GGD-inspectierapport van de dagopvang bij Jabadoo kinderopvang

Commentaren

Transcriptie

GGD-inspectierapport van de dagopvang bij Jabadoo kinderopvang

										                  

Vergelijkbare documenten

Bekijk hier het GGD-inspectierapport voor deze locatie.

Bekijk hier het GGD-inspectierapport voor deze locatie. Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. Beroepskracht-kindratio Uit de personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet op het...

Nadere informatie