Familieleden kunnen dit boek integraal lezen op deze

Commentaren

Transcriptie

Familieleden kunnen dit boek integraal lezen op deze
Bewerkt voor internet door Tom de Meijer
GENEALOGIE VAN HET ZEEUWS - VLAAMSE
GESLACHT PUYLAERT
( Van Puijlaert, Van Puulaere gheseyt Van Eechaute )
2
SPREUKEN OVER FAMILIEKUNDE
Owi, Here God, hoe macht sijn
Dat elke minsce int Herte sijn
So soete dunct sijns selvers land.
Jacob van Maerlant
La memoire des morts leur sert une autre vie.
Jean Bertant
Quand on n’a rien de grand que la naissance, on est et l’on parait d’autant plus
petit que cette naissance est plus grand. Sache être fier de tes pères si tu veut
que tes enfants puissent l’être de toi.
Hij die zich alleen maar kan beroepen op zijn voorouders is als een aardappel,
het beste is onder de grond.
Mensen die nooit terugzien naar hun voorzaten, zullen zelden vooruitzien naar
het nageslacht.
Edmund Burcke 1729 – 1797. Iers schrijver.
Les morts vivent tant qu’un seul vivant les porte encore en lui.
Jean d’Ormesson: Au plaisir de Dieu.
Over het uitwisselen van gegevens: Do ut Des: Geeft en U zal gegeven worden.
Mr. Dr. B.J. Van Spaendonck
Welke taak kan grootser en heerlijker zijn dan de herinnering aan zoveel
vergetenen weer in het licht te brengen en door te geven.
De Sosa
3
INHOUDSOPGAVE
Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Uitwerking van het begrip Stamreeks en Parenteel . . . . . . . . . . . . . 7
Herkomst van het geslacht PUYLAERT . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bronnen: Personen en Vindplaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bronnen: Personen die veel bijdroegen tot deze studie . . . . . . . . . . . 19
Bronnen: Vindplaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Familiearchief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kerkelijke registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Mormonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Het electronische digitale tijdperk . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Staten van Goed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hoofdcijnsboeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sociale betekenis van inschrijving in de Cijnsboeken . . . . . . . . . 25
Verarming van de landadel. Verderding. . . . . . . . . . . . . . . 26
De overeenkomstige situatie in het meer westelijk gebied . . . . . . . . 27
Het archief van de Abdij Baudeloo . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Het grote Klooster Baudeloo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
De Weerbare mannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
De Penningkohieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
De Briefs in de Rekenkamer ARAB Brussel . . . . . . . . . . . . . 31
De woeste gebieden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Baljuwboeken van de graaf van Vlaanderen . . . . . . . . . . . . . 31
Het leenroerig stelsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
De begraafplaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Oude studiebeurzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Voorouderverlies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Geschiedenis Hofsteden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Het archief van de Abdij Roosenberg te Waasmunster . . . . . . . . . 33
De Godsdienstoorlogen van de 16e en 17e Eeuw in Waasland . . . . . . . . 33
Het gebied waar de voorouders woonden . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Land van Waas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Belsele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Waasmunster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
De vier Ambachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Verklaring van de familienaam PUYLAERT . . . . . . . . . . . . . . . 35
Betekenis en afleiding van de veldnaam PUYLAERT, PUUNLAER,
PULAERE en DEN PUYLAERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Vreemde misschrijvingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Andere locaties die een vergelijkbare naam voeren. . . . . . . . . . . 39
De ligging van het terrein: DE PULAER . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Caertebouck Belsele 318 R.A. Beveren . . . . . . . . . . . . . . . 44
De Dubbele Naamgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Is VAN EECHAUTE ook steeds hetzelfde als VAN PUYLAERE ? . . . . . . 48
De Heerlijkheid “EECHAUTE” in Belsele . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Het Familiewapen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4
Stamreeks VAN PULAERE, PUIJLAERDE, VAN PUULAER,
PUYLAERT ALIAS of SIVE of GHESEYT VAN EECHAUTE . . . . . 52
I
II C
III A
IV C
V
VI
VII
VIII A
IX
X
XI A
B
C
XII A
B
C
D
XIII A
B
C
D
E
XIV A
B
C
D
E
F
G
XV
Johannes VAN PULAERE alias VAN EECHAUTE . . . . . . . 53
Andreas VAN PULAER alias VAN EECHAUTE . . . . . . . . 55
Mattheus VAN PUULAER gheseyt VAN EECHAUTE . . . . . .58
Egidius VAN PUULAERE . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Mattheus VAN PUYLAERDE . . . . . . . . . . . . . . . 61
Egidius VAN PUYLAERT ofwel PUYLLAERE . . . . . . . . 63
Adrianus Josephus PUYLAERT . . . . . . . . . . . . . . . 64
Francies Johannes PUYLAERT . . . . . . . . . . . . . . . 68
Johannes Franciscus PUYLAERT . . . . . . . . . . . . . . 77
Charles Ludovicus PUYLAERT . . . . . . . . . . . . . . . 82
Benignus Camillus PUYLAERT . . . . . . . . . . . . . . . 87
Augustus Cyrillus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Henricus Petrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Maurice Augustus Benignus PUYLAERT . . . . . . . . . . . 91.
Julien Henri Benignus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Achilles Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Benignus Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Etienne Henri Benignus PUYLAERT . . . . . . . . . . . . . 95
Carl Benignus Arthur Julien . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Frank Willy Julien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Arsene Henricus Ghislain . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Etienne Benignus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Benignus Robert Maurice PUYLAERT . . . . . . . . . . . 103
Marcellus Achilles Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Julien Benignus Carl Maria . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Henricus Joseph Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Johannes Franciscus Carl Mattheus . . . . . . . . . . . . . 106
Patrick Marcel Benignus Odette . . . . . . . . . . . . . . 107
Alexander Benignus Denise Cesar Elsa . . . . . . . . . . . 107
Philippe Guillaume Benignus PUYLAERT . . . . . . . . . . 103
Guy Jean Nick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Arjan Arsene Emery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Carl Alejandro Julien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Steven Alphons Arsene . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Jelmer Wouter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Ruben Joost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Paco Charles Edward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Antoine Salvador Benedict Vivian . . . . . . . . . . . . . 107
Pieter Jean Godelieve . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Yassine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Salim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Dochters PUYLAERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Literatuurlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
KAREL DE GROTE Afstamming via DE JONGHE en PUYLAERT . . . . . 154
Bloedverwantschapslijn met Els RAYMAKERS via Hertog Lambert
van Brabant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Capita Electa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
5
VOORWOORD
Het is een menselijke eigenschap te willen weten wie zijn voorouders zijn, hoe zij leefden,
wie zij waren, welk beroep zij uitoefenden en hoe hun plaats in de samenleving was. Wellicht
hadden zij eigenschappen die, overgeërfd, nu herkenbaar zijn in de afstammelingen.
In vele families leven nog verhalen van vroeger, verhalen die door de jaren vaak een steeds
fraaier beeld schetsen. In ons geval wonen de families in Zeeuws-Vlaanderen, een klein
gebied waarin Vlaamse Katholieke families zich vestigden, die verder veel onderlinge banden
bleven houden, en ook vaak in dezelfde groep huwden, wat de bron voor verhalen grotere
uitbreiding geeft. Het betreft eigenlijk alleen de grotere landbouwersgeslachten, en de band
met het land is sterk, en het onderling huwen hangt daar mee samen.
Opvallend is hoe in de landelijke omgeving de verhalen en historie zeer lang blijven leven.
Maar sinds begin 20e eeuw zijn veel kinderen uit onze stammen weggegaan uit het oude land,
waar het leven eeuwenlang dezelfde kenmerken droeg en draagt. Voor een deel hangt dat
weggaan samen met de wereldoorlogen 1914 -18 en 1940 - 45, die de grenzen hermetisch
sloten. Vele zonen studeerden in Nederland, werden notaris, advocaat en vooral ook arts,
zoals ook mijn vader. Velen van hen bleven in “Holland”. Mijn vader kwam terug in het land
tussen zijn familie, en met een echtgenote uit dezelfde groep, dus wij zijn daarin opgegroeid.
Wij wilden de herinneringen vastleggen, aan die verglijdende tijden, en dat betekent al snel
dat men stambomen wil zoeken en opstellen, en de verhalen opschrijft en op kan hangen aan
gekende personen.
Een aantal mensen wordt door de genealogie gegrepen, als ware het door een virus. In
Zeeuws-Vlaanderen zijn een 30 – 40 tal liefhebbers, in zekere mate fanatiek, waarvan ook de
voorouders kruisen, en waarvan de inteelt in Vlaamse Stam is vastgelegd in 2001.
Vrijwel al hun families komen oorspronkelijk uit Vlaanderen. Daardoor zijn er vele banden
met Vlaamse familiespeurders. Een goed inzicht daarin biedt het Speciale Thema nummer
van Vlaamse Stam Jrg. 37, nov-dec. 2001.
In het hieronder volgende werk hebben wij de genealogie in rechte lijn van de familie
PUYLAERT beschreven voor onze Zeeuws – Vlaamse tak.
De andere families waar wij van afstammen zijn beschreven in de reeds eerder verschenen
Kwartierstaat Kinderen Puylaert – Raymakers Ao 2000).
Wij hebben wel de verwantschap met mijn echtgenote Els Raymakers, ontleend aan het werk
van Ir. Dix e.a. en J. Grim opgenomen (zie in de literatuurlijst: “Afstammelingen van de
Hertogen van Brabant”). Ook andere lijnen naar Karel de Grote – een genealogische vreugde
– te danken aan Dr. H.C.E.M. Rottier, hebben wij toegevoegd.
Wij hebben opgenomen die familieleden van wie de vader – uiteraard - of de moeder
PUYLAERT heet. Maar wij hebben in een apart bestand DOCHTERS PUYLAERT enkele
verdere afstammingen van dochters PUYLAERT vermeld, meestal met verwijzing naar een
bestaande genealogische studie. Die dochters krijgen na hun nummer een letter D.
Bij de bronnenvermelding hebben wij ook de verwijzingen laten staan uit de kwartierstaat,
die niet direct op Vlaanderen betrekking hebben, om verdere onderzoekers te helpen, zoals
wij ook veel van andere speurders mochten ontlenen.
Wij hopen dat onze nakomelingen genoegen zullen beleven aan dit deel van hun afkomst,
zoals ook mijn ouders daar altijd al veel interesse in hadden. Ook zij zagen de veranderende
levenswijzen van hun kinderen en kindskinderen met veel belangstelling aankomen.
Carl PUYLAERT III, Bosch en Duin, Mei 2008
6
INLEIDING
Keuze van het type studie.
Wanneer men de resultaten van een genealogische studie wil vastleggen op papier of één van
de vele moderne vormen van schrift en beeld, zijn er enkele hoofdvormen, mogelijkheden,
die goed omschreven zijn.
Een genealogische studie kent 3 hoofdvormen als eindresultaat:
(1) De Stamreeks en het Parenteel
(2) De Kwartierstaat.
(3) De kleine historie, die deze kan aanvullen.
(1) De stamreeks beschrijft vanaf de oudste voorvader van de probandus (de persoon.
waarvan de gegevens getoond worden, waar het om gaat) in rechte lijn alle afstammelingen.
De stamreeks toont dus de rechte lijn van de familie vanaf de oudste gevonden voorvader tot
de allerjongste afstammelingen, en kan dus steeds worden bijgewerkt bij geboortes,
huwelijken, overlijdens of andere familie-evenementen. Een stamreeks kan alle
afstammelingen bevatten, dan heet het een parenteel. Maar vaak worden alleen de mannelijke
lijnen gevolgd, en van de dochters één generatie, d.w.z. het bevat iedereen van wie de vader
of de moeder de familienaam in kwestie heeft. Vaak zijn de oudste gedeelten minder volledig.
Dan worden bijv. aanvankelijk alleen de mannelijke takken gevolgd, en komen dan in latere
tijden meer gegevens, dan wordt het weer vollediger, een parenteel.
(2) Een kwartierstaat toont alle voorouders van de probandus d.w.z. de vader en moeder en
de vader en de moeder daarvan, etc.
Wij hebben eerder een kwartierstaat gepubliceerd van de kinderen Puylaert-Raymakers, juist
omdat de bekendheid van voorouders van alle zijden even belangrijk is.
( De kwartierstaat van de kinderen van Carl Benignus Arthur Julien PUYLAERT en
Elisabeth Adriana Wilhelmina Cornelis Maria RAYMAKERS, gehuwd 1 juni 1950.
Uitgekomen op 1 januari 2002) (te vinden op website, en in vele archieven, NVvG, CBG).
Dit systeem is genoemd naar de bedenker ervan: de priester VON KEKULÉ STRADOWITZ,
maar soms ook naar Hieronymus DE SOUSSA. Dit systeem berust op een vaste eenvoudige
nummering. De probandus krijgt cijfer 1. Zijn vader 2x1, en zijn moeder 2x1 +1 = 3. De
ouders daarvan (de grootouders van de probandus) dus: 4 en 5 en 6 en 7, en zo kan men tot
eeuwig doorgaan.
In de genoemde kwartierstaat, worden ook deze mogelijkheden beschreven. Algemeen kan
gezegd worden, dat er veel dezelfde algemene gegevens in staan, die ook in deze stamboom
staan, of aanvullingen hierop.
(3) De kleine historie Dan kan het zijn, dat alleen een skelet opgebouwd wordt, en dat
verder de behoefte bestaat, dit te “bekleden” met gegevens over de genoemde voorouders.
Bestuursfuncties, grondaankopen worden wel direct in de stamreeks vermeld, maar veel
familie gebeurtenissen zijn te onbelangrijk of beperkt voor een officiële vermelding in de
7
twee bovenstaande studies.
Men kan die kleine verhalen niet allemaal kwijt in de officiële studies, en daarom kunnen die
apart worden vastgelegd, waarbij de bovengenoemde nummers soms onmisbaar zijn.
Wij hebben een losse verzameling berichtjes, verhalen en anekdoten bijeen gebracht in
“PETITES HISTOIRES”, die ook proberen de sfeer van de tijd weer te geven.
Deze feiten gaan niet alleen over de familie, maar ook over bijzonderheden, die hun
levensomstandigheden schetsen. Bovendien talloze losse opmerkingen en essays. Hiervan
worden slechts enkele exemplaren vermenigvuldigd, die in de familie kunnen blijven.
UITWERKING VAN HET BEGRIP STAMREEKS EN
PARENTEEL
“RECHTE AFSTAMMING”. Deze term wordt vaak misbruikt. Recht afstammen betekent:
“Van vader op vader”. Ik kan mij nog voorstellen dat men ook iedere andere voorvader of
voormoeder bedoelt.
Maar wat zou een “niet rechte afstamming” zijn ? Ik denk dat men vaak daarmee aanduidt
dat de bedoelde persoon ergens in de familie zit ! Een Oom of zo.
De gegevens die men vindt bij voorouder-onderzoek, kan men dus op verschillende wijzen
vastleggen. Dit is duidelijk besproken in de inleiding hierboven, maar ook uitgebreider, met
voorbeelden in Kwartierstaat PUYLAERT-RAYMAKERS, maar toch zullen wij ze hier ook
met voorbeelden even verder toelichten in de hoop dat “bis repetita placent”.
Als men één familienaam bestudeert, dus volgens nummer 1 hierboven, dus de stamreeks of
parenteel, zijn voor het vastleggen van de resultaten enkele vormen:
EEN STAMBOOM letterlijk als BOOM
Men kan de gegevens als een boom tekenen met de oudste ouders onderaan als stam en de
kinderen als zijtakken met al hun verdere vertakkingen.
Dit is mooi en duidelijk om te zien, maar alleen geschikt voor een kleine hoeveelheid
gegevens. De ruimte om gegevens te noteren is beperkt, en bovenin wordt de boom te breed.
Ook kan men een persoon moeilijk aanwijzen, b.v.: 4e tak rechts, 3e zijtak midden etc.
Deze vorm leent zich heel goed voor feestelijke presentaties, met foto's of schilderijen, en is
in onze families ook veel gebruikt bij verjaardagen van ouders of huwelijken.
Als voorbeeld geven wij drie stambomen uit de familie, nl één bij het 50 – jarig huwelijk van
mijn ouders PUYLAERT –TEMMERMAN, de volgende bij de 80ste verjaardag van de
grootvader van Els: Francois MUTSAERTS, en de derde van de ouders van Els
RAYMAKERS-MUTSAERTS bij haar 80e verjaardag.
8
Deze boom is gemaakt bij het 50-jarig huwelijk van mijn ouders: PUYLAERTTEMMERMAN in 1972. (Coll.auteur).
9
Een tweede voorbeeld is de Stamboom MUTSAERTS-MUTSAERS in 1953, bij gelegenheid
van de 90e verjaardag van Els grootvader. De onderste tak helemaal rechts toont Els en
Carl PUYLAERT met hun pasgeboren zoon Julien. (origineel door Paul MUTSAERTS zn
van Frits, in coll. Wim zoon van Tony).
10
De nieuwste is de boom met alle afstammelingen uit het huwelijk RAYMAKERSMUTSAERTS, die Els PUYLAERT – RAYMAKERS van haar kinderen kreeg tijdens een
feestelijk diner ter gelegenheid van haar 80e verjaardag op 9 Februari 2005.
11
STAMBOOM als STAMREEKS of PARENTEEL
De tweede mogelijkheid is om met de oudste te beginnen, en daaronder zijn kinderen, en dan
de kleinkinderen, enzovoorts tot heden toe en dat noemt men de Stamreeks.
De nummering is dan aldus: de oudste krijgt nr I. de kinderen II, kleinkinderen III etc.etc.
Van vader op zoon dus, van vroeger tot nu. Als er meer takken zijn dan staat naast, en volgt
op II IIa en IIb, IIIa, IIIb etc.
In deze vorm heeft ieder een nummer en kan men alle gegevens noteren, en om die gegevens:
beroep, huwelijk, testamenten, functies, avonturen, gaat het toch bij familie-onderzoek.
Bovendien kan men bij iedere persoon nog eens zetten: wie de vader is (zoon van VII c
bijvoorbeeld). En achter ieder die nageslacht heeft: hier volgt (b.v.) IV a of VII b. Extra dus.
Wij hebben dat laatste systeem ook gevolgd, en dus alle dragers van de naam PUYLAERT
die afstammen van Johannes ° ± 1450 in 15 generaties genoteerd. Deze stamreeks is ook
gepubliceerd in De Vlaamse Stam dec.1995.
In feite worden daar alleen de dragers van de naam PUYLAERT gevolgd, van de dochters
alleen de echtgenoot genoteerd.
Er zijn vele variaties mogelijk, en zo hebben wij in deze studie verder, uitgebreider vermeld
een aantal dochters en hun afstammelingen (voornamelijk uit de jongere generaties) in een
apart bestand DOCHTERS PUYLAERT. Zij dragen een D. voor hun generatie nummer.
Van de oudste generaties zijn ook (nog) niet alle zijtakken bekend of uitgezocht.
Als men alle afstammelingen noteert heet dat een Parenteel. In ons geval is het dus een
gedeeltelijk parenteel.
BIJZONDERE VORMEN VAN AFBEELDING.
Er zijn natuurlijk allerlei afstammingsreeksen interessant naast de rechte: men kan een
verwantschap aantonen, of een bijzondere afstamming – Karel De Grote, Hertogen van
Brabant, of veelvuldige introuw. Een paar vindt U hierachter in aparte bestanden.
Er bestaat ook een concentrische vorm. Men kan de oudste als het middelpunt van een aantal
concentrische ringen nemen, en in iedere volgende ring een volgende generatie. Dat kan soms
ook een decoratief stuk zijn, maar veel meer dan 6,7 generaties zijn al moeilijk.
DE DRIJFVEER: HET VIRUS.
Als stamboomliefhebbers over hun hobby spreken: de drijfveer voor veel genealogen zullen
zij als een “virus” beschrijven, een onontkoombare drang. Ook uw auteur is in 1934
gegrepen, en nooit meer losgekomen.
HET ONDERHAVIGE WERK is een uitvoerige stamreeks studie over het geslacht
PUYLAERT dat in Zeeuws – Vlaanderen woont sinds begin 1700, en voordien in het Land
van Waas. Van deze Vlaamse familie zijn wel de voorouders uitgewerkt, maar van deze
Zeeuwse tak alle afstammelingen, die de naam PUYLAERT droegen. Het is dus geen studie
die alle PUYLAERT’s omvat.
12
HERKOMST VAN HET GESLACHT PUYLAERT
Inleiding
Het geslacht PUYLAERT vóór 1700 is afkomstig uit Vlaanderen. De naam wordt voor het
eerst gevonden eind 13e eeuw, en wel in Belsele, en minder in aanliggende plaatsen, alle in
het Land van Waas. Het oudst is een vermelding in een Cijnsboek Anno 1295. Het
leeuwendeel van de personen met die naam is ook nu nog voornamelijk daar gevestigd.
De huidige Nederlandse tak woont sinds ongeveer 1720 in Zeeuws-Vlaanderen en stamt af
van Adrianus Josephus PUYLAERT, geboren in Waesmunster op 28-11-1702 als zoon van
Egidius VAN PUYLAERT en Anna VAN VLIERBERGHE, fa Adriani.
Bij de volkstelling van 1947 telde Nederland 16 personen met de geboortenaam PUYLAERT
die afstamden van deze Adrianus. Eén enkele persoon, in Koewacht, hoorde bij een andere,
Belgische tak.
Nog enkele andere, in Nederland wonende PUYLAERT ’s horen bij een Belgisch,
oorspronkelijk varend gezin dat rondom 1940 pas in Dordrecht gevestigd was, en waarvan nu
ook een aantal afstammelingen blijvend in Nederland wonen. Wij hebben contact met dat
gezin gelegd, maar het is (nog) niet gelukt de familieband vast te stellen.
In 2002 wonen in Nederland uit de Nederlandse tak Benignus 12 en uit de tak Henricus 11
naamdragers.
In Belgie woonden in 1940 15 PUYLAERT ’s uit de Nederlandse tak. (Naast vele uit
Belgische takken.) In 2002 wonen in Belgie uit de tak Augustus 10, uit de tak Benignus 5
PUYLAERTS.
In 2004 zijn er in totaal uit Adrianus in de XII generatie 5, in de XIIIe 7 en in de XIVe
generatie 12 mannelijke naamdragers.
Volgens het Belgisch Genoom systeem zijn er in 2002 in Belgie 253 naamdragers, waarvan 1
met de puntjes op de IJ, en de rest Y. 15 komen dus uit de Nederlandse tak.
Volgens de tabellen bij DE BRABANDERE (hieronder) wonen er in Oostvlaanderen 179, in
Antwerpen en Namen 35 en 14, dus nog steeds woont onze familie in het Soete, Goede
Waasland. Deze gegevens, evenals de naamsverklaringen, zijn te vinden in de 4 boeken van
Frans DE BRABANDERE, Jean Marie PIERET, Jules HERBILLON en Jean GERMAIN. De
eerste 2 forse delen gaan over Vlaamse namen, de tweede delen over Franse, Waalse namen.
Maar de tabellen over heel Belgie staan achter in deel 2 over Waalse namen, evenals een
aantal waardevolle artikelen over namen.
Het is wonderlijk vast te stellen dat mensen zo dicht bij hun “roots” blijven, dat is ook al
opgemerkt door de auteur van de eerste cijnsboek bewerking (DE BURBURE), die na
eeuwen dezelfde namen vond in dezelfde dorpen Op de eerste plaats doet dat natuurlijk
denken aan landbouw, grond wordt niet gauw verlaten. Er bestaan zelfs studies naar die
origine van namen, geheten “Familles Souches”, in te zien op het centrum in Merksem.
Souche is het Franse woord voor tronk, het onderste gedeelte van een boom met het
wortelstelsel dat onder de grond zit.
Ook nu nog bestaat een sterke neiging bij Vlamingen dicht bij hun ouders te blijven wonen,
zodat er een opvallend forensenverkeer bestaat, van de grote steden naar het woongebied.
Waarom ook niet ?
13
Ook in onze en andere Zeeuws-Vlaamse families bestaat die neiging, maar in de laatste halve
eeuw zien wij veel van onze mensen in verdere plaatsen. Wie een beroep kiest naast de
boerderij: priester, notaris, arts kan zelden terecht in Zeeuws Vlaanderen. Ik zelf heb ook
gedacht mij daar te vestigen, maar die plaats was er op dat moment niet. (Het scheelde
trouwens geen haar of mijn vader zou zich in Twente vestigen, maar kon gelukkig wisselen
met een collega).
In oudere tijden was er soms reden voor wisseling, zoals in en na de godsdienst oorlogen. De
bevolking van Aardenburg was na de 80-jarige oorlog totaal anders. Voor landbouwers kwam
die verplaatsing na de godsdienst oorlogen, omdat er in Zeeland plaats was, en minder dwang
dan van de Kerk. Dr. Paul DE MEIJER bestudeert nu de migratie van de West Zeeuws
Vlaamse Rooms Katholieke boeren families. Maar ook het Oostelijk deel liep snel vol, maar
het had ook nog steeds een oorspronkelijke R.K.bevolking.
In het gebied van Hulst bleef de oorspronkelijke katholieke bevolkinggroep bestaan, maar
Axel, Terneuzen, Zaamslag werden sterk protestant.(“Tussen Axel en Terneuzen wonen de
echte Geuzen”).
Bij de intocht der Fransen in 1795 lag een grote kans voor de inmiddels binnengekomen
katholieke boeren. Zeeuws-Vlaanderen werd toegevoegd aan het Departement de l´Escaut,
deel van Frankrijk, en de rest van Nederland aan het Koninkrijk Nederland, onder Koning
Lodewijk Napoleon. Velen van de bovenlaag vreesden voor de Revolutionare Autoriteiten,
de Guillotine en Godsdienst troebelen en vluchtten naar Nederland zelf. Ook vluchtten
verschillende kerkelijke en adellijke autoriteiten.Van de laatste afvaart is nog een verslag
bekend, de schippers hebben zelfs justitionele moeilijkheden gekregen met de bezettende
Franse Autoriteiten.
Van de vlucht uit Belgie van deze elite, bisschoppen, adel bestaat een afbeelding, een
spotprent die ooit in het ARAB tentoongesteld werd.
Veel voorouders hebben toen grond gekocht voor een lage prijs (2x de jaarpacht) van deze
vluchtelingen. Een beroemd voorbeeld daarvan is bewaard in het verhaal, hoe voorvader
Constantinus Bernardus THOMAES - De Rijke - opkopers te vlug af was door de verkoop te
storen als onbeholpen dronken boertje.
Zo vond blijkbaar onze stamvader Adrianus Zeeuws Vlaanderen beter om een familie op te
bouwen.
De polders lagen dicht bij Belgie, waren vruchtbaar, maar door de oorlogen stonden veel
polders onder water. Het klimaat was ongezond, o.a. door malaria, de Zeeuwse koorts.
Napoleon liet groepen krijgsgevangenen hier werken, en ten onder gaan. Er was duidelijk
tekort aan mensen, en in het Westen hebben de protestante groepen nog gezorgd voor
immigratie door Hugenoten en Salzburger vervolgde broeders.
Er zijn plakkaten van Maria Theresia en Jozef II van Oostenrijk die deze emigratie verboden.
De Vlaamse emigranten werden enige tijd later de Polderbaronnen genoemd. Iemand zei eens
dat ze klei bewerkten met dezelfde ijver als vroeger zand. Adrianus’ grootvader Gillis heeft
ook al eens een fors stuk land gekocht in Axel. (1665 zie later) Die had ook een conflict met
de Pastoor in Waasmunster over de opgelegde belasting. (die ook zwaar was: iedere elfde
schoof bijv. dus 9 % van de omzet).
Adrianus huwde op 30-04-1725 te Koewacht (Nederland) met Mary Judoca BRUGGEMAN
14
fa. Laurentii, geboren in Sint Niklaas (B) maar wonende in de Ferdinanduspolder. Deze
familie BRUGGEMAN bewoonde een grote boerderij, genaamd “De Heuvel” in de
Ferdinandus polder, en behoorde tot de vooraanstaande boerengeslachten. Adrianus en zijn
gezin volgden hen daar op.
Deze eerste Nederlandse stamvader Adrianus Josephus heeft in 1750, toen zijn boerderij en
land onder water stond, door de Spaanse Successie oorlog, ook land gekocht in het de Prince
Pagtland, van de Oranjes, inhoudende ook pachtrecht wat later door zijn weduwe is verkocht.
Het gebied omvatte ook de grote Kreek: de Oostvogel.
Er zijn 2 boedelscheidingen van Adrianus, die zijn materieel succes duidelijk aantonen.
(Zie Capita Electa)
Hun oudste zoon Francies Johannes PUYLAERT is de stamvader van de Nederlandse tak.
Vele afstammelingen van Francies wonen wederom in België, doch maar één tak daarvan
heet PUYLAERT. De vele anderen die in Vlaanderen de naam PUYLAERT dragen zijn dus
verwant vóór 1720.
Ook van Francies zijn drie boedelscheidingen bekend, die zijn stijgende bezit aantonen.
(Zie Capita Electa)
Over het algemeen denken wij dat de emigranten uit de ondernemende groep kwamen, en
vermoedelijk ook beschikten over financiën. In ons geval is dat zeker zo, de Puylaerts hadden
vermogen en grond, zeker na Mattheus II.
Ook Dierick spreekt in dit verband van vooraanstaand en invloedrijk, over notabelen.
In de tijd waarover wij nu spreken, was het land nog woest, gevaarlijk en zwaar te bereizen.
Van Strien geeft daar mooie beelden van. De weg Antwerpen Gent was nog niet bestraat, een
zandweg, met veel kuilen.
BRONNEN: PERSONEN en VINDPLAATSEN
Bij het opbouwen van een kwartierstaat is de kennis en hulp van andere genealogen
onmisbaar, en van een groot aantal van hen zijn ook gegevens verwerkt. Vaak zijn zij ook
geparenteerd.
Op de eerste plaats wil ik een aantal personen noemen, aan wie ik speciaal veel dank
verschuldigd ben. Daarbij vermeld ik, als hun informatie beschikbaar is in druk, naar de later
volgende literatuurlijst met: “Lit.” of als het een Manuscript is met “Ms.”, en eventueel, het
nummer waaronder het is opgenomen in het Familie-Archief, zodat de gegevens ook daar te
bereiken zijn.
Waar ik hier natuurlijk speciaal op doel, zijn de gepubliceerde stambomen of familie
verhalen, waaruit soms een hele reeks overgenomen kon worden. De persoon aan wie ik dan
iets dank, kan een andere naam hebben dan de bedoelde familie. (VAN OSCH kan over
MUTSAERTS schrijven bijv.). Ik kan toch ook niet, bij iedere volgende voorouder uit
dezelfde reeks, steeds weer datzelfde werk noemen, en daarom is die eerste lijst: - namen met
speciaal grote bijdragen- opgesteld. De PUYLAERT’s heb ik zelf kunnen vinden in de
archieven.
Achter die namen vermeld ik soms de streek of andere familienaam of bestand, waar deze
15
persoon speciaal bij betrokken is, maar ook de eigen familienaam, als hij daarover een werk
heeft gepubliceerd. Verschillende verwijzingen betreffen mijn echtgenote’s stam en familie,
die heb ik laten staan, temeer toen in 2005 bleek dat wij verwant waren via de Hertogen van
Brabant.
Vooral voor de kwartieren van mijn echtgenote kon ik vaak gebruik maken van bestaande
Nederlandse bronnen, bereikt via onderzoekers in de familie of de bestaande Nederlandse
wegen: BERESTEYN, het kaartsysteem in Naarden -later Weesp- van de NVvG (Ned.Ver.v.
Genealogie), het CBG (Centraal Bureau voor Genealogie) in den Haag, en het normale
onderzoek in de parochieregisters, vaak meer toegankelijk gemaakt door alfabetische
indexen: Den Bosch, Dordrecht, Arnhem (Giessen), Tilburg, Middelburg.
Wanneer niet anders vermeld, zijn de gegevens afkomstig uit de parochieregisters. Sinds een
10-tal jaren zijn dat meestal de copieën van de Mormonen. Van Belsele en Waasmunster heb
ik die zelf. Een klein aantal vondsten is in Salt-Lake-City zelf opgespoord.
Zie vooral ook de literatuurlijst later in dit boek.
Het Land van Waas is gezegend met zeer veel mogelijkheden voor de familie-onderzoeker.
De belangrijkste zullen wij hier toelichten.
Maar nu is een nieuwe tijd aangebroken: de digitale verwerking, Websites, Internet en
Digitale dragers: CD’s, Memory sticks. Talloze onderzoekers ontsluiten en indexeren nu
werken, die vroeger maanden leestijd vroegen. Ook de Mormonen gaan over op digitaal.
BRONNEN: PERSONEN DIE VEEL BIJDROEGEN TOT DEZE
STUDIE
Veruit de belangrijkste oude gegevens zijn te danken aan Dr. H.C.E.M. ROTTIER, met name
is ook zijn kennis van de Cynsboeken zeer groot. Hij heeft ook de stam VAN GAVERE
beschreven. Via die stam komen de lijnen naar de Karolingen. Maar ook daarbuiten is zijn
kennis en ervaring uitgebreid. Zijn kwartierstaat zal voor veel onderzoekers in de toekomst
een basis blijven.
Dr P.H.E.M. DE MEIJER is ook van ongewone betekenis vooral voor de stammen uit West
(Zeeuws) Vlaanderen, en zijn boek over de familie PATEER toonde reeds zijn kennis. Zijn
recente werk: “Het geslacht HAVERBEKE, 450 jaar in de Vlaamse polders” is een uiterst
waardevol erudiet boek. De expedities met deze Heren naar de archieven, kloosters en
vergaderingen in Vlaanderen zijn vruchtbaar en leerzaam gebleken. Drs V.VAN DER
HEYDEN heeft veel bijgedragen aan inhoud en vorm van deze studie en de kwartierstaat.
In november 2001 is op welwillende wijze de uitgave van de “Vlaamse Stam” geheel gewijd
aan Zeeuws-Vlaanderen, onder redactie van W. DEVOLDERE en daaraan is door die Heren
en ondergetekende veel werk besteed. Ook A. en F. De MILLIANO, en M.C.I.M. DIERICK
schreven daarin hun stambomen.
In die uitgave zijn door PUYLAERT 45 kwartierstaten gepubliceerd, waarbij ook steeds de
oudste stamvaders zijn genoteerd, de oervaders van ZeeuwsVlaamse geslachten. Er is nu alle
gelegenheid voor contact met Vlaanderen. Daaraan hebben eigenlijk alle Zeeuws-Vlaamse
genealogen meegewerkt. De resultaten zijn ook een duidelijke illustratie van het feit dat de
(landbouw)families zeer sterk verwant zijn. Er zijn indexen gemaakt door V. VAN DER
HEIJDEN, die deze familiebanden zeer duidelijk aantonen, en ook dat onze bevolking vrijwel
geheel uit Vlaanderen komt, met name uit de grenssstreek.
Van Vlaamse zijde bijdragen van W. DEVOLDERE, P. DONCHE en J. ROELSTRATE.
16
Een basis voor de samenwerking is ook gelegd door de jaarlijkse genealogische dagen,
georganiseerd door de Heer M.G. KUIPERS (overleden 2007). Daar waren steeds meer
naslagwerken van buurgemeenten in te zien (Sas van Gent). Deze gegevens worden nu
bewaard in het Stadsarchief van Axel, archivaris C.BUYSROGGE en zijn een welkome
aanvulling van de archieven, verbrand in Middelburg door de oorlog in 1940. Zo liggen in
Middelburg in het Zeeuwse Provinciaal Archief ook grote bestanden particulier
bijeengebracht door de Genealogische Vereniging. En apart toegankelijk.
Wij hopen dat de bijeenkomsten worden voortgezet. Nu zal de werkgroep ZeeuwsVlaanderen regelmatige uitwisseling trachten te bewerkstelligen. Een begin is al gemaakt op
de Zuiddorpse Stamboomdag in 2006, en de recente bijeenkomst in Axel 2008.
Bij de volgende lijst van personen, die zeer veel bijdroegen, vermeld ik cursief het terrein
waarop zij vooral gegevens uitwisselden. Als zij een boek of manuscript hebben geschreven,
staat dat achter hun naam, en vindt men die in de literatuurlijst.
L.F.W.ADRIAENSSEN, genealoog te Amsterdam Ongewoon grote kennis oude kwartieren in
Brabant, van Gorp (Litt. en Ms)
Luc DE BACKER St.Niklaas Vele toegangen (Litt) Digitale verwerking.
Mevr. M.J. BAUDTS Heusden
Eh.P. BEGHEYN.S.J. (Litt.en Ms.) Begheyn
A. De BELIE te Belsele Onvermoeibaar kenner van Baudelo, (Litt) Puylaert
Ir V.J.M.DE BLIECK † De Blieck, Clinge, Hulsterambacht.
Fr. BUYSSE-HUET Kamoen, Ferket (Stekene) Ms
Marijn CLAEYS, te Lovendegem (Ms), Plasschaert, de Pape, de Causmaecker, Speeckaert,
Claeys, Buysse (Ms) Staten van Goed van het Meetjesland (Ms)
Ir Geert DECOSTERE te Gent. StvG. Bouchaute en Assenede 1995
M.C.I.M. DIERICK. te Westdorpe van Acker, Ysebaert, Plasschaert
H.Ch.J.A. EEKELAAR te Berkel-Enschot Eekelaar (Ms)
C. GOYAERTS † te Roosendaal Nelst
J. GRIM te Breda Heeft zeer veel Computerbestanden verzameld en geindiceerd, wisselt graag uit,
en verwerkt dat weer. Bovendien heeft hij de CD bij de Afstammelingen van de Hertogen van
BRABANT leesbaar gemaakt in de Bestanden HUMOGEN en LEUVE.
Alf. VAN DER GUCHT te St Niklaas Vele activiteiten in de Kon.K. LvWaas m.n ook het Archief.
Ant. VAN DER GUCHT † Van Haelst zie Literatuur
W. HAMERLYNCK Archivaris Eeklo Pynckele (Ms)
R.M.A. DE JONG te Turnhout.Van Gavere, vindplaatsen Puylaert.
L.C.J.M. KNITEL (Ms) † van Zele, Wijffels, van Hyfte
M.G. KUIPERS † Werkgroep genealogie Sas van Gent en beheerder van een groot archief copieën
uit aangrenzend Vlaanderen. Zijn collectie is nu ondergebracht in het Axelse Archief (C.Buysrogge)
Godelieve VAN LENT-SPELEERS † (Ms.) Thomaes
Ebr.A. MAENHOUDT te Brugge Maenhout (Ms)
Eh. MARIS † te Antwerpen Puylaert en vele andere genealogieën
Dr P.H.E.M. De MEIJER te Leiden (Lit.) Westdorpe en de streek tussen Assenede en Eeklo,
waaruit vele grote Zeeuws-Vlaamse landbouw-families stammen. Standaardwerk over Haverbeke
en Pateer en de samenhangende families.
A.Th.M. en Th.A.M. DE MILLIANO Kwartieren West-Zeeuws-Vlaanderen.
P. DE MOL Antwerpen Boex ( Ms)
L. PERSIJN-TAEYMANS † Moerbeke De Vliegher (Ms)
17
J.A.G. PICAVET te Kruibeke Picavet (Ms)
Prof. Dr. A. PLASSCHAERT te Nijmegen Plasschaert (Ms)
ROOSENBERG ABDIJ Zr ARCHIVARESSE, Waasmunster
Dr. H.C.E.M. ROTTIER te St.Jansteen (Lit.) van Gavere en ten slotte de Karolingen.
Kwartierstaat is een onvolprezen bron voor studie van het Hulsterambacht en het Waasland
F.K.R.C. SASSEN † te Berg en Dal
Mr. Dr. B.J. VAN SPAENDONCK. Historie en Genealogien Tilburg o.a. van Spaendonck en
Swagemakers (Lit; Ms)
J. STICHELBAUT te Kortrijk Stichelbaut (Ms)
Dr L.W. TROMPENAARS te Amsterdam Deskundige en eigenaar Bidprentjesverzameling.
Litt: Gens Nostra 55-6,1968 313-323.
Armand THOMAES (Ms) (Wilrijk)
Thomaes, oudere tijden.
Pieter THOMAES † (Ms) (Antwerpen) Thomaes eerste onderzoeker
Frits THOMAES (Ms) (Hoofdplaat)
Thomaes, veel archief vondsten
V.S. VAN DER HEIJDEN Medewerking Speciaal Thema Zeeuws.Vlaanderen . Vlaamse Stam.
Van Haelst, en uitgebreide verdere genealogien. Redactie van deze stamreeks.
P.K. VERHEYEN te Beveren Van Duyse
J. VERSCHUEREN te Vogelwaarde Uitgebreide kwartierstaat in Hulsterambacht en
Waasland.(Ms)
M. VLEESCHAUWER te Assenede Graafjansdijk
G. DE VOS † Munkzwalm Thomaes. Testament "Rijke Thomaes"
M. VULSMA-KAPPERS Dir. Centrum Naarden N.V.G. Fourmestreaux uit Antwerpse bronnen
Robert † en Lucien VAN WAES † Lia VAN WAES-VERHELST † Genealogie Van Waes
(Ms)
Prof. Dr P.F.G.M. VAN WAES Van Waes.
P.P. WIEME te Tilburg Wieme (Ms)
R. WILLEMSE te Biervliet Thomaes en Temmerman (Lit)
G. DE WILDE Bassevelde Ferket
Eh.J. DE WILDE † destijds pastoor te Lembeke.Veelzijdig publicist.
E.H.J. WIJFFELS Uitvoerige studie, twee Ms bij familie bijeenkomsten
Dr. H. WIJFFELS (Lit).Uitvoerige studie Wijffels
J. YSEBAERT (Gent) Uitgebreide studie
W. YSEBAERT (Oss) (Ms)
VAN ZANTEN JUT † Archivaris 1942 Hulst
Genealogische Werkgroep Zeeuws-Vlaanderen met name H.D. NIJENHUIS †
C. DU FOSSÈ en Mr. P.J. VAN CRUYNINGEN
Couleur locale leverden de bundels van Waanders Uitgevers:"Ach Lieve Tijd" over Tilburg
en Eindhoven, uitgegeven met medewerking van de archivaris Drs. G.STEIJNS en
Dr. J. VAN OORSCHOT.
Het is hier zeker de plaats om de vele archivares en hun assistenten te danken, want het
leeuwendeel van alle gegevens is verkregen uit de parochieregisters, toegankelijk gemaakt in
de leeszalen van de dienst Rijksarchieven in Belgie (hoofdarchivaris Dr C.VELLE en eerder
Dr E. PERSOONS ). De archieven in Beveren, Gent en Brussel waren ons voornaamste
doel. Wij zagen het bezoekersaantal enorm stijgen in de laatste halve eeuw.
De Vlaamse Vereniging voor familiekunde de VVF is een gedreven, sterke, uitstekende
18
groep, met verschillende regionale actieve groepen m.n. St Niklaas (Luc DE BACKER),
Meetjesland., Oostende, (E.A.VAN HAVERBEKE), Melle, Handzame (D. COOLS) en
degoed toegeruste hoofdzetel van de VVF in Merksem.
Ook de bisschoppelijke Archieven waren zeer welwillend. (Breda EeHh DE JONG en J.P.M.
BRAND, en Brugge Eh. G. HOUWEN).
Een prachtige bron is ook de Koninklijke Bibliotheek in Brussel, het Albertineum, met vele
oude bestanden en toegewijde hulp. (Alg. Dir. Raphael DE SMEDT).
Datzelfde geldt voor de goedgeorganiseerde Nederlandse Archieven. De welwillende
archivaren en chartermeesters en hun opstellen van Bronnen en Toegangen verdienen alle
lof. Ook veel locale groepen zoals Prometheus in Delft.
Ook het C.B.G., het onvolprezen Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag verdient alle
lof. Bezoeken daaraan zijn een ware vreugde.
Voorzover de voorouders uit Nederland kwamen bleek het archief van De Ned.Ver. voor
Genealogie in Naarden (nu Weesp) een prachtige bron, waaraan de jaren werk door
vrijwilligers goed zijn af te lezen. Vooral de cartotheek op familienaam is de droom van alle
genealogen.
En de medewerkers van The Genealogical Society (De Mormonen) uit Salt-Lake City
hebben door hun copieerwerk en enthousiasme de genealogie over heel de wereld op een
veel hoger niveau gebracht. Het klinkt gechargeerd, maar voor wie snel zijn genealogie wil
maken, zou een bezoek aan Salt-Lake City de snelste wijze zijn. Het is niet zo dat men alles
vindt door een knop op de computer, maar alle normale bronnen zijn daar in copie, dus men
reist van Archief naar Archief door enkele stappen te doen. Vindt men een acte, dan is een
muntje in het leesapparaat voldoende voor een afdruk. De geboden hulp is voorbeeldig, ook
Nederlandstalig.
Maar de meest waardevolle steun heb ik gekregen van - en de meeste dank ben ik
verschuldigd aan - mijn echtgenote Els, die niet alleen de computer beheerste, maar zodanig
meeleefde met de problemen en invullingen, dat ik kan zeggen, dat zonder haar dit werk, en
het vorige, de kwartierstaat nooit zou zijn voltooid in deze vorm. Als Philemon en Baucis
hebben wij veel goede liefdevolle uren doorgebracht.
ZIE VERDER DE LITERATUURLIJST
Afkortingen bij de bronnen:
ARAB=Algemeen Rijksarchief Brussel. RA=Rijksarchief, G=Gemeente, SA = Streek-of
Stads-archief, met de letters G Gent, T Tilburg, H.'s Hertogenbosch
Vóór ± 1700 kom ik in Belgie terecht, zoals ik leerde van de archivaris in 1946 in Hulst:
Mevr.VAN ZANTEN JUT: haar aantekeningen trof ik later weer in de leeszaal van het
Centraal Bureau voor Genealogie in den Haag.
19
BRONNEN: VINDPLAATSEN
HET FAMILIEARCHIEF.
Toen ik in 1935 of 36 aanklopte bij mijn oudoom Henricus om te vragen naar
familiegegevens, schonk hij mij een doos met oude stukken. In de index is dat Categorie A.
Het zijn over het algemeen notariële stukken, boedelscheidingen, dus van grote waarde, voor
mij het mooiste deel van het archief, de sterkste band met het verleden.
Het oudste stuk is het testament van Maria DE VLIEGHER, echtgenoot van Augustinus VAN
HAELST, schoonmoeder van Johannes Franciscus PUYLAERT. Zij overleed vermoedelijk
aan kraamvrouwenkoorts 8 dagen na de geboorte van Sophia Regina VAN HAELST, op 1509-1790 te Zuiddorpe, en is in Overslag begraven. Zij was 37 jaar oud.
Zij dicteert haar testament zelf op haar “bedde”.
Een mooi stuk is de Boedelscheiding na de dood van Francies PUYLAERT in 1794,
waarin de notaris al een stamboom-fragment liet opnemen. (Fam. Arch. A20 en A1)
Naast deze papieren zijn ook een oude kaart van Belgie gevonden, wat een der eerste
lithografieën blijkt te zijn. Ook nog het stuk waarmee Petrus PUYLAERT in 1814 een
remplacant koopt voor het (Franse) leger voor “drijduysent achthondert en negen Francs en
50 centimes”.
Er liggen ook stukken in van de families IJSEBAERT en VAN WAES.
Mijn grootvader Benignus en vader Julien PUYLAERT, hebben stamboom-fragmenten
achtergelaten.
DE KERKELIJKE REGISTERS
Er bestaan enkele oudere registers, maar op het Concilie van Trente 1545-1563 is besloten dat
van alle gelovigen de geboorte, het huwelijk en het overlijden moeten worden geregistreerd.
In de loop van de tweede helft van die 16e eeuw is die registratie ook gestart, eerder in de
grote steden, later op het platteland, soms vrij summier en primitief.(Ook vele protestante
Kerken namen die maatregel.)
De Belgische staat heeft in 1880 het loffelijke besluit genomen, alfabetische indexen te laten
maken, die het opzoeken aanzienlijk bekorten. Nu zijn voor inzage meestal microfilms van
deze DTO registers beschikbaar, gewoonlijk vervaardigd door de Mormonen (Heiligen van
de laatste dagen). Steeds meer electronische bewerkingen verschijnen. Deze registers zijn
natuurlijk de basis voor iedere studie, en maakt veelal de studie tot ± 1600 mogelijk.
DE MORMONEN EN HET STAMBOOM ONDERZOEK
De geloofsgemeenschap: “Heiligen der laatste dagen” heeft als geloofspunt ook, dat allen,
gedoopt in hun Kerken, naar de Hemel gaan, ook al is sprake van een wederdoop van iemand,
die reeds overleden is, en bijv. 200 jaar geleden RK gedoopt. Begrijpelijkerwijs leidt dat tot
stamboomonderzoek, en omdat overal mogelijk te maken, nemen zij veel forse beslissingen.
Onder andere maken zij copien over heel de wereld van bronnen. De DTO van de Kerken in
Europa zijn al vele jaren in hun Centrum in Salt Lake City te bestuderen. Men kan de rollen
20
film ook kopen voor een gering bedrag. (Zo heb ik geheel Belsele en Waasmunster in huis) In
de archieven krijgt men alleen nog deze copien, en blijven de oude in ruste. Het gastland
krijgt ook nog een complete afdruk, als een dubbel. Inderdaad een fantastische opzet.
En nu zijn zij ook bezig met digitale verwerking.
In het Centrum is een Tower, waarvan de onderste 2 lagen resp. Europa en Buiten Europa
bergen, en daarboven liggen de namen die goed zijn gedoopt, in de hemel mogen zitten
De organisatie is perfect: alle talen kunnen terecht. Voor een weddenschap kon ik binnen een
kwartier de doopactes van mijn echtgenotes moeder en grootvader leveren.
HET ELECTRONISCHE DIGITALE TIJDPERK.
Er is een enorme groei gekomen door dit nieuwe tijdperk. Overal zijn onbaatzuchtige
onderzoekers bezig om de bekende bronnen vast te leggen, zodat men nu thuis de parochiale
DTO (Doop, Trouw, Overlijden) registers en Staten van Goed kan inzien. De schade aan de
oude documenten is vrijwel nihil, en de distributiemogelijkheden enorm. In het land van Waas
is een groep werkzaam met name: J. VAN EYGHEN en L. DE BACKER die al zeer veel
hebben vastgelegd. Ook Dr. ROTTIER is zeer actief, heeft een enorme bibliotheek opgebouwd
voor dit tijdperk.
Wat hieruit groeit, is nauwelijks te overzien. Zo heeft Dr ROTTIER veel baljuwboeken
vastgelegd uit de Rekenkamer van het ARAB.
Het is redelijkerwijs te verwachten dat alle oude archieven ten slotte voor ieder toegankelijk
worden en leesbaar. Ook de Mormonen, die toch al een enorme hoeveelheid copieerden gaan
over tot digitale registratie.
Maar niet alleen het bereikbaar maken van archiefstukken, ook de bewerking is nieuw. De
Heer J.GRIM. te Breda heeft bijv. uit allerlei bronnen alfabetische indexen opgesteld,
betreffende Vlaanderen, Zeeland en Brabant, die meer dan een millioen namen bevatten, en
elkaar aanvullen: de naam van hier, de geboorte van daar, huwelijk van elders, dus een soort
nieuwe burgerlijke stand van vorige eeuwen.
Ook het vastleggen en uitwisselen van materiaal en internet bieden geweldige mogelijkheden.
Het maakt evenwel de onderzoeker niet altijd gelukkig om zijn vroegere vondsten op internet
tegen te komen, veelal zelfs zonder bron. Mijn eigen stamreeks stond al op internet voor ik een
website had. Bij een nakomeling van een oeroudtante. Daar zullen wij aan moeten wennen,
zoals bij vele wetenschappen gebeurt. Tot nog toe heb ik veel kunnen gebruiken van ijverige
onderzoekers, van wie de lijnen kruisten, of liever samen gingen lopen.
Het principe DO UT DES, geeft en U zal gegeven worden, is de grondslag van de grote
bloei, zoals bij andere wetenschappelijke terreinen.
DE STATEN VAN GOED.
Een unieke bron, maar die alleen bestaat als bij een overlijden minderjarige kinderen
achterblijven, ter bescherming van hun eigendom.
Als een ouder stierf en minderjarige kinderen naliet, werd het bezit van deze kinderen, hun
erfdeel vastgelegd. Deze Staten geven veel materiaal over de voorouders, bezit, mede-
21
erfgenamen, ligging van grond. Deze vergen veel studie, maar er worden steeds meer indexen
gemaakt, die deze studies enorm bekorten.
G. Roggeman (†) heeft vrijwel alle Staten van Goed in het kort in klappers uitgegeven, en
geindexeerd. In die klappers staan alle genealogische gegevens, maar men kan nu dus de
originele tekst vinden met de gegevens over bezit, woonplaats etc.
De boven beschreven groep in Beveren is nu bezig ook deze bronnen op CD-Rom te zetten,
ook een enorm werk.
DE HOOFDCIJNSBOEKEN.
Het kostbare Hoofdcijnsboek op het R.A. in Beveren.
Het land van Waas is gezegend met zeer veel mogelijkheden voor de familie-onderzoeker.
Hier zal ik de begeleidende tekst overnemen uit de “Kwartierstaat van de kinderen van
Carl Puylaert en Els Raymakers”. Bosch en Duin (Nld) 2002.
ROELSTRAETE zegt terecht in zijn bekende handleiding, dat voor genealogen in deze streek
de Cijnsboeken een bron zonder weerga zijn.
Ook ROTTIER vermeldt dat uitvoerig in het voorwoord van zijn kwartierstaat. Maar ik wil
daar ook op ingaan, omdat de vroegste gedeelten van deze studie en de kwartierstaat daarop
berusten, en omdat opname in die Cynsboeken ook een maatschappelijke betekenis heeft.
Gravin Margaretha, dochter van Boudewijn, Keizer VAN CONSTANTINOPEL heeft in 1252,
uit medelijden met de landelijke bevolking van Vlaanderen, die bevolking bevrijd van het
recht, dat de Heer toestond, bij overlijden de helft te eisen van alle bezit. Men ging er in die
arme tijden blijkbaar van uit, dat er een mond minder te vullen was, een bed minder te
beslapen.
Margaretha noemde dat slavernij. Het recht van de Heer werd voortaan beperkt tot opeisen van
het beste hoofd of katheyl, d.i. het beste meubel of dier. Men treft daarom in de oude baljuw -
22
boeken vaak de term “Trespas” ofwel overlijden aan, met de mededeling dat het voornaamste
katheyl, meestal de koe, in beslag wordt genomen, (en teruggekocht voor een paar pond).
Bovendien stelde zij nog een andere mogelijkheid in om nog grotere vrijheid te bereiken,
namelijk dat bepaalde families “zich onder bescherming konden stellen” van een kerk of
klooster. Dan verviel ook de regel van het beste katheyl. Wel betaalde men per hoofd een
vastgesteld bedrag per jaar, of per bruiloft of overlijden aan dat klooster of die kerk, maar dat
was veel milder, en het voorrecht bij de kloosterfamilie te horen was zeer begeerd. Daar
komen wij op terug. Zij gaf drie redenen voor deze nieuwe regeling:
1. De drukkende slavernij te doen ophouden en voor allen een voordelige vrijheid in te
voeren.
2. De waarde van het land, tot dan toe woest en verlaten, te doen toenemen.
3. De kloosters en kerken op deze wijze krachten te leveren om de grote landerijen
die zij ook kregen te (laten) bewerken.
Alleen bepaalde "deftige" of "eerlijcke" families konden op die wijze onder bescherming
komen van kerk of klooster, en ontslagen worden van hun verplichtingen aan hun vorst.
"Eerlijck" betekent hier "Van Eer". In plaats daarvan moesten zij dus een aantal vaste
betalingen doen, jaarlijks en bij huwelijk of overlijden. Dit werd allemaal genoteerd door
jaarlijks rondreizende monniken. Dit waren erfelijke plichten, maar de erfplicht liep via de
dochters, zodat het terug vinden van voorouders in mannelijke rechte lijn een moeilijk werk is,
maar het vinden van moeders en moeders van moeders voor een kwartierstaat juist dankbaar
werk is.
DE BURBURE (1879) heeft hier het eerst over gepubliceerd in de Annalen van de
Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas, en kon melden dat reeds in 1243 een aantal
families werd opgenomen. ANNAERT kon in dezelfde Annalen (1895) melden dat hij een
heel lijvig boek gevonden had. Evenwel pas sinds zij door de A. VAN GEERTSOM en
G. ROGGEMAN in moderne uitvoering zijn uitgegeven, is bestudering goed mogelijk
geworden. Zie literatuurlijst.
In de laatste jaren zijn nu ter beschikking gekomen digitale versies van de Cijnsboeken,
gebaseerd op het werk van Jean-Pierre VANEYGEN en Luc DE BACKER uit St Niklaas, en
Onno ROTTIER. Deze vermelden bovendien nog andere gegevens als die ergens samenhang
hebben (En daarnaast heeft deze groep zowel de parochiearchieven als de Staeten van Goed
bewerkt. En vele andere).
Vele voorouders zijn daaruit in onze kwartierstaat terecht gekomen Maar er staan nog zeer
vele namen in, die zeker bij de familie horen, maar nog niet aangesloten kunnen worden. Zo
zijn er nog een 50-tal VAN PUYLAERT's en VAN EECHAUTE's, waarvan wij hopen dat wij
ze nog eens kunnen aansluiten. Veel studie is nog mogelijk, en dat in combinatie met andere
bronnen levert lijnen op naar nog oudere bronnen. Zo zijn de lijnen tot de Karolingen allen
hieruit gekomen. (Via van GAVERE, en DE JONGHE door Dr H.C.E.M. ROTTIER).
Deze boeken worden ook Gemick-boeken genoemd, een gemik is een aftakking. Ze zijn
bijzonder moeilijk te lezen, zeer gecomprimeerd, dus de bewerkers hebben een groot werk
geleverd.
23
Een paragraaf over PULAER uit het Hoofdcijnsboek, en hieronder een vergroting.
Hier staat het huwelijk van Clara BOUDIJNS met Johannes VAN PULAER
Soms zijn de gegevens nog moeilijker te vinden, zoals op onderstaande figuur, Andries VAN
PULAER wordt bijgeschreven.als echtgenoot van Lijsbette SCEPPERS
Detail met inschrijving van Andries VAN PULAER
Via deze cijnsboeken kan men soms vele eeuwen erbij krijgen, maar niet in rechtelijn.
Op de volgende bladzijde een schema hoe Egidius VAN PULAER afstamt van de
KAROLINGEN.
24
Schema van de Afstamming VAN PUYLAERE van de KAROLINGEN uit de
Cijnsboeken (Dr ROTTIER ).
25
SOCIALE BETEKENIS VAN INSCHRIJVING IN DE CYNSBOEKEN
Opname in de Cynsboeken was een voorrecht, en leidde tot vorming van een sociale
bovenlaag. GEERTSOM en ROGGEMAN melden dat zeker in de eerste 2 eeuwen de
cynsplichtigen zich ervan bewust waren tot een hogere klasse te behoren en zij huwden
ook in dezelfde klasse. De cynsplichtigen werden uit de "vrijen" gekozen, een status waar
ook hoge prijs op werd gesteld. Bekend is dat o.a. door een proces dat een van onze
voormoeders, Gertrude VAN EECHAUTE (Kwnr.23.924.545), gehuwd met Boudewijn
VAN REMOORTERE, met haar zuster Mabilde VAN EECHAUTE, voerde (en won) in 1249
tegen de Graaf van Vlaanderen, die niet wilde erkennen dat zij vrij waren. De overwinning
werd plechtig in de Kerk gevierd. (VAN DEN BOGAERDE,”Land van Waes” cit. AOKLW
deel 58, blz 80.) zie ook bij bovengenoemd kwartiernummer in de kwartierstaat.
De groepen waaruit gerecruteerd werd noemde men "bene nati", "welgeborenen" of "boni
homines", "homines boni opinionis". Ook van elders komende gezinnen konden onder deze
bescherming van Kerk of Klooster vallen, maar moesten wel "vrij" zijn.
In WARLOP lezen wij dat er een relatie is tussen "nobilis" en "vrij". Ook doet dit denken aan
de "bene nati"in Holland, beschreven door KOENE in Jaarboek 1997 van het C.B.G. Hij is van
mening dat men hier mogelijk te maken heeft met de resten van een vroegere bovenliggende
groep, b.v. afstammend van een prefeodale boeren adel, uit de overheersende Frankische
"adel", ver voor het ontstaan van de ridderstand. Hij steunt hierbij op GOSSES (1926). Ook
Mevr. Prof. DE WINTER (Utrecht) is van die mening (cit. KOENE).
Veel inzicht bood de dissertatie van P.C.BOEREN (Nijmegen 1933): "Les tributaires d'Eglise
dans la Comté de Flandre du IXe au XIVe siècle". Enkele citaten hieruit demonstreren dat
goed. Wij vonden ook steun in dit werk van BOEREN voor wat betreft de gelijkenis tussen
Holland en Vlaanderen "..plein Liberté qui en Flandre comme dans le Comté de Hollande, et
dans toutes les Regions qui avaient été colonisées par les tribus franques, etaient devenues en
quelque sorte synonyme de noblesse.."
De tributaires werden op de terreinen van St Pieter Gent "..désignées comme hommes de
veille race ", en dat in prachtig oud-Vlaams "..die van hauden tijde en van hauden troncke zijn
ingheboren..." (uit oude tijden en oude stam geboren) "..un groupe rural par excellence.."
"..Bene nati designait des classes superieures non-senatoriales.."
Wel zeker speelt hierbij ook een grote rol de binding aan de grond. Ook de verschillende
feodale (achter) lenen hebben die betekenis. Zowel de oudere DE JONGHE's als de oudere
PUYLAERT 's die leiden tot de VAN GAVERES (en zo tot de Karolingen) bezitten nog
feodale lenen. Ook hun afstammelingen trachten steeds op eigen grond te werken.
DE BURBURE verbaast zich erover in 1879 "avec quelle persistance les familles flamandes
restent attachées au lieu de leur origine." ("Familles affranchis en 1243")
BOEREN berekent dat het aantal tributaires in Vlaanderen kan geschat worden op 20.000 van
de bevolking van 200.000. BAUDELO had 4000 tributaires. ROTTIER houdt het totaal op
10.000.
Het voorrecht blijkt ook uit "gaudeant igitur bene nati","laten de welgeborenen zich
verheugen." In het begin is een zekere welvaart in het geding, later worden ook deze groepen
niet gespaard voor de ellende van oorlog en plundering. KOENE beschrijft dat ook in Holland
deze welgeborenen zich ten slotte niet onderscheidden van de andere bevolking.
A.S. DE BLÉCOURT vermeldt in zijn "Kort begrip van het oud-Vaderlands burgerlijk recht"
ook deze "bene nati" als afkomstig van een vroegere elite. (1932)
26
VERARMING VAN DE LANDADEL: VERDERDING.
Men kan zich natuurlijk afvragen, hoe het mensen uit die hogere groep verder verging.
Misschien biedt een artikel door E.H. DE WILDE geciteerd door DE GROOT een oplossing,
omdat zij spreken over de verarming van de landadel, vooral door de verderding.
Verderding betekent dat twee-derde voor de oudste is, en een-derde voor de andere kinderen.).
Ook in onze familie-bestanden komt een verderding voor. Wij zien hier hoe Willem VAN
PULAER twee derde betaalt van pacht, blijkbaar erfenis van zijn vader of grootvader Diederic
VAN PULAER en de andere erfgenamen samen een derde.( Baudelo 431 Ao 1387)
Hier is de vertaling van VAN GEEERTSOM Er is een achterstand van 8 jaar pacht van het
Houtbrieltiende, dat door de erven Theodorus VAN PUULAER moet worden betaald. Theodoor Jr
en Johanes fs Egidii betalen samen éénderde, maar Willem Fs Theodorus betaalt tweederde.
27
De 2 oudste generaties VAN PUYLAERT konden wij ook uit de cynsboeken vaststellen,
maar er staan nog tientallen VAN PUYLAERT's, ook in de alleroudste van 1243,
gepubliceerd door de BURBURE. Maar die kunnen wij nog niet aansluiten. Ook veel
andere kwartieren komen uit deze bron. Vermeld wordt dan HCyB of HCyW, dat is
Hoofdcynsboek St Baafs of Land van Waas.(Bij W met blz, en bij B met Plaatsnaam, want
die bewerking is niet doorlopend gepagineerd).
Bij de andere lijnen die wij aan de Cynsboeken te danken hebben horen ook de afstamming
van de VAN GAVERE's, die ons voert naar de Hertogen van BRABANT en de
KAROLINGEN.
DE OVEREENKOMSTIGE SITUATIE IN HET MEER WESTELIJK GEBIED
Voor het westelijk deel van Zeeuws Vlaanderen en het Vlaams gebied daaronder bestaan
geen cynsboeken. Maar ook in dat gebied tonen de kwartieren dezelfde kenmerken: grote
boerderijen, verwante families die het ambt van schout, schepen of burgemeester bekleden
en welgesteld zijn. Deze indruk is nog eens bevestigd door de publicatie van RONSE DE
CRANE over de studiebeurs VAN DE WOESTIJNE, en de geschiedenis van Everghem en
Ertvelde door A. DE VOS.
R. BUYCK uit Kaprijcke maakte een demografie met gegevens uit de parochieregisters.
Uit o.m. de klasse waarin iemand begraven werd, kon hij een soort laagvorming vaststellen,
waarbij bepaalde families steeds weer de meest belangrijke bleken. CLAEYS, DE
CAUSMAECKER, DE COOREBYTER, DE DECKER, DE PAEPE, DE RYCKE,
DHANENS, DAUWE, HAVERBEKE, HUYGHE, SPEECKAERT, TEMMERMAN,
THOMAES, WAUTERS, VAN WAES zien wij in de kwartierstaat als grondbezittende
boeren. Dat beeld komt ook overeen met het door VAN CRUYNINGEN in zijn dissertatie
geschetste beeld van de "landbouwersnetwerken" die hij ziet van de Pyreneën tot hier.
Een zeer duidelijk inzicht daarin krijgt men uit het recente (2001) werk van De MEIJER
over het geslacht HAVERBEKE. Die laat een opeenstapeling zien van families, grondbezit,
functies die verbluffend is. Bijna alle huwelijken vereisen dispensatie, soms zelfs
Pauselijke, en bijna alle doop- en huwelijksgetuigen zijn uit dezelfde families
De MEIJER geeft zelfs enkele schematische overzichten van de functies van familieleden
van HAVERBEKES: echtgenoten, en hun vaders, schoonvaders, maar ook van hun
aanzienlijke bezittingen in land. Er zijn ook vele lenen in dat bezit, en de familie DE
RYCKE heeft de titel Heer van WESTGAVER in handen vanaf 1270 tot 1764, die ook in
de kwartierstaat van de kinderen PUYLAERT-RAYMAKERS te vinden is van begin tot
eind.
Het is ook hier duidelijk dat het landbezit een vaste factor is, die de families steun geeft.
Het is ook hier duidelijk dat in De Vier Ambachten en Oost Zeeuws-Vlaanderen het landbezit
een vaste factor is, die de families steun geeft, en leidt tot introuw. Namen als Van ACKER,
VAEL, STAEL, VEREECKEN, VAN HAELST, IJSEBAERT, PUYLAERT, GOVAERT,
VERHELST, TERMOTE, ziet men in iedere landbouwerskwartierstaat;
En deze geslachten hebben vaak weer banden, of zijn afkomstig uit het Westen: Van ACKER,
Van WAES, IJSEBAERT.
28
HET ARCHIEF VAN DE ABDIJ BAUDELO
Een bijzondere bron voor het Waasland zijn de archieven van de BAUDELO-ABDIJ in het
RA Gent. Die abdij was gelegen in Klein-Sinaai ten noorden van Belsele: In het archief zijn
verpachtingen van land en tienden over vele eeuwen te vinden.Van 1197 tot 1578 zijn alle
registers van Waas daar destijds bewaard.
Het archief is gelukkig bewaard. Merkwaardig is, dat een deel in 1924 is ontdekt op de zolder
van brouwerij de “Oranjeboom” in Rotterdam, hetgeen beschreven is door
A.C.KERSBERGEN en E.WIERSMA in het jaarboek van de Oudheidkundige kring “DeVier
Ambachten” Hulst 1931.
HET GROTE KLOOSTER BAUDELOO
Een dergelijke abdij biedt een romantische kijk op de wereld van toen. Bij de stichting was
het gebied woest, bebost, heide. De Abdij is gesticht in 1197 door de monnik Boudewijn
Van BOEKEL (De BOCLA), door toedoen van Boudewijn IX van Constantinopel, graaf van
Vlaanderen. Het was de grootste abdij van Waasland.
De Stichter had de opdracht dat gebied te ontginnen, zodat het opbrengst bood voor de
kerk. Eigenlijk was een groot deel van Vlaanderen nog zo onontgonnen. Hetzelfde lezen
wij bijv. ook over IJzendijke. De steden Gent en Brugge bloeiden al. Het hele beeld doet
denken aan het vaak genoemde feit “dat Vlaanderen een golf nieuwe inwoners kreeg”, en ik
koester persoonlijk altijd de mening, dat de afbrokkeling van het Romeinse Rijk in het
Oosten, waar nu grote steden verlaten onbeschadigd onder het zand gevonden worden wel
eens een oorzaak van deze volksverhuizing kon zijn (SYRIE, JORDANIE).
Baudelo bezat vele tienden en alle novale tienden in het land van Waas.
De tienden van Belsele behoorden toe aan:
Baudeloo – uit gift van Walter de MENIS in 1220. De pastoor krijgt 2 schoven van de tienden
De Bisschop van Doornik en het Kapittel.
Het Klooster van Nonnebosch
Maximiliaan van der Gracht, causa uxor
( L.A.WARNKONIG: ”Histoire de Flandre”)
In 1578 is de abdij door Gentse Calvinisten geplunderd en verwoest. Een deel van de buit is
onlangs terug gevonden in de (RK) St-Petruskerk in Leiden: Kazuifels van de abt Jan VAN
DEINSE uit 1540. (beschreven door J.J. BRAKEL) In de Grote Kerk in Vlaardingen staat
een VAN PETEGHEM orgel dat van Baudeloo gekocht is in 1764 en dus uit het Refugium
stamt.
De abdij is in Gent in een Refugium (letterlijk Vluchtplaats) gebleven tot de Franse
Revolutie.
Van het archief bestaat een mooie inventaris door ASAERT 1976 die het opzoeken zeer
vergemakkelijkt. Wij hadden het geluk niet alleen vele PUYLAERT’s te vinden, maar ook
vonden wij daarin gedurende vele eeuwen het veld "den PUYLAER", en de taalkundige
evolutie van “DE PUUNLAER” tot “DE PUYLAERT”.
De vele VAN PULAERE’s tussen 1300 en 1600 hopen wij nog aan te sluiten, bij jongere is
dat reeds gelukt: met name zijn Jacob en Mattheus I (VAN) PUYLAERT rond 1610
tientallen jaren pachters geweest van de heffing van tienden, dus een soort ontvangers voor
BAUDELO.
29
De Ann.L.v.W (Deel 53, blz 120) geven een goed overzicht.
De Heer Alf. De BELIE, is een bevlogen liefhebber van de historie van BAUDELOO, en
heeft in vele boeken zijn bevindingen en grote kennis vastgelegd.
DE WEERBARE MANNEN
Uniek zijn ook de lijsten van Weerbare Mannen uit 1480 en 1552, waarin alle mannen tussen
18 en 70 jaar staan. C.P. SERRURE gaf die lijsten uit in 1861, en er is een moderne versie
van gemaakt door Dr H.C.E.M. ROTTIER (uitgave V.V.F.) in 1991. (In deze versie is Dries
VAN PULAERE alias VAN EECHOUTE in 1480 uitgevallen door een drukfout. Maar er is
in 2003 nu een facsimile uitgave voorhanden, die ook door Dr ROTTIER is bewerkt.waarin
dit is hersteld.)
Deze lijsten bevatten dus de namen van alle mannen tussen 18 en 70 jaar in het Waasland.
Samen staan daarin 3500 resp. 5000 man. Ik vermeld ook de totaal aantallen ter plaatse om
een indruk te geven van de bewoning van die plaats.
Er zijn 2 reeksen: één uit 1480 en een uit 1552 (En in 1558 alleen de aantallen).
A° 1480
Belsele (totaal 126)
Pieter VAN PULAER
Gillys VAN PULAER
Jacop VAN PULAER
Gillys VAN EECHOUTE
Sinter Nyclaes (totaal 302)
Daem PULAER
Pieter PULAER
Jan VAN BUNDELAER
Zynay (totaal 179)
Dries VAN PULAER alias EECHOUTE
A° 1552
Belsele (totaal 221)
Jan VAN PULAER fs Jan
Pauwels VAN PULAER
Andries VAN PULAER
Gillis VAN PULAER
Jan VAN PULAER
St Gillis
Pieter PUYLAERT fs Joos
Martin PUYLAERT alias ROSSEN fs GILLIS
Temsche
Ingelbert UUTEN EECHOUTE
Pieter UUTEN EECHOUTE
Meester Lieven UUTEN EECHOUTE
Cornelis VAN EECHOUTE
Adriaan VAN EECHOUTE
Vracene
Jan BUNDELAER
30
In het R.A.Gent nr 2554 bevindt zich een rolle van weerbare mannen “geinrolleert binnen de
parochie van Belsele 21 juni 1667”. Diezelfden moesten werken aan de dijk van Dacnam en
Wetteren, en later wacht lopen in Moerbeke, Terdonk en Rieme. In de groep staan ook
Tamboers en Korporaals.
Mattheus VAN PUYLAERT
Andries PUYLAERT
Anthonis VAN PUYLAERT
Gillis PUYLAERT
Soms ook Pieter (VAN) PUYLAERT
DE PENNINGKOHIEREN
Prachtig zijn ook de Penning-cohieren (de beruchte 100e, 20e,10e en 5e penning) .
De administratieve bescheiden van deze belastingen in de Spaanse tijd, zijn vrijwel volledig
aanwezig, zij het verspreid over het ARA Brussel, het SA Gent en het RA Beveren. Vooral
die reeksen die de heffingen op de woning betreffen (net als heden worden eigenaar en
huurder apart belast) vormen straat voor straat een bevolkingsregister. Zij stammen uit de
jaren 1569 tot 1586. Ook hier veel PUYLAERTS, maar een algehele bewerking is nog niet
gebeurd. (2007).
Andries VAN PULAER in een kohier van de 20e penning. Ao 1571
31
DE “BRIEFS” in de REKENKAMER ARAB BRUSSEL
Een bijzondere bron bleek de "Briefs" in het archief van de Rekenkamer van de Graaf van
Vlaanderen (ARA Brussel, onder de nrs. 45226-45301, van A° 1350 tot 1433). Deze doen
wel wat denken aan de Cijnsboeken, maar de erfopvolging gaat nu over de mannelijke lijn.
Hun betekenis kan men het best lezen in een publicatie van VERHULST en GYSSELING in
1962, "Le Compte General de 1187". Deze "Gros Brief" is een overzicht van spykers,
vacaria, en ander grafelijk bezit, veroverd tijdens de invallen der Noormannen. De Heer geeft
hier zelf bepaalde landerijen in bruikleen aan kolonisten, tegen betaling, en dat recht is ook
erfelijk, maar nu ook via de zonen. Men leest daarin een naam, de letters ervoor geven het
jaar der betalingen weer; sterft de persoon, dan wordt zijn naam doorgeslagen, en eronder of
erboven komt: "inde..= vervolgens".
Zo kreeg de vorst dezelfde voordelen als de kloosters, een soort erfpacht.
ARAB Brussel Rekenkamer 45228
zoon Egidius.
Briefs Ao 1398. Mattheus wordt opgevolgd door zijn
DE WOESTE GEBIEDEN
Woest gebied, dat klopt ook met andere beschrijvingen. Bij de stichting van Baudelo (Ao
1197) is sprake van een woest gebied. Daarom zijn ook juist die kloosters gesticht om het
gebied te ontginnen. Ook de stichting van dorpen, kerken en parochies gebeurt in deze tijd.
Tot de oudste woongebieden behoren Belsele en Waasmunster.
Elders in Vlaanderen treffen wij ook die beschrijving aan van woeste gebieden, bijv. in het
Meetjesland, rondom Eeklo, Bassevelde en IJzendijke.
De Abdij Ter DOEST kreeg bijv. 300 bunder woeste grond, en betaalde 18 denier per jaar per
bunder. Voor de geschiedenis is belangrijk dat uit deze stukken blijkt dat IJzendijke in 1239
nog woest was, en toen voor een jaarlijkse cyns verkocht werd. Belangrijk is ook de uitspraak
in bovengemelde publicatie dat het "Meetjesland" (streek rondom Eeklo) in 1200 "woest" en
"onbewoond" was. Er waren slechts een paar "hem-,zele-en lo" locaties. Bassevelde (=woest
veld) is ontgonnen vanuit Bouchaute.
Deze ontginningen hangen vermoedelijk samen met de reeds eerder beschreven bevolkings
explosie van de 11e 12e eeuw, waarvoor nog steeds geen sluitende verklaring bestaat.
DE BALJUW BOEKEN van DE GRAAF van VLAANDEREN
In deze registers geeft de baljuw, de politie, verslag uit van de onkosten en de opbrengsten,
daarbij hoort ook de belasting van “het beste Katheyl”.
Daarin wordt regelmatig gemeld het “Trespas”, overlijden van een onderdaan, en het beste
deel wat de Graaf neemt is meestal een koe, die hij weer aan de erven verkoopt.
32
Maar ook de boetes bij gevechten, en de onkosten voor het ophangen van een schuldige.
(Een pond voor de priester, de beul, de advocaat en de timmerman en 60 cent voor het koord)
Opvallend zijn de vele vrouwtjes die bekennen heks te zijn (na torture) en verbrand worden.
Deze Baljuwboeken worden nu bestudeerd, en bevatten ook veel PUYLAERTS.
HET LEENROERIG STELSEL
Het leenstelsel, de feodaliteit heeft bestaan tot het einde van het Ancien Regime. De oudste
zoon erfde alles, eventueel de oudste dochter, de hoir feodaal. Bij ontbreken daarvan kon ook
de oudste en meest naaste mannelijke erfgenaam erven.
Bij vererving moest een relief betaald worden. Overdracht aan derden was in principe
onmogelijk. Het bezit ervan was een voorrecht en een teken van hogere afstamming.
Mattheus VAN PUYLAERT en zijn zoon Egidius bezaten verschillende lenen, onder andere
onder Pontrave in Waasmunster en ook onder Ter Reyen.
Voor de stamboom moet dat ook nog feiten geven, maar die hebben wij nog niet kunnen
aantonen,. Van Mattheus omhoog tot de eerste duidelijke adellijke voorouder zijn 5 stappen
en die leiden dan ook naar de Karolingen. (Donche –Vl.Stam 1997).
DE BEGRAAFPLAATSEN
VANOPPEN beschrijft als bron die kan wijzen op een zekere sociale status, de plaats van een
graf al dan niet in de kerk. ("Kerklijken of Kerkhoflijken"). Ook de begrafenis-dienst toont
verschillende klassen. De bovengenoemde groep geniet in ieder geval de postume eer in de
kerk en met veel en hoge diensten te worden bijgezet.
Een interessante rol is daarbij de gaven aan Kerk en armen, dit laatste in natura. Meestal brood.
Bij de begrafenis van mijn oom Gustave WAUTERS (x Maria PUYLAERT ) in 1944 in
Assenede, werd ook nog brood uitgedeeld voor de armen.
Deze uitdelingen komen wij regelmatig tegen, soms met bepalingen dat het half tarwe of rogge
moet zijn, of dat bijv gewacht kan worden tot er “nood”, of een kariger seizoen is.
Op 11 juli 1784 verbiedt Keizer Joseph II het begraven in de Kerk.
Maar ook op de kerkhoven blijven klasseverschillen bestaan.
Een mooi voorbeeld is een aantal fotocopiën van de indeling van het R.K.Kerkhof in
Hoofdplaat waarbij de Klasses worden getoond. (en daarin liggen de THOMAES en
TEMMERMAN’s die in die tijd de grote landeigenaren waren. Het Kerkhof was een geschenk
van Felicitas Amelia TEMMERMAN – DOSSCHE, die eerst in een centraal praalgraf lag,
maar na de democratisering van de Kerk ± 1960 in een sterk gereduceerde rest daarvan).
OUDE STUDIEBEURZEN.
Er zijn in Vlaanderen veel studiebeurzen gesticht, die bij de Franse bezetting zijn opgeheven. Die
bevatten vaak mooie genealogische gegevens omdat familieleden de bedoelde ontvangers waren.
Na die tijd zijn de archieven daarvan veelal door de Belgische regering veilig gesteld. In Vlaamse
Stam 1999 heeft Dr RONSE DE CRAENE daarover bericht, en voor mijn kwartierstaat heb ik
daaruit gegevens kunnen putten. Voor de PUYLAERT heb ik daarin nog niets kunnen vinden.
33
VOOROUDERVERLIES
Ook treedt natuurlijk voorouder-verlies op. De MEIJER vindt dit in zijn studies bijvoorbeeld
in de HAVERBEKE'S, en in de inleiding van mijn kwartierstaat is te zien hoe in mijn eigen
kwartieren 4 x Wijffels voorkomt.
Voor Brabant geldt ook een voorouder-verlies, terwijl grond daar minder een rol speelt. Deze
"inteelt" duidt erop dat er een bepaalde groepsvorming bestaat, waarin men ook huwt, dus niet
alleen het grondbezit is de basis. In dit geval is het de textielindustrie.
Er moet natuurlijk voorouderverlies optreden, in 10 generaties, d.i.300 jaar heeft men 1024
voorouders, 300 jaar daarvoor dus een millioen, enz. In de tijd van Karel DE GROTE is het
aantal al Duizend Milliard, en dat dus in een wereld die veel minder dan milliard inwoners had.
GESCHIEDENIS HOFSTEDEN
Interessant is ook de geschiedenis van de Hofsteden, die voor Zeeuws-Vlaanderen op
verschillende manieren is aangepakt. Daardoor is het mogelijk de woonplaats te localiseren
van vele, soms zeer oude voorouders. Voor het Westen is dit vastgelegd door Drs. H.A.M.
VAN DE VIJVER (zie Lit) en voor het Oosten door de archivaris C. BUYSROGGE e.a., (Lit)
P.J.VAN CRUYNINGEN ea. (Lit) Deze laatste heeft ook alle aankopen van land beschreven
tussen 1630 en 1841 in West Zeeuws-Vlaanderen.
HET ARCHIEF VAN DE ABDIJ ROOSENBERG TE WAASMUNSTER
Een deel daarvan ligt ook in het RA Beveren.
Er bestaan een aantal fraaie “Slapers”, soms echte calligrafieën, dat zijn overzichten van het
grondbezit, of tienderecht, met eigenaars en aangrenzende buren. Er is een klein archief in de
abdij, toegankelijk gemaakt door de oud-archivaris Pannier met diverse stukken, ook van
belang voor onze studie. De religieusen aldaar hebben ons in de loop der jaren veel steun
gegeven.
DE GODSDIENST OORLOGEN VAN DE 16e en 17e EEUW IN HET WAASLAND.
Bij de gebiedsbeschrijving hieronder komen verschilende geschiedkundige momenten voor,
maar speciale aandacht vraagt de godsdienstoorlog, die enorme vernielingen aanrichtte, door
beide strijdkrachten, Spanjaarden en Hollanders, maar ook eigen Calvinistenregimes.(Gent).
Zoals later nog beschreven, was, ook door epidemieen slechts 20% van de bevolking over
gebleven, en liepen de wolven in de straten van Gent, waar ook gras groeide tussen de stenen.
De Chronycke van De Castro vermeldt voor 1587 dat Brabant en Vlaanderen door langdurige
oorlogen en ziekten ontvolkt waren en de wolven de huizen bewoonden
Dit wordt goed beschreven door H. VAN GOETHEM in de A.O.K L.v.Waas van 2006,
betreffende Vrasene, maar zegt hij dat dat zal voor heel het Waasland kunnen gelden.
Inkwartieringen, inundaties, verplichte diensten als bewaking, opwerpen van fortificaties.
In een boekje van Dionysius DE HARDUYN wordt ook gesproken over verwoestingen door
de “geusiis” in 1573. Het was zegt VAN GOETHEM terecht een Frontgebied.
In Gent vormde zich een strenge Calvinistische republiek in de jaren 1577 -78, en van daaruit
werd heel Vlaanderen onder hun macht gebracht, los van Philips II. Ook het Waasland. Toch
vermeldt Van GOETHEM dat de 5e Penning in Vrasene in 1579 en 1581 was ingevoerd door
de “Coninklijke Majesteit”, maar dat heeft misschien een parallel in de stichting van de
Leidse Universiteit, die als beloning voor de opstand tegen Philips II gesticht werd door : “de
koning van Castilie en Aragon” : Philips II – vertegenwoordigd door zijn stadhouder Willem
de Zwijger.
34
Wij vinden ook een aantal beschuldigingen tegen familieleden wegens klappen of bier
schenken tijdens de erediensten “contrarie de plakkaten”.
Ook vonden wij talloze vermeldingen van inkwartieringen van Spaanse, Ierse en ook
Hollandse soldaten, totdat in 1583 Farnese, hertog van Parma, Vlaanderen verovert met
Antwerpen in 1586, en dat gaat voor Spanjaarden door tot het einde.
WENEN
De Spaanse overheersing is gevolgd door de Oostenrijkse. In Wenen heb ik zeer interessante
genealogische vondsten gedaan in het Archief “Osterreichische Niederlande, maar niet over
de PUYLAERT. Maar er ligt daar nog veel.
HET GEBIED WAAR DE VOOROUDERS WOONDEN
LAND van WAAS
De alleroudste aanduiding van het land van Waas vinden wij in een mededeling van
Margaretha VAN VLAANDEREN, Anno 1246, die luidt als volgt: “Illa Wastina vulgo
dicitur Pudemere”, d.w.z. dat woeste gebied dat door de mensen het Puydenmeer
(kikkermeer) genoemd wordt. (Annalen Oudh. Kring L.v.Waes 1862).
Het was een pagus van het Karolingische Rijk en hoorde na 843 bij het Westfranse Rijk, dat
later Lotharingen heette. Van 964 tot 1012 is het in leen gegeven aan de graven van Friesland
en tot 1163 aan de Heren van Aalst. Dan weer onder Vlaanderen.
BELSELE
Belsele is reeds genoemd in 870 (Annales Abbat.Sanct.Petri Bland.). In het epos van
Reynaert de Vos verschijnt het ook aldus: Daer na quam ic an Isengrine bi Belsele onder
eenen boom (vers 2095 tot 2097 in het Comburgs handschrift). Uit de volgende 2 verzen
blijkt dat genealogie een oude wetenschap is want de wolf begint een stamboom te benoemen
die aantoont dat hij Reinaerts oom is. "Hi rekende dat hi ware mijn oem, Ende begon een
sibbe tellen.).
De bodem is vruchtbaar, “le territoire parsemé de chateaux” (AOKLvW 1862)
In 1234 is Belsele door Johanna van Konstantinopel tot dorp verheven. Voordien was het
gehucht afhankelijk van Sinay, en de kerk was tot 1217 afhankelijk van Waesmunster.
In de XVde eeuw, 1497, telde Belsele volgens de chroniekschrijver Daniel BRAEM 90
hofsteden en 271 communicanten, dus ± 500 inwoners.
In de periode 1590-1795 tellen wij in Belsele 100 dopen, 40 huwelijken en 35 overlijdens,van
de naam (VAN) PUYLAERT.
Het register Weerbare mannen telt in 1480 4 van PULAER's op 126 andere weerbaren in
Belsele en in 1552 5 van de 219, en enkele in de dorpen in de directe omgeving.
In Belsele lag ook een grote Romeinse vestiging, op de plaats die later Steenwerk heette
vanwege de vele resten in de grond. Ook is er een opzienbarende Romeinse muntvondst
gedaan, te dateren ongeveer rond 200.
WAASMUNSTER
Is een der oudste vestigingen in Vlaanderen, duidelijk genoemd naar de abdij. Men neemt aan
dat het de oudste gekerstende plaats is. Op de heerlijkheid Pontrave, waar Egidius I en
Mattheus II een volgleen hadden, was een Romeinse vicus. Het grenst aan Belsele. En de
families lopen door de grenzen, alsof het één dorp was.
De kerkregisters tonen in Waasmunster 45 dopen, 35 huwelijken en 60 overlijdens van de
naam (VAN) PUYLAERT.
Overigens was Waasmunster een veel aanzienlijker stad, waar over ook goede Heemkundige
35
werken zijn geschreven. (Moens, Sergeant). BRAEM vertelt in 1497 dat er “altijt van oude
tijde veel edeldom gewoont heeft en noch woont”. Ook over de abdij Roosenberg is
literatuur.
DE VIER AMBACHTEN
Dat zijn Hulst, Axel, Assenede en Bouchaute. Dit gebied komt pas later als vestiging van de
familie. Het is ook oud, voor het eerst genoemd in 963. Zij hoorden eerst bij het Tussenrijk
later Lotharingen. De “partes maritimes” behoorden van 1000 tot 1200 aan Utrecht, het
Duitse Keizerrijk. In 1191 was Philips van de Elzas de heerser. De vier ambachten waren
eilanden en de grens ging tot het vaste land.
In 1740, toen de eerste PUYLAERT ’s daar waren, woonden er nog maar 4000 man. De
polder Staete Kieldrecht- dus het Nederlandse deel- is in 1703 drooggelegd.
De Klinge polder, half Staats, half Spaans. RK Kerk op de scheiding is in 1647 drooggelegd.
VERKLARING VAN DE FAMILIENAAM PUYLAERT
Tot aan Adrianus' geboorte was de naam VAN PUYLAERT maar ook bij de takken die in
België bleven, is dit "van" omstreeks 1700 verdwenen.
Achternamen zijn in Vlaanderen ontstaan in de 10e en 11e eeuw. De naam VAN
PUYLAERT (ook VAN PUYLAERDE, VAN PUILAER, VAN PULAERE ) treft men in de
oudste doop, huwelijks- en overlijdensregisters (vanaf 1590) voornamelijk aan in Belsele en
vervolgens in Waesmunster, St.Gillis, Sint-Niklaas, Sint Pauwels en in geringere mate in
andere buurdorpen.
Ook in Gent treffen wij de naam een enkele keer aan, in de klappers van Gedeele, en die
betreffen grondtransacties in het Waasland, en horen dus ook tot die regio.
In de penningcohieren, 1569-1586, de gehate belastingen van Alva, die een soort
bevolkingsregister vormen zien wij de naam voornamelijk in Belsele en in mindere mate in
plaatsen daaromheen in het Land van Waas, wat dus weer de oudste bewoning bevestigt in en
rondom Belsele.
Uit deze concentratie mag men afleiden dat de familie VAN PULAERE al enkele eeuwen in
Belsele en omgeving gewoond moet hebben en dat de naam aldaar ontstaan moet zijn rond
1150. Dit wordt bevestigd door de oudste bronnen: de Cynsboeken van het land van Waes
waar de naam al sinds 1295 voorkomt en de archieven van het klooster Baudeloo, o.a.:
1295
1353
1389
1399
- Liberi Marie DE PULAR, Belsele, 27 recto
- Johannes de PULAR, Zele, 28 recto
(R.A. Gent, Cynsboek St. Baafs 31 d.)
- Egidius DE PULAERE, Belsele
(Granarium Waesii, Baudelo 430 (R.A.Gent)
- Pauwels VAN PULAER, Sint Niklaas
(A.R.A. Brussel, Rekenkamer 45310 7 verso).
- Wilgina DE PULAER, Belsele
(A.R.A. Brussel, Rekenkamer 45229 227 recto)
Het voorzetsel "van" maakt aannemelijk dat PUYLAERT een veld- of terreinnaam is. En dat
is ook zo gebleken. Het terrein PULAER komt in de boeken van de Abdy van Baudeloo als
veldnaam en als "tiende" voor. Bovendien dus als achternaam. Oudere vormen zijn: VAN
36
PUULAERE of VAN PULARE (Latijn: DE PULARE) en de aller-oudste, als veldnaam is
PUUNLAER. Soms vreemde vorm: DE PUYULAERE, of PULNELARE. Het is de naam
van een "laer" met het prefix Puun (wellicht ten overvloede: uy is uu, ae is aa, zoals oi in
Oisterwijk oo is). De laatste schrijfwijze in Nederland is met uy. In het verleden is vele malen
de ij (met puntjes) gebruikt. Wij hebben een leven lang met ij geschreven, maar in overleg
met vader en kinderen tenslotte gekozen voor de y. Met Y is ook de officiële wettige naam.
maar die berust op een vergissing bij de geboorte van de auteur, vermoedelijk door de
introductie van de schrijfmachine. In Belgie is er maar één in een serie van 160 die IJ
gebruikt.
VAN PUYLAERT ALS FAMILIENAAM.
Van PUYLAERT of DE PULAER komt als familienaam al heel vroeg voor in de
cijnsboeken (1295)
Alleroudste vermelding van de naam. Ao 1295 in het Hoofdcijnsboek van St.Baafs:
(Bewerkt in AOKLvW 62, 1957)
Boven : Johannes en Arnulphus zijn broeder
Onder : Henricus en Margaretha, kinderen van Margaretha DE PULAER en daaronder de
kinderen van Margaretha : ei liberi Margaretha, Cathelijne, Avesoete, Boudewijn en Willem
Ook in de boeken van Baudeloo ( Ao 1350 Granarium Waesii 430), en daar bleek ook, dat
het veld Puylaer veelvuldig wordt genoemd. Het komt eeuwenlang voor als "tiende", vaak
samen met Puyvelde en Zyptiende met de volgende schrijfwijzen: Puunlaer, Pulaere, Puulaer,
Puuelaer, Puylaere-thiendeke, een thiendeken ghenaempt Puylaert. In de Staeten van Goed
van Belsele staat het in 1597 omschreven als: "het stuk land genaempt den Puylaer, groot dry
half buyndere". Dit stuk grond is, volgens Prof. M. Gysseling ongetwijfeld de oorsprong van
de familienaam.
De terreinnaam Puylaert verdwijnt na 1650 vrijwel geheel uit een reeks opeenvolgende
37
tiende-verpachtingsboeken en akten. In 1591 staat in een lange reeks (Baudeloo 412):
"Puylaere, ook genaamd het exterken" en in 1699" de Pulaert in de wijck exterthiende". Dit
Exterke, een groter veld, is in Belsele nog steeds onder die naam bekend. Vroeger was er ook
een herberg die zo was genoemd en nu een moderne villa (Groenstraat 113).
BETEKENIS EN AFLEIDING VAN DE VELDNAAM PUYLAERT,
PUUNLAER, PULAERE en DEN PUYLAERT
Laar is een veel gebruikte veldnaam: zoals in pape-laer, eekelaer, spaanlaar, het laar,
laarhoven, die in grote gebieden van België en Zuid-Nederland voorkomt. Volgens Prof. dr.
M. GYSSELING is een laar een bosachtig moerassig terrein, samenhangend met het
Oudgermaans, Saksisch: lâre = leeg, woest. Ten tijde van de Germaanse vestiging in deze
landen ook: een woonplaats, vestiging, een open naakt veldgebied. (Eh.J DE WILDE
Annalen van Oudheidkundige Kring van het land van Waas, 52, blz. 40, 1941) (“lair is in
Engels het leger van een haas”).
Puy is veel moeilijker. Het komt in die omgeving op meer plaatsen voor: Puivelde, Puybeke
(of Pumbeke), Puymeersch. In Belsele is een klein straatje (afgesneden door de aanleg van
een spoorlijn) wijzend naar het Puy-gebied, dat Pui-dreef heet. Ook bestaat Puyenbroeck en
Puytvoet, "leen of fief à Belsele".
De voor de hand liggende verklaring uit Pui = Puyt = kikker is volgens Prof. dr. M. Gysseling
voor Puylaert uitgesloten. Het stamt van Puun af (het wegvallen van een d of t in het
meervoud is pas in latere eeuwen gebeurd). De oudste schrijfwijze als veld is ook Puunlaer,
Punlaer, Puuelaer en zou afgeleid kunnen zijn van Puin = steenresten (Prof. dr. J.A.
HUISMAN, Utrecht) of een soort gras nu nog puin genoemd. Het is zeker dat in Belsele op
bepaalde gebieden veel puin en scherven van Romeinse origine gevonden zijn. Er is zelfs een
gebied dan Steenwerk heet, en er is in de vorige eeuw een grote Romeinse muntvondst
gedaan.
In 1984 zond Prof. Dr M. GYSSELING een mogelijke verklaring van de naam die ik hier in
totaliteit overneem.
20-08-1984
B 9110 St.Amandsberg
Heiveldstraat 121
Zeer Geachte Heer Puylaert,
Ik ben denkelijk op het spoor van de betekenis van Puilaar. Daar Puunlaer,
Puunbeke en Puunvelde, later Puilaar, Pumbeke en Puvelde, topografisch bij elkaar horen, is
het aannemelijk dat deze namen een gemeenschappelijk eerste lid hebben: puun. In het
Nederlands en de verwante talen zijn woorden die met een p beginnen, hetzij overgeërfd uit
substraattaal, hetzij ontleend aan het Latijn of het Frans. Het komt frequent voor dat aan
prehistorische namen van waterlopen in de vroege Middeleeuwen het baki, later beke,
toegevoegd werd. Puna zou de naam kunnen zijn van de lokale waterloop in de substraattaal.
In deze naam klimt de lange u op tot ouder eu, nog ouder ewe. Dus een woord peun-, nog
ouder pewen-. Dit woord treffen wij, met vocaalwegval en met Germaanse verschuiving van p
naar f, nog aan in het Oudnoors: funi met de betekenis "vuur". Ook in het Gotisch: fon,
genitief funins "vuur", funisks "vurig". Het is verwant met b.v. Nederlands vuur, Grieks pyr
uit peur uit pewer-; hierbij eveneens Latijn purus "zuiver", Grieks pyrros "vuurrood,
roodachtig". Puna zou dan betekenen "de roodachtige, de zuivere", of iets dergelijks.
Een laar is een open plek in het bos, een veld, een woeste landerij.
Met oprechte groet,
w.g. Maurits Gysseling
38
Wij zijn natuurlijk met deze spontane uitspraak van Gysseling zeer verheugd.
DEBRABANDERE, de auteur van de bekende namenbijbel: "Woordenboek van de
familienamen in Belgie en Noord Frankrijk " noemt hem " de grootmeester van de
plaatsnaamkunde".( In Verzamelde Opstellen, afl.3-4, De Leiegauw XL 1998).
En deze DEBRABANDERE werd in 2007 bij de uitgave over Zeeuws-Vlaamse etymologie
zelf weer, in de pers, als grootmeester betiteld.
In het Toponymisch Woordenboek, Dl 1, 62 vo meldt Gijsseling dat Punbeke reeds in 1139
genoemd is.
Er is een uitspraak, hierboven al geciteerd, die ook boeiend is.
In de alleroudste aanduiding van het land van Waas door van Margaretha VAN
VLAANDEREN staat de volgende zinsnede: “Illa Wastina vulgo dicitur Pudemere”, d.w.z.
dat woeste gebied dat door de mensen het Puydenmeer (kikkermeer) genoemd wordt (anno
1246). (Annalen Oudh. Kring L.v.Waes 1862).
In heldere beekjes groeit een plantje genaamd: Beekpunge (of Veronica Beccabunga).
Volgens Potter en Broeckaert zou in 1300 Puijtveld de naam geweest zijn van Puijvelde,
maar wij denken, door en met Gijsseling, dat het is Punvelde.
VREEMDE MISSCHRIJVINGEN.
Zoals hierboven al te zien was, is verwarring met PUYVELDE voorgekomen. De vreemdste
misschrijving vonden wij in Baudelo nr 1088, ontvangsten van granen, land- en tiendepacht(Conductiones Decimarum Wasiae). Daar worden de opbrengsten ieder jaar ingeschreven in
dezelfde volgorde. En dan zien wij in 1455 dat in Belsele en St Niklaas Johannes VAN
BUENLAERE betaalt (blz 37) en in 1460 Johannes VAN PUYNLAER. Bij de volgende betaling
is het VAN BUENLAER en later weer VAN PUYNLAER, en dat nog een paar keer.
Mogelijkerwijs werd de pacht opgehaald door een niet-Vlaams sprekende monnik, of werd de P
nogal zwaar uitgesproken als de verwante B. Eenmaal zagen wij VAN PULNELAER en VAN
BULNELAER. De beelden laten geen twijfel toe, dat dezelfde persoon bedoeld wordt. Voor ons
betekent dat, dat wij ook de VAN BUYLAERS bij ons onderzoek moeten betrekken.
39
ANDERE LOCATIES DIE EEN VERGELIJKBARE NAAM VOEREN.
Er is nóg een toponiem Puylaert in Destelbergen - het groot en klein Puylaer - en een Pullaer
(van Poellaer) in Ruisbroek en in Boekhout (Antwerpen) en bij Lierre. Met Destelbergen
bestaat volgens GIJSSELING geen verbinding. (E.L.SCHEPERS) Er wonen daar, ook later,
geen PUYLAERTS.
In Doel woont al eeuwen een familie die steeds PULLAERT heet, zonder bekend verband.
DE LIGGING VAN HET TERREIN: “DE PULAER”
De Puylaert was een gift van het Kapittel van Doornik aan Baudeloo. Er worden ook tienden
afgedragen aan Doornik. In de Doornikse archieven is wellicht nog ouder materiaal te
vinden. In het R.A.Gent bevinden zich microfilmen van de schenking.
De Puylaert wordt regelmatig verpacht, samen met Puyvelde en Zijptiende aan Sigerus de
Groote of Johannes van Pottelberghe.
Punlaere, punvelt en zijptiende verpacht aan Sigerus DE GROOTE (?) Baudelo 1080.
Handboek A° 1404-1420 ontvangst van de tiendenpacht.
40
Een aantal voorbeelden voeren ons door enkele eeuwen. In een reeks verpachtingen, zien wij
de benaming evolueren van PUUNLAER tot PUYELAER tot PULAERE tot PULAERT en
PUYLAERT.
Baudelo 1077 Ao 1375 - 1377
Baudelo 1080 A° 1405 Puunlaer, Puunvelt en Zijptiede verpacht aan Sygerus VAN
POTTELBERGHE.
41
Baudelo 412 Ontvangst Tiendepacht binnen de parochie St Niklaas
De volgende pagina in detail weergegeven.
A° 1591, en op
42
Baudelo 412 (Zie ook op de vorige pagina). Jan D’Hont betaalt voor “ puue – laere” ,
dat komt in plaats van het doorgestreepte “ –velde”. Over 1592.
Daaronder Gillis Nonneman die betaalt voor “ voorseide tiende van puuelaere alias
dexterken voor het jaar 1589”.
Het is mogelijk gebleken het Puulaer te lokaliseren door de combinatie van een aantal
bronnen. De eerste vermelding echter is een belastingaanslag uit 1597, waarbij de
“Herestraete” die nu de Groenstraat wordt genoemd ten Noorden van De Puylaert zou liggen.
Uit de volgende tekst, en uit de “Caerte”weten wij dat het Exterken, waar de Puylaert een
deel van is juist Oost en Zuid ligt van de Herenstraet.
Item noch een stuck lands ghenaempt den Puylaert, gepacht bij Geleyn de Lootse groot
omtrent een half buyndere onbegrepen de maete belast met vier schel ?. . . . . . geleegen.
onder de Grave hanthavende oost tkindt van petrus van den voorne, zuyt de weduwe van
andries de bock west dhoirs geleyn de lootse en noort sherentsrate
450
roeden
Staeten van Goed Belsele, 122, blz 48v, 49r Ao 08-12-1597.
Direct hiervoor en hierna wordt Lucas VAN PULAERE genoemd.
43
De ligging kon redelijk vastgesteld worden door de volgende paragraaf uit een Staet van
Goed van Belsele. In 1694 staat daarin (R.A. Beveren 128, blz. 132) "een stuck lands
ghenaempt "den Puylaert", waarvan de begrenzing door benoeming van de buren wordt
gegeven.
“Item noch dhelft van drij paerten van zeven van een stuck landts gelegen binnen deselve
prochie van Belsele ghenaempt den puijlaert d’ ander paert competerende de gemeene hoirs
van andre de bock geleghen op de keure paelende int geheel oost michiel Smit suyt ende
west s’heeren straete ende noort d’hofstede van de weduwe dierick d’hooge wesende suijver
ende onbelast behoudens”.
Staeten van Goed Belsele 128, blz 132 Ao 01-04-1694
(Overigens staat even verder dat de hoirs van Andre de bock over landpacht van hun paert
van Puylaert pacht moet betalen en even verder hetzelfde van Adrianus Cappaert op
kerstavond 1693).
Anno 1700, 6 jaar later, is het Caerte-boeck van Belsele gemaakt (R.A. Beveren, 318) waarin
alle eigenaars van percelen genoemd staan. Daaruit is goed te reconstrueren waar de 7 stukjes
grond, samen een halve bunder, lagen.
Daaruit was de reconstructie van de ligging mogelijk. De Puylaert ligt aan de Herenstraat,
waar die 2 kenmerkende bochten maakt: "west en suyt grenzende aan 's Herenstraete" (de
oude naam van de Groenstraat). Michiel SMIT bezit kavel 123 en124, de begrenzing aan de
Oostzijde.
De 7 kavels 125 tot 131 vormen “den Puylaert”.
Dit komt overeen met het gebied rond het moderne Groenstraat nr 113.
44
De Eh J. De WILDE hield een pleidooi voor kavelstudie, dat zal, zeker in die roerige tijden
veel gegevens opleveren. Het is wel bekend, dat na de oorlogstijd “hoor-zittingen” zijn
gehouden met oudere inwoners om te bepalen wie de eigenaars van sommige gronden waren.
CAERTEBOUCK BELSELE 318 R.A. BEVEREN
De eerste plaat toont het hele Exterken, de tweede het onderdeel wat dan “de puylaert” heet.
Het beste kenmerk vormen de 2 bochten in de Groen ( of Heren) straat. Die 7 stukjes erboven
zijn het, de nummers 125 tot 131, aan de oostzijde begrensd door Michel Smit.
45
Hier hoort bij deze lijst van pachters of eigenaars:
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
Jhr N. de Pauli tot Antwerpen
De weduwe Pieter hauderogghe
De weduwe gillis van vossche ende de weesen
Mattheus de Loose
Joost Smit
den selven
Michiel Smit
den selven
de weduwe pieter de bock
Jan van mullem
Matthijs de Witte, hofstede
Jan van mullem…
Cathalijne de bock
d’hoirs peter rollen
antonius eeckelaert
Jhr N. de Pauli tot Antwerpen
Pieter Heyndrick
andries de bock of de wrede
Groot R. folio R
458
184
470
148
613
288
531
536
299
379
445
265
313
465
265
212
308
308
458
157
53
104
110
60
122
156
124
145
201
79
64
127
127
172
46
Op deze
recente kaart
is het gebed
PUYLAERE
gearceerd.
Het valt op
dat het
PUIVELDE
heet, die
naam staat
ook 3 km
westwaarts,
waar het dorp
PUIVELDE
ligt.
Het zou best
een
verschrijving
kunnen zijn,
het is te
toevallig.
Op deze moderne stafkaarten is, naar het Caerteboeck de vermoedelijke begrenzing
aangegeven. Merkwaardig is dat hier "Puivelde" gedrukt staat, terwijl het "echte" Puivelde 3
km meer westelijk ligt. Misschrijvingen van Puylaert als Puivelde komen wel eens voor,
vooral later toen Puylaere zelf verdwenen was. Het huidige hoorde bij de parochie Puivelde
en niet bij de parochie Belsele.
Tot in moderne tijd blijken
de twee bochten in de
Groenstraat ofwel de oude
Herenstraat te bestaan.
47
DE DUBBELE NAAMGEVING.
Een zeer merkwaardig feit is, dat gedurende drie eeuwen de familie 2 namen voerde. Enkele
voorbeelden:
1380
Pieter VAN EECHAUTE alias VAN PULAER
(Hoofdcynsboeck Land van Waes)
1398
Mathias VAN EECHAUTE sive VAN PULAER
(ARA Brussel, Rekenkamer 45228)
1410
Katelyne EECHAUTE alias PULAER
(Hoofdcynsboeck land van Waes, Lokeren)
1433
Egidius DE PULAERE fs Egidius dictu de EECHOUTE
(Rekenkamer ARAB Brussel 45230)
1435
Kateline VAN PULAIR of EECHAUTE
(Joos VAN STEELANT tient un fief au nom de Katheline VAN PULAIR,
contenant deux mesures valissant par an IIII esc. gros.)
(Livre des Feudataires des Contes de Flandres au pays de Waes par le
chevalier SCHOUTHEETE DE TERVARENT)
1480
Dries VAN PULAERE alias EECHAUTE
("Weerbare Mannen" Sinay)
1520
Theodoricus DE PULAER alias HEECHAUTE
(Belsele, Baudeloo 43, 392)
Jacobus VAN PULAER alias EECHOUTE
(Kemseke Baudeloo 43.392)
1547
Gillis VAN PUYLAERE alias EECHAUTE
pacht in 1550 en 1553 het Puylare thiende, Baudeloo. Weerbaar in 1552)
1563
Bouwen VAN EECHOUTE alias PULAER, en later in dezelfde acte VAN PULAER
(Belsele Ferieboek 10, 1563-1567, blz. 239.)
1579
Luucas VAN PUULAER, gheseyt EECHOUTE, Belsele
Wordt vermeld in een lijstje van vergoedingen voor het vervoeren van
levensmiddelen voor soldaten. ( “Quohierken van de vivers…: Fonds
Vreemde Steden S.A. Gent F 22) en is de grootste eigenaar en pachter in de
penningcohieren.
In het Ferieboek nr. 10 1563-1567 van Belsele blz. 239 staat Bouwen VAN EECHAUTE
alias PULAER soms ook als EECHAUTE of PULAER alleen. In 1587 krijgt hij een zoon
Judocus als VAN PUYLAERT bij een echtgenote N.N.
Hij wordt tweemaal genoemd als echtgenoot van Cecilia van Kemseke. In 1601 als
VAN EECHAUTE en in Ervenisse 1601, 58 fo. 85 als VAN PUYLAERT.
48
Dezelfde komen wij tegen als echtgenote van Cathelijne GYS, en ook weer met 2 namen.
(zie later). Maar ook in Ferie 1595--1610 zien wij Boudewijn VAN PULAERE, custos van
de Kerk in Belsele, die ook doopt, en die regelmatig als VAN EECHAUTE in de boeken
voorkomt. Dat was in de periode van de 80-jarige oorlog, toen er vermoedelijk geen priester
was.
Vaak worden de namen door elkaar heen gebruikt voor dezelfde persoon:
1462 Matheus VAN EECHAUTE Dezelfde heet in 1477 VAN PULAERE (Cynsboeck St.
Baafs).
Zo heet Sebastiaan, gehuwd met Margaretha SCHEFFERS bij de geboorte van zijn zoon Jan
in 1593 VAN EECHAUTE en bij de andere kinderen in 1586, 1590 en 1600 VAN
PUYLAERE.
Rond 1600 krijgen Amelberga ROTTIER en haar echtgenoot Johannes te Sint Niklaas en
Belsele kinderen onder de naam VAN EECHAUTE en de naam VAN PUYLAERT. In
parochiale archieven, wordt deze dubbele naam niet gebruikt, behalve bij dit gezin
ROTTIER.
Van belang hierbij is wel dat Amelberga de dochter is van Daneel, een naam die wij bij
UTEN EECHOUTE kennen.
De laatste die wij aantreffen met de dubbele benaming is Mattheus, de zoon van Andries, de
oudste die wij vinden in de parochiale archieven, maar ook, onder beide benamingen in een
aantal andere stukken.
Het vasthouden aan de dubbele benaming kan samenhangen met de betekenis van
afstamming voor de heffing van de erfelijke cijns en erfrecht voor het Cijnsboek en de Briefs,
zowel voor de ontvanger als de gever.
Is VAN EECHAUTE ook steeds hetzelfde als VAN PUYLAERE ?
In 2 systematische bronnen: de "weerbare mannen" 1480 en 1552 en de penningkohieren
1569 tot 1589 zien wij (vrijwel) geen EECHAUTES, terwijl zij blijkens de andere bronnen
wel degelijk als PUYLAER alias EECHAUTE in het Waasland aanwezig zijn.
In de alleroudste Cijnsboeken van St.Baafs zien wij wel een paar EECHOUTES. Ook zien
wij later 1480 een Gillis VAN EECHAUTE weerbaar, en in 1552 een Cornelis en een
Adriaan VAN EECHAUTE en 4 UUTEN EECHOUTES allen uit Temse.
En omdat wij vele dubbel genaamden vonden, mogen wij vaststellen, dat inderdaad de namen
elkaar geheel of bijna volledig dekken, althans in het land van Waas tot midden 17e eeuw,
wanneer ze verder alleen nog als PUYLAERT voorkomen.
Ook de eerste voorouders uit de parochieregisters zien wij in de ferie boeken nog met hun
dubbele naam. Dus al zou het een aparte tak zijn, dan is het de onze.
Maar wij kunnen met zekerheid stellen, dat VAN EECHAUTE en VAN PUYLAERE in de
periode 1300 tot 1600 dezelfde zijn, en de rechte voorouders van de VAN PUYLAERT –
PUYLAERT waaraan deze studie gewijd is.
49
De naam VAN EECHAUTE komt men later in de registers van D.T en O (na 1580) vrijwel
niet meer tegen, maar later in de 17de eeuw treffen wij een familie VAN EECHAUTE aan in
Waasmunster, waarmee wij de band vooralsnog niet kunnen vaststellen.
(Wij hebben latere stukken, voornamelijk in Waasmunster, ontmoet, betreffende een Gillis en
Boudewijn VAN EECHAUTE die in de adelstand worden opgenomen, maar er is geen bewijs
dat deze verwant zijn, hoewel de locatie en voornamen suggestief zijn.
Zo vinden wij in de inventaris MOERMAN D'HARELBEKE (RA Gent, inv. 215 onder
nummer 360), brieven van ridderschap toegekend aan Jan zoon van Gillis VAN EECHAUTE
in 1607. Er is ook een begeleidend schrijven bij van Philips II. Verschillende gegevens
duiden ook op afkomst uit andere plaatsen.
Ook in Simancas in Spanje in de Archivos de los Estadas troffen wij stukken aan over de
aanvrage van adelbrieven, handelend over de namen Floris en Boudewijn, die verder geen
uitsluitsel gaven.
In de tweede helft van de 17de eeuw is er een aantal geboortes van EECHAUTES uit deze
familie in Waesmunster. Studie hiernaar o.m. bij verschillende naamdragers en ook
uitgegeven genealogien, heeft niet geleid tot aansluiting bij een van de andere families (VAN)
EECHAUTE.
(In het Hoofdcynsboek van St.- Gillis staat een Jan VAN PUYLAERE alias VAN DER
EECKEN gehuwd met Elisabeth VAN DER EECKEN (ook vertaald: De Quercu), dochter
van Amelberga VAN PUDENBROECK. Een huwelijk kan zo ook voor een dubbele
benaming verantwoordelijk zijn. Dit staat buiten onze dubbele naam, want die is veel ouder.
HEERLIJKHEID “EECHAUTE” IN BELSELE
In Belsele bestond een kleine heerlijkheid Eechaute, een enclavement afhankelijk van de
Abdij van Roosenberg te Waesmunster. Het wapen "van Eechaute" toont ook een
Andreaskruis, zoals ook Belsele, naar de patroonheilige van de kerk, maar met een eiketak in
goud in het bovenveld en soms ook in het benedenveld.
Gertrude VAN EECKHAUT, (in de kwartierstaat PUYLAERT-RAYMAKERS nr.
47.846.401) echtgenoote van Boudewijn VAN REMOORTERE, levend in de 13e eeuw,
voert hetzelfde schuinkruis met een faas daarover heen, maar, gebroken, dat is in andere
kleuren.
Het is een aantrekkelijke gedachte verband te zoeken tussen deze heerlijkheid, deze
veldnaam, en de dubbele naamgeving. In het archief van de Abdij Roosenberg, fraai
toegankelijk gemaakt door de Heer A. PANNIER, bevindt zich een 18e eeuws stuk, een
afschrift van een rolle uit 1339 die werd verzonden in verband met een proces. In dit stuk is
een extract opgenomen van dit oude stuk, handelend over een helftwinning van 4 gemeten en
11 roeden in Eechaute, wat ondertekend is door een VAN PUYLAERE. Die woonde dus in
1339 op Eechaute en daaraan zou de dubbele naamgeving zeker te danken kunnen zijn. Als
de oorspronkelijke acte gevonden wordt zal de voornaam hopenlijk duidelijk worden.
Bovendien is er een passage waar PUYLAERE en EECHAUTE achter elkaar geschreven zijn
met iets ertussen. (dat lijkt op sive of sone).
Een der baljuws van deze heerlijkheid was Antonius EECKELAERT, gehuwd met Elisabeth
PUYLAERT op 20-01-1646. (Archief Abdij Roosenberg).
50
HET FAMILIEWAPEN
In een handgeschreven stamboek van de familie ZAMAN in het bezit van de Heer Luc DE
BACKER vond Dr. ROTTIER het huwelijk van Elisabeth SAMAN fa Barthelomei en
Pasquine of Paschasia DE SCHEPPERE met Egidius VAN PUYLAERT. Dit is de zoon van
een broer van onze voorvader Mattheus, (III A) en kleinzoon van Andreas, en dat huwelijk
was ook reeds vermeld in de stamlijst.
In dit handschrift staat het wapen vermeld dat hij voerde:
9e Elisabeth Zaman, nee à Belsele 11 septembre 1617, allieé à Egidius ou Gilles Puylaert, qui
portait d ‘azur à trois fleches d `or empenneées d’argent posées deux et un les pointes en
bas.
(Elisabeth Zaman, geboren in Belsele 11 september 1617, gelieerd met Egidius of Gillis
Puylaert, die als wapen voerde: azuur met drie gouden pijlen, zilver gevederd geplaatst twee
en een met de punt omlaag).
Deze verrassende vondst (2007) was nog geen reden voor
ons om het oudere wapen van Van Eechoute sive Van
Puylaere niet verder te gebruiken.
De pijlen doen veronderstellen, dat de ontwerper van dit
wapen, wat hiernaast afgebeeld staat meende dat pijl de
origine was van de naam.
(Afbeelding CBG door J. Nagtegaal)
51
HONESTAS MODESTIA CARITAS
Coll auteur.
Het wapen VAN EECHAUTE is in lazuur een schuinkruis van goud en over alles heen een
faas van keel, met in beneden en boven veld een eiketak in goud. (moderne afbeelding : Van
Houten de Lange). Vooral uit het zegel van Gertrude, in de 13e eeuw, is gebleken dat de
vroege EECHAUTE's in Waasland dit wapen voerden.
Het gebroken wapen van Gertrude is in zilver een schuinkruis van keel met een faas van
lazuur over alles heen.
Op grond van bovenstaande feiten voert de familie PUYLAERT datzelfde wapen sinds 1955
i.p.v. een jonger sprekend wapen dat gebaseerd was op de spreuk van Benignus Camillus
PUYLAERT (XlA), luidende: Honestas, Modestia, Caritas, verzinnebeeld door rode kepers
op een zilver veld en als hart wapen het gemeente wapen van Zuiddorpe met de
boekweitbloem in lazuur op een zilver veld.
52
STAMREEKS VAN PULAERE, PUIJLAERDE, VAN PUULAER,
PUYLAERT ALIAS of SIVE of GHESEYT VAN EECHAUTE
Van de eerste 6 generaties, woonachtig in Vlaanderen is alleen de rechte lijn uitgewerkt, maar
zijn wel van alle mannelijke takken de kinderen genoemd. Met rechte lijn wordt hier bedoeld
de lijn die uiteindelijk leidt naar Zeeuws-Vlaanderen.
Vanaf de 7de generatie, woonachtig in Nederland, is de genealogie volledig gegeven, maar
alleen de mannelijke lijnen zijn uitgewerkt. De rechte lijnen met mannelijke afstammelingen
zijn onderstreept.
Van een aantal takken die afstammen van een dochter PUYLAERT, zijn in een apart
hoofdstuk ook de gegevens gepubliceerd. De nummers, die aan deze dochters gegeven
worden, worden voorafgegaan door een D.
De 2 oudste generaties VAN PUYLAERT konden wij ook uit de cynsboeken vaststellen, maar
er staan nog tientallen VAN PUYLAERT's, ook in de alleroudste van 1243, gepubliceerd door
DE BURBURE. Maar die kunnen wij nog niet aansluiten.
Ook veel andere kwartieren komen uit deze bron. Vermeld wordt dan HCyB of HCyW, dat is
Hoofdcynsboek St Baafs of Land van Waas. (Bij W met blz, en bij B met Plaatsnaam, want die
bewerking is niet doorlopend gepagineerd). Met name zijn aan de Cynsboeken ook te danken
die lijnen naar de afstamming van de VAN GAVERE's en zo van de KAROLINGEN.
In 2006 verscheen een werkstuk, uitgave van het CBG, een boek met een CD-Rom, over de
afstammelingen van de Hertog JAN VAN BRABANT, van de hand van Ir. DIX, V.HAMERS
en Z. DEURVORST. Het bleek dat wij 3-maal afstamden van deze familie, maar dat ook mijn
echtgenote 3-maal in de lijst staat, zodat wij ten slotte de brug van Vlaanderen naar Brabant
konden slaan.
Bij die uitgave is ook een CD ingesloten, met nog veel meer namen. Die CD is moeilijk te
lezen, maar de Heer J.GRIM uit Breda heeft enkele bestanden gevormd, genaamd LEUVE en
HUMOGEN die inzicht geven. Daar komt ook de verrassende verwantschap naar voor met
mijn echtgenote.
Bij deze stamlijsten, die zo diep in het verleden duiken is een bespreking van getallen
misschien wel op zijn plaats.
Ieder heeft 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders enzovoorts. De gemiddelde generatie
duurt 30 jaar. Dus in 1700 had ieder van ons 2 tot de 10e = 1024 voorouders. En die hadden in
1400 ook 1024 voorouders( zeg 1000) en dan zitten wij op 1 millioen. 600 jaar daarvoor dus
millioen x millioen oftewel 1000 miljard, dus in de tijd van Karel DE GROTE zijn wij ± 40
generaties terug, en is het aantal voorouders gestegen tot 1000 x miljard d.i. 2 tot de 40e.
In die tijd waren er niet eens een miljard bewoners op de wereld, dus iedereen van nu stamt
theoreties millioen x af van iedere inwoner destijds. Het wordt nog erger als men bedenkt dat
ook toen al de wereldbevolking verspreid leefde, dus het wordt vele malen x millioen.
In onze kwartierstaat heeft Karel de kwartiernummers 300 milliard en ± 1000 milliard.
Sommige Duitse geslachten kunnen 5 millioen lijnen trekken naar KAREL, onze Koningin
zeker 1millioen.
Hieraan moet U denken bij het woord verwantschap. DNA onderzoek zal nog veel boeiende
punten kunnen opleveren.
53
DE STAMREEKS
Uit de hoofdcynsboeken van het land van Waas was het mogelijk de vermoedelijke twee
generaties af te leiden, voorafgaand aan die uit de Kerkelijke bronnen. Eeuwen daarvoor echter
zijn ook vele PUYLAERT's beschreven in deze Cynsboeken, in de “Briefs” in de Rekenkamer
van de graven van Vlaanderen, vele tienden of pachten van de abdij van Baudelo en de
penningkohieren, en zo voorts.
Een gegiste reeks, op grond van waarschijnlijkheid zou in deze volgorde wel mogelijk zijn:
Boudewijn (Boidin)
Henricus of Arnulfus (Ary)
Theodoricus (Diederick)
Mattheus
Egidius
Johannes
Andries
Mattheus
° ± 1300
° ± 1330
° ± 1360
° ± 1400
° ± 1440
° ± 1470 - 1500
° ± 1500 - 1550
° ± 1550 - 1555
Het is duidelijk dat dit speculatief is. Johannes is de oudste, de eerste waarmee de verbinding
redelijkerwijze vaststaat. Deze eerste en tweede generatie zijn uit de Cynsboeken afgeleid
waar immers ook de gezinssamenstelling is opgeschreven.
Een tweede reeks, zou kunnen zijn
Boudewijn Klappers van Gedeele, SA Gent Ao 1405
Diederick broer van Beatrix en Henricus Jan, SA Gent Ao 1385
Diederick II alias van Eechoute, weerbaar 1480
Willem x 1426 Cath Scheerders; broers Jan en ?? , die een zoon had:
Johannes x Boudijns ° tussen 1400 en 1450
Andreas 1550-1555 x Sceppers. Weerbaar 1552
Mattheus ° 1567 uit 2e huwelijk
I. Johannes VAN PULAERE alias VAN EECHAUTE , geboren voor 1475, wonende te
Belsele.
Als eerste generatie ingeschreven in het Cynsboek als echtgenoot van Clara BOUDYNS,
geb. voor 1475, dochter van Gerardus BOUWENS (BALDUINI), en Lijsbette
LANDERYCKS. (VI Waesmunster, Ao 1557).
In de pennigkohieren wordt hij “Jan de aude”genoemd
Wij lazen een los bericht: Jan van Puylaere x Bauwen Androsyne: Matteus en Gillis
12-1543. Het zou het huwelijk kunnen zijn van Johannes VAN PULAERE met Clara
BOUDIJNS. Op de tekst die bij dat huwelijk uit het cijnboek staat zou men Androsijne
kunnen lezen, waar LANDERYCKS staat (zie volgende pagina).
54
Van deze Clara kunnen in vrouwelijke lijn nog 6 oudere generaties vervolgd worden, tot ±
1290. Johannes geboorte ligt tussen 1470 en 1500, volgens het oordeel van de E.H.van
Geertsom en G.Roggeman, de uitgevers van de Cijnsboeken.
Hij bezit waarschijnlijk dezelfde tiende de Wyenacker waarvan de grenzen beschreven zijn in
1584 toen hij in het bezit was van zijn zoon Jan. (IID)
Uit dit huwelijk:
1. Jacob
volgt II A
2. Egidius
volgt II B
3. Margriet x Gillis VAN DER VELDE (huwelijk in Cijnsboek ingeschreven na 1560)
hun kinderen: Jan
Anna x Pieter DE BRUNE
Pascana x Ba...GH...
Clara
Adriaan
4. Andreas volgt II C (Belsele)
5. Maria x Boudewijn VAN DER VELDE
hun kind: Clare x Jan BAERT, hun kinderen: Elisabeth, Matthijs
6. Johannes volgt II D
II A
Jacob VAN PULAERE sive VAN EECHOUTE ° ± 1500-1530
x Margaretha AUEROGGHE, d.v. Matheus.
Uit dit huwelijk: Clara x Sebastiaan VLAEMYNC ° 1534 fs. Joos
getuige in een proces in 1580 tegen VAN STEELANT
Dit echtpaar wordt genoemd in de Slaeper van de Abdij Roosnberg Ao 1549 als bezitters
van een stuk grond, dat zij overnemen van Joos AUEROGGHE, fs Matthei uit Robben
BEEN, uit Vynen (Livinus) VAN PUYLAER Dit echtpaar komt ook voor in het
hoofdcynsboek bij Bazel. Deze tak wordt hier niet verder uitgewerkt.
55
II B
Egidius VAN PULAER, alias EECHOUTE † ± 1584-1586
Komt voor als weerbaar man in 1552 te Belsele en pacht in dat zelfde jaar het
puylaere thiende. Pacht ook de wijenacker in 1554.
x Lysbette PAUWELS uit St. Niklaas.
Uit dit huwelijk:
1. Laureine x Michiel VERMEULEN
2. Andreas
3. Lysbette x Joos VAN BOGAERDE
4. Jan x Anne MIDDENACHT
5. Joanne x 1598 Michiel VAN STEELANT, Belsele,
get. Andries BAERT en "Mij EECHOUTE, custos" (Boudewijn)
Zij hertrouwt.
6. Clara
7. Cornelis
Deze tak wordt hier niet verder uitgewerkt.
In 1564 preekt de afvallige priester Jan Heyndrichs in Waasmunster en vernielt een
Mariabeeld. In 1570 wordt Belsele geplunderd en de toren verbrand door de geuzen. In 1577
wordt de kapel in Puivelde verwoest en in 1578 ondergaan vele kerken en abdijen dat lot, o.a.
Baudeloo.
II C Andreas VAN PULAER alias VAN EECHOUTE zoon van Johannes (I) wonende te
Belsele. Geboren tussen 1500 en 1530. Deze Andreas is ook vermeld in het register van de
XXe penning en als weerbaar man in 1570. Komt in het penningkohier voor in 1571 als fs.
Johannes. Pacht van 1564-1574 land van den armendis van Belsele. Komt ook in 1586 in het
kohier.
Hij wordt genoemd als Vader van Mattheus en Jacob als die samen pachten en borg staan.
Komt voor in de sententien als vader van Mattheus.(1568)
Gehuwd (1x) met Lysbette SCHEFFERS, fa Andreï. en Adriana STOMME.
De familie STOMME stamt uit de adelijke familie VAN GAVERE, en langs deze weg
kon ook de afstamming van de Karolingen worden vastgesteld. In de bijlage is deze reeks
opgenomem, en ook correcte lijnen uit de Cijnsboeken.
Gehuwd (2x) met Maria DE COCK dv Cornelis en Catharina VAN DEN BRANDE (Temse
BAVONIS V) 1586. Andries houdt pacht van de hoirs (erfgenamen) van de COCK.
Bouwen van EECHOUT wordt ook in dat stuk genoemd.
56
Uit het 1e huwelijk:
1. Mattheus ° ± 1567 volgt III A
2. Andrea of Andries † voor 1595
3. Egidius
volgt III B
4. Jacob
volgt III C
5. Jan
volgt III D
Uit het 2e huwelijk
6. Jacob ° 1587 SG 05-10-1623 Belsele Voogd Boudewijn BAERT en Jan van LARE
7. Martina
huwt 22-02-1605 St.Niklaas Pieter STROOBANT, ° 1575 .
testes: Pieter INGHELS en Michael WIJN
Uit dit huwelijk : Joos
II D Jan VAN PULAER † 1588
Komt voor als weerbaar man in 1552 te Belsele en in het penningkohier, vermoedelijk als
Johannes VAN PULAER d'oude (1586) In 1584 bezit hij de tiende Wyenacker van de
prelaat van Baudeloo (Asaert 512) Hij wordt daar genoemd fs.Jan.1552
Jan PUYLAERT de oude, moet een tiendeke schoof betalen aan de prelaat van Baudeloo.
Matheus de pacht van Jan Wittock.
x Marije VAN GOETHEM † voor 1588€
Uit dit huwelijk:
Amelberga, (als enig kind). ( Er zouden 5 ongehuwde zijn bij dood Marije ?)
Mayke ° 20 -06-1599 p.en.m. Jacob BAERT en Tanneke GISSELS
(Bij het eerste kind van Mattheus, zien wij als peter Boudewijn VAN PUYLAERT, en bij
het eerste kind van Jacob, als meter de echtgenote van Boudewijn. Deze Boudewijn komen
wij ook tegen bij processtukken samen met Andries en bovendien vele malen als "custos" van
de kerk, waarbij hij zelfs doopt. Custos is hier vermoedelijk "beheerder" mogelijk wegens
afwezigheid van de priester in deze tijd van godsdienstoorlogen. De custos werd benoemd
door de “patrona”van de Kerk, levenslang. Hij wordt zowel VAN PUYLAERT genoemd als
VAN EECKHOUTE. Wij vinden in Belsele een huwelijk van Boudewijn VAN
EECKHOUTE met Cathelijne GIJS die sterft in 1581 en dan 3 kinderen nalaat, Tanneke,
Betke en Hanske. Haar vader Adriaan is daarbij voogd. In het Cijnsboek vinden wij hem
terug als Boudewijn PULAER, echtgenoot van Cathelijne GIJS, fa Adriani. Het huwelijk
moet dateren voor 1565, dus Boudewijn zou geboren kunnen zijn ± 1540. Voogd over zijn
kinderen is Sebastiaan VLAEMYNC, schoonzoon van Jacob en Gillis VAN EECHAUTE,
zijn broer. Er zijn dus sterke aanwijzingen dat Boudewijn een broer van Andreas is, die niet
opgenomen is bij de stam SCHEFFERS, omdat hij mogelijk stamt uit een tweede, niet
cijnsplichtig huwelijk. Boudewijn zien wij ook als echtgenoot van Cecilia VAN KEMSEKE,
57
en van Joanna SCHERENS, bij de geboorte van hun zoon Egidius 22-05-1589. Deze Egidius
komen wij later ook tegen naast de andere, onze voorvader).
Wij zien Boudewijn Van EECKHOUTTE ook als peter samen met Lysbette WESTELINCK
bij de doop van een dochter Mayke van Jan SCEPPERS, en als Van PUYLAERE als peter
bij de doop van Cathelijn, kind van Pieter De WESTELYNCK
De vermeldingen van Johannes en Andreas in penningkohieren en processtukken zijn in
overeenstemming met deze veronderstelling.
De volgende generaties zijn gevonden in de kerkelijke doop-, huwelijk- en
overlijdensregisters en later in de burgelijke stand.
III A Mattheus VAN PUULAERE volgt hierna III A
III B Egidius VAN PUULAERE, gehuwd met N.N
Zijn weduwe pacht 1626 het Wippelghemthiende. Mattheus tekent voor borg.
Uit dit huwelijk:
Egidius of Gillis, gehuwd 13-10-1646 Elisabeth SAMAN, ° 11-09-1617
Belsele. Voor beiden het 1ste huwelijk, tt. Joannes PUYLAERT en Petra DE
MEYERE. .Elisabeth is dochter van Barthelomeus ZAMAN ° 16-07-1576
en † 24-07-1636 Belsele en Pasquine of Paschasia DE SCHEPPERE, waarmee
hij op 04-06-1601 huwde in Belsele.
Deze Gillis wordt vermeld in het bovengenoemde manuscript betreffende de familie
ZAMAN, (Deduction genealogique…) met beschrijving van het wapen dat hij voerde.
Deze tak wordt hier niet verder uitgewerkt.
(Er zijn aanwijzingen dat IIIC Jacob, en IIID Jan zonen zouden zijn van Boudewijn x
Margaretha SCHEPPERS. Zij is meter van het eerste kind van Jacob).
† 31-08-1625
III C Jacob VAN PUULAERE, ° ± 1565
Hij woonde op een hofstede, gestaan en gelegen binnen de parochie Belsele op
Moorteltiende, oost en zuid s’Herenstraete ( St.v.G. Belsele 1626 fo 256).
Gehuwd (1) Anna RAES
Uit dit 1e huwelijk:
1. Elisabeth ° 21-08-1586 p Livinus SCHEFFERS m Uxor Balduinus VAN PUYLAERT
2. Amelberga ° 13-11-1588 p Joes PUYLAERT m Anna VAN L....
3. Maeyke
° 22-06-1599 p Jan BAERT m Tanneke GISELS
Gehuwd (2) Maeyke MOERLOOS 24-02-1607 Belsele
get Egidius VLAMINCK en Arnoldus AUEROGGHE
Uit dit 2e huwelijk:
4. Pauwel
° 26-12-1607
† 30-08-1625
5. Pierijntje ° 20-02-1610
6. Joanna
° 29-09-1612
7. Jan
° 12-07-1615
8. Maeyke ° 04-02-1618
9. Jacobus
° 26-07-1620
p Pauwel MOERLOOS m Maeyke VERCAUTEREN
vrijwel gelijk met zijn vader, tijdens een pestepidemie.
p Andries VERCAUTEREN m Pierijntje VAN EINDE
p Hans MOERLOOS m Lijntje WESTELINCK
p Jan DE HOND m Elisabeth VLIERBERGHE
p Hans VAN PUYLAERT m Gillijne MOERLOOS
p Joos MOERLOOS
m Gillijne VERGAUWEN
58
10. Balduinus ° 19-02-1623 p Gabrielis SMIT m Josyne MOERLOOS
11. Lijsbette ° 04-01-1626 p Mattheus VAN PUYLAERT m Lijsbette VAN
BROUCKE (?)
(tt Petrus Van LAERE EN Petrus DE
x (1) 20-01-1646 Sinay
Anthonis EEKELAERT, ° Belsele 11-11-1618
en † 04-03-1667 baljuw van de Heerlijkheid Eechaute binnen
Belsele. Hij betaalt 12 Sch. groot per jaar,”en sal daarvoor
ontvangen ende profytteren alle de cheynsrechten
van de voorseyde heerlijckheid”. Z.v Jacobus en Grietken
SMEDTS xx (2) 01-11-1667 Belsele Antonius DE RECHTER
SCHEPPER)
(tt Johannes VAN NIEULANT en Paulis VERBRAECKEN).
III D
Deze tak wordt hier niet verder uitgewerkt.
Jan VAN PUULAERE
x Joanna VERBEKE
Uit dit huwelijk: Clara en Amelberga
Deze tak wordt niet verder uitgeerkt.
1577- 1578 Puivelde getroffen door de godsdienstoorlog
III A Matheus VAN PUULAERE of VAN PUYLAERE I
zoon van Andreas (II C).
° tussen ± 1557 en ± 1567 Belsele † 27-12-1637 Belsele.
Hij zou bij overlijden 70 jaar zijn, maar blijkt ouder uit stukken in het Ferieboek, nl 80 jaar.
Hij zou reeds in 1581 en 1584 land pachten in St Niklaas, wat bij die vroegere geboorte ook
beter past.
Bezit een hofstede in Puyvelde en veel grond te Belsele en Waesmunster, die hij koopt
tussen 1623 en 1633. (o.a. De Laere in 1632 van Jonkvrouw Maria VAN PROVIJN, land in
Bansbeke, in Gavere, en Schaveracker, het Moerstick en de Hoornacker). Heeft ook land in
Kemseke en St Gillis.
Pacht in 1603 van de wezen…VAN H…..het Houckackerken (Stvg Belsele 187 blz 19)
Koopt 02-04-1605 2 stukken land van Adriaan Eeckelaer en zijn huisvrouw, grenzend aan :
O. Mattheus van Puylaert, Z. de wezen Adriaan van Vlierberghe en W. Andries Weyn. N. de
beke, alles voor 40 pond (Belsele OA nr 58 folio 124) Hij breidt dus zijn bezit uit naar het
westen.
Cathelijne POPPE geeft als weduwe een rente aan de Abdij van Roosenberg, bezet op 2
gemeten in de Bleeckacker. (1644, Heerlijck Renteboeck), en zijn dochter Amelberga schenkt
ook “ex patre”een rente aan de kerk, gezet op het “Moerstick”.(Goederen van de kerk van
Belsele in 1642. Ann.OKLvW 1965) Mattheus was dus een vermogend man.
Mattheus komt ook voor als pachter van de abdij van Baudelo o.a. van de Wijnakker,
aanvankelijk samen met zijn schoonvader Gillis POPPE. Bovendien pacht hij ook de tiendengaring, een vertrouwens ambt, een soort tolgaarder.
59
Huwelijks inschrijving van Mattheus VAN PULAERE en Cathelijme POPPE
Hij huwt op 23-01-1599 Sinay Cathelijne POPPE
° ± 1583 † 09-01-1660 Sinay d. v. Egidius en Johanna VERMEEREN
(getuigen bij huwelijk Petrus VAN PULAERE et me CUSTOS ( Boudewijn VAN PULAERE)
Uit dit huwelijk:
1. Amelberga ° 30-01-1600
† voor 1668
p. Baudewijn van PUYLAER
m. Cathelijne SWITTENS.
Zij huwt op 27-06-1627 Willem VERSCHELDEN † 09-04-1646,
Getuigen: Joos VERSCHELDEN en Adrianus VAN L…
Amelberga schenkt aan de kerk van Belsele de opbrengst van 4 gemeten "Het Moerstick",
wat zij bezit bij versterfte van haar vader Mattheus, samen met de heer van Haveskercke
Dieric VAN LAERE. de Kerkregisters genoemd. Het land is mogelijk afkomstig van de
familie DE WITTE of SWITTENS, die ook een ander huwelijk had, waaruit de adellijke
VAN LAERE en ook Jonker Lanceloet IJSEBAERT zou stammen.(Zie Capita Electa)
2. Jan
3. Jan
° 22-02-1601 † jong
° 22-02-1602
p. Andries VERBEKE m. Johanna VERMEEREN
p. Andries VERBEKE m. Johanna PAUWELS
volgt IVA
4. Petrus
° 22-08-1604
5. Egidius
6. Egidius
° 15-03-1609 † jong
° 26-10-1613
p. Petrus VAN PUYLAER m. Lijsbette WESTELINCX,
volgt IV B
(echtg. van Petrus
p. Petrus DE BRUYN m. Johanna VERMEEREN
p. Gillis VAN PUYLAERE m. Tanneke VERMEEREN
volgt IV C
60
Cathelijne POPPE huwt voor de 2e maal op 05-04-1641 Waasmunster met Daniel BRIJS,
get. Joes POPPE en Jacobus DE CONYNCK. Hij sterft 20-06-1652.
Cathelijne POPPE geeft in 1649 irrevocabele procuratie aan Gillis, ook betreffende Pieter
"haeren sone".
IVA Jan VAN PUULAERE
° 22-02-1602 Belsele en aldaar overleden 27-10-1642.
Huwt (1) 28-11-1627 Belsele Tanneke PRAETS
get. Gillis en Petrus VAN PUYLAERT
Uit dit 1e huwelijk:
1. Petrus ° 10-10-1628 p. Pieter VAN PUYLAERT m. Josyne VAN (WESTELINCK ?)
2. Josyne ° 26-01-1631 p. Egidius VAN PUYLAERT m. Catharina PRAETS
3. Andries ° 20-02-1635 p. Andries WUYTACQ m. Margriet PRAETS
Huwt (2) 11-06-1639 Belsele Andriesyne BOUWENS, d. v. Joos fs Bartelmeeus
get. Petrus PUYLAERT, sponsi frater et Aegidius PUYLAERT
Uit dit 2e huwelijk:
4. Mattheus
° 12-11-1640
5. Cathelijne ° 11-01-1642
p. Bartelomeus BOUWENS
m. Cathelijne POPS
p. Egidius BOUWENS m. Antonia DE BOCK
Deze tak wordt hier niet verder uitgewerkt.
IV B Petrus VAN PUULAERE
° 22-08-1604. Pacht het Gavertiende zeker tot 1647
Huwt Margaretha WUYTACQ.
Uit dit huwelijk in Belsele
1. Catharina
° 18-08-1627
2. Mattheus
° 26-01-1630
3. Cornelia
° 13-09-1632
4. Josyne
° 16-01-1633
5. Petronella
° 28-10-1637
6. Egidius
° 14-06-1640
7. Petrus
° 02-01-1645
8. Elisabeth
° 24-09-1647
p. Pieter WUYTACQ m. Catharina PRAETS
p. Mattheus VAN PUYLAERT m. Maeyke BOCKX
p. Guilliam VAN SEGERS m. Margarieta WUYTACQ
p. Pieter Jans WUYTACQ m. Amelke PUYLAERT
p. Jan VAN PUYLAERT m. Petronella WUYTACQ
p. Egidius PUYLAERT m.Maria WUYTACQ
p. Judocus WUYTACQ m. Catharina WUYTACQ
p. Bartelomeus BOUWENS m. Elisabeth VAN EYNDE
Deze tak wordt hier niet verder uitgewerkt.
IV C Egidius of Gillis VAN PUULAERE I zoon van Mattheus (IIIA)
° 26-10-1613 † ?
Landbouwer te Belsele.
Hij bewoont een hofstede in Puyvelde en koopt tenslotte ook het land van zijn broeder
Pieter in 1649. Hij bezit de Royenacker, een volgleen in de Heerlijkheid Pontrave. Dit is
een feodaal erfgoed, later ook in bezit van zijn zoon Mattheus II en kleinzoon Egidius II.
Hij heeft ook land gekocht in Zeeuws-Vlaanderen, liggende in Koewacht, van de Jesuieten
61
uit Gent. Ongeveer 24 Gemeten. (Axel Transportacte 680, Ao 1665)
Huwt (1) 20-05-1636 (spons) en 06-06-1636 (Solemn) Waesmunster
Maria VERCAUTEREN d.v. Petrus en Anna GOOSSENS geboren 28-09-1610 Belsele
en aldaar overleden 13-04-1641.
Bij die sponsalia zijn getuigen: Johannes VAN PUYLAERE en Ferdinandus VAN LAERE en Matthijs en
Petrus VAN PUYLAERDE bij het solemnele huwelijk op 07-06-1636.
Uit dit 1e huwelijk te Belsele:
1. Mattheus ° 31-03-1637 p. Mattheus VAN PUYLAERDE m. Anna GOOSSENS
volgt V
Bij het sterven van Maria VERCAUTEREN is een staat van goed opgemaakt waaruit blijkt
dat er maar één weeskind is achtergelaten.
Huwt (2) 15-01-1642 (Spons) Waesmunster en 25-02-1642 (Solemn) Sinay Antonia DE
BOCK uit Sinay.
Getuigen bij de sponsalia: Mattheus VAN PUYLAERDE en Anna GOOSSENS. En bij het solemnele
huwelijk Johannes en Petrus Van PUYLAERDE.
Uit dit 2e huwelijk:
2. Catharina
3. Judocus
4. Anna (Belsele)
5. Egidius
° 18-08-1643
° 06-08-1645
° 17-09-1647
° 08-02-1654
p. Johannes PUYLAERT m. Margaretha BURGHOUTS
p. Judocus DE BOCQ m. Amelberga VAN PUYLAERT
p. Petrus VAN PUYLAERT m. Anna PAUWELS
p. Judocus DE KERF
m. Maria ABEEL
De takken uit dit 2e huwelijk worden hier niet verder uitgewerkt.
In 1646 kreeg hij “een quytschelt uyt oorsaeck van ruyne van de leghers”
Hij verschijnt in de lijst van de penninckrenten, “causa uxoris” en namens de kinderen van
Judocus DE BOCK over land binnen Sinay 1654.
V
Mattheus VAN PUYLAERDE II , zoon van Egidius I (IV C)
° 31-03-1637 Waesmunster † 12-03-1712 Waesmunster. Weerbaar man in 1667 in Belsele.
Gegoed landbouwer te Waesmunster. Bezit ook het volgleen de Royenacker, in de
Heerlijkheid Pontrave, dat hij bezit uit successie van zijn vader en de andere helft bij koop
van zijn schoonzoon Pieter DE BRAUWER.
Heeft ook een boerderij als leen onder Ter Reyen.
Huwt (1) 06-10-1661 Waesmunster Elisabeth VERHOFSTEDE (° ±1644 † 07-01-1669
Waesmunster). Bij dit huwelijk waren getuigen, bij de ondertrouw Servatius DE PAUW en
Joannes VAN DOORSLAER en bij het plechtige huwelijk (solemnizatum) Egidius VAN
PUYLAERDE en Servatius VERCAUTEREN.
Er bestaan uitvoerige processtukken in de Raad van Vlaanderen. (15914 inv. Buntinx
1669) over de voogdij van een kind, Anna, uit dit huwelijk, en later over haar moederlijk
erfdeel, als een doodgewaande broer van Elisabeth na 20 jaar uit vreemde krijgsdienst
terugkeert.
62
Uit dit 1e huwelijk:
1. Anna
° 15-05-1663 Waesmunster
p Judocus VERHOFSTEDE
m Anna VAN DE BRANDE
huwt Waesmunster Pieter DE BRAUWER
2. Johannes ° 28-08-1667 Waesmunster
† 26-04-1671 Waesmunster
p Jacobus VERHOFSTEDE m Joanna VAN MOSSELVELDE
en Joanna VAN BAERDONCK (?)
Over de wezen bij het sterven van Elisabeth in 1669 is als voogd een Mattheus VAN
PUYLAERT. Dat zal een zoon zijn van Jan (1640) of Petrus (1630).
Huwt (2) 24-04-1669 Maria DE LANGE d.v. Marynus en Elisabeth VAN ABEELEN
geboren 12-02-1641 Waasmunster en aldaar overleden 01-03-1692 en begraven in de
Kerk. Huwelijk : Cum dispensatione tempore claustro et tribus bannis. Bij dit huwelijk
waren getuigen Michiel VAN BOGAERDE en Pieter VERCAUTEREN (fs Egidii).
Uit dit 2e huwelijk:
3. Egidius
° 01-06-1670 Waesmunster
volgt VI
p. Egidius PUYLAERT, locum Jacobus VAN DER
STRAETEN
m. Anna VERCAUTEREN
4. Adrianus
° 13-11-1671 † aldaar 26-08-1678 Waesmunster
5. Josephus
° 16-05-1674
p Adrianus VERCAUTEREN
m Elisabeth ABEEL
† voor 1692 Waesmunster
p Judocus VERSCHELDEN (of VERHOFSTEDEN)
m Anna VAN DEN BRANDE
Bij het overlijden van Maria DE LANGE is een boedelscheiding gemaakt waarbij Pieter
DE LANGE fs. Maryni en Pieter DE BRAUWERE uxor Anna PUYLAERT voogden
worden over de enige wees Egidius.
Huwt (3) 03-01-1699 Waesmunster Anna Maria DE CLERCQ d.v. Mattheus en
domicella Magdalena DE POPPE ° 05-01-1699 Waesmunster.
Bij dit huwelijk waren getuigen: Egidius VAN PUYLAERT en Joseph VERHOFSTEDE
De familie DE CLERCQ wordt in verschillende stukken omschreven als: praenobilis, en in
de parochieregisters vindt men vaak: Edele Heer, of Vrouwe, of de aanspreektitel
Mijn Heer of Dame etc. En zoals hier Domicella en Dominus. Volgens Dr René DE
CLERCQ is deze tak verwant aan de hoofdbaljuw van het land van Waas maar dat is nog
niet aangetoond.
Uit dit 3e huwelijk te Waesmunster:
6.
Magdalena ° 21-10-1699
7.
Maria
° 28-11-1700
p. Petrus VERCAUTEREN m. Magdalena DE
CLERC vr. van Matthias DE CLIPPELAER
† voor 1712
p. Jacobus VERHOFSTEDE
63
m. Maria DE CLERCQ
8.
Petronella
° 15-12-1701
Maria
° 30-07-1703
10.
Jan
° 07-08-1704
11.
Petrus
° 27-10-1706
9.
† voor 1712
p. Matthias DE CLIPPELAER
m. Petronella VAN DER VELDE
p. (Petrus ) DE CLERCQ
m.Anna STROOPERE
p. Joannes VAN DRIESSCHE m. Anna
PUYLAERT
† 31-01-1707
p. Petrus VERCAUTEREN
m. Isidora HENDRICKX
12.
Catharina
° 24-01-1708
† 31-03-1708
p. Jan VAN DOORSELAERE
m. Catharina DE BOCK
13.
Mattheus
° 12-09-1710
† 29-12-1710
p. Petrus VAN POTTELBERGHE
m. Magdalena SCHELFHAUT ux Olivier
DE CLERCQ
14.
Mattheus
° 02-04-1712
† 29-04-1712
p. Matthias DE CLIPPELAER
m. Anna VAN VLIERBERGHE
Bij het overlijden van Mattheus wordt vermeld dat hij 81 jaar zou zijn, hetgeen niet klopt
met zijn geboorte in 1637. Uit zijn Staet van Goed echter blijkt dat hij inderdaad de man is
van de 3 bovenstaande huwelijken. Uit deze Staet van Goed blijkt ook dat hij nalaat als
wezen: Anna, (1ste huw) Egidius (2e huw.) en Magdalena, Maria en Jan (3de huw.).
VI Egidius VAN PUYLAERT II ook wel PUYLLAERE, z.v. Mattheus II (V)
° 01-06-1670 Waesmunster en aldaar † 09-05-1718.
Huwt 28-01-1702 Waesmunster Anna VAN VLIERBERGHE, ° 06-02-1675
Waesmunster † 1752 Waesmunster, dochter van Adrianus (Waesmunster ° 08-06-1634
en aldaar † 31-01-1704) en Catherina SMITS († 24-08-1676).
Getuigen bij dit huwelijk: Mattheus VAN PUYLAERT en Petrus DE LANGE.
Hij bezat een hofstede en veel land in Waesmunster en Belsele. Uit de Staet van Goed bij
zijn overlijden blijkt dat Egidius vele stukken land in leen bezat in het feodale leen
“Pontrave”, waarvoor alleen cyns betaald moest worden - en het levensonderhoud van de
“houderigge” (Waasmunster StvG 40 fo 309r-315 vo).
Uit de Annalen OKLvW 1891 Deel 13, 22 blz. 147 Grafstenen Belsele
Sepulture Pieter van Vlierberghe overl. 9 sept. 1668 Coster in syne .... M. Jaccques van
Vlierberghe Geswooren chirurgyn van Belsele overl. 2-7-168? en syn soon Mr. Carel
van Vlierberghe, coster en de organist desen prochie overl.
27 ... 1676.
In 1713 rees er een conflict tussen Egidius met Petrus VERMEER tegen ZANNEKIN, de
pastoor van Waesmunster over de afdracht van de 11de schoof, die zij weigerden.
Hiervan is een uitspraak van de Raad van Vlaanderen. (Capita Electa).
(Archief Abdij Roosenberg XV 44, ook genoemd in het boek van Dr N. SERGEANT: De
Parochie Waesmunster 1991. De oorspronkelijke acte is nog aanwezig).
64
Uit dit huwelijk: te Waesmunster
1.
Adrianus Josephus
° 28-11-1702
volgt VII
p. Adrianus VAN VLIERBERGHE
m. Judoca DE LANGE
p Petrus DE LANGE
m Catharina SMET
p Petrus DE BRAUWER
m Amelberga VERHOFSTEDE
2.
Petrus
° 22-09-1704
3.
Amelberga
° 09-12-1705
4.
† 03-04-1751 Stekene, wed. Boudewijn ADRIAENSSEN
Andreas
° 11-08-1707
p Andreas VAN VLIERBERGHE
5.
Catharina
° 30-07-1709
6.
Joannes
° 25-11-1712
7.
Joanna (PEULAERT) ° 25-06-1717
m Anna VAN CLEEMPUTTE
p Jacobus VERHOFSTEDE
m Amelberga VERSCHELDE
p Margaretha ROOMS coni
Adrianus VAN VLIERBERGHE (?)
m Margaretha CLERCQ (?)
p Jacobus VAN VLIERBERGHE
m Anna PEULAERT
Alleen de tak Adrianus Josephus is uitgewerkt.
VII Adrianus Josephus PUYLAERT, z.v. Egidius II (VI)
° 28-11-1702 Waesmunster † 22-06-1752 Oostvogel Hulster Ambacht
Kerk -en Arm-meester van Hontenisse.
Landbouwer en landeigenaar in de Ferdinanduspolder, op “De Heuvel”, eerder bewoond door
zijn schoonouders, maar door Adrianus gekocht van Barthelomeus BOUWENS. Deze
boerderij was gelegen op een gebied, genaamd De Heuvel. Dat lag iets hoger omdat het een
terp, een “schaapstelle” was geweest, of een van de bekende pleistocene “ruggen” in dat
gebied. Is afgegraven. Nadien toen de Ferdinandus polder geinundeerd werd bij het oprukken
der Fransen (18-05-1745, Oostenrijkse Succesie oorlog) ging hij naar de Oostvogel en kocht
hij op 19-02-1748 in Hontenisse, een hofstede bestaande uit huys, schuur, wagenhuys en
verdere timmeragie voor 420 Karolus guldens in Prince Pagtland van de Prince van
Orangien. Met 20 gemet harde … en 3½ gemet koolzaad voor 1250 gulden. Volgens het
boerderijboek op de Boudelo dijk 2 in Kuitaart Van 1745 tot 1750 woonde hij daar op het
hof NOOIT GEDACHT,
Deze boerderij van 67 gemet verkoopt zijn 2e echtgenote, als weduwe op 20-11-1752.
65
Sattelietfoto van de boerderij “Den Heuvel” waar Adrianus PUYLAERT heeft gewoond.
Hieronder een opname vanuit het zuiden, ook uit Google Earth (foto: A. Lebacq)
66
In stukken uit de Domeinraad ( Inventaris Hingman- ARA Den Haag) 4411 Ao 1749 en 4412
Ao 1750, 4548 -4550 wordt Adriaan als pachter vermeld in de Oostvogel- met enkele
anderen (25 HA en 59 Gemet). (Hulsterambacht Grondverpachting 175/176. Gele handboek
08/110).
Bij zijn overlijden bezat hij ook bos te Koewacht (Riedenpolder) en Stekene en land dat hij
67
erfde van zijn ouders in Waasmunster en zijn zuster Amelberga.
Huwt (1) 30-04-1725 Koewacht Marij Judoca BRUGGHEMAN
° 16-04-1705 Sint Niklaas † 23-05-1746 in de"vloeyende" Ferdinanduspolder
en 24-05 begraven te Koewacht.)
d.v. Laurentius en Cornelia DE VOSCH wonende in de Ferdinanduspolder.
Getuigen van dit huwelijk waren Petrus VERCAUTEREN en Cornelia DE VOSCH.
Uit dit 1e huwelijk te Koewacht Ferdinanduspolder:
1. Franciscus Johannes ° 12-11-1725 Koewacht volgt VIIIA
p. Laurentius BRUGGEMAN
m. Anna VAN VLIERBERGHE
2. Petronella Cornelia
° 21-03-1728 Koewacht
† 26-04-1731
p. Petrus VERCAUTEREN
m. Cornelia DE VOSCH
3. Joanna Maria
° 11-11-1730 Koewacht
† voor 1737
p. Martinus BRUGGEMAN
m. Amelberga PUYLAERT
4. Andreas
° 30-12-1733 Koewacht
† voor 1746
p. Andreas PUYLAERT
m. Joanna BRUGGEMAN
5. Joanna Maria
° 08-01-1737 Koewacht
† 03-09-1771
p. Petrus VAN VLIERBERGHE
m. Maria (VAN) RIJNS
Huwt (1) 24-05-1759 Joannes ANTHEUNIS
get. Petrus Aug.TEMMERMAN en Joanna Isabella VERWILGHEN
Van dit huwelijk bestaat een zeer uitgebreide en uitstekende studie
van de hand van Edwin HAMELINK, Terneuzen, een van haar afstammelingen. (zie DOCHTERS PUYLAERT)
Huwt (2) 05-02-1762 Jacobus VAN DE VIJVER, landman Ferd.polder,
get. Zie 1ste huwelijk. (kinderen ) (zie Vlaams kwartierstatenboek)
Huwt (3)
Andreas ANNAERT 55 jr z.v.Franciscus en Cornelia
HANES † 20-12-1819 Koewacht
6. Joannes
° 05-03-1739
7. Aldegonda Isabella Theresia
p. Joannes BUYS
m. Magdalena DE BROUWER
° 07-10-1741
p. Andreas DE SMET
m. Aldegonda HERBEL (of HAESE)
x 31-05-1767 Gillis AUDENAERT z.v. Jacobus en Joana DE VOS
get. Laurentius AUDENAERT en Catharina DE MUNCK
8. Coleta Apollonia
° 29-10-1743 † 20-11-1802
p. Adrianus BRUGGEMAN
m. Elisabeth HUYGENS (STREMERS )
x 05-02-1764 Philippus HAERSSENS
get. Jacoba DETAY en Cornelius DE BLIECK
9. Fernandina
° 15-11-1745 Koewacht en aldaar † 30-12-1745
p. Joannes VAN GOETHEM
m. Joanna BRUGGEMAN
68
Huwt (2) 08-12-1746 Allegonda Maria DE BLIECK, wonend in de Ferdinanduspolder.
° 12-02-1722 Koewacht en aldaar overleden 22-11-1793 Koewacht, d.v. Livinus en Anna
DE MAESSCHALK, wonende te Kalloo.
Van de familie DE BLIECK bestaat een fraaie studie van de hand van wijlen Ir.
V.A.M. DE BLIECK te Bilthoven, waaraan ik ook vele gegevens dank.
Uit dit 2e huwelijk:
10. Adrianus Cornelius ° 21-09-1747 Koewacht volgt VIIIB p. Franciscus PUYLAERT
11. Joanna Catharina
° 12-02-1749 Hontenisse
m. Amelberga DE BLIECK
p. Cornelus CRAMER
m. Johanna Maria PUYLAERT
huwt 24-06-1781 Jan ANNAERT fs Francicus ex Stekene,
° Stekene, † Axel Ambacht, wedn. Apollonia BOUDIJNS
(tt. Phillipus DE PAUW en Alfredo DE BLIECK)
Bij dit huwelijk woonde zij in de Ferdinanduspolder
12. Jacobus
° 31-12-1750 Hontenisse volgt VIIIC
p. Jacobus DE BLIECK
m. Maria Livina DE DONCKERE
De kinderen 11 en 12 zijn geboren in Hontenisse terwijl de Ferdinandus polder nog
onder water stond.
13. Apollonia
° 26-12-1752 Koewacht † 02-05-1782 Clinge
p. Nicolaas VAN GREMBERGHE
m. Appellonia FIERENS
huwt 16/30-06-1776 Cornelis DE ROP, weduwnaar van Isabella
Jacoba VERWILLIGHEN, wonende in Staeten Kieldrecht
get. Judocus VEREECKEN en Joanna Isabella VERWILLIGHEN
Bij dit huwelijk woonde zij in de Ferdinanduspolder.
Allegonda DE BLIECK hertrouwt met Augustus DE REGTER († 15-04-1780) die nalaat
één kind Maria, voogd Jan DE REGTER en Jacobus PUYLAERT, halfbroer.
VIII A Sieur Francies Joannes PUYLAERT z.v Adrianus Josephus (VII)
° 12-11-1725 Koewacht Ferdinanduspolder en † 23-01-1794 te Clinge en begraven te
Hulst.
Landman en landeigenaar, gewoond en gestorven in de polder van Clinge binnen de
Lande Van Hulsterambacht. Gezworene van Staeten Kieldrecht.
Is vermeld in de Landsliedenlijst Clinge 1774 (H.A.153 sub 39) als korporaal met 111
mannen.
Kerk- en arm-meester van de parochie Clinge Waas en vereerd met een herdenkingssteen
in de parochiekerk. (tekst in het Epitaphier Wasien van Schouthete de Tervuerent).
Arm- en Kerkmeester van de Ferdinanduspolder en de Wilde Landen.1794.
69
Herdenkingssteen van
Francies Joannes PUYLAERT
in de Kerk van Clinge.
Uit Eptaphier Wasien door
Le Chevalier SCHOUTHEETE
DE TERVARENT
AOKLvW 1874.
En (onder) de quitantie uit
eigen archief.
van 28 October 1786.
70
Boedelscheiding in familiearchief (Inv. A nr 1)
In de stamboom aantekeningen van mijn vader vond ik bij de geboorte van Johannes de
locatie: het Zeegat. In het boek “Boerderijen in het land van Hulst” staat dat Francies
woonde op (heden) Sint-Gillisstraat 15. Volgens de historicus Wilfried MAES was de oude
naam: “straetken van den Clingen ghenaempt ‘sGraven up het Waesche”. De woning is
eind 1800 gesloopt, maar er was een foto van gemaakt, en daarvan is weer een schilderij
gemaaht door VAN TIENEN. Ook is er een schilderij gemaakt op glas. Het huis is het
gebruikelijke Type, met enkele kenmerken van de nabije Zeeuwse stijl.( De GROODT)
Handtekening van Francies PUYLAERT. Het teken boven de U en de IJ moet wel betekenen:
punten. Deze handtekening is veel te zien in de parochieboeken van Clinge, omdat hij zo
betrokken was met die Kerk.
71
Twee schilderijen, gemaakt naar een postkaart. De eerste is achter glas geschilderd.
De tweede op linnen door de Heer Van TIENEN in Clinge.
72
Bovendien zijn daarnaast in het RA Middelburg ook de boedelscheidingen aanwezig bij
het overlijden van de 1ste en 2e echtgenote, waaruit men kan lezen dat zijn bezit aanzienlijk stijgt.
Huwt (1) 16-07-1764 St.Gillis Anna Catharina BOGAERT
° 16-06-1741 St.Gillis † 03-08-1776 Clinge
d.v. Joannes Baptist geboren ± 1750 en † 12-01-1788 en Maria Magdalena DE
SMET geboren 30-07-1717 en overleden, 24-04-1775 « sepulta officio summo in
Templo »
Bij dit huwelijk heeft de bruidegom geen ouders of voogden
Getuigen waren Petrus DE SMET en Catharina DE LAET.
Uit dit 1e huwelijk in Hulsterse Cling: (In Missione)
1. Jan Baptist
° 21-03-1766
† 20-03-1773
2. Jacobus Franciscus
° 25-10-1767
3. Theresia Joanna Francisca ° 17-04-1769
4. Francisca Maria
5. Danielus Johannes
6. Anna Catherina
7. Susanna
8. Apollonia
° 19-07-1770
° 01-09-1771
° 16-06-1773
° 16-06-1773
° 10-05-1775
p. Joannus Baptist BOGAERT
m.Elisabeth DE COCK
† 29-09-1772
p. Jacobus VAN DE VIJVER
m.Maria Magdalena DE SMET
† 29-06-1769
p. Joannes Franciscus VAN
WAESBERGHE
m.Theresia BOGAERT
† 29-10-1770
p. Joannes Fransciscus VAN QUALLIE
m. Maria PUYLAERT
† 18-10-1772
p. Petrus VAN CRAENENBROECK
(nomine Danielus BOGAERT
m. Anna Catharina
PUYLAERT
† 21-05-1774
p. Adrianus Cornelis PUYLAERT
m.Anna Catharina LEENKNEGT
† 20-05-1774
p. Jacobus PUYLAERT
m.Susanna THOEN
† 04-04-1829 Kieldrecht
p. Petrus Augustus THOEN
m. Apollonia PUYLAERT
Huwt (1) 04-11-1792 Theodorus VAN DUYSE fs. Judoci † 05-04-1811
(Kieldrecht)
Huwt (2) 23-04-1816 Josephus Carolus Joannes ANNE fs. Caroli
Ludovici (ex Verrebroeck)
Deze Apollonia is het enige kind van de 8, dat niet jong sterft.
De familie VAN DUYSE, volgens de Bibliographie Nationale
Belge"appartenant à une des plus anciennes familles agricoles du pays de
Waes", heeft ook voortgebracht een dichter en volkopvoeder Prudent VAN
DUYSE ( ° 17-09-1804 † 13-11-1859 Gent) een zoon van de broer van
Theodorus, Jozef, arts te Dendermonde en Marie Therèse HANSSENS.
In de UB van Gent (HS 3093) bevinden zich persoonlijke papieren van
Prudent, waaronder ook enkele brieven van Apollonia VAN DUYSEPUYLAERT.
Deze Prudent was ook archivaris van de stad Gent.
Zijn werken bevinden zich onder nr. G 8504 Hij was een bewonderaar van
73
Willem I aan wie hij ook bij een audientie een dichtbundel aanbood. Na 1830
bracht hij een tijd in Nederland door en was o.a. bevriend met de dichter
TOLLENS en is de auteur van de strijdkreet “ De Taal is gansch een Volk”
De 2e echtgenoot van Apollonia was peter over Charles Ludovicus
PUYLAERT (X), en bracht zo de naam Charles, of Carl in de familie, die hij
weer van zijn vader had. Toen Catherina BOGAERT stierf was haar enig
weeskind Apollonia PUYLAERT, die van haar een hofstede in St. Gillis erfde,
en veel familie juwelen. Uit haar boedel scheiding bleek dat zij 7 dienstboden
had.
(Haar juwelen: Een diamanten kruis, 2 gouden ringen en oorringen, zilveren
snuifdoos, boek met zilveren sloten, een paar zilveren gespen. De moederlijke
successie is £ 868 : 13 : 7 )
De afstammelingen van Apollonia zijn uitvoerig bewerkt door P.K.
VERHEYEN
te Beveren, wiens echtgenote van haar afstamt ( zie DOCHTERS P. IX 8 )
Volgens de Heer J.A.G. PICAVET te Kruibeke die de geschiedenis van
Verrebroek bestudeert, kan men de families ANNÈE, VAN HAELST en VAN
DUYSE als kleine landadel beschouwen en worden zij ook vaak aangeduid als
de “polder baronnen".
Ook uit de recente publicatie van VAN HOORICK kan men deze hoogachting
lezen
Huwt (2) 09-02-1777 Hulsterse Kling Aldegonda INGELS, d.v.Mattheus en Joanna VAN
GYSEL. geboren 11-08-1754 Waesse Cling en aldaar overleden 14-12-1785
Getuigen bij dit huwelijk waren Joan. Bapt. LEEMAN en Petronella VAN GYSEL
Uit dit 2e huwelijk:
9. Joanna Cornelia
10. Anna Catherina
11. Anna Coleta
° 07-11-1778
° 19-07-1780
† 01-01-1779
p. Cornelis DE ROY
† 04-12-1784
p. Joannes Bapt HEEMAN
° 18-10-1782
p. Jacobus VAN DE VYVER
m. Joanna VAN GYSEL
m. Aldegonda DE BLIECK
m. Anna Catharina HEEMAN
x 21-10-1812 Joannes Cornelis VAN OVERLOOP, burgemeester
van Kieldrecht. 1823-1830
12. Ludovica Theresia ° 28-03-1785 † 11-08-1849 St.Gillis
p Valerianus Ludovicus VAN CRAENENBROECK
m. Anna Theresia HEEMAN
Huwt (1) Petrus VAN BANDEREN burgemeester van St.Gillis
Huwt (2) Franciscus Theodorus. VAN EYNDE
Huwt (3) 25-06-1786 Anna Catharina HUYGHENS Staeten Kieldrecht
d.v. Cornelis en Maria GOOSSENS. Geboren 08-09-1763 Clinge en aldaar overleden
17-03-1810.
Uit dit 3e huwelijk:
13. Egidius Jacobus
° 23-10-1787
en † Clinge 12-06-1800
p. Egidius Jacobus PENNEMAN m. Maria Theresia GOOSSENS
De beschikking over zijn bezit bevindt zich in het familie archief ( A 3 )
14. Maria Francisca ° 24-01-1790 † 28-10-1791
p. Petrus Cornelis HUYGENS m. Maria Catharina
SCHERDENS (of SCHEERDERS)
74
15. Johannes Franciscus ° 30-08-1791
16. Petrus Joannes
volgt IX
p. Joannes ANNAERT
m. Maria Anna HUYGENS
° 03-10-1792 te Clinge en aldaar † 11-11-1830
p. Josephus LOCKEFEER
m. Apollonia PUYLAERT
Op 07-11-1814 koopt Petrus Joannes een remplacant voor het leger geheten Pieter
Augustinus VAN OPPENS, te St.Niklaas, Departement der Schelde, dus voor het
leger van Napoleon.
75
Petrus Joannes was Landman te Clinge.
Huwt 03-02-1820 te Doel met Judoca Joanna Cath. DE THEYE
° Doel 11-11-1724 en aldaar † 01-12-1799 fa Judocus Joannes en Judoca
Catharina VAN BERGEN, toestemmend en aanwezig.
Testament en boedelscheiding bevinden zich in het familie archief.
Dit huwelijk is kinderloos.
(In een vorige publicatie in Vlaamse Stam stond ten onrechte als
huwelijksdatum 14-10-1816. Op die dag huwde een andere Petrus Puylaert
fs Jan Baptist en Maria Theresia DE LAET met Maria Theresia
OUDENAERT ° Stekene fa Ludovicus et Amelberga GOOSSENS).
Van Francies Joannes is 3x een staat van goed opgemaakt waaruit blijkt dat hij van zijn
ouders land in Waesmunster en Axel erfde maar ook dat hij zelf in 18 jaar veel land kocht.
Ten slotte bezat hij 106 gemeten. Zijn “rijkdom” in het Hulster land was blijkbaar
spreekwoordelijk want aan het begin van de vorige eeuw bestond er in Hulst nog een
paraphrase op de litanie van Alle Heiligen waarin geantwoord werd op de gezongen vraag:
“Van wie is die akker hier ?” met “Die akker is van Puylaert.” ( pers. med. de Heer Boeye
Tilburg, leraar aan het St Theresia Lyceum, die dit bij zijn grootmoeder in Hulst hoorde).
Sterfbed van Maria Theresia HENDERICKS echtgenote van Johannes Franciscus
VERCAUTEREN . Zij was Weduwe van Johannes Antonius SMET en voordien van
Antonius IJSEBAERT.
76
Na het overlijden van Francies Joannes in 1794 huwt Anna Catharina HUYGHENS met
Johannes Augustinus SMET, van wie zij 5 kinderen kreeg.
Deze huwt na haar dood met Maria Theresia HENDERICKS, ( ° 09-10-1782 Meerdonk en †
22-10-1864 Hulst) weduwe van Antonius YSEBAERT, die na zijn dood weer huwt met
Johannes Franciscus VERCAUTEREN.
(Dit is een typisch voorbeeld van een kettinghuwelijk, wat ook wel werd vereist door de
dwingende noodzaak op een grote boerderij man en vrouw te hebben. Het doodsprentje van
deze Maria bevond zich in het kerkboek van mijn grootvader Benignus PUYLAERT, ° 1863,
een achterkleinzoon van Francies, de eerste schakel van deze ketting).
VIII B Adrianus Cornelis PUYLAERT
Geb. 21-09-1747 Koewacht en aldaar overleden 31-05-1789.
Huwt 15-09-1776 Koewacht Anna Maria DE MAESSCHALK, dv Petrus en Apollonia
VAN DEN ABAST wed. van Jacobus VAN DE VIJVER.
Bij zijn huwelijk woonde hij in de Ferdinanduspolder en zijn ondertrouw gebeurde op
24-08 in Axel en het Burgerlijk huwelijk ook op 10-09.
Bij dit huwelijk waren getuigen Judocus VEREECKEN en Apollonia VAN DER
ABAST.
Aangetekend werd dat er dispensatie gegeven werd wegens bloedverwantschap in de
derde graad. In het Schepenboek staat vermeld dat Anna Maria de weduwe was van
Jacobus VAN DE VIJVER.(Super impedimento consanguinitatis in tertio gradu equali
linie collateralis et duobus bannis).
Dit was het 2e huwelijk van Jacobus VAN DE VIJVER, die eerst gehuwd was met
Joanna Maria PUYLAERT, ° 08-01-1737 † 03-09-1771 te Koewacht, een halfzuster
van Adrianus Cornelis.
Dit is de bloedverwantschap waarvoor dispensatie nodig was. Adrianus laat volgens
zijn Staat van Goed alleen een vrouw na, dus heeft geen afstammelingen.
VIII C Jacobus PUYLAERT
Geb. 31-12-1750 Hontenisse Groenendijk en overleden 24-05-1810 Koewacht.
Huwt 02-06-1794 Koewacht Joanna Judoca VAN DAMME, komend van Groenendijk
Bij zijn huwelijk woonde hij in de Ferdinanduspolder (sinds 1851) en Joanna Judoca in de
Oud Beoostenblij Bezuiden in het Axel Ambacht. Ondertrouw 24-05, burg. huw. 02-06 Axel.
Getuigen bij dit huwelijk waren: Gomarus CERDEMET en Allegonda DE BLIECK.
Uit dit huwelijk:
1. Apollonia
° 02-05-1795 St.Jansteen en aldaar † 1872.
p. Gomarus HEIDEWEL (is CERDEMET?)
m. Apollonia DE BLIECK
2. Franciscus
3. Catharina
x Jacobue DE RECHTER ° St Jansteen 1800 en aldaar † 1864.
Uit dit huwelijk: Bernardus † 22-10-1822 ( 5 w.oud)
° 10-06-1796 Hulsterambacht † waarschijnlijk vroeg
° 30-04-1797
p. Joannes ANNAERT
m. Joanna Cornelia DE MAESSCHALK
p. Josephus VAN DAMME
m. Anna Catharina PUYLAERT
77
4. Isabella Maria
° 02-05-1798
† voor 1810
p. Petrus Joannes VAN DAMME
m. Maria DE RECHTER
5. Joannes Franciscus
° 20-03-1803 Hontenisse
† 22-01-1854
p. Andreas ANNAERT
m. Judoca HERMAN
6. Seraphinus
7. Victor
Wonend te St Jansteen.
° 12-01-1804 Hontenisse (22 nivose XIII) † 26-08-1826
( St.Jansteen) ongehuwd.
° ?
† 29-01-1833 St.Jansteen ongehuwd
In het doopboek van Koewacht staat op 17-05-1799: "Incepit horribilis persecutio
gallicana", dus toen begon de Franse vervolging waarvan met name de priesters slachtoffer
werden omdat zij een eed moesten afleggen van gehoorzaamheid aan de staat. Vele priesters
werden naar de gevangenissen gezonden van Frans Guyana o.a.het beruchte duivelseiland..
Wij kennen een dossier van een jonge priester PUYLAERT, uit een Belgische tak, die aan de
verschillende gevangenissen en transporten ten slotte overlijdt.
IX
Sieur Johannes Franciscus PUYLAERT z.v Francies Josephus (VIII A)
Geboren 30-08-1791 Clinge Waes ( bij het Zeegat, stond in een aantekening van mijn vader)
en overleden te Axel 03-10-1875.
Een document van 07-02-1816 vermeldt dat hij de commune Kieldrecht verlaat voor een
domicilie in Zuiddorpe. Zijn “conduite est irreprochable.”
Doopacte van Johannes Franciscus PUYLAERT te Clinge Waas Ao 1875
Kerk-en armmeester van de parochie Axel. Hij heeft veel bijgedragen tot de stichting van die
Kerk, tot dan toe moesten de Rooms Katholieken in Zuiddorpe naar de H. Mis. Overigens was
daar de eerste H. Mis na de
reformatie gevierd in 1780.
Dat was nog in de oude
Kerk, die later is
afgebroken en vervangen
door de huidige. Uit een
brief van een student is
toevallig het feit bekend dat
er beschilderde grafkelders
waren zoals in Aardenburg.
Er is wel een tekening van
deze oude Kerk.
78
Vanwege zijn
grote verdiensten
voor de Kerk en
Parochie in Axel is
hij vereerd met een
gedenksteen voor
het altaar, die daar
nog altijd aanwezig
is. In augustus 2004
tijdens de
familiereunie op het
Fort Sint Jan hebben
de afstammelingen
van Julien I deze
steen bezocht.
.
Herdenkingssteen van Johannes Franciscus PUYLAERT in de Kerk van Axel
Landeigenaar en landbouwer. Een der eerste katholieke landbouwers in Axel. Hij is begonnen
in de Smetschorrepolder die in 1827 ontstond bij de aanleg van het kanaal Gent-Terneuzen,
gelijk met Benignus Livinus YSEBAERT, schoonvader van zijn zoon Charles.
Later woonde hij Beoostenblij Beoosten B 95 (In 1820 Tweede Verkorting).
In de Vergadering van de Kerkfabriek Oct. 1875 wordt kennis gegeven van het overlijden
van de kerkmeester Johannes PUYLAERT, ziek vanaf 1871. In zijn plaats wordt benoemd
zijn schoonzoon Petrus BURM. (Arch. Bisdom Breda).
In het archief van de Beoosten-en Bewesten-Blijpolder nr. 33 bevindt zich een uittreksel van
het Kon. Besluit betreffende de benoeming van Johannes PUYLAERT tot Gezworene, met
uittreksel uit het Verbaal van Ged.Staten van Zeeland en begeleidend schrijven 1835-1836
(L.M.HOLLESTELLE).
Hij was een man van hoog aanzien en wordt in notariele stukken aangeduid met Sieur,
evenals op de vele plaatsen waar hij als voogd optreedt in de boedelscheidingen van het land
van Hulst (Ir.V.A.M. DE BLIECK).
79
De titel Sieur is een teken van aanzien. Ook L.Lindemans schrijft dat in een personlijke brief,
en in het booek van Prof. Dr. L MILIS over de ondeugende Pastoor van Eename merkt hij op
dat Sieur weliswaar geen adellijke titel is, maar wel een blijk van aanzien. (HadewychAntwerpen, Amsterdam).
Dat hij een voornaam en indrukwekkend persoon was, bleek ook uit de mondelinge
overlevering. Hij is de oudste rechte voorvader waarover oral history bestaat. Mevrouw
Stefanie WAUTERS-YSEBAERT, een zuster van Mathilde (zie X) kon vertellen hoe hij als
een lange grijze, waardige man naar voren schreed in de kerk van Axel, waar hij lange tijd in
het bestuur zat, en ook zijn herdenkingssteen kreeg.
Deze zilveren kandelaars met een
crucifix werden gebruikt bij de
bediening van familieleden “in periculo
mortis”, in stervensgevaar de laatste
sacramenten, ofwel het Heilig Oliesel.
Of “in articulo mortis”, het moment van
overlijden.
Door erfenis bleef het bij de oudste,
zodat het nu bij Benignus van Etienne
van Maurice berust, die de zilver-merken
heeft laten beoordelen door de Heer Nijs
van het Zilvermuseum in Antwerpen.
(zie Capita Electa.)
Deze kandelaars zijn gemerkt in de
periode 1832-1869.
Huwt 21-05-1819 Zuiddorpe Sophia Regina VAN HAELST. Getuigen van dit huwelijk
waren Augustinus Henricus VAN HAELST en Isabella Theresia VAN DUYSE.
Sophia Regina is ° 07-09-1790 Zuiddorpe (p. en m. Ferdinands Gregorius VAN HAELST en
Coleta Johana DE VLIEGHER) dochter van Augustinus Henricus, 1ste Maire, en
burgemeester van Zuiddorpe en Maria Anna de VLIEGHER, en overleden 12-01-1858
Axel.
Het testament dat Maria Anna DE VLIEGHER in 1790 op haar sterfbed dicteerde is het
oudste stuk uit het familiearchief. (Fam.Arch.A 20). Gezien de datum van geboorte van
haar dochter, stierf zij waarschijnlijk aan kraamvrouwenkoorts.
Er bestaat een zeer fraaie genealogie van de familie VAN HAELST, oorspronkelijk
uitgezocht door de Heer Ant.VAN DER GUCHT en later bewerkt door Eerw. Heer Alb.
VAN HAELST. Van de 75 exemplaren is er 1 in het R.A. te Middelburg en 1 bij de Oudheidkundige Kring van het Land van Waes in St. Niklaas. Ook een bij de auteur en zijn broer
Frank.
80
De familie VAN HAELST is een van de oudste en meest vooraanstaande grondbezittende
landbouwfamilies uit het Waasland. Uit deze zelfde familie VAN HAELST is afkomstig de
echtgenote Henriette Maria van Arsène PUYLAERT (XIII D).
Sinds enkele jaren is ook de Heer Guy VAN HAELST uit Mechelen actief in deze studie.
Uit dit huwelijk:
1. Eduardus
° 28-03-1820 † 30-10-1820
p. Augustinus Henricus VAN HAELST
2. Josephus
m. Apollonia PUYLAERT
° 04-03-1821 † 08-12-1868 ongehuwd
p. Josephus Modestus VAN HAELST m. Anna Coleta PUYLAERT
(locum: Maria (Magdalena MOERLOOSE)
3. Paulina
° 06-11-1822 † 05-01-1892 Koewacht
p. Cornelius Franciscus DE RYCKE (locum: Petrus MOERDIJK)
m Theresia Ludovica PUYLAERT (locum: Franciscus VAN DE
VYVER)
Huwt 18-09-1844 in Zuiddorpe met dispensatie wegens bloed
verwantschap in de derde graad, met Cornelis DE VLIEGHER
zn van Jacobus en Anna Catharina BREEPOEL. (zie DE VLIEGHER
bij Hoofdstuk: “DOCHTERS PUYLAERT.D X 3
Van de afstammelingen van Paulina is een studie gemaakt door Mevr.L. PERSIJNTAEYMANS (1921-1991) te Moerbeke. In contact met haar kreeg ik ongewone
Informatie. Ook over de bruidsschat van haar overgrootmoeder. Met name wist zij
dat Paulina en Seraphina bij hun huwelijk een bruidsschat van 15.000 gulden mee
kregen. Bij haar ontmoette ik ook Mevrouw Van Mele-Misseghers afstammelinge
van Seraphina, die ook veel kon bijdragen. Deze Mevr. PERSIJN is helaas vroeg
overleden, haar bidprentje vermeldt haar liefde voor de genealogie. De door haar
opgestelde familie- gegevens zijn op verzoek van de familie opgenomen in de
verzamelingen van het Centrum in MERXEM van de V.V.F.
4. Seraphina
° 22-11-1823
† 30-05-1907 Koewacht
p. Petrus Josephus PUYLAERT
m. Francisca VAN HAELST
Huwt 01-10-1843 Dominicus MISSEGHERS ° Koewacht 1798
en aldaar † 24-04-1871, z.v. Philippus Jacobus en Coleta RAES,
weduwnaar van Thecla DE BRUYNE.
Met veel leden van de bekende familie MISSEGHERS bestonden goede contacten,
tot in deze tijd waarin de auteur bevriend is met Prof. Dr A. WALDER ,
neurochirurg K.U. Nijmegen, waarvan de moeder een MISSEGHERS was,
bevriend met zijn ouders evenals haar zuster Delphine BEAUFORTMISSEGHERS, die verschillende verhalen uit de historie kende. Zo zou Seraphina
op haar huwelijksnacht weer thuis gekomen te zijn, om ontsteld te vertellen” wat
die man wou doen” Zij heeft nog elf kinderen gekregen, en haar echtgenoot hield
haar in hoge ere. Haar kraambed werd steeds feestelijk opgemaakt in de Salon
beneden om de gebruikelijke kraamvisites te ontvangen.
Bij de gelegenheid van een Reunie gehouden 0ctober 2001 is ook een overzicht
opgesteld en uitgegeven van alle afstammelingen uit dit huwelijk.
(Frank Misseghers Elizabetlaan 83 B 8300 Knokke).
Zie verder onder Hoofdstuk DOCHTERS PUYLAERT D X 4
81
5. Amelia
° 15-12-1824
† 13-11-1885
p. Gregorius VAN HAELST m. Seraphina SMET,
locum Amelberga Judoca VAN LOY
Huwt 17-06-1846 Hulst Petrus BURM z.v. Hubertus
Livinus en Anna Catharina DE GYSEL
Petrus BURM komt op 21-08-1870 naar Axel en neemt het bedrijf en de meeste
funkties van zijn schoonvader over, ook in het Kerkbestuur. Hij was leerlooier in
Hulst en aldaar geboren 05-01-1821, en gestorven Axel 23-05-1898. Hij heeft een
uitgebreid nageslacht, en er bestaat een schilderij van Haak van hun gezin.
Volgens velen is het “kopje” van Amelia typisch voor vele dochters Puylaert.
Ook met leden van deze familie zijn er contacten.
Familie BURM-PUYLAERT door HAAK. Amelia zou de typische gezichtsvorm hebben van
de PUYLAERT. Dat klopt wel, bij sommigen opvallend. De baby is nadien bijgeschilderd.
vlnr: boven : Jan, vader Petrus, August, moeder Amelia Puylaert
onder : Charles, Justine, Ludo, Harry , Jo
Zie verder onder DOCHTERS PUYLAERT D X 5
6. Carolus Ludovicus
° 22-02-1826 volgt X
p. Josephus Carolus Ludovicus ANNEE (locum Desiderius VAN
DUYSE) m. Domenica DE VOS
Deze peter is de 2e echtgenoot van Apollonia PUYLAERT.
Diens ouders zijn Franciscus Josephus Carolus ANNÉ en
82
Paulina Josepha VAN DUYSE. Via hem is de naam
Carolus in de familie PUYLAERT gekomen.
7. Amelia
° 26-03-1827 (tweeling)
† 13-06 1829
p. Joannes Franciscus VAN DUYSE m. Judoca DE THEYE
(locum Judoca Livina (VAN ACKER)
Merkwaardig is dat er een 2e Amelia in dit gezin is. Het is echt de 2e die vroeg
gestorven is: "aetate suo duorum annorum". Dit bevestigen zowel de kerkelijke als
de gemeente archieven.
8. Joannes Baptista
° 26-03-1827 ( tweeling) † 25-10-1827
p. Joannes Baptista VAN HAELST m. Catharina LEENKNEGT
9. Theodorus
° 06-09-1830
† 10-01-1842
p. Ludovicus SMET (locum: Franciscus VAN DUYSE)
m. Rosalia VAN POTTELBERGHE
X
Charles Ludovicus PUYLAERT z.v Johannes Franciscus (IX)
° 22-02-1826 Axel † 29-03-1902 Zuiddorpe
De griffeldoos van Charles, gezonden aan de E.H.Pastoor van Zuiddorpe door een goede ziel
uit Helmond. Bevond zich vermoedelijk in een kastje, uit de boedel verkocht aan een
douanier. Zou daar ook het schilderij bij gelegen hebben ? (Coll. Ben Puylaert fs Etienne).
Kerkmeester en secretaris van het in 1876 opgericht “Roomsch Catholijk Parochiaal”
Kerkbestuur van Zuiddorpe.
Wethouder van Zuiddorpe en waarnemend burgemeester tijdens de ziekte van Burgemeester
Camillus VAN WAES, een Oom van zijn echtgenote.
Dijkgraaf van de Moerspuypolder.
Hij was lid, met zijn broer Josef in 1862 van de Eerewacht te paard bij het befaamde bezoek
van Koning Willem lll aan Zeeuws-Vlaanderen.
Woonde te Axel Beoostenbly Beoosten B96 tot 27-05-1876 wanneer het gezin verhuist naar
Zuiddorpe, waar het gaat wonen op grond van de familie VAN HAELST, ten dele eigendom
van Charles zelf uit erfenis van zijn moeder.
Heden (1992) wordt dezelfde boerderij gedreven door de 5e generatie. (XIII E 4 Carlos
Hilaire Gerardus PUYLAERT Fs Arsène).
83
Pas kort geleden is uit onderzoek van G.VAN HAELST uit Mechelen gebleken, dat hij op die
boerderij de plaats innam van een familielid, dat was verongelukt. Dit ongeluk is gebleken
een moord te betreffen door een protestante pachter, die hij omwille van het geloof de pacht
had opgezegd. Jaren lang dacht men aan een ongeluk. Hij was met zijn rijtuig in het water
gekomen van de Lange Lede, een oeroude verbinding van Gent met de Schelde, zijn stok was
gebroken, en de buurt had gerucht gehoord.
De dader is naar Amerika geemigreerd, en heeft 10 jaar later op zijn sterfbed de moord
bekend aan een dominee die het bericht naar Nederland zond. In mijn grootvaders album zat
nog een foto van Mevrouw VAN HAELST, de weduwe, een meisje DOSSCHE.
Charles heeft een ernstige tegenslag meegemaakt. Hij had 28.000 gulden gereed om een
boerderij te kopen van 100 HA. Toen de transacties wat stil lagen, adviseerde zijn
schoonvader hem het geld op rente te zetten bij de notaris. (Van Eck), die vervolgens failliet
ging. Dat werd werkelijk als een ramp gevoeld “de kinderen mogen niet weten, dat ik mijn
Fortune kwijt ben”. Zijn vrouw Mathilde ging een week naar haar ouders, had gelukkig ook
een eigen Fortune, de mensen dachten dat ze ruzie hadden.
Gezin PUYLAERT – IJSEBAERT - 25-jarige bruiloft ?
Vlnr. Henricus, Augustus, Charles en boven hem Benignus, Aline, Mathilde, Amelia.
84
Benignus
Augustus
Henricus
Huwt 21-11-1860 Axel Mathilde IJSEBAERT,
° 29-09-1840 Axel † 23-09-1921 Zuiddorped.v. Benignus Livinus en Felicitas VAN WAES
Uit dit huwelijk:
1. Henricus Carolus
° 03-11-1861 Axel
† 16-12-1861 Axel
p. Joannes PUYLAERT m. Felicitas VAN WAES
2. Benignus Camillus ° 04-06-1863 Axel volgt XI A
p. Benignus Livinus IJSEBAERT m. Paulina PUYLAERT
3. Amelia Maria
° 18-08-1866 Axel † 21-12-1952 Breda
p. Josephus PUYLAERT m. Felicitas VAN WAES
Huwt Henricus Robertus KARSTEL z.v.
Wilhelmus Johannes, chocolade fabrikant en Alida
VAN BUUREN, docent M.O. en hoofd der school
te Zuiddorpe. ° 13-02-1863 Rotterdam
† 31-10 1941 Breda.
Met deze tak van de familie is veel contact gebleven. Oom
Karstel nam het initiatief om zijn neef Julien te laten kiezen
voor een Nederlandse opleiding. Heeft hem bijgewerkt voor
zijn toelatingsexamen, en steeds belangstelling blijven
houden. De dochters kwamen ieder jaar een tijdje naar
Zeeuws-Vlaanderen, voor een serie koffietafels waardoor
ze weer up-to-date waren.
Omdat Willem en Aline in Indonesie waren, zijn nogal veel
brieven en foto’s bekend. Ook zonen van Willem, die in het
kamp stierf, en wiens gezin uit elkaar is gerukt kwamen op
bezoek. Op kostschool “De Ruwenberg” troostte mij Marietje uit den Bosch. Haar dochter
Marijke VAN AKKERVEEKEN-HAMELYNCK zien wij nog geregeld. En ik heb veel contact
gehad met de zoon Henk die mooie schilderijen maakte, ook van Charles en Mathilde (Hij
overleed 2006.) Zie verder bij hoofdstuk: “DOCHTERS PUYLAERTT” D XI 3
85
4. Augustus Cyrillus
° 28-03-1868 Axel volgt XI B
5. Henricus Petrus
° 15-07-1869 Axel volgt XI C
p. Adolphus IJSEBAERT
m. Serafina PUYLAERT
p. Petrus BURM m. Prudentia IJSEBAERT soror
matris et uxor Ch.L.d'HERT
6. Maria Alina
° 05-08-1871 Axel
† 10-05-1960 Edeghem (B)
p. Henricus DE VLIEGHER z.v. Corn. en Paulina
PUYLAERT m. Sylvia IJSEBAERT, (soror matris)
Huwt 21-07-1895 Emile DELLAERT z.v.
Franciscus en Euphemeia TACK.
° 10-10-1874
Westdorpe † 24-09-1938 Kapellen (B) Brouwer
te Hoboken.
Met deze tak hebben wij wel het meeste contact
gehouden. Tante Aline kwam vaak naar Sas van Gent, logeerde bij haar broer of bij ons- bij
Julien en Mia. Zeer bevriend met Mia, mijn moeder. Ook de zonen kenden wij goed: de
priester-Dominicaan Alberic en George, gehuwd met Germaine van Waes, dus ook weer in
de familie. George heeft mij veel verhalen verteld, met zware stem als een klok. Hij deed
dat graag, en met verve, en met interessante tussenzinnen. “Toen mijn vader in financiële
problemen kwam, was ik ineens mijn vrienden kwijt.”
Grote Visite bij Dellaert-Puylaert in Antwerpen.Vooraan op de trap de gastheer en vrouw
met zoon George. Achter Aline Oma P-Pauwels, boven haar Heni Karstel, achter gastheer
Amelia Karstel-P. Voorste rij: Links: Opa Benignus PUYLAERT, naast hem Marietje en
helemaal Rechts Aline Karstel.
86
Ook later contact via Prof.Paul VAN WAES, leerling en associé, die een volle neef was
van Germaine, echtgenote van George. Met de zonen wel sporadisch contact, bij familiegelegenheden. Ik zag ze nog vaak in Sas van Gent, en heb van tante Aline inlichtingen
gekregen over de financiën van Charles, haar vader, toen ik “oud genoeg was”, 40 of zo.
Zie D XI 6 bij Dochters PUYLAERT
DE FAMILIE IJSEBAERT WORDT HIER EVEN BESCHREVEN VANWEGE DE
VELE BANDEN
Benignus Livinus IJSEBAERT, de vader van Mathilde is ook de overgrootvader van
Marie Louise Alphonsine Ghislaine TEMMERMAN, gehuwd met Julien Henri Benignus
PUYLAERT, XII B, en van Maria Emilia MARTENS, gehuwd met Achilles Charles
PUYLAERT, XII C, en bovendien van Denise Marie Louise WAUTERS, gehuwd met Ir
Etienne Henri Benignus PUYLAERT XIII A. Benignus Livinus was grondeigenaar en
landbouwer te Axel en Zuiddorpe en eigenaar van enkele meekrap fabrieken. (ovens).
Toen ik eens in Breda een nichtje TEMMERMAN bezocht in Vredeberg liep ik even binnen
bij Aline KARSTEL, (op haar sterfbed) en die deelde mij mee dat “Opa”IJSEBAERT zijn
fortuin dankte aan Meekrap-ovens.
Hij behoorde met Johannes PUYLAERT tot de eerste R.K. bewoners van Axel, en heeft
samen met hem de RK Kerk aldaar mogelijk gemaakt. Benignus Livinus heeft de grond
voor kerk en kerkhof geschonken, hetgeen op zijn grafsteen in het, voor de familie
IJSEBAERT voorbehouden deel van het kerkhof is vermeld. Die tekst, enkele decennia
geleden nog goed leesbaar(en gefotografeerd) is nu onleesbaar.
Benignus Livinus IJSEBAERT
1811 – 1883
Felicitas van WAES
1811 - 1874
87
XI A Benignus Camillus PUYLAERT z.v Charles Ludovicus (X)
° 04-06-1863 Axel en † 13-12-1947 Sas Van Gent
Herbegraven 2002 met zijn echtgenotes in het familiegraf in Zuiddorpe, omdat het
kerkhof in Sas van Gent geroerd wordt,
College Eeclo 2 jaar en Middelbaar onderwijs Aalst 1½ jaar, 1880 bij vader in bedrijf,
waar hij al snel de toon aangaf volgens Neef Maurice WAUTERS, die daar een stage
volgde.
Grondeigenaar en landbouwer. Fokker van Stamboekhengsten, Voorzitter Commissie.voor
de Rijkskeuring van trekpaarden vanaf 1926 Voorzitter en Erelid Kon.Ver. Het
Nederlandsche Trekpaard. Dijkgraaf Moerspuypolder 1915. Voorzitter Boerenleenbank
1933. 20 jaar Wethouder Zuiddorpe, Lid Provinciale Staten van Zeeland 1915-1919. Ging
uit dat College omdat een “eerlijk man geen politiek kon uitoefenen” Lid van Verdienste
van de Z.L.M.(Zeeuwse Landbouw Mij.).
Ridder in de orde van Oranje Nassau 1935.
Een vierspan merries uit de stallen van Benignus Camillus PUYLAERT, en daarnaast een
aantal zilveren medailes, gewoonlijk voor prijswinnende hengsten. Zijn zoon Maurice
daaronder zette de lijst voort.
Huwt (1) 04-06-1890 Bouchaute (B) Maria Louise CATTOIR
° 08-10-1867 Bouchaute en † 27-09-1924 Sas van Gent
d.v. Leonardus en Sophia Juliana VAN KERCKVOORDE
Leonardus was grondeigenaar en Landbouwer, President van de Kerkeraad.
Sophia Juliana was eerder gehuwd met Petrus DE BOCK, waar van vele
kinderen.
De naam Julien is door haar in de familie gekomen.
Haar geboorte bij de wat oudere moeder leidde tot heel wat spraakwater. Ze was
zeer geliefd bij haar oudere halfbroers en zussen, en was de enige erfgenaam van de
well-to-do Leo CATTOIR. Uit de kwartierstaat blijkt, dat zij familie was van Benignus,
via de PLASSCHAERT, zo blijkt Mathilde IJSEBAERT achternicht van Sophia Juliana
VAN KERCKVOORDE.
88
Benignus Camillus PUYLAERT
bij zijn benoeming tot RON (1935).
Tekening Piet te Linten. (Coll. Auteur).
Het Echtpaar PUYLAERT - CATTOIR
Uit dit huwelijk te Zuiddorpe:
1. Maria Sophia Josephina ° 04-05-1891 Zuiddorpe † 06-03-1930 Amsterdam (AZ)
huwt Zuiddorpe met Louis Gustave WAUTERS z.v. Theodorus en Marie-Therèse
DE NEVE, landeigenaar en landbouwer te Assenede (B) Schatbewaarder der
kerkfabriek. Vice-voorzitter Oud-Strijdersbond 1914-18. Is gewond 20 augustus
1914 bij Haecht en Hulsthout. Decoré de la Croix de Chevalier de l’ordre de
Leopold II, avec palmier de la Croix de Guerre et de gratitude de Patrie pour le
Defense.
Uit dit huwelijk dochter en kleinkinderen. Zie DOCHTERS PUYLAERT D XII A1
2. Irma,
geboren en overleden in 1892.
3. Charles II Louis Benignus Geb. 21-08-1893 Zuiddorpe en aldaar overleden
14-12-1906. Deze 2e Charles of Carl- zoals mijn vader altijd over hem sprak, in de
familie, was op kostschool in Carlsbourg in Wallonie, en kwam ziek thuis,
vermoedelijk met meningitis, want hij was lichtschuw, er moest een papier vóór de
lamp gehangen worden. Na zijn overlijden kwam het St Niklaaspakket terug, wat
verstuurd was naar Carlsbourg, en door zijn Moeder in tranen ontvangen werd en
door jonge broertje Julien met vreugde.
89
4 Leon Joseph Maurice ° 19-03-1895 Zuiddorpe † 10-10-1976 Arnhem
Priester van Mill Hill, gewijd 16-07-1922
Missionaris in Kenia
Met Leon is er nauw contact gebleven, zowel tijdens zijn verloven, als na zijn
thuiskomst. Hij speelde zeker een rol in de familiegeschiedenis.
5. Maurice Augustus Benignus
° 09-04 1896 Zuiddorpe volgt XII A
6. Julien Henri Benignus
° 11-07-1897 Zuiddorpe
volgt XII B
huwt (2) 19-11-1929 Antwerpen Berchem (B) Eccl. B. M. Mediatrix et St.Ludovicus.
Maria Rosalia Francisca PAUWELS.
° 23-08-1879 Hoboken (B) † 05-05-1973 Westdorpe
d.v. Isaak Franciscus Julius, Burgemeester van Hoboken (B) en Lucia Petronella DE
LAET.
Zijn eerste echtgenote liet bij haar overlijden een brief na waarbij zij de kinderen
verzocht geen bezwaar te maken als hun vader nog zou willen huwen.
Deze”oude” Oma in Sas van Gent leefde ook in nauw contact met ons, en heeft na de
dood van Opa de familiebijeenkomsten voortgezet. Ze was peettante van Frank, waar ze
zeer op gesteld was, en andersom.
Hieronder foto’s in de tuin van Oostkade 19, toen mijn ouders de familie uitnodigden voor
een diner ter ere van de 70e verjaardag van Opa Benignus.
vlnr boven : Leonie Puylaert - van den Hauwe, Gustaaf Wauters, Edmond De Bock boven
Elvire Puylaert – Govaert, daarnaast Oom Maurice, Opa zelf, Henri Puylaert, Papa, Mama,
GeorgesDellaert, onbekend, Oom Robert Karstel, tante Aline Dellaert –Puylaert.
Beneden Oma Puylaert – Pauwels, tanta Amelie Karstel – Puylaert en Mariette Wauters.
En daaronder Carl, Ria, Trix en Frank.
90
Bij dezelfde 70ste verjaardag van Benignus Camillus. Op de foto van L. naar R: Mariette
Wauters, Oom Maurice Puylaert. Oma Puylaert-Pauwels, Julien P. Elvira P-Govaert, Mia P.
Temmerman, rondom Opa en de kinderen van Julien en Mia: Ria, Trix, Carl en Frank bij
Opa.
XI B Augustus Cyrillus PUYLAERT z.v. Charles Ludovicus (X)
° 28-03-1868 Axel † 13-09-1925 Zelzate (B)
Landbouwer te Biervliet, Gemeenteraadslid. Later koopman te Westdorpe.
Lid kerkelijk armbestuur te Westdorpe x Bassevelde Emilie VAN DEN HAUWE
° 18-11-1871 Watervliet (B) † 30-11-1945 Zelzate (B)
d.v. Jacobus, landbouwer, en Amelia DOSSCHE
( in de kwartierstaat van M.L.A.G.TEMMERMAN, echtgenote van XIIB komen
verschillende leden van dezelfde familie DOSSCHE voor.)
Uit dit huwelijk:
1. Aline Maria ° 23-04-1898 Biervliet † D XI B 1
x 16-12-1925 Brussel Henry POOT , ° 17-06-1886 Delft
Uit dit huwelijk 1 zoon Willy ° 14-06-1924 Antwerpen, die ook een zoon had.
2. Benignus Charles
° 01-06-1901 Biervliet volgt XII D
91
3. Cyrillus
° 30-03-1899 Biervliet
† Westdorpe, ongehuwd
4. Germaine Elvire Alina
° 08-01-1914 Westdorpe
x 06-07-1937 Zelzate Joseph Francis Marie ASSELMAN
z.v. Joannes en Martine DE THEYE
° 23-01-1908 Hulst † 01-12-1988 Gent (B) (AZ)
Werkleider Pieux Franki Bouwonderneming te Brussel.
Uit dit huwelijk geen kinderen
XI C Henricus Petrus PUYLAERT z.v Charles Ludovicus (X)
° 15-07-1869 Axel
† 13-12-1938 Westdorpe
Landeigenaar en landbouwer te Zuiddorpe. Gezworene polder Zuiddorpe Noorddeel.
Kerkmeester van de parochie
Huwt 23-05-1899 Bassevelde (B) Leonie VAN DEN HAUWE
° 18-01-1879 Watervliet (B) † 05-03-1942 Westdorpe, d.v. Jacobus, landbouwer
en Amelia DOSSCHE, zuster van Emilie die gehuwd was met broer Augustus XIB
Uit dit huwelijk:
1. Achilles Charles
° 17-01-1901 Zuiddorpe Volgt XII C
2. Celina Mathilda Maria
° 16-05-1903 Zuiddorpe † 14-08-1976 Westdorpe
x Eugene Constant VERHELST
° 20-06-1895 Westdorpe † 29-01-1977 Sluiskil (Zhs)
Landeigenaar en landbouwer z.v. Camillus Edmondus en Louisa Sophia BEGHEYN
Uit dit huwelijk kinderen en kleinkinderen zie hoofdstuk “Dochters Puylaert”.
Het voorgeslacht van Louisa Sophia BEGHEYN is beschreven in de stamboom
BEGHEYN door Pater P. BEGHEYN S.J. Ook Maria Louisa TEMMERMAN (XII B)
heeft een voormoeder uit deze familie.
Deze oud-oom Henri heeft de familiepapieren, daterend vanaf 1790, beheerd, en in 1935
toevertrouwd aan Carl B.A.J.PUYLAERT (XIII C). Dat zijn de kostbaarste stukken van de
stamboom, met de categorie A nummers.
XII A Maurice Augustus Benignus PUYLAERT z.v Benignus Camillus (XI A)
° 09-04-1896 Zuiddorpe † 20-01-1972 Zuiddorpe
Landeigenaar en Landbouwer. Fokker van Stamboekhengsten
Dijkgraaf van de Moerspuypolder. Burgemeester van Zuiddorpe
x 04-05-1920 Westdorpe Elvira Stephania GOVAERT
° 08-08-1897 Westdorpe † 03-09-1980 Sluiskil (Zhs)
d.v. Henri landbouwer, en Valentine VAN LEUVEN
92
vlnr. boven: Jo van Vught, Philipe Van Heden, Denise Puylaert – Wauters, Etienne Puylaert,
Arlette Gregoire – Puylaert, Roger Gregoire,
Midden : Denise Van Vught – Puylaert, Oom Maurice en tante Elvire, Ghislaine Van Heden
– Puylaert, en de kleinkinderen.
Uit dit huwelijk:
1. Ghislaine Valentine Maria
° 08-05-1921 Zuiddorpe † 15-04-1966 Berlare (B)
x 04-05-1945 Zuiddorpe Philippe Leon Rosalie VAN HEDEN, huisarts te Berlare (B).
° 03-09-1914 Wetteren † 22-09-1974 Berlare
Uit dit huwelijk stammen 5 kinderen. ( zie Dochters Puylaert D XIIA 1 )
° 27-12-1922 Zuiddorpe volgt XIII A
2.
Etienne Henri Benignus
3.
Arlette Alma Julienne
° 06-09-1925 Zuiddorpe
x 20-09-1947 Zuiddorpe Roger Arthur Alix Marie GREGOIRE, eigenaar-dir.
fabriek landbouwwerktuigen.° 30-10-1919 Overmere (B) en aldaar † 25-121976. Uit dit huwelijk stammen 3 kinderen (zie Dochters Puylaert D XIIIA 3)
4. Denise Maria Georgette
° 30-01-1928 Zuiddorpe
x 09-04-1953 Zuiddorpe Ir. Johannes Theodorus VAN VUGT, ° 12-02-1922
Lid Raad van Bestuur N.V.Wagemakers Directeur Jonker Fris fabriek Vruchten
conserven.
Uit dit huwelijk stammen 7 kinderen (zie Dochters Puylaert D XIIIA 4).
93
XII B Julien Henri Benignus PUYLAERT zoon van Benignus Camillus (XI A)
° 11-07-1897 Zuiddorpe † 18-08-1984 Sluiskil (Zhs)
Huisarts te Sas van Gent. Gemeente Geneesheer van Sas van Gent, Westdorpe en
Zuiddorpe.
Lid Voogdijraad en Lid van de Provinciale Raad voor GeestelijkeVolksgezondheid.
Lid van de Raad voor de Kinderbescherming te Middelburg.(Kon.Besl.16-11-47.)
Ereburger van Sas van Gent. Drager Erekruis Rode Kruis
Huwt 04-05-1922 Axel Maria Louisa Alphonsine Ghislaine TEMMERMAN
° 08-09-1899 Hoofdplaat † 17-09-1981 Sluiskil (Zhs)
d.v. Arthur Joseph, z.b.grondeigenaar en Irma Maria VAN ACKER
Zij stamt ook uit de familie IJSEBAERT via haar grootmoeder Celevia VAN ACKERIJSEBAERT.
Foto bij de zilveren bruiloft. Vlnr: Frank, Beatrix, Mia, Julien, Ria, Carl
Uit dit huwelijk:
1. Carl III Benignus Arthur Julien
° 17-06-1923 Sas van Gent volgt XIII B
2. Maria Louisa Irma Armanda
° 08-12-1924 Sas van Gent
x 04-05-1950 Sas van Gent Carlos Camillus Stephanie Marie WIJFFELS, chirurg te
Tilburg ° 19-05-1923 Waspik † 11-11-1999 Knokke z.v. Gustave, huisarts, en
Imelda KERCKHAERT
Uit dit huwelijk stammen 6 kinderen. (zie Dochters Puylaert D XIII B2)
94
De familie WIJFFELS is uitstekend beschreven in een genealogie door H.G.J.
WIJFFELS. De meest recente versies waren beschikbaar op de reunie van 1989 en
2003.
Maria L.I.A. PUYLAERT stamt 4x af van Jan Baptist WIJFFELS (1696-1763), waar
haar echtgenoot Carlos WIJFFELS 3x van afstamt. Dit "Voorouderverlies" is
beschreven bij een uitgave van het Aen-Boeck van Francis WIJFFELS fs Joannes
1673- 1819 uitgegeven door C.B.A.J.PUYLAERT 1970, en in Vlaamse Stam 2001.
3. Beatrice Irma Maria Maurice ° 07-02-1928 Sas van Gent
x 05-08-1954 Sas van Gent Jacques Felix Victor CUIGNIEZ, ° 09-10-1926 Gent.
internist en biochemicus te Gent z.v. Gerard, internist en Marie-Louise DAELS
Uit dit huwelijk stammen 5 kinderen (zie Dochters Puylaert D XIII B3)
4. Frank Willy Julien
° 09-09-1932 Sas van Gent
volgt XIII C
XII C Achilles Charles PUYLAERT zoon van Henricus Petrus (XI B)
° 17-01-1901 Zuiddorpe † 17-03-1965 Zuiddorpe
Landeigenaar en landbouwer Kerkmeester parochie Zuiddorpe
x 14-04-1926 Wachtebeke (B)
Maria Emilia MARTENS
° 25-12-1905 Overslag † 15-05-1957
Zuiddorpe, d.v. Eduardus Augustinus,
landbouwer, en Coralia Marie DE
JAEGHER (ex Julie IJSEBAERT, uit
dezelfde stam als Mathilde x Charles
PUYLAERT, ( Zie X 6) en Celevia,
grootmoeder van Mia TEMMERMAN
x Julien PUYLAERT).
Het echtpaar PUYLAERT - MARTENS
Uit dit huwelijk:
1. Arsene Henricus Ghislain
° 20-10-1927 Zuiddorpe volgt XIII D
2. Marcel Leon Arthur
° 21-07-1931 Zuiddorpe † 05-03-1953 Zuiddorpe,
Ongehuwd
95
XII D Benignus Charles PUYLAERT z.v. Augustus Cyrillus (XI B)
° 01-06-1901 Biervliet † 14-10-1976 Gent (B) (AZ)
Koopman zuivelprodukten.
x 01-07-1928 Zelzate Elsa Stephanie DE PAUW
° 20-10-1902 Zelzate † 30-12-2000 Zelzate
d.v. Eduardus, landbouwer, en Marie Therese DE WINDT.
Uit dit huwelijk:
1. Odette Augusta
° 08-12-1929 Zelzate † 28-06-2004 UZ Gent
x 03-09-1952 Zelzate Raoul VAN DE VIJVER, expediteur.
scheiding uitgesproken
xx Urbain VAN PAEMEL
Uit deze huwelijken stammen geen kinderen .
2. Etienne Benignus
° 15-02-1935 Zelzate volgt XIII E
XIII A Etienne Henri Benignus PUYLAERT z.v Maurice Augustus Benignus (XII A)
° 27-12-1922 Zuiddorpe † 17-10-1997 Terneuzen
p. Henricus GOVAERT ex Westdorpe m. Maria CATTOIR
Landbouwkundig Ir. (Wageningen) Algemeen Directeur H.A.S. (Hoger Agrarisch
Onderwijs) te 's Hertogenbosch. Lid Curatorium Hogeschool Wageningen.
Lid Onderwijsraad 's Gravenhage. Officier in de Orde van Oranje Nassau.
x 29-03-1951 Hulst Denise Marie Louise WAUTERS
° 24-12-1925 Hulst, d.v. Robert Joseph Marie, bierbrouwer, en Margriet
Pelagie Caroline IJSEBAERT, ook weer uit dezelfde tak als boven).
Het gezin
Puylaert –
Wauters.
Vlnr:
Etienne,
Christiane,
Denise,
Bernadette,
Benignus.
96
Uit dit huwelijk:
1. Benignus Robert Maurice
° 02-03-1952 Hulst volgt XIV A
2. Bernadette Marie Philippine
° 11-02-1953 Hulst. Manager-Assistent.
x 15-08-1981 Utrecht Lucien Joseph SCHRAAUWERS, Geluidstechnicus.
Zelfstandig ondernemer. ° 27-03-1950 z.v. Johannes Adrianus Lucien
° 12-06-1920 en Theodora Maria Ghijsberta MEEKEL ° 08- 12-1925.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. Christiane Elvire Nicoline Marie
° 25-03-1954 Hulst. Med. analyste Radboud Ziekenhuis Nijmegen. Hoofd bloedbank
regio Gelderland. (Sanguin).
XIII B Carl Benignus Arthur Julien PUYLAERT z.v. Julien Henri Benignus (XII B)
° 17-06-1923 Sas van Gent
Arts Amsterdam 1949. Promotie Leiden 1956.
Röntgenoloog te Tilburg, later Hoogleraar Radiodiagnostiek RU Utrecht.
x 01-06-1950 Almelo Elisabeth Adriana Wilhelmina Cornelis Maria
RAYMAKERS,
° 09-02-1925 Almelo d.v. Josephus Carolus Jacobus Joannes Maria, directeur
Nijverdal ten Cate, en Maria Anna Antonia MUTSAERTS
.
Carl Puylaert –Els Raymakers 1966 met Charlotte, Cathelijne, Elisabeth, Julien
97
De genealogie RAYMAKERS, Eindhoven is bewerkt door A.F.M. RAYMAKERS
(1892-1978). De genealogie RAYMAKERS te Helmond van de moeder van J.C.J.J.M.
RAYMAKERS is uitgegeven door J.J.M.HEEREN, gemeente archivaris in 1952.
De genealogie MUTSAERTS staat in het Ned.Patriciaat 1966. In 1960 heeft
L. LANGEWEG in een Geschiedenis van het geslacht MUTSAERTS ook aangetoond
dat het geslacht MUTSAERS (zonder t), waaruit de moeder van Maria A.A. stamt, ook
uit dezelfde voorvader Willem (±1450) stamt. Intussen is door Van Osch de stam
MUTSAER(T)S zeer uitvoerig bestudeerd. Daarover heeft hij 2 boeken gepubliceerd
“Laureyns MUTSAERTS 1370-1994”.
Elisabeth stamt meer dan 8x af van deze oudste: Laureyns MUTSAERTS.
Uit dit huwelijk:
1. Julien Benignus Carl Maria
° 29-12-1952 Leiden volgt XIV B
2. Maria Catherina Beatrice Josephine Elisabeth
° 07-02-1954 Leiden, patholoog anatoom .
x 30-03-1979 Bosch en Duin, Paul Arthur TUTEIN NOLTHENIUS, oogarts,
z.v. Rudolf, Ir., directeur Consultancy Bureau Haskonig en Jkvr. Jacoba
VAN BEYMA THOE KINGMA
Voor de genealogie TUTEIN NOLTHENIUS zie Ned. Patriciaat 1,8 en voor VAN
BEYMA THOE KINGMA het Ned. Adelsboek Ned.Bur. voor Gen.1988.
Uit dit huwelijk:
Julie Lydia Elise
Charlotte Jacoline
Heleen Elisabeth
Paul Rudolph Arthur
°
°
°
°
Nijmegen
Curacao
Curacao
Wageningen
31-01-1982 med. student Groningen
10-11-1983 med. student Amsterdam
10-03-1985 stud. tandh. Groningen
26-03-1988 stud. econometrie Groningen
(Zie Dochters Puylaert D XIV A 2)
3. Elisabeth Marij Pieter Julienne
° 11-07-1955 Tilburg
x 29-09-1979 Bosch en Duin, Robert Peter WIELENGA, cardioloog,
z.v. Dr. Douwe Klaas, internist en Dorothy Mary JANSSENS
De genealogie WIELENGA is bewerkt door G.P.H.WIELENGA en uitgegeven bij
KOK te Kampen in 1964.
Uit dit huwelijk:
Douwe Klaas Robert
° Nijmegen 03-02-1982 stud. econometrie Amst.
Mattheus Carolus Benignus
° Nijmegen 03-02-1982 med. stud. Amst.
Maria Cathelyne Dorothy Elisabeth ° Breda 10-09-1986 stud. media Amst.
Andreas Pieter Julien
° Breda 30-06-1990
(Zie Dochters Puylaert D XIV A 3)
4. Carl Francies IV Egidius Maria
° 23-01-1959 en † 25-01-1959 Tilburg, herbegraven in familiegraf Zuiddorpe.
5. Charlotte Godelieve Maria Elisabeth
98
° 20-03-1960 Tilburg, tandarts
x 25-11-1989 Bosch en Duin Gustave Ronald Richard KUITERS, huidarts,
z.v. Cornelis Martinus Nicolaas, Kapitein-Luitenant ter Zee-arts en
Margaretha DUBBELDAM.
De stamreeks KUITERS en de kwartierstaat zijn bewerkt door
Margaretha DUBBELDAM en C.B.A.J.PUYLAERT.
Uit dit huwelijk:
Thade Nicolaas
Edward Rudolf
Friso Julien
° Zwolle 01-07-1990
° Zwolle 14-05-1992
° Zwolle 09-10-1994
(Zie Dochters Puylaert D XIV A 4)
6. Angelina Elisabeth Catherina Julienne
° 15-9-1964 en † 20-4-1965 Tilburg herbegraven in familiegraf Zuiddorpe.
Gezin Puylaert – Raymakers op Schiphol op weg naar Curacao ter gelegenheid van de 80e
verjaardag van Els Februari 2005.
Vlnr. Knielend:
Andreas, Friso, Ginette en daarboven: Cathelijne, Ward, Carl VI.
Tussenlaag staand: Els, Thade, Maria, Charlotte P., Elisabeth, Douwe, Heleen, Julien.
Staand:
Gabrielle, Emilie, Catharine, Paul Jr, Julie, Carl III, Rob, Guus, Thijs,
Charlotte TN, Paul Sr.
99
Hierboven een foto gemaakt in de Heerlijckheid in Ermelo in de dagen voor Kerstmis 2007.
Vlnr: boven: Elisabeth, Carl Jr, Julien, Thade, Guus, Paul Sr, Thijs, Paul Jr, Rob.
midden: Andreas, Charlotte TN, dan voorbij Julien Julie,Ward, Heleen,Maria, Douwe
onder: Gabrielle,Ginette, Charlotte P. Cathelijne, en onder Heleen Friso, en dan
weer Catharine, Emilie, en daaronder Els en Carl Sr
XIIIC Frank Willy Julien PUYLAERT z.v Julien Henri Benignus (XII B)
° 09-09-1932 Sas van Gent
huisarts te Sas van Gent
x 28-01-1961 Brasschaat (B) Maria Johanna Honoré Josephine POELS, d.v.
Henri André Mathilde Marie, koopman, directeur en medeeigenaar Interfrigo
Antwerpen, in- en export van vee en vlees, en Anna Catherina Josephina Maria
ROTTIER. De genealogie en familiegeschiedenis ROTTIER is uitgegeven door
Dr H.C.E.M. ROTTIER (1991).
Uit dit huwelijk:
1. Carl V Anthony Henri Julien
° 05-11-1961 Poughkeepsie (USA)
Vastgoedbeheerder
2. Johannes Franciscus Carl Mattheus
° 16-11-1963 Sas van Gent
volgt XIV E
100
3.
Benedicte Caroline Maria Pia
° 30-03-1966 Sas van Gent
4. Valery Antoinette Marie Therese
° 07-04-1967 Sas van Gent
x 22-08-l992 Sas van Gent Philippe Marie Joseph Leon DE
CLEENE, zakenman, ° 29-06-1962 Wilrijk (B)
z.v. Marc Marie Louis Nathalis, makelaar te Marbella (S) en
Maria Helena Josephina Edmond Paula VAN THILLO
Uit dit huwelijk:
Joseph Franciscus Maria Helena
Denise Stephane Frederique
Julien Christophe Maria Pia
° 09-10-1994 Antwerpen.
° 07-07-1996 Antwerpen.
° 17-08-2001 Anrwerpen
( Zie Dochters PUYLAERT D XIV B 4)
Huwelijk van Frank Puylaert en Pia Poels, Antwerpen 19 - 01 – 1961.
vlnr boven: Jacques Cuigniez, Beatrix Puylaert, Carlos Wijffels, Ria Puylaert, de bruid en
bruidegom, Els Raymakers, Carl Puylaert.
beneden: Opa Julien Puylaert en Oma Mia.
101
Gezin Frank Puylaert – Pia Poels in Egypte 2007.
vlnr boven: Benedicte, Philippe, Valerie, Frank, Pia, Jan, Maria Andrea, Carl V, Eduard
Potargent
beneden: Denise, Annieck, Julien, Joseph, Paco, Antoine.
XIII D Arsène Henricus Ghislain PUYLAERT z.v. Achilles Charles (XI C )
° 20-10-1927 Zuiddorpe, † Zuiddorpe 13-12- 2005
landeigenaar en landbouwer, lid Raad van Toezicht van de Rabobank .
x 30-09-1953 Zuiddorpe Henriette Maria VAN HAELST,
° 05-01-1927 Zuiddorpe d.v. Josephus Franciscus, landbouwer, en
Maria Mathilda SERRARENS. Zij stamt weer uit dezelfde familie
VAN HAELST als Sophia Regina, echtgenote van Johannes PUYLAERT
Uit dit huwelijk:
1. Marcel Achilles Marie
° 06-08-1954 Zuiddorpe volgt XIV C
2. Henricus Joseph Marie
° 10-11-1955 Zuiddorpe volgt XIV D
3. Gerard Charles Celina
° 31-08-1958 Zuiddorpe
partner Adviesbureau Milieukunde Hulst
4. Carlos Hilaire Gerardus
° 28-10-1962 Zuiddorpe
landbouwer in associatie met zijn vader
102
Gezin Arsène Puylaert – Henriette van Haelst, 50 jaar gehuwd.
Voorste rij v.l.n.r Henk, Arsène-tussen hen Jelmer-Jet, Marcel
Achterste rij: Ruben, Steven, Magda, Gerard, Carlos, Gerry, Arjan, Marjolein. Anouk
XIII E Etienne Benignus PUYLAERT z.v. Benignus Charles (XII D)
° 15-02-1935 Selsaete
Architect. Heeft o.m het huis Oostkade 23 van Julien H.B.Puylaert ontworpen.
x 16-04-1966 Gent (B) Nicole Renée VAN PARIJS,
° 08-09-1939 Gent d.v. Marcel Camillus, dir. PVBA Imp. Groothandel
Zuidvruchten, en Denise Mathilde Renée D'HEEDENS.
Uit dit huwelijk:
1. Patrick Marcel Benignus Odette
° 16-04-1968 Gent (B) volgt XIV F
2. Alexander Benignus Denise Cesar Elza
° 10-01-1970 Gent (B) volgt XIV G
103
Gezin Puylaert-Van Parijs
vlnr. boven:
Ann, Patrick, Etienne, Nicky, Alexander
beneden : Lise, Imane, Salim, Pieterjan, Marthe, Samia, Jassin
XIV A Benignus Robert Maurice PUYLAERT z.v. Etienne Henri Benignus (XIII A)
° 02-03-1952 Hulst
Electrotechnicus Hol. Sign. Hengelo
x 13-12-1980 's Gravenhage Maria Petronelle Josephine Guillemine VAN DER WOLF
° 19-04-1954 Hulst d.v. Dr Ir Johannes Petrus Maria Alg. Secret. Nat. Raad
van de Volksgezondheid (O.O.N.) en Maria Josephine Guillemine LARDINOIS.
Uit dit huwelijk:
1. Philippe Guillaume Benignus
° 22-07-1983 Hengelo
stud.Biotechnologie Wageningen
2. Emilie Anne Marie
° 17-07-1985 Dubai (U.A.I.) stud.Toegepaste Communic.Wageningen
3. Guy Jean Nick
° 05-09-1989 Hengelo
104
Gezin Puylaert – Van der Wolf vlnr: Guy, Philippe, Ben, Marielle, Emilie.
XIV B Marcellus Achilles Marie PUYLAERT z.v. Arsène Henricus Ghislain (XIII D)
° 06-08-1954 Zuiddorpe
Ir.Bedrijfskunde TU Eindhoven. Afd.Dir.Binnendienst Stichting Keuringsd. Riv.Delta
Ned.van de N.A.K.
x 08-10-1982 Sas van Gent Gerry Elisabeth Lucia Maria HENDRIKS, ° 08-10-1956
Westdorpe, onderwijzeres, d.v. Emery Eduardus Franciscus, Landbouwer en
Eulodia Josepha Gerarda VEREECKEN.
Uit dit huwelijk:
1. Arjan Arsène Emery
° 03-02-1985 Goes
2. Marjolein Henriette Gerarda
° 14-03-1987 Goes
3. Anouk Gerry
° 09-04-1990 Goes
105
XIV C Julien Benignus Carl Maria PUYLAERT z.v. Carl Benignus Arthur Julien (XIII B)
°
29-12-1952 Leiden
Promotie Leiden 1988. Röntgenoloog te ’s Gravenhage.
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. April 2006
x 20-12-1986 Oegstgeest Carmen Gabrielle Salma SALEH
° 15-11-1958 Willemstad (Cur) d.v. Prof Alejandro Emeterio Celedonio, internist
en Carmen Johanna TELGENKAMP
Uit dit huwelijk:
1. Catherine Carmen Elisabeth Maria
° 07-12-1987 's Gravenhage (Westeinde Zhs) Stud. Med. Leiden
2. Carl VI Alejandro Julien
° 11-04-1989 's Gravenhage (Westeinde Zhs) Stud. Med. Amsterdam
3. Ginette Elise
° 02-01-1991 Leiden, tweeling met:
4. Emilie Gabrielle
° 02-01-1990 Leiden
Gezin Puylaert – Saleh
Vlnr : Catherine, Emilie, Ginette daarboven Julien, Gabrielle en Carl VI.
106
XIV D Henricus Joseph Marie PUYLAERT z.v Arsène Henricus Ghislain (XIII D)
° 10-11-1955 Zuiddorpe
Ir. Bouwkunde (urbanistiek en ruimt. ordening) Eindhoven.
Beleidscoordinator Min.VROM, dir.gen. Volkshuisvesting.
x 07-09-1989 Rijswijk Magdalena Juliana Josephine BONTE
° 04-12-1959 Koewacht, dietiste Haags Kruis- werk en Voorl. Bur.
Voeding Tijdstroom, d.v. Alphons Camiel Leonard, landbouwer en
Anna Maria Josée VAN BAELEN
Uit dit huwelijk:
1. Steven Alphons Arsène
° 10-08-1990 Voorburg
2. Jelmer Wouter
° 13-08-1992 Voorburg
3. Ruben Joost
° 13-08-1994 Voorburg
XIV E Johannes Franciscus Carl Mattheus PUYLAERT z.v Frank Willy Julien (XIII C)
° 16-11-1963 Sas van Gent
M. Sc. (Bionica)
Industrieel vormgever
te Milaan
Het gezin Puylaert –
Zambrano Coy (2008)
Van links naar rechts:
Anniek, Jan met Paco en
Mazzie met Antoine
107
Huwt (1) 25-07-1992 Venetie Arianna GEITH
° 18-02-1964 Milaan, d.v. Jürgen, Grafiesdesigner en Kunstschilder te Philadelphia
(U.S.A.) en Marisa SASO. Scheiding uitgesproken.
Uit dit huwelijk:
1. Annieke Valerie Maria Pia
2. Paco Charles Edward
° 26-12-1992 Milaan
° 20-08-1996 Milaan
Huwt (2) 31-05-2002 Zuiddorpe Maria Andrea ZAMBRANO COY (get: Alexis
Oskam, Dorothea Koziara, Hugo Philipe Zambrano, Adriana Morandi)
° 06-09-1970 Bogota Colombia d.v Hugo Salvador ZAMBRANO ° 21-01-1947
Bogota (Col) en Anna Gladys COY de ZAMBRANO ° 25-03-1944 Santana
Boyaca (Col) (Doopget. Jorge Noe Coy en Laura Maria Barrera)
Uit dit huwelijk:
3. Antoine Salvador Benedict Vivian
° 05-07-2003 Milaan
XIV F Patrick Marcel Benignus Odette PUYLAERT z.v. Etienne Benignus (XIII E)
° 16-04-1968 Gent (B)
Orthopedisch Chirurg Stadskliniek Lokeren
x 30-12-1995 Ann REYNAERT, ° 22-01-1968 Oudenaerde. Licentiaat in de
Rechten en Notaris
Uit dit huwelijk:
1. Pieterjan Etienne Godelieve
° Gent 09-12-1996
2. Lise Nicole Raphaëlle
° Gent 12-06-1998
3. Marthe
° Lokeren 09-05-2003
XIV G Alexander Benignus Denise Cesar Elza PUYLAERT z.v. Etienne Benignus (XIII E)
° 10-01-1970 Gent
Civiel Ing. Firma Alstom Antwerpen
huwt 03-04-1998 Houria MOKHTAR AHDOUGA ° 03-04-1971 te Rijssel (Fr)
Licencie Universitaire en langues étrangères et commerce
Uit dit huwelijk:
1. Imane Puylaert
2. Yassine Puylaert
3. Salim Puylaert
4. Samia Puylaert
° 10-09-1998 Brussel
° 15-12-1999 Brussel (tweeling met)
° 15-12-1999 Brussel
° 09-04-2001 Brussel
Imane en Samia zijn meisjes, de tweelingen zijn jongens
108
DOCHTERS PUYLAERT
Dit bestand toont fragmenten van de afstammelingen van een aantal dochters PUYLAERT.
Meestal met de verwijzing naar een of meer bronnen, waar men verder kan zoeken.
HAMELINK
D VIII 5
De gegevens hier zijn afkomstig van Edwin HAMELINK te Terneuzen. Het is slechts een
summiere stamlijst, maar de auteur, die een bekend Genealoog is, heeft een zeer uitgebreide
studie over zijn kwartierstaat. Daar zijn ook de andere takken uit benedenstaande reeks te
bestuderen.
(andere vorm van nummering, registratie volgens E. Hamelink)
1. Joanna Maria PUYLAERT, dochter van Adrianus Josephus PUYLAERT (VII),
geboren op 08-01-1737 en overleden 03-09-1771 te Koewacht.
Huwt (1) 24-05-1759 Joannes ANTHEUNIS, ° 22-03-1718 Sinaai en Koewacht
30-05-1761 Wedn. van Joanna DE BLIECK.
Huwt (2) (ond. Axel 17-04-1762 huw. Koewacht 02-05-1762) met Jacobus VAN DE
VIJVER ° 26-01-1735 en † 08-06-1776 z.v. Joannes en Catharina BAUWENS (Zie voor
verder Huw. laatste paragraaf)
Uit dit Huwelijk:
2. Joanna Catharina VAN DE VIJVER ° Koewacht 16-09-1769 en † aldaar op
28-01-1831 huwt De Klinge 16-04-1793 Egidius Joannes Antonius DE COCK
° Kemseke 12-09-1761. Hertrouwt 19-04-1813 Joannes Baptiste DE VLIEGHER ° 1775
Uit het eerste huwelijk:
3. Charles Ludovicus DE COCK ° Meerdonk 1791 Landman † Zaamslag 05-03-1829.
Volgde zijn schoonvader op op boerderij in de Klein Huyssenpolder.
Huwt Zaamslag 06-11-1822 Anna Statia ONGHENA ° Koewacht 05-08-1796 d.v.
Gillis, landman en Maria Apollonia JANSSENS
Uit dit huwelijk:
4. Joanna Catharina DE COCK ° Zaamslag 15-11-1822 en aldaar overleden op 08-03-1868,
huwt aldaar 17-02-1844 Jan Francies HEYENS ° Zaamslag 08-12-1822 en aldaar
overleden 03-01-1859, zoon van Josephus Judocus, landbouwer, herbergier en Johanna
Catharina SCHEPERS boeredochter. Joanna Cath. hertrouwt Jacobus Bernardus HERMANS
Uit het eerste huwelijk:
5a Anthonette Maria HEYENS huwt 22-02-1872 Victor Ernest GALLE
° 31-03-1838 Middelburg (B) zv Jacobus Bernardus, Landman en Johanna Catharina
TERMOTE Victor neemt de boerdery "De Spaarzaamheid" in Zaamslag over wanneer
zijn zwager Bernardus de BRUYCKERE sterft. Hij is later Herbergier in Westdorpe, nog
later eigenaar van Hotel "De Arend" in Terneuzen, en intussen steeds landbouwer en
handelaar in granen. Na zijn dood op 10-01 1916 stichten zijn kinderen de N.V.GALLE,
gericht op handel in granen en peulvruchten. In 1972 is deze opgeheven. Kleinkinderen
waren toen eigenaar.
109
Uit dit huwelijk:
6b Jacobus Bernardus GALLE ° Westdorpe 27-09-1874 en † Terneuzen 06-02-1944. Huwt
Terneuzen 07-04-1897 Jacomina Maria LEUNIS ° Roeselare (B) 23-01-1878 dr. van
Abraham LEUNIS commissionair en Jacomina Maria VERSLUYS Directeur N.V.
"Scheldeveem" Op 28-08-1942 trad zijn zoon August Johan GALLE op als nieuwe
Directeur. In 1963 werd het bedrijf overgenomen door het bekende Terneuzense bedrijf
"August DE MEYER" (De man die dit bedrijf zijn naam gaf was gehuwd met Francoise
WAUTERS, een zuster van Gustave WAUTERS x Maria Sophia Josephina PUYLAERT
zie D XII A
Uit dit huwelijk:
7c Mathilde Celina GALLE ° Terneuzen 04-09-1906, † Terneuzen 15-07-1973,
x Terneuzen 10-07-1930 Levinus Cornelis HAMELINK, ° Terneuzen 13-08-1905,
scheepsbevrachter, † Terneuzen 21.07-1965, zn van Geertrudis Adrianus HAMELINK
waterklerk en Cornelia Jacoba HAMELINK
Uit dit huwelijk:
7ca Rudolf Levinus HAMELINK, °Terneuzen 24-04-1935. Beroepsbrandweer Dow
Chemical x Terneuzen 26-10-1973 Gerdina KORVING, ° Den Haag 04-04-1947, dr.
van Gerrit, medewerker Duinwaterleiding en Johanna VAN DER MARK.
Uit dit huwelijk:
7caa Edwin HAMELINK ° Terneuzen 15-08-1974,
Doc. informatieverzorger bij het havenschap Zeeland Seaports. Bestuurslid Heemkundige
Vereniging Terneuzen Genealoog x Terneuzen 30-09-2005 Sandra Louise MUIJS,
° Hamilton Ontario Canada 17-12-1973 dr van Phillipus Gerrit en Frederica FLUIT,
Inkoopster ICT Supplies
Uit dit huwelijk:
Reinier Stephan HAMELINK ° Terneuzen 26-02-2007
VAN DUYSE
D IX 8
Deze stamlijst is gegeven door Petrus Karel VERHEYEN, Dir. Gem Techn. Inst.
Beveren
1. Apollonia PUYLAERT, dochter van Francies Johannes (VIII) geboren op 10-05-1775 te
Klinge en overleden 04-04-1829 Kieldrecht. Zij was het enige kind van de 8 uit het eerste
huwelijk van haar vader dat bleef leven. Gehuwd op 06-11-1792 Clinge met Theodoor VAN
DUYSE ° 03-07-1766 Kieldrecht landbouwer en burgemeester Kieldrecht en aldaar overleden
05-04-1811.
Uit dit huwelijk:
1a. Isabella Theresia VAN DUYSE ° 08-10-1793 Kieldrecht Huwt Joannes DE
VLIEGHER, burgemeester te Koewacht.
Uit dit huwelijk:
1aa Charles DE VLIEGHER, overleden als pastoor te Pynakker of Pynaart
110
1b
1c
1d
1e
1f.
1g
1h
in Nederland op 24-09-1870
1ab Eulalie DE VLIEGHER, begijn overleden 1879
1ac Petrus Josephus DE VLIEGHER, gehuwd met Melanie Elisabeth Joanna
CAMERMANS d.v. Joannes Cornelis burgemeester te Doel
Anna Catharina VAN DUYSE ° 09-01-1795 en overleden 16 prairial An 6 te
Kieldrecht
Maria Josepha VAN DUYSE ° 3 nivose An 6 en overleden 08-09-1813 Kieldrecht
Anna Catharina VAN DUYSE ° 24 frimaire An 8
J oanna Jacoba VAN DUYSE ° 30-10-1801. Volgt 2.
Louisa Josepha VAN DUYSE ° 19 prairial An 11
Livina Rosalia VAN DUYSE ° 15 ventose An 13
Antoon Desiré Louis Edward Jozef VAN DUYSE ° 27-01-1807 Kieldrecht.
Het lijkt duidelijk dat dit achtste kind, de eerste zoon zeer Desiré was. In 1829
vinden wij de laatste 3 kinderen nog ongehuwd te St. Jansteen als landslieden.
Na het overlijden van Theodoor hertrouwt Apollonia met Jozef Joannes (Carolus) ANNÉ
fs Carolus en Joanna Cornelia DE POORTER. Uit het huwelijk met Apollonia kreeg hij 1
dochter Seraphina ANNÉ ° 17-06-1818 Kieldrecht. Als hij later peter wordt van een zoon
van zijn zwager Johannes PUYLAERT komt de naam Carolus in die familie.
Theodoor gebruikte 146 Gemeten land en had 10 paarden.
2. Joanna Jacoba VAN DUYSE ° 30-10-1801 te Kieldrecht.
Huwt 28-08-1826 te Kieldrecht met Ludovicus Dominicus MUSSCHE grondeigenaar
en burgemeester Kieldrecht. Hij was de zoon van Jan Frans MUSSCHE en Anna Maria
VAN DUYSE, en zij dus van Theodoor VAN DUYSE en Apollonia PUYLAERT
Uit dit huwelijk:
2a Eugene Joannes Frans MUSSCHE ° 02-07-1827 en overleden 19-01-1854
2b Maria Josepha MUSSCHE ° 22-03-1829 en overleden 25-02-1864 te Kieldrecht
2c Jozef Bernard Dieudonné MUSSCHE ° 11-03-1830 en overleden 02-01-1871
Kieldrecht. Ongehuwd.
2d Isabella Theresia Amelia MUSSCHE ° 10-04-1831 Begijn in het Groot
Begijnhof te Gent.
2e Maria Ludovica Petronella MUSSCHE ° 25-12-1832 gehuwd Kieldrecht
30-12-1858 met Eleutherius VAN DEN BERGHE, landman te Meerdonk,
° 07-11-1817 Vrasene.
2f Desiderius Antoon Maria MUSSCHE ° 17-01-1834 en overleden 13-08-1834
Kieldrecht.
2g Petrus Eduard Antoon MUSSCHE ° 01-04-1834 Kieldrecht. Overste van het
klooster der Recoletten in Rekem (B Limburg).
2h Petrus Johannes August MUSSCHE ° 01-04-1836
2i Joanna Victoria Rosalia MUSSCHE ° 18-08-1838 Volgt 3.
2j Seraphina Carolina MUSSCHE 23-01-1840 Begyn in het begynhof te St.Amandsberg
2k N.N ° en † 25-04 1891
2l Carolus Ludovicus MUSSCHE ° 16-04-1842 †08-10-1842
2m Aloïs Honor‚ Fideel MUSSCHE 11-12-1843 gehuwd te Kieldrecht 22-05-1867
met Maria Phara‹lde THIELMAN
2n Joanna Judoca Emilia MUSSCHE ° 14-09-1847 †12-04-1848
3. Joanna Victoria Rosalia MUSSCHE ° 18-08-1838 en overleden 01-10-1908 Doel.
111
Gehuwd 12-07-1865 Kieldrecht met Jan Frans HELLEMOND, landbouwer te Doel
° 12-11-1839 Doel en aldaar overleden 28-02-1898
Uit dit huwelijk:
3a Eduard Ferdinand HELLEMOND ° Doel 23-04-1866 en † Doel 16-08-1935,
bierhandelaar. Gehuwd 02-10-1901 Doel met Josepha Amelia VAN DER
STRAETEN. Kinderloos.
3b Honorius Jozef HELLEMOND ° Doel 27-04-1866. Volgt 4.
3c Elodie Antonia Amelia HELLEMOND ° Doel 08-03-1872 † Melle Pensionaat
27-02-1887
3d N.N. levenloos ° † Doel 02-04-1874
4. Honorius Jozef HELLEMOND ° Doel 27-04-1866 † Tielrode 25-04-1933.
Huwt Tielrode 11-11-1896 Melanie Hendrika VAN DE VIJVER ° Tielrode 20-12-1872
† Vilvoorde 28-11-1956
Uit dit huwelijk:
4a Elodia Amandine HELLEMOND ° Tielrode 28-08-1897 en † Sint Joost ten
Node 13-02-1928. Gehuwd met Jozef VAN BUYNDER: Yvonne
4b Johannes HELLEMOND ° Tielrode 29-07-189 en † Brussel 29-11-1971.
Gehuwd met Anna POCHET en Reine MORREN. Geen kinderen
4c Jozef Marie Eduard HELLEMOND ° Tielrode 18-02-1899 Volgt 5.
4d Leonard Gustaaf Antoon HELLEMOND ° 30-12-1900 en † 07-06-1906 Tielrode
4e Henri Ghislain HELLEMOND ° 13-12-1901 Tielrode en † 02-09-1969
Grimbergen. Huwt Marie Louise AMEYE ° Picquigny (Fr)
Uit dit huwelijk:
4ea Pierre HELLEMOND x Rosa DEBUYZER
4eb Paul HELLEMOND x Simonne VAN LANDEGEM
4f Maria HELLEMOND ° 20-10-1911 Tielrode en † 24-09-1987 Temsche
Geh.18-08-1936 Tielrode Willem WAUTERS ° 03-06-1912 Temsche
Uit dit huwelijk:
4fa
Lena WAUTERS ° 05-05-1943 Tielrode en † 22-11-1982
Temsche. Gehuwd met Urbain VAN LANDEGHEM
kinderloos
5. Jozef Marie Eduard HELLEMOND ° Tielrode 18-02-1899 † Beveren 13-11-1984.
Gehuwd met Julia Christina D'HOOGE en Ida Maria Augusta MARTENS
Uit het eerste huwelijk:
5a Elodie Joanna Josephus HELLEMOND ° St.Niklaas 27-03-1928 Volgt 6.
5b Robert Honor‚ Jozef HELLEMOND ° St.Nikl 25-05-1929
huwt St.Niklaas 09-08-1958 Emilie WEYERS ° St.Nikl 09-02-1931
Uit dit huwelijk:
5ba Koen ° St Niklaas 09-01-1963
5bb Frank ° St.Niklaas 23-12-1969
6. Elodie Joanna Josephus HELLEMOND ° St.Nikl. 27-03-1928. Gehuwd Beveren
28-07-1951 Petrus Karel VERHEYEN ° Steendorp 06-04-1924, Dir.Gem.Technisch
Instituut. Uit dit huwelijk:
6a Agnes Julia Kamiel VERHEYEN ° Beveren. 25-05-1953
6b Raf Jozef Augusta VERHEYEN ° Beveren. 06-01-1955
6c Hilde Louise Robert VERHEYEN ° Beveren 10-05-1956
6d Kristiana Emilie Cyriel VERHEYEN ° Beveren 30-03-1957
6e Jan Petrus Kristiana VERHEYEN ° Beveren 09-02-1959
112
6f
Gabie Lydie Georges VERHEYEN ° Beveren. 07-03-1962
DE VLIEGHER
DX 3
Deze stamlijst is opgesteld door Lydia Arthur Colette PERSIJN -TAYMANS
1. Paulina Puylaert, dochter van Johannes Franciscus (IX) geboren op 06-11-1822 te Axel
en overleden 05-01- 1892 te Koewacht. Gehuwd te Zuiddorpe 19-09-1844 met Cornelis
DE VLIEGHER, Burgemeester van Koewacht, geboren 29-08-1805 Koewacht, en
overleden aldaar 05-01-1870, zoon van Jacobus en Anna Catharina BREEPOEL. (Jacobus
was de zoon van Dominicus DE VLIEGHER en Maria Francisca van HAVE )
Zij hadden voor hun huwelijk dispensatie nodig wegens verwantschap in de derde
graad. De overgrootmoeder van Paulina was Maria Anna DE VLIEGHER uit dezelfde
stam, gehuwd met Augustus Henricus VAN HAELST, Burgemeester van Zuiddorpe. De
vader van Anna Catharina BREEPOEL, Cornelis was ook Burgemeester van Zuiddorpe.
Uit dit huwelijk:
1a Mathilde DE VLIEGHER geboren 10-06-1846 Koewacht en aldaar overleden
04-08-1847
1b Prudentia DE VLIEGHER, geboren 25-12-1847 Koewacht en overleden
20-04-1910 te Hulst. Gehuwd 24-06-1885 te Koewacht met Petrus Everardus
BRACKE.
1c Henricus DE VLIEGHER geboren 02-11-1842 Koewacht en aldaar overleden
29-11-1921. Gehuwd te Koewacht 24-06- 1885 met Eugenia SINACK Peter van
Esther VERSCHUREN
1d Carolus Ludovicus DE VLIEGHER geboren Koewacht 18-09-1851 en aldaar
overleden, ongehuwd 06-10-1894
1f. Clemence Maria DE VLIEGHER geboren 20-05-1853 Koewacht en aldaar
overleden 17-12-1912. Gehuwd te Koewacht 02-10-1877 met Adolphus VAN
DE VIJVER
1g Amelia Maria DE VLIEGHER geboren 15-03-1855 Koewacht en aldaar
gehuwd 13-09-1887 met Egidius VAN DEN EECKHOUT
1h Pharaillde Maria DE VLIEGHER geboren 26-03-1857 en overleden Moerbeke
03-11-1946. Gehuwd met Emile Marie MISSEGHERS. Zie hieronder D X 4
1f Josephine DE VLIEGHER geboren 16-01-1859 en aldaar overleden 05-01-1860
1g Coleta DE VLIEGHER geboren 15-11-1860 Volgt 2.
1h Mathilde DE VLIEGHER geboren 03-03-1862 Koewacht en overleden te
Stekene. Gehuwd 24-11-1885 met Carolus Ludovicus MISSEGHERS
(Charles). Zie hieronder D X 4
1i Maria Theresia DE VLIEGHER geboren 15-10-1863 Koewacht en aldaar
Overleden (van een zware kou) 27-05-1891
1j Petrus Camille DE VLIEGHER geboren 15-08-1867 en overleden in Troyes
(Fr). Huwt 30-07-1894 Koewacht met Josephina Maria SCHOLTER
2. Coleta DE VLIEGHER geboren 15-11-1860 en overleden Moerbeke 03-11-1946,
Gehuwd 18-01-1882 met Adolphe Marie VERSCHUREN. Geboren 10-03-1855 Moerbeke
113
en aldaar overleden 25-02-1925. Houtzagerij, kruiwagenmaker.
Uit dit huwelijk:
2a. Marthe VERSCHUREN gehuwd met Honoré HELLEBUCK
Uit dit huwelijk:
2aa Yvonne
2ab Joseph
2b. Esther VERSCHUREN geboren 01-08-1884 Volgt 3.
2c Elza VERSCHUREN geboren 26-09-1887 Moerbeke en overleden 01-10- 1975
Antwerpen. Gehuwd met Gaston ASTMANN
Uit dit huwelijk:
2ca Marie Louise ASTMANN geboren 1922
2d Maurice VERSCHUREN gehuwd met Irma DE SCHRIJVER
Uit dit huwelijk :
2da Adrienne VERSCHUREN gehuwd met G.MARCHAND arch.
2e Leon VERSCHUREN gehuwd met Celeste LYPPENS
Uit dit huwelijk:
2ea Armand VERSCHUREN geboren 02-07-1922, overleden 02 1991
2eb Paul VERSCHUREN geboren 1925
3. Esther VERSCHUREN geboren 01-08-1884 Moerbeke en aldaar overleden 20-06-1978.
Gehuwd 18-08-1920 met Gustave J. TAYMANS geboren 28-01-1884 Moerbeke en aldaar
overleden 03-04-52, leerlooier, zadelmaker
Uit dit huwelijk:
3a Lydia Arthur Colette TAYMANS geboren 25-07-1921 Moerbeke en overleden
aldaar 17-11-1990. Gehuwd 01-10-1946 aldaar met Maurice Casimir PERSIJN
geboren 08-10-1910 Moerbeke, overleden 03-10-1989 Sint Niklaas.
Haar doodsprentje vermeldt dat zij een genealoge was, en zo heb ik haar leren
kennen, omdat zij informatie vroeg over haar voorouders PUYLAERT. Na haar
overlijden zijn haar aantekeningen op verzoek van haar dochter geplaatst in het
archief van "De Vlaamse Stam" in Merxem.
Uit dit huwelijk:
3aa Huguette Esther Cyrillus PERSIJN geboren 13-08-1947 Zelzate
gehuwd met Eduard Simon DIERINCK.
Uit dit huwelijk:
3aaa Barbara DIERINCK
3aab Eva DIERINCK
3b August TAYMANS geboren 1925, gehuwd met Yvonne VERDURMEN
geboren 13-09-1931
Uit dit huwelijk:
3ba Gustaaf TAYMANS geb,15-03-1953 huwt Lieve DE VOS
3bb Monique TAYMANS gehuwd met Marnix VAN DER HAGEN
Uit dit huwelijk:
3bba Lydia VAN DER HAGEN
3bbb Stephanie VAN DER HAGEN
114
MISSEGHERS.
In 2002 is bij een familie reunie een fraai overzicht gemaakt door Frank MISSEGHERS.
Hieronder enkele takken, die familieleden tonen die wij kenden, en gegevens wisselden, met
name: Fons WALDER, Alfons MISSEGHERS en Lydia Van MELE MISSEGHERS.
DX4
1. Seraphina PUYLAERT, dochter van Johannes Franciscus (IX) geboren op 22-11-1823
te Axel en overleden 30-05-1907 te Koewacht. Gehuwd te Axel 01-11-1843 met
Dominicus MISSEGHERS, landbouwer, geboren 1798 Koewacht en gestorven aldaar
1877, zoon van Philippus Jacobus en Coleta RAES beide gestorven te Koewacht.
Een foto ter gelegenheid van de 50-jarige bruiloft
Van tante Delphine De BEAUFORT-MISSEGHERS heb ik altijd het verhaal gehoord, dat
de bruid ‘s nachts in paniek thuis kwam geschrokken door de voornemens van de
bruidegom."Weet U wat hij wou doen!" Het is blijkbaar wel goedgekomen, gezien de 11
kinderen. Hij hield haar in ieder geval in hoge ere, en het kraambed voor de visites werd
in alle glorie in de salon opgemaakt .
Uit dit huwelijk:
1a Sylvia MISSEGHERS, geboren 19 -08-1846 Koewacht, gestorven
Gehuwd te Koewacht 28-02-1878 met Joannes Josephus Leonardus TEN
BERGHE, hoogleraar aan de R.U. te Gent.
1b Caroline Sophia MISSEGHERS ° 27-06-1845 Koewacht en aldaar overleden
09-01-1924.
1c Leonie Marie MISSEGHERS ° 23-09-1849 Koewacht, en overleden te
Lovendeghem 05-04-1914. Gehuwd 24-11-1874 met Emiel BRAET.
115
1d
1e
1f
1g
1h
1i
1j
1k
Josephus Modestus MISSEGHERS ° 03-12-1851 Koewacht en overleden
Brussel. Gehuwd Terneuzen Mei 1876 Joanna Fhyti VAN DEN BULCK.
Emile Marie MISSEGHERS geboren 03-12-1851 Volgt 2.
Carolus Ludovicus MISSEGHERS, geboren 27-07-1855 Koewacht en
overleden Vitry-le-Francois (Fr), Gehuwd 24-11-1885 Koewacht met
Mathilde DE VLIEGHER
Henricus MISSEGHERS geboren Koewacht 26-12 1856 en overleden te
Gent. Gehuwd met Marie DELLANOY
Josephina Maria MISSEGHERS geboren 01-02-1858 en overleden 03-01-1933
te Koewacht
Augustus Carolus MISSEGHERS geboren 17-03-1857 Koewacht en overleden
1933-1936 Groningen
Alphons MISSEGHERS geboren 15-09-1861 en overleden 27-09-1939 te
Koewacht.Gehuwd 26-08-1890 Koewacht met Joanna Theresia NOENS
groot nageslacht o.a Fons Walder, hoogleraar Nijmegen volgt 4
Theodorus MISSEGHERS geboren 19-03-1864 Koewacht en overleden Aalst.
Gehuwd te Koewacht met Emma HAECK.
2. Emile Marie MISSEGHERS geboren 03-12-1851 Koewacht en overleden Moerbeke
Maart 1940. Gehuwd 29-09 1880 met Pharailde Maria DE VLIEGHER
(zie vorige XII 2 Paulina Puylaert)
Uit dit huwelijk:
2a Augusta Paulina MISSEGHERS °16-10-1881 Volgt 3a
2b Arthur Marie MISSEGHERS ° 01-05-1883 Volgt 3b
2c Alma Prudentia MISSEGHERS ° 10-10-1885 Volgt 3c
3a Augusta Paulina MISSEGHERS geboren te Moerbeke 16-10-1881 en overleden
25-02-1961 Moerbeke. Gehuwd(1) Oscar ALDEWEIRELDT overleden 1906
Moerbeke, (2) 1910 Gustaaf PEETERS
Uit het 1e huwelijk:
3aa Rafaël VAN ALDEWEIRELD, geboren 05-05-1903 Moerbeke en overleden
03.11-1987 Schoonbeek. Gehuwd 1930 Louise MARTIN
3ab Madelein VAN ALDEWEIRELDT, geboren 11-08-1906 en overleden
24-12-1929 Moerbeke
Uit het 2e huwelijk:
3ac Henriette PEETERS geboren 05-02-1912 Moerbeke. Gehuwd 13-06-1936 Aalst
Omer DE VUYST. Uit dit huwelijk:
3aca Julienne DE VUYST, geboren 31-12-1937 Aalst. Gehuwd (1)
Christiaan VERSTREPEN-Scheiding. Gehuwd (2) Jan ARENTS.
Uit deze huwelijken:
3acaa Anne VERSTREPEN
3acab Filip ARENTS
3b Arthur Marie MISSEGHERS, geboren 01-05-1883 en overleden 06-11-1955.
Gehuwd 06-08-1912 Leonie Xaveria DE MAESSCHALK
Uit dit huwelijk:
3ba Emile Augustus MISSEGHERS, geboren 03-10-1913 Moerbeke, Gehuwd
18-02-1946 Bertha DE MEY. Uit dit huwelijk:
3baa Anne Marie MISSEGHERS, geboren 20-04-1955 Sint Niklaas.
Gehuwd Zele CHRIS LUNT. Uit dit huwelijk:
3baaa Hellen LUNT, ° 05-04-1984 Lier
116
3bb Lydia Augusta MISSEGHERS geboren 01-01-1920 Gehuwd 28-04-1942
Moerbeke Joannes VAN MELE . Uit dit huwelijk:
3bba Anne Leonie Benoit VAN MELE geboren 22-02-1943,
gehuwd 25-07-1964 Etienne VERWULGEN. Uit dit huwelijk:
3bbaa Els Lydia Emma VERWULGEN, geboren
Sint Niklaas 25-08-1965, gehuwd 17-08-1990
Jan VAN KETS. Uit dit huwelijk:
3bbaaa Tim VAN KETS,
geboren 22-10-1994
3bbab Carl Jan Constant VERWULGEN
geboren 11-10-1968 Sint Niklaas
3bbb Leona ANNA ARTHUR VAN MELE geboren 10-08-1946
Sint Niklaas en overleden 08-11-1995 St Gillis
3bbc Paul Emiel Maria VAN MELE geboren 20-08-1949 Zelzate.
Gehuwd 09-08-1974 Moerbeke Lilianne Marie VAN DAMME
Uit dit huwelijk:
3bbca Wim Jan VAN MELE geb.18-05-1978 Gent
3bbcb Tom Arthur VAN MELE geb. 03-06-1981
Gent
05-12-1973.Gehuwd Moerbeke Emiel van SCHOOTE
Uit dit huwelijk:
3ca Andreus VAN SCHOOTE, geboren Stekene Mei 1910 en overleden Aalst.
Gehuwd 16-12-1935 Aalst met Simone Defenfs
Uit dit huwelijk:
3caa Emiel VAN SCHOOTE geboren November 1935
3cb Paul VAN SCHOOTE geboren Februari 1914 en overleden te Aalst.
Gehuwd December 1943 met Victoire VAN AUDENHOVE
Uit dit huwelijk:
3cba Diane VAN SCHOOTE
4.Alphonse MISSEGHERS ° 15-09-1861 Koewacht en aldaar † 27-09-1939
huwt 26-08-1890 Theresia NOENS.† 09-11-1963
Uit dit huwelijk:
1 Margaretha Maria volgt 5
2 Delphina Maria ° 14-04-1892 † 09-11-1982 Huwt Jacob BEAUFORT
3 Domien 1893 – 1963 Huwt Silvia Van De GORRE
4 Theophiel 1864 – 1970 Huwt Magdalena Van RAETINGEN
5 Jan 1895 – 1988 Huwt Louisa VARENDONCK ,
Uit dit huwelijk Yvonne gehuwd met Frits DE MEIJER, 4 kinderen
6 Emiel 1898 – 1972 Huwt Emma BAERT.
7 Charles 1904 – 1951 Huwt Maria CAMMAERT
5. Margaretha Maria MISSEGHERS ° 04-06-1891 † 11 -05-1980
huwt Lambertus Gertrudus WALDER ° 31-08-1890 † 22-03-1986
Uit dit huwelijk
1.Cornelis Johannes Lambertus WALDER ° 19-04-1918 † 04-1986
Arts te Eindhoven. Huwt Mieneke STRÄTER
Uit dit huwelijk
117
1. Marlous ROOS-WALDER
2 Margareth WALDER
3 Bart WALDER
2. Joke WALDER ° 12-01-1921
Huwt HAMANN, tandarts Beverwijk
Uit dit huweljk:
1. Bert huwt May- Li-Auw-Wong. Kinderen Michael en Fleur
2. Frans huwt Jeanet .Kinderen Marijke en Maaike
3. Kees huwt Yvonne Oort Kinderen Rzemarijn,Merel,Sterre en Eva-Linde
3. Fons WALDER ° Breda 28-03-1922 Neurochirurg, hoogleraar Nijmegen
Huwt Tilburg Helène KLEINTJES
Uit dit huwelijk:
1.Marijke WALDER huwt Eric DEN HAAN
Hun kinderen: Marc, Helène en Monique
2. Heléne WALDER huwt Jos CUPPENS
Hun kinderen: Jos en Charlotte
3. Fons WALDER huwt Corinne DE KUYPER
Hun kinderen : Vivien, Fons, Fleur, Kiki en Guy
4. Pieter Bas WALDER huwt Anemarie BERBËE
Hun kinderen Daan en Job
BURM
D X 5.
Gegevens van deze familie zijn bekend uit een oudere stamreeks . Zij zijn afkomstig van Paul
BURM°, woonachtig in Haren Groningen, en Alfons BURM priester te Roosendaal.
Die stamreeks vangt aan met Hubertus BURM geboren 1746, gehuwd 1769 met Joanna
Maria COLLEVAER, vader van Hubertus Levinus 1787 – 1865. gehuwd 1810 met Anna
Catharine DE GIJSEL. Op Internet ook te vinden.
Uit dit laatste huwelijk stamt Petrus BURM gehuwd met Amelia PUYLAERT
Amelia PUYLAERT geboren Axel 15 dec. 1824 en aldaar overleden 13 Nov 1885.,dochter
van Johannes PUYLAERT IX en Sophia Regina Van HAELST.
Uit dit huwelijk:
1. Augustus Hubertus BURM º Hulst 21-09-1847, Priester Bisdom Breda
2. Johannes Franciscus BURM º Hulst 22-04-1849 huwt
1. Amelia Joana VAN DUYSE
2. Cornelia VERMAST
118
3.
4.
5.
6.
Josephus Modestus BURM º Hulst 16 -09-1850 en† Axel 16-12-1925 Ongehuwd.
Ludovicus Hypolitus BURM º Hulst 20-12-1851 en †Axel 05-11-1924 Ongehuwd
Justina Francsca BURM º Hulst 27-04-1853 en † aldaar 04-10-1927 Ongehuwd
Carolus Joannes BURM º Hulst 01-09-1855 en † aldaar 09-10-1939 Huwt
Eugenia Isabella FRICOT (18e kind0 7. Henricus Maria BURM º Hulst 04-02-1860 en † aldaar in “Liefdehuis”
8. Tille BURM º Hulst 1866 en aldaar † 1868.
Uit het huwlijk van Carolus met Eugenia FRICOT :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Eugene Petrus Ghislenus BURM º Hulst en † Biervliet 1968 Pastoor
Emile º en † 1889
Emile º en † 1890
Odile º en † Amersfoort 1991 Huwt Leo d’HAENS † Kamp Java 06-01-1945
Anna Amelia Nathalia 04-04-1892 huwt 196? Willem THUNISSEN
Jan º 25-04-1893 Huwt Johanna PIECK 1901 en † Hulst 23-10-1990
Maria º 1894 en † Amsterdam 18-04-1973 Huwt Piet HELSLOOT.
August º 22-08-1895 en † 30-06-1984 Bergen op Zoom.Huwt Rie SNOYINK.
Jo º 1896 en † 1957. Huwt Liska Van MINDUM. Ki nderen in Zuid-Afrika.
Justine º 1897 † 1898
Julia º 1809 † 1922
Justine º 10-04-1900 en †12-08-1986.Huwt Alfonsus BASTIAENSSEN
Rosa º 21-09-1901
Tilly º 11-02-1903 en † 09-09-1984. Huwt Paul KONGS Kinderen Belgie
Jeanette Eugenie Augusta º 09-04-1904 en † 18-11-1959 Vught (Voorburg)
Charles Jan Odilon º 06-04-1905 en † 28-01-1972. Huwt Paula Johanna Nathalie
MOONEN 1910 – 1962 en (2) Bertha Josephina Van SANTVOORT
17. Franciscus º en † 1907
18. Hubertus º 01-01-1908 en † Singapore 10-11-1945.Huwt May PRICE
Zie het schilderij van dit gezin hierboven in de stamreeks bij Johannes
PUYLAERT IX
KARSTEL
D XI A 3
Gegevens uit eigen achief en van Marius Alfons KARSTEL,
1. Amelia Maria PUYLAERT, dochter van Charles Ludovicus (X) geboren op 18-08-1868 te
Axel en overleden 21-12-1952 te Breda. Gehuwd te Zuiddorpe op 03-01-1888 met
Henricus Robertus KARSTEL, docent M.O.in Hulst en Sas van Gent, hoofd der school,
penningmeester van de Rabobank (toen Boerenleenbank).
Vanwege zijn grote verdiensten voor de vluchtelingen in WO I kreeg hij van Koning
Albert de Belg Kon.Orde. Hij was de zoon van Wilhelmus Johannes, drogist en
Chocolade-fabrikant en Alida van BUUREN. Henricus was een begaafd violist, in
zijn jonge jaren nog 1ste violist in het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Later was hij
hoofdder school te Zuiddorpe, en docent M.O. Hoewel aanvankelijk geweerd door de
familie, is hij later een der meest gewaardeerde en sympathieke leden daarvan geworden.
In een familiegeschiedenis door Marius KARSTEL staat dat hij huwde met het mooiste en
119
rijkste meisje uit de verre omtrek. Bij de PUYLAERT’s werd verteld dat de toestemming
om haar te huwen pas door een voorgewende zwangerschap is afgedwongen waarbij dan
steeds door mijn vader verteld werd dat het de aardigste en waardevolste oom is gebleken.
Er is een uitgebreide stamreeks en parenteel van de familie Karstel(= Kerstel en Kristel,
en CASTEL)verschenen door een groep uit de medewerkers van de NOS. (ivm
programma "Allemaal familie")
Uit dit huwelijk:
1a Wilhelmus Johannes Josephus KARSTEL geboren 27-08-1888 Zuiddorpe.
Volgt 2a
1b Alida Mathilde KARSTEL, geboren 16-10-1890 Zuiddorpe en overleden
05-08-1968 Breda
1c Alina Caroline Maria KARSTEL, geboren 20-01-1892 Zuiddorpe Volgt 2b
1d Maria Josephina KARSTEL ° 15-03-1894 Zuiddorpe. Volgt 2c
1e Anna Emilia KARSTEL ° 20-12-1897 Zuiddorpe. Volgt 2d
2a. Wilhelmus Johannes Josephus KARSTEL geboren 27-08-1888 Zuiddorpe en gestorven
07-07-1944 in Japanse gevangenschap te Muntok (Banka).Gehuwd met Miena SARIE,
geboren 1890 op Java en overleden Vinkeveen 22-08-1978.
Uit dit huwelijk:
2aa Magdalena Maria KARSTEL, geboren 15-10-1915 Java, overleden
02-02-1978 Uithoorn. Onderwijzeres Hoofdacte. Gehuwd met Sjef
HOLLEMAN, referendaris Verz. Mij Nationale Nederlanden. Overleden.
Uit dit huwelijk:
2aaa Karel,
2aab Paul,
2aac Marijke, gehuwd met KOETSE
2ab Henricus Robertus KARSTEL, geboren 15-07-1918 te Pemalang Java. Wij
hadden met hem een goed contact. Zeer sympathiek stel. Overleden 2006
Bosbeheerder op Nieuw Guinea, en na terugkomst administratief bij Stork,
Service buitenland. Gehuwd met Marianna Meta BONIN, geboren Den Haag
31-05-1924. Geen kinderen. Begaafd portretschilder, schilderde o.a. Charles en
Mathilde PUYLAERT-IJSEBAERT, onze gezamenlijke overgrootouders.
2ac Marius Alfons KARSTEL, geboren 06-05-1920 Java. De echte geboortedatum
ligt een maand vroeger, maar de primitieve levensomstandigheden dwongen
tot deze datum.Werkzaam bij de KLM. Gehuwd met Charlotte Catharina
Francisca HUYBREGTS geboren 04-08-1924 en overleden 21-04-1978
Uit dit huwelijk:
2aca Willem Johannes Jozef KARSTEL geboren 's Hertogenbosch.
Kapitein Kon. Nederlands Leger
2acb Adrianus Cornelis Johannes KARSTEL, geboren 28-05-1946 's
Hertogenbosch. Luchtmacht Techn. Dienst. Gehuwd met Elly
Elisabeth Johanna van den HEETKAMP
Uit dit huwelijk:
2acba Johanna Elisabeth KARSTEL, ° 20-08-1970
Den Haag.
2acbb Arnoldus Johannes KARSTEL, ° 01-06-1976 Breda
2acc Henricus Robertus KARSTEL, geboren 17 Juli 1948 te‘s Hertogen
bosch. Systeemspecialist Hoofdafdeling Natte Infrastructuur
Min. Verkeer en Waterstaat. Gehuwd met Francicisca Maria
Dorothea SCHRIJVER geboren 08-12-1947 Den Bosch
Uit dit Huwelijk:
120
2ad.
2ae
2af
2ag
2ah
2ai
2aj
2acca Henricus Robertus KARSTEL ° 10-07-1973 Den Haag
2accb Angela Maria KARSTEL, ° 19-04-1975 Den Haag
2acd Cornelis Cyprianus KARSTEL, 17-04-1958 Den Haag.
Hoofd Verkoop Deurenfabriek Bruynzeel. Gehuwd met Karin Ellen
MEYER d.v. huisarts, geb.29-01-1957.
Uit dit huwelijk:
2acda Ilse Josee KARSTEL,
° 29-08-1986 Den Haag
2acdb Rik Robert KARSTEL,
° 23-05-1988 Den Haag
2acdc Tim Christiaan KARSTEL, ° 28-01-1992 Wijk bij
Duurstede
Johannes Emiel KARSTEL, geboren 25-09-1922 te Soebang en overleden te Oss
08-12-1995. Electrotechn. PTT Oss. Gehuwd met Maria Theresia KOK, geb.
18-03-1932 te Eindhoven
Uit dit huwelijk:
2ada Peter Jan KARSTEL geb. 30-06-1958 Eindhoven.Typograaf
2adb Rita Suzanna KARSTEL geb. 20-09-1959 Eindh. Apothekers
Assistent, gehuwd met Cornelis Jacobus ZWAARD geb. 20-05-1952
Maasluis, Notaris te Oss
Uit dit huwelijk:
2adba Evelyna Maria Petronella ZWAARD ° 26-02-1995 Venlo
2adc Lucia Irene Marie Helene KARSTEL, geb. 06-10-1962 Eindh.
Bejaardenverzorgster. Gehuwd met Johannes Theodorus Harmen
DUL, geb.10-01-1961 Eindhoven, Vertegenwoordiger
Uit dit huwelijk:
2adca Marlieke Lucinda Catharina Theresia DUL
° 24-10-1990 Eindhoven
2adcb Harm Hendrik Jan DUL ° 17-11-1993 Eindhoven
2adcc Bart Johannes Jacobus DUL ° 12-01-1996
François Wilhelmus KARSTEL ° 26-06-1924 Soebang Java Indonesië
† 16-08-1944 Ammerzoden (verdronken)
Joseph Robertus KARSTEL ° 03-04-1926 Wirosart Java Indonesië
† 16-03-1937 Rotterdam
Herman August KARSTEL ° 03-02-1928 Java Indonesië. Weduwnaar.
Geen kinderen
zoon vermoedelijk Emiel KARSTEL ° ± 1930 Tandjong Priok, en aldaar aan
typhus overleden 1933
Maria (Mariette) KARSTEL ° 10-04-1933 Tandjong Priok Biliton Indonesie
Onderwijzeres met hoofdacte. Gehuwd met Sean GRONOVIUS, makelaar
St.Maarten, geboren Indonesie.
Uit dit huwelijk:
2aia Michael, ingenieur
2aib Edgar, ingenieur
2aic Erik, werkzaam bij Radio Televisie Curaçao
Irene Jeanette Maria KARSTEL ° 04-04-1940 Loeboek Linggare (Zuid Sumatra
Indonesie), onderwijzeres met hoofdacte. † 18-11-1972 Bussum. Gehuwd
met Hendrik Petrus Paulus Maria DINGENOUTS ° 12-03-1940
Zevenbergen, onderwijzer, Hoofdacte, docent tekenen en handvaardigheid.
Uit dit huwelijk:
2aja Ramses Mark Jozef DINGENOUTS ° 07-06-1963 te
Weesperkarspel. Grafisch ontwerper.
121
2ak
2ajb Miriam Isis DINGENOUTS ° 15-05-1966 te Ankeveen.
Boekhoudster. Gehuwd met Kees VAN UUDEN, bouwkundige,
decorontwerper bij het Ned.Omroep Bedrijf
2ajc Tanja Daphne DINGENOUTS ° 01-05-1967 te Ankeveen.
Kunsthistorica- stafmedewerker bij Burough-Britan.
Huwt 20-06-1997 Patrick WELBERGEN.
Johannes Jozef KARSTEL ° 16-08-1941 Pankalpinang Banka Indonesie.
Technisch Bedrijfsintermediair bij Hoogovens. Verantwoordelijk voor alle
werkzaamheden buiten de eigenlijke productie, zoals gebouwen, wegen.
Gehuwd met Anna Wilhelmina Maria ZOONTJES ° 03-09-1942 Castricum
Uit dit huwelijk:
2aka Marcus Richard KARSTEL ° 30-09-1973 Utrecht
2akb Irene Jeanette Sophie KARSTEL ° 16-09-1976 Utrecht
2b. Alina Caroline Maria KARSTEL, geboren 20-01-1892 Zuiddorpe en overleden
29-12-1897 Breda. Gehuwd te Zuiddorpe (Met de handschoen) op 02-10-1918 met
Adrianus Marinus VAN DIJK ° 25-01-1892 en overleden 03-05-1971 Breda, generaal
bd. KNIL.
Uit dit huwelijk:
2ba Mathilde VAN DIJK ° 22-01-1922 te Weltevreden NI. Gehuwd 12-10-1945
Den Haag met Johan Jacob BOSCH ° 02-01-1920 te Pompanua Celebes
Indonesie Gescheiden 31-01 1986 Den Haag.
Uit dit huwelijk:
2baa Jeanette BOSCH ° 23-11-1952 Den Haag. Gehuwd 12-06-1985 Sao
Paulo Brazilie met Eugène KREYSCHER ° 04-03-1947
Kirschheim Teck D. Uit dit huwelijk:
2baaa Kirstin KREYSCHER ° 13-07-1986 Kirschheim
2baab Frederik KREYSCHER ° 12-04-1991 Kirschheim
2bab Irene BOSCH ° 25-06-1954 Den Haag. Gehuwd met Steve
DENEBIEM ° 04-07-1959 San Francisco
Uit dit huwelijk:
2baba Melina DENEBIEM ° 07-12-1984 Tiburon (St.Fr)
2babb Evelyn DENEBIEM ° 29-10-1985 Tiburon (St.Fr)
2bb Alida Amelia VAN DIJK ° 21-04-1927 Tjimahi Ned.Ind.
Gehuwd 29-01-1949 Den Haag, met Max BURG ° Sidoardjo
Uit dit huwelijk:
2bba Yvonne Mathilde BURG ° 02.07-1951 Den Bosch, gehuwd 04-12-1978
Leiden Frans René Maria GEURTS ° 04-05-1849 Bergen (L)
Uit dit huwelijk:
2bbaa Brit GEURTS ° 08-04-1983 Leiden
2bbab Bernd GEURTS ° 23-12-1984 Leiden
2bbb Anne Marie Aline BURG ° 11-05-1953 Den Bosch, gehuwd
16-06-1977 Den Haag met Franciscus Cornelis Maria VAN DEN
BERG ° 27-08-1949 Etten Leur.
Uit dit huwelijk:
2bbba Ward Antonius VAN DEN BERG ° 11-08-1978
2bbbb Guido Franciscus VAN DEN BERG ° 09-07-1980
2bbbc Max Roeland VAN DEN BERG
(allen geboren te Veendam)
° 03-06-1982
122
2bbc Max Maria BURG ° 09-12-1958 Den Haag.
2c. Maria Josephina KARSTEL ° 15-03-1894 Zuiddorpe, overleden 24-05-1974 Den Bosch,
gehuwd 22-05-1828 Breda met Frans HAMELYNCK ° 19-04-1898 Sas van Gent overleden
23-06-1966 Den Bosch
Uit dit huwelijk:
2ca. Marijke Amelia HAMELYNCK ° 26-02-1929 Delft. Gehuwd 05-01-1963 met
Martinus Johannes Theo Kawinus VAN AKKERVEEKEN ° 08-04-1917 te
Christobal Panama
Uit dit huwelijk:
2caa Martinus Petrus Frans VAN AKKERVEEKEN ° 10-04-1964 Breda.
Gehuwd met Valerie SMITS VAN WAESBERGHE ° 13-09-1968
Breda.
2cab Franciscus Maurits Alexander VAN AKKERVEEKEN
° 23-07-1965 Breda Gehuwd 19-06-1997 met Christiane
MOOLHUYZEN ° 04-12-1964. Uit dit huwelijk:
2caba Dirk Martin VAN AKKERVEEKEN
° 19-02-1999 Rijsbergen
2cabb Andries Manhattan VAN AKKERVEEKEN
° 19-02-1999 Rijsbergen
2cb. Hendrik Paul HAMELYNCK ° 25-08-1930 Delft, gehuwd 19-01-1963 met
C.G.L.M.VAN DER HEYDEN ° 26-09-1936. Gescheiden 1979.
Uit dit huwelijk:
2cba. Tanneke W.V.M.HAMELYNCK ° 21-04-1961
2cbb. Freek A.M.HAMELYNCK
° 25-06-1965
2cbc. Frank C.H.M.HAMELYNCK
° 25-10-1968
Hertrouwd 14-03-1980 met Doris S.GELUK
° 26-06-1947
2cc. Theresia Maria Aline HAMELYNCK °15-10-1933 Den Bosch. Gehuwd
05-09-1959 Den Bosch met M.P.C.A.MOL ° 06-04-1931 , gescheiden 1987
Uit dit huwelijk:
2cca Marie-Therèse MOL ° 23-07-1960 Den Bosch, gehuwd met
Steven HOMMERSOM ° 11-07-1962
2ccb Caroline T.W.MOL ° 10-04-1964 Den Bosch, gehuwd
27-05-1988 Mark SISOUW DE ZILVA m.g. ° 21-02-1962
2ccc Annnemieke T.J.MOL ° 29-10-1966 Den Bosch
2ccd Michiel M.P.H.MOL ° 07-10-1969 St.Michielsgestel
2cd. Jan Robert HAMELYNCK ° 07-10-1940 Den Bosch overleden 05-03-1995
Tilburg
2d. Anna Emilia KARSTEL ° 20-12-1897 Zuiddorpe en overleden 30-03-1978 Breda,
gehuwd 05-02-1935 Breda met Gregorius Wilhelmus WUISMAN, glazenier
° 30-01-1896
overleden 01-08-1946 Breda
Uit dit huwelijk:
2da Henricus Gregorius Bernardus WUISMAN ° 29-11-1934 Breda, gehuwd
05-08-1965 Breda met Helena Maria KEVELING ° 31-10-1938.
Uit dit huwelijk:
2daa Chantal Esperance WUISMAN ° 23-09-1971 Breda
2db Wilhelmus Bernardus Gregorius WUISMAN ° 29-07-1936, overleden
12-08-1936 te Breda
2dc Maria Amelia Agatha WUISMAN ° 24-06-1939 en overleden 06-01-1943 Breda
123
2dd Anna Margaretha Amelia WUISMAN ° 30-01-1942 Breda gehuwd 12-07-1965
Breda met Wilhelmus Johannes Hendrikus NUYTEN ° 16-04-1937
Uit dit huwelijk:
2dda Angelique Elisabeth NUYTEN ° 23-09-1967 Breda
2ddb Car
DELLAERT
D XI 6
Gegevens uit eigen archief en Georges DELLAERT en zijn zonen
1. Maria Alina PUYLAERT, dochter van Charles Ludovicus(X) is geboren op 05-08-1871
te Axel en gestorven op 10-05-1960 te Kapellen(B). Zij huwde op 23-jarige leeftijd met
Emile DELLAERT, zoon van Franciscus en Euphemia TACK.
Aline is tot hoge leeftijd op bezoek gekomen in Sas van Gent, en heeft zo veel
bijgedragen tot de "oral history"van de familie. Op zekere dag vond zij de auteur ook
volwassen genoeg (40 jaar) om ook over de financieele achtergronden van haar ouders te
vertellen. Zij was buitengewoon beminnelijk en zachtaardig, wat als typisch voor Puylaert
wordt gezien. Zij is tot haar dood opgenomen gebleven in het gezin van haar
schoondochter en zoon.
Emile is geboren te Westdorpe op 10-10-1874 en gestorven te Kapellen (B) Hij was
brouwer te Hoboken (B)
Uit dit huwelijk:
1a. Alberic DELLAERT. Priester in de orde der Dominicanen. Is missionaris geweest in
Curaçao, waar hij ijverde voor het gebruik van het Papiamento in de Kerk, en
medeoprichter was van de krant “Amigo de Curaçao”. Hij stimuleerde ook, volgens
"Rerum Novarum" de oprichting van Katholieke Vakbonden, met name van de
taxi-drivers. Toen hij later weer eens een bezoek op het eiland bracht, kwamen alle
taxidrivers naar het vliegveld om hem welkom te heten.
Deze activiteiten hebben ertoe geleid dat het Gouvernement bezwaren kreeg. Hij
werd overgeplaatst naar Zuid-Afrika, waar hij in hoge ouderdom overleed.
1b Georges Cyrillus DELLAERT, geboren te Hoboken op 10-04-1911 en gehuwd op
05-09-1938 te Westdorpe met Germaine Emilie Marie VAN WAES, geboren
13-04-1911 Westdorpe d.v. Gustaaf Valerianus en Josephina Maria VAEL, uit
dezelfde stam die reeds is vermeld bij het huwelijk van Mathilde YSEBAERT
met Charles PUYLAERT, de vader van Aline, de moeder van Georges.
Georges is een byzonder mens, met een enorm geheugen, waaraan vele van de
familie anecdoten te danken zijn. Hij heeft zeer gevarieerde werkzaamheden
gedaan, tot hij tenslotte een taak verichtte voor C & A, met name localisaties
zoeken voor hun zaken in Belgie. Hij was op hoge leeftijd nog een perfect
gastheer in zijn ouderen "Home" in Kontich. Hij had een fraaie collectie antieke
tegels en andere bijzondere antieke voorwerpen.
Uit dit huwelijk:
1ba Koenraad Emiel Marie Gustaaf DELLAERT ° 22-01-1940 Kapellen
econoom, werkzaam bij C&A. Gehuwd met Hilde VAN ACKER
Uit dit huwelijk:
1baa Frank ° 14-09-1966 x Katrien HEMELSOET.
Hoogleraar Georgia Inst.Tech.Pittsburgh. Echtgenote
Iuriste. Zoon Thomas ° 19-06-1996 Pittsburgh
124
1bab Diederic ° 04-11-1968 x Sabine SEYNAEVE
IBM Consultan PWC. Echtg. Assurantien.
Zoon Hendrik ° 19-10-2001 Mortsel
1bac Jan x Mania VAN DER CAM .Lerares M.O.
Camera operator film en TV. Zoon Jules ° 20-12-1998.
1bb Maria Josephine DELLAERT.° en † 25-03-1942 .
1bc Willibrord Jozef Marie Alberic DELLAERT ° 12-12-1943 Kapellen
Werkzaam in de Film- en Televisie. Regisseur. Gehuwd met Brigitte
CORNELIS. Gescheiden. Geen kinderen. Relatie met Marleen
TIMMERMANS
Kinderen uit deze relatie
1bca Maninne DELLAERT: x Mounir AMELHAYI, dochter :Imani
1bcb Matthias DELLAERT stud.burg.ingenieur
1bd Evert Gabriel Marie Jozef DELLAERT
° 28-07-1947 Wilrijk
Werkzaam bij C&A. Gehuwd 15-01-1977 voor de wet te Wilrijk en
05-02 voor de kerk te Herenthals met Monique Geneviève Louis
Corneille SEBRECHTS
Uit dit huwelijk:
1bda Siska Andra Koenraad Elisabeth DELLAERT
° 01-08-1978 Wilrijk Apotheker
1bdb Kwinten Franciscus Mathilde Carolus DELLAERT
13-02-1981 Wilrijk Stud.Marketing
1be Frank Marie Theodule DELLAERT ° 20-01-1953 Wilrijk
Orthopedisch chirurg Beveren. Gehuwd met en gescheiden
van N.N. DE PAEPE chirurg
Uit dit huwelijk een zoon : Philippe, stud.
WAUTERS
D XII A
Maria Sophia Josephina PUYLAERT, dochter van Benignus Camillus (XI A) geboren op
04-05-1891 Zuiddorpe en overleden 06-03-1930 AcZ. Amsterdam, en begraven in Assenede.
Gehuwd op 29-04-1914 Zuiddorpe met Louis Gustave WAUTERS landeigenaar en landbouwer
te Assenede, ° 20-11-1890 en aldaar † Sept. 1944 zoon van Theodorus en Marie Thérèse DE
NEVE.
Gustave was Vice-Voorzitter van de Oudstrijdersbond 1914-1918 en Schatbewaarder van de
Kerkfabriek. In WO I raakte hij gewond bij Antwerpen, werd gehospitaliseerd in Engeland, uit
dienst ontslagen, en kwam naar Nederland. Dan deed zich de vreemde situatie voor dat hij
aan deze zijde van de electrische draad stond, en tante Maria aan de Belgische kant. Zo
bestuurde hij zijn boerderij.
Zij is een der eerste patienten die neurochirurgisch zijn geopereerd in Nederland, door de
Poolse arts Oljenick. (hypophyse-tumor, helaas tevergeefs, omdat substitutie nog onbekend
was.)
In WOII zag Grootvader Benignus(XIA) zijn eerste achter-kleinkind ook door de electrische
draad heen, onder toezicht van achterdochtige Duitse Grensbewakers.
Uit dit Huwelijk:
1a Mariette Theodora Mathilde WAUTERS ° 19-10-1919 te Assenede-Staak. Gehuwd
24-08-1939 in Assenede met Hilaire VAN LEUVEN ° 02-10-1913 †26-06-1993,
Landeigenaar en Landbouwer, zoon van Eduardus en Alma RYCKAERT
Uit dit Huwelijk:
1aa Myriam VAN LEUVEN ° 23-06-1941 Watervliet en gehuwd aldaar
29-04-1967 met Eric VAN BRUYSSEL Uit dit huwelijk:
125
Frederic VAN BRUYSSEL ° Gent 02-05-1971, bankier en
gehuwd te Destelbergen 18-05-1996 met Hanka GIET
d.v. André en Vera INGELS.
1ab Mireille VAN LEUVEN ° 01-12-1945 te Watervliet en aldaar gehuwd
met Herman DE VISSCHER . Scheiding uitgesproken.
Uit dit Huwelijk:
1aba Sven DE VISSCHER ° 18-09-1970
1abb Veerle DE VISSCHER ° 25-05-1973
POOT
D XII B 1
Aline Maria PUYLAERT ° 23-04-1898 Biervliet d.v. Augustus Cyr.(XIB)
Gehuwd 16-12-1925 Brussel Henry POOT ° 17-06-1886 Delft
Uit dit huwelijk: Willy ° 14-06-1924 Antwerpen. Deze heeft een zoon
VERHELST
D XII C 2
Gegevens uit eigen archief en Lia Celina Maria Achilles VAN WAES - VERHELST †
Celina Mathilde Maria PUYLAERT ° 16-05-1903 Zuiddorpe, d.v. Henricus Petrus (XI
C), † 14-08-1976 Westdorpe gehuwd 16-05-1923 Zuiddorpe met Eugène Constant
VERHELST, Landeigenaar en Landbouwer, Voorz. Rabobank ° 20-06-1895 Westdorpe
† 29-01-1977 Sluiskil Zhs, z.v Camillus en Louisa Sophia BEGHEYN. Eugène komt
voort uit dezelfde stam Begheyn, bewerkt door Eerw. Pater Paul BEGHEYN S.J., waar
ook Maria Louisa A.G. TEMMERMAN, echtgenote van XII B van afstamt.
Uit dit huwelijk:
1. Frits Camiel VERHELST ° 30-01-1925 Westdorpe x 10-07-1952 Hontenisse Maria
Amelia DE NIJS ° 02-07-1926 Hontenisse d.v. Petrus Josephus en Helena Irma
Maria BUYSSE
Frits vervult talloze functies o.m.Voorz.: Rabobank Sas van Gent, C.H.V.Zeeland
en Hoofdbst.Veghel, Landbouwschap Zld., M. Landbouwschool Hulst,
N.C.B. Westdorpe, en Bestuurslid NIBEM Zeist, N.C.B.Zeeland, Rabo Z.Vl.
Rijks M. Landbouwschool Goes, Ruilverk. Cie, N.A.C.Goes etc.etc. Na de grote
fusies van de polders tot waterschappen werd hij Dijkgraaf van Het Waterschap
De Drie Ambachten (Dat omvat 70 polders, samen 24.000 H.A.)
Uit dit huwelijk:
1a. Myriam Helena Celina VERHELST ° 28-05-1953 Westdorpe adj.
hoofd spelleiding x Bertus Roelof VOORTMAN ° 18-01-48 Smilde,
Drs. Man. N.B. Toer. z.v. Jan Vriezo en Petronella Antoinetta DE GEUS
Uit dit huwelijk:
1aa Eva Maria Petronella ° 29-11-1992 Utrecht
1ab Lara Camille ° 07-07-1994
1b Peter Eugène Frits VERHELST, landbouwer ° 12-08-1956 Westdorpe
gehuwd 12-11-1982 Sas van Gent met Cornelia Janna MEEUWSE
verpleegkundige ° 12-05-1960 Goes d.v. Adriaan en Geertruida Maria
REYNHOUT
Uit dit Huwelijk:
1ba Martin ° 21-11-1988 Terneuzen
1bb Anne ° 10-01-1991 Sas van Gent
2. Frida Maria Louisa Henriette VERHELST ° 29-04-1927 † Westdorpe,
med.analiste,
126
gehuwd 28-06-1969 Terneuzen met Remigius Alphons Marie LAMMENS
° 30-11-1923 Koewacht z.v.Camillus Theophilus en Bertha Maria ALEFS,
directeur basisschool, docent Mid. St. Av. school Vlassersschool.
3. Lia Celina Maria Achilles VERHELST ° 14-06-1930 Westdorpe, † 23-08-1998
Westdorpe gehuwd 3-06-1952 Westdorpe met Georges Joseph Polydore VAN WAES
landbouwer, Commissaris Suiker Unie, z.v. Oscar en Marie Joseph en Maria DENIJS.
Georges stamt uit dezelfde stam VAN WAES waaruit Felicitas YSEBAERTVAN WAES stamt en vele anderen uit deze studie. (Zie hiervoor uitvoerig nr X).
Lia heeft genealogisch werk verrich voor de stam VAN WAES.
Uit dit Huwelijk:
3a Marion Lia Celina VAN WAES ° 22.03.53 Westdorpe med.Anal.
x Franciscus Augustinus Josephus Marie BAECKE .jur. z.v. Remi en
Margriet MICHIELSEN
Uit dit huwelijk:
3aa Augustijn Frans Remi ° 28-01-1979 Den Haag
3ab Wouter Frans George ° 07-04-1981 Leidsendam
3ac Daniel Frans Coen
° 29-06-1984 Zoetermeer
3ad Thomas Frans Marion ° 27-05-1987 Zoetermeer
3b Koenraad George Oscar Eugène VAN WAES ° 27-01-1956 Westdorpe,
landbouwer x 23-07-1982 Philippine Annique Maria Octavie HAERS,
lerares d.v. Eugène Franciscus en Marcella Maria Augusta DE VEIRE
Uit dit huwelijk:
3ba Michel Koen George Eug. ° 18-02-1987 Terneuzen.
3bb Stefan Koen Annique
° 23-06-1988 Terneuzen.
3bc Annabelle Annique Lia ° 13-09-1992 Terneuzen.
3c Margriet Fred. Olga VAN WAES ° 21-03-1959 Westdorpe, med. en
chem.anal. Huwt 17-05-1982 Sas van Gent Paulus Joseph Magdalena
VERGEER ° 17-05-1956 Sas van Gent Afdelings Chef.
Uit dit huwelijk:
3ca Elisabeth Margriet Lia Maria ° 29-06-1988 Westdorpe
3cb Elien Lisette Marion
° 30-04-1990
3cc Angelique
° 28-07-1993
4. Henk Arthur Marie VERHELST ° 14-10-1935 Westdorpe, werktuigbouw-kundig Ir.
x ( 1e) Liesbeth ZIJDERVELD
Uit dit huwelijk:
4a Sebastiaan Constant VERHELST ° 03-11-1961 Drs Toegepaste
Physica. Philips NV Nijmegen. x Liduina Maria Helena KORPEL
° 06-10-1962 den Haag. Dra Ned.Werkzaam bij
Inst.v.Perceptieonderzoek te Eindhoven.
Uit dit huwelijk:
4aa Lucas Bernard ° 24-01-1993 Eindhoven
4ab Hugo Maarten ° 04-02-1995 Wijchen
4ac Kamiel Johannes ° 10-09-1997 Wijchen
4b Lieke Celine Henriette VERHELST ° 12-10-1963 Pijnakker HBO
Telecomm.Amsterdam. Eigenaar "Preferred Software Solutions"
4c Lucia Maria Barbara ° 28-11-1964 Pijnacker HBO handvaardigheden en
Textiel Utrecht x Wilhelmus Petrus VALKS ° 11-12-1966, Boxtel HBO
Informatica
Uit dit huwelijk:
127
4ca Lynn La Digue ° 03-12-1995 den Bosch
4cb Ruby Bloom ° 22-04-1997 Cooma Australie
2e Huwelijk 30-11-1990 Wilhelmina Maria MARTENS ° 28-01-1954 Helmond
directiesecretaresse. Geen kind uit dit huwelijk. Kind van Wilhelmina:
Chantal Eliane MARTENS ° 20-08-1984 Buenos Aires
VAN HEDEN
D XIII A 1
Ghislaine Valentine Maria PUYLAERT ° 08-05-1921 Zuiddorpe, † Berlare
15-04-1966 d.v. Maurice Augustus Benignus PUYLAERT (XII A) en Elvira Stephania
GOVAERT. Gehuwd 04-05-1945 met Philippe Leon Rosalie van HEDEN, huisarts,
geboren op 03-09-1914 te Berlare (B) en aldaar † 22-09-1974. z.v. Auguste †Wetteren
24-03-1935 en Phillipina VAN DIEVOET † Wetteren 11-10-1962
Uit dit huwelijk:
1. Beatrix ° 30-05-1946 Berlare, redacteur, gehuwd Berlare 13-08-1971 met Raymond
LELIAERT, ° 12-06-1944 Economist, z.v. Camiel en Irene JANSSENS.
Uit dit huwelijk:
1a. Annik ° 06-07-1972 Gent
1b. Isabel ° 06-11-1973 Gent
1c. Frederik ° 25-02-1976 Gent
2. Ronny ° 14-10-1947 Berlare, boekhoudster, gehuwd Berlare met Guy ROSSEEL,
ondernemer ° 20-10-1945 Berlare z.v.Paul en Angèle van UYTVANCK.
Uit dit huwelijk:
2a. Caroline ° 24.04.1974 Berlare
2b. Veronique ° 29-06-1976 Berlare.
3. Frank ° 04-10-1949 Zele, jurist, gehuwd te Berchem 10-05-1983 met Margot
ROSSEEL d.v. Paul en Angèle van UYTVANCK
Uit dit huwelijk:
3a. Benedicte ° 24-02-1985 Wilrijk
3b. Catherine ° 02-01-1987 Wilrijk
4. Luc Roger Henri ° 19-06-1953 Zele, economist, gehuwd te Halen 22-07-1977 met
Lisette Clementine Maria Almadine VAN HELMONT ° 21-05-1953 Halen,
lerares, d.v. Emile Maurice en Firmine Charlotte Margaretha Jeanne Blanche
VAN SCHOENBEEK.
Uit dit huwelijk:
4a. Herbert Gerd Marion ° 07-08-1973 Antwerpen. Bij adoptie 1983
4b. Liesbeth Anki Luc ° 12-12-1980 Leuven
4c. Lore Trix Pros
° 17-08-1982 Leuven
4d. Kwinten Miel Ronny ° 06-05-1984 Leuven
5. Annick ° 03-04-1957 Zele, gehuwd Antwerpen 03-04-1982 met Henri (Rik)
PEETERS huisarts ° 05-12-1951 Hasselt z.v. René en Jetta GIELEN.
Uit dit huwelijk:
5a. Jochem ° 05-01-1983 Berchem
5b. Matthias ° 02-10-1984 Berchem
5c. Jasmin ° 01-04-1987 Berchem
128
GREGOIRE
D XIII A 3
Arlette Alma Julienne PUYLAERT ° 06-09-1926 Zuiddorpe, d.v. Maurice Augustus
Benignus (XII A) en Elvira Stephania GOVAERT gehuwd te Zuiddorpe 20-09-1947 met
Roger Arthur Alix Marie GREGOIRE ° Brugge 30-10-1919 Dir. Eig. Fabriek
Landbouw-werktuigen.
Uit dit huwelijk:
1. Carlos ° 20-04-1949 Overmere, gehuwd Brigitte VERCRUYSSE, ° 01-08-1953.
d.v. Carlos, bouwkundig ingenieur en Elsa DEDEKEN te Gent. Carlos is opvolger
van zijn vader als directeur van de fabriek landbouwwerktuigen.
Uit dit huwelijk:
1a. Nicolas ° 28-06-1976 Gent
1b. Emanuel ° 12-06-1978 Gent
2 . Stanislas ° 28-07-1952 † 1952 Overmere
3. Ingrid Elvire Philippine ° 14-05-1954 Berlare, gehuwd Dirk Albert Maria Corneel
DE STERCKE ° 20-12-1952 Antwerpen, z.v. Alfons Corneel Emma, nijveraar, en
Magdalena Henrica SEGERS.
Uit dit huwelijk:
3a. Timothy Arlette Patrick Elvire
° 08-08-1978 Duffel
3b. Kristoffer Carlos Bernadette Roger ° 23-09-1979 Duffel
Beiden zijn student.
4. Stanislas Etienne Ghislaine ° 07-05-1957, zelfstandige, gehuwd met Katrin Marie
Irene SONNEVILLE ° 20-02-1958 d.v. Paul, huisarts, en Magda ROGGEN.
Uit dit huwelijk:
4a. Julie Carlos Magda ° 18-07-1984
4b. Mathieu Ingrid Paul ° 04-12-1988
VAN VUGT
D XIII A 4
Denise Maria Georgette PUYLAERT ° 31-01-1928 Zuiddorpe d.v. Maurice Augustus
Benignus PUYLAERT (XII A) en Elvira Stephania GOVAERT gehuwd met Ir. Johannes
Theodorus van Vugt ° 12-02-1922, lid Raad van Bestuur N.V.Wagemakers, directeur
Jonker Fris, fabriek Vruchtenconserven.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Adrianus Stephanus Maria ° 11-02-1954 Heusden, huisarts te Arnhem.
Partner sinds 21-12-1981 Mieke KOCH ° 11-03-1957 Breda d.v. Johannes en
Gertruda LEUSINK.
Kinderen uit dit (huwelijk):
1a. Maartje Willemijn Adwa ° 19-12-1983 Oosterho
1b.
1c.
Nijs Johan Koshi
Mauk Sywert
° 27-01-1985 Dzodze Ghana
° 04-01-1988 Helmond
129
1d.
1e.
Aaike Willem
?
° 03-11-1989 Helmond
° 1993
2. Maria Josephina Mauricette Denise ° 31-01-1955 Heusden, psycholoog V.U. Partner
sinds 1976 Hans Robert GOEDE, ° 10-12-1954 Landsmeer z.v. Dirk
Lambertus, procuratiehouder rederij Vinke en Co. en Maaike DEN BRAVEN.
Uit dit (huwelijk):
2a. Winke Valerie Goede ° 07-08-1986 Amsterdam
2b. Tessel Saimi Goede ° 24-12-1988 Amsterdam
3. Catharina Ghislaine Adriana Maria ° 04-03-1956 Heusden, beeldend kunstenaar.
Partner sinds 1978 Roberto Virgilio Ruggiu, beeldhouwer z.v. Giovanni Maria
en Luciana DI STEFANO.
4. Beatrice Gerardina Stephana Maria ° 08-11-1957 Heusden, grafisch vormgever en
docente. Partner sinds 1975 Renatus Maria POORT ° 22-11-1958 Amsterdam
psycholoog, z.v. Pieter Cornelus en Genoveva Elisabeth Maria DE KLERK.
Uit dit (huwelijk):
4a. Eva Denise Poort ° 22-04-1991 Utrecht
5. Marcus Philippus Arlette Maria, ° 27-12-1959 Heusden, musicus, componist,
partner sinds 1979 Catharina Adriana Josepha VAN DOORN ° 01-12-1961
's Hertogenbosch conservatorium Utrecht z.v. Herman Maria en Cornelia Elisabeth
SNIJDERS.
6. Lucas Roger Dyonisius Maria ° 04-10-1962 Vlijmen TU Delft, techn. natuurk.
Partner sinds 1989 Saskia Gemma Josepha SPLIET ° 07-10-1966 Haren-Megen
M.TU S. Vrije Ped. Ac. d.v. Petrus J en Hendrika Chr. M. SARIS
7. Matheus Carlos Beator Maria ° 12-05-1964 Vlijmen, internat econoom. Partner sinds
1992 Laura Maria McLELLAN ° 10-06-1969 te Falkirk Schotland
vrijetijdswet. Docente Engels d.v. Gilliesbuig William en Anne CASSIDY.
WIJFFELS
D XIII B 2
Maria Louisa Irma Armanda PUYLAERT, geboren op 08-12-1924 te Sas van Gent,
dochter van Julien Henri Benignus XII B PUYLAERT en Maria Louse Alphonsine
Ghislaine TEMMERMAN. Gehuwd op 04-05-1950 te Sas van Gent met Carlos Camille
Stephanie Marie WIJFFELS, chirurg, geboren op 19-05-1923 zoon van Gustave André
WIJFFELS en Imelda Aimée Marie KERCKHAERT. Carlos werkte als Chirurg in het
St.Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Overleden Knokke 11-11-1999.
130
Gezin Wijffels – Puylaert 1998.
Vlnr staand: Peter, Heycoline, Guust en
daaronder Christophe, Diederik, Pia,
Stephanie, Mieke en daaronder Charlotte,
en daarboven Willem, Dieuwertje, Bart,
Frank en daaronder Marie, Beatrice.
Zittend Ria, Carlos, Sylvia, Maxime of Axel
(aan haar voet), Lineke met Marielou,
Isabelle en staande Marie en Baptiste.
Zittend : Lidy, Cesar, Boudewijn en Tjeerd.
Uit dit huwelijk:
1. Gustaaf Julien Carlos Marie WIJFFELS, huisarts geboren op 24-02-1951 te Breda.
Gehuwd (1) op 12-05-1979 te Aardenhout (Haarlem) met Lidewijde Monique
Antoinette Marie DE ROY VAN ZUYDEWIJN, geboren op 17-09-1953 te Abcoude,
dochter van Jean Marie de ROY VAN ZUYDEWIJN en Anna RIJNJA, overleden
19-02-1995 te Tilburg.
Uit dit huwelijk:
1 Stefanie Anne Marie
° 09-05-1981 Amsterdam. Arts 2007
2 Diederik Jan Carlos
° 27-04-1983 Terneuzen med.stud.Amsterdam
3 Christophe Gustave Julien ° 08-08-1985 Tilburg
med.stud.Amsterdam
Gehuwd (2) 2002 Karin DELESCEN. d.v. Leonard en Maria Catharina TISSEN.
131
2. Marie-Louise Jacobine Beatrice WIJFFELS geboren op 26-08-1953 te Amsterdam,
gehuwd op 21-03-1986 te Bergen (N.H.), met Ir. Willem Frederik Anthonie Baron
RÖELL van HAZERSWOUDE, Kapt.Luit ter Zee, Adj.van H.M.Koningin Beatrix
1996-1999, zoon van Robert Jan Hendrik en Johanna VOUTE
Uit dit huwelijk
1 Jkvr. Charlotte Jacobine Marie
° 06-05-1987 Den Haag stud.Psych. Leiden
2 Jhr. Willem Frederik Boudewijn ° 12-05-1989 Den Haag med.Stud. Leiden
3. Frank Carl Elisabeth Maria WIJFFELS, orthopaed, geboren op 17-10-1955, gehuwd op
28-05-1983 te Heemstede met Heycoline Dieuwertje VISSER, geboren op 01-01-1957 te
Heemstede, dr.van Anne Henri Marinus en Geertruida DE WOLFF PEEREBOOM
Uit dit huwelijk:
1 Dieuwertje Henriette Maria
° 28-03-1986 Amsterdam Stuwardess
2 Tjeerd Dirk Gustave
° 11-03-1988 Amsterdam
3 Freek Francis Camiel
° 14-10-1990 Malden
4. Marie Beatrice Jacqueline Dominique WIJFFELS, styliste mode, geboren op 29-04-1959
te Tilburg. Gehuwd op 21-09-1985 te Toulouse met Marc Jacques Frederick LABAT,
fabrikant in sieraden en mode-accessoires, zoon van Colonel André LABAT en Paule
BULLIARD.
Uit dit huwelijk:
1 Marie Louise Paule ° 06-12-1986 Parijs, stud.media journalistiek
2 Cesar Carlos André‚ ° 20-02-1989 Parijs
3 Baptiste Marc Emile ° 30-06-1993 Parijs
5. Marie Ghislaine Imelda Francoise WIJFFELS, tandarts, geboren op 31-01-1961 te
Tilburg. Gehuwd op 03-06-1989 te Knokke met Albert Theodoor Vincent WAGEMAKERS,
industrieel ontwerper, geboren 27-09-1959 te Empel en Meerwijk, zoon van Petrus
Cornelis Adrianus Henricus en Johanna Adriana Lambertina RAVENSTEIN
Uit dit huwelijk:
1 Pia-Maria Johanna
° 12-10-1990 's Hertogenbosch
2 Isabel Ghislaine Maria
° 13-10-1992 's Hertogenbosch
3 Marilou Caroline Pietertje
° 22-04-1995 's Hertogenbosch
4 Juliette Sterre Monica Marie ° 13-11-1998 ’s Hertogenbosch
6. Marie Sylvie Charlotte Gustave WIJFFELS, Mr Jur, Logopediste, geboren op 28-05-1963
te Tilburg. Gehuwd op 21-11-1992 te Gent met Peter Richard Simon Paul Marie van
BELLE, architect, zoon van Robert Gustave Leonie en Lydia Louisa Yvonne
de BRUYCKER. Overleden Gent .
Uit dit huwelijk:
1 Lidy Louise Marie
° 07-12-1993 Gent
2 Maxime Camille Marie ° 05-01-1996 Gent tweeling met
3 Axelle Robertine Marie ° 05-01-1996 Gent
132
CUIGNIEZ
D XIII B 3
Beatrice Irma Maria Maurice PUYLAERT, med. analiste, geboren 07-02-1928 te Sas
van Gent, dochter van Julien Henri Benignus (XII B) gehuwd op 05-08-1954 te Sas van
Gent met Dr Jacques Felix Victor CUIGNIEZ, internist en biochemicus geboren
09-10-1926 te Gent, zoon van Dr Gerard , internist, en Marie Louise DAELS.
Jacques heeft een klin.biol.laboratorium gesticht te Gent waar ook Beatrix werkte, en nu
hun kinderen Philippe en Dominique.
Gezin Cuigniez – Puylaert in het
Winterpalace in Luxor met als gasten
de zusters en broers van Trix, en een
vriendin Dédé .October 2006.
Vlnr : boven : Christophe, Isabelle,
Penelop, Maxine, Daphne, Heidi,
Laetitia, Matthew en Junior.
Daarnaast (rechts) staand: Jean-Paul
en Francies.
Zittend achter: Basile, Annick, Niké,
Charles, Bruce, Patrick en Andrew.
Zittend voor: Arthur, Loíc, Robin, Els,
Dominique, Pascale en Marie-Catherine
Onderste rij: Frank, Ria, Carl, Trix,
Jacques, Pia, Dédé en Philippe
133
Uit dit huwelijk:
1. Francis Julien Gerard CUIGNIEZ, röntgenoloog, geboren 09-06-1955 gehuwd te
Gent met Marie-Catherine POPPE dochter van Mr.Wim en Andrée van de PUTTE.
Uit dit huwelijk:
1 Matthew
° 16-11-1986 Gent stud. Vastgoed Gent
2 Laetitia
° 29-02-1988 Gent stud. Rechten Gent
2. Philippe Jacques Rudi Marie CUIGNIEZ arts klin. bioloog, geboren 30-06-1956 gehuwd
met Heidi CAPIAU, kinderarts geboren 23-10-1961 dochter van Geert en
Otgiva DE RIJCKER
Uit dit huwelijk:
1 Junior James Jacques
° 12-01-1988 Gent stud.economie Gent
2 Maxine
° 29-01-1990 Gent
3 Penelope
° 06-03-1991 Gent
4 Loïc
° 28-08-1992 Gent
3. Dominique Marie Catherine CUIGNIEZ apoth.bioloog, geboren 01-07-1957 gehuwd met
Patrick FECHEYR-LIPPENS, gezagvoerder piloot Sabena, zoon van André (†), en
Mireille MASEREEL, adoptief zoon van Jacques LIPPENS.
Uit dit huwelijk:
1 Bruce
° 03-07-1984 Gent
Burg.Ir Handel
2 Andrew
° 29-03-1986 Gent
stud.Burg. Ir Handel
3 Daphne
° 16-06-1989 Gent
stud.biotechnologie
4. Pascale Elisabeth Caroline CUIGNIEZ, Lic.Lich.Opvoed., kinesitherapie geboren
30-05-1961 gehuwd met Jean Paul PONNET Deurwaarder-Veilingm., zoon van Denis
Alois en Irma DE MAERSCHALCK.
Uit dit huwelijk:
1 Robin
° 29-01-1993 Gent
2 Nikè
° 30-10-1995 Gent
5. Christophe Frank Marie CUIGNIEZ Burg. Ing. Scheik. geboren 09-11-196 Gent.
Gehuwd met Annick CLAES, Burg. Ir. Electronica, dochter van Prof. Paul
en Mia CAMERLINCKX.
Uit dit huwelijk:
1. Isabelle
° 13-05-1991 Gent
2. Charles
° 29-03-1993 Gent
3. Basile
° 14-07-1994 Gent
4 Arthur
° 11-03-1997 Gent
134
TUTEIN NOLTHENIUS
D XIV A 2
Marie Catherine Beatrice Josephine Elisabeth PUYLAERT, Patholoog-Anatoom,
geboren op 07-02-1954 te Leiden. Gehuwd op 31-03-1979 te Bosch en Duin met
Paul Arthur TUTEIN NOLTHENIUS, oogarts, zoon van Ir. Rudolf en Jonkvrouwe
Jacoba van BEYMA THOE KINGMA.
Marie Catherine (Cathelijne) werkt als Patholoog-anatoom in Helmond en Paul als oogarts in
Eindhoven.
Uit dit huwelijk:
1 Julie Lydia Elise
2 Charlotte Jacoline
3 Heleen Elisabeth
4 Paul Rudolph Arthur
°
°
°
°
31-01-1982 Nijmegen
10-11-1983 Curacao
10-03-1985 Curacao
26-03-1988 Wageningen
Gezin Tutein Nolthenius - Puylaert
vlnr: Charlotte, Paul Jr., Heleen, Paul Sr., Cathelijne en Julie.
stud.med. Groningen
stud.med. Amsterdam
stud.tandheelkunde Gron.
stud.econometrie Groningen.
135
WIELENGA
D XIV A 3
Elisabeth Mary Pieter Julienne PUYLAERT, geboren op 11-07-1955 te Tilburg, gehuwd
op 29-09-1979 te Bosch en Duin met Dr Robert Peter WIELENGA, cardioloog, zoon van
Dr. Douwe Klaas, internist, en Dorothy Mary JANSSEN.
Rob werkt als Cardioloog in het Ignatius-Ziekenhuis en De Klokkenberg
Uit dit huwelijk:
1 Douwe Klaas Robert
2 Matheus Carolus Benignus
3 Maria Cathelyne Dorothy Elis.
4 Andreas Pieter Julien
° 03-02-1982 Nijmegen stud.econometrie A’dam
° 03-02-1982 Nijmegen stud.med. Amsterdam
° 10-09-1986 Breda
stud.media Amsterdam
° 30-06-1990 Breda
Gezin Wielenga - Puylaert
Vlnr: Douwe, Maria, Thijs, Elisabeth, Andreas en Rob
136
KUITERS
D XIV A 4
Charlotte Godelieve Maria Elisabeth PUYLAERT, tandarts, geboren op 20-03-1960,
gehuwd op 25-11-1989 te Bosch en Duin met Gustave Ronald Richard KUITERS,
Dermatoloog, zoon van Cornelis Martinus Nicolaas, Kap. t. Zee, arts en Margaretha
DUBBELDAM
Charlotte werkt als tandarts te Heerde, en Guus als dermatoloog in het Sophia Ziekenhuis
(en De Weezenlanden) in Zwolle
Uit dit huwelijk:
1 Thade Nicolaas
2 Eduard Rudolf
3 Friso Julien
° 01-07-1990 Zwolle
° 24-05-1992 Zwolle
° 09-10-1994 Zwolle
Gezin Kuiters - Puylaert
Vlnr : Charlotte, Ward, en daarnaast van boven af : Guus,Thade, Friso.
137
DE CLEENE
D XIV B 1
Valerie Antoinette Marie Therese PUYLAERT, geboren 07-04-1967 te Sas van Gent.
Dochter van Frank (XIII C) en Pia POELS. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-08-1992
met de 30-jarige Philippe Marie Joseph Leon DE CLEENE, zakenman, zoon van Marc
Marie Louis Nathalis en Maria Helena Josephina Edmond Paula VAN
THILLO.
Uit dit huwelijk:
1. Joseph Franciscus Maria Helena ° 09-10-1994 Antwerpen.
2. Denise Stephane Frederique
° 07-07-1996 Antwerpen.
3. Julien Christophe Maria Pia
° 17-08-2001 Anrwerpen.
Het gezin De Cleene – Puylaert. (2008)
Van links naar rechts: Denise, Valerie, Julien, Philippe en Joseph.
138
LITERATUURLIJST
Zie ook in de Inleiding de prominente persoonlijke bronnen.
Acker Koen van. "Familiegeschiedenis van Acker" (Ms 1974) Copie Fam.Arch.B 88.
Adriaenssen L.W.F. "Het altaar van Maria Magdalena te Hilvarenbeek"
Brab.Leeuw XLV(1966)
Adriaenssen L.W.F. Elf generaties Moonen, Namen, Data, Anecdoten
De Brab.Leeuw XIX XX (1970,1971)
Adriaenssen L.F.W. Hilvarenbeek onder de Hertog en onder de Generaliteit. Sociale en
economische geschiedenis van een Kempendorp tussen 1400 en 1800.
(Hilvarenbeek 1987)
Adriaenssen L.W.F. "Non omnia possumus omnes" Genealogie van het geslacht Van Den
Nieuwenhuysen 1400-1800 (Den Bosch 1988)
Adriaenssen L.W.F. Geschiedenis van de familie Trompenaars, Trümpener, Trompeneers,
Trimpeneers, Trompe en Tromp in de Brabantse en Limburgse Kempen
1347-1919 (Amsterdam 1989)
Adriaenssen L.F.W. Welpen van de Brabantse Leeuw. Sectie voor Geslacht-Naam- en
Wapenkunde. Het Brabants Genootschap 1991. (Fam.Arch.C 40 )
Adriaenssen L.W.F. "Zes eeuwen niet van huis. Een Esbeekse genealogie(1395-1989)"
De Brab. Leeuw XXXVIII (1989)
Adriaenssen L.W.F. "De erfgenamen van Heer Ghysel Back"
De Brab.Leeuw XL,XLI (1992)
Adriaenssen L.W.F. “De oudste Generaties van de familie Van Spaendonck”
De Brab. Leeuw LII (2003).
Adriaenssen L.W.F. Als hierachter een afgekorte naam staat, betekent dat dat die auteur
door Adr.is geciteerd, dat ik die daarom vermeld maar niet zelf heb ingezien.
Zij staan voluit in de literatuurlijst hierachter.
De R.v Z -De Roy van Zuydewijn
S.v.Y Van Sasse van Ysselt
Jesp
Jespers
Peet
Peeters
Van Dijck
Smits C.F.X.Smits
Mort
Van de Mortel
Jac.
Jacobs
Lith
Van Lith-Droogleever Fortuyn
Amelsfoort Mr. A van. Goyaert Jan Goyaerts van Amelsfoort Brabantse Leeuw
139
Jrg 49-3 2000 en Pers.Med.
Annaert F.J. Hoofdcynsboek van den lande van Waas, toekomende aan de abdij van Baudeloo.
AOKLW dl.15 (1895)
Asaert G. Het archief van de Abdy van Baudelo te Sinaai-Waas te Gent. D I: Inventaris.
Uitgave A.R.A.Brussel 1976 (Fam.Arch.C 25.1)
Baar van. Genealogie in Adriaenssen: Welpen....
Backer L. de Huwelijken in Nieuwkerken-Waas 1587-1796.
V.V.F.Waasland 1984
Backer L. de De inwoners van Sint Niklaas in 1640 Roeselaere 1989
Backer L. de Klapper op de Hoofcynsboeken van St Baafs.St.Niklaas (1989)
Backer L. de XXe Penning, Ve Penning St.Niklaas 1991
Backer L.de Kohieren van de 100e penning van de keure Ao 1569 en de 10e penning van het
Beversche 1571 VVF LvW 1996
(Fam.Arch.C 41)
Backer L. de (met G.Van Vlierberghe) Genealogie Van Vlierberghe, 5 delen, Sint Niklaas 1997
(Fam.Arch B 81 [1-5])
Backer L. de, Gezinsrepertorium Belsele 1586-1794, 2008
Beekelaar G.A.M. Judocus Smits (1813-1872) Brabantse Biografiën Boom, Meppel 1992
(Fam.Arch. B 41)
Begheyn.P.(S.J.) Genealogie Begheyn (Ms)
(Fam.Arch.B 8 en B12)
Belie A.de. Goederen van de Kerk van Belsele-Waas in 1642.
AOKLW dl 68 1965
Belie A.de. De Boudelo-Abdij archeologisch onderzocht. Culturele Kring Boudelo V.Z.W.St
Niklaas 1997
Belie A.de. Boudelo's Kerk en Orgel Culturele Kring Boudeloo.
Uitgave A.De Belie. Belsele 1993 (Fam.arch C 44-2)
Beresteyn E.A.van. Genealogisch Repertorium en supplementen 1970-1987
Bernaert E.H.R. De kronieken van St Laureins voor 1900. 2 delen
(Fam.Arch. C 7)
Bijl Ronny, Verzameling Puylaert uit DTB, en verschillende andere werken. 2000
Biographie Nationale publié par l'Academie Royale de Sciences, des Lettres et des Beaux Arts de
Belgique. Bruylant, Christophe Brussel 1878
Blécourt A.S.de. Kort Begrip van het Oud-Vaderlands Burgerlijk Recht.
J.B.Wolters, uitg. Den Haag, Batavia 1932.
140
Blieck Ir V.J.M.de. De inwoners van Hulster-Ambacht in 1739.
Gen.Werkgroep Zeeland 1980
Blieck Ir V.J.M.de. Boedelinventarissen en Acten van uitkoop van de Hulsterse Parochie
en de Parochies Ossenisse, Hengstdijk, Ser Pauluspolder en Stoppeldijk in
Hulsterambacht. 1989. 2 Delen. Gen.Werkgroep Zeeuws-Vlaanderen
Boerée Th.A. De Kroniek van het geslacht Backx (Bac) Vada
Wageningen 1943
Boeren P.C. Les tributaires d'Eglise au Comté de Flandre du IXe au XIIIe siècle
Thesis Nijmegen 1936. H.J.Paris Amsterdam
Boex. Genealogie zie de Mol P. en voor jongere tijd zie A.Raymakers en Pastoor Smits
Bogaerde A.J.L.Van den, Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waas. Sint-Niklaas, 1825.
Boon, Louis Paul. Het Geuzenboek.Em.Querido’s Uitgeverij B.V.
ISBN 90 295 0305 X
Borret, Genealogie in Ned.Patriciaat 4 en 49. (Fam.Arch.B 69)
Bourgeois J, en H.Thoen Opgravingen op het"Steenwerk" te Belsele-Waas 1967-1971.
Buiteng.uitgave AOKLW deel 19, St Niklaas
1986
Bovens Eh.L. De familie Cremers van Maashees. Limburgs Jaarboek X
1904 1e t/m 4e afl.,XI 1905 1e afl.
(Fam.Arch.B 16)
Brakel Justine J. Laat-Gotische Goudborduurkunst in de Zuidelijke Nederlanden. De groene
kazuifel van de St.Petruskerk te Leiden Cult Kring Boudeloo 1995.
Uitg A.De Belie Belsele
(Fam.Arch.C 44-3)
Brakel Justine J. Het groene driestel van de St.Petruskerk te Leiden. 1993
In"Boudeloos Kerk en Orgel" A. De Belie
(Fam.arch.C44-2)
Braunfels W. Karl der Grosse Inter Nationes Bonn 1965.
(Fam.Arch.C 35)
Briefs du Pays de Waes.ARA Brussel.Rekenkamer Nr 45226-45230 (A°1376-1430)
"Brief"s Beschrijving in "Appeltjes in t Meetjesland 1972 no 23
Brouwer J. de, Kerkelyke Rechtspraak en haar evolutie in de Bisdom men Antwerpen, Gent
en Mechelen tussen 1571 en 1795.(2 dln)
Tielt 1971-72
Buntinx J. Inventaris van het Archief Van de Raad van Vlaanderen
Brussel 1964-1979 9dl.
Burbure L.de. Familles du Pays de Waes affranchis en 1243.
Ann.O.K.LW dl 7 1879
(Fam.Arch C 2.1)
Buyck R. Leven en dood te Kaprijcke tijdens de 17e en 18e Eeuw:Een demografische verkenning.
Appeltjes van het Meetjesland 43 1992
(Fam.Arch. B 51)
141
Buyck R. De Kaprijckse Schepenen tijdens de 18e eeuw.
Appeltjes van het Meetjesland 43 1992.(Fam.Arch.B 51)
Buyck R. Alfabetische Index op de St.v.G. van Kaprycke ±1993 (Ms)
(Fam.arch B.52)
Buyck R. De Lembeekse Schepenen tijdens de 18e eeuw.Een sociaal- economische
verrkenning. Appeltjes Meetjesland 50.1999
Fam.Arch. C 78)
Buynder R. van. "De geschiedenis van O.L.V.van Stoepe" Drukk.van Herck, Ertvelde 1957
(Fam.Arch.C 65)
Buysrogge C. Secr. Stichting Boerderijonderzoek in het land van Hulst Boerderijen in het land van
Hulst, Hulst en Kloosterzande.
(Fam.Arch C 42)
Buysse Leon E. 400 jaar Genealogie van een familie Buysse
Emmeloord 1997
(Fam.Arch B 94)
Buysse Leon E. Familieboek Buysse.Oorsprong Oost Vlaanderen Belgie.
Emmeloord 2000
(Fam.Arch B 98)
Buysse-Huet Frieda, Antwerpen Kamoen Ms (Fam.Arch B 84)
Calon B. Eindhoven Parenteel van Charles P.Calon en Delphine De Mullewé 10-06-2000
(Fam.Arch.B 99)
Castro F.J. de, Chronycke. Annalen van de Oudheidkundige Kring van
het land van Waas.(AOKLW) Dl 9-12, 1884-1885. (Fam.Arch.C 6)
Castro F.J. de. Epitaphier des pierres sepulchrales et mausoleés du Pays de Waes.
In K.B.Brussel bij Hs Goethals.
Claeys M. Een stam Claeys uit Waarschoot, bijna 4 eeuwen in Kapryke.
Lovendegem 1987. Eigen beheer.(Fam.Arch.B 53)
Claeys M. Vele manuscripten de Pape, de Causmaecker (Fam.Arch B 60)
Claeys M. De Familie Buysse in de Ambachten Assenede en Bouchaute
in de 17de en 18de eeuw. (Ms) (Fam.Arch.B 90)
Clercq Dr R. de. Genealogie De Clercq (Fam.Arch.58)
Coenen Drs.J.C.G.W. Stamboom van de Familie Raymakers Bureau voor
regionaal historisch onderzoek. Geldrop 1993 (Fam.Arch.B 50)
Coolen-Koolen Genealogie in Nederlands Patriciaat 26, 27 en 36
(Fam.Arch B 32)
Cruyningen Mr P.J.van, de Regt A en Witte C De hofsteden van Axel Axel 1991
Cruyningen Mr P.J.van, Kopers van Landbouwgrond in de periode 16301841 in West Zeeuws-Vlaanderen. 1994
142
Cruyningen Mr Dr P.J.van Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws Vlaanderen
1650-1850. Promotie Wageningen 07-04-2000.Afd.Agrarische Geschiedenis
Bijdragen 40 ISSN 0511-0726
(Fam.Arch. C 77)
Damme Ir P.van, Brugge Oudere kwartieren van de Thomaes. Ms vnl uit het Fonds van
het Brugse Vrije
(Fam.Arch B 63).
Dauwe G., Thomaes F. en Puylaert C. Afstammelingen en Voorouders van het gezin ThomaesGoethals 1818-1885 en 1823-1891 Reunie 1976.
(Fam.Arch. B 13)
Decavele J. Dageraad van de reformatie in Vlaanderen 1520-1565. Brussel:Koninklijke
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone kunsten van België,1975
Dees D.Sr. Het geslacht Alvarez en Dees. Breda 1986(Fam.Arch.B 41)
Dees D.Sr. Uit het huis van Karel de Grote. Breda 1994.
(Fam.Arch B 41a)
Debrabandere F. Woordenboek van de Familienamen in Belgie en Noord- Frankryk.
Het Gemeentekrediet Brussel 1993.( Fam.Arch.C 20)
Debrabandere F. Verzamelde opstellen. De Leiegauw Kortrijk (overdruk uit De Leiegauw
XL 3-4 1998) (Fam. Arch. C 70)
Devoldere W. Genealogische opzoekingen in Zeeuws-Vlaanderen.
Vlaamse Stam jg 37 nr 11-12 nov.dec. 2001
Dhanens G. 1990 Genealogie Dhanens (Fam.Arch. B 33) via
Dr.Elisabeth Dhanens te Eecloo.
Dierick M.C.I.M. Kwartierstaat van Acker-Ysebaert. Westdorpe 1995.(Ms)
(Fam.Arch.B 24)
Dierick M.C.I.M. De (Zeeuws-)Vlaamse familie Dierick VL.ST.37 2001
Dix R. ( Hamers Vic en Zeno Deurvorst) Afstamingsreeksen van de Hertogen van Brabant
Ned.Genealogische Vereniging 2005. ISBN-10 :90-72771-08-7.
Bevat een diskette met nog meer namen. Uitgewerkt door J.Grim in bestanden
VAN LEUVE en HUMOGEN meer dan 17.000namen omvat.De afstammelingen van
Lambert II, omvat er 39.652t
( Copie Familiearchief)
Dobbelaere Michel. De Staten van Goet van Kaprycke 1549-1794
4 delen Gent 1995
(Fam.Arch.C 71)
Donche Pieter. Een familie Donze in Zeeuws-, West- en Frans-Vlaanderen.
Vlaamse Stam Jrg 37 nr 11-12 nov.dec. 2001 (Speciaal Thema Zeeuws-Vlaanderen)
Donche Pieter. Belastingen in Vlaanderen in het ancien Regime. Vl.St. Jrg 33 Sept. 1997
Driessche R.van, Het geslacht van (den) Driessche Vl.Stam 1987
Duyvendak M. Rooms, Rijk of Regentesk. Het Noordbrabants
143
Genootschap 's Hertogenbosch 1990.
(Fam.Arch.B 36 )
Duyvestyn B.W. Johannes Goropius Becanus (1519-1572) Brabantse
Biografiën. Boom, Meppel 1992
(Fam.Arch.C 41)
Dijck G.C.M.van. De Bossche optimaten. Geschiedenis van de Illustere Lieve
Vrouwebroederschap te ´s Hertogenbosch 1318- 1973 (Tilburg 1973)
Denis du Péage P. "Genealogie Fourmestreaux" Receuil de genealogies Lilloises 1906-1909
(copie Fam. Arch B 87)
Eekelaar H.Ch.J.A.(Ms) Genealogie Eekelaar Berkel-Enschot 1995
(Fam.Arch.B 55)
Eerenbeemt Prof.Dr H.F.J.M.van den.(onder redactie) Geschiedenis v an Noord-Brabant (3 delen).
Amsterdam Meppel 1966/1967
Eindhoven. Streekarchief, Rubriek 6-7.28 over de familie Boex. o.a.Inzake een Faillissement
Textielfabr. en emigr. Amerika
Franse J.C. De persoonsnamen index op de acten van toelating en verklaringen van goed gedrag
uitgegeven door de magistraat van het Hulsterambacht 1730 – 1795. (Arch.Hulst 123
en 124) Middelburg 1988.
Geertsom A.van. Familienamen uit het land van Waas AOKLW 60 1955
Geertsom A.van. Voornamen uit het Land van Waas AOKLW 62
Geertsom A.van. De Hoofdcynsboeken van de St.Baafsabdij te Gent.
AOKLW dl.60,62,66-69,71,75,77,78(1955-1975) (Fam.Arch. C 1)
Geertsom A.van. Erfelijke Renten van Haasdonk AOKLW d.64
Geertsom A.van, en Roggeman G. Hoofdcynsboeken van het Waasland.
Familia et Patria Handzame (1966-1972)
( Fam.Arch. C 1)
Glabbeek H.van. (Ms) Genealogie Glabbeek 1994 (Fam.Arch B 65)
Goey J.van. Stamboom en Gebeurtenissen der familie van Goey -de Jaeghere 1570-1941.
Bij Not. de Brabander te Exaerde. (Ged.Copie betreffende Thomaes Fam.Arch.
B 57)
Goethals F.G. Kwartierstaat van het gezin Goethals-Nagelkerke met bijbehorende stamreeksen
van de families Goethals, Spinnewijn, Nagelkerke en Oostdijk
Oss 1997
Goethals F.V. Fonds Goethals Kon.Bibliotheek Albert I Brussel
Goethals Jozef J. A”Forgotten Family” The Flemish Roots of General George Washington
Goethals “Builder of the Panama Canal” (1858-1928) Gateway Press Inc.
Baltimore , Maryland U.S.A.
Gorp Jan van, alias Goropius Becanus, Origines Antwerpianae 1619
144
Gorp P.J.M.van. Tilburg, eens de Wolstad van Nederland Bura Boeken
Eindhoven 1987.(Fam.Arch.C 47.)
Gosses I.H. Welgeborenen en huislieden Onderzoek over standen en
staat in het graafschap Holland Groningen/'s Gravenhage 1926
Gottschalk M.K.E. De Vier Ambachten en het Land van Saeftinge in de
Middeleeuwen Assen 1984 (Fam.Arch.)
Grapperhaus F.H.M. "Alva en de tiende penning" Walburg Press 1984
(Fam.Arch.)
Groodt A.en Fr.de. De oude hoeven in het Land van Waas Standaard
Boekhandel Antwerpen 1955 (Fam.Arch C 48.)
Groodt de. De Verarming van de kleine landadel in Waasland in het begin der 13e eeuw.
AOKLW dl 58, 2e afl. (Zie De Wilde “De Rol van Dirk van Pumbeke……”)
Grim J.P. Talloze manuscripten, waarin hij alle gegevens verwerkt die hem worden gegeven.
Zijn computer bestanden zijn phenomenaal, omvatten meer dan millioen namen,
en zijn zeer nauwkeurig. (Vele in familiearchief)
Gysseling Prof. Dr M. Verklaring van de (veld)naam Puylaert In "Het Zeeuws-Vlaamse
Geslacht Puylaert Vl.Stam 1995
Gysseling Prof.Dr M, en Wijffels C. Het oudste register van wettelijke passeringen van
Eksaarde 1349-1360.
Haelst E.H.van,(en A.van der Gucht) Familiegeschiedenis van Haelst. Beperkte eigen uitgave
1970
(Fam.Arch.B 2)
Haelst G.van. Geschiedenis van de Familie van Haelst in Zeeuws-Vlaanderen. Mechelen 1999,
2 Delen (Fam.Arch. B 92)
Ham W.A.van. De Mattenburgh, een landgoed en zijn bewoners (Wouw 1985)
Ham W.A.van. Inventaris van de archieven van Huize Mattenburch (Bergen op Zoom 1985)
Hamelink E. (Ms) Stamreeks en Kwartierstaat van Johanna Maria Puylaert o 1737 Terneuzen
1997 (Fam.Arch Dockpuy)
Hamerlynck W. Afstamming en Afstammelingen van de Eeklose Burgemeester Adriaan
Pynckele. "De Eik" 1999. (copie Fam. Arch. B 91)
Hamers N.A. Urmond en de Nijmeegse Maasschippers. Gens Nostra 55 (4/5 Mei 2000.)
Handelingen van de Kon. Com. voor Toponymie en Dialectologie, 1963
Harkx W.A.J.M. De Helmondse Textielnijverheid 1794-1870. 1967
(Fam.Arch.C 9)
Heeren J.J.M. Genealogie van de Familie van Thiel 1927, aanv.1983 (Fam.Arch.B 45)
145
Heeren J.J.M. Het Helmondse geslacht Raymakers. De Bot Rotterdam 1952.
(Fam.Arch.B 6)
Heeren J.J.M. Genealogie der families Diddens en van Asten. 1963. (Fam.Arch B 17)
Heirbaut D. Over heren vazallen en graven. Persoonlijkk leenrecht in Vlaanderen ca 1000-1305
ARAB Brussel 1977 (Fam.Arch C 45)
Hellemont J.van. Groot Register van namen en blazoenen. Leuven 1988
Herbillon J.en Germaine J. "Dictionaire des noms de famille en Belgique Romane. Liste
alphabetique des noms de familles Belges les plus fréquence (plus de 100 porteurs)
avec le nombre d’ occurrences par provinces. (Fam.Arch.C 68.) Brussel,Credit
Communal 1996 (Fam.Arch.C 68)
Herckenrode Baron de. Notice Genealogique sur la famille Van Remoortere. Complement du
Nobiliaire des Pays Bas,Tome I Fragm.Copy (Fam.Arch B 72)
Herweijer Dr Ir. W.A. en van den Hoek A.P. Vijfhonderd jaren Herweijer 1985 ISBN 909001024-6
(Fam.Arch.C 82)
Herweijer J.J. Zevenhonderd jaren Herweijer 2000 Uitgeverij Pirola ISBN 90-6455333-5
(Fam.Arch.C 83)
Hollestelle L.M. Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van
het vooroorlogse waterschap Axeler Ambacht, 1595-1965. ISBN 90-9002646 1989.
Hoorick Walter van, "Van Polders en landlieden. De plattelands-gemeente Verrebroek in het land
van Waas tijdens de 17de en de 18de eeuw" Belg.Centrum voor Landelijke
Geschiedenis nr. 128 Leuven 1999 (Fam.Arch.C 67)
Ingels EH Th.S.J. De Geschiedenis van O.L.V. van Stoepe. Drukk.H.Goemare Brussel 1858
(In Bibliotheek Soc Jezuieten, Bibl.Eh D.Butaye Leuven (Fam.Arch. C 66)
Jacobs B.C.M. Iustitie en politie in 's Hertogenbosch. De Bestuurs organisatie van een Brabantse
Stad. Assen 1986
Jansweyer C.J.M. Fragment kwartier,(15-Boon-Swüsten) waarin nadere gegevens over
gezamenlijke Swüsten Ms 2000. (Fam.Arch. B 62a)
Jespers F. Repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot ongeveer 1900
(´s Hertogenbosch 83)
Jonghe Chr. de, Genealogie De Jonghe vanaf ±1587.Manuscript 1993.
(Fam.Arch.B 26)
Juten W.J.F. Het geslacht van Mattemburgh. Taxandria 1,2,5,8,9,16
(Fam.Arch.B 68)
Juten W.J.F. Kwartierstaten van Katholieke familien.2 series 1910 (Aanwezig in het archief
Ned.Ver.v.Gen in Weesp)
Kerstens. Genealogie in Ned.Patriciaat 58,1972 (Fam,Arch.B 7)
146
Klijn E. M.Ch.F. Twee Vlaamse Doopschotels Antiek 1 1967
Koene B.K.S. Welgeboren in Holland. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 1997 dl 51
Koller F. Annuaire des Familles Patriciennes de Belgique Brussel 1943
Koller F. Inventaire General Analytique des Archives de la ville et Eglise de St Nicolas.
Handschrift in het stadsarchief van St. Niklaas
Kraker A.M.J. de, van Royen H., Smet M.E.E.de, "Over den Vier Ambachten" Duerinck
Kloosterzande 1993
Laere C.van. "De geschiedenis van O.L.V. van Stoepe" Drukk.Van Fleeteren Gent 1911
(Fam.Arch. C 64)
Lalaing M.Comptesse de "Maldegem La Layale" Brussel 1894 U.B.Gent Acc 3761
Langeweg L. Het geslacht Mutsaerts te Tilburg 1450-1960.(Fam.Arch B 3).Ook in
Ned.Patriciaat.(Fam.Arch B 4)
Langeweg L. Geschiedenis van het geslacht Mutsaerts 1450-1950. -Tilburg 1950
(Fam.Arch B 3)
Leenboek Land van Waes 1528 Hs 739 U.B. Gent
Leenaerts R.J. Algemeen Genealogisch-Heraldisch Repertorium voor de Zuidelijke Nederlanden
Handzame 1969
Lent-Speleers Godelieve van, Het doodgewone Leven. Eigen uitg.1974
(Fam.Arch.B 42 )
Lindemans L. Voorouders in de Middeleeuwen. ISBN 90-803074-1-6 1996 Fam.Arch C 50)
Lindemans L. Oude Geslachten in het Land van Waas: Abbeel-Buijs.
Ann.Oudh.K.Land van Waas 98,1995.
Lith-Droogleever Fortuyn A.M.van, Sanders J.G.M. en Van Synghel G.A.M. Kroniek van
Peter van Os. Geschiedenis van 's Hertogenbosch en Brabant. Van Adam tot 1523.
Den Haag 1997
(Fam.Arch C 46 )
Loon J.B.van. Genealogie Nelst Brab.Leeuw 34 (Copie Fam.Arch B 80 )
Mabilde Dames te Selzate. Bezitten 150 jaar oude stambomen van de Westdorpse families
Kamoen en de Jonghe en van de familie Muyshondt. Copiën in Fam.Arch., maar
ook gezonden naar Vlaamse Stam,RA Middelburg en Centraal Bureau den Haag
Mandos H. en Coppens M. Het Hooghuis Eindhoven Land van Dommel en Aa 1947
Maris Eh A. Talloze genealogien in Vlaamse Stam
Maris Eh A. Oude Vlaamse Lenen binnen het Land van Waas Vl.St 1971
147
Matthee G.W.H. Genealogie van Adam Claes Biestraeten. Gen. Tijdschrift v.Midden-en WestBrabant 1996 (copie Fam.arch D 73)
Mattemburgh Inventaris van de Archieven. Uitgave gemeentearchief
Bergen-op-Zoom en Brabantsch Landschap 1985
Metdepenninghen Dr C.Genealogie metten Penninghen.Hove 1987. Fam.Arch.B 46)
Meijer P.H.E.M. Dr de. Het Zeeuws-Vlaamse Geslacht Pateer. Een Genealogie.
ICG Printing. Dordrecht ISBN 90-9004289-X
(Fam.Arch.C 43)
Meijer P.H.E.M. Dr de. Het geslacht Haverbeke, 450 jaar in de Vlaamse polders.
ISBN 90-9015149-4 Pasmanns Den Haag 2001
( Fam.Arch.B 109)
Meijer P.H.E.M. Dr de. Vlaamse afstamming van twee Nederlandse takken Haverbeke.
Vlaamse Stam Jrg 37 nov.dec. 2001 (Speciaal Thema Zeeuws-Vlaanderen.)
Meijer P.H.E.M.Dr de en Puylaert Prof.Dr C.B.A.J.Drie gevallen van sterk kwartierverlies:
Haverbeke en Wijffels. Vlaamse Stam Jrg 37 2001 (Spciaal Thema ZeeuwsVlaanderen
Meulemeester M. De abdij van Roosenberg te Waasmunster Westmalle
(1930 Fam.Arch C 61)
Milis L. "De indiscrete charme van Jan Schuermans,pastoor van Eename 1645-1655"
Hadewych;Antwerpen,Baarn.12
Milliano Th.A.M.de.(Ms) Kwartiersstaat Thoorens, van Haele.1955
Milliano Th.A.M. en A. de Het geslacht De Milliano Vlaamse Stam Jrg 37 2001 (Speciaal Thema
Zeeuws-Vlaanderen)
Mispelon Michiel. Gedenkboek Handzame 1982 (Fam.arch. B 39)
Mispelon Michiel, Raadgevingen aan een beginnend Genealoog, door Puylaert, zie beneden.
Moens B. De Identiteit van Waasmunster Ten Bos Nieuwkerken (B) 1982
Mol P.de. (Ms) Genealogie en kwartierstaat Boex 1994
( Fam.Arch.C 36)
(Fam.Arch.B29)
Mortel-De La Court van de. Familiearchief RAH
Mosselveld J.H.van. Genealogie van Spaendonck. Ned.Patriciaat Centraal Bureau voor
Genealogie Den Haag 1953. (Fam.Arch.B10)
Mosselveld J.H.van. Genealogie Pessers. 1955 Ms (Fam.Arch. B11)
Munck G.de. Ms via Van der Heijden V. Brussel 2001
Muntjewerf Dr.H.A. De Spil waar alles om draait. (Wolspinnery Pieter Van Dooren) Promotie
Tilburg 1993.(Fam.Arch.C 26,1,2)
148
Mutsaerts Genealogie in Ned.Patriciaat, 52,1966 Centr.Bur.Gen.
Ned.Genealogische Ver., Werkgroep M.V.K. Karel de Grote, 3 delen Gens Nostra Jrg 23
1968 nr 9/10/11 Jrg.XLV 1990 nr 10/11 en Jrg.XLVI 1991 nr 11/12.
(Fam .Arch. C34 1,2,3)
Nederlands Repertorium van Familienamen Bewerking van de gegevens van de Volkstelling
1947. Meertensinstituut Amsterdam.
Neyt L. De familie Neyt. De Eik, Eecloo, Jrg.13, 1988
Neyt L. De staten van Goed van het Graafschap Everghem Tielt 1990- 1995 (5 delen)
(Fam.Arch.C 30).
Neyt L. De staten van goed van de Heerlijkheid Vinderhoute, Merendree en Belsele(bij Gent)
Tielt 1984 (2 delen) (Fam.Arch.C 31)
Nijman W. “Hier Leyt Begraven” grafzerken in de Grote Kerk te Dordrecht Stichting Behoud
Grote Kerk ± 1990
Opsommer R. "Omme dat Leengoed es thoochste dinc van der weerelt" Het leenrecht in
Vlaanderen in de 14e en 15de eeuw. Alg Rijksarchief Belgie 1995
(Fam Arch C 39)
Osch J.C.F.van. Laureyns Mutsaerts en zijn nazaten in 20 generaties 1370-1944.
Pirola Schoorl 1994
( Fam.Arch B 35)
Osch J.C.F.van. De nakomelingen van Mutsart-Mutsaerts-Mutsaers- Musters en anderen
hieraan verwante families 1270-2000. Giga Media Heerhugowaard 2000.
(Fam.Arch.B 35 b)
Pape de. Genealogie in Koller (Copie in Fam.Arch.B 61)
Peeters C. De Sint Janskathedraal te ´s Hertogenbosch (´s Gravenhage 1985)
Picavet J.A.G. Genealogie Picavet (Ms.)
(Fam.Arch.B 9)
Plasschaert Prof.Dr A. Genealogie Plasschaert (Ms) (Fam.Arch B 22)
Poel Th.J.van der. Die Woeste Poel Offset van Lierop Hillegom.
(Fam.Arch B 62)
Potter F. de, en J.Broeckaert Geschiedenis van de Gemeenten der Provincie Oostvlaanderen,
Arr St.Niklaas (4 delen) Gent 1877 (moderne copie) ( Fam.Arch.C 48)
Putte F.van de. Histoire du diocèse de Bruges(illustrés des portraits des Evêques)
Bissch.Arch. Bruges 1849
(Fam.Arch M15)
Puijenbroek Dr F.J.M.van. Beginnen in Eindhoven. Allochtoon ondernemersinitiatief in de
negentiende eeuw Buraboeken Eindhoven 1985 ISBN 90 6404 018 4 (copie
149
Fam.Arch. C85)
Puylaert Dr C.B.A.J. Het Aenboeck van Francies Wijffels. Fotocopy in Fam.Arch.B 5 en
uitgegeven transcriptie Tilburg 1969.
Puylaert Prof. Dr C.B.A.J. Kwartierverlies in het gezin Wijffels- Puylaert. "Mensen van vroeger"
4e Jaargang 1976
Puylaert Prof. Dr C.B.A.J. Kwartieren Puylaert en Raymakers in Vlaams Kwartierstatenboek dl 4
VVF 1987 (Fam.arch C57)
Puylaert Prof. Dr C.B.A.J. Het Zeeuws-Vlaamse Geslacht Puylaert Vlaamse Stam Jrg 31 1995
Puylaert Prof. Dr C.B.A.J. Kwartierstaat Puylaert en Raymakers in
‘s Hertogenbosch-Tilburg 1998
Kwartierstatenboek NGV
Puylaert Prof. Dr C.B.A.J. Joannes Baptiste van Kerckvoorde (1680 1740). Een voorvader
genezen door een wonder. Gens Nostra, Speciaal nummer. 1998 Jrg 53, nr 12.
Puylaert Prof. Dr C.B.A.J. Michiel Mispelon, raadgevingen aan een beginnend genealoog.
Vlaamse Stam , Jrg 43,2007.
Puylaert Prof. Dr C.B.A.J. m.m.v. V.S. van der Heijden De oudste stamvaders uit Zeeuws-Vlaamse
kwartierstaten. Vlaamse Stam, Jrg 37, 2001. (Speciaal Thema Zeeuws-Vlaanderen)
Puylaert Prof. Dr C.B.A.J. Een legendarisch man: “De Rijke Thomaes” Vlaamse Stam, Jrg 37,
2001 (Speciaal Thema Zeeuws-Vlaanderen)
Pijnenburg A. Jan Michiels Jan Quaps en de zijnen. De Brabantse Leeuw 2000 jrg.49,3
Renckens J.F. Index op de persoonsnamn voorkomend in de gedrukte notulen van de Staten van
Zeeland 1675 – 1684. Middelburg 1988
Roelstraete J. Handleiding voor Genealogisch Onderzoek in Vlaanderen. VVF Roeselaere 1998
ISBN: 90-804305-1-X
(Fam.Arch.C 62)
Roelstraete J. Zeeuwse Bronnen in het Rijksarchief Kortrijk
Vlaamse Stam Jrg 37 nr 11-12 nov.dec.2001 (Speciaal Thema Zeeuws-Vlaanderen.)
Ronse de Craene H. "De studiebeurs van den Woestijne-Luck" Vlaamse Stam nr.35 7-8, 1999
(Fam.Arch. B 89)
Roggeman G. Archief voor Familiekunde voor het Vlaams Nederschelde Gebied Familia et Patria
Handzame 1968-1978 (Fam.Arch.C 4 en C 5) ( 13 delen)
Rottier Dr H.C.E.M. Van Gavere /Mulaert in het Land van Waas. Vlaamse Stam Jrg 30 nr 7-8
1994.
Rottier Dr H.C.E.M.(Ms) Kwartierstaat van Erik Auguste Olof Rottier. Nieuwenhagen 1992.
(Fam.Arch.B 27)
150
Rottier Dr H.C.E.M. Zeeuws-Vlaanderen, een bijzonder grensgebied
Vlaamse Stam Jrg 37 nr 11-12 nov.dec. 2001 (Speciaal Thema Zeeuws-Vlaanderen)
Rottier Dr H.C.E.M. Het (Zeeuws-) Vlaamse geslacht Rottier( 1300- 2001) Vlaamse
Stam Jrg 37 nr 11-12 nov.dec. 2001( Speciaal Thema Zeeuws=Vlaanderen)
Roy van Zuydewijn B. de Genealogie Van Heyst Brab.Leeuw XV 1966
Rijkmans Ch. Utrecht Stamreeks van Kerckvoorde. Reconstructie uit Staten van Goed van
Merendree, Evergem, Belzele en Vinderhoute. Ms 2000
(Fam.Arch B 96)
Rijkmans Ch. Utrecht Oudste stamvaders Temmerman Ms 2000
( Fam.Arch)
Zaman E.H. Deduction genealogique raisonnée de la noble et très ancienne famile Zaman,
Originaire du pays de Waes en Flandre. Handschrift uit de collectie van
Luc DE BACKERE Beveren , vermoedelijk uit de 18e Eeuw. ( Copie en
Studie Dr ROTTIER 2007)
Van Sasse van Ysselt A.F.O. "De voorname huizen en gebouwen van s'Hertogenbosch,
alsmede hunne eigenaars en bewoners in vroegere eeuwen. Aantekeningen uit
de Bossche schepen protocollen, lopende van 1500-1810 I II en III 's
Hertogenbosch 1910-1914
Schepens E.L. De Grote en Kleine Pulaer Lenen van het opperleenhof van de
Sint-Pietersabdij te Gent, gelegen op de wijk Beervelde te Destelbergen.
Jaarboek XXX 1993 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
Schoutheete de Tervaerent Le Chev.de. Inventaire des archives de la Ville et l'Eglise
primaire de Saint Nicolas.Brussel/Gent 1872
Schoutheete de Tervaerent de, Le Chev. Livre des Feudataires des Comtes de Flandre
au Pays de Waes (aux XIV,XV,et XVI Siecle). AOKLW.dl.9.
Schoutheete de Tervaerent Le Chev.de. Epitaphier Wasien
In verschillende afleveringen van De AOKLW. Vermeldt o.a de gedenksteen
van Francies PUYLAERT en vele VAN HAELST etc. in Verrebroek
Schurink H.J.A.M. en Mosselveld J.H.van. Van Heidorp tot industriestad “Brabants
Heem” 1955 Drukkerij Henri Bergmans.
(Fam.Arch C 8)
Sergeant N. De parochie Waasmunster. Geschiedenis en Patrimonium.
Lannoo Tielt 1991
(Fam.Arch.C 37)
Serrure C.P. De Weerbare Mannen van het Land van Waas in 1480 en 1552.A°(1861)
Bewerkt door Dr.H.C.E.M.Rottier.V.V.F.Land van Waas 1991
(Fam.Arch.C 19)
Er is nu ook een facsimilie uitgave verkrijgbaar door de V.Z.W.
Geschiedkundige Heruitgeverij
151
Settipani Chr. Les ancêtres de Charlemagne Soc.Atl.d'Impression
Biarritz 1989
(Fam.Arch.C 33)
Slock R. Verschillende Historische werken betreffende Westdorpe. ±1975-1985
(Fam.Arch.B 70)
Smits E.H. F.M., Emeritus Pastoor te Waalre.†1892. Geschiedenis van het geslacht Smits.
(Fam.Arch. B 14)
Smits C.F.X. De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van ’s Hertogenbosch
('s Hertogenbosch 1912 )
Smulders S.J. 700 jaar Smulders in Brabant.Castricum 1993.
(Fam.Arch.B 34)
Smulders J.A.M. De herkomst van een Tilburgs geslacht Smulders
Brabantse Leeuw nr 1, 1992 en nr 1 en 2, 1993
Son H.J.A. van. Geschiedenis en Genealogie van het geslacht van Son, eertyds geheeten van
Broeckhoven. Scheffer Dordrecht 1946-1955.
(Fam.Arch.B 18)
Spaendonck Mr .B.J.van. Genealogie Swagemakers
(Fam.Arch.54)
Spaendonck Mr. B.J.van. Gerardus Cornelis van Spaendonck 1804-1873
Stichting Behoud Tilb. Cult. Tilburg 1995. (Fam.Arch.B 47)
Spaendonck Mr. B.J.van, Van Spaendonck naar Tilburg
Stichting Joannes Antonius Van Spaendonck,Tilburg 1955.(Fam.Arch.B 48)
Spaendonck Mr.Dr B.J. van In de wol geverfd. De Tilburgse Wollenstoffenindustrie vanuit de
optie van een locale ondernemersvereniging (1896-1940)
Proefschrift Tilburg 2000. Tilburgse Historische Reeks Nr 10
ISBN 90-74418-12-0 (Fam.Arch.C 79)
Spaendonck Mr. Dr B.J. van Genealogie en familiegeschiedenis Van Spaendonck 1350 – 2006.
Stichting Joannes Antonius van Spaendonck Tilburg 2006
Spoorenberg J. Het Huis De Stad Rotterdam (fam.Van de Ven)
Het Gruun Buukske Stud.Kring Kemperland 1992-1993 (Smits, Boex)
Steeghers W. De staten van Goed van de Heerlijkheid Watervliet
Gent 1883
( Fam.Arch C 80 )
Steeghers W. De Staten van Goed van Waterland Oudeman
Gent 1-2-1983 1013942
( Fam.Arch C 81
Strien K, De Ontdekking vande Nederlanden. Britse en Franse reizigers in Holland en Vlaanderen
1750-1795. Spectrum Utrecht 2001
Sutter Dr D.de, Geschiedenis van de familie De Sutter, een stam uit Lembeke. Eecloo 1978.
(Fam.Arch.B 23)
152
Tutein Nolthenius, Genealogie in Ned.Patriciaat 1 en 8 1910-1917 Centr.Bur.Gen. Verdere
stamboom Fragm.copy Fam.Arch ex libris P.A.Tutein Nolthenius Eindhoven.
Vaneygen, Jean Pierre, Vele CD-bewerkingen van Staten van Goed van het Waasland.
VVF Waasland 2007. Kwartiertaat van Saskia Vaneygen. (Internet 2007)
Vannoppen Dr H., "Kerklijken" of "Kerkhoflijken" of de sociale status op basis van de
begraafplaats in midden Brabant. Vlaamse Stam 35 1999
(Fam.Arch.C 71)
Vanoppen Dr. H., Sociale Stratificatie in Brabant. Vlaamse Stam 40 2004
Verhulst A.en Gysseling M. Le compté general de 1187 connu sous le nom de "Gros Briefs"
et les institutions financieres du comte e Flandre au XIIe siècle. Brussel 1962
Verschueren Jos Kwartierstaat Verschueren-Ferket 1996
(Fam.Arch.C42)
Verwey M. Dirk van Heeze en zijn verraad van Erasmus Brabants Heem
(jrg. 53,1,2001 Fam.Arch.B 102Verwoerd C C.M. Plukker M. Helden, Geschiedenis en ontwikkeling.
De Gouden Leeuw Fa Kassteen 1963
(Fam Arch.C14)
Vijver Ronald van de. Pers. Mededelingen, zowel over de afstamming van Jacobus van de
Vijver, gehuwd met Maria Puylaert +03-09- 1771 Koewacht, maar vooral over
de familie Van Boerden, met vele verwante afstammelingen uit Tilburg e.o.
(Fam. Arch )
Vlaams Kwartierstatenboek. 4 delen 1969-1987. Centrum voor familiegeschiedenis Merxem.
Eigen Beheer V.V.F.Fam.Arch.C 23)
Vleeschouwers C. Het Archief van de Abdij van Boudelo te Sinaai Waas en te Gent. Dl II
Regesten der oorkonden.Uitgave A.R.A.Brussel
1983 (2 banden)
(Fam. Arch.C 25,2 en 3)
Vlierberge G. te St Niklaas (met L.De Backer) Genealogie Van Vlierberghe. 5 Delen
Sint Niklaas 1997
(Fam.Arch B 81 (1-5))
Vos Ach.de. Geschiedenis van Ertvelde. Ertvelde 1971(Fam.Arch.C 22)
Vos Ach.de. Werkgroep Geschiedenis van Evergem 1994.
(Fam.Arch.C 20 a+b)
Vulsma-Kappers M. Vele kleine aantekeningen in Gens Nostra, betreffen Nederlanders die
zij ontmoet in haar archiefwerk in Antwerpen. (o.a. Fourmestraux):
Uit Antwerpse Bron
Vijver Drs.H.A.M. van de "De Hofsteden van. . . . ." In Bijdragen tot de geschiedenis van
West-Zeeuws-Vlaanderen,uitgave van de Heemkundige Kring W.Z.Vl tussen
1974 en 1992, vrijwel alle gemeenten.
(Fam.Arch C 86)
153
Wael J.de Huwelijken te Belsele 1586-1796 V.V.F. Waasland 1975
(Ms Fam.Arch.C 63)
Waes van, Lucien en Robert,en Lia van Waes-Verhelst Genealogie van Waes.Ms. ± 1985
(Fam.Arch.B 21)
Warlop E. Flemish Nobility before 1300.Kortrijk Desmet-Huysmans 1975
(Fam.Arch C 62)
Welten Dr J.B.W.Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der dijckagie 1594-1610.
De Bataafse Leeuw Amsterdam 1993.
(Copie Fam.Arch. B108)
Wielenga G.P.H. Iets over het geslacht Wielenga. Kok, Kampen 1964. (fragm.copie ex
libr.R.P.Wielenga Teteringen)
(Fam.Arch B 71)
Wilde Eh.J.de Het Laar Ann/OKLvW D52 1941.
Wilde Eh.J.de. Uit de Kronieken van Lembeke.Raiff.Bank Lembeke 1985
(Fam.Arch.C 38)
Wilde Eh.J.de. Bronnen voor de plaatselijke Geschiedenis. Oost-Vlaams verbond van de kringen
voor geschiedenis.
(Fam.Arch.C 10)
Wilde Eh.J.de. De Rol van Dirk van Pumbeke in het ontstaan van de stad St Niklaas
AOKLW deel 57, blz 21
Wilderom Ing.M.H. Tussen Afsluitdammen en Deltadyken. Den Boer Middelburg 1973.
(Fam.Arch.C 18)
Willemse R. Hoofdplaat. Een dorp achter de dijk. Repro-Holland
Alphen aan de Rijn 1978
(Fam.Arch.C 15)
Witte L.de Klappers Staten van Goed Stekene V.V.F.Waasland 1982
Wyffels C, met medewerking van van Haverbeke E. Gedenkboek Michel Mispelon.
Familia et Patria Handzame-Kortemark 1982
(Fam.Arch.B 39)
Wyffels Honoré, Wyffels Harrie G.J.Stamboom Familie Wyffels. Knokke 1984
(Fam.Arch.B 37)
Wyffels Honoré, Wyffels Henri, Wyffels Hubert. Familieboek Wyffels Yzendyke 1994
(Fam.Arch.B 38)
154
KAREL DE GROTE en afstamming via PUYLAERT
Families die officiële functies hadden , en in de officieele geschiedschrijving voorkomen, en
die ook weer afstammen van dergelijke families, kunnen daardoor oudere stambomen
hebben, dan die die alleen berusten op de kerkregisters, en notariële acten.
Vaak zijn dat adellijke families, die soms al oudere afstamming kunnen aantonen. Er zijn een
aantal lijnen bekend die tot KAREL DE GROTE gaan. Soms zelfs ook vele malen. Onze
Koningin kan bewijzen dat zij 1 millioen maal van hem afstamt, en ook zij heeft natuurlijk
niet alle kwartieren doorlopend tot Karel De Grote (van de 1000 Miljard die er eigenlijk
zouden kunnen zijn).
Van deze families bestaan ook vaak genealogiën uit vroegere tijden, en dan verplaatst familie
onderzoek zich naar de bibliotheek. Een bekend werk is Lindemans :"Voorouders in de
Middeleeuwen."
Op deze wijze was het Dr ROTTIER mogelijk afstamming van KAREL DE GROTE aan te
tonen, ook voor Dr de MEIJER en de auteur.
Via de echtgenote van Andries VAN PULAERE ° ± 1530 komen wij in 4 generaties bij de
adelijke voormoeder Beatrix VAN GAVERE, en zo naar de Karolingen. Mogelijkerwijs
komen daar de feodale lenen vandaan die Egidius I en Mattheus II VAN PULAERE nog
bezaten.
Bovendien komen wij via een familie DE JONGHE, waarvan een zoon zich als burgemeester
vestigde in Westdorpe, en die ook afstamde van het adelijk geslacht VAN GAVERE,langs
vele lijnen bij KAREL DE GROTE.(bijlage 4).
Via één van die lijnen krijgt KAREL DE GROTE het Kwartiernummer: 12.873.158.557.704.
Het is 40 generaties terug. Iedereen in deze landen moet statistisch van KAREL DE GROTE
afstammen, dat is dus eigenlijk niets byzonders, maar het is een groot genealogisch genoegen
het aan te kunnen tonen.
Overigens bestaat er nog uitvoerige literatuur over de voorouders van KAREL zelf:
(Les ancêtres de Charlemagne, Settipani.(Fam.Arch C 33) Met "Certitude" komt hij tot
Anselgiesel, de vader van Pepijn van Herstal en met "Quasi certitude" tot de oude koningen
der Franken: Sigebert en Cloderick uit Keulen. Hij beschrijft ook de theorie die via een
Romeinse voormoeder de lijn terug laat lopen tot Antiochus II Theos (Syrie 261-246
v.chr.)en zo tot Ramses II.
Wanneer men eenmaal terecht gekomen is in de eerste 15 generaties na KAREL DE GROTE,
stamt men vele malen van hem af, want zozeer trouwden zijn vorstelijke afstammelingen
onder elkaar.
In Zeeuws-Vlaanderen konden Dr ROTTIER, Dr De MEIJER en wij meer dan 20 takken
afstammelingen van KAREL DE GROTE verzamelen in het kader van een onderzoek naar
afstammelingen van de eerste Hertog van Brabant. Zij hoorden vrijwel allen bij de oude (nu
nog) verwante landbouwers geslachten. Tenslotte is in 2005 het boek verschenen onder
auspiciën van het CBG over deze afstammelingen door Ir R.DIX, V.HAMERS en Z.
DEURVORST. Hiervoor is daar al op gewezen, met name op de bewerking van de
155
bijbehorende CD door J. GRIM. Al die namen daarin stammen weer van KAREL DE
GROTE af.Hierna vindt U daarover uitgebreid bericht.
In de kwartierstaat staan verschillende namen die ook een afkomst van de Karolingen
suggereren: VAN GAEVERE, VAN MALDEGHEM, VAN VLAANDEREN, VAN
HERZEELE.
ERFRECHT BIJ DE ADELIJKE en/of LANDBEZITTENDE GESLACHTEN
De oudste zoon kreeg in het algemeen de erfenis, de jongere broers 40 Hectaren, goed om van
te leven. Een van GAVERE protesteerde zo luid over dit (on)recht, "Muilen" heette dat, dat
hij de naam MUYLAERT verwierf.
Een ander gebruik was de zgn."verderding".waar wij eerder al over schreven.
(Arriraria Granarii-Achterstallen van Granen. Baudeloo, Asaert nr 441 Ao 1387 RAG Gent
(Fam.arch.C.38.1).
De afstamming van de kinderen Puylaert-Raymakers van
Karel de Grote via Puylaert:
Het eerste kwartiernr. is via Puylaert, het 2° en 3° via de Jonghe
Karel de Grote, 742-814 x Hildegard dr van Gerold I graaf in de
273.682.890.726 = 1.567.862.652.936 = 6.272.739.278.856 (Vinzgouw
Lodewijk de Vrome, 778-840 x Juditta van Altorf
136.841.445.368 = 783.931.326.468 = 3.136.369.639.428.
Karel de Kale, 823-877
x Ermentrude van Orleans
68.420.722.684 =391.965.663.234 =1.568.184.819.714
Juditta van Franken, 844-na 870 x Boudewijn I van Vlaanderen
34.210.361.342 = 195.982.831.617 = 784.092.409.857
Boudewijn II van Vlaanderen, 864-918 x Aelftrud van Engeland
17.105.180.672 = 97.991.415.808 = 392.046.204.928
Arnulf I van Vlaanderen, 887-960 x Alix van Vermandois
8.552.590.336 = 48.995.707.904 = 196.023.102.464
Boudewijn III van Vlaanderen, 940-962 x Mechtild van Saksen
4.276.295.168 = 24.497.853.952 = 98.011.551.232
Arnulf II van Vlaanderen, 961-981 x Suzanna van Italie
2.138.147.584 = 12.248.926.976 = 49.005.775.616
Boudewijn IV van Vlaanderen, 980-1035 x Otgiva van Luxemburg
1.069.073.792 = 6.124.463.488 = 24.502.887.808
Boudewijn V van Vlaanderen, 1012-1067 x Aelis van Frankrijk (Capet)
156
534.536.896 = 3.062.231.744 = 12.251.443.904
Boudewijn VI van Vlaanderen, 1035-1066 x Richilde van Henegouwen
Graaf van Henegouwen causa uxoris
267.268.448 = 1.531.115.872 = 6.125.721.952
Boudewijn II van Henegouwen, 1056-1098 x Ida van Leuven
133.634.224 = 765.557.936 = 3.062.860.976
Arnoul,heer in Henegouwen, † v.1146 x Beatrice erfg. van Ath
66.817.112 = 382.778.968 = 1.531.430.488
Eustache I "le Vieil"van Roeulx x Marie van Roeulx
c.uxoris 1146-89
33.408.556 = 191.389.484 = 765.715.244
Eustache II"le Valet" h.van Roeulx † 1186 x Berta van Gavere
16.704.278 = 95.694.742 = 382.857.622
Elisabeth van Roeulx x Dirk van Maldegem 1187-1227
8.352.139 = 47.847.371 = 191.428.811
Beatrijs van Maldegem, † v.1238 x Jan Heer van Axel 1255
4.176.069 = 23.923.685 = 95.714.405
Olivier II van Axel 1238 † vóór 1277 x Kathelijne van de Putte
2.098.034 = 11.961.842 = 47.857.202
(+ 1322
Elisabeth van Axel † 1320, x Jan van Gavere, geh. Mulaert
(volgens Lindemans Kathelijn, weersproken door Liedekercke en
1.049.017 = 5.980.921 = 23.928.601
(Warlop
Willem van Gavere ° ±1285- † v.1354 x Elisabeth N
524.508 = 2.990.460 = 11.964.300
Willem van Gavere ° ±1320 x Clementia (van Bogaerde ?)
262.254 = 1.495.230 = 5.982.150
Pauwel Ghisels ° ±1350 x Beatrys Van Gavere
131.126 = 747.614
131.127 = 747.615
Jacob Soy
x Kathelyn Ghisels
65562 (=373.806 via Gillis
65563 =373.807 de Jonghe Kw.nr.5841)
Gillis Stomme
32780
° ±1430
Gillis Stomme
16390
° ±1465
x Margriet Soy
32781(=186.903 via Elisabeth
Scelfhout Kw.nr.5841)
x Anna 's Graven
157
Adriana Stomme
8195
x Andries Sceppers
8194
Andries Van Pulaere
4096
† 1530
x Lysbette Sceppers
Mattheus Van Pulaere
2048
1567-1637
x Cathelijne Poppe
Egidius Van Puylaert
1024
1613-
x Maria Vercauteren
Mattheus van Puylaert
512
1637-1712
Egidius van Puylaert
256
1670-1718
x Maria de Lange
x Anna van Vlierberghe
Adrianus Josephus Puylaert x Mary Judoca Bruggeman
128
1702-1752
Francies Johannes Puylaert x Anna Catharina Huygens
64
1725-1794
Johannes Franciscus Puylaert x Sophia Regina Van Haelst
32
1791-1875
Charles Louis Puylaert
x Mathilde Ysebaert
16
1826-1902 Landb.Dijkgraaf Kerkm.
Benignus Camillus Puylaert x Maria Louisa Cattoir
8 Landb.Lid Prov.Staten
Julien Henri B.Puylaert
4
Arts Sas van Gent
x Marie Louise A.Temmerman
Carl B.A.J.Puylaert o 1923 x Elisabeth A.W.C.M.Raymakers
2 Röntgenoloog, Hoogleraar RUU
hun kinderen:
1a Julien Benignus C.M.Puylaert
x Carmen Gabrielle Salma Saleh
Cathérine Carmen Elisabeth Maria Puylaert
Carl Alejandro Julien Puylaert
Ginette Elise Puylaert
Emilie Gabriëlle Puylaert
° 1952
° 1958
° 1987
° 1989
° 1991
° 1991
1b Maria Catharina Beatrice Josephine Elisabeth Puylaert ° 1954
x Paul Arthur Tutein Nolthenius
° 1952
158
Julie Lydia Elise Tutein Nolthenius
Charlotte Jacoline Tutein Nolthenius
Heleen Elisabeth Tutein Nolthenius
Paul Rudolf Arthur Tutein Nolthenius
° 1982
° 1983
° 1985
° 1988
1c Elisabeth Marij Pieter Julienne Puylaert
x Robert Peter Wielenga
Douwe Klaas Robert Wielenga
Mattheus Carolus Benignus Wielenga
Maria Cathelyne Dorothy Elisabeth Wielenga
Andreas Pieter Julien Wielenga
° 1955
° 1953
° 1982
° 1982
° 1986
° 1990
1d Carl Francies Egidius Maria
° 1959 † 1959
1e Charlotte Godelieve Maria Elisabeth Puylaert
x Gustaaf Ronald Richard Kuiters
Thade Nicolaas Kuiters
Edward Rudolf Kuiters
Friso Julien
1f Angelina Elisabeth Catharina Julienne
° 1960
° 1955
° 1990
° 1992
° 1994
° 1963 † 1964
Deze gegevens zijn ontleend aan de volgende bronnen.
1. De normale Burgerlijke Stand en Parochie registers,mn in de R.A.
te Gent,Beveren en Brussel.
2. Het eerste spoor voor de Jonghe en Kamoen is gevonden in een
paar rollen, die geverifieerd konden worden, en in het bezit
waren van de familie Mabilde in Selzate.Gemaakt in 1845.
3. De hoofdcynsboeken van Het land van Waes en St.Baafs te Gent en
Beveren,en de Briefs uit de Rekenkamer te Brussel.
4. De studie van Dr H.C.E.M.Rottier over het geslacht van Gavere
o.a. berustende op Goethals, De Liedekercke, Warlop,etc.
5. Oudste gegevens uit Lindemans: Voorouders in de Middeleeuwen.
Verdere afstamming van Karel de Grote.
Wanneer wij terugkeren naar de stamlijst zien wij dat op de 6e regel staat dat Arnulf I van
Vlaanderen gehuwd is met Alix ofte-wel Adelis van Vermandois.Ook zij stamt af van Karel
de Grote alsvolgt:
Karel de Grote 742-814 x Hildegard dr.v.Gerold gr.in Vinzgouw
Pippin I (Karlmann) 777-810 x Berta
Bernardo, koning v.Italie 797-818 x Kunigund
Pepin II, graaf v.Vermandois 815-na 840 x NN
Heribert I, graaf van Soissons 850-902 x Berthe van Morvois?(Capet)
159
Heribert II, g.v.Vermandois 880-943 x Hildebrande van Parijs (Capet)
Adelise van Vermandois 915-960 x Arnulf I Gr.v.Vlaanderen.
Dat betekent dus dat Gillis de Jonghe ° 1643 6x van Karel afstamt,
want zijn ouders stammen ook allebei van Adelise af.
Maar er is nog een dubbele lijn, n.l. via de vader van Jan van Gavere,Raso VIII, Heer van
Gavere, Chièvres Eksaarde en Liederkerke. Dit zelfde geldt voor de reeks via Puylaert, ook
die komt bij Raso VII. Dat brengt het aantal op 8. Maar de oudste geslachten zijn meermalen
onder elkaar gehuwd, dus het werkelijke aantal ligt nog hoger.
Deze gegevens zijn ook het werk van Dr.H.C.M.Rottier ontleend.
Karel de Grote x
Hildegard dr.v. Gerold I graaf in Vinzgouw
Lodewijk de Vrome x
Karel de Kale
x
Juditta van Altorf
Ermentrude van Orleans
Lodewijk "le Bègue" 846-897 x Alix van Parijs (Elzas) (De Stamelaar)
Kunegund van Franken 892-v.919 x Wicherig gr.in Bidgau(Ardennen)
Siegfried van Luxemburg 916-998 x Hedwig van Nordgau
Friedrich van Luxenburg 965-1019 x Irmentrud van Wetterau
Gisela van Luxemburg † na 1056 x Radolf II van Gent-Aalst
Geertrui van Gent-Aalst † 1138 x Arnulf II van Ardres
Agnes van Ardres † vóór 1147 x Franco van Herzele
Louis Heer van Herzele x Hildegard van Rode vr. van Mullem
Clara van Herzele x (1220) Raas VII heer van Gavere, Chièvres,
Eksaarde en Liedekerke
Raas VIII, Heer van Gavere, Chiévres, Eksaarde en Liedekerke
x Sophie Van Breda
Jan van Gavere, geh.Mulaert † 1288 x Elisabeth van Axel
160
BLOEDVERWANTSCHAP MET Els RAYMAKERS
via Hertog Lambert van Brabant
In 2005 verscheen een studie over de afstammelingen van de Hertogen van Brabant,van de
hand van Ir.R.DIX, V.HAMERS en Z.DEURVORST.
Zowel Els RAYMAKERS (4x) als Carl PUYLAERT (3x) stammen af van die Hertogen.
Dat bleek vooral uit de bijgeleverde CD, waaruit de Heer J.GRIM uit Breda via de bestanden
LEUVE en HUMOGEN vele lijnen duidelijk kon maken.
Het was dus mogelijk om een overzicht te maken waaruit deze verwantschap Brabant –
Vlaanderen blijkt.
XXIV-a Carl Benignus Arthus Julien Puylaert, arts, röntgenoloog te Tilburg en hoogleraar
radiodiagnostiek te Utrecht, geboren te Sas van Gent op 17 juni 1923.
Carl is getrouwd te Almelo op 1 juni 1950 met Elisabeth Adriana Maria Raymakers, geboren te
Almelo op 9 februari 1925, zie XXV-b.
Uit dit huwelijk:
1 Julien Benignus Carl Maria Puylaert, dr med en röntgenoloog, geboren Leiden op 29 december
1952. Julien is getrouwd te Oegstgeest op 20 december 1986 met Carmen Gabrielle Salma Saleh,
logopediste, geboren te Willemstad (Cur) op 15 november 1958, dochter van Alejandro Emeterio
Celedonio (Prof Dr) Saleh en Carmen Johanna Telgenkamp.
2 Maria Catharina Beatrice Josephine Puylaert, arts en patholoog-anatoom, geboren te Leiden op 7
februari 1954. Maria is getrouwd te Bosch en Duin op 31 maart 1979 met Paul Arthur Tutein
Nolthenius, arts en ophtalmoloog, geboren te 's-Gravenhage op 11 mei 1952, zoon van Rudolf Tutein
Nolthenius en Jacoba (jkvr) van Beyma Thoe Kingma.
3 Elisabeth Mary Pieter Julienne Puylaert, geboren te Tilburg op 11 juli 1955.
Elisabeth is getrouwd te Bosch en Duin op 29 september 1979 met Robert Peter Wielenga, arts en
cardioloog, geboren te Djakarta op 26 maart 1953, zoon van Douwe Klaas Wielenga en Dorothy Mary
Jansen. (Er is een genealogie Wielenga uitgegeven door Kok te Kampen 1964)
4 Charlotte Godelieve Maria Elisabeth Puylaert, tandarts, geboren te Tilburg op 20 maart 1960,
wonende te Zwolle. Charlotte is getrouwd te Bosch en Duin op 25 november 1989 met Gustaaf
Ronald Richard Kuiters, arts en dermatoloog, geboren te Wassenaar op 11 mei 1955, wonende te
Zwolle, zoon van Cornelis Martinus Nicolaas Kuiters en Margaretha Dubbeldam.
XXIII-a Julien Henri Benignus Puylaert, huisarts te Sas van Gent, sinds 1922 en lid Raad voor de
Kinderbescherming, geboren te Zuiddorpe op 11 juli 1897, overleden te Sluiskil op 18 augustus 1984,
begraven te Zuiddorpe.
Julien is getrouwd te Axel op 4 mei 1922 met Maria Louisa Alphonsine Ghislaine Temmerman,
geboren te Hoofdplaat op 8 september 1899, overleden te Sluiskil op 17 september 1981, begraven te
Zuiddorpe, dochter van Arthur Joseph Temmerman en Irma Maria van Acker.
Uit dit huwelijk:
1 Carl Benignus Arthus Julien Puylaert, geboren te Sas van Gent op 17 juni 1923, zie XXIV-a.
2 Maria Louisa Irma Puylaert, geboren te Sas van Gent op 8 december 1924.
Maria is getrouwd te Sas van Gent op 4 mei 1950 met Carlos Camille Stephanie Marie Wijffels,
chirurg, geboren te Waspik op 19 mei 1923, zoon van Gustaaf André Wijffels en Imelda Aimee Marie
Kerckhaert.
3 Beatrice Irma Maria Maurice Puylaert, geboren te Sas van Gent op 7 februari 1928.
Beatrice is getrouwd te Sas van Gent op 5 augustus 1954 met Jacques Felix Victor Cuigniez,
internist en biochemicus, geboren te Gent op 9 oktober 1926, wonende aldaar.
4 Frank Willy Julien Puylaert, huisarts, geboren te Sas van Gent op 9 september 1932, wonende
aldaar. Frank is getrouwd te Brasschaat op 28 januari 1961 met Maria Johanna Honoré Josephine
161
Poels, geboren op 19 december 1934, dochter van Henri André Mathilde Marie Poels en Anna
Catharina Josephina Maria Rottier.
XXII-a Benigius Camillus Puylaert, lanbouwer, fokker van hengsten, Lid prov. staten van Zeeland en
ridder Oranje Nassau, geboren Axel 4 juni 1863, overleden te Sas van Gent op 13 december 1947.
Benigius is getrouwd te Bouchaute op 4 juni 1890 (1) met Maria Louisa Cattoir, geboren te
Bouchaute op 8 oktober 1867, overleden te Sas van Gent op 27 september 1924, dochter van
Leonardus Cattoir en Sophia Juliana van Kerckvoorde.
Uit dit huwelijk:
1 Maria Sophia Josephina Puylaert, geboren te Zuiddorpe op 4 mei 1891, overleden te
Amsterdam op 6 maart 1930.
Maria is getrouwd te Zuiddorpe op 29 april 1914 (akte 4) met Louis Gustave Wauters,
landbouwer, geboren te Assenede op 2 oktober 1890, overleden aldaar op 19 augustus 1944, zoon
van Theodorus Wauters en Marie Therese de Neve.
2 Leon Joseph Maurice Puylaert, pater van Mill Hill en missionaris in Kenia, geboren te
Zuiddorpe op 19 maart 1895, overleden te Arnhem op 10 oktober 1976.
3 Maurice Augustus Benignus Puylaert, landeigenaar, fokker van hengsten, dijkgraaf
Moerspuipolder en burgemeester van Zuiddorpe, geboren te Zuiddorpe op 9 april 1896, overleden
aldaar op 20 januari 1972.
Maurice is getrouwd te Westdorpe op 4 mei 1920 met Elvira Stephania Govaert, geboren te
Westdorpe op 8 augustus 1897, overleden te Sluiskil (gem Terneuzen) op 3 september 1980,
dochter van Henri Govaert en Valentine van Leuven.
4 Julien Henri Benignus Puylaert, geboren te Zuiddorpe op 11 juli 1897, zie XXIII-a.
Benigius is getrouwd te Antwerpen op 19 november 1929 (Berchem) (2) met Maria
Rosalia Francisca Pauwels, geboren te Hoboken op 23 augustus 1879, overleden te
Westdorpe op 5 mei 1973, dochter van Isaac Franciscus Julius Pauwels en Lucia
Petronella de Laet.
XXI-a Charles Ludovicus Puylaert, landbouwer, dijkgraaf Moerspuipolder en wethouder van Zuiddorpe,
geboren te Axel op 26 februari 1826, overleden te Zuiddorpe op 29 maart 1902.
Charles is getrouwd te Zuiddorpe op 21 november 1860 met Mathilde Ysebaert, geboren te Axel op
29 september 1840, overleden te Zuiddorpe op 23 september 1921, dochter van Benignus Livinus
Ysebaert en Felicitas van Waes.
Uit dit huwelijk:
1 Benigius Camillus Puylaert, geboren te Axel op 4 juni 1863, zie XXII-a.
2 Amelia Maria Puylaert, geboren te Axel op 18 augustus 1866.
Amelia is getrouwd te Zuiddorpe op 3 januari 1888 (akte 1) met Henricus Robertus Karstel,
hoofdonderwijzer, geboren te Rotterdam ± 1864, zv Wilhelmus Johannes Karstel en Alida van
Buuren.
3 Augustus Cyrillus Puylaert, geboren Axel 28 maart 1868, overleden te Zelzate op 13 september
1925.
Augustus is getrouwd te Bassevelde rond 1888 met Emelie van den Wauwe.
4 Henricus Petrus Puylaert, landbouwer, geboren te Axel op 15 juli 1869, overleden te Westdorpe
op 13 december 1938.
Henricus is getrouwd te Bassevelde op 23 mei 1899 met Leonie Marie van den Hauwe, geboren
te Watervliet op 18 januari 1879, overleden te Westdorpe op 5 maart 1942, dochter van Jacobus
Bernardus van den Hauwe en Amelia Ludovica Dossche.
5 Maria Alina Puylaert, geboren te Axel op 5 augustus 1871, overleden te Edegem op 10 mei
1960.
Maria is getrouwd te Zuiddorpe op 21 juli 1896 (akte 7) met Emile Dellaert, brouwer en
handelaar, geboren te Westdorpe op 10 oktober 1874, wonende aldaar en te Hoboken, overleden te
Kapellen (by Antwerpen) op 24 september 1938, zoon van Franciscus Dellaert en Euphemeia
Tack.
XX-a Johannes Franciscus Puylaert, landbouwer, grondeigenaar en kerkmeester, geboren De KlingeWaes op 30 augustus 1791, overleden te Axel op 3 oktober 1875.
162
Johannes is getrouwd te Zuiddorpe op 19 augustus 1819 met Sophia Regina van Haelst, geboren te
Zuiddorpe op 7 september 1790, overleden te Axel op 12 januari 1858, dochter van Augustinus
Henricus van Haelst en Maria Joanna de Vliegher.
Uit dit huwelijk:
1 Josephus Puylaert, geboren te Axel op 4 maart 1821, overleden aldaar op 8 december 1868.
2 Paulina (Poulina) Puylaert, geboren Axel 6 november 1822, overleden te Koewacht op 5 januari
1892.
Paulina is getrouwd te Koewacht op 18 september 1844 (acte 15) met Cornelis de Vliegher,
landman en Burgemeester van Koewacht, geboren rond 1805, zoon van Jacobus de Vliegher en
Anna Catharina Breepoel.
3 Seraphina Puylaert, geboren te Axel op 22 november 1823, overleden te Koewacht op 30 mei
1907 (akte 22).
Seraphina is getrouwd op 1 november 1843 met Dominicus Misseghers, grossier en landbouwer,
geboren te Koewacht rond 1798, overleden aldaar op 24 april 1871 (akte 33), zoon van Philippus
Jacobus Misseghers en Theresia Coleta Raes.
Dominicus is eerder getrouwd voor 1843 met Tecla de Bruyne, geboren te Stekene rond 1795,
overleden te Koewacht op 26 december 1842 (akte 51), dochter van Judocus Amandus de Bruyne
en Joanna Maria Ongeval.
4 Amelia Puylaert, geboren te Axel op 15 december 1824, overleden aldaar op 13 november 1885.
Amelia is getrouwd te Hulst op 17 juni 1846 met Petrus Burm, geboren te Hulst op 5 november
1821, overleden te Axel op 23 mei 1898, zoon van Hubertus Livinus Burm en Anna Catharina de
Gijssel.
(Van hem en zijn gezin is in 1861 door Jan Haak een schilderij vervaardigd. een foto daarvan is
opgenomen in "Jan Haak en zijn tijd" (2004), blz 307)
5 Charles Ludovicus Puylaert, geboren te Axel op 26 februari 1826, zie XXI-a.
XIX-a Francies Joannes Puylaert, landeigenaar, landbouwer, kerkmeester en armmeester, geboren te
Koewacht op 12 november 1725, overleden te Clinge op 16 januari 1794.
(Zie "Boerderijen in het Land van Hulst", blz 117 en 133)
Francies is getrouwd te St Gillis-Waes op 16 juli 1764 (1) met Anna Catharina Bogaert, geboren te
St Gillis-Waes op 17 juli 1741, overleden te Clinge op 3 augustus 1776 (elders 1771), dochter van
Joannes Baptist Bogaert en Maria Magdalena de Smedt.
Uit dit huwelijk:
1 Apolonia Puijlaert, geboren te Clinge op 10 mei 1775, overleden te Kieldrecht op 4 april 1829.
Apolonia is getrouwd op 4 november 1792 (1) met Theodorus van Duyse, geboren te Kieldrecht
op 3 juli 1766, overleden aldaar op 5 april 1811, zoon van Judocus van Duyse en Susanna Aps.
Apolonia is getrouwd te Kieldrecht op 23 april 1816 (2) met Jan Jozef Anné, afkomstig uit
Verrebroek, geboren rond 1790, overleden te Kieldrecht op 6 maart 1834.
Jan is later getrouwd te Kieldrecht op 27 oktober 1830 met Amalia Antonia van Overloop, geboren
op 29 november 1800, overleden te Kieldrecht op 30 juli 1876 (als Maria Antonia), begraven aldaar
op 31 juli 1876, dochter van Pieter van Overloop en Joanna Theresia van Duyse. Amalia is later
getrouwd te Kieldrecht op 3 juni 1837 (of 30-6), getrouwd aldaar op 3 juni 1837 voor de kerk met
Carolus Ludovicus van Overloop, geboren te Kieldrecht op 2 augustus 1813, gedoopt aldaar op 3
augustus 1813, overleden aldaar op 25 november 1878, zoon van Joannes Cornelius van Overloop
en Anna Coleta Puylaert.
Francies is getrouwd te Clinge op 9 februari 1777 (2) met Aldegonda Ingels, geboren De KlingeWaes op 10 augustus 1754 (elders 11-8), overleden aldaar op 14 december 1785, dochter van
Mattheus Ingels en Joanna van Gysel.
Uit dit huwelijk:
2 Anna Coleta Puylaert, geboren te Clinge op 18 oktober 1782 (elders: 28-10), begraven te
Kieldrecht op 12 juni 1860.
Anna is getrouwd te Kieldrecht op 21 oktober 1812, getrouwd aldaar op 21 oktober 1812 voor de
kerk met Joannes Cornelius van Overloop, burgemeester van Kieldrecht (1824-1830) en
kerkmeester, geboren te Kieldrecht op 22 juli 1777, gedoopt aldaar op 22 juli 1777, overleden na 12
juni 1860, zoon van Jacobus Josephus van Overloop en Maria Magdalena Gillis.
3 Ludovica Theresia Puylaert, geboren te Clinge op 28 maart 1785, overleden te St Gillis-Waes op
11 augustus 1849.
Ludovica was gehuwd (1) met Petrus van Bunderen (Banderen), afkomstig uit St Gillis-Waes.
163
Ludovica was gehuwd (2) met Franciscus Theodorus van Eynde.
Francies is getrouwd te Clinge op 25 juni 1786 (3) met Anna Catharina Huygens, geboren te Clinge
op 8 september 1763, overleden aldaar op 17 maart 1810, dochter van Cornelis Huygens en Maria
Goossens.
Anna was eerder gehuwd met Joannes Augustus Smet, geboren te St Gillis-Waes rond 1768. Joannes
is later getrouwd te Vrasene op 16 augustus 1810 met Maria Theresia Hendrickx, geboren te Vrasene
in het jaar 1782, dochter van Lucas Petrus Hendrickx en Maria Catharina Reijns.
Uit dit huwelijk:
4 Johannes Franciscus Puylaert, geboren De Klinge-Waes op 30 augustus 1791, zie XX-a.
5 Petrus Josephus Puylaert, geboren te Clinge op 3 oktober 1792, overleden te Doel op 11
november 1830.
Petrus is getrouwd te Clinge op 14 oktober 1816 met Judoca Catharina de Theye, dochter van
Judocus Joannes de Theye en Judoca Catharina van Bergen.
XVIII-a Adrianus Josephus Puylaert, landeigenaar, landbouwer, kerkmeester en armmeester, geboren te
Waasmunster op 28 november 1702, wonende te Hontenisse, overleden te Oostvogel (Hul.Amb) op
22 juni 1752.
Adrianus is getrouwd te Koewacht op 30 april 1725 (1) met Mary Judoca Bruggeman, geboren te
St Niklaas op 16 april 1705, overleden te Ferdinanduspolder op 24 mei 1746 (Koewacht)
(Koewacht), dochter van Laurentius Bruggeman en Cornelia de Vosch.
Uit dit huwelijk:
1 Francies Joannes Puylaert, geboren te Koewacht op 12 november 1725, zie XIX-a.
2 Joanna Maria Puylaert, gedoopt te St Kruis (Aardenburg) op 8 januari 1737, overleden te
Koewacht op 3 september 1771, begraven aldaar op 4 september 1771.
Joanna is getrouwd te Koewacht op 24 mei 1759 (1) met Joannes Antheunis, geboren te
Sinaai op 22 maart 1718, overleden te Koewacht op 30 mei 1761.
Joannes was weduwnaar van Joanna de Blieck.
Joanna is in ondertrouw gegaan te Axel op 17 april 1762, getrouwd te Koewacht op 2 mei 1762
voor de kerk (2) met Jacobus van de Vijver, landbouwer, gedoopt te Koewacht op 26 februari
1735, overleden aldaar op 8 juni 1776, begraven aldaar op 10 juni 1776, zoon van Joannes van
de Vijver en Catharina Bauwens.
3 Aldegonda Isabella Theresia Puylaert, gedoopt te Koewacht op 7 oktober 1741.
Aldegonda is getrouwd te Koewacht op 31 mei 1767 met Gillis Audenaert, zoon van Jacobus
Audenaert en Joanna de Vos.
4 Coleta Apollonia Puylaert, geboren Koewacht 29 oktober 1743, overleden aldaar 20
november 1802.
Coleta is getrouwd te Koewacht op 5 februari 1764 met Philippus Haerssens, overleden na 9
juni 1798.
Philippus was weduwnaar van Maria Anna Verlinden, overleden voor februari 1764.
Adrianus is getrouwd te Koewacht op 8 december 1746 (elders 6-12) (2) met Allegonda Maria de
Blieck, geboren te Koewacht op 12 februari 1722, overleden aldaar op 12 november 1793 (elders 2211), dochter van Livinus de Blieck en Anna de Maesschalk.
Allegonda was later gehuwd met Augustus de Regter, overleden op 15 april 1780.
Uit dit huwelijk:
5 Adrianus Cornelius Puylaert, gedoopt Koewacht 21 september 1747, overleden aldaar 31 mei
1789.
Adrianus is in ondertrouw gegaan te Axel op 24 augustus 1776 en getrouwd aldaar op 10
september 1776, getrouwd op 15 september 1776 voor de kerk met Anna Maria de
Maesschalck.
6 Joanna Catharina Puylaert, geboren te Hontenisse, gedoopt aldaar op 12 december 1749.
Joanna is getrouwd te Koewacht op 24 juni 1781 met Joannes (fs Franciscus) Annaert,
afkomstig uit Stekene.
7 Jacobus Puylaert, geboren te Hontenisse, gedoopt aldaar op 31 december 1750, overleden te
Koewacht op 24 mei 1810.
Jacobus is in ondertrouw gegaan te Axel op 24 mei 1794 en getrouwd aldaar op 2 juni 1794 met
Joanna Judoca van Damme, afkomstig uit Koewacht.
164
8 Apollonia Puylaert, gedoopt te Koewacht op 26 december 1752, overleden te Clinge op 2 mei
1782. Apollonia is getrouwd op 30 juni 1776 met Cornelis de Rop.
XVII-a Egidius van Puylaert, landbouwer, geboren te Waasmunster op 1 juni 1670, wonende aldaar en te
Belsele, overleden te Waasmunster op 9 mei 1718.
Egidius is getrouwd te Waasmunster op 28 januari 1702 met Anna van Vlierberghe, geboren te
Waasmunster op 6 februari 1675, overleden aldaar in het jaar 1752, dochter van Adrianus van
Vlierberghe en Catharina de Smedt.
Uit dit huwelijk:
1 Adrianus Josephus Puylaert, geboren te Waasmunster op 28 november 1702, zie XVIII-a.
XVI-a Mattheus van Puylaere, landbouwer, geboren te Waasmunster op 31 maart 1637, overleden aldaar
op 12 maart 1712.
Mattheus is getrouwd te Waasmunster op 6 augustus 1661 (1) met Elisabeth Verhofstede, geboren
op 25 oktober 1642, overleden te Waasmunster op 7 januari 1669.
Mattheus is getrouwd te Waasmunster op 24 april 1669 (2) met Maria de Lange, geboren op 30
januari 1638 (KdGrote site: 12-2-1641), overleden te Waasmunster op 1 maart 1692, dochter van
Marijn de Lange en Elisabeth Abbeel.
Uit dit huwelijk:
1 Egidius van Puylaert, geboren te Waasmunster op 1 juni 1670, zie XVII-a.
Mattheus is getrouwd te Waasmunster op 3 januari 1699 (3) met Anna Maria
Margaretha de Clercq, geboren rond 1673.
Mattheus is getrouwd te Waasmunster op 3 januari 1699 (4) met Anna Maria de
Clercq, geboren te Waasmunster op 5 januari 1699, dochter van Mattheus de Clercq en
Magdalena de Poppe.
XV-a Egidius van Puylaere, landbouwer en hoir feodal v/d heerl. Ponteraven en ten Rijen, geboren te
Belsele op 26 oktober 1613.
Egidius is getrouwd te Belsele op 20 mei 1636 (elders Waasmunster) (1) met Maria Vercouteren,
geboren te Belsele op 28 september 1610, overleden aldaar op 13 april 1641, dochter van Petrus
Vercouteren en Anna Goossens.
Uit dit huwelijk:
1 Mattheus van Puylaere, geboren te Waasmunster op 31 maart 1637, zie XVI-a.
Egidius is in ondertrouw gegaan te Sinaai op 15 januari 1642 en getrouwd aldaar op 24
februari 1642 (elders: Waasmunster) (2) met Antonia de Bock, geboren te Sinaai.
XIV-a Mattheus van Puylaere, sive van Eechaute, geboren te Belsele rond 1567, overleden aldaar op 27
december 1637 (elders 17-12).
Mattheus is getrouwd te Sinaai op 23 januari 1599 met Cathelijne Poppe, geboren rond 1583,
overleden te Sinaai op 15 januari 1666, dochter van Gillis Poppe en Johanna Vermeeren.
Cathelijne is later getrouwd te Belsele op 5 april 1641 met Daniel Brys, overleden te Belsele op 20
juni 1652.
Uit dit huwelijk:
1 Egidius van Puylaere, geboren te Belsele op 26 oktober 1613, zie XV-a.
XIII-a Lijsbeth Sceppers. (HCLvW Belsele, St Baafs Gent, App. 7)
Lijsbeth was gehuwd met Andries van Pulaere, geboren tussen 1500 en 1530, overleden na 1570,
zoon van Jan van Pulaere en Clara Boudyns.
Uit dit huwelijk:
1
2
3
4
Mattheus van Puylaere, geboren te Belsele rond 1567, zie XIV-a.
Andrea van Pulaere.
Gillis van Pulaere.
Jacob van Pulaere.
165
5 Jan van Pulaere.
XII-a Adriana Stomme, geboren rond 1500 (HC App Belsele 299).
(HCLvW Belsele, St Baafs Gent, App. 7)
Adriana was gehuwd met Andries Sceppers, geboren rond 1500.
Uit dit huwelijk:
1 Lijsbeth Sceppers, zie XIII-a.
2 Cornelis Sceppers.
3 Anna Sceppers.
(HCLvW Belsele, St Baafs Gent, App. 7)
Anna was gehuwd met Andries van Kemseke.
4 Driessine Sceppers.
(HCLvW Belsele, St Baafs Gent, App. 7)
Driessine was gehuwd met Jan van Lare.
5 Wouter Sceppers.
6 Lieven Sceppers.
7 Mattheus Sceppers.
8 Gertrud Sceppers.
(HCLvW Belsele, St Baafs Gent, App. 7)
Gertrud was gehuwd met Jan Lambrecht.
XI-a Gilles Stomme, geboren rond 1465 (HC Belsele app 298, HCW 572).
Gilles was gehuwd met Anna 's-Graven, geboren rond 1465, dochter van Gillis 's-Graven en
Margrete Scoote.
(HCLvW Belsele, St Baafs Gent, App 7)
Uit dit huwelijk:
1 Adriana Stomme, geboren rond 1500 (HC App Belsele 299), zie XII-a.
2 Joos Stomme.
3 Lijsbet Stomme.
(HCLvW Belsele, St Baafs Gent, App 7)
Lijsbet was gehuwd met Seger de Boc.
4 Margriete Stomme.
(HCLvW Belsele, St Baafs Gent, App 7)
Margriete was gehuwd met Cornelis de Riddere.
X-a Margriet Soy, geboren rond 1430.
(HCLvW 3 p 571)
Margriet was gehuwd (1) met Gillis Stomme, geboren rond 1430.
Uit dit huwelijk:
1 Gilles Stomme, geboren rond 1465 (HC Belsele app 298, HCW 572), zie XI-a.
2 Pascasius Stomme.
Margriet was gehuwd (2) met Jan van Duyse, geboren rond 1450.
Uit dit huwelijk:
3 Josyne van Duyse, geboren rond 1480.
(HCLvW, Belsele, St Pieters-Lobbes, par.1)
Josyne was gehuwd met Jacob van Remoortere, geboren rond 1480.
4 Pieter van Duyse.
5 Hendrik van Duyse.
IX-a Katelijne Ghisels, geboren rond 1400 (HC W 571).
Katelijne was gehuwd met Jacob Soy, geboren rond 1400, overleden na 1435.
Uit dit huwelijk:
1 Lijsbette Soy, geboren rond 1400.
Lijsbette was gehuwd met Andries van Gremberghen.
2 Margriet Soy, geboren rond 1430, zie X-a.
166
VIII-a Beatrijs van Gavere, geboren rond 1370.
(HCyW 571 en 572)
Beatrijs was gehuwd met Pauwel (fs Nicolaas) Ghisels, geboren rond 1370, overleden na 1387.
(Komt voor in Baudeloo 431 (1387) te Belsele)
Uit dit huwelijk:
1 Katelijne Ghisels, geboren rond 1400 (HC W 571), zie IX-a.
VII-a Willem van Gavere, geboren rond 1320, overleden voor 1367.
Willem is getrouwd te Haasdonk met Clementia van Bogaerde, overleden na 1367.
Uit dit huwelijk:
1 Katelijne van Gavere, geboren rond 1350.
Katelijne was gehuwd met Jan Hutsers.
2 Beatrijs van Gavere, geboren rond 1370, zie VIII-a.
3 Margriet van Gavere.
Margriet was gehuwd met Jan Clercs.
VI-a Willem van Gavere, geboren rond 1285, wonende te Haasdonk, overleden voor 1354.
Willem was gehuwd met Elisabeth X, overleden in het jaar 1354.
Uit dit huwelijk:
1 Gillis van Gavere, geboren rond 1320, wonende te Eksaarde en Sinaai.
Gillis is getrouwd rond 1350 met Cecilia van den Berghe, geboren rond 1320, wonende te
Kemzeke, dochter van Baudewijn van den Berghe en Elisabeth van de Moere.
2 Willem van Gavere, geboren rond 1320, zie VII-a.
V-a Jan (Mulaert) van Gavere, heer van Eksaarde en ridder, geboren rond 1220, overleden in het jaar
1288, 65begraven te Sinaai (abdij van Baudeloo).
(Zie voor uitgebreide verhandeling VS 1994, blz 404)
Jan was gehuwd (1) met Isabelle van de Moere, geboren rond 1240.
Uit dit huwelijk:
1 Raas (Mulaert) van Gavere, ridder en heer van Eksaarde, Zwaanaarde en Stekene, geboren
rond 1260, overleden na 24 oktober 1295.
Raas was gehuwd met Volckwijf X.
2 Clarisse Jan Mulaertsdr van Gavere.
Clarisse was gehuwd met Hendricus (dictus Wisse) van Borselen, ridder (1263-1267),
geboren te Veere, overleden tussen 1266 en 1271, zoon van Nicolaas van Borselen en X X.
Hendricus was weduwnaar van X (Wolfertsdr) van de Maalstede.
Jan is getrouwd rond 1270 (2) met Elisabeth van Axel, geboren rond 1250, overleden in het jaar
1320, dochter van Olivier II van Axel en Kathelijne Willemsdr van de Putte.
(Volgens Lindemans: Kathelijn van Axel. Weersproken door Liedekercke en Warlop)
Uit dit huwelijk:
3 Willem van Gavere, geboren rond 1285, zie VI-a.
4 Zeger van Gavere, geboren rond 1290.
Zeger was gehuwd met Clemence van der Colke.
IV-a Sophia van Breda, geboren voor 1190, overleden rond 1232.
Sophia is getrouwd rond 1208 met Raas VI Heer van Gavere, heer van Chievres, Liedekerke etc en
ridder, geboren rond 1190, gesneuveld rond 9 november 1241 (in de slag bij Bouvines), zoon van
Raas V (VII) Heer van Gavere en Clara van van Herzele.
(Vermeld (Warlop) 1217-1241)
Uit dit huwelijk:
1 Maria van Gavere, geboren voor 1215, overleden na 1260.
Maria was gehuwd met Hugo III Burggraaf van Gent, geboren rond 1228, overleden rond
1265, zoon van Hugo II van Gent (alias Vilain) en Oda van Champlitte.
167
2 Sophia van Gavere, geboren rond 1215.
Sophia is getrouwd rond 1245 met Louis I (Bertoud) Heer van Berlaer, overleden in het jaar
1269, zoon van Gillis Berthout (met den Baard) en Catharina van Belle.
3 Rasso VII van Gaveren, geboren rond 1215, overleden rond 1290.
Rasso is getrouwd rond 1240 met Margaretha van Enghien, geboren rond 1220, overleden
rond 1286.
4 Jan (Mulaert) van Gavere, geboren rond 1220, zie V-a.
III-a Luitgarde van Aerschot, overleden na 1217.
Luitgarde was gehuwd met Godevaart II van Breda, overleden in het jaar 1216, zoon van
Godevaart I Heer van Breda.
Uit dit huwelijk:
1 Sophia van Breda, geboren voor 1190, zie IV-a.
II-a Maria van Brabant.
Maria was gehuwd met Karel Graaf van Aerschot, ridder, overleden na 1199, zoon van Arnoud
Graaf van Aerschot.
Uit dit huwelijk:
1 Luitgarde van Aerschot, zie III-a.
2 Jan I van Aerschot, ridder, overleden na 1216.
Hij had bij een onbekende vrouw één zoon.
EN HIERONDER STAAT DUS DE GEZAMENLIJKE VOORVADER :
I Godevaard II van Brabant, hertog van Neder-Lotharingen, hertog van Brabant, hertog van
Lotharingen en markgraaf van Antwerpen, geboren rond 1097, overleden tussen 11 november 1142 en
31 december 1142, begraven te Leuven.
Godevaard is getrouwd in het jaar 1142 met Lutgardis van Sulzbach, hertogin van lotharingen,
overleden in het jaar 1163, begraven te Leuven, dochter van Berengarius II van Sulzbach en Adelheid
van Wolfratshausen.
Lutgardis is later getrouwd rond 1145 met Huge III Graaf van Dagsburg-Moha en Metz.
Uit dit huwelijk:
1 Godfried III (de Moedige) van Brabant, geboren rond 1140, zie II-b.
2 Maria van Brabant, zie II-a.
II-b Godfried III (de Moedige) van Brabant, hertog van Neder-Lotharingen en graaf van Leuven,
geboren rond 1140, overleden op 21 augustus 1190, begraven te Leuven.
Godfried is getrouwd in januari 1155 (1) met Margaretha van Limburg, geboren rond 1138,
overleden rond 1172, begraven te Leuven, dochter van Hendrik II van Arlon en Mathilde van
Saffenberg.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrik I van Brabant, geboren te Keulen in het jaar 1165, zie III-b.
2 Aldalbero van Brabant, bischop van Luik en kardinaal (1192), vermoord te Reims in het jaar
1192.
(Is 1613 heilig verklaard)
Godfried is getrouwd rond 1175 (2) met Imagina (Imena) van Loon, geboren rond 1150, overleden
tussen 1214 en 1220, dochter van Lodewijk I Graaf van Loon en Agnes van Metz.
(Werd als weduwe 1203 Abdis van Munsterbilzen)
Uit dit huwelijk:
168
3 Willem Heer van Perwez en Ruisbroek, geboren rond 1180, overleden rond 1225, begraven
te Villers.
Hij had bij een onbekende vrouw één zoon.
Willem is getrouwd rond 1210 (2) met Maria van Orbais, dochter van Ingelram I Heer van
Orbais en Juliana van Duras.
III-b Hendrik I van Brabant, hertog van Neder-Lotharingen en kruisvaarder, geboren te Keulen in het jaar
1165, overleden aldaar op 3 september 1235, begraven te Leuven op 5 september 1235.
(Zie voor zijn kwartieren Gens Nostra 1985, blz 56-61)
Hendrik is getrouwd voor 30 maart 1180 (1) met Mathilde van Boulogne, geboren in het jaar 1163,
overleden voor 1211, begraven te Leuven, dochter van Mattheus van de Elzas en Maria van
Engeland.
Uit dit huwelijk:
1 Maria van Brabant, geboren rond 1188, overleden rond 1260, begraven te Leiden.
Maria is getrouwd na 19 mei 1214 (1) met Otto van Brunswijk, duits keizer, geboren rond
1177, overleden op 9 mei 1218.
Maria is getrouwd in juli 1220 (2) met Willem I Graaf van Holland, kruisvaarder, geboren
rond 1168, overleden te Rijnsburg op 4 februari 1222, begraven aldaar, zoon van Floris III (I)
Graaf van Holland en Ada van Huntingdon.
Willem is eerder getrouwd te Stavoren in het jaar 1197 met Aleida van Gelre, geboren rond
1178, overleden op 12 februari 1218, begraven te Rijnsburg, dochter van Otto I Graaf van
Gelre en Zutphen en Richardis van Scheyern-Wittelsbach.
2 Hendrik II (de Grootmoedige) van Brabant, geboren rond 1194, zie IV-b.
3 Adelheid van Brabant, geboren rond 1195.
Adelheid is getrouwd in het jaar 1206 (1) met Arnold VI Graaf van Loon, zoon van Geerard
II Graaf van Loon en Adelheid van Gelre.
Adelheid is getrouwd op 24 februari 1225 (2) met Guillaume IX Graaf van Auverge.
Adelheid is getrouwd rond 1251 (3) met Aernoud van Wesemaele, maarschalk van Brabant.
4 Machteld van Brabant, stichtster klooster te Loosduinen en stichtster kerk en begijnhof te 'sGravenzande, geboren te 's-Hertogenbosch rond 1197, overleden te Loosduinen op 22
december 1267, begraven aldaar.
Machteld is getrouwd te Aken in november 1212 (1) met Hendrik II van de Palts, overleden
voor december 1224.
Machteld is in ondertrouw gegaan te Antwerpen op 5 november 1224 en getrouwd aldaar voor
6 december 1224 (2) met Floris IV (II) Graaf van Holland, geboren te Noyon op 24 juni 1210
(Elders: geb. 26-6-1210), overleden te Corbie op 19 juli 1234 (tydens een steekspel), begraven
te Rijnsburg, zoon van Willem I Graaf van Holland en Aleida van Gelre.
5 Godfried van Leuven-Gaesbeek, hertog van Brabant, graaf van Leuven en Herstal, ridder en
heer van Baucignies, Leeuwe en Gaesbeek, geboren rond 1209, overleden op 21 januari 1253,
begraven te Affligem.
Godfried is getrouwd voor 15 maart 1237 (1) met Aleydis Berthout, overleden in het jaar
1250, dochter van Gerard Berthout.
Godfried is daarnaast getrouwd rond 1243 (2) met Maria van Oudenaerde, geboren rond
1220, overleden na 24 augustus 1293, begraven te Brussel, dochter van Arnoud IV van
Oudenaerde en Alix van Rozoy.
Maria was weduwe van Johan Rethel.
6 Margaretha van Brabant, overleden op 21 september 1231, begraven te Roermond.
Margaretha is getrouwd rond 1206 met Gerard III Graaf van Gelre en Zutphen, geboren
rond 1185, overleden op 22 oktober 1229, begraven te Roermond, zoon van Otto I Graaf van
Gelre en Zutphen en Richardis van Scheyern-Wittelsbach.
Hendrik is getrouwd te Soissons op 22 april 1213 (2) met Maria van Frankrijk, geboren rond 1198,
overleden op 15 augustus 1224, begraven te Affligem, dochter van Filips II Koning van Frankrijk en
Agnes van Andechs-Meranie.
Maria was weduwe van Filips I van Namen, markgraaf van Namen.
Uit dit huwelijk:
7 Elisabeth van Brabant, geboren rond 1215, overleden op 23 oktober 1273.
Elisabeth is getrouwd in het jaar 1233 (1) met Dietrich van Dinslaken, geboren rond 1215,
overleden in het jaar 1245, zoon van Dietrich VI (Nust) Graaf van Kleef en Mathilde van
Dinslaken.
169
Elisabeth is getrouwd op 5 juli 1246 (2) met Gerard II van Limburg, heer van Wassenberg,
overleden tussen 10 maart 1254 en 1 september 1254, zoon van Gerard I van Limburg en
Beatrix van Merheim.
Gerard was weduwnaar van Beatrix van Randerath, overleden voor 5 juli 1246.
IV-b Hendrik II (de Grootmoedige) van Brabant, ook hertog van Lotharingen en hertog van Brabant,
geboren rond 1194, overleden te Leuven op 1 februari 1248, begraven te Villers.
Hendrik is getrouwd voor 22 augustus 1215 (1) met Maria van Hohenstaufen, geboren te Arezzo in
april 1196, overleden te Leuven in het jaar 1235, dochter van Philips van Zwaben en Irene Angelos
Prinses van Byzantium.
Uit dit huwelijk:
1 Mathilde van Brabant, geboren rond 1218, overleden op 29 september 1288.
Mathilde is getrouwd op 14 juni 1237 (1) met Robert I Graaf van Artois, geboren in
september 1216, overleden op 9 februari 1250, zoon van Lodewijk VIII (de Leeuw) van
Frankrijk en Blanca van Castilie.
Mathilde was gehuwd (2) met Guy II van Chatillon, graaf van St Pol, overleden in het jaar
1289.
2 Beatrix van Brabant, geboren voor 1231.
Beatrix was gehuwd (1) met Hendrik IV Raspe, landgraaf van Thüringen.
Beatrix was gehuwd (2) met Willem III van Dampierre, heer van Kortrijk.
3 Hendrik III (de Vreedzame) Hertog van Brabant, geboren in het jaar 1231, zie V-b.
4 Maria van Brabant.
Maria was gehuwd met Lodewijk II Hertog van Beieren.
5 Margaretha van Brabant, non en abdis van Val-duc, overleden na 1271.
Hendrik is getrouwd rond 1240 (2) met Sophie van Thuringen, geboren te Wartburg op 20 maart
1224, overleden te Marburg op 29 mei 1275, begraven te Villers, dochter van Lodewijk IV (de
Heilige) Landgraaf van Thuringen en Elisabeth (de Heilige) van Hongarije.
Uit dit huwelijk:
6 Hendrik I (het Kind) Landgraaf van Hessen, geboren op 24 juni 1244, overleden te Marburg
op 21 december 1308, begraven aldaar.
Hendrik is getrouwd voor 10 september 1263 (1) met Adelheid van Brunswijk, overleden op
12 juni 1274, begraven te Marburg, dochter van Otto I (het Kind) Hertog van Brunswijk
Lüneburg en Mathilde van Brandenburg.
Hendrik is getrouwd voor 26 februari 1276 (2) met Machteld van Kleef, dochter van Dietrich
VII van Kleef en Aleidis van Heinsberg.
7 Elisabeth van Brabant.
Elisabeth was gehuwd met Albrecht I Hertog van Brunswijk.
V-b Hendrik III (de Vreedzame) Hertog van Brabant, hertog van Lotharingen, geboren in het jaar
1231, overleden te Leuven op 28 februari 1261, begraven aldaar (kerk van de Dominicanen).
Zijn zoon bij een onbekende vrouw:
1 Jan Brants, heer van Ayseaux, gesneuveld in het jaar 1354 (Slag bij Bäsweiler).
Jan is getrouwd in het jaar 1354 met Catharina van Ayseaux.
Hendrik had een relatie (2) met Joanna van der Balc(h)t, dochter van Wouter van der Balc(h)t.
Uit deze relatie:
2 Gilles van Brecht, bastaard kapitein T(h)ielt.
Hij had bij een onbekende vrouw één zoon.
Hendrik is getrouwd in het jaar 1251 (3) met Alix (Adelheid) van Bourgondie, regentes van
Brabant, overleden op 23 oktober 1273, begraven te Leuven (kerk van de Dominicanen), dochter van
Hugo IV Hertog van Bourgondië en Yolanda van Dreux.
Uit dit huwelijk:
3 Hendrik IV van Brabant, hertog van Neder-Lotharingen en Brabant en monnik vanaf 1267,
geboren in 1251 of 1252, overleden rond 1272. (Abdiceerd in 1267 wegens zwakzinnigheid.)
4 Jan I (de Overwinnaar) Hertog van Brabant, geboren te Brussel in 1252 of 1253, zie VI-b.
5 Godfried van Brabant, heer van Aerschot, geboren voor 1260, gesneuveld te Kortrijk in het
jaar 1302 (Guldensporenslag).
Godfried is getrouwd in het jaar 1280 met Johanna van Vierson, geboren voor 1260, dochter
van Hervé Heer van Vierson en Berry en Johanna van Mezières.
170
6 Maria van Brabant, overleden in het jaar 1321.
Maria is getrouwd in het jaar 1274 met Philips III (de Stoute) van Frankrijk, koning, geboren
te Poissy op 1 mei 1245, overleden te Perpignan op 5 oktober 1285, begraven te Saint Denis,
zoon van Lodewijk IX (de Heilige) van Frankrijk en Margaretha van Provence.
Philips is eerder getrouwd te Clermont-en-Auvergne op 28 mei 1262 met Isabella van Aragon,
geboren in het jaar 1247, overleden te Cosenza op 28 januari 1271, begraven te Saint Denis,
dochter van Jacobus I Koning van Aragon en Violante van Hongarije.
VI-b Jan I (de Overwinnaar) Hertog van Brabant, hertog van Brabant 1267 en hertog van Limburg
1287, geboren te Brussel in 1252 of 1253, overleden te Bar-le-Duc op 3 mei 1294 (in een
riddertoernooi).
Jan had een relatie (1) met Hanneke Pijlijzer, dochter van Geldulf Pijlijzer.
Uit deze relatie:
1 Jan Pijlijzer, geboren rond 1272, zie VII-b.
Zijn dochter bij een onbekende vrouw:
2 Juliana van Brabant.
Juliana was gehuwd met Jan van Kiesterbeke, ridder, overleden voor 1335.
Zijn zoon bij een onbekende vrouw:
3 Jan van Mechelen.
Hij had bij een onbekende vrouw één dochter.
Zijn zoon bij een onbekende vrouw:
4 Jean I Meeuwe, heer van Wavre en Dongelberghe, overleden na 1323.
Jean was gehuwd met Margaretha van Pamele, dochter van Jan van Pamele en Alix van
Wedergraete.
Zijn zoon bij een onbekende vrouw:
5 Gillis van der Balct.
Gillis was gehuwd met Yda van Wersingen.
Jan is getrouwd in het jaar 1270 (6) met Margaretha van Frankrijk, geboren rond
1258, overleden in het jaar 1272, dochter van Lodewijk IX (de Heilige) van Frankrijk en
Margaretha van Provence.
Jan is getrouwd in augustus 1273 (7) met Margaretha van Vlaanderen-Dampierre, geboren in het
jaar 1251, overleden op 3 juli 1283, begraven te Brussel, dochter van Guy III van Dampierre en
Mathilde (Mahaut) van Bethune.
Uit dit huwelijk:
6 Jan II van Lotharingen, hertog van Brabant en Limburg, geboren op 27 november 1275,
overleden te Tervuren op 27 november 1312, begraven te Brussel.
Hij had bij een onbekende vrouw één zoon.
Hij had bij een onbekende vrouw één zoon.
Jan is getrouwd te Londen, Westminster Abbey op 9 juli 1290 voor de kerk (3) met
Margaretha van York, geboren te Windsor Castle op 11 september 1275, overleden rond 11
maart 1333, begraven te Brussel, dochter van Edward I (de Lange) Koning van Engeland en
Eleanora van Castilie.
7 Margaretha van Brabant, geboren op 4 oktober 1276, overleden te Genua op 14 december
1311, begraven te Pisa.
Margaretha is getrouwd op 9 juni 1292 met Hendrik VII van Lombardije, graaf van
Luxemburg en keizer 29-6-1312, geboren te Valenciennes in het jaar 1276, overleden te
Buonconvento op 24 augustus 1313, begraven te Pisa, zoon van Hendrik III Graaf van
Luxemburg en Beatrix van Avesnes en Beaumont.
8 Maria van Brabant.
Maria was gehuwd met Amadeus V Graaf van Savoye.
VII-b Jan Pijlijzer, ridder en heer van Coekelberg, geboren rond 1272, overleden rond 1341.
Jan was gehuwd met Catharina Cluthing, overleden na 1341.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Pijlijzer, zie VIII-b.
VIII-b Jan Pijlijzer, overleden rond 1393.
Jan was gehuwd met Oedele (fa Otto) van Valkenvoorde.
171
Uit dit huwelijk:
1 Jan Pijlijzer Van Valkenvoorde, zie IX-b.
IX-b Jan Pijlijzer Van Valkenvoorde, ridder, overleden voor 25 juli 1415.
Jan is getrouwd tussen 6 januari 1392 en 5 februari 1392 met Geertruyd Willem (jkvr) van Boxtel
(Buextel), overleden na 1447.
Uit dit huwelijk:
1 Willen Pijlijzer, geboren rond 1415, zie X-b.
2 Gertrudis Pijlijzer.
Gertrudis was gehuwd met Arnold de Coninc, schepen, wonende te Antwerpen.
3 Adriana Pijlijzer.
Adriana is getrouwd rond 1428 met Jan Monick (de Oude), schepen en lid OLV-broederschap,
wonende te 's-Hertogenbosch, overleden rond 1469.
Jan was later gehuwd met Ida van Erp.
X-b Willen Pijlijzer, geboren rond 1415, overleden op 18 juni 1474.
Willen is getrouwd rond 1440 met Johanna van Wijtvliet, overleden voor 1473, dochter van Willem
van Wijtvliet en Johanna Hendrik Daneel.
Uit dit huwelijk:
1 Barbara Pijlijzer, zie XI-b.
2 Jan Pijlijzer, overleden rond 1510.
Jan is getrouwd in het jaar 1475 met Barbara (jkvr) van Bruheze.
3 Hendrick Pijlijzer.
Hendrick was gehuwd met Joost (jkvr) van Drongelen.
4 Johanna Pijlijzer, non, wonende te Regulierenklooster 's-Hertogenbosch (1474), overleden na
1474.
XI-b Barbara Pijlijzer, overleden voor oktober 1547.
Barbara is getrouwd voor 7 januari 1495 met Peter Nicolaes Spapen, overleden na 1542, zoon van
Nicolaes Spapen.
Uit dit huwelijk:
1 Claesken Spapen, zie XII-b.
2 Willem Spapen.
3 Jan Spapen.
Jan was gehuwd met Jenneken Dirck Henrick Oppers.
4 Anna Spapen.
Anna was gehuwd met Jan Dirck Thielmans.
5 Jenneken Peter Niclaes Spapen.
Jenneken was gehuwd met Jan Goossen Wouters, wonende te Tilburg, overleden voor 3
oktober 1547.
6 Anna Spapen.
Anna was gehuwd met Aert Mathijs Aerts.
7 Lijsbeth Spapen.
Lijsbeth was gehuwd met Ancem Ancem de Leeuw.
XII-b Claesken Spapen.
Claesken is getrouwd te Tilburg met Peter Goyart Pulskens.
Uit dit huwelijk:
1 Barbara Peter Pulskens, zie XIII-b.
XIII-b Barbara Peter Pulskens, overleden rond 1575.
Barbara is getrouwd te Tilburg rond 1570 met Dionys Laureijs Colen, geboren te Tilburg rond 1545,
wonende te Heikant te Tilburg, overleden tussen 10 mei 1595 en 4 februari 1597.
Dionys is daarnaast getrouwd rond 1575 (2) met Ida Jan Jan van Goirle.
Uit dit huwelijk:
1 Laurens Colen, geboren rond 1570, zie XIV-b.
172
XIV-b Laurens Colen, geboren rond 1570, overleden te Tilburg op 4 april 1617.
Laurens is getrouwd voor maart 1597 (1) met Aleijt van Beurden, geboren rond 1570 (?), overleden
na 4 februari 1597, dochter van Corstiaen Cornelis Antonis van Beurden en Digna Denis Jan Reijnen.
Laurens is getrouwd te Tilburg op 28 juli 1602 (2) met Catharina Smolders, geboren rond 1579 (?),
begraven te Tilburg op 24 juli 1657 (in de kerk), dochter van Jan Adriaan Smolders.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Laureys Colen, geboren rond 1602 (?), zie XV-b.
XV-b Jan Laureys Colen, commerzetter en principiaalste geërfde, geboren rond 1602 (?), begraven te
Tilburg op 7 juli 1668 (in de kerk).
Jan is getrouwd te Tilburg op 13 februari 1624 voor de kerk met Luytken (Lutgardis) Momboirs,
geboren ± 1601 (?), dr van Bartholomeus Joost Meussen Momboirs en Geritke Cornelis Jaspaers.
Uit dit huwelijk:
1 Laurentius Colen, geboren te Tilburg op 20 maart 1630, gedoopt aldaar op 20 maart 1630,
overleden aldaar rond 1667.
Laurentius is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 24 december 1650 en getrouwd aldaar op 24
december 1650 met Maeyken de Beir, geboren rond 1628 (?), dochter van Willem Cornelis de
Beir.
2 Magdalena Jan Laureys Colen, geboren te Tilburg op 1 september 1632.
Magdalena was gehuwd (1) met Daniel Anthonis Adams.
Magdalena is getrouwd te Tilburg op 29 oktober 1646 (2) met Gerrit Jan Adriaanse de Roy,
landbouwer, geboren te Tilburg op 9 mei 1623, zoon van Jan Adriaen Gerit Meeus de Roy en
Jenneken Symon Peter Reynen.
3 Jenneken Colen, geboren te Tilburg op 9 maart 1640, zie XVI-b.
XVI-b Jenneken Colen, geboren te Tilburg op 9 maart 1640, overleden aldaar op 1 augustus 1686.
Jenneken is getrouwd te Tilburg op 4 januari 1661 met Jan Cornelis Pessers, koopman in wol en
wollen lakens, geboren te Tilburg op 4 september 1638, overleden aldaar op 26 juli 1694, zoon van
Cornelis Jan Pessen en Adriana van de Loo (alias Bueters).
Uit dit huwelijk:
1 Adriaan Jan Pessers, geboren te Tilburg rond 1680, zie XVII-b.
XVII-b Adriaan Jan Pessers, geboren te Tilburg rond 1680, overleden aldaar op 2 januari 1720.
Adriaan is getrouwd te Tilburg op 15 augustus 1706 met Maria Aertse van Horst, geboren te
Tilburg op 30 december 1685, overleden aldaar op 27 november 1744, dochter van Arnoldus van
Horst en Cornelia van Dal.
Uit dit huwelijk:
1 Norbertus Pessers, geboren te Tilburg op 11 december 1710, zie XVIII-b.
XVIII-b Norbertus Pessers, geboren Tilburg 11 december 1710, overleden aldaar op 19 december 1760.
Norbertus is getrouwd te Tilburg op 25 juli 1734 met Maria Bernevelt, geboren te Tilburg op 14
maart 1710, overleden aldaar op 11 mei 1779, dochter van Joannes Hendrick Bernevelts en Cornelia
Cornelisse van Gorp.
Uit dit huwelijk:
1 Joannes Pessers, geboren te Tilburg op 14 oktober 1748, zie XIX-b.
XIX-b Joannes Pessers, landbouwer, geboren te Tilburg op 14 oktober 1748, overleden aldaar op 22
september 1800.
Joannes is getrouwd te Tilburg op 26 april 1778 (1) met Anna Maria Berens, geboren te Tilburg op
2 april 1758, overleden aldaar op 10 oktober 1781.
Uit dit huwelijk:
1 Norbertus Pessers, geboren te Tilburg op 3 augustus 1779, zie XX-b.
173
Joannes is getrouwd te Tilburg (?) op 6 oktober 1783 (2) met Adriana Catharina van Helvert,
geboren op 28 september 1760, overleden op 30 augustus 1835, dochter van Peter van Helvert en
Joanna Maria Antonissen.
XX-b Norbertus Pessers, blauwverver en lid college regenten over de armen te Tilburg, geboren te Tilburg
op 3 augustus 1779, overleden aldaar op 11 december 1855.
Norbertus is getrouwd te Tilburg op 16 februari 1801 (1) met Cornelia Coolen, geboren te Tilburg
op 27 november 1767, overleden aldaar op 27 februari 1806, dochter van Francis Coolen en Johanna
Horvers.
Uit dit huwelijk:
1 Johanna Pessers, geboren Tilburg 11 december 1803, gedoopt aldaar op 11 december 1803,
zie XXI-b.
Norbertus is getrouwd op 23 november 1807 (2) met Adriana Maria Pieck, geboren op 5 oktober
1774, overleden op 4 november 1857, dochter van Ivo Pieck en Anna Johanna van de Sande.
XXI-b Johanna Pessers, naaister, geboren te Tilburg op 11 december 1803, gedoopt aldaar op 11 december
1803, overleden aldaar op 24 januari 1861.
Johanna is getrouwd te Tilburg op 26 juli 1832 (akte 52) met Peter Mutsaerts, textielfabrikant en
fabrikant van wollenstoffen en baai, geboren te Tilburg op 8 augustus 1808, overleden aldaar op 22
december 1868, zoon van Joannes Norbertus Mutsaerts en Petronilla van Gils.
Peter is later getrouwd te Tilburg op 16 oktober 1861 (akte 116) met Jacoba Cornelia Lombaers,
geboren te 's-Hertogenbosch op 1 januari 1828 (Elders: Tilburg), overleden te Antwerpen op 26
december 1912, dochter van Everardus Lombaers en Nicolasine de Wijs. Jacoba is later getrouwd te
Tilburg op 19 september 1870 (akte 129) met Josephus van Paeschen, koopman, geboren te Lier
(Antw) op 11 juni 1833, zoon van Petrus Franciscus van Paeschen en Maria Catharina Boets.
Uit dit huwelijk:
1 Johannes Franciscus Mutsaerts, geboren te Tilburg op 23 juli 1833, zie XXII-b.
2 Cornelis Adriaan Mutsaerts, fabrikant, geboren te Tilburg op 18 januari 1835, overleden te
St Michielsgestel op 3 april 1892.
Cornelis is getrouwd te Tilburg op 12 november 1862 met Anna Maria Swagemakers,
geboren te Tilburg op 25 juni 1842, overleden aldaar op 17 augustus 1870, dochter van
Waltherus Josephus Swagemakers en Johanna Barbara Bolsius.
3 Norbertus Antonius Mutsaerts, wollenstoffenfabrikant, geboren te Tilburg op 23
september 1836, overleden aldaar op 24 augustus 1908.
Norbertus is getrouwd te Tilburg op 7 februari 1866 met Aloisa Maria van Roessel,
geboren te Tilburg op 16 december 1842, overleden aldaar op 31 juli 1899, dochter van
Johannes van Roessel en Adriana Maria Willems.
4 Hendrikus Josephus Mutsaerts, geboren te Tilburg op 25 januari 1839, overleden na 1864.
5 Cornelia Norberta Mutsaerts, geboren te Tilburg op 19 februari 1841, overleden te
Helmond op 12 oktober 1912.
Cornelia is getrouwd te Tilburg op 12 juli 1865 met Godefridus Wilhelmus van Glabbeek,
textielfabrikant, geboren te Helmond op 30 januari 1835, overleden te Heidelberg (Baden)
op 14 maart 1883, zoon van Godefridus (II) van Glabbeek en Wilhelmina Jacoba van
Giessen.
6 Maria Johanna Mutsaerts, geboren Tilburg 14 oktober 1842, overleden te Eindhoven op
27 juni 1877.
Maria is getrouwd te Tilburg op 20 mei 1874 met Petrus Hubertus Loven, notaris te
Steenbergen, geboren te Weert op 24 november 1836, overleden te Tilburg op 21 december
1916, zoon van Theodorus Loven en Maria Lucia Kuppens.
Petrus is later getrouwd te Steenbergen op 17 september 1878 met Joanna Vermeulen.
7 Anna Maria Mutsaerts, religieuse, geboren te Tilburg op 22 oktober 1844, overleden
aldaar op 24 augustus 1887.
8 Johanna Louisa Mutsaerts, religieuse, geboren te Tilburg op 22 oktober 1844, overleden te
Stratum op 23 februari 1897.
9 Wilhelmina Antonia Mutsaerts, religieuse, geboren te Tilburg op 27 juli 1847, overleden
te 's-Hertogenbosch op 25 maart 1886.
174
XXII-b Johannes Franciscus Mutsaerts, textielfabrikant, commandeur in de orde van H.Gregorius de
Grote en commandeur i.d. Orde van de H.Gregorius de Groote, geboren te Tilburg op 23 juli 1833,
overleden aldaar op 26 juni 1901.
Johannes is getrouwd te Helmond op 19 juli 1859 (akte 448) (1) met Maria Antonia Francisca van
Glabbeek, geboren te Helmond op 8 november 1833, overleden te Tilburg op 23 juni 1876 (akte 281),
dochter van Godefridus (II) van Glabbeek en Wilhelmina Jacoba van Giessen.
Uit dit huwelijk:
1 Maria Wilhelmina Jacoba Mutsaerts, geboren te Tilburg op 26 april 1860 (akte 196).
2 Johanna Cornelia Maria Mutsaerts, geboren te Tilburg op 2 september 1861 (akte 380),
overleden aldaar op 26 januari 1906.
3 Johannes Franciscus Mutsaerts, geboren te Tilburg op 3 juli 1863, zie XXIII-b.
4 Hendrika Adriana Maria Mutsaerts, geboren te Tilburg op 21 december 1865 (akte 630),
overleden te Breda op 18 september 1961.
Hendrika is getrouwd te Tilburg op 26 augustus 1891 met Ernest Engelbert Marie Cornelis
Laane, ridder Oranje Nassau, bankier, lid gemeenteraad, lid proviale staten van Noord
Brabant en geheim kamerheer van de Paus met kap en degen, geboren te Roosendaal op 12
juni 1864, overleden te Ginneken op 26 oktober 1931, zoon van Willem Laane en Mathilde
Agnes Maria Vermeden.
5 Maria Antoinetta Godefrida Mutsaerts, geboren te Tilburg op 6 juli 1867 (akte 353).
6 Fredericus Cornelis Jacobus Maria Mutsaerts, fabrikant, geboren te Tilburg op 7 oktober
1868 (akte 582), overleden aldaar op 11 oktober 1920.
Fredericus is getrouwd te Berghem (Nrd Brabant) op 16 juli 1895 (elders 5-8) met Richtilda
Maria Simona Bijvoet, geboren te Berghem (Nrd Brabant) op 10 juni 1874, overleden te
Nijmegen op 9 december 1954, dochter van Henrikus Adrianus Hubertus Bijvoet en Aleida
Reinira Jacoba Henriëtte Kolfschoten.
7 Antonius Norbertus Mutsaerts, textielfabrikant, geboren te Tilburg op 6 december 1870
(akte 799), overleden te Brussel op 1 oktober 1942.
Antonius is getrouwd te Tilburg op 22 januari 1901 met Maria Josephina Leonora van
Spaendonck, geboren te Tilburg op 10 april 1878, overleden aldaar op 9 januari 1948,
dochter van Vincentius Johannes Aloysius van Spaendonck en Leonora Maria Helena
Houben.
8 Wilhelmus Josephus Franciscus Mutsaerts, wollenstoffenfabrikant, geboren te Tilburg op
14 oktober 1872 (akte 793), overleden te Parijs op 22 oktober 1921.
Wilhelmus is getrouwd te Tilburg op 29 mei 1900 met Armanda Maria Johanna Josephina
Mathilde Diepen, geboren te Tilburg op 9 november 1883, overleden na 1965, dochter van
Johannes Hubertus Gustaaf Diepen en Anne Louise Hubertine Thissen.
9 Maria Antoinetta Josephina Mutsaerts, geboren te Tilburg op 30 april 1876 (akte 388),
overleden te Breda op 24 februari 1958.
Maria is getrouwd te Tilburg op 6 juli 1897 met Franciscus Augustinus Maria Smits van
Waesberghe, ridder Oranje Nassau, brouwer en Oprichter en directeur "De Drie Hoefijzers",
geboren te Breda op 24 november 1875, overleden aldaar op 2 april 1942, zoon van Francicus
Henricus Maria Smits en Philomena Maria Colleta Petronella van Waesberghe.
Johannes is getrouwd te Amsterdam op 17 september 1885 (2) met Antoinette Maria Jacoba
Wouters, geboren te Zaltbommel op 13 januari 1883, overleden te Tilburg op 15 februari 1917,
dochter van Frans Wouters en Marie Hendrika van Giessen.
Antoinette was weduwe van Hendrick Gerben Haan.
XXIII-b Johannes Franciscus Mutsaerts, textielfabrikant, ridder Oranje Nassau, directeur "Frans Mutsaerts
& Zn" en ridder in de orde van Oranje Nassau, geboren te Tilburg op 3 juli 1863, wonende te Brussel,
overleden te Tilburg op 10 december 1957.
(Woonde van 1930 tot zijn dood (ook) in Brussel, Hotel Metropole.)
Johannes is getrouwd te Tilburg op 2 augustus 1887 (akte 126) met Maria Eleonora Barnardina
Mutsaers, geboren te Tilburg op 17 mei 1865 (akte 249), overleden aldaar op 7 mei 1931
(Ziekenhuis), begraven aldaar op 12 mei 1931, dochter van Wilhelmus Petrus Adrianus Mutsaers en
Maria Francisca Jacoba Smits. (Vertrok op 12-3-1929 naar Brussel)
Uit dit huwelijk:
1 Antoinette Francisca Maria Mutsaerts, geboren te Tilburg op 20 april 1888.
175
2
3
4
5
6
7
8
Antoinette is getrouwd te Tilburg op 10 oktober 1907 met Gerardus Johannes Maria Inghen
Housz, agent Ned.Handel-Mij, geboren te Breda op 2 juli 1881, zoon van Bonaventura Johannes
Maria Inghen Housz en Theodora Anna Maria Roes.
Wilhelmus Petrus Adrianus Maria Mutsaerts, ridder Nederlandse Leeuw, grootofficier
Oranje Nassau, bisschop van 's-Hertogenbosch en assistent-bisschop bij de Pauselijke troon,
geboren te Tilburg op 18 juni 1889, overleden te 's-Hertogenbosch op 16 augustus 1964.
Maria Anna Antonia Mutsaerts, geboren te Tilburg op 11 augustus 1890, zie XXIV-b.
Joannes Franciscus Gerardus Maria Mutsaerts, ridder in de orde van Oranje Nassau en
wollenstoffenfabrikant, geboren te Tilburg op 25 september 1891.
Joannes is getrouwd te Tilburg op 21 februari 1916 met Augusta Maria Cornelia Kerstens,
geboren te Tilburg op 3 juni 1892, dochter van Vincentius Hubertus Aloysius Kerstens en Pia
Josepha Maria Verbunt.
Ernest Henricus Maria Mutsaerts, wollenstoffenfabrikant, geboren te Tilburg op 10 juli 1894,
overleden te Moergestel op 14 november 1962.
Ernest is getrouwd te Venlo op 26 april 1920 met Maria Antonia Henrica Huberta Receveur,
geboren te Venlo op 15 november 1893, dochter van Henri Marie Receveur en Maria Elisa Anna
Hubertina van de Loo.
Frederic Richard Marie Mutsaerts, wollenstoffenfabrikant, geboren te Tilburg op 1 december
1895.
Frederic is getrouwd te Tilburg op 7 oktober 1918 met Carola Renildis Maria Kerstens,
geboren te Tilburg op 11 december 1896, dochter van Vincentius Hubertus Aloysius Kerstens en
Pia Josepha Maria Verbunt.
George Antoine Jean Marie (mr) Mutsaerts, advocaat, geboren te Tilburg op 28 februari
1897, overleden te Oisterwijk op 16 januari 1947.
George is getrouwd te Breda op 26 april 1922 met Louisa Maria Antoinette Meeus, geboren te
Breda op 23 februari 1898, wonende te Amsterdam, dochter van August Stanislaus Marie Joseph
Meeus en Maria Anna Wilhelmina Paulina Smits.
Antonius Ludovicus Norbertus Maria (mr) Mutsaerts, assuradeur, geboren te Tilburg op 12
november 1898, overleden aldaar op 9 juli 1965.
Antonius is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 9 juli 1965 met Maria Mathilda Martina
Brouwers, geboren te Tilburg op 2 november 1901, dochter van Petrus Joannes Josephus
Cornelis Brouwers en Maria Johanna Cornelia Sopers.
XXIV-b Maria Anna Antonia Mutsaerts, geboren te Tilburg op 11 augustus 1890, overleden te Amersfoort
op 16 oktober 1984, begraven te Almelo.
Maria is getrouwd te Tilburg op 3 juni 1919 met Josephus Carolus Jacobus Joannes Maria
Raymakers, directeur Nijverdal ten Cate en officier Oranje-Nassau, geboren te Eindhoven op 3
januari 1888, overleden te Almelo op 20 juli 1961, zoon van Leonardus Cornelis Adrianus Raymakers
en Maria Antonia Anna Christina Raymakers.
Uit dit huwelijk:
1 Elisabeth Adriana Maria Raymakers, geboren te Almelo op 9 februari 1925, zie XXV-b.
XXV-b Elisabeth Adriana Maria Raymakers, geboren te Almelo op 9 februari 1925.
Elisabeth is getrouwd te Almelo op 1 juni 1950 met Carl Benignus Arthus Julien Puylaert, geboren
te Sas van Gent op 17 juni 1923, zie XXIV-a.
Uit dit huwelijk:
1-4 Zie onder XXIV-a.
176
CAPITA ELECTA
Eigendommen van de Kerk in Belsele AOKLvW 1642. Origineel ligt ook in het museum
van de Kring.
Copie uit de Annalen.
1640 Amelberghe VAN PUYVELDE (!) ende mijn heere VAN HAVESKERCKE
1648 Joos DE MAERE, Bauwen DE TAY, kinderen Pr.Jevents en Laurens DE BRAND
(wellicht pachters) 1650 Amelken VAN PUYLAERT ene mijnheer VAN
HAVESKERCKE
1656 nu Dierick VAN LAERE ende de griffier van St Pauwels
1675 De We. Van de griffier van St Pauwels
Nu de We Jonker Lanslot IJSEBAER met consorse Amelberghe PUYLAERT
Dit betekent dat Amelberga een som gelds van 2 schellingen groot schenkt jaalijks aan de
Kerk, en dat daarvoor borg staat een stuk grond “Het Moerstick” 4 Gemet groo.t Zij
bezit het uit de erfenis van haar vader, en uit erfenis van de Heer VAN HAVESKERKE;
het is ooit gekocht van de erfgenamen van Amelbrga SWITTEN, vermoedelijk een
voormoeder.
GESPREK MET PROF. DR GIJSSELING OVER HET “EUROPEES”
Juli 1976.
n.a.v. de naam PUYLAERT
Wat wil Gijsseling hier zeggen?
Ik zal proberen de tekst te volgen, hij pende dat zo neer.
Omdat in Indo-Europees aan het begin van een woord geen b bestaat moet een woord, met b
beginnend ( of p) ofwel geerfd zijn uit de substraattaal ofwel ontleend zijn aan Latijn of Frans
177
Zo is 5 Indo-E penteh, en dat wordt in Germaans vijf. Maar de vijfde vinger PINK, is een
restant.
(Punch, dit terzijde, is een drank uit 5 bestanddelen.)
De Germanisering van onze gebieden geschiedde in 2 golven : 2e Eeuw voor Chr.
5e Eeuw na Chr.
Pu is of praehistories of Latijn of Frans. Praehistories is hier de substraattaal of de
latere Untersprache, vòòr het Germaans. (het oude Indo – Europees.)
In het Germaans verschuiven: b wordt p
d “
t
g “
k
In het Indo Europees bestaan wel bh, dh en gh, als een soort geaspireerde p, t, of k.
Die bh, dh, en gh, bestaan alleen nog in India.
Secundair (zeldzaam) kunnen het ook b, d of g worden, maar deze zijn later heel zeldzaam,
en eigenlijk alleen aan de binnenzijde van een woord, nooit als begin van een woord.
Het Litau’s is archaïsch. De latini gaan 1000 v.Chr. uit Noord-Duitsland naar Italie. Beide
bewaren de Pu.
In het oude Indo Europees (= de praehistoriese Untersprache) is geen b bekend aan het begin
van een woord, daarom kan PUULAERE geen Germaans zijn. In de oude taal zijn maar
enkele consonanten.
Taal uit India door ons geïmporteerd, o.a. Sanskriet. Europees = autochtoon =Keltisch,
Tsjechoslowaaks en zo naar Frans en Engels.
Puid niet in standaardtaal, wel in sociaal lagere woorden. Een deel van de onderworpen taal
blijft altijd bestaan.
Ook hier, in Vlaanderen, een oude bevolking, weinig geëvolueerde taal.
De Germanen werden de adel, lopen hier bij ons door naar centraal Frankrijk,
Hier nemen zij alleen de goede grond.
Het grootste percentage prehistorische taalresten in N.W.Duitsland, Westphalen.
Nedersaksen en Nederland en Belgie: de Nederlandse taaleenheid waar de Pu bewaard bleefvooral Niederworte, alledaagse woorden, substraattaal.
Een mooi voorbeeld is Penkwe = vijf, Daarvan is afgeleid : vingers. Maar in het Germaans
is pink gebleven als oude rest.
In 1600 bleef maar 10-20 % van de Vlaamse bevolking over, volwassenen werden
uitgemoord. Snelle toename 1610-1620.
(Volgens Leo Adriaenssen was het gemiddelde 30%. In Wondelgem bleef 1% over, in
Gent minder dan 20) Het gras groeide in de straten, en er waren ook weer wolven.
178
De P-woorden, gebleven uit de oude taal dragen wel een’ plat’ stempel
Pad
Poot, patte = voet
Plat
vlak
Plek
vlek
Plaggen
vlaggen
Puu of puun is een van de oude woorden.
Poel = (GR pylos) Latijn palus ( peel is iets anders = picilla, pina = vet, slijmerig)
Een studie was om in de oude acten de veldnamen te zoeken, die vaak uit de oude tijd
dateren, zoals ook in de USA Indianse namen doorleven: Niagara, Siouxcity. Saskatschewan,
Poughkeepsie etc. En zo hier de oude taal, het Europees reconstrueren.
Familie namen ontstaan 9e eeuw in Zuidfrankrijk, eind 11e begin 12e eeuw hier in
Vlaanderen, dus VAN PULAERE is er vanaf het begin bij (de akker zowel als de naam CP)
Het wegvallen van de d in het midden van een meervoud, gebeurde pas in de 15e eeuw, dus
zegt GIJSSELING puilaer komt niet van puiden.
LIVRE DES FEUDATAIRES.
Het livre des feudataires des Comtes de Flandre au Pays de Waes aux XIVe, XVe et XVIe
siècles par le chevalier Schoutheete de Tervarent AOKLvW no 9
Dit boek heeft Onno Rottier in copie. Ik heb de volgende, voor ons belangrijke punten eruit
gehaald en ten dele gecopieêrd.
VAN PULAER
Blz 107 1435-1473.
Katheline, in wier naam Joes VAN STEELANT II ghemeten aangeeft als onderleen. Hijzelf
is de houder van het hoofdleen van 100 bonnier.
“Joos van Steelant tient un fief au nom de Katheline van Pulair contenant deux mesures
valissans par an iiii esc gros.
Blz 191 1473-1528
Katheline, weer hetzelfde, alleen heet de hoofdleenhouder nu Josse STEENLANT fs Hellin.
Later in de baljuwsboeken worden die namen weer geassocieerd
Van STEELANT is een der voornaamste families van Vlaanderen. Het archief lag in het
Hospitaal in Wervike, is nu overgeplaatst naar Brugge.
VAN EECHHAUTE komt 7x voor.
Blz 30 1383-1435
Clais –houdt VII ½ bunder, waarvan zelf VII gemeten lands en II herlicheden. En het
hoofdleen houdt de Heer van CRUE “daer af mannen gheleghen hebben te Biervliet, daer
men se ghebood, die ghetekent syn meteen + , en dander syn t’huus bleven
Blz 132 –1435-1473
Katheline IIII ghemete staende jairlycx te II houten schotele. Hoofdleen Anthonine VAN
MASSEME, vrouwe van Calkene bij Baersele en Dacknam
179
Blz 171
Katheline VAN EECHOUTE in II leene I bunder onderleen van
LXX bunderen en een ghemet, liggend in Belcele 1435-1473, hoofdlee Maerc VAN
STEELANT
Blz 219 1473-1528
Katherine VAN DEN EECHOUTE en tient aussi ung bonnier valissant par an environ V esc
gros. Hoofdleen Lieven VAN DONAES bij Waesmunster, en Belsele
Blz 222
Katherine VAN DEN EECHOUTE tient en fief de la dicte DAME DE RASSEGHEM Quatre
Mesures in Dacknam
Blz 505 1528-1539
Jacob VAN DEN EECHOUTE als kerckelijc voocht van Joncvrauwe Josyne VAN
WAESBERGHE es houdende een leen in Vrachene, Hoofdleen Pieter VAN
MONTMORENCY
Blz 567
Jacob VAN EECHOUTE als buurman, bij een terein aan s’Heerenstrate in de buurt van
Puvelde, binnen Belsele. Hoofdleen is Pieter VAN COYEGHEM, Heere VAN PERSCH up
de schelde ende VAN PUUENBEKE en het betreft tHof van Belsele
De Katheline VAN EECHOUTE op blz 171 woont in Belsele en heeft 4 ghemet en
hoofdleen is een STEELANT, kan dezelfde zijn als Katheline VAN PULAER hierboven.
Die van 219 is wel in de buurt, maar slechts I bunder en van DONAES
Veel namen die in de oude kwartieren voorkomen
Wij kwamen ook de naam VAN BUULAIR tegen
Blz 125,126, 130 en 157 betreft steed een Meester Pieter VAN BUULAIR die een hoofdleen
heeft en nog een en ook volglenen te Baersele.
Ook is er een Mijne JouffrouwVAN BUULAIR als grenspersoon in Exaerde .
Tenslotte een Meester Pieter VAN BUNNELAIR met 2 gemeten in Baersele, zal wel
dezelfde zijn als boven.
Ik zie geen teken van verwantschap maar zal afchecken met de andere VAN BUULAIRS die
wel PUULAERS zijn.
Er waren ook VAN AELSTEN.
Periode 1435-1473
Blz 84 Jan VAN AELST onderleen van Jan VAN VARNWIJCK. Ruddere Exaerde
Blz Jehan VAN HAELST onderleen 4 gemet Exaerde
Periode 1473-1539
Blz1591 568 en 569 Dominicus VAN AELST leen van een bunder Synay-Belsele
Veel namen uit de kwartierstaat ALYCENSONE-veelvuldig. Michiel, 93502. zoon van
Bertelmeus. Ook VOLKERICK en SCOEMAKERS (dHeer).Van de laatsten zijn zelfs zeer
veel namen.
Zo ook Andries SCEPPERS, blz 562 als grens in de buurt van de s’Heerenstrate bij Puvelde.
Dat zou heel goed de vader kunnen zijn van Elisabeth, de vrouw van Andries VAN
PUULAERE ook gheseyt Van EECHAUTE Kwnr 4096.
180
INKWARTIERING VAN MILITAIREN .Uit de parochirboeken die de onkosten
betaaldenvan militairen, soldaten, soetelaers
Michiel
dry Spagnaerts
Mattheus dry Spagnaerts 1610 volgens de ordonnantie
Jacques
dry ponden was
INTERESSANTE TEKSTEN
Ao 1602. Feriboek 12 Belsele
Jan VAN PULAERE zal betalen aan Joos COLE de som van 11pond groot over de coop van
een bruin merriepaard te betalen de helft… etc dander helft te bamesse ( 1 October). Tot
zekerheid heeft hij gesteld een verbernde (verbrande) hofstede groot omtrent een half bunder.
Betaelt aan Jacques van Puylaer de somma van 10 schellingen groote, voor de levering van
dry pondt wasch in de Kerke als men celebreerde de uitvaart van Keyser van
Roomse…..Adolphus volgens d’ordonnantie.
In dato 16 Maart 1612 Quitantie in Parochie uitgaven.
De twee jongste kinderen van Mattheus van Puylaert uyt twee gemeten landts, Oost Lysbette
Weyns zuyt Marie Heyndriks west de kinderen Andries de Witte, noort Laureys Verbeke gilt
…vx Sch.
Gildefeest van St.Andreas en Ghislenus – de patronen van de Kerkvan Belsele in 1610.
Jacquea VAN PUYLAERT koopt een vierendeel wasch, en stokjes voor het gildefest.Hij
ordt betaald voor het cappen en verven van de gildestokken. Er is sprake van een “Cluts
Wasch” Kerkrekening Belsele 1665.
FROISSART, Chronijcke, deel 2
weduwe Jans van Pulaer, porteresse te Gent Ao 1375
Jehan van Pulaer
Jehans huuus van Pulaer
Dieric van Pulaer poorter in Gent
Ao 1385
Margriet en Pauwelse van Pulaer Belsele Ao1382
DE BEELDHOUWERS VAN CAMBRAI
Felix et Piere (of Piestre) VAN PULAER, beeldhouwerrs in Cambrai. Felix is de zoon van
Pieter. 1464. Zij werkten aan de kapel LA FLAMANDE of FLAMENGHE in Cambrai.
Lefèbre:Materiaux pour l’histoire des Arts blz.265
S.A.Gent
181
BAMESSE,
Hiermede wordt aangeduid 1 October, de dag van de Heilige St Bavo aan wie de H.Mis wordt
opgedragen, dus Bavo`s mis. Op deze dag werden veel contracten in de landbouw gesloten,
begonnen of beëindigd, knechten en meiden werden op die dag ingehuurd. Veel andere op
Kerstmis overigens.
Bamesse, veel gebruikt in het land van Cadzand – de benaming voor heel West Zeeuws
Vlaanderen – klinkt zo`n beetje nostalgisch als herfst.
KLACHT van Pastoor ZANNE QUIN over de afdracht van tienden door Egidius
PUYLAERT 1664
Genoemd in het boek van Dr. Sergeant over Waasmunster.
Supplierende verthoont reverentelijck meester Petrus Zannequin, Licentiaat inde Godtheyt,
pastor der prochie van Waesmunster lande van Waes dat hem suppliant over sijn recht van
thienden binnen de voors prochie is competerende den elfsten schoof van de vruchten
gewonnen ende opgedaen in de respectieve wijck daer sijne thiende jegens is extenderende,
naer uytwijsen de sententie ten faveure van eene van sijne voorsaeten en naedeeld van
diversche gebruyckers van lande binnen de selve prochie alhier tgonc gegeven den xe mey
1664 ten desen par copie gevoeght ende alhoewel een ider hem daer naer behoorde te
regulieren, het is nochtans soo dat Gillis Pullaer, woonachtig binnen de voors prochie ende
Pieter Vermeire oock aldaer woonende op haesdonck inckelyck van den elfden scchoof
inckelyck den vijftiende schoof hebben gelaeten volgens de twee attestatien hier oock annex
Toorsaeke den supliant in raede gevonden heeft hem te keeren tot het hof.
Biddende t`selve gelieven gedient te wesen de voorse Gillis Pullaer ende Pieter Vermeire
respectievete ordonneren aen de supliant op te leggen ende betaelen sulx als elck in de voorse
thiende heeft te cort gelaeten ende voorts in alsulcke te goeden ende intresten als hij daer
door heeft geleden ende noch sal commen te lijden ende in de costen van dese ter transactie
twelck doende etca
Ond. Parmentier, procureur
Dit spreekt voor zich, een voorouder heeft beloofd aan de Kerk geld te geven, op basis van de
oogst van een land. Dit is niet weinig, want 10 % van de omzet.
ZILVERMERKEN KANDELAARS Johannes PUYLAERT 1791 – 1875
De Heer W. NIJS wet. Assistent van het Zilvermuseum Sterckshof te Antwerpen heeft op
verzoek van Benignus PUYLAERT fs Etienne, de oudste in rechte lijn vanaf 1600, de
merken bezien van de Kandelaars, die sinds mensenheugenis zijn gebruikt bij het “bedienen “
van familieleden op hun sterfbed. Er hoort ook nog een crucifix bij – een staand kruis op een
voet.
Het meesterteken zijn de letters HD met een stijgbeugel, dat is van Jan Baptist Huysmand`Herdt (1794-1874) te Gent.
De andere merken zijn - Minerva met letter C = keurkamerteken Gent 1832 – 1869
IT met een er tussen een lier = gehaltemerk Belgie zelfde periode
Zwaardje + waarborgmerk klein zilver Belgie zelfde periode
Per kandelaar is een paar maal het merkje 04_jpg te vinden, dit zou het Nederlands
zilversymbool zijn. Zie de foto`s in de stamreeks bij Johannes.
Wij veronderstellen dat zij door Johannes zijn aangeschaft, en voor hem het eerst gebruikt.
182
DE WONING van Francies Johannes PUYLAERT 1725-1794
Op de plaats waar dit woonhuis stond in Clinge-dorp, naast de Kerk staat nu een
contemporaine villa.
Het huis is begin 20e eeuw afgebroken, maar gelukkig was er een ansicht van gemaakt, en
daarvan zijn 2 schilderijen. Een bezit ik zelf, een bijzondere techniek, het is nl op de
achterzijde van glas geschilderd. Er is ook een olieverfschilderij van gemaakt door een Heer
VAN TIENEN, die ook een schildersbedrijf had in Clinge, en daar heb ik het mogen
fotogaferen. Beide schilderijen staan in de stamboom PUYLAERT.
In ieder geval heeft Francies eerst op de boerderij gewoond op “de Heuvel”, en daarvan is de
inboedel vaak beschreven.
Bij bestuderen van “De Oude Hoeven in het Land van Waas” door Prof. Dr. A. DE GROODT
en zijn zoon de Architect Frans zien wij dat dit type Hoeve-Woning sinds eeuwen bestaat en
dat het dateert uit ± 1650 . Deze hoeven zijn mooi, zoals ook oude Spaanse en Portugese
dorpen mooi zijn.
Er zijn aan de zuidzijde 3 kruisvensters en een deur met een rondboog, korfboog en waterlijst,
en klein bovenlicht. Aan de Oostzijde zien wij een hoog raam, wat wijst op een hoge kamer,
de voute, boven een kelder.
Er ontbreekt een kapraam (dakkapel) boven de deur, het kan zijn dat dat al de invloed is van
de Zeeuwse bouwwijze.
Ao 1680 Betaelt aan Paulus PUYLAERT over de coop van een latoenen (koper) schaele
binnen Antwerpen ten dienste van dese kercke (Elversele AKLvW D 52)
DE BOEDELS VAN ADRIANUS JOSEPHUS en FRANCIES JOHANNES
PUYLAERT
Deze boedelbeschrijvingen heb ik compleet in copie, of in extract gekregen van Ir Victor DE
BLIECK bij mijn inauhurale rede in 1975.
En bevinden zich ook in Inventaris A, nrs A 57 en A 58
Van Adriaan (1702 – 1752) betreft het fotocopien, m.n. de Staat en Inventaris bij het
overlijden van zijn eerste echtgenote Maria BRUGGEMAN op 23-05-1746 in de
‘Vloeyende’Ferdinandus polder en ook de Inventaris bij zijn eigen overlijden in 1752
ingediend door zijn tweede echtgenote Aldegonda.
Verder 2 acten over de aankoop van land in Prince Pagtland, in de Oostvogelpolder, waarvan
hierboven in de stamreeks een copie is gedrukt, en ook over de verkoop daarvan door de
weduwe Aldegonda DE BLIECK
Van Francies (1725-1794) betreft het drie extracten van Boedelscheidingen.
De eerse 1776 bij overlijden van zijn eerste echtgenote Catharina BOGAERT. Eèn kind,
Apollonia van 14 maanden in leven van de 8. Tijdens huwelijk verworven 34 Gemeten.
De tweede 1786 bij overlijden van zijn tweede echtgenote Aldegonda IGHELS.(2 van de 4
in leven).Tijdens dit huwelijk 50 Gemeten
De derde 1795 bij zijn eigen overlijden, ingediend door zijn derde echtgenote Anna Cathatina
HUYGHENS, (3 van de 4). Hij bebouwde in leven 106 Gemeten.
183
DRAMATISCH UITSTERVEN VAN HET GEZIN VAN SYMOEN VAN PUYLAERT
TIJDENS EEN PESTEPIDEMIE IN 1625 IN VLAANDEREN.
De eersten Junij 1601 huwden in St.Niklaas Symoen PUYLAERT en Maeyken YNGHELE .
Getuigen : Passchier Van REMOORTERE en Gillis YNGHELE.
Kinderen :
Amelberga
Gillis
Maria
Cathelijne
Johanna
° 15-03-1602 p. Passchier Van REMOORTERE m. Lauwijne SMITS
° 01-04-1604
° 03-05-1609
° 29-06-1610
° 10 - 03-1613
De overledenen
Omdat de ouders ook ziek of gestorven waren, kende men van de laatste overledenen de
namen en exacte leeftijden niet.
Het gaat over 1625, maar ik lees steeds over de epidemie van 1624. Later was er ook een
epidemie in 1668. (AOKLvW 1908, blz 161).
:
Joanna † 22-07-1625
Pyryntje † 22-07-1625
Pauwels † 30-08-1625
Jacobus † 31-08-1625
Gillis VAN PUYLAERT fs SYMOENS begraeven den 17e September audt omtrent 22 jaeren
dochter VAN Symoen VAN PUYLAERT begraeven den 17e September audt omtrent 18
jaeren.
Symon VAN PUYLAERT begraven den 17e September audt omtrent 45 jaren
dochter van Simon PUYLAERT, audt omtrent 23 jaren begraven den 19e September
Maiken
huysvrouw van Symoen VAN PUYLAERT begraeven den 20e September
audt omtrent 46 jaeren.
OUDE MUNTSYSTEMEN Uit de AOKLvW D 41, blz 33
1 poinct = 0.001 goudfranc
1 denier grooten = 0.045
1 myt
= 0.002
1 braspenning = 0,113
1 corte = 0.004
1 schelling grooten = 0.54
1 zeiken of duit = 0.011
1 pond grooten = 10.884
1 engelsche = 0.015
1 denier wisselgeld = 0.05
1 oordje = 0.0227
1 schelling wisselgeld = 0.63
1 blanke = 0.07
1 pond wisselgeld = 12.69
1 Brab. denier = 0.0075
1 denier parisis = 0.0037
1 Brab. stuiver = 0.09
1 schelling of stuiver parisis 0.045
1 Brab. gulden = 1.81
1 pond parisis 0.097
1 patacon = 4.19
Voor 1434 was Vlaanderen gebonden aan het Franse muntsysteem (parisis). Toen werd door
Filips De Goede de Vlaamse Grote in (1 Groote = 12 parisis) ingevoerd.
184
DE BELANGRIJKSTE STUKKEN IN HET FAMILIEARCHIEF
Inventaris A, betreffende PUYLAERT;
A1
Expeditie verkaveling bij overlijden van Francies Joannes PUYLAERT
1795
A2
Inventaris van erfenis van Francies Joanes PUYLAERT
1794
A3
Rekening bij overlijden van Jacobus PUYLAERT fs Francisci
1802
A4
Liquidatie tussen Johannes PUYLAERT en Petrus PUYLAERT en hun stiefvader
Johannes Augustinus SMET.
1815
A5
Verkoop aan Johannes Franciscus PUYLAERT van een boerderij door alle
mede-erfgenamen van Francies. (handtekeningen)
1818
Liquidatie over erfenis Maria Josepha SMET, halfzuster van Johannes
PUYLAERT en Petrus PUYLAERT
1818
Staat van Goed van Johannes Augustinus SMET wedn. van Anna Catharina
HUYGENS, wed van Francis PUYLAERT
1811
A8
Schuldbekentennis van Apollonia PUYLAERT
1816
A9
Iventaris ten sterfhuyse van Petrus Josephus PUYLAERT, broer van Johannes.
A9a
Koop van een replacant voor militaire dienst waaruit Petrus PUYLAERT zich
vrijkoopt.
1814
Kaveling tussen Petrus Franciscus VAN DUYSSE, echtgenoot van Apollonia
PUYLAERT en Theodorus VAN DUYSSE.
1809
A11
Koopacte Sieur Johannes PUYLAERT uit den erven Pieter KIPS
1841
A12
Quitantie van successie bij het overlijden van Josephus, de broer van Charles
Louis PUYLAERT door Johannes.
1869
A6
A7
A10
A13
Tekening grond in de tweede Verkorting (tussen Axel en Hulst) door Johannes
PUYLAERT.
A14
Pachtquitantiesvan Johannes PUYLAERT voor de Heer DE MAERE .
1846-1850
(Mijn vader had nog een een stukje weg bij het “kapellestuk” in Drieschouwen, wat
voor de helft van een DE MAERE was.
A15
Erfenis van Johannes PUYLAERT en Sophia Regina VAN HAELST, zijn echtgenote.
A16
Verdeling erfenis van Johannes PUYLAERT fs Johannes met handtekeningen van
Broers en Zusters.
1869
A17
Liquidatie erfenis Isabella Theresia SMET, halfzus van Johannes PUYLAERT
1876
185
A18
Pachtcontract Charles L. PUYLAERT en Charles Louis D’HERT
A19
Verhuur van Charles Louis PUYLAERT aan pachter VAN DRIEL 1886, 1892 ,1900
A20
Staat en inventaris van Augustinus Henricus VAN HAELST en Maria Johanna
DE VLIEGHER (ouders van Sophia Regina) opgemaakt op haar sterfbed na de
geboorte van Sophia Reina de echtgenote van Johannes Franciscus PUYLAERT.
(OUDSTE STUK) 1791
A21
Boedelscheiding alle kinderen van Augustinus Henricus Van HAELST
A22
Nog iets dergelijks
1826
A23
Erfenis Johanna Jacoba IJSEBAERT 2e echtgenote van Augustinus
Henricus Van HAELST
1826
A27
Nalatenschap Benignus Livinus IJSEBAERT
1883
A32
Eigendomsbewijzen Benignus Camillus PUYLAERT
1925
A33
Idem
1928
A34
Pachtcontract Julien Henri Benignus PUYLAERT voor Rudolf VEREECKEN
1937
A35
Pachtcontract Julien Henri Benignus PUYLAERT voor Charles RIJCKAERT
1940
A37
Acte van Huwelijkse voorwaarden tussen Marie Louise A.G TEMMERMAN
en Julien H.B. PUYLAERT
1922
A38
Testament van Julien Henri Benignus PUYLAERT
A45
Benoeming van Charles Louis PUYLAERT als voogd over zijn minderjarige
schoonzusjes Leonie, Phaailde en Stephanie IJSEBAERT
Inventaris B
1876, 1885, 1892
1964
Bronnen van de families van echtgenoten
De kwartierstaat kinderen PUYLAERT-RAYMAKERS bevat alle informatie over de families
van de echtgenotes van PUYLAERTS. Met name CATTOIR, IJSEBAERT Sommige van de
grote directe bronnen zijn hieronder genoemd.
B1 Familiegeschiedenis RAYMAKERS Eindhoven door A.F.M.RAYMAKERS 1955-1980
B2
Van HAELST, Uitgebreide studie door Eerw. Pater Albert Van HAELST
1965
B20
TEMMERMAN Genealogie en Stamreeks. Wapen. Door Van TURENHOUT
C.B.A.J. PUYLAERT
1980
B50
J.C.G.W. COENEN Stamboom van de familie RAYMAKERS. Geldrop
B104 Stamreeks TEMMERMAN door Charles RIJCKMANS
1993
2001

Vergelijkbare documenten