jah vertrouwelijk van god

Commentaren

Transcriptie

jah vertrouwelijk van god
de kop van de toorn
1
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
De kelk VAN de toorn
BERICHT AAN HET MENSDOM
VAN
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD
EN
KELIUM ZEUS
REDACTEUR:
V.M. ELIZEUS
TEKENINGEN: V.M. LEONARDO DA VINCHI
2
de kop van de toorn
INDEX
Pagina.
* INLEIDING 4
* ONGELOVIGE MENSWETENSCHAPPEN 13
* OUDE VOORSPELLINGEN 14
* VERNIETIGING VAN AARDE 16
* VOORSPELLINGEN OP DE GROTE HOLOCAUST VAN AARDE 17
* HET SPERMA BRANDBAAR VAN STENEN 19
* GROTE HERCOLOBUS 19
* MAYO 1.988 MAAND MET TWEE MANEN 20
* VOORSPELLINGEN VAN NOSTRADAMUS 20
* KRUIMELTAART 22 VAN STENEN
* NEGATIEVE KRACHT VAN HERCOLOBUS 24
* HET SPERMA VAN STENEN VAN GODEN 26
* DE OPSTAND LUZBELICS 26
* MISION VAN LICHAAM KUNDARTIGUADOR 27
* BEKLIMMING VAN ONDERZEESE BERGKETENS 29
* DE AARDE DEZE PATIËNT 30
* DE GENETISCHE ENERGIE VAN DE COMPONENT VAN HET SPERMA VAN KWESTIE
33
* DE GEBIEDEN VAN GRAVITATIE ATOOMKELIUM 34
* COLLECTOR HERCOLOBUS VAN NEGATIEVE GENETISCHE ENERGIEËN 36
* WAT IS DE OPLOSSING?
38
* ZIJND MENSELIJK MORS NIET UW GENETISCHE ENERGIE 40
* 8.000 DAGELIJKSE TON GEMORSTE RUDIMENTAIRE GENETISCHE VLOEISTOFFEN
VERNIETIGT AARDE 41
* BERICHT VAN JAH VERTROUWELIJK VAN GOD AAN AARDE 43 VAN HET MENSDOM
* VOORSPELLINGEN BIJBELS OP HET BERICHT VAN JAH EN KELIUM 52
3
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
INLEIDING
Er zijn mensen die als BIOLOGISCHE WEZENS van de vele species leven die de Aarde bevolken: groenten, dier en
humanoids. Zij leven het GEMEENSCHAPPELIJK BIOLOGISCH LEVEN, d.w.z.: om geboren te zijn, te groeien, te reproduceren en te
sterven. Maar hij is werkelijk waardig dat er mensen zijn dat zij zo leven? , WREDER dan menselijk en dat vermoedelijk is
bestemd één door hun intelligentie om meesters van zich te zijn en dan het aan hen omringt.
Alles heeft een SCHEPPER, modelleur en opleiding en dat eta die aan de menselijke wezens op de planaarde wordt
voorgelegd, het zelfde is dat zonnen, planeten, de kosmos en de kosmos van de kosmos heeft bevolkt; En deze EEUWIGE SCHEPPER
of VADER VAN de VERWEZENLIJKING gaf aan de inwoners van de Aarde de bevoegdheid regenereren, d.w.z., TERUGKEREN om met
zijn eigen genen worden GEPRODUCEERD, om op zichzelf het kosmische mirakel van het ONTSTAAN te realiseren, die LICHTEN
zijn om de Aarde te verlichten.
Maar de aardebewoner die aan deze mandaten disobeying is LICHTEN, de BRAND van de EROS of geen LICHT VAN EROS
geworden maar in DARKNESSES die moeten EBLAS de demon tussen de Arabieren zijn, is de aardebewoner ZWARTE LICHTEN, is
NEGATIEVE LICHTEN, is lichten van het kloof. De bewoner van de het mensdomaarde is een GEDEGENEREERDE KOSMISCHE
SIMIENTE geworden (om te degenereren = om de genen te verlaten). Het mensdom dat zijn genen heeft verlaten die hun genen hebben
geslingerd. Niet alleen zijn zij REPRODUCTIEVE BIOLOGISCHE wezens die de productie van DUCTOS die de reproductie van
HUMANOIDES is gedegenereerd zijn, begaat het kwaad genoemd MENSELIJK, ook slechtere degeneraties, tegenwoordig de allerhande
en al orde, vooral op het gebied van de ENERGIE VAN het LEVEN, dat de SEKSUELE ENERGIE is.
De SEKSUELE DEGENERATIE van: De OVERSPELIGEN, FORNICARIOS, de LESBIENNES, HOMOSEXUALS, MASTURBADORES, de
PROSTITUEES, de HANDELAARS en de HANDELAREN VAN GESLACHT, de VERKRACHTERS TEGEN NATURA, ONANISTS, de OPSLAG
VAN GESLACHT (de WINKEL van het GESLACHT) zijn, BIOSKOOP, PORNOGRAFISCHE VIDEOenz., bij de hemel en de hemel van
hemelen aan de kosmos van de kosmos aangekomen.
De aardebewoner van het mensdom, ONWETEND en DWAAS! U creÃrt om het aan alles in intellectueel en
wetenschappelijk te kennen van u soberbla! Maar uw onwetendheid is zo groot zoals uw trots. Hij is zo klein wat weet u als
veel en, tantísimo welke IGNORAIS. U kent veel op uw zelfde planeet, meer nog op de kosmos niet. Verwaande, valse en holle
wetenschap, gezet op onstabiele voetstukken. De inwoners van de Aarde graven hun eigen graf en werken zijn eigen vernietiging, met
de zelfde ENERGIE VAN het LEVEN zij ENERGIE VAN de DOOD veroorzaken, ziek aan de planeet zijn geworden en dit één heeft
ernstig verzonden naar een kosmos S.O.S.the, voor troost van de gelovigen en het nonbelieving, is deze orde van hulp geluisterd
aan en de EEUWIGE SCHEPPER heeft een Boodschapper gestuurd en hij zelf is het BERICHT komen geven.
De boodschapper is KELIUM, is de EEUWIGE SCHEPPER JAH. Dit begrijpen is gemakkelijk en ook ingewikkeld, zullen wij
om aan de Aarde in de kaart van de te omvatten kosmos proberen van de plaats te bepalen van/begrijpen de waarde en de Majesteit
van het KELIUM en Jah- bericht.
4
de kop van de toorn
5
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
Besta KOSMOS 7 en in elkaar 7 kosmoscosmics. In elke kosmoscosmics is er 33 HEELAL. In elk HEELAL is er
ZONNESTELSEL 33 (het is gezien grafisch).
6
de kop van de toorn
De aarde wordt gevestigd in 7o. De KOSMOS van de laatste geroepen DRIEDIMENSIONELE kosmos of de KWESTIE van de
KOSMOS. Het HEELAL van 7o is in 33. De kosmos van de kosmische orde van de kosmos. Het wordt gevestigd in 7o. ZONNE
ORDE VAN HEELAL 33 IN DE VORM VAN DE NAKOMELING. Zijn zonneplaats is in 7o. ZON van de orde van ALClONE in
geroepen ZON ORS. De aarde is een planeet van de ZON VAN ORS naast andere planeten met de kosmische beschavingen van de
buitenpost om binnen de universele kosmische orde te zijn b.v.: Mars, Venus, Jupiter, Saturnus, enz.
De aarde is een uitzondering van de UNIVERSELE KOSMISCHE ORDE, is een GEVANGENIS van de PLANEET, is de
gevangenis van het Zonnestelsel van ORS en te zijn in de staart van het Heelal het de GEVANGENIS van planeten van dit Heelal
is. Dit is droevig, de pijnlijke en dramatische KOSMISCHE WERKELIJKHEID van de Aarde, een GEVANGENIS, en hun inwoners
zijn aangezien zij zijn zich, in het gezicht van de Aarde zoals de gevangenen van hun eigen bewoner van de gevangenissenaarde
gedragen: harteloze, misdadige, hevige wezens tegen zich en hun seksuele, gedegenereerde, perverse, ongelovige gelijkenissen, infra,
dieven, alcoholisten, drugverslaafden, enz.
De aarde wordt gevestigd in het laagste deel van de kosmos en is de PLANEET meer GEVANGENIS onder allen, ONZUIVERE
KOSMISCHE LATRINE is.
Zonder in detail het binnengaan op structuren van de meerderen van de ENERGETICA van Hiërarchieën, niet om het
onderwerp te zijn, zullen wij kort de plaats van JAH in 1er de KOSMOS en aan 1er PROTOCOSMOS verklaren, zijn de
ABSOLUTE PARTIJ die door 33 RIEMEN van de MACHT, de BLOKKEN van de MACHT of ENERGIEËN in overeenstemming is
geweest.
De 6 eerste energieën beantwoorden aan de Centrale kern van ABSOLUTE PARTIJ of CENTROSFERIA. De 3 eerste
GESMOLTEN energieën vormen VERTROUWELIJKE één VAN de ABSOLUTE PARTIJ.
DIE CREATIEVE VADER is geroepen OUDE één VAN de DAGEN is wat die de GROTE ARCHITECT aan hen
VAN HEELAL (G.A.D.U.) roept anderen zeggen HEILIG aan hem VAN de HEILIGEN. Maar niemand kende zijn
naam, die op alle wordt gewacht het, van alle godsdiensten en cultussen prijste de OPPERSTE SCHEPPER. Er
zijn sommigen wie in hun cultussen zingen: „HEILIGE HEILIGE EN IS HUN ONUITSPREEKBARE NAAM“.
Maar hij stond prophesied dat de GROTE KOSMISCHE ARCHITECT aan KOSMISCHE LATRINE genoemd Aarde zou komen,
toen de Planeet en door van hem van de Boodschapper was te verdwijnen op het punt zou het een BERICHT AAN de Aarde geven
zodat hun inwoners kans hadden om de catastrofes te betreuren en te vertragen, en dat de KINDEREN DE GOD met hun fruit van
GENETISCHE ENERGIEËN samenwerkten die worden GESUBLIMEERD om de ZIEKTE VAN de PLANEET tegen te houden.
De KOSMISCHE strijd ZAG de GENETICA van de ENERGIE op het gezicht van de aarde, die ENERGIE VAN het LEVEN
MORST om meer aan de Planeet en mechanische anderen te doen walgen die met KOSMISCHE TAOISTAS door al Planeet
VERANDEREN de schade te herstellen die door FORNICARIOS EN GEDEGENEREERD DE de Aarde wordt geproduceerd.
Het aardse mensdom is uw uur van het besluit aangekomen! ; Het betreft niet het credo, het beleid, de race of de
godsdienst! DECIDETE! u werkt met de VERNIETIGING van de Planeet of de hulp samen om IT TE VERMIJDEN. U HOUDT OP
7
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
MORSEND UW SIMIENTE, VERZOEKEN U JAH! De KOSMISCHE ARCHITECT, die één de waarvan naam HEILIG SACRUM zijn, en
IMPRONUNCLABLE en die vandaag de kolonisten van de Aarde REEDS HET WEET.
JAH die naar hun BOODSCHAPPER aan de Aarde wordt verzonden, ENERGIE KELIUM zodat samen met aan
COSMOCRATOR ZEUS en de ZON VAN de GEMIDDELDE NACHT CHRISTUS LUCIFERIC INDUSEUS, zij helpen aan wie zij LICHTEN
willen worden en zij geven LICHT aan de Aarde en aan de KOSMOS.
KELIUM ZEUS INDUSEUS helpt is prophesied TROMPET VAN JAH en zelfde JAH ZAG GEOCOSMIC dalend van de kosmos
in de kosmos en, van PROTOCOSMOS in PROTOCOSMOS, zijn het Heelal in Heelal, de Melkweg in Melkweg en de Zon van de
Zon, tot KOSMISCHE LATRINE, de planeet dichtere gevangenis van al vraagAARDE, aangekomen om aan hem elke één van de
kolonisten te vragen van wie zij het GLAS VAN de TOORN VAN GOD tegenhouden, die reeds wordt gemorst en die aan de Aarde zal
vernietigen als de correcties aan het onwaardige gedrag niet van de aardebewoner worden.
De energie JAH TRIUNE van ABSOLUTE, bron is van de verwezenlijking in overeenstemming geweest door:
1) de JEHOVAH de SCHEPPER, de KOSMISCHE LIEFDE, die aan COSMOCRATOR CRESTOS verenigd is die SIMIENTE VAN
het LEVEN is, de ENERGIE CRISTICA die het LEVEN AAN AL LEVENDE IN AL KOSMOS geeft EN DIE constant in planeten OFFERT
zet gevangen zodat de zielen kunnen worden gered.
2) KELIUM de VERVALSER VAN de WET die aan COSMOCRATOR ZEUS, de VADER VAN de GODEN, de WIJSHEID en de
WETENSCHAP VAN de KOSMOS verenigd is, KELIUM is de BESTAANDE GRAVITATIEgebieden van de ENERGIE GENETISCH IN de
ATOMEN, MOLECULES, PLANETEN, ZONNEN, MELKWEGEN, HEELAL.
3) AUM IS het GELUID, het WERKWOORD, de KLEUR, de ETHER, de ENERGIE van HARMONIE die aan COSMOCRATOR
SAMAEL, het WERKWOORD DE GOD, de KOSMISCHE STRIJDER verenigd is.
JEHOVA-KELIUM-AUM IS JAH, DE OUDE MAN VAN DE DAGEN.
JAH is:
J = JEHOVAH. DE KOSMISCHE LIEFDE DIE DAALT.
A = PIRAMIDALE AVATAR
H = AUM, GELUID, HET WERKWOORD VAN GOD.
In de ORDE of de KOSMISCHE STRUCTUUR van al KOSMOS worden de SCHOONMAKENDE mechanismen gevestigd en deze
worden genoemd PLANETEN U of kosmische het vegen collectoren VEEGT. Deze benoemen HERCOLOBUS, vertegenwoordigen de
ZONNELEEUW van HERCULES, de KRACHTEN VAN de WET in HERCOLOBUS die wij hebben gevonden om de WOLF PER BUS TE
VERVOEREN die de OVERTREDERS VAN de WET verslindt!
Er zijn GALACTISCHE HERCOLOBUS die de Melkwegen, UNIVERSELE HERCOLOBUS schoonmaken die het HEELAL en
HERCOLOBUS PROTOCOSMICOS schoonmaken dat PROTOCOSMOS schoonmaken.
die tot onze ZONNEorde VAN ALCIONE behoort maakte aan het vorige Zonnestelsel schoon aan onze vraag TYLAR, na dat
proces het aan ons Zonnestelsel begon binnen te gaan. De astronomen van de Aarde roepen NOMADISCHE PLANEET BARNARD. Dit
riep planeetROOD of BARNARD 500 keer groter dan de aarde gevaarlijk door NEGATIVIDAD, deze Planeet, werd aangetrokken en
8
de kop van de toorn
op de rand van een plaatsvindende kosmische catastrofe was. KELIUM ZEUS FORJADOR VAN de WET bewoog biologische
mechanismengeo de kosmos die tot op heden terug naar Barnard van Saturnus de plaats bepaalde van en het daar het behield heeft.
De astronomen van de Aarde publiceerden het nieuws in media op een vreemd sterre- lichaam dichtbij Saturnus. Hercólobus of
veranderingen BARNARD constant van frequentie, die veroorzaakt dat de astronomen soms geen het soms zien.
GESITUEERD: In jaar 2.006 HoofdKELIUM ZEUS INDUSEUS, de kosmische route van de Aarde in 14.500 jaar
vooruitgingen, sprong 6º race KORADI, om de geologische verandering, en andere catastrofes te vermijden, die
zich aan ons van Hercólobus verwijderen. Maar de oorlogen, ziekten, krijgshaftige conflicten, en ranselen van
de 4 Engelen van de Aard blijft straffend de Aarde en zijn kolonisten. De voorspellingen volgen nog wegens de
misdaden en karma van de bewoner van de kolonistenaarde.
Een vertrouwelijke relatie tussen GENETISCHE SEKSUELE ENERGIE, STEENACHTIGE LAAG OZONICA, LAGEN en
HERCOLOBUS bestaat. Het glas van de TOORN DE GOD is de hierboven vermelde interrelatie.
JAH KELIUM heeft gegeven aan grote revelaties en lessen inzake de kwestie, die wij zullen samenstellen:
De LAAG OZONICA is de ENERGETICA van het SCHILD of van het PANTSER, die al levend wezen met inbegrip van Planeten
beschermt. De LAAG OZONICA IS BEWERKER VAN KOSMISCHE ENERGIEËN, de verschillende voortkomende energieën van de
kosmos wanneer het aankomen bij de ozonlaag of SODAUNA wordt omgezet in inerte, onschuldige of voordelige energieën hen
levend wezens van de planeet. De aardse onderzoekende wetenschappers hebben aan de wereld dat LAAG OZONICA DIT
GEPERFOREERD door al kanten en het ultraviolet geïnformeerde de zonnestralen het veroorzaken van KANKER in de huid
doordringen. Wij informeren aan het mensdom dat door die perforaties niet alleen de zonnestralen maar al type van
KOSMISCHE Stralingen koude ingaan die gevariÃrde klassen van ziekten, onder hen AIDS of KANKER VAN HOMOSEXUALS
veroorzaken en die ook de steenachtige structuren van de planeet beïnvloeden.
De perforatie van de laag van het Ozon moet reeds uit van de open oorzaken door de
wetenschappers, als is de milieu, industriële verontreiniging en de fluorkoolstof, vooral aan de
hoogste seksuele activiteit van HOMOSEXUALS, LESBIENNES en FORNICARIES die wanneer
verenigd het zijn tegen de KORTE KOSMISCHE ENERGIE van de naturaopbrengst die zij de
ozonlaag perforeren.
Die NEGATIEVE GENETISCHE ENERGIEËN blijven stijgend en zodat zij andere planeten niet beïnvloeden, wordt
HERCOLOBUS gedwongen om met die energieënprocessen in te stemmen, accumuleren hen, hen het terug geven en hen aan de Aarde
zoals NEGATIEVE KOSMISCHE STRALEN, wanneer het binnengaan hebben 2 routes van ingang:
A) zij gaan door de perforaties van LAAG OZONIC, zoals KOSMISCHE ENERGIEËN NEGATIEF S binnen die voor vandaag van
trillingsaffiniteit naar de STEENACHTIGE STRUCTUREN van de MASSA'S, bergketens, vulkanen en geologische fouten gaan,
veroorzakend de desintegratie van de atoomgebieden van gravitatie van rotsen, is het effect dat de stenen zijn BEGONNEN AF TE
BROKKELEN om als brandstof de brand van het binnenland van vulkanische stollingskoorden te dienen. Als gevolgencollaterals
9
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
die wij hebben gehad: verhoging van VULKANISCHE GEOTHERMY, verhoging van zinnige en onwaarneembare trillingen, instorting
van bergen.
B) de NEGATIEVE KOSMISCHE STRALEN door de ozonlaag gaan binnen, zijn zij proces door die laag en zij doordringen als nietdestructieve stralen voor de Planeet maar dat beïnvloedt de hersenen, de mening, psiquis van fornicarios en seksuele transgressors
waarvan misdaden hun pantsers BIOENERGETICSES of SODAUNICS afgemat zijn en toestaan dat hun hersenen antennes van die
voortkomende energieën van Hercólobus ontvangen, veroorzakend neurotische toorn, geweld en omwentelingen in de bewoner van de
het mensdomaarde.
Daar am de reden van de titel van dit één bericht hier de KOP
VAN de TOORN.
De aarde beantwoordt aan de
basis van het glas van waar de GENETISCHE ENERGIE die door zijn kolonisten wordt GEMORST afkomstig is, stijgt dit door de
perforaties van de laag ozónica zoals lijnen van, geleiding van energieën die het HANDVAT VAN de KOP de planeet vormen
Hercólobus waar de negatieve genetische energieën is het SUPERIEURE DEEL VAN de KOP aankomen, en dit glas tegenwoordig is
gevuld en het het overlopen is, vallend op de zelfde aarde de STOLLINGSBRAND VAN de TOORN DE dat GOD mens voor straf van
het aardse mensdom vernietigt.
Dit is de KOP VAN de TOORN DE GOD. De planeet SATURNUS is de JAKHALS van de wet duidelijk met MYSTERIEUS 5 en
dat behandelt aan HERCOLOBUS de WOLF van HERCULES, alle-VERBRUIKT, om rekeningen aan transgressors van de wetten van
God te passen.
Een andere KOP VAN de TOORN DE GOD voor de kolonisten van de Aarde bestaat en is de ATOOMPOMP, KOP die door 5º
ENGEL VAN de APOCALYPS zal worden gemorst, GEREÏNCARNEERDE SAMAEL JOHAV BATOR, zal dit in boeken naast verlof
worden verklaard. De atoombom wanneer het explodeert neemt de vorm van een KOP aan.
En de KOP VAN de TOORN DE GOD is gevuld, heeft 6.660 miljoen inwoners de Aarde aan deze datum van jaar 1.988
van Maart, volgens de buitenaardse kosmische computers, en deze morserij 8.000 ton dagelijks SEKSUELE GENETISCHE
VLOEISTOFFEN, het bedrag zijn vreselijk en verbazend, want zij die betwijfelen, zij zijn eigen berekeningen kunnen maken.
Zij zijn 8.000 ton ENERGIE VAN het LEVEN die in ENERGIE VAN de DOOD, het zelfde wordt omgezet dat aan de planeet
zoals brand van de TOORN DE GOD is teruggekeerd om gek zijn inwoners te drijven en ziek aan de Planeet te worden.
DE KOLONISTEN DE DE OUDE AARDE, HET KELIUM EN JAH- BERICHT EN U HOUDEN OP MORSEND UW GENETISCH
ZAAD VAN HET LEVEN!
U VERKIEST TUSSEN HET LEVEN EN DE DOOD, RAMPEN 0 OM HET ZELFDE, DE WAANZIN EN DE REDELIJKHEID VAN
UW HERSENEN TE VERMIJDEN!
U VERHINDERT DAT DE VOORSPELLINGEN WORDEN VERVULD! DAT ZIJ ZONDER HET DING PROPHESIED WORDEN
VERVULD GEBEUREN!
Wij besluiten met de Voorspelling van NOSTRADAMUS op 20 van MEI 1988 en 2 Volle manen: DAG 20 VAN ZO HARDE
DE STIER VAN DE AARDE ZOU, GROOT OVERVOL THEATER HUNDIRA, DE LUCHT, DE HEMEL EN DE AARDE SCHUDDEN OM TE
VERDONKEREN EN TE SCHUDDEN, DAN ZOU DE GOD MET ZIJN HEILIGEN AAN ONTROUWE ROLLEN (EEUW IX-83)
10
de kop van de toorn
VERKLARING: De STIER beantwoordt aan de maand van MEI. Het grote theater van de Aarde waar hun inwoners het leven
op comedla leven: de drama's, gelach en scheuren, dit theater vandaag bovenmatig is bevolkt en overvol.
INTERPRETATIE: De dag zullen 20 van de sterke aarde van Mei, de massieve bergen en schudden. Er zal steenachtige
instortingen in verscheidene delen zijn. De lucht zal schaars worden, zal een plomizamist de streken behandelen waar geologische
fouten bestaan en de vulkanen as die de atmosfeer zal verdonkeren, zullen schudden de streken dichtbij ondergrondse zullen
uitzenden, onderzeese en massieve opgeheven vulkanen. Dan zullen de God en de 7 Engelen van de APOCALYPS aan ONTROUWE
IMPIOS en… pletten
DE „GROTE STER TIJDENS 7 DAGEN BRANDWOND,
VERDUISTERD DOE DAT 2 ZONNEN VERSCHIJNEN,
WOESTE HOND ZOU DE HELE NACHT HUILEN
WANNEER GROTE PAUS VERANDERING VAN GRONDGEBIED“
(CENTURLA 11-41)
VERKLARING: De grote ster is de Aarde, 7 dagen het de cyclus is die aan de aantallen prophesied door SAMAEL AUM WEOR 2 en 5
beantwoordt, kan deze cyclus 25 dagen bedragen, 25 weken of 25 jaar, hangt het van de kolonisten van de Aarde af om de cyclus
te kiezen. Verduisterd is het darknesses, zijn de nacht en de 2 zonnen 2 Volle manen, is woeste mastín Hercólobus, de WOLF van
HERCULES die de overtreders van de wetten van de GOD, ook beantwoordt aan CANCERBERO aan looppas BATOR verslindt die
de deuren van het kloof houdt dat SAMEN MET SAMAEL JOHAV zij vertirán het GLAS VAN de ATOOMTOORN op de Aarde zullen. 2
PAUSEN er bestaan, één van het LICHT dat het veranderen van grondgebied aan zijn Sacrum van de Stad aan de surplussen zodat
de buitenaardse met hun AUTO'S van de BRAND sparen aan hen van de catastrofes zal leiden. De andere PAUS is van darknesses
en dit één ook veranderen=zal= van grondgebied in van de angstuittocht en verschrikking leiden gelovig en samen met hen zal
wordt vervuld de voorspelling van twee wateren en de bloem. De maand van MEI 1988 heeft 2 Volle manen, één 1ro. van Mei en
andere kunnen 31 van Mei, aan dit het verifiëren iedereen.
INTERPRETATIE: De aarde zal een cyclisch proces van 25 eenheden van tijd met stollingsmanifestaties van verschillende
types ondergaan. In de maand die 2 VOLLE MANEN lijkt dat het de maand van Mei 1988 of een andere maand is. De HONDEN
en de WOLVEN EN de JAKHALZEN van de WET zullen snel huilen om de mensen te verslinden die bij nacht of darknesses van hun
eigen fouten en misdaden zullen worden ondergedompeld. Dit zal gebeuren wanneer één of beide PAUSEN van hun plaatsen van
woonplaats of landen… emigreren
Het hopen om iets aan hen verduidelijkt te hebben het overschrijdt welk u gaat lezen die het KELIUM en Jah- bericht zijn,
leedlo sommige tijden, meditadlo, compartidlo dit bericht met uw families, vriendschappelijk, metgezellen ontmoette en. U met
dit bericht van karakter wereldwijd, dit S.O.S.a helpt de kolonisten van de Aarde. Als zij is bestuderen de esoterismostudent of de
medische instructeur van de cristicasgodsdiensten het Leviticos- BOEK, vooral HOOFDSTUK 15 dat veroordeelt en het MORSEN
VAN SIMIENTE VAN het LEVEN… vervloekt
DAT HET LICHT VAN UW BINNENGODDELIJKHEID ZODAT BEGRIJP VERLICHT EN HET JAH- BERICHT DE EEUWIGE
CREATIEVE VADER VOLGT
OM IS… OM IS…. OM IS…
VREDE EN HET LEVEN
11
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
V.M. ELIZEUS
ZON VAN Redacteur ZEUS.
12
de kop van de toorn
13
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
HET ONGELOVIGE MENSDOM
23 van Maart van 1.988
Terwijl de ononderbroken wereld zoals enkel eeuwenlang die, die de zon in het Oosten
verlaten en zetten in het westen, de menselijke wezens in de ochtend is toegenomen, doe
hun taken tijdens de dag en keer om bij nacht te liggen terug, VEREISEN niet AAN DIT DEEL
ALS ZIJ KUNNEN BLIJVEN DOEND IT.
Plus de meerderheid van de levend wezens negeren zij vaagheid als dit kan worden
gevolgd of het zich volgt niet. Een klein handvol van elke hoek van de Aarde kent het alleen,
een grote kern, groot en de macht aan de periferie van de Aarde kent het in aantal alles. De
menselijke wezens, een weinig minder momenteel dan bepaald dier; zij kennen geen The
Times omdat zij zelf van deden dat hen, hebben gescheiden van wie The Times, behandelt
van wie de toekomst van zonnen en planeten behandelt.
De menselijke wezens wachten momenteel op grote prachtige toekomst en het werk
incessantly om de vooruitgang in alle aspecten van het leven en de dood te verhogen, maar
zeer weinig dingen maken om vooruit te gaan vordert van de ziel van de wezens die leven en
zij geen vooruitgang met betrekking tot de ZIEL vooruitgaan omdat zij weten niet of hebben
de menselijke wezens ziel of zij hebben het niet. Zij reeds zijn zo harteloos dat nog zij op het
bestaan van de zelfde ziel betwijfelen.
Bij dergelijk ongeloof kwam aan het MENSELIJKE RAS dat weet niet meer of bestaan zij
zelf of dromen. Als zij dromen, denken zij dat dit één de werkelijkheid is, als zij in de duidelijke
werkelijkheid van de mensen lopen denk dat zij dromen, en wie op dit ogenblik aan me kon
waarborgen dat het droomt of wie het in de derde afmeting is.
Zij heffen de hand, zo veel die op die aanwezig zijn aangezien die die afwezig zijn en
zij aan me oyendo of lezing zijn, waarna de test aan me kan waarborgen dat zij niet worden
geslapen en dat zij niet dromen, die niet in de derde afmeting ben.
Who kan de hand opheffen om sommige van die twee dingen aan te tonen? Wat u als
dit weet het een droom is. Als wat u bent ziend het een droom is, of wat u weet als wat is is
de werkelijkheid ziend?
Aldus in deze één vorm is op het ogenblik de wereld, weet het niet of droomt het of leeft
de werkelijkheid. De wereld schijnt vandaag aan NÍNIVE, leeft in de totale ONWETENDHEID,
kent zijn hand niet noch wordt zijn linkerrecht, ook gepast als NÍNIVE, ook zijn symbolically
40.000 relatieve inwoners, ook worden zij gepast in de Aarde en terwijl de menselijke wezens
van de Aarde komen en gaan, kopen zij en zij verkopen, eten zij en zij drinken, huwen zij en
zij komen in huwelijk voor, van de hemel merkten wij op dat de vreselijke dagen op de levend
wezens wachten.
14
de kop van de toorn
OUDE VOORSPELLINGEN
De wezens die het gezicht blijven stilstaan van de Aarde, vandaag kennen niet de
werkelijkheid van zo vele aankondigingen die tot vandaag op catastrofes en rampen in de
Planeet zijn geweest.
2.000 jaar geleden begonnen zij aan de menselijke wezens een VERNIETIGING aan te
kondigen aan hem en de mensen met tijd die niet meer reeds hebben overgegaan creëren in
die vernietiging, niet meer belangen om aan hen van dit, weinig te kennen hij aan hen die zij
„zo is
hij dat wij de vernietiging overschrijden komen, niet meer
creëren wij in haar, omdat door zo vaak het zelfde ons heeft
aangekondigd en de vernietiging niet“ verschijnt.
aankondigen maar destructions van belang is en zij zeggen de menselijke wezens:
De lettende op sadisten van een kosmisch theater riepen de Aarde! Hoeveel vreselijke
films over de planeet en de menselijke wezens hebben overgegaan hebben zij hen
overwogen. De mensen u inventaris van terugblik naar alle gebeurtenissen die in dit één
Kosmische Theater zijn gebeurd riepen Aarde.
Waar het is het ras HIPERBOREA, dat zo veel zijn vernietiging aankondigde? Waar hij
moet PROTOPLASMATIC rennen, dat zo veel zijn vernietiging aankondigde? Waar het zuiver
is het ZWARTE ras van de Aarde, vandaag hoogtepunt van mengsels? Waar het is het ras
van de ANDROGENE en kondigde dat zo veel zijn vernietiging aan? Waar het is de rasMAKI,
dat zo veel zijn vernietiging aankondigde? Waar het is het ras ATLANTE dat zo veel zijn
vernietiging aankondigde?
En morgen zal ik om voor deciros worden toe te nemen waar DIT het ARISCHE RAS
dat zo veel zijn vernietiging aankondigde?
Aldus op de Aarde, tijdens oud heb ik aan de mensen de dingen aangekondigd om te
komen. Tijdens oud is het gezegd aan de menselijke wezens de toekomst die aan hen hopen.
Waar het is de bevoegdheid van BABEL en zijn Toren om naar de hemel te gaan?
Waar het is BABEL en NIMROD dat zo veel aankondiging zijn vernietiging? Waar het is
NINIVE dat zo veel hun vernietiging aankondigde? Ondanks zijn berouw was het een
tijdspanne slechts van rust. Waar het is BABYLON met zijn hangende tuinen dat zo veel zijn
vernietiging aankondigde? Waar is zijn regeren nog het goud dat het verworven? En dat zo
kondigde veel zijn vernietiging aan.
Waar het is ONTSPROTEN en SIDON dat zo veel zijn vernietiging aankondigde?
Waar zij zijn de steden die in CHINA door de vulkanische branden werden vernietigd die aan
hen verslonden en die zo veel hun vernietiging aankondigde?
15
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
Waar worden de 13.000 dode veroorzaakt door de elektriciteitspanne van New York?
De statistieken onbekend tot vandaag door de mensen en dat zoals aangekondigd veel, dit
fenomeen en mensen hoorden niet aan hem.
Waar het is het WESTEN met zijn macht en kondigde dat zo veel zijn vernietiging aan?
Waar het is de macht van ROME met al hun kracht en kondigde dat zo veel zijn vernietiging
aan?
Waar het is de macht van HITLER met zijn kracht en kondigde dat zo veel zijn
vernietiging aan? Waar het is de macht NAPOLEON en kondigde dat zo veel hun vernietiging
aan?
16
de kop van de toorn
Waar zij zijn de bevoegdheden van de naties die krachtig zijn geweest en die zo veel
hun vernietiging aankondigde? Waar zij zijn de leiding van de stammen van Amerika en
kondigde dat zo veel zijn vernietiging aan? Waar het is het rode ras van Noord-Amerika en
kondigde dat zo veel zijn vernietiging aan? Waar zij zijn Chibchas, Bachué en Chicamocha
dat zo veel zijn vernietiging aankondigde? Waar het is Groot Colombia dat zo veel zijn
vernietiging aankondigde?
Waar het is de macht van de Joden dat zo veel zijn vernietiging aankondigde?
Waar zij zijn de gebouwen van Mexico die in de ramp, van weinig hier vielen en die zo
veel zijn vernietiging aankondigde?
Waar het is de stad waar de EROS zijn schaduw zette? Waar is de stad van
WAPENSMID *Arma van Eros* en kondigde dat zo veel zijn vernietiging aan?
VERNIETIGING VAN DE AARDE
Noch hebben maar toch de gecreÃrde mensen, noch maar toch hebben de mensen
gedacht dat de Planeet op de rand van waanzin een GROTE VERNIETIGING is. De wereld
eens was SION. De wereld eens was SALEM. De wereld eens was de STAD DE GOD. De
wereld eens was een PARADIJS en de mensen verstrekten destruc-SION aan hem
(vernietiging). De mensen die aan SION worden vernietigd, die aan de planeet als CITY DE
GOD en door deze oorzaak wordt vernietigd zeiden wij de „AARDE van de VLOEK DOOR
LIEFDE VAN U“ en opgehouden zijnd SALEM, hield op zijnd EDÉN, ophield zijnd stad van
God, ophield zijnd JERUZALEM, ophield zijnd SION, verstrekten de zelfde mensen destrucSION aan hem. Zij vernietigden aan SION.
De zelfde mensen maken vandaag opnieuw de vernietiging en zullen vernietigde SION
zijn. En evenals kondigden wij het verleden aan dat bepaald voor de mensen van onzekere
gedachte was, vandaag kondigden wij de toekomst VAN de Aarde aan: hij belast, vreselijk
gevaarlijk. De mensen nog veronderstellen niet de ernstige gevolgen die aan de planeet
komen. De mensen veronderstellen nog wat niet op aan de aarde wacht. De menselijke
wezens noch het sterven zelfs denken dat het waarheid is dat de dood een val aan hen
plaatst. Aldus is hij aangezien de levend wezens de dood in hun lichaam laden en zij niet
weten zij dat het laden.
Vaak ben ik aan deze één planeet gekomen en vandaag keerde ik met verschillende
namen terug en morgen zal ik aan de wereld met andere namen aankondigen omdat, de
wereld in gevaar van deze dag (23 van Maart 1988) te volgen is. Om van vandaag te volgen is
er het ernstige gevaar van de Aarde, hen wezens die in haar levend, ernstig gevaar hen
dodelijk wezens, mensen, dieren en dier.
17
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
Alle wezens die ademen zijn op de rand van waanzin een grote catastrofe, die reeds
EEUWENLANG wordt AANGEKONDIGD, lange tijd. Van oud laat hij hier kennen de levend
wezens dat de aarde zal braken=zal= zijn inwoners, en hoe dan ook wordt gebraakt van de
mond van God met VULKANISCHE BRANDEN, luchtvleugen genoemd cyclonen en alle
andere namen die de menselijke wezens aan hem hebben voorgelegd.
De aarde zal zijn ruggen schudden om de parasieten dat het levend overschrijdt, met te
schudden zal braken hen aan brand van zich en IT zou de ATOOMPOMP, met branden die
van de hemel zullen dalen en andere AFBROKKELEN die van de Aarde zullen stijgen.
VOORSPELLING
DE GROTE HOLOCAUST VAN DE AARDE
De tijd is van angst voor de inwoners van de Aarde aangekomen. Die één keer is
aangekomen waarin de menselijke wezens hoopten en dat tegen 2.000 jaar die zij in een
geroepen boekAPOCALYPS hebben gelezen. En het zal tijd van angst zijn, wat nooit
aangezien er mensen waren, tot toen was. Het is dit profetische keer hen mensen gekomen.
Als de vorige voorspellingen die door OPPERSTE KONING HACEDOR VAN ALLE
DINGEN worden gegeven, GROTE FORJADOR VAN het HEELAL, waar en gelovig zijn
geweest; dit die de grootste voorspelling is zal, niet om aan kleiner
gebeuren te zijn, als de wil van God met de mensen niet verandert.
De inwoners van de Aarde, de DOOD is naast maken de GROTE HOLOCAUST VAN
de Aarde, een aangekondigde tijd van eeuwen aan, vandaag nadert de planeet.
De rampen, de brandkoorden van de grote aarde van de planeetbenadering, zijn die in
de bergketens van de Aarde worden gevestigd gezweld van vulkanische branden. De interne
vulkanen van de Aarde verhogen progressief hun brand. Van de centrale delen van de
hemisferen, gaan de vulkanen naar bergketens aan zo aantasten het magma dat deze en
vormt om de steenachtige lagen af te matten die de bergketen van de Aarde handhaven.
Wanneer de vulkanische branden verbruiken deze stenen en de GEOLOGISCHE lagen
afgemat die tussen de bacillen verdelen van de Aarde of FOUTEN die onderaan bergketens,
wanneer wordt afgemat deze lagen zullen doen ineenstorten de bergketens van de Aarde
zijn, wordt vervuld de APOCALYPTISCHE voorspelling waarvan de hoge Heuvels van de
Aarde aan vlaktes zullen dalen. Vandaag worden zij afgemat.
Vorge nacht inderdaad reiste het door de brandkoorden die in Azië, de
brandkoorden die zij in Europa, Afrika en het Australische Continent bestaan, bestaan en de
Andesbergketen herzagen, die in al Amerika wordt gevestigd en dat zich door het Atlantische
overzees uitbreidt, zet het gebeuren door Cáucasos tot het terugkeren op om de
tibetanastreek te nemen en ik vond fenomenen zeldzaam, vreemd gekend niet, in de
geologische fouten die deze bergketens in overeenstemming zijn.
18
de kop van de toorn
Waar de brand niet afbrokkelt stenen van de fouten is aangekomen, worden zij verdeeld
welke middag die AAN JESUS KRUISIGDE. De stenen worden verdeeld omdat zij weten dat
de brand hen spoedig in lava zal veranderen en zij de vulkanische brand door alle
geologische fouten van de KOORDEN van de BRAND uitbreiden die door de bergketens
worden gevormd die in de aarde bestaan.
19
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
HET BRANDBARE SPERMA VAN STENEN
20
de kop van de toorn
De stenen of WORDEN en maken de olie zacht los die daar door FORNICARIOS VAN
de VORIGE EEUWEN, Lemures en Atlantes, door die fysieke fornicarios van toen Ieyes werd
gevestigd zij van de fysieke wetten van vandaag verschillend waren, toen de genetische
energie op de merg van stenen werd begraven, en daar binnen stenen de genetische olie van
de rassen dat wordt gedeponeerd of besloten.
Deze GENETISCHE OLIE IS BRANDBAAR om met de vulkanische branden te
branden die zullen beginnen de STEENACHTIGE lagen te verbruiken, verslindend daarom de
magmatische gebieden van de geologische fouten. Deze brandstof zal aan de grote
bestaande koolmijnen in verschillende delen van de Aarde, en dit worden verenigd het zal
branden en niemand zal het, noch met de modernste methodes om te pompen en uitsterven
kunnen doven. De man zal niet de brand, zal de BRAND doven DAT AAN de MAN DOOFT.
De BRANDEN haasten zich in grote vorm en ernstig werd dat gekalmeerd bij hart van
de Aarde. De bestaande Aarde is verenigde branden JEHOVISTICS bij hart. Zij worden
verenigd met de negatieve branden dat de mensen van de VORIGE RASSEN morsten en
deze waren latent in de steenachtige merg van het magmatische aardlagencentrum. En
negatividad van de menselijke wezens veroorzaakt een kortsluiting, sluit de kring. De
bestaande positieve branden van Jehovah bij hart van de Aarde, worden gemobiliseerd door
trillingen HERCULEAS of van BARNARD die het zelfde zijn.
GROTE HERCOLOBUS
Deze planeet verzendt NEGATIEVE ENERGIEËN FOHATICS om negatividad en de
bevoegdheid te verhogen om zich aan descondensar van de steenachtige lagen te bewegen
en de steenachtige merg met deze etéricatrilling of dit één componendo of dit voedsel welke
mens met zijn ziekte in zijn beenderen, de Aarde zo zijn ziekte in zijn beenderen laadt die de
stenen en slechts de Aarde zijn moeten een wet breken en de mensen moeten slechts de
schending van die wet benadrukken.
En de mensen hebben de schending van die wet en krachten benadrukt van
HERCULES de GROTE REUS, GROTE HERCOLOBUS, de krachten van BARNARD, de
krachten van bereik van het systeem van de orde van het Heelal, desintegreert en desp
zando, is descondensando de gedeponeerde genetische negatieve energieën binnen de
steenachtige merg is van de Aarde en deze genetische daar gedeponeerde energieën
beginnen ook door de geologische fouten en dit te afdwalen het brand, NEGATIEVE BRAND,
duivelse brand, luciféricobrand, luzbélicobrand is. Dit het is de negatieve pool van die brand
en dit men begint met grote brand JEHOVISTICO te vinden en wanneer twee branden
verenigd zijn, de kabel van de positieve brand en de kabel van de negatieve brand, is er
VONK en er is brand en die kortsluiting verschijnt onderaan uw voetenoh woning van de
aarde. Deze branden gaan verder.
Ik hoop om duidelijk op alle niveaus van de schepselen te spreken die poblan de Aarde.
Sommigen weten ja het en een ander nr, maar meerderheid, dat wat een beitel of een
21
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
segueta niet met besnoeiingen met veroorzaakte brand worden gesneden om twee kabels te
verenigen dat het gesloten circuit en dit LAS en ik worden genoemd nu soldaduro omdat de
ZON nu aan hen gedeponeerd in het hart van de Aarde met MANEN SOLARIZATES zou
zeggen als zij de harde mensen geeft.
Deze LAS die in ZON zal worden DIE IT HARD GEEFT en die van boven dark zoals
een oven zal zijn en als oven het branden en de menselijke wezens in het midden zal
verslaan.
Zij zullen vóór alle droevige te hebben niet kolonisten van de Aarde zelf betreuren zodat
dit niet op de planeet komt.
Van deze dag heeft de aarde voortaan de INTERNE KOORTS die nooit vóór zijn
lichaam in ernstige FORUNCULOS en geëxplodeerdi had gehad die zal verzenden naar de
periferie aan hen die in hen is.
28 DE MAAND VAN MEI 1988 MET TWEE VOLLE
MANEN
NOSTRADAMUS VOORSPELLING
iAy! Van de inwoners van de Aarde tegen de dag die op deze, dit één GROTE KORTE
KOSMISCHE gaan komen die bij hart van de Aarde wanneer het voortdurend verschijnt
aangezien het gaat, op dit ogenblik in de maand van MEI die op het punt staat te verschijnen,
waren wij vandaag in de eerste maand van Januari, de eerste dag van Januari, Januari die u
roept, maar die geen Januari zijn. Wij waren in de eerste dag van Maart, volgens de
kosmische orde eerste dag van Maart; volgens de bekende door alle menselijke wezens,
volgens de oude zodiacal tekens. Dit het is het eerste zodiacal teken en dat is de eerste
maand van het jaar. April dat Maart is en in de gemeenschappelijke en huidige ontheiligende
orde waren wij dag 23 van Maart. Ik schreef eens aan de menselijke wezens in de
ontheiligende orde van Gregorio, in de orde gemeenschappelijk en die door u wordt gekend
die trajinado op de Aarde heeft die in het midden van de maand van MEI een grote catastrofe
noch die noch niet ingebeeld door de kolonisten van de Aarde wordt beschreven zou lijken.
En die maand van MEI is volgende maand die volgens de esoterische orde begint en
volgens de ontheiligende orde wij een maand en ongeveer zeven dagen waren. Wij hebben
slechts April van tegen middelen en de dag die gebrek aan Maart.
Deze RAMP was aangekondigd zeer vele eeuwen vóór en in 1.560 werd het gesproken
aan de mensen tegen kleine paila van koper waar de wereld om bepaalt te koken.
Het werd gezegd aan hem aan de menselijke wezens (Miguel de Nostradamus):
„MEI DAT TWEE VOLLE MANEN BRENGT
BREEK DE GROTE STAD IN TWEE“.
MEI DAT TWEE VOLLE MANEN BRENGT
22
de kop van de toorn
HET GROTE FLAGELLUM AAN HET MENSDOM ZAL KOMEN
WAT NOOIT VÓÓR DE PLANEET HEEFT ONDERGAAN.
23
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
U komt te weten als dit Mei door geluk een Volle maan in het begin brengt en een
andere Volle maan in het eind en veel andere aankondigingen met verblindende duidelijkheid
tot de levend wezens is gemaakt die tussen het LEVEN en de DOOD liggen.
De aarde is op de rand van waanzin een groot GROOT PROBLEEM, vandaag lasten en
ingewikkeld. Zo ernstig dat sommige wetenschappelijke organisaties wat gedeeltelijk weten
gaat voorkomen. Die branden JEHOVISTICOS die daar van eeuwen hopen deze dag, deze
maanden en kwaadaardige branden van de PERVERSE MENSEN deponeerden daar in de
steenachtige lagen die door de MECHANISMEN worden bewogen die de MENSEN MET
GEESTEN VAN DEMON binnen zich hebben veroorzaakt.
DE KRUIMELTAART VAN STENEN
HERCOLOBUS verzendt TRILLINGEN, ENERGIEËN, VOLTAGES die zo hard en zo
sterke steendalingen veroorzaken dat zij te vernietigen nodig zouden hebben dynamiet en zij
worden versleten en zij de genetische olie morsen die de oude inwoners of de oude rassen
die koloniseerden de Aarde slingerden. EEUWIGE ENERGIE SACRET VAN HET LEVEN
DAT NU IN DE DOOD WORDT.
En deze STENEN beginnen te verslijten welke kalksteensteen in de kalkoven en de
brand komt en brandstof omdat de GENETISCHE BRAND die daar werd gedeponeerd, deze
genetische brand is brand gunstig vindt, IS het SPERMA BRAND, is het sperma kaars en de
mensen hebben zich om aan afval AAN AFVAL gewijd te slingeren DAT HEILIGE EEUWIGE
ENERGIE VAN het LEVEN DAT het SPERMA IS.
De mensen hebben HOMOSEXUALISMO, hebben verhoogd ONTUCHT, hebben
verhoogd de LESBISCHE LIEFDE, hebben verhoogd het OVERSPEL, hebben verhoogd
de VERSLAVING van de DRUG verhoogd. De mensen hebben meer vandaag te tarreren
dan gisteren gezocht, hebben zij de TARRA gezocht, en de menselijke wezens willen
redelijkheid en de geestelijke gezondheid niet. De wezens die in de Aarde leven
degenereren meer en meer van ogenblik in ogenblik, zodanig dat wordt de situatie
ondraaglijk van de planeet.
Het GLAS VAN TOORN is tot hemel toegenomen en begonnen OP de Aarde TE
MORSEN. Dat glas kookt in zijn alcoholische drank en die alcoholische drank is
ontvlambaar. De overmaat van HOMOSEXUALISMO, MISDAAD, die slechter is dan de
zelfde oorlog, is NEGATIVIZADO de PLANEET.
aan negativizado die de planeet is, wordt BARNARD of HERCOLOBUS aangetrokken
door de Aarde, maar CRONOS en HACEDOR VAN CRONOS HEBBEN daar gevangene aan
HEM en Io laat geen verlof. Dan, werden de negatieve trillingen die de mechanismen van de
EXPLOSIE, mechanismen veroorzaken dietot zij LUZBELES hadden miljoen eeuwen maken
om de planeet te verslijten, bewogen in HERCOLOBUS. En de stenen EXPLODEREN zich bij
hart van de Aarde. De STEENACHTIGE LAGEN puffen op en door dit betekent de genen van
de rassen van de steenachtige merg worden gedesintegreerd, die reeds op de aarde waren
24
de kop van de toorn
en aangezien deze GENEN SPERMA zijn en het SPERMA BRAND IS en hoewel alvorens
het BRAND DE GOD was, toen zij verwijderden het aan de mensen van de TEMPEL het
voetpad van NEGATIEVE HYDROGENS nam die de ZUURHEID VAN AIR zijn, werden
ondergedompeld en zij gingen om aan MINERALEN als NIRVANA van bestendiging en van
te leven weg zijn er die door de mechanismen van de DESINTEGRATIE, door de
mechanismen van VERNIELING door de mechanismen van de EXPLOSIE wordt
gedesintegreerd.
Er het waren IMPLOSIONATED en de GENEN van de rassen bleven latent dat of
waren vóór ARISCH en deze genen voor het zijn brand, wandelingen zoals kernen
FOHATICS in de geologische fouten van de planeet en als foháticoskernen zijn zij de
negatieve pool van de brand die in centrum van de Aarde en de MASSA'S FOHATICAS
JEHOVISTICS die vóór hen geleidelijk aan, langzaam namen om hen in HEILIGE BRAND of
brand van Jehovah om te zetten, het in grote vorm en niet met LAAG VOLTAGE moet
vandaag nemen maar met HOOGSPANNING, met vernietigend voltage neemt brand
JEHOVISTIC deze één andere brand.
Er zijn twee repelencias van verschillende branden dat zij aan elkaar worden afgeweerd
en dat zij majoorsbranden veroorzaken en dat de gebruikte brandstof van de negatieve brand
de bestaande genen in de steenachtige lagen en in de steenachtige merg is van de Aarde en
deze één brand die het zal worden verhoogd en het zijn branden versterkte het zou verhogen
en hen en wanneer wordt verhoogd die branden de GEOLOGISCHE FOUTEN zich niet tegen
de kaars verzetten, zullen de holten van de Aarde zich niet tegen de druk verzetten en de
Aarde zou IN de hoge bergketens van KAARSEN vooral en de bergketens EXPLODEREN
die bij hart van het overzees werden ondergedompeld.
De bergketens die zijn: onderaan de oceanen, zullen deze beginnen vulkanische
gassen opnieuw te ontvangen en deze zouden BEGINNEN te voorschijn TE KOMEN en zij
zullen worden opgeheven als en zij de hoogte toenemen en zij zijn wateren op hoge heuvels
en bergketens ten val brengen die vandaag zullen worden versleten. de hoge bergketens
van de Aarde die vandaag opgeheven is en die hun lagen steenachtig hen handhaven dat zij
afbrokkelen en vertrekken door wat eerder is gezegd, zullen worden afgemat en de BRAND
zal HUN STEENACHTIGE PLAFONDS VERBRUIKEN en deze zullen neer uitglijden als
wanneer de kolommen aan hem aan een huis worden gesneden of wanneer de muren aan
hem aan een huis worden verlaten of wanneer de muren van een de bouw daling, zijn plafond
aan de vloer vermindert.
GEBEURT MET de GROTE GEBOUWEN ALDUS dat de God in de Aarde deed! De
hoge bergketens van de planeet zullen neer smal-hipped zijn; zij zullen dalen verslaan en
zullen andere elementen hebben, gunstig aan de geologische fouten. Daar om de 12
ZOUTEN te hebben die 96 HYDROGENS zijn, de onderzeese geologische fouten, zullen
deze hun stenen niet afbrokkelen, omdat de stenen die in het gebrek van de DROOGTE de
12 zouten en dit één zout bestaan onvolledig is. Dit zout is niet gunstige zout hen levend
25
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
wezens; het zout van de mijnen van de Aarde is onvolledig en heeft componenten niet. Dit
heeft de 12 elementen niet die het zout van de Aarde in overeenstemming zijn.
De STENEN van de Aarde hebben hun componenten verloren omdat zij die 12 zouten
niet hebben en van die 96 HYDROGENS en wanneer het hebben van deze 96 hydrogens
niet de genen die daar bestaan het flagellum van de EXPLOSIE ontvangen en de STENEN
door hard dat terugkeer ponqué of een schuimgebakje of een brood tussen het water en
rookwolken tot gebrek deze hidrogenizadoselementen, de stenen van de droogte zijn van de
Aarde en van bergketens de mensen reeds hun zoute, onvolledige zoute, zoute bigua, SALT
aten DAT SALT, zout zonder jodium, niet de jodium die de HERCOLOBUS STRALING
verhindert HEEFT, verstoken Zout van deze gunstige jodium.
Vandaag onthul ik de levend wezens: „SALT DE de Aarde heeft zout niet“. Het heeft de
12 elementen niet die 96 zijn en door deze oorzaak de STENEN DAT ER IN de
BERGKETENS DE de Aarde IS, de mechanismen van de EXPLOSIE zacht worden,
exploderen hen, hen. Alle stenen die holle emptinesses van de Aarde behandelen en de
BRANDSTOF worden die BRAND JEHOVISTICO vergt wanneer het plotseling van
repelencia van brand met de genetische en negatieve brand van de wezens maakt die de
Aarde gisteren bevolkten en die vandaag negatividad van de Aarde storten aan
HERCOLOBUS te zuigen.
Maar aangezien er aprisionamiento en van het BEHOUD en van de ONDERDRUKKING
mechanismen zijn, is het voetpad van ELDAD, CRONOS aan de Aarde gesloten en daar
wordt de grote kracht ELDAD, grote via, het grote voetpad van HERCOLOBUS belemmerd
en de stap is geen abierto geweest zodat het zijn cursus volgt.
NEGATIEVE KRACHTEN VAN HERCOLOBUS
Dan werd de Aarde om negativizado te hebben, bewogen een andere mechanismen in
HERCOLOBUS en werd verzonden mechanisme van EXPLOSIE dat eens LUZBELES
mobiliseerde, omdat in HERCOLOBUS er de GROTE KRACHT LUZBELICA is die Lucifer
heeft verzameld, die heeft verzameld wie het ZWARTE LICHT vertegenwoordigt, dat
Hercólobus heeft verzameld. Er is het grootste deel van ENERGIE LUZBELICA in Hercólobus
is, in de ZWARTE of RODE PLANEET, of aangezien de levende wezens van de Aarde
roepen. Daar hebben zij hen gunstige mechanismen, de gunstige mechanismen om omhoog
tot de Aarde te puffen en omhoog tot de mensen te puffen en te maken hen zwellen en
exploderen KANKER. Hij is niet zelf maakt vreemder wie dit van een weinig gebeurt terwijl
aan een andere één, die de menselijke wezensROOKWOLK OMHOOG EN EXPLODEERT
en de artsen niet weten als die affectie wordt geroepen.
Het begon reeds in de steen en de STEEN is de stichting van alles wat bestaat, omdat
de STEEN GESLACHT IS, omdat de STEEN SPERMA IS, omdat de STEEN PETER IS,
omdat de STEEN CHRISTUS IS, omdat de STEEN GOD IS.
Het begon reeds daar met het centrum van de Aarde, lijdt vandaag aan wat niet de
levend wezens weten en een groot deel niet tot het leidt, leiden tot zij maar het gebeurt en als
zij niet tot het die leiden is het gebeurt.
Deze mechanismen dienen: de genen uit de steenachtige lagen verwijderen houdt daar
in een korte ochtend op, in een kleine ochtend van deze vrijgegeven genen van, die door de
26
de kop van de toorn
BRAND JEHOVISTICO, bevoegdheid worden gelekt om een RACE VAN ENGELEN te
maken. Wanneer deze GENEN latent ophouden zijnd en gevangenen in het steenachtige
merg s van de Aarde, in hun diepe lagen van het zelfde, maar dat het aan dit gebeurt, stort dit
catastrofe en vernietiging, hen wezens die poblan de planeet dit aan de planeet aan een
RAMP stort.
Andere mechanismen die zich tegen die hebben verzet dat werd bewogen, zijn deze
dagen bewogen in. De mechanismen van de VOORBIJGAANDE EXPLOSIE die als een
ademhaling van stenen worden toegepast. De stenen ADEMEN en hun longen barsten,
brokkelen de stenen af. Ay van de Aarde! Ay VAN de PLANEET! WANNEER DE STENEN
AFBROKKELEN. Omdat de planeet door STENEN wordt gevormd.
Wanneer de stenenshell van de Aarde, de korrel van de Aarde verloren wordt gehad.
De stenen van de Aarde zijn aan shell begonnen, begonnen te puffen op en Hyssop te
worden.
27
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
Hyssop zal die constant in bestaande bergketens bij de planeet en de mensen zal aansteken
hun handen slaan en zal hun gezicht en zijn hoofd behandelen wanneer zij het echte ding van
mijn woorden overwegen.
28
de kop van de toorn
De mechanismen die HERCOLOBUS veroorzaakt door de CORRUPTIE van de
mensen heeft bewogen van de Aarde, begonnen als het leven van MONFROITO, het leven
van de RANDinwoners, die niet van buitenkant voor binnen eten, maar wanneer geboren het
zijn van zijn moeder die zij, het van binnenkant voor buitenkant hebben verslonden. Aldus
worstelt de VONK CRISTICA die daar daar is, in brand-strijd met de negatieve en
demonische vonk die daar daar is.
HET SPERMA VAN STENEN VAN DE
GODEN
Vandaag is er de oorlog van de Aarde bij hart, kennen zij niet de mensen, en zij kennen
niet de menselijke wezens de oorlog die in de ingewanden van de Aarde bevrijd wordt. Aldus
welke cellen in het menselijke lichaam, slag van organismen en antilichamen daarom de
aarde, zijn organisme worstelt welke verdedigingscellen, welke lichaampjes van defensie, van
organische defensie met bacillen en bacteriën, microben en besmettingen genetische energie
van de mensen, omwenteling van de wijze mensen, onwetendheid van de dwazen riepen,
ongeletterd wie tot vandaag dat de STENEN DE wist de AARDE VAN SPERMA VAN de
GODEN werd GEDAAN en niet dat het sperma van de kinderen van de Goden die in de
atmosfeer en de Aarde worden verloren terugkeert om TE VERSTENEN om YIN en YANG in
een steen te maken.
Maar vandaag is negatief verhoogd van die steen en daar in de steen is het het sperma
van de kinderen van de Goden en dat ging daar ook het SPERMA van de KINDEREN VAN
de MENSEN en dat tegenhouden ook het ging daar het sperma van de KINDEREN van de
Aarde tegenhouden en dat ging ook daar het SPERMA van de KINDEREN VAN de DUIVEL
tegenhouden en dat ging daar het SPERMA VAN de KINDEREN VAN de DEMON
tegenhouden en die zij op het ogenblik het SPERMA VAN de KINDEREN van de SATAN
daar bestaan en dat is SPERMA LUCIFERIC VAN LUCIFER met hun minderwaardigheidlicht
en daar LUCIFER.
En dat die stenen niet in de oppervlakte van de Aarde zijn, zijn zij beschaamd van
hemelen, en zij willen niet het gezicht van hemelen zien. En de Aarde schudde zijn lichaam
en verborg deze stenen en deze stenen worden ondergedompeld onderaan de landmassa,
zijn daar verborgen van de aanwezigheid van de GOD, veroorzaakten verdriet omdat welke
slag terug in ZONNEhemelen van de MASSA'S van de ENERGIE toen PLURIABSOLUTO
vecht met ABSOLUTE en de NEUTRALE KRACHT in het midden de slag tegenhield, daarom
de HEILIGE strijd van de BRANDEN van de Aarde vandaag met ONZUIVERE BRANDEN
van zelfde LUZBELES dat een dag IN de HEMEL werd GEOPENBAARD.
LUZBELIC OPSTAND
29
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
De onwetende mensen denken na dat wie vocht zij twee mensen CHRISTUS en
LUCIFER waren, die verankering zelf aan zwaard en gezwaaid als twee schermers en
gevochten tot de moeheid vonden
De WONING van Ay VAN de Aarde! U negeert dat in hemelen de menselijke cijfers als
van u niet bestaan. U negeert dat in PLURIABSOLUTO en ABSOLUTE mensencijfer bestaat
niet, had reeds aan hem aan Moisés gezegd: IK BEN MENS TUSSEN MAS MENS IK NIET
HEBBEN CIJFER VAN MENS EN NONVEREIS MIJN GEZICHT OMDAT ZIJND MENS IK
NIET HEBBEN MENS ASPECT, OMDAT ALS U ZAL ZIEN MIJN GEZICHT STIERF, EN
REEDS IN DE BRAAMBES HEB GEZIEN EN IK BRAND BEN DIE VERBRUIKT EN IK HEB
HET GEEN CIJFER VAN DE MENS.
Noch maar toch hebben de mensen begrepen dat grote en opperste forjador van alles
wat bestaat mensen geen cijfer, is brand, is de BLOKKEN heeft van de ENERGIE en
FOHATICOS, CONCENTRATIES VAN BRAND zijn en het gevecht dat terug in de hemel was
niet twee mensen met een zwaard in de hand was, repelencias van energieën was,
repelencias van branden was, repelencias van elektronische stromen dat geraakt aan elkaar
en gevochten en zij werden afgeweerd en dat de strijdlustigheid fruit van repelencias
FOHATICAS en nonforce van wapen van mensen was en wanneer aan NEUTRALE
KRACHT ABSOLUTE met PLURIABSOLUTO het gevecht van twee massa'senergetica
neutraliseerde, de grote bevelhebber van Absolute was, CRESTOS, CHRISTUS die,
vertegenwoordigd en kon jehova-kelium-AUM vertegenwoordigt het GROTE LUCIFER daar
overheersen.
Zo vertegenwoordigd die struik van kaars of die ENERGIE van MASSA, was
LUZBELICA VAN PLURIABSOLUTO, dat pluriabsoluto die met CRESTOS vocht, die met
MIGUEL vocht, dat Grote Miguel die CHRISTUS is, die is CRESTOS, die JEHOVAH is, die
KELIUM, die AUM is, waarmee ik aan LUCIFER of het OUDE SERPENT vocht, dat riep
DUIVEL DRAGOON en dit is heerste voor Miguel niet en het verzond naar het kloof en het
kloof de planeten van de universele periferieën en het slechtere ding van de kloven van de
Universele PERIFERIEËN heeft s-Staat die en verzendend naar de periferieën van de
geroepen melkwegen DONKERE PLANETEN of DARKNESSES VAN BUITENKANT wordt
verwerkt.
Vandaag ben ik met u MENSEN in een randplaneet van het Heelal, van één van het 33
Heelal van deze kosmos aan waar de fragmenten van die branden Iuciféricos van
PLURIABSOLUTO werden verzonden.
MORTALS van de Aarde, niet beschouwt u als een ander ding van dit verschillend, wat
het een andere doctrine onderwijst, dat de God van hout is of van een andere kwestie het aan
u bedriegt, dit is het valse aankondigen liggend v van de dingen van God. De god
VERBRUIKT BRAND en de God is noch been noch vlees. De god is zonnemassa's of
machtsblokken, van brand en de OORLOG IN de HEMEL was BRAND TEGEN BRAND,
KAARS tegen KAARS en de brand van grotere foháticaconcentratie dit één won de slag en
de NEUTRALE KRACHT scheidde 2 branden in de verdeelde hemel, verzonden hen en
MIGUEL die de BRAND DE GOD vertegenwoordigen die fragmenten, theeën of hachones
aan randplaneten van het heelal.
30
de kop van de toorn
OPDRACHT VAN LICHAAM
KUNDARTIGUADOR
En de randplaneten van het Heelal hebben aan die theeën van negatieve brand,
demonische brand, zwarte en rode brand, luciféricobrand, ontvangen en in STENEN
gedeponeerd en het kwam dovend dat de brand en dat brand langzaam in LEVEND
WEZENS, bij MENSEN werd omgezet en dat de brand saai werd, in brand steek die zonder
het ophouden zijnd brand uitging, en deze brand ging koel progressief tot het worden STEEN
en deze brand ging weg koelend meer tot de Aarde die aan die brand met aarde wordt
behandeld en dat de aarde STEEN en de ZIEL VAN STENEN in die brand werd.
31
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
Die HEILIGE BRAND VAN veroorzaakte PLURIABSOLUT en de DUIVEL dat de
mensen DIE BRAND MORSTEN
De duivel verbond met de mensen met zijn stekel tot de Aarde zodat manier zij al
ENERGIE komen uit pluriabsolut leegmaakten en door die wervelverbinding de mensen de
BRAND MORSTEN TRAIAN waarreeds na om mensen geworden te hebben, omdat de
Aarde niet de brand kon tolereren.
32
de kop van de toorn
De aarde kan niet de brand steunen, moest weg koelen, anders de Aarde worden
verbruikt, nochtans de brand die levend aan de planeet heeft gehandhaafd is de BRAND DE
JEHOVAH, is deze één brand altijd bij hart van de Aarde gebleven, maar de andere brand is
wordt gedeponeerd daar constant in de STEEN gegaan.
Vandaag bewogen verwant en gedeeltelijk de mechanismen die eens met LICHAAM
KUNDARTIGUADOR pauzeerden zij opnieuw werden bewogen, werden zij bewogen en zij
waren opnieuw bestemd om de stenen omhoog te puffen die zij bij hart van de Aarde zijn, om
de stenen omhoog te puffen die de muren van de KOORDEN JEHOVISTICO vormen van de
BRAND en deze saaie brand begon aan te steken omdat het opnieuw de brand van Lucifer
en de BRAND VAN GROTE MIGUEL terugkeerde die vandaag brand JEHOVISTIC en deze
demonische brand worden genoemd deze branden verenigd zijn en zij afweren en zij meer
brand veroorzaken, zodat de bodem van de Aarde niet zich tegen de druk van deze brand zal
kunnen verzetten, omdat in al brand er stoom en daar is er is water en dit zal in brand ook
worden omdat het binnen het water, de BRAND RENOVATUS bestaat die ook en spelen
voortaan van 36 tot de 360.000 miljoen temperaturengraden brandend zal plaatsen, dat de
temperatuur niet de STENEN tolereert die afbrokkelen.
STIJGEN VAN ONDERZEESE BERGKETENS
De STENEN maken hun olie los die de GENEN die daar in de steen werden
gedeponeerd, de steen is die PETER is en die GESLACHT is en die SPERMA is. De STEEN
wordt verdeeld en de brand verbruikt het aan JEHOVISTICO en spoedig zullen zij
vleugenbrand van de Aarde verlaten omdat zij niet de geologische fouten deze één brand
zullen tolereren.
En als het in het oosten geen aanhoudende brand de Aarde op binnenkant het
afbrokkelen slingerde. De ononderbroken Aarde die internamente, Ononderbroken de Aarde
die daar de BRAND veroorzaken DAT CONSUMIRA AAN de MENSEN en dat brand de
Stenen branden zal verbruiken die encielado één van de fouten handhaven en wanneer dit hij
wordt afgemat en GNOMOS in hun desfalcamiento dalen hoge heuvels samenwerken om de
vlakke Aarde te maken en het overzees en deze verstoken branden van de zouten te
ontvangen, deze STENEN die niet de zouten voldoende niet om worden versleten hebben,
zal worden versleten en de branden naar de oceaanbodem zullen gaan en daar bij hart van
het overzees de brand stenen dan de STEEN harder zal vinden.
De stenen, die de 12 zouten bevatten, stenen die 12 hydrogens en om de 12 zouten in
overeenstemming zijn te hebben die 96 zijn, deze stenen zijn zo hard dat zij zich verzetten
tegen en zij tolereren BRAND JEHOVISTICO en de NEGATIEVE BRAND. En de druk van
het gas zal maken bergketens bevorderen die in het overzees worden ondergedompeld en
zal terugkeren om de bergachtige gebieden van de Aarde te bevorderen die in het overzees
waren die vandaag zijn.
33
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
En zij zullen zijn hoofd en zijn rug verwijderen en zij zullen toenemen opnieuw welke
reus in het midden van het overzees en te voorschijn zal bergketens komen die in de
oceanen worden ondergedompeld en hun interne stenen niet zullen verbruikt worden om de
12 zouten van het overzees te hebben, omdat het zout van overzees ja volledig is, hen het
zout van de Aarde volledig waren tot vóór de Aarde die naar het KLOOF worden
VERZONDEN.
Een groot wijze persoon zei reeds, IS SALT VAN MIJN VOLLEDIG en hen SALT VAN
OVERZEES ZIJN ONVOLLEDIG, spoedig de Aarde die naar het kloof, en nu, van het kloof
wordt verzonden dat ik aan u van waar ik aan aarde red heb gezegd, in het kloof ik handhaaf
waar het, ik reeds SALT aan hen DE zeg de AARDE daar ONVOLLEDIG IS, slechts volledig
het zout van overzees en dit is om de 12 zouten te hebben en 96 HYDROGENS te hebben dit
men zo veel de stenen die in de magmatische lagen van de zelfde aarde zijn, in de
steenachtige lagen onderzeese geologische fouten heeft verhard, zijn zij zo veel verhard
geworden dat de manier de brand zal overgaan en geen het zijn stenen zal breken; het zal
slechts dienen om de bergachtige gebieden te versterken die vooruit het overzees zullen
brengen; het zal slechts dienen om de nieuwe bergketens te maken die te voorschijn zullen
komen uit de oceanen; het zal slechts het oostenbrand zoals pomp dienen die de geologische
fouten opblaast, maar deze band van de bergketens van de Aarde zal worden vernietigd, zal
zijn lucht laten=zal= en zijn brand en wordt gelaten leeglopen tot het niveau van het overzees.
Aldus in die vorm ook zullen de STENEN van sommige delen van de geologische
fouten van de ZWAKKE oceaanbodem worden verzameld geen die zij zullen steunen omdat
zij ook de 12 zouten niet hebben en wanneer ook het steunen van romperánse niet de
magmatische lagen omdat de stenen daar afbrokkelen en ook brand te voorschijn zullen
komen uit het overzees en sommige MARIENE GEBIEDEN oceanic brand zal hebben en
brandoverzees en HERVIRAN de WATEREN zal verlaten en de vissen en de schepen zal
verbruiken die daar lopen, die die het zeil daar in brand borbollón en water zal zal koken en
verlaten.
Al overzees zal niet veilig zijn, weet om het even welk waar het de mond van de
vulkanen die terug in het overzees zullen EXPLODEREN is, weet het niemand in welke
onderzeese streek ONDERZEESE VULKANEN zijn, die ook met branden te voorschijn zullen
komen. Waar meer brand te voorschijn komt zullen minder lossingen de bergketens zijn en
waar minder brand te voorschijn komt zullen meer lossingen de bergketens zijn, maar het
ogenblik zal aankomen bij welke OVERZEES OOK BRANDT en de vulkanen zullen in het
midden van weggaan.
Er ook daar zijn STENEN die de zouten niet hebben, maar de grote meerderheid werd
reeds voorbereid. De CHEMIE van ARCHIQUIMICOS die daar hier in de Aarde, onderaan de
laag is waar u hen niet reeds voorbereid aan aarde met hun steenachtige lagen onderaan het
overzees ziet, met de noodzakelijke zouten zodat zo de bergketens uit daar te voorschijn
komen.
Nochtans zullen de eilanden van de Aarde geen meer zijn en zij zullen niet gezien
worden omdat deze eilanden te voorschijn kwamen en zij de MOND van de VULKAAN van
34
de kop van de toorn
ondergedompelde bergketens zijn en deze ook in brand zullen barsten, en de eilanden zullen
geen meer in het midden van het overzees zijn, zullen zij stijgen welke bergketens en
anderen zal worden verbruikt welke bergachtige gebieden die aan het plan dalen.
DE AARDE DEZE PATIËNT
Dit zijn de mechanismen, zijn dit de redenen die een licht percentage mensen zal
begrijpen en die een ander groot percentage mensen werd doen schrikken en die zij een
grote massa door de helften zullen begrijpen, maar het van deze mijn woorden zal vrezen die
recortadamente in eeuwen werden gezegd dat reeds was en dat de vandaag mensen aan
hen verklaart, wat de reden is dat dit gebeurt? Welke is de reden dat dit voorkomt? Welke is
de reden dat dit gebeurt?
De aarde of is ziek, op de rand van waanzin een GROTE RAMP dat of begon en
begon van binnenkant voor buitenkant. Evenals de mensen die aan één ernstige ziekte
sterven diemet zij en aan brandwond van binnenkant voor buitenkant beginnen te rotten. Zij
beginnen aan hen zijn ingewanden te vernietigen en dat BINNEN VOOR BUITEN, de Aarde
wordt ziek, en hun ingewanden worden vernietigd hem.
Morgen zal het nieuws afkondigen welke aardbevingen de planeet ondergaat. De dag
van het oosten aan middag komt dichtbij en in deze middag die met de Aarde begint, hebben
wij 670 tellurische de bergketenbewegingen van de Aarde verschillend, vooral in de
ANDESBERGKETEN die de Amerikaanse emmer vormt.
Van yesterday, in de eerste uren van de zonnedag ook, ZINNIGE EN ANDERE
ONWAARNEEMBARE BEGONNEN de STERKE AARDBEVINGEN en licht degenen, maar
tegen de rekening zijn betrouwbaar, dus zijn de Aarde.
Ik zal iedereen van de medewerkers wat vragen zal gekund hebben om ook mondeling
van de mensen te kennen? Who kan hier gebeuren en aan sommige gegevens geven over
één of andere zender of krant?
Vraag: Hoe worden genoemd u?
Antwoord: „Argemiro Criollo Martinez. Toen het gisteren door de stad van Bucaramanga
gebeurde, informeerde een zender dat de vulkanen van de Andesbergketen, VAN RUIZ
SNEEUWDEN of het ZAND van de VULKAAN brand en rook uitzond en verscheidene
trillingen aan middag“ was.
Dit bevestigt mijn woorden. Welke andere persoon kan pas en iets dan de zeggen
mensen die zij met betrekking tot dit hebben gezegd?
Vraag: Hoe worden genoemd u?
Antwoord: TAMO SAN
Vraag:
Wat kennen u, die de menselijke wezens hebben gezegd met betrekking tot
welk ik met betrekking tot de VERNIETIGING VAN IT INTERN DE Earth of de interne delen
van de Aarde verklaar? Omdat u, de menselijke wezens wist dat de Aarde gaat lijden, maar
dat de dingen van buitenkant komen. Maar weten de menselijke wezens reeds dat bij hart
van de Aarde er kaars is. Maar zij wisten dat de Aarde VAN BINNENKANT VOOR
BUITENKANT begint TE VERNIETIGEN en niet dat de stenen worden verdeeld en neer
dragend en dat einde die dat een Bijbel, die HEBREEUWSE BIJBEL wordt genoemd en die
er zeggen dat toen CHRISTUS desencarnó een onweer en een bliksem en donder en de
STENEN was die ZIJ zijn VERTROKKEN, de wijze mensen niet kende noch kende tot
35
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
vandaag las, waarom was verdeeld de stenen ? VANDAAG WETEN DE STENEN
OOK DAT HIJ DIE WERD GEKRUISIGD, DAT OPNIEUW AAN DE AARDE
TERUGKEERT TERUGKEERT, MAAR NIET OPHOUDT OM DAAR TE
LATEN KRUISIGEN, MAAR IN DE AUTO'S VAN DE BRAND KOMT KLAAR
ZIJN MET HET VERDELEN VAN DE STENEN DIE TERUG IN GOLGOTA
NAAST MORIA BEGINNEN TE VERTREKKEN.
.
36
de kop van de toorn
Dan is dat wat ik aan de mensen verklaar dat aan hem het wat verklaar ik u aan hen,
mensen is die vandaag om niet meer aan de stenen van de Aarde en de wateronweren
37
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
worden slechts te verdelen, maar de ONWEREN van de BRAND KOMEN OP de MENSEN
de zelfde brand die de mensen neer in de ingewanden maakten van de Aarde en hierboven
in de ingewanden van hemelen, die in brand steken, gedoofd in brand steken, latent in de
steenachtige merg van de Aarde, vrijgeven die genen en dit één is de negatieve brand. En
voor het zijn negatieve brand is met de BRAND JEHOVISTIC die het leven handhaaft van de
Aarde en belangrijk brand lijkt en deze brand verbruikt en
IT VERSLINDT Alle BESTAANDE STENEN in de hemel van de geologische fouten en
deze kruimeltaart en zij worden gaan het en dit wordt verdreven door de mond van de
vulkanen van de Aarde en deze één lava is wat elke vulkaan morst en zo de lagen afgemat
en zo de stenenkruimeltaart zijn en zo de GENETISCHE STENEN verlaat van de ENERGIE,
reeds verschijnt dit.
Zeg aan de Wereld die u van de mond van de zelfde wereld weet.
Antwoord: „In yesterday, was het nieuws gelijkaardig aan welke M. Creole Argemiro gaf. Zij
informeerden dat het ZAND van de VULKAAN, Gr NEVADO DEL RUIZ begon rook te
werpen; dat as-grijs zij door van hem omgeven werden verspreid. Over het algemeen
wanneer er zijn is dit symptoom van een nieuwe uitbarsting, en zij informeerden ook dat 200
bewegingen de Andesbergketen tot yesterday aan middag hebben gehad. Vandaag zijn wij
aan 23 van Maart 1988, dat is dat tot 22 van Maart gisteren 200 bewegingen van de
Andesmassa zou ontdekt hebben. Dat is de informatie dat de pers door informatie van de
VULKANOLOGEN en de GEOLOGEN geeft die in permanente studie dit deel van de
AndesBergketen hebben en die die van het vulkaanZand“ hangend zijn.
U hoorde reeds mensen die niet alleen het nieuws van een individu zijn, bent het
nieuws van u, van de stem van u de menselijke wezens, van de stem van u zelf.
SPERMA: GENETISCHE ENERGIE
COMPONENT VAN DE KWESTIE
Of ik zei aan hen dat de Planeet op de binnenkant wordt vernietigd, of ik zei of, de
planeet duidelijk aan hen wordt vernietigd op de binnenkant, of ik verklaarde aan hen hoe
werkt omdat en wat is wat gebeurt en van waar gekomen de wortels. De wortels van dit één
zeer ernstige probleem worden gebaseerd op u zelf, door dat type van egoïsme dat u daar u
gebaseerd bent hebt, zijn die de fundamentele basissen van het probleem.
NEGATIVIDAD van de planeet heeft HERCOLOBUS opgeheven en bewogen
mechanismen in HERCOLOBUS geweest zodat zij descondensen van de steenachtige lagen
en de steenachtige merg zijn, de GENEN die VOOR DUIZENDEN EEUWEN worden
GEDEPONEERD en wanneer het desintegreren van die genen de stenen afbrokkelen.
Sommigen denken dat hij als waanzin dit is, omdat het niet in mijn hoofd past. Wat gaat
passen als zijn hoofd uiterst klein is! Hoe zij de stenen van de Aarde in zijn hoofd gaan
38
de kop van de toorn
passen, zijnd zo te kleiner. Voor dat zou het een oneindig hoofd, een oneindige mentaliteit als
één van GOD of één van Los Angeles of één van de Boodschappers van God moeten zijn. In
een eindig slechts geschikt meningszand, maar STENEN zoals die van de planeet die zij niet
daar om die reden passen niet in hun hoofden passen, die aan het tarief van is door welke
dat niet hoofd wat u of aan hen ingaat die oyendo en het zien van deze dingen en deze
woorden zijn.
Maar de GENETISCHE ENERGIE die in een voorwerp wordt gedeponeerd is die de
stabiele ATOOMGEBIEDEN in dat voorwerp HANDHAAFT. Wanneer de genetische energie
van een voorwerp, houten is, zijn de steen, het ijzer, het metaal, het goud, het vlees, het
been, of wat het is, of zoals wordt geroepen, om het even welk bestaand voorwerp in de aard,
om het even welke klasse van element die op de aard bestaat GECONDENSEERD
SPERMA.
Het absoluut al bestaand ding in de llámese aard, aangezien het, steen, aarde, water,
lucht, brand, ijzer, metalen van verschillende klasse, vlees, been, bloed, alles is wat in de
aard bestaat is GENETISCHE ENERGIE, absoluut alles en dit is wat die kwestie de
samenstelling van de kwestie handhaaft, wordt de kwestie gedesintegreerd. De atomen zijn
die die een ding voeden dat zij constant en het met het leven hebben gehandhaafd, maar
AAN de ATOMEN HANDHAAFT IT de KWESTIE aan GENETISCH HEN. Dat de
wetenschappers niet weten of zij het niet hebben gevonden, is de fout geen mijn en als zij
mijn is, recenter geef ik dat aan hen en zij zullen het later ontdekken dat zo het is, omdat ik
zijn laboratoria ga ingaan en ik ga aan hen helpen zij ontdek zodat het.
Maar al bestaand ding is gecondenseerde Genetische Energie en die condensatie leeft
van atomen, constant wordt gevoed. De atomen zijn die die het leven hem aan dat ding
geven, om die reden van de bestaande dingen daar zijn geen gestorven ding, geen alles zij
toejuichen zijn, hebben zij het leven, zijn zij toejuichen, dus is een rot element, dit het het
leven heeft omdat er daar molecules zijn en er atomen zijn wat constant kringloopenergie zijn
zodat dit het leven heeft; wanneer de atomen van die component of die kwestie of dat
element verdwijnen of ik uitvoer, verdwijnt het van onze ogen, zullen wij niet zien meer het
wij, het in een andere afmeting zullen zien waar de vorming van atomen en de GENETISCHE
energie begint, omdat de Genetische Energie de stichting van atomen is en waar zijn er
verdween geen genetische energie atomen en toen verdwijnend de atomen het ding, het
voorwerp verdween. Wat zeggen u? . Who geeft een advies inzake de kwestie, hopelijk
tegen? Terug op de Universiteit en in zijn ruimte van gemeten studie gaat het naar hen het
hoofd kwetsen werpend aan hem aan dit, als dat is of het niet is, maar is dat het kwetst het
hoofd is of dat niet aan hen IS kwetst en als zij het niet vandaag zij morgen verifiëren, het
verifiëren.
GEBIEDEN VAN GRAVITATIE ATOOMKELIUM
De GENETISCHE ENERGIE is die het LEVEN handhaaft ATOOM en de het
levenskernfysica is die de KWESTIE handhaaft. Om die reden wanneer de
ATOOMSTRALINGEN beginnen hun ramp te veroorzaken altijd verdwijnen vele dingen voor,
omdat het atoomgebied en hen verhaal een ding verdwijnt: het machtsgebied van het atoom
dat de elementen van de kern verdeelt, dat het machtsgebied GEBIED KELIUM wordt
genoemd. De GEBIEDEN van de ENERGIE zijn ENERGIE KELIUM, waren slechts een
rapport dat aan hen wilde geven. Wanneer die energie zich terugtrekt, verenigd is het
CENTRUM en EXPLODEERT het ATOOM verdwijnt samen met het voorwerp dat dit één
39
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
atoom voedde en weet wat binnen dat machtsgebied bestaat? De GENETISCHE ENERGIE,
daar binnen de ENERGIE KELIUM die het machtsgebied is wordt, binnen dat gevoed door de
Genetische Energie.
Waar de genetische energie verdwijnt, verdwijnt ENERGIE KELIUM, verdwijnt het
machtsgebied en verdwijnt het ATOOM omdat de elementen die vorm de kern exploderen en
het atoom beëindigden en het ding eindigde dat door dat conglomeraat of atoomkern werd
gevoed.
40
de kop van de toorn
Of ik gaf alles aan hen, of ik zei alles aan hen maar ik ga naar hen om te verklaren te zien of
begrijpen zij meer iets:
41
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
Het zou zich daar van de genetische energie terugtrekken die daar bij hart van stenen,
de zelfde GENETISCHE ENERGIE van oude fornicarios is die op de aarde hebben bestaan.
Bij het terugtrekken zich de GENETISCHE ENERGIE terugtrok het GEBIED van de
ENERGIE waar het KRACHT KELIUM is en wanneer het terugtrekken van het machtsgebied
wat in het atoom gebeurde? Het atoom en bij het desintegreren van het atoom wordt
gedesintegreerd wat met de kwestie gebeurde die met het atoom werd gevoed? Dit verdwijnt.
Aldus VERDWIJNEN de STENEN gedeeltelijk die daar bij hart van de Aarde zijn,
werden bewogen dat mechanisme onbekend door u. Er is op het ogenblik een OORLOG in
de hemel en de Aarde die schijnt te bereiken en het schijnt om te verliezen, terwijl zijn de
routes van ELDAD die het grijze LICHT zijn van LIJNEN dat binnen of lijnen leidt die de
ZWARTE ELEMENTEN brengen, of de ZWARTE LIJNEN die naar de periferie verzenden,
geblokkeerd enerzijds. Andere mechanismen zijn bewogen die een andere verschillende
ernst volledig brengen.
U weet niet het met wie zij is dat wij deze één situatie behandelen; zij weten niet dat het
Heelal zo groot is, zo groot dat zij niet om maar van hem, maar van de streek bereiken rond
te zien waar zij zijn. En de kosmos is zo groot dat zij zijn Wetten niet ook niet kennen, zodra
één of ander licht percentage die wetten hen wordt verstrekt en van dat lichte percentage het
het EERSTE FRUIT is dat ik aan hen, ben bewogen van achter Saturnus deze wetten, deze
mechanismen breng.
HERCOLOBUS
COLLECTOR VAN NEGATIEVE GENETISCHE
ENERGIEËN
Of habi aan gezegd dat terwijl ik de piccolo's van de KOSMISCHE RAAD aan het werk
ten gunste van u, van de aarde en zijn inwoners druk, anderen andere piccolo's naar hen
verplaatsen aan de planeet en hun inwoners TE VERSTOREN en of begonnen met die
omwenteling, begon zeer slecht met die omwenteling. Ik moet een mechanisme bewegen om
zich tegen deze Wet te verzetten; maar ik kom hen zoeken u om samen te werken en
EGOÏSTISCH ontmoet een CENTRUM VAN, wil dat niet maar voor u zelf en de persoon die
voor zich ontvangen, van zoals veel etend voor zich wordt bedwelmd en stierf.
Ik wil EXPLICIET in mijn verklaring, mijn verklaring zijn, ruim willen en worden ontruimd.
Aldus met die mechanismen van onevenwichtigheid van geproduceerd in Hercólobus en
goedgekeurde genetische energie in Saturnus, wat een groot volume van energie van de
negatieve pool moet verstrekken, zodat de overmaat van de kernfysica van
decompositieelementen op het machtsgebied van de kern, in de scheidslijn tussen een
element en andere voor de vorming van het atoom wordt gevestigd. Deze elementen van
decompositie storen atomen omdat zij ULTRAELECTRODOS brengen die zij plotseling
veroorzaken of die KORTE vernietiging door ELEKTRONISCH OP het GEBIED van de
42
de kop van de toorn
ENERGIE veroorzaakt, omdat zij twee tegenovergestelde branden in de uiterst kleine ruimte
van een element en een andere één zijn, van die elementen die CENTRUM vormen.
Zonder enige ATOOMPOMP te exploderen, is dit één een andere verschillende
atoombom. Het maakt schade verschillend waarvan de atoombom dat de ontdekte mensen
doet.
Dit is een andere volledig verschillende atoombom, met genetische energie werkt.
Aangezien de NEGATIEVE GENETISCHE ENERGIE tantísima is dat het Hercolobus
verzamelt, van met die zelfde negatieve ENERGIE die aan de aarde beantwoorden verzendt
daar geschikte genetische resten om de genetische energie te vernietigen die binnen de
machtsgebieden bestaat.
Zij weten dat het HERCOLOBUS maakte? Het inenten aan de planeet met het zelfde
element dat Hercólobus, zelfde genetisch die beschadigd ontvangen is ontvangt, en
atrofiërde energie, NEGATIEVE BRAND, brand van PERVERSITEIT, brand LUCIFERICO,
aan dit één zelfde wordt hem verstrekt één meer atrophy en voor wordt verstrekt één terug
meer keert atrophy, het om deze één geatrofiërde energie worden verzonden NAAR
ATROPHY EN de bestaande energie binnen de machtsgebieden van de elementen TE
DEGENEREREN die de kern in overeenstemming zijn die het leven hem geeft of die het
ATOOM in overeenstemming is en wanneer degenererend zelf deze ENERGIE die binnen de
gebiedssplitser tussen een element en andere bestaat, al dat energie degenereert en het niet
atoom is de uitbarsting zoals de explosie van een atoombom, het is een LANGZAME EN
GELEIDELIJKE EXPLOSIE die weggaat voor te stellen/in de BEENDEREN VAN de
MENSEN toont.
De mensen horen goed! Men gaat naar ook huidig/vertoning in de beenderen van de
mensen weg, hebben wij het reeds gedeeltelijk, worden genoemd OSTEOPOROSE,
maar nu slechter gaat men naar huidig/vertoning in grotere omvang weg dit en andere
knokige ziekten dan langzame en geleidelijke EXPLOSIE in de beenderen van de wezens zal
veroorzaken die in de Aarde leven.
wegens de decompositie van de kwestie of het element, of welk gebied macht, die aan
een element verdeelt en een andere één van de elementen die het atoom, wanneer wordt
beschadigd dat machtsgebied in overeenstemming zijn, het atoom explodeert in
overeenstemming is, maar het explodeert niet in kaars, desintegreert het het element,
desintegreert het de kwestie, de driedimensionele massa, de steen, het hout, dat begint is
langzaam te desintegreren.
Ontruim die zijn wetten die reeds wij in de Aarde hebben, om die reden u gisteren aan
hen zei zodat daar LAADT veel als planeet HUN ONGELUK en het is niet maar zij activeren
wat de activering van dat ongeluk motiveert. En de mensen hebben vandaag de activering die
43
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
van dat ONGELUK VOOR de PLANEET gemotiveerd, of de menselijke wezens beïnvloeden
terugvallen.
Van dergelijke vorm dat zelfde GEDEGENEREERDE GENETISCHE ENERGIE, gedaan
geweld aan, Duivelse BRAND LUCIFERICO, dat van van de Aarde is gestegen en hier aan
de STRATOSFEER, en werd gevestigd terug in het gebied SODAUNICA of in de streek
weggegaan die filters de elementen van de Aarde, nieuwe leden of projecties, of de zelfde
LAAG OZONICA die u reeds weet,
Wanneer het vinden aangezien veel NEGATIEVE ENERGIE, Hercólobus begon deze
één negatieve energie, dit één SPERMA, deze GENEN, deze GENETISCHE ENERGIE te
zuigen, niet meer daar worden genoemd Genen, of zijn genetische fragmenten, of is een
losse substantie die niet door genen wordt samengesteld, is een verschillende brand dat het
voorbij de genen is en deze één brand volledig en atrofiador wordt geatrofiërd.
Hij is teruggekomen opnieuw door de grijze lijnen op de bodem van de Aarde en geleid
opnieuw aan de STICHTINGEN, de BASISSEN VAN de PLANEET die de STEEN is, en
spoedig die atomen die die GENETISCHE ENERGIE ontvangen waarmee de kern wordt
gevoed omdat het de MASSA is die het verhindert dat de elementen van de kern aan elkaar
raken. Dit voor het zijn GENETISCHE LUCIFERICA EN GEATROFIËRDE ENERGIE tast
aan, VERMINDERT IT en het die de ruimte beschadigen die een element en andere verdeelt.
toen wordt beschadigd de ENERGIE dat was er het verdelen aan een element en
andere zijn, aangetast, was het verslechterd en niet meer bestaat het dat de energie en het
element aan elkaar en toen het raken van een element vernietigd het machtsgebied van alle
andere elementen en toen het vernietigen van het machtsgebied van de andere elementen
vernietigden het atoom raakten en wanneer vernietigend dit één atoom een vernietigende
straling tot deze STEEN begon veroorzaakt af te brokkelen en het en wanneer reeds
afbrokkelend van zij daar verlaat genen afbrokkelt die brandbaar zijn, dat brand, wordt bevrijd
van die kernoorlog is, zijn het verlof en deze BRANDBAAR voor de brand, omdat deze genen
ook zijn negatief, zijn lucifericaENERGIE en deze aan het zijn NEGATIEVE BRAND zij de
POSITIEVE BRAND JEHOVISTICO die op het vulkanische gebied van de planeet bestaan en
het GROOTSTE DEEL van a brand vangt BRANDEND zos maar HOLLE aarde raken die niet
meer zij maci zullen zijn.
WAT IS DE OPLOSSING?
De zelfde stenen brokkelen af, worden lava die de gebeurtenis van de Aarde hier van
weinig uren is. Hoe wij behouden dit één zo ernstige probleem? Het heft de hand op die de
oplossing heeft. U ziet mortals aangezien u dit probleem oplost! Ik geloof dat het goed
duidelijk wordt gesproken
Vraag: Who kent aan iets van energiekernfysica? U Elizeus W.B., bent MEESTERLIJKE
ARTS en, Arts in Chemie, MEESTER VAN VECHTSPORTEN, MEESTER VAN
ESOTERISMO, EN MEESTER VAN de DINGEN DE GOD What u over welk ik zeg, van het
atoomprobleem zegt dat verschijnt. Ik geloof dat in Universitair iets onderwezen aan hem.
44
de kop van de toorn
Antwoord: Het „fysieke atoom en andere fenomenen zoals het magnetisme, de
elektriciteit, de ernst, houden vele geheimen voor wetenschap, zijn hun GEVOLGEN
gekend en de wetten die dit regeren, maar de INHERENTE oorzaken zijn niet geweten
dat het VOORTKOM. Op het atoom onlangs zijn zij begonnen ATOOMSUBPARTICLES
te ontdekken en één veronderstelt dat binnen ELEKTRONEN de elektronische deeltjes
moeten bestaan sub. Met betrekking tot zijn bevestiging, de eerste keer die dat het
ATOOM GRAVITATIEgebied uitspreekt van de ENERGIE dat is die toestaat dat het
elektron en de kern de intervallen handhaven, moet aan een GENETISCHE ENERGIE
van rudimentaire bronenergetica en dat benoemt ENERGIE KELIUM.
Ik ben van mening dat slechts EERBIEDWAARDIGE HOOFDKELIUM channeler
van ENERGIE KELIUM kan verstrekken een oplossing voor ons overschrijdt hoe te om
de vernietiging van de ATOOMGEBIEDEN binnen de steenachtige lagen“ te verhelpen.
Vraag: Wat zeggen u, Eerbiedwaardige MEESTER Elizeus van de DESINTEGRATIE VAN
STENEN door de deficiëntie van die energie die de gebiedsmacht van de elementen
handhaaft die de kern van het atoom in overeenstemming zijn?
Antwoord: „Het is mogelijke, Eerbiedwaardige HOOFD, bestaat het een mineraal in
natuurlijke staat, URANIUM 235 dat aan URANIUM 238 dat een kernbrandstof zijn en dit
verrijkt of verwerkt is het de kernfysica van het desintegratieproces in het gebruik van
de atoombom of in krachtcentrales van thermonuclaire elektriciteit ondergaat. Als dat
in dat minerale element gebeurt, ook kan het in andere materialen voorkomen of de
elementen, EINSTEIN toonden aan dat de kwestie in ENERGIE met formuleert E= mc2
wordt omgezet, zijnd E= aan energie, mmassa en csnelheid van het licht. Als de
geschikte voorwaarden, of het gebruik of de manifestatie van geschikte mechanismen
bestaan, misschien officieel het geweten niet, kan de desintegratie kernfysica“ elkaar
ook volgen.
Vraag: Wat denken u Arts, vóór deze situatie? Wat zou moeten doen? Oplossingen niet
gewild worden of van ayunar, wetenschappelijke oplossingen op kosmisch niveau, zou wat
kan inzake de kwestie worden gedaan zeggen?
Antwoord: De „oplossing is in de handen van de zelfde ENERGIE KELIUM, als de
ENERGIE Kelium is die het gebied van gravitatie atoom handhaaft, dat de energie
slechts één of sommige alternatieven kan cosmically verstrekken.
Voor officiële wetenschap zullen deze fenomenen die reeds gebeuren, een waar
raadsel zijn, kent het mensdom geen ULTRAFISICA en ULTRAQUIMICA, is niet zelfs
ertoe gebracht om te bepalen wat KANKER veroorzaakt.
Het moet van wetenschap ULTRATOMICA spreken waar de mensen die slechts
hoogontwikkelde bevoegdheden van intuïtie bezitten de geheimen van het atoom
kunnen doordringen. De wijze mensen van de Aarde zullen het hoofd breken die
hebben geprobeerd om een antwoord te vinden wanneer de massa's beginnen te dalen
45
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
en de bergketens van de Aarde die blijkbaar zeer stevig zijn, de steenachtige lagen
wanneer omzettend in vloeibare brand, de vloeistof de vorm van de container
aannemen bevat dat het en de hoge massa's beetje bij beetje“ neigen te dalen.
Aldus is het, kende u u die de oplossing eenvoudiger is dan u creÃrt en ingewikkelder
bent dan u creÃrt. Zij is zo vreselijk ingewikkeld die als niet aan hem aan de mensen hoe het
wordt opgelost, IS wordt gezegd geen OPLOSSING.
Hoewel van de techniek hoe te om dit één probleem op te lossen het niet ook niet zal
opgelost worden omdat het een biologische cyclus van de Aarde is dat dit men het moet
ondergaan.
Zijn actie voor voordeel van velen kan zijn gevallen, maar zijn actie kan niet totaal
worden geëlimineerdn. Zij herinneren dat een bestrijding van KELIUM bestaat, vernietigde
ENERGIE KELIUM binnen de kern is.
De ruimte die een element en andere verdeelt die door energie KELIUM wordt
gehandhaafd, wordt dit vernietigd, is een oorlog met KELIUM, ENERGIE KELIUM, is een
oorlog met de atoommachtsgebieden.
Er is een atoomuitbarsting van de Aarde bij verschillend van andere, zo langzaam en
geleidelijk hart, maar volledig zo snel wordt dat miljoen ton van STEEN reeds de AS van de
Aarde bij hart. Zonder het veroorzaken van explosie, maar een langzame EXPLOSIE VAN
ROOKWOLKEN OMHOOG, is de zelfde explosie die luzbeles in de kosmos ging
veroorzaken, nu slechts in de Aarde en spoedig zal het in de planeten verschijnen dat wij
reeds dagrug afkondigden.
Dan gaat u meer brandstof in u oog verstrekt! , is de oplossing eenvoudig en
tezelfdertijd ingewikkeld.
Who kan de ENERGIE KELIUM verdedigen die binnen de gebieden wordt vernietigd die
de afstand tussen een element en andere voor de vorming van de kern in overeenstemming
zijn die van de bouw van het atoom deelneemt? Who kan die energie verdedigen? U kent
niets van dit niet.
Er is de oplossing hier: iDO DAT de PLANEET OPHOUDT om NEGATIEVE
ENERGIEËN NAAR de PERIFERIE VAN de Aarde TE VERZENDEN!
DE MENSEN MORSEN NIET UW
GENETISCHE ENERGIE!
De negatievere energie gaat verzendt de levend wezens naar de brandbaarste periferie
bestaat binnen om de energie te vernietigen die een element van andere verdeelt, en
aangezien het tot de Aarde de CORRUPTIE verhoogt, zal de STEENACHTIGE vernietiging
46
de kop van de toorn
op de bodems meer van de Aarde worden verhoogd. Een gedeeltelijke oplossing is reeds
nodig en in één gaat: om zodra het mogelijke ding aan de kosten te verminderen waarvan
het de MORSERIJ VAN SPERMA is die zij de MENSEN van de Aarde produceren.
Meer SPERMA gaat morserij in de menselijke wezens, BRANDBARE MAS VAN
GENETISCH, LUCIFERICA of verergerde ENERGIE, achter CRONOS gaat hebben en dit
aan volumes is en wordt verzonden naar de steenachtige lagen van de Aarde, naar de
steenachtige merg, de STENEN die de bodem van de Aarde in overeenstemming zijn, dus
om progressief more and more en de de Aarde en gebeurtenissen van de reventariavulkaan
worden versleten die zij voor meer vooruit worden voorspeld en anderen voor zouden reeds
zich haasten.
Maar als wij de mensen vroegen die zo veel energie niet slingeren, KUNNEN WIJ de
VERZENDING NAAR de AARDE VAN ENERGIEËN BEPERKEN die AAN de GEBIEDEN
van de ENERGIE VAN de ELEMENTEN worden VERERGERD DIE het CENTRUM VAN het
ATOOM VORMEN.
Ik creÃr om duidelijk te spreken zodat zij aan me begrijpen: hoeveel inwoners hebben
BOGOTA? Wij zijn in Colombia, die vandaag hier in de stad van Bucaramanga, aan 8
kilometers via Cucuta spreken.
Zij zijn 6 miljoen; seksueel - de actieve bevolking bedraagt 4 miljoen die hun genetische
ENERGIE bijna dagelijks water geven. Wij veronderstellen dat zij elke dag in gemiddelde 2
miljoen aan het water geven. U artsenobstetra YOLANDA, verklaart kwantitatief ons hoeveel
vloeibare genetisch zij zelf verdrijft.
Antwoord: „Het wordt verdreven ongeveer van 3 tot 5 kubieke centimeters.
Vraag: „Hoeveel een kubieke centimeter weegt?
Antwoord: Ongeveer 1.1 gr/cm3. Wij overwegen 4 gram aangezien alle dagelijks hun
energie niet morst, zouden wij 50% die twee miljoen kolonisten is hebben, die zich met
vier gram vermenigvuldigen, verkrijgen 8 ton genetische energie die Bogota dagelijks
morst.
Vraag: Hoeveel inwoners hebben Colombia?
Antwoord: Zij zijn 28 miljoen.
Vraag: Hoeveel seksueel - actieve inwoners?
Antwoord: Bijna 65%, 18 miljoen. Van die 18 miljoen morsen zij en een ander nr, zetten
wij dat 13 morserij en 5 het niet doet, 13 miljoen door 4 gram dagelijks geven 52 ton
genetische vloeistoffenmorserijen Colombia.
Vraag: Hebben welke inwoners de planeet?
Antwoord: 5 miljoen in September 1987.
Zoals die telling is niet nauwkeurig en allen zijn juiste I ik de gegevensmijn ga geven:
De PLANEET HEEFT 6.600 OP HET OGENBLIK miljoen inwoners. Van die inwoners zijn
65% 4.000 miljoen van mening zijnd dat dagelijkse morserijenergieën 50% wij 2 miljarden
door 4 grs hebben. Het is, 8.000 ton genetische vloeistoffen die het mensdom van deze
planeet dagelijks morst.
Vraag: Het zal dat dit bedrag voldoende zijn om aan aarde, volgens mijn verklaring te
vernietigen?
Antwoord: Met dat bedrag volstaat het.
47
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
8,000 DAGELIJKSE TON
VAN GENETISCHE GEMORSTE
VLOEISTOFFEN DE AARDE ZAL
VERNIETIGEN
Waarin het gevaar op het ogenblik het mensdom is. Meer mensen gaan hebben
binnen, vindt meer hoeveelheid GENETISCHE energie zodat zij in de stratosfeer of het
ozónico- gebied en hercólobus wordt gerecycleerd om rezagos, de residu's, de resten te
ontvangen, spoedig plaats om hoogste concentratie van ENERGIE te verzenden, meer
CARGADISIMA, de hoogste concentratie van Genetische Energie in verslechtering om het
binnen de machtsgebieden te introduceren die het element dat de kern van het atoom en zo
om de GENETISCHE energie te verergeren vormt, die de gebiedsmacht handhaaft verdelen,
48
de kop van de toorn
49
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
wat ENERGIE KELIUM en wanneer het vernietigen van deze energie is is verenigd een
element met andere en wanneer wordt verenigd een element met andere geleidelijke explosie
is omdat dat type van energie niet de stralingen veroorzaakt die de atoombom veroorzaakt,
maar een ander type van verschillende atoombom is.
Met 8.000 ton genetische vloeistoffen die dagelijks aan hem aan Hercólobus worden
verstrekt is het meer dan voldoende om de planeet in weinig dagen te vernietigen, dit de
reden, de gegevens is die de menselijke wezens vandaag vereisen.
Misschien en zij schrijven deze statistieken neer en zij rectificeren hen, bestaat het één
of andere fout, ervoor zorgt niet aan hen dat dit de nauwkeurige statistieken zijn. In de
veronderstelling dat het verkeerd is, om de Aarde TE VERNIETIGEN zou het slechts genoeg
6.000 ton GENETISCHE VLOEISTOFFEN, in de veronderstelling dat er fout is zijn, maar
verwijdert de zelfde benaderende rekening die hier werd gemaakt en fouten van wiskundig,
corríjanlos verbetert en behoeften de rekeningen, plotseling is verbaasd u dat het aantal
hoger is, hopelijk doet het u zelf met koud hoofd en met het brengt terug naar bewustzijn
zodat u zelf hoeveelheid RIVIEREN van het SPERMA dat gelopen op de Aarde en dat
fohática of het branden of crísticadeel wordt LUCIFERICA en stijgt om te beschadigen, om te
breken, om te berokkenen realiseert, om de LAAG OZONICA te vernietigen die aan de
planeet handhaaft. Zij maken die rekeningen, schrijven zij die statistieken neer zodat zij aan
de wereld worden onthuld en dat de wereld de grote schade ziet die aan de zelfde planeet
doet.
BERICHT VAN JAH VERTROUWELIJK
VAN GOD
AAN DE BEWONER VAN DE AARDE
VAN HET MENSDOM
Dan, daar am de oplossing hier:
IN NAAM VAN JAH EN KELIUM ZAL HET NAAR DE
VIER WINDEN DE DE AARDE VERZENDEN DIE DIT
ONTHULLEN:
DAT DE MENSEN OPHOUDEN OM GENETISCHE ENERGIE TE
MORSEN.
DAT HOMOSEXUALS OPHOUDEN OM GENETISCHE ENERGIE IN
ANUSES
EN
HET
RECTUM
TE
MORSEN
50
EN
DAT
HET
EINDE
de kop van de toorn
FORNICARIOS DIE DE GENETISCHE ENERGIE MORSEN, DIE HET
VERLOF MASTURBADORES VAN MASTURBAR, DIE DE LESBIENNES
TEGENHOUDEN MAKEND LESBISCHE LIEFDE EN DAT HET EINDE
ONANISTAS DIE HET“ ZIJN.
EN JAH EN KELIUM ZOUDEN HUN STEM ROND DE AARDE IN DE
KEEL LATEN HOREN WAARVAN ZIJ WILLEN DAT DE PLANEET NIET
WORDT VERNIETIGD.
51
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
DEZE OORZAAK IS DE PRIJS DE DE WGO VAN DE WEZENS VAN DE
AARDE ZIJ HET GEZICHT VAN DE PLANEET KOLONISEREN: U HOUDT
OP OM DE AARDE TE VERNIETIGEN, HERINNERT ZICH DIE DUIZENDEN
EEUWEN EN DUIZENDEN JAREN OS DOET WIJ ZELFS EEN PLANEET
GAVEN WAT EEN PARADIJS WAAR HET BITTERE GRAS DAT VANDAAG
ESTAN IN HET GEZICHT DE WAS DE AARDE EN DE GIFTIGE
52
de kop van de toorn
INSTALLATIES DAT ER OP HET GEZICHT DE DE AARDE ZIJN ZOET EN
VOEDZAAM WAREN EN TOEN U MENSEN BEGON GENETISCHE ENERGIE
TE MORSEN OM DE AARDE TE ONTVANGEN HUN VLOEK EN TOT
ONONDERBROKEN DIE VANDAAG HET WORDEN ONTVANGEN, MAAR
VERZET DE AARDE REEDS ZICH NIET TEGEN DE OVERBELASTING VAN
GENETISCHE ENERGIE DAT U MENSEN HET SLINGEREN ENVELOP HET
BLIJFT.
DE AARDE TOLEREERT NIET REEDS EN ALS ONONDERBROKEN
DAAROM HET CENTRUM VAN MANNEN, VROUWEN, DIEREN DIE HET
GEZICHT DE DE AARDE KOLONISEREN, DE EERDER GEËXPLODEERDER
AARDE AANGEZIEN UW BEENDEREN, EXPLODEERDEN DOOR WAT IS
GEZEGD.
MANNEN, VROUWEN EN DIER DIE DE AARDE KOLONISEREN U
OPHOUDT OM ENERGIE TE MORSEN EEUWIG VAN HET LEVEN, DIE
VANDAAG IN EEUWIGE ENERGIE VAN DE DOOD IS TERUGGEKEERD!
EINDE DAAR! EN MORS GEEN MEER DIE ENERGIE DIE DE KOP VAN DE
TOORN VAN GOD VULT EN REEDS IK WETENSCHAPPELIJK WAARALS
HEB VERKLAARD EN ZODAT.
U houdt op om deze misdaad die het tot STENEN, de BRAND, het WATER, AIR, de
ZON, de RUIMTE, OZON vergiftigt en alles te maken wat het aan u omringt.
Ik ben en gekomen met u opnemen om dit één woningsbericht aan me te brengen iOh
van de Aarde! De inwoners van al planeet U HOUDEN op om DEZE HEILIGE EEUWIGE
ENERGIE VAN het LEVEN TE VERLIEZEN, zeg ik het niet in naam van geen godsdienst van
de Aarde, niet godsdienstig hebben am, JAH en KELIUM geen godsdienst, van gecreÃrd
dingsniets anders houden, hebben zij me gestuurd DOEN ik BEN ZIJ EN ZIJ ZIJN, ZIJN
ZIJ EN ik BEN DIE zijn GEWEEST, DIE ZIJN EN DIE VOOR ALTIJD zullen ZIJN.
Ik ben zijn boodschapper en in naam van hen ben ik, inwoners van de aarde gekomen.
Als u wilt dat de dagen zich uitbreiden en dat het planeet niet SPIT van uw buikkaars, te
vernietigen en dat het overzees uw organismen niet eet.
53
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
U HOUDT OP OM DE HEILIGE ENERGIE VAN HET
LEVEN WATER TE GEVEN WAT HET SPERMA IS DAT
AAN HET LEVEN EEN DAG GAF!
Welke belangen het geloof dat u hebt, die GODSDIENST van belang zijn die u
uitoefent, die de nationaliteit interesseren of het ras dat u behoort, die het beleid betreffen dat
het heeft, weten wij slechts dat u bent DODELIJKE, menselijke wezens gezet in het kader
van de WETTEN VAN de HEMEL, willen hen of nr, zij creÃr hen of nr, bent u dodelijk en u
bent onder een gevaar die vandaag een val plaatsen en aan de aarde doen.
IK KEER TERUG EN ZEG IK NIET VAN DEZE AARDE
BEN, BEN IK NIET VAN DEZE PLANEET, BEN IK
SLECHTS EEN REDEN KOMEN GEVEN.
ALS U EN PLOTSELING PRAKTIJKEN MISSCHIEN OM ZULT ONTVANGEN ZULT
ZETTEN TE LEVEN EN ALS DE BRANDKAST HET AFWEERT, STIERF ALTIJD EN
P0SSIBLE VOOR.
IK GA VAN PASSAGE IN DEZE AARDE TEGEN EEN KORTE TIJD, AM DIE REIZEN
EN IK BEN, EEN POST VAN MIJN DAG HIER GEWEEST OM DEZE REDEN DAT TE
GEVEN UW VADER HEEFT GEBEVOLEN.
EN IN NAAM VAN JAH EN KELIUM GEEF IK HET
BERICHT VAN HET OOSTEN AAN DE MENSEN WELKE
JEHOVAH VAN DE BOODSCHAPPER DE EN WGO
KRESTOS AAN MORTALS VAN DE PLANEET SPREEKT!
De oplossing is slechts dit één die vandaag is die u in uw handen, oídla hebt, en ik en
redigo opnieuw terugkeer:
Het EINDE FORNICARIES van fornicate en het MORSEN van HEILIG EN de
EEUWIGE ENERGIE VAN het LEVEN dat aan het leven een dag in de zwangere camera van
uw moeder gaf.
OVERSPELIGEN! u houdt op makend de mengsels geen die u weet.
MASTURBATER u houdt het tegen, behandelt u uw oren aan het monster dat aan u dat
u UW ENERGIE in om het even welke vorm, SIGMUND FREUD, SIMIO MONFROITO heeft
54
de kop van de toorn
onderwezen moet MORSEN die ik van randplaneten van darknesses van deze melkweg
bracht. U sluit uw oren aan bent monster dat ik PSIQUIS VAN de MENSEN van de Aarde
VERGIFTIG, die in e-i AMENTIS ligt. En verzonden door JEHOVAH - KELIUM - AUM zal ik
het aan in Amentis vernietigen en door zwarte lijnen van zal ik het naar ACHT aan de
periferieën, EEUWIGE DARKNESSES verzenden waar het in KOSMISCH VOORSCHOT zal
worden omgezet en het zal nooit meer in geheugen komen.
U houdt MASTURBATER van de Aarde tegen en MORST niet MEER de EEUWIGE
ENERGIE VAN het LEVEN.
ONANISTS! dat u de conceptie morsend ENERGIE EEUWIG VAN GOD IN AARDE
controleert, verwijderen de bedorven mensen van de planeet die u het FORNICATE systeem
EN hebt onthuld om TE VERVALSEN en u dat het in tijdschriften en de Zalen van
THEATERS hebben onderwezend hoe fornicate en SPECIALE BELASTING BUITEN om
NIET OP TE VATTEN VLOEK ONANISTS VAN de AARDE GEVERWIJDERD! Dat u de
atmosfeer van God hebt vergiftigd, dat u de energie voor een camera morst onderwijst u en
het om aan de mensen in verrotte, in een rotte ruimte van theater en met zijn RODE bioskoop
te doen ZIJ de ZIELEN VAN de MENSEN VERGIFTIGEN, vervloekt u ontvangt met dit.
U HOUDT op om IT TE DOEN u niet plus die MASTURBATIE van VLOEK uitoefent.
HOMOSEXUALS van de aarde die u uw energie morst
en u hen met de MEST VAN de MENSEN mengt, u
slingeren VONK SACRET VAN de HEMEL, de ENERGIE
CRESTOS die het leven u eens gaf, binnen een zwangere
EERST geroepen camera één van uw MOEDER.
SODOMITS VAN de Aarde geen van u, homosexuals zou gewild hebben die toen
u CHROMOSOOM was uw VADER aan u tussen MEST VAN de EEN ANDERE MENS had
geslingerd.
U denkt over dit! DE STOMME MENSEN VAN DE IDIOT! , IHOMOSEXUALES VAN
DE AARDE! U zult niet gehouden hebben van dat u in een VOLLEDIGE ZWANGERE
KAMER VAN MEST was ontwikkeld als daarom u tot het met uw kinderen ZOOSPERMS
DIE IN ANUSSEN 0 RECTUM VAN ANDERE HOMOSEXUALS MORSEN maakt, werpt u
de daar EEUWIGE ENERGIE die het leven altijd door de eeuwen in planeten heeft
gevormd.
U slingert het TUSSEN de MEST, DUS BLIJFT DOEND MET GOD. De GOD IS
VERWEZENLIJKING, IS de GOD CREATIEF, IS de GOD DAT ZICH VORMT en binnen dat
ZOOSPERM van dat EITJE DEZE GOD DIE IS DAT OS, AAN ALLE U, dodelijk van de
55
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
Aarde, daar het die heilige brand van GOD en al homosexual is u aan GOD tussen hun
mest werpt.
De OVERTREDING SINNED VAN WET heeft NOCH slechter
niet dan dit onderaan de zon bestaan. Om het even welke gelijke
overtreding van afschuwelijk heeft niet aan dit één bestaan, zo
ernstig dat of het hief hemelen op en het GLAS VAN TOORN die
door de wijze mensen van yesterday en de heiligen van meer
antier wordt voorspeld draait bovenkant - neer en wie of ik aan
Metafysisch u, fysisch, chemisch en microbiologisch heb
verklaard, wat is wat het gebeurt en waarom de planeet op de
rand van waanzin hecatomb en daarom het menselijke ras is dat
koloniseert.
U VEROORZAAKT HOMOSEXUAL HEBT DE TOORN
VAN
GOD
EN
MAAKT
ZICH
SCHULDIG
AAN
DE
VERSLECHTERING VAN DE LAAG OZONIC EN MAAKT
ZICH WAARSCHULDIG AAN DE PLANEET DIT DIE
CORROSIE IN ZIJN INGEWANDEN ZIJN!
! TERUG IN AMENTIS MET DE KRACHT VAN CHRISTUS LUCIFERIC, OMGEZET
IN KOSMISCHE WOLK EN ALTIJD IS GESTORVEN DIE VOOR NOOIT, ZAL AMENTIS
UW WONING ZIJN EN NOOIT ZAL MEER TERUGKEER OM TE VERSCHIJNEN, DE
RESIDU'S VAN VERERGERDE ZIEL DIE HEBBEN IN ROOK VAN AMENTIS WORDEN
OMGEZET NA VAN EEUWEN VAN DUIZEND MARTELING DIE DOOR MIJN HANDEN, IN
NAAM VAN JEHOVAH WORDT
ONTVANGEN
BOODSCHAPPER, INDUSEUS… BEN!
56
WAT IK ZIJN
de kop van de toorn
! LESBIENNES DE DE AARDE! Dat u de KAMER hebt
bedorven waar de God de dodelijke wezens maakt, die u uw en
om die reden ongelukkig hebt gemaakt u ONGELUKKIG bent, dat
u uw CORRUPTIE en om die reden hebt gemaakt bent u
CORRUPT, dat u uw ONGELUK hebt gemaakt en om die reden u
stakkers bent, die u uw VUILIGHEID hebt geconstrueerd en u
MOEDERS EN DOCHTERS VAN de VUILIGHEID, dochters van het
vuil, dochters van het geweld dat PROSTITUEES MET zich bent,
die u tussen vloek één verstikt en prostitutie van de LESBISCHE
LIEFDE bederft. U produceert ook KORTE KOSMISCH, vergiftigt
u de atmosfeer met VITRIOLUS dat u water geeft en van de zelfde
grond de Aarde rivieren.
U werpt uw vloek water gevend het op uw hoofden, mishandelt de AARDE van de
MOEDER die achter op het schema het brood aan u aan en morgen en aan ochtend en
achter op het schema geeft.
DE
VERBLIJVEN
DIE
VAN
DE
VLOEK
OP
UW
ONRECHTVAARDIGE HOOFDEN, LESBIENNES WERPEN! U
HOUDT OP OM HET TE DOEN! en u hebt medeleven van de
wezens die de Aarde en u zelf koloniseren.
iVIOLENTS DAT INCESTO BEGAAT! U houdt op OVERTREDEND aan uw broers,
houdt op u makend de liefde met hen. U maakt mengsel van corruptie en verslechtering dat
Hercolobus en Saturnus opheft en van daar wordt verzonden de energieën dit eerder om uw
bestaan te vernietigen.
DE OUDERS, OUDE VROUW BEDIERVEN, VUIL EN GEDEGENEREERD WIE
VIOLAIS UW DOCHTERS! Dat u hen ingaat en u HAAT met hen maak, welke vraag
onwetend van de Aarde de liefde. De hevige bevrachters van vloeken, VERVLOEKEN, MET
VLOEK VAN de hemel! , geworpen door uw zelfde handen.
57
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
MOEDERS ZONDER SCHANDE, PROCURESSES! dat u zelf toestaat dat uw kinderen
de praktijk met u maken, de deuren van heb ik hen aan open AMENTIS, vervloek stad van
meer infier ons daar te houden aan welk ik heb genoemd. Als zij zijn kwade manier niet
betreuren. En zij leiden tot als het daar zij gaan ophouden, en als zij niet tot het ook daar zij
gaan leiden ophouden en als zij niet de TOORN DE GOD met zijn handen tegenhouden als
zij het kunnen doen.
De INSTRUCTEURS van de vloek ZOOFILICS! Dat u
met het dier ligt en dat u de GEROEPEN LIEFDE van de
HAAT met de DIEREN uitoefent.
Aangezien de lastdieren helpen om de ladingen me van de mensen ASSES DE
THE EARTH te nemen, SLAAT DONKEYS DE THE EARTH, VAN de AARDE! Dat evenals
laadden zij aan CHRISTUS een dag, zullen zij aan me met de ladingen van de mensen,
aan het gebied van middelen, AMENTIS, aan de STAD van de VLOEK laden, zal ik altijd
waar hen voor in het brandmeer gevangen zetten, die met ZWAVEL branden. Daar zal u
in de zelfde dieren worden omgezet die u hebt overtreden.
NOCHTANS EINDE OM HET DOOR LIEFDE AAN DE WEZENS TE DOEN DIE DE
AARDE KOLONISEREN! Vóór de verdediger van de hemel en de verdediger van de winden
van de Aarde, maak hun vernietigende winden los en vóór ATLAS maakt het fortIT leeg van
de Aarde VERDEELT en het, het EINDE
om tot DIT, DOOR het ZELFDE
van de LIEFDE EN AAN de WGO van WEZENS TE MAKEN
KOLONISEREN de PLANEET! Niet alleen de mannen en
vrouwen, boom, dieren en de zelfde aarde
MISSCHIEN WORDT HET EINDE OM TOT DIT KWAAD
DE TOORN VAN GOD TE MAKEN GEKALMEERD!
Misschien de TOORN DE GOD PAUSES, hoewel het meer
tegen een korte tijd is.
! MOORDENAARS DE DE AARDE! Hevig met zijn menselijke wezens, het doden van
mensen, de perverse misdadigers die U hebt OPGEHOUDEN om IT TE DOEN! Zodat het
bloed van de juiste aan de hemel weggaat om geen wraak door het innocentsEINDE te
verwerven de MISDAAD, HOUDT U het GEWELD tegen, DOODT niet DOOR PRIJS! U
58
de kop van de toorn
bereikt elke dag eerlijk het brood van; U ONTVANGT GEEN GELD OM HET LEVEN AAN
ZIJN GELIJKAARDIGE WEZENS TE ONTRUIMEN. U HOUDT OP DOEND HET!
! De DIEVEN van de aarde! U HOUDT om TE ROVEN op,
eerlijk verkrijgt u het brood.
De mannen en de vrouwen die de Aarde koloniseren, u zoeken niet de tekorten van uw
kameraad, letten op hoeveel verdiensten elke hebben.
U oefent de liefde, de liefde van uit Vader en van Moeder, de CORRUPTE LIEFDE die
u praktizerend met uw broers en uw moeders en dieren uit de Aarde komt en welke vrouw
niet en met uw vrouw vindt, die HEILIGE HEILIG, EN de SAGRADA ENERGIE EEUWIG VAN
het LEVEN VERLIEZEN.
U oefent de liefdadigheid en de LIEFDE, de EENVOUDIGE LIEFDE, de overweging aan uw
kameraad uit. HOUD VAN ANDERE! of versterk ten gunste van andere, begrijpt u aan uw
gelijkenissen zodat zij aan u begrijpen.
U geeft zodat u ontvangt. U houdt van zodat u wordt gehouden van. U onderwijst zodat
u om snoeit te leren. U geeft het leven u zodat het verkrijgt. U geeft gezondheid zodat Den
Haag in u. U onderwijst de manier van het leven zodat u leeft.
U KONDIGT DIT MIJN WOORDEN AAN 4 WINDEN van
de Aarde aan, zodat de levende Aarde met u
U GEBRUIKT op het ogenblik bestaande MEDIA in de
planeet en kondigt dit aan 4 winden van de Aarde aan
U PRODUCEERT IN de VERSCHILLENDE TALEN die de
mensen spreken en in die talen wordt onthuld aan de 4
einden van het terraqueous gebied.
Om het even welke media worden niet bewaard, is het
niet het tegengehouden dit publiceren en het gebruik
absoluut alle media zodat de volledige wereld weet wat in
59
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
hem het gebeurt en welke de REMEDIE is om de DAGEN
VAN de MENSELIJKE WEZENS OP de AARDE TE
VERLENGEN.
In naam van JAH en van KELIUM wordt dit aan al Aarde onthuld! dit het EERSTE
ZIJN is alle Goden bekend en die door u worden gekend; het is de GOD VAN ALLEN,
van die zij in God leiden tot en van die niet tot het leiden; het is de zelfde GROTE
JEHOVAH en allen u u noemt dat u dat er DE GOD van GOD in aanwezigheid van een
tierra.ES VERTROUWELIJK bestaat veronderstelt, heeft JAH naar KELIUM aan de
Aarde verzonden om deze woorden aan mortals te onthullen die op het gezicht van de
planeet stappen.
Het wordt onthuld ten koste van alles wat is.
Ik ben uit stap dit bericht komen vandaag geven en IN UW HANDEN, uw hart en uw
hoofden GEWEEST.
WERP DEZE SCHREEUW VAN ALARM aan 4 winden,
een stem van hulp, een S.O.S. aan de Aarde.
Het is in gevaar de aarde; dit is aan STEM VAN de REDDING; dit het S.O.S is die
door de OCEANEN in de planeet verspreid is zodat zij het aan de mensen horen die zij
en het in de praktijk hebben gezet.
IK KOM NIET IN NAAM VAN ENIGE GODSDIENST! Noch behoor ik tot nr. Dodelijk
hebt u God verbannen en bijeendrijft van Filosofie gemaakt, hebt u omhoog in filosofieën en
diverse lessen om aan God, en aan oorzakenDIVERGENTIE tussen U gesloten te
divergeren.
De
GEZAMENLIJKE
GODSDIENSTEN
ALS
ENIG
Beleid als enig, rassen als enig en u voeren mijn woorden
uit aangezien zij degenen zijn die ik eerder met alle
aanbevelingen zei.
60
de kop van de toorn
S.O.S.THE MENSEN! SCHREEUW VAN de HEMEL,
VAN de ZON EN de GEREDDE AARDE ZODAT u zelf VAN
een GEVAAR BENT DAT aan de PLANEET is GENADERD
De NATIES van de aarde, de STEDEN EN de STEDEN
DE de Aarde, HOREN MIJN WOORDEN EN ZETTEN IN DE
PRAKTIJK, DUS zullen WIJ TEGEN een TIJD MEER het
BESTAAN VAN de LEVEND WEZENS in aanwezigheid van
de PLANEET VERLENGEN. AOM.
61
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
BIJBELSE VOORSPELLINGEN OP HET
BERICHT
VAN
JAH EN KELIUM
Aanpassing van de redacteur ELIZEUS
1) ...... PRIJZEN ZIJ AAN JAH! Zij geven dank aan JEHOVAH omdat het goed is. Omdat
zijn het houden van vriendelijkheid tot onbepaalde tijd is. Who kan proferir de krachtige
uitvoeringen van JEHOVAH? 0r kan veroorzaken dat al hun lof wordt gehoord. Psalm 106.
2) „..... En de Aarde werd beïnvloed en SCHOK; en de STICHTINGEN VAN bewogen
ONDERSTELLEN. En zij schudden, omdat het razend gemaakt werd. De rook hief zijn neus
en van hun verbruikende mondbrand op, waren de STEENKOLEN door hem aanstaken en
verminderden hemelen en daalden dark onderaan hun voeten. En het nam in de hemelen van
de JEHOVAH en HOOGSTE GAF ZIJN STEM; DE HAGEL EN DE STEENKOLEN VAN DE
BRAND. En de STICHTINGEN VAN de WERELD werden ontdekt, aan uw
ONDERDRUKKING, OH JEHOVAH. Psalmen 18.
3) ....... zing u aan God, viert met melodie hun NAAM; zij heffen een lied op waaraan het door
de vlaktes van de woestijn berijdt. Als JAH, die hun naam is. het verwijdert aan de
gevangenen aan totale welvaart Ia, niettemin, voor zover de KOPPIG, zij in een
VERWOESTE OH van de AARDE moeten verblijven GOD! , toen uw u voor uw stad wegging.
Toen u door de woestijn marcheerde. De SCHOK van de Aarde. Het hemelzelfde die ook
(het distilleerde) DRUIPEN wegens God. Psalmen 68.
4)… Who als u is is oh KRACHTIG JAH? ....... Een WAPEN met macht is van u (AUM
SAMAEL) ........ RECHTVAARDIGHEID EN het VONNIS is de gevestigde plaats van uw
troon (KELIUM ZEUS) ....... het HOUDEN van vriendelijkheid en de zelfde gehechtheid aan
de waarheid verschijnt voor uw gezicht (JEHOVAH CRESTOS). Psalmen 89.
5)…. Zelfde deads prijzen niet aan JAH. Noch doet het geen die aan stilte vermindert. Maar
wij zullen ourself zeker wij aan JAH zegenen. Van nu af aan voortaan en tot onbepaalde tijd
hebben GEPRIJST die ZIJ AAN JAH! Psalmen 115.
6) ZIJ PRIJZEN AAN JAH! Zij prijzen aan GOD in zijn SACRUM van de PLAATS. Zij prijzen
het in de uitbreiding van zijn kracht. Zij prijzen het door zijn werken van het kunnen. AL DING
DAT ...... ADEMT BLAD AAN JAH. Psalm 150.
62
de kop van de toorn
7) .......... Omdat de hazen om hemelen TE SCHUDDEN, en de Aarde en BEWEGING van
zijn plaats zullen schommelen, in de verontwaardiging van JEHOVAH van de Legers in de
dag VAN ZIJN VURIGE WOEDE. Het 13:13 van Isaiah.
8) absoluut worden afgevoerd zal de Aarde, en volledig zal ontslagen worden omdat de
JEHOVAH dit woord heeft uitgesproken. Het werd vernietigd, viel de Aarde; De PATIËNT viel
de wereld; De STEDEN van de encumbradosAarde WERDEN ZIEK, en de zelfde AARDE is
VERVUILD door zijn inwoners, omdat zij de wetten hebben genegeerd, zij vervalste het recht,
BRAKEN ZIJ het EEUWIGE PACT (de Regenboog, de alliantie van God met de mensen
na de STORTVLOED, zodat zij geen genetische wateren morsen). Door deze
BRANDWOND van de oorzakenVLOEK zal de Aarde, en hun inwoners worden neergehaald.
Het 24:3 van Isaiah - 6.
9) ........ zijn de verschrikking en het KLOOF en de val op blijvende stilstaan u oh van de
Aarde en zullen voorkomen dat die van de STEM VAN de VERSCHRIKKING, CAERA IN het
KLOOF en zal vluchten die daar zullen weggaan in de val zal vallen; wegens EINDE WAREN
de VENSTERS OPEN EN SCHUDDEN de STICHTINGEN DE de Aarde (de steenachtige
massa's, de rotsachtige bergketens en de structuren). De aarde zal absoluut breken,
volledig afgebrokkeld de Aarde zal zijn, en in grote vorm de BEÏNVLOEDE Aarde zal zijn. De
aarde schudden=zal= het weifelen als een alcoholist, en zal wordt verwijderd als een
controlehut; en de envelop zal haar ZIJN ZONDE, verergeren en zal VERSLAAN, en het zal
nooit meer toenemen. Het „24:17 van Isaiah - 20.
10). WORD DE JEHOVAH zei: De ZOON VAN de MAN (KELIUM ZEUS) heeft, I u door
WATCHTOWER aan het huis van ISRAËL gezet: U zult dan uw woord van mijn mond (mond
JAH) horen en zult u hebt hen van mijn deel waarschuwen. Wanneer ik aan UNPIOUS van
bepaald zeg sterft u en uw waarschuwt u niet aan hem, noch zult u aan hem spreken, zodat
impío van hun KWADE MANIER wordt gewaarschuwd, opdat het leeft, impío zal sterven door
zijn badness, maar zijn bloed dat ik van uw hand zal eisen en als uw U AAN UNPIOUS
WAARSCHUWT hij niet van zijn, en hun KWADE MANIER SLECHT wordt, ZAL hij
GESTORVEN door zijn badness, en uw zult u uw ziel bevrijd hebben. Het 3:17 van Ezequiel 19.
11) ...... Omdat ik in mijn heftigtheid, en BRAND VAN mlTOORN heb gesproken: dat in die
één keer zal hij grote TRILLING op de Aarde van ISRAËL maken (het Winnen van de
oorlogen) dat de vissen van het overzees en de vogels van de hemel, en de dieren van het
gebied, en al serpent dat de gangen op de Aarde slepen, en ALLE MENSEN die DIE OP het
GEZICHT ZIJN van de Aarde, zullen schudden bij aanwezig zijn; en de BERGEN zullen gaan
ruïneren en de steile manieren zullen, en aan de Aarde moeten NEER vallen zelfs AL MUUR.
Het 38:19 van Ezequiel - 20)
12)… en begrepen degenen zullen als de schittering van firmament en die glanzen die aan
rechtvaardigheid de massa, als sterren aan eeuwige eeuwigheid onderwijzen. Uw Daniel
(Kelium Zeus) sluit de woorden en verzegelt het boek tot de TIJD VAN het DOEL: zij zullen
velen, overgaan en zullen WETENSCHAP… VERMENIGVULDIGEN en wanneer HEILIGE
63
JAH VERTROUWELIJK VAN GOD * KELIUM ZEUS INDUSEUS
aan de ontspanning van de ZWERM VAN de STAD eindigt, zullen al deze dingen worden
vervuld… Vele schoon en wit en zal worden gezuiverd; maar unpious zal butdly bouwen, en
nr van unpious zal begrijpen, maar zij zullen de begrepen begrijpen. Het 12:3 van Daniel - 10.
13)… HIJ HEEFT VAN de DAG omdat dichtbij het de DAG van JEHOVAH is, en zal als
vernietiging door ALMACHTIG komen. De korrel (het SEKSUELE ZAAD) rotte onderaan zijn
stukken,
werden
provisionses
neergehaald,
de
OPENBARE
VERNIETIGDE
GRAANSCHUUREN (stortingen van veranderde genetische energie), omdat DROOG de
TARWE (ZAAD CHRISTUS). Dag van darknesses en dark, dag van wolk en schaduw, die op
BERGEN als de dageraad wordt gemorst. Voor hem zou de Aarde, de hemelen SCHUDDEN
SCHUDDEN: de zon en de maan zullen worden verdonkerd, en de sterren zullen hun
schittering afraden. En ik zal wonders in de HEMEL en de Aarde, bloed en brand, en de
KOLOMMEN van de WOLK… geven . Joel.
14)… De JEHOVAH verlaat zijn plaats en dalen en zal zal op de hoogten van de Aarde
(castreert ozonic) en ONDERAAN SMELTING OPZET en valleienGOOTSTEEN zoals de
was voor de brand, zoals de wateren betreden die door een afgrond (het wast van
vulkanen) 1:34 Miqueas lopen
de 15) .......... bergenschok van en de HEUVELS knopen los; en de Aarde wordt gebrand aan
zijn aanwezigheid, en wereld en dat alles in levend hem. Who zal voor zijn toorn blijven? En
wie in de woede van de woede zal opstaan? HUN SPECIALE BELASTING VAN DE TOORN
ZOALS BRAND, EN SPLIJT LANGS ROTSEN. Het 1:5 van Nahum - 6.
16)… Ik hoorde en schudde mlbuik; aan hun stem werden mijn lippen bestreden, ROTTEND
GA ik MIJN BEENDEREN in, en in mlzetel heb geschud die ik; hoewel ik in de DAG VAN de
ANGST stil zal zijn. Het 3:16 van Habacuc.
17)… „Kom de VURIGE DAG zoals een OVEN; en alle prachtig en dat alles maakt badness,
zal INPAKKEN; en die één dag die zal komen BRANDDE, hen, die hen, noch geen tak zullen
zullen verlaten noch wortel schieten=zullen=. Maar die dat u mijn naam vreest zullen de ZON
VAN RECHTVAARDIGHEID geboren zijn (ZEUS, de ZON van de VADER, VERVALSER
KELIUM VAN de WET), en in zijn vleugels gezondheid (KELIUM zal geven aan het Leven
TAO en de Gezondheid)… zal brengen Er ben I die ik hier naar u naar ELIAS heb
verzonden (ZOALS = ABSOLUUT, JEHOVAH; ELI= ZON; ELIAS was een menselijke
manifestatie van JEHOVAH en ZEUS; vandaag is vervulde voorspelling KELIUM ZEUS
IS ELIAS, de ZON VAN ABSOLUUT) de HELDERZIENDE, vóór de dag VAN JEHOVAH
komt, groot en vreselijk. Het zal het hart van de ouders AAN KINDEREN (kosmische
Ouders aan Leraren die op de terugkeer van hun kinderen van de daling aan de
hemelherenhuizen) wachten en het hart van de kinderen AAN de OUDERS (ZEUS of
JUPITER ZIJN de VADER VAN de GODEN, is hij de persoon die dat de kinderen aan
hun ouders terugkeren, verbinden DRADEN BUDDHICOS van BODDHISATVAS of de
kinderen aan de Meesters of de Ouders) veroorzaken draaien: het is niet dat ik kom, en
met vernietiging kwetst de Aarde. Het 4:1 van Malaquías - 6.
64
de kop van de toorn
18)… “Sterren (Hercólobus) van de hemel zal vallen, en de bevoegdheden van hemelen
zullen worden beïnvloed. EN IT zou ZIJN ENGELEN met grote stem van trompet (KELIUM
ZEUS en SAMAEL JOAB), VERZENDEN en zal aan zijn gekozen degenen (de stads
medische instructeur van TAO), van vier winden, van een eind van de hemel aan andere
toetreden. Het 24:29 van Matthew - 31; Het 13:24 van tekens - 27; Het 21:25 van Lucas - 26.
19)… Maar de DAG VAN de HEER zal bij nacht zoals dief, in wie de HEMELEN met GROTE
GEBRUL gebeuren zullen en ELEMENTEN die RESTEN SERAN BRANDEN, en de Aarde en
de werkzaamheden komen die in haar GEBRANDE SERAN zijn. Aangezien al deze dingen
moeten zijn VERWERPT U, ALS U niet op Heilige en vrome manier lopen om te leven,
hopend en zich haast voor de komst van de DAG DE GOD, waarin de HEMELEN, die
RESTEN, EN de ELEMENTEN zullen ZIJN, die GEBRANDE ZEKERING ZIJN AANSTEKEN!
2 Peter 3:10 - 12.
20)… en een andere Engel bleef zeggend: Het is, het gevallen Babylon, die één grote stad
gevallen, omdat zij heeft gegeven om alle naties van de WIJN (GENETISCHE WATEREN)
van de woede van haar ontucht (zij morst van SEKSUELE wateren VAN het LEVEN) te
drinken en aan de derde Engel zette het voort die in hoge stem zeggen: Als wat aan het DIER
(seksuele Moeder van de misdaden en de degeneraties) en aan zijn beeld (rode
bioskoop, pornografische tijdschriften, pornografische opslag, rode video's van
televisie), aanbidt en het signaal in zijn voorzijde (hersenen), of in zijn hand neemt (het
symboliseert de actie van de handelingen). Dit zal ook het van de wijn van de TOORN DE
GOD drinken, die zuiver in het GLAS VAN ZIJN TOORN wordt geworpen; en het zal met
BRAND EN ZWAVEL voor de Heilige Engelen, en het Lam worden gekweld. Het 14:8 van de
apocalyps - 10.
21)…. Een grote menigte in de hemel zei LOF aan JAH! de redding en de glorie en de macht
behoren tot onze GOD, omdat waar en juist zij zijn oordelen zijn. Omdat het OORDEEL op
GROTE RAMERA heeft uitgevoerd die bedierf de Aarde met hun ONTUCHT, en wraak het
bloed van hun bedienden van de hand van haar heeft genomen. En onmiddellijk zeiden zij
voor de tweede keer: ZIJ PRIJZEN AAN JAH! En de rook van haar blijft stijgend voor altijd
nooit, en de 24 OUDE en 4 LEVENDE SCHEPSELEN postraron zelf in Aarde en aanbedene
GOD die op de TROON werd gezet en werd gezegd amen! Halleluja! ZIJ PRIJZEN AAN
JAH! Apoc. 19:1 - 4
22) ......... en de HEER (JAH) heeft, de GOD van de GEESTEN VAN de HELDERZIENDEN,
zijn ENGEL (KELIUM), verzonden om zijn bedienden de dingen te tonen die moeten spoedig
gebeuren. Het 22:6 van de apocalyps.
23)… zal dit voor de komende generatie stad worden geschreven die geboren op het punt
staat te zijn zal prijzen aan JAH omdat van het einde van zijn heiligdom; JEHOVAH die van
hemelen aan de Aarde wordt gelet op, gejammerde één van de gevangenen te horen, om de
veroordeelde tot dood los te maken; zodat het in SION de naam van JEHOVAH, en zijn lof in
Jeruzalem publiceert, wanneer de steden en de koninkrijken zelf in samenkomen om
JEHOVAH te dienen. Het 102:1 van psalmen
65

Vergelijkbare documenten