CloudWorks #10

Commentaren

Transcriptie

CloudWorks #10
a l l e s ov er in nova t ie in ic t
w w w.c l ou dwor k s .n u
Jaargang 5, nr. 10 / 2014
Storage Expo 2014
Cloud: Grenzen vervagen
‘Nieuwe systemen vereenvoudigen
IT-management’
‘ISO 27001 is niet
voldoende voor een
hostingpartij’
En verder
Informatie veilig in de cloud met de 4C-benadering | ‘Collaboration’ kan nog een flinke slag maken |
Beheer infrastructuur verdient evenveel aandacht als IT-management | Succesvol datacenters exploiteren |
Bedreigingen én kansen van data-privacy | SLA’s in een cloudomgeving realiseren | www.cloudworks.nu
Cloud talk
Goed nieuws
➔ Oog voor het milieu
Milieu is een belangrijk onderwerp ook voor wat betreft uw computerruimte. Het besparen van energie
staat hoog op de agenda van organisaties. Voor All IT
Rooms is energiebesparing een belangrijk uitgangspunt in de ontwerpen die wij maken voor uw computerruimte of datacenter. Ook hierbij kijken wij naar
de toekomst. Wij onderzoeken de mogelijke energiebesparingen. Hiervoor brengen wij de kosten en
natuurlijk ook de opbrengsten in beeld, zodat er een
zorgvuldige afweging gemaakt kan worden.
All IT Rooms weet welke subsidies er voor u zijn op
het gebied van energiebesparende maatregelen en
kan deze subsidie aanvragen voor u afhandelen.
Computerruimtes / datacenters / serverruimten
· Advies en ontwerp
· Nieuwbouw en verbouw
· Service en onderhoud
· Beheer en monitoring
ONTDEK DE KRACHT
VAN ALL IT ROOMS
ALL IT Rooms B.V. | Lange Kleiweg 50B | 2288 GK Rijswijk | T +31(070)31 98 999 | E [email protected]
WWW.ALLITROOMS.COM
De laatste jaren hebben we een flinke verschuiving gezien in de
manier waarop bedrijven en organisaties IT-systemen aanschaffen.
De IT-afdeling heeft - zeker als het om zogeheten ‘client-facing’
applicaties gaat - aan invloed ingeleverd, terwijl business managers
steeds vaker zelf beslissingen over de aanschaf van applicaties en
bijvoorbeeld cloud services hebben genomen. Interessant hierbij
is dat deze verandering zelfs heeft geleid tot een soort machtsstrijd
over de vraag wie straks de baas is over de investeringen in IT: de
CIO of de CMO ofwel de chef marketing?
Onderzoek van Teradata geeft nu aan dat de waarheid wel eens
in het midden zou kunnen liggen. Deze aanbieder van business
analytics-tools stelt vast dat steeds meer marketingafdelingen moeite
hebben om uit de veelheid aan tools die voor hen beschikbaar is de
juiste keuzes te maken. Dus gaan zij op zoek naar advies bij… de
IT-manager.
Het onderzoek - ‘Enterprise Priorities in Digital Marketing:
Exploring the investment in technology and marketing for a
customer-centric future’ - geeft een groot aantal cijfers en trends
over marketingtechnologie. De hoeveelheid tools en oplossingen
voor bedrijven die zwaar inzetten op online marketing is de laatste jaren enorm gegroeid. De CMO ziet hierdoor zo langzamerhand door de bomen het bos niet meer. Men ziet het einddoel
wel - denk aan real-time personalisering en segmentering - maar
de aanbieders slagen er kennelijk niet in om duidelijk te maken
waar hun oplossing past in de strategie die marketingafdelingen
opstellen.
Een belangrijk deel van de verwarring zou wel eens veroorzaakt
kunnen worden door het feit dat data science, IT-technieken en
marketingconcepten op dit terrein steeds meer door elkaar heen
gaan lopen. Hierdoor is een nieuw vakgebied met een geheel eigen
taalgebruik ontstaan, dat soms lastig te doorgronden is. Dit maakt
ook het vergelijken van de technische mogelijkheden en beperkingen van alle tools om grote hoeveelheden data te analyseren lastig.
IT-managers hebben hier een voordeel. Zij zijn gewend om te
gaan met technisch jargon en dit te relateren aan de doelstellingen
van de business. Marketing en ICT hebben bovendien veel meer
met elkaar gemeen dan we op het eerste gezicht wellicht denken.
Mits goed aangepakt, werken beide disciplines aan het zo goed
mogelijk begrijpen van de klant en het ontwikkelen van tools om
de afnemer goed te bedienen. Dat was altijd al zo, maar dankzij
de digitalisering van de maatschappij is deze ontwikkeling in een
stroomversnelling gekomen. Marketing en IT zijn geen tegenstanders van elkaar, maar hebben elkaar juist nodig. Alleen als beide
disciplines nauw samenwerken, kunnen we komen tot de real-time
personalisering die de business zo graag ziet.
Robbert Hoeffnagel
Hoofdredacteur CloudWorks
Colofon
In CloudWorks staat innovatie centraal. Met
traditionele ICT-omgevingen is het steeds
moeilijker om de business goed te ondersteunen.
Innovatieve oplossingen op het gebied van
bijvoorbeeld cloud computing, mobility, Big
Data, software defined datacenters en open
source kunnen echter helpen om de IT-omgeving
ingrijpend te moderniseren en klaar te maken
voor de toekomst.
Uitgever
Jos Raaphorst
06 - 34 73 54 24
[email protected]
Twitter: https://twitter.com/RaaphorstJos
LinkedIn: nl.linkedin.com/pub/dir/Jos/Raaphorst
Hoofdredacteur
Robbert Hoeffnagel
06 - 51 28 20 40
[email protected]
Twitter: https://twitter.com/rhoeffnagel
LinkedIn: nl.linkedin.com/in/robberthoeffnagel
Facebook: https://www.facebook.com/
robbert.hoeffnagel
Advertentie-exploitatie
Will Manusiwa
06 - 38 06 57 75
[email protected]
Vormgeving
Studio Kees-Jan Smit BNO
Druk
Control Media
Kennnispartners: Data Centre
Alliance, EuroCloud Nederland,
Green IT Amsterdam, NEN
©2014
CloudWorks is een uitgave van
FenceWorks BV.
www.fenceworks.nl
Eindredactie/traffic
Ab Muilwijk
CloudWorks - nr. 10 / 2014
3
38
inhoud
8
‘Nieuwe systemen
vereenvoudigen
IT-management’
Informatie veilig in de cloud
met de 4C-benadering
Public, private of hybrid cloud: waarop baseert u de keuze? En op welke
gronden selecteert u een leverancier? Niet alleen wet- en regelgeving
spelen een belangrijke rol, ook uw eigen eisen en wensen rondom
informatiebeveiliging zijn bepalend. Als u data in de cloud onderbrengt,
weet u immers niet precies waar deze zich bevindt. Daar wilt u uw strategische plannen voor de komende jaren niet zomaar aan blootstellen.
Centric security-expert Gerard Stroeve legt uit waar u op kunt letten bij
het onderbrengen van uw data in de cloud.
34
‘Collaboration’ kan
nog een flinke slag maken
Samenwerking met klanten en binnen
de keten is cruciaal om groei te kunnen
realiseren. Daar blijken Nederlandse bedrijven zich zeer bewust van te zijn. Maar
de systemen die zij daarvoor gebruiken,
de ‘collaboration’-omgevingen, schieten
in veel gevallen tekort: de meeste worden
als ‘net goed genoeg’ beschouwd. De
functionaliteit laat te wensen over en voor
veel omgevingen moet een flinke slag gemaakt worden, willen ze effectief samenwerken ondersteunen in een ‘mobile-first’
wereld. Dit zijn enkele uitkomsten van een
onderzoek van Pb7 Research dat is uitgevoerd in opdracht van Cisco Nederland.
4
CloudWorks - nr. 10 / 2014
Voor Herbert Smals, enterprise marketing manager
bij Dell, is de lancering van de 13e generatie Dell
PowerEdge-servers meer dan simpelweg de komst
van een nieuwe generatie hardware. “De 13e generatie PowerEdge servers is ontwikkeld met het oog
op beheergemak en eenvoudige integratie. Zij biedt
vooral verbeteringen voor het systeembeheer en
gaat organisaties helpen nieuwe typen applicaties
en workloads in te zetten en te optimaliseren De
nieuwe modellen zijn geschikt voor een uitgebreid
spectrum van grootzakelijke, internet- en hyperscale-applicaties. Zij combineren state-of-the-art
technologie voor opslag, computing en systeemgeheugen met geavanceerde mogelijkheden voor
systeembeheer.“
En verder
7
Gregor Petri over Songs of Innocence
12 Anaplan centraliseert planningsomgeving
16 SAP introduceert Industry Cloud:
‘We nemen de complexiteit weg’
18 ‘ISO 27001 is niet voldoende voor een
hostingpartij’
20 Succesvol datacenters exploiteren
22 Bedreigingen én kansen van data-privacy
24 (Niet) iedereen kan een datacenter/
serverruimte inrichten
26 Spice in Finance
28 Beursplattegrond
30 Beursdeelnemers
32 Cloud: Grenzen vervagen
40 SLA’s in een cloudomgeving realiseren
42 Hotelschool The Hague kiest voor SURFnet7
en NetherLight
44 Introductie JCloud: Hoe Nederlands wil je
het hebben?
52
Beheer infrastructuur
verdient evenveel aandacht
als IT-management
DCIM, of Data Center Infrastructure Management-systemen, worden al jaren ingezet om met behulp van slimme
monitoring de energiebehoefte van datacenters (DC’s) te
beheersen. Maar de mogelijkheden gaan verder dan op
het eerste gezicht lijkt. Sterker nog: DCIM kan een opmaat
zijn om de return-on-investment van het datacenter tegen
het licht te houden en te verbeteren.
46 Werken in de cloud: Welke afspraken zijn
van belang?
48 Heeft VaaS de toekomst?
55 IT- en telecomproviders krijgen maar
geen grip op IT-consumerization
56 Nieuws van EurocloudNL
58 Legal Look
www.cloudworks.nu
Go!
CloudWorks - nr. 10 / 2014
5
Tune into the Cloud
You have to SEE IT to believe it
Visibility
The only way to make smart
decisions in the 21st Century
From the C-level office to network
administration, business decisions
need to be made at light speed –
decisions that enhance productivity
and profitability.
WatchGuard Dimension instantly turns
raw network data into actionable
security intelligence. It gives you the
ability to see and understand how to
protect your business, set tight security
policy, and meet compliance mandates.
Go beyond reporting to the
decision-making power of
WatchGuard Dimension.
Pure visibility from any angle.
Call us today at +31(0)70 - 711 20 80 or
email: [email protected]
Songs of Innocence
door Gregor Petri
Dankzij het marketing een-tweetje tussen Apple en U2 kent de
muziekindustrie een nieuw genre. Naast pop, hiphop en R&B
albums spreken we nu ook over Spam albums. Dat dit niet bij
iedereen in goede aarde viel, bleek vrijwel direct na de release,
toen artikelen over ‘Hoe gratis U2 album te verwijderen’ welhaast
populairder bleken dan het album zelf.
Nu is het manipuleren van charts door innovatieve marketingacties
niets nieuws in de muziekindustrie. Was het niet Rob de Nijs die
ooit recht naar nummer 1 in de top 40 ging door het mee bundelen van een single (zo’n goedkope buigbare plastic versie) met de
Tina of de Hitkrant? Ongetwijfeld heeft deze actie indertijd minder
opgebracht dan de 100 miljoen die genoemd wordt omtrent de
U2 deal, maar de verontwaardiging - met name onder fans van de
concurrentie - was er niet minder om.
Cloud providers komen er - vaak met vallen en opstaan - langzaam
achter dat het leveren van cloud diensten niet alleen een hogere
servicegraad maar ook een hogere verantwoordelijkheid betekent.
Zo was het Amazon die diep door het stof moest na het ongevraagd verwijderen van George Orwell’s boek Animal Farm van de
Kindle’s van klanten (een 1984-achtige actie die hen niet in dank
werd afgenomen).
men zoekt op ‘faillissementen 2001’? Het interpreteren van dit
soort ethische vragen is nieuw terrein voor veel technologie
providers, en een gebied waar we nog wat uitglijders mogen
verwachten. In de context van het recht om vergeten te worden
is bijvoorbeeld de interpretatie dat verwijderde resultaten niet
verschijnen via het .nl domein maar wel bij gebruik van het .com
domein op zijn minst merkwaardig.
Veel cloud providers hebben er nooit om gevraagd om dit soort afwegingen te moeten maken, maar zelfs als zij geen content leveren
maar slechts verzamelen - denk bijvoorbeeld aan al de medische en
activiteiten data die Apple straks via haar nieuw Apple Watch zal
verzamelen - zullen zij er niet aan ontkomen.
Het lijkt erop dat U2 lead singer Bono er inmiddels al van geleerd
heeft, want al in de week direct na de controversiële release van
‘Songs of Innocence’ kondigde hij een vervolgalbum aan, met als
titel ‘Songs of Experience’.
* Songs of Innocence is het dertiende album van de Ierse band U2. Het
album werd tijdens Apple’s launch event voor de iPhone 6 en de nieuwe
Apple Watch direct (gratis en ongevraagd) gelanceerd naar meer dan 500
miljoen geregistreerde iTunes gebruikers.
Wat deze afwegingen zo lastig maakt, is dat bij veel cloud diensten
de technologie en de content naadloos in elkaar overlopen. Google
Maps levert veel meer dan alleen cartografische technologie (namelijk foto’s van uw en mijn achtertuin of in ieder geval van onze
voortuinen) en ook LinkedIn wordt niet gebruikt omdat het zulke
goede zoekalgoritmes heeft. De waarde zit in de content over mensen en competenties.
Bovendien zijn de reacties vaak cultureel (en dus regionaal) bepaald. Voor wereldwijde cloud providers is het verdraaid lastig
hier op in te spelen. Zo worstelt Google momenteel met de implementatie van het Europese ‘recht om vergeten te worden’.
Als meneer Jansen vraagt om verwijdering van de link naar
‘Groothandel Jansen failliet’ uit 2001, moet deze dan alleen niet
meer verschijnen als men zoekt op ‘Jansen’ of ook niet meer als
CloudWorks - nr. 10 / 2014
7
Security
Centric security-expert Gerard Stroeve over informatiebeveiliging en de cloud
Informatie veilig in de cloud met
de 4C-benadering
door Joep van der Zijden
Public, private of hybrid cloud: waarop baseert u de
keuze? En op welke gronden selecteert u een leverancier? Niet alleen wet- en regelgeving spelen een belangrijke rol, ook uw eigen eisen en wensen rondom
informatiebeveiliging zijn bepalend. Als u data in de
cloud onderbrengt, weet u immers niet precies waar
deze zich bevindt. Daar wilt u uw strategische plannen voor de komende jaren niet zomaar aan blootstellen. Centric security-expert Gerard Stroeve legt
uit waar u op kunt letten bij het onderbrengen van
uw data in de cloud.
Hoe beveilig je gegevens in de cloud? Stroeve maakt direct duidelijk dat er voor deze vraag niet één standaard antwoord is: “Welke
informatiebeveiliging het meest geschikt is, verschilt van organisatie
tot organisatie en per informatieset. Het is in elk geval niet noodzakelijk om altijd naar de hoogste mate van beveiliging te zoeken.
Ik praat liever over de best passende informatiebeveiliging.” Simpel
gezegd is ook voor informatiebeveiliging de afweging tussen kosten
en baten van groot belang.
{
‘Het is niet noodzakelijk
om altijd naar de hoogste
mate van beveiliging
te zoeken’
8
CloudWorks - nr. 10 / 2014
Gerard Stroeve ontwikkelde een stappenplan dat organisaties
helpt bij de keuze voor het juiste cloudtype en de geschikte cloudleverancier. “We classificeren de data, voeren een dreigingenanalyse uit en vormen een risicobeeld. Pas daarna gaan we over public,
private of hybrid cloudtypen nadenken.” In de eerste plaats bepalen
klanten óf de data in de cloud geplaatst kan worden. Daarna komt
het eisenpakket om aan (potentiële) cloudleveranciers te overhandigen. “Om die vertaalslag van het risicobeeld naar een pakket van
eisen en wensen te maken, hanteren wij de 4C-benadering.”
Dataclassificatie
Maar voor de 4 C’s aan bod komen, gaat het dus in eerste instantie
om het classificeren van de gegevens. Hoe goed gegevens beveiligd
moeten worden, hangt namelijk af van de aard van de gegevens.
“Daarom wil je je data eerst beoordelen op drie aspecten, namelijk
vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid”, vertelt Stroeve.
“Je wilt waarschijnlijk dat alleen geautoriseerde personen toegang
hebben tot de salarisgegevens, je vindt fouten in financiële gegevens
CloudWorks - nr. 10 / 2014
9
Security
niet acceptabel en ordergegevens van klanten moeten mogelijk
altijd te benaderen zijn. Door data te classificeren kom je erachter
welke informatie het meest bedrijfskritisch is voor de organisatie.”
Dreigingenanalyse
“De tweede stap op weg naar een compleet risicobeeld, is om
een dreigingen- en kwetsbaarheidsanalyse uit te voeren”, gaat de
security-expert verder. Want u wilt niet alleen weten hoe groot de
impact is als er op het gebied van vertrouwelijkheid, integriteit of
beschikbaarheid iets fout gaat. Inzicht in de kans dat dat ook gebeurt is minstens zo belangrijk. Stroeve: “We kijken naar verschillende aandachtsgebieden, zoals ‘mens’, ‘organisatie’, en ‘techniek’,
wat er mis kan gaan en hoe groot de kans daarop is.”
Risicobeeld
De dataclassificatie en de dreigingen- en kwetsbaarheidsanalyse
komen samen in het risicobeeld. “Hiervoor geldt de eenvoudige
formule: risico = kans x impact.” Met andere woorden: het risico
dat u loopt, wordt bepaald door de kans dat er iets misgaat en de
grootte van de impact als dat ook daadwerkelijk gebeurt. Op basis
van het risicobeeld ziet u precies op welke punten uw informatie
extra beveiligingsaandacht verdient. “En die aandachtsgebieden
laten zich op hun beurt weer gemakkelijk vertalen naar een pakket
van eisen (PvE) dat u aan uw potentiële cloudleveranciers kunt
voorleggen.”
De 4 C’s
Nu pas is het tijd om na te denken over een pakket van beveiligingseisen en -wensen voor uw leveranciers. “En dan komt dus de
4C-benadering in het spel. Aan de hand van het risicobeeld, stellen
we eisen en wensen op binnen vier verschillende hoofdgroepen:
compliancy, continuity, controls en communication.” Het begint
dus met compliancy, het voldoen aan de randvoorwaarden gesteld
vanuit zowel externe instanties als vanuit de eigen organisatie. “Als
het gaat om de verwerking en opslag van gegevens, moeten we nu
eenmaal rekening houden met wet- en regelgeving. Denk hierbij
aan de archiefwet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens of aan
specifieke privacywetgeving. Per organisatie en branche verschillen
de regels waaraan klanten zich moeten houden.”
10
CloudWorks - nr. 10 / 2014
Daarna is het de vraag hoelang een organisatie zonder de beschikbaarheid van gegevens kan? “Dat is een belangrijke vraag als het
gaat om het vaststellen van de continuïteitseisen, de tweede C.
Sommige informatie moet altijd beschikbaar zijn, op andere gegevens kan best een dagje gewacht worden.” Bij het zoeken naar een
cloudleverancier, gaat het er verder om dat deze passende maatregelen heeft genomen om informatiestromen te beschermen. Alle
overwegingen die hierbij komen kijken, vallen onder de C van
controls. Stroeve: “De totale set van maatregelen die organisaties
van een leverancier zal moeten vragen, omvat diverse vormen zoals
procedures, mens en techniek. En je wilt afspraken maken over hoe
die maatregelen worden getoetst op effectiviteit.”
“Tot slot komen we tot de eisen en wensen op het gebied van
communicatie”, licht Gerard Stroeve de vierde en laatste C toe.
“Sommige klanten willen graag veel inspraak hebben, anderen
minder. Het kan doorgaans allemaal, zolang er goede afspraken
over worden gemaakt.” Vragen die in deze fase aan bod komen,
gaan bijvoorbeeld over hoe de input van de klant wordt ingebracht en gewogen in het beveiligingsproces van een leverancier.
“Een andere wens die vaak geformuleerd wordt, is het hebben
van één centraal aanspreekpunt.” Stroeve benadrukt nog eens dat
voor elke organisatie de eisen en wensen verschillend kunnen
zijn en dat deze vooral aan moeten sluiten op de aard van de
gegevens. “Maar communicatie is altijd belangrijk. Leg afspraken
daarom vast in een heldere service level agreement en zorg voor
periodieke rapportages.”
NIEUWSGIERIG NAAR DE LAATSTE
DIGITALE INNOVATIES VOOR DE ZORG?
t
n
e
m
e
n
n
o
b
a
)
s
ti
ra
(g
n
e
e
u
n
Neem dan
l
.n
rg
zo
le
a
it
ig
D
n
a
v
e
n
zi
a
g
a
m
t
op he
De zorgsector ontwikkelt zich in razend tempo. Nieuwe digitale werkprocessen, nieuwe applicaties, het gebruik van de cloud, de opkomst van mobiele
apparaten, Big Data, privacy-issues, de almaar voortgaande integratie van
informatie - het is maar een greep uit de vele digitale ontwikkelingen waar
zorgprofessionals, bestuurders en innovators dagelijks mee te maken hebben. Hoe houdt u overzicht? En hoe krijgt u inzicht in de gevolgen voor uw
organisatie?
Het internetplatform Digitalezorg.nl helpt al jaren om bij te blijven rond alle
relevante ontwikkelingen. Om de zorgsector hierbij nog beter te kunnen
helpen, hebben de stichting Digitalezorg.nl en uitgeverij FenceWorks het
Digitalezorg.nl Magazine gelanceerd. Hierin vindt u visies, achtergronden,
productbesprekingen, columns, interviews en nog veel meer.
De 4 C’s vertegenwoordigen dus belangrijke aandachtsgebieden
op het vlak van informatiebeveiliging. “Inzicht in de eisen en
wensen voor de 4 C’s helpt bij het maken van weloverwogen
keuzes op het gebied van de cloud. Wil je je gegevens eigenlijk
wel in een cloudomgeving onderbrengen en, zo ja, wat voor
cloud is dat dan? En waaraan moeten leveranciers voldoen? Door
het proces van classificatie, analyse en daarna de 4 C’s te doorlopen, voorkom je problemen en is je informatie altijd op een
passende manier beveiligd.”
Joep van der Zijden is journalist
Interesse in een gratis abonnement? Ga naar
www.digitalezorg.nl/digitale/magazine/
Technologie
Anaplan in San Francisco, Verenigde Staten, biedt een cloudgebaseerd platform waarmee bedrijven real-time hun planning
bijwerken. De oplossing brengt gegevens over verkoop, financiën,
marketing, HR en bedrijfsvoering van de gehele organisatie samen
in één veilig, cloud-gebaseerd SaaS-platform. Hiermee is het voor
bedrijven eenvoudiger om de verschillende onderdelen binnen een
organisatie met elkaar te verbinden. Zo zijn bedrijven in staat om
hun capaciteit, planningen en uitgaven optimaal af te stemmen op
marktkansen.
Op de kick-off van de HUB 14 World Tour bleek hoe zelfbewust
en zelfverzekerd het bedrijf is. Onder het motto ‘Enabling Hypergrowth & Hyper-change with Anaplan’ vertelden klanten over hun
ervaringen met de cloud-oplossing van Anaplan. Van HewlettPackard tot Salesforce.com, van StepStone tot McAfee en Kimberly
Clark. Allemaal vertelden ze enthousiast over de mogelijkheden en
het gebruiksgemak van deze oplossing.
Investeren
Hoe verklaart Anaplan de opmars van deze cloud-oplossing? “Venture capitalists hebben zo’n 150 miljoen dollar in onze technologie
gestoken, waaronder salesforce.com”, zegt Frederic Laluyaux,
President & CEO van Anaplan. “Dat geld investeren we om onze
engineering- en ontwikkelingsactiviteiten te verdubbelen. We
investeren vooral in onze cloud-infrastructuur en het opzetten van
de App Hub, onze ‘application store’. In York, Engeland, hebben
we al onze R&D-activiteiten samengebracht, we gaan toe naar
zo’n negentig R&D-mensen tegen het einde van 2014. Door het
steeds verbeteren en verrijken van onze producten is onze omzet
de afgelopen twee jaar met 227 procent gegroeid, en de curve stijgt
nog steeds.”
Anaplan centraliseert
planningsomgeving
Volgens IDC is de markt voor functionele en business analytics
zo’n 42 miljard dollar waard. Als voorloper pakt Anaplan hiervan
een flink aandeel. Dit verklaart deels de duizelingwekkende groei
van het bedrijf. Daarnaast werkt Anaplan hard aan het uitbouwen
van wereldwijde partnerships met Accenture, Deloitte, Salesforce.
com en Workday. En natuurlijk zou het succes geen stand houden
als Anaplan niet voorziet in een behoefte in de markt. Laluyaux:
“Je moet waarde toevoegen als je de volgende cyclus in de technologiemarkt wilt overleven. Wij zijn erop gebrand om met onze
klanten en partners een langetermijnrelatie op te bouwen. Anaplan
is een horizontaal platform, geen nicheproduct met slechts één
functie, bijvoorbeeld financiën.”
HyperBlock
Op 18 september 2014 kwamen zo’n zestig mensen
naar de Lichttoren in Eindhoven voor de kick-off van
de wereldwijde HUB 14 World Tour van het Amerikaanse bedrijf Anaplan. Het bedrijf levert een cloudgebaseerd planningplatform en is daarmee zeer succesvol. Anaplan is de laatste twee jaar gegroeid van
25 naar 270 medewerkers, wereldwijd verspreid over
elf kantoren. Meer dan twintigduizend gebruikers in
toonaangevende bedrijven werken met zijn oplossing.
Waarom investeren venture capitalists in deze baanbrekende technologie? En wat vinden gebruikers er zo
bijzonder aan?
12
CloudWorks - nr. 10 / 2014
Het hart van het Anaplan-platform wordt gevormd door de eigen
HyperBlock Architecture. Een razendsnelle, in-memory dataengine. HyperBlock haalt het maximale uit de drie architecturen:
Cube, Column Database en Cell. Het resultaat is een technologie
die één enkele planningomgeving biedt voor een complete organisatie, hoe complex ook.
1.Cube is een multidimensionale dataweergave: het toont veel
data in een zeer compacte vorm.
2.Column Database is een databasebeheersysteem dat data opslaat
in kolommen in plaats van in rijen.
3.Cell is een basale innovatie van een spreadsheet. Het toont
afhankelijkheden van individuele datawaarden van cellen.
{
‘Venture capitalists hebben
zo’n 150 miljoen dollar
in onze technologie
gestoken’
Aanleiding voor de HUB 14 World Tour, die in Eindhoven begon, is de lancering van de Anaplan App Hub in september 2014.
Dankzij deze hub kunnen Anaplan-klanten eenvoudig zakelijke
planningapplicaties bouwen en implementeren. De App Hub is een
verzameling kant-en-klare plannen en analytische applicaties. Tot
nu toe heeft Anaplan de hub gevuld met veertig applicaties. Ook
in Eindhoven was de App Hub te zien. Anaplan ziet deze als een
groeiende community, waar Anaplann’ers apps kunnen bouwen en
delen, en van elkaar kunnen leren.
BI
De sprekers tijdens de HUB 14 World Tour roemen het gebruiksgemak en de flexibiliteit waarmee dashboards zijn in te richten voor
de eigen organisatie. De dashboards van Anaplan zijn direct gekoppeld aan het HyperBlock, de in-memory-engine. Dit betekent
dat er geen vertraging is: je krijgt alles real-time en overzichtelijk
voorgeschoteld. Laluyaux: “Veel BI-oplossingen zijn ‘one-size-fitsall’. Anaplan is ontwikkeld om tegemoet te komen aan specifieke
forecasting en planningtoepassingen binnen verschillende verticals.
Dit houdt ook in dat er verschillende apps gebouwd zijn voor
specifiek gebruik. Forecasting in een BI-tool bouwen, betekent
dat je complexe IT-process/modelling-expertise nodig hebt. Met
Anaplan houd je de IT-afdeling buiten de deur. Programmeren,
scripten – het is allemaal niet nodig om data te importeren en te
exporteren. Een kind kan de was doen.”
CloudWorks - nr. 10 / 2014
13
Technologie
StepStone
Een van de sprekers tijdens de HUB 14 World Tour was Jan
Heiremans, COO van StepStone. Dit bedrijf is een Europees
opererende online job board met een portal die elke maand meer
dan 36 miljoen bezoekers trekt en waarop zo’n 340.000 banen
te vinden zijn. Daarnaast heeft het bedrijf 1.350 medewerkers in
negentien landen, die de beste kandidaat bij de beste baan zoeken.
Heiremans: “Wij zijn een datagedreven bedrijf dat moeite had om
datasets te combineren en complexe processen te stroomlijnen.
Berekeningen deden we met Excel, maar hier liepen we tegen
grenzen aan. Soms waren de bestanden zo groot, dat ze niet via
e-mail te versturen waren. En met zulke grote Excel-bestanden
verlies je het overzicht. Toen we Anaplan voor het eerst zagen,
dachten we: ‘Wow, we kunnen hier veel efficiënter zijn’. Alle data
die wij genereren op het gebied van CRM, marktgegevens, HR
en contracten, kunnen we nu omzetten in overzichtelijke budgetberekeningen, forecasts, targets voor medewerkers en het berekenen van bonussen. Wij zitten in een sector die sterk meedrijft op
de conjunctuur. Als we onze medewerkers elk jaar dezelfde targets
geven, terwijl de markt inzakt, dan levert dat ontevreden medewerkers op. Met Anaplan kunnen we targets en dus ook bonussen
nauwkeurig vaststellen, individueel en op team- en afdelingsniveau.
Het complete systeem is bij ons in 25 dagen geïmplementeerd en
het biedt ons een kwaliteitsgarantie, minder complexiteit, verbeterde zichtbaarheid en minder gestreste werknemers.”
Heiremans is ook heel goed te spreken over de eenvoud voor de
gebruiker van Anaplan. De logica erachter is volgens hem heel
eenvoudig uit te leggen: “Binnen een half uur kun je met het systeem werken. Dit ondanks het feit dat dit systeem geschikt is voor
hele complexe bedrijfsprocessen. Daarnaast is belangrijk dat het een
cloud-oplossing is. Je hebt geen grote investeringen in hardware
en software. En we gaan dit ook uitrollen in Duitsland. Dat klinkt
ingewikkelder dan het is. Het is slechts een kwestie van copy-paste
en de data laden. De parameters blijven dezelfde, alleen hun niveau
verschilt. Anaplan ondersteunt onze groei, het is ‘planning made
easy’.”
Holistisch
Als laatste lichtte Enrico Douwens, financieel directeur bij RWG
(Rotterdam World Gateway), de keuze toe om over te stappen op
Anaplan. RWG is een apart verhaal, omdat het bedrijf nog niet
actief is. RWG heeft een terminal van 110 hectare op de Tweede
Maasvlakte in Rotterdam. Het is daarmee de eerste concurrent van
European Container Terminals (ECT) in Rotterdam. Het bedrijf
heeft geïnvesteerd in de grootste kranen om de grootste zeeschepen
te kunnen laden en lossen. Douwens: “Wij gaan als bedrijf van nul
naar immens. RWG bouwt een geavanceerde, volledig geautomatiseerde containerterminal. Eind 2014 gaan we live. Bij een geavanceerd bedrijf hoort ook een geavanceerde Planning & Executiontool. Wij kozen voor Anaplan, omdat het een cloud-oplossing is,
sneller en eenvoudiger te implementeren, toegang biedt over de
gehele wereld en snel te begrijpen is. Daarnaast is voor ons belangrijk dat wij klein beginnen en ervan uitgaan dat we snel groeien.
Ook de planningomgeving moet kunnen meegroeien. Anaplan kan
dat. In zestien mandagen was het systeem bij ons geïmplementeerd.
Daarna hadden we een korte tijd nodig om te testen en te finetunen onder begeleiding van slechts een consultant. Zelfs iemand die
14
CloudWorks - nr. 10 / 2014
niet-financieel onderlegd is, begrijpt het Anaplan-dashboard. Alle
RWG-systemen kunnen aansluiten op Anaplan. Ook daarom hebben we gekozen voor dit systeem, het is holistisch.”
Laluyaux: “Onze inzet was om een planningplatform te ontwikkelen, dat het maximale haalt uit de allernieuwste technologische
en cloud-ontwikkelingen, zoals in-memory computing, 64 bit
multicore-processing, database-innovaties en SaaS. Dat is gelukt.
En onze klanten hebben tijdens de HUB 14 World Tour in Eindhoven getuigd van de voordelen die Anaplan biedt aan organisaties
van welke omvang dan ook.”
Baanbrekend
Anaplan ziet zichzelf als baanbrekende technologie. Een technologie die een einde maakt aan de mastodonten van de planning, zoals
Excel, SAP, Oracle en IBM. Laluyaux: “De enterprise planningtools zijn slechts symptomen van een groter probleem. En dat is
dat ze verouderd zijn en ondermaats presteren. Dat is ook niet gek,
ze zijn zo’n dertig jaar geleden gebouwd en nu proberen ze zich
met terugwerkende kracht aan te passen aan de cloud. Excel is een
prachtige planningtool, maar het is niet ontwikkeld voor complexe
bedrijfsplanningen. Anaplan wel. Het maakt de taak van een bedrijfsanalist eenvoudiger, maakt het mogelijk om vooruit te kijken
en op basis van betrouwbare informatie beslissingen te nemen. Dat
gaat verder dan Business Intelligence. Wij herdefiniëren de manier
van plannen en bedrijfsvoering binnen een complete organisatie.”
De Anaplan HUB 14 World Tour is nog te bezoeken op 6 november 2014 in Parijs en op 12 november 2014 in Londen. Kijk hier
voor meer informatie: www.anaplan.com/events/hub2014-worldtour.
{
‘Wij zijn een datagedreven bedrijf
dat moeite had om
datasets te combineren en complexe
processen te
stroomlijnen’
Nee heb je,
Ja kun je krijgen!
Neem geen genoegen met de beperkingen van EMC
Als u EMC gebruikt voor uw dataopslag, neemt u te vaak genoegen met ‘nee’.
‘Nee’ voor het ontbreken van een gezamenlijk operating system voor mid range, high-end en
all-flash. Geen 8x snellere provisioning - en zeker nee, als u het vergelijkt met de garanties
die HP u kan bieden. Zoals dat u 50% van uw benodigde capaciteit kunt reduceren als u
gebruik maakt van HP3PAR StoreServ Storage. Of dat u in staat bent de VM density op uw
servers te verdubbelen.*
Bekijk wat een overstap naar HP3PAR StoreServ Storage voor u kan doen
- en zeg JA tegen HP.
Benefit
EMC
HP
Tier-1voorzieningen voor
een midrange prijs
Nee
Ja
8x snellere provisioning
Nee
Ja
Get Thin Guarantee: Reduceer
Capaciteitseisen met 50%
Nee
Ja
Get Virtual Guarantee:
Verdubbel VM density
Nee
Ja
All-flash array met enterprise
data services
Nee
Ja
The power of HP Converged Infrastructure is here.
Download nu het Adoption Profile van Forrester Technology
en de ESG White Paper op hp.nl/storage-oplossingen of
scan de QR code.
HP 3PAR StoreServ Storage
powered by Intel® Xeon® processors
Meer informatie? Informeer bij onderstaande platinum partners:
©2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Alle rechten voorbehouden. Producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Het is mogelijk dat de gefotografeerde producten niet overeen komen met de omschrijving.
Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden. Intel, het logo van Intel, Xeon en Xeon Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
Interview
Complexiteit is een term die niet vaak in verband wordt gebracht
met de cloud. Zo wel door Jeffrey Raskeyn. Volgens hem is het
juist de oorzaak dat slechts een beperkt aantal branches de cloud
enthousiast omarmt. “Ik onderscheid twee typen branches: branches die de cloud al wel hebben omarmd, en branches die dat nog
niet hebben gedaan.” Human Resource, procurement en sales zijn
volgens Raskeyn voorbeelden van industrieën die de stap naar de
cloud al met succes hebben gemaakt. Terwijl manufacturing en
finance nog duidelijk achterblijven. “Al zien we wel dat finance nu
een inhaalslag maakt.”
Om ervoor te zorgen dat ook de andere industrieën de weg naar
de cloud vinden, moet de complexiteit worden weggenomen.
“Maar dat is geen makkelijke klus”, weet ook Raskeyn. “Om
alles eenvoudiger te maken, moeten we eerst accepteren dat de
wereld ingewikkeld is. We moeten de complexiteit identificeren
en bedenken waar we die weg kunnen nemen.” Tussen de regels
door begrijpen we van Raskeyn dat de complexiteit lang niet altijd
wordt veroorzaakt door de cloud-toepassing zelf, maar bijvoorbeeld
wel door het onderliggende netwerk dat uit teveel lagen bestaat en
daardoor lastig is te beheren. Of doordat applicaties teveel coderegels bevatten. Denk ook aan het bestaan van datasilo’s, waardoor
data versnipperd is. “Met ons SAP HANA-platform kunnen we die
complexiteit overal ter wereld en voor elk type cloud wegnemen.
Met SAP HANA vereenvoudigen we de manier waarop applicaties
worden geschreven, combineren we de transactielagen en analytische lagen in het netwerk, reduceren we de hoeveelheid data en
maken we de consumptie van cloud-toepassingen eenvoudiger.
SAP HANA is de grote simplifier.”
Gezamenlijke innovatie
Het Duitse concern schuift SAP HANA naar voren als het ideale
platform voor de Industry Cloud-toepassingen die ze in petto
heeft. Deze nieuw te ontwikkelen toepassingen worden volgens
Raskeyn zelf ook weer gekenmerkt door eenvoud. “De Industry Cloud-oplossingen bieden gespecialiseerde, next-generation
bedrijfsprocessen en intuïtieve interfaces, die eenvoudig en snel
kunnen worden uitgerold over publieke, private en hybride
cloud-infrastructuren.”
door Ferry Waterkamp
SAP introduceert Industry Cloud
‘We nemen de
complexiteit weg’
16
CloudWorks - nr. 10 / 2014
SAP introduceerde tijdens de SAPPHIRE
NOW-conferentie in Orlando de ‘Industry
Cloud’: een ambitieus initiatief dat uiteindelijk moet leiden tot een reeks branchespecifieke cloud-oplossingen voor de
maar liefst 25 verschillende industrieën
die SAP heeft gedefinieerd. CloudWorks
sprak erover met Jeffrey Raskeyn, Director
General Business & Partner Ecosystems
bij SAP Nederland.
Voor het ontwikkelen van Industry Cloud-toepassingen doet SAP
een beroep op klanten, ontwikkelaars en partners. “Wij kunnen
niet zelf alle software produceren waar in de wereld behoefte
aan is”, benadrukt Raskeyn. “Daarom moedigen we anderen aan
om te innoveren bovenop ons platform. Zo hebben we samen
met partner CSC een bancaire toepassing ontwikkeld die via een
cloud-model wordt geleverd aan kleine banken. Een ander goed
voorbeeld is de samenwerking die we nu hebben met een twintigtal klanten uit de onderzoeks- en onderwijswereld om middels
design thinking-sessies samen te bepalen hoe een informatiesysteem voor studenten eruit moet komen te zien. Co-innovatie
is in onze visie de sleutel tot succes. Ook kunnen we er samen
voor zorgen dat de software voor een groot aantal klanten wordt
gevalideerd.”
bekend dat het voor zes verticals specifieke versies van zijn software op de markt gaat brengen. En IBM kondigde onlangs twaalf
industriespecifieke cloud-oplossingen aan, een aantal dat op termijn
wordt uitgebreid tot twintig. Daarmee moet IBM het echter nog
altijd afleggen tegen SAP dat Industry Cloud-toepassingen in het
vooruitzicht heeft gesteld voor 25 verschillende industrieën. Deze
sectoren zijn onderverdeeld in drie categorieën, te weten strategische, core en incubation industrieën. “In die laatste categorie zitten
de markten die nu nog relatief klein zijn, maar wel de potentie
hebben om heel groot te worden. Voorbeelden daarvan zijn sport,
media en entertainment.”
“Overigens is onze industriegerichte aanpak ook weer niet geheel
nieuw”, benadrukt Raskeyn. “Deze aanpak werd 2,5 jaar geleden
al ingezet. We hebben destijds een integrated operating model
voor banken opgezet. Dat model bleek zo goed te werken, dat
we het later hebben gekopieerd voor de financiële dienstverlening, retail, telecommunicatie en de publieke sector inclusief de
gezondheidszorg.”
{
‘Co-innovatie is in
onze visie de sleutel
tot succes’
Zaken opschudden
SAP kon dan ook direct bij de introductie van het Industry Cloudinitiatief een lange lijst overleggen met industriespecifieke cloudtoepassingen die samen met partners en klanten zijn ontwikkeld
en die inmiddels operationeel zijn. Zo presenteerde het bedrijf een
chemical-company-in-a-box-oplossing, oftewel een ERP-cloudoplossing die specifiek is ontworpen voor chemische bedrijven.
Een ander voorbeeld is het SAP Financial Services Network dat
transacties tussen bedrijven en financiële instellingen moet helpen
vereenvoudigen. Met de SAP Customer Activity Repository-applicatie kunnen retailers eenvoudiger de winkelervaring van klanten
personaliseren.
25 industrieën
“We schudden zaken op door een nieuwe generatie klanten te
vragen ons te helpen bij het oplossen van hun next-generation
problemen”, concludeert Raskeyn. “Zij kunnen zich een beeld
vormen van de toekomstige, industriespecifieke use cases, nog
veel beter dan dat in-house ontwikkelaars dat kunnen. Het is
zaak dat we samen de leiding nemen in innovatie. Daarvoor
moeten we elkaar prikkelen en buiten onze comfortzone treden.”
Met de aankondiging van de industriegerichte cloud-aanpak heeft
SAP niet de primeur. Enkele maanden eerder maakte Salesforce.com
Ferry Waterkamp is freelance journalist
CloudWorks - nr. 10 / 2014
17
Hosting
eigenlijk nog redelijk vrijblijvend is. Wij zochten daarentegen
naar een manier om te kunnen aantonen dat onze beveiligingsaanpak goed in elkaar zit.”
Niet vrijblijvend
Gerben van de Ven van
hostingbedrijf Tilaa:
Daarmee kwam Tilaa uit op PCI/DSS. Deze zogeheten ‘Payment
Card Industry Data Security Standard’ is in het leven geroepen
door de creditcardmaatschappijen. “PCI/DSS is alles behalve
vrijblijvend. Er wordt heel duidelijk aangegeven hoe je bepaalde
zaken op het gebied van security moet aanpakken. Voldoe je niet
aan die eisen of wil je bepaalde zaken anders regelen, dan krijg je
simpelweg deze accreditatie niet. Daarmee is PCI/DSS voor ons
ideaal. Het levert namelijk het bewijs dat onze beveiligingsaanpak
uitstekend in elkaar zit.”
{
Serieus nemen
‘ISO 27001 is niet voldoende’
Hosting-bedrijf Tilaa maakte onlangs bekend twee
ISO-certificaten én een PCI/DSS-accreditatie te
hebben verworven. Met name de accreditatie is
opmerkelijk, aangezien Tilaa geen speciale focus
op de financiële sector heeft. “Security is van
cruciaal belang in de cloud”, zegt CEO Gerben
van de Ven. “ISO 27001 geeft klanten weliswaar
een beeld van onze beveiligingsprocedures, maar
de strenge eisen die de creditcardmaatschappijen
via PCI/DSS aan de cloud stellen, geven pas echt
zekerheid.”
‘Overbooking’
Tilaa is een hosting-bedrijf uit Amsterdam dat zich gespecialiseerd heeft in Infrastructure as a Service. Het bedrijf beschikt
over ruimte in twee datacenters (in Amsterdam en Haarlem) en
heeft er voor gekozen een eigen netwerk toe te passen. “Wij zijn
een pure IaaS-partij. Klanten kunnen bij ons een server afnemen,
zowel fysiek als in de vorm van een virtual machine. Desgewenst
kunnen wij daarop voor hen een besturingssysteem installeren
plus nog wat extra software voor bijvoorbeeld beheer-op-afstand.
De applicatie installeert de klant vervolgens zelf.”
Cluster
Automatiseren
Anders dan bij veel andere IaaS-diensten biedt Tilaa echter ook
de mogelijkheid dat het technisch beheer van een applicatie - of
een deel daarvan - door de hoster wordt overgenomen. “Wij zijn
een nogal technisch bedrijf. Wij hebben zelf tools ontwikkeld
waarmee wij tal van taken hebben geautomatiseerd. Hierdoor
heeft de klant eigenlijk nauwelijks hulp van bijvoorbeeld een
helpdesk nodig om een server of een applicatie in gebruik te nemen. Op diezelfde manier kunnen we ook met geautomatiseerde
tools helpen om het beheer van de server, het OS en eventuele
andere geïnstalleerde systeemsoftware en ook de applicatie te
beheren.”
18
CloudWorks - nr. 10 / 2014
Veel klanten van Tilaa vragen in eerste instantie om een private
cloud-aanpak. “Dat heeft vaak te maken met ervaringen die men
met public cloud heeft opgedaan. Men heeft hierdoor het idee dat
een shared cloud per definitie traag is. Dat hoeft echter helemaal
niet. Die slechte performance heeft in veel gevallen vooral te
maken met ‘overbooking’ door de cloud-leverancier. Met andere
woorden: de cloud provider verkoopt zoveel VM’s per fysieke
server dat gevirtualiseerde applicaties vaak moeten wachten voordat de VM waarin zij draaien toegang tot de cpu en het werkgeheugen van de fysieke server krijgt.”
‘Er is geen bedrijf dat zijn
data niet belangrijk en
concurrentiegevoelig
vindt. Dus iedere klant
heeft er recht op dat wij
er alles aan doen dat zijn
gegevens bij ons veilig
zijn.’
Dat PCI/DSS gericht is op de financiële sector, terwijl Tilaa geen
speciale focus op deze branche heeft, is voor Van de Ven niet zo
relevant. “Niet alleen financiële bedrijven werken met gevoelige
gegevens. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg.
Maar wij willen daar eigenlijk een stap verder in gaan. Er is geen
bedrijf dat zijn data niet belangrijk en concurrentiegevoelig vindt.
Dus iedere klant heeft er recht op dat wij er alles aan doen dat
zijn gegevens bij ons veilig zijn. De PCI/DSS-accreditatie is bedoeld om hen duidelijk te maken dat wij die opdracht heel serieus
nemen.”
CloudWorks-PrintAd.pdf
1
10/1/14
4:27 PM
advertentie
“We doen ook geen shared storage, omdat een dergelijk platform
dan een ‘single point of failure’ wordt. Hoewel shared storage in
de markt vaak wordt verkocht als een ‘high availability’-oplossing,
is het dat feitelijk niet. Wij werken daarom met local storage en
zorgen er met een algoritme voor dat iedere virtuele server die
de klant bestelt op een andere fysieke host terecht komt. Mocht
er onverhoopt iets gebeuren met een fysieke host, dan draaien
de andere virtuele servers van de klant gewoon door. Als de
klant dan meerdere virtuele servers clustert, is hiermee een echte
HA-oplossing mogelijk. Bijvoorbeeld drie webservers naast elkaar
achter een load balancing-cluster.”
Uitstraling
De ISO-certificeringen passen volgens Van de Ven bij de kwaliteitsuitstraling die Tilaa dus nastreeft. “Met ISO 9001 laten
we zien hoe wij de kwaliteit van onze dienstverlening borgen.
Dat blijkt in de praktijk goed te werken. Uit onderzoek onder
klanten blijkt dat 98 procent van hen onze dienstverlening aan
anderen zou aanbevelen. Met ISO 27001 geven we aan hoe we
security hebben geregeld. Maar dat laatste vonden wij eigenlijk niet genoeg. Wie ISO 27001 goed bestudeert ziet dat deze
CloudWorks - nr. 10 / 2014
19
Datacenter management
Optimaal onderhoud datacenters steeds belangrijker
Succesvol datacenters
exploiteren
Onderzoek van het Uptime Institute wijst uit dat
zeventig procent van alle datacenterstoringen zijn terug te voeren op menselijke fouten. Dit onderstreept
nog eens het belang van een doortimmerd beleidsplan voor de exploitatie en het onderhoud van elk
datacenter. Robert Woolley en Patric Donovan, beiden verbonden aan het Data Center Science Center
van Schneider Electric, schreven er een whitepaper
over.
ten koste van veiligheidsmarges en het redundant uitvoeren van
systemen. Het belang van proactief onderhoud en het gebruik van
DCIM-systemen (Data Center Infrastructure Management) neemt
daarmee toe.
• Veel zaken binnen het datacenter kunnen op hoog niveau worden geautomatiseerd en geregistreerd. Dit biedt nieuwe mogelijkheden om het betrouwbaarheidsniveau op te krikken en tegelijkertijd de kosten te reduceren – mits de datacenterfaciliteit goed
gemanaged wordt!
Een altijd vlekkeloos 24x7 functionerend datacenter is voor
steeds meer organisaties van levensbelang. ‘Plat gaan’ is geen optie
meer. Dit betekent dat het onderhoud letterlijk ‘on the fly’ moet
plaatsvinden. De vergelijking met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een vliegtuig terwijl het vliegt, is dan ook een
treffende. Deze constatering alleen al toont de noodzaak aan van
een effectief, goed doordacht plan van aanpak voor exploitatie en
onderhoud van datacenters. Voor het opstellen van zo’n doortimmerd ‘operations & maintenance’-programma, zoals het in het Engelstalige vakjargon heet, zijn echter nog wel wat meer argumenten
te bedenken. Woolley en Donovan wijzen in hun whitepaper
getiteld ‘Essential Elements of Data Center Facility Operations’ ter
illustratie op de volgende punten:
Mindset
•D
e meeste storingen binnen een datacenter, zo wijst onderzoek
uit, zijn toe te schrijven aan menselijke fouten, waarvan er vele
zijn terug te voeren op het ontbreken van degelijke richtlijnen
voor exploitatie en onderhoud.
•H
et grootste deel van de TCO van een datacenterfaciliteit zit in
de operationele kosten (OPEX in plaats van CAPEX). Op dat
vlak zijn dus ook de grootste besparingen mogelijk.
•H
et grootste deel van de operationele kosten zijn energiekosten,
en die stijgen.
•H
et streven datacenters energie-efficiënter in te richten gaat
20
CloudWorks - nr. 10 / 2014
Doel van de auteurs is om facilitymanagers te voorzien van de
basisingrediënten voor het opstellen van een effectief operations
& maintenance-programma (O&M). Ze voeren daartoe twaalf
onderwerpen ten tonele die essentieel zijn voor een uitgebalanceerd O&M-programma. Voor het succesvol exploiteren van een
datacenter zijn die twaalf punten weliswaar essentieel, maar er is
nog net iets meer nodig. Het begint allemaal, zeggen Woolley en
Donovan, met het bijeenbrengen van een managementteam dat
opereert vanuit de juiste ‘mission critical mindset’.
Zo’n mindset is belangrijk omdat het beheer van een datacenter
sterk verschilt van dat van een doorsnee commercieel gebouw. De
kritieke functie van bedrijfsdatacenters, de complexiteit ervan en de
frequentie waarmee veranderingen moeten worden doorgevoerd,
maakt dat een facilityteam heel doordacht moet plannen en coördineren, waarbij de focus primair moet liggen op risicoreductie.
Twaalf kerngebieden
De twaalf zaken die essentieel zijn voor goed datacenter-facilitybeheer en dus deel moeten uitmaken van elk datacenter O&Mprogramma zijn achtereenvolgens: een veilige en gezonde omgeving, personeelsmanagement, voorbereid zijn op noodsituaties,
onderhoudsbeheer, veranderingsmanagement, documentatiebeheer,
{
Het begint allemaal met het bijeenbrengen
van een managementteam dat opereert vanuit
de juiste ‘mission critical mindset’
training, infrastructuurmanagement, kwaliteitsmanagement, energiebeheer, financieel management en het monitoren en analyseren
van de performance. We voorzien hier een drietal van deze ‘essentials’ van een beknopte toelichting, omdat hun belang nogal eens
wordt onderschat.
De zorg voor een veilige en gezonde omgeving omvat dingen als het in kaart brengen van fysieke gevaren op gebied van
bijvoorbeeld elektriciteit en chemicaliën, en het communiceren
daarover. Maar het veiligheidsbeleid heeft ook oog voor wet- en
regelgeving, zodat overheidsboetes tot een minimum worden
beperkt. En het zorgt voor de noodzakelijke training van het personeel, of voorziet een ieder op het juiste moment van de juiste
beschermingsmiddelen.
Goed personeelsmanagement is van groot belang gezien de eerdere
constatering dat het merendeel van de storingen in datacenters is terug te voeren op menselijk falen. Het omvat het aantrekken van de
juiste experts op zowel mechanisch als IT-gebied en alle planning
daaromheen. En ook hier hoort training hoog op de agenda.
Goed documentmanagement is het derde onderwerp dat er in
veel datacenters nog weleens bij inschiet. Vooral de zorg voor
het up-to-date houden van alle documentatie is essentieel. Het
klinkt simpel, maar wordt o zo vaak verwaarloosd: elk documentmanagementproces moet in ieder geval drie elementen bevatten.
Ten eerste een catalogus met daarin alle documenten per categorie gerangschikt, plus de locatie waar het document zich bevindt.
Ten tweede een versiecontrolesysteem waarin is terug te vinden:
de auteur van het document, de huidige versie, de eigenaar, de
revisiedata, de veranderingshistorie en de volgende controledatum. En ten derde een kwaliteitsgarantieprocedure voor peer- en
management-review van documentveranderingen, aanvullingen
en verwijderingen.
Veel gemaakte fouten
Woolley en Donovan sluiten hun schrijven af met een overzicht
van veel voorkomende fouten bij de implementatie van een O&Mprogramma. Het gaat om:
•H
et onderhoudsprogramma wordt niet gestuurd door metingen.
Vaak is dit toe te schrijven aan slecht assetmanagement.
• S lechte training doordat er te weinig aandacht aan wordt geschonken. Er is vaak geen koppeling tussen het niveau van gecertificeerd zijn en de taak die moet worden uitgevoerd.
• I neffectief verandermanagement, want gebaseerd op een inadequate risicoanalyse, verkeerde of niet-bestaande procedures of
onvolledig gedefinieerde processen.
•H
et onvoldoende testen en evalueren van bekwaamheden.
• S lechte documentatie.
een kwaliteitscontrolesysteem geïmplementeerd, als gevolg van
•G
een gemis aan hulpmiddelen voor het meten en monitoren van
de performance.
• Het blijven vastzitten in handmatige procedures; niet in staat zijn tot
de implementatie van zaken als CMMS, EDMS, DCIM, et cetera.
•O
vermoedigheid als gevolg van de gedachte dat toekomstige
prestaties kunnen worden afgeleid uit eerdere ervaringen.
Meer weten over het succesvol exploiteren van datacenters?
Dit artikel is gebaseerd op een whitepaper geschreven door
datacenterspecialist Robert Woolley en Patric Donovan, senior
research analist bij het Data Center Science Center van Schneider Electric. De titel van de whitepaper is ‘Essential Elements of
Data Center Facility Operations’. Dit document is - na registratie
- beschikbaar als pdf voor een ieder die zich verder wil bekwamen in het succesvol exploiteren van datacenters. De whitepaper is via de volgende link te downloaden: http://cloudworks.
nu/2014/10/21/succesvol-datacenters-exploiteren
CloudWorks - nr. 10 / 2014
21
Privacy
Bedreigingen én kansen van data-privacy
Het gevolg is dat bedrijven ertoe overgaan hun data weg te halen
van Amerikaanse servers om ze vervolgens onder te brengen bij
Europese cloud providers. In reactie hierop besluiten grote Amerikaanse cloud providers data van buitenlandse klanten en gebruikers
buiten de VS op te slaan, en in te zetten op meerdere datacenters in
meerdere landen verspreid over de wereld. De VS hebben ervoor
gekozen terreur te bestrijden, maar men heeft er onvoldoende bij
stilgestaan tot welke problemen dit zou leiden op het gebied van
privacy- en databescherming. Voor Europa, dat op het gebied
van cloud achterloopt op de Amerikaanse markt, betekent dit een
belangrijke groeikans.
dat hun operationele activiteiten rondom dataverwerking met de
nieuwe wet veel ingewikkelder, en dus duurder zullen worden.
Desondanks komt de Europese Privacy Verordening eraan, naar
verwachting in 2015. De verordening maakt organisaties zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de privacy van persoonsgegevens. Zij moeten kunnen aantonen dat privacy over de gehele linie
en in alle bedrijfsprocessen is geborgd. Daarbij moeten zij inzicht
kunnen geven over hun manier van dataverwerking. Boetes voor
schending van de privacy kunnen oplopen tot vijf procent van de
jaaromzet van een bedrijf. Bedrijven doen er daarom verstandig aan
nu al een Data Privacy Officer aan te stellen die de organisatie kan
voorbereiden op de wetswijziging.
De reikwijdte van Amerika
De vraag is of door data onder te brengen bij Europese cloud
providers, deze data wel veilig zijn en welke garanties dit biedt.
Het is namelijk een misverstand dat er geen jurisdictie bestaat onder
Amerikaans recht (lees: dat de Patriot Act niet van toepassing is) als
de gegevens niet op Amerikaans grondgebied zijn opgeslagen. Zo
kan een Europese cloud provider structureel activiteiten in de VS
ontplooien, door daar bijvoorbeeld de hoofdvestiging te hebben.
Ondanks dat de gegevens niet op Amerikaans grondgebied zijn
opgeslagen, valt het daarmee toch onder de Patriot Act.
door Michael van den Assem
Nederland stelt hoge eisen als het gaat om de privacy
van zijn burgers. Begin dit jaar zorgde dit onderwerp
er echter voor dat een Nederlandse minister in grote
politieke problemen kwam. Plasterk overleefde het
NSA kamerdebat in februari ternauwernood. Privacy
was na de Snowden-onthullingen en NSA-schandalen
al een onderwerp dat volop in de belangstelling
stond, maar met het afluisteren van Bondskanselier
Merkel is de discussie ook echt doorgedrongen tot de
politieke arena.
De reden dat de Amerikaanse veiligheidsinstanties zo zwaar inzetten op het verzamelen van data, is nationale veiligheid. Na 9/11
staat het bestrijden van terroristische aanslagen hoog op de agenda.
Terrorismebestrijding is ook de reden voor het ontstaan van de
Patriot Act. Dit is een veelomvattende Amerikaanse wetswijziging
uit 2001 op basis waarvan vergaande bevoegdheden zijn gegeven
aan Amerikaanse overheden en opsporingsautoriteiten om terroristische aanslagen effectief aan te kunnen pakken. Via de Patriot Act
krijgen autoriteiten in de VS in verband met de handhaving van de
nationale veiligheid toegang tot gegevens in de cloud. De Patriot
Act leidt in Europa tot de nodige onrust. Bedrijven maken zich
zorgen over de veiligheid van hun data. Ze zijn bang dat Amerika,
onder de noemer van de Patriot Act, willekeurig data bij hen kan
opvragen en verzamelen.
22
CloudWorks - nr. 10 / 2014
Daarnaast heeft de VS zogeheten bilaterale verdragen met Europese
landen, op basis waarvan eveneens een verzoek tot inzage van data
kan worden gedaan. Dit is de ‘gewone’ legale weg, zonder dat de
VS zich beroept op de bijzondere, met een speciaal doel in het
leven geroepen Patriot Act. Niet alleen de VS hebben bilaterale
afspraken met andere landen. Dit geldt ook voor andere Europese
landen. Het tumult rondom de Patriot Act voert de boventoon,
maar in werkelijkheid ligt het dus genuanceerder. Vanwege de
media aandacht lijkt het soms alsof gegevens ‘zomaar’ kunnen worden opgevraagd bij Europese bedrijven. Dit is niet het geval. Als er
bijvoorbeeld een rechtshulpverzoek in Nederland binnenkomt die
gepaard gaat met het opvragen van data, dan wordt dit eerst door
justitie in Nederland getoetst. Want gegevens kunnen niet zomaar,
zonder goede reden worden opgevraagd. Er moet altijd een grondslag zijn.
Nieuwe Europese Privacy Verordening
Het bestuderen van de Patriot Act gaat hand in hand met het bekijken van het geheel aan vergelijkbare regelingen in de nationale en
Europese wetgeving. Er zijn zorgen in Europa over de toegang tot
(cloud-)gegevens en deze zorgen houden nauw verband met de op
het spel staande handelsbelangen. Die van de Amerikaanse industrie
en die van Europese cloud-bedrijven. Door dit soort belangen is
het onvermijdelijk dat een deel van de informatievoorziening op
het gebied van data-privacy gekleurd is. Men probeert bestaande
zorgen weg te nemen of te bagatelliseren.
De Europese wetgever is bezig met een nieuwe privacy-wet en
bezig regels op te stellen over de bescherming van gegevens van
Europeanen in de cloud. Dit is ook nodig, gezien het feit dat de
huidige privacywetgeving uit 1995 stamt. Officieel gaat het hierbij
niet om de terugdringing van de ongebreidelde spionagepraktijken
van de Amerikaanse NSA, maar dit initiatief is daar wel een direct
gevolg van. Bedrijven als Google, Facebook, Microsoft en Yahoo
hebben gelobbyd tegen de nieuwe Europese wet, omdat zij denken
Kritiek
Hoewel de nieuwe initiatieven op het gebied van privacy-wetgeving voornamelijk lof oogsten, is er ook kritiek. Volgens hoogleraar Lokke Moerel, die op vrijdag 14 februari haar leerstoel aan de
Universiteit van Tilburg aanvaardde met de rede Big data protection, leiden de rechten ten eerste niet tot meer bescherming en ten
tweede staan ze maatschappelijk relevante innovaties met big data
in de weg. Moerel pleit voor een Amerikaanse benadering, harm
based. Pas als een dataverwerking schade berokkent, dan moet
toestemming worden gevraagd aan betrokken individuen. Europa
heeft een rights based aanpak. Dit houdt in dat de bescherming van
data een fundamenteel recht is. Nu biedt de wetgeving ook goede
rechten, maar er wordt vaak gesteld dat die in de praktijk met
voeten worden getreden. In de VS zijn alleen bepaalde sectoren
die met privacygevoelige gegevens werken, gereguleerd. Mocht
daarbuiten een roep om regulering ontstaan, dan wordt alleen ingegrepen als er sprake is van een misstand waardoor schade wordt geleden. Moerel pleit voor dit beginsel van harm based, omdat dat in
de praktijk, paradoxaal genoeg, vaak tot betere bescherming leidt.
Een ander bezwaar dat zij belicht, is dat de wetgevingsplannen big
data-toepassingen belemmeren. Zo kan een bedrijf gegevens verzamelen, deze analyseren en op basis daarvan beoordelen of hiermee
een nieuwe toepassing of dienst mogelijk is. Voor de verzameling
van die gegevens moet er onder de nieuwe verordening een wettelijke grondslag zijn. Dat betekent in de meeste gevallen dat burgers
of consumenten ‘geïnformeerde toestemming’ moeten geven. Maar
volgens Moerel is het voor een bedrijf lastig deze toestemming te
verkrijgen als nog niet bekend is waar het de data voor gaat gebruiken. Volgens Moerel zullen dit soort bepalingen in de verordening
al met al een rem zetten op innovatie.
Privacy in het datacenter
Hoewel onafhankelijke datacenters zelf geen data verzamelen of
data in eigendom hebben, worden er uiteraard innovaties gedaan
op gebied van dataprivacy-oplossingen. Naast de vergaande fysieke
beveiligingsmaatregelen vinden er bijvoorbeeld vernieuwingen
plaats op het gebied van encryptie en keuzemogelijkheden om data
lokaal op te slaan, al dan niet in combinatie met het verzenden
naar de cloud. Op Europees niveau en ook in het datacenter gaat
het om de goede mix van veiligheid, privacy en vertrouwen, met
transparante technologie. Klanten van datacenters moeten kunnen
bouwen op een veilig onderkomen van hun data.
Michael van den Assem is Algemeen Directeur van Interxion Nederland
CloudWorks - nr. 10 / 2014
23
Beurs
(Niet) iedereen kan een datacenter/
serverruimte inrichten
door Harm Wijsman
Door het krimpen van de traditionele bouwsector en de flinke groei
die de datacenter/computerruimte markt ondergaat lijkt iedere system
integrator, installateur, adviseur, gebouwautomatiseerder of leverancier
van klimaat(regelings)apparatuur zich ook te richten op de datacenter
markt. Zo zijn er bedrijven zonder specifieke kennis over IT maar wel van
het bouwen van gekoelde ruimtes. Anderzijds zijn het de IT-leveranciers,
die in het verleden alleen de servers installeerden die nu ook hun klanten
gaan adviseren over het koelen van deze servers, kijk bijvoorbeeld naar
Dell fresh air. Daarnaast zijn er bedrijven die zich hebben gespecialiseerd
in het (ver)bouwen van computerruimtes/datacenters waarbij deze markt
de enige focus is.
Maar wie bepaalt binnen een organisatie hoe de
IT-infrastructuur eruit komt te zien? En met welke
partijen wordt er samengewerkt? Is dit de facilitaire
manager, de datacenter manager of is dit de ITmanager? Ook hier is een duidelijke verschuiving
te zien. Uptime van IT is zeer belangrijk. Wanneer
IT stil ligt, liggen vrijwel alle bedrijven stil. De
IT-manager doet z’n werk goed als een datacenter
draait (ook blijft draaien als de stroom uitvalt of er
brand uitbreekt) maar is hij ook verantwoordelijk
voor de energiekosten? De facilitaire manager is
verantwoordelijk voor het volledig besturen en
beheersen van alle ondersteunende activiteiten.
Maar is IT bij bijvoorbeeld een bank of datacenter
een ondersteunend proces of is het core? Waar
banken een aantal jaren geleden hun IT (services)
uitbesteedden naar bijvoorbeeld India, kiezen veel
bedrijven er voor om dit weer terug te halen. Het
meer grip hebben op de IT is de belangrijkste
reden.
Dan is er nog een Datacenter Manager, de enige
van de drie functies waar geen standaard hbo-, of
universitaire opleiding voor gevolgd kan worden. Uit recent onderzoek van CloudWorks en
PEDCA blijkt wel dat er opleidingen/trainingen worden verzorgd door aanbieders als CNet,
DatacenterDynamics, DatacenterPeople, Tunix of
Vijfhart. Deze aanbieders verzorgen bijvoorbeeld
BICSI-opleidingen (RCDD, CDCEP en dergelijke), maar ook andere trainingen. Datacenter
Managers hebben zelf voor specifieke kennis gezorgd en kunnen op die manier veel geld besparen
door de ruimte zo efficiënt mogelijk in te richten
en de uptime zo hoog mogelijk te maken. Maar is
dit voldoende om zeggenschap te houden over het
datacenter?
Wie er ook gaat winnen, de visie/boodschap van
IT Room Infra geldt meer dan ooit. De realisatie
van een datacenter/server- of computerruimte
is een hightech activiteit die professioneel moet
worden bedreven en steeds breder efficiënt kan
worden toegepast. Op het jaarlijkse IT Room
Infra event worden de laatste technieken en
mogelijkheden besproken en oplossingen getoond.
Het aantal deelnemers is met 61 meer dan ooit.
Of ook de facilitaire managers en IT-managers
zich nadrukkelijk gaan richten op de fysieke infrastructuur is op 6 november te zien. Iedereen is in
ieder geval van harte welkom.
P.S. Uiteraard kan er ook altijd nog gekozen
worden om een extern datacenter te gebruiken.
Waarom Cisco dit wel doet en ABN Amro niet,
horen bezoekers op IT Room Infra.
IT Room Infra
6 november 2014
Congrescentrum 1931, Brabanthallen Den Bosch
Gratis aanmelden via www.itroominfra.nl
61 exposanten, 32 lezingen
Harm Wijsman is Branchemanager IT Room Infra
24
CloudWorks - nr. 10 / 2014
CloudWorks - nr. 10 / 2014
25
29 - 30 OKT 2014 JAARBEURS UTRECHT
Spice in Finance
VAKBEURZEN, SEMINARS EN ONLINE MATCHMAKING VOOR IT-MANAGERS EN IT-PROFESSIONALS
IT SECURITY
STORAGE
IT MANAGEMENT
SOLUTIONS
Fiscaal-administratieve herfst
door Louis van Garderen
Om maar met de deur in huis te vallen: er ligt
nog wat huiswerk voordat de kurk van de fles
mag. De fiscale wetgeving leidt per 1 januari
aanstaande tot enkele aanpassingen. Dat brengt
voorbereiding met zich mee voor de herfst.
Voor een compleet overzicht verschijnen traditioneel in december de nogal saaie eindejaarstips. Een paar van die onderwerpen kunnen
beter niet worden uitgesteld. Ik behandel de
twee die vooral administratieve impact hebben.
1. Nieuwe regels
Per 1 januari 2015 moeten ICT dienstverleners voor diensten aan consumenten elders
in de EU anders met de in rekening te
brengen BTW omgaan. Denk aan diensten
zoals software-downloads, hosting, telecom, omroepdiensten, cloud computing,
streaming video en muziek en dat soort
diensten. De veranderingen zijn soms best
ingrijpend, dus blijf er nog even bij...
Registreren voor BTW in andere EU landen
De belangrijkste verandering is dat u vanaf
volgend jaar in alle landen waar u aan privéklanten levert, lokaal geregistreerd moet zijn
als BTW-ondernemer. Het alternatief is om
een Lidstaat van Identificatie te kiezen waar
u dan uw administratieve verplichtingen laat
samenkomen van waaruit u de BTW regelt:
de Mini One Stop Shop of MOSS. In dat
geval zorgt de Belastingdienst van de Lidstaat
van Identificatie voor doorstorten van de
ontvangen en afgedragen BTW aan de andere lidstaten. Als u echter ook BTW in die
andere lidstaten voorheffing terugvraagt dan
ligt een vaste inrichting meer voor de hand,
maar is de MOSS niet langer van toepassing.
Verder moet u vanaf 1 januari aanstaande
26
CloudWorks - nr. 10 / 2014
weten van al uw klanten waar zij zijn gevestigd (aan de hand van het IP adres, vestigingsadres of bijvoorbeeld factuuradres...),
of zij ondernemer zijn en welk BTW tarief
er in dat desbetreffende land van vestiging
geldig is. U krijgt dus een flinke hoeveelheid
tarieven te verwerken in uw administratie
en moet de BTW status van uw cliënten
voortaan registreren. Uw eigen CRM- en
factureringssystemen moet u conform deze
nieuwe richtlijnen dus zo nodig uitbreiden;
dat kan voor sommige bedrijven de nodige
administratieve workload geven.
volgende twee categorieën vallen, u kunt dan
daarbovenop de vrije ruimte blijven benutten.
Nihilwaarderingen: Zaken die u op de werkplek ter beschikking stelt, zoals een telefoon,
een laptop e.d., worden voortaan op nihil
gewaardeerd. Deze gaan dus niet ten koste
van uw vrije ruimte. Dit gaat alleen om kosten rondom de werkplek, dus daar moet even
goed naar gekeken worden in uw situatie.
Denk ook aan bijvoorbeeld arbo-voorzieningen, verstrekte consumpties tijdens werktijd
en reiskostenvergoedingen die in sommige
gevallen onder deze categorie vallen.
2. De werkkostenregeling
Was tot nog toe de toepassing van de werkkostenregeling een keuze, ingaande 2015 is
de toepassing verplicht. Weet u al wat de
WKR is? Wat zijn de aanpassingen die u
moet doen, bijvoorbeeld in de afspraken met
medewerkers of in uw boekhouding? Deze
regeling gaat onder andere over kerstpakketten, over maaltijden op kantoor, het fietsenplan, persoonlijke verzorging en verstrekking
van devices zoals laptops en ipads. Hoofdregel is dat werkgevers maximaal 1,2%
van de totale fiscale loonsom netto kunnen
vergoeden of verstrekken. Kom je boven
deze grens uit, dan betaal je daarover 80%
eindheffing wat heel ongunstig is. Onbelast
kan worden uitgekeerd mits de vergoedingen
vallen onder een van de drie categorieën:
Vrije ruimte: U bent vrij in de het doen van
verstrekkingen in de vrije ruimte, zolang u
maar binnen de 1,2% over de loonsom blijft.
Of dit nu bepaalde kosten zijn, contant geld
of een groots feest. Het is aantrekkelijk om
eerst te kijken of vergoedingen niet al in de
Gerichte vrijstellingen: Er zijn tot slot kosten
aangewezen waarvoor u onder voorwaarden
een vaste vergoeding mag geven. Denk aan
de kosten die werknemers voorschieten, aan
werk gerelateerde kosten, zoals cursussen en
dergelijke. Ook deze vergoedingen laten de
vrije ruimte dus ongemoeid.
Aan het werk Om de werkkostenregeling in te voeren
is het nodig om allereerst te inventariseren
welke kosten er op dit moment contractueel worden vergoed. Mogelijk moet u in
overleg met het personeel arbeidsvoorwaarden
aanpassen. Vervolgens moet u de administratie
herinrichten op deze categorieën vergoedingen. Wellicht is overleg met de fiscus nodig
voor de gerichte vrijstellingen. Hebt u dit
op orde, dan kunt u vanaf januari uw vrije
ruimte monitoren en aan het eind van het jaar
inzetten voor een knallend feest…
REGISTREER NU VOOR GRATIS TOEGANG
TOT ALLE DRIE DE VAKBEURZEN VIA:
WWW.INFOSECURITY.NL | WWW.STORAGE-EXPO.NL | WWW.THETOOLINGEVENT.NL
KEYNOTES | SEMINARS | CASE STUDIES | RUIM 175 EXPOSANTEN
Mede mogelijk gemaakt door:
Louis van Garderen is oprichter van Joinson
& Spice
Intel, the Intel logo, Xeon, and Xeon Inside are trademarks or registered
trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.
PLATTEGROND
Situatie per 23-09-2014, wijzigingen voorbehouden. Definitieve indeling was bij het ter perse gaan nog niet bekend. THEATER 1: IT Service Management & Control
HOOFDSPONSOR
THEATER 1
THEATER 2: Enterprise Mobility
THEATER 2
VIP LOUNGE
THEATER BOULEVARD
E012
HOOFDSPONSOR
THEATER 3
E028
THEATER 3: Datacenter & Infrastructure Optimisation
E007
E048
E032 E046
THEATER 4
THEATER 5
THEATER 6
THEATER BOULEVARD
E050
E056
E066
E070
E076
THEATER BOULEVARD
E086
E080
THEATER 7
E104
E116
E134
E124 E132
E148
E152 E154 E156
E162
E136
E164
TOOLING EVENT
E035
TERRAS
THEATER 4: Cloud Computing
E041
D050
D056
D076
D048
D028
D034
HOOFDSPONSOR
D170
E131 E135 E139
D100
D088
D116
MEDIA
TERRAS
E141
D130
D134
D040
D166
D138
D165
THEATER 5: Cyber Security
D005
THEATER 6: Privacy, Governance & Risk Management
C004
D075
D033
D027
TERRAS
D039
C012
D131
D087
C028
D115
TERRAS
C130
C116
C076
C088
C125
C029
B038
D161
D153
C164
C146
B076
B056
B030
C144
B162
C152
C156
C123
C145
B116
B048
C136
INFOSECURITY.NL
B006
B020
D139
D145
D157
HOOFDSPONSOR
B012
D129
C046
C036
THEATER 7: Data Growth & Storage Capacity
D135 D137
B088
B100
B136
B122
C160
B154
B144
STORAGE EXPO
B039
B057
B033
A024
B063
A044
ENTREE HAL1
A032
A036 A040
A041
A045
A049
A068
A058 A060
A061
A067
B079
A082
A062
A056
A033
A019
B073
A072 A076 A080
A071 A075 A079
B087
B093
A090
A088
A096
A092
A089
B103
B107
B117
A112
A118
A104 A106
A116
A102
A095 A097 A101 A103 A107
ENTREE
JAARBEURS
B123 B127
B139
A132
B143
A144
TERRAS
TERRAS
ENTREE
A136
A145
A117 A121 A125 A129 A133 A135
Hoofdsponsor: Intel® en Cisco
Intel, the Intel logo, Xeon, and Xeon Inside are trademarks or registered
trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.”
NAAR 1STE VERDIEPING:
Zaal 13
Werkelijke situatie
MEDIA PLAZA
ZAAL 9: INFOSECURITY.NL - Management Seminars
ZAAL 10: STORAGE EXPO - Technische Seminars
Zaal 9
Zaal 10
Zaal 11
Zaal 12
ZAAL 11: STORAGE EXPO - Management Seminars
ZAAL 12: INFOSECURITY.NL - Technische Seminars
ZAAL 13: INFOSECURITY.NL - Seminars
PLATTEGROND
28
SUPERNOVA
MELD U NU AAN VIA INFOSECURITY.NL, STORAGE-EXPO.NL OF THETOOLINGEVENT.NL
CloudWorks - nr. 10 / 2014
PLATTEGROND
CloudWorks - nr. 10 / 2014
29
DEELNEMERSLIJST
STORAGE
IT SECURITY
Exposant
A10 Networks
Aerohive Networks
Airwatch
Akamai Technologies
Aras Security
Arista Networks
Arrow ECS Networking & Security
Atal
Barracuda Networks
Blancco
Bomgar
Cert2Connect
Cisco Systems
CompLions
Compumatica Secure Networks
Contec iSC
CRYPSYS Data Security
CyberArk Software
Cyberoam Technologies Pvt. Ltd.
Data Protectors
Davinsi Labs
DearBytes
Dell
Dimension Data
Draytek
E-quipment
ESET NOD32
Exclusive Networks
EXIN
F5 Networks
Feitian Technologies
Firebrand Training
Fortinet
Fox-IT
F-Secure
Gateprotect
G Data Software
GlobalSign
Huawei
IBM
INVEA-TECH
IP4sure
iSOC24 B.V.
ITSX Information Technology Security eXperts
iX smartmobile
Kaspersky Lab
KeepltSafe
KPN
Logpoint A/S
Madison Gurkha
Minkels
Motiv
Multicap
Nagios Nederland
NetOp
NewChannel
Norman Data Defense Systems
Nutanix
Outpost24
DEELNEMERSLIJST
30
Stand
E066
E116
B107
E164
C146
D088
E086
A103
D056
A117
E135
C160
B100
B117
B116
D130
B122
B143
C152
D145
E148
B136
B056
A144
B144
E141
D116
C116
B123
C130
D157
E 070
E 086
C145
A112
A116
D137
D135
A044
B048
A101
A104
D129
B154
E139
E136
A107
D075
D129
B154
E056
D100
D170
E152
D131
C152
B162
D088
E080
Exposant
Palo Alto Networks
Pine Digital Security
PointSharp
Prianto B.V.
Pronovus
Qi ict
Qualys
Rohde & Schwarz
SafeNet Technologies
Sectra Communications
SecurIF
Security Academy
SMT Simple Management Technologies
Sophos
Splunk Services
SRC Secure Solutions
Swivel Secure Ltd.
TechAccess
Trend Micro
Truphone
TSTC
UBM
Van Randwijk Paperflow Solutions
Varonis
Veeam Software
Voltage Security
Watchguard Technologies
Westcon Security
Wyless
Stand
D115
E076
E154
C125
B139
A102
D134
A118
A136
C144
A129
A125
D076
D087
D076
A133
C152
A132
C088
C136
D153
A135
D165
D138
B103
D139
C123
E104
E156
Exposant
ACES Direct
Arcserve
Arista Networks
AXEZ
Bull
Catalogic Software
Circom
Cisco Systems
CommVault
Data Center Arnhem
Data Management Professionals
Dell
Dimension Data
Dovilo
EAN Consulting
EMC
E-Storage
Evault, A Seagate Company
Fusion-io
Hitachi Data Systems
HP
Huawei
I3 groep
IBM
Imtech ICT
Inprove
Interconnect
IS Group
Kingston Technology
LaCie
NetApp
Netgear
Nexenta
Nexsan Technologies Ltd.
Nimble Storage
N-TEC
Nutanix
Oracle
PernixData
PQR
Pure Storage
Puur Data
QNAP Systems
Qsan Technology
Raidon Nederland
Scholten Awater
Seagate
SimpliVity
SJ-Solutions
SLTN
Super Micro Computer
Synology
Tectrade
Telindus
Tintri
Virtual Instruments
Zerto
Zettastor
ZyXEL Communications
IT MANAGEMENT
SOLUTIONS
Stand
A082
A060
D088
B030
B087
A040
A095
B100
C028
A071
B063
B056
A144
A049
A045
B076
B038
B088
B020
C076
B033
A044
B073
B048
B093
A068
A092
B079
A041
A067
C046
A080
B057
A079
D033
A045
D088
A032
A088
D039
C036
A036
A072
A045
A076
A056
A067
A033
B039
C029
A075
A061
B048
A024
A096
A121
A097
A090
A019
Exposant
Arcade ICT
Autotask
Azlan Nederland
Axios Systems
Barracuda Networks
Citrix Systems
De ISM-methode
Dupaco Distribution
Forward IT
Frontrange Solutions
IGEL Technology
InfraVision
Matrix42
Mexon Technology
Microsoft
Monitor 24-7 Inc.
Mproof
Novell
OGD ict-diensten
OMNINET Technologies
SMT Simple Management Technologies
Splunk Services
The Backbone
TOPdesk
Stand
D040
E046
THEATER 2: Enterprise Mobility
B006
D056
THEATER 2: Enterprise Mobility
C004
B012
D005
D027
E050
E012
E048
D034
D048 & D050
E032
D028
B012
E041
E028
D076
D076
E007
C012
DEELNEMERSLIJST
MELD U NU AAN VIA INFOSECURITY.NL, STORAGE-EXPO.NL OF THETOOLINGEVENT.NL
CloudWorks - nr. 10 / 2014
CloudWorks - nr. 10 / 2014
31
Storage Expo
Cloud: Grenzen vervagen
Uit welke principes bestaat de cloud eigenlijk? En welke voordelen biedt
de hybride cloud? Cloud grenzen vervagen en wij stelden hier een aantal
vragen over aan Marc van Eijk, Consultant bij Inovativ en onafhankelijk
spreker tijdens Storage Expo 2014.
Waarom kiezen bedrijven steeds meer voor de cloud in plaats
van het traditionele datacenter?
Het traditionele datacenter en de publieke cloud kunnen ook
wel met een snack automatiek worden vergeleken. Je hebt er
twee opties: of je haalt je snack bij de balie of je haalt deze uit de
muur. Bij de balie moet je in de rij staan en duurt alles wat lan-
32
CloudWorks - nr. 10 / 2014
ger, maar je hebt volledig invloed op alle onderdelen. Zo kun je
bijvoorbeeld aangeven dat je het patatje speciaal zonder uien wilt.
Terwijl je gemakkelijk en snel je snack uit de muur kan halen.
Het patatje speciaal heeft dan misschien wel uien. Maar als u dat
net zo lekker vindt dan bent u met de automatiek het snelste aan
het eten.
De balie is vergelijkbaar met het traditionele datacenter en de
snack-muur komt in dit verhaal overeen met de publieke cloud.
Door de cloud kunnen er snel diensten worden afgenomen en
meteen worden gebruikt zonder complexe afhankelijkheden van de
interne infrastructuur. Wanneer je over de cloud spreekt moet je
in gedachten houden dat het hierbij niet enkel gaat over virtualisatie. Dat is er wel een kenmerk van, maar de cloud bestaat uit de
volgende principes:
• Schaalbaarheid – de capaciteit kan gemakkelijk en snel worden
opgeschaald wanneer dit nodig is.
• Zelfservice – De cloud biedt ook zelfservice, waarbij er door
bedrijven zelf gekozen kan worden welke diensten zij willen en
deze diensten kunnen bovendien aan hun pakket worden toegevoegd.
• Automatisering – De cloud maakt het mogelijk om sneller te
werken en andere taken uit te voeren.
hiertussen vervagen steeds meer. Voor het hogere management is
het uiteraard van belang waar data staat opgeslagen. Voor sommige
bedrijven gelden wettelijke eisen met betrekking tot dataopslag. De
publieke cloud voldoet in de meeste gevallen aan deze regelgeving.
Maar voor de eindgebruiker is het eigenlijk irrelevant waar de data
staat, zolang het maar te bereiken is.
De verschillen tussen de publieke cloud en de private cloud zullen
steeds verder afnemen. De clouds groeien als het ware naar elkaar
toe. Met de samensmelting van de private en publieke cloud, koppel je de kracht van beide types.
Tijdens Storage Expo 2014 op 29 oktober zal Marc van Eijk een
seminar verzorgen over de cloud in uw datacenter. Tijdens dit
seminar zal hij u kunnen vertellen hoe u public cloud technieken
kunt integreren met de on-premise wereld.
Er wordt vaak gezegd dat de hybride cloud het beste van
twee werelden is, kunt u dit toelichten?
Tegenwoordig vindt er steeds meer een versmelting plaats
van publieke en private cloud: de hybride cloud. De grenzen
CloudWorks - nr. 10 / 2014
33
Onderzoek
Behoefte aan meer functionaliteit en meer flexibiliteit
‘Collaboration’ kan nog
een flinke slag maken
Veel organisaties maken gebruik van een min of meer geïntegreerde ICT-oplossing voor samenwerking. Deze omgevingen zijn
de afgelopen 10 jaar stap voor stap opgebouwd om te functioneren
in een zakelijke wereld die communiceerde met een eenvoudige telefoon en pc’s. Een reeks puntoplossingen die stuk voor
stuk prima functioneren, maar niet of slechts met moeite kunnen
samenwerken met andere systemen. Bovendien zijn deze oude
systemen gaandeweg aangeschaft voor verschillende doeleinden:
een los systeem voor videoconferenties met andere vestigingen,
een losse telefooncentrale, enzovoort. Al deze systemen werken
vaak nog met eigen protocollen die de onderlinge communicatie
bemoeilijken. De laatste tijd zien we ook nog dat afzonderlijke
afdelingen een eigen samenwerkingsoplossing in huis halen, buiten
de IT-afdeling om. Ook dat bemoeilijkt de integratie.
Redenen om te investeren
Bedrijven weten dat een goede samenwerking met klanten een betere
afstemming van producten op de markt tot gevolg heeft, waardoor
weer nieuwe commerciële kansen worden gecreëerd. Zij realiseren
zich maar al te goed dat tevreden klanten tot meer omzet leiden. Door
ook met de keten nauwer samen te werken, kan deze productinnovatie bovendien sneller naar de klant worden gebracht. Het onderzoek
wijst ook uit dat een meerderheid van de organisaties aangeeft dat een
betere samenwerking tussen de eigen werknemers nodig is. Het zijn
allemaal belangrijke redenen om te investeren in collaboration.
door Maurice Veth en Michel van Heiningen
Samenwerking met klanten en binnen de keten is cruciaal om groei te
kunnen realiseren. Daar blijken Nederlandse bedrijven zich zeer bewust
van te zijn. Maar de systemen die zij daarvoor gebruiken, de ‘collaboration’-omgevingen, schieten in veel gevallen tekort: de meeste worden
als ‘net goed genoeg’ beschouwd. De functionaliteit
laat te wensen over en voor
veel omgevingen moet een
flinke slag gemaakt worden,
willen ze effectief samenwerken ondersteunen in
een ‘mobile-first’ wereld.
Dit zijn enkele uitkomsten
van een onderzoek van Pb7
Research dat is uitgevoerd
in opdracht van Cisco
Nederland.
‘Net goed genoeg’
De uitdaging is dat niet alleen binnen de organisaties zelf moet
worden samengewerkt, maar ook extern met klanten, partners en
toeleveranciers. Dat vergt een intensievere communicatie die ook
van uitstekende kwaliteit (beeld, geluid) moet zijn om alle belangrijke nuances te kunnen overbrengen. De verzamelde puntoplossingen
blijken maar ternauwernood aan die eis te kunnen voldoen. Bijna
twee derde van de respondenten kwalificeert de eigen collaborationomgeving meestal als ‘net goed genoeg’ (61%). Iets meer dan de
helft (52%) zegt over onvoldoende collaboration-functionaliteit te
beschikken om met klanten te communiceren en samen te werken,
en 46% mist functionaliteit om dat met partners te doen.
Niet alleen wordt de behoefte aan samenwerking uitgebreid tot
(ver) buiten de eigen organisatie, ook de manier van communiceren verandert. Dit komt door de opkomst van social media en
doordat de communicatie-devices veranderen. Applicaties worden
tegenwoordig steeds vaker ontwikkeld vanuit het perspectief dat
mobiel gebruik in eerste instantie voorop dient te staan. De meeste
respondenten (70%) geven aan dat hun collaboration-omgeving
nog niet klaar is voor deze ‘mobile-first’ wereld en dat hun omgeving daar beter op moet worden afgestemd.
Michel van Heiningen (l) en
Maurice Veth
34
Concreet zeggen Nederlandse organisaties in grote meerderheid
veel prioriteit te geven aan het aantrekken en binden van klanten:
zij verwachten vooral een hogere klanttevredenheid (80%) en een
betere afstemming van product of dienst op de behoeften van de
klant (63%). Ook het samenwerken in de keten staat bij maar liefst
91% van de respondenten hoog op de agenda. Zij verwachten
veel van productinnovatie (50%) en het verkorten van de timeto-market (49%). Toch geeft nog 9% van de respondenten aan dat
collaboration weinig prioriteit heeft binnen de organisatie.
CloudWorks - nr. 10 / 2014
Verschuiving naar de business
Een ander aspect dat er voor heeft gezorgd dat de collaborationfunctionaliteit achterblijft bij de wensen, is dat in het verleden
de aanschafbeslissingen werden genomen door CIO of de ITafdeling en dat daarbij zo laag mogelijke totale eigendomskosten
(TCO) voorop stonden. Maar naar kwantificeerbare resultaten
– wat levert een collaboration-oplossing de organisatie concreet
op – werd minder gekeken. De discussie over de waarde van
collaboration wordt nu steeds vaker gevoerd: als de ketensamenwerking op een hoger niveau kan worden gebracht, wat brengt
dat dan op? Bijvoorbeeld in termen van meer innovatie of een
kortere time-to-market. We zien dat ook in de praktijk gebeuren,
zeker bij bedrijven waar business en IT dichter bij elkaar liggen.
Zo is er een winkelbedrijf die de internationale toeleveringsketen
heeft kunnen stroomlijnen, een hypotheek-adviseur die klanten
via een webcam persoonlijk te woord staat en een reisorganisatie
die in staat is om via collaboration-apps en video de ‘klant op de
bank’ te bereiken.
Kortom de investeringsbeslissing verschuift van de IT naar de business. Het is dan ook de business die wil innoveren, het belang van
samenwerken kent en die daar het benodigde budget voor wil vrijmaken. De focus op de zakelijke waarde betekent dat ook duidelijk
wordt aan welke eisen een collaboration-oplossing moet voldoen
en welke doelarchitectuur daar het beste bij past.
{
De discussie over de
waarde van collaboration
wordt nu steeds vaker
gevoerd
Naar de cloud
Naast eisen op functioneel vlak gaat het ook om andere zaken,
zoals veiligheid en eenvoud van beheer. Het knelpunt is namelijk
niet alleen dat veel bedrijven aangeven dat hun ICT-systemen
niet voldoende functionaliteit bieden. Het onderzoek wijst uit dat
de huidige collaboration-omgevingen in veel gevallen beheermatig complex en weinig flexibel zijn. Ze leggen daardoor ook een
behoorlijk beslag op het IT-budget. Veruit de meeste respondenten
zien daarom voordelen in een gehoste collaboration-omgeving.
Het onderzoek wijst uit dat inmiddels 1 op de 6 respondenten
beschikt over een volledige collaboration-omgeving uit de cloud.
Zij kunnen al beschikken over de voordelen die respondenten
verwachten van collaboration uit de cloud, zoals een lagere total
cost of ownership (48%), een betere gebruikerservaring (42%) en
mogelijkheden om snel op- en af te kunnen schalen (41%), gevolgd
door toegang tot meer/nieuwe functionaliteit (34%) en administratieve eenvoud (30%).
CloudWorks - nr. 10 / 2014
35
Onderzoek
Ook zorgt een stap naar de cloud voor een duidelijker beeld van de
uiteindelijk doelarchitectuur van de gehele collaboration-oplossing.
Voor organisaties is het dan ideaal om naar eigen keuze in één keer
over te gaan naar een nieuwe oplossing, of om dat gefaseerd te doen.
Ook kunnen organisaties om wat voor reden dan ook besluiten om
bepaalde delen van de oplossing in huis te houden, terwijl andere
onderdelen naar de cloud gaan. De leverancier moet dan wel in staat
zijn om alle mogelijke combinaties aan te bieden. Het vereist ook dat
de leverancier - en zijn partners - zeer goed weten wat collaboration
inhoudt, welke functionaliteit nodig is voor de standaard workload
en wat specifiek nodig is voor de organisatie in kwestie.
Zorgen
Zoals bij elke cloud-oplossing zijn vooral privacy en veiligheid
grote barrières. Voor 57% zijn zorgen over beveiliging de belangrijkste reden om een gehoste collaboration suite te vermijden en
voor 49% zijn dat zorgen rond privacy. We zien in de praktijk dat
veel bedrijven nog worstelen met security en geen security-plan
hebben voor bijvoorbeeld unified communications. Dat betekent
dat er nog missiewerk nodig is, want security is naadloos in Cisco’s
collaboration-aanbod opgenomen. En partners van Cisco die collaboration uit de cloud aanbieden, hebben zich ook gecertificeerd
voor security.
Opvallend is verder dat 40% de kosten noemt als belangrijkste
overweging om niet te investeren in gehoste collaboration, terwijl
48% een lagere TCO (total cost of ownership) noemt als reden om
juist wel hierin te investeren. Een hosted collaboration-omgeving
verlost een organisatie immers van allerlei integratie-inspanningen.
Belangrijker misschien nog is dat er te allen tijde capaciteit kan
worden bij- of afgeschakeld, al naar gelang de behoefte.
Zoals ook bij veel andere IT-ontwikkelingen, wordt het ook
ingewikkelder om de juiste kennis in huis te halen en te houden.
Zo wordt 4G steeds belangrijker, maar het is een hele uitdaging
voor bedrijven om uit te zoeken hoe 4G het best benut kan worden
en hoe dit veilig gebruikt kan worden als communicatiekanaal.
In een hosted collaboration-omgeving mag je ervan uitgaan dat
de leverancier dit soort zaken allemaal oplost.
Ontwikkelingen
Als het gaat om ontwikkelingen op het gebied van collaboration,
denken we dat de laagdrempeligheid van de oplossingen verder
omlaag gaat. Het zal voor gebruikers steeds eenvoudiger worden
met deze oplossingen om te gaan en op termijn zullen allerlei
plug-ins om aan conversaties deel te nemen niet meer nodig zijn.
Ook de standaardisatie zal zich over de hele linie verder doorzetten. Daardoor hoeven gebruikers zich geen zorgen meer te maken
of iets nog wel goed overkomt, wat vooral voor externe communicatie van belang is. Verdergaande simplificatie zal er toe leiden
dat bijvoorbeeld video mogelijk is van ‘browser tot boardroom’,
waarmee video binnen het bereik komt van werkelijk iedere
werknemer.
Contact center in de cloud
Een belangrijk, maar onderbelicht aspect van collaboration is het
klantcontact. Voor communicatie met de klant is het essentieel om
zoveel mogelijk verschillende communicatiekanalen - online en
36
CloudWorks - nr. 10 / 2014
{
De laagdrempeligheid van
collaboration oplossingen
zal verder omlaag gaan
offline - te ondersteunen. ‘Customer collaboration’ uit de cloud
brengt dan grote voordelen met zich mee. Het is bijvoorbeeld geen
enkel probleem om met seizoenspieken mee te groeien of om op
basis van ‘pay per use’ van de oplossing gebruik te maken. Het is
vanuit de cloud ook veel eenvoudiger om contact te onderhouden
met de klant van de klant: in de winkel, onderweg en thuis. Ook de
integratie van social media streams levert geen problemen meer op.
WE’VE GOT OUR HEADS
AROUND THE CLOUD
A FUTURE-PROOF HOME
FOR YOUR IT SYSTEMS
CONNECT,
TRANSACT
AND GROW
Join your community
Neem de gebruiker mee!
‘Collaboration’ is voor veel organisaties toch een nieuwe wereld.
Zeker in contact centers is er toch vaak sprake van een cultuurverandering. Het gaat om een andere manier van werken, denk maar
aan klantcontact via video. Naast alle IT-technische zaken is het
daarom van groot belang om de gebruikers aan de hand te nemen.
Zorg voor trainingen, betrek de gebruikers bij de ontwikkeling van
de collaboration-oplossing en ontwikkel een programma om de
gebruikers te begeleiden als zij met het systeem gaan werken. Als
organisaties hier goed aandacht aan besteden is er zeer veel winst te
behalen!
Maurice Veth is Collaboration Lead Cisco Nederland, Michel van
Heiningen is Hosted Collaboration Solutions Lead Cisco Nederland
Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Pb7
Research, dat zich gespecialiseerd heeft in ICT-thema’s zoals
professional IT services, sourcing, cloud en SaaS en datacenters. Het onderzoek is uitgevoerd in de zomer van 2014, door
middel van een online enquête onder 100 IT-beslissers van
Nederlandse organisaties met 100 of meer medewerkers.
Meer info:
interxion.com
Geïntegreerde oplossingen
waarvoor zij werken behoefte heeft aan een andere vorm van
IT-ondersteuning dan de eigen IT-afdeling levert. Die ‘misalignment’ tussen business en IT bestaat al geruime tijd en heeft
vooral historische redenen. De bestaande ‘technology stacks’ van
infrastructuur tot en met apps en data zijn te star. Die zijn destijds
ontwikkeld voor het ondersteunen van business-processen die
zich veel minder snel ontwikkelden dan we tegenwoordig zien.
Onder druk van nieuwe concurrentie en nieuwe innovatieve
technologieën heeft de business echter flink gas gegeven en dat
tempo kan de IT-afdeling niet bijhouden. Zij werken vaak nog
met klassieke client/server-omgevingen. Dat betekent dat zij
problemen hebben om snel nieuwe applicaties en systemen in
gebruik te nemen. Maar het betekent ook dat de besteding van de
IT-budgetten vooral gericht is op het in stand houden en soepel
laten functioneren van de bestaande IT-omgeving. Hierdoor is
veel te weinig geld beschikbaar voor IT-innovatie. En juist die
innovatieve IT is nodig om het tempo van de business bij te kunnen houden.”
Klassieke aanpak
Herbert Smals over de 13e generatie PowerEdge servers:
‘Nieuwe systemen vereenvoudigen
IT-management’
Voor Herbert Smals, Brand Manager Enterprise
Solutions bij Dell, is de lancering van de 13e generatie Dell PowerEdge-servers meer dan simpelweg
de komst van een nieuwe generatie hardware. “De
13e generatie PowerEdge servers is ontwikkeld met
het oog op beheergemak en eenvoudige integratie.
Zij biedt vooral verbeteringen voor het systeembeheer en gaat organisaties helpen nieuwe typen
applicaties en workloads in te zetten en te optimaliseren. De nieuwe modellen zijn geschikt voor een
uitgebreid spectrum van grootzakelijke, internet- en
hyper-scale-applicaties. Zij combineren state-of-theart technologie voor opslag, computing en systeemgeheugen met geavanceerde mogelijkheden
voor systeembeheer.”
38
CloudWorks - nr. 10 / 2014
Dell is de afgelopen jaren flink in beweging. Het concern heeft een
hele reeks van overnames gedaan die passen binnen een strategie
om het bedrijf om te vormen van een redelijk traditionele leverancier van pc- en server-hardware in een aanbieder van IT-services
voor grotere bedrijven en overheidsorganisaties. Enkele voorbeelden van overgenomen partijen zijn Force10, Ocarina, SonicWall,
Quest Software en AppAssure. Daarnaast is het concern door
oprichter Michael Dell van de beurs gehaald, zodat zonder de druk
van Wall Street gewerkt kan worden aan het integreren van alle
overgenomen technologie en het verder ontwikkelen van oplossingen voor corporate IT-afdelingen.
Uitdagingen
Veel CIO’s en IT-managers staan voor grote uitdagingen, meent
Smals. “Een van hun belangrijkste problemen is dat de business
Waar zit nu eigenlijk dat probleem van een (te) klassieke aanpak?
Smals: “Wij zien dat veel IT-afdelingen hun infrastructuur hebben
opgebouwd uit een groot aantal los van elkaar staande systemen en
softwareprogramma’s. Die kennen allemaal hun eigen beheertools
die op zich prima in staat zijn individuele IT-componenten te
beheren, maar die nauwelijks met elkaar te integreren zijn. Terwijl
ook het uitwisselen van beheerdata vaak onmogelijk is. Hierdoor is
een wirwar aan losse beheertaken ontstaan, die veel tijd en energie
kosten, maar die niet echt een bijdrage leveren aan een managementaanpak waarbij we vanuit business-processen naar het beheren
van de IT-omgeving kunnen kijken. Hierdoor is het in gebruik
nemen van een nieuw systeem of een nieuwe applicatie nodeloos
ingewikkeld. Soms proberen IT-afdelingen dit op te lossen door
een nieuwe beheerlaag over alle systemen en applicaties heen te
leggen, maar daarmee introduceren zij vaak vooral nieuwe onderlinge afhankelijkheden en nog meer complexiteit.”
‘Pre-integrated’
Dell zoekt de oplossing in zogeheten ‘pre-integrated’ systemen
waarin zowel server-, storage- als netwerkhardware is opgenomen
en via speciale software voor visualisatie en automation volledig
met elkaar is geïntegreerd. Hierdoor ontstaat een hoeveelheid ITcapaciteit - zeg maar een ‘resource pool’ - die vervolgens via het
ingebouwde management-tool kan worden ingedeeld in combinaties van server-, storage- en netwerkcapaciteit die past bij de eisen
die de applicatie stelt die hierop vervolgens wordt geïnstalleerd.
Veranderen die eisen in de loop van de tijd of onder bepaalde
omstandigheden, dan past de beheersoftware de systeemomgeving
hier automatisch op aan. Het beheer van de IT-omgeving wordt
hiermee grotendeels geautomatiseerd. Anders gezegd, er vallen allerlei handmatige of los van elkaar te verrichten beheertaken weg,
waardoor niet alleen menskracht maar ook budget vrij komt voor
andere taken. Hiermee kan een IT-manager met de introductie
binnen zijn IT-omgeving van dit soort pre-integrated en gevirtualiseerde systeemomgevingen dus een soort dubbelslag slaan: hij
automatiseert een groot aantal voorheen handmatige beheertaken,
maar hij zorgt er bovendien voor dat nieuwe applicaties veel sneller
en makkelijker in gebruik genomen kunnen worden.
Vooravond
De adoptie van pre-integrated systemen valt tot nu toe nog wat
tegen. Smals: “Dell heeft veel onderzoek gedaan naar dit soort
oplossingen. Daarbij valt op dat het concept van pre-integrated en
zwaar gevirtualiseerde IT-systemen sterk in de belangstelling staat.
Het is echter een relatief nieuw concept. Wij zien daarentegen
steeds meer CIO’s en IT-managers die dit soort systemen in hun
strategie en hun investeringsplannen opnemen. Ik denk eerlijk
gezegd dat we aan de vooravond van een doorbraak van preintegrated systemen staan.”
Oplossen
Dat is in zijn ogen ook goed te verklaren aangezien dit soort systemen IT-managers helpt een aantal belangrijke problemen op te
lossen (zie figuur 1). “Zij denken met de introductie van dit soort
systemen een aantal serieuze problemen te kunnen oplossen. Met
name als het gaat om de beheerinspanningen die zij moeten leveren, de snelheid waarmee nieuwe applicaties in gebruik genomen
kunnen worden en de kosten ofwel de TCO die hier tegenover
staat.”
Reeks
In combinatie met Dells end-to-end infrastructuuroplossingen,
software en diensten zorgen de nieuwe PowerEdge-servers voor
hogere niveaus van operationele efficiëntie en flexibiliteit.
Bedrijven maken gebruik van steeds meer data-intensieve toepassingen zoals real-time analytics en transactieverwerking.
Datatoegang met minimale latency wordt daarmee steeds belangrijker. Uit onderzoek van Dell blijkt dat 70 procent van alle
ICT-managers negatieve gevolgen hebben ondervonden van
prestatieproblemen bij het gebruik van applicaties die snelle
toegang tot data nodig hebben. De nieuwe PowerEdge-servers
van Dell maken daarom onder meer gebruik van de allerlaatste
storage-technologieën, zodat organisaties hun data dichterbij de
processor kunnen brengen om applicaties te versnellen. Vooral
spelen de verbeterde mogelijkheden voor systeembeheer van
de nieuwe PowerEdge servers in op de behoeften aan systeemintegratie. Ze bieden hogere niveaus van automatisering en
stellen beheerders in staat om problemen in het datacenter te
monitoren en te herstellen vanaf elk mobiel toestel en vanuit
elke locatie. “Bij al onze nieuwe ontwikkelingen hebben wij het
doel om de systeemintegratie zo eenvoudig mogelijk te maken”,
aldus Smals.
Figuur 1. Met pre-integrated en nadrukkelijk gevirtualiseerde systeemomgevingen verwachten CIO’s en IT-managers een aantal serieuze
problemen te kunnen oplossen.
CloudWorks - nr. 10 / 2014
39
Markt
Geen eenvoudige opgave
SLA’s
in een cloudomgeving realiseren
door Ramon van Heijenoort
Voor een serviceniveau-overeenkomst (SLA) is het
altijd belangrijk om eerst de bestaande waardes te
benchmarken voordat de nieuwe oplossing wordt
ingezet, zodat er realistische doelen kunnen worden
gesteld en er op een betekenisvolle en meetbare manier kan worden gecontroleerd. In het verleden hebben IT-managers dit vaak gedaan op basis van hun
ervaring en prognoses omtrent de opslagcapaciteit
die het bedrijf nodig zal hebben. Deze professionals
vinden echter dat dergelijke voorspellingen en controle in de cloudomgeving steeds moeilijker effectief
zijn te behalen.
In werkelijkheid kan cloudoptimalisatie alleen worden bereikt
door middel van volledige afstemming binnen de IT-infrastructuur.
Voor organisaties met ingewikkelde infrastructuren die organisch
zijn gegroeid, voegt dit een extra complexiteitsniveau toe en een
lastige uitdaging om te overwinnen. Om deze reden heeft Virtual
Instruments zijn topproduct, VirtualWisdom, aan de zakelijke
markt geïntroduceerd.
Veel essentiële toepassingen zijn I/O-gevoelig en worden ondersteund door Fibre Channel SAN’s. Hulpmiddelen voor servermonitoring kunnen niet snel genoeg problemen oplossen voor deze
toepassingen in privéclouds. Voor optimale prestaties, verbruik,
beschikbaarheid en real-time monitoring van I/O-verkeer voor de
infrastructuur van privéclouds zijn onder andere virtuele servers,
fysieke servers, netwerkswitches, opslagarrays en de verbindingen
daartussen vereist.
Door VirtualWisdom4 te gebruiken, elimineert u het risico van
het implementeren van essentiële toepassingen in een privécloud,
aangezien de oplossing uitgebreide monitoring, metingen en
analysestatistieken geeft voor een volledig overzicht van wat er
40
CloudWorks - nr. 10 / 2014
gebeurt binnen de gehele opslaginfrastructuur. VirtualWisdom4 is
de enige oplossing die niet-indringend de prestaties kan monitoren van gevirtualiseerde en in de cloud gebaseerde toepassingen
door real-time SAN I/O-verkeersgegevens te analyseren. SLA’s
kunnen dus voor het eerst worden gemonitord en aangehouden
op basis van echte activiteit. Verder kan een volledig prestatiebeheerprogramma worden geïmplementeerd door de analyse van dit
geavanceerde platform te gebruiken, om te verzekeren dat de server en netwerken zijn geoptimaliseerd en dat problemen vroegtijdig kunnen worden geïdentificeerd om het risico op uitvaltijd te
minimaliseren.
Om optimalisatie te bereiken moet de fysieke infrastructuur of
opslaghardware afgestemd worden op de virtuele omgeving. Eén
klant had 2PB opslaghardware voor elk virtueel apparaat, wat
duidelijk te hoog was en geen optimaal gebruik van opslag. Met
VirtualWisdom kon het zijn opslag op zijn virtuele omgeving
afstemmen zodat alle activa werden geoptimaliseerd en er snel
kostenvoordelen werden gerealiseerd door het niet kopen van onnodige hardware.
Wereldwijd realiseren geïnformeerde bedrijven zich dat het van
groot belang is om een van de meest veeleisende aspecten voor
IT-managers ooit te adresseren: het beheren van data tijdens het
migreren naar een gevirtualiseerde of privécloudomgeving. Ze
beginnen zich te realiseren dat, wanneer voorzien van real-time inzicht in de gezondheid, het functioneren en de beschikbaarheid van
een datacenter door middel van deep monitoring, de gebruikelijke
complexiteit van migratie en consolidatie zich begint te transformeren tot logische, meetbare, haalbare uitkomsten en uiteindelijk
topprestaties.
Ramon van Heijenoort is regionaal verkoopmanager Benelux bij Virtual
Instruments
IT ROOM
INFRA
Het meest complete event van computerruimtes en datacenters
Donderdag 6 november 2014
Congrescentrum 1931
Brabanthallen Den Bosch
Registreer u met
onderstaande code
voor een bezoek
aan het event op
www.itroominfra.nl
Registratiecode: ITR3650
Bekijk de deelnamevoorwaarden
op de website
EN
T
G
A
OR
N
P
A
M
NS
A
&
TR
N
E
E
I
EID
G
W
H
R
U
IG
NE
BO
L
I
E
VE
-&
&
A
T
IES
DA
T
LA
TE
L
M
A
AR
ST
W
IN
K
E&
D
AL
T
U
ER
KO
T
EN
C
TA
DA
Praktijk
Volledige migratie naar de cloud
Hotelschool The Hague kiest
voor SURFnet7 en NetherLight
kwam als winnaar uit de bus. Deze leverancier maakt gebruik van
het Telecity2 datacenter in Amsterdam, waar ook NetherLight, de
open lichtpaden exchange van SURFnet aanwezig is. Een belangrijk voordeel zo bleek. Bal: “We zouden een rechtstreekse glasvezelverbinding kunnen leggen tussen onze hoofdlocatie in Den Haag
en Telecity2, maar dan heb je een single point of failure. SURFnet
kwam met het idee om een lichtpad op te zetten via NetherLight
naar de cloudaanbieder. Dat is een fluitje van een cent als je al een
Multi Service Port (MSP) hebt op SURFnet7. Die MSP zouden
wij pas later in dat jaar krijgen, maar SURFnet heeft de planning
veranderd en ons zo snel mogelijk aangesloten.”
Met SURFnet 7 en NetherLight ontstaat een stabiele driehoek
De lichtpaden in combinatie met NetherLight bieden een aantal
voordelen ten opzichte van een punt-tot-punt glasvezelverbinding,
weet Bal. “In de eerste plaats ontstaat er dan een driehoek tussen
onze locatie in Den Haag, onze vestiging in Amsterdam en het
datacenter in Amsterdam Telecity 2. Valt de verbinding ergens
uit, dan zal het verkeer langs de andere kant van de ring worden
gerouteerd.”
Daarnaast kunnen alle hogescholen en universiteiten met aansluiting op SURFnet7 gebruikmaken van lichtpaden, waardoor
we veel eenvoudiger onderling kunnen communiceren over een
veilige verbinding. SURFnet heeft bovendien bewezen dat hun
verbindingen stabiel zijn, we hebben in het verleden nooit last
gehad van storingen. En tot slot is deze oplossing relatief voordelig.
Die lage prijs komt doordat onderwijsinstellingen die zijn aangesloten op SURFnet7 via de meegeleverde Multi Service Poort
tot 1 Gbit/s geheel gratis een verbinding kunnen maken naar een
datacenter via NetherLight. Bal: “De huidige leverancier van Hotelschool The Hague moest nog wel een aansluiting op het lichtpadenknooppunt realiseren, maar dat ging vrij eenvoudig omdat ze
al in Telecity2 zitten. Dat datacenter is al verbonden met NetherLight.” Bovendien was voor de huidige leverancier een aansluiting
op NetherLight veel sneller te realiseren dan het aanleggen van een
nieuwe glasvezelverbinding.
door Mirjam Hulsebos
Hotelschool The Hague brengt alle ICT onder in de
cloud. Docenten, studenten en medewerkers werken steeds meer vanuit de cloud met hun onderwijs
-specifieke applicaties zoals Office365 en Lync. Onder
meer een breedbandige en veilige verbinding naar
het datacenter is dan cruciaal. Hotelschool The Hague
koos ervoor een lichtpad op te zetten naar de op
NetherLight aangesloten externe leverancier.
Hotelschool The Hague heeft vestigingen in Amsterdam en Den
Haag. De hogeschool telt ongeveer 200 medewerkers en 2000
studenten. “We zijn een relatief kleine hogeschool, met vanzelfsprekend dus ook een kleine ICT-afdeling”, zegt projectleider
Martin Bal. Omdat zo’n kleine ICT-afdeling kwetsbaar is en om
meer focus te hebben voor het primaire onderwijsproces, besloot
de school zich om te vormen naar een regieorganisatie en alle ICT
uit te besteden, zowel fysiek als qua beheer.
Public of private cloud
De eerste keus die daarbij gemaakt moest worden was: kiezen we
voor een public of private cloud? Bal: “We hadden al een aantal
SaaS-applicaties in gebruik zoals bijvoorbeeld ons personeelssysteem
van Raet en Studenten Informatie Systeem (Osiris) en dat bevalt
42
CloudWorks - nr. 10 / 2014
Gegarandeerde bandbreedte
goed. In de toekomst zullen steeds meer applicaties op basis van SaaS
beschikbaar komen, welke we dan ook willen gaan gebruiken. We
hebben daarom de keus gemaakt om de generieke applicaties af te
nemen uit de public cloud. De bedrijfskritische en specifieke schoolapplicaties willen we, totdat er een SaaS oplossing voor beschikbaar
is, in een eigen omgeving hosten, dus in een private cloud.”
Lichtpad maakt migratie van ‘as is’-situatie mogelijk
Hotelschool The Hague had een eigen datacenter in Den Haag
dat verouderd was en ook veel energie verbruikte. Omdat deze
omgeving dusdanig instabiel werd dat eigenlijk per direct investeringen nodig waren, hebben we besloten om offertes op te vragen
voor een migratie van de ‘as is’-situatie naar een extern datacenter.
Hotelschool The Hague vroeg meerdere offertes op. Winvision
Er is in eerste instantie een verbinding van 1Gbit/s aangelegd.
Omdat Bal vreest dat die bandbreedte onvoldoende is voor al het
verkeer dat hij verwacht, wordt die verbinding voor beide locaties
binnenkort opgewaardeerd naar 10 Gbit/s “Daar kunnen we de
eerste periode mee vooruit, al durf ik niet veel langer vooruit
te kijken. We zijn voornemens dit jaar nog over te gaan op
Office365, waar ook Lync in zit en daarna in 2015 de ca. 500
vaste werkplekken om te zetten naar VDI. Daarmee loopt het
netwerk natuurlijk snel vol.”
Bal besluit: “SURFnet is een innovatieve partij, hun netwerken
behoren tot de meest geavanceerde ter wereld. Daar profiteren
wij nu van mee. Betrouwbaarheid, veiligheid en gegarandeerde
bandbreedte zijn belangrijk voor ons. Met het lichtpad naar het
datacenter in Amsterdam Telecity 2 via NetherLight hebben wij
ons daarvan verzekerd.”
Martin Bal
{
‘Omdat we alle ICT onderbrengen in de cloud
hebben we een snelle,
betrouwbare en veilige
verbinding nodig’
NetherLight exchange in het kort
•N
etherLight is de lichtpaden exchange van SURFnet die
het eenvoudig verbinden van lichtpaden van verschillende
partijen, ook buiten de onderwijs en onderzoek doelgroep,
mogelijk maakt.
•N
etherLight is een knooppunt voor lichtpaden, zoals Schiphol
dat is voor het luchtverkeer of de Rotterdamse haven voor de
zeevaart
• I edereen kan aansluiten op NetherLight. Het is een open lichtpaden exchange.
•U
niversiteiten, hogescholen en andere onderwijsinstellingen
hebben via hun Multi Service Poort op SURFnet7 de mogelijkheid lichtpaden op te zetten naar partijen aangesloten op
NetherLight. De aansluitkosten voor commerciële partijen zijn
beperkt.
•G
egarandeerde bandbreedte, lage latency en hoge veiligheid
zijn de belangrijkste voordelen van lichtpaden.
• L ichtpaden kunnen worden gebruikt voor allerlei soorten
toepassingen: cloud computing, het op afstand delen van apparatuur en instrumenten, het uitwisselen van grote datasets.
Wat levert het op?
•H
otelschool The Hague is verzekerd van een betrouwbare,
snelle en veilige verbinding, waardoor het mogelijk is alle ICT
onder te brengen in de cloud.
•D
oor de gegarandeerde bandbreedte hoeft Hotelschool The
Hague niet bang te zijn voor vertraging op het netwerk.
•D
oordat de benodigde Multi Service Poort is geïntegreerd in
SURFnet7 hoeft Hotelschool The Hague geen extra kosten te
maken voor een lichtpad.
•V
ia de met SURFnet7 meegeleverde Multi Service Poort kan
Hotelschool The Hague met iedere partij die is aangesloten op
NetherLight een lichtpad opzetten.
Mirjam Hulsebos is freelance journalist
CloudWorks - nr. 10 / 2014
43
Markt
door Jos Raaphorst
Introductie J-Cloud door Jitscale
Wat hebben futuroloog Tony Bosma, oud-minister
Willem Vermeend en Prins Bernard jr. van OranjeNassau met elkaar gemeen? Ze hebben alle drie raakvlakken met het Nieuwegeinse Jitscale. Vermeend en
prins Bernard jr. zijn commissaris bij Jitscale en Tony
Bosma werd deze zomer ingezet als spreker bij de
lancering van J-Cloud. De Jitscale-directie is ook al
compleet Nederlands. Het team bestaat uit CEO Eelco
van Beek, COO Marijke Kasius en CCO Paul van der
Marck. Tel hierbij op dat J-Cloud uitsluitend draait in
Nederlandse datacenters en een volledig Nederlands
Infrastructure as a Service is geboren. Reden genoeg
voor CloudWorks om hierover verder te praten met
Bart van de Garde, Chief Technology and Innovation
van Jitscale.
{
‘Het spannende voor ons
als service provider is, om
onze klanten te begeleiden
in de stroom van nieuwe
ontwikkelingen’
‘Hoe Nederlands wil je het hebben?’
44
CloudWorks - nr. 10 / 2014
“De uitdaging was om een compleet Nederlands Infrastructure
as a Service voor onze Enterprise klanten te realiseren.” Dat is
volgens Van de Garde helemaal gelukt. “J-Cloud is gebaseerd op
Openstack” zo vervolgt het hoofd Technologie en Innovatie. “We
weten ons dus gesteund door gerenommeerde partijen zoals de
grondleggers van Openstack: Rackspace en de NASA waarbij later
bedrijven zoals HP, IBM, Cisco, Dell en EMC maar ook Oracle en
Intel zich hebben aangesloten.” Van de Garde benadrukt hierbij dat
security bij de opslag van de bedrijfskritische gegevens voorop staat.
“Performance en beschikbaarheid kunnen we ook garanderen,
dankzij het feit dat J-Cloud draait in een gerenommeerd datacenter
in Amsterdam met AMS-IX aansluiting.” Dit Enterprise IaaS is
gebouwd volgens de Certified Secure principes waardoor er comfortabel infrastructuurdiensten kunnen worden afgenomen en de
Jitscale klanten zelf in staat zijn om platformen te bouwen. Die stap
wordt eenvoudiger omdat de klant altijd een beroep ons kan doen
als het gaat om bouwen en beheren. Dat zit als het ware in onze
genen. We maken hierbij vaak gebruik van de expertise van de security specialisten van Pinewood. Dat geeft onze afnemers ook het
nodige vertrouwen en van daar uit kunnen we verder bouwen.”
kunnen dit met de hulp van Jitscale met een gerust hart doen.
Dit wordt ook nog eens geborgd door onze ISO-certificeringen
ISO27001 en ISO9001 en we zijn momenteel in gesprek met de
Stichting Corporate Governance voor het predicaat ISAE3402.”
“Onze klanten bevinden zich vooral in de financiële sector, de retail
en de logistiek”, zegt Van de Garde. “Dan is het natuurlijk prettig
te weten dat wij met J-Cloud voldoen aan de juridische voorwaarden en compliance die De Nederlandsche Bank stelt.” De angst die
veel grote ondernemingen nu hebben om in de public cloud te gaan
begrijpt Bart van de Garde helemaal. “Er wordt immers gevraagd om
gevoelige data buiten de deur te stallen en dan moet je ervan overtuigd zijn dat die data veilig staat. Ook mag er geen sprake zijn van
downtime maar juist van 100% beschikbaarheid. J-Cloud biedt deze
beschikbaarheid en kan zodoende vele euro’s besparen. De ondernemingen die nu de stap richting de publieke cloud overwegen,
“Het spannende voor ons - zo zegt Van de Garde - als service
provider, is om onze klanten te begeleiden in de storm van nieuwe
ontwikkelingen die op ons afkomen. Denk alleen maar aan het feit
dat veel organisaties stappen hebben gezet om hun webapplicaties
geschikt te maken voor de verschillende devices. Jitscale is dagelijks
bezig met het resultaat van diverse innovaties zoals wearables en
Internet of Things en vooral de uitdagingen die dit oplevert. Zo
blijven we ingericht voor de toekomst die er sneller is dan menigeen voor mogelijk houdt.”
Naast een Nederlands directieteam, een Nederlandse Raad van
Commissarissen en het gebruikmaken van Nederlandse datacenters
krijgen alle klanten van Jitscale ook een Nederlandse accountmanager. Meer Nederlands dan dit kan haast niet. Het maakt de communicatie in ieder geval een stuk eenvoudiger en onderstreept ook
nog eens de veiligheid van een Nederlandse omgeving waar veel
bedrijven naar op zoek zijn. Van de Garde vervolgt: “Om onze
klanten zoveel als mogelijk comfort te kunnen bieden heeft Jitscale
naast J-Cloud ook J-Layer. Hiermee kan vanuit één dashboard het
beheer worden gevoerd over de IT-infrastructuur. Uiteraard vraagt
de markt om een SLA die continu te monitoren is, maar bovenal
dat er real-time inzicht is in de performance van het platform en de
daarop draaiende applicaties. Onze ambitie is er duidelijk op gericht
om J-Cloud uit te breiden met meer geavanceerde diensten zoals
load balancing.”
Jos Raaphorst is uitgever van CloudWorks
CloudWorks - nr. 10 / 2014
45
NEN
Werken in de cloud
Welke afspraken zijn
van belang?
De laatste jaren is het regelmatig onderwerp van
gesprek: werken in de ‘cloud’, software en zelfs
data opslaan in de ‘cloud’. Cloud computing biedt
veel voordelen, maar wat zijn de risico’s? Is het wel
veilig, komen privacy- en bedrijfsgevoelige data
niet in verkeerde handen? En bij overstappen naar
een andere hostingpartij, kan dat dan probleemloos? De media bericht vooral over lekken, onzorgvuldige opslag en data die gehackt wordt. Is dat te
voorkomen?
In september 2012 is NEN begonnen aan het ontwikkelen van
de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5317 - Cloud computing.
De praktijkrichtlijn is een handreiking voor gebruiker, consultant,
auditor en betrokken leveranciers bij het specificeren, aanbieden,
leveren en afnemen van een clouddienst.
NPR 5317 ‘Cloud computing’
NPR 5317 wordt gebaseerd op kennis uit bestaande standaarden
en relevante publicaties uit de sector. Met modellen en voorbeelden van keuzes zal NPR 5317 belanghebbende partijen zoals
opdrachtgevers, eigenaren en gebruikers op weg helpen bij het
opstellen van een plan van aanpak, identificeren van risico’s,
specificeren van eisen, opstellen van SLA’s en contracten. Verder
wordt informatie gegeven over het betrekken en sturen van auditors, consultants en leveranciers en over het inschatten van risico’s
en het bepalen van de geschikte beheersmaatregelen. Door te
verwijzen naar NPR 5317 kunnen offertes, investeringen, kosten
en prestaties van een clouddienst eenduidig met elkaar worden
vergeleken.
Op 9 mei werd de workshop NPR 5317 ‘Cloud computing’
gehouden. Tijdens de workshop werd aan de deelnemers feedback
gevraagd op de aanpak van de normcommissie, of het voldoet aan
de behoefte van de markt en of de inhoud van de NPR volstaat
zoals de commissie die voor ogen heeft. De reacties van de deelnemers waren enthousiast. De leden van de normcommissie hebben
dan ook groen licht gekregen om de Nederlandse praktijkrichtlijn
verder te ontwikkelen.
46
CloudWorks - nr. 10 / 2014
Aanpak van de verdere uitwerking
De NPR wordt vanuit de afnemer, de eigenaar opgezet en heeft
daardoor een praktische indeling. Om te beginnen wordt de
waardevolle feedback van de deelnemers verwerkt in het huidige
werkdocument. Het werkdocument heeft de volgende indeling:
• Onderwerp en toepassingsgebied
• Verwijzingen
• Termen en definities
• Introductie, functionele behoefte, leveringsmodellen
• Business Case en levensfasen
• Ordenen van risico’s en beheersmaatregelen (controls)
• Model voor programma van eisen
• Legal, organisatorische en technische aspecten SLA’s en contracten voor een clouddienst
De eerstvolgende stappen richten zich op het verder uitwerken
voor het ondersteunen van de drie service-modellen (IaaS, PaaS en
SaaS) en vier typen (‘private’, ‘community’, ‘public’ en ‘hybrid’)
clouddienst.
Ton van Bergeijk is werkzaam bij NEN als consultant ICT standaardisatie en is secretaris van de normcommissie ‘Cloud computing’. Hij vertelt over de ontwikkeling van de NPR 5317, het
innovatieve karakter van het werken in de cloud en het polderen
waarin Nederland meester is.
Als Nederland lopen we in de voorste gelederen als het gaat om
ontwikkeling en toepassing van digitale communicatie. Nederlanders
kunnen heel goed samenwerken, snel ontwikkelen en zijn heel
ondernemend. We behoren dan ook op dit nieuwe terrein tot de
top van de wereld. Het ontwikkelen van een NPR begint altijd
met een idee, een gevoel van ‘het is nu onduidelijk en we willen er
iets mee’. De (markt)partijen die dit signaleerden, waren dan ook al
vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling.
Ontzorgen en kostenreductie zijn de twee belangrijkste redenen
om in de cloud te gaan werken. Een externe partij zorgt voor
beheer en onderhoud van software en of data en levert voldoende
capaciteit als het nodig is, het stukje ontzorgen. Kostenreductie
wordt bereikt door het delen met elkaar en dus efficiënter werken.
{
‘Ik verwacht dat Nederland
voor het toepassen van
de normen voor cloudcomputing een belangrijke
rol gaat spelen’
Ton van Bergeijk
Bij het bepalen van de inhoud van een NPR staat voorop dat het
om toepassing gaat. Een NPR is geen norm. Vaak bestaan er al
normen waar in de NPR naar verwezen kan worden. Het verwijzen naar normen ‘de conformiteit’ is een heel belangrijk aspect
voor het toepassen van deze normen in een specifieke context.
Als er een concept, product, dienst, of werkwijze moet worden
beoordeeld, dan hoort het thuis in een norm. In een NPR staan
richtlijnen hoe je iets kan aanpakken of kan toepassen binnen een
specifieke context.
Bij de ontwikkeling van NPR 5317 zijn gebruikers, leveranciers,
ontwikkelaars en auditors betrokken. Iedereen, ook de ontwikkelaars en leveranciers, realiseert zich dat open standaarden niet meer
weg te denken zijn en dat afspraken hierover belangrijk zijn voor
het opschalen van hun eigen software.
Tijdens de workshop hebben we de aanpak voorgelegd van het
ontwikkelen van de NPR en de modellen en concepten die we
willen opnemen. Ook hoe de risico’s kunnen worden vastgesteld, was een van de onderwerpen. We beginnen een presentatie over de cloud altijd met de twee belangrijkste uitgangspunten voor het werken in de cloud: ontzorgen en kostenreductie.
Dit laatste is voor veel organisaties vaak de trigger. Als er gekozen is voor het werken in de cloud, zouden organisaties zich de
vraag moeten stellen: ‘Welke risico’s loop ik dan?’ Dan moet je
een beeld kunnen vormen.
De risico’s zijn sterk afhankelijk van de classificering van de gegevens. Privacygevoelige informatie wil je niet op straat hebben
liggen. Je moet dan in detail gaan specificeren wat voor maatregelen je moet gaan treffen; zijn dat technische of meer management maatregelen? En hoe houd je er toezicht op?
Ook speelt de groep gebruikers een rol. Gaat het om een besloten groep, of heeft iedereen toegang tot de data. De risico’s
kun je straks met behulp van de NPR, het model dat daarin
wordt opgenomen, inzichtelijk maken. Op basis daarvan kan
een organisatie de antwoorden formuleren en de benodigde
maatregelen bepalen.
Ook bij clouddiensten wil je als afnemer bepaalde regie houden.
Je zet iets weg, maar je wilt er ook iets voor terug. Misschien wil
je wel meekijken op het moment dat jij dat wilt. En je wilt zelf
kunnen schakelen in capaciteit als je weet dat je meer gigabytes
of bandbreedte nodig hebt. Meestal gaat een digitaal abonnement
per maand, maar bij cloudcomputing praat je over een dynamische omgeving en wil je het misschien minimaal wekelijks kunnen
bijstellen. Over dit soort zaken moet je ook nadenken en vastleggen in een SLA. De NPR geeft geen kant-en-klare SLA’s, maar
wel richtlijnen voor hierin op te nemen clausules. Verder speelt
de exit-strategie nog een belangrijke rol. Vaak niet iets waar je bij
de start aan denkt, maar toch iets om al vooraf over na te denken
en afspraken over te maken. Je wilt niet in een ‘lock-in’ situatie
terechtkomen. Als je wilt overstappen naar een andere leverancier
wil je natuurlijk wel al je data kunnen meenemen.
Als Nederland lopen we met de ontwikkeling van deze NPR
dus voorop. Ook omdat Nederlandse bedrijven bereid zijn om
te investeren. Zij zien het belang van duidelijkheid, vertrouwen,
opschaling door standaardisatie, en bereiden zich voor op nieuwe
zakelijke kansen. Op Europees niveau zijn er wel normen voor
bijvoorbeeld datacenters - waar Nederland ook voorop liep - en
beveiliging van informatie, maar nog niet voor cloud computing.
De subcommissie 38 die onder ISO/IEC JTC 1 valt, houdt zich
sinds een aantal jaren bezig met cloud computing. Die volgen
leden van de normcommissie al die tijd al. Deze subcommissie
kijkt wat er op de markt is en wat zich op het web afspeelt. Ik
denk dat Nederland voor het toepassen van de normen voor cloud
computing een belangrijke rol gaat spelen. Wellicht dat de NPR als
‘Guide’ ook naar Europees niveau getild gaat worden.
CloudWorks - nr. 10 / 2014
47
Trend
Heeft VaaS de toekomst?
zorginstellingen. IDC* voorspelt dat de markt voor UCaaS (Unified Communications-as-a-Service) en die voor VaaS in 2014 een
enorme vlucht zullen nemen. De wereldwijde markt voor Videoas-a-Service zal naar verwachting met meer dan 54 procent groeien
ten opzichte van 2013, en eind 2014 een omzetniveau van 270
miljoen dollar hebben bereikt. IDC** verwacht daarnaast dat in
2016 meer dan de helft van alle nieuwe implementaties van videoinfrastructuren wordt aangeboden via de cloud of op basis van een
SaaS-model. Andere onderzoeken wijzen erop dat het aantal smartphones en tablets dat het personeel naar de werkplek meeneemt, dit
jaar meer dan verdubbelt. En nu er ook applicaties voor videocommunicatie beschikbaar zijn voor tablets en mobiele apparaten, kunnen werknemers ook buiten de kantoormuren een beroep doen op
deze samenwerkingsmogelijkheden. VaaS zal daarmee een transformatie teweegbrengen in de manier waarop we werken.
Gebruikersacceptatie
Glynn Jones: “Een van de belangrijkste sectoren die het gebruik
van VaaS een impuls geven, is het mkb. Kleine en middelgrote
bedrijven met verschillende filialen krijgen oog voor de voordelen
die deze technologie ze kan brengen, zoals de mogelijkheid van telewerken en flexwerken. Werknemers zijn steeds vaker geografisch
verspreid actief, soms zelfs in verschillende landen of op meerdere
continenten. VaaS maakt effectievere samenwerking en efficiëntere
vergaderingen mogelijk. En dat is maar goed ook, want het aantal
mobiele werknemers telt inmiddels één miljard en zal in 2020 zijn
verdubbeld. VaaS is bovendien gebaseerd op open standaarden,
zodat dienstverleners met groot gemak verschillende oplossingen in
één applicatie kunnen onderbrengen. Ze kunnen op die manier op
eenvoudige en kostenefficiënte wijze veilige en betrouwbare videodiensten aanbieden voor uiteenlopende platforms, netwerken en
apparaten. Dit zal de vraag naar oplossingen voor videosamenwerking alleen nog maar verder aanwakkeren. En telewerkers kunnen
vanaf elke gewenste locatie een beroep op deze applicaties doen.”
{
‘Een van de belangrijkste
sectoren die het gebruik
van VaaS een impuls
geven, is het mkb’
via de cloud wordt aangeboden, hoeven bedrijven niet langer in
ICT-hardware te investeren of hun eigen video-infrastructuur in te
richten. VaaS biedt ze een veel kostenefficiëntere manier om hun
videoconferencing-mogelijkheden uit te breiden zonder torenhoge
investeringskosten.”
Jones vervolgt: “VaaS kenmerkt zich door gebruikseenvoud en is
af te nemen op basis van een ‘pay-as-you-use’-model. Je betaalt dus
alleen voor het werkelijke gebruik van de dienst. Dit biedt de flexibiliteit om het servicecontract eenvoudig en naar behoefte op of neer
te schalen, en een beroep te doen op multi-tenancy-mogelijkheden.
Zakelijke gebruikers hoeven zich daarbij geen zorgen te maken over
de infrastructuur of software-updates. Video-as-a-Service vormt
daarmee een handige en betaalbare oplossing voor bedrijven die de
voordelen van videosamenwerking tegen lagere kosten willen realiseren, en die over de mogelijkheid willen beschikken om de dienst uit
te breiden naarmate hun onderneming groeit.”
De favoriete tool voor zakelijke communicatie
Veel mensen zijn inmiddels bekend met de voordelen van videocommunicatie door het gebruik van
Skype, Facetime, Facebook of andere tools die voor
een breed publiek beschikbaar zijn. Het maakt een
enorm verschil als je iemand tijdens een gesprek
kunt zien – zelfs in dit digitale tijdperk. Een belangrijk
deel van onze communicatie blijft namelijk nonverbaal. Steeds meer bedrijven beginnen de voordelen van VaaS te ontdekken. Wat is nu eigenlijk het
geheim achter het succes van deze technologie?
Een interview met Glynn Jones, vicepresident van
de Advanced Technology Group EMEA van Polycom.
Laten we beginnen met een definitie. Video-as-a-Service (VaaS) is
een cloud-dienst die klanten toegang biedt tot videocommunicatie.
Deze dienst kan via het publieke web of een private internetverbinding verlopen, of via een combinatie daarvan. Gebruikers kunnen
de dienst afnemen op basis van een abonnement, zodat ze geen
fysieke video-infrastructuur hoeven aan te schaffen en te implementeren. “Ik bedoel dit niet cynisch”, aldus Glynn Jones, “maar
in wezen is dit niets nieuws. Het enige verschil is dat de hardware
in een datacenter staat opgesteld en de videocontent via een netwerk naar de pc of het mobiele apparaat van de gebruiker wordt
gestuurd. VaaS vraagt dientengevolge om een stabiele infrastructuur
en voldoende bandbreedte. Bedrijven kunnen met de huidige beschikbare bandbreedte op verschillende locaties tegelijk een beroep
doen op telepresence-mogelijkheden met beeld en geluid van HDkwaliteit. Gebruikers kunnen videovergaderingen houden vanaf
hun tablet, smartphone of pc. Dit maakt de technologie toegankelijk voor vrijwel elk bedrijf.”
Nu de infrastructuur klaar is voor VaaS, beginnen organisaties
in alle sectoren op steeds bredere schaal gebruik te maken van
videocommunicatie – van multinationals tot en met scholen en
48
CloudWorks - nr. 10 / 2014
“VaaS is geen one-size-fits-all-oplossing”, voegt Jones daaraan toe.
“Het gaat om een uiterst flexibele cloud-dienst die voor elk bedrijf,
elk team of ieder personeelslid weer iets anders kan betekenen. VaaSoplossingen zijn in te zetten in elke omgeving of in een combinatie
van omgevingen, of het nu gaat om communiceren onderweg met
een videoconferencing-oplossing op een tablet of een smartphone,
thuis achter een laptop of pc, of in een vergaderruimte op kantoor.”
Optimale productiviteit
Jones ziet naast flexibiliteit ook andere voordelen: VaaS bespaart
tijd en (reis)kosten en is bovendien beter voor het milieu. Het is
een ideale oplossing om de productiviteit van geografisch verspreide werkgroepen een boost te geven. Teamleden kunnen tijdens
hun samenwerking grafieken, spreadsheets, PowerPoint-presentaties met video’s en andere bestanden met elkaar delen. Bedrijven
kunnen videocommunicatie ook inzetten als verlengstuk van hun
dienstverlening om sneller beslissingen te nemen, flexwerken mogelijk te maken en kosten te besparen. Glynn Jones: “De groei en
acceptatie van deze technologie zijn te danken aan het feit dat providers hun klanten VaaS-oplossingen op maat aanbieden, waarmee
ze zakelijke hindernissen overwinnen. Het is nu mogelijk om iedereen toegang tot deze videotechnologie te bieden, ongeacht hun
locatie of het apparaat dat ze gebruiken. En doordat deze dienst
Volgens een recente wereldwijde enquête door Polycom*** is 96
procent van alle besluitvormers en 98 procent van alle HR-professionals van mening dat videoconferencing hun organisatie in staat stelt
om afstanden te overbruggen, de productiviteit te verhogen en culturele hindernissen uit de weg te ruimen. HR-managers verwachten
daarnaast dat videoconferencing in 2016 zal zijn uitgegroeid tot hun
favoriete tool voor zakelijke communicatie, waarmee het e-mail en
de telefoon achter zich laat. Jones: “Bedrijven waren tot nu toe bang
dat ze met het gebruik van cloud-diensten de grip op hun hardware
en software zouden verliezen. De waarheid is echter dat teleconferencing niet wezenlijk verschilt van de vroegere situatie. Hoeveel
bedrijven hebben ooit fors geïnvesteerd in een telefooncentrale?
Vroeger had je terminals, telefoons en een externe leverancier die de
dienst verzorgde. Nu heb je terminals, beeldschermen en een externe
partij die VaaS vanuit de cloud aanbiedt. Een paar jaar geleden vroegen veel mensen zich nog af of VaaS een toekomst had. Inmiddels
weten we dat VaaS de toekomst ís.”
* Bron: IDC,Worldwide Unified Communications and Collaboration
2014 Top 10 Predictions, januari 2014.
** Bron: IDC, Competitive Landscape: Managed Videoconferencing Services, september 2013.
*** http://bit.ly/1yJqb1L
CloudWorks - nr. 10 / 2014
49
Trend
IT- en telecomproviders krijgen maar geen grip op IT-consumerization
Grote uitdaging
het voorjaar van 2013 in contact met VeliQ om ze te beoordelen
voor een geplande investering. Helaas was Northcap ons destijds
te snel af bij die investeringsronde. Direct daarna vroeg oprichter Alex Bausch mij echter om zijn managementteam te komen
versterken als CTO. Die uitdaging heb ik aanvaard en na een jaar
keihard werken aan een nieuwe toekomststrategie en uitgebreider
aanbod, sta ik nu samen met Edgar aan het roer. Uit alle gesprekken die wij met onze partners hebben gevoerd over de klantbehoeften kwam duidelijk naar voren dat zij graag zoveel mogelijk
clouddiensten bij één vertrouwde leverancier willen inkopen. Dus
de ‘one-stop-shop’ gedachte, maar dan zonder dwang met betrekking tot het aanbod. Oftewel geen ‘lock-in’, zoals onder andere
bij Microsoft Azure het geval is. Verder willen klanten nog steeds
graag advies en moeten de clouddiensten zo eenvoudig mogelijk te beheren en uiteraard goed beveiligd zijn. Die laatste twee
behoeften vullen wij al vanaf het begin in. Omdat VeliQ zich
ook vanaf het begin volledig op partners focust, zijn wij MobiDM
gaan uitbreiden met functionaliteit voor servicemanagement en
channelmanagement via de cloud. Servicemanagement omdat
straks alle werkplekken in de cloud draaien en channelmanagement om partners te helpen alle channel assets (waaronder hun
klantintimiteit) beter te benutten.”
andere wearable computerapparatuur kunnen gebruiken. “Wij
bieden partners als belangrijkste toegevoegde waarde dat zij een
bewezen platform in de eigen cloudoplossingen kunnen integreren en wij ze meehelpen om het geheel onder eigen merknaam te
verkopen”, vervolgt Van Bijsterveld. “Dat doet niemand, want alle
grote cloudaanbieders pushen hun complete aanbod, wat zowel
eindklanten als partners niet willen, terwijl wij ook nooit met
onze partners concurreren. MobiDM bevat momenteel al zo’n 80
technologieën/cloudservices, waaruit elke partner zelf kan kiezen welke ze willen ‘embedden’ in de eigen oplossingen voor de
eigen doelgroepen. Met de afgelopen jaar toegevoegde functionaliteit voor channelmanagement helpen wij voortaan ook proactief
hun business te ontwikkelen. Zij kunnen via ons platform sneller
nieuwe services naar klanten uitrollen. Daarbij regelen wij allerlei
beheerzaken, zoals het uniformiseren van alle SLA’s en gunstiger
gezamenlijk inkopen van veelgebruikte cloudservices. Omdat wij
voor steeds meer partners toevoegende waarde bieden, ontstaat er
ook reciprociteit. Oftewel partners die hun eigen (verticale) apps en
services via MobiDM ook door andere partners en in andere landen
in een OEM-uitvoering willen verkopen.”
Robbert Hoeffnagel is hoofdredacteur van CloudWorks
Empowering Mobile Partners
Ron van Bijsterveld
Edgar Jager
VeliQ’s focus op partners is verwoord in een nieuwe slogan:
Empowering Mobile Partners. Daarin zit nog het woord ‘mobile’,
vanwege de herkomst van het bedrijf en het feit dat mobiele
apparaten onze manier van werken en leven de komende jaren
ingrijpend blijven veranderen. Straks willen mensen namelijk hun
e-mail, officesoftware en businessapps ook op smartwatches of
door Robbert Hoeffnagel
Het gebruik van cloudservices groeit snel. Zowel
omdat steeds meer bedrijfsapplicaties via de cloud
beschikbaar komen, als door consumerization van
IT. Oftewel, de invloed van consumententoepassingen op de IT van bedrijven, zoals het social media
en apps gebruik. Deze trend is de businessmodellen
van IT- en telecomproviders sterk aan het beïnvloeden. Het in Barendrecht gevestigde VeliQ speelt
daarop in met een nieuwe strategie en uitgebreider
cloudplatform.
Verschillende onderzoeken bevestigen dat cloud computing steeds
meer commodity wordt. Daardoor lijkt het alsof ICT-toepassingen makkelijker te implementeren en te beheren worden, maar
dat is bij veel bedrijven allerminst het geval. Tot enkele jaren
geleden werkten mensen minimaal twee tot drie jaar met dezelfde
computer, operating systeem en applicatieversies, terwijl nu alles
veel sneller verandert. Dat vraagt volgens Ron van Bijsterveld,
CEO van VeliQ, om andere ICT-oplossingen en businessmodellen. “Steeds meer medewerkers willen met eigen mobiele apparatuur werken (BYOD) en daarop al hun zakelijke applicaties naast
de eigen apps en social media gebruiken. Dat stelt zowel de ICTbeheerders van bedrijven als ICT- en telecomleveranciers voor
grote uitdagingen. Wij zijn bijna tien jaar geleden begonnen met
het ontwikkelen van een cloudgebaseerd platform voor het zo
50
CloudWorks - nr. 10 / 2014
eenvoudig mogelijk beheren en beveiligen van zakelijke mobiele
toepassingen. Dit platform wordt inmiddels wereldwijd gebruikt
als onderdeel van de mobility oplossingen die grote telecomproviders en ICT-leveranciers aan hun klanten leveren. Een bekend
voorbeeld daarvan is KPN ÉÉN. Omdat de behoefte van bedrijven de laatste jaren sterk en snel aan het veranderen is, hebben
wij na veel gesprekken met onze partners een nieuwe toekomstvisie en cloudaanbod ontwikkeld. Samengevat komt het erop
neer dat MobiDM is uitgebreid met cloud enablement en channel
enablement. Als aanvulling op alle functionaliteit voor device-,
security- en identitymanagement die er al jaren inzit. Waarom
juist die twee uitbreidingen? Omdat steeds meer ICT-oplossingen
cloudservices worden en het onze missie is om partners te helpen
die via hun channel sneller te kunnen uitrollen en beter technisch
te ondersteunen.”
‘One-stop-shop’ zonder ‘lock-in’
De cloudoplossing van VeliQ wordt altijd als ‘white-label’ geïntegreerd in het aanbod van partners uit de IT- en telecommarkt.
Die variëren van grote cloud- en telecomleveranciers als KPN,
Portugal Telecom, CGI, Canopy, T-Systems en Vimpelcom tot
middelgrote VAR’s als Detron, IntoTelecom en Unica Schutte.
Van Bijsterveld is sinds augustus CEO van VeliQ, in een dubbelrol met de van SAP afkomstige Edgar Jager. “Na 18 jaar als ICTondernemer en investeerder actief te zijn geweest kwam ik in
CloudWorks - nr. 10 / 2014
51
Visie
Pleidooi voor beter beheer van datacenters
Beheer infrastructuur
verdient evenveel aandacht
als IT-management
door Louis van Garderen
DCIM, of Data Center Infrastructure Management-systemen, worden al jaren ingezet om met behulp van
slimme monitoring de energiebehoefte van datacenters (DC’s) te beheersen. Maar de mogelijkheden gaan
verder dan op het eerste gezicht lijkt. Sterker nog:
DCIM kan een opmaat zijn om de return-on-investment van het datacenter tegen het licht te houden en
te verbeteren.
De vergadering van het Management Team heeft een terugkerend
thema; de financiële resultaten. Verzuchtend merkt de CEO op dat
het DC opnieuw in de afgelopen maanden aanvullende financiering heeft moeten aantrekken voor nieuwe onderdelen in het
serverpark, terwijl de winstgevendheid achter blijft bij de verwachtingen. State-of-the-art ijzer in de ommuurde vesting; nu écht klaar
voor de big-data klanten. Software Defined Networking onder de
motorkap voor grote flexibiliteit en optimale service aan cliënten.
En uiteraard 100% uptime gegarandeerd. Toch vallen de financials
wéér tegen. Toegegeven, die laatste vierkante meters moeten nog
wel worden gevuld, maar ook met dat in het achterhoofd lijkt de
benchmark nog altijd naar de verkeerde kant uit te slaan.
De CTO ziet gelukkig oplossingen: beter op de energiekosten letten. DCIM staat bij ons slechts in de kinderschoenen en we laten
geld liggen. En hij start een pleidooi voor DCIM dat tot energiereductie zal leiden. Sales haakt af: weer nieuwe investeringen? De
CEO vat het samen in een poging: dus volgens jou kunnen we
met investeringen in nieuwe DCIM onze kosten verder verlagen?
Ok. Je hebt mijn carte blanche als je een voorstel kunt doen dat
een positieve cashflow te zien geeft. Het volgende agendapunt: het
personeelsverloop...
Technische benadering
Uit bovenstaande praktijkvoorbeeld blijkt hoe technische processen
en bedrijfseconomische principes elkaar beïnvloeden. Optimalisatie
52
CloudWorks - nr. 10 / 2014
van energieverbruik en minimalisatie van de kosten van hardware
door virtualisatie zijn maar enkele voorbeelden van bedrijfseconomische doelen die DC’s verwezenlijken met DCIM om zo
de concurrentie de baas te zijn. Inzet van DCIM is dan ook een
verstandige overweging, vaak voortkomend uit de dringende wens
om de kosten te reduceren.
De CEO van enkele alinea’s eerder stapt hier echter wél in een
valkuil: de voordelen van de toepassing van geavanceerde DCIM
die door de CTO worden beoogd, worden als een geïsoleerde
beslissing uitgevoerd: er is sprake van een te suboptimale, technische benadering en de bijeffecten op andere aspecten van het DC
worden uit het oog verloren. De reikwijdte van een dergelijke
investering wordt niet overzien.
Onderzoek
Er is veel (ook onafhankelijk) onderzoek gedaan naar de gevolgen
van introductie van DCIM op de bedrijfsvoering. Uit dit onderzoek blijkt een rode draad: een integrale introductie leidt tot verstrekkende resultaten op minder voor de hand liggende performance-gebieden van het DC. We laten de belangrijkste hierna de
revue passeren. Maar eerst nog even iets over performance meting.
Het Return-on-Investment (ROI) van DC’s is een indicator die de
opbrengsten van een onderneming uitdrukt in een percentage van
de investeringen. Los van de diepere problematiek die aan financieringen is te koppelen, is het voor hier voldoende te stellen dat deze
algemeen toepasbare performance graadmeter is voor het meten
van succes van een DC. Goedbeschouwd worden de opbrengsten
van de onderneming gedurende enkele jaren gemeten en worden
de returns afgezet tegen de daarmee samenhangende investeringen. Als we bij deze indicator blijven (er zijn ook prima werkende
andere indicatoren) dan moeten we dus op zoek naar de directe én
indirecte opbrengsten als gevolg van de inzet van slimme monitoringsystemen. Dan volstaat het dus niet om alleen een lagere energienota af te zetten tegen de investeringen in DCIM. Integendeel,
dan moet worden gezocht naar andere indicatoren die de resultaten
kunnen beïnvloeden. De meeste voordelen – zo blijkt consequent
uit onderzoek – liggen juist voor het oprapen in andere domeinen
zoals personele lasten, een betere servicegraad of optimalisatie van
de capaciteit. En wat ook blijkt, is dat deze voordelen vaak een exponent zijn van de veronderstelde primaire voordelen van DCIM
zoals reductie van het energieverbruik. Mits goed ingezet, waarover
later meer. Laten we de belangrijkste effecten op het ROI maar
eens op een rij zetten.
Opbrengsten
Het is niet eenvoudig om in algemene zin een ranking te geven
van de voordelen van de invoer van DCIM naar hun impact;
de opbrengsten zijn daarvoor te sterk afhankelijk van het DC in
kwestie en hangen nauw samen met de eigen strategie. Indicatief
zijn de opbrengsten in ieder geval wel vanuit meerdere invalshoeken te realiseren door DCIM toe te passen. Ik noem de belangrijkste:
1. Energie-reductie
Dit is een voor de hand liggend en meest basale reden voor
introductie van DCIM. Alhoewel een betrekkelijk voor de hand
liggende doelstelling: de besparingen op dit gebied mogen niet
worden overtrokken omdat veel aspecten van het energieverbruik
van DC’s al op een behoorlijk peil zijn.
Voordelen: lagere energiekosten
Besparingen: goed meetbaar en tellen ook sterk mee in het exploitatieresultaat van het DC
2. De beschikbaarheid van services
De beschikbaarheid aan de cliënten neemt doe doordat eerder en
beter gesignaleerd kan worden hoe de stroomvoorziening bij hotspots en pieken zich gedraagt en daarmee de beschikbaarheid/uitval
van services beïnvloedt. Een besparing van slechts een of meer incidenten door tijdige signalering kan – afhankelijk van de klantwensen – al een wereld van verschil maken in beschikbaarheid. En in
samenhang daarmee zijn er uiteraard minder vaak kosten te maken
voor uitval van systemen.
Voordelen: uptime primaire en ondersteunende services en lagere
kosten Disaster Recovery
Besparingen: moeilijk meetbaar maar afhankelijk van het soort
cliënten wel van groot belang
3.Toename productiviteit engineers
Door efficiënte monitoring systemen in te zetten die remote
CloudWorks - nr. 10 / 2014
53
Aanpak moet strategisch zijn; drie tips
Met vorenstaande is wel duidelijk dat het effect op het Returnon-Investment van het DC groter is als de introductie van DCIM
integraal wordt ingebed in de strategie van het DC. Een proces dat
in een technisch georiënteerde markt niet altijd eigen is, maar waar
het onderscheidend vermogen wel mee is gediend. Drie tips:
1. Strategie doe je samen
Werk een besluit tot introductie van DCIM uit in multidisciplinaire teams. Sales, Marketing, Techniek, Finance: alle moeten hun
rol hebben in de introductie van DCIM
2. Dare to plan
Durf het aan om veronderstellingen te doen in de financiële planning. Niet alles is even meetbaar, maar goed ondernemerschap
voelt wel aan waar besparingen en voordelen zich voordoen
3. Do it once, do it right
Een goede strategieformulering is een stevige opgave. Maar die betaalt vervolgens ook uit! Halve oplossingen lopen de onderneming
daarentegen snel voor de voeten
Tot slot
Gaat de CTO een DCIM invoeren? Of gaat het DC DCIM
strategisch inzetten? Het lijkt zo hetzelfde, maar is een wereld van
verschil! De onderzoeken waaraan eerder werd gerefereerd tonen
één ding in ieder geval duidelijk aan: DCIM integraal inzetten is
ook: integraal concurrentievoordeel halen.
Louis van Garderen, Joinson&Spice, auditors and accountants in TMT
54
CloudWorks - nr. 10 / 2014
SLA
VIRTUALISATIE
APPS
SECURITY
STORAGE
SOLUTIONS
PAAS
MIGRATIE
CLOUDSHOPPING
SOLUTIONS
STORAGE
CLOUDCOMPUTING
LAAS
IT MANAGEMENT
SAAS
PRIVATE LAAS
GREEN IT
PAAS
MIGRATIE
PRIVATE APPS
CONVERSION
HYBRIDE
CLOUDCOMPUTING
SECURITY
PUBLIC
6. Omstelkosten
Verzoeken van aanpassingen in het DC door of voor cliënten
vergen verhoudingsgewijs veel ‘handen aan de racks’. Door slimme
Met de invoering van DCIM zijn uiteraard ook kosten gemoeid.
In het oog springend zijn de toegenomen kosten van de DCIMsoftwarelicenties en de aangepaste hardware. Maar er is meer.
Eigenlijk kun je het introduceren van DCIM heel groot maken en
het DC op zijn kop zetten. Of heel klein en zo hier en daar wat
kleine aanpassingen maken. En alles daar tussenin. Het is niet in
zijn algemeenheid te zeggen wat de beste aanpak is; daarvoor moet
strategie worden geformuleerd en vervolgens omgezet in een
DC-breed plan van aanpak.
De kosten die wat verscholen liggen zijn de met de organisatorische aanpak samenhangende activiteiten. Op de manier zoals in het
MT hierboven werd geschetst focust het DC op die introductie
en gaat het voorbij aan een aanpak die breder is. Wordt echter wél
een integrale aanpak doorgevoerd, dan zijn de kosten in samenhang daarmee navenant ook breder. Denk aan het doorvoeren van
aanpassingen in de personeelsopbouw, aan de herziening van de
communicatie op de werkvloer en andere verkoopprocessen door
sales, herziening van communicatie met cliënten, de gevolgen van
Software Defined Networking…
SECURITY
VIRTUALISATIE
5.Verbetering van de team-communicatie
Als monitoringsystemen goed werken zijn daardoor veel vormen
van overleg, afstemming en onderlinge communicatie (die ook nog
eens foutgevoelig zijn door de menselijke inbreng) te optimaliseren.
Dit leidt niet alleen tot lagere personeelskosten maar dus ook tot
een betere kwaliteit in de coördinatie en stroomlijning van processen. En niet onbelangrijk: in veel onderzoek wordt ook gesproken
van toename van plezier door het personeel op de DC vloer.
Voordelen: lagere personeelskosten; verhoging arbeidssatisfactie;
procesverbeteringen /verhoging kwaliteit services
Besparingen: goed meetbaar voor wat betreft personeelskosten,
matig meetbaar voor wat betreft de andere aspecten
Kosten
DATAC
GREEN IT
4. Reductie serverpark
Door bezettingsstatistieken te monitoren kan op een doeltreffende
manier ongebruikte servercapaciteit worden opgespoord en ingezet.
Uit literatuuronderzoek blijkt dat de nodige besparingen voor het
oprapen liggen. Zowel qua investeringen als in energieconsumptie.
Voordelen: lagere energiekosten, optimalisatie inzet capaciteit
Besparingen: zijn van energiekosten goed meetbaar, evenals de
besparingen van de capaciteitskosten
monitoring ontstaat data die snel antwoord geeft op een onderzoek
naar gevraagde aanpassingen. Met de inzet van DCIM kunnen deze
daardoor sneller en kwalitatief beter worden uitgevoerd.
Voordelen: besparing in personeelskosten; optimalisatie inzet capaciteit en verhoging van service aan cliënten
Besparingen: matig meetbaar
MIGRATIE
kunnen worden gebruikt op ontwikkelingen als verbruik, vochtigheid en temperatuur kan de inzet van personeel worden gereduceerd omdat het aantal fysieke bezoeken en rondgangen minder
wordt. En natuurlijk leidt dat ook een kwalitatief betere set
statistieken die mogelijkheden tot analyse en procesoptimalisatie
bevorderen. Engineers worden productiever.
Voordelen: personeelsreductie
Besparingen: zijn goed meetbaar en tellen ook sterk mee in het
exploitatieresultaat van het DC
PRIVATE
LAAS
CONVERSION
HYBRIDE IT MANAGEMENT
PUBLIC
Visie
GREEN IT
cloudworks.nu geheel vernieuwd!
Feiten en fictie in kaart gebracht
Nieuws
Nieuws
van EuroCloud
Amerikaanse verdeeldheid over bescherming API’s onder Europees softwarerecht opgelost
Wie cloud computing zegt, zegt ketenautomatisering. Allerhande producten en
diensten van verschillende producenten
en leveranciers moeten samenwerken
om uiteindelijk een clouddienst aan de
eindgebruiker te kunnen leveren. Standaardisatie en de beschikbaarheid van
technische informatie om aansluitpunten
of koppelvlakken te maken zijn daarbij
onontbeerlijk.
In de zaak Oracle America, Inc. versus
Google, Inc. oordeelde de Amerikaanse
rechter in hoger beroep dat de API’s Application Programming Interface: een
stukje softwarecode - van Java beschermd
zijn op grond van het auteursrecht, daarmee het vonnis in eerste aanleg uit 2012
vernietigend. ‘Because we conclude that
the declaring code and the structure, sequence, and organization of the API packages are entitled to copyright protection,
we reverse the district court’s copyright
ability determination with instructions to
reinstate the jury’s infringement finding as
to the 37 Java packages’.
De reacties in de Verenigde Staten tonen
vervolgens een diametraal beeld. Volgens
sommigen zet het arrest een gevaarlijk,
schade toebrengend precedent voor
de informatica en softwareontwikkeling, anderen spreken van een overwinning voor de gehele softwaresector, die
vertrouwt op auteursrechtelijke bescherming als brandstof voor innovatie. Het
hof heeft de zaak naar een lagere rechter
terugverwezen. Die moet nu bepalen
of het kopieergedrag van Google onder
de auteursrechtelijke uitzonderingsregel
fair use valt. Dat wordt in het concrete
geval beslist, want een vuistregel hiervoor
ontbreekt. Voor fair use is geen toestemming van de auteursrechthebbende vereist
en hiervoor hoeft ook niet betaald te
worden. Google kan dus alsnog met de
handelspraktijk wegkomen.
De criticasters vrezen ten principale een
beperking van het maken van interoperabele computerprogramma’s. Op de
grond dat een API een zuiver functionele
vereiste betreft, die niet van creativiteit of
esthetiek getuigt, is auteursrechtelijke bescherming niet aan de orde, zelfs uit den
boze, zo luidt hun juridisch betoog.
Naar Nederlands recht merken we op dat
wanneer een programmeur geen keuze
bij zijn noeste arbeid heeft, de digitale
code niet onder de bescherming van het
auteursrecht valt. Daarnaast hebben we te
maken met een uiterst belangrijke rechtsregel voor software-interoperabiliteit.
Alle lidstaten van de Europese Unie kennen een wettelijk, dwingend recht op tot
stand brengen van een technische verbinding om een door een derde ontwikkeld
computerprogramma met eigen software
te laten samenwerken. Daarvan kan dus
niet bij contract worden afgeweken. In
Europa hoeven cloudleveranciers zich dus
minder druk te maken.
Meer dan 50 inzendingen voor
de EuroCloud Europe Awards
2014
Meer dan 50 winnaars van nationale EuroCloud Awards uit
12 landen hebben zich gepresenteerd aan de Europese Jury van de
EuroCloud Europe Awards. Uit Nederland hebben Fundaments,
Fortierra, eVerbinding en CSC/Agrimore meegestreden om in de
prijzen te vallen als beste cloud bedrijf in Europa. Deelnemende
landen waren naast Nederland Duitsland, Frankrijk, Hongarije,
Luxemburg, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje,
Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Op 30 september zijn de
winnaars bekendgemaakt op het Award Gala tijdens het jaarlijkse
EuroCloud Congress in Luxemburg. Helaas zijn ‘onze’ inzenders
niet in de prijzen gevallen. Volgend jaar nieuwe kansen!
De Award-winnaars zijn:
In de categorie Best Cloud Service Public Sector:
Ymens (Roemenië), met Ymens.com (http://www.ymens.ro)
In de categorie Best Saas Service on the Market:
Antispameurope (Duitsland), met Hornetdrive
(http://www.hornetdrive.com/)
In de categorie Best Paas/Iaas Service on the Market:
CloudBees (Frankrijk), met CloudBees Platform
(http://www.cloudbees.com)
In de categorie Start Up Service met best Innovation Potential:
Fedr8 (VK), met Argentum (http://fedr8.com)
In de categorie Start Up Cloud Service met best Business Potential:
Sentio Teknoloji (Turkije), met Sentio Sports Advantage
(http://www.sentiosports.com/sports-solutions.html)
In de categorie Cloud Service met best Business Impact:
Goopti (Slovenië), met GoOpti (https://www.goopti.com)
“Ook dit jaar was de jury samengesteld uit vooraanstaande
cloudspecialisten. De kwaliteit en prestaties van de ingediende
cloudoplossingen en -applicaties waren indrukwekkend. Zij geven
duidelijk blijk van Europa’s expertise en innovatie op het gebied
van cloud computing”, zegt Bernd Becker, President van EuroCloud Europe.
De EuroCloud Europe Awards zijn dit jaar alweer voor de vierde
keer uitgereikt.
Binnenkort beschikbaar:
whitepaper over Cloud Brokers
ECNL heeft een roundtable georganiseerd om het opkomend
fenomeen van de Cloud Services Brokers te belichten. Binnenkort
zal EuroCloud Nederland een whitepaper uitbrengen over dit
onderwerp. Wij houden u op de hoogte!
Meld u nu aan als partner of
sponsor, en blijf op de hoogte!
Met een aantal inspirerende bijeenkomsten in Nederland en andere
landen, en een groeiende Europese organisatie met een vertegenwoordiging in meer dan 25 landen, is EuroCloud binnen twee jaar
een belangrijk kennisnetwerk geworden op het gebied van Cloud
Computing en Software as a Service. Daarnaast biedt EuroCloud
een uitstekend platform voor netwerken met zowel leveranciers als
gebruikers van Cloud Computing. Naast een actief bestuur hebben
inmiddels al meerdere bedrijven zich ingezet voor EuroCloud door
een financiële bijdrage te geven of middelen beschikbaar te stellen.
Heeft u vragen of - nog beter - wilt u zich aanmelden als Partner,
stuur dan een mail naar [email protected]
+31 87 87 65 65 6
[email protected]
www.eurocloudnl.eu
Mr.Victor de Pous, bestuurslid EuroCloud
Nederland
www.eurocloudnl.eu
56
CloudWorks - nr. 10 / 2014
CloudWorks - nr. 10 / 2014
57
Legal Look
Eindelijk, een efficient-gerichte business case voor de
DCIM waar u echt naar op zoek bent.
Zes manieren waarop StruxureWare for Data Centers software de operationele- en
energie-efficiency verbetert.
Softwarepiraterij
1
2
Monitor energie-index
door mr. Victor A. de Pous
Is er verband tussen softwarepiraterij en cloud computing?
Wie ICT zegt, zegt computerprogramma’s. Zonder softwarecode
doen digitale apparatuur en dito infrastructuur immers niets. En wie
computerprogramma’s zegt, zegt vervolgens softwarepiraterij. Zoals
een ieder genoegzaam behoort te weten, rusten er op software van
enige omvang altijd intellectuele eigendomsrechten (zelfs bij free
software and open source software), vooral auteursrechten en soms
mede octrooien. Schending van deze rechten kennen we sinds de
jaren tachtig in soorten en maten. Het populaire begrip softwarepiraterij heeft oorspronkelijk bezien primair betrekking op grootschalige inbreuk van rechten door verveelvoudiging en/of gebruik van
een-op-een kopieën van een computerprogramma van een ander.
Gebruik zonder rechtsgeldige licentie. De omstandigheid kan zich
eveneens bij cloud computing voordoen.
Wat is de rechtspositie van de cloudleverancier?
Laten we beginnen met de industrie. Een cloudleverancier moet
over alle benodigde rechten beschikken die toezien op de applicaties, systeemsoftware en bijvoorbeeld middleware waaruit de
clouddienst is opgebouwd, welke hij aan zijn klant levert. Zowel
eigendomsrechten (wanneer hij mede eigen computerprogramma’s
voor de dienst inzet) als gebruiksrechten (voor de inzet van softwarecode van derden). Hierover is geen discussie mogelijk. Wel
kunnen partijen intersectoraal steggelen wie (dat wil zeggen: welke
partner in de keten) waarvoor verantwoordelijk is. Daarover is het
natuurlijk goed om afspraken te maken. Maar de hoofdregel luidt
weinig verrassend, dat degene die iets levert, behoort te verklaren
dat hij bevoegd is tot levering. Dat is bij clouddienst niet anders.
Noem het een standaardregel in het maatschappelijk en handelsverkeer.
Cloud computing verplaatst de problematiek van de softwarepiraterij van eindgebruiker naar leverancier en dat wordt het meest zichtbaar bij SaaS. Het staat dus buiten kijf dat de sector haar intellectuele eigendom en licenties op orde behoort te hebben. Niets nieuws
onder de zon, maar in de huidige status quo betreft de levering van
een clouddienst ketenautomatisering. Dus ook alle toeleveranciers
zullen volgens de - hoofdzakelijk - contractuele spelregels moeten
acteren, terwijl de cloudleverancier de bevoegdheid tot levering ten
opzichte van zijn klanten tenminste behoort te verklaren. Garanderen en vrijwaren kan natuurlijk ook.
Mr.V.A. de Pous is bedrijfsjurist en industrie-analist. Hij houdt zich sinds
1983 bezig met de juridische aspecten van digitale technologie en informatiemaatschappij en is medewerker van uitgeverij FenceWorks.
wereldwijd
Identificeer buitensporige
capaciteit
Rapporteer energieverbruik en
-kosten
Informatie waarmee u goed op de
hoogte bent van mogelijkheden of
risico’s in de energiemarkt.
Spoor niet-gebruikte of overbodige capaciteit
op en bepaal welke apparatuur kan worden
uitgezet of elders kan worden gebruikt.
Verzamel, analyseer en rapporteer uw
energiekosten en –verbruik op macro–
of microniveau.
4
Meestal is er bij het leveringsmodel cloud computing sprake van
uitbesteding. De klant neemt dan een webdienst van een leverancier af, via een openbaar (Internet) of besloten netwerk. Denk in
het bijzonder aan SaaS, software-als-dienst. Eindgebruikers beschikken hierbij in beginsel altijd over de juiste licentie, zo stellen we
nadrukkelijk. Ze moeten er immers voor betalen, anders krijgen ze
CloudWorks - nr. 10 / 2014
5
6
Toon PUE van uw gehele
IT/facilities-omgeving
Doorberekenen van
energieverbruik
Simuleer effecten van fouten in
systemen
Genereer real-time meetwaardes voor
de effectiviteit van uw energieverbruik
en tal van andere prestaties.
Dankzij details over het energieverbruik
kunt u de kosten voor het gebruik van het
datacenter exact doorberekenen aan de
verschillende business units.
Identificeer belangrijke IT-consequenties
van energie-uitval en falen van koeling.
Energie-efficiënte beschikbaarheid
Kosten, capaciteit en CO2 footprint zijn voor veel datacenters “top of mind”. Datacenter- of facility
managers moeten daarom de beschikbaarheid van systemen dusdanig beheren, dat het binnen de
wetgeving past en voldoet aan de eisen en wensen op het gebied van OPEX. Om aan alle eisen
te kunnen voldoen, heeft Schneider Electric StruxureWare for Data Centers software ontwikkeld.
Hiermee kunt u het monitoren van uw energieverbruik goed structureren en volledig automatiseren.
Waardoor u altijd een compleet inzicht heeft in al uw datacenterfuncties. Zo heeft u op eenvoudige
wijze de juiste informatie voor de betreffende gebruiker op het juiste moment.
Alle informatie op ieder gewenst moment
Onze datacenter infrastructure management (DCIM-)software voorziet u in een compleet inzicht in uw
gehele infrastructuur. Of het nu op gebouwniveau is of serverniveau. Hierdoor kunt u de uptime van uw
systemen monitoren en beschermen. En de effecten van verplaatsingen, veranderingen, uitbreidingen
in het datacenter simuleren en analyseren, zodat u weet wat de kosten hiervan zijn, welke capaciteit u
nodig heeft en wat de gevolgen voor het energieverbruik zijn. Op deze manier bent u er zeker van dat
zowel IT als facility uw datacenter op ieder moment kunnen aanpassen aan veranderende behoeften.
Terwijl het datacenter altijd beschikbaar en energie-efficiënt is.
Business-wise, Future-driven.™
How Data Centre Management
Software Improves Planning and
Cuts Operational Costs”
> Executive summary
En die van de klant?
58
geen toegang (en los van de betaling van licentiegelden moeten er
altijd de juridische voorwaarden worden geaccepteerd). Hoeveel
illegale Office365-licentienemers zullen er zijn? Tenzij, om eens
wat te noemen, (i) een collega op het werk of de buurman log-ins
op onrechtmatige wijze deelt, (ii) dit technisch mogelijk is en (iii)
de omstreden modus operandi (duurzaam) praktisch nut voor de
illegale gebruiker heeft.
3
Contents
Compleet inzicht in uw datacenter:
> Visualiseer wijzigingen/capaciteitscenario’s
> Bekijk uw huidige PUE/DCiE en de gegevens uit
het verleden
> Behoud altijd de hoogste beschikbaarheid
> Bekijk en beheer uw energieverbruik
> Space en cage management in multi-tenant
facilities
> Verbeter ‘life-cycle services’ van planning
tot onderhoud
APC by Schneider Electric -producten,
-oplossingen, en -diensten zijn integraal
onderdeel van het IT-portfolio van
Schneider Electric.
Verbeter het functioneren van uw datacenter
Lees onze GRATIS white paper over DCIM en maak
kans op een Samsung Galaxy Note™ 3!
Bezoek www.SEreply.com Key Code 45488p
©2014 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric, APC, StruxureWare, and Business-wise, Future-driven are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated
companies. All other trademarks are the property of their respective owners. www.schneider-electric.com • 998-1187091_NL
THE COMPLETE
CRITICAL POWER PACKAGE
BUILT FOR IT.
Being part of a long-lasting family business we believe in the power of relationships.
We understand your business and we know what is needed to be the best in your industry.
This is reflected in our commitment to supply solutions build on quality and reliability,
our delivery performance and qualified service technicians to guarantee your uptime.
WE TAKE CARE OF IT.
PON POWER BV
T +31 (0) 78 6 420 420
www.pon-cat.com/criticalpower
CAT, CATERPILLAR, their respective logos, “Caterpillar Yellow” and the POWER EDGE trade dress, as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. ©2014 Caterpillar All Rights Reserved