Foto - DorpsVizier

Commentaren

Transcriptie

Foto - DorpsVizier
DorpsVizier
BEEKBERGEN - LIEREN - OOSTERHUIZEN
E D I T I E 5 - D O N D E R DAG 5 M A A RT 2 0 1 5 - a l g e m e e n @ d o r p s v i z i e r. n l - w w w. d o r p s v i z i e r. n l
Ere-bier voor vader en zoon Blom
Ieder jaar wordt er door de
Apeldoornse Stadsbierbrouwerij
AWA’85, in samenwerking met het
oorlogsmuseum Collectie ‘40’45
in Beekbergen, een speciaal
eerbetoon uitgebracht aan iemand
die in de jaren 1940-1945 zijn of
haar bijdrage heeft geleverd aan
onze bevrijding. Het eerbetoon
bestaat uit een “Ere-bier” die
speciaal hiervoor gebrouwen is.
De afgelopen jaren was het erebier onder andere voor: “Murray
Parmiter, de eerste Canadese
soldaat die Apeldoorn binnen
kwam”. “De heer Schalk Toom
Sr. eigenaar van de Koninklijke
Drukkerij Apeldoorn” en in 2014
voor alle koeriersters die tijdens
de oorlog veelal op de fiets hun
werk deden voor het verzet in
Nederland. Voor 2015 is het erebier voor twee verzetsmannen uit
Beekbergen, de heer Evert Blom
en zijn zoon Hans. Tijdens de
oorlog waren beide aangesloten bij
de Beekbergse verzetsgroep Van
‘t Land. De verzetsgroep hield zich
bezig met de hulp aan geallieerde
piloten en joodse onderduikers.
Door verraad is uiteindelijk de
groep in 1943 door de Duitse
bezetter opgepakt. Zo ook de
vader en zoon van de familie Blom.
Beide hebben de oorlog niet
overleefd. Op 30 maart zal het
ere- bier worden aangeboden aan
de nazaten van de familie Blom.
Kindervakantiespelweekend
Uitvoering
Mondolia
Muziek- en amusementsvereniging Mondolia uit Oosterhuizen
houdt op zaterdag 14 maart
haar jaarlijkse uitvoering bij de
Nieuwe Zweep in Klarenbeek.
Dit keer verleent Muziekvereniging Klarenbeek haar medewerking. Aanvang: 19.30 uur. Wil
je de uitvoering bezoeken? Dat
kan. Er zijn toegangskaarten
beschikbaar. Ze kosten 5 euro
per stuk en je kunt ze bestellen
bij Riet de Koning, telefoon 0553600168 of per e-mail via [email protected]
70 jaar bevrijding Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen
Het bevrijdingscomité Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen heeft
het programma voor de viering van
70-jaar bevrijding van deze dorpen
zo goed als rond.
Donderdag 16 april om 9.00 uur is
de herdenking van Oosterhuizen
door de basisschool.
BEEKBERGEN – Op zaterdag 21
en zondag 22 februari werd het
eerste kindervakantiespelweekend in de boerderij gehouden.
Wat hebben de kids en begeleiding
genoten van dit heerlijke weekend.
Overdag oud Hollandse spelletjes
en lekker buiten geweest potje
voetballen met zijn allen. “Maar
dan”............. de avond “de playbackshow” weer terug in de boerderij.
Wat was dit genieten met elkaar!
Op vrijdag 17 april om 9.00 uur is
de herdenking van de drie dorpen bij het monument in Lieren
met medewerking van The 48e
Highlanders of Holland, de basisschool Prinses Juliana en de inwoners van de dorpen. Om 19.30 uur
is de herdenking ook voor iedereen met medewerking van The 48e
Highlanders of Holland Pipes and
Met in de jury Rikie Zegers, Kees Drums, sprekers en The Old Army
Heidema en Angela Bar, drie gene- Cars met hun legervoertuigen.
raties boerderij waar we erg trots
op zijn. Ze hebben er van genoten. Op zaterdag 18 april is de viering
De winnaars waren Bowien en Ma- van de bevrijding en zal om 10.00
rit Vels twee zusjes van elkaar. Met uur geopend worden door de heer
het liedje “ klaar voor de start” van de Graaf, oud burgemeester van
kinderen voor kinderen. Met dit
liedje hebben we de kids de volgende ochtend wakker gemaakt
(natuurlijk keihard aan gezet)
De winnaar van de eerste BemiVolgend jaar zeker weer!
vobon ter waarde van 25 euro is
de bijna 60-jarige Fred Westrik.
Er kwam een aardige mail van Anjo
Langenbach binnen via [email protected] die we hier afgedrukt hebben.
Beekvallei. Het project is veel te
interessant en de ontwikkelingen Beste mensen, Fred Westrik,
bevinden zich in ver gevorderd woont aan de Hageweg 4 te Beekstadium. De vereniging is over- bergen wordt 28 april 60 jaar.
tuigd van de haalbaarheid en ook Fred is zelf ook ondernemer, eerst
het belang den de noodzaak van vanuit huis en nu al een aantal jahet project. “We laten ons niet van ren in een kantoor, wel in Deventer.
de wijs brengen door andere par- Bedrijf: Westrik bouw adviesgroep.
tijen met andere belangen”. Met In deze lastige tijd lukt het hem volinmiddels ruim een verdubbeling doende werk te vinden en zijn bevan inschrijvingen zegt de vereni- drijf overeind te houden! Hij woont
ging te meer vastberaden te zijn al jaren in Beekbergen met veel
“om eigen betaalbare woningen plezier, met zijn liefste Joke, heeft
voor eigen starters” te realiseren. meegedaan eerder met de volleyVervolg zie pagina 3 bal en hij geniet vooral van mooie
Beekvallei in Politieke Markt Stadhuis
Project Beekvallei in Lieren, het
initiatief van de vereniging Betaalbaar Wonen in Beekbergen
en Lieren (BWiBL) komt donderdagavond 12 maart aan de orde
op de Politieke Markt in het Stadhuis in Apeldoorn. In een openbare bespreking komt de rol van de
gemeente bij het verleden van het
project aan de orde. Ook wordt het
vervolg van project Beekvallei besproken.
BWiBL heeft in januari laten weten zeker door te gaan met project
Apeldoorn. Dit zal gebeuren bij
de Boerderij aan de Tullekensmolenweg in Beekbergen, hier zullen
een expositie, foto’s en films ten
toon gesteld worden vanaf 1985
tot heden over de versieringen
en de enorme mooie en grote optochten. Om 11.00 uur zullen The
old Army Cars vertrekken voor
een rondrit door de dorpen langs
de drie monumenten die er zijn en
daar afgenomen door genodigden
en The 48e Highlanders of Holland
Pipes and Drums. Na terugkomst
zal er, zoals traditie geworden is,
boerenkool met worst geserveerd
worden, eerst voor genodigden en
daarna voor iedereen, net zolang
de voorraad strekt. Vanaf 14.30
uur zullen op het buitenpodium
het vrouwenkoor Oosterhuizen,
accordeonvereniging Ancona PJB
muziekver. City of Apeldoorn Pipes and Drums, Oosterhuuzens dialectkoor. Om 17.00 u is het einde
van de feesten.
Winnaar eerste Bemivobon
(liefst sterke) verhalen van mensen. Dus bij deze draag ik deze bijna 60 jarige op voor de Bemivobon.
Heeft u een leuk verhaaltje en/of
een leuke foto met als thema 60?
Laat het ons weten en maak dit
hele jubileumjaar kans op een van
de Bemivowaardebonnen van 25
euro.
Gastoptreden
De voorbereidingen voor de uitvoering zijn in volle gang en het
beloofd een gezellige afwisselende avond te worden. Dit jaar
speelt de jeugd van muziekvereniging Klarenbeek een aantal
nummers met het jeugdorkest
van Mondolia mee. Ook het
A-orkest krijgt medewerking
van Muziekvereniging Klarenbeek. Zes blazers van MVK
spelen een paar nummers mee.
“Een leuke en vooral mooie samenwerking” aldus voorzitter
Hugo Hoitink. De uitvoering
begint om 19.30 uur, in de zaal
van “De Nieuwe Zweep” te Klarenbeek. De zaal is om 18.30
uur open. Wil je de uitvoering
bezoeken? Bel voor toegangskaarten Riet de Koning, telefoon
055-3600168. Wil je meer over
de vereniging weten? Of wil je
lid/donateur worden. Kijk op
de website www.mondolia.nl of
neem contact op met Tina Wassink, secretariaat 06-12189061
of e-mail: [email protected]
com.
Jeugdleden gezocht
Door de overstap van een aantal oudere jeugdleden naar het
A-orkest zoekt de vereniging
jeugdleden. Wij leren de jeugd
muzieknoten lezen en op een
melodica spelen. Wil je weten
wat het jeugdorkest speelt,
zingt en welke showelementen
daarbij komen kijken? Kom dan
naar de uitvoering of kijk op
de website naar de compilatiefilmpjes van de uitvoering van
de jeugd op www.mondolia.nl/
mondoliaopyoutube. Natuurlijk
zijn ook leden/muzikanten van
harte welkom in ons A-orkest.
PAG 2 - E D I T I E 5 - D O N D E R DAG 5 M A A RT 2 0 1 5
Respect voor traditie,
ruimte voor vernieuwing
n voor
(H)eerlijk ete lbare prijs
een betaa
persoonlijk betrokken
À la carte restaurant | Familie en groepsbijeenkomsten
Diverse zalen en Grand café
gevoel en inlevingsvermogen
eerlijke prijs, geen provisies
Vera en Onno van Andel
wenz-uitvaart.nl
055 - 367 11 66
Anita Meekel
06-20121183
www.anitameekel.nl
EHBO, BHV reanimatie met AED,
EHBO bij kinderen
E-learning
Volg ons op
@ Lierderhoeve
Lierderhoeve
Zuivelservice
W. Hofman
Zowel in de winkel als in de wagen
bieden wij het volgende assortiment:
www.atromp.nl
www.lierderhoeve.nl
7361 TM Beekbergen T. 055-506 1458
SEI-erkend
Spoekweg 49
ZEKER VAN DUURZAME SERVICE
Kerkweg 1 | 7361 BD Beekbergen | T. 055 506 15 83
Het lekkerste brood
van de Veluwe!!
F. 055 506 19 01 | E. [email protected] | I. www.atromp.nl
Dorpstraat 48, Beekbergen
Tel: (055) 506 0951
v brood&banket van bakker Broer
v verse groente en fruit
v zuivel en kruidenierswaren
v voldoende parkeergelegenheid
Willem en Willemien Hofman
Dorpstraat 102 - Beekbergen - tel : 055-5061207
swinkels de jong
tandheelkunde, orthodontie en esthetiek
Welkom bij Tandartspraktijk
Swinkels & de Jong Beekbergen
Onze praktijk voor U
Boekhandel Beekbergen
Boeken, nieuw en 2 e hands,
ansichtkaarten, cadeautjes
Dorpstraat 84 - 7361 AX Beekbergen
055 506 02 70 - [email protected]
www.mooiboek.nu
www.facebook.com/www.mooiboek.nu
Wij zijn een tandartspraktijk bestaande uit 3 tandartsen,
baliemedewerkers, 3 assistenten en een mondhygiëniste.
U kunt bij ons terecht voor de algemene tandheelkunde en de
verzorging van uw gebit. Daarnaast behandelen wij graag
kinderen en kunt u bij ons terecht voor orthodontische
behandelingen en implantologie.
Wij nemen graag de tijd voor onze patiënten.
Onze praktijk is gevestigd aan de Arnhemseweg 507 te Beekbergen.
www.swinkelsdejong.nl
055-5061599 optie 2
PAG 3 - E D I T I E 5 - D O N D E R DAG 5 M A A RT 2 0 1 5
Vereniging Dorpsraad
Beekbergen en Lieren
Wandelpaden
Politieke
Markt Apeldoorn
en hebben
Raadsvergadering
maartnaar
2015 wandelroutes
Op maandag
23 februari
stap op 5weg
Tijd
Omschrijving
Lucia Albers, Pieter
de Mos en Lou-
rond Beekbergen.
Het Rode
Hert gehad Zijn er voorbeelden van dergelijis van Swam een
gesprek
met de gemeente
over
“wandelpake aansluitingen op wandelnet?
19.00-19.45
uur Petitie
schuilhutten
in het buitengebied
den”. Want watDeisMoriaen
er mooier dan te Ja, die zijn er. Bijvoorbeeld de Kovoet te dwalen
door de natuur
en bestemmingsplan
permolenroute
in Kootwijk
Wenum Wiesel
19.00-19.45
uur Informatieve
bijeenkomst
Radio
kennis te maken
met
mooie
dooren
de
route
door
het BeekberDe Rode Leeuw
kijkjes,
vergezichten
over
enken,
gerwoud.
In
totaal
zijn
er 11 routes
19.00-19.45 uur Notitie “Duiding omgevingsbeleid in Apeldoorn
de ongerepte Raadzaal
natuur. En dat vaak gereed of in voorbereiding. Door
heel dicht bij 1.huis
(in de buurt). Lucia Albers is in een notitie aan20.00 uur
Vaststellen agenda
Maar ook -helaasobstakels,
die gegeven dat wandelaars worden
2. Vragenuurtje
bewust of onbewust
in
de
loop
der
achtergesteld. Door heel Neder3. Actualiteitsvragen
jaren op oude 4.
looproutes
zijn
aanland
worden
fietspaden
en fietsa Eerste begrotingswijziging
MPB
2015-2018,
jaarschijf 2015
gebracht. In een
Nieuwsaangelegd.
De wandelaars
4. b eerdere
Hoop op een
standpuntroutes
gemeenteraad
windenergie
brief werd verslag
gedaan van en wandelrecreanten worden nog
Beekbergsebroek
4. c Benoeming
twee
leden niet
Raadzo
vanvoorzien.
Toezicht Stichting
AVOO
het gesprek met
Wandelnet
over
Struingebieden
4. d Reactie
op uitgangspuntennota
2016erGGD
het project “Stad
te voet”.
Doel -zo staat
in de notitie- zijn heel
4. e Vaststelling
van deze stichting
is om gebiedsgerichte
vanuit mooi,welstandskader
maar nietErve
deSprenkelaar
vervanging
e
4.
f
2
wijziging
APV
2014
het centrum van Apeldoorn wan- voor gewoon van huis naar iets
5. Afweging voor maatwerk t.b.v. herinrichting Westpoint
delroutes te ontwikkelen
naar de anders kunnen lopen met plezier.
6. Actualisatie woningbouwprogrammering Apeldoorn
buitenranden. 7.
Van
daaruit
kunnen Aandacht wordt gevraagd om bij
NIEGG koersbepaling
dan de dorpen
een wandelroute
bestemmingsplannen
rekening te
8. Vaststellen
grondprijzenbrief
2016
uitzetten. Wandelnet
is
bezig
met
houden
met
bestaande
en mis9. Vaststelling lange termijn agenda gemeenteraad
de
route
Apeldoorn
centrum
vis
schien
deels
verdwenen
paden
en
22.00 uur
Sluiting en drankje in de Burgerzaal
Apeldoorn zuid naar Beekbergen. die behouden of herstellen. Wat
Daar op aansluiten is de eerste was de onderliggende gedachte
Vervolg pagina 1
bij het gesprek met de gemeente:
- Heropening van oude wandelpaden, kerkepaden, schapendriften,
boswegen
- Recreanten en inwoners een recreatieve routing geven vanuit het
centrum van het dorp naar diverse
richtingen en omringende dorpen
- Aansluiten op bijvoorbeeld wandelnetroute
Gemeente en provincie steunen
initiatieven op dit gebied.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering, op 15 april, zal aandacht
worden besteed aan dit project.
Gesprek met bestuur SBNE
Op zaterdag 28 februari 2015
zijn Joop van der Meer en Pieter
de Mos aanwezig geweest bij de
bestuursvergadering van SBNE
(Stichting Behoud Natuurwaarden Enken). Geruime tijd geleden
was een vertegenwoordiging van
SBNE op bezoek geweest bij de
dorpsraad en dit was dus het tegenbezoek. Na een voorstelrondje
(wie zitten er aan tafel en met welke achtergrond) was er een rondrit over de enk en landgoed Spelderholt. Deelnemers waren Joop
van der Meer en Pieter de Mos
(dorpsraad) en Arnold Hofman en
Wouter Hiskemuller (SBNE). Door
SBNE werd tijdens de rondrit onder andere toelichting gegeven
op de aantasting van de waarde
Gemeentenieuws
Bouwen aan buurthulp
Zo luidt de titel van een boekje
dat we onlangs van de gemeente Apeldoorn hebben ontvangen.
In kranten, op radio en televisie en ook in de Nieuwsbrief van
de dorpsraad is in de afgelopen
maanden veel aandacht besteed
aan de participatiemaatschappij
en de gevolgen die dat zal hebben
op de samenleving. Door de gemeente Apeldoorn werden twee
jaar geleden al workshops georganiseerd die toen al inspeelden
op de voorziene ontwikkelingen
in mantelzorg (modern nabuurschap). Toen was nog niet in detail
bekend wat het concreet zou gaan
worden. Wat van gezinsleden, familie en buren en andere hulpverleners mocht worden verwacht.
Het boekje geeft inzicht hoe buurthulp kan worden georganiseerd en
waar speciaal op moet worden gelet om de kans van slagen zo groot
mogelijk te maken. En vooral veel
informatie over hoe het in dorpen
en steden al is georganiseerd.
Onderwerpen als privacy en veiligheid komen aan de orde. Zowel
voor de hulpverleners als de hulp
ontvangers. De maatregelen die
nodig zijn om continuïteit te garanderen. Allemaal onderwerpen die
van tevoren goed moeten door-
dacht. Het gezegde “Denkt aleer
gij doende zijt en doende zijnde
6
denkt dan nog” is ook hier van
toepassing. In een vorige Nieuwsbrief werd informatie opgenomen
over het project “Mijn buurtje” in
Oosterhuizen. Dat past naadloos
in “Bouwen aan buurthulp”. Al met
al zeker een onderwerp dat nader
onderzoek vereist.
Dorps
Vizier
Adverteren in
DorpsVizier
al vanaf € 25,= (ex. btw)
De vereniging roept iedereen op
naar het gemeentehuis te komen.
In november al heeft de vereniging
politieke vragen gesteld hoe het
kan dat ondanks eerdere beloften
en planningen Beekvallei niet eerder of minstens gelijk ter inzage is
gelegd ten opzichte van project
Ruitersmolen in Beekbergen. Door
de politieke fracties SGP, Groen
Links, Gemeentebelangen, PvdA,
VVD en CDA zijn vervolgens vragen gesteld over de voortgang van
beide woningbouwprojecten. De
vragen zouden voor kerst worden
beantwoordt worden maar dat
werd uitgesteld. Vervolgens trok
Sprengenland Wonen zich publiekelijk in januari terug uit Beekvallei; waarover BWiBL dus al eerder
aan de bel trok. Recentelijk heeft
het college de vragen beantwoord.
Saillant detail is dat Sprengenland
Wonen heeft aangegeven met
Beekvallei niet verder te mogen,
maar ondertussen blijkbaar wel
samen met dezelfde aannemer
Draisma bij Ruitersmolen doorgaat. Ruitersmolen kent minder
sociale woningen en is later begonnen.
Wat de vereniging betreft richt de
bespreking zich op het realiseren
van de betaalbare woningen. ‘Het
verleden is wel van belang, maar
daarmee hebben we nog steeds
geen huizen!” Van verschillende
kanten komt het signaal dat de
gemeente als alternatief huizen
op eigen grond bij de coöperatie
overweegt; het zou dan om 6 woningen op het voetbalveldje gaan.
Op de site van de gemeente wordt
dat nog niet vermeld. De vereniging geeft aan het idee te kennen
maar vraagt zich wel af waar dan
de overige leden terecht kunnen.
“We staan open voor alle ideeën,
maar de Nieuw Voorweg lijkt logischer”.
Op de site van de vereniging www.
bwibl.nl staat meer informatie. Op
12 maart staat project Beekvallei
in het gemeentehuis van 20:00 uur
tot 21:00 uur op de agenda in zaal
‘De Rode Leeuw’
Infopunt Woon Service Groep (WSG)
N.B.
Het boekje “Bouwen aan
buurthulp” is gratis te downloaden
via:
www.movisie.nl/publicaties/bouwen-aan-buurthulp
Omgevingsvergunningen
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot omgevingsvergunningen over de periode 8 tot en met 14 januari 2015 en die betrekking hebben op locaties in Beekbergen
en Lieren.
Locatie
van de enk door kappen van delen van de bosrand voor zichtlijnen
van de ombouw naar permanente
bewoning van voormalige vakantiehuisjes. Ook het storten van vuil
in de bosrand en de illegale lozingen werden getoond. De nieuwe
locatie en de daar nog aanwezige
restanten van de schuren van het
pluimvee instituut werden bezocht. Bureau handhaving van de
gemeente Apeldoorn zal nauwlettender moeten toezien op naleving
van de wet- en regelgeving. De
voorwaarden die voortvloeien uit
natura 2000 zijn duidelijk en ook
daar zal handhavend moeten worden opgetreden.
Na de rondrit kwamen de onderstaande onderwerpen in hoofdlijnen aan de orde:
- Historie SBNE
- Commissiestructuur
- Huidige activiteiten en hoe die
raken aan wat de dorpsraad doet,
mogelijkheden van gezamenlijk
optrekken
- Verkeer (geluid en veiligheid)
- Veiligheid (Vigilat, inbraakpreventie)
- Handhaving
- Convenant (met Spelderholt)
- Planologie (structuurvisie en bestemmingsplan)
Goed om zo als SBNE en dorpsraad een gesprek te hebben gehad
en zo begrip voor elkaars standpunten te verkrijgen, ook wanneer
die niet eensluidend zijn. Afgesproken werd dat in overleg een
onderwerp te kiezen dat nader zal
worden uitgewerkt.
Omschrijving
Engeland 1
Plaatsen van een paardenstal (13 februari 2015)
Kerkeveld 18B
Bouwen van een woning met bijgebouw (13 februari 2015)
Koningsweg 5
Vergroten van een woning (18 februari 2015)
Er is elke donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur inloop (Stamtafel) in
de Hoge Weye. U kunt hier dan terecht voor een kopje koffie of thee,
een praatje en u kunt deelnemen aan verschillende activiteiten.
Ook is er elke donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur Infopunt.
U kunt hier terecht met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn
en vervoer. De infopuntmedewerkers zijn: Rita Stok en Ann Korthuis
Op de 2e en 4e donderdag van de maand houdt Sprengenland Wonen van 14.00 tot 15.00 uur spreekuur in de Hoge Weye.
Hélène Mook, sociaal werker van Stimenz is iedere dinsdagochtend
van 10.30 tot 11.45 uur in de Hoge Weye aanwezig om u te helpen
wanneer u hulp nodig heeft op gebieden die vallen binnen het sociaal maatschappelijk kader. Of het nu gaat om vragen op het gebied
van hulp die uw leefomstandigheden kunnen veraangenamen, of om
welke activiteiten voor u geschikt zouden zijn om uw sociaal welzijn
te vergroten, of welke mogelijkheden er voor u zijn om deel te nemen
aan vrijwilligerswerk? Loopt u eens binnen, er is vaak meer mogelijk
dan u denkt en Hélène Mook helpt u graag op weg.
PAG 4 - E D I T I E 5 - D O N D E R DAG 5 M A A RT 2 0 1 5
De Schuur …. maakt het niet te bont!
Door Anne Schiebaan
Hoe heet zo iemand, die met
bont werkt? Juist, een bontwerker; en ik dacht, dat dat iemand
was, die het met zwartwerken te
bont maakt. Een bontwerker dus.
Een ambachtsman, een vakman,
bij wie wij een kijkje in zijn winkel
mochten nemen, de buurman van
een schoonzusje. Iemand dus, die
vellen verwerkt, zelf of door thuiswerkers laat verwerken tot bontjassen. Ergens in een stad in het
Ruhrgebied. Een chique winkel,
niet zo groot, met kapitale jassen;
‘mantels’ klinkt beter. Prijsjes tussen de 5 en 10 mille. Mijn voorkeur
ging uit naar lange zwarte damesmantel met een uitknoopbare
voering van bont. Op het kaartje
stond….: € 16.995, -. Het is, dat het
nog net geen Valentijnsdag was,
maar anders…..
Er waren ook tweedehandsjes.
Vaak niet meer dan 2 tot 3 keer
gedragen, volgens hem, en ingeruild voor weer een nieuwe. Nu te
koop voor 100 euro. Nee, het was
nog geen Valentijnsdag. Een bontmuts dan? Nee, nee, die van mij
is nog prima, in de Amsterdamse
uitverkoop gekocht, ruim 40 jaar
geleden.
Bont, bonter, bontst.
“De Schuur” heeft ook z’n rekken
met kleding; het ene kledingstuk
wat minder gedragen dan het
andere. Hetzelfde geldt voor de
schoenen en laarzen; soms zelfs
stevige militaire kistjes. Alles voor
wat acceptabeler prijsjes. Mensen
komen genoeglijk neuzen en snuffelen. In zo’n bontzaak is het ook
Sweelinck
Klassieker motorshow Concert
Kamerkoor in Epe
niet echt gezellig; weinig klanten
en die paar, die er in een week
komen, maken het ruimschoots
lonend. In “De Schuur” is het wel
gezellig en druk en ook lonend.
Dat kun je zien aan de giften, die
in de loop van het jaar gedaan zijn
(2014). Bedragen voor een stichting voor hulp ver weg in Indonesië
(Coba Baca), verder een project
van Anne Schraa in India, Saskia Ooms werd gesponsord voor
haar werk in Nepal (inmiddels is
ze nu, na 2 jaar, weer veilig terug;
het zal wel even wennen zijn!), dan
een bedrag voor Markerhaven en
Marienhof, voor de Voedselbank
in Apeldoorn en ook voor Compassion. En zo zijn er nog wel een
paar. Het is niet kies hier bedragen
te noemen; men was er blij mee, BEEKBERGEN – Ook dit jaar organiseert de motorclub De Klaswerkkapitaal.
sieker een grote motorshow. De
“Hergebruik” is helemaal “in” in expositie wordt gehouden op 21
Nederland. Dat zie je ook bij “De en 22 maart bij autoschadebeSchuur” aan wat er binnenge- drijf Henk de Groot aan de Zwart
bracht wordt. Voor heel veel is er Bergweg 16 in Beekbergen. Men
wel een koper. Zo niet, dan zijn er kan komen kijken tussen 10.00 en
andere kanalen, zodat nagenoeg 17.00 uur.
alles een bestemming krijgt.
De show staat helemaal in het teDus …. als u nog ergens een bont- ken van klassieke motoren met een
mantel hebt hangen, die u toch grote diversiteit aan merken en
niet meer draagt met winters als modellen. De bezoeker treft motodie we tegenwoordig beleven, ren aan vanaf 1920 tot en met ondan weet “De Schuur” er wel raad geveer 1980. De meeste motoren
mee……….
worden nog steeds gebruikt voor
“De Schuur” maakt het niet te
bont en houdt de prijzen redelijk
(laag)!
De Schuur is open op donderdagmiddag, 13.00 tot 16.00 uur en op
zaterdag, 10.00 tot 15.00 uur, achter de vlag bij Molenvaart 5, fietsknooppunt 93.
Olivet to Calvary
toertochten van de motorclub. Het
bestuur van de motorclub heeft
deze show ook enkel prachtige
klassiek motoren, onderdelen en
technische handboeken te koop.
De toegangsprijs van de show is 4
euro voor volwassen, kinderen tot
en met 12 jaar hebben (onder begeleiding) gratis toegang.
Onder het genot van een hapje en
drankje is er de mogelijkheden om
gezellig met elkaar bij te praten of
ervaringen te delen. Volgens kenners een show die men niet mag
missen!
De avond begint om 20:00 uur. De
entree voor volwassenen bedraagt
€ 10, voor jongeren (13-18jr) € 5 en
wie nog jonger is heeft het voorrecht gratis naar binnen te mogen.
Voor meer informatie zie: http://
www.sweelinck-kamerkoor.nl
Geniet....,
maar nooit met mate
Party service
even naar.....
De Damper
Ruim 100 cadeaukaarten,
dus altijd een passend cadeau !
Jacco en Jolanda Essenstam
Dorpstraat 54, Beekbergen
055 - 5061210 www.primera.nl
Dorpstraat 64
7361 AW Beekbergen
Telefoon: 055-506 3737
Met mooie rookruimte !!!
Op 28 maart geeft het Sweelinck
kamerkoor een concert in de Grote Kerk in Epe. Het is iets anders
dan u gewend bent, geen verzamelde werken met een bepaald
thema, maar een lijdensverhaal.
Het draagt de titel 'Olivet to Calvary' (van de Olijfberg tot Golgotha). Dit Passiestuk verwijst naar
de gebeurtenissen die onze Here
Jezus in Zijn laatste dagen op aarde heeft meegemaakt, zoals beschreven in de evangeliën. Het is
in Nederland nog niet zo bekend,
maar in steeds meer plaatsen herleeft deze Passie. Het werk is geschreven voor vierstemmig koor
en twee solisten: een tenor en een
bas/bariton, waarbij het geheel
wordt begeleid op het orgel. Het
publiek mag enkele koralen meezingen. De componist van deze bijzondere Passie is de Engelse John
Henry Maunder (1858-1920).
Het koor staat onder leiding van
Marjon van der Linden, terwijl Gerben Budding (haar man) het mooie
Meere orgel bespeelt. De solisten
zijn Geert Rolfes (bas) en Joost
Hurkmans (tenor).
Het beluisteren van deze muziek is
een goede voorbereiding voor de
zogenaamde lijdensweek.
Salade’s koude buffetten,
bittergarnituren,
barbecue enz.
Tevens verhuur van tafels,
stoelen, taps e.d.
Telefoon 5063737
PAG 5 - E D I T I E 5 - D O N D E R DAG 5 M A A RT 2 0 1 5
Ronny Huiskamp kampioen 10 over rood toernooi
We l k o m b i j
VV Beekbergen
Datum Tijdstip Team VV Beekbergen Team tegenstander
Weekend van 7 en 8 maart
Za. 07-03
Za. 07-03
Za. 07-03
Za. 07-03
Za. 07-03
Za. 07-03
Za. 07-03
09:00
09:00
09:00
09:00
10:00
11:30
13:00
Beekbergen E1
Beekbergen E2
Beekbergen E3
Beekbergen F2
Beekbergen D3
Beekbergen C3
Beekbergen B1
Groen Wit E7
Apeldoornse Boys E2
WSV E9
Loenermark F2
Robur et Velocitas D8
Vios Vaassen C3
AGOVV B1
Senioren
Zo. 08-03
11:30
Beekbergen 2
AZC 2
Weekend van 14 en 15 maart
Afgelopen week werd in het
dorpshuis van Oosterhuizen voor
de 21ekeer het jaarlijkse 10 over
rood toernooi gehouden.
Het was een week waarin meer
dan 160 biljarters uit de regio en
verre omstreken op een sportieve
manier hebben gespeeld.
De voorronden waren van maandag tot en met donderdagavond.
Op de vrijdagavond was de finale.
In de 3e ronde maakte Ronny
Huiskamp de 10 punten al vol en
werd daarmee kampioen van het
toernooi. In de 4e ronde pakte
Bertie van de Bunte de 2e plaats.
In de 6e ronde eiste Epe Verbeek
de 3e podumplaats op. Het was
een spannende finale avond. Er
werd sportief gespeeld waarbij de
spanning was goed zichtbaar was
op de gezichten van de biljarters.
Zoals vanouds was de sfeer weer
heel goed.
Jeugd
Datum Tijdstip Team VV Beekbergen Team tegenstander
De uitslagen:
Za.
14-03
10:00 Beekbergen F3
Teuge F5
1 Ronny Huiskamp, Apeldoorn.
Za.
14-03
10:00
Beekbergen
F4
Brummen F5
2 Bertie van de Bunte, Beekbergen
Za.
14-03
11:00
Beekbergen
C3
Groen Wit C6
3 Eppe Verbeek, Hall.
Za.
14-03
12:45
Beekbergen
C1
Robur et Velocitas C2
4 Joop Schild, Emst
5 en 6 Jeroen Hurenkamp, UgcheSenioren
len en Eddy Kruitbosch, Hall.
Zo. 15-03
14:00 Beekbergen 1
Vaassen 1
7 Wiljo van Engeland, Lieren
8 Niels Mulder, Klarenbeek
9 Wouter Berkhof, Ugchelen
Potgrond en violenactie
10 Joop Vriezekolk, Klarenbeek.
Op zaterdag 7 maart gaan de jeugdleden van V.V. Beekbergen
huis aan huis potgrond en violen verkopen in Beekbergen, Lieren
en Oosterhuizen.
Theater maken op Basisschool De Bouwhof
UGCHELEN - Wat maakt theater
eigenlijk zo leuk voor leerlingen?
Uiteraard maak je theater met
andere kinderen. Samen een optreden voorbereiden en geven is
ontzettend gaaf. Kinderen krijgen
meer zelfvertrouwen en ontdekken nieuwe kanten van zichzelf.
Wat is er fijner dan je fantasie kwijt
kunnen op het toneel? De theatervoorstelling op basisschool De
Bouwhof in Ugchelen van afgelopen woensdag was dan ook een
groot succes voor zowel de kinderen als de toeschouwers.
De voorbereidingen begonnen al
geruime tijd geleden en de leerlingen van groep 1 t/m 4 leefden
Komt u ook naar de HuisHondBeurs op zaterdag 7 maart
in de Hoge Weye?
Via Natura staat hier met leuke aanbiedingen en
geeft 3 lezingen over natuurlijke voeding.
Meer informatie op: http://www.huishondbeurs.nl/
www.via-natura.nl
Arnhemseweg 538c - 7361 CN Beekbergen - Tel: 055 843 07 43 - [email protected]
vol enthousiasme naar de theatervoorstelling toe. De voorstelling
had als uitgangspunt het thema
Ridders & Jonkvrouwen.
De Bouwhof werkt elk schooljaar met uiteenlopende thema’s
rondom onderwerpen als eten &
drinken, geschiedenis, natuur en
beweging. Ieder thema sluiten de
leerlingen op passende wijze af en
meerdere malen per jaar gaat dit
gepaard met dans, zang en toneel
acts.
In het hart van het schoolgebouw
van De Bouwhof bevindt zich het
mediaplein en een ruim podium,
waar de kinderen optreden voor
hun medescholieren. Afgelopen
woensdag waren ouders, familie
en bekenden uitgenodigd om de
verschillende optredens te komen
bekijken.
Kleuters waren omgetoverd tot
zingende ridders en jonkvrouwen.
Ook voerden zij een heuse Middeleeuwse dans uit. In groep 4 vroegen Ridder Martijn & Ridder Koen
de Koning wat zij toch moesten
doen en vervolgens verschenen er
prinsessen, draken en paarden op
het toneel. Die middag werd duidelijk hoe leuk theater is. En misschien was het daverende applaus
dat de kinderen na de voorstelling
ontvingen nog wel het allerleukst!
Bent u nieuwsgierig naar PCBS
De Bouwhof? Elke eerste woensdagochtend van de maand zet de
school haar deuren open en bent
u zonder afspraak welkom (Nijenbeek 8, Ugchelen). Of u kunt
contact opnemen met deze eigentijdse school voor een afspraak op
een ander moment (tel. 055-54 22
100).
.
Jeulink
Vakkundig in verbouw
De Hoeven 14 • 7361 AL Beekbergen • T: 055 5061138
Jeulink• I: www.jeulink.eu
F: 055 5061618 • E:Gerald
[email protected]
De Hoeven 14 • 7361 AL Beekbergen
T: 055 5061138 • F: 055 5061618
E: [email protected] • I: www.jeulink.eu
PAG 6 - E D I T I E 5 - D O N D E R DAG 4 M A A RT 2 0 1 5
Hietveldweg 42 Beekbergen
Vraagprijs: € 549.000,–
Notaris Feithpad 44 Beekbergen
Vraagprijs € 239.500,–
Arnhemseweg 534 Beekbergen
Vraagprijs € 485.000,–
Hietveldweg 20 Beekbergen
Vraagprijs € 499.500,–
Open avond jeugdorkest Mondolia
Op dinsdag 17 maart
houdt
muziek- en amusementsvereniging
Mondolia uit Oosterhuizen een
open avond voor kinderen, die
muziek willen leren maken en
hebben in de
Bruggelerweg 2a interesse
Beekbergen
Vanvereniging.
Schafferlaarweg 38 Beekbergen
Vanzelfsprekend
zijn
ouders
ook € 399.500,–
Vraagprijs € 525.000,–
Vraagprijs
van harte welkom om een kijkje
te nemen. Deze avond begint om
19.00 uur en wordt gehouden in de
peuterspeelzaal van het dorpshuis
te Oosterhuizen. Kan uw kind
nog geen bladmuziek lezen of
een instrument bespelen? Geen
probleem, ook dan kun je bij de
vereniging terecht.
Persoonlijk en ondernemend
OPEN HUIS
Tullkensmolenweg 31 Beekbergen
Vraagprijs € 349.500,–
Lierderstraat 14 Lieren
Vraagprijs € 339.500,–
Zaterdag 5 april van 11.00 – 15.00 uur
Vrijdag 3 april 2015
Keizersmantel 1a Beekbergen
Vraagprijs € 215.000,–
Jeugdorkest
Tullekensmolenweg 16 Beekbergen
Vraagprijs € 425.000,–
Het orkest bestaat
Dorpstraat 31a Beekbergen
eenVraagprijs
groep € 289.500,–
Wolterbeeklaan 65 Beekbergen
Vanafprijs € 300.000,–
uit
kinderen, die het leuk vinden
om samen muziek te maken.
De instrumenten, die in het
jeugdorkest worden gebruikt, zijn:
melodica’s, accordeons, keyboard,
piano, gitaar en een drumstel. Ze
spelen zang- en instrumentale
nummers, die ze zelf uitgezocht Oosterhuizen en is opgericht in Meer weten?
Tullekensmolenweg
106 Lieren
Libellestraat 48 Beekbergen
Zomeroord
Beekbergen
Dorpstraat 77 Beekbergen
1947
en bestaat uit een jeugdorkest
hebben.
Daarnaast wordt
er 23
Wilt u meer weten over het
Vanafprijs € 350.000,–
Vraagprijs € 429.500,–
Vraagprijs
€ 698.000,–
Vraagprijs € 399.500,–
een A-orkest. Daarnaast geven
voor de jaarlijkse uitvoering
een en
jeugdorkest of de open avond,
ze 10
ookBeekbergen
les aan jeugdleden, dieDorpstraat
nog neem
showelement van enkele
nummers
Zomeroord 36 Beekbergen
20 dan
Beekbergen
Notaris Feithpad 12 Beekbergen
Zwarte
Bergweg
contact op met Annet
instrument kunnen bespelen
toe gevoegd. Denk Vraagprijs
daarbij geen
Vanafprijs € 800.000,–
Vraagprijs
€
399.000,– 055 - 301 2074
Vraagprijs € 299.000,–
€ 474.500,–
van Wijngeeren
aan dansen (mini)toneelstukje en/of noten kunnen lezen.
[email protected]
en verkleden. Om een indruk Interesse
com.
Medemogelijk gemaakt door Tunnus Gierpet, Haverkamper van ‘t joar
te krijgen van wat ze op een
uitvoering brengen, kun je op de Heb je interesse en wilt u of uw kind Wilt u meer over de vereniging
website een compilatievideo van eens weten, hoe zo’n oefenavond weten kijk dan op de website
verschillende uitvoeringen vinden. er aan toe gaat? Kom dan naar de www.mondolia.nl of bel met het
open avond op dinsdag 17 maart secretariaat Tina Wassink op 06Wat is Mondolia
om 19.00 uur in de peuterspeelzaal 12189061 e-mail: [email protected]
Hietveldweg 42 Beekbergen
Arnhemseweg 534 Beekbergen
Notaris Feithpad 44 Beekbergen
Hietveldweg 20 Beekbergen
van het dorpshuis in Oosterhuizen gmail.com.
Mondolia
is
een
muzieken
Vraagprijs: € 549.000,–
Vraagprijs € 239.500,–
Vraagprijs € 485.000,–
Vraagprijs € 499.500,–
amusementsvereniging
uit aan het oude Veen 19.
21.00 tot 1.00 uur
Gratis entree
driessen
woningmakelaars
(055) 843 12 49 www.driessenmakelaars.nl
Tullkensmolenweg 31 Beekbergen
Vraagprijs € 349.500,–
Bruggelerweg 2a Beekbergen
Vraagprijs € 525.000,–
Van Schafferlaarweg 38 Beekbergen
Vraagprijs € 399.500,–
Lierderstraat 14 Lieren
Vraagprijs € 339.500,–
Keizersmantel 1a Beekbergen
Vraagprijs € 215.000,–
Tullekensmolenweg 16 Beekbergen
Vraagprijs € 425.000,–
Dorpstraat 31a Beekbergen
Vraagprijs € 289.500,–
Wolterbeeklaan 65 Beekbergen
Vanafprijs € 300.000,–
Bouwkavel De Hoeven 9a te Beekbergen
Vraagprijs € 175.000,=
Hietveldweg 20 Beekbergen
Vraagprijs € 449.500,=
Zomeroord 36 Beekbergen
Dorpstraat 20 Beekbergen
Zwarte Bergweg 10 Beekbergen
Arnhemseweg 538D - 7361
CN Beekbergen
055-8431249
- www.driessenmakelaars.nl
Vanafprijs
€ 800.000,–
Vraagprijs € 399.000,–
Vraagprijs € 474.500,–
Notaris Feithpad 12 Beekbergen
Vraagprijs € 299.000,–
PAG 7 - E D I T I E 5 - D O N D E R DAG 5 M A A RT 2 0 1 5
Boekenweek 2015
Huishondbeurs
De 80e Boekenweek wordt de
waanzinnigste ooit!
De 80ste Boekenweek vindt
plaats van zaterdag 7 maart t/m
zondag 15 maart 2015 en krijgt als
thema ‘waanzin’, onder het motto:
Te gek voor woorden. Op zondag
15 maart kan er op vertoon van
het Boekenweekgeschenk weer
de hele dag vrij gereisd worden
met NS. Pieter Steinz zal het
Boekenweekessay schrijven. Kijk
ook op boekenweek.nl Fysiotherapie, homeopathie, acupunctuur, orthopeed, internist,
osteopathie, titeren, barf, clickeren…… ziet u ook door de bomen
het bos niet meer?
Ook voor kinderen zijn er diverse
leuke activiteiten.
Omdat deze evenementen zeer
stressvol zijn voor honden is het
niet toegestaan uw hond(en) mee
Op zaterdag 7 maart organiseert te nemen.
stichting Alert de Huishondbeurs.
Een ontmoetingsplaats voor hon- De organisator van het evenement
denliefhebbers, -eigenaren en is stichting Alert. Stichting Alert
-professionals. Hier kunt u ter- vangt honden op die extra aanecht met al uw vragen over de dacht en zorg nodig hebben en
gezondheid en het welzijn van uw niet in een regulier asiel terecht
kunnen. De meeste honden kunhond(en).
nen na een trainingsperiode weer
Er is tegenwoordig steeds meer herplaats worden. Ook mensen die
mogelijk op het gebied van ge- een steuntje in de rug nodig hebzondheid en welzijn van honden. ben kunnen bij Alert terecht. Zo
Veel mensen weten echter niet zijn er stageplaatsen voor mensen
wat de mogelijkheden zijn of wat die een tijd niet goed hebben kunze precies inhouden. Wat doet een nen functioneren in de maatschosteopaat en wat is het verschil appij en proberen terug te keren.
met wat een fysiotherapeut doet? Door middel van diverse activiteMoet ik mijn hond wel steeds in- iten en voorlichting wil Alert het
enten? Wat is de beste voeding leven voor baas en hond zo prettig
voor mijn hond? Hoe kan ik mijn mogelijk laten verlopen.
hond het beste trainen? Wat voor
sporten kan ik doen met mijn Wij hopen u allen te mogen begrohond? Wanneer moet ik met mijn eten in de Hoge Weye in Beekbergen. Voor meer informatie over de
hond naar een specialist?
Huishondbeurs kunt u terecht op
Het is een gezellig indoor evene- www.huishondbeurs.nl en op facement. Weer of geen weer, u kunt book www.facebook.com/Huisrustig rondkijken, lezingen vol- hondbeurs en voor meer inforgen, praten met andere honden- matie over stichting alert op www.
liefhebbers of genieten van een stichtingalert.nl of op www.faceversnapering op het horeca plein. book.com/Alerthondenopvang
Haverkampband en de kisjeskearls
BEEKBERGEN - Vanaf 21.00 zal de Boerderij voor jullie de deur open
doen, om te komen rocken op deze boerenrock avond. Tunnus Gierpet
is Haverkamper van ‘t joar geworden en heeft daarmee een concert van
deze mannen gewonnen. Wat zo ontzettend tof is van Tunnus dat hij dit
schenkt aan de Boerderij. Dus trek 3 april allemaal de klompen an en
kom met zijn allen na de boerderie. De entree is gratis.
Dudok Kwartet
De literatuur zit vol met
fascinerende hoofdpersonen die
afwijken van de norm. Vaak op
een tamelijk onschuldige manier,
zoals de hoofdpersonen uit Het
Boek Ont van Anton Valens, die
de post niet open durven maken.
Maar de literatuur zit ook vol met
personen die tot waanzin worden
gedreven of daadwerkelijk lijden
aan het leven. Denk aan Eline Vere
van Louis Couperus, aan Maya in
Annelies Verbeke’s Slaap of aan
of Werther van Goethe. Niet alleen
in fictie, ook onderzoek of eigen
ervaringen leveren prachtige
boeken op, zoals Ontregelde
geesten van Douwe Draaisma
en Paaz van Myrthe van der
Meer. Kortom, waanzin in al zijn
vormen tiert welig in de letteren.
BOEKNWEEB
Uiteraard komen de
weekauteurs Dimitri
en Pieter Steinz ook
woord over waanzin en
BoekenVerhulst
aan het
literatuur.
BEEKBERGEN - Niet iedereen is
op de hoogte van de veranderingen bij Fixet van Tongeren. Sommige vragen zich af wat ze daar
aan het doen zijn, her en der in de
winkel wordt druk geschilderd en
er is uitverkoop. Reden van deze
werkzaamheden is dat Fixet van
Tongeren vanaf midden april verder gaat onder de naam Hubo van
Tongeren. De kleuren van Fixet,
veel blauw en geel, maken plaats
voor het grijs van Hubo. Dat is niet
alleen in Beekbergen, ook in de
rest van Nederland zal de naam
Fixet plaats maken voor Hubo. Nu
nog voornamelijk de binnenkant,
maar in april zal ook de buitenkant
worden aangepast in Hubo stijl.
De assortimenten zullen vrijwel
gelijk zijn, en ook hecht Hubo veel
waarde aan een goede service en
dienstverlening. En al verandert de
naam op de gevel, het is en blijft
de familie van Tongeren, die zich
met 100% inzet om van hun bouwmarkt een succes te maken. Als
de ombouw gereed is, volgt er nog
een leuke actie, om alle klanten
kennis te laten maken met de nieuwe uitstraling. Alle klantenpassen
en tegoeden zullen te zijner tijd
worden omgezet naar een Hubo
pas, en ook alle cadeaubonnen en
waardebonnen blijven geldig, ook
al is de naam verandert.
Colofon
Advertenties en copy voor de
eerst volgende krant dienen
binnen te zijn op
Darttoernooi Boerderij
BEEKBERGEN - De officiële datum
staat vast! Het Beekbergens Darttoernooi 2015 zal plaatsvinden op
zaterdag 28 maart om 14.00 uur.
Je kunt je elke week inschrijven
tijdens ons altijd gezellige donderdagavond café of via 06 2945
0493. Dus trek je stoute schoenen
aan en schrijf je in, laat zien hoe jij
met pijltjes overweg gaat!
aanvang 15.30 uur
Oude Kerk
Beekbergen
Kaartverkoop:
Primera De Damper, Dorpstraat 54,
Beekbergen, tel. 055 506 12 10
of telefonisch:
•
Jeannette Harleman (secretaris), tel. 055 506 42 23
•
Jan Schut (voorzitter),
tel. 06 25 05 73 10
of via www.beekbergenklassiek.nl
Hoofdsponsor:
Blankhart & Bronkhorst
Netwerk Notarissen
Dorpsvizier172x85.indd 1
Het Boekenweekmagazine is voor
en tijdens de Boekenweek ook
gratis verkrijgbaar bij boekhandel
Beekbergen
Het 80e boekenweekgeschenk is
het cadeau* van uw boekhandel
bij besteding van 12,50 euro
aan Nederlandstalige boeken**
tijdens de Boekenweek: het
Boekenweekgeschenk van Dimitri
Verhulst. Maar dat is nog niet alles:
op zondag 15 maart, de laatste
dag van de Boekenweek, kun je er
gratis mee reizen. Het boek wordt
Het gratis Boeknweekmagazine dan een NS-Dagkaart t.w.v. 50,80
ligt al in de winkel. Het is een rijke euro (Lees alles over gratis reizen
bron van informatie bij het thema met NS).
‘Waanzin. Te gek voor woorden.
Boordevol boekentips: een keuze
uit de mooiste boeken over
‘Waanzin’.
14 maart 2015
BEEKBERGEN KLASSIEK &
voorjaarsconcert
Met de 80e Boekenweek-quiz uit
het magazine maak je kans op
een gesigneerd boekenpakket van
Dimitri Verhulst.
FIXET of HUBO, het
blijft van TONGEREN
maandag 16 maart
voor 10.00 uur
De Hersenstichting bedankt
gevers en vrijwilligers
Vorige week vond in Beekbergen
de Hersenstichtingcollecte plaats.
Er zijn veel collectanten op pad
gegaan om voor al die mensen
met een hersenaandoening geld
in te zamelen. Deze enthousiaste
inzet heeft 557,16 euro opgeleverd.
Deze mooie opbrengst wordt
besteed aan wetenschappelijk
onderzoek en aan voorlichting, om
zo een bijdrage te leveren aan een
betere toekomst voor mensen met
een hersenaandoening.
Namens
de
Hersenstichting
hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Heeft u de collectant gemist?
Uw gift is altijd welkom op
rekeningnummer NL18 INGB 0000
000 860 tnv Hersenstichting, Den
Haag.
www.beekbergenklassiek.nl
01-02-15 13:55
Meer informatie kunt u vinden op
www.hersenstichting.nl
Copy, foto’s en reacties op
het Dorpsvizier uitsluitend per
e-mail aan:
[email protected]
(foto’s graag apart meesturen)
Advertenties naar:
[email protected]
Telefoon: 06 5496 8521
Betaling vooraf op rek.nr.
NL94RABO03 06023954
t.n.v. stichting Dorpsvizier
Beekbergen
Eindredactie: Claudia Hutjes
Ontwerp/productie:
Grammé 3.0,
grafische producties
Druk:
Van Barneveld, Denekamp
Oplage: 5.500 stuks
Elke 14 dagen in de bus.
DorpsVizier
BEEKBERGEN - LIEREN - OOSTERHUIZEN
E D I T I E 2 1 - D O N D E R DAG 1 8 D E C E M B E R 2 0 1 4 - a l g e m e e n @ d o r p s v i z i e r. n l - w w w. d o r p s v i z i e r. n l
AGENDA
Datum
tijd
activiteit - locatie
donderdag 5 maart
13.15 - 16.30 uur
Klootschieten start bij het Dorpshuis Oosterhuizen, Achterste Kerkweg Oosterhuizen
14.00 - 16.00 uur
Stamtafel in de Hoge Weye, men kan er dan terecht voor een praatje, een kop koffie of thee en
deelnemen aan verschillende activiteiten
13.00 - 16.00 uur
Schuurverkoop achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren,
opbrengst bestemd voor kleinschalige projecten, kerkelijk en niet-kerkelijk
14.00 - 16.00 uur
Infopunt in de Hoge Weye, men kan hier terecht met vragen op het gebied van wonen,
zorg, welzijn en vervoer
20.00 uur
Open cafe de Boerderij
10.00 - 15.00 uur
Schuurverkoop achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren
12.30 uur
Herdenking Woeste Hoeve
20.30 uur
80’s & 90’s party de Boerderij
13.15 - 16.30 uur
Klootschieten start bij het Dorpshuis Oosterhuizen, Achterste Kerkweg Oosterhuizen
13.00 - 16.00 uur
Schuurverkoop achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren
14.00 - 15.00 uur
Spreekuur Sprengenland Wonen in de Hoge Weye
14.00 - 16.00 uur
Stamtafel in de Hoge Weye
14.00 - 16.00 uur
Infopunt in de Hoge Weye
20.00 uur
Open cafe de Boerderij
20.00 uur
BWiBL Politieke Markt Apeldoorn
19.30 uur
Uitvoering Mondolia Nieuwe Zweep in Klarenbeek
dinsdag 17 maart
19.00 uur
Open avond muziek- en amusementsvereniging Mondolia Oosterhuizen, dorpshuis
21 en 22 maart
10.00 - 17.00 uur
Motorshow bij autoschadebedrijf Henk de Groot, Zwart Bergweg 16 in Beekbergen
14.00 uur
Beekbergens darttoernooi de Boerderij
20.00 uur
Voorjaarsuitvoering HBT Dorpshuis Hoge Weye
zaterdag
7 maart
donderdag 12 maart
zaterdag 14 maart
28 maart
27 en 28 maart
zaterdag

Vergelijkbare documenten

clubblad 3-2015 definitiefw

clubblad 3-2015 definitiefw verleden is wel van belang, maar daarmee hebben we nog steeds geen huizen!” Van verschillende kanten komt het signaal dat de gemeente als alternatief huizen op eigen grond bij de coöperatie overwee...

Nadere informatie