Project Trage wegen Nieuwkerken - Dorpsraad Nieuwkerken-Waas

Commentaren

Transcriptie

Project Trage wegen Nieuwkerken - Dorpsraad Nieuwkerken-Waas
Kaarten Liber Memoralis Nieuwkerken
Atlas der Buurtwegen
Google Maps 2012
Foto’s
Werkgroep Nieuwkerken
Trage wegen zijn hoofdzakelijk bedoeld voor niet gemotoriseerd verkeer.
Ze zijn een verkeersveilige verbinding voor zachte weggebruikers ,
schoolgaande jeugd en voor natuurbeleving.
De geschiedenis van
veld- of kerkwegels
gaat heel ver terug in
de tijd.
Atlas der Buurtwegen
Verzameling van overzichts- en detailplannen,
daterend van rond 1840.
Documenten zijn gedigitaliseerd en te raadplegen,
ook wijzigingen.
Wegen op plannen (met erfdienstbaarheid van doorgang)
Buurtwegen (nr. 1 tot 24)
Voetwegen (nr.25 tot 48)
Naast de wegen uit de atlas:
Feitelijke wegen (openbaar karakter door verjaring)
Gemeentewegen
Atlas :Algemeen plan Nieuwkerken
Voetweg
Buurtweg
Atlas: Detailplan nr. 5
Situatie Voetweg toegankelijk
2013
Voetweg niet toegankelijk
Feitelijke weg
Buurtweg
Voetwegen
Weg nr.25
Weg nr.26
Weg nr.27
Weg nr.28
Weg nr.30
Weg nr.31
Weg nr.32
Weg nr.33
Weg nr.34
Weg nr.35
Weg nr.36
Weg nr.37
Weg nr.38
Weg nr.39
Schaliënhuiswegel
Hazenpad
Kerkenwegel
Nieuwenwegel
Mispelaerwegel-Kwakkelpadje
Kleine wegel
Middenwegel
Donkerwegel
Kruiswegel
Schommelaerwegelken
Kleine Uilenwegel
Armwegel
Pastorijwegel
Boschwegel
Weg nr.40
Weg nr.41
Weg nr.42
Weg nr.43
Weg nr.44
Weg nr.45
Weg nr.46
Weg nr.47
Weg nr.48
Molenwegel
Stokwegel
Marktwegel
Smalle wegel
Oudmolenwegel
Dreefken
Vijfakkerswegel
Grooten Uilenwegel
Heihoekwegel
Gemeentewegen en feitelijke wegen
Weg nr.10
Zandstraat
Weg nr.21
Rodeaerdestraat
Feitelijke weg Pieter Segherswegel en Pietje Waaspad
Gebied Westakker
Tragewegenproject (actieplan 73 van Witboek)
• Initiatief van de stad Sint-Niklaas en Trage Wegen vzw.
met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen.
•Doelstelling
1. Kenbaarheid van trage wegen te verhogen
2. Knelpunten i.v.m. toegankelijkheid te verbeteren
3. Indien voldoende draagkracht waardevolle
voetwegen terug open te stellen
•Herstelplan in fasen
Inventarisatie
Het vervolg? Kaart en vragenbundel voor inwoners en
verenigingen
Evaluatie en opstellen tragewegenplan
Uitvoering
Voetweg nr.25
Verbinding Nieuwkerken naar hoeve “Schaliënhuis”
Naam:
Schaliënhuiswegel
Lengte:
915 meter
Breedte:
1,5 meter
Gijzelstraat-Portugesestraat
Voetweg nr. 48
Verbinding Kwakkelhoek naar de Heihoek
Naam:
Heihoekwegel (Aa-Ab-B)
Lengte:
1053 meter
Breedte:
1,0 meter
Aa: Nieuwkerkenstraat-Donkerwegel
Ab: Nieuwkerkenstraat-Donkerwegel
B: Donkerwegel-kwakkelhoekstraat