rasblad april2013

Commentaren

Transcriptie

rasblad april2013
APRIL 2013
NUMMER: 293
Rijksambtenaren
Sport- en Ontspanningsvereniging
Galloway met kalf
Leve de natuur, zo grillig als wat !!
Contributie: € 9,- per jaar
Inleveren kopij voor
het RAS-blad van mei_juni
Penningmeester RAS Venlo
Dickenslaan 104, 5924 VZ Venlo
Rekeningnr:
Bladzijde:
VÓÓR
21 APRIL 2013
141.87.40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Voorblad
Inhoud/
Jaarprogramma 2013
Jaarprogramma 2013
Raspa- Naarden_Naardermeer
Raspa- Elburg
Reisverslag Meinweg
Reisverslag Meinweg
Reisverslag Meinweg
Reisverslag Meinweg
RAS Uitstapje
RAS Uitstapje
RAS Uitstapje
Ras_reis_inschrijf
Ras_reis_inschrijf
Toerfietsen
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Reünie CDP / Wandeltocht
Opera_Operette
Baer de Wandelaer
Estafetteloop
Jaarvergadering
Puzzelhoek
Puzzelhoek
Puzzelhoek
–30 Kortingenactie
Redactieadressen:
Belastingdienst Limburg/kantoor Venlo
Postbus 9003 5900 MC Venlo
Tel. 077-321 56 27 - H. Kerren.
Kaartjes: www.kortingenactie-mnl.nl
[email protected]
of
[email protected]
Redactie rasblad:Frans Dirkx/ Vacant
[email protected]
Secretariaat RAS:
Veldstraat 119, 5931 GZ Tegelen.
t.a.v. Frans Dirkx
Tel. 040-0292.1946 /06-10036437
Externe-mail :
[email protected]
[email protected]
Raspa:
www.raspavenlo.nl
HenkOuwerling-- [email protected]
077-382.79.16/
Lei [email protected]
077-382.85.13 / 06.10520720.
Voor alle info kunt ook terecht bij: http://www.ras-venlo.nl
Datum
Activiteit
Organisator
Voor wie
05 april 2013
Bert Kort
Allen
08 april 2013
Operette
Die lustigen
Nibelungen
Jaarvergadering
Bestuur RAS
Allen
11 april 2013
Voorjaarskienen
Bestuur RAS
Allen
17 april 2013
Voorjaars wandelen ca
15-18 km
Bestuur RAS
Allen
18 april 2013
Raspa -Naarden,
Vesting en Stad
Naardermeer
Ras Estafetteloop
Bestuur Raspa
Raspa
Bestuur RAS
Allen
Bestuur Raspa
Allen
Bert Kort
Allen
mei 2013
Raspa
Stadstocht Elburg
Ballet
Carmen
Sportdag Limburg
Heerlen
Vissen
25 mei 2013
RasUitstapje St Truiden
Bestuur RAS
Allen
FPF –Berg en Dal
FPF
Allen
Bestuur RAS
Allen
Bestuur RAS
Allen
14 mei 2013
16 mei 2013
17 mei 2013
23 mei 2013
15 juni 2013
Allen
Bestuur RAS
Allen
Landelijk Fiets-andeltocht
juni 2013
Vissen
15 of 22 juni 2013
Ras
Fiets / Wandeltocht
Gemeentelijke accomodaties: gesloten
zondag
maandag
dinsdag
31 maart
01 april
30 april
1e Paasdag
2e Paasdag
Koninginnedag
Openstelling als op zondag
Sporthal Egerbos II wordt gesloopt en nieuwbouw van een nieuwe moderne
Sporthal zal op dezelfde plaats worden gerealiseerd.
Mollyac8In de week van 22 april tot 27 april zal de hal worden geruimd. Aktiviteiten
worden verplaatst naar Health Racket Center te Blerick-Boekend.
Daarnaast zal Egerbos-I ook een renovatie ondergaan .
juli 2013
Vissen
Bestuur RAS
Allen
augustus 2013
Vissen
Bestuur RAS
Allen
7 of 14 sept. 2013
Ras –Fiets / Wandeltocht
Bestuur RAS
Allen
15 september 2013
Kwaakerrun in ‘t Ven
Allen
6 oktober 2013
16e Océ-loop
Allen
9 oktober 2013
Bestuur RAS
24 oktober 2013
Ras
Wandeltocht
Bridge to Bridge
Orion
Bowlen
Bestuur RAS
Allen
21 november 2013
Kienen
Bestuur RAS
Allen
november 2013
Sinterklaasmiddag
Bestuur RAS
(klein)kinderen
20 Oktober 2013
Allen
Allen
Gedurende het jaar door vinden op onderstaande lokaties aktiviteiten plaats.
Maandag
17:30-19:00
Woensdag
Vrijdag
19:30-20:30
19:00- 20:30
Badminton Gymnastiekzaal Muspelheim Alberickstraat
Egerbos Badminton (vanaf 24-04) HRC Boekend
Volleybal Hout-Blerick
De contributie 2013 bedraagt € 9,00. U krijgt geen accept-giro van ons,
dus willen wij alle leden vragen zelf € 9,00 over te maken op
rekening nr: 141.87.40 Penningmeester RAS Venlo,
Dickenslaan 104 5924 VZ Venlo o.v.v contributie 2013 naam (naam lid)
Als u het bestuur in kennis stelt van persoonlijke omstandigheden kan er
gepast op worden gereageerd.
Op donderdag, 18 april maken we een dagtocht naar
Naarden Vesting - het oude centrum van Naarden Stad en een
rondvaart op het Naardermeer
De vesting heeft zes bastions, een dubbele omwalling en dubbele grachtengordel. Er is goed te
wandelen over de verdedigingswerken.
Een tweede activiteit is een 2 uur durende rondvaart over het Naardermeer. Het Naardermeer is het
oudste beschermde natuurgebied in Nederland.
Programma
07.30 uur Vertrek vanaf de parkeerplaats bij de Lambertuskerk a.d. Burg.Gommanstraat in Blerick.
10.00 uur Aankomst in de vestingstad Naarden. Koffie met gebak in de voormalige soldatenkantine.
10.45 uur Stads/vestingwandeling o.l.v. enthousiaste gidsen.
12.15 uur Einde wandeling, lunchpauze.
13.30 uur Vertrek met de bus naar de opstapplaats van de boten.
13.45 uur Excursie Naardermeer
16.15 uur Einde rondvaart.
16.30 uur Aanvang terugreis.
18.30 uur Buffet Pelgrimshuis te Smakt-Venray
21.00 uur Terugkomst in Blerick.
EIGEN BIJDRAGE €30,- p.p.
De ondergetekende(n) 1. …………………………………………………………(roepnaam + achternaam)
2…………………………………………………………..(roepnaam + achternaam)
 meld(t)en zich aan voor de dagtocht naar Naarden, incl. rondvaart – op 18 april 2013
Handtekening………………………………………………………. Datum …………………………………
De contactpersonen:
Lei Thissen, 3-Decembersingel 57, 5922 BB – Venlo-Blerick /  077-382.85.13 / 06.10520720.
 [email protected]
Henk Ouwerling Constantijnlaan 8, 5926 TK – Venlo,  077-382.79.16 /  [email protected]
Donderdag, 16 mei 2013
Dagtocht naar het historisch stadje
ELBURG
Dagprogramma volgt nog
Een eventuele eigen bijdrage wordt later
bekend gemaakt
Aanmeldingsstrook
De ondergetekende(n) 1. …………………………………………………………(roepnaam + achternaam)
2…………………………………………………………..(roepnaam + achternaam)
 meld(t)en zich aan voor de dagtocht naar Elburg – op 16 mei 2013
Handtekening………………………………………………………. Datum …………………………………
De contactpersonen:
Lei Thissen, 3-Decembersingel 57, 5922 BB – Venlo-Blerick /  077-382.85.13 / 06.10520720.
 [email protected]
Henk Ouwerling Constantijnlaan 8, 5926 TK – Venlo,  077-382.79.16 /  [email protected]
LENTEWANDELING OP DE MEINWEG.
Hoera! Eindelijk lente! Het is immers 21 maart? Of…..vergissen we ons met z’n allen?
Iedereen is warm gekleed met dikke jassen, sjaals, mutsen en handschoenen. Temperatuur ca
5 graden. Omdat de zon schijnt en het windstil is beklaagt zich niemand over het weer, het
kon immers slechter zijn zoals we dit voorjaar moeten ervaren.
Leo en Freek, vrijwilligers van Staatsbosbeheer, zijn onze gidsen. Ze kennen het uitgestrekte
1800 ha grote gebied als hun broekzak.
De Meinweg heeft de status Nationaal Park en is van alle Nationale Parken het meest
markante, niet alleen vanwege de drie geologische breuklijnen, maar ook door zijn
grensoverschrijdend karakter.
Eeuwenlang gebruikten zowel Nederlandse als Duitse inwoners van de 16 dorpen rondom het
ruige land als leverancier van kreupelhout en dennenappels om hun kachels te stoken en als
weideplaats voor hun kuddes paarden en schapen. Het gebied was van niemand en tevens van
iedereen; het werd beschouwd als een gemeinsam of gemeenschappelijk gebruiksgebied. Zo
ontstond de naam Meinweg. Pas veel later werd een officiële grens tussen beide landen
vastgesteld, die echter met het statische begrip ‘grens’ een loopje neemt; de meanderende
Boschbeek.
Leo en Freek nemen elk een deel van de Raspa’s onder hun hoede en beide groepen
vertrekken in een andere richting. Leo test allereerst het sportieve gehalte van zijn groep door
het over een modderig paardenpaadje te voeren. Hij draaft er met het grootste gemak
overheen, wij moeten goed opletten waar we de voeten plaatsen om niet in de modder te
blijven steken.
Het paadje volgt kilometers lang de omstreden IJzeren Rijn, de spoorbaan die het Ruhrgebied
met de haven in Antwerpen moet verbinden. De Belgen zijn hier de grootste dwarsliggers
want met een overeenkomst uit begin 19de eeuw in handen willen ze de verbinding alsnog
gebruiksklaar maken. Dat stuit op veel weerstand en de toekomst zal uitwijzen naar welke
zijde de weegschaal uitslaat. Naar de milieu- en natuurbescherming, naar een leefbare
omgeving, of naar alles aan de laars lappende economische belangen. De naam IJzeren Rijn
ontstond daardat men destijds deze verbinding beschouwde als variant op een waterweg als
transportmiddel.
Leo neemt een smal zijpaadje en al spoedig valt op dat we links en rechts door dennenbos zijn
omgeven. Alle bomen staan strak in de rij en alle stammen zijn even recht. Leo vertelt dat de
Grove den ten behoeve van de mijnen massaal zijn aangeplant. Het hout heeft de eigenschap
eerst flink te kraken bij te zware belasting alvorens te breken. Met een beetje geluk wisten de
mijnwerkers tijdig te ontkomen aan de instorting van de gang. Eikenhout, bij voorbeeld, geeft
geen enkele waarschuwing vooraf en krakt gewoon doormidden. Door sluiting van de mijnen
stopte de vraag naar dennenhout en zitten Nederland, België en Duitsland opgescheept met
veel eenheidsbos.
De houtsoort is voor andere doeleinden niet interessant en valt bij kenners in de categorie
waaibomenhout.
Staatsbosbeheer en andere natuurbeheerders hebben een meerjarenplan opgesteld om delen
van de bossen te rooien en inheemse boomsoorten aan te planten, onder meer Beuken, zoals
we op enkele plaatsen kunnen waarnemen.
Op een dode tak ontdekt Leo een Gele trilzwam, op de stronk van een berk meerdere
Berkenzwammen en een Tonderzwam. De eerste diende in vroeger tijden als vloeiblad voor
documenten die met ganzenveer en inkt (uit inktzwammen) geschreven waren, de tweede als
lopend vuurtje.
Vuur maken was moeizaam en men experimenteerde met vanalles om een smeulend blokje
mee te kunnen nemen naar het volgende kampement. Uiteindelijk wisten ze hoe ze te werk
moesten gaan.
Ze dompelden een Tonderzwam lange tijd in merrieurine en lieten die vervolgens goed drogen.
De zacht geworden Tonderzwam werd in stukken
gebroken en in het vuur gelegd waar het niet volledig
verkoolde maar smeulde. De smeulende stukken
werden in een speciale verpakking vervoerd, de
tonder- of tondeldoos.
Leo wijst ons op de Amerikaanse vogelkers, ofwel
bospest. Ooit ingevoerd om de kwaliteit van de bosbodem te verbeteren, bleek al snel een
invasieve soort te zijn. Vogels zijn dol op de bessen waarin de onverteerbare zaadjes zitten en
poepen die her en der uit waardoor weer nieuwe opslag ontstaat.
Over vogels kan Leo veel vertellen door zijn jarenlange ervaring als vogelaar. Natuurlijk
vallen hem als eerste de vogelgeluiden op en hij attendeert ons op een Boomklever, of was het
een Boomkruiper?
De eerste beklimt een boomstam van beneden naar boven en andersom, de Boomkruiper
kruipt naar boven waarbij hij z’n staart als stutje gebruikt, vliegt naar beneden en begint weer
van boven af aan.
Ze zijn dol op de insecten die tussen de schors leven.
Her en der verspreid liggen omgevallen bomen en afgebroken takken, waarop zich een geheel
eigen habitat kan ontwikkelen. Daar waar weinig zon komt zijn ze dik begroeid met
verschillende soorten mos. Het molmse hout trekt kevers en torren aan die in het zachte
materiaal hun nest maken en deze op hun beurt lokken insecteneters aan.
We lopen ongeveer een uur door het nogal gesloten bos om daarna door een open heideveld
de tocht voort te zetten.
Al van verre zien we een brede zwarte rand langs het
wandelpad en we vragen ons af of er een heidebrand heeft
gewoed. Dichterbij gekomen zien we dat hier Wilde zwijnen
hun eigen ideeën over terreinbeheer hebben uitgevoerd. Over
een lengte en breedte van tientallen meters is de grond
duchtig omgeploegd door hun lange snuit als schoffel te
gebruiken, op zoek naar insecten, larven, dennenappels en
eikels. Wilde zwijnen zijn omnivoren, alleseters, en lusten
alles wat hen voor de snuit komt. Over luxueus baden hebben ze ook al zo hun eigen ideeën.
Ze draaien, rollen, spetteren in ondiepe modderpoelen – zoelplaatsen genoemd – zodat hun
vacht helemaal bedekt is met een dikke laag modder. Na opdrogen schuren ze flink tegen een
ruwe boomstam waardoor de plakken modder met daarin lastige teken en parasieten eraf
vallen. Niet alleen Wilde zwijnen schuren langs boomstammen, ook hertenbokken hebben die
gewoonte maar om een geheel andere reden. Tijdens de groeiperiode van hun nieuwe gewei is
dat bekleed met een viltige zachte laag. Zodra het gewei groter wordt laat die laag los en
krijgt de hertenbok hinder van die los hangende stukken bekleding. Hij schuurt zijn gewei zó
krachtig langs een jong boompje dat niet alleen de bekleding maar ook de boomschors loslaat
waardoor het boompje afsterft.
Even later grijpt Leo naar zijn verrekijker.
Hij heeft een Veldleeuwerik gespot die hoog in de lucht zich zingend afvraagt waar toch de
vrouwtjes blijven. We genieten van zijn zang hoewel dat geen enkele vogel interesseert; de
mannetjes zetten in het voorjaar uitsluitend een grote keel op om de vrouwtjes te lokken.
Daarbij zingt iedere vogel zoals hij gebekt is en mogen wij, mensen, op menige zonnige
voorjaarsdag genieten van concerten voor ruisend gebladerte en vogelkoorzang.
Bij de blokhut van de jagersvereniging poseert de Raspagroep gewillig voor jack,
hobbyfotograaf en beheerder van de Raspa-website. Alle bijzonderheden uit het woelige
regionale ambtenarenverleden van grenskantoren en belastinggebouwen staan erop vermeld,
evenals de hedendaagse nieuwtjes, veelal bestaande uit verslagen van de gezellige Raspadagtrips en veel fotomateriaal.
Weer aangekomen op open terrein constateren we dat de Grove den tot een prachtige kan
uitgroeien op voorwaarde dat hij de ruimte heeft door solitair te staan. De stammen worden
door hun behoefte aan licht niet gedwongen om zo snel mogelijk zonwaarts te groeien maar
krijgen de kans breed uit tewaaieren, zijstammen te vormen en een zo breed mogelijke kruin
te vormen.
In het Meinweglogo van Staatsbosbeheer neemt de afbeelding van een Adder een dominante
plaats in. Dat is niet zomaar. De Adder is in onze contreien een bijzonderheid en op de
Meinweg komt een vrij grote populatie voor. In tegenstelling tot de Gladde slang die hier
eveneens voorkomt, is de beet van een Adder gevaarlijk.
De dieren liggen graag verborgen onder kluiten Pijpenstrootje, vandaar dat het niet raadzaam
is om de paden te verlaten.
Medewerkers van de reptielenwerkgroep onder bezielende van reptielendeskundige Ton
Lenders monitoren het bestand regelmatig en hebben diverse reptielenplaten geplaatst, waar
onder behalve Adders ook Gladde slang,
Zandhagedissen( zie foto), Levendbarende hagedis
en Hazelwormen graag verblijven.
Iedere Adder heeft zijn eigen koppatroon waardoor
ze als individu herkenbaar zijn. Ton Lenders heeft
inmiddels alle patronen in kaart gebracht.
Gids Leo – niet te verwarren met onze RaspaLeo wijst op het viaduct De Boog. Daar onderdoor loopt
de Hooibaan die aan de Duitse kant van de weg
Leichenweg – Lijkenweg – heet. Die eigenaardige
naam vraagt om een verklaring en daartoe moeten
we in gedachten terug gaan naar een ver verleden.
Oorspronkelijk was ook hier de Hooibaan/Leichenweg een naamloze hele oude
verbindingsroute door bos en veld. In de Middeleeuwen met z’n vele epidemieën mochten de
doden wegens besmettingsgevaar niet meer in de dorps- of stadskern begraven worden maar
werden daartoe ver afgelegen stukken land aangewezen. De doden werden te voet in optocht
vervoerd naar die begraafplaatsen en de route volgde altijd over dezelfde reeds lang bestaande
bos- of veldwegen.
Het volk noemde de route al snel Leichenweg.
Of die naam associaties oproept met een koffietafel? Feit is dat iedereen plots zin krijgt in
koffie met vlaai. Leo zegt dat het nog zeker een uur duurt eer we bij de startplaats terug zijn
maar dat blijkt een grapje te zijn. We verwonderen ons eerst nog over de vele dennenappels
onder een eik. Het blijkt een spechtensmidse te zijn. Spechten zijn slimme vogels. Ze nemen
een dennenappel in de snavel, vliegen ermee naar een eik met z’n ruwe stam, klemmen de
vondst in een groef en peuteren de lekkere zaadjes eruit. De lege dennenappels gooien ze op
de grond eer ze aan de volgende beginnen.
Rond half vijf zijn we allemaal terug bij de auto’s. We rijden naar het helaas definitief
gesloten Bezoekers Centrum Meinweg – zelfs Staatsbosbeheer wordt gedwongen om
dramatisch te bezuinigen. Gelukkig is de naastgelegen Brasserie IJgenweis geopend en
ingesteld op de grote groep Raspa’s en hun twee natuurgidsen. Iedereen geniet van koffie en
vlaai en het smaakt uitstekend, mede omdat onze Leo de totaalrekening voorgelegd krijgt.
Waarvoor namens alle aanwezigen dank!
Onze dank geldt echter op de eerste plaats voor de gidsen van Staatsbosbeheer Leo en Freek,
die ons door hun grote deskundigheid en op een gezellige manier weer wat wijzer gemaakt
hebben.
Niemand is ooit te oud om te leren, toch?
Marianne Vos-Jaspers
Met Ras wederom op reis naar België,
naar de stad Sint-Truiden
Op zaterdag 25 mei organiseert de Ras een bustocht naar de prachtige stad Sint-Truidenen.
Sint-Truiden ligt in Haspengouw, een landstreek die zich uitspreidt over de Belgische
provincies Limburg, Luik, Namen, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. Deze regio wordt
gekenmerkt door een glooiend landschap van zeer vruchtbare gronden die gebruikt worden
voor landbouw en veeteelt. Sint-Truiden ligt in het noordelijke deel van Haspengouw, in het
vochtige deel van de streek, met rijke leemgrond, die zeer geschikt is voor fruitteelt. Het licht
golvend reliëf loopt op tot een maximale hoogte van 52 m. Er lopen geen grote waterwegen
door de stad. De Cicindria loopt ondertunneld door het centrum van Sint-Truiden.
Sint-Truiden telt twee sites die op de Wereld-erfgoedlijst van UNESCO staan. Zowel het
belfort van het oude stadhuis op de Grote Markt als het Begijnhof zijn twee van de tien
Belgische sites op deze lijst.
Stadhuis
Stadhuis van Sint-Truiden
Het Belfort van Sint-Truiden is het historische belfort van de stad Sint-Truiden. De toren
maakte oorspronkelijk deel uit van de lakenhal. Tegenwoordig is het belfort onderdeel van het
stadhuis van Sint-Truiden, dat er in de 18e eeuw omheen gebouwd werd. Het onderste deel
van het belfort dateert uit de 13e eeuw, de rest uit 1608. De hallen uit 1366 vormen thans een
deel van de benedenverdieping van het stadhuis, waarvan de gevels in 1754-55 vernieuwd
werden door de Luikse architect Etienne Fayen.
De 18e-eeuwse vertrekken op de verdieping zijn rijk gedecoreerd met stucwerk. De reliëfs in
de vestibule van 1788 zijn gesigneerd door André Vivroux uit Luik. De allegorieën op de
schoorsteenmantel van de raadzaal-trouwzaal zijn olieverfschilderingen van de MaastrichtsLuikse schilder Jean-Baptiste Coclers. Op de kroonlijst staan de wapens afgebeeld van de elf
ambachten van Sint-Truiden.
In 2005 werd het belfort van Sint-Truiden op de werelderfgoedlijst van de UNESCO geplaatst
als onderdeel van de groepsinschrijving van 56 belforten in België en Frankrijk.
Begijnhof
Begijnhof van Sint-Truiden
Het begijnhof van Sint-Truiden of Begijnhof van Sint-Agnes is een begijnhof dat men tot het
zogenoemde plein-type rekent en dat is opgenomen op de lijst van het werelderfgoed van
UNESCO. Het geheel van woningen en een infirmerie gesitueerd rond een centraal gelegen
kerk met voorplein werd in 1258 opgericht buiten de stadsmuren van Sint-Truiden. Het
betekende de aanvang van een bloeiende vrouwengemeenschap aan de rand van de stad. In
zijn glorietijd woonden er meer dan 200 begijnen.
Ten tijde van de oprichting van het begijnhof viel de stad onder het prinsbisdom Luik. Het
begijnhof werd gebouwd op land dat de abt van de benedictijnererabdij van Sint-Trudo,
Willem van Rijkel, schonk aan de mulieres religiosae die over de hele stad verspreid
woonden. Het gebied lag bij de Cicindriabeek in het gehucht Schurhoven ten noordoosten van
de stad. Van het gebied werd ongeveer de helft gebruikt voor bebouwing terwijl de rest in
gebruik werd genomen als boomgaard en bleekveld. De hoofdpoort, die vandaag niet meer
bestaat, lag aan de Schurhovensteenweg.
Tijdens de Franse Revolutie, in 1798, werd het begijnhof door de bezettende Fransen
onteigend en verkocht aan particulieren. De meeste woonhuizen zijn in de loop van de 17e of
vroeg in de 18e eeuw gebouwd.
Een ander bijzonder aspect aan dit begijnhof is de naast de infirmerie gelegen hoeve met
monumentale toegangspoort en bijgebouwen. Oorspronkelijk was het begijnhof beschermd
door een bakstenen muur, maar hiervan is tegenwoordig slechts een klein fragment over
achter de woningen ten noordwesten van het plein. Hierdoor krijgt het begijnhof van SintAgnes een meer open karakter dan vele andere begijnhoven.
De laatste begijn overleed in 1860. In 1928 werd de kerk voor de eredienst gesloten, in 1933
werd ze beschermd als monument, en in 1934 schonk barones Mathilde de Pitteurs-Hiegaerts
de kerk aan de vzw De Vrienden van het Begijnhof. Daarna werd de kerk gerestaureerd en
fungeerde als culturele ruimte voor grote tentoonstellingen. In 1970 werd de begijnhofkerk
door de Vrienden van het Begijnhof aan de provincie Limburg overgedragen. Een tweede
grote restauratie, onder meer van de middeleeuwse muurschilderingen, duurde van 1975 tot
1981. Tot 1997 werd de kerk gebruikt als Provinciaal Museum voor Religieuze Kunst en
vonden er talrijke tentoonstellingen plaats. Momenteel functioneert de kerk als
tentoonstellings- en concertruimte. In 2008 werd het 750-jarig bestaan herdacht met nieuwe
publicaties en een reeks activiteiten.
Uitgaansleven
Het Truiense uitgaansleven concentreert
zich rond de Grote Markt en het Heilig Hartplein.
Winkelen
Sint-Truiden telt vele winkelaangelegenheden en geldt als een belangrijke winkelstad in de
regio. Vooral de regio rond de Grote Markt wordt gedomineerd door shops. De grootste
winkelstraat is de Luikerstraat. Deze straat staat zelfs op de laatste editie van het Belgische
Monopolyspelbord, weliswaar als goedkoopste straat. Naast de Luikerstraat zijn er nog
winkelaangelegenheden in de Stapelstraat, en, zij het minder dan in de vorige twee straten,
ook in de Diesterstraat. De stad telt één winkelcentrum, in de Cicindriawijk.
Markten
De Grote Markt van Sint-Truiden is de tweede
grootste van België. De marktactiviteiten gaan eeuwen terug. De zaterdagmarkt wordt
al sinds 1451 georganiseerd op de Grote Markt. Op en rond dit plein worden nu nog
steeds vaak markten gehouden:




Wekelijkse markt: op de Grote Markt, Groenmarkt, Trudoplein en Minderbroedersplein,
elke zaterdag van 07.30 uur tot 13.00 uur
Antiek- en rommelmarkt: op de Veemarkt, elke zaterdag van 06.00 uur tot 12.00 uur.
Avondmarkt: op de Grote Markt, elke laatste dag van de jaarlijkse braderie van 14.00
uur tot 22.00 uur
Kerstmarkt: op de Groenmarkt, elke dag in december van 15.00 uur tot 22.00 uur
Het inschrijfformulier staat elders in het RAS-blad.
Met de Ras naar Sint-Truiden
Zaterdag 25 mei 2013
In navolging van de dagtocht naar Leuven het vorig jaar zal de
Rijks Ambtenaren Sport- en Ontspanningsvereniging op zaterdag 25 mei 2013 een busreis
organiseren naar de stad Sint-Truiden te België.
Het voorlopige dagprogramma ziet er als volgt uit:
-
09.00 uur vertrek vanuit centrale plaats in Blerick en Venlo
10.45 uur Aankomst te Sint-Truiden
Koffie en Belgisch gebak
Rondleiding
Vrij programma
18.00 uur vertrek richting Venlo
18.45 uur gezamenlijk diner te Monfort
21.00 uur aankomst te Venlo/Blerick
De kosten voor deze hele dag, inclusief reis,
koffie en gebak en diner is € 25,00 per persoon.
De overige kosten zijn voor rekening van RAS.
Deelname is mogelijk voor RAS-leden en één
huisgenoot. Meerdere huisgenoten kunnen mee,
maar dan tegen betaling van de gehele kostprijs
ad € 50,00. Voorwaarde is echter wel dat de contributie over 2012 en 2013 is betaald.
Aanmelden voor deze reis is mogelijk middels de onderstaande strook. Deze dient u voor 27
april 2013 bij de contactpersonen: [email protected] of Jos van Deur, Hai Kerren of
Toon Maes.
Gelijktijdig dient de eigen bijdrage voor de reis overgemaakt te worden naar Rekening
141.87.40 t.n.v. Rijksambtenaren Sport- en Ontspanningsver, p/a Dickenslaan 104 te Venlo.
A.u.b. erbij vermelden ”Sint-Truiden 2013 met de naam/namen”.
Met vriendelijke groet,
RAS bestuur
Sint-Truiden 2013 25 mei 2013
RAS-lid
Huisgenoot
Naam : ……………………….
1.: ………………………
Adres: …………………………
2.:………………………
Woonplaats: ………………..
3.: ………………………
Telefoon: ……………………
Rondleiding Sint-Truiden
□ Neem deel aan de rondleiding
□ Neem niet deel aan de rondleiding
Menu keuze(zie volgende pagina):
□ Menu 1
□ Menu 2
------------------------------------------------------------
Menu 1
Soep van de dag
Gepaneerde kipfilet met saus
Frites en groenten
Sla of appelmoes
Dessert
--------------------------------------------------------------
Menu 2
Soep van de dag
Varkenshaas met roomsaus
Frites en groenten
Sla of appelmoes
Dessert
Beste toerfietsers,
Het is weer bijna voorjaar. Tijd om de fiets weer van stal te halen. Medio maart starten we met de alom
bekende rondjes Hout-Blerick-Baarlo-Maasbree-Hout-Blerick. Een rondje is ongeveer 14 kilometer.
In april beginnen we met de tourtochten.
Zin om iedere zaterdagmorgen een paar uurtjes lekker te fietsen. Je bent van harte welkom. Zie
onderstaand programma. De routes gaan over schitterende wegen en door mooie dorpen en
natuurgebieden!
Het programma voor de maanden maart en april ziet er als volgt uit:
Zaterdag
30 maart
10.00 uur
Ruim 50
Kerk Hout Blerick
April
Dag
Datum
Tijd
Km
Start
Tocht
Zaterdag
6 april
9.30 uur
±60 km
Kerk Hout-Blerick
Leudal
Zaterdag
13 april
9.30 uur
±60 km
Zaterdag
20 april
9.00 uur
±70 km
Zaterdag
27 april
9.00 uur
±70 km
Bij rotonde Herkenbosch
spoorwegovergang
Reuver
Kerk Hout-Blerick Viaducten E3
Bij rotonde
spoorwegovergang
Reuver
Vragen of suggesties? Bel me gerust, telefoon 0634560147 (Jeu Hoffmans).
Maharishi
INSCHRIJFFORMULIER WANDELEN
WOENSDAG 17 APRIL 2013
ca 15 – 18 km
NAAM: ……………………………………
VOORNAAM: …………………………….…
GEB. DATUM: …………………………
POST/EENHEID: …………………………
INZENDEN/INLEVEREN VOOR 1 APRIL
VIA DE MAILNAAR
[email protected] of
[email protected] of LIM ras venlo_postbus
Nieuws over Opera/Operette
Het bestuur heeft op de volgende voorstellingen ingeschreven:
Vrijdag 5 april 2013 Operette “Die lustigen Nibelungen” van Oscar Straus
Vrijdag 17 mei 2013 Ballet “Carmen” door Robert North
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Ondergetekende:
Naam:
Standplaats of adres:
Telefoonnummer en/of emailadres:
Wenst in aanmerking te komen voor
……… (aantal) entreekaarten à €. 22,50 (voor RAS-leden)
……… (aantal) entreekaarten à €. 25,50 ( voor niet RAS-leden)
Voor de uitvoering van:
□
Ballet “Carmen” op vrijdag 17 mei 2013 16-5-2012
Aanmelden voor 10-4-2013
Aanmeldingen nà bovengenoemde data kunnen helaas niet worden gehonoreerd. U
dient er rekening mee te houden, dat als er niet genoeg aanmeldingen zijn, de
voorstelling niet doorgaat, dan wel met eigen vervoer. De kosten hiervan kan ik
eerst achteraf berekenen, in verband met het toekennen van kortingen.
U kunt de aanmeldingen sturen naar:
L.J.M. Kort, Moutzhofweg 129, 5926 RA Hout-Blerick
 077-3824378
Email aan [email protected]
De uitvoeringen zijn in Krefeld, Duitsland en het vervoer zal bij voldoende deelname met
de bus (Litax Reizen) plaatsvinden. Kijk ook op de RAS-Venlo.nl website.
’t Geluud van de stilte
Wie weej in Spanje op vekansie ware, mós ter auk waat cultureels gedaon waere!
Sjé had aafgespraoke met ’n Americaans maedje in Barcelona, weej zoele um daor meineme.
Hae had de hule tied Spaans met ‘m gespraoke aan de telefoon!
Weej nome de trein nao Barcelona en daor stónd het ós al op te wachte.
Het keek verbaas, want het dach, det hae ‘nne Spanjaard waas! Molly zoeë hoot det, vreejde
met ‘nne Spanjaard, oét Allicante en um in die femilie te integrere, deej ’t zien bes um
Spaans te liere.. Sjé zag taege um : dich mós Spaans liere, dan spraek ik auk Spaans taege
dich.
Weej nome daonao te boemeltrein nao Monserrat. Met ‘nne kabelbaan ginge weej nao baove.
De gondel piepde en kraakde en waas erg krakkemikkerig en weej ware blie det weej
aankwame!
’t Waas genne gondel van de Floriade!
Monserrat is ’n bekinde pelgrimsplaats, daor leet ’t kloëster van de” Benedictijnen “” en de
“Zwarte Madonna “, ( La Moreneta) wurt door veriert.
Iers ginge weej de tuine in en toen vaerder de berg op.
Die Madonna kump later waal dachte weej.
Baove op de berg waas ’n prachtig oétzich en ‘t waas stil daobaove, hiel stil en de kós allein ’t
ruse van de steineike en de buxusse hure!.
Ik deej mien auge toe en huurde miene hertslaag : van dziem , dziem, dziem , dziem en
vaerder niks. ‘ n Geweldig moment en ik veulde mich erg gelökkig!
Inens woort de stilte doorbraoke door de herrie van ‘nne mobiele telefoon.
Molly zien moder belde ‘m op oét America en die vroog wie ’t met ‘m ging!
Toen waas det moment veurbeej.
Weej ginge teruuk nao ’t kloëster en woele nao de “Zwarte Madonna”gaon. Maar met meine
bescheet ter zich ens eine , weej houde op ‘nne aos. De kerk waas geslaote , der waas gen
plaats veur ‘nne te late pelgrim! Och ’t geluif zit neet in ’n beeldje , ’t geluif zit in dien hert,
maar toch!
Weej lepe teruuk nao ónder en nome aafscheid van Molly. Beej ’n klein kefeke trakteerde
weej ós op ’n lekker glaas wien en ’n kiepsalade! Daonao treinde weej weer nao hoés.
’t Waas toch ‘nne fijne daag gewaes.
En wie is ’t aafgelaupe met Molly ? Met de Spanjaard is ’t niks gewaore . Det waas ‘nne echte
macho , van de maedjes motte achter ’t aanrech en maedjes die vollieje det is gaar niks!
Maar ’t haet waal good Spaans gelierd!
Baer de Wandelaer 130113
ESTAFETTELOOP
Over 25 Km
Dinsdag 14 mei 2013
SPORTPARK HERUNGERBERG
te Venlo
Een teamwedstrijd over 25 kilometer, lengte parcours 2,5 Km.
Elk team bestaat uit 4 of 5 lopers/loopsters, afhankelijk van de categorie.
Categorie A: afstand loper I 2,5 Km, loper II 5 Km, loper III 7,5 Km en loper IV 10 Km
Categorie B: afstand loper I 5 Km, loper II 5 Km, loper III 7,5 Km en loper IV 7,5 Km
Categorie C: afstand loper I 5 Km, loper II 5 Km, loper III 5 Km en loper IV 10 Km
Categorie D: dit team bestaat uit vijf lopers die elk 5 Km afleggen.
Inschrijfgeld € 2,-- per teamlid
Start 15.00 uur
Prijzen:
Voor de beste teams zijn er prijzen
Na afloop: tombola
INFO:
Jan Dorssers tel : 06-18936401
of
[email protected]
Jaarvergadering
Maandag 21 april 2009 .
Plaats: Belastingkantoor Venlo
Adres: Hogeweg 85 kamer 3.53
Het bestuur van Ras Venlo nodigt U uit tot het bijwonen van de
leden/jaarvergadering op maandag 08 april 2013.
Aanvang 16.00 uur
Agenda:
Opening
Mededelingen
Ingekomen/Uitgaande Stukken
Verslag ledenvergadering 2 april 2012
Jaarverslag Secretaris
Jaarverslag Penningmeester
Verslag kascontrolecommissie
Nieuw kascontrole commissieleden
Begroting/Aktiviteiten 2013.
Contributie 2014
Bestuursverkiezing.
Aftredend: Jan Maas en Jan Dorssers; beiden zijn
herkiesbaar.
Kandidaten kunnen zich tot 10 minuten voor de
vergadering melden bij de secretaris.
Rondvraag
Uw oplossing kunt u inzenden aan:
[email protected] U kunt uw oplossing ook via het secretariaat insturen:
Secretariaat RAS, Veldstraat 119, 5931 GZ – Tegelen.
DEELNEMERS COMPETITIE 2013 :
Sub-Tot-aal
Naam
Feb Mrt April
Jan Dorssers
25
25
Con Verberk
25
22
Gerard van Gestel
25
25
50
47
50
50
Theo Hendricks
25
25
Cor van Rees
25
23
Lou Huijs
25
20
48
45
Winnaar Februari _Theo Hendricks______________________________
Uitslagen Februari:
puzzel 1;
puzzel 2;
puzzel 3;
puzzel 4;
Puzzel 08_2013:
1
7
1
6
6
5
Horizontaal en
5
9
4
8
5
3
9
7
5
2
9
verticaal en in de
vierkantjes
3
4
1 tm 9
8
7
1
4
5
2
6
Oplossing
onderste rij
Puzzel 08 = 5 punten
Puzzel 09_2013
Filippine
1
2
9
13
4
16
3
11
6
2
7
6
8
17
9
9
17
9
17
6
15
10
17
9
11
9
16
7
9
9
3
4
15
12
5
7
6
12
7
8
13
9
10
11
2
14
5
12
11
12
9
11
3
9
11
9
6
10
17
1
7
9
5
10
8
14
16
11
12
1
11
12
1
2
3
4
5
6
9
1
13
2
9
12
8
7
15
9
16
van dezelfde kracht
diplomatieke vertegenwoordiging
begroeting
pauze
kleingeestig
fatsoenlijk
3
4
5
6
Oplossing puzzel 9 ; 5 punten
7
8
10
4
7
8
9
10
11
12
6
10
9
9
12
9
10
11
10
9
als geldig erkennen
globe
deel van een vliegveld
misnoegen
zwoegen
allerlei bochten maken
Oplossing is de gearceerde kolom van boven naar beneden
1
15
12
15
Blokpuzzel
E
U
E
B
O
E
S
P
L
A
A
L
K
A
R
B
A
U
T
B
U
R
E
P
R
O
E
S
O
E
A
R
A
P
L
E
T
U
M
P
T
T
S
R
F
I
L
M
E
N
U
I
I
N
U
M
U
O
U
S
T
O
B
O
P
R
B
O
P
L
O
A
G
O
E
G
O
R
P
A
I
L
L
E
S
P
L
O
G
J
T
U
N
E
E
O
G
G
C
O
M
O
S
K
I
A
R
E
V
O
R
D
P
Puzzel 10 : Oplossing= van links naar rechts ; 1e woord 4e rij; en
10 punten ,(fout woord -3 punten)
2e woord 15e rij
U
R
E
N
L
A
D
E
E
N
P
I
E
S
S
O
T
R
A
B
I
G
E
M
E
R
L
S
T
D
O
I
I
V
A
N
H
W
A
D
E
E
A
I
S
T
G
E
R
A
W
G
E
K
E
L
A
2e woord 8e rij; en
V
L
E
Extra uitbreiding van de aanbiedingen-kortingenboekje:
Bestelproces Pathé vouchers aanzienlijk versneld!
Het was een doorn in het oog dat het alleen mogelijk was om de
vouchers van Pathé via de post te versturen. Het blijkt, met alle
respect, dat je op de bezorging van de post niet
meer blind kunt vertrouwen anno 2013 en het soms onnodig lang
duurt voordat u de bestelde vouchers binnen krijgt.
Inmiddels zijn we zover dat u de vouchers per e-mail toegezonden krijgt binnen 5 uur na uw
bestelling. Dit is echter een tussenoplossing! Het is een handmatige actie en vandaar dat we
een ruimte van 5 uur hebben ingebouwd.
Op dit moment wordt een module gebouwd om het proces nog verder te versnellen. Als deze
module af is krijgt u de vouchers direct per e-mail. Als het zover is, laten we dit natuurlijk
aan uw weten!
U kunt overigens Pathé vouchers aanschaffen per 2, 5 of 10 stuks en deze zijn te gebruiken tot
31 mei 2014! De vouchers zijn overigens per stuk te gebruiken! Gaat u echter regelmatig
naar de bioscoop, koopt er dan 10, dan geniet u de hoogste korting!
Ruime uitbreiding van het aanbod!
Reisbranche:
We hebben goede deals kunnen sluiten met Hoteltijd.nl en Weekendjeweg.nl, kortingen
tot maar liefst 30%!
Hotelopia is een van de grootste hotelaanbieders van de wereld met maar liefst een aanbod
van 40.000 hotels,
Van 2 tot 5 sterren in 180 landen. U krijgt 11% korting op uw boeking!
Natuurlijk kent iedereen Corendon en op diverse vliegbestemmingen krijgt u 5% korting op
de totale reissom.
Thuisbioscoop:
Thuis film kijken was nog nooit zo leuk en
gemakkelijk. Video on Demand is de
nieuwe manier van speelfilms huren,
zonder hiervoor de deur uit te moeten en
is eigenlijk de opvolger van de videotheek.
U krijgt tot 35% korting op uw huurtegoed bij aanbieders als Videoland on Demand,
Moviemax en Jinx.
Elke maand 12 nieuwe titels in de DVD webshop, een selectie van de meest verkochte titels.
Kortingen kunnen oplopen tot maar liefst 50% op de verkoopprijzen van vergelijke
webwinkels!
Museum:
Toetanchamon zijn graf en zijn schatten is een zeer
indrukwekende tentoonstelling in de Amsterdam Expo.
Wij mochten aanwezig zijn bij de officiële opening en hebben een
stuk geschiedenis gezien van oud Egypte die zijn weerga niet kent.
Het is ongelofelijk dat archeoloog Howard Carter 5 jaar heeft
gezocht, niemand meer in hem geloofde en dan toch nog een graf bloot
heeft gelegd dat nog volledig in tact was en voorzien van vele schatkamers. Alle schatkamers
en de inhoud zijn te zien tijdens deze tentoonstelling.
Een absolute aanrader!
U krijgt via onze website maar liefst 20% korting per persoon op de toegangsprijs.
Let op, deze tentoonstelling is te bezoeken tot 5 mei 2013!
==============================================================
In de afgelopen jaren hebben wij geprobeerd om Corpus toe te voegen
aan ons aanbod. De onderhandelingen verliepen moeizaam en dat
had vooral te maken met het tijdslot dat bij Corpus gehanteerd wordt.
Het tijdslot houdt in dat er maar een bepaald aantal mensen
tegelijkertijd
in “het lichaam” aanwezig mogen zijn. U reserveert dus op datum en het tijdstip van uw
bezoek.
Eindelijk is het dan zover! Corpus is binnenkort verkrijgbaar en wat u koopt is een voucher
waarmee u via de website van Corpus uw bezoek
kunt reserveren. De kortingscode op de voucher vult u in tijdens de bestelprocedure en
daarmee heeft u de
betaling voldaan. U krijgt via onze website maar liefst 23% korting op de toegangsprijs per
persoon!
Corpus is alleen via Koopuwticket.nl verkrijgbaar!
-----------------------------------------------------------------------------€ 1,50 extra korting per ticket in de voorverkoop!
In de maand maart begint bij ons de voorverkoop. Bent u van plan om in 2013 Walibi
Holland (opening 30 maart), het vernieuwde Dolfinarium (opening 27 april)
of Moviepark (opening 23 maart) te bezoeken, koop dan nu alvast uw tickets. Alleen in de
maand maart krijgt u € 1,50 extra korting per toegangsbewijs.
Tickets zijn het hele seizoen 2013 geldig, ook tijdens Halloween.
Wees slim en koop nu!
Park
Prijs kassa
Onze prijs vanaf 1 april
Prijs in voorverkoop
Walibi
€ 33,00
€ 23,00 = korting € 10,00
€ 21,50 = korting € 11,50
Dolfinarium € 27,50
€ 20,00 = korting € 7,50
€ 18,50 = korting € 9,00
Moviepark
€ 34,00
€ 24,00 = korting € 10,00
€ 22,50 = korting € 11,50
Uw ticket(s) van Moviepark kunt u tijdens uw bezoek (direct bij binnenkomst) inwisselen
voor een gratis ticket voor de dag daaropvolgend!Op 26 en 31 oktober 2013 is Moviepark
gesloten voor publiek wegens 2 besloten evenementen!
ROEMENIË
SIBIU - TRANSYLVANIË
Roemenië – Sibiu - Transylvanië - 11 dagen
entree glasiconen-museum in Sibiel
rit met paard en wagen in Sibiel
overtocht met veerboot Balatonmeer
het afscheidsdiner
alle taxen , calamiteitenfonds en reserveringskosten
de diensten van uw ervaren chauffeur/reisleider
Roemenië is een republiek, grenzend aan de Zwarte Zee, Bulgarije, Servië,
Hongarije, Oekraïne en Moldavië. Het land bezit veel ongerepte natuur en kent
een landklimaat met koude winters en aangename zomers. Het dwars door
Roemenië lopende bergketen, de Karpaten, kent diverse landschapssoorten. Er
zijn oerbossen en de grootste populaties lynxen, wolven en beren van Europa.
De Donaudelta is rijk aan vis en vogels, maar toch leven de meeste diersoorten
in de bergen. Om de diersoorten te beschermen zijn er natuurparken aangelegd.
De Donaudelta staat op de Unesco werelderfgoedlijst. Roemenië heeft erg
mooie, culturele en toeristische steden. Tijdens ons verblijf aan dit mooie land
zullen we u menig maal weten te verbazen.
Niet bij de reissom inbegrepen:
annulerings- en/of reisverzekering
persoonlijke uitgaven
niet genoemde maaltijden, dranken en eventuele niet genoemde entrees
Sibiu
Reisprogramma:
Sibiu (Hermannstadt) is een middeleeuwse stad in het hart van Roemenië
met ca. 155.000 inwoners, gelegen aan de voet van de Transsylvanische
Alpen. Sibiu werd in de 12e eeuw gesticht door Duitse immigranten en is
steeds één van de belangrijkste Duitse nederzettingen in het historische
Zevenburgen gebleven. De stad is tegenwoordig tweetalig. Sibiu was samen
met Luxemburg in 2007 Culturele hoofdstad van Europa. In het historische
centrum worden de huizen gesierd met vele kleine grappige dakkapelletjes,
de zogenaamde ogen van Sibiu. Maar ook de gotische en barokke huizen
vragen om aandacht. De Duitse invloed is ook nog zichtbaar door de
aanwezigheid van de Duits evangelische kerk, met het rijke ingangsportaal,
het monumentale orgel en de grafsteen van de zoon van Dracula. Het
Brukenthal museum is over verschillende locaties in de stad verspreid. In
het paleis van de voormalige baronnen Von Brukenthal is de pinacotheek
ondergebracht. Deze bevat onder meer werken van Pieter Breughel de Oude,
Pieter Bruegel de Jonge en Jan van Eyck. Het centrum is heel gezellig, vol
met terrasjes en kleine winkels.
Dag 1: Vertrek uit Tegelen en verder vanuit Venray en Roermond bij
voldoende deelname. Via de Duitse autobanen, met onderweg regelmatig
een stop, rijden we naar hotel Gürtel in Amstetten (Oostenrijk), voor diner
en overnachting.
Dag 2: Via de Oostenrijkse en Hongaarse autowegen rijden we naar hotel
Óbester in Debrecen (Hongarije), voor diner en overnachting.
Dag 3: In de ochtend, bij de grens in Bors, ontmoeting met de Nederlands
sprekende gids en beginnen we onze eerste excursiedag. We rijden naar
Oradea waar we een ruime stop maken. We bezoeken we het oude centrum
waar veel Jugendstil gebouwen te zien zijn. Voorts rijden we via Deva naar
Sibiu.
Dag 4: Na het ontbijt rijden we naar Biertan, een oud Duits dorp. We
maken een stop voor een bezoek aan de kerkburcht (weerkerk) die is
opgenomen op de Werelderfgoedlijst van Unesco. De kerk wordt door drie
ringmuren omgeven en verkeert in goede staat en was van 1572 tot 1867 de
zetel was van een Lutherse bisschop. De voormalige bisschopskerk dateert
uit omstreeks 1400. De zes verdedigingstorens en de hoge muren
onderstrepen het strategisch belang dat deze kerk vroeger had. De torens
bieden uitzicht op de omringende wijnheuvels en de ooievaarsnesten.
Daarna gaan we naar de oude stad Sighisoara, de enige middeleeuwse
vesting die steeds bewoond is gebleven. Hier bezoeken we de kerk. Na dit
bezoek keren we terug naar Sibiu. Het diner inclusief wijn en water is
vanavond in een leuk restaurant buiten het hotel in Sibiu.
Dag 5: In de ochtend bezoeken we het mooie openluchtmuseum Astra in
Sibiu. Hier zijn traditionele huizen, boerderijen en een molencollectie met
meer dan 33 verschillende molens te zien. Vanmiddag rijden we naar het
dorpje Sibiel. Bij aankomst worden we opgehaald met een paardenwagen en
naar het glasiconen-museum gebracht. Vanavond genieten we van een
feestelijk 4-gangen diner in Sibiel met onbeperkt sterke drank en wijn. Na
het diner terug naar Sibiu.
Dag 6: Na het ontbijt rijden we naar Brasov waar we een stadsrondrit
maken met aansluitend een wandeling. Brasov is de hoofdstad van de
provincie Brasov en één van de meest aantrekkelijke steden in Roemenië,
omringd door de zuidelijke Karpaten. Het historische centrum is één van de
best bewaarde in heel Europa. In de oude stad zie je kleurrijk beschilderde
en fraai afgewerkte barokke gebouwen. Op het centrale plein vinden we
prachtige koopmanshuizen met rode daken. In het midden van het plein zie
je het oude stadhuis uit 1420. De vestingwerken, een bezienswaardigheid op
zich, zijn recentelijk met hulp van Unesco gerestaureerd. We bezoeken de
Zwarte Kerk (Biserica Neagra), de grootste gotische kerk in Roemenië. Het
interieur van de kerk is indrukwekkend en je vindt er één van de grootste
orgels in Oost-Europa met meer dan 4000 pijpen. Daarna gaan we naar Bran
waar we de burcht van Bran bezoeken. De burcht is in 1377 door
Transsylvanische Saksen uitsluitend met rivierstenen gebouwd. De burcht
kende verschillende eigenaren, met inbegrip van de Roemeense koningin
Maria, die het als zomerresidentie gebruikte. De burcht is zeer vaak met de
legende van graaf Dracula verbonden, dat is waarom het Dracula burcht
genoemd wordt.
Dag 7: Vandaag een dag zonder bus. We bekijken het schitterende centrum
van Sibiu. Tijdens een stadswandeling bekijken we de drie centrale pleinen
met hun gotische en barokke patriciërshuizen en zien de ijzeren Brug der
Leugen, de mooie Orthodoxe Kathedraal, de grote Evangelische kerk en het
Brukenthalmuseum. Na de wandeling kunt u op eigen gelegenheid dwalen
door het overzichtelijke centrum van de stad.
Dag 8: We verlaten Roemenië en rijden naar Balatonfüred aan het
Balatonmeer. Hier zijn we 2 nachten te gast in het mooie hotel Annabella.
Dag 9: ‘s Morgens bent u vrij in Balatonfüred, de oudste bad- en
kuurplaats van Hongarije gelegen aan de noordzijde van het Balatonmeer.
Geniet u van de aangename sfeer, de gezellige terrasjes en de
wandelpromenade langs het meer. ‘s Middags maken we een tocht langs het
Hotels
Tijdens de gehele reis logeert u in goede hotels met alle faciliteiten, het
ontbijt is altijd een uitgebreid ontbijtbuffet en de diners zijn 3-gangen
maaltijden. In Balatonfüred is het diner een uitgebreid buffet.
Hotels Ramada Sibiu in Roemenië
We verblijven in een uitstekend
hotel in hartje centrum van Sibiu.
Uw mooie kamer is voorzien van bad/douche, toilet, föhn, safe, telefoon, tv,
minibar en airco. Verder beschikt het hotel over een lift, receptie met ruime
lounge, valutawissel, 2 bargedeelten met zitjes, fitnessruimte,
schoonheidssalon, massagesalon, sauna en solarium. In het mooie restaurant
staat 's morgens een uitgebreid ontbijtbuffet voor u klaar en ’s avonds wordt
er een prima verzorgd 3-gangen menu geserveerd met tafelwater. Twee keer
dineren we buiten het hotel, 1 x in een leuk restaurant in Sibiu met wijn en
water inclusief en 1 x een uitgebreid 4-gangen menu met drank en wijn
inclusief in Sibiel.
Vertrekdatum en Reissom:
Zondag
Inschrijven t/m 20 april a.s.
Reissom
Toeslag 1-persoonskamer
02 juni
€ 879,-- p.p.
€ 163,-- p.p.
Bij de reissom is inbegrepen:
de reis per luxe touringcar voorzien van bar, modern geluidssysteem met
DVD, panoramacamera, toilet, en airco
de verzorging op basis van halfpension, zie omschrijving bij de hotels
alle kamers in Sibiu met bad/douche, toilet, föhn, safe, telefoon, tv,
minibar en airco
gratis gebruik van sauna en fitnessruimte
gratis Wi-Fi
kofferservice in het hotel in Sibiu
de excursies (inclusief genoemde entrees)
welkomstdrankje in Amstetten
welkomstdrankje in Sibiu
Nederlands sprekende gids in Roemenië van dag 3 t/m dag 7
entree kerkburcht in Biertan
entree kerk in Sighisoara
entree Brukenthal-museum in Sibiu
entree openluchtmuseum Astra in Sibiu
entree Evangelische kerk en de Orthodoxe kathedraal in Sibiu
entree burcht van Bran (Dracula)
entree Zwarte kerk in Brasov
ROEMENIË
SIBIU - TRANSYLVANIË
Balatonmeer. We bezoeken o.a. het schiereiland Tihany. Dit eiland is van
oorsprong vulkanisch. We brengen een bezoek aan het uitzichtpunt bij de
barokke kloosterkerk, hier heeft u een prachtig zicht op het Balatonmeer en
kunt u even wandelen door de pittoreske straatjes. Vervolgens steken we
met de veerpont het meer over en bezoeken Siofok, de bekendste en
belangrijkste plaats aan de zuidkant van het Balatonmeer.
Dag 10: We verlaten Hongarije. In de loop van de middag komen we aan
in Berg bij hotel Lindenhof voor overnachting en diner.
Dag 11: Via de Duitse autowegen rijden we weer naar Nederland. Na het
afscheidsdiner wordt u weer naar uw opstapplaats terug gebracht.
INSCHRIJFFORMULIER REIS NAAR ROEMENIË – SIBIU
VAN 02 T/M 12 JUNI 2013
A.
Naam van bedrijf waar u werkzaam bent:
Naam :
Voorletters :
Adres :
Geb.datum :
Tel. privé :
Tel.familie :
Uw mailadres:
Postcode en woonplaats :
man/vrouw
Tel. afdeling:
1-persoonskamer : □aantal :
2-persoonskamer : □aantal :
3-persoonskamer : □ aantal :
………………………………………………………………………………………………………………
B.
Gegevens introducé(es) :
Naam en voorletters :
Geboortedatum :
man/vrouw
Inwonend : ja / neen
man/vrouw
Inwonend : ja / neen
Gegevens introducé :
Naam en voorletters :
Geboortedatum :
Gegevens introducé :
Naam en voorletters :
Geboortedatum :
man/vrouw
Inwonend : ja / neen
……… ………………………………………………………………………………………………………..
C.
Er wordt in de bus niet gerookt.
D.
Dit formulier zo spoedig mogelijk inzenden naar :
Ine Wijnans-Joosten Akkerwinde 15 5913 DE Venlo of u kunt het ook mailen naar
[email protected]
Let op vol is vol.
U dient tevens op het moment van inschrijving €100,00 per deelnemer aan te betalen door overmaking op: rekening 75.17.90.591 ten name van
PJHM Wijnans Venlo, onder vermelding van ‘Roemenië 2013”.
Zonder deze aanbetaling wordt uw inschrijving niet geaccepteerd.
Heeft u nog géén reis- en/of annuleringsverzekering, bij de bevestiging die ontvangt, vindt u nadere informatie.
E.
Eventuele bijzonderheden of wensen, waar wij eventueel rekening mee moeten houden, hier vermelden, zover het mogelijk is proberen we hiermee
rekening te houden.
………………………………………………………………………………………………………………………
……...........................................................................................................................................................
.…………………………………………………………………………………………………………………......
F.
Zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum (zie informatie)of eerder, ontvangt U een bevestiging van Uw inschrijving en informatie over de betaling
van het resterend bedrag.
Datum :
(Indien u dit formulier per post verstuurt:)
Handtekening:
Doorstrepen wat niet van toepassing is
ITALIË
MONTECATINI - TOSCANE
Italië – Montecatini – Toscane – 10 dagen.
Italië, met in het bijzonder Toscane, is befaamd om haar glooiende
landschap, de middeleeuwse steden, haar kunst en geschiedenis.
Wie kent niet de steden als Florence, Lucca, Siena (met het mooiste
plein van Italië) en niet te vergeten Pisa (met zijn scheve toren).
Voorts is Toscane ook bekend om zijn prachtige westkust met o.a.
Elba en de Ligurische kust. Op ons programma staan diverse
excursies die u met al dit moois kennis zullen laten maken, maar
vanzelfsprekend houdt u nog voldoende tijd over om een frisse duik
te nemen in het zwembad van het hotel of te genieten van de
ontspannen sfeer die de gezellige straten van Montecatini
uitademen.
Montecatini-Terme
Gelegen in het hart van Toscane aan de voet van de Apennijnen.
Een chique wereldbekende badplaats, al in de 14e eeuw bekend
vanwege zwavel-, jodium- en alkalizouthoudende en radioactieve
bronnen. Met de ruim 250 hotels behoort Montecatini tot de
grootste kuur-badplaatsen van Italië. De Toscaanse zomers zijn in
de regel warm en droog. Buiten al deze wetenswaardigheden een
werkelijk prachtige stad met een nog leuker centrum. Met de vele
terrasjes en winkelstraten kent ook hier gezelligheid geen tijd.
Grand Hotel Du Parc et Regina
U logeert in Montecatini Terme in een uitstekend 4-sterren hotel,
gelegen in een rustig gedeelte van de stad op 3 minuten loopafstand
van het stadscentrum. Alle kamers zijn voorzien van bad of douche,
wc, telefoon, kleurentelevisie en airconditioning. Het hotel beschikt
verder over liften, sauna, solarium, en een groot buitenzwembad
met ligstoelen en parasols. Eveneens is er een zeer gezellige lounge
met bar en terras. In een prachtig restaurant dat voorzien is van
airconditioning, wordt ‘s morgens een uitgebreid ontbijtbuffet en
‘s avonds een uitstekend 4-gangen diner inclusief saladebuffet
gepresenteerd. Tijdens ons verblijf wordt er in plaats van het diner
éénmaal een Toscaanse avond georganiseerd met heerlijke
gerechten en aansluitend live-muziek.
Vertrekdatum – Reissom:
Zondag
29 september
Reissom
Toeslag 1 – persoonskamer
€ 809,-- p.p.
€ 125,-- p.p.
Inschrijven tot uiterlijk 15 juli a.s.
Bij de reissom is inbegrepen:
de reis per luxe touringcar voorzien van bar, modern
geluidssysteem met DVD, panoramacamera, toilet, en airco
de verzorging op basis van halfpension, ontbijtbuffet, 4gangen diner inclusief saladebuffet, 1 x Toscaanse avond
alle kamers met bad/douche, wc, telefoon, airco en tv
gratis gebruik zwembad
de excursies (inclusief de genoemde entrees)
Nederlands sprekende gids in Florence
Nederlands sprekende gids in Siena
overtocht naar Elba v.v.
het afscheidsdiner
alle taxen
calamiteitenfonds
reserveringskosten
de diensten van uw ervaren chauffeur/reisleider
Niet bij de reissom inbegrepen:
annulerings- en/of reisverzekering
persoonlijke uitgaven
niet genoemde maaltijden, dranken en eventuele niet
genoemde entrees
Reisprogramma:
Dag 1: Vertrek uit Tegelen en verder vanuit Venray en
Roermond bij voldoende deelname. Via de Duitse autobanen
rijden we naar Oostenrijk voor overnachting en diner.
Dag 2: Via de Brennerautobaan rijden we naar Italië. Langs
Bolzano, Verona en Bologna arriveren we aan het einde van de
middag bij ons hotel in Montecatini Terme.
Dag 3: Vandaag bezoeken we het wereldberoemde Pisa alwaar het
echte Toscane begint. We stoppen vlakbij het Piazza dei Miracoli
(plein der wonderen), waar u naast de scheve toren van Pisa ook
nog de Dom, het Baptisterium en het Camposanto kunt
bewonderen. Na dit bezoek gaan we naar één van de oudste steden
van Italië: Lucca, bekend om zijn Romaanse kerken en de ruim 4
kilometer lange stadswallen die het stadje al eeuwenlang omringen.
Na dit bezoek keren we terug naar ons hotel.
Dag 4: Eén der mooiste steden van Toscane vereren we vandaag
met een bezoek: we gaan naar Siena. Onder leiding van een
Nederlands sprekende gids bekijken we Siena. Deze stad der
Etrusken is schilderachtig gebouwd op drie heuvels en omsloten
door hoge roodachtige muren. De stad heeft haar middeleeuwse
karakter goed weten te bewaren. Hier vinden we het Piazza del
Campo, volgens velen het mooiste plein ter wereld. Een andere
bezienswaardigheid vormt de dom van Siena die eens de grootste
kerk ter wereld zou worden. Na dit zeer interessante bezoek keren
we via een mooie route door het Chiantigebied terug naar ons hotel.
Dag 5: Een bezoek aan de Italiaanse westkust mag natuurlijk niet
ontbreken. We gaan naar Carrara, het belangrijkste centrum van de
marmerwinning ter wereld. Vervolgens rijden we langs de kust naar
Viareggio, één van de bekendste badplaatsen van Italië. Hier kunt u
flaneren over de boulevard of een wandeling maken op het
prachtige zandstrand.
Dag 6: Florence, de hoofdstad van Toscane, staat vandaag op ons
programma. ‘s Morgens gaan we onder leiding van een Nederlands
sprekende gids een stadswandeling maken langs de belangrijkste
bezienswaardigheden. We passeren o.a. de Ponte Vecchio
(de eeuwenoude bebouwde brug over de Arno), de Dom met de
enorme koepel en vele andere indrukwekkende monumenten. Na de
middag heeft u nog even de tijd om op eigen gelegenheid Florence
te bezichtigen.
Dag 7: Deze dag bent u vrij om Montecatini en omgeving te
bekijken of om lekker te luieren bij het zwembad van het hotel.
Dag 8: Vandaag staat Elba op het programma. Elba is het eiland in
de Tyrrheense Zee en behoort tot Toscane. Het is vooral bekend
omdat Keizer Napoleon hier negen maanden in ballingschap leefde,
van mei 1814 tot februari 1815. Het huis waar Napoleon woonde,
het Palazzina dei Mulini, ligt aan de noordkust van het eiland in
Portoferraio. We rijden naar Piombino en maken de overtocht naar
Elba. Aangekomen op Elba maken we een ruime stop in
Portoferraio, de hoofdstad van Elba. Vervolgens rijden we via een
mooie route naar Porto Azzurro, bekend als het toeristencentra
vanwege de mooie ligging en het Spaans fort, thans gevangenis. We
keren tijdig terug naar Portoferraio voor de overtocht naar het vaste
land, omstreeks 20.00 uur zijn we terug in Montecatini voor het
diner.
Dag 9: Helaas gaan we vandaag Montecatini Terme weer verlaten.
We rijden via de Brennerautobaan en de Europabrug naar
Oostenrijk voor het diner en de overnachting.
ITALIË
MONTECATINI - TOSCANE
Dag 10: Via de Duitse autobanen keren we weer huiswaarts. Na
een heerlijk afscheidsdiner wordt u teruggebracht naar uw
opstapplaats.
INSCHRIJFFORMULIER REIS NAAR TOSCANE
VAN 29 SEPT. T/M 08 OKT. 2013
A.
Naam van bedrijf waar u werkzaam bent:
Naam :
Voorletters :
Adres :
Geb.datum :
Tel. privé :
Tel.familie :
Uw mailadres:
Postcode en woonplaats :
man/vrouw
Tel. afdeling:
1-persoonskamer : □aantal :
2-persoonskamer : □aantal :
3-persoonskamer : □ aantal :
………………………………………………………………………………………………………………
B.
Gegevens introducé(es) :
Naam en voorletters :
Geboortedatum :
man/vrouw
Inwonend : ja / neen
man/vrouw
Inwonend : ja / neen
Gegevens introducé :
Naam en voorletters :
Geboortedatum :
Gegevens introducé :
Naam en voorletters :
Geboortedatum :
man/vrouw
Inwonend : ja / neen
……… ………………………………………………………………………………………………………..
C.
Er wordt in de bus niet gerookt.
D.
Dit formulier zo spoedig mogelijk inzenden naar :
Ine Wijnans-Joosten Akkerwinde 15 5913 DE Venlo of u kunt het ook mailen naar
[email protected]
Let op vol is vol.
U dient tevens op het moment van inschrijving €100,00 per deelnemer aan te betalen door overmaking op: rekening 75.17.90.591 ten name van
PJHM Wijnans Venlo, onder vermelding van ‘Toscane 2013”.
Zonder deze aanbetaling wordt uw inschrijving niet geaccepteerd.
Heeft u nog géén reis- en/of annuleringsverzekering, bij de bevestiging die u begin juli a.s. of eerder ontvangt, vindt u nadere informatie.
E.
Eventuele bijzonderheden of wensen, waar wij eventueel rekening mee moeten houden, hier vermelden, zover het mogelijk is proberen we hiermee
rekening te houden.
………………………………………………………………………………………………………………………
……...........................................................................................................................................................
.…………………………………………………………………………………………………………………......
F.
Zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum (zie informatie)of eerder, ontvangt U een bevestiging van Uw inschrijving en informatie over de betaling
van het resterend bedrag.
Datum :
(Indien u dit formulier per post verstuurt:)
Handtekening:
Doorstrepen wat niet van toepassing is.