Lees verd

Commentaren

Transcriptie

Lees verd
40 | BELEGGINGSFONDSEN
GRIEKENLAND BOEKTE SINDS MEI 2012 GROOTSTE KOERSHERSTEL
SPANJE LIJKT TE
HERRIJZEN
De PIGS-landen hebben sinds Mario Draghi in juli 2012 de woorden 'whatever it takes' uitsprak, een fraai herstel doorgemaakt. Alleen Portugal blijft
achter op het Europese gemiddelde. Het krachtige herstel van Spanje is
opmerkelijk. De economische cijfers zijn daar nu het minst negatief.
tekst: Harry Geels, partner Inmaxxa
D
e PIGS-landen hebben het sinds de
kredietcrisis bijzonder zwaar gehad.
De Griekse aandelenbeurs verloor
90%. De Italiaanse en Portugese beurzen
kenden een verlies van 60% en die van Spanje 55%. Maar sinds Draghi in juli 2012 zei dat
hij er alles aan zou doen om de euro(zone)
overeind te houden hebben ze een fraai herstel doorgemaakt, met uitzondering van
Portugal dat achterbleef op het Europese gemiddelde. Spanje herstelde vanaf de bodem
in mei 2012 met 68%, Italië met 44% en Griekenland met 97% (Portugal met 34%).
In de rubriek Beleggingsfondsen hebben
we tweemaal eerder aandacht besteed aan
de PIGS-landen. In januari 2012 – dus ruim
een halfjaar voordat Draghi zijn 'whatever it
takes' uitsprak − noemden we het instappen
in de aandelenmarkten van de PIGS-landen
nog een gok. Er was economisch gezien weinig positiefs te melden. Overigens vonden
we de gok met een 90%-daling van Griekenland vanuit een contrair oogpunt nog enigszins verantwoord. In januari van dit jaar constateerden we in deze rubriek dat de koersen
van de PIGS-landen aardig aan het oplopen
waren en dat beleggers mee konden liften
op die stijgingen, met de kanttekening dat
vroeg of laat de inherente zwakte van de
PIGS-landen weer naar boven zou komen.
Tot op heden zit er nog altijd stijgend momentum in de koersen.
TWEE PROBLEMEN
De nog altijd bestaande inherente zwakte
van de PIGS-landen kent grofweg twee oor-
DE BETERE BELEGGINGSFONDSEN VAN DE PIGS-LANDEN
IS
Italië
AXA WF Fram. Italy
Fidelity Italy
Schroder ISF Italian Equity
Griekenland
Eurobank EFG (LF) Eq-Flex Style Greece
Eurobank EFG (LF) SP Blue Chips
Lyxor ETF FTSE ATHEX 20
Portgual
BPI GIF - Iberia
ComStage ETF PSI 20
Spanje
Fidelity Iberia
Bestinver Iberian
SSgA Spain Index Equity Fund
6,77
6,51
5,80
1 jr
29,0
33,3
27,3
rendement
3 jr
7,9
7,1
5,6
5 jr
10,7
9,8
6,1
-0,51
-0,54
-0,70
LU0087656699
LU0048584766
LU0067016716
7,67
6,29
3,01
56,7
19,7
29,4
9,7
5,6
-22,1
12,4
4,6
-23,7
-0,41
-0,57
-0,99
LU0385659072
LU0330258152
FR0010405431
7,49
5,56
27,1
17,2
0,1
-5,1
6,6
-0,93
-1,09
LU0292622254
LU0444605215
8,39
7,14
5,18
34,3
37,3
30,8
10,3
6,5
0,8
12,4
9,7
5,9
-0,52
-0,66
-0,78
LU0115765678
LU0389174128
FR0000018376
bron: Morningstar Direct, Inmaxxa-multimanagerplatform
IR
ISIN
peildatum: 27 september 2013
IS: Inmaxxa-score: objectieve score (0-10) berekend op basis van 25 prestatiefactoren IR: Information Ratio, meet hoeveel outperformance een beleggingsfonds heeft ten opzichte van de benchmark, gecorrigeerd voor risico’s rendement: in procenten,
geannualiseerd, in euro's en inclusief dividenden
BELEGGERS BELANGEN | 18 oktober 2013
zaken: de zwakke staat van het bankwezen
en de lastige concurrentiepositie doordat de
euro voor de PIGS-landen eigenlijk te duur
is. Punt van zorg is ook de verwevenheid
van de vier staten met hun eigen bankwezen. De banken zijn dé grote opkopers van
staatspapier uit hun eigen land. Mede aangespoord door de ECB hebben de banken
eigen staatspapier gekocht om de rente op
de staatsleningen onder controle te houden.
Het staatspapier konden ze vervolgens bij
de ECB aanbieden als onderpand om tegen
0% te lenen. Het opkopen van leningen is
belangrijk om te voorkomen dat de rentelasten te hoog oplopen. Het wel en wee van het
bankwezen hangt dus af van die van de staat
(en vice versa). Mocht er op enig moment
toch een keer afgestempeld moeten worden
op staatspapier, dan sleurt dat het bankwezen mee.
Positief is dat de PIGS-landen (voorzichtig)
bezig zijn met noodzakelijk geachte herstructureringen in de economie en sociale
zekerheid. Dit neemt echter tijd, omdat hiertegen maatschappelijke weerstand bestaat.
Dat de Portugese aandelenbeurs achterblijft
komt doordat Portugal de meeste moeite
heeft met het doorvoeren van de herstructureringen. Bij Griekenland zouden eindelijk
de eerste lichtpuntjes van alle hervormingen
te zien zijn. De vermaarde hedgefondsbeheerder John Paulson berichtte recent dat
hij diverse belangen in Griekse banken heeft
genomen. De Griekse economie doet het
volgens hem steeds beter en in het kielzog
hiervan zou het bankwezen profiteren, zo zei
Paulson tegen de Financial Times. Hij heeft
belangen genomen in Alpha en Piraeus, de
twee Griekse banken die de crisis in het land
het best hebben doorstaan. Volgens het Financieele Dagblad zouden ook andere hedgefondsen hun blootstelling aan de Griekse
bankensector hebben vergroot. De strategie
van de diverse hedgefondsen laat zich dan
ook het beste omschrijven als: 'no guts, no
glory'. Aan de andere kant, de dalingssnelheid van bijvoorbeeld de economische groei
of industriële productie neemt wel zienderogen af en technisch lijkt zich een bodem in
de beursindices te voltooien.
SPANJE VERSUS ITALIË
Sinds de bodem in mei 2012 is het herstel
van Spanje het opmerkelijkst (+68%). Vlak
voor die bodem vroeg de vierde bank van
Spanje, Bankia, nog een 'bailout' van €19
miljard aan en werd duidelijk dat het hele
Spaanse bankensysteem overheidsondersteuning nodig zou moeten hebben. Bankia
BELEGGINGSFONDSEN | 41
MSCI PIGS-LANDEN EN EUROPA
GOKKEN OP DE REDELIJKHEID VAN ITALIAANSE POLITICI
Schroder ISF Italian Equity
I
O Europa O Spanje O Portugal
OItalie
OGriekenland
Spanje is weer bijna terug op het Europese
gemiddelde.
bron: Morningstar/MSCI
zorgde ervoor dat de aandacht van beleggers verschoof van Italië naar Spanje. Het
verschil in rente tussen Spanje en Italië liep
snel op, tot 1,1%. Begin 2012 betaalde de
Italiaanse staat nog bijna 2 procentpunt
meer rente. Recent is het beeld weer omgeslagen. Beleggers richten hun pijlen nu
op de politieke instabiliteit van Italië en de
gegevens van Eurostat waaruit blijkt dat de
economische krimp van Italië nu groter is
dan die van Spanje. Ook bleek dat de groei
van de industriële productie in Italië weer
iets terugviel, terwijl die in Spanje weer iets
verbeterde. De groei in industriële productie
in beide landen is nog steeds negatief, maar
de dalingssnelheid neemt af, net als in Griekenland. De export van Spanje groeit nu ook
sneller dan die van Italië. De EU heeft Italië
gewaarschuwd dat de politieke instabiliteit
het prille herstel niet in de kiem mag smoren. Daniele Antonucci van Morgan Stanley
verwacht geen 'sell-off' van Italiaanse staatsobligaties, maar hij heeft wel vier scenario's
uitgeschreven voor het geval het huidige kabinet onder leiding van Enrico Letta sneuvelt op de plannen om te herstructureren.
Het is veelzeggend dat het scenario waarin
het huidige kabinet met het parlement een
langetermijnafspraak over de hervormingen
weet te maken met slechts 10% het minst
kansrijk wordt ingeschat.
Kortom, achteraan in de race fietsen de vier
PIGS-landen, met voor het moment Griekenland en Spanje aan kop. Beleggers kunnen 'gokken' op aansluiting bij het peloton
en het huidige momentum in de koers ondersteunt dit. De landen hebben echter nog
een lange weg te gaan. <
talië blijft door politieke instabiliteit
een moeilijk land om in te beleggen.
Volgens Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2013 behoort
de Italiaanse beurs tot de slechtst
presterende beurzen ter wereld.
Sinds 1900 geven Italiaanse aandelen
slechts 1,8% reëel rendement per jaar.
En dat is beduidend minder dan de
Nederlandse (4,9%), Spaanse (8,4%)
en Amerikaanse (6,3%) aandelen over
dezelfde periode. Na Duitsland en
Oostenrijk, die te lijden hebben gehad van twee hyperinflatieperioden,
heeft Italië ook nog eens de slechtste
reële staatsobligatierendementen laten zien. Het land heeft gemiddeld
ook altijd de hoogste inflatie en de
zwakste valuta gehad van alle 22 landen die in het Yearbook worden bijgehouden (Griekenland hoort daar voor
de goede orde niet bij). De Italiaanse
aandelenbeurs is wat betreft marktkapitalisatie de twintigste beurs ter wereld, de obligatiemarkt na die van de
VS, Japan en Duitsland en het VK de
vijfde. Dat moeten we de Italianen wel
nageven: ze hebben, als pioniers in
bankieren, een goed ontwikkeld financieel systeem. Ze hebben van de vier
PIGS-landen ook het grootste aanbod
van beleggingsfondsen.
Wie gokt op verder economisch herstel en politieke besluitvaardigheid
IN DE SLIPSTREAM
(een scenario met 10% kans volgens
Morgan Stanley, zie het hoofdverhaal)
kan een van de drie fondsen uit de
tabel op de linkerpagina kopen. We
hebben vanwege de slechte 'passieve'
resultaten in Italië een voorkeur voor
een actief beheerd fonds. Daarbij gaat
onze voorkeur uit naar het fonds van
Fidelity, dat begin dit jaar werd besproken. De tweede keus is het fonds
van Pioneer. Het Schroder ISF Italian
Equity is een goede derde.
Het laatste fonds heeft behoorlijk te
lijden gehad onder de nodige beheerderswisselingen. Met het aantreden
van Nicholette MacDonald-Brown in
september 2011 kreeg het de derde
beheerder in vijf jaar. MacDonaldBrown had bij haar aantreden ook
geen directe ervaring met de Italiaanse beurs (tot augustus 2011 was
ze fundamenteel analist bij Goldman
Sachs, voor de Europese industrie, infrastructuur en toerisme). De beheerder kan natuurlijk wel bogen op een
van de grootste analistenteams in Europa, aangezien Schroders een van de
grootste vermogensbeheerders in Europa is. In vergelijking met de vorige
beheerder van het fonds, Riitta Hujanen, wordt het beheer nu minder bepaald door kwantitatieve screenings
en meer door bottom-up fundamentele analyse.
TOP-10 HOLDINGS
Eni SpA
UniCredit SpA
Snam SpA
ENEL Ente Nazionale per L'Energ Elet SpA
Brembo
Intesa Sanpaolo Rsp
Assicurazioni Generali
Atlantia
Pirelli & C
Marr
IN%
8,96
8,01
5,19
4,98
4,06
3,49
3,47
3,43
3,32
3,24
O MSCI Italy OSchroder ISF Italian Eq.
Schroder kende een grote 'drawdown' in de
kredietcrisis, maar blijft de index ruim voor.
ZIE VOOR DE WEBLOGS VAN
HARRY GEELS:
BELEGGERSBELANGEN.NL
bron tabel en grafiek: Morningstar/MSCI
18 oktober 2013 | BELEGGERS BELANGEN

Vergelijkbare documenten