Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting

Commentaren

Transcriptie

Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting
Tilcentrum Productcatalogus
2015
NIELKUEW
RS
WA g. 38
zie pa
Tilliften, hygiëne en transfer hulpmiddelen
Advies, scholing en training, service en onderhoud
Advies,
Advies,
Tilliften/
rhoud
derhoud
o
Preventie
Onderhoud
Risico
Risico
Scholing
Scholing
& & ZorghulpReparatie
paratie
se
scan
en
analyse
Reparatie
analyse
Training
Training middelen
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T +31 (0)577 412 171
F +31 (0)577 412 170
[email protected]
www.tilcentrum.nl
Advies,
Preventie
Preventie
Scholing
&
scan
scan
Training
Tilliften/
Tilliften/
Risico
ZorghulpZorghulpanalyse
middelen
middelen
Ad
Tillift
Preventie
Onderhoud Zorghu
Scho
scan
en
Reparatie midde
Tra
Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting
Vestiging
Noord-Oost
Telefoon: 06-10513942
91
88
99
91
90
98
89
88
17
92
86
84
78
17
Telefoon: 05577-412171
83
19
Noord-West
14
10
21
22
23
25
Zuid-West
31
32
30 29
32
14
12
36
24
27
26
Telefoon: 06-51584049
13
14
34
43
47
44
56
58
57
59
Vestiging
Zuid-Oost
Telefoon: 06-51025284
55
45
71
65
54
50
70
53
51
48
69
66
33
52
46
68
40
41
43
72
67
39
75
74
73
37
28
42
76
81
38
37
35
80
38
13
77
82
82
11
20
Telefoon: 06-51493033
79
16
11
15
Vestiging
95
94
85
Vestiging
96
93
87
Hoofdkantoor
97
60
61
63 64
Meer weten?
Telefoon: 0577-412171
[email protected]
www.tilcentrum.nl
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T +31 (0)577 412 171
F +31 (0)577 412 170
[email protected]
www.tilcentrum.nl
2
62
Voor al onze producten zijn instructievideo’s beschikbaar
voor de juiste toepassing; zie: www.tilcentrum.nl
Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting
Tilcentrum
Inhoudsopgave
ALGEMEEN
Pag.
ALGEMEEN
Pag.
Reduceer fysieke belasting voor de zorgverlener
4
WMO-dagen
5
Verantwoord tillen reduceert verzuim
4
Onderhoud
6
Kennisposters
4
Innovatie
6
De Preventiescan
5
Meer weten?
47
Risico analyse
5
ART. GROEP
Pag.
ART. GROEP
Pag.
1
HomeCare/WMO tilliften
6
ACTIEF
BAS HomeCare
DOUCHESTOELEN
7
PASSIEF
2
8
Orka Douchewagen
29
Homecare opties
8
Orka wandmontage - hydraulisch
30
Intramuraal/Obesitas tilliften
6
9
Hygiëne
BADEN
10
5
Lena hoog/laag baden
31
Swing kantelbad
32
Pool liften
LexaPro
11
ZWEMBADLIFTEN
DianaPro
12
Plafondlift - Caesar
Kinder tilliften
BADLIFTEN
ACTIEF
Nina badstoel en Mona badstretcher
BASje
13
6
PASSIEF
Tonya
13
Kinder douche stoel / wagen
Dolfijn junior
8
14
DOUCHEWAGENS
Orka junior
33
34
Hygiëne
BEDPANSPOELERS
DOUCHESTOELEN
14
Plafondliften
10
Tafelmodel en staand model
35
Aanbouwkasten en renovatie
36
Loophulpmiddelen
Mobi Pro
37
Easy Roller
37
Walkers
38
Transfer hulpmiddelen
Tilcentrum plafondliftsystemen
15
Transfer hulpmiddelen
39
Waarom Tilcentrum
16
Master Turner
40
Monorail - Draaiplateau - Traverse systeem
17
Turn Master - Bedzwaaier - Verlengde arm
41
Chameleon® - Brandveilige raildoorgang®
18
Glijplanken - Turner
42
Tiljukken
Jukken
7
28
Lexa
PASSIEF
15
Aanpasbaar aan iedere wens en behoefte
DOUCHEWAGENS
BASPro
4
27
7
ACTIEF
6
Dolfijn douche-/toiletstoel
Diana HomeCare
ProLine algemeen
3
Hygiëne
14
19
Tilbanden
13
Behandeltafel & -stoel
Behandeltafel Special F
44
Behandelstoel Orto 4
44
Tilcentrum tilbanden aan merkvreemde liften
21
Onderhoud en Reparatie
Universele veilige clip
22
Inspectie en onderhoud
45
Tilbanden
23
STIGAH storingsdienst - Klantportal
46
Tilbanden op maat - aanpassingen
26
3
Reduceer fysieke belasting voor de zorgverlener
Werken in de zorg is fysiek zwaar en belastend werk, dat zorgt voor uitval door klachten aan het ‘lijf’ van de
verzorgende. Thuis is dit een belasting voor de mantel- en thuiszorg, waardoor thuis verzorgen soms geen optie meer
is. Intramuraal brengt dit hoge (verzuim) kosten met zich mee.
Met de huidige dubbele vergrijzing, de geringe instroom en grotere uitstroom in de sector, moet de nadruk op de ARBO
condities van de verzorgende liggen. Fitte, productieve en langdurig inzetbare zorgverleners zijn in toenemende mate
van belang om lichamelijk en geestelijk zorg te kunnen verlenen. De aanwezigheid van een hulpmiddel alleen wil niet
per definitie zeggen dat het hulpmiddel ook volgens de richtlijnen wordt gebruikt; gebrek aan opleiding en beleid,
gebrekkig of geen onderhoud of een verkeerd hulpmiddel,
kunnen de intentie van de aanschaf teniet doen. In de
optiek van het Tilcentrum is er een onverbreekbaar verband
tussen (hulp) middelen-scholing-en onderhouden van de
middelen. Het zijn dan ook deze 3 pijlers die de kern van
onze activiteit vormen: Reductie van de fysieke belasting
voor de verzorgende.
Dat is het terrein van het Tilcentrum.
P.F. van Scheppingen, directeur Tilcentrum B.V.
Verantwoord tillen reduceert verzuim
In de gezondheidszorg in Nederland werken zo’n 800.000
mensen. Het overgrote deel daarvan werkt in
verplegende- en verzorgende beroepen. Door de dubbele
vergrijzing wordt er de komende jaren een toenemend
beroep gedaan op deze beroepsgroepen terwijl het aantal
mensen dat hierin werkzaam is daalt. Door de grote
fysieke belasting is het ziekteverzuim in deze sector één
van de hoogste en is er een hoge instroom naar de WIA.
Reden genoeg om voor de toekomst uitval door fysieke
belasting te verminderen waar dat mogelijk is. Uit recent
literatuuronderzoek blijkt dat er met name in de
Kennisposters
patiëntgebonden werkzaamheden nog veel winst te
behalen valt door het tillen met hulpmiddelen.
De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat het
gebruik van tilhulpmiddelen een aanzienlijke bijdrage
levert aan het voorkomen van fysieke overbelasting
onder zorgpersoneel.
De combinatie van (kwalitatief goede) tilhulpmiddelen,
training en een actief niet-tillen-beleid is nodig om die
gezondheidswinst onder werknemers in de zorg ook echt
te realiseren. Lees op de volgende pagina’s meer over onze
producten en diensten die u hierbij kunnen ondersteunen.
TILBANDENPOSTER
TILHULPMIDDELENPOSTER
T +31 (0)577 412 171
• Eenvoudige transfer
bed – stoel
• Transfers naar andere
ruimte
• Transfers in diverse
richtingen
JA
• Goed te gebruiken:
om transfer staand te kunnen maken;
• in de thuiszorg;
• in kleinere ruimtes;
• voor belanghebbende tot 160 kg
• Kinderen / klein volwassenen
• Lengte tot maximaal 1,60 meter
• Voor gebruik bij belanghebbende
tot 160 kg
BAS ProLine
• Voor gebruik bij belanghebbende
tot 275 kg
ZITTEN / LIGGEN
JA
• Gebruik in de thuiszorg
• Verschillende jukken mogelijk
• Goed te gebruiken in kleine ruimtes
Tonya
JA
Diana ProLine
• Tilcentrum monorail met
draaiplateau
traverse
JA • Tilcentrum
systeem
Kinderen / klein volwassenen
Makkelijk van de grond tillen
Juk is aangepast, kleine tilbanden
Lengte tot ongeveer 1,60 m
Goed te gebruiken in kleine ruimtes
• Voor gebruik bij belanghebbende
tot 275 kg
• Moeilijk te positioneren in zowel
bed als rolstoel
• Niet kunnen staan/lopen
• Geen rompbalans
• Specifieke ziektebeelden
Passing of advies?
Lexa HomeCare
Alle tilbanden worden getest conform het
kwaliteitscertificaat BS EN ISO 9002:1994.
MATERIAAL KEUZE: 5
Jukken
Bij verrijdbare tilliften is het juk
bevestigd aan de hefarm. Bij plafondliften is het juk bevestigd aan de
hijsband. Voor de verschillende type
liften zijn verschillende type jukken.
Een 2 punt juk is eenvoudig en simpel
in gebruik, een kantelbaar juk bied
een cilënt meer comfort. Aan het juk
zitten ophangpunten. Dit zijn haken
of paddenstoeltjes. Aan de haken
komt een tilband met lussenbevestiging. Aan de paddenstoeltjes komt
een tilband met clipbevestiging.
Dit is ook beschreven in de Nen-norm.
Tevens zijn er nog specifieke jukken
voor diverse doeleinden. Vraag uw
Tilcentrum Rayonmanager naar de
mogelijkheden!
TWEEPUNTS JUK
LUSSEN JUK
VEILIGHEIDSCLIPS
LUSSEN
2
1
TWEEPUNTS JUK
3
4
VIERPUNTS JUK
MANUELE ONDERSTEUNING
Lopen
VEILIGHEIDSCLIPS
Advies en Training
Naast het inzetten van een ergonomisch verantwoord
product en een goed beheer en onderhoud, is training en
scholing op gebied van til- en transfertechnieken van
groot belang. Ook het aanwenden van de juiste technieken dragen bij aan de vermindering van het ziekteverzuim onder werknemers.
Tilcentrum Training biedt organisaties in de gezondheidszorg ondersteuning op het gebied van het verminderen
van de fysieke belasting. Tilcentrum Training kan hiernaast een bijdrage leveren aan een gezonde ARBO omgeving buiten de gezondheidszorg.
Tilcentum Training beschikt over een landelijk dekkend
netwerk van deskundigen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Ons netwerk bestaat uit (bedrijfs-) fysiotherapeuten, ergotherapeuten, haptonomen, opleidingsadviseurs en ervaringsdeskundigen.
Contact Tilcentrum-Training
Heeft u vragen over trainingen of wilt u zich direct
aanmelden?
www.tilcentrum-training.nl of bel 0577-41 21 71
Tilband op maat
De Tilband Op Maat is een speciale tilband buiten alle
standaarden om. Uw wensen en behoeften staan hierbij
centraal en uw veiligheid en comfort zijn leidend. De
Tilband Op Maat, ook wel TOM band genoemd, kan alleen
gemaakt worden op basis van een ontwerp door één van
onze adviseurs. Ook kan een bestaande tilband exact
nagemaakt worden. Tilcentrum beschikt over een eigen
naai atelier in Vierhouten. Gecertificeerde medewerksters
voeren hier uw aanpassingen en reparaties uit.
• Vanaf de grond tillen
2
1
3
4
Tilbanden laten
keuren?
TWEEPUNTS JUK
Bel 0577-412171 of
mail [email protected]
Staan
Universele
veiligheidsclip
Vicair band
De IGZ (Inspectiedienst voor de Gezondheidszorg) heeft duidelijk gesteld dat de
constructie en uitvoering van de tillift
zodanig moet zijn dat fouten, gemaakt
door verkeerd menselijk handelen, zoveel
mogelijk uitgesloten moeten worden.
Vanuit dit oogpunt is de universele
veiligheidsclip ontwikkeld. Het blijkt dat
veel van de ongelukken met tilliften
plaatsvinden door het onjuist bevestigen
van de tilband aan het tiljuk. De veilige
clip is dus een belangrijke toevoeging
omdat het de mogelijkheid tot fouten
sterk vermindert.
De clip wordt om de paddestoel van het
tiljuk gelegd en sluit zich met een duidelijke ‘klik’. De verzorgende weet nu dat de
clip goed vastzit en niet meer onverwacht
kan losschieten. De clip heeft namelijk
een ingebouwde borging om dit te voorkomen. Het losmaken van de clip kan, via
een ingenieus systeem, nog steeds heel
gemakkelijk met één hand gebeuren.
MATERIAAL KEUZE: 5
MATERIAAL KEUZE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Algemene
4-punts
tilband
TOILET
MATERIAAL KEUZE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Universele tilband
DOUCHEN
Longseat
ALGEMEEN
COMFORTABEL
2
1
VEILIGHEIDSCLIPS
LUSSEN
TWEEPUNTS JUK
3
4
VIERPUNTS JUK
MEER ONDERSTEUNING
Zitten
Amputatieband
SOS & Transportband
De veiligheidsclip is
universeel
inzetbaar op
alle type
tilliften die
zijn uitgerust met een vierpunts tiljuk
met paddestoeltjes met een diameter
tussen de 6,8 en 8,2 mm.
Columbusband
MATERIAAL KEUZE: 5
MATERIAAL KEUZE: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Obesitas tilbanden
MATERIAAL KEUZE: 3, 6
MATERIAAL KEUZE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
MATERIAAL KEUZE: 4
Algemene 4 punts tilband
In Nederland nemen het aantal patiënten met overgewicht
toe. In de leeftijdsgroep van 35 tot 59 jaar hebben ruim
een kwart van de vrouwen en bijna de helft van de mannen
overgewicht. Overgewicht, obesitas en morbide obesitas
komen ook in Nederland vaker voor, met hierin forse
gevolgen voor de zorg. Patiënten in deze categorie dienen
getransfereerd te worden. Hiervoor zijn speciale, gepolsterde
en dikwijls op maat gemaakte tilbanden noodzakelijk, om een
veilige transfer mogelijk te maken. Tilcentrum denkt graag
met u mee in deze mogelijkheden. Op het gebied van obesitas
is er voor zowel de actieve als de passieve tilbanden een
breed assortiment.
Disposable tilbanden
Met disposable tilbanden bent u altijd verzekerd van een schoon product.
Doordat u bij iedere patiënt een disposable tilband kunt inzetten, behoort
kruisbesmetting tot het verleden. De wegwerptilbanden voldoen aan de strenge
Arbo-eisen: veilig in gebruik, comfortabel, ergonomisch en hygiënisch. Deze
tilbanden zijn verkrijgbaar in zowel clips als lussen, kortom voor iedere
lift toepasbaar. De innovatieve tilband is ontworpen tot een gewicht
van 200 kg. Hierin zijn diverse maten en modellen ter beschikking,
zodat aan iedere patiënt de juiste zorg geleverd kan worden.
tilhoogte
JA •• Grote
Complexe situaties
1. Controleer of het label nog duidelijk
en leesbaar is
2. Controleer alle naden
3. Controleer het goed openen/sluiten
van de veiligheidsclip
4. Controleer de stof goed op gaten,
scheuren en verdunningen
5. Controleer of er vlekken in zitten:
urinevlekken of medicijnvlekken
kunnen het materiaal verzwakken
6. Controleer de aanwezigheid van
baleinen
LUSSEN
COMFORTABEL
Tilriem
MATERIAAL KEUZE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Toiletband
Hoe inspecteer
ik zelf een
tilband:
Rugsteunband
ALGEMEEN
MEER ONDERSTEUNING
MATERIAAL KEUZE: 5
MATERIAAL KEUZE: 5
VIERPUNTS JUK
MATERIAAL KEUZE: 5-2
Corsetband
ALGEMEEN
LIGGEND TILLEN
Het laatste stukje veiligheid aan uw tillift
is de tilband! Als die niet goed is kunnen
er ernstige ongelukken gebeuren. Gebruik
alleen jaarlijks goedgekeurde banden!
Bij een tilbanden keuring wordt de tilband
eerst aan een visuele inspectie onderworpen. Zijn er al zichtbare slijtage en/of
defecten te zien, dan wordt de tilband
direct afgekeurd en van een afkeurlabel
voorzien. Is de visuele controle positief,
dan wordt elke band aan een belastingtest
onderworpen. Na goedkeuring wordt het
serienummer van de tilband geregistreerd
en vastgelegd als zijnde “goed gekeurd”.
MATERIAAL KEUZE: 5
Loopvest
Diana HomeCare
•
•
•
•
•
0577-412171
[email protected]
www.tilcentrum.nl
4
BAS HomeCare
BAS je
NEE
• Til- en Hygiëne hulpmiddelen
• Service en Onderhoud
• Advies en Training
om
JA • Tekortegebruiken
afstanden te overbruggen
NEE
JA • Tilcentrum monorail
Toonaangevend in preventie
fysieke belasting.
De verklaring hierbij: “Zij zijn zich ervan
bewust dat de tilbanden zijn ontworpen
voor en worden gebruikt voor liften die door
onafhankelijke bedrijven zijn gemaakt. Dit
doet geen afbreuk aan de geleverde dekking en
de wettelijke aansprakelijkheid voor schade,
ongelukken of letsel die voortvloeiend uit
defecten in de fabricage of in de werking
van de apparatuur.” Voor het aanvragen van
de brochures over tilbanden of verwante
producten verwijzen we u door naar de
documentatie aanvraag.
Maak uw keuze in > MATERIAAL > MAAT > AANPASSINGEN
• Steunfunctie op minimaal 1 been
• Rompbalans
• Goede schouderfunctie
• Te gebruiken om de transfer
staand te kunnen maken
NEE
• Transfer vanaf elk
punt in een ruimte
Mobi Pro
NEE
• Niet kunnen staan/steunen
op de benen
• Niet kunnen lopen
• Rompbalans
• Eenvoudig positioneren in
zowel bed als rolstoel
NEE
belanghebbende
NEE
• Steunfunctie op 2 benen
• Zelfstandig kunnen staan
• Cognitieve vaardigheden hebben
• Rompbalans
Tilcentrum
Plafondliftsystemen
Met een tilcentrum plafondlift kunt
u alle dagelijkse transfers van en
naar rolstoel, bed en toilet probleemloos uitvoeren.
U kunt door de deuropening van de
ene ruimte naar de andere verplaatsen en blijft de vloer vrij... geen
parkeerplaats voor de mobiele lift...
meer leefruimte!
Sommige belanghebbende kunnen
soms volledig zelfstandig gebruik
maken van de Tilcentrum plafondlift.
Een Tilcentrum plafondlift kan
in vrijwel elke woning worden geplaatst eventueel met bouwkundige
aanpassingen van de woning. Het
gebruik van een Tilcentrum plafondlift voorkomt ook beschadigen van
deuren en kozijnen.
te gebruiken in kleine ruimtes,
JA • Goed
voor 90° of 180° draaien van de
en BS EN ISO 9001:2000. Al onze producten
worden vervaardigd volgens en voldoen
aan de kwaliteitsnormen van BS EN ISO
10535:1998. Onze producent is erkend met
het certificaatnummer FM35946 en al onze
producten dragen tevens de CE-markering.
Onze verzekeraars leveren een Bedrijfs- en
productaansprakelijkheid met een dekking voor
letsel of schade bij het gebruik van tilbanden
die door ons bedrijf worden geleverd bij het
gebruik van liften die door de vooraanstaande
bedrijven worden gemaakt.
Maak uw keuze in > MATERIAAL > MAAT > AANPASSINGEN
STAAN
Turner
Tilcentrum heeft een ruim assortiment
tilbanden. Deze zijn onder te verdelen in
actieve en passieve tilbanden. Actieve
tilbanden zijn voor gebruik aan een actieve
tillift. Passieve tilbanden kunnen gebruikt
worden aan een passieve tillift en zijn ideaal
voor douchen en baden. De banden zijn
verkrijgbaar in verschillende maten een aan te
passen aan iedere wens en behoefte.
Maak uw keuze in > MATERIAAL > MAAT > AANPASSINGEN
• Klein behuisd?
• Moeilijk verplaatsen in huis?
• Zware vloerbedekking?
• Drempels of obstakels?
• Zelfstandig kunnen verplaatsen
• Steunfunctie op 2 benen
• Zelfstandig kunnen staan
• Cognitieve vaardigheden hebben
• Rompbalans
Tilbanden en
veiligheid
Tilbanden
Wat kan de belanghebbende nog zelf?
Maak uw keuze in > MATERIAAL > MAAT > AANPASSINGEN
Kennis door scholing is een
belangrijk component bij
preventie van fysieke
belasting: Vraag kosteloos
de afgebeelde
instructieposters aan:
[email protected]
0577-412171
of via onze vestigingen.
Bradburry sling
Longseat
ALGEMEEN
DRAAIEN
VEILIGHEIDSCLIPS
1
LUSSEN
TWEEPUNTS JUK
VIERPUNTS JUK
LIGGEND TILLEN
2
Brace sling
3
4
Stretcher sling
MEER ONDERSTEUNING
Liggen
Band voor liggend tillen
MATERIAAL KEUZE: 4, 5
Lexa ProLine
• Voor gebruik bij belanghebbende
tot 275 kg
• Vanaf de grond tillen
Tilband aanpassingen
•
•
•
•
•
•
•
Verlengen beenslips
Inkorten beenslips
Hoofdsteunbandjes
Extra coupnaden
Buikfixatie
Polstering beenslips
R82 vestje
•
•
•
•
•
•
•
Dubbele clips
Beenslip fixatiebandje
Clips met extra lussen
Kleur accenten
Amputatiezitje
Polstering hoofdsteun
Afneembare lussen
Maattabel passief
Maattabel actief
Materiaal keuze
Bestellen?
Alle standaard tilbanden geschikt tot 200 kg.
Borstomvang in cm
XXS
XS
S
M
L
XL
XXL
53-67
67-76
76-87
87-97
97-112
112-127
> 127
Borstbreedte Hoogte tilband
Medium
106
20
Lengte in cm
79-114
114-133
133-146
146-156
156-180
180-216
> 216
Large
124
20
Kleur codering bies
Wit
Zwart
Rood
Geel
Groen
Blauw
Grijs
X large
144
20
1. Badstof (dik) 5. Nylon
2. Badstof (dun) 6. Superfine
7. Parasilk
3. Cool-net
4. Netstof
0577-412171
[email protected]
www.tilcentrum.nl
De preventiescan geeft u inzicht in:
• Het efficiënt benutten van uw hulpmiddelen.
• Geschiktheid en passendheid van uw hulpmiddelen bij
de mobiliteitsklasse en zorgzwaarte van uw patienten.
• Of de hulpmiddelen op de juiste locatie staan.
• Welke investeringen het hoogste rendement hebben.
• Of uw medewerkers training nodig hebben.
Methode
De preventiescan begint met een intake waarin
Tilcentrum samen met u het doel en de werkwijze
doorspreken en afspraken maken. Daarna volgt een
werkplekanalyse en kijken we op verschillende afdelingen
mee. Dit doen we met een digitale module en kost u
nauwelijks tijd en moeite.
Er volgt een inventarisatie van uw beschikbare
hulpmiddelen en van het opleidingsniveau en leeftijd
van uw medewerkers.
Rapport
U krijgt van ons een onderbouwd rapport met daarin de
verbeterpunten voor de actuele situatie en
aanbevelingen over het herschikken van hulpmiddelen.
Daarnaast adviseren wij u over vaardigheidstraining van
uw medewerkers en komt ook de vervangingsvraag op
termijn aan de orde.
Risico-analyse
Tilcentrum helpt zorgorganisaties om een goede
risicoanalyse te maken.
Wij brengen samen met u in kaart hoe u het meest
efficiënt en effectief kunt tillen in uw organisatie.
Hiervoor hebben wij de BowTie-methode ontwikkeld.
Met de BowTie-methode worden de gevaren met het
gebruik en inzetbaarheid van tilliften in zorginstellingen
in kaart gebracht. De veiligheid van patiënt en
medewerker worden in een multidisciplinair team
geïnventariseerd.
Daarna volgt de adviesfase over hoe tilliftgebruik
doelmatig, efficiënt en veilig gewaarborgd wordt. Vanuit
het risicomanagement wordt ervoor gezorgd dat het
geborgd wordt
in de organisatie in kwaliteits- en veiligheidssystemen
als VMS en NIAZ.
Tilcentrum Training ondersteunt organisaties binnen
o.a. de gezondheidszorg bij de preventie van fysieke
(over-) belasting. Trainingen worden als een ‘standaardtraining’ t.b.v. open inschrijvingen aangeboden maar
ook, indien gewenst, aangepast aan uw bedrijfswensen
in de vorm van Training-op-maat. Trainingen worden
gegeven in o.a. onze lesruimte in Vierhouten, óf, indien
u beschikt over de faciliteiten, bij u op locatie. Ook
kunnen wij vaak voorzien in een locatie nabij uw bedrijf.
De eigen trainingslocatie van Tilcentrum Training in
Vierhouten is makkelijk bereikbaar via de nabij gelegen
snelweg A28. Tevens beschikken wij bij ons pand over
voldoende gratis parkeergelegenheid.
WMO-dagen
Tilcentrum is een van de grootste aanbieders van
tilliften en zorghulpmiddelen voor het thuis verzorgen
van belanghebbenden.
Om in deze specifieke markt te komen tot een “goedkoop
– adequate” advisering, verzorgen wij dag scholingen
voor de WMO consultent en adviseur; de WMO dagen.
Kijk op onze website voor de eerst volgende data in
Vierhouten, ook verzorgen wij deze scholing ter plekke
op uw locatie.
Onder deskundige leiding en in gezelschap van collega
gemeenten, wordt uitgelegd hoe u tot een adequate
advisering komt. Daarnaast worden ingebracht casussen
besproken.
Daarbij worden praktische ervaringen en wettelijke eisen
en mogelijkheden toegepast. Samen met vakgenoten
deelt u ervaring en inzichten.
De BowTie-methode levert makkelijk te begrijpen
diagrammen op die goed gebruikt kunnen worden in de
communicatie en training met betrekking tot
risicoanalyses.
5
Tilliften & Zorghulpmiddelen
•
•
•
•
•
•
Tilliften
Tilbanden
Kinderlijn
Hygiëne
Transport hulpmiddelen
Intensive Care
• Glijzeil & Transfer hulpmiddelen
• Behandeltafel - stoel
Onderhoud
Keuring en onderhoud volgens het ‘STIGAH’ protocol. Goed
onderhoud zal bijdragen aan een langere levensduur en
een goed onderhouden hulpmiddel is een ‘prettig
gereedschap’ voor de hulpverlener! Indien er een incident
plaatsvindt is het van belang dat u kunt aantonen dat alle
preventieve handelingen zijn uitgevoerd. Ook uw WA
verzekering kan, in geval van een incident, een beroep
doen op uw onderhoudshistorie! Het keuren van producten
gebeurt volgens het STIGAH protocol, dit is een
onafhankelijk onderhoudsprotocol en het sluit aan bij de
kwaliteitswet die geldt voor alle instellingen.
U kunt deze protocollen vergelijken met bijvoorbeeld de
APK voor een auto.
STIGAH ontwikkelt universele onderhoud-protocollen, leidt
monteurs en keurmeesters op, houdt toezicht op de
kwaliteit van de uitgevoerde inspecties en het kennis
niveau. Tilcentrum service is 7 dagen per week, 24 uur per
dag 365 dagen per jaar bereikbaar; ‘Dus ook in het
weekeinde en tijdens zon- en feestdagen’; wij laten u niet
zitten maar komen u zo snel mogelijk helpen.
Voorsprong
door
innovatie
Innovatie
Tilcentrum realiseert ontwikkelingen van zorghulpmiddelen en processen in eigen beheer. Ook maatwerk op klant specificatie
en enginering voor derden behoren tot de portofolio.
Veilig badderen
Vouwlift
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T +31 (0)577 412 171
F +31 (0)577 412 170
[email protected]
www.tilcentrum.nl
6
Boarding Chair
Runner IPSA
ProLine
Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting
Thuiszorg Tilliften
BAS HomeCare
Diana HomeCare
Tilcentrum HomeCare liften
De HomeCare lijn is ontworpen volgens het “Goedkoop – Adequaat” principe. Door het gebruik van hoogwaardige
materialen en moderne productietechnieken is de levensduur erg lang en de storingsgevoeligheid erg laag.
Beter Actief Staan; De BAS is de enige echte stalift
waarmee cliënten in de minst belastende stahouding
worden gebracht. Door de compacte maatvoering en het
wendbare onderstel is de BAS een ideaal hulpmiddel in de
thuiszorg en het verzorgingshuis. Veilig, comfortabel en
daarnaast Arbotechnisch en ergonomisch goed
ontworpen.
De Diana is in verzorginghuizen en de thuiszorg sinds
jaren een degelijke compacte tillift voor kleine ruimtes.
De Diana is voor verzorgende een kwalitatief degelijk
“gereedschap” voor ergonomisch en ARBO technische
verantwoorde transfers.
De DIANA is een uitermate veilige tillift, gebouwd onder
de strengste productie normen en in de praktijk bewezen.
Technische specificaties:
Technische specificaties:
Hefbereik
L X B basis
Hoogte onderstel
Wiel diameter
Hefbereik
L x B basis
Hoogte onderstel
Wiel diameter
Max. gewicht
Keurmerk
Voeding
Accu capaciteit
Juk
Optie
Onderhoud
580 mm
1020 x 668 mm
117 mm
Geremd achter/
ongeremd voor 100 mm
160 kg
CE - DIN 10535
DIN 13485
LINAK, incl. accu
Afstandbediening en lader
24 V, 2,9 AH
2 punt clips
Diverse voetplaten
Extra accu
Externe lader
Elektrische pootspreiding
1x periodieke STIGAH
Max. gewicht
Keurmerk
Voeding
Accu capaciteit
Juk
Optie
1000 mm
1195 x 605 mm
134 mm
Geremd achter/
ongeremd voor 100 mm
160 kg
CE – DIN 10535
DIN 13485
LINAK, incl. accu
Afstandbediening en lader
24 V , 2,9 AH
V-clip juk
4 punt balans juk
2 punt lussen juk
Elektrisch 4 punt juk
Extra accu
Externe lader
Elektrische pootspreiding
*niet in combinatie met
elektrisch 4 punt juk
Onderhoud
1x periodieke STIGAH
7
Thuiszorg Tilliften
Lexa
HomeCare optioneel
De Lexa is een robuuste translerende tillift met een
grote tilhoogte en is geschikt voor de meest complexe
tilsituaties.
4 punt clip V juk
2 punt lussen juk
4 punt mechanisch clip balans
Dolfi juk
Wissel accu
De Lexa is geschikt voor transfers vanaf de grond en over
onrusthekwerk. Door zijn ergonomische en compact bouw
en door zijn uitgekristalliseerde elektrische kanteljuk
zorg hij voor een juiste houding van de zorgverlener.
Met de Lexa heeft u een optimale benadering van bed,
stoel, box, toilet en bad!
Technische specificaties:
Hefbereik
L x B basis
Hoogte onderstel
Wiel diameter
Max. gewicht
Keurmerk
Voeding
Accu capaciteit
Juk
Optie
1320 mm
1120 x 650 mm
134 mm
Rond 100 mm, 2x geremd
160 kg
CE – DIN 10535, DIN 13485
LINAK, incl. accu
Afstandbediening en lader
24 V , 2,9 AH
V-clip juk
4 punt balans juk
2 punt lussen juk
Elektrisch 4 punt juk
Extra accu
Externe lader
Elektrische pootspreiding
Externe lader
Elektrische pootspreiding
Wandmontage plaat voor externe
oplader
Geïntegreerde weegunit in de
hefarm ten behoeve van Lexa
Weegunit ten behoeve van Diana
HomeCare
*niet in combinatie met
elektrisch 4 punt juk
Onderhoud
1x periodieke STIGAH
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T +31 (0)577 412 171
F +31 (0)577 412 170
[email protected]
www.tilcentrum.nl
8
Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting
Intramuraal & Obesitas
ProLine®
ProLine® veilige eenvoudige en ergonomische transfers voor Professionals
De ProLine® liften serie is samen met zorginstellingen in
de praktijk van alle dag ontwikkeld. Uitgangspunten voor
de ProLine® serie zijn:
Preventie van fysieke belasting: Uit onderzoek blijkt
dat naast scholing en goed onderhoud, een goed
hulpmiddel bijdraagt aan de reductie van het ziekte
verzuim in de zorg*
*Bron: Beweeglab ‘Effectieve reductie van fysieke belasting in de zorg’
Duurzaam: Gebruik van hoogwaardige duurzame
componenten waardoor de Total Cost of Ownership laag
blijft, er geldt 7 jaar garantie!
Integraal concept: De ProLine® is ontworpen binnen het
concept: Preventiescan-Risicoanalyse-HulpmiddelenScholing - Onderhoud
Gebruikersgemak: Het vriendelijke uiterlijk en de
intuïtieve bediening maakt de ProLine® een gewild
gereedschap onder zorgverleners.
Veelzijdigheid: De ProLine® is voor een zeer brede doelgroep inzetbaar
Veiligheid: De ProLine® is intrinsiek veilig ontworpen
De ProLine® serie is voorzien van een revolutionair en
duurzaam hefmechanisme.
Essentiële functies zijn dubbel uitgevoerd, als enige in
zijn soort is de ProLine® uitgevoerd met een veiligheidsriem. Voor de voeding wordt er gebruik gemaakt van een
zeer duurzame Lithium Ion accu, die uiterst betrouwbaar
is. Het lage eigengewicht en de ergonomische duwbeugel
maken de ProLine® eenvoudig verrijd- en wendbaar. De
gebruikte materialen zijn hoogwaardig en slijtvast. Door
toepassing van een gepatenteerde geleiding zit er geen
speling meer tussen mast en juk; de cliënt en de
zorgverlener ervaren dit als zeer solide en stabiel.
ProLine® liften zijn ontworpen voor het gebruik van val
reducerende veiligheidsclips.
ProLine® uitgerust met Lithium-Ion accu
• Langdurige prestatie gedurende een lange gelijkmatige ontlading
tijdens gebruik
• Bruikbaar bij grote temperatuur verschillen zonder het risico van
lekken bij hoge temperaturen
• Milieuvriendelijk geen vervuilende composieten, na gebruik is het
restmateriaal ijzer
• Levensduur van > 4x de traditionele batterij
• Zeer licht in gewicht; 40% gewichtsreductie t.o.v. traditionele accu‘s
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T +31 (0)577 412 171
F +31 (0)577 412 170
[email protected]
www.tilcentrum.nl
Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting
9
BASPro
De BASPro is
geschikt
voor de volgende
Tilband posture
De BASPro is
geschikt
voor de volgende
Obesitas posture
Appel
Champignon
Peer
Tilcentrum
Tilbanden
zijn uitgerust met
veiligheidsclips
Beter Actief Staan voor professionals
De BASPro is geschikt voor cliënten de die nog rompbalans
hebben, kunnen steunen op minimaal 1 been, geen grote
problemen met het schoudergewricht hebben, begrijpen wat
er van hen verwacht wordt en dat ook kunnen uitvoeren. Bij
een transfer vanuit het bed dient de cliënt op de rand van
het bed plaats te nemen. Met de BASPro is het mogelijk de
transfers met één verzorgende uit te voeren.
Van klein naar groot
De BASPro beschikt over unieke traploze verstelbare
kniesteunen die hem geschikt maken om zowel kleine als
zeer grote cliënten via een natuurlijke “sta-op” beweging
te laten opstaan. De BASPro is verder voorzien van een in
hoogte instelbare voetenplaat, elektrische pootspreiding
en lichtlopende onderhoudsarme wielen waarvan er twee
geremd zijn.
Technische specificaties:
Materiaal
Duurzaam geanodiseerd aluminium/
ABS/gepoedercoat S355
L x B basis
1125 x 655
Hoogte onderstel
125 mm
Hefbereik bovenkant kniepads 470-740 mm
Hefbereik / slag arm
580mm
Wiel diameter
100 mm voor / 125 mm geremd achter
Maximaal Patiënt gewicht [kg] 275
Eigen gewicht
84 kg
Nooddaal functie
Elektrisch en handbediend
Snelheid hoog / laag
≈18 mm/sec.
Bediening
Bedieningspaneel en afstandsbediening
NIOSH norm
(5) kg < ongunstige
(15) kg < gunstige
Draaicirkel
1230 mm
Voeding
Duurzaam Lithium-ion
Accu capaciteit / gewicht
24V / 3,2Ah / 1,6 kg
Accu slaapstand
Na 30 seconden
ProLine® Algemeen
Alle ProLine® liften zijn
voorzien van een unieke
interne veiligheid, een
extra veiligheidsgordel
loopt mee met het juk, het
zakken of vallen van het
juk is hiermee uitgesloten.
10
Oplaad indicator 2x
IP
Juk opties
Keurmerk
Normen Tilcentrum BV
Productie conform
ProLine® conform
Tilbanden conform
Pootspreiding
Optie
Keuring
Garantie
De gepatenteerde geleiding in
de mast maakt dat er geen
speling meer zit op de hefarm.
1x optisch led op paneel
1x akoestisch in de accu
IP X4
N.v.t.
CE
ISO 9001: 2008
DIN EN ISO 13485
DIN EN ISO 10535
BS EN ISO 10535
655 - 1158 mm, elektrisch
Wieldiameter 125 mm achter
en 100 mm voor
Periodiek STIGAH
Unieke 7 jaar
De garantie geldt voor fouten en defecten
in productie, constructie en materialen.
Normale slijtage en molest is uitgezonderd.
Alle ProLine® liften zijn
standaard voorzien van
electrische pootspreiding.
De ProLine® is een
krachtige serie,
standaard tot 275 kg
patiënt gewicht.
LexaPro
De LexaPro is
geschikt voor
de volgende
Tilband posture
De LexaPro is geschikt
voor
de volgende
Obesitas posture
Appel
Champignon
Peer
Tilcentrum Tilbanden
zijn uitgerust met
veiligheidsclips
De LexaPro is een translerende passieve tillift; de mast en
het juk gaan rechtstandig omhoog waardoor hindernissen
zoals onrusthekken of bedboxen overwonnen worden.
De LexaPro is doorgaans voorzien van het unieke 4 punt
kanteljuk waarbij het kantelpunt rond de schouder zit, bij
traditionele jukken zit dit in de heup van de cliënt. Het
voordeel hiervan is dat de tilband niet onder de cliënt
gaat “glijden”. In het kanteljuk kan de cliënt eenvoudig
360 graden draaien. Met de LexaPro is het mogelijk de
transfers met één verzorgende uit te voeren. Met de
LexaPro kan een cliënt vanaf de grond getild worden.
Uitrusting
De LexaPro is doorgaans voorzien van elektrisch 4 punt
kanteljuk, elektrische pootspreiding en lichtlopende,
onderhoudsarme, geremde wielen.
Technische specificaties:
Materiaal
Duurzaam geanodiseerd aluminium/
ABS/gepoedercoat S355
L x B basis
1125 x 655
Hoogte onderstel
125 mm
Hefbereik
140 – 1680 mm
Wiel diameter
100 mm voor / 125 mm geremd achter
Maximaal Patiënt gewicht [kg] 275
Eigen gewicht
77 kg
Nooddaal functie
Elektrisch en handbediend
Snelheid hoog / laag
≈18 mm/sec.
Bediening
Bedieningspaneel en afstandsbediening
NIOSH norm
(5) kg < ongunstige
(15) kg < gunstige
Draaicirkel
1230 mm
Voeding
Duurzaam Lithium-ion
Accu capaciteit / gewicht
24V / 3,2Ah / 1,6 kg
Accu slaapstand
Na 30 seconden
Wegen en transfers maken in
één handeling met de digitale
weegunit voor de ProLine®,
optioneel te verkrijgen.
Oplaadindicator 2x
IP
Juk opties
Keurmerk
Normen Tilcentrum BV
Productie conform
ProLine® conform
Tilbanden conform
Pootspreiding
Optie
Keuring
Garantie
1x optisch led op paneel
1x akoestisch in de accu
IP X4
2 / 4 Pt statisch – 4 Pt elektrisch –
liggend tillen
CE
ISO 9001: 2008
DIN EN ISO 13485
DIN EN ISO 10535
BS EN ISO 10535
655 - 1158 mm, elektrisch
Wieldiameter 125 mm achter
en 100 mm voor
Periodiek STIGAH
Unieke 7 jaar
De garantie geldt voor fouten en defecten
in productie, constructie en materialen.
Normale slijtage en molest is uitgezonderd.
jaar
garantie*
Een hoogwaardige productiestraat staat garant voor
kwaliteit en een lange levensduur, op alle ProLine®
producten.
*De garantie geldt voor fouten en defecten in productie,
constructie en materialen. Normale slijtage (bijvoorbeeld
van bekleding, banden en accu’s) en molest is van
garantie uitgezonderd.
11
DianaPro
De DianaPro is
geschikt voor
de volgende
Tilband posture
De Diane Pro is
geschikt voor
de volgende
Obesitas posture
Appel
Champignon
Peer
Tilcentrum Tilbanden
zijn uitgerust met
veiligheidsclips
De DianaPro is een roterende passieve tillift; de mast en
het juk beschrijven bij het hoog/laag een boog waardoor
de DianaPro over een uitstekende uitlading beschikt.
De DianaPro is doorgaans voorzien van het unieke 4 punt
kanteljuk waarbij het kantelpunt rond de schouder zit, bij
traditionele jukken zit dit in de heup van de cliënt. Het
voordeel hiervan is dat de tilband niet onder de cliënt gaat
“glijden”. In het kanteljuk kan de cliënt eenvoudig 360
graden draaien. Met de DianaPro is het mogelijk de
transfers met één verzorgende uit te voeren. Met de
DianaPro kan een cliënt vanaf de grond getild worden.
Uitrusting
De DianaPro is doorgaans voorzien van een 4 punt
kanteljuk, elektrische pootspreiding en lichtlopende,
onderhoudsarme, geremde welen.
Technische specificaties:
Materiaal
Duurzaam geanodiseerd aluminium/
ABS/gepoedercoat S355
L x B basis
1295 x 655
Hoogte onderstel
125 mm
Hefbereik
130 - 1400 mm
Wiel diameter
100 mm voor / 125 mm geremd achter
Maximaal Patiënt gewicht [kg] 275 kg
Eigen gewicht
76 kg
Nooddaal functie
Dubbel uitgevoerd
Elektrisch en handbediend
Snelheid hoog / laag
≈11 mm/sec.
Bediening
Dubbel uitgevoerd
Bedieningspaneel en afstandsbediening
NIOSH norm
( 5) kg < ongunstige
(15) kg < gunstige
Draaicirkel
1320 mm
Voeding
Duurzaam Lithium-ion
Accu capaciteit / gewicht
24V / 3,2Ah / 1,6 kg
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T +31 (0)577 412 171
F +31 (0)577 412 170
[email protected]
www.tilcentrum.nl
12
Accu slaapstand
Oplaadindicator 2x
IP
Juk opties
Keurmerk
Normen Tilcentrum BV
Productie conform
ProLine® conform
Tilbanden conform
Pootspreiding
Optie
Keuring
Garantie
Na 30 seconden
1x optisch led op paneel
1x akoestisch in de accu
IP X4
2 / 4 Pt statisch – 4 Pt elektrisch –
liggend tillen
CE
ISO 9001: 2008
DIN EN ISO 13485
DIN EN ISO 10535
BS EN ISO 10535
655 - 1267 mm, elektrisch
Wieldiameter 125 mm achter en 100
mm voor
Periodiek STIGAH
Unieke 7 jaar
De garantie geldt voor fouten en defecten
in productie, constructie en materialen.
Normale slijtage en molest is uitgezonderd.
Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting
Intramuraal
Kinder tilliften & Obesitas
ProLine®
BASje
Tonya
De ProLine® liften serie is samen met zorginstellingen in
de praktijk van alle dag ontwikkeld. Uitgangspunten voor
de ProLine® serie zijn:
Veelzijdigheid: De ProLine® is voor een zeer brede doelgroep inzetbaar
Veiligheid: De ProLine® is intrinsiek veilig ontworpen
De ProLine®
Tonya is serie
de ideale
hulp van
bij transfers
voor en
De
is voorzien
een revolutionair
kinderen of
zorgvragers met een klein postuur.
duurzaam
hefmechanisme.
ProLine® veilige eenvoudige en ergonomische transfers voor Professionals
BAS staat voor Beter Actief Staan. Het BASje is de
enige stalift
kinderen Uit
en klein
volwassenen
Preventie
vanwaarmee
fysieke belasting:
onderzoek
blijkt
dat
naast
scholing
en goedstahouding
onderhoud,kunnen
een goedworden
in de
minst
belastende
hulpmiddel
bijdraagt
aan de reductie
van heten
ziekte
gebracht. Door
de compact
maatvoering
het
verzuim
in
de
zorg*
wendbare onderstel is het BASje ook in klein
*Bron: Beweeglab ‘Effectieve reductie van fysieke belasting in de zorg’
behuisde situaties een ideale hulp voor wie moeite
Duurzaam:
Gebruik van
heeft met opstaan.
Dehoogwaardige
mast met deduurzame
kniesteunen is
componenten waardoor de Total Cost of Ownership laag
elektrisch in hoogte verstelbaar en daarmee aan te
blijft, er geldt 7 jaar garantie!
passen aan
de lengte
van de zorgvrager.
Integraal
concept:
De ProLine®
is ontworpen binnen het
concept: Preventiescan-Risicoanalyse-HulpmiddelenScholing - Onderhoud
Gebruikersgemak: Het vriendelijke uiterlijk en de
intuïtieve bediening maakt de ProLine® een gewild
Technische
specifi
caties:
gereedschap
onder
zorgverleners.
Laagste stand
90 cm
Bij deze tillift is werkelijk aan alles gedacht:
Essentiële
functies
perfecte steun
enzijn
hetdubbel
beste uitgevoerd,
comfort in als
zit-enige
of in
zijn
soort
is
de
ProLine®
uitgevoerd
met
een
veiligheidslighouding. Dat is mede mogelijk door het
riem.
Voor elektrisch
de voeding kinderkanteljuk.
wordt er gebruik gemaakt
een
vierpunts
Dit juk van
heeft
zeer
duurzame
Lithium
Ion
accu,
die
uiterst
betrouwbaar
een speciale maatvoering die bij kinderen en kleine
is. Het lage eigengewicht en de ergonomische duwbeugel
personen past. Deze tillift kan door de opties ook
maken de ProLine® eenvoudig verrijd- en wendbaar. De
worden gebruikt als het kind is uitgegroeid door
gebruikte materialen zijn hoogwaardig en slijtvast. Door
het plaatsen
‘volwassen’geleiding
vierpunts
toepassing
vanvan
eenhet
gepatenteerde
zitelektrisch
er geen
kanteljuk.
speling meer tussen mast en juk; de cliënt en de
zorgverlener ervaren dit als zeer solide en stabiel.
ProLine® liften zijn ontworpen voor het gebruik van val
Technische
specificaties:
reducerende
veiligheidsclips.
Laagste stand
Hoogste stand uitgerust met
140 Lithium-Ion
cm
Hoogste stand
ProLine®
accu
•L Langdurige
lange
ontlading
x B basis prestatie gedurende een
93,7
x 67gelijkmatige
cm
L x B basis
tijdens gebruik
onderstel
13,5 cm
Hoogte onderstel
•Hoogte
Bruikbaar
bij grote temperatuur verschillen
zonder het risico van
Wiel
diameter
Geremd achter/
Wiel diameter
lekken
bij hoge temperaturen
• Milieuvriendelijk geen vervuilendeongeremd
composieten,
na
gebruik
is
het
voor 100 mm
restmateriaal ijzer
gewicht
160 kg
Max. gewicht
•Max.
Levensduur
van > 4x de traditionele
batterij
CE
Keurmerk
•Keurmerk
Zeer licht in gewicht; 40% gewichtsreductie
t.o.v. traditionele accu‘s
Juk
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T +31 (0)577 412 171
F +31 (0)577 412 170
[email protected]
www.tilcentrum.nl
2 punt kinder
Juk
83,5 cm
207,5 cm
112 x 66,8 cm
13,5 cm
Geremd achter/
ongeremd voor 100 mm
160 kg
CE
2 of 4 punt kinder
Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting
13
Kinder douche-stoel / wagen
Dolfijn junior
Orka junior
Het wassen, douchen en verschonen van fysiek
beperkte kinderen/kleine mensen is een intensieve
en tijdrovende activiteit. Daarnaast is de fysieke
belasting voor de verzorgende hoog, vanwege het
langdurig werken in een voorovergebogen houding.
Het wassen en douchen met de elektrisch in hoogte
verstelbare Dolfijn Junior vermindert deze fysieke
belasting aanzienlijk. Daarnaast kan de Dolfijn
Junior de arbeidsproductiviteit verhogen, doordat
er minder “handelingen” verricht hoeven te worden.
De Orka Junior is een elektrische hoog-laag
verstelbare douchewagen met centraal remsysteem.
De Orka Junior is een robuust en comfortabel
hulpmiddel voor het douchen van liggende
patiënten/cliënten.
De douchewagen is uitgerust met een hygiënisch en
zacht matras, met een hoofdkussen van uitstekende
en waterdichte kwaliteit. Voor het afvoeren van het
douchewater wordt er gebruik gemaakt van een
waterdrainagesysteem.
Technische specificaties:
Technische specificaties:
Laagste stand kussen
50 cm
Laagste stand matras
60 cm
Hoogste stand kussen
96 cm
Hoogste stand matras
108 cm
L x B kussen
38,5 x 33,5 cm
L x B matras
150 x 61 cm
L x B extern
78 x 60 cm
L x B extern
165 x 74 cm
Wiel diameter
Geremd achter
Wiel diameter
Wielen 200 mm
en voor 125 mm
Max. gewicht
180 kg
Max. gewicht
160 kg
Keurmerk
CE + IPX4
Keurmerk
CE + IPX4
Frame
RVS
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T +31 (0)577 412 171
F +31 (0)577 412 170
[email protected]
www.tilcentrum.nl
XI02
(centrale remsysteem)
14
Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting
Plafondlift
Tilcentrum
plafondliftsystemen
Een Tilcentrum plafondliftsysteem geeft de
gebruiker de mogelijkheid zich moeiteloos tussen
verschillende ruimtes te bewegen, in feite is
het een ‘spoorlijn’ aan het plafond. Met een
Tilcentrum plafondlift is een bezoek aan het
toilet, loopoefeningen of een transfer van bed
naar stoel eenvoudig, veilig en Arbotechnisch
correct uit te voeren.
En…
Met dezelfde expertise, passie en ervaring bouwen
wij systemen in campers, caravans, paardenwagens
en boten. Zelfs in tuinen hebben wij onze
systemen geïnstalleerd!
Optioneel mogelijk.
Weegunit ten behoeve
van plafondlift.
Toepassingsgebied
Tilcentrum plafondliftsystemen zijn bij uitstek
geschikt voor de navolgende doelgroepen:
- Verpleeghuizen
- Verzorgingshuizen
- Ziekenhuizen
- Thuiszorg
Tilcentrum, toonaangevend
- Mortuaria
- Begeleid wonen
- Dagcentra
in preventie fysieke belasting
15
Waarom Tilcentrum?
Tilcentrum ontwerpt samen met u het systeem
Tilcentrum verzorgt het tekenwerk
Tilcentrum verzorgt de installatie met eigen montageploegen
Tilcentrum verzorgt de instructie en de training van de gebruiker
Tilcentrum verzorgt het periodieke onderhoud
Tilcentrum levert 24 uur per dag, 7 dagen per week technische support
Het originele Tilcentrum plafondliftsysteem biedt
talrijke opties en mogelijkheden. Zo voorziet het
systeem in rechte rails, bochten van verschillende
radius, traversen, koppelstukken en wissels, die als
onderdelen van een bouwpakket naar keuze zijn
samen te stellen. Deze onderdelen sluiten naadloos
op elkaar aan en zijn altijd uit te breiden. Het
systeem wordt permanent gemonteerd in/aan het
plafond of aan de muur. Wij stemmen het systeem
op uw individuele transferbehoefte af.
De Tilcentrum cassette is het toonbeeld van
functionaliteit en bedrijfszekerheid, TUVgoedgekeurd conform DIN EN ISO 10535 en
DIN EN ISO 13485, ruim behuisd voor een scala
aan optionele functionaliteiten. Daarnaast zijn
een langere levensduur en storingsvrij gebruik
uitgangspunten van ons ontwerp.
Er kan ook gekozen worden voor een portable systeem.
16
Monorail
Draaiplateau
Traverse systeem
Een monorail is een vaste rail.
Dit is een eenvoudige manier om
transfers uit voeren.
Bij een draaiplateau heeft men
de keuze links, rechts dan wel
rechtdoor te gaan.
Een traversesysteem maakt het
mogelijk op elke plek in een vertrek
een transfer uit te voeren.
Monorail, bocht en cassette.
Draaiplateau, rechte rail en cassette. Traverse en cassette.
De voordelen van de Tilcentrum plafondliftsystemen
• Kunnen gebruikt worden in natte en droge
ruimtes
• Gemonteerd aan het plafond of aan de wand,
de vloer blijft leeg
• Makkelijk, licht en veilige transfers uitvoeren
• Kan aanvullend individueel worden uitgebreid,
ruime keuze uit beschikbare componenten
• Elektrische motoren
• Altijd 24V accu bedrijfsspanning
• 2, 4, 6, 8 en 10 functies beschikbaar
• Tot zelfs 500 kg patiënten-/cliëntengewicht
• 2-punts of 4-punts mechanisch of elektrisch
juk en liggend tillen zijn mogelijk
• Koppelstukken zijn dubbel beveiligd
Tilcentrum verzorgt zowel het advies ter plekke,
het voorbereidend tekenwerk, de uitvoering,
de instructie en opleiding van het verzorgend
personeel als het periodieke onderhoud.
Bevestigingsmethode
Er zijn twee manieren om de montage aan het plafond/wand te realiseren.
Onderbouw
Bij deze methode wordt het systeem op
afstandbeugels aan het plafond gemonteerd;
dit plafond kan van beton, maar ook van hout
zijn. Het systeem hangt als het ware onder het
afwerkplafond.
Inbouw
Bij de inbouwmethode is het systeem keurig ‘weggewerkt’ in het systeemplafond.
17
Chameleon®
Opvallend door onzichtbaarheid
Het uitgangspunt voor de
ontwikkeling van de Chameleon®
railarmatuur is esthetische
verantwoording. Tilcentrum speelt
met dit product in op de overgang
van het klinische naar het woonen leefklimaat in instellingen.
Dit in combinatie met een
kostenbesparend voordeel. Zo zijn
meerdere bedden te bedienen
met slechts één cassette. De
gepatenteerde Chameleon® is
eenvoudig te monteren.
Voordelen
- Kleurstelling af te stemmen op
omgeving/ minder klinische
uitstraling
- Multi inzetbaarheid van cassettes
- Kostenbesparing
- Eenvoudige montage door middel
van zes keilbouten
- Mogelijkheid tot rechtstreekse
montage in systeemplafond
Optioneel
- Inrichting van verlichting in
armatuur
- Digitale fotolijst in armatuur
- Elektrisch verschuifbare armatuur
Chameleon® boven bed
Technische specificaties:
Lengte
Breedte
Hoogte
Slag beweegbare rail
Til capaciteit
Aansluiting lichtarmatuur
Keuring
107 cm
50 cm
13 cm
2 mtr
200 kg
230 volt
CE
Chameleon® armatuur
Brandveilige raildoorgang®
Bij plafondliftsystemen is brandoverslag door de
raildoorvoer bij deurkozijnen en brandvertragende
scheidingsmuren een reële bedreiging voor
patiënten/cliënten en verzorgenden in de
gezondheidszorg. Plafondliftsystemen in de
gezondheidszorg zijn gemeengoed geworden als het
om de transfers van mensen met een lichamelijke
beperking gaat. Voor transfers tussen verschillende
ruimtes wordt vaak gebruik gemaakt van deur- en
muurdoorgangen die de overgang van bijvoorbeeld
slaapkamer naar sanitaire ruimte of zwembad
mogelijk maakt.
Passeert men dan een brandvertragende scheiding,
dan dient men erop bedacht te zijn dat die
brandvertragende eigenschap teniet gedaan wordt.
Voor deze passages heeft Tilcentrum in
samenwerking met Protect brandbeveiligingen
de brandvertragende raildoorvoer ontworpen.
Dit ingenieuze en gepatenteerde systeem sluit
de raildoorvoer af, maar het blijft mogelijk een
patiënt/cliënt met de plafondlift door de afsluiting
te evacueren.
XI01
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T +31 (0)577 412 171
F +31 (0)577 412 170
[email protected]
www.tilcentrum.nl
18
Uitgebreide tests door TNO/Efectis volgens
EN 1634-1: 2000 ofwel NEN-EN 1634-1: 2001 en
de EN 13501-2: 2003 laten zien dat het systeem
meer dan anderhalf uur brand- en rookwerend is.
Hierdoor heeft men tijd om te evacueren en vindt
er geen brand- en/of rookoverslag plaats.
Documentatie:
TNO centrum voor brandveiligheid
projectnummer 006.45810/01.01
TNO bedrijf Efectis Nederland bV
projectnummer 034.67936/01.01
Informatie:
Protect Brandbeveiliging
Postbus 20, 8070 AA Nunspeet
Alle rechten middels Octrooi beschermd.
Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting
Plafondlift
Tiljukken
Tilcentrum
Jukken
plafondliftsystemen
Bij verrijdbare liften is het juk bevestigd aan de hefarm. Bij plafondliften is het juk bevestigd aan de
hijsband. Voor de verschillende type liften zijn verschillende type jukken. Aan het juk zitten ophangpunten.
Dit zijn haken of paddenstoeltjes. Aan de haken komt een tilband met lussenbevestiging. Aan de paddenstoeltjes komt een tilband met clipbevestiging. Dit is ook beschreven in de Nen-norm. Hieronder vindt u de
meest gangbare jukken.
2-punts-juk
Simpel en eenvoudig te gebruiken
juk, dat voorzien is van haken. Door
middel van het kiezen van de juiste
lussen wordt de houding van de
cliënt bepaald.
Tilbandbevestiging: lussen
2-punts-juk met geïntegreerde
bediening
2-punts-juk zoals hiernaast
beschreven. Echter, de bediening
gaat hierbij door middel van knoppen
op het juk in plaats van een aparte
afstandsbediening.
Tilbandbevestiging: lussen
Een Tilcentrum plafondliftsysteem geeft de
gebruiker de mogelijkheid zich moeiteloos tussen
verschillende ruimtes te bewegen, in feite is
het een ‘spoorlijn’ aan het plafond. Met een
Tilcentrum plafondlift is een bezoek aan het
toilet, loopoefeningen of een transfer van bed
naar stoel eenvoudig, veilig en Arbotechnisch
correct uit te voeren.
Dolfi-juk (mechanisch)
Mechanisch juk, dat door middel van
de zwaartekracht de cliënt
automatisch van zit naar lig brengt
of andersom. Door middel van het
zwarte bandje zijn er drie
eindposities mogelijk.
Tilbandbevestiging: clips
En…
Met dezelfde expertise, passie en ervaring bouwen
wij systemen in campers, caravans, paardenwagens
en boten. Zelfs in tuinen hebben wij onze
systemen geïnstalleerd!
Optioneel mogelijk.
4-punts-juk (elektrisch)
4-punts-kinderjuk (elektrisch)
4-punts-juk (elektrisch)
behoevejuk, zoals standaard
Elektrisch juk dat de cliënt in elke
Elektrisch juk, zoals links Weegunit
helemaal tenElektrisch
Toepassingsgebied
gewenste houding brengt. Uniek bij
beschreven. Echter, de afmetingenvan plafondlift.
4-punts-juk. Echter, bij dit juk wordt
Tilcentrum
zijn bij
uitstek
Tilcentrum isplafondliftsystemen
dat de schouderpunten
zijn
speciaal gericht op kinderen of
de tilband bevestigd door middel van
geschikt
voor De
de liggende
navolgende
doelgroepen:
niet bewegen.
positie
kleine volwassenen.
lussen.
verkregen door de benen
Tilbandbevestiging: clips
Tilbandbevestiging: lussen
-wordt
Verpleeghuizen
te brengen. De cliënt
-omhoog
Verzorgingshuizen
verschuift niet in de tilband. Dit
-maakt
Ziekenhuizen
eenvoudige positionering
-achter
Thuiszorg
in een stoel mogelijk.
-Tilbandbevestiging:
Mortuaria
clips
- Begeleid wonen
- Dagcentra
19
Tiljukken
Jukken
4 - punt ProLine juk, elektrisch
Compact gebouwd soliede kanteljuk.
Door de geringe afmeting ervaart de
client een ruimtelijk gevoel. Door
middel van het bedieningspaneel of
de afstandbediening te activeren.
Handmatig is een vergrendeling voor
het positioneren achter in de (rol)
stoel te activeren juk voor clips.
Tilbandbevestiging: clips
Veilig ergonomisch 4-punts-juk
Waarbij de zorgverlener voorafgaande
aan de transfer de keuze maakt voor
een liggende of zittende transfer juk
voor clips.
Tilbandbevestiging: clips
Frame voor liggend tillen
Wanneer de cliënt geheel
horizontaal getild moet worden,
dan kan dit in combinatie met
banden of een schepbrancard.
Tilbandbevestiging: clips of
lussen
Aangepast frame voor liggend
tillen
Tilbandbevestiging: clips of
lussen
XI01
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T +31 (0)577 412 171
F +31 (0)577 412 170
[email protected]
www.tilcentrum.nl
20
Juk “Patroon”
Tilbeugel met separate beenbanden.
De rug en het zitvlak blijven volledig
vrij. Ook te gebruiken voor loopoefeningen.
Tilbandbevestiging: lussen
Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting
Tilbanden
Tilcentrum tilbanden aan merkvreemde liften
Voor zowel lift als tilband gelden gescheiden eisen; een producent stelt een
verklaring op waarin hij aangeeft dat het product voldoet aan de minimale
eisen op het gebied van veiligheid, milieu en arbo. Dit is de zogenoemde CE
verklaring. De producent dient verantwoording te nemen voor zijn product.
Er zijn CE normeringen voor de lift en CE normeringen
voor de banden, door de vele variaties in combinaties
liften en banden is er geen normering voor de combinatie
lift/band.
Alle Tilcentrum tilbanden worden getest conform het
kwaliteitscertificaat BS EN ISO 9002:1994 en BS EN
ISO 9001:2000.
Al onze producten worden vervaardigd volgens en
voldoen aan de kwaliteitsnormen van BS EN ISO
10535:1998.
Onze producent is erkend met het certificaatnummer
FM35946 en al onze producten dragen tevens de
CE-markering.
Onze verzekeraars leveren een Bedrijfs- en Productaansprakelijkheid met een dekking voor letsel of schade
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T +31 (0)577 412 171
F +31 (0)577 412 170
[email protected]
www.tilcentrum.nl
bij het gebruik van tilbanden die door ons bedrijf worden
geleverd bij het gebruik van liften die door de vooraanstaande bedrijven worden gemaakt.
De verklaring hierbij: “Zij zijn zich ervan bewust dat de
tilbanden zijn ontworpen voor en worden gebruikt voor
liften die door onafhankelijke bedrijven zijn gemaakt.
Dit doet geen afbreuk aan de geleverde dekking en de
wettelijke aansprakelijkheid voor schade, ongelukken of
letsel die voortvloeiend uit defecten in de fabricage of in
de werking van de apparatuur.”
Zie ook: MEDD: Veelgestelde vragen bevestigingsclips;
“Hoe uitwisselbaar is uw clip ?”
www.medd.nl/portfolio
Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting
21
Tilbanden
Universele veilige clip voor tilbanden E-clip
De constructie en uitvoering van een tilband moet
zodanig zijn dat fouten, gemaakt door verkeerd menselijk
handelen, zoveel mogelijk uitgesloten moeten worden.
Vanuit dit oogpunt is de universele veilige clip
ontwikkeld.
Het blijkt dat veel van de ongelukken met tilliften
plaatsvinden door het onjuist bevestigen van de tilband
aan het tiljuk. De veilige clip is dus een belangrijke
toevoeging omdat het de mogelijkheid tot fouten sterk
vermindert.
Specificaties
Maximum
belasting
De clip wordt om de paddestoel van het tiljuk gelegd en
sluit zich met een duidelijke ‘klik’. De verzorgende weet
nu dat de clip goed vastzit en niet meer onverwacht kan
losschieten. De clip heeft namelijk een ingebouwde
borging om dit te voorkomen. Het losmaken van de clip
kan, via een ingenieus systeem, nog steeds heel
gemakkelijk met één hand gebeuren.
De veilige clip is universeel inzetbaar op alle typen
tilliften die zijn uitgerust met een vierpunts tiljuk met
paddestoeltjes met een diameter tussen de 6,8 en 8,2 mm.
Beschikbaar voor Tilbanden aan
230 kg / per clip
Sta liften
Materiaal
Liften voor looptraining
Capron PA6 GR 15
Capron PA6 8351
Passieve liften
Normen
LVFS 2003:11
EN 10535
Keurmerk
CE
Toebehoren
Revisie set
Literatuur
www.medd.nl/portfolio
Veelgestelde vragen bevestigingsclips
22
Obesitas tilbanden
Appel
Peer
Champignon
Tilbanden
Tilbanden
Actief
Passief short-stay
Passief long-stay
Actieve tilbanden
Passieve tilbanden
Ons uitgangspunt is cliënten zo lang mogelijk actief te houden, de
tilbanden voor actief tillen, spelen daarbij een belangrijke rol. Voor
deze tilbanden dient de cliënt over een sta-functie op minimaal 1
been en rompbalans te beschikken. Actieve tilbanden laten het
zitvlak vrij.
Passieve tilbanden zijn te verdelen in “Short-stay”, de banden te
gebruiken voor een transfer; en “Long-stay”, de verblijfsbanden.
Belangrijk voor de toepassing is tevens het te gebruiken materiaal;
temperatuur regulerend zoals de Superfine stof, of eenvoudig aan te
brengen zoals de Parasilk stof. De Tilcentrum adviseur kan voor uw
situatie de optimale vorm en stof bij de juiste tillift initiëren.
Actieve kinder tilbanden
Passieve kinder tilbanden
Juist bij jonge kinderen is het van belang activiteiten zoals staan
te stimuleren. De actieve tilbanden voor kinderen zijn daarnaast
natuurlijk aantrekkelijk te maken door het gebruik van diverse
materialen en kleuren.
Ook bij het passief tillen van kinderen staat de veiligheid en het
gebruik gemak voor de verzorgende voorop. Daarnaast is er een
scala aan kleuren stoffen en opdrukken zoals de favoriete
voetbalclub, of sprookjes figuur te leveren.
Obesitas tilbanden
Disposable tilbanden
Standaard zijn onze tilbanden geschikt voor
minimaal 200 kg. Voor cliënten met een hoger
gewicht volstaat meestal een confectie tilband
niet. Afhankelijk van de lichaamsvorm (appel,
peer, etc) en specifieke beperkingen zal een
tilband op maat (TOM) worden samengesteld.
Hiervoor zijn optioneel te noemen polstering en
diverse stof soorten afhankelijk van de situatie.
Daarnaast kan een til-protocol worden
opgesteld. In veel gevallen kan dit niet zonder
uitdrukkelijk advies van een arts.
Disposable tilbanden bieden een uitstekende
oplossing voor infectiepreventie en voorkomen
van contaminatie (kruisbesmetting). De tilband
ondersteunt het lichaam en het hoofd.
De gepolsterde beenslips geven comfort.
Uitgevoerd met lussen of clips naar wens.
Als de band vochtig wordt verschijnt een
duidelijke “niet gebruiken” afbeelding.
23
MATERIAAL KEUZE: 5
MATERIAAL KEUZE: 5
Corsetband
Maak uw keuze in > MATERIAAL > MAAT > AANPASSINGEN
Maak uw keuze in > MATERIAAL > MAAT > AANPASSINGEN
Loopvest
ALGEMEEN
VEILIGHEIDSCLIPS
LUSSEN
2
1
TWEEPUNTS JUK
3
4
VIERPUNTS JUK
MANUELE ONDERSTEUNING
Lopen
VEILIGHEIDSCLIPS
ALGEMEEN
LUSSEN
2
1
3
4
TWEEPUNTS JUK
COMFORTABEL
Staan
Tilriem
Vicair band
MATERIAAL KEUZE: 5
Loopvest
• Dit multifunctionele loopvest wordt gebruikt voor
o.a. looptraining of er kan een patiënt mee van de
grond getild worden.
• De okselranden, beenbanden en schouderbanden zijn
standaard extra gepolsterd voor nog meer comfort.
• Materiaal: nylon. Kleur: blauw. Bevestiging:
veiligheidsclips. Maat: Op maat gemaakt. Omvang
romp onder de oksels: Uitvoering man of vrouw.
Rugsteunband
• Rugsteunband voor actieve liften, met schuimvulling, antislip.
• Voor natuurlijk beweging bij het opstaan.
• Materiaal: foam met badstof. Kleur: grijs.
Bevestiging: dubbele clips. Maten: S-M-L-XL en
Obesitas.
Tilriem
• Tilriem is een hulpmiddel - heupband met lussendie de verzorgende of cliënt om kan doen.
• Door het vastpakken van deze riem door de cliënt of
hulpverlener, kan deze tot staan komen zonder de
verzorgende te overbelasten. Er wordt optimaal
gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de
cliënt.
• Materiaal: nylon. Kleur: grijs. Bevestiging: lussen.
Maat: 90-107 cm.
Vicairband
• Rugsteunband voorzien van Vicair kussens voor
actieve liften, voorzien van dubbele veiligheidsclips
of lussen. De Vicair kussen deze zijn comfortabel,
drukverlagend en onderhoudsarm.
• Materiaal: Nylon. Kleur: donkerblauw.
Bevestiging: dubbele clips. Maten: M-L-XL.
Corsetband
• Geeft extra rug ondersteuning, fixatie en stabiliteit
bij gebruik van een actieve lift. Voorzien van
instelbare buikfixatie en baleinen wordt de druk op
oksels en schouders verlicht.
• Uitgevoerd met gepolsterde buikfixatie met
gespsluiting, gepolsterde okselrollen en antislip.
• Materiaal: nylon. Kleur: grijs. Bevestiging: dubbele
clips. Maten: S-M-L-XL-XXL.
Ook in PatchWork
materiaal keuze: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
materiaal keuze: 4
algemene 4 punts tilband
maak uw keuze in > materiaal > maat > aanpassingen
Rugsteunband
MEER ONDERSTEUNING
MATERIAAL KEUZE: 5
Bradburry sling
longseat
algemeen
draaien
veiligheidsclips
1
lussen
tWeepunts juk
vierpunts juk
liggend tillen
2
3
Brace sling
meer ondersteuning
liggen
Band voor liggend tillen
materiaal keuze: 4, 5
24
MATERIAAL KEUZE: 5-2
stretcher sling
4
MATERIAAL KEUZE: 5
MATERIAAL KEUZE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Algemene
4-punts
tilband
Toiletband
Maak uw keuze in > MATERIAAL > MAAT > AANPASSINGEN
MATERIAAL KEUZE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
TOILET
Universele tilband
DOUCHEN
ALGEMEEN
LUSSEN
Longseat
COMFORTABEL
2
1
VEILIGHEIDSCLIPS
MATERIAAL KEUZE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
TWEEPUNTS JUK
3
4
VIERPUNTS JUK
MEER ONDERSTEUNING
Zitten
Amputatieband
SOS & Transportband
MATERIAAL KEUZE: 1, 2, 3, 4, 5, 6
MATERIAAL KEUZE: 5
Superfine Plusband
MATERIAAL KEUZE: 3, 6
Universele tilband
• Vierpunts tilband, zonder hoofdsteun, gepolsterde
beenslips om een patiënt in voornamelijk zittende
positie te kunnen transfereren.
• Materiaal: netstof, dunne- en dikke badstof. Kleur:
grijs en donkerblauw. Bevestiging: lussen of clips.
Maten: XS-S-M-L-XL-XXL.
Superfine Plus tilband
• Longstay vierpunts tilband die het gehele lichaam
ondersteund. Uitgevoerd in een ovale vorm, zonder
beenslips. Uitgevoerd zonder naden bij het zitvlak en de
rug, dus optimaal comfort en temperatuurregulering.
• Voorzien van veiligheidsclips, gepolsterde beenslips en baleinen.
• Materiaal: superfine plus of netstof. Kleur: donkerblauw,
zwart of grijs. Bevestiging: clips of lussen.
Maten: S-M-L-XL-XXL.
Algemene 4punts tilband
• Vierpunts tilband, voorzien van hoofdsteun met
baleinen, gepolsterde beenslips, om een patiënt in
zowel de zittende als de liggende positie te kunnen
transfereren.
• Optimaal pasvorm en comfort.
• Materiaal: superfine plus, parasilk, netstof,
dunne- en dikke badstof. Kleur: grijs en
donkerblauw. Bevestiging: lussen of clips. Maten:
XXS-XS-S-M-L-XL-XXL.
Toiletband
• Vierpunts toiletband, voorzien van hoofdsteun met
baleinen, buikfixatie, gepolsterde beenslips en
lussen.
• Is ook mogelijk zonder hoofdsteun en/ of buikfixatie.
• Materiaal: nylon. Kleur: grijs. Bevestiging: lussen of
clips. Maten: S-M-L-XL-XXL.
Columbustilband
• Longstay vierpunts tilband die het gehele lichaam
ondersteund. Uitgevoerd in een ovale vorm, zonder
beenslips. Uitgevoerd zonder naden bij het zitvlak en de
rug, dus optimaal comfort en temperatuurregulering.
• Voorzien van veiligheidsclips en baleinen.
• Materiaal: superfine plus of netstof. Kleur: donkerblauw,
zwart of grijs. Bevestiging: clips of lussen.
Maten: S-M-L-XL-XXL.
4punts tilband
• Vierpunts tilband, voorzien van hoofdsteun met
baleinen, gepolsterde beenslips en enkele
veiligheidsclips, om een patiënt in zowel de
zittende als de liggende positie te kunnen
transfereren.
• Materiaal: net. Kleur: grijs. Bevestiging: lussen of
clips. Maten: XS-S-M-L-XL-XXL.
Bradburry sling
• De Bradbury sling heeft veel potentiële
toepassingen en voordelen voor diverse patiënten
die gedraaid moeten worden als onderdeel van hun
zorg. Met het gebruik van deze tilband zal de
musculoskeletale klachten van de verzorger terug
gedrongen worden.
• Materiaal: nylon. Kleur: grijs. Bevestiging: lussen
of clips Maat: 1, universeel.
Stretcher
• De Stretcher Sling betreft een tilband met een
scharnierende deel die het mogelijk maakt ter hoogte
van de rug te worden verhoogd en verlaagd wanneer
dat nodig is.
• Het is ideaal voor patiënten die behoefte hebben aan
beenondersteuning, of patiënten die een operatie
hebben ondergaan en volledige ondersteuning van het
lichaam nodig zijn, dit kan ook eventueel in zijlig.
• Materiaal: nylon. Kleur: grijs. Bevestiging: lussen.
Maten: S-M-L-Op Maat.
Longseat
• De longseat longstay tilband kan gebruikt worden met een
vierpuntsjuk met een verbredingsstang. De tilband vormt zich
comfortabel naar het lichaam, waardoor het uitmate geschikt is
voor patiënten die meer ondersteuning nodig zijn, of voor
gebruik in een rug- of buiklig orthese.
• Materiaal: superfine plus, netstof, dunne- en dikke badstof.
Kleur: ZWART, grijs en donkerblauw. Bevestiging: lussen of clips.
Maten: XS-S-M-L-XL-XXL.
SOS & transportband
• Tilband gemaakt van nylon met handvatten, te gebruiken
om incidentele transfers met de hand uit te voeren.
• Materiaal: nylon. Kleur: grijs. Maten: S-M-L-XL.
Brace sling
• De Brace sling is een tilband uit 2 gedeelten om een cliënt
voor een gedeelte te kunnen draaien om bijvoorbeeld te
verzorgen of om een coset aan te brengen.
• Materiaal: nylon. Kleur: donkerblauw. Bevestiging: clips of
lussen. Maat: Op Maat.
Tilband voor liggend tillen
• Tilbanden voor liggend tillen te gebruiken in
combinatie met het liggend tillen juk, welke te
leveren is in 6- en 8 punts ophanging.
• De tilband wordt bij voorkeur ingezet wanneer een
cliënt gedurende de transfer in liggende houding
stabiel moet blijven. Ze zijn te leveren met of
zonder toiletopening.
• Materiaal: nylon, netstof. Kleur: grijs of
donkerblauw. Bevestiging: lussen of clips.
Maat: Op Maat.
25
Tilbanden
Universele veiligheidsclip
Voorkom gevaarlijke valincidenten met tilbanden door het onjuist
bevestigen aan het tiljuk. De veiligheidsclip is door zijn intrinsieke
veiligheid een belangrijke toevoeging omdat het de mogelijkheid tot
fouten sterk vermindert. De clip wordt om de paddestoel van het tiljuk
gelegd en sluit zich met een duidelijke hoorbare ‘klik’. De verzorgende
weet nu dat de clip goed vastzit en niet meer onverwacht kan
losschieten. Het losmaken van de clip kan nog steeds heel gemakkelijk
met één hand gebeuren. De veiligheidsclip is universeel inzetbaar op
alle merken tilliften die zijn uitgerust met een tiljuk met paddestoeltjes met een diameter tussen de 6,8 en 8,2 mm.
Tilband aanpassingen
A
B
C
Maattabel passief
XXS
D
•
•
•
•
•
Ons naaiatelier voldoet aan
de hoogste kwaliteitseisen.
Dit wordt periodiek getoetst.
Dubbele clips (A)
Buikfixatie (B)
Clips met extra lussen (C)
Ondersteuningszitje (D)
Verlengen beenslips
•
•
•
•
•
Inkorten beenslips
Beenbandje
Hoofdsteunbandjes
Extra coupenaden
Kleur accenten
S
M
L
XL
Borstomvang in cm 53-67
67-76
76-87
87-97
97-112
112-127 > 127
Lengte in cm
79-114
Polstering beenslips
Polstering hoofdsteun
R82 vestje
Afneembare lussen
Maattabel actief
Alle standaard tilbanden geschikt tot 200 kg.
XS
Kleur codering bies Wit
•
•
•
•
Borstbreedte
Hoogte tilband
Medium
106
20
114-133 133-146 146-156 156-180 180-216 > 216
Large
124
20
Zwart
X large
144
20
Rood
Geel
Groen
Blauw
XXL
Grijs
Materiaal keuze
Badstof dik
Badstof dun
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T +31 (0)577 412 171
F +31 (0)577 412 170
[email protected]
www.tilcentrum.nl
26
Superfine
Longstay
Netstof
Nylon
Superfine plus
Longstay
Parasilk
Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting
Tilbanden
Hygiëne
Tilbanden
Dolfijn douche-/toiletstoel
Actief
Passief short-stay
Dolfijn
Passief long-stay
Dolfijn Plus
Actieve tilbanden
De Dolfijn Plus heefttilbanden
een afwijkende
Passieve
Ons uitgangspunt is cliënten zo lang mogelijk actief te houden, de
tilbanden voor actief tillen, spelen daarbij een belangrijke rol. Voor
deze tilbanden dient de cliënt over een sta-functie op minimaal 1
been en rompbalans te beschikken. Actieve tilbanden laten het
zitvlak
vrij.jn is een sierlijke atleet uit de familie van
De
Dolfi
Passieve
te verdelen
dezelfde tilbanden
kleur als de zijn
standaard
Dolfijn. in “Short-stay”, de banden te
gebruiken voor een transfer; en “Long-stay”, de verblijfsbanden.
Belangrijk voor de toepassing is tevens het te gebruiken materiaal;
temperatuur regulerend zoals de Superfine stof, of eenvoudig aan te
brengen
zoals de douchen
Parasilk stof.
Tilcentrum adviseur
kan voor uw
Het
wassen,
enDeverschonen
van patiënten/
situatie
de
optimale
vorm
en
stof
bij
de
juiste
tillift
initiëren.
cliënten is een intensieve en tijdrovende activiteit.
de dolfijnen. Dolfijnen zijn thuis in het water en
geen beweging is hen teveel.
De Dolfijn douche- toiletstoel, is de bekende
roestvrijstalen douche- en toiletstoel met
elektrische kantel- en hoogteverstelling. De Dolfijn
is ontworpen voor algemeen gebruik; compleet met
hoofdsteun, voetensteun en opklapbare armleggers
met voorsluiting. De Dolfijn kent een pakket met
maatwerkopties, die tevens achteraf bevestigd
kunnen worden.
Technische specificaties Dolfijn:
Laagste
50 cm Diameter wielen Geremd
stand
Actieve
kinder tilbanden achter en
voor 125 mm
Juist
bij jonge 106
kinderen
Hoogste
cm is het van belang activiteiten zoals staan
testand
stimuleren. De actieve tilbanden voor kinderen zijn daarnaast
natuurlijk aantrekkelijk te maken door het gebruik van diverse
Breedte en kleuren.
43 cm Keurmerk
CE + IPX4
materialen
zitting
Totale
breedte
66 cm
Externe tilbanden
Obesitas
lader met
Standaard zijn onze tilbanden geschikt voor
muurbevestiging
minimaal 200 kg. Voor cliënten met een hoger
volstaat meestal een confectie tilband
Eigen
50 gewicht
kg Elektrische
niet. handbediening
Afhankelijk van de lichaamsvorm (appel,
gewicht
peer, 4
etc)
en specifieke beperkingen zal een
functies
tilband op maat (TOM) worden samengesteld.
Maximaal 180 Hiervoor
kg
zijn optioneel te noemen polstering en
gewicht
diverse stof soorten afhankelijk van de situatie.
kleurstelling, deze wordt geleverd in
Daarnaast is de fysieke belasting voor de
verzorgende hoog, vanwege het langdurig in een
voorovergebogen houding werken.
Het wassen en douchen met de elektrisch in
hoogte verstelbare Dolfijn, vermindert deze fysieke
belasting aanzienlijk. Daarnaast kan de Dolfijn de
arbeidsproductiviteit verhogen doordat er minder
“handelingen” verricht hoeven te worden.
Technische specificaties Dolfijn Plus:
Laagste stand kussen
50 cm
Passieve
kinder tilbanden
Hoogste stand
103 cm
Ook bij het passief tillen van kinderen staat de veiligheid en het
L x B gemak
kussen
50 x 55
cm is er een
gebruik
voor de verzorgende voorop.
Daarnaast
scala aan kleuren stoffen en opdrukken zoals de favoriete
L x B basis
80 x 72 cm
voetbalclub, of sprookjes figuur te leveren.
Wiel diameter
100 mm
Disposable
tilbanden
Maximaal gewicht
250 kg
Keurmerk
Disposable tilbanden bieden een uitstekende
CE
oplossing voor infectiepreventie
en voorkomen
van contaminatie (kruisbesmetting). De tilband
ondersteunt het lichaam en het hoofd.
De gepolsterde beenslips geven comfort.
Uitgevoerd met lussen of clips naar wens.
Als de band vochtig wordt verschijnt een
duidelijke “niet gebruiken” afbeelding.
Daarnaast kan een til-protocol worden
opgesteld. In veel gevallen kan dit niet zonder
uitdrukkelijk advies van een arts.
27
Aanpasbaar aan iedere wens en behoefte
Voor alle Dolfijn douchestoelen
is een pakket standaardopties
beschikbaar die tijdens de
fabricage kunnen worden
gemonteerd. Daarnaast is er een
pakket met maatwerkopties,
die achteraf bevestigd kunnen
worden. Hieronder treft u enkele
opties.
Navolgende uitvoeringen
zijn beschikbaar:
- zelfrijden
- kinder uitvoering
- Obesitas uitvoering: Dolfijn+
Zijpelot romp
Zijpelot bovenbeen
Diverse gepolsterde gordels
Verlengde voetenplaat
Comfort beensteunen
Aanpassingen:
Hoofdsteun aanpassen
Duwhandvaten aanpassen
Armleggers aanpassen
Armleggerbuizen aanpassen
Gepolsterde delen Dartex
Gepolsterde delen neopreen
Ombouwen naar zelfrijder
Romp pelotten
Heup pelotten
Bovenbeen pelotten
Comfort beensteunen
Voetenplaat aanpassen
Rughoek aanpassen
Mini uitvoering
Rug/zitting op maat
Frame aanpassingen
Beensteunbuizen op maat
Toiletemmer
Gepolsterde kuitplaat
ndersteek
Gepolsterde voetenplaat
Po-geleiders
28
Navolgende individuele
opties zijn beschikbaar:
- diverse pelotten
- diverse zittingen
- diverse voetensteunen
- diverse rugleuningen
- diverse gordels
- diverse armleuningen
- in diepte instelbare rug
- hoekverstelling zitting aan te
passen
- individuele kleur
De Dolfijn kan individueel
op maat aangepast worden.
De Dolfijn kan ook voorzien
worden van een maatwerk kuip.
Hygiëne
Orka Douchewagen
Beschikbare kleuren:
Grijs
Rood
Oranje
Donkerblauw
Lichtgroen
Donkergroen
Lichtbeige
Donkerbeige
De Orka douchewagen is elektrisch hoog-laag
verstelbaar, met hoekverstelling en centraal
remsysteem.
De Orka is de grootste soort uit de familie van
de dolfijnen. Ze kunnen zich moeiteloos aan alle
omstandigheden aanpassen en voelen zich thuis in
alle soorten wateren.
De Orka douchewagen is een robuust en
comfortabel hulpmiddel voor het douchen van
liggende patiënten/cliënten. De douchewagen is
uitgerust met een hygiënisch en zacht matras,
met een hoofdkussen van uitstekende en
waterdichte kwaliteit. Voor het afvoeren van het
douchewater wordt er gebruik gemaakt van een
waterdrainagesysteem.
Door het centrale remsysteem en rijrichting
fixatie, is de douchewagen snel en gemakkelijk
te manoeuvreren. De grote wielen zorgen, voor
zowel de patiënt/cliënt als de verzorgende, voor
een schokvrij transport. De eenvoudig te openen
veiligheidshekken zijn aan beide zijden gemonteerd.
Technische specificaties:
Lengte
Breedte
Binnenmaat matras
Elektrisch verstelbaar van
Maximaal gewicht persoon
Maximaal werklast
Hoekverstelling
Wiel diameter
Centrale remsysteem
Rijrichting fixatie
200 cm
80 cm
70 cm x 190 cm
58 tot 103 cm
135 kg
175 kg
40 graden
200 mm
Voeding
Beschermingsklasse
Externe lader
Handbediening 2 functies
Matras met afvoer
Hoofdkussen
Stoot beveiliging
Hoogte veiligheidshekken
Eigen gewicht
Keuring
24 V
IPX4
16 cm
104 kg
CE
29
Hygiëne
Orka wandmontage
De Orka W is de wand gemonteerde uitvoering van de serie.
Geen onderstel en opklapbaar in de doucheruimte zorgt
deze versie voor ruimte winst en toegankelijkheid.
Technische specificaties:
Lengte
200 mm
Breedte
80 mm
Binnenmaat matras
70 cm x 190 cm
Elektrisch verstelbaar van
Afhankelijk van montage hoogte
Maximaal gewicht persoon
135 kg
Maximale werklast
175 kg
Hoekverstelling
40 graden
Centrale remsysteem
Rijrichting fixatie
Voeding
24V
Beschermingsklasse
IP X4
Externe lader
Handbediening 2 functies
Matras met afvoer
Hoofdkussen
Stoot beveiliging
Hoogte veiligheidshekken
16 cm
Eigen gewicht
104 kg
Keuring
CE
Aanpasbaar aan iedere wens en behoefte
Optioneel leverbaar
Orka hydraulisch
Bij de hydraulische uitvoering van de
Orka is de elektrische motor vervangen door een hydraulische cilinder. De
overige eigenschappen zijn zoals bij de
elektrische uitvoering.
Kleuren
Optioneel zijn er diverse kleuren frames
en matrassen leverbaar.
Formaat
Optioneel zijn afwijkende maten van de
bovenbouw leverbaar.
X01
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T +31 (0)577 412 171
F +31 (0)577 412 170
[email protected]
www.tilcentrum.nl
30
Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting
Hygiëne
Lena hoog/laag baden
Lena vaste hoogte
Lena 100
Lena 200
De Lena verpleegbaden hebben een ontspannende
werking op lichaam en geest, zeker als er met
beperkingen rekening gehouden moet worden.
De kwalitatief en technisch hoogwaardige baden
vormen met hun betrouwbare techniek en eenvoudige bediening een belangrijk professioneel gereedschap voor de zorgverlener.
Technische
specificaties:
Lena vaste hoogte
Lena 100
Lena 200
Lengte- buiten/binnen
Breedte buiten/binnen
Werkhoogte
Waterdruk
Gewicht (zonder water)
Voeding
Voeding kabel
2035/1700 mm
800/695
650-850mm*
2-6 bar
120 kg
2000/1600 mm
800/650 mm
620-1020 mm
2-6 bar
120 kg
230VAC-24VDC
HO7RN-F 2x1,0mm2 - lengte 4 mtr
Keurmerk
Koud/warm water
CE
2000/1600 mm
800/650 mm
690-1090mm
2-6 bar
120 kg
230VAC-24VDC
HO7RN-F 2x1,0mm2 - lengte 4 mtr
Hydromassage:
HO7RN-F 3x1,0mm2 - lengte 4 mtr
CE
Afvoer
CE
Staalflexslang DN 13½” x 1000mm
uitsparing doorvoer rond 61 mm
Spiraalslang staaldraad verstrekt 1500 mm lang
Uitrusting:
Bekleding
Onderstel
Sanitair
GFK
RVS
* 4 eenmalig instelbare poten
Grohe Term 1000 badtermostaat
Handdouche
Optie
GFK
RVS
4 kogelgelagerde hefmotoren
Grohe Term 1000 badtermostaat
Handdouche
GFK
RVS
4 kogelgelagerde hefmotoren
Elektrische Thermostaat
Handdouche
Desinfectie unit
Hydromassage
Beschikbare kleuren:
Grijs
Rood
Blauw
Donkerblauw
Lichtgroen
Donkergroen
Lichtbeige
Donkerbeige
31
Hygiëne
Swing kantelbaden
Het Swing kantelbad, is aan 3 zijden makkelijk
toegankelijk en wordt “vrij”geplaatst in de kamer. Het
voetgedeelte wordt vooraf al gevuld met water. Voor
de cliënt is het bad makkelijk toegankelijk door de
grote deur aan de zijkant omhoog te tillen. Na in
indrukken van de aan weerszijde geplaatste bediening,
kantelt het bad en verplaatst het al aanwezige water
zich over de rest van het bad en de cliënt. Twee
handgrepen aan de binnenzijde bieden extra houvast
en veiligheid. Het grote voordeel van de Swing is dat
wanneer het bad gekanteld wordt, tegelijkertijd de
ergonomisch ideale werkhoogte wordt bereikt. In de
zitting is een gleuf aangebracht zodat ook voor de
intieme hygiëne kan worden gezorgd.
Technische specificaties:
Aansluiting:
Lengte- binnen / buiten
2040/1960 mm
Koud / warm water
Breedte
800/760 mm
Staalflexslang DN 13 1/2” x 1000mm
Uitsparing doorvoer rond 61
Werkhoogte
930 mm (*930-1030mm)
Afvoer
Spiraalslang staaldraad verstrekt
1500 mm lang
Waterdruk
2-6 bar
Voeding
HO7RN-F 2x1,0mm2- lengte 4 mtr
Gewicht (zonder water)
120 kg
Voeding
230VAC-24VDC
Keurmerk
CE
Uitrusting:
Bekleding
GFK
Onderstel
RVS
Sanitair
Thermostaat mengkraan
Handdouche
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T +31 (0)577 412 171
F +31 (0)577 412 170
[email protected]
www.tilcentrum.nl
32
Opties:
HV
Electrische werkhoogte verstelling
930 - 1030mm
Autofill
Automatische watervulling
Airspa
Luchtbellenbad met 10 geintergreerde
blaas openingen, in 3 standen te verwarmen luchtstroom
Grohe
Grohe Term 1000 badtermostaat
Desinfectie
Ingebouwde desinfectie unit
Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting
Hygiëne
Zwembadliften
Zwembad plafondliften
Poollift Ceasar
Een Tilcentrum plafondliftsysteem geeft de gebruiker
de mogelijkheid zich moeiteloos tussen kleedruimte /
toilet en zwemwater te verplaatsen met voor de
verzorging een minimum aan transfers. Een scala aan
stoeltjes, stretchers en tilbanden is verkrijgbaar elk
voor een specifieke situatie optimaal geschikt. Het
originele Tilcentrum plafondliftsysteem biedt talrijke
opties en mogelijkheden.
De poollift Ceasar is ontwikkeld voor een veilige
transfer in en uit het water. Zowel voor binnen- als
buitenbaden. Er kunnen verschillende typen stoelen
aan bevestigd worden. De Ceasar poollift kan als
kolomlift maar ook als plafondlift bevestigd worden.
De Ceasar poollift is 360 graden draaibaar en in elke
positie om de kolom vast te stellen.
Technische specificaties:
Technische specificaties:
Lengte
Lengte
2150 mm
Hef bereik
1600 mm
Hef bereik
160 mm
Maximale werklast
> 350 kg*
Maximale werklast
160 kg
Voeding
24V
Voeding
24V
Keurmerk
CE
Keurmerk
CE
Opties:
Opties:
stoel / strecher
Adaptor stoel/strecher
Digitale weegunit
Wandmontage adaptor
2 / 4 punt juk
Polstering
liggend tillen juk
Bodemplaat
2-4-6 of 8 functies
* afhankelijk van plafond
33
Hygiëne
Badliften
De stoellift Nina zorgt voor zittend vervoer van en
naar het bad. Met de Nina kan de cliënt direct uit
het bad worden verplaatst naar een andere ruimte.
De Nina geeft een goede ondersteuning bij de
dagelijkse hygiënische verzorging. Bij het douchen,
het baden en de toiletgang.
De Mona zorgt voor liggend vervoer van en naar het
bad. Het hoofd- en voetendeel kunnen in vijf
standen worden gezet. De zitting van de Mona is
voorzien van een draaiplateau. De Mona
badstretcher biedt de cliënt een groot comfort en
veiligheid.
Technische specificaties:
Technische specificaties:
Lengte onderstel
980 mm
Lengte onderstel
815 mm
Breedte onderstel
612 mm
Breedte onderstel
990 mm
Hoogte onderstel
155 mm
Hoogte onderstel
155 mm
Werkhoogte
1350 - 2050 mm
Werkhoogte
1350 - 2050 mm
Gewicht
62,5 kg
Gewicht
62,5 kg
Maximale werklast
160 kg
Maximale werklast
160 kg
Voeding
24 V
Voeding
24 V
Wiel diameter
Geremd achter/ongeremd voor 100 mm
Diameter wielen
100 mm
Keurmerk
CE
Keurmerk
CE
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T +31 (0)577 412 171
F +31 (0)577 412 170
[email protected]
www.tilcentrum.nl
34
Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting
Hygiëne
Bedpanspoelers
BP 100 M
BP 100 HE / BP 100 HSE
Gemakkelijke tiptoets bediening, hoogwaardige besturing
met zelfdiagnose voor permanente proces bewaking,
aanpasbare programma parameters. Zichtbare programma
keuze, tijd A0 waarde, en maximale temperatuur.
De spoelkamer en behuizing bestaan uit hoogwaardig
staal AISI304. De spoelkamer is diepgetrokken uit één
stuk en bevat roterende en vaste straalpijpen die garant
staan voor een efficiënte waterverdeling. Afgeronde
hoeken, gladde oppervlakken en randen en een gepolijste
deur voorkomen micro bacteriële aangroei en
verspreiding. Een deurslot tijdens het hele programma,
alarmering via een display en via geluidsignaal bij
geblokkeerde of verstopte afvoer. Afsluitbaar segment
voor ontkalker in het voetstuk.
Bedpanspoeler tafel-/onderbouwmodel
Bedpanspoeler staand model
Technische specificaties:
BP100 M
Normen
Classificatie
Afmetingen
Desinfectie
Aansluiting
Vermogen
Aansluiting water
Afvoer water
Geluid
Inhoud
Programma
Optie
EN ISO 15883-1/2 and HTM 2030
Medical Device
(Community rule 93/42/CEE) ode nr. 0051
600x600x850 mm
Thermische desinfectie
400V/3~+N/50Hz
5400 W / 900 W pomp
¾” DN
Ø 90 mm
48.5 dB(A)
4 urinalen, 1 bedpan
Kort – Urinalen
Standard – geleegde bedpan en urinalen
Intensief– niet geleegde bedpan en urinaal
Semi automatische deur
Infrarood sensor voor deur opening
3 Extra programma’s
BP 100 HE
Normen
Classificatie
Afmetingen
Desinfectie
Aansluiting
Vermogen
Aansluiting water
Afvoer water
Geluid
Inhoud
Programma
Optie
EN ISO 15883-1/2 and HTM 2030
Medical Device (Community
rule 93/42/CEE) ode nr. 0051
600x600x1600 mm
Thermische desinfectie
400V/3~+N/50Hz
6900 W / 900 W pomp
¾” DN 20 mm
Ø 90 mm
51 dB(A)
4 urinalen, 2 bedpan
Kort – urinalen
Standaard – geleegde bedpan en
urinalen
Intensief – niet geleegde bedpan en
urinaal
Semi automatische deur
Elektrische deur opening
Infrarood sensor voor deur opening
3 Extra programma’s
35
Aanbouw kasten
Bedpanspoeler van
oud naar nieuw
Tilcentrum levert compleet ingerichte spoelunits,
compleet met naar uw wens ingerichte aanbouwkasten.
Wij bouwen uw oude, afgeschreven bedpanspoeler om
naar een nieuwe, volgens de laatste stand van de
techniek! Het complete binnenwerk kwetsbare en aan
slijtage onderhevige onderdelen zoals elektronica en
mechanisme worden vervangen door nieuw.
De onverslijtbare edelmetalen behuizing wordt
hergebruikt. Eén van de voordelen is dat alle water afen aanvoer, op exact dezelfde plaats blijft zitten zodat u
geen bouwtechnische verbouwing aan uw spoelstation
hoeft uit te voeren, uw gereviseerde spoeler kan zo weer
geplaatst worden! Ook voorzien wij u desgewenst van een
leen apparaat ter overbrugging tijdens de revisie. Uw
apparaat wordt ‘ge-update’ volgens de laatste technieken
en kan na de aanpassing weer vele jaren uitstekend werk
verrichten. Nadat uw bedpanspoeler helemaal gereviseerd
is, heeft u uw bedpanspoeler met de volledige garantie
en het CE keurmerk terug.
Onderhoud bedpanspoeler
Tilcentrum onderhoud bedpanspoelers conform
onderstaand schema.
Checklist keuringen Bedpanspoeler
1 maal per 12 maanden Conform NEN 3140
Producten
Visuele inspectie
Werkingscontroles tijdens lopend bedrijf
NEN 3140
Meetwaarde
Veiligheidstechnische controle
VDE-controle
Registratie keuring
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T +31 (0)577 412 171
F +31 (0)577 412 170
[email protected]
www.tilcentrum.nl
36
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting
Transport hulpmiddel
Mobi Pro
Easy Roller
Als paramedici/zorgverleners lopen we vaak tegen
cliënten aan die wel kunnen staan met wat hulp, maar
kan niet veilig draaien of verplaatsen van de ene locatie
naar de andere, bijvoorbeeld van bed naar rolstoel.
De EasyRoller is een volledig thermoplastische natuur
vriendelijke kunststof rolstoel speciaal ontworpen voor
gebruik in zwembaden sauna en ziekenhuizen.
De Mobi Pro is een ergonomisch en compacte verrijdbare
actieve opstaphulp, bedoeld voor mensen met geringe
beenkracht en enige rompbalans maar moeilijk of niet
kunnen lopen. De Mobi Pro biedt steun bij het gaan
staan en is een efficiënt hulpmiddel voor de zorgverlener
om de hulpvrager te verplaatsen.
De voeten worden op de stevige en stroeve voetenplaat
geplaatst waarna de cliënt zich met behulp van een
solide beugel zelf kan optrekken en gaan staan. Hierdoor
wordt de cliënt aangemoedigd actief te blijven. De
verzorger sluit en opent de naar de zijkant wegdraaibaar
gescheiden zitvlakken. Deze opstahulp is speciaal
ontworpen voor het gebruik in natte ruimte en pas om
de meest gangbare toiletten. De Mobi Pro is een vrijwel
onderhoudsarm hulpmiddel.
Voordelen:
• Efficiëntie van de transfer en veiligheid voor de cliënt
• Eenvoudig te gebruiken
• Biedt een goede ondersteuning en stabiliteit voor de cliënt
Zwembaden
Normale rolstoelen zijn gemaakt met metalen
componenten die niet bestand zijn tegen chloor. De
EasyRoller Pool&Spa is speciaal ontworpen voor
zwembadwater.
In het frame zitten gaten die ervoor zorgen dat de stoel
snel zinkt en ook weer snel leegloopt bij het naar boven
gaan.
De EasyRoller heeft geen losse onderdelen en vraagt zeer
weinig intensief onderhoud.
Ziekenhuis
Patiënten kunnen door de gehele inrichting vervoerd
worden, door MRI ruimtes zonder de gevoelige
apparatuur te storen.
Technische specificaties:
• Geen metalen delen
Materialen:
• Geen losse componenten
• Rotomoldes PE
• Recyclebaar plastic
• PU tubeless banden
• Brede comfortabele zitting
• Nylon velgen
Technische specificaties:
• Ergonomische vorm
• Nylon remmen
Lengte
55 cm
• Hoge kwaliteit
• Afmetingen
Breedte
1,06 cm
• Eenvoudig in onderhoud
67x82,5c105 cm
Diepte stoel
83 cm
• Eenvoudig te manoeuvreren
(breedte x lengte
92 tot 98 cm
• Max. patiënt gewicht 180 kg
x hoogte)
(handvat loopt schuin op)
• Goedkeuring conform EN 12183
Eigen gewicht: 17 kg
Hoogte handgrepen
Diameter wiel
7,5 cm
Eigen gewicht
26,6 KG
NIOSH norm
0.5 kg < gunstig
en ISO 7176
• NIOSH norm 0,6 kg <gunstig
1,3 kg <ongunstig
• Onderhoud 1x periodiek STIGAH
1.2 kg > ongunstig
Keurmerk
CE
Opties
Geen
Maximaal patiënt gewicht
160 kg
Onderhoud
1 x periodiek STIGAH
37
Loophulpmiddelen
Walkers
Gas
Rise & Go
Walkers zijn een belangrijk hulpmiddel bij vroege
mobilisatie en ambulante therapie.
In hoogte verstelbare Walkers zijn ideaal voor zowel
patiënten en personeel.
Een Walker is een belangrijk instrument en van groot
belang voor de vroege mobilisatie bij patiënten voor en na
operaties aan de wervelkolom, evenals patiënten met
tumoren in delen van het bewegingsapparaat zoals
zenuwen, spieren, pezen, skelet, bindweefsel en
vetweefsel.
Deze patiënten hebben behoefte aan een grote
hoeveelheid zorg na een operatie, wat meestal een lange,
moeizame herstelperiode betekent met een groot deel van
de fysiotherapie en aanpassing.
De eerste stap op weg naar herstel na de operatie is
vroege mobilisatie en ambulante therapie.
Walkers worden in de eerste fase van het herstel proces
ingezet, en de patiënt schakelt zo snel mogelijk over op
andere hulpmiddelen zoals rollators, voordat ze uiteindelijk
het lopen helemaal zonder hulp aankunnen. Vroege
mobilisatie is niet alleen van belang voor de patiënt en
voor het inkorten patiëntenzorg tijden, maar ook van
groot gevolg van een sociaal- economisch oogpunt; een
toename van de stroom van patiënten moet met de
huidige bezetting mogelijk worden.
Bure Ortho
Bure Double EL
Technische specificaties:
De Walkers zijn verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:
Rise & Go, Bure double EL, Bure Ortho en de Gas.
Bure Double EL
Ortho
Gas
Bure Rise & Go
Lengte
81 cm
Breedte
65-90 cm
80 cm
79 cm
89 cm
78 cm
65 cm
77 cm
Hoogte
88-128 cm
Arm leuningen
30-48 cm
90-130 cm
90-130 cm
110-152 cm
25-50 cm
30-45 cm
34-65 cm
Maximaal patiënt gewicht
130 kg
150 kg
150 kg
150 kg
Eigen gewicht
27 kg
20 kg
20 kg
25 kg
Keurmerk
CE
CE
CE
CE
38
Transfer hulpmiddel
Transfer hulpmiddelen
Til-tas
Glijzeilen
Tilriem
One Way Slide
“Alles” bij de hand, de basisset voor elke zorgverlener. Verpakt
in een handige draagtas. De producten in de Til-tas helpen de
zorgverlener op een simpele en efficiënte manier basis transfers
uit te voeren. De producten zijn onmisbaar wanneer het gaat
om de preventie van fysieke overbelasting in de zorg.
Inhoud: een glijzeil (120x100 cm), een Turn Master draaischijf,
een verlengde arm en een tilriem.
• Tilriem is een hulpmiddel - heupband met lussen- die de
verzorgende of cliënt om kan doen.
• Door het vastpakken van deze riem door de cliënt of
hulpverlener, kan deze tot staan komen zonder de verzorgende
te overbelasten. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de
mogelijkheden van de cliënt.
• Materiaal: nylon. Kleur: grijs. Bevestiging: lussen.
Maat: 90-107 cm.
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T +31 (0)577 412 171
F +31 (0)577 412 170
[email protected]
www.tilcentrum.nl
Glijzeilen verlichten het verplaatsen van cliënten in bed. Zowel
voor hogerop verplaatsen als zijwaarts verplaatsen is het
glijzeil het ideale hulpmiddel. Ook voor het draaien in bed kan
het glijzeil worden gebruikt. Glijzeilen worden ook aanbevolen
als richtlijn bij verplaatsingen in het bed (hoofdbron 2 in de
diverse werkpakketten van de sectorfondsen). Glijzeilen zijn in
verschillende maten verkrijgbaar. Belangrijk is dat de schouders
en het zitvlak op het glijzeil passen.
Een One Way Slide, voorkomt het onderuitzakken in de stoel.
De cliënt gaat zitten op de One Way Slide en kan dan
gemakkelijk achterin de stoel schuiven. Terugglijden is echter
niet mogelijk omdat de One Way Slide dit voorkomt. Sommige
cliënten kunnen met behulp van de One Way Slide zelf achterin
de stoel gaan zitten en daar goed blijven zitten. Het gebruik
van de One Way Slide voorkomt transfers en tijd / inzet van
zorgverleners.
Maatvoering: 60 x 80 cm / 45 x 45 cm / 37 x 43 cm
Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting
39
Master Turner
Omschrijving
Zware, immobiele cliënten zijn soms niet zelf in staat zich om
te draaien in bed, of het manuele positioneren binnen de
grenzen van het bed verloopt moeizaam.
Hiervoor wordt de Master Turner ingezet om de cliënt manueel,
dan wel in combinatie met de tillift te kunnen positioneren. De
cliënt kan hier permanent op verblijven. De oplossing voor
preventie fysieke belasting binnen de grenzen van het bed.
Beschrijving van het product
Het product bestaat uit een gewatteerde buitenstof welke is
opgevuld is opgevuld met milieuvriendelijke Öko-Tex vezels en
het oppervlak van badstof. Model Soft heeft de bovenzijde van
de vlamvertrager, flexibele, comfortabele jersey. Padding van
vlamvertragende en allergie preventie vezels. De Master Turner
wordt in combinatie met een matrashoes ingezet.
Voordelen
- 12 handgrepen voor een goede hantering of het kunnen
koppelen aan een tillift
- Unieke glij-eigenschappen
- Makkelijk inzetbaar, praktisch toepasbaar
- Weinig tot geen invloed op drukwisselmatras
- Door bijzondere eigenschappen van de buitenstof is het voor
permanent gebruikt.
- Anti-slip rand langs de zijkanten van de matrashoes
- Kan gecombineerd worden op alle soorten matrassen
- Verkrijgbaar in vele variëteiten
- lange houdbaarheid
Master Turner met E-clip
Master Turner Matrashoes ILF Elastic
Toepassingsgebied
De Master Turner Matrashoed wordt om de matras geplaatst om
in combinatie met de Master Turner de cliënt goed te kunnen
manoeuvreren. Het is mogelijk om de unieke glij-eigenschappen
van de hoes te benutten, maar deze kunnen ook tijdelijk
verwijderd worden, om te voorkomen dat de cliënten onderuit
glijden.
Beschrijving van het product
Matrashoes ILF Elastic (Integrated Lock Function) heeft een
glad middengedeelte en anti-slip coating langs de randen. De
glijcompartimenten kunnen afzonderlijk van elkaar los
getrokken worden om de cliënt te kunnen ‘locken’. De hoes
wordt vastgemaakt rond de matras door klittebandsluiting.
Voordelen
- Gemakkelijk om de matras te plaatsen.
- Uniek glij-eigenschappen (HLF)
- Geïntegreerde vergrendeling functie (ILF)
- Afsluitbare onder de gebruiker rug, heupen, benen of het
volledige lichaamslengte
- Toepasselijk ook voor
drukwisselmatrassen
- Antislip coating in het
midden en aan de randen
- hoge duurzaamheid
Matras hoes voor Master Turner
Artikel nr.
Productnaam
Afmetingen
Artikel nr.
Productnaam
Afmetingen
MC 001-1760
Master Turner maat L
215 x 150 cm
MC 004-3025
Matrashoes
80 x 210 cm
MC 001-1761
Master Turner maat M
215 x 200 cm
MC 004-3026
Matrashoes
110 x 210 cm
MC 001-1763
Master Turner maat XXL
215 x 245 cm
MC 004-3027
Matrashoes
140 x 210 cm
Voor al onze producten zijn instructie video’s
beschikbaar voor de juiste toepassing; zie:
www.tilcentrum.nl
40
Turn Master zachte draaischijf
Verlengde arm
Bedzwaaier (zachte draaischijf + verlengde arm)
In combinatie met de zachte draaischijf wordt het “bedzwaaier”
genoemd. Hiermee kunnen cliënten op bed verantwoord van zit
naar lig worden gebracht.
Tevens is de verlengde arm een ideaal hulpmiddel om de benen
van de cliënt te tillen, zonder onnodig bukken. Gemaakt van
sterk glad nylon.
De Turn Master draaischijf maakt het verplaatsen en draaien met
geringe weerstand van de zittende cliënten mogelijk. Bijvoorbeeld van zittende positie in het bed tot een zittende positie
met de benen buiten het bed of het draaien van een cliënt bij
het instappen in de auto.
Turn Master Draaischijf
De Turn Master is een klein en eenvoudig hulpmiddel om
makkelijk een draai te kunnen maken. De Turn Master wordt o.a.
gebruikt voor het in- en uitdraaien van het bed, draaien op een
(auto)stoel, preventie van rug- en heupblessures en het
voorkomen van het verdraaien van de heup.
De Turn Master bevat twee cirkelvormige glijvlakken welke middels een klittenbandsluiting aan elkaar verbonden zijn. Deze is
op ieder gewenste positie in te stellen en draait 180 graden.
De twee glijvlakken kunnen middels borging niet van elkaar
af glijden. Het geheel heeft unieke, lucht ventilerende eigenschappen. Het model “Multi” heeft genaaide handvatten, die
een gebruiker/zorgverlener kan benutten.
Voor al onze producten zijn instructie video’s
beschikbaar voor de juiste toepassing; zie:
www.tilcentrum.nl
Zoals de naam aangeeft maakt de verlengde arm de arm van de
zorgverlener langer. De verlengde arm kan om de rug van de
cliënt geplaatst worden, waardoor de zorgverlener goed houvast
heeft aan de handvatten en de cliënt van zit tot staan kan
begeleiden.
MC 001-9040
Classic
Diam: 40 cm
MC 001-9041
Multi
Diam: 40 cm , met handvat
MC 001-9045
Multi
Diam: 45 cm
MC 001-9050
Classic
Diam: 50 cm
MC 001-9051
Multi
Diam: 50 cm, met handvat
MC 001-9060
Classic
Diam: 60 cm
MC 001-9061
Multi
Diam: 60 cm, met handvat
MC 001-9070
Classic
Diam: 70 cm
MC 001-9071
Multi
Diam: 70 cm, met handvat
MC 001-9080
Classic
Diam: 80 cm
MC 001-9081
Multi
Diam: 80 cm, met handvat
41
Transfer hulpmiddel
Master GLIDE-glijplanken
De Master Glide glijplanken zijn gemaakt van flexibel, milieuvriendelijk polyethyleen. De glijplanken hebben ronde, prettig
in de hand liggende handgrepen. Kan over de wielen van een
rolstoel worden gebogen, zodat gebruiker daar tijdens de
transfer niet mee in aanraking komt. Heeft een glad oppervlak
met unieke glij-eigenschappen. Wordt geleverd met antislip
onderzijde die op elke ondergrond voor stabiliteit zorgt. Alle
glijplanken zijn 5 mm dik.
Master GLIDE Glijplanken
MC 001-6000
MC 001-6010
MC 001-7010
Master GLIDE Glijplank
L 40 x B 20 cm
Master GLIDE Glijplank Senior Small
L 45 x B 35 cm
- 2 handig
Master GLIDE Glijplank Flexi Medium
L 60 x B 35 cm
- 3 handig
Toepassing
• Voor zittende transfers
• Tussen bed en stoel
• Tussen postoel en toilet
• Om mindervalide gebruikers te ondersteunen
• Om hulpverleners te ontlasten
Voordelen
• Is buigzaam en flexibel
• Vormt zich naar de gebruiker en biedt veel comfort
• Unieke glij-eigenschappen
• Bij gebruik met een blote huid kunnen glijmatten worden
bevestigd
• Prettig in de hand liggende handgrepen
• Antislip onderzijde
• Master GLIDE Heavy is een stevige plaat
• Zeer duurzaam
Transportband
Turner
Veel patiënten voelen zich onzeker als ze bijvoorbeeld van bed in
een rolstoel worden geholpen, en verzorgers staan bloot aan
zware belasting door draaien. Met de Twist houdt de cliënt hierin
zelf controle over de beweging.
De Twist is een eenvoudig en robuust actief hulpmiddel voor
cliënten die met behulp van steun zelf kunnen opstaan maar
moeite hebben met het draaien. De Twist wordt gebruikt voor
eenvoudige transfers van stoel naar stoel of bed. Door gebruik te
maken van de Twist wordt de zorgverlener behoed voor fysieke
overbelasting en wordt de cliënt aangemoedigd zelf actief te zijn.
De Twist is slechts 6 centimeter hoog en voorzien van een
draaimechanisme. De cliënt kan zichzelf tijdens de draai
eenvoudig aan het frame vasthouden.
De voeten plaat is waterproof en antislip. De Twist is voorzien
van transport wieltjes zodat de verzorgende hem eenvoudig kan
verplaatsen. Door zijn compacte formaat is de Twist eenvoudig op
te bergen.
Voordelen
• Compact en zeer snel in te zetten hulpmiddel
• Biedt een goede ondersteuning bij de transfer van de cliënt
Technische specificaties:
Breedte x diepte
Hoogte handgrepen
Diameter wiel
Eigen gewicht
NIOSH norm
Draaicirkel
Keurmerk
Opties
Maximaal patiënt gewicht
Onderhoud
48 x 63,5 cm
90, 103 en 118 cm
10 cm
14 kg
0,4 kg < gunstige
0,9 kg > ongunstige
225 cm
CE
geen
150 kg
1x periodiek STIGAH
De Transportband is een in de zorg bekend hulpmiddel voor een manuele transfer van patiënten. De
transport band is gemaakt van nylon met handvatten en is te gebruiken om individuele transfers met
de hand uit te voeren. Te denken valt bijvoorbeeld aan het tillen van cliënten die in een moeilijk
toegankelijke ruimte liggen.
Ook transfers in en uit de auto tijdens bijvoorbeeld een vakantie zijn met behulp van de transportband uit te voeren.
Maatvoering: S - M - L - XL
42
Transfer
Behandeltafel
hulpmiddel
- stoel
Transfer
Behandeltafel
hulpmiddelen
Til-tas
Glijzeilen
Deze elektrisch verstelbaar tafel is bedoeld voor het
aankleden en verschonen van cliënten in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. De tafel kan door een
persoon worden bediend en de patiënt kan comfortabel en veilig worden behandeld. De tafel is door
middel van de eenvoudige afstandbediening traploos
in hoogte verstelbaar zodat op een verantwoorde
hoogte gewerkt kan worden.
De tafel bestaat uit twee delen; het bed deel en het
hoofddeel. Het frame is standaard in 2 kleuren
leverbaar, de ligkussens zijn standaard in 8 kleuren
leverbaar.
Het hefmechanisme is solid geconstrueerd met onder
andere Teflon lagers.
“Alles” bij de hand, de basisset voor elke zorgverlener. Verpakt
in een handige draagtas. De producten in de Til-tas helpen de
zorgverlener op een simpele en efficiënte manier basis transfers
uit te voeren. De producten zijn onmisbaar wanneer het gaat
om de preventie van fysieke overbelasting in de zorg.
Inhoud: een glijzeil (120x100 cm), een Turn Master draaischijf,
een verlengde arm en een tilriem.
Technische specificaties:
Tilriem
Elektrisch in hoogte verstelbaar: van 35-100 cm
•Afmetingen
Tilriem is een
hulpmiddel - heupband
met verstelbaar
lussen- die de
bed:
80x190
verzorgende of cliënt om kan doen.
hoofdsteun 45 cm;
• Door het vastpakken van deze riem door de cliënt of
verstelbaar van 0° tot + 70
hulpverlener, kan deze tot staan komen zonder de verzorgende
van 35-100 cm
te overbelasten. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de
Maximaal
gewicht
patiënt:
135 kg
mogelijkheden van de cliënt.
diameter:
geremd 100
mm
•Wiel
Materiaal:
nylon. Kleur: grijs. Bevestiging:
lussen.
Stroomvoorziening:
230V - 50Hz - 26W
Maat: 90-107 cm.
Beschermingsklasse:
IP X4
Keurmerk:
CE
Glijzeilen verlichten het verplaatsen van cliënten in bed. Zowel
voor hogerop verplaatsen als zijwaarts verplaatsen is het
glijzeil het ideale hulpmiddel. Ook voor het draaien in bed kan
het glijzeil worden gebruikt. Glijzeilen worden ook aanbevolen
als richtlijn bij verplaatsingen in het bed (hoofdbron 2 in de
diverse werkpakketten van de sectorfondsen). Glijzeilen zijn in
verschillende maten verkrijgbaar. Belangrijk is dat de schouders
en het zitvlak op het glijzeil passen.
Hierdoor is de tafel bijzonder stabiel. Het frame is
ge-poedercoat. De bekleding is antibacterieel
speciaal voor medische toepassingen. De tafel is
goed toegankelijk en onderrijdbaar voor tilliften.
De remmen zijn voorzien van een slotmechanisme,
zodat het wiel vastgezet kan worden.
TILNIEUWS 07
One Way Slide
Een One Way Slide, voorkomt het onderuitzakken in de stoel.
De cliënt gaat
zitten op de One Way Slide en kan dan
Tilcentrum rust kind
um Nifterlake uit met
kleurrijke
gemakkelijkPosachterin dagc
deentrstoel
schuiven.
Terugglijden
douche- en aankleed is echter
tafels
itieve kleuren dra
gen
bijSlide
aan
on
niet mogelijk
omdat
de
One
Way
dit
voorkomt.
Sommige
tw
ikk
Alle kinde
eling kinde
ren hebben een veilig
ren
e
en
vertr
ouwde omgeving
op een positieve
nodig om op te groei
manier stimuleert
. Dat geldt
Een omgezelf
cliënten kunnen
met
behulp
van
de
Way en.
Slide
achterin
ving die hen
stand. Kinderdag
des te
meerOne
voor kinderen met
centrum Nifterlake
een ontwikkelingsa
koos daarom in haar
douche- en aankleedt
chter
nieuwbouw voor
passen in deze stijl.
veel licht enHet
kleur. Zelfs
de stoel gaan zittenafelsen
daar goed blijven
zitten.
gebruik
de
van de One Way Slide voorkomt transfers en tijd / inzet van
zorgverleners.
Maatvoering: 60 x 80 cm / 45 x 45 cm / 37 x 43 cm
Kinderdagcentrum
(KDC) Nifterlake is
er voor kinderen met
een achterstand in
hun ontwikkeling.
Het centrum maakt
onderdeel uit van Ons
Tweede Thuis en vangt
momenteel 70
kinderen per dag
op, in de leeftijd
tot 18 jaar. “Het
ernstig meervoudig
zijn
gehandicapte kinde
ren”, vertelt cluste
manager Patricia Kok.
r“Ze hebben een ontwi
kkelle
maximaal 24 maan
eftijd van
den. Er is heel veel
wat ze niet kunne
Wij focussen ons op
n.
wat een kind wél kan
en proberen het
maximale uit zijn of
haar mogelijkheden
te halen.”
Tijd dus voor nieuw
bouw.
En die kwam er, midde
n in
het oude gedeelte
van
Amstelveen. Wie voor
het
eerst binnenkom
t, kan
niet anders dan adem
loos
om zich heen kijken
. Een
hele ruime, lichte
hal
nodigt uit om naar
binnen
te gaan en te genie
ten
van de positieve sfeer
die
het pand ademt.
“Het is
Patricia Kok
ongelofelijk hoeve
el positieve reacti
es we hebben gehad
Van ouders, maar ook
.
van ons personeel.
Het is een heel fijn
gebouw om in te werke
n. Overal komt daglic
ht naar binnen.
In combinatie met
de heldere kleuren
is het daardoor zelfs
op regenachtige dagen
vrolijk en licht”, vindt
Kok.
De kinderen reageren
positief op de veran
dering. Hoewel de
meesten moeite hebbe
n om zich te uiten,
is het voor de
medewerkers van
Nifterlake geen enkel
proble
lichaamstaal te lezen.
em hun
“Je ziet dat ze zich
op hun gemak
voelen. Twee kinde
ren zijn zelfs gaan
lopen sinds we hier
zitten. Dat zegt genoe
g”, glundert ze.
Vraag het onze klanten!
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T +31 (0)577 412 171
F +31 (0)577 412 170
[email protected]
www.tilcentrum.nl
Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting
Helder
Een positieve benad
ering, en daarbij hoort
een open, licht
en positief pand.
Dat was de oude
locatie allerminst.
gebouw stamde uit
Dat
begin jaren ’80 en
was naar de huidig
begrippen erg donke
e
r. “Wat we toen gezell
ig vonden, ervaren
we nu als benauwd”,
vat Kok het samen
. Die locatie was
bovendien ontworpen
om maximaal 40 kinde
ren op te vangen. Jarenlang was
het ruim genoeg, maar
de laatste jaren
is Nifterlake fors gegro
eid. Momenteel vangt
het KDC 70 kinderen per dag op.
Daarnaast moet het
pand ook ruimte bieden aan 36 fte’s,
10 stagiaires en
30 vrijwilligers. “We
groeiden uit ons jasje”
, concludeert Kok.
Kleurrijk
KDC Nifterlake telt
tien groepen van ieder
zeven kinderen.
Vrijwel geen enkel
kind is zindelijk, dus
er gebeuren wel eens
wat ‘ongelukjes’. Om
die reden zijn er op
de groepen ruime
badkamers waar de
kinderen kunnen worde
n verschoond en
zo nodig zelfs gedou
cht. De groepen zijn
ondergebracht in
drie gangen. Om voor
de kinderen duidelijk
te maken waar ze
T +31 (0)577 412
171
43
Behandeltafel - stoel
Special F
Orto 4
Technische specificaties:
Technische specificaties:
Afmetingen bed:
Electrisch / hydraulisch:
in hoogte verstelbaar
Max. gewicht Patient:
Wielen:
Beschermingsklasse:
Keurmerk
Afmetingen bed:
Electrisch / hydraulisch:
in hoogte verstelbaar
Max. gewicht Patient:
Wielen:
Beschermingsklasse:
Keurmerk
65 x 195 cm
53 tot 93 cm
160 kg
Optioneel
IP X4
CE
Eenvoudige therapie tafel, elektrisch of hydraulisch in hoogte instelbaar.
Degelijke constructie, lange levensduur. Meerdere variaties van een tot zes
delig optioneel leverbaar. Meerder opties zoals voetbediening en gezicht
uitsparing leverbaar. Grote kleur keuze.
75 x 195 cm
53 tot 100 cm
160 kg
Optioneel
IP X4
CE
Meerdere variaties van één tot zesdelig optioneel leverbaar. Elektrisch of
hydraulisch in hoogte verstelbaar. Alle draaiende delen zijn voorzien van
Teflon lagers. Voorzien van een kwalitatief hoogwaardige bekleding met
ronde hoekpunten. Het bekledingsmateriaal is antibacterieel kunstleer,
speciaal voor medische toepassingen. De stoel is goed toegankelijk
onderrijdbaar voor patiënten tilliften.
Schematische weergave van indeling opties
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T +31 (0)577 412 171
F +31 (0)577 412 170
[email protected]
www.tilcentrum.nl
44
Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting
Service
Inspectie en onderhoud
Is preventief onderhoud wel nodig?
Onderhoud is van belang voor uw veiligheid bij een
regelmatig gebruik van al uw hulpmiddelen; bovendien zal goed onderhoud bijdragen aan een langere
levensduur en een goed onderhouden hulpmiddel is
een “prettig gereedschap” voor de hulpverlener!
Wettelijk gezien geldt dat onderhoud aan hulpmiddelen geprefereerd wordt!
In de kwaliteitswet *staat ook dat u adequate
middelen moet hebben en een z.g. goed huisvader
moet zijn voor uw hulpmiddelen.
Indien er een incident plaatsvindt is het van belang
dat u kunt aantonen alle preventieve handelingen te
hebben uitgevoerd. Ook uw WA verzekering kan, in
geval van een incident, een beroep doen op uw
onderhoudshistorie!
NEN 7506 “Inspectie en onderhoud van
patiententilliften”
De NEN 7506/STIGAH-keuring is een veiligheidskeuring, die uitgevoerd kan worden op alle bekende
merken tilliften.
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T +31 (0)577 412 171
F +31 (0)577 412 170
[email protected]
www.tilcentrum.nl
Het keuren van producten
gebeurt onder het STIGAH
protocol, dit is een
onafhankelijk onderhoudsprotocol en het sluit
aan bij de kwaliteitswet die
geldt voor alle instellingen.
U kunt dit protocol
vergelijken met bijvoorbeeld
de APK-keuring voor een
auto.
Stigah volgt de NEN 7506 met uitzondering van:
Keuring kan onderhoud tot gevolg hebben, maar
geen onderhoud betekent geen afkeur.
Aanvullend testen wij het meest cruciale stukje
veiligheid van uw tillift; de tilband!
Het testen van tilbanden wordt bij volle belasting
uitgevoerd, dit in tegenstelling tot de norm waarin
de verantwoording voor de veiligheid van de tilband
bij de hulpverlener/verzorgende ligt.
Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting
45
Stichting Garantiekeur Hulpmiddelen
De STIGAH ontwikkeld universele onderhoud
protocollen, leidt monteurs en keurmeesters op,
houdt toezicht op de kwaliteit van de uitgevoerde
inspecties en het kennis niveau.
Daarnaast moeten de monteurs jaarlijks
(bij)-geschoold worden.
Goedkoop/adequaat
Tilcentrum heeft op strategische plekken verdeeld
over het land onderdelen op voorraad. Onze landelijke service dekking voorziet in de behoefte om
snel ter plekke te zijn. Onze rapportage is helder en
compleet en ons motto is goedkoop adequaat
repareren met oog voor de veiligheid uiteraard.
Geautoriseerd personeel
Onderhoud, keuringen en storingsdiensten mogen
slechts uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel; Tilcentrum is ISO 9001, STIGAH gecertificeerd en
heeft een eigen technische dienst met gecertificeerde
monteurs, die beschikken over het juiste gereedschap,
onderdelen en moderne uitrusting.
Bovendien worden onze medewerkers periodiek
getraind en geschoold volgens de laatste wetgeving
en normen. En natuurlijk zijn wij gemotiveerd,
begaan en vertrouwd met het werk in de gezondheidszorg.
Storingsdienst 24/7
De Tilcentrum service is 7 dagen per week, 24 uur
per dag 365 dagen per jaar bereikbaar; “dus ook in
het weekeinde en tijdens zon- en feestdagen“;
wij laten u niet zitten maar komen u zo snel
mogelijk helpen.
Tilcentrum onderhoud al uw hulpmiddelen
Volgens vaste protocollen onderhouden wij uw
hulpmiddelen, snel efficiënt en goedkoop/adequaat.
Wij onderhouden alle type tilliften, douche- en
toiletstoelen, douchewagens, baden, bedpanspoelers, behandeltafels etc etc.
Dit doen wij merk onafhankelijk! Wij onderhouden
onder andere navolgende merken:
Vertel ons uw wens!
U bent diegene die de meest waardevolle terugkoppeling kan geven over hoe wij onze dienstverlening
naar u toe het beste kunnen organiseren.
Wij vinden uw wensen, informatie en eisen van
essentieel belang voor een succesvolle samenwerking op het gebied van onderhoud en keuringen
van uw hulpmiddelen. Graag bieden wij u een
“op maat“ gemaakt onderhoudscontract aan waarbij
wij uitgaan van uw specifieke situatie. Ook als u
suggesties, opmerkingen of klachten heeft, stellen
wij uw mening op prijs.
Wij nodigen u dan ook van harte uit hierover met
ons in contact te treden!
Tilcentrum Klantportal
Een Tilcentrum faciliteit die ter beschikking staat
is de klant portal; via uw eigen inlog code heeft
u direct inzicht in de status en locatie van uw
hulpmiddel.
XI01
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T +31 (0)577 412 171
F +31 (0)577 412 170
[email protected]
www.tilcentrum.nl
46
Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting
Tilcentrum
Meer weten?
Van al onze producten zijn instructievideo’s beschikbaar.
Bezoek onze website voor de juiste toepassing.
Maandelijks worden er diverse
berichten en foto’s geplaatst
op Facebook en Twitter.
Like en volg ons voor meer informatie.
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen, nieuwtjes, beursdeelnames
en andere leuke zaken. Stuur ons een mail en vraag inschrijving voor
onze mailingen aan.
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T +31 (0)577 412 171
F +31 (0)577 412 170
[email protected]
www.tilcentrum.nl
Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting
47
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
T +31 (0)577 412 171
F +31 (0)577 412 170
[email protected]
www.tilcentrum.nl
Tilcentrum, toonaangevend in preventie fysieke belasting

Vergelijkbare documenten

Technical data sheet RiseAtlas625T SP NL

Technical data sheet RiseAtlas625T SP NL Maak uw keuze in > MATERIAAL > MAAT > AANPASSINGEN

Nadere informatie