel Berkelo, zevenendertig jaar
Frouktje Berkelo, twaalf jaar
Izak Nathan Berkelo, veertig jaar
Jacques Emanuel Berkelo, acht maanden
Lion Berkelo, veertig jaar
Michiel Berkelo, zevenentwintig jaar
Mozes Berkelo, achtendertig jaar
Nathan Berkelo, zevenenveertig jaar
Philippus Berkelo, negenendertig jaar
Salomon Berkelo, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Samuel Berkelo, zesenzeventig jaar
Samuel Berkelo, achtenzestig jaar
Samuel Berkelo, acht jaar
Samuel Berkelo, vijf jaar
Simon Berkelo, vijftig jaar
Mietje Berkelo-Frank, zesenzestig jaar
Bettje Berkelo-Gans, vierenzestig jaar
Lina Berkelo-Hess, zesendertig jaar
Frouktje Berkelo-Pels, tweeënzeventig jaar
Hindrina Berkelo-Simons, eenenvijftig jaar
Vogeltje Berkelo-Tokkie, drieëndertig jaar
Henderina Berkelo-van Coevorden, zevenendertig jaar
Rachel Berkelo-van Coevorden, vierenveertig jaar
Wilhelmina Berkelo-van Coevorden, eenendertig jaar
Engelina Berkelo-van Dam, drieëndertig jaar
Grietje Berkelo-van Gelder, achtendertig jaar
Esther Berkelo-van Tijn, achtenzestig jaar
Jansje Berkelo-Wallach, vijftig jaar
Carel Berkelouw, achtendertig jaar
Hartog Berkelouw, elf jaar
Hartog Carel Berkelouw, zeventig jaar
Louis Berkelouw, eenenvijftig jaar
Salomon Berkelouw, zesenzestig jaar
Sientje Berkelouw, vierenveertig jaar
Sophia Berkelouw-Blitz, eenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Berkelouw-de Winter, zesendertig jaar
Susanna Berkelouw-de Wolf, achtenvijftig jaar
Henriette Berkelouw-Engelsman, zesenzestig jaar
Hartog Berkhof, achtendertig jaar
Samuel Berkhof, drieënzeventig jaar
Frouktje Berkhof-Bloemendal, vierenzeventig jaar
Maria Berkhof-Kleerkoper, negenenzestig jaar
Francina Berkleij, zesenveertig jaar
Philippus Berkleij, negenenzestig jaar
Johanna Berkley-Windmuller, eenenzestig jaar
Aaron Berklou, eenenvijftig jaar
Benjamin Berklou, vijftien jaar
Elisabeth Berklou, acht jaar
Esther Berklou, drieëndertig jaar
Henny Berklou, veertien jaar
Isaac Berklou, eenendertig jaar
Jacob Berklou, eenenveertig jaar
Joseph Berklou, zes jaar
Judith Berklou, eenentwintig jaar
Judith Berklou, zestien jaar
Judith Berklou, twee jaar
Leonard Berklou, achttien jaar
Marianne Berklou, zesendertig jaar
Nathan Berklou, vijfendertig jaar
Rika Berklou, twaalf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Salomon Berklou, vijftien jaar
Salomon Berklou, een jaar
Roza Berklou-Abrahams, vijftig jaar
Marianna Berklou-Bloemendaal, negenentwintig jaar
Mijntje Berklou-Kopee, drieënveertig jaar
Rachel Berklou-Lopes Abenist, vijfentachtig jaar
Judith Berklou-Lopes Dias, vierenzeventig jaar
Marianne Berklou-Lopes Dias, eenentachtig jaar
Leentje Berklou-Slager, negenenveertig jaar
Alida Berklou-Wolff, zevenendertig jaar
Benjamin Izak Berkovics, vier jaar
Elvira Berkovics, zes jaar
Etel Berkovics, vijfendertig jaar
Samuel Berkovics, twee jaar
Zsigmond Berkovics, drieënveertig jaar
Malvin Berkovics-Schvarcz, zesendertig jaar
Lene Berkowics, zestien jaar
Abraham Samuel Berlijn, twintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Alexander Berlijn, achtenveertig jaar
Alida Berlijn, vijftien jaar
Arnold Berlijn, negenenveertig jaar
Barend Berlijn, achtentwintig jaar
Benjamin Berlijn, veertig jaar
Betta Berlijn, elf jaar
Eli Berlijn, vijfendertig jaar
Elisabeth Berlijn, drieëntachtig jaar
Elisabeth Berlijn, vierendertig jaar
Emalia Berlijn, zeventien jaar
Freddy Jetty Berlijn, negen jaar
Gerard Leo Berlijn, achtentwintig jaar
Gerrit Berlijn, negenentwintig jaar
Godschalk Berlijn, dertig jaar
Gretha Berlijn, zestien jaar
Grietje Berlijn, negenenzestig jaar
Hanna Berlijn, twee jaar
Hartog Berlijn, achtenvijftig jaar
Heintje Berlijn, drieënzeventig jaar
Isaac Berlijn, zeventien jaar
Izak Berlijn, achtendertig jaar
Jacob Berlijn, zestig jaar
Jacob Berlijn, drieënvijftig jaar
Jacob Berlijn, drieëntwintig jaar
Jacob Berlijn, zes jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Levie Berlijn, vierenveertig jaar
Jetty Freddy Berlijn, vijf jaar
Joel Berlijn, een jaar
Johanna Berlijn, zesendertig jaar
Johannes Berlijn, tweeënvijftig jaar
Joseph Levie Berlijn, vijftig jaar
Judik Berlijn, zevenenzestig jaar
Levie Benjamin Berlijn, achttien jaar
Levie Jacob Berlijn, negenenzestig jaar
Levie Jacob Berlijn, zes jaar
Levij Berlijn, vierenvijftig jaar
Lion Levie Berlijn, zesenveertig jaar
Louis Berlijn, vijfenzestig jaar
Louis Berlijn, eenendertig jaar
Louise Berlijn, dertien jaar
Machiel Berlijn, eenenzestig jaar
Martinus Paul Berlijn, vierentwintig jaar
Max Berlijn, zesentwintig jaar
Max Berlijn, elf jaar
Mietje Berlijn, zesenzestig jaar
Mozes Berlijn, negenenveertig jaar
Mozes Berlijn, drieëndertig jaar
Nathan Berlijn, vijftig jaar
Nathan Berlijn, achtentwintig jaar
Philip Berlijn, achtenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Philip Berlijn, zestig jaar
Philip Berlijn, zesenvijftig jaar
Philip Berlijn, eenentwintig jaar
Saartje Gordina Berlijn, negentien jaar
Sally Berlijn, zesenvijftig jaar
Salomon Berlijn, vierenzeventig jaar
Simon Berlijn, zestig jaar
Vogeltje Berlijn, vijfenzeventig jaar
Vogeltje Berlijn, vijfenzestig jaar
Anna Berlijn-Beerenborg, tweeënvijftig jaar
Aaltje Berlijn-Berlijn, zeventig jaar
Esther Berlijn-Blaaser, dertig jaar
Jansje Berlijn-Bloemist, tweeëndertig jaar
Sophia Berlijn-de Bruin, vijfenzestig jaar
Eva Berlijn-de Haan, drieënzeventig jaar
Truitje Berlijn-de Wolf, veertig jaar
Hanna Berlijn-Flesschedrager, zestig jaar
Lina Berlijn-Fuldauer, tweeëntwintig jaar
Saartje Berlijn-Goudsmit, zevenenveertig jaar
Helena Berlijn-Hamel, drieënveertig jaar
Theodora Leonarda Berlijn-Heemskerk, negenendertig jaar
Jette Berlijn-Israels, drieënzestig jaar
Vrouwtje Berlijn-Kreveld, zestig jaar
Betje Berlijn-Kroon, drieëntachtig jaar
Esther Berlijn-Lakmaaker, drieënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sophie Hester Berlijn-Levisson, drieëntwintig jaar
Catharina Berlijn-Meljado, vijfenvijftig jaar
Engelina Berlijn-Mozes, zesenvijftig jaar
Catharina Berlijn-Naar, zesennegentig jaar
Naatje Berlijn-Polak, zesenveertig jaar
Sara Berlijn-Polak, negenentwintig jaar
Jeanne Berlijn-Sijmons, vierenzeventig jaar
Hendrika Berlijn-Sluijzer, achtentwintig jaar
Roosje Berlijn-Themans, achtenvijftig jaar
Rachel Berlijn-van den Berg, zevenentwintig jaar
Saartje Berlijn-van der Klei, vijfenzestig jaar
Julia Berlijn-van Goor, achtenveertig jaar
Ester Berlijn-Zwelheim, drieënzestig jaar
Emilia Sara Berlin-Maas, zesentachtig jaar
Auguste Berliner, tweeënveertig jaar
Betty Berliner, drieëndertig jaar
Dagobert Ludwig Berliner, negenenvijftig jaar
Jettchen Berliner, tweeëndertig jaar
Liselotte Berliner, drieëntwintig jaar
Martin Berliner, vijfenvijftig jaar
Ursula Brigitta Sara Berliner, zeventien jaar
Hanna Berliner-Leeuwarden, vijfentachtig jaar
Cäcilie Berliner-Pese, drieëntachtig jaar
Henriette Berliner-Rosenbaum, vijfenzestig jaar
Bertha Berliner-Rosenthal, vijfenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Cilly Sara Berliner-Satz, achtenveertig jaar
Betty Sophia Berman, zevenenveertig jaar
Rubin Robert Berman, zevenenvijftig jaar
Alma Bermann, vierentwintig jaar
Ernst Bermann, vijfenvijftig jaar
Hermann Bermann, zesenveertig jaar
Hildegard Bermann, zestien jaar
Johanna Irmgard Bermann, veertig jaar
Julius Bermann, achttien jaar
Leo Bermann, zestig jaar
Samuel Bermann, zeventig jaar
Wilhelm Bermann, tweeënzestig jaar
Gertrude Bermann-Hirsch, achtenvijftig jaar
Berta Bermann-Keller, tweeënzestig jaar
Clara Bermann-Maier, zevenenveertig jaar
Martha Bermann-Masur, zevenenzestig jaar
Julie Bermann-Norden, tweeënveertig jaar
Alexander Louis Bernard, vierentwintig jaar
Kaatje Bernauer-Spiero, vierendertig jaar
Heinrich Bernblum, vierenvijftig jaar
Wilhelm Bernblum, leeftijd onbekend
Marta Bernblum-Elkan, negenenveertig jaar
Fritz Hirsch Bernhard, vijfenveertig jaar
Herman Bernhard, vierendertig jaar
Lilli Bernhard, zestien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mina Joela Bernhard, eenenzeventig jaar
Thomas Bernhard, twintig jaar
Irmgard Bernhard-Neumann, tweeënveertig jaar
Martha Femmetje Bernhard-Willing, tweeënzestig jaar
Oscar Samson Bernhardt, zesenzestig jaar
Siegfried Bernhardt, achtenvijftig jaar
Jyttel Bernhardt-Basch, achtentachtig jaar
Marianne Bernheim, zestien jaar
Wolfgang Bernheim, negentien jaar
Alexander Bernstein, eenenveertig jaar
Eduard Bernstein, elf jaar
Elfriede Bernstein, twaalf jaar
Günther Bernstein, drieëndertig jaar
Hans Josef Bernstein, zesendertig jaar
Harry Bernstein, vijf jaar
Henry Bernstein, negenenveertig jaar
Jakob Bernstein, dertien jaar
Jutta Bernstein, drie jaar
Margot Bernstein, vijfendertig jaar
Max Bernstein, zevenenveertig jaar
Norbert Bernstein, vijf jaar
Rolf Bernstein, leeftijd onbekend
Steffi Bernstein, zes jaar
Witte Miriam Bernstein, een jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Betty Babette Bernstein-de Levie, zesendertig jaar
Käthe Bernstein-Erle, eenenzeventig jaar
Pesia Bernstein-Flüssig, eenendertig jaar
Elise Bernstein-Frank, tweeëntachtig jaar
Selma Bernstein-Hemelrijk, zesenvijftig jaar
Gerda Bernstein-Kohlberg, zesentwintig jaar
Senta Sara Bernstein-Leda, zevenentwintig jaar
Riwke Mindel Bernstein-Schumer, zevenendertig jaar
Henriette Bernstein-Weinmann, vijfenzeventig jaar
Hartog Berreklouw, zesenzestig jaar
Christina Berreklouw-Tas, tweeënzestig jaar
David Bertenthal, vijfenvijftig jaar
Martha Bertenthal, zestien jaar
Ruth Bertenthal, dertien jaar
Simon Bertenthal, achttien jaar
Sophie Bertenthal-Berghoff, drieënvijftig jaar
Jan Hendrik Bertz, drieëndertig jaar
Marcella Berwin-Birmann, zesendertig jaar
Klara Besels-Rosenfeld, vijfentachtig jaar
Abraham van Beseme, eenentwintig jaar
Babette van Beseme, zeven maanden
Emanuel van Beseme, vijfentwintig jaar
Ezechiel van Beseme, tweeëntwintig jaar
Juda van Beseme, vierenveertig jaar
Kaatje van Beseme, drieëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Lena van Beseme, drieëntwintig jaar
Meijer van Beseme, twintig jaar
Nathan van Beseme, achtenveertig jaar
Rachel van Beseme, acht jaar
Rozette van Beseme, twintig jaar
Salomon van Beseme, achtenvijftig jaar
Rosette van Beseme-Baske, tweeënzeventig jaar
Klaartje van Beseme-de Leeuwe, vierenvijftig jaar
Klaartje van Beseme-Hondregt, drieënzestig jaar
Hendrikje van Beseme-Lezer, eenenvijftig jaar
Sipora van Beseme-Sanders, zesenveertig jaar
Chaja Mirjam Besen, eenentwintig jaar
Estera Besen, zestien jaar
Fischel Besen, vijfenzestig jaar
Gusta Besen, tien jaar
Herman Izak Besen, negentien jaar
Mozes Besen, eenenvijftig jaar
Sara Martha Besen-Ament, vijfenvijftig jaar
Sophie Bessem-Mok, tweeëndertig jaar
Louis Marcus Best, drieënzestig jaar
Branca Best-Hamburger, eenenzestig jaar
Adolf Herman Besthof, zeventien jaar
Clara Betel, vijfenvijftig jaar
Gerrit Betel, eenenzestig jaar
Hijman Betel, achtenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isaäc Betel, vijfenzestig jaar
Isaäc Betel, drieënzestig jaar
Nathan Betel, achtentwintig jaar
Simon Betel, vijfendertig jaar
Josina Betel-Degen, negenenvijftig jaar
Eva Betel-Duijts, negenenvijftig jaar
Betje Betel-Piller, zestig jaar
Rachel Betel-Polak, eenendertig jaar
Jetje Betel-Swelheim, achtenvijftig jaar
Abraham Beth, eenentwintig jaar
Anna Beth, achttien jaar
David Beth, vijftig jaar
Eliazar Beth, vijfenveertig jaar
Juda Beth, zeventien jaar
Judith Beth, tweeëntwintig jaar
Marianne Beth, veertien jaar
Mozes Beth, zesentwintig jaar
Rachel Beth, dertien jaar
Sara Beth-Delmonte, vierenveertig jaar
Dina Beth-Druijf, vijftig jaar
Roosje Dora Beth-Glazer, zeventien jaar
Judith Beth-Montesinos, eenentachtig jaar
Sara Beth-Wurms, zesenveertig jaar
Pieter Adrianus Beths, zesenveertig jaar
Heinrich Bettelheim, achttien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Antonia Bettelheim-Kreiter, negenendertig jaar
Meijer van der Beugel, tachtig jaar
Tobias van der Beugel, vierenvijftig jaar
Esther van der Beugel-Neeter, vijfenvijftig jaar
Abraham Beugeltas, vierenzestig jaar
Abraham Beugeltas, twaalf jaar
Abraham Samuel Beugeltas, eenentwintig jaar
Barend Beugeltas, achttien jaar
Benedictus Beugeltas, dertig jaar
Bernard Beugeltas, vijfentwintig jaar
Elias Beugeltas, eenenveertig jaar
Eliazar Beugeltas, vijfenvijftig jaar
Eliazer Beugeltas, drieëntwintig jaar
Eva Beugeltas, drieëntwintig jaar
Frederika Beugeltas, achttien jaar
Isaac Beugeltas, achttien jaar
Isaac Beugeltas, vijf jaar
Isaäc Beugeltas, eenenvijftig jaar
Isaäc Beugeltas, vijfenveertig jaar
Isaäc Beugeltas, vierenveertig jaar
Joseph Beugeltas, negenenveertig jaar
Joseph Beugeltas, achtentwintig jaar
Joseph Beugeltas, elf jaar
Jozeph Beugeltas, zesendertig jaar
Levie Beugeltas, eenenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Levie Beugeltas, tien jaar
Louis Beugeltas, twee jaar
Maria Beugeltas, negentien jaar
Mary Beugeltas, vijf jaar
Maurits Beugeltas, zesendertig jaar
Maurits Beugeltas, zevenentwintig jaar
Maurits Beugeltas, zeven jaar
Maurits Beugeltas, twee jaar
Meijer Beugeltas, zesenvijftig jaar
Meijer Beugeltas, zevenenveertig jaar
Meijer Beugeltas, eenenveertig jaar
Mozes Beugeltas, tweeënvijftig jaar
Rebecca Beugeltas, veertien jaar
Rebecca Beugeltas, veertien jaar
Salomon Beugeltas, zesenzestig jaar
Salomon Beugeltas, zes jaar
Samuel Beugeltas, eenendertig jaar
Samuel Beugeltas, zestien jaar
Simon Beugeltas, vijftien jaar
Stella Beugeltas, elf jaar
Anna Beugeltas-Barmhartigheid, vierendertig jaar
Rebecca Beugeltas-Bleekveld, achtenveertig jaar
Eva Beugeltas-Blitz, drieënveertig jaar
Henriette Beugeltas-Croonenberg, zevenenvijftig jaar
Esther Beugeltas-du Mosch, vijfenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Fietje Beugeltas-Fransman, zevenenveertig jaar
Sippora Beugeltas-Lap, tweeënvijftig jaar
Esther Beugeltas-Matteman, zevenenvijftig jaar
Rachel Beugeltas-Polak, eenenvijftig jaar
Sara Beugeltas-Polak, tachtig jaar
Marianne Beugeltas-Swaab, vierenveertig jaar
Vrouwtje Beugeltas-Tak, zesentwintig jaar
Esther Beugeltas-Viool, zestig jaar
Helena Beugeltas-Wegloop, drieënveertig jaar
Hendrika Beugeltas-Wertheijm, dertig jaar
Mietje Beugeltas-Zegel, negentig jaar
Aleida Sara van Beugen, negentien jaar
André van Beugen, drie jaar
Aron van Beugen, zeventien jaar
Benjamin van Beugen, drieëntwintig jaar
Betje van Beugen, vierenveertig jaar
Elias van Beugen, achtentwintig jaar
Eliazar van Beugen, vijfentwintig jaar
Hartog van Beugen, vierenvijftig jaar
Hartog van Beugen, twaalf jaar
Jacob van Beugen, drieënzestig jaar
Leo Jona van Beugen, zes jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Leonard van Beugen, zevenendertig jaar
Louis van Beugen, eenenveertig jaar
Nico van Beugen, zes jaar
Rosette van Beugen, negen jaar
Naatje van Beugen-Bing, tweeënzestig jaar
Sientje van Beugen-Cohen, eenentwintig jaar
Grietje van Beugen-Frank, achtendertig jaar
Sophia van Beugen-Groen, zesendertig jaar
Susanna van Beugen-Kropveld, vijftig jaar
Betje van Beugen-Mol, tweeënzestig jaar
Roosje van Beugen-Monasch, drieënzeventig jaar
Sipora van Beugen-Valensa, vierentwintig jaar
Raphaël Marcus Beuth, drieënvijftig jaar
Helene Beuth-Spielmann, vierenveertig jaar
Moses Beutler, zevenenzestig jaar
Paul Beutler, negenendertig jaar
Jette Beutler-Beutler, negentig jaar
Cäzilie Beutler-Loschinski, zevenenzestig jaar
Hedwig Sara Beutler-Süsskind, eenendertig jaar
Abraham Aäron van Bever, dertien jaar
Alexander Karel van Bever, drieëndertig jaar
Alida van Bever, twaalf jaar
Anna van Bever, zestien jaar
Anna Sara van Bever, negentien jaar
Aron van Bever, veertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Barend van Bever, vierenveertig jaar
Barend van Bever, tweeënveertig jaar
Barend van Bever, achtendertig jaar
Benjamin van Bever, drieëntwintig jaar
David van Bever, elf jaar
Edithe van Bever, vier jaar
Elias Simon van Bever, drieënveertig jaar
Elias Simon van Bever, veertig jaar
Elias Simon van Bever, vierentwintig jaar
Elizabeth van Bever, achttien jaar
Emanuel van Bever, vijfenzestig jaar
Emanuel van Bever, negen jaar
Gerrit van Bever, eenendertig jaar
Godfried van Bever, vierendertig jaar
Gretha van Bever, zeventien jaar
Hartog van Bever, zevenenzestig jaar
Hartog van Bever, veertien jaar
Hartog van Bever, negen jaar
Israël van Bever, negenendertig jaar
Izaac van Bever, vier jaar
Jacob van Bever, drieënzestig jaar
Jacob van Bever, tweeëntwintig jaar
Jacob van Bever, acht jaar
Jeannette van Bever, veertien jaar
Jonas van Bever, vijfenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joseph van Bever, twaalf jaar
Jozeph van Bever, vierendertig jaar
Judith van Bever, tweeënvijftig jaar
Lena van Bever, acht jaar
Leny van Bever, twee jaar
Marcus van Bever, negentien jaar
Meijer van Bever, vijftig jaar
Mozes van Bever, drieëndertig jaar
Philip van Bever, vierendertig jaar
Rachel van Bever, vijftig jaar
Raphaël van Bever, tweeënveertig jaar
Raphaël van Bever, zes jaar
Rebecca van Bever, elf jaar
Reina van Bever, zes jaar
Rosa van Bever, twaalf jaar
Saartje van Bever, negenentwintig jaar
Saartje van Bever, negentien jaar
Salomon van Bever, drieënzeventig jaar
Salomon van Bever, zeventig jaar
Salomon van Bever, negen jaar
Salomon van Bever, acht jaar
Salomon van Bever, twintig jaar
Samson van Bever, achtenzestig jaar
Samson van Bever, drieënveertig jaar
Samson van Bever, acht jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Samuel van Bever, achtenvijftig jaar
Samuel van Bever, zesenveertig jaar
Samuel van Bever, dertig jaar
Samuel van Bever, een jaar
Samuel Levie van Bever, een jaar
Samuel Levie van Bever, zevenenvijftig jaar
Sara van Bever, drieënvijftig jaar
Sara van Bever, dertien jaar
Sara van Bever, zes jaar
Sibilla van Bever, negenendertig jaar
Sientje van Bever, drie jaar
Simon van Bever, eenentachtig jaar
Simon van Bever, achtentwintig jaar
Simon van Bever, zes jaar
Wilhelmina Jacoba Cornelia van Bever, een jaar
Henriette van Bever-Belinfante, eenenzeventig jaar
Rebecca van Bever-de Hoop, dertig jaar
Judith van Bever-de Magtige, vierenzeventig jaar
Bardina van Bever-de Vries, negenenvijftig jaar
Elizabeth van Bever-de Wolf, zesenzestig jaar
Roosje van Bever-de Wolff, eenenveertig jaar
Fijtje van Bever-Emden, tweeënzestig jaar
Grietje van Bever-Hamburger, achtenvijftig jaar
Eva van Bever-Keizer, zestig jaar
Sara van Bever-Kijl, eenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elisabeth van Bever-Kloos, achtentwintig jaar
Judith van Bever-Korper, tweeëntwintig jaar
Sara van Bever-Lierens, vijfendertig jaar
Margaretha van Bever-Polak, veertig jaar
Sara van Bever-Polak, tweeënvijftig jaar
Serlina van Bever-Polak, vijfendertig jaar
Jetje van Bever-Prins, eenenveertig jaar
Schoontje van Bever-Roeg, zevenenzeventig jaar
Rebecca van Bever-Roodfeld, eenentwintig jaar
Aaltje van Bever-Sanders, negenenvijftig jaar
Naatje van Bever-Sanders, achtentwintig jaar
Sara van Bever-Schelvis, tweeënvijftig jaar
Schoontje van Bever-Schelvis, achtenvijftig jaar
Sientje van Bever-Smeer, drieënzestig jaar
Mietje van Bever-Spier, vijfenvijftig jaar
Kaatje van Bever-Verdooner, drieëndertig jaar
Heintje van Bever-Vischjager, veertig jaar
Sara van Bever-Waterman, tweeënveertig jaar
Martje van Bever-Worms, negenentwintig jaar
Betje van Bever-Zwarts, achtentwintig jaar
Abram Moisze Bialek, vijftig jaar
Herman Bialek, zestien jaar
Szaja Bialek, tweeëntwintig jaar
Chil Majer Bialer, vierenvijftig jaar
Rochma Bialer-Rechtmann, eenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Anna Biallosterski, negenenveertig jaar
Bennie Biallosterski, twintig jaar
Espérance Biallosterski, drieënvijftig jaar
Margaretha Elisabeth Biallosterski, zeventien jaar
Tobias Biallosterski, vijfenvijftig jaar
Jeannette Johanna Biallosterski-Joosten, vijfenveertig jaar
Johanna Bialoglowski-Wreschner, tachtig jaar
Mordko Mendel Bialystok, leeftijd onbekend
Wilhelm Biber, drieënzeventig jaar
Erich Bick, veertig jaar
Julius Bick, tweeënzestig jaar
Fritz Bieber, zevenenveertig jaar
Meijer Markus Biederman, achtendertig jaar
Isaäc Biedermann, drieënzestig jaar
Justus Biedermann, vijfentwintig jaar
Karel Biedermann, tweeënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Esther Biedermann-Englander, vijftig jaar
Julie Biedermann-Leffmann, achtenvijftig jaar
Regina Biedermann-Moses, achtenvijftig jaar
Johanna Hermine Biegel, vierenvijftig jaar
Max Biegel, vierendertig jaar
Rebecca Aleida Biegel, zesenvijftig jaar
Adolf Biegeleisen, vijftig jaar
Max Biegeleisen, zeventien jaar
Raphael Hermann Biegeleisen, negentien jaar
Anna Biegeleisen-Issler, tweeënvijftig jaar
Rosalie Bieker-Horn, zevenenzestig jaar
Peter Hermann Artur Israël Bielefeld, twintig jaar
Nathan Moses Bielschowsky, zevenenzestig jaar
Gertrud Sara Bielschowsky-Michels, vijfenvijftig jaar
Karoline van Biema, zestig jaar
Abraham van Biene, negenenzestig jaar
Abraham van Biene, zevenenveertig jaar
Alexander van Biene, acht jaar
Elias van Biene, zesentwintig jaar
Eliazar van Biene, achtenvijftig jaar
Eliazar van Biene, tweeënveertig jaar
Eva van Biene, tachtig jaar
Henri van Biene, dertig jaar
Henriette van Biene, vijfenvijftig jaar
Isaac van Biene, achtenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob van Biene, vierenzeventig jaar
Leo van Biene, veertig jaar
Leonard van Biene, zevenenzestig jaar
Marinus Leonard van Biene, eenenveertig jaar
Mozes van Biene, vijfenzestig jaar
Mozes van Biene, twaalf jaar
Saul van Biene, tachtig jaar
Sonja van Biene, twintig jaar
Willem van Biene, twaalf jaar
Willem van Biene, achtendertig jaar
Elsa van Biene-Bohm, eenenzestig jaar
Rebekka van Biene-Cohen, negenenzestig jaar
Florence van Biene-de Sterke, zevenenzestig jaar
Judith van Biene-Drukker, negenenzestig jaar
Alida van Biene-Fles, achtendertig jaar
Henrica van Biene-Graanboom, zevenenzeventig jaar
Anna van Biene-Hakkert, achtenvijftig jaar
Mietje van Biene-Kloot, zevenendertig jaar
Henriette van Biene-Oliveira, achtenzeventig jaar
Sara van Biene-Spaanbroek, vierentachtig jaar
Alice van Biene-Strausz, zevenenveertig jaar
Henriette van Biene-Wessel, negenenveertig jaar
Saartje van Biene-Witstijn, vijfenzeventig jaar
Julie van Biene-Wolf, negenenzestig jaar
Alexander van Bienen, zevenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
David van Bienen, vijftig jaar
Lea van Bienen, negentien jaar
Maurits van Bienen, eenentwintig jaar
Samuel van Bienen, zevenentwintig jaar
Sara van Bienen-Dotsch, eenentwintig jaar
Sara van Bienen-Italiaander, vierenvijftig jaar
Abigaël van Bienen-Nunes Nabarro, zesenvijftig jaar
Arthur Lorenz Bienes, vijfenvijftig jaar
Gertrude Henriette Alice Bienes, vijfenvijftig jaar
René Bienes, zeventien jaar
Jettchen Bienes-Grünstein, zestig jaar
Johanna Helene Bienes-Nass, drieëntachtig jaar
Mendel Emanuel Bienstock, vierenzestig jaar
Willy Bienstock, drieëndertig jaar
Roza Bienstock-Reif, eenenzestig jaar
Friedrich Josef Bier, zeventien jaar
Jacob Hermann Israël Bier, achtenvijftig jaar
Julius Bier, zesenzestig jaar
Berta Bier-Lewin, drieënvijftig jaar
Heinrich Bierer, eenenvijftig jaar
Aäron Bierman, tweeënvijftig jaar
Abraham Bierman, vierenzestig jaar
Abraham Bierman, drieënzestig jaar
Abraham Bierman, eenenzestig jaar
Abraham Bierman, negenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Bierman, vierenvijftig jaar
Abraham Bierman, eenenveertig jaar
Abraham Bierman, eenendertig jaar
Alfred Bierman, negen jaar
Anna Wilhelmina Bierman, achttien jaar
Aron Bierman, veertien jaar
Benjamin Bierman, zevenenzeventig jaar
Benjamin Bierman, zestien jaar
Bernard Bierman, drieëntwintig jaar
Bernard Bierman, negenentwintig jaar
Catharina Bierman, eenenzestig jaar
Daniel Bierman, negenentwintig jaar
David Bierman, negenenveertig jaar
David Jonas Bierman, vijfenveertig jaar
Eddy Bierman, drie jaar
Eduard Julius Bierman, zevenendertig jaar
Eliazer Bierman, zesenzestig jaar
Eliazer Bierman, vijfenvijftig jaar
Elisabeth Bierman, tweeënzestig jaar
Elisabeth Bierman, tweeëntwintig jaar
Elisabeth Bierman, vijf jaar
Elsje Bierman, zeven jaar
Emanuel Bierman, vierenzestig jaar
Emanuel Bierman, vier jaar
Ephraim Bierman, eenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Erna Irene Bierman, twee jaar
Esther Bierman, vijfentwintig jaar
Esther Bierman, negentien jaar
Eva Bierman, drie jaar
Falk Bierman, drieënveertig jaar
Francisca Bierman, zes jaar
Hartog Bierman, tweeënvijftig jaar
Heiman Bierman, tweeëndertig jaar
Henderina Bierman, zestien jaar
Henriette Bierman, twintig jaar
Henry Bierman, zes jaar
Herman Eduard Bierman, zevenendertig jaar
Hijman Bierman, zesenvijftig jaar
Hijman Bierman, dertig jaar
Isaac Bierman, eenentachtig jaar
Isaac Bierman, zevenendertig jaar
Isaäc Bierman, eenenvijftig jaar
Isaäc Bierman, tweeënvijftig jaar
Izaäk Jonas Bierman, negenendertig jaar
Jacob Bierman, negen jaar
Jean Bierman, drie jaar
Jetje Bierman, eenenveertig jaar
Joanna Bierman, negenenvijftig jaar
Jonas Bierman, vierendertig jaar
Jonas Bierman, zestien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jonas Herman Bierman, eenentwintig jaar
Joseph Bierman, drieëntwintig jaar
Joseph Bierman, vijfenvijftig jaar
Josephina Bierman, vijftien jaar
Juda Bierman, drieënvijftig jaar
Leendert Bierman, drieëndertig jaar
Lenny Bierman, drie jaar
Leo Henri Bierman, vier maanden
Levie Bierman, vierenzeventig jaar
Levie Bierman, zevenenzestig jaar
Levie Bierman, zesenvijftig jaar
Levie Bierman, tweeëndertig jaar
Levie Bierman, twintig jaar
Louis Bierman, vierentwintig jaar
Louis Bierman, tweeëntwintig jaar
Manfred Bierman, zeven jaar
Marianne Bierman, drieëntwintig jaar
Maurits Bierman, vijftig jaar
Maurits Bierman, zevenendertig jaar
Maurits Bierman, zesendertig jaar
Maurits Isedoor Bierman, dertig jaar
Maurits Isidoor Bierman, vier jaar
Max Bierman, vijf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Meijer Bierman, zestig jaar
Meijer Bierman, vierenvijftig jaar
Meijer Bierman, zestien jaar
Mozes Bierman, tweeënzestig jaar
Mozes Bierman, achtenvijftig jaar
Mozes Bierman, zevenenvijftig jaar
Mozes Bierman, vijfendertig jaar
Mozes Bierman, zestien jaar
Mozes Bierman, zeven jaar
Mozes Tobias Bierman, negen jaar
Nathan Bierman, drieënzestig jaar
Nathan Bierman, vijftig jaar
Nathan Bierman, acht jaar
Rachel Bierman, zestien jaar
Robert Bierman, vier jaar
Rosette Bierman, twaalf jaar
Salomon Bierman, vierenveertig jaar
Salomon Bierman, veertig jaar
Salomon Bierman, vierentwintig jaar
Salomon Bierman, eenentwintig jaar
Sara Bierman, zevenenzeventig jaar
Sara Elisabeth Bierman, zesenzeventig jaar
Simcha Bierman, tweeëntwintig jaar
Simon Bierman, tweeënveertig jaar
Simon Bierman, negenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Simson Bierman, achttien jaar
Sonja Bierman, dertien jaar
Sophia Bierman, zestig jaar
Suze Bierman, zes jaar
Willy Debora Bierman, tweeëntwintig jaar
Leentje Bierman-Abas, tweeënzeventig jaar
Branca Bierman-Barend, tweeëndertig jaar
Rebecca Bierman-Baune, zesenvijftig jaar
Jetta Bierman-Blits, achttien jaar
Selma Louise Bierman-Boesman, negentien jaar
Frouwke Bierman-Bollegraaf, zesenveertig jaar
Elisabeth Bierman-Bouwman, zesenzestig jaar
Seline Bierman-Canes, eenendertig jaar
Elisabeth Bierman-Cardozo, tweeënzestig jaar
Golda Bierman-Costima, vijfenzestig jaar
Kaatje Bierman-Dagloonder, zevenentwintig jaar
Sara Bierman-Dagloonder, drieëntwintig jaar
Rosalie Bierman-de Leeuwe, achtenvijftig jaar
Esther Bierman-de Wilde, vierendertig jaar
Carolina Bierman-Franken, drieëndertig jaar
Esther Bierman-Jacobs, negenenvijftig jaar
Heintje Bierman-Jas, negenenvijftig jaar
Judik Bierman-Keizer, tweeënveertig jaar
Grietje Bierman-Kesner, vierenvijftig jaar
Hendrika Aaltje Bierman-Kooperberg, zevenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Adelle Bierman-Leefsma, eenentwintig jaar
Ida Bierman-Levi, dertig jaar
Helene Bierman-Lewin, tachtig jaar
Rika Bierman-Meijer, leeftijd onbekend
Klaartje Bierman-Moffie, zevenenveertig jaar
Esther Bierman-Mok, drieënveertig jaar
Hendrina Bierman-Mossel, zesenvijftig jaar
Celine Bierman-Naarden, vierentwintig jaar
Eva Bierman-Nijveen, tweeënzeventig jaar
Marianne Bierman-Norden, negenenveertig jaar
Sara Bierman-Pais, eenendertig jaar
Sara Bierman-Pinto, negenentwintig jaar
Betje Bierman-Plotske, eenendertig jaar
Rosa Bierman-Rodriques Pereira, tweeënzestig jaar
Rachel Bierman-Sajet, zevenenvijftig jaar
Rika Bierman-Sarphatie, tweeënveertig jaar
Louisa Bierman-Seijffers, drieënzeventig jaar
Greta Bierman-Soep, vierentwintig jaar
Henriette Bierman-Speelman, drieënzestig jaar
Sibbe Bierman-Stern, tweeëntachtig jaar
Marianne Bierman-Trijbetz, drieëndertig jaar
Esther Bierman-van der Bijl, drieënzestig jaar
Johanna Bierman-van Gelder, eenenzestig jaar
Nelly Sophia Bierman-van Gelder, vijfenveertig jaar
Wilhelmina Bierman-van Rooij, zesenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Henriette Bierman-Velleman, drieënveertig jaar
Paula Bierman-Windesheim, vierenzestig jaar
Clara Bierman-Wins, negenenveertig jaar
Marianne Bierman-Witjas, zesenvijftig jaar
Betsie Bierman-Worms, tweeënzestig jaar
Josephine Bierman-Zilverberg, zesentwintig jaar
Regina Bierman-Zilverberg, drieënvijftig jaar
Charlotte Japha Biermann, een jaar
Leo Biermann, twee jaar
Max Biermann, tweeënvijftig jaar
Michel Jakob Biermann, vierenveertig jaar
Antje Annelise Biermann-Gans, dertig jaar
Ruchel Lea Biermann-Kanner, drieënzestig jaar
Aaltje Bierschenk, negenentwintig jaar
Abraham Bierschenk, tweeënzestig jaar
Abraham Bierschenk, eenenveertig jaar
Abraham Bierschenk, zesentwintig jaar
Abraham Bierschenk, vijfentwintig jaar
Abraham Bierschenk, veertien jaar
Benedictus Bierschenk, twaalf jaar
Benedictus Bierschenk, vierenvijftig jaar
Esther Bierschenk, negen jaar
Gretha Bierschenk, achttien jaar
Isidore Bierschenk, achtendertig jaar
Jacob Bierschenk, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jette Bierschenk, vijftien jaar
Kaatje Bierschenk, veertien jaar
Karel Bierschenk, achtentwintig jaar
Karel Bierschenk, achttien jaar
Koos Bierschenk, zestien jaar
Levie Bierschenk, vijfentwintig jaar
Marianne Bierschenk, elf jaar
Mozes Bierschenk, vierenveertig jaar
Nathan Bierschenk, zevenenzestig jaar
Nathan Bierschenk, eenentwintig jaar
Nathan Bierschenk, zeventien jaar
Rebekka Bierschenk, elf jaar
Rika Bierschenk, zeventien jaar
Salomon Bierschenk, achtenvijftig jaar
Samuel Bierschenk, tweeëntwintig jaar
Alida Bierschenk-Coerant, drieëndertig jaar
Kaatje Bierschenk-Cosman, vijfenvijftig jaar
Rika Bierschenk-Cosman, drieënvijftig jaar
Marianne Bierschenk-Ketellapper, tweeënzeventig jaar
Johanna Bierschenk-Levy, vijfenveertig jaar
Frederika Bierschenk-Pront, vierenvijftig jaar
Judith Bierschenk-Querido, negenenzestig jaar
Regina Bierschenk-Rosenthal, drieënzestig jaar
Duifje Bierschenk-Schelvis, vierenveertig jaar
Aaltje Bierschenk-Tokkie, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Aäron Biet, zesenveertig jaar
Barend Biet, tweeënveertig jaar
Betje Biet, tweeënzestig jaar
Cato Biet, vierentwintig jaar
Cato Biet, negentien jaar
Coenraad Biet, zestig jaar
Debora Biet, vijftien jaar
Elias Biet, vijfenvijftig jaar
Elias Biet, achtendertig jaar
Elisabeth Biet, drieëntwintig jaar
Hartog Jacob Biet, drieëndertig jaar
Henri Biet, tweeëntwintig jaar
Henrica Biet, zevenenveertig jaar
Isidoor Biet, drieëntwintig jaar
Jacob Biet, zevenenzestig jaar
Jacob Biet, achtenvijftig jaar
Jansje Biet, vijfenvijftig jaar
Johanna Biet, vijftien jaar
Joseph Biet, zesenzestig jaar
Joseph Biet, zesentwintig jaar
Levie Biet, zevenenveertig jaar
Louis Biet, zesendertig jaar
Margaretha Biet, vijf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marianne Biet, eenenveertig jaar
Mozes Biet, tweeënvijftig jaar
Rosina Biet, dertien jaar
Sara Biet, zevenenvijftig jaar
Saartje Biet-Aluin, eenenveertig jaar
Jetje Biet-Cartoef, zesenvijftig jaar
Grietje Biet-de Leeuwe, vijfenzestig jaar
Saartje Biet-de Rood, zestig jaar
Betje Biet-Goudeketting, vijfentwintig jaar
Branca Biet-Komkommer, vierenvijftig jaar
Elisabeth Biet-Lam, vijfenvijftig jaar
Lena Biet-Noot, tweeëntwintig jaar
Rachel Biet-Ossedrijver, vijfenveertig jaar
Sara Biet-Schelvis, vijftig jaar
Johanna Biet-Spijer, eenenveertig jaar
Lea Biet-van de Kar, vierenveertig jaar
Sophia Biet-Vleeschhouwer, zestig jaar
Marianna Biet-Winnik, zevenentwintig jaar
Abraham van der Bijl, elf jaar
Aron van der Bijl, eenendertig jaar
Barend van der Bijl, vierendertig jaar
Barend van der Bijl, zeventien jaar
Bernard van der Bijl, elf jaar
Bernard van der Bijl, drie jaar
Clara van der Bijl, negen jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Emanuel van der Bijl, eenenveertig jaar
Gerrit van der Bijl, tweeënzeventig jaar
Gerrit van der Bijl, zeventien jaar
Gerrit van der Bijl, eenentwintig jaar
Grietje van der Bijl, elf jaar
Harry van der Bijl, een jaar
Heintje Judith van der Bijl, zes maanden
Hennie Helena van der Bijl, twee jaar
Isaak van der Bijl, negentien jaar
Izaak van der Bijl, eenenveertig jaar
Jacob van der Bijl, vijftig jaar
Jacob van der Bijl, zevenenveertig jaar
Jacob van der Bijl, vierenveertig jaar
Jacob van der Bijl, negenendertig jaar
Jacob van der Bijl, vierentwintig jaar
Jacques Jacob van der Bijl, vijf jaar
Jakob van der Bijl, vijfentwintig jaar
Jansje van der Bijl, tweeënzestig jaar
Jetty van der Bijl, tien jaar
Joseph van der Bijl, negen jaar
Jozeph van der Bijl, twintig jaar
Keetje van der Bijl, zevenentwintig jaar
Kitty van der Bijl, tien jaar
Lea van der Bijl, vijftien jaar
Lea van der Bijl, een jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Levie van der Bijl, zes jaar
Marie van der Bijl, twaalf jaar
Max van der Bijl, zeven jaar
Mordechai van der Bijl, veertig jaar
Mozes van der Bijl, twaalf jaar
Nico van der Bijl, zestien jaar
Rachel van der Bijl, negentien jaar
Rika van der Bijl, vijf jaar
Samson van der Bijl, veertien jaar
Samuel van der Bijl, zesenvijftig jaar
Samuel van der Bijl, achtendertig jaar
Samuel van der Bijl, vierendertig jaar
Samuel van der Bijl, negenentwintig jaar
Samuel van der Bijl, zeven jaar
Sara van der Bijl, acht jaar
Sara van der Bijl, acht jaar
Sara van der Bijl, twee jaar
Simon van der Bijl, vijfenveertig jaar
Simon van der Bijl, vier jaar
Vrouwtje van der Bijl, acht jaar
Zadok van der Bijl, achtentwintig jaar
Anna van der Bijl-Acathan, tweeënveertig jaar
Jetje van der Bijl-Blits, vierenzestig jaar
Vrouwtje van der Bijl-Brilleman, vierenzeventig jaar
Sophia van der Bijl-Bromet, negenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rachel van der Bijl-Ensel, zevenendertig jaar
Deborah van der Bijl-Franschman, achtendertig jaar
Elisabeth van der Bijl-Fransman, zevenentwintig jaar
Alida van der Bijl-Hamerslag, tweeëndertig jaar
Rebecca van der Bijl-Jacobs, drieëndertig jaar
Heintje van der Bijl-Kool, zevenenvijftig jaar
Klara van der Bijl-Kool, vijftig jaar
Rebecca van der Bijl-Leijden van Amstel, negenendertig jaar
Schoontje van der Bijl-Pampel, zesentwintig jaar
Duifje van der Bijl-Peperwortel, tweeënveertig jaar
Sara van der Bijl-Peperwortel, vijfentwintig jaar
Mietje van der Bijl-Prins, vijfenveertig jaar
Esther van der Bijl-van Stratum, tweeënzestig jaar
Mina van der Bijl-Vaz Dias, negenentwintig jaar
Kaatje van der Bijl-Wertheim, vierendertig jaar
Jetje van der Bijl-Winnik, zevenenveertig jaar
Aaltje Bilderbeek, tachtig jaar
Abraham Bilderbeek, zesenvijftig jaar
Abraham Bilderbeek, achtentwintig jaar
Alfred Nathan Bilderbeek, tweeëntwintig jaar
Antje Bilderbeek, negentien jaar
David Bilderbeek, zevenenzestig jaar
Dora Bilderbeek, zestien jaar
Froukje Bilderbeek, zeventien jaar
Godschalk Isaac Bilderbeek, achtentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isaac Bilderbeek, tweeënvijftig jaar
Isaac Bilderbeek, dertien jaar
Isidore Bilderbeek, dertien jaar
Levie Bilderbeek, vijftig jaar
Maurits Bilderbeek, tweeënzestig jaar
Philip Bilderbeek, achtenvijftig jaar
Rebecca Catharina Bilderbeek, tweeëntwintig jaar
Reintje Bilderbeek, tweeënzeventig jaar
Salomon Bilderbeek, negentien jaar
Sara Frederika Beppie Bilderbeek, zes jaar
Simon Bilderbeek, zevenenzeventig jaar
Simon Bilderbeek, vierenzestig jaar
Simon Bilderbeek, vierenzestig jaar
Sara Bilderbeek-Benavente, eenenvijftig jaar
Cornelia Bilderbeek-Bromet, negenentwintig jaar
Sara Bilderbeek-de Vries, drieënveertig jaar
Flora Bilderbeek-Denneboom, negenenvijftig jaar
Jane Bilderbeek-Krammer, tweeënzeventig jaar
Leentje Bilderbeek-Salomon, drieënveertig jaar
Sara Elisabeth Bilderbeek-ten Brink, drieënveertig jaar
Hersch Bildner, vijfenzestig jaar
Blüme Bilgraj-Gang, tweeënzestig jaar
Marie Bilgurei, drieëndertig jaar
Abraham Billet, zeven jaar
Anna Billet, tweeëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Leo Billet, acht jaar
Ozjasz Billet, tweeënveertig jaar
Jochebet Billet-Brachfeld, zevenendertig jaar
Margit Billitz, zevenendertig jaar
Samuel Biloen, vijfenvijftig jaar
Keetje Biloen-Loonstijn, achtenveertig jaar
Roosje van Bilsen-van Gelder, achtenveertig jaar
Claire Ruth Binasch, zeven maanden
Herman Ernst Binasch, acht jaar
Roza Eva Binasch, vier jaar
Siegmund Fritz Binasch, veertig jaar
Lilli Binasch-Elden, zevenendertig jaar
David Binder, achttien jaar
Ephraïm Binder, dertien jaar
Gisela Binder, zestien jaar
Markus Leib Binder, drieënvijftig jaar
Monica Binder, zes jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rachel Claere Binder, twee jaar
Hanna Binder-Zucker, tweeënveertig jaar
Aäron Bing, zestig jaar
Adriana Bing, vierenzestig jaar
Alexander Bing, vierenveertig jaar
Aron Bing, drieënveertig jaar
Elias Bing, achtenvijftig jaar
Eliazar Bing, zevenentwintig jaar
Eliazer Bing, negenendertig jaar
Ella Rebekka Bing, zesendertig jaar
Fritz Bing, negenenvijftig jaar
Hartog Bing, vierenveertig jaar
Heinz Wolfgang Bing, twintig jaar
Isaäc Bing, vijftien jaar
Judith Bing, negenenveertig jaar
Klara Bing, vijf jaar
Maurits Bing, tien jaar
Peggy Bing, veertien jaar
Rachel Bing, eenenveertig jaar
Rebecca Bing, vijfenzestig jaar
Riekchen Bing, zevenentwintig jaar
Salomon Bing, twaalf jaar
Sara Bing, negen jaar
Susanna Bing, eenenzeventig jaar
Marianne Eva Bing-del Canho, zevenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elisabeth Bing-Dwinger, eenenzestig jaar
Sientje Bing-Englander, zeventig jaar
Grete Bing-Hachenburg, tweeënvijftig jaar
Engelina Bing-Keizer, negenendertig jaar
Klara Bing-Roos, drieëntachtig jaar
Bertha Bing-Roozendaal, zevenenvijftig jaar
Saartje Mina Bing-van der Ham, zestig jaar
Judith Bing-Wegloop, zevenenveertig jaar
Bernhard van Bingen, zesendertig jaar
Bernhard Walter van Bingen, tien jaar
Emanuel van Bingen, vijf jaar
Hartog van Bingen, negenendertig jaar
Isabella Trude van Bingen, twaalf jaar
Marcus van Bingen, dertien jaar
Rebecca van Bingen, zeventien jaar
Sara van Bingen, vijftien jaar
Julia van Bingen-Meijerhoff, zevenenzestig jaar
Sippora van Bingen-Mok, tweeënveertig jaar
Berta van Bingen-Oppenheimer, negenendertig jaar
Abigaël Binger, tweeëntwintig jaar
Abigaël Binger, vijftien jaar
Abraham Binger, zevenenveertig jaar
Anna Binger, vierenvijftig jaar
Betty Binger, tweeëntwintig jaar
Clothilde Hermina Binger, drieënzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Duifje Binger, twaalf jaar
Gerard Binger, drieënzeventig jaar
Henriette Binger, negentien jaar
Israël Binger, zeventien jaar
Marcus Binger, eenenveertig jaar
Martha Jeannette Binger, eenenzestig jaar
Meijer Binger, zestien jaar
Moises Binger, vijfenvijftig jaar
Salomon Binger, vijftig jaar
Samuel Binger, achtenveertig jaar
Wilhelmina Juliette Binger, vijfenvijftig jaar
Lena Binger-Boot, vierenveertig jaar
Keetje Binger-Engelsman, vijfenveertig jaar
Leentje Binger-Polak, vierenveertig jaar
Anna Binger-Schelvis, zevenendertig jaar
Jenny Binger-Vleeschhouwer, eenentwintig jaar
Hans Werner Binheim, achttien jaar
Elisabeth Bino, zevenenzestig jaar
Erna Bino, negentien jaar
Gerard Bino, vierenvijftig jaar
Nathan Bino, drieënzestig jaar
Peter Salomo Bino, vier jaar
Ruth Henny Bino, veertien jaar
Sara Bino, achtenveertig jaar
Simon Bino, vijfendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Catharina Bino-Boom, drieënzestig jaar
Hadassa Bino-Rabbie, vierenzestig jaar
Bertha Hilde Bino-Sarluij, eenendertig jaar
Leah Bino-Toeman, drieënvijftig jaar
Esther Bino-van der Wieken, zevenenvijftig jaar
Hersch Binstock, eenenzestig jaar
Eti Feige Binstock-Lifschutz, negenenvijftig jaar
Ernst Ludwig Israël Binswanger, achttien jaar
Israel Mojzesz Birenhak, tweeëndertig jaar
Martel Birenhak, achtentwintig jaar
Rachela Birenhak-Wald, tweeënzeventig jaar
Maria Birkenstein-Reinhard, achtenzestig jaar
Albert Birnbaum, zevenenveertig jaar
Doris Sabine Birnbaum, vijftien jaar
Eli Birnbaum, twaalf jaar
Elly Rosalie Birnbaum, zeven jaar
Ernst Henri Birnbaum, zevenentwintig jaar
Esther Birnbaum, veertien jaar
Eugene Arthur Birnbaum, zeventien jaar
Eva Birnbaum, negentien jaar
Fanny Birnbaum, negentien jaar
Gert Birnbaum, eenentwintig jaar
Hanna Birnbaum, eenentwintig jaar
Heinz Birnbaum, zestien jaar
Henri Birnbaum, vijfenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Henriette Birnbaum, twintig jaar
Julius Birnbaum, achttien jaar
Marcus Birnbaum, tweeënvijftig jaar
Martin Birnbaum, eenenveertig jaar
Menachem Birnbaum, vijftig jaar
Rafaël Birnbaum, drieëntwintig jaar
Samuel Birnbaum, tweeëntwintig jaar
Samuel Arthur Birnbaum, tien jaar
Simon Sigmund Birnbaum, negenenveertig jaar
Therese Birnbaum-Birnbaum, zesenvijftig jaar
Ernestine Birnbaum-Helfmann, zevenenveertig jaar
Ida Birnbaum-Katz, vijftig jaar
Jeanne Charlotte Birnbaum-Lang, achtendertig jaar
Emma Birnbaum-Meijer, achtenveertig jaar
Margarete Birnbaum-Schindler, vijfenveertig jaar
Ella Sara Biro-Silberstein, veertig jaar
Aäron Blaaser, zesenvijftig jaar
Andreas Blaaser, acht jaar
Aron Blaaser, tweeënvijftig jaar
Aron Matthieu Blaaser, drieënveertig jaar
Benjamin Blaaser, achtendertig jaar
Gerard Blaaser, vier jaar
Harry Blaaser, dertien jaar
Jacob Blaaser, vijf jaar
Joel Blaaser, vijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Levie Blaaser, vijfentwintig jaar
Meijer Blaaser, vierenzeventig jaar
Meijer Blaaser, elf jaar
Paulina Blaaser, twaalf jaar
Salomon Blaaser, tien jaar
Theresia Blaaser, zeven jaar
Duifje Blaaser-de Jong, drieënveertig jaar
Sara Blaaser-Dreese, zestig jaar
Henriette Blaaser-Goudsmit, tweeëntwintig jaar
Branca Blaaser-Groen, vijftig jaar
Maria Catharina Blaaser-Kreveld, vijfendertig jaar
Sara Blaaser-Santcroos, vierenveertig jaar
Anna Blaaser-Waas, vierentachtig jaar
Aäron Blaauw, drieënzestig jaar
Branca Blaauw, elf jaar
Gerson Blaauw, vijfenvijftig jaar
Henriette Blaauw, drieënvijftig jaar
Levie Blaauw, vijftien jaar
Levie David Blaauw, achttien jaar
Martijn Aron Blaauw, zestien jaar
Mozes Blaauw, zevenenvijftig jaar
Rosina Blaauw-Frenk, zesenvijftig jaar
Bertha Blaauw-van Stratum, zesenvijftig jaar
Herbert Blach, negenendertig jaar
Edith Blach-Nathan, vierendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jerri Blaicher, negen jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Ronny Blaicher, twee jaar
Schmul Blaicher, tweeënveertig jaar
Klaartje Blaicher-Verdoner, zesendertig jaar
Max Blancke, vierenzestig jaar
Emilie Blancke-Koopmann, achtenvijftig jaar
Alexander Blanes, dertien jaar
Benno Blanes, twee jaar
David Blanes, vijfendertig jaar
Eduard Blanes, vijfenzestig jaar
Eliasar Blanes, zestien jaar
Gabriel Blanes, vierenzeventig jaar
Gabriel Blanes, zestien jaar
Hendrika Clara Blanes, negen jaar
Henry Blanes, vijfenveertig jaar
Herman Blanes, zes jaar
Hermanus Blanes, achttien jaar
Izaak Blanes, vierenvijftig jaar
Jacob Blanes, zesenzestig jaar
Jo Blanes, vier jaar
Josef Blanes, achttien jaar
Joseph Blanes, zesenzestig jaar
Joseph Blanes, vierenvijftig jaar
Joseph Blanes, veertig jaar
Juda Louis Blanes, vijftig jaar
Klara Blanes, twaalf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Leendert Blanes, negenenzestig jaar
Lion Blanes, zestien jaar
Lion Blanes, zestien jaar
Marianne Blanes, elf jaar
Meijer Blanes, dertien jaar
Philip Blanes, tweeëndertig jaar
Samuel Blanes, zestien jaar
Sara Blanes, vierendertig jaar
Sara Hanna Blanes, een jaar
Mechelina Blanes-de Lijn, vierendertig jaar
Saartje Blanes-de Vries, tweeënzestig jaar
Rosette Blanes-Frank, eenenzeventig jaar
Antje Blanes-Gendering, achtenveertig jaar
Sara Blanes-Groen, vierenzestig jaar
Clara Blanes-Kinsbergen, vijfentachtig jaar
Eva Blanes-Kinsbergen, vijftig jaar
Naatje Blanes-Kinsbergen, negenenzeventig jaar
Rozette Blanes-Klijnkramer, vijfendertig jaar
Hester Blanes-Koster, vijfenveertig jaar
Henriette Blanes-Polak, vierendertig jaar
Lena Blanes-Polak, zesendertig jaar
Klaartje Blanes-Schuitenvoerder, negenenzestig jaar
Rebecca Blanes-Smit, negenenzestig jaar
Marianna Blanes-Vet, tweeënveertig jaar
Sally Blank, drieënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Emma Blank-Rose, vijfenvijftig jaar
Abraham David van Blankensteijn, zesentachtig jaar
Philip van Blankensteijn, achtenvijftig jaar
Carolina van Blankensteijn-Bosman, drieëntachtig jaar
Alfred Blankenstein, eenenveertig jaar
Erna Blankenstein, vijfenveertig jaar
Ernst Israël Blankenstein, vierenzeventig jaar
Hester van Blankenstein, tachtig jaar
Jansje Rosalie van Blankenstein, vijftig jaar
Jetje van Blankenstein, tweeënzeventig jaar
Maximilian Israël Blankenstein, vijfenzeventig jaar
Mozes David van Blankenstein, leeftijd onbekend
Ralph Israel Blankenstein, tweeëntwintig jaar
Rolf Israël Blankenstein, achttien jaar
Salomon van Blankenstein, vierenzeventig jaar
Simon Tobias van Blankenstein, vijfenvijftig jaar
Elisabeth van Blankenstein-den Hartog, vijfenzestig jaar
Gertrud Blankenstein-Jacoby, zeventig jaar
Elisabeth van Blankenstein-Nieuwkerk, negenenzeventig jaar
Betty Sara Blankenstein-Stroheim, negenenzestig jaar
Roosje van Blankenstein-van Gelder, eenentachtig jaar
Joseph Blanus, zestien jaar
Jetje Blanus-Velt, vierenzeventig jaar
Fritz Jakob David Blasbalg, achtenzestig jaar
Bernard Blatt, drieëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Bernhard Blatt, achtenzestig jaar
Max Blatt, vijfendertig jaar
Sabina Blatt-Neumann, vierendertig jaar
Sara Blatt-Schnur, vijfendertig jaar
Fritz Blau, tweeëndertig jaar
Magdalena Dora Lieselotte Blau, twee jaar
Osias Blau, veertig jaar
Osias Blau, veertig jaar
Samuel Blau, acht jaar
Walter Benjamin Blau, drieëntwintig jaar
Mina Lisa Blau-Muntner, achtentwintig jaar
Chacia Blau-Nadel, zesendertig jaar
Chaja Blauaug-Laufer, drieëntachtig jaar
Adrie Blazer, twintig jaar
Adrienne Blazer, drieëntwintig jaar
Anna Blazer, eenendertig jaar
Arie Blazer, drieënvijftig jaar
Carel Louis Blazer, vijfentwintig jaar
Elisabeth Blazer, zestien jaar
Flora Blazer, vijfentwintig jaar
Fransje Blazer, zesenzestig jaar
Hartog Blazer, achtenvijftig jaar
Hartogh Blazer, vierenvijftig jaar
Hettie Blazer, vijfentwintig jaar
Jette Blazer, eenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Louis Blazer, zesendertig jaar
Marianne Helena Blazer, vijfentwintig jaar
Rozetta Branca Blazer, dertien jaar
Samuel Blazer, negenendertig jaar
Selma Antoinette Blazer, elf jaar
Rosine Blazer-Busnac, zesenzeventig jaar
Elizabeth Blazer-de Vries, vijfenzestig jaar
Cornelia Blazer-Frenk, zevenenveertig jaar
Anna Elisabeth Blazer-Pienas, eenenvijftig jaar
Lea Blazer-Raske, zevenenvijftig jaar
Hans Heinz Blech, zevenentwintig jaar
Sali Blech, vierenzestig jaar
Abraham Bleekrode, zesenveertig jaar
Abraham Bleekrode, drieënvijftig jaar
Abraham Salomon Bleekrode, achtenzestig jaar
Amalia Bleekrode, vijfenzestig jaar
Benjamin Bleekrode, achtenvijftig jaar
Benjamin Bleekrode, achttien jaar
Charlotte Bleekrode, twee jaar
Herman Bleekrode, negenendertig jaar
Judith Bleekrode, zevenenzestig jaar
Maurits Bleekrode, dertig jaar
Meijer Bleekrode, zevenenveertig jaar
Mozes Bleekrode, achttien jaar
Mozes Bleekrode, tachtig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Paul Bleekrode, twintig jaar
Regina Bleekrode, vijfenveertig jaar
Samuel Bleekrode, vijftig jaar
Regina Bleekrode-Boekman, vijfenzeventig jaar
Charlotte Bleekrode-Kinsbergen, zesenzestig jaar
Bloeme Bleekrode-Pam, veertig jaar
Vrouwtje Bleekrode-Presser, eenenvijftig jaar
Elisabeth Bleekrode-Stijsel, tweeëntachtig jaar
Elisabeth Margareta Bleekrode-van Witsen, negenendertig jaar
Sara Bleekrode-Vita Israel, drieënzeventig jaar
Benjamin Bleekroode, vijfenveertig jaar
Duifje Bleekroode, eenenzestig jaar
Eliazer Bleekroode, achtentwintig jaar
Samuel Bleekroode, negenenzestig jaar
Simon Bleekroode, tweeënzeventig jaar
Mechlie Bleekroode-Steigmann, drieëndertig jaar
Vogelina Bleekroode-van Tijn, zevenentwintig jaar
Saartje Bleekroode-van Zanten, achtenzestig jaar
Abraham Bleekveld, drieënveertig jaar
Barend Bleekveld, negenendertig jaar
Catharina Bleekveld, zesendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elisabeth Bleekveld, twintig jaar
Elisabeth Bleekveld, twaalf jaar
Frederika Bleekveld, negentien jaar
Hartog Bleekveld, vijfenveertig jaar
Heiman Elias Bleekveld, twee jaar
Hijman Bleekveld, eenenvijftig jaar
Hijman Bleekveld, dertig jaar
Hijman Bleekveld, vijfentwintig jaar
Koopman Bleekveld, zesenzestig jaar
Lea Bleekveld, zeventien jaar
Levie Bleekveld, negenendertig jaar
Louis Bleekveld, zes jaar
Marcus Bleekveld, tweeënveertig jaar
Marie Bleekveld, drieëntwintig jaar
Marie Bleekveld, drie jaar
Mozes Bleekveld, vierenzestig jaar
Mozes Bleekveld, drieënvijftig jaar
Rebecca Bleekveld, zestien jaar
Samuel Bleekveld, vijfenvijftig jaar
Samuel Bleekveld, drieëndertig jaar
Simon Bleekveld, zesendertig jaar
Simon Bleekveld, zevenentwintig jaar
Saartje Bleekveld-Bolle, vierenvijftig jaar
Sara Bleekveld-Brandon, zevenendertig jaar
Heintje Bleekveld-Cohen, drieënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eva Bleekveld-Frank, tweeënveertig jaar
Flora Bleekveld-Hakker, vijfentwintig jaar
Schoontje Bleekveld-Hakker, vijfenveertig jaar
Marianna Bleekveld-Montesinos, tweeëndertig jaar
Schoontje Bleekveld-Pais, zevenenveertig jaar
Rachel Judica Bleekveld-Roos, zesenveertig jaar
Sara Bleekveld-Samehtini, vierendertig jaar
Mietje Bleekveld-Stodel, zesendertig jaar
Lea Blei weissmann-Galloen, zesenzestig jaar
Hirsch Bleiberg, vierenvijftig jaar
Selma Bleiberg, achttien jaar
Rose Bleiberg-Landau, negenenveertig jaar
Ida van Bleijdestein-Wihl, tachtig jaar
David Blein, zestig jaar
Hartog Simon Blein, drieëndertig jaar
Henri Blein, drieëntwintig jaar
Jozef Blein, achtenvijftig jaar
Leonie Blein, achttien jaar
Lotte Blein, drie jaar
Regina Bertha Blein, vier jaar
Simon Blein, zesendertig jaar
Catharina Blein-Gans, zesenzestig jaar
Gerta Blein-Gross, negenentwintig jaar
Regina Blein-Hoogstraal, negenenvijftig jaar
Clara Helena Blein-Os, zevenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Geertje Paulina Blein-Philipson, dertig jaar
Lotte Blein-Stein, zesenzestig jaar
Hendrika Blein-Wijnberg, negenentachtig jaar
Johanna Blein-Zilverberg, vijfendertig jaar
Fritz Bleiweiss, negenenzestig jaar
Heinz Nuchem Bleiweiss, achtentwintig jaar
Yehudi Joachim Bleiweiss, een jaar
Eva Bleiweiss-Davidsohn, achtentwintig jaar
Selma Bleiweiss-Spieldoch, zesenvijftig jaar
Mordechai Bleiweissmann, drieënzestig jaar
Cella Bleiweisz-Vandsburger, achtenvijftig jaar
Anna Antoinetta Bles, negenenzestig jaar
Barend Bles, zevenentwintig jaar
Dina Bles, twintig jaar
Emanuel Bles, tweeëntwintig jaar
Emanuel Willem Bles, zestien jaar
Felix Willem Bles, achttien jaar
Hannelore Bles, zestien jaar
Herman Bles, drieëndertig jaar
Jacqueline Bles, zeventig jaar
Jeanne Amalia Bles, negenenzestig jaar
Joseph Jacques Bles, leeftijd onbekend
Keetje Bles, tweeëntwintig jaar
Mary Bles, tweeëntwintig jaar
Mary Bles, zeventien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mozes Bles, drieëndertig jaar
Nathan Bles, eenenvijftig jaar
Salomon Bles, zesentwintig jaar
Simon Bles, achtenvijftig jaar
Simon Bles, vierenvijftig jaar
Simon Bles, eenendertig jaar
Suzanna Bles, zes jaar
Willem Bles, achtenveertig jaar
Wolf Bles, vijfentwintig jaar
Wolf Bles, drieëndertig jaar
Wolf Willem Bles, twintig jaar
Lena Bles-de Jong, tweeënvijftig jaar
Sophia Bles-Frank, eenendertig jaar
Saartje Bles-Groenteman, drieëndertig jaar
Gertrud Bles-Samuel, vierenveertig jaar
Rozette Bles-Soesan, eenenvijftig jaar
Saartje Bles-Vega, negenenveertig jaar
Esther Bles-Vrachtdoender, zevenentwintig jaar
Rika van Bleydenberg-Sterneveld, zesentachtig jaar
Eva Blez, twintig jaar
Jacob Blez, drieëntwintig jaar
Jacob Levie Blez, eenendertig jaar
Salomon Blez, vijftig jaar
Santje Blez, negenentwintig jaar
Klara Blez-Meiboom, zestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eliazer van Blijdensteijn, zesenvijftig jaar
Leonard van Blijdensteijn, eenenvijftig jaar
May van Blijdensteijn-Stuppel, vierenveertig jaar
Michiel van Blijdenstein, achtenveertig jaar
Nathan Bernhard van Blijdenstein, eenenzeventig jaar
Sophia van Blijdenstein-Kransberg, achtenvijftig jaar
Frederika Jegeva van Blijdenstein-Oudkerk, negenentwintig jaar
Abraham Emanuel van Blijdenstijn, tien jaar
Antje Jeannette van Blijdenstijn, vijfenvijftig jaar
Emanuel Hijman van Blijdenstijn, vijfenvijftig jaar
Izak van Blijdenstijn, achtenveertig jaar
Johan van Blijdenstijn, drieënveertig jaar
Judith Rachel van Blijdenstijn, twintig jaar
Karel van Blijdenstijn, dertien jaar
Michel Meijer van Blijdenstijn, zeventien jaar
Mosis Emanuel van Blijdenstijn, zesendertig jaar
Mozes Levie van Blijdenstijn, achttien jaar
Sophia Elizabeth van Blijdenstijn-Kalker, drieënvijftig jaar
Kaatje van Blijdenstijn-Levie, vijfenvijftig jaar
Geertruida van Blijdenstijn-Simons, drieënveertig jaar
Louis van Blijdestein, negenentwintig jaar
Aaltje van Blijdestijn-Jakobs, zeventig jaar
Abram Blik, eenentwintig jaar
Arnold Blik, dertig jaar
Aron Blik, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Barend Blik, zevenenzeventig jaar
Barend Blik, drieënzestig jaar
Barend Blik, negenendertig jaar
Barend Blik, vijf jaar
Barend Blik, dertig jaar
David Blik, drieënzestig jaar
David Blik, tweeëntwintig jaar
Elsje Blik, drieëndertig jaar
Gabriel Blik, veertig jaar
Gabriel Blik, vijfentwintig jaar
Gabriel Blik, twee jaar
Gabriel Blik, zesenvijftig jaar
Hans Blik, tien jaar
Hartog Blik, vijfendertig jaar
Isaac Blik, eenenveertig jaar
Isidor Blik, zevenentwintig jaar
Israël Blik, eenenvijftig jaar
Jacob Blik, zestig jaar
Jacob Blik, eenenveertig jaar
Jeanne Blik, twaalf jaar
Joseph Blik, vijfenzestig jaar
Joseph Blik, eenenzestig jaar
Joseph Blik, eenenvijftig jaar
Joseph Blik, zevenendertig jaar
Joseph Blik, negenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Klara Blik, vierentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Leendert Blik, achtenvijftig jaar
Leendert Blik, elf jaar
Leentje Blik, zeven jaar
Lodewijk Blik, negenentwintig jaar
Marcus Blik, tweeëntwintig jaar
Marianne Blik, zevenendertig jaar
Maurits Blik, zevenenveertig jaar
Max Blik, zesentwintig jaar
Michel Blik, zes jaar
Mietje Blik, zevenenzeventig jaar
Milly Blik, elf maanden
Nathan Blik, negentien jaar
Nathan Blik, drie jaar
Regina Blik, vijfendertig jaar
Rozette Blik, zeventien jaar
Salomon Blik, zevenenzestig jaar
Salomon Blik, tweeënzestig jaar
Salomon Blik, drieënvijftig jaar
Salomon Blik, vierentwintig jaar
Samuel Blik, tweeëndertig jaar
Sander Blik, twintig jaar
Sara Blik, drieëntwintig jaar
Sara Blik, elf jaar
Sara Clara Blik, twintig jaar
Sientje Blik, zesenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Simon Blik, drieëntwintig jaar
Sophia Blik, vierendertig jaar
Vogeltje Blik, drieënzestig jaar
Vogeltje Blik, negentien jaar
Margaretha Blik-Aalsvel, veertig jaar
Jetta Blik-Bachrach, vijfentwintig jaar
Sara Blik-Blits, tweeënveertig jaar
Esther Blik-Blok, zevenenvijftig jaar
Leentje Blik-Bobbe, tweeënzestig jaar
Elisabeth Blik-de Vries, achtenvijftig jaar
Vrouwtje Blik-de Winter, negenenveertig jaar
Jansje Blik-Degen, negenenvijftig jaar
Henriette Blik-Drievoet, achtentwintig jaar
Antje Blik-Franken, tweeënvijftig jaar
Rebecca Blik-Italiaander, vierenzeventig jaar
Rebecca Blik-Kuijt, vijfenzestig jaar
Grietje Blik-Lijmer, tweeënvijftig jaar
Esther Blik-Pool, achtendertig jaar
Roosje Blik-Poons, negenendertig jaar
Jansje Blik-Rijxman, negenenzestig jaar
Rebecca Blik-Rijxman, vierendertig jaar
Keetje Blik-Rooselaar, eenentwintig jaar
Duifje Blik-Voorzanger, drieënzestig jaar
Emanuel Blindeman, acht jaar
Gonda Blindeman, dertien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Helena Blindeman, vierentwintig jaar
Machiel Blindeman, tweeëndertig jaar
Marcus Blindeman, vijfenvijftig jaar
Marcus Alexander Blindeman, drie jaar
Nathan Michiel Emanuel Blindeman, zesendertig jaar
Salomon Blindeman, vijfenveertig jaar
Anna Blindeman-Bonte, dertig jaar
Ettje Blindeman-Frank, drieënvijftig jaar
Leentje Blindeman-Grishaaver, zesenzeventig jaar
Helena Blindeman-Sondervan, drieënveertig jaar
Sara Blindeman-Weich, zevenendertig jaar
Jochwet Blinder, tweeënveertig jaar
Aaltje Blits, negenenvijftig jaar
Abraham Blits, veertig jaar
Abraham Blits, achtentwintig jaar
Adolf Blits, achtendertig jaar
Aleida Blits, vierenzestig jaar
Alfred Blits, tweeënveertig jaar
Alfred Blits, vijftien jaar
Alfred Blits, twee jaar
Alida Blits, veertien jaar
Andries Blits, tweeënvijftig jaar
Andries Blits, tien jaar
Barend Blits, zestien jaar
Benjamin Blits, zevenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Benjamin Blits, drieëndertig jaar
Betty Blits, tien jaar
Branca Blits, negen jaar
Clara Blits, twaalf jaar
Corrie Blits, vijfentwintig jaar
David Blits, vijfenzestig jaar
David Blits, vijfenzestig jaar
David Blits, drieënzestig jaar
David Blits, vijfentwintig jaar
David Blits, eenentwintig jaar
David Blits, vijftien jaar
Dina Blits, zeventien jaar
Elias Blits, negen jaar
Elisabeth Blits, elf jaar
Elisabeth Blits, acht jaar
Esther Blits, drieënzestig jaar
Esther Blits, twaalf jaar
Eva Blits, drieëntwintig jaar
Eva Blits, veertien jaar
Evalina Blits, dertien jaar
Femmetje Blits, negenenveertig jaar
Gerard Blits, zestien jaar
Gerrit Blits, veertig jaar
Hartog Blits, zevenenzestig jaar
Hartog Blits, vijfenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hartog Blits, zevenenvijftig jaar
Hartog Blits, tweeënveertig jaar
Helena Blits, negen jaar
Henri Maurits Blits, veertien jaar
Hijman Blits, zevenenveertig jaar
Ina Nanny Blits, vijf jaar
Isaac Blits, tweeënzeventig jaar
Isaäc Blits, vierendertig jaar
Isaäc Blits, vierentwintig jaar
Isaäc Blits, drieëntwintig jaar
Isidore Blits, vijfenvijftig jaar
Izaäk Blits, negenentwintig jaar
Jacob Blits, zevenenvijftig jaar
Jacob Blits, vijfenveertig jaar
Jacob Blits, negenendertig jaar
Jacob Blits, negenentwintig jaar
Jacob Blits, tien jaar
Jacob Blits, vijf jaar
Jeannette Blits, vijfenveertig jaar
Joost Blits, zesenveertig jaar
Joseph Blits, zevenenzestig jaar
Joseph Blits, eenenzestig jaar
Joseph Blits, vijfenveertig jaar
Karel Blits, zesentwintig jaar
Leonora Blits, drie jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Levie Blits, zevenenzestig jaar
Levie Blits, vierenvijftig jaar
Levie Blits, zevenenveertig jaar
Lina Blits, dertien jaar
Louis Blits, vijfenveertig jaar
Louis Blits, vierentwintig jaar
Louis Blits, tien jaar
Marcus Blits, tweeënzestig jaar
Marcus Blits, zesenveertig jaar
Maurice Blits, zestien jaar
Maurits Blits, negenendertig jaar
Maurits Blits, vijfentwintig jaar
Mina Blits, eenenveertig jaar
Nanny Blits, zes jaar
Nathan Blits, vijf jaar
Nico Blits, vier jaar
Rachel Blits, zevenenzestig jaar
Rebecca Blits, negenenzestig jaar
Rebecca Blits, veertien jaar
Roza Blits, dertig jaar
Ruben Blits, zevenendertig jaar
Salomon Blits, zevenenvijftig jaar
Salomon Blits, veertig jaar
Salomon Blits, zevenendertig jaar
Salomon Blits, twintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Salomon Blits, negen jaar
Salomon Blits, vier jaar
Samuel Blits, drieënzestig jaar
Samuel Blits, eenenvijftig jaar
Samuel Blits, zesendertig jaar
Samuel Blits, zesendertig jaar
Samuel Blits, vierentwintig jaar
Samuel Blits, twaalf jaar
Sara Blits, vier jaar
Saul Blits, achtenzestig jaar
Simon Blits, eenenzestig jaar
Simon Blits, tweeënvijftig jaar
Simon Blits, negenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Simon Blits, negen jaar
Soesman Blits, achtenvijftig jaar
Vrouwtje Blits, vijfenzestig jaar
Willem Blits, tweeëndertig jaar
Wolf Blits, zesenvijftig jaar
Wolf Blits, vijfenvijftig jaar
Wolf Blits, vier jaar
Rebekka Blits-Acohen, achtendertig jaar
Estella Blits-Agsteribbe, vierendertig jaar
Sara Blits-Arons, negenenzestig jaar
Eva Blits-Barnstein, negenenzestig jaar
Lea Mirjam Blits-Belinfante, eenenzestig jaar
Lena Blits-Berlijn, drieënveertig jaar
Sipora Blits-Blits, zeventig jaar
Femma Blits-de Brave, vijfendertig jaar
Rosa Blits-de Jong, achtendertig jaar
Klaartje Blits-de Leeuw, vijftig jaar
Onbekend Blits-de Swarte, achtenzestig jaar
Betsy Blits-de Vos, vierendertig jaar
Marianna Blits-Denneboom, tweeënvijftig jaar
Duifje Blits-Engelsman, achtenveertig jaar
Klara Blits-Goudeketting, vijfentwintig jaar
Lea Blits-Grunblatt, achtendertig jaar
Esther Blits-Halberstadt, zeventig jaar
Julianne Blits-Hartlooper, zesenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Julia Blits-Jacobs, negenentwintig jaar
Sara Blits-Klijnkramer, achtentwintig jaar
Marie Blits-Knoop, vijfenveertig jaar
Alida Blits-Koperberg, vijfenvijftig jaar
Elza Blits-Kusheron, achtendertig jaar
Mintje Blits-Kwetser, drieëndertig jaar
Sophia Rachel Blits-Lakmaker, vierentwintig jaar
Lena Blits-Lam, eenenzestig jaar
Rosa Blits-Lierens, zevenendertig jaar
Naatje Blits-Loeza, vijfenzeventig jaar
Alida Blits-Lopes Dias, achtendertig jaar
Mietje Blits-Lopes Quiros, drieënvijftig jaar
Dina Blits-Maij, vierenzestig jaar
Saartje Blits-Meents, eenenveertig jaar
Mietje Blits-Menist, drieënzestig jaar
Rachel Blits-Mouw, negenenveertig jaar
Heintje Blits-Pach, drieënzeventig jaar
Rozette Blits-Peeper, achtenveertig jaar
Anna Blits-Polk, eenenzestig jaar
Selina Blits-Presser, vijfenveertig jaar
Debora Blits-Prijs, twintig jaar
Brandina Blits-Roos, zesenzestig jaar
Martina Blits-Rubens, zesendertig jaar
Sophia Blits-Salomons, achtenvijftig jaar
Henriette Blits-Schnitzler, zestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Roza Blits-Schouten, tweeëntwintig jaar
Anna Blits-Sealtiel, drieënvijftig jaar
Roosje Blits-Swaab, vijfendertig jaar
Elisabeth Blits-Trijtel, tweeënzestig jaar
Lea Blits-van Amerongen, vierenzestig jaar
Betje Blits-van Kreveld, vierenzestig jaar
Henriette Blits-Vischjager, zesenveertig jaar
Alida Blits-Wurms, achtendertig jaar
Sara Blits-Yzerkoper, zesendertig jaar
Marianne Blits-Zanten, zevenenveertig jaar
Aaltje Blitz, achtenzestig jaar
Aaltje Blitz, veertien jaar
Aäron Blitz, eenendertig jaar
Abraham Blitz, tweeënzestig jaar
Abraham Blitz, tweeënvijftig jaar
Abraham Blitz, zevenenveertig jaar
Abraham Blitz, eenenveertig jaar
Abraham Blitz, negentien jaar
Abraham Blitz, zeventien jaar
Abraham Blitz, zestien jaar
Abraham Blitz, vijftien jaar
Abraham Blitz, vijf jaar
Abraham Blitz, een jaar
Abraham Blitz, zesentwintig jaar
Abraham Meijer Blitz, acht maanden
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Alice Blitz, negentien jaar
Alida Blitz, vierenzestig jaar
Anka Blitz, een jaar
Anna Blitz, achtenveertig jaar
Anna Blitz, elf maanden
Aron Blitz, vierenzeventig jaar
Aron Blitz, zevenentwintig jaar
Barend Blitz, tweeëndertig jaar
Bernard Blitz, twintig jaar
Bernard Blitz, twee jaar
Bernard Martijn Blitz, zeventien jaar
Calman Blitz, zeventig jaar
Catharina Blitz, negen jaar
Charles Jacques Blitz, zevenendertig jaar
Christina Blitz, drieëntwintig jaar
Clara van Blitz, zevenenvijftig jaar
David van Blitz, vierenvijftig jaar
David Blitz, zesenzestig jaar
David Blitz, tweeënzestig jaar
David Blitz, zevenenvijftig jaar
David Blitz, vierentwintig jaar
David Emanuel Blitz, tweeëntwintig jaar
Eddy Blitz, zeventien jaar
Edward Blitz, elf jaar
Elias Blitz, eenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elias Blitz, zeven jaar
Emanuel Blitz, eenendertig jaar
Emmanuel Blitz, eenentwintig jaar
Esther Blitz, drieënzestig jaar
Esther Blitz, eenentwintig jaar
Esther Blitz, zes jaar
Felix Blitz, negen jaar
Femma Clara Blitz, zestien jaar
Flora Blitz, eenentwintig jaar
Freddy Blitz, drie jaar
Frits Arie van Blitz, drieëntwintig jaar
George Henry Alfred Blitz, vierentwintig jaar
Gerrit Blitz, zevenenzestig jaar
Gosschalk Blitz, tweeënvijftig jaar
Hanna Blitz, achttien jaar
Hartog Blitz, vierenzestig jaar
Hartog Blitz, zevenendertig jaar
Hartog Blitz, drieëndertig jaar
Hartog Blitz, vijfentwintig jaar
Hartog Blitz, vierentwintig jaar
Hartog David Blitz, zesentwintig jaar
Heintje Blitz, tweeëndertig jaar
Helena Blitz, zeventien jaar
Helena Blitz, vijftien jaar
Hendrika Blitz, drieënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hendrika Blitz, eenenveertig jaar
Hendrika Blitz, achttien jaar
Henri Blitz, zesentwintig jaar
Henriette Blitz, acht jaar
Henriëtte Blitz, vijf jaar
Hijman Blitz, achtenvijftig jaar
Isaac Blitz, twee jaar
Isaac Blitz, veertig jaar
Isaac Blitz, vierendertig jaar
Isaac Blitz, zevenentwintig jaar
Isaäc Blitz, twaalf jaar
Isaäc Blitz, vierenzestig jaar
Isaäc Blitz, vierenzestig jaar
Isaäc Blitz, zestig jaar
Isaäc Blitz, vijfenvijftig jaar
Isaäc Blitz, eenenvijftig jaar
Israël Blitz, vijfenvijftig jaar
Israël Blitz, drie jaar
Izaak David Blitz, eenenvijftig jaar
Jacob Blitz, negenenzestig jaar
Jacob Blitz, eenenzestig jaar
Jacob Blitz, eenenzestig jaar
Jacob Blitz, negenenvijftig jaar
Jacob Blitz, achtenveertig jaar
Jacob Blitz, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Blitz, eenenveertig jaar
Jacob Blitz, negenendertig jaar
Jacob Blitz, drieëndertig jaar
Jacob Blitz, vijf jaar
Jacob Jesaija Blitz, eenenzestig jaar
Jacob Jonas Blitz, vierenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Philip Blitz, zevenenveertig jaar
Jacobus Blitz, achtenvijftig jaar
Jacqueline Blitz, vijfenzestig jaar
Jacques Blitz, vierendertig jaar
Jacques Blitz, drie jaar
Jansje Blitz, twaalf jaar
Jetje Blitz, vijftig jaar
Jette Blitz, drieëntwintig jaar
Joel Blitz, zevenendertig jaar
Jonas Blitz, tweeëndertig jaar
Jonas Blitz, vijfentwintig jaar
Joseph Blitz, zevenendertig jaar
Joseph Blitz, vijfendertig jaar
Joseph Blitz, vijftien jaar
Joseph Leendert Blitz, tien jaar
Joseph Roger Blitz, negen jaar
Josephina Blitz, negenendertig jaar
Jozef Blitz, achtentwintig jaar
Jozef Blitz, eenentwintig jaar
Kaatje Blitz, zevenenzestig jaar
Keetje Blitz, vijfenzestig jaar
Lea Blitz, achtenzestig jaar
Leman Blitz, vierentwintig jaar
Leonard Jules Jean Blitz, negenendertig jaar
Levie Blitz, eenentachtig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Levie Blitz, tweeënzeventig jaar
Levie Blitz, negenenzestig jaar
Levie Blitz, achtenveertig jaar
Levie Blitz, dertig jaar
Levie Blitz, zevenenzeventig jaar
Liliane Jeanne Madeleine Blitz, acht maanden
Louis Blitz, vierenveertig jaar
Louis Blitz, dertig jaar
Louis Blitz, zeventien jaar
Louis Blitz, veertien jaar
Louis Blitz, twaalf jaar
Louis Blitz, achtenvijftig jaar
Louise Blitz, zes jaar
Louise Blitz, drie jaar
Lucas Blitz, vijfendertig jaar
Lucas Blitz, vijfentwintig jaar
Machiel Blitz, zesendertig jaar
Madeleine Sonja Blitz, negen jaar
Marcus Blitz, vierentachtig jaar
Marcus Blitz, achtenvijftig jaar
Marcus Blitz, tweeënvijftig jaar
Marcus Blitz, zesendertig jaar
Marcus Blitz, elf jaar
Margaretha Blitz, dertig jaar
Maria Blitz, dertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marianne Blitz, achtenveertig jaar
Marie Blitz, zesenveertig jaar
Marie Therese Josephine Herline Blitz, twaalf jaar
Martijn Willem Blitz, zevenenveertig jaar
Mauritius Blitz, vierendertig jaar
Maurits Blitz, vierenveertig jaar
Maurits Leonardus Blitz, negenendertig jaar
Meijer Blitz, tweeënzestig jaar
Meijer Blitz, vierenveertig jaar
Meijer Blitz, vierendertig jaar
Meijer Blitz, acht jaar
Meijer Blitz, zevenenveertig jaar
Meijer Salomon Blitz, zestig jaar
Meindert Blitz, negenenvijftig jaar
Mijntje Blitz, zesenzeventig jaar
Mina Blitz, zeventien jaar
Moses Blitz, negenendertig jaar
Mozes Blitz, achtenzestig jaar
Mozes Blitz, vierendertig jaar
Mozes Blitz, tweeëndertig jaar
Mozes Blitz, tweeëndertig jaar
Naatje Blitz, drieënzeventig jaar
Naatje Blitz, zesenzestig jaar
Nathan Blitz, vijfendertig jaar
Nathan Blitz, achttien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Nathan Blitz, veertien jaar
Nathan Blitz, vier jaar
Norbert Henri Jacques Blitz, elf jaar
Philip Blitz, tweeënveertig jaar
Philip Blitz, vijftien jaar
Philip Blitz, acht jaar
Rachel Blitz, tweeënvijftig jaar
Raymond Maurice Jean Blitz, vijf jaar
Rebecca Blitz, drieënvijftig jaar
Rebecca Blitz, zesenveertig jaar
Rebekka Blitz, drie jaar
Regine Esther Blitz, veertig jaar
Rosa Blitz, veertig jaar
Rosette Blitz, negenenzestig jaar
Rosette Blitz, zesenzestig jaar
Rosette Blitz, vijftig jaar
Rozet Blitz, tien jaar
Ruben Blitz, zesentwintig jaar
Rudolphe Blitz, zevenendertig jaar
Salomon Blitz, achtentachtig jaar
Salomon Blitz, zesenzestig jaar
Salomon Blitz, vijfenvijftig jaar
Salomon Blitz, tweeënvijftig jaar
Salomon Blitz, zesenveertig jaar
Salomon Blitz, zevenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Salomon Blitz, zesendertig jaar
Salomon Blitz, eenendertig jaar
Salomon Blitz, zevenentwintig jaar
Salomon Blitz, zesentwintig jaar
Salomon Blitz, zestien jaar
Salomon Blitz, elf jaar
Salomon Simon Blitz, tweeënzeventig jaar
Samuel Blitz, zevenenvijftig jaar
Samuel Blitz, drieënveertig jaar
Samuel Blitz, dertig jaar
Samuel Blitz, zesentwintig jaar
Sara Blitz, zevenenveertig jaar
Sara Louise Blitz, zeven jaar
Schoontje Blitz, achtenzestig jaar
Schoontje Blitz, negentien jaar
Schoontje Blitz, zeven jaar
Selina Flora Blitz, eenendertig jaar
Sigfried Blitz, drieëndertig jaar
Simon Blitz, negenenzeventig jaar
Simon Blitz, negenenvijftig jaar
Simon Blitz, zevenendertig jaar
Simon Blitz, drieëndertig jaar
Simon Blitz, elf jaar
Simon Blitz, zes jaar
Sipora Blitz, negenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Soesman Blitz, eenenveertig jaar
Sol Blitz, drieëntwintig jaar
Sophia Blitz, vijfenveertig jaar
Tillie Judith Blitz, vijf jaar
Tobias Blitz, drieëntachtig jaar
Willem Blitz, zevenendertig jaar
Wolf Blitz, zesenvijftig jaar
Wolly Blitz, eenenvijftig jaar
Mijntje Simha Blitz-Abendana Namias, vijftig jaar
Anna Blitz-Agsteribbe, zevenendertig jaar
Paula Blitz-Aron, zesendertig jaar
Rebecca Blitz-Aronius, zesenveertig jaar
Betje Blitz-Bacharach, vierenvijftig jaar
Sophia Blitz-Barend, zevenentwintig jaar
Saartje Blitz-Barmhartigheid, zesenveertig jaar
Clara Blitz-Blazer, zevenenzestig jaar
Rosette Blitz-Bloemkoper, negenenvijftig jaar
Esther Blitz-Boedels, zeventig jaar
Marianne Blitz-Bruinvels, negenenveertig jaar
Elisabeth Blitz-Cohen, tweeëndertig jaar
Eva Blitz-Content, vijfenvijftig jaar
Esther Blitz-Cosman, vierenveertig jaar
Engelina Blitz-Coster, negenenveertig jaar
Helene Victoria Blitz-Davids, tweeënveertig jaar
Helena Ganna Blitz-de Beer, twintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rika Blitz-de Brave, achtendertig jaar
Vrouwtje Blitz-de Groot, achtentwintig jaar
Henriette Blitz-de Hond, vierenzestig jaar
Rachel Blitz-de Magtige, drieënvijftig jaar
Anna Blitz-de Swarte, tweeënzestig jaar
Elizabeth Blitz-de Vries, zevenenzestig jaar
Anna Blitz-Delmonte, negenenveertig jaar
Rosette Blitz-Delmonte, vijfenzeventig jaar
Esther Blitz-Dresden, vijfentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Schoontje Blitz-Emmerik, vierenzestig jaar
Jansje Blitz-Fierlier, zeventig jaar
Rika Blitz-Godschalk, eenenvijftig jaar
Heintje Blitz-Groen, tweeëntwintig jaar
Catharina Sara Blitz-Groenewoudt, zevenenvijftig jaar
Mietje Blitz-Groente, eenenzestig jaar
Helena Blitz-Groenteman, tweeëndertig jaar
Anna Blitz-Halberstadt, tweeëndertig jaar
Hanna Blitz-Hangjas, achtenveertig jaar
Erna Blitz-Heilbrunn, vijfendertig jaar
Debora Blitz-Hekster, drieëndertig jaar
Jansje Blitz-Hekster, zesentwintig jaar
Betje Blitz-Heyligers, zesenzestig jaar
Esther Blitz-Kapper, drieënvijftig jaar
Betsy van Blitz-Kater, zestig jaar
Saartje Blitz-Keesje, zestig jaar
Vrouwtje Blitz-Kleinkramer, zesenzeventig jaar
Aaltje Blitz-Kopee, drieënzestig jaar
Esperence Blitz-Kopee, zesendertig jaar
Grietje Blitz-Kortoef, drieënvijftig jaar
Grietje Blitz-Kroese, vierenzeventig jaar
Sophia Blitz-Lakmaker, drieënzestig jaar
Leentje Blitz-Lap, vierenvijftig jaar
Veronica Blitz-Lopes Dias, tweeëndertig jaar
Betsie Blitz-Löwenstein, vijfenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rosalie Blitz-Maijer, negenentwintig jaar
Marie Blitz-Meijer, zesenzeventig jaar
Clara Blitz-Meyer, negenendertig jaar
Marianne Blitz-Moscoviter, drieëntwintig jaar
Flora Blitz-Muijs, negenendertig jaar
Rachel Blitz-Nabarro, achtendertig jaar
Schoontje Blitz-Nabarro, vierenzestig jaar
Marianna Blitz-Oppenheimer, eenendertig jaar
Judith Blitz-Pappie, dertig jaar
Cornelia Josephina Blitz-Philipse, drieënzestig jaar
Branca Blitz-Pinto, drieënveertig jaar
Evalina Sophia Blitz-Polak, eenendertig jaar
Rachel Blitz-Posener, zesenveertig jaar
Rosetta Blitz-Reens, zesenveertig jaar
Sara Blitz-Rodriguez, negenenveertig jaar
Marianne Blitz-Roos, eenendertig jaar
Klara Blitz-Roselaar, negenenveertig jaar
Rebecca Blitz-Ryne, negenenzestig jaar
Clara Blitz-Sealtiel, drieëntwintig jaar
Judith Blitz-Silas, zevenenveertig jaar
Jeannette Blitz-Snijders, vierendertig jaar
Elisabeth Blitz-Snoek, dertig jaar
Rosette Blitz-Speelman, negenenzestig jaar
Sientje Blitz-Speelman, zeventig jaar
Roosje Blitz-Spetter, negenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Judith Blitz-Stein, negenendertig jaar
Klaartje Blitz-Stodel, negenentwintig jaar
Greta Blitz-Swabe, zevenendertig jaar
Bloeme Blitz-Swaluw, zesenzeventig jaar
Saartje Blitz-Theeboom, eenenvijftig jaar
Judith Blitz-Trijtel, eenentachtig jaar
Elisabeth Blitz-Uijekruijer, achtenveertig jaar
Marianne Blitz-van Abbe, negenenvijftig jaar
Emmy Frederika Blitz-van Bever, eenendertig jaar
Elizabeth Blitz-van den Berg, drieënveertig jaar
Sara Blitz-van der Hoek, eenenveertig jaar
Lena Blitz-van der Klei, vijfentwintig jaar
Henriette Blitz-van Gelder, vijfendertig jaar
Aaltje Blitz-van Lochem, zesenzeventig jaar
Anna Blitz-van Lochem, achtendertig jaar
Klaartje Blitz-van Moppes, eenenzestig jaar
Anna Blitz-van Praag, zevenenzestig jaar
Elisabeth Blitz-van Praag, tachtig jaar
Rebecca Blitz-van Veen, vijfenzeventig jaar
Sophia Blitz-Vedder, achtenzestig jaar
Judic Blitz-Vet, tweeënvijftig jaar
Klara Blitz-Victors, zestig jaar
Branca Blitz-Waas, vijftig jaar
Rosa Blitz-Weiss, negenenvijftig jaar
Elisabeth Blitz-Wessel, vijfenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Duifje Blitz-Wijnschenk, achtenvijftig jaar
Keetje Blitz-Wijnschenk, zesentwintig jaar
Marianna Blitz-Wijnschenk, vijfendertig jaar
Theodora Blitz-Witstein, vierenvijftig jaar
Leentje Blitz-Wittenburg, zesentwintig jaar
Catharina Blitz-Wolf, eenenzestig jaar
Mietje Blitz-Zwaab, vierenzestig jaar
Chiel Blitzblum, achtenveertig jaar
Zilli Blitzblum, negentien jaar
Bajla Blitzblum-Szwarc, tweeëndertig jaar
Albert Bloch, tweeëntwintig jaar
Alfred Bloch, vijftien jaar
Andries Bloch, negenenveertig jaar
Arthur Bloch, zestig jaar
Berta Mirjam Sara Bloch, zeventien jaar
Betje Bloch, achtenzestig jaar
Carla Sophie Bloch, vier jaar
Clara Bloch, drieënzestig jaar
Debora Rachel Sara Gertrud Bloch, twaalf jaar
Enny Bloch, zesentwintig jaar
Eva Bloch, eenentwintig jaar
Feikje Bloch, zevenenveertig jaar
Felix Bloch, eenentwintig jaar
Frederica Bloch, negenenvijftig jaar
Gaim Salomon Bloch, achtenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Gompel Bloch, vijfenzeventig jaar
Hanna Bloch, negenendertig jaar
Hannelore Bloch, leeftijd onbekend
Heiman Bloch, achtendertig jaar
Helene Bloch, negentien jaar
Hijman Bloch, drieëntwintig jaar
Horst Erwin Bloch, drieëntwintig jaar
Irene Simona Bloch, vijf jaar
Isaac Bloch, acht jaar
Jacob Bloch, zesenzestig jaar
Jacob Bloch, tweeënveertig jaar
Jacob Hijman Bloch, tien jaar
Joachim Bloch, drieënveertig jaar
Joanna Bloch, achttien jaar
Josefa Jacqueline Bloch, zes jaar
Joseph Bloch, vijfenvijftig jaar
Julius Bloch, vijfenzestig jaar
Klaartje Elisabeth Bloch, vijftien jaar
Leo Bloch, zevenendertig jaar
Max Bloch, eenenzestig jaar
Meijer Hans Bloch, twaalf jaar
Nathan Bloch, zesenzeventig jaar
Nathan Bloch, dertien jaar
Nathan Eddy Bloch, vijf jaar
Nora Bloch, vijftien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Olga Bloch, vierenveertig jaar
Richard Bloch, vijfenzestig jaar
Salomon Bloch, vijfenveertig jaar
Samuel Bloch, drieënzestig jaar
Samuel Israël Bloch, drieënzestig jaar
Wilhelm Bloch, negenenzestig jaar
Martha Bloch Kanes-Ydis, drieëntwintig jaar
Ilse Sara Bloch-Cats, achtenveertig jaar
Flora Bloch-Cohen, eenenveertig jaar
Alida Bloch-Coopman, tweeënveertig jaar
Josephina Bloch-de Beer, eenenveertig jaar
Klaartje Bloch-de Leeuw, eenenzeventig jaar
Alida Bloch-de Wolff, negenenveertig jaar
Gezina Bloch-Elte, drieënveertig jaar
Jetje Bloch-Glasbeek, negenendertig jaar
Bertha Bloch-Goldschmidt, zevenenvijftig jaar
Margarete Bloch-Herrmann, zestig jaar
Gertrud Bloch-Hirschfeld, zevenenveertig jaar
Paula Sara Bloch-Kaufmann, zestig jaar
Helga Bloch-Lipinski, eenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Clara Bloch-Mager, vijfentachtig jaar
Elisabeth Bloch-Mok, drieënzestig jaar
Rachel Bloch-Nerden, drieënvijftig jaar
Ida Anna Bloch-Pick, eenenzestig jaar
Sophie Johanna Rachel Bloch-Ricardo, vierendertig jaar
Vogeliena Bloch-van der Horst, negenenzestig jaar
Cato Bloch-van Lier, achtenvijftig jaar
Regina Bloch-van Sisteren, vijfenvijftig jaar
Antoinette Bloch-Weiss, zesenveertig jaar
Melanie Bloch-Wertheimer, eenenzeventig jaar
Erna Betti Blochert, zesenvijftig jaar
Curt Block, veertig jaar
Feodor Israel Block, leeftijd onbekend
Max Block, leeftijd onbekend
Sophia Block, vijfendertig jaar
Bernhardine Block-David, zevenenvijftig jaar
Abraham Blocq, tien jaar
Aron Blocq, vijfendertig jaar
Aron Blocq, drie jaar
Benjamin Blocq, achtenvijftig jaar
Benjamin Blocq, tien jaar
Elias Blocq, drieëndertig jaar
Henriette Charlotte Blocq, acht jaar
Salomon Fred Blocq, vier jaar
Henriette Charlotte Blocq-Brandon, achtenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Greta Blocq-Stork, zevenendertig jaar
Maria Johanna Blocq-van Rooy, negenentwintig jaar
Frederika Blocq-Worms, negenentwintig jaar
Josef Leiser Blode, tachtig jaar
Reisel Blode-Semler, negenenzeventig jaar
Herbert James Leopold van Bloeme, vierendertig jaar
Jeannette van Bloeme-Blanus, vierentwintig jaar
Felicia Fricka van Bloeme-Loewij, achtenvijftig jaar
Abraham Bloemendaal, eenenvijftig jaar
Adolf Martinus Bloemendaal, zesendertig jaar
David Bloemendaal, eenenzeventig jaar
David Michael Erich Bloemendaal, vijfendertig jaar
Elisabeth Bloemendaal, eenentwintig jaar
Greta Bloemendaal, twaalf jaar
Hartog Bloemendaal, veertien jaar
Izaak Bloemendaal, achtentwintig jaar
Joël Mozes Bloemendaal, zes jaar
Joseph Bloemendaal, negenenveertig jaar
Josephina Bloemendaal, zestien jaar
Julia Bloemendaal, twaalf jaar
Koen Bloemendaal, drieënveertig jaar
Levie Bloemendaal, zesenvijftig jaar
Ludwig Meier Bloemendaal, negentien jaar
Manuel Bloemendaal, zesenzestig jaar
Meijer Bloemendaal, eenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Meijer Bloemendaal, zevenentwintig jaar
Moses Isaak Bloemendaal, zestien jaar
Rachel Bloemendaal, drieëntwintig jaar
Rachel Bloemendaal, drie jaar
Raphaël Bloemendaal, vierentwintig jaar
Roidi Josef Bloemendaal, dertig jaar
Salomon Bloemendaal, drieënvijftig jaar
Salomon Bloemendaal, tweeënvijftig jaar
Salomon Bloemendaal, zeventien jaar
Siegfried Salomon Bloemendaal, vier jaar
Tine Bloemendaal, een maand
Walter Bloemendaal, negenendertig jaar
Mina Bloemendaal-Cohen, twintig jaar
Cacilie Bloemendaal-Gans, vijfenvijftig jaar
Mietje Bloemendaal-Goudeketting, achtentwintig jaar
Elisabeth Bloemendaal-Goudenburg, tachtig jaar
Judikje Bloemendaal-Keizer, tweeënzestig jaar
Sisle Bloemendaal-Kessler, eenenveertig jaar
Julia Bloemendaal-Markus, tweeënzeventig jaar
Rosine Bloemendaal-Nathan, tweeënzeventig jaar
Roosje Bloemendaal-Polak, tweeëndertig jaar
Johanna Bloemendaal-Ruhr, vijfenzestig jaar
Sara Judith Bloemendaal-Salomon, vierentwintig jaar
Anna Bloemendaal-Sjouwerman, eenenveertig jaar
Rebecca Bloemendaal-Snoek, vijfenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marie Bloemendaal-Swaab, negentien jaar
Rachel Bloemendaal-van der Goen, vijftig jaar
Abraham Bloemendal, tweeënvijftig jaar
Abraham Bloemendal, achtenveertig jaar
Abraham Hartog Marcus Bloemendal, zevenendertig jaar
Benjamin Bloemendal, drieënvijftig jaar
Benjamin Bloemendal, zeventien jaar
Benjamin Bloemendal, vier jaar
Bertha Frederika Bloemendal, elf jaar
Bertha Louise Bloemendal, dertien jaar
Betsie Bloemendal, tweeënzestig jaar
Betti Brunhilde Bloemendal, dertien jaar
Bloemina Henriette Geertruida Bloemendal, vijf jaar
David Bloemendal, zesenvijftig jaar
Elizabeth Bloemendal, drieënzestig jaar
Emanuel Bloemendal, zesenzestig jaar
Emanuel Bloemendal, zesenvijftig jaar
Emanuel Bloemendal, een jaar
Emanuel Leopold Bloemendal, tweeënvijftig jaar
Ernest David Bloemendal, twintig jaar
Francina Bloemendal, eenenzeventig jaar
Francina Bloemendal, negentien jaar
Frans Herbert Bloemendal, eenendertig jaar
Fransina Bloemendal, vijfenvijftig jaar
Frederika Bertha Bloemendal, veertien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Freerk Marcus Bloemendal, negenenzeventig jaar
Friederike Bloemendal, tien jaar
Hartog Bloemendal, vierentwintig jaar
Hartog Benjamin Bloemendal, tweeëntwintig jaar
Hartog Henry Bloemendal, negenenveertig jaar
Heiman Bloemendal, zesendertig jaar
Henri Bloemendal, vierenzestig jaar
Henriette Bloemendal, zesenvijftig jaar
Henriette Bloemendal, zevenentwintig jaar
Herman Bloemendal, zesenvijftig jaar
Hindel Bloemendal, tachtig jaar
Izak Bloemendal, zevenenveertig jaar
Jacob Bloemendal, zevenenvijftig jaar
Johan Erich Bloemendal, drieëndertig jaar
Josef Bloemendal, eenendertig jaar
Joseph Bloemendal, drieënzestig jaar
Josephine Bloemendal, zestien jaar
Jozeph Leopold Bloemendal, twaalf jaar
Kurt Isaak Bloemendal, drieëntwintig jaar
Leopold Eduard Bloemendal, tweeëntwintig jaar
Levie Marcus Bloemendal, negenendertig jaar
Louis Bloemendal, twintig jaar
Manfred Israel Bloemendal, zevenendertig jaar
Mannas Bloemendal, tweeënzeventig jaar
Marcus Izak Bloemendal, negenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marcus Mangels Bloemendal, zesenzestig jaar
Marcus Mangels Bloemendal, zeven jaar
Marianne Bloemendal, drieëntwintig jaar
Maurits Bloemendal, zestig jaar
Maurits Bloemendal, tweeëntwintig jaar
Michel Bloemendal, negenenvijftig jaar
Mietje Bloemendal, negenenzestig jaar
Mozes Bloemendal, zeventig jaar
Mozes Bloemendal, zesendertig jaar
Nico Bloemendal, vijftien jaar
Philip Eduard Bloemendal, veertien jaar
Philip Max Bloemendal, twintig jaar
Robert Bloemendal, achtendertig jaar
Rudi James Bloemendal, eenentwintig jaar
Sallo Bloemendal, vijftien jaar
Sara Bloemendal, achtenveertig jaar
Sara Bloemendal, negentien jaar
Selina Hendrine Bloemendal, drie jaar
Siegfried Bloemendal, drieënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sofie Ella Bloemendal, tweeënveertig jaar
Sonja Bloemendal, elf maanden
Flora Bloemendal-Batavier, drieënvijftig jaar
Jochwet Feige Bloemendal-Beder, vierenveertig jaar
Margaretha Henriette Bloemendal-Cohen, negenentwintig jaar
Marianne Bloemendal-Cohen, achtenzestig jaar
Clara Bloemendal-Coster, zevenendertig jaar
Mirjam Bloemendal-de Jong, eenentachtig jaar
Saartje Bloemendal-de Jong, zesenveertig jaar
Dina Bloemendal-de Vries, dertig jaar
Karolina Bloemendal-Frank, zevenenveertig jaar
Sara Bloemendal-Gast, zevenenveertig jaar
Henriette Rosa Bloemendal-Gersons, zesenveertig jaar
Geertje Bloemendal-Gudema, zevenenzestig jaar
Clara Bloemendal-Hähnlein, eenendertig jaar
Käthe Bloemendal-Hahnlein, eenenvijftig jaar
Anna Bloemendal-Hamburg, dertig jaar
Mina Bloemendal-Hess, vijfenvijftig jaar
Lina Bloemendal-Kahn, achtenzestig jaar
Grete Bloemendal-Levi, tweeënvijftig jaar
Pietje Bloemendal-Mendels, achtenvijftig jaar
Eva Bloemendal-Mulder Canter, tweeënvijftig jaar
Fanny Kelah Bloemendal-Neustadt, vierenzestig jaar
Olga Bloemendal-Neustadt, eenenzeventig jaar
Rosa Estella Bloemendal-Niekerk, tweeëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Betje Bloemendal-Polak, vijfentachtig jaar
Emma Rosette Bloemendal-Polak, achtenveertig jaar
Anna Bloemendal-Roselaar, eenenzestig jaar
Betsij Bloemendal-Sjouwerman, zesenvijftig jaar
Sara Bloemendal-Spier, vijfendertig jaar
Goldine Bloemendal-Valk, vierenveertig jaar
Bloeme Bloemendal-van Beem, drieëntwintig jaar
Lina Bloemendal-Woudstra, tweeënveertig jaar
Rebecka Bloemendal-Zilverberg, zevenenvijftig jaar
Rosalie Dina Bloemgarten, zevenenzestig jaar
Bernardine Bloemgärten-Hertog, drieënveertig jaar
Maria Anna Bloemgarten-Wesly, zesentachtig jaar
Louis Bloemhof, zesentwintig jaar
Mozes Bloemhof, vijfenvijftig jaar
Salomon Bloemhof, dertig jaar
Salomon Abraham Bloemhof, negenenzeventig jaar
Anna Bloemhof-Vleeskruijer, zeventig jaar
Sippora Bloemhof-Wertheim, zevenenvijftig jaar
Rosa Bloemhoff-de Jongh, zesenzestig jaar
Alida Bloemist, twee jaar
Grietje Bloemist, twintig jaar
Hartog Bloemist, vijfenvijftig jaar
Henriette Sophia Bloemist, zes jaar
Herman Bloemist, achtenveertig jaar
Herman Bloemist, vierendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Herman Bloemist, zevenentwintig jaar
Hijman Bloemist, zesenzestig jaar
Isaac Bloemist, zesendertig jaar
Isaac Bloemist, zeventien jaar
Isaac Bloemist, zestien jaar
Isaäc Bloemist, eenentwintig jaar
Isaäc Bloemist, vijfendertig jaar
Izak Bloemist, vierendertig jaar
Lena Bloemist, veertien jaar
Levie Bloemist, eenenzestig jaar
Louis Bloemist, vierenzestig jaar
Louis Bloemist, achtenvijftig jaar
Mozes Maurice Bloemist, tweeënzestig jaar
Philip Bloemist, eenenvijftig jaar
Philip Bloemist, negenentwintig jaar
Rachel Bloemist, achttien jaar
Reina Bloemist, tien jaar
Rosalia Elisabeth Bloemist, tien jaar
Saartje Bloemist, tien jaar
Sarah Bloemist, dertig jaar
Sophia Lena Bloemist, drieënzeventig jaar
Zadok Bloemist, tweeëntwintig jaar
Fanny Bloemist-Bloemist, zestig jaar
Frederika Bloemist-de Behr, eenenveertig jaar
Carolina Bloemist-de Vries, drieënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Roza Bloemist-Frank, dertig jaar
Vrouwkje Bloemist-Goedel, zesendertig jaar
Elisabeth Bloemist-Jacobson, vierenzestig jaar
Louise Bloemist-Kaas, drieënnegentig jaar
Roosje Bloemist-Koster, zeventien jaar
Aaltje Bloemist-Nikkelsberg, zesenvijftig jaar
Eva Bloemist-Spier, drieënvijftig jaar
Sophia Bloemist-van Kampen, vijfenveertig jaar
Roosje Bloemist-Waterman, eenenzestig jaar
Abraham Bloemkoper, zevenendertig jaar
Abraham Bloemkoper, vier jaar
Barend Bloemkoper, vijfendertig jaar
Barend Bloemkoper, vijfendertig jaar
Carolina Bloemkoper, zeven jaar
Carolina Esther Bloemkoper, twaalf jaar
Clara Suzanna Bloemkoper, zeven jaar
Elias Bloemkoper, zeven jaar
Izak Bloemkoper, achtentwintig jaar
Jacob Bloemkoper, vierenzestig jaar
Jacob Bloemkoper, negen jaar
Jacob Bloemkoper, acht jaar
Lea Bloemkoper, elf jaar
Margaretha Meta Bloemkoper, vier jaar
Marius Jo Bloemkoper, vijf jaar
Mozes Bloemkoper, zevenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Roza Marianne Bloemkoper, zes jaar
Victor Ephraim Bloemkoper, drieëndertig jaar
Mietje Bloemkoper-Cohen, vijfenzestig jaar
Jetje Bloemkoper-den Hartog, tweeëndertig jaar
Carolina Bloemkoper-Keizer, achtenzestig jaar
Henriette Bloemkoper-Mogendorff, eenendertig jaar
Henriette Johanna Bloemkoper-van den Bergh, vierendertig jaar
Sara Dina Bloemkoper-van Gelder, negenendertig jaar
Aaltje Blog, negentien jaar
Abraham Blog, achtenvijftig jaar
Abraham Blog, vijfenveertig jaar
Abraham Blog, zesendertig jaar
Adriana Blog, drie maanden
Albert Blog, zevenentwintig jaar
Alfred Blog, eenenveertig jaar
Benjamin Blog, tweeënvijftig jaar
Benjamin Blog, achtentwintig jaar
Bernard Blog, eenentwintig jaar
Bernard Blog, eenentwintig jaar
Bertha Blog, dertien jaar
Betje Blog, elf jaar
Celien Blog, vijftien jaar
Coenraad Blog, zevenenzeventig jaar
Coenraad Blog, acht jaar
David Blog, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Duifje Blog, achtendertig jaar
Edith Blog, een jaar
Elias Blog, zevenenzestig jaar
Elias Blog, eenenvijftig jaar
Eliazer Blog, negenenveertig jaar
Eliazer Blog, vierenveertig jaar
Elisabeth Blog, veertig jaar
Elisabeth Elly Blog, twaalf jaar
Else Blog, drie jaar
Eva Blog, vijfenveertig jaar
Eva Blog, twaalf jaar
Frederik Blog, negenentwintig jaar
Gabriel Blog, zevenenvijftig jaar
Gabriel Blog, tweeënveertig jaar
Gabrielle Blog, achttien jaar
Gerrit Blog, twee jaar
Gompel Blog, tweeënzestig jaar
Gompert Blog, vierenzestig jaar
Gompie Blog, vierenveertig jaar
Hans Gerard Blog, negen maanden
Harry Blog, tweeëntwintig jaar
Hartog Blog, negenenzestig jaar
Henny Blog, drie jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isaac Blog, negenendertig jaar
Isaac Blog, tweeëndertig jaar
Isaac Blog, vier jaar
Isaäc Blog, vijfenzestig jaar
Isaäc Blog, drieënzestig jaar
Isaäc Blog, negenentwintig jaar
Isaac Levi Blog, zeventig jaar
Isidoor Blog, leeftijd onbekend
Isidore Blog, eenentwintig jaar
Izaak Blog, vierendertig jaar
Izak Blog, achtenvijftig jaar
Jacob Blog, tweeënzeventig jaar
Jacob Blog, zestig jaar
Jacob Blog, achtendertig jaar
Jacob Blog, zesentwintig jaar
Jacob Blog, zesentwintig jaar
Jannie Blog, veertien jaar
Jeannette Blog, zesenvijftig jaar
Jeannette Blog, negenentwintig jaar
Jesaia Blog, zesenvijftig jaar
Jochem Blog, zevenenzeventig jaar
Jochem Blog, eenenzestig jaar
Jochem Blog, eenendertig jaar
Jochem Blog, vierentwintig jaar
Joseph Blog, vijfenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joseph Blog, achtenzestig jaar
Joseph Blog, achtendertig jaar
Joseph Blog, zesentwintig jaar
Joseph Blog, drieëntwintig jaar
Jozef Blog, zevenenzestig jaar
Jozef Hironymus Blog, dertien jaar
Kaatje Blog, tweeënzestig jaar
Kaatje Blog, zevenendertig jaar
Kitty Blog, drie jaar
Klara Blog, negen jaar
Leendert Blog, drieënveertig jaar
Leentje Blog, vijftig jaar
Leo Blog, drieënveertig jaar
Levie Blog, achtenzestig jaar
Levie Blog, vierenzestig jaar
Levie Blog, negenenveertig jaar
Levie Blog, eenenveertig jaar
Levij Blog, eenenzeventig jaar
Lodewijk Blog, negentien jaar
Louis Blog, achtentwintig jaar
Louis Blog, tweeëntwintig jaar
Louis Blog, zes jaar
Marcus Blog, drieënzeventig jaar
Marcus Blog, vierenvijftig jaar
Marcus Blog, negenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marcus Blog, drieënveertig jaar
Marcus Blog, eenenveertig jaar
Marcus Blog, eenendertig jaar
Marianna Blog, tweeëntwintig jaar
Max Blog, vier jaar
Mina Blog, vierentwintig jaar
Mina Blog, twaalf jaar
Mozes Blog, vierenzestig jaar
Mozes Blog, vijftig jaar
Mozes Blog, eenenveertig jaar
Mozes Blog, achtendertig jaar
Mozes Blog, zevenendertig jaar
Mozes Lion Blog, zevenenzestig jaar
Nico Blog, veertig jaar
Rachel Blog, zesentwintig jaar
Rachel Blog, dertien jaar
Rebecca Clarisse Blog, zeventien jaar
Roza Blog, twaalf jaar
Salomon Blog, tien jaar
Samuel Blog, zevenenzestig jaar
Samuel Blog, zesenzestig jaar
Samuel Blog, zevenenvijftig jaar
Samuel Blog, tweeënvijftig jaar
Samuel Blog, zesenveertig jaar
Samuel Blog, negentien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Selma Blog, zestien jaar
Simon Blog, negenenveertig jaar
Simon Blog, vijfentwintig jaar
Simon Blog, tweeëntwintig jaar
Sophie Blog, veertien jaar
Wilhelmina Blog, negen jaar
Willem Blog, tweeëndertig jaar
Wolf Blog, zevenenvijftig jaar
Wolf Blog, vijfendertig jaar
Wolf Blog, zes maanden
Zacharias Blog, drieënzestig jaar
Zacharias Blog, achtendertig jaar
Susanna Blog-Aldewereld, dertig jaar
Lea Blog-Bierman, drieëndertig jaar
Rachel Blog-Boas, zevenenvijftig jaar
Aaltje Blog-Brander, twintig jaar
Marianna Blog-Brander, zesentwintig jaar
Rachel Blog-Chumaceiro, drieënzestig jaar
Rebecca Blog-Cosman, tweeënvijftig jaar
Clara Blog-Crost, vierenvijftig jaar
Betje Blog-de Jong, zesentwintig jaar
Betje Blog-de Vries, tweeënvijftig jaar
Sophie Blog-de Vries, eenenvijftig jaar
Mietje Blog-Dresden, tweeëntwintig jaar
Elisabeth Blog-Engelander, drieënzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Blog-Ensel, zeventien jaar
Leentje Blog-Fransman, tweeënvijftig jaar
Naatje Blog-Gans, zesenzestig jaar
Keetje Blog-Goudsmit, zesenvijftig jaar
Sara Blog-Groen, tweeënzestig jaar
Flora Blog-Grootkerk, eenenvijftig jaar
Rosa Blog-Heilbron, zevenendertig jaar
Schoontje Blog-Hekster, vijftig jaar
Eva Blog-Italiaander, zevenendertig jaar
Gretha Blog-Ketellapper, drieëndertig jaar
Rebecca Blog-Lierens, negenenvijftig jaar
Kaatje Blog-Lisser, achtenveertig jaar
Carolina Paulina Blog-Litwer, zesentwintig jaar
Rachel Blog-Luza, achtenveertig jaar
Sientje Blog-Meents, drieënveertig jaar
Rachel Blog-Meljado, zevenenvijftig jaar
Reine Blog-Mok, achtenvijftig jaar
Flora Blog-Molgo, vijftig jaar
Eva Blog-Moscoviter, zesenvijftig jaar
Fransie Blog-Mozes, negenenzestig jaar
Rosette Suzanne Leonore Blog-Nabarro, vijfenvijftig jaar
Sophia Blog-Parser, zevenenzestig jaar
Jette Blog-Peereboom, zesendertig jaar
Esther Blog-Pekel, vierenveertig jaar
Anna Henny Blog-Piller, negentien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Anna Blog-Polak, tweeënveertig jaar
Rachel Blog-Polk, drieënzestig jaar
Vogeltje Blog-Presser, zevenenzeventig jaar
Esther Blog-Roet, drieënveertig jaar
Hendrika Blog-Roet, vijfenzeventig jaar
Alida Blog-Santen, achttien jaar
Phoebe Blog-Santen, vijfenzestig jaar
Rebecca Blog-Schilt, negenenvijftig jaar
Vietje Blog-Schweiger, achtenzestig jaar
Branca Blog-Sloog, zevenendertig jaar
Rachel Blog-Spijer, negenendertig jaar
Roosje Blog-Stodel, achtenzestig jaar
Duifje Blog-Turfreijer, zesenvijftig jaar
Hendrika Blog-Turfreijer, achtendertig jaar
Rozina Blog-van Adelsbergen, achtenveertig jaar
Sara Blog-van Collem, negenenzestig jaar
Branca Blog-van der Bokke, vierenveertig jaar
Rosette Blog-van der Molen, drieënvijftig jaar
Judith Blog-van der Wieg, tachtig jaar
Judic Blog-van Weeren, achtenvijftig jaar
Rosa Blog-Vaz Dias, eenenzestig jaar
Rozette Mietje Blog-Voorzanger, vierendertig jaar
Marianne Blog-Walvisch, veertig jaar
Clara Blog-Wertheim, tweeënveertig jaar
Judith Blog-Wijnberg, veertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Maria Blog-Wolf, zesentwintig jaar
Aäron Blok, zestig jaar
Aäron Blok, twee jaar
Aaron Abraham Blok, zesenveertig jaar
Abraham Blok, zeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Blok, tweeënzestig jaar
Abraham Blok, zesenvijftig jaar
Abraham Blok, dertig jaar
Abraham Blok, zes jaar
Abraham Blok, zes maanden
Abraham Arnold Blok, tweeëndertig jaar
Albert Louis Blok, dertig jaar
Alexander Jozef Blok, eenentwintig jaar
Alfred David Henri Blok, eenenvijftig jaar
André Felix Blok, zesenveertig jaar
Anna Blok, vierentwintig jaar
Anna Rosetta Blok, negenenvijftig jaar
Barend Blok, zevenenveertig jaar
Benjamin Philippus Blok, acht jaar
Bernard Blok, vijfenveertig jaar
Bertha Hanna Blok, vijf jaar
Betje Blok, zevenenzestig jaar
Calman Blok, negenenzeventig jaar
Cato Blok, veertien jaar
David Blok, drieënzestig jaar
David Blok, vijfenvijftig jaar
David Blok, eenenvijftig jaar
David Hartog Blok, drieënvijftig jaar
Dora Blok, zevenentwintig jaar
Duifje Blok, eenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eduard Blok, vijftig jaar
Eduard Blok, dertig jaar
Eduard Jacques Blok, zesendertig jaar
Eliazar Blok, negenendertig jaar
Eliazar Blok, dertig jaar
Eliazar Blok, zesentwintig jaar
Eliazar Blok, negenendertig jaar
Elisabeth Blok, twaalf jaar
Elizabeth Blok, veertien jaar
Elizabeth Marie Blok, tweeëntwintig jaar
Emanuel Blok, zesenveertig jaar
Emanuel Blok, drieënveertig jaar
Emanuel Blok, vierendertig jaar
Emanuel Blok, twintig jaar
Emmanuel Blok, leeftijd onbekend
Estella Blok, negenenvijftig jaar
Esther Blok, dertien jaar
Evaline Blok, negen jaar
Flora Blok, dertig jaar
Flora Blok, vijfentwintig jaar
Flora Leontina Blok, vierendertig jaar
Fransje Blok, tweeënveertig jaar
Gerrit Blok, zesentachtig jaar
Gerson Blok, achtenzeventig jaar
Godfried Blok, achttien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Greta Blok, zeventien jaar
Hanna Blok, tweeëndertig jaar
Harry Blok, dertien jaar
Hartog Blok, vierenzeventig jaar
Hartog Blok, negenenvijftig jaar
Hartog Blok, zesentwintig jaar
Hartog Blok, achttien jaar
Heiman Blok, negenenvijftig jaar
Heintje Blok, zevenentwintig jaar
Henny Marianne Blok, drie jaar
Henri Blok, zevenenveertig jaar
Henri Willem Blok, dertien jaar
Henrietta Mietje Blok, zeven jaar
Henriette Lena Blok, zeven jaar
Hijman Blok, drieënzestig jaar
Hijman Philippus Blok, elf jaar
Isaac Blok, zesendertig jaar
Isaac Blok, zesenveertig jaar
Israël Blok, vijfendertig jaar
Izaak Blok, vierentwintig jaar
Izaäk Philip Blok, zestien jaar
Izak Blok, achtentwintig jaar
Izak Abraham Blok, dertig jaar
Jacob Blok, negenenzeventig jaar
Jacob Blok, achtenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Blok, vierenzestig jaar
Jacob Blok, tweeënveertig jaar
Jacob Blok, veertig jaar
Jacob Blok, eenendertig jaar
Jacob Blok, zesentwintig jaar
Jacob Blok, tweeëntwintig jaar
Jacob Blok, zestien jaar
Jacob Blok, dertien jaar
Jacob Blok, elf jaar
Jacob Abraham Blok, vijfenvijftig jaar
Jacob Eugene Blok, zes jaar
Jacob Louis Blok, tien maanden
Jacob Zadok Blok, achtendertig jaar
Jacques Willem Blok, achtenzestig jaar
Jetje Blok, eenenveertig jaar
Jetje Blok, negenentwintig jaar
Johanna Blok, zesenveertig jaar
Johnny Isidore Blok, zes maanden
Jolie Blok, achttien jaar
Joseph Blok, tweeënvijftig jaar
Joseph Blok, veertig jaar
Joseph Blok, tweeëndertig jaar
Joseph Blok, eenentwintig jaar
Joseph Blok, elf maanden
Joseph Bernhard Leo Blok, drie jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jozef Blok, eenenvijftig jaar
Jozef Blok, tweeëntwintig jaar
Jozeph Blok, vierenzestig jaar
Justine Blok, vijftien jaar
Lena Blok, achttien jaar
Levi Blok, achtenvijftig jaar
Levie Blok, vierenvijftig jaar
Levie Blok, vijfenveertig jaar
Levie Blok, drieëntwintig jaar
Levie Blok, veertien jaar
Levij Blok, vierendertig jaar
Manuel Blok, drieëntwintig jaar
Marcus Blok, eenendertig jaar
Marcus Blok, elf jaar
Maria Rozetta Blok, eenentwintig jaar
Maurits Blok, dertig jaar
Meijer Blok, tweeënzestig jaar
Meijer Blok, achtenvijftig jaar
Meijer Blok, twintig jaar
Michel Blok, vijftig jaar
Mietje Blok, zestig jaar
Mietje Blok, zes jaar
Mietje Blok, acht maanden
Mirjam Blok, twee jaar
Mozes Blok, zesenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mozes Blok, eenenzestig jaar
Mozes Blok, vierenveertig jaar
Mozes Blok, zevenendertig jaar
Mozes Blok, vijfendertig jaar
Mozes Blok, zesentwintig jaar
Mozes Heiman Blok, eenentwintig jaar
Nathan Blok, achtentwintig jaar
Nathan Blok, negenentwintig jaar
Philip Blok, vijfendertig jaar
Philip Blok, eenendertig jaar
Philip Blok, negen jaar
Philippus Blok, eenenzestig jaar
Philippus Hijman Blok, zevenendertig jaar
Philippus Izak Blok, vier jaar
Rachel Blok, achtenvijftig jaar
Rachel Blok, tweeëndertig jaar
Rachel Blok, zesentwintig jaar
Rachel Lina Blok, vijftien jaar
Rebecca Blok, zesenzestig jaar
Rebecca Blok, zevenenveertig jaar
Rebecca Blok, eenentwintig jaar
Rebecca Blok, vijftien jaar
Rebecca Jeannetta Blok, veertien jaar
Rebekke Seline Blok, tien jaar
Regina Blok, vijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Ribca Blok, zeventien jaar
Rosalina Blok, zeventien jaar
Rosetta Blok, achttien jaar
Saartje Blok, zesenzestig jaar
Salomon Blok, negenentachtig jaar
Salomon Blok, drieënzestig jaar
Salomon Blok, negenenvijftig jaar
Salomon Blok, drieënvijftig jaar
Salomon Blok, zesenveertig jaar
Salomon Blok, dertig jaar
Samuel Blok, eenentachtig jaar
Samuel Blok, zestig jaar
Samuel Blok, vierendertig jaar
Samuel Blok, drieëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Blok, tweeënvijftig jaar
Silvain Adrien Blok, drieënveertig jaar
Simon Blok, negenenveertig jaar
Simon Blok, vierendertig jaar
Simon Blok, twintig jaar
Simon Blok, vijfentwintig jaar
Simon Jacob Blok, elf jaar
Sophia Blok, dertien jaar
Susanna Blok, drieëndertig jaar
Victor Blok, vierentwintig jaar
Wilhelmina Blok, drieënvijftig jaar
Wolf Blok, vijftig jaar
Wolf Blok, drieënveertig jaar
Rosa Blok-Achttienribben, tweeënveertig jaar
Roza Blok-Bartels, vierenveertig jaar
Sara Blok-Bloemkoper, achtendertig jaar
Hendrika Blok-Blok, zevenenveertig jaar
Rebecca Blok-Blom, vierenzestig jaar
Corrie Elisabeth Blok-Booy, tweeëntwintig jaar
Lotje Blok-Bosboom, zesenvijftig jaar
Sara Blok-Cohen, achtenzeventig jaar
Regina Blok-de Jong, vierentwintig jaar
Lily Blok-de Jonge, negenentwintig jaar
Sara Blok-den Arend, achtenzestig jaar
Marianne Blok-Dukker, achtentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hanna Blok-Dwinger, zevenenvijftig jaar
Rebekke Blok-Dwinger, vierenzestig jaar
Minna Blok-Elias, eenentachtig jaar
Hendrina Blok-Frank, achtentwintig jaar
Mietje Blok-Frank, achtenvijftig jaar
Aaltje Blok-Fresco, zesendertig jaar
Frederika Blok-Fresco, eenenveertig jaar
Rosette Blok-Fresco, eenenzestig jaar
Jenni Blok-Frohmann, vijftig jaar
Hesje Blok-Fuld, zesentachtig jaar
Karolina Blok-Fullenbaum, zesenveertig jaar
Sophia Blok-Gompers, zeventig jaar
Henriette Blok-Gosler, tweeënzestig jaar
Rebecca Blok-Hakker, eenendertig jaar
Doortje Blok-Huisman, tweeënvijftig jaar
Jette Blok-Jacobs, drieënvijftig jaar
Esther Blok-Jacobson, zesentwintig jaar
Hilde Blok-Joosten, zevenentwintig jaar
Carolina Blok-Kan, zevenenveertig jaar
Lena Blok-Kat, zevenendertig jaar
Rachel Blok-Knoek, vijfenveertig jaar
Bertha Blok-Kusheron, eenenveertig jaar
Naatje Blok-Lens, zestig jaar
Betje Klara Blok-Levi, eenenveertig jaar
Martha Therese Blok-Levy, vierenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Frederika Blok-Lievendag, achtendertig jaar
Marianna Blok-Linnewiel, vijfenveertig jaar
Bettie Blok-Lopes de Leao Laguna, vierenveertig jaar
Jansje Blok-Meijer, eenenzestig jaar
Rosa Blok-Mendel, tweeënveertig jaar
Branca Blok-Mok, zesenzestig jaar
Elisabeth Blok-Muller, drieëntachtig jaar
Rebecca Blok-Norden, vijfenzeventig jaar
Jetje Bella Blok-Oesterman, dertig jaar
Frouke Blok-Pels, vijfenvijftig jaar
Abigaël Annette Blok-Pinto, achtenzestig jaar
Mathilda Blok-Polak, eenenvijftig jaar
Betje Blok-Poons, zevenentwintig jaar
Jetje Blok-Poons, drieënveertig jaar
Ribca Blok-Ricardo, eenenzeventig jaar
Frouke Rachel Blok-Rijnveld, vierenveertig jaar
Elsje Blok-Rozevelt, eenenzestig jaar
Marianne Blok-Sarluis, tweeënveertig jaar
Johanna Blok-Sarphatie, zesenzestig jaar
Selma Blok-Schmeijer, zeventig jaar
Roza Blok-Schoonhoed, eenendertig jaar
Roosje Blok-Simmeren, drieënvijftig jaar
Schoontje Blok-Sitters, negenentwintig jaar
Ester Blok-Snoek, vijfenzeventig jaar
Saartje Blok-Swaab, achtenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Heintje Blok-Swartberg, drieënvijftig jaar
Judik Blok-Troostwijk, achtenzestig jaar
Schoontje Blok-Turfrijer, eenenvijftig jaar
Clara Blok-Turksma, eenenveertig jaar
Emilia Blok-Turksma, vierenzeventig jaar
Goltje Blok-van Coevorden, achtentwintig jaar
Betje Blok-van der Kloot, vierenvijftig jaar
Roosje Blok-van der Kloot, eenenzestig jaar
Mietje Blok-van der Staal, negenenvijftig jaar
Fietje Blok-van Emden, zeventig jaar
Aaltje Blok-van Gelder, zevenenzeventig jaar
Heintje Blok-van Gelder, drieënveertig jaar
Reintje Blok-Waas, eenenvijftig jaar
Sara Blok-Waterman, achtenzestig jaar
Johanna Blok-Weijel, tweeëndertig jaar
Betje Blok-Witmond, tweeënvijftig jaar
Charlotte Blokjesman, achttien jaar
Clara Blokjesman, eenentwintig jaar
David Blokjesman, zevenenvijftig jaar
Herman Blokjesman, vijfenvijftig jaar
Jacob Blokjesman, vierenzestig jaar
Jacques Blokjesman, tweeëntwintig jaar
Jetje Blokjesman, vijftig jaar
Meijer Blokjesman, zestien jaar
Elisabeth Blokjesman-Appel, zestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Blokjesman-Batavier, negenenveertig jaar
Margaretha Blokjesman-Snoek, drieënveertig jaar
Charlotte Blokjesman-Veerman, negentig jaar
Abraham Blokland, vijfentwintig jaar
Harry Blokpoel, twintig jaar
Abraham Blom, zesenveertig jaar
Abraham Blom, drieënveertig jaar
Alida Blom, tweeëntwintig jaar
Anna Blom, zeventien jaar
Aron Blom, drieëndertig jaar
Aron Blom, vier jaar
Barend Blom, tweeënveertig jaar
Barend Blom, vijfendertig jaar
Belia Blom, achtenzeventig jaar
Benjamin Blom, zevenenvijftig jaar
Betty Blom, twaalf jaar
Carla Sippora Blom, acht maanden
Catharina Blom, vierentwintig jaar
Clara Blom, tweeënzeventig jaar
Cosman Blom, negentien jaar
Daniel Blom, vierenzestig jaar
Daniel Blom, drieënvijftig jaar
Daniel Gerrit Blom, eenentwintig jaar
David Blom, twintig jaar
Dora Blom, zes jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Duifje Blom, twintig jaar
Elias Blom, vijfenveertig jaar
elias Blom, vijfenvijftig jaar
Esther Blom, tweeënzeventig jaar
Esther Julia Blom, elf maanden
Flora Blom, achtenzestig jaar
Flora Blom, achttien jaar
Gerda Ella Blom, negen jaar
Gerrit Blom, zesenzestig jaar
Gerrit Blom, drieënzestig jaar
Gerrit Blom, achtentwintig jaar
Gerrit Blom, tweeëntwintig jaar
Godschalk Blom, vijfendertig jaar
Hartog Blom, drieënvijftig jaar
Hartog Blom, veertien jaar
Hendrika Blom, vijfendertig jaar
Hendrika Blom, elf jaar
Henri Blom, achttien jaar
Herman Blom, vierendertig jaar
Ina Clara Blom, achttien jaar
Isaäc Blom, veertig jaar
Israël Blom, zeventig jaar
Israël Blom, zesenzestig jaar
Israël Blom, vijfenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Israël Blom, vijfendertig jaar
Israël Blom, tweeëndertig jaar
Jacob Blom, negentig jaar
Jacob Blom, vierentwintig jaar
Jacobus Frederik Blom, zevenenveertig jaar
Jansje Blom, twintig jaar
Joel Blom, vierenzeventig jaar
Joel Blom, vijfenzestig jaar
Joseph Blom, vierendertig jaar
Joseph Blom, zesentwintig jaar
Josna Blom, negenenzestig jaar
Kitty Blom, negen jaar
Klara Blom, zestien jaar
Louis Blom, zeven jaar
Machiel Blom, vijfenvijftig jaar
Marcus Blom, achtenveertig jaar
Marcus Blom, negenentwintig jaar
Marie Henrietta Blom, achttien jaar
Marina Blom, zes jaar
Marion Blom, een jaar
Maurits Blom, negenenvijftig jaar
Maurits Blom, achtenveertig jaar
Maurits Blom, achttien jaar
Michel Blom, tweeëndertig jaar
Mozes Blom, zevenentachtig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mozes Blom, zevenendertig jaar
Nathan Blom, eenenzeventig jaar
Nathan Blom, vierenzestig jaar
Nathan Blom, negenenvijftig jaar
Nathan Blom, zevenenveertig jaar
Nathan Blom, zesendertig jaar
Nathan Blom, dertig jaar
Nathan Blom, tweeëndertig jaar
Nathan Blom, zeventien jaar
Pesia Esther Blom, twee jaar
Philip Blom, tweeënzestig jaar
Philip Blom, drieëndertig jaar
Robert Joseph Blom, twee jaar
Ronny Blom, vier jaar
Rosette Blom, negenenzestig jaar
Salomon Blom, zevenenveertig jaar
Salomon Blom, eenendertig jaar
Salomon Blom, twintig jaar
Salomon Blom, dertien jaar
Salomon Blom, vijfentwintig jaar
Samuel Blom, vijfenvijftig jaar
Samuel Blom, negenenveertig jaar
Samuel Blom, zesentwintig jaar
Samuel Meijer Blom, zevenendertig jaar
Sara Blom, vijfenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Blom, vijfendertig jaar
Sarlina Blom, eenenveertig jaar
Sientje Blom, acht jaar
Sipora Blom, zeven jaar
Susanna Blom, achtentwintig jaar
Vrouwtje Blom, twaalf jaar
Willem Blom, achtenvijftig jaar
Willem Blom, zesenvijftig jaar
Willem Blom, elf jaar
Mina Blom-Aandagt, negenentwintig jaar
Mina Blom-Barend, drieënveertig jaar
Roosje Blom-Berlijn, achtenvijftig jaar
Eva Blom-Biloen, negenentwintig jaar
Fransje Blom-Blok, dertig jaar
Rebecca Blom-Blom, drieënzestig jaar
Esther Blom-Boekebinder, drieënzestig jaar
Hendrika Blom-Boeken, eenendertig jaar
Gretha Blom-Brandon, eenendertig jaar
Sophia Blom-Brilleman, negenenveertig jaar
Sientje Blom-Bromet, drieënvijftig jaar
Esther Liebe Marie Blom-Cahn, dertig jaar
Catharina van der Blom-Cauvern, drieënzestig jaar
Eva Blom-Chumaceiro, achtenveertig jaar
Betsy Blom-Cohen, zesenveertig jaar
Jansje Blom-Davids, zesenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Helena Blom-de Vries, vijfentwintig jaar
Marianne Blom-Diamant, negenenvijftig jaar
Jeannette Blom-Dingsdag, tweeëndertig jaar
Eva Blom-Fransman, drieënvijftig jaar
Henriette Blom-Gobitz, achttien jaar
Roosje Blom-Goedel, vijfenvijftig jaar
Klaartje Blom-Goudsmit, vierenvijftig jaar
Saartje Blom-Goudsmit, zevenendertig jaar
Sientje Blom-Grootkerk, zevenenzestig jaar
Betje Blom-Hakker, zestig jaar
Regina Blom-Hakker, tweeënvijftig jaar
Marianne Blom-Italiaander, vierenveertig jaar
Selina Blom-Konstenaar, vijfentwintig jaar
Mina Blom-Krant, drieëntwintig jaar
Sippora Blom-Kreveld, drieënvijftig jaar
Sophia Blom-Lakmaker, vierenveertig jaar
Rachel Blom-Maij, negenenveertig jaar
Rachel Blom-Meents, vierendertig jaar
Serla Blom-Meer, veertig jaar
Gretha Blom-Nord, tweeëndertig jaar
Hanna Blom-Pesaro, zesentwintig jaar
Jaantje Blom-Poons, drieënvijftig jaar
Isabella Blom-Salomons, negenendertig jaar
Branca Blom-Sarlui, eenenveertig jaar
Grietje Blom-Scheffer, tweeënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Esther Blom-Simons, negenenzestig jaar
Sonja Ray Blom-van Amerongen, eenentwintig jaar
Marianne Blom-van Velzen, zesenveertig jaar
Rebecca Blom-Wessel, leeftijd onbekend
Hester Blom-Witzenhuizen, dertig jaar
Saartje Blom-Wurms, eenenzeventig jaar
Sientje Blom-Wurms, vierenzestig jaar
Marianne Blom-Zodij, zeventig jaar
Helena Blomhof, zestien jaar
Johanna Fanny Jacoba Blomhof, achttien jaar
Martin Blomhof, zesenveertig jaar
Margaretha Blomhof-Bosboom, drieënveertig jaar
Fanny Blomhof-de Haas, eenenzeventig jaar
Meijer Blomhoff, eenenveertig jaar
Eva Blomhoff-de Jongh, zevenendertig jaar
Sara Blomkwist, vijfenvijftig jaar
Leon Blommekoper, achtenzestig jaar
Betje Blommekoper-Gompers, tweeënvijftig jaar
Abel Bluhm, eenentwintig jaar
Arie Gedaljo Bluhm, dertien jaar
Dora Bluhm, zesentwintig jaar
Dora Bluhm, elf jaar
Dora Dewehre Blühm, eenentwintig jaar
Gretha Bluhm, vierentwintig jaar
Henoch Blühm, negenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Idar Ber Hirch Bluhm, vierenzeventig jaar
Isaac Bluhm, zestien jaar
Meijer Blühm, dertien jaar
Nathan Bluhm, zesenveertig jaar
Samuel Bluhm, zesendertig jaar
Wolf Bluhm, achtenveertig jaar
Alida Bluhm-Polak, zevenenveertig jaar
Lena Bluhm-Schijveschuurder, zesentwintig jaar
Anna Cato Blühm-Schreuders, zesenveertig jaar
Reina Bluhm-van Beetz, negenenveertig jaar
Alfons Israël Blum, negenendertig jaar
Alfred Blum, tweeënzeventig jaar
Aron Blum, achtenzeventig jaar
Kurt Heinz Blum, negenentwintig jaar
Salomon Blum, zevenendertig jaar
Julie Blum-Haas, achtenzestig jaar
Wilhelmina Blüm-Jeremias, zesenzeventig jaar
Isabella Blum-Schwan, eenenzestig jaar
Hans Dieter Blume, tweeëntwintig jaar
Rudolf Blumenau, drieënveertig jaar
Gertrud Blumenau-Kahn, vierenveertig jaar
Bertha Blumenau-Raphael, zevenenzeventig jaar
Hilde Beata Blumendal, eenenveertig jaar
Fritz Blumenfeld, zesendertig jaar
Henry Hirsch Blumenfeld, vierenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hermann Blumenfeld, drieënzestig jaar
Paul Blumenfeld, veertig jaar
Peter Stefan Blumenfeld, vijf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sofie Blumenfeld, drieëntwintig jaar
Sylvia Marion Blumenfeld, twee jaar
Walter Blumenfeld, negenendertig jaar
Regina Henriette Elise Blumenfeld-Burchardt, eenenvijftig jaar
Else Rosa Blumenfeld-Drücker, vijfenvijftig jaar
Helene Blumenfeld-Heumann, negenendertig jaar
Sofie Blumenfeld-Kaufmann, vierenzestig jaar
Helena Susanna Blumenfeld-Nabaro, tweeëndertig jaar
Ilse Blumenfeld-Pincus, vijfendertig jaar
Curt Walther Blumenfeldt, eenenvijftig jaar
Anna Sara Philippine Blumenfeldt-Sussmann, drieënzeventig jaar
Erich Blumenreich, negenenveertig jaar
Käthe Blumenreich-Auerbach, achtenveertig jaar
Henny Berta Blumensohn, eenentwintig jaar
Israël Jakob Blumensohn, zesenvijftig jaar
Scheindel Rachel Blumensohn-Steinhart, zevenenveertig jaar
Carola Helene Blumenstein, dertig jaar
Inge Sofie Martha Blumenstein, twintig jaar
Joseph Blumenstein, zesenzestig jaar
Regi Sara Blumenstein-Frank, leeftijd onbekend
Else Blumenstein-Frankenstein, achtendertig jaar
Käte Blumenstein-Jacobsohn, achtenveertig jaar
Klara Blumenstein-Levisohn, zestig jaar
Gerda Blumenstock, zeven jaar
Gerson Blumenstock, negenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mirel Blumenstock-Krieger, zevenendertig jaar
Adolf Julius Blumenthal, zesenvijftig jaar
Carla Rahel Blumenthal, twee jaar
Emil Blumenthal, negentien jaar
Frieda Blumenthal, achtenvijftig jaar
Gunter Blumenthal, zestien jaar
Harry Chajim Blumenthal, een jaar
Helmut Blumenthal, dertien jaar
Herbert Blumenthal, achtenvijftig jaar
Jakob Israel Blumenthal, vijfenzestig jaar
Julius Werner Blumenthal, drieëntwintig jaar
Käthe Blumenthal, drieëndertig jaar
Kurt Blumenthal, zestien jaar
Leo Blumenthal, vijfendertig jaar
Lothar Ludwig Blumenthal, eenentwintig jaar
Ludwig Otto Blumenthal, achtenzestig jaar
Marcel Marcus Blumenthal, twee jaar
Margot Blumenthal, zevenendertig jaar
Margot Ruth Blumenthal, zes jaar
Martin Blumenthal, tweeënveertig jaar
Peter David Blumenthal, twintig jaar
Reinhard Blumenthal, zevenenveertig jaar
Siegfried Blumenthal, zevenenvijftig jaar
Walter Blumenthal, negentien jaar
Walter Israël Blumenthal, tweeëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Walther Feist Blumenthal, achtenveertig jaar
Sophie Blumenthal-Dillenberg, vierenvijftig jaar
Amalie Blumenthal-Ebstein, zesenzestig jaar
Bertha Sara Blumenthal-Hammerschlag, drieënzestig jaar
Ernestine Blumenthal-Kempner, vierenzeventig jaar
Irma Blumenthal-Rosenthal, vierenveertig jaar
Emma Blumenthal-Ruthenburg, vierenzeventig jaar
Betsie Ilse Blumenthal-van Dam, achtentwintig jaar
Gertrud Sara Blumenthal-Wertheim, drieëndertig jaar
Hanna Blümlein, zesenzestig jaar
Abraham Boas, tweeëntachtig jaar
Abraham Boas, vierenzeventig jaar
Abraham Boas, eenenzestig jaar
Abraham Boas, achtendertig jaar
Abraham Boas, vierendertig jaar
Abraham Boas, achttien jaar
Abraham Boas, vijftien jaar
Abraham Benjamin Boas, veertien jaar
Abraham David Boas, drieëntwintig jaar
Alexander Boas, negenendertig jaar
Alexander Boas, vijf jaar
Alfred Boas, negentien jaar
Alida Boas, drie jaar
Anna Boas, negenenveertig jaar
Anna Boas, negen maanden
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Aron Boas, vijfenveertig jaar
Barend Boas, eenenveertig jaar
Barend Arnold Boas, vier jaar
Benedictus Boas, achtenveertig jaar
Benedictus Boas, vijfendertig jaar
Benedictus Israël Boas, twaalf jaar
Benjamin Boas, tweeënvijftig jaar
Benjamin Boas, achtenveertig jaar
Benjamin Boas, zesenveertig jaar
Benjamin Wolf Abraham Boas, drieënvijftig jaar
Betje Sientje Boas, zeventien jaar
Branka Boas, vijftig jaar
Cato Boas, elf jaar
Cato Rachel Boas, dertien jaar
Charles Elchanon Boas, vierendertig jaar
Clara Boas, achtendertig jaar
Clara Boas, vier jaar
Coenraad Boas, tweeëntachtig jaar
David Boas, achtenveertig jaar
David Boas, veertien jaar
David Wolf Boas, zeventien jaar
Dina Boas, tweeënveertig jaar
Eduard Abraham Louis Boas, achtenzestig jaar
Eleazer Samuel Boas, zesentachtig jaar
Elias Boas, veertien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Emanuel Boas, achtenvijftig jaar
Emanuel Boas, eenenveertig jaar
Emilie Boas, zevenendertig jaar
Esther Boas, zesenveertig jaar
Frieda Esther Boas, twintig jaar
Gabriel Boas, drieënzestig jaar
Hartog Boas, tweeënveertig jaar
Heintje Boas, zesenzeventig jaar
Henri Herman Boas, tweeënzestig jaar
Henri Maximiliaan Boas, vierenzestig jaar
Herman Boas, vierenvijftig jaar
Herman Boas, negen jaar
Hermanus Boas, vijfenvijftig jaar
Hester Boas, vierenveertig jaar
Irene Sonja Boas, vier jaar
Isaäc Boas, zevenendertig jaar
Isaac Abraham Boas, eenenvijftig jaar
Isidore Boas, eenenvijftig jaar
Israël Boas, drieënzeventig jaar
Israël Benedictus Boas, achtenveertig jaar
Izak Boas, achtentwintig jaar
Jacob Boas, achtenveertig jaar
Jacob Boas, zesendertig jaar
Jacob Boas, eenentwintig jaar
Jacob Eliazer Boas, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacobus Maurits Boas, tweeënzestig jaar
Jeanette Boas, eenentwintig jaar
Jochem Boas, tweeënzestig jaar
Joseph Boas, vijfentwintig jaar
Joseph Boas, eenentwintig jaar
Jozef Boas, dertig jaar
Jozeph Boas, twintig jaar
Juda Boas, eenenzeventig jaar
Julius Boas, zevenenvijftig jaar
Kaatje Boas, dertig jaar
Kaatje Boas, vijftien jaar
Kaatje Boas, zestien jaar
Klara Boas, vierendertig jaar
Leendert Boas, drieënzestig jaar
Leendert Boas, zeven jaar
Leentje Boas, zestien jaar
Levie Boas, vijftig jaar
Levie Boas, eenendertig jaar
Levie Samuel Boas, drieëntachtig jaar
Louis Boas, zesenveertig jaar
Louis Boas, twintig jaar
Louis Boas, negentien jaar
Louis Boas, twaalf jaar
Louis Boas, tien jaar
Louis Boas, negen jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Ludovicus Boas, negentien jaar
Marcus Boas, eenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marcus Boas, vijfenveertig jaar
Marcus Boas, tweeënveertig jaar
Marcus Boas, zevenendertig jaar
Maria Boas, vier jaar
Marie Jean Boas, vierenveertig jaar
Mary Boas, veertien jaar
Maurice Boas, zeven jaar
Maurits Boas, eenentwintig jaar
Meijer Simon Boas, vijftien jaar
Meyer Simon Boas, eenentwintig jaar
Michel Abraham Boas, vierenveertig jaar
Mozes Boas, negenenzestig jaar
Mozes Boas, zesenvijftig jaar
Mozes Boas, vijfenveertig jaar
Mozes Boas, drieëntwintig jaar
Mozes Benedictus Boas, drieënvijftig jaar
Nathan Levie Boas, vijfendertig jaar
Philip Boas, achtendertig jaar
Philip Boas, zesentwintig jaar
Rebecca Boas, achtentwintig jaar
Rebecca Boas, tweeëntwintig jaar
Rebecca Boas, twintig jaar
Roosje Boas, drieënvijftig jaar
Salomon Boas, drieëntachtig jaar
Salomon Boas, zesenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Salomon Boas, achtendertig jaar
Salomon Boas, vierentwintig jaar
Salomon Boas, zeventien jaar
Samuel Boas, drieënvijftig jaar
Samuel Boas, tweeënvijftig jaar
Samuel Boas, zesendertig jaar
Samuel Boas, zevenentwintig jaar
Sara Boas, tweeënvijftig jaar
Sara Boas, eenenvijftig jaar
Sara Boas, eenenveertig jaar
Selma Marie Boas, negentien jaar
Simeon Tobie Alfred Boas, zesenvijftig jaar
Simon Meijer Boas, achttien jaar
Sipora Leny Boas, negentien jaar
Sonja Boas, zes jaar
Vogeltje Boas, achtenzestig jaar
Vrouwtje Boas, zesenveertig jaar
Vrouwtje Margaretha Boas, zevenendertig jaar
Willem Boas, drieëntwintig jaar
Willem Isidor Boas, achtentwintig jaar
Yvonne Marietta Boas, een jaar
Lily Boas-Aletrino, vierenvijftig jaar
Sophia Boas-Alter, achttien jaar
Sophie Boas-Asch, vierenzeventig jaar
Helena Boas-Bartels, zestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Clarisse Boas-Beer, zevenendertig jaar
Vogelina Boas-Blitz, eenentwintig jaar
Elizabeth Mary Boas-Boas, achttien jaar
Mietje Boas-Boeken, vijfendertig jaar
Kaatje Boas-Buijs, drieënveertig jaar
Carolina Boas-Cohen, tweeënzestig jaar
Roosje Boas-Cohen, eenenveertig jaar
Rebecca Boas-de Bok, vijftig jaar
Naatje Boas-de Groot, negenenveertig jaar
Rebecca Boas-de Groot, eenenzestig jaar
Sara Boas-de Leeuwe, drieënvijftig jaar
Celina Boas-de Raaij, vijftig jaar
Aleida Boas-de Vries, twintig jaar
Sophia Boas-de Vries, zesendertig jaar
Margaretha Goedje Boas-Dusseldorp, eenenzestig jaar
Judith Boas-Fransman, zesendertig jaar
Klaartje Boas-Groen, vierenvijftig jaar
Johanna Boas-Grootkerk, vierenveertig jaar
Roosje Boas-Hamme, dertig jaar
Rachel Boas-Huisman, drieëndertig jaar
Kaatje Boas-Katoen, zeventig jaar
Theresia Boas-Katoen, vierendertig jaar
Johanna Boas-Knegje, drieënveertig jaar
Esther Boas-Lakmaker, achtenvijftig jaar
Getrud Käthe Boas-Levy, zesendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Roza Boas-Michael, drieëndertig jaar
Selina Boas-Montezinos, tweeëntwintig jaar
Sophia Betje Boas-Mossel, negenenzeventig jaar
Debora Boas-Munnikendam, eenenzestig jaar
Dientje Boas-Neeter, negenenzestig jaar
Sara Boas-Orpes, tweeënzestig jaar
Mina Boas-Pachter, tweeëndertig jaar
Dina Boas-Pais, zestig jaar
Betje Boas-Peper, tweeënveertig jaar
Roza Boas-Pimontel, tweeënvijftig jaar
Rebecca Mietje Boas-Polak, drieëndertig jaar
Clara Boas-Rabbie, zevenenzestig jaar
Klaartje Boas-Roet, zevenenzestig jaar
Schoontje Boas-Sarlie, drieënzestig jaar
Heintje Boas-Scheffer, drieënzeventig jaar
Rachel Boas-Schelvis, zesendertig jaar
Schoontje Boas-Sealtiel, eenenveertig jaar
Grietje Boas-Snapper, vijfenvijftig jaar
Grete Boas-Sommer, negenendertig jaar
Jetta Boas-Spetter, eenenveertig jaar
Rita Boas-Stern, tweeëntwintig jaar
Rozetta Esther Boas-Stork, drieëntwintig jaar
Catharina Boas-Trompetter, veertig jaar
Karolina Helena Boas-van Dam, vijfentwintig jaar
Esther Boas-van Kollem, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Catharina Boas-van Praagh, achtentwintig jaar
Rozetta Boas-van Praagh, achtentwintig jaar
Mietje Boas-van Thijn, zevenenvijftig jaar
Cato Boas-van Weezel, vijfenvijftig jaar
Vrouwtje Boas-Vieijra, twintig jaar
Rosette Boas-Vintura, vierenzestig jaar
Margaretha Boas-Vorst, vijfenvijftig jaar
Eva Boas-Vos, drieënveertig jaar
Jansje Boas-Waaker, achtendertig jaar
Clara Boas-Waterman, vierenvijftig jaar
Maria Catharina Boas-Zeelander, drieënvijftig jaar
Bernard Boasson, tweeëndertig jaar
Betsij Boasson, zesenzestig jaar
Elisabeth Isabella Boasson, vijfentwintig jaar
Frederik Albert Boässon, tweeëntachtig jaar
Hans Karel Boasson, zevenentwintig jaar
Hein Boasson, zesendertig jaar
Jacob Lehman Boasson, vijfenzestig jaar
Julie Sara Boasson, zevenenzestig jaar
Kittij Boasson, dertig jaar
Marc Herman Boasson, vijfenvijftig jaar
Rebekka Josephine Boasson, drieënzeventig jaar
Silvia Helena Boasson, vijfenveertig jaar
Seliena Boasson-Boasson, vijfenvijftig jaar
Bella Boasson-Sanders, eenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Aäron Bobbe, vijftien jaar
Abraham Bobbe, vijfendertig jaar
Abraham Bobbe, achtendertig jaar
Alexander Bobbe, negenendertig jaar
Alexander Bobbe, vijfendertig jaar
Anna Bobbe, achtendertig jaar
Anna Bobbe, vierentwintig jaar
Anna Bobbe, zestien jaar
Anna Bobbe, vier jaar
Asscher Lazarus Bobbe, een jaar
Barend Bobbe, vijftien jaar
Benjamin Bobbe, vijftig jaar
Benjamin Bobbe, vier jaar
Bernard Bobbe, zevenenveertig jaar
Betje Bobbe, drieëntwintig jaar
Clara Bobbe, negenenzestig jaar
Clara Bobbe, zesenveertig jaar
Clara Bobbe, zestien jaar
David Bobbe, vierendertig jaar
Debora Bobbe, negen jaar
Eliazar Bobbe, vierenzestig jaar
Eliazar Bobbe, vijfenveertig jaar
Eliazar Bobbe, eenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eliazar Bobbe, zevenendertig jaar
Eliazer Bobbe, zevenenzestig jaar
Elie Bobbe, twintig jaar
Elisabeth Bobbe, eenenzestig jaar
Elkan Bobbe, zevenentwintig jaar
Emanuel Bobbe, achtenzestig jaar
Ester Bobbe, zesenveertig jaar
Grietje Bobbe, twintig jaar
Hanna Sophia Bobbe, een jaar
Hartog Bobbe, vijfenzeventig jaar
Hartog Bobbe, zesentwintig jaar
Helene Bobbe, drieënveertig jaar
Henri Bobbe, drieënvijftig jaar
Henry Bobbe, zeventien jaar
Herman Bobbe, twee jaar
Hijman Bobbe, eenenvijftig jaar
Hijman Bobbe, zevenenveertig jaar
Hijman Bobbe, vijfentwintig jaar
Hyman Bobbe, vijfendertig jaar
Isaac Bobbe, drieënveertig jaar
Isaac Bobbe, achtentwintig jaar
Izak Bobbe, eenendertig jaar
Jacob Bobbe, vijfendertig jaar
Jacob Bobbe, negenendertig jaar
Jacob Levie Bobbe, twaalf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Louis Bobbe, zeven jaar
Jeannette Marie Bobbe, vijfendertig jaar
Jetje Bobbe, achttien jaar
Jetje Bobbe, zeventien jaar
Jetje Bobbe, acht jaar
Joel Bobbe, vijf jaar
Joel Bobbe, twee jaar
Joël Bobbe, twintig jaar
Joël Bobbe, zes jaar
Karel Bobbe, negenentwintig jaar
Karel Bobbe, drie jaar
Klaartje Bobbe, tweeëntwintig jaar
Klaartje Bobbe, drie jaar
Levie Bobbe, vierenvijftig jaar
Levie Bobbe, negenenzestig jaar
Lion Bobbe, veertig jaar
Louis Bobbe, zevenenzestig jaar
Louis Bobbe, tien jaar
Louis Bobbe, twee jaar
Marcel Bobbe, achtendertig jaar
Marcus Bobbe, negentien jaar
Marianna Bobbe, achtendertig jaar
Marieka Bobbe, een jaar
Maurice Bobbe, zeventien jaar
Meijer Bobbe, vijfenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Meijer Bobbe, negenentwintig jaar
Michel Bobbe, negenentwintig jaar
Moses Bobbe, achtenzeventig jaar
Moses Bobbe, zeventig jaar
Mozes Bobbe, zevenendertig jaar
Mozes Bobbe, zevenentwintig jaar
Rachel Bobbe, twaalf jaar
Rebecca Bobbe, twaalf jaar
Rebecca Clasina Bobbe, zestien jaar
Rika Bobbe, zeventien jaar
Ronald Bobbe, een jaar
Roosje Bobbe, zesenveertig jaar
Saartje Bobbe, negentien jaar
Saartje Bobbe, vijf jaar
Salomon Bobbe, drieënzeventig jaar
Salomon Bobbe, drieënvijftig jaar
Salomon Bobbe, achtendertig jaar
Salomon Samuel Bobbe, veertien jaar
Samuel Bobbe, zestig jaar
Samuel Joseph Bobbe, negen jaar
Sientje Bobbe, vijfenvijftig jaar
Simon Bobbe, achtenzestig jaar
Simon Bobbe, vijfenzestig jaar
Simon Bobbe, twintig jaar
Simon Mozes Bobbe, zestien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hanna Sophia Bobbe-Alter, drieënzestig jaar
Marianne Bobbe-Barend, vijfenveertig jaar
Theresia Bobbe-Barendse, zesenzestig jaar
Dora Bobbe-Bobbe, vijfentwintig jaar
Esther Bobbe-de Koning, vierenveertig jaar
Mietje Bobbe-de Koning, eenenveertig jaar
Henrica Bobbe-de Vries, vijfenzeventig jaar
Mietje Bobbe-de Winter, achtenveertig jaar
Sara Ronetta Duifken Bobbe-Elzas, zesenzestig jaar
Lea Bobbe-Frank, twintig jaar
Mietje Bobbe-Fresco, vierentwintig jaar
Eva Bobbe-Fuld, achtentwintig jaar
Rachel Bobbe-Gompels, drieënveertig jaar
Benvenida Bobbe-Knoop, drieënvijftig jaar
Klaartje Bobbe-Kunstenaar, tweeënzeventig jaar
Marianne Bobbe-Lootsteen, achtendertig jaar
Mietje Bobbe-Opdenberg, negenendertig jaar
Betje Bobbe-Poons, achttien jaar
Henderina Bobbe-Roffesa, zevenentwintig jaar
Margit Bobbe-Schlesinger, drieëndertig jaar
Hester Bobbe-Trijtel, tweeënvijftig jaar
Sibilla Bobbe-van Amerongen, achtendertig jaar
Frouktje Bobbe-van Hasselt, zesentwintig jaar
Kaatje Bobbe-van Leeuwen, drieënvijftig jaar
Saartje Bobbe-van Leeuwen, vierenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Saartje Bobbe-Verdoner, zestig jaar
Jetje Bobbe-Wilkens, negenenvijftig jaar
Sophia Bobbe-Wurms, vierendertig jaar
Roza Bobbe-Zomerplaag, vierenveertig jaar
Herman Alphons Bobrownitzki, tweeëntwintig jaar
Siegfried Bobrownitzki, negenenvijftig jaar
Sigmund Bobrownitzki, twintig jaar
Jeannette Bobrownitzki-Kater, drieënzestig jaar
Engel Bobrownitzki-Veldman, drieënvijftig jaar
Agathe Bock, tweeëntwintig jaar
Anna Ella Bock, zeventien jaar
Aron Juda Bock, vierenveertig jaar
Bertha Bock, zevenenzestig jaar
David de Bock, negenenveertig jaar
Edith Bock, vijfendertig jaar
Hartog de Bock, eenenvijftig jaar
Hedwig Bock, tweeënvijftig jaar
Helene Luise Maria Theresia Bock, dertig jaar
Johanna Bock, vierenzestig jaar
Josephina Bock, drieënzestig jaar
Leo Bock, achtenvijftig jaar
Maurice Bock, tweeëndertig jaar
Max Bock, vijfenzestig jaar
Miriam Bock, vijftien jaar
René Bock, dertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Ruchla Lea Bock, eenenveertig jaar
Samuel Bock, negenenzestig jaar
Therese Sara Bock, drieëndertig jaar
Isabelle Bock-Batavier, zestig jaar
Estella de Bock-Brandon, eenenveertig jaar
Dora Sara Bock-Halle, achtenveertig jaar
Roosje de Bock-Italianer, zevenenveertig jaar
Sali Bock-Jäger, zesendertig jaar
Berta Bock-Kanner, drieënveertig jaar
Rachel Bock-Oppenheimer, vierenzestig jaar
Mathilde Bock-Silberberg, zevenenvijftig jaar
Alfred Abraham Bodenheimer, acht jaar
Berthold Bodenheimer, achtenvijftig jaar
Berthold Baruch Bodenheimer, tien jaar
Eliane Hanna Bodenheimer, veertien jaar
Eva Bodenheimer, dertien jaar
Kurt Bodenheimer, vijftien jaar
Leo Bodenheimer, negenenveertig jaar
Madeleine Marianne Bodenheimer, achttien jaar
Siegfried Bodenheimer, zesenzeventig jaar
Rosa Paula Bodenheimer-Baer, vierenvijftig jaar
Johanna Bodenheimer-Heymann, vierenveertig jaar
Emma Bodenheimer-Rosenfeld, vierentachtig jaar
Beila Bodian, zesenveertig jaar
Agnes Esther Bodländer-Mamlok, negenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rosa Bodnar, zeventien jaar
Ruben Bodnar, leeftijd onbekend
Chana Bodnar-Schönberg, zesenvijftig jaar
Jacques Boedels, eenenzestig jaar
Joseph Boedels, vijftig jaar
Lea Boedels, drieëntwintig jaar
Meijer Boedels, dertien jaar
Mozes Boedels, achtenzestig jaar
Sara Boedels, achttien jaar
Sara Boedels-Meeth, vijfenzestig jaar
Margaretha Boedels-Moscoviter, negenenveertig jaar
Heintje Boedels-Vischschoonmaker, achtenvijftig jaar
Dora Boehm, eenenvijftig jaar
Abraham Boekbinder, vierenzeventig jaar
Abraham Herman Boekbinder, zestien jaar
Andries Boekbinder, eenendertig jaar
Andries Boekbinder, zeventien jaar
Anna Boekbinder, vijf jaar
Barend Boekbinder, zestig jaar
Barend Boekbinder, tweeënvijftig jaar
Barend Boekbinder, zevenenveertig jaar
Barend Boekbinder, eenenveertig jaar
Barend Boekbinder, tweeëntwintig jaar
Barend Issaschar Boekbinder, vier jaar
Barendina Boekbinder, eenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Barendina Boekbinder, eenentwintig jaar
Betje Boekbinder, eenenveertig jaar
Bilha Boekbinder, achtenvijftig jaar
David Boekbinder, zeventien jaar
Femmie Boekbinder, veertig jaar
Grietje Boekbinder, achtenveertig jaar
Grietje Duifje Boekbinder, negenenzeventig jaar
Isaac Boekbinder, vijftig jaar
Isaac Salomon Boekbinder, zeventig jaar
Isaäc Salomon Boekbinder, eenenveertig jaar
Jacques Michel Boekbinder, zevenenvijftig jaar
Jansje Boekbinder, zeventien jaar
Jesaja Boekbinder, achttien jaar
Joel Boekbinder, vierenveertig jaar
Joel Boekbinder, achtendertig jaar
Jonas Boekbinder, negentien jaar
Josef Boekbinder, vijf jaar
Judik Boekbinder, eenentachtig jaar
Kaatje Boekbinder, zeventien jaar
Levie Boekbinder, vijftig jaar
Levie Boekbinder, zesentwintig jaar
Louis Simon Boekbinder, zesenvijftig jaar
Meijer Boekbinder, tachtig jaar
Meijer Boekbinder, negenenveertig jaar
Meijer Boekbinder, tien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Meijer Boekbinder, tien jaar
Mietje Boekbinder, twaalf jaar
Moses Boekbinder, zevenenzeventig jaar
Mozes Boekbinder, zeven jaar
Rebecca Boekbinder, twintig jaar
Saartje Boekbinder, vierenvijftig jaar
Salomon Boekbinder, zesendertig jaar
Salomon Boekbinder, vijfentwintig jaar
Salomon Boekbinder, zeven jaar
Simon Boekbinder, zesenzeventig jaar
Simon Boekbinder, vijfenveertig jaar
Simon Boekbinder, zevenendertig jaar
Simon Boekbinder, dertien jaar
Simon Boekbinder, negenentwintig jaar
Sophia Boekbinder, negentien jaar
Sophia Boekbinder, negentien jaar
Belia Boekbinder-Barendse, vijfendertig jaar
Mietje Boekbinder-Bosman, zevenenzeventig jaar
Roosje Boekbinder-de Groot, achtendertig jaar
Henriette Boekbinder-de Levie, eenenvijftig jaar
Rebecca Boekbinder-de Vries, zesenvijftig jaar
Roosje Boekbinder-de Vries, zevenendertig jaar
Emma Boekbinder-Frenkel, zeventig jaar
Eva Boekbinder-Fresco, zesenvijftig jaar
Sara Boekbinder-Fresco, negenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Branca Boekbinder-Gobets, vijfenveertig jaar
Sophia Boekbinder-Hakker, zevenenveertig jaar
Roosje Boekbinder-Lamport, twintig jaar
Susanna Boekbinder-Prins, tweeëndertig jaar
Judith Boekbinder-Roet, eenenzeventig jaar
Grietje Boekbinder-Snoek, vijfenzeventig jaar
Johanna Evalina Boekbinder-Stork, eenendertig jaar
Mathilda Boekbinder-van Bever, achtenzestig jaar
Sarah Boekbinder-van Leeuwen, vijfendertig jaar
Eva Boekbinder-van Messel, eenenvijftig jaar
Betje Boekbinder-Wijnberg, zevenenveertig jaar
Ester Boekdrukker, zevenenvijftig jaar
Hartog Joseph Boekdrukker, vierenvijftig jaar
Herman Boekdrukker, vijfentwintig jaar
Jacob Boekdrukker, negenentwintig jaar
Josephina Boekdrukker, zeventien jaar
Lea Boekdrukker, zevenendertig jaar
Lena Boekdrukker, vijfentwintig jaar
Manus Boekdrukker, zevenenvijftig jaar
Nathan Boekdrukker, achtenvijftig jaar
Nathan Salomon Boekdrukker, zevenenzeventig jaar
Nico Boekdrukker, dertig jaar
Rebekka Boekdrukker, zesenvijftig jaar
Roosje Boekdrukker, zeven jaar
Salomon Boekdrukker, tweeënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Salomon Marcus Boekdrukker, veertig jaar
Samuel Boekdrukker, vierenveertig jaar
Sigmund Boekdrukker, vijfendertig jaar
Sophie Boekdrukker-Baars, eenenveertig jaar
Onbekend Boekdrukker-Benjamins, vierenvijftig jaar
Rachel Boekdrukker-Bleekrode, drieënvijftig jaar
Adelheid Boekdrukker-de Wind, achttien jaar
Marianna Boekdrukker-Goudstikker, achtenvijftig jaar
Marianna Boekdrukker-Zwarenstein, drieënvijftig jaar
Felix Boekebinder, tweeënveertig jaar
Vogeltje Boekebinder, vierenzeventig jaar
Roza Boekebinder-Broekman, zevenendertig jaar
Esther Boekebinder-Speelman, achtenzestig jaar
Abraham Boeken, achtendertig jaar
Aron Boeken, eenenvijftig jaar
Aron Boeken, zeventien jaar
Barend Boeken, drieëndertig jaar
Barend Boeken, zeventien jaar
Beatrice Eva Boeken, zeven jaar
Betje Roosje Boeken, twintig jaar
Betty Boeken, negen jaar
Branca Boeken, zesentwintig jaar
Branca Boeken, elf jaar
Branka Boeken, eenentwintig jaar
Carla Jeanette Boeken, acht jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Coenraad Boeken, zevenenveertig jaar
Coenraad Boeken, drieëndertig jaar
David Boeken, tweeënvijftig jaar
Debora Boeken, zeven jaar
Debora Boeken, vijf jaar
Eddy Boeken, zes jaar
Elisabeth Boeken, vierenveertig jaar
Emanuel Boeken, zesenzestig jaar
Esther Boeken, vier jaar
Gerrit Boeken, zeven jaar
Helena Boeken, negentien jaar
Hermanus Boeken, veertig jaar
Isaac Boeken, zesenzestig jaar
Isaac Boeken, vierentwintig jaar
Isaäc Boeken, drieënzeventig jaar
Izak Boeken, achtendertig jaar
Jacob Boeken, zeventig jaar
Jacob Boeken, zevenenvijftig jaar
Jacob Boeken, drieëntwintig jaar
Jacob Boeken, acht jaar
Jacques Herman Boeken, achttien jaar
Jesaia Boeken, vijfenzeventig jaar
Jonas Boeken, veertien jaar
Judith Boeken, vierendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Judith Boeken, negen jaar
Keetje Boeken, vierenveertig jaar
Klara Boeken, zeven jaar
Lena Boeken, negentien jaar
Levie Boeken, vijfendertig jaar
Louis Carol Boeken, vijftien jaar
Marcus Boeken, achtenveertig jaar
Marcus Boeken, tweeëntwintig jaar
Marcus Boeken, zestien jaar
Marianne Boeken, dertien jaar
Maurice Boeken, twee jaar
Max Boeken, vijftien jaar
Mozes Boeken, vierenzestig jaar
Mozes Boeken, achtenvijftig jaar
Nathan Boeken, negen jaar
Nathan Boeken, zevenenveertig jaar
Philip Boeken, een jaar
Rachel Boeken, veertien jaar
Rachel Boeken, elf jaar
Rebecca Boeken, vijftien jaar
Rebecca Boeken, dertien jaar
Salomon Boeken, vijftig jaar
Salomon Boeken, zestien jaar
Salomon Boeken, tien maanden
Samuel Boeken, leeftijd onbekend
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Simon Boeken, zes jaar
Wolf Boeken, vierentwintig jaar
Judith Boeken-Aalsvel, twintig jaar
Sara Boeken-Bartels, eenentachtig jaar
Bertha Boeken-Brandel, vierenveertig jaar
Engeltje Boeken-de Klijn, achtenveertig jaar
Betsie Boeken-Dooseman, zevenenzestig jaar
Rebecca Boeken-Finsy, negenendertig jaar
Petronella Boeken-Förster, drieëntwintig jaar
Roosje Boeken-Komkommer, drieënvijftig jaar
Neeltje Boeken-Koster, negenenzestig jaar
Judith Boeken-Lopes Diaz, zesenzestig jaar
Hendrika Boeken-Mok, eenenzeventig jaar
Esther Boeken-Nabarro, drieënzeventig jaar
Rebecca Boeken-Peekel, achtenzestig jaar
Sara Boeken-Polak, achtenzestig jaar
Rachel Boeken-Prince, eenenzeventig jaar
Lena Boeken-Trijtel, vierendertig jaar
Sara Boeken-van de Kar, tweeëndertig jaar
Marianne Boeken-van Emrik, negenenvijftig jaar
Saartje Boeken-van Oosten, eenenvijftig jaar
Elisabeth Boeken-van Sister, zevenendertig jaar
Esther Boeken-Vischschraper, vierendertig jaar
Debora Boeken-Vogel, drieënzestig jaar
Catharina Boeken-Waterman, eenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rachel Boeken-Waterman, negenentwintig jaar
Sipora Boeken-Wertheim, eenenveertig jaar
Arthur Boeki, twintig jaar
Azor Boeki, drieënzeventig jaar
Azor Boeki, achtenveertig jaar
Isaac Boeki, vierentwintig jaar
Jacob Boeki, eenenvijftig jaar
Jacques Boeki, vijftien jaar
Johanna Boeki, elf jaar
Leentje Boeki, vijfentwintig jaar
Lodewijk Boeki, negenenveertig jaar
Regina Boeki, achttien jaar
Salomon Boeki, zes jaar
Leentje Boeki-Berkelouw, negenenveertig jaar
Saartje Boeki-Frenk, achtenzestig jaar
Sarah Boeki-Nort, veertig jaar
Barend Boekman, drieënzeventig jaar
Emanuel Boekman, zevenendertig jaar
Hartog Boekman, leeftijd onbekend
Mietje Boekman-Gans, zestig jaar
Agnes Boekman-Lutomirski, vijfenzestig jaar
Rosa Boekman-Stokvis, zesendertig jaar
Lea Boekman-Vieyra, zeventig jaar
Abraham Boektje, zevenenveertig jaar
Betje Sophie Boektje, vijftien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Heiman Boektje, drieënvijftig jaar
Izaäk Boektje, vijfenvijftig jaar
Jacob Boektje, eenenvijftig jaar
Jacob Boektje, negentien jaar
Jozef Boektje, vierentachtig jaar
Jozef Boektje, vijfentwintig jaar
Jozef Boektje, negentien jaar
Jozef Marcus Boektje, tweeëntwintig jaar
Judith Boektje, zeventien jaar
Saartje Betje Boektje, eenentwintig jaar
Salomon Boektje, achtenzeventig jaar
Salomon Boektje, vierenvijftig jaar
Sophia Boektje, vijfenvijftig jaar
Rosa Boektje-Bamberg, vijftig jaar
Esther Boektje-Cohen, negenenveertig jaar
Anna Boektje-Cozijn, zesentwintig jaar
Jetje Boektje-Pais, vijftig jaar
Vrouwtje Boektje-Schaap, drieënvijftig jaar
Hester Boektje-van Gelderen, eenennegentig jaar
Rosette Boektje-van Leeuwen, achtenvijftig jaar
Antje van Boele, achtenzestig jaar
Batseba van Boele, vijftien jaar
Benjamin van Boele, vierendertig jaar
David van Boele, achtenvijftig jaar
Ester van Boele, tweeënzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marcus van Boele, zesenvijftig jaar
Meijer van Boele, zevenenzestig jaar
Rachel van Boele, elf jaar
Ruben van Boele, vijfenveertig jaar
Ruben van Boele, zestig jaar
Simon van Boele, dertig jaar
Engeltje Boele-Bros, tweeënzeventig jaar
Keetje Boele-van Barug, zevenenveertig jaar
Flora van Boele-van de Wiek, zestig jaar
Abraham de Boer, vierenzestig jaar
Abraham de Boer, eenenzestig jaar
Abraham de Boer, tweeënveertig jaar
Abraham de Boer, vierendertig jaar
Abraham de Boer, tweeëndertig jaar
Abraham de Boer, dertig jaar
Abraham de Boer, eenentwintig jaar
Abraham de Boer, vijf jaar
Benedictus de Boer, vijfenvijftig jaar
Carolina de Boer, een jaar
Catharina de Boer, acht jaar
Clara de Boer, vier jaar
Cornelia de Boer, elf maanden
David de Boer, vierenzestig jaar
David de Boer, eenendertig jaar
Duifje de Boer, negentien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eliazer de Boer, zesentwintig jaar
Eliazer de Boer, een jaar
Elie de Boer, vierendertig jaar
Esriel de Boer, negenenzeventig jaar
Esriel de Boer, zesenvijftig jaar
Esriel de Boer, vijfenveertig jaar
Francina de Boer, zeventien jaar
Hartog de Boer, zevenenvijftig jaar
Hartog de Boer, achtendertig jaar
Hartog de Boer, zesentwintig jaar
Hartog de Boer, twee jaar
Hester de Boer, drieëndertig jaar
Hetty de Boer, drie jaar
Ida de Boer, zevenentwintig jaar
Isaac de Boer, negen jaar
Isaac de Boer, zevenendertig jaar
Isaac de Boer, drieënzeventig jaar
Isaäc de Boer, acht jaar
Isaäc de Boer, zestig jaar
Israël de Boer, een jaar
Jacques de Boer, zes jaar
Joseph de Boer, negenenzestig jaar
Joseph de Boer, twee jaar
Judith de Boer, leeftijd onbekend
Leendert de Boer, zesenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Lena de Boer, negenentwintig jaar
Leon de Boer, eenenveertig jaar
Leonard Samuel de Boer, dertig jaar
Levie de Boer, zevenendertig jaar
Levie de Boer, tweeëndertig jaar
Lion de Boer, vijfentwintig jaar
Lion de Boer, drieëntwintig jaar
Meijer de Boer, vierentwintig jaar
Meijer de Boer, zesentwintig jaar
Mozes de Boer, zes jaar
Nathan de Boer, tweeënveertig jaar
Reine de Boer, acht maanden
Reintje de Boer, achtenzestig jaar
Salomon de Boer, drieëndertig jaar
Salomon de Boer, vierentwintig jaar
Sara de Boer, leeftijd onbekend
Florine Bertha de Boer-Bernheim, zesenvijftig jaar
Mietje de Boer-Bosboom, drieënzestig jaar
Hanna de Boer-Cohen, drieënzestig jaar
Elisabeth de Boer-Cracau, negenenvijftig jaar
Rachel de Boer-de Boer, achtenvijftig jaar
Anna de Boer-de Jong, dertig jaar
Catharina de Boer-Dingsdag, eenendertig jaar
Jetje de Boer-Erwteman, negenenzestig jaar
Grietje de Boer-Frenkel, zesentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jetje de Boer-Goudeketting, vijfenzestig jaar
Sara de Boer-Hond, drieënzestig jaar
Henriette de Boer-Krant, vijftig jaar
Sara de Boer-Leeuwin, achtenzeventig jaar
Betje de Boer-Lenson, eenenzestig jaar
Betje de Boer-Luza, vijfenveertig jaar
Rachel de Boer-Moffie, achtentwintig jaar
Sara de Boer-van Moppes, achtendertig jaar
Clara de Boer-Vuijsje, zeventig jaar
Rachel de Boer-Weening, vierenzestig jaar
Klara de Boer-Werkheim, achtentwintig jaar
Anna de Boer-Winnik, eenentwintig jaar
Elizabeth de Boer-Wurms, achtentwintig jaar
Aäron de Boers, drieënvijftig jaar
Abraham de Boers, vijfentwintig jaar
Abraham Boers, achtenvijftig jaar
Abraham Boers, drieënveertig jaar
Abraham de Boers, achtendertig jaar
Adriana Johanna de Boers, twaalf jaar
Annie Boers, twaalf jaar
Asser de Boers, drieënzestig jaar
Bloeme de Boers, zes jaar
Clara de Boers, zeventien jaar
Elisabeth de Boers, zevenenvijftig jaar
Emanuel Boers, zesenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Günther Hans Otto Boers, zestien jaar
Hartog de Boers, zesenvijftig jaar
Hendrika de Boers, eenendertig jaar
Hendrika de Boers, vijftien jaar
Henny de Boers, dertien jaar
Henny Deborah de Boers, negentien jaar
Henri de Boers, vijfendertig jaar
Henri de Boers, drie jaar
Henriette de Boers, negenenvijftig jaar
Henriette Betsy Evaleni Boers, veertien jaar
Henriette Wilhelmina Boers, zeventien jaar
Isaac de Boers, eenenzestig jaar
Isaac de Boers, zevenenveertig jaar
Izaak Boers, achtendertig jaar
Jacob de Boers, eenentwintig jaar
Jacques Boers, eenenzestig jaar
Jakob de Boers, zesentwintig jaar
Jeannette Boers, eenendertig jaar
John de Boers, dertien jaar
Johnny de Boers, tien jaar
Joseph de Boers, vierendertig jaar
Juda de Boers, negenenzestig jaar
Levie Boers, achtendertig jaar
Louis de Boers, tien jaar
Marcel Boers, vijf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Maurits de Boers, zesendertig jaar
Meijer de Boers, eenenvijftig jaar
Mozes de Boers, negenenzestig jaar
Mozes de Boers, eenenzestig jaar
Philip Boers, zeventig jaar
Pienas Levie Boers, achtenveertig jaar
Roosje Boers, zevenendertig jaar
Rosette de Boers, vierenvijftig jaar
Sal Boers, zes maanden
Sara de Boers, vierentwintig jaar
Sientje de Boers, zeven jaar
Sigfried de Boers, negenendertig jaar
Simon Boers, tweeënzestig jaar
Theodor Boers, negen jaar
Emilie Boers-Beer, negenendertig jaar
Friederica de Boers-Bernard, vijfenzestig jaar
Sientje de Boers-Bloemkoper, vijfenzestig jaar
Celina de Boers-Blom, drieëndertig jaar
Selma Hendrina Boers-Coster, tweeëndertig jaar
Margaretha de Boers-da Costa da Fonseca, negenendertig jaar
Jeanne de Boers-de Boer, vierenzestig jaar
Wilhelmina Eva Boers-de Koning, drieënvijftig jaar
Johanna de Boers-de Vos, negenenzestig jaar
Heintje de Boers-de Winter, eenentwintig jaar
Sophia de Boers-Dreese, tweeënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Aaltje de Boers-Fresco, vierenzestig jaar
Eva Boers-Goslinski, negenenzestig jaar
Edith Boers-Herz, zesendertig jaar
Alida de Boers-Houtkruijer, tweeënvijftig jaar
Josephine de Boers-Jas, vijfentwintig jaar
Sara de Boers-Maij, negenenveertig jaar
Leentje Boers-Nathans, eenenzeventig jaar
Margarethe Valeska Hildegard de Boers-Pohl, tweeënveertig jaar
Antoinette de Boers-Speelman, drieënzestig jaar
Betsij de Boers-Vaz Dias, eenenvijftig jaar
Hanna de Boers-Vaz Dias, achtenvijftig jaar
Saartje Boers-Walg, veertig jaar
Marianna Boers-Weening, drieëndertig jaar
Rosalien Julia Boerske, vijfendertig jaar
Lily Boerske-Weil, zesenzestig jaar
Rosalie Boersma-Kramp, eenenvijftig jaar
Hartog Boesenach, vierenveertig jaar
Josua Boesenach, twaalf jaar
Philippus Adrianus Boesenach, zeventig jaar
Sientje Boesenach, vierenveertig jaar
Johanna Boesenach-Cohen, eenenzeventig jaar
Mietje Boesenach-Oesterman, negenenzestig jaar
Marianne Boesenach-van Cleef, zevenendertig jaar
Abraham Boesman, eenentwintig jaar
Aron Juda Boesman, eenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Bernard Boesman, tweeënveertig jaar
Joseph Boesman, zesentwintig jaar
Joseph Boesman, drieëntwintig jaar
Maurits Aäron Boesman, dertien jaar
Meijer Boesman, zestig jaar
Meijer Boesman, zesenvijftig jaar
Susanna Boesman, zestien jaar
Flora Boesman-Cats, drieënveertig jaar
Sientje Boesman-Goudsmit, zesenvijftig jaar
Mietje Boesman-Polak, achttien jaar
Eva Boesman-Stern, eenenvijftig jaar
Lea Boesman-Trompetter, zesenvijftig jaar
Rachel Boesman-Wertheijm, zesentwintig jaar
Machiel Boesmann, tweeënveertig jaar
Meijer Boesmann, vijftig jaar
Rosa Boesmann, negenendertig jaar
Jacob Boesnach, veertig jaar
Schoontje Boesnach, vijfenveertig jaar
Sara Boesnach-Witteboon, zevenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Anna Boesnach-Wolfstein, tweeëndertig jaar
Ferdinand Bogen, zeventig jaar
Ruth Bogen, twaalf jaar
Samuel Bogen, negenendertig jaar
Johanne Sara Bogen-Bonwitt, achtenzestig jaar
Luise Bogen-Hertz, vijfendertig jaar
Hans Bogk, zevenendertig jaar
Rosa Bogk-Rozeveld, zevenentwintig jaar
Abraham Bohemen, zestien jaar
Abraham Bohemen, elf jaar
Coenraad Bohemen, vijfenveertig jaar
Coenraad Bohemen, vijfenveertig jaar
Henderika Bohemen, tweeëntwintig jaar
Henderina Bohemen, zestien jaar
Isak Bohemen, zesenzestig jaar
Joel Bohemen, veertig jaar
Joel Bohemen, eenentwintig jaar
Johanna Bohemen, twintig jaar
Maurits Bohemen, achttien jaar
Mirjam Bohemen, zeventien jaar
Mozes Bohemen, drieënveertig jaar
Rina Bohemen, dertien jaar
Salomon Bohemen, zevenenveertig jaar
Salomon Bohemen, achttien jaar
Samuel Bohemen, drieënzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Simon Bohemen, drieënveertig jaar
Hinderina Bohemen-Boomstra, eenenzeventig jaar
Henderika Bohemen-de Groot, eenentachtig jaar
Christje Bohemen-de Jong, achtenvijftig jaar
Bloemina Bohemen-Elshof, veertig jaar
Frouwke Bohemen-Kopuit, negenendertig jaar
Gretha Clara Bohemen-Meijer, eenentwintig jaar
Frouwke Bohemen-Nieweg, zesenzeventig jaar
Rebecca Bohemen-Pezaro, zesenveertig jaar
Rikchen Bohemen-Rosenberg, vijfenveertig jaar
Lewina Bohemen-van Dam, vierenveertig jaar
Leida Bohemen-Velleman, achtendertig jaar
Eugenie Bohl-Aronstein, achtenvijftig jaar
Louis Bohle, zestien jaar
Anna Bohle-Sacksioni, vijfendertig jaar
Eva Böhm, negentien jaar
Josef Bohm, drieënvijftig jaar
Manfred Bohm, zestien jaar
Maria Bohm-Isenburg, drieënzeventig jaar
Chana Bohm-Stiefel, negenenveertig jaar
Josef Bohrer, dertien jaar
Cacilia Bohrer-Fenichel, vijfendertig jaar
Juda de Bok, zesendertig jaar
Mathilda de Bok, vierenveertig jaar
Cecilia de Bok-Jacobs, negenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rebecca de Bok-Monteiro, achtenzestig jaar
Andries van der Bokke, eenenveertig jaar
Anna van der Bokke, acht jaar
Asser van der Bokke, vijfenveertig jaar
Asser van der Bokke, vijfenveertig jaar
Barend van der Bokke, zevenenveertig jaar
Branca van der Bokke, zes jaar
Duifje van der Bokke, vijftien jaar
Eliazer van der Bokke, zesenzestig jaar
Elly van der Bokke, zes jaar
Elsje van der Bokke, negen jaar
Hijman van der Bokke, achtendertig jaar
Levie van der Bokke, tweeëntachtig jaar
Louis van der Bokke, dertig jaar
Louis van der Bokke, zevenentwintig jaar
Marcus van der Bokke, zeventig jaar
Marianne van der Bokke, twee jaar
Marie van der Bokke, zeventien jaar
Maurits van der Bokke, drie jaar
Mozes van der Bokke, zesenzestig jaar
Mozes van der Bokke, zesenvijftig jaar
Nathan van der Bokke, drieënveertig jaar
Rachel van der Bokke, zestien jaar
Rachel van der Bokke, vier jaar
Roosje van der Bokke, veertien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Salomon van der Bokke, elf jaar
Salomon van der Bokke, tweeëndertig jaar
Samson van der Bokke, zevenenzeventig jaar
Sander van der Bokke, negen jaar
Sientje van der Bokke, eenentwintig jaar
Susanna van der Bokke, drieënveertig jaar
Suze van der Bokke, zeven jaar
Lisabeth van der Bokke-Cohen, negenentwintig jaar
Rachel van der Bokke-de Vries, zeventig jaar
Heintje Rachel van der Bokke-Dresden, tweeëndertig jaar
Bernardina van der Bokke-Isaac, vierendertig jaar
Sara van der Bokke-Jas, zevenenvijftig jaar
Schoontje van der Bokke-Kanes, zesenveertig jaar
Klaartje van der Bokke-Lap, tweeënveertig jaar
Betje van der Bokke-Reiss, vijfenzeventig jaar
Elisabeth van der Bokke-Slier, tweeëndertig jaar
Jansje van der Bokke-Springer, tweeënveertig jaar
Elsje van der Bokke-Walg, negenenzestig jaar
Duifje Bokkie, achttien jaar
Frederik Bokkie, tweeëntwintig jaar
Isaac Bokkie, tweeënvijftig jaar
Isaac Bokkie, vijfenveertig jaar
Judith Bokkie, zevenenvijftig jaar
Mozes Bokkie, negenenvijftig jaar
Netje Bokkie, zesenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Samuel Bokkie, zevenenveertig jaar
Zadok Bokkie, dertig jaar
Esther Bokkie-Hekster, drieënzestig jaar
Theresia Bokkie-Ourhaan, veertig jaar
Sara Bokkie-Roosnek, achtenveertig jaar
Hanna Bokkie-Stuiver, tweeënzestig jaar
Schoontje Bokkie-Stuiver, tweeënvijftig jaar
Erwin Bokofzer, vierenvijftig jaar
Pauline Bokofzer-Freundlich, eenentachtig jaar
Abraham Bolle, vijfenzestig jaar
Abraham Bolle, tweeëndertig jaar
Abraham Bolle, twaalf jaar
Abraham Juda Bolle, zes jaar
Alida Bolle, achtenvijftig jaar
Anna Bolle, tweeënzestig jaar
Anna Bolle, vijfendertig jaar
August Emile Bolle, drieëndertig jaar
Benjamin Bolle, twintig jaar
Dina Bolle, veertig jaar
Duifje Bolle, drieënvijftig jaar
Elias Bolle, eenenzestig jaar
Elias Bolle, zesenvijftig jaar
Emanuel Bolle, vijfenzestig jaar
Erna Bolle, drieëntwintig jaar
Femma Bolle, zes jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Gottfried Bolle, zestig jaar
Hartog Bolle, vierenzestig jaar
Hartog Bolle, eenenzestig jaar
Henriette Bolle, negenenzeventig jaar
Henriette Bolle, vijf jaar
Isaac Bolle, vierenvijftig jaar
Izak Bolle, vierendertig jaar
Jacob Bolle, vijfenvijftig jaar
Jacob Bolle, zesentwintig jaar
Jacob Bolle, vierentwintig jaar
Joel Bolle, tweeënzestig jaar
Joel Bolle, zestig jaar
Joel Bolle, achtenvijftig jaar
Joel Bolle, twee jaar
Joseph Bolle, tweeëndertig jaar
Joseph Bolle, zesentwintig jaar
Joseph Bolle, achttien jaar
Joseph Bolle, twaalf jaar
Joseph Hijman Bolle, eenenzestig jaar
Juda Bolle, eenenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Juda Maurits Bolle, achtenzeventig jaar
Levie Bolle, vierenzestig jaar
Levie Bolle, zesenvijftig jaar
Manfred Bolle, negenentwintig jaar
Maria Bolle, vierentwintig jaar
Maria Bolle, drieëntwintig jaar
Marianne Bolle, achtenvijftig jaar
Maurits Philip Bolle, achtenveertig jaar
Max Bolle, vijfentwintig jaar
Max Bolle, twee jaar
Meijer Henri Max Bolle, vierendertig jaar
Mirjam Henriette Bolle, vijf jaar
Mordechai Bolle, zevenenzestig jaar
Mozes Bolle, achtenzestig jaar
Mozes Bolle, vijfenzestig jaar
Nathan Bolle, eenenzestig jaar
Nathan Bolle, dertig jaar
Nathan Maurits Bolle, vijfenzeventig jaar
Nina Lisette Bolle, tweeëntwintig jaar
Paulina Bolle, vijftig jaar
Rachel Bolle, drieënzestig jaar
Rebecca Julia Bolle, zevenenvijftig jaar
Roechama Chaja Bolle, twee jaar
Samuel Bolle, vierenzestig jaar
Sara Jeannette Bolle, tweeënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Simon Bolle, eenenzestig jaar
Simon Bolle, negenendertig jaar
Simon Bolle, zesendertig jaar
Simon Bolle, tweeëndertig jaar
Simon Bolle, achtentwintig jaar
Simon Bolle, drieëntwintig jaar
Soesman Bolle, zesenvijftig jaar
Louise Bolle-Abrahamson, vijfenzeventig jaar
Roosje Bolle-Barber, drieëndertig jaar
Vogeltje Bolle-Barend, vierenvijftig jaar
Judith Bolle-Benavente, zevenenveertig jaar
Johanna Bolle-Biet, zesenzestig jaar
Esther Bolle-Blom, negenentwintig jaar
Marianne Bolle-Boutelje, vierenzestig jaar
Leontine Rachel Bolle-Cahen, zesenveertig jaar
Naatje Bolle-de Hond, zevenenveertig jaar
Duifje Bolle-de Rood, vijfenzestig jaar
Hendrika Anna Bolle-Gosselaar, dertig jaar
Eva Bolle-Hertzberger, vijfendertig jaar
Saartje Bolle-Joels, vierenzestig jaar
Louise Bolle-Kleerekoper, veertig jaar
Vogie Bolle-Koe, achtenzestig jaar
Klaartje Bolle-Kornalijnslijper, zevenenvijftig jaar
Rachel Bolle-Lam, zesenvijftig jaar
Hilda Bolle-Meijerowitz, achtenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Francina Bolle-Pekel, negenendertig jaar
Julia Bolle-Polak, dertig jaar
Betje Bolle-Soep, vierentwintig jaar
Froukje Bolle-Turfrijer, zevenendertig jaar
Elisabeth Bolle-van Praag, achtenvijftig jaar
Elza Engelina Bolle-van Praag, eenenvijftig jaar
Henriette Bolle-Vega, negenenzestig jaar
Aaltje Rieka Bollegraaf, negentien jaar
Abraham Bollegraaf, negenenvijftig jaar
Abraham Bollegraaf, vijfendertig jaar
Abraham Bollegraaf, zevenentwintig jaar
Abraham Bollegraaf, tweeëntwintig jaar
Abraham Bollegraaf, zeventien jaar
Abraham Jacob Bollegraaf, achtenzestig jaar
Adolf Israël Bollegraaf, zevenendertig jaar
Antje Bollegraaf, negentien jaar
Barend Bollegraaf, zesenvijftig jaar
Barend Bollegraaf, eenenvijftig jaar
Barend Bollegraaf, achttien jaar
Barend Bollegraaf, dertien jaar
Barend Hartog Bollegraaf, zes jaar
Berendina Bollegraaf, zesendertig jaar
Bernardus Bollegraaf, vierenvijftig jaar
Bloeme Bollegraaf, twintig jaar
Bloemina Bollegraaf, eenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elsien Bollegraaf, drieëntwintig jaar
Frouwktje Bollegraaf, zeventien jaar
Geertruida Bollegraaf, negentien jaar
Hartog Bollegraaf, vierenzestig jaar
Hartog Bollegraaf, tweeënzestig jaar
Heiman Bollegraaf, tweeënzestig jaar
Heiman Bollegraaf, zestig jaar
Heiman Bollegraaf, zesenveertig jaar
Heiman Bollegraaf, zevenentwintig jaar
Henderina Bollegraaf, drieëntwintig jaar
Henderina Bollegraaf, zestien jaar
Izaak Bollegraaf, zesentwintig jaar
Izak Bollegraaf, vierentwintig jaar
Jacob Bollegraaf, tweeënvijftig jaar
Jacob Bollegraaf, zevenendertig jaar
Jacob Bollegraaf, drieëndertig jaar
Jacob Bollegraaf, drieëndertig jaar
Jacob Abraham Bollegraaf, eenendertig jaar
Klara Bollegraaf, vijfendertig jaar
Lazarus Bollegraaf, drieëntwintig jaar
Leo Bollegraaf, twee jaar
Leonard Simon Bollegraaf, zesenveertig jaar
Levi Simon Bollegraaf, zevenentwintig jaar
Levi Simon Bollegraaf, zes jaar
Levie Bollegraaf, negenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Levie Bollegraaf, drie jaar
Markus Bollegraaf, vijftig jaar
Maurits Bollegraaf, dertig jaar
Mietje Bollegraaf, zesentwintig jaar
Nathan Bollegraaf, achtenveertig jaar
Roelfien Bollegraaf, tien jaar
Rosette Bollegraaf, veertien jaar
Rubel Bollegraaf, eenenvijftig jaar
Ruben Bollegraaf, vijfenvijftig jaar
Ruben Bollegraaf, drieëntwintig jaar
Samuel Bollegraaf, vierenzeventig jaar
Samuel Bollegraaf, twaalf jaar
Simon Bollegraaf, zevenenzestig jaar
Simon Bollegraaf, vijfenvijftig jaar
Simon Bollegraaf, eenenvijftig jaar
Simon Bollegraaf, vijftig jaar
Simon Bollegraaf, zevenendertig jaar
Simon Bollegraaf, tweeëndertig jaar
Simon Bollegraaf, zestien jaar
Simson Bollegraaf, twaalf jaar
Tobias Bollegraaf, vijfendertig jaar
Vogelina Bollegraaf, vijfentwintig jaar
Hester Bollegraaf-Bollegraaf, achtenveertig jaar
Antje Bollegraaf-Campion, negenenzeventig jaar
Jette Bollegraaf-Cohen, tweeënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Roosje Bollegraaf-Conen, vierendertig jaar
Betje Bollegraaf-de Beer, zesenvijftig jaar
Esther Bollegraaf-de Beer, zestig jaar
Abigaël Bollegraaf-de Casseres, eenenvijftig jaar
Saartje Bollegraaf-de Levie, vijfenvijftig jaar
Sara Henrietta Bollegraaf-Duitscher, negenentwintig jaar
Sjanette Bollegraaf-Frenkel, drieënzestig jaar
Helena Hermanna Bollegraaf-From, drieënzestig jaar
Hendellena Bollegraaf-Israel, zevenenvijftig jaar
Bertha Bollegraaf-Kamp, vierenzestig jaar
Grietje Bollegraaf-Levitus, tweeënzestig jaar
Jetta Bollegraaf-Lezer, achtenveertig jaar
Henriette Marianne Bollegraaf-Lievendag, negenendertig jaar
Fogelina Bollegraaf-Nijveen, drieëndertig jaar
Gelline Bollegraaf-Odewald, drieënvijftig jaar
Johanna Bollegraaf-Pagrach, vierentwintig jaar
Rebekka Rosetta Bollegraaf-Rintel, tweeëndertig jaar
Henderina Bollegraaf-Rozeveld, zesenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Esther Bollegraaf-Salomon, achtenvijftig jaar
Willemina Bollegraaf-Salomon, vijfenzestig jaar
Aaltje Bollegraaf-Simmeren, vierenzeventig jaar
Kaatje Bollegraaf-Simons, zevenenveertig jaar
Henderina Bollegraaf-van Dam, zestig jaar
Creesia Bollegraaf-van Zanten, achtenzestig jaar
Aaltje Bollegraaf-Zuidema, vijftig jaar
Alida Bollegraf, twintig jaar
David Bollegraf, achttien jaar
Helene Bollegraf, achtentwintig jaar
Isidore Bollegraf, negentien jaar
Izaäk Simon Bollegraf, drieënzestig jaar
Max Robert Bollegraf, negenentwintig jaar
Mozes Bollegraf, eenenzestig jaar
Rosa Bollegraf, vier jaar
Simon Israël Bollegraf, dertig jaar
Wolf Bollegraf, tweeënvijftig jaar
Rosette Bollegraf-Hoffmann, vijftig jaar
Betje Bollegraf-Slager, drieëndertig jaar
Sipora Bomas-Appelboom, zevenentwintig jaar
Leopold Bomeisl, zesenzestig jaar
Marie Bomeisl-Kleefeld, vierenvijftig jaar
Abraham Bon, achtenzestig jaar
Betje Bon, zeventien jaar
David Bon, vierenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
David Bon, eenendertig jaar
Geertruida Bon, zeven jaar
Mietje Bon, achttien jaar
Mietje Bon, dertien jaar
Moses Bon, zesenveertig jaar
Rebekka Bon, negenentwintig jaar
Salomon Bon, elf jaar
Samuel Bon, negenenzestig jaar
Samuel Bon, zes maanden
Sara Bon, dertien jaar
Sara Bon, drie jaar
Simon Bon, een jaar
Mietje Bon-de Wolf, zeventig jaar
Klara Bon-Koster, zesendertig jaar
Elisabeth Bon-Polak, vierendertig jaar
Catharina Bon-Salomon, vijfenzestig jaar
Leentje Bon-van der Sluis, achtendertig jaar
Isaac Bonavang, veertien jaar
Izak Bonavang, veertig jaar
Jacobus Bonavang, negentien jaar
Liepman Bonavang, achtendertig jaar
Nathan Bonavang, vierenzestig jaar
Nathan Bonavang, twintig jaar
Roza Bonavang, veertien jaar
Rebecca Bonavang-Salomon, veertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Duifje Bonavang-Schuitenvoerder, achtenzestig jaar
Roosje Bonavang-Velleman, drieënzestig jaar
Saartje Bonavang-Velleman, achtendertig jaar
Desiree Akiva Bondi, leeftijd onbekend
Hermann Samuel Bondi, leeftijd onbekend
Marc Bondi, leeftijd onbekend
Ruth Tirza Sara Bondi, leeftijd onbekend
Siegmund Bondi, zevenenzestig jaar
Ernestine Bondi-Mosbacher, achtenvijftig jaar
Rosa Bondi-Wallerstein, achtenzestig jaar
Anna Bondt, negenenvijftig jaar
Isaäc Bondt, zesenzestig jaar
Jacob Bondt, vierenzestig jaar
Joseph Bondt, zeventien jaar
Karel Bondt, achtenveertig jaar
Leentje Bondt, vierenveertig jaar
Suze Bondt, twaalf jaar
Mietje Bondt-van Gelderen, zevenenveertig jaar
Fritz Bonem, twintig jaar
Silvin Bonem, zevenenvijftig jaar
Ella Bonem-Israel, tweeënvijftig jaar
Johanna Bonem-Mayer, achtenzeventig jaar
Evelina Sophia Bonem-Michelson, drieëntwintig jaar
Asser Bonettemaker, vierenzeventig jaar
Elsje Bonettemaker, achtenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eva Bonettemaker, tweeënzeventig jaar
Jacob Bonettemaker, achtenvijftig jaar
Jonas Bonettemaker, zevenenveertig jaar
Marianna Bonettemaker, vijfenveertig jaar
Rachel Bonettemaker, vijftig jaar
Estella Bonettemaker-Cohen, vierenvijftig jaar
Leentje Bonettemaker-Content, zevenenzeventig jaar
Femmetje Bonettemaker-Hakker, eenennegentig jaar
Eva Bonettemaker-Perels, vierenzestig jaar
Heintje Bonettemaker-Polak, vierenveertig jaar
Heitje Bonettemaker-Reens, achtenzestig jaar
Albert Bonewit, acht jaar
Barend Bonewit, achtendertig jaar
Elias Bonewit, vierenzestig jaar
Elsje Bonewit, vier jaar
Emanuel Bonewit, vijftien jaar
Frederika Bonewit, tweeëntwintig jaar
Frits Bonewit, vier jaar
Herman Bonewit, dertien jaar
Hijman Bonewit, zesenvijftig jaar
Hijman Bonewit, achtenveertig jaar
Isaac Bonewit, vijftig jaar
Isaac Bonewit, twaalf jaar
Isaäc Bonewit, tweeënvijftig jaar
Jacques Bonewit, tien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joel Bonewit, zevenentwintig jaar
Joseph Bonewit, vijftien jaar
Keetje Bonewit, zestien jaar
Leendert Bonewit, twaalf jaar
Levie Bonewit, eenentachtig jaar
Levie Bonewit, dertien jaar
Louis Bonewit, drieëndertig jaar
Louis Bonewit, vierentwintig jaar
Louis Bonewit, twintig jaar
Louis Bonewit, negentien jaar
Louis Bonewit, veertien jaar
Maurits Bonewit, vijftien jaar
Nathan Bonewit, tweeënveertig jaar
Philip Bonewit, zevenenzestig jaar
Philip Bonewit, eenenveertig jaar
Simon Bonewit, vierendertig jaar
Sophia Bonewit, twaalf jaar
Sophia Simona Bonewit, een jaar
Grietje Bonewit-Barend, vijfendertig jaar
Eva Bonewit-Bremer, tweeënvijftig jaar
Berdina Bonewit-Cohen, zevenenveertig jaar
Rachel Bonewit-Coini, achtenzestig jaar
Elisabeth Bonewit-Hakker, negenenvijftig jaar
Schoontje Bonewit-Keizer, negenendertig jaar
Naatje Bonewit-Slösser, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Leentje Bonewit-van der Sluis, negenendertig jaar
Hanna Bonewit-Vos, vijfenvijftig jaar
Marchien Bonewit-Zilverberg, eenentwintig jaar
Erwin Alfred Israël Bonheim, drieëndertig jaar
Bettina Boninger-Mann, zevenenzestig jaar
Alida Bonn, drieënvijftig jaar
Arie Bonn, twintig jaar
Barend Bonn, zevenentachtig jaar
Barend Bonn, zesentwintig jaar
Daniel Bonn, eenenvijftig jaar
David Bonn, zestig jaar
David Bonn, veertig jaar
Femma Bonn, achtendertig jaar
Frieda Bonn, dertien jaar
Gerardina Bonn, achtenveertig jaar
Henriette Bonn, vierenvijftig jaar
Herman Bonn, vierentwintig jaar
Herman Richard Bonn, drieëndertig jaar
Isidore Bonn, eenenvijftig jaar
Israël Bonn, vierenvijftig jaar
Joseph Bonn, drieënzestig jaar
Levie Bonn, vijfenzestig jaar
Louis Bonn, dertig jaar
Marcus Bonn, zesenvijftig jaar
Marcus Bonn, negenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Maurits Bonn, zesendertig jaar
Mirjam Bonn, eenendertig jaar
Ronald Bonn, acht jaar
Simon Bonn, achtenzestig jaar
Simon Bonn, zesenvijftig jaar
Walter Israël Bonn, eenendertig jaar
Rebecca Bonn-Baune, eenenvijftig jaar
Sara Bonn-Benavente, vierenvijftig jaar
Carolina Bonn-Bonn, tweeëndertig jaar
Anna Bonn-Cauvern, tweeëndertig jaar
Esther Bonn-de Metz, zesenzestig jaar
Jeannette Bonn-de Vries, zestig jaar
Mina Bonn-Dekker, eenenvijftig jaar
Hanna Bonn-Diamant, zesenzestig jaar
Bloeme Bonn-Gans, vierenvijftig jaar
Vrouwtje Bonn-Gans, vierenzestig jaar
Sophia Bonn-Hartog, negenendertig jaar
Hermine Bonn-Hertz, vijfentwintig jaar
Emmy Bonn-Leijens, vierenvijftig jaar
Marianne Bonn-Levee, vierenzestig jaar
Schoontje Bonn-Lisser, zevenenvijftig jaar
Betje Bonn-Nol, zevenentwintig jaar
Betje Bonn-Polak, zevenenvijftig jaar
Sonja Catharina Bonn-Polak, negentien jaar
Emanuel Bonnettemaker, tweeënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eva Bonnettemaker, zesenzestig jaar
Keetje Bonnettemaker-Blitz, zestig jaar
Amalia Bonnevits-Drukker, vijftig jaar
Elisabeth Bonnewit, eenenvijftig jaar
Heintje Bonnewit, tweeënzestig jaar
Jacob Bonnewit, zestig jaar
Lisette Bonnewit, achtenzestig jaar
Lodewijk Bonnewit, drie jaar
Louis Bonnewit, zesentwintig jaar
Louis Bonnewit, zevenendertig jaar
Marianne Bonnewit, drieëntwintig jaar
Michel Bonnewit, vierentwintig jaar
Nico Bonnewit, zes jaar
Rosette Bonnewit, zevenentwintig jaar
Eva Bonnewit-Arons, zesenvijftig jaar
Rachel Bonnewit-Grootkerk, drieënveertig jaar
Henriette Bonnewit-Metzelaar, vijfenzeventig jaar
Sara Bonnewit-Smalhout, vierenzestig jaar
Isaac Maurits Bonnist, negenendertig jaar
Rozetta Wilhelmina Bonnist, dertig jaar
Elisabeth Bonnist-Vredenburg, achtenzestig jaar
Catharina Bonsee-de Winter, vijfenzestig jaar
Aäron Bont, zestien jaar
Andries Bont, vijfentwintig jaar
Betjen Bont, achtentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
David Bont, vijfenvijftig jaar
Emanuel Bont, drieënveertig jaar
Emanuel Bont, zesendertig jaar
Emanuel Bont, dertig jaar
Emanuel Bont, zeventien jaar
Emmanuel Bont, zeventien jaar
Israël Bont, vijftig jaar
Izaak Bont, eenentwintig jaar
Jacob Bont, zesenveertig jaar
Jacob Hartog Bont, tweeëndertig jaar
Jeannette Bont, vijftien jaar
Joel Bont, zevenendertig jaar
Klara Bont, achtendertig jaar
Marianne Bont, tweeëntwintig jaar
Meijer Bont, eenenvijftig jaar
Mirjam Bont, vijf maanden
Philip Bont, tweeënvijftig jaar
Vera Bont, veertien jaar
Vogeltje Bont, negenenveertig jaar
Marianne Bont-Brilleman, zevenentwintig jaar
Susanna Bont-Bromet, vierenvijftig jaar
Anneliese Rose Bont-de Levie, vijfentwintig jaar
Betje Bont-Granaada, zevenenvijftig jaar
Hendrika Bont-Halberstadt, twintig jaar
Jeannette Bont-Hirschel, vijfendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rosette Bont-Meerloo, twintig jaar
Sara Bont-Rood, eenenzestig jaar
Elisabeth Bont-Roselaar, negenenzeventig jaar
Schoontje Bont-Schenkkan, vijftig jaar
Betsy Bont-Slier, zesenveertig jaar
Roosje Bont-Waterman, vierenveertig jaar
Alexander Bonte, drieënvijftig jaar
Barend Bonte, achtenvijftig jaar
Barend Bonte, negentien jaar
Catharina Bonte, zevenenveertig jaar
Eliazer Bonte, vierenveertig jaar
Elisabeth Jacqueline Bonte, vijftien jaar
Fijtje Bonte, tweeëntwintig jaar
Gerrit Bonte, drieëntachtig jaar
Hans Lodewijk Bonte, veertien jaar
Isaäc Bonte, eenenvijftig jaar
Israël Bonte, achtenveertig jaar
Israël Bonte, zestien jaar
Israël Bonte, negenentwintig jaar
Jacob Bonte, tweeëntwintig jaar
Jacob Noach Bonte, eenentwintig jaar
Jetta Bonte, zesenvijftig jaar
Jetta Bonte, dertien jaar
Koosje Bonte, achttien jaar
Louis Bonte, eenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Maurits Bonte, twintig jaar
Mietje Bonte, dertien jaar
Noach Bonte, zesenvijftig jaar
Rebecca Bonte, zeventien jaar
Sigmund Bonte, negen jaar
Simson Bonte, tweeënvijftig jaar
Mietje Bonte-Cohen, achtenveertig jaar
Mietje Bonte-de Haan, vijfenveertig jaar
Maria Bloeme Bonte-Gans, eenendertig jaar
Jeannette Bonte-Keizer, zevenenvijftig jaar
Bathseba Bonte-Noot, drieënvijftig jaar
Dina Bonte-Sondervan, veertig jaar
Rachel Bonte-Tas, drieënvijftig jaar
Cato Bonte-van der Bijl, tweeënvijftig jaar
Rebecca Bontscheck-de Groot, vijfentwintig jaar
Henriette Bonwitt-Kramer, tweeënzestig jaar
David Bood, zevenendertig jaar
Esther Bood, zesenveertig jaar
Hendrik Mozes Bood, veertig jaar
Joseph Bood, negenenzestig jaar
Flora Bood-Perel, vijftig jaar
Sophia Bood-van der Stam, eenenzeventig jaar
Elisabeth Booij-Kok, achtenveertig jaar
Alexander Booleman, negenenzestig jaar
Alexander Booleman, tweeënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elias Booleman, vierenvijftig jaar
Elisabeth Booleman, tweeëntwintig jaar
Elisabeth Booleman, vijftien jaar
Herman Alexander Booleman, vijftien jaar
Jacob Booleman, tweeënvijftig jaar
Joseph Booleman, tweeënzestig jaar
Josephine Booleman, tweeëntwintig jaar
Levie Booleman, zevenenzestig jaar
Maurits Booleman, achtentwintig jaar
Maurits Booleman, negenenveertig jaar
Max Booleman, eenentwintig jaar
Sonja Booleman, veertien jaar
Sara Booleman-Barnstein, zevenenvijftig jaar
Susanna Booleman-Booleman, vierenzestig jaar
Mietje Booleman-Cohen, zevenenveertig jaar
Celina Booleman-Coronel, zeventig jaar
Frouke Booleman-de Hond, drieëntwintig jaar
Esther Booleman-Speijer, tweeënvijftig jaar
Margaretha Booleman-Voet, achtenvijftig jaar
Abraham Boom, achtentwintig jaar
Alix Boom, vier jaar
Anna Alida Boom, zevenentwintig jaar
Eva Boom, zesenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jeannette Branca Boom, vierendertig jaar
Joseph Aäron Boom, eenentwintig jaar
Jozef Boom, zesenzestig jaar
Marcus Boom, negenenvijftig jaar
Meijer Boom, zevenenzestig jaar
Moses Boom, drieënzestig jaar
Mozes Boom, tweeënzestig jaar
René Judith Boom, twee jaar
Rudolf Boom, drie maanden
Salomon Jozef Boom, achtendertig jaar
Sara Boom-Asser, zevenenzeventig jaar
Elisabeth Boom-Cok, vierenvijftig jaar
Celine Boom-de Goede, vierentwintig jaar
Henriette Boom-de Vries, vierendertig jaar
Saartje Boom-Groenstad, zevenenzestig jaar
Sophia Marianne Boom-Tabak, zevenenvijftig jaar
Abraham Boomstra, tweeënvijftig jaar
Komprecht Lion Boomstra, tien jaar
Levie Boomstra, tweeënzestig jaar
Philippus Boomstra, vijfenvijftig jaar
Salomon Miechel Boomstra, achtendertig jaar
Rosa Boomstra-Barnstijn, achtenveertig jaar
Henderina Boomstra-Graveur, vierenzestig jaar
Amalia Boomstra-Stofkooper, vijfenvijftig jaar
Jansje Boomstra-van der Wijk, drieëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Leon Boonvang, negenenzestig jaar
Barend Boot, negenendertig jaar
Israël Boot, zeven jaar
Rozelina Boot, achtendertig jaar
Rebecca Mietje Boot-Swaab, eenendertig jaar
Henrietta Boot-van Gelderen, zesenzeventig jaar
Georg Borchardt, tweeënzeventig jaar
Hans Borchardt, drieënvijftig jaar
Marion Evelyne Sara Borchardt, zes jaar
Renate Borchert, zeventien jaar
Chaja Borenstein, vijftig jaar
Lipman Willy Borenstein, negenentwintig jaar
Max Borenstein, negenentwintig jaar
Dawid Borensztajn, drieënveertig jaar
Rachel Borensztajn, zes jaar
Chaja Borensztajn-Cyklik, zesendertig jaar
Jozef Borer, drieënzestig jaar
Czypa Borer-Zuckerbrod, vierenvijftig jaar
David Daniel van der Borg, negenenvijftig jaar
Meyer Jacques van den Borg, zevenenzestig jaar
Vogeltje van der Borg-Roodenburg, eenenzestig jaar
Mietje Borgsteijn-Moses, zevenenzeventig jaar
Avinodov Borkum, eenenveertig jaar
Albert Borman, tweeënvijftig jaar
Hermann Borngässer, zesenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rosa Borngässer-Bamberger, zevenenzestig jaar
Alexander Bornstein, drieënveertig jaar
Alfred Bornstein, vijfenvijftig jaar
Manfred Bornstein, negen jaar
Vicky Bornstein, negentien jaar
Dorothea Bornstein-Behrens, zevenenveertig jaar
Emmy Bornstein-Kaiser, negenenvijftig jaar
Aäron Bornsztajn, zeventien jaar
Chajm Bornsztajn, zestig jaar
Ellie Bornsztajn, twintig jaar
Perec Bornsztajn, zesenvijftig jaar
Szaja Abram Bornsztajn, vierenveertig jaar
Hana Sura Bornsztajn-Heber, zesenveertig jaar
Pesse Bornsztajn-Lermer, negenenveertig jaar
Pinchas Bornszteijn, achttien jaar
Hejnoch Bornsztejn, drieëntwintig jaar
Israel Bornsztejn, achttien jaar
Mosiek Lajb Bornsztejn, tweeënvijftig jaar
Tauba Bornsztejn-Cucker, achtenveertig jaar
Jacob Bornszteyn, zeven jaar
Seiwe Bornsztjn-Kaminski, zesenvijftig jaar
Endre Rudolf Boros, zestien jaar
Istvan Janos Boros, tien jaar
Peter Pal Boros, vier jaar
Simon Boros, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Klara Boros-Daczo, achtendertig jaar
Barend Borstel, drieënzeventig jaar
Cato Borstel, zesentwintig jaar
Gerrit Borstel, vijfentwintig jaar
Greta Borstel, twintig jaar
Hester Alexandrina Borstel, achtentwintig jaar
Isaac Borstel, negenenvijftig jaar
Kaatje Borstel, vijfenzeventig jaar
Leman Borstel, zevenenveertig jaar
Lena Grietje Borstel-Cohen, veertig jaar
Duifje Borstel-Mouw, zesenvijftig jaar
Mietje Borstel-Overst, zesenvijftig jaar
Eva Borstel-Swaab, achtentwintig jaar
Jetje Borstel-van Collem, zestig jaar
Clara Borstel-van Gelder, zevenenvijftig jaar
Frederika Borstrock, vier jaar
Jacques Jules Borstrock, zes maanden
Roosje Borstrock-Frank, negenentwintig jaar
Henri Borstrok, zeventien jaar
Jacob Levie Borstrok, vijfenzestig jaar
Jules Borstrok, negentien jaar
Henriette Borstrok-Jacobs, zesenvijftig jaar
Alida Borstrok-Joel, vierenzestig jaar
David Borzykowski, eenenvijftig jaar
Herman Borzykowski, vijftien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Gitla Borzykowski-Stroz, achtenveertig jaar
Aäron Bos, negenenvijftig jaar
Aäron Bos, dertien jaar
Abraham Bos, vijftig jaar
Antje Bos, tweeënvijftig jaar
Aron Bos, vierenveertig jaar
Arthur Israël Bos, vierentwintig jaar
Carel Bos, zevenendertig jaar
Cato Bos, zes jaar
David Bos, drieënveertig jaar
Elisa Reina Bos, drie jaar
Elisabeth Bos, vijftien jaar
Elly Bos, twee jaar
Elsien Bos, drieënzeventig jaar
Emma Bos, zestig jaar
Ephraim Bos, drieëndertig jaar
Henriette Bos, veertig jaar
Herman Bos, vijfenzestig jaar
Hertha Bos, dertien jaar
Isaäc Bos, negenentwintig jaar
Isidor Bos, achtenzestig jaar
Jacob Bos, eenentachtig jaar
Jacob Bos, achttien jaar
Jacob Bos, elf jaar
Jacob Bos, negen jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Bos, acht jaar
Jakob Bos, vierenzeventig jaar
Jakob Bos, tweeënvijftig jaar
Joseph Bos, zevenenvijftig jaar
Joseph Bos, eenenvijftig jaar
Joseph Bos, zevenenveertig jaar
Joseph Bos, vierentwintig jaar
Judith Bos, achtenveertig jaar
Kaatje Bos, twintig jaar
Lammert Bos, zestien jaar
Lena Bos, vijfenveertig jaar
Leonard Bos, negentien jaar
Liebman Bos, drieënvijftig jaar
Louis Meijer Bos, vijf jaar
Marcel Bos, zevenenvijftig jaar
Mina Bos, negentien jaar
Mina Frommet Bos, zes jaar
Nathan Bos, zevenenzeventig jaar
Nathan Bos, negenendertig jaar
Pinehas Bos, eenenzestig jaar
Pinehas Bos, vierenvijftig jaar
Rachel Bos, zevenenzeventig jaar
Rachel Bos, eenenveertig jaar
Reina Bos, tien jaar
Renate Bos, twee jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Robert Alexander Bos, twaalf jaar
Roosje Bos, vijfenveertig jaar
Rudolf Bos, achtendertig jaar
Saartje Bos, achtenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Salomon Bos, zesenzeventig jaar
Salomon Bos, tweeëntwintig jaar
Salomon Bos, zeventien jaar
Salomon Bos, zesenzeventig jaar
Sara Bos, zevenendertig jaar
Sara Bos, twaalf jaar
Sara Bos, elf jaar
Sarah Bos, eenendertig jaar
Simon Bos, eenenvijftig jaar
Sophia Bos, drieënveertig jaar
Willem Bos, vierenzeventig jaar
Reina Bos Janszen-Schrijver, zevenenzestig jaar
Henriette Bos-Calff, eenenzestig jaar
Jette Bos-de Jong, negenenzestig jaar
Sophia Bos-Delden, vierenzeventig jaar
Mina Frommet Bos-Ehrenreich, zevenenzeventig jaar
Reintje Flora Bos-Espinoza, zesentwintig jaar
Leentje Bos-Fransman, vijfenzeventig jaar
Margaretha Bos-Gobits, dertig jaar
Elisa Bos-Goedhard, achtendertig jaar
Eva Bos-Goedhard, negenendertig jaar
Magdalena Bos-Goldsmid, vierenzeventig jaar
Herta Bos-Guth, achtendertig jaar
Ester Bos-Hamburger, vierenzeventig jaar
Irene Bos-Krause, vijfenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elisabeth Bos-Kruijer, vijfenveertig jaar
Regina Bos-Manheim, tweeënvijftig jaar
Anne Bos-Meyer, eenenvijftig jaar
Franciska Bos-Nathan, vierenveertig jaar
Flora Bos-Reens, negenendertig jaar
Lena Bos-Schoonhoed, vierenvijftig jaar
Saartje Bos-Schoonhoed, negenenveertig jaar
Mathilde Bos-Serlui, zevenenveertig jaar
Sara Bos-van der Woude, eenenzestig jaar
Renée Bos-van Gelder, drieëntwintig jaar
Debora Bos-Vieijra, zesenvijftig jaar
Judith Bos-Werkendam, eenenvijftig jaar
Abraham Bosboom, zesendertig jaar
Abraham Bosboom, negentien jaar
Andries Bosboom, vierendertig jaar
Andries Bosboom, vijfentwintig jaar
Andries Bosboom, tweeëntwintig jaar
Barend Bosboom, eenenzestig jaar
Barend Bosboom, vierenvijftig jaar
Barend Bosboom, dertig jaar
Bertha Bosboom, dertien jaar
Bertha Bosboom, negen jaar
Clara Bosboom, tweeënzestig jaar
Eliazer Bosboom, vijfenvijftig jaar
Elisabeth Bosboom, elf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Esther Bosboom, vijftien jaar
Gabriëlle Bosboom, vier maanden
Hanna Bosboom, zesenzestig jaar
Hartog Bosboom, eenenzestig jaar
Hartog Bosboom, vijfendertig jaar
Hartog Bosboom, drieëndertig jaar
Hartog Bosboom, negenentwintig jaar
Herman Bosboom, zesendertig jaar
Isaac Bosboom, zeven jaar
Jacob Bosboom, elf jaar
Jesaia Bosboom, zesenzestig jaar
Joseph Bosboom, eenenveertig jaar
Jozef Bosboom, vierentwintig jaar
Judith Bosboom, achttien jaar
Kitty Bertha Bosboom, een jaar
Machiel Bosboom, zevenendertig jaar
Marianne Bosboom, vijfenzestig jaar
Mathilda Bosboom, achtendertig jaar
Maurits Bosboom, elf jaar
Mozes Bosboom, eenenzestig jaar
Mozes Bosboom, achtenvijftig jaar
Nathan Bosboom, achtenveertig jaar
Reina Bosboom, achtendertig jaar
Salomon Bosboom, zevenenzestig jaar
Salomon Bosboom, een jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Bosboom, vijf jaar
Schoontje Bosboom, zesentwintig jaar
Vogeltje Bosboom, zesenvijftig jaar
Vrouwtje Bosboom, vierentwintig jaar
Sara Bosboom-Bing, twintig jaar
Bertha Bosboom-Brilleslijper, zestig jaar
Jetje Clara Bosboom-Cohen, zevenenvijftig jaar
Anna Bosboom-de Haan, zesendertig jaar
Marianne Bosboom-Flesschedrager, zesenvijftig jaar
Debora Bosboom-Frank, tweeëntwintig jaar
Rebecca Bosboom-Gans, dertig jaar
Judith Bosboom-Hamburg, drieënzeventig jaar
Helena Bosboom-Jessurun Lobo, zeventig jaar
Mietje Bosboom-Lakmaker, zeventig jaar
Betje Bosboom-Melkman, achtenzestig jaar
Aaltje Bosboom-Mok, zevenendertig jaar
Hendrika Bosboom-Mok, vijftig jaar
Sara Bosboom-Mossel, vierendertig jaar
Elizabeth Bosboom-Pimentel, zevenentwintig jaar
Leentje Bosboom-Polak, zesenvijftig jaar
Susanna Bosboom-Posener, zesenvijftig jaar
Aaltje Bosboom-Pront, vierendertig jaar
Roosje Bosboom-Pront, vijfendertig jaar
Leah Bosboom-Spijer, vijfenzestig jaar
Matje Bosboom-van Dam, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Frederika Bosboom-Zegerius, tweeëndertig jaar
Izaäk ten Bosch, zesenveertig jaar
Jacob ten Bosch, veertig jaar
Joseph ten Bosch, drieëndertig jaar
Lowie ten Bosch, zesenzeventig jaar
Meijer ten Bosch, tweeëntwintig jaar
Rika ten Bosch, negenenzeventig jaar
Sally ten Bosch, negentien jaar
Jansje ten Bosch-Bouwman, zesendertig jaar
Marie ten Bosch-Cohenno, tweeëndertig jaar
Julia ten Bosch-Hijmans, drieënzestig jaar
Flora van den Bosch-Kreveld, dertig jaar
Mietje ten Bosch-Kropveld, vijfendertig jaar
Anna jonkvrouw Bosch-Lopez Suasso, zevenenzeventig jaar
Betje ten Bosch-Nort, negenenveertig jaar
Abraham Victor Bosman, zesenveertig jaar
Alida Bosman, vijfenzestig jaar
Arnold Bosman, acht jaar
Carolina Bosman, drieënzeventig jaar
Emanuel Bosman, achtenzestig jaar
Felix Salomon Bosman, drieënvijftig jaar
Grietje Bosman, tweeëntwintig jaar
Hanna Bosman, zevenentwintig jaar
Helene Evaline Bosman, zevenenvijftig jaar
Hendrik Bosman, vijfenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hendrik Jacob Bosman, zeventig jaar
Hendrik Salomon Bosman, zevenenveertig jaar
Henriette Bosman, achtenzestig jaar
Isaac Bosman, eenentachtig jaar
Izaac Bosman, vijfenzeventig jaar
Izak Bosman, zevenendertig jaar
Jacob Bosman, vijfenzestig jaar
Jehudith Bosman, vijf jaar
Leo Bosman, achtentwintig jaar
Louis Bosman, negenendertig jaar
Maurits Bosman, achtenveertig jaar
Mirjam Anna Bosman, negen jaar
Mozes Bosman, vijfenveertig jaar
Rachel Bosman, achtendertig jaar
Salomon Bosman, vierentachtig jaar
Sara Bosman, negenenzestig jaar
Simon Bosman, zesenveertig jaar
Simon Bosman, veertig jaar
Mina Bosman-Cohen, drieënzestig jaar
Eva Bosman-de Jong, zevenendertig jaar
Leentje Bosman-de Winter, achtenveertig jaar
Alida Bosman-Frankfort, negenenzestig jaar
Sara Bosman-Knap, tweeënzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Lea Bosman-Ossedrijver, negenenzestig jaar
Eva Bosman-Ouds, negenenzestig jaar
Jetje Bosman-Ouds, vierenzeventig jaar
Henriette Bosman-Philipse, achtenveertig jaar
Mathilda Bosman-Pieters, zesenzeventig jaar
Beletje Bosman-Polak, tachtig jaar
Saartje Bosman-van Bueren, negenenzestig jaar
Sara Bosman-van Collem, zesenvijftig jaar
Rozet Bosman-Vles, eenenzeventig jaar
Aäron Bosnack, zevenentwintig jaar
Beatrice Esther Bosnack, twee jaar
David Bosnack, tweeëndertig jaar
Esther Bosnack, zevenenvijftig jaar
Hijman Bosnack, drieënzestig jaar
Hijman Bosnack, vijf maanden
Jeannette Bosnack, tweeënvijftig jaar
Mozes Bosnack, eenendertig jaar
Simon Bosnack, negenentwintig jaar
Betje Bosnack-Bachrach, zesenzestig jaar
Sara Bosnack-da Silva Rosa, dertig jaar
Marie Bosnack-Dingsdag, vierentwintig jaar
Elizabeth Bosnack-Levi, tweeëndertig jaar
Betje Bosnack-Post, tweeëntwintig jaar
Cornelia Bosnak, negenenvijftig jaar
Dick Bosnak, eenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Bosnak, tweeënzestig jaar
Mathilde Bosnak-Goldsmidt, negenenzeventig jaar
Bertha Bosnak-Hijmans, tweeënvijftig jaar
Bloeme Botterman-Vreeland, zevenenveertig jaar
Leo Böttigheimer, zesenvijftig jaar
Emma Böttigheimer-Hellmann, zevenenvijftig jaar
Else Böttigheimer-Levy, tweeënveertig jaar
Moritz Bottwin, negenenzestig jaar
Rosalie Bottwin-Platz, eenenzeventig jaar
Abraham Bouma, drieënveertig jaar
Alexander Bouman, eenenvijftig jaar
Barend Bouman, zevenenvijftig jaar
Barend Bouman, tweeënveertig jaar
Benjamin Bouman, vijfenveertig jaar
Bernard Bouman, tweeëntwintig jaar
Helena Bouman, vijfendertig jaar
Irene Bouman, negentien jaar
Louis Bouman, veertig jaar
Francisca Bouman-Glaser, drieënvijftig jaar
Alida Bouman-Kool, negenenveertig jaar
Grietje Bouman-Minco, vijfendertig jaar
Liza Bouman-Noach, zevenenzestig jaar
Sientje Bouquet-Hagenaar, zestig jaar
Hendrik Jacobus Cornelis Bout, vijfentwintig jaar
Mina Bout-van West, drieëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Engelina Bout-Werkendam, drieënvijftig jaar
Abraham Boutelje, achtendertig jaar
Abraham Elias Boutelje, negenenveertig jaar
Anna Boutelje, tweeëndertig jaar
Anna Clara Boutelje, achtenveertig jaar
David Jacob Boutelje, zesentwintig jaar
Eliazer Boutelje, achtenvijftig jaar
Elkan Leo Boutelje, eenenvijftig jaar
Frederika Boutelje, zevenenzeventig jaar
George Boutelje, vijftig jaar
Isidore Boutelje, achtenzestig jaar
Israël Boutelje, vierendertig jaar
Israël Abraham Boutelje, vierenveertig jaar
Jacob Boutelje, eenenvijftig jaar
Jacob Boutelje, drieëntwintig jaar
Joachim Boutelje, eenenveertig jaar
Juda Boutelje, negentien jaar
Leentje Boutelje, vierenzestig jaar
Levie Boutelje, eenentwintig jaar
Machiel Boutelje, negenentwintig jaar
Maurits Boutelje, achtentwintig jaar
Michel Boutelje, vijfendertig jaar
Nico Soesman Boutelje, zeventien jaar
Robbert Boutelje, twintig jaar
Roland Boutelje, drieëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Samuel Boutelje, vijfenvijftig jaar
Sara Boutelje, zesenveertig jaar
Sieny Boutelje, twintig jaar
Simon Boutelje, zes jaar
Soesman Boutelje, achtenveertig jaar
Willem Boutelje, achtentwintig jaar
Willem Boutelje, vijfentwintig jaar
Rebecca Rachel Boutelje-Benavente, achtenvijftig jaar
Vrouwtje Boutelje-Cauveren, zesenveertig jaar
Elisabeth Boutelje-Elte, achtenzeventig jaar
Bloeme Boutelje-Gans, vijfenvijftig jaar
Hester Boutelje-Horn, vijfentwintig jaar
Naatje Boutelje-Huisman, achtenvijftig jaar
Henriette Boutelje-Jacobs, zevenentwintig jaar
Lea Boutelje-Lorsch, dertig jaar
Elisabeth Sophia Boutelje-Peereboom, zesenveertig jaar
Jans Boutelje-Polak, drieëntwintig jaar
Anna Boutelje-Rozette, tweeënvijftig jaar
Mina Boutelje-Schuitevoerder, dertig jaar
Rozette Boutelje-Sijes, vijftig jaar
Debora Boutelje-Sjouwerman, zevenenvijftig jaar
Flora Boutelje-van Dal, negentien jaar
Anna Boutelje-van Gelderen, eenentwintig jaar
Esther Boutelje-van Lier, negenenvijftig jaar
Henri Isaac Bouthoorn, vijf maanden
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Henri Jacques Bouthoorn, zesendertig jaar
Marianne Bouthoorn-van Praagh, eenendertig jaar
Abraham Bouwman, vierentwintig jaar
Abraham Bouwman, veertien jaar
Abraham Bouwman, elf jaar
Annaatje Bouwman, veertig jaar
Aron Bouwman, negenenzeventig jaar
Barend Bouwman, zesenvijftig jaar
Barend Bouwman, achttien jaar
Bernard Bouwman, zeventien jaar
Celine Donalda Bouwman, zeventien jaar
David Bouwman, vijfenveertig jaar
Dorothea Bouwman, vijftien jaar
Eleazar Bouwman, achtenzestig jaar
Elie Bouwman, vierenvijftig jaar
Helena Bouwman, vijftien jaar
Helena Bouwman, veertien jaar
Henri Maurice Bouwman, twintig jaar
Israël Bouwman, vierentachtig jaar
Israël Bouwman, vijfenvijftig jaar
Izaak Nathan Bouwman, zevenendertig jaar
Izak Bouwman, tweeëndertig jaar
Jacob Bouwman, zevenenzestig jaar
Jacob Bouwman, achttien jaar
Levie Bouwman, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Lilly Helena Bouwman, achttien jaar
Louis Bouwman, drieënveertig jaar
Louis Bouwman, eenendertig jaar
Marcus Bouwman, eenenvijftig jaar
Marcus Bouwman, tweeëndertig jaar
Mary Bouwman, drie jaar
Mozes Bouwman, vijftig jaar
Mozes Bouwman, vijfenveertig jaar
Mozes Bouwman, veertig jaar
Nathan Bouwman, vierenvijftig jaar
Nathan Bouwman, negenenzestig jaar
Philip Bouwman, tweeënzestig jaar
Richard Bouwman, veertien jaar
Sara Bouwman, eenendertig jaar
Truitje Bouwman, zevenenvijftig jaar
Marie Bouwman-Bed, veertig jaar
Marianne Bouwman-Beffie, zesenzestig jaar
Rachel Bouwman-Boekbinder, negenendertig jaar
Betsy Rosalina Bouwman-Davidson, eenenveertig jaar
Leentje Bouwman-de Vries, drieënveertig jaar
Sientje Bouwman-de Vries, negenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Louise Bouwman-Konijn, vijfenveertig jaar
Marianne Bouwman-Mol, veertig jaar
Jansje Bouwman-Mozes, zesenvijftig jaar
Eva Bouwman-Neuwit, vijfenveertig jaar
Debora Bouwman-Nikkelsberg, drieënvijftig jaar
Henderina Bouwman-Polak, eenenveertig jaar
Rebecca Bouwman-Rebi, zevenenvijftig jaar
Sara Hendrika Bouwman-van Leeuwen, zeventig jaar
Etty Bouwman-van Tijn, vijfentwintig jaar
Anna Maria Catharina Bouwman-Wolfsbergen, eenendertig jaar
Maria Bouwman-Wurms, eenendertig jaar
Regina Boven-de Vries, drieënvijftig jaar
Ruthger Leenderd Braad, eenentwintig jaar
Betje Braad-van Rijs, eenenzestig jaar
Alexander Braadbaart, negentien jaar
Alfred Lodewijk Braadbaart, achttien jaar
Betty Braadbaart, tweeëntwintig jaar
Izaak Braadbaart, tweeëntachtig jaar
Jenette Braadbaart, vijfenzestig jaar
Leendert Braadbaart, vijfenvijftig jaar
Mirjam Braadbaart, eenenzestig jaar
Nico Braadbaart, negenentwintig jaar
Nico Braadbaart, eenentwintig jaar
Philip Jacob Braadbaart, zesenvijftig jaar
Philip Nathan Braadbaart, vijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rozetta Braadbaart, twintig jaar
Schoontje Braadbaart, vierenzeventig jaar
Setje Braadbaart, drieënzestig jaar
Kaatje Braadbaart-Breemer, vijftig jaar
Betje Braadbaart-de Goeije, tachtig jaar
Schoontje Braadbaart-Kattenburg, zesenveertig jaar
Nancy Braadbaart-Salomons, vierentwintig jaar
Abraham Braaf, vijfenzeventig jaar
Abraham Braaf, acht jaar
Adri Louise Braaf, vijf jaar
Aleida Henriette Braaf, negentien jaar
Benjamin Braaf, veertig jaar
Fokkelina Braaf, acht jaar
Frida Braaf, dertien jaar
Hartog Braaf, tweeëntachtig jaar
Hartog Braaf, vierenveertig jaar
Izaäk Braaf, drieënveertig jaar
Jacques Braaf, zesenvijftig jaar
Jonas Braaf, eenentachtig jaar
Lhoman Braaf, tweeënvijftig jaar
Louise Aleida Braaf, tweeëntwintig jaar
Mary Tiny Braaf, tien jaar
Mozes Braaf, zesendertig jaar
Olga Braaf, vijf jaar
Rudolf Braaf, negenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sartina Braaf, zestien jaar
Simon Abraham Braaf, negenenveertig jaar
Wolf Braaf, zesenveertig jaar
Selma Braaf-Alexander, zevenenveertig jaar
Helena Braaf-Cohen, negenenveertig jaar
Betti Braaf-de Vries, zesenzeventig jaar
Rosalie Braaf-Frankforter, tweeëndertig jaar
Anna Braaf-Friezer, negenentachtig jaar
Bertha Braaf-Hartog, zesenvijftig jaar
Satina Braaf-Jakobson, eenenzeventig jaar
Sara Braaf-Lazarus, negenendertig jaar
Meta Braaf-Levie, vijfendertig jaar
Sara Braaf-Nathan, achtenvijftig jaar
Rebecka Braaf-Pais, achtendertig jaar
Eva Braaf-Pinto, zestig jaar
Aleida Braaf-Sachs, vierentachtig jaar
Abraham Braasem, zesendertig jaar
Abraham Braasem, eenentwintig jaar
Asser Braasem, tweeëndertig jaar
Betty Braasem, drie jaar
Branca Braasem, achttien jaar
Branca Braasem, negen jaar
Clara Braasem, zes jaar
Elias Braasem, negenenveertig jaar
Elie Braasem, achtentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eva Braasem, zeventien jaar
Gretha Braasem, drieëntwintig jaar
Hijman Braasem, negenendertig jaar
Jacob Braasem, twaalf jaar
Joël Braasem, tien jaar
Johanna Braasem, zes jaar
Johanna Braasem, vijf jaar
Johanna Annie Braasem, twaalf jaar
Joseph Braasem, negenendertig jaar
Juda Braasem, vijf jaar
Levie Braasem, eenendertig jaar
Meijer Braasem, zestien jaar
Rachel Braasem, eenenvijftig jaar
Samuel Braasem, eenenzestig jaar
Samuel Braasem, twintig jaar
Samuel Braasem, tien jaar
Samuel Braasem, negen jaar
Samuel Braasem, drie jaar
Samuel Braasem, twee jaar
Sophia Braasem, zestien jaar
Sara Braasem-Anholt, zesentwintig jaar
Clara Braasem-de Wilde, tweeëntwintig jaar
Sara Braasem-Ensel, tweeëndertig jaar
Esther Braasem-Pappie, vijfendertig jaar
Grietje Braasem-Peperwortel, drieënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Ita Nacha Braasem-Piotrkowska, veertig jaar
Johanna Braasem-Polak, achtenvijftig jaar
Betje Braasem-Soep, vijfenveertig jaar
Caroline Braasem-Stodel, negenendertig jaar
Sara Braasem-Wijnschenk, eenenveertig jaar
Frieda Brager, zesentwintig jaar
Max Brahn, eenenzeventig jaar
Gertrud Brahn-Birnbaum, zevenenzestig jaar
Johanna Hedwig Brahn-Cahn, vierenzestig jaar
Hartog van Brakel, zestig jaar
Hermanus Mozes van Brakel, twaalf jaar
Jacob van Brakel, vierenvijftig jaar
Judic van Brakel, tweeënveertig jaar
Leendert van Brakel, negentien jaar
Marianna van Brakel, negenentwintig jaar
Mietje van Brakel, zesentwintig jaar
Sallie van Brakel, vijfenvijftig jaar
Salomon van Brakel, zeventien jaar
Sara van Brakel, eenentwintig jaar
Hendrika van Brakel-Meijer, zevenenvijftig jaar
Sophie van Brakel-Mug, twintig jaar
Sophie van Brakel-Spetter, vijfenvijftig jaar
Etlina van Brakel-van Gelder, eenenzestig jaar
Sara Jeannetta Brakkee-Blitz, zesentwintig jaar
Mijntje Brameijer, zeven jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isidore Bramson, vijfenvijftig jaar
Jacob Bramson, zevenentwintig jaar
Jacques Bramson, tweeëndertig jaar
Jacques Bramson, zesentwintig jaar
Lodewijk Bramson, vijfenvijftig jaar
Maurits Bramson, zesenvijftig jaar
Nicolaas Bramson, achtenvijftig jaar
Siegfried Jacques Bramson, negenentwintig jaar
Sylvain Bramson, vijfentwintig jaar
Carolina Bramson-Klein, negenendertig jaar
Rosetje Bramson-Samuels, vierenzeventig jaar
Sellij Bramson-Speelman, zevenenvijftig jaar
Mina Bramson-van den Berg, vierenvijftig jaar
Henriette Bramson-Voorzanger, zevenenvijftig jaar
Abraham Izak Brand, vijfenveertig jaar
Chaim Brand, zevenenveertig jaar
Gely Brand, vier jaar
Isaak Mojzesz Brand, vierenveertig jaar
Robert Brand, zestien jaar
Sonja Brand, acht jaar
Victoria Brand, acht jaar
Frijda Brand-Brand, vijfendertig jaar
Sara Feiga Brand-Polaniccka, eenenveertig jaar
Bernard Brandeis, negenentwintig jaar
Eduard Brandeis, veertien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elisabeth Brandeis, vijftien jaar
Moritz Max Brandeis, tweeënvijftig jaar
Zacharias Brandeis, zesenvijftig jaar
Suze Brandeis-Groen, zevenentwintig jaar
Saartje Brandeis-Tierlier, drieënvijftig jaar
Mietje Brandeis-van Beseme, eenendertig jaar
Grietje Brandeis-Velleman, drieëntachtig jaar
Celli Brandel, zeventien jaar
David Isaac Brandel, achtenzestig jaar
Eduard Brandel, zevenenveertig jaar
Eduard Brandel, zeventien jaar
Elias Brandel, vijfenveertig jaar
Eliazer Brandel, eenenvijftig jaar
Elizabeth Brandel, eenenzeventig jaar
Emanuel Brandel, vijftig jaar
Erica Charlotte Brandel, twaalf jaar
Ferdinand Brandel, zeven jaar
Henriette Amalia Brandel, zesendertig jaar
Isaac Brandel, drieënzestig jaar
Isaac Brandel, zesendertig jaar
Jacob Brandel, dertien jaar
Jacqueline Yvonne Brandel, zeven jaar
Levie Brandel, dertig jaar
Louis Brandel, zeventig jaar
Louise Brandel, achttien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Louise Selma Brandel, zes jaar
Marcus Abraham Brandel, zevenendertig jaar
Marcus Isaac Brandel, zevenendertig jaar
Maurice Ivan Brandel, zeven jaar
Meijer Brandel, zevenenveertig jaar
Mozes Brandel, eenenzeventig jaar
Mozes Brandel, zestien jaar
Noach Brandel, achtenzestig jaar
Raphaël Brandel, achtendertig jaar
Rijntje Brandel, zeventien jaar
Rozalie Brandel, negenenzeventig jaar
Saartje Brandel, zevenenzeventig jaar
Saartje Brandel, eenenveertig jaar
Salomon Brandel, vierenveertig jaar
Sarah Germaine Brandel, vijfendertig jaar
Sophia Brandel, twintig jaar
Elisabeth Brandel-Cohen, eenenzestig jaar
Grietje Brandel-Croiset, achtenzestig jaar
Celina Brandel-de Jongh, zesenzestig jaar
Sara Brandel-de Wind, achtenzestig jaar
Greta Brandel-Fresco, vijfendertig jaar
Mietje Brandel-Hornman, negenenvijftig jaar
Elisabeth Brandel-Katan, zevenenveertig jaar
Sientje Brandel-Koster, zesenveertig jaar
Sophia Brandel-Mug, vijfenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rachel Brandel-Polak, drieëndertig jaar
Anna Else Brandel-Rosenthal, vierendertig jaar
Clara Brandel-Seemer, negenenzestig jaar
Rijntje Brandel-Stad, tweeënzeventig jaar
Clara Brandel-Tokkie, drieënveertig jaar
Sara Berta Brandel-van der Laan, drieënzestig jaar
Henriette Brandel-Weissmann, negenendertig jaar
Max Brandenburg, zesentwintig jaar
Abraham Brander, tien jaar
Abraham Brander, zesentwintig jaar
Barend Brander, zesenveertig jaar
Benjamin Brander, negentien jaar
David Brander, twintig jaar
Eddy Brander, drie jaar
Elias Brander, achtenzeventig jaar
Elias Brander, negenenveertig jaar
Elias Brander, twintig jaar
Elisabeth Brander, vijfentwintig jaar
Estella Brander, elf jaar
Hartog Brander, drieëntwintig jaar
Hartog Brander, achttien jaar
Hartog Brander, achttien jaar
Hartog Brander, elf jaar
Hartog Brander, achtentwintig jaar
Hartog Brander, tweeëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hartog Levie Brander, vierendertig jaar
Helena Brander, zestien jaar
Isaäc Brander, eenentachtig jaar
Isaäc Brander, achtentwintig jaar
Isaäk Brander, dertig jaar
Isidoor Brander, vijftien jaar
Jacob Brander, drieënveertig jaar
Jacob Brander, eenentwintig jaar
Leman Brander, twaalf jaar
Levie Brander, zesentwintig jaar
Marianna Brander, eenentwintig jaar
Marianna Brander, dertien jaar
Mozes Brander, zesenzestig jaar
Nathan Brander, vierenvijftig jaar
Nathan Brander, vierenvijftig jaar
Nathan Brander, vierenveertig jaar
Nathan Brander, zesentwintig jaar
Raphaël Brander, zesenvijftig jaar
Raphaël Brander, twintig jaar
Sara Brander, zestien jaar
Simon Brander, zevenenveertig jaar
Rachel Brander-Boesnach, zevenenveertig jaar
Rachel Brander-Franschman, achtenzestig jaar
Naatje Brander-Kool, vierenveertig jaar
Doortje Brander-Lierens, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mechle Roza Brander-Mechlovic, vijfentwintig jaar
Rosina Brander-Moresco, negenenveertig jaar
Esther Brander-Olivier, vierendertig jaar
Elsje Brander-Prins, achtendertig jaar
Sara Brander-Rijksman, vijftig jaar
Esther Brander-Ritmeester, vijftig jaar
Sophie Brander-Schelvis, zevenenveertig jaar
Heintje Brander-Slap, zeventien jaar
Jeannette Brander-Stodel, vijftig jaar
Flora Brander-van Velzen, drieëntwintig jaar
Duifje Brander-Visser, drieënvijftig jaar
Roosje Brander-Wurms, eenentwintig jaar
Betje Brandes, negenentwintig jaar
Izaak Brandes, vierenzestig jaar
Salomo Brandes, achtenzestig jaar
Samuel Brandes, zesentwintig jaar
Anna Brandes-Lehmann, eenenzestig jaar
Jaantje Brandes-Stad, eenenzestig jaar
Fred Guntard Brandis, leeftijd onbekend
Itta Brandis, tachtig jaar
Rebeka Brandis, vierenvijftig jaar
Ryfka Brandler-Brandler, tweeënzestig jaar
Abram Brandon, dertien jaar
Alex Brandon, zestien jaar
Alexander Brandon, negenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Arnold Max Brandon, zes jaar
Aron Brandon, eenentwintig jaar
Benjamin Brandon, zes jaar
Benjamin Hermanus Brandon, elf jaar
Daniel Brandon, zesenzestig jaar
Daniel Brandon, negenenvijftig jaar
Daniel Brandon, veertig jaar
David Brandon, zevenenveertig jaar
David Brandon, tweeëntwintig jaar
Elisabeth Brandon, achtentwintig jaar
Elize Brandon, negentien jaar
Eva Brandon, dertien jaar
Germaine Charlotte Brandon, eenenveertig jaar
Gerrit Brandon, achttien jaar
Godfried Brandon, negenenveertig jaar
Hans Brandon, een jaar
Hartog Brandon, negenendertig jaar
Hartog Brandon, twintig jaar
Hartog Brandon, negen jaar
Hijman Hartog Brandon, twintig jaar
Isaäc Brandon, eenenzeventig jaar
Isaäc Brandon, zestig jaar
Isaäc Brandon, vierenveertig jaar
Isidore Brandon, drieënveertig jaar
Izaak Brandon, dertien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Brandon, zesenzestig jaar
Jacob Brandon, negenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Brandon, negenendertig jaar
Jacob Brandon, negenendertig jaar
Jacob Brandon, eenendertig jaar
Jacob Brandon, zestien jaar
Jacob Brandon, twaalf jaar
Jacques Brandon, eenentwintig jaar
Jakob Brandon, eenendertig jaar
Jetje Brandon, zestig jaar
Johanna Brandon, vijfenvijftig jaar
Johanna Brandon, achttien jaar
Joseph Brandon, vijfenzestig jaar
Joseph Brandon, zesenvijftig jaar
Klara Brandon, tweeënzestig jaar
Lea Brandon, vijftien jaar
Levie Brandon, zesenvijftig jaar
Levie Brandon, drieënveertig jaar
Lion Brandon, veertien jaar
Louis Brandon, zevenenveertig jaar
Louis Brandon, negen jaar
Louis Brandon, vier jaar
Louis Brandon, twee jaar
Louis Brandon, vijf maanden
Margaretha Brandon, vijfendertig jaar
Margaretha Brandon, zevenentwintig jaar
Maria Brandon, vijftien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Maria Brandon, vier jaar
Marianne Brandon, veertien jaar
Maurits Brandon, tweeënzeventig jaar
Mozes Brandon, tweeënzeventig jaar
Mozes Brandon, zesenzestig jaar
Mozes Brandon, negenenvijftig jaar
Mozes Brandon, drieënvijftig jaar
Mozes Brandon, eenentwintig jaar
Mozes Brandon, negentien jaar
Mozes Jacob Brandon, drieënvijftig jaar
Nathan Brandon, negentien jaar
Philip Brandon, vijftig jaar
Philip Brandon, negenenveertig jaar
Rika Brandon, zestien jaar
Ruben Brandon, zeventien jaar
Salomon Brandon, achtenveertig jaar
Salomon Brandon, eenendertig jaar
Salomon Brandon, zesentwintig jaar
Salomon Brandon, drieëntwintig jaar
Salomon Brandon, dertien jaar
Salomon Brandon, twaalf jaar
Salomon Brandon, negen jaar
Samuel Brandon, drieënveertig jaar
Sara Brandon, vierenvijftig jaar
Sara Brandon, twee jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sientje Brandon, negenendertig jaar
Sientje Brandon, eenentwintig jaar
Sientje Brandon, achttien jaar
Susanna Brandon, negenenvijftig jaar
Anna Brandon Bravo, drieënzeventig jaar
David Brandon Bravo, zevenenzestig jaar
David Brandon Bravo, zevenentwintig jaar
Isaäc Brandon Bravo, achtendertig jaar
Jacob Brandon Bravo, vijfendertig jaar
Machiel Brandon Bravo, veertien jaar
Max Brandon Bravo, elf jaar
Salomon Brandon Bravo, dertig jaar
Hanna Brandon Bravo-de Vries, zeventig jaar
Helena Brandon Bravo-Druijf, zevenenveertig jaar
Betje Brandon Bravo-Meijer, achtentwintig jaar
Sara Brandon Bravo-Spanjar, achtendertig jaar
Mietje Brandon Bravo-Vedder, zesendertig jaar
Cato Susanna Brandon-Akker, drieënvijftig jaar
Roosje Brandon-Appelboom, eenenzeventig jaar
Vrouwtje Brandon-Bas, achtenveertig jaar
Esther Brandon-Beekman, tweeënvijftig jaar
Johanna Brandon-Brandon, tweeëntwintig jaar
Benvenida Brandon-Brandon Bravo, vijfenzeventig jaar
Eva Brandon-Breemer, drieënveertig jaar
Fijtje Brandon-Broekman, achtenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Henriette Brandon-Cohen, achtendertig jaar
Sara Brandon-de Groot, eenenzeventig jaar
Jenny Henriette Brandon-de Haan, drieëndertig jaar
Evalida Betsy Brandon-de Heer, twintig jaar
Esther Brandon-de la Penha, negenendertig jaar
Annetje Brandon-de Leeuwe, zestig jaar
Schoontje Brandon-de Zwarte, vierenvijftig jaar
Betsy Brandon-Degen, achtendertig jaar
Eva Brandon-Diamant, zeventig jaar
Mina Brandon-Dormits, vierenvijftig jaar
Sophia Brandon-Hakker, tweeënvijftig jaar
Clara Brandon-Kalf, achtendertig jaar
Judith Brandon-Kater, tweeënveertig jaar
Frederika Brandon-Kok, negenentwintig jaar
Maria Brandon-Kok, vierenzestig jaar
Anna Brandon-Leon, vijfenzestig jaar
Sara Brandon-Lobatto, negenenzeventig jaar
Anna Brandon-Luza, veertig jaar
Wilhelmina Alida Brandon-Manus, dertig jaar
Kaatje Brandon-Milhado, zevenenzeventig jaar
Mietje Brandon-Mot, drieëntachtig jaar
Judith Brandon-Neuburger, zeventig jaar
Fijtje Brandon-Parsser, vierenvijftig jaar
Judith Brandon-Parsser, zesenvijftig jaar
Mietje Brandon-Peper, veertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Benvenida Brandon-Rodrigues Parreira, achtenzestig jaar
Klaartje Brandon-Roe, zesenzestig jaar
Flora Brandon-van Ameringen, vijftig jaar
Sara Brandon-Victor, tweeënveertig jaar
Betje Brandon-Ydis, vijfenvijftig jaar
Keetje Brandon-Zwart, vierentachtig jaar
Elkan Brandspiegel, zesenveertig jaar
Estella Brandspiegel, vijfendertig jaar
Inge Brandt, twaalf jaar
Siegfried Brandt, negenenveertig jaar
Else Brandt-Simon, tweeënveertig jaar
Malvine Sara Brandweiner, eenentwintig jaar
Günther Ottomar Robert Brann, tweeënvijftig jaar
Walter Brann, vijfenveertig jaar
Lilli Brann-Appel, zesenveertig jaar
Ilse Erica Brasch, zes jaar
Jean Pierre Brasch, negen jaar
Walter Brasch, zesenveertig jaar
Irma Brasch-Silber, vijfendertig jaar
Lina Brasser-Biloen, achtenzestig jaar
Rudolf Braude, elf jaar
Feige Braude-Beatus, negenendertig jaar
Bernhard Brauer, zeventig jaar
Hans Brauer, negenendertig jaar
Siegfried Brauer, tweeëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Alfred Braun, zevenentwintig jaar
Anna Braun, achtenzestig jaar
Arthur Braun, zesentwintig jaar
Ferdinand Braun, zesenvijftig jaar
Henrik Hersch Braun, vierenvijftig jaar
Herbert Braun, eenentwintig jaar
Hermann Braun, tweeënzestig jaar
Julius Braun, drieënvijftig jaar
Lili Braun, achttien jaar
Manfred Braun, veertien jaar
Maurice Braun, veertien jaar
Philipp Braun, tweeënvijftig jaar
Siegbert Emanuel Braun, eenendertig jaar
Betty Braun-Aron, tweeënvijftig jaar
Sara Mina Braun-Gosschalk, vijfentwintig jaar
Thekla Ruth Braun-Jeidel, eenentwintig jaar
Rosa Sara Braun-Pollack, vijftig jaar
Henriette Braun-Sachs, zesenvijftig jaar
Vrouwtje Braun-Speyer, vijfenzeventig jaar
Aaltje Braunberger, drieëntwintig jaar
Carolina Braunberger, negenendertig jaar
Daniel Braunberger, vierentwintig jaar
David Braunberger, vierenzeventig jaar
David Braunberger, drieëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Dennis Julius Braunberger, zeven jaar
Dina Braunberger, twaalf jaar
Eduard Braunberger, vijfendertig jaar
Isaac Braunberger, zestig jaar
Jacob Braunberger, zesentwintig jaar
Jacob Just Braunberger, vijfendertig jaar
Juliana Elisabeth Maud Braunberger, twee jaar
Julius Braunberger, tweeënvijftig jaar
Julius Nathan Braunberger, zesentwintig jaar
Just Braunberger, tweeënzestig jaar
Marcel De Braunberger, tien jaar
Maurits Braunberger, tweeëntwintig jaar
Mozes Braunberger, veertig jaar
Sara Braunberger-Babis, eenendertig jaar
Juliane Braunberger-Cahn, tweeëndertig jaar
Sara Braunberger-de Levie, zevenenzestig jaar
Dina Braunberger-Mozes, negenenzestig jaar
Jeanette Braunberger-Susan, drieëndertig jaar
Johanna Braunberger-van Hachgenberg, drieënzestig jaar
Esther Braunberger-van Hesse, negenenveertig jaar
Abraham Braunhut, vier jaar
Matisjahu Ben Artzi Braunhut, zes jaar
Eva Dina Braunhut-Berg, eenenveertig jaar
Kurt Braunschild, tweeëndertig jaar
Samuel Albert Braunschild, achtenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mathilde Tilli Braunschild-Cohen, achtentwintig jaar
Emilie Braunschild-Löwenstein, vijfenvijftig jaar
Abraham de Brave, tweeënvijftig jaar
Abraham de Brave, vijftig jaar
Abraham de Brave, eenentwintig jaar
Alfred de Brave, een jaar
Anna de Brave, vierenvijftig jaar
Anna de Brave, zesendertig jaar
Anna Machteld de Brave, een jaar
Benjamin de Brave, twintig jaar
Clara de Brave, achtendertig jaar
David de Brave, achtenvijftig jaar
David de Brave, drieëndertig jaar
David de Brave, vijf jaar
Eliazer de Brave, zesenvijftig jaar
Esthella Catharina de Brave, drieëntwintig jaar
Hartog de Brave, vierenvijftig jaar
Heimann de Brave, eenendertig jaar
Herman de Brave, een jaar
Hijman de Brave, tweeënzestig jaar
Hijman de Brave, acht jaar
Isaac de Brave, drie jaar
Jacob de Brave, achttien jaar
Jesaia de Brave, zevenenvijftig jaar
Jesais de Brave, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joseph de Brave, drieënvijftig jaar
Joseph de Brave, eenendertig jaar
Judith de Brave, negen jaar
Levie de Brave, drieënzestig jaar
Louis de Brave, achttien jaar
Machiel de Brave, vijfenzestig jaar
Marianne de Brave, zestien jaar
Meijer de Brave, drieënvijftig jaar
Meijer de Brave, achtendertig jaar
Michel de Brave, zesenveertig jaar
Michel de Brave, vijfendertig jaar
Michel de Brave, vierentwintig jaar
Michel de Brave, achtenzestig jaar
Mozes de Brave, zesendertig jaar
Mozes de Brave, eenenveertig jaar
Mozes de Brave, zevenendertig jaar
Mozes de Brave, tweeëndertig jaar
Mozes de Brave, zesentwintig jaar
Nathan de Brave, veertien jaar
Raphaël de Brave, negentien jaar
Sal de Brave, zeven jaar
Sallina de Brave, negenenvijftig jaar
Salomon de Brave, vijf jaar
Salomon Charles de Brave, vier jaar
Simon de Brave, zeventien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Simon de Brave, zeven jaar
Sophie de Brave, twintig jaar
Zacharias de Brave, zesendertig jaar
Greta de Brave-Blitz, eenenveertig jaar
Esther de Brave-Boot, zesenveertig jaar
Rebecca de Brave-Bronkhorst, drieënzestig jaar
Heintje de Brave-Cohen, eenenvijftig jaar
Naatje de Brave-de Beer, zevenenzeventig jaar
Esther de Brave-Degen, negenenzestig jaar
Esther de Brave-Halberstadt, tweeëndertig jaar
Mathilde de Brave-Naarden, vierentwintig jaar
Susanna de Brave-Ossendrijver, negenendertig jaar
Esperance de Brave-Pach, drieënveertig jaar
Naatje de Brave-Peeper, vierenzestig jaar
Johanna Maria Theresia de Brave-Perels, achtentwintig jaar
Anna de Brave-Plotske, zesenveertig jaar
Hanna de Brave-Polak, negenenzestig jaar
Sara de Brave-Polak, negenenveertig jaar
Rebecca de Brave-Ritmeester, negenenvijftig jaar
Sibilla de Brave-Simons, eenenveertig jaar
Mietje de Brave-Smit, vierenvijftig jaar
Sara de Brave-van Beugen, achtentwintig jaar
Marianna de Brave-van den Berg, zestig jaar
Betje de Brave-van der Sluis, zevenenvijftig jaar
Sara de Brave-Velleman, negenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Klaartje de Brave-Wegloop, achtendertig jaar
Rachel de Brave-Witteboon, zesentwintig jaar
Sara Edith Bravmann, eenentwintig jaar
Chaim Ajzijk Brechner, vierenvijftig jaar
Harry Brechner, vijftien jaar
Hella Brechner, tien jaar
Herszel Szamsza Brechner, zesenveertig jaar
Johanna Brechner, twintig jaar
Sophia Brechner-de Wind, vijfenveertig jaar
Maika Chaja Brechner-Scharf, drieënveertig jaar
Hermanus van Brecht, drieëndertig jaar
Eugène Bredewold, drieënveertig jaar
Sophia Breebaart, achtenzestig jaar
Barend Breemer, drieënvijftig jaar
Barend Breemer, tweeëntwintig jaar
Carla Breemer, dertien jaar
Cornelis Pieter Breemer, vijftig jaar
David Breemer, vijfenzestig jaar
Emanuel Breemer, zestien jaar
Henriette Louise Breemer, zeventien jaar
Hester Breemer, tweeënvijftig jaar
Isaäc Breemer, eenenzestig jaar
Jacob Breemer, drieënvijftig jaar
Johanna Breemer, twaalf jaar
Judith Breemer, vijfenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Judith Breemer, elf jaar
Leentje Breemer, tweeënzestig jaar
Levie Breemer, drieënzeventig jaar
Levie Breemer, zevenendertig jaar
Levie Nathan Breemer, zesenveertig jaar
Marianne Breemer, elf jaar
Mordechai Breemer, achtenvijftig jaar
Mordechai Breemer, zesentwintig jaar
Mozes Breemer, negenendertig jaar
Nathan Breemer, drieënveertig jaar
Paul Breemer, vierentwintig jaar
Philip Breemer, negen jaar
Rebecca Breemer, eenentwintig jaar
Rozette Breemer, eenentwintig jaar
Salomon Breemer, vijfenzestig jaar
Salomon Breemer, negentien jaar
Salomon Breemer, dertien jaar
Sara Breemer, negenenveertig jaar
Simon Breemer, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Simon Breemer, elf jaar
Victor Breemer, zesenvijftig jaar
Willem Breemer, veertig jaar
Betje Breemer-Berlijn, vierenzestig jaar
Anna Breemer-Boeken, tweeënveertig jaar
Trude Breemer-Brunner, zevenentwintig jaar
Bertha Breemer-Cohen, drieënveertig jaar
Judic Breemer-de Brave, vijfenvijftig jaar
Naatje Breemer-Kleerekoper, vierenzestig jaar
Mietje Breemer-Klein, achtenvijftig jaar
Sara Breemer-Koster, drieëntwintig jaar
Sara Breemer-Marcus, tweeënvijftig jaar
Branca Breemer-Schaap, tweeënvijftig jaar
Eva Breemer-Trijtel, zevenendertig jaar
Sara Breemer-van Collem, drieënvijftig jaar
Arthur Breitbarth, vijfenvijftig jaar
Julius Breitbarth, vierenzeventig jaar
Bertha Breitenstein-Springer, drieënzeventig jaar
Alida Bremer, negenentwintig jaar
Benedictus Bremer, een maand
Eduard Bremer, negentien jaar
Elias Bremer, negenenveertig jaar
Elias Bremer, achtentwintig jaar
Eva Bremer, tien jaar
Heiman Bremer, drieëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isaac Bremer, zeventig jaar
Israël Meijer Bremer, achtentwintig jaar
Joel Bremer, vierenveertig jaar
Joseph Bremer, negenenvijftig jaar
Joseph Bremer, zevenenvijftig jaar
Joseph Bremer, drie jaar
Joseph Bremer, drie jaar
Karin Bianca Irene Bremer, twee jaar
Levie Bremer, vijfenvijftig jaar
Levie Juda Bremer, negenenvijftig jaar
Louis Bremer, vijfentwintig jaar
Max Bremer, tweeëntwintig jaar
Maximiliaan Prosper Bremer, zevenentwintig jaar
Meijer Bremer, zevenenvijftig jaar
Mozes Bremer, tweeëndertig jaar
Philip Bremer, eenenvijftig jaar
Saartje Bremer, vijfenzestig jaar
Selma Bremer, vierentwintig jaar
Sientje Bremer, twintig jaar
Simon Bremer, eenenvijftig jaar
Sophia Bremer, drieëntwintig jaar
Willem Bremer, zevenenzestig jaar
Henriette Bremer-Croneberg, zeventig jaar
Esther Bremer-Houtkruijer, vijfenzeventig jaar
Lena Bremer-Klisser, dertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eva Bremer-Koekoek, drieënvijftig jaar
Mietje Bremer-Koekoek, vijfenveertig jaar
Branca Bremer-Koperenberg, zevenenveertig jaar
Esther Bremer-Sanders, eenentwintig jaar
Elisabeth Bremer-Tokkie, vijfendertig jaar
Catharina Bremer-Vieijra, achtenvijftig jaar
Irene Anna Bremer-Vischschraper, achtentwintig jaar
Mietje Bremer-Vleesdraager, eenenzestig jaar
Veronica Sara Bremer-Zegerius, vierenveertig jaar
Ernst Brenner, eenenveertig jaar
Herman Brenner, zesendertig jaar
Ronald Bernard Brenner, vier jaar
Salomon Brenner, eenenveertig jaar
Elizabeth Brenner-Boutelje, zevenendertig jaar
Elsa Brenner-de Vries, eenendertig jaar
Sanna Brenner-Sindler, eenentachtig jaar
Bruno Israel Breslauer, vierenzeventig jaar
Ilse Irma Breslauer, drieënveertig jaar
Max Michael Breslauer, acht jaar
Stefan Breslauer, dertien jaar
Werner Rudolf Breslauer, eenenveertig jaar
Bella Breslauer-Weihsmann, zevenendertig jaar
Fishel Friederich Bresler, elf jaar
Jankiew Bresler, eenenveertig jaar
Wolf Bresler, zeventien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Kajla Bresler-Simon, negenendertig jaar
Henriette Bresser-Coppens, vierenvijftig jaar
Abraham Brest, twintig jaar
Alexander Brest, zevenenveertig jaar
Alexander Brest, vierenveertig jaar
Benjamin Brest, zesenveertig jaar
Levie Brest, negen jaar
Mietje Brest, zeventien jaar
Rozetta Brest, achttien jaar
Salomon Brest, vijfenveertig jaar
Salomon Brest, vierentwintig jaar
Salomon Isaac Brest, tachtig jaar
Esther Brest-Duveen, zesenzeventig jaar
Betje Brest-Polak, achtenveertig jaar
Rosette Brest-van Dam, tweeënzeventig jaar
Eduard Daniel Brett, zesenzestig jaar
Feiga Breuer, achtendertig jaar
Beila Breugelmans-Abramowitz, negenendertig jaar
Flore Brieger-Pasternak, vierentachtig jaar
Aaltje Bril, vijftien jaar
Abraham Bril, achtenveertig jaar
Abraham Bril, elf jaar
Abraham Bril, tien jaar
Abraham Bril, twee jaar
Barend Bril, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Carla Bril, vijftien jaar
David Bril, zevenendertig jaar
David Bril, zesendertig jaar
David Bril, zeven jaar
Elie Bril, zevenenvijftig jaar
Emanuel Bril, achtendertig jaar
Ephraim Bril, veertig jaar
Ephraim Bril, zesendertig jaar
Ephraim Bril, achtentwintig jaar
Eugenie Nicolette Bril, achttien jaar
Eva Bril, elf jaar
Eveline Henny Bril, twintig jaar
Grethe Leonie Bril, negentien jaar
Helena Rebecca Bril, vier jaar
Henny Eva Bril, vijftien jaar
Henriette Bril, elf jaar
Isaac Bril, tweeënzestig jaar
Isaac Bril, vierenveertig jaar
Isaäc Bril, negenenzestig jaar
Isaac Levie Bril, zesenveertig jaar
Israël Bril, zevenenzestig jaar
Jacob Bril, vijfenveertig jaar
Jacob Bril, negenendertig jaar
Jacob Bril, zes jaar
Jacques Bril, dertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joseph Bril, vijftig jaar
Juliette Leni Bril, veertien jaar
Karel Bril, acht jaar
Klaartje Bril, twaalf jaar
Leendert Bril, tweeënvijftig jaar
Leon Bril, zesendertig jaar
Louis Bril, zestien jaar
Louis Hartog Bril, vier jaar
Margaretha Bril, twaalf jaar
Marianna Bril, vierenveertig jaar
Meijer Alexander Bril, vijftien jaar
Mia Bril, vier jaar
Mietje Bril, achttien jaar
Nanna Bril, zes jaar
Nathan Bril, vijfenveertig jaar
Nathan Bril, tweeëntwintig jaar
Pinas Bril, vierenveertig jaar
Rebecca Bril, zesenveertig jaar
Rebecca Bril, tien jaar
René Louis Bril, zeventien jaar
Salomon Bril, negenenzeventig jaar
Salomon Bril, negenenzestig jaar
Salomon Bril, achtenzestig jaar
Salomon Bril, tweeëndertig jaar
Samson Bril, achtenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Samson Bril, zevenenvijftig jaar
Samson Bril, vijfendertig jaar
Samuel Bril, zesenzestig jaar
Simon Bril, vierenzestig jaar
Wilhelmina Bril, eenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elisabeth Bril-Berlijn, tweeënveertig jaar
Rachel Bril-Bouwman, eenenzestig jaar
Truitje Bril-Brandel, zevenenzestig jaar
Cornelia Bril-Bril, tweeënveertig jaar
Roosje Bril-Bril, vierenzeventig jaar
Miena Bril-Cohen, achtenveertig jaar
Hester Bril-Dasberg, eenenveertig jaar
Sara Bril-de Haan, zevenendertig jaar
Naatje Bril-de Liema, tweeënvijftig jaar
Klaartje Bril-Degen, vijfenzeventig jaar
Veronica Bril-Dessaur, tweeënveertig jaar
Anna Bril-Frank, eenendertig jaar
Alida Rosina Bril-Fredrikstad, negenentwintig jaar
Christina Bril-Hijman, zevenendertig jaar
Mietje Bril-Kijzer, zevenenvijftig jaar
Sara Bril-Polak, zesenveertig jaar
Leentje Bril-Slier, drieënzeventig jaar
Mietje Bril-Suesan, achtenzestig jaar
Heintje Bril-Trijtel, negenenvijftig jaar
Mietje Bril-Truder, drieëndertig jaar
Margaretha Bril-van Kleef, zevenentwintig jaar
Esther Bril-Witsenhuijsen, negenenzestig jaar
Angelica Rebecca Bril-Wortelboer, dertig jaar
Fani Brill, drieënvijftig jaar
Aaltje Brilleman, vijf maanden
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Alexander Paul Brilleman, vier jaar
Ali Brilleman, zes jaar
Alida Brilleman, veertien jaar
Andries Brilleman, zevenenvijftig jaar
Andries Brilleman, drieëndertig jaar
Andries Brilleman, dertien jaar
Barend Brilleman, achtendertig jaar
Benjamin Brilleman, vier jaar
Clara Brilleman, zestien jaar
Clara Brilleman, zes jaar
David Brilleman, tweeëndertig jaar
David Brilleman, achtentwintig jaar
Eliazer Brilleman, zesenvijftig jaar
Elie Brilleman, tweeëndertig jaar
Elisabeth Brilleman, elf jaar
Emanuel Brilleman, zestien jaar
Eva Sara Brilleman, negenentwintig jaar
Fanny Brilleman, vierentwintig jaar
Gerrit Brilleman, negen jaar
Grietje Brilleman, veertien jaar
Hartog Brilleman, drieënzestig jaar
Hartog Brilleman, negenenveertig jaar
Herman Brilleman, tweeëndertig jaar
Isaac Brilleman, twintig jaar
Isaäc Brilleman, elf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isaäc Brilleman, tweeënzestig jaar
Isaäc Brilleman, vijfenveertig jaar
Isidoor Louis Brilleman, vierendertig jaar
Isidore Brilleman, vijfendertig jaar
Izak Brilleman, vier jaar
Jacob Brilleman, vijfenzestig jaar
Jacob Brilleman, veertig jaar
Jacob Brilleman, tweeëndertig jaar
Jacob Brilleman, tien jaar
Jacques Brilleman, zesentwintig jaar
Joseph Brilleman, zesenveertig jaar
Joseph Brilleman, eenenveertig jaar
Joseph Brilleman, zevenendertig jaar
Jozef Brilleman, zestien jaar
Kaatje Brilleman, negentien jaar
Kaatje Brilleman, achttien jaar
Kitty Brilleman, nul dagen
Leendert Brilleman, zesentwintig jaar
Lena Brilleman, elf jaar
Levi Brilleman, tweeëntwintig jaar
Levie Brilleman, vijfenvijftig jaar
Levie Brilleman, tweeënvijftig jaar
Louis Brilleman, dertig jaar
Marianna Brilleman, negentien jaar
Marianne Brilleman, dertien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Meijer Brilleman, zesentwintig jaar
Meijer Brilleman, tweeëntwintig jaar
Meijer Brilleman, achtenzeventig jaar
Meijer Brilleman, zesentwintig jaar
Mirjam Brilleman, acht maanden
Mozes Brilleman, zesenzestig jaar
Mozes Brilleman, negenenveertig jaar
Mozes Brilleman, vijftien jaar
Rachel Brilleman, achtentwintig jaar
Rachel Brilleman, vierentwintig jaar
Rachel Brilleman, dertien jaar
Roza Brilleman, drie jaar
Rozette Brilleman, negen jaar
Salomon Brilleman, negenendertig jaar
Salomon Brilleman, twintig jaar
Salomon Brilleman, zeventien jaar
Samson Brilleman, vijfendertig jaar
Samuel Brilleman, zesentwintig jaar
Schoontje Brilleman, twintig jaar
Simon Brilleman, vijftig jaar
Sophia Brilleman, zeven jaar
Meijer Brilleman Lopes Cardozo, veertien jaar
Schoontje Brilleman-Aandagt, vijfenzeventig jaar
Rosalia Brilleman-Akker, vijfendertig jaar
Schoontje Brilleman-Borstel, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Aaltje Brilleman-Bromet, vijfenzestig jaar
Helena Hanna Brilleman-Cosman, veertig jaar
Roosje Brilleman-Cune, negenenvijftig jaar
Rebekka Brilleman-Emmerik, eenentwintig jaar
Catharina Brilleman-Frankfoorder, drieënzestig jaar
Adriana Brilleman-Gobetz, zevenendertig jaar
Rachel Brilleman-Hagenaar, eenenveertig jaar
Saartje Brilleman-Hagenaar, vierendertig jaar
Eva Brilleman-Kater, zevenenvijftig jaar
Esther Brilleman-Montesinos, zevenenzestig jaar
Marianne Brilleman-Piller, tweeënzestig jaar
Rebecca Brilleman-Rabbie, vierenzestig jaar
Schoontje Brilleman-Scheffer, zesendertig jaar
Klaartje Brilleman-Scholte, eenenvijftig jaar
Else Brilleman-Schwab, eenendertig jaar
Sientje Brilleman-Slap, zesendertig jaar
Milka Brilleman-Swaab, negentien jaar
Reina Brilleman-Tasch, vijfentwintig jaar
Hanna Brilleman-van Beem, vierenveertig jaar
Rachel Brilleman-van der Ham, zevenenzestig jaar
Schoontje Brilleman-van Leeuwen, zeventig jaar
Rachel Brilleman-Vogel, eenendertig jaar
Sara Brilleman-Witteboon, vijfentwintig jaar
Gerald Moritz Brilles, twintig jaar
Günther Julius Brilles, veertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Gisela Karoline Marion Brilles-David, eenendertig jaar
Aäron Brilleslijper, negenenveertig jaar
Abraham Brilleslijper, eenenveertig jaar
Abraham Brilleslijper, vijfendertig jaar
Abraham Brilleslijper, negenenveertig jaar
Alfred Brilleslijper, zestien jaar
Anna Brilleslijper, veertien jaar
Anna Brilleslijper, twaalf jaar
Anna Brilleslijper, acht jaar
Asser Brilleslijper, drieëntachtig jaar
Barend Brilleslijper, acht jaar
Benjamin Brilleslijper, vijfendertig jaar
Clara Brilleslijper, elf jaar
Clara Brilleslijper, vijf jaar
Eduard Brilleslijper, twaalf jaar
Elisabeth Brilleslijper, eenentwintig jaar
Emanuel Brilleslijper, zevenendertig jaar
Ephraim Brilleslijper, vijfenvijftig jaar
Ephraim Brilleslijper, tweeënveertig jaar
Esther Brilleslijper, negen jaar
Esther Brilleslijper, negen maanden
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Flora Brilleslijper, tweeëntwintig jaar
Hartog Brilleslijper, vierenvijftig jaar
Hartog Brilleslijper, vijftien jaar
Isaäc Brilleslijper, tweeënvijftig jaar
Israël Brilleslijper, zeven jaar
Jacob Brilleslijper, tweeënveertig jaar
Jacob Brilleslijper, drieëntwintig jaar
Jacob Brilleslijper, zeven jaar
Jacques Brilleslijper, negen jaar
Jesaija Brilleslijper, tweeëndertig jaar
Jonas Brilleslijper, zesenzestig jaar
Jonas Brilleslijper, zestien jaar
Jonas Brilleslijper, acht jaar
Jonas Brilleslijper, eenendertig jaar
Joseph Brilleslijper, vierenzestig jaar
Joseph Brilleslijper, zesenvijftig jaar
Joseph Brilleslijper, drieënvijftig jaar
Joseph Brilleslijper, zes jaar
Joseph Louis Brilleslijper, twaalf jaar
Jozef Brilleslijper, zesenveertig jaar
Jozeph Brilleslijper, drie jaar
Judith Brilleslijper, negen jaar
Levie Brilleslijper, zesenzestig jaar
Levie Brilleslijper, achtendertig jaar
Levie Brilleslijper, achtentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Levie Brilleslijper, achttien jaar
Liena Brilleslijper, negen jaar
Liepman Brilleslijper, eenenzeventig jaar
Lion Brilleslijper, vierenveertig jaar
Louis Brilleslijper, zeventien jaar
Louis Brilleslijper, vier jaar
Louise Brilleslijper, vier jaar
Machiel Brilleslijper, dertig jaar
Machiel Brilleslijper, achttien jaar
Marie Brilleslijper, veertien jaar
Marie Brilleslijper, vijftien jaar
Maurits Brilleslijper, drieënveertig jaar
Meijer Brilleslijper, vierenveertig jaar
Meijer Brilleslijper, vijfentwintig jaar
Mozes Brilleslijper, negenendertig jaar
Naatje Brilleslijper, achtenvijftig jaar
Naatje Brilleslijper, negenentwintig jaar
Naatje Brilleslijper, negen jaar
Nathan Brilleslijper, vierendertig jaar
Philip Gerrit Brilleslijper, negentien jaar
Regina Brilleslijper, dertien jaar
Rudolf Brilleslijper, zes jaar
Salomon Brilleslijper, twintig jaar
Salomon Brilleslijper, vierenveertig jaar
Samuel Brilleslijper, veertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Samuel Brilleslijper, veertien jaar
Schoontje Brilleslijper, negenentwintig jaar
Simon Brilleslijper, zeven jaar
Vrouwtje Brilleslijper, tien jaar
Willem Brilleslijper, dertig jaar
Wolf Brilleslijper, tweeënvijftig jaar
Wolf Brilleslijper, drie jaar
Elisabeth Brilleslijper-Bed, zesenveertig jaar
Judic Brilleslijper-Bont, achtenveertig jaar
Sara Brilleslijper-Boot, eenenveertig jaar
Leentje Brilleslijper-Brilleman, tweeënvijftig jaar
Lea Brilleslijper-Canes, achtenveertig jaar
Judith Brilleslijper-Cauveren, zesenveertig jaar
Louise Brilleslijper-de Magtige, drieënzestig jaar
Elisabeth Brilleslijper-de Rooij, eenendertig jaar
Theresia Brilleslijper-de Swarte, vijfenzeventig jaar
Marianne Brilleslijper-Diamant, veertig jaar
Lena Brilleslijper-Frank, veertig jaar
Fijtje Brilleslijper-Gerritse, drieënvijftig jaar
Elisabeth Brilleslijper-Maijkels, vierendertig jaar
Roosje Brilleslijper-Morpurgo, vijfenzeventig jaar
Naatje Brilleslijper-Nikkelsberg, zesendertig jaar
Johanna Brilleslijper-Nunes Vaz, drieëntwintig jaar
Marianne Brilleslijper-Pach, veertig jaar
Flora Rachel Brilleslijper-Rozette, tweeënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Catharina Brilleslijper-Sanders, tweeëndertig jaar
Esther Brilleslijper-Speijer, zesendertig jaar
Mietje Brilleslijper-Swaluw, achtenzestig jaar
Henriette Brilleslijper-Tas, vijfendertig jaar
Marianne Brilleslijper-Tas, drieënvijftig jaar
Bloeme Brilleslijper-ten Brink, vijfendertig jaar
Judith Brilleslijper-van der Woude, negenentwintig jaar
Duifje Brilleslijper-van Velzen, zesenvijftig jaar
Rika Brilleslijper-Veffer, veertig jaar
Heintje Brilleslijper-Verdooner, zesenvijftig jaar
Esther Brilleslijper-Wagenhuis, achtenzestig jaar
Bartha Brilleslijper-Zilverberg, veertig jaar
Ismar Brinitzer, tweeënzestig jaar
Karl Werner Brinitzer, vijfentwintig jaar
Aaltje Minna ten Brink, zestien jaar
Adolf ten Brink, vierenvijftig jaar
Alex ten Brink, vier jaar
Bertha Jeanette ten Brink, zeventien jaar
Betje ten Brink, negentien jaar
Dagoberd ten Brink, vierenvijftig jaar
Daniel Samuel ten Brink, negenenveertig jaar
David ten Brink, negenendertig jaar
Elske van Brink, vijfenvijftig jaar
Engelina van Brink, twaalf jaar
Frederike ten Brink, vijfendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Harry ten Brink, zeven jaar
Hendeliena ten Brink, vijftien jaar
Hendrika ten Brink, drieëndertig jaar
Henriette Dientje ten Brink, veertien jaar
Henriette Helena ten Brink, tien jaar
Herman van Brink, eenentwintig jaar
Hermann ten Brink, eenenveertig jaar
Hijman Meijer van Brink, zesentwintig jaar
Hirsch ten Brink, dertig jaar
Hugo ten Brink, achtendertig jaar
Ihno ten Brink, twaalf jaar
Inge ten Brink, vijf jaar
Isaäk ten Brink, vierentachtig jaar
Isack ten Brink, zesenzestig jaar
Israël ten Brink, zeventig jaar
Israël ten Brink, vierenveertig jaar
Israël van Brink, eenendertig jaar
Jacob ten Brink, zesenvijftig jaar
Jacob Levie van Brink, achtenzestig jaar
Johanna ten Brink, zes jaar
Johanna ten Brink, vijf jaar
Johanna ten Brink, drie jaar
Julius ten Brink, drieënveertig jaar
Koos ten Brink, zeventig jaar
Lazarus van Brink, eenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Leonardus van Brink, vijfenzestig jaar
Levie van Brink, vijfendertig jaar
Levie ten Brink, vijfenzeventig jaar
Levie ten Brink, achtenzestig jaar
Levie ten Brink, achtenveertig jaar
Levie ten Brink, achttien jaar
Linda ten Brink, elf jaar
Linda Carla ten Brink, twee jaar
Lion van Brink, vijfenveertig jaar
Lodewijk van Brink, vijfenvijftig jaar
Lodewijk Carel ten Brink, eenenveertig jaar
Louis Levie ten Brink, vierenveertig jaar
Ludwig ten Brink, leeftijd onbekend
Marcus ten Brink, achttien jaar
Maurits ten Brink, tweeënveertig jaar
Mauritz ten Brink, eenenzeventig jaar
Mauritz ten Brink, negenenveertig jaar
Mauritz Jacob ten Brink, vijf jaar
Melia ten Brink, elf jaar
Meta ten Brink, veertien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Meyer ten Brink, vijfenveertig jaar
Minna Aaltje ten Brink, zeventien jaar
Morits ten Brink, twee jaar
Mozes van Brink, twaalf jaar
Pauline ten Brink, negen maanden
Rosa ten Brink, zesenveertig jaar
Rosalie Ruth ten Brink, zesentwintig jaar
Roza ten Brink, tweeënvijftig jaar
Rozetta van Brink, elf jaar
Saartje Johanna ten Brink, dertien jaar
Samuel ten Brink, drieëndertig jaar
Samuel ten Brink, achttien jaar
Samuel ten Brink, zestien jaar
Samuel Daniel ten Brink, zevenendertig jaar
Samuel Victor ten Brink, veertien jaar
Sara Geertruida van Brink, tweeëntwintig jaar
Selien van Brink, eenentwintig jaar
Sigmond ten Brink, eenenveertig jaar
Wilhelmina van Brink, vijfendertig jaar
Rika ten Brink de Bruin-Kalker, tweeënzeventig jaar
Hendelena ten Brink-Berkelo, eenenveertig jaar
Cornelia van Brink-Bromet, vijfenzeventig jaar
Judith ten Brink-Cohen, vierenveertig jaar
Mina ten Brink-de Levie, eenenzeventig jaar
Hermina ten Brink-de Vries, zevenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Carolina ten Brink-Falke, drieënveertig jaar
Else ten Brink-Frank, eenendertig jaar
Johanna ten Brink-Frank, vierenveertig jaar
Alida ten Brink-Gokkes, vierenvijftig jaar
Betje ten Brink-Hanouwer, zesentachtig jaar
Aaltje ten Brink-Heckscher, zevenenveertig jaar
Sara ten Brink-Jacobsohn, achtenzestig jaar
Lisette ten Brink-Kleffmann, achtentachtig jaar
Sara ten Brink-Koster, drieënzestig jaar
Martha ten Brink-Löwenstein, achtentwintig jaar
Geertje ten Brink-Meijer, drieënveertig jaar
Frederika van Brink-Mendels, negenendertig jaar
Elise ten Brink-Neter, vijfenzeventig jaar
Hendruette Karoline ten Brink-Salomons, eenendertig jaar
Regina ten Brink-Schiffmann, vijfendertig jaar
Klaartje ten Brink-Speijer, achtenzeventig jaar
Sophia ten Brink-Spetter, tweeënvijftig jaar
Roza van Brink-Stoppelman, eenenzestig jaar
Minna ten Brink-van der Walde, vierentachtig jaar
Heintje van Brink-van Duijl, vijfenvijftig jaar
Carolina ten Brink-Weijel, vierenveertig jaar
Johanna ten Brink-Winnik, eenenveertig jaar
Alida van Brink-Witteboon, negenenveertig jaar
Roosje ten Brink-Zilverberg, zevenendertig jaar
Alexander Levi Brinkmann, vijfentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Ernst Klaus Brisch, eenentwintig jaar
Abraham Briska, achtenvijftig jaar
Betsy Els Briska, acht jaar
Joseph Briska, zevenenzestig jaar
Leontine Briska, acht jaar
Mariam Briska, elf jaar
Salo Frans Briska, dertien jaar
Flora Briska-la Balance, eenenzestig jaar
Ella Briska-Schwarz, zevenendertig jaar
Eljasz Brisz, drieënveertig jaar
Chaje Cywia Brisz-Zoludkowska, achtenveertig jaar
Alfred Broch, negenenveertig jaar
Abraham Broches, vierenzestig jaar
Chaja Broches-Person, vierenzestig jaar
Manfred Georg Broder, dertien jaar
Hane Anna Broder-Haim, eenentachtig jaar
Elsa Broder-Sternreich, zevenendertig jaar
Mechel Jakob Brodman, leeftijd onbekend
Gusta Brodman-Beck, vierentwintig jaar
Dora Brodmann, achttien jaar
Fanny Brodmann, twee jaar
Jakob Brodmann, zevenentwintig jaar
Renée Brodmann, een jaar
Samuel Brodmann, tweeëndertig jaar
Marjem Brodmann-Spira, drieëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham van Broek, zeventig jaar
Abraham van Broek, drieënzestig jaar
Benjamin van Broek, drieënveertig jaar
Cornelis van den Broek, tweeëndertig jaar
Henri van Broek, vierendertig jaar
Henri van Broek, zeventien jaar
Henriette Elisabeth van Broek, negentien jaar
Levie van Broek, vijfenveertig jaar
Levie Benjamin van Broek, zesenveertig jaar
Lina van Broek, twintig jaar
Roosje van Broek, eenenzestig jaar
Rosa Augusta van Broek, achtentwintig jaar
Salomon van Broek, veertig jaar
Willy van Broek, eenendertig jaar
Anna van Broek-Allemans, drieënzeventig jaar
Elisabeth van Broek-Benedictus, vierenveertig jaar
Betsy van Broek-de Jong, tweeënveertig jaar
Rebecca van Broek-de Vries, achtenvijftig jaar
Sophia Celina van Broek-Heijmans van der Douwer, dertig jaar
Christina van Broek-van Frank, vijftig jaar
Abraham Eliazar Broekema, zes jaar
Abraham Jakob Broekema, zes jaar
Alida Rika Broekema, zeven jaar
Barend Broekema, drieëntwintig jaar
Benjamin Broekema, vierendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Benjamin Heiman Broekema, achtendertig jaar
Elimelech Eleazer Broekema, vijfenzeventig jaar
Marcus Broekema, zevenendertig jaar
Philip Broekema, drieëndertig jaar
Rachelina Rosa Broekema, drie jaar
Reina Rachelina Rosa Broekema, zes jaar
Saartje Amalia Broekema, achtendertig jaar
Aaltje Broekema-Cohen, tweeënzestig jaar
Harmanna Broekema-de Jong, dertig jaar
Roosje Broekema-From, achtentwintig jaar
Greta Broekema-Koekoek, drieëntwintig jaar
Reina Broekema-van Dam, zevenenzeventig jaar
Sara Mina Broekema-van der Klei, vierendertig jaar
Abraham Broekhuijsen, eenenzestig jaar
Belie Broekhuijsen, tweeënzeventig jaar
Bilha Broekhuijsen, vierenvijftig jaar
Elisabeth Broekhuijsen, drieëntwintig jaar
Elisabeth Broekhuijsen, vierenzestig jaar
Henriette Broekhuijsen, negenenzestig jaar
Hester Broekhuijsen, vijfentwintig jaar
Jacob Broekhuijsen, eenentwintig jaar
Jacobus Broekhuijsen, zesenveertig jaar
Jozef Broekhuijsen, tweeënvijftig jaar
Lena Broekhuijsen, zesentwintig jaar
Meyer Broekhuijsen, eenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Michiel Broekhuijsen, negenenvijftig jaar
Rosette Broekhuijsen, vierenzeventig jaar
Salomon Broekhuijsen, acht jaar
Sophia Broekhuijsen, vijfenzestig jaar
Judik Broekhuijsen-Drielsma, vijftig jaar
Schoontje Broekhuijsen-Granade, drieënvijftig jaar
Sara Broekhuijsen-Koekoek, zevenenvijftig jaar
Schoontje Broekhuijsen-Ossendrijver, vijfenveertig jaar
Abraham Broekman, eenentwintig jaar
Abraham Broekman, dertig jaar
Aron Broekman, tweeënzestig jaar
Barend Broekman, zestig jaar
Barend Broekman, vijftig jaar
Barend Broekman, vijf jaar
Barend Broekman, vijf maanden
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Barend Isaak Broekman, tweeëntachtig jaar
Betty Broekman, acht jaar
David Broekman, veertig jaar
Dina Broekman, tweeënveertig jaar
Elias Paul Broekman, achtendertig jaar
Ella Mia Broekman, zeven jaar
Emanuël Broekman, tweeënvijftig jaar
Gerrit Broekman, zevenenvijftig jaar
Gerrit Broekman, zesenveertig jaar
Gerrit Broekman, zevenendertig jaar
Greta Broekman, vier jaar
Grietje Broekman, eenenzestig jaar
Hans Max Broekman, zeven jaar
Hans Paul Broekman, twee jaar
Hendrina Broekman, vierenvijftig jaar
Hendrina Broekman, negenentwintig jaar
Hester Broekman, achtentwintig jaar
Isaak Broekman, tweeënzestig jaar
Isaak Barend Broekman, zesenvijftig jaar
Jacob Manus Marcus Broekman, eenenvijftig jaar
Leo Moses Broekman, twaalf jaar
Levie Broekman, achtendertig jaar
Levie Broekman, negentien jaar
Louis Broekman, tweeëndertig jaar
Marcus Broekman, achtentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marcus Broekman, zeventien jaar
Maurice Broekman, acht jaar
Max Broekman, vijftien jaar
Max Broekman, vijftien jaar
Max Ernst Broekman, zevenendertig jaar
Meier Broekman, zesentwintig jaar
Meijer Broekman, eenenvijftig jaar
Meijer Broekman, tweeëntwintig jaar
Meijer Broekman, achtenzeventig jaar
Meijer Isaac Broekman, vierentachtig jaar
Mietje Broekman, achtenveertig jaar
Mozes Broekman, zevenenvijftig jaar
Philip Broekman, negenendertig jaar
Sara Broekman, zesentwintig jaar
Simon Broekman, zesenzestig jaar
Sophia Broekman, negentien jaar
Wilhelmina Broekman, negentien jaar
Mietje Broekman-Blits, negenenvijftig jaar
Anna Broekman-Blitz, vijfendertig jaar
Anna Broekman-Bondt, achtentachtig jaar
Esther Broekman-Brilleslijper, zevenenveertig jaar
Bertha Broekman-de Metz, vierendertig jaar
Harriette Broekman-Dwinger, zevenentwintig jaar
Marie Broekman-Goedel, tweeëntwintig jaar
Grietje Broekman-Halberstadt, drieënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Fani Broekman-Hellendag, vijfenzeventig jaar
Johanna Broekman-Klestadt, vierenzestig jaar
Saartje Broekman-Nieweg, drieënzestig jaar
Marianna Broekman-Peperwortel, drieënveertig jaar
Sophia Broekman-Polak, tweeëntwintig jaar
Frauke Broekman-Rozeboom, drieënveertig jaar
Grietje Broekman-Schaap, vijfenveertig jaar
Rachel Broekman-Speijer, zesenvijftig jaar
Judikje Broekman-Turksma, negenenzestig jaar
Schoontje Broekman-van der Sluis, eenendertig jaar
Rika Broekman-van Gelder, tweeëndertig jaar
Dina Broekman-van Praag, zevenenzestig jaar
Sophia Broekman-van Praag, zesenvijftig jaar
Abraham Broeks, zevenentwintig jaar
Betje Broeks, dertig jaar
Hendeltje Broeks, zevenentwintig jaar
Nathan Broeks, drieënvijftig jaar
Rachel Broeks, zes maanden
Rachel Broeks-Barend, drieënvijftig jaar
Eva Broeks-Ossendrijver, twintig jaar
Bloeme Broeks-van Emrik, zevenentwintig jaar
Betsy Brogholter, zevenentwintig jaar
Freddie Brogholter, zeventien jaar
Joseph Brogholter, eenenzeventig jaar
Nathan Brogholter, negenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Simon Brogholter, tweeënzestig jaar
Naatje Brogholter-Bacharach, zevenenvijftig jaar
Elsa Brogholter-Passmann, negenenvijftig jaar
Rebecka Brogholter-van Dam, eenenzestig jaar
Mietje Brogholter-Wurms, vierenvijftig jaar
Naatje Brokhorst-Swaalep, zestig jaar
Josef Brokman, vierenveertig jaar
Heintje Brokmeier-Duveen, zesenvijftig jaar
Samuel Bromberg, tweeënvijftig jaar
Rebecca Bromberg-Coini, vierenveertig jaar
Paula Bromberg-Rosenfeld, achtenzestig jaar
Abraham Bromet, eenenzeventig jaar
Abraham Bromet, zesendertig jaar
Abraham Bromet, zesendertig jaar
Adolf Bromet, veertien jaar
Alida Bromet, tien jaar
Amalia Bromet, vierenveertig jaar
Aron Bromet, eenendertig jaar
Asser Bromet, zeventig jaar
Barend Bromet, achtendertig jaar
Bertha Bromet, negen jaar
Carla Bromet, tien jaar
Clara Bromet, vier jaar
Cornelia Bromet, vijfentwintig jaar
David Bromet, zestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
David Bromet, zevenenvijftig jaar
David Ernst Bromet, zesenveertig jaar
Dina Bromet, achtendertig jaar
Edith Bromet, twee jaar
Elias Bromet, drieëndertig jaar
Elisabeth Bromet, zevenendertig jaar
Elisabeth Bromet, negentien jaar
Elly Bromet, drie maanden
Emanuel Bromet, zeventien jaar
Emanuel Bromet, zes jaar
Emanuel Hijman Bromet, vijfendertig jaar
Esther Bromet, acht jaar
Eva Bromet, eenentwintig jaar
Ezechiel Bromet, eenenvijftig jaar
Ezechiel Bromet, achttien jaar
Fanny Bromet, twaalf jaar
Freddy Bromet, zeven jaar
Gabriel Bromet, vijfendertig jaar
Georg Israël Bromet, vijfentwintig jaar
Hartog Bromet, eenendertig jaar
Hartog Bromet, eenentwintig jaar
Herman Bromet, zestien jaar
Hijman Bromet, veertig jaar
Hijman Bromet, zevenendertig jaar
Ido Johnny Bromet, drie jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isaäc Bromet, drieënzestig jaar
Israël Bromet, eenendertig jaar
Israël Bromet, zeven jaar
Israël Philipp Fritz Bromet, achtendertig jaar
Izak Bromet, negenendertig jaar
Jacob Bromet, negenenzestig jaar
Jacob Bromet, tweeënzestig jaar
Jacob Bromet, vijfendertig jaar
Jacob Bromet, zevenentwintig jaar
Jacob Bromet, vijftien jaar
Jacques Willem Bromet, tweeëndertig jaar
Joachim Bromet, vijfenzeventig jaar
Joel Bromet, drieënzestig jaar
Johanna Bromet, vier jaar
Jonas Bromet, tweeënvijftig jaar
Jonas Bromet, tweeëntwintig jaar
Joseph Bromet, vijfenzestig jaar
Joseph Bromet, zesenvijftig jaar
Joseph Bromet, achtendertig jaar
Keetje Bromet, veertig jaar
Kitty Bromet, zeventien jaar
Klaartje Bromet, twintig jaar
Levie Bromet, vijfenzestig jaar
Louis Bromet, eenenveertig jaar
Louis Bromet, negentien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Machiel Bromet, tweeënzestig jaar
Machiel Bromet, tweeënvijftig jaar
Machiel Bromet, tweeëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Madeleine Alice Bromet, negen jaar
Marcus Bromet, negenenzestig jaar
Marcus Bromet, zevenenzestig jaar
Marcus Bromet, drieënzestig jaar
Marcus Bromet, zeventien jaar
Maurice Bromet, drie jaar
Meijer Bromet, zevenenzeventig jaar
Mietje Bromet, vierenvijftig jaar
Mordechai Bromet, eenenzeventig jaar
Nanette Flora Bromet, zes jaar
Philip Bromet, eenenzestig jaar
Philip Bromet, zevenenvijftig jaar
Philip Emanuel Bromet, twee jaar
Rachel Bromet, vijfenzestig jaar
Rachel Bromet, drieëndertig jaar
Roosje Bromet, zevenenzestig jaar
Saartje Bromet, zes maanden
Salomon Bromet, vijfenvijftig jaar
Salomon Bromet, negenenveertig jaar
Salomon Bromet, vierenveertig jaar
Samuel Bromet, vijftig jaar
Samuel Bromet, tweeëndertig jaar
Samuel Bromet, achtentwintig jaar
Samuel Bromet, veertien jaar
Sara Bromet, drieëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Saul Bromet, dertig jaar
Simon Gerard Bromet, vijfentwintig jaar
Sophia Bromet, vijfendertig jaar
Sophie Bromet, twaalf jaar
Vrouwtje Bromet, zesenzestig jaar
Yvonne Carla Bromet, elf jaar
Rebecca Bromet-Ancona, dertig jaar
Naatje Bromet-Barmhartigheid, zesenvijftig jaar
Esther Bromet-Beesemer, eenenveertig jaar
Sophia Bromet-Blez, negenendertig jaar
Rachel Bromet-Bromet, eenenvijftig jaar
Esther Bromet-Colmans, achtenveertig jaar
Vrouwtje Bromet-Corper, vijfenzestig jaar
Flora Bromet-Cosman, vierendertig jaar
Johanna Bromet-de Vries, zesenzestig jaar
Jeannette Bromet-Diamant, drieënzestig jaar
Esther Bromet-Dukker, tweeënzestig jaar
Roza Bromet-Emmerik, achtentwintig jaar
Alice Bromet-Flesseman, achtendertig jaar
Carolina Bromet-Granaat, achtenzestig jaar
Elisabeth Bromet-Groen, eenenzeventig jaar
Sophia Bromet-Hamburger, zesenzeventig jaar
Kaatje Bromet-Jas, vijftig jaar
Frederika Bromet-Kaufman, drieënzestig jaar
Sara Bromet-Ketellapper, vierenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Saartje Hesje Bromet-Levi, tweeëndertig jaar
Jetta Bromet-Locher, veertig jaar
Catharina Bromet-Lootsteen, negenendertig jaar
Roosje Bromet-Meiboom, tweeënzestig jaar
Judith Bromet-Meljado, zestig jaar
Esther Bromet-Morpurgo, vierenzestig jaar
Bertha Bromet-Nabarro, vierentwintig jaar
Lena Bromet-Pop, zesentwintig jaar
Sara Bromet-Pront, tweeënvijftig jaar
Helena Bromet-Root, negenentwintig jaar
Betsie Bromet-Scheffer, tweeëndertig jaar
Bernhardine Bromet-Schönberg, negenenzeventig jaar
Dina Roline Meta Bromet-van Adelsberg, vijfendertig jaar
Saarlientje Bromet-van Buuren, vierentwintig jaar
Eva Bromet-van der Hal, zesenvijftig jaar
Klaartje Bromet-van der Hal, drieënzestig jaar
Rebecca Bromet-van Zweden, eenendertig jaar
Lea Bromet-Vleesdrager, drieënzestig jaar
Sophia Bromet-Walvis, dertig jaar
Alida Bromet-Waterman, vierentwintig jaar
Matje Bromet-Wolder, zevenenveertig jaar
Alida Bromet-Zurel, achtentwintig jaar
Abraham Brommet, eenenzestig jaar
David Brommet, drieënvijftig jaar
Grietje Brommet, zestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Heintje Brommet, eenenveertig jaar
Joel Brommet, achtenveertig jaar
Jozef Brommet, zesenveertig jaar
Liepman Brommet, zevenenveertig jaar
Mietje Brommet, zevenenzestig jaar
Roosje Saartje Brommet, tweeëntwintig jaar
Saartje Brommet, tweeënveertig jaar
Sara Brommet, eenentwintig jaar
Selma Louise Brommet, eenentwintig jaar
Simon Brommet, tweeënzestig jaar
Simon Josua Brommet, tweeëndertig jaar
Roosje Brommet-de Jonge, negenenveertig jaar
Henderika Brommet-Kroon, vijftig jaar
Saartje Brommet-Schaap, tweeënzestig jaar
Keetje Brommet-Swartberg, vierenzestig jaar
Frouke Brommet-Wolf, negenenzestig jaar
Henri Rudolf Bron, tien jaar
Jacobus Lodewijk Samuel Abraham Bron, zesenvijftig jaar
Jacques Jan Bron, elf jaar
Martha Bron-David, veertig jaar
Franziska Broner, vierenveertig jaar
Saartje Bronk-van der Sluijs, achtenvijftig jaar
Aaron Bronkhorst, tweeënvijftig jaar
Aäron Bronkhorst, zevenenzestig jaar
Abraham Bronkhorst, achtenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Bronkhorst, tweeënvijftig jaar
Abraham Bronkhorst, achtenvijftig jaar
Arnold Bronkhorst, dertig jaar
Eliazer Bronkhorst, vijfendertig jaar
Eliazer Bronkhorst, dertig jaar
Evaline Bronkhorst, tweeënzeventig jaar
Hartog Bronkhorst, drieënvijftig jaar
Hartog Bronkhorst, eenenvijftig jaar
Hartog Bronkhorst, zesendertig jaar
Heijman Bronkhorst, negenenveertig jaar
Henri Bronkhorst, achttien jaar
Isaac Bronkhorst, eenenvijftig jaar
Isaäc Bronkhorst, drieënvijftig jaar
Israël Bronkhorst, zevenenvijftig jaar
Jacob Bronkhorst, zesenvijftig jaar
Jacob Bronkhorst, negenentwintig jaar
Jacobus Bronkhorst, dertig jaar
Jansje Bronkhorst, elf jaar
Joseph Bronkhorst, eenendertig jaar
Leendert Abraham Bronkhorst, vijfenveertig jaar
Louis Bronkhorst, vierentwintig jaar
Louisa Bronkhorst, zesentwintig jaar
Louise Bronkhorst, vijftien jaar
Marcel Bronkhorst, een jaar
Marcus Bronkhorst, vijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marianna Bronkhorst, negen jaar
Maurits Bronkhorst, achtenveertig jaar
Maurits Bronkhorst, eenenvijftig jaar
Max Bronkhorst, achttien jaar
Mina Bronkhorst, vijftien jaar
Mozes Bronkhorst, zevenenzeventig jaar
Mozes Bronkhorst, veertien jaar
Mozes Bronkhorst, twaalf jaar
Mozes Bronkhorst, acht jaar
Philippus Bronkhorst, drieëntwintig jaar
Rachelle Elisabeth Bronkhorst, tweeëntwintig jaar
Rebecca Bronkhorst, eenenvijftig jaar
Rosetta Bronkhorst, zeventien jaar
Roza Bronkhorst, zeventien jaar
Salomon Bronkhorst, vijfenvijftig jaar
Salomon Bronkhorst, zevenenveertig jaar
Salomon Bronkhorst, negenentwintig jaar
Samuel Bronkhorst, vijfenzestig jaar
Sara Bronkhorst, zeventien jaar
Simon Bronkhorst, tweeënvijftig jaar
Simon Bronkhorst, drieënvijftig jaar
Rachel Bronkhorst-Bronkhorst, zevenenvijftig jaar
Anna Bronkhorst-Cartoef, zevenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Evaline Geziene Bronkhorst-de Beer, negenentwintig jaar
Kaatje Bronkhorst-de Winter, zevenenvijftig jaar
Leentje Bronkhorst-den Arend, tweeënvijftig jaar
Schoontje Bronkhorst-Goudsmit, eenenvijftig jaar
Else Bronkhorst-Hirsch, veertig jaar
Saphia Bronkhorst-Italiaander, vierenveertig jaar
Dina Bronkhorst-Korper, zestig jaar
Jeannette Bronkhorst-Lam, achtenveertig jaar
Dora Bronkhorst-Landau, eenenvijftig jaar
Lea Bronkhorst-Lelie, vierenvijftig jaar
Saartje Bronkhorst-Norden, drieënvijftig jaar
Flora Bronkhorst-Ockersen, eenendertig jaar
Hildegard Bronkhorst-Okonski, vijfendertig jaar
Deborah Bronkhorst-Polloch, negenenveertig jaar
Betje Bronkhorst-Streep, zevenenvijftig jaar
Biena Bronkhorst-Swaalep, vijftig jaar
Judith Bronkhorst-Trompetter, negenentwintig jaar
Sara Bronkhorst-van Kleef, dertig jaar
Lea Bronkhorst-van Rijn, tweeënvijftig jaar
Mietje Bronkhorst-Verveer, zesenvijftig jaar
Sara Bronkhorst-Vieijra, vijfentwintig jaar
Anna Bronkhorst-Wijnschenk, tweeëndertig jaar
Bloeme Bronkhorst-Worms, zesendertig jaar
Julius Bronne, zevenenzestig jaar
Pavel Bronner, negenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Thomas Bronner, zes jaar
Olga Bronner-Kövesi, negenendertig jaar
Bela Judith Bros, zesentwintig jaar
David Bros, vierentwintig jaar
Martin Ido Bros, drie jaar
Rebecca Bros, vijfenvijftig jaar
Salomon Bros, eenentwintig jaar
Warner Simeon Bros, vijf jaar
Rachel Bros-de Miranda, zevenenzestig jaar
Hirsch Brosen, zevenendertig jaar
Isi Brosen, zesendertig jaar
Jente Brosen, veertig jaar
Sare Brosen, tweeënveertig jaar
Scheiwe Brosen-Biljoen, achtenzestig jaar
Alexander Brouwer, negenenzestig jaar
David Brouwer, tweeënzestig jaar
Emanuel Levie Brouwer, eenenvijftig jaar
Eva Brouwer, eenentwintig jaar
Grietje Brouwer, negenenvijftig jaar
Henny Brouwer, zeventien jaar
Jacobus Brouwer, tweeënvijftig jaar
Maurits Brouwer, negentien jaar
Sidney Arthur Brouwer, eenentwintig jaar
Rebecca Brouwer-Bosman, tweeënvijftig jaar
Jeannetta Brouwer-Swaab, zesenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Lea Brouwer-Tas, vierenvijftig jaar
Elisabeth Brouwer-van Dijk, vijftig jaar
Arthur Bruch, negenenvijftig jaar
Ellen Bruch, zestien jaar
Gerda Bruch, negentien jaar
Elize Bruch-David, vierenvijftig jaar
Hans Erich Bruck, vijfenveertig jaar
Leonhard Bruck, veertig jaar
Lotte Brück, twintig jaar
Herta Bruck-Falkenberg, drieënveertig jaar
Martha Alexandrine Brück-Mandowsky, tweeënzestig jaar
Mozes Brucker, tweeënvijftig jaar
Rosetta Brucker-Eijl, zevenenveertig jaar
Heinz Daniel Brückheimer, elf jaar
Isidor Brückheimer, vierenvijftig jaar
Ludwig Brückheimer, zesenveertig jaar
Margot Brückheimer, zeventien jaar
Werner Lazarus Brückheimer, vijftien jaar
Jenni Brückheimer-Daniel, negenenveertig jaar
Rosa Brückheimer-Daniel, tweeënvijftig jaar
Betty Bruckheimer-Stammhalter, negenendertig jaar
Endre Bruckner, dertig jaar
Hinda Brückner, vierenveertig jaar
Alice Bruckner-Sonnenfeld, tweeëndertig jaar
Josef Brueckner, achttien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Bettje van der Brug, negenenzestig jaar
Chaskel Brügger, tweeënzestig jaar
Herbert Brügger, achtendertig jaar
Hilde Brügger-Eisenheimer, tweeënveertig jaar
Henriette de Bruijn-Abrahamsohn, drieëndertig jaar
Alex Sallie de Bruin, vijftien jaar
Aron de Bruin, tweeënvijftig jaar
Barend du Bruin, dertig jaar
Benjamin de Bruin, drieënvijftig jaar
Bertha de Bruin, dertien jaar
Clara de Bruin, eenenzeventig jaar
Coenraad du Bruin, zevenenvijftig jaar
Dora de Bruin, drieëntwintig jaar
Dora de Bruin, twintig jaar
Eliaser de Bruin, vijfendertig jaar
Elisabeth de Bruin, zesendertig jaar
Emanuel de Bruin, twintig jaar
Emanuel de Bruin, vijf jaar
Emanuel Israël de Bruin, vijfendertig jaar
Eva de Bruin, tweeënveertig jaar
Hanna Margaretha de Bruin, tweeëndertig jaar
Harriet de Bruin, vier jaar
Hartog de Bruin, zestien jaar
Herman de Bruin, eenentwintig jaar
Herman de Bruin, zesentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hertog de Bruin, negenenzestig jaar
Isidore de Bruin, vijf jaar
Israël de Bruin, vijfenzestig jaar
Izaäk Meijer de Bruin, zesendertig jaar
Jacob de Bruin, zesendertig jaar
Jonas de Bruin, negenenveertig jaar
Joost Joseph de Bruin, zesendertig jaar
Joseph de Bruin, tweeënveertig jaar
Lion Emanuel de Bruin, vierentwintig jaar
Markus de Bruin, negenenvijftig jaar
Meijer de Bruin, vijf maanden
Michiel de Bruin, tweeënveertig jaar
Mozes de Bruin, zevenenvijftig jaar
Mozes de Bruin, negenenveertig jaar
Nathan de Bruin, drieënveertig jaar
Nehemia de Bruin, achtenzestig jaar
Nehemia de Bruin, negen maanden
Rebecca du Bruin, zes maanden
Rosetta de Bruin, zesentwintig jaar
Rudolf Emanuel de Bruin, vijfenvijftig jaar
Salomon de Bruin, tweeënveertig jaar
Salomon de Bruin, twee jaar
Samuel Emanuel de Bruin, drieënvijftig jaar
Simon de Bruin, zesenzestig jaar
Sophia de Bruin-Abrahamson, tweeënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rachel de Bruin-Acohen, achtenvijftig jaar
Jetta de Bruin-Berlijn, achtenzestig jaar
Sara de Bruin-Boas, achtendertig jaar
Kaatje de Bruin-Cohen, drieënvijftig jaar
Betsij de Bruin-Glaser, vijftig jaar
Naatje de Bruin-Goudeket, eenenzestig jaar
Debora de Bruin-Italie, eenentachtig jaar
Sophia de Bruin-Italie, vijfenvijftig jaar
Cera de Bruin-Kellerman, negenentwintig jaar
Johanna de Bruin-Koperberg, dertig jaar
Hester de Bruin-Ligtenstein, zeventig jaar
Rebecca du Bruin-Potzer, vierenzestig jaar
Rosalchen de Bruin-Salomonson, drieënvijftig jaar
Rebecca de Bruin-Samuel, drieënzeventig jaar
Lena de Bruin-Schellevis, zevenentwintig jaar
Naatje du Bruin-Schijveschuurder, zesentwintig jaar
Rosa de Bruin-Springer, eenendertig jaar
Mietje de Bruin-van der Reis, dertig jaar
Regina de Bruin-van Gelderen, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marchien de Bruin-Zuidema, vijfenzestig jaar
Hendrikus Bruinekool, vijfentwintig jaar
Abraham Bruinvelds, zesenzestig jaar
Abraham Bruinvelds, dertig jaar
Aron Bruinvelds, zeventien jaar
Estella Bruinvelds, vier jaar
Ezechiel Bruinvelds, vijfentwintig jaar
Jochem Bruinvelds, negenendertig jaar
Jochem Bruinvelds, vierendertig jaar
Kalman Bruinvelds, zestig jaar
Klaartje Bruinvelds, vier jaar
Klara Bruinvelds, dertig jaar
Leo Bruinvelds, eenentwintig jaar
Philip Bruinvelds, elf jaar
Rosa Bruinvelds, dertien jaar
Jette Bruinvelds-Belum, zevenenzestig jaar
Anna Bruinvelds-Cohen, negenentwintig jaar
Anna Bruinvelds-Kanes, vierentwintig jaar
Lea Bruinvelds-Pachter, eenendertig jaar
Betje Bruinvelds-Pront, vierenveertig jaar
Klaartje Bruinvelds-van Praag, vijfenvijftig jaar
Abraham Bruinvels, negentien jaar
Abraham Bruinvels, zevenentwintig jaar
Barend Bruinvels, zestig jaar
Barend Bruinvels, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Benjamin Bruinvels, een jaar
Christina Bruinvels, negentien jaar
Emanuel Bruinvels, vierenzestig jaar
Hartog Bruinvels, vierentwintig jaar
Hendrina Bruinvels, vijftien jaar
Isaac Bruinvels, vierenveertig jaar
Isaac Bruinvels, dertien jaar
Isaac Bruinvels, eenentwintig jaar
Isaäc Bruinvels, zeventien jaar
Isaäc Bruinvels, vijfenveertig jaar
Jacob Bruinvels, eenenvijftig jaar
Kalman Bruinvels, eenenvijftig jaar
Lea Bruinvels, negenendertig jaar
Levie Bruinvels, achtendertig jaar
Meijer Bruinvels, tien jaar
Mozes Bruinvels, drieënveertig jaar
Mozes Bruinvels, vijfentwintig jaar
Mozes Bruinvels, zestien jaar
Rachel Bruinvels, negenenveertig jaar
Rebecca Bruinvels, eenentwintig jaar
Rebecca Bruinvels, twaalf jaar
Reina Bruinvels, vijfentwintig jaar
Samson Bruinvels, eenendertig jaar
Willem Bruinvels, drieënveertig jaar
Grietje Bruinvels-Dingsdag, tweeënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Bruinvels-Halverstadt, tweeënvijftig jaar
Klaartje Bruinvels-Moscou, eenentachtig jaar
Eva Bruinvels-Nabarro, zevenenveertig jaar
Leentje Bruinvels-Polak, zevenenveertig jaar
Marianne Bruinvels-Presser, negenendertig jaar
Naatje Bruinvels-Sarfatij, vijftig jaar
Dina Bruinvels-Sluijzer, negenenveertig jaar
Froukje Bruinvels-van Gelder, negenentwintig jaar
Lena Bruinvels-Yzerkoper, negenenvijftig jaar
Elsa Brüll, negenenvijftig jaar
Ilse Brüll, zeventien jaar
Erich Brumm, zevenenveertig jaar
Rosalie Rachel Brümm-Bluhm, tweeëntachtig jaar
Dagobert Brünell, drieëntachtig jaar
Kurt Brünell, zeventien jaar
Sibilla Brünell, achtenveertig jaar
Alice Brünell-Cahn, zevenenzestig jaar
Alwine Brünell-Herz, achtenzestig jaar
Paula Brünell-Marx, zesenveertig jaar
Maria Sophia Brüning-Wolf, drieëndertig jaar
Hermina Brünn, eenentwintig jaar
Rosa Brünn, twintig jaar
Ernst Walter Brunner, twintig jaar
Helmuth Brunner, tweeënvijftig jaar
Gerson Brysz, twintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Adèle Brzeziner, negentien jaar
Erna Brzeziner, achttien jaar
Fritz Brzeziner, vijftien jaar
Szlama Brzeziner, zesenveertig jaar
Golda Brzeziner-Fajga, tweeënveertig jaar
Gisela Buch, zeventien jaar
Edmond Buchen, elf jaar
Isaak Buchen, dertien jaar
Manfred Buchen, zeven jaar
Rosa Buchen-Landesmann, vijfendertig jaar
Jacob Frits Büchenbacher, zesendertig jaar
Emilie Büchenbacher-Dessauer, achtenzeventig jaar
Bertha Büchenbacher-Weinmann, achtenzestig jaar
Meer Leib Bucher, negenenveertig jaar
Abraham Isak Buchhalter, eenenvijftig jaar
Florentine Buchheimer, tweeënzestig jaar
Kiwe Buchsbaum, eenenvijftig jaar
Michael Buchsbaum, zevenendertig jaar
Natan Buchsbaum, zesenveertig jaar
Szaja Buchsbaum, vijfenvijftig jaar
Lea Buchsbaum-Schnelling, eenenvijftig jaar
Regina Rijfka Sara Buchsbaum-Triebwasser, drieënvijftig jaar
Marianne Bucky-Cohn, zesenzeventig jaar
Berta Budzanower, achtentwintig jaar
Mincie Reizie Budzanower, tweeëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Selig Budzanower, dertig jaar
Julie Mathilde Bueno Bibaz, vijfenvijftig jaar
Rebecca Sellina Bueno Bibaz, drieënvijftig jaar
Julia Mathilda Bueno Bibaz-Morpurgo, eenentachtig jaar
Arnold Bueno de Mesquita, leeftijd onbekend
Estella Cornelie Bueno de Mesquita, vierenzestig jaar
Henri Bueno de Mesquita, een jaar
Henri David Bueno de Mesquita, negenendertig jaar
Izaak Bueno de Mesquita, zevenentwintig jaar
Jacob Bueno de Mesquita, zevenenvijftig jaar
John Jacques Bueno de Mesquita, zeven jaar
Jozef Bueno de Mesquita, drieëntwintig jaar
Mozes Bueno de Mesquita, negenenvijftig jaar
Eline Bueno de Mesquita-da Costa, dertig jaar
Margaretha Bueno de Mesquita-de Swarte, eenenzestig jaar
Saartje Bueno de Mesquita-Duveen, eenenzestig jaar
Kaatje Bueno de Mesquita-Nabarro, eenentwintig jaar
Judith Bueno de Mesquita-Verduin, zevenenvijftig jaar
Betje van Bueren, achttien jaar
Eleonora van Bueren, tweeëntwintig jaar
Elias van Bueren, eenenvijftig jaar
Heintje van Bueren, twintig jaar
Isaac van Bueren, negenentwintig jaar
Joseph van Bueren, zevenenzestig jaar
Joseph van Bueren, twintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Juda van Bueren, tweeënvijftig jaar
Levie van Bueren, tweeëndertig jaar
Menko van Bueren, twintig jaar
Moses van Bueren, zesenvijftig jaar
Moses van Bueren, vierenvijftig jaar
Moses van Bueren, tweeënveertig jaar
Mozes van Bueren, achtenveertig jaar
Salomon van Bueren, vierenveertig jaar
Sofie Mia van Bueren, tien jaar
Mietje van Bueren-Berkelouw, drieënvijftig jaar
Berta van Bueren-Cohen, negenenzeventig jaar
Hendel van Bueren-Lieberman, vierenveertig jaar
Celina van Bueren-Slier, drieënveertig jaar
Marianna van Bueren-Stad, eenenvijftig jaar
Roza van Bueren-Toronczik, drieënvijftig jaar
Esther van Bueren-van Straten, achtenvijftig jaar
Emanuel Buerman, zevenenzestig jaar
Judith Buerman, eenenzestig jaar
Esther Buerman-de Vries, drieënvijftig jaar
Nathan Bugtel, achtenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sophie Bugtel-Kool, zestig jaar
Arthur Bühler, achtendertig jaar
Abraham Buijs, vierenzestig jaar
Betje Buijs, achtenvijftig jaar
Catharina Buijs, tweeëntwintig jaar
Hijman Buijs, negenenvijftig jaar
Isaäc Buijs, zesenvijftig jaar
Isidoor Buijs, dertien jaar
Jacob Buijs, tweeënvijftig jaar
Jacob Buijs, zevenentwintig jaar
Jacob Abraham Buijs, vier jaar
Maurice Jonathan Buijs, vijfentwintig jaar
Maurits Buijs, zesendertig jaar
Salomon Buijs, drieëntwintig jaar
Samuel Buijs, drieëndertig jaar
Sarline Buijs, dertig jaar
Simon Buijs, zesenvijftig jaar
Rachel Buijs-IJzerkoper, drieënzestig jaar
Anna Buijs-Kloos, vijftig jaar
Reina Buijs-Komkommer, eenendertig jaar
Alida Buijs-Norden, zesenvijftig jaar
Mietje Buijs-Ossendrijver, zevenenvijftig jaar
Branca Buijs-Scheermes, tweeëndertig jaar
Maria Buijs-Swaab, negenenvijftig jaar
Esther Buijs-Vandien, vierentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Buijtekant, vijfenvijftig jaar
Abraham Buijtekant, vijfentwintig jaar
Aron Joseph Buijtekant, acht jaar
Benedictus Buijtekant, twaalf jaar
David Buijtekant, achtendertig jaar
Hartog Buijtekant, zesenveertig jaar
Hendrika Buijtekant, vijf jaar
Isaac Buijtekant, zesendertig jaar
Isaäc Buijtekant, achtenvijftig jaar
Izak Buijtekant, vierenveertig jaar
Jacob Buijtekant, tweeëndertig jaar
Joseph Buijtekant, drieënzestig jaar
Joseph Buijtekant, negenentwintig jaar
Joseph Buijtekant, zes jaar
Judka Buijtekant, drie jaar
Leentje Buijtekant, drieënzestig jaar
Levie Buijtekant, zevenenzestig jaar
Levie Buijtekant, elf jaar
Levie Buijtekant, negen jaar
Louis Buijtekant, veertien jaar
Meijer Abraham Buijtekant, vierentwintig jaar
Mia Buijtekant, zeven maanden
Nathan Buijtekant, veertig jaar
Nathan Buijtekant, veertig jaar
Nathan Buijtekant, vierendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Nathan Buijtekant, vierentwintig jaar
Rachel Buijtekant, zesenzeventig jaar
Rebecca Buijtekant, negen jaar
Salomon Buijtekant, eenendertig jaar
Salomon Buijtekant, dertien jaar
Sara Buijtekant, negenenzeventig jaar
Simon Buijtekant, negenendertig jaar
Veronica Buijtekant, zes jaar
Theresa Buijtekant-Barendse, vierendertig jaar
Rajzla Buijtekant-Bialek, zevenendertig jaar
Netje Buijtekant-Bosboom, negenendertig jaar
Roza Buijtekant-Cohen, vijfentwintig jaar
Aaltje Buijtekant-de Vries, negenendertig jaar
Rebecca Buijtekant-Degen, negenentwintig jaar
Esther Buijtekant-Engelschman, drieëndertig jaar
Rachel Buijtekant-Jacobs, drieënzestig jaar
Marie Buijtekant-Kool, achtendertig jaar
Mietje Buijtekant-Krieker, zevenenvijftig jaar
Cato Buijtekant-Lever, zevenendertig jaar
Sara Buijtekant-Mathijse, tweeëntwintig jaar
Elisabeth Buijtekant-Naarden, vierendertig jaar
Veronica Buijtekant-Roeg, drieënzeventig jaar
Judith Buijtekant-Schaap, vierenveertig jaar
Elisabeth Buijtekant-Schrijver, zesendertig jaar
Johanna Maria Buijtekant-Werkendam, tweeëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Anna Buijtenkant-Bolle, vijfendertig jaar
Aäron Buitekant, eenenzestig jaar
Abraham Buitekant, zesenveertig jaar
Abraham Buitekant, zevenentwintig jaar
Abraham Buitekant, veertien jaar
Abraham Buitekant, twee jaar
Alida Buitekant, veertien jaar
Aron Buitekant, tweeëntwintig jaar
Barend Buitekant, negenenveertig jaar
Emanuel Buitekant, zesentwintig jaar
Flora Buitekant, twintig jaar
Gerrit Buitekant, tweeëntwintig jaar
Greta Buitekant, twaalf jaar
Isaäc Buitekant, tweeëndertig jaar
Israël Buitekant, vijfenveertig jaar
Jacob Buitekant, achtenveertig jaar
Joseph Buitekant, zeventig jaar
Lion Buitekant, vierenvijftig jaar
Louis Buitekant, achttien jaar
Machiel Buitekant, zevenenvijftig jaar
Machiel Buitekant, zeven maanden
Machiel Buitekant, een jaar
Marianne Buitekant, eenentwintig jaar
Maurits Buitekant, negentien jaar
Maurits Buitekant, zeventien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mozes Buitekant, eenenvijftig jaar
Paulina Buitekant, zestien jaar
Roosje Buitekant, drie jaar
Roosje Buitekant, twee jaar
Salomon Buitekant, veertig jaar
Salomon Buitekant, vijfentwintig jaar
Salomon Buitekant, vijf jaar
Sientje Buitekant, zeventien jaar
Isabella Buitekant-Acathan, zesentwintig jaar
Sara Buitekant-Barend, zevenenveertig jaar
Clara Buitekant-Bartels, vierenveertig jaar
Bertha Buitekant-Blog, drieëndertig jaar
Aaltje Buitekant-Coppenhagen, zesenzestig jaar
Hendrika Buitekant-Granaat, negenendertig jaar
Bertha Buitekant-Katwijk, drieënveertig jaar
Betje Buitekant-Koekoek, drieënzestig jaar
Rijntje Buitekant-Komkommer, vijfentwintig jaar
Roosje Buitekant-Roodveldt, zesenvijftig jaar
Rachel Buitekant-Soep, tweeëntwintig jaar
Rijntje Buitekant-Tonninge, zevenenveertig jaar
Mietje Buitekant-van Velzen, vijfenveertig jaar
Abraham Buitenkant, veertig jaar
Abraham Buitenkant, elf jaar
Albert Buitenkant, tien jaar
Arie Buitenkant, zevenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Arie Buitenkant, negentien jaar
Arie Buitenkant, vijftien jaar
Barend Buitenkant, zestig jaar
Barend Buitenkant, achtendertig jaar
Barend Buitenkant, eenentwintig jaar
Barend Buitenkant, negen jaar
Betsie Buitenkant, dertig jaar
Celina Buitenkant, veertien jaar
David Buitenkant, zevenenveertig jaar
David Buitenkant, vijfenveertig jaar
Elisabeth Buitenkant, zesenveertig jaar
Femma Greta Buitenkant, vijftien jaar
Hadassa Buitenkant, negenenveertig jaar
Hans Buitenkant, acht jaar
Isaäc Buitenkant, vierenveertig jaar
Israël Buitenkant, tweeënvijftig jaar
Jacob Buitenkant, zestien jaar
Juda Buitenkant, zevenenzeventig jaar
Juda Buitenkant, eenenveertig jaar
Levie Buitenkant, vijfenzeventig jaar
Levie Buitenkant, negentien jaar
Maurits Buitenkant, dertien jaar
Meijer Buitenkant, zesenveertig jaar
Mientje Buitenkant, negen jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mirjam Buitenkant, veertig jaar
Mozes Buitenkant, achtenzestig jaar
Nantes Buitenkant, negenenzeventig jaar
Nathan Buitenkant, vierenveertig jaar
Rebecca Buitenkant, veertien jaar
Salomon Buitenkant, achtenveertig jaar
Samuel Buitenkant, tien jaar
Sara Buitenkant, achtenveertig jaar
Sara Buitenkant, negentien jaar
Sientje Buitenkant, twaalf jaar
Suze Buitenkant, een jaar
Vrouwtje Buitenkant, tweeënzeventig jaar
Willem Buitenkant, vijftien jaar
Zacharias Buitenkant, zevenentachtig jaar
Johanna Buitenkant-Agstteribbe, vierendertig jaar
Judik Buitenkant-Boas, zevenenveertig jaar
Alice Buitenkant-Cahen, negenenzestig jaar
Susanna Buitenkant-Coster, achtenveertig jaar
Betje Buitenkant-d'Ancona, vijfenveertig jaar
Fijtje Buitenkant-Engelsman, tachtig jaar
Rebecca Buitenkant-Haag, vierenzestig jaar
Amalia Buitenkant-Hemelrijk, vijfenveertig jaar
Rosa Buitenkant-Hes, achtendertig jaar
Elisabeth Buitenkant-Pach, negenenveertig jaar
Eva Buitenkant-Parser, tachtig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Femmetje Buitenkant-Peper, vierenzeventig jaar
Klaartje Buitenkant-Snijders, zesenzeventig jaar
Saartje Buitenkant-Wijnschenk, achtenzestig jaar
Beila Ita Buium, zeventig jaar
Gertrud Bukofzer-Mamlock, vierenvijftig jaar
Abraham Eisig Buller, zesenveertig jaar
Elias Bundheim, vierenzeventig jaar
Erich Bundheim, negenendertig jaar
Martha Bundheim-Goldschmidt, vijfenzestig jaar
Margrieta Bundheim-van der Wijk, achtenveertig jaar
Abraham van Buren, drieëntwintig jaar
Abraham Levie van Buren, vierendertig jaar
Abraham Louis van Buren, dertien jaar
Alfred Maurits van Buren, elf jaar
Benjamin van Buren, negentien jaar
Duifje van Buren, dertien jaar
Eliazer Salomon van Buren, drieënvijftig jaar
Elisabeth van Buren, tweeëntwintig jaar
Filip van Buren, negenendertig jaar
Hanna Carolina van Buren, twee jaar
Hartog van Buren, zevenenvijftig jaar
Henri van Buren, tweeëntwintig jaar
Izak van Buren, zevenenveertig jaar
Jacob Meijer van Buren, vijftien jaar
Jacob Mozes van Buren, vierenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jesaia van Buren, zesenvijftig jaar
Leo van Buren, zestien jaar
Levie van Buren, zestig jaar
Louis van Buren, vijftig jaar
Louis van Buren, vier jaar
Marianne van Buren, drieënvijftig jaar
Mary Jetty van Buren, vijftien jaar
Maurits van Buren, zevenentwintig jaar
Mozes van Buren, drieënveertig jaar
Philip van Buren, vierendertig jaar
Philip van Buren, zeventien jaar
Regina Hanna van Buren, veertien jaar
Roosje van Buren, tweeënveertig jaar
Salomon van Buren, twee jaar
Sam van Buren, vierenveertig jaar
Simon van Buren, achttien jaar
Simon van Buren, zeventien jaar
Lena van Buren-Blits, negenenveertig jaar
Esther Clara van Buren-Cohen, vierenzestig jaar
Betje van Buren-Colthof, zesenzestig jaar
Betsij van Buren-Colthof, achtenzeventig jaar
Rebecca van Buren-David, negenenveertig jaar
Rebecca van Buren-de Casseres, zesenveertig jaar
Schoontje van Buren-Mouwes, vierenvijftig jaar
Esther van Buren-Nunes Vaz, vijfendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Bloeme van Buren-Peper, zevenentwintig jaar
Julie van Buren-Samson, negenendertig jaar
Rachel Clara van Buren-Witjas, tweeënzestig jaar
Bella van Buren-Wolff, veertig jaar
Jansje van Buren-Zeehandelaar, zesenvijftig jaar
Erno Burger, vierenvijftig jaar
Bertha Burger-van Loggem, vierendertig jaar
Marta Burghardt-Elias, achtenveertig jaar
Kurt Burgmann, vierendertig jaar
Marianne Burgmann-Barzilaij, achtentwintig jaar
Julius Busack, drieënzestig jaar
Jakob Büschel, zesenveertig jaar
Joseph Buschel, tweeënveertig jaar
Hermann Daniel Buscher, zestig jaar
Käthe Buscher-Eichelgrun, vierenvijftig jaar
Leo Buschhoff, eenenzestig jaar
Sibylla Buschhoff, zesendertig jaar
Else Buschhoff-Strausz, negenenvijftig jaar
Rosalia Buschhoff-Vasen, vierenzestig jaar
Johanna Buschke-Salomon, achtenzeventig jaar
Johanna Buseck-Bloch, zevenenzestig jaar
Alexander Busnac, tweeëndertig jaar
Bernard Busnac, elf jaar
Elkan Busnac, zes jaar
Flora Busnac, twaalf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Francois Busnac, drieënvijftig jaar
Gerson Busnac, zevenenzestig jaar
Isaac Busnac, eenenvijftig jaar
Jacob Busnac, drieënvijftig jaar
Jacob Busnac, achtentwintig jaar
Joseph Busnac, zevenenzestig jaar
Jozua Busnac, vijfenveertig jaar
Margaretha Busnac, veertien jaar
Michel Busnac, zevenendertig jaar
Rachel Busnac, tweeëntwintig jaar
Robert Busnac, twee jaar
Salomon Busnac, vijfenveertig jaar
Auguste Busnac-Bär, achtenveertig jaar
Carolina Busnac-Cohen, vijfendertig jaar
Lea Busnac-Cohen, zesendertig jaar
Margaretha Busnac-Gobets, vijfenzestig jaar
Rosa Busnac-Mulder Canter, drieëndertig jaar
Sientje Busnac-Wertheim, eenenvijftig jaar
Naatje Busnac-Zwaab, vijfenvijftig jaar
Gerrit Busnach, zevenentwintig jaar
Izaäk Busnach, drieënvijftig jaar
Jacob Busnach, vijfenveertig jaar
Joseph Busnach, drieënvijftig jaar
Jozeph Busnach, achtentwintig jaar
Michael Busnach, negenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Michael Busnach, eenentwintig jaar
Mozes Busnach, eenenzestig jaar
Roza Busnach, drieëndertig jaar
Sara Busnach, negenentwintig jaar
Naatje Busnach-Blom, drieënvijftig jaar
Maria Busnach-Kroonenburg, zevenenzeventig jaar
Margaretha Busnach-Trijtel, achtendertig jaar
Grietje Busnach-Tukkie, vijfenvijftig jaar
Margaretha Busnach-van West, eenenvijftig jaar
Jansje Busnach-Waterman, tweeënzestig jaar
Katharina Eleonora Buss-Blumenthal, negenenzestig jaar
Eva Gertrud Busse, drieëndertig jaar
Gertrude de Buton, achtendertig jaar
Marcelle Frederike de Buton, vijfendertig jaar
Josef Butterteig, zeven jaar
Nachman Butterteig, vierenvijftig jaar
Frimet Butterteig-Klotz, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Edith Vera Butwies-Huttner, negenendertig jaar
Aaltje van Buuren, vijftien jaar
Abraham van Buuren, twintig jaar
Annie Henrietta van Buuren, drieëntwintig jaar
Arita Elly van Buuren, tien maanden
Arnold van Buuren, negenenzestig jaar
Asser van Buuren, zesenvijftig jaar
Barend van Buuren, zesenvijftig jaar
Bart van Buuren, vijftien jaar
Bernard van Buuren, vijfenvijftig jaar
Bertha van Buuren, drieënveertig jaar
Betty van Buuren, twee jaar
Carla van Buuren, zes maanden
David van Buuren, achtenzeventig jaar
David van Buuren, negenenzestig jaar
David van Buuren, eenenzestig jaar
David van Buuren, eenendertig jaar
Dina van Buuren, zeventien jaar
Edward van Buuren, een jaar
Elisabeth van Buuren, eenendertig jaar
Enny van Buuren, vijfentwintig jaar
Geertruida Arieta van Buuren, zeven maanden
Hartog van Buuren, zesentwintig jaar
Henriette van Buuren, vijfentwintig jaar
Isaac van Buuren, zesenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isaac van Buuren, negen jaar
Israël van Buuren, zevenenvijftig jaar
Jacob van Buuren, vierenvijftig jaar
Jacob van Buuren, eenenveertig jaar
Jacob van Buuren, vijfendertig jaar
Jetje van Buuren, negenenvijftig jaar
Jezaja van Buuren, vijfenvijftig jaar
Joseph van Buuren, zesenzestig jaar
Joseph Nardus Michel van Buuren, vijfenveertig jaar
Joseph Samuel van Buuren, vierenzeventig jaar
Koort Samuel van Buuren, negenentwintig jaar
Leentje Aaltje Eva van Buuren, zestien jaar
Leo Salomon van Buuren, zestien jaar
Meijer van Buuren, eenenvijftig jaar
Meijer van Buuren, eenenvijftig jaar
Michel van Buuren, achttien jaar
Mozes van Buuren, achtenzestig jaar
Mozes van Buuren, vierenzestig jaar
Rebekka van Buuren, dertig jaar
Sallie van Buuren, vijfenzestig jaar
Sallie van Buuren, elf jaar
Sallie van Buuren, tien jaar
Salomon Jozef van Buuren, negenendertig jaar
Samuel van Buuren, dertig jaar
Samuel Joseph van Buuren, eenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sippora van Buuren, drieënvijftig jaar
Sofia van Buuren, zevenenzestig jaar
Sophie van Buuren, zevenenvijftig jaar
Suzanna van Buuren, tweeëntwintig jaar
Grietje van Buuren-Benjamins, vierenvijftig jaar
Johanna van Buuren-Cohen, zesenveertig jaar
Henriette van Buuren-de Vries, vierenvijftig jaar
Klara van Buuren-de Vries, zevenendertig jaar
Elizabeth Catharina van Buuren-du Mosch, achtenzeventig jaar
Betje van Buuren-Gans, vierenzestig jaar
Mietje van Buuren-Goldsmid, dertig jaar
Jeanette van Buuren-Goudsmit, zevenendertig jaar
Sara van Buuren-Haas, eenenzeventig jaar
Rozette Engeltje van Buuren-Hertzberger, eenenveertig jaar
Rosalie van Buuren-Jacobij, tweeënzeventig jaar
Grietje van Buuren-Mogendorff, zevenenveertig jaar
Ida van Buuren-Neerduin, vijfendertig jaar
Betje van Buuren-Philipson, tweeënzeventig jaar
Juliette van Buuren-Polak, achtenvijftig jaar
Betje Rika van Buuren-Rood, achtentwintig jaar
Adelina van Buuren-Sigaar, eenentwintig jaar
Vogelientje van Buuren-Spreekmeester, dertig jaar
Sara van Buuren-Sterk, zesenvijftig jaar
Eva van Buuren-Stodel, tweeëndertig jaar
Marianne van Buuren-van de Kar, eenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Klaartje van Buuren-Vleeschdrager, achtenvijftig jaar
Julia van Buuren-Wolf, achtenveertig jaar
Eva van Buuren-Zilverberg, vijfenzestig jaar
Else Buxbaum, vijfenvijftig jaar
Selma Buxbaum-Klugman, vierenzestig jaar
Aron Joost Buzaglo, vier jaar
Jacques Herbert Buzaglo, zevenendertig jaar
Victor Jochanan Buzaglo, een jaar
Emmy Esther Buzaglo-Coronel, tweeëndertig jaar
Josef Bythiner, zeventig jaar
Irma Bythiner-Auerbach, eenenzestig jaar
Jacob Caan, zevenenvijftig jaar
Alice Bella Caan-Binswanger, tweeënvijftig jaar
Henriette Caan-Simon, drieëntachtig jaar
Anna Cachet, veertig jaar
Eva Cachet, zevenenzestig jaar
Phine Cachet, zevenentwintig jaar
Rosa Cachet, eenenveertig jaar
Willem Cachet, zesendertig jaar
Mathilde Cachet-Kolm, veertig jaar
Benjamin Cadrozo, drieënzestig jaar
Clara Cadrozo, twintig jaar
Rosina van Caem-Blazer, vijfenveertig jaar
Anita Elizabeth Caffe, twintig jaar
Dorus Caffé, negenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hilda Julie Caffe, achttien jaar
Albert Cahen, eenenzeventig jaar
Amalia Sophia Cahen, zevenendertig jaar
Hans Cahen, twintig jaar
Juliana Cahen, achttien jaar
Oscar Cahen, achtenzestig jaar
Jeanette Cahen-de Vries, vierenvijftig jaar
Johanna Gertrude Felicie Cahen-Feldheim, vierenvijftig jaar
Libetha Joanna Cahen-Hartog, tweeënzeventig jaar
Auguste Cahen-Straus, tweeënvijftig jaar
Della Julietta Cahen-Taytelbaum, eenenzeventig jaar
Albert Cahn, tweeëntwintig jaar
Arthur Abraham Cahn, achttien jaar
Bertha Cahn, vierentwintig jaar
Berthold Cahn, zevenendertig jaar
Daniel Cahn, achtenzestig jaar
David Cahn, drieënvijftig jaar
David Leo Cahn, achttien jaar
Else Johanna Cahn, vijfenveertig jaar
Emile Max Cahn, achtendertig jaar
Georges Cahn, achtentwintig jaar
Hanna Cahn, zeven jaar
Hannelore Sara Cahn, negen jaar
Heinrich Cahn, vierenzestig jaar
Helmut Cahn, tweeëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hermann Cahn, eenenzestig jaar
Hermann Cahn, negenenvijftig jaar
Hugo Cahn, eenenzestig jaar
Jakob Günther Cahn, twaalf jaar
Jettchen Cahn, tweeëntwintig jaar
Josef Israël Cahn, negentien jaar
Karel Cahn, eenenzestig jaar
Karl Cahn, dertien jaar
Kurt Israël Cahn, vijftien jaar
Leo Cahn, tweeënveertig jaar
Leo Leopold Cahn, vijfenzeventig jaar
Louis Cahn, vierenzestig jaar
Manfred Cahn, negen jaar
Marganne Elisabeth Henriette Cahn, achttien jaar
Maurice Cahn, eenentwintig jaar
Max Cahn, vijftig jaar
Mirjam Cahn, zestien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Moritz Cahn, zeventig jaar
Netti Cahn, negentien jaar
Paul Josef Cahn, acht jaar
Paula Cahn, zevenentwintig jaar
Regina Cahn, vierenzestig jaar
Regine Cahn, vierendertig jaar
Ruth Cahn, vier jaar
Ruth Sara Cahn, een jaar
Werner Cahn, leeftijd onbekend
Werner Cahn, dertien jaar
Adèle Cahn-Behr, drieëndertig jaar
Louisa Cahn-Birnbaum, eenenvijftig jaar
Elise Cahn-Cahn, zesenvijftig jaar
Mietje Dina Sophia Cahn-de Leeuw, vierendertig jaar
Sibilla Cahn-Frank, zeventig jaar
Emilie Cahn-Fribourg, drieënzestig jaar
Julie Cahn-Goldstein, vijfenzestig jaar
Elisabeth Cahn-Hess, vijfenvijftig jaar
Sophia Rosette Cahn-Leviticus, negenentwintig jaar
Selma Cahn-Löwenthal, tweeënveertig jaar
Bertha Cahn-Rozenberg, vierenzestig jaar
Hilde Cahn-Samuel, zevenendertig jaar
Emma Cahn-van Dam, zevenenveertig jaar
Georges Zeligman Cahnter, eenenvijftig jaar
Hermance Cahnter, achttien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Helene Cahnter-Content, drieënvijftig jaar
Alfred Calff, twintig jaar
Emanuel Calff, twintig jaar
Helene Calff, zestien jaar
Herman Calff, vijfenvijftig jaar
Johan Calff, eenentwintig jaar
Leonardus Calff, negenenveertig jaar
Martha Margaretha Calff, leeftijd onbekend
Jansje Calff-Sondervan, vierenzeventig jaar
Martha Bertha Calff-Stoppelman, tweeënvijftig jaar
Rika Calff-Stoppelman, zestig jaar
Nannette Calisch, vierenzeventig jaar
Sophie Marianne Calisch-Cohen, eenentachtig jaar
Rika Callmann-Poppelsdorf, drieënveertig jaar
Henri Callo, zevenenzestig jaar
Izaäk Callo, zevenenvijftig jaar
Jetty Callo, dertien jaar
Mozes Callo, negenenvijftig jaar
Sellina Callo-Boutelje, achtenzestig jaar
Rika Callo-Brandon, tweeënzestig jaar
Hedwig Callo-Wolff, vijfenvijftig jaar
Gerhard Max Calmann, eenentwintig jaar
Josef Rolf Calmanowitz, vierentwintig jaar
Maurits Calo, zesentwintig jaar
Mietje Calo, een jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mietje Calo-Pach, zestig jaar
Vrouwtje Calo-Vos, zesenzeventig jaar
Paula Calo-Zijlberberg, drieëntwintig jaar
Bertha Calvalje, eenentwintig jaar
David Calvalje, achtenveertig jaar
Schoontje Calvalje-Lopes Cardozo, achtenveertig jaar
Walter Calvary, drieëndertig jaar
Cäcilie Calvary-Lissauer, drieënzestig jaar
Henriette Cambridge, zeven jaar
Willij Joannes Cambridge, tien jaar
Judik Cambridge-Bamberg, drieëndertig jaar
Elisabeth van Camerik, zeventig jaar
Eva van Camerik, drieënzestig jaar
Jacob van Camerik, achtenvijftig jaar
Maurice Frits van Camerik, negentien jaar
Regina van Camerik-Krausz, vierenveertig jaar
Hendrika van Camerik-Noort, vierenvijftig jaar
Hans Joachim Caminer, eenentwintig jaar
Fritz Alfred Camnitzer, drieënvijftig jaar
Lilian Maud Camnitzer, vier jaar
Lore Margarete Camnitzer-Schüler, achtendertig jaar
Herman Isaäc van Campen, dertig jaar
Michel van Campen, achtenzestig jaar
Rachel van Campen, achtenzeventig jaar
Duifje van Campen-Houthakker, negenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Samuel Campignon, negenendertig jaar
David Campignon, zevenenvijftig jaar
Emanuel Campignon, eenendertig jaar
Henricus Adriaan Campignon, tweeëntwintig jaar
Jacob Campignon, vijf jaar
Johanna Gerardina Campignon, tweeëntwintig jaar
Mozes Campignon, zevenenzestig jaar
Samuel Abraham Campignon, zestig jaar
Sophia Beletje Campignon, negenentwintig jaar
Betsy Campignon-Cohen, drieëntwintig jaar
Hanna Campignon-Meijer, achtenvijftig jaar
Eva Campignon-van Gelder, vierenzestig jaar
Rachel Campignon-Vega, vijfenvijftig jaar
Joel Cane, zevenendertig jaar
Maurice Cane, vijfendertig jaar
Elisabeth Cane-Wessel, zevenendertig jaar
Abraham Caneel, eenenveertig jaar
Abraham Caneel, negenendertig jaar
Bernard Caneel, tien jaar
Betje Caneel, zestig jaar
David Caneel, zesentwintig jaar
Emanuel Caneel, drieëntwintig jaar
Hartog Gerhard Caneel, negenendertig jaar
Herman Caneel, eenenveertig jaar
Johanna Kato Caneel, dertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joseph Caneel, zeventig jaar
Joseph Caneel, veertien jaar
Mozes Caneel, vijf jaar
Mozes Caneel, vier jaar
Salomon Caneel, zevenendertig jaar
Salomon Caneel, achtendertig jaar
Sientje Caneel, twaalf jaar
Carolina Eva Caneel-Bamberg, eenendertig jaar
Esther Caneel-Jesaijes, zestig jaar
Klaartje Caneel-Jesaijes, zestig jaar
Regina Caneel-Koopman, eenendertig jaar
Helena Caneel-Tobar, vijfendertig jaar
Aäron Canes, negenentwintig jaar
Abraham Canes, vierenveertig jaar
Abraham Canes, zestien jaar
Abraham Canes, drieëntwintig jaar
Alex Canes, zestien jaar
Antoon Canes, veertig jaar
Aron Canes, achtendertig jaar
Aron Canes, zestien jaar
Barend Canes, tien jaar
Benjamin Canes, eenenvijftig jaar
Branca Canes, vijftien jaar
Clara Canes, zevenentwintig jaar
Clara Canes, vijftien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
David Canes, zeventig jaar
David Canes, eenentwintig jaar
David Canes, eenentwintig jaar
Elisabeth Canes, achtentwintig jaar
Emanuel Canes, eenenzeventig jaar
Emanuel Canes, achttien jaar
Esther Canes, drieënvijftig jaar
Gerrit Canes, vijftien jaar
Hartog Canes, zesenveertig jaar
Heintje Elisabeth Canes, zeven jaar
Helena Canes, acht jaar
Hendrika Canes, dertien jaar
Henny Canes, zeventien jaar
Henny Canes, twaalf jaar
Henri Canes, zesentwintig jaar
Isaac Canes, tweeëndertig jaar
Israël Canes, tien jaar
Jack Canes, twintig jaar
Jansje Canes, zesenzestig jaar
Jansje Canes, twintig jaar
Jansje Canes, vijftien jaar
Jansje Canes, veertien jaar
Jansje Canes, veertien jaar
Jesaija Canes, zevenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joseph Canes, zesenzeventig jaar
Joseph Canes, zestig jaar
Joseph Canes, zevenenveertig jaar
Joseph Canes, drieënveertig jaar
Jozeph Canes, twintig jaar
Juda Canes, tweeënzestig jaar
Karel Meijer Canes, een jaar
Leman Canes, vijfenvijftig jaar
Leman Canes, negenenveertig jaar
Levie Canes, zesentwintig jaar
Liepman Canes, zesenvijftig jaar
Lion Canes, vijfentwintig jaar
Louis Canes, achtenveertig jaar
Louis Canes, vierenveertig jaar
Marcus Canes, tien jaar
Maurits Canes, veertig jaar
Maurits Canes, vijfentwintig jaar
Maurits Canes, achttien jaar
Meijer Canes, eenenveertig jaar
Meijer Canes, achttien jaar
Mia Canes, zes jaar
Mietje Canes, drieënveertig jaar
Mozes Canes, vijfenzeventig jaar
Mozes Canes, drieënvijftig jaar
Mozes Canes, vijfenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mozes Canes, achtentwintig jaar
Mozes Canes, negentien jaar
Mozes Canes, elf jaar
Nathan Canes, vijfenveertig jaar
Philip Canes, vierenzestig jaar
Rachel Canes, eenentwintig jaar
Raphael Sadok Canes, vierenzeventig jaar
Rebecca Canes, veertien jaar
Saartje Canes, zesenveertig jaar
Salomon Canes, eenentachtig jaar
Salomon Canes, eenenvijftig jaar
Salomon Canes, achtenveertig jaar
Salomon Canes, zevenenveertig jaar
Salomon Canes, veertig jaar
Salomon Canes, vierentwintig jaar
Salomon Canes, tweeëntwintig jaar
Samson Canes, eenenzeventig jaar
Samuel Canes, achtenvijftig jaar
Samuël Gaim Canes, zevenenzestig jaar
Sander Canes, eenenveertig jaar
Sara Canes, tien jaar
Selly Canes, elf jaar
Simon Canes, zevenenveertig jaar
Tobias Canes, zesenveertig jaar
Elisabeth Canes-Aardewerk, tweeëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Debora Canes-Ancona, negenenveertig jaar
Elisabeth Canes-Bak, zesenvijftig jaar
Frederika Canes-Barber, zevenentwintig jaar
Betje Canes-Barmhartigheid, vijfenveertig jaar
Matthea Canes-Blitz, eenenzeventig jaar
Aaltje Canes-Blog, vierenzestig jaar
Anna Canes-Bos, tweeënzestig jaar
Anna Canes-Casseres, zevenenveertig jaar
Bertha Baroche Canes-de Leeuw, vierentwintig jaar
Sophia Canes-de Valenca, vierentwintig jaar
Reina Canes-Dresden, negenenveertig jaar
Judith Canes-Elzas, achttien jaar
Leentje Canes-Glasbeek, zestig jaar
Sophia Canes-Gompertz, vijfenveertig jaar
Theodora Canes-Heertje, eenenzeventig jaar
Clara Canes-Korper, achttien jaar
Sara Canes-Korper, zesendertig jaar
Sara Canes-Kroet, drieënveertig jaar
Aaltje Canes-Lootsteen, vierenvijftig jaar
Rachel Canes-Overste, achtenveertig jaar
Henriette Canes-Peeper, vierenveertig jaar
Judith Canes-Pool, vijfenzeventig jaar
Ester Canes-Presser, drieënveertig jaar
Carolina Canes-Rijxman, zevenendertig jaar
Elisabeth Canes-Rijxman, zesendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Canes-Roodenburg, eenenveertig jaar
Grietje Canes-Schellevisch, zevenendertig jaar
Rebecca Canes-Schelvis, achtenzeventig jaar
Johanna Canes-Soesan, drieënvijftig jaar
Rika Canes-Springer, eenenveertig jaar
Schoontje Canes-Stouwer, negenenveertig jaar
Mietje Canes-Swaab, zesenzestig jaar
Jette Canes-van Adelsbergen, vijfenzestig jaar
Duifje Canes-van Amerongen, vijfentwintig jaar
Judith Canes-van der Woude, vijfenveertig jaar
Branca Canes-van Loggem, negenendertig jaar
Frederika Canes-van Loggem, negenenvijftig jaar
Eva Canes-Verdoner, zevenenvijftig jaar
Sofia Canes-Vreeland, eenenveertig jaar
Sibylla Lieselotte Canes-Wolff, eenentwintig jaar
Hendrika Canes-Wurms, zestig jaar
Sara Canes-Yzerkoper, achttien jaar
Abraham del Canho, vierentwintig jaar
Celine Alice del Canho, vijfentwintig jaar
David del Canho, vijfendertig jaar
Eduard del Canho, vierendertig jaar
Eliazer del Canho, achtentwintig jaar
Hartog del Canho, zevenentwintig jaar
Henny del Canho, vijf jaar
Izaäk del Canho, zevenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob del Canho, eenentachtig jaar
Jacob del Canho, acht jaar
Jacob del Canho, een jaar
Jonas del Canho, vierenvijftig jaar
Joseph del Canho, tien jaar
Joseph Izaak del Canho, tweeëndertig jaar
Josua del Canho, zevenenvijftig jaar
Juda del Canho, tweeënzestig jaar
Julius del Canho, achtenvijftig jaar
Karel del Canho, zes jaar
Lea del Canho, zes maanden
Lea Cato del Canho, eenentwintig jaar
Leon del Canho, zestien jaar
Meijer del Canho, eenendertig jaar
Philip del Canho, drie jaar
Rebecca del Canho, vijf maanden
Lea del Canho-Beesemer, drieënveertig jaar
Sally del Canho-de Vries, achtentachtig jaar
Sophia del Canho-de Wind, zesenvijftig jaar
Geertje del Canho-Denneboom, eenendertig jaar
Rebecca del Canho-Knokker, zesentwintig jaar
Wilhelmina del Canho-Kropveld, vijfenvijftig jaar
Rachel del Canho-Lopes Dias, dertig jaar
Judith del Canho-Mathijse, tweeënzestig jaar
Lea del Canho-Morpurgo, zesentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hike del Canho-Tof, tweeëndertig jaar
Aaltje del Canho-van Gelderen, achtentwintig jaar
Elise Charlotte Canter, leeftijd onbekend
Julius Canter, tweeënveertig jaar
Matthijs Canter, zevenenzeventig jaar
Jenny Canter-Löwenstein, zeventig jaar
Benjamin Maurits Cantor, vijfenveertig jaar
Samuel Cantor, tweeënveertig jaar
Sara Cantor-Ossendrijver, veertig jaar
Albert Capell, zestig jaar
Hermann Capell, vijfendertig jaar
Lotte Sara Capell, zevenentwintig jaar
Rosa Capell, veertig jaar
Wolfgang Capell, tweeëntwintig jaar
Samuel Carança, zeventien jaar
Jacob Carança Deça, zevenenveertig jaar
Robert Jacques Carança Deça, vijf jaar
Samuel Carança Deça, zeventien jaar
Sara Carança Deça, elf jaar
Vogeltje Carança Deça-Roos, veertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Aaltje Carança-Kopee, zevenenveertig jaar
Abraham Caransa, tweeënzeventig jaar
Abraham Caransa, vierenvijftig jaar
Abraham Caransa, drieënveertig jaar
Abraham Caransa, twintig jaar
Abraham Caransa, tweeëntwintig jaar
Abraham Caransa, zes jaar
Barend Caransa, zevenenveertig jaar
Barend Caransa, eenentwintig jaar
Barend Caransa, twaalf jaar
Benjamin Caransa, tweeënzestig jaar
Benjamin Caransa, acht jaar
Benjamin Caransa, twee jaar
Betje Caransa, zeven jaar
Daniel Caransa, drie jaar
Daniel Caransa, een jaar
Isaac Caransa, vijftien jaar
Isaäc Caransa, zeventig jaar
Izaak Caransa, zesenveertig jaar
Izaak Caransa, zeven jaar
Jacob Caransa, vierendertig jaar
Jacob Caransa, tweeëndertig jaar
Jacob Caransa, tweeëntwintig jaar
Jacob Caransa, zestien jaar
Jacob Caransa, zesentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Haïm Caransa, zesenveertig jaar
Joel Caransa, drieëndertig jaar
Lena Caransa, drieëntwintig jaar
Louis Caransa, negentien jaar
Lucas Caransa, achtentwintig jaar
Markus Caransa, zesentwintig jaar
Martha Caransa, twee jaar
Max Caransa, drie jaar
Meijer Caransa, vierentwintig jaar
Mozes Caransa, vierendertig jaar
Mozes Caransa, tweeëndertig jaar
Mozes Caransa, twintig jaar
Mozes Caransa, dertien jaar
Mozes Haïm Caransa, vierenzeventig jaar
Mozes Haïm Caransa, negenentwintig jaar
Mozes Haïm Caransa, zesentwintig jaar
Rachel Caransa, twintig jaar
Rachel Caransa, zeven jaar
Regina Caransa, negentien jaar
Reina Caransa, dertien jaar
Rika Caransa, twee jaar
Salomon Caransa, zestig jaar
Salomon Caransa, elf jaar
Samuel Caransa, vijfenvijftig jaar
Sara Caransa, achttien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Caransa, achttien jaar
Sara Caransa, veertien jaar
Sonja Caransa, zes jaar
Vogelina Caransa, vijfentwintig jaar
Wolf Caransa, negen jaar
Branca Caransa-Aap, drieënveertig jaar
Margaretha Caransa-Berklou, negenenveertig jaar
Rachel Caransa-Bremer, zesenvijftig jaar
Eva Caransa-Bromet, zestig jaar
Femmetje Caransa-de Beer, eenenvijftig jaar
Marianne Caransa-de Groot, tweeëntwintig jaar
Flora Caransa-Espinosa, negentien jaar
Rachel Caransa-Frankfoorder, vierendertig jaar
Rika Caransa-Hart, achtenvijftig jaar
Elisabeth Caransa-Kooker, zesenveertig jaar
Hetty Caransa-Kuit, twintig jaar
Sara Caransa-Lijmer, vierentwintig jaar
Betje Caransa-Peperwortel, zeventig jaar
Matje Caransa-Platvoet, negenenvijftig jaar
Esther Caransa-Poons, zesentwintig jaar
Kaatje Caransa-Pront, tweeëndertig jaar
Debora Caransa-Slomper, negenentwintig jaar
Sara Caransa-Spanjar, vierentwintig jaar
Elisabeth Caransa-Speelman, vijfenveertig jaar
Eva Caransa-Speelman, negenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Saartje Caransa-Springer, zesenzeventig jaar
Mietje Caransa-van den Berg, negenentwintig jaar
Jansje Caransa-van Lochem, drieëntwintig jaar
Abraham Cardozo, vijfenzeventig jaar
Abraham Cardozo, vijfenvijftig jaar
Abraham Cardozo, vijfentwintig jaar
Abraham Cardozo, drieënveertig jaar
Abraham Haïm Cardozo, tweeëndertig jaar
Bernard Cardozo, zestien jaar
Clara Cardozo, zeventien jaar
Clara Lea Cardozo, een jaar
David Cardozo, zevenenzestig jaar
David Cardozo, vijfenzestig jaar
David Cardozo, zevenenveertig jaar
David Cardozo, twintig jaar
David Cardozo, vierenzestig jaar
Elisa Cardozo, veertien jaar
Elisabeth Cardozo, dertien jaar
Emanuel Cardozo, vijfenvijftig jaar
Emanuel Cardozo, tweeënvijftig jaar
Emanuel Cardozo, vijfenveertig jaar
Ephraim Cardozo, achtenveertig jaar
Esther Cardozo, elf jaar
Eva Cardozo, tien jaar
Evalina Cardozo, veertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Henriette Cardozo, zevenendertig jaar
Herman Cardozo, zeventien jaar
Ida Cardozo, zeven jaar
Isaac Cardozo, vierenveertig jaar
Isaäc Cardozo, achtenvijftig jaar
Isaac Abraham Cardozo, drieënveertig jaar
Izaak Hans Cardozo, elf jaar
Izaak Jessurun Cardozo, achttien jaar
Jacob Cardozo, zesenzeventig jaar
Jacob Cardozo, zeventig jaar
Jacob Cardozo, vijftig jaar
Jacob Cardozo, zesenveertig jaar
Jonas Cardozo, zevenenvijftig jaar
Jozef Haïm Cardozo, veertig jaar
Lena Cardozo, eenenveertig jaar
Levie Cardozo, eenenvijftig jaar
Machiel Cardozo, negenendertig jaar
Maria Elisabeth Cardozo, achttien jaar
Maurits Cardozo, dertien jaar
Maurits Cardozo, zevenentwintig jaar
Mietje Cardozo, achtendertig jaar
Nico Cardozo, tien jaar
Raphaël Cardozo, negenenvijftig jaar
Rebecca Jessurun Cardozo, drieëntwintig jaar
Salomon Cardozo, zevenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Salomon Cardozo, eenenveertig jaar
Salomon Cardozo, negenentwintig jaar
Samuel Cardozo, tweeënvijftig jaar
Sara Abigaël Cardozo, zes jaar
Saul Cardozo, vijfendertig jaar
Selma Cardozo, dertien jaar
Judith Cardozo-Abas, zesendertig jaar
Anna Cardozo-Acathan, tweeënvijftig jaar
Sara Cardozo-Bak, vijfenvijftig jaar
Abigaël Cardozo-Cardozo, achtentachtig jaar
Celina Cardozo-de Paauw, drieënvijftig jaar
Esther Cardozo-Dresden, zevenenvijftig jaar
Eva Cardozo-Emmerik, eenenvijftig jaar
Anna Cardozo-Frank, negenendertig jaar
Rebecca Cardozo-Frankfort, zesenzeventig jaar
Johanna Cardozo-Fransman, zesenveertig jaar
Jeannette Elisabeth Cardozo-Gallizien, eenenveertig jaar
Elisabeth Cardozo-Gomes de Mesquita, zevenenveertig jaar
Rebecca Cardozo-Gomes de Mesquita, vijfenvijftig jaar
Emma Cardozo-Hamme, dertig jaar
Betje Cardozo-Krijn, eenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Clara Cardozo-Morpurgo, tweeënzestig jaar
Esther Cardozo-Morpurgo, eenenzeventig jaar
Hanna Cardozo-Ossendrijver, drieëntwintig jaar
Gracia Cardozo-Sealtiel, negenenzestig jaar
Marijtje Cardozo-Serlui, eenenzeventig jaar
Esther Cardozo-Springer, negenendertig jaar
Elisabeth Cardozo-Stibbe, tweeënveertig jaar
Betsij Cardozo-Troeder, veertig jaar
Rachel Cardozo-van der Glas, zesenveertig jaar
Rachel Cardozo-van Kamerik, tweeënveertig jaar
Koosje Cardozo-van Kleef, achtentwintig jaar
Clara Cardozo-Veerman, achtendertig jaar
Sara Cardozo-Vega, vijfenvijftig jaar
Celina Carels, negentien jaar
Eliazer Carels, zevenenveertig jaar
Jacob Carels, zesenveertig jaar
Jozef Carels, zeventien jaar
Lazarus Carels, drieënvijftig jaar
Levie Carels, vijftig jaar
Louis Carels, twintig jaar
Marcus Carels, achtenvijftig jaar
Mary Carels, vijftien jaar
Rebecca Carels, eenenzestig jaar
Salomon Carels, zesenveertig jaar
Rachel Carels-de Raaij, eenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Sophia Carels-Ephraim, tweeënveertig jaar
Sophie Carels-Jabobs, vierenvijftig jaar
Elisabeth Carels-Metz, vierenzeventig jaar
Elisabeth Carels-Reindorp, drieënveertig jaar
Marianne Carels-Slösser, vijfenveertig jaar
Flora Carels-Woudhuijsen, achtenveertig jaar
Percy Carlebach, achtenvijftig jaar
Siegfried Salomon Carlebach, tweeëntwintig jaar
Fanny Carlebach-Carlebach, zestig jaar
Johanna Bertha Carlebach-Keijser, vierenvijftig jaar
Bella Sara Carmusin-Masur, zestig jaar
Hermann Caro, zevenentwintig jaar
Israël Caro, vierenzestig jaar
Sonja Caro, negen jaar
Meta Caro-Solomon, eenenzestig jaar
Erich Hans Carow, negenenveertig jaar
Marga Grete Carow, veertien jaar
Walter Kurt Carow, tweeënvijftig jaar
Hertha Jenny Carow-Lindenbaum, zevenendertig jaar
Markus Carsch, negenenzestig jaar
Paul Nathan Carsch, eenendertig jaar
Jeanette Carsch-Mansfeld, vierenvijftig jaar
Bension Cartoef, tweeënzestig jaar
Henriette Cartoef, drieëntwintig jaar
Isaäc Cartoef, vierenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Cartoef, drieënvijftig jaar
Nathan Cartoef, zeventien jaar
Raphaël Cartoef, vijfenvijftig jaar
Vroukje Cartoef, negenentwintig jaar
Leentje Cartoef-Agsteribbe, zestig jaar
Esther Cartoef-Maas, negenenveertig jaar
Virginia Cartoef-Prins, zesenvijftig jaar
Jetje Cartoef-van Praag, vijfenzeventig jaar
Helena Cartoef-van Stratum, zestig jaar
Abraham Carvalho, achtenvijftig jaar
Sara Carvalho, drieënzestig jaar
Elisabeth Carvalho-Daniels, drieënvijftig jaar
Hartog Carwalho, vierenzestig jaar
Israël Carwalho, vijfenvijftig jaar
Raphaël Carwalho, tweeënzestig jaar
Sipora Carwalho, negenenzestig jaar
Saartje Carwalho-Cohen, drieënvijftig jaar
Grietje Carwalho-Gaarkeuken, vijftig jaar
Abraham Casoeto, eenendertig jaar
Betty Casoeto, zesentwintig jaar
Mozes Casoeto, vierenzestig jaar
Rachel Casoeto, zesentwintig jaar
Esther Casoeto-Maijkels, achtenvijftig jaar
Abraham Casoetto, vijfentwintig jaar
Frans Casoetto, drieëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isaäc Casoetto, zesenvijftig jaar
Maria Casoetto, tweeënvijftig jaar
Marianne Casoetto, eenentwintig jaar
Mozes Casoetto, negenenzestig jaar
Rachel Casoetto, zesentwintig jaar
Raphaël Casoetto, drieënveertig jaar
Salomon Casoetto, vierendertig jaar
Samuel Casoetto, achtenvijftig jaar
Samuel Casoetto, zesenvijftig jaar
Roosje Casoetto-Frank, tweeënvijftig jaar
Marianna Casoetto-Gompers, achtendertig jaar
Sara Casoetto-Hijmans, negenenzestig jaar
Reina Casoetto-Querido, zeventig jaar
Esther Casoetto-Swaap, negenentwintig jaar
Rachel Casoetto-Witteboon, zevenenvijftig jaar
Paul Israel Cassel, drieënvijftig jaar
Vera Cassel, twintig jaar
Aaron Casseres, eenenzeventig jaar
Abigaël Casseres, negenenveertig jaar
Abigaël Casseres, veertig jaar
Abraham de Casseres, zestig jaar
Anna de Casseres, drie jaar
Ariana de Casseres, zestien jaar
Arnold Casseres, dertien jaar
Aron Casseres, zesenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Catharina Casseres, vijftien jaar
Clara Casseres, drieëntwintig jaar
Daniel de Casseres, zevenenzestig jaar
David Casseres, tweeënveertig jaar
David Elias Casseres, achttien jaar
Eliazar Casseres, vijftien jaar
Elisabeth Casseres, zestien jaar
Elisabeth Casseres, dertien jaar
Emanuel Casseres, zesenveertig jaar
Gerson Casseres, achtenveertig jaar
Gerson Casseres, zevenenveertig jaar
Gerzon Casseres, achtentwintig jaar
Heintje de Casseres, vijfenveertig jaar
Hijman Abraham Casseres, tien jaar
Jacob Casseres, zevenenzestig jaar
Jacob Casseres, vierenzestig jaar
Jacob Casseres, achtentwintig jaar
Jacob Casseres, achtentwintig jaar
Joel Casseres, tweeënveertig jaar
Joel David Casseres, drieënveertig jaar
Joel Samson Casseres, drieënveertig jaar
Josua Casseres, eenenveertig jaar
Mozes de Casseres, drieënveertig jaar
Raphaël Casseres, negenenvijftig jaar
Rebecca de Casseres, achtenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rececca Casseres, eenenvijftig jaar
Roberta Casseres, acht jaar
Rosa Casseres, twee jaar
Sara Casseres, dertien jaar
Sara Casseres, zeventien jaar
Selma de Casseres, achttien jaar
Sara Casseres-Anholt, drieënveertig jaar
Sara Casseres-Cortissos, zevenenvijftig jaar
Keetje Casseres-Dresden, vijfenveertig jaar
Rebecca Casseres-Emden, drieëntwintig jaar
Roosje Casseres-Haag, negenenvijftig jaar
Lea Casseres-Kijl, achtenvijftig jaar
Rosette Casseres-Lakmaker, zesenzestig jaar
Sophia Samuel de Casseres-Leerda, zestig jaar
Rebecca Casseres-Lelie, veertig jaar
Sara Casseres-Lelie, eenenzeventig jaar
Kaatje Casseres-Leuiken, tachtig jaar
Veronica de Casseres-Levie, zeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara de Casseres-Overste, veertig jaar
Rosa Casseres-Pampel, vierenvijftig jaar
Elisabeth Casseres-Sanger, eenenzeventig jaar
Sara Casseres-Schaap, negenendertig jaar
Hester de Casseres-Seijffers, zevenenvijftig jaar
Rosette Casseres-van der Hoek, negenenvijftig jaar
Carolina Casseres-van Gelder, zesenveertig jaar
David Cassier, eenenveertig jaar
Emanuel Cassier, eenenvijftig jaar
Hendrika Cassier, negenenveertig jaar
Isaäc Emanuel Cassier, negen jaar
Israël Cassier, zeven jaar
Elisabeth Cassier-de Leeuw, tachtig jaar
Mietje Cassier-Waterman, vierendertig jaar
Juda Cassutto, achtendertig jaar
Lena Cassutto, vierenvijftig jaar
Louis Cassutto, negenenveertig jaar
Max Cassutto, dertig jaar
Robert Cassutto, drie jaar
Sara Cassutto, zesenvijftig jaar
Theodoor Maurits Ferdinand Cassutto, eenenveertig jaar
Hermine Cassutto-Katan, negenentwintig jaar
Vroutje Cassutto-Snoek, zestig jaar
Betje Cassutto-van Praag, zesenveertig jaar
Emanuel à Catan, drieëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Frederika à Catan, negenentwintig jaar
Gretha à Catan, zeventien jaar
Israël Emanuel à Catan, tien jaar
Joseph à Catan, vijftig jaar
Judith à Catan, zevenentwintig jaar
Levie à Catan, achtenveertig jaar
Meijer à Catan, zevenentwintig jaar
Roza à Catan, tweeëntwintig jaar
Salomon à Catan, zevenenveertig jaar
Heintje à Catan-Abram, achtenveertig jaar
Sippora à Catan-de la Fuente, achtenveertig jaar
Henriette à Catan-Rijksman, drieëndertig jaar
Aaltje à Catan-Springer, zevenenveertig jaar
Abraham Cats, vijfenveertig jaar
Alexander Cats, veertien jaar
Alexander Cats, zevenendertig jaar
André Cats, zeventig jaar
Anna Cats, zeventien jaar
Antje Cats, negentien jaar
Aron Cats, vijfenvijftig jaar
Aron Cats, drieënvijftig jaar
Aron Leo Cats, vierentwintig jaar
Carla Else Leatine Cats, zevenentwintig jaar
David Herman Cats, eenendertig jaar
Elias Cats, drieëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Emanuel Cats, zevenenveertig jaar
Emanuel Cats, dertien jaar
Ester Cats, vijftien jaar
Hendrika Cats, tachtig jaar
Henri Jacob Cats, zevenenvijftig jaar
Henri Joseph Maximiliaan Leonard Cats, eenenveertig jaar
Henri Salomon Cats, zestig jaar
Herman Leo Cats, zesentwintig jaar
Isidor Salomon Cats, vierenzestig jaar
Isidore Cats, eenenzestig jaar
Johan Samuel Cats, vijfenvijftig jaar
Jozef Alexander Cats, tweeënvijftig jaar
Leo Henrij Cats, drieënzestig jaar
Leon Levie Cats, eenenvijftig jaar
Leonardus Salomon Cats, achtenzestig jaar
Levie Salomon Cats, zesenzestig jaar
Louis Cats, achtenveertig jaar
Marion Clara Johanna Cats, vierenveertig jaar
Martin Wolf Cats, eenenzestig jaar
Minny Hanny Cats, drieëntwintig jaar
Nathan Jacob Cats, zevenenveertig jaar
Ronnie Cats, zeventien jaar
Salomon Cats, zestig jaar
Salomon Cats, achtenveertig jaar
Sara Cats, vijfentachtig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sophia Cats, zevenenzestig jaar
Veronika Cats, zevenendertig jaar
Sientje Cats-Bonavang, tweeënveertig jaar
Reintje Johanna Cats-de Roode, negenenvijftig jaar
Jeannette Cats-de Wit, achtenvijftig jaar
Marianne Cats-Hartog, tweeënzeventig jaar
Helena Carolina Cats-Jacobs, zesenzestig jaar
Regina Cats-Koster, vijfenzestig jaar
Rachel Nanette Cats-Mendes de Costa, tweeënzestig jaar
Anna Cats-Norden, achtenvijftig jaar
Kaatje Cats-Olman, negenenzeventig jaar
Augusta Gizella Cats-Silberberg, zesenzestig jaar
Mathilda Cats-Sluis, vierenveertig jaar
Elisabeth Cats-Speelman, tweeënvijftig jaar
Cornelia Susanna Cats-van Daelen, eenenvijftig jaar
Clara Cats-van Lier, tweeënveertig jaar
Sara Cats-van Straten, vierenzestig jaar
Saartje Cats-van Wittene, achtenzeventig jaar
Anna Cats-Veldman, dertig jaar
Anna Cats-Vischjager, eenendertig jaar
Esther Cattela, zestig jaar
Hersch Catz, drieënzestig jaar
James Catz, vierenvijftig jaar
Maurits Catz, achtenzeventig jaar
Theo Catz, leeftijd onbekend
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Otilia Catz-Jacovici, tweeënvijftig jaar
Louise Catz-van Dantzig, achtenveertig jaar
Karel Michel Caun, negenenzestig jaar
Louis Caun, vijftig jaar
Mozes Caun, zevenenvijftig jaar
Simon Caun, zestien jaar
Zettina Caun-Bak, zevenenvijftig jaar
Antje Caun-Simons, vierenvijftig jaar
Alex Cauveren, zevenendertig jaar
Benjamin Cauveren, zestien jaar
Eduard Cauveren, vijfenzestig jaar
Frederika Cauveren, eenentwintig jaar
Gerrit Cauveren, vijfentwintig jaar
Hartog Cauveren, eenenvijftig jaar
Hartog Cauveren, tweeënvijftig jaar
Hartog Cauveren, zesenveertig jaar
Henri Cauveren, drieëndertig jaar
Henriette Cauveren, drieëntwintig jaar
Jacob Jozef Cauveren, tweeëntwintig jaar
Johanna Cauveren, tweeëntwintig jaar
Jonas Cauveren, drieëndertig jaar
Jonas Efraim Cauveren, zestig jaar
Josef Cauveren, tweeënvijftig jaar
Joseph Cauveren, vijfendertig jaar
Lea Cauveren, elf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Margaretha Henriette Cauveren, tweeëntwintig jaar
Max Cauveren, tweeëntwintig jaar
Max Cauveren, achttien jaar
Mordechai Cauveren, zevenenzeventig jaar
Mozes Cauveren, zevenenvijftig jaar
Mozes Cauveren, drieënveertig jaar
Nancy Cauveren, dertien jaar
Rebekka Cauveren, zeven jaar
Roosje Cauveren, tweeëndertig jaar
Roosje Cauveren, vierentwintig jaar
Roosje Cauveren, twintig jaar
Salomon Cauveren, zestig jaar
Salomon Cauveren, zestig jaar
Salomon Cauveren, zevenenvijftig jaar
Salomon Cauveren, zevenenvijftig jaar
Samuel Cauveren, tweeëntwintig jaar
Samuel Cauveren, zestien jaar
Samuel Cauveren, drieënveertig jaar
Sara Selly Cauveren, eenendertig jaar
Sientje Sonny Cauveren, negen jaar
Simon Cauveren, drieënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rosetta Cauveren-Aronson, zevenendertig jaar
Goutje Cauveren-Benninga, negenenveertig jaar
Rebecca Cauveren-Blitz, negenenvijftig jaar
Lea Cauveren-Cohen, achtenvijftig jaar
Bertha Cauveren-de Vries, vijftig jaar
Elisabeth Cauveren-Engelsman, vierenveertig jaar
Sientje Cauveren-Gans, zevenenvijftig jaar
Mathilda Cauveren-Levin, zesenveertig jaar
Hilde Cauveren-Marx, eenendertig jaar
Grietje Cauveren-Mendels, vierenveertig jaar
Duifje Cauveren-Mullem, drieënvijftig jaar
Judith Cauveren-Mullem, eenenvijftig jaar
Esther Cauveren-Salomons, achtenvijftig jaar
Klaartje Cauveren-Speijer, zevenenvijftig jaar
Sara Cauveren-Spier, vijfenzestig jaar
Wilhelmina Cauveren-van Witsen, achtenveertig jaar
Sara Cauveren-Vlessing, eenenveertig jaar
Rebecca Cauveren-Zeldenrust, vijfendertig jaar
Beatrix Frederike Marianne Cauverien, vijf jaar
Gerrit Cauverien, eenenvijftig jaar
Levie Cauverien, negenentwintig jaar
Maria Cauverien, vijfentwintig jaar
Michel Cauverien, dertig jaar
Mozes Cauverien, eenenzestig jaar
Samson Cauverien, drieënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Vrouwtje Cauverien-Meijer, negenenveertig jaar
Elisabeth Cauverien-van Amerongen, drieënzestig jaar
Rosemunda Wilhelmina Elisabeth Cauverien-van Dreumel, dertig jaar
Emanuel Cauvern, negenenvijftig jaar
Joseph Cauvern, drieëndertig jaar
Sophia Cauvern-de Beer, vijfentwintig jaar
Barend Cavalje, drieëntwintig jaar
Bertha Cavalje, zesendertig jaar
Joseph Barend Cavalje, eenentwintig jaar
Leon Cavalje, dertig jaar
Carolina Cavalje-Cohen, zevenenvijftig jaar
Sara Cavalje-Swart, vijfentwintig jaar
Emma Josephina Ceton-Hess, zestig jaar
Brigitte Chaim, acht jaar
Elfride Chaim, twaalf jaar
Julius Chaim, vijftig jaar
Renate Chaim, veertien jaar
Salomon Chaim, vijfenveertig jaar
Johanna Chaim-Kahm, zevenenveertig jaar
Esther Chaim-Tannenhaus, vijfenveertig jaar
Anna Chaintrain-van Rijs, eenendertig jaar
Robert Chaitoff, zesenvijftig jaar
Emma Chaitoff-Kahn, vierenvijftig jaar
Jacob Chalem, tweeënvijftig jaar
Martha Chalem-van Coevorden, vijfenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Clara Chambre, achtenvijftig jaar
Arnold Chanachowitz, tien maanden
Isaak Chanachowitz, vierenveertig jaar
Moritz Leo Chanachowitz, leeftijd onbekend
Margaretha Chanachowitz-Frenkel, leeftijd onbekend
Simcha Chanachowitz-Froman, vijfenveertig jaar
Jetty Chanania, drieëntwintig jaar
Olga Chanania-Jawetz, vierenvijftig jaar
Benjamin Izaak Chapire, negenendertig jaar
Arnold Chapon, eenenveertig jaar
Barend Chapon, achtenvijftig jaar
Bernard Chapon, zesenveertig jaar
Bertha Anna Chapon, zesentwintig jaar
Florina Debora Beatrix Chapon, vier jaar
Hartog Samuel Chapon, vijfentwintig jaar
Jenny Chapon, drieëndertig jaar
Ruben Chapon, tweeënzeventig jaar
Grietje Chapon-Kattenburg, negenenvijftig jaar
Judith Chapon-Mathijse, eenenzeventig jaar
Henriette Chapon-Roeper, eenenveertig jaar
Rachel Chapon-Roodenburg, zesenzeventig jaar
Mietje Chapon-Zilverberg, eenenzestig jaar
Jetti Charak, vierendertig jaar
Zandor Chardar, eenendertig jaar
Salomon Charmatz, negenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elsa Charmatz-Jacobson, negenendertig jaar
Sarah Chasin, tweeënveertig jaar
Anna Chasler, dertig jaar
Burich Kelmanof Chasler, zestig jaar
Carl Chasler, negenentwintig jaar
Jankel Chasler, negenenzestig jaar
Jeannette Chasler, dertig jaar
Manuel Chasler, leeftijd onbekend
Sophie Chasler, achtentwintig jaar
Mietje Chasler-van Dam, vierenvijftig jaar
Vrouwtje Chasler-van der Borg, eenenzestig jaar
Iwan Siegfried Chelem, een jaar
Salomon Chelem, zevenendertig jaar
Hanna Chelem-Behr, eenenzeventig jaar
Cato Chelem-Goudeket, drieëndertig jaar
Ribca Chichou, tweeënvijftig jaar
Ita Chiel-Antmann, zevenenveertig jaar
Arnold Chits, drieënzestig jaar
Bernardus Chits, achtenzestig jaar
Evalina Chits, zevenenzestig jaar
Hermann Chits, eenenzeventig jaar
Simeon Arnold Chits, eenendertig jaar
Mathilde Chits-de Lieme, zevenenzestig jaar
Esther Chits-Rosen, eenennegentig jaar
Elisabeth Chits-Simons, tweeënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Margit Chloupek-Baumhorn, vierenveertig jaar
Salomon Choczner, vierenzeventig jaar
Dora Choezner-Pawlinger, achtenzestig jaar
Zwi Choraso, leeftijd onbekend
Aron Majer Chorzewski, veertig jaar
Roben Chorzewski, vier jaar
Roza Chorzewski, elf jaar
Margulja Chorzewski-Gerszt, negenenveertig jaar
Aäron Chottel, achtenvijftig jaar
Adolf Chottel, vijfentwintig jaar
David Chottel, vijfentwintig jaar
Israël Chottel, vijfenvijftig jaar
Jacques Chottel, achtentwintig jaar
Joel Chottel, zestig jaar
Joseph Chottel, drieëntwintig jaar
Toni Taube Chottel, eenentwintig jaar
Roosje Chottel-Cohen, drieënvijftig jaar
Beppie Christiaanse, vijf jaar
Philippus Christiaanse, drieëndertig jaar
Heintje Christiaanse-de Rosa, achtentwintig jaar
Stijntje Christiaanse-van der Sluijs, tweeëndertig jaar
Erik Isaac Chumaceiro, vijftien jaar
Joseph Chumaceiro, twaalf jaar
Lea Chumaceiro, zevenenvijftig jaar
Rebecca Chumaceiro, zesenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rebecca Chumaceiro-Kirghijm, negenenveertig jaar
Berta Chusit, vijfendertig jaar
Gicie Chusit-Biner, zevenenzestig jaar
Aron Cijfer, drieënzestig jaar
David Cijfer, zestig jaar
Dorothea Cijfer, tachtig jaar
Hartog David Cijfer, zevenenzestig jaar
Jeannette Cijfer, tweeënzeventig jaar
Reijna Cijfer, tweeënvijftig jaar
Salomon Cijfer, negenenzestig jaar
Sara Cijfer, tweeëntachtig jaar
Cornelia Cijfer-Bekkers, achtenvijftig jaar
Abraham Citroen, drieënzestig jaar
Abraham Citroen, zevenenvijftig jaar
Abraham Citroen, twintig jaar
André Gotschalk Citroen, negenendertig jaar
Barend Citroen, tachtig jaar
Barend Citroen, zesenvijftig jaar
Barend Isaak Citroen, negenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Bernard Citroen, zevenenzeventig jaar
Betje Citroen, zestien jaar
Carel Citroen, drieënveertig jaar
Celina Citroen, zeventien jaar
Daniel Citroen, veertig jaar
David Roelof Citroen, zevenentwintig jaar
Elisabeth Klara Citroen, negenendertig jaar
Florence Rosette Citroen, drie jaar
Frieda Henriette Citroen, zeventien jaar
Fritz Albert Citroen, zevenendertig jaar
Heijman Citroen, zestig jaar
Henri Citroen, tweeënveertig jaar
Henriette Citroen, tweeënzestig jaar
Henriette Elisabeth Citroen, vijfenveertig jaar
Hijman Citroen, drieënveertig jaar
Isaäc Citroen, zesenvijftig jaar
Isaak Citroen, negenentwintig jaar
Jack Abraham Citroen, veertien jaar
Jacob Isaak Citroen, vijfenzestig jaar
Jacob Rudolph Citroen, vierendertig jaar
Jacques Citroen, negen jaar
Jacques David Citroen, zesenvijftig jaar
Joseph Citroen, zeventig jaar
Joseph Citroen, drieënzeventig jaar
Kurt Citroen, zeventien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Lea Citroen, vijfenzestig jaar
Lena Citroen, eenenvijftig jaar
Levie Citroen, vierenvijftig jaar
Louis Citroen, tweeënzestig jaar
Louis Citroen, achtentwintig jaar
Martha Frederika Citroen, negentien jaar
Maurice Citroen, drieënzeventig jaar
Maurits Citroen, zesenzestig jaar
Maurits Citroen, vijfenzestig jaar
Maurits Citroen, twaalf jaar
Meijer Citroen, achtenzestig jaar
Meijer Citroen, vijfenzestig jaar
Meijer Citroen, zesenvijftig jaar
Meijer Citroen, zesenveertig jaar
Nathan Citroen, twintig jaar
Rachel Citroen, achtenvijftig jaar
Rebecca Citroen, twintig jaar
Roelof David Citroen, vierenvijftig jaar
Roelof Isaak Citroen, zeven jaar
Roelof Simon Citroen, vijftien jaar
Salomon Citroen, eenenzestig jaar
Sara Citroen, negenenzestig jaar
Selma Citroen, dertien jaar
Sophie Saar Citroen, negentien jaar
Thea Citroen, twintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Florence Citroen-Amstell, negenenzestig jaar
Constance Citroen-Bramson, zesenzeventig jaar
Rachel Citroen-da Silva Curiel, zevenenveertig jaar
Sophie Citroen-de Leeuw, achtenzestig jaar
Elsje Citroen-de Vries, tweeënvijftig jaar
Naatje Citroen-Degen, vierenveertig jaar
Theresia Citroen-Hertz, vijfenzestig jaar
Dientje Citroen-Itallie, eenenzestig jaar
Elisabeth Clara Citroen-Joosten, zevenenzestig jaar
Bloeme Citroen-Krant, zevenendertig jaar
Heintje Citroen-Neter, achtentwintig jaar
Marianne Citroen-Nord, vijfentwintig jaar
Ellen Citroen-Philippi, tweeënzeventig jaar
Charlotte Citroen-Polak, zesenzestig jaar
Chana Citroen-Ptasznik, zevenenvijftig jaar
Veronica Citroen-Rens, zestig jaar
Judith Citroen-Rodrigues, tweeënzestig jaar
Roosje Citroen-Schoonhoed, vijfenvijftig jaar
Jacoba Louise Citroen-Sluijs, dertig jaar
Elisabeth Citroen-Stokvis, zestig jaar
Mietje Citroen-Streep, vijfenvijftig jaar
Florentina Citroen-van Leeuwen, tweeënzeventig jaar
Saartje Citroen-van Zuiden, vijfentachtig jaar
Bella Citroen-Waag, eenenvijftig jaar
Klara Citroen-Wiener, eenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mientje Citroen-Zaligman, drieënvijftig jaar
Bertha Claessen, zesenveertig jaar
Albert Claessens, achtendertig jaar
Josef Claessens, zesendertig jaar
Cilly Claessens-Hirsch, vierendertig jaar
Ajga Claessens-Krzanowska, drieëndertig jaar
Abraham Clarenburg, negenenzeventig jaar
Abraham Clarenburg, zesenveertig jaar
Louis Clarenburg, tweeëntachtig jaar
Salomon Clarenburg, achtenveertig jaar
Simon Abraham Clarenburg, eenentwintig jaar
Betje Clarenburg-Hijman, zevenenveertig jaar
Paulina Cledsowij, vijfenzeventig jaar
Abraham van Cleef, tweeënveertig jaar
Abraham van Cleef, dertig jaar
Abraham van Cleef, vijfentwintig jaar
Barend van Cleef, tweeënvijftig jaar
Betje van Cleef, dertien jaar
Blanche van Cleef, dertien jaar
Celina van Cleef, zes maanden
Clara van Cleef, drie maanden
Coenraad van Cleef, zesenzestig jaar
Coenraad van Cleef, vijfenzestig jaar
David van Cleef, achtenvijftig jaar
David van Cleef, negentien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
David Isaac van Cleef, zevenendertig jaar
Dina van Cleef, vier jaar
Duifje van Cleef, achttien jaar
Eddy van Cleef, drie jaar
Eddy Emanuel van Cleef, dertien jaar
Elias van Cleef, vijfenzeventig jaar
Elisabeth van Cleef, twaalf jaar
Elisabeth van Cleef, twaalf jaar
Elisabeth van Cleef, vier jaar
Emanuel van Cleef, vierenzestig jaar
Emanuel van Cleef, eenenveertig jaar
Emanuel van Cleef, achtentwintig jaar
Emanuel van Cleef, zeven jaar
Emmanuel van Cleef, zeven jaar
Esther van Cleef, acht jaar
Frederica van Cleef, veertien jaar
Grietje van Cleef, tweeënvijftig jaar
Hadassa van Cleef, zeven maanden
Hanna van Cleef, zes jaar
Hartog van Cleef, vierenvijftig jaar
Hartog van Cleef, zevenenveertig jaar
Hartog van Cleef, tweeëntwintig jaar
Hartog van Cleef, elf jaar
Herbert van Cleef, zestien jaar
Hijman van Cleef, achtendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Izak van Cleef, tweeënveertig jaar
Jacob van Cleef, zevenenzestig jaar
Jacob van Cleef, zesenvijftig jaar
Jacob van Cleef, zevenenveertig jaar
Jacob van Cleef, vierendertig jaar
Jacob van Cleef, acht jaar
Jezajas van Cleef, tweeënzeventig jaar
Jochem van Cleef, negenenzestig jaar
Jochem van Cleef, zestig jaar
Jochem van Cleef, vierenvijftig jaar
Jochem van Cleef, drie jaar
Joel van Cleef, drieëndertig jaar
Johan Siegfried van Cleef, veertig jaar
Johanna van Cleef, drie maanden
Jonas van Cleef, drie jaar
Joseph van Cleef, dertig jaar
Joseph van Cleef, leeftijd onbekend
Juda van Cleef, vijfenveertig jaar
Judith van Cleef, twintig jaar
Judith van Cleef, twaalf jaar
Judith van Cleef, een jaar
Levie van Cleef, zesenvijftig jaar
Levie van Cleef, vierenvijftig jaar
Levie Meijer van Cleef, dertig jaar
Louis van Cleef, negen jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Louis van Cleef, vijf jaar
Marcus Jochem van Cleef, negen jaar
Marianne van Cleef, vier maanden
Meijer van Cleef, achtenvijftig jaar
Meijer van Cleef, vijfenveertig jaar
Meijer van Cleef, drieënveertig jaar
Meijer van Cleef, negenentwintig jaar
Meijer van Cleef, vierentwintig jaar
Meijer van Cleef, dertig jaar
Mozes van Cleef, zestig jaar
Mozes van Cleef, drieënveertig jaar
Mozes van Cleef, negenendertig jaar
Nathan van Cleef, achttien jaar
Nico van Cleef, twee jaar
Nico van Cleef, een jaar
Rachel van Cleef, zeventien jaar
Rosa van Cleef, veertien jaar
Rozet van Cleef, achttien jaar
Salomon van Cleef, drieënveertig jaar
Salomon van Cleef, vierenveertig jaar
Salomon van Cleef, twintig jaar
Salomon van Cleef, negentien jaar
Salomon van Cleef, veertien jaar
Salomon van Cleef, elf jaar
Salomon van Cleef, acht jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Samuel van Cleef, eenenvijftig jaar
Sara van Cleef, zevenenveertig jaar
Sara van Cleef, twaalf jaar
Sara van Cleef, drie jaar
Simon van Cleef, zevenenzestig jaar
Simon van Cleef, zesendertig jaar
Sonja van Cleef, vier jaar
Victor van Cleef, achttien jaar
Esther van Cleef-Agsteribbe, zesentwintig jaar
Hendrika van Cleef-Blom, negenentwintig jaar
Duifje van Cleef-Boesnach, zevenendertig jaar
Elisabeth van Cleef-Bosman, eenenveertig jaar
Antoinetta van Cleef-Cohen, negenenveertig jaar
Duifje van Cleef-de Groot, eenendertig jaar
Jetje van Cleef-de Hond, achtentwintig jaar
Rozetta van Cleef-de Vries, negenenveertig jaar
Wilhelmina Esther van Cleef-Engelander, negentien jaar
Frederika van Cleef-Goudket, eenenzestig jaar
Debora van Cleef-Groen, vierendertig jaar
Vogie van Cleef-Groen, drieënveertig jaar
Anna van Cleef-Halberstadt, drieënveertig jaar
Reina van Cleef-Halverstad, achtentwintig jaar
Henriette van Cleef-Hes, drieënzestig jaar
Judith van Cleef-Kool, eenenveertig jaar
Rebecca Regina Celine van Cleef-Léon, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Johanna van Cleef-Mok, zevenendertig jaar
Clara van Cleef-Ossendrijver, zevenentwintig jaar
Marianne van Cleef-Pinto, negenendertig jaar
Sara van Cleef-Pinto, vijfendertig jaar
Aaltje van Cleef-Pront, zevenenvijftig jaar
Marie van Cleef-Roco, achtendertig jaar
Elisabeth van Cleef-Santcroos, tweeënzestig jaar
Rebecca van Cleef-Schrijver, zestig jaar
Dina van Cleef-Spanjar, achtenzestig jaar
Mirjam van Cleef-Spreekmeester, achtendertig jaar
Vogeltje van Cleef-Spreekmeester, eenenvijftig jaar
Hanna van Cleef-Swaab, negenenvijftig jaar
Dina van Cleef-Swart, negenentwintig jaar
Sientje van Cleef-van de Kar, tweeënveertig jaar
Sientje van Cleef-van der Woude, achtenzeventig jaar
Sophia Johanna van Cleef-van Geldere, vijftig jaar
Anna van Cleef-van Praag, vierendertig jaar
Aaltje van Cleef-Visjager, achtenveertig jaar
Sara van Cleef-Vleesdrager, negenentwintig jaar
Hadassa van Cleef-Wolff, eenenzestig jaar
Esther van Cleef-Zoute, eenenvijftig jaar
Albert van Cleeff, elf jaar
Frits Salomon Cleeff, tweeënvijftig jaar
Hans Simon van Cleeff, vier jaar
Henny van Cleeff, twintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Lodewijk Cleeff, tweeëndertig jaar
Siegfried van Cleeff, zevenendertig jaar
Siegmund Willem van Cleeff, tweeënvijftig jaar
Anne van Cleeff-Eppinghausen, achtendertig jaar
Eveline Henriette Sara van Cleeff-Spanjaard, vijftig jaar
Jeanette Helena van Cleeff-Wiener, drieënveertig jaar
Oscar Zacharias Coblentz, vierenzeventig jaar
Elise Coblentz-Boas, achtenvijftig jaar
Abraham Coe, achtenveertig jaar
Isaac Louis Coe, twintig jaar
Theresia Elisabeth Coe, vijf jaar
Marianna Coe-Brilleslijper, eenenveertig jaar
David Coelho, negenenveertig jaar
Mozes Coelho, vierenzestig jaar
Raoul Coelho, vijfendertig jaar
Hendeltje Coelho-Cohen, vijftig jaar
Heintje Coelho-Vlesschedrager, drieënvijftig jaar
Netje Coeman-Drees, vijfenvijftig jaar
Carel Coenraad, vierenveertig jaar
Simon Joseph Coenraad, veertien jaar
Sientje Coenraad-Poons, zevenendertig jaar
Roosje Coenraad-Walvis, achtenzeventig jaar
Emanuel Coerant, drieënveertig jaar
Hartog Coerant, drieënvijftig jaar
Hartog Coerant, zeventien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Coerant, vijfentwintig jaar
Jacob Louis Coerant, dertien jaar
Louis Coerant, eenenveertig jaar
Louis Coerant, negentien jaar
Marcus Coerant, twintig jaar
Nanny Coerant, twee jaar
Nathan Coerant, eenendertig jaar
Philip Coerant, zevenenvijftig jaar
Salomon Coerant, vierentwintig jaar
Samuel Coerant, eenennegentig jaar
Naatje Coerant-Achttienribben, vijfenvijftig jaar
Fransje Coerant-Fransman, eenenvijftig jaar
Alida Coerant-Heigmans, tweeëndertig jaar
Marianna Coerant-Ketellapper, negenenvijftig jaar
Sara Coerant-Kokernoot, eenenveertig jaar
Hanna Coerant-Leijden van Amstel, zesentwintig jaar
Marianna Coerant-Lobe, vijfentachtig jaar
Judic Coerant-Prins, drieëntwintig jaar
Annie Cornelia Coert-de Jong, zestig jaar
Abraham van Coeverden, vijftien jaar
Bernard van Coeverden, zesenzestig jaar
Betje van Coeverden, zesendertig jaar
Betsie van Coeverden, zevenentwintig jaar
Daniel van Coeverden, zes jaar
Daniel van Coeverden, negen jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
David van Coeverden, vijfenzestig jaar
David van Coeverden, drieëndertig jaar
Eleazarus Leo Nathanael van Coeverden, tweeëndertig jaar
Heiman van Coeverden, twee jaar
Israël van Coeverden, tweeënveertig jaar
Jacob van Coeverden, drieënzeventig jaar
Jacob van Coeverden, zevenentwintig jaar
Jacob van Coeverden, tien jaar
Jacob Salomon van Coeverden, een jaar
Jeanette van Coeverden, vijf jaar
Jeannette van Coeverden, elf jaar
Joanna van Coeverden, achtenzeventig jaar
Joel van Coeverden, negenenzestig jaar
Joel Lazarus van Coeverden, twee jaar
Joseph van Coeverden, veertig jaar
Jozef van Coeverden, drie jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Julia Louise Elisabeth van Coeverden, een jaar
Julius van Coeverden, tweeëntwintig jaar
Julius van Coeverden, achtendertig jaar
Louis van Coeverden, vijfenzestig jaar
Louis van Coeverden, tweeëndertig jaar
Marchien van Coeverden, een jaar
Maurits Samuel van Coeverden, veertig jaar
Meier van Coeverden, vierendertig jaar
Mozes van Coeverden, zesenveertig jaar
Mozes van Coeverden, veertig jaar
Mozes van Coeverden, negenentwintig jaar
Mozes Jacob van Coeverden, drieëndertig jaar
Richard Alfred van Coeverden, zevenendertig jaar
Rika van Coeverden, vijf jaar
Roosje van Coeverden, zesenzestig jaar
Salomon Jacques van Coeverden, zevenenzestig jaar
Sientje van Coeverden, eenenzeventig jaar
Simson Frederik van Coeverden, negenentwintig jaar
Mariana Elisabeth van Coeverden-Berkelouw, dertig jaar
Eva van Coeverden-Berlijn, dertig jaar
Hendrina van Coeverden-Bollegraaf, vierendertig jaar
Lea van Coeverden-Cauveren, zesenvijftig jaar
Betje van Coeverden-Cohen, tweeënveertig jaar
Susanna van Coeverden-Cohen, vierendertig jaar
Henny van Coeverden-de Leeuw, vierentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Bella van Coeverden-de Vries, zeventig jaar
Henderina Frederika van Coeverden-Engers, eenenzestig jaar
Sientje van Coeverden-Groenman, eenendertig jaar
Therese van Coeverden-Hiegentlich, drieëndertig jaar
Henriette Dora van Coeverden-Lelijveld, vierentwintig jaar
Schoontje van Coeverden-Meijer, zesenzestig jaar
Gesina van Coeverden-Nieweg, zesendertig jaar
Sara van Coeverden-Polak, zesenzestig jaar
Marchien van Coeverden-van Coevorden, drieënzestig jaar
Rika van Coeverden-van Coevorden, drieënzestig jaar
Judith van Coeverden-van der Goen, drieëntachtig jaar
Wilhelmina van Coeverden-van der Wijk, eenendertig jaar
Jetje van Coeverden-Zilverberg, vierentwintig jaar
Aäron van Coevorden, vijfentwintig jaar
Abraham van Coevorden, tweeëndertig jaar
Abraham van Coevorden, zestien jaar
Abraham van Coevorden, zesendertig jaar
Abram van Coevorden, veertien jaar
Albert van Coevorden, leeftijd onbekend
Albert van Coevorden, zeven jaar
Alexander van Coevorden, zestig jaar
Barend van Coevorden, drieëntwintig jaar
Barend van Coevorden, zeven jaar
Betje van Coevorden, zesentwintig jaar
Betsij van Coevorden, drieëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Clara van Coevorden, twaalf jaar
Clara van Coevorden, zeven jaar
Coos van Coevorden, zesenzestig jaar
Daniël van Coevorden, eenenzeventig jaar
Elizabeth Hendeltje van Coevorden, achttien jaar
Emanuel van Coevorden, eenenzestig jaar
Ernst van Coevorden, tweeënzestig jaar
Frederika Madeleine van Coevorden, acht maanden
Grietje van Coevorden, vijf jaar
Hartog van Coevorden, achtenvijftig jaar
Hartog van Coevorden, vijfenveertig jaar
Hartog van Coevorden, vierentwintig jaar
Hartog Benjamin van Coevorden, twaalf jaar
Hennij van Coevorden, zeventien jaar
Henriette Rosette van Coevorden, zes jaar
Herman van Coevorden, achtenvijftig jaar
Herman van Coevorden, tweeënvijftig jaar
Hinderina van Coevorden, tien jaar
Isaac Salomon van Coevorden, eenenveertig jaar
Israël van Coevorden, eenendertig jaar
Israël van Coevorden, dertig jaar
Izak van Coevorden, zevenenzestig jaar
Jacob van Coevorden, vierenveertig jaar
Jacob van Coevorden, drieëndertig jaar
Jetje van Coevorden, achttien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joel van Coevorden, zeventig jaar
Joel van Coevorden, drieënvijftig jaar
Joel van Coevorden, tweeënveertig jaar
Joel Nathan van Coevorden, tweeëndertig jaar
Johanna van Coevorden, zevenendertig jaar
Jonas Joel van Coevorden, negenendertig jaar
Josephus Arthur van Coevorden, vijfentwintig jaar
Josua van Coevorden, vierenveertig jaar
Jozeph van Coevorden, achtendertig jaar
Jules David van Coevorden, zeventien jaar
Julius Mozes van Coevorden, vijfendertig jaar
Karel van Coevorden, tweeëntwintig jaar
Leo Bernard van Coevorden, vijf jaar
Leon van Coevorden, veertig jaar
Leonore van Coevorden, vijf jaar
Levie van Coevorden, zevenenzestig jaar
Levie van Coevorden, vijfenzestig jaar
Levie van Coevorden, vier jaar
Levy van Coevorden, negenendertig jaar
Liena Hinderina Truida van Coevorden, een jaar
Lion van Coevorden, vijfentwintig jaar
Louis van Coevorden, tweeënvijftig jaar
Louis van Coevorden, eenenveertig jaar
Louis van Coevorden, tweeëntwintig jaar
Martha van Coevorden, zes jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Maurits van Coevorden, zesenvijftig jaar
Maurits van Coevorden, achtendertig jaar
Maurits van Coevorden, vier jaar
Meijer van Coevorden, vierenzestig jaar
Meijer van Coevorden, zestien jaar
Mietje van Coevorden, negenentwintig jaar
Mozes van Coevorden, tweeënzeventig jaar
Mozes van Coevorden, drieëndertig jaar
Mozes van Coevorden, tweeëndertig jaar
Mozes van Coevorden, dertig jaar
Nathan van Coevorden, zestig jaar
Nathan van Coevorden, drieënvijftig jaar
Nathan van Coevorden, vierenveertig jaar
Nathan van Coevorden, achtendertig jaar
Nathan van Coevorden, achtendertig jaar
Nathan Joel van Coevorden, vijftig jaar
Philip van Coevorden, negenentwintig jaar
Philippus van Coevorden, zesenvijftig jaar
Rachel Roosje van Coevorden, achtentwintig jaar
Rebecca van Coevorden, tien jaar
Rebekka van Coevorden, tweeënvijftig jaar
Rita van Coevorden, twee jaar
Roosje van Coevorden, achtenzestig jaar
Roosje Annetta van Coevorden, zevenentwintig jaar
Rosa Sophia van Coevorden, elf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rosetta van Coevorden, negen jaar
Roza Elisabeth van Coevorden, drie jaar
Ruben Salomon van Coevorden, negenenvijftig jaar
Salomon Joel van Coevorden, vijfenzeventig jaar
Samuel van Coevorden, vijfentwintig jaar
Samuël van Coevorden, drieënzestig jaar
Sara van Coevorden, zesentwintig jaar
Schilo van Coevorden, achtenzestig jaar
Schilo van Coevorden, zeven jaar
Schoontje van Coevorden, twee jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Siegfried van Coevorden, achtentwintig jaar
Mietje van Coevorden-Aptroot, dertig jaar
Roza van Coevorden-Bleekroode, tweeënzestig jaar
Alida van Coevorden-Bollegraf, vijfentwintig jaar
Bertha van Coevorden-Cohen, vijfenvijftig jaar
Grietje van Coevorden-Cohen, negenenzestig jaar
Rosetta van Coevorden-Cohen, vijfenzestig jaar
Wolfina van Coevorden-Cohen, dertig jaar
Sophia van Coevorden-de Jong, vierenvijftig jaar
Schoontje van Coevorden-de Valença, achtendertig jaar
Leentje van Coevorden-de Vries, vijfenveertig jaar
Heintje van Coevorden-Dormits, tweeëndertig jaar
Marie Egbe van Coevorden-Frank, vierentwintig jaar
Vera van Coevorden-Goldschmidt, eenenveertig jaar
Sophia van Coevorden-Groenteman, tweeënveertig jaar
Jantje van Coevorden-Joosten, vierenzestig jaar
Roza van Coevorden-Kirsch, vierendertig jaar
Eva van Coevorden-Leviet, zevenendertig jaar
Selma van Coevorden-Meier, veertig jaar
Sara van Coevorden-Mendels, drieënveertig jaar
Marianna van Coevorden-Metzelaar, drieëndertig jaar
Engelina van Coevorden-Muller, tweeënvijftig jaar
Frouke van Coevorden-Oudgenoeg, vierendertig jaar
Emily van Coevorden-Pels, leeftijd onbekend
Jeannette van Coevorden-Porcelijn, vijfendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hella van Coevorden-Rotschild, vierentwintig jaar
Johanna van Coevorden-Salomons, achtenzestig jaar
Caroline van Coevorden-Serphos, vierenvijftig jaar
Bruintje van Coevorden-Simmeren, vijfenzestig jaar
Branca van Coevorden-Soep, zevenenveertig jaar
Rosa van Coevorden-Stofkooper, zesenvijftig jaar
Heintje van Coevorden-Troostwijk, vijfendertig jaar
Leentje van Coevorden-van Buuren, negenentwintig jaar
Naatje van Coevorden-van Coevorden, vijfendertig jaar
Rechel van Coevorden-van Dam, tweeënvijftig jaar
Caroline van Coevorden-van den Berg, zestig jaar
Schoontje van Coevorden-van der Veen, zevenenveertig jaar
Elisabeth van Coevorden-van Gelder, negenenveertig jaar
Froukje van Coevorden-van Gelder, zesenzestig jaar
Lina van Coevorden-van Gelder, achtenvijftig jaar
Saartje van Coevorden-van Gelderen, zesenzestig jaar
Martha van Coevorden-van Kleef, zesentwintig jaar
Maria van Coevorden-van Leeuwen, eenenzestig jaar
Mathilda van Coevorden-van Tijn, tweeëndertig jaar
Sientje van Coevorden-van Wezel, achtenvijftig jaar
Keetje van Coevorden-Vissel, eenenzeventig jaar
Rachel van Coevorden-Vos, zevenenvijftig jaar
Jutta Rebekka Elfride van Coevorden-Wahlburg, dertig jaar
Clara van Coevorden-Wallega, vijfenzeventig jaar
Martha van Coevorden-Wijnberg, achtenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Coezijn, elf jaar
Benno Coezijn, drie jaar
Elizabeth Coezijn, achttien jaar
Eva Coezijn, negen jaar
Gerrit Coezijn, drieëndertig jaar
Gerrit Coezijn, twaalf jaar
Hijman Coezijn, vijfenveertig jaar
Hijman Coezijn, tweeëntwintig jaar
Jacobus Coezijn, vijftig jaar
Jacobus Coezijn, zeventien jaar
Jacobus Coezijn, eenentwintig jaar
Judith Coezijn, zes jaar
Leo Coezijn, dertien jaar
Maurits Coezijn, drieëntwintig jaar
Philip Coezijn, tachtig jaar
Philipp Coezijn, zesentwintig jaar
Rebecca Coezijn, vijftien jaar
Rosalia Coezijn, veertien jaar
Vrouwtje Coezijn, twee jaar
Sara Coezijn-Dagloonder, achttien jaar
Betje Coezijn-Kesner, vierentwintig jaar
Mietje Coezijn-Mok, zevenenveertig jaar
Sara Coezijn-Straus, drieëndertig jaar
Henriette Coezijn-van Biene, vierenveertig jaar
Lieselotte Edith Coffeld, tweeëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Aaltje Cohen, vijfenvijftig jaar
Aaltje Cohen, vijfendertig jaar
Abraham Cohen, eenentachtig jaar
Abraham Cohen, zesenzeventig jaar
Abraham Cohen, eenenzeventig jaar
Abraham Cohen, zeventig jaar
Abraham Cohen, zesenzestig jaar
Abraham Cohen, zesenzestig jaar
Abraham Cohen, eenenzestig jaar
Abraham Cohen, zestig jaar
Abraham Cohen, zestig jaar
Abraham Cohen, achtenvijftig jaar
Abraham Cohen, zevenenvijftig jaar
Abraham Cohen, vierenvijftig jaar
Abraham Cohen, drieënvijftig jaar
Abraham Cohen, negenenveertig jaar
Abraham Cohen, negenenveertig jaar
Abraham Cohen, vijfenveertig jaar
Abraham Cohen, drieënveertig jaar
Abraham Cohen, drieënveertig jaar
Abraham Cohen, drieënveertig jaar
Abraham Cohen, tweeënveertig jaar
Abraham Cohen, drieënveertig jaar
Abraham Cohen, negenendertig jaar
Abraham Cohen, negenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Cohen, zesendertig jaar
Abraham Cohen, drieëndertig jaar
Abraham Cohen, drieëndertig jaar
Abraham Cohen, tweeëndertig jaar
Abraham Cohen, achtentwintig jaar
Abraham Cohen, achtentwintig jaar
Abraham Cohen, zevenentwintig jaar
Abraham Cohen, vijfentwintig jaar
Abraham Cohen, vierentwintig jaar
Abraham Cohen, vierentwintig jaar
Abraham Cohen, drieëntwintig jaar
Abraham Cohen, tweeëntwintig jaar
Abraham Cohen, tweeëntwintig jaar
Abraham Cohen, twintig jaar
Abraham Cohen, twaalf jaar
Abraham Cohen, twaalf jaar
Abraham Cohen, vier jaar
Abraham Cohen, een jaar
Abraham à Cohen, zesenveertig jaar
Abraham Cohen, vijfendertig jaar
Abraham Cohen, zesentwintig jaar
Abraham Cohen, vierenzestig jaar
Abraham Arje Arie Cohen, drieënzeventig jaar
Abraham Herman Cohen, twintig jaar
Abraham Isidore Cohen, achtentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Joel Cohen, twaalf jaar
Abraham Louis Cohen, tweeënveertig jaar
Abraham Salomon Cohen, tweeënzeventig jaar
Abraham Simon Cohen, tien jaar
Abram Cohen, drieëndertig jaar
Abram Cohen, zesentwintig jaar
Abram Cohen, negentien jaar
Adolf Cohen, zeventig jaar
Adolf Cohen, zesentwintig jaar
Adolf Cohen, tien jaar
Adolf Nathan Cohen, vierenzeventig jaar
Adriana Cohen, zes jaar
Albert Cohen, negenenzestig jaar
Albert Cohen, twaalf jaar
Albert Cohen, acht maanden
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Albert Louis Cohen, zestig jaar
Albert Louis Cohen, drie jaar
Aldo Cohen, negentien jaar
Alex Cohen, eenenzeventig jaar
Alex Cohen, achttien jaar
Alex Elie Cohen, elf jaar
Alexander Cohen, negenenzestig jaar
Alexander Cohen, negenenvijftig jaar
Alexander Cohen, vijftig jaar
Alexander Cohen, zevenenveertig jaar
Alexander Cohen, zesenveertig jaar
Alexander Cohen, negenentwintig jaar
Alexander Cohen, zevenentwintig jaar
Alexander Cohen, vierentwintig jaar
Alexander Cohen, tweeëntwintig jaar
Alexander Cohen, negentien jaar
Alexander Cohen, zeventien jaar
Alexander Cohen, vier jaar
Alexander Cohen, vier jaar
Alexander Bernard Cohen, twaalf jaar
Alexander Eduard Cohen, eenenzestig jaar
Alexander Leonard Cohen, negentien jaar
Alexander Sallie Willem Henderik Cohen, vijfendertig jaar
Alfred Cohen, elf jaar
Alfred Fritz Cohen, dertien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Alfried Cohen, negenenveertig jaar
Alice Cohen, zeventien jaar
Alice Elizabeth Cohen, zeventien jaar
Alida Cohen, vierentwintig jaar
Alida Cohen, twintig jaar
Alida Cohen, tien jaar
Alijda Cohen, twee jaar
Aline Marian Cohen, vier jaar
André Cohen, dertig jaar
Andreas Cohen, vierenveertig jaar
Andries Cohen, negenenvijftig jaar
Andries Cohen, drieëntwintig jaar
Andries Cohen, achttien jaar
Andries Cohen, zeventien jaar
Anna Cohen, zestien jaar
Anna Cohen, eenentwintig jaar
Anna Cohen, negentien jaar
Anna Rosetta Cohen, twaalf jaar
Annegien Cohen, drieënvijftig jaar
Anthonie Cohen, tweeëntwintig jaar
Anthonij Cohen, negentien jaar
Arie Cohen, tien jaar
Arie Cohen, zesenveertig jaar
Arie Cohen, zevenendertig jaar
Arie Cohen, twee jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Arnold Jacob Cohen, acht jaar
Arnoldus Maurits Cohen, eenenvijftig jaar
Arnoldus Meijer Cohen, zesenzestig jaar
Aron Cohen, drieënzestig jaar
Aron Cohen, eenendertig jaar
Aron Cohen, negentien jaar
Aron à Cohen, eenenveertig jaar
Aron à Cohen, vier jaar
Aron Elie Cohen, vier jaar
Arthur Cohen, zesendertig jaar
Asser Cohen, tachtig jaar
Asser Cohen, zestig jaar
Asser Cohen, vierenvijftig jaar
Asser Cohen, dertien jaar
Asser Robert Cohen, een jaar
Barend Cohen, zevenenzestig jaar
Barend Cohen, negenenvijftig jaar
Barend Cohen, zevenenvijftig jaar
Barend Cohen, zevenentwintig jaar
Barend Cohen, zestien jaar
Barend Cohen, dertien jaar
Barend Cohen, eenendertig jaar
Barend Abraham Cohen, tweeënveertig jaar
Barend Leonard Cohen, een jaar
Bela Hanna Cohen, vijftien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Belia Cohen, achtentwintig jaar
Belia Cohen, tien jaar
Ben Cohen, zeventien jaar
Benedictus Cohen, achttien jaar
Benedictus Cohen, elf jaar
Benedictus Cohen, vier jaar
Benjamin Cohen, vijfentachtig jaar
Benjamin Cohen, tweeënzeventig jaar
Benjamin Cohen, eenenzeventig jaar
Benjamin Cohen, achtenzestig jaar
Benjamin Cohen, vierenzestig jaar
Benjamin Cohen, zevenenvijftig jaar
Benjamin Cohen, vierenvijftig jaar
Benjamin Cohen, tweeënvijftig jaar
Benjamin Cohen, vijftig jaar
Benjamin Cohen, achtenveertig jaar
Benjamin Cohen, zevenenveertig jaar
Benjamin Cohen, achtenveertig jaar
Benjamin Cohen, veertig jaar
Benjamin Cohen, achtendertig jaar
Benjamin Cohen, vierendertig jaar
Benjamin Cohen, zesentwintig jaar
Benjamin Cohen, vijfentwintig jaar
Benjamin Cohen, drieëntwintig jaar
Benjamin Cohen, drieëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Benjamin Cohen, zestien jaar
Benjamin Cohen, elf jaar
Benjamin Cohen, elf jaar
Benjamin Cohen, negen jaar
Benjamin Cohen, tweeënvijftig jaar
Benjamin Cohen, eenenzestig jaar
Benjamin Jacob Cohen, tien jaar
Benjamin Mozes Cohen, achtenzestig jaar
Benjamin Salomon Cohen, vierenzestig jaar
Benjamina Léonie Cohen, negenentwintig jaar
Berend Gustaaf Cohen, zesendertig jaar
Bernard Cohen, vierenzeventig jaar
Bernard Cohen, eenenzestig jaar
Bernard Cohen, achtenvijftig jaar
Bernard Cohen, achtenvijftig jaar
Bernard Cohen, vierenvijftig jaar
Bernard Cohen, zevenenveertig jaar
Bernard Cohen, eenentwintig jaar
Bernard Cohen, drieëntwintig jaar
Bernard Abraham Cohen, achtendertig jaar
Bernard Arie Cohen, vierenzestig jaar
Bernard Arie Cohen, zes jaar
Bernard Elias Cohen, zesenveertig jaar
Bernard Henri Cohen, tweeëndertig jaar
Bernard Martin Cohen, zestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Bernardina Cohen, vijfenvijftig jaar
Bernardina Cohen, vijfenveertig jaar
Bernhard Cohen, drieënvijftig jaar
Bernhard Mozes Cohen, zesentwintig jaar
Berta Cohen, vijftig jaar
Berta Cohen, achtentwintig jaar
Bertha Cohen, drieëntachtig jaar
Bertha Cohen, zesentwintig jaar
Bertha Cohen, eenentwintig jaar
Bertha Cohen, achttien jaar
Bertha Cohen, dertien jaar
Bertha Cohen, achttien jaar
Bertha Hepijette Cohen, veertig jaar
Betje Cohen, vijfenzestig jaar
Betje Cohen, vierenveertig jaar
Betje Cohen, tweeënveertig jaar
Betje Cohen, negenendertig jaar
Betje Cohen, tweeëntwintig jaar
Betje Cohen, dertien jaar
Betje Cohen, negen jaar
Betje Cohen, twee jaar
Betje Saartje Cohen, vier jaar
Betsie Cohen, eenentwintig jaar
Betsie Cohen, vijftien jaar
Betsie Sara Cohen, negenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Betty Cohen, zestien jaar
Betty Cohen, twee maanden
Betty Esther Cohen, elf jaar
Betty Selma Cohen, zesendertig jaar
Bob Cohen, acht jaar
Carel Cohen, zestien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Carl Cohen, leeftijd onbekend
Carla Cohen, drie jaar
Carla Jetjen Cohen, zeven jaar
Carolina Cohen, zesenvijftig jaar
Carolina Cohen, vierenvijftig jaar
Carolina Cohen, tweeënveertig jaar
Carolina Cohen, zeven jaar
Carolina Juliana Cohen, drieëndertig jaar
Caroline Cohen, zevenenzeventig jaar
Casper Jacob Cohen, vijfenveertig jaar
Casper Jacob Simon Cohen, achtendertig jaar
Casper Philip Cohen, achtentwintig jaar
Cato Cohen, eenentwintig jaar
Cato Cohen, tweeëntwintig jaar
Cato Cohen, dertien jaar
Celine Cohen, vijfendertig jaar
Cerido Cohen, acht jaar
Charles Cohen, zevenenzestig jaar
Charles Cohen, tweeënzestig jaar
Charles Cohen, veertien jaar
Christina Cohen, zestig jaar
Christina Cohen, vierenvijftig jaar
Claartje Cohen, eenenzestig jaar
Clara Cohen, zevenenvijftig jaar
Clara Cohen, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Clara Cohen, twaalf jaar
Comprecht Cohen, vijfenvijftig jaar
Comprecht Cohen, zesendertig jaar
Comprecht Cohen, twintig jaar
Constant Cohen, drieënvijftig jaar
Cornelia Cohen, drieëntwintig jaar
Cornelia Evalina Cohen, achtenveertig jaar
Cosman Cohen, tien jaar
Daniel Cohen, achtenzeventig jaar
Daniel Cohen, vijfenvijftig jaar
Daniel Meijer Cohen, vier jaar
David Cohen, negenenzeventig jaar
David Cohen, vierenzeventig jaar
David Cohen, zestig jaar
David Cohen, vijfenvijftig jaar
David Cohen, vijfenvijftig jaar
David Cohen, tweeënvijftig jaar
David Cohen, vijftig jaar
David Cohen, vijftig jaar
David Cohen, negenenveertig jaar
David Cohen, negenenveertig jaar
David Cohen, negenenveertig jaar
David Cohen, vierenveertig jaar
David Cohen, vierenveertig jaar
David Cohen, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
David Cohen, zesendertig jaar
David Cohen, tweeëndertig jaar
David Cohen, dertig jaar
David Cohen, zesentwintig jaar
David Cohen, twintig jaar
David Cohen, zeventien jaar
David Cohen, achttien jaar
David Cohen, zestien jaar
David Cohen, dertien jaar
David Cohen, twee jaar
David à Cohen, vierenveertig jaar
David Cohen, tweeëntwintig jaar
David à Cohen, drieënveertig jaar
David Anton Cohen, eenenzestig jaar
David Ezechiel Cohen, eenenzestig jaar
David Hartog Cohen, dertig jaar
David Samuel Cohen, achtenvijftig jaar
Davy Cohen, negenenvijftig jaar
Diena Cohen, zestien jaar
Dina Cohen, vierendertig jaar
Dina Cohen, achtentwintig jaar
Dina Cohen, twintig jaar
Dina Cohen, vijf jaar
Dora Cohen, eenentwintig jaar
Dora Elizabeth Cohen, twee jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Duifje Cohen, vijftien jaar
Eddy Cohen, veertien jaar
Edith Cohen, tien jaar
Edith Cohen, zeventien jaar
Eduard Cohen, vijfenzeventig jaar
Eduard Cohen, drieënzeventig jaar
Eduard Cohen, negenenvijftig jaar
Eduard Cohen, vijfenvijftig jaar
Eduard Cohen, negenentwintig jaar
Eduard Cohen, zevenentwintig jaar
Eduard Cohen, zes jaar
Eduard Samson Cohen, zevenenzestig jaar
Elias Cohen, zesenvijftig jaar
Elias Cohen, vijfenvijftig jaar
Elias Cohen, vijfentwintig jaar
Elias Cohen, drieëntwintig jaar
Elias Mozes Cohen, vijftig jaar
Eliazar Cohen, achtenveertig jaar
Eliazer Cohen, vijfenveertig jaar
Eliazer Cohen, vierendertig jaar
Elie Cohen, drieënveertig jaar
Eliezer Cohen, vijfenzestig jaar
Elimelech Lazarus Cohen, negenenzestig jaar
Elisabeth Cohen, zesenzeventig jaar
Elisabeth Cohen, zesenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elisabeth Cohen, tweeënvijftig jaar
Elisabeth Cohen, drieëndertig jaar
Elisabeth Cohen, vijfentwintig jaar
Elisabeth Cohen, vijftien jaar
Elkan Cohen, zesentwintig jaar
Elkan Cohen, eenentwintig jaar
Ella Louise Cohen, negentien jaar
Elly Cohen, drieëntwintig jaar
Else Cohen, drieënvijftig jaar
Elsiena Cohen, zevenenveertig jaar
Emanuel Cohen, drieëntachtig jaar
Emanuel Cohen, zesenzestig jaar
Emanuel Cohen, drieënzestig jaar
Emanuel Cohen, negenenvijftig jaar
Emanuel Cohen, zevenenvijftig jaar
Emanuel Cohen, eenenvijftig jaar
Emanuel Cohen, zevenendertig jaar
Emanuel Cohen, zevenentwintig jaar
Emanuel Cohen, tweeëntwintig jaar
Emanuel Cohen, zeventien jaar
Emanuel Cohen, zesentachtig jaar
Emanuel Jozef Cohen, zeventien jaar
Emanuel Salomon Cohen, tweeënzestig jaar
Emil Cohen, negentien jaar
Emile Cohen, negenenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Emile Cohen, eenendertig jaar
Emma Cohen, negenentwintig jaar
Emma Cohen, negenenvijftig jaar
Emma Betsy Cohen, vijfentwintig jaar
Engeltje Cohen, dertig jaar
Ephraim Cohen, achtenvijftig jaar
Erna Rosa Cohen, tweeëndertig jaar
Ernest Julius Cohen, zesenzeventig jaar
Ernst Cohen, veertig jaar
Ernst Herman Cohen, drieëntwintig jaar
Ernst Maurits Cohen, zestien jaar
Ester Cohen, vierendertig jaar
Ester Cohen, zeven jaar
Ester Cornelia Cohen, achtentwintig jaar
Esther Cohen, zevenenzeventig jaar
Esther Cohen, vierenzestig jaar
Esther Cohen, tweeënzestig jaar
Esther Cohen, tweeënzestig jaar
Esther Cohen, eenenvijftig jaar
Esther Cohen, negenenveertig jaar
Esther Cohen, tweeënveertig jaar
Esther Cohen, veertien jaar
Esther Cohen, twaalf jaar
Esther Henriette Cohen, twee jaar
Esther Sara Cohen, vier maanden
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eva Cohen, eenentachtig jaar
Eva Cohen, eenenzestig jaar
Eva Cohen, achtenveertig jaar
Eva Cohen, negen jaar
Eva Hanna Cohen, negen jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eva Liepman Cohen, eenenzeventig jaar
Fannij Cohen, vijftig jaar
Fanny Jacqueline Cohen, eenentwintig jaar
Felix Samuel Cohen, zevenenvijftig jaar
Femma Cohen, achttien jaar
Femma Cohen, achttien jaar
Fieka Cohen, twaalf jaar
Filippus Salomon Cohen, drieënzestig jaar
Fina Cohen, drie jaar
Flora à Cohen, elf jaar
Franciske Cohen, tweeënzeventig jaar
Franziska Cohen, twaalf jaar
Freddy Cohen, negentien jaar
Freddy Israël Cohen, twee jaar
Frederik Cohen, zevenenvijftig jaar
Frederik Cohen, zeventig jaar
Frederik Maurits Cohen, eenenvijftig jaar
Frederika Cohen, zeven jaar
Frederika Cohen, drie jaar
Freerk Cohen, zevenenzestig jaar
Frida Cohen, zevenentwintig jaar
Frida Hendrika Cohen, acht jaar
Frieda Cohen, achttien jaar
Frits Cohen, vierentwintig jaar
Frits Cohen, twintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Frits Israël Cohen, dertien jaar
Frits Mozes Cohen, eenendertig jaar
Fritz Bart Cohen, drieënvijftig jaar
Frouke Cohen, eenentachtig jaar
Froukje Cohen, zestig jaar
Froukje Cohen, zestig jaar
Froukje Cohen, vier jaar
Frouwktje Cohen, veertien jaar
Gabriel Cohen, negentien jaar
Geertruida Cohen, vijfenzeventig jaar
Geertruida Cohen, achtenvijftig jaar
Geertruida Cohen, zesenveertig jaar
Geertruida Cohen, veertien jaar
George Cohen, drieënvijftig jaar
Gerard Cohen, tweeëntwintig jaar
Gerard Alexander Cohen, zesentwintig jaar
Gerard Compregt Cohen, zesenvijftig jaar
Gerd Victor Cohen, zevenendertig jaar
Gerda Henny Cohen, zeventien jaar
Gerrit Cohen, zevenenzeventig jaar
Gerrit Cohen, vierenvijftig jaar
Gerrit Cohen, tweeëntwintig jaar
Gertruij Cohen, drieënvijftig jaar
Godert Hugo Cohen, eenentwintig jaar
Godfried Cohen, negenenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Gonda Cohen, achtenzestig jaar
Greta Sonja Cohen, twaalf jaar
Gretha Cohen, elf jaar
Gretha Cohen, negen jaar
Gretha à Cohen, veertien jaar
Gretha Reintje Cohen, vijf jaar
Grietje Cohen, zevenenzestig jaar
Grietje Cohen, acht jaar
Hanna Cohen, veertien jaar
Hanna à Cohen, zeven jaar
Hanna Rosette Cohen, vierentwintig jaar
Hanny Cohen, veertien jaar
Hans Cohen, zestien jaar
Hans Cohen, elf jaar
Hans Frits Cohen, elf jaar
Hans Jozef Cohen, twaalf jaar
Harry Dolf Cohen, twee jaar
Harry Josua Cohen, veertien jaar
Hartog Cohen, zevenenzestig jaar
Hartog Cohen, vierenzestig jaar
Hartog Cohen, vierenzestig jaar
Hartog Cohen, vijfenvijftig jaar
Hartog Cohen, drieënvijftig jaar
Hartog Cohen, eenenvijftig jaar
Hartog Cohen, eenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hartog Cohen, zesenveertig jaar
Hartog Cohen, zevenendertig jaar
Hartog Cohen, zesendertig jaar
Hartog Cohen, vijfentwintig jaar
Hartog Cohen, vierentwintig jaar
Hartog Cohen, tweeëntwintig jaar
Hartog Cohen, drieëntwintig jaar
Hartog Cohen, eenentwintig jaar
Hartog Cohen, eenentwintig jaar
Hartog Cohen, twintig jaar
Hartog Cohen, achttien jaar
Hartog Cohen, zestien jaar
Hartog Cohen, zestien jaar
Hartog Cohen, zes jaar
Hartog Cohen, drieënzestig jaar
Hartog Cohen, eenenvijftig jaar
Hartog Cohen, leeftijd onbekend
Hartog Alexander Cohen, achtentwintig jaar
Hartog Daniel Cohen, negenenvijftig jaar
Hartog Henri Cohen, twee jaar
Hartog Izak Cohen, acht jaar
Hartog Izak Cohen, vier jaar
Hartog Jakob Cohen, eenendertig jaar
Hartog Joseph Cohen, achtendertig jaar
Hartog Joseph Cohen, vijfentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hartog Joseph Cohen, zeventien jaar
Heijman Cohen, zevenenzeventig jaar
Heijman Meijer Cohen, vijfenveertig jaar
Heijmann Cohen, twaalf jaar
Heiman Cohen, vierenzestig jaar
Heiman Cohen, zestig jaar
Heiman Cohen, eenenvijftig jaar
Heiman Cohen, veertig jaar
Heiman Cohen, vierendertig jaar
Heiman Cohen, tweeëndertig jaar
Heiman Cohen, dertig jaar
Heiman à Cohen, zesendertig jaar
Heintje Cohen, drieënzeventig jaar
Heintje Cohen, zesenzestig jaar
Heintje Cohen, drieëndertig jaar
Heintje Cohen, zesentwintig jaar
Heintje Cohen, twaalf jaar
Heinz Cohen, tweeëndertig jaar
Helena Cohen, zesenvijftig jaar
Helena Cohen, vierenvijftig jaar
Helena Cohen, drieënvijftig jaar
Helena Cohen, eenenveertig jaar
Helena Cohen, tien jaar
Helene Cohen, tweeëntwintig jaar
Helene Cohen, eenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hellmut Cohen, twintig jaar
Henderiena Cohen, zesenvijftig jaar
Henderina Cohen, tweeënzestig jaar
Hendrik Cohen, drieëntwintig jaar
Hendrik Cohen, vijfenzestig jaar
Hendrika Cohen, achtenveertig jaar
Hennij Meijer Cohen, negenenveertig jaar
Henny Cohen, zestien jaar
Henny Cohen, zestien jaar
Henny Cohen, zeven maanden
Henoch Cohen, eenendertig jaar
Henri Cohen, tweeënvijftig jaar
Henri Cohen, achtentwintig jaar
Henrietta Cohen, vierentachtig jaar
Henrietta Cohen, vijfenzeventig jaar
Henriette Cohen, zevenenzestig jaar
Henriette Cohen, vierenvijftig jaar
Henriette Cohen, negenenveertig jaar
Henriette Cohen, vijfenveertig jaar
Henriette Cohen, vijfendertig jaar
Henriette Cohen, vijfendertig jaar
Henriette Cohen, drieëndertig jaar
Henriette Estella Cohen, vijfentwintig jaar
Henriette Hendrika Cohen, vijfenvijftig jaar
Henriette Nicoline Jeanette Cohen, leeftijd onbekend
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Henry Cohen, drieënzeventig jaar
Herbert Cohen, tweeënveertig jaar
Herbert Cohen, drieëndertig jaar
Herbert Cohen, dertien jaar
Herbert Samuel Cohen, negentien jaar
Herman Cohen, zeventig jaar
Herman Cohen, achtenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Herman Cohen, zevenenzestig jaar
Herman Cohen, zesenzestig jaar
Herman Cohen, vierenzestig jaar
Herman Cohen, zestig jaar
Herman Cohen, zevenenvijftig jaar
Herman Cohen, vijfenveertig jaar
Herman Cohen, vierendertig jaar
Herman Cohen, tweeëndertig jaar
Herman Cohen, zesentwintig jaar
Herman Cohen, vijfentwintig jaar
Herman Cohen, vijfentwintig jaar
Herman Cohen, vijfentwintig jaar
Herman Cohen, twintig jaar
Herman Cohen, achttien jaar
Herman Cohen, zeventien jaar
Herman Davey Cohen, zestien jaar
Herman Jakob Cohen, eenenzestig jaar
Herman Louis Cohen, elf jaar
Herman Rudolf Abraham Cohen, negen jaar
Herman Samuel Cohen, eenendertig jaar
Hermann Cohen, eenenzestig jaar
Hermann Cohen, zeventig jaar
Hermann Hijman Cohen, tweeënvijftig jaar
Hetty Cohen, zes jaar
Hetty Elly Cohen, twee jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hijman Cohen, drieënzestig jaar
Hijman Cohen, vierendertig jaar
Hijman Cohen, zeventien jaar
Hijman Cohen, twaalf jaar
Hildegard Cohen, zestien jaar
Hinderina Cohen, tweeënzestig jaar
Hinne Cohen, zesenvijftig jaar
Hugo Cohen, vijfenveertig jaar
Hugo Adolph Cohen, zevenenvijftig jaar
Ida Cohen, tien jaar
Ilse Cohen, zeventien jaar
Ilse Cohen, negen jaar
Ilse Elisabeth Selma Cohen, zevenentwintig jaar
Irene Rosita Cohen, twee jaar
Isaac Cohen, drieënzestig jaar
Isaac Cohen, zestig jaar
Isaac Cohen, drieënvijftig jaar
Isaac Cohen, negenenveertig jaar
Isaac Cohen, achtenveertig jaar
Isaac Cohen, zestien jaar
Isaac Cohen, zestien jaar
Isaac Cohen, eenendertig jaar
Isaäc Cohen, twee jaar
Isaäc Cohen, negenenveertig jaar
Isaäc Cohen, vijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isaäc Cohen, eenenvijftig jaar
Isaäc Cohen, negenenvijftig jaar
Isaäc Cohen, achtenvijftig jaar
Isaäc Cohen, zesenvijftig jaar
Isaäc Cohen, zesenvijftig jaar
Isaäc Cohen, vierenvijftig jaar
Isaäc Cohen, vierenzestig jaar
Isaac Auser Cohen, vijf jaar
Isaac Bernard Cohen, zevenendertig jaar
Isaac Maurits Cohen, zesentwintig jaar
Isaäc Mozes Cohen, negenendertig jaar
Isaac Nathan Cohen, tweeëntwintig jaar
Isaak Cohen, negenendertig jaar
Isaak Julius Cohen, dertien jaar
Isack Elias Cohen, elf jaar
Isak Cohen, zevenenzestig jaar
Isak Cohen, tweeënvijftig jaar
Isak Herman Cohen, zevenentwintig jaar
Isidoor Cohen, tweeënveertig jaar
Isidor Cohen, drieënzestig jaar
Isidor Cohen, vijfenveertig jaar
Isidor Heijman Cohen, tweeënzeventig jaar
Isidore Cohen, zesenzestig jaar
Isidore Alexander Cohen, zevenenveertig jaar
Israël Cohen, achtenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Israël Cohen, zestig jaar
Israël Cohen, zesenvijftig jaar
Israël Cohen, vijftig jaar
Israël Cohen, achtenveertig jaar
Israël Cohen, drieëndertig jaar
Israël Cohen, zevenentwintig jaar
Israël Cohen, dertien jaar
Israël Louis Cohen, eenenvijftig jaar
Iwan Cohen, drieëndertig jaar
Izaak Cohen, zestig jaar
Izaak Cohen, achtenzeventig jaar
Izaäk Cohen, vijfenvijftig jaar
Izaäk Cohen, achtendertig jaar
Izaäk Cohen, dertig jaar
Izaäk Mozes Cohen, zesenzeventig jaar
Izak Cohen, zevenenzeventig jaar
Izak Cohen, eenenzestig jaar
Izak Cohen, vierenvijftig jaar
Izak Cohen, achtendertig jaar
Izak Cohen, tweeëndertig jaar
Izak Cohen, dertig jaar
Izak Cohen, zevenentwintig jaar
Izak Cohen, drieëntwintig jaar
Izak Cohen, eenentwintig jaar
Izak Cohen, twintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Izak Cohen, zeven jaar
Izak Cohen, zevenentwintig jaar
Izak Cohen, veertig jaar
Izak Casper Cohen, vierenzeventig jaar
Izak Hartog Cohen, tweeënveertig jaar
Izak Hertog Cohen, drieëntwintig jaar
Izak Jacob Cohen, vierenveertig jaar
Izak Jozeph Cohen, vierentachtig jaar
Jaantje Cohen, dertien jaar
Jacob Cohen, vijfentachtig jaar
Jacob Cohen, negenenzeventig jaar
Jacob Cohen, achtenzeventig jaar
Jacob Cohen, negenenzestig jaar
Jacob Cohen, achtenzestig jaar
Jacob Cohen, zesenzestig jaar
Jacob Cohen, vijfenzestig jaar
Jacob Cohen, tweeënzestig jaar
Jacob Cohen, eenenzestig jaar
Jacob Cohen, eenenzestig jaar
Jacob Cohen, negenenvijftig jaar
Jacob Cohen, zevenenvijftig jaar
Jacob Cohen, zesenvijftig jaar
Jacob Cohen, drieënvijftig jaar
Jacob Cohen, drieënvijftig jaar
Jacob Cohen, eenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Cohen, tweeënvijftig jaar
Jacob Cohen, vijftig jaar
Jacob Cohen, vijftig jaar
Jacob Cohen, zesenveertig jaar
Jacob Cohen, zesenveertig jaar
Jacob Cohen, vijfenveertig jaar
Jacob Cohen, tweeënveertig jaar
Jacob Cohen, vierenveertig jaar
Jacob Cohen, drieënveertig jaar
Jacob Cohen, negenendertig jaar
Jacob Cohen, achtendertig jaar
Jacob Cohen, achtendertig jaar
Jacob Cohen, zevenendertig jaar
Jacob Cohen, zevenendertig jaar
Jacob Cohen, zesendertig jaar
Jacob Cohen, vierendertig jaar
Jacob Cohen, eenendertig jaar
Jacob Cohen, zevenentwintig jaar
Jacob Cohen, twintig jaar
Jacob Cohen, twintig jaar
Jacob Cohen, achttien jaar
Jacob Cohen, negentien jaar
Jacob Cohen, achttien jaar
Jacob Cohen, negen jaar
Jacob Cohen, acht jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Cohen, zeven jaar
Jacob Cohen, zes jaar
Jacob à Cohen, drieënzeventig jaar
Jacob à Cohen, dertig jaar
Jacob à Cohen, acht jaar
Jacob Cohen, zevenenveertig jaar
Jacob Cohen, eenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Cohen, negentien jaar
Jacob Abraham Cohen, zesenzestig jaar
Jacob Andries Cohen, dertien jaar
Jacob Casper Cohen, zeventien jaar
Jacob Henri Cohen, tweeëndertig jaar
Jacob Herman Cohen, twaalf jaar
Jacob Israël Cohen, achtenvijftig jaar
Jacob Joseph Cohen, negenenveertig jaar
Jacob Levie Cohen, achtenveertig jaar
Jacob Moses Cohen, achtenveertig jaar
Jacoba Cohen, negenenvijftig jaar
Jacobus Cohen, drieënzeventig jaar
Jacobus Cohen, vijfenzestig jaar
Jacques Cohen, zesenzeventig jaar
Jacques Cohen, eenenvijftig jaar
Jacques Cohen, zevenenveertig jaar
Jacques Cohen, vijfenveertig jaar
Jacques Cohen, eenentwintig jaar
Jacques Cohen, zestien jaar
Jacques Cohen, vijf jaar
Jacques Frederik Theobald Alfred Karel Cohen, zesenvijftig jaar
Jacques Schlicher Cohen, zesenvijftig jaar
Jakob Cohen, drieëntachtig jaar
Jakob Cohen, achtenzeventig jaar
Jakob Cohen, vierendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jakob Cohen, twaalf jaar
Jakob Cohen, vier jaar
Jakob Cohen, zesenvijftig jaar
Jakob Hartog Cohen, zestig jaar
James Cohen, dertig jaar
Jans Cohen, tweeënzeventig jaar
Jansje Cohen, tweeënzestig jaar
Jansje Cohen, achtendertig jaar
Jansje Cohen, veertien jaar
Jansje Cohen, veertien jaar
Jeannette Cohen, eenenveertig jaar
Jeannette Cohen, eenentwintig jaar
Jeannette Helena Cohen, vijftien jaar
Jehoram Mendel Israel Cohen, veertig jaar
Jenny Cohen, zestien jaar
Jesaia Cohen, eenenvijftig jaar
Jetta Amalia Cohen, eenentwintig jaar
Jetta Reinette Cohen, acht jaar
Jettchen Cohen, drie jaar
Jette Cohen, vijfenveertig jaar
Joachim Cohen, vierendertig jaar
Joachim Cohen, vijfentwintig jaar
Joan Cohen, een jaar
Joel Cohen, eenenvijftig jaar
Joel Cohen, tweeëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joel Cohen, twee jaar
Joel Abraham Cohen, vijftig jaar
Johan Cohen, negenendertig jaar
Johan Cohen, tweeëndertig jaar
Johan Cohen, vierentwintig jaar
Johan Cohen, twintig jaar
Johan Samuel Salomon Cohen, zesentwintig jaar
Johanna Cohen, tweeënzestig jaar
Johanna Cohen, negenenvijftig jaar
Johanna Cohen, negenenveertig jaar
Johanna Cohen, veertig jaar
Johanna Cohen, eenentwintig jaar
Johanna Cohen, twintig jaar
Johanna Cohen, achttien jaar
Johanna Cohen, zestien jaar
Johanna Cohen, dertien jaar
Johanna Henny Cohen, vijf jaar
Johanna Hilda Cohen, drieënveertig jaar
Johanna Rosetta Cohen, elf jaar
John Emanuel Cohen, eenentwintig jaar
Jonas Cohen, negenenvijftig jaar
Jonas Cohen, achtenvijftig jaar
Jonas Cohen, zesenvijftig jaar
Jonas Cohen, tweeënveertig jaar
Jonas Cohen, veertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jonas Benjamin Cohen, vierenzestig jaar
Jonathan Cohen, negenenveertig jaar
Josef Cohen, eenenvijftig jaar
Josef Aaron Cohen, tweeënvijftig jaar
Joseph Cohen, vierenzeventig jaar
Joseph Cohen, vijfenzestig jaar
Joseph Cohen, tweeënzestig jaar
Joseph Cohen, negenenvijftig jaar
Joseph Cohen, zesenvijftig jaar
Joseph Cohen, drieënvijftig jaar
Joseph Cohen, eenenvijftig jaar
Joseph Cohen, vijftig jaar
Joseph Cohen, negenenveertig jaar
Joseph Cohen, vijfenveertig jaar
Joseph Cohen, vierenveertig jaar
Joseph Cohen, tweeënveertig jaar
Joseph Cohen, vierendertig jaar
Joseph Cohen, tweeëndertig jaar
Joseph Cohen, dertig jaar
Joseph Cohen, drieëntwintig jaar
Joseph Cohen, dertien jaar
Joseph Cohen, negen jaar
Joseph Cohen, zeven jaar
Joseph Cohen, vijf jaar
Joseph Elias Cohen, negen jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joseph Isidoore Cohen, tweeëntwintig jaar
Joseph Louis Cohen, tweeëntachtig jaar
Joseph Marcus Cohen, zesenvijftig jaar
Joseph Nathan Cohen, tweeënvijftig jaar
Joseph Samuel Cohen, dertien jaar
Josephine Cohen, twaalf jaar
Josephine Cohen, tien jaar
Josua Cohen, eenenveertig jaar
Josua Julius Cohen, zesendertig jaar
Jozef Cohen, negenenveertig jaar
Jozef Cohen, tweeëndertig jaar
Jozef Cohen, eenendertig jaar
Jozef Cohen, zevenentwintig jaar
Jozef Cohen, achttien jaar
Jozef Cohen, vijftien jaar
Jozef Cohen, tien jaar
Jozef Cohen, twee jaar
Jozef Cohen, een jaar
Jozef Elias Cohen, negenenveertig jaar
Jozef Levie Cohen, vijfenzeventig jaar
Jozef Louis Cohen, twintig jaar
Jozef Louis Cohen, eenentwintig jaar
Jozef Mozes Cohen, negenenzestig jaar
Jozeph Cohen, eenenzeventig jaar
Jozeph Cohen, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jozeph Cohen, tweeënveertig jaar
Jozeph Cohen, vijfendertig jaar
Jozeph Cohen, tweeëndertig jaar
Juda Cohen, vijfentachtig jaar
Juda Cohen, achtenzestig jaar
Juda Cohen, vijfenzestig jaar
Juda Cohen, vierendertig jaar
Juda Cohen, vijfentwintig jaar
Juda Cohen, zeventien jaar
Juda Cohen, elf jaar
Juda Cohen, zeven jaar
Juda Lazarus Cohen, vijfenzeventig jaar
Juda Simon Cohen, eenentwintig jaar
Judicje Cohen, zestien jaar
Judik Cohen, vijftig jaar
Judith Cohen, zevenenveertig jaar
Judith Cohen, twaalf jaar
Jules Adolf Cohen, achtentwintig jaar
Julia Ruth Cohen, twee maanden
Juliana Cohen, eenentwintig jaar
Julie Evelien Cohen, zevenentwintig jaar
Julius Cohen, zevenenveertig jaar
Julius Cohen, drieënvijftig jaar
Kaatje Cohen, eenenvijftig jaar
Kaatje Cohen, vierenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Kaatje Cohen, vijfendertig jaar
Kaatje Cohen, veertien jaar
Kaatje Cohen, negen jaar
Kaatje Cohen, vier jaar
Karel Cohen, vierenvijftig jaar
Karel Cohen, zevenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Karel Cohen, twaalf jaar
Karel Cohen, zeven jaar
Karel Cohen, vijf jaar
Karl Cohen, achtendertig jaar
Keetje Cohen, vijftien jaar
Keetje Cohen, veertien jaar
Keetje Hanna Cohen, eenenveertig jaar
Kitty Cohen, twaalf jaar
Klara Cohen, vierenzeventig jaar
Koosje Cohen, tweeëntwintig jaar
Lazarus Cohen, negenenzestig jaar
Lazarus Cohen, drieënvijftig jaar
Lazarus Cohen, vijftig jaar
Lazarus Cohen, negenenveertig jaar
Lea Cohen, drieënvijftig jaar
Lea Cohen, zes jaar
Leendert Cohen, tweeënveertig jaar
Leendert Mark Cohen, een jaar
Leentje Cohen, negenendertig jaar
Leentje Cohen, elf jaar
Leman Cohen, achtenveertig jaar
Leman Cohen, achttien jaar
Lena Cohen, vijfenvijftig jaar
Lena Cohen, vijfendertig jaar
Lena Cohen, vierentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Lena Cohen, negentien jaar
Lena Cohen, zeventien jaar
Lena Cohen, een jaar
Lena Helga Cohen, tien jaar
Leo Cohen, tweeëndertig jaar
Leo Cohen, negentien jaar
Leo Cohen, vijf jaar
Leo Albert Cohen, twintig jaar
Leo Jacob Cohen, negentien jaar
Leon Cohen, tweeënzestig jaar
Leon Cohen, tweeënvijftig jaar
Leon Cohen, negenentwintig jaar
Leonard Cohen, tweeënzestig jaar
Leopold Frederik Cohen, zesendertig jaar
Leopold Salomo Cohen, tweeënvijftig jaar
Leser Isak Cohen, veertig jaar
Levi Cohen, drieënzeventig jaar
Levi Daniel Louis Cohen, eenenzestig jaar
Levi Nathan Cohen, drieënzestig jaar
Levie Cohen, eenenzeventig jaar
Levie Cohen, achtenzestig jaar
Levie Cohen, zesenzestig jaar
Levie Cohen, vierenzestig jaar
Levie Cohen, eenenzestig jaar
Levie Cohen, negenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Levie Cohen, achtenvijftig jaar
Levie Cohen, vierenvijftig jaar
Levie Cohen, drieënvijftig jaar
Levie Cohen, eenenvijftig jaar
Levie Cohen, achtenveertig jaar
Levie Cohen, achtenveertig jaar
Levie Cohen, zesenveertig jaar
Levie Cohen, eenenveertig jaar
Levie Cohen, eenenveertig jaar
Levie Cohen, veertig jaar
Levie Cohen, tweeëntwintig jaar
Levie Cohen, twintig jaar
Levie Cohen, negen jaar
Levie Cohen, acht jaar
Levie à Cohen, twee jaar
Levie Benjamin Cohen, drieënzestig jaar
Levie Benjamin Cohen, eenenzestig jaar
Levie Benjamin Cohen, achtenveertig jaar
Levie Marcus Cohen, tweeënzestig jaar
Levie Marcus Cohen, twee jaar
Levie Moses Cohen, zevenenzestig jaar
Levie Mourits Cohen, achtenzestig jaar
Levie Paul Cohen, zeven jaar
Levie Philippus Cohen, tweeënveertig jaar
Levie Rudolf Herman Cohen, een jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Levij Anthonij Cohen, vierenvijftig jaar
Levy Cohen, vierentwintig jaar
Levy Anthonie Cohen, drieënvijftig jaar
Lientje Cohen, negenenveertig jaar
Lion Cohen, drieënzestig jaar
Lion Cohen, vijfendertig jaar
Lion Cohen, negenentwintig jaar
Lion Heijman Cohen, veertig jaar
Lize Cohen, vijf jaar
Lore Cohen, zestien jaar
Louis Cohen, zevenenzeventig jaar
Louis Cohen, achtenzestig jaar
Louis Cohen, achtenvijftig jaar
Louis Cohen, zesenveertig jaar
Louis Cohen, veertig jaar
Louis Cohen, vijfendertig jaar
Louis Cohen, tweeëndertig jaar
Louis Cohen, drieëndertig jaar
Louis Cohen, negenentwintig jaar
Louis Cohen, achtentwintig jaar
Louis Cohen, achtentwintig jaar
Louis Cohen, vierentwintig jaar
Louis Cohen, drieëntwintig jaar
Louis Cohen, drieëntwintig jaar
Louis Cohen, negentien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Louis Cohen, zeventien jaar
Louis Cohen, dertien jaar
Louis Cohen, twaalf jaar
Louis Cohen, tien jaar
Louis Cohen, vijf jaar
Louis Cohen, vierentwintig jaar
Louis Cohen, eenenveertig jaar
Louis Abraham Cohen, veertig jaar
Louis Bram Cohen, negentien jaar
Louis Casper Cohen, zeven jaar
Louis David Cohen, tweeëntwintig jaar
Louis Isidore Cohen, zevenendertig jaar
Louis Salomon Cohen, twintig jaar
Louis Salomon Cohen, een jaar
Louis Samuel Cohen, negenendertig jaar
Louis Samuel Cohen, twee jaar
Louis Simon Cohen, zevenenzestig jaar
Louisa Eva Cohen, zeventig jaar
Louise Cohen, vijfentwintig jaar
Louise Bartha Cohen, drieëntwintig jaar
Louise Lucienne Cohen, vijftien jaar
Louise Paula Cohen, zestien jaar
Lowi Josef Cohen, vierennegentig jaar
Lowie Cohen, negenendertig jaar
Machiel Cohen, zesenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Machiel Cohen, eenentwintig jaar
Machiel Cohen, vijf jaar
Malka Cohen, drie jaar
Manuel Cohen, drieënveertig jaar
Manus Cohen, zevenenvijftig jaar
Marcel Cohen, achttien jaar
Marcus Cohen, zesenzeventig jaar
Marcus Cohen, tweeënzestig jaar
Marcus Cohen, zesenvijftig jaar
Marcus Cohen, zesenvijftig jaar
Marcus Cohen, vijftig jaar
Marcus Cohen, eenenveertig jaar
Marcus Cohen, veertig jaar
Marcus Cohen, vijfendertig jaar
Marcus Cohen, negenentwintig jaar
Marcus Cohen, eenendertig jaar
Marcus Cohen, zeventien jaar
Marcus Cohen, zes jaar
Marcus Cohen, vijf jaar
Marcus Cohen, vierendertig jaar
Marga Cohen, vierendertig jaar
Marga Cohen, vijftien jaar
Margaretha Cohen, tweeënzestig jaar
Margaretha Elisabeth Cohen, twintig jaar
Margrit Cohen, twaalf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Margritha Cohen, zevenenzestig jaar
Maria Cohen, zesenvijftig jaar
Maria Cohen, leeftijd onbekend
Maria Josephina Cohen, zestien jaar
Marianna Cohen, drieënveertig jaar
Marianna Cohen, tweeëntwintig jaar
Marianna Cohen, twaalf jaar
Marianna Rosalia Cohen, twaalf jaar
Marianne Cohen, negenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marianne Cohen, achtenvijftig jaar
Marianne Cohen, zevenenvijftig jaar
Marianne Cohen, zesentwintig jaar
Marianne Cohen, vier jaar
Marianne Cohen, vier maanden
Marianne Cohen, vierenvijftig jaar
Marianne Louise Cohen, veertien jaar
Marianne Rosalie Cohen, vijftien jaar
Marie Cohen, negenendertig jaar
Marie Cohen, tweeëntwintig jaar
Marie Cohen, twintig jaar
Marie Herman Cohen, zevenentwintig jaar
Marion Cohen, vier jaar
Marjan Rebekka Cohen, vijf jaar
Marjana Cohen, drieënveertig jaar
Markus Cohen, zesentwintig jaar
Martha Cohen, tweeënzestig jaar
Martha Cohen, zeventien jaar
Martin Cohen, negenenzestig jaar
Martin Cohen, zevenendertig jaar
Martin Ezechiel Cohen, zesenvijftig jaar
Martinus Cohen, zevenendertig jaar
Mary Cohen, zes jaar
Mathijs Helenus à Cohen, leeftijd onbekend
Mathilda Cohen, acht jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Matthea Cohen, een jaar
Matthijs à Cohen, veertig jaar
Maurice Cohen, vier jaar
Maurits Cohen, negenenzestig jaar
Maurits Cohen, vierenzestig jaar
Maurits Cohen, vijfenvijftig jaar
Maurits Cohen, vijfenvijftig jaar
Maurits Cohen, drieënvijftig jaar
Maurits Cohen, zesenveertig jaar
Maurits Cohen, vijfenveertig jaar
Maurits Cohen, tweeëndertig jaar
Maurits Cohen, vierentwintig jaar
Maurits Cohen, tweeëntwintig jaar
Maurits Cohen, drie jaar
Maurits Cohen, een jaar
Maurits Jacob Cohen, achtendertig jaar
Maurits Joseph Cohen, zesenzestig jaar
Max Cohen, negenenveertig jaar
Max Cohen, zevenentwintig jaar
Max Cohen, vierentwintig jaar
Max Cohen, zesentwintig jaar
Max Cohen, twaalf jaar
Max Cohen, negenendertig jaar
Max Adolf Frits Cohen, tien jaar
Meier Cohen, drieëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Meijard Izaäk Cohen, zevenendertig jaar
Meijer Cohen, drieëntachtig jaar
Meijer Cohen, zeventig jaar
Meijer Cohen, zesenzestig jaar
Meijer Cohen, zevenenvijftig jaar
Meijer Cohen, vierenvijftig jaar
Meijer Cohen, drieënvijftig jaar
Meijer Cohen, vijfenveertig jaar
Meijer Cohen, tweeëndertig jaar
Meijer Cohen, negenentwintig jaar
Meijer Cohen, drieëntwintig jaar
Meijer Cohen, achttien jaar
Meijer Jacobus Marinus Cohen, drieënzestig jaar
Meijer Joseph Cohen, vierendertig jaar
Meijer Marcus Cohen, zesenvijftig jaar
Meijer Nathan Cohen, drieëntwintig jaar
Melia Johanna Cohen, zes jaar
Menkens Sallo Cohen, tweeëndertig jaar
Meta Schlicher Cohen, twintig jaar
Meta Tine Cohen, zeventien jaar
Michael Cohen, eenenvijftig jaar
Michel Cohen, zestig jaar
Michiel Cohen, eenenvijftig jaar
Michiel Cohen, vierendertig jaar
Mietje Cohen, zestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mietje Cohen, zevenenveertig jaar
Mietje Cohen, vijftien jaar
Mina Cohen, achtenveertig jaar
Mina Cohen, zes jaar
Mina Cohen, drie jaar
Mina Isidora Eva Cohen, zevenenzestig jaar
Minktje Cohen, vierenzestig jaar
Mirjam Cohen, twintig jaar
Mirjam Henriette Cohen, elf jaar
Mitje Dora Cohen, drieëndertig jaar
Mizzi Cohen, vierentwintig jaar
Moritz Israël Cohen, drieënvijftig jaar
Moses Cohen, eenenveertig jaar
Moses Cohen, eenenveertig jaar
Moses Jakob Cohen, eenendertig jaar
Moses Nathan Cohen, achtentwintig jaar
Mozes Cohen, zesentachtig jaar
Mozes Cohen, vijfenzeventig jaar
Mozes Cohen, drieënzeventig jaar
Mozes Cohen, negenenzestig jaar
Mozes Cohen, achtenzestig jaar
Mozes Cohen, vijfenzestig jaar
Mozes Cohen, vierenzestig jaar
Mozes Cohen, vierenzestig jaar
Mozes Cohen, achtenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mozes Cohen, vierenvijftig jaar
Mozes Cohen, drieënvijftig jaar
Mozes Cohen, negenenveertig jaar
Mozes Cohen, negenenveertig jaar
Mozes Cohen, vijfendertig jaar
Mozes Cohen, vierendertig jaar
Mozes Cohen, drieëndertig jaar
Mozes Cohen, negenentwintig jaar
Mozes Cohen, vierentwintig jaar
Mozes Cohen, twintig jaar
Mozes Cohen, achttien jaar
Mozes Cohen, dertien jaar
Mozes Cohen, elf jaar
Mozes Cohen, negen jaar
Mozes Cohen, vijf jaar
Mozes à Cohen, zeventig jaar
Mozes à Cohen, achtenvijftig jaar
Mozes à Cohen, eenenvijftig jaar
Mozes à Cohen, achtenveertig jaar
Mozes Machiel Cohen, vierenvijftig jaar
Mozes Mechiel Cohen, vijfenvijftig jaar
Mozes Meijer Cohen, vijfenzestig jaar
Mozes Nathan Cohen, vierendertig jaar
Mozina Cohen, vierentachtig jaar
Nathan Cohen, zeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Nathan Cohen, vijfenzestig jaar
Nathan Cohen, eenenzestig jaar
Nathan Cohen, negenenvijftig jaar
Nathan Cohen, vijfenvijftig jaar
Nathan Cohen, vierenvijftig jaar
Nathan Cohen, negenenveertig jaar
Nathan Cohen, achtenveertig jaar
Nathan Cohen, zesenveertig jaar
Nathan Cohen, eenenveertig jaar
Nathan Cohen, veertig jaar
Nathan Cohen, achtendertig jaar
Nathan Cohen, zesendertig jaar
Nathan Cohen, vierendertig jaar
Nathan Cohen, vijfendertig jaar
Nathan Cohen, negenentwintig jaar
Nathan Cohen, negenentwintig jaar
Nathan Cohen, negenentwintig jaar
Nathan Cohen, vijfentwintig jaar
Nathan Cohen, vijfentwintig jaar
Nathan Cohen, twintig jaar
Nathan Cohen, zestien jaar
Nathan Cohen, zestien jaar
Nathan Cohen, achtenveertig jaar
Nathan Cohen, tweeënzestig jaar
Nathan Elias Cohen, tweeënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Nathan Izak Cohen, tweeënzestig jaar
Nathan Juda Cohen, zevenenvijftig jaar
Nathan Max Cohen, veertig jaar
Nathan Mozes Cohen, zevenenzestig jaar
Nehemia Levy Cohen, drieënvijftig jaar
Nehemia Levy Cohen, twee jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Nico Cohen, achtendertig jaar
Nico Cohen, zevenendertig jaar
Nico Cohen, tweeëntwintig jaar
Nico Cohen, zeventien jaar
Nico Louis Cohen, tien jaar
Nico Schlicher Cohen, dertien jaar
Paul Cohen, elf jaar
Paul Siegfried Cohen, eenendertig jaar
Paula à Cohen, elf jaar
Paulina Kay Henriette Cohen, zes jaar
Pauline Cohen, een jaar
Philine Henriette Cohen, tweeënveertig jaar
Philip Cohen, achtenzeventig jaar
Philip Cohen, zesenzestig jaar
Philip Cohen, tweeënzestig jaar
Philip Cohen, vierenvijftig jaar
Philip Cohen, vijftig jaar
Philip Cohen, vierenveertig jaar
Philip Cohen, drieënveertig jaar
Philip Cohen, achtentwintig jaar
Philip Cohen, vijfentwintig jaar
Philip Cohen, vierentwintig jaar
Philip Cohen, achttien jaar
Philip Cohen, zestien jaar
Philip Cohen, vijf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Philip Cohen, twee jaar
Philip Cohen, negenenveertig jaar
Philip Casper Cohen, achtendertig jaar
Philip Jacob Cohen, zevenenveertig jaar
Philip Jacob Cohen, twintig jaar
Philip Joseph Cohen, achttien jaar
Philipp Victor Israel Cohen, zevenenzeventig jaar
Philippus Cohen, zevenenzestig jaar
Philippus Cohen, achtenvijftig jaar
Philippus Cohen, achtenzestig jaar
Pinas Cohen, achtenveertig jaar
Rachel Cohen, vijfentwintig jaar
Rachel Cohen, veertien jaar
Rachel Cohen, drieëndertig jaar
Rachel Cohen, tweeëntwintig jaar
Rachel Cohen, een jaar
Rachel Rita Cohen, achttien jaar
Raphaël Cohen, achtenvijftig jaar
Rebacca Cohen, achtentwintig jaar
Rebecca Cohen, tweeëntwintig jaar
Rebecca Cohen, negentien jaar
Rebecca Cohen, achttien jaar
Rebecca Cohen, twaalf jaar
Rebecca Cohen, vier jaar
Rebecca à Cohen, achttien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rebecca Ester Cohen, vier jaar
Rebecca Greta Cohen, zes jaar
Rebekka Cohen, vijftig jaar
Regina Cohen, tweeënveertig jaar
Regina Cohen, veertig jaar
Regina Cohen, tweeëntwintig jaar
Regina Cohen, vijftien jaar
Regina Elize Cohen, twee jaar
Regine Esther Cohen, zeven jaar
Richard Cohen, zestien jaar
Rijntje Cohen, negenenvijftig jaar
Rika Cohen, vierenvijftig jaar
Rika Cohen, dertien jaar
Rika Cohen, een jaar
Rika Jakoba Cohen, vier maanden
Robert Peter Cohen, een jaar
Roosje Cohen, eenenzestig jaar
Roosje Cohen, drieëndertig jaar
Roosje Cohen, vijftien jaar
Roosje Cohen, veertien jaar
Rosa Cohen, vijftig jaar
Rosa Josephine Cohen, zesenveertig jaar
Rosalia Elisabeth Cohen, zeven jaar
Rosalie Cohen, eenenzeventig jaar
Rosalie Bertha Cohen, zevenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rosel Cohen, zeventien jaar
Rosetta Cohen, zevenenvijftig jaar
Rosetta Cohen, dertig jaar
Rosetta Cohen, negen jaar
Rosette Cohen, eenentwintig jaar
Rosette Cohen, vijf jaar
Rosien Cohen, negenenveertig jaar
Rosina Cohen, eenenzestig jaar
Rosina Cohen, vijftien jaar
Roza Cohen, zesenveertig jaar
Roza Cohen, acht maanden
Rozetta Cohen, vijfenveertig jaar
Rozetta Cohen, zesendertig jaar
Rozetta Cohen, vierentwintig jaar
Rozette Cohen, achtenveertig jaar
Rudolf Cohen, negenenzestig jaar
Rudolf Cohen, drieënveertig jaar
Rudolf Cohen, veertig jaar
Rudolf Cohen, negenentwintig jaar
Rudolf Cohen, een jaar
Rudolf Cohen, vijfenvijftig jaar
Rudolph Cohen, eenendertig jaar
Ruth Cohen, zeven jaar
Saar Cohen, vijftien jaar
Saartje Cohen, zesenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Saartje Cohen, eenendertig jaar
Saartje Cohen, zeventien jaar
Saartje Cohen, veertien jaar
Saartje Cohen, zes jaar
Salli Cohen, twee jaar
Sallij Cohen, achtenveertig jaar
Sally Cohen, tweeënvijftig jaar
Salomo Cohen, zesenzestig jaar
Salomon Cohen, vijfentachtig jaar
Salomon Cohen, achtenzeventig jaar
Salomon Cohen, tweeënzeventig jaar
Salomon Cohen, eenenzeventig jaar
Salomon Cohen, zevenenzestig jaar
Salomon Cohen, vierenzestig jaar
Salomon Cohen, vierenvijftig jaar
Salomon Cohen, drieënvijftig jaar
Salomon Cohen, tweeënvijftig jaar
Salomon Cohen, tweeënvijftig jaar
Salomon Cohen, negenenveertig jaar
Salomon Cohen, vijfenveertig jaar
Salomon Cohen, tweeënveertig jaar
Salomon Cohen, zevenendertig jaar
Salomon Cohen, zesendertig jaar
Salomon Cohen, zesendertig jaar
Salomon Cohen, zesendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Salomon Cohen, vierendertig jaar
Salomon Cohen, drieëndertig jaar
Salomon Cohen, dertig jaar
Salomon Cohen, negenentwintig jaar
Salomon Cohen, achtentwintig jaar
Salomon Cohen, achtentwintig jaar
Salomon Cohen, vijfentwintig jaar
Salomon Cohen, tweeëntwintig jaar
Salomon Cohen, negentien jaar
Salomon Cohen, negentien jaar
Salomon Cohen, zeventien jaar
Salomon à Cohen, tweeënzestig jaar
Salomon Cohen, eenentachtig jaar
Salomon Benjamin Cohen, drieëntwintig jaar
Salomon Eliazar Cohen, drieënvijftig jaar
Salomon Filippus Cohen, eenendertig jaar
Salomon Jonas Cohen, tweeënveertig jaar
Salomon Meijer Cohen, achtendertig jaar
Salomon Menkes Cohen, negenendertig jaar
Salomon Siegfried Cohen, tweeëndertig jaar
Salomon Sigmund Cohen, negenenveertig jaar
Samson Cohen, veertien jaar
Samuel Cohen, drieënzestig jaar
Samuel Cohen, vijfenvijftig jaar
Samuel Cohen, vierenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Samuel Cohen, drieënvijftig jaar
Samuel Cohen, eenenvijftig jaar
Samuel Cohen, vierenveertig jaar
Samuel Cohen, drieënveertig jaar
Samuel Cohen, zesendertig jaar
Samuel Cohen, vierendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Samuel Cohen, negenentwintig jaar
Samuel Cohen, negenentwintig jaar
Samuel Cohen, achtentwintig jaar
Samuel Cohen, zestien jaar
Samuel Cohen, vier jaar
Samuel à Cohen, vijftig jaar
Samuel Abraham Cohen, zestien jaar
Samuel Abraham Cohen, elf jaar
Samuel Abraham Cohen, zestig jaar
Samuel Isidoor Cohen, zesendertig jaar
Samuel Louis Cohen, tweeënzestig jaar
Sander Cohen, eenendertig jaar
Sander Cohen, negentien jaar
Sara Cohen, zesentachtig jaar
Sara Cohen, vierenvijftig jaar
Sara Cohen, tweeënvijftig jaar
Sara Cohen, achtendertig jaar
Sara Cohen, tweeëndertig jaar
Sara Cohen, zeventien jaar
Sara Cohen, achttien jaar
Sara Cohen, zestien jaar
Sara Cohen, vijftien jaar
Sara Cohen, acht jaar
Sara Cohen, zeven jaar
Sara Cohen, zeven jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Cohen, acht maanden
Sara à Cohen, eenendertig jaar
Sara Barbara Cohen, zes jaar
Sara Johanna Cohen, tweeënveertig jaar
Sara Leentje Cohen, zeventig jaar
Sara Rachel Cohen, drieënzeventig jaar
Sarina Cohen, twaalf jaar
Schoontje Cohen, dertien jaar
Sebilla Cohen, achtenzestig jaar
Sekkel Cohen, achtenvijftig jaar
Selma Cohen, twaalf jaar
Sidney Cohen, eenendertig jaar
Siegfried Cohen, eenenzeventig jaar
Siegfried Cohen, eenenvijftig jaar
Siegfried Cohen, zesendertig jaar
Siegfried Cohen, eenendertig jaar
Siegfried Cohen, eenenvijftig jaar
Siegmond Daan Joseph Cohen, vijftien jaar
Siegmund Cohen, negenenzestig jaar
Sientje Cohen, achtenzeventig jaar
Sientje Cohen, vijfenvijftig jaar
Sigfried Matthijs Cohen, vijftig jaar
Sigmund Cohen, zeven jaar
Simon Cohen, vijfenzestig jaar
Simon Cohen, drieënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Simon Cohen, eenenzestig jaar
Simon Cohen, eenenzestig jaar
Simon Cohen, negenenvijftig jaar
Simon Cohen, drieënvijftig jaar
Simon Cohen, drieënvijftig jaar
Simon Cohen, drieënvijftig jaar
Simon Cohen, drieënvijftig jaar
Simon Cohen, eenenvijftig jaar
Simon Cohen, vijftig jaar
Simon Cohen, vijftig jaar
Simon Cohen, achtenveertig jaar
Simon Cohen, zevenenveertig jaar
Simon Cohen, zevenenveertig jaar
Simon Cohen, vierenveertig jaar
Simon Cohen, zesendertig jaar
Simon Cohen, vierendertig jaar
Simon Cohen, eenendertig jaar
Simon Cohen, zesentwintig jaar
Simon Cohen, vijfentwintig jaar
Simon Cohen, twintig jaar
Simon Cohen, vijftien jaar
Simon Cohen, negen jaar
Simon Azarja Cohen, vierendertig jaar
Simon Heiman Cohen, vijfenvijftig jaar
Simon Jacob Cohen, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Simon Jonas Cohen, vijfenveertig jaar
Simon Meier Cohen, eenentwintig jaar
Simon Nehemia Cohen, vierenveertig jaar
Sonja Cohen, zesentwintig jaar
Sonja Kitty Cohen, drie jaar
Sonja Rita Cohen, zes jaar
Sophia Cohen, vierenzestig jaar
Sophia Cohen, eenenzestig jaar
Sophia Cohen, negenentwintig jaar
Sophia Cohen, achtentwintig jaar
Sophia Cohen, tweeëntwintig jaar
Sophia Cohen, tweeëntwintig jaar
Sophia Cohen, twintig jaar
Sophia Cohen, zestien jaar
Sophia Hendrika Cohen, veertig jaar
Sophia Martha Cohen, zes jaar
Sophie Bertha Cohen, drieëntwintig jaar
Stella Cohen, veertig jaar
Susi Cohen, achttien jaar
Suzanna Cohen, drie jaar
Suzanna Marianne Cohen, dertig jaar
Suze Cohen, eenentwintig jaar
Suze Cohen, vier jaar
Theodoor Carel Cohen, zeventien jaar
Theodora Cohen, vijfentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Tobie Cohen, veertig jaar
Uri Filippus Cohen, tweeënvijftig jaar
Ursula Cohen, eenentwintig jaar
Vogelina Cohen, achtentwintig jaar
Vogeltje Cohen, tien jaar
Vroukje Cohen, tweeëntwintig jaar
Vrouwgien Cohen, twintig jaar
Walli Cohen, vierendertig jaar
Walter Cohen, tweeëndertig jaar
Walter Cohen, negenentwintig jaar
Walter Nochum Cohen, tweeëndertig jaar
Werner Cohen, vierendertig jaar
Wihelmina Cohen, eenenveertig jaar
Wihelmina Cohen, veertig jaar
Wilhelm Cohen, tweeënveertig jaar
Wilhelm Cohen, zevenentwintig jaar
Willem Cohen, drieëndertig jaar
Willem David Cohen, drieënvijftig jaar
Willem Leopold Cohen, negenendertig jaar
Willem Michel Louis Cohen, vierenvijftig jaar
Willi Cohen, tweeënzestig jaar
Willy Cohen, drieëntwintig jaar
Willy Cohen, twee jaar
Willy Daniel Cohen, achtenvijftig jaar
Willy Meijer Cohen, vier jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Wolf Cohen, zevenenzestig jaar
Wolf Cohen, zestig jaar
Wolf Cohen, zestig jaar
Wolf Cohen, zestig jaar
Wolf Cohen, achtenveertig jaar
Wolf Cohen, zevenenveertig jaar
Wolf Cohen, twaalf jaar
Wolf Cohen, zeven jaar
Wolf Ithomar Cohen, zeven jaar
Yvonne Cohen, twee jaar
Zacharias Cohen, vierenzestig jaar
Zadok Cohen, drieënzestig jaar
Zitta Cohen, elf jaar
Izaäk Cohen Bendiks, zesenzestig jaar
Mirjam Cohen Bendiks-Jacobson, zevenenvijftig jaar
Hartog Cohen Bromet, vijftig jaar
Herman Cohen de Boer, vierenvijftig jaar
Paul Herman Cohen de Boer, zevenentwintig jaar
Robert Hans Cohen de Boer, drieëntwintig jaar
Grietje Cohen de Heer, drieënveertig jaar
Grietje Rosa Cohen de Heer, vierendertig jaar
Izak Cohen de Heer, eenenzestig jaar
Jacob Cohen de Heer, vijfenzestig jaar
Jacob Cohen de Heer, dertig jaar
Jacob Cohen de Heer, drie jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mozes Cohen de Heer, negenenzeventig jaar
Rosalie Cohen de Heer, eenenveertig jaar
Rosetta Cohen de Heer, tweeëndertig jaar
Saartje Cohen de Heer, drieënzestig jaar
Sientje Cohen de Heer-van der Sluijs, dertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Cohen de Lara, zesenzestig jaar
Benjamin Cohen de Lara, negenendertig jaar
David Cohen de Lara, tweeënvijftig jaar
David Cohen de Lara, achtentwintig jaar
Juda Simon Cohen de Lara, negen jaar
Keetje Cohen de Lara, drieënzestig jaar
Marie Cohen de Lara, achttien jaar
Meijer Cohen de Lara, tweeëndertig jaar
Michael Cohen de Lara, achtenzestig jaar
Mirjam Cohen de Lara, zevenenzestig jaar
Mordechai Cohen de Lara, drieënzestig jaar
Naatje Cohen de Lara, zevenenzestig jaar
Philip Cohen de Lara, drieënveertig jaar
William Cohen de Lara, drieëntwintig jaar
Eva Cohen de Lara-Bles, vierenvijftig jaar
Rachel Cohen de Lara-de Haan, drieënzestig jaar
Sara Cohen de Lara-Hamburger, tweeëntwintig jaar
Clara Cohen de Lara-Mendelson, eenendertig jaar
Henriette Cohen de Lara-Moscoviter, veertig jaar
Saartje Cohen de Lara-Salomons, eenenveertig jaar
Klaartje Cohen de Lara-Veerman, vijfenvijftig jaar
Abraham Cohen de Paraira, tachtig jaar
Andries Cohen Kaz, vijftien jaar
Jules Jacques Cohen Kaz, achtenveertig jaar
Sientje Cohen Kaz-Agsteribben, achtenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hartog Cohen Kloot, vierendertig jaar
Louis Cohen Kloot, drieëndertig jaar
David Cohen Paraira, vierenzestig jaar
David Cohen Paraira, tweeënzestig jaar
Jacob Cohen Paraira, drieënzestig jaar
Salomon Cohen Paraira, negenentwintig jaar
Sophia Cohen Paraira, zesenvijftig jaar
Lea Cohen Paraira-Baruch, achtenvijftig jaar
Johanna Cohen Paraira-Bonte, negenenvijftig jaar
Aaltje Cohen Paraira-Leefsma, vijfenzestig jaar
Aäron Cohen Rodrigues, achtenvijftig jaar
Abraham Cohen Rodrigues, achtenvijftig jaar
Abraham Cohen Rodrigues, eenenvijftig jaar
Jacob Cohen Rodrigues, vierenvijftig jaar
Josua Cohen Rodrigues, zesenvijftig jaar
Josua Cohen Rodrigues, negen jaar
Mozes Cohen Rodrigues, tweeëndertig jaar
Rachel Cohen Rodrigues, eenentwintig jaar
Salomon Cohen Rodrigues, zesenzestig jaar
Sara Cohen Rodrigues, drieënvijftig jaar
Simon Monny Cohen Rodrigues, vijf maanden
Simson Cohen Rodrigues, zevenenveertig jaar
Sydie Cohen Rodrigues, vijf jaar
Jetje Cohen Rodrigues-Erwteman, vijfenvijftig jaar
Lea Cohen Rodrigues-Fieyra, eenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Kaatje Cohen Rodrigues-Paur, zesenvijftig jaar
Sarah Cohen Rodrigues-Posener, eenendertig jaar
Lena Cohen Rodrigues-van Kreeveld, vierendertig jaar
Flora Cohen Rodrigues-Winnink, vijfenvijftig jaar
Abraham Cohen Rodriguez, achtendertig jaar
Emanuel Cohen Rodriguez, tweeënveertig jaar
Esther Cohen Rodriguez, negen jaar
Greta Cohen Rodriguez, drie jaar
Isaac Cohen Rodriguez, tien jaar
Isaäc Cohen Rodriguez, eenentwintig jaar
Jacob Cohen Rodriguez, zesendertig jaar
Meijer Cohen Rodriguez, tweeëndertig jaar
Mozes Cohen Rodriguez, eenenveertig jaar
Philip Cohen Rodriguez, tweeëndertig jaar
Rachel Cohen Rodriguez, zeven jaar
Salomon Cohen Rodriguez, dertien jaar
Sophia Cohen Rodriguez-Blanes, veertig jaar
Elisabeth Cohen Rodriguez-de Leeuw, eenenveertig jaar
Anna Cohen Rodriguez-Hamburg, zesendertig jaar
Matthijs Carel Cohen Tervaert, negenentwintig jaar
Ingeborg Cohen van den Berg, vijftien jaar
Izaak Cohen van den Berg, negenenvijftig jaar
Martha Cohen van den Berg-Bruckmann, eenenvijftig jaar
Benjamin Maurits Cohen van der Berg, zesentwintig jaar
Rika Mariana Cohen van der Berg, zevenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Fijna Cohen van der Berg-Broekema, zesenzestig jaar
Floretta Cohen van Straaten-Sanders, zevenenzestig jaar
Esther Cohen-Aalsvel, vierentwintig jaar
Mietje Cohen-Aalsvel, eenenvijftig jaar
Elisabeth Cohen-Aarons, vierendertig jaar
Margarethe Cohen-Abraham, eenenveertig jaar
Ella Cohen-Adler, vierenzestig jaar
Helena Cohen-Agsteribbe, achtentachtig jaar
Anna Cohen-Agtsteribbe, zevenenzestig jaar
Jansje Cohen-Allegro, tweeënvijftig jaar
Marij Cohen-Altgenug, achtendertig jaar
Elisabeth à Cohen-Ancona, vijfenvijftig jaar
Mietje Cohen-Ancona, tweeënvijftig jaar
Sophia Cohen-Andriesse, zesenvijftig jaar
Sophie Cohen-Andriesse, zesenveertig jaar
Duifje Cohen-Anholt, vijfenzestig jaar
Sara Cohen-Appelboom, zevenenvijftig jaar
Lea Cohen-Aptroot, zevenentachtig jaar
Bertha Cohen-Bachrach, eenenzestig jaar
Carolina Cohen-Bachrach, drieëndertig jaar
Helena Duifken Cohen-Bachrach, zesenvijftig jaar
Hindrikje Cohen-Bamberger, drieënzestig jaar
Elisabeth Cohen-Barber, zesendertig jaar
Sophia Cohen-Barend, eenenveertig jaar
Henriette Sara Cohen-Barnstijn, tweeëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Betje Cohen-Bartels, drieënzestig jaar
Jetje Cohen-Bartels, negenenveertig jaar
Duifje Cohen-Bedding, vijfenzeventig jaar
Henriette Cohen-Beem, zeventig jaar
Jannetje Cohen-Beem, vijfenzeventig jaar
Sophia Cohen-Beer, drieënzestig jaar
Martha Cohen-Behr, drieëndertig jaar
Hendrika Cohen-Bekkers, vierendertig jaar
Roza Cohen-Belinfante, vierendertig jaar
Henriette Céleste Cohen-Benjamins, negenendertig jaar
Zoetine Kaatje Cohen-Benninga, tweeëntwintig jaar
Gerda Sara Cohen-Bergmann, zevenentwintig jaar
Jetje Cohen-Bernard, zeventig jaar
Bertha à Cohen-Beugeltas, vijfenveertig jaar
Hanna Cohen-Bierman, vierentachtig jaar
Marianne Cohen-Bierman, achtenzestig jaar
Matilda Cohen-Bierman, drieënzeventig jaar
Frieda Cohen-Bildner, drieëntwintig jaar
Betje à Cohen-Bing, eenenveertig jaar
Gretha Cohen-Blits, zevenentwintig jaar
Matthea Cohen-Blitz, negenendertig jaar
Berta Cohen-Bloemendaal, zesentwintig jaar
Elisabeth Cohen-Bloemendaal, tweeëndertig jaar
Rachel Cohen-Blok, vijfenzestig jaar
Vogelina Cohen-Blom, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Helena Cohen-Blomhof, zevenenveertig jaar
Rebecca Cohen-Boas, zesenvijftig jaar
Sara Cohen-Boeken, vierentwintig jaar
Margaretha Cohen-Boer, zevenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Clara Cohen-Bonewit, zesenvijftig jaar
Elisabeth Cohen-Borstel, achtentwintig jaar
Naatje Cohen-Bosman, zesendertig jaar
Sara Cohen-Bosman, eenenveertig jaar
Henrietta Cohen-Braaf, tweeënzestig jaar
Elizabeth Cohen-Brandel, eenenveertig jaar
Rebekka Cohen-Brandel, negenenveertig jaar
Sara Cohen-Brandon, zesenvijftig jaar
Susanna Cohen-Brandon, zevenenvijftig jaar
Annaliese Cohen-Braunthal, dertig jaar
Elisabeth Cohen-Breebaart, achtenvijftig jaar
Estella Cohen-Bremer, vijfendertig jaar
Roosje Cohen-Bril, vierenzestig jaar
Hanna Cohen-Broekhuijsen, negenenveertig jaar
Leentje Cohen-Broekhuijsen, zesentwintig jaar
Betje Cohen-Brogholter, tachtig jaar
Grietje Cohen-Bromet, achtenveertig jaar
Mietje Cohen-Brommet, zestig jaar
Grietje Cohen-Calff, drieënveertig jaar
Betsie Cohen-Cauveren, vierendertig jaar
Vroutje Cohen-Cauveren, tweeënvijftig jaar
Bertha Cohen-Cohen, negenentwintig jaar
Clara Cohen-Cohen, zevenenvijftig jaar
Elisabeth à Cohen-Cohen, vijftig jaar
Flora Cohen-Cohen, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Fransje Cohen-Cohen, vierenvijftig jaar
Frederika Cohen-Cohen, negenenzestig jaar
Hendrika Cohen-Cohen, zesenveertig jaar
Henriette Cohen-Cohen, achtentwintig jaar
Jansje Cohen-Cohen, zesenveertig jaar
Johanna Cohen-Cohen, negenentwintig jaar
Johanna Cohen-Cohen, achtentwintig jaar
Judith Julia Cohen-Cohen, tweeëntwintig jaar
Keetje Cohen-Cohen, zevenenvijftig jaar
Paula Cohen-Cohen, tweeënvijftig jaar
Rebecca Vrouwtje Cohen-Cohen, zestig jaar
Regina Cohen-Cohen, eenenvijftig jaar
Rosalie Cohen-Cohen, zeventig jaar
Saartje Cohen-Cohen, tweeënzestig jaar
Sare Cohen-Cohen, zevenendertig jaar
Sibilla Cohen-Cohen, eenentachtig jaar
Sophia Regina Cohen-Cohen, eenenveertig jaar
Susanna Gezina Cohen-Cohen, eenenvijftig jaar
Veronica Cohen-Cohen, zesenzestig jaar
Elisabeth Cohen-Cohen Bromet, drieëntachtig jaar
Marianne Cohen-Cohen de Heer, zesenvijftig jaar
Eva Cohen-Cohen de Lara, zevenenveertig jaar
Lina Cohen-Cohn, eenenzeventig jaar
Pauline Cohen-Colijn, vierendertig jaar
Estella Cohen-Colthof, negenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Esther Cohen-Corper, eenentachtig jaar
Elisabeth Cohen-Cortissos, zesenzestig jaar
Floortje Cohen-Cosman, negenenveertig jaar
Kaatje Cohen-Coster, tweeënzestig jaar
Dina Cohen-Croese, vierentachtig jaar
Elisabeth Jetje Cohen-Cune, negenentwintig jaar
Henriette Cohen-Cune, eenenvijftig jaar
Frouwke Cohen-Dalsheim, drieënzeventig jaar
Grietje Cohen-Davidson, eenenveertig jaar
Helena Cohen-Davidson, eenenzeventig jaar
Tilla Jocha Cohen-Davidson, eenenveertig jaar
Betje Cohen-de Beer, zesenvijftig jaar
Elisabeth Cohen-de Beer, eenendertig jaar
Elisabeth Cohen-de Beer, zevenentwintig jaar
Henderika Boena Cohen-de Beer, eenendertig jaar
Hendrika Cohen-de Beer, zevenenvijftig jaar
Tina Cohen-de Beer, achtenveertig jaar
Hinderina Cohen-de Behr, vijfentachtig jaar
Jetje Cohen-de Behr, negenenvijftig jaar
Saartje Cohen-de Boers, tweeënzestig jaar
Mietje Cohen-de Brave, vijftig jaar
Janette Cohen-de Bruin, negenenzestig jaar
Kaatje Cohen-de Bruin, zesenzestig jaar
Elisabeth à Cohen-de Groot, tweeëndertig jaar
Vogelina Cohen-de Groot, tweeënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Bertha Cohen-de Haan, tweeënveertig jaar
Jane Cohen-de Haan, veertig jaar
Jacoba Adriana Cohen-de Heer, zevenenveertig jaar
Rachel Cohen-de Hond, vierendertig jaar
Marianne Cohen-de Hoop, veertig jaar
Henriette Margaretha Jeannette Cohen-de Horst, vijfenvijftig jaar
Rozette Eva Cohen-de Jong, vijfentwintig jaar
Sientje Cohen-de Jong, zesentwintig jaar
Hanna Cohen-de Jonge, vierentachtig jaar
Rika Cohen-de Jongh, dertig jaar
Anna Cohen-de Leeuw, achtendertig jaar
Dorothea Cohen-de Leeuw, vijfendertig jaar
Jetje Cohen-de Leeuw, vierendertig jaar
Roosjen Cohen-de Leeuw, tweeënveertig jaar
Rosette Cohen-de Leeuw, achtenvijftig jaar
Roosje Cohen-de Leeuwe, eenenvijftig jaar
Sylvia Renée Louise Cohen-de Levie, zevenendertig jaar
Minna Cohen-de Liever, tweeëndertig jaar
Sophia Cohen-de Liever, achtentwintig jaar
Jetha Cohen-de Liver, negenenvijftig jaar
Rosa Cohen-de Magtige, eenenvijftig jaar
Judith Cohen-de Metz, achtentwintig jaar
Keetje Cohen-de Metz, zesenzestig jaar
Rosa Cohen-de Metz, vijfentwintig jaar
Schoontje Cohen-de Rood, zevenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Celine Cohen-de Rooij, drieëndertig jaar
Sophia Cohen-de Sterke, drieënvijftig jaar
Saartje Cohen-de Swaan, drieënvijftig jaar
Clara Cohen-de Vries, zevenenzeventig jaar
Gesina Cohen-de Vries, negenenveertig jaar
Golina Cohen-de Vries, zevenentwintig jaar
Jette Cohen-de Vries, zevenenzeventig jaar
Martha Cohen-de Vries, negenenzestig jaar
Rosalie Cohen-de Vries, zestig jaar
Grietje Cohen-de Wilde, eenenzestig jaar
Roosje Cohen-de Wilde, negenentwintig jaar
Anna Cohen-de Wind, zevenentwintig jaar
Roosje Cohen-de Winter, vierendertig jaar
Selma Sophie Cohen-de Wolff, dertig jaar
Henriette Cohen-Defries, tweeëntachtig jaar
Margaretha Cohen-den Arend, achtenveertig jaar
Carolina à Cohen-Denneboom, eenenveertig jaar
Flora Cohen-Denneboom, achtenvijftig jaar
Vogelina Henrietta Cohen-Denneboom, zevenenvijftig jaar
Louise Cohen-Dessau, zesenzestig jaar
Roza Cohen-Doof, vijfentwintig jaar
Rika Cohen-Dormits, zevenenveertig jaar
Anna Cohen-Dreese, achtenzeventig jaar
Dora Cohen-Dreese, vijfentwintig jaar
Flora Cohen-Dresden, negenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Judith Cohen-Dribbel, zeventig jaar
Sara Clara Cohen-Drilsma, achtenvijftig jaar
Betsie Cohen-Droomer, tweeënveertig jaar
Mietje Cohen-Droomer, drieënvijftig jaar
Aaltje Cohen-Drukker, vierenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elisabeth Cohen-Drukker, vierenzestig jaar
Maria Hendrina Cohen-du Mosch, vijfenzestig jaar
Elisabeth Cohen-Duits, vierendertig jaar
Marie Cohen-Duitscher, zesenvijftig jaar
Mathilda Cohen-Duitz, vierenzestig jaar
Anna Cohen-Dzialowski, zeventig jaar
Catharina Cohen-Eijsman, vierendertig jaar
Mina Cohen-Eismann, eenenzeventig jaar
Goline Cohen-Ekstein, zesenveertig jaar
Henriette Cohen-Elburg, negenentwintig jaar
Saartje Cohen-Elburg, zesenvijftig jaar
Eleonore Lucie Cohen-Emden, zestig jaar
Elisabeth Cohen-Engelander, zesenveertig jaar
Duifje Cohen-Engelsman, vijfenveertig jaar
Judith Cohen-Engelsman, eenentwintig jaar
Rachel Cohen-Engelsman, zevenenveertig jaar
Henrietta Cohen-Engers, negenenvijftig jaar
Anna Catharina Cohen-Erwteman, zesendertig jaar
Marianne Cohen-Falk, tweeënzeventig jaar
Clara Cohen-Falkenfeld, vierenzeventig jaar
Kaatje Sophia Cohen-Feitsma, negenenzestig jaar
Jette Cohen-Franck, zesenzeventig jaar
Elisabeth Cohen-Frank, drieënzestig jaar
Esther Nelly Cohen-Frank, zevenenveertig jaar
Floretta Jikkina Cohen-Frank, leeftijd onbekend
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Frouke Cohen-Frank, eenenzestig jaar
Henderina Cohen-Frank, zevenenzeventig jaar
Jetje Cohen-Frank, vijfenvijftig jaar
Lea Cohen-Frank, zevenenvijftig jaar
Marianne Cohen-Frank, zevenenzestig jaar
Ursula Adelie Cohen-Frank, drieëntwintig jaar
Ingeborg Johanna Sara Cohen-Frankenstein, vierentwintig jaar
Margot Cohen-Frankenstein, eenentwintig jaar
Greta Cohen-Franschman, eenentwintig jaar
Eva Cohen-Fransman, drieënveertig jaar
Flora Cohen-Fransman, tweeënvijftig jaar
Sibilla Cohen-Fransman, dertig jaar
Juliane Cohen-Franzman, vijfenveertig jaar
Irene Cohen-Frenkel, tweeëndertig jaar
Doortje Cohen-Fresco, vijftig jaar
Doortje Cohen-Fresco, vijftig jaar
Hanna Cohen-Fresco, zesendertig jaar
Elisabeth Cohen-Friesem, tweeënvijftig jaar
Emma Cohen-Fuchs, drieënzestig jaar
Mietje Cohen-Gans, negenenvijftig jaar
Rebekka Cohen-Gazan, vijftig jaar
Caroline Rachel Cohen-Gelder, vijfenzestig jaar
Rijntje Cohen-Gerritse, zevenenvijftig jaar
Erna Cohen-Gerson, tweeënvijftig jaar
Frieda Cohen-Gerson, zesenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Leentje Cohen-Glas, achtenvijftig jaar
Mattje Cohen-Glazer, drieëntachtig jaar
Schoontje Cohen-Gobetz, negenendertig jaar
Rosa Cohen-Godlieb, dertig jaar
Frederika Gozina Cohen-Godschalk, negenenzestig jaar
Susanna Mathilda Cohen-Godschalk, vijfenzestig jaar
Grietje Cohen-Gokkes, vijfenzeventig jaar
Bertha Cohen-Goldschmidt, drieënzeventig jaar
Marianne Cohen-Goldsmid, vierentwintig jaar
Mietje Cohen-Goldsmith, tweeënzestig jaar
Grietje Cohen-Goldstein, achtenzestig jaar
Eva Cohen-Gompels, zesenvijftig jaar
Frouke Cohen-Goslinski, vierenzestig jaar
Gertrud Cohen-Gotthelf, vijfenveertig jaar
Rosa Cohen-Gotthelf, zevenenzestig jaar
Mina Margarete Cohen-Gottschalk, vijfendertig jaar
Olga Cohen-Goudberg, achtenvijftig jaar
Johanna Cohen-Goudsmit, negenenzestig jaar
Regina Cohen-Goudsmit, vierenvijftig jaar
Vogelina Cohen-Goudsmit, drieënveertig jaar
Anna Cohen-Goudvis, zevenendertig jaar
Carolina Cohen-Graveur, zesenveertig jaar
Froukje Cohen-Groenheim, negenenzeventig jaar
Charlotte Cohen-Grunwald, tweeënzestig jaar
Frouwke Cohen-Gudema, zestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Lea Cohen-Gudema, zesendertig jaar
Mathilda Rosa Cohen-Haas, dertig jaar
Froukje Cohen-Hagens, achtenzestig jaar
Helena Cohen-Hamme, veertig jaar
Kaatje Cohen-Hamme, zevenendertig jaar
Sophia Cohen-Hammelburg, tweeënvijftig jaar
Beilina Cohen-Hart, achtenvijftig jaar
Emma Cohen-Hart, eenenzeventig jaar
Bertha Cohen-Hartog, dertig jaar
Celina Cohen-Hartog, negenenveertig jaar
Eva Cohen-Hartog, drieënzestig jaar
Johanna Cohen-Hartog, eenenzeventig jaar
Elisabeth Cohen-Herschel, negenentwintig jaar
Adèle Cohen-Hertog, eenenzestig jaar
Theresia Cohen-Hertz, vijfenveertig jaar
Sientje Cohen-Herz, drieënzeventig jaar
Grietje Cohen-Hiegentlich, achtenveertig jaar
Jeanette Cohen-Hilfman, zestig jaar
Rosa Cohen-Himmelstein, eenenzeventig jaar
Sara Cohen-Hirsch, tweeënzeventig jaar
Jeannette Frieda Cohen-Hirschel, achtentwintig jaar
Rachel Cohen-Hoed, leeftijd onbekend
Melanie Seraphina Cohen-Hoffmann, eenenzeventig jaar
Perlina Cohen-Hoogstraal, drieënvijftig jaar
Chaje Cohen-Horn, drieënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Roosje Cohen-Houtkruijer, vierenzestig jaar
Mirjama Michle Cohen-Iciks, zesenveertig jaar
Dina Cohen-IJzerkoper, negenenvijftig jaar
Catharina Cohen-Isaac, negenendertig jaar
Johanna Cohen-Isaak, vijftig jaar
Julie Cohen-Isaak, eenenzestig jaar
Jenny Cohen-Isenberg, eenenvijftig jaar
Rezia Cohen-Israels, drieënvijftig jaar
Greta Cohen-Italie, vierentwintig jaar
Ida Cohen-Italjener, drieënveertig jaar
Celina Sophia Henriette Cohen-Izaaks, drieëndertig jaar
Clara Cohen-Izaaks, eenenvijftig jaar
Sientje Cohen-Jacobij, eenenvijftig jaar
Jetjen Cohen-Jacobs, eenenveertig jaar
Riekchen Cohen-Jacobs, dertig jaar
Sara Cohen-Jacobs, negenenveertig jaar
Reina Cohen-Jacobson, zestig jaar
Agnes Cohen-Josephs, zeventig jaar
Johanna Cohen-Juchenheim, vijfentachtig jaar
Anna Cohen-Judels, drieënzeventig jaar
Elsa Cohen-Kattenburg, drieëndertig jaar
Clara Cohen-Kets de Vries, negenenvijftig jaar
Grietje Cohen-Kijl, vijfentachtig jaar
Rachel Cohen-Kinsbergen, dertig jaar
Minna Cohen-Kleeblatt, zevenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elisabeth Cohen-Kleef, zesenzestig jaar
Betsie Cohen-Kleermaker, eenenzestig jaar
Esther Cohen-Klein, tweeënzeventig jaar
Hariette Cohen-Klein, negenenzestig jaar
Henriette Cohen-Klein, vierenzestig jaar
Sara Cohen-Knegje, negenenzeventig jaar
Frouwkje Cohen-Knorringa, negenenvijftig jaar
Rika Cohen-Koekkoek, dertig jaar
Anna Cohen-Koekoek, achttien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marie Cohen-Koen, achtentwintig jaar
Eva Cohen-Königsberger, tweeënvijftig jaar
Reina Cohen-Kool, vijfentwintig jaar
Trijntje Lousisa Cohen-Koperberg, vijfenvijftig jaar
Rosalina Cohen-Koppens, drieënzeventig jaar
Naatje Cohen-Korper, zesenvijftig jaar
Leonie Henriette Cohen-Koster, eenendertig jaar
Johanna Cohen-Kracko, zeventig jaar
Susanna Cohen-Kusherow, vijfenvijftig jaar
Rebecca Cohen-Kwetser, zesenzestig jaar
Elisabeth Cohen-Kwetsie, zevenendertig jaar
Henriette Cohen-Lamon, eenentachtig jaar
Chaja Cohen-Landau, zevenendertig jaar
Margot Regina Cohen-Langedijk, eenentwintig jaar
Catharina Cohen-Lap, zevenenveertig jaar
Bertha Cohen-Lautmann, vijfenzestig jaar
Barbara Cohen-Lazar, negenendertig jaar
Esther Cohen-Leeger, drieëntwintig jaar
Jansje Cohen-Leeger, zevenenveertig jaar
Emma Cohen-Leeraar, eenenzestig jaar
Estella Cohen-Leeuwensteen, zesenzestig jaar
Fanny Cohen-Leon, vierenzeventig jaar
Petronella Cohen-Leuvenberg, vijfenveertig jaar
Sibylla Cohen-Levi, eenenvijftig jaar
Anna Cohen-Levie, zesenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eva Cohen-Levie, achtenvijftig jaar
Henderika Cohen-Levie, tweeënvijftig jaar
Rika Cohen-Levie, achtentwintig jaar
Rosina Cohen-Levie, vijfenzeventig jaar
Saartje Cohen-Levie, zevenenveertig jaar
Vrouwtje Cohen-Levie, tweeënzeventig jaar
Johanna Cohen-Levitus, zevenentwintig jaar
Allegonda Cohen-Levy, drieënveertig jaar
Hanna Alice Cohen-Levy, vijfenvijftig jaar
Henriette Cohen-Levy, negenenzestig jaar
Betje Cohen-Lezer, tweeënveertig jaar
Sara Cohen-Lierens, achtendertig jaar
Rebecca Cohen-Lipschits, vierentwintig jaar
Rosina Cohen-Loeb, zevenenzeventig jaar
Marianna Cohen-Logcher, tweeënvijftig jaar
Sara Cohen-Lopes Cardozo, drieënzestig jaar
Esther Cohen-Löwenstein, achtenzeventig jaar
Clara Cohen-Maarsen, drieënveertig jaar
Jette Cohen-Maas, tweeënvijftig jaar
Jannetta Cohen-Mainzer, eenentachtig jaar
Berta Cohen-Malina, achtenveertig jaar
Roosje Cohen-Manheim, zesenveertig jaar
Rebecca Cohen-Maritz, vijfendertig jaar
Helena Cohen-Markens, negenenzestig jaar
Amalie Cohen-Meijer, negenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Esther Cohen-Meijer, eenenzestig jaar
Liselotti Cohen-Meijer, zesentwintig jaar
Rika Cohen-Meijer, drieënzestig jaar
Sara Cohen-Meijer, vierenzestig jaar
Sophia Cohen-Meijer, achtenveertig jaar
Marina Cohen-Meijers, achtenveertig jaar
Henriette Cohen-Menco, zesenveertig jaar
Mia Elsa Cohen-Mendelson, vijfentwintig jaar
Rebecca Cohen-Mendes, vierenzeventig jaar
Maria Cohen-Mof, zestig jaar
Rebecca Cohen-Mof, vijfenzeventig jaar
Grietje Cohen-Mok, eenenzestig jaar
Saartje Cohen-Mok, tweeënveertig jaar
Grietje Cohen-Monas, achtenzeventig jaar
Kaatje Rozetta Cohen-Monas, achtenvijftig jaar
Judith Cohen-Moscoviter, tweeënzestig jaar
Rebekka Cohen-Mozes, negenenzeventig jaar
Sara Cohen-Mug, tweeënzeventig jaar
Betje Cohen-Mullem, zesenvijftig jaar
Bertha Cohen-Muller, leeftijd onbekend
Vrouwchje Cohen-Muller, zevenenveertig jaar
Leentje Cohen-Naarden, twintig jaar
Rebecca Cohen-Naarden, zesenveertig jaar
Elisabeth Cohen-Nathans, vierenzeventig jaar
Rozetta Cohen-Nathans, zeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Betje Cohen-Nenk, tweeënveertig jaar
Mietje Cohen-Niehom, zestig jaar
Goline Cohen-Nieweg, zesenzestig jaar
Marie Therese Cohen-Nieweg, vierenzestig jaar
Mietje Cohen-Nieweg, tweeëndertig jaar
Elisabeth Cohen-Nijkerk, negenenveertig jaar
Lea Cohen-Nijveen, tweeënvijftig jaar
Maria Cohen-Nijveen, zesenzeventig jaar
Celina Cohen-Nord, vierentwintig jaar
Emma Betcij Cohen-Nort, negenenzestig jaar
Heintje Cohen-Nunes Vaz, negenenzestig jaar
Clara Cohen-Oberländer, vierenzeventig jaar
Penina Cohen-Onderwijzer, vierenveertig jaar
Heintje Cohen-Os, vierentwintig jaar
Regina Cohen-Os, eenentachtig jaar
Regina Cohen-Os, negenenveertig jaar
Sientje Cohen-Ossedrijver, vierenzeventig jaar
Estella Cohen-Ossendrijver, tweeëndertig jaar
Rachel à Cohen-Ossendrijver, tweeënvijftig jaar
Rebecca Cohen-Ossendrijver, zesenzestig jaar
Catharina Cohen-Ouds, vijfenzestig jaar
Lena Cohen-Pach, vierenveertig jaar
Hendrika Cohen-Pachter, drieëntwintig jaar
Johanna Hendrina Cohen-Pagrach, zesentwintig jaar
Martha Cohen-Pais, vijfenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rachel Cohen-Pais, tweeëntwintig jaar
Sara Johanna Cohen-Pais, zesenveertig jaar
Bloeme à Cohen-Papegaai, achtenzeventig jaar
Mindel Cohen-Pels, negenenzeventig jaar
Marie Evaline Cohen-Peper, vierendertig jaar
Josephine Cohen-Philips, eenenvijftig jaar
Eva Cohen-Pimontel, drieënvijftig jaar
Johanna Cohen-Pino, achtenveertig jaar
Henriette Amalia Cohen-Pinto, negenenvijftig jaar
Regina Cohen-Polack, zesenzestig jaar
Anna Cohen-Polak, drieënvijftig jaar
Catharina Cohen-Polak, zevenenzestig jaar
Evalina Cohen-Polak, zevenenzeventig jaar
Flora Cohen-Polak, negenenvijftig jaar
Hilletje Cohen-Polak, eenenzestig jaar
Jeanne Elise Cohen-Polak, veertig jaar
Rebekka Cohen-Polak, tweeënvijftig jaar
Thelma Esther Cohen-Polak, tweeëntwintig jaar
Rebecca Cohen-Poons, zevenentwintig jaar
Elise Cohen-Poppert, achtentwintig jaar
Edith Cohen-Posner, achtendertig jaar
Femmie Cohen-Presser, vierenveertig jaar
Kaatje Cohen-Pront, zesenvijftig jaar
Sophia Cohen-Querido, achttien jaar
Pauline Rosa Cohen-Reich, zevenenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rosetta à Cohen-Reimer, vierenveertig jaar
Flora Cohen-Reindorp, achtentwintig jaar
Rosetta Cohen-Rijs, achtentachtig jaar
Vera Cohen-Rodrigues, drieëndertig jaar
Johanna Cohen-Roeg, eenenveertig jaar
Esther Cohen-Roffessa, dertig jaar
Esther Miriam Cohen-Roos, zeventig jaar
Susanna Cohen-Rootveldt, zesenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Johanna Cohen-Roozendaal, tweeënzestig jaar
Sette Cohen-Roseboom, zeventig jaar
Flora Cohen-Roselaar, vijfenveertig jaar
Sophia Cohen-Rosenberg, achtenzeventig jaar
Sophia Cohen-Rosenberg, zevenenvijftig jaar
Malvin Cohen-Roth, vijfenveertig jaar
Frieda Betta Cohen-Salomon, vierendertig jaar
Saartje Cohen-Salomon, eenenzeventig jaar
Wilhelmina Cohen-Salomons, zesenvijftig jaar
Sara Cohen-Samson, vierenvijftig jaar
Sarah Margot Cohen-Samuel, drieëndertig jaar
Esther Cohen-Sanders, achtendertig jaar
Esther à Cohen-Santilhano, zesendertig jaar
Schoontje Cohen-Saphier, zesenveertig jaar
Rachel Cohen-Sarlie, zesenvijftig jaar
Saartje Cohen-Sarlie, zesenzestig jaar
Marie Cohen-Schaap, negenenveertig jaar
Jeannette Cohen-Schatz, negenenvijftig jaar
Eva Cohen-Schilo, vierenvijftig jaar
Isabella Cohen-Schlicher, zesentachtig jaar
Betty Cohen-Schnadig, zestig jaar
Hildegard Cohen-Schönberger, vierenveertig jaar
Sara Cohen-Schrijver, zevenenzestig jaar
Saartje Cohen-Schuitenvoerder, eenenzestig jaar
Herta Therese Cohen-Schwarz, vierendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Esther Cohen-Sealtiel, tweeënvijftig jaar
Rebekka Cohen-Seckel, vijftig jaar
Esther Cohen-Serlui, zestig jaar
Henriette Martha Cohen-Serlui, vijfenveertig jaar
Martha Cohen-Simon, vijfentachtig jaar
Elisabeth Cohen-Simons, drieëndertig jaar
Adelia Cohen-Sjouwerman, veertig jaar
Betje Cohen-Slagter, achtenzestig jaar
Helena Cohen-Slösser, zevenentwintig jaar
Elsje Cohen-Sluijs, drieëndertig jaar
Leentje Cohen-Smeer, tweeënzeventig jaar
Ester Cohen-Smilde, vierendertig jaar
Mietje Cohen-Snoek, negenenzestig jaar
Eugenie Cohen-Speier Holstein, negenendertig jaar
Marianne Cohen-Speijer, zevenenvijftig jaar
Eva Cohen-Spier, zesenzeventig jaar
Frederika Cohen-Spier, zesenveertig jaar
Mathilde Cohen-Spier, drieënzeventig jaar
Sophia Cohen-Spier, achtenzeventig jaar
Estella Cohen-Spiero, negenentwintig jaar
Gerda Cohen-Spott, vierentwintig jaar
Anna Cohen-Spreekmeester, drieënveertig jaar
Nancy Cohen-Spyer, vierenzestig jaar
Elisabeth Cohen-Stad, zevenenvijftig jaar
Henriette Cohen-Steilberger, zevenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Emma Cohen-Steinweg, drieëntachtig jaar
Hedwig Sara Cohen-Stern, vierendertig jaar
Klara Cohen-Stern, negenentwintig jaar
Paula Cohen-Stern, vijfenveertig jaar
Elisabeth Mathilda Cohen-Stibbe, zesenzeventig jaar
Saartje Cohen-Stibbe, zevenendertig jaar
Julie Cohen-Stokvis, achtenvijftig jaar
Marianne Cohen-Stokvis, achtenveertig jaar
Rebecca Cohen-Stoodel, zesenveertig jaar
Froukje Saartje Cohen-Stoppelman, achtentwintig jaar
Henriette Cohen-Stoppelman, vijfenveertig jaar
Sara Cohen-Susman, eenentachtig jaar
Amalia Cohen-Swaalep, zesentwintig jaar
Marianne Cohen-Swaalep, vierenvijftig jaar
Rosetta Cohen-Swartenberg, vierenzestig jaar
Rosette Cohen-te Korte, drieënveertig jaar
Margaretha Cohen-Teeboom, vierenveertig jaar
Kaatje Cohen-ten Bosch, zeventig jaar
Carolina Cohen-ten Brink, tweeënnegentig jaar
Esthella Carolina Cohen-ten Brink, achtendertig jaar
Toni Cohen-Tobias, drieënveertig jaar
Sientje Cohen-Trijtel, dertig jaar
Marianne Cohen-Troeder, vijfenveertig jaar
Rachel Cohen-Trompetter, drieëntachtig jaar
Saartje Cohen-Turfreijer, vierenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Clara Cohen-Turksma, tweeënveertig jaar
Branca Cohen-van Amerongen, drieëndertig jaar
Henriette Cohen-van Amerongen, negenendertig jaar
Henriette Cohen-van Baaren, vierenvijftig jaar
Alijda Cohen-van Beek, tweeënzestig jaar
Grietje Lea Philippus Cohen-van Bergen, achtenvijftig jaar
Rachel Cohen-van Beugen, negenentwintig jaar
Henriette Sophia Cohen-van Biema, vijfentachtig jaar
Gosina Cohen-van Brink, vierenzestig jaar
Margritha Cohen-van Brink, drieënveertig jaar
Margritha Cohen-van Brink, zevenendertig jaar
Esther Cohen-van Buren, zesentwintig jaar
Henriette Cohen-van Buren, zevenendertig jaar
Saartje Cohen-van Coeverden, eenenzeventig jaar
Aleida Cohen-van Coevorden, achtenvijftig jaar
Alida Cohen-van Coevorden, tweeënzestig jaar
Miena Cohen-van Coevorden, veertig jaar
Mietje Cohen-van Coevorden, zevenendertig jaar
Saartje Cohen-van Coevorden, tweeëndertig jaar
Elisabeth Cohen-van Creveld, negenenveertig jaar
Esther Aleida Cohen-van Dam, negenenveertig jaar
Frouktje Samuel Cohen-van Dam, achtendertig jaar
Matje Cohen-van Dantzich, zesenveertig jaar
Hendrina Cohen-van Delft, twintig jaar
Rachel Cohen-van den Berg, vierenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rozette Cohen-van den Berg, dertig jaar
Fietje Cohen-van den Borg, negenenzeventig jaar
Leentje Cohen-van der Bijl, negenenzeventig jaar
Jette Cohen-van der Hal, tweeëndertig jaar
Klaartje Cohen-van der Hal, zevenendertig jaar
Beligje Cohen-van der Heim, negenendertig jaar
Celli Cohen-van der Heim, vijfendertig jaar
Josephina Cohen-van der Heim, eenennegentig jaar
Mirjam Cohen-van der Hoeden, eenenvijftig jaar
Sara Cohen-van der Hoeden, achtenzestig jaar
Sophia Cohen-van der Hoeden, negenenveertig jaar
Rebekka Cohen-van der Hoek, tweeënvijftig jaar
Esperance Cohen-van der Kar, drieëndertig jaar
Eva Cohen-van der Kar, achtenzestig jaar
Jeane Cohen-van der Kar, drieënveertig jaar
Marianne Cohen-van der Kar, eenenveertig jaar
Frederika Cohen-van der Laan, zevenenzestig jaar
Hanna Cohen-van der Laan, negenentwintig jaar
Selma Cohen-van der Lijn, drieënveertig jaar
Elsien Cohen-van der Pool, zesenvijftig jaar
Hendrina Cohen-van der Reis, zesenzestig jaar
Sara Cohen-van der Sluis, achtenvijftig jaar
Mietje à Cohen-van der Star, vierenveertig jaar
Heinrica Cohen-van der Veen, tweeëntwintig jaar
Lizetje Cohen-van der Veen, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Roosje Cohen-van der Veen, negenenzestig jaar
Saartje Cohen-van der Veen, vijfenveertig jaar
Betje Cohen-van der Wijk, zesenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Aaltje Cohen-van der Woude, dertig jaar
Jetta Cohen-van der Zijl, vijftig jaar
Francina Cohen-van Dijk, achtenvijftig jaar
Klara Cohen-van Dijk, veertig jaar
Roosje Cohen-van Emrik, vijfenveertig jaar
Judith Cohen-van Engel, achtendertig jaar
Betsij Cohen-van Esso, vijfenvijftig jaar
Helena Cohen-van Franck, drieënvijftig jaar
Grietje Cohen-van Frank, zestig jaar
Betje Cohen-van Gelder, zevenendertig jaar
Lena Cohen-van Gelder, zesenvijftig jaar
Rika Cohen-van Gelder, achtenveertig jaar
Sara Cohen-van Gelder, zesenzestig jaar
Aaltje Cohen-van Gelderen, eenenveertig jaar
Catharina Cohen-van Gelderen, zesenveertig jaar
Eva Cohen-van Gelderen, eenenzestig jaar
Grietje Cohen-van Geuns, vijfenzeventig jaar
Margaretha Cohen-van Hachgenberg, zesenzestig jaar
Martha Cohen-van Kleef, vierenveertig jaar
Sara Cohen-van Kleef, zevenenzestig jaar
Aaltje Cohen-van Kolm, tweeënzestig jaar
Regina Cohen-van Kreveld, achtendertig jaar
Rijntje Cohen-van Leeuwen, vierendertig jaar
Sophia Martha Cohen-van Meer, vierenvijftig jaar
Martha Cohen-van Moppes, vierentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Naatje Cohen-van Moppes, vierenvijftig jaar
Eva Floretta Cohen-van Oosten, zevenendertig jaar
Edelina Cohen-van Os, achtentwintig jaar
Anna Cohen-van Praag, drieënvijftig jaar
Alida Cohen-van Rijs, eenenvijftig jaar
Johanna Cohen-van Stedum, vierentwintig jaar
Sophia Cohen-van Straten, vijfenvijftig jaar
Anna Elisabeth Cohen-van Vliet, vijfenveertig jaar
Roosje Cohen-van Wezel, zesenvijftig jaar
Leentje Cohen-van Zanten, zeventig jaar
Marianne Cohen-van Zuiden, achtenzeventig jaar
Marianna Cohen-Veerman, vierenzestig jaar
Mietje Cohen-Velleman, tweeënveertig jaar
Roosje Cohen-Velleman, zesenveertig jaar
Esther à Cohen-Vigevano, vijfenzeventig jaar
Dientje Cohen-Vischschoonmaker, zevenenvijftig jaar
Mietje Cohen-Vischschraper, tweeënvijftig jaar
Dina Cohen-Visjager, eenentwintig jaar
Clara Cohen-Viskoop, achtendertig jaar
Clara Cohen-Viskoper, zevenentwintig jaar
Sophie Cohen-Visser, eenendertig jaar
Anna Cohen-Vleeschhouwer, drieënzestig jaar
Berendina Cohen-Vlessing, zestig jaar
Sara Cohen-Voet, vijfenzestig jaar
Leentje Cohen-Vogel, negenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Betti Cohen-Vorchheimer, zevenendertig jaar
Rozette Jeannette Cohen-Vorst, zesendertig jaar
Rebecca Cohen-Vos, twintig jaar
Reinette Cohen-Vos, negenenvijftig jaar
Sophia Cohen-Vos, zesenvijftig jaar
Judith Cohen-Vreeland, zevenendertig jaar
Bloemina Cohen-Vrengel, zevenenvijftig jaar
Anna Cohen-Walg, dertig jaar
Dina Cohen-Walg, vierenvijftig jaar
Roosje Cohen-Walg, vijfenzestig jaar
Ida Cohen-Wallach, zesenveertig jaar
Aaltje Cohen-Wallage, negenenvijftig jaar
Bertha Cohen-Wallage, negenendertig jaar
Mietje Cohen-Wallega, negenendertig jaar
Rebekka Cohen-Wallega, vierendertig jaar
Esther Cohen-Walvis, drieëntachtig jaar
Femmie Cohen-Waterman, veertig jaar
Henriette Cohen-Wechsler, zevenendertig jaar
Bertha Cohen-Weinstein, negenenvijftig jaar
Hanni Cohen-Weinthal, vijfenzeventig jaar
Hanny Cohen-Weiss, twintig jaar
Heintje Cohen-Wertheijm, dertig jaar
Esther Cohen-Wertheim, vijftig jaar
Berendina Cohen-Wessel, tweeënvijftig jaar
Foktje Cohen-West, tweeënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Betsij Cohen-Wijnberg, eenenvijftig jaar
Dina Cohen-Wijnberg, negenenzestig jaar
Reine Cohen-Wijnberg, vijfenzestig jaar
Elisabeth Minette Henriette Cohen-Wijsenbeek, negenenveertig jaar
Sophia Cohen-Wolf, vijfenzeventig jaar
Ida Cohen-Wolff, zevenenzeventig jaar
Rebecca Cohen-Wolff, zevenenvijftig jaar
Sophia Cohen-Worms, vijftig jaar
Jette Cohen-Wrazlowsky, drieënvijftig jaar
Jansje Cohen-Wurms, drieënveertig jaar
Rosette Cohen-Zadick, achtenveertig jaar
Elisabeth Cohen-Zendijk, negenenvijftig jaar
Grietje Cohen-Zendijk, tweeënveertig jaar
Heintje Cohen-Zilverberg, achtendertig jaar
Sara Cohen-Zilverberg, eenenzestig jaar
Esther Cohen-Zion, eenenzeventig jaar
Leentje Cohen-Zuidema, zesenzeventig jaar
Saartje Cohen-Zwaap, zesenzestig jaar
Keetje Cohen-Zwartverwer, negenenveertig jaar
Sophia Dorothea Cohen-Zwartz, zevenenvijftig jaar
Femmetje Cohenno, achtenzeventig jaar
Isidor Cohenno, tweeënveertig jaar
Machiel Cohenno, zesenzestig jaar
Margaretha Cohenno, zevenenzestig jaar
Margaretha Cohenno, vijfenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marianna Cohenno, vijfenveertig jaar
Mozes Cohenno, drieënvijftig jaar
Netje Cohenno, drieënzeventig jaar
Eva Cohenno-Sons, vierenvijftig jaar
Sabilline Cohenno-van der Horst, eenenzeventig jaar
Cato Cohensius, drieënzeventig jaar
Isidore Cohensius, tweeënveertig jaar
Joseph Cohensius, drieënveertig jaar
Philip Cohensius, achtenveertig jaar
Philippina Jeannetta Cohensius, veertien jaar
Salomon Cohensius, negentien jaar
Klara Cohensius-Brander, eenenvijftig jaar
Hendrika Jetta Cohensius-Hakkert, tweeënzeventig jaar
Annetje Cohensius-Pach, zevenenveertig jaar
Bertha Cohensius-Sarlie, zevenendertig jaar
Ester Cohensius-van der Hoeden, achtentwintig jaar
Abraham Lazar Cohn, achtenveertig jaar
Albert Cohn, drieënzeventig jaar
Albert Cohn, negenenzestig jaar
Alfons Cohn, vijfenzestig jaar
Alice Cohn, vijfenvijftig jaar
Annemarie Erna Cohn, vierentwintig jaar
Arnim Susmann Cohn, dertig jaar
Aron Cohn, veertig jaar
Artur Cohn, twintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Avram Zise Cohn, negenendertig jaar
Edgar Cohn, zevenendertig jaar
Edith Cohn, vierenveertig jaar
Edith Cohn, zesentwintig jaar
Emil Israël Cohn, vierenzeventig jaar
Erna Cohn, vijfendertig jaar
Erwin Julius Cohn, achttien jaar
Eugenie Cohn, tweeënzestig jaar
Flore Merjam Cohn, vier jaar
Fritz Cohn, vijfentwintig jaar
Fritz Heinrich Israël Cohn, negenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Georg Cohn, tweeënzestig jaar
Georg Cohn, veertien jaar
Georg Josef Cohn, vijfenzestig jaar
Georg Michael Israël Cohn, zeven jaar
Gerda Cohn, achttien jaar
Gustav Cohn, negenenzestig jaar
Gustav Cohn, tweeënzestig jaar
Hans Ludwig Cohn, negentien jaar
Hedwig Cohn, vierenzestig jaar
Helga Betty Cohn, dertien jaar
Herbert Cohn, vijfenvijftig jaar
Herbert Cohn, tweeënveertig jaar
Herbert Cohn, twintig jaar
Herbert Cohn, zestien jaar
Hermann Cohn, zevenenzeventig jaar
Hermann Cohn, vierendertig jaar
Hugo Cohn, drieënvijftig jaar
Ilse Cohn, eenentwintig jaar
Itic Cohn, zesenvijftig jaar
Jacob Cohn, drieëntwintig jaar
Jancu Cohn, negenendertig jaar
Jenny Cohn, drieënzeventig jaar
Karl Cohn, leeftijd onbekend
Käthe Cohn, vijf jaar
Kurt Cohn, eenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Leo Israël Cohn, zevenenveertig jaar
Lina Cohn, vijftig jaar
Lisbeth Cohn, zesenvijftig jaar
Manfred Cohn, leeftijd onbekend
Marcu Cohn, eenentwintig jaar
Marcus Cohn, vijftig jaar
Margarete Cohn, zesenvijftig jaar
Margarete Cohn, vijfenveertig jaar
Marion Cohn, veertien jaar
Martin Cohn, negenendertig jaar
Max Cohn, vijfenzestig jaar
Max Cohn, achtenvijftig jaar
Max Cohn, zesenveertig jaar
Max Rudolf Cohn, veertig jaar
Pincu Simon Cohn, elf jaar
Rita Lieselotte Cohn, vijftien jaar
Robert Ilja Cohn, tien jaar
Ruben Cohn, vierenzestig jaar
Rudolf Cohn, drieënzeventig jaar
Ruth Ellen Cohn, eenendertig jaar
Siegfried Selig Cohn, vierenveertig jaar
Simon Werner Cohn, vier jaar
Suse Cohn, dertien jaar
Werner Cohn, negenendertig jaar
Willy Cohn, vierenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Wolf Cohn, zeventien jaar
Jeanette Elise Cohn Bloch, twee jaar
Max Alfred Cohn Bloch, zevenendertig jaar
Tom Michael Rudolf Cohn Bloch, vijf jaar
Felicie Florentine Cohn Bloch-Rau, achtendertig jaar
Anna Cohn-Achttienribben, zesendertig jaar
Alice Cohn-Augenstern, zevenenveertig jaar
Alice Cohn-Behrendt, zesenzestig jaar
Hedwig Sara Cohn-Biesenthal, eenenzeventig jaar
Paula Cohn-Bloch, vierenzestig jaar
Else Cohn-Breslauer, negenendertig jaar
Meta Sara Cohn-Cohn, leeftijd onbekend
Elisabeth Cohn-de Vries, zevenenveertig jaar
Anna Sara Cohn-Eschelbacher, negenenvijftig jaar
Frieda Cohn-Feilmann, eenenzestig jaar
Edith Cohn-Fischer, achtenveertig jaar
Gitel Cohn-Goldberg, zesenveertig jaar
Emma Cohn-Goldsmidt, achtenzeventig jaar
Johanna Cohn-Grossmann, vijfenzestig jaar
Rosa Cohn-Hamberg, drieëntachtig jaar
Charlotte Cohn-Horn, drieënzestig jaar
Alice Cohn-Jacobsohn, zesendertig jaar
Paula Cohn-Jacoby, vierenzestig jaar
Erna Cohn-Joseph, drieënzestig jaar
Margot Rosa Cohn-Kalman, zesendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Clara Cohn-Krolik, zesenzeventig jaar
Käthe Cohn-Leo, tweeënveertig jaar
Margot Cohn-Levysohn, vijfentwintig jaar
Hedwig Elisabeth Cohn-Loewenstein, leeftijd onbekend
Marie Cohn-Marcus, vierenzeventig jaar
Flora Cohn-Meijer, zesenzestig jaar
Rachel Anna Cohn-Mendes da Costa, eenenvijftig jaar
Emilie Hella Cohn-Moses, vierendertig jaar
Alice Martha Cohn-Oppenheimer, eenenveertig jaar
Käthe Karoline Cohn-Oppenheimer, leeftijd onbekend
Gitella Cohn-Pels, tweeënvijftig jaar
Martha Cohn-Pulvermacher, vijfenzeventig jaar
Hedwig Cohn-Riesenfeld, negenenzestig jaar
Helene Sara Cohn-Schnadig, drieënzestig jaar
Marta Cohn-Servos, drieëndertig jaar
Ruth Cohn-Silbermann, vijfendertig jaar
Sara Cohn-Soesman, zesenvijftig jaar
Anneliese Cohn-Tobias, vijfendertig jaar
Naatje Cohn-Vos, zesenveertig jaar
Ida Cohn-Weihl, drieënzestig jaar
Esther Elsbeth Cohn-Wittkower, achtenvijftig jaar
Edith Henriette Charlotte Elisabeth Sara Cohn-Wolff, negenendertig jaar
Noe Ernst Cohnen, negenendertig jaar
Lili Cohnen-Cohen, achtendertig jaar
Hans Cohnheim, zesenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Lissie Cohnheim, dertig jaar
Wilhelm Cohnheim, eenenzestig jaar
Edith Cohnheim-Lewin, achtenvijftig jaar
Hertha Cohnheim-Markuse, zevenenvijftig jaar
Max Cohnke, zesenvijftig jaar
Erna Cohnke-Salmagne, vijftig jaar
Arie Coini, zesenveertig jaar
Betje Coini, vierentwintig jaar
Hester Coini, eenentwintig jaar
Martha Coini, tweeënzestig jaar
Meijer Coini, zesentwintig jaar
Mietje Coini, negenentwintig jaar
Mozes Coini, vijftig jaar
Rachel Coini, zesenzestig jaar
Simon Coini, vijfenzestig jaar
Eva Coini-Canes, tweeëntwintig jaar
Eva Coini-Engers, negenenveertig jaar
Rachel Coini-Fregge, zestig jaar
Paula Coini-Leven, vierenzestig jaar
Aaltje Coini-Vos, eenenveertig jaar
Aaron Cok, achtenzestig jaar
Abraham Cok, achtenzestig jaar
Arnold Cok, tweeëndertig jaar
Benjamin Cok, vierenzestig jaar
Elisabeth Kitty Cok, twintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Herman Cok, vierenzeventig jaar
Käthe Alice Cok, achttien jaar
Leonard Cok, een maand
Leonard Cok, tweeënveertig jaar
Machiel Cok, vijftig jaar
Machiel Cok, eenenveertig jaar
Mietje Cok, eenenzestig jaar
Sophia Cok-Bonn, zeventig jaar
Ellvrieda Cok-Canter, vierenzestig jaar
Deborah Cok-de Lafuente, veertig jaar
Eva Cok-de Wilde, zesentwintig jaar
Betsie Cok-Goudvis, eenenzeventig jaar
Helena Gretha Cok-Katoen, vijfentwintig jaar
Marianne Cok-Soester, tweeënvijftig jaar
Marianne Cok-van Lier, drieënzestig jaar
Hanna Cok-Witjas, zesenzestig jaar
Rachel Eleonore Antoinette Colaco Belmonte, eenenzeventig jaar
Juda Colaco Osorio, achtendertig jaar
Marianne Colaco Osorio, zeventig jaar
Helena Rachel Colijn, negenendertig jaar
Joseph Eliahu Colijn, vijfenzestig jaar
Leopold Colijn, zesendertig jaar
Lodewijk Colijn, negenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elisabeth Colijn-Jacobs, vierendertig jaar
Rozetje Colijn-Schweiger, vijfenzestig jaar
Aron van Colle, vijfendertig jaar
Christine van Colle, elf jaar
Greta van Colle, zeventien jaar
Henriette van Colle, vijftig jaar
Isaäc van Colle, tweeënvijftig jaar
Louis Isaac van Colle, negentien jaar
Mozes van Colle, zesendertig jaar
Rachel van Colle, zevenenzeventig jaar
Samuel van Colle, vierenveertig jaar
Selma van Colle, zeventien jaar
Sara van Colle-Jacobs, eenenzeventig jaar
Abraham van Collem, zesenvijftig jaar
Benjamin van Collem, negenendertig jaar
Benjamin van Collem, achtendertig jaar
Catharina van Collem, zevenenzestig jaar
David van Collem, vijfentwintig jaar
Eduard Abraham van Collem, vijfenveertig jaar
Engeltje van Collem, zesenzestig jaar
Esther van Collem, eenenzestig jaar
Gompel van Collem, vierendertig jaar
Helena van Collem, elf jaar
Henri van Collem, vijftig jaar
Hermine Catharina van Collem, negenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hijman van Collem, drieënzestig jaar
Hijman van Collem, tweeënveertig jaar
Levie van Collem, tweeënzestig jaar
Levie van Collem, drieënvijftig jaar
Levij van Collem, tweeënzestig jaar
Philip van Collem, negenentachtig jaar
Philip van Collem, zeventig jaar
Samuel van Collem, vierenzestig jaar
Samuel van Collem, veertien jaar
Willem van Collem, drieëntwintig jaar
Esther van Collem-Benavente, achtenzestig jaar
Rachel van Collem-Cardozo, negenenvijftig jaar
Joanna van Collem-de Jong, eenenzestig jaar
Grietje van Collem-Moffie, drieënzestig jaar
Hendrika van Collem-Premselaar, tweeëntwintig jaar
Hesther van Collem-Sanders, zevenendertig jaar
Betje van Collem-Vreedenburg, negenenzeventig jaar
Auguste Sara Collin-Mugdan, vijfenzestig jaar
Adolf Colmans, tweeënvijftig jaar
Adolf Colmans, zevenentwintig jaar
Helena Betty Colmans, vier maanden
Isaäc Colmans, zevenenzeventig jaar
Israël Colmans, vijfenveertig jaar
Leendert Colmans, zesentwintig jaar
Louis Colmans, drieënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marcus Colmans, tweeëndertig jaar
Marcus Colmans, negentien jaar
Maurits Colmans, dertig jaar
Rachel Colmans, negen jaar
Rachel Colmans, een jaar
Fannij Colmans-Benjamins, vierenzeventig jaar
Dina Colmans-Feitsma, eenenveertig jaar
Helena Colmans-Finsi, drieënvijftig jaar
Mina Colmans-Kanes, drieëntwintig jaar
Schoontje Colmans-Sousa, tweeënvijftig jaar
Marianne Colmans-Trompetter, tweeënzeventig jaar
Sara Colmans-van Staveren, zesentwintig jaar
Aaron Colthof, achtenzestig jaar
Aaron Tobias Colthof, een jaar
Amalia Regina Colthof, dertien jaar
Benjamin Colthof, vijfentwintig jaar
Benjamin Colthof, zestien jaar
Benjamin Izaak Colthof, veertig jaar
Chajim Colthof, een jaar
David Colthof, zestien jaar
Ella Colthof, vierendertig jaar
Emma Vogelina Colthof, eenenvijftig jaar
Esther Colthof, achttien jaar
Esther Colthof, vier maanden
Hans Colthof, veertien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hartog Colthof, eenentwintig jaar
Israël Colthof, zesendertig jaar
Izak Colthof, vijftig jaar
Jacob Colthof, zesenvijftig jaar
Jacob Isidor Colthof, drie jaar
Jetta Colthof, vijf jaar
Josua Colthof, achtenzeventig jaar
Jozeph Colthof, zestien jaar
Judith Colthof, twee jaar
Levie Colthof, tweeënvijftig jaar
Levie Colthof, zevenenveertig jaar
Louis Colthof, eenenveertig jaar
Marcus Colthof, vierenvijftig jaar
Markus Colthof, tweeëntwintig jaar
Nathan Colthof, vierenveertig jaar
Nathan Colthof, elf jaar
Rachel Esther Feitje Colthof, achttien jaar
Rozina Colthof, vierentwintig jaar
Sander Colthof, zestig jaar
Rosette Colthof-Abrahams, negenendertig jaar
Rosetta Colthof-Cohen, zevenenvijftig jaar
Regina Colthof-de Lange, tweeënzeventig jaar
Regina Colthof-Drukker, zesendertig jaar
Marianne Colthof-Frank, vierendertig jaar
Liena Colthof-Gudema, eenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jenny Colthof-Hammelburg, vierenvijftig jaar
Grietje Colthof-Kropveld, vierenveertig jaar
Anna Colthof-Neter, achttien jaar
Kaatje Colthof-van Dantzich, drieënveertig jaar
Sientje Colthof-Wolf, eenenzeventig jaar
Abraham Coltof, drieënzestig jaar
Abraham Coltof, zesenvijftig jaar
Aron Coltof, vierenzeventig jaar
Betje Coltof, vijfenzeventig jaar
Emma Jeanette Coltof, vierenzestig jaar
Femia Coltof, zevenentwintig jaar
Gerrit Sam Coltof, vijfentwintig jaar
Jacob Coltof, tweeënvijftig jaar
Jacob Coltof, dertig jaar
Lodewijk Jacob Coltof, tweeëntwintig jaar
Willem Coltof, achtendertig jaar
Else Coltof-Friedmann, zesenvijftig jaar
Rosa Coltof-Kan, zesenvijftig jaar
Sara Coltof-Lisser, zestig jaar
Frederika Coltof-Sekkel, eenentachtig jaar
Froukje Coltof-Turksma, vijfentwintig jaar
Jenny Coltof-van Emden, achtenzestig jaar
Anna Coltof-Wiener, achtenvijftig jaar
Gitta Compart, vijftien jaar
Andries Con, eenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Bloeme Con, achtenvijftig jaar
Elisabeth Con, vierentwintig jaar
Frederika Con, zesentwintig jaar
Hartog Con, vijfenzestig jaar
Isaac Con, vijftien jaar
Isaac Baruch Con, tweeënzestig jaar
Israël Hijman Con, achtenveertig jaar
Jacob Con, achtenvijftig jaar
Jacob Con, twintig jaar
Joseph Abraham Con, negenenveertig jaar
Maurits Eliazer Con, eenenvijftig jaar
Naatje Con, vijftig jaar
Philip Salomon Con, tweeënvijftig jaar
Rebecca Con, negentien jaar
Samuel Con, vijfentwintig jaar
Samuel Heiman Con, twintig jaar
Helena Con-Asscher, zesentwintig jaar
Annaatje Con-de Vries, vijftig jaar
Betje Con-de Vries, eenenzestig jaar
Rebecca Con-Gokkes, vijftig jaar
Roza Con-Kokernoot, zevenenveertig jaar
Alida Con-Kuit, eenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Judith Con-Polak, negenenvijftig jaar
Esther Con-van Gelder, zesenvijftig jaar
Esther Con-Wessel, vijftig jaar
Emanuel Conen, zesendertig jaar
Flora Conen, negenentwintig jaar
Jozef Conen, zesenzestig jaar
Levie Conen, tweeënzeventig jaar
Maurits Conen, zesenvijftig jaar
Rebecka Conen-de Vries, zeventig jaar
Aaltje Conen-Hartz, achtenvijftig jaar
Saartje Consenheim-Eckstein, eenenzeventig jaar
Wilhelmina Consenheim-van Ameringen, tachtig jaar
Abraham Content, eenentwintig jaar
Adriane Helene Content, leeftijd onbekend
Alexander Leo Content, tweeëntwintig jaar
Alexander Philip Content, tweeëntwintig jaar
Alexander Salomon Content, vijfenzestig jaar
Alexander Tobias Content, zestien jaar
Andries Content, drieënzestig jaar
Arie Content, drieënveertig jaar
Bernhard Martijn Content, tweeëndertig jaar
Branca Content, zevenentwintig jaar
Charlotte Content, achttien jaar
Daniel Content, vierenzestig jaar
Elias Content, zestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eliazar Content, tweeëntwintig jaar
Eliazer Content, vierentwintig jaar
Elisabeth Content, zevenendertig jaar
Elisabeth Content, tweeëntwintig jaar
Elisabeth Marianne Content, zestien jaar
Ephraim Content, tweeënvijftig jaar
Ephraim Content, eenendertig jaar
Ephraim Content, achttien jaar
Freddy Content, zestien jaar
Fritz Content, zesendertig jaar
Hartog Content, tweeënvijftig jaar
Hijman Content, tweeënvijftig jaar
Isaac Content, leeftijd onbekend
Jacob Content, zesenzestig jaar
Jacob Content, vierenvijftig jaar
Jacob Content, dertien jaar
Jacob Content, negen jaar
Jakob Content, vierenvijftig jaar
Jonas Content, eenenvijftig jaar
Jonas Content, achttien jaar
Joseph Alexander Content, zevenenvijftig jaar
Leo Content, eenentwintig jaar
Lion Content, achtenveertig jaar
Louis Content, achtenveertig jaar
Machiel Content, zesenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Machiel Content, negentien jaar
Marcus Content, leeftijd onbekend
Mozes Content, vierenvijftig jaar
Rebecca Content, twintig jaar
Saartje Content, eenentwintig jaar
Samuel Content, vierenzestig jaar
Sara Content, vijfenvijftig jaar
Siegfried Herman Content, vijftig jaar
Sophia Content, eenenzestig jaar
Tobias Alexander Content, negenenveertig jaar
Branca Content-Blanes, eenendertig jaar
Judith Content-Blanes, zestig jaar
Anna Content-Cok, tweeënveertig jaar
Henriette Content-de Gorter, eenenzestig jaar
Lea Content-de Smitt, vijfenzeventig jaar
Femke Content-Engelander, vierenveertig jaar
Klaartje Content-Gans, vijftig jaar
Betsy Content-Härtz, drieënveertig jaar
Judith Content-Kurk, negenenvijftig jaar
Alida Content-Levie, twintig jaar
Rozette Sophia Content-Levie, vierenvijftig jaar
Bertha Content-Monasch, drieënvijftig jaar
Sipora Content-Polak, achtenveertig jaar
Helena Content-Reens, eenenvijftig jaar
Bloeme Content-Roodveldt, vijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marianne Content-Simons, tweeëndertig jaar
Henriette Content-Stodel, achtenvijftig jaar
Esther Content-Swaab, zesenvijftig jaar
Sibilla Content-Tas, tachtig jaar
Sara Content-van Moppes, tweeënzestig jaar
Hendrika Rachel Content-van Praag, twintig jaar
Sara Content-Witteboon, tweeënveertig jaar
Rebecca Content-Wolff, zesenveertig jaar
Abraham Coopman, negentien jaar
Arthur Israël Coopman, zevenenveertig jaar
Benjamin Coopman, vijfenveertig jaar
Benjamin Coopman, tweeëntwintig jaar
Benjamin Coopman, zeventien jaar
Benjamin Coopman, vijftien jaar
Charles Coopman, drieënzeventig jaar
David Coopman, vierenzestig jaar
David Coopman, negen jaar
Elisabeth Coopman, zeventien jaar
Elisabeth Coopman, twaalf jaar
Emma Coopman, zeven jaar
Engelina Coopman, drieëntwintig jaar
Henry Coopman, twintig jaar
Hijman Coopman, veertien jaar
Isidor Coopman, veertien jaar
Jacob Coopman, tweeënzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Coopman, vijfenveertig jaar
Jacob Coopman, negenendertig jaar
Jacob Coopman, negenentwintig jaar
Johanna Wilhelmina Coopman, vijftig jaar
Josephina Coopman, eenenveertig jaar
Juda Coopman, twintig jaar
Lea Mina Coopman, negen jaar
Levie Coopman, negenenvijftig jaar
Levie Coopman, vierenveertig jaar
Luise Liselotte Coopman, veertien jaar
Marcus Coopman, vijfendertig jaar
Maurits Coopman, dertig jaar
Meijer Coopman, vierenvijftig jaar
Meijer Coopman, eenenvijftig jaar
Meijer Coopman, zevenenveertig jaar
Meijer Coopman, twee jaar
Mozes Coopman, tweeëntachtig jaar
Mozes Coopman, zeventig jaar
Samuel Coopman, eenentwintig jaar
Simon Coopman, achtenzestig jaar
Simon Coopman, zestig jaar
Simon Coopman, zesenvijftig jaar
Simon Coopman, zesenvijftig jaar
Tobias Coopman, tweeënvijftig jaar
Betje Coopman-Barend, vijfenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Esther Coopman-Baruch, achtenvijftig jaar
Marie Coopman-Cohen, achtendertig jaar
Louise Coopman-Druk, negenenveertig jaar
Fanny Coopman-Eisenmann, tachtig jaar
Evelina Coopman-Erwteman, zevenenveertig jaar
Hendrika Coopman-Groente, eenenzestig jaar
Josephina Coopman-Hartog, achtenvijftig jaar
Zerline Coopman-Kreutzer, vijfenveertig jaar
Bertha Coopman-Meijer, vijfenzeventig jaar
Lea Coopman-Schrijver, zevenenveertig jaar
Anna Elizabeth Coopman-Smit, vijfentwintig jaar
Debora Coopman-Smit, zevenentwintig jaar
Leentje Coopman-van Adelsbergen, vijfenvijftig jaar
Jaantje Coopman-Veldman, zevenendertig jaar
Mietje Coopman-Vet, drieënvijftig jaar
Marianna Coopman-Walvisch, vijfenveertig jaar
Keetje Coopman-Waterman, zesenvijftig jaar
Marianne Coopman-Werkendam, tweeënvijftig jaar
Maurits Copoloviciu, tweeëntwintig jaar
Sloim Copoloviciu, vierenzestig jaar
Sophia Copoloviciu-van Gich, zesenveertig jaar
Ernst Coppel, eenentwintig jaar
Walter Coppel, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Berta Coppel-Philipps, zevenenzestig jaar
Irma Coppel-Stein, zesendertig jaar
Andries Coppenhagen, zevenenzestig jaar
David Coppenhagen, eenenveertig jaar
Duifje Johanna Coppenhagen, zestien jaar
Ephraim Coppenhagen, eenenzestig jaar
Gerrit Coppenhagen, negenenzestig jaar
Gompel Coppenhagen, achtenzestig jaar
Hartog Coppenhagen, drieënvijftig jaar
Hijman Coppenhagen, achtenzestig jaar
Izaäc Coppenhagen, vierenzestig jaar
Jacob Coppenhagen, achtendertig jaar
Levie Coppenhagen, zevenentwintig jaar
Louis André Coppenhagen, vier jaar
Meriam Coppenhagen, twee jaar
Mozes Coppenhagen, zesentwintig jaar
Nehem Coppenhagen, eenentwintig jaar
Philip Coppenhagen, vijfenzestig jaar
Pinehas Joseph Coppenhagen, twintig jaar
Raphaël Coppenhagen, eenenzeventig jaar
Raphaël Coppenhagen, achtendertig jaar
Salomon Coppenhagen, negenenveertig jaar
Samuel Coppenhagen, achtendertig jaar
Schoontje Coppenhagen, twee maanden
Sophia Coppenhagen, vijfentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Heintje Coppenhagen-Coppenhagen, drieënzeventig jaar
Sophia Coppenhagen-de Vries, achtendertig jaar
Johanna Coppenhagen-de Winter, vijfentwintig jaar
Femina Coppenhagen-Furth, achtentwintig jaar
Cato Coppenhagen-Goudsmit, vierendertig jaar
Henriette Coppenhagen-Hijman, veertig jaar
Grietje Coppenhagen-Kok, zevenenvijftig jaar
Sophia Coppenhagen-Koopman, zesenveertig jaar
Rika Coppenhagen-Lessing, achtenvijftig jaar
Duifje Johanna Coppenhagen-Polak, zevenenzestig jaar
Marianne Coppenhagen-Schatz, negenenvijftig jaar
Rijwka Coppenhagen-Silberklang, vierenvijftig jaar
Heintje Coppenhagen-Swaab, tweeënvijftig jaar
Esther Coppenhagen-van Minden, vijfenzestig jaar
Abraham Coppens, vijftig jaar
Alexander Coppens, eenenvijftig jaar
Alexander Coppens, tweeënveertig jaar
André Coppens, eenenveertig jaar
Anna Coppens, twee jaar
Gerard Coppens, zesenveertig jaar
Jacob Coppens, veertien jaar
Sara Coppens, zes jaar
Sibilla Coppens, negen jaar
Sophie Coppens-Berkelij, tweeënveertig jaar
Rosette Coppens-Keijl, eenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elisabeth Coppens-Leuiken, negenenveertig jaar
Anna Coppens-Rijne, vierenveertig jaar
Elisabeth Coppens-van Gelder, vijfenzeventig jaar
Rika Coppens-Vrij, negenendertig jaar
Edgar Salom Cori, drieënveertig jaar
Elisabeth Cornalijnslijper, negen jaar
Evaline Cornalijnslijper, zeventien jaar
Frederika Cornalijnslijper, veertien jaar
Isabella Cornalijnslijper, negenendertig jaar
Jacques Salomo Cornalijnslijper, eenenvijftig jaar
Jonas Ephraim Cornalijnslijper, zestien jaar
Marcus Cornalijnslijper, drieënvijftig jaar
Maurice Jacques Cornalijnslijper, zeventien jaar
Philip Cornalijnslijper, vijfenvijftig jaar
Margaretha Cornalijnslijper-Blanes, eenenveertig jaar
Eva Cornalijnslijper-de Vries, zevenenveertig jaar
Antje Cornalijnslijper-Polak, vijfenveertig jaar
Mietje Cornalijnslijper-Wolf, zeventig jaar
Abraham Coronel, zeventig jaar
Abraham Coronel, achtentwintig jaar
Benjamin Coronel, negenenvijftig jaar
David Coronel, vierenveertig jaar
Eddy Philip Coronel, eenentwintig jaar
Gustaaf Coronel, vijfentwintig jaar
Hans Maurits Coronel, tweeëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hartog Coronel, elf jaar
Isidoor Coronel, vierentwintig jaar
Jacob Coronel, tweeënzestig jaar
Jacques Godfried Coronel, drieëntwintig jaar
Joseph Coronel, vierendertig jaar
Kitty Coronel, zeventien jaar
Maurits Coronel, leeftijd onbekend
Michel Coronel, drieënveertig jaar
Moses Coronel, drieënnegentig jaar
Mourits Coronel, vijfendertig jaar
Mozes Coronel, vijfenzestig jaar
Mozes Coronel, zesenvijftig jaar
Rachel Coronel, eenentachtig jaar
Rebecca Coronel, tien jaar
Rudolf Zacharias Coronel, vijftien jaar
Salomon Coronel, vijftig jaar
Hanna Coronel-Beem, vierenvijftig jaar
Esther Rebecca Coronel-Belinfante, leeftijd onbekend
Anna Coronel-Brandon, achtenvijftig jaar
Sientje Coronel-Brandon, zevenenveertig jaar
Sara Coronel-Bueno de Mesquita, drieëndertig jaar
Esther Coronel-de Miranda, eenentachtig jaar
Engelina Coronel-Jessurun Lobo, zestig jaar
Sarah Coronel-Koe, negenendertig jaar
Saartje Coronel-Leijden van Amstel, twintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Clara Coronel-Lopes Cardozo, tweeënzeventig jaar
Branca Coronel-Mok, vierenvijftig jaar
Rozet Coronel-Polak, dertig jaar
Flora Coronel-van Emrik, drieëndertig jaar
Schoontje Coronel-Waas, negenenvijftig jaar
Benedictus Corper, vierenveertig jaar
Betje Eva Corper, negen jaar
Elias Corper, negenenveertig jaar
Elias Corper, vierenveertig jaar
Elias Corper, zevenentwintig jaar
Elias Corper, tweeëntwintig jaar
Elisabeth Corper, achtenveertig jaar
Flora Corper, vijfendertig jaar
Gideon Corper, drieënvijftig jaar
Hanna Flora Corper, negentien jaar
Hartog Corper, vijfenzestig jaar
Hester Corper, zestien jaar
Hijman Corper, tien jaar
Israël Corper, achtentwintig jaar
Israël Corper, zevenentwintig jaar
Jacob Corper, drieënzestig jaar
Jacob Corper, drieënvijftig jaar
Jacob Corper, eenendertig jaar
Jacob Corper, negentien jaar
Jacob Wolf Corper, zesenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joseph Corper, vierenvijftig jaar
Joseph Corper, achtenveertig jaar
Joseph Corper, vijfentwintig jaar
Joseph Corper, vijfentwintig jaar
Joseph Corper, dertien jaar
Juda Corper, zevenentwintig jaar
Judith Corper, veertien jaar
Levie Corper, zesenzeventig jaar
Levie Corper, eenenzestig jaar
Levie Corper, vierenvijftig jaar
Louis Corper, tweeëndertig jaar
Louis Corper, achtentwintig jaar
Louis Corper, tweeëntwintig jaar
Louis Corper, zeven jaar
Machiel Corper, negenenveertig jaar
Marianne Corper, vijfenvijftig jaar
Meijer Corper, eenentwintig jaar
Michel Corper, twaalf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mina Corper, vierentwintig jaar
Nathan Corper, tien jaar
Philip Corper, zestien jaar
Philip Corper, elf jaar
Rebecca Corper, zevenenvijftig jaar
Saartje Corper, achtenzestig jaar
Salomon Corper, vierenvijftig jaar
Samson Corper, drieënzeventig jaar
Sara Corper, achtenveertig jaar
Simon Corper, drieënzestig jaar
Simon Corper, zesenvijftig jaar
Simon Corper, tweeënvijftig jaar
Simon Corper, elf jaar
Wolf Corper, twintig jaar
Wolf Jacob Corper, achtenzeventig jaar
Wolf Jacob Corper, dertien jaar
Jeltje Corper-Bloch, negenendertig jaar
Henrika Corper-Blom, twintig jaar
Femmetje Corper-de Beer, zesenzeventig jaar
Vrouwtje Corper-de Brave, zesenveertig jaar
Naatje Corper-de Hond, eenenvijftig jaar
Sara Corper-de Jong, zesenvijftig jaar
Clara Corper-de Leon, eenentwintig jaar
Catharina Corper-Elsas, vijfenveertig jaar
Heintje Corper-Hamel, zesenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jans Corper-Kolm, vijfentwintig jaar
Jansje Corper-Koster, drieëndertig jaar
Judith Corper-Meljado, eenenzeventig jaar
Abigaël Corper-Nabarro, zesenvijftig jaar
Reina Corper-Nunes Vaz, achtentwintig jaar
Rika Corper-Peeper, tweeëndertig jaar
Herta Corper-Salomon, vierentwintig jaar
Hilde Corper-Strausz, achtentwintig jaar
Jansje Corper-Tas, zevenenzestig jaar
Elizabeth Corper-van Coevorden, vijftig jaar
Flora Corper-van Dam, vierenveertig jaar
Femmetje Corper-van der Star, eenenvijftig jaar
Vrouwtje Corper-van der Star, vijfenvijftig jaar
Rozetta Corper-van Hesse, achtenveertig jaar
Rachel Corper-Velleman, drieënvijftig jaar
Aäron Cortissos, tweeënzestig jaar
Abraham Haïm Cortissos, tweeënvijftig jaar
Clara Cortissos, achtenvijftig jaar
Heiman Cortissos, zesenvijftig jaar
Isidora Cortissos, zesentwintig jaar
Mordechai Cortissos, negenenvijftig jaar
Sara Cortissos-de Vries, drieënzestig jaar
Emmy Cortissos-Dreesde, eenendertig jaar
Clasina Cortissos-Salomon, eenenzestig jaar
Aäron Cosman, eenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Cosman, negenenveertig jaar
Abraham Cosman, zesenveertig jaar
Abraham Cosman, dertig jaar
Abraham Cosman, negentien jaar
Abraham Isaac Cosman, zevenenveertig jaar
Alexander Cosman, zestig jaar
Anna Cosman, tien jaar
Arend Cosman, dertig jaar
Arie Cosman, negenendertig jaar
Aron Cosman, zesenveertig jaar
Aron Cosman, vierenveertig jaar
Aron Cosman, drieëntwintig jaar
Aron Cosman, negentien jaar
Barend Cosman, drieëndertig jaar
Benjamin Adolph Cosman, tweeëndertig jaar
Betje Cosman, drie jaar
Calman Cosman, vierenveertig jaar
Catharina Cosman, negentien jaar
Celina Rosa Cosman, achttien jaar
Christina Susanna Cosman, achttien jaar
Clara Cosman, eenentwintig jaar
Cornelis Cosman, veertig jaar
David Cosman, tweeënzestig jaar
David Cosman, tien jaar
Dina Flora Cosman, zesentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elias Cosman, negenentwintig jaar
Eliazer Cosman, negenenveertig jaar
Elisabeth Cosman, tien jaar
Elkan Cosman, negenentwintig jaar
Emanuel Cosman, vierenvijftig jaar
Emanuel Cosman, negenentwintig jaar
Ephraim Cosman, veertig jaar
Ernst Israël Cosman, drieëntwintig jaar
Fina Duifje Cosman, zesentwintig jaar
Flora Cosman, eenenvijftig jaar
Gottfried Cosman, negenentwintig jaar
Greta Cosman, negen jaar
Hans Louis Cosman, een jaar
Hartog Cosman, vierenzestig jaar
Hartog Cosman, vijfentwintig jaar
Hartog Cosman, tweeëntwintig jaar
Hartog Cosman, vierendertig jaar
Helena Cosman, achttien jaar
Henri Cosman, tweeëndertig jaar
Herman Cosman, tweeënvijftig jaar
Ida Cosman, twintig jaar
Isaac Cosman, tweeëntwintig jaar
Isaac Cosman, vijftien jaar
Isaac Cosman, eenenvijftig jaar
Isaäc Cosman, negenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isaäc Cosman, negenendertig jaar
Jacob Cosman, vierenzeventig jaar
Jacob Cosman, dertien jaar
Jacobus Cosman, zevenenveertig jaar
Jacques Cosman, zesenvijftig jaar
Joel Cosman, vierendertig jaar
Joel Cosman, achttien jaar
Joseph Cosman, acht jaar
Judith Cosman, vijftien jaar
Judith Cosman, vijf maanden
Karl Cosman, vijfendertig jaar
Lea Cosman, zestien jaar
Leon Cosman, zeventien jaar
Levie Cosman, zesenveertig jaar
Machiel Cosman, eenenzestig jaar
Marc Cosman, drieënzestig jaar
Margaretha Cosman, leeftijd onbekend
Maurits Cosman, twintig jaar
Maurits Herman Cosman, twaalf jaar
Max Cosman, vierentwintig jaar
Max Cosman, negentien jaar
Michel Cosman, drieëntwintig jaar
Mietje Cosman, eenendertig jaar
Mozes Cosman, eenenzestig jaar
Mozes Cosman, zestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mozes Cosman, zevenenvijftig jaar
Mozes Cosman, negenenveertig jaar
Mozes Cosman, zeven jaar
Rachel Cosman, dertien jaar
Rebecca Cosman, zestien jaar
Rika Cosman, zestien jaar
Roosje Cosman, achttien jaar
Rosa Hermina Cosman, dertien jaar
Roza Cosman, vijftig jaar
Salomon Cosman, zeventig jaar
Samuel Cosman, negenenvijftig jaar
Samuel Cosman, achtenveertig jaar
Samuel Cosman, eenenveertig jaar
Samuel Cosman, zevenendertig jaar
Samuel Cosman, zesendertig jaar
Samuel Cosman, acht jaar
Sara Cosman, dertig jaar
Sara Geertruida Cosman, vijftien jaar
Schoontje Cosman, vier jaar
Siegmund Heinrich Cosman, achtenzeventig jaar
Simon Cosman, vijfenzestig jaar
Simon Cosman, vijfenvijftig jaar
Simon Cosman, vierenvijftig jaar
Simon Cosman, negenenveertig jaar
Simon Cosman, drieëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Simon Wolf Cosman, elf jaar
Simonne Clara Cosman, zestien jaar
Sophia Abigaël Cosman, zestien jaar
Willem Cosman, achtentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Wolf Cosman, zevenenveertig jaar
Wolf Cosman, eenenveertig jaar
Wolf Cosman, negentien jaar
Wolf Cosman, tien jaar
Rosette Cosman-Abram, achtenvijftig jaar
Mina Rachel Cosman-Bierman, tweeëntwintig jaar
Rachel Cosman-Brilleslijper, zesenzestig jaar
Debora Clara Cosman-Cats, eenenveertig jaar
Bloeme Cosman-Cohen, vierenvijftig jaar
Froukje Cosman-Cohen, zesentwintig jaar
Marianna Cosman-Coster, tweeënveertig jaar
Duifje Cosman-de Haan, vierenvijftig jaar
Kaatje Cosman-Fresco, zesentwintig jaar
Maria Cosman-Frieser, zevenenveertig jaar
Espéranse Cosman-Gobits, vierentwintig jaar
Georgine Cosman-Green, zesendertig jaar
Jeannette Betsy Cosman-Groen, vijfendertig jaar
Sophia Cosman-Groenteman, eenenveertig jaar
Rachel Cosman-Hagenaar, zeventig jaar
Klaartje Cosman-Halverstad, zevenendertig jaar
Eva Cosman-Kleerekoper, negenenvijftig jaar
Sophia Cosman-Knoop, achtenveertig jaar
Esther Cosman-Kool, eenenzestig jaar
Elisabeth Cosman-Krieks, vierenvijftig jaar
Mietje Cosman-Loeza, negenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rachel Cosman-Mendes da Costa, zestig jaar
Marianna Cosman-Morpurgo, twintig jaar
Judith Cosman-Noot, tweeënvijftig jaar
Betje Cosman-Nord, vierenzestig jaar
Philippina Judik Cosman-Philipse, negenendertig jaar
Duifje Cosman-Roozelaar, zevenendertig jaar
Marianne Cosman-Rosenboom, tweeënvijftig jaar
Saartje Cosman-Sealtiel, achtenveertig jaar
Betje Cosman-Serlui, achtenvijftig jaar
Mina Cosman-Sigaar, vierentwintig jaar
Esther Cosman-Snoek, vijftig jaar
Frederika Cosman-Stodel, zevenenveertig jaar
Engeline Cosman-Swaab, zevenenveertig jaar
Marianne Cosman-van Beem, achtendertig jaar
Saartje Cosman-van Emrik, vijfentwintig jaar
Roosje Cosman-van Leeuwen, achtenveertig jaar
Emilje Cosman-van Os, twintig jaar
Betje Cosman-van Staveren, drieënveertig jaar
Rosine Cosman-van Straten, zevenenveertig jaar
Roosje Cosman-van West, negenentwintig jaar
Schoontje Cosman-van West, vijfenvijftig jaar
Klara Cosman-Velt, vijfenvijftig jaar
Jetje Cosman-Winter, achtenzestig jaar
Regina Cosman-Woronick, negenentwintig jaar
Juda Cosman-Zwart, drieënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Ida Cosmann, achtenzeventig jaar
Sara Cäcilia Cosmann, eenentachtig jaar
Eduard Cossen, vijfenveertig jaar
Gertrud Cossen, tweeëndertig jaar
Hans Cossen, negen jaar
Hans Willi Cossen, zestien jaar
Lieselotte Ria Cossen, veertien jaar
Marianne Anneliese Cossen, vijftien jaar
Max Cossen, vierenveertig jaar
Simon Israël Cossen, eenentachtig jaar
Werner Cossen, twaalf jaar
Susanne Cossen-de Lowe, eenenveertig jaar
Paula Cossen-Meijer, tweeënveertig jaar
Lina Cossen-Stern, eenenzeventig jaar
Karl Marcel Cossmann, achttien jaar
Abraham da Costa da Fonceca, drieëntachtig jaar
Abraham da Costa da Fonceca, dertig jaar
Abraham da Costa da Fonceca, eenentwintig jaar
Arnold da Costa da Fonceca, negentien jaar
Betje da Costa da Fonceca, vierenvijftig jaar
Elias da Costa da Fonceca, veertien jaar
Isaäc da Costa da Fonceca, vijfenvijftig jaar
Izaäk da Costa da Fonceça, achtendertig jaar
Louis da Costa da Fonceca, zesentwintig jaar
Mozes da Costa da Fonceca, vijfenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mozes da Costa da Fonceca, tweeëntwintig jaar
Suzanna da Costa da Fonceca, zeventien jaar
Esther da Costa da Fonceca-Beugeltas, achtenveertig jaar
Elisabeth da Costa da Fonceca-Bonewit, veertig jaar
Betje da Costa da Fonceca-Kolm, achtenzeventig jaar
Aäron da Costa da Fonseca, eenendertig jaar
Abraham da Costa da Fonseca, zestien jaar
Aron da Costa da Fonseca, tweeënveertig jaar
Betsy da Costa da Fonseca, zes jaar
David da Costa da Fonseca, drie jaar
Elisabeth da Costa da Fonseca, drieëntwintig jaar
Elisabeth da Costa da Fonseca, een jaar
Ina da Costa da Fonseca, vier jaar
Isaac da Costa da Fonseca, elf jaar
Isaac da Costa da Fonseca, tien jaar
Isaac da Costa da Fonseca, negen jaar
Izak da Costa da Fonseca, negentien jaar
Izak da Costa da Fonseca, zes jaar
Jacob da Costa da Fonseca, zestien jaar
Jacob da Costa da Fonseca, twintig jaar
Jacob Isaac da Costa da Fonseca, achtenveertig jaar
Jacobus da Costa da Fonseca, vierenzestig jaar
Judith da Costa da Fonseca, twaalf jaar
Levie da Costa da Fonseca, achtendertig jaar
Mozes da Costa da Fonseca, drieëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Salomon da Costa da Fonseca, drieënveertig jaar
Sara da Costa da Fonseca, veertien jaar
Sientje da Costa da Fonseca, acht jaar
Mietje da Costa da Fonseca-Aarons, achtenveertig jaar
Vrouwtje da Costa da Fonseca-de Wolf, vijfendertig jaar
Rebecca da Costa da Fonseca-Franschman, negenentwintig jaar
Anna da Costa da Fonseca-Gans, achtendertig jaar
Jansje da Costa da Fonseca-Kapper, achtenvijftig jaar
Bloeme da Costa da Fonseca-Krant, eenendertig jaar
Sientje da Costa da Fonseca-Lootje, vijfenzestig jaar
Greta da Costa da Fonseca-Speijer, vierendertig jaar
Esther da Costa da Fonseca-Stokking, negenenvijftig jaar
Abraham da Costa Senior, achtenvijftig jaar
Aron da Costa Senior, vierenzeventig jaar
David da Costa Senior, drieënvijftig jaar
Emanuel da Costa Senior, eenenveertig jaar
Hijman da Costa Senior, drieënvijftig jaar
Jacob da Costa Senior, vierenveertig jaar
Marianna da Costa Senior, tweeënveertig jaar
Michael da Costa Senior, eenendertig jaar
Mientje da Costa Senior, achttien jaar
Mozes da Costa Senior, vijftig jaar
Rachel da Costa Senior, zesenveertig jaar
Rachel Jacoba da Costa Senior, zesentwintig jaar
Sophia da Costa Senior, negentien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Golde da Costa Senior-de Wilde, eenenzestig jaar
Betje da Costa Senior-Dupont, veertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rika da Costa Senior-Elte, veertig jaar
Judith da Costa Senior-Goubitz, vierenveertig jaar
Vrouwtje da Costa Senior-Lakmaaker, zesenveertig jaar
Sophia da Costa Senior-van Rooijen, tweeëndertig jaar
Rachel da Costa-da Fonseca, negenenzestig jaar
Abraham Coster, negenenzestig jaar
Abraham Coster, negenenveertig jaar
Abraham Coster, zes jaar
Angeline Coster, tweeënveertig jaar
Barend Coster, negenenvijftig jaar
Beatrix Irene Coster, een jaar
Bernard Coster, vijfenzeventig jaar
Betje Coster, drieënzeventig jaar
Betsij Coster, zesentachtig jaar
Charles Jacob Elias Coster, vierendertig jaar
Coenraad Coster, zesenzestig jaar
David Coster, tweeëndertig jaar
David Salomon Coster, vijftien jaar
Dina Coster, twee jaar
Elisabeth Coster, vier jaar
Elisabeth Judith Coster, tweeënveertig jaar
Emanuel Coster, eenenzeventig jaar
Emanuel Coster, zevenenzestig jaar
Emanuel Coster, negenenveertig jaar
Emanuel Coster, twaalf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Esther Mirjam Coster, negenendertig jaar
Eva Coster, vijfenzestig jaar
Hartog Coster, negentien jaar
Hendrik Coster, zevenenveertig jaar
Henriette Coster, drie jaar
Isaac Coster, negenendertig jaar
Isaäc Coster, zevenendertig jaar
Izak Louis Coster, tien jaar
Jacob Coster, dertig jaar
Jacob Coster, twintig jaar
Jacob Coster, twintig jaar
Jacob Coster, zestien jaar
Jacob Samuel Coster, drieënzeventig jaar
Joseph Coster, eenentachtig jaar
Joseph Coster, negenenzestig jaar
Joseph Coster, vijfenvijftig jaar
Josua Louis Coster, achtendertig jaar
Judith Coster, tweeënvijftig jaar
Julius Coster, twaalf jaar
Leendert Coster, vierenzestig jaar
Lena Coster, achtentwintig jaar
Lion Coster, dertig jaar
Lion Coster, achttien jaar
Louis Coster, zestig jaar
Louis Coster, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Louis Coster, eenendertig jaar
Louis Samuel Coster, vierenzeventig jaar
Maurits Coster, vijfenvijftig jaar
Meijer Coster, zevenenveertig jaar
Meyer David Coster, zeventien jaar
Mietje Coster, zesenvijftig jaar
Mietje Coster, vierenvijftig jaar
Nathan Coster, vijfenvijftig jaar
Nathan Coster, veertig jaar
Philip Coster, eenentachtig jaar
Philip Coster, veertien jaar
Rebecca Coster, vijfenvijftig jaar
Rebekka Coster, vierendertig jaar
Salomon Coster, eenenvijftig jaar
Salomon Coster, zevenenveertig jaar
Salomon Coster, tien jaar
Samuel Coster, vijfenzeventig jaar
Samuel Coster, negenenzestig jaar
Samuel Coster, drieënvijftig jaar
Samuel Coster, eenenvijftig jaar
Samuel Coster, zesendertig jaar
Samuel Coster, zesendertig jaar
Samuel Coster, negentien jaar
Simon Coster, zesenvijftig jaar
Tiny Coster, veertien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Valk Coster, drieënveertig jaar
Flora Coster-Batavier, zevenenzeventig jaar
Betje Coster-Behr, vijfendertig jaar
Rosette Coster-Bierman, achtenvijftig jaar
Mina Coster-Blok, vierenzestig jaar
Betje Coster-Clarenburg, tweeënzeventig jaar
Rachel Coster-Creveld, dertig jaar
Bertha Coster-de Jong, negenenvijftig jaar
Betje Coster-de Jong, negenenveertig jaar
Martha Coster-de Jong, vierenveertig jaar
Everdina Coster-Diefenthal, eenenzeventig jaar
Betty Coster-Dresden, twintig jaar
Duifje Coster-Kanes, zevenentwintig jaar
Grietje Coster-Lewijt, tweeënzeventig jaar
Betje Coster-Mauw, zevenenvijftig jaar
Sara Coster-Meier, tweeënzeventig jaar
Belia Coster-Meijer, vijfentwintig jaar
Flora Coster-Mok, zevenenveertig jaar
Kaatje Coster-Mok, vierenzeventig jaar
Sara Coster-Nort, negenendertig jaar
Roosje Coster-Polak, zesenveertig jaar
Sara Coster-Polak, zevenenveertig jaar
Dina Coster-Preso, negenenveertig jaar
Engel Coster-Simmeren, zestig jaar
Rebecca Coster-Soubice, negenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rebecca Coster-Swaap, drieënveertig jaar
Kaatje Coster-Tak, drieënzestig jaar
Kaatje Coster-van Been, zesenvijftig jaar
Betje Coster-van Coevorden, zevenenvijftig jaar
Heintje Coster-van Dam, negenenzestig jaar
Flora Coster-van Zuiden, achtenzestig jaar
Esther Coster-Wolff, zevenenveertig jaar
Lena Costers, achtenzestig jaar
Abraham Costima, vierenzestig jaar
Abraham Costima, vierendertig jaar
Arnold Costima, vierenvijftig jaar
Arnold Costima, dertig jaar
Benjamin Costima, vijfendertig jaar
Dave Marcel Costima, twee jaar
David Costima, achttien jaar
David Costima, twee jaar
Elias Costima, zestig jaar
Heintje Costima, zeventig jaar
Isaäc Costima, zesenvijftig jaar
Isaäc Costima, elf jaar
Jack Machiel Costima, vier jaar
Jacques Costima, achtentwintig jaar
Maurits Costima, vijftien jaar
Rosette Costima-Fierlier, drieënvijftig jaar
Kaatje Costima-Gaarkeuken, vierentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Schoontje Costima-Klijn, achtenveertig jaar
Clara Costima-Pais, achtenvijftig jaar
Sophia Costima-van Leeuwen, zesendertig jaar
Femmina Costima-Worms, drieëndertig jaar
Joseph Coszmann, zesenzestig jaar
Henny Coszmann-Weihl, achtenveertig jaar
Elisabeth Courant, tweeënveertig jaar
Marcus Courant, tweeënzestig jaar
Siegfried Courant, zevenenveertig jaar
Willem Courant, vijftien jaar
Hester Courant-Weening, vierenzeventig jaar
Hartog Courlander, zevenenzestig jaar
Henri Courlander, vierenzestig jaar
Henri Courlander, achtentwintig jaar
Louis Simon Courlander, negenentwintig jaar
Willem Courlander, vijfenzestig jaar
Greta Henriette Courlander-Gobes, dertig jaar
Alie Courlander-Norden, achtenzestig jaar
Abraham Cousin, vijfenveertig jaar
Abraham Cousin, veertien jaar
Abraham Cousin, acht jaar
Alexander Cousin, zes maanden
Cato Cousin, vierentwintig jaar
Cornelia Cousin, vierentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Emanuel Cousin, zesentwintig jaar
Emanuel Cousin, zes jaar
Emil Abraham Cousin, negen jaar
Hartog Cousin, vierendertig jaar
Hendrika Cousin, zevenendertig jaar
Hugo Salomon Cousin, negen jaar
Isaäc Cousin, achtenvijftig jaar
Isidoor Cousin, achttien jaar
Izak Cousin, zesendertig jaar
Jeannette Cousin, vijftien jaar
Jet Cousin, vijftien jaar
Jettij Cousin, negentien jaar
Joseph Cousin, drieëntwintig jaar
Judith Cousin, dertien jaar
Louis Maurice Cousin, een jaar
Manuel Cousin, zesentwintig jaar
Maurice Cousin, tien jaar
Maurits Cousin, dertig jaar
Maurits Cousin, zestien jaar
Meijer Cousin, vijftig jaar
Meijer Louis Cousin, drie jaar
Mozes Cousin, zesenvijftig jaar
Willem Herman Cousin, een jaar
Wolf Cousin, achtenveertig jaar
Gretha Cousin-Biet, negentien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Schoontje Cousin-de Wied, zevenendertig jaar
Bertha Cousin-Duque, drieënveertig jaar
Bloeme Cousin-Goudeketting, zesentwintig jaar
Duifje Cousin-Kanes, eenenvijftig jaar
Rachel Cousin-Morpurgo, vijfenveertig jaar
Marianne Cousin-Muijs, zevenenvijftig jaar
Elisabeth Cousin-Poppers, vierentwintig jaar
Aaltje Cousin-van Emden, achtenvijftig jaar
Rachel Cousin-van West, zesendertig jaar
Catharina Cousin-Vogel, vierentwintig jaar
Henri Coutinho, achttien jaar
Andries Couvern, vijfenvijftig jaar
Isaac Couvern, twintig jaar
Mirjam Couvern-Acohen, tweeënzestig jaar
Abraham Couzijn, vierenveertig jaar
Abraham Couzijn, zevenendertig jaar
Abraham Couzijn, acht jaar
Benjamin Couzijn, eenenvijftig jaar
Elisabeth Rebecca Couzijn, acht jaar
Hijman Couzijn, negenenvijftig jaar
Hijman Couzijn, drieëndertig jaar
Isaäc Couzijn, dertien jaar
Marcus Couzijn, zesendertig jaar
Marcus Wessel Couzijn, zestien jaar
Michael Couzijn, negenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mirjam Couzijn, een jaar
Wessel Couzijn, eenenveertig jaar
Dina Couzijn-Abas, vierendertig jaar
Marianna Couzijn-Cohen de Lara, tweeënzestig jaar
Rebecca Couzijn-Cohen de Lara, negenenvijftig jaar
Leentje Couzijn-de Vries, vijftig jaar
Elisabeth Couzijn-Ensel, tweeënvijftig jaar
Hanni Couzijn-Hoffmann, zevenentwintig jaar
Margaretha Couzijn-Leeuwaarden, zevenentwintig jaar
Marianna Couzijn-Ortje, tweeënveertig jaar
Rosa Couzijn-Peper, vierendertig jaar
Abraham Cozijn, zevenenvijftig jaar
Abraham Cozijn, vijfenveertig jaar
Alida Suze Cozijn, eenendertig jaar
Annaatje Cozijn, vijfenzestig jaar
Barend Cozijn, achtendertig jaar
Barend Cozijn, vijfendertig jaar
Bernard Cozijn, zesenveertig jaar
Betsy Cozijn, achtendertig jaar
Clara Cozijn, negentien jaar
David Cozijn, drieëntachtig jaar
David Cozijn, achtenveertig jaar
Elisabeth Cozijn, negentien jaar
Emanuel Cozijn, tien jaar
Esther Cozijn, acht jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Esther Cozijn, zes jaar
Esther Hanna Cozijn, acht jaar
Hanna Elisabeth Cozijn, vijf jaar
Hartog Cozijn, drieënvijftig jaar
Hartog Cozijn, achtentwintig jaar
Hartog Cozijn, zeventien jaar
Hijman Cozijn, achtenveertig jaar
Jacob Cozijn, veertien jaar
Jansje Cozijn, tweeënveertig jaar
Juda Mozes Cozijn, tien jaar
Juliana Cozijn, vijf jaar
Karel Cozijn, eenendertig jaar
Magda Cozijn, dertien jaar
Marcus Cozijn, negenenvijftig jaar
Marcus Cozijn, drieëndertig jaar
Michel Cozijn, eenentwintig jaar
Mietje Cozijn, vijftig jaar
Mina Cozijn, zesenveertig jaar
Mischa Cozijn, drie jaar
Mozes Cozijn, leeftijd onbekend
Salomo Cozijn, negenendertig jaar
Salomon Cozijn, drieëntwintig jaar
Salomon Cozijn, tweeëntwintig jaar
Samson Abraham Cozijn, zesendertig jaar
Samuel Cozijn, vierentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Cozijn, vijfenveertig jaar
Sinie Cozijn, zes jaar
Willy Cozijn, een jaar
Magdalena Cozijn-Benjamins, vijfenveertig jaar
Elisabeth Cozijn-Blitz, zesentachtig jaar
Henriette Cozijn-Bonewit, vijfendertig jaar
Ruth Klara Cozijn-Cohen, eenendertig jaar
Henriette Cozijn-Cozijn, drieënvijftig jaar
Marie Cozijn-de Goede, dertig jaar
Rebecca Cozijn-Gobets, negenenveertig jaar
Saartje Cozijn-Lopes Cardozo, drieënvijftig jaar
Esther Cozijn-Mozes, zestig jaar
Seline Cozijn-Paraira, vijfendertig jaar
Alida Cozijn-Peeper, eenenveertig jaar
Sippora Cozijn-Premseler, zesenvijftig jaar
Rachel Cozijn-Rijne, achtentwintig jaar
Julia Cozijn-Springer, tweeëntwintig jaar
Vogeltje Cozijn-Troeder, achtenveertig jaar
Klara Cozijn-van Lochem, vierenzeventig jaar
Daniel Cracau, zesentwintig jaar
David Cracau, zevenendertig jaar
Eliezar Cracau, drieëntachtig jaar
Jacob Cracau, tweeëndertig jaar
Regina Cracau, drie maanden
Sebilla Rebekka Cracau, achtenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sophia Cracau-Ephraim, eenendertig jaar
Engeltje Cracau-Frank, drieënzestig jaar
Martha Cracau-Kesner, eenentwintig jaar
Abraham Credo, vierendertig jaar
Eliau Haïm Credo, achtenvijftig jaar
Levie Credo, vijfenveertig jaar
Rica Credo-Hijmans, tweeënzestig jaar
Gretha Credo-Polak, tweeëndertig jaar
Israël van Crefeld, vijfenzestig jaar
Israël van Crefeld, achtendertig jaar
Jonas Mozes van Crefeld, tweeëntwintig jaar
Mirjam Hanna van Crefeld, tien maanden
Robert van Crefeld, vijftien jaar
Samuel van Crefeld, vierenzestig jaar
Gaye van Crefeld-Chelem, drieëndertig jaar
Jansje van Crefeld-de Haan, drieënzestig jaar
Henriette Cremer, zevenenveertig jaar
Philipp Walter Cremer, tweeëntwintig jaar
Abraham van Crevel, negenenvijftig jaar
Dina van Crevel, zevenenzeventig jaar
Hanna van Crevel, vijfenvijftig jaar
Sophia van Crevel, vijfenveertig jaar
Suze van Crevel, zestien jaar
Mietje van Crevel-Visjager, vijfenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Creveld, zevenenveertig jaar
Abraham van Creveld, zevenenveertig jaar
Abraham van Creveld, tweeëndertig jaar
Andries van Creveld, achtenzestig jaar
Andries Creveld, eenenvijftig jaar
Andries David van Creveld, veertig jaar
Bernard Isaac van Creveld, vijfenveertig jaar
Bertha Creveld, eenentwintig jaar
Betje Sara Creveld, elf jaar
David van Creveld, drieënveertig jaar
David van Creveld, negenenzeventig jaar
David Salomon Creveld, achttien jaar
Eduard Abraham van Creveld, zesenzestig jaar
Elisabeth van Creveld, vierendertig jaar
Emanuel Creveld, negentien jaar
Emanuel Philip Creveld, zevenendertig jaar
Esther Rebecca Creveld, achtentwintig jaar
Eva van Creveld, elf jaar
François van Creveld, achtentwintig jaar
Gretha van Creveld, zeventien jaar
Hartog van Creveld, vijfendertig jaar
Hein van Creveld, zevenentwintig jaar
Hendrika van Creveld, negentien jaar
Hendrika van Creveld, vijftien jaar
Hendrika Creveld, drieënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hendrika Roosje van Creveld, twaalf jaar
Henny van Creveld, acht jaar
Henriette van Creveld, achttien jaar
Hester van Creveld, achtenvijftig jaar
Hester Roosje van Creveld, zes jaar
Hubertina Rosina van Creveld, zevenenzestig jaar
Isaac van Creveld, zevenenveertig jaar
Isaäc Creveld, twintig jaar
Israël van Creveld, zevenendertig jaar
Izaak van Creveld, eenenvijftig jaar
Izaäk Creveld, negenenzestig jaar
Jacob van Creveld, tweeënzestig jaar
Jacob van Creveld, zeventien jaar
Jacob Elias van Creveld, vijftien jaar
Jacques van Creveld, achtentwintig jaar
Jansje van Creveld, vijftig jaar
Jetje van Creveld, vier jaar
Jonas van Creveld, eenendertig jaar
Joseph Izaak Creveld, vierentwintig jaar
Joseph Jacob van Creveld, eenendertig jaar
Jozeph Creveld, tachtig jaar
Jozeph Creveld, eenentwintig jaar
Levie van Creveld, twintig jaar
Louis van Creveld, zestien jaar
Louis van Creveld, twaalf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marcus van Creveld, drieënvijftig jaar
Marcus van Creveld, vijfenveertig jaar
Margaretha van Creveld, negentien jaar
Max van Creveld, twintig jaar
Meijer van Creveld, zevenendertig jaar
Meijer Hans van Creveld, negentien jaar
Mozes van Creveld, vijfentwintig jaar
Mozes Izaak van Creveld, vijftig jaar
Philip Creveld, zevenenvijftig jaar
Philip Jacob van Creveld, zevenenvijftig jaar
Rebecca Anna Creveld, negen jaar
Rosetta van Creveld, zesentwintig jaar
Ruby van Creveld, zeven jaar
Saartje Rieka Creveld, twintig jaar
Salomon van Creveld, negenentwintig jaar
Samuel van Creveld, vijfenzeventig jaar
Samuel van Creveld, vierenzestig jaar
Samuel van Creveld, negenenveertig jaar
Samuel van Creveld, drieëntwintig jaar
Samuel Creveld, tweeënvijftig jaar
Sara van Creveld, zestig jaar
Sara van Creveld, zestig jaar
Sientje van Creveld, tweeënveertig jaar
Simon Creveld, vierendertig jaar
Sophie Mathilde Friederike van Creveld, tien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Wolf van Creveld, eenendertig jaar
Esther van Creveld-Bobbe, zesenveertig jaar
Saartje van Creveld-Dagloonder, tweeëndertig jaar
Roosje van Creveld-David, drieënvijftig jaar
Sipora van Creveld-de Vries, vierendertig jaar
Anna van Creveld-Drilsma, vierendertig jaar
Salomée van Creveld-Geldzähler, drieëndertig jaar
Lea Creveld-Gompers, zesendertig jaar
Rosetta van Creveld-Goudman, vijfentachtig jaar
Eva van Creveld-Hoedemaker, vierenzestig jaar
Esther Rebecca van Creveld-Jacobs, tweeënveertig jaar
Henrietta Creveld-Keizer, dertig jaar
Mietje Creveld-Levie, eenenvijftig jaar
Reina Creveld-Levitus, tweeënvijftig jaar
Jetje van Creveld-Meiboom, zevenenvijftig jaar
Vally Irene Creveld-Moses, drieënvijftig jaar
Catharina Susanna Creveld-Raske, drieënveertig jaar
Selma van Creveld-Reens, tweeëndertig jaar
Delphine van Creveld-Salomons, zesenveertig jaar
Francina van Creveld-van Creveld, vijfenvijftig jaar
Margaretha van Creveld-van den Berg, zesenzeventig jaar
Debora van Creveld-van der Ham, vijfenzeventig jaar
Zipora van Creveld-van der Kloot, negenenveertig jaar
Leentje van Creveld-van Klaveren, drieënveertig jaar
Keetje van Creveld-van Straaten, drieëntachtig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hester van Creveld-van Tijn, vijfenzestig jaar
Jansje Mathilda van Creveld-Wijnberg, negenenveertig jaar
Sophie Frederike Mathilde van Creveld-Wolff, vierenzestig jaar
Abram Croese, vijfendertig jaar
Anna Croese, eenenvijftig jaar
Asser Croese, drieënzestig jaar
Asser Croese, vierenveertig jaar
Betje Croese, vijfenvijftig jaar
Bloeme Croese, twintig jaar
David Croese, veertig jaar
David Croese, zes jaar
Hijman Croese, twaalf jaar
Isaäc Croese, dertig jaar
Jacques Croese, vierentwintig jaar
Joseph Croese, zevenenzeventig jaar
Joseph Croese, veertien jaar
Judith Croese, veertien jaar
Levie Croese, eenenzestig jaar
Marcus Croese, twaalf jaar
Meijer Croese, zevenenzestig jaar
Meijer Croese, tweeënzestig jaar
Meijer Croese, vierendertig jaar
Meijer Croese, twintig jaar
Meijer Croese, vijftien jaar
Meijer Croese, vijftien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mietje Croese, achtenveertig jaar
Mozes Croese, vijftig jaar
Mozes Croese, tweeënveertig jaar
Reina Croese, zeven jaar
Roosje Croese, twaalf jaar
Salomon Croese, zestig jaar
Salomon Croese, zesenveertig jaar
Salomon Croese, tweeëntwintig jaar
Samuel Croese, zevenendertig jaar
Samuel Croese, zestien jaar
Sara Croese, vijf jaar
Vrouwtje Croese, drieënvijftig jaar
Esther Croese-Bing, vierendertig jaar
Harmke Croese-Bos, vijfendertig jaar
Dora Croese-Buitekant, negentien jaar
Esther Croese-Canes, veertig jaar
Heintje Croese-de Hond, vierenveertig jaar
Alida Croese-Klijnkramer, eenentwintig jaar
Sara Croese-Lakmaker, drieënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eva Croese-Lierens, eenenveertig jaar
Roosje Croese-Meljado, negenenvijftig jaar
Rachel Croese-Neeter, drieënveertig jaar
Debora Croese-Peeper, negenenvijftig jaar
Judith Croese-Prins, achtenvijftig jaar
Maria Croese-Santen, zesenzestig jaar
Grietje Croese-Swaab, zevenenzeventig jaar
Betje Croese-van Sijs, drieënvijftig jaar
Jansje Croese-Wittenburg, achtenveertig jaar
Helena Croeze, twintig jaar
Salomon Josef Croeze, negentien jaar
Anna Croeze-Mossel, negenenveertig jaar
Aäron Croiset, drieëndertig jaar
Aäron Croiset, zevenentwintig jaar
Abraham Croiset, vierenzestig jaar
Carla Croiset, vijf jaar
Eduard Croiset, negenentwintig jaar
Emanuel Croiset, achtentwintig jaar
Floortje Croiset, zevenenvijftig jaar
Johanna Croiset, tweeëndertig jaar
Johanna Croiset, zesentwintig jaar
Louis Croiset, vijfenzestig jaar
Louis Croiset, vierenzestig jaar
Salomon Croiset, zestig jaar
Salomon Croiset, zevenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Betsij Croiset-de Haas, tweeëndertig jaar
Engeltje Croiset-de Koning, zevenentwintig jaar
Feiga Croiset-Jakobes, achtendertig jaar
Clara Chenette Croiset-Levie, zevenenvijftig jaar
Carolina Elisabeth Croiset-Miller, tweeënveertig jaar
Heintje Croiset-Sons, vierenvijftig jaar
Alida Croiset-van Dijk, drieënzestig jaar
Saartje Croiset-van Dijk, vierenzeventig jaar
Kaatje Croiset-van Leeuwen, achtenzestig jaar
Betty Margott Crombach, vijfendertig jaar
Anna Crooneberg, tweeënzeventig jaar
Alexander Croonenberg, drieënvijftig jaar
Alexander Croonenberg, eenenvijftig jaar
Alexander Croonenberg, een jaar
Arnold Croonenberg, tweeëndertig jaar
Arthur Croonenberg, tweeënveertig jaar
Erna Croonenberg, dertien jaar
Gustaf Croonenberg, zevenenzeventig jaar
Isaac Alexander Croonenberg, zevenenzeventig jaar
Isaac Alexander Croonenberg, negenentwintig jaar
Jacob Croonenberg, negenendertig jaar
Jacob Croonenberg, vijfendertig jaar
Jacques Croonenberg, zeventien jaar
Jacques Croonenberg, elf jaar
Josua Croonenberg, vijfenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Josua Croonenberg, vijfentwintig jaar
Jozua Croonenberg, zeven jaar
Julienne Croonenberg, negen jaar
Louis Croonenberg, achtenveertig jaar
Louise Croonenberg, twintig jaar
Maurice Croonenberg, drie jaar
Salomon Croonenberg, zevenenvijftig jaar
Salomon Croonenberg, vierentwintig jaar
Seraphine Croonenberg, zesenvijftig jaar
Simon Croonenberg, zesenveertig jaar
Sippora Croonenberg, drieëndertig jaar
Rachel Croonenberg-Blitz, tweeëntwintig jaar
Betje Croonenberg-Brandon, drieënzeventig jaar
Catharina Croonenberg-Davids, tweeënzestig jaar
Wilhelmina Rachel Croonenberg-de Rood, negenenveertig jaar
Elisabeth Croonenberg-Grishaver, vierendertig jaar
Sara Croonenberg-Groenteman, veertig jaar
Meintje Croonenberg-Hekster, drieënvijftig jaar
Marianna Saffia Croonenberg-Italiaander, achtentwintig jaar
Rebecca Croonenberg-Montesinos, vijfenvijftig jaar
Sara Croonenberg-Stibbe, vierenveertig jaar
Sara Croonenberg-Theeboom, negenenveertig jaar
Elisabeth Croonenberg-van der Glas, achtenveertig jaar
Debora Croonenberg-Vijevano, negenenzeventig jaar
Helena Croonenberg-Zeligman, tweeëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Crost, tweeënvijftig jaar
Anna Crost, elf jaar
Bob Gerrit Crost, acht jaar
Catharina Crost, negen jaar
Debora Crost, zesenzestig jaar
Dina Crost, zestien jaar
Eduard Crost, eenentwintig jaar
Esther Crost, zestig jaar
Frederik Crost, twee jaar
Gerrit Crost, negenenvijftig jaar
Isidoor Crost, negenendertig jaar
Jacob Crost, zesentwintig jaar
Jakob Crost, twee jaar
Jesaia Crost, vijfendertig jaar
Jesaia Crost, achttien jaar
Johanna Crost, veertien jaar
Johanna Eleonora Crost, zes jaar
Juda Crost, vijfendertig jaar
Kitty Crost, vier jaar
Levie Crost, zestig jaar
Levie Crost, negenenvijftig jaar
Levie Crost, drieënvijftig jaar
Levie Crost, tien jaar
Levie Crost, vijf jaar
Louis Crost, negenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Louis Crost, vijfenveertig jaar
Lydia Ellen Crost, drie maanden
Margaretha Irene Frieda Sara Crost, twee jaar
Maurits Dirk Crost, veertien jaar
Max Louis Crost, zeventien jaar
Mozes Crost, vijftig jaar
Mozes Crost, vierendertig jaar
Salomon Crost, zesendertig jaar
Sara Crost, negenenveertig jaar
Willem Crost, zeven jaar
Bilha Crost-de Jong, zestig jaar
Johanna Crost-Digtmaker, achtenzestig jaar
Rosette Crost-Hartog, zevenenzestig jaar
Julie Margot Crost-Kargauer, dertig jaar
Goedje Crost-Pool, vijfenvijftig jaar
Betje Crost-Salomon, eenenzeventig jaar
Sara Crost-Scheffer, dertig jaar
Jenny Crost-Schönberger, zesenveertig jaar
Catharina Crost-Sluijter, negenenvijftig jaar
Anna Crost-Speelman, vierenveertig jaar
Hanna Crost-Vas Dias, tweeëntachtig jaar
Schoontje Crost-Velleman, drieënveertig jaar
Elisabeth Crost-Verdoner, vierendertig jaar
Jansje Crost-Wans, eenenzestig jaar
Sientje Crost-Wijn, vierendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sophia Crost-Zegerius, achtenveertig jaar
Grietje Crouwell-Snijders, drieënvijftig jaar
Betje Josephina Crucq-Cracau, leeftijd onbekend
Ernst Cukerman, zes jaar
Vilmos Cukerman, drieëndertig jaar
Eszter Cukerman-Herskovics, drieëndertig jaar
Gustav Ernst Culp, zeventig jaar
Hanns Julius Culp, zevenendertig jaar
Marion Culp, vijf maanden
Martha Culp, zevenendertig jaar
Martha Carolina Cülp, drieëndertig jaar
Richard Culp, tweeëndertig jaar
Willem Culp, vijfendertig jaar
Wolf Culp, zesendertig jaar
Sophie Culp-Frankel, vijfenzeventig jaar
Klara Culp-Levij, drieëndertig jaar
Johanna Culp-Simons, drieënzestig jaar
Flora Culp-Velleman, zevenendertig jaar
Betty Culp-Woudhuijsen, negenentwintig jaar
Abraham Cune, zevenenzestig jaar
Andries Cune, drie jaar
Andries Isaia Cune, drieënnegentig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isaia Andries Cune, zesenzestig jaar
Isidore Cune, vijfenzeventig jaar
Jacob Cune, vierendertig jaar
Jacob Cune, vierentwintig jaar
Jacob Andries Cune, drieënzestig jaar
Jane Cune, dertien jaar
Joseph Cune, tien jaar
Marianna Cune, achtendertig jaar
Rebecca Henriette Cune, twee jaar
Salomon Cune, drieënvijftig jaar
Simon Cune, tweeëndertig jaar
Vogeltje Cune, zesenvijftig jaar
Wolf Cune, zevenenvijftig jaar
Wolf Cune, elf jaar
Rozette Cune-Cassutto, tweeëntwintig jaar
Elisabeth Cune-Groen, vierenzestig jaar
Eva Cune-Hart, zesentwintig jaar
Rebecca Cune-Hekster, vijfenvijftig jaar
Engeline Cune-Limburg, zesentwintig jaar
Betje Cune-Rubems, vijfenveertig jaar
Hanna Cune-Sajet, vijfenvijftig jaar
Anna Cune-Snoeck, zestig jaar
Abraham da Cunha, achtenveertig jaar
Helena da Cunha, negentien jaar
Isidoor da Cunha, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joseph Abraham da Cunha, eenendertig jaar
Klaartje da Cunha, vier jaar
Max da Cunha, veertien jaar
Mozes da Cunha, negenenveertig jaar
Salomon da Cunha, vierenzeventig jaar
Simon da Cunha, veertig jaar
Sophia da Cunha, dertien jaar
Lea da Cunha-de Jong, drieënzeventig jaar
Josephine da Cunha-Frankfort, vijfenzestig jaar
Helena da Cunha-Stokking, drieënzestig jaar
Sara da Cunha-van Geuns, drieënveertig jaar
Hanschen da Cunha-Zeehandelaar, vierendertig jaar
Jennie da Cunha-Zomerplaag, vijfentwintig jaar
Isaac Curlijn, eenenvijftig jaar
Marens Curlijn, zestien jaar
Sara Curlijn, veertien jaar
Lea Curlijn-de Vries, vijfenveertig jaar
Karl Cussel, zevenentachtig jaar
Louis Cussel, zestig jaar
Hans Cutzien, drieëntwintig jaar
Hans Eduard Cutzien, vijf jaar
Jane Henriette Cutzien, negen jaar
Judith Sippora Cutzien, zes jaar
Louis Cutzien, negenenveertig jaar
Louis Cutzien, zeventien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marcel Arnold Cutzien, elf jaar
Maurits Cutzien, negentien jaar
Meyer Cutzien, achtenveertig jaar
Rosa Marie Cutzien, zestien jaar
Salomon Cutzien, zevenenveertig jaar
Elisabeth Nora Cutzien gen. Krukziener, zestien jaar
Hartog Aron Cutzien gen. Krukziener, drieënzeventig jaar
Jane Cutzien gen. Krukziener-de Groot, zesenzeventig jaar
Roosje Cutzien gen. Krukziener-Menk, negenenzestig jaar
Bernardine Cutzien-Cohen, zevenenveertig jaar
Margaretha Cutzien-de Wind, achtenveertig jaar
Selma Cutzien-Hertogs, zevenenveertig jaar
Judik Cutzien-Kan, drieëntachtig jaar
Franziska Cutzien-Lilienfeld, vijfenzeventig jaar
Catharina Cutzien-Polak, eenendertig jaar
Cornelia Cuylits-Kosman, vierenzestig jaar
Bernhard Cygielnik, elf jaar
Chaim Cygielnik, achtenveertig jaar
Jelisaweta Cygielnik-Klempner, vierendertig jaar
Chana Ita Cyklik, dertig jaar
Rosa Cymbalis, zeventien jaar
Szymon Cymbalist, vijftig jaar
Luna Cymbalist-Peres, zevenenveertig jaar
David Cyncynatus, vierenveertig jaar
Jenny Cyncynatus, vijf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rajna Cyncynatus-Aronovskaité, zesendertig jaar
Majer Cywjer, negenenveertig jaar
Susi Cywjer, vijftien jaar
Dina Rebeka Cywjer-Engelberg, vierendertig jaar
Annie Cyzner, negen jaar
Jecheskel Cyzner, tweeënveertig jaar
Simon Cyzner, vijftien jaar
Doortje Cyzner-Polak, zevenendertig jaar
Gregor Julius Czaczkes, twintig jaar
Zygmunt Czaczkes, negenenveertig jaar
Leonie Czaczkes-Stern, achtenveertig jaar
Chaim Mordka Czapnik, veertig jaar
Fanny Czapnik, elf jaar
Leo Leib Czapnik, zes jaar
Salomon Czapnik, negen jaar
Frajdla Czapnik-Grynszpan, zesendertig jaar
Arthur Paul Czellitzer, tweeënzeventig jaar
Leopold Czeschlak, zevenendertig jaar
Rachel Czeschlak-Koopman, zevenendertig jaar
Gustav Czopp, vijfendertig jaar
Henriette Czopp-Katz, zevenenvijftig jaar
Beile Rosa Czopp-Wanderer, achtenvijftig jaar
Irene Czyzes, drie jaar
Zygmunt Czyzes, vijfendertig jaar
Hanni Toni Czyzes-Fruchter, negenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abigaël d'Ancona, zesenvijftig jaar
Alfred d'Ancona, vijftien jaar
Annette Estella d'Ancona, twee jaar
David Abraham d'Ancona, zesendertig jaar
David Salomo d'Ancona, achtenzestig jaar
Elias d'Ancona, zesendertig jaar
Elsa Margaretha d'Ancona, elf jaar
Erna d'Ancona, negentien jaar
Esther d'Ancona, vierendertig jaar
Eva Henriette d'Ancona, dertien jaar
Femmina d'Ancona, zevenendertig jaar
Israël d'Ancona, vierenzeventig jaar
Israël d'Ancona, zesenzestig jaar
Jacob d'Ancona, negenenzestig jaar
Jacob d'Ancona, achtentwintig jaar
Jacoba d'Ancona, vierenvijftig jaar
Joel Joseph d'Ancona, vijf maanden
Joseph d'Ancona, drieëndertig jaar
Martin d'Ancona, drie jaar
Michael d'Ancona, negenendertig jaar
Mordechai d'Ancona, zevenenzestig jaar
Mozes d'Ancona, vierentwintig jaar
Mozes Jacob d'Ancona, vierenzestig jaar
Salomon d'Ancona, veertig jaar
Samson d'Ancona, zesenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Samuel Jacob d'Ancona, eenenzestig jaar
Samuel Mozes d'Ancona, eenentwintig jaar
Sara d'Ancona, elf jaar
Simon Mozes d'Ancona, leeftijd onbekend
Sophia d'Ancona, twee jaar
Zacharias d'Ancona, negenendertig jaar
Eva d'Ancona-Aarons, vijfenveertig jaar
Sara d'Ancona-Belinfante, veertig jaar
Elsa d'Ancona-Cohen, twintig jaar
Klaartje d'Ancona-Cohen, vierenzestig jaar
Jetje d'Ancona-Davids, vierenzestig jaar
Klara d'Ancona-de Haan, zesenvijftig jaar
Jeanne d'Ancona-de Leeuw, vijfentwintig jaar
Anna d'Ancona-Frank, zesenzestig jaar
Sibilla d'Ancona-Israel, tweeënveertig jaar
Naatje d'Ancona-Lisser, negentig jaar
Milca d'Ancona-Lobatto, drieënzeventig jaar
Meitje d'Ancona-Manheim, zevenenvijftig jaar
Lea d'Ancona-Overste, vijfenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Anna d'Ancona-Sjouwerman, drieënzeventig jaar
Esther d'Ancona-Swaab, vijfenzestig jaar
Esther d'Ancona-Waterman, zevenentwintig jaar
Duifje d'Ancona-Wittenburg, negenenzestig jaar
Clara Rosette d'Ancona-Worms, zesendertig jaar
Rachel d'Ancona-Wurms, zesendertig jaar
Abram d'Oliveijra, drieëntwintig jaar
Alfred d'Oliveijra, vijftien jaar
Henri d'Oliveijra, dertien jaar
Henri d'Oliveijra, drie jaar
Isaäc Abraham d'Oliveijra, vijfenveertig jaar
Jacques d'Oliveijra, tweeënveertig jaar
Jacques d'Oliveijra, veertig jaar
Louis d'Oliveijra, achttien jaar
Martha Hes d'Oliveijra, twintig jaar
Raphaël d'Oliveijra, zevenenvijftig jaar
Rozette d'Oliveijra, dertig jaar
Lena d'Oliveijra-Blitz, eenenvijftig jaar
Anna d'Oliveijra-Gokkes, zevenenveertig jaar
Saartje d'Oliveijra-Noort, achtenvijftig jaar
Rebecca d'Oliveijra-Stokvis, negenendertig jaar
Dina d'Oliveijra-van Dijk, achtenvijftig jaar
Marianne d'Oliveijra-van Swede, zesenvijftig jaar
Abraham Daniel van Daelen, achtentwintig jaar
Adriana van Daelen, zevenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Andries Samson van Daelen, eenenvijftig jaar
Dina van Daelen, zevenentwintig jaar
Georgette van Daelen, achttien jaar
Hendrik van Daelen, zesenvijftig jaar
Hendrik van Daelen, zesenvijftig jaar
Henny Henriette van Daelen, vijfentwintig jaar
Isaac van Daelen, eenenzeventig jaar
Isidoor van Daelen, drieënvijftig jaar
Joseph van Daelen, achtenvijftig jaar
Josephus André Henriette van Daelen, achtenvijftig jaar
Leonardus van Daelen, negenenveertig jaar
Louis Jean Simon van Daelen, negen jaar
Maurits van Daelen, drieënzeventig jaar
Simon van Daelen, eenentachtig jaar
Simon van Daelen, eenenzestig jaar
Simon van Daelen, dertig jaar
Simon van Daelen, achtentwintig jaar
Adèle van Daelen de Vries, zevenentwintig jaar
Rebecca van Daelen-Arend, zesenvijftig jaar
Lena van Daelen-Colthof, zesenveertig jaar
Minka van Daelen-Colthof, vijftig jaar
Sara van Daelen-Doodewaard, zevenenvijftig jaar
Marianne van Daelen-Spiro, tweeënvijftig jaar
Duifje van Daelen-van Daelen, drieëntachtig jaar
Fronica van Daelen-van Straten, zesenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Clasina van Daelen-van Wessel, tweeënvijftig jaar
Alice van Daelen-Witsenhuijsen, vijfentwintig jaar
Aäron Dagloonder, elf jaar
Abraham Dagloonder, drieënzeventig jaar
Abraham Dagloonder, zestig jaar
Abraham Dagloonder, achtentwintig jaar
Abraham Dagloonder, twintig jaar
Abraham Dagloonder, twintig jaar
Abraham Dagloonder, zeventien jaar
Abraham Dagloonder, vijftien jaar
Abraham Dagloonder, twaalf jaar
Abraham Dagloonder, tien jaar
Abraham Dagloonder, negen jaar
Abram Dagloonder, eenentwintig jaar
Benjamin Dagloonder, achtentwintig jaar
Bernard Dagloonder, acht jaar
Catharina Dagloonder, twee jaar
Cosman Dagloonder, eenenvijftig jaar
Eduard Dagloonder, twee jaar
Elisabeth Dagloonder, tien jaar
Ephraim Dagloonder, negenenveertig jaar
Estelle Dagloonder, zestien jaar
Esther Dagloonder, zeven jaar
Eva Dagloonder, veertien jaar
Fritsje Dagloonder, twaalf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Greta Dagloonder, zeven jaar
Hartog Dagloonder, zevenentwintig jaar
Israël Dagloonder, eenentwintig jaar
Jacob Dagloonder, drieënveertig jaar
Jacob Dagloonder, acht jaar
Jansje Dagloonder, acht jaar
Jonas Dagloonder, twee jaar
Joseph Dagloonder, vijfentwintig jaar
Joseph Dagloonder, vierentwintig jaar
Joseph Dagloonder, zestien jaar
Joseph Dagloonder, veertien jaar
Joseph Dagloonder, twaalf jaar
Joseph Dagloonder, vier jaar
Joseph Dagloonder, een jaar
Judith Dagloonder, twaalf jaar
Judith Dagloonder, twaalf jaar
Klaartje Dagloonder, acht maanden
Klara Dagloonder, acht jaar
Kosman Dagloonder, eenenvijftig jaar
Leendert Dagloonder, vijftien jaar
Louis Dagloonder, tien jaar
Marcus Dagloonder, zesendertig jaar
Marcus Dagloonder, zeventien jaar
Marianna Dagloonder, vijf jaar
Mietje Dagloonder, vierentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mietje Dagloonder, tweeëntwintig jaar
Mietje Dagloonder, vijftien jaar
Mietje Dagloonder, vijftien jaar
Mietje Dagloonder, twaalf jaar
Mirjam Dagloonder, een jaar
Moses Dagloonder, negentien jaar
Naatje Dagloonder, dertien jaar
Noach Dagloonder, achtenvijftig jaar
Noach Dagloonder, twaalf jaar
Philip Dagloonder, eenenveertig jaar
Philip Dagloonder, drieëntwintig jaar
Philip Dagloonder, achttien jaar
Rachel Dagloonder, zesentwintig jaar
Saartje Dagloonder, dertig jaar
Saartje Dagloonder, vijfentwintig jaar
Salomon Dagloonder, vijfenvijftig jaar
Sarlina Dagloonder, zestien jaar
Simon Dagloonder, tien jaar
Simon Dagloonder, zevenenveertig jaar
Wolf Dagloonder, vijftig jaar
Esther Dagloonder-de Hond, zesenvijftig jaar
Grietje Dagloonder-de Hond, achtenvijftig jaar
Roosje Dagloonder-de Hond, eenenvijftig jaar
Mariana Dagloonder-de Wolf, dertig jaar
Elisabeth Dagloonder-Godschalk, vijfenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Naatje Dagloonder-Godschalk, eenenvijftig jaar
Esther Dagloonder-Goedel, tweeënveertig jaar
Roosje Dagloonder-Grishaver, zesenvijftig jaar
Debora Dagloonder-Groenteman, zesendertig jaar
Cato Dagloonder-Huisman, vijfentwintig jaar
Frederika Dagloonder-Matteman, zeventien jaar
Caroline Dagloonder-Mutsemaker, drieëndertig jaar
Sara Dagloonder-Nunes Vaz, vierenveertig jaar
Esther Dagloonder-Schouten, vierenvijftig jaar
Elizabeth Dagloonder-Trijtel, zevenendertig jaar
Catharina Dagloonder-van der Bijl, eenentwintig jaar
Eva Dagloonder-van West, vijfendertig jaar
Klaartje Dagloonder-Werkheim, vierenveertig jaar
David Mozes Dahl, tweeënzestig jaar
Karel Dahl, vierendertig jaar
Bloeme van Dal, zevenenvijftig jaar
David van Dal, vijfentwintig jaar
Elisabeth van Dal, negen jaar
Flora van Dal, twintig jaar
Flora Betty van Dal, veertien jaar
Gerrit van Dal, vijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Gerrit van Dal, zesenveertig jaar
Hendrika van Dal, vier jaar
Isaac van Dal, eenendertig jaar
Isaäc van Dal, vierenzestig jaar
Isaäc van Dal, drieënvijftig jaar
Jack Joseph van Dal, veertien jaar
Jacob van Dal, tweeënzeventig jaar
Jacob van Dal, vijftig jaar
Jacob van Dal, zesentwintig jaar
Jacob Samuel van Dal, drieëndertig jaar
Jakob van Dal, vijfentwintig jaar
Jetty van Dal, zes jaar
Jonas van Dal, zevenendertig jaar
Lion van Dal, vijfenveertig jaar
Samuel van Dal, zevenendertig jaar
Samuel van Dal, vierentwintig jaar
Samuel van Dal, twintig jaar
Simon van Dal, vierendertig jaar
Simon van Dal, acht jaar
Zacharias van Dal, zesenvijftig jaar
Bloeme van Dal-de Hond, achtenveertig jaar
Helena van Dal-Dreese, vijfendertig jaar
Eva van Dal-Fürth, zesenzeventig jaar
Betje van Dal-Gokkes, negenentwintig jaar
Jansje van Dal-Granade, eenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mietje van Dal-Hamel, vierenzestig jaar
Rozetta van Dal-Reens, zevenenveertig jaar
Rachel van Dal-Reimer, eenenvijftig jaar
Henriette van Dal-Rodrigues de Miranda, tweeënveertig jaar
Johanna van Dal-van Coeverden, achtentwintig jaar
Marianne van Dal-van de Kar, tweeënzestig jaar
Julius Jonas Dalberg, eenenzestig jaar
Julie Dalberg-Baehr, negenenvijftig jaar
Sophie Dalberg-Katzenstein, negenenzeventig jaar
Bella Dalberg-Nuszbaum, zestig jaar
Martin Dallmann, vijfentwintig jaar
Reisel Dallmann-Rakower, vierentwintig jaar
Eva Dallmann-Translateur, vijfentwintig jaar
Abram Dalsheim, eenendertig jaar
Berthold Dalsheim, dertien jaar
Daniel Dalsheim, vierenzestig jaar
Daniel Dalsheim, vijfenveertig jaar
Filippus Dalsheim, achtenveertig jaar
Herman Dalsheim, vijftien jaar
Izaäk Dalsheim, zesenzeventig jaar
Jacoba Dalsheim, achttien jaar
Levie Dalsheim, zesendertig jaar
Lina Jacoba Dalsheim, twintig jaar
Max Dalsheim, negenendertig jaar
Mozes Manuel Dalsheim, negen maanden
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Oscar Dalsheim, zesenveertig jaar
Adelheid Dalsheim-Blumenkrohn, tweeëntachtig jaar
Sara Dalsheim-de Leeuw, eenendertig jaar
Schoontje Dalsheim-Israels, tweeënveertig jaar
Vrouwkje Dalsheim-Stern, negenenveertig jaar
Aaltje van Dam, dertig jaar
Aäron van Dam, achtentwintig jaar
Abraham van Dam, zevenenzeventig jaar
Abraham van Dam, eenenzeventig jaar
Abraham van Dam, vierenzestig jaar
Abraham van Dam, drieënzestig jaar
Abraham van Dam, zevenenvijftig jaar
Abraham van Dam, tweeënveertig jaar
Abraham van Dam, achtendertig jaar
Abraham van Dam, achttien jaar
Abraham van Dam, zeventien jaar
Abraham van Dam, dertien jaar
Abraham van Dam, zes jaar
Abraham Benjamin van Dam, zevenendertig jaar
Abraham Elie van Dam, tweeëndertig jaar
Abraham Jakob van Dam, vijfenveertig jaar
Abraham Levij van Dam, zesenvijftig jaar
Abram van Dam, zevenenveertig jaar
Adolf van Dam, eenenveertig jaar
Adolf Louis van Dam, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Aleida van Dam, zeventien jaar
Alexander van Dam, negenenzestig jaar
Alexander Andries van Dam, zesenzestig jaar
Alexander Andries van Dam, veertien jaar
Alexander Andries van Dam, tien jaar
Alexander Frederik van Dam, tweeënveertig jaar
Alexander Jacob van Dam, drieëntwintig jaar
Alfred Dick van Dam, zeven jaar
Alida Bertha van Dam, twaalf jaar
Andries van Dam, zestig jaar
Andries van Dam, drieënveertig jaar
Andries van Dam, zestien jaar
Andries van Dam, zesenvijftig jaar
Andries Alexander van Dam, drieënveertig jaar
Andries Jacob van Dam, tweeënveertig jaar
Anna van Dam, eenenzestig jaar
Anna van Dam, zestien jaar
Anna van Dam, twaalf jaar
Annie van Dam, twee jaar
Antoinetta van Dam, tweeëndertig jaar
Arnold van Dam, drieënzeventig jaar
Arnout van Dam, acht jaar
Arnout Elias van Dam, negenendertig jaar
Aron van Dam, eenenzestig jaar
Aron van Dam, achtenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Aron van Dam, vijftig jaar
Aron van Dam, vijfenveertig jaar
Aron van Dam, twintig jaar
Aron van Dam, leeftijd onbekend
Aron Benjamin van Dam, vijftig jaar
Aron Levie van Dam, vijfendertig jaar
Augüsta Roza van Dam, twee jaar
Barend van Dam, negenenzestig jaar
Benjamin van Dam, vierenzestig jaar
Benjamin van Dam, vijfenvijftig jaar
Benjamin van Dam, drieënveertig jaar
Benjamin van Dam, zeventien jaar
Benjamin van Dam, twee jaar
Benjamin Andries van Dam, elf jaar
Benjamin Leonard Emile van Dam, zeven jaar
Benjamin Wolf van Dam, achtendertig jaar
Benno Levie van Dam, negentien jaar
Bernard van Dam, negenenvijftig jaar
Bernard van Dam, tweeënvijftig jaar
Bernard van Dam, twee jaar
Bernard Levie van Dam, negenentwintig jaar
Bernard Max van Dam, tien jaar
Bertha van Dam, vijfenvijftig jaar
Betje van Dam, vierenzeventig jaar
Betje van Dam, vijfentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Betje van Dam, veertien jaar
Betje van Dam, dertien jaar
Betje Jeanette van Dam, een jaar
Betje Naatje van Dam, achttien jaar
Betsy van Dam, vierentwintig jaar
Bettie van Dam, drieënzestig jaar
Calma van Dam, zevenenvijftig jaar
Carla van Dam, vier jaar
Carolina van Dam, zes jaar
Carolina van Dam, vier jaar
Cato van Dam, dertig jaar
Cato Rosa van Dam, negentien jaar
Celina van Dam, achttien jaar
Cientje van Dam, achtenzeventig jaar
Daatje van Dam, vierenveertig jaar
Daniel van Dam, achtenveertig jaar
Daniel van Dam, eenenvijftig jaar
David van Dam, zevenenveertig jaar
David van Dam, zevenendertig jaar
David van Dam, zesentwintig jaar
Eduard van Dam, vijfenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eduard van Dam, vierenvijftig jaar
Eliazer van Dam, zesenzeventig jaar
Eliazer van Dam, tweeënveertig jaar
Elisabeth Eleonara van Dam, elf jaar
Elisabeth Frederika van Dam, zeventien jaar
Elizabeth van Dam, vierendertig jaar
Elizabeth Henny van Dam, achttien jaar
Emanuel van Dam, achtendertig jaar
Emma Rosette van Dam, vijf jaar
Engelina van Dam, een jaar
Estella van Dam, vijfentwintig jaar
Esther van Dam, drieëntwintig jaar
Esther van Dam, zeven jaar
Esther Keetje van Dam, drieëndertig jaar
Eva van Dam, zevenentwintig jaar
Frederika van Dam, dertien jaar
Freerk van Dam, zestig jaar
Freerk Marcus van Dam, twaalf jaar
Froukje van Dam, zestien jaar
Froukje van Dam, negen jaar
Frouktje van Dam, negen jaar
Frouwktje van Dam, vijfenvijftig jaar
Georg van Dam, negenentwintig jaar
George Arnold van Dam, drieëntwintig jaar
Godfried van Dam, zesenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Godfried van Dam, veertig jaar
Godfried van Dam, vierentwintig jaar
Gombregt van Dam, zesenzestig jaar
Gonda van Dam, negenenvijftig jaar
Gonda van Dam, eenentwintig jaar
Guillaume van Dam, tweeëndertig jaar
Gustaaf van Dam, tweeëntwintig jaar
Hans Arnout van Dam, tien jaar
Hartog van Dam, eenenzeventig jaar
Hartog van Dam, zevenentwintig jaar
Hartog van Dam, zeventien jaar
Hartog van Dam, negen jaar
Hartog Benjamin van Dam, tachtig jaar
Hartog Benjamin van Dam, eenenvijftig jaar
Hartog Jakob van Dam, eenenveertig jaar
Heiman van Dam, elf jaar
Heintje van Dam, tweeënvijftig jaar
Helena van Dam, zevenentwintig jaar
Helena van Dam, drie jaar
Hendrik van Dam, tweeëndertig jaar
Hendrika van Dam, tien jaar
Hendrika Clara van Dam, zesenveertig jaar
Henny Rozetta van Dam, zeventien jaar
Henri van Dam, vijfenzeventig jaar
Henri van Dam, eenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Henrietta van Dam, eenentwintig jaar
Henriette van Dam, drieënveertig jaar
Henriette van Dam, tien jaar
Henriette Hendrina van Dam, veertien jaar
Henriette Judith van Dam, zesenveertig jaar
Hijman van Dam, vijftig jaar
Hijman van Dam, drieënveertig jaar
Hijman van Dam, vijfentwintig jaar
Hijman van Dam, zeventien jaar
Hugo Julius van Dam, vijfentwintig jaar
Isaac van Dam, zevenenzestig jaar
Isaac van Dam, zesenzestig jaar
Isaac van Dam, achtenvijftig jaar
Isaac van Dam, twaalf jaar
Isaak van Dam, tweeënvijftig jaar
Isidoor Bram van Dam, tien jaar
Israël van Dam, vier jaar
Iszaak van Dam, tien jaar
Izaac van Dam, drieënzeventig jaar
Izaak van Dam, eenenzeventig jaar
Izaak van Dam, vijfendertig jaar
Izaak van Dam, tweeëndertig jaar
Izaäk van Dam, twee jaar
Izaäk van Dam, zesenzestig jaar
Izaäk van Dam, tweeënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Izaäk van Dam, negenenveertig jaar
Izaak Nathan van Dam, elf jaar
Izak van Dam, vijfenzestig jaar
Izak van Dam, zesenvijftig jaar
Izak van Dam, tweeëntwintig jaar
Izak van Dam, twintig jaar
Izak van Dam, zeventien jaar
Jaantje van Dam, vijftien jaar
Jacob van Dam, vierenzeventig jaar
Jacob van Dam, negenenzestig jaar
Jacob van Dam, eenenzestig jaar
Jacob van Dam, zesenvijftig jaar
Jacob van Dam, vierendertig jaar
Jacob van Dam, zevenenzestig jaar
Jacob Abraham van Dam, vier jaar
Jacob Alexander van Dam, drieënvijftig jaar
Jacob Andries van Dam, dertien jaar
Jacobus van Dam, zestig jaar
Jacobus van Dam, elf jaar
Jacques van Dam, tweeënzestig jaar
Jakob van Dam, zeventig jaar
Jakob van Dam, zestig jaar
Jakob van Dam, zevenenvijftig jaar
Jansje van Dam, eenentwintig jaar
Jeannette van Dam, twintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jenny Elizabeth van Dam, vijf jaar
Jezajas van Dam, negenenvijftig jaar
Johannes van Dam, drieëndertig jaar
Jonas van Dam, negenenvijftig jaar
Jonas van Dam, drieënvijftig jaar
Jonas van Dam, vijf jaar
Jonas Walter van Dam, tweeënveertig jaar
Joseph van Dam, vijfenzeventig jaar
Joseph van Dam, tweeënzeventig jaar
Joseph van Dam, eenenzeventig jaar
Joseph van Dam, negenentwintig jaar
Josua van Dam, eenenveertig jaar
Josua Max van Dam, tien jaar
Judic van Dam, vijfenvijftig jaar
Julien van Dam, zevenentwintig jaar
Keetje van Dam, twintig jaar
Keetje Regina van Dam, vijfentwintig jaar
Klaartje van Dam, eenenzestig jaar
Klaartje van Dam, acht jaar
Klaartje van Dam, acht jaar
Klara van Dam, acht jaar
Lazarus van Dam, vijfentwintig jaar
Leendert van Dam, eenentwintig jaar
Leendert van Dam, negentien jaar
Leendert Louis van Dam, vierendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Leendert Marcus van Dam, vijfentwintig jaar
Leentje van Dam, tweeëndertig jaar
Lena van Dam, twee jaar
Leo van Dam, vierentwintig jaar
Leo Godfried van Dam, veertig jaar
Levi van Dam, zevenenzeventig jaar
Levie van Dam, drieënvijftig jaar
Levie van Dam, tweeëndertig jaar
Levie van Dam, veertien jaar
Levie van Dam, zesenveertig jaar
Levie Aron van Dam, zeven jaar
Lezer van Dam, drieënzestig jaar
Liesbeth van Dam, zes jaar
Lion van Dam, vierenzeventig jaar
Lion van Dam, negenenvijftig jaar
Louis van Dam, negenenzestig jaar
Louis van Dam, vijftig jaar
Louis van Dam, eenendertig jaar
Louis van Dam, twintig jaar
Louis van Dam, zeventien jaar
Louis van Dam, vijf jaar
Louis van Dam, twee maanden
Louis Benjamin van Dam, eenenveertig jaar
Louis Jacob van Dam, dertig jaar
Louisa van Dam, zeven jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Louise van Dam, achttien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marc van Dam, tweeënzeventig jaar
Marcel Alexander van Dam, vijf jaar
Marcus van Dam, vijfenzestig jaar
Marcus van Dam, eenenvijftig jaar
Marianne van Dam, achtenzestig jaar
Marianne van Dam, vierendertig jaar
Markus van Dam, dertig jaar
Martijn Bertus van Dam, drieëntwintig jaar
Maurits van Dam, vijfendertig jaar
Maurits van Dam, vierentwintig jaar
Maurits Philippus van Dam, zevenenveertig jaar
Max van Dam, drieëndertig jaar
Max van Dam, zevenenvijftig jaar
Meijer van Dam, zesendertig jaar
Meijer van Dam, vierenveertig jaar
Meyer van Dam, achtendertig jaar
Michel Jacobus van Dam, vijfenveertig jaar
Miechel van Dam, achtentwintig jaar
Mina van Dam, achttien jaar
Mozes van Dam, tweeëntachtig jaar
Mozes van Dam, zevenenzeventig jaar
Mozes van Dam, drieënvijftig jaar
Mozes van Dam, veertig jaar
Mozes van Dam, achtentwintig jaar
Mozes van Dam, zeventien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mozes van Dam, veertig jaar
Mozes van Dam, vijfennegentig jaar
Mozes Alexander van Dam, dertig jaar
Mozes Levi van Dam, vierenveertig jaar
Naatje van Dam, twintig jaar
Netje van Dam, zestien jaar
Nico van Dam, negenenveertig jaar
Philip van Dam, eenenzestig jaar
Philip van Dam, drie jaar
Philip Isaac van Dam, dertig jaar
Philip Izaac van Dam, vijfendertig jaar
Philip Louis van Dam, vierenveertig jaar
Philippus van Dam, vijfenzeventig jaar
Philippus van Dam, zevenenzestig jaar
Philippus van Dam, zevenentwintig jaar
Philippus van Dam, tweeënzeventig jaar
Rachel van Dam, dertien jaar
Rebecca van Dam, twaalf jaar
Rebekka van Dam, tweeënzeventig jaar
Rebekka van Dam, achtenvijftig jaar
Rebekka van Dam, zeven jaar
Regina van Dam, drie jaar
René Simon van Dam, tien jaar
Roosie van Dam, negen jaar
Roosje van Dam, zevenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Roosje van Dam, drie jaar
Rosa van Dam, vijfenvijftig jaar
Rose Carry van Dam, twaalf jaar
Rosetta van Dam, zevenendertig jaar
Rozetta van Dam, tweeëndertig jaar
Rudolph van Dam, vijfenveertig jaar
Saartje van Dam, negenendertig jaar
Saartje van Dam, dertig jaar
Salina Henderina van Dam, eenendertig jaar
Sallie van Dam, vierenvijftig jaar
Salomon van Dam, vierenzestig jaar
Salomon van Dam, tweeënzestig jaar
Salomon van Dam, vijfenveertig jaar
Salomon van Dam, veertig jaar
Salomon van Dam, tweeëntwintig jaar
Salomon van Dam, zeven jaar
Salomon van Dam, twee jaar
Samuel van Dam, zesenvijftig jaar
Samuel van Dam, eenenvijftig jaar
Samuel van Dam, negenenveertig jaar
Samuel van Dam, zevenentwintig jaar
Samuel van Dam, zeven jaar
Samuel Andries van Dam, negentien jaar
Samuel Jacob van Dam, achtentwintig jaar
Samuel Joseph van Dam, negenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara van Dam, zevenenzeventig jaar
Sara van Dam, achttien jaar
Sara Hendrika van Dam, achtenveertig jaar
Sarah Rebecca van Dam, twintig jaar
Sibilla van Dam, zeventien jaar
Siemon van Dam, negenenvijftig jaar
Siemon van Dam, eenenveertig jaar
Siemon Machiel van Dam, twintig jaar
Simon van Dam, vijfenvijftig jaar
Simon van Dam, zevenenveertig jaar
Simon van Dam, zesendertig jaar
Simon van Dam, eenendertig jaar
Simon van Dam, tweeëntwintig jaar
Simon van Dam, dertien jaar
Sophia van Dam, drieënzestig jaar
Sophia van Dam, vijf jaar
Sophia van Dam, eenentwintig jaar
Stefan van Dam, acht jaar
Susanna van Dam, achtentwintig jaar
Sylvia van Dam, vijf maanden
Tobias van Dam, drieëntwintig jaar
Victor van Dam, vierenzestig jaar
Victor van Dam, acht jaar
Wilhelmina van Dam, eenenvijftig jaar
Willem Alexander van Dam, zevenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Willem Jacob van Dam, negenentwintig jaar
Willemina van Dam, tweeëntwintig jaar
Sara van Dam-Asscher, dertig jaar
Hedwig van Dam-Auerbach, vijfenvijftig jaar
Theresia van Dam-Barendse, vijfenzestig jaar
Caroline van Dam-Benima, zevenenvijftig jaar
Rosa van Dam-Benima, vierenvijftig jaar
Roosje van Dam-Bloemendal, negenenveertig jaar
Judith van Dam-Blok, eenenveertig jaar
Sara van Dam-Bollegraaf, tweeëntwintig jaar
Rosie van Dam-Bollegraf, zeventig jaar
Grietje van Dam-Bremer, drieënzestig jaar
Roosje van Dam-Brilleman, eenenveertig jaar
Rebecca van Dam-Bruinvelds, zevenenzeventig jaar
Debora van Dam-Callo, vijfenvijftig jaar
Caroline van Dam-Caneel, drieëndertig jaar
Sara van Dam-Canes, vierenzestig jaar
Sara van Dam-Canes, eenendertig jaar
Anna van Dam-Carwalho, zeventig jaar
Anita van Dam-Cohen, vierendertig jaar
Bartha van Dam-Cohen, negenenveertig jaar
Goltje van Dam-Cohen, tweeënveertig jaar
Jetje van Dam-Cohen, vijfenzeventig jaar
Lea van Dam-Cohen, vijfentwintig jaar
Annette van Dam-Content, achtenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mina van Dam-Croonenberg, negenendertig jaar
Debora van Dam-Davidson, vierenzestig jaar
Sophia van Dam-Davidson, drieënveertig jaar
Clara van Dam-de Beer, drieënzestig jaar
Estella van Dam-de Haas, zesenzestig jaar
Betsie van Dam-de Jong, negenenveertig jaar
Jetje van Dam-de Jonge, veertig jaar
Rozetta van Dam-de Leeuw, dertig jaar
Keetje van Dam-de Vries, zevenenzestig jaar
Regine van Dam-de Vries, tweeënzestig jaar
Roossien van Dam-de Vries, drieënvijftig jaar
Suze van Dam-de Vries, twintig jaar
Paulina van Dam-de Winter, veertig jaar
Sara van Dam-Drukker, drieënzestig jaar
Marianne van Dam-Elsas, zesenvijftig jaar
Henriette van Dam-Emanuel, vijfenzestig jaar
Reintje Wilhelmina van Dam-Espinoza, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Leentje van Dam-Esso, vijfenvijftig jaar
Betje Boena van Dam-Frank, zevenenzestig jaar
Rika van Dam-Frank, zesendertig jaar
Mietje van Dam-Frankfort, achtenzestig jaar
Leentje van Dam-Godschalk, zevenenzestig jaar
Francina Elisabeth van Dam-Goldsteen, dertig jaar
Judith van Dam-Gomperts, negenenveertig jaar
Mietje van Dam-Groen, achtenzestig jaar
Bertha van Dam-Hartog, negenentwintig jaar
Catharina van Dam-Hendrix, zevenendertig jaar
Wilhelmina van Dam-Hertog, tweeënzestig jaar
Mietje van Dam-Hoepelman, vierenzeventig jaar
Frouwkje van Dam-Hoogstraal, vijfenvijftig jaar
Esther van Dam-Israel, achttien jaar
Emma van Dam-Jacobs, zesenzestig jaar
Rachel van Dam-Ketellapper, drieënvijftig jaar
Netje van Dam-Kisch, zeventig jaar
Betsy van Dam-Kleinkramer, eenenvijftig jaar
Klaartje van Dam-Kloot, zesenzestig jaar
Elisabeth van Dam-Kloots, zesendertig jaar
Aaltje van Dam-Krant, dertig jaar
Rebekka van Dam-Leezer, vijftig jaar
Mietje van Dam-Leijdesdorff, zevenenzestig jaar
Elisabeth van Dam-Lelie, eenenveertig jaar
Rachel van Dam-Leons, zesendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara van Dam-Levie, vijfenvijftig jaar
Johanna van Dam-Leviticus, zevenenvijftig jaar
Johanna Sara van Dam-Levy, achtenvijftig jaar
Martha van Dam-Löwenstein, achtenveertig jaar
Schoontje van Dam-Löwenstein, tweeënzestig jaar
Nathaliena van Dam-Magnus, zevenenveertig jaar
Naatje van Dam-Mendels, zestig jaar
Anna van Dam-Mok, vijfenzestig jaar
Esther van Dam-Mug, achtendertig jaar
Anna van Dam-Nathans, drieënveertig jaar
Eva van Dam-Nathans, negenenveertig jaar
Rika van Dam-Nijveen, tweeënvijftig jaar
Lina van Dam-Nussbaum, zevenenzeventig jaar
Charlotte van Dam-Obler, vijfendertig jaar
Helena van Dam-Oppenheimer, eenenzestig jaar
Hester van Dam-Oudgenoeg, vijfenzeventig jaar
Mietje van Dam-Overste, tweeënvijftig jaar
Bettie van Dam-Pels, negenentwintig jaar
Henriette van Dam-Polak, negenentwintig jaar
Jacobina van Dam-Polak, drieënvijftig jaar
Sophie van Dam-Pool, zestig jaar
Beth van Dam-Posner, eenentwintig jaar
Elisabeth van Dam-Premseler, vijfenveertig jaar
Rika van Dam-Pronkhorst, vierenveertig jaar
Reina van Dam-Reens, zesendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Margaret van Dam-Rijst, vierenzeventig jaar
Kaatje Abraham van Dam-Rintel, zevenenvijftig jaar
Esther van Dam-Roco, vierenzeventig jaar
Martha van Dam-Rosenbaum, achtenzeventig jaar
Sophia van Dam-Salomons, zesendertig jaar
Mietje van Dam-Schaap, vijfenzeventig jaar
Engel van Dam-Simmeren, eenendertig jaar
Leentje van Dam-Slager, eenenvijftig jaar
Mietje van Dam-Sleutelberg, vijfendertig jaar
Elisabeth van Dam-Snijders, negenenvijftig jaar
Grietje van Dam-Snijders, negenenzeventig jaar
Saartje van Dam-Snoek, zevenenzestig jaar
Reina van Dam-Speijer, vijfenveertig jaar
Susanna van Dam-Spetter, zevenenzeventig jaar
Flora van Dam-Springer, eenenvijftig jaar
Esther van Dam-Stad, zevenendertig jaar
Roset van Dam-Stad, zestig jaar
Diena van Dam-Sternfeld, zestig jaar
Helena van Dam-Swaap, vierenveertig jaar
Keetje van Dam-Swartenberg, drieënvijftig jaar
Amalia van Dam-ten Brink, eenendertig jaar
Cato van Dam-Tunninge, dertig jaar
Pauline van Dam-Ullmann, negenenzeventig jaar
Mina van Dam-Urbach, zesenveertig jaar
Aaltje van Dam-van Berg, drieënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Judith van Dam-van Buuren, zestig jaar
Sippora van Dam-van Buuren, zesenzestig jaar
Frederika van Dam-van Coevorden, zesenveertig jaar
Golda van Dam-van Coevorden, eenendertig jaar
Leentje van Dam-van Dam, vijfenveertig jaar
Rebecca van Dam-van Dam, zesentwintig jaar
Maria van Dam-van der Stam, tweeëndertig jaar
Aaltje van Dam-van Dijk, zesenveertig jaar
Maria van Dam-van Geens, zestig jaar
Bertha van Dam-van Gelder, zesenveertig jaar
Betje van Dam-van Gilpen, achtenvijftig jaar
Sophia van Dam-van Hessen, achtenzestig jaar
Rosetta van Dam-van Kleef, eenenvijftig jaar
Betje van Dam-van Kollem, vierenveertig jaar
Regina van Dam-van Wien, zeventig jaar
Rika van Dam-Velleman, zevenenveertig jaar
Sientje van Dam-Visser, negenentachtig jaar
Fanny Adelheid Helena van Dam-Wesly, achtendertig jaar
Charlotte Rosalie van Dam-Wijnberg, drieëndertig jaar
Espérance van Dam-Winnik, dertig jaar
Rebekca van Dam-Zadoks, vierenzestig jaar
Margje Marie van Dam-Zuiden, tweeënvijftig jaar
Clara Dambitsch-Daniel, drieëntachtig jaar
Samuel Damm, vijfenzestig jaar
Sijma Damm-Broder, zevenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Paul Josef Danby, zevenenvijftig jaar
Rosie Danby-Goldstein, vijfenvijftig jaar
Abraham Dancygier, veertig jaar
Rebecca Dancygier-Pakter, achtendertig jaar
Frieda Daniel, zesenvijftig jaar
Hans Daniel, zevenenveertig jaar
Hermann Daniel, vijfenzeventig jaar
Hermann Daniel, eenenzestig jaar
Isaak Daniel, vierenveertig jaar
Jacob Daniel, zevenenzeventig jaar
Josef Daniel, achtenveertig jaar
Paula Daniel, achtenveertig jaar
Jannette Daniel-Behr, drieëntachtig jaar
Lina Daniel-Leiser, zevenenvijftig jaar
Selma Daniel-Lion, zevenenveertig jaar
Paula Daniel-Sommer, achtenzestig jaar
Abraham Daniels, achtenzestig jaar
David Daniels, vijfentwintig jaar
Joseph Daniels, vijfenvijftig jaar
Ludovicus Abraham Daniels, tweeëndertig jaar
Meijer Daniels, zestig jaar
Mietje Daniels, vierentachtig jaar
Rebecca Daniels, achtenvijftig jaar
Sally Daniels, drieënvijftig jaar
Roosje Daniels-Roodveldt, achtenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Francina Susanna Daniels-van Daelen, negenenveertig jaar
Henriette Daniels-van West, zevenenvijftig jaar
Abraham Danielson, tweeëndertig jaar
Benjamin Danielson, tweeënveertig jaar
Celine Henriette Danielson, negenentwintig jaar
Joseph Danielson, vierenvijftig jaar
Leon Danielson, vijfenvijftig jaar
Leon Danielson, twee jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Lion Danielson, zesenzestig jaar
Louis Danielson, vierendertig jaar
Louis Danielson, veertien jaar
Mietje Danielson, vijftien jaar
Philip Danielson, negenentwintig jaar
Schoontje Danielson, eenendertig jaar
Vrouwtje Danielson, zestien jaar
Jetje Danielson-Cohen, achtendertig jaar
Henriette Danielson-Colthof, eenenzeventig jaar
Sara Danielson-Groenteman, tweeënveertig jaar
Maria Anna Danielson-Os, zesenvijftig jaar
Saartje Danielson-Pijpeman, vijftig jaar
Jetje Danielson-van der Sluijs, vijfentwintig jaar
Joseph Dank, drieëndertig jaar
Nanette Dank-de Jong, negenenzestig jaar
Jacob Karel Danneboom, leeftijd onbekend
Marcus Danneboom, leeftijd onbekend
Regina Danneboom-Löwenstein, drieënzeventig jaar
Paul Dannenberg, negenenveertig jaar
Wally Dannenberg, zesenveertig jaar
Emma Dannenberg-Wolff, vijfenzeventig jaar
Curt Dannheisser, vijfendertig jaar
Ludwig Dannheisser, vijfenzeventig jaar
Johanna Dannheisser-Block, vierenzestig jaar
Suzanne Julie Dannheisser-Lehmann, zevenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Danser, drieënveertig jaar
Abraham Willem Danser, vijf jaar
Alexander Danser, achtenveertig jaar
Barend Danser, zesenveertig jaar
David Danser, drieëndertig jaar
Eleazer Danser, vijftig jaar
Eliazar Danser, negenenveertig jaar
Eliazar Danser, negenendertig jaar
Gerrit Danser, zeventig jaar
Gerrit Danser, achtendertig jaar
Johanna Danser, vijfendertig jaar
Josua Louis Danser, twintig jaar
Judith Danser, achttien jaar
Marianna Danser, vijftien jaar
Markus Danser, vijfendertig jaar
Markus Danser, vier jaar
Meyer Danser, drie jaar
Roza Danser, vijftien jaar
Sophia Danser, veertien jaar
Sophia Danser, zes jaar
Simcha Danser-Cassutto, achtenzestig jaar
Hesje Danser-de Leeuw, veertig jaar
Sara Danser-Gompels, tweeënzeventig jaar
Rebecca Danser-Hakker, drieënveertig jaar
Rachel Danser-Huisman, achtenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Danser-Knegje, negenendertig jaar
Sophia Danser-Logcher, zeventig jaar
Esther Danser-Meyer, drieëndertig jaar
Ester Danser-Ossendrijver, eenenveertig jaar
Esther Danser-Veterman, vijfendertig jaar
Alfred van Dantzich, twintig jaar
Aron van Dantzich, zevenenvijftig jaar
Aron van Dantzich, leeftijd onbekend
Benjamin van Dantzich, negenenzeventig jaar
Benjamin van Dantzich, negenenveertig jaar
Benjamin van Dantzich, achtendertig jaar
Branco van Dantzich, tweeënveertig jaar
Eduard van Dantzich, vijfenveertig jaar
Emanuel van Dantzich, zesenveertig jaar
Erna Meta van Dantzich, acht maanden
Felix van Dantzich, negenenveertig jaar
Fogeltje van Dantzich, eenendertig jaar
Hans van Dantzich, twintig jaar
Hartog van Dantzich, vijfenveertig jaar
Hartog van Dantzich, drieënveertig jaar
Hartog van Dantzich, zeventien jaar
Henriette van Dantzich, dertien jaar
Izak van Dantzich, vierendertig jaar
Izak van Dantzich, drieëntwintig jaar
Jacob van Dantzich, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jeannette van Dantzich, zevenendertig jaar
Lena van Dantzich, acht jaar
Martha van Dantzich, zes jaar
Michiel van Dantzich, tweeënzeventig jaar
Michiel van Dantzich, tien jaar
Salomon van Dantzich, zesendertig jaar
Selma van Dantzich, vijftien jaar
Eva van Dantzich van Gelder, negenenzestig jaar
Saartje van Dantzich-Cohen, vierenzeventig jaar
Reina van Dantzich-de Schaap, vijfenveertig jaar
Margaretha Rachel van Dantzich-de Vries, negentien jaar
Froukje van Dantzich-Dwinger, vijfenveertig jaar
Bertha van Dantzich-Frank, achtendertig jaar
Catharina Alegonde van Dantzich-Gans, zesendertig jaar
Hester Israël van Dantzich-Kan, eenentachtig jaar
Klara van Dantzich-Roodenburg, achtenveertig jaar
Elise van Dantzich-Vleesblok, negenendertig jaar
Frouwina van Dantzich-Wallega, achtendertig jaar
Abraham van Dantzig, eenentachtig jaar
Abraham van Dantzig, vijfenzeventig jaar
Ada Rosa van Dantzig, vierentwintig jaar
Albert Joseph van Dantzig, zevenenvijftig jaar
André van Dantzig, eenenzestig jaar
Benjamin van Dantzig, tweeënvijftig jaar
Branco van Dantzig, tweeënzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
David van Dantzig, vierenvijftig jaar
Eduard van Dantzig, negenenvijftig jaar
Elizabeth van Dantzig, zesenvijftig jaar
Eva van Dantzig, drieënzeventig jaar
Eva van Dantzig, zeventig jaar
Frits Joop van Dantzig, drieëntwintig jaar
Hans Hermann van Dantzig, negenentwintig jaar
Hartog van Dantzig, vijfenveertig jaar
Helena van Dantzig, achtenzestig jaar
Isidore Henri van Dantzig, eenentwintig jaar
Izak van Dantzig, vierentachtig jaar
Jenny Louise van Dantzig, achttien jaar
Joop Herman van Dantzig, achttien jaar
Joop Louis van Dantzig, eenentwintig jaar
Julius Isidoor van Dantzig, achtendertig jaar
Lion van Dantzig, eenenzestig jaar
Louis Willy van Dantzig, twintig jaar
Marcus van Dantzig, zevenenzeventig jaar
Michel Salomon van Dantzig, vierentwintig jaar
Paul Herman van Dantzig, eenentwintig jaar
Paul Joop van Dantzig, zeventien jaar
Salomon van Dantzig, zestig jaar
Sara van Dantzig, zevenenzeventig jaar
Hendrika van Dantzig-Berkelouw, drieënveertig jaar
Wilhelmina Jacoba van Dantzig-Catz, zesenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hanna van Dantzig-Cune, eenenvijftig jaar
Judith van Dantzig-Davids, vijfenzestig jaar
Anna van Dantzig-de Kadt, drieënzestig jaar
Jetje van Dantzig-Hartogs, negenenzeventig jaar
Roosje van Dantzig-Sanders, zesenvijftig jaar
Sara van Dantzig-Sanders, tweeënvijftig jaar
Elisabeth van Dantzig-Sloves, drieëntwintig jaar
Judith van Dantzig-Speelman, achtentwintig jaar
Sophia Eva van Dantzig-Speelman, drieënvijftig jaar
Helena van Dantzig-Trijbits, zeventig jaar
Hermina Cato van Dantzig-van Dantzig, tweeënzestig jaar
Sibbeltje van Dantzig-van Gelder, vierentachtig jaar
Helena van Dantzig-van Praag, vierenzestig jaar
Jenny van Dantzig-Weil, negenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Arnold Danziger, drieëntachtig jaar
Boas Bruno Danziger, zesenveertig jaar
Evelijn Esther Danziger, acht jaar
Hans Danziger, vijftig jaar
Harry Mordechai Danziger, vijf jaar
Heinz Alfred Danziger, zestien jaar
Helmut Danziger, negentien jaar
Elsbeth Danziger-Herschkowitsch, achtendertig jaar
Albert Martin Dasberg, vijf jaar
Benjamin Dasberg, negenendertig jaar
Bernard Dasberg, zevenenvijftig jaar
Betje Rosetta Dasberg, tweeëntwintig jaar
Carel Dasberg, zevenenveertig jaar
Catharina Dasberg, negentien jaar
Clara Dasberg, vijftien jaar
David Dasberg, zesenveertig jaar
David Dasberg, vierentwintig jaar
David Dasberg, tweeëntwintig jaar
David Dasberg, negen jaar
Duifje Dasberg, drie jaar
Edith Alida Dasberg, dertien jaar
Eliazar Dasberg, negenenzeventig jaar
Eliazar Dasberg, achtenzestig jaar
Eliazar Dasberg, zestien jaar
Eliazer Dasberg, eenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elisabeth Dasberg, twaalf jaar
Hartog Dasberg, vijfendertig jaar
Helena Eva Dasberg, veertien jaar
Hendrika Dasberg, achttien jaar
Henri Dasberg, tweeënveertig jaar
Henri Samuel Dasberg, een jaar
Henriette Dasberg, zesentwintig jaar
Henriette Dasberg, zeventien jaar
Henriette Dasberg, veertien jaar
Herman Benjamin Dasberg, drieëndertig jaar
Isaac Dasberg, negenenzestig jaar
Isaac Dasberg, zes jaar
Isaäc Dasberg, eenenvijftig jaar
Isaac Leo Dasberg, tien jaar
Isaac Salomo Dasberg, vijftig jaar
Izak Dasberg, vijftig jaar
Izak Dasberg, vierentwintig jaar
Jacob Dasberg, zestien jaar
Jacques Dasberg, zesentwintig jaar
Jeannette Dasberg, vijf jaar
Jette Dasberg, zevenenvijftig jaar
Joel Dasberg, eenenvijftig jaar
Joel Dasberg, tien jaar
Joseph Dasberg, zestien jaar
Kitty Dasberg, elf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Leo Marcus Dasberg, tweeënveertig jaar
Levi Salomon Dasberg, negentien jaar
Levie Dasberg, eenentwintig jaar
Manuel Dasberg, vierenveertig jaar
Marcus Dasberg, eenenveertig jaar
Marcus Herman Dasberg, eenenveertig jaar
Maurits Dasberg, veertig jaar
Maurits Dasberg, negenentwintig jaar
Max Dasberg, zestien jaar
Meijer Dasberg, dertien jaar
Meyer Dasberg, zesenzestig jaar
Nathan Dasberg, twaalf jaar
Raphaël Dasberg, acht jaar
Salomo Dasberg, zeventig jaar
Salomo Dasberg, negenenveertig jaar
Samuel Dasberg, eenenzestig jaar
Simon Dasberg, tweeënveertig jaar
Sophia Dasberg, achttien jaar
Sophia Dasberg, zeventien jaar
Sophia Dasberg, veertien jaar
Ruhama Dasberg-Baumgarten, drieëndertig jaar
Marie Helena Dasberg-Berlijn, tweeënveertig jaar
Rosetta Dasberg-Cohen, zevenenzeventig jaar
Jette Dasberg-Dasberg, vijftig jaar
Sara Dasberg-Dasberg, eenenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Carolina Dasberg-de Haan, zevenenveertig jaar
Elisabeth Dasberg-de Haan, vijfenvijftig jaar
Bertha Dasberg-de Jong, vijfendertig jaar
Rachel Dasberg-de Vries, negenentwintig jaar
Elisabeth Dasberg-den Hartog, twintig jaar
Isabella Dasberg-Franck, achtendertig jaar
Jansje Dasberg-Hartog, eenenzeventig jaar
Rebecca Dasberg-Hijman, vierenveertig jaar
Esther Dasberg-Korper, zevenendertig jaar
Aaltje Dasberg-Krant, zesenveertig jaar
Saartje Dasberg-Moscoviter, achtendertig jaar
Lea Cientje Dasberg-Moses, achtentwintig jaar
Femmie Dasberg-Pais, tweeënvijftig jaar
Geertruida Dasberg-Swart, vierenzestig jaar
Naatje Dasberg-van Coevorden, zevenenzeventig jaar
Roosje Dasberg-van Thijn, achtenveertig jaar
Rebecca Dasberg-Wijmans, vijfenvijftig jaar
Jenny Dasberg-Zadoks, zesentwintig jaar
Elisabeth Charlotte Dasché, negen jaar
Erich Dasché, vijfenveertig jaar
Tobias Joachim Israël Dasché, een jaar
Valerie Ruth Dasché, elf jaar
Edith Dasché-Adler, negenendertig jaar
Leon Dassi, achtenvijftig jaar
Lion Dassi, tweeënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mark Dassi, zevenenvijftig jaar
Keetje Dassi-Dassie, vierenzestig jaar
Elisabeth Dassi-van der Ster, zevenenvijftig jaar
Jakob Daube, zesentwintig jaar
Abraham David, eenenveertig jaar
Alexander David, vierendertig jaar
Bermann David, zes jaar
Else David, drieënveertig jaar
Francine David, twintig jaar
Gretha David, negentien jaar
Harry David, zevenenveertig jaar
Hartog David, vierenzestig jaar
Hartog David, achtenveertig jaar
Hartog David, zeventien jaar
Irma Sara David, negenenveertig jaar
Isaac David, zevenenzestig jaar
Jeannette David, achttien jaar
Levie David, tweeëntwintig jaar
Louis David, eenenzeventig jaar
Louis David, vier jaar
Marianne Helene David, tien jaar
Mozes David, zevenenveertig jaar
Nathan David, drieënveertig jaar
Rebecca David, zevenenvijftig jaar
Siegfried David, zestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Simon David, zevenenzeventig jaar
Simon David, zesenveertig jaar
Sophia David, zeventien jaar
Wolf David, vierenzeventig jaar
Antoinette David-Andriessen, drieënzeventig jaar
Sophia David-Blog, zesendertig jaar
Anna David-David, eenentachtig jaar
Ottilie David-Eichwald, drieëntachtig jaar
Rosa David-Gabriel, zesenzestig jaar
Lize David-Gans, tweeëntwintig jaar
Jenny David-Gehlkopf, veertig jaar
Berta David-Grünberg, zestig jaar
Clara David-Heilbron, drieënveertig jaar
Frieda David-Kahn, achtenvijftig jaar
Bertha David-Pinczower, zevenenzestig jaar
Leentje David-Scholte, vijfenveertig jaar
Martha David-Simons, vijfenveertig jaar
Marianna David-van Brink, achtenveertig jaar
Sophia David-van der Kruk, vierenzestig jaar
Elizabeth David-Velleman, zeventig jaar
Eduard Davide, drieënvijftig jaar
Mietje Davide, vierentwintig jaar
Eva Davide-Danielson, eenenvijftig jaar
Bellina Davidoff, leeftijd onbekend
Aaron Barend Davids, zevenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Aäron Barend Davids, negenenveertig jaar
Abraham Davids, zesenzestig jaar
Abraham Davids, tweeënzestig jaar
Abraham Davids, eenenzestig jaar
Abraham Davids, zevenendertig jaar
Adèle Davids, vierentwintig jaar
Alfred Davids, vierendertig jaar
Andries Davids, negenendertig jaar
Andries Davids, achtentwintig jaar
Anna Davids, eenenzeventig jaar
Annie Helene Davids, vierentwintig jaar
Anthonetta Davids, negenenvijftig jaar
Arnold Davids, vijfenvijftig jaar
Bernard Davids, vijfendertig jaar
Bernard Davids, vierentwintig jaar
Betje Davids, drieënzeventig jaar
Bloeme Davids, vijf jaar
David Davids, zestig jaar
Donald Davids, twee jaar
Duifje Davids, achttien jaar
Eddie Davids, vijf jaar
Elias David Davids, eenendertig jaar
Eliazar Davids, zeventig jaar
Eliazer Davids, drieënzestig jaar
Elijah Nachman Davids, negentien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Emil Isak Israël Davids, achtenzestig jaar
Evelina Helena Davids, twintig jaar
Frederik David Davids, zestien jaar
Geertruida Davids, dertien jaar
Hartog Davids, leeftijd onbekend
Helena Allegonda Davids, zeventien jaar
Hester Davids, eenentwintig jaar
Ida Davids, zevenenzestig jaar
Isaac Davids, negenentwintig jaar
Isaac Davids, zes maanden
Isaäc Davids, negenenzestig jaar
Isaie Salomon Luigi Davids, negenentwintig jaar
Izaak Davids, eenendertig jaar
Jacob Davids, vierentwintig jaar
Jacques Davids, vijfenvijftig jaar
Jetta Sophie Davids, tweeënveertig jaar
Joachim Davids, zevenenzestig jaar
Joseph Israël Davids, negenentwintig jaar
Joseph Israël Davids, drieëntwintig jaar
Lea Davids, tien jaar
Lea Ella Davids, veertien jaar
Leendert Davids, achtentwintig jaar
Leni Davids, acht jaar
Leo Davids, vijfenveertig jaar
Leonard Davids, vijfenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Leopold Davids, zeventig jaar
Levie Davids, eenenzeventig jaar
Lilly Davids, vierentwintig jaar
Louis Davids, achtenzestig jaar
Louis Davids, twee jaar
Marcus Davids, veertien jaar
Maurits Davids, tweeëndertig jaar
Meindert Davids, tweeëndertig jaar
Mozes Davids, zevenenzestig jaar
Mozes Davids, zestig jaar
Mozes Davids, vijfendertig jaar
Nathan Davids, zevenenzestig jaar
Regina Elisabeth Davids, zevenentwintig jaar
Ronald Davids, twaalf weken
Salomon Davids, eenenzestig jaar
Salomon Davids, zevenenveertig jaar
Samuel Davids, achtenzestig jaar
Samuel Davids, zeven jaar
Wolf Davids, eenenzestig jaar
Bertha Davids-Aptroot, achtenvijftig jaar
Esther Davids-Bekkers, achtendertig jaar
Berta Lilly Davids-Berg, achtentwintig jaar
Hanna Davids-Cats, zevenenzestig jaar
Mina Davids-Coenraad, eenenvijftig jaar
Julie Davids-Cohen, zevenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sophie Julie Sara Davids-Dannenbaum, tweeënzestig jaar
Gertruida Davids-Dasberg, achtenzestig jaar
Rachel Davids-de Hes, drieënzestig jaar
Nannette Davids-de Jongh, vierentachtig jaar
Roosje Davids-de Leeuw, zesendertig jaar
Veronica Davids-Delaville, eenentwintig jaar
Mietje Davids-Drukker, tweeënvijftig jaar
Elisabeth Davids-Frankfoorder, drieënveertig jaar
Johanna Davids-Frenkel, zesenvijftig jaar
Alida Davids-Hoost, vijfentwintig jaar
Helena Davids-Horn, zestig jaar
Wilhelmina Davids-Katz, zestig jaar
Rebecca Esther Davids-Kleerekoper, eenenzeventig jaar
Rebecca Davids-Lampie, tweeënzestig jaar
Jetje Davids-Moscoviter, vierenzestig jaar
Henriette Davids-Pakkedrager, vierenzeventig jaar
Rachel Davids-Pimontel, eenenzestig jaar
Saartje Davids-Poppers, drieënzeventig jaar
Henriette Davids-Rabbie, vijfenzestig jaar
Bertha Davids-Roeper, vierenzeventig jaar
Mirjam Davids-Rosenbaum, twintig jaar
Rebecca Davids-Schnitzler, negenenvijftig jaar
Femma Davids-Snoek, tweeëndertig jaar
Elisabeth Davids-van den Bergh, zesenzeventig jaar
Henderika Lea Davids-van der Sluis, vijfenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jetta Davids-Vleesblok, drieëntachtig jaar
Jeannette Davids-Wiener, drieënzestig jaar
Ella Davids-Witteboon, eenendertig jaar
Sipora Davids-Zeldenrust, zeventig jaar
Esther Davids-Zwaaf, zevenentwintig jaar
Herto Davidsohn, drieënzestig jaar
Joachim Israël Davidsohn, vierentwintig jaar
Siegbert Davidsohn, vierenvijftig jaar
Johanna Davidsohn-Ascher, negenenzestig jaar
Margarete Davidsohn-Kohn, zevenenvijftig jaar
Aaltje Davidson, achtenzestig jaar
Abraham Davidson, negenenzeventig jaar
Abraham Davidson, leeftijd onbekend
Abraham Davidson, zevenenzestig jaar
Abraham Davidson, achtentwintig jaar
Abraham Davidson, negentien jaar
Abraham Davidson, zestien jaar
Abraham Davidson, twaalf jaar
Abraham Davidson, acht jaar
Abraham Mozes Davidson, acht maanden
Alexander Davidson, drieëntwintig jaar
Alfred Stephan Davidson, vijfenveertig jaar
Alice Ida Davidson, vijftig jaar
Andries Davidson, achtenveertig jaar
Anna Davidson, vijfenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Aron Leonard Davidson, negenentwintig jaar
Benjamin Davidson, vijfenvijftig jaar
Benjamin Davidson, vierenvijftig jaar
Bernard Davidson, vijfenzeventig jaar
Bernard Davidson, vijfendertig jaar
Bernard Davidson, een jaar
Bernardus Jacobus Davidson, achtendertig jaar
Betty Davidson, elf jaar
Cato Davidson, tweeënzeventig jaar
Charlotte Davidson, zesenzestig jaar
Clara Ellen Davidson, drieëndertig jaar
Coenraad Davidson, eenentwintig jaar
Cornelis Davidson, veertien jaar
David Davidson, vierenzestig jaar
David Davidson, tweeënvijftig jaar
David Davidson, vierentwintig jaar
David Davidson, zeventien jaar
David Davidson, drieënzestig jaar
David Abraham Davidson, elf jaar
David Jacob Davidson, eenenvijftig jaar
Doortje Davidson, negenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Egon Otto Davidson, eenentwintig jaar
Elias Davidson, zesenveertig jaar
Eliazar Andries Davidson, eenentwintig jaar
Elisabeth Davidson, vijf jaar
Elsa Davidson, zevenentwintig jaar
Emanuel Davidson, zevenenzeventig jaar
Eva Davidson, tien jaar
Gerrit Davidson, drieënveertig jaar
Günther Sales Davidson, achttien jaar
Harry Davidson, vierentwintig jaar
Helena Davidson, negenentwintig jaar
Henri Davidson, eenenveertig jaar
Henriette Davidson, vijfendertig jaar
Henriette Davidson, vierentwintig jaar
Henriette Davidson, drieëntwintig jaar
Herbert Davidson, vijfenveertig jaar
Hermann Davidson, vierendertig jaar
Isaac Davidson, zesenveertig jaar
Iseroos Davidson, negenenveertig jaar
Isidoor Davidson, vierenvijftig jaar
Isidoor Davidson, zes jaar
Izaäk Berend Davidson, veertien jaar
Izak Davidson, zesenvijftig jaar
Izak Davidson, achtenveertig jaar
Jacob Davidson, tachtig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Davidson, negenendertig jaar
Jacob Davidson, zesendertig jaar
Jacob Davidson, eenendertig jaar
Jacob Davidson, twaalf jaar
Jacob Davidson, twaalf jaar
Jacob Davidson, tien jaar
Jacob Davidson, leeftijd onbekend
Jacob Herbert Louis Davidson, zeventien jaar
Jacques Davidson, negenenvijftig jaar
Jacques Davidson, zesenveertig jaar
Jacques Davidson, tweeënveertig jaar
Jansje Davidson, achttien jaar
Jeannette Jacoba Davidson, zevenentwintig jaar
Joel Davidson, zevenenvijftig jaar
Joseph Davidson, drieënvijftig jaar
Joseph Abraham Davidson, tweeënvijftig jaar
Jozeph Davidson, dertig jaar
Katy Davidson, elf jaar
Leentje Davidson, zesenzestig jaar
Levie Davidson, vierenveertig jaar
Levie Davidson, zeventien jaar
Levie Meijer Davidson, zesenzeventig jaar
Lina Davidson, zevenenvijftig jaar
Louis Davidson, zestig jaar
Louis Davidson, twintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Machiel Davidson, negenenveertig jaar
Markus Davidson, tien jaar
Mary Rosa Davidson, tweeëntwintig jaar
Meijer Davidson, achtenzestig jaar
Meijer Davidson, zevenenvijftig jaar
Meijer Davidson, vijfenveertig jaar
Mendes Davidson, achtenveertig jaar
Michel Davidson, negenenveertig jaar
Mietje Davidson, negentien jaar
Mina Davidson, zestig jaar
Mina Davidson, vierentwintig jaar
Mina Davidson, elf jaar
Mirjam Davidson, zestien jaar
Mozes Davidson, tweeënzeventig jaar
Mozes Davidson, drieënzestig jaar
Mozes Davidson, negenenvijftig jaar
Mozes Davidson, vijfenveertig jaar
Mozes Isaäc Davidson, eenenzestig jaar
Mozes Jacob Davidson, zestig jaar
Nathaniel Davidson, zesenzestig jaar
Petronella Rebekka Davidson, vijftien jaar
Rachel Davidson, drieënvijftig jaar
Rachel Davidson, vierenveertig jaar
Rebecca Davidson, zestig jaar
Rieca Elisabeth Davidson, vier jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Salomon Davidson, achtenvijftig jaar
Salomon Davidson, negentien jaar
Samuel Davidson, achtenvijftig jaar
Samuel Davidson, acht jaar
Sara Davidson, achtenzestig jaar
Sara Davidson, vierenvijftig jaar
Schoontje Davidson, vierenveertig jaar
Sellie Davidson, drieënveertig jaar
Sientje Davidson, veertien jaar
Simon Davidson, zesenvijftig jaar
Suzanna Davidson, acht jaar
Veronica Davidson, dertig jaar
Victor Davidson, vier jaar
Vikko Davidson, vierenvijftig jaar
Vogeltje Davidson, vijftien jaar
Walter Barend Davidson, drieëndertig jaar
Wolf Eliazer Davidson, twee jaar
Elizabeth Davidson-Andriesse, achtenvijftig jaar
Esther Davidson-Barnstein, zevenenveertig jaar
Rijntje Davidson-Beesemer, tweeënvijftig jaar
Veronica Davidson-Bilderbeek, tweeënzestig jaar
Hanna Davidson-Boekman, zeventig jaar
Sara Davidson-Cats, vierenzeventig jaar
Marianna Davidson-Citroen, vijftig jaar
Helena Davidson-Cohen, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Judith Davidson-Coronel, vijftig jaar
Keetje Davidson-Davidson, negenenzeventig jaar
Esther Caroline Davidson-de Beer, vierenzestig jaar
Mietje Davidson-de Hoop, vierentachtig jaar
Jantje Davidson-de Jong, achtentachtig jaar
Rosa Davidson-de Kadt, achtenveertig jaar
Hanna Davidson-de la Carança, achtenzestig jaar
Klara Davidson-de la Fuenta, zesenveertig jaar
Henriette Hester Davidson-de Vries, zevenenvijftig jaar
Johanna Davidson-de Vries, vijfenvijftig jaar
Betje Davidson-Frank, zevenendertig jaar
Erna Davidson-Frank, achtendertig jaar
Regina Davidson-Goudsmid, eenenvijftig jaar
Erna Davidson-Grünebaum, achtendertig jaar
Sophia Davidson-Halmans, tweeënveertig jaar
Camilla Davidson-Hitner, vierenvijftig jaar
Ida Davidson-Jacobsohn, zesenzeventig jaar
Vrouwtje Davidson-Kadiks, zevenenvijftig jaar
Rozetta Davidson-Kats, zeventig jaar
Rebecca Davidson-Koen, drieënzestig jaar
Rosette Davidson-Koster, veertig jaar
Frouwke Davidson-Kropveld, vijfendertig jaar
Chaja Davidson-Lubinski, zevenenveertig jaar
Petronella Davidson-Meijer, zevenenzeventig jaar
Jeanette Davidson-Meijers, drieënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Davidson-Mendels, tweeënvijftig jaar
Gillette Davidson-Moses, zesenzeventig jaar
Hanna Davidson-Naarden, achtenveertig jaar
Lena Davidson-Norden, zevenenzeventig jaar
Rebecca Davidson-Nunes Vaz, vijfenzestig jaar
Sara Davidson-Pach, eenenveertig jaar
Bertha Davidson-Salomon, achtenzestig jaar
Jeannette Davidson-Schilt, zesenzestig jaar
Esther Davidson-Sijes, zestig jaar
Catharina Davidson-Stokvis, zesenvijftig jaar
Esther Davidson-Tokkie, vijfendertig jaar
Betje Davidson-van Buuren, zesendertig jaar
Bertha Frederika Davidson-van Cleeff, drieënvijftig jaar
Elisabeth Davidson-van der Hoeden, negenendertig jaar
Rebecca Davidson-van Kolm, vijftig jaar
Kornelia Davidson-van Tijn, drieëndertig jaar
Sara Davidson-Vet, eenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Femmetje Davidson-Vierlier, zesenzestig jaar
Marianne Davidson-Wagenaar, achtenvijftig jaar
Marie Davidson-Wallach, vijfentwintig jaar
Sophia Davidson-Weijl, negenenzestig jaar
Wanda Davidson-Wirth, vijftig jaar
Fransje Joel Davidson-Wolf, tweeëntachtig jaar
Sophie Lea Davidson-Zilverberg, vijfendertig jaar
Anna Davidson-Zomerplaag, achtenveertig jaar
Kelmann Dayles, zesendertig jaar
Hana Dayles-Schösler, eenenzeventig jaar
Marcelle Antoinette De Vries, zesendertig jaar
Max De Vries, vijftig jaar
Isaac Deegen, elf jaar
Israël Deegen, zevenenvijftig jaar
Joel Deegen, eenentwintig jaar
Joseph Deegen, zevenendertig jaar
Salomon Deegen, eenentachtig jaar
Salomon Deegen, achtentwintig jaar
Samuel Deegen, eenenvijftig jaar
Samuel Deegen, een jaar
Vrouwtje Deegen, veertien jaar
Rachel Deegen-Cohen, achtenvijftig jaar
Rachel Deegen-Roeper, vijfendertig jaar
Diena Deegen-Roozelaar, eenenvijftig jaar
Marianna Deegen-Stodel, eenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Aäron Deen, zestien jaar
Aäron Deen, vier jaar
Abraham Deen, zesenvijftig jaar
Abraham Joseph Deen, vijfenzestig jaar
Alfred Deen, negenenveertig jaar
Barend Deen, drieënzestig jaar
Benjamin Deen, zestig jaar
Benjamin Deen, zevenenveertig jaar
Betje Deen, vijfenzestig jaar
Elias Deen, zestig jaar
Frederik Emile Deen, vijftig jaar
Harrold Deen, twintig jaar
Helga Deen, achttien jaar
Henny Carla Deen, vijf jaar
Henri Deen, zeventien jaar
Jaap Herbert Deen, acht jaar
Jacob Deen, negenenzeventig jaar
Jacob Deen, drieënzeventig jaar
Jacob Deen, vierenzestig jaar
Jacob Deen, elf jaar
Johanna Deen, twintig jaar
Josef Deen, zevenentwintig jaar
Joseph Deen, zesenvijftig jaar
Klaus Gottfried Albert Deen, vijftien jaar
Levie Deen, zevenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Louis Deen, zevenendertig jaar
Margaretha Deen, eenentwintig jaar
Margaretha Deen, vijftien jaar
Marianna Deen, zeventien jaar
Meijer Marcus Deen, vijfenveertig jaar
Mozes Deen, tweeënvijftig jaar
Mozes Marcus Deen, vierenveertig jaar
Paul Deen, veertien jaar
Rebecca Louise Deen, zestien jaar
Salomon Deen, veertien jaar
Salomon Isaäc Deen, vijfenzestig jaar
Sophia Deen, tweeënzeventig jaar
Sophia Deen, zestig jaar
Willem Deen, negenenveertig jaar
Willy Deen, tweeënvijftig jaar
Blanka Deen-Bloch, vierenveertig jaar
Grietje Deen-Bont, zesenvijftig jaar
Anna Deen-de Laaij, negenenveertig jaar
Selline Deen-Halmans, achtenvijftig jaar
Rachel Deen-Heijlbron, drieënvijftig jaar
Sara Deen-Lessing, tweeënzestig jaar
Elisabeth Deen-Nerden, vijftig jaar
Betje Deen-Pachter, zeventig jaar
Alida Deen-Roos, vijfendertig jaar
Duifje Deen-Roos, vierenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jansje Deen-Schrijver, tweeënzestig jaar
Eva Henriette Deen-Spanjaard, tweeënveertig jaar
Rozette Deen-van der Velde, vijfenveertig jaar
Vrouwtje Meijer Deen-van Kreveld, vijfenzeventig jaar
Keetje Deen-Wertheim, eenenveertig jaar
Käthe Deen-Wolff, negenenveertig jaar
Carla Yvonne Defries, eenentwintig jaar
Leopold Ludwig Defries, drieënvijftig jaar
Marianna Rosalina Defries-Cohen, negenenveertig jaar
Adèle Defries-Cohnen, zestig jaar
Henriette Sara Defries-Holländer, zevenenzeventig jaar
Abraham Degen, zevenenveertig jaar
Abraham Degen, vierentwintig jaar
Abraham Degen, zeventien jaar
Abraham Degen, negen jaar
Alexander Degen, negenendertig jaar
Alida Degen, drieëntwintig jaar
Barend Degen, vierenveertig jaar
Betty Degen, zeven jaar
David Degen, zesenvijftig jaar
David Degen, drieëndertig jaar
Duifje Degen, achttien jaar
Emanuel Degen, eenenzeventig jaar
Emanuel Degen, vijfendertig jaar
Emanuel Degen, eenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Emanuel Degen, tweeëntwintig jaar
Emanuel Degen, vijfendertig jaar
Emanuel Levie Degen, vijfendertig jaar
Eva Degen, tweeëntwintig jaar
Hartog Degen, eenenzestig jaar
Hartog Degen, drieënvijftig jaar
Hartog Degen, eenentwintig jaar
Hartog Degen, tien jaar
Hendrika Degen, zes jaar
Herman Degen, vierendertig jaar
Isaäc Degen, zevenendertig jaar
Isaias Degen, drie jaar
Isidor Degen, achtendertig jaar
Jacques Degen, twaalf jaar
Jansje Degen, zevenenzestig jaar
Joel Degen, achtentwintig jaar
Joel Degen, vijftien jaar
Joel Degen, zes jaar
Joseph Degen, vierendertig jaar
Joseph Degen, tweeëndertig jaar
Josua Degen, drieëntwintig jaar
Lena Degen, vijftien jaar
Lena Degen, vier jaar
Levie Degen, eenenzeventig jaar
Levie Degen, zesenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Louis Degen, zevenentwintig jaar
Louis Degen, tien jaar
Louis David Degen, negen jaar
Machiel Degen, eenentwintig jaar
Marcus Degen, eenenzestig jaar
Marcus Degen, achtenvijftig jaar
Marcus Degen, eenenvijftig jaar
Maurits Degen, eenendertig jaar
Meijer Degen, vierenvijftig jaar
Mietje Degen, achttien jaar
Nathan Degen, vijfentwintig jaar
Nico Degen, achttien jaar
Philip Degen, zevenendertig jaar
Rachel Degen, zevenenveertig jaar
Rebecca Degen, elf jaar
Renee Degen, twee jaar
Rosette Degen, drieënvijftig jaar
Roza Degen, tien jaar
Saartje Degen, negenenvijftig jaar
Salomon Degen, eenentachtig jaar
Salomon Degen, achtendertig jaar
Salomon Degen, zesentwintig jaar
Salomon Degen, vijf jaar
Samuel Degen, tweeënzestig jaar
Samuel Degen, negenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Samuel Degen, vijfenveertig jaar
Samuel Degen, tweeëntwintig jaar
Sara Degen, eenendertig jaar
Sara Degen, tien jaar
Sara Degen, twee jaar
Sientje Degen, negentien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sientje Degen, zeventien jaar
Simon Degen, eenenzeventig jaar
Sonja Degen, vier jaar
Sophia Degen, elf jaar
Theresia Degen, twintig jaar
Betje Degen-Aalsvel, eenenvijftig jaar
Rebecca Degen-Berger, zesentwintig jaar
Doortje Degen-Blaaser, vijfenvijftig jaar
Betsy Bella Degen-Blanes, eenendertig jaar
Esther Rifka Degen-Brechner, eenentwintig jaar
Reina Degen-Coëlho, vijfentwintig jaar
Saartje Degen-Croonenberg, eenenvijftig jaar
Marianne Degen-Davidson, vierenzestig jaar
Roza Degen-de Rood, vierendertig jaar
Chana Rifka Degen-Feniger, twintig jaar
Hendrika Degen-Fransman, drieëntwintig jaar
Reintje Degen-Hakker, zevenentwintig jaar
Keetje Degen-Halverstad, twintig jaar
Louise Degen-Kleerekoper, zesentwintig jaar
Grietje Degen-Koord, negenenzestig jaar
Sara Degen-Leeda, vijfenvijftig jaar
Anna Degen-Nunes Vaz, tweeëndertig jaar
Rachel Degen-Overst, drieëntwintig jaar
Leentje Degen-Pach, zevenenzeventig jaar
Rebecca Degen-Prins, eenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Floortje Degen-Schuitevoerder, drieëndertig jaar
Selly Degen-Stodel, vierendertig jaar
Jacomijn Degen-Stouwer, tweeënveertig jaar
Reintje Degen-Stouwer, achtenveertig jaar
Grietje Degen-Turfreijer, vijfenvijftig jaar
Sientje Degen-van der Glas, vijftig jaar
Mietje Degen-van Kolm, negenenvijftig jaar
Clara Degen-Vierra, dertig jaar
Alida Degen-Waterman, tweeëndertig jaar
Anna Degen-Wins, drieënzestig jaar
Gerhard Israël Dehn, zevenendertig jaar
Martha Deisinger-Reinhard, eenendertig jaar
Edward Albert Deitelzweig Senior, achtendertig jaar
Juanita Deitelzweig Senior, eenenveertig jaar
Rosalina Deker-van Gelderen, tachtig jaar
Adelheid Johanna Dekker, drie jaar
Bram Dekker, drieëntwintig jaar
David Dekker, veertien jaar
David Dekker, negenenveertig jaar
Esther Dekker, vijftien jaar
Jacob Dekker, negenenveertig jaar
Jacob Levie Dekker, drieënzestig jaar
Jansje Dekker, negenenzestig jaar
Johanna Dekker, vijfenzestig jaar
Judith Dekker, tweeëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Levie Dekker, achtendertig jaar
Louise Dekker, elf jaar
Marcus Dekker, achtenzeventig jaar
Marcus Dekker, drieënzeventig jaar
Marks Dekker, tachtig jaar
Meijer Dekker, vijftig jaar
Morris Dekker, zevenenzeventig jaar
René Dekker, twee jaar
Rika Dekker, twaalf jaar
Simon Dekker, drieënvijftig jaar
Elisabeth Dekker-Boas, achtenveertig jaar
Mina Felicitas Dekker-da Silva Rosa, negenentwintig jaar
Jeannetta Dekker-Jacobs, tachtig jaar
Catharina Dekker-Kapper, vijfenzestig jaar
Rachel Dekker-Lopes Cardozo, vierenveertig jaar
Celina Dekker-Rueff, zestig jaar
Julia Dekker-Versteeg, zesenveertig jaar
Adelheid Johanna Dekker-Wrazlowskij, drieëndertig jaar
Mozes Delafuente, drieënveertig jaar
Sadok Delafuente, eenenveertig jaar
Rika Delafuente-Cracau, achtendertig jaar
Mietje Delafuente-Fresco, achtendertig jaar
Abraham Daniel Delaville, vierenvijftig jaar
Ina Delaville, vijftien jaar
Moses Leman Delaville, zevenentachtig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Catharina Rebecca Delaville-Hes, vijftig jaar
Abraham Delden, achtendertig jaar
Abraham Delden, tweeëntwintig jaar
Abraham Delden, zestien jaar
Aron Delden, vijfenveertig jaar
Aron Delden, achtendertig jaar
Aron Delden, vijfentwintig jaar
Barend Delden, veertig jaar
Betje Delden, vijfendertig jaar
Debora Delden, elf jaar
Debora Delden, eenentwintig jaar
Eliazar Delden, eenentwintig jaar
Eliazer Delden, drieëntwintig jaar
Jacob Delden, zesenzestig jaar
Jacob Delden, tweeënzestig jaar
Jacob Delden, zes jaar
Jesaia Delden, zeventien jaar
Jules Delden, zeven jaar
Lena Delden, tweeëntwintig jaar
Lena Delden, acht jaar
Leo Delden, elf jaar
Levie Delden, zevenenvijftig jaar
Levie Delden, vijfenveertig jaar
Levie Delden, zevenendertig jaar
Levie Delden, twaalf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Louis Delden, vierenzestig jaar
Marianna Delden, veertien jaar
Marie Delden, negen jaar
Maurits Delden, vierentwintig jaar
Rebecca Delden, negen jaar
Rosalina Delden, zestien jaar
Salomon Delden, zestig jaar
Salomon Delden, zevenentwintig jaar
Salomon Delden, vijfentwintig jaar
Samuel Delden, dertig jaar
Sara Delden, zevenendertig jaar
Vogeline Delden, zeventien jaar
Zacharias Delden, zesenzeventig jaar
Zacharias Delden, drieënvijftig jaar
Leentje Delden-Barmhartigheid, zesendertig jaar
Sophia Delden-Booleman, vierenzestig jaar
Aaltje Delden-Brilleman, zevenenvijftig jaar
Jael Delden-Carcia, zevenendertig jaar
Betje Delden-Gobits, vijftig jaar
Lea Delden-Hoorenman, drieënzestig jaar
Sara Delden-Loos, dertig jaar
Mietje van Delden-Maas, achtenveertig jaar
Anna Delden-Mossel, vijfenzestig jaar
Leentje Delden-Ossedrijver, vierenzestig jaar
Leentje Delden-Prins, achtenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Esther Delden-Pront, drieëntwintig jaar
Rachel Delden-Santen, negenendertig jaar
Anna Delden-Schrijver, eenenzeventig jaar
Marianne Delden-Speijer, vijfendertig jaar
Sara Delden-Stokvis, eenentachtig jaar
Raatje Delden-van Praag, zevenenzestig jaar
Rebecca Delden-Visjager, vijfentwintig jaar
Marianne Delden-Waas, eenenvijftig jaar
Anna Delden-Waterman, eenenveertig jaar
Abraham van Delft, achtenzestig jaar
Abraham van Delft, vijftig jaar
Abraham van Delft, drieëndertig jaar
Abraham van Delft, achttien jaar
Abraham van Delft, een jaar
Barend van Delft, eenendertig jaar
Benjamin van Delft, zeventien jaar
Betje van Delft, tien maanden
Bloeme van Delft, vier jaar
David van Delft, achtenveertig jaar
David van Delft, vierenveertig jaar
David van Delft, vijfentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Duwina van Delft, veertien jaar
Flip van Delft, eenentwintig jaar
Frouke van Delft, achtenvijftig jaar
Froukje van Delft, tweeëntwintig jaar
Grietje van Delft, zestien jaar
Heiman van Delft, vierentwintig jaar
Helena Benvenida van Delft, dertien jaar
Henderina van Delft, negentien jaar
Henderina van Delft, elf jaar
Herman Abraham van Delft, zesenveertig jaar
Jacob van Delft, drieënvijftig jaar
Jacob van Delft, negentien jaar
Jakob van Delft, tweeënveertig jaar
Jakob Benjamin van Delft, eenentwintig jaar
Jetta van Delft, negentien jaar
Joel van Delft, zeventig jaar
Joel van Delft, tweeëntwintig jaar
Joel van Delft, achttien jaar
Joel van Delft, zes jaar
Jonas van Delft, achtentwintig jaar
Joseph van Delft, veertig jaar
Jozef van Delft, drieënvijftig jaar
Jozef van Delft, zeven jaar
Julius van Delft, tweeëntwintig jaar
Laurens van Delft, zeventien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Lazarus van Delft, achttien jaar
Leon van Delft, negenenveertig jaar
Levie van Delft, zestig jaar
Levie van Delft, zesendertig jaar
Levie van Delft, achtentwintig jaar
Levie van Delft, zeventien jaar
Levie Hartog van Delft, een jaar
Marianne van Delft, veertien jaar
Nathan van Delft, eenenvijftig jaar
Saartje van Delft, tweeëntwintig jaar
Saartje van Delft, een jaar
Sander van Delft, negenenvijftig jaar
Siegfried van Delft, dertien jaar
Simon van Delft, negenenveertig jaar
Helena Betje van Delft-Aptroot, tweeënveertig jaar
Bertha van Delft-Bollegraaf, negenentwintig jaar
Bloeme van Delft-Bollegraaf, achtenvijftig jaar
Saartje van Delft-Bollegraaf, tweeënveertig jaar
Esther van Delft-Brommet, vierenzestig jaar
Grietje van Delft-de Beer, vierenzeventig jaar
Esther van Delft-de Levie, zesenzestig jaar
Marianna van Delft-de Levie, vierenzeventig jaar
Sophie van Delft-Henriques de la Fuente, zevenenveertig jaar
Jetta Roselina van Delft-Jonge, zevenenveertig jaar
Rachel van Delft-Keizer, vierendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Schoontje Dina van Delft-Kohen, negenenvijftig jaar
Jenny van Delft-Meijer, drieënvijftig jaar
Rachel van Delft-Nijveen, vijfentwintig jaar
Roset Kaatje van Delft-Rintel, vijfentwintig jaar
Elisabeth van Delft-Roodveldt, achtenveertig jaar
Salomina van Delft-Trompetter, drieënzeventig jaar
Bettje van Delft-Valk, zesenvijftig jaar
Frouke van Delft-van Emden, tweeëndertig jaar
Keetje van Delft-van Gelder, eenenvijftig jaar
Mietje van Delft-West, achtenveertig jaar
Abraham Delmonte, tweeënvijftig jaar
Benjamin Delmonte, negenenzeventig jaar
Clara Delmonte, vijfenvijftig jaar
David Delmonte, negenentwintig jaar
Elisabeth Delmonte, vierenvijftig jaar
Elsje Delmonte, zestien jaar
Isaac Delmonte, leeftijd onbekend
Isaäc Delmonte, vijfenvijftig jaar
Jacob Delmonte, drieëntachtig jaar
Jacob Delmonte, zevenenveertig jaar
Jacob Delmonte, zevenendertig jaar
Joseph Delmonte, vijfentachtig jaar
Jozeph Delmonte, twintig jaar
Maurice Delmonte, veertien jaar
Maurits Delmonte, eenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mozes Delmonte, drieënzeventig jaar
Reine Delmonte, achttien jaar
Salomon Delmonte, drieënzestig jaar
Salomon Delmonte, tweeënzestig jaar
Salomon Delmonte, zesentwintig jaar
Gracia Delmonte-Delmonte, tweeënzestig jaar
Sara Delmonte-Dresden, achtendertig jaar
Mietje Delmonte-Ephraim, zesenzeventig jaar
Sientje Delmonte-Meijer, vijftig jaar
Betje Delmonte-Mendels, vijfenzestig jaar
Mietje Delmonte-Mendels, tweeëntachtig jaar
Rebecca Delmonte-Messcher, negenenvijftig jaar
Grietje Delmonte-Nunes Cardozo, vijfentwintig jaar
Klara Delmonte-Rodrigues Garcia, vijfenzestig jaar
Betje Delmonte-Speijer, drieënzestig jaar
Duifje Delmonte-Wessel, negenenzestig jaar
Grete Demant, vijfenveertig jaar
Chaim Nusyn Dembitzer, leeftijd onbekend
Mirjam Dembitzer-Spira, leeftijd onbekend
Alice Dembskij, tweeëntwintig jaar
Tobias Demskij, zevenenvijftig jaar
Henriette Demskij-Krisch, negenenvijftig jaar
Fritz Demuth, eenenvijftig jaar
Grietje Demuth-Vega, vijfenveertig jaar
Betty Jeannette Denekamp, zesenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eduard Emile Denekamp, drieëntwintig jaar
Emile Eduard Denekamp, achtenzestig jaar
Leonard Philip Denekamp, zevenenzestig jaar
Lodewijk Ernest Denekamp, zestig jaar
Salmine Hermine Denekamp, vijfenzestig jaar
Suzanne Celine Denekamp, eenenvijftig jaar
Antoinette Denk-Simmelmann, zevenendertig jaar
Abraham Denneboom, zevenenvijftig jaar
Abraham Denneboom, tweeënveertig jaar
Abraham Denneboom, achtentwintig jaar
Abraham Denneboom, zesentwintig jaar
Abraham Denneboom, dertien jaar
Abraham Denneboom, vijf jaar
Abraham Marc Denneboom, tweeëntwintig jaar
Abraham Mozes Denneboom, vijftien jaar
Alie Roza Denneboom, drieëntwintig jaar
Amalia Denneboom, veertien jaar
Anthonia Denneboom, eenentwintig jaar
Antoinette Denneboom, zeven jaar
Benjamin Denneboom, vijfendertig jaar
Benjamin Denneboom, zes jaar
Benjamin Jakob Denneboom, zestig jaar
Benjamin Joel Denneboom, negentien jaar
Berend Denneboom, tien jaar
Bertha Denneboom, eenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Betje Carolina Denneboom, tien jaar
Carel Denneboom, vijfentwintig jaar
Carolina Denneboom, zeventien jaar
Carolina Geertje Denneboom, twintig jaar
Elias Denneboom, twaalf jaar
Elie Denneboom, zesenveertig jaar
Elli Hermanna Denneboom, dertien jaar
Emma Denneboom, zesenvijftig jaar
Esther Denneboom, zesenvijftig jaar
Eva Denneboom, drieëntwintig jaar
Eva Denneboom, zestien jaar
Ezra Denneboom, negentien jaar
Flory Denneboom, negen jaar
Geertje Regine Denneboom, achttien jaar
Gesina Denneboom, vijfentwintig jaar
Harry Denneboom, drie jaar
Harry Sam Denneboom, negen jaar
Hartog Denneboom, zevenentachtig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hartog Denneboom, twee jaar
Heiman Denneboom, vierenvijftig jaar
Heiman Denneboom, drieëndertig jaar
Henderina Johanna Denneboom, drieëntwintig jaar
Henriette Denneboom, drieënvijftig jaar
Herman Denneboom, vijftig jaar
Herman Henri Denneboom, zesenveertig jaar
Herman Izak Denneboom, zesendertig jaar
Ida Denneboom, zevenenvijftig jaar
Isaac Denneboom, dertig jaar
Isaäc Denneboom, zestig jaar
Isidoor Denneboom, vierentwintig jaar
Israël Denneboom, twintig jaar
Izaak Denneboom, zesendertig jaar
Izak Denneboom, tweeënvijftig jaar
Jacob Denneboom, zeven jaar
Joel Denneboom, tweeënzeventig jaar
Joel Denneboom, zesenzestig jaar
Joel Denneboom, tweeënzestig jaar
Joel Denneboom, zestig jaar
Joel Denneboom, vierenvijftig jaar
Joel Denneboom, eenenveertig jaar
Joel Denneboom, zevenendertig jaar
Joel Denneboom, negentien jaar
Joel Denneboom, twaalf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joël Denneboom, eenenvijftig jaar
Joseph Carel Denneboom, veertig jaar
Jozef Denneboom, tien jaar
Karel Denneboom, vierenzestig jaar
Karel Denneboom, vijfenveertig jaar
Leo Denneboom, drieëndertig jaar
Leon Denneboom, vijfenvijftig jaar
Levi Denneboom, negenenzestig jaar
Levie Denneboom, veertien jaar
Levie Denneboom, twee jaar
Leviene Denneboom, zestien jaar
Louis Denneboom, vijf jaar
Machiel Denneboom, dertien jaar
Marcus Denneboom, achtenvijftig jaar
Marcus Denneboom, eenenvijftig jaar
Marcus Denneboom, zeventien jaar
Marcus Denneboom, leeftijd onbekend
Meijer Denneboom, achtendertig jaar
Meijer Joel Denneboom, veertien jaar
Noach Denneboom, vijfenveertig jaar
Regina Denneboom, twaalf jaar
Robert Jules Denneboom, vijf jaar
Robertus Denneboom, vierentachtig jaar
Salomon Denneboom, zesenzestig jaar
Salomon Denneboom, drie jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Gesiena Denneboom, drie jaar
Selma Denneboom, leeftijd onbekend
Simon Isidore Denneboom, vijfentwintig jaar
Sophia Denneboom, vijfentwintig jaar
Sophia Denneboom, negenenvijftig jaar
Schoontje Denneboom-Blom, vierendertig jaar
Roosje Denneboom-Brommet, zevenendertig jaar
Mietje Denneboom-Bronkhorst, zevenenveertig jaar
Geertruida Denneboom-Cohen, achtenvijftig jaar
Felice Denneboom-Cohn, eenenveertig jaar
Rebekka Denneboom-Danneboom, achtentachtig jaar
Elisabeth Denneboom-de Vries, dertig jaar
Hermine Denneboom-de Witte, negenentwintig jaar
Froukje Denneboom-Frank, negenenzeventig jaar
Debora Denneboom-Gazan, zevenenvijftig jaar
Saartje Denneboom-Goldsteen, eenenzeventig jaar
Martha Denneboom-Hoogstraal, vijftig jaar
Sara Denneboom-Katoen, vierenvijftig jaar
Sientje Denneboom-Lehmans, zeventig jaar
Mietje Denneboom-Mossel, vijftig jaar
Naatje Denneboom-Nathans, eenenvijftig jaar
Hildegard Denneboom-Preiss, vijfentwintig jaar
Marianna Denneboom-Rine, negenendertig jaar
Esther Denneboom-Sjouwerman, achtentwintig jaar
Johanna Denneboom-Spier, eenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Bertha Denneboom-Valk, negenentwintig jaar
Duifje Denneboom-van der Linde, zevenenvijftig jaar
Estella Carolina Denneboom-van Hoorn, vijftig jaar
Hester Henderine Denneboom-van Oosten, zesendertig jaar
Frederika Denneboom-van Tijn, eenenveertig jaar
Maria Denneboom-Velleman, achtenveertig jaar
Saartje Denneboom-Zilverberg, eenenzestig jaar
Erik Theodore Dentz, zevenendertig jaar
Herman Samuel Dentz, eenenvijftig jaar
Irma Dentz-Sussmann, negenenvijftig jaar
Albert Moses Depken, negenentwintig jaar
Hendrina Depken, een jaar
Robert Depken, zesenvijftig jaar
Hendrina Depken-Gompers, negenenveertig jaar
Leentje Depken-Goudsmit, drieëntwintig jaar
Mirjam Deresiewicz, eenentwintig jaar
Chprinca Derschowitz-Pinhachik, zevenenveertig jaar
Sam Samuel Dessau, veertig jaar
Minna Dessau-Hilsheim, negenenzestig jaar
Erich Israël Dessauer, eenenvijftig jaar
Gerhard Dessauer, vijftien jaar
Heinz Dessauer, vierentwintig jaar
Helga Dessauer, twaalf jaar
Hellmut Dessauer, eenenveertig jaar
Irmgard Dessauer, zestien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Nathan Dessauer, zevenenveertig jaar
Rolf Dieter Dessauer, vijftien jaar
Paula Dessauer-Baumgart, tweeënveertig jaar
Erna Dessauer-Jakob, zevenenveertig jaar
Alice Dessauer-Neuwahl, eenenveertig jaar
Aäron Dessaur, twaalf jaar
Anna Dessaur, zeventien jaar
Annie Dessaur, veertien jaar
David Dessaur, achtentwintig jaar
Dora Dessaur, twaalf jaar
Elkan Dessaur, drieënveertig jaar
Harry Dessaur, dertien jaar
Hartog Dessaur, veertig jaar
Maurits Dessaur, achtenvijftig jaar
Maurits Dessaur, eenenzestig jaar
Pinas Dessaur, vierenvijftig jaar
Rachel Dessaur, veertien jaar
Salomon Dessaur, negenendertig jaar
Sara Dessaur, zesenvijftig jaar
Simon Dessaur, dertien jaar
Keetje Dessaur-Doof, achtendertig jaar
Naatje Dessaur-Doof, vijfenzestig jaar
Naatje Dessaur-Logcher, vijftig jaar
Naatje Dessaur-Susan, negenenvijftig jaar
Sara Dessaur-van den Berg, tweeëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Keetje Dessaur-Vleeschhouwer, tweeënveertig jaar
Vogelina Dessaur-Wurms, negenendertig jaar
Arnold van Deuren, zesenzestig jaar
Gertrud van Deuren-Horrwitz, eenenvijftig jaar
Felix Deutsch, zestig jaar
Frigyes Gyorgy Deutsch, drieënvijftig jaar
Marie Deutsch, achtendertig jaar
Philipp Deutsch, tweeënzestig jaar
Frieda Deutsch-Wasserzug, zevenenveertig jaar
Perla Deutscher, zesendertig jaar
Georg Deutschkron, vierenvijftig jaar
Helmut Deutschkron Schild, twintig jaar
Johanna Deutschkron-Stein, vierenveertig jaar
Werner Deutschland, zesenveertig jaar
Richard Deutschmann, eenenvijftig jaar
Lotte Gerda Deutschmann-Kronthal, vierendertig jaar
Marie Deutschmann-Pasternak, eenentachtig jaar
Lili Deutschova, vijfendertig jaar
Benjamin Deutz, tien jaar
Betje Deutz, zevenenveertig jaar
David Deutz, zesendertig jaar
Erich Deutz, zevenendertig jaar
Esther Deutz, dertien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Deutz, elf jaar
Jacob Deutz, achtenveertig jaar
Juda Deutz, achttien jaar
Levie Deutz, vijftien jaar
Levie Jacob Deutz, eenentwintig jaar
Meijer Deutz, negen jaar
Sara Deutz, veertien jaar
Vogeltje Deutz, zevenenzestig jaar
Willem Deutz, eenenveertig jaar
Vogelina Deutz-Aardewerk, achttien jaar
Sara Deutz-Keizer, zesendertig jaar
Kaatje Deutz-Nebig, negenendertig jaar
Sara Dewijgaert-Blits, drieënzeventig jaar
Julius Israël Dewitte, zevenenzestig jaar
Ilie Diaconide, drieënvijftig jaar
Alexander Diamant, tweeënzeventig jaar
Benjamin Philip Diamant, vierentwintig jaar
Bernard Diamant, leeftijd onbekend
Eduard Diamant, dertig jaar
Eliazer Diamant, drieënvijftig jaar
Eliazer Isaäc Diamant, vijftien jaar
Harry Diamant, elf jaar
Isaäc Diamant, tweeënzestig jaar
Joseph Diamant, zesenveertig jaar
Levie Diamant, zevenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marcus Diamant, vijfenzestig jaar
Maria Diamant, veertien jaar
Mauritz Diamant, vierenveertig jaar
Max Diamant, achttien jaar
Max Diamant, leeftijd onbekend
Philip Diamant, achtenvijftig jaar
Sami Diamant, veertien jaar
Wilhelmina Diamant, zevenenvijftig jaar
Wolf Diamant, zevenenvijftig jaar
Sarah Diamant-Agsteribbe, zevenenveertig jaar
Marianne Diamant-Bonn, zevenenvijftig jaar
Hartogine Diamant-Cohen, tweeënzestig jaar
Rachel Diamant-de Swarte, leeftijd onbekend
Anna Diamant-del Valle, eenenvijftig jaar
Espérance Diamant-Dusseldorp, zevenenzestig jaar
Lea Diamant-Frank, achtenvijftig jaar
Margaretha Diamant-Saks, eenenzestig jaar
Betje Diamant-van Bazel, zesenvijftig jaar
Rachel Diamant-Wans, vierenveertig jaar
Henriques Dias Santilhano, dertig jaar
Estella Dias Santilhano-Bamberger, achtentwintig jaar
Alfred Dichne, tweeëntwintig jaar
Elias Dichne, drieënvijftig jaar
Engelina Rosa Dichne, zesentwintig jaar
Eugenius Zadok Dichne, achtentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Leo Dichne, drieëntwintig jaar
Maurits Jozef Dichne, vierenvijftig jaar
Salomon Dichne, tweeënvijftig jaar
Marianne Dichne-Blitz, zesenvijftig jaar
Francina Wilhelmina Dichne-Manasse, vierenvijftig jaar
Jansje Dichne-Meljado, drieëntwintig jaar
Gustav Dicker, twintig jaar
Ignaz Dicker, drieënvijftig jaar
Louis August Dickhoff, achtenvijftig jaar
Selma Dickhoff, vijfendertig jaar
Suzanna Evalina Dickhoff-Isaacson, tweeënveertig jaar
Israël Diczek, drieënvijftig jaar
Bronislawa Diczek-Weinstock, tweeënvijftig jaar
Margarete Dieckhoff, achtendertig jaar
Hermann Diefenbronner, vijfenzestig jaar
Elsa Diefenbronner-Ettlinger, vijfenvijftig jaar
Henri Eduard Diefenthal, achtendertig jaar
Louis Eduard Diefenthal, negenenzestig jaar
René Henri Diefenthal, tien maanden
Robert Samuel Eduard Diefenthal, twee jaar
Yvonne Rachel Mathilda Diefenthal, drie jaar
Estella Diefenthal-Kapper, tweeënzestig jaar
Jeannette Esther Diefenthal-Okker, negenendertig jaar
David van Dien, zestig jaar
Emilie Alida van Dien, achtentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Flora Wilhelmina van Dien, zevenenzestig jaar
Isaäc van Dien, een jaar
Judith van Dien, vierendertig jaar
Louis Nathan van Dien, zevenenvijftig jaar
Marianne van Dien, zestig jaar
Meijer Nathan van Dien, vijfenvijftig jaar
Nardus van Dien, drieënzeventig jaar
Nathan van Dien, dertig jaar
Philippus Nathan van Dien, tweeëndertig jaar
Rachel van Dien, zesendertig jaar
Roosje Eva van Dien, zeven jaar
Sara van Dien, vier jaar
Sophia van Dien, zesenzeventig jaar
Therese van Dien, achtenvijftig jaar
Roosje van Dien-de Winter, vijfenvijftig jaar
Judik Levie van Dien-Goudsmit, eenentachtig jaar
Roosje van Dien-Kroon, achtentwintig jaar
Maria van Dien-Rooselaar, eenenzeventig jaar
Rozalina van Dien-van Rhijn, drieëndertig jaar
Sara van Dien-Walg, zesenvijftig jaar
Alida van Dien-Zilver, drieënzestig jaar
Paul Dienstag, negenenvijftig jaar
Gaston Leon Diependaal, achtendertig jaar
Henri Jaques Diependaal, dertien jaar
Jaques Henri Diependaal, achtenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joseph Diependaal, twaalf jaar
Joseph Hugo Diependaal, eenentwintig jaar
Paula Emelia Diependaal, tien jaar
Salomon Arnold Diependaal, zeven jaar
Samuel Albert Diependaal, zestien jaar
Jetje Diependaal-den Arend, zesendertig jaar
Helena Diependaal-Hes, zevenenveertig jaar
Kaatje Diependaal-Krant, negenenveertig jaar
Saartje Diependaal-Mendels, drieëntachtig jaar
Hendrik Diepenhorst, drieënzestig jaar
Fredericus Diesbergen, vijftien jaar
Hannchen Dietrich-van der Wijk, vijfenveertig jaar
Emanuel Digtmaker, zesenvijftig jaar
Emanuel Digtmaker, vijf jaar
Isaäc Digtmaker, vijfenvijftig jaar
Lena Digtmaker, tweeëndertig jaar
Levie Digtmaker, dertig jaar
Salomon Digtmaker, drieëntwintig jaar
Sara Digtmaker-Dagloonder, negenentwintig jaar
Jaantje Digtmaker-Frieser, vijfentwintig jaar
Esther Digtmaker-Velleman, zesenvijftig jaar
Adrianus van Dijk, leeftijd onbekend
Alexander van Dijk, zevenenveertig jaar
Alexander van Dijk, zevenentwintig jaar
Andries Izaak van Dijk, zevenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Andries Levie van Dijk, achtendertig jaar
Andries Meijer van Dijk, tweeëntwintig jaar
Anna van Dijk, eenenzeventig jaar
Arnold van Dijk, dertien jaar
Aron van Dijk, tweeënzeventig jaar
Aron van Dijk, vierenzestig jaar
Aron van Dijk, tweeënzestig jaar
Aron van Dijk, leeftijd onbekend
Aron van Dijk, veertien jaar
Aron van Dijk, zesentwintig jaar
Benjamin van Dijk, negenenvijftig jaar
Benjamin van Dijk, eenenvijftig jaar
Benjamin van Dijk, veertig jaar
Benjamin Samuel van Dijk, achtenvijftig jaar
Benoit van Dijk, vijfenzestig jaar
Bernard van Dijk, vijfenvijftig jaar
David van Dijk, drieëntwintig jaar
Dewid Louis van Dijk, achtentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elisabeth van Dijk, drieëntachtig jaar
Elisabeth van Dijk, zesenvijftig jaar
Elisabeth van Dijk, leeftijd onbekend
Emanuel van Dijk, vijfenvijftig jaar
Ernst van Dijk, tweeëntwintig jaar
Esther Louise van Dijk, zesendertig jaar
Eva van Dijk, zevenenzeventig jaar
Francina van Dijk, zevenenvijftig jaar
Frits Leo van Dijk, zes jaar
Golda van Dijk, achtenzestig jaar
Hanna van Dijk, drieënvijftig jaar
Henri van Dijk, zestig jaar
Henriette van Dijk, tweeënvijftig jaar
Herri Salomon van Dijk, tweeënzestig jaar
Hetty van Dijk, veertien jaar
Isaac van Dijk, achtenvijftig jaar
Isidor van Dijk, achttien jaar
Israël van Dijk, eenenveertig jaar
Izaak van Dijk, zevenenveertig jaar
Izak Philip van Dijk, twaalf jaar
Jacob van Dijk, zesenvijftig jaar
Jacob van Dijk, negenenveertig jaar
Jacob van Dijk, zevenenveertig jaar
Jacob van Dijk, zesendertig jaar
Jacques van Dijk, vierenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jana van Dijk, drieënvijftig jaar
Jenny van Dijk, vijfentwintig jaar
Johanna van Dijk, zestig jaar
Jonas van Dijk, tweeënvijftig jaar
Jonas van Dijk, zesentwintig jaar
Joseph van Dijk, vijftig jaar
Joseph van Dijk, veertien jaar
Jozef Victor van Dijk, twaalf jaar
Jozeph van Dijk, vierendertig jaar
Judith van Dijk, zestien jaar
Käthe van Dijk, vijf jaar
Klaartje van Dijk, zeventien jaar
Koosje van Dijk, negenenvijftig jaar
Leonard van Dijk, achtenveertig jaar
Levie van Dijk, eenenvijftig jaar
Louis van Dijk, zestig jaar
Louis van Dijk, zestig jaar
Louise van Dijk, zevenentwintig jaar
Louise Bertha van Dijk, vierentwintig jaar
Machiel van Dijk, negenenzestig jaar
Marianna Flory van Dijk, achttien jaar
Marie van Dijk, tweeëntwintig jaar
Maurice van Dijk, zeven jaar
Meijer van Dijk, zevenenvijftig jaar
Naatje van Dijk, negenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Nanny van Dijk, achttien jaar
Philip van Dijk, zesendertig jaar
Philip Benjamin van Dijk, eenenzestig jaar
Philip Jacques van Dijk, vier jaar
Rachel van Dijk, tien jaar
Rebecca van Dijk, zesentwintig jaar
Reina van Dijk, zevenentwintig jaar
Rosa van Dijk, vijftien jaar
Sally van Dijk, acht jaar
Salomon van Dijk, vierenveertig jaar
Samson van Dijk, vierenzestig jaar
Sara van Dijk, dertig jaar
Sara Ina van Dijk, negen jaar
Sara Rebekka van Dijk, vijfendertig jaar
Susanne van Dijk, achttien jaar
Willem van Dijk, tweeënveertig jaar
Betje van Dijk-Benima, achtenzestig jaar
Rosetta van Dijk-Bosman, vierenzeventig jaar
Rachel van Dijk-Bueno de Mesquita, zeventig jaar
Ester van Dijk-Cohen, vijftig jaar
Susanna van Dijk-Cohen, tweeëntachtig jaar
Mirjam van Dijk-d'Ancona, vijfenzeventig jaar
Simona Selma van Dijk-de Beer, vierendertig jaar
Betje van Dijk-de Vries, eenenvijftig jaar
Julia Henriette van Dijk-de Vries, veertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Wilhelmina van Dijk-den Hartog, vijfenzestig jaar
Louisa van Dijk-Engers, negenenvijftig jaar
Sara van Dijk-Frank, negenenveertig jaar
Christina van Dijk-Gerritse, zevenenveertig jaar
Josina van Dijk-Hes, negenenveertig jaar
Gisella van Dijk-Heuman, vierenveertig jaar
Heintje van Dijk-Jacobs, drieënvijftig jaar
Juliee van Dijk-Jansen, negenenzeventig jaar
Keetje van Dijk-Kalf, tweeëndertig jaar
Henriette van Dijk-Kisch, vierenveertig jaar
Esther van Dijk-Lam, zevenenzestig jaar
Saartje van Dijk-Levie, vijfenzestig jaar
Sophia Emma Clara van Dijk-Levie, eenenvijftig jaar
Marianne van Dijk-Levij, vierendertig jaar
Eva Hester van Dijk-Meijer, vijfenveertig jaar
Hendrika van Dijk-Monasch, tweeënvijftig jaar
Hanna van Dijk-Monnickendam, negenenzeventig jaar
Sophia van Dijk-Mouwes, achtendertig jaar
Irma van Dijk-Pels, zesenveertig jaar
Jetje van Dijk-Sjouwerman, zevenendertig jaar
Leentje van Dijk-van Gelderen, zesenzeventig jaar
Louise Mina Henriette van Dijk-van Straten, eenenzestig jaar
Naatje van Dijk-Velt, zesendertig jaar
Elisabeth van Dijk-Vieijra, zesendertig jaar
Roosje Mathilda van Dijk-Vriesland, achtenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Maria van Dijk-Wolf, eenenzestig jaar
Rozette van Dijk-Wolf, achtenvijftig jaar
Roosje van Dijk-Zwarenstein, achtenveertig jaar
Hendrika van Dijk-Zwarts, drieënveertig jaar
Rachel Dijks-Vischschraper, zesenzestig jaar
Hedwig van Dijl-Sommer, negenenveertig jaar
Abraham Dikker, tweeënzestig jaar
Alexander Dikker, leeftijd onbekend
Alida Dikker, drieënzeventig jaar
Annie Flora Dikker, vijftien jaar
Dina Dikker, negentien jaar
Eliazer Dikker, negenenzestig jaar
Elisabeth Dikker, tweeëntachtig jaar
Elisabeth Dikker, tweeënzestig jaar
Emanuel Dikker, tweeënvijftig jaar
Felix Dikker, eenenzestig jaar
Hartog Dikker, achtenzestig jaar
Hendrik Dikker, negenenveertig jaar
Henriette Dikker, vierenzestig jaar
Isidor Dikker, achtendertig jaar
Jacob Dikker, vierenzeventig jaar
Jacob Dikker, drieënzeventig jaar
Jacob Dikker, eenendertig jaar
Jacob Philip Dikker, negentien jaar
Jacques Dikker, drieëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jeanette Dikker, drieënzestig jaar
Leonard Dikker, eenenveertig jaar
Leonard Dikker, vierendertig jaar
Levie Dikker, achtenzeventig jaar
Louis Dikker, zevenenzeventig jaar
Louis Dikker, zesenvijftig jaar
Louis Dikker, vierenzeventig jaar
Max Dikker, negenendertig jaar
Michel Dikker, vierenzestig jaar
Mietje Dikker, eenenzestig jaar
Mozes Dikker, tweeënvijftig jaar
Rika Dikker, vijfenveertig jaar
Rosetta Frederika Dikker, negentien jaar
Salomon Dikker, vijftien jaar
Simon Dikker, tachtig jaar
Simon Henri Dikker, negentien jaar
Sonja Dikker, zestien jaar
Willem Dikker, vijfenvijftig jaar
Eva Dikker-Abas, achtenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Esther Dikker-Arons, eenendertig jaar
Sippora Dikker-Buitekant, tweeënzestig jaar
Mietje Dikker-Colmans, tweeënzestig jaar
Leopoldina Dikker-Coronel, zesenveertig jaar
Esther Dikker-de Beer, vijfenzestig jaar
Eva Dikker-Keizer, vierenzeventig jaar
Rachel Dikker-Morpurgo, achtentwintig jaar
Hendrika Dikker-Salomon, veertig jaar
Sophia Dikker-Spanjar, vijfenveertig jaar
Eva Dikker-Trompetter, eenenzeventig jaar
Sara Dikker-van Creveld, zeventig jaar
Emalia Dikker-van der Kaars, zesenvijftig jaar
Frederika Dikker-van der Molen, zevenenzestig jaar
Clara Dikker-van Norden, zevenenzestig jaar
Catharina Dikker-van Praag, vierenzeventig jaar
Sara Dikker-Viskoop, zevenenveertig jaar
Lea Dikker-Vlessing, zevenendertig jaar
Sippora Dikkers-de Jongh, eenenzestig jaar
Moszek Jankel Diksztejn, zevenenvijftig jaar
Sara Diksztejn-Pais, zestig jaar
Julius Dillenberg, tweeënzestig jaar
Fritz Dilsheimer, negenendertig jaar
Klothilde Dilsheimer-Grünebaum, zesenvijftig jaar
Lore Dilsheimer-Kohlmann, zevenentwintig jaar
Dorus Jack Dimant, veertien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Dimant, eenenzestig jaar
Zelik Dimant, achtenvijftig jaar
Aaltje Dimant-Cok, tweeënvijftig jaar
August Dingfelder, tweeëntachtig jaar
Leopold Dingfelder, zesenvijftig jaar
Johanna Dingfelder-Wormser, eenenvijftig jaar
Abraham Dingsdag, zesenveertig jaar
Alexander Dingsdag, eenenzestig jaar
Arie Jo Dingsdag, twintig jaar
Barend Dingsdag, vierendertig jaar
Barend Maurits Dingsdag, veertien jaar
Daniel Dingsdag, eenenvijftig jaar
Daniel Dingsdag, twintig jaar
David Dingsdag, negenentwintig jaar
Elias Dingsdag, vierentwintig jaar
Ely Ger Dingsdag, achttien jaar
Eva Dingsdag, tweeënveertig jaar
Gerard Dingsdag, zestien jaar
Gerrit Dingsdag, vijfenzeventig jaar
Gerrit Dingsdag, achtenvijftig jaar
Gerrit Dingsdag, drieënvijftig jaar
Gerrit Dingsdag, vierentwintig jaar
Helena Dingsdag, veertien jaar
Hendrika Dingsdag, vier jaar
Jacob Dingsdag, vierendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Dingsdag, negen jaar
Jetje Dingsdag, elf jaar
Jonas Dingsdag, zesentwintig jaar
Joseph Dingsdag, zevenenveertig jaar
Joseph Dingsdag, tien maanden
Leendert Dingsdag, tweeënvijftig jaar
Leendert Dingsdag, vijfenveertig jaar
Levie Dingsdag, zeventig jaar
Levie Dingsdag, vijfenvijftig jaar
Levie Dingsdag, eenentwintig jaar
Levie Dingsdag, veertien jaar
Levie Dingsdag, negen jaar
Levie Dingsdag, zes jaar
Mietje Dingsdag, zestien jaar
Mietje Dingsdag, zeven jaar
Mietje Dingsdag, vier jaar
Mozes Dingsdag, drieënzestig jaar
Mozes Dingsdag, negenendertig jaar
Nannie Dingsdag, zes jaar
Rebecca Dingsdag, zesenveertig jaar
Rika Dingsdag, zes jaar
Sallij Maurits Dingsdag, tweeëndertig jaar
Salomon Dingsdag, vierenvijftig jaar
Salomon Dingsdag, negenenveertig jaar
Salomon Dingsdag, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Salomon Dingsdag, vijfentwintig jaar
Salomon Dingsdag, tweeëntwintig jaar
Salomon Alexander Dingsdag, zestien jaar
Samuel Dingsdag, negenendertig jaar
Saul Dingsdag, negenenvijftig jaar
Simon Dingsdag, zevenenveertig jaar
Willem Dingsdag, vijfenvijftig jaar
Betje Dingsdag-Bak, zesentachtig jaar
Fanni Dingsdag-Bornstein, tweeëndertig jaar
Aaltje Dingsdag-de Beer, vijfenveertig jaar
Alida Dingsdag-Delden, vijfendertig jaar
Esther Dingsdag-Dondorp, vijfenzestig jaar
Maria Dingsdag-Elsas, achtentwintig jaar
Judith Dingsdag-Gobes, negentien jaar
Esther Dingsdag-Leever, vierenvijftig jaar
Lena Dingsdag-Nebig, dertig jaar
Johanna Dingsdag-Pruijm, negenenvijftig jaar
Esther Dingsdag-Rodrigues Parreira, tweeënveertig jaar
Aaltje Dingsdag-Soester, eenenzeventig jaar
Henriette Dingsdag-Suiskind, dertig jaar
Naatje Dingsdag-Swart, eenenzestig jaar
Vogeltje Dingsdag-Swart, tweeënvijftig jaar
Naatje Dingsdag-Uijenkruijer, achtenvijftig jaar
Schoontje Dingsdag-Uijenkruijer, vijfenveertig jaar
Sophia Dingsdag-van Amerongen, vijfenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Schoontje Dingsdag-van der Veen, negenendertig jaar
Hesselina Dingsdag-Vieijra, eenenvijftig jaar
Sipora Dingsdag-Vieyra, drieënveertig jaar
Jakob Dinkel, negentien jaar
Samuel Siegfried Dinkel, achtenveertig jaar
Susanna Jacoba Dinkel-Lewenstein, drieënveertig jaar
Wolfgang Luitpold Dinkelspiel, vijfenveertig jaar
Friederike Ruth Dinkelspiel-Waldeck, negenentwintig jaar
Elias Dinner, negenenzestig jaar
Hanna Nechama Dinner, vier jaar
Jehuda Leopold Dinner, achtenzestig jaar
Josef Hersch Dinner, vijfendertig jaar
Josef Hirsch Dinner, twintig jaar
Jozef Hirsch Dinner, zevenentwintig jaar
Judith Lea Dinner, twee jaar
Lazar Dinner, vierenzeventig jaar
Meyer Dinner, vierentwintig jaar
Moses Dinner, zesenzestig jaar
Samuel Siegfried Dinner, zevenentwintig jaar
Sara Dinner, vierendertig jaar
Klara Dinner-Baer, negenenvijftig jaar
Debora Esriel Dinner-Benjamin, eenenzestig jaar
Judith Lea Dinner-Drukker, drieënzestig jaar
Hilde Dinner-Eitje, vijfendertig jaar
Rosa Dinner-Levy, achtenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Robert Dinsdag, vijftien jaar
Bertha Dinsdag-Aalsvel, eenenveertig jaar
Mietje Dinsdag-Theeboom, zevenenzestig jaar
Sara Dinsdag-van West, eenendertig jaar
Sientje Dinsdag-van West, zesendertig jaar
Mini Laje Distenfeld, zevenenveertig jaar
Heinrich Werner Dittmann, zeventien jaar
Julius Martin Dittmann, drieënvijftig jaar
Marion Dittmann, zestien jaar
Anna Dittmann-Baumann, zesenveertig jaar
Therese Dittmann-Fleischer, achtenzeventig jaar
Henriette Dittus-van Raap, zestig jaar
Abram Djament, twaalf jaar
Aron Djament, drie jaar
Eljas Djament, acht jaar
Elka Djament, veertien jaar
Riwka Djament, zes jaar
Szyja Djament, achtendertig jaar
Chaja Laja Djament-Kupersztajn, zevenendertig jaar
Alida Johanna Dobraszijcki, vijftien jaar
Ernestina Dobraszijcki, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Dobraszijcki, tien jaar
Jesaja Dobraszijcki, drieënvijftig jaar
Johanna Jacoba Dobraszijcki, dertien jaar
Maurits Dobraszijcki, drieëntwintig jaar
Helena Eva Dobraszijcki-Dasberg, drieënveertig jaar
Rachel Dobraszijcki-Samson, zestig jaar
Herbert Dobriner, zeventien jaar
Abraham Bernard Dobrowitsky, negenentwintig jaar
Olga Dobrowitsky-Cohen, eenendertig jaar
Heintje Dobrowitsky-Michel, zevenenvijftig jaar
Edith Dobrzyner, tweeëntwintig jaar
Levie Dobrzyner, vijfenvijftig jaar
Manfred Dobrzyner, twintig jaar
Ruth Dobrzyner, eenentwintig jaar
Werner Dobrzyner, eenentwintig jaar
Regina Dobrzyner-Klein, zesenvijftig jaar
Michel Dobschiner, eenenvijftig jaar
Maria Doernberger-Muller, drieënvijftig jaar
Bertha Estella Heindrika van Doesburg-Danielson, eenenveertig jaar
Susanna Felicitas Dohm-Gutherz, negenendertig jaar
Alexander Israël Döllefeld, eenenvijftig jaar
Recha Sara Döllefeld-Rotschild, achtenveertig jaar
Gerd Domp, dertien jaar
Joachim Domp, drieëndertig jaar
Pauline Domp, vierenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Johanna Dompeling-Cohen, negenenvijftig jaar
Eliazar Dondorp, zevenendertig jaar
Elisabeth Dondorp, vijfenzestig jaar
Joel Jacob Dondorp, twaalf jaar
Sophia Jacoba Dondorp, dertien jaar
Regina Klara Dondorp-van Coevorden, achtendertig jaar
Jacob Donenfeld, negentien jaar
Duifje Donenfeld-Sanders, zesenvijftig jaar
Selly Donk-van der Swaep, zesenvijftig jaar
Abraham Henri Doodewaard, zestien jaar
Abraham Simon Doodewaard, dertien jaar
Adriana Doodewaard, zestien jaar
Daniel Doodewaard, vijfenvijftig jaar
Eliazar Doodewaard, vierenvijftig jaar
Maria Doodewaard, zesenveertig jaar
Adriana Doodewaard-Cohen, tachtig jaar
Rika Wilhelmina Doodewaard-Godschalk, vierenveertig jaar
Cornelia Suzanna Doodewaard-van Daelen, zesenveertig jaar
Abraham Doof, zesenvijftig jaar
Abraham Doof, negenenveertig jaar
Abraham Doof, tweeënveertig jaar
Albert Doof, zes jaar
Barend Doof, vijftig jaar
Barend Doof, drieëntwintig jaar
Barend Doof, veertien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Daniel Doof, drieënvijftig jaar
Elkan Doof, tweeëndertig jaar
Emanuel Doof, vijfenveertig jaar
Emanuel Doof, elf jaar
Emanuel Doof, zes jaar
Flora Doof, zestien jaar
Hartog Doof, zevenenzeventig jaar
Hartog Doof, negenenzestig jaar
Hartog Doof, tweeëntwintig jaar
Hartog Doof, eenentwintig jaar
Hartog Doof, negentien jaar
Hartog Doof, twaalf jaar
Hijman Doof, vijfentwintig jaar
Jetty Stella Mia Doof, zeven jaar
Joel Doof, negentien jaar
Marianna Doof, negen jaar
Martha Doof, acht jaar
Mary Doof, twee jaar
Mozes Doof, zestien jaar
Mozes Hartog Doof, zevenenveertig jaar
Naatje Doof, drieëntwintig jaar
Rachel Doof, tien jaar
Robbert Abraham Doof, negen jaar
Salomon Doof, tweeënvijftig jaar
Salomon Doof, zevenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Salomon Doof, tweeënveertig jaar
Salomon Doof, vijfendertig jaar
Sara Doof, tweeëntwintig jaar
Sara Doof, zestien jaar
Schoontje Doof, achttien jaar
Selma Doof, tien jaar
Sonja Doof, dertien jaar
Suzanna Doof, twintig jaar
Willem Doof, achtenvijftig jaar
Marianne Doof-de Magtige, vijfenvijftig jaar
Jeanne Doof-de Vries, dertig jaar
Vrouwtje Doof-Haringman, zesenzestig jaar
Sara Doof-Jacobs, vijfendertig jaar
Rebekka Doof-Kool, negenendertig jaar
Lea Doof-Korper, zesenveertig jaar
Bartje Doof-Metzelaar, eenenzestig jaar
Mietje Doof-Naarden, drieënveertig jaar
Marianne Doof-Pels, achtenvijftig jaar
Elisabeth Doof-Peper, eenenveertig jaar
Elisabeth Doof-Polak, vierendertig jaar
Sara Doof-Reens, zesenveertig jaar
Schoontje Doof-Sealtiel, achtenveertig jaar
Sara Doof-Sterk, drieëntwintig jaar
Marianne Doof-Swaluw, negenendertig jaar
Sara Doof-van Beseme, zesenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Betje Doof-van Dam, negenenvijftig jaar
Sara Doof-Zwaaf, eenentwintig jaar
Lambertus Doornberg, vierenveertig jaar
Flora Doornheim-Groen, zesentwintig jaar
Abraham Dooseman, eenendertig jaar
Ernst Michael Dooseman, vierendertig jaar
Gonda Dooseman, eenenveertig jaar
Hartog Dooseman, drieënzestig jaar
Isaac Dooseman, zevenendertig jaar
Jacob Dooseman, negenenvijftig jaar
Josua Dooseman, eenenzestig jaar
Levie Dooseman, tweeënzeventig jaar
Margaretha Dooseman, vierenveertig jaar
Marie Rachel Jans Dooseman, twee maanden
Martin Dooseman, eenendertig jaar
Salomon Dooseman, zevenenzestig jaar
Salomon Dooseman, zesenzestig jaar
Salomon Dooseman, tweeëndertig jaar
Willem Dooseman, vierenzestig jaar
Henriette Dooseman-de Vries, negenentwintig jaar
Sara Dooseman-Dooseman, tweeënzestig jaar
Ida Dooseman-Frensdorf, zevenenzestig jaar
Anna Dooseman-Hamburg, achtenzestig jaar
Rachel Dooseman-Konijn, eenenzestig jaar
Esther Dooseman-Muller, negenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Esther Dooseman-Vigeveno, negenenzestig jaar
Adriana Dorland-Papegaaij, zeventig jaar
Abraham Dormits, vierendertig jaar
Abraham Dormits, twintig jaar
Edith Dormits, elf jaar
Elias Dormits, zesenvijftig jaar
Elias Dormits, negenenveertig jaar
Eline Dormits, tien jaar
Eva Dormits, dertien jaar
Grietje Dormits, tweeëndertig jaar
Grietje Dormits, dertien jaar
Henriette Dormits, vijf jaar
Herman Dormits, zevenenzeventig jaar
Herman Dormits, vijfenzestig jaar
Herman Dormits, vijfenvijftig jaar
Izak Dormits, negentien jaar
Jacob Dormits, achtenzeventig jaar
Jacob Herman Dormits, tweeëndertig jaar
Jozef Dormits, vierendertig jaar
Jozef Dormits, twaalf jaar
Louis Jacob Dormits, tweeëntwintig jaar
Markus Dormits, vijftig jaar
Maurits Dormits, vijftien jaar
Maurits Herman Dormits, dertig jaar
Meijer Dormits, vijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mietje Dormits, achtentwintig jaar
Mozes Dormits, zesendertig jaar
Philip Dormits, vierenvijftig jaar
Philip Dormits, zevenentwintig jaar
Rijntje Dormits, negenendertig jaar
Samuel Israël Dormits, twintig jaar
Sophia Dormits, tweeëndertig jaar
Wolf Dormits, zestig jaar
Sientje Dormits-Cohen, negenenveertig jaar
Cato Dormits-de Winter, zesenveertig jaar
Rosalie Dormits-Hertog, zevenendertig jaar
Elisabeth Dormits-Kleerkoper, eenenzestig jaar
Amalie Dormits-Rosenthal, drieënveertig jaar
Heintje Dormits-Salomons, vijfenzestig jaar
Mientje Dormits-Schoonhoed, drieënvijftig jaar
Esther Dormits-Theeboom, tweeënvijftig jaar
Katie Dormits-Wetschrijver, achtenzestig jaar
Sigmund Dormitzer, vierenzeventig jaar
Elsa Rosa Dornacher, tweeënveertig jaar
Rosa Dornbusch-Landesmann, eenenvijftig jaar
Isydor Kamil Dornfest, twee jaar
Lucjan Dornfest, zevenendertig jaar
Tamara Gitta Rachel Dornfest, twee jaar
Bella Dornfest-Hoffmann, vierentwintig jaar
Henriette Sibilla Dorrepaal-Polak, zevenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Aäron Dotsch, eenenzestig jaar
Aäron Dotsch, vijftig jaar
Abraham Dotsch, drieënveertig jaar
Abraham Dotsch, twaalf jaar
Anna Dotsch, elf jaar
Arnold Dotsch, vierenvijftig jaar
Aron Dotsch, vijfenveertig jaar
Aron Dotsch, twintig jaar
Bernard Maurice Dotsch, twintig jaar
Betsy Dotsch, zesendertig jaar
Boas Dotsch, achtenvijftig jaar
Carla Dotsch, eenentwintig jaar
Clara Dotsch, dertien jaar
David Dotsch, zevenenzeventig jaar
David Dotsch, zevenenzestig jaar
David Dotsch, vierenveertig jaar
David Dotsch, tweeënveertig jaar
David Dotsch, negenentwintig jaar
David Dotsch, achttien jaar
David Dotsch, twaalf jaar
David Dotsch, eenentwintig jaar
Isidore Dotsch, elf jaar
Jacob Dotsch, vierenzestig jaar
Jacob Dotsch, achtenveertig jaar
Jansje Dotsch, twaalf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jansje Dotsch, acht jaar
Jonas Dotsch, negenenveertig jaar
Jonas Isaäc Dotsch, vier jaar
Joseph Dotsch, zesentwintig jaar
Joseph Dotsch, zestien jaar
Judic Bloeme Dotsch, vier jaar
Klara Dotsch, veertien jaar
Lea Dotsch, achttien jaar
Marianna Dotsch, zesentwintig jaar
Marianna Dotsch, twaalf jaar
Maurice Dotsch, vijftien jaar
Maurits Dotsch, achtendertig jaar
Maurits Dotsch, dertig jaar
Maurits David Dotsch, zestien jaar
Michel Dotsch, drieënvijftig jaar
Michel Dotsch, zesentwintig jaar
Mozes Dotsch, negenenzestig jaar
Mozes Dotsch, zesenveertig jaar
Regina Dotsch, zestien jaar
Rosa Dotsch, eenentwintig jaar
Sally Dotsch, vijf jaar
Salomon Dotsch, vierendertig jaar
Samuel Dotsch, eenendertig jaar
Simon Dotsch, drieënvijftig jaar
Vogeltje Dotsch, negenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Wolf Dotsch, negenenvijftig jaar
Keetje Dotsch-Aandagt, tweeënveertig jaar
Betje Dotsch-Augurkiesman, achtentachtig jaar
Naatje Dotsch-Blits, zesenzestig jaar
Hanna Dotsch-de Bruin, eenenzeventig jaar
Sara Dotsch-de Rood, achtenvijftig jaar
Maria Dotsch-de Vries, achtendertig jaar
Rebecca Dotsch-Dotsch, drieënveertig jaar
Rachel Dotsch-Ensel, eenendertig jaar
Judik Dotsch-Gaarkeuken, vijftig jaar
Rebecca Dotsch-Gans, negenenvijftig jaar
Sara Petie Dotsch-Hamburger, vijfenzeventig jaar
Leentje Dotsch-Kanes, tweeënzeventig jaar
Aaltje Dotsch-Kroonenberg, zesenvijftig jaar
Bertha Dotsch-Minden, zevenenveertig jaar
Elsje Dotsch-Mok, zevenenzeventig jaar
Rozette Dotsch-Mok, negenendertig jaar
Judic Dotsch-Nebbig, vierenvijftig jaar
Esther Dotsch-Presser, negenenveertig jaar
Marie Dotsch-Schuitevoerder, vierentwintig jaar
Flora Dotsch-Sigaar, zevenentwintig jaar
Henriette Dotsch-Speelman, tweeënveertig jaar
Ilse Dotsch-Stoppelman, vijfentwintig jaar
Esther Dotsch-van de Kar, eenenvijftig jaar
Saartje Dotsch-van der Woude, vijfenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Gretha Dotsch-van Kolm, zeventien jaar
Rachel Dragt-Naarden, drieëntwintig jaar
Ernst Drechsler, vijftig jaar
Betje Drees, eenenvijftig jaar
David Drees, vijfenzeventig jaar
David Drees, eenenveertig jaar
Nathan Drees, drieëntachtig jaar
Saul Drees, zeven jaar
Susanna Drees, negen jaar
Beletje Drees-Tonninge, tweeënvijftig jaar
Jenny Drees-van Biene, zesenveertig jaar
Benjamin Dreesde, negenenzestig jaar
Isidoor Dreesde, vierenveertig jaar
Isidoor Maurits Dreesde, tweeëndertig jaar
Jacob Dreesde, eenentwintig jaar
Joel Dreesde, zesenzeventig jaar
Maurits Isidoor Dreesde, dertig jaar
Rozette Dreesde, eenendertig jaar
Salomon Dreesde, zeventig jaar
Sophie Anna Dreesde, tweeënveertig jaar
Mietje Dreesde-Sijes, vijfenzestig jaar
Sophia Dreesde-van Hess, achtenvijftig jaar
Betje Dreesde-Wijnberg, zevenenvijftig jaar
Abraham Dreese, achtentachtig jaar
Abraham Dreese, vijfenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Dreese, drieënveertig jaar
Abraham Dreese, eenentwintig jaar
Abraham Salomon Dreese, acht jaar
Alexander Dreese, vijfenveertig jaar
Anna Dreese, drieëntwintig jaar
Aron Dreese, tweeëntwintig jaar
Barend Dreese, zevenenvijftig jaar
Barend Dreese, achttien jaar
Barend Dreese, zeven maanden
Catharina Dreese, veertig jaar
Clara Dreese, zevenenvijftig jaar
Eddy Dreese, drie jaar
Eliazer Dreese, drieënvijftig jaar
Emanuel Dreese, eenenvijftig jaar
Emiel Menno Dreese, vijf jaar
Ena Mia Dreese, vijf jaar
Estella Dreese, dertig jaar
Esther Dreese, zeventien jaar
Gerald Dreese, leeftijd onbekend
Gerrit Dreese, negenendertig jaar
Gerrit Dreese, vijfenvijftig jaar
Gerson Dreese, zesendertig jaar
Gerson Dreese, tweeëndertig jaar
Gerson Dreese, eenentwintig jaar
Hanna Dreese, negentien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Helena Dreese, vierentwintig jaar
Isaac Dreese, tweeënveertig jaar
Isaäc Dreese, tweeënzeventig jaar
Isaäc Dreese, elf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isaäc Dreese, vierenveertig jaar
Jack Dreese, negen jaar
Jacob Dreese, eenenvijftig jaar
Jeannette Dreese, tweeënveertig jaar
Joel Dreese, zestig jaar
Joel Dreese, vijfenveertig jaar
Joel Dreese, vijfendertig jaar
Joseph Dreese, drieënzestig jaar
Joseph Dreese, tweeënvijftig jaar
Leman Dreese, achtenvijftig jaar
Lucas Dreese, achtenzestig jaar
Lucas Dreese, drieënvijftig jaar
Marcus Dreese, tweeënzeventig jaar
Rachel Dreese, zevenenvijftig jaar
Rachel Dreese, vijfenveertig jaar
Rachel Dreese, vijftien jaar
Sally Dreese, eenentwintig jaar
Salomon Dreese, zevenenveertig jaar
Samuel Dreese, vierentwintig jaar
Simon Dreese, dertig jaar
Willem Dreese, negenenveertig jaar
Willem Dreese, zes jaar
Mina Dreese-Aap, drieënzestig jaar
Roosje Dreese-Beddekoper, vijfentachtig jaar
Sientje Dreese-Bosboom, eenenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Benvenida Dreese-Brandon, vijfenvijftig jaar
Betje Dreese-Citroen, zesentwintig jaar
Eva Dreese-Dresden, vierendertig jaar
Judith Dreese-Emanuel, achtenvijftig jaar
Margaretha Dreese-Gootdorp, achtendertig jaar
Esther Dreese-Gosschalk, veertig jaar
Rachel Dreese-Groen, vierenzeventig jaar
Jennie Dreese-Haring, eenenvijftig jaar
Clara Dreese-Hekster, negenenvijftig jaar
Marianne Dreese-Keizer, negenenveertig jaar
Rosa Dreese-Knoop, zesenvijftig jaar
Nette Dreese-Lakmaker, zevenenvijftig jaar
Louisa Dreese-Levie, tweeënvijftig jaar
Henriette Dreese-Marchus, drieënzestig jaar
Sophie Dreese-Mol, vierendertig jaar
Ryfka Dreese-Moskowicz, zesenveertig jaar
Klaartje Dreese-Neeter, negenenzeventig jaar
Marianne Dreese-Niksborg, negenenvijftig jaar
Clara Dreese-Polak, vijfendertig jaar
Eva Dreese-Sajet, drieëndertig jaar
Henriette Dreese-Schilt, tweeënvijftig jaar
Henriette Dreese-Swaap, eenenzestig jaar
Carolina Dreese-van der Woude, veertig jaar
Rachel Dreese-Vijevano, eenenzeventig jaar
Sara Dreese-Vischschraper, twintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mietje Dreese-Walvis, eenenzeventig jaar
Albert Anton Dreher, negenenzeventig jaar
Anton Gustav Dreher, negenentwintig jaar
Minni Dreher-Löwenstein, drieënvijftig jaar
Adolf Dreifuss, achtendertig jaar
Emanuel Dreifuss, zestig jaar
Hedwig Theresia Dreifuss-Allerhand, negenendertig jaar
Hendrine Dreifuss-de Levie, drieënvijftig jaar
Fritz Dreifusz, zestien jaar
Hannelore Dreifusz, achttien jaar
Isidor Dreifusz, achtenveertig jaar
Ella Dreifusz-Salomon, vierenveertig jaar
Hans Dreijer, veertien jaar
Inge Dreijer, zestien jaar
Anne Rose Dreijfus, drieëntwintig jaar
Charles Dreijfuss, achtenzestig jaar
Else Helene Dreijfuss, dertig jaar
Jacob Dreijfuss, drieënzestig jaar
Johanna Dreijfuss-Berg, zesenvijftig jaar
Roelf Drent, vijfenveertig jaar
Philippus Josephus Drenten Soesman, drieënzeventig jaar
Abraham Dresden, achtenvijftig jaar
Abraham Dresden, vijfenvijftig jaar
Abraham Dresden, vierendertig jaar
Abraham Dresden, negentien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Maurice Dresden, zeven maanden
Alexander Jacques Dresden, achttien jaar
Alfred Dresden, tien maanden
Andries Dresden, vijfendertig jaar
Barend Dresden, eenenzeventig jaar
Barend Dresden, zesendertig jaar
Bart Dresden, zes jaar
Benjamin Dresden, zesendertig jaar
Bernard Dresden, eenentwintig jaar
Betty Dresden, achttien jaar
Cosman Dresden, vijftien jaar
Debora Dresden, negentien jaar
Dora Dresden, acht jaar
Elsje Dresden, veertien jaar
Elsje Dresden, zes jaar
Emanuel Dresden, achtenveertig jaar
Emanuel Dresden, vijfentwintig jaar
Emanuel Dresden, twintig jaar
Ephraim Dresden, tien jaar
Ester Dresden, twaalf jaar
Eva Dresden, zes jaar
Flora Dresden, eenenveertig jaar
Gabriel Dresden, achtenveertig jaar
Greta Dresden, dertien jaar
Gretha Dresden, dertien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Gretha Dresden, twaalf jaar
Grietje Dresden, vierentwintig jaar
Hartog Dresden, negenentwintig jaar
Henri Dresden, eenentwintig jaar
Henricus Dresden, zevenendertig jaar
Isaac Dresden, tweeëndertig jaar
Isaäc Dresden, achtenvijftig jaar
Isaäc Dresden, achtenveertig jaar
Isaäc Dresden, zesenveertig jaar
Isaäc Dresden, vierenveertig jaar
Isaak Dresden, zesendertig jaar
Israël Dresden, vierenveertig jaar
Izak Dresden, zevenentwintig jaar
Izak Dresden, achtendertig jaar
Jacob Dresden, vierenzestig jaar
Jacob Dresden, negenenvijftig jaar
Jacob Dresden, vierenvijftig jaar
Jacob Dresden, zevenendertig jaar
Jacob Dresden, achtentwintig jaar
Jacques Dresden, vijf jaar
Jesaia Dresden, veertig jaar
Jesaïas Dresden, tweeëntwintig jaar
Joseph Dresden, tachtig jaar
Joseph Dresden, eenenzestig jaar
Joseph Jacob Dresden, zevenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jules Dresden, zesentwintig jaar
Juliette Dresden, elf maanden
Machiel Dresden, zestig jaar
Machiel Dresden, zeven jaar
Maurits Dresden, zesentwintig jaar
Meijer Dresden, tweeënzeventig jaar
Meijer Dresden, zeventien jaar
Meijer Dresden, zeventien jaar
Mozes Dresden, zesenvijftig jaar
Mozes Dresden, zevenenveertig jaar
Mozes Dresden, achtendertig jaar
Nathan Dresden, vijfenzestig jaar
Salomon Dresden, vierenveertig jaar
Salomon Dresden, zestien jaar
Samson Dresden, vierenvijftig jaar
Samson Dresden, achtenveertig jaar
Samuel Dresden, negenenzestig jaar
Samuel Dresden, vijfenvijftig jaar
Samuel Dresden, drieënvijftig jaar
Samuel Dresden, vierenveertig jaar
Samuel Dresden, tweeënveertig jaar
Samuel Dresden, veertig jaar
Samuel Dresden, zeventien jaar
Samuel Dresden, dertien jaar
Samuel Benjamin Dresden, negen jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Samuel Bernard Dresden, eenentwintig jaar
Sientje Dresden, twintig jaar
Simon Dresden, eenentwintig jaar
Sophia Dresden, zeventien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sophia Dresden, tien jaar
Suze Dresden, twee jaar
Sientje Dresden-Bacharach, eenenveertig jaar
Grietje Dresden-Bas, vijfenzeventig jaar
Vrouwtje Dresden-Canes, zeventig jaar
Flora Dresden-Cosman, tweeënveertig jaar
Sientje Dresden-Dagloonder, zevenenveertig jaar
Judik Dresden-de Hond, negenendertig jaar
Anna Dresden-de Jong, zesenveertig jaar
Branca Dresden-de Rooij, dertig jaar
Cornelia Dresden-Gobes, vierennegentig jaar
Elsje Dresden-Gobes, vierenzestig jaar
Judith Dresden-Kalf, achtenveertig jaar
Cornelia Dresden-Klijn, zevenendertig jaar
Naatje Dresden-Kool, achtendertig jaar
Mathilda Dresden-Kops, eenentwintig jaar
Dina Dresden-Krammer, vijfenveertig jaar
Heintje Hendrika Dresden-Kroonenberg, zesentwintig jaar
Rebecca Dresden-Kroonenberg, tweeëndertig jaar
Marianne Dresden-Lap, negenenvijftig jaar
Rozet Dresden-Lap, eenentwintig jaar
Marie Dresden-Lelijveld, eenendertig jaar
Racheltje Hindrika Dresden-Levit, tweeëndertig jaar
Aaltje Dresden-Loete, tweeënvijftig jaar
Sara Dresden-Peekel, vijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Betty Dresden-Peeper, vijfentwintig jaar
Rebecca Dresden-Pesaro, achtenvijftig jaar
Anna Dresden-Polak, zesendertig jaar
Jeannette Dresden-Poppegaai, zevenentwintig jaar
Hadassa Dresden-Rabbie, drieënzestig jaar
Vrouwtje Dresden-Reens, achtendertig jaar
Elisabeth Dresden-Rooselaar, zesenzestig jaar
Grietje Dresden-Scheffer, achtenzestig jaar
Grietje Dresden-Schrijver, eenenzestig jaar
Henriette Dresden-Smit, vijfenvijftig jaar
Betsy Dresden-Straten, zesendertig jaar
Judith Dresden-Turfrijer, negenenvijftig jaar
Margaretha Dresden-van der Bokke, vijfenveertig jaar
Raatje Dresden-van Gelder, drieënveertig jaar
Rozette Henny Dresden-Vorst, eenentwintig jaar
Henriette Dresden-Vos, zevenenveertig jaar
Judith Dresden-Waterman, zesenveertig jaar
Johanna Dresden-Werkendam, drieënvijftig jaar
Keetje Dresden-Wijnschenk, zesendertig jaar
Vrouwtje Dresden-Witteboon, zesendertig jaar
Leentje Dresden-Wurms, negenenvijftig jaar
Rebecca Dresden-Zante, vierenvijftig jaar
Walter Dresdner, zevenenveertig jaar
Judith Dressou, zevenentachtig jaar
Leendert Dressou, vierenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Louis Dressou, zevenendertig jaar
Marcus Dressou, zes jaar
Mozes Dressou, negenentachtig jaar
Neeltje Dressou-Cohen de Lara, negenenzestig jaar
Josephina Dressou-van Praag, tweeëndertig jaar
Robert Lodewijk Dreyfus, twee maanden
Hanna Dribbel, tweeëndertig jaar
Hartog Dribbel, zestig jaar
Louis Jacob Dribbel, zevenendertig jaar
Max Joseph Dribbel, vijf jaar
Mietje Dribbel, vierenzeventig jaar
Nathaniel Dribbel, vierenveertig jaar
Henriette Dribbel-Blitz, zestig jaar
Sara Dribbel-Cauveren, negenenveertig jaar
Alida Dribbel-de Jong, negenenzestig jaar
Charlotte Dribbel-Tichauer, drieëndertig jaar
Alexander Drieduite, drieëntwintig jaar
Celine Drieduite, eenentwintig jaar
David Drieduite, vijftig jaar
Wolf Drieduite, eenenvijftig jaar
Mina Drieduite-Koopman, eenentwintig jaar
Evelina Drieduite-Ockersen, eenenvijftig jaar
Vrouwtje Drieduite-Visser, zesentachtig jaar
Else Driels, drieëntwintig jaar
Aäron Drielsma, veertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Aron Drielsma, vijfenveertig jaar
Albert Drielsma, zesendertig jaar
Antoinette Elisabeth Drielsma, elf jaar
Benjamin Hessel Drielsma, eenenveertig jaar
Carolina Marianna Drielsma, vijftien jaar
David Abraham Drielsma, achtendertig jaar
Delphine Anja Jennifer Drielsma, drie jaar
Eliazer Drielsma, vijftig jaar
Grietje Drielsma, negenendertig jaar
Hartog Drielsma, drieëndertig jaar
Henri Drielsma, zestien jaar
Hessel Drielsma, achtenzestig jaar
Hessel Drielsma, vijfendertig jaar
Hessel Drielsma, vijfentwintig jaar
Izak Drielsma, zesenzestig jaar
Jacob Drielsma, negenenzestig jaar
Jacob Drielsma, vijfentwintig jaar
Jacob Drielsma, vierentwintig jaar
Jacobus Meijer Drielsma, zesendertig jaar
Jacqueline Bertha Rosa Drielsma, negen jaar
Jonas Adam Drielsma, zesenzestig jaar
Jonastina Schanette Drielsma, twaalf jaar
Levie Drielsma, negenenveertig jaar
Levie Drielsma, veertig jaar
Markus Hessel Drielsma, drieënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mozes Drielsma, zevenenzestig jaar
Mozes Drielsma, tweeënzestig jaar
Nathan Emanuel Drielsma, achtentwintig jaar
Schanette Henriëtte Drielsma, negen jaar
Vroukje Drielsma, vijfenzestig jaar
Willem Drielsma, achtentwintig jaar
Wolf Drielsma, zevenendertig jaar
Clara Drielsma-de ça Carança, vierenzeventig jaar
Frieda Drielsma-Driels, vierenvijftig jaar
Esther Drielsma-Elte, negenenzestig jaar
Betje Drielsma-Franken, zestig jaar
Sibilla Drielsma-Goldstein, zevenendertig jaar
Lea Drielsma-Kiek, eenenzestig jaar
Adèle Drielsma-Salomon, achtenzestig jaar
Rebekka Drielsma-Simons, zevenendertig jaar
Hanna Drielsma-van Arend, drieënzestig jaar
Henriette Drielsma-van Straaten, eenenveertig jaar
Jozeph Driesen, vijfenvijftig jaar
Gertrude Driesen-Hirsch, zevenenveertig jaar
Elisabeth Drievoet, zesenvijftig jaar
Emanuel Mozes Drievoet, eenenvijftig jaar
Herman Drievoet, vijftig jaar
Isidoor Emanuel Drievoet, drieënveertig jaar
Levy Drievoet, eenentwintig jaar
Philip Drievoet, zevenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Cornelia Drievoet-Bachrach, vijfenveertig jaar
Sientje Drievoet-Dagloonder, twintig jaar
Renée Sophie Drievoet-Elzas, tweeëndertig jaar
Henriette Drievoet-Leek, tweeëntachtig jaar
Abraham Drilsma, drieënveertig jaar
Adam Drilsma, vijfenzestig jaar
Adam Abraham Drilsma, zevenenzestig jaar
Adolphina Gabrielle Drilsma, zes jaar
Arnold Drilsma, negenenzestig jaar
Benjamin Drilsma, negenendertig jaar
David Drilsma, eenendertig jaar
Emanuel Drilsma, tweeënzestig jaar
Herbert Otto Drilsma, zesendertig jaar
Joseph Adam Drilsma, drieëntwintig jaar
Leonard Adam Drilsma, vijf jaar
Marie Hermine Drilsma, achtenveertig jaar
Martin Drilsma, zevenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Meijer Drilsma, vierenzeventig jaar
Paul Joseph Drilsma, zevenenveertig jaar
Roosje Drilsma, veertien jaar
Roza Gonda Drilsma, vijfendertig jaar
Roosje Drilsma-Boekbinder, drieënzestig jaar
Rachel Drilsma-Groenstad, tweeënveertig jaar
Esther Drilsma-Hakkert, zeventig jaar
Esther Drilsma-Jacobs, achtendertig jaar
Betsij Cato Drilsma-Nord, zesenvijftig jaar
Bertha Drilsma-Simons, vierenveertig jaar
Sarah Drokur-Löwenberg, zeventig jaar
Alice Droller, vijfendertig jaar
Franz Joachim Droller, drieëntwintig jaar
Gustav Droller, achtenzestig jaar
Julius Droller, zesenzestig jaar
Oskar Droller, zesentwintig jaar
Emma Droller-Simons, negenenvijftig jaar
Andries Droomer, drieëntwintig jaar
Anna Droomer, zes jaar
Benjamin Droomer, zevenendertig jaar
Benjamin Droomer, vijfentwintig jaar
Flora Droomer, zeventien jaar
Hartog Droomer, zevenentwintig jaar
Helena Droomer, eenenvijftig jaar
Henriette Droomer, eenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jetty Droomer, zestien jaar
Joseph Droomer, tweeëndertig jaar
Leendert Droomer, tweeënzeventig jaar
Leendert Droomer, negenenveertig jaar
Leendert Droomer, zestien jaar
Leendert Droomer, vier jaar
Levie Droomer, achtendertig jaar
Levie Droomer, een jaar
Manuel Droomer, zeven jaar
Mary Rachel Droomer, veertien jaar
Mozes Droomer, achtenveertig jaar
Nathan Droomer, vijftig jaar
Wolf Droomer, vier jaar
Anna Droomer-Aandagt, zesenzestig jaar
Elizabeth Droomer-Boekbinder, zesentwintig jaar
Klaartje Droomer-Cosman, drieëndertig jaar
Alida Droomer-Jacobs, achtenveertig jaar
Zlata Droomer-Laks, zevenentwintig jaar
Jansje Droomer-Naarden, vijfentwintig jaar
Roosje Droomer-Wijmans, vijfendertig jaar
Grietje Droomer-Woudhuijsen, vierenvijftig jaar
Charles Droste, achttien jaar
Adolf Drucker, drieënzestig jaar
Martin Drucker, zevenendertig jaar
Martin Samuel Drücker, vierenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Ruth Drucker, dertig jaar
Gitla Drücker-Ehrenfreund, negenenveertig jaar
Martha Drucker-Wreszinsky, eenenzestig jaar
Roosje Drughorn-Piller, negenenzeventig jaar
Abraham Druif, vijfenvijftig jaar
Abraham Druif, tweeëndertig jaar
David Druif, eenenvijftig jaar
Eduard Druif, zestien jaar
Jansje Druif, vijfenzestig jaar
Lena Druif, zeventien jaar
Louis Druif, vijf jaar
Margaretha Druif, leeftijd onbekend
Meijer Druif, vierenvijftig jaar
Mietje Druif, negenenvijftig jaar
Rachel Druif, achtenzeventig jaar
Salomon Druif, vierenvijftig jaar
Samuel Druif, zestig jaar
Samuel Druif, twaalf jaar
Samuel Druif, zeven jaar
Sander Druif, drieënzestig jaar
Sander Druif, leeftijd onbekend
Sara Druif, drieëntwintig jaar
Judith Druif-Breemer, negenenvijftig jaar
Aaltje Druif-de Lange, zesentwintig jaar
Jansje Druif-Dresden, vijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eva Druif-Kesnig, vijfenvijftig jaar
Sara Druif-Rine, negenenveertig jaar
Duifje Druif-van Praag, vierenvijftig jaar
Klaartje Druif-van Praag, tweeënvijftig jaar
Abraham Druijf, tweeënzestig jaar
Abraham Druijf, tweeënvijftig jaar
Abraham Druijf, zevenenveertig jaar
Abraham Druijf, achtentwintig jaar
Abraham Leman Druijf, achtenvijftig jaar
Adolf Druijf, drieëntwintig jaar
Alexander Druijf, eenenvijftig jaar
Alexander Druijf, vijftig jaar
Arnold Abraham Druijf, zevenentwintig jaar
Benjamin Druijf, zevenendertig jaar
Benjamin Druijf, zevenenzestig jaar
Benjamin Druijf, dertig jaar
Benjamin Joseph Druijf, twintig jaar
Eliazer Druijf, vierenvijftig jaar
Esther Druijf, drie jaar
Gretha Druijf, veertig jaar
Harry Druijf, zestien jaar
Hendriette Druijf, zes jaar
Hendrika Druijf, tweeënvijftig jaar
Henriette Rebecca Druijf, zes jaar
Herman Henri Druijf, vierentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isaac Druijf, vijfenzeventig jaar
Isaac Druijf, vierentwintig jaar
Isaac Druijf, negen jaar
Isaak Druijf, vierentwintig jaar
Izak Druijf, zesenveertig jaar
Jacob Druijf, drieënzeventig jaar
Jacob Druijf, zesenveertig jaar
Jacob Druijf, achtendertig jaar
Jacob Druijf, vijftien jaar
Jacques Druijf, tweeëntwintig jaar
Jetty Druijf, vijfentwintig jaar
Joel Druijf, vijftig jaar
John Druijf, veertien jaar
Joseph Druijf, zeventig jaar
Joseph Druijf, zesenvijftig jaar
Joseph Druijf, negenenveertig jaar
Juda Druijf, zevenenvijftig jaar
Leman Druijf, vijftig jaar
Leman Alexander Druijf, eenenzestig jaar
Lena Druijf, negen jaar
Levie Druijf, eenenvijftig jaar
Levie Druijf, zesenveertig jaar
Meijer Druijf, vierenzeventig jaar
Meijer Druijf, eenenzestig jaar
Meijer Druijf, negen jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Meijer Druijf, drieëntwintig jaar
Mozes Druijf, achtenvijftig jaar
Mozes Druijf, negenenveertig jaar
Nathan Druijf, eenenvijftig jaar
Nathan Druijf, elf jaar
Paul Druijf, eenentwintig jaar
Philip Druijf, eenenzestig jaar
Philip Druijf, eenenzestig jaar
Rachel Druijf, eenentwintig jaar
Rachel Druijf, zes jaar
Rebecca Druijf, tweeënvijftig jaar
Roza Druijf, achttien jaar
Sally Druijf, zesentwintig jaar
Salomon Druijf, achtenvijftig jaar
Salomon Druijf, drieënveertig jaar
Salomon Druijf, zeventien jaar
Salomon Druijf, acht jaar
Sophia Rebecca Druijf, achttien jaar
Wolf Druijf, negenenzestig jaar
Wolf Druijf, tweeënveertig jaar
Wolf Druijf, negenentwintig jaar
Dora Druijf-Alter, eenendertig jaar
Esther Druijf-Bak, eenenvijftig jaar
Esther Druijf-Benavente, zevenenvijftig jaar
Esther Druijf-Blitz, eenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Heintje Druijf-Boeki, zesenveertig jaar
Sophia Druijf-Braasem, eenenzeventig jaar
Rebecca Druijf-Brander, zesenveertig jaar
Mina Druijf-Broekman, achtenzeventig jaar
Duifje Druijf-Cohen, drieëndertig jaar
Henriette Druijf-Cohen, zevenenzeventig jaar
Rebecca Druijf-de Groot, zesenvijftig jaar
Rachel Druijf-de Rooij, tweeënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abigaël Druijf-Druijf, vijfenzestig jaar
Serlina Druijf-Druijf, dertig jaar
Sara Druijf-Duizend, drieënnegentig jaar
Judith Druijf-Hamburger, vijfenvijftig jaar
Klaartje Druijf-Kan, vijfenveertig jaar
Esther Druijf-Kijl, zevenenveertig jaar
Marie Druijf-Kloot, zevenenveertig jaar
Grietje Druijf-Oesterman, negenenvijftig jaar
Mietje Druijf-Philips, vijfenvijftig jaar
Rebecca Druijf-Rodrigues, zesendertig jaar
Mietje Druijf-Roselaar, drieënzeventig jaar
Sipora Druijf-Sluijzer, achtendertig jaar
Margaretha Druijf-Trompetter, drieënvijftig jaar
Sophia Druijf-van Leeuwen, zesentwintig jaar
Anna Druijf-van Staveren, vijfenveertig jaar
Schoontje Druijf-Waterman, eenenzestig jaar
Leentje Druijf-Zegerius, vierenvijftig jaar
Aäron Druijff, zesenzestig jaar
Beatrix Wilhelmina Druijff, vijf jaar
Henriette Druijff, vierenzestig jaar
Maurits Druijff, zeven jaar
Meijer Druijff, vijfendertig jaar
Meijer Wolf Druijff, achttien jaar
Amalia Druijff-Delaville, zevenenvijftig jaar
Mirjam Druijff-Loonstein, eenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Bernard Druk, eenenzestig jaar
Isaac Druk, eenenzestig jaar
Jonas Druk, vierenzestig jaar
Judith Druk, eenenveertig jaar
Mathilde Druk, achtendertig jaar
Meijer Druk, tweeëntwintig jaar
Salomon Druk, zevenenvijftig jaar
Berta Druk-de Lange, tweeënzestig jaar
Sientje Druk-Groen, zesenvijftig jaar
Caroline Druk-Okker, drieënvijftig jaar
Hendrika Druk-Roet, vijfentachtig jaar
Mientje Antje Druk-van Menk, negenenvijftig jaar
Herschel Drukarz, twintig jaar
Chana Drukarz-Berlinski, leeftijd onbekend
Abraham Drukker, negenenveertig jaar
Abraham David Drukker, drieënzestig jaar
Alexander Drukker, eenenveertig jaar
Andries Drukker, negenenvijftig jaar
Arnold Herman Drukker, negenendertig jaar
Barend Drukker, zevenendertig jaar
Bernard Drukker, zevenenvijftig jaar
Bernard Drukker, zesentwintig jaar
Clara Drukker, vierendertig jaar
David Drukker, zeventig jaar
David Drukker, zesenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
David Abraham Drukker, vijftien jaar
Dina Drukker, negenentwintig jaar
Eleazar Drukker, zesenvijftig jaar
Eliazer Drukker, vijfendertig jaar
Eliazer Drukker, vijfendertig jaar
Elisabeth Drukker, drieëndertig jaar
Elise Drukker, negenenzestig jaar
Emanuel Drukker, negentien jaar
Esther Drukker, achtenvijftig jaar
Esther Drukker, tweeënvijftig jaar
Frans Drukker, twintig jaar
Hans Drukker, dertien jaar
Hartog Drukker, zevenenzestig jaar
Hartog Drukker, zevenenvijftig jaar
Hartog Drukker, vijfentwintig jaar
Henri Drukker, zesenzestig jaar
Henri Drukker, vierenvijftig jaar
Henri Samuel Drukker, zesentwintig jaar
Henriette Drukker, vijfenvijftig jaar
Henriette Judik Drukker, vijfentwintig jaar
Hijman Drukker, drieënzestig jaar
Hijman Drukker, vijftig jaar
Isaac Drukker, zevenenvijftig jaar
Isaac Drukker, zevenentwintig jaar
Isaäc Drukker, zevenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isaäc Drukker, vijfenvijftig jaar
Isaäc Drukker, zesenzestig jaar
Isaäc Drukker, vijfenzestig jaar
Izaak Drukker, zesendertig jaar
Jacob Drukker, zesenzeventig jaar
Jacob Drukker, drieënzestig jaar
Jacob Drukker, tweeënzestig jaar
Jacob Drukker, zesenvijftig jaar
Jacob David Drukker, tweeëndertig jaar
Jacques Drukker, zeventien jaar
Jeannette Drukker, tweeënvijftig jaar
Joachim Drukker, drieënzeventig jaar
Jonas Drukker, vijfenzestig jaar
Joseph Drukker, achtenvijftig jaar
Joseph Drukker, tweeënvijftig jaar
Joseph Drukker, achtendertig jaar
Joseph Eleazar Drukker, dertig jaar
Josina Marja Drukker, twaalf jaar
Josine Tilly Drukker, dertien jaar
Jozef Drukker, tweeëntwintig jaar
Juda Drukker, zevenenzestig jaar
Judith Drukker, vierennegentig jaar
Judith Drukker, vijfenzeventig jaar
Judith Drukker, zesendertig jaar
Leo Samuel Drukker, vijf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Levie Drukker, tweeënzestig jaar
Levie Drukker, eenenvijftig jaar
Levie Drukker, eenenveertig jaar
Levie Abraham Drukker, zestig jaar
Lodewijk Drukker, tweeëndertig jaar
Louis Drukker, zevenenveertig jaar
Louis Drukker, zestien jaar
Marcus Drukker, negenenzestig jaar
Marcus Drukker, achtenvijftig jaar
Marcus Drukker, tweeënvijftig jaar
Marjan Drukker, veertien jaar
Maurits Drukker, zeventig jaar
Maurits Drukker, eenenveertig jaar
Maurits Drukker, eenendertig jaar
Maurits Drukker, tweeëntwintig jaar
Maurits Bernardus Drukker, zeventien jaar
Meijer Drukker, tachtig jaar
Meijer Drukker, vijfenvijftig jaar
Meijer Drukker, negenenveertig jaar
Meijer Drukker, vijfenveertig jaar
Mietje Drukker, vijfenvijftig jaar
Mietje Drukker, vijfendertig jaar
Mozes Drukker, drieënzestig jaar
Mozes Drukker, vijfenvijftig jaar
Mozes Drukker, tweeënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mozes Samuel Drukker, negentien jaar
Nathan Drukker, eenenveertig jaar
Paul Willem Charles François Drukker, drieënveertig jaar
Roosje Drukker, achtentachtig jaar
Roosje Drukker, zeven jaar
Rosa Drukker, vierendertig jaar
Rosette Drukker, tweeënzeventig jaar
Samuel Drukker, drieënzeventig jaar
Samuel Drukker, drieënzestig jaar
Samuel Drukker, dertig jaar
Samuel Drukker, vijfentwintig jaar
Simon Drukker, vijfenzestig jaar
Simon Drukker, dertig jaar
Sonja Drukker, drie maanden
Sophia Drukker, negentig jaar
Sophia Drukker, vierenvijftig jaar
Sylvain Drukker, twintig jaar
Vera Eva Drukker, zestien jaar
Willy Jacques Drukker, negentien jaar
Wolf Drukker, zevenenveertig jaar
Wolf Drukker, vijfendertig jaar
Zadok Drukker, eenentwintig jaar
Rozine Drukker-Aardewerk, negenendertig jaar
Jetje Drukker-Brest, negenenzeventig jaar
Aaltje Drukker-Cohen, vierenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Carolina Drukker-Cohen, vijfenzestig jaar
Clara Drukker-Cohen, tweeënzestig jaar
Estella Drukker-Cohen, tweeënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Heintje Amalia Drukker-Cohen, eenenveertig jaar
Juliette Drukker-Cohen, vierenvijftig jaar
Marianna Drukker-Cozijn, eenenveertig jaar
Carolina Bernardina Drukker-de Groot, tweeëntachtig jaar
Rachel Drukker-de Haan, negenendertig jaar
Heintje Drukker-de Wit, vijfenzestig jaar
Duifje Drukker-Drukker, tweeënzestig jaar
Elisa Drukker-Drukker, vijftig jaar
Eva Drukker-Drukker, eenenzestig jaar
Judith Drukker-Drukker, tweeënzeventig jaar
Sara Drukker-Duque, vierenzestig jaar
Nanette Käthe Drukker-Goldstein, zestig jaar
Grietje Drukker-Groen, achtentwintig jaar
Henriette Drukker-Groen, achtenvijftig jaar
Lena Drukker-Groen, negenendertig jaar
Leentje Drukker-Hagenaar, zevenenveertig jaar
Lena Drukker-Heertje, zevenenveertig jaar
Mietje Drukker-Hekster, zevenenvijftig jaar
Roosje Drukker-Jacobs, zesenzestig jaar
Betje Drukker-Klein, zesenzeventig jaar
Elisabeth Drukker-Knokker, achtenvijftig jaar
Sippora Drukker-Komkommer, tweeëndertig jaar
Anna Drukker-Lek, vierenvijftig jaar
Naatje Drukker-Leuw, vierenvijftig jaar
Grietje Drukker-Logger, negenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rosaline Drukker-Montesinos, negenendertig jaar
Elisabeth Drukker-Mot, achtenzeventig jaar
Sophia Drukker-Nord, vijfenvijftig jaar
Anna Catharina Drukker-Norden, vijfenvijftig jaar
Henrica Drukker-Ossedrijver, vijfenzestig jaar
Roza Drukker-Pels, dertig jaar
Mietje Drukker-Peper, veertig jaar
Margaretha Drukker-Rijxman, veertig jaar
Brune Drukker-Rozema, tweeënzeventig jaar
Esther Drukker-Salomons, vierenvijftig jaar
Betje Drukker-Schouten, zevenenvijftig jaar
Saartje Drukker-Slap, zevenenvijftig jaar
Margaretha Drukker-Sternfeld, achtenveertig jaar
Sophie Rosa Drukker-van Adelsberg, vierenveertig jaar
Esther Drukker-van Amerongen, negenenveertig jaar
Margaretha Drukker-van de Kar, drieënvijftig jaar
Catharina Drukker-van der Veen, zevenenvijftig jaar
Dina Drukker-van Dijk, achtenveertig jaar
Gracia Drukker-van Rooijen, dertig jaar
Judith Drukker-Veerman, zestig jaar
Martha Estella Drukker-Veerman, achtentwintig jaar
Rachel Drukker-Zilberklank, eenenzestig jaar
Joanna Drukker-Zwaab, dertig jaar
Hendrikus Adriaan van Drunen, achtendertig jaar
Georges Henri Drunet, zestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Robert André Drunet, negentien jaar
Salomon Fortune Drunet, vijfentwintig jaar
Leentje Drunet-Gompels, eenenzestig jaar
Chana Dryter, twee jaar
Alida Dubbeldam-de Vries, dertig jaar
Eduard Isidor Duckesz, vijfenzeventig jaar
Jacob van Duijl, vierentachtig jaar
Mozes Samuel van Duijl, drieënvijftig jaar
Rosetta van Duijl-Nathans, zeventig jaar
Frederika Elisabeth van Duijm, twaalf jaar
Johnny van Duijm, tien jaar
Kitty van Duijm, twintig jaar
Salomon van Duijm, vierenvijftig jaar
Sara van Duijm-Engelsman, zevenenvijftig jaar
Branca van Duijm-van Praag, vijfendertig jaar
Celien Duijs, leeftijd onbekend
Hartog Duijs, leeftijd onbekend
Samuel Duijs, tweeëntwintig jaar
Elisabeth Duijs-Lopes Cardozo, eenenzeventig jaar
Lea Duijs-Schuitevoerder, leeftijd onbekend
Eva Duijts, tweeëntachtig jaar
Frits Duijts, zesentwintig jaar
Isy Duijts, zeventien jaar
Jonathan Duijts, zevenentwintig jaar
Salomon Duijts, eenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Simon Duijts, zevenenveertig jaar
Therese Duijts, twintig jaar
Vrouwtje Duijts, vijftig jaar
Elisabeth Duijts-Doof, achtenveertig jaar
Anna Duijts-Grishaaver, dertig jaar
Sara Duijts-Tas, vierenzestig jaar
Rozita Hanna Duijts-van Collem, vijfentwintig jaar
Marianna Duijts-Vleeschhouwer, eenenvijftig jaar
Carla Duijzend, vijfentwintig jaar
Hartog Duijzend, zeventig jaar
Grietje Duijzend-Cardozo, zevenenzeventig jaar
Estella Duijzend-Gomperts, zevenenzeventig jaar
Eva Duijzend-van Collem, achtenvijftig jaar
Benzion Duim, zesentwintig jaar
Clara Duim, achttien jaar
Gerard Duim, zevenendertig jaar
Kitty Jeannette Duim, acht jaar
Leonardus Duim, drieëntwintig jaar
Louis Duim, achtenvijftig jaar
Louis Jacques Duim, twaalf jaar
Mozes Duim, zevenenveertig jaar
Salomon Duim, vijfenveertig jaar
Sara Duim, twintig jaar
Willem Duim, tweeënvijftig jaar
Willem Duim, negentien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Wolf Duim, vijftien jaar
Zacharias Louis Duim, veertien jaar
Selly Duim-Groenstad, zevenenvijftig jaar
Sientje Duim-Hildesheim, vijfenvijftig jaar
Lena Duim-Melkman, vijfentwintig jaar
Leentje Duim-Schelvis, zesenzeventig jaar
Rebecca Duim-Troeder, zevenenveertig jaar
Roosje Duim-Velleman, achtendertig jaar
Jeannette Duim-Visser, zevenendertig jaar
Rachel Duinkerk, vijfenzeventig jaar
Remi van Duinwijck, zeven maanden
Annie Duis, twaalf jaar
Barend Duis, drieëndertig jaar
Barend Duis, acht jaar
Barend Duis, acht jaar
Benjamin Duis, achtenveertig jaar
David Duis, zesendertig jaar
Debora Duis, zestien jaar
Ephraim Duis, zestien jaar
Esther Gretha Duis, drie jaar
Frederika Duis, vierentwintig jaar
Jacob Duis, twintig jaar
Judith Esther Duis, zes jaar
Louis Duis, vijfenveertig jaar
Martijn Duis, drieëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Meijer Duis, vijftig jaar
Samuel Duis, zevenenvijftig jaar
Samuel Duis, vijfendertig jaar
Sophia Duis, een jaar
Sylvia Duis, zes jaar
Willem Duis, vierendertig jaar
Sophia Duis-Clarenburg, vijftig jaar
Elisabeth Duis-Hammel, negenenveertig jaar
Mietje Duis-Nabarro, achtentwintig jaar
Leentje Duis-Overste, negenendertig jaar
Gracia Duis-Rodrigues, vijfenveertig jaar
Klaartje Duis-Schuitevoerder, vierendertig jaar
Helene Duis-Schwarz, eenenveertig jaar
Sara Duis-Waterman, vierenveertig jaar
Abraham Duits, vijfendertig jaar
Abram Duits, vierenveertig jaar
Anna Duits, zevenendertig jaar
Bernard Meijer Duits, achtendertig jaar
Branca Duits, zevenenzestig jaar
Hendrika Duits, zevenendertig jaar
Henriette Jeannette Anna Duits, tweeëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hijman Joseph Duits, negenenveertig jaar
Mietje Duits, vijfenzestig jaar
Philip Duits, veertig jaar
Rachel Duits, eenenzestig jaar
Salomon Duits, zevenenzestig jaar
Salomon Duits, vijfenvijftig jaar
Simon Duits, zestig jaar
Anna Duits-de Groot, vijfenvijftig jaar
Julia Duits-de Kromme, drieënzestig jaar
Kaatje Duits-Stempel, eenenveertig jaar
Rebecca Duits-van der Praag, eenenzeventig jaar
Grietje Duits-van Minde, vijfenvijftig jaar
Abraham André Duitscher, twintig jaar
Abraham Jacob Duitscher, eenendertig jaar
Heiman Duitscher, eenenzestig jaar
Hermina Duitscher, eenenzestig jaar
Johanna Martha Duitscher, zeven jaar
Samuel Duitscher, zes jaar
Johanna Duitscher-Blok, zeventig jaar
Judith Duitscher-de Laaij, achtenvijftig jaar
Carolina Duitscher-Meijer, eenendertig jaar
Alida Duitz, veertig jaar
Betty Duitz, negentien jaar
Christina Duitz, achtenvijftig jaar
Christina Duitz, drieënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Clara Duitz, veertig jaar
David Duitz, zevenenzeventig jaar
Elias Duitz, eenenzestig jaar
Emanuel Duitz, tweeëntwintig jaar
Emile Max Duitz, tweeëntwintig jaar
Esther Duitz, vijfenzestig jaar
Frouke Elisabeth Duitz, acht maanden
Gombertus Gabriel Duitz, eenenvijftig jaar
Henri Duitz, zesendertig jaar
Herman Duitz, eenendertig jaar
Jansje Duitz, zesenvijftig jaar
Joseph Duitz, zesenvijftig jaar
Josina Duitz, zesenzestig jaar
Louis Duitz, eenenveertig jaar
Maurits Duitz, drieënveertig jaar
Naatje Duitz, drieënzestig jaar
Sara Duitz, vijfenzestig jaar
Simon Duitz, zevenenzestig jaar
Simon Duitz, tweeënzestig jaar
Simon Duitz, eenenvijftig jaar
Simon Duitz, zesendertig jaar
Sara Duitz-Cok, negenenveertig jaar
Elisabeth Duitz-Duizend, achtenzestig jaar
Sedje Duitz-Frank, achtendertig jaar
Helene Duitz-Levie, vijfentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Esther Duitz-Lopes Cardozo, eenenzeventig jaar
Bertha Duitz-Markus, drieënzeventig jaar
Lena Duitz-Neeter, tweeënzestig jaar
Bernard Duizend, eenenvijftig jaar
Eliazer Duizend, achtendertig jaar
Gabriel Joseph Duizend, zeventien jaar
Grietje Duizend, negenenvijftig jaar
Harold Lodewijk Duizend, twaalf jaar
Hartog Duizend, eenentwintig jaar
Helena Duizend, tweeëndertig jaar
Herman Duizend, tweeënvijftig jaar
Herman Duizend, vierentwintig jaar
Jacob Duizend, eenenzestig jaar
Jacob Duizend, achtentwintig jaar
Jacques Maurice Duizend, twee jaar
Joseph Duizend, tweeëntwintig jaar
Joseph Eliazer Duizend, zesentwintig jaar
Lia Marion Duizend, een jaar
Marcus Duizend, negentien jaar
Maria Duizend, drieënvijftig jaar
Paul Robert Duizend, twaalf jaar
Philip Duizend, achtenvijftig jaar
Rachel Duizend, negenenveertig jaar
Samuel Jozeph Duizend, achtenvijftig jaar
Sara Duizend, zesenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Simon Duizend, drieënzestig jaar
Elisabeth Duizend-Asscher, zestig jaar
Lea Duizend-Asscher, zesenvijftig jaar
Charlotte Duizend-Davidson, vijfendertig jaar
Hanna Duizend-de Jong, zesentachtig jaar
Vrouwtje Duizend-de Vries, zevenenvijftig jaar
Duifje Duizend-Engelschman, vijfentwintig jaar
Grietje Schoontje Duizend-Hoogstraal, achtentwintig jaar
Clara Duizend-Philips, achtenzestig jaar
Erica Carole Duizend-Prins, eenenveertig jaar
Beeltje Duizend-Vreedenburg, negenenzestig jaar
Jeannette Duizend-Witmondt, vierenvijftig jaar
Joseph Duka, zesentachtig jaar
Salomon Duka, eenentwintig jaar
Simon Duka, zevenenveertig jaar
Bertha Duka-Gokkes, negenenveertig jaar
Abraham Dukker, vierenvijftig jaar
Anna Dukker, acht jaar
David Dukker, dertig jaar
Gerrit Leo Dukker, twee jaar
Gerson Dukker, zesenzeventig jaar
Gerson Dukker, zeven jaar
Henri Dukker, tweeëndertig jaar
Jacob Dukker, vijfenvijftig jaar
Jonas Dukker, zevenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Leendert Dukker, vierendertig jaar
Levie Dukker, negen jaar
Maurice Dukker, zevenendertig jaar
Maurits Dukker, vijf jaar
Mozes Gerson Dukker, achtendertig jaar
Rosalie Dukker, leeftijd onbekend
Rosette Cecilia Dukker, leeftijd onbekend
Salomon Dukker, zesenzestig jaar
Salomon Dukker, tweeëntwintig jaar
Samuel Dukker, vierentwintig jaar
Willem Dukker, tweeënvijftig jaar
Willem Hartog Dukker, tien jaar
Sophia Dukker-Aldewereld, negenentwintig jaar
Sara Dukker-de Brave, vijfendertig jaar
Käthe Ruth Dukker-Goldapp, negenentwintig jaar
Clara Dukker-IJzerman, vijfentwintig jaar
Sara Dukker-Kleerekoper, leeftijd onbekend
Milca Dukker-Komkommer, vierentwintig jaar
Alice Dukker-Prins, achtenveertig jaar
Bertha Dukker-Prins, twintig jaar
Alida Dukker-Suesan, negenendertig jaar
Sophia Dukker-Theeboom, vierenvijftig jaar
Judith Dukker-van de Kar, drieënzestig jaar
Klara Dukker-Waterman, vijftig jaar
Schoontje Dukker-Wennek, tweeënzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Josephus Joannes Frans Gerardus Dumont, eenentwintig jaar
Manasche Dunkelgrin, tweeënzestig jaar
Rut Dünner, eenentwintig jaar
Leah Dunnewolt-de Carte, vijfenvijftig jaar
Abraham Dupont, zesenvijftig jaar
Esther Dupont, vierenzestig jaar
Esther Dupont, achtenveertig jaar
Hartog Dupont, drieëntwintig jaar
Herman Dupont, drieëndertig jaar
Joseph Dupont, drieënzestig jaar
Joseph Dupont, twintig jaar
Joseph Willem Dupont, twee jaar
Jozeph Dupont, achtenvijftig jaar
Mozes Dupont, negenenvijftig jaar
Samuel Dupont, zestig jaar
Wolf Joseph Dupont, vijfentwintig jaar
Schoontje Dupont-Betel, achtenvijftig jaar
Sara Dupont-Blom, tweeëntwintig jaar
Leentje Dupont-de Jong, tweeënvijftig jaar
Cornelia Dupont-Klein, drieënvijftig jaar
Rebekka Dupont-Reindorp, drieënzestig jaar
Sippora Dupont-van Gelderen, zesentwintig jaar
Alette Duque, twaalf jaar
David Jacob Duque, elf jaar
Samuel Duque, zesenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Samuel Duque, achtenveertig jaar
Simon Duque, zevenenveertig jaar
Rebekka Duque-Dwinger, zevenenzeventig jaar
Henriette Duque-Gazan, zevenenvijftig jaar
Rebecca Duque-Lopes Cardozo, vierenveertig jaar
Estella Duque-Werkendam, drieënveertig jaar
Abraham van Duren, vijftien jaar
Frederica van Duren, een jaar
Hubert Maurits van Duren, drieënveertig jaar
Jacob van Duren, tweeënvijftig jaar
Jacob Hartog van Duren, acht jaar
Liebman van Duren, tweeënvijftig jaar
Maurits van Duren, zevenendertig jaar
Meyer Herman van Duren, eenentachtig jaar
Mozes van Duren, tweeënveertig jaar
Rebecca van Duren, zestien jaar
Salomon van Duren, vijfenveertig jaar
Sara van Duren-Bachrach, drieënvijftig jaar
Sara van Duren-de Vries, vierenveertig jaar
Eva Roosje van Duren-de Winter, zevenendertig jaar
Frederica van Duren-Mendels, zevenenzeventig jaar
Marianna van Duren-Nathan, ook genaamd Herts, drieëntachtig jaar
Betsy van Duren-Rodrigues, tachtig jaar
Celina van Duren-Sammes, vijfenveertig jaar
Anna van Duren-Schaap, negenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Reijntje Margaretha van Duren-van Witsen, eenennegentig jaar
Paula Dürenheimer-David, drieënzestig jaar
Leonhard During, vijfenvijftig jaar
Esther Düring-Herschaff, leeftijd onbekend
Florence Durivou, tweeëntwintig jaar
Arthur Joseph Durlacher, drieënveertig jaar
Heinz Israël Durlacher, leeftijd onbekend
Leo Durlacher, dertig jaar
Jemina Durlacher-Rusché, vierenveertig jaar
Erna Sofie Durlacher-Salomonica, negenendertig jaar
Betti Durra, vijfentwintig jaar
Leah Durra-Benjamin, vijfenzestig jaar
Edith Dürstenfeld, tweeëntwintig jaar
Abraham Jules Dusseldorp, twaalf jaar
Joel Dusseldorp, drieënzeventig jaar
John Dusseldorp, zes jaar
Nathan Dusseldorp, zevenendertig jaar
Nathan Dusseldorp, tweeëndertig jaar
Simon Dusseldorp, eenenzestig jaar
Beatrice Justien Dusseldorp-de Jong, drieëndertig jaar
Adèle Dusseldorp-Dikker, drieënzestig jaar
Jenny Poulina Dusseldorp-Parsser, vierendertig jaar
Catharina Dusseldorp-Sjouwerman, zesenzestig jaar
Abram Duszny, vierenveertig jaar
Alexander Duszny, vier jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Meijer Salli Duszny, twintig jaar
Salli Duszny, achttien jaar
Sara Duszny-Coppenhagen, zesenveertig jaar
Helena Maria Dutton-Hoppé Hoppée, leeftijd onbekend
Aäron Duveen, twintig jaar
Abraham Duveen, negenenzeventig jaar
Abraham Mozes Duveen, negenenveertig jaar
Adolf Duveen, drieënzestig jaar
Freerik Duveen, drieënzestig jaar
Herman Duveen, achtenvijftig jaar
Herman Duveen, negenenvijftig jaar
Jacob Duveen, negenenvijftig jaar
Julius Duveen, zevenenzestig jaar
Leo Duveen, tweeëntwintig jaar
Marcus Duveen, eenentwintig jaar
Maurits Duveen, vijfenzestig jaar
Maurits Duveen, zesenveertig jaar
Philip Duveen, tweeënvijftig jaar
Rebekka Duveen, eenentwintig jaar
Reintje Duveen, zestig jaar
Simson Duveen, negenenvijftig jaar
Willem Duveen, zesentwintig jaar
Wolf Duveen, dertig jaar
Julia Duveen-Cheim, eenenveertig jaar
Gracia Duveen-Jessurun Lobo, vijfenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Lilli Duveen-Marx, vijfenveertig jaar
Racheltje Duveen-Pais, vijftig jaar
Minna Duveen-Rosenberg, eenentachtig jaar
Clara Duveen-Stein, drieënvijftig jaar
Johanna Duveen-Wagenaar, drieënzestig jaar
Berta Duveen-Weinberg, achtenvijftig jaar
Aaltje Dwinger, vijfenvijftig jaar
Aaltje Dwinger, negenenveertig jaar
Abraham Dwinger, tweeënvijftig jaar
Aron Dwinger, drieënzestig jaar
Aron Abraham Dwinger, achtenveertig jaar
Betsie Dwinger, drieëntwintig jaar
Gompel Dwinger, drieënzestig jaar
Helena Dwinger, vijfendertig jaar
Ida Dwinger, tien jaar
Isaak Dwinger, zevenenzestig jaar
Isidoor Dwinger, vierendertig jaar
Izak Dwinger, vijfenvijftig jaar
Joseph Dwinger, vijfenzestig jaar
Joseph Dwinger, tweeënveertig jaar
Joseph Dwinger, tweeëndertig jaar
Joseph Dwinger, tien jaar
Judith Dwinger, tweeënvijftig jaar
Klaartje Dwinger, vierenvijftig jaar
Lena Dwinger, veertien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mozes Dwinger, vijfenvijftig jaar
Mozes Dwinger, drieëntwintig jaar
Paul Dwinger, achttien jaar
Philip Dwinger, negenendertig jaar
Philip Dwinger, zeventien jaar
Roosje Dwinger, achtendertig jaar
Salomon Dwinger, achtenvijftig jaar
Salomon Dwinger, negenendertig jaar
Sara Dwinger, drieëndertig jaar
Simon Dwinger, achtendertig jaar
Simon Abraham Dwinger, zesentwintig jaar
Kaatje Dwinger-Cohen, tweeënzestig jaar
Rose Henny Dwinger-Cohen, eenentwintig jaar
Rachel Dwinger-Drielsma, negenentachtig jaar
Jansje Dwinger-Drilsma, zestig jaar
Jansje Dwinger-Gigch, zestig jaar
Esther Dwinger-Grünberg, vierenzestig jaar
Sebilla Dwinger-Israel, zesenzestig jaar
Judikje Dwinger-Krammer, zevenenzestig jaar
Keetje Dwinger-van der Reis, vijftig jaar
Sara Dwinger-van Gelder, veertig jaar
Esther Dwinger-van Rhijn, achtendertig jaar
Hella Dywan, vijfentwintig jaar
Neddy Dzcubas, eenenvijftig jaar
Simon Dzentselsky, zevenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Dzialoszynski, leeftijd onbekend
Aron Dzialowski, vijfentachtig jaar
Cilly Sara Dzialowski-Rosenak, vierenveertig jaar
Julian Dziubaltowski, tien jaar
Michael Dziubaltowski, tweeënveertig jaar
Sima Rijwka Dziubaltowski-Mijsliborski, veertig jaar
Esther Ebel-Tak, vierenveertig jaar
Maria Ebens-Koppel, vierenvijftig jaar
Kurt Ebenspanger, zevenendertig jaar
Flora Ebenspanger-Hoffmann, zevenenzestig jaar
Aaltje Eberst-Tas, zeventig jaar
Ludwig Ebert, zesenzeventig jaar
Handel Ebstein-Graetzer, zevenenzeventig jaar
Bertha van Eck-Groenberg, zestig jaar
Emanuël Eckstein, vierenzestig jaar
Emile Albertus Eckstein, tweeëntwintig jaar
Gellina Eckstein, tweeënzestig jaar
Juliana Eckstein, vijf jaar
Kurt Eckstein, zevenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Otto Eckstein, achtendertig jaar
Salomon Eckstein, zeventig jaar
Salomon Eckstein, zestig jaar
Walter Eckstein, tweeëntwintig jaar
Sara Eckstein-de Meza, vijfenvijftig jaar
Lina Eckstein-Leviet, vijfenzeventig jaar
Hedwig Eckstein-Schwarz, eenenveertig jaar
Frieda Eckstein-Spiegel, negenenzeventig jaar
Sientje van Ede-Berkhof, zesenveertig jaar
Theobald Edel, vijfenvijftig jaar
Charlotte Philippe Edel-Wohlgemüth, eenenveertig jaar
Jakob Edelmuth, zestig jaar
Rosa Sara Edelmuth-Wertheimer, zesenvijftig jaar
Heinz Edelstein, eenendertig jaar
Julius Edelstein, twintig jaar
Therese Edelstein, eenenzestig jaar
Ella Edelstein-Judenberg, achtenvijftig jaar
Heintje Edelstein-Wertheijm, negenentwintig jaar
Jacob Edelsztein, zes jaar
Jankiel Edelsztein, zestien jaar
Szlama Edelsztein, achtendertig jaar
Rywka Gitla Edelsztein-Nortman, vijfenveertig jaar
Jacob Edelsztejn, zes jaar
Nachman Laizor Edelsztejn, vierendertig jaar
Ruchla Edelsztejn-Domb, negenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Faige Hudes Edelsztejn-Klajminc, vierendertig jaar
Etla Eden, veertig jaar
Helene Caroline Edersheim, vijftig jaar
Henri Edersheim, achtenvijftig jaar
Rachelly Edersheim-de Pool, zesendertig jaar
Anna Edersheim-Redelmeier, drieënzestig jaar
Sientje van Eendenburg-Velt, zesenvijftig jaar
Bernard Eger, vier maanden
Carolina Eger-Foyer, drieëntachtig jaar
Esther Eger-Polak, zevenentwintig jaar
Simon Egert, vijfentwintig jaar
Abraham Richard Egger, zeventien jaar
Cesar Joseph Egger, vijfenveertig jaar
Daniel Egger, negentien jaar
Elie Egger, vijftig jaar
Ellen Jeanne Egger, zestien jaar
Elsiena Abrahamina Egger, achttien jaar
Joseph Egger, achtendertig jaar
Julius Asser Egger, zeventien jaar
Leo Egger, negenenveertig jaar
Manfred Walter Gerard Egger, negentien jaar
Marcel Louis Egger, twintig jaar
Mary Egger, vijftien jaar
Richard Egger, eenenvijftig jaar
Selma Henriette Egger, negen jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Victor Rudolph Egger, vijfenveertig jaar
Else Egger-Abraham, eenenveertig jaar
Martha Egger-Freitag, zevenenveertig jaar
Olga Egger-Haas, negenenzeventig jaar
Selma Egger-Keijzer, negenenzestig jaar
Aaltje Egger-Kropveld, eenenvijftig jaar
Keetje Egger-Polak, zevenendertig jaar
Blima Cera Egger-Rafalowicz, negenendertig jaar
Marianna Egger-van Horst, zevenendertig jaar
Juliette Celina Egger-Warradijn, achtendertig jaar
Reisel Ehlbaum-Engelberg, eenentachtig jaar
Chaiem Ehreich, zesenzestig jaar
Jacob Aron Ehreich, leeftijd onbekend
Nathan Ehreich, tweeëndertig jaar
Samuel Ehreich, zevenendertig jaar
Henriette Ehreich-Finger, zesendertig jaar
Esther Ehreich-Goldberg, zesenzestig jaar
Hans Heinz Ehrenbacher, zestien jaar
Adèle Ehrenberg, vijfenzestig jaar
Bertha Ehrenberg-Mendel, negenenzeventig jaar
Nathaniel Hans Ehrenfeld, drieëntwintig jaar
Herta Ehrenfreund, eenendertig jaar
Isidor Ehrenfreund, drieënzestig jaar
Leib Ehrenfreund, achtenvijftig jaar
Martha Ehrenfreund-Rosenstein, negenenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Margarethe Käthe Ehrenfried-Hassman, negenenveertig jaar
Abraham Ehrenreich, drieënzeventig jaar
Abraham Ehrenreich, negentien jaar
Benjamin Ehrenreich, vijfenveertig jaar
Chaim Ehrenreich, zesenvijftig jaar
Fanny Ehrenreich, veertien jaar
Lena Ehrenreich, veertig jaar
Mary Ehrenreich, twintig jaar
Mientjen Ehrenreich, zeventien jaar
Rosa Ehrenreich, achttien jaar
Rozetta Emalia Ehrenreich-van Dijk, zevenenveertig jaar
Laszlo Zoltau Ehrenthal, drieëntwintig jaar
Heinz Erwin Ehrlich, tweeëntwintig jaar
Hermann Ehrlich, eenenvijftig jaar
Max Michaelis Israel Ehrlich, eenenvijftig jaar
Naftalie Ehrlich, drieënvijftig jaar
Walter Ehrlich, drieënvijftig jaar
Emmy Ehrlich-Abrahamowsky, zestig jaar
Johanna Ehrlich-Bood, negenenveertig jaar
Mindel Ehrlich-Grossmann, eenenzeventig jaar
Paula Helena Ehrlich-Kaufmann, vierenzeventig jaar
Adelheid Ehrlich-Lewy, achtenzeventig jaar
Hertha Sibylla Ehrlich-Sklarek, zesenveertig jaar
Berta Ehrmann-Lichtenstein, zevenenzeventig jaar
Jeannette Eiber-Schermann, vijfenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rudolf Eichberg, twaalf jaar
Harri Eichenberg, tweeënzestig jaar
Julius Eichenberg, achtenzeventig jaar
Rolf Eichenberg, negenentwintig jaar
Werner Eichenberg, twintig jaar
Margarethe Eichenberg-Hirschfeld, vierenvijftig jaar
Charlotte Eichenberg-Loewenthal, vierenzestig jaar
Ernst Eichengrün, vijftig jaar
Erwin Eichengrün, achttien jaar
Martha Eichengrün-Winter, drieënveertig jaar
Chana Hene Eichenholz-Lustgarten, zesenzeventig jaar
Dieter Harro Eichenwald, zeventien jaar
Fritz Eichenwald, zestien jaar
Hannelore Emmy Eichenwald, dertien jaar
Horst Eichenwald, tien jaar
Hugo Eichenwald, zestig jaar
Klaus Martin Eichenwald, vijftien jaar
Liesel Eichenwald, acht jaar
Max Eichenwald, zesenveertig jaar
Meier Eichenwald, tachtig jaar
Rosa Eichenwald, leeftijd onbekend
Walter Eichenwald, tweeënveertig jaar
Walter Moritz Eichenwald, achtenveertig jaar
Willy Eichenwald, achtenveertig jaar
Adèle Eichenwald-Mok, eenentachtig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Fanny Eichenwald-Neustädter, zesenvijftig jaar
Anne Antonette Eichenwald-Pagener, veertig jaar
Hanna Eichenwald-Posner, zevenenzestig jaar
Karl Theodoor Eichtersheimer, drieënzeventig jaar
Alice Eichwald, vierenveertig jaar
Egon Eichwald, negenenvijftig jaar
Margarethe Eichwald, negenenveertig jaar
Sali Eichwald-Margulies, drieënzestig jaar
Julie Luise Grethe Eichwald-Mosberg, negenenveertig jaar
Pauline Eidinou-Lewis, achtenzeventig jaar
Bella Berta Eiffeler-Braun, tweeëndertig jaar
Izydor Eigenfeld, zesenveertig jaar
Karla Eigenfeld, dertien jaar
Leo Bernard Eigenfeld, elf jaar
Ruth Eigenfeld, elf maanden
Henderika Louisa Eigenfeld-de Jong, zevenendertig jaar
Amalie Marga Eigenfeld-Roosen, twintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Eijgenraam, vijfentwintig jaar
Anna Reijnette Eijl, zevenenzestig jaar
Aron Samuel Eijl, vierenzeventig jaar
Betty Louise Eijl, drieëntwintig jaar
Eleazar Eijl, vijfenzestig jaar
Elizabeth Maria Eijl, zevenendertig jaar
Estella Eijl, drieëntwintig jaar
Hendrik Eijl, tweeënzeventig jaar
Hendrik Eijl, negenenvijftig jaar
Henri Eijl, leeftijd onbekend
Henriette Martha Eijl, vijf jaar
Herman Eijl, zevenentwintig jaar
Isidore Eijl, achtendertig jaar
Jacques Eijl, zesendertig jaar
Mary Eijl, achtentwintig jaar
Meijer Eijl, veertig jaar
Michael Eijl, vijfenzestig jaar
Nathan Eijl, achtenvijftig jaar
Zacharias Eijl, achtenvijftig jaar
Marianna Eijl-Blok, drieëndertig jaar
Klaartje Eijl-Cartoef, negenentwintig jaar
Berta Eijl-Cohen, achtenzestig jaar
Maria Eijl-Cohen, eenentachtig jaar
Martha Eijl-Harpman, eenenzestig jaar
Maria Elizabeth Eijl-Hartveld, negenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Geertruida Eijl-Kropveld, zesenvijftig jaar
Charlotte Eijl-Sternheim, negenenvijftig jaar
Erna Paula Sara Eijlenburg, negentien jaar
Benjamin Eijsman, twintig jaar
Bertha Eijsman, vierendertig jaar
Eduard Zacharias Eijsman, zeven jaar
Engelina Eijsman, vierendertig jaar
Hartog Eijsman, vierendertig jaar
Hartog Eijsman, vijfenveertig jaar
Isidor Eijsman, vijfentwintig jaar
Isidorus Eijsman, vierendertig jaar
Jacob Eijsman, drieënvijftig jaar
Leo Eijsman, zestien jaar
Leon Eijsman, vijf jaar
Leonina Eijsman, vierentwintig jaar
Meijer Eijsman, vierendertig jaar
Philip Eijsman, negenendertig jaar
Rebecca Eijsman, zesendertig jaar
Rika Jeannette Eijsman, vier jaar
Willem Eijsman, zesendertig jaar
Wolf Jurrien Eijsman, zevenenveertig jaar
Zacharias Eijsman, zesenzestig jaar
Leuke Eijsman-Grunwald, dertig jaar
Eva Eijsman-Kool, achtendertig jaar
Gittel Eijsman-Kuhlberg, achtentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rosa Eijsman-Posener, achtentwintig jaar
Franz Moritz Eilenberg, leeftijd onbekend
Alida Einfeld, negentien jaar
Adolf Einhorn, tweeëntwintig jaar
Artur Josef Einhorn, zestig jaar
Barend Einhorn, dertien jaar
Burech Einhorn, achtenveertig jaar
Josef Einhorn, vierenvijftig jaar
Juda Einhorn, tweeënvijftig jaar
Meijer Einhorn, zestien jaar
Mendel Einhorn, eenentwintig jaar
Mozes Einhorn, vijftig jaar
Sara Einhorn-Engelsman, eenenvijftig jaar
Rase Einhorn-Raber, zesenvijftig jaar
Rosa Einhorn-Reich, drieënzeventig jaar
Perl Einhorn-Rubin, vierenvijftig jaar
Margarete Einhorn-Veit, eenenzestig jaar
Rosa Einnehmer-Preiss, achtenvijftig jaar
Siegfried Einstein, zesenvijftig jaar
Ewa Gisela Einziger, achtentwintig jaar
Otto Eis, achtendertig jaar
Sally Josef Eis, negenenveertig jaar
Erna Eis-Ehrlich, dertig jaar
Abraham Eisemann, vierenzeventig jaar
Ernst Jakob Eisemann, negenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Harald Eisemann, elf jaar
Renate Eisemann, dertien jaar
Selma Eisemann-Höningsberger, zevenenzestig jaar
Hedwig Sara Eisemann-Loewenstein, leeftijd onbekend
Ilse Sophie Eisemann-Zuckermann, negenendertig jaar
Abraham Eisenberg, zestig jaar
Mojzesz Leib Eisenberg, tweeënvijftig jaar
Heintje Eisenberg-de Vries, achtenveertig jaar
Marja Eisenberg-Goldberg, drieënveertig jaar
Paul Eisenberger, vijfenveertig jaar
Abraham Eisendrath, negenendertig jaar
Adelheid Eisendrath, drieënzestig jaar
Bernard Eisendrath, drie jaar
Berthold Eisendrath, achtenvijftig jaar
Elisabeth Eisendrath, zestig jaar
Elisabeth Eisendrath, zeven jaar
Henri Eisendrath, eenenvijftig jaar
Henri Eisendrath, vier maanden
Iris Harriet Eisendrath, zevenentwintig jaar
Leonie Emma Eisendrath, tweeëntwintig jaar
Maja Frederika Eisendrath, zesentwintig jaar
Rudolf Leonard Eisendrath, twintig jaar
Sortine Selma Eisendrath-Juchenheim, zesenvijftig jaar
Rebecca Eisendrath-Klein, zevenenzestig jaar
Clara Eisendrath-Presburg, vierendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Eisendrath-Roosnek, drieënveertig jaar
Sigrid Lavinia Elisabeth Eisenhardt, zeventien jaar
Willy Eisenhardt, achtenvijftig jaar
Aemy Lawinia Eisenhardt-Imberg, eenenvijftig jaar
Herbert Leopold Eisenmann, negen jaar
Jacob Eisenmann, zestien jaar
Mirel Eisenmann, zeventien jaar
Relina Gudula Eisenmann, twaalf jaar
Sally Eisenmann, dertien jaar
Samuel Menachem Eisenmann, drieënveertig jaar
Simon Eisenmann, achtendertig jaar
Elza Estella Eisenmann-Lamm, zesendertig jaar
Dientje Eisenmann-Prins, tachtig jaar
Hanna Eisenstein, tweeënvijftig jaar
Sara Kunigunde Henriette Eisenstein-Stern, achtenzeventig jaar
Simon Israël Eiser, zestig jaar
Coline Eiser-Metzger, leeftijd onbekend
Else Sara Eisig, achtendertig jaar
Bohumil Eisner, drieënzestig jaar
Dawid Josef Eisner, achtentwintig jaar
Egon Eisner, drieëndertig jaar
Franz Siegmund Eisner, eenenvijftig jaar
Hanns Peter Eisner, dertien jaar
Marianne Eisner, zeven jaar
Erna Eisner-Abramowitz, veertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Dina Eisner-Boutelje, vierentwintig jaar
Emma Eisner-Paderstein, vierenzeventig jaar
Stephanie Eisner-Roth, eenenzestig jaar
Amalie Eisner-Verlibte, zevenenzestig jaar
Else Eisner-Warschauer, vierenvijftig jaar
Abraham Joseph Eitje, negentien jaar
Abraham Salomon Eitje, zevenenvijftig jaar
Alfred Eitje, vijfentwintig jaar
Baruch Elias Eitje, vierentwintig jaar
Eva Mina Eitje, vijfentwintig jaar
Raphael Henri Eitje, vijfenvijftig jaar
Zadok Eitje, drieënzestig jaar
Marianna Eitje-Asscher, zesenvijftig jaar
Elisabeth Eitje-Kulker, zevenenvijftig jaar
Estera Malka Ejzenberg, achtentwintig jaar
Aaltje Ekstein, vijftien jaar
Alex Ekstein, eenentwintig jaar
Christina Ekstein, vijfenvijftig jaar
Comprecht Ekstein, vijfenveertig jaar
Esther Ekstein, veertien jaar
Hartog Ekstein, drieëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hartog Ekstein, elf jaar
Lea Ekstein, drieënvijftig jaar
Levie Ekstein, tien jaar
Beetje Ekstein-Godschalk, vijfenzestig jaar
Aaltje Ekstein-Sleutelberg, tachtig jaar
Rosa Ekstein-Sleutelberg, zevenendertig jaar
Belia Ekstein-van Geuns, zesenvijftig jaar
Philippe Elbaum, zesenvijftig jaar
Abraham Elburg, tweeënveertig jaar
Arie Elburg, tweeëntwintig jaar
Arie Elburg, drieëntwintig jaar
Barend Elburg, vierenvijftig jaar
Barend Elburg, twee jaar
Barend Elburg, een jaar
Berta Elburg, negentien jaar
Bertha Elburg, acht jaar
Eleazer Elburg, veertig jaar
Eliazer Elburg, negenentwintig jaar
Eliezer Elburg, vijfendertig jaar
Gerson Elburg, vijfenvijftig jaar
Hanna Elburg, zeventien jaar
Jacob Elburg, zesenzestig jaar
Jacob Elburg, negen jaar
Jakob Elburg, zesentwintig jaar
Johan Arie Elburg, een jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Johanna Elburg, vierenveertig jaar
Jonas Elburg, negenenvijftig jaar
Jozeph Elburg, eenenzestig jaar
Karel Elburg, drieënzestig jaar
Karel Elburg, negenenveertig jaar
Klaartje Elburg, zevenendertig jaar
Maurits Elburg, leeftijd onbekend
Naatje Elburg, tweeëndertig jaar
Roza Elburg, zes jaar
Sara Elburg, tweeënvijftig jaar
Sara Elburg, drieënveertig jaar
Hencze Elburg-Beck, zesendertig jaar
Elise Elburg-de Jong, eenendertig jaar
Leentje Elburg-Franken, vijfenzestig jaar
Heintje Elburg-Fresco, negenendertig jaar
Bertha Elburg-Gottschalk, zevenenzeventig jaar
Maria Filomeen Elburg-Huisman, vierentwintig jaar
Rijfka Elburg-Reichman, veertig jaar
Rosa Elburg-Rosenberg, vierenvijftig jaar
Hinde Elburg-Schuster, zevenendertig jaar
Auguste Elburg-Treidel, vijfenvijftig jaar
Jaantje Elburg-van Beugen, zestig jaar
Sophia Elburg-van Leeuwen, vijfenvijftig jaar
Jacques Louis Elcus, tweeëndertig jaar
Marianne van Elderen-IJzerkoper, eenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Alfred Elekan, vierenvijftig jaar
Aron Elekan, vijfenveertig jaar
Hans Elekan, acht jaar
Jonas Elekan, vijfenveertig jaar
Louis Elekan, eenenvijftig jaar
Maurits Elekan, eenenzeventig jaar
Samuel Elekan, tweeënveertig jaar
Simon Elekan, vijfenzeventig jaar
Simon Elekan, vijftien jaar
Simon Elekan, twaalf jaar
Betsy Elekan-Buitenkant, eenenveertig jaar
Esther Elekan-de Bruin, negenendertig jaar
Rosetta Elekan-de Metz, tweeënveertig jaar
Klara Elekan-Finsij, zevenenzeventig jaar
Rebecca Elekan-Lopes Carança, drieënzestig jaar
Herta Elekan-Perl, tweeënvijftig jaar
Jetta Elekan-Schnock, tweeëntachtig jaar
Sophie Elekan-Wesly, vierentachtig jaar
Arie Elframowitz, drieënveertig jaar
Israël Elframowitz, eenenveertig jaar
Rosa Mietje Elframowitz, zevenendertig jaar
Adolf David Elias, zestig jaar
Alfred Joseph Henry Elias, vierendertig jaar
David Elias, eenenzeventig jaar
Erwin Elias, zesendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Fanny Elias, negenenvijftig jaar
Helen Elias, tweeënzeventig jaar
Henri Eduard Elias, drieëntwintig jaar
Jakob Elias, zesenvijftig jaar
Johanna Susanna Elias, zesenzestig jaar
Karl Horst Israël Elias, drieëntwintig jaar
Leonard David Elias, vierenzeventig jaar
Louisa Sara Elias, negenentwintig jaar
Matthias Elias, eenenzestig jaar
Moritz Elias, zevenenzestig jaar
Otto Max Elias, zevenenveertig jaar
Philip Elias, achtenzeventig jaar
Salomon Elias, drieënzeventig jaar
Sophie Rebecca Elisa Elias, zevenentwintig jaar
Fanni Elias-Apfel, vierenzestig jaar
Frieda Elias-Elias, zesenzestig jaar
Bertha Elias-Frank, eenenzeventig jaar
Rosalie Elias-Frankenthal, vierenvijftig jaar
Constance Emma Elias-Haldinstein, leeftijd onbekend
Theresia Elias-Levor, vierenzeventig jaar
Minna Elias-Lewin, achtenzestig jaar
Helene Elias-Löwenstein, zevenenvijftig jaar
Albertine Elias-Mautner, vijfenzeventig jaar
Theresia Elias-Reichmann, achtenveertig jaar
Klara Elias-Schönfeld, vijfenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rebekka Elias-Stein, drieënzestig jaar
Elsbeth Ernestine Elias-von Wesierski, vierenveertig jaar
Abraham Eliasar, vierenzestig jaar
Abraham Eliasar, vierendertig jaar
Albert Eliasar, twintig jaar
Benjamin Eliasar, dertig jaar
Benjamin Levie Eliasar, vier jaar
Betty Eliasar, zestien jaar
Claartje Eliasar, vijftien jaar
Dina Eliasar, vijf jaar
Gijsje Eliasar, zevenendertig jaar
Gustaaf Eliasar, vijfentwintig jaar
Hartog Levie Eliasar, elf maanden
Kaatje Eliasar, vijftien jaar
Leon Elias Eliasar, tweeënvijftig jaar
Levie Eliasar, eenenveertig jaar
Levie Eliasar, vijfendertig jaar
Mozes Eliasar, negenentwintig jaar
Rica Bets Heintje Eliasar, vier jaar
Simon Izaac Eliasar, achtenvijftig jaar
Walter Jacob Eliasar, achtentwintig jaar
Marianne Eliasar-Coster, vijfenveertig jaar
Henny Eliasar-de Vries, drieëntwintig jaar
Rachel Eliasar-Levin, achtenveertig jaar
Kaatje Eliasar-Maarssen, vierenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Vrouwktje Eliasar-van Dam, zesentwintig jaar
Betje Eliazar, twintig jaar
David Eliazar, zestien jaar
Eliazar Eliazar, zesenveertig jaar
Eliazar Eliazar, eenendertig jaar
Elizabeth Sientje Eliazar, zevenentwintig jaar
Francina Engelina Eliazar, tweeëntwintig jaar
Grietje Eliazar, vierendertig jaar
Hartog Eliazar, drieënvijftig jaar
Isaac Eliazar, veertig jaar
Izaäk Eliazar, vijfentwintig jaar
Jacob Izaac Eliazar, tweeënveertig jaar
Levie Eliazar, zevenenvijftig jaar
Levie Eliazar, negen jaar
Louis Eliazar, zesenveertig jaar
Saartje Eliazar, drieënveertig jaar
Saartje Eliazar, vijfendertig jaar
Saartje Eliazar, zestien jaar
Salomon Eliazar, drieënvijftig jaar
Simon Eliazar, vijfenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Betje Eliazar-Barendse, zevenenzestig jaar
Heintje Eliazar-de Leeuw, drieënveertig jaar
Saartje Eliazar-Goudsmit, vijfenveertig jaar
Sara Eliazar-Kokernoot, zesenzestig jaar
Rachel Eliazar-Koster, zesenvijftig jaar
Sientje Eliazar-Querido, vierenveertig jaar
Rosetta Eliazar-van der Maas, tweeënvijftig jaar
Anna Eliazar-van Kam, vijfenvijftig jaar
Hartog Eliazer, achtenzestig jaar
Hendrika Eliazer, negenenzestig jaar
Ida Eliel-Rehbock, vierentwintig jaar
David Elion, zevenenveertig jaar
Henriette Rosetta Elion, veertien jaar
Maurits Elion, zestig jaar
Meta Henriette Elion, negenentwintig jaar
Rosetta Henriette Elion, negentien jaar
Rudolf Elion, negenendertig jaar
Salomon Elion, vierenzestig jaar
Samuel Jacques Elion, vijfendertig jaar
Esther Elion-Parreira, zevenenveertig jaar
Kaatje Elion-van Messel, tweeënzestig jaar
Helena Carolina Elion-van Os, vierendertig jaar
Esther Elion-van Wesel, vijfenvijftig jaar
Rosalie Elion-Wijnkoop, eenenzestig jaar
Golda Eljasewicz, tweeëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Eljon, achtenzestig jaar
Alida Eljon, drieënvijftig jaar
Armand Eljon, dertig jaar
Eliazer Eljon, vierenvijftig jaar
Engeltje Eljon, zevenenvijftig jaar
Hartog Eljon, eenenvijftig jaar
Jacob Eljon, eenenzestig jaar
Jacob Eljon, tweeëndertig jaar
Mauritz Eljon, vierenzeventig jaar
Mina Hanna Eljon, vijfentwintig jaar
Rosette Eljon, drie jaar
Salomon Eljon, vijfenzeventig jaar
Selina Eljon, achtendertig jaar
Sophia Eljon, eenenvijftig jaar
Hildegard Eva Eljon-Dresel, tweeënveertig jaar
Mietje Eljon-Gobus, negenenveertig jaar
Elisabeth Eljon-Gompers, dertig jaar
Maartje Eljon-Sjouwerman, drieënzeventig jaar
Rudolf Elk, tweeënveertig jaar
Hanna Elk-Ewy, zesentachtig jaar
Alexander Elkan, vier jaar
Curt Elkan, zestig jaar
Erich Elkan, zesendertig jaar
Erna Elkan, eenendertig jaar
Fritz Elkan, eenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hedwig Elkan, drieëntwintig jaar
Heinrich Elkan, een jaar
Julius Elkan, achtenzestig jaar
Leo Elkan, achtendertig jaar
Lodewijk Elkan, vijfendertig jaar
Louis Elkan, vierenzestig jaar
Maurice Elkan, zes jaar
Mozes Elkan, vierenzestig jaar
Mozes Elkan, zesenveertig jaar
Philip Elkan, dertig jaar
Rosa Elkan, tweeëndertig jaar
Rosie Elkan, drieëndertig jaar
Salli Elkan, vierenveertig jaar
Sarah Elkan, eenenvijftig jaar
Selma Elkan, vijf jaar
Suzanna Elkan, zevenendertig jaar
Süssle Sara Elkan-Adler, zesendertig jaar
Vrouwtje Elkan-Rine, zeventig jaar
Mathilda Elkan-Salomon, zesenzestig jaar
Henriette Elkan-Sander, negenenvijftig jaar
Tecla Elkan-Stern, leeftijd onbekend
Rachel Elkan-Waterman, achtendertig jaar
Jane Jeanette Elkeles, negenenveertig jaar
Betje Elkerbout-Bloemendal, achtentwintig jaar
Emma Frieda Elkus, twintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hartog Elkus, vijfenzestig jaar
Helene Sara Elkus, dertig jaar
Lehman Hartog Elkus, eenendertig jaar
Hermine Elkus-Röttgen, zesenvijftig jaar
Elias Abraham Ellenberg, vierenveertig jaar
Klara Chaja Ellenberg, zesenveertig jaar
Alexander Ellern, vijfenveertig jaar
Carolina Ellern-Bing, drieëntachtig jaar
Markus Ellowicz, tweeënveertig jaar
Edgar Ellstein, vierenveertig jaar
Michael Ellstein, twee jaar
Aäron Elsas, vijfenzestig jaar
Abraham Elsas, eenenzestig jaar
Abraham Elsas, tweeënvijftig jaar
Alex Elsas, drieëntwintig jaar
Alexander Elsas, acht jaar
Alida Elsas, zevenentwintig jaar
Catharina Elsas, twintig jaar
Catharina Elsas, zeven jaar
Catharina Elsas, tien maanden
Coenraad Elsas, eenendertig jaar
David Elsas, vierenveertig jaar
Elisa Gonny Elsas, vijftien jaar
Emanuel Elsas, zevenenzestig jaar
Gonda Elsas, achtentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Gonda Elsas, zeventien jaar
Gonda Elsas, een jaar
Hartog Elsas, zesenveertig jaar
Hartog Salomon Elsas, zeven jaar
Hijman Elsas, negenenzestig jaar
Isaac Elsas, vijfendertig jaar
Isaac Elsas, vijftig jaar
Isaäc Elsas, drieënveertig jaar
Isaäc Elsas, tweeënvijftig jaar
Israël Elsas, achttien jaar
Jacob Elsas, eenenveertig jaar
Jacob Elsas, zevenentwintig jaar
Jacob Elsas, zeventien jaar
Jesaia Elsas, leeftijd onbekend
Joseph Elsas, drieënvijftig jaar
Joseph Coenraad Elsas, drie jaar
Juda Elsas, twintig jaar
Kaatje Elsas, vijftien jaar
Klara Rachel Elsas, een jaar
Lea Elsas, tien jaar
Levie Elsas, vijfenzestig jaar
Levie Elsas, achtenvijftig jaar
Levie Elsas, zesenveertig jaar
Levie Elsas, tweeëndertig jaar
Levie Elsas, eenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Levie Elsas, tweeëntwintig jaar
Louis Elsas, zesentwintig jaar
Louis Elsas, tweeëntwintig jaar
Louis Elsas, zestien jaar
Maria Elsas, veertien jaar
Marianne Elsas, drie jaar
Maurits Elsas, tweeëndertig jaar
Maurits Elsas, tweeëntwintig jaar
Maurits Elsas, zestien jaar
Meijer Elsas, zesentachtig jaar
Meijer Elsas, eenenzeventig jaar
Meijer Elsas, negenentwintig jaar
Meijer Elsas, zevenentwintig jaar
Michael Elsas, achttien jaar
Michel Elsas, tweeëntwintig jaar
Mozes Elsas, zesenzeventig jaar
Mozes Elsas, eenenvijftig jaar
Mozes Elsas, veertig jaar
Nathan Elsas, vijfenvijftig jaar
Nathan Elsas, zevenendertig jaar
Philip Elsas, drieënzestig jaar
Philip Elsas, drieëndertig jaar
Philip Elsas, dertien jaar
Rachel Elsas, dertien jaar
Rachel Elsas, een jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rebecca Elsas, zes jaar
Rosa Elsas, achttien jaar
Salomon Elsas, zesenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Salomon Elsas, zevenenveertig jaar
Salomon Elsas, vijfenveertig jaar
Salomon Elsas, drieënveertig jaar
Salomon Elsas, veertig jaar
Salomon Elsas, negenendertig jaar
Salomon Elsas, zesentwintig jaar
Sara Elsas, elf jaar
Sientje Elsas, zeventien jaar
Sophia Elsas, vijftien jaar
Willy Meijer Elsas, veertien jaar
Klaartje Elsas-Brilleslijper, negenenveertig jaar
Dina Elsas-Corper, vijfenveertig jaar
Ariana Elsas-Cune, eenenzestig jaar
Catharina Esther Elsas-Cune, tweeënveertig jaar
Judith Elsas-de Beer, vijftig jaar
Johanna Elsas-de Jong, drieënvijftig jaar
Keetje Elsas-de Rooy, negenenvijftig jaar
Gonda Elsas-Degen, zevenenzeventig jaar
Sara Elsas-Elzas, zesendertig jaar
Eva Elsas-Emmerik, vijfenzestig jaar
Clara Elsas-Engelander, eenenzestig jaar
Klaartje Elsas-Fierlier, vierenzestig jaar
Anna Elsas-Gans, dertig jaar
Hermine Elsas-Gluck, zevenenzeventig jaar
Helena Elsas-Gosselaar, eenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rosa Elsas-Halverstad, vierentwintig jaar
Betje Elsas-Kijl, negenentwintig jaar
Fietje Elsas-Lakmaker, vijfendertig jaar
Sientje Elsas-Leijden van Amstel, veertig jaar
Renee Elsas-Leisen, twintig jaar
Rebecca Elsas-Lelie, negenenzestig jaar
Rachel Elsas-Levitus, zesentwintig jaar
Mietje Elsas-Piller, zesenveertig jaar
Keetje Elsas-Pront, tweeënveertig jaar
Rachel Elsas-Pront, zevenenzestig jaar
Rachel Elsas-Schreeuwer, vijfenveertig jaar
Fenna Elsas-Soesan, vijfenvijftig jaar
Rebecca Elsas-Swaap, vierentwintig jaar
Aaltje Elsas-van Kreveld, drieënveertig jaar
Rachel Elsas-van Os, drieënveertig jaar
Klara Elsas-Vischjager, vijfentwintig jaar
Judik Elsas-Vlessing, vierendertig jaar
Clara Elsas-Vogel, veertig jaar
Duifje Elsas-Vogel, vijfendertig jaar
Roza Elsas-Vohl, negenentwintig jaar
Evelina Elsas-Waisvisz, tweeënveertig jaar
Dorothea Elsass-Danziger, achtenzestig jaar
Albin Elsbach, tachtig jaar
Emile Benjamin Elsbach, tweeënveertig jaar
Friedrich Elsbach, zesenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isaac Elsbach, tachtig jaar
Otto Isaäc Elsbach, negenentwintig jaar
Salomon Elsbach, drieënzeventig jaar
Siegfried Paul Elsbach, vijfenveertig jaar
Rachel Elsbach-de Rooij, zesenzeventig jaar
Elisabeth Elsbach-Gotschalk, negenenzestig jaar
Elsa Elsbach-Reichmann, zevenenzestig jaar
Lieselotte Elsberg-Simons, eenentwintig jaar
Frouktje Zoetje Gezina Elshof, eenenvijftig jaar
Heiman Salomon Elshof, zevenenvijftig jaar
Jette Elshof, negenenvijftig jaar
Klaartje Elshof, eenenzestig jaar
Mozes Philip Elshof, vierenvijftig jaar
Simon Elshof, zevenendertig jaar
Rachel Elshof-Cohen, zevenendertig jaar
Geertje Elshof-Salomon, achtenzestig jaar
Bela Elte, achttien jaar
Daan Jaap Elte, vier jaar
Daniel Elte, tweeënzeventig jaar
Debora Elte, zevenenvijftig jaar
Elisabeth Elte, achtendertig jaar
Emanuel Lodewijk Elte, tweeënzestig jaar
Freddy Elte, dertien jaar
Hanna Elte, zevenenvijftig jaar
Harry Elte, drieënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Herman Elte, negenentwintig jaar
Jacques Elte, vierenzestig jaar
Joachim Elte, eenenvijftig jaar
Johanna Sellie Elte, achtentwintig jaar
Joseph Elte, negenentwintig jaar
Keetje Elte, zesenzestig jaar
Levie Elte, tweeënvijftig jaar
Margaretha Elte, negenenvijftig jaar
Mirjam Elte, drieënzestig jaar
Rachel Henriette Elte, zestig jaar
Salomon Elte, drieëntwintig jaar
Sophia Elte, zesenvijftig jaar
Vit Jacob Elte, tweeënveertig jaar
Sara Elte-Baars, drieënveertig jaar
Leentje Elte-Blok, zevenenzestig jaar
Esther Elte-Pais, eenenzestig jaar
Elisabeth Elte-Speijer, zevenenveertig jaar
Sophia Elte-Stibbe, vijfenzeventig jaar
Rebecca Elte-Stork, zevenenvijftig jaar
Rosalie Elisabeth Elte-van Tijn, vijfendertig jaar
Emilie Elte-Vijth, zesenzestig jaar
Saartje Elte-Vogel, zestig jaar
Elisabeth Elte-Wesseli, dertig jaar
Rafaël Elterman, vijfenvijftig jaar
Salemon Elterman, zevenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Elterman, dertien jaar
Sophia Elterman-van Brakel, vijfenvijftig jaar
Fanny Eltes, zevenentwintig jaar
Erna Elyasewitsch, vijftien jaar
Rosa Elyasewitsch, leeftijd onbekend
Ruth Elyasewitsch, elf jaar
Leia Elyasewitsch-Grünberg, negenendertig jaar
Abraham Elzas, vijfendertig jaar
Adolph Elzas, eenentwintig jaar
Alexander Elzas, zesentwintig jaar
Alfred Elzas, eenenvijftig jaar
Bernard Elzas, een jaar
Berthe Elzas, dertien jaar
Bloemetje Elzas, drieënveertig jaar
Branca Elzas, drieëntwintig jaar
Branca Elzas, negen jaar
Celina Elzas, negentien jaar
Clara Elzas, zestien jaar
Daniel Elzas, negenenveertig jaar
Ella Sarina Elzas, elf maanden
Elly Elzas, acht maanden
Frits Elzas, dertig jaar
Gerhard Elzas, negentien jaar
Gompel Elzas, zesenzeventig jaar
Harry Elzas, vijf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Henri Elzas, vijfenzestig jaar
Herbert Hans Elzas, zesendertig jaar
Hijman Elzas, zevenendertig jaar
Hijman Elzas, vijf jaar
Izaak Elzas, zevenenveertig jaar
Jaap Martijn Elzas, vierendertig jaar
Jacob Elzas, vijfenzestig jaar
Jacob Elzas, eenentwintig jaar
Jacob Elzas, zeven jaar
Jeremias Elzas, tweeëndertig jaar
Jesaya Elzas, negenenveertig jaar
Joel Elzas, eenenveertig jaar
Johanna Hendrica Elzas, tweeënveertig jaar
Joseph Elzas, drieënvijftig jaar
Joseph Elzas, drie jaar
Justus Elzas, tweeënvijftig jaar
Lena Elzas, zestien jaar
Levie Elzas, tweeëndertig jaar
Levie Elzas, vier jaar
Louis Elzas, tweeëntwintig jaar
Louis Elzas, tweeëntwintig jaar
Louise Elzas, zes jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Maurice Elzas, tien jaar
Maurits Elzas, twintig jaar
Maurits Elzas, vier jaar
Maurits Nathan Elzas, vierenvijftig jaar
Max Elzas, dertien jaar
Michael Elzas, twee jaar
Mozes Elzas, drieënzestig jaar
Nathan Elzas, achtenveertig jaar
Nico Elzas, elf jaar
Rebekka Marianne Elzas, negentien jaar
Roosje Elzas, drieëntwintig jaar
Rozet Elzas, tweeënzestig jaar
Ruben Elzas, twaalf jaar
Ruben Elzas, vijf jaar
Salomon Elzas, vierenveertig jaar
Samson Elzas, eenentwintig jaar
Sara Louise Elzas, eenentwintig jaar
Sientje Martha Elzas, vijftien jaar
Sophia Elzas, drieëntwintig jaar
Tobias Elzas, achtentwintig jaar
Vogeltje Elzas, vijfentwintig jaar
Walter Elzas, zevenentwintig jaar
Sara Elzas-Boeken, zesentwintig jaar
Annaatje Elzas-Croese, vijftig jaar
Sara Elzas-de Rooij, achtenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rebecca Elzas-de Swarte, drieëndertig jaar
Elisabeth Elzas-de Vries, zevenenvijftig jaar
Rachel Elzas-Denneboom, drieënvijftig jaar
Roza Elzas-Emanuel, vierenveertig jaar
Paulina Elzas-Gersons, drieënnegentig jaar
Kaatje Elzas-Lootsteen, tweeënvijftig jaar
Selina Elzas-Lopes de Leao Laguna, vijfenveertig jaar
Carolina Elzas-Mainzer, eenenvijftig jaar
Alida Elzas-Nol, achtenvijftig jaar
Naatje Elzas-Peperwortel, tweeënzestig jaar
Vogeltje Elzas-Pront, eenenzeventig jaar
Belia Elzas-Schenkkan, zevenenvijftig jaar
Hermina Elzas-Slagter, drieëntwintig jaar
Eva Elzas-Spanier, zesendertig jaar
Bertha Elzas-ten Bosch, vierenzeventig jaar
Eva Elzas-van Gelder, veertig jaar
Klara Elzas-Walvisch, eenendertig jaar
Christine Mietje Elze, vierenveertig jaar
Joseph Elze, vijfendertig jaar
Mozes Bernard Elze, vierenzestig jaar
Mozes Bernard Elze, eenenveertig jaar
Rosina Kaatje Elze, tweeënzestig jaar
Sebilla Elze-de Wied, tweeënzeventig jaar
Heintje Elze-Fresco, vijfenveertig jaar
Ida Elze-Levinson, tweeënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Judith Elze-Soester, tweeëndertig jaar
Hendrika Saartje Elze-van der Horst, drieënzestig jaar
Abraham Emanuel, zestig jaar
Beatrice Emanuel, vijf jaar
Carolina Emanuel, vijfentachtig jaar
Eduard Emanuel, achtenveertig jaar
Felix Emanuel, negen jaar
Hartog Emanuel, achtentwintig jaar
Hermann Heinemann Emanuel, eenentwintig jaar
Isaäc Emanuel, vijfenvijftig jaar
Isidoor Emanuel, zevenenzestig jaar
Jacob Emanuel, zeventig jaar
Jacob Emanuel, tweeëntwintig jaar
Jakob Emanuel, vijfenzestig jaar
Joseph Emanuel, zesenzestig jaar
Joseph Louis Emanuel, twaalf jaar
Leo Emanuel, twintig jaar
Markus Emanuel, eenenvijftig jaar
Otto Emanuel, zevenenzeventig jaar
Samuel Emanuel, vijfendertig jaar
Samuel Emanuel, zevenendertig jaar
Reintje Emanuel-Davidson, achtenzestig jaar
Rosette Emanuel-Dresden, tweeëntwintig jaar
Martha Emanuel-Goldschmidt, drieënveertig jaar
Judith Emanuel-Hennipseel, zevenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isabella Emanuel-Kan, vierenzeventig jaar
Johanna Emanuel-Michaelis, vierenzeventig jaar
Roosje Emanuel-Sealtiel, zevenentwintig jaar
Sophia Goltje Emanuel-van Berg, zestig jaar
Maria Emanuel-van Emrik, vijfenveertig jaar
Judik Sara Emanuel-Weyl, tweeënzestig jaar
Aaltje van Embden, eenenvijftig jaar
Adolf Michel Jacques van Embden, zesenvijftig jaar
Andries van Embden, tweeënzestig jaar
Andries van Embden, eenendertig jaar
Aron van Embden, dertien jaar
Barend van Embden, vierendertig jaar
Barend van Embden, dertig jaar
Betje van Embden, zevenenzestig jaar
Eliazar van Embden, leeftijd onbekend
Eliazar van Embden, vijftig jaar
Frederika van Embden, zevenenvijftig jaar
Izaak van Embden, zesentwintig jaar
Izak van Embden, zevenentwintig jaar
Jacob van Embden, eenenzestig jaar
Jacob van Embden, tweeënveertig jaar
Jacob van Embden, vierendertig jaar
Jacob van Embden, tweeëntwintig jaar
Jacob van Embden, twee jaar
Jacob David van Embden, zeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jozef van Embden, zeventien jaar
Juda van Embden, achtenzestig jaar
Juda Abraham van Embden, achttien jaar
Levie van Embden, zesenzestig jaar
Louise Martha van Embden, achttien jaar
Margot Olga van Embden, veertien jaar
Mozes van Embden, achtenzeventig jaar
Rebecca van Embden, drieënveertig jaar
Rebecca van Embden, negentien jaar
Salomon van Embden, negenenzeventig jaar
Salomon Elias van Embden, vijftig jaar
Sara van Embden, twee jaar
Sophia van Embden, drie maanden
Wilhelmina van Embden, vijfenveertig jaar
Mietje van Embden-Blits, tweeënzeventig jaar
Marianne van Embden-Boas, drieënvijftig jaar
Rebecca van Embden-de Rood, drieënveertig jaar
Esther van Embden-Gobes, tweeënzestig jaar
Betje van Embden-Goudsmit, tweeënzestig jaar
Judith van Embden-Goudsmit, vijfenzestig jaar
Sara van Embden-Groen, vijfenzeventig jaar
Esther van Embden-Hamerslag, twintig jaar
Anna van Embden-Hes, zevenenveertig jaar
Hanneke van Embden-Hes, vierenzeventig jaar
Isabella Wilhelmina van Embden-Jacobs, drieënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara van Embden-Mok, zesenvijftig jaar
Maria van Embden-Poppegaai, vijfentwintig jaar
Sara van Embden-Slier, tweeënvijftig jaar
Eleonora van Embden-Trijtel, achtenzestig jaar
Sara van Embden-van Voolen, zeventig jaar
Clara van Emde-Calff, tweeënzestig jaar
Abraham Emden, vijfenvijftig jaar
Abraham Emden, drieëntwintig jaar
Abraham Emden, elf jaar
Abraham van Emden, zesenzestig jaar
Abraham van Emden, eenenvijftig jaar
Alexander van Emden, achtenveertig jaar
Alfred Jacques van Emden, tien jaar
André van Emden, tweeënvijftig jaar
Anna van Emden, tweeënveertig jaar
Anna van Emden, vierentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Arnold van Emden, drieënzestig jaar
Arnold van Emden, een jaar
Barend Emden, tweeëndertig jaar
Bernardus van Emden, negen jaar
Bertha van Emden, zevenenvijftig jaar
Betsy van Emden, achtendertig jaar
Branka van Emden, zesendertig jaar
Celien van Emden, zeventien jaar
Elisabeth Emden, veertig jaar
Elisabeth Emden, veertien jaar
Emanuel Emden, drieënvijftig jaar
Hans van Emden, zestien jaar
Henri Emden, veertig jaar
Herman van Emden, vijfenzestig jaar
Hijman van Emden, zevenendertig jaar
Hijman Emden, eenenzestig jaar
Hijman Emden, vierendertig jaar
Hijman van Emden, vierendertig jaar
Isaac Emden, twintig jaar
Isaäc van Emden, drieënzestig jaar
Israël Emden, zestien jaar
Izaak van Emden, eenentwintig jaar
Jacob van Emden, vierentwintig jaar
Jacob van Emden, tweeëntwintig jaar
Jacqueline van Emden, twee jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacques van Emden, vierenvijftig jaar
Jansje Emden, achtentwintig jaar
Jeannette van Emden, vijfenveertig jaar
Jenny Emden, vijftien jaar
Johanna van Emden, zes jaar
Joost Emden, eenenveertig jaar
Joost Emden, negenentwintig jaar
Joseph van Emden, negenenzestig jaar
Lea van Emden, zevenenvijftig jaar
Leo van Emden, zevenentwintig jaar
Levie Heiman van Emden, zevenenveertig jaar
Lion Emden, vijf jaar
Lion Arthur van Emden, negenentwintig jaar
Louis Emden, vijftien jaar
Louis Lena van Emden, eenendertig jaar
Maria van Emden, veertig jaar
Maurits van Emden, vierenveertig jaar
Meijer Emden, tweeënveertig jaar
Mourits van Emden, vierenzestig jaar
Mozes van Emden, zesenzestig jaar
Mozes van Emden, zesenveertig jaar
Mozes van Emden, negenendertig jaar
Mozes van Emden, negenentwintig jaar
Mozes Jacob van Emden, zesenvijftig jaar
Nico Emden, achttien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Philip van Emden, zevenenvijftig jaar
Rachel Emden, tien jaar
Reina van Emden, zestien jaar
Rieka van Emden, negen jaar
Rosetta Louise van Emden, vijfendertig jaar
Ruben van Emden, eenenzestig jaar
Salomon van Emden, vijfendertig jaar
Salomon David van Emden, vijfendertig jaar
Schilo van Emden, zeven jaar
Sophia van Emden, tweeëntwintig jaar
Sophie van Emden, achttien jaar
Via Roosje Emden, elf jaar
Bertha Emden-Arons, twintig jaar
Anna Emden-Beek, zevenendertig jaar
Johanna van Emden-Blitz, zevenenveertig jaar
Clara van Emden-Cohen, vierenzestig jaar
Clara van Emden-de Horst, negenenveertig jaar
Anna van Emden-de Jong, achtenzestig jaar
Roza Emden-de Vries, eenenveertig jaar
Rosa van Emden-Engel, drieënzeventig jaar
Mietje van Emden-Engelschman, zeventig jaar
Flora van Emden-Fresco, drieënzestig jaar
Reintje Emden-Gerritse, tweeënzestig jaar
Rachel Emden-Goedel, veertig jaar
Jeannette van Emden-Groen, eenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marika Julia van Emden-Hart, vierentwintig jaar
Grietje van Emden-Heijmans, vijfenzeventig jaar
Dora van Emden-Kosters, zesenzestig jaar
Rosa van Emden-Lion, vijfentachtig jaar
Sara van Emden-Lobatto, achtenzestig jaar
Josette van Emden-Marx, zesentwintig jaar
Betje van Emden-Meljado, vierenveertig jaar
Marie van Emden-Neter, zevenentwintig jaar
Heintje van Emden-Os, tweeënveertig jaar
Henriette van Emden-Roozendaal, drieëndertig jaar
Zientje van Emden-Rozenberg, vierenzestig jaar
Hendrika van Emden-Schuijer, achtendertig jaar
Clara Karoline van Emden-Skaller, drieëndertig jaar
Alida van Emden-Speijer, vierenvijftig jaar
Elisabeth van Emden-Swaalep, zevenenveertig jaar
Sara Emden-Tokkie, zevenendertig jaar
Frouktje van Emden-van Coevorden, tweeëndertig jaar
Betje van Emden-van der Horst, zesenvijftig jaar
Aaltje van Emden-van Embden, zevenenzestig jaar
Alijda van Emden-van Embden, eenenzeventig jaar
Sara van Emden-van Embden, zeventig jaar
Keetje Emden-van Kolm, zestig jaar
Heintje Emden-Vuijsje, drieënvijftig jaar
Julie van Emden-Werij, vierenvijftig jaar
Isidore Samuel van Emmen, vijfenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jeanette van Emmen, drieëntwintig jaar
Louis Samuel van Emmen, achtenvijftig jaar
Grietje van Emmen-de Leeuw, zevenenveertig jaar
Hanna Ruth Emmerich, vier jaar
Heinrich Emmerich, zesenvijftig jaar
Hermann Israël Emmerich, zevenendertig jaar
Hugo Bernhard Emmerich, leeftijd onbekend
Ile Sara Emmerich, zestien jaar
Juliane Emmerich, zes jaar
Lotte Emmerich, dertien jaar
Werner Emmerich, achttien jaar
Liesel Emmerich-Hochheimer, negenentwintig jaar
Ida Emmerich-Kern, negenenveertig jaar
Helene Emmerich-Stenszweski, negenenveertig jaar
Abraham Emmerik, negenenvijftig jaar
Abraham Emmerik, zesendertig jaar
Abraham Emmerik, vijfendertig jaar
Betje Emmerik, tweeëntwintig jaar
Betje Emmerik, zeventien jaar
Betje Emmerik, zestien jaar
Betsy Emmerik, twintig jaar
Branca Emmerik, vierentwintig jaar
Branca Emmerik, negen jaar
Branca Rebecca Emmerik, elf jaar
Clara Emmerik, zeventien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
David Emmerik, vijfentachtig jaar
David Emmerik, vierendertig jaar
David Emmerik, vierendertig jaar
David Emmerik, vijftien jaar
Dientje Emmerik, tweeëntwintig jaar
Heijman Emmerik, zesentwintig jaar
Heintje Emmerik, zevenenveertig jaar
Hijman Emmerik, tweeënvijftig jaar
Isaäc Emmerik, vijfenvijftig jaar
Isaäc Emmerik, vijf jaar
Jacob Emmerik, achtenvijftig jaar
Jacob Emmerik, zesentwintig jaar
Jacob Emmerik, tweeëntwintig jaar
Jacob Isaak Emmerik, achtentwintig jaar
Jansje Emmerik, vierentwintig jaar
Joseph Emmerik, eenenzestig jaar
Joseph Emmerik, drieëntwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Leentje Emmerik, negenenveertig jaar
Levie Emmerik, negenenveertig jaar
Levie Emmerik, vijfentwintig jaar
Marianna Emmerik, dertien jaar
Meijer Emmerik, vijftig jaar
Mozes Emmerik, eenentwintig jaar
Mozes Emmerik, dertien jaar
Philip Emmerik, zestien jaar
Sally Emmerik, tweeëntwintig jaar
Salomon Emmerik, tweeënzestig jaar
Salomon Emmerik, zesenveertig jaar
Salomon Emmerik, drieëntwintig jaar
Simon Emmerik, vijfenvijftig jaar
Simon Emmerik, negentien jaar
Fijtje Emmerik-Bril, zestig jaar
Margaretha Emmerik-Brilleslijper, vijfentwintig jaar
Rachel Emmerik-de Winter, zevenenveertig jaar
Rachel Emmerik-Emmerik, zestig jaar
Betje Emmerik-Engelsman, zesendertig jaar
Heintje Emmerik-Ensel, vijftig jaar
Esther Emmerik-Meljado, zestig jaar
Eva Emmerik-Mouwes, zestig jaar
Alida Emmerik-Plotske, vierenveertig jaar
Vogeltje Emmerik-Worms, achtenveertig jaar
Aäron Emmering, zesenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Albert Emmering, drieëntwintig jaar
Anna Emmering, zesenvijftig jaar
Arnold Emmering, vijftien jaar
Aron Emmering, achtendertig jaar
Aron Adolf Emmering, achtendertig jaar
Betje Emmering, zesenzestig jaar
Charles Emmering, achtendertig jaar
Elena Emmering, zesendertig jaar
Elias Emmering, tweeënvijftig jaar
Eva Emmering, tweeëndertig jaar
Ferdinand Emmering, achtendertig jaar
Flora Emmering, negenenzestig jaar
Geertje Emmering, zesenzeventig jaar
Ingrid Emmering, twaalf jaar
Jacques Emmering, dertien jaar
Rebekka Emmering, zevenendertig jaar
Franziska Rosa Emmering-Blumenthal, zesendertig jaar
Betty Emmering-Lissauer, tweeënzestig jaar
Lisa Emmering-Meyer, achtentwintig jaar
Dina Emmering-Nerden, vierenzestig jaar
Henriette Emmering-van Raalte, achtenzestig jaar
Siegbert Israel Emrich, vijfenveertig jaar
Aäron van Emrik, drieënvijftig jaar
Bernard van Emrik, zesentwintig jaar
Betje van Emrik, vier maanden
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elfriede van Emrik, twee jaar
Greta Emrik, twaalf jaar
Hijman Emrik, elf jaar
Jacob van Emrik, drieënzestig jaar
Jacob van Emrik, eenendertig jaar
Joseph van Emrik, drieënvijftig jaar
Joseph van Emrik, eenentwintig jaar
Joseph van Emrik, zestien jaar
Klara van Emrik, drie jaar
Levie van Emrik, vijfenveertig jaar
Levie van Emrik, vierentwintig jaar
Lewie van Emrik, zesendertig jaar
Louis van Emrik, dertig jaar
Rachel van Emrik, twee jaar
Salomon van Emrik, dertig jaar
Salomon van Emrik, vijfendertig jaar
Samson van Emrik, negenenzestig jaar
Samuel van Emrik, zestien jaar
Simon van Emrik, zevenenzestig jaar
Simon van Emrik, twintig jaar
Betje van Emrik-Gobits, zestig jaar
Flora van Emrik-Muller, vijfendertig jaar
Bertha van Emrik-Norden, achtentwintig jaar
Feodora van Emrik-Rubens, negenendertig jaar
Rebecca van Emrik-Sluis, vijfentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Meintje van Emrik-Soep, veertig jaar
Marianne van Emrik-Swart, drieënvijftig jaar
Grietje van Emrik-van Cleef, zesenzestig jaar
Margaretha van Emrik-Worms, achtentwintig jaar
Margaretha van Emrik-Würms, vierentwintig jaar
Sophie Endel, twintig jaar
Miriem Endzweig-Holles, tweeënvijftig jaar
Abraham van Engel, vijfenzeventig jaar
Abraham van Engel, zes jaar
Alexander van Engel, zes jaar
Anna Engel, dertien jaar
Benjamin van Engel, zevenenveertig jaar
Benjamin Daniel van Engel, zevenendertig jaar
Bep van Engel, vier jaar
Chaim Mendel Engel, vijftien jaar
Daniel van Engel, achtenveertig jaar
Daniel van Engel, dertien jaar
Daniel Markus van Engel, een jaar
Eduard van Engel, zevenenzestig jaar
Esther van Engel, drieënveertig jaar
Eugen Engel, zevenenzestig jaar
Francisca van Engel, zestien jaar
Franz Josef Engel, zesenveertig jaar
Gesina van Engel, drieënzeventig jaar
Hartog Meijer Jacob van Engel, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isidoor van Engel, tweeënzeventig jaar
Isidor van Engel, achtendertig jaar
Jacob van Engel, zevenendertig jaar
Joseph van Engel, drieëndertig jaar
Julius Alfred Engel, leeftijd onbekend
Marcus van Engel, vijfenveertig jaar
Meijer van Engel, negenendertig jaar
Mia Sophia van Engel, negen jaar
Moses van Engel, negenenveertig jaar
Mozes Aron van Engel, vierenvijftig jaar
Robert van Engel, vijf maanden
Ruth van Engel, zeven jaar
Salomon van Engel, negenenzestig jaar
Salomon van Engel, negenenveertig jaar
Salomon Hartog van Engel, twaalf jaar
Schmul Jacob Engel, zevenenveertig jaar
Seraphine Johanna van Engel, vijftien jaar
Simon van Engel, eenenvijftig jaar
Sophia Rebecca van Engel, negen jaar
Rachel van Engel-Davidson, dertig jaar
Saartje van Engel-de Leef, zesendertig jaar
Johanna van Engel-Grunewald, vierenzeventig jaar
Sophia Engel-Heijman, achtenzeventig jaar
Saartje van Engel-Keijzer, vierenzeventig jaar
Maria van Engel-Lindeman, vijfendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Schajndla Engel-Lomaz, tweeënveertig jaar
Heintje van Engel-Maarsen, tweeënzestig jaar
Sophia van Engel-Nort, zevenenzestig jaar
Margaretha van Engel-Salomons, veertig jaar
Kaatje van Engel-Schaap, zevenenzeventig jaar
Mina van Engel-Trautmann, vierenzeventig jaar
Mattje van Engel-van Gelderen, zeventig jaar
Lotte Helene van Engel-Vijth, vierendertig jaar
Selma van Engel-Visser, achtendertig jaar
Recha van Engel-Wieseneck, eenenvijftig jaar
Jeannette van Engel-Wolff, veertig jaar
Aaltje Engelander, zeven jaar
Aaltje Engelander, een jaar
Abraham Engelander, zesenzeventig jaar
Abraham Engelander, zeventig jaar
Abraham Engelander, vierenvijftig jaar
Abraham Engelander, zesenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Alexander Engelander, tweeënveertig jaar
Ariane Engelander, drie jaar
Aron Engelander, achtenzestig jaar
Barend Engelander, veertig jaar
Barend Engelander, zesendertig jaar
Benedictus Engelander, zeventien jaar
Betty Engelander, drie jaar
Carel Engelander, achtenveertig jaar
Clara Engelander, veertien jaar
Cosman Engelander, drieënvijftig jaar
David Engelander, zesenveertig jaar
Eduard Herman Engelander, vierendertig jaar
Elias David Engelander, achttien jaar
Eliazer Engelander, drieënveertig jaar
Eliazer Engelander, drieëndertig jaar
Eliazer Engelander, dertien jaar
Eliazer Engelander, vijfenveertig jaar
Elize Selma Engelander, vijf jaar
Esther Engelander, dertien jaar
Gerard Engelander, negenenveertig jaar
Grietje Engelander, vijfenvijftig jaar
Hartog Engelander, zestig jaar
Hendrika Flora Engelander, zestien jaar
Henri Engelander, eenennegentig jaar
Henri Engelander, vierentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Henri Engelander, acht jaar
Henri Nathan Engelander, elf jaar
Hijman Engelander, vierentwintig jaar
Ingeborg Engelander, tien jaar
Isaäc Engelander, tweeënzestig jaar
Isaäc Engelander, eenentwintig jaar
Isaäc Engelander, elf jaar
Izaak Engelander, zevenentwintig jaar
Jacob Engelander, eenendertig jaar
Jacob Engelander, achtentwintig jaar
Jacques Engelander, drieënveertig jaar
Jozef Engelander, zesentwintig jaar
Kaatje Engelander, vijfenveertig jaar
Lehman Engelander, negenentwintig jaar
Lena Engelander, tien jaar
Levi Engelander, vierentwintig jaar
Levie Engelander, vijfenzestig jaar
Louis Engelander, tweeëntwintig jaar
Marcus Engelander, negenenveertig jaar
Marcus Engelander, achtendertig jaar
Marianna Margaretha Engelander, zesendertig jaar
Marianne Engelander, tweeënvijftig jaar
Marie Engelander, zeventien jaar
Max Engelander, twintig jaar
Max Engelander, vijftien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mietje Engelander, negenentwintig jaar
Mozes Engelander, eenenveertig jaar
Nathan Engelander, negenenvijftig jaar
René Engelander, drie jaar
Roosje Engelander, vijfendertig jaar
Ruben Engelander, zevenenveertig jaar
Sallij Engelander, vijfenvijftig jaar
Salomon Engelander, eenenzestig jaar
Salomon Engelander, zesendertig jaar
Salomon Engelander, zesendertig jaar
Salomon Engelander, eenentwintig jaar
Sonja Engelander, drie jaar
Sara Engelander-Agsteribbe, eenenvijftig jaar
Sara Engelander-Beesemer, vijfendertig jaar
Judith Engelander-Beugeltas, vijfentachtig jaar
Josephine Tellie Engelander-Blanes, zevenentwintig jaar
Sara Engelander-Bonewit, vierenvijftig jaar
Cato Dina Engelander-Boom, eenenzestig jaar
Klaartje Engelander-Borstel, negenenzeventig jaar
Rachel Engelander-Chatzkeliowitsch, vierenzestig jaar
Esther Engelander-Croonenberg, zeventig jaar
Sophia Engelander-de Vries, vierendertig jaar
Femmina Engelander-Engelsman, zevenendertig jaar
Rachel Engelander-Fortuyn, vijfenzeventig jaar
Theresia Engelander-Fransman, vijfenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Engelander-Groen, achtendertig jaar
Anna Engelander-Hes, zesenveertig jaar
Rosette Engelander-Leeuwarden, eenenveertig jaar
Leentje Engelander-Meijer, zevenenzestig jaar
Jetje Engelander-Messcher, vijfenvijftig jaar
Dina Engelander-Nort, drieënveertig jaar
Heintje Engelander-Pappie, achttien jaar
Lea Engelander-Peper, vijftig jaar
Naatje Engelander-Piller, negenenvijftig jaar
Jeannette Engelander-Polak, negenenvijftig jaar
Celina Engelander-Ritmeester, achtentwintig jaar
Aaltje Engelander-Rootveld, zesenzestig jaar
Esther Engelander-Salomon, eenenzestig jaar
Sophia Engelander-Stodel, vierentwintig jaar
Sophie Engelander-Stodel, vijftig jaar
Ilse Engelander-van der Velde, vijfendertig jaar
Cato Engelander-van Praag, vierenveertig jaar
Rebecca Engelander-van Praag, drieënvijftig jaar
Roza Engelander-van Sister, drieëntwintig jaar
Heintje Engelander-Verdoner, negenenveertig jaar
Marianne Engelander-Viskoper, achtendertig jaar
Rosa Engelander-Zanten, tweeënveertig jaar
Natan Engelberg, tweeënzestig jaar
Berta Sara Engelberg-Bienstock, eenenzestig jaar
Hans Joachim Engelbert, zeventien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Engelman, zeventig jaar
Milan Engelman, vijf jaar
Sara Engelman-van Bueren, drieënzestig jaar
Heijmann Engelmann, vijfenzeventig jaar
Olaf Engelmann, twaalf jaar
Sigmund Engelmann, vijfendertig jaar
Eva Engelmann-Biberfeld, vierenzeventig jaar
Alma Graciette Engelmann-Sonnenschein, tweeëndertig jaar
Abraham Engelschman, negenenveertig jaar
Anna Engelschman, eenendertig jaar
Hendrika Engelschman, zeventien jaar
Isaak Engelschman, zes jaar
Jacob Engelschman, eenenvijftig jaar
Levie Engelschman, zevenenvijftig jaar
Levie Engelschman, negenendertig jaar
Meijer Engelschman, zevenenzestig jaar
Meijer Engelschman, zeven maanden
Nathan Engelschman, negenendertig jaar
Samuel Engelschman, zeventien jaar
Chaja Engelschman-Blatt, zesendertig jaar
Veronica Engelschman-de Vries, eenenvijftig jaar
Rachel Engelschman-Finsi, achtenvijftig jaar
Henriette Engelschman-Les, twintig jaar
Kaatje Engelschman-Lootsteen, drieënveertig jaar
Judith Engelschman-Swart, negenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marianne Engelschman-Waterman, vijftig jaar
Abraham Engelsman, vierenvijftig jaar
Abraham Engelsman, zevenendertig jaar
Abraham Engelsman, dertig jaar
Abraham Jacob Engelsman, zevenenveertig jaar
Anna Engelsman, tweeëndertig jaar
Anna Engelsman, vijftien jaar
Anna Bertha Engelsman, zestien jaar
Annie Engelsman, vier jaar
Arie Engelsman, zeventig jaar
Arthur Engelsman, zesentwintig jaar
Barend Engelsman, vijfenzeventig jaar
Barend Engelsman, eenendertig jaar
Barend Engelsman, achttien jaar
Benjamin Engelsman, vierenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Benjamin Engelsman, acht jaar
Bernard Louis Abraham Engelsman, zeventien jaar
Charles Engelsman, drieëntwintig jaar
David Engelsman, negenenzestig jaar
Elias Engelsman, eenenvijftig jaar
Emanuel Engelsman, achtentwintig jaar
Esther Engelsman, dertien jaar
Esther Engelsman, negen jaar
Esther Dina Engelsman, veertien jaar
Gerard Engelsman, een maand
Gerrit Engelsman, zevenenvijftig jaar
Gerrit Engelsman, zesendertig jaar
Gerrit Engelsman, dertien jaar
Greta Engelsman, achttien jaar
Grietje Engelsman, achtenvijftig jaar
Hartog Engelsman, vierenzeventig jaar
Hartog Engelsman, tweeëntwintig jaar
Hartog Jacques Engelsman, elf jaar
Herman Engelsman, vierenveertig jaar
Hermann Engelsman, vijfenveertig jaar
Isaac Engelsman, drieënzeventig jaar
Isaac Engelsman, vijftig jaar
Izak Engelsman, zevenenveertig jaar
Jacob Engelsman, negenenzeventig jaar
Jacob Engelsman, achtenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Engelsman, vijfendertig jaar
Jacob Engelsman, elf jaar
Jacob Engelsman, vier jaar
Jetta Sara Engelsman, eenenveertig jaar
Johanna Engelsman, achttien jaar
Joseph Engelsman, tweeënzestig jaar
Joseph Engelsman, dertig jaar
Joseph Nathan Engelsman, eenenvijftig jaar
Jozef Engelsman, vijfentwintig jaar
Klaartje Engelsman, drieënvijftig jaar
Lea Engelsman, zevenenvijftig jaar
Leendert Engelsman, vierenzestig jaar
Leendert Engelsman, eenenveertig jaar
Leendert Engelsman, twee jaar
Leny Engelsman, drie jaar
Levie Engelsman, vijfenvijftig jaar
Levie Engelsman, vijfentwintig jaar
Louis Engelsman, drieënveertig jaar
Louis Charles Engelsman, achttien jaar
Maria Marianne Engelsman, acht jaar
Max Engelsman, zeven jaar
Meijer Engelsman, drieëndertig jaar
Mozes Engelsman, vierenzestig jaar
Mozes Engelsman, zes jaar
Nathalia Engelsman, vijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Nathan Engelsman, vijftig jaar
Nathan Engelsman, drieëndertig jaar
Nathan Abraham Engelsman, negenenveertig jaar
Nathan Joseph Engelsman, vijfentwintig jaar
Philip Engelsman, tweeëndertig jaar
Rebecca Engelsman, zes jaar
Reina Engelsman, zevenendertig jaar
Reina Engelsman, drie jaar
Salomon Engelsman, achtenzestig jaar
Salomon Engelsman, negenenvijftig jaar
Salomon Engelsman, achtendertig jaar
Salomon Engelsman, drieëndertig jaar
Salomon Engelsman, eenendertig jaar
Samuel Engelsman, vijfenveertig jaar
Schoontje Engelsman, negenendertig jaar
Schoontje Hartog Izabella Engelsman, zevenenvijftig jaar
Sigmund Isaac Engelsman, drie jaar
Simon Engelsman, negen jaar
Sonja Engelsman, drie jaar
Veronica Engelsman, twintig jaar
Sophie Engelsman-Abrahamson, vijftig jaar
Mietje Engelsman-Bachrach, zesenvijftig jaar
Clara Engelsman-Barend, negenenvijftig jaar
Sientje Engelsman-Bas, vijftig jaar
Aaltje Engelsman-Buijtekant, achtenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Maria Engelsman-Cohen, eenendertig jaar
Leentje Engelsman-de Haan, tweeënzeventig jaar
Rachel Engelsman-de Levie, drieënzeventig jaar
Anna Engelsman-de Metz, zesentwintig jaar
Sellie Engelsman-Degen, tweeëntwintig jaar
Leentje Engelsman-Druijf, vierenvijftig jaar
Amalia Engelsman-Eijsman, zesenvijftig jaar
Masje Engelsman-Ek, zesentwintig jaar
Roosje Engelsman-Frank, achtendertig jaar
Judith Engelsman-Frijda, zevenentachtig jaar
Rebecca Engelsman-Gobes, negenenvijftig jaar
Sophia Engelsman-Hurwits, vierenzeventig jaar
Elsje Engelsman-Jacobs, tweeëndertig jaar
Esther Engelsman-Ketellapper, dertig jaar
Heintje Engelsman-Kloot, zevenenveertig jaar
Ester Engelsman-Kohn, drieënvijftig jaar
Eva Engelsman-Loeza, eenenveertig jaar
Hendrika Engelsman-Melkman, drieënvijftig jaar
Heintje Engelsman-Mestriz, drieënveertig jaar
Sellij Engelsman-Opdenberg, achtentwintig jaar
Elizabeth Engelsman-Overste, vijfendertig jaar
Anna Engelsman-Polak, dertig jaar
Roosje Helena Engelsman-Poppers, drieëndertig jaar
Naatje Engelsman-Presser, vierenvijftig jaar
Marianne Engelsman-Rodriguez, zevenenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Helena Engelsman-Schlösser, achtendertig jaar
Aaltje Engelsman-Schrijver, eenenzestig jaar
Saartje Engelsman-Schuitevoerder, zevenenzestig jaar
Martha Engelsman-Sigaar, vijfentwintig jaar
Elisabeth Engelsman-Swaab, vierentachtig jaar
Sara Engelsman-van den Berg, vierentwintig jaar
Sientje Engelsman-van den Berg, zevenentwintig jaar
Catharina Engelsman-van der Bijl, dertig jaar
Roosje Engelsman-van der Sluijs, eenenvijftig jaar
Margaretha Engelsman-van Linda, negenendertig jaar
Judic Engelsman-van Lochem, zesenveertig jaar
Dina Engelsman-van Sister, drieëndertig jaar
Esther Engelsman-Victors, vijfenzeventig jaar
Betje Engelsman-Viskoper, veertig jaar
Naatje Engelsman-Vos, eenenveertig jaar
Eva Engelsman-Waas, tweeënveertig jaar
Judith Engelsman-Waterman, vijfenzestig jaar
Marianne Engelsman-Wegloop, vierentwintig jaar
Elise Engelsman-Worms, zesenvijftig jaar
Aaron Engers, dertig jaar
Abraham Engers, negenenvijftig jaar
Abraham Engers, drieënvijftig jaar
Abraham Engers, eenenveertig jaar
Alexander Engers, negenentwintig jaar
Alexander Engers, zeven jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Arnold Engers, dertien jaar
Benjamin Engers, negenenzestig jaar
Benjamin Engers, vijfenvijftig jaar
Benjamin Engers, vijfenveertig jaar
Bernard van Engers, negentien jaar
Bernarrd Engers, zevenenvijftig jaar
Bertha Engers, acht maanden
Berti Serold Engers, vierenveertig jaar
Carola Engers, zes jaar
David Engers, eenendertig jaar
Elionore Jozefine Engers, zesentwintig jaar
Elisabeth Engers, achttien jaar
Elisabeth van Engers, negenentwintig jaar
Esther Engers, twaalf jaar
Frederik Lodewijk Engers, tweeënveertig jaar
Frederika Engers, twintig jaar
Freerk Engers, eenenzestig jaar
Freerk Engers, zestig jaar
Freerk Albert Henry Engers, vier jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hanna Elisabeth van Engers, eenendertig jaar
Hartog Engers, tweeëntwintig jaar
Heinz Gustav Engers, vierendertig jaar
Helena Engers, zesentwintig jaar
Hélène van Engers, achttien jaar
Henri van Engers, zesentwintig jaar
Henri Engers, eenentwintig jaar
Henriette Grethe Engers, eenendertig jaar
Herman Engers, vierentwintig jaar
Isaac Engers, vijfenvijftig jaar
Isidor Engers, eenenvijftig jaar
Isidore van Engers, zesendertig jaar
Izaäk Engers, drieënvijftig jaar
Jacob Engers, eenenzestig jaar
Jacob van Engers, vierenvijftig jaar
Jacob van Engers, vierendertig jaar
Jeannette Engers, vijftien jaar
Johan Frederik Theodoor Engers, vijfentwintig jaar
Joseph van Engers, drieëndertig jaar
Joseph Isidor Engers, twintig jaar
Jozeph Engers, vijfenzestig jaar
Leonard Engers, negenenzeventig jaar
Leonard Engers, vierentwintig jaar
Leonard Simon Engers, zevenentwintig jaar
Levie Engers, drieëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Levij Engers, dertien jaar
Levy Engers, tweeënzeventig jaar
Lina Engers, zesendertig jaar
Louis Engers, vierenvijftig jaar
Machiel van Engers, eenendertig jaar
Marcus Engers, zesenzeventig jaar
Marietje Engers, tien jaar
Maurits Engers, tweeëntwintig jaar
Meijer Engers, achttien jaar
Mina Engers, zestien jaar
Mourits Engers, zevenenvijftig jaar
Mozes Engers, dertien jaar
Mozes Nathan van Engers, vijfendertig jaar
Mozes Noach Engers, zesenzeventig jaar
Nathan Jacob van Engers, zevenenzeventig jaar
Nathan Joseph van Engers, zesenvijftig jaar
Nathan Mozes van Engers, achtenzestig jaar
Rachel Engers, veertig jaar
Ruth Engers, zestien jaar
Salomon Engers, achtenzestig jaar
Salomon Engers, negenendertig jaar
Samuel Engers, tweeënzeventig jaar
Samuel Engers, negenenvijftig jaar
Samuel Joseph Engers, zevenendertig jaar
Sander Engers, eenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Engers, veertien jaar
Sara Engers, zesenvijftig jaar
Sophie Engers, vijftig jaar
Veronica Engers, acht jaar
Mietje Engers-Braun, tweeënzestig jaar
Aaltje Engers-Cohen, negenenveertig jaar
Sophia Catharina Engers-Cohen, zesenzestig jaar
Geilina Saartje Engers-de Jong, zesenveertig jaar
Else Engers-de Vries, drieënveertig jaar
Louise Henriette Leonore Engers-Drukker, eenenzeventig jaar
Rebecca van Engers-Emmering, vierenvijftig jaar
Elisabeth Engers-Glaser, vijfenzeventig jaar
Klara Engers-Hangjas, negentien jaar
Marianne Jeannette Engers-Harschel, zevenenvijftig jaar
Jettchen Engers-Hess, drieënveertig jaar
Victorine Juliette van Engers-Horn, eenenzestig jaar
Josephina van Engers-Katan, zeventig jaar
Froukje Engers-Lezer, zevenenzeventig jaar
Margarete Engers-Neustadt, eenenzestig jaar
Doris Engers-Pfingst, eenendertig jaar
Mina Engers-Pijnappel, zevenenzestig jaar
Esther Engers-Plukker, negenenvijftig jaar
Jacoba Fenna Engers-Polak, vijftig jaar
Rosa Engers-Praag, eenentachtig jaar
Bertha Engers-Reindorp, zesenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mietje Engers-Roos, vijftig jaar
Hester Alexandria van Engers-Sarluij, zesendertig jaar
Kreincza Engers-Starkman, achtendertig jaar
Frieda Engers-van den Berg, eenendertig jaar
Betje Engers-van der Velde, achtenzeventig jaar
Jetje Engers-van Hasselt, zestig jaar
Naatje Engers-van Straaten, zesenzestig jaar
Grietje Engers-van Veen, zesenzestig jaar
Frieda Engers-Weinberg, zesenvijftig jaar
Abraham Englander, drieënzestig jaar
Alexander Englander, vierenvijftig jaar
Arend Gompert Englander, vijfendertig jaar
Aron Englander, achtenveertig jaar
Aron Arend Englander, zesendertig jaar
Boas Englander, eenenvijftig jaar
Cato Englander, eenentwintig jaar
Dora Englander, achttien jaar
Dorothea Englander, vijftien jaar
Eliazer Englander, zevenenvijftig jaar
Elisabeth Paulina Englander, zeventien jaar
Ernst Engländer, achtenveertig jaar
Gompert Englander, zevenenzeventig jaar
Isaäc Englander, zevenenvijftig jaar
Israël Engländer, vijfenzestig jaar
Jacques Englander, negenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joachim Bernhard Engländer, drieëntwintig jaar
Juda Englander, dertien jaar
Lea Englander, zeventien jaar
Louis Englander, drieënveertig jaar
Louis Englander, eenentwintig jaar
Machiel Englander, vijfenveertig jaar
Maurits Isaac Englander, elf jaar
Meijer Englander, tweeënvijftig jaar
Nathan Eliazer Englander, achtentwintig jaar
Nathan Samuel Englander, elf jaar
Nico Englander, tweeëntwintig jaar
Regina Rozetta Englander, zeventien jaar
Samuel Henri Englander, zesenveertig jaar
Wolf Leib Israël Englander, negenenveertig jaar
Rozettha Englander-Berkley, tweeënzestig jaar
Hendrika Englander-Bierman, achtenveertig jaar
Judith Englander-Biet, vierenveertig jaar
Veronika Englander-Braadbaart, achtenvijftig jaar
Rachel Englander-de Raaij, vijftig jaar
Frederika Engländer-Herbst, zevenenzeventig jaar
Rahel Frieda Engländer-Jungerwirth, drieënzestig jaar
Femmetje Englander-Keesje, eenenzeventig jaar
Reina Rozalina Englander-Nieuwendijk, zevenenveertig jaar
Flora Englander-Pinto, vijftig jaar
Elisabeth Englander-Polak, dertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hanna Englander-Rodrigues Garcia, drieënvijftig jaar
Sara Englander-van den Berg, tweeënveertig jaar
Esther Englander-Zeeman, eenendertig jaar
Berta Chaja Sara Englard, leeftijd onbekend
Aron Enker, twaalf jaar
Chaim Leib Enker, veertien jaar
Hersch Enker, zesenveertig jaar
Mojzesz Awigdor Enker, tien jaar
Salomon Israël Enker, zeventig jaar
Symon Enker, vierenzestig jaar
Gertrud Enker-Heymann, vierenvijftig jaar
Rijka Enker-Karpf, achtenveertig jaar
Toni Enker-Reiter, zesenzestig jaar
Abraham Ensel, negenenvijftig jaar
Abraham Ensel, eenenvijftig jaar
Abraham Ensel, eenenveertig jaar
Abraham Ensel, negenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Ensel, zesendertig jaar
Abraham Ensel, negentien jaar
Abraham Ensel, acht jaar
Abraham Ensel, vijf jaar
Abraham David Ensel, negen jaar
Alex Ensel, dertien jaar
Andre Ensel, eenentwintig jaar
Andries Ensel, drieëntachtig jaar
Andries Ensel, zesenvijftig jaar
Andries Ensel, vijfenvijftig jaar
Andries Ensel, veertig jaar
Andries Ensel, zeventien jaar
Andries Ensel, drie jaar
Andries Ensel, een jaar
Anna Ensel, zeventien jaar
Aron Ensel, eenentwintig jaar
Benjamin Ensel, dertig jaar
Benjamin Ensel, vijftien jaar
Betje Ensel, vierentwintig jaar
Betje Ensel, zestien jaar
Betty Ensel, tien jaar
Catharina Ensel, zestien jaar
Christina Maria Ensel, tien jaar
Clara Ensel, dertien jaar
David Ensel, tweeënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
David Ensel, vijfenveertig jaar
David Ensel, vijfenveertig jaar
David Abraham Ensel, zevenendertig jaar
David Manus Ensel, twintig jaar
Gretha Ensel, vier jaar
Hartog Ensel, veertig jaar
Hartog Ensel, zevenentwintig jaar
Henri Ensel, zestien jaar
Isaac Ensel, zesenvijftig jaar
Isaac Ensel, vierenvijftig jaar
Izaak Ensel, eenendertig jaar
Izaak Ensel, negentien jaar
Izak Ensel, tweeënveertig jaar
Izak Ensel, tweeëndertig jaar
Izak Ensel, vier jaar
Jacob Ensel, dertig jaar
Jacob Ensel, elf jaar
Jacob Ensel, negen jaar
Jonas Ensel, acht maanden
Joseph Ensel, zevenenzestig jaar
Juda Ensel, achtendertig jaar
Judith Ensel, vijfenveertig jaar
Kaatje Ensel, tien jaar
Leendert Ensel, eenenvijftig jaar
Leo Ensel, acht jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Levie Ensel, vierenveertig jaar
Louis Ensel, eenenvijftig jaar
Manus Ensel, drieënveertig jaar
Marcus Ensel, vijfenvijftig jaar
Marcus Ensel, vierentwintig jaar
Maria Ensel, twee jaar
Marie Ensel, drie jaar
Max Ensel, vier maanden
Meijer Ensel, negenenzestig jaar
Meijer Ensel, zesentwintig jaar
Meijer Ensel, twintig jaar
Meijer Ensel, zestien jaar
Mozes Ensel, zesendertig jaar
Nathan Ensel, veertien jaar
Nico Ensel, drie jaar
Nico Ensel, een maand
Philip Ensel, zestien jaar
Philip Ensel, zestien jaar
Rachel Ensel, twintig jaar
Rachel Ensel, veertien jaar
Rachel Ensel, veertien jaar
Rafaël Ensel, negenentwintig jaar
Rafaël Ensel, veertig jaar
Raphaël Ensel, vierendertig jaar
Raphaël Ensel, zevenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Raphaël Ensel, negentien jaar
Raphaël Ensel, eenentachtig jaar
Raphaël Ensel, drieënvijftig jaar
Raphaël Ensel, vierentwintig jaar
Raphael Andries Ensel, achtenvijftig jaar
Rebecca Ensel, drie jaar
Saartje Ensel, zeventien jaar
Saartje Ensel, zeven jaar
Sally Ensel, vierenveertig jaar
Sally Ensel, twaalf jaar
Salomon Ensel, achtenvijftig jaar
Salomon Ensel, drieëndertig jaar
Salomon Ensel, tien jaar
Salomon Ensel, vijf jaar
Salomon Ensel, vier jaar
Salomon Ensel, drie jaar
Samuel Ensel, vijfentachtig jaar
Simon Ensel, negenenzeventig jaar
Sylvain Ensel, vier jaar
Marianne Ensel-Beth, tweeënvijftig jaar
Heintje Ensel-Boers, tweeënveertig jaar
Mina Ensel-Bos, eenenveertig jaar
Martha Ensel-Cohen, eenenzestig jaar
Judith Ensel-de Hond, zevenentwintig jaar
Rebecca Ensel-de Klijn, negenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hester Ensel-Drielsma, drieëndertig jaar
Maria Ensel-Ensel, zevenenvijftig jaar
Saartje Ensel-Ensel, drieënvijftig jaar
Esther Ensel-Gobetz, zevenendertig jaar
Judith Ensel-Gobitz, veertig jaar
Helena Anna Ensel-Gokkes, negenentwintig jaar
Beatrix Eva Ensel-Grishaver, zevenendertig jaar
Aagje Ensel-Jacobs, achtenveertig jaar
Rachel Ensel-Kesnig, achtendertig jaar
Esther Ensel-Kool, tweeënveertig jaar
Selma Ensel-Mok, achtentwintig jaar
Esther Ensel-Moscoviter, zevenenveertig jaar
Aaltje Ensel-Polak, zesentachtig jaar
Keetje Ensel-Presser, zeventien jaar
Rebecca Ensel-Prins, vierendertig jaar
Celina Ensel-Rodrigues, vierendertig jaar
Hanna Ensel-Salzedo, zevenenzeventig jaar
Betje Ensel-Sanders, drieënvijftig jaar
Debora Ensel-Sanders, drieënveertig jaar
Johanna Ensel-Sanders, drieënvijftig jaar
Naatje Ensel-Sanders, tweeënveertig jaar
Eva Ensel-Schuit, achtentwintig jaar
Rosa Ensel-Slager, vierentwintig jaar
Grietje Ensel-Sluijzer, vierenzeventig jaar
Rachel Ensel-Sluis, vijfentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sientje Ensel-Soep, dertig jaar
Klaartje Ensel-Stodel, eenenzestig jaar
Betje Ensel-van Gelder, zevenenvijftig jaar
Clara Ensel-van Kleef, zesenvijftig jaar
Mietje Ensel-Velleman, zeventig jaar
Judith Ensel-Vischschraper, zevenenvijftig jaar
Rozette Ensel-Wagenaar, tweeënveertig jaar
Vogeltje Ensel-Wegloop, achtendertig jaar
Heintje Ensel-Wittenburg, negentien jaar
Rachel Ensel-Worms, drieënzestig jaar
Maximiliaan Hendrik Enthoven, zevenenzeventig jaar
Abraham Ephraim, drieënveertig jaar
Alexander Juda Ephraim, elf jaar
Andries Ephraim, zestien jaar
Barend Ephraim, negenenveertig jaar
Betje Ephraim, elf jaar
Clara Ephraim, veertien jaar
Clara Ephraim, zeven jaar
Clarina Ephraim, twee jaar
Dora Ephraim, vijf jaar
Isaäc Ephraim, drieënvijftig jaar
Isidore Ephraim, drieënveertig jaar
Jacob Ephraim, dertig jaar
Jacques Sal Ephraim, vier maanden
Levie Ephraim, eenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Levie Ephraim, veertien jaar
Louis Ephraim, tweeëndertig jaar
Louis Ephraim, zevenentwintig jaar
Louise Ephraim, vijftien jaar
Martha Ephraim, zeven jaar
Maurits Ephraim, achtenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mietje Ephraim, negentien jaar
Mozes Ephraim, achtenvijftig jaar
Salomon Ephraim, vierenvijftig jaar
Salomon Berend Ephraim, drieënzeventig jaar
Salomon Jacques Ephraim, eenenvijftig jaar
Salomon Jacques Ephraim, achttien jaar
Willem Ephraim, vijfenveertig jaar
Rachel Ephraim-de Haan, eenendertig jaar
Esther Ephraim-Digtmaker, tweeëntachtig jaar
Henriette Ephraim-Doof, vijfendertig jaar
Marianne Ephraim-Frank, drieënveertig jaar
Roosje Ephraim-Hamerslag, negenenveertig jaar
Branca Ephraim-Hart, vijfenveertig jaar
Claartje Ephraim-Hoed, vijfenvijftig jaar
Elisabeth Ephraim-Kronenberg, drieënvijftig jaar
Sara Ephraim-Roos, vierendertig jaar
Clara Ephraim-van Bever, zevenenvijftig jaar
Martha Ephraim-van der Stam, eenenvijftig jaar
Lea Ephraim-Vos, vijfendertig jaar
Reintje Ephraim-Wertheim, negenenveertig jaar
Berta Sara Eppinghausen-Rosenthal, leeftijd onbekend
Abraham Epstein, drieëndertig jaar
Aron Epstein, negentien jaar
Baruch Epstein, zestig jaar
Ella Epstein, zestien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eugen Epstein, eenentachtig jaar
Hugo Israel Epstein, achtenzeventig jaar
Jack Alexander Epstein, leeftijd onbekend
Kurt Paul Epstein, achtendertig jaar
Lea Epstein, twintig jaar
Martin Joseph Epstein, achttien jaar
Mendel Epstein, negenentwintig jaar
Mozes Jacob Epstein, tweeëntwintig jaar
Oscar Ludwig Epstein, vijfenveertig jaar
Samuel Izaak Epstein, vijfentwintig jaar
Sara Epstein, zesentwintig jaar
Thomas Eduard Epstein, een jaar
Werner Dietrich Epstein, eenentwintig jaar
Euphemie Epstein-Blandofsky, vierenzeventig jaar
Esther Epstein-Brand, zevenenvijftig jaar
Jenny Epstein-Loewenthal, drieënzeventig jaar
Elisabeth Charlotte Epstein-Schönbeck, zesendertig jaar
Ilona Epstein-Silberg, vijfendertig jaar
Izaak Epsztejn, leeftijd onbekend
Eleonore Elisabeth Epsztejn-Burgheim, leeftijd onbekend
Jozef Erbrink, vijfentwintig jaar
Wilhelm Erbrink, achttien jaar
Anna Erbrink-Weiss, vijfenvijftig jaar
Artur Zsigmond Erdos, vierentwintig jaar
Abraham Ereira, tien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Ereira, zesentwintig jaar
Abram Ereira, zevenentwintig jaar
Barend Ereira, achtendertig jaar
Charles Maurice Ereira, drie jaar
Clara Ereira, zesentwintig jaar
Duifje Ereira, vierentwintig jaar
Elisabeth Ereira, dertien jaar
Frederika Ereira, vier jaar
Isaac Ereira, negenenvijftig jaar
Izaak Ereira, achtenveertig jaar
Jacob Ereira, vijftien jaar
Josua Ereira, zeventien jaar
Levie Ereira, veertig jaar
Margaretha Frederika Ereira, acht jaar
Mozes Ereira, achtenveertig jaar
Philip Ereira, vierenvijftig jaar
Rachel Ereira, vijf jaar
Samuel Ereira, vijfentwintig jaar
Samuel Ereira, twintig jaar
Sara Ereira, negentien jaar
Anna Ereira-Beesemer, zevenenveertig jaar
Dientje Ereira-de Vries, drieënvijftig jaar
Sara Ereira-Engelschman, tweeënvijftig jaar
Paulina Ereira-Mok, zesendertig jaar
Cato Ereira-Nabarro, zevenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Dina Ereira-Rodrigues, zesenveertig jaar
Jansje Ereira-Wittenburg, vierendertig jaar
Zunia Erlichman, zestien jaar
Beila Erlichman-Galinskaia, achtendertig jaar
Alfred Ermann, drieënvijftig jaar
Sibilla Ermann-van Amerongen, achtenveertig jaar
Emil Ernst, vijftig jaar
Frieda Bertha Antonia Louise Ernst, leeftijd onbekend
Sophia Ernst-Levij, eenennegentig jaar
Wolf Wilhelm Erszler, achtenvijftig jaar
Henriette Erszler-Spits, negenenveertig jaar
Abraham Erwteman, drieënzestig jaar
Alexander Erwteman, achtendertig jaar
Andre Jacques Erwteman, een jaar
Betty Erwteman, drie maanden
Charles Erwteman, een jaar
David Erwteman, zes jaar
Emanuel Erwteman, tweeëntwintig jaar
Gerrit Erwteman, tweeënzestig jaar
Hartog Erwteman, achtenveertig jaar
Hendrika Erwteman, achtentwintig jaar
Henri Erwteman, twaalf jaar
Hijman Erwteman, vierentwintig jaar
Isidoor Erwteman, zevenentwintig jaar
Jacob Salomon Erwteman, zesendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacques Erwteman, vijfentwintig jaar
Jeannette Erwteman, zevenentwintig jaar
Jonas Erwteman, zesentwintig jaar
Joseph Erwteman, drieënveertig jaar
Jozef Erwteman, tweeënvijftig jaar
Juda Erwteman, tachtig jaar
Juda Erwteman, vijfenvijftig jaar
Juda Erwteman, tweeënvijftig jaar
Juda Erwteman, achtentwintig jaar
Juda Isaac Erwteman, eenendertig jaar
Levie Erwteman, zevenenzestig jaar
Levie Erwteman, eenenvijftig jaar
Levie Erwteman, achttien jaar
Margaretha Erwteman, zevenentwintig jaar
Meijer Erwteman, veertien jaar
Michiel Erwteman, tweeënzestig jaar
Moses Erwteman, vijfenzestig jaar
Salomon Erwteman, twintig jaar
Samuel Erwteman, zesentwintig jaar
Schoontje Erwteman, vijftig jaar
Simon Erwteman, zesenvijftig jaar
Simon Erwteman, vijfenvijftig jaar
Simon Erwteman, vijfenvijftig jaar
Simon Erwteman, eenentwintig jaar
Soesman Erwteman, zesenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sonja Erwteman, veertien jaar
Roosje Erwteman-Busnach, vierenzeventig jaar
Jeannette Erwteman-Calisch, drieëntachtig jaar
Hendrika Erwteman-Cardozo, negenendertig jaar
Sara Erwteman-Cohen Bromet, zesenvijftig jaar
Anna Erwteman-de Groot, zevenenzeventig jaar
Helena Erwteman-de Vries, zevenenzestig jaar
Lena Erwteman-de Vries, negenenveertig jaar
Judith Erwteman-Erwteman, eenenzestig jaar
Marianna Erwteman-Erwteman, zesentwintig jaar
Erna Erwteman-Kurz, zesendertig jaar
Mijntje Erwteman-Lucasse, tweeënveertig jaar
Femmetje Erwteman-Papegaai, zeventig jaar
Heintje Erwteman-Polak, negenenzeventig jaar
Anna Erwteman-Scheermes, tweeënvijftig jaar
Betje Erwteman-Soep, zestig jaar
Betje Erwteman-Stodel, achtenvijftig jaar
Raatje Erwteman-Stodel, vierenvijftig jaar
Rosalie Erwteman-Swaap, achtenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Clara Erwteman-van de Kar, achtenvijftig jaar
Betje Erwteman-van Geens, drieënvijftig jaar
Ester Erwteman-van Rooij, vierendertig jaar
Roza Erwteman-van West, vijfentwintig jaar
Elisabeth Erwteman-Wertheijm, achtentwintig jaar
Abraham van Es, vijfendertig jaar
Arnold van Es, vierentwintig jaar
Carolina Mathilde van Es, zevenendertig jaar
Coenraad van Es, achtenvijftig jaar
Coenraad Herman van Es, vijfenzestig jaar
Elias van Es, drieënzestig jaar
Ephraim van Es, tweeënzestig jaar
Mietje van Es, vijfenzestig jaar
Mozes van Es, zesenvijftig jaar
Willem van Es, achttien jaar
Paulina van Es-Bermann, negenenveertig jaar
Herta Ruth Erika van Es-David, zevenentwintig jaar
Carla van Es-Duveen, zestig jaar
Anna van Es-Groenteman, vijfenvijftig jaar
Leentje van Es-Kuijt, zevenenvijftig jaar
Schoontje van Es-van de Rhoer, drieënvijftig jaar
Clara van Es-Veerman, tachtig jaar
Eugen Eschenheimer, drieënveertig jaar
Felix Peter Eschenheimer, zeven jaar
Gustav Eschenheimer, achtenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jeannetta Eschenheimer-Goldschmidt, achtenzeventig jaar
Simon Eschwege, drieënzestig jaar
Meta Eschwege-Oppenheimer, eenenzestig jaar
Emma Eshuis-Peper, drieënveertig jaar
Albert Eskenazi, achtentwintig jaar
Samuel Alexander Eskenazi, eenentwintig weken
Keetje Eskenazi-van Rijs, negenentwintig jaar
Abraham Espinosa, vierenveertig jaar
Abraham Espinosa, achttien jaar
David Espinosa, vijftien jaar
David Gajim Espinosa, drie maanden
Debora Espinosa, vier jaar
Esther Andrea Espinosa, drie maanden
Flora Espinosa, negen jaar
Flora Espinosa, acht jaar
Hartog Espinosa, elf jaar
Isaäc Espinosa, zevenenzestig jaar
Isaäc Espinosa, twintig jaar
Isaäc Espinosa, twaalf jaar
Isidore Espinosa, tweeënzestig jaar
Jacob Espinosa, vierenzestig jaar
Jacob Espinosa, tweeëndertig jaar
Jacob Espinosa, zestien jaar
Joseph Espinosa, tweeënveertig jaar
Levie Izak Espinosa, twee jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Louis Espinosa, vijfendertig jaar
Louis Espinosa, zeven jaar
Max Espinosa, vierendertig jaar
Salomon Espinosa, zestig jaar
Salomon Espinosa, zevenentwintig jaar
Grietje Espinosa-Bacharach, achtentwintig jaar
Sara Espinosa-Berlijn, vierenzestig jaar
Flora Espinosa-de Haan, negenenzestig jaar
Maria Espinosa-Koopman, zesendertig jaar
Mietje Espinosa-Neeter, zevenenveertig jaar
Rebecca Espinosa-Nunes Vaz, veertig jaar
Rebecca Espinosa-Sacksionie, dertig jaar
Dora Espinosa-Wessel, drieëntwintig jaar
David Espinoza, zevenendertig jaar
Isidore Espinoza, elf jaar
Juda Mozes Espinoza, achtendertig jaar
Lehman Espinoza, vijfenzestig jaar
Maurice Espinoza, drie jaar
Anna Espinoza-Brandon, vijfendertig jaar
Mathilda Esquenazi-Boom, zevenenzestig jaar
Judith Esseling-Bamberg, drieënvijftig jaar
Betje Esselink-Kool, vijfenzestig jaar
Abraham Levie van Essen, eenentachtig jaar
David van Essen, tweeënzeventig jaar
Elja van Essen, zeven jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Elly Vera Louise van Essen, zeventien jaar
Jacob van Essen, zeventig jaar
Joel van Essen, achtenzestig jaar
Joel van Essen, achtentwintig jaar
Julius van Essen, negenenvijftig jaar
Leeman van Essen, zesentwintig jaar
Leenhart Hermann van Essen, negenenveertig jaar
Salomon van Essen, tweeëndertig jaar
Salomon van Essen, twintig jaar
Salomon Joel van Essen, achtentwintig jaar
Samuel van Essen, eenenzestig jaar
Siegfried van Essen, dertig jaar
Simon David van Essen, vijf jaar
Simon Levie van Essen, achtenzeventig jaar
Sophia Betje van Essen, vierentwintig jaar
Veronie Suze Carola van Essen, vijftien jaar
Mathilde van Essen-Dannerbaum, vijfentachtig jaar
Duifje van Essen-Denneboom, tweeëntwintig jaar
Vrouwtje van Essen-Frank, eenenvijftig jaar
Jetta Carolina van Essen-Heilbrun, vierenvijftig jaar
Marie van Essen-Joles, vierenzestig jaar
Anna van Essen-Koetser, drieënzeventig jaar
Catharina van Essen-Koperberg, achtentwintig jaar
Rachel Julie van Essen-Lopes de Leao Laguna, eenenvijftig jaar
Wilhelmina van Essen-Spier, achtenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Evaline van Essen-Süskind, zevenendertig jaar
Johanna van Essen-van der Hoeden, eenendertig jaar
Jettje van Essen-Zuidema, zesenzeventig jaar
Saartje van Essen-Zuidema, negenenzestig jaar
Joseph Esserholz, eenenzestig jaar
Eveline Franziska Essinger, twee jaar
Julius Jakob David Essinger, veertig jaar
Kurt Jakob David Essinger, achtendertig jaar
Edith Essinger-Morpurgo, negenentwintig jaar
Alise Essinger-Rosengarten, vierentwintig jaar
Abraham van Esso, zesenvijftig jaar
Abraham van Esso, vierenvijftig jaar
Abram Aron van Esso, negenenvijftig jaar
Albert van Esso, zeventien jaar
André van Esso, zesentwintig jaar
Annechiena Hendrika van Esso, zestien jaar
Arnold van Esso, achttien jaar
Benjamin van Esso, zevenenveertig jaar
Benno Harrij van Esso, vijfendertig jaar
Betje van Esso, zesentachtig jaar
Elly Rita van Esso, tweeëntwintig jaar
Ernst Hans van Esso, dertien jaar
Hans Andries van Esso, dertig jaar
Hartog van Esso, tweeënvijftig jaar
Herman van Esso, vijfentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Herman van Esso, drieënveertig jaar
Isak van Esso, eenenvijftig jaar
Jacob van Esso, eenenzestig jaar
Judikje van Esso, zevenentachtig jaar
Kitty Florence van Esso, tien jaar
Leo van Esso, zeventien jaar
Leonard Samuel van Esso, zes jaar
Martijn van Esso, zestien jaar
Maurits van Esso, drieënvijftig jaar
Meijer van Esso, negenenvijftig jaar
Meijer van Esso, vijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Philip Herbert van Esso, eenentwintig jaar
Samuel van Esso, negenenvijftig jaar
Selma Fredy van Esso, dertien jaar
Sientje van Esso, zesenvijftig jaar
Sophia van Esso, eenenzestig jaar
Elizabeth van Esso-Cohen, vijfendertig jaar
Elsa Emma van Esso-Cohen, negenentwintig jaar
Fenny van Esso-Frieser, negenendertig jaar
Klaartje van Esso-Kan, vijfentachtig jaar
Sariema van Esso-Kan, tachtig jaar
Betje van Esso-Kroon, zesentachtig jaar
Esther van Esso-Logher, eenenvijftig jaar
Carolina van Esso-Mogendorff, drieënvijftig jaar
Rochelle van Esso-Muller, zestig jaar
Bloemetje van Esso-Spier, zestig jaar
Evelina Helena van Esso-van Biene, achtendertig jaar
Sientje van Esso-van Esso, zestig jaar
Elisabeth van Esso-van Leer, negenenzeventig jaar
Marie van Esso-van Zuiden, veertig jaar
Rebekka Klaartje van Esso-Vorst, negenendertig jaar
Estella Elizabeth Alexandrina van Esso-Wolff, vierenveertig jaar
Judica van Esso-Wolff, tweeënvijftig jaar
Betsy van Esso-Ziekenoppasser, eenenveertig jaar
Aron Abram Ettingen, drieënveertig jaar
Salomon Ettingen, zeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Adèle Ettinger-Elzholz, tweeënzeventig jaar
Edmund Seligmann Ettinghausen, tweeënzestig jaar
Bethge Ettinghausen-Feitler, eenentachtig jaar
Selma Ettinghausen-Stern, negenenvijftig jaar
Albert Ettlinger, tachtig jaar
Maier Max Martin Ettlinger, zevenentwintig jaar
Hedwig Ettlinger-Uhlfelder, negenenzestig jaar
Isaäc Evers, eenenveertig jaar
Eliazar Eyl, tweeëndertig jaar
Lena Marie Eyl, zesenvijftig jaar
Rachel Eyl-Kukenheim, zestig jaar
Maurits van Eynsbergen, zestien jaar
Conrard Eysman, achtenvijftig jaar
Rosette Eysman-Cohen, achtenvijftig jaar
Hélene Faas-Schrijver, vierendertig jaar
Albert Faber, eenenzestig jaar
Kurt Faber, vierendertig jaar
Rosa Faber-Kahn, eenenzestig jaar
Margot Fabian, vierendertig jaar
Siegbert Fabian, zevenendertig jaar
Emma Fabisch-Surth, vijftig jaar
Eduard Faijnleijbe, zevenendertig jaar
Saartje Faijnleijbe-van Dam, negenenvijftig jaar
Ides Witia Fainleeb, achttien jaar
Leivy Fainleeb, eenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Margaretha Fainleeb-Cohen, negenendertig jaar
Siegfried Fajencwajg, negen jaar
Golda Fajencwajg-Rosenmund, eenenveertig jaar
Estra Szandla Fajermann, zevenendertig jaar
Jakob Oskar Fajgencwajg, zeven jaar
Pejsach David Fajgencwajg, zesenveertig jaar
Abram Faktor, vierenveertig jaar
Hermine Faktor, dertien jaar
Rywka Faktor-Grynbaum, zesenveertig jaar
Isaak Eduard Falck, achtendertig jaar
Ernst Falk, negenenvijftig jaar
Felix Falk, vierenzestig jaar
Ludmilla Falk-Elkan, vierenzestig jaar
Minna Falk-Levy, vijfenzeventig jaar
Käthe Liesbeth Falk-Ollendorff, vierenzestig jaar
Jette Sara Falke-Baumgarten, drieënzeventig jaar
Abraham Falkenburg, tweeënzestig jaar
Bernard Falkenburg, negenenvijftig jaar
Bertha Falkenburg, negentien jaar
David Falkenburg, negentien jaar
Elsa Magaretha Falkenburg, drieënveertig jaar
Frederik Falkenburg, zestig jaar
Isaak Julius Falkenburg, achtenzestig jaar
Izak Falkenburg, vierentwintig jaar
Jacob Falkenburg, negenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joel Falkenburg, vijfenzestig jaar
Juda Hans Falkenburg, eenendertig jaar
Mozes Falkenburg, vierenvijftig jaar
Philip Falkenburg, zevenentwintig jaar
Selmar Falkenburg, zestig jaar
Rosalie Falkenburg-Bender, vierenzeventig jaar
Amalia Falkenburg-Mildenberg, eenenzeventig jaar
Lea Lena Falkenburg-Schlosser, zesenvijftig jaar
Caroline Falkenburg-van Loen, zestig jaar
Arthur Falkenstein, vijfendertig jaar
Hedwig Falkenstein, vijftien jaar
Hermann Falkenstein, negenenvijftig jaar
Hermann Falkenstein, zesendertig jaar
Inge Falkenstein, tien jaar
Julia Falkenstein, negentien jaar
Moses Falkenstein, vijfenzeventig jaar
Ruth Frieda Falkenstein, drie jaar
Henriette Falkenstein-Cahn, tweeëndertig jaar
Henriette Falkenstein-Fuldauer, vijfenvijftig jaar
Mietje Falkenstein-van der Sluis, negenentwintig jaar
Rahel Fallmann, zeventien jaar
Abraham Leizer Färber, drieënveertig jaar
Bernhard Färber, drieëntwintig jaar
Chaim Färber, eenenvijftig jaar
Hirsch Majlech Färber, negen jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Ilse Lea Färber, zestien jaar
Jeanne Färber, vijf jaar
Kalman Färber, tweeënvijftig jaar
Mirjam Färber, een jaar
Mojzesz Färber, achtendertig jaar
Moses Lob Färber, vierentwintig jaar
Nella Färber, zestien jaar
Rebekka Färber, vier jaar
Richard Färber, zeven jaar
Sara Färber, zeven jaar
Hinda Farber-Marmor, drieënvijftig jaar
Malka Färber-Roth, achtendertig jaar
Beile Färber-Springer, zevenendertig jaar
Chaje Färber-Turner, vijfenveertig jaar
Felicia Farbstein, drieënzestig jaar
Gustave Farbstein, zestig jaar
Clara Farro, vijftig jaar
David Samuel Farro, eenenvijftig jaar
Elly Farro, negen jaar
Herman Farro, zesenveertig jaar
Juda Farro, negenenveertig jaar
Jules Iske Farro, zeven jaar
Mordechai Farro, drieënveertig jaar
Mozes Farro, negenenvijftig jaar
Mozes Farro, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Renee Janny Farro, tien jaar
Rosa Farro, zevenendertig jaar
Samuel Farro, drieënveertig jaar
Esther Farro-da Costa da Fonceca, tweeënvijftig jaar
Raatje Farro-Morpurgo, vijfenzeventig jaar
Judith Farro-Parijs, zevenenvijftig jaar
Sarah Farro-Polak, negenendertig jaar
Elisabeth Farro-Stork, veertig jaar
Bastiaan Faure, tweeëntwintig jaar
Joseph Faure, tweeënzeventig jaar
Nisette Faure, vijfenveertig jaar
Schoontje Faure-Aap, vierenvijftig jaar
Robert Feblowicz, drieëntwintig jaar
Willy Feblowicz-Hiegentlich, drieëntwintig jaar
Walter Fechheimer, dertig jaar
Fanny Fechheimer-Horowitz, eenendertig jaar
Hans Feibel, negenendertig jaar
Walter Feibel, vierenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Clara Feibel-Levy, negenenzestig jaar
Marianne Schoontje Sara Feibel-Tromp, vierendertig jaar
Hedwig Feibelmann-Hirsch, achtenzestig jaar
Max Christian August Feige, tweeëntachtig jaar
Hans Feigenbaum, tweeënvijftig jaar
Sarini Clara Feigenbaum-Turksma, twintig jaar
Leo Feigenblatt, leeftijd onbekend
Tobias Feigenblatt, leeftijd onbekend
Henri Feijten, zesenvijftig jaar
Jacob Feijten, twintig jaar
Joseph Henri Feijten, zeventien jaar
Helena Feijten-Kuijper, negenenveertig jaar
Erich Feilchenfeld, vierenvijftig jaar
Heinrich Feilchenfeld, negenenzeventig jaar
Heinrich Feilchenfeld, negenenzeventig jaar
Jeanette Sara Feilchenfeld-Herzfeld, zesenzeventig jaar
Isidor Hermann Israël Feiner, vijfenvijftig jaar
Rose Sara Feingersch, tweeëntwintig jaar
Benjamin Feingold, zesenveertig jaar
Leo Feingold, vijftien jaar
Manfred Feingold, tien jaar
Chana Feingold-Feldmaus, leeftijd onbekend
Rachel Feingold-Weissberg, eenentachtig jaar
Hermann Feinstein, achtenzestig jaar
Hellmut Friedrich Israël Feist, eenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Michael David Feist, vijf jaar
Rita Antonie Sara Feist-Gutmann, drieëndertig jaar
Gisela Feit, dertien jaar
Meilech Feit, tweeënvijftig jaar
Meeke Feit-Friedman, zevenenveertig jaar
Gusta Feith, zevenendertig jaar
Schaje Markus Feith, leeftijd onbekend
Rebeka Feith-Rosenbaum, dertig jaar
Frida Feith-Silberstein, achtenzestig jaar
Abraham Feitsma, vierenveertig jaar
Abraham Feitsma, tweeënveertig jaar
Benjamin Feitsma, negenenzeventig jaar
Benjamin Feitsma, achtenzestig jaar
Benjamin Feitsma, negenenveertig jaar
Celine Bernhardine Feitsma, negen jaar
Esther Feitsma, tien jaar
Hanna Feitsma, zevenendertig jaar
Henriette Sophia Feitsma, tien jaar
Izaak Feitsma, zevenenzeventig jaar
Izaäk Feitsma, negenenzestig jaar
Izaäk Feitsma, negenendertig jaar
Jacob Feitsma, zevenenveertig jaar
Jacob Feitsma, twaalf jaar
Jacob Jonas Feitsma, veertien jaar
Jacques Feitsma, negenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jakob Feitsma, vierenzeventig jaar
Jette Feitsma, tweeëntwintig jaar
Johanna Feitsma, drieënveertig jaar
Joseph Feitsma, veertig jaar
Jozef Feitsma, tweeënveertig jaar
Julia Mabeja Feitsma, tien maanden
Machiel Feitsma, eenendertig jaar
Margaretha Feitsma, zesendertig jaar
Mozes Feitsma, vierendertig jaar
Philip Feitsma, eenenveertig jaar
Philip Feitsma, twintig jaar
Philip Feitsma, zes jaar
Rachel Feitsma, zestien jaar
Simon Feitsma, tweeënzeventig jaar
Rachel Feitsma-Cohen, negenenveertig jaar
Rebecca Feitsma-de Leon, zestig jaar
Dientje Feitsma-Drukker, zevenenzestig jaar
Maria Feitsma-Hijmans, eenentwintig jaar
Judith Hendrina Feitsma-Joles, veertig jaar
Mietje Feitsma-Levi, eenenveertig jaar
Clara Feitsma-Lierens, drieëndertig jaar
Esther Feitsma-Pachter, vierendertig jaar
Rachel Feitsma-Pots, zeventig jaar
Eva Feitsma-Soesman, tweeënveertig jaar
Esther Feitsma-Teerksma, eenenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eva Feitsma-van Buuren, achtenzestig jaar
Esther Dientje Feitsma-van der Sluis, negenenzestig jaar
Henriette Feitsma-Veldman, zesenzestig jaar
Jozef Chaim Benjamin Feiwel, drieënvijftig jaar
Norbert Feiwel, dertien jaar
Samuel Feiwel, achtenveertig jaar
Fanny Feiwel-Nussbaum, zevenendertig jaar
Herman Fekete, drieënzeventig jaar
Salomon Fekete, vijfenzeventig jaar
Louise Fekete-De Vries, vijfenzestig jaar
Adèl Fekete-Farkas, zesenzestig jaar
Maximilian Felberbaum, vierenveertig jaar
Mizie Feld-Rothbach, achtenzestig jaar
Feige Feldberg-Marcus, negenentachtig jaar
Lea Feldblum-Cahn, zestig jaar
Suze Lea Felder, negentien jaar
Sophia Felder-van Dam, tweeënveertig jaar
Moritz Feldheim, zesenzestig jaar
Maria Anna Feldheim-Moser, vijfenzestig jaar
Egon Feldmann, tweeëndertig jaar
Heinz Feldmann, tweeëntwintig jaar
Herta Feldmann, tweeënveertig jaar
John Feldmann, eenenzestig jaar
Rebecka Feldmann-Nathan, negenenvijftig jaar
Lina Feldmann-Stamm, zesenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Israel Mendel Feldstein, drie jaar
Jolan Feldstein-Weber, achtentwintig jaar
Werner Rudolf Felix, zevenendertig jaar
Suse Sara Felix-Wertheimer, vierendertig jaar
Abraham Felleman, zesenzestig jaar
Isidor Frits Felleman, drieëntwintig jaar
Jack Felleman, drieëndertig jaar
Lea Felleman, negenenvijftig jaar
Louis Felleman, achtenvijftig jaar
Helena Clara Felleman-Cohen, zevenenzestig jaar
Mietje Felleman-de Jong, zesenvijftig jaar
Isaac Levie Felmans, zevenentwintig jaar
Roosje Felmans-Morporgo, zestig jaar
Erwin Fels, tweeënveertig jaar
Johanne Fels-Ehrlich, zeventig jaar
Herbert Felsenstein, elf jaar
Moritz Felsenstein, vierenzeventig jaar
Robert Felsenstein, twee jaar
Klara Felsenstein-Friedmann, drieënzestig jaar
Sara Felsenstein-Winterfeld, zesendertig jaar
Erich Bernhard Israël Felsenthal, negenenzestig jaar
Herbert Felsenthal, tweeënveertig jaar
Antonie Sara Felsenthal-Francken, zeventig jaar
Esther Amalie Fenichel, acht jaar
Henryk Fenichel, zevenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jozef Bernard Fenichel, tien jaar
Mojzesz Fenichel, vierenzestig jaar
Moritz Fenichel, negenendertig jaar
Sofie Fenichel-Behrer, eenenveertig jaar
Hendrina Feniger, twaalf jaar
Herszel Feniger, veertien jaar
Markus Feniger, achtenveertig jaar
Rozetta Feniger, achttien jaar
Zeni Feniger-Berger, zevenendertig jaar
Clara Ferares, tweeëntwintig jaar
Frederik Ferares, zevenenvijftig jaar
Hermann Aron Ferares, vier jaar
Josefine Heintje Ferares, acht jaar
Juda Ferares, vijfenvijftig jaar
Machiel Ferares, vierenveertig jaar
Marianna Sara Ferares, vijftien jaar
Maurits Ferares, achtenvijftig jaar
Mozes Ferares, vierentwintig jaar
Mozes Ferares, elf jaar
Mozes Herman Ferares, zes jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rebecca Ferares, tweeënvijftig jaar
Salomon Ferares, tweeënveertig jaar
Selma Ferares, zeven jaar
Hendrika Ferares-Frank, tweeënveertig jaar
Frieda Ferares-Hertz, achtendertig jaar
Esther Ferares-Soesan, negenenveertig jaar
Debora Ferares-van Gelder, drieënvijftig jaar
Heinz Rudolf Ferber, tweeëntwintig jaar
Juda Daniel Fernandes, zevenenzeventig jaar
Rebecca Fernandes-Swijt, tweeënzeventig jaar
Abraham Ferro, drieënveertig jaar
Catharina Ferro, zesenzestig jaar
Philip Ferro, tweeëndertig jaar
Rebecca Ferro, zesenzeventig jaar
Esther Ferro-Cohen Paraira, zesenzeventig jaar
Eva Ferro-Heertje, zesentwintig jaar
Celine Ferro-Witsenhuijsen, vijfendertig jaar
Helene Ferszt-Pinzewska, tweeënveertig jaar
Klara Feteris-Rijnveld, dertig jaar
Dwora Feuchtbaum, zevenenveertig jaar
Sofie Feuchtwanger-Bodenheimer, vijfenzeventig jaar
Carola Feuerstein, achtenzestig jaar
Henriette Feuerstein, zevenenzestig jaar
Beile Fichendler, vierendertig jaar
Racha Blima Fichendler, zevenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sophie Fichendler, tweeëndertig jaar
Trude Ficher-Jonas, achtentwintig jaar
Annie Fidi, zeven jaar
Jozef Fidi, drie jaar
Maronna Fidi, zesentwintig jaar
Abraham Fieijra, vijfenvijftig jaar
Albert Davy Fieijra, zeventien jaar
Sara Fieijra, drieënvijftig jaar
Jansje Fieijra-de Gorter, eenentachtig jaar
Maria Fieijra-de Vries, zesenvijftig jaar
Betje Fieijra-Rubens, zevenenveertig jaar
Abraham Fierlier, negen jaar
Abraham Fierlier, vier jaar
Abraham Samuel Fierlier, drie jaar
Betje Fierlier, zeven jaar
Charlotte Fierlier, vijf jaar
David Fierlier, negenendertig jaar
Emanuel Fierlier, drieënzeventig jaar
Emanuel Fierlier, elf jaar
Emanuel Fierlier, vijf jaar
Emanuel Fierlier, zes jaar
Esther Fierlier, zeven jaar
Hartog Fierlier, tweeënveertig jaar
Heiman Emanuel Fierlier, vijf maanden
Johanna Fierlier, twee jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Joseph Fierlier, vijftig jaar
Leon Fierlier, achtentwintig jaar
Louis Fierlier, vierendertig jaar
Louis Fierlier, twintig jaar
Margaretha Fierlier, zevenendertig jaar
Mietje Fierlier, acht jaar
Nanny Fierlier, acht maanden
Nathan Fierlier, negenenveertig jaar
Nathan Fierlier, tweeëndertig jaar
Nathan Bram Fierlier, negentien jaar
Nathan Joseph Fierlier, vierentwintig jaar
Nico Fierlier, achtentwintig jaar
Philip Fierlier, vierendertig jaar
Saartje Fierlier, twaalf jaar
Saartje Fierlier, vijf jaar
Salomon Fierlier, vierendertig jaar
Willem Louis Fierlier, vijfenveertig jaar
Rosette Fierlier-Beesemer, tweeëndertig jaar
Mietje Fierlier-Danielson, zevenenveertig jaar
Sara Fierlier-de Zwarte, negenentwintig jaar
Anna Fierlier-Lopes Dias, drieëntwintig jaar
Mina Fierlier-Nikkelsberg, tweeëndertig jaar
Elise Fierlier-Philips van Buren, eenendertig jaar
Aaltje Fierlier-Swaab, vierenzestig jaar
Jaantje Fierlier-Swaalep, vijfendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rachel Fierlier-van der Hak, achtendertig jaar
Rachel Fierlier-van Zorg, eenentachtig jaar
Sara Fierlier-Veerman, eenenvijftig jaar
Betje Fierlier-Vega, achtenveertig jaar
Aron Simon Fiesler, veertien jaar
Israël Majer Fiesler, zevenenveertig jaar
Masche Fiesler-Nachtgeist, achtenveertig jaar
Moïse Figatner, eenenzestig jaar
Sonja Figatner, negentien jaar
Anna Figatner-Theeboom, vierenzestig jaar
Rachel Filarski-Gerritse, zevenenveertig jaar
Mietje Filbri-Cohen, zesenzestig jaar
Philipp Fillenbaum, vierendertig jaar
Klara Fillenbaum-Horn, drieëndertig jaar
Rykiel Finder, dertig jaar
Bine Findling, negentien jaar
Ester Findling, vijftien jaar
Hennie Findling, twaalf jaar
Herman Findling, vier jaar
Isak Leib Findling, zevenenveertig jaar
Mendel Findling, drieëndertig jaar
Ida Findling-Endzweig, zevenentwintig jaar
Chaja Gitel Findling-Schlanger, vierenveertig jaar
Adolf Fink, veertien jaar
Herbert Fink, vijftien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Manfred Fink, achtendertig jaar
Renée Fink, veertien jaar
Johannes Israël Finke, leeftijd onbekend
Eveline Friederike Johanna Sara Finke-Isaac, achtenveertig jaar
Mozes Finkel, negenenzestig jaar
Eva Finkelstein, vierentwintig jaar
Jacob Finkelstein, eenenvijftig jaar
Mousche Finkelstein, zevenentwintig jaar
Pauline Ina Finkelstein, negenenveertig jaar
Abraham Finsi, negenendertig jaar
Alida Finsi, elf jaar
Alida Finsi, negen jaar
Arnold Finsi, achtentwintig jaar
Esther Finsi, negentien jaar
Helena Finsi, zestien jaar
Henriette Finsi, twee jaar
Isaac Finsi, negenenveertig jaar
Maria Finsi, eenentwintig jaar
Maurice Finsi, dertig jaar
Maurice Finsi, zes jaar
Meijer Alex Finsi, dertien jaar
Mozes Finsi, negenenzeventig jaar
Mozes Finsi, vijftig jaar
Roza Finsi, achttien jaar
Salomon Finsi, vierenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Samuel Finsi, eenenvijftig jaar
Simon Finsi, vierentwintig jaar
Roosje Finsi-Bolle, zevenendertig jaar
Mietje Finsi-Finsi, zevenenvijftig jaar
Sara Finsi-Lam, zevenenvijftig jaar
Judith Finsi-Turfrijer, vijftig jaar
Rika Finsi-van Praag, vijfenzestig jaar
Eva Finsi-Veltein, negenenveertig jaar
Benjamin Abraham Finsij, achtentwintig jaar
Beppie Finsij, elf jaar
Beppie Finsij, zes jaar
Betsy Finsij, vijftien jaar
Clara Finsij, drieënzestig jaar
David Abraham Finsij, achtendertig jaar
David Aron Finsij, vijf jaar
Debora Finsij, dertien jaar
Eliazer Finsij, vijfenveertig jaar
Femma Finsij, acht jaar
Greta Finsij, vier jaar
Henriette Finsij, negen jaar
Isaac Finsij, zestien jaar
Jacob Finsij, vijfenzestig jaar
Judith Finsij, vijftien jaar
Maurits Finsij, negenenvijftig jaar
Maurits Finsij, zevenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Maurits Aron Finsij, elf jaar
Mayrits Samuel Finsij, veertig jaar
Rosalien Finsij, veertien jaar
Sientje Finsij-Bas, zesentwintig jaar
Clara Finsij-de Vries, vijfenveertig jaar
Lea Finsij-Jessurun d'Oliverijra, zevenenzeventig jaar
Maria Finsij-Kinsbergen, negenenzestig jaar
Rachel Finsij-Scheffer, tweeënveertig jaar
Jetje Finsij-Schuitevoerder, negenendertig jaar
Meta Finsij-van Maarsen, veertig jaar
Jetje Finsij-van Oesteren, eenenzeventig jaar
Helena Finsij-Waterman, zesendertig jaar
Abraham Finsy, negentien jaar
Abraham Finsy, vijfenzeventig jaar
Aron Abraham Finsy, tweeënveertig jaar
Aron Samuel Finsy, drieënveertig jaar
Markus Fisch, zesenveertig jaar
Martin Fisch, zeventien jaar
Beila Fisch-Silbermann, achtenveertig jaar
Heinz Siegbert Israel Fischel, eenentwintig jaar
Manfred Fischel, negentien jaar
Mignon Violetta Fischel, zestien jaar
Siegbert Fischel, achttien jaar
Andor Fischer, eenenvijftig jaar
Emil Albert Fischer, tweeënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Ernst Fischer, achtenveertig jaar
Judith Eleonora Fischer, tien jaar
Louis Fischer, achtenvijftig jaar
Margita Fischer, drieëntwintig jaar
Max Israël Fischer, eenendertig jaar
Paul Richard Fischer, tweeëntwintig jaar
Walter Fischer, zevenendertig jaar
Wolf Heinz Fischer, zestien jaar
Yvonne Fischer, zes jaar
Albertine Fischer-Baum, drieënzeventig jaar
Ina Fischer-Cohen, negenenvijftig jaar
Jaantje Fischer-de Groot, drieënvijftig jaar
Ella Fischer-Oppenheimer, vierenvijftig jaar
Schewa Fischer-Sternschein, achtendertig jaar
Leentje Fischer-van Bueren, zevenenveertig jaar
Elizabeth Henderika Adolpine Fischer-Waterman, eenendertig jaar
Harriette Mia Fischler, veertien jaar
Isak Szymon Fischler, eenenveertig jaar
Leo Salomon Fischler, negen jaar
Nathalie Esterina Fischler-Blok, vierendertig jaar
Charles Fischman, drieënvijftig jaar
Lea Fischmann-Augurkiesman, vierenveertig jaar
Kalman Fischzang, zevenendertig jaar
Maurice Isaäc Fischzang, acht jaar
Hanna Roza Fischzang-Bekker, eenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Gerson Fiszerman, eenendertig jaar
Rica Fiszerman-den Hartog, achtentwintig jaar
Rifka Fiszlerowa, zevenendertig jaar
Alfred Flach, zeventien jaar
Emil Flach, vijftig jaar
Wilhelm Flach, tweeëntwintig jaar
Ernestina Flach-Gronner, vijfenveertig jaar
Max Flaksbaum, twintig jaar
Abraham Flam, zesentwintig jaar
Ber Flam, elf jaar
Gaalja Flam, drieëntwintig jaar
Jankiel Luze Flam, vijfenvijftig jaar
Sara Malka Flam-Liebermann, tweeënvijftig jaar
David Flamholz, tweeënveertig jaar
Meta Flamholz-Goldstein, negenendertig jaar
Alfred Flatau, tweeënzestig jaar
Johanna Ursula Flatau, twintig jaar
Berta Flatau-Engel, drieënvijftig jaar
Anni Amalie Beatrice Sara Flatow, vijfendertig jaar
Georg Flatow, vierenvijftig jaar
Georg Flatow, vijfenveertig jaar
Gert Flatow, vijftien jaar
Gustav Felix Flatow, zeventig jaar
Moritz Flatow, tweeënveertig jaar
Erna Flatow-Grunbaum, tweeënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hedwig Helene Flatow-Wiener, tweeënzestig jaar
Eva Maria Rachel Flaum, achttien jaar
Otto Fleck, eenentachtig jaar
Anna Sara Flegenheimer, drieënvijftig jaar
Roza Fleischer, achtendertig jaar
Alice Fleischer-Sachs, eenenvijftig jaar
Pola Fleischer-Schwarz, eenenzeventig jaar
Gertrud Fleischer-Silbermann, tweeënzestig jaar
Erna Fleischhauer, dertien jaar
Hans Fleischmann, leeftijd onbekend
Ignatz Fleischmann, zesenvijftig jaar
Nathan Israel Fleischmann, negenenzestig jaar
Siegfried Israël Fleischmann, zevenendertig jaar
Mathilde Brendina Sara Fleischmann-Rapp, vierentachtig jaar
Ida Fleischmann-Schweitzer, vierenzestig jaar
Ernst Flersheim, eenentachtig jaar
Gertrud Flersheim-von Maijer, tweeënzeventig jaar
Aron Fles, negen jaar
Barend Fles, zeven jaar
Benjamin Fles, zesenveertig jaar
Benjamin Fles, veertien jaar
Celina Fles, vijftien jaar
Gerson Fles, tien maanden
Hendrika Fles, drie maanden
Hijman Fles, vijfentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hijman Fles, eenentwintig jaar
Isaäc Fles, negenenvijftig jaar
Izaak Fles, achttien jaar
Jacob Fles, vijfenveertig jaar
Levie Fles, vierenveertig jaar
Levie Fles, tien jaar
Mina Fles, vierenveertig jaar
Mozes Fles, negentien jaar
Philip Fles, twaalf jaar
Rika Fles, tien jaar
Rika Fles, twee jaar
Salomon Fles, vijfenzestig jaar
Rika Fles-Fles, tachtig jaar
Betje Fles-Grootkerk, vierenveertig jaar
Selma Fles-Roos, tweeëntwintig jaar
Heintje Fles-Sacksioni, eenenvijftig jaar
Hendrika Fles-Sacksioni, achtenveertig jaar
Moritz Israël Flesch, vierenzestig jaar
Abraham Flesschedrager, zevenenvijftig jaar
Barend Flesschedrager, achtentwintig jaar
Benjamin Flesschedrager, zevenenveertig jaar
Philip Flesschedrager, drieëntwintig jaar
Elisabeth Flesschedrager-Appelboom, drieëntwintig jaar
Sara Flesschedrager-Berlijn, zesenvijftig jaar
Sara Flesschedrager-Coezijn, zevenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eliazar Flesseman, negenenvijftig jaar
Elisabeth Flesseman, zestig jaar
Isaac Louis Flesseman, zesenveertig jaar
Louise Catharina Flesseman, dertien jaar
Marius Leendert Carol Flesseman, elf jaar
Gisele Flesseman-Weinberger, veertig jaar
Mojzesz Aron Fliegelmann, zesenveertig jaar
Joachim Chaim Fliess, drie jaar
Martha Fliess, negentien jaar
Lajzer Noach Flinker, leeftijd onbekend
Lea Flinker, leeftijd onbekend
Mozes Wolf Flinker, achttien jaar
Mindla Flinker-de Rochanini, leeftijd onbekend
Jeanne Renée Floersheim, tweeënveertig jaar
Abraham Flora, vierenzestig jaar
Alexander Flora, zeventien jaar
Anna Flora, twaalf jaar
Hartog Flora, veertig jaar
Isaac Flora, veertien jaar
Jacob Flora, vierendertig jaar
Jacob Flora, tweeëndertig jaar
Jonas Flora, eenenveertig jaar
Rebecca Christina Flora, tien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Anna Flora-Braunberger, zesenzestig jaar
Saartje Flora-de Jong, vijfenzestig jaar
Esther Flora-Presburg, tweeënzeventig jaar
Odette Flora-van Hogezand, negenentwintig jaar
Dina Flora-Wurms, vierendertig jaar
Ernst Flörsheim, eenenzeventig jaar
Jakob Flörsheimer, achtendertig jaar
Elli Flörsheimer-Markus, leeftijd onbekend
Beer Flügelmann, zesenzestig jaar
Hendryka Flügelmann-Szapire, vijfenzestig jaar
Irma Foerder-Austerlitz, zesenvijftig jaar
Martha Foerster-Brumm, vijfenvijftig jaar
Carry Ellen Fogel, zes maanden
Gerson Fogel, veertig jaar
Iser Fogel, dertien jaar
Moritz Fogel, zevenenveertig jaar
Moritz Fogel, twaalf jaar
Rozette Fogel-Allemans, dertig jaar
Roza Fogel-Kronkopf, drieënveertig jaar
Fajga Sura Fogelgarn, veertig jaar
Lodewijk Foijer, drieënzeventig jaar
Nathan Foks, achtenvijftig jaar
Henriëtte Foks-Coenraad, negenenvijftig jaar
Götz Fermie Follender, vierenveertig jaar
Louise Helena Henriette Follender-Vos, drieëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marguerite Folmer-Kardorff, eenenvijftig jaar
Abraham Fonteijn, dertig jaar
Abraham Fonteijn, elf jaar
Alexander Fonteijn, negenenvijftig jaar
Anton Fonteijn, negenenzestig jaar
Benjamin Fonteijn, zesenvijftig jaar
Cateau Fonteijn, vierendertig jaar
Catharina Fonteijn, zesentachtig jaar
Eduard Fonteijn, veertien jaar
Elisabeth Fonteijn, zevenentwintig jaar
Gabriel Fonteijn, negentig jaar
Grietje Fonteijn, achtendertig jaar
Hetty Marguerite Fonteijn, eenentwintig jaar
Isaac Fonteijn, tweeënzeventig jaar
Izaak Fonteijn, tweeënzestig jaar
Jack Fonteijn, negentien jaar
Jacob Fonteijn, tweeënzestig jaar
Jacob Fonteijn, drieëndertig jaar
Josephus Nicolaas Fonteijn, tweeënzestig jaar
Karel Fonteijn, achtentwintig jaar
Lehman Jacques Fonteijn, zevenentwintig jaar
Leopold Lehman Fonteijn, zesenzestig jaar
Machiel Fonteijn, tweeëntwintig jaar
Marcus Fonteijn, eenenveertig jaar
Nathan Fonteijn, dertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Saartje Fonteijn, achtenvijftig jaar
Samuel Fonteijn, zestig jaar
Simon Fonteijn, zevenenvijftig jaar
Simon Fonteijn, vijfentwintig jaar
Carolina Fonteijn-Alter, vijftig jaar
Frederika Anna Fonteijn-Cohen, zesenvijftig jaar
Flora Fonteijn-Croese, veertig jaar
Louise Fonteijn-Drukker, achtenzestig jaar
Mietje Fonteijn-Fontijn, tweeënzeventig jaar
Elisabeth Fonteijn-Granaat, vijfenveertig jaar
Sara Fonteijn-Jacobs, negenenzestig jaar
Gracia Fonteijn-Jessurun Lobo, zevenenvijftig jaar
Bertha Fonteijn-Kadiks, zevenenvijftig jaar
Johanna Fonteijn-Koppel, negenenveertig jaar
Lea Fonteijn-Polak, tweeënzestig jaar
Judik Fonteijn-Premseler, dertig jaar
Etelka Fonteijn-Riez, achtentwintig jaar
Keetje Fonteijn-Roos, achtenvijftig jaar
Marie Fonteijn-Weil, achtentwintig jaar
Abraham Fontein, zesenvijftig jaar
Antonie Fontein, vierendertig jaar
Antoon Bernard Fontein, vijfentwintig jaar
Isaäc Hertog Fontein, zestig jaar
Juda Fontein-Frank, drieënzestig jaar
Sophia Fontein-Jaques, zevenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Karola Fontein-Rothschild, vierendertig jaar
Clara Fontein-Sonepouse, zevenenvijftig jaar
Abraham Fontijn, zesenzeventig jaar
Alexander Fontijn, vijfentwintig jaar
Antonie Fontijn, tweeëntachtig jaar
Antonie Fontijn, tweeënzeventig jaar
Antonie Fontijn, negen jaar
Aron Max Fontijn, drie jaar
David Fontijn, twintig jaar
Esther Fontijn, zesenzeventig jaar
Izaäk Fontijn, eenenzeventig jaar
Jacob Fontijn, tweeënveertig jaar
Joseph Fontijn, vierenvijftig jaar
Marie Fontijn, vijftien jaar
Susanna Fontijn-Bosman, zeventig jaar
Rebekka Fontijn-Dribbel, tweeënvijftig jaar
Mietje Fontijn-van Zanten, negenendertig jaar
Jetje Fontuijn-Vos, zevenenzestig jaar
Salo Forgasz, drieëntwintig jaar
Isidor Forst, negenenvijftig jaar
Jacob Abraham Forstenzer, acht jaar
Johannes Peter Forstenzer, zestien jaar
Leopold Forstenzer, achtenveertig jaar
Hertha Forstenzer-Lorberbaum, achtendertig jaar
Carolina Förster, negenenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Horst Siegmund Israël Förster, twintig jaar
Isidor Förster, vierenzestig jaar
Isidore Förster, vijfentwintig jaar
Israël Förster, drieënzeventig jaar
Janette Förster, vijfenzeventig jaar
Joseph Förster, eenendertig jaar
Nathan Förster, drieënzeventig jaar
Santje Förster, vierendertig jaar
Schoontje Förster, zevenenzeventig jaar
Theresa Förster-Dulaar, drieënzestig jaar
Cywja Förster-Grinbaum, achtendertig jaar
Anna Förster-Staal, negenenveertig jaar
Aaltje Fortuijn, tweeëndertig jaar
Abraham Fortuijn, tweeënzeventig jaar
David Fortuijn, vijfenzestig jaar
Izaäk Fortuijn, zevenenzestig jaar
Kaatje Fortuijn, drieënzeventig jaar
Leo Fortuijn, eenentwintig jaar
Betty Fortuijn-Wormser, tweeënzestig jaar
Abraham Fortuin, negenenveertig jaar
Bernard Jcob Fortuin, eenenzeventig jaar
Elizabeth Fortuin, vijfendertig jaar
Emanuel Fortuin, zesenveertig jaar
Emanuel Jacob Fortuin, tweeëndertig jaar
Henriette Fortuin, vijf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Herman Ezra Fortuin, eenentwintig jaar
Hermann Fortuin, veertig jaar
Hertog Jacob Fortuin, negenenzestig jaar
Jacob Fortuin, vierenzeventig jaar
Jacob Fortuin, eenenveertig jaar
Jacob Juda Fortuin, tien jaar
Louis Fortuin, zevenenzestig jaar
Louis Fortuin, tweeëndertig jaar
Maurice Fortuin, zevenenveertig jaar
Maurice Fortuin, een jaar
Mirjam Rahel Fortuin, zeventien jaar
Mozes Fortuin, leeftijd onbekend
Mozes Abraham Fortuin, tweeëntwintig jaar
Salomon Fortuin, achtenzeventig jaar
Salomon Fortuin, zesenzestig jaar
Salomon Fortuin, drieënveertig jaar
Simon Fortuin, zestien jaar
Willem Fortuin, zevenenvijftig jaar
Sara Fortuin-Aletrino, vijfenveertig jaar
Bertha Fortuin-de Beer, vijfendertig jaar
Clara Fortuin-de Vries, tweeënveertig jaar
Klara Fortuin-Engers, eenentachtig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rosa Fortuin-Hellendall, eenenzeventig jaar
Elisabeth Fortuin-Opdenberg, eenendertig jaar
Rosetta Fortuin-Vleeschhouwer, drieënveertig jaar
Rebekka Fortuin-Woudstra, achtenzeventig jaar
Louis Foyer, drieënzeventig jaar
Abraham Fraenkel, tweeënzestig jaar
Adolph Fraenkel, vierenzeventig jaar
David Fraenkel, negenendertig jaar
Fritz Fraenkel, drieënveertig jaar
Georg Friedrich Fraenkel, drieënzestig jaar
Hans Walter Fraenkel, eenenvijftig jaar
Herbert Fraenkel, achtendertig jaar
Hieronymus Fraenkel, zestig jaar
Hieronymus Fraenkel, zevenenveertig jaar
Hyronimus Fraenkel, eenenzestig jaar
Liane Isobel Fraenkel, zeven jaar
Liselotte Ruth Fraenkel, vier jaar
Philibert Jérome Fraenkel, vier jaar
Sara Fraenkel, vijfenzestig jaar
Selich Fraenkel, achtentwintig jaar
Susanne Ester Fraenkel, vijf jaar
Zacharias Fraenkel, vierenzestig jaar
Anna Fraenkel-de Jong, drieënzestig jaar
Jaantje-Simon Fraenkel-de Jong, zevenenzestig jaar
Aleida Fraenkel-Fuldauer, negenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rebecca Fraenkel-Gomes de Mesquita, vierenzestig jaar
Judith Fraenkel-Kukenheim, vijfenvijftig jaar
Hildegard Fraenkel-Silberbach, zesendertig jaar
Johanna Fraenkel-Steinhagen, drieënzeventig jaar
Minny Fraenkel-Wolffenberg, vijfenzeventig jaar
Norbert Frage, vierentwintig jaar
Chaim Jacob Frajndlich, zestien jaar
Elias Mordechai Frajndlich, veertien jaar
Gedalie Frajndlich, zeven jaar
Moszek Josek Frajndlich, vijfenveertig jaar
Tobias Meijer Frajndlich, elf jaar
Malka Bajle Frajndlich-Radomska, zevenenveertig jaar
Daniel Frances, zesendertig jaar
Liaho Frances, drieënzestig jaar
Dimiandi Frances-Tarartes, eenenzestig jaar
Christina van Franck, vierenvijftig jaar
Edith Franck, veertien jaar
Gottlieb Franck, elf jaar
Henriette Franck, vierenzestig jaar
Leendert van Franck, eenenzeventig jaar
Mietje van Franck, vijftig jaar
Mozes Franck, zesenzeventig jaar
Sara van Franck, tweeënveertig jaar
Esther van Franck-Katan, drieënzestig jaar
Gustav Fränckel, vierenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Kurt Fränckel, elf jaar
Leo Fränckel, vijfenzeventig jaar
Abraham Francken, vijftig jaar
Emmanuel Francken, achtenveertig jaar
Hendrica Francken, tweeënvijftig jaar
Louis Francken, achtendertig jaar
Meijer Theodor Francken, zesenveertig jaar
Reintje Francken-Deen, achtenvijftig jaar
Eva Francken-Gans, tachtig jaar
Branca Francken-Hoorenman, vijftig jaar
Betty Francken-Schwabe, achtenzestig jaar
Rachel Francken-Tas, zesendertig jaar
Vogeltje Franckena-Kapper, achtentachtig jaar
Aaron David Franco, drie jaar
Louis Franco, zevenendertig jaar
Mijntje Franco, zes jaar
Albert Isac Franco Mendes, negenendertig jaar
Bénoit Franco Mendes, vijfenzeventig jaar
Bertha Franco Mendes, elf jaar
Louisa Franco Mendes-Mendes da Costa, negenenzeventig jaar
Jochebet Franco Mendes-Pimentel, drieënvijftig jaar
Johanna Franco Mendes-van der Kous, eenendertig jaar
Alida Paulina Franco-de Bruin, dertig jaar
Henrica Franco-Gans, vijfendertig jaar
Sara Franco-Pesaro, tweeënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Constantin Frangulea, veertig jaar
Hadasse Frangulea-Parser, zesendertig jaar
Aäron Frank, zestig jaar
Abraham Frank, zeventig jaar
Abraham Frank, zevenenveertig jaar
Abraham Frank, zevenenveertig jaar
Abraham Frank, tweeënveertig jaar
Abraham Frank, achtendertig jaar
Abraham Frank, zesendertig jaar
Abraham Frank, negenentwintig jaar
Abraham Frank, tweeëntwintig jaar
Abraham Frank, tweeëntwintig jaar
Abraham Frank, zestien jaar
Abraham Frank, twaalf jaar
Abraham van Frank, achtenvijftig jaar
Abraham Frank, vierendertig jaar
Abraham Eleazar Frank, eenendertig jaar
Abraham Jacob Frank, vierendertig jaar
Abraham Salomon Frank, tweeënveertig jaar
Akiba Frank, vijfenzestig jaar
Albert Frank, eenenzestig jaar
Alex Sander Frank, een jaar
Alexander Frank, eenenzeventig jaar
Alexander Frank, negenenzestig jaar
Alexander Frank, zesenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Alexander Frank, drieënveertig jaar
Alexander Frank, tweeënveertig jaar
Alexander Frank, vijfendertig jaar
Alexander Frank, eenendertig jaar
Alexander Frank, negentien jaar
Alexander Maurits Frank, eenentwintig jaar
Alexander Samson Frank, achtentwintig jaar
Alfred Frank, zevenendertig jaar
Alfred Sally van Frank, drie jaar
Alida Frank, eenendertig jaar
Amman van Frank, eenentwintig jaar
André Frank, negenendertig jaar
Andre Harry Frank, een jaar
Andries Frank, veertig jaar
Andries Frank, negenentwintig jaar
Andries Frank, vierentwintig jaar
Anna Frank, zesenzeventig jaar
Anna Frank, veertien jaar
Annelies Marie Frank, vijftien jaar
Annette Frank, zestien jaar
Aron Frank, negenenveertig jaar
Aron Frank, zes jaar
Aron van Frank, zeventien jaar
Aron Frank, vijfentwintig jaar
Aron Karel Frank, vierendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Aron Mozes Edward Frank, drieëndertig jaar
Arthur Frank, drieënzestig jaar
Arthur Ozias Frank, twaalf jaar
Barend Frank, drieënzeventig jaar
Barend Frank, veertig jaar
Bartha Frank, eenenzestig jaar
Beletje Veronica van Frank, vijftien jaar
Bella Frank, vierenveertig jaar
Benjamin Frank, negenenvijftig jaar
Benjamin Frank, eenenvijftig jaar
Benjamin Frank, vijftig jaar
Benjamin Frank, vierendertig jaar
Benjamin Frank, achtentwintig jaar
Benjamin Frank, zes jaar
Benjamin van Frank, achttien jaar
Benjamin David Frank, vijfenzestig jaar
Bernard Frank, vijfenzestig jaar
Bernard Frank, twintig jaar
Bernard Frank, zestien jaar
Bernard van Frank, eenendertig jaar
Bernard Jacob Frank, veertien jaar
Bernardina Frank, zevenendertig jaar
Bernardus Abraham Frank, drieënzeventig jaar
Bernardus Jacob Nathan Frank, achtenvijftig jaar
Bertha Frank, drie jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Bertha Frouke Frank, vijf jaar
Bertha Marianna Frank, achtentwintig jaar
Betje Frank, tachtig jaar
Betje Frank, vijf jaar
Betsij Marie Frank, vijfenveertig jaar
Betsy Frank, zevenendertig jaar
Betty Frank, vijfentwintig jaar
Betty Ida Frank, elf jaar
Betty Maria Frank, dertien jaar
Branca Frank, zeven jaar
Branca Frank, vijf jaar
Carolina Frank, zevenendertig jaar
Channa Frank, drie jaar
Clara Frank, zeventien jaar
Comprecht Frank, vierenveertig jaar
Daatje Frank, zeven jaar
Daniel Frank, achtenzestig jaar
David Frank, vijfentachtig jaar
David Frank, vierenzeventig jaar
David Frank, zestig jaar
David Frank, negenenveertig jaar
David Frank, drieënveertig jaar
David Frank, eenenveertig jaar
David Frank, veertig jaar
David Frank, eenenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
David Frank, tweeëndertig jaar
David Frank, negentien jaar
David van Frank, achtenveertig jaar
David Frank, dertig jaar
David Daniel Frank, drieënvijftig jaar
David Emmanuel Frank, veertien jaar
Dina Elisabeth Frank, vierendertig jaar
Donald Louis Frank, zes jaar
Duifje Frank, zesenzestig jaar
Duifje Frank, zesendertig jaar
Duifje van Frank, zesenvijftig jaar
Eduard Frank, achtenveertig jaar
Eduard Frank, achtentwintig jaar
Eduard Frank, tien jaar
Eliazer Frank, zesendertig jaar
Elie Frank, tweeënzestig jaar
Elisabeth Frank, eenenveertig jaar
Elisabeth Frank, vijfentwintig jaar
Elisabeth van Frank, eenenvijftig jaar
Elisabeth Rozette van Frank, zestien jaar
Elkan Frank, eenenzeventig jaar
Elkan Frank, eenenzestig jaar
Elkan Frank, eenenvijftig jaar
Ellis Salomon Frank, vierendertig jaar
Elsje van Frank, drie jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Emile Frank, zevenentwintig jaar
Emile Simon Frank, elf jaar
Emma Frank, negenenvijftig jaar
Emma Frank, zestien jaar
Erik John Frank, drieëntwintig jaar
Ernst Sigmund Frank, eenenvijftig jaar
Esther Frank, vijftig jaar
Esther Frank, dertien jaar
Esther Frank, zes jaar
Esther Frank, twee jaar
Esther Jeannette Antoinette Frank, vier jaar
Eva Frank, zesenveertig jaar
Eva Frank, vijftien jaar
Eva Frank, tien jaar
Eva Frank, vier jaar
Eva Frank, twee jaar
Eva Rachel Frank, vijfenveertig jaar
Ezechiel van Frank, elf jaar
Fanny Frank, eenenvijftig jaar
Fanny Frank, zes jaar
Felix Frank, zesenvijftig jaar
Femma Sara Frank, eenendertig jaar
Filippus Frank, vier jaar
Flip Frank, vijf maanden
Flora Frank, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Flora Frank, zevenendertig jaar
Frans Simon Frank, zes jaar
Freddy Betty Frank, drie jaar
Fredericus Frank, vierendertig jaar
Frederik Frank, zesenvijftig jaar
Frederika Frank, vijftien jaar
Frederika Frank, zesenzestig jaar
Frederika Lea Jans Frank, zeven jaar
Frederika Regina Frank, vijftien jaar
Friederika Frank, dertig jaar
Frits Frank, elf jaar
Froukje Frank, acht jaar
Froukje Theodora Frank, drieënveertig jaar
Geertruida Frank, negentig jaar
Georg Frank, zes jaar
Georg Richard Frank, zevenenvijftig jaar
Gerson Frank, zesenveertig jaar
Gesina Frank, zesentwintig jaar
Gompel Frank, achtenveertig jaar
Gonde Susanne Frank, vijfendertig jaar
Greetje Frank, een jaar
Greta Frank, een jaar
Gretha Frank, drie jaar
Gretha Frank, een jaar
Grietje Frank, vijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Grietje Frank, achttien jaar
Grietje Frank, drie jaar
Günther Frank, zeventien jaar
Hani Sara van Frank, zeventien jaar
Hanna Frank, tweeëntwintig jaar
Hanna Frank, negen jaar
Hanna Rachel Frank, twee jaar
Hans Frank, negenenveertig jaar
Hans Israël Frank, vijfendertig jaar
Hans Jacob Frank, dertig jaar
Hartog Frank, achtenzestig jaar
Hartog Frank, achtenvijftig jaar
Hartog Frank, zesenvijftig jaar
Hartog Frank, vijfenvijftig jaar
Hartog Frank, eenenvijftig jaar
Hartog Frank, eenenvijftig jaar
Hartog Frank, veertig jaar
Hartog Frank, vierendertig jaar
Hartog Frank, vierendertig jaar
Hartog Frank, dertig jaar
Hartog Frank, zevenentwintig jaar
Hartog Frank, achtentwintig jaar
Hartog Frank, achtentwintig jaar
Hartog Frank, tweeëntwintig jaar
Hartog Frank, veertien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hartog Frank, acht jaar
Hartog van Frank, achtenveertig jaar
Hartog Joel Frank, zevenenveertig jaar
Hartog Jozef Frank, acht jaar
Hartog Philip Frank, zeventig jaar
Hartogh Frank, vierendertig jaar
Heiman Frank, achtenzestig jaar
Heiman Frank, zesentwintig jaar
Heiman Jacob Frank, vijftig jaar
Hein Frank, zevenendertig jaar
Heinrich Frank, tweeënzestig jaar
Heintje Frank, negentien jaar
Heinz Frank, twintig jaar
Helene Frank, zesenveertig jaar
Helmut Frank, vijfentwintig jaar
Henderina Elizabeth Frank, negen jaar
Henderina Klara Frank, veertien jaar
Henny Frank, zeventien jaar
Henny Sophia Frank, vier jaar
Henri Frank, achtenzeventig jaar
Henri Frank, vierenzestig jaar
Henri Frank, vijfenvijftig jaar
Henri Frank, tweeënvijftig jaar
Henri Frank, eenenvijftig jaar
Henri Frank, negenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Henri Aron Martin Frank, veertig jaar
Henriette Frank, negenendertig jaar
Henriette Frank, achtendertig jaar
Henriette van Frank, negen jaar
Henriette Jeanette Frank, vier maanden
Herman Frank, negenenzestig jaar
Hester Sara Frank, zevenentwintig jaar
Heyman Frank, vijftig jaar
Hijman Frank, dertig jaar
Ida Frank, negenendertig jaar
Ina Frank, zes jaar
Ina van Frank, tien maanden
Isaac Frank, achtenveertig jaar
Isaac Frank, vijfenzeventig jaar
Isaac Abraham Frank, zesenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Isaak Frank, vierenzeventig jaar
Isaäk Frank, eenenzeventig jaar
Isak Frank, zesenzeventig jaar
Isidoor Frank, achtenzestig jaar
Isidor Frank, vijfenvijftig jaar
Israël Frank, tweeënzestig jaar
Israël Frank, eenenzestig jaar
Israël Frank, vijfenveertig jaar
Israël Frank, vijfendertig jaar
Israël Frank, negenentwintig jaar
Israël Frank, zeven jaar
Israël Frank, een jaar
Israël Josef Frank, zeventig jaar
Izaak Frank, vierenzestig jaar
Izaak Frank, vierenveertig jaar
Izaak Abraham Frank, zevenenzeventig jaar
Izaak Barend Frank, negenenzestig jaar
Izaäk Barend Frank, zesendertig jaar
Izaak David Levie Frank, zevenenvijftig jaar
Izaak David Levie Frank, negen maanden
Izaak Israël Frank, zevenenzestig jaar
Izadoris Izaäk Frank, zevenenzestig jaar
Izak Frank, zevenenvijftig jaar
Izak Frank, achtenveertig jaar
Izak Frank, dertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Izak Frank, drie jaar
Izak Nathan Frank, negenentwintig jaar
Jacob Frank, tweeëntachtig jaar
Jacob Frank, zevenenzeventig jaar
Jacob Frank, vierenzeventig jaar
Jacob Frank, eenenzeventig jaar
Jacob Frank, negenenzestig jaar
Jacob Frank, vierenzestig jaar
Jacob Frank, drieënzestig jaar
Jacob Frank, eenenvijftig jaar
Jacob Frank, zevenenveertig jaar
Jacob Frank, achtenveertig jaar
Jacob Frank, tweeënveertig jaar
Jacob Frank, achtendertig jaar
Jacob Frank, zevenendertig jaar
Jacob Frank, eenendertig jaar
Jacob Frank, vierentwintig jaar
Jacob Frank, achttien jaar
Jacob Frank, veertien jaar
Jacob Frank, dertien jaar
Jacob Frank, negen jaar
Jacob Frank, veertien jaar
Jacob Frank, drieëntwintig jaar
Jacob Aron Frank, tien jaar
Jacob Hans Frank, vijftien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Hijman Frank, vierenveertig jaar
Jacob Louis Frank, vierendertig jaar
Jacob Philip Frank, tweeënzeventig jaar
Jacob Sam Frank, vijfenveertig jaar
Jacob Samuel Frank, tweeënveertig jaar
Jacoba Frank, achtendertig jaar
Jacobus Josephus Frank, eenendertig jaar
Jacques Frank, eenendertig jaar
Jacques Frank, vijfentwintig jaar
Jacques Frank, vijfentwintig jaar
Jacques Frank, twaalf jaar
Jacques Frank, zeven jaar
Jakob Frank, eenenzeventig jaar
Jakob Frank, drieënzestig jaar
Jakob Frank, achtendertig jaar
Jakob Frank, een jaar
Jakob van Frank, achtentwintig jaar
Jakob Meyer Frank, zestien jaar
Jansje van Frank, vijfenzestig jaar
Jeanette Frank, zevenendertig jaar
Jeannette Frank, drieënzeventig jaar
Jeannette van Frank, vijfenzestig jaar
Jenny Frank, tien jaar
Jeremia Frank, twintig jaar
Jetje Frank, twaalf jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jette Frank, vijftien jaar
Jo David Frank, dertien jaar
Joel Frank, zevenentwintig jaar
Joel Mozes Frank, zestien jaar
Johanna Frank, tweeëndertig jaar
Jonas Frank, vijfenvijftig jaar
Jonas Frank, achttien jaar
Joseph Frank, zevenenzestig jaar
Joseph Frank, tweeënzestig jaar
Joseph Frank, vijfenveertig jaar
Joseph Frank, zes jaar
Joseph Frank, drie maanden
Joseph Frank, zesentwintig jaar
Jozeph Frank, vijfendertig jaar
Jozua Hartog Frank, vier jaar
Juda Frank, zesenzestig jaar
Juda Frank, negenentwintig jaar
Juda Frank, zes jaar
Judith Frank, vijftig jaar
Judith Frank, zeven jaar
Jules Frank, zevenenvijftig jaar
Jules Bernard Frank, negenentwintig jaar
Juliette Frank, zeventien jaar
Julius Frank, achtenvijftig jaar
Julius Frank, vierenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Julius Frank, twintig jaar
Julius Israël Frank, zeventig jaar
Julius Marcus Frank, achtentwintig jaar
Kaatje Frank, eenenveertig jaar
Karel Frank, zevenentwintig jaar
Karl Frank, veertig jaar
Keetje Frank, veertien jaar
Kitty Sara Frank, twee jaar
Klara Frank, negenenveertig jaar
Klara Frank, zestien jaar
Klara Frank, elf jaar
Klara Frank, drie jaar
Klara van Frank, achttien jaar
Kurt Frank, vijftien jaar
Lazarus Frank, vierentachtig jaar
Lea van Frank, vier jaar
Leendert Wolf Frank, zes jaar
Lehman Frank, negenenvijftig jaar
Lehman Frank, vijfentwintig jaar
Leman Frank, vijfendertig jaar
Leny Frank, tien jaar
Leonard David Frank, negenendertig jaar
Leopold Frank, tweeënzestig jaar
Levie Frank, drieënzeventig jaar
Levie Frank, drieënvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Levie Frank, tweeënvijftig jaar
Levie Frank, achtendertig jaar
Levie Frank, achtentwintig jaar
Levie Frank, twintig jaar
Levie Frank, drie jaar
Levie Frank, vier maanden
Levie van Frank, vierenvijftig jaar
Lodewijk Frank, eenenzestig jaar
Lotte Frank, zes jaar
Louis Frank, vierenzestig jaar
Louis Frank, drieënvijftig jaar
Louis Frank, vijfenveertig jaar
Louis Frank, tweeënveertig jaar
Louis Frank, veertig jaar
Louis Frank, vijfendertig jaar
Louis Frank, eenendertig jaar
Louis Frank, twintig jaar
Louis van Frank, drieëndertig jaar
Louis Salomon Frank, zeven jaar
Louis Salomon Frank, eenendertig jaar
Louise van Frank, tweeënzestig jaar
Louise van Frank, eenentwintig jaar
Louise Bertha Frank, vier jaar
Ludwig Frank, zevenenvijftig jaar
Machiel Frank, eenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marcel Eli Frank, acht jaar
Marcus Frank, zesenzestig jaar
Marcus Frank, vierenzestig jaar
Marcus Frank, vierenzestig jaar
Marcus Frank, vijfenveertig jaar
Marcus Frank, zesendertig jaar
Marcus Frank, drieëndertig jaar
Marcus Frank, vier jaar
Marcus van Frank, vijfenvijftig jaar
Margaretha Frank, vijfendertig jaar
Margaretha Hendrina Frank, achtentwintig jaar
Margot Betti Frank, negentien jaar
Mariane Frank, zesentwintig jaar
Marianna Frank, achtenzeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marianne Frank, zevenenvijftig jaar
Marie Frank, vijfentwintig jaar
Martha Marianne Frank, zesentwintig jaar
Martijn Salomon Frank, zestien jaar
Martin Frank, vijfenzestig jaar
Mathilde Frank, zeventig jaar
Maurits Frank, zevenenvijftig jaar
Maurits Frank, vierenvijftig jaar
Maurits Frank, achtenveertig jaar
Maurits Frank, zevenenveertig jaar
Maurits Frank, zesenveertig jaar
Maurits Frank, vierenveertig jaar
Maurits Frank, zesentwintig jaar
Maurits Alexander Frank, twintig jaar
Max Frank, zesendertig jaar
Max Frank, achttien jaar
Meijer Frank, tweeënzestig jaar
Meijer Frank, negenenvijftig jaar
Meijer Frank, zevenenvijftig jaar
Meijer Frank, vierenvijftig jaar
Meijer Frank, tweeënvijftig jaar
Meijer Frank, achtendertig jaar
Meijer Frank, zesentwintig jaar
Meijer Frank, vierentwintig jaar
Meijer Frank, zeventien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Meijer Frank, negen jaar
Meijer Frank, twee jaar
Meijer Frank, negenentwintig jaar
Meijer Jacob Frank, vijftien jaar
Michel Bernhard Frank, twee jaar
Miena Frank, vijfenzeventig jaar
Mietje Frank, drieënvijftig jaar
Mietje Frank, achtenveertig jaar
Mietje van Frank, negenenzestig jaar
Mietje Anna Frank, drie jaar
Mina Frank, vijfenveertig jaar
Minna Frank, zes jaar
Moritz Frank, vijfenzestig jaar
Moritz Frank, negenendertig jaar
Moritz Israël Frank, drieënvijftig jaar
Mozes Frank, drieënzeventig jaar
Mozes Frank, negenenveertig jaar
Mozes Frank, tweeënveertig jaar
Mozes Frank, zes jaar
Mozes Frank, zestien jaar
Mozes Simon Frank, tweeëntwintig jaar
Nathan Frank, eenentachtig jaar
Nathan Frank, eenenvijftig jaar
Nathan Frank, vijfenveertig jaar
Nathan Frank, drieënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Nathan Frank, drieënveertig jaar
Nathan Frank, eenenveertig jaar
Nathan Frank, vijf jaar
Nathan Abraham Frank, achtenveertig jaar
Nathan Hartog Frank, zesendertig jaar
Nora Frank, een jaar
Olga Frank, vijfenvijftig jaar
Oskar Frank, vierendertig jaar
Otto Frank, zevenendertig jaar
Otto Hans Frank, vijfentwintig jaar
Pauline van Frank, dertien jaar
Philip van Frank, dertig jaar
Philip Frank, negenenzeventig jaar
Philip Frank, tweeëndertig jaar
Philip Frank, zestien jaar
Philip Hartog Frank, zevenendertig jaar
Philip Joachim Aron Frank, acht jaar
Philip Jozef Frank, drieënzestig jaar
Philip Leonard Frank, veertien jaar
Philip Louis Frank, negenentwintig jaar
Phillipus Frank, drieëndertig jaar
Rachel Frank, acht jaar
Rachel Jette Frank, twee jaar
Raphaël Frank, drieëntwintig jaar
Rebecca Frank, zestien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Rebecca Frederika Frank, zestien jaar
Rebekka Frank, zesenzestig jaar
Regina Esther Frank, zesentwintig jaar
Reintje Frank, eenenveertig jaar
Richard Frank, twintig jaar
Rika Frank, twee jaar
Robert Sally van Frank, drie jaar
Roosje Frank, negentien jaar
Rosette Frank, zesenvijftig jaar
Roza Frank, twee jaar
Rozet Frank, negentien jaar
Ruth Anna Lea Frank, drie jaar
Saartje Frank, drieëndertig jaar
Saartje Frank, negen jaar
Salamon Frank, vijfenzestig jaar
Sally Heinz Frank, drieëntwintig jaar
Sally Israël Frank, vijftig jaar
Salomon Frank, vijfenzeventig jaar
Salomon Frank, zevenenzestig jaar
Salomon Frank, zestig jaar
Salomon Frank, achtenvijftig jaar
Salomon Frank, tweeënveertig jaar
Salomon Frank, eenenveertig jaar
Salomon Frank, eenenveertig jaar
Salomon Frank, veertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Salomon Frank, vijfentwintig jaar
Salomon Frank, vijfentwintig jaar
Salomon Frank, eenentwintig jaar
Salomon Frank, negentien jaar
Salomon Frank, vijftien jaar
Salomon Frank, zes jaar
Salomon van Frank, vierenzeventig jaar
Salomon van Frank, vijfendertig jaar
Salomon Barend Frank, vier jaar
Salomon David Frank, veertig jaar
Sam Frank, zesenzeventig jaar
Samson Frank, vijfenvijftig jaar
Samson Frank, zesenveertig jaar
Samson Frank, drieënveertig jaar
Samson Frank, dertig jaar
Samson Alexander Frank, een jaar
Samuel Frank, veertig jaar
Samuel Frank, drieëndertig jaar
Samuel Frank, negentien jaar
Samuel Frank, zestien jaar
Samuel Frank, achttien jaar
Samuel Frank, zeven jaar
Samuel Frank, vier jaar
Sara Frank, vijftien jaar
Sara Bettij Frank, drie jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sara Lena Frank, eenentwintig jaar
Sarah Frank, vierentwintig jaar
Sarah Isabella Frank, elf jaar
Sarina Jeannette Clara Frank, zeven maanden
Selma Frank, vijfentwintig jaar
Siegfried Frank, zesenveertig jaar
Siegfried Frank, eenendertig jaar
Siegfried Frank, vierendertig jaar
Siemon Frank, achtenzestig jaar
Sientje van Frank, twintig jaar
Simon Frank, eenennegentig jaar
Simon Frank, zesenzestig jaar
Simon Frank, zesenveertig jaar
Simon Frank, veertig jaar
Simon Frank, negenendertig jaar
Simon Frank, vijfendertig jaar
Simon Frank, achtentwintig jaar
Simon Frank, achtentwintig jaar
Simon Frank, vijftig jaar
Simon Hein Frank, veertien jaar
Simon Nathan Frank, achtenvijftig jaar
Sophia Frank, eenenzestig jaar
Sophia Frank, zestien jaar
Sophia Frank, vijftien jaar
Sophie Frank, tweeënveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Ursula Irmgard Frank, zesentwintig jaar
Vera Frank, twee jaar
Veronica van Frank, vijftien jaar
Veronica Jenny Frank, veertien jaar
Victor Frank, elf jaar
Victorine Frank, eenentwintig jaar
Vrougien Frank, negenenveertig jaar
Vrouwkje Frank, zesenveertig jaar
Vrouwtje Frank, tweeënvijftig jaar
Willem Frank, drieënveertig jaar
Wolf Frank, drieënzestig jaar
Zadok Frank, negenenvijftig jaar
Zientje Frank, negen jaar
Rosette Frank-Aalsvel, negenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Anna Frank-Agsteribbe, zevenenveertig jaar
Mariana Frank-Agsteribbe, achtendertig jaar
Sara Henriette Frank-Appel, vierenzestig jaar
Mathilde Frank-Appelboom, vierentwintig jaar
Ester Frank-Aptroot, drieënveertig jaar
Rozet Frank-Aronius, zevenenveertig jaar
Duifje Frank-Bartels, zevenenveertig jaar
Betje Frank-Behr, dertig jaar
Zseni Frank-Berkovics, zevenendertig jaar
Esther Frank-Berlijn, vijfendertig jaar
Paula van Frank-Bernhard, vierenvijftig jaar
Elisabeth Frank-Blanes, achtendertig jaar
Clara Frank-Blazer, vijfenvijftig jaar
Vogeltje Frank-Blik, zevenendertig jaar
Ella van Frank-Blits, vijfenvijftig jaar
Rachel Frank-Blitz, vierentwintig jaar
Debora Frank-Blog, eenendertig jaar
Henriette Frank-Brandon, vierenveertig jaar
Sara Frank-Brandon, negenenveertig jaar
Klaartje Hijman Frank-Bremer, zesenzeventig jaar
Rachel Frank-Brilleman, eenendertig jaar
Alida Helena Frank-Bronkhorst, zesenzestig jaar
Jansje van Frank-Callo, eenendertig jaar
Marianna Frank-Cats, vijfenveertig jaar
Mietje Frank-Cats, achtenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Margot Sara Frank-Cohen, drieëntwintig jaar
Veronica Frank-Cohen, vierenzestig jaar
Ida Frank-Cohn, drieënzeventig jaar
Tonia Frank-Cohn, eenenveertig jaar
Duifje Frank-Cosman, drieënveertig jaar
Margarete Frank-Dahl, vijfentwintig jaar
Hendrika Frank-de Beer, achtentwintig jaar
Saartje Frank-de Behr, eenenzestig jaar
Gonda van Frank-de Boers, negenentwintig jaar
Sophia Frank-de Bok, drieënzestig jaar
Rachel Frank-de Brave, vierenveertig jaar
Johanna Frank-de Bruin, zesenzestig jaar
Mathilda van Frank-de Geus, drieënzestig jaar
Betje Frank-de Jong, zesenzeventig jaar
Dina Frank-de Jong, vierenveertig jaar
Marie Anna Frank-de Jong, veertig jaar
Sophia Frank-de Jong, drieënzestig jaar
Heintje Frank-de Lange, eenenzeventig jaar
Luisa Frank-de Lange, achtenveertig jaar
Betje Frank-de Leeuw, eenenveertig jaar
Marianna Rebekka Florina Frank-de Leeuw, achtendertig jaar
Sara Frank-de Leeuwe, achtenvijftig jaar
Clara Frank-de Leon, tweeënvijftig jaar
Lentje Rebekka Frank-de Raay, vijfentwintig jaar
Esther Frank-de Rooij, achtenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Betje Frank-de Vries, tachtig jaar
Grietje Frank-de Vries, negenenvijftig jaar
Jantje Frank-de Vries, eenenzeventig jaar
Marianne Frank-de Vries, tweeënveertig jaar
Sophia Frank-de Vries, zesenzeventig jaar
Vrouwtje Frank-de Vries, eenenzeventig jaar
Elisabeth Steintje Frank-den Hartog, zesendertig jaar
Stijntje Frank-den Hartog, negenendertig jaar
Bertha Frank-Dinner, drieëndertig jaar
Elisabeth Frank-Druif, zevenenvijftig jaar
Vrouwtje Frank-Druijf, achtenvijftig jaar
Roosje Frank-Dupont, zestig jaar
Sybilla Frank-Ehrenreich, tweeënveertig jaar
Rosalia Frank-Eijl, achtenzestig jaar
Frederika Frank-Elsas, zesentwintig jaar
Rosa Frank-Engelsman, veertig jaar
Mietje Frank-Ensel, zevenenveertig jaar
Marianne Frank-Felsenburg, eenenvijftig jaar
Dientje Frank-Fierlier, zevenentwintig jaar
Anna Frank-Frank, tweeëndertig jaar
Charlotta Frank-Frank, zesenveertig jaar
Heintje Frank-Frank, eenenzestig jaar
Maria Louise Frank-Frank, vierenzeventig jaar
Rachel Frank-Frank, vierenzestig jaar
Rachel Frank-Frank, vierenvijftig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Marianna Frank-Gobits, veertig jaar
Johanna Willemina Frank-Godschalk, zesenzestig jaar
Sophia Frank-Goldberg, tweeënveertig jaar
Julie Frank-Goldschmidt, negenenveertig jaar
Leentje Frank-Goslinski, zesenzestig jaar
Sophia Frank-Goudsmit, vierenveertig jaar
Kaatje Frank-Hakker, eenentwintig jaar
Debora Frank-Halberstadt, dertig jaar
Leentje Frank-Hamburger, zestig jaar
Sara Frank-Hamburger, negenendertig jaar
Marie Frank-Hamel, zevenenvijftig jaar
Lena Frank-Hamme, drieënzestig jaar
Honor Frank-Hammerman, eenenveertig jaar
Dina Frank-Hartog, veertig jaar
Jetta Frank-Heijmann, vijfenzestig jaar
Ester Frank-Heijmans, zevenenvijftig jaar
Emilie Frank-Heilbronn, vierenvijftig jaar
Margaretha Frank-Hermann, vijfenzestig jaar
Virginie Frank-Hertog, negenenvijftig jaar
Ida Frank-Herzfeld, vijfenzeventig jaar
Frieda Frank-Hijman, eenentwintig jaar
Herta Amalie Frank-Hirsch, negenendertig jaar
Jeannette Henriette Frank-Hoek, tweeënzeventig jaar
Edith Frank-Hollander, vierenveertig jaar
Estera Laja Frank-Ickowicz, drieëndertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Christina Frank-Jacobs, vijfenvijftig jaar
Feije Frank-Jacobs, eenenvijftig jaar
Gretha Frank-Jessurun Lobo, drieënvijftig jaar
Lucie Rosa Frank-Jonas, zesenvijftig jaar
Bertha Frank-Joosten, dertig jaar
Minna Frank-Kaufman, achtenzestig jaar
Betje Frank-Keizer, vierenvijftig jaar
Lena Frank-Kesing, zevenenveertig jaar
Lina Frank-Kisch, eenenvijftig jaar
Hanna Frank-Klatser, zesenveertig jaar
Mietje van Frank-Kool, negenentwintig jaar
Dorina Frank-Koster, negenenzestig jaar
Elisabeth Frank-Koster, drieënzeventig jaar
Betje Frank-Krant, vijfenveertig jaar
Rosalie Frank-Lautmann, negenenzestig jaar
Sara Hena Frank-Lehrer, negenentwintig jaar
Frederika Frank-Levie, drieëndertig jaar
Siphora Henriette Frank-Levie, vijfendertig jaar
Sara Frank-Levitus, negenentwintig jaar
Zientjen Frank-Lindeman, drieënzestig jaar
Sara Frank-Lopes Cardozo, vierenzestig jaar
Bertha Frank-Maschke, eenenzestig jaar
Vogeltje Frank-Matteman, tweeënveertig jaar
Rosette Frank-Meijer, eenentachtig jaar
Seline Frank-Meijer, zeventien jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Ilse Frank-Meijerhoff, tweeëndertig jaar
Anna Frank-Meisel, drieënvijftig jaar
Esther Frank-Mok, negenenveertig jaar
Rachel Frank-Mol, achtendertig jaar
Sippora Frank-Morpurgo, tweeënzestig jaar
Leentje Frank-Moscou, achtenveertig jaar
Aaltje Frank-Muller, negenenzestig jaar
Jettje Frank-Muller, zesenzestig jaar
Anna Frank-Natkiel, eenendertig jaar
Magda Frank-Neter, vierenvijftig jaar
Henriette Frank-Oppenheimer, dertig jaar
Clara Frank-Ortje, tweeënvijftig jaar
Antje Frank-Ossendrijver, zesentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Cato Frank-Ossendrijver, vierenvijftig jaar
Selma Sara Frank-Oster, vijftig jaar
Sara Frank-Pagrach, zesentwintig jaar
Sariena Frank-Palm, achtentwintig jaar
Esther Frank-Peekel, vierenveertig jaar
Bertha Frank-Pels, negenendertig jaar
Roosje Frank-Peper, zesenzestig jaar
Hanna Frank-Philipp, tweeënzeventig jaar
Rebekka Frank-Philips, zestig jaar
Esther Frank-Polak, tweeënzestig jaar
Hendrina van Frank-Polak, achtentwintig jaar
Rebecca Frank-Polak, drieënveertig jaar
Rosalia Frank-Polak, zesenzestig jaar
Rosette Frank-Polak, drieënzestig jaar
Sara Frank-Polak, drieënvijftig jaar
Sara van Frank-Poons, tweeënvijftig jaar
Lena van Frank-Pop, vierentwintig jaar
Marianne Frank-Poppelsdorf, negenenvijftig jaar
Sara Frank-Porcelijn, vijfentwintig jaar
Hendrieka Frank-Premselaar, zevenenzestig jaar
Ester Frank-Presser, achtendertig jaar
Saartje Frank-Presser, tweeëndertig jaar
Vrouwtje Frank-Pront, tweeënvijftig jaar
Emma Frank-Roeper, negenendertig jaar
Johanna Frank-Roet, negenentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mietje Frank-Roffesa, zevenenvijftig jaar
Rebecca Frank-Rootveld, zevenendertig jaar
Rosetta Frank-Rosenbach, zesenzeventig jaar
Klara Sara Frank-Rosenberg, eenenvijftig jaar
Hanna Frank-Rosenblum, veertig jaar
Elsa Frank-Rosenbusch, drieënvijftig jaar
Nelli Serline Frank-Sachs, zesenveertig jaar
Rosaline van Frank-Scheffer, drieënveertig jaar
Sara Frank-Schellevis, tweeënvijftig jaar
Erika Theresia Frank-Schlesinger, achtentwintig jaar
Hertha Regina Frank-Schmidt, vijfendertig jaar
Fronica Frank-Schott, drieënzeventig jaar
Amalia van Frank-Schweiger, vierenveertig jaar
Henriette Frank-Seligmann, vijfenvijftig jaar
Johanna Helena Frank-Seyffers, zesenveertig jaar
Charlotte Frank-Silberfeld, eenendertig jaar
Fijtje Frank-Sluijzer, tweeënzestig jaar
Rebecca Frank-Sluizer, tweeënveertig jaar
Bertha Frank-Smalhout, negenenveertig jaar
Amalia Frank-Soesman, vierenzestig jaar
Marianne Frank-Spiero, tweeëndertig jaar
Henriette Frank-Spijer, zesentwintig jaar
Frederika Frank-Spreekmeester, zevenentwintig jaar
Antoinette Frank-Stein, achtenveertig jaar
Heintje Frank-Swelheim, vijfenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Eva Frank-Tokkie, zevenenvijftig jaar
Geertruida Frank-Trijtel, zesendertig jaar
Flora Frank-Trompetter, eenenveertig jaar
Keetje Frank-Troostwijk, achtenvijftig jaar
Sara Frank-Tunninge, achtentwintig jaar
Flora Frank-van Beek, vierenzestig jaar
Sara Frank-van Dam, drieënveertig jaar
Grietje Frank-van de Kar, tweeënvijftig jaar
Hendrika Frank-van de Kar, drieëndertig jaar
Saartje Frank-van Delft, drieëndertig jaar
Esther Frank-van der Hal, vijfenvijftig jaar
Grietje Frank-van der Sluis, drieënzeventig jaar
Johanna Frank-van der Sluis, tweeënveertig jaar
Rebekka Frank-van der Stam, vierenzestig jaar
Vogeltje Frank-van der Woude, vierenzestig jaar
Anna Ernesta Frank-van Dien, drieëndertig jaar
Rosa Judith Frank-van Dien, tweeënvijftig jaar
Eva Frank-van Dijk, zeventig jaar
Maria Frank-van Esso, vijfentachtig jaar
Rachel Frank-van Franck, tweeënvijftig jaar
Mina Frank-van Gelder, drieënzeventig jaar
Rebecca van Frank-van Gelderen, eenenvijftig jaar
Sara Frank-van Gelderen, negenenvijftig jaar
Sara Frank-van Gich, tweeëndertig jaar
Marianna Frank-van Minden, zesenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Kaatje Frank-van Os, eenendertig jaar
Regina Mathilda Frank-van Oss, negenenzestig jaar
Clara Frank-van Praag, tweeënveertig jaar
Neeltje Frank-van Rood, vijfenzeventig jaar
Paulina Frank-van Thijn, drieëndertig jaar
Antje Frank-van Witsen, vierentachtig jaar
Judith Frank-Veterman, eenendertig jaar
Hanna Frank-Vogel, vierentwintig jaar
Rebekka Frank-Vos, vijfenzeventig jaar
Sara Suzanna Frank-Vos, zesenzestig jaar
Herta Frank-Vrengel, achtentwintig jaar
Betje Frank-Waas, zevenenvijftig jaar
Fietje van Frank-Walg, eenenzeventig jaar
Margaretha Frank-Walvis, achtentwintig jaar
Flora Frank-Wegloop, achtentwintig jaar
Mientje Frank-Weyel, eenenveertig jaar
Koosje Frank-Witteboon, drieëndertig jaar
Betje Frank-Wolf, tweeënzestig jaar
Sara Frank-Wolf, tweeëndertig jaar
Saartje Frank-Wurms, vijfendertig jaar
Mietje Daatje Frank-Zilverberg, zesentwintig jaar
Rachel Frank-Zomerplaag, tweeënveertig jaar
Vrouwtje Frank-Zwartverwer, negenenveertig jaar
Jean Franke, zesenvijftig jaar
Rahne Franke-Michaelis, negenentachtig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Abraham Fränkel, zevenenveertig jaar
Gunter Gerson Fränkel, negenenvijftig jaar
Gussy Fränkel, twaalf jaar
Joseph Fränkel, vijfenzeventig jaar
Julius Fränkel, negenenzestig jaar
Karl Heinz Fränkel, negentien jaar
Karl Joseph Fränkel, eenenveertig jaar
Markus Fränkel, twaalf jaar
Wolf Fränkel, zevenenveertig jaar
Alida Fränkel-Cohen, achtenzeventig jaar
Ida Fränkel-Dalsheimer, achtenzestig jaar
Karoline Ruth Fränkel-Krause, drieëndertig jaar
Julie Fränkel-Lippmann, achtenvijftig jaar
Alice Fränkel-Michaelis, vijftig jaar
Käthe Fränkel-Oppenheim, drieënveertig jaar
Marie Fränkel-Pam, veertig jaar
Jettel Sara Fränkel-Stern, tweeëntachtig jaar
Abraham Franken, eenenvijftig jaar
Abraham Franken, achtenveertig jaar
Abraham Franken, vierenveertig jaar
Abraham Franken, drieënveertig jaar
Adolf Franken, zevenenzestig jaar
Alidina Franken, negenendertig jaar
Aron Franken, eenenzestig jaar
David Franken, vijfenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
David Franken, tien jaar
David Henri Franken, vijftig jaar
Doris Daphne Franken, drieëntwintig jaar
Elisabeth Franken, vierenvijftig jaar
Elisabeth Franken, eenentwintig jaar
Gerson Franken, zeven jaar
Gretha Franken, drieëntwintig jaar
Hans Franken, achttien jaar
Heijman Karel Franken, tien jaar
Heiman Franken, vijfenzeventig jaar
Henri Franken, zesentwintig jaar
Henri Philip Franken, zestien jaar
Herman Franken, vierenveertig jaar
Horst Israël Franken, eenentwintig jaar
Jacob Franken, veertig jaar
Jacob Franken, achtentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jakob Franken, tweeënzeventig jaar
Jeannette Franken, zesentwintig jaar
Joseph Franken, negen jaar
Josephine Franken, drieëntwintig jaar
Jozef Franken, zeventig jaar
Jozef Franken, vijfenzestig jaar
Judith Franken, eenenvijftig jaar
Julius Franken, zesenveertig jaar
Julius Franken, drie jaar
Klara Franken, vier jaar
Lena Julia Jacoba Franken, zes jaar
Leo Franken, vijfendertig jaar
Leopold Adolf Franken, negenentwintig jaar
Levie Franken, eenenzestig jaar
Levie Franken, achtenveertig jaar
Levie Franken, veertig jaar
Levij Franken, tweeënvijftig jaar
Louis Franken, zevenentwintig jaar
Marcus Louis Franken, eenentwintig jaar
Marianne Franken, eenenzestig jaar
Marie Franken, twaalf jaar
Maurits Franken, vijfenvijftig jaar
Maurits Franken, achtenveertig jaar
Maximilian Louis Franken, zevenenzestig jaar
Meyer Franken, zeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Mozes Franken, zestig jaar
Mozes Franken, zesenveertig jaar
Nico Benny Franken, zeven jaar
Philip Franken, vierenveertig jaar
Philippine Franken, zevenenvijftig jaar
Pieter Adriaan Franken, zevenentwintig jaar
Robert Franken, vijfentwintig jaar
Ruth Lotte Franken, drieëndertig jaar
Samuel Franken, tweeënzestig jaar
Selma Franken, vierenveertig jaar
Siegfried Franken, drieënveertig jaar
Simon Franken, zevenenzeventig jaar
Esther Franken-Bierman, zesentwintig jaar
Antje Franken-Bilderbeek, eenenveertig jaar
Isabella Franken-Bromet, eenenzestig jaar
Sarah Franken-de Vries, vierenzestig jaar
Jansje Franken-Droomer, zesenveertig jaar
Roosje Franken-Eichenwald, vijfenzeventig jaar
Martha Franken-Eisner, negenenvijftig jaar
Johanna Franken-Franken, zevenendertig jaar
Helena Franken-Gottschalk, eenentachtig jaar
Sara Franken-Hiegentlich, eenenvijftig jaar
Schoontje Franken-Kerkmeester, tweeënzestig jaar
Rachel Franken-Meibergen, negenendertig jaar
Sara Franken-Mendels, drieënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Beila Beatrice Franken-Osterfeld, zesenveertig jaar
Helena Franken-Pagrach, negenendertig jaar
Salomea Franken-Ptasznik, vijftig jaar
Rosa Franken-Rothschild, negenenveertig jaar
Rosine Franken-Rozelaar, drieënvijftig jaar
Julie Franken-Samuel, tweeëntachtig jaar
Rachel Franken-Valensa, zesenvijftig jaar
Cato Franken-van Amerongen, zevenenveertig jaar
Agatha Franken-van Zuiden, veertig jaar
Sara Franken-Veerman, drieënzestig jaar
Amalia Franken-Vleeschhouwer, zesenveertig jaar
Johanna Josephina Franken-Weijand, achtenveertig jaar
Grethe Franken-Wolff, tweeënzestig jaar
Paula Franken-Wolff, zevenenzestig jaar
Doris Frankenberg, negentien jaar
Gert Frankenberg, twaalf jaar
Hans Frankenberg, zestien jaar
Hans Lion Frankenberg, negenendertig jaar
Julius Jacob Frankenberg, tweeënveertig jaar
Kurt Frankenberg, zevenentwintig jaar
Gertrude Klara Frankenberg-Goldsmidt, zesendertig jaar
Else Frankenberg-Storch, tweeënveertig jaar
Theodore Frankenberg-Strauss, vierenzeventig jaar
Cäcilie Frankenberg-Wolf, zevenenzestig jaar
Moses Frankenhaus, zeventig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hedwig Frankenhaus-Rosenhoff, zevenenzestig jaar
Ludwig Frankenheimer, achtenzestig jaar
Hannchen Frankenheimer-Regensburger, tweeënzestig jaar
Aaltje Frankenhuis, zes jaar
Abraham Frankenhuis, zevenentwintig jaar
Abraham Frankenhuis, eenendertig jaar
Abraham Herman Frankenhuis, eenendertig jaar
Adela Frankenhuis, zesenvijftig jaar
Aldolphina Frankenhuis, dertien jaar
Aron Frankenhuis, vierendertig jaar
Bernard Frankenhuis, tien jaar
Betsie Frankenhuis, negen jaar
Clara Tilly Lina Frankenhuis, zes jaar
David Frankenhuis, drieëndertig jaar
David Levi Frankenhuis, tweeënveertig jaar
Dienant Joseph Frankenhuis, veertig jaar
Dina Frankenhuis, twintig jaar
Duifje Frankenhuis, acht jaar
Eduard Frankenhuis, vijfenvijftig jaar
Eduard Frankenhuis, negenendertig jaar
Edward Maximiliaan Albert Frankenhuis, twee maanden
Elisabeth Frankenhuis, dertien jaar
Eva Frankenhuis, eenentwintig jaar
Flora Frankenhuis, zevenenveertig jaar
Francisca Frankenhuis, acht jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Hendrika Frankenhuis, negenendertig jaar
Henriette Frankenhuis, vijftien jaar
Henriette Frankenhuis, vijftien jaar
Herman Frankenhuis, zestig jaar
Herman Frankenhuis, negenendertig jaar
Herman Frankenhuis, zevenentwintig jaar
Hertog Frankenhuis, zeventig jaar
Hester Frankenhuis, zesenzestig jaar
Isaac Sally Frankenhuis, drie jaar
Israël Frankenhuis, vierenzestig jaar
Izak Frankenhuis, zeventig jaar
Jacob Frankenhuis, achtenvijftig jaar
Jacob Frankenhuis, vijfenveertig jaar
Jacob Frankenhuis, veertien jaar
Jacob Emanuel Frankenhuis, zesenveertig jaar
Jacob Lion Frankenhuis, achtendertig jaar
Jacob Salomon Frankenhuis, drieënzestig jaar
Jet Frankenhuis, negen maanden
Jetje Frankenhuis, twaalf jaar
Jetje Frankenhuis, vijf jaar
Johanna Frankenhuis, achtendertig jaar
Jonas Heiman Frankenhuis, vijfentwintig jaar
Jonas Jakob Frankenhuis, zeventien jaar
Julia Henriette Frankenhuis, achttien jaar
Karel Frankenhuis, drieënzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Karel Frankenhuis, eenenvijftig jaar
Karel Jacob Frankenhuis, zeven jaar
Klaartje Frankenhuis, zeventien jaar
Leentje Frankenhuis, vierentwintig jaar
Levi Frankenhuis, tweeënzestig jaar
Levie Frankenhuis, drieënveertig jaar
Levie Frankenhuis, vijftien jaar
Lion Frankenhuis, zestig jaar
Lion Frankenhuis, vierenvijftig jaar
Lion Frankenhuis, vijfendertig jaar
Louis Frankenhuis, drieënveertig jaar
Marcus Frankenhuis, tweeënzeventig jaar
Martin Frankenhuis, vijfendertig jaar
Mary Frankenhuis, eenendertig jaar
Maurits Frankenhuis, achtenvijftig jaar
Maurits Frankenhuis, tien jaar
Maurits Frankenhuis, vijfenzeventig jaar
Meijer Frankenhuis, zesenzestig jaar
Meyer Frankenhuis, achtenzestig jaar
Mietje Frankenhuis, vijfenveertig jaar
Mozes Frankenhuis, tweeëntwintig jaar
Nehemia Frankenhuis, vierenzestig jaar
Ruben Frankenhuis, achtenzestig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Sallie Frankenhuis, drieënveertig jaar
Salomo Frankenhuis, eenenveertig jaar
Salomon Frankenhuis, negenenveertig jaar
Salomon Frankenhuis, achtendertig jaar
Salomon Frankenhuis, negentien jaar
Salomon Frankenhuis, twaalf jaar
Salomon Jonas Heiman Frankenhuis, vijfenvijftig jaar
Samson Frankenhuis, tweeënveertig jaar
Samuel Frankenhuis, achttien jaar
Sara Frankenhuis, negenenzeventig jaar
Sara Frankenhuis, tien jaar
Sara Frankenhuis, vierenveertig jaar
Simon Frankenhuis, vijfenzestig jaar
Simon Frankenhuis, tweeënveertig jaar
Simon Frankenhuis, zevenentwintig jaar
Simon Heiman Frankenhuis, vierendertig jaar
Simone Mimi Frankenhuis, elf jaar
Judith Frankenhuis-Blitz, vierenzeventig jaar
Jacoba Frankenhuis-de Haan, negenentwintig jaar
Hetty Maud Ellen Frankenhuis-de Jong, vierentwintig jaar
Fijtje Frankenhuis-de Liever, zesenvijftig jaar
Froukje Frankenhuis-de Swaan, zevenenvijftig jaar
Henriette Frankenhuis-Dessau, vierenzestig jaar
Meta Frankenhuis-Eppenheim, vierenvijftig jaar
Johanna Frankenhuis-Falkenstein, achtenveertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Stephanie Sophie Frankenhuis-Frank, eenenvijftig jaar
Roosje Frankenhuis-Frankenhuis, tweeënzestig jaar
Rosa Frankenhuis-Frankenhuis, vierenzestig jaar
Mathilda Rosette Frankenhuis-Frenk, tweeëntwintig jaar
Selma Frankenhuis-Friedenberg, vierenzestig jaar
Tilly Clara Frankenhuis-Gazan, achtentwintig jaar
Selma Frankenhuis-Heimann, eenenvijftig jaar
Pauline Frankenhuis-Hirsch, achtenveertig jaar
Betje Frankenhuis-Kanteman, vierenzestig jaar
Kaatje Frankenhuis-Kanteman, zestig jaar
Henriette Frankenhuis-Kats, drieënveertig jaar
Jetje Frankenhuis-Maas, vierenzestig jaar
Nannette Suzanna Frankenhuis-Margadant, veertig jaar
Rosa Frankenhuis-Prijs, achtenveertig jaar
Fenna Frankenhuis-Roos, negenenveertig jaar
Henriette Frankenhuis-Rozendal, vierenveertig jaar
Mietje Frankenhuis-Swartenberg, vijfentachtig jaar
Schoontje Frankenhuis-Trompetter, vijftig jaar
Schoontje Frankenhuis-van Collem, negenenvijftig jaar
Betje Frankenhuis-van Creveld, vijfenzeventig jaar
Naatje Frankenhuis-van de Kar, vierenvijftig jaar
Mietje Frankenhuis-van Praagh, vijfendertig jaar
Vrouwtje Frankenhuis-Visjager, vijfendertig jaar
Naatje Frankenhuis-Visser, negenendertig jaar
Johanna Frankenhuis-Zuidema, eenendertig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Adolf Frankenstein, achtenvijftig jaar
Ernst Joseph Frankenstein, drieënvijftig jaar
Hertha Frankenstein, vierenveertig jaar
Ingeborg Ruth Frankenstein, twaalf jaar
Ingrid Frankenstein, elf jaar
Max Frankenstein, zesenveertig jaar
Siegwart Frankenstein, zesenvijftig jaar
William Frankenstein, tweeënzeventig jaar
Flora Frankenstein-Arkusch, tweeënzestig jaar
Rosa Sara Frankenstein-Cahn, zeventig jaar
Elisabeth Johanna Frankenstein-Klein, veertig jaar
Käte Frankenstein-Rosen, negenendertig jaar
Lise Frankenstein-Scheuer, eenenzestig jaar
Abraham Herbert Frankenthal, vierenveertig jaar
Eugen Frankenthal, vijftig jaar
Günter Frankenthal, vijftien jaar
Ludwig Frankenthal, achtenvijftig jaar
Max Frankenthal, achtenvijftig jaar
Moritz Frankenthal, vijfenveertig jaar
Wolfgang Frankenthal, dertien jaar
Helene Frankenthal-van Son, tachtig jaar
Pepi Frankenthal-Weisz, drieëndertig jaar
Abraham Frankfoorder, vierenzestig jaar
Isaäc Frankfoorder, tweeëndertig jaar
Izaäk Frankfoorder, vierentwintig jaar
De 102.000 Namen Lezen
Kamp Westerbork
22 - 27 januari 2015
Jacob Frankfoorder, zesentwintig jaar
Jacob Frankfoorder, negen jaar
Jonas Frankfoorder, vijfenvijftig jaar
Jozef Frankfoorder, achten