Top van TON moet talent en EQ hebben

Commentaren

Transcriptie

Top van TON moet talent en EQ hebben
Play-offs?
geeft antwoord op pagina 3
29
Dinsdag
April2008
Werkt bevrijdend.
Literatuur
Film
Feestdagen
Na acht jaar komt Jaap
Scholten met een nieuwe roman. Ja, over zijn
familie. ‘Zo’n amateur
ben ik wel.’ Neem zijn
overleden broer. ‘Als hij
niet gewild had, was
het een andere roman
geworden.’
21
Kate Hudson moest giftige
kwallen ontwijken voor de
opnamen van Fool’s Gold. ‘Ik
acteer niet voor roem, maar
voor een betere wereld.’ Ze
steekt haar salaris vooral in
goede doelen. En lanceerde
een eigen haarlijn. De winst
gaat naar het milieu.
25
De Pers verschijnt vanwege
Koninginnedag en Hemelvaart een paar dagen niet.
Maar zaterdag zijn we al terug van deze minibreak met
een special over alle zomerfestivals. En maandag verschijnt de reguliere De Pers als
vanouds.
De wet
van Jaap
De kleine
break
Kate wil
geen lof
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Buitenland
Eerwraak
om Iraakse
vrouwen
eronder
te houden
Terri Judd
...
Alexander van Ketwich Verschuur (links) en Ton Wurtz zagen de kandidaten in spe goed door.
EVERT-JAN DANIELS
Top van TON moet
talent en EQ hebben
De beweging van Rita Verdonk wil
met selectiemethoden uit het bedrijfsleven een LPF-drama voorkomen. ‘Mensen die hun vrouw
slaan komen niet op de lijst.’
Marcia Nieuwenhuis
WASSENAAR
...
Eerst een cv, dan een sollicitatiegesprek en een assessment. Zoals een
bedrijf nieuwe werknemers zoekt,
werft Rita Verdonks beweging Trots
op Nederland nieuwe politieke talenten. Om LPF-achtige toestanden
te voorkomen wordt ook de financiële en criminele doopceel gelicht.
Zo’n duizend aspirant-politici hebben zich inmiddels aangemeld
voor een functie bij de beweging die
begin deze maand officieel werd
gelanceerd. Om het straks tot minister, Kamerlid of gemeenteraadslid te schoppen, moeten ze eerst
door een grondige selectieprocedure.
‘De kandidaten die wij op grond
van hun cv geschikt achten, spreken
eerst één uur met drie leden van een
selectiecommissie, waarin we gerichte vragen stellen’, vertelt Alexander
van Ketwich Verschuur, voorzitter
van de selectiecommissie in de regio
Den Haag. Of iemand geschikt is, bepaalt Trots op Nederland aan de
hand van drie hoofdcriteria. ‘Intellectuele capaciteit, expressie en sociale vaardigheden.’ Na het assessment
wordt gekeken op welk niveau de
kandidaat eventueel een functie kan
gaan vervullen binnen de nieuwe beweging. ‘Daar komt dan bijvoorbeeld uit dat iemand wel een succesvol hoog IQ heeft, maar geen EQ’,
aldus Van Ketwich Verschuur.
Verdonks grote nachtmerrie is een
herhaling van Pim Fortuyns LPF. Die
partij trok allerlei dubieuze types aan
en viel met ruzie uiteen. ‘Je moet toegeven dat het spannend is’, erkent
Van Ketwich Verschuur. ‘We hebben
geleerd van Fortuyn. Zijn impact was
groot, maar hij was er niet klaar voor.’
Mede daarom gaat Trots op Nederland ook de ‘financiële en criminele
handel en wandel’ van kandidaten
na. ‘Mensen die een verleden hebben
met justitie, de belastingdienst of
hun vrouw slaan, komen niet op de
lijst’, aldus de voormalig privaatbankier en vermogensbeheerder.
De beweging van Verdonk streeft
ernaar om in alle negentien kiesdistricten mee te doen. Voor negen van
die districten is inmiddels een selectievoorzitter aangewezen. Volgens
de peiling van Maurice de Hond zou
Verdonk als er nu verkiezingen gehouden worden, 23 Kamerzetels halen en daarmee na het CDA de grootste partij worden. De beweging wil
ook meedoen aan de gemeente-
raadsverkiezingen in 2010. Als de
prognoses kloppen, dan heeft TON
honderden kandidaat-raadsleden
nodig. Verdonk zei totnogtoe bij de
opbouw van haar beweging steeds te
werken vanuit vertrouwen. De kern
van TON wordt gevormd door vrienden en kennissen van Verdonk die
volgens haar ‘een zelfde gevoel hebben over waar het met Nederland
naartoe moet’ als zij zelf.
De strenge criteria voor haar beweging gelden overigens vooral voor
aspirant-politici. Voor vrijwilligers
wordt de lat iets lager gelegd. Ton
Wurtz, bekend als voorzitter van de
stichting Rokersbelangen en nu
voorzitter van de selectiecommissie
in ’t Gooi en Utrecht: ‘We volgen een
protocol, maar voldoen aan alle criteria is bijvoorbeeld voor de affichesplakkers wat minder belangrijk.’
Lees meer op pagina 7
Zo op het eerste gezicht lijkt het
alsof Shawbo Ali Rauf een beetje ligt
te slapen in het gras; haar bruine
krullen vallen langs haar gezicht,
haar zomerrok is als een waaier uitgespreid.
Maar als je goed kijkt, zie je dat
het niet klopt. Ze ligt in een vreemde
houding en alles zit onder de bloedspatten.
Het 19-jarige Iraakse meisje is
vermoord door haar schoonfamilie.
Die nam haar mee naar een picknickplek en joeg haar vervolgens
zeven kogels in het lijf. Shawbo’s
misdaad: ze had een onbekend
nummer in haar mobieltje staan.
De ‘eerwraak’ op Shawbo is er
maar een uit een hele schokkende
reeks die uit Irak wordt gemeld.
Mensenrechtenactivisten noemen
het een ‘genocide’ tegen vrouwen,
uit naam van de islam.
Het meest recente geval werd gisteren gerapporteerd; een 17-jarig
meisje genaamd Rand Abdel-Quader uit Zuid-Irak werd vorige maand
door haar vader met een mes vermoord. Ze was verliefd geworden
op een Britse soldaat die daar diende.
Volgens de politie van Basra, de
hoofdstad van Zuid-Irak, worden in
die stad per maand vijftien vrouwen
vermoord, omdat ze zich niet aan
de islamitische kledingvoorschriften houden. Maar volgens activisten
ligt het werkelijke aantal om eerwraak vermoorde vrouwen er veel
hoger.
Onthoofding, verkrachting, aframmeling, zelfmoorden, genitale
mutilatie, vrouwenhandel; in Irak is
het geweld tegen vrouwen buitensporig. En het wordt, met de toenemende macht van de milities, iedere
dag erger. En dan is er ook nog de
mishandeling van meisjes. Meisjes
van amper negen jaar oud worden
onder het mom van een huwelijk
misbruikt.
Lees verder op pagina 2
2
Nieuws
Eerwraak in Iran
‘Ik kan niet
beschrijven hoe
vreselijk het is, hoe
we weer terug zijn in
de Middeleeuwen.’
‘Zij werd
verliefd, ze
heeft niets
verkeerds
gedaan’
Du’a Khalil Aswad werd gestenigd omdat ze verliefd was. REX FEATURES / HH
In Iran worden vrouwen bedreigd, verkracht en vermoord.
Daders gaan vrijuit, want eerwraak geldt niet als misdaad.
VERVOLG VAN PAGINA 1
...
Nog een paar voorbeelden. In augustus vorig jaar werd het lichaam van
de 11-jarige Sara Jaffar Nimat gevonden in Khanaqin in Koerdistan; zij
was gestenigd en daarna levend verbrand. Eerder deze maand werden
twee broers en een zus door mannen
in politie-uniform ontvoerd uit hun
huis in de buurt van het Koerdische
Kirkuk. De broers werden doodgeslagen en de vrouw werd in kritieke
toestand achtergelaten nadat haar
was verteld dat ze de wetten van de
‘islamitische staat’ moest opvolgen.
Een week geleden werd een journa-
list, Begard Hussein, in het eveneens
Koerdische Erbil in haar huis vermoord. Volgens de plaatselijke krant
bracht haar man haar met messteken
om het leven, omdat ze verliefd was
op een ander.
En dan is er de moord op Du’a
Khalil Aswad, een meisje van zeventien uit Nineveh. Ze werd in aanwezigheid van tweeduizend mannen
gestenigd omdat ze verliefd was geworden op een jongen die niet tot
haar Yazidi-stam hoorde. De beelden
die met een mobiele telefoon van
haar zwaar mishandelde lichaam
werden gemaakt, leidden tot geweld
tussen de stammen maar ook tot internationale verontwaardiging en de
oproep tot hervorming. Du’a’s vader,
Khalil Aswad, onthulde afgelopen
maand, één jaar na haar dood, dat
geen van de daders is vervolgd en dat
hij en zijn familie ‘outcasts’ in de eigen stam zijn geworden.
‘Mijn dochter heeft niets verkeerds gedaan’, zegt Aswad. ‘Zij is
verliefd geworden op een moslim en
wat is daar nu verkeerd aan? Ik kon
haar niet beschermen, want ik werd
bedreigd door mijn broer en andere
stamgenoten. Ze dreigden dat ze ons
allemaal zouden vermoorden als
Du’a niet werd gedood. Ze werd verminkt en haar lichaam werd als vuilnis gedumpt. Ik wil dat de daders
worden gestraft, maar ze lopen nog
vrij rond. Eerwraak is moord. Het is
een barbaarse misdaad.’
De steniging van Du’a leidde tot de
oprichting van een aparte afdeling
binnen het Koerdische ministerie
van Binnenlandse Zaken. Dat moet
zich bezighouden met de bestrijding
van geweld tegen vrouwen. Afgelopen jaar zouden in de Koerdische
stad Sulaimaniya, een stad met 1
miljoen mensen, 407 incidenten zijn
gemeld, waaronder onthoofdingen,
mishandeling, moorden en bedreigingen. Meldingen van verkrachting
zijn er eigenlijk niet: de meeste vrouwen zijn te bang een verkrachting
aan te geven vanwege het risico op
vergelding.
Recente oproepen van het Koerdische parlementslid Narmin Osman
om eerwraak te verbieden, zijn gesa-
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
...............................................................................................................................................................
boteerd door fundamentalisten. ‘In
de ogen van de regering is eerwraak
geen echte misdaad’, zegt Houzan
Mahmoud, die zich inzet voor de
rechten van de vrouw in Irak. Over
Mahmoud werd onlangs een fatwa
uitgesproken omdat ze een petitie
introduceerde tegen de introductie
van de shariawetgeving in Koerdistan. ‘Eerst was er één dictator die
mensen vervolgde, nu vervolgt bijna
iedereen vrouwen. In de afgelopen
vijf jaar is deze vervolging veel erger
geworden. Ik kan niet beschrijven
hoe vreselijk het is, hoe we weer zijn
teruggedrongen naar de Middeleeuwen. Vrouwen worden onthoofd
omdat ze hun sluier afdoen. Steeds
meer vrouwen maken er zelf een
eind aan omdat ze geen leven of keuzes hebben. Er is geen enkele instelling of organisatie die de vrouwen
ook maar een beetje steunt. De shariawetgeving wordt gebruikt om het
regeringsbeleid te onderschrijven;
vrouwen hebben zelfs de meest basale mensenrechten niet.’
Volgens Mahmoud staat de nieuwe Irakese grondwet vol verwarrende
tegenstrijdigheden. De constitutie
stelt dat mannen en vrouwen voor
de wet gelijk zijn, maar ook dat de
sharia van kracht is, die bijvoorbeeld
aangeeft dat de getuigenis van een
man twee keer zo zwaar weegt als die
van een vrouw. De tijd dat vrouwen
een belangrijke baan konden hebben of enige bewegingsvrijheid hadden, is al lang voorbij. Dat hebben
de fundamentalisten met hun ijzingwekkende waarschuwingen duidelijk gemaakt. Twee jaar geleden werden bijvoorbeeld in Mosul acht
vrouwen onthoofd in een campagne
om vrouwen angst aan te jagen.
‘Het is gruwelijk’, zegt Mahmoud.
‘Eerwraak en moord zijn aan de orde
van de dag. Duizenden zijn slachtoffer geworden van moord, geweld en
verkrachting. En het geweld wordt
vergoelijkt met wetten, stamgebruiken en religieuze regels. We roepen
de internationale gemeenschap en
de regering op om deze barbaarse
praktijken te veroordelen en de vrouwen van Irak te helpen.’ 1
© THE INDEPENDENT
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
...........................
Selectie werkzaamheden:
Leiderdorp (bus)
Wegwerkzaamheden
Connexxionlijnen 41, 42, 48 en 39.
Halte Rijnland Ziekenhuis vervallen.
Landelijk (trein, bus, metro, tram, veerboot)
Koninginnedagviering
Op 29 en 30 april 2008 vinden in het hele
land festiviteiten plaats vanwege Koninginnedag. Houd rekening met omleidingen, aangepaste routes en extra reistijd.
Vandaag
Morgen
De dag begint op veel plekken nog
droog. Vanuit het zuiden trekken er
echter buien ons land binnen. De
hele dag door kunt u een nat pak verwachten. In een bui is er kans op onweer. De zon schijnt tussen de buien
door. Het wordt 13 graden in Den
Helder tot 16 graden in Zuid-Limburg. De wind waait matig, kracht 34, en komt uit het zuidwesten.
Het weer heeft voor de koningin een
mooie Hollandse mix in gedachten.
Er valt geregeld een bui en de wind
doet behoorlijk van zich spreken. In
de middag kan deze aantrekken tot
kracht 5 boven land. Het is niet allemaal ellende, want de zon krijgen we
best wel te zien. Met een maximumtemperatuur van 16 graden is het niet
koud en niet warm.
Den Haag (bus)
Koninginnekermis
HTMlijn 14: Halten Willem de Zwijgerlaan en Statenplein vervallen.
Utrecht (bus)
Wegwerkzaamheden
Arrivalijnen 85, 90, 181, 387, 388, 400,
401. Halten 24 Oktoberplein, Graadt van
Roggenweg, Westplein en Centraal Station Oost vervallen.
MEER OP: WWW.DEPERS.NL/9292OV
ONDERWEG? BEL 0900-9292 (€ 0,70 P/M)
OF KIJK OP MOBIEL.9292OV.NL
Nieuws
3
Wetenschap ‘Geen maagden maar druiven voor martelaar’
Koran heeft christelijke roots
Jojanneke van den Berge
Peter Wierenga
AMSTERDAM
...
Abraham, Mozes, Maria en Jezus figureren prominent in de nieuwe koranvertaling en Mohammed-biografie van de schrijver Kader Abdolah.
Want ook de Profeet noemt hen. ‘Om
zichzelf geloofwaardig te maken. Zo
van: ik ben ook een boodschapper’,
verklaart Abdolah. ‘Mohammed is
zeker beïnvloed door andere heilige
geschriften. Soms denk je: hé, dit is de
Bijbel, of de Thora.’
Volgens de arabist Hans Jansen
zijn die christelijke roots wellicht nóg
sterker. In Zelf Koran lezen gaat hij in
op de opzienbarende theorie van
Christoph Luxenberg. Die stelt dat de
Koran rechtstreeks uit christelijke
teksten stamt en in het Syrisch-Aramees geschreven was. Zo wachten de
uitverkorenen in het paradijs niet 72
maagden, maar druiven. Een flinke
tegenvaller voor martelaren.
Hoewel dit in de islamitische wereld als heiligschennis geldt, acht Jansen de lezing steeds waarschijnlijker.
‘Luxenberg heeft te vaak gelijk om het
als onzin af te doen. Zijn theorie
wordt steeds sterker. Eigenlijk moet
er een nieuwe wetenschappelijke editie van de Koran komen.’
Het materiaal is er. Zoals een fotoarchief met koranmanuscripten, dat
in de Tweede Wereldoorlog verloren
zou zijn gegaan bij een Brits bombardement. Pas dit jaar bleek dat het al
die tijd in een Berlijnse kelder lag.
Tegelijk werkt een clubje Duitse geleerden – onder wie Gerd Rüdiger
Puin – aan oude koranfragmenten
die in 1972 in Jemen werden gevonden. En die vermoedelijk nieuw licht
werpen op de vroegste evolutie van
de tekst. Dat ligt gevoelig, omdat
moslims de Koran als het directe
woord van Allah beschouwen.
‘Dit is explosiever dan die hele
film van Wilders’, aldus Jansen. ‘Ik
verwacht dat ze hun bevindingen pas
publiceren als ze zeker zijn, misschien wacht Puin zelfs tot hij bijna
dood is.’ Maar de koranwetenschap is
niet te stuiten. ‘Wereldwijd twintig
slimme boeven zijn genoeg. Wie het
laatst lacht, lacht het best.’
Salaris talent, verdien direct 15% meer!
(Junior) Salarisadministrateur
Je carrière vaart geven? Kies vandaag nog voor WR. De top voor
(Junior) Salarisadministrateurs die verder willen komen in het bedrijfsleven. Vanaf dag 1 verdien je 15% meer. Rij je in een sportieve
auto zonder eigen bijdrage. Leer je veel bij. En geniet je van een
vast contract. Dus heb je minimaal 6 maanden ervaring?
Bel gratis 0800 – 876 3666 of meld je aan op wr.nl.
Lees meer op pagina 22
ASMI Dynastie wankelt
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
......................................
‘Chuck’ del
Prado wil nog
niet opgeven
Ontevreden aandeelhouders doen
de Del Prado-dynastie bij chipmaker ASMI wankelen. Gisteren
plaatste ASMI-bestuursvoorzitter
Chuck del Prado een tegenaanval.
‘Als ‘zoon van’ moet je je drie keer zo
hard bewijzen.’
Mathijs Rotteveel
AMSTERDAM
...
‘Ik zit hier pas twee maanden als bestuursvoorzitter en onze aandeelhouders hebben nu al een opvolger
voor mij klaarstaan. Ik heb vandaag
een bedrijfsplan gepresenteerd en als
de aandeelhouders dat met een
‘open mind’ lezen, zien ze dat ze dat
plan moeten steunen.’
Charles Dean del Prado (46),
roepnaam Chuck, geeft de moed niet
op. De bestuursvoorzitter van de
Bilthovense chipmachinemaker
ASM International (ASMI) wordt
zwaar onder vuur genomen door enkele grootaandeelhouders. Het Britse
pensioenfonds Hermes en het hedgefonds Fursa Alternative Strategies
– gezamenlijk goed voor zo’n 25
procent van de aandelen – trekken al
een paar maanden gezamenlijk ten
strijde tegen het zoontje van ASMIoprichter Arthur del Prado (76).
Deze maand heeft Centaurus, bekend van de succesvolle aanvallen
op Stork en Ahold, zich bij hen aangesloten.
Chuck draagt de zware erfenis van
zijn vader Arthur del Prado. Die
richtte het bedrijf op in 1968, het jaar
dat bijvoorbeeld ook een wereldspeler als Intel begon met het produceren van computerchips. Sindsdien
regeerde Del Prado senior met harde
hand. Op innovatief vlak was ASMI
zeer succesvol: de opgebouwde patentenportefeuille behoort tot de
tien beste van alle bedrijven ter wereld.
De winstmarge van ASMI is ondanks alle uitvindingen veel lager
dan die van de concurrentie. De aandeelhouders van het bedrijf vrezen
dat het Chuck niet lukt daar iets aan
te veranderen. Daarom hebben ze nu
vast een opvolger voor hem gepre-
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
...................................................................
Argus Verboden stukken af te zetten voor Vrijmarkt
Jezus als hond
De Bond tegen het vloeken wil dat de
omroep RVU vervolgd wordt voor een
uitzending uit 2005 van het tv-programma God Bestaat Niet. Daarin
werd iemand afgebeeld als Jezus,
aangelijnd als een hond. Volgens justitie was dat geen godslastering.
Vader bekent incest
De 73-jarige Josef F., de spil in het incestschandaal in het Oostenrijkse
Amstetten, heeft bekend dat hij zijn
dochter 24 jaar lang in een kelder gevangen hield en bij haar zeven kinderen verwekte. Het lijkje van een baby
gooide hij in een verbrandingsoven.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Arthur del Prado (midden) en ‘Chuck’ (rechts). GERARD TIL/HH
Farhad Moghadam
staat al klaar om
de leiding over te
nemen bij ASMI
senteerd: de ervaren Amerikaanse
Iraniër Farhad Moghadam (53) staat
klaar om de leiding van Del Prado
junior over te nemen.
Vorige week maakte de van de
Amerikaanse concurrent Applied
Materials afkomstige manager al een
rondje langs enkele grote Nederlandse grootaandeelhouders, waarin
hij beloofde het marktaandeel van
het bedrijf te kunnen verdubbelen
tot 30 procent. In een interview met
NRC Handelsblad was hij duidelijk
over de huidige leiding: ‘Als ASMI zo
doorgaat, is het binnen een paar jaar
failliet.’
Gisteren was het aan Chuck del
Prado om deze aanvallen te pareren.
Hij zegt tot voor kort goede gesprekken te hebben gevoerd met zijn
strijdvaardige aandeelhouders. ‘Nu
wordt het op de spits gedreven. Ons
hele managementteam zou moeten
vertrekken. De veranderingen gaan
hen vermoedelijk niet snel genoeg.’
Op 21 mei is de aandeelhoudersvergadering van ASMI. Op verzoek van
Fursa en Hermes staat een stemming
over het aftreden van Chuck del Prado vast op de agenda. 1
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
............................................................................
In Van Dale Hedendaags Nederlands
wordt play-off gedefinieerd als ‘beslissingswedstrijd’. Toegegeven, dat is
misschien aan de korte kant. Er had
ook kunnen staan ‘(in het mv., in Nederland) een aantal reeksen van voetbalwedstrijden, plaatsvindend na de
reguliere competitie, waarin de nummers 2 tot en met 5, alsmede de nummers 6 tot en met 9 en bovendien de
nummers 10 tot en met 13 van de
eindstand in onderlinge duels volgens een knock-outsysteem met
RECHTS WEER
BAAS IN ROME
Rome krijgt voor het eerst sinds het
eind van de Tweede Wereldoorlog
een rechtse burgemeester. De Romeinen verkozen de conservatieve underdog Gianno Alemanno, die de
steun had van Berlusconi, boven de
centrum-linkse Francesco Rutelli.
Van Dale geeft antwoord
Play-offs
Vanavond beginnen de play-offs in
de eredivisie betaald voetbal. Je zou
van mening kunnen zijn dat na 34
wedstrijden wel zo ongeveer vaststaat welke club qua sterkte de
nummer twee, drie enzovoort van
Nederland is, maar daar denkt de
KNVB heel anders over.
REUTERS
kruislingse plaatsing uitmaken welke
van deze clubs worden toegelaten tot
respectievelijk de (voorronde van de)
Champions League, de UEFA-cup en
(tot 2007) de Intertotocup; synoniem: nacompetitie’.
Toch zal Van Dale een zo specifieke omschrijving niet snel opnemen.
De reden? Sommige zaken in de
maatschappij veranderen dermate
snel, dat het weinig zin heeft die in
een woordenboek te willen vastleg-
gen. Volgend jaar kan alles alweer
anders zijn. Bovendien doet bovenstaande definitie geen recht aan andere sporten die ook play-offs kennen. Ook de Vlaamse gebruiker van
het woordenboek wordt niet erg geholpen, want daar is alles vast weer
anders geregeld.
Soms moet een woordenboek
zich dus opzettelijk enigszins op de
vlakte houden. Die uitleg ‘beslissingswedstrijd’ was zo gek nog
niet. 1
www.depers.nl/vandale
Elektronisch Groot woordenboek
Nederlands
4
De Vier
DE WERELD VOLGENS
KOSTER + JOJANNEKE
DE
VIDEOCLIP
Verwijderd
’Heel raar, maar goed
voor onze naam’
HET CONGRES
Verontschuldiging
’Nee, ik doe niks. Waar
maakt men zich druk over?’
Google laat
het afweten
‘Rapgroupies niet tot seks
gedwongen, ze willen zelf’
Pornografen en rappers zijn een
tegenoffensief begonnen tegen de
vertrutting, met rapporno-film
Hijg voor mij. Koster en Jojanneke
verwachten een zoveelste verbod.
En wéér is er een kunsttaboe doorbroken. Porno en rap hebben de
handen ineengeslagen en zijn samen een artistiek beschavingsoffensief gestart. Grapje! Laat Jeroen
Dijsselbloem, de PvdA-zedenmeester die vieze clips wil verbieden, de
trailer van Hijg voor mij maar niet
zien. Ook Sunny Bergman en de
anti-pornoakela’s van ‘Beperkt
Houdbaar’ kunnen beter niet kijken, want oh la la, het kan nog veel
smeriger dan die halve pornopoging van Kiddo Cee en Wen Regal.
Videoproducent Bolz Entertainment en de rappers van THC hebben samen een porno-rapproject
uitgebracht. Waar Kiddo Cee en
Wen Regal met pornoactrice Amber
een nogal (s)expliete clip maakten,
stappen Bolz en een aantal rappers
nog verder in de arena van de groezelige lustbeleving. De pornoproductiemaatschappij nam een snoeiharde
seksfilm op, ondersteund door de gevatte beats van THC, de Amsterdamse
rapformatie, onder meer bekend van
de clip Ballen tot we vallen.
De pornoclip, die op 26 maart uitkwam, stond heel even op YouTube,
’Ze vonden het
prachtig om een
paar vrouwen
te nemen’
maar is daar alweer verwijderd. De
film is een seksvideo zoals er duizenden op internet circuleren maar met
dít verschíl: in dit erotische hoogstandje spelen geen acteurs, maar
rappers Dj Rex en Mister Martis.
‘Ze vonden het prachtig om een
paar vrouwen te nemen’, legt Jurmain
van der Vloot, een van de directeuren
van Bolz, het concept uit.
THC-frontman Rocks, die
op de cd staat afgebeeld
met de hand op de getatoeëerde rug van een brunette, komt niet in actie.
‘Nee, ik doe niks’, verontschuldigt Rocks zich bijna. ‘Waar maakt men zich
nu weer druk over? Ik zou
zeggen: denk eens na over een boycot
van de Spelen vanwege Tibet of verzet
je tegen die geldoorlog in Irak.’
Bolz entertainment maakt al jaren
seksvideo’s, maar wil nu met de Hijg
voor mij-film (te zien op triplexstudio.
nl) een doorbraak forceren in het artistieke milieu. ‘Dit is voor het eerst
dat rappers en pornoartiesten samenwerken. We hopen op succes.’
De muur tussen de lustindustrie
en de porno was al bijna geslecht de
afgelopen jaren. Het begon in de jaren negentig al in Amerika met Snoop
Doggs Doggy Style, waarin scherpe
naaktbeelden een schok veroorzaakten. In Nederland betraden Kiddo
Cee en Wen Regal deze artistieke nogo zone vorig najaar met een clip
waarin Amber – ook te zien in Hijg
voor mij – zich met een geplastificeerd
lid naar een hoogtepunt duwt. Het
rapduo bracht de clip in twee versies
uit. De pornovariant was zelfs even
op TMF te zien tot afgrijzen van het
feministische en gristelijke actiewezen. YouTube, dat de zachte variant
uitzond, verwijderde ook deze video
uit zijn digitale archief. ‘Heel raar,
maar goed voor onze naam’, schatert
Van der Vloot. ‘De vrouwen in de clip
zijn groupies van de rappers. Zij willen dit zelf! Niemand dwingt ze. Waar
hebben we het over?’ 1
Google heeft zich teruggetrokken
van deelname aan een congres over
internet en persvrijheid, dat zaterdag georganiseerd wordt in Maastricht door onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten
(NVJ). Centraal staat de situatie in
China.
Peter Fleischer, vicepresident van
Google en verantwoordelijk voor
het ethisch beleid, zou onder meer
komen toelichten waarom het bedrijf eerder deze maand zijn site in
China lanceerde. Het akkoord gaan
van Google met de in China heersende censuur leidde mondiaal tot
kritiek. Of zakelijke contacten aldaar Google hebben gemaand zich
terug te trekken, is niet duidelijk.
Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ: ‘Dat krijg je nooit
hard.’ De organisatoren vinden het
‘zeer teleurstellend’. ‘Google is een
enorm moeilijk benaderbaar bedrijf. We waren zo blij dat ze nu echt
kwamen. We kregen van hen het politiek correcte verhaal dat hij ‘belangrijke zaken’ in Amerika moest
afhandelen. Wel raar dat ze dan ook
geen vervanger sturen, of via een videoconference of dergelijke internetfoefjes iets regelen. Daar zijn ze
toch goed in, zou je zeggen.’ 1
Binnenland
5
Feyenoord Coolsingel
Fans gedragen zich keurig in oorlogsgebied
Voor het eerst sinds 1999 stroomde
de Coolsingel weer vol om een prijs
van Feyenoord te vieren.
Marten Blankesteijn
ROTTERDAM
...
‘In de Bijbel wordt Gods woord onthuld. Lees daarom de Bijbel!’
Op de Rotterdamse Coolsingel lopen vandaag een hoop optimisten
rond, maar Harrie, een 80-jarige Jehova’s getuige, is zonder twijfel de
allergrootste. Terwijl ME’ers uit het
hele land zijn opgetrommeld om de
meestal niet zachtzinnige Feyenoordaanhang in bedwang te houden,
loopt Harrie in diezelfde mensenmassa rond om zieltjes te winnen.
Harrie haalt zijn schouders op. ‘Het is
net als langs de deuren gaan: er luisteren altijd wel een paar mensen.’
Voor het eerst sinds 1999, toen
Feyenoord landskampioen werd, is
het weer feest op de Coolsingel. Of,
nou ja, feest? Straten zijn afgesloten,
winkels dichtgespijkerd, en politieposten sieren elke straathoek. Iedere
fan die richting stadhuis wil, wordt
gefouilleerd. Feyenoord wint de beker, en dus moet alles op alles worden
gezet om de stad een beetje heel te
houden. De belangrijkste maatregel:
het uitstellen van de huldiging. Niet
meteen na de finale, zondagavond,
maar maandagmiddag om half één,
in de hoop dat de meeste fans rond
die tijd nog niet dronken zijn. Het
uitstel weerhield sommige ‘supporters’ er overigens niet van om zondagavond alsnog flink huis te houden.
Ondanks dat onhandige tijdstip
zijn duizenden Feyenoord-aanhangers – vaders en zoons, ouderen, fatsoenlijke jongeren en ja, ook wat
groepjes potentiële relschoppers –
aanwezig om hun langverwachte
prijs te vieren. Suggereren dat Feyenoord die beker vooral te danken
heeft aan veel thuiswedstrijden en
blunders van scheidsrechters, zoals
Chris van Nijnatten deed in zijn column in het AD, is onverstandig. De
fanatieke fans zijn het roerend met
elkaar eens: ‘Kanker-Nijnatten.’ Maar
vernield of gevochten wordt er niet.
Dan schreeuwt Feyenoord-aanvoerder Giovanni van Bronckhorst
vanaf het balkon dat hij nu alle vertrouwen heeft in volgend seizoen.
Intens gejuich. Zou het gerucht kloppen dat investeerders twintig miljoen
euro in Feyenoord willen pompen?
Komt supertalent Miralem Sulejmani
dan naar Rotterdam? In gedachten
zien de Feyenoorders zichzelf volgend jaar weer op de Coolsingel
staan, maar dan met de echte prijs:
het kampioenschap.
Ook Jehova’s getuige Harrie is na
afloop vrolijk. Nee, niemand was geinteresseerd in zijn blijde boodschap,
maar daar is een logische verklaring
voor. ‘Mensen lopen het liefst met
zijn allen over een brede weg. De
smalle weg van Jezus is moeilijk te
vinden.’ Maar we hoeven niet ongerust te zijn, bezweert Harrie. Op termijn zullen steeds meer Nederlanders het juiste pad vinden. ‘Echt!’
Ach ja, Jehova’s getuigen. Overtuigd dat hun club de juiste is, maar
ondanks al hun inzet worden ze bijna
altijd teleurgesteld. Het zijn net Feyenoord-fans. 1
PvdA-raadslid
Vreedzame demonstratie
‘Homoseks
is voor islam
als liegen’
Fietsers om
G8-betoging
voor rechter
Peter Wierenga
AMSTERDAM
...
Het Amsterdamse PvdA-raadslid
Yman Mahrach vindt dat haar partij
zich niet sterk moet maken voor een
‘gematigde’ islam. ‘De islam en de
Koran staan vast. Je bent moslim of
niet. Zo is de homoseksuele daad verboden, dat is een regel in de islam,
net zoals je niet mag liegen.’
Mahrach, woordvoerder voor
jeugd, emancipatie en integratie, reageert op een stuk van fractiegenoten
Michiel Mulder en Anne Graumans
op de PvdA-site. Daarbij staat een
omstreden foto van Sooreh Hera, die
van de twee homo’s met maskers van
de profeet Mohammed en Ali.
‘Ik ben het eens met hun betoog
dat kunst alleen op kunstzinnige
gronden moet worden beoordeeld,
maar die foto is beledigend en helpt
de dialoog niet’, aldus Mahrach. ‘De
profeet afbeelden mag niet, zeker niet
als homoseksueel of pedofiel. Bovendien heeft de PvdA een grote achterban onder moslims.‘
Volgens haar zijn er betere wegen
om homoseksualiteit bespreekbaar
te maken. ‘Want er is al veel discussie.
Bijvoorbeeld dat je geen geweld mag
gebruiken tegen homo’s. Maar dat
homoseksualiteit verboden is, staat
in de Koran. Dat geldt net zo goed
voor de Bijbel. Het is niet aan de politiek het daarmee oneens te zijn.’ 1
%JSFDUWPPSEFFM
WJBXXXUNPCJMFOMPG
Merel van Leeuwen
AMSTERDAM
...
Het begon als een vreedzame demonstratie, maar eindigt met een zitting
bij de kantonrechter in Utrecht. 82
betogers moeten zich op 7 mei verantwoorden, omdat ze op 5 mei vorig
jaar tijdens een demonstratie de bevelen van de politie niet zouden hebben opgevolgd. De fietsdemonstratie
in Utrecht hield verband met de G8top in het Duitse Heiligendamm en
was om principiële redenen niet aangekondigd bij de gemeente.
Volgens actievoerster Yvonne en
advocaat Meindert Stelling heeft dat
meegespeeld bij de harde aanpak van
de politie. ‘Het Openbaar Ministerie
heeft geen zaak en moet zich schamen. Dit is een buitengewoon grote
verspilling van overheidsgelden.’
Yvonne heeft geen idee welk politiebevel ze niet heeft opgevolgd. ‘Juist
toen we wilden vertrekken, omdat
ons dat was opgedragen, werden we
opgepakt.’ Vervolgens zaten tientallen betogers met te veel mensen in te
kleine cellen opgesloten. Een aantal
heeft volgens Yvonne daarvoor een
schadevergoeding van de politie ontvangen. Ze kreeg zelf de reparatiekosten van haar fiets terug, omdat de
politie deze had toegetakeld.
De politie en het OM houden vol
dat de betogers niet reageerden op
meerdere waarschuwingen. 1
4POZ&SJDTTPO
8J
º
*DNKBSJH3FMBY
WBOº
WPPSº
QFSNBBOE
TJFG
*ODMVFN
PS Z
(#.
4UJDLNJDSP
4JNQMZ$MPTFS
7SBBHOBBSEFWPPSXBBSEFO
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.......................................................................................................................................................................................................
Shahenshah Yaqut
W
HANS
WIEGEL
e hebben er een handje
van asielzoekers, allochtonen en de islam op
één hoop te gooien. Een
versimpeling uit onzekerheid en
angst.
De islam is een godsdienst. De vrijheid
van godsdienst is in de Nederlandse
grondwet vastgelegd. Er zijn er die hun
godsdienst misbruiken. Fanaten zijn
van alle tijden. Denk aan de godsdienstoorlogen, de kruistochten, de
beeldenstorm, de inquisitie. Wij konden er vroeger ook wat van.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
..........................................................
Allochtonen zijn mensen die hier wonen, hier vaak geboren zijn uit ouders
of grootouders die als gastarbeiders
naar Nederland zijn gehaald. Veel ouderen onder hen spreken nauwelijks
onze taal, vrouwen zitten thuis, jongeren – tussen wal en schip – misdragen zich.
Maar er zijn er ook, die Nederland als
hun land beschouwen, waar ze willen
leven en hun toekomst opbouwen. Ze
zijn goed geschoold, ambitieus, succesrijk. Ze zijn trots op zichzelf. Wij
zouden meer trots op hen moeten zijn
en hun alle kansen moeten geven.
Asielzoekers zijn mensen die gevlucht
zijn uit hun land van herkomst. Er is
daar oorlog, hun families zijn vermoord of worden met de dood bedreigd. Zij worden in het vrije westen
opgevangen. Het immigratiebeleid is
en moet strikt zijn. Mensen die hier
naar toe willen komen, omdat het leven hier beter is, zijn geen asielzoekers. Ook mensen die niet de waarheid
spreken omdat – als ze dat wel zouden
doen – zij dan niet toegelaten zouden
worden, moet asiel worden geweigerd. Het klinkt hard, maar is rechtvaardig.
Zaterdag las ik in het Eindhovens Dagblad dat een 16-jarige vwo-scholier de
J.H. Schepsprijs heeft gekregen.
De prijs – genoemd naar de grote
verzetsman Scheps, die later lid van
de Tweede Kamer werd – wordt jaarlijks uitgereikt aan een leerling die
zijn opvatting over ‘dictatuur’ het
beste onder worden heeft gebracht.
Shahenshah Yaqut won de prijs met
zijn essay Vergeet ons niet, waarin hij
schrijft over de mensen in oorlogsgebieden. Shahenshah ontvluchtte
in 1995, als klein jongetje, met zijn
familie de oorlog in Afghanistan. Een
bijzondere jongeman, een sieraad
voor zijn volk en ons land. 1
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
................................................................................ ..........................................................
Slangetje (1)
Slangetje (2)
Slangetje (3)
De eigenaar van een elektronicazaak in
Wormerveer ontdekte gisterochtend een
ruim twee meter lange slang in zijn plafond.
‘Ik wilde de buitenverlichting uitschakelen toen ik de slang zag
liggen. Volgens mij lag hij rustig te slapen’, zegt eigenaar Smit.
Stichting de Imperator uit Amsterdam heeft de slang weggehaald.
Het bleek een jonge rattenslang te zijn, die al
enkele dagen niet te eten had gehad. Onduidelijk is hoe hij in de zaak terecht is gekomen.
Staan de beste stuurlui aan wal?
Rijkswaterstaat is het beheren van de waterwegen en het
Rijkswaterstaat zoekt stewards
met watersportaffiniteit voor
de zomermaanden.
begeleiden van het waterverkeer. Nederland kent druk
Als steward krijg je van Rijkswaterstaat een driedaagse
bevaren waterwegen. Om de beroepsvaart en de pleziervaart
training waarin je theoretische kennis van het varen in en
Werken bij het Rijk is werken aan zaken van maatschappelijk
belang. Zo ook bij Rijkswaterstaat. Eén van de taken van
optimaal te kunnen bedienen laat Rijkswaterstaat in de
rond de sluizen krijgt, afgewisseld met praktijkoefeningen
waarin je ervaart hoe het in- en uitvaren bij sluizen werkt.
zomermaanden haar gezicht op de waterweg nog meer zien.
Als steward geef je instructies bij het in- en uitvaren van
Door de grote drukte op het water in de lente en zomer,
sluizen waarbij je let op de ruimte die grotere schepen
kunnen veel sluismeesters de drukte op hun sluis nauwelijks
nodig hebben. Je geeft vooral aan de pleziervaart aan waar
zij plaats moeten nemen in de sluis en je let op de snelheid
verwerken. Daarom krijgen verschillende sluiscomplexen in
en veiligheid van de sluis. Je bent het doorgeefluik voor
het land in de zomer een steward ter ondersteuning.
boodschappen van de sluismeester aan de schippers. Je
De steward is het visitekaartje van Rijkswaterstaat.
Méér informatie? www.rijkswaterstaat.nl/stewards
helpt schippers (vooral pleziervaart) bij het aanmeren van
boten en je informeert hen over activiteiten in de regio,
veiligheid op het water en afgesloten vaarwegen.
Sollicitatie: [email protected]
Binnenland
Trots op Nederland Verdonk wil LPF-drama voorkomen
TON spiekt bij
zakenwereld in
jacht op talent
Trots op Nederland staat op 23
zetels in de peiling. Wat gaat voorvrouw Rita Verdonk doen om een
LPF-drama te voorkomen?
Marcia Nieuwenhuis
WASSENAAR
...
Met een zoemend geluid opent de
volautomatische toegangspoort aan
de Wassenaarse Dennenlaan. Het
smeedijzeren hek en een wit kiezelterras met strak gekapte buxushaag
biedt toegang tot het witte huis van
de familie Van Ketwich VerschuurVan der Kroft. In de garage pronkt een
Ferrari, buiten staan een Landrover
Sport en een knalblauwe Mini Cooper. Geen misverstand over het feit
dat deze voormalig bankier goed in
de slappe was zit.
Alexander van Ketwich Verschuur
is voormalig partner en directeur van
privaatbank Veer Palthe Voûte. ‘Ik
heb het opgebouwd en groot gemaakt, maar na tien jaar was het tijd
voor iets anders. Ik heb me voorgenomen me meer van mijn maatschappelijke kant te laten zien.’
Het uit de VVD-fractie zetten van
Rita Verdonk was voor Van Ketwich
Verschuur directe aanleiding om politiek actief te worden. Nog dezelfde
week meldde hij zich aan, net als Ton
Wurtz, voorzitter van de stichting Rokersbelangen. Beiden waren ooit
VVD-lid en een van de 620.555 kiezers van Verdonk. Nu worden zij
voorzitter van een selectiecommissie
bij Trots op Nederland: Van Ketwich
in de regio Den Haag en Wurtz in
Utrecht en ‘t Gooi. Volgens het duo is
de animo groot. De teller staat nu op
duizend aanmeldingen. Van Ketwich:
‘Laatst was ik nog bij de tewaterlating
van een schip van een vriend die reder
is. Daar waren ook opvallend veel
mensen die iets willen doen.’
Aan de wieg staan van een beweging waarvan het programma nog
grotendeels onbekend is, vinden de
heren geen probleem. ‘Niet duidelijk? Dank je de koekoek’, zegt Van
TON-kopstukken Wurtz (boven) en Van Ketwich (onder). EVERT-JAN DANIELS
‘Trots op Nederland
wil een schifting
maken tussen
opportunisten en
niet-opportunisten.’
Ketwich – blauwe blazer, gouden
knopen en zegelring – een tikje verbolgen. ‘Rita heeft zich ook kandidaat gesteld voor het fractievoorzitterschap van de VVD en haar ideeën
zijn heel liberaal.’ Ook Wurtz pareert
die kritiek: ‘Haar gedachtengoed...’,
Wurtz aarzelt even. ‘Tja, dat klinkt zo
Pim Fortuyn. Haar opvattingen zijn
herkenbaar.’
De vergelijking met het drama van
de LPF is de crux van het verhaal. De
oprichting van de nieuwe beweging
van Rita Verdonk is aangekondigd op
17 oktober, amper een half jaar geleden. Trots op Nederland staat op 23
zetels in de peiling en is daarmee de
tweede partij van Nederland. Wie
gaan die Kamerzetels vullen en hoe
voorkom je dat het net zo’n chaos
wordt als bij de LPF? De opkomst,
maar vooral de ondergang van Nederlands sterkste politieke tegenbeweging sinds de Tweede Wereldoorlog boezemt angst in.
‘Het is waar, je moet toegeven dat
het spannend is’, erkent Van Ketwich.
‘We hebben geleerd van Fortuyn. Zijn
effect was groot, maar hij was er nog
niet klaar voor. Wij hebben nu al een
heel tijdpad uitgestippeld, eind 2008
moet alles klaar zijn.’
Vraag is of er zich onder de duizend aanmeldingen die binnen zijn
gekomen bij Trots op Nederland ook
veel ex-LPF’ers bevinden. ‘Wij kijken
niet naar waar mensen vandaan komen, maar we maken wel een schifting tussen opportunisten en niet-opportunisten’, legt Van Ketwich uit.
‘De baantjesjagers zijn er eigenlijk al
meteen uitgehaald.’
Volgens de ex-bankier is er een
duidelijk verschil tussen volgelingen
van Pim en Rita-fans. ‘Ik denk dat we
moeten constateren dat de aanhang
van Fortuyn meer emotioneel gedreven was. De LPF was veel meer een
protestpartij.’ Wurtz valt hem bij: ‘Wij
zoeken geen mensen die vertellen
hoe het niet moet, maar mensen die
vertellen hoe het wél moet. Mensen
die denken in oplossingen.’
Om LPF-achtige toestanden te
voorkomen heeft TON wel wat veiligheidsmechanismen ingebouwd. Zo
wordt de ‘financiële en criminele
handel en wandel’ van de aspirantpolitici gecontroleerd.
Trots op Nederland spiekt daarnaast voor de selectie bij het bedrijfsleven. De beweging gebruikt methodes die in de zakenwereld gebruikt
worden voor werving van personeel,
zoals assessments. ‘De politiek heeft
de neiging om alles plat te willen
drukken’, betoogt Van Ketwich. ‘Als je
bij een bedrijf alles volgens de consensus zou doen, komt er ook niets
van terecht. Dan ontstaat er een soort
grijze gehaktballenmaatschappij.’
Van Ketwich gooit er één van zijn
vele Engelstalige slogans in. ‘Sometimes we agree to disagree, maar uiteindelijk is het united we stand.’ Ofwel: ‘Ik
7
‘Als je alles regelt in
consensus, ontstaat
er een grijze
gehaktballenmaatschappij.’
ben liberaal, maar ik ben het niet
eens met álle standpunten.’
Er is volgens hem één iemand die
de touwtjes strak in handen moet
hebben. ‘Rita is de juiste persoon. Zij
durft dingen te benoemen, zonder
dat ze polariserend werkt. Ze groeit
in haar rol en in haar uitstraling.’ De
opmerking van Verdonk, dat minderheden er in een democratie niet toe
doen, noemt Van Ketwich ‘niet polariserend’. ‘Ik vind dat to the point.’
Wurtz ook. ‘Je moet klare taal spreken. Een vrouw die zegt dat ze de eerste vrouwelijke minister-president
wil worden, dat is power. Dat is voor
mij de trigger geweest. Zij geeft de kiezer het idee dat je er direct toe doet.’
Trots op Nederland gaat voor een
lijst met daarop mensen uit alle geledingen van de maatschappij. ‘Of ze
nou rood, geel, zwart of wit zijn, dat
maakt niet uit’, zegt Wurtz. Van
Ketwich: ‘We zullen erop toezien dat
vrouwen ruim vertegenwoordigd
zijn. Doel is ook om te komen tot een
goede geografische spreiding.’
‘Wij zoeken mensen
die vertellen hoe
het wél moet,
mensen die denken
in oplossingen.’
Of er al goudhaantjes zijn gespot die
een Kamerlidmaatschap op zich kunnen nemen? ‘Daar laten we ons nog
niet over uit’, zegt Van Ketwich. De
regeringsperiode van Balkenende IV
is pas in 2011 ten einde. ‘Maar met de
economische teruggang zal er van de
plannen van Bos niet veel terechtkomen’, voorspelt hij. ‘Het kabinet zal
volgend jaar struikelen. Eind 2008
moet alles klaar zijn.’
Hebben de heren zelf politieke
ambities? Ton Wurtz gaat voor de gemeentepolitiek. Eerder richtte hij al
de partij Respect.nu op, waarmee hij
in 2004 deelnam aan de Europese
verkiezingen. De voorzitter van de
stichting Rokersbelangen was ontevreden over de nieuwe tabakswet.
Maar lijst 15 haalde slechts 0,1 procent van de stemmen. Ook probeerde
hij het bij de Larense VVD, maar daar
voelt hij zich nu niet meer thuis.
Van Ketwich zelf heeft geen ‘uitgesproken ambitie’, maar aan de andere kant: ‘Als er te zijner tijd iets is
wat bij mijn functieprofiel past, dan
sta ik voor alles open.’ 1
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
....................................................................................................................... ...............................................................................
Verdonk is in 2009 klaar voor verkiezingen
Ed Sinke voorzitter in Amsterdam
‘We hopen – niet echt natuurlijk – dat
Balkenende IV nog even blijft.’ Dat
zegt Jan Nieuwenhuis, een van de
medeoprichters van Trots op Nederland. Pas als het kabinet in 2009 valt,
heeft de nieuwe beweging van Rita
Verdonk voldoende tijd om zich voor
te bereiden op verkiezingen. Volgens
Nieuwenhuis zijn er inmiddels negen voorzitters van selectiecommissies aangesteld en beginnen deze
maand de regionale bijeenkomsten.
In de selectiecommissies van Trots op
Nederland zitten onder anderen een
ambtenaar, hoofdagent en oud-bankier. Ton Wurtz van de stichting Rokersbelangen is voorzitter in de regio
Utrecht. Zijn commissie bestaat uit registeraccountant Frans van Leuven,
oud-hoofd van een hbo-instelling Jos
Scholten en het Larense VVD-gemeenteraadslid Jacqueline Timmerman. Tot
de commissie voor de regio Den Haag
van Alexander van Ketwich Verschuur
TROTS OP NEDERLAND WIL DAT
HET KABINET NOG EVEN BLIJFT
VAN AGENT TOT BANKIER IN
SELECTIECOMMISSIES TON
TON wil in alle negentien kiesdistricten meedoen en moet zich ‘als een
olievlek over het land gaan uitspreiden’. In totaal hebben volgens Nieuwenhuis nu circa duizend mensen zich
aangemeld om actief te worden. TON
is in de recentste peiling van Maurice
de Hond gestegen van 21 naar 23 zetels.
Daarmee is de beweging van Verdonk
qua grootte de tweede partij van Nederland. De VVD houdt in die peiling
nog slechts 13 zetels over.
(zelf investeerder) behoren een
hoofdagent uit de regio Hollands
Midden, Dolf Mauritz, justitieambtenaar Ton Kortenkaa, en ex-bankier
Ronald van der Velde. ‘Maar eigenlijk’, zegt Van Ketwich, ‘hoort mijn
vrouw er ook bij, zij zegt hele zinnige
dingen.’ Yvonne van der Kroft, werkzaam bij de Hogeschool voor Toerisme TIO, is reservelid van zijn commissie. Mede-oprichter van TON Ed
Sinke is voorzitter in Amsterdam.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
............................................................................... ....................................... ...............................................................................
Trots op Tytsjerksteradiel (1)
Trots op wat?
Trots op Tytsjerksteradiel (2)
Het is nog de vraag of het Trots op Nederland lukt om in alle
kiesdistricten mee te doen. Ton Wurtz grapt: ‘We zitten nog niet in
Tytsjerksteradiel, dus mensen daar kunnen zich aanmelden.’
De gemeente Tytsjerksteradiel (32.000 inwoners)
ligt in Fryslân boppe.
Tytsjerksteradiel is volgens de FNV de sociaalste gemeente van
Fryslân en de op één na sociaalste gemeente van Nederland. Alleen
Eindhoven doet het in de Monitor Werk en Inkomen 2008 beter.
8
Binnenland
Amsterdam-Noord Jong en rijk
Yup verovert
het Siberië van
Amsterdam
Ooit was Amsterdam-Noord het afvoerputje van de hoofdstad, het
Siberië van Amsterdam. Die tijd is
voorbij. Yuppen hebben de wijk, zo
groot als Alkmaar, ontdekt.
Lorianne van Gelder
AMSTERDAM
...
Achter haar kraam met wasmiddelen
en shampoos op de markt in de Bloemenbuurt schudt Amsterdam-Noorder Mevrouw Thesing haar hoofd. ‘Al
die yuppen, ik vind het jammer.’ Ze
zag de buurt liever hetzelfde blijven.
‘Die jonge mensen werken de hele
dag. Vroeger was onze buurt heel sociaal, maar met de komst van de yuppen is iedereen op zichzelf.’
Noord is het onbekende stukje
Amsterdam aan de andere kant van
het IJ. Veel Amsterdammers kennen
het alleen van horen zeggen, van de
rellen tijdens Oud en Nieuw bijvoorbeeld, rond de enorme kerstboomverbranding. Toch is AmsterdamNoord met bijna 90.000 inwoners
een stad op zich. Vergelijkbaar met
een middelgrote stad als Leeuwarden
of Alkmaar. Huizen zijn er nog be-
taalbaar en, belangrijker nog: er is
ruimte.
‘Voor het geld dat ik voor dit appartement heb betaald, koop ik in de
binnenstad een schoenendoos’, zegt
Laura de Vos, 27. ‘Je hebt hier alles in
de buurt: de markt, leuke winkeltjes,
er komen steeds meer restaurantjes
bij. Die pimpen de buurt op. Het is
geen aso-buurt zoals iedereen
denkt.’
De Vos woont in een chic appartement aan het Albatrospad in de Vogelbuurt. Ze komt uit het nabijgelegen dorp Landsmeer, waar de huizenprijzen zo hoog zijn dat ze weg moest.
En ze is niet de enige die voor Noord
heeft gekozen. Een hele nieuwe wijk
met 2.200 woningen, Overhoeks,
verrijst aan het IJ. Met de duurste woningen van Amsterdam, 5.000 euro
per vierkante meter.
Oude arbeiderswijken als de Van
der Pekbuurt worden gerenoveerd en
veranderen in koophuisbuurten.
Stadsdeelvoorzitter Rob Post: ‘Noord
is ontdekt door de creatieve en jonge
klasse.’
Vooral sinds de komst van MTV en
IDTV op de oude scheepswerf NDSM
De ruimte
maakt Noord
aantrekkelijk
voor stellen
met kinderen.
KICK SMEETS
in 2006 is Noord veranderd. Tussen
de oude arbeidershuisjes en grijze
flats, maken restaurants, festivals en
culturele activiteiten de buurt aantrekkelijk.
Een jonge vader fietst langs op zijn
hippe bakfiets, een klein kind in het
kinderstoeltje. Jonge vermogende
stellen struinen de markt in de Bloemenbuurt af. BN’ers hebben de wijk
ook ontdekt. Vicepremier Wouter
Bos woont er, documentairemaakster Sunny Bergman en acteur Peter
Faber. Binnenkort staat het nationaal
filmmuseum op de IJ-oever, over enkele jaren moet de Noord-Zuid-metro gaan rijden en wordt het nieuwste
technologiecentrum van Shell gebouwd.
Marktvrouw Lida heeft rode, gele,
witte en paarse bh’s in haar kraam
uitgestald. Ze woont al haar hele leven in Noord en is blij met de komst
van jonge, hoogopgeleide mensen
naar dit stadsdeel. ‘Die yuppies hebben meer geld dan mensen met een
uitkering. Mooi voor de handel. Ver-
der ben ik geen racist hoor, maar ik
heb persoonlijk liever een yup dan
een Marokkaan als buurman.’ 1
Een wijk van industrie, scheepswerven en noeste arbeiders
Hijskranen sieren de horizon van
Amsterdam-Noord, per fiets alleen
te bereiken met een van de drie
pontjes over het IJ. Bouwen en stadsuitbreiding zijn al een eeuw verbonden aan het stadsdeel. Eind negentiende eeuw bracht ruimtegebrek in
de stad de scheepswerven en industrieterreinen naar het gebied boven
het IJ.
Rond 1900 werden de eerste woonwijken aangelegd. In hoog tempo
verrezen de Vogelbuurt, Van der
Pekbuurt en Bloemenbuurt. Later
lijfde Amsterdam-Noord de dorpen
Buiksloot, Nieuwendam en Schellingwoude in. Noord had altijd veel
ruimte. Hier verrezen de eerste woningen met douche en later met centrale verwarming. Toch bleef Noord
een arbeidersbuurt: 75 procent van
de 40.000 woningen is sociale huur.
In de jaren zeventig en tachtig vestigde een grote groep Marokkanen
en Turken zich in Noord, dat in 2006
op minister Vogelaars lijst van 40
‘prachtwijken’ kwam te staan. Er wonen nu een kleine negentigduizend
mensen, van wie 44 procent allochtoon is.
30 APRIL
ZIJ ZIJN ER
KLAAR VOOR.
JIJ OOK?
Buitenland
9
Groot-Brittannië Londen kiest een nieuwe burgemeester
Ken de dwarsligger of Boris de excentriekeling?
Londen kiest donderdag een nieuwe burgemeester. De strijd gaat tussen Labour-rebel ‘Red’ Ken Livingstone en de immer hilarische Boris
Johnson van de Conservatieven.
Arjen van der Horst
LONDEN
...
Er zijn maar weinig politici die bekend zijn met enkel hun voornaam,
maar Ken en Boris vormen een uitzondering. Het zijn dan ook hun persoonlijkheden die een grote rol spelen in de verkiezingscampagnes.
Het gaat tussen de rebelse Labourpoliticus Livingstone en de Conservatief Johnson, die vooral bekend-
staat vanwege zijn clowneske optredens. Nu houden de Britten wel van
excentrieke, tegendraadse burgemeesters. In 2002 werd H’Angus the
Monkey (oftewel Stuart Drummond)
verkozen tot burgemeester van Hartlepool. Drummond voerde campagne met de slogan ’Gratis bananen
voor alle kinderen’.
Zo excentriek is Ken Livingstone,
de zittende burgemeester van Londen, niet. Wel is hij een dwarsligger
en een overlever. In de jaren tachtig
leidde hij de Londense Labour-fractie
en ontwikkelde zich tot een fel criticaster van de Conservatieve premier
Thatcher. Die nam wraak door de
Londense gemeenteraad af te schaf-
fen. Ook met zijn eigen partij lag Livingstone in de clinch. In 2000
schopte Tony Blair hem zelfs uit de
partij. Vier jaar later haalde de toenmalige premier, die de populariteit
van Livingstone niet kon negeren,
hem knarsetandend weer terug.
‘Red’ Ken meet zich graag het imago van een groene socialist aan. Zo
voerde hij een tolheffing in voor auto’s in de binnenstad. Ook haalde hij
de banden aan met de linkse president Chávez van Venezuela en wil hij
volgend jaar de 50e verjaardag van de
Cubaanse revolutie groots vieren.
Maar in werkelijkheid is hij niet zo
radicaal. Sterker: het bedrijfsleven is
erg blij met hem. De burgemeester
gaf toestemming voor de bouw van
wolkenkrabbers in het centrum en
maakte van Londen het financiële
centrum van de wereld. Hij is een gewiekst politicus, die als het erop aankomt met alle winden meewaait.
Ook Boris Johnson heeft de Conservatieve partijleiding menigmaal
hoofdpijn bezorgd. Door zijn gevatte, vaak onorthodoxe uitspraken staat
de oud-journalist bekend als een ongeleid projectiel. Zo luidt zijn advies
aan kiezers: ‘Als u op de Conservatieven stemt, krijgt uw vrouw grotere
borsten en hebt u een grotere kans
dat u in een BMW zal rijden.’ Maar
soms is hij ronduit beledigend. Zo
noemde hij Afrikanen ‘negerkindjes’
met een ‘grote watermeloenglimlach’.
Ondanks dit soort uitglijders (of
misschien wel dankzij) lijkt de excentrieke politicus aan te slaan. Veiligheid is zijn grote speerpunt in de
campagne, en daarmee heeft hij een
gevoelige snaar geraakt bij de Londenaren.
Livingstone blijft er op zijn beurt
op hameren dat onder zijn bestuur de
misdaad drastisch is afgenomen.
Maar veel Londenaren voelen dat anders: afgelopen jaar werden er in de
hoofdstad 27 tieners vermoord. Die
onvrede is terug te zien in de peilingen, waarin Johnson een lichte voorsprong heeft. 1
Ken Livingstone
Boris Johnson
Volledige naam: Kenneth Robert
Livingstone
Partij: Labour
Geboren: Londen, 17 juni 1945
Achtergrond: Opgegroeid in een
arbeidersgezin. Opleiding gevolgd
in kankeronderzoek.
Privéleven: Drie maal getrouwd.
Met zijn derde echtgenote heeft hij
een dochter. Eerder dit jaar werd
bekend dat hij nog drie kinderen
heeft uit verschillende relaties.
Wil als burgemeester: van Londen
een fietsstad als Amsterdam maken.
Opvallend detail: Drinkt steevast
whisky tijdens raadsvergaderingen.
Volledige naam: Alexander Boris
de Pfeffel Johnson
Partij: Conservatieven
Geboren: New York, 19 juni 1964
Achtergrond: Opgegroeid in vooraanstaande familie. Volgde eliteopleidingen in Eton en Oxford.
Privéleven: Twee maal getrouwd.
Met zijn tweede echtgenote heeft
hij vier kinderen. Geregeld in opspraak vanwege buitenechtelijke
avonturen.
Wil als burgemeester: de harmonicabussen afschaffen en commando’s inzetten om fietsendieven
aan te pakken.
Opvallend detail: Hij is de achterkleinzoon van Ali Kemal, de laatste
minister van Binnenlandse Zaken
van het Ottomaanse Rijk.
Ken (links) en zijn rivaal Boris. REUTERS
Colombia
De paramilitairen lijden
een gevoelige nederlaag
Wies Ubags
BOGOTÁ
...
Het leek wel een soap. Er was een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Mario Uribe, een neef van de Colombiaanse president Uribe. Hij zou als
politicus contacten hebben gehad
ADSLwinkel.nl®
Het Net ADSL
Surfen & Bellen
• gratis draadloos modem
• voordelig bellen
• incl. kosten KPN-abonnement
• géén jaarcontract, dus
nergens aan vastzitten
eerste
nden
6 maa
95
19,
5
29,9
p/mnd
GRATIS DVD-pakket
met 6 geweldige titels!
actie
Exclusieve
SLwinkel.nl
alléén bij AD
Gewoon.
Alléén bij ADSLwinkel.nl ®
of bel 030 - 27 198 27
met rechtse paramilitairen. Dat zijn
milities die ooit werden opgericht
door grootgrondbezitters, ter beveiliging van hun eigendom. Ze zeggen
zelf dat ze het land verdedigen tegen
de linkse rebellen van het FARC, maar
doen net zo hard mee aan het terroriseren van de bevolking. Ook hebben
ze banden met de drugskartels.
In paniek vluchtte Uribe de Costaricaanse ambassade in Bogotá in en
vroeg politiek asiel aan. De organisa-
tie van slachtoffers van de paramilitairen kreeg er lucht van. Enkelen van
hen gingen met foto’s van hun vermoorde dierbaren naar de ambassade en riepen leuzen tegen Uribe. Aan
het eind van de dag werd het asiel geweigerd: Uribe wordt namelijk niet
om politieke redenen vervolgd.
Met grote moeite wist justitie de
geplaagde Uribe uit de ambassade en
door de woedende mensenmassa te
krijgen. Onder een regen van stenen
baande de justitiële auto zich een
weg naar het Openbaar Ministerie.
Het was een mooie zege voor de
slachtoffers: een volle neef van de
president gearresteerd vanwege banden met de paramilitairen.
En het werd nog mooier. Een belangrijke ex-commandant van de pa-
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
................................................................................
Bezette gebieden
VUURGEVECHT IN GAZASTROOK:
VIJF DODEN, TWEE GEWONDEN
Bij beschietingen op de Gazastrook
door een Israëlische tank zijn gisteren
vijf Palestijnse burgers gedood, onder
wie een vrouw en haar vier kleine kinderen. Twee andere kinderen raakte
zwaargewond. Volgens het Israëlische
leger beantwoordden de militairen in
de tank het vuur van Palestijnse militieleden. Volgens Palestijnse woordvoerders raakte een tankgranaat een
huis in het dorp Beit Hanoun, in het
noorden van de Gazastrook. De vier
kinderen, in de leeftijd van 15 maanden tot zes jaar, waren op slag dood.
Hun moeder overleed kort daarna in
het ziekenhuis. Israël ontkent dat het
met zijn tank een burgerwoning heeft
geraakt.
Militante Palestijnen vuurden gisteren zeker tien raketten af op het zuiden van Israël. De gevechten ondermijnen pogingen van Egypte een
staakt-het-vuren te bewerkstellingen
tussen Israël en Hamas.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
................................................................................
Still alive
Hij herinnert zich er niets van, zegt Nathan Bowman (23) uit
Tamaqua, Pennsylvania, die dit weekend een val van 152 meter
maakte in een oude kolenmijn. Hij brak zijn sleutelbeen en stuitje.
ramilitairen, alias Macaco, mocht
van de rechter niet uitgeleverd worden aan de VS, die hem willen berechten wegens drugshandel. Maar
Macaco’s slachtoffers willen dat hij
zich eerst in Colombia verantwoordt
voor de honderden moorden en verdwijningen die hij op zijn geweten
heeft én de duizenden hectares land
die hij van de boeren heeft geroofd.
President Uribe vindt dat uitlevering de schadeloosstelling aan de
slachtoffers niet uitsluit. Die geloven
hem niet en denken dat hij liever
heeft dat Macaco vertrekt omdat hij
te veel weet. Bijvoorbeeld over nog
meer banden van politici met paramilitairen. Een dertigtal politici zit al
vast en tegen nog eens dertig loopt
een onderzoek. De meesten zijn politieke vrienden van de president.
Vervelend voor de slachtoffers is
alleen dat Macaco en de zijnen tot nu
toe bitter weinig van hun wandaden
hebben bekend. Ze hebben vooral
politici verklikt. 1
GRATIS DELL LAPTOP + NOKIA 1600
Vodafone Basis 27,50 - 2 jaar
Dell Vostro 1000 Laptop:
200 200
• 2.0 Ghz processor
belminuten
sms
• 80 Gb Harde schijf
• 1024 Mb int. geheugen
• DVD-brander
GRATIS
Dell Laptop
+ Nokia 1600
OP=OP
Bestel direct telefonisch
0900-5555 444
(van 10.00 tot 18.00 uur, lokaal tarief)
www.gsm.nl/depers
10
Buitenland
India Chinese luxeproducten
De wondere wereld in Zoetdorp
Booming India is een interessante
afzetmarkt voor China. De meer dan
een miljard inwoners hebben
steeds meer geld te besteden. Maar
de oude waarden blijven gelden.
Djoeke Veeninga
GURGAON
...
Er was eens een meisje van twintig in
India, dat blij was met haar nieuwe
jeans. Het was een broek van Replay,
volgens de laatste mode gebleekt en
met zorgvuldig ontworpen slijtagegaten op de dij en onder de knie.
De broek lag op haar bed toen ze
naar haar werk was. Bij thuiskomst
bleek een hulpvaardige tante alle
gaatjes te hebben dicht gemaasd. Die
oude tantes weten nog hoe dat moet,
ze komen uit de sobere tijd. Leg ze
maar eens uit dat je juist voor die gaten tweehonderd euro hebt betaald.
In de shopping malls van Gurgaon
zijn alle merken van de hele wereld te
koop. De meeste daarvan komen, net
als bij ons, uit China. Zoals bovengenoemde Replay-spijkerbroek. Die
heet een Indiaas product te zijn, omdat hij in Mumbai is ontworpen.
Maar de broek is in China gemaakt.
Families slenteren langs de onbetaal-
In de winkelcentra van Gurgaon zijn alle merken van de hele wereld te koop. REUTERS
bare mode en lifestyle-producten. De
airco blaast, het is schoon, nieuw, terwijl het buiten veertig graden is, stoffig, druk. Het gezin van vier personen
perst zich straks weer met z’n allen op
de motorfiets om naar huis te gaan,
waar de elektriciteit waarschijnlijk is
uitgevallen en geen water is.
Dan nog maar een rondje over de
roltrappen en een ijsje in de hal. Dit is
de wonderlijke wereld van Gurgaon,
(Zoetdorp). Vijftien jaar geleden was
het inderdaad nog een dorp, twintig
kilometer ten zuiden van de hoofd-
stad Delhi. Toen de grondprijzen in
Delhi als gevolg van de economische
groei stegen, week het bedrijfsleven
uit naar deze plek. De nieuwe middenklasse van Delhi, op zoek naar
een appartement, kwam mee.
Nu groeien in een uitgestrekt gebied de kantoorcomplexen, winkelcentra en appartementsgebouwen,
maar wel bovenop het oude India.
Want van een structurele planning
van de infrastructuur is geen sprake.
De straten zijn rommelig, auto’s proberen elkaar uit de file te toeteren,
terwijl autoriksja’s, motoren, voetgangers en koeien langszij komen.
De fanatiekste rijders zijn de chauffeurs van de busjes die de jonge Indiers naar en van hun werk brengen.
Akshar (24) drinkt een Indiase
rum in een pub in een van de kantorencomplexen. Hij werkt regelmatig
als dj in de fancy clubs van Delhi, en
ziet de nieuwe generatie jongeren
daar op de dansvloer. Hij ziet jonge
mensen die financieel in heel korte
tijd onafhankelijk van hun ouders
zijn geworden. Van het verdiende
geld gaan ze feestvieren. Daten, een
concept dat in de generatie van hun
ouders niet bestond. In mijn vriendenkring, zegt Akshar, heeft iedereen
een relatie, maar van de tien jongens
vertellen er zes dat niet aan hun ouders. Bij de meisjes is dat acht op de
tien. Van de liberale opvattingen van
zijn vrienden blijft weinig over als
het op trouwen aankomt. Dan worden de meest onafhankelijke meisjes
en jongens weer volgzame kinderen
van hun ouders en de tradities. Ze
hebben er geen bezwaar tegen als de
ouders het huwelijk arrangeren zoals
het altijd al ging, volgens lijnen van
religie, kaste, familie.
Zijn telefoon piept: een sms’je van
zijn vader: Ashkars ouders verwachten hem nu thuis voor het avondeten.
Nee zeggen tegen je ouders, dat past
niet in de Indiase psyche, zegt Ashkar.
En hij gaat. 1
www.lookingformrli.nl voor de wekelijkse wedstrijd waarmee je een Mr. Li
T-shirt of een iPod kunt winnen.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
...............................................................................
Onderzoek BBC:
VN-SOLDATEN SMOKKELDEN
GOUD EN IVOOR IN CONGO
Soldaten van de VN-vredesmacht in
Congo hebben illegaal wapens verstrekt aan milities en zich schuldig gemaakt aan de smokkel in goud en
ivoor. Dat meldt de BBC op basis van
een eigen, achttien maanden durend
onderzoek. De Britse omroep baseert
zich op vertrouwelijke VN-bronnen,
die meldden dat Pakistaanse blauwhelmen goud van de rebellengroep FNI
hebben gekregen in ruil voor wapens.
Ook zouden Indiase soldaten drugs
hebben gekocht van de beweging,
en ammunitie hebben geruild voor
goud. De BBC meldt dat de VN vorig
jaar enkele van de aantijgingen heeft
onderzocht, maar dat het verhaal ‘bij
gebrek aan bewijs’ niet hard gemaakt kon worden. De onderzoekers
zouden zijn gedwarsboomd om ‘politieke redenen’. Deze VN-missie is de
grootste ter wereld met 17.000 militairen. Pakistan levert wereldwijd de
meeste troepen aan de VN.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
...............................................................................
Honger!
Een Amerikaanse gevangene heeft een klacht ingediend, omdat hij
wordt ‘doodgehongerd’. Broderick Laswell (140 kilo) is na acht
maanden cel 47 kilo kwijt. Hij heeft continu een knorrende maag.
Economie
Big Brother Porsche-baas afgeluisterd met babyfoon
Duitsland in ban van
spionageschandalen
In het ooit zo keurig geachte Duitse
bedrijfsleven lijkt spionage nu tot
de standaard managementmethoden te horen. Bij Porsche kwam
gisteren het zoveelste afluisterschandaal naar buiten.
Redactie economie
AMSTERDAM
...
Heel erg James Bond was het niet.
Porsche-baas Wendelin Wiedeking is
midden november afgeluisterd met
een babyfoon.
Dat meldde het Duitse blad Der
Spiegel gisteren. De veiligheidsdiensten van het Ritz-Carlton hotel in het
Duitse Wolfsburg vonden het apparaat onder de bank in de hotelsuite
van Porsche-baas Wiedeking. Hij verbleef daar om de commissarissenvergadering van Volkswagen bij te wonen. De babyfoon zou de hele duur
van het verblijf van Wiedeking gefunctioneerd hebben.
De beveiligers konden uitsluiten
dat de suite eerder door een familie
met kinderen was gebruikt die het apparaat mogelijk was vergeten. Porsche gaat volgens Der Spiegel uit van
‘een gerichte afluisterpoging tegen
Wiedeking’ en heeft aangifte gedaan.
Inmiddels is er een gerechtelijk onderzoek ingesteld.
Wendelin Wiedeking. REUTERS
Porsche heeft 31 procent van Volkswagen in handen en aast al maanden
op een meerderheid van de aandelen.
De operatie stuitte tot nog toe op veel
verzet.
Wiedeking is overigens niet de eerste die werd afgeluisterd. Van Uwe
Hück, de baas van de ondernemingsraad van Porsche, zou de telefoon
zijn afgeluisterd. Verder is bij Wolfgang Bernhard, een voormalig Volkswagendirecteur, afluisterapparatuur
in het appartement aangetroffen.
De Duitse pers repte vorige maand
ook al van ‘Stasi-methoden’ bij discount supermarktketen Lidl. Die zou
in een aantal filialen het eigen magazijnpersoneel met camera’s hebben
bespied. Daarbij hield het bedrijf onder meer bij hoe vaak de medewerkers naar het toilet gingen en of er
niet toevallig liefdesverhoudingen
op de werkvloer plaatshadden.
De affaire bij Lidl leidde tot een
ware golf van ontdekte spionageschandalen in Duitsland. Zo bespioneerde een provinciale arbodienst
zijn ingeschreven werklozen en gebruikten ook supermarktketens als
Penny, Plus, Netto Norma en Aldi
Süd bigbrothermethoden om de eigen medewerkers in de gaten te houden. Zo werden in sommige filialen
camera’s ontdekt die verstopt zaten
in brandmelders of bleken sommige
detailhandelaars undercover-detectives in te zetten om het personeel te
controleren.
Volgens het blad Stern, dat de Lidlaffaire onthulde, is de nieuwe Duitse
controledrang van de baas overigens
zeker niet beperkt gebleven tot supermarktketens. ‘Meer dan eenderde van
de kantoor-pc’s wordt ook door de
baas gecontroleerd’, citeert het blad
een gespecialiseerd consultancybureau. 1
Overnamestrijd Nee, nee, nee
Yahoo wil niet met Microsoft, toch?
Remco Tomesen
AMSTERDAM
...
Nee, nee en nog eens nee. Yahoo wil
niet samen met Microsoft. Yahoo
maakte dit opnieuw duidelijk, nu
door een ultimatum van een overnamebod te laten verstrijken.
Of wil Yahoo tóch wel onderdeel
worden van de softwaregigant, maar
is de bruidsschat van 44 miljard dollar simpelweg niet groot genoeg? En
speelt Yahoo hard to get door dit overnamebod af te wijzen? Het lijkt er wel
op, gezien de uitlatingen van Microsoft-topman Chris Liddell. ‘De transactie verloopt verre van gesmeerd. En
dat allemaal omdat Yahoo veel te onrealistisch is over de waarde van het
bedrijf.’
Yahoo laat zich niet gemakkelijk verleiden. Het bedrijf weet dan ook dat
er nauwelijks andere kandidaten bestaan, dat Microsoft Yahoo hoe dan
ook wil hebben. Het doel is om met
een combinatie van de twee bedrijven – Microhoo – vol de aanval in te
zetten op Google. Yahoo is een van de
grootste internetbedrijven ter wereld,
en verdient, net als Google, vooral
aan advertenties op websites.
Yahoo mag dan hard tegensputteren, Microsoft geeft de strijd niet snel
op. Als de bazen van Yahoo een bod
blijven weigeren, kan Microsoft het
bedrijf ook tot een gedwongen huwelijk dwingen. Simpelweg door rechtstreeks naar de aandeelhouders te
stappen. Om zo een vijandige overname te forceren.
Een vijandig bod kan ongustig uitpakken voor Yahoo. Want topmannen van Microsoft dreigen dat zo’n
bod lager ligt dan het vriendelijke
bod. Yahoo speelt dus met vuur, want
als het bedrijf nee blijft zeggen, dreigt
ander gevaar. Wie anders heeft zo’n
gigantische zak geld over voor het internetbedrijf? Niemand, zeggen analisten. Microsoft heeft weinig keuze;
maar Yahoo misschien nog wel minder. Al jaren stelt het bedrijf teleur,
maar sinds het bod van Microsoft zijn
de aandelenprijzen snel gestegen.
Stel voor dát de overname doorgaat, dan is er nog een drempel. Toezichthouders staan al te trappelen
om een nieuwe poging tot marktdominantie van Microsoft te voorkomen. 1
11
3,8% spaarrente!
Geen beperkingen
Rentetarieven d.d. 14 april 2008. Vraag naar de voorwaarden.
www.dsbbank.nl
0900 0575 (lokaal tarief)
Kijk voor de Zilvervloot of nog hogere
spaarrente op www.dsbbank.nl
LAAGSTE RENTES AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEKEN
Provider
Hypotheek
SNS bank
SNS Budget Hypotheek Aflosvrij
ABN AMRO
Budget hypotheek
ING Bank
Hypotheek met Renteopties
Fortis Bank
RenteVoordeel Aflossingsvrije Hypotheek
Postbank
VoordeelPlus Hypotheek
Rabobank
VoordeelHypotheek
DSB Bank
Aflossingsvrije hypotheek
Acadium Bastion Aflossingsvrije hypotheek
Eigen Huis
FBTO Aflossingsvrije Hypotheek
Argenta
Aflossingsvrije hypotheek
DeHypotheekshop FLEXXTRA 2
MoneYou
Compleet+ hypotheek
Qent Hypotheken Qent Budget Hypotheek
DeHypotheekshop FLEXXTRA 4
MoneYou
Compleethypotheek
De Hypotheker Optimaal Maatwerk Voordeel
Qent Hypotheken Qent Profijt Hypotheek
Avéro Achmea
VoordeelRente Aflossingsvrije Hypotheek
Woonfonds
Voordeel Lijn Aflossingsvrije hypotheek
Zwitserleven
RenteVoordeel Hypotheek
SNS Regio Bank Aflossingsvrije hypotheek
Delta Lloyd
Fixe-DWH
AXA
AXA BudgetPlus Hypotheek
5 jr
NHG
5 jr
125% EW
4,5
4,75
5
5,1
4,7
4,6
nvt
4,55
4,65
4,65
4,6
4,6
4,75
4,7
4,7
4,7
4,85
4,85
4,85
4,75
4,75
4,9
4,8
4,9
5,25
5,4
5,6
nvt
nvt
4,35
4,8
4,95
5
5
5
5,05
5,1
5,1
5,1
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,2
5,2
10 jr
NHG
10 jr
125% EW
4,85
5,05
5,3
5,1
5,1
nvt
nvt
4,85
4,85
4,9
4,9
4,9
4,95
5
5
5,1
5,05
5,1
5,1
5,05
5,2
5,1
5,1
5,25
5,55
5,7
5,6
nvt
nvt
4,65
5,35
5,15
5,25
5,3
5,3
5,25
5,4
5,4
5,5
5,05
5,4
5,4
5,45
5,6
5,4
5,5
Getoond worden de aflossingsvrije hypotheken van de grootbanken plus de producten met de laagste rentes
voor een lening van 5 jaar tot 125% van de Executiewaarde, vervolgens de laagste rente voor 10 jaar tot 125% EW
Peildatum:21-04-2008 Bron: MoneyView Research
DOORLOPEND KREDIET
Aanbieder
PERSOONLIJKE LENING
< €5.000 < € 10.000 < € 15.000
Delta Lloyd
nvt
Frisia Financ. ** 10,6
De Hypotheker nvt
Directa
7,9
DSB Bank
nvt
Freo
nvt
Ohra
7,25
FBTO
7,6
KredietDirect.nl** 8,3
TRBS
9,9
ABN Amro**
8,6
Fortis Bank
10,3
SNS Bank
10
Rabobank
10,8
Postbank
12,2
6,5
6,6
6,9
6,9
6,9
7,2
7,25
7,6
7,7
7,9
8,6
9,5
10
10,5
10,9
6,5
6,4
6,9
6,9
6,9
7,2
6,95
7,6
7,3
7,7
8,1
8,7
9,1
9,6
9,9
Aanbieder
< €5000 < € 10.000 < € 15.000
Becam **
10,6
KredietDirect.nl** 6,7
Directa
7,9
TRBS
8,9
DSB Bank
nvt
OHRA
7,6
Crediam **
9,5
Eurofintus **
nvt
DHB bank
8,9
Fortis Bank
10,2
De IJssel **
nvt
SNS Regio Bank 10,3
SNS Bank
9,7
Postbank
11,2
Rabobank
11
6,6
6,7
6,9
6,9
6,9
7,6
7,9
8,7
8,9
9,4
9,4
9,7
9,7
10,5
10,7
6,4
7,3
6,5
6,7
6,9
7,2
7,5
8,7
8,9
8,8
9,4
8,8
9
9,6
9,8
Getoond worden de 10 laagste tarieven gesorteerd op een lening tot 10.000 euro plus de tarieven van de grootbanken
Peildatum:21-04-2008 Bron: MoneyView Research
DAGELIJKS OPVRAAGBARE SPAARREKENINGEN
Bank
Rekening
€ 10.000
The Economy Bank N.V.
Akbank
Akbank
Amsterdam Trade Bank
Credit Europe Bank
Yapi Kredi Bank
Argenta
DHB Bank
Garantibank International
Rabobank
ABN AMRO
SNS Bank
Fortis Bank
Postbank
ING Bank
TEB Ster Spaarrekening
AK Internet Spaarrekening
AK Spaarrekening
ATB Internet Spaarrekening
Credit Europe Top-Interest rekening
YKB Euro-Plus Spaarrekening
Internet Spaarrekening
DHB [email protected]
Gouden Internet Rekening
Rabo Telesparen
Internet Spaarrekening
Internet Sparen
E-Spaarrekening
Internetspaarrekening
Internet Sparen
4,6
4,55
4,5
4,5
4,5
4,5
4,25
4,25
4,1
2,8
2,6
2,6
2,5
2,5
2,4
Getoond worden de 9 hoogste tarieven + de tarieven van de grootbanken
van rekeningen zonder beperkende voorwaarden en een 1e inleg van 100 euro of minder
Peildatum: 28-04-2008 Bron: MoneyView Research
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.............................................................................. ........................................................................................................................
Krenterig
Niet wokken maar dokken
MINDER FOOI VOOR PERSONEEL
IN DE NEDERLANDSE HORECA
Cafégangers en restaurantbezoekers
geven steeds minder fooi. Dat blijkt
uit een enquête van horecavakblad
Bierblad, uitgegeven door Heineken.
In de kroeg vindt bijna de helft (48
procent) van het personeel dat gasten gieriger zijn geworden, in restaurants is dat nauwelijks minder (45
procent). Een jaar eerder was dit nog
34 en 23 procent. Volgens Bierblad
zijn horecagasten ‘krenteriger, kritischer en kwaliteitsbewuster gewor-
BELASTINGDIENST EIST VAN
RESTAURANTS MILJOENEN
Een groot aantal wokrestaurants ontduikt de belasting en heeft illegalen in
dienst. Dat blijkt uit onderzoek van de
Belastingdienst. Van de 66 onderzochte restaurants bleken er 39 de fiscus op
te lichten. De wokrestaurants hebben
een flinke boete gekregen en de illegalen zijn uitgeleverd aan de vreemdelingendienst. Anderhalf jaar lang hield
de Belastingdienst strenge controles
bij de wokrestaurants, naar aanleiding
van signalen van fraude en illegale
den.’ Dat komt onder andere doordat
de basisprijs in de horeca flink is gestegen. Horecabezoekers zijn niet alleen
gieriger, volgens de enquête vinden
horecamedewerkers hun gasten vaak
agressief, arrogant en onbeschoft. Wat
de gasten van het personeel vinden,
wordt in het onderzoek niet genoemd.
Wel blijkt het steeds moeilijker te zijn
geschikt personeel te vinden. Vooral
cafés hebben grote moeite bediening
en barpersoneel te werven.
werknemers. Drie restaurants hadden de kassa zo zwaar beschadigd
dat de fiscus niet meer kon zien hoeveel omzet er was behaald. De Belastingdienst doet een naheffing van
meer dan 7 miljoen voor niet afgedragen loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
Wokken is de afgelopen jaren steeds
populairder geworden in Nederland.
Veel Chinese restaurants zijn omgebouwd tot wokrestaurants.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.......................................................... ............................................................ ...............................................................................
Station?
Zitten in doodskist
Te goedkoop
Machinisten op de intercity tussen Eindhoven
en Schiphol zijn deze maand al drie keer
vergeten te stoppen op het station Best.
Wie genoeg heeft van saaie tweezitsbanken:
koop op cofffincouches.com een sofa gemaakt
van ongebruikte doodskisten. Voor een lange zit.
Een vrouw uit Michigan, VS, weigert een rekening van 1 cent te
betalen. Ze lacht de facturerende meubelzaak hard uit. ‘De envelop
en de postzegel kostten waarschijnlijk al meer dan een cent.’
12
Economie
Ingreep ’Royal bank of Scotland schrapt 7.000 banen’
Ontslagdreiging bij ABN Amro
Er dreigt bij ABN Amro een nog groter bloedbad dan voorzien. Royal
Bank of Scotland zou van plan zijn
7.000 banen te schrappen, waarvan
het grootste deel bij ABN Amro.
Jan-Hein Strop
AMSTERDAM
...
Dat er na een grote overname ontslagen vallen, is door iedereen te voorzien. Maar als na zo’n overname de
marktomstandigheden opeens zwaar
verslechteren, bestaat de kans dat
zulks ten koste gaat van nog veel meer
banen.
Dit scenario lijkt, gevoed door de
voortwoekerende kredietcrisis, ABN
Amro hard te treffen. Volgens een bericht in de Financial Times van gisteren zou Royal Bank of Scotland (RBS)
maar liefst 7.000 banen willen
schrappen bij de integratie van de investment bank-tak van ABN Amro,
waarvan het merendeel aan ABN
Amro-kant. Dat betekent dat onge-
veer een kwart van de gecombineerde
werkkracht moet vertrekken – met
recht een massaontslag. RBS wilde
niet reageren op het bericht.
Eind vorig jaar kocht een consortium van RBS, Banco Santander en
Fortis voor 71 miljard euro de Nederlandse bank, om die vervolgens onderling te verdelen. Vanaf de start was
het geen geheim dat de overname zou
leiden tot baanverlies, maar in de
laatste maanden hebben de omstandigheden – en dan vooral in GrootBrittannië – zich zodanig ontwikkeld
dat een veel groter bloedbad dreigt.
Vorige week kondigde RBS een
enorme aandelenemissie (12 miljard
pond) aan, waarmee duidelijk werd
dat de Schotten zich enigzins verslikt
hebben in hun dure aankoop. Met de
emissie in het achterhoofd mag het
geen verbazing wekken dat RBS nu
vaart zet achter de integratie van ABN
Amro.
RBS bevindt zich in dit opzicht
niet in een uitzonderingspositie: de
Londense City is het toneel van een
grote ontslaggolf, die naar verwachting tienduizenden in de financiële
sector de baan gaat kosten.
Aandeelhouders zullen het allemaal wel mooi vinden, voor ABN
Amro-personeel zijn het onzekere
tijden. Want Fortis haalt op zijn beurt
stevig de bezem door ABN Amro-Nederland, hoewel in getallen uitgedrukt de schade daar minder groot
lijkt.
Aan de andere kant: de beweging
die nu in gang is gezet maakt wel een
einde aan de onzekerheid. Vanaf
woensdag moet iedereen beneden
seniormanagementniveau opgave
doen van zijn loopbaanhistorie, als
eerste stap richting een ontslagplan,
zo schrijft de Financial Times.
Dat het nu pas zo hard gaat, is
mede het werk van De Nederlandsche Bank. Die heeft de ingreep omwille van de continuïteit weten uit te
stellen. Eindelijk komt bijltjesdag
met rasse schreden naderbij. 1
REUTERS
Beurs
Beurs vandaag Cijferseizoen Nederland
In de aanbieding: Shell
Nog nooit was olie zo duur en was
het aandeel Royal Dutch Shell zo
goedkoop. Vandaag kwartaalcijfers van De Koninklijke, net als
twee andere volksaandelen: DSM
en KPN.
AMSTERDAM
...
De cijfers van Shell. Ooit sprongen
alle beleggers bij wijze van spreken
in de houding als De Koninklijke
kwartaalrapportage publiceerde. In
elk geval was er geen belegger te vinden die er niet even naar keek, want
Shell was de hoeksteen van, zeg, de
nationale beleggersportefeuille.
Een koosnaampje als weduwen- en
wezenfonds komt natuurlijk ook
niet zomaar uit de lucht vallen.
Niet dat beleggers nu hun schou-
ders ophalen over Shell, de cijfers
worden meer ter kennisgeving aangenomen. De laatste kwartalen viel
er amper een koersreactie te bespeuren nadat De Koninklijke haar miljardenomzetten en -winsten voor het
voetlicht had gebracht. Vandaag worden beleggers waarschijnlijk weer
niet warm of koud van de verwachte
6,79 miljard dollar kwartaalwinst.
Rollen omgedraaid
Er is ook weinig reden er niet van uit
te gaan dat het met de winstmachine
Shell wel goed zit met die torenhoge
olieprijs. Waar beleggers zich wel
over achter hun oren krabben, zijn
vooral de veranderende machtsverhoudingen in de oliewereld.
De olielanden nemen zelf steeds
meer het heft in handen en eisen een
groter deel van de koek op. Daar
waar regeringen als Rusland, Nigeria
en Canada tot voor kort ja en amen
tegen meneer Shell zeiden, zijn de
rollen nu omgedraaid. Zo heeft Rusland Shell al een keer hardhandig de
deur gewezen bij het roemruchte Sachalin II-project.
Kortom, de macht van de grote
oliemaatschappijen is tanende en
een bedrijf als Royal Dutch Shell
wordt meer een facilitair bedrijf dat
wordt ingehuurd voor klussen dan
dat ze zelf alle touwtjes in handen
heeft. Ondanks de openheid die topman Jeroen van de Veer betracht, is
het hem nog niet gelukt beleggers te
overtuigen dat ook Shell zijn partijtje
mee kan blazen onder de nieuwe
omstandigheden van minder olie,
minder macht en meer uitdagingen.
Het gevolg is dat het aandeel slechts
8,7 keer de verwachte winst van 2008
kost – op papier is dat een koopje.
Volksaandelen
Behalve De Koninklijke rapporteren
vandaag nog twee volksaandelen:
DSM en KPN. Het Limburgse chemieconcern is in de winning mood.
Het bedrijf is in enkele jaren omgeschakeld van bulkchemie naar hightech-(voeding)stoffen. Met succes,
want het bedrijf blijft de winst- en
omzetverwachtingen maar opschroeven. Vandaag wordt 2,29
miljard euro omzet en 157 miljoen
euro nettowinst verwacht.
Bij KPN rekent de markt op 3,55
miljard euro omzet en 375 miljoen
euro winst. Beleggers zijn vooral
benieuwd hoe het met de integratie
van brekebeen Getronics staat. Een
garantie is het zeker niet, maar KPN
weet zijn rapportage altijd goed te
brengen, waardoor er vaak een
koerssprong volgt. 1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
AN dubbel D’s
111
Die koersopkikker gisteren van zo’n
14% kon digitale kaartenmaker
AND goed gebruiken. Het aandeel
stond dit jaar 36,9% onder water,
na een zegetocht van 113% in 2007.
Het lijkt wel of het aandeel met een
zeer rekbaar elastiek aan TomTom
vastzit. Logisch, want de fantasie –
of het gebrek daaraan – bij AND zit
’m vrijwel geheel in navigatoren als
TomTom en Garmin. 1
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.............................................................................. ....................................... .......................................
Het Panel
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
......................................
STELLING: HELP SHELL
Vervelend
Hoeksteen
Dollar
CORNÉ VAN ZEIJL (FONDSMANAGER SNS)
JOOP BRESSER (ONAFHANKELIJK RENTE- EN
CEES SMIT (VERMOGENSBEHEERDER TODAY’S
111
BEURSPECIALIST)
BEHEER)
111
‘Grofweg houdt de gemiddelde analist
rekening met een olieprijs van rond de
75 dollar per vat. Hoe langer de olieprijs hoog blijft, hoe groter de meevaller. Wat wel vervelend is, is dat Shell
een steeds kleiner deel van de opbrengst krijgt. Diverse landen eisen
via hogere belastingen een groter deel
van de koek op.’ 1
111
111
‘Beleggers beoordelen Shell veel te
veel op de korte termijnaspecten. De
onderliggende kracht is de enorme research in nieuwe technologie met betrekking tot moeilijk winbare hoeveelheden en nieuwe, alternatieve
energie. Shell blijft een van de hoekstenen van mijn portefeuille.’ 1
‘Het gezegde luidt dat de beurs altijd
gelijk heeft, maar als ik de Shellkoers
zie dalen terwijl de olieprijs stijgt,
betwijfel ik dit. Natuurlijk heeft Shell
last van de dollar, maar toch had ik
iets meer optimisme verwacht. Vandaag weten we of het pessimisme
ergens op gebaseerd is.’ 1
Vandaag publiceren DSM, KPN én Royal Dutch Shell hun eerste kwartaalcijfers. Hoe is het mogelijk dat ondanks die sky-high olieprijs er al jaren
amper beweging zit in de koers van Shell? Op een paar uitschieters na
suddert het aandeel tussen 24 en 28 euro. Blijkbaar zien beleggers de toekomst van de oliegigant somber in. U ook?
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
WAT VINDT U? GEEF UW MENING OP WWW.DEPERS.NL
Going Dutch
Going Dutch is een groep van veertig
enthousiaste mensen die met 19
voertuigen 14 landen gaan doorkruisen in een tocht van Amsterdam naar
Peking om daar aan het begin van de
Olympische Spelen aan te komen.
Play – basisgedachten van Going
Dutch – zijn zaken waar deze krant
ook voor staat. Tijdens de voorbereiding van de reis biedt Dagblad De
Pers Going Dutch de ruimte om zichzelf voor te stellen en zullen wij u, als
Dagblad De Pers is partner van Going
Dutch. Uitgaan van het positieve in
de mens, het bouwen van bruggen
tussen bevolkingsgroepen en het
helpen van kinderen over de hele
wereld via het goede doel Right to
13
lezer, informeren over de voortgang.
Tijdens de reis zullen wij dagelijks
verslag doen vanaf de plek waar
Going Dutch zich op dat moment bevindt. Going Dutch vertrekt eind juni
2008.
Beachvolleybal Sporters op weg naar de Olympische Spelen
Broertjes in strijd om Spelen
De beachvolleyballende broertjes
Bram en Gijs Ronnes strijden tegen
elkaar voor een plek op de Spelen.
Wat dat met je doet, leggen de Right
to Play-fans uit op een basisschool.
Marcia Nieuwenhuis
WIJK AAN ZEE
...
‘Ik ben Bram en naast mij zit Gijs.
Beachvolleyballen is ons leven’, zo
introduceren de beachvolleyballende
broers Ronnes zichzelf op basisschool De Vrijheit in Wijk aan Zee.
Hun broer Joost geeft daar les en
strikte de topsporters om een ochtendje te vertellen over hun voorbereidingen op de Olympische Spelen
in Peking van komende zomer.
De getalenteerde beachvolleyballers, Gijs is 30, Bram 29, spelen niet
bij elkaar in één team. ‘We hebben allebei een andere lange partner’, legt
de voor een volleyballer vrij kleine
Gijs Ronnes (1.87 meter) uit. Bram is
met 1.85 nog net iets korter. ‘We hebben allebei een jongen van wel twee
meter naast ons in het veld.’
Doordat Nederland maar twee
olympische startplekken heeft en de
oud-zaalvolleybalinternationals Richard Schuil en Reinder Nummerdor
zich sowieso plaatsen, kan het gebeuren dat twee broers nu strijden om
één en dezelfde plek op de Spelen.
Gijs: ‘Soms is dat best lastig. Wij zijn
broers, dus we gunnen het elkaar,
maar we gaan toch liever zelf.’ Bram
zegt dat hij niet boos wordt als Gijs
wint. ‘Maar ik heb toch liever dat mijn
broer verliest.’
‘Als één van jullie kampioen
wordt, gaat de ander dan huilen?’,
legt één van de scholieren van De Vrijheit de vinger op de zere plek. ‘Vroeger vloog ik hem altijd om de nek als
hij had gewonnen, nu zou ik er wel
een traantje om laten’, zegt Bram oprecht. ‘Maar als hij uiteindelijk deelneemt aan de Olympische Spelen,
dan zal ik wel voor hem juichen.’
Bram heeft ook al beloofd om zijn
broer te komen aanmoedigen, mocht
het zover komen. Maar dat gaat Gijs
toch echt een stap te ver. ‘Ik zou wel
voor Bram kunnen juichen, maar ik
ga het mezelf niet aandoen om te kij-
ken naar het wereldje waar je normaal
deel vanuit maakt. Dan ga ik liever
met vrienden naar Las Vegas’, grapt
Gijs. ‘Ik ga bijna trouwen, dus dit is
een mooi moment om los te gaan.’
Gijs Ronnes, die met zijn ervaren
beachpartner Jochem de Gruijter in
2007 nog Nederlands kampioen
werd, leek tijdenlang favoriet. Maar
wat bijna niemand voor mogelijk
hield, is inmiddels gebeurd. Zijn jongere broertje Bram, die nota bene al
bijna met beachen was gestopt, passeerde hem op de ranglijst en staat
inmiddels zelfs 290 punten voor. Het
team Ronnes-De Gruijter, dat vorig
jaar afscheid nam van het zogenoemde Beach Team Holland, snakt naar
goede toernooiprestaties om weer
terug in de strijd te komen. Daarom
reist het duo vandaag af voor een
kwalificatietoernooi op Chinese bodem. Gijs: ‘Als we in Shanghai de
halve finale halen, zijn we mijn broer
weer voorbij.’
‘Bram aanmoedigen
bij de Spelen? Nee
dank je, dan ga ik
liever los in Vegas.’
Bram spaart zijn krachten voor de
toernooien dichter bij huis. Hij traint
met zijn maatje Emiel Boersma door
in Nederland. Ook na de voorlichting
in Wijk aan Zee haast hij zich in zijn
olympische auto richting de indoor
beachhal in Aalsmeer. ‘Meld je aan
voor onze sms-dienst, dan blijf je op
de hoogte!’, roept Gijs zijn broer nog
na.
De kinderen lijken nog het meest
onder de indruk van het eetpatroon
van Bram. Zestien boterhammen per
dag. Gijs vult aan: ‘En ‘s avonds scheppen we twee keer een groot bord vol.
Snoepen doen we helemaal niet, en
we eten ook bijna nooit patat, misschien één keer per jaar.’ 1
Bram Ronnes (boven), dreigt de
strijd te winnen van zijn oudere
broer Gijs (onder). PRO SHOTS
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
....................................................................................................................... ...............................................................................
Ver, verder, verst...
Karavaan zet zich in voor sport en spel
AVONTURIERS ONTMOETEN
CHINESE TOP-RALLYRIJDERS
Deze zomer gaan de avonturiers van
Going Dutch dik 17.000 kilometer afleggen naar de Olympische Spelen in
Peking. Dat er rallyrijders zijn die
veertien landen doorkruisen nóg niet
genoeg vinden, bewijst een groep
Chinese autorallyrijders. Met acht
jeeps gaat deze Overseas Chinese
Overland Challenge van Kaapstad in
Zuid-Afrika op weg naar de Spelen.
De voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela verrichtte op
26 februari de officiële start van deze
rally. De Chinezen, die op 23 april in Nederland waren (zie foto), hebben zich
ten doel gesteld om in honderd dagen
maar liefst 43.000 kilometer af te leggen om zo wereldwijd steun te krijgen
voor de Olympische Spelen. Op de route – niet de kortste – passeren zij onder
meer Botswana, Zambia, Tanzania,
Kenia, Ethiopië, Soedan, Egypte, Griekenland, Italië, Duitsland, Zweden,
Rusland en Nederland.
STRAKS OOK KNOTSHOCKEY
IN NIET-HOCKEYLANDEN
DAVID VAN OOSTEN SLINGERLAND
De karavaan van Going Dutch-avonturiers gaat op reis en neemt mee: twaalf
hockeysticks en twee sets knotshockeysticks (lees: hockey voor beginners). Doel is om onderweg naar de
Chinese hoofdstad Peking, potjes te
spelen met de lokale bevolking. Initiatiefnemer Wouter van Waning, die
zelf ook deelneemt aan de reis noemt
het ‘supermooi’. ‘Dan kunnen we onderweg lekker een potje knotshockeyen!’ De Nederlandse Hockeybond
Prins Maas
verzorgt naast de sticks ook een
boekje met oefeningen die de rallyrijders kunnen doen. Van Waning
grapt: ‘Er is één nadeel: we zijn bang
dat alle Dutchies het knotshockey
veel te leuk vinden en er elke avond
na het rijden toernooien ontstaan,
tot iedereen zo fanatiek is dat niemand meer verder wil rijden en we
in Tashkent een knotshockey-league
beginnen... In 2020 verwachten we
dat het een olympische sport is.’
“Als u direct weet welke
nieuwe auto u wilt,
krijgt u ook direct
de scherpste prijs.”
directkorting.
Cultuur
15
Theater Het seizoen is geopend
De taboes rond Anne Frank
Op 4 mei gaat ’s avonds om twee
Zeker rond 4 mei blijft Anne Frank een dankbare
over acht exact in het Amsterdamse
Tuschinski de rockopera Dear Anne
inspiratiebron. Overal ter wereld worden musicals
in première. Een publiciteitsstunt
pur sang of toch een integer project?
en andere uitwassen van de Anne Frank-industrie
Femke van Wiggen
gemaakt. De Pers belicht twee Nederlandse producties. ...
AMSTERDAM
Stel je voor: je ziet beelden van een
trein vol joden die naar Birkenau
rijdt. Dan zie je beelden van moeders
en kinderen die bij aankomst gescheiden worden. Hartverscheurende
beelden. Opeens zwellen violen aan
en zet een stem het lied Dear Anne in.
Dan hoor je: ‘The angels, they dance
with you, the moon will look at you.
Dear Anne, you survived, Dear Anne,
words have kept you alive.’
Vind je dit dan mooi?
Dear Anne, de rockopera, belooft
het zoveelste voorbeeld van wansmaak te worden in de Anne Frankindustrie. Na een Spaanse musical
waarin Anne en Peter van Pels zoenen, vele draken van films en een onvoorstelbare hoeveelheid boeken die
wannabe vriendinnen van Anne de
afgelopen jaren schreven, kun je rustig concluderen dat Anne F. big business is. Of het mooie kunst oplevert,
is te vaak van ondergeschikt belang.
Toch is de bedenker van dit nieuwste Frank-vehikel, de 42-jarige Surinamer Mahinder Toelaram, ervan
overtuigd dat bezoekers zijn oprechte
intenties herkennen. Zijn door filmbeelden ondersteunde theaterconcert, met zijn band Pure, een orkest,
een koor, tenor Robert Kops en sopraan Henny de Snoo-Breugel, is een
ode aan Anne en aan de vrijheid die
nog altijd in het geding is. ‘Gebruik ik
Lieve Kitty, een theatervoorstelling
van Dood Paard en Nieuw West, zet
vraagtekens bij de musicalproducties rond Anne Frank. In Lieve Kitty
is Anne zelf heel anders aanwezig:
met machinegeweer en in militair
uniform.
Robbert van Heuven
UTRECHT
...
Bijna vijftig minuten lang heeft ze
zwijgend gekeken naar die vier rare
acteurs die een revue proberen te verzinnen, waarmee ze na hun dood
herinnerd zullen worden. Dan laadt
het meisje dat verdacht veel op Anne
Frank lijkt haar machinegeweer door
om met een daverend salvo de aandacht voor zich op te eisen. Om vervolgens vast te stellen: ‘Ik ben het
meisje dat alles overleeft, omdat er
altijd over mij gesproken zal worden.’
Het meisje van veertien met die grote
ogen en dat dagboek is, anders dan
die acteurs, tegen wil en dank een onsterfelijk icoon geworden.
Het is nooit de bedoeling geweest
met Lieve Kitty het leed van Anne
Frank of van wie dan ook op een gemakkelijke manier te relativeren, benadrukt schrijver Rob de Graaf. ‘Het
provocatieve is zeker niet het uitgangspunt geweest. Maar sommige
dingen kunnen op zijn minst ontregelend werken.’
Zoals dus Anne Frank met een Israëlisch militair uniform aan en een
machinegeweer in handen. De Graaf:
‘De actrice die Anne speelt, is mooi,
jong en donker. Je zou haar dus heel
gemakkelijk tot een lief aaibaar poesje kunnen maken. Dat is te gemakkelijk. Je zou zo een te simpel idee
krijgen van de boze buitenwereld en
het lieve prinsesje. Dit prinsesje heeft
wel een mitrailleur om haar schouder hangen. En haar uniform van het
Israëlische leger draagt op zijn minst
bij aan de dubbelzinnigheid van de
goed-kwaad thematiek waar het in
het stuk ook over gaat.’
In combinatie met de mythologisering van Anne Frank is dit inderdaad het belangrijkste thema van
Lieve Kitty. De Graaf: ‘In onze cultuur
‘Gebruik ik Anne
Frank? Daar heb ik
niet over nagedacht.
Het is niet zo
commercieel als die
Spaanse musical
hoor.’
Anne Frank? Daar heb ik niet over nagedacht. Het is niet zo commercieel
als die Spaanse musical, hoor. Oké, ik
gebruik haar voor mijn boodschap.
In deze rockopera word je enorm met
je neus op de feiten gedrukt.’
Het nummer Dear Anne vormt het
leitmotiv van de rockopera. Mahinder componeerde het toen hij als 21jarige dienstplichtige in Vught in het
leger zat. Hij had zijn voet gebroken,
moest toen het beeldarchief opruimen en kwam uren aan verschrikkelijke beelden uit de oorlog tegen. Helemaal van slag las hij het Dagboek
van Anne Frank en besloot zijn gevoel
in een lied te stoppen dat misschien
ooit nog een hit kon worden. Hij
wilde namelijk ook graag doorbreken met zijn toenmalige band. Wie
weet lukt dat nu alsnog, want zijn
productie komt ook uit op cd.
Hoe integer Mahinder ook lijkt –
hij stopte zijn spaargeld in Dear Anne
en geeft de winst aan een nog te bepalen goed doel – toch voelt die hang
naar succes niet helemaal goed. Mahinder: ‘Ik zou het schitterend vinden
een hit te scoren. We staan gewoon
hier, 4 mei, in Tuschinski! Dat hebben we toch maar mooi bereikt.’ 1
‘Ik ben het meisje dat alles overleeft.’ ANNALEEN LOUWES
‘Het provocatieve
was zeker niet het
uitgangspunt.
Maar sommige
dingen kunnen
op zijn minst
ontregelend werken.’
is de Tweede Wereldoorlog tot een
soort morele categorisering geworden, los van elke historische context.
Daar zetten we in onze voorstelling
vraagtekens bij. Het is geen geschiedenis meer, maar een bijna genetisch
aangeboren deel van ons bewustzijn.’
Natuurlijk is er tijdens de repetities nagedacht over taboes. Meer dan
bij andere voorstellingen waar De
Graaf aan werkte. ‘Het weegt te zwaar
als onderwerp om zomaar even op te
pakken en achteloos weer neer te
gooien.’ Maar uiteindelijk moet je
ook niet bang zijn sommige hot issues op te nemen, vindt hij: ‘Het
moest wel gaan over het Achterhuis
en onze ingewikkelde verhouding tot
die geschiedenis.’ Maar dan wel zonder dat uit te buiten. 1
Mahinder Toelaram geeft de winst van ‘Dear Anne’ aan een goed doel.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.......................................................................................................................................................................................................
RECENSIE | POP
MINIMAAL EN
BEPERKT
Arjan Terpstra
...
Elf jaar deed Portishead over het maken van een nieuwe plaat, Third
(Universal). Gitarist Adrian Utley
legde in deze krant (7 april) uit hoe
dat kwam. Naast familiezaken werd
het ijzeren regime dat de drie bandleden zichzelf opleggen als oorzaak
genoemd. ‘Elk element heeft betekenis, wordt op een goudschaaltje ge-
wogen voordat het ook maar in de
buurt van de opnametafel komt.’
Nu Third uit is, kunnen we horen waar
dat straffe regime toe leidt. Op het eerste oor blijven Beth Gibbons, Adrian
Utley en Geoff Barrow keurig binnen
de zelfgetekende lijntjes van de Portishead-triphopsound. Breakbeats als
basis, sferische, minimale instrumentatie en de melancholische klaagzang
van Gibbons vormen ook na een decennium weer de ingrediënten voor
indringende en bezwerende popnummers.
Bij herhaalde beluistering wint de
plaat aan contrasten, en blijkt hoeveel
rek er nog in de minimalistische sound
zit. Songs als Nylon Smile, Plastic, We
Carry On en The Rip zijn onmiskenbaar
Portishead, maar tegelijk fris genoeg
om niet als retro-ninetiessongs door
het leven te hoeven gaan. Beth Gibbons is tekstueel op dreef en maakt
opnieuw indruk met haar begeesterde
stem, rauw, op het snijvlak van soul en
blues.
Tegelijk zijn er mindere nummers te
noteren waarin de magie een beetje is
uitgewerkt. Small en Threads zoeken
het in minder geslaagde uitstapjes
naar jaren zeventig psychedelica, wat
een onbedoelde flashback naar Procol
Harum veroorzaakt. Op die momenten
tekent Portishead buiten de lijntjes en
merk je hoe beperkt het register van
deze band eigenlijk is. Zonder cool minimal-tapijt verliest Beth Gibbons
haar duistere en bezwerende macht
en komt zij als een grote zeur door de
speakers. Instrumentatie klinkt zoekend, samples ongepast. In dat soort
nummers zijn dingen in de buurt van
de opnametafel gekomen die daar ver
uit de buurt moesten blijven.
Als geheel is Third is daardoor een wat
verwarrende plaat. Het negatieve
zelfbeeld van Gibbons en het uitgebeende industriële landschap daaromheen zorgen voor een dreinend
geheel dat niet-liefhebbers na elf liedjes hoofdpijn bezorgt. Tegelijk bewijst
Portishead op haar goede momenten
na elf jaar afwezigheid nog steeds
een relevante band te zijn, waarvan
de singles ongetwijfeld hoge ogen
gaan gooien.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
............................................................................... ....................................... ...............................................................................
Tina Turner niet te stoppen
Phil Collins wel
Kunstkoopje bij Sotheby’s
De 68-jarige Tina Turner gaat weer op tournee, zo verklapte ze aan
Oprah Winfrey. Turner hield in 1990 al een afscheidstournee, maar
kan naar eigen zegen de spotlights maar moeilijk vergeten.
Phil Collins, 57 jaar, heeft
juist gezegd te stoppen met
zijn muziekcarrière.
Het beroemde New Yorkse veilinghuis Sotheby’s houdt uitverkoop.
Op 14 mei zal Francis Bacon’s belangrijkste werk Triptych, 1976
geveild worden. Bieden kan al vanaf 70 miljoen dollar.
16
Het Verhaal
EEN SPEL OP WEG NAAR
ENTERTAINMENTRECORD
Vanaf vandaag ligt het computerspel Grand Theft Auto IV in de
winkel. De verwachtingen zijn hooggespannen: alles minder dan de
succesvolste entertainmentlancering ooit is een teleurstelling.
Matthijs Dierckx Kuijper
AMSTERDAM
...
Voor de een is Grand Theft Auto IV het
zoveelste computerspelletje. Voor de
ander kon het wachten niet snel genoeg voorbij zijn. En omdat die laatste categorie enorm is, zijn de verwachtingen rond de lancering van
het spel al maanden hooggespannen.
Hoe hard rinkelen de kassa’s? Roept
de gewelddadige inhoud, basisingrediënt van de successerie, (ook) dit
keer controverse op?
In de fictieve stad Liberty City, die als
twee druppels water op New York
lijkt, kan de speler doen wat hij wil.
Letterlijk. Auto’s stelen, mensen beroven, maar ook rondrijden en genieten van het uitzicht. Ziehier de basis
van het succes van de GTA-serie: cartoongeweld ontmoet de ultieme vrijheid. Een spelletje? Voor het eind van
deze week staat de verkoopteller
waarschijnlijk op meer dan 400 miljoen dollar, een record voor de entertainmentindustrie. Op deze pagina’s,
ter vergelijking, de grootste entertainmentlanceringen tot nu toe, plus
een paar van de grootste bloopers.
De vier grootste:
1. Halo 3 (2007, game)
170 miljoen dollar op de eerste dag
Microsoft begaf zich in 2001 op onbekend terrein toen het zijn eerste
spelcomputer introduceerde: de
Xbox. Het apparaat had weinig meer
te bieden dan de concurrentie maar
werd toch een succes. En dat kan bijna volledig worden bijgeschreven op
het conto van één game: Halo. Het
3d-spel gaf de Xbox zijn bestaansrecht en van de eerste twee delen gin-
‘Met Halo 3
verbeterde
een game
voor het
eerst een
omzetrecord
uit de
filmindustrie.
Dat was even
schrikken
voor
Hollywood’
gen in totaal 13 miljoen exemplaren
over de toonbank.
Het derde deel in de serie, Halo 3, verscheen in september vorig jaar. Niet
meer voor de Xbox, maar zijn opvolger, de Xbox 360. Microsoft speelde
het spel slim. Het bedrijf riep gamers
op om toch vooral een exemplaar te
reserveren, zodat ze dat op de dag van
de release konden ophalen.
Dat bleken er uiteindelijk zoveel,
tussen de drie en vier miljoen, dat de
totale omzet voor de eerste 24 uur
uitkwam op meer dan 170 miljoen
dollar. Daarmee verbrak Halo 3 het
record dat vlak daarvoor was gevestigd door de film Spiderman 3 (154
miljoen). Voor het eerst verbeterde
een game een omzetrecord uit de
filmindustrie, dat was even schrikken
in Hollywood. Een troost: Spiderman
3 hield het weekend-record in handen: 382 miljoen dollar.
Hoe verhoudt Halo zich nu tot
GTA? We zullen het meemaken deze
week, maar interessant is dat het totaal van de drie Halo-games (21 miljoen) een beetje in het niet valt bij de
drie GTA’s die voor de PlayStation 2
verschenen. Daarvan gingen zo’n 44
miljoen exemplaren over de toonbank, goed voor een miljardenomzet.
2. Pirates of the Caribbean:
At World’s End (2007, film)
400 miljoen dollar in de eerste week
Kwaliteit zegt lang niet alles. Zo vond
meer dan de helft van de critici het
laatste deel in de Pirates-trilogie een
flut-film, blijkt uit een inventarisatie
van de websites Rottentomatoes.com
en Metacritic.com. Maar ‘At World’s
End’ haalde wel binnen een week 400
miljoen dollar binnen, een record.
Pirates of the Caribbean is vooral de
filmtrilogie van Johnny Depp. Voor
het eerste deel kreeg hij in 2004 zelfs
Kinderen geïnspireerd door Halo 3 en Pirates of the Caribbean. REUTERS
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
....................................................................................................................... ...............................................................................
Mislukte lanceringen (1)
Mislukte lanceringen (2)
‘DUNE’ (FILM, 1984), EEN DURE
EN ONBEGRIJPELIJKE FLOP
Regisseur David Lynch mocht zich na
het succesvolle Elephant Man wagen
aan de verfilming van Frank Herbert’s
klassieke SF-boeken: Dune. Een voor
die tijd ongelooflijk budget van bijna
50 miljoen dollar en een rol voor
Sting konden niet voorkomen dat
Lynch deed wat hij daarna nog veel
vaker zou doen: een onbegrijpelijke
film maken. De enorme productie
verdiende aan de kassa amper de
helft van het budget terug en was
‘FINAL FANTASY’ (FILM, 2001),
EEN JAPANS DRAMA
Final Fantasy is een van de langstlopende en succesvolste videogamesseries ooit. Het leek een logisch vervolg
toen bedenker Hironobu Sakaguchi
zich stortte op een filmproject. Zijn bedrijf Squaresoft stampte hiervoor een
animatiestudio uit de grond in... Amerika. Daarmee was de basis gelegd
voor een drama. De Final Fantasygames waren typisch Japans, van verhaal tot design. De film richtte zich op
een puur westers publiek en dus wer-
daarmee niet alleen de duurste film
van zijn tijd, maar tevens de grootste
flop. Gek genoeg raakten slechts weinig betrokkenen definitief uit de gratie. Lynch maakt tot op de dag van vandaag zijn films, zij het voor een kleiner
budget; de hoofdrolspelers hebben
niet te klagen over emplooi en Raffaella De Laurentiis, de producent,
produceert nog steeds flop na flop:
Dragonheart, Daylight, en The Last Region.
den alle Japanse ingrediënten overboord gezet. Geen fantasy maar sciencefiction moest het worden. Wat
overbleef was een technisch hoogstandje, maar zielloos en ontdaan
van alle (Japanse) charme. Het westerse publiek moest er niets van hebben en de film leed een verlies van
100 miljoen dollar. Sakaguchi werd
gedwongen zijn bedrijf te verlaten,
dat vervolgens werd overgenomen
door zijn grootste concurrent.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
............................................................................... ....................................... ...............................................................................
World of Warcraft (1)
WoW(2)
World of Warcraft (3)
De online-game World of Warcraft (WoW) draait momenteel een
omzet van 100 miljoen dollar per maand. Wereldwijd zijn er meer
dan tien miljoen spelers actief, wat WoW het grootste spel maakt.
Om WoW te spelen betalen
de spelers gemiddeld 10
dollar per maand.
Hoe je zo groot wordt? Ook de game-economie is druk met
overnames. WoW-uitgever Vivendi investeerde 2 miljard
dollar in een fusie met de grote gamesuitgever Activision.
Het Verhaal
17
Tienduizenden winkels over de hele wereld deden mee aan de nachtelijke Harry Potterverkoop. REUTERS
een Oscar-nominatie, een zeldzaamheid voor films van producer Jerry
Bruckheimer, die over het algemeen
meer houdt van spektakel dan dialogen.
Zoals vaker bij trilogieën scoorde
het laatste deel het best. Dat haalde
uiteindelijk meer dan een miljard
dollar op aan bioscoopkaartjes. Daarmee kwam het totaal van de serie op
2,7 miljard, dvd-releases niet meegerekend. Dat is meer dan de twee Star
Wars-trilogieën opbrachten (1,9 en
1,8 miljard), maar weer minder dan
de The Lord of the Rings-serie (2,9 miljard).
De film die in zijn eentje de grootste omzet scoorde is nog altijd Titanic
uit 1997 met 1,8 miljard. Wie echter
rekening houdt met inflatie wijst óf
Gone With the Wind (1939) óf Star
Wars (1977) aan als winnaar.
3. Harry Potter and the Deathly
Hallows (2007, boek)
12 miljoen exemplaren op de eerste dag
In 1995 schrijft de New York Times onder de kop ‘Nobody Can Keep Pace
With John Grisham’ enthousiast over
de ongelooflijke verkopen van de
thriller-auteur. ‘Elitaire critici krijgen
er de kriebels van, maar John Grisham heeft de uitgeverswereld op zijn
kop gezet: The Rainmaker verkocht in
de eerste week ongeveer 300 duizend
exemplaren. (...) Zelfs gemeten naar
de huidige maatstaven is dat een vliegende start.’
Ruim 12 jaar later blijkt ‘een vliegende start’ met een factor 40 omhooggeschoten. Het laatste deel van
J.K. Rowling’s Harry Potter-serie verkoopt 12 miljoen exemplaren in de
eerste 24 uur. Tienduizenden winkels
over de hele wereld gaan ‘s nachts
open om één minuut na middernacht
aan miljoenen wachtenden hun
exemplaar te overhandigen.
Nu is het lastig te bepalen hoe deze
verkoopaantallen zich vertalen naar
omzet. Retailers waren vrij de prijs te
bepalen. Zo verkocht een grote winkelketen in de VS het boek voor vijf
dollar. Als iemand echter kan aantonen dat de gemiddelde verkoopprijs
die eerste dag toch boven de 14 dollar
lag, mag het boek zich alsnog de
grootste entertainmentlancering ooit
noemen.
Het succes legde uitgeverij
Bloomsbury geen windeieren, zo
bleek een paar weken geleden bij de
jaarcijfers. De winst steeg met 261
procent tot 125 miljoen euro. Rowling zelf vergaarde inmiddels meer
dan een miljard en is daarmee de eerste persoon in de geschiedenis die
zoveel geld verdiende met schrijven
(zelfs wanneer voor inflatie wordt gecorrigeerd).
4. iPod (gadget, 2001)
125.000 exemplaren in eerste kwartaal
Met amper 400 duizend verkochte
exemplaren in het eerste jaar kan de
iPod moeilijk een spectaculaire lancering worden toegeschreven. Maar
het muziekapparaatje bleek een
meertrapsraket die tot op de dag van
vandaag accelereert. 400 duizend in
een heel jaar? Daar doet de iPod anno
2008 nog maar een halve week over.
Met een marktaandeel van tussen
de 70 en 90 procent (afhankelijk van
wat er gemeten wordt), blijkt de bescheiden lancering eind 2001 niets
minder geweest dan de aanzet tot een
revolutie. Het feit dat Apple’s dictatoriale topman Steve Jobs steeds onder
massale mediabelangstelling een
nieuwe versie lanceert, draagt bij aan
de continue verkopen van de muziekspeler.
Inmiddels staat de teller op een
dikke 150 miljoen exemplaren. Dat
kan slechts één apparaat bijhouden,
de inmiddels verouderde PlayStation
2 van Sony, het moederbedrijf van de
dankzij de iPod ten grave gedragen
Walk Man. 1
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
....................................................................................................................... ...............................................................................
Mislukte lanceringen (3)
Mislukte lanceringen (4)
SEGA DREAMCAST (CONSOLE,
1998), SPELBOX ZONDER SPEL
De toekomst zag er in 1998 rooskleurig uit voor het Japanse Sega. Als eerste lanceerde het in Japan en later de
VS en Europa zijn nieuwe spelcomputer: de Dreamcast. Veel geavanceerder dan concurrenten als de Sony
PlayStation en de Nintendo 64. Sega
vergat echter één aspect van een succesvolle console-lancering: de
games. Met slechts een handjevol
goede titels, verkocht het bedrijf een
flink stel consoles – maar lang niet
PHILIPS CD-I (EEN UH, DINGES,
KOM-HOE-HEET-DAT, 1991)
Waar een klein land klein in kan zijn.
Philips lanceerde in 1991 de CD-i, oftewel de CD-interactief. Een soort spelcomputer die van de marketingafdeling geen spelcomputer mocht zijn,
maar een, tja... multimedia-machine?
Philips wist het zelf niet goed en bracht
allerlei vreemde zaken uit voor het apparaat (denk aan een interactieve
kookcursus). In 1994 besloten de Eindhovenaren het apparaat toch maar te
positioneren als gamesconsole. Rijke-
genoeg om de komst van de PlayStation 2, de Nintendo Gamecube en de
Xbox van Microsoft te weerstaan.
Analytici beten in het stof toen in 2001
duidelijk werd dat de door hen voorspelde winnaar van de console-strijd,
juist op de laatste plaats was geëindigd. De verkopen van de Dreamcast
bleven zo ver achter bij de nieuwe concurrentie dat Sega stopte met de productie en besloot om nooit meer een
console te maken.
lijk laat, want juist in dat jaar bracht
Sony zijn krachtige PlayStation op de
markt. Philips liet de lijdensweg
voortduren tot het in 1996 officieel
aankondigde te stoppen met CD-i.
De schade liep in de miljarden en Philips is tot op de dag van vandaag zijn
dominante positie in consumentenelektronica kwijt. De CD-i wordt levend gehouden in studieboeken voor
aanstormende marketeers. Onder
het kopje: zo moet het dus niet.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.......................................................... ............................................................ ...............................................................................
2 miljard voor uitgever
Meest verkochte album
Diamanten films
EA, het grootste gamesbedrijf ter wereld, wil 2
miljard dollar betalen voor Take 2,
de uitgever van GTA IV.
Nooit onafhankelijk vastgesteld maar toch:
Michael Jackons Thriller is het best verkochte
album ooit: 104 miljoen stuks.
Films halen geregeld een overweldigende recette binnen, ook in
Nederland. Alleen: Zwartboek en Alles is liefde zijn de eerste twee
Nederlandse films die meer dan een miljoen bezoekers trokken.
Puzzels
18
1
ZWEEDS RAADSEL:
getalenteerd
medisch
specialist
reefregel
3
4
5
6
enkelvoudige echt
tennisterm
zangstem
van de
2
7
CRYPTOGRAM
1
OPLOSSINGEN VAN GISTEREN
2
3
dwaas
4
5
3
watering
uit de
nood
geholpen
6
deuntje
(Eng.)
dat wil
zeggen
6
5
8
4
dierengeluid
in overvloed
ter
waarde
van
tegen
bevel
7
9
10
opspringend
vochtdeeltje
balspel
11
daareven
plezier
voornamelijk
soort olie
HORIZONTAAL: 1. Eierwarmers die in orde zijn (8); 4. Gaat zij
niet op?; 6. De poppen aan het dansen als dit dier los is (4); 8.
Opvatting die praktisch niets voorstelt (7); 9. In Harelbeke en in
Duitsland (4); 10. Ros tussen de kippen ? (8); 11. Gaat door een
schop helemaal waggelen (8).
onbehouwen
1
7
gestold
vleesnat
2
BRAINSNACK®
SUMBRERO®
Kakuro® & Sumbrero®
9
12
17
6
14
10
13
6
22
6
29
Welk zaaipatroon (1-4) volgt de logica van de vier
daarboven afgebeelde patronen?
SUDOKU 9
6
SUDOKU 9
8
4
3
SUDOKU 5
1
9
5
4
3
8
5
7
2
4
5
6
7
2
4
3
6
5
8
2
9
6
8
5
7
3
1
4
3
5
1
9
2
4
8
7
6
7
4
8
1
6
3
5
9
2
6
1
9
3
8
5
2
4
7
8
3
4
7
1
2
9
6
5
5
7
2
6
4
9
1
8
3
3
9
7
5
6
1
4
8
2
8
2
6
3
4
9
1
5
7
1
5
4
7
2
8
3
9
6
5
3
9
4
8
6
2
7
1
6
4
2
1
5
7
9
3
8
7
1
8
9
3
2
5
6
4
4
7
1
6
9
5
8
2
3
2
6
5
8
1
3
7
4
9
9
8
3
2
7
4
6
1
5
6
9
5
4
7
2
8
1
3
3
4
7
8
1
9
5
6
2
8
1
2
6
3
5
9
7
4
9
6
4
1
8
7
2
3
5
2
7
8
3
5
4
6
9
1
1
5
3
9
2
6
7
4
8
4
3
9
2
6
8
1
5
7
7
2
1
5
9
3
4
8
6
5
8
6
7
4
1
3
2
9
9
1
4
7
6
9
6
3
5
7
1
4
2
8
Kakuro® van gisteren
3
16
2
21
6
9
3
5
6
1
8
6
9
2
6
21
3
16
7
1
2
7
4
3
8
6
5
9
KAKURO® 4
1
4
8
5
2
9
6
7
3
1
Bij onderstaande kakuro® vormen de getallen in de zwarte
9 7
9 7
driehoekjes de som van cijfers
8 9
7 2
van 1 tot en met 9, die hori5 7 8 9
zontaal of verticaal in de aangrenzende vakjes worden inge6 8
6 7
vuld. De Sumbrero® links is
8 9
8 9
een drieweg-kakuro® waarbij
de getallen in de driehoekjes
Sumbrero® van gisteren
de som vormen van cijfers, die
verticaal of diagonaal in de
aangrenzende witte vakjes
4
7
9
moeten worden ingevuld. De 0
7
7
2
doet helemaal niet mee. Per
8
5
3
som mag elk cijfer maar één
9
4
8
keer voorkomen. Dus bijvoorbeeld: 4=1+3 of 3+1, maar niet
0+4, 4+0 of 2+2.
11
10
19
10
1
Zweeds
-d-f-a-bgetroffen
-tui-levi
gelei-elp
-c-tnv-oatm-gerei
-iet-rein
oversteek
-eli-etna
LEGENDE
VERTICAAL: 1. Stukje speelgoed voor de omgang (6); 2. In dit
elftal speel je aan de top (6); 3. Showman (7); 5. Hoorbaar een
boze vogel (7); 6. Beheers je, anders ga je erdoor of word je
erachter geplakt! (6); 7. Om de spil van een schild (6).
buit
2
Cryptogram
HORIZONTAAL:
1. Zwerfkei; 4. etcetera; 6.
kaap; 8. oertaal; 9. talk;
10. naturist; 11. pleister.
VERTICAAL:
1. Zeerot; 2. reebok; 3.
kleuren; 5. apartje; 6. kloris; 7. Potter.
3
2
9
4
4
12
7
10
6
7
2
7
1
4
7
5
1
3
9
9
9
9
8
3
3
9
7
2
8
2
3
6
8
1
9
16
1
5
7
7
9
5
4
6
5
3
17
17
13
8
3
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
LETTERMATCH - 54
Voorbeeld:
+
=
LEZERS
[email protected]
COLUMN
Bij onderstaande opgave zijn de letters van een woord in twee stukken gesplitst.
De gedeelten in reeks A zijn in de juiste volgorde blijven staan, de afgesplitste
delen staan in reeks B door elkaar. Doel van dit spel is de afbeeldingen uit reeks B
in te kleuren in de afbeeldingen uit reeks A, zodat de letters dan samen een woord
vormen. Welk woord is dat? Hierboven staan de letters van het alfabet afgebeeld
zoals ze in dit spel gebruikt worden.
© Puzzelland
Opl. vorige: A1/B3 A2/B1 A3/B2 A4/B7 A5/B4 A6/B6 A7/B5
Wildplassen
Sandra Israel
...
Het landschap vervuilt door wildplassers. Twee keer deze week stond
ik er met de neus bovenop. De eerste
keer ontdekte ik een zeikerd naast
het bushuisje. De tweede keer betrapte ik iemand met hoge nood in de
berm langs de weg. Eerlijk gezegd
zag ik eerst de enorme straal, die zo
vanuit de berm, over het fietspad in
de graspollen kletterde. Mijn mond
viel open van verbazing. Niet dat ik
nog nooit een plassende man heb gezien. Maar zo vlak langs de weg, met
je gulp open je behoefte doen. Neem
me niet kwalijk. Dat gaat te ver.
Ik trek toch ook niet mijn broek naar
beneden en laat mijn plas lopen? Ja,
maar dat is ook raar, hoor ik u den-
ken. Een vrouw langs de weg, met
haar broek op de knieën.
Een man met zijn handen in de gulp
niet dan?
Toch bedraagt de boete voor wildplassen 75 euro. Geen kleine boodschap.
Maar op het moment dat iemand het
nodig vindt zijn behoefte lang de weg
te laten stromen, is er geen agent in de
buurt.
Of toch wel. Zoals die ene wildplasser,
die voor de kantonrechter moest verschijnen. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken, omdat er geen bewijs genoeg
was. Op het moment suprême kwam
er geen druppel uit, beweerde Manneke Pis. Kom op zeg. Als je daar met je
broek open staat, is dat niet om ‘Willy’
even een luchtje te laten scheppen.
Het hele gebeuren laat me wel terug-
denken aan het moment, dat onze
dochter als peutertje ontdekte dat
mannen anders plassen dan vrouwen. ‘Die plast met de vinger’, riep ze
verbaasd toen ze haar vader voor de
wc-pot zag staan.
Inderdaad, mannen plassen met de
vinger. En soms zakken hun hersens
ook nog in de onderbroek. Dus heren,
houd de vinger in de broek en de hersens bedekt! Dat geeft een smetteloos uitzicht en een schoner landschap. 1
Perspectief
19
VANDAAG: BOEKEN
Nieuwe
Romeinen
Kaders
Koran
Dagboek
van Nefret
De EU wordt door de VS vaak afgeschilderd als tandeloze tijger,
maar auteur Parrag Khanna betuigt in The Second World dat Europa goed bezig is in de strijd om
de tweede wereld. Sterker nog,
Europa is net het Romeinse Rijk
– maar dan een waarbij iedereen
zich vrijwillig aanmeldt.
20
Mohammed als mens en de Koran in een leesbaar jasje. Kader
Abdolah biedt het allemaal in De
Koran en De Boodschapper, het
Heilige Boek. ‘Mijn geloof in de
mens is dieper dan ooit. Ik denk
dat wie mijn vertaling leest
denkt: gaat hier nou al die ophef
over?’
22
Een kinderboek over de machtigste vrouw van Oud-Egypte, Cleopatra, geschreven door de ogen
van haar dienstmeid: is dat wat?
De jonge Wessel Poorthuis bekeek het werkje kritisch. Eigenlijk
is het net een geschiedenisboek,
maar dan anders – en met mooiere platen erin.
23
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
De wet van Scholten Het duurde acht jaar voor er
eindelijk weer eens een roman uit zijn vingers kwam. En ja, die
gaat ook over zijn familie. ‘Zo’n amateur ben ik dan wel weer.’ uP21
KICK SMEETS
20
Perspectief
....................................................
De Zwarte Doos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
‘Ik heb enthousiaste
meelezers nodig’
Nina Siegal
steelt de tijd.
JEREMY HOBBS
Hoe haalt de schrijver het boek uit
zijn hersens? De Pers vraagt spraakmakende auteurs naar hun succesformule en kraakt de code. Vandaag:
Nina Siegal. Deze week verschijnt
haar eerste chicklit-roman ‘Up &
Down’ bij Truth & Dare.
Hans van Willigenburg
...
Je bent een drukke journaliste.
Waar haal je de tijd vandaan voor
een boek?
len lezen en daar vervolgens over discussiëren... Dat had ik nooit willen
missen!’
Is dat een exclusieve workshop?
‘Héél erg! Toen ik daar werd aangenomen, ging ik helemaal uit mijn dak.
Als ik nu nog denk aan de brief waarin
stond dat ik werd toegelaten, krijg ik
nóg kippenvel. Er meldden zich zo’n
achthonderd mensen aan, en maar
25 konden er meedoen.’
‘Tijd stelen, dát is de kunst. Dat moet
je leren.’
Beste docent?
Hoe steel je tijd?
Heb je een bepaalde schrijfmethode?
‘Op een gegeven gebeurt het gewoon
dat je vanwege schrijfdrang even geen
opdrachten aanneemt. Dan gun je
jezelf een lang weekend om een
hoofdstuk uit te werken. Als je dan
merkt dat de wereld niet vergaat en je
rondt het hoofdstuk mooi af, voelt
dat heel goed. Want als journalist ben
ik gewend aan een moordend tempo.’
Het idee dat schrijven een serene
bezigheid zou moeten zijn, is typisch Europees. Niet?
‘Misschien wel. Maar toen ik de beroemde Iowa Writers’ Workshop in
Iowa City volgde, was ik blij dat er
daar zo goed als niets te doen is. En
ook al is het een gigantisch cliché: ik
heb daar echt geleerd om achter mijn
bureau te blijven zitten. En de leergierige sfeer tussen studenten, alles wil-
Zonder twijfel: John Irving.
Belangrijk is dat ik mensen om me
heen verzamel die enthousiast meelezen. Zodat je je alleen al door hen
gedwongen voelt om door te gaan
met het verhaal.
Trek je je iets aan van wat ze zeggen?
Als ze heel erg moeten lachen of gretig de bladzijden omslaan, weet ik
vrij zeker dat ik goed zit.
De snelgroeiende rijkdom in India maakt het land tot een aantrekkelijke afzetmarkt. PETER DENCH/CORBIS
Non-fictie Parrag Khanna’s visie
Driestrijd om landen
uit de tweede wereld
Orwells 1984 is eindelijk bereikt
met Europa, VS en China in de rollen
van de eeuwig strijdende superstaten Oceania, Eurasia and Eastasia,
aldus Parag Khanna in The Second
World.
Jacco Kroon
NEW YORK
En als ze gapen?
Haha! Dat doen ze niet, hoor. Maar
als 80 procent van mijn meelezers
een bepaalde verhaallijn niet snapt,
is de kans groot dat ik ‘m eruit haal.
Schrijven als democratisch proces.
Ik zie het liever zo: vijf of tien mensen
weten meer dan één. 1
...
Haal de lauwerkransen uit de kast:
Brussel is het Rome van de 21e eeuw,
de hoofdzetel van het uitgestrekte Europese Rijk. Net als het Romeinse Rijk
een slordige 2000 jaar geleden, is de
unie een lappendeken van regio’s en
culturen met grofweg dezelfde regels
en instituties en kan onderlinge handel ongestoord plaatsvinden. De EU
is zelfs superieur, vindt Parag Khanna, schrijver van The Second World.
Terwijl de Romeinen nog wel eens
een legioen op pad stuurden om gebiedsuitbreiding te forceren, staan
aspirant-unieleden in de rij om zich
in de mal van Brussel te persen.
Khanna is een verrassende, zij het
wat eenzame, cheerleader van het Europese project in een tijd van wijdverbreide euroscepsis in Europa zelf.
Onder zijn collega’s en politici in Washington is het enthousiasme nog
dunner gezaaid: als men al de moeite
neemt woorden aan de EU vuil te maken, is dat meestal om haar als tandeloze tijger neer te zetten met te weinig
soldaten en teveel welzijnswerkers.
Een groot Europees leger is echter
nergens voor nodig, vindt Khanna.
De economische kracht van de EU
fungeert als uithangbord. Landen
doen graag water bij de wijn om toegang te krijgen tot de Europese markt
of de stroom Europees investeringsgeld op gang te houden. De EU speelt
hierop in door de wortel van lidmaatschap of goede handelsbetrekkingen
op te houden, in ruil voor concessies
op het gebied van mensenrechten of
toegang tot olie en gas. Bovendien,
als één land heeft bewezen dat militaire macht alleen krachteloos is, zijn
het de Verenigde Staten, zegt Khanna.
Het spierballenvertoon na 9/11 heeft
de stabilisatie van Irak en Afghanistan en succesvolle bestrijding van
mondiaal terrorisme geen stap dichterbij gebracht. Wat de VS missen, is
een wervende boodschap. Khanna
noemt het tekenend voor de erosie
van de American Dream dat de VS
internationaal zo vaak alleen staan.
Dit gebrek aan sexappeal kan de
VS behoorlijk gaan opbreken in de
nieuwe geopolitieke situatie die The
Second World uiteenzet. Khanna beschrijft een wereld waarin drie multiculturele Rijken van nagenoeg gelijke
sterkte om de macht strijden: Europa,
China en de VS. De geografie van de
drie blokken is echter geen gegeven,
maar hangt af van de mate van succes
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.......................................................................................................................
RECENSIE | FIETSCOLUMNS
IN HET HOOFD
VAN PEDRO
Alex Boogers
...
Peletonpost van Pedro Horrillo is een
een verzamelbundel van zijn columns
en stukken die hij schreef voor de
Spaanse krant El País. Voor lezers die
geen fan zijn van de ‘De Tour’: Horrillo
was een renner voor de Rabobankploeg, erbij gehaald door Erik Breukink, om de sprint aan te trekken voor
landgenoot Oscar Freire. Voor fans en
bewonderaars is deze bundel een venster in het leven van een bijzondere
renner.
Maar de verzamelbundel is meer: het
toont hoe een sporter omgaat met
winst, verlies en schijnbaar onoverkoombare obstakels. Horrillo herbergt
onverenigbare talenten in zichzelf.
Dan is hij weer de fanatieke sporter die
over het wielrennen schrijft, over de
randverschijnselen, over de controverses rond dopinggebruik, dan weer
is hij de filosoof, de schrijver, die met
een beschouwelijke blik naar zichzelf,
zijn sport, en zijn collega-sporters kan
kijken. In het voorwoord schrijft Marije Randewijk van de Volkskrant dat
de combinatie der dingen maakt wie
Horrillo is. Dat klopt: Peletonpost is
een boek van een sporter, schrijver,
filosoof. Het een niet minder dan het
ander.
Pedro Horrillo, Peletonpost, Uitgever
Amstel Sport
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
................................................................................ ......................................
Nieuwe site voor Nieuw Amsterdam (1)
Nieuwe site (2)
Uitgeverij Nieuw Amsterdam heeft een nieuwe website gepresenteerd. Opvallend voor een boekenuitgever is de aandacht voor interactiviteit op de site. Zo is er veel ruimte voor reacties van lezers.
Ook zal nieuwamsterdam.
nl aan uitgaven gerelateerde filmpjes vertonen.
Perspectief
waarmee ze landen uit de ‘tweede wereld’ binnen hun imperium weten te
trekken.
Tweedewereldlanden als SaoediArabië, Polen, Rusland en India zijn
cruciaal voor de Grote Drie, niet alleen omdat deze groep veel schaarse
grondstoffen bezit, maar ook omdat
hun snel groeiende rijkdom ze tot de
meest aantrekkelijke afzetmarkten
maakt. De tweedewereldlanden verkopen hun huid echter duur. Zonder
substantiële tegenprestatie, zoals
forse investeringen of deelname aan
een regionaal handelsblok, is men
niet geïnteresseerd. Loyaliteit is bovendien zelden gegarandeerd.
Op deze ‘geopolitieke marktplaats’ dingen de Grote Drie elk met
hun eigen recept naar de gunst van de
tweede wereld. In dit koor klinkt het
gehamer op universele geldigheid
van Amerikaanse waarden het minst
overtuigend, meent Khanna, Europa’s wortelstrategie is veel effectiever.
Ook de ster van China rijst snel. Zijn
model van ruimhartige investeringen
Interview Nieuwe familieroman Jaap Scholten
Niet ingewikkeld doen
Acht jaar na Morgenster is er eindelijk een nieuwe
Jaap Scholten: De Wet van Spengler. ‘Ik laat het leven
nogal eens prevaleren boven de literatuur.’
‘Ik koester Twente als
ik in Hongarije ben,
die liefde zie je terug
in mijn roman’
De economische
kracht van de EU
fungeert als
uithangbord
zonder lastige vragen over democratie en mensenrechten, slaat erg aan
bij autocratische regimes.
Parag Khanna reisde twee jaar over
de wereld om elk tweedewereldland
persoonlijk onder de loep te nemen.
Deze grondige methode heeft als nadeel dat het boek soms gebukt gaat
onder een wervelwind aan feiten en
lokale strategie, die de prikkelende
hoofdlijn aan het zicht onttrekken.
Het voormalige Oostblok is het
meest geslaagde voorbeeld in zijn
boek van hoe de strijd in de geopolitieke marktplaats gestreden wordt.
Terwijl de EU in 20 jaar tijd vrijwel
alle voormalige Warschau Pact-landen heeft opgeslokt, heeft China zich
opgeworpen als beschermheer van
oud-Sovjetrepublieken in CentraalAzië; landen waar de ego’s van lokale
dictators slechts geëvenaard worden
door de rijkdom aan grondstoffen.
Rusland wordt het volgende strijdtoneel, meent Khanna. Poetins assertieve gedrag kan niet verhullen dat
het land kampt met een snel krimpende bevolking en een economie
niet groter dan Frankrijk. Khanna beschrijft hoe China het oostelijke deel
van Rusland al heeft geannexeerd in
zijn honger naar grondstoffen en Europa, als de grootste buitenlandse
investeerder, een stevige vinger in de
pap heeft. Rusland zal moeten kiezen: een bestaan onder de Europese
paraplu of als olievazal van China. 1
Parrag Khanna, The Second World.
Uitgeverij Random House
21
Jaap Scholten: ‘Veel boeken zijn te bijdehand. Ik heb liever de ziel dan het intellect.’ KICK SMEETS
Femke van Wiggen
AMSTERDAM
...
Vijf jaar geleden, tijdens een interview vlak voor zijn verhuizing naar
Hongarije, drukte hij me tijdens een
interview een op oud bruin papier
gedrukt ‘visitekaartje’ in de handen.
In sierlijke letters stond daarop geschreven: ‘Momenteel werkt JF Scholten aan de voltooiing van Sweetheart
of the rodeo, een liefdesgeschiedenis.’
Scholten (44) kan nu hard lachen om
dat gebaar. ‘Oh ja, inderdaad. Waar is
Sweetheart gebleven hè? Het is een
novelle geworden, 100 pagina’s in
mijn computer, maar ik vond het niet
goed genoeg. Die vrouw waar het
over ging was niet geloofwaardig. Ik
voelde geen passie, ze was bleek, van
bordkarton.’ Hij spreekt behoedzaam
en lijkt ieder woord op een gouden
weegschaaltje te leggen, om vervolgens met heldere statements te ko-
men. Zoals deze: wil er een volwaardige roman uit zijn vingers komen,
dan moet Scholten van zijn personages houden. En dus greep Scholten
terug naar de vijf Spengler-broers uit
Tachtig! (1996), zijn goed ontvangen
debuut. ‘Ik had gewoon nog heel veel
te vertellen over die familie.’
Net als die debuutroman vertoont
De Wet van Spengler (uitgeverij Contact) weer opvallend veel parallelen
met Scholtens eigen leven. Hoofdpersoon Frederik (Scholtens tweede
naam) en zijn vier broers komen uit
een vermogende Twentse textielfamilie, net als Scholten zelf. Frederik is
met zijn vrouw Gabriella verhuisd
naar Roemenië, waar ze met hun drie
zoons een nieuw leven beginnen, zoals Scholten dat vijf jaar geleden met
vrouw en zoons begon in Hongarije.
Frederik vult zijn dagen met het opknappen van hun huizen, tot zijn leven plots in het teken komt te staan
van zijn oudste broer Julius, die een
tumor in zijn hoofd blijkt te hebben.
Scholten schreef het overgrote
deel van de roman na de zomer, waarin zijn broer Jan Willem aan kanker
overleed. Hij droeg de roman aan zijn
oudste broer op. ‘Ik moet dicht bij
mezelf blijven. Wat soms lastig is,
want ik ben veel te keurig opgevoed.
Als schrijver moet je soms rücksichtslos durven zijn - en ik pas nogal eens
zelfcensuur toe, wil de mensen om
me heen vooral niet kwetsen.’ Het was
dan ook niet meer dan logisch, dat hij
zijn broer om toestemming vroeg dit
verhaal te schrijven, benadrukt Scholten. ‘Hij was de ultieme autoriteit. Als
hij het niet gewild had, dan was het
een andere roman geworden, een ander soort familiegeschiedenis. Zo’n
amateur ben ik ook wel weer.’ Gelukkig heeft zijn broer sommige delen
van de roman nog kunnen horen.
‘Hij vond het prettig om voorgelezen
te worden. Dan lag hij op de bank en
ging ik naast hem zitten. Het helpt
mij om een roman voor iemand te
schrijven, dat heb ik nodig om me
ergens op te storten.’
Hoewel hij er naar eigen zeggen
nooit onrustig van werd dat er jarenlang geen opvolger kwam van Morgenster (2000), is hij blij met De Wet
van Spengler. ‘Dit is mijn vorm en dat
ik die in een paar maanden vond en
doorschreef, stemt blij. Het is niet zo
dat ik de afgelopen acht jaar niets heb
gedaan, er moesten twee huizen verbouwd worden en ik schrijf een column voor het NRC, maar het echte
zitten voor een roman... Het leven is
zo aantrekkelijk, dat laat ik vaak prevaleren boven literatuur.’ En dat aantrekkelijke leven blijft hij misschien
wel voorgoed leiden in Hongarije.
Voor De Wet van Spengler was zijn verblijf daar in ieder geval heel goed: ‘Ik
denk dat het makkelijker is om over
een wereld te schrijven als je er zelf
niet in zit. Dat je ook een groot verlangen naar die wereld hebt. Ik koester Twente als ik in Hongarije ben, die
liefde zie je terug in mijn roman.’ Dat
is ook zijn grootste kracht, vindt
Scholten, dat hij, als hij maar wil, met
liefde ergens over kan schrijven zonder al te ingewikkeld te doen. ‘Een
plot interesseert me nauwelijks. Veel
boeken zijn te bijdehand, die zijn na
een paar pagina’s niet meer interessant. Ik heb liever de ziel dan het intellect. Alles dat met liefde is gemaakt,
levert iets mooiers op, of het nu een
vogelhuisje is of een boek.’ Scholten
lacht hard: ‘Ik heb dit allemaal tijdens
het schrijven van De Wet bedacht
hoor, dus wie weet achterhaalt deze
theorie zich binnen de kortste keren.
Misschien kom ik er wel achter dat ik
net genoeg passie heb voor een boek
in de acht jaar!’ 1
De Herkansing ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
IETS MET
DRENTHE
Nieuwe boeken verdwijnen steeds
sneller uit de boekhandel. De Pers
geeft literaire winkeldochters na
zes maanden een herkansing.
...
Boek: Het vergeten seizoen
Auteur: Peter Delpeut
Uitgeverij: Augustus
‘Op de achterflap stond dat het verhaal zich afspeelt in het 19e eeuwse
Drenthe, daar heb ik wel wat mee.’ Stineke Dirkzwager, boekverkoper bij
boekhandel Praamstra in Deventer, las
Het vergeten seizoen van Peter Delpeut
in één keer uit. De debuutroman over
een pastoor die naar het oosten van
Nederland wordt geroepen om onderzoek te doen naar een wonder, vindt
Dirkzwager bijzonder realistisch en
meeslepend. ‘De stijl is heel filmisch’,
vervolgt ze. ‘Logisch, want Delpeut is
cineast.’ In de boekhandel adviseert ze
het vooral aan mensen die Publieke
werken van Thomas Rosenboom mooi
vinden. ‘Ze lijken wat sfeer betreft op
elkaar. Waarom Het vergeten seizoen
niet erg aansloeg toen het vorig jaar
>[jl[h^WWb
uitkwam is gissen, maar het zou wel te
maken kunnen hebben met de sombere omslag. Misschien willen mensen toch liever iets vrolijkers. Ik troost
me met de gedachte dat de weinige
recensenten die het boek hebben opgepikt heel positief waren. Max Pam
was er ook zeer over te spreken. Mooi,
denk ik dan, het ligt dus niet aan mij.’
lWdZ[
[email protected][bc[[hl_ii[hi
Boekhandel Praamstra
Keizerstraat 2
7411 LK Deventer
www.boekhandelpraamstra.nl
+&
õ(/"
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
............................................................................... ................................................................................
Beste literaire reisboek
Schrijvers klaplopers
De Nederlandse auteur en NRC-journalist Dick Wittenberg heeft met
zijn boek Binnen is het donker, Buiten is het licht de VPRO Bob den
Uyl Prijs gewonnen. Het boek gaat over een dorp in Malawi.
Uit een enquête van de Nederlandse Vereniging voor Letterkundigen
blijkt dat auteurs in 2005 en 2006 gemiddeld 18.000 bruto per jaar
hebben verdiend. Slechts eenderde was daar tevreden mee.
m m m$^eb bWdZ _W#Xe[a[d$db
22
Perspectief
....................................................................
Poëzie ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Kader Abdolah De PolderKoran
‘Wie mijn Koran leest
gaat hier al die ophef
Gedicht van de week
Billboard
Op een veld waar nu nog gras en bloemen staan
(hooikoortsmachines)
komt straks een nieuwe flat:
(toparchitectuur)
een gebouw getekend met twee lijnen
(maar wat een verhoudingen!)
en op de voorgrond
(om het levendig te maken)
wat clusters groene driehoekjes
(dat zijn bomen)
en verspreide grijze cilinders
(dat zijn wij)
Kader Abdolah (53), schrijver van
Het huis van de moskee, brengt met
zijn nieuwe boeken De Koran en De
Boodschapper, het Heilige Boek in
een leesbaar poldermodel-jasje en
Mohammed als mens. ‘Ik heb het
geheim verklapt.’
Jojanneke van den Berge
AMSTERDAM
...
© Alexis de Roode, uit: Stad en Land, Podium, 2008
Chrétien Breukers
...
Alexis de Roode: Stad en Land
De tweede dichtbundel van Alexis de
Roode heet Stad en Land. In het
Utrechtse Stadsblad legt hij deze week
de titel uit: ‘(...) ik merk dat ik na drie
weken in de stad wel een groene omgeving wil zien, zoals Amelisweerd,
waar ik het gevoel krijg weer adem te
halen. (...) Maar mensen met een afwijkende levenshouding ervaren in
een stad veel meer vrijheid.’ Een keuze tussen stad en land wordt in deze
sterke bundel niet gemaakt. Dat is
ook niet nodig. Zowel in de natuur
als in de stad kiest De Roode voor ‘de
menselijke maat’ en doet hij ‘een aanklacht tegen gemakzuchtige architecten.’ Dat bestempelt hem zowaar tot
een bevlogen dichter, met een actuele
boodschap.
Alexis de Roode debuteerde in
2005 met Geef mij een wonder. Die
bundel werd genomineerd voor de C.
Buddingh’-prijs. Daarna beklom De
Roode heel wat poëziepodia, zoals
die van de Nacht van de Poëzie. Zijn
optredens bezorgden hem ook grote
faam als performer.
www.alexisderoode.nl
Drie Boeddha’s: realitypoëzie
Bart FM Droog, Diana Ozon en Wil
Schmal vormen de drie Boeddha’s.
Vorige week presenteerde dit trio in
het Amsterdamse Paradiso en het
Groningse Vera de cd Voorbindbuik.
NRC-Handelsblad omschreef het als
‘rauwe realitypoëzie op fladderende
grooves’. Het samenwerkingsverband
kwam min of meer toevallig tot stand.
Twee jaar geleden verzon Ozon dat
ze tijdens een literair festival ‘iets
multimediaals’ moest doen. ‘Bleek
dat er een optreden met muziek werd
verwacht.’ Daarom ronselde ze toen
Wil Schmal en Bart FM Droog. Samen zetten ze een optreden in elkaar
waarin muziek en poëzie samengingen. De cd heeft nu zowel de poëzieliefhebber als de muziekfreak veel te
bieden. Het nummer Pastores Futuant, waarin De Drie Boeddha’s paus
Benedictus XVI aanspreken op het
celibaat lijkt het meest omstreden te
kunnen gaan worden. De titel slaat
namelijk op het hebben van geslachtsgemeenschap, door priesters.
www.dedrieboeddhas.nl
Dichtersprotest in Groningen
De literaire wereld in Groningen is in
verzet tegen het advies van de Kunstraad om geen structurele subsidies te
verlenen aan de poëziefestivals.
Dichters in de Prinsentuin en De Poeziemarathon hebben de afgelopen
tien jaar naam gemaakt en hebben
een landelijke uitstraling. ‘We krijgen
alle lof toegezwaaid van de Kunstraad maar worden vervolgens terugverwezen naar fondsen en incidentele subsidies’, zegt Anton Scheepstra
van de Groningse uitgeverij Passage.
‘Ik begrijp best dat met theater en
muziek meer geld gemoeid is, maar
dat betekent niet dat de letteren zonder steun kunnen.’ Of het advies van
de Kunstraad wordt overgenomen
door de subsidieverstrekkende overheden, moet nog blijken. 1
www.letterenstad.nl
‘Ik hou niet zo van versleten boeken.
Met de Koran had ik al helemaal niks.’
Kader Abdolah (53) wrijft over het
Heilige Boek dat zijn oom, die hij als
een vader beschouwt, hem vanuit
Iran toezond toen deze van Abdolah’s vertalingsvoornemen hoorde.
‘Dat ik dat wilde, kwam door Nederland, waar iedereen nu met de Koran
bezig is. Nederland heeft me gedwongen de Koran te lezen.’
Abdolah, eigenlijk Hossein Sadjadi Ghaemmaghami Farahani, een
linkse natuurkundige, ontvluchtte
Iran en kwam in 1988 als politiek
vluchteling aan in Nederland. Gelovig is hij nooit geweest. ‘Mijn geloof
in de mens is dieper dan ooit, omdat
ik door de Koran de mens Mohammed heb ontdekt. De Koran is zijn
vertelling. Als je de Koran goed gelezen hebt, begrijp je de mens op zich
beter. Wie mijn vertaling leest denkt:
gaat hier nou al die ophef over?’
Door de Nederlandse vertalingen
die er waren, kwam hij niet heen. ‘Ik
dacht: als ik het niet begrijp, hoe kunnen die arme Nederlanders het dan
begrijpen? Ik moest het toegankelijk
maken. Vier jaar lang heb ik er minstens tien uur per dag ingestopt. Het
is een zwaar boek. Iemand die het
haastig leest, godvrezend, met vooroordelen, of met haat, zal nooit begrijpen waar het over gaat. Maar vanuit een pure nieuwsgierigheid bezien
wordt de Koran een van de mooiste
boeken ooit geschreven.’
Abdolah vertaalde vanuit het Arabisch en controleerde zijn uitkomst
met vier Perzische en vijf Nederlandse vertalingen. Hij zag in de Koran
niet Mohammed de Profeet, maar
een man met fouten en dromen. ‘Dat
mag niet als vertaler. Dus ik begon
een apart boek, over de mens Mohammed. Ik heb het touwtje tussen
hem en Allah doorgeknipt.’
De Mohammed van Abdolah is
een man met zwakke en sterke kan-
‘Leuker kan ik het niet maken. Wel gemakkelijker.’
ten, en doorzettingsvermogen. Een
man die van vrouwen en het leven
hield. Die zich afvroeg waarom de
zon beweegt, waarom de maan in de
nacht hangt als een lantaarn. Hoe het
komt dat vrouwen zwanger worden.
Die vermenselijking is verboden, net
zoals het geven van een eigen draai
aan de Koran. ‘Ik kon niet anders. Ik
heb de vele herhalingen weggelaten,
en heb de geest van dit land laten gelden. Nederland heeft de Koran en
Mohammed van Saoedi-Arabië, of de
interpretaties van de Mullahs van Afghanistan niet nodig. We hadden hier
een poldermodel Koran nodig.’
Abdolah hamert op de historische
ROGER DOHMEN / HH
‘Als je de Koran leest,
denk je soms:
hé, dat is net de
Bijbel, of de Thora’
context. ‘Lees de Koran als een geschiedenisboek. Dan is het een parel.
Als je volgens de Koran gaat regeren,
gooi het dan meteen in de prullenbak. Mohammed woonde in wat nu
Saoedi-Arabië is, en dat lag tussen het
Perzische rijk waar men Zarathustra
als profeet had en het Byzantijnse
rijk, waar men Jezus had. Het was een
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.........................................................................................................................................................................................................
RAMSJ
Bustehouder
De bh is het erotische kledingstuk bij
uitstek, en tegelijkertijd onderworpen aan heftige modegrillen. Dan
weer verborgen, dan weer open en
bloot, dan weer strak, dan weer opdringerig naar
voren. Dit kleine,
fraai uitgevoerde boekje beschrijft de ups
en downs van de
bh door de eeuwen heen. Wist
u dat het tot 1916 duurde voordat iemand op het idee kwam die twee apart
in te pakken?
Stephanie Pedersen, Het bh boekje.
3,90 euro.
111
Dieren poseren
Er zijn meer beroemde dieren dan Knut
de ijsbeer. Ze werken in het circus, of
treden regelmatig op in films en reclames. En ze hebben ook nog sterallures.
Fotograaf Balthasar Burckhard zocht
ze op, en gewillig poseerden ze voor
zijn camera. Resultaat: een schitterende (zwart/wit) fotoserie, van circusleeuw tot werkezel, voorzien van
commentaren van de dieren zelf.
Franstalig – dus ook uitstekend geschikt om op vrolijke wijze uw vakantie-Frans alvast wat op te frissen.
Balthasar
Burckhard,
Markus Jacob.
Clic! Dit
l’appareil de
photos. 7,95
euro.
111
Revolutie in de fotografie
Dat foto’s tegenwoordig ook kunst
mogen heten, is voor een groot deel te
danken aan de Amerikaanse fotograaf
Walker Evans. Zijn aandacht voor
strakke vorm,
voor kleur en
beeldritme veranderden de fotografie – en
uiteindelijk de
beeldende
kunst. Deze catalogus biedt
een schitterend
overzicht van zijn werk uit de jaren
20/30 van de vorige eeuw, en geeft een
beeld van zijn immense invloed.
=Ramsj gesignaleerd bij boekhandel
Steven Sterk, Servetstraat, Utrecht.
030-2340580. Deze titels zijn ook verkrijgbaar bij Selexyz-boekwinkels.
Walker Evans & Company, The Museum
of Modern Art, 25 euro. (Alleen verkrijgbaar bij Steven Sterk)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.......................................................... ................................................................................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
..........................................................
Archief Mailer naar Harvard
Gouden Zoen
Zilveren Zoen
Harvard heeft het archief verworven van
Norman Mailers minnares , Carole Mallory.
Mailer gaf haar schrijflessen, die zij bewaarde.
Vlaming Jan Simoen (1953) krijgt voor zijn boek Slecht
de Gouden Zoen 2008, de prijs voor het mooiste jeugdboek van het
afgelopen jaar, gekozen door volwassenen.
De Boekendief van Markus Zusak en Het jaar
dat de zigeuners kwamen van Linzi Glass
wonnen gisteren de Zilveren Zoen 2008.
Perspectief
23
Hans Jansen Koran lezen voor doe-het-zelvers
denkt: ‘Een militaire
over?’ bril bepaalt
onze blik op
Mohammed’
soort achterstandswijk, met ontelbare afgoden, zonder wetgeving en
vrouwen werden als beesten behandeld. Mohammed kwam met regels,
en monotheïsme. Zijn Koran was zo
nieuw als het internet van nu. Hij bedacht ‘Salaam’. Hij verbood het slaan
van vrouwen, je te schamen voor je
dochters; hij had er zelf vier. Hij stelde dat een vrouw de helft moest erven
van de bezittingen van de man. Dat is
nu achterhaald, maar in die tijd was
het revolutionair. Net als dat hij stelde dat je maximaal maar vier vrouwen mocht hebben, geen tien.’
Vaak wordt Maria genoemd, en
vertelt Mohammed over Mozes, Jezus
en Ibrahim, over wie hij had gehoord
op zijn handelsreizen. ‘Om zichzelf
geloofwaardig te maken. Van: ‘ik ben
ook een boodschapper’. De mensen
vroegen wat zíjn wonder dan was. En
hij maakte dat de Koran. Hij is zeker
beïnvloed door andere heilige geschriften. Soms denk je: hé, dit is de
Bijbel, of de Thora. Hij heeft daar heel
veel uitgehaald en er zijn eigen draai
aan gegeven. Wie het leest zal het
zien: de Bijbel en de Koran zijn eigenlijk hetzelfde.’
Heeft hij de Koran willen romantiseren? ‘Ik heb niks weggelaten. Leuker kun je het niet maken, wel gemakkelijker. Als de belastingdienst. Vind
het een rotboek; goed. Of een mooi
boek. Ook goed. Maar lees het.’
Abdolah vindt Wilders ‘goed voor
de Koran’. ‘Hij maakt mensen nieuwsgierig. Maar hij haalt de teksten uit de
historische context. Wilders is een
product van de tijd, maar met beperkte houdbaarheid.’
Veel en zware kritiek, dat verwacht
hij. Daarom hamert hij erop dat zijn
vertaling voortkomt uit liefde. ‘Voor
Mohammed en zijn boek. Ik heb het
geheim verklapt en van Mohammed
een mens gemaakt, dat mocht niet.
Maar in de islamitische landen zal
over tweehonderd jaar iemand hetzelfde doen. Dat is met Jezus ook gebeurd. Mohammed verdient hetzelfde. Degenen die zich beledigd voelen,
moeten maar denken dat deze boeken goed zijn voor Nederland.’
Hij hoopt dat Nederlandse moslimjongeren trots zullen zijn. ‘Dat ze
het boek laten zien en zeggen: ‘Dit is
ons boek. Dit is goed, het is een Nederlands boek’.’ 1
Niet alleen Kader Abdolah wil de
Koran inzichtelijk maken: Hans
Jansen doet dat in zijn nieuwste
boek Zelf Koran lezen op zijn geheel
eigen wijze.
Peter Wierenga
AMSTERDAM
...
Zangerig Arabisch schalt door het
café als Hans Jansen zijn favoriete koranvers reciteert. ‘Nader tot u en nader. En nog eens: Nader tot u en nader. Meent de mens soms dat hij onopgemerkt gelaten wordt?’ vertaalt
hij soera 75. ‘Die verwijzing naar Gerard Reve is zo mooi, dat het bijna een
godsbewijs is’, lacht de arabist met de
baard. Net als zijn favoriete auteur
bekeerde hij zich op latere leeftijd tot
het roomse geloof.
De Reve-achtige strofen staan ook
in Zelf Koran lezen, zijn onlangs bij de
Arbeiderspers verschenen boek. Al
zijn kennis zet Jansen in om de lezer
door het Heilige Boek te helpen. In
zijn ‘überironische’ (zoals de oosterburen opmerkten) stijl legt hij duistere passages uit. Bovendien doet
Jansen een eerste poging om systematisch de thema’s van de Koran in
beeld te brengen. ‘Dat is belangrijk,
want daarmee kun je dubbelzinnige
verzen uitleggen. De lezing die het
best bij een bekend thema past, verdient de voorkeur.’ Want al is de Koran een eeuwenoud boek, de tekstwetenschap heeft haar nog maar nét
ontdekt. ‘Het stikt van de aannames,
zo slordig is het. Als iemand zo de
Ilias van Homerus zou uitgeven, betekent dat meteen het einde van zijn
carrière.’
Jansens (66) passie voor het Arabisch stamt uit zijn gymnasiumtijd.
‘Toen ik hoorde dat de fascinerende
verwantschap tussen Latijn en Grieks
nog duidelijker speelt bij Semitische
talen – denk maar aan salaam en
shalom – was ik om.’ Een indrukwekkende loopbaan volgde, hij is nu
hoogleraar in Utrecht.
Ook andere islamitische geschriften – de overgeleverde traditie (‘hadith’) van de Profeet, de Korancommentaren, de fatwa’s en de sharia –
legt Jansen helder uit. Eerder verscheen al De islam voor varkens, apen,
ezels en andere beesten, een soort populaire samenvatting. In 250 bondige
antwoorden krijgt de ongelovige een
goede eerste indruk. ‘Ik ben verbaasd
over het succes. Misschien wel omdat
het mijn dertiende boek is, haha.’
Tussendoor voerde hij een correspondentie met de radicale islamprediker Abdul Jabbar van de Ven. Onlangs verschenen deze Bombrieven bij
uitgeverij Van Praag. Jansen is sceptisch over de religieuze dialoog. ‘De
paus weet heus wel dat hij eigenlijk
een concurrentiestrijd voert met de
islam, zoals Coca-Cola met Pepsi.
Bovendien is het onzin om de Bijbel
en de Koran op één lijn te stellen. Wat
gij niet wil dat u geschiedt, doe dat
ook een ander niet, is de kern van het
christendom. Terwijl de centrale
boodschap van de islam luidt: bestrijdt het kwade. Op zichzelf een
sympathieke gedachte, tot jíj dat
kwaad bent.’
Hij doelt op de gewelddadige passages tegen ongelovigen, joden, overspelige vrouwen. ‘Wilders wil dat
moslims dat soort bladzijden uit de
Koran scheuren. Dat hoeft helemaal
niet, als ze die maar tot dode letter
verklaren. En bijvoorbeeld een goede
procedure invoeren voor steniging:
laat degene die zonder zonde is, de
eerste steen werpen…’
Jansen krijgt regelmatig het verwijt dat hij een te zwartgallig beeld
schetst van de Profeet. ‘Tja, het beeld
van Mohammed is nu eenmaal door
het filter van zijn legerkampen tot
ons gekomen. Als dat via religieuze
scholen was gegaan, zoals bij de joden, had dat een veel vreedzamer
beeld opgeleverd.’
Hij baalt dat in de media gesuggereerd werd dat hij aan Fitna meewerkte. ‘Dat zorgt voor veel ellende.
Hans Jansen: ‘Moslims steken in de trein hun duim op.’ KLAAS FOPMA/HH
Toch steken moslims in de trein hun
duim op. Ga zo door, zeggen ze. Ja,
soms schrijft eentje dat het slecht met
me zal aflopen. Maar de meeste dreigbrieven krijg ik van gepensioneerde
vredesactivisten, je ruikt de zure wortelsap gewoon.’
Bang is Jansen niet, moe wel. Dus
tankt hij even bij op zijn favoriete
Thaise eiland, Koh Noy. Misschien
neemt hij wel wat science fiction
mee. ‘Toen ik in Caïro woonde, kocht
ik voor een paar dubbeltjes tweedehands Arthur C. Clarke en Isaac Asimov. Best leerzaam hoor. Hoe de bemanning van de Enterprise in Star
Trek omgaat met aliens, doet me denken aan de Amerikanen in het Midden-Oosten. Die enorme goedwillende knulligheid...’ 1
@e?fccXe[j;`\g1
>cXdflii\^\\ik
=fkfËj1DXi`fK\jk`ef
›:fee`\GXcd\e_\i[\ebk
?l^f:cXlj›G`\ii\8l[`#
nfe[\ib`e[›?\k^\mf\cmXe
G`\k$?\`e;fee\i›;\i\mfclk`\
mXeÊ-/›B\\jmXeBffk\e#
=iXebI`abXXi[
>\bfq\ekfkY\jk\e`\ln\k`a[jZ_i`]k
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.......................................................................................................................................................................................................
RECENSIE | KINDERBOEK
CLEOPATRA
MAG BEST
GRAPPIGER
Wessel Poorthuis (11)
111
Het begint al op de voorkant, waar een
diamant staat te pronken, die er echt
in verwerkt is. Er zijn ook nog andere
edelstenen aan de boven- en onderkant, die zijn er ook in verwerkt. Het
boek gaat over Cleopatra, de machtigste vrouw van Egypte. Dit boek is het
dagboek van Nefret, een dienstmeid
van Cleopatra. Zij moet helpen met
jurken aantrekken en eten brengen. Zij
beleeft allemaal dingen, zoals: haar
eerste dag, een paar feestmalen en
nog veel meer.
Het dagboek gaat over de jaren 41 en
40 v.Chr., maar die jaartallen komen
niet in het boek voor. In het boek wordt
alleen gesproken over maanden en
dagen. Achterin staat ook nog wat
over hoe het verder ging. Daarna komt
nog een geschiedenis lesje :-). Daar
staat nog wat over Alexandrië, het
Egyptische leven, het Romeinse leger,
de familie van Cleopatra, het oude
Egypte en nog veel meer. De platen zijn
heel mooi, ze zijn ook heel groot en gedetailleerd. De platen zijn soms ook
bloederig. Bijvoorbeeld het plaatje
waar Julius Caesar vermoord is. Het
boek is heel anders dan andere geschiedenisboeken, daar worden de
dingen van buitenaf verteld. Hier heb
je het gevoel dat je bij de Egyptenaren
bent. Het wordt van binnenuit verteld,
want je ziet het vanuit de ogen van
Nefret, dat is wel speciaal. De woordenlijst op het eind is wel handig,
want soms staan er moeilijke woorden in, die je nog niet kent. Het is een
heel leuk boek, als je van geschiedenis
houdt. Als je niet van geschiedenis
houdt kun je dit boek ook lezen, misschien vind je geschiedenis toch wel
leuk. Er zouden wel meer grapjes in
mogen staan. Al ben je er snel doorheen, een aanrader! Maar het is niet
een boek dat je nog een keer leest.
Adèle Geras & Mark Robertson, Cleopatra, uitgeverij Gottmer
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.......................................................... ................................................................................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
..........................................................
Enfant terrible (1)
Enfant terrible (2)
Enfant terrible (3)
Smullen: de moeder van de meest controversiële Franse auteur, Michel Houellebecq,
doet een boekje open over zoonlief.
Houellebecq zelf heeft zijn moeder in de media altijd ‘that old slut of
a mother’ genoemd. In Elementaire deeltjes geeft hij de
moederfiguur haar achternaam en zet hij haar neer als een feeks.
In L’Innocente (de onschuldige) schrijft Lucia
Ceccaldi dat Michel het alleen kan goedmaken
door toe te geven dat hij een aartsleugenaar is.
Media
24
Film ‘Ik acteer voor een betere wereld’
Kate Hudson, niet langer
Als Kate Hudson lacht, breekt de
zon door. Maar achter de ontwapenende actrice uit luchtige zwijmelkomedies en het nieuwe avontuur
‘Fool’s Gold’, schuilt een heuse wereldverbeteraar.
Eric le Duc
LONDEN
...
Sophie Hilbrand zal wel weer winnen. BNN
Radio Radiobitches Awards 2008
Radiovrouwen in
het zonnetje gezet
Mediaredactie
AMSTERDAM
...
De tijd dat Jeanne Kooijmans en Isabelle Brinkman de grootste vrouwelijke talenten op de radio waren, is
definitief voorbij. De tijd dat alleen
de presentatrices geëerd werden voor
hun optreden trouwens ook, want
tijdens de Radiobitches Awards 2008
zullen ook de meest geweldige producers, nieuwslezers, regiobitches en
aanstormende talenten in het zonnetje worden gezet. De nominaties zijn
vergeven door professionals uit het
circuit.
Vanaf donderdag kan via de vorig
jaar gelanceerde site radiobitches.nl
worden gestemd, de prijzen worden
op 16 juni uitgereikt tijdens een
grootse show in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.
Als beste radio-dj tippen wij Marisa Heutink (Rock Of Ages / Arrow
Classic Rock), maar Sophie Hilbrand
zal wel weer winnen. Andere genomineerden: Annemieke Schollaardt van
3FM, Nora Romanesco van Radio 1
en Barbara Karel van 3FM. In de categorie beste producer kunnen we toch
echt niet om Maricha Kroeske heen,
die Michiel Veenstra vanaf Antarctica
zijn dagelijkse radioshow liet presenteren. Net als vorig jaar wordt ook dit
jaar één vrouw extra verrast met De
Oeuvre Award, voor de vrouw die uitzonderlijk veel betekend heeft voor
het radiolandschap. Tja, Jeanne
Kooijmans? 1
Jarenlang was ze ‘de dochter van’ actrice Goldie Hawn. Na haar doorbraak Almost Famous (2000) en luchtige komedies als Raising Helen en
You, Me and Dupree is ook Kate Hudson inmiddels een filmster met een
A-status. ‘Ik wist al heel jong dat ik
net als mijn moeder actrice wilde
worden’, zegt Hudson (29). ‘Als klein
meisje was ik gek op fantasiewerelden. Ik schreef verhaaltjes die ik met
de camera van mijn stiefvader (acteur
Kurt Russell, red.) verfilmde. Eigenlijk mocht dat niet, want hij was als
de dood dat ik z’n camera kapot
maakte. Omdat mijn ouders acteerden, lééfde ik op filmsets. Ik was daar
zo vaak, dat ik precies wist met welke
cameralens een scène was opgenomen. Logisch dus dat ik ook ben gaan
acteren en ik ben blij dat ik me red in
Hollywood. Het is een harde wereld
vol loze beloftes en kritiek waarin je
je constant afvraagt of je volgend jaar
nog wel werk hebt.’
De nieuwe film van Kate Hudson
is Fool’s Gold, een diepzeeduikavontuur waarin de actrice op zoek gaat
naar de schat van het gezonken fregat
Queen Dowry. Een romantische komedie ook, waarvan de opnames niet
zonder gevaar waren. ‘Het was inder-
Kate Hudson als Tess Finnegan in Fool’s Gold.
daad een paar keer kantje-boord,’ vertelt Kate, die vorig jaar scheidde van
Black Crowes-zanger Chris Robinson
en nu weer een setje vormt met acteur
Owen Wilson. ‘Een paar scènes zijn
gefilmd bij het Australische Fraser Is-
land. Op een ochtend moesten cast
en crew halsoverkop uit het water
worden gehaald, omdat er Irukandjikwallen waren gesignaleerd. Die zijn
zo groot als een pinda, maar het zijn
de giftigste kwallen die er bestaan.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
........................... ....................................... ....................................... ....................................... .....................................
Nederland 1
17.00
17:00
17:01
17:11
17:12
17:24
17:25
17:59
18:00
18:20
18:45
19:00
19:25
17.00
KRO Kindertijd
Adriaan
Juf plagen
Charlie & Lola
Niels geeft de koeien eten
Sesamstraat
EénVandaag
NOS Journaal
EénVandaag
NOS Sportjournaal
Lingo
Intensive Care
NOS Journaal
Blik op de weg
Opgelicht?!
Opsporing verzocht
22.00
22:30
23:00
23:55
17:00
17:05
17:35
18:25
18:55
19:25
19:55
20.00
20:30
20:55
21:20
22:00
22:15
22:50
23:20
23:55
Nederland 3
17.00
NOS Journaal
De Wonderverhalen
Dr. Quinn, medicine woman
That’s the question
Man bijt hond
Vroege vogels
Rail away
Netwerk
Ik mis je
Het elfde uur
22.00
20.00
20:00
20:30
21:10
21:50
Nederland 2
17:00
17:05
17:55
18:25
18:45
19:00
19:21
19:30
23:00
23:20
23:35
17:05
18:00
18:15
18:35
19:30
19:55
17.00
As the world turns
RTL Nieuws
Editie NL
RTL Boulevard
RTL Nieuws
RTL Weer
20.00
20:00
20:30
21:30
NOS UEFA Champions League
Goede tijden, slechte tijden
TV Makelaar
Herman den Blijker: Herrie in het
hotel!
22.00
22.00
NOS Journaal
Nova/Den Haag vandaag
De Verandering, tien jaar later
Ons een zorg
Kaaskoppen & Waterlanders
RTL 5
17.00
NOS Jeugdjournaal.nl
SpangaS marathon
AVRO ZipZoo: Worldwide
Het Klokhuis
NOS Jeugdjournaal
Nederland 3
ONM
NOS Journaal
De wereld draait door
20.00
20:15
RTL 4
NOS Sportjournaal
NOS Journaal
Raymann is laat
22:30
23:30
23:40
23:45
17:45
18:30
19:00
19:30
Jensen!
The king of Queens
Dharma & Greg
De Gouden Kooi
20.00
20:00
20:30
21:30
PostcodeLoterij: Deal or no deal
CSI: Miami
Life
22.00
22:30
23:15
23:45
Jensen!
De Gouden Kooi
PostcodeLoterij: Deal or no deal
Gordon Ramsay: Oorlog in de
keuken!
RTL Nieuws
RTL Weer
RTL Boulevard
Ten einde raad
Pauw & Witteman
NOS Journaal
Postcode loterij, 20.00 uur
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
........................... ....................................... ....................................... ....................................... .....................................
RTL 7
RTL 8
17.00
18:00
18:55
19:50
The A-Team
Baywatch
Allez allez Zimbabwe
17:25
18:15
19:05
JFK
20:00
20:30
20.00
20:30
SBS 6
17.00
Oprah Winfrey show
Dr. Phil
Een huis vol kleine etterbakjes
20.00
22.00
De bruiloft van...
Up close & personal
22.00
22:45
23:35
As the world turns
Oprah Winfrey show
17:30
18:25
19:00
19:20
Veronica
17.00
Monk
Hotel
Hart van Nederland - Vroege editie
Shownieuws - Vroege editie
17:20
17:45
18:40
19:35
Trauma centrum
House - dubbele aflevering
20:30
21:25
20.00
20:00
20:30
17.00
Will & Grace
Judging Amy
Gilmore girls
McLeod’s daughters
20.00
Desperate housewives
Dirty sexy money
22.00
22.00
22:30
22:45
22:50
23:20
23:55
JFK, 20.30 uur
Net 5
17.00
Hart van Nederland - Late editie
Piets weerbericht
Shownieuws - Late editie
Tienermoeders
De opvoedpolitie
22:20
23:15
Law & Order: Special Victims Unit
Law & Order: Special Victims Unit
17:15
17:35
18:00
18:30
19:00
19:05
19:30
20.00
20:00
20:30
Off centre
Jackass: The movie
22.00
22:20
23:05
23:40
Desperate housewives, 20.30 uur
Totally spies
Kim Possible
Seinfeld
According to Jim
Trick & Treat
Friends
Spin city
Eye opener
Oplichters ontmaskerd
Friends
Media
25
Talkshow
‘de dochter van’
Miley Cyrus moet door het stof
Mediaredactie
AMSTERDAM
‘Mijn zoontje heeft
me ertoe gezet
beter te zorgen
voor de wereld’
Ook had ik onderwaterscènes in nauwe zeegrotten. Het tij en de stroming
sleurden me daar van de ene kant
naar de andere. Eén keer was ik mijn
begeleider kwijt die m’n zuurstoffles
had. Gelukkig zag zij nog net op tijd
waar ik was.’
Toch haalde iedereen gezond en
wel de ‘wrap-party’ van Fool’s Gold:
geen film met Oscar-potentie, eerder
een tussendoortje voor een regenachtige namiddag. ‘Mee eens’, beaamt de
actrice. ‘Ik acteer ook niet voor roem
en lof, maar voor een betere wereld.
Mijn salaris steek ik grotendeels in
goede doelen. Eigenlijk heeft mijn
zoontje Ryder me ertoe gezet beter te
zorgen voor de wereld waarin we leven. Toen ik zwanger van hem was,
kreeg ik een lijst met dingen die ik
niet mocht eten. Ik ben me gaan verdiepen in de vraag waarom dat niet
mocht. Toen werd me duidelijk dat
we onze wereld verkrachten door de
zee leeg te vissen, voedsel te manipuleren, dieren te misbruiken... Daarom ook heb ik met haarstylist David
Babaii ‘WildAid’ gelanceerd, een lijn
haarproducten waarin geen zwavelzuren, conserveringsmiddelen en
dierlijke producten zijn verwerkt. De
opbrengst stoppen we in WildAid,
een organisatie die zich inzet voor
het milieu. Er moet echt wat gebeuren, want onze omgeving vraagt ons
beter met de wereld om te gaan.’ 1
Fool’s Gold, vanaf 1 mei in de bioscoop.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
........................... .......................................
Eén
17.00
Vrolijk Vlaanderen
Neighbours
Het journaal
De rode loper
Blokken
Het journaal
Man bijt hond
20.00
20:05
20:10
20:40
21:30
Het weer
Thuis
Kinderen van Dewindt
Eén wereld: Jonger dan je denkt
22.00
22:00
22:45
23:06
23:07
23:10
23:35
23:55
De 15-jarige tienerster Miley Cyrus
heeft wat uit te leggen – niet alleen
aan de Disney-stal waar ze haar roem
aan te danken heeft, maar ook aan
het Amerikaanse publiek. Vorige
week werden ouders in de Verenigde
Staten al onrustig vanwege enkele op
internet gepubliceerde foto’s waarop
Cyrus haar shirt omhoog trekt zodat
haar buik en beha te zien zijn.
Dat was nog tot daaraan toe, maar
nu de beroemde fotografe Annie Leibovitz het sterretje met het deugdzame imago voor de cover van Vanity
Fair heeft gefotografeerd, zijn de ra-
De tabel van Mendelejev
Het journaal laat
KENO-uitslagen
Het weer
Third rock from the sun
De rode loper
Man bijt hond
17:05
17:30
17:45
18:00
18:05
18:15
18:40
19:05
19:20
19:30
Kim Possible in het Disney festival
Miss BG
Rocket mijn raket
Go IV
Karrewiet
Pepperbollen
Carl2
George van de jungle
Karrewiet
H2O
20.00
20:00
20:40
21:10
21:40
Terzake
Pulling
Teen species
In Europa
22.00
22:15
23:05
23:45
The comet’s tale
Phara
Virus
pen pas goed gaar. Ouders uit heel
Amerika beklagen zich onder andere
online over de controversiële cover,
waarop een zwoel kijkende Cyrus gekleed is in alleen een laken.
Zo’n 3 miljoen meisjes tussen de 6
en 14 jaar kijken trouw naar de uiterst
brave serie Hannah Montana, waarin
Cyrus de hoofdrol vertolkt. Boze ouders zeggen dat de Disney-ster een
verkeerd signaal geeft en als rolmodel
meer verantwoordelijkheid zou moeten tonen. Cyrus heeft in het blad
People al haar verontschuldigingen
aangeboden, maar niks werkt natuurlijk zo goed als bij Oprah Winfrey op
de knieën vergiffenis vragen. 1
RTL8, 17.25
Co-productie
Canvas en VPRO in boeken
Mediaredactie
AMSTERDAM
...
Het is alweer ruim vijf jaar geleden
dat de VPRO een literair programma
maakte. Zeeman met boeken liep van
1997 tot 2002. Maar nu is het weer
zover, al wordt het een coproductie
met de Vlaamse zender Canvas. Nederlander Leon Verdonschot (foto
links), popjournalist en presentator
van het gefnuikte Wat Heet! en de Nationale Wetenschapsquiz, zal het nieuwe boekenprogramma samen met
Vlaming Jan Leyers presenteren. Het
is voor het eerst dat een Vlaamse en
een Nederlandse zender gezamenlijk
een kunstprogramma maken.
HH
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
....................................... .......................................
Canvas
17.00
17:00
17:35
18:00
18:10
18:35
19:00
19:40
...
+ UITGELICHT+
Great British Menu
Culinaire wedstrijd waarin 14 Engelse topkoks het tegen elkaar opnemen. Vandaag: Noord-Ierse vis.
BBC 2, 19.30
UEFA Champions League
Live verslag van de wedstrijd Manchester United - Barcelona.
Ned 3, 20.15
The Comet’s tale
Documentaire over kometen en
hun rol in volksgeloof en de wetenschap.
Canvas, 22.15
Het gesprek
Het nieuwe vooralsnog titelloze programma zal in eerste instantie dit najaar in acht afleveringen op de late
zondagavond op beide zenders uitgezonden worden.
Per uitzending worden onderwerpen als liefde en dood behandeld,
waarbij naar overeenkomsten en verschillen tussen opvattingen van Nederlandse en Vlaamse auteurs wordt
gezocht.
Doel is dat het programma een
soort ‘literair Holland Sport’ wordt
waarin op een ‘Hard Gras-achtige manier’ over auteurs met boeken gepraat
wordt, aldus Lennart van der Meulen,
de coördinator van Nederland2. 1
SPRAAKMAKEND NIEUWS
Volg het op depers.nl:
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
Dagbeeld
The Late Show met David
Letterman
Dagboek
Het debat
20.00
20.30
21.00
21.30
Dagbeeld
Een Politiek Gesprek
Uitgelezen
22.00
22.30
23.30
The Late Show met David
Letterman
Dagboek
FILMPJE – Feyenoord gehuldigd
op Coolsingel.
www.depers.nl/coolsingel
Ten einde raad
Zakenvrouw Annemarie van Gaal
als de vrouwelijke Breekijzer.
Ned 1, 22.30
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
........................... ....................................... ....................................... .......................................
BBC 1
BBC 2
17.00
17:00
17:15
17:35
18:00
18:15
19:00
19:30
19:55
The Cramp twins
Dinosapien
Blue Peter
Newsround
The weakest link
Nieuws en weerbericht
Regionaal nieuws en
weerbericht
Party election broadcast by the
Labour Party
20.00
20:00
20:30
20:57
21:00
Comedy Central
17.00
19:00
19:30
20.00
Eggheads
Great British menu
20.00
20:00
Snooker
That 70’s Show
Malcolm in the middle
8 Simple rules
The Fresh Prince of Bel Air
South Park
22.00
22.00
22:00
23:00
23:30
20:00
20:25
20:50
21:15
21:40
The age of terror
Later live...
Newsnight
22:05
22:30
23:00
23:25
23:50
Frasier
Family guy
That 70’s Show
Malcolm in the middle
8 Simple rules
The One show
EastEnders
Nieuws en regionaal nieuws
Holby City
Discovery Channel
17.00
17:05
18:00
18:30
19:00
Engineering the World Rally:
Monte Carlo or bust
How it’s made
How it’s made
Mythbusters: Archimedes death
ray
KELDER – Bekentenis in Oostenrijks misbruikschandaal.
www.depers.nl/kelder
20.00
20:00
21:00
Dirty jobs: Geoduck farmer
Really big things: Whale shark
rescue
22.00
22:00
23:00
Mega builders: Raising the roof: Rio
Stadium
Biker build-off
22.00
22:00
23:00
23:25
23:35
Waking the dead
Nieuws, regionaal nieuws en
weerbericht
Regionaal nieuws
The recruit
Malcolm in the middle, 20.25 uur
FILMPJE – Baby gooien goed voor
gezondheid.
www.depers.nl/gooien
26
Sport
Amerikaanse fans gaan uit hun bol: de VS winnen van Portugal (3-2) tijdens het WK in 2002. PICS UNITED
Major League Soccer Latijns-Amerikaanse immigranten stuwende kracht
Voetbal VS wordt volwassen
SIMON
KUPER
Er is iets vreemds aan de hand.
Noord-Amerika is dit jaar een echt
voetballand geworden. Dat heeft
niet zo zeer te maken met David
Beckham als wel met demografische veranderingen in de VS.
NEW YORK
...
Onder invloed van een grote hoeveelheid bier reden 2.300 voetbalfans
vorige maand uit het Canadese
Toronto naar de hoofdstad van de
Amerikaanse staat Ohio, Columbus.
Ze wilden de openingswedstrijd van
het seizoen van hun team, dat in de
Amerikaans/Canadese Major League
Soccer (MLS) uitkomt, bijwonen.
‘Met elke uitwedstrijd van Toronto
gaan er zo’n duizend mensen mee;
dat is nog nooit eerder gebeurd’, zegt
MLS-topman Don Garber verbaasd.
In 1999 stapte Garber, bekend om
zijn puntbaardje, over van American
football naar het voetbal. Nu zit hij
hier in een New Yorkse suite die uitkijkt op Fifth Avenue alsof hij topman
bij een echte Amerikaanse sport is. En
eigenlijk is hij dat ook. In het vorige
seizoen kwamen er gemiddeld zo’n
17.000 toeschouwers naar een wedstrijd. Dat is meer dan naar de fameuze North American Soccer League in
de jaren zeventig, en ongeveer evenveel als er tegenwoordig naar de NBAwedstrijden in het basketbal en de
NHL-wedstrijden in het ijshockey
gaan.
Garber beschrijft 2007 als ‘het
beste jaar in de geschiedenis van het
voetbal in de VS. Als het je lukt om
een wedstrijd in Toronto bij te wonen, zal je niet kunnen geloven dat
dit Major League Soccer is. Je krijgt
eerder de indruk dat het een Engelse
voetbalwedstrijd is, van de manier
waarop het publiek de spelers toe-
juicht tot de manier waarop het zich
gedraagt. Niemand staat op om een
hot dog en een biertje te halen, zoals
bij andere sporten in de VS.’
Elke wedstrijd van Toronto was
vorig jaar uitverkocht, al waren ze het
slechtst presterende team in de
League.
‘De grote waarde van
David Beckham is
dat hij de deur voor
MLS open zet’
In de jaren na de oprichting in 1996
voorspelde men dat de MLS het niet
zou halen. Op welk moment dacht
Garber dat het voetbal in de VS een
succes zou worden?
‘Bij het WK van 2002. Dat was een
schok voor me. De VS bereikten de
kwartfinale. Ik ging ’s ochtends naar
mijn werk en de mensen waren op
straat nog steeds aan het vieren dat
Amerika van Portugal had gewonnen. De kijkcijfers waren verbazingwekkend. Ik had nooit gedacht dat er
in Amerika zo veel aandacht aan de
sport zou worden besteed. Op dat
moment dacht ik, jongens, dit kan
wel eens heel groot worden.’
Het succes van het voetbal in de
VS is deels te danken aan de jeugd in
de buitenwijken, die in de jaren zeventig begonnen te voetballen, en
deels aan de ‘Nieuwe Amerikanen’.
Garber: ‘In de afgelopen tien jaar is de
immigratie naar de VS dezelfde stuwende kracht geweest die het ook ten
tijde van de eeuwwisseling was. De
meeste immigranten zijn uit het zuiden naar de VS gekomen. En die mensen zijn dol op voetbal. We moeten er
alleen voor zorgen dat ze hun loyaliteit verplaatsen van de clubs waar ze
in hun eigen land fan van zijn naar de
clubs hier.’ Er wordt geschat dat er nu
43 miljoen Latijns-Amerikanen in de
VS zijn, drie keer zoveel als in 1980 en
meer dan de bevolking van Spanje.
De golf Latijns-Amerikanen zorgde er
trouwens ook voor dat Garber zijn
grootste fout tot nu toe maakte. ‘Toen
ik in 2000 aantrad, zei ik dat we dat
we onmiddellijk een Mexicaanse
speler met een grote naam nodig
hadden. Ik haalde de raad van bestuur over om zes miljoen dollar uit
te geven aan een man met de naam
Luis Hernández. Dat was geldverspilling.’
Wat denkt hij van een wat bekendere importspeler? Op de vensterbank van Garber staat een poppetje
van Beckham. De Engelsman, die 32
miljoen euro per jaar schijnt te verdienen bij de LA Galaxy, krijgt in de
MLS de meeste media-aandacht.
Maar Garber heeft het niet zo veel
over hem. Zou dat komen omdat
Beckhams staat van dienst niet echt
geweldig is: maar één leagueoverwinning met Galaxy vorig seizoen?
‘Hij is in topvorm’, is Garbers tegenwerping. ‘Zeker de laatste tijd,
want hij is een groot deel van het jaar
geblesseerd geweest. Galaxy moet er
de hele tijd aan werken om het team
beter te maken. Ik weet dat David
daar net zo mee bezig is als de eigenaars van het team.’
Maar Garber ziet de voornaamste
waarde van Beckham als de man die
de deur open zet voor de MLS. ‘Hij
trekt de aandacht van voetbalkenners
in de hele wereld. En als ze dan wat
verder kijken, zien ze dat er meer is
dan alleen David. Er zijn zeven voetbalstadions, vier tv-stations, een tiental zeer succesvolle eigenaren, enzovoort. Al die dingen hadden kunnen
gebeuren zonder dat het iemand opviel. Maar nu zeggen spelers, eigenaren, media en sponsors: ‘Wat is die
MLS eigenlijk?’ Beckhams doelpunten worden over de hele wereld op tv
uitgezonden. David doet de deur
voor ons open.‘
De MLS betaalt Beckham trouwens geen 32 miljoen euro. Dat is
een theoretisch bedrag dat hij zou
kunnen verdienen als hij heel veel
sponsoraanbiedingen krijgt. Het salaris van David is vier miljoen euro,
aldus Garber. Dat is wel drie keer zoveel als sommige MLS-teams in totaal verdienen, maar niet echt bijzonder in de Amerikaanse sportwereld.
De MLS huurt nu bij voorkeur Latijns-Amerikaanse sterren als de
Mexicaan Cuauhtémoc Blanco in.
Dat werkt goed.
Er komt een assistent binnen met
een recent nummer van het tijdschrift
Sports Illustrated. Er staat een vooruitblik van het MLS-seizoen in, een verhaal over Blanco en zelfs een column
over voetbal. ‘Dat is nog nooit eerder
gebeurd’, zegt Garber. ‘Maar we hebben de code voor voetbal in dit land
nog niet gekraakt. We zijn nog maar
zo kort bezig. Als we blijven groeien,
twijfel ik er niet aan dat we net zo veel
succes zullen krijgen als de andere
grote sporten in de VS. 1
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.......................................................................................................................................................................................................
Pijn
I
FLORIS JAN
BOVELANDER
k knijp mijn billen samen, hou
mijn adem in en wend mijn hoofd
af. Ik meen zelfs een kleine spontane ai uit mijn eigen mond te horen. Heikki Kovalainen is net met zijn
McLaren met een vaartje van bijna 250
kilometer per uur rechtdoor gereden,
waarbij een bochtje naar rechts beter
op zijn plaats geweest zou zijn. Nu zie
ik alleen nog een achtervleugel en zijn
achterwielen uit een berg met roodwitte autobanden steken. Eigenlijk
wil ik wegzappen, even veilig naar het
snooker, of kijken of Thomas Dekker
Bastenaken al heeft gerond. Verbaasd
en opgelucht haalt iedereen adem als
Heikki een paar minuten laten met de
duim omhoog voor controle naar het
ziekenhuis wordt afgevoerd. Hij zal
volgende week wel weer rijden. Het is
ongelofelijk hoe vaak het net goed
gaat in de sport.
Als ik tegenwoordig naar hockeywedstrijden kijk, kan ik bijna niet geloven
dat er zo weinig echte ongelukken gebeuren. Als Taekema en de zijnen de
bal met volle kracht richting goal slingeren, is het keer op keer een wonder
dat er niemand geraakt wordt. Het gebeurt zo weinig dat het geen toeval
meer kan zijn. En het ís ook geen toeval. Topsporters zijn van jongs af aan
opgegroeid met de gevaren en de snelheid van de sport, sporters leren met
gevaar omgaan.
Jij zal wel veel mensen het ziekenhuis
ingeslagen hebben, krijg ik nogal eens
te horen. Als cornerschutter heb ik jaren van een meter of tien op volle
kracht tegen keepers en lijnverdedigers aan geslagen. Toch is het maar
één keertje echt fout gegaan. Ja, ik heb
wel eens vaker een keeper pijn gedaan, een helm kapot geslagen waarna er een bloedend hoofd onderuit
kwam, maar dat schaar ik onder slecht
materiaal en kleine ongemakken. Eén
keer heb ik iemand echt geraakt. Tijdens de halve finale van de Olympische Spelen in Seoul raakte ik de mooie
blonde Duitse international Stephan
Blöcher hard op zijn hoofd. We deden een cornervariant waarbij ik om
de stopper heen moest lopen. Ik
kwam verkeerd uit met mijn passen
en ik raakte de bal en vervolgens de
Duitser op zijn kop. Hij zakte als een
pudding in elkaar.
Maar ook hij stond na een paar spannende minuten op, zij het wankelend. Hij miste wel de olympische finale door die klap. Wij overigens
ook, want nog een beetje versuft van
het incident liet ik mijn man nog
geen vijf minuten later scoren. Dat
deed pas pijn. 1
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
............................................................................... ....................................... ...............................................................................
Een uitgave van
Mountain Media BV
Anthony Fokkerweg 61
1059 CP Amsterdam
tel: 020 - 3460560
fax: 020 - 3460596
www.depers.nl
[email protected]
[email protected]
[email protected]
oprichter: Cornelis van den Berg
hoofdredacteur: Ben Rogmans
adjunct-hoofdredacteuren:
Frank Poorthuis, Dirk Koppes
Dagblad De Pers wordt in een aantal plaatsen dagelijks
bezorgd door Interlanden. Ontvangt u dagelijks De Pers en
heeft u klachten over de bezorging? Bel: 0900-0708 (lokaal
tarief) of kijk op www.bezorgingdepers.nl
Sport
27
Vechtsport Knokken tegen een slecht imago
Het schaakspel van Hoost
Kickboksers zijn agressieve jongens met weinig hersenen. Tenminste,
dat denken veel mensen. Wie Ernesto Hoost kent, weet wel beter.
Ernesto Hoost (42) vecht al jaren tegen het slechte imago van zijn sport
K-1. Vorige week kreeg hij een lintje.
Eindelijk erkenning?
Er valt iets op als je mensen over Ernesto Hoost hoort praten. Iedereen
die hem ken kent, zegt dat hij ‘lekker
gewoon is gebleven’ en dat het ‘zo’n
aardige man is’. En wat het meest eruit
springt: dat hij zo intelligent is.
Eigenschappen die mensen blijkbaar niet verwachten bij een K1-vechter. Het zullen wel domme jongens
zijn, die kickboksers, denkt iedereen.
Van die agressieve types met twee hersencellen. Ach, Hoost kan er wel om
lachen. Hij weet als geen ander hoe
slim je moet zijn om goed te zijn in
zijn sport. Niet gelijk op je tegenstander gaan inhakken naar rustig aftasten, hier en daar een stootje plaatsen,
geduld hebben tot het juiste moment
komt om toe te slaan.
K-1 is misschien wel te vergelijken
met schaken, vindt Hoost. ‘Vroeger
nam ik wel eens een schaakbord mee
als ik in het buitenland moest vechten, om ‘s avonds in het hotel de tijd
te doden’, vertelt hij. ‘Op een avond
komt Mirko Crocop, de Kroatische
vechter, de lobby ingelopen. Of ik zin
heb een potje tegen hem te schaken.’
De twee spelen en Hoost wint. In de
ring had Crocop ook al van Hoost
verloren. ‘Later kwam ik hem nog
eens tegen. Dat hij het gevecht van me
had verloren vond hij niet leuk natuurlijk, maar het stak hem meer dat
ik ook met schaken van hem had gewonnen. 1
Jeroen Gunter
HOORN
...
Als Ernesto Hoost een voetballer was
geweest, had hij vele malen op het
bordes aan het Leidseplein gestaan,
was hij toegejuicht door een afgeladen Coolsingel en had hij koffie gedronken met koningin Beatrix. Maar
Ernesto Hoost is geen voetballer, hij
is kickbokser en kickboksers komen
nooit bij de koningin. Op kickboksers staat ook nooit iemand te wachten als ze na een lange reis terugkomen op Schiphol, in de ene hand de
koffer, in de andere een trofee. Geen
vervelende fotografen die het vermoeide gezicht met flitslicht teisteren, geen opdringerige handtekeningenjagers. Gewoon de auto in en naar
huis, slapen.
Hoost laat zijn handen zien. Grote
verweerde knuisten. Alsof hij wil zeggen: ik heb het allemaal zelf gedaan,
met deze blote vuisten. Vier keer winnaar van het K-1-kampioenschap (zie
kader), alsof Johan Cruijff vier keer
wereldkampioen is geweest en Michael Boogerd vier keer de Tour de
France heeft gewonnen.
In Japan weten ze wel wie Hoost is.
Daar kent iedereen hem, daar kan hij
niet over straat zonder te worden aangeklampt door hordes enthousiaste
mensen. Maar als een sporter die alles
heeft gewonnen niet de erkenning
krijgt in zijn thuisland, dan steekt
het.
Beste K-1-vechter ooit
Hoost weet als geen ander hoe belangrijk het is op het juiste moment te wachten om toe te slaan. MICHAEL KOOREN/HH
Erkenning
De tijden lijken te veranderen. Vrijdag kreeg hij in zijn woonplaats
Hoorn een lintje opgespeld door burgemeester Onno van Veldhuizen.
Opeens zat Hoost tussen een notaris
en een bankier. Dat was een ongewoon gezicht: de grote kickbokser,
strak in pak, tussen al die notabelen.
‘Je naam moet in de annalen van de
sport met gouden letters worden geschreven’, had de burgemeester gezegd toen hij de onderscheiding bij
Hoost opspeldde.
In de zaal zat ook Eric Lücke, directeur van de plaatselijke Rabobank en
bewonderaar van Hoost. Hij had vele
malen overwogen om eens wat met
sponsoring te doen in de K1. Maar
voorlopig was het daar nog te vroeg
voor, wist hij. De vechtsport heeft nog
altijd een dubieus imago in Nederland. Daar kun je bij een bank niet
mee aankomen. Want K-1, dat is toch
die sport waar twee opgepompte uitsmijters elkaar kapot meppen in een
ring, toegejuicht door criminelen?
Van dat imago is moeilijk af te komen, weet Hoost, hoe oneerlijk het
ook is. ‘Als er bij een voetbalwedstrijd
een tribune afbrandt, wordt toch ook
de voetbalsport zelf er niet op aangekeken?’, vraagt hij zich af.
Dat hij nu een lintje heeft gekregen, vindt hij mooi, maar het betekent nog niet dat er definitieve erkenning is. Hij wil niets afdoen aan de
prijs, maar heeft het gevoel dat hij er
veel meer voor heeft moeten doen
dan veel andere sporters die een ko-
ninklijke onderscheiding hebben
ontvangen. Neem Michael Boogerd,
die heeft ook een lintje gekregen,
maar wat heeft hij nu gewonnen? Altijd tweede geworden.
Zo gewoon gebleven
‘Ach, soms ben ik ook te negatief’,
zegt Hoost even later in de auto op
weg naar een persconferentie. ‘De
laatste jaren is er al heel wat veranderd. Zo’n lintje maakt veel uit. Ik
ben er hartstikke trots op.’
K-1 is een vechtsport die technieken van onder andere het thaiboksen, taekwondo, karate, kungfu, kickboksen en het traditionele
boksen met elkaar combineert.
Ernesto Hoost won in zijn carrière
maar liefst vier keer de K-1 World
Grand Prix in Japan, de hoogste
prijs in de K-1-sport. Zijn bijnaam
luidt Mr. Perfect, omdat hij de verschillende vechttechnieken tot in
de finesse beheerst. Hoost nam in
2006 afscheid van de sport.
Over Hoost wordt momenteel een
biografie geschreven door journalist Jens Olde Kater. Het boek, dat
de titel Mr. Perfect draagt, verschijnt 13 januari 2009.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
..................................... ....................................... ....................................... ....................................... ......................................
111
Aad de Mos en Vitesse
per direct uit elkaar
De wegen van Aad de Mos en Vitesse
scheiden per direct. Na een gesprek
bleek dat beide partijen geen vertrouwen meer hadden in samenwerking. De 61-jarige De Mos had nog
een contract tot medio 2009. Hij was
twee seizoenen actief bij Vitesse, dat
twee keer als twaalfde eindigde.
Daarmee is hij statistisch een van de
slechtste Vitessetrainers aller tijden.
111
Organisatie Henninger
Turm weert Liquigas
Liquigas staat donderdag niet aan de
start van Rund um den Henninger
Turm. De organisatie van de Duitse
wielerkoers weert de Italiaanse ploeg
vanwege het contracteren van Ivan
Basso, die een schorsing van twee jaar
uitzit wegens betrokkenheid bij het
dopingschandaal Operación Puerto.
De handelwijze van Liquigas is in strijd
met het antidopingprogramma van de
organisatie van de Henninger Turm.
111
Zwemestafetteploeg mag
alsnog naar de Spelen
De estafetteploeg op de 4x100 meter
vrije slag mag toch naar de Spelen in
Peking. NOC*NSF heeft besloten het
kwartet zwemmers af te vaardigen
hoewel het officieel niet voldeed aan
de eis van de olympische sportkoepel.
Van het viertal Pieter van den Hoogenband, Mitja Zastrow, Robert Leijsen en
Bas van Velthoven kwam alleen de
laatste niet tot de limiet van 50,21.
111
Haase verslaat Mirnyi
met gemak in Barcelona
Robin Haase heeft zich geplaatst voor
de tweede ronde van het Masters Series-toernooi in Barcelona. De Nederlander was in 53 minuten klaar met
Max Mirnyi: 6-2, 6-2. In de volgende
ronde stuit hij op Tommy Robredo.
111
Vergoossen: ‘Als ik bleef,
was het Gomes of ik’
Sef Vergoossen is ‘zwaar teleurgesteld’ in Heurelho da Silva Gomes. Dat
zei de voormalige PSV-trainer gisteravond in FC Het Gesprek. Vergoossen
vindt dat de keeper geen kritiek had
mogen geven in VI, vorige week. Gomes sprak over een voorval tussen de
trainer en Aissati, die niet in de laatste
minuut van de wedstrijd tegen De
Graafschap, bij een stand van 4-1, wilde invallen. Op verzoek van onder
meer Gomes zag de Limburger toen af
van het nemen van maatregelen, omdat de spelers bang waren voor publicitaire gevolgen. Als Vergoossen na de
zomer nog trainer van PSV was gebleven, was de club voor een keuze tussen hem en Gomes komen te staan:
‘Daar was het wel op neergekomen,
absoluut.’
JOHN CLAESSENS
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.......................................................... ............................................................ ...............................................................................
Watermoeheid
ADO-moeheid
Ziekenhuis-moeheid
Moniek Nijhuis stopt per direct met topzwemmen. De 20-jarige Amsterdamse wil zich na het
mislopen van de Spelen op haar studie richten.
Peter Hofstede vertrekt per direct bij ADO Den
Haag. De technisch manager kan zich niet
vinden in de nieuwe structuur van de club.
Formule 1-rijder Heikki Kovalainen heeft gisteravond het
ziekenhuis in Barcelona verlaten na zijn crash in de GP van Spanje.
De Fin vloog zondag met 250 kilometer per uur uit de bocht.
Coop supermarkten
zijn bewust beter!
Als eerste en enige supermarkten in Nederland bieden Coop en Supercoop
varkensvlees
met het
milieukeur...
maximale smaak,
minimale calorieën
De voordelen
op een rijtje:
s
s
s
s
Milieuvriendelijk
Diervriendelijk
100% Nederlands
Gecontroleerd en
gecertificeerd
s Gegarandeerde
kwaliteit
Zoek je naar balans tussen lekker en gezond? Dan zijn de Optimel
zuivelproducten iets voor jou. Optimel heeft alles, maar niets teveel.
De lekkere yoghurt, drinkyoghurt, kwark, vla en smoothie hebben een
maximale smaak en minimale calorieën, omdat ze 0% vet bevatten
en er geen suiker aan is toegevoegd. Daarnaast is er Optimel Control,
een steuntje in de rug voor mensen die minder willen eten. Kijk voor
meer informatie op www.optimel.nl.
Optimel. Het mooiste gewicht is evenwicht.
n.
ë
e
i
r
o
l
a
c
et en
v
r
e
d
n
i
50% m k aan goede vetten.
Rij
www.coop.nl
www.supercoop.nl

Vergelijkbare documenten