handouts - Godsdienst

Commentaren

Transcriptie

handouts - Godsdienst
Moslim jongeren:puriteinen, mystici, modernen en hiphoppers
Kortrijk, Dag van de godsdienstleraren
3 februari 2010
Het algemene plaatje: secularisatie
Religie ‘Back Home’
Heilige plaatsen
Feesten ‘van de gemeenschap’
Koran ‘gebeden’
Religieuze autoriteit: de imam
Religie hier en nu
De ‘moskee’ in de stadswijk
Feesten ‘van het gezin’
Koran ook bediscussieerd
Religieuze autoriteiten: velen, ook virtueel
Secularisatie als
Deterritorialisatie
Pluralisatie
De-institutionalisatie
(Olivier Roy)
De islam
-
van jongeren:
Een gestigmatiseerde identiteit: het islamdebat
Niet meer vanzelfsprekend, moet beredeneerd worden
De moskee verliest aan betekenis
Belang van Peergroup
Rol van internet en massamedia
Geloof als persoonlijke keuze
Rol van emoties
‘Oecumene’ van de islam
Gendered: het belang van intrinsieke waarden voor meisjes
Het belang van respect voor jongens
Drie voorbeelden:
Yusuf al-Qaradawi
Amr Khaled
Anasheed: Sami Yusef
Richtingen:
Salafi’s
Spirituelen
Liberalen
Experimentelen

Vergelijkbare documenten