Technische gids

Commentaren

Transcriptie

Technische gids
57
WORLD TOUR
E3 HARELBEKE
e
VRIJDAG 28 MAART 2014 • VENDREDI 28 MARS 2014 • FRIDAY MARCH, 28TH 2014
Technische Gids
LE GUIDE TECHNIQUE - TECHNICAL GUIDE
Wedstrijdreglement • Uurrooster • Erelijst • Medische diensten • Hellingen • Wegwijzer | Règlement de course • Horaire • La liste
honorifique • Services médicaux • Les côtes • Itinéraire | Regulations • Time indication • Hall of fame • Medical services • The hills • Itinerary
<1
PANTONE
BLACK
C 30
M 20
Y 20
K 100
PANTONE
166 C
C 0
M 76
Y 100
K 0
PANTONE
185 C
C 0
M 100
Y 100
K 0
<2
Uurrooster | Horaire | Time indication
E3 Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
Donderdag - Jeudi - Thursday - 27/03/2014
Nr
Hellingen
Av.+
15h00 - 18h00
Permanentie
Permanence
Permanent organising
Dienstencentrum
De Parette
Paretteplein 19
15h00 - 16h45
Bevestiging deelnemers & ophalen rugnummers
Confirmation des participants & enlever les clossards
Confirmation of the participants & collecting backnumbers
Dienstencentrum
De Parette
Paretteplein 19
17h00
Vergadering sportdirecteurs
Réunion des directeurs sportifs
Team managers meeting
Dienstencentrum
De Parette
Zaal Martina
Vrijdag - Vendredi - Friday - 28/03/2014
Nr
Hellingen
Av.+
09h30 - 18h00
Permanentie
Dienstencentrum
De Parette
Permanence
Permanent organising
3>
9h15
Vergadering volgers met regulator
Réunion suiveurs avec regulateur
Meeting followers with regulator
School Parretteplein 21
10h30
Tekenen controleblad
Signer feuille de départ
Signing control form
Podium Markt
12h00
Start
Départ
Start
Markt Harelbeke
12h00
Permanentie Record E3 Sprint Challenge
Duc de Brabant
13h45
Start Record E3 Sprint Challenge
Markt Harelbeke
15h15
Podium Record E3 Sprint Challenge
Markt Harelbeke
17h07
Aankomst E3 Harelbeke
Arrivée E3 Harelbeke
Arrival E3 Harelbeke
Markt Harelbeke
17h25
Ontvangst winnaar
Cérémonie protocolaire
Celebration ceremony
Podium Markt
E3 Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
Wedstrijdreglement
57e E3 Harelbeke, vrijdag 28 maart 2014
Artikel 1: Organisatie
“E3 Harelbeke” wordt georganiseerd door Kon. Wielerclub Hand in Hand VZW, Marktplein 66, B-8530 Harelbeke, volgens de reglementen van de Internationale
Wielerunie. Datum van de wedstrijd: 28 maart 2014.
Artikel 2: Type van wedstrijd
“E3 Harelbeke” is open voor Mannen Elite en Mannen
onder 23 jaar.
Het is een wedstrijd klasse WorldTour, het puntenbarema
is conform het UCI reglement, art.2.10.008,volgende
punten worden toegekend: 80-60-50-40-30-28-14-10-62 (eerste 10) en telt mee voor de WorldTour UCI ranking.
Artikel 3: Deelname
“E3 Harelbeke” is volgens art.2.1.005 van het UCI reglement open voor UCI Pro Tourploegen en UCI Professionele Continentale ploegen met wildcard.
Volgens het art.2.2.003 van het UCI reglement is het
maximum aantal renners per ploegvastgesteld op 8 en
minimum 5 renners.
Artikel 4: Permanentie
Artikel 6: Neutrale wagens
De technische assistentie zal verzekerd worden door
Shimano, 3 neutrale wagens en 1 neutrale moto.
Artikel 7: Tijdslimiet
Alle renners welke de aankomst overschrijden in een tijd
hoger dan 8% van die van de winnaar van de wedstrijd
worden niet in de uitslag opgenomen.
De tijdslimiet kan verhoogd worden in uitzonderlijk omstandigheden door de commissarissen in afspraak met
de organisator, artikel 2.3.039 van het UCI reglement.
Artikel 8: Klassement
Volgend klassement zal worden opgemaakt: individueel
tijdsklassement.
Artikel 9: Prijzenbedrag
Volgende prijzen worden toegekend: 20
€16000 - €8000 - €4000 - €2000 - €1600 - €1200 €1100
- €800 - €400 - €400 - €400 - €400 - €400 - €400 €400 €400 - €400 - €400 - €400 - €400
Totaal prijzenbedrag: 40.000 euro
De permanentie voor de startformaliteiten wordt gehouden op donderdag 27 maart 2014 van 15 tot 18u, in
Dienstencentrum De Parette, Paretteplein 19, B-8530
Harelbeke. De ploegverantwoordelijken dienen hun deelnemers te bevestigen en hun rugnummers op te halen
tussen 15u en 16u45 op donderdag 27 maart 2014.
De vergadering met de sportdirecteurs, georganiseerd
volgens art.1.2.087 van het UCI reglement, in het bijzijn
van het College van Commissarissen, heeft plaats om
17u in Dienstencentrum De Parette, zaal Martina, Paretteplein 19, B-8530 Harelbeke.
De permanentie op vrijdag 28 maart is open van 9u30 tot
18u , dit in Dienstencentrum De Parette, Paretteplein 19,
B-8530 Harelbeke. Tel. 0032 474 73 45 75
Artikel 10: Anti-dopingcontrole
Artikel 5: Radio-Tour
Het straffenbarema is conform het UCI reglement.
De wedstrijdinformatie wordt uitgezonden op frequentie:
164.63125 Mhz.
De UCI anti-dopingreglementen zijn van toepassing op
de wedstrijd. De anti-dopingcontrole heeft plaats in De
Parette, Zaal Martina, Paretteplein 17, B-8530 Harelbeke.
Artikel 11: Huldigingsceremonie
Volgens art.1.2.112 van het UCI reglement dienen de
eerste 3 renners zich aan te melden voor de huldigingsceremonie. Indien aanwezig, de leider van het UCI
WorldTour klassement na toekenning van de punten
van de verreden wedstrijd. Daarna begeeft de winnaar
zich naar de perszaal, in Dienstencentrum De Parette,
Paretteplein 19,B-8530 Harelbeke.
Artikel 12: Straffenbarema
Artikel 13: Milieu
De renners kunnen hun afval en lege bidons wegwerpen
voor en achter de bevoorradingszone van km 92 tot 94,
en ook aan km 190 in Kerkhove, dit wordt aangeduid
met groene borden.
< 4
Technische Gids
5>
E3-Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
Koersdirecteur
Claeysens J-P, Gen.Eisenhouwerstr17/32, B-8520 Kuurne tel. +32 (0)476 58 40 74
Adj. koerdirecteur
Johan Wastyn, Schendekouterstraat 20, 8940 Geluwe +32 (0)473 89 84 26
Voorzitter
REILLE Christelle (UCI FRA)
Comm. UCI
CURCHOD Pierre (UCI SUI)
Comm. UCI
HERPELINCK Luc
Comm. 4
COPPENOLLE Jean-Pierre
Regulator
DE MARTELEIRE Kenny
Commissaris-Regulator
LISSENS Eddy
Vergadering met regulator
om 9u15, Turnzaal stedelijk centrumschool Paretteplein 21, B-8530 Harelbeke
Com.-Moto 1
DERYCKERE Jurgen
Com.-Moto 2
GRYSON Dirk
Aankomstrechter
JOOREN Jempi
Parking
Officiëlen: Paretteplein
Renners: Overleiestraat
Pers: Corex Belgium nv, F. Liederikstraat 23. B-8530 Harelbeke
Inschrijvingen
www.cyclingservice.com
Permanentie
donderdag 27 maart vanaf 15u tot 18u, Dienstencentrum De Parette
vrijdag 28 maart vanaf 9u30 tot 18u, Dienstencentrum De Parette
Briefing, lottrekking
donderdag 27 maart vanaf 17u, Dienstencentrum De Parette, zaal Martina
Tekenen controleblad
vrijdag 28 maart vanaf 10u30: Podium Marktplein
Opstelling volgwagens
zie plan
Medische dienst
Dr. STRUYVE en medische diensten , adreslijst van hospitalen bijgevoegd
Controle anti-doping
ZASADA Tom (UCI NED)
Kleedkamers
Sporthal De Dageraad, Stasegemsesteenweg 21, B-8530 Harelbeke
Afstand
212 Km in lijn
Start
12u00
Bevoorrading
Km 91 te Zarlardinge
Omleiding
Volgwagens: zie plan
Ploegleiders: zie plan
Pers: zie plan
Aankomst
omstreeks 16u57
Podium
éérste 3 renners dienen zich aan te melden alsook de leider van het UCI WorldTour (indien
aanwezig)
Permanentie, resultaten
De Parette, Paretteplein 19, B-8530 Harelbeke
Perszaal
De Parette, Paretteplein 19, B-8530 Harelbeke
De winnaar
wordt verzocht tegenwoordig te zijn in de perszaal
Medische controle
ZASADA Tom (UCI NED) - De Parette, Zaal Martina, Paretteplein 19, B-8530 Harelbeke
Radioverbinding
164.63125 Mhz ( Radio Tour 1 )*
Piloot-moto
VAN DYCK Ronny - HERYGERS Paul
Telecomteam
HAVELANGE Freddy, AVONDS Melchior, IMPANIS Benjamin, RASSCHAERT Herwig
Foto-finish
ChronoRace
Radio-Tour
BOLLEN Marc
Info-Moto
VAN RENTERGHEM Willy
Uitslagen
VAN STEEN Freddy
E3 Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
Reglement
particulier de l’épreuve
57e E3 Harelbeke, vendredi 28 Mars 2014
Article 1: Organisation
“E3 Harelbeke” est organisé par Kon.Wielerclub Hand in
Hand VZW, Marktplein 66, B-8530 Harelbeke, sous les
règlements de l’Union Cycliste International.
Elle se dispute le 28 mars 2014.
Article 2: Type d’épreuve
L’épreuve est réservée aux athlètes Hommes
Elite en Hommes Moins de 23 ans. Conformément à l’article 2.10.008, l’ épreuve est classé
en classe WorldTour, elle attribue les points suivants:80-60-50-40-30-28-14-10-6-2 (les 10 premiers) et
compte pour le classement UCI WorldTour.
Article 3: Participation
Conformément à l’ article 2.1.005 du règlement UCI, l’
épreuve est ouverte aux é quipes suivantes: UCI équipes
Pro Tour, UCI équipes Continentale Professionnelles
avec wildcard. Conformément à l’ article 2.2.003 du règlement UCI, les équipes sont composer par 8 coureurs
au maximum et 5 coureurs minimum.
Article 4: Permanence
La permanence de départ se tient le jeudi 27 mars 2014
de 15h à 18h.Lieu: Dienstencentrum De Parette, zaal
Martina, Paretteplein 19, B-8530 Harelbeke.
La confirmation des partants et le retrait des dossards
par les responsables d’ équipes se font
à la permanence de 15h à 16h45 le 27 mars 2014.
La réunion des directeurs sportifs, organisée suivant l’
article 1.2.087 du règlement UCI, en
présence des membres du Collège des Commissaires,
est fixée à 17h et aura lieu: Dienstencentrum De Parette,
zaal Martina, Paretteplein 19, B-8530 Harelbeke.
La permanence d’ arrivée se tient, le 28 mars de 9h30
à18h, et aura lieu: Dienstencentrum De Parette, Paretteplein 19, B-8530 Harelbeke. Tel. 0032 474 73 45 75
Article 5: Radio-Tour
Les informations courses sont émises sur la
fréquence:164.63125 Mhz.
Article 6: Assistance technique neutre
Le service d’assistance technique neutre est assuré par
Shimano. Le service est assuré au moyen de 3 voitures
et une moto neutre.
Article 7: Délais d’ arrivée
Tout coureur arrivant dans un délai dépassant 8% du
temps du vainqueur n’ est plus retenu au classement.
Le délai peut être augmenté en cas de circonstances
exceptionnelles par le Collège des Commissaires, en
consultation avec l’ organisateur. L’article 2.3.039 du
réglement UCI.
Article 8: Classements
Les classements suivants seront établis: Classement
individuel au temps.
Article 9: Prix
Les prix suivants sont attribués: les vingt premières
€16000 - €8000 - €4000 - €2000 - €1600 - €1200
€1200 - €800 - €800 - €400 - €400 - €400 - €400 - €400
€400 - €400 - €400 - €400 - €400 - €400
Le total général des prix distribués à l’ occasion de l’
épreuve est de €40.000.
Article 10: Antidopage
Les règlements antidopage de l’ Union Cycliste Internationale. Le contrôle antidopage a lieu à: Dien- stencentrum De Parette, zaal Martina, Paretteplein 17, B-8530
Harelbeke.
Article 11: Protocole
Conformément à l’ article 1.2.112 du règlement UCI,
les coureurs suivants doivent se présenter au protocole: Les 3 premiers coureurs classés et le leader du
classement UCI WorldTour à l’issue de l’épreuve (s’il est
présent).Après la cérémonie protocolaire le vainquer se
présentera dans la salle de presse, Dienstencentrum De
Parette, Paretteplein 19, B-8530 Harelbeke.
Article 12: Pénalités
Le barème de pénalités de l’ UCI est le seul applicable.
Article 13: l’environnement
Les coureurs peuvent jeter leurs bouteilles vides ordures
et avant et après la zone d’alimentation de 92 à 94 km
et 190 km aussi dans Kerkhove, cela est indiqué par des
panneaux verts.
< 6
Guide Technique
7>
E3-Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
Directeur de la course
Claeysens J-P, Gen.Eisenhouwerstr17/32, B-8520 Kuurne tel. +32 (0)476 58 40 74
Adj. directeur de la course
Johan Wastyn, Schendekouterstraat 20, 8940 Geluwe +32 (0)473 89 84 26
Président
REILLE Christelle (UCI FRA)
Comm. UCI
CURCHOD Pierre (UCI SUI)
Comm. UCI
HERPELINCK Luc
Comm. 4
COPPENOLLE Jean-Pierre
Regulateur
DE MARTELEIRE Kenny
Commisair Regulateur
LISSENS Eddy
Briefing avec regulateur
à 9h15, De Parette, Turnzaal Stedelijke Basisschool, Paretteplein 21, B-8530 Harelbeke
Com.-Moto 1
DERYCKERE Jurgen
Com.-Moto 2
GRYSON Dirk
Arrivée tribunal
JOOREN Jempi
Parking
Officiëls: Paretteplein
Coureurs: Overleiestraat
Presse: Corex Belgium nv, F. Liederikstraat 23 B-8530 Harelbeke
Inscriptions
www.cyclingservice.com
Permanence
jeudi 27 mars à partir de 15.00 jusqu’au 18h00, Dienstencentrum De Parette
vendredi 28 mars à partir de 9h30 jusqu’au 18h00, Dienstencentrum De Parette
Briefing, tirage au sort
jeudi 27 mars à partir de 17h00, Dienstencentrum De Parette
Signature feuille de controle
vendredi 28 mars à partir de 10h30: Podium Marktplein
Formation voitures suiveuses
voir plan
Service Médical
Dr. STRUYVE et services médicaux, l’annuaire des hôpitaux rattachés
Controle médicale
ZASADA Tom (UCI NED)
Vestiaires
Sporthal De Dageraad, Stasegemsesteenweg 21, B-8530 Harelbeke
Distance
212 Km en ligne
Start
à 12h00
Ravitaillement
Km 91 - Zarlardinge
Deviation
Voitures suiveuses: voyez plan
Voitures d’équipes: voyez plan
Voitures presse: voyez plan
Arrivée
en viron de 16h57
Podium
le trois premiers coureurs et le leader du classement UCI WorldTour (s’il est présent).
Permanence,résultats
De Parette, Paretteplein 19, B-8530 Harelbeke
Salle de presse
De Parette, Paretteplein 19, B-8530 Harelbeke
Le gagnant
doivent se présenter dans la salle de presse
Controle médicale
ZASADA Tom (UCI NED) - De Parette, Zaal Martina, Paretteplein 17, B-8530 Harelbeke
Radio
164.63125 Mhz ( Radio Tour 1 )*
Piloot-moto
VAN DYCK Ronny - HERYGERS Paul
Telecomteam
HAVELANGE Freddy, AVONDS Melchior, IMPANIS Benjamin, RASSCHAERT Herwig
Foto-finish
ChronoRace
Radio-Tour
BOLLEN Marc
Info-Moto
VAN RENTERGHEM Willy
Résultats
VAN STEEN Freddy
Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
SpecificE3Regulations
57e E3 Harelbeke, Friday 28th March 2014
Article 1: Organization
The “E3 Harelbeke” is organized by Kon. Wielerclub
Hand in Hand VZW, Marktplein 66,B-8530 Harelbeke,
under the regulations of the International Cycling Union.
It is to be held on 28 march 2014.
Article 2: Type of Event
The event is open to athletes of the Men Elite and Under
23 categories. The event is entered on the UCI Europe
Tour calendar. The event is registered as a class 1.H.C.
event. In conformity with the UCI rules 2.10.008, points
are awarded as follows: 80-60-50-40-30-28-14-10-6-2
(first 10 riders) for the UCI ranking Continental Men and
Under 23.
Article 3: Participation
As per article 2.1.005 of the UCI regulations, the event is
open teams: UCI Pro Teams, UCI Professional Continental Teams with wildcart. As per article 2.2.003 of the UCI
regulations, teams must be formed of minimum 5 and
maximum 8 riders.
Article 4: Race Headquarters
The race headquarters of the start shall be open on
thursday 27 march 2014 from 15h to 18h and located
at the following address: De Parette, Paretteplein 19,
B-8530 Harelbeke. Team representatives are requested
to confirm their starters and collect their race numbers
at the race headquarters from 15h to 16h45 on thursday
march 27 2014. and friday the 28th of march from 9h30
untill 18h. The team managers meeting, organized in
accordance with article 1.2.087 of the UCI regulations,
in the presence of the members of the Commissaires
Panel, is scheduled for thursday march 27nd - 17h at
Dienstencentrum De Parette, Paretteplein 19, B-8530
Harelbeke. Tel. 0032 474 73 45 75
Article 5: Radio-Tour
Race information will be broadcast on the following
frequency: 164.63125 Mhz.
Article 7: Finishing time limits
Any rider finishing in a time exceeding that off the winner
by more than 8% shall not be placed. The time limit may,
in exceptional circumstances, be increased by the Commissaires Panel in agreement with the organizer(article
2.3.039 of the UCI rules).
Article 8: Classifications
The following classification will be issued: individual
classification by time.
Article 9: Prices
The following prizes are awarded: first 20
€16000 - €8000 - €4000 - €2000 - €1600 - €1200
€1200 - €800 - €800 - €400 - €400 - €400 - €400 - €400
€400 - €400 - €400 - €400 - €400 - €400
A grand total of € 40.000 will be awarded in price money
at the event.
Article 10: Anti-doping
The UCI anti-doping regulations are entirely applicable
to the event. The anti-doping tests will take place at
Dienstencentrum De Parette, Zaal Martina, Paretteplein
17, B-8530 Harelbeke.
Article 11: Awards ceremony
In accordance with article 1.2.112 of the UCI rules, the
following riders must attend the official awards ceremony: the first 3 riders.
The winner must go to the pressroom: Dienstencentrum
De Parette, Paretteplein 19, B-8530 Harelbeke
Article 12: Penalties
The UCI penalty scale is the only one applicable.
Article 13: Environment
The riders can throw away their rubbish and empty
bottles before and after the supply zone of 92 to 94 km
and 190 km also in Kerkhove, this is indicated by green
signs.
Article 6: Neutral technical support
The technical support service is handled by Shimano.
The neutral support is taken care of by means of 3 cars
and 1 motorcycle.
< 8
Tecnical Guide
9>
E3-Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
Competition Director
Claeysens J-P, Gen.Eisenhouwerstr17/32, B-8520 Kuurne tel. +32 (0)476 58 40 74
Adj.Director
Johan Wastyn, Schendekouterstraat 20, 8940 Geluwe +32 (0)473 89 84 26
Chairman
REILLE Christelle (UCI FRA)
Comm. UCI
CURCHOD Pierre (UCI SUI)
Comm. UCI
HERPELINCK Luc
Comm. 4
COPPENOLLE Jean-Pierre
Regulator
DE MARTELEIRE Kenny
Comm. Regulator
LISSENS Eddy
Briefing with regulator
at 9h15, De Parette, Turnzaal Stedelijk Basisschool, Paretteplein 21, B-8530 Harelbeke
Com-Moto 1
DERYCKERE Jurgen
Com-Moto 2
GRYSON Dirk
Arrival Court
JOOREN Jempi
Parking
Officials and teamleaders: Paretteplein
Competitors: Overleiestraat
Press: Corex Belgium nv, F. Liederikstraat 23, B-8530 Harelbeke
Registration
www.cyclingservice.com
Attendance
Thursday 27 march as from 15h till 18h
Friday 28 march as from 9h30 till 18h
Briefing
Thursday 27 march as from 17h00, Dienstencentrum De Parette, zaal Martina
Signing controlsheet
Friday 28 march as from 10h30: stage Marktplein
Sequence following cars
see map
Medical Services
Dr. STRUYVE Jan and edical services. Address list of hospitals herewith
Controle anti-doping
ZASADA Tom (UCI NED)
Changing-rooms
Sporthal De Dageraad, Stasegemsesteenweg 21, B-8530 Harelbeke
Distance
212 Km in line
Start
at 12h00
Supplyzone
Km 91 - Zarlardinge
Diversion
following cars: see map
teamleaders: see map
press: see map
Arrival
16h57
Podium
the first three and the leader of the UCI WorldTour ranking (if present)
Attendance, results
De Parette, Paretteplein 19, B-8530 Harelbeke
Pressroom
De Parette, Paretteplein 19, B-8530 Harelbeke
The winner
must be present, in the pressroom
Medical control
ZASADA Tom (UCI NED) - De Parette, Zaal Martina, Paretteplein 17, B-8530 Harelbeke
Radio
164.63125 Mhz ( Radio Tour 1 )*
Piloot-moto
VAN DYCK Ronny - HERYGERS Paul
Telecomteam
HAVELANGE Freddy, AVONDS Melchior, IMPANIS Benjamin, RASSCHAERT Herwig
Foto-finish
ChronoRace
Radio-Tour
BOLLEN Marc
Info-Moto
VAN RENTERGHEM Willy
Results
VAN STEEN Freddy
Start | Départ | Start
E3 Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
ve
O
at
tra
s
ie
rle
Corex
Geldof
De
e
ei
L
Police
n°19
P.C.
Briefing
Busbegeleiders
n°13
Opslag.com
Briefing
volgers
n°21
O.C.M.W.
Officials
UCI/KBWB
n°17
Markt
Teams
CP-OPS
1st floor
Telecom
Team
STAGE
Tent
Callens & EMK
Bavik
YE3
Officials
UCI/KBWB
START
STAGE
n° 17
Signature fueille de controle
Signing controle sheet
Officials UCI/KBWB
Pers & media (Corex)
kts
tra
at
F. Liederikstraat 23, B-8530 Harelbeke
ar
Teams (Overleiestraat)
M
Officials UCI/KBWB (Markt)
28/03/2014 - 10:30
Briefing sportdirecteurs
+ controle anti-dopage
Zu
id
Ghistelinck
Mastertent
Church
Publikaravaan (Forestier stadion)
Stasegemsesteenweg 23, B-8530
Harelbeke
Broelstraat 20, B-8530 Harelbeke
Stedestraat 51, B-8530 Harelbeke
Paretteplein 19
Dopingcontrole
Paretteplein 17
VIP (Geldof)
VIP (Opslag.com)
Permanentie, Perszaal
De Parette
Koersdirecteur
Jean-Pierre Claeysens
+32 (0)476 / 58 40 76
Publiek (Station)
Stationsplein, B-8530 Harelbeke
< 10
vrijdag 28 maart 2014 > Parcours E3 Harelbeke
E3-Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
De publikaravaan rijdt ongeveer een 45 minuten
voor op de kop van de wedstrijd
Start - Depart - Start
Start - Depart - Start
Vertrek in stoet aan de Markt te Harelbeke, ter hoogte van
de kerk via de Gentstraat
Vliegende start - Depart lance - Flying start
Brouwerij De Brabandere (Rijksweg 33, 8531 Bavikhove)
Hellingen - Les Côtes - The Hills
11 >
Bevoorrading - Ravitaillement
Food Supplies
Nr
Hellingen
Av.+
Km 91
Oudenaardestraat, 9500 Zarlardinge
Groene zones - Zones dechets
Greenzones
Km 93
Molenstraat
Km 191
Bruggestraat
Km 34
Katteberg (600 m)
6,7%
Km 43
Leberg (700 m)
6,1%
Km 102
La Houppe (3440 m)
3,3%
Km 111
Berg Stene (1560 m)
7,3%
Km 115
Boigneberg (2180 m)
5,8%
Km 119
Eikenberg (1200 m)
5,5%
Km 30
Leupegem
12h54
Km 125
Stationsberg (460 m)
3,2%
Km 124
Markedal
15h17
Km 130
Taaienberg (1250 m)
9,5%
Km 145
Knokteberg (1530 m)
5,3%
Km 148
Hotondberg (1200 m)
4%
Km 157
Rotelenberg (1100 m)
3%
Km 158
Kortekeer (1000 m)
6,4%
Km 170
Kapelberg (1260 m)
7,1%
Km 175
Paterberg (362 m)
12%
Km 180
Oude Kwaremont (2200 m)
4,2%
Km 185
Karnemelkbeekstraat (1530 m)
4,9%
Km 197
Tiegemberg (1000 m)
6,5%
Overwegen - Passages à niveau Crossings
Aankomst - Arrivée - Arrival
17h07 op de Markt te Harelbeke
vrijdag 28 maart 2014 > Parcours E3 Harelbeke
E3 Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
0
Harelbeke
E3 Harelbeke Totaal: 212 km - Tijd: 5h07
10km
20km
30km
1
Kattenberg
40km
2
Leberg
50km
60km
70km
80km
93km
Zarlardinge
3
La Houppe
4
Boigneberg
5
110km
Berg Stene
6
120km
Eikenberg
7
Stationsberg
Knokteberg
9
140km
8
130km
Taaienberg
10
150km
Hotondberg
11
12
160km
Rotelenberg
Kortekeer
13
170km
Kapelberg
14
Patersberg
15
180km
Oude Kwaremont
16
Karnemelkbeekstraat
17
190km
Tiegemberg
212km
Harelbeke
< 12
Aankomst: parkings en omleidingen na de wedstrijd
E3-Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
Arrivée / Arrival
Pr
es
s
WAREGEM
Corex
se
t
en
G
Le
Ge
D
e
Opslag.com
t
aa
str
nt
ie
Geldof
g
we
en
ste
Officials
UCI/KBWB
Station
AANKOMST
M
ar
kts
tra
at
Teams
KORTRIJK
Teams (Marktstraat)
Officials (Markt)
Pers en media (Corex)
F. Liederikstraat 23, B-8530 Harelbeke
13 >
Publikaravaan (Station)
Stationsplein, B-8530 Harelbeke
VIP (Geldof)
Broelstraat 20, B-8530 Harelbeke
VIP (Opslag.com)
Stedestraat 51, B-8530 Harelbeke
Aankomst: laatste 3 kilometer
E3 Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
Arrivée / Arrival
WAREGEM
(700M)
Winkel
centrum
(400M)
D
e
Le
ie
2km
AANKOMST
30m
Verkeerseiland
Verkeerseiland
3km
Aankomst
Harelbeke
26m
3km
Last turn left
Last 1050 m
2 km
Last 700 m
0km
1km
Last 400 m
100 m after finish
< 14
Aankomst: detail
E3-Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
Corex
Geldof
Opslag.com
De
e
ei
Briefing
volgers
n°21
O.C.M.W.
L
Police
n°19
P.C.
Briefing
Busbegeleiders
n°13
Officials
n°17
Markt
CP-OPS
1st floor
Church
Telecom
Team
STAGE
Ghistelinck
Mastertent
Tent
Callens & EMK
Bavik
YE3
za
or
Sp
za
or
Sp
Teams
Marktstraat
STAGE
n° 17
Signature fueille de controle
Signing controle sheet
28/03/2014 - 10:30
Briefing sportdirecteurs
+ controle anti-dopage
Officials UCI/KBWB
15 >
Pers & media (Corex)
F. Liederikstraat 23, B-8530 Harelbeke
VIP (Geldof)
Broelstraat 20, B-8530 Harelbeke
VIP (Opslag.com)
Stedestraat 51, B-8530 Harelbeke
Permanentie, Perszaal,
De Parette
Paretteplein 19
B-8530 Harelbeke
+32 (0)474 / 73 45 75
Koersdirecteur
Jean-Pierre Claeysens
+32 (0)476 / 58 40 76
Hall of fame
E3 Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
Jaar
1e plaats
2e plaats
3e plaats
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Armand Desmet
Norbert Kerkhove
Daniel Doom
Arthur De Cabooter
Andre Messelis
Noel Fore
Rik Van Looy
Rik Van Looy
Rik Van Looy
Willy Bocklant
Jan Deboever
Rik Van Looy
Daniel Vanrijckegem
Roger De Vlaeminck
Hubert Hutsebaut
W. in’t ven
Herman Van Springel
Frans Verbeeck
Walter Planckaert
Dietrich Thurau
Freddy Maertens
Jan Raas
Jan Raas
Jan Raas
Jan Bogaert
William Tackaert
Bert Oosterbosch
Phil Anderson
Eric Vanderaerden
Eddy Planckaert
Guido Bontempi
Eddy Planckaert
Sören Lilholt
Olaf Ludwig
Johan Museeuw
Mario Cipollini
Andrei Tchmil
Bart Leysen
Carlo Bomans
Hendrik Van Dijck
Johan Museeuw
Peter Vanpetegem
Sergei Ivanov
Andrei Tchmil
Dario Pieri
Steven De Jongh
Tom Boonen
Tom Boonen
Tom Boonen
Tom Boonen
Kurt-Asle Arvesen
Filippo Pozzato
Fabian Cancellara
Fabian Cancellara
Tom Boonen
Fabian Cancellara
L. Demunster
J. Zagers
O. Vanderlinden
F. Aerenhouts
L. Schaeken
P. Post
N. Kerckhove
G. Vanconingsloo
W. Bocklant
J. Huysmans
J. Huysmans
G. Vanconingsloo
R. Devlaeminck
G. Pintens
E. Merckx
A. Van Vlierberghe
F. Maertens
F. Maertens
W. Godefroot
P. Sercu
J. Raas
F. Hoste
S. Kelly
L. Decroix
R. De Vlaeminck
B. Oosterbosch
E. Planckaert
J. Liekens
F. Pirard
J. Nijdam
A. Peiper
A. Van Der Poel
F. Roscioli
P. Anderson
W. Veenstra
O. Ludwig
V. Ekimov
S. Wesemann
P. Van Petegem
P. Fornaciari
M. Bartoli
A. Tchmil
G. Van Bondt
S. Wesemann
J. Planckaert
S. Wesemann
J. Kirsipuu
A. Klier
A. Ballan
F. Cancellara
D. Kopp
T. Boonen
T. Boonen
J. Roelandts
O. Freire
P. Sagan
A. Schotte
N. Van tyghem
P. Oelibrandt
A. Noyelle
F. Demulder
J. Planckaert
E. Sorgeloos
R. Thysen
J. Spruyt
A. Desmet
H. Van springel
W. Vekemans
R. Rosiers
E. Merckx
W. Godefroot
W. Planckaert
F. Verbeeck
C. Bal
D. Verplancke
E. De Vlaeminck
R. Dewitte
M. Pollentier
R. Van Linden
F. Dewolf
D. Willems
J. Jonckers
L. Van vliet
E. Planckaert
J. Lammertink
M. Sergeant
E. Planckaert
M. Sergeant
A. Van der Poel
U. Raab
E. Vanderaerden
J. Nijdam
S. Martinello
C. Bomans
W. Nelissen
B. Holm
M. Celestino
F. Vandenbroucke
C. Peers
M. Hvastija
J. Museeuw
S. Devolder
A. Nauduzs
P. Van Petegem
A. Vierhouten
M. Burghardt
G. Van avermaet
M. Iglinskyi
J. A. Flecha
V. Gusev
B. Eisel
D. Oss
< 16
Medische wachtdiensten / appel médical / medical call
E3-Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
Centraal oproepnummer:
Wachtdienst huisarts
Apotheek
Wachtdienst
+32(0)56 72 23 54
0903 922 48 Spoedopname
AZ Groeninge
Campus Maria’s Voorzienigheid
Loofstraat 43
B-8500 Kortrijk
+32(0)56 63 61 12
Nuttige telefoonnummers:
Ambulance EMES
+32(0)495 500 912
Dienst 100 / Brandweer
112 (via gsm)
Lokale Politie Harelbeke
+32(0)56 73 35 11
Federale Politie
101
Ziekenhuizen dichtbij bij het parcours
Waregem
Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Vijfseweg 150
+32(0)56 62 31 11
Ronse
AZ Zuster van Barmhartigheid
Hogerluchtstraat 6
+32(0)55 23 30 11
Deinze
St Vincentius,
Schutterijstraat 34
+32(0)9 387 71 11
Oudenaarde
AZ Oudenaarde
Minderbroederstraat 3
+32(0)55 33 61 11
+32(0)9 240 21 11
Geraardsbergen
AZ campus Geraardsbergen
Gasthuisstraat 4
+32(0)54 43 21 11
Gent
Universitair ziekenhuis Gent
De Pintelaan 185
Aalst
Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis
Moorselbaan 164
+32(0)53 72 41 11
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis
Merestraat 80
+32(0)53 76 41 11
17 >
Wetteren
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis
Wegvoeringstraat 73
+32(0)9 368 82 11
vrijdag 28 maart 2014 > Parcours E3 Harelbeke
E3 Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
km
+
km
stad/ville/city
-
Harelbeke
Officieuze Start
a
0
Gentsestraat
b
0,3
Gentsesteenweg
d
1,14
Ringlaan N36
e
2,41
f
3,68 Bavikhove
Kuurnsestraat
g
4,28
Rijksweg
1
0
Brouwerij DE BRABANDERE
2
39
41
43
km/h
km/h
km/h
12:00 12:00 12:00
Officiele Start - Na 4,6 km Neutralisatie
Bavikhoofsestraat
212,2 12:11 12:11 12:11
12:11 12:11 12:11
3
0,928 Harelbeke
Ringlaan N36
211,3 12:12 12:12 12:12
4
2,22
E3 TUNNEL
210,0 12:14 12:14 12:14
Ringlaan N36
5
6
5,05 Deerlijk
7
6,28 trein
8
7,12 St. Lodewijk
Pladijsstraat
205,1 12:22 12:21 12:21
9
8,7
Kapelstraat
203,5 12:24 12:24 12:23
10 9,37
Otegemse Steenweg
202,8 12:25 12:25 12:24
11 10,1 Otegem
Zwevegemstraat
202,1 12:27 12:26 12:25
Scheldestraat (richting Avelgem)
199,0 12:31 12:30 12:29
13 14,9
Tiegemstraat
197,3 12:34 12:33 12:32
14 16,1 Tiegem
Zonnestraat
196,1 12:36 12:35 12:33
15 16,6
Tieboutslaan richting Tiegem kerk
195,6 12:37 12:35 12:34
16 17
Westdorp
195,2 12:37 12:36 12:35
17 18,2
Tiegemdorp
194,0 12:39 12:38 12:36
18 18,5
Oostdorp
193,7 12:39 12:38 12:37
19 19,6
Scheldestraat N36
192,6 12:41 12:40 12:38
20 20,6 Avelgem
Bruggesteenweg
191,6 12:43 12:41 12:40
21 21
Brugstraat
191,2 12:43 12:42 12:40
22 21,7 Kerkhove
Kerkstraat
190,5 12:44 12:43 12:41
205,9 12:21 12:20 12:20
aan
12 13,2
207,2 12:19 12:18 12:18
Stationsstraat
Berg
Kerk
Verkeerslichten
Rechts
Brug
Kapel
Kasseistrook
Links
Rond punt naar links
Doortocht trein
Rechtdoor
Rond punt rechtdoor
< 18
vrijdag 28 maart 2014 > Parcours E3 Harelbeke
E3-Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
23 21,9
+
Oudenaardebaan - Richting Oudenaarde
stad/ville/city
24 25,2 Melden
25 30
Leupegem
-
39
41
43
km/h
km/h
km/h
Berchemweg - Richting Oudenaarde
187,0 12:50 12:48 12:46
Leupegemstraat N8
182,2 12:57 12:55 12:53
181,9 12:58 12:55 12:53
26 30,3
27 30,6
Aalststraat
181,6 12:58 12:56 12:54
28 31,3
Wijnendale N46
180,9 12:59 12:57 12:55
29 32,4 Ename
Martijn van Torhoutstraat
179,8 13:01 12:58 12:56
30 33,5
Beaucarnestraat
178,7 13:03 13:00 12:58
31
1,2km
32 33,7 Mater
Zwijndries
1. Katteberg
33
178,5 13:03 13:00 12:58
600m berg, gem 6,7 %, max 8%
34 34,8 Horebeke
Natendries
177,4 13:05 13:02 13:00
35 35,5
Holleweg N441 - 1,5 km
176,7 13:06 13:03 13:01
36 37
Hauwaart N8
175,2 13:08 13:05 13:03
37 38,8 St.Kornelis Horebeke
Heerweg
173,4 13:11 13:08 13:05
Bovenstraat - Café ‘ In de trap op ‘ richting
38 39,7
St.Kornelis Horelbeke
172,5 13:12 13:09 13:06
39 41,1
St Kornelisplein
171,1 13:14 13:11 13:08
40 41,2
Haaghoek -
171,0 13:14 13:11 13:08
41 43,1
Ledeberg
169,1 13:17 13:14 13:11
2. Leberg
42
19 >
190,3 12:45 12:43 12:42
700m berg, gem 6,1%, max 14%
43 44,2 Zegelsem
pottenberg
168,0 13:19 13:16 13:13
44 44,7
Gentsestraat N415
167,5 13:20 13:16 13:13
45 47,7 St. Blasius Zwalm
Zottegemsesteenweg
164,5 13:24 13:21 13:18
46
Rijksestraat
47 49,9 trein
162,3 13:28 13:24 13:21
48 50
162,2
begin bevoorrading - debut ravitaillement - start food supplies
49 50,2
Kluisstraat - Richting Begraafplaats
162,0 13:28 13:24 13:21
50 51
Knutsegemstraat
161,2 13:29 13:26 13:22
51 51,8
Paddestraat -
160,4 13:31 13:27 13:23
Rond punt naar rechts
T-punt naar links
Bewaakte overweg
Splitsing naar links
T-punt naar rechts
Gevaarlijke afdaling
Splitsing naar rechts
Verkeersdrempel
Kruispunt
vrijdag 28 maart 2014 > Parcours E3 Harelbeke
E3 Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
52 53,4 Velzeke
km
+
Lieve Heerstraat
158,8 13:33 13:29 13:26
stad/ville/city
-
53 53,6 Ruddershove
Provinciebaan N46
Oosterzele
Oudenaardse steenweg N46
55
Balegem
Provinciebaan N46
56 55,9 trein
Zottegem, Hillegem
58
Herzele
59
Borsbeke
60
Erpe- Mere
61
Burst
41
43
km/h
km/h
km/h
158,6 13:33 13:29 13:26
54
57
39
156,3 13:37 13:33 13:29
Provinciebaan (richting Aalst)
Steenweg op Aalst
Steenweg op Aalst
62 64,3
Dorent - richting Aaiegem
147,9 13:50 13:45 13:41
63 65,1 trein
Stationstraat
147,1 13:51 13:46 13:42
64 66,1 Aaigem
Opaaigem
146,1 13:53 13:48 13:43
65 67,5
Hollestraat
144,7 13:55 13:50 13:45
66
Haaltert
Oud dorp
67 68,5 Heldergem
Heldergemstraat
143,7 13:56 13:51 13:47
68 70,4
Geraardbergsesteenweg N460
141,8 13:59 13:54 13:49
71 75,1 Voorde
Brakelsesteenweg N8
137,1 14:07 14:01 13:56
72 76,8 Appelterre Ninove
tabakslaan
135,4 14:09 14:03 13:58
73
Expresweg N45
69
Nederhasselt
70
Ninove Aspelare
74
Outer
75 79,1 Voorde
76
Aalstsesteenweg N460
133,1 14:13 14:07 14:01
Astridlaan N42
126,9 14:22 14:16 14:10
Zandbergen
77 85,3 Smeerebbe
78
Vloerzegem
79
Nederboelare
80 86,3 trein
125,9 14:24 14:17 14:11
81 87,8 Geraardsbergen
Oudenaardsestraat N493
124,4 14:26 14:19 14:14
Berg
Kerk
Verkeerslichten
Rechts
Brug
Kapel
Kasseistrook
Links
Rond punt naar links
Doortocht trein
Rechtdoor
Rond punt rechtdoor
< 20
vrijdag 28 maart 2014 > Parcours E3 Harelbeke
E3-Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
82 92,7
+
83
119,5 14:34 14:27 14:20
stad/ville/city
km
39
41
43
-
km/h
km/h
km/h
BEVOORRADING / RAVITAILLEMENT / FOOD SUPPLIES - Oudenaardsetraat, 9500 Zarlardinge
84 93
Priemstraat
119,2 14:34 14:27 14:21
85 93,5 Molenstraat
Molenstraat
118,7 14:35 14:28 14:21
Priemstraat
118,2 14:36 14:29 14:22
87 94,3
Steenberg
117,9 14:36 14:29 14:23
88 94,8
Muiterij
117,4 14:37 14:30 14:23
89 94,9 Everbeek
Maandagstraat
117,3 14:37 14:30 14:23
90 97,5 Flobecq
Motte - Bois
114,7 14:41 14:34 14:27
91 98,8
Hurdumont
113,4 14:43 14:36 14:29
92 100,7
Géron
111,5 14:46 14:38 14:32
93 101,7
Rue Paillart
110,5 14:46 14:40 14:33
86 94
Parike
3. La Houppe
94
3440m, gem 3,32% Max 10%
95 103,4
D’hoppe
108,8 14:50 14:42 14:35
96 104,0
D’hoppe N48 - richting Ronse 200meter
108,2 14:51 14:43 14:36
97 104,2
D’hoppe
108,0 14:51 14:43 14:36
98
Bosterijststraat
99 106,0
Bosgatstraat
106,2 14:54 14:46 14:39
100 107,3
Kaperij
104,9 14:56 14:48 14:41
101 108,0 Schorisse
Hofveldstraat N454
104,2 14:57 14:49 14:42
102 109,2
Zottegemstraat
103,0 14:59 14:51 14:43
103 110,3
Bogaardsveld
101,9 15:01 14:52 14:45
104
Stene
4. Berg Stene
105
21 >
Molenstraat
1560m, gem 7,3% max 10%
106 111,9
Heerweg N8
100,3 15:03 14:55 14:47
107
Hauwaert N8
108 113,0
Varent
109 113,7 Maarke-Kerkem
Varentstraat
98,5 15:06 14:57 14:50
110 114,4
Ten Dale
97,8 15:07 14:58 14:51
111 114,9
Boigneberg
97,3 15:08 14:59 14:51
- voorbij brouwerij Roman ,
99,2 15:05 14:56 14:49
Rond punt naar rechts
T-punt naar links
Bewaakte overweg
Splitsing naar links
T-punt naar rechts
Gevaarlijke afdaling
Splitsing naar rechts
Verkeersdrempel
Kruispunt
vrijdag 28 maart 2014 > Parcours E3 Harelbeke
E3 Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
5. Boigneberg
112
km
+
2180m, gem 5,8% max 15%
stad/ville/city
km
39
41
43
-
km/h
km/h
km/h
113 116,3
Kapelleberg - Top Boigneberg , voor boerderij
95,9 15:10 15:01 14:53
114 117,3
Kapelleberg
94,9 15:11 15:03 14:55
115 117,5
Kokerellestraat
94,7 15:12 15:03 14:55
116 118,1
Maarkeweg N457
94,1 15:13 15:04 14:56
117 119,1
Eikenberg - aan Gabriels tankstation
93,1 15:14 15:05 14:57
118
6. Eikenberg
119
Maarkedal
1200m, gem 5,5% max 11%
120 120,5
richting Oudenaarde
91,7 15:16 15:07 14:59
121 120,6
Ommeloze boom
91,7 15:16 15:07 14:59
122 120,9
Ladeuzestraat
91,3 15:17 15:08 15:00
123 122,3
Etikhovestraat
89,9 15:19 15:10 15:02
124 122,9
Etikhoveplein
89,3 15:20 15:11 15:02
125 123,3
Nederholbeekstraat
88,9 15:21 15:11 15:03
126 124,7
Ponstraat
87,5 15:23 15:13 15:05
87,4 15:23 15:14 15:05
127 124,8
128
7. Stationberg
129
Maarkedal
460m, gem 3,2% max 5,7%
130 125,4
Pontstraat
86,8 15:24 15:15 15:06
131 126,6 Nukerke
Boelardstraat
85,6 15:26 15:16 15:08
132 126,8
Ruitegem - splitsing,
85,4 15:26 15:17 15:08
133 127,5
Mellinkstraat
84,7 15:27 15:18 15:09
134 128,1
Ter poort - onder spoorweg
84,1 15:28 15:18 15:10
135 128,4
Ter poort
83,8 15:29 15:19 15:10
136 128,7
Donderij
83,5 15:29 15:19 15:11
137 129,1
Boitsbank
83,1 15:30 15:20 15:11
138 129,4
taaienberg
82,8 15:30 15:20 15:12
139
8. Taaienberg
650m, gem 9,5% max 18%
140 130,0
Poesthem
82,2 15:31 15:21 15:12
141 130,5
Drappendries
81,7 15:32 15:22 15:13
Berg
Kerk
Verkeerslichten
Rechts
Brug
Kapel
Kasseistrook
Links
Rond punt naar links
Doortocht trein
Rechtdoor
Rond punt rechtdoor
< 22
vrijdag 28 maart 2014 > Parcours E3 Harelbeke
E3-Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
142 131,6
km
+
80,6 15:33 15:24 15:15
stad/ville/city
km
39
41
43
-
km/h
km/h
km/h
143 132,7
Rubberigtsbank
79,5 15:35 15:25 15:16
144 133,6 Ronse
Ommegangstraat N425
78,6 15:37 15:27 15:17
145 136,9
Kruisstraat N60
75,3 15:42 15:31 15:22
146 138,7
Zonnestraat
73,5 15:44 15:34 15:25
147 139,5
Zonnestraat N36
72,7 15:46 15:35 15:26
148 141,1
Rozenaaksesteenweg
71,1 15:48 15:37 15:28
149 142,5 Russignies
Chaussée de Renaix
69,7 15:50 15:40 15:30
150 143,9
Rue Labroye
68,3 15:52 15:42 15:32
151 144,4
Rue du Trieu
67,8 15:53 15:42 15:32
9. Knokteberg
152
1530m, gem 5,3% max 13,3%
153 146,1 Kwarmont
Vierschaar
66,1 15:56 15:45 15:35
154 146,2
Drogenbroodstraat
66,0 15:56 15:45 15:35
155 146,4
Ronde van Vlaanderenstraat
65,8 15:56 15:45 15:35
156 147,4
Ronse Baan N36
64,8 15:58 15:47 15:37
157 148,4 Zulzeke
Zandstraat N425
63,8 15:59 15:48 15:38
10. Hotondberg
158
1200m, gem 4% max 8%
159
Zandstraat N425
160 150,7
Hoogbergstraat
61,5 16:03 15:52 15:41
161 152,9
Zulzekestraat
59,3 16:06 15:55 15:44
162 154,2
Pladutsestraat
58,0 16:08 15:57 15:46
163 154,3
Pladutsestraat
57,9 16:08 15:57 15:46
164
Pladutsestraat
165
Pladutsestraat
166 155,1
Pladutsestraat
57,1 16:10 15:58 15:47
167 155,7
Stouteweg
56,5 16:11 15:59 15:48
168 156,0
Pladutse
56,2 16:11 15:59 15:49
169 156,1
Schaatsputte
56,1 16:11 15:59 15:49
170 156,8
Rotelenberg
55,4 16:12 16:00 15:50
171
23 >
Vlaamse Ardennenstraat
11. Rotelenberg
1100m, gem 3% max 6%
Rond punt naar rechts
T-punt naar links
Bewaakte overweg
Splitsing naar links
T-punt naar rechts
Gevaarlijke afdaling
Splitsing naar rechts
Verkeersdrempel
Kruispunt
vrijdag 28 maart 2014 > Parcours E3 Harelbeke
E3 Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
172 157,4
km
+
Rotelenberg
54,8 16:13 16:01 15:51
stad/ville/city
km
39
41
43
-
km/h
km/h
km/h
173 157,5
Rotelenberg
54,7 16:13 16:01 15:51
174 158,1 Nukerke
Walkenaarsweg
54,1 16:14 16:02 15:52
175 158,4
Kortekeer
53,8 16:15 16:03 15:21
176
12. Kortekeer
1000m, gem 6,4% max 17,%
177 159,4
Heidje
52,8 16:16 16:04 15:53
178 159,6
Rijksweg N60
52,6 16:17 16:05 15:54
179 164,0 Leupegem
Berchemweg N8
48,2 16:23 16:11 16:00
180 167,4 Melden
Hevelweg
44,8 16:29 16:16 16:05
181 168,1
Hevelweg
44,1 16:30 16:17 16:06
182 168,5
Hevelweg
43,7 16:30 16:18 16:06
183 169,2
Neerhofstraat
43,0 16:31 16:19 16:07
184 169,3
Boelaertstraat
42,9 16:31 16:19 16:07
185 170,4
Driesstraat
41,8 16:33 16:20 16:09
186 170,5
Dalstraat
41,7 16:33 16:21 16:09
187 170,8 Kwarmont
Ter Boekestraat
41,4 16:34 16:21 16:09
188
13. Kapelberg
900m, gem 4% max 7,%
189 172,5
Ter Boekerstraat
39,7 16:36 16:23 16:12
190 172,8
Lamontstraat
39,4 16:37 16:24 16:12
191 173,3
Kalkovenstraat
38,9 16:38 16:25 16:13
192 173,8
Middelloopstraat
38,4 16:38 16:25 16:14
193 174,9
Paterbergstraat
37,3 16:40 16:27 16:15
194
14. Paterberg
700m, gem 12% max 20%
195 175,3
Stooktestraat
36,9 16:41 16:28 16:16
196 176,3
Driesstraat
35,9 16:42 16:29 16:17
197 176,8 Berchem
Bruggestraat
35,4 16:43 16:30 16:18
198 177,7 Kwarmont
Broektestraat
34,5 16:44 16:31 16:19
199 179,1
Schilderstraat
33,1 16:47 16:33 16:21
200
15. Oude Kwaremont
2200m, gem 4,2% max 11%
201 179,3
Schilderstraat
32,9 16:47 16:33 16:21
Berg
Kerk
Verkeerslichten
Rechts
Brug
Kapel
Kasseistrook
Links
Rond punt naar links
Doortocht trein
Rechtdoor
Rond punt rechtdoor
< 24
vrijdag 28 maart 2014 > Parcours E3 Harelbeke
E3-Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
202 180,4
km
+
Rijksweg N36
31,8 16:49 16:35 16:23
stad/ville/city
39
41
43
-
km/h
km/h
km/h
203 182,5 Ronse
Berchemstesteenweg
29,7 16:52 16:38 16:26
204 184,1
Rozenaaksesteenweg - De Klyte
28,1 16:54 16:40 16:28
205 185,5
Karnemelkbeekstraat
26,7 16:56 16:42 16:30
16. Karnemelkbeekstraat
206
1530m , gem 4,9% max 7,3%
207 187,3 Kwarmont
Ronde Van Vlaanderenstraat
24,9 16:59 16:45 16:32
208 188,2
Ronse Baan N36
24,0 17:01 16:46 16:34
209 190,3 Berchem Kluisbergen
Stationstraat
21,9 17:04 16:49 16:37
210 191,1
Kerkstraat
21,1 17:05 16:51 16:38
211 191,3 Bruggestraat
Bruggestraat - richting Kerkhove
20,9 17:05 16:51 16:38
212 192,2 EINDE BEVOORRADING / FIN RAVITAILLEMENT / END FOOD SUPPLIES
Kerkhove
20
Oudenaardsesteenweg N453
212,2 17:07 16:52 16:39
214 193,1 Kaster
Varentstraat -
19,1 17:08 16:54 16:40
215 195,0
Tiegemstraat
17,2 17:11 16:56 16:43
216 196,0 Tiegem
Oostdorp
16,2 17:13 16:58 16:44
217 196,5
Kapellestraat
15,7 17:13 16:59 16:45
213
17. Tiegemberg
218
1000m, gem 6,5% max 9%
219 198,1
Schemaai
14,1 17:16 17:01 16:47
220 199,7 Ingooigem
Pastoor Verrieststraat
12,5 17:18 17:03 16:50
221 199,8
Scheihoekstraat
12,4 17:18 17:03 16:50
222 200,5
Schellebellestraat
11,7 17:19 17:04 16:51
223 201,0
Schellebellestraat
11,2 17:20 17:05 16:51
224 201,4
Ingooigemstraat
10,8 17:21 17:06 16:52
225 203,1 Vichte
Peter Benoitstraat
9,1
17:23 17:08 16:54
226 204,1
Harelbekestraat N36
8,1
17:25 17:10 16:56
227 205,3 Deerlijk
Vichtesteenweg
6,9
17:27 17:11 16:57
228 207
Ringlaan
5,2
17:29 17:14 17:00
229 209,9 Harelbeke
Ringlaan
2,3
17:34 17:18 17:04
230 211,1
Gentsesteenweg
1,1
17:36 17:20 17:06
0,0
17:37 17:22 17:07
231 212,2 AANKOMST / ARRIVÉE / FINISH
25 >
km
Rond punt naar rechts
T-punt naar links
Bewaakte overweg
Splitsing naar links
T-punt naar rechts
Gevaarlijke afdaling
Splitsing naar rechts
Verkeersdrempel
Kruispunt
E3 Prijs Harelbeke | zaterdag 27 maart 2010
< 26
27 >
Uw spaargeld
heeft de wind mee.
GO
LIKE
THE
WIND
Vaarnewijkstraat 17 ‣ 8530 Harelbeke ‣ www.aspiravi.be ‣ +32 56 70 27 36
Go like the Wind. Go with Aspiravi.
Wie investeert in windenergieprojecten van Aspiravi, wint drie keer. Eén keer in zuivere lokale energie, één keer in een duurzame
leefomgeving voor uw (klein)kinderen en één keer in een stevig jaarlijks rendement voor uw spaargeld. Zo draagt ook u actief bij
tot het creëren van een mooiere wereld. Of Tom Boonen vandaag de E3-Prijs wint, durven we niet voorspellen, maar als u naar
www.aspiravi-samen.be surft, bent ù alvast de winnaar van de dag. Aspiravi. Go like the wind. www.aspiravi.be
< 28

Vergelijkbare documenten

Technische gids

Technische gids vendredi 28 mars à partir de 10h30: Podium Marktplein

Nadere informatie

TECHNISCHE GIDS LE GUIDE TECHNIQUE TECHNICAL GUIDE

TECHNISCHE GIDS LE GUIDE TECHNIQUE TECHNICAL GUIDE Shimano. Le service est assuré au moyen de 3 voitures et une moto neutre.

Nadere informatie