REAR SHOCK USER MANUAL

Commentaren

Transcriptie

REAR SHOCK USER MANUAL
REAR SHOCK
U S E R M A N UA L
Shaft eye / Schaftaufnahme / Casquillo del Eje / Œillet de tige /
Occhiello dell’albero / Asoog / Olhal do pistão /
Remote Spool
Fernbedienungsring
Distancia de la Lata
Bobine distante
Rocchetto remoto
Afstandsbediening
Regulador remoto
Floodgate
Floodgate
Compuerta Floodgate
Vanne Floodgate
Floodgate
Overloopbescherming
Floodgate
Travel Indicator
Federweganzeige
Indicador de Recorrido
Indicateur de débattement
Indicatore di corsa
Bewegingsindicator
Indicador de curso
Air Can
Luftkammer
Carrete del Mando
Cartouche d’air
Contenitore dell’aria
Luchtkamer
Câmara de ar
Body / Gehäuse / Cuerpo / Corps / Corpo / Frame / Corpo /
Body Eye / Gehäuseaugen / Ojal del Amortiguador / Œillet de
corps / Occhiello del corpo / Frame-oog / Olhal do corpo /
Floodgate / Compuerta Floodgate / Floodgate / Vanne Floodgate /
Floodgate / Overloopbescherming / Floodgate /
Rebound
Zugstufen
Rebote
Rebond
Ritorno
Terugvering
Recuperação
Rebound
Zugstufen
Rebote
Rebond
Ritorno
Terugvering
Recuperação
SRAM CORPORATION • MARCH 2005
Position Switch / Positionsschalter / Control de Posición /
Permutateur / Indicatore di posizione / Standenschakelaar /
botão de Posição /
Air Valve
Luftventil
Válvula De Aire
Valve à air
Valvola dell’aria
Ventiel
Válvula de ar
Lockout
Blockierung
Blocaje
Verrouillage
Blocco
Uitschakeling
Bloqueio
3
SRAM CORPORATION • REAR SHOCK USER MANUAL
NEDERLANDS
Gefeliciteerd! U hebt nu het beste op het gebied van verende onderdelen voor uw
fiets! Deze handleiding bevat belangrijke informatie over veilig gebruik en onderhoud van
uw schokdemper. Om ervoor te zorgen dat uw Rockshox-schokdemper goed werkt,
adviseren wij u de vork door een gekwalificeerde fietsmonteur te laten installeren. Verder
verzoeken wij u om deze aanbevelingen op te volgen, zodat u prettig en zonder
problemen kunt fietsen.
B E L A N G R I J K
Ve i l i g h e i d s i n fo r m a t i e vo o r k l a n t e n
FIETSEN KAN GEVAARLIJK ZIJN. UW FIETS NIET GOED ONDERHOUDEN
OF INSPECTEREN IS NOG GEVAARLIJKER. DEZE INSTRUCTIES NIET
LEZEN IS OOK GEVAARLIJK.
1.
2.
3.
Zorg voordat u gaat fietsen dat de remmen goed bevestigd en afgesteld
zijn. Als de remmen niet goed werken, kan de fietser ernstige en/of fatale
verwondingen oplopen.
Mocht de schokdemper olie verliezen of geluiden maken die op te ver
terugveren wijzen, gebruik de fiets dan niet en laat de schokdemper
inspecteren door een dealer of neem contact op met RockShox. Indien u
doorrijdt met een schokdemper met één van deze symptomen, kan dat
verlies van controle over de fiets tot gevolg hebben, hetgeen tot ernstige
en/of fatale verwondingen kan leiden.
Gebruik altijd echte Rockshox-onderdelen. Gebruik van vervangende
onderdelen die elders gekocht zijn maakt de garantie ongeldig en kan
structurele problemen aan de schokdemper tot gevolg hebben. Deze
problemen kunnen weer verlies van controle over de fiets tot gevolg
hebben, hetgeen kan leiden tot ernstige en/of fatale verwondingen.
I N S TA L L AT I E
Het is buitengewoon belangrijk dat uw Rockshox achtervork op de juiste wijze met het juiste
gereedschap door een bevoegde fietsmonteur wordt geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies van
uw fietsfabrikant voor de juiste installatie van de achterschokdemper.
! WAARSCHUWING
ONJUIST GEÏNSTALLEERDE ACHTERSCHOKDEMPERS KUNNEN BIJZONDER
GEVAARLIJK ZIJN EN TOT ERNSTIGE OF FATALE ONGELUKKEN LEIDEN.
AFSTELLEN
VOOR GEBRUIK
RockShox achterschokdempers kunnen worden afgesteld op uw specifieke gewicht, rijstijl en terrein.
BELANGRIJK:
MAAK EERST EEN TESTRIT OM TE CONTROLEREN OF DE ACHTERSCHOKDEMPER 'ZO UIT DE
FABRIEK' BRUIKBAAR IS.
Door de luchtdruk in te stellen, kunt u de MC achterschokdemper afstemmen op uw specifieke
gewicht, rijstijl en terrein. Het kan nuttig zijn hem verder af te stellen op uw specifieke wensen.
SRAM CORPORATION • MARCH 2005
33
NEDERLANDS
SRAM CORPORATION • REAR SHOCK USER MANUAL
Voer bij het afstellen altijd één verandering tegelijk uit, en schrijf deze op. Zo kunt u nagaan
welke invloed iedere verandering op het rijgedrag heeft.
Dempingsysteem bewegingscontrole (MC en Pearl)
Het Dempingsysteem Bewegingscontrole stelt rijders in staat om het gevoel en de prestaties van
hun vering snel aan de rijomstandigheden aan te passen, zonder dat daarvoor een pomp of
gereedschap nodig is. Dit systeem geeft u verstrekkende controle over de compressie- en
terugveringsdemping en heeft bovendien een goudkleurige overloop-instelling (Floodgate).
MC 3.3
AND
De MC 3.3 en Pearl 3.3 schokdempers hebben een blauwe hendel waarmee u de hoeveelheid
meegaandheid of beweging kunt instellen. Deze heeft drie standen: Open, Overloopbescherming
en Gesloten.
Open - Maximale veringsbeweging en meegaandheid. Optimaal comfort en controle bij zware
rij-omstandigheden
Overloopbescherming (Floodgate) - Efficiënte instelling, te bedienen door de berijder door
middel van de goudkleurige overloop-instelling. Veel verschillende instellingen mogelijk voor
een verscheidenheid aan gewichten van berijders en rijstijlen.
Gesloten (Lock) - Minimale veringsbeweging
BELANGRIJK:
DE
“UITSCHAKELINGSHENDEL" (LOCK)
de stilstaande fiets zit. Invering vormt normaalgesproken 15 tot 25 procent van de hele
mogelijke beweging van het wiel. Informeer bij uw fietsfabrikant naar de hoeveelheid beweging
van het achterwiel en de aanbevolen hoeveelheid invering voor uw fiets, voordat u de invering
instelt. Bij alle Rockshox achterschokdempers verandert u de luchtveerconstante om de invering
in te stellen.
Wanneer u de positieve luchtdruk verandert, stelt u de veerconstante, of stijfheid, van de
schokdemper in. Hoe meer lucht u aanbrengt, hoe stijver de schokdemper.
LUCHTDRUK
P E A R L 3.3
NEDERLANDS
SRAM CORPORATION • REAR SHOCK USER MANUAL
1.
2.
3.
KIEZEN
( V E E R C O N S TA N T E ):
Zorg dat de schokdemper in de open stand staat.
Laat de druk uit de luchtkamer door de luchtdop te verwijderen en het palletje in het ventiel in te
drukken.
Omdat elke fiets anders is, kunt u de luchtdruk in de luchtkamer het beste eerst instellen op de helft van
uw lichaamsgewicht (bar versus kilo's).
OPMERKING: ER BESTAAN ALLERLEI VERSCHILLENDE FIETSCONSTRUCTIES, DUS HET KAN ZIJN DAT ER VOOR
FIETSEN MET MINDER HEFBOOMWERKING HEBBEN
VEEL MINDER LUCHTDRUK NODIG DAN DE REGEL VAN DE HELFT VAN HET LICHAAMSGEWICHT VOORSCHRIJFT,
TERWIJL FIETSEN MET MEER HEFBOOMWERKING MEER LUCHTDRUK NODIG HEBBEN. DEZE INSTRUCTIES ZIJN
SLECHTS BEDOELD ALS RICHTLIJN.
UW FIETS EEN ANDERE DRUK OF INSTELTECHNIEK NODIG IS.
OP UW SCHOKDEMPER IS ONTWORPEN OM DE
PEDAALEFFICIËNTIE BIJ HET KLIMMEN, HET RIJDEN OP DE WEG EN BIJ GEBRUIK OP LICHTE TRAILS TE
VERBETEREN.
HIJ IS NIET ONTWORPEN OM VAN UW FIETS MET VOLLEDIGE VERING EEN "HARDTAIL" TE MAKEN!
LANGDURIG GEBRUIK VAN UW SCHOLDEMPER IN DE “UITGESCHAKELDE” STAND KAN LEIDEN TOT VROEGTIJDIGE
SLIJTAGE AAN UW SCHOKDEMPER, KABELDOORVOEREN, DRAAIPUNTEN EN HARDWARE, DIE NIET ONDER DE
GARANTIE VALLEN.
MC 3.R
Met de schokdemper in de open stand:
4. Nadat u op basis van uw lichaamsgewicht en zonder op uw fiets te zitten lucht heeft toegevoegd aan uw
schokdemper, beweegt u de o-ring naar boven, tot naast de luchtkamer.
5. Ga voorzichtig met uw volle gewicht op de fiets zitten en stap weer af. Meet de afstand van de o-ring
bewegingsaanwijzer tot de nokafdichting. Schrijf de uitkomst op. Dit getal is uw invering. Stel vast welk
percentage van de totale slaglengte wordt gevormd door deze invering.
Voorbeeld – De op de fiets gemonteerde schokdemper meet 165 mm, waarvan 38 mm
slaglengte. De normale invering zou dan 5,7 tot 9,8 mm zijn.
De MC3R schokdemper heeft een mechanisme voor veringscontrole aan het stuur. Deze heeft
twee standen: Open en Overloopbescherming (zie hierboven voor uitleg over deze standen).
RockShox achterschokdempers zijn normaal gesproken verkrijgbaar in de volgende lengte (van
oog tot oog) en slaglengtecombinaties:
Verdere informatie over het mechanisme voor Bewegingscontrole vindt u verderop in deze
handleiding.
Ario en MC
165 x 38 mm
190 x 51 mm
200 x 51 mm
Pearl
190 x 51 mm
200 x 51 mm
215 x 63 mm
P E A R L 3.1
Efficiënte instelling, te bedienen door de berijder door middel van de goudkleurige Overloopinstelling. Veel verschillende instellingen mogelijk voor een verscheidenheid aan gewichten van
berijders en rijstijlen.
6.
Als de invering lager is dan de door uw fietsfabrikant aanbevolen hoeveelheid, dan moet er een lagere
luchtdruk worden gebruikt. Bij een hogere invering dan aanbevolen moet er een hogere luchtdruk
worden gebruik.
BELANGRIJK: ZORG DAT DE LUCHTDRUK BENEDEN DE 17,5 BAR BLIJFT.
A R I O 2.2
Deze schokdemper heeft een blauwe hendel waarmee de compressie-uitschakeling kan worden
bediend. Met een hendelbeweging van 90 graden, wijzigt u de compressiedemping van de
schokdemper van open en actief naar "uitgeschakeld". Het uitschakelingsmechanisme heeft een
afblaascircuit om in geval van een botsing de kans op schade aan de schokdemper of het frame
te beperken als de compressie "uitgeschakeld" staat.
7.
Installeer de luchtdop.
OPMERKING: HET IS BELANGRIJK DAT DE VENTIELDOP ZICH ALTIJD OP DE SCHOKDEMPER BEVINDT, ANDERS KAN
DEZE VOORTIJDIG LUCHT VERLIEZEN.
A F S T E L L E N B E W E G I N G S C O N T R O L E (MC
BELANGRIJK: DE “UITSCHAKELINGSHENDEL" OP UW SCHOKDEMPER IS ONTWORPEN OM DE PEDAALEFFICIËNTIE
BIJ HET KLIMMEN, HET RIJDEN OP DE WEG EN BIJ GEBRUIK OP LICHTE TRAILS TE VERBETEREN. HIJ IS NIET
ONTWORPEN OM VAN UW FIETS MET VOLLEDIGE VERING EEN "HARDTAIL" TE MAKEN! LANGDURIG GEBRUIK VAN
UW SCHOLDEMPER IN DE “UITGESCHAKELDE” STAND KAN LEIDEN TOT VROEGTIJDIGE SLIJTAGE AAN UW
SCHOKDEMPER, KABELDOORVOEREN, DRAAIPUNTEN EN HARDWARE, DIE NIET ONDER DE GARANTIE VALLEN.
M O N TA G E - I N S T R U C T I E S
Ve r i n g a f s t e l l e n
Invering is de hoeveelheid samendrukking die de schokdemper ondergaat wanneer de fietser op
34
222 x 67 mm
954-310541-000, REV. B
EN
P E A R L 3.1/3.3)
U kunt de gewenste mate van efficiëntie instellen door aan de goudkleurige
overloopbeschermingsknop te draaien. Als u de knop met de klok mee draait, verhoogt u de
efficiëntie van uw schokdemper en vermindert u de kans op "opspringen" als gevolg van de
pedaalbeweging. U voelt het verschil bij de standen midden/overloopbescherming (MC3.3 en
Pearl 3.3) of 'Gesloten' (MC 3.R).
Begin met de overloopbeschermingsknop volledig tegen de klok in gedraaid. Rij in uw normale
pedaalcadans een stukje op een vlakke, gladde ondergrond. Verhoog de
overloopbeschermingsinstelling door de knop met de klok mee te draaien totdat u geen
beweging in de schokdemper meer voelt. U kunt ook iemand vragen om te kijken hoe u rijdt en
met name te letten op de veringsbeweging.
SRAM CORPORATION • MARCH 2005
35
NEDERLANDS
SRAM CORPORATION • REAR SHOCK USER MANUAL
SRAM CORPORATION • REAR SHOCK USER MANUAL
Instellen terugvering
Op de schokdemper bevindt zich een rode knop voor het bijstellen van de terugveerdemping.
Terugvering is de hoeveelheid of lengte van het terugveren van de schokdemper. Wanneer u de
terugvering verstelt, kunt u instellen hoe ver de schokdemper terug moet veren nadat deze is
ingedrukt. De terugvering is het snelste wanneer de verstelknop helemaal linksom is gedraaid.
De terugvering is het traagste wanneer de verstelknop helemaal rechtsom is gedraaid.
TERUGVERING
INSTELLEN
Wanneer u de terugvering instelt is de 'stoeprandtest' een goede eerste controle. Vergeet niet
eerst de invering in te stellen.
1.
2.
3.
4.
Draai de terugveringsknop helemaal naar links.
Rijd van een stoeprand af terwijl u in het zadel zit, en tel het aantal malen dat de schokdemper terugspringt
voordat hij terug is op de normale invering. Het doel is dit terug te brengen tot één keer terugspringen.
Draai de terugveringsknop een kwartslag rechtsom en rijd nogmaals van de stoeprand af. Herhaal dit tot
hij slechts één keer terugspringt.
Noteer hoeveel slagen er nodig waren vanaf de gesloten (helemaal met de klok mee gedraaide) stand.
R e i k w i j d t e b e p e r k t e g a ra n t i e
SRAM garandeert zijn producten voor een periode van twee jaar na de oorspronkelijke
aanschafdatum vrij van defecten in materialen of vakmanschap. Deze garantie is alleen
van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar en is niet overdraagbaar. Claims in het
kader van deze garantie moeten worden ingediend via de verkoper waar u de fiets of
het SRAM-onderdeel heeft aangeschaft. Een oorspronkelijk aankoopbewijs is vereist.
L o k a le w e t g ev i n g
Dit garantiebewijs geeft de klant specifieke juridische rechten. De klant kan daarnaast
nog andere rechten hebben die van staat tot staat (VS), van provincie tot provincie
(Canada) en elders in de wereld van land tot land kunnen verschillen.
Voor zover deze garantie niet overeenstemt met de lokale wetgeving, wordt deze
garantie beschouwd als gewijzigd teneinde consistent te zijn met dergelijke wetgeving,
onder dergelijke lokale wetgeving kunnen bepaalde afwijzingen en uitsluitingen van
deze garantie op de klant van toepassing zijn. Sommige staten in de Verenigde Staten
van Amerika en sommige overheden buiten de Verenigde Staten (waaronder Canada)
kunnen bijvoorbeeld:
b.
Na iedere 8 uur rijden
•
•
•
SRAM CORPORATION GARANTIE
a.
ONDERHOUD
Maak de schokdemper schoon met milde zeep en een tandenborstel.
Houd de verbindingsonderdelen schoon en goed gesmeerd.
Raadpleeg de handleiding van de fiets voor de aanbevolen torsiewaarden van de verbindingsonderdelen.
BELANGRIJK: ALS ONDERDELEN TOT TE GROTE TORSIE ZIJN AANGEDRAAID KAN DE SCHOKDEMPER VASTLOPEN
EN DEFECT RAKEN. BEVESTIGINGMATERIAAL MET ONVOLDOENDE TORSIE KAN HET FRAME, HET MATERIAAL EN
DE SCHOKDEMPER BESCHADIGEN.
Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving, met uitsluiting van de verplichtingen
die specifiek in dit garantiebewijs worden aangegeven, zijn SRAM, of leveringen van
SRAM door derden, in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale,
incidentele of gevolgschade.
G a ra n t i e b e p e r k i n g e n
-
BELANGRIJK: GEBRUIK NOOIT EEN HOGEDRUKSPUIT OM DE SCHOKDEMPER SCHOON TE MAKEN.
PERIODIEK ONDERHOUD
-
Om goede prestaties, veiligheid en een lange levensduur van uw vork te verzekeren is er regelmatig
onderhoud nodig. Als u in extreme omstandigheden rijdt, moet er vaker onderhoud worden uitgevoerd.
-
OPMERKING: WIJ RADEN U AAN OM DIT ONDERHOUD DOOR EEN GEKWALIFICEERDE FIETSMONTEUR TE LATEN
UITVOEREN. BEZOEK VOOR INFORMATIE EN INSTRUCTIES OVER ONDERHOUD ONZE WEBSITE OP
WWW.ROCKSHOX.COM OF NEEM CONTACT OP MET UW PLAATSELIJKE ROCKSHOX-VERKOPER.
954-310541-000, REV. B
Deze garantie is niet van toepassing op producten die niet juist zijn aangebracht en/of afgesteld, in
overeenstemming met de respectieve technische installatiehandleiding van SRAM. De
installatiehandleidingen van SRAM vindt u online op www.sram.com of www.rockshox.com.
Deze garantie is niet van toepassing bij schade veroorzaakt door een ongeval, een botsing of misbruik van het
product, het niet naleven van de specificaties van de fabrikant of enig ander gebruik of enige andere
omstandigheid waarin het product is blootgesteld aan krachten of lasten waarvoor het niet ontworpen is.
Deze garantie is niet van toepassing als er wijzigingen zijn aangebracht aan het product.
Deze garantie is niet van toepassing wanneer het serienummer of de productiecode opzettelijk is
gewijzigd, beschadigd of verwijderd.
Deze garantie is niet van toepassing op normale slijtage. Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage
ondervinden schade als gevolg van normaal gebruik, het achterwege blijven van onderhoud volgens
SRAM aanbevelingen en/of rijden of installeren onder omstandigheden anders dan aanbevolen.
DE
V O L G E N D E O N D E R D E L E N Z I J N O N D E R H E V I G A A N S L I J TA G E :
•
•
•
•
-
36
Verhinderen dat de afwijzingen en beperkingen van dit garantiebewijs de grondwettelijke rechten van de
consument beperken (bijv. in het Verenigd Koninkrijk).
Anderszins het vermogen van een fabrikant om dergelijke uitsluitingen of beperkingen op te leggen beperken.
B e p e r k t e a a n s p ra k e l i j k h e i d
Na iedere 20 uur rijden
Verwijder, reinig en smeer de verbindingsonderdelen.
NEDERLANDS
Stofafdichtingen
• Kabeldoorvoeren
Luchtdichte o-ringen
• Glijringen
Rubberen bewegende onderdelen.
• Schuimringen
Onderdelen montage achterschokbreker en
belangrijkste afdichtingen
• Bovenbuizen (schuine buizen)
• Schroefdraden/bouten (aluminium,
titanium, magnesium of staal)
• Rembussen
• Remblokjes
• Kettingen
• Kettingwielen
• Cassettes
• Versnellings- en remkabels
(binnenste en buitenste)
• Handvaten
• Versnellingsgrepen
• Steunwielen
• Rotoren schijfremmen
• Gereedschap
Deze garantie dekt geen schade als gevolg van het gebruik van onderdelen van andere fabrikanten.
Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door het gebruik van onderdelen die niet compatibel,
geschikt en/of niet door SRAM geautoriseerd zijn voor gebruik met SRAM-componenten.
SRAM CORPORATION • MARCH 2005
37

Vergelijkbare documenten

USER MANUAL

USER MANUAL deze garantie op de klant van toepassing zijn. Sommige staten in de Verenigde Staten van Amerika en sommige overheden buiten de Verenigde Staten (waaronder Canada)

Nadere informatie

JUDY USER MANUAL

JUDY USER MANUAL Blocco Uitschakeling Bloqueio

Nadere informatie

USER MANUAL

USER MANUAL overeenstemming met de respectieve technische installatiehandleiding van SRAM. De installatiehandleidingen van SRAM vindt u online op www.sram.com of www.rockshox.com. Deze garantie is niet van toe...

Nadere informatie

USER MANUAL

USER MANUAL overeenstemming met de respectieve technische installatiehandleiding van SRAM. De installatiehandleidingen van SRAM vindt u online op www.sram.com of www.rockshox.com. Deze garantie is niet van toe...

Nadere informatie